Page 1

STRONA 18

SPORT

POLECAMY

W CZWARTEK W NDTV

Dwa złote medale Magazyn w zjeździe dla mężczyzn

Adwokat Sławek Platta o wypadkach związanych z zimową pogodą

RAND PAUL POZYWA ADMINISTRACJĘ OBAMY | REKORD W EKSPORCIE POLSKIEJ ŻYWNOŚCI | W SOBOTĘ POZNAMY “POLAKA Z PASJĄ” www.dziennik.com

CZWARTEK 13 LUTEGO – THURSDAY, FEBRUARY 13, 2014

Opady śniegu

$0.75

2°C (36°F)

Greenpoint wychodzi z cienia

n W ciągu ostatnich kilku lat Greenpoint zmienił się w ta-

kim stopniu, że zaczął być zaliczany do grona najpopularniejszych dzielnic Nowego Jorku. Również ceny mieszkań znajdują się w czołówce najdroższych.

Wizy dla Amerykanów?

AMERYKA

Polski kapłan biskupem

n Zgodnie z nowymi regulacjami Komisja Europejska może wprowadzić

07414 >

4

ROK XLI Nr 12 036

NOWY DZIENNIK $0.75

08805 93287

"Sąsiedzi" Pawła Althamera w New Museum

wizy dla amerykańskich obywateli na wjazd na teren Unii Europejskiej. n Trzy piętra nowojorskiego New Museum zajmuje od środy ekspozyMoże – teoretycznie – do tego dojść na mocy zasady o wzajemności w cja "The Neighbors" Pawła Althamera - polskiego artysty, uznawanego bezwizowym ruchu dla obywateli UE, którego USA nie respektują. za jednego z najbardziej płodnych i wpływowych twórców na świecie, Komisja Europejska na razie nie za- wnętrznych Michele Cercone, poinmierza podejmować żadnych kroków formował że zawiadomienie ze stro- którzy debiutowali w latach 90. XX wieku.

Papież Franciszek mianował księdza prałata Andrzeja Jerzego Zglejszewskiego biskupem pomocniczym diecezji Rockville Centre na Long Island, jednocześnie przydzielił mu stolicę tytularną Nicives.

8

» STR. 4

w sprawie wprowadzenia wiz dla Amerykanów, ale zgodnie z nowymi regulacjami Bruksela może naciskać na Waszyngton, aby zniósł restrykcje wobec tych obywateli Unii, którzy potrzebują pozwoleń na wjazd do USA. Chodzi tu o Polskę, Bułgarię, Rumunię, Cypr i Chorwację. Do 9 lutego kraje te miały czas, by poinformować Komisję o tym, że Waszyngton utrzymuje wobec nich wymóg wiz, czyli nie respektuje zasady wzajemności. W najbliższych dniach ma być wiadomo, które państwa zdecydowały się na takie powiadomienie. Jak podawała “Rzeczpospolita” wystąpienie polskiego rządu z taką inicjatywą było mało prawdopodobne ze względu na strategiczny charakter stosunków z Ameryką, jednak w środę po południu rzecznik KE ds. we-

ny Polski wypłynęło do komisji. Pół roku po wejściu w życie nowych regulacji KE może albo wprowadzić wizy dla amerykańskich dyplomatów, albo przedstawić w tej sprawie raport dla Parlamentu Europejskiego lub Rady UE. "Po otrzymaniu notyfikacji Komisja ma 6 miesięcy, by zdecydować, czy podjąć jakieś kroki" – powiedział rzecznik Komisji Michele Cerkone. Najdotkliwszym dla Amerykanów krokiem byłoby wprowadzenie dla nich wiz na wjazd do Unii, ale na razie Bruksela nie bierze tego pod uwagę. "Na tym etapie Komisja nie ma takiego zamiaru" – dodał Cerkone. Jeśli jednak w ciągu dwóch lat sytuacja się nie zmieni i część obywateli UE, w tym Polacy, wciąż będzie musiałą występować o wizy na wjazd do USA, » STR. 8

FOTO: ANNA TARNAWSKA/NOWY DZIENNIK

STRONA 2

do dyspozycji ponad 5000 apartamentów o zróżnicowanym standardzie i przeznaczonych dla ludzi o różnych zarobkach; pojawią się także tzw. tanie mieszkania dla osób najmniej zarabiających. Według projektów, nowe osiedla będą swoim wyglądem przypominały zabudowę Long Island City oraz nabrzeża północnej części Williamsburga. Z jednej strony dzięki temu Greenpoint stanie się nowocześniejszy, ale z drugiej zatraci swój niepowtarzalny klimat i charakter małego, spokojnego miasteczka z niską zabudową. Właśnie takich argumentów używali przeciwnicy wysokich apartamentowców, którym ostatecznie nie udało się zablokować nowoczesnych projektów.

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Bardzo szybko następująca zmiana demograficzna polskiej dzielnicy jest wynikiem dużego boomu mieszkaniowego, a także bliskością Manhattanu. Ma to także związek z zabudową nabrzeża East River na północ od Williamsburga. Już od kilku lat wygląd Greenpointu staje się coraz nowocześniejszy, a na pewno zmieni się drastycznie z chwilą realizacji projektu związanego z budową 30- i 40piętrowych wieżowców, które mają stanąć w okolicy Commercial Street, niedaleko East River i Newtown Creek. Plany zabudowy nabrzeża polskiej dzielnicy zostały zatwierdzone przez nowojorską radę miasta pod koniec roku ubiegłego W sumie na dwóch osiedlach mieszkaniowych – Greenpoint Landing oraz 77 Commercial Street – będzie

Paweł Althamer (w środku) z gośćmi wernisażu

Chociaż prace Althamera były już prezentowane w Stanach Zjednoczonych, także w New Museum, to właśnie ta wystawa jest pierwszym indywidualnym pokazem jego dzieł w

Stanach Zjednoczonych. Stanowi jednocześnie retrospektywę jego twórczości, prezentując dzieła powstałe w ciągu ostatnich 20 lat.

» STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Polski kapłan biskupem na Long Island

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

"SĄSIEDZI" PAWŁA ALTHAMERA…

n Papież Franciszek mianował

księdza prałata Andrzeja Jerzego Zglejszewskiego biskupem pomocniczym diecezji Rockville Centre na Long Island, jednocześnie przydzielił mu stolicę tytularną Nicives.

» Twórczość Althamera cechuje gatunkowa różnorodność. Jednak można wydzielić jej wspólny mianownik, którym będzie skupienie się artysty na społecznych interakcjach. Artysta często czyni zatem siebie samego bohaterem swoich prac i/lub obserwatorem sytuacji, które przedstawiają. Na trzecim piętrze muzeum, oprócz podobizny samego Althamera (część jego pracy dyplomowej), zobaczymy trójwymiarowe rzeźby i instalacje przedstawiające jego rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i obcych. Oprócz odniesienia społecznego, prace te mają też kontekst polityczny i psychologiczny. Chociaż prace te skupiają się na jego prywatnych relacjach ze światem, ważna jest dla niego także interakcja z publicznością. Stąd czwarty poziom muzeum przeznaczono na "The Draftsmen's Congress" ("Kongres rysowników"). Białe ściany ga-

DOK. ZE STR. 1

FOTO: WWW.ZANDRZEJ.COM

Decyzja Ojca Świętego, ogłoszona we wtorek, została z pokorą przyjęta przez polskiego kapłana. "Z pokorą przyjmuję nominację Ojca Świętego. [...] Z pokorą i poczuciem własnej niegodności proszę o wsparcie i modlitwę. Zwracam się także do Maryi i Józefa z prośbą o ich wsparcie i pomoc. Chcę tak jak Józef usłyszeć podszepty Ducha Świętego 'Nie lękaj się' i odpowiedzieć podobnie jak Maryja 'Bądź wola Twoja'. Niech wszystko co ma być wykonane zostanie dokonane, zgodnie z wolą Bożą" – napisał w specjalnym oświadczeniu biskup elekt Zglejszewski. Decyzję papieża Franciszka z radością przyjęli mieszkający na Long Island Polacy, którzy dodatkowo mają o nim bardzo dobrą opinię. "Ksiądz prałat Andrzej Zglejszewski jest bardzo otwarty na potrzeby wszystkich ludzi i posiada niesamowity dar wygłaszania kazań, które docierają do wiernych. Posiada także dobrą energię, która przyciąga do niego ludzi. Cieszymy się z decyzji papieża tym bardziej, że od dawna uważaliśmy, że prędzej czy później ks. prałat powinien być nominowany – stwierdziła Marta Wesołowski, parafianka z Copiague, gdzie ks. Zglejszewski bardzo często pojawiał się na polonijnych uroczystościach. – Nawet udzielał chrztu jednemu z moich dzieci" – dodała Wesołowski. Biskup elekt Zglejszewski urodził się 18 grudnia 1961 roku w Białymstoku. Studiował filozofię i teologię w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. W 1987 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie

POLSKI ADWOKAT

lerii zapraszają zwiedzających do wspólnego malowania i aktywnego udziału w wystawie. Do 20 kwietnia, w pierwszą sobotę każdego miesiąca, odwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach pod okiem artysty i stworzyć swój portret. Drugie piętro zajmują natomiast "Wenecjanie", czyli zbiorowy portret mieszkańców Wenecji. Rzeźba liczy 90 figur-szkieletów o twarzach zakrytych weneckimi maskami, którzy niczym w tańcu śmierci "suną" między zwiedzającymi. Kuratorami ekspozycji są Massimiliano Gioni i Gary Carrion-Murayari. Partnerem wystawy jest Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Nowojorska publiczność miała okazję poznać Pawła Althamera w listopadzie 2013 r. Przez trzy tygodnie w klubie Biba na Williamsburgu artysta organizował wtedy warsztaty artystyczne, łączące lokalną społeczność. ANNA TARNAWSKA

Stan Waszyngton zawiesza karę śmierci n Amerykański stan Waszyngton zawiesił wykonywanie kary śmierci. Gubernator Jay Inslee wprowadził specjalne moratorium w tej sprawie. Decyzja została podjęta po wielu miesiącach narad i konsultacji.

Gubernator Jay Inslee podkreślił, że obecnie system orzekania kar śmierci nie funkcjonuje najlepiej. Dodał, że trzy lata później ukończył Wyższe Se- pokalanego Poczęcia w Huntington i dopóki on jest na swoim stanowisku minarium Duchowne w Huntington. prowadzi wykłady dla diakonów sta- żaden więzień w tym regionie nie zoŚwięcenia kapłańskie przyjął 26 ma- łych. W 2012 roku został mianowa- stanie stracony. Ewentualny następja 1990 roku i został włączony do pre- ny współkanclerzem kurii diecezjal- ca może zmienić to postanowienie. zbiterium diecezji Rockville Centre. nej, stojąc nadal na czele biura liturStany Zjednoczone należą do kraPracował duszpastersko w kilku pa- gicznego. Płynnie posługuje się sied- jów, w których kara śmierci jest wyrafiach. W 2007 roku został dyrekto- mioma językami: polskim, angielskim, konywana najczęściej, chociaż liczrem diecezjalnego biura ds. liturgii. hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ba egzekucji z roku na rok maleje. ToJest także zastępcą profesora w Wyż- francuskim i łaciną. czy się też szeroka dyskusja na teszym Seminarium Duchownym NieWUEM, (R) mat zmian w prawie. Ks. prałat Andrzej Jerzy Zglejszewski

Waszyngton to kolejny z amerykańskich stanów, który zdecydował się na odejście od kary śmierci. Jest ona legalna w większości stanów w USA, oprócz 18, które prawnie zabroniły jej wykonywania. Zawieszenie wykonywania kary śmierci, czy odmowa wykonywania wyroków zawierających tę karę, co właśnie miało miejsce w stanie Waszyngton, jest łatwiejszym krokiem niż zmiany w ustawodawstwie, ale ma ten sam AS, (R, IAR) wydźwięk.

Rand Paul pozwie administrację Obamy za NSA Tragiczny wypadek na Manhattanie n RandPAC – komitet akcji politycznej republikańskiego senatora Randa Pau-

la – podaje, że polityk planuje pozwać administrację prezydenta Baracka Obamy za budzące kontrowersje działania NSA. W pozwie wymienieni są również: dyrektor National Intelligene James Clapper, odchodzący dyrektor NSA Keith Alexander i dyrektor FBI James Comey. Rand Paul, który należy do konserwatywnych polityków, reprezentujących również poglądy libertariańskie, jest zagorzałym krytykiem programów inwigilacyjnych stosowanych przez NSA. Jego zdaniem, naruszają one podstawowe prawa i wolności Amerykanów zagwarantowane w konstytucji. Strony redaguje: Aleksandra Słabisz

"Konstytucyjna Karta Praw chroni obywateli przed uniwersalnymi nakazami rewizji. Mam nadzieję, że ten pozew dojdzie aż do Sądu Najwyższego i przewiduję, że naród amerykański w nim wygra" – powiedział senator Paul. Do pozwu dołączyła się grupa FreedomWorks. "Każdy Amerykanin posiadający telefon powinien się zaangażować w ten pozew. Nie chodzi tu o podział między partiami. Chodzi tu o zdefiniowanie podstawowych

wolności obywatelskich. Nigdy w historii Ameryki nie doszło do tak masowego gromadzenia informacji na temat obywateli, i to bez pozwolenia" – powiedział prezes FreedomWorks Matt Kibbe. Doniesienia o programach inwigilacyjnych NSA, które ujawnił były pracownik agencji Edward Snowden, oburzyły szerokie kręgi nie tylko konserwatywnych libertarian, ale i obrońców prywatności, jak również polityków z obu partii. Administracja Baracka Obamy natomiast broni programów, twierdząc, że są skutecznym narzędziem w walce z terroryzmem. AS, (R)

n Jedna osoba zginęła, a co najmniej cztery zostały ranne w wyniku wypad-

ku, do którego doszło w środę rano na Manhattanie. Kierowca ciężarówki wjechał w autobus miejski. Siła uderzenia była tak duża, że pojazdy zatrzymały się dopiero na rusztowaniach znajdujących się przy jednym z budynków. Do zdarzenia doszło około godziny 5:30 rano na skrzyżowaniu 14 Ulicy i 7 Alei na Manhattanie. "Wszystko wskazuje na to, że winę za wypadek ponosi kierowca ciężarówki. Na razie tyle mogę powiedzieć." – poinformował przed południem zastępca szefa FDNY Jim Hodgens. W wyniku zderzenia zginął kierowca autobusu William Pena, który pracował dla MTA od prawie 20 lat. Co najmniej cztery osoby zostały ranne, w tym dwie trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Wśród ofiar jest sprzedawca znajdujący się w budce z kawą oraz

dwóch pasażerów, a także sprawca wypadku 22-letni Domonic Whilby z Georgii. Jak się okazało, mężczyzna chwilę wcześniej ukradł ciężarówkę. Uciekając zignorował czerwone światło i uderzył w bok autobusu. Świadkowie zdarzenia mówią, że wszystko wyglądało jak scena z filmu. "Najpierw usłyszałem duży huk i bardzo głośne tarcie, jakby czegoś metalowego po jezdni. Następnie zobaczyłem, jak autobus wjeżdża w budynek. To był okropny widok, zupełnie nierealny" – powiedział Craig Ydolly. AA (R)


nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

3

1 800 444 9284 naszapolskaTV.com

Polska Telewizja bez anteny i kabla na Twoim TV PATERSON NJ 07503

TEL: (973) 977-7990 WOODBRIDGE NJ 07095

TEL: (732) 218-8488 ASTORIA QUEENS 11102

TEL: (347) 507-1840

UWAGA, OFERTA SPECJALNA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO !!!

3 MIESIĄCE ZA DARMO

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY PROMOCJI

PONAD 50 POLSKICH KANAŁÓW PAKIETY JUŻ OD $19.99 Dostęp do ponad 400 filmów i seriali Dostęp do aplikacji Android Bez kontraktu Za skuteczne polecenie rodzinie lub znajomym serwisu klienci otrzymają $ 50.00


Ameryka

4

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Znowu nas zasypie

GREENPOINT WYCHODZI Z CIENIA

» Zmiany zagospodarowania przestrzennego polskiej dzielnicy mają także inny, bardziej wpływający na życie element, którym są gwałtownie rosnące ceny mieszkań oraz podatków od gruntu. I to zauważalne jest już od chwili gwałtownego pojawienia się hipsterów, którzy chętnie osiedlają się w tej części Brooklynu, opuszczając drogi Manhattan czy też okolice Bedford Avenue na Williamsburgu. Wraz z nimi – jak przysłowiowe grzyby po deszczu – na Greenpoincie zaczęły powstawać modne bary, restauracje, kawiarenki i galerie, a także nowo cze sne skle py z żyw no ścią, zwłaszcza organiczną.

DOK. ZE STR. 1

Wzrosły także, bardzo szybko, czynsze oraz ceny domów i mieszkań. Obecnie za niewielkie studio – których w tej dzielnicy jest, niestety, bardzo mało – trzeba co miesiąc zapłacić około 2425 dolarów. Cena wynajęcia jednopokojowego mieszkania wynosi średnio 2525 dolarów, a dwusypialniowego apartamentu aż 3050 dolarów. Jeżeli chodzi o zakup mieszkania – jak podaje Streeteasy – to za apartament z jedną sypialnią trzeba średnio zapłacić 799 000 dolarów, z dwiema sypialniami 925 000, a za trzysypialniowy apartament 1 850 000 dolarów. Największą bolączką Greenpointu jednak nadal pozostaje transport. Jedyny pociąg kursujący przez pol-

ską dzielnicę – linia G, łącząca środkowy Brooklyn z Queensem – ze względu na jakość oferowanych n National Weather Service wydał w środę ostrzeżenie przed buusług jest stałym źródłem frustracji dla wielu mieszkańców dojeżdżają- rzą śnieżną, które obowiązuje m.in. na terenie Nowego Jorku i New cych do pracy na Manhattanie. W Jersey od północy ze środy na czwartek, do 6 rano w piątek. Z pozwiązku z tym w ostatnim czasie władze miejskie wprowadziły dodatko- wodu opadów śniegu, które nadciągają do nas z południa, już od we, alternatywne rozwiązania trans- wtorku odwoływane są loty m.in. z Atlanty, Dallas i Charlotte w portowe, takie jak East River Ferry, ale mimo wszystko mieszkańcy pol- Karolinie Północnej. skiej dzielnicy nadal narzekają na problemy z komunikacją miejską. Niestety, własny transport też nie stanowi wyjścia z sytuacji, bowiem wąskie uliczki Greenpointu są ciągle zakorkowane i bardzo trudno się po nich jeździ. WUEM (R)

STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB RÓB B • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI WLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO

GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) zaprasza do restauracji na Williamsburgu

KRISTOPHE

NOWO OTWATY

GABINE T W GARFIELD

(646) 460-4212

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100 poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

DZIAŁ OGŁOSZEŃ – Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 Nasz Klub Seniora odwiedza codziennie około 130 osób. Posiłki są specjalnie zaprojektowane przez samych seniorów przy współpracy z dietetykami z DFTA. Organizujemy zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, kursy komputerowe i ESL. Ponadto raz w miesiącu nasz Klub organizuje przyjęcia urodzinowe a także coroczne walentynki i święta. Można tu przyjemnie i w dobrym towarzystwie spędzić czas. Dowozimy posiłki dla niepełnosprawnych seniorów mieszkających w dzielnicach: Greenpoint, Williamsburg, Bushwick, Bedford-Stuyves

Zimowa pogoda w środę sparaliżowała południowe stany USA. Na zdjęciu: opustoszała z powodu śniegu droga szybkiego ruchu w Atlancie w Georgii

Jak podają synoptycy z Weather Channel, na terenie metropolii nowojorskiej może spaść od 6 do 10 cali śniegu, a w samym Nowym Jorku około 5 cali. Początek burzy przewidziany jest około 2 w nocy, najintensywniej ma padać w czwartek około 7 rano. To z kolei może spowodować chaos komunikacyjny. "Radzimy wszystkim, którzy korzystają z miejskich autobusów czy metra, sprawdzić wcześniej, czy nie ma utrudnień na trasie i czy obowiązuje normalny rozkład jazdy, a nie na przykład weekendowy" – mówią przedstawiciele Metropolitan Transportation Authority. Aktualne informacje cały czas są dostępne na stronie mta.info. O zmianach już informuje Amtrak. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej operatora www.amtrak.com. Jak przewidują meteorolodzy, w nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie do około 23 st. F. (- 5 st. C). Z kolei w czwartek rano termometry pokażą około 31 st. F. (- 1 st. C), w dzień nieco się ociepli i będzie około 36 st. F. (3 st. C). "Na drogach, szczególnie w czwartek pomiędzy godzinami 6 a 8 rano, będą panowały bardzo trudne warunki. Oprócz intensywnych opadów śniegu, kierowcy muszą się liczyć ze śliską nawierzchnią" – powiedział w środę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Dodał także, że więcej pracowników służb sanitarnych niż zwykle zostanie w tym czasie skierowanych do pracy. REKLAMA Funded by the New York City Department for the Aging

176 Java Street, Brooklyn, NY 11222

tel: (718) 383-3434

Wstąp i zapisz się już dzisiaj! U nas seniorzy czują się jak w domu!

Tylko podczas tej zimy nowojorskie służby odpowiedzialne za odśnieżanie miasta zużyły ponad 346 000 ton soli. To dwa razy więcej niż rok temu. Podobnie jest w przypadku New Jersey. Przedstawiciele tamtejszego departamentu transportu poinformowali, że już wydali 70 milionów dolarów na odśnieżanie dróg i chodników - tym samym został pobity ubiegłoroczny rekord, który wynosił nieco ponad 62 miliony dolarów. Dodatkowe środki na walkę z zimą muszą także przeznaczyć miasta położone na Long Island. Na nadejście kolejnej burzy śnieżnej przygotowują się także pracownicy Con Edison i innych firm energetycznych działających w nowojorskiej metropolii. Ciężki i mokry śnieg, a także lód, mogą pozrywać kable elektryczne. Ze skutkami śnieżycy już w środę zmagali się mieszkańcy m.in. Georgii i Karoliny Południowej. Intensywne opady zaczęły się we wtorek w nocy. Z powodu śnieżycy doszło tam do awarii zasilania, która dotknęła ponad 100 000 mieszkańców tamtych terenów. W sklepach w Atlancie natomiast późnym wieczorem we wtorek półki świeciły pustkami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego dla Georgii. Z kolei w Chicago władze miasta poinformowały, że z powodu wciąż trwającej zimy stulecia, w lokalnym budżecie zaczyna brakować środków finansowych na walkę z mrozami. AA (R)

www.polishslaviccenter.org

PIJAWKI

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

REKLAMA


Polska

5 nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

Nowak z aktem oskarżenia Rekordowy eksport polskiej żywności

n Jest akt oskarżenia w sprawie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Prokuratura zarzuca mu złożenie pięciu nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

rolno-spożywczych – za prawie 20 miliardów euro. Głównymi importerami naszego jedzenia są kraje Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Niemcy i Anglicy. Polskie produkty chętnie kupują także Rosjanie.

FOTO: EPA/OLIVIER HOSLET

Chodzi o oświadczenia składane w latach 2011-2013, w których polityk Platformy Obywatelskiej miał nie uwzględnić mienia ruchomego o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Nowak pominął w oświadczeniach między innymi cenne zegarki. O zegarkach Sławomira Nowaka pierwszy napisał tygodnik "Wprost". W maju 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo. W listopadzie, gdy prokuratura zapowiedziała, że postawi zarzuty, Nowak zrezygnował z funkcji ministra transportu i zrzekł się immunitetu poselskiego. Polityk twierdzi, że jest niewinny. Szef klubu PO Rafał Grupiński mówi, że teraz wszystko jest w rękach niezawisłego sądu. Wyraził też nadzieję, że sędziowie uniewinnią No-

n W zeszłym roku sprzedano za granicę rekordową ilość polskich produktów

Sławomirowi Nowakowi grozi do pięciu lat więzienia

waka. Sprawę niechętnie komentuje szef klubu PSL Jan Bury. Radzi z ocenami wstrzymać się do ostatecznego rozstrzygnięcia. Przypomniał też, że Nowak poniósł już polityczne konsekwencje – przestał być ministrem transportu. Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak po raz kolejny stawia py-

tania o pełnione przez Sławomira Nowaka funkcje partyjne. Były minister transportu jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Zastanawia się też, co o tym wszystkim sądzi szef PO, premier Donald Tusk, skoro na ostatniej partyjnej konwencji trzymał za niego kciuki. n

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba prezentując wyniki podkreślał, że sektor rolny był w ubiegłym roku bardzo mocną gałęzią całej polskiej gospodarki. "Widać wyraźnie bardzo mocno rosnące znaczenie tego sektora gospodarki w Polsce. To jest już dzisiaj jeden z głównych filarów naszej gospodarki. Wieś, rolnictwo, przetwórstwo, firmy zajmujące się wymianą handlową są naprawdę wielkim skarbem dla Polski. Trzeba też przyznać, że w tym sektorze jest jeszcze duży potencjał do wykorzystania" – mówił minister rolnictwa. Na tegoroczne wyniki eksportu z pew no ścią ne ga tyw nie wpły nie wprowadzony niedawno zakaz sprzedaży unijnej wieprzowiny do Rosji. Z powodu wystąpienia na Litwie afrykańskiego pomoru świń, Rosjanie nie

przyjmują unijnych świadectw eksportowych. Oznacza to w praktyce wstrzymanie importu, co uderzyło bardzo mocno w Polskie firmy. Unijni lekarze weterynarii rozmawiali w tej sprawie we wtorek w Wilnie ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami. Niestety, jak mówi minister rolnictwa, wyniki rozmów nie są dobre. "Trzeba jasno powiedzieć, że dzisiaj nie ma przełomu w tych relacjach. Te rozmowy są bardzo trudne i nie doszło do żadnego przełomu" – mówi Stanisław Kalemba. Branża mięsna domaga się zdecydowanych działań w tej sprawie. Wystosowano już nawet list otwarty do premiera. Minister rolnictwa zapowiedział, że na najbliższym, czyli poniedziałkowym, posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa postawi tę kwestię. n

Śledztwo w sprawie więzień CIA przedłużone Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce potrwa dłużej. Prokurator generalny, na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, przedłużył śledztwo do 11 czerwca tego roku. Śledczy czekają między innymi na pomoc prawną ze Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich.

n

Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty powiedział, że prokuratorzy potrzebują więcej czasu na wykonanie czynności pro-

cesowych. Oczekują również na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną. W całym śledztwie zostało wysłanych 7 takich

próśb. Jedna z czterech wysłanych do Stanów Zjednoczonych została odrzucona, reszta jest rozpatrywana. "Zakres śledztwa jest szeroki. Dotyczy miedzy innymi przestępstw urzędniczych oraz bezprawnego pozbawiana wolności" – dodał Piotr Kosmaty. Do tej pory zarzuty przedstawiono jednej osobie. Prokuratura ujaw-

niła jedynie, że chodzi o osobę będącą funkcjonariuszem publicznym. W styczniu "The Washington Post" napisał, że polska prokuratura wydała nakazy aresztowania agentów CIA oraz że amerykańscy agenci przekazali w 2003 roku Agencji Wywiadu 15 milionów do-

larów za współpracę przy tajnych więzieniach. Śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA rozpoczęło się w marcu 2008 roku. Prokuratorzy sprawdzają, czy polskie władze wydały zgodę na stworzenie w Polsce w latach 2002-2003 tajnego ośrodka CIA. n

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.abielectronicsllc.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST F R IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

W sobotę poznamy “Polaka z pasją” n Podczas Wielkiego Balu Radio RAMPA - w sobotę, 15 lutego - ku, oraz “Changing Trends in Hol-

lywood’s Depiction of Polish Pepoznamy zwycięzcę pierwszej edycji programu “Polak z pasją”. No- ople” w czerwcu 2012 roku. Napiminowani walczą o symboliczną statuetkę “Mikrofon Radia RAM- sał pracę “Stereotypes Within Polish -Ame ri can Com mu ni ty” PA” oraz nagrodę specjalną w wysokości 2 tysięcy dolarów, ufun- opublikowaną przez National Sodowaną przez Radio RAMPA. Jury wyłoni spośród kandydatów fi- ciety of High School Scholars (2010). Jest zdobywcą trzeciego nałową trójkę, która ogłoszona zostanie właśnie podczas balu. miejsca w zapasach w lidze nowoDo wygrania jest również druga naNie zabraknie na balu gości hono- jorskiej szkół średnich PSAL (2010), groda – o jej przyznaniu zadecy- rowych, którzy stanowią świetny oraz zdobywcą pierwszego miejsca dują słuchacze Radia RAMPA! Na- przykład postawy “Polaka z pasją”. w dzielnicy Brooklyn (2010). Przede wszystkim jednak Piotr jest grodą od słuchaczy będzie również Będą to: znakomity bokser Tomasz nagroda finansowa w wysokości Adamek, dziennikarz Marcin Wro- historykiem i... pisarzem. Opubliko1000 dolarów. Bal odbędzie się 15 na, projektant mody Daniel Jacob Da- wał w 2013 roku swoją pierwszą polutego o godz. 7:30 wieczorem w li oraz Władysław Kozakiewicz – pol- wieść “Relikwie” (po polsku i po ansali Grand Prospect Hall na Bro- ski lekkoatleta, tyczkarz i wielobo- gielsku). Powieść łączy niemal oklynie. Do tańca grać będzie ze- ista; 30 lipca 1980 r. zdobył tytuł wszystkie pasje i talenty Piotra – hispół Awangarda. mistrza olimpijskiego w Moskwie, storie, fantastykę, dar pisania oraz duCena biletu: $150 od osoby, $125 skacząc 5,78 m - jednocześnie usta- cha walki. Łączy także elementy faktów historycznych oraz fantastyki, zadla studentów. W sprawie rezerwa- nowił nowy rekord świata. bierając czytelnika w fascynującą cji miejsca trzeba dzwonić do Radio NOMINOWANI W PLEBISCYCIE podróż nie tylko w nieznany świat, RAMPA: 917-688-2424 lub 646-481ale i podróż psychologiczną, z któ8598, piszcie: Bal@RadioRAM“POLAK Z PASJĄ 2013” rą utożsamić może się każdy z nas! PA.com lub od wiedź cie stro nę www.RadioRAMPA.com BAL Z PRZESŁANIEM Wszyscy nominowani to uczestnicy programu “Polak z pasją” na antenie Radio RAMPA, do którego od ponad roku zapraszani są goście, którzy chcą podzielić się ze słuchaczami swoją niezwykłą pasją. Kiedy zdali sobie sprawę, że zajęcie, które wykonują, jest ich pasją? Co skłoniło ich do tego, by podążać za swoją pasją i kiedy zdecydowali, że pasja ta stanie się ich zawodem? Takie pytania najczęściej rozpoczynają wywiad z kolejnym pasjonatem. Misją programu, poza celem pokazania szerszej publiczności zdolnych Polaków, jest ukazanie, że Polacy odnoszą ogromne sukcesy i są cenieni na arenie międzynarodowej. Rozmowy z kandydatami do tytułu “Polak z pasją” można wysłuchać na stronie internetowej Radia RAMPA - www.RadioRAMPA.com. Misją Radio RAMPA od początku jest właśnie promowanie działań opierających się na pasji oraz ludzi z pasją, którzy gotowi są na ciężką pracę, aby spełniać swoje marzenia – tak zresztą właśnie powstawało Radio RAMPA. REKLAMA

PIOTR PUCHALSKI – urodził się w Warszawie 4 kwietnia 1992 r. Obecnie jest studentem New York University, gdzie uzyskał stopień Bachelor na kierunkach historia europejska i język francuski. Został przyjęty do na studia magisterskie tej samej uczelni. Student z idealną średnią 4.0, ma czas na swoje pasje i zainteresowania. Otrzymał kilka stypendiów na NYU (m.in. Michael L. Probst Scholarship, Jack and Susan Rudin Scholarship), miał dwa wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego: “The Rationale for Polish Colonial Activity in the Context of the Expedition to Liberia (1934-38)” w październiku 2013 ro-

ANNA ŁAKOMY – urodziła się w Nowym Jorku 27 marca 1988 roku. Jest Polką z hollywoodzką pasją! Ukończyła prestiżową Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Arts and the Performing Arts na kierunku wokalistyka i pianistyka. Studia na University of Connecticut ukończyła z wyróżnieniem na kierunku psychologia. Ukończyła również polską szkołę przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, zdobywając najwyższą możliwą ocenę na maturze - a nigdy nie mieszkała w Polsce. Rok temu aktorstwo z pasji przekształciło się w jej zawód. Znajomość

psychologii bardzo jej pomaga we wcielaniu się w kolejne role. W krótkim czasie Anna zagrała już w ponad 30 produkcjach. Ma za sobą debiut na wielkim ekranie - w “Welcome to New York” (reż. Abel Ferrara) wystąpiła u boku Gérarda Depardieu! Film najprawdopodobniej będzie miał premierę w Cannes w maju 2014 roku. W jej resume zapisał się krótki film “Brave Little Soldier”, który sama wyreżyserowała, napisała scenariusz oraz w którym grała (grudzień 2013). Film został zgłoszony do festiwalu filmowego; opowiada o kobiecie - żołnierzu, która wraca z Afganistanu z mrocznym sekretem. Celem tego filmu jest podniesienie świadomości problemów społecznych w amerykańskim wojsku, a dokładnie kwestii dotyczącej przemocy seksualnej wobec kobiet. Krótki film “The Vamp”, w którym Anna gra reporterkę, był wyświetlany podczas Big Apple Film Festival w Nowym Jorku, również był pokazany w Las Vegas i na Coney Island (listopad 2013). W teatrze zadebiutowała w sztuce “Biff & Blanche” w Joriah Studios na Manhattanie, zdobywając nagrodę publiczności (styczeń 2013).

DANIEL SADOWSKI – urodził się 1 października 1974 roku. Swojego pierwszego harley’a zbudował sam! To był tylko początek jego wielkiej pasji – od wielu lat przemierza świat na dwóch kolkach. To właśnie wśród motocyklistów znalazł swoją rodzinę po przyjeździe do USA. Trzy lata temu Daniel założył polski oddział klubu motocyklowego UNKNOWN BIKERS, z siedzibą przy 245 Russel Street na Greenpoincie. Klub zrzesza pasjonatów motocykli, ale stanowi miejsce, w którym nawet osoby nie związane z dwoma kółkami czują się jak u siebie. Daniel jest inicjatorem wielu akcji dobroczynnych oraz akcji niesienia pomocy starszym i potrzebującym. Nie jed no krot nie niósł skuteczną pomoc mieszkańcom Greenpointu. Organizowanie zbiórek zabawek dla domów dziecka, odwiedziny w domach seniorów, eskorta pielgrzymek, defilad czy marszów, organizowanie koncertów, święcenia motocykli czy nawet Wigilii, ale przede wszystkim dumne reprezentowanie Polski w Nowym Jorku – to jego główne cele. Daniel rozwija klub Unknown Bikers, łącząc różne grupy motocyklistów. Realizuje starą prawdę, że współpracując można osiągnąć więcej. Zagorzały promotor polskiej kultury i tradycji.

EWA MARIA LEWANDOWSKA – urodziła się w Polsce 1 kwietnia 1983 roku. Kiedy miała 9 lat, została u niej zdiagnozowana choroba Stargardt – choroba genetyczna, której wynikiem jest utrata wzroku. Ewa ma duszę wojownika, i potrafi pokonać nawet największe przeszkody na swojej drodze. W 2008 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale wokalnym, uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2010 roku, na tym samym uniwersytecie, ukończyła studia podyplomowe. Ewa jest zwycięzcą wielu konkursów. Występowała w Niemczech, Holandii, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jest finalistką polskiej edycji programu “Mam talent” w 2008 roku. Na swoim koncie ma m.in. nagranie “They go Christmas” oraz wykonanie specjalnie skomponowanej dla niej przez Piotra Rubika, a napisanej przez Jacka Cygana, piosenki “Modlitwa o wiarę w siebie”, która znalazła się w albumie “Rubicon”. Ewa nie tylko zagrała w filmie rolę wokalistki, ale też jej historia jako sopranistki stanowiła inspirację dla filmów. Od dwóch lat Ewa pracuje jako instruktor śpiewu w Nowym Jorku. Aktualnie kończy swój pierwszy oryginalny album, pod pseudonimem scenicznym Eva. Album nosi tytuł “In Between” i wydany będzie w roku 2014.

KLAUDIA MORELOWSKA – urodziła się 4 stycznia 1995 roku. Studiuje śpiew klasyczny i operowy w Aaron Copland School of Music w Queens College. Śpiew jest jej pasją i nic nie sprawia jej większej radości niż dzielenie się tą pasją z gronem przyjaciół. Jej talent został jednak doceniony i rozpoznany nie tylko przez przyjaciół. Klaudia ukończyła Fiorello H. LaGuardia High School, jedną z najbardziej prestiżowych szkół artystycznych w USA. W Fio-


nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

7

szawie. Ukończyła studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bace wi czów w Ło dzi. Swo je umiejętności wokalne doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Ingrid Kremling, Ewę Iżykowską, Elisabeth Glauser czy Piotra Kusiewicza. Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi rolą Romildy w operze “Xerxes” G.W. Haendla. Po ukończeniu studiów artystka rozpoczęła współpracę z Chórem Filharmonii Wrocławskiej, z którym brała udział w koncertach zarówno w Polsce, jak i w Europie. Podczas Festiwalu Wratislavia Cantans w 2009 roku występowała u boku najlepszych zespołów muzyki dawnej – m.in. z zespołem Gabrieli Consort and Players pod batutą maestro Paula McCreesha. Artystka podczas tournee z “Operą Polską” w latach 2008-2009 miała możliwość występować na najlepszych scenach Europy, między innymi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zuzanna współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi, jak: Fundacja Dom Pokoju, Fundacja Bente Kahan oraz Stowarzyszenie im. Edyty Stein - jako koordynator projektów artystycznych i edukacyjnych. Obecnie pracuje jako dyrektor programowy telewizji NDTV oraz dziennikarz “Nowego Dziennika”. Występuje także jako solistka w projektach solowych Schola Cantorum On Hudson pod kierunkiem dr. Deborah King, współpracuje z licznymi chórami zarówno polskimi, jak i ameZUZANNA DUCKA-LUBAS – uro- rykańskimi, a także prowadzi dziadziła się 6 czerwca 1979 roku w War- łalność edukacyjną.

rello H. Laguardia High School Klaudia zagrała jedną z głównych ról w operetce “Wesoła wdówka”. Było to jej niezapomniane przeżycie. W pierwszym semestrze na studiach Klaudia dostała się do prestiżowej klasy opery, gdzie pierwszoklasiści (Freshmen) nie mają szans na występ w operze – ona wystąpiła. Klaudia jest sympatyczną i energiczną osobą, która oprócz ogromnego zainteresowania muzyką, uprawia również szermierkę. Występuje w reprezentacji Queens College. W tym roku akademickim zdobyła czwarte miejsce w indywidualnych zawodach publicznych szkół z Nowego Yorku. Jak przyznaje, śpiew tylko pomaga jej w byciu lepszą w szermierce. Jedną z organizacji, w działalność której Klaudia się zaangażowała, jest “Relay For Life” z American Cancer Society. Minęło już ponad 5 lat od kiedy Klaudia zaczęła używać swojej kreatywności i wyobraźni, aby uzbierać fundusze na leczenie i pomaganie ludziom z rakiem.

Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku, gdzie pracowała bezpośrednio w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W tym roku już po raz drugi współorganizowała międzynarodową konferencję “Quo Vadis” skierowaną do młodych liderów oraz profesjonalistów polskiego pochodzenia, która miała miejsce w USA.

ANNA ROŻEK – urodziła się 14 stycznia 1989 roku w Kielcach. Jej pasją jest prawo, polityka, dyplomacja oraz działalność społeczna. Dla Ani granice kontynentów nie mają znaczenia, z łatwością porusza się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, aby brać udział w różnorakich akcjach oraz przedsięwzięciach. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyła też studia w Europejskiej Akademii Dyplomacji w dziedzinie organizacje międzynarodowe. Obecnie studiuje prawo Unii Europejskiej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest prezesem Instytutu im. Rafała Lemkina, który aktywnie działa w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W wieku 21 lat dostała propozycję wystartowania w wyborach parlamentarnych w woj. świętokrzyskim, jako najmłodsza do tej pory kandydatka. Podjęła decyzję o rezygnacji ze startu na rzecz wyjazdu do USA. Od tego momentu regularnie odwiedza Stany Zjednoczone i udziela się w życiu amerykańskiej Polonii. W 2012 roku odbyła praktyki w dziale prawnym

GŁOSOWANIE Na tychże kandydatów można głosować jeden raz w ciągu dnia - codziennie. Osoba, która uzyska największą ilość głosów, otrzyma nagrodę w wysokości 1000 dolarów na rozwój swojej pasji. Glosowanie trwa do 14 lutego, do godziny 11:59 w nocy. Aby oddać głos, trzeba wejść na stronę: http://radiorampa.com/pl/programy/polak-z-pasja/polak-z-pasja-2013-glosowanie/ JURORZY PLEBISCYTU”

Ilona Lee – prezes i założyciel Ilo-

na Lee Network, założycielka grupy networkingowej dla kobiet New York New You. Posiada tytuł magistra ekonomii zdobyty na Politechnice Warszawskiej. Ma ponad 14 lat doświadczenia w pracy w mediach i public relations w Europie i w Nowym Jorku. Założycielka portalu mojeNYC.com. Wielka miłośniczka Nowego Jorku. Marta Wesołowski – szefowa polonijnej grupy biznesowej Polish Business Network - POLNET. Od 8 lat działa w zarządzie organizacji Polonia of Long Island. Jest też nauczycielką w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Z. Herberta w Copiague. Od 15 lat organizuje akcję “Zostań Świętym Mikołajem” oraz inne akcje charytatywne. Była Marszałkiem Parady Pułaskiego Copiague 2012.

Zbigniew Rogalski – Chief Member Relationship Officer w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w bankowości, sprzedaży oraz na stanowisku menedżera. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju, operacje poszczególnych oddziałów banku, realizację projektów. Odpowiedzialny za rozwój oraz rozszerzenie oddziałów Unii na środkową część Stanów Zjednoczonych. Michał Siwiec – Człowiek Roku 2012 Pulaski Association of Business and Professional Men. Jest biznesmenem dbającym o dobro firmy i swoich współpracowników, ale również ambitnym przedsiębiorcą, inwestorem i pasjonatem piłki nożnej. Od 20 lat prezes wiodącej na rynku nowojorskim firmy Phoenix Construction. Od 26 lat czynny piłkarz, od 15 lat prezes klubu Polonia New York Soccer Club. Sponsor i inicjator wielu przedsięwzięć polonijnych, szczególnie na tle sportowym. Alex Storożyński – dziennikarz, laureat Nagrody Pulitzera, prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Pracował najpierw w “Queens Chronicle”, a następnie w “Empire State Report”. Do 2003 r. zatrudniony był jeszcze w “Daily News”. W 2003 r. założył własną gazetę “AM NewYork”. W 2005 objął stanowisko redaktora naczelnego sekcji miejskiej dziennika “New York Sun”. Autor książki “The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Age of Revolution”. Twórca filmu o Tadeuszu Kościuszce. To oni zadecydują, która z nominowanych osób zdobedzie nagrodę główną na rozwój swojej pasji i zdobędzie tytuł “Polak z pasją 2013”. JMS (na podstawie materiałów Radia RAMPA)


8

Świat

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Wygrana zwolenników gazu łupkowego

Przełom na linii Pekin - Tajpej ■ Nowy rozdział w relacjach między Chinami i Tajwanem – w ten sposób pierw-

sze oficjalne spotkanie przedstawicieli dwóch nieuznających się chińskich rządów komentują media. Obydwie strony porozumiały się w wielu kwestiach, w tym tych dotyczących stworzenia oficjalnego mechanizmu komunikacji – pisze hongkoński dziennik "South China Morning Post". Jak podała po spotkaniach Agencja Parsowa Xinhua, w najbliższym czasie w Pekinie i Tajpej stworzone mają być przedstawicielstwa, które ułatwią bezpośrednie kontakty obydwu rządów. Ze względów formalnych będą to jednak biura organizacji zajmujących się kontaktami po obydwu stronach

Cieśniny Tajwańskiej. "China Daily" w komentarzu redakcyjnym, poświęconym właśnie spotkaniu w Nankinie, pisze o kroku naprzód w stosunkach Pekinu i Tajpej. Rozmowy określane są mianem "historycznych". Hongkoński dziennik "South China Morning Post" cytuje jednak wypowiedź tajwańskiego eksperta, według którego Pekin nie jest jednak na razie gotowy na otwarte rozmowy w formule międzyrządowych konsultacji z władzami na Tajwanie. PC, (IAR)

WIZY DLA AMERYKANÓW? » wówczas Komisja Europejska będzie mogła wprowadzić na rok wizy dla wszystkich Amerykanów przyjeżdżających do Unii, o ile nie sprzeciwi się temu albo Rada UE, albo Parlament Europejski. Komisja Europejska od kilku lat solidarnie staje po stronie krajów, któ-

FOTO: EPA/PATRICK SEEGER

DOK. ZE STR. 1

Przepisy zatwierdzić musi jeszcze Parlament Europejski na marcowej sesji, co będzie już tylko formalnością

■ Nie będzie zwiększonych biurokratycznych wymogów przy poszukiwaniu gazu łupkowego. Euro-

rych obywatele wciąż potrzebują pozwoleń na wjazd do Stanów. Niejednokrotnie groziła wprowadzeniem wiz dla amerykańskich dyplomatów, ale jej działania nigdy nie uzyskały poparcia wszystkich państw członkowskich. PC, (IAR, R)

Bez poprawy w Hiszpanii ■ Reforma rynku pracy, wprowadzona dwa lata temu w Hiszpanii, miała za-

hamować wzrost bezrobocia i poprawić sytuację zatrudnionych. Tymczasem

posłowie z komisji środowiska i zdrowia publicznego potwierdzili wstępne porozumienie w tej spra- od tamtej pory przybyło 220 tysięcy bezrobotnych, ograniczono prawa prawie. 46 deputowanych było za, 8 przeciw. cownicze, a pensje spadły średnio o 10 procent.

Wcześniej kompromis osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Chodzi o przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko unijnych inwestycji. Początkowo wpisano do dokumentu zapis o obowiązkowym przeprowadzeniu pełnej procedury na każdym etapie inwestycji, także w trakcie poszukiwań gazu łupkowego. Polscy europosłowie alarmowali, że to zahamuje badania nad złożami. Póź-

niej, podczas negocjacji, ten zapis usunięto, ku zadowoleniu Polaków. Mimo tych uzgodnień deputowani z grupy Zielonych nie składali broni i próbowali jeszcze wpisać wymogi dotyczące gazu łupkowego, ale bezskutecznie. Teraz przepisy zatwierdzić jeszcze musi Parlament Europejski na marcowej sesji, co będzie już formalnością. To kolejna wygrana bitwa zwolenników gazu łupkowego w ostatnim czasie. Wygrali oni

także starcie w unijnej radzie, gdzie przedstawiciele większości krajów członkowskich zablokowali niekorzystne przepisy. Ostatnia bitwa stoczona została w Komisji Europejskiej, która w końcu nie zdecydowała się na zaostrzenie przepisów środowiskowych, utrudniających wydobycie gazu łupkowego. Poprzestała jedynie na wytycznych. PC, (IAR)

Publiczne dochodzenie w sprawie Litwinienki

Wprowadzeniu reformy rynku pracy sprzeciwiały się wszystkie kluby opozycyjne, organizacje społeczne i związki zawodowe. Jej wejście w życie poprzedził strajk generalny. W ciągu ostatnich dwóch lat poziom bezrobocia wzrósł o 4,5 procent, a wśród młodzieży przekroczył 57 procent. Ponad połowa umów o pracę była zawierana na pół etatu. Centrale związkowe zwróciły się do rządu o zawarcie narodowego paktu na rzecz zatrudnienia. "Bez wzrostu zatrudnie-

nia nie możemy liczyć na odnowę gospodarczą. Nie wyjdziemy z kryzysu ograniczając prawa społeczne i socjalne" – argumentował Toni Ferrer ze związku zawodowego UGT. Rząd przypomina, że Hiszpania wyszła z recesji i w 2013 roku wzrost gospodarczy przekroczy 1 procent PKB. Minister finansów Luis de Guindos zapewnił, że pod koniec 2014 roku poprawa ekonomiczna będzie odczuwalna również przez hiszpańPC, (IAR) skie rodziny.

■ Trzyosobowy zespół sędziowski w Londynie orzekł, że najlepszym sposobem wyjaśnienia zagadki śmierci Aleksan-

dra Litwinienki będzie publiczne dochodzenie. na proces karny, rozpoczęło się sądowe dochodzenie przyczyn i okoliczności śmierci Litwinienki. Jest to normalna procedura w Anglii we wszystkich przypadkach nagłych zgonów. Ale rychło okazało się, że nie tylko Moskwa odmawia współpracy z angielskimi sądami. Również Londyn odmówił publicznego ujawnienia przed ławą przysięgłych tajnych okoliczności domniemanej współpracy Litwinienki z brytyjskim wywiadem MI6.

Stronę redaguje: Przemysław Cebula ■ Redaktor wydania: Aleksandra Słabisz

Sędzia uznał, że wobec tego nie jest w stanie prowadzić sprawy i że pozostaje już tylko jedna możliwość ustalenia prawdy – niezależne publiczne dochodzenie. Minister spraw wewnętrznych Theresa May odmówiła zgody na jego podjęcie, ale teraz sędziowie orzekli, że podane przez nią przyczyny są zbyt błahe i ponad 7 lat po śmierci Aleksandra Litwinienki zaświtała nadzieja na ujawnienie prawdy.

FOTO: EPA/JULIEN WARNAND

Zbiegły na Zachód były agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Rosji zmarł w Londynie zimą 2006 roku otruty radioaktywnym izotopem polonu. Brytyjczycy dość wcześnie ustalili, że główny podejrzany to Aleksander Ługowoj - były kolega Litwinienki z FSB, ale Rosja nie wyraziła zgody, aby uczestniczył w procesie. Dwa lata temu sprawę poruszył premier David Cameron podczas wizyty w Moskwie - bez żadnego skutku. Dopiero kiedy przepadła szansa

PC, (IAR)

Minister finansów Hiszpanii Luis de Guindos nie ma powodów do radości


nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

9

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


10

Nauka

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Co technika i nauki ścisłe dały ludzkości n Jest nas obecnie na kuli ziemskiej ponad 7 miliardów żywych

dusz, z których chyba 90 procent nie wie lub nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w naszym życiu zawdzięczamy rzeszy wynalazców inżynieryjnych.

zy 4- lub 2-kołowe, wierzchem na koniach, wielbłądach czy nawet na Wszystkie pojazdy ziemskie, wod- osiołkach. Po wodzie pływało się kone, powietrzne, wszystkie maszyny, rytami wydłubanymi z kloców drzew, urządzenia i narzędzia ułatwiające tratwami i łodziami wiosłowymi, żapracę zawodową i prace domowe oraz glowcami pędzonymi siłą wiatru itp. podróże, łączność i komunikację ra- Potrzebne produkty wytwarzało się diowo-falową, rozliczne aparaty uży- manualnie prostymi narzędziami z wane na co dzień są wytworem tech- brązu lub stali kowalskiej wykorzyniki, inżynierii, nauk ścisłych oraz stując siłę mięśni ludzkich lub z pozręczności manualnych ludzi. W wie- mocą siły zwierząt pociągowych. Rylu przypadkach są rezultatem długich cerze i wojownicy króla Władysłai żmudnych poszukiwań, drogich eks- wa Jagiełły tygodniami podążali na perymentów, skomplikowanych ma- miejsce zwycięskiej bitwy pod Gruntematyczno-geometrycznych obli- waldem w 1410 r. głównie pieszo lub czeń oraz długich i często kosztow- na wozach czy konno. Jeszcze król nych próbnych procesów, choć nie Jan Sobieski ze swymi rycerzami na brakuje też przypadkowych odkryć, odsiecz Wiednia w 1673 r. pospiedo których doszło podczas poszuki- szyli na koniach, wozach konnych i pieszo. wań czegoś innego. Dopiero w XVIII wieku z pomoI tak np. do niedawna, tj. prawie do końca XVIII wieku, po lądzie po- cą ludzkości przyszła technika. Najdróżowało się pieszo albo na zwie- pierw w postaci wynalezienia w Anrzętach, które czasami ciągnęły wo- glii maszyny parowej – za jej wyna-

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Czester Tobiasz

Wczesny RV – samochód kempingowy, którym Thomas Edison i Henry Ford podróżowali w wakacje z rodziną i przyjaciółmi (muzeum The Edison and Ford Winter Estates; Fort-Mayer, Floryda)

lazcę uważa się Jamesa Watta, który w 1763 roku udoskonalił atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena. Wyzwoliła ona człowieka w pew-

Flyer I – pierwszy samolot silnikowy na świecie; autorami projektu byli bracia Orville i Wilbur Wright REKLAMA

NOWY DZIENNIK ogłasza

KONKURS

w dniach od 1 lutego do 18 lutego. Do wygrania są 2 podwójne bilety na koncert zespołu Lady Pank, który odbędzie się w piątek 21 lutego 2014 w klubie WARSAW na Greenpoint, NY. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Podaj nazwiska 2 członków zespołu Lady Pank. Odpowiedz : ........................................................................................... Imię i Nazwisko: ....................................................................................... Nr telefonu: .............................................................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 19 lutego 2014. Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

nych dziedzinach od ciężkiej pracy fizycznej – np. w manufakturach tekstylnych, w hutach żelaza i fabrykach wyrobów metalowych, w kopalniach rudy, na budowlach lądowo-wodnych (kanały Sueski i Panamski). Nieco później ułatwiła transport lądowy i morski, dała szybsze podróże żelaznymi kolejami, dzięki zbudowaniu w roku 1830 parowej lokomotywy kolejowej, poruszającej się po żelaznych torach, co zawdzięczamy George'owi Stephensonowi z Anglii, nazywanemu "ojcem kolei żelaznych". Nieco później pojawiła się turbina parowa o wielkiej mocy, wpływając na szybkość i działania turbogeneratorów. Pojawiła się wówczas możność dalekich i wygodnych podróży pociągami wielowagonowymi, nawet sypialnymi, w takich relacjach, jak: Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa, a nawet do Władywostoku czy też Paryż-Wiedeń-Budapeszt lub Boston-Chicago-Denver-San Francisco albo Nowy Jork-Filadelfia-Waszyngton-Floryda i wiele, wiele innych. W XIX wieku powstaje w Europie oraz w USA dość gęsta sieć kolejowa do przewożenia dużych mas towarowych przemysłowych, uzbrojenia, płodów rolnych, a także pasażerów czy wojska. Ten czas zyskał miano wieku maszyny parowej (1830-1945). Wielką wygodę indywidualnego podróżowania dały silniki spalinowe, a napędzane nimi pojazdy z czasem zostały nazwane samochodami. W USA nastąpił szybki postęp w ich produkcji na wynalezionej przez Henry'ego Forda taśmowej linii montażowej. Już w roku 1913 wyprodukowano ich blisko milion. Ford zachęcał robotników do ich kupowania, wprowadzając zasadę udziału pracowników w zyskach kompanii. Linie montażowe i taśmy produkcyjne części do montażu i zamiennych Forda plus automatyzacja robot dały oryginalny początek nowoczesnej masowej produkcji w przemyśle wytwórczym. Jest to niekwestionowane i genialne osiągnięcie ludzi techniki i inżynierii w USA i w Europie – głównie Niemcy i Anglia. Dziś

produkcja samochodowa różnych marek sięga dziesiątków milionów rocznie. Technika i inżynieria stworzyły także pojazdy wodne – łodzie, statki, okręty i wodoloty – do transportu pasażerów i towarów. Najpierw budowano z drewna łodzie wiosłowe, małe i duże statki żaglowe, a następnie – w dobie żelaza i stali – konstruowano już okręty i statki stalowe, do których napędu wykorzystywano maszynę parową tłokową, turbinę wirnikową lub później – silniki Diesla, a obecnie też napęd atomowy, stosowany głównie w okrętach wojennych. Przez ponad pół wieku piękne liniowce pasażerskie, niby pływające hotele – jak "Titanic", "Queen Elizabeth", "Queen Mary", "Britannic", "Andrea Doria", i nasz "Batory" – transportowały tysiące pasażerów z Europy do Ameryki i do innych części świata, aż do czasu, gdy wyparły je częściowo o wiele szybsze pojazdy powietrzne – samoloty. Pozostały w użyciu tylko luksusowe statki wycieczkowe, tzw. cruisers, bardzo obecnie popularne, oraz statki towarowe: ropne, tankowce, a także okręty wojenne i lotniskowce, no i setki tysięcy żaglowców sportowo-turystycznych i rozrywkowych cumujących w najpiękniejszych zatokach morskich świata. Pośpiech życia i mnogość spraw do załatwienia popędzały do prac nad skróceniem czasu podróży, transportu i komunikacji. Pomysłowi mechanicy, technicy i inżynierowie wynaleźli bardzo szybki pojazd powietrzny nazwany najpierw aeroplanem, później zaś samolotem. Zapoczątkowali to dwaj bracia Wright – Amerykanie, gdy po raz pierwszy unieśli się w powietrze na uskrzydlonym ptaku z obrotowym śmigłem w roku 1903 w Karolinie Północnej. Ulepszone i powiększone konstrukcje tego pojazdu pozwoliły na szybkie podróże po przez Atlantyk już w 1938 r. Dziś tysiące samolotów śmigłowych, a ostatnio głównie odrzutowych przewozi miliony pasażerów rocznie z szybkością ok. 600-800 km/godz., a nawet z szybkością po-


11 nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

czona jest np. rosyjska stacja Mir oraz nad 2000 km/godz., w przypadku nowocześniejsza USA – stacja koconcordów francusko-angielskich smiczna "International", do których (2000-2005). regularnie kursowały amerykańskie Nocne ciemności świata zostały orbitery, jak Chalenger i Endeavour, oświetlone żarówkami elektrycznyutrzymujące łączność między Ziemią mi, które zostały wynalezione przez a Space Station i dostarczające zaAmerykanina Thomasa. Edisona. Są opatrzenie. Kiedyś szokującym wyone produkowane do dziś w jego komdarzeniem było lądowanie człowiepanii General Electric, założonej w ka na Księżycu, a teraz wysiłki fizy1892 roku. Edison był bardzo płodków i astronautów dążą do zbadania nym wynalazcą wielu elektromechinnych planet Układu Słonecznego, nicznych urządzeń i aparatów. Bogajak Mars, Wenus, Saturn. Wykorzyty i różnorodny asortyment wyrobów, stują w tym celu różnorodne sondy które dzięki niemu pojawiły się w nakosmiczne. Jedna z nich dotarła do szym codziennym życiu, zna dziś caMarsa, a być może będziemy świadły świat; są to m.in.: turbogeneratokami, że i człowiek niedługo się tam ry prądu zmiennego, transformatory wybierze. napięcia, elektro-lokomotywy dla Ostatnie trzy wieki – a zwłaszcza pociągów, elektromechaniczny sprzęt wiek XX – przeobraziły świat wprost domowy (lodówki, pralki, klimatyzadziwiająco, udogodniły i wzbogazatory, kompresory), motory elekciły życie codzienne człowieka do tryczne 3-fazowe i 1-fazowe, aparaniezwykłego stopnia. A wszystko to ty medyczne i przemysłowe itp. za sprawą inwencji, wiedzy i pracoFilarową postacią w dziedzinie witości inżynierów, techników, wyelektryczności, wynalazcą motorów nalazców, naukowców i badaczy naelektrycznych, transformatorów, geuk ścisłych. n neratorów prądu był fizyk i chemik MS "Batory" – polski statek pasażerski, transatlantyk – pływał od roku 1936 do 1969; miał przydomek "Lucky Ship" angielski, inżynier Michael Faraday. blicznych itp. smosie. Poleciały w przestrzeń mię- CZESTER TOBIASZ, CZŁONEK HONOROWY POLONIA Największe znaczenie miały jego pra- nu komórkowego. Dzięki inżynieryjnej myśli tech- dzyplanetarną statki i promy kosmicz- TECHNICA – opracowanie na 70. rocznicę istnienia orW dobie elektryczności na świece dotyczące elektryczności. W 1831 r. odkrył zjawisko indukcji elektro- cie pojawia się telegraf, telefon, ra- nicznej człowiek znalazł się w ko- ne. Do dłuższego bytowania przezna- ganizacji Polonia Technica magnetycznej, co przyczyniło się do dio, radio-biper, później telewizja powstania elektrodynamiki. To on analogowa i cyfrowa, kablowa, mul- REKLAMA stworzył podstawy elektrochemii, timedia oraz komunikacja satelitarodkrył również zjawisko samoinduk- na. Co drugi młody Amerykanin i co cji, zbudował pierwszy model silni- trzeci Polak nosi dziś w ręce czy posiada w samochodzie telefon komórka elektrycznego. Z kolei zasługą kompani GE i kom- kowy, różne iPhone'y, GPS-y itp. Jest panii Dupond (lata 1938-70) jest la- to niewiarygodny wyczyn nauk ściboratoryjne opracowanie i uruchomie- słych – inżynierii, elektroniki, nauk nie masowej produkcji różnorakich technicznych. Niedawne, epokowe polimerowo-plastikowych tworzyw wynalazki fizyki ciała stałego: półsztucznych, bez których trudno so- przewodniki "tranzystory", diody, bie wyobrazić dzisiejszy przemysł, triody, laser, światłowody przyczyhandel, medycynę, całe wręcz obec- niły się kolosalnie do ułatwienia i umasowienia łączności i komunikane życie gospodarcze i domowe. Znakomitym osiągnięciem na- cji tej bliskiej i dalekiej, oraz miniaukowców i inżynierów II połowy XX turyzacji elektronicznej aparatury, wieku jest wyzwolenie energii ato- jak: kalkulatory, zegarki, numeryczmowej na użytek człowieka. W1945 ne procesory, komputery, monitory, roku użyto jej do przyspieszenia za- komputery z ogromną pamięcią zakończenia II wojny światowej, gdy pisu itp. Miejsce ciężkich kabli i drubomby spadły na Hiroszimę i Naga- tów miedzianych zajęły o wiele lżejsaki w Japonia. Później atom wprzę- sze i wydajniejsze światłowody, jak gnięto do produkcji energii elektrycz- też obwody drukowane i układy scalone. Komunikacja beznej, gdy zaczęto budować przewodowa – od czasu elektrownie atomowe. Zaś Marconiego, wynalazcy izotopy i protony z proceradia w 1890 r. – stała się sów rozszczepiania jąder atomów różnych pierwiast- Odkrycia naukowe w powszechnym użyciu. Pracują nad tym inżynieków oraz odkryte przez Piotra Curie i Marię Curie- przeważnie są rezul- rowie elektronicy i pra-Skłodowską promienio- tatem długich i żmud- cownie naukowe na całym wania radioaktywne, ultra- nych poszukiwań, świecie. Warto tu przytoczyć fioletowe, podczerwone, X-ray, ultradźwięki, silne drogich eksperymen- światowej sławy naukowpola magnetyczne itp. sto- tów, skomplikowa- ca-eksperymentatora, prof. 6)7"89":3;;<==>"?@39" 6)7 "89":3;;<==>"?@39" suje się teraz z powodze- nych matematycznych inż. Jana Czochralskiego (1885-1953), który opraniem w przemyśle metalo5AB>3B14%C2D"EF"!!*7*" 5AB>3B14%C2D"EF"!!*7*" wym, spożywczym, w rol- obliczeń oraz długich cował unikalną i tanią nictwie, w biologii i medy- i często kosztownych technologię produkcji mocynie. próbnych procesów. nokryształów, niezbędnych we wszystkich urząNiebywały postęp ob0L0J?H5"ZLNO³ *25ą&<%8)(7 " 0 L0JJ?H5"ZLNO³ *25ą&<%8)(7 " dzeniach i aparatach elekserwujemy dziś w metoLGH?M³:HI5LM?EHL:F" LGH?M³ :HI5LM?EHL:F" troniczno-numerycznych. dach przekazu słowa, ob'26.21$á$=$%$:$" '26.21$á$=$%$:$" "* *5$=(63Ðá=$0%52:,$&< 5$=(63Ðá=$0%52:,$&<" Do dziś jest on najczęściej razu, tekstów drukowaLJ :?OJF F"G?O" LJ:?OJF"G?O" nych i fonicznych, wiadomości oso- cytowanym polskim uczonym ranbistych i urzędowych. Początkowo gi światowej. Bardzo cennym wynalazkiem naporozumienia i informacje między ""GH5IJF":"0IEHI"K!'79(("LM"L8LGF" GH5IJF F":"0IEHI"K!'79(("LM"L8LGF" ludźmi szły głosowo (usta – ucho), uk ścisłych i techniki okazały się proznakami widzialnymi (ogień, świa- cesy i urządzenia chłodnicze (lata 20. tło, dym, dźwięk), nieco później: li- i 30. XX w.), oparte na technice skrastownie, gdy transportowały wiado- plania gazów (prof. Wróblewski i prof. INOL"MI5H"HE09" INO L"MI5H"HE09" IVW IVWOI8"JO?XI5" OI8"JO? " ?XI5 XI5" [?G [?G?EL8"WL5H8Z"MI5H" ?EL8"WL5H8Z"MI5H" mości pisane poczta konna, dyliżan- Olszewski skroplili powietrze w !P7("Q%3$2""E3&R"O=$>" !P7("Q%3$2""E3&R"O=$>" !!Y(Y"Q%3$2""E3&R"O=$>" Y(Y"Q%3$2""E3&R"O=$>" 7!7"L$R"82%332" 7!7"L$R"82%332" se, pociągi, samochody, samoloty... 1865 r.), które pozwoliły na długo0=-A$S43D"EF"!!*'P" 0=-A$S43D"EF"!!*'P" 0=-A$S43D"EF"!!*'P" 0=-A$S43D"EF"!!*'P" 0=-A$S43D"EF""!!*'P" 0 =-A$S43D"EF""!!*'P" Ostatnio porozumiewamy się błyska- trwałe przechowywanie płodów rolJ3;"TP,!U"6)'/7(6)" J3;"TP,!U"6)'/7(6)" JJ3;"TP,!U"6)'/,YYY" 3;"TP,!U"6)'/,YYY" JJ3;"TP,!U"*6Y/!''*" 3;"TP,!U"*6Y/!''*" wicznie dzięki komputerom: przez nych, mięsa, medykamentów, klimaSkype'a, za pomocą e-maila, telefo- tyzację pomieszczeń domowych i pu-

!"#$%&$"'(!)"" !"#$%&$"'(!) *+,(-."/"!+,($." *+,(-." *+,(-."/ "!+,($."

01$2 01$23$4"5$"#3%" 3$4"5$"#3%"


nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

12

Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303


Opinie

13 nowy dziennik Thursday , February 13, 2014

■ JAN LATUS

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek

Najpoważniejsza choroba świata

Jaka jest największa plaga ludzkości? Najgroźniejsza choroba? Trudno to ocenić. Jeśli chodzi o liczebność chorych, na pierwsze miejsce wysuwa się... otyłość.

Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. FOTO: ARCHIWUM

Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

W Stanach Zjednoczonych blisko połowa społeczeństwa jest mniej, niż powinna być, sprawna i wytrzymała, co źle rokuje to całemu państwu

Według ostatnich statystyk Światowej Organizacji Zdrowia już 1,5 miliarda ludzi na świecie, czyli około jednej piątej całej populacji, cierpi na otyłość (overweight). Aż 10 procent ludzi na świecie jest otyłych chorobliwie (obese). Innymi słowy, ludzie chorobliwie otyli stanowią najliczniejszą grupę osób cierpiących na jedną chorobę. W Stanach Zjednoczonych procent osób chorobliwie otyłych jest zatrważająco wysoki, zwykle najwyższy na świecie (choć ostatnio do pierwszego miejsca w tej niechlubnej statystyce pretenduje, odżywiający się podobnie, Meksyk). Według badań przeprowadzonych przez The Jour-

nal of the American Medical Asso- mal jedna trzecia. Nazywanie otyłości największą ciation (JAMA) w 2008 roku 32,2 proc. mężczyzn i 35,5 proc. kobiet w plagą na świecie wydawać się może tym kraju cierpiało na chorobliwą oty- przesadą. Tysiące ludzi giną w konfliktach wojennych, miłość. Dane te potwierdziliony niedojadają. Nie upoła rok później organizacja Wielka liczba rano się też do końca w pańCenters for Desease Constwach Trzeciego Świata z trol and Prevention (CDC). ludzi bardzo kiedyś groźnymi chorobaInstytut Gallupa w ankiecie w 2011 roku policzył, otyłych powoduje mi – malarią czy dżumą. Na komplikacje całym świecie, mimo poże chorobliwie otyłych stępów nauki, medycyna mężczyzn jest trochę mniej w życiu nie zawsze potrafi zapobiec – ponad 26 proc., niemniej społecznym. rakowi i wyleczyć go; poodnotował tendencję wzrostową. Tak czy inaczej wszystkie badania dokumentują, że Amerykanów, których nadwaga przybrała chorobliwe rozmiary, jest nie-

tencjalne ryzyko śmierci niosą zawał serca i wylewy. Są to trzy najczęstsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych.

Otyłość nie przynosi bezpośredniego zagrożenia życia. W łagodnej postaci uznawana jest jedynie za pewne utrudnienie życia i lekkie oszpecenie (choć też nie w każdej kulturze). Zastanawia jednak szybki przyrost liczby osób z nadwagą. Być może obserwujemy zjawisko, gdy ludzie kiedyś niedojadający mogą wreszcie najeść się do syta, a pełne kształty świadczą o ich dobrym życiu. Częściej jednak jest to zmiana sposobu odżywiania. Mówiąc wprost, za wzrost liczby ludzi otyłych odpowiada rozpowszechnianie się w świecie zachodnim junk food. Narody tradycyjnie szczupłe, jak Japończycy czy Tajowie, mają w swoich szeregach coraz więcej grubasów. Nic dziwnego – ryż, ryby, warzywa i herbata zastępowane są frytkami, hamburgerami, pączkami, kawą z mlekiem i cukrem. Co gorsza, mieszkańcy świata naprawdę lubią korzystać z sieci McDonald's, Dunkin' Donuts czy Seven Eleven. Ludzi otyłych przybywa też w Europie – tam najgorzej jest w Wielkiej Brytanii. Niepokoi też większa liczba osób z nadwagą na polskich ulicach, w tym dzieci. W Stanach Zjednoczonych osoby z nadwagą od dawna nie stanowią już jakiejś niedużej, łatwo wyróżnialnej grupy. Zależnie od zastosowanych kryteriów, kto jest już otyły, można zapewne za takiego uznać co drugiego Amerykanina i Amerykankę. Zmienia się typowy wygląd tej nacji – zamiast ludzi szczupłych, sprawnych, ruchliwych mamy naród ludzi zwalistych, ociężałych, powolnych, także w pracy. Jeśli blisko połowa społeczeństwa jest mniej niż powinna sprawna i wytrzymała, źle rokuje to całemu państwu – mniej efektywni będą żołnierze, policjanci (już dzisiaj budzą zdziwienie swoją niską sprawnością fizyczną), strażacy, robotnicy budowlani. Większym problemem jest otyłość chorobliwa. Ta jest pośrednim powodem chorób serca, cukrzycy, raka, chorób stawów i innych. Traktowanie otyłości jako choroby automatycznie kwalifikuje ludzi, którzy kiedyś przestali dbać o swoją dietę, jako odbiorców pomocy medycznej, a w skrajnych przypadkach – renty inwalidzkiej. Za ich leczenie często płaci społeczeństwo. Wielka liczba ludzi bardzo otyłych powoduje dalsze komplikacje w życiu społecznym. Raptem trzeba przerabiać fotele w autobusach i samolotach na szersze, budować większe samochody, poszerzać drzwi i podjazdy. Zakwalifikowanie ludzi najgrubszych jako chorych powoduje, że nie można ich krytykować i do niczego zmuszać; przeciwnie – trzeba ich wspierać. Tak jest w Ameryce – ale w świecie ludzi bardzo otyłych też jest coraz więcej. Mimo tysięcy porad w kolorowych magazynach, reklam cudownych diet, ćwiczeń i zdrowej żywności, ludzie – jak się wydaje – są bezradni. Stopień skażenia żywności jest coraz większy. Mamy niepełną kontrolę nad składem codziennego chleba, ryżu i owoców. Świat zalewany jest przez międzynarodowe koncerny żywnością sztuczną, manipulowaną genetycznie bądź po prostu bezwartościową zdrowotnie. Na wybór czegoś zdrowszego stać tylko ludzi zamożnych i wykształconych. Reszta będzie tyć. ■


14

To i owo

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

XX-lecie arcydzieła legendy metalu

13 lutego – 44. dzień roku

Imieniny obchodzą: Katarzyna, Grzegorz NOWY JORK

Czwartek

Sobota

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 16

FOTO: ARCHIWUM

KRZYŻÓWKA

Piątek

Nie Metallica, nie Slayer, ale właśnie Pantera w marcu 1994 roku dokonała czegoś, czego przed nią nie osiągnął żaden ekstremalnie metalowy zespół. Właśnie wtedy jej album "Far Beyond Driven" zadebiutował na szczycie listy "Billboardu". Z okazji 20-lecia premiery płyty i tego historycznego wydarzenia krążek ukazuje się ponownie we wzbogaconej wersji!

Abbotta (10. rocznica jego tragicznej śmierci wypada w grudniu 2014 roku), tworzących morderczą sekcję rytmiczną Rexa Browna i Vinniego Paula Abbotta, na festiwalu "Monsters Of Rock" w angielskim Donnington Park. 4 czerwca 1994 roku grupa poSiódmy studyjny materiał kapeli z platynowym albumem kwartetu w rywająco wykonała tam dziewięć nuTeksasu, a trzeci w stylistyce zapo- USA, po "Vulgar…". Na świecie merów. To było 40 minut totalnej inczątkowanej przez inne jej arcydzie- sprzedał się w ponad 2 milionach ko- tensywności i koncertowego szaleńło - "Cowboys From Hell", był kro- pii, a szczyt notowań zdobył jeszcze stwa, które do dziś wywołuje ciarki kiem milowym w historii metalu. Do w Australii. Pochodzące z "Far Bey- na plecach i podnosi ciśnienie. Nada1994 roku ukazało się naprawdę du- ond Driven" numery "I'm Broken" czy no im tytuł "Far Beyond Bootleg żo arcydzieł metalowych, ale żadne "5 Minutes Alone" to dziś metalowe Live From Donington '94". "Far Beyond Driven (20th Anninie osiągnęło szczytu notowania naj- klasyki, których wstyd jest nie znać. bardziej znanej mainstreamowej li- Są tak pięknie brutalne, jak pisano o versary Edition)" w podstawowej sty płyt na świecie. Krążek spędził nich dwie dekady temu... I jak cudow- wersji ukaże się jako dwupłytowy na "Billboardzie" ponad siedem mie- nie Pantera przerobiła metalowy kla- CD digipack. Będzie też dostępny sięcy! Jeśli Metallica otworzyła dla syk - "Planet Caravan" Black Sabbath! w formie plików cyfrowych (w metalu drzwi mainstreamu, Pantera Łoić Amerykanie umieli jak mało kto, trzech opcjach: płyta; płyta + konskutecznie je przytrzymała dla innych, lecz potrafili też pięknie zagrać de- cert; koncert). Studyjny album będzie także do kupienia na podwójw szczególności dla kapel nu-meta- likatnie i akustycznie. 25 marca 2014 roku, czyli niemal nym winylu (z oryginalną, szybko lowych. Zrobiła to właśnie albumem "Far Beyond Driven", któremu grunt dokładnie 20 lat po premierze (22 mar- zakazaną i zablokowaną okładką, pod sukces przygotował wyśmieni- ca 1994), "Far Beyond Driven" uka- czyli wiertłem wchodzącym w żeńty poprzednik, "Vulgar Display Of Po- że się ponownie! Wszystkie piosen- ski odbyt). Z kolei w czerwcu, tuż wer". Za potężne brzmienie krążka ki zostały zremasterowane, a prezen- przed rocznicą występu Pantery na odpowiedzialny był Terry Date, z któ- tem dla fanów nieistniejącego już fan- "Monsters Of Rock", pojawi się wirym zespół współpracował także tastycznego zespołu, jest drugi dysk. nylowe wydanie koncertu w Donprzy dwóch wcześniejszych albumach. Zapisano na nim genialny występ cha- nington Park. Ta reedycja to abso"Far Beyond Driven" był najszyb- ryzmatycznego wokalisty Phila An- lutny mus dla każdego, kto mieni się ciej sprzedającym się krążkiem Pan- selmo, niezapomnianego, kapitalne- fanem metalu! tery w karierze oraz drugim z kolei go gitarzysty Darrella "Dimebaga" AT (mat. prom.)

Poziomo: 8. chili, ostra przyprawa z pieprzowców tropikalnych 9. zimna zupa hiszpańska z pomidorów, ogórków, cebuli, czosnku i przypraw 10. zbiór plonów 11. Igor …, rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent 12. kojarzy małżeństwa 13. adekwatny 17. pekaesy 18. przejaw, symptom 19. gestykulacja niemego 21. wielbiciel, czciciel 23. podobna do żuka 24. żeglarska stanica 28. opiewa czyny bohatera 29. wielbłąd hodowany w południowo-zachodniej Azji i północnej Afryce 30. Maria, śpiewaczka

Pionowo: 1. część buta 2. asteroidy 3. wśród damskiej bielizny 4. ziemia, która nie rodzi 5. miejsce złączenia dwóch kawałków materiału 6. wchodzi w skład kości 7. Stevens, popularny walijski piosenkarz 14. szmirus 15. superagent, detektyw 16. Seigner, żona Polańskiego 20. lubić 22. model Forda 25. zasięg 26. dopływ Wisły 27. suknia dla Hinduski


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED Jeśli chcesz dodatkowo zarobić

i umiesz robić na drutach lub szydełku

Proszę dzwoń: (732) 877-6118

PRACA HELP WANTED NY

POTRZEBNY MECHANIK DO PRACY na linii produkcyjnej. Bergen County, NJ Wymagane doÊwiadczenie przy obsludze linii produkcyjnej Êwieczek: wype∏niacze, (“wax”) etykiety, kartony, przenoÊniki. Pe∏ny etat, benefity, zapewniamy dojazd z Brooklynu, mówimy po polsku. Proszę dzwoniç: (201) 690-9090 ext. 206 po angielsku lub po polsku (201) 690-9090 ext. 218 (347) 600-4106 ***

Zatrudnię pomocnika stolarza do stolarni meblowej blisko Greenpointu. Stała praca, godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie do ustalenia po interview. Proszę dzwonić: (917) 716-9100 w godz. 8am-8pm, prosić Marka. CABINET MAKER NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & spk/read/understand English. 5 - 10 yrs Exp. Call (718) 729-0026 or fax res. (718) 729-5660 FINISHER NEEDED for cabinet/woodwork shop. Located in LIC. Must have 10yrs + exp w/spraying, mixing stains, colors & polishing. Must be able to read, understand & speak English. Please call (718) 729-0026 or fax resume to: (718) 729-5660

Experienced Factory Production Line Mechanic, Bergen County, NJ Must have experience with filing lines- fillers, labelers, cappers, cartoners, conveyors, etc. Full time employment, benefits, vans from Brooklyn, we speak Polish. FOREMAN/SUPER NEEDED for High End luxury residential GC. Must be experienced in hi-end construction and gut renovations projects in NYC (Park Ave) apts. Ideal candidate to have knowledge in hi-end residential interior renovations, hi-end millwork finishes, oversee/manage proj., trades/subs, site mtgs., maintain job schedule, etc., from start to finish. Ability to communicate w/Arch/Designer/Clients. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

15 nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

ROOFING MECHANICS ONLY Must know extremely well and have much experience to install and flash - EPDM, TPO, SBS, torch and hot applied. Up to $67.19 per hour + 401K. Work is on LI. Must have own transportation. Call after 5 pm and leave message. (631) 978-7045 / MECHANIK DACHOWY Musi znać bardzo dobrze oraz posiadać duże doświadczenie w instalacji: EPDM, TPO, SBS. Nakładanie na gorąco lub z zastosowaniem palnika. Do $67,19 /godz. +401K. Praca jest na LI. Musi mieć własny transport. Proszę dzwonić po 5 pm, zostawić wiadomość. Telefon: (631) 978-7045

Family with 3 children in Denville, NJ

looking for a housekeeper to do chores to include: cleaning, laundry, cooking, organizing closets, and anything related to the house. Must be a mature person who speaks English well and has their own car and can drive. Person must have internet access and be very responsible. Serious inquiries only. Looking for someone who lives in near Denville, NJ Please call: (973) 903-4944 and send resume to irisdrey@gmail.com ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI z prawem jazdy CDL klasy A na krótkie trasy, weekend w domu. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY Mieszkanie do wynajęcia na Staten Island, NY (blisko Verrazano Bridge) po generalnym remoncie, 2 sypialnie, living room. Mieszkanie jest ustawne, posiada dużo szaf. Do dyspozycji ogród. Proszę dzwonić: Barbara (347) 342-6314 (w tygodniu dzwonić po godzinie 5pm)

BAY RIDGE DENTAL OFFICE FOR RENT

Prime Location ( Bay Ridge Parkway /75th Street) Modern existing office with 3 examining rooms, 2 baths, and central air. Heavy traffic area. Great visibility. $2500 monthly. Please call Mr. Harry

Alpine Realty (718) 238-1788

POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

Zatrudnię stolarzy meblowych do pracy na Long Island City.

Praca na czek rozliczeniowy, z możliwością ubezpieczenia medycznego. Proszę dzwonić: (917) 767-6646

PRACA HELP WANTED NJ

NYC ELECTRICAL CONTRACTOR seeking MECHANICS AND HELPERS Must have experience in residential and commercial projects. Please call: (718) 659-1970 or (917) 284-0302

LIVE-IN CAREGIVER (Morris County) Seeking English speaking, polish caregiver with nursing education for women with dementia and behavioral problems. Toileting, incontinence, catheter, and diabetes. Send resume with 3 references and salary req. to carenj999@gmail.com, or call: (973)-210-7351

Potrzebni doÊwiadczeni kierowcy z prawej jazdy CDL, kl. A. Wymagane minimum 5 lat doÊwiadczenia. Jazda na średnie trasy (NJ, Illinois). Proszę dzwoniç: (718) 349-2117

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


16

Og∏oszenia/Classified

RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 2 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienka, pokój gościnny. Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczone. 70th Ave, pomiędzy Forest Ave i Fresh Pond Rd, blisko Train M. Bez dodatkowych opłat. Cena $1 370 za miesiąc. Proszę dzwonić: (917) 941-4776 lub (917) 635-6238 (jeżeli nie ma odpowiedzi, zostaw wiadomość na taśmie)

PODATKI TAXES

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

USŁUGI SERVICES

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA Allentown/Pensylwania 1-rodzinny dom, 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój gościnny, kuchnia, garaż, bardzo ładna działka. Dom usytuowany na spokojnej ulicy, blisko polski Kościół. Proszę dzwonić po polsku, Tadeusz: (484) 714-9261 po angielsku Marsha (610) 730-8959

AGENCJE AGENCIES

SAMOCHODY CARS

OSOBISTE PERSONALS Mam 54 lata, jestem przystojnym, miłym oraz sympatycznym Panem (obywatel amerykański) z dużym temperamentem oraz kochającym polską kuchnię. Pragnę poznać szczupłą Panią o kobiecych kształtach. Fotooferty (do zwrotu) proszę przesyłać na adres redakcji z dopiskiem Skrytka #421

WRÓŻKI PSYCHICS

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Feb. 18/14 - Lincoln Square Pawnbrokers Inc, 724 Amsterdam Ave., Man., from 37661 of Apr. 30, 2012 to 50609 of June 29, 2013. Feb. 20/14 - S&G Gross Co. Inc.,486 8th Ave., Man., from 253851 of July 1, 2013 to 254536 of July 31, 2013. Feb. 25/14 - Wm. J. O’Neill Sales Ex. Co., Inc., 1 E. Main St., Patchoque, NY, from 396277 of Jan. 26, 2013 to 400609 of June 5, 2013.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI SPRZEDAM Z POWODU WYJAZDU Chevy Cobalt 2010 Automatyczna skrzynia biegow; 51, 000 mil; znakomicie utrzymany. Cztery nowe opony zakupione w 2013 (dodatkowo dwie używane opony w b. dobrym stanie), manualne okna i szyby. Cena $7.800 Telefon (973) 787-7521

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

W najbliższą sobot´, 15 LUTEGO 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


Sport

W SKRÓCIE Siatkówka

nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

n Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w rewanżowym meczu drugiej rundy playoffs Ligi Mistrzów pokonali Asseco Resovię Rzeszów 3:1 (27:25, 23:25, 26:24, 26:24) i wywalczyli awans do Final Four, który w dniach 22-23 marca rozegrany zostanie w Ankarze. Jastrzębianie cieszyli się z awansu już po trzecim, wygranym secie, bowiem dzięki zwycięstwu w pierwszym spotkaniu w Jastrzębiu 3:0, do pełni szczęścia potrzebowali dwóch wygranych partii.

Kapitan Lewandowski n Robert Lewandowski zapowiedział, że chce

zostać kapitanem kadry Polski. Jeśli Adam Nawałka się zgodzi, może w ten sposób uratować reprezentacyjną karierę naszego najlepszego piłkarza.

Robert Lewandowski dojrzał do tego, aby założyć opaskę kapitana reprezentacji

wandowskiego może zarazem naprawić największy i najbardziej zaskakujący mankament. Zawodnik wymieniony przez “Four Four Two” w dziesiątce najlepszych piłkarzy świata za rok 2013, w ostatnich eliminacjach strzelił tylko trzy gole – dwa San Marino z rzutów karnych i jeden z Czarnogórą. Niewykluczone, że to jego indolencja strzelecka zrobiła różnicę na niekorzyść naszej kadry. Dziennikarze w Polsce boją się krytykować “Lewego”, bo “już nigdy nie odbierze od nich telefonu”. Prawda jest jednak taka, że największa gwiazda zawiodła na całej linii. Statystyki nie kłamią. Czy czuł się zduszony w kadrze rządzonej od środka przez kapitana Błaszczykowskiego? Niewykluczone. Te-

FOTO: EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

Okazja wydaje się idealna, choć nie wypada tak pisać, ale Jakub Błaszczykowski nie zagra w piłkę z powodu kontuzji kolana przez kilka miesięcy i ktoś musi przejąć kapitańską opaskę. Wiadomo, że obaj partnerzy (celowo nie używam słowa “koledzy”) z Borussii Dortmund, i zarazem najlepsi polscy piłkarze, nie darzą się szczególną sympatię. Można dodać nawet więcej – zwyczajnie się nie lubią. Nawet jeśli Lewandowski chce zrobić Błaszczykowskiemu na złość – w co wątpię, nie wierzę w małostkowość na takim poziomie – trzeba traktować jego słowa poważnie. “Nie przeraża mnie bycie kapitanem” – powiedział w wywia dzie dla One tu. Tak jak wspomniałem – ktoś nim być musi, dlaczego więc nie “Lewy”? Nie można martwić się tym, co będzie za kilka miesięcy i przed jakim dylematem wówczas stanie selekcjoner. Poja wia się ide al na oka zja do uratowania go dla reprezentacji. Snajper Borussii, a od lata Bayernu Monachium, stwierdził w rozmowie z “PS”: “Myślę, że jestem już w takim wieku i na tyle ukształtowanym zawodnikiem, że dojrzałem do tego, aby tę opaskę założyć. Ta sytuacja może na mnie tylko wpłynąć pozytywnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam 25 lat i najwyższy czas, żeby takich wyzwań się nie bać”. Nawałka wzmacniając pozycję Le-

Piłka nożna

raz jednak będzie miał szansę się wykazać. Teraz już nie będzie miał żadnych usprawiedliwień. Zaczyna się jednak nowy etap. Każdy startuje z czystym kontem, poprzednie eliminacje przeszły już do historii. Nie można płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba budować na (najbliższą) przyszłość. “Trener miał już kilka spotkań, wliczając również te w krajowym składzie, że wyklarował sobie interesujące go nazwiska. Wie, kto co mu może dać, co od każdego z nas może oczekiwać. Wydaje mi się, przynajmniej ja bym sobie tego życzył, żebyśmy grali już w miarę optymalnym składzie. Im dłużej gramy ze sobą w podobnym zestawieniu, tym każdy się le-

piej czuje – ocenia napastnik Borussii, dodając: – Z trenerem jestem w stałym kontakcie. Mam jasność swoich zadań. To jest automatyzm. Każdy profesjonalny piłkarz wie, co ma robić i jest do tego przygotowany. Czasy się zmieniły, że opaska pozwalała na nie wiadomo jakie ulgi i przywileje. Tak naprawdę każdy zawodnik na boisku powinien jakąś cząstkę z tego kapitana mieć i powinien o tym wiedzieć”. Rozpoczyna się akcja “ratowanie Lewandowskiego dla polskiej piłki”, dla której na razie zrobił niewiele. Dla Borussii Dortmund – nieporównywalnie więcej, podobnie dla swojej marki w świecie. Czas zmienić te proporcje. MARCIN HARASIMOWICZ

Minimalna porażka Wizards n Koszykarze Washington Wizards we wtorkowym spotkaniu ligi NBA prze-

grali na wyjeździe z Memphis Grizzlies 89:92. Występujący w stołecznej drużynie Marcin Gortat zdobył 10 punktów i miał sześć zbiórek.

Polski środkowy w dwóch poprzednich meczach spisywał się bardzo dobrze. To spotkanie zaczął znacznie słabiej. W pierwszej akcji został sfaulowany przez Hiszpana Marca Gasola, ale spudłował oba rzuty wolne. Później 29-letni łodzianin miał stratę, a następnie w odstępie zaledwie 64 sekund popełnił dwa faule i trener Randy Wittman posadził go na ławce rezerwowych. Na parkiet wrócił w połowie drugiej kwarty, ale zaledwie na 27 sekund, bo znów dopuścił się przewinienia. Dłużej pograł w trzeciej kwarcie. Na jej początku Wizards przegrywali już 46:62. Wtedy goście rozpoczęli pogoń, a spory udział w niej miał Gortat. W niespełna osiem minut zdobył 10 punktów i asystował przy rzucie za trzy Bradleya Beala. Strata Czarodziejów zmalała do zaledwie czterech oczek. Rozpędzeni Wizards na 5.46 min przed końcem spotkania prowadzili 82:80. Cieszyli się z niego bardzo krótko, bo przez kolejne dwie minuty nie zdołali trafić do kosza oraz nie

potrafili powstrzymać Nicka Calathesa, który szybko zdobył 5 punktów z rzędu. Tej straty goście już nie zdołali odrobić. 25-letni zawodnik zastąpił w pierwszej piątce kontuzjowanego Mike’a Conleya i spisał się znakomicie. Jego średnia z tego sezonu to zaledwie 4,5 pkt na mecz. We wtorek Calathes uzyskał 18, tyle samo co Gasol. Po 13 oczek dodali Courtney Lee, James Johnson oraz Zach Randolph, który na swoim koncie zapisał także 10 zbiórek. Gortat grał prawie 22 minuty. Trafił wszystkie cztery rzuty z gry oraz dwa z pięciu rzutów wolnych. Miał także sześć zbiórek (w tym jedną w ataku), jedną asystę i jedną stratę. Fragment, gdy przebywał na parkiecie, jego drużyna wygrała pięcioma punktami – to najwyższy wskaźnik w zespole. W drużynie z Waszyngtonu świetnie spisywał się Beal, który zdobył 37 punktów. Kompletnie zawiódł natomiast John Wall. Trafił zaledwie dwa z 10 rzutów z gry i spotkanie

zakończył z pięcioma punktami. 17 oczek dodał Nene. Wizards z dorobkiem 25 zwycięstw i 26 porażek spadli na szóstą pozycję w Konferencji Wschodniej. Grizzlies (28-23) są na dziewiątym miejscu na zachodzie. W meczu na szczycie Konferencji Zachodniej koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 98:95. Kevin Durant zdobył dla zwycięzców 36 punktów. Miał także 10 zbiórek. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy do przerwy prowadzili różnicą 10 pkt. W drugiej połowie Trail Blazers grali jednak zdecydowanie słabiej. Zawodzili przede wszystkim liderzy – LaMarcus Aldridge i Damian Lillard raz po raz pudłowali w ostatnich dwóch minutach meczu. Łącznie trafili tylko 10 z 37 rzutów z gry. Thunder z bilansem 41 zwycięstw i 12 porażek zajmują pierwsze miejsce, a Trail Blazers (36-15) trzecie. Zwycięstwo odnieśli także broniący mistrzowskiego tytułu Miami Heat. Koszykarze z Florydy pokonali na wyjeździe Phoenix Suns 103:97. Gości do zwycięstwa poprowadził LeBron James – 37 punktów. W eki-

pie Słońc wyróżnił się Gerald Green – 26 punktów. Heat (36-14) zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej. Suns (30-21) to siódmy zespół na zachodzie. Po raz czwarty w karierze triple-double zanotował Joakim Noah. Środkowy Chicago Bulls zapisał na swoim koncie 19 punktów, 16 zbiórek i 11 asyst, a jego drużyna pokonała we własnej hali Atlanta Hawks 100:85. Kyle Korver z drużyny Jastrzębi śrubuje rekord kolejnych meczów, w których trafił za trzy punkty. Co najmniej jedną udaną próbą zza linii oddalonej od kosza o 7,24 m może się pochwalić już w 119 spotkaniach z rzędu. TW

WYNIKI LIGI NBA Charlotte Bobcats – Dallas Mavericks 114:89, Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 109:99, Chicago Bulls – Atlanta Hawks 100:85, Memphis Grizzlies – Washington Wizards 92:89, Phoenix Suns – Miami Heat 97:103, Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 95:98, Los Angeles Lakers – Utah Jazz 79:96.

n Bramkarz Łukasz Fabiański poinformował, że odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Arsenalem Londyn i latem zamierza opuścić klub. Polski piłkarz gra w nim od 2007 roku. Powodem jego decyzji jest chęć regularnych występów na boisku, a w angielskim zespole obecnie jest rezerwowym. Bramki “Kanonierów” strzeże Wojciech Szczęsny. “Chcę być numerem jeden zarówno w klubie, jak i reprezentacji Polski” – zadeklarował na łamach “Daily Star” 28-letni Fabiański. Jak dodał, odrzucił propozycję prolongowania umowy, by poszukać nowych wyzwań w Anglii lub innym kraju. n Po podpisaniu umowy z Bayernem Monachium Robert Lewandowski znów padł ofiarą złośliwości. “Mam nadzieję, że będzie to pojedynczy incydent” – mówił w zeszłym tygodniu Lewandowski, odnosząc się do zamieszania z kibicem, którego miał rzekomo uderzyć. 17-letni gimnazjalista z Dortmundu ostatecznie wycofał zeznania i przeprosił naszego napastnika. Ale Lewandowski ma kolejny problem. W nocy z niedzieli na poniedziałek pod jego domem w Dortmundzie doszło do kradzieży w samochodzie, którym na co dzień jeździ jego żona Anna. Złodzieje ukradli w ich luksusowym porsche cayenne wszystkie koła, zostawiając samochód jedynie na cegłach. n Real Madryt wygrał w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla z Atletico 2:0 i przypieczętował awans do finału. Obie bramki strzelił Cristiano Ronaldo. W drugim półfinale Barcelona grała w środę z Realem Sociedad. W pierwszym meczu było 2:0 dla Katalończyków. n Borussia Dortmund wygrała z Eintrachtem Frankfurt 1:0 (0:0) w ćwierćfinale Pucharu Niemiec i zapewniła sobie awans do półfinału. Całe spotkanie w barwach wicemistrzów Niemiec rozegrali Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. W środę wieczorem BVB, po losowaniu, poznała kolejnego rywala.

Tenis

n Jerzy Janowicz (20. ATP) pokonał Juliena Benneteau (39. ATP) 3:6, 6:4, 6:4 w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Kolejnym rywalem Polaka będzie lepszy z pary Fernando Verdasco – Tommy Haas. n Rozstawiony z numerem siódmym Michał Przysiężny przegrał z Amerykaninem Michaelem Russellem 6:3, 3:6, 1:6 w pierwszej rundzie halowego turnieju tenisowego ATP na twardych kortach w Memphis (pula nagród 648 tys. dolarów). Wcześniej w eliminacjach tej imprezy odpadł Tomasz Bednarek, który także nie poradził sobie z reprezentantem gospodarzy Sekou Bangourą 0:6, 6:7 (5-7).

Kolarstwo

n Michał Kwiatkowski (Omega Pharma – Quick Step) wygrał na trasie Trofeo Serra de Tramuntana – wyścigu zaliczanym do Challange Mallorca. To trzeci start Kwiatkowskiego w sezonie. Polak wyprzedził o 27 sekund Norwega Edvalda Boassona Hagen (Sky) i reprezentanta Włoch Francesco Gavazziego (Astana).

17


18

Sport

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Spacerkiem po Soczi

Dwa złote medale w zjeździe!

ROSJI UCIEKŁY ZŁOTE MEDALE

n Słowenka Tina Maze i Domi-

POLSKI TRENER ROSYJSKIEJ MEDALISTKI Rosjanka Olga Fatkulina, trenowana na co dzień przez byłego reprezentanta i rekordzistę Polski Pawła Abratkiewicza, sięgnęła we wtorek po srebro w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. Abratkiewicz ma za sobą starty na trzech igrzyskach – w Albertville w 1992, Nagano 1998 i Salt Lake City w 2002 roku. W tych ostatnich na 500 metrów był 16., a na dystansie dwa razy dłuższym 29. 23-krotny mistrz Polski karierę zawodniczą skończył po sezonie 2004/2005. W Rosji pracuje już od kilku lat. “Ogromny sztab ludzi stara się nam zapewnić jak najbardziej optymalne przygotowania i nie ukrywam, że celem jest zdobycie medalu olimpijskiego” – mówił przed igrzyskami Abratkiewicz. f

ZMIANA MENEDŻERA W HOKEJOWEJ KADRZE USA Ray Shero zastąpił Davida Poile’a na stanowisku menedżera amerykańskiej kadry hokeistów w Soczi. Ten drugi nie poleci na igrzyska po tym, jak na treningu swojego zespołu Nashville Predators został trafiony krążkiem w twarz i musiał przejść dwie operacje. Poile doznał urazu podczas treningu Predators przed meczem z Minnesotą Wild. Po uderzeniu Shea Webera krążek odbił się od łyżwy jednego z zawodników i wystrzelił w trybuny, gdzie siedział menedżer zespołu. Poile trafił do szpitala w St. Paul, gdzie przeszedł dwie operacje. Lekarze zajęli się złamanym nosem i uszkodzonymi okolicami oczodołu. Założyli też kilka szwów na poranioną twarz. Dopiero w poniedziałek Poile wrócił do Nashville i ogłosił, że po zabiegach nie będzie w stanie polecieć do Soczi. Jego obowiązki na miejscu przejmie menedżer Pittsburgh Penguins Ray Shero. Hokejowy turniej mężczyzn rozpoczął się w środę. Zespół USA trafił do grupy z Rosją, Słowacją i Słowenią. f

Po raz pierwszy w historii igrzysk zdarzyło się w narciarstwie alpejskim, by dwie zawodniczki stanęły na najwyższym stopniu. Trzykrotnie za to po dwie osoby odbierały srebro. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 1998 roku. Wówczas w Nagano w supergigancie drugie miejsca zajęli Szwajcar Didier Cuche i Austriak Hans Knauss. Wcześniej w 1964 roku w Innsbrucku dotyczyło to Francuzki Christine Goitschel i Amerykanki Jean Saubert, a w 1992 roku w Albertville Amerykanki Dian Roffe i Austriaczki Anity Wachter. Raz mieliśmy dwóch brązowych medalistów – w 1948 w zjeździe mężczyzn w St. Moritz. W Soczi z czasem 1:41.57 do mety dotarła najpierw Szwajcarka Dominique Gisin, a potem Słowenka Tina Maze. Oznacza to, że nikt nie dostanie srebrnego medalu. Maze to dwukrotna srebrna medalistka z Vancouver. Dla Gisin złoto w Soczi jest pierwszym medalem na dużej imprezie. “Złoty medal był moim największym celem. Po bardzo trudnym sezonie było to bardzo ważne dla mnie, ale i dla całego mojego teamu. Koncentrowałam się wyłącznie na występie olimpijskim. Nie był to wcale idealny przejazd, ale wystarczył i to się liczy” – skomentowała Maze. Żadna z alpejek, które wcześniej stały na podium w superkombinacji nie wywalczyły medalu w zjeździe. Niemka Hoefl-Riesch została sklasy-

FOTO: EPA/JOHN G. MABANGLO

nique Gisin osiągnęły taki sam czas w narciarskim zjeździe i wywalczyły ex aequo złote medale igrzysk olimpijskich w Soczi. O 0,1 s wolniejsza była Szwajcarka Lara Gut i sięgnęła po brąz. Karolina Chrapek zajęła 33. miejsce.

Dominique Gisin (z lewej) i Tina Maze podzieliły się zwycięstwem w narciarskim zjeździe

fikowana na 13. pozycji, Austriaczka Nicole Hosp na dziewiątej, a Amerykanka Julia Mancuso – na ósmej. “To dla mnie spore rozczarowanie. Łatwiej to jednak znieść, jak mam już w kieszeni jedno złoto. Nie pojechałam dobrze, popełniłam proste błędy” – skomentowała Hoefl-Riesch. Maze wymieniana była jako jedna z faworytek środowej rywalizacji, z kolei złoto Gisin jest sporą niespodzianką. Ona sama nie mogła długo w to uwierzyć, później płakała ze szczęścia. To pierwszy olimpijski triumf Szwajcarek w zjeździe od 1984 roku, kiedy w igrzyskach w Sarajewie najlepsza była Michaela Figini. 30-letnia Słowenka Maze przed czterema laty w Vancouver dwukrotnie stawała na podium. Zdobyła dwa srebra – w supergigancie i gigancie. W zeszłym sezonie była najlepsza w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Od

lat wzbudza jednak skrajne emocje. W 2013 roku podczas zawodów w Garmisch-Partenkirchen otrzymała nawet pogróżki, a niemiecka policja zapewniła jej ochronę przez całą dobę. Również w swoim kraju nie zawsze pisze się o niej pozytywnie. Przez niemal cztery lata trwały jej przepychanki z miejscową federacją. Maze nie akceptowała żadnych jej decyzji i nie spełniała obowiązków reprezentantki kraju. Ostateczne zdecydowała się nawet trenować na własną rękę. Gdyby nie była alpejką, byłaby... pianistką. Grać potrafi znakomicie i brała udział nawet w konkursach. W październiku 2012 roku nagrała nawet własny teledysk “My Way is my Decision”. Jest też zaangażowana w projektowanie biżuterii. “To jest sposób na feminizację mojej dyscypliny, przez wielu postrzeganej jako męskiej” – powiedziała.

Złoto Gisin to jej pierwszy tak wielki sukces. Szwajcarka wprawdzie specjalizuje się w konkurencjach szybkościowych, ale niewielu stawiało na jej triumf. Na podium zawodów Pucharu Świata stawała do tej pory siedmiokrotnie, w tym pięć razy w zjeździe. Po raz ostatni jednak taki sukces osiągnęła w 2011 roku. “Zrobiłam wszystko, by zdobyć medal w Soczi, ale to, co się stało jest szalone. Na razie do mnie to nie dociera” – przyznała. Karolina Chrapek do zwyciężczyń straciła 5,33 s i została sklasyfikowana na 33. miejscu. Do mety dotarło 35 zawodniczek, sześć wypadło z trasy, w tym jedna z faworytek Austriaczka Anna Fenninger. Nie wystartowała z powodu kontuzji wiceliderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, reprezentantka Liechtensteinu Tina Weirather. n

White bez medalu!

n Iouri Podladtchikov został złotym medalistą w halfpipie. Dopiero na czwar-

tym miejscu zawody zakończył wielki faworyt tej konkurencji i gwiazda całych igrzysk, Shaun White. Podladtchikov jeszcze w Vancouver reprezentował Rosję i zajął tam czwarte miejsce. Tytuł zdobył oczywiście Shaun White. We wtorkowym konkursie w Soczi zamienili się jednak miejscami, a Podladtchikov wzbogacił dorobek medalowy Szwajcarii. White zepsuł już pierwszy przejazd i musiał zaryzykować w drugim, chcąc obronić tytuł mistrza. Po pierwszej serii prowadził Japończyk Ayumu Hirano z dorobkiem 90,75 pkt. W drugim przejeździe kapitalnie spisał się właśnie Podladtchikov, który pojechał na 94,75 pkt i było jasne, że bardzo ciężko będzie go wyprzedzić. Prowadzący po pierwszej serii Japończyk zdołał awansować na drugie miejsce (w międzyczasie przeskoczył go jeszcze jego rodak, Taku

Hiraoka), a jako ostatni jechał właśnie White. Amerykanin, który w eliminacjach, jadąc na luzie, osiągnął wynik powyżej 95 pkt, wciąż mógł obronić tytuł, ale popełnił dwa błędy i ostatecznie musiał zadowolić się czwartym miejscem, co jest jedną z największych sensacji tych igrzysk. Złoty medalista igrzysk olimpijskich z Turynu (2006) i Vancouver (2010) dostał od sędziów 90,25 punktu. Jedyny Polak, Michał Ligocki pożegnał się z rywalizacją w halfpipe już po kwalifikacjach. Polak nie ukończył pierwszego przejazdu, a w drugim został sklasyfikowany na 16. pozycji w swojej grupie. Uzyskał 55 punktów i ostatecznie zajął 31. miejsce. Po swoich przejazdach Ligocki w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołow-

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Jerzy Gieruszczak

FOTO: EPA/JENS BUETTNER

Do tej pory rosyjscy sportowcy zdołali wywalczyć w Soczi tylko dwa złote medale (drugi zdobyła w środę para sportowa w łyżwiarstwie figurowym). Szóste miejsce w klasyfikacji narodów z pewnością nie zadowala działaczy tamtejszego komitetu olimpijskiego. Sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, gdyby Anastazja Kuzmina i Iouri Podladchikov wiele lat temu nie zdecydowali się na zmianę barw. W niedzielę Kuzmina w biatlonowym sprincie, a we wtorek Podladchikov w snowboardowym halfpipe wywalczyli złote medale igrzysk olimpijskich w Soczi. Oboje urodzili się w Rosji (odpowiednio w Tiumeniu i Moskwie), przez pierwsze lata kariery bronili barw ojczyzny, ale później zdecydowali się na zmianę obywatelstwa. Kuzmina, z domu Szypulina, wyszła za mąż za reprezentanta Izraela Daniela Kuzmina, a Słowację reprezentuje od 2008. Wpływ na jej decyzję miały nieporozumienia z rosyjską federacją. Z kolei “I-Pod” wychował się w szwajcarskim Davos, a rosyjskich barw bronił do 2006 roku. Na występy w reprezentacji Szwajcarii zdecydował się po igrzyskach olimpijskich w Turynie. f

Iouri Podladtchikov (z lewej) i Shaun White zamienili się miejscami w Soczi

skim z TVP nie szczędził ostrych słów, oceniając stan rynny, w jakiej przyszło rywalizować zawodnikom w Soczi. “Mój pierwszy przejazd był tragiczny i jest w tym na pewno trochę mojego błędu, ale rynna, w której dzisiaj jeździliśmy, naprawdę zostawiała sporo do życzenia. Powiem szczerze,

przyjeżdżając na igrzyska olimpijskie – na największą imprezę na świecie – miałem nadzieję, że halfpipe będzie po prostu niespotykany. Że będziemy latać, że będzie to przyjemność, zabawa, a, niestety, jazda przez tę rynnę jest bardzo trudna” – skrytykował warunki na ZIO Polak. n


Sport

“Bachleda-Curuś zrezygnowała z występu na 1000 metrów” – powiedział Mazur. To miał być jej drugi start w igrzyskach w Rosji. Na trzy razy dłuższym dystansie była siódma, ale później zdyskwalifikowano ją za dwukrotne przekroczenie toru jazdy. Bachleda-Curuś jest rekordzistką Polski na 1000 m. Pod koniec 2009 roku na bardzo szybkim torze w Salt Lake City uzyskała czas 1.15,39. Taki wynik dałby jej złoty medal ubiegłorocznych mistrzostw świata w... Soczi (zwyciężczyni Rosjanka Olga Fatkulina uzyskała 1.15,44). Jakość lodu w Adler Arenie nie jest jednak tak świetna, jak za oceanem. 34-letnia Bachleda-Curuś (kiedyś pod nazwiskiem Wójcicka) po raz czwarty uczestniczy w olimpiadzie. W 2010 roku w Vancouver zdobyła brązowy medal w zawodach drużynowych. Indywidualnie ósme miejsce zajęła na 1000 m, 10. na 3000 i 11. na 1500 – wszystko w Turynie w 2006. W Soczi czeka ją indywidualny start 16 lutego na 1500 m i na nim się koncentruje, jak zapewniła trener-koordynator Ewa Białkowska. A już w czwartek bieg na 1000 m z udziałem Czerwonki i Złotkowskiej. “Dla Luizy Złotkowskiej, której jestem trenerem, ten start to przetarcie przed wyścigiem na 1500 m” – stwierdził Mazur. n

Kombinator Frenzel

n Uznawany za faworyta Eric Fren-

zel zdobył złoty medal w kombinacji norweskiej. Niemiec prowadził już po pierwszej konkurencji – skokach narciarskich; w biegu tylko potwierdził dobrą dyspozycję. Jedyny z Polaków Adam Cieślar był 39.

Davis i Tae-Bum Mo bez medalu • Polacy w drugiej dziesiątce

Spacerkiem po Soczi

1000 metrów sensacji

NIEMIECKIE SANECZKI Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt zdobyli w Soczi złoty medal w saneczkarskich dwójkach. Na drugiej pozycji zawody ukończyli Austriacy Andreas i Wolfgang Linger, a trzecią pozycję zajęli Łotysze Andrisa i Jurisa Sicsowie. Polacy Patryk Poręba i Karol Mikrut zajęli 15. miejsce. f FOTO: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Katarzyna Bachleda-Curuś nie wystąpi w czwartkowej rywalizacji olimpijskiej na 1000 m – poinformował drugi trener reprezentacji Witold Mazur. W Soczi wystartują Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska. n

nowy dziennik Thursday, February 13, 2014

Shani Davis (z lewej) przegrał w swojej parze z Koenem Verweijem i nie “załapał się” nawet do pierwszej piątki

n Holender Stefan Groothuis z czasem 1.08,39 zdobył złoty me- reańczyk Tae-Bum Mo, który ukoń-

czył zawody dopiero na 12. miejscu. Największe powody do radości ma Stefan Groothuis. W 16. parze Holender pojechał znakomicie, objął prowaSrebrny medal przypadł Kanadyjczy- szy zawodnik w całej stawce, repre- dzenie z czasem 1.08,39 i nie oddał ko wi Den ny’emu Mor ri so no wi zentujący Tajwan Ching-Yang Sung. go już do końca. Jego rywal w parze (1.08,43), a brązowy innemu Holen- Bródka szybko odjechał przeciwni- Niemiec Nico Ihle ukończył rywalidro wi, Mi che lo wi Mul de ro wi kowi i ostatecznie swój przejazd za- zację na czwartym miejscu, wyprzedzony jeszcze przez dwóch zawodni(1.08,74). Zbigniew Bródka zajął 14. kończył z czasem 1.09,66. W swojej parze przegrał natomiast ków z biegu numer 17 – Denny’ego miejsce, dwie lokaty niżej uplasował Konrad Niedźwiedzki. Polak uzyskał Morrisona z Kanady (1.08,43) oraz Hosię Konrad Niedźwiedzki. Polscy kibice mocno liczyli na wy- czas 1.09,76 i był gorszy od Norwe- lendra Michela Muldera (1.08,74). Holenderscy kibice mają więc stępy Zbigniewa Bródki i Konrada ga Havarda Lorentzena, który uzysporo powodów do radości. Ich zaNiedźwiedzkiego. W przypadku te- skał 1.09,33. Niespodzianką sporego kalibru wodnicy po raz kolejny w Soczi zdogo pierwszego, choć nie jest to koronny dystans zwycięzcy Pucharu jest dopiero ósma pozycja Shaniego byli medale – przed dwoma dniami Świata z ubiegłego sezonu, mówiło Davisa. Amerykanin, dwukrotny obsadzili całe podium w wyścigu na się nawet o możliwości zdobycia me- mistrz olimpijski na tym dystansie, 500 metrów. W tamtym wyścigu złodalu. Bródka co prawda przyznawał, przegrał w swojej parze z Holendrem tym medalistą został zdobywca brąże większe szanse ma na 1500 me- Koenem Verweijem i nie “załapał się” zowego medalu dzisiaj – Michel Mulder, który został tym samym trów, jednak po cichu nie wykluczał nawet do pierwszej piątki. Nie popisał się również mistrz świa- pierwszym zawodnikiem igrzysk w włączenia się do rywalizacji o podium. Rywalem Polaka w 10. parze był ta z ubiegłego roku oraz wicemistrz Soczi, który zdobył więcej niż je– jak się potem okazało – najwolniej- igrzysk z Vancouver na 1000 m, Ko- den krążek. n

dal w rywalizacji łyżwiarzy szybkich na dystansie 1000 m podczas igrzysk olimpijskich w Soczi.

Pierwsze złoto dla Vogt n Niemka Carina Vogt zdobyła w So-

czi pierwszy w historii złoty medal igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich kobiet. Drugie miejsce zajęła Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz, a trzecie Francuzka Coline Mattel.

Vogt, wiceliderka klasyfikacji pucharowej w sezonie 2013/14, objęła pro25-letni Niemiec ruszył na trasę z sze- wadzenie po pierwszej serii, w któściosekundową przewagą nad Japoń- rej wylądowała na 103 m. Druga byczykiem Akito Watabe. Azjata szyb- ła Mattel – 99,5 m, a trzecia liderka ko go dogonił i długo biegli razem. Pucharu Świata Japonka Sara TakaFrenzel decydujący atak przeprowa- nashi – 100 m. Obok Vogt i Takanashi, w gronie dził już na stadionie, tuż przed metą. Ostatecznie wyprzedził go o 4,2 s. Po trzydziestu zawodniczek jeszcze tylbrąz sięgnął Norweg Magnus Krog. ko Słowenka Maja Vtic doleciała w Niemiec w ostatnich latach zdo- pierwszej serii do granicy stu metrów, minował kombinację norweską. Jest skacząc 100,5 m. Vtic była jednak dwukrotnym mistrzem globu, zwy- dopiero szósta, gdyż otrzymała cięzcą klasyfikacji generalnej Pucha- znacznie niższe noty za styl. Sporym zaskoczeniem była słabsza ru Świata zeszłego sezonu. W Soczi sam mówił, że interesuje go wy- dyspozycja mistrzyni świata Sarah Hendrickson, która uzyskała 94 m i łącznie złoto. Cieślar po skoku na odległość 90,5 była na 19. pozycji. Amerykanka wróm zajmował 42. miejsce i na trasę ru- ciła na skocznie po poważnej kontuszył 1.50 za Frenzelem. Ostatecznie zji w sierpniu ubiegłego roku i nie zdozostał sklasyfikowany na 39. pozycji łała optymalnie się przygotować. W drugiej serii skoczyła 91,5 m i ostaze stratą 3.18,5 do zwycięzcy. n

tecznie uplasowała się na 21. pozycji. W finale o świetny rezultat – 104,5 m postarała się Iraschko-Stolz, która po pierwszej serii była piąta. Jednak nie stanęła na najwyższym stopniu podium, gdyż Vogt wystarczyło do utrzymania pierwszego miejsca 97,5 m. Niemka pokonała Austriaczkę o 1,2 pkt. Obok Iraschko w fina-

le jeszcze trzy inne zawodniczki “zaliczyły” granicę 100 m. A zdobywczyni Pucharu Świata w poprzednim sezonie i liderka cyklu w tej edycji Takanashi musiała się zadowolić tylko czwartym miejscem. W pierwszym w historii konkursie olimpijskim kobiet w skokach narciarskich Polki nie startowały. n

WCALE NIE STRZELAMY WOLNIEJ Trener kadry Adam Kołodziejczyk nie zgadza się z opiniami niektórych biatlonistek, jakoby na olimpiadzie strzelały wolniej od rywalek lub nie trafiły z formą. W sprincie blisko medalu by ła We ro ni ka Nowakowska-Ziemniak, a w biegu na dochodzenie Monika Hojnisz. “Dla przykładu, we wtorkowej rywalizacji na dochodzenie Hojnisz strzelała w czasie dwóch minut i dwóch sekund, co dało jej w tej klasyfikacji 25. miejsce na 60 startujących. Utytułowana Niemka Andrea Henkel podczas czterech wizyt na strzelnicy miała czas 2.07” – powiedział Kołodziejczyk. “W decydującym momencie na strzelnicy było dziesięć zawodniczek, w tym Monika, z szansami na medal. Niestety, o jej porażce zadecydowały drobne błędy. W biegu miała 15. czas” – dodał trener. Ostatecznie Hojnisz była 19., zaś tuż za nią sklasyfikowano Nowakowską-Ziemniak. Dopiero 34. miejsce zajęła Krystyna Pałka, ubiegłoroczna wicemistrzyni świata. Szkoleniowiec zapowiedział, że nie zmieni składu na czwartkowy bieg na 15 km. To oznacza, że wystartują trzy wymienione biatlonistki i Magdalena Gwizdoń. f

JOENSSON DOCZEKAŁ SIĘ CUDU Do finałowego biegu sprinterskiego mężczyzn stylem dowolnym Emil Joensson przystępował skrajnie wyczerpany. Szwed nie zdążył zregenerować sił po wcześniejszych startach i już na początku został z tyłu, kilkadziesiąt metrów za rywalami. Gdy wydawało się, że jego ostatnie miejsce wśród najlepszej szóstki będzie formalnością, na zjeździe upadli Anders Gloeersen, Marcus Hellner oraz Siergiej Ustiugow. Joensson wykorzystał swoją szansę i pognał co sił w kierunku mety. Po jej przekroczeniu, na trzecim miejscu, upadł na śnieg i wyczerpany długo nie mógł się podnieść. Szwed nie mógł uwierzyć, że udało mu się wywalczyć brązowy medal olimpijski. f

FOTO: EPA/JOHN G. MABANGLO

Unik Bachledy-Curuś

19

PUSTE MIEJSCA Dlaczego podczas ceremonii otwarcia, a także na zawodach, które już się odbyły widoczne były puste miejsca na trybunach? Otóż według organizatorów nie chodzi o “ścisłe kontrole” na bramce, ale o zwykłych spóźnialskich. Ponoć sprzedano ponad 92 procent biletów na wszystkie konkurencje, ale ludzie po prostu nie są punktualni. Niestety, nie mogą zostać wpuszczeni w przypadku, gdy zawody już się rozpoczęły. Podczas czterech pierwszych dni igrzysk w Soczi na trybunach zabrakło ponad siedmiu tysięcy kibiców, którzy wcześniej wykupili bilety. f


20

Sport

nowy dziennik Czwartek 13 lutego 2014

Kowalczyk nie robi sobie krzywdy n Rozmowa z doktorem Stanisławem Szymanikiem,

szefem komisji medycznej Polskiego Związku Narciarskiego

Bieg na 10 km klasykiem już w czwartek. Da się Justynę Kowalczyk przygotować do niego tak, że zapomni na trasie o kontuzji stopy?

Próbujemy. Po prześwietleniu wiemy, że złamana jest piąta kość śródstopia w lewej nodze. To jest kość najbardziej na zewnątrz, a do złamania doszło kilka tygodni temu. I przed biegami musimy Justynę przygotować tak, żeby ją ochronić przed bólem, a jednocześnie spróbować ustabilizować stopę specjalnymi wkładkami. Których zresztą Justyna używa już od dawna. Chcę to powiedzieć jeszcze raz bardzo wyraźnie: to złamanie w żaden sposób nie uniemożliwia startów na najwyższym poziomie. Justyna w ciągu dnia porusza się zupełnie normalnie, nie ma problemów z chodzeniem w zwykłym bucie. To, że to jest ostry uraz, po uderzeniu, a nie zmęczeniowy, też jest z lekarskiego punktu widzenia lepsze. Złamania zmęczeniowe są bardziej kłopotliwe. Normalny pacjent często jest przy takim urazie, jaki ma Justyna, leczony w ten sposób: radzi mu się, by na kilka tygodni odciążył stopę i chodził w obuwiu na twardej podeszwie, która się nie zgina. I tyle.

W przypadku narciarki startującej w igrzyskach odciążenie jest niemożliwe, ale co można zrobić?

My musimy dbać, żeby Justyna miała komfort i żeby to złamanie stabilne nie przekształciło się w przemieszczone. Stabilizacja jest prostsza, walka z bólem bardziej skompli ko wa na. Przy go to wa nia zaczynamy kilka dni przed biegiem. Tak było przed łączonym i tak jest przed indywidualnym na 10 km klasykiem. Ja proponuję Justynie pewne rozwiązania, a ona je na treningach testuje. Wybieramy taki rodzaj znieczulenia ogólnego i miejscowego – głównie miejscowego – by cierpiała jak najmniej. Ja, jako lekarz, nawet po prześwietleniu, jednego ocenić nie mogę: poziomu bólu. Tu muszę czekać na odczucia Justyny. Korygu- Justyna Kowalczyk, zdaniem szefa komisji medycznej Polskiego Związku Narciarskiego, może wystartować na igrzyję rozwiązanie i testujemy znowu. skach jeszcze kilka razy. Trener Aleksander Wierietelny ma jej w tym tylko pomóc wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Złamanie oznacza dla lekarza konkretną rzecz, łatwiej już podejmować decyzję. Ale od strony klinicznej, czy z prześwietleniem, czy bez, sytuacja byłaby taka sama: taki sam ból, jego rodzaj, problemy z bieganiem. To, że dostaliśmy tę wiedzę z opóźnieniem, to nie jest wielki problem. Rozumiem motywacje Justyny.

towych, korzystają z nich i zawodowcy, i amatorzy biegania. Żeby amortyzować mikrodrgania, choć pożytków z nich jest wiele.

Jej rodaczka Hanna Erikson, która wpadła w miękki śnieg podczas zjazdu i odpadła z dalszej rywalizacji, stanęła przed dziennikarzami ze łzami w oczach. “Jestem kompletnie załamana” – stwierdziła. Dwukrotnie leżał na trasie mistrz olimpijski na 30 km w biegu łączonym Dario Cologna, upadek pozbawił medalowej szansy Norweżkę Marit Bjoergen.

wie -2 st. C] i dzięki temu ta najbardziej narażona na zniszczenie część trasy zostanie oszczędzona na ostatni trening i na sam zjazd” – powiedział Sport.pl Vladimir Kovar, trener naszego alpejczyka Macieja Bydlińskiego.

to w telewizji i widzą, że co drugi snowboardzista leży. Na normalnych zawodach, gdzie rynna jest dobrze przygotowana, 70-80 procent przejazdów jest czystych” – narzekał po wtorkowej rywalizacji jedyny Polak w tym gronie Michał Ligocki.

“Pokażemy widzom same upadki? Chcą nas ośmieszyć!” Już w poniedziałek ostro krytykowali organizatorów snowboardziści, Głębokie koleiny, którzy we wtorek rywalizowali o meJak wielkim problemem jest zbyt upadki zaliczyli m.in. polscy sprinnadzieja na mróz dale w konkurencji halfpipe. “W tym miękki śnieg na obiektach w Soczi, terzy Sylwia Jaśkowiec i Maciej StaDramatyczna może być sytuacja stanie pipe nie nadaje się do jazdy. pokazały wtorkowe rywalizacje w ręga. “Na zjeździe jest bardzo grzą- na piekielnie trudnej trasie zjazdu Co my w tej rynnie pokażemy wislopestyle’u i biegach narciarskich. sko, moja narta wjechała w miękki superkombinacji, na której alpejczy- dzom, same upadki? Chcą nas po proW pierwszej dyscyplinie mieliśmy śnieg, straciłam równowagę. Popły- cy powalczą o medale w piątek. stu ośmieszyć. W tych warunkach nie prawdziwy festiwal upadków i po- nęłam, i to dość mocno” – powie- Miękki śnieg oznacza głębokie ko- wiem, czy komuś uda się zaprezenwodem był nie tylko wyjątkowy po- działa Jaśkowiec. “Robią się tu ta- leiny dla zawodników jadących w tować w pełni program, jaki przyziom trudności rosyjskiego obiektu. kie rynny z sypkim śniegiem, jak cu- dalszej kolejności. “Rozmawiałem gotował na igrzyska” – powiedział Upadały doświadczone zawodnicz- kier. Na takim grząskim miejscu narta z ludźmi, którzy odpowiadali za in- dziennikarzom dwukrotny mistrz ki. Kanadyjka polskiego pochodze- wyjechała mi spod tułowia” – stwier- iekcję [utwardzanie trasy za pomo- olimpijski Shaun White. “Rynna jest nia Kaya Turski, która jest mistrzy- dził Staręga. cą wtrysku wody, która następnie za- do bani. Nie ma jak się w niej pokaChinka Xu Wenlong wpadła z im- marza; warunkiem oczywistym jest zać. Na dnie jest papka, ściany się nią świata, wywróciła się w obu eliminacyjnych przejazdach. Inna petem na bandę i też została znie- mróz], ale na dole trasy jest plus 8 sypią. Przygotowaniem tego obiekKanadyjka Yuki Tsubota została siona na noszach. “To są ekstremal- stopni, śnieg mięknie. Na odprawie tu, z użyciem odpowiednich substanne warunki. Tylu upadków, jakie dzi- ustalono, że środowy trening zosta- cji chemicznych, trzeba było zająć zniesiona na noszach. siaj wi dzie li śmy, ni gdy nie nie skrócony. Jest nadzieja, że w no- się wcześniej, a nie teraz” – grzmiał doświadczyłam. I to stało się na olim- cy będzie trochę więcej mrozu [we inny Amerykanin, Danny Davis. “Jest grząsko”, “śnieg jak cukier” Również w biegach (sprint dowol- piadzie” – powiedziała była mistrzy- wtorek w nocy na szczycie na wy“Dużo zawodników się przewraca ny) doszło do licznych wywrotek – ni świata Szwedka Emilie Ohrstig. sokości 2045 m n.p.m. było zaled- i to jest przykre, bo ludzie oglądają

“Zdrowiem zawodników nikt się nie przejmuje” Mistrzyni olimpijska w halfpipe z 2006 roku Hannah Teter powiedziała wprost: “Bezpieczeństwo zawodników jest zagrożone. Tutaj zdrowiem zawodników nikt się nie przejmuje. Kiedy widzisz jak upadają jeden po drugim, coś jest nie tak” – powiedziała. Organizatorzy tłumaczą się, że robią wszystko, co w ich mocy, aby obiekty nadawały się do rywalizacji sportowej. We wtorek rano ich starania zaskoczyły biegaczy. Na półtorej godziny przed startem sprintu zamknięto trasę (która zawsze była dostępna), bo utwardzano ją metodą tzw. “solenia”. Mokry śnieg posypuje się różnymi środkami chemicznymi (m. in. chlorkiem sodu) – te rozpadają się na jony, które obniżają temperaturę zamarzania śniegu, który utwardza powierzchnię. Jak widać, to nie wystarczyło. n

FOTO: EPA/GRZEGORZ MOMOT

“Nawet gdyby Justyna Kowalczyk poprosiła mnie o pomoc wcześniej, niedługo po urazie stopy, a nie już tu, na igrzyskach, namawiałbym ją właśnie do tego rozwiązania, które sama wybrała: kontynuowania przygotowań” – mówi doktor Stanisław Szymanik, ortopeda, szef komisji medycznej Polskiego Związku Narciarskiego.

nic się nie zmienia. Gdyby się dolegliwości nasiliły, zawsze możemy powtórzyć rentgen, zrobić tomografię Mówię to jako ortopeda, ordynator komputerową, rezonans magnetyczoddziału ortopedii dużego szpitala w ny. Zabezpieczenie medyczne igrzysk Krakowie: nie ma powodu, by JustyBieg na 10 km może być dla Justy- jest superprofesjonalne. Ale wiadomo, nie zabronić biegać. Ona sobie nie rony ostatnim na igrzyskach? że na igrzyskach leczenie się nie skońbi tym żadnej krzywdy. Nawet gdyOd strony medycznej wygląda to czy, będzie trzeba je kontynuować. Juby się do mnie zwróciła o pomoc jesztak: Justyna może wystartować na styna ma zaproponowane pewne rozcze na zgrupowaniu przed przyjazdem igrzyskach jeszcze kilka razy. Nie ma wiązania, sama podejmie decyzję. I do Soczi, a nie już tu, na igrzyskach, przeciwwskazań. A w jakich biegach nie jest to już decyzja czysto lekarnamawiałbym ją właśnie do tego rozA wkładki, których używa, jak dzia- wystartuje, to już decyzja jej i trene- ska, bo tę kontuzję można leczyć i opewiązania, które sama wybrała: kontyłają? ra. Warto powiedzieć o fizjoterapeu- racyjnie, i zachowawczo. Justyna i trenuowania przygotowań. Oczywiście, Spełniają funkcję stabilizatorów, tach, bo oni tu wykonują niesamowi- ner Aleksander Wierietielny muszą zawsze dobrze jest pacjenta zdiagno- sprawiają, że przemieszczenie kości tą pracę. Po biegu boli najbardziej, bo zdecydować, co dalej ze startami w zować szybciej, nie czekać z prześwie- jest praktycznie niemożliwe przy ta- robi się obrzęk, puszcza znieczulenie, Pucharze Świata. tleniem. Żyjemy w XXI wieku, a nie kim złamaniu. To są wkładki termo- potrzeba wtedy masaży, schłodzenia, ROZMAWIAŁ W SOCZI: w czasach doktora Wilczura, warto plastyczne, robione w centrach spor- fizykoterapii. I czuwamy cały czas, czy PAWEŁ WILKOWICZ (SPORT.PL) Gdyby to pan miał podjąć decyzję o tym, czy dopuścić Justynę do startu, co by pan zrobił?

Problemy organizatorów przez pogodę

Festiwal upadków n Dodatnie temperatury w Soczi stwarzają ogromne problemy organizato-

rom igrzysk. Przez roztopiony śnieg obiekty olimpijskie stają się niebezpieczne dla zawodników, we wtorek doszło do wielu upadków. Snowboardziści ostro krytykują organizatorów, którzy robią co mogą, by obiekty nadawały się do rywalizacji sportowej.

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, February 12, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/02/13  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...