Page 1

STRONA 33

SPORT

POLECAMY

W SOBOTĘ W NDTV

Majewski kibicuje I po Szpilce świętach…

Czytaj więcej na s. 23

Karnawałowy makijaż z Anią Świderską

D M O W S K I N O W O C Z E S N Y D E M O K R ATA | P O D AT N I K D O Ł O Ż Y Ł D O F I ATA | E K S T R E M A L N A P O G O D A N A Ś W I E C I E www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, JANUARY 4-5, 2014

Słonecznie

$1.50

-2°C (28°F)

Śnieg, mróz, deszcz i... mróz n Co najmniej 9 osób nie żyje, tysiące odwołanych lotów,

zamknięte lotniska i główne drogi – tak wygląda wstępny bilans pierwszej w tym roku burzy śnieżnej, która w czwartek i w piątek przesunęła się nad północną i północno-wschodnią częścią USA. W piątek i sobotę najbardziej we znaki dał się jednak nie śnieg, ale niska temperatura.

Ambasada odpowiada

POLSKA

Wałęsa krytykuje Obamę

n Otrzymaliśmy odpowiedź polskiej ambasady w Waszyngtonie w spra-

08805 93289

8

ROK XLI Nr 12 002

NOWY DZIENNIK $1.50

8

n Ograniczona reforma imigracyjna w 2014 roku? To prawdopodobny

scenariusz. Przewodniczący Izby Reprezentantów John Boehner (na zdjęciu) wie raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Informację dał do zrozumienia, że republikanie są gotowi na wprowadzenie ograo raporcie zamieściliśmy w piątkowym wydaniu "Nowego Dziennika". niczonych zmian w systemie imigracyjnym.

Ostre słowa krytyki skierował podczas wywiadu dla telewizji CNN były prezydent Polski Lech Wałęsa pod adresem obecnego prezydenta USA Baracka Obamy. Zarzuca mu m.in., że nie zdołał przywrócić Ameryce roli światowego lidera.

01614 >

Reforma imigracyjna w maju?

Przypomnijmy, Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie proces zakupu i adaptacji budynku na rezydencję polskiego ambasadora w Waszyngtonie, uzasadniając to "skalą i charakterem stwierdzonych nieprawidłowości". Odpowiedzialny za kontakty z mediami Łukasz Lipiński, w odpowiedzi nadesłanej do redakcji, napisał, że Ambasada RP w Waszyngtonie nie jest w stanie w rzetelny sposób odnieść się do zarzutów sformułowanych przez kontrolę NIK co do trybu zakupu rezydencji ambasadora. "Ze względu na rutynową rotację pracowników, nikt z obecnie zatrudnionych w Ambasadzie funkcjonariuszy nie brał w żadnym stopniu udziału w procesie wyboru, wyceny i wreszcie podejmowania decyzji zakupu obiektu przy Whitehaven Street. Transakcja została zrealizowana w 2008 roku, podczas gdy obecny ambasador objął swoją funk-

cję jesienią 2012 roku. Tym niemniej, biorąc pod uwagę użyteczność budynku i jego lokalizację, potwierdzić możemy dziś, że dokonano wówczas właściwego wyboru, dbając o właściwy poziom reprezentacji Państwa Polskiego oraz funkcjonalność obiektu. Cena terenu wraz z zabudowaniami, zważywszy na prestiżową lokalizację, odpowiada rynkowej wartości nieruchomości" – napisał Lipiński. Według przedstawiciela ambasady, raport zawiera błędy. "W liście do Prezesa Najwyższej Kontroli Minister Spraw Zagranicznych krytycznie odniósł się do ustaleń kontrolerów, których oceny mają charakter nieobiektywny i zawierają wiele błędów merytorycznych. W liście podkreśla się m.in., że uwagi zespołu NIK nie uwzględniają miejscowych uwarunkowań związanych ze szczególną lokalizacją budynku w strefie specjalnego zabezpieczenia, » STR. 6

O planach Boehnera poinformował m.in. "New York Times", powołując się na najbliższych współpracowników polityka. Znajduje się wśród nich m.in. Rebecca Tallent, która kiedyś doradzała senatorowi Johnowi McCainowi właśnie w sprawach imigracji. Obóz Boehnera twierdzi, że przewodniczący izby niższej chce, aby reformę imigracyjną przyjmować etapami, uchwalając kilka kolejnych ustaw. Do priorytetów należałoby zwiększenie puli wiz dla profesjonalistów oraz jedna z wersji tzw. Dream Act – ustawy legalizującej pobyt młodych nielegalnych imigrantów, którzy wjechali do USA jako małe dzieci. Nie wiadomo jednak, jak głęboko Boehner chciałby pójść z propono-

wanymi reformami. Dla 11 milionów nielegalnych imigrantów kluczowa jest kwestia programu legalizacyjnego, przegłosowanego już przez Senat w czerwcu ubiegłego roku w ramach projektu kompleksowej reformy imigracyjnej. 13-letnia ścieżka do obywatelstwa okazała się jednak trudna do zaakceptowania dla konserwatywnej części kongresmanów w izbie niższej. "New York Times" prognozuje, że głosowania nad reformą imigracyjną mogą się odbyć w kwietniu lub w maju, kiedy większość członków Kongresu będzie miała już za sobą pojedynki prawyborcze. W listopadzie odbędą się w USA wybory do Kongresu. DET, (R) FOTO: REUTERS

STRONA 6

ky, Indiana i Illinois. Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w Paterson w New Jersey. Kierująca autobusem kobieta z powodu bardzo śliskiej nawierzchni nie zdołała opanować pojazdu i uderzyła w ścianę budynku, w którym znajduje się sklep. Na szczęście odniosła tylko niegroźne obrażenia i nie było innych rannych. Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków, gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił stan zagrożenia (state of emergency) i zdecydował o zamknięciu w czwartek o północy głównych dróg stanu. Do ósmej rano nie można było jeździć po Long Island Expressway, autostradzie I-87 » STR. 2 W piątek rano ulice Manhattanu były wyjątkowo puste

FOTO: ANNA TARNAWSKA/NOWY DZIENNIK

To jeszcze nie koniec pogodowych atrakcji. Po ataku zimy Nowy Jork mogą czekać intensywne opady deszczu i podtopienia. Potem znów zrobi się bardzo zimno. W wyniku burzy śnieżnej Herkules śmierć poniosło już co najmniej dziewięć osób. Wśród ofiar jest kobieta cierpiąca na chorobę Alzheimera. Mieszkała sama w domu w zachodniej części stanu Nowy Jork. W czwartek w nocy wyszła z domu, najprawdopodobniej nie potrafiła do niego z powrotem trafić i zamarzła. W Pensylwanii natomiast pracownik miejski zginął przysypany solą drogową. Do śmiertelnych wypadków doszło na drogach stanów Michigan, Kentuc-


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360, tel: (973) 920-7925 NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

Spotkania ania po pracy cy i w weekendy endy Adwokat kat mówi wi po polsku sku

Na pomoc bezdomnym n Silny wiatr, śnieg i niska temperatura są szczególnie niebezpieczne dla bez-

ŚNIEG, MRÓZ, DESZCZ I... MRÓZ

Jersey, wszystkie szkoły były nieczynne. W polskiej dzielnicy Ridgewood na ną odwołanych zostało co najmniej 3 DOK. ZE STR. 1 » oraz drodze międzystanowej 84. Mimo że drogi po kil- tysiące lotów. Władze lotniska JFK zde- Queensie spadło około półtorej stoku godzinach zostały otwarte, to i tak cydowały o zamknięciu portu w pią- py śniegu, lecz w niektórych miejscach silny wiatr usypał zaspy śnieżne. Na gubernator, podobnie jak burmistrz tek o 6:12 rano na kilka godzin. Utrudnienia czekały także pasaże- szczęście dzięki często jeżdżącym płuBill de Blasio, apelowali, by nie korzystać z samochodów. Podobnie by- rów pociągów i autobusów w mie- gom na drogach znajdowały się nieło w New Jersey, gdzie gubernator ście Nowy Jork i całej metropolii no- wielkie ilości śniegu i były one przeChris Christie w czwartek wieczorem wojorskiej. Wiele środków komuni- jezdne. Również wielu właścicieli buogłosił stan zagrożenia, zarządził za- kacji jeździło z opóźnieniami, tak jak dynków zadbało, by od samego rana mknięcie szkół oraz urzędów w pią- np. Staten Island Ferry, miejskie au- chodniki znajdujące się przed ich potek, i apelował, żeby nie wyjeżdżać tobusy w NYC oraz autobusy i po- sesjami były odśnieżone. Śnieg przestał padać w piątek przed na drogi, jeżeli nie jest to konieczne. ciągi NJTransit. Inne jak LIRR i MeW piątek rano w New Jersey, w tro-North kursowały według sobot- południem, ale władze wciąż zalegodzinach, w których normalnie na niego lub weekendowego rozkładu cały pozostawanie w domach, przede drogach tworzą się korki, były pust- jazdy. NJTransit kursował w piątek wszystkim ze względu na bardzo niską temperaturę. Według synoptyków ki. Na ulice wyjechały tylko pługi, a według świątecznego rozkładu. Jak podają służby meteorologiczne The Weather Channel w nocy z piątpo jakimś czasie przed domy wychodzić zaczęli mieszkańcy z maszyna- od czwartku wieczorem, tylko w No- ku na sobotę termometry pokażą od mi do odśnieżania i łopatami. Wie- wym Jorku spadło od 8 do 10 cali śnie- 1 do 5 stopni Fahrenheita (-17 do lu mieszkańców tego stanu zostało gu, podobnie było w New Jersey. W 15 stopni Celsjusza). W sobotę ma w piątek w domu albo pojechało do Baltimore zanotowano od 3 to 6 cali być już cieplej, bo około 24 stopni pracy nieco później. Już przed połu- białego puchu, w Filadelfii około 5 ca- Fahrenheita (-4 st. C) a w niedziele dniem jednak większość głównych li, w Hartford nawet do około 10 cali, nawet 40 st. F (4 st. C). Na ten dzień a w Bostonie do 14 cali śniegu. Trud- przewidywane są także opady deszdróg była przejezdna. Z powodu burzy śnieżnej na półno- ne warunki potęgował jeszcze silny czu. Od poniedziałku należy spodziecy i północnym wschodzie poważne za- wiatr, dochodzący na terenie metropo- wać się kolejnego gwałtownego kłócenia nastąpiły jednak w komuni- lii nowojorskiej do 45 mil na godzinę, ochłodzenia – nawet do -17 stopni Celsjusza (3 st. F). AA, WUEM, AS (R) kacji lotniczej na terenie Stanów Zjed- oraz bardzo niska temperatura. noczonych. Jak podaje portal FlightAwaTo właśnie z powodu niskich temre.com na terenach objętych burzą śnież- peratur, m.in. w Nowym Jorku i New Fotoreportaż » STR. 24-25 REKLAMA

Dlatego policja, przedstawiciele Department of Homeless Services, pracownicy EMS i wolontariusze przemierzają od czwartku ulice Nowego Jorku w poszukiwaniu osób, które nie mają gdzie schronić się przed mrozem. Jak podał Department of Homeless Services, na samotnych, dorosłych bezdomnych czekało ponad 400 wolnych łóżek w miejskich schroniskach. Podczas transmitowanej w piątek rano na żywo konferencji prasowej o

pomoc bezdomnym apelował również burmistrz Bill de Blasio. "Jeśli ktokolwiek zauważy bezdomnego, niech zadzwoni pod numer 311" – mówił. Według zapowiedzi miejskich oficjeli w poszukiwaniu bezdomnych po mieście miały jeździć ogrzewane autobusy. DHS zapewnia dodatkowe schronienia, kiedy temperatura spada poniżej 32 stopni Fahrenheita. AT, (R)

Bratton zaprzysiężony na szefa NYPD

n William Bratton (na zdjęciu) został w czwartek zaprzysiężony jako 42. komisarz nowojorskiej policji. Zastępując Raya Kelly'ego, powrócił tym samym na stanowisko które sam uprzednio piastował.

"Zdecydowanie myślę o sobie jako o człowieku zmian" – powiedział Brat ton podczas uroczystości. Bill Bratton przejmuje wydział nowojorskiej policji z dużym ciężarem – obniżenia pozio mu prze stępstw i uczynienie departamentu bardziej wrażliwym na potrzeby mniejszości narodowych, w tym zmniejszenia liczby policyjnych zatrzymań w ramach praktyki stop-and-frisk. Bratton jest zwolennikiem teorii policyjnej zwanej "broken windows", według której, jeśli nie ściga się mniej poważnych przestępstw, przestępczość ogólna wzrasta. "Będziemy ciężko pracować, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak wiele osób w tym mieście nie żywi pozytywnych uczuć do departamentu, który zrobił tak wiele, by zapewnić im bezpieczeństwo. Co takiego było w naszych działaniach, co je od nas oddaliło" – mówił Bratton. "Dosłownie nie ma bardziej utalentowanego lidera policji w Stanach Zjednoczonych i ośmielę się powiedzieć, że nawet na całym świecie" – powiedział o Brattonie burmistrz Bill de Blasio. Witając komisarza, burmistrz podkreślił, że ma nadzieję, iż znalezione przez niego rozwiązania Strony redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

domnych. Zapewnienie ciepłego noclegu to dla nich kwestia życia i śmierci.

obecnych problemów zmienią Nowy Jork w lepsze miasto. Żegnając dotychczasowego szefa policji Raya Kelly'ego zwrócił się do niego mówiąc, że "służył miastu w sposób niezwykle się wyróżniający i uczciwy". Również sam Bratton pochwalił Kelly’ego za jego długotrwały wkład w służbę publiczną miasta. Chociaż obaj funkcjonariusze często przedstawiani byli jako rywale, Bratton wyznał, że Kelly odchodząc zostawił mu w swoim gabinecie butelkę szampana z noworocznymi życzeniami. Bill Bratton odpowiada teraz za największy departament policji w kraju. Funkcję szefa nowojorskiej policji Bratton pełnił poprzednio w 1990 r., przed Rudym Giulianim. W godzinnej ceremonii zaprzysiężenia 42. komisarza policji, która odbyła się w One Police Plaza, kwaterze głównej nowojorskiej policji, wzięły udział setki policjantów. AT, (R)


„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski

Pani Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających

dr Dorocie Andraka wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Ś.

P.

Mamy składają wraz ze słowami otuchy koleżanki i koledzy z Zarządu CPSD oraz dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół polonijnych

Drogiej Pani

Dorocie Andrace Prezesowi Centrali Polskich Szkół Dokształcających

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ś. P.

Mamy składają Rada Dyrektorów, zarząd i pracownicy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

3


nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

4

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 26 grudnia 2013 r. odeszła od nas w wieku 101 lat

śp. Marta Eggerth Była jedną z najwybitniejszych przedstawicielek „Srebrnej Ery Operetki”. Wielu kompozytorów operetki XX-go wieku, np. Oscar Straus, Robert Stolz, Fritz Kreisler, Paul Abraham czy Franz Lehár pisało swoje dzieła z myślą o Niej. Wystąpiła w ponad 40 filmach w pięciu językach – węgierskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. W 1934 roku, na planie filmu pt. „My Heart is Calling You” poznała polskiego tenora Jana Kiepurę, którego poślubiła w 1936 roku. W 1939 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Wielka Węgierka, Wielka Polka. We wrześniu 2012 r. została uhonorowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim przemówieniu podczas ceremonii, która odbyła się w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie, dała wyraz swojemu przywiązaniu i miłości do Polski.

Najbliższym, synom oraz przyjaciołom śp. Marty Eggerth składam serdeczne wyrazy żalu i współczucia.

Ewa Junczyk-Ziomecka Konsul Generalna RP w Nowym Jorku wraz z zespołem

Popierasz zniesienie wiz dla Polaków? Wejdź na stronę DropVisasForPoland.org i oddaj swój głos.

Szanownej Pani

Dorocie Andrace Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

DropVisasForPoland.org

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Matki składa

Ewa Junczyk-Ziomecka Konsul Generalna RP w Nowym Jorku wraz z zespołem


FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Ameryka Q58 najwolniejszym autobusem na Queensie

5 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Błagała o pomoc przez Facebook n Fotografia przedstawiająca zakrwawioną i posiniaczoną twarz kobiety z za-

mieszczoną poniżej prośbą o pomoc pojawiła się w poniedziałek w nocy na profilu popularnego portalu społecznościowego.

Autobus linii Q58 na Fresh Pond Road na Ridgewood

n Po raz czwarty z rzędu auto- po Manhattanie, które otrzymały ty- nak, jak widać z kolejnych badań,

bus Q58, łączący Ridgewood z Flushing, został uznany przez Straphangers Campaign za najwolniejszą linię na Queensie. Trasa Q58 otrzymała niechlubną doroczną Pokey Award, przyznawaną najwolniejszym naziemnym liniom komunikacji miejskiej. Autobusy na tej trasie, według analizy przeprowadzonej w okresie letnim przez wolontariuszy i pracowników Straphangers Campaign, jeżdżą ze średnią prędkością 7 mil na godzinę. Podobną prędkość miały rok temu, kiedy to linia Q58 otrzymała Pokey Award po raz trzeci, i zarazem jest ona o dwie dziesiąte mili mniejsza niż średnia z 2011 roku. Mimo to w roku ubiegłym autobusy linii Q58 jeździły dwa razy szybciej niż linii M50 i M42 kursujących

tuły najwolniejszych autobusów w całym mieście. Średnia prędkość z jaką jeżdżą te pojazdy – 3,4 mili na godzinę – jest nawet mniejsza niż średnia prędkość (3,5 mili na godzinę) drewnianej łodzi pływającej po spokojnej wodzie przy bezwietrznej pogodzie. W badaniu, przeprowadzanym między 15 czerwca a 14 sierpnia, przedstawiciele Straphangers Campaign biorą pod uwagę rzeczywisty czas przejazdu autobusu każdej linii od początku do końca danej trasy w obu kierunkach. Stali pasażerowie korzystający z linii Q58 wiedzą, że autobusy te notorycznie poruszają się bardzo powoli i mają duże opóźnienia. W ostatnich latach, by usprawnić usługi transportowe na tej trasie, zostały w godzinach szczytu wprowadzone dodatkowe autobusy, mające ekspresową usługę i zatrzymujące się tylko na wybranych przystankach, tzw. limited stop service. Jed-

zmiany te niewiele pomogły. Podróżni uważają, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo długa trasa autobusów oraz duże korki na drogach, po których się poruszają. Autobusy linii Q58 wyruszają z terminalu znajdującego się na Ridgewood przy Palmetto Street, następnie jadą lokalnymi ulicami do Fresh Pond Road. Tą drogą, począwszy od 67 Avenue na Ridgewood, dojeżdżają do Flushing Avenue na Maspeth. Tam Q58 wjeżdżają na Flushing Avenue, która następnie przechodzi w Grand Avenue oraz Broadway i dojeżdżają do Corona Avenue. Później autobusy jadą wzdłuż tej alei aż do 108 Street i wjeżdżają na Long Island Expressway pomiędzy 108 Street i College Point Boulevard. Po przejechaniu mili na północ od College Point Boulevard autobusy Q58 skręcają we wschodnią część 41 Road i kończą trasę przy Main Street. WueM, (R)

Autorką okazała się Susann Stacy z Kentucky. Kobieta umieściła swoje zdjęcie na Facebooku po tym, jak została dotkliwie pobita przez męża. Susann Stacy rozmawiała przez telefon ze swoim kolegą. Gdy jej mąż się o tym dowiedział, wpadł we wściekłość i brutalnie pobił kobietę. Uderzył ją kilkakrotnie kolbą pistoletu w twarz. Następnie wyrwał kabel telefoniczny ze ściany. Susann bardzo mocno krwawiła, a ponieważ nie miała telefonu komórkowego – nie mogła zadzwonić po pomoc. Dlatego zdecydowała się umieścić zdjęcie swojej pobitej twarzy w internecie. Jeden z przyjaciół kobiety zobaczył fotografię i zawiadomił policję. Kilka minut później do jej domu przyjechał zastępca szeryfa Sam Mullins.

"Na miejscu zastaliśmy bardzo dotkliwie pobitą kobietę. Jej włosy były sklejone krwią. Powiedziała nam, że sprawcą jest jej mąż Donnie Stacy" – poinformował funkcjonariusz policji. Mężczyzna już został aresztowany i oskarżony między innymi o napaść z bronią. W ogrodzie za domem pary policjanci znaleźli naładowany pistolet, którym Donnie pobił żonę. Kilkanaście godzin później Susann Stacy umieściła specjalny komunikat na swoim profilu na Facebooku, w którym napisała między innymi: "Umieściłam swoje zakrwawione zdjęcie, bo to był jedyny sposób, żeby ktoś mi pomógł. Nie chciałam umierać na podłodze w kuchni, w kałuży swojej krwi. Dziękuje za pomoc". AA, (R)

Poparzeni podczas lekcji chemii n Dwoje uczniów 10 klasy Beacon School – prestiżowego liceum na Upper West Side – w czwartek rano trafiło do szpitala z oparzeniami, których doznali podczas eksperymentu na lekcji chemii.

W czwartek rano nauczycielka chemii Anna Poole demonstrowała uczniom, jakimi kolorami palą się różne rodzaje azotanów. "Miała cztery probówki na stole. Podpaliła substancje w każdej z nich. Paliły się czterema różnymi kolorami – na czerwono, różowo, zielono i żółto – opowiada jeden z uczniów. – Gdy zgasły, znowu je zapaliła". Jak przypuszcza straż pożarna, w trakcie eksperymentu w laboratorium chemicznym doszło do zgromadzenia się oparów alkoholu metylowego, który zapalił się. Płomienie dosięgnęły 16-letniego Alonzo Yanesa, stojącego zaledwie kilka stóp od probówek.

Yanes upadł na podłogę i turlając się po niej starał się ugasić ogień. Dopiero po chwili użyto koców i gaśnicy. "Jego skóra dosłownie się topiła. On się palił przez dobrą minutę albo dłużej. Widziałem, jak topi się mu ucho, jak łuszczy mu się skóra. Całą twarz miał czerwoną. Potem przestał się ruszać" – opowiada kolega Yanesa, 15-letni Jeremy Reynoso. Yanes ma oparzenia trzeciego stopnia na głowie i szyi. Poparzoną szyję, głowę i ramiona ma również 16-letnia Julia Saltonstall. Oboje zostali zabrani do Weill Cornell Medical Center. Yanes jest w ciężkim stanie, rany Saltonstall lekarze określają jako niegroźne. AS, (R)

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.scratchanddentusa.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST FR IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Polska

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

AMBASADA ODPOWIADA

Wałęsa krytykuje Obamę

» co określiło nie tylko wysoką cenę nabycia samego obiektu, ale także wymusiło specjalne koszty wynikające z trybu uzgodnień wszelkich zmian konstrukcyjnych. Część argumentów przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych została przyjęta przez Najwyższą Izbę Kontroli”– pisze w uzasadnieniu Lipiński. Ambasada tłumaczy również, jaki był powód tego, że już rok po oddaniu budynku do użytkowania zlecono przeprowadzenie kolejnych prac remontowych o wartości ponad 130 tys. dol. "W toku rocznego użytkowania obiektu przez poprzedniego i obecnego ambasadora stwierdzono, podobnie jak w przypadku większości nowych konstrukcji, szereg błędów projektowych i wykonawczych. Część z nich, ujawnionych stosunkowo wcześniej, skorygowano bez ponoszenia wydatków w trybie gwarann Ostre słowa krytyki skierował podczas wywiadu dla telewizji straciliśmy tę ostatnią deskę ratun- cyjnym. Inne mankamenty jednak, zwłaszcza wynikające z użytkowania ku" – podkreślił Wałęsa. CNN były prezydent Polski Lech Wałęsa pod adresem obecnego Wałęsa uważa, że świat powinien w różnych porach roku i podczas orprezydenta USA Baracka Obamy. Zarzuca mu m.in., że nie zdołał dołożyć wszelkich starań, by odbu- ganizacji wydarzeń gromadzących dować tę pozycję USA. "Musimy od- większą liczbę uczestników, stwierprzywrócić Ameryce roli światowego lidera. budować przywództwo Ameryki. dzono już po upływie okresu gwaranWydaje się, że Obama mógł podo- cyjnego" – tłumaczy Łukasz Lipiń"Gdy został wybrany, świat wiązał z kę – jest coraz gorzej. Ale w kwestii łać temu zadaniu, ale on tego nie do- ski. Na pytanie, czego dotyczyły błęnim wielkie nadzieje. Wierzyliśmy, że polityki i moralności USA nie prze- konał. Bądźmy po prostu szczęśliwi, dy, wymienia m.in. zagrożenie bezObama przywróci Ameryce moralne wodniczy już w świecie" – stwierdził że na świecie nie ma żadnych więk- pieczeństwa gości, które usunięto poszych konfliktów, ponieważ świat przez antypoślizgowe zabezpieczenie przywództwo, ale poniósł porażkę" Lech Wałęsa. – powiedział Wałęsa w wywiadzie Były prezydent Polski podkreślił, byłby wtedy bezradny. W dłuższej udzielonym Jake'owi Tapperowi, pro- również, że Ameryka przestała roz- perspektywie jest to niebezpieczna wadzącemu program "The Lead with wiązywać światowe konflikty. "Do sytuacja. Tak więc czekajmy na preJake Tapper" w stacji CNN. "Ame- końca ubiegłego wieku USA były zydenta, który to zrozumie" – dodał ryka nie przewodniczy w świecie w ostatnią deską ratunku dla wszystkich Wałęsa. W 2012 roku Lech Wałęsa popiekwestiach moralnych. W kwestiach problemów świata. Były ostatnią namilitarnych – owszem, to nie ulega dzieją dla jakiegokolwiek konfliktu. rał kandydaturę Mitta Romneya na wątpliwości. Jeśli chodzi o gospodar- Ameryka zawsze pomagała. A teraz stanowisko prezydenta USA. n FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

paneli podłogowych w sali recepcyjnej. Odnotowano również problemy w funkcjonowaniu systemu wentylacji oraz spływów kanalizacyjnych w dwóch łazienkach, co według niego wymusiło przeprowadzenie większych prac modernizacyjnych i odmiennego poprowadzenia kanałów wentylacyjnych i rur ściekowych w ścianach i podłogach. Roboty te wykorzystano do poprawy funkcjonalności niektórych pomieszczeń, m.in. zainstalowania garderoby. W ramach środków remontowych dobudowano też przenośny podest, niezbędny do organizacji imprez publicznych. Na zakończenie Łukasz Lipiński z ambasady w Waszyngtonie odnosi się do zarzutu NIK w sprawie udzielania zleceń bez korzystania z trybu zamówień publicznych" "Wszystkie prace przeprowadzono zgodnie z trybem zamówień publicznych i po uzyskaniu zgody nadzorujących jednostek". Choć pracownicy ambasady w Waszyng to nie pod kre śla ją, że po nadroczne użytkowanie obiektu potwierdziło zasadność podjętych decyzji modernizacyjnych, to liczba błędów zawartych w raporcie NIK dotyczących postępowania, zakupu i modernizacji budynku nie pozwala sądzić, że wszystko wykonano z należytą starannością i zgodnie z prawem. n

Nowa instytucja wojskowa w polskiej armii n Reforma dowodzenia jest poważną zmianą w armii – uważa szef MON. Minister Tomasz Siemoniak uczestniczył w uroczystości, w trakcie której zainaugurowano działanie nowej instytucji wojskowej, dowództwa generalnego.

Najdłuższy tunel w Polsce n Za kilkanaście tygodni ogłoszony zostanie przetarg na budowę najdłuższe-

go tunelu drogowego w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Krakowie przygotowuje ostatnie dokumenty potrzebne do ogłoszenia procedury. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa 16 kilometrów górskiego odcinka Zakopianki, między Lubniem a Rabką Zdrój, rozpocznie się pod koniec tego roku. "Z powodu ukształtowania terenu

konieczna będzie budowa 38 mostów i wiaduktów, a pod masywem Małego Lubonia wydrążony zostanie tunel – powiedziała Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie. – Tunel będzie wiódł dosyć długim, ponad dwu-

Szef resortu obrony ocenił, że rozpoczęty właśnie rok 2014 przyniósł wielkie zmiany w armii. Weszła bowiem w życie reforma kierowania i dowodzenia wojskiem. Minister Siemoniak powiedział, że praca nad wdrażaniem reformy nie kończy się tylko dlatego, że zaczął obowiązywać nowy system. Teraz trzeba nową strukturę codziennie testować i na bieżąco wprowadzać zmiany – jeśli zajdą takie potrzeby. Nowy rok będzie też – jak podkreślił minister Siemoniak – rokiem ważnych decyzji militarnych. Wiele uwagi trzeba będzie poświęcić między innymi dalszej modernizacji armii oraz sprawnemu wycofaniu naszych wojsk z Afganistanu. Polska – podobnie jak reszta sojuszników z misji ISAF – do końca roku ma za-

kilometrowym odcinkiem trasy". Odcinek między Lubniem a Rabką Zdrój należy do najbardziej zakorkowanych fragmentów Zakopianki. Szansa na poprawę będzie dopiero za ponad cztery lata – tyle potrwają pracę przy budowie 16 kilometrów i 700 metrów drogi ekspresowej. Budowa nie spowoduje dodatkowych utrudnień na starym odcinku trasy. n

REKLAMA

W okresie Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństw Bożych życzą całej Polonii

kończyć udział w działaniach na terenie tego państwa. Szef dowództwa generalnego gen. Lech Majewski zapowiedział, że on i jego pracownicy będą przez najbliższe miesiące ciężko pracować, żeby nowy system kierowania i dowodzenia armią zadziałał w praktyce. To w dowództwie będą też zapadały ważne decyzje dotyczące uzbrojenia i modernizacji technicznej. Dowództwo generalne w nowym roku zastąpiło dotychczasowe oddzielne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Nowej strukturze administracyjnej armii podlegają wszystkie jednostki w kraju. Z kolei siłami poza granicami państwa – jak do tej pory – zarządza dowództwo operacyjne. n

Komandor Porucznik Marie Wojcik Wolanin, M .D. Komandor Porucznik Alfred Wolanin, III, M.D. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych Rok 2013 przyniósł nam wielki zaszczyt: dlatego, że zostaliśmy uhonorowani przez Polonię Filadelfii tytułem Marszałka Wojskowego parady Dnia Pułaskiego i poprowadziliśmy wielki pochód ku czci Bohatera Polski i Ameryki na placu Logana przed Bazyliką Katedralną w Filadelfii.

Niech żyje: Polonia – Wielka i Solidarna!

FOTO: MON/MJR ROBERT SIEMASZKO

Marszałkowie parady Dnia Pułaskiego 2013 w Filadelfii:

Szefem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych został gen. broni pil. Lech Majewski (na zdjęciu drugi z lewej) Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

7


8

Świat

nowy dziennik Sobota – niedziela, 4-5 stycznia 2014

Ekstremalna pogoda na świecie

Włosi ratują imigrantów Ponad ośmiuset imigrantów uratowały w nocy z czwartku na piątek na wodach Cieśniny Sycylijskiej włoska marynarka wojenna i lotnictwo.

Od połowy października jednostki te biorą udział w wojskowo–humanitarnej operacji Mare Nostrum, która ma na celu udzielanie pomocy płynącym do Włoch uchodźcom z północnej Afryki. Akcja ratunkowa w Cieśninie Sycylijskiej, na południe od Lampedusy, zaczęła się w nocy z czwartku na piątek, gdy załogi jednostek włoskiej marynarki, kapitanatu portu oraz śmigłowców zauważyły cztery przepełnione ludźmi statki dryfujące na morzu. Wszyscy zostali przewiezieni na ląd. Uratowano w sumie 823 osoby, w tym 23 kobiety i 46 nieletnich. Płynęli oni łodziami, które z powodu prze-

■ Podczas gdy Kanada zamarza – Australia zmaga się z upałami. Oba kraje notują rekordowe tem-

peratury. Ekstremalne zjawiska pogodowe pojawiły się też w innych częściach świata.

pełnienia z trudem posuwały się naprzód. Niemal w tym samym czasie na pokładzie fregaty Zeffiro do portu w Auguście na Sycylii dotarło 233 imigrantów, uratowanych na tym samym akwenie 1 stycznia. Decyzję o rozpoczęciu operacji Mare Nostrum władze Włoch podjęły po dwóch katastrofach, do jakich 3 i 11 października ubiegłego roku doszło w pobliżu Lampedusy. Zginęło w nich blisko 400 osób. Włosi zareagowali w ten sposób na opieszałość, z jaką Bruksela podeszła – ich zdaniem – do problemu uchodźców, przybywających drogą morską do Unii Europejskiej. DET, (IAR)

Ratowali i sami utknęli ■ W czwartek uratowano 52 pasażerów rosyjskiego statku "Akademik Szo-

FOTO: REUTERS

kalski", który został unieruchomiony pośród lodów Antarktydy. W akcji brał udział chiński śmigłowiec. Dzień później los jednostki badawczej podzielił jednak chiński lodołamacz, z pokładu którego startował śmigłowiec ratowniczy.

Irlandia musi sobie radzić z huraganowymi wiatrami

W kanadyjskich prowincjach Manitoba, Ontario i Quebec ścisnął tak silny mróz, że samochody przymarzły do ziemi. Dziś jest trochę cieplej, ale wcześniej temperatury spadły poniżej minus 40 stopni. "Mieszkam tu od ponad 25 lat, ale tak mroźno chyba jeszcze nie było. Jest strasznie zimno" – mówi telewizji CBS mieszkanka Kanady.

"A u nas termometr pokazał +54 stopnie" – mówi z kolei mieszkanka australijskiego miasteczka Oodnadatta. Zeszły rok w Australii był najgorętszym w historii. Wcześniej fala upałów ogarnęła północną Argentynę. Z kolei mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii zmagają się z silnymi wiatrami i ulewami.

W Polsce – niespotykanie ciepły początek stycznia. Natomiast w USA – sto milionów mieszkańców z 22 stanów odczuwa skutki zimowej nawałnicy. Najgorzej jest w paśmie od Waszyngtonu poprzez Nowy Jork, Boston i dalej do Kanady, o czym informujemy na innych stronach naszej gazety. DET, (R), (IAR)

Konflikt Chin ze... Słowacją ■ Wypuściliście terrorystów – grzmi chińskie MSZ, które oburzyła decyzja Stanów Zjednoczonych o wysłaniu trzech

więźniów Guantanamo na Słowację. Chodzi o trzech ostatnich Ujgurów, którzy po zatrzymaniu w Afganistanie trafili do okrytego złą sławą amerykańskiego więzienia na Kubie.

USA uznały teraz, że nie stanowią oni zagrożenia, ale nie zdecydowano się na odesłanie ich do Chin. W więzieniu Guantanamo na Kubie przebywało w sumie 22 Ujgurów – obywateli Chin. Pod koniec 2001 roku zatrzymano ich w pobliżu pakistańsko-afgańskiej granicy. Jak podejrzewano, mężczyźni mogli być szkoleni przez talibów.

Amerykańskie władze nie znalazły jednak dowodów winy przeciwko nim. Wypuszczenie ich z Guantanamo okazało się być jednak trudną operacją, bo o powrocie do Chin nie mogło być mowy. Chińskie władze uznają ich bowiem za terrorystów, a w związku z tym, że w Państwie Środka nie mogliby liczyć na sprawiedliwy proces, USA od daw-

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Aleksandra Słabisz

na szukały dla nich miejsca. Do tej pory Ujgurów z Guantanamo przyjęły m.in. Szwajcaria, Albania i wyspiarskie Palau. Ostatnia trójka zamieszka na Słowacji. Pekin protestuje, zwracając uwagę, że wypuszczono terrorystów, którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla Chin, ale i dla państw goszczących. DET, (R), (IAR)

Pasażerowie rosyjskiego statku swoją wolność zawdzięczają "Śnieżnemu Smokowi". Taką nazwę nosi bowiem chiński lodołamacz, któremu udało się dopłynąć najbliżej jednostki uwięzionej w lodach Antarktydy. To z jego pokładu wystartował śmigłowiec, który uratował pasażerów rosyjskiej jednostki. 52 uczestników rejsu zostało przetransportowanych na australijski lodołamacz "Aurora

Australis", znajdujący się już na otwartych wodach. W piątek okazało się, że chińska jednostka sama może potrzebować pomocy. "Śnieżny Smok" również na razie jest unieruchomiony. Próbę odpalenia silników lodołamacza zaplanowano na sobotę. Pokrywa lodowa w miejscu, do którego dopłynął "Akademik Szokalski", sięga nawet 3 metrów grubości. DET, (IAR)

Ewangelia bez kija ■ Ewangelii nie głosi się z kijem, lecz z miłością. Powiedział to papież Franciszek

podczas mszy, odprawionej w głównym kościele jezuitów "Il Gesu" w Rzymie z okazji uroczystości Najświętszego Imienia Jezus – najważniejszego święta zakonu, do którego sam należy.

W kazaniu Franciszek mówił o typowym dla jezuitów "świętym i pięknym niepokoju" – niepokoju apostolskim, bez którego praca ich byłaby jałowa. Niepokój ten nie opuszczał pierwszego kapłana zakonu Piotra Fabra, którego papież jezuita kanonizował 17 grudnia w dniu swoich 77. urodzin. Był on przykładem – mówił Franciszek – że autentyczna wiara łączy się z

głębokim pragnieniem zmiany świata, a także nieustannego dialogu z wszystkimi. "Przychodzi mi na myśl – powiedział papież – pokusa, jaka może nas nachodzić i jaką wielu odczuwa, aby głoszenie Ewangelii połączyć z inkwizytorskimi kijami, z potępieniem. Nie, Ewangelię głosi się z łagodnością, z braterstwem, z miłością" – podkreślił Franciszek.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

DET, (IAR)


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

9

1006 MANHATTAN AVE BROOKLYN NY, 11222 T E L ( 7 1 8 ) 3 4 9 2 2 5 5 FA X ( 7 1 8 ) 3 4 9 - 2 2 6 0 POMIĘDZY GREEN

ST

I

HURON

S T.

P R Z Y S TA N E K

METRA

G

NA

GREENPOINT

AV E

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG! ■ TYLKO U NAS ! DARMOWE OBUWIE ORTOPEDYCZNE DLA PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ KTÓRZY POSIADAJĄ MEDICAID I MEDICARE ■ GRATIS CIŚNIENIOMIERZ DLA KAŻDEGO NOWEGO PACJENTA KTÓRY PRZENIESIE SIĘ DO NAS Z RECEPTAMI ■ HONORUJEMY WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA MEDICAID MEDICARE EPIC, WORKERS COMPENSATION, WORLD TRADE CENTER HEALTH PROGRAM ITD ■ REALIZUJEMY RECEPTY WYSYŁANE ELEKTRONICZNIE (E-SCRIPTS) ■ U NAS ZASZCZEPISZ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE ■ POLSKIE KOSMETYKI I LEKARSTWA ■ SPRZĘT MEDYCZNY, WÓZKI, CHODZIKI, POŃCZOCHY UCISKOWE I WYROBY PRZECIW ŻYLAKOWE ■ LEKI HOMEOPATYCZNE, WITAMINY I ZIOŁA ■ BEZPŁATNA DOSTAWA LEKÓW DO DOMU NA TERENIE GREENPOINT

20%

RABAT AT

Maciek, Katarzyna i Elżbieta

PRZY ZAKUPIE POLSKICH KOSMETYKÓW O WARTOŚCI $25 LUB WIĘCEJ ! OFERTA WAŻNA Z TYM KUPONEM, PROSZĘ WYCIĄĆ I PRZYNIEŚĆ DO APTEKI LORVEN. PROMOCJA DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW. OFERTA JEST WAŻNA DO 12-31-2013.


10

Gospodarka

8,4

MLN razy ściągnięto nielegalnie w 2013 roku film “Hobbit” – podała BBC, powołując się na internetowy serwis TorrentFreak. Na drugim miejscu wśród najczęściej ściąganych w ubiegłym roku przez piratów filmów znalazł się “Django” (8,1 mln pobrań), a na trzecim “Szybcy i wściekli 6” (7,9 mln pobrań).

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Po dat nik do ło żył, Rok, jakiego dawno nie było Fiat przejął Chryslera 5 DNI NA WALL STREET

Polscy imigranci zasilają duński budżet

n Fiat będzie właścicielem

wszystkich akcji Chryslera. Turyński koncern ogłosił w Nowy Rok, że osiągnął porozumienie ze związkowym funduszem emerytalnym, który był w posiadaniu ponad 41,5 procent akcji amerykańskiego koncernu. Fiat, który stopniowo przejmował udziały w Chryslerze, kontrolował do tej pory 58,5 proc. akcji koncernu. Reszta w wyniku różnych przemian własnościowych znalazła się w rękach funduszu powierniczego związku zawodowego United Auto Workers, którego celem jest finansowanie opieki medycznej dla pracowników i emerytów–związkowców. Włosi zainteresowali się upadającym Chryslerem w 2009 roku. Aby uratować koncern przed bankructwem na interwencję zdecydował się rząd federalny, który zainwestował w spółce 12,5 miliarda dolarów. Po pozbyciu się przez rząd akcji Chryslera amerykańscy podatnicy dołożyli do interesu netto 1,3 miliarda dolarów. To dużo mniej niż w przypadku General Motors, którego ratowanie pochłonęło 10 miliardów dolarów. GM nie przeszedł jednak

w ręce zagranicznego koncernu. Osiągnięcie porozumienia ogłosił sam Turyn informując, że za to, aby zostać ostatecznie jedynym właścicielem amerykańskiego koncernu, zapłaci ponad 4,2 miliarda dolarów, z czego blisko połowę w gotówce. Ogłoszenie przez Fiata, że do 20 stycznia będzie właścicielem stu procent akcji Chryslera, wywołało we Włoszech prawdziwą euforię. Pozytywnie zareagowała na tę wiadomość giełda w Mediolanie, z nadzieją przyjęły ją związki zawodowe. Zapowiedź przejęcia Chryslera

Hiszpańska firma zablokuje Kanał Panamski?

90 mln zł za uziemienie dreamlinerów?

n Konflikt między Panamą a Hiszpa-

nią. Przyczyną jest realizowana przez hiszpańską firmę Sacyr rozbudowa Kanału Panamskiego. Firma ostrzega, że jeśli nie dostanie dodatkowego 1,6 miliarda dolarów, zablokuje budowę.

Prezydent Panamy Ricardo Martinelli przyjedzie w najbliższych dniach do Madrytu, by negocjować problem z hiszpańskim rządem. n W Danii imigranci z Europy przynoszą wymierne zyski gospodarce – stwierSacyr wygrał przetarg na rozbudzają duńscy naukowcy. Ich opinie zamieszczono w najnowszym wydaniu po- dowę Kanału Panamskiego, bo zaproponował najniższą cenę – 3 mld ważnego, internetowego periodyku polityczno–kulturalnego “Information”. 100 mln dolarów. Po czterech laPublikacja ma związek z ogólnoeu- chody obywateli państw Europy tach prac zażądał dodatkowych ropejską debatą o zagrożeniach sys- Środkowej i Wschodniej, którzy pieniędzy, na co nie zgodziły się temów opieki socjalnej, jaki miałby przybyli do Danii w latach 2009-2011, władze Panamy. Hiszpańskie konstwarzać oczekiwany napływ imi- znacznie zasiliły duński budżet. sorcjum dało trzy tygodnie na wyNa świadczenia społeczne dla tej płatę i zagroziło zerwaniem umograntów z Bułgarii i Rumunii. Z analiz gospodarczych wynika, że grupy wydano w 2009 roku równo- wy oraz sparaliżowaniem budowy. celem większości z kilkudziesięciu wartość 90 mln euro, podczas gdy Pracodawca zaś zapowiedział, że nie tysięcy nowych mieszkańców Danii, skarb państwa otrzymał od nich 227 zwróci Sacyrowi 300 mln dolarów przybyłych z tzw. nowych państw mln euro. Trzy lata później zyski duń- depozytu, który firma złożyła przed unijnych, jest praca, a nie wykorzy- skiego skarbu wyniosły 268 milio- rozpoczęciem prac. stywanie opiekuńczego systemu pań- nów euro, a wydatki około 130 miPrezydent Panamy chce, aby negostwa. Największą grupę tych imigran- lionów. cjacje przejął hiszpański rząd. MartiTak więc imigranci są płatnikami nelli spotka się w najbliższym tygotów stanowią Polacy. Wypowiadający się w “Information” eksperci podatków netto. Ponadto wnoszą do dniu w Madrycie z premierem Mariazwracają uwagę na liczby ogłoszo- duńskiej gospodarki wartości niewy- no Rajoyem i minister przemysłu Aną ne niedawno przez duńskie Minister- mierne: kwalifikacje i energię. Pastor. Od wczoraj akcje Sacyru spastwo Finansów. Wynika z nich, że doDET, (R), (IAR) DET, (IAR) dły o 18 procent.

FOTO: REUTERS

główne indeksy straciły 0,8-0,9 proc. Ostatni raz wskaźniki straciły w pierwszej sesji nowego roku sześć lat temu. Nie zmienia to faktu, że zdecydowana większość inwestorów pozostaje pozytywnie nastawiona do amerykańskiej giełdy. Naturalnie mało kto spodzieDOMINIK wa się i oczekuje podobnych, czy zbliPRZYBYŁO żonych rezultatów, jak w ubiegłym roku. Zyski rok po roku rzędu 25-30 proc. są mało realne. Zarządzający funduszami są jednak niemal jednomyślnie Drugi tydzień z rzędu mocno przekonani, że 2014 będzie kolejnym okrojone sesje giełdowe przy- rokiem, kiedy wskaźniki zyskają na niosły kolejne rekordowe za- wartości. Nawet ci najbardziej pesymistycznie nastawieni do akcji spodziemknię cia. Tym ra zem, ze wają się zysków rzędu 10-13 proc.. względu na Nowy Rok, odbyWzrosty w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy były głównie podyktoły się tylko trzy pełne sesje. wane i napędzane przez Rezerwę FeKupowanie trwało do ostat- deralną, konkretniej przez politykę łanich minut 2013 roku. twego pieniądza. W najbliższym czasie analitycy oczekują zwiększenia zysków amerykańskich korporaWe wtorek Dow Jones zamknął się cji. To z kolei ma być głównym silnina poziomie 16 576 punktów. Było kiem napędzającym wzrost akcji w najto 52. rekordowe zamknięcie w bliższym roku. Wydatki konsumentów spowodowane stopniową i 2013 roku i zarazem równomierną poprawą na najlepsze 12 miesięcy od 18 lat. W ubiegłym ro- Po tak udanym roku rynku pracy, to kolejny czynnik, który ma utrzyku blue chips zyskały 27 najważniejszym mać dalszy marsz indek proc. Był to zarazem piąi najczęściej su Dow Jones w kierunku ty kolejny rok z rzędu, w którym indeksy zyski- powtarzanym pytaniem 20 tysięcy punktów. Pojest – co się będzie twierdzeniem tego są wywały na wartości. dat ki konsumentów w liPo tak udanym roku działo podczas stopadzie. W przedostatnajważniejszym nadchodzących nim miesiącu roku i najczęściej powtarzanym dwunastu miesięcy? Amerykanie wydali o 0,5 pytaniem jest – co się bęproc. więcej niż w paździe działo podczas nadchodzących dwunastu miesięcy? Je- dzierniku. Był to największy wzrost żeli pierwsza sesja nowego roku ma procentowy od czerwca. W zdecydobyć wiarygodnym i rzetelnym wy- wanej większości wzrost przypadał na znacznikiem, to nie wróży to dobrze drogie towary, takie jak samochody, rynkom kapitałowym. W czwartek trzy czy sprzęt elektroniczny. n

widziana jest nie tylko jako sukces turyńskiego koncernu, ale także włoskiego przemysłu, a nawet całego kraju. Związki zawodowe obiecują sobie, że włoski koncern zechce doinwestować tutejsze swoje zakłady, a może nawet stworzy nowe miejsca pracy. Analitycy spodziewają się rychłej fuzji obu firm. Ich zdaniem, Fiat postawi w tej chwili na swoje dwie marki, Maserati i Alfę Romeo, czyli produkcję samochodów z górnej półki, luksusowych i drogich. DET, (R)

n Odszkodowanie od Boeinga za uziemienie na kilka miesięcy dwóch polskich

dreamlinerów, należących do LOT, będzie duże, ocenia “Puls Biznesu”. Powołując się na własne źródła, gazeta podaje, że będzie to 90 mln zł, czyli około 30 mln dolarów. Całość Amerykanie przekażą LOT w kilku formach. 60 mln zł – to gotówka, a pierwsza z dwóch transz została już przekazana. Pozostałe formy rekompensaty, to m.in. zwrot zaliczki na poczet kolejnego Boeinga 787. To są świetne warunki, oceniają eksperci. “Nie wiem, czy jakakolwiek

KURSY WALUT W POLSCE

inna linia dostała rekompensatę w gotówce. To spory zastrzyk finansowy. Za 15 mln euro można dobrać kilkanaście samolotów i otworzyć kilka nowych połączeń” – uważa Grzegorz Polaniecki, dyrektor generalny Enter Air, największej w Polsce linii czarterowej. LOT oceniał swoje straty finansowe spowodowane uziemieniem dreamlinerów na 100 mln zł. DET, (R)

3 STYCZNIA 2014

NBP: kurs średni: dolar 3,0517 euro 4,1645 KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 12 Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,00 3,03 2,98 3,00 3,05 3,04 3,08 3,05 3,05 2,96 3,05 3,03

3,10 3,07 3,08 3,10 3,07 3,07 3,10 3,06 3,07 3,14 3,07 3,09

4,11 4,15 4,09 4,11 4,16 4,15 4,19 4,16 4,16 4,04 4,16 4,14

4,21 4,17 4,19 4,21 4,18 4,19 4,21 4,17 4,18 4,29 4,18 4,20

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a


EMIGRACJA ! Karty Stałego Pobytu - Sponsorowanie ! Wizy Pracownicze ! Obywatelstwo ! Azyl Polityczny ! Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA ! Inne sprawy imigracyjne

SPRAWY RODZINNE ! Rozwód ! Separacja ! Widzenia dziecka ! Alimenty WYPADKI ! Odwiedziny ! Adopcje SPRAWY KRYMINALNE ! Jazda w stanie nietrzeźwym ! Ataki ! Kradzieże ! Narkotyki

S K UE L O OP CJ

M

Y P NSULTA M I Ó W E KO

B

AT N EZPŁ

! ! ! !

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388

Problemy z ubezpieczeniem Problemy z bronią Problemy z kartami kredytowymi Włamania

ADWOKAT

RICHARD A. VRHOVC R Były prokurator w Nowym Jorku 24 lat doświadczenia

th

719 Van Houten Ave. 30 Wall Street, 8 floor Clifton, NJ 07013 New York, NY 10005

(973)779-2001, (800)801-3372 www.richardavrhovclawoffice.com

Sanktuarium B . Jana Paw a II Parafia M. B. Ró a cowej - Passaic, NJ organizuje diecezjaln pielgrzymk do W och i Fatimy na uroczysto kanonizacji

B . Jana Paw a II i B . Jana XXIII

22 kwietnia-2 maja, 2014 Opiekun duchowy, ks. Stefan Las

Zwiedzanie: Rzym, Asyż, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Laciano, Polski Cmentarz na Monte Casino i w Loreto i Fatima, Góra św. Michała Archanioła-Góra Gargano. Koszt: pokoje dwuosobowe - $3189.00 od osoby pokoje jednoosobowe - $3,719.00

Po więcej informacji, broszury i rezerwacje prosimy dzwonić: Biuro parafialne: (973) 473-1578 lub ITC Tours: (800) 828-2126 email: itctours@aol.com

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67 NOWOCZESNY

GABINET

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

THE CENTER FOR ADVANCED SPIRITUAL HEALING

ROMAN SVARCZEWSKI Jedyny uzdrowiciel, który usuwa wszelkie dolegliwoÊci skórne nie pozostawiajàc blizny

Usuwa nietradycyjnymi metodami znamiona, brodawki, kurzajki i cysty z ka˝dej cz´Êci cia∏a, które po seansie stopniowo usychajà i bezboleÊnie odpadajà. Pomaga w ka˝dym problemie skórnym. Usuwa te˝ hemoroidy, plamy na skórze, piegi, wrzody, liszaje, grzybic´.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

P o l s k a

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

Aby umówiç si´ na spotkanie prosz´ dzwoniç:

Tel:

718.332.1190 • 718.743.3343

tel 212.475.8170

(9 rano - 7 wiecz.)

Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz

206 Corbin Place (róg Brighton Beach)

Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14

BROOKLYN, NY 11235

11 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Jeżeli szukasz Adwokata w New Jersey lub New York nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią już dzisiaj. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawnne w języku polskim i angielskim.

Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia


12

Opinie

nowy dziennik Sobota – niedziela, 4-5 stycznia 2014

■ BEATA WERMIŃSKA

Z naszych pieniędzy... W ostatni piątek starego roku, gdy szłam ulicą Wolności (nomen omen) mojego miasta, poczułam się, jakbym brała udział w jakimś filmie o gangsterach albo akcji CBA… Wokół urzędu miejskiego stały wozy policyjne, a wszędzie widać było wielkich facetów w czarnych mundurach. Była godzina 9 rano.

FOTO: ARCHIWUM

mu. To między innymi koszt poselskich pensji i licznych przywilejów. Płacimy też za zbytki – wymiana sejmowej klimatyzacji kosztowała 8,5 miliona, a niemal milion remont basenu i spa. Co mamy w zamian? Nic... O przepraszam, nie nic, tylko rosnące długi, niezadowolenie i niespełnione obietnice. Ale kto zabroni wybrańcom? Wydawać by się mogło, że kto płaci, ten wymaga. Niestety, w tym przypadku tak to nie działa. Obywatele za cały miniony rok zapłacili ponad 6 mln zł na opłacenie darmowych przelotów posłów, ponad 5 mln za wynajęcie mieszkań dla posłów w Warszawie (miesięcznie na ten cel mają ryczałt w wysokości 2200 zł), mimo że w stolicy bywają tylko kilka dni w miesiącu. Z naszych pieniędzy kupili paliwo do samochodów, my zapłaciliśmy za ich delegacje, sukienki (żona premiera), garnitury (premier i świta), przyprawy (Twój Ruch wykazał, że na zakup ziół, przepraszam – przypraw, wydali 40 tysięcy). Władza piechota nie chodzi… tylko jeździ limuzynami. Nawet moja, lokalna, ma służbowe auto, to dlaczego ci wyżej nie mają mieć wypasionych bryk? Bo tak się przyjęło? A dlaczego ja, Kowalski i Nowak jeździmy do pracy czy w delegacje prywatnym autem, autobusem, pociągiem, rowerem? Z innej gliny jesteśmy? Błękitnej krwi nie mamy?! W Szwecji żaden z szefów rządowych resortów nie ma służbowej limuzyny. W Polsce na jednego ministra przypada nawet po kilka limuzyn. Rekordzistą jest ministerstwo obrony, Prawie 1,2 miliona złotych dziennie płacą Polacy na utrzymanie Sejmu urzę- które posiada 85 samochodów służKręciłam się to tu, to tam, poczta, ma- Mama mieszka nieopodal urzędu – du, skoro już taki był rozkaz?! bowych. Ich utrzymanie w ubiegłym łe zakupy. Wracałam do domu tą sa- teraz, gdy będę tamtędy szła, to mnie Wszak temperatura była na plusie, roku pochłonęło 1,45 mln. Nasi mimą ulicą pod bacznym spojrzeniem zgar ną. Wło ży łam kurt kę sy na, słoneczko pięknie świeciło przez nistrowie mają do swojej dyspozyspodnie dresowe córki, adidasy i większość dnia, to w lepszym nastro- cji aż 309 samochodów, a wozi ich policji. Nic to, pomyślałam... Kilka godzin później, około 13, czapkę z daszkiem i wyruszyłam. Wo- ju dotrwaliby do emerytury w wie- 128 kierowców. Nic dziwnego, że ku 35 lat… A jakby któ- rocznie utrzymanie aut pochłania pomusiałam iść do banku. A jak dalej zy policyjne stały nadal, ryś katarku dostał, bo nad 5,5 mln złotych! Paliwo, ubeztam są i pomyślą, że robię jakieś pod- oczywiście cały dzień z nieprzyzwyczajony tak pieczenia i naprawy samochodów to chody? Bombę chcę podłożyć albo włączonymi silnikami, długo na świeżym po- rocznie miliony złotych! Władza lenapaść na jakiegoś radnego, gdyż tak "czarnych" było jakby Wydawać by się wietrzu przebywać, to piej pracuje, jak ktoś jej patrzy na rępilnie strzeżona okazała się być ostat- mniej. Na całej ulicy – mogło, że kto płaci, przecież zwolnienie płat- ce. W polskich realiach są to ochronia sesja rady miejskiej. Żaden ro- ja i staruszka z psem… Po co cały ten cyrk? ten wymaga. Niestety, ne 100 procent. Ale gdzie niarze. Dlaczego za nich płacimy? dzimy rajca wprawdzie nie wydaje tam, władza chroni się na Bo zawsze tak było? Nie rozumiem? mi się na tyle atrakcyjny, żebym mia- Kto za to zapłaci? Czew tym przypadku bogato! Tylko, kto ten Dlaczego za to, że niedawno zdymiła się na niego rzucać, ale widocz- go boi się władza? I kotak to nie działa. wróg? Ja?! A może to sjonowany minister "od internetu" ponie ktoś chce, gdyż po co ta ochro- mu wydaje się, że jest taprzerost ego i przekona- prawiał sobie samopoczucie paraduna? Po krótkim zastanowieniu nało- ki ważny, że potrzebuje nie o swojej wyjątkowej jąc w towarzystwie ochroniarzy, my, żyłam inny płaszcz i kapelusz i no- ochrony? Ile mnie, jako roli i posłannictwie tak podatnicy, może płaciliśmy nawet wa ja, nie ta, co rano, ruszyłam w mieszkankę tego miasta, drogę. Dlaczego nie poszłam inną tra- kosztowała ta przednoworoczna wielkim, że zwykły lud tego nie ogar- 7200 zł dziennie?! Rozpasanie, bezczelność, buta czy są – przez przekorę? Z ciekawości? szopka?! Nie ma już większych po- nia? A przykład dla lokalnych kacyzwykłe chamstwo? Polaków nie stać Nie wiem, ale wieczorem, kiedy za- trzeb?! A może panowie policjanci, ków idzie z góry. Prawie 1,2 miliona złotych dzien- już na życie! Ważne, żeby władzy żydzwoniła mama i poprosiła, żeby do zamiast siedzieć w ciepłym autku, poniej przyszła, zachciało mi się śmiać. spacerowaliby dla zdrowia dookoła nie płacą Polacy na utrzymanie Sej- ło się dostatnio… ■

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


MEDYK

Doświadczeni lekarze (Board Certified) wszystkich specjalności * wszelkie badania i testy medyczne na miejscu

115 Nassau Ave, (róg Eckford St.) Tel. (718) 389-2121, Fax (718) 389-2111 HENRYK CIOCZEK M.D. Ph.D. Visiting Professor LMU

- Specjalista chorób wewnętrznych i nowotworowych (onkolog), medycyna rodzinna leczenie chorób żołądka, serca, płuc, nadciśnnienie, EKG, endokrynologia. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych

Boro Park/Bay Ridge

Zapraszamy!

Dr ANNA CIOCZEK - Specjalista Ginekologii i Położnictwa

leczenie niepłodności, opieka prenatalna, chirurgia ginekologiczna, leczenie menopauzy, stanów przedrakowych, zaburzeń hormonalnych. Na miejscu (USG) sonografia ginekologiczna i kolposkopia

NOWOOTWARTA/NOWOCZESNA PRZYCHODNIA Boro Park/Bay Ridge • 6718 13th Ave. (róg 67th St.), Brooklyn, NY 11228 • Tel. (718) 256-5656 BOŻENA BASEWICZ-SOKOL, M.D.

- Specjalista schorzeń i bólu kręgosłupa (pleców, szyi), wypadnięte dyski, rwa kulszowa, bóle mięśni, stawów, ścięgien • Blokady terapeutyczne • Testy EMG oraz NCV Diagnoza i leczenie carpal tunnel syndrome

ADAM BUDZIKOWSKI, M.D., Ph.D.

Specjalista Urolog

Greenpoint, 115 Nassau Ave.

(718) 389-2121

Rego Park, 65-36 99th St.

(718) 830-3611

Specjalista schorzeń wątroby, żołądka i jelit

Assistant Professor SUNY- DOWNSTATE Specjalista kardiolog, choroby serca i naczyń, nadciśnienie, Holter, leczenie arytmii serca, echokardiografia (2DECHO) test wysiłkowy serca z użyciem aparatu 2DECHO

SIMON BARKAGAN, M.D. Leczenie i chirurgia: nerek, dróg moczowych, prostaty, kamieni nerkowych, leczenie bezpłodności u mężczyzn

ALEXANDER SHVARTS, M.D. GASTROLOG,

Nowoczesna Pracownia Kardiologiczna

Dodatkowe lokalizacje:

Manhattan 232 East 12th St.

Tel. (718) 947-2570 • Wykonuje po najniższych cenach badania

Leczenie chorób uszu, nosa i gardła chirurgia plastyczna Dodatkowa lokalizacja Boro Park 7102 13th Ave., Brooklyn, NY 11228

Tel. (718) 492-5656

radiologiczne, CT, MRI, Dexa, Mamografię

MAGISTER REHABILITACJI RUCHOWEJ O SPECJALIZACJI ORTOPEDYCZNEJ I NEUROLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH I DZIECI

ALLIED PHYSICAL THERAPY PLLC ! bóle kręgosłupa 1148 HICKSVILLE RD, MASSAPEQUA, NY 11758 ! bóle stawów DARMOWA KONSULTACJA ! bóle mięśniowe TEL. (718) 614 5149 PO POLSKU ! terapia przed i pooperacyjna www.alliedphysicaltherapyli.com ! terapia powypadkowa ! terapia pourazowa ! terapia dziecięca 1-21: zaburzenia rozwoju, porażenia mózgowe kręcz szyi, terapia pourazowa, wady postawy, choroby genetyczne.

Nowoczesna Stomatologia Ogólno-Rodzinna

Dr. Mark Polanski Kosmetyka i protetyka Leczenie kanałowe Laminaty, korony i mostki Białe wypełnienia Czyszczenie i wybielanie Zdjęcia metodą komputerową

(718) 383-6840

ROBERT A. TOWNER JR., M.D. SPECJALISTA LARYNGOLOG (ENT)

Williamsburgh Medical Imaging 762 Bedford Ave.

URSZULA BROŻEK

Greenpoint 71 Newell Street

(212) 460-5622

7th AVENUE DENTAL OFFICE DUBOVIKOV DDS 1. 2. 3. 4. 5.

Najnowsze metody leczenia i usuwania zębów, lecznie kanałowe Specjalna opieka nad dziećmi, w odp. pomieszczeniu, z użyciem gazu Wszystkie odmiany protez robimy na miejscu, naprawy na poczekaniu Przyjmujemy wszystkie ubezpieczenia oraz Medicaid Bardzo przystępne ceny dla osób nie posiadających ubezpieczenia

Odwiedźcie nasz nowoczesny gabinet i laboratorium dentystyczne.

Miła i wysokiej klasy obsługa. Gabinet otawrty: poniedziełek - piątek 10-7, sobota - niedziela 10-5

Usunięcie zęba Leczenie kanałowe Koronki Protezy

od od od od

50 150 $ 150 $ 350 $

$

Boro Park, 5610 7th Avenue, Brooklyn. 718.436.1339 • 917.783.8820 po polsku

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG 375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 37 Murray St., New York, NY 10007

212-732-6006 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Tel. 718-646-8808

Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • prowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie spirali • kosmetyczna chirurgia • Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie z ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa mówimy po polsku

Akceptujemy większość planów ubezpieczeniowych jako całościowe lub częściowe płatności

TED S. STECZKO, D.D.S.

Gabinet Dentystyczny

pierwsza konsultacja

BEZPŁATNA

¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h

Creative Dental DDS, P.C.

• Implanty i miniimplanty • Profilaktyka • Laminaty porcelanowe • Ortodoncja • Zabiegi chirurgiczne • Programy edukacyjne • Najnowsze metody leczenia

Tel. 718.459.4700

• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny • Mo˝liwoÊç finansowania

63-58 Wetherole Street Rego Park, NY 11374

Dojazd metrem V i R (do stacji 63 Drive) lub autobusem Q38 i Q60 Blisko centrum handlowego: Sears, Marshall

• Bia∏e wype∏nienia • Wybielanie z´bów • Leczenie kana∏owe • Korony i mostki • Protezy • Cyfrowy Rentgen • Nowoczesny sprz´t • Wieloletnie doÊwiadczenie

85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens)

tel: 1-718-426-1212 Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St.

www.steczko.com

13 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

GREENPOINT/BORO PARK - NOWOCZESNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Nowa Lokalizacja


14

To i owo

nowy dziennik Sobota – niedziela, 4-5 stycznia 2014

Narkotyki z dala od Britney

4 stycznia – 4. dzień roku Imieniny obchodzą: Angelika, Tytus

FOTO: ARCHIWUM

Britney Spears rozpoczęła właśnie wielką trasę koncertową w Las Vegas w ramach show "Piece of Me". Mekka rozrywki i hazardu mogłaby stanowić zagrożenie dla piosenkarki, która kilka lat temu zmagała się z uzależnieniem od niedozwolonych substancji.

W związku z tym jej agenci szczególnie zadbali o to, by wokół niej nie pojawił się nikt niebezpieczny. Jak donoszą amerykańskie media, wszyscy współpracownicy gwiazdy muszą podpisać papiery, w których zgadzają się na badania krwi na obecność narkotyków. Mogą być także przeszukani. "Star Magazine" przywołuje słowa anonimowego informatora, który stwierdza: "Każdy, kto chce współpracować z Britney musi się zgodzić na badanie krwi. Może się także zdarzyć, że zostanie bez zapowiedzi przeszukany. Nawet jej tre-

ner i fryzjer muszą podpisać stosowne dokumenty. Po tym wszystkim, co przeszła, nikt nie chce, by znowu wpadła w narkotyki". Problemy z uzależnieniami i zdrowiem psychicznym piosenkarki obiegły kilka lat temu światowe media. W 2008 została zawieszona w prawach rodzicielskich, po tym jak odmówiła oddania dzieci ich ojcu, a przybyła na miejsce policja zauważyła, że piosenkarka jest pod wpływem nielegalnych substancji odurzających. Została hospitalizowana w Cedars-Sinai Medical Center. Dzieci przekazano pod wyłączną opiekę

byłemu mężowi. Następnie Spears trafiła na oddział psychiatryczny Ronald Reagan UCLA Medical Center i zatrzymana w celu rozpoznania psychiatrycznego. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu i tym samym tymczasowej kurateli nad piosenkarką. Kuratorami zostali ojciec Britney – Jamie Spears i prawnik Andrew Wallete. Mają oni prawa do rozporządzania majątkiem artystki. Spears została wypuszczona z oddziału psychiatrycznego 6 lutego 2008. Piosenkarce udało się wyjść z uzależnień. Do dziś jest ósmą najlepiej sprzedającą się artystką w Stanach Zjednoczonych oraz najmłodszym artystą w historii muzyki, który osiągnął próg ponad 100 milionów albumów na całym świecie. W związku z tym wydarzeniem w 2010 roku otrzymała nagrodę Chopard Diamond Award dla najlepiej sprzedającego się artystę muzycznego pierwszej dekady XXI wieku. Według danych wytwórni RCA Records sprzedała na całym świecie ponad 200 milionów płyt. Od początku muzycznej kariery została przez amerykańskie i światowe media ochrzczona mianem księżniczki popu. Od 2003 roku posiada swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. W ciągu 13 lat kariery muzycznej zdobyła ponad 350 prestiżowych nagród muzycznych, z czego 83 zdobyła w ciągu jednego roku. Najważniejsze z nich to: Grammy, Emmy, MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, NRJ Music Awards oraz World Music Awards. Według strony internetowej MSN jest najbogatszą gwiazdą na świecie poniżej 30 roku życia oraz 5. najbogatszą piosenkarką wszech czasów, z majątkiem wynoszącym ponad 500 milionów dolarów. AT, (R)

5 stycznia – 5. dzień roku

Imieniny obchodzą: Hanna, Edward, Szymon NOWY JORK Sobota

KRZYŻÓWKA

Niedziela

Poniedziałek

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 31

Dowcipy na weekend Ksiądz przychodzi po kolędzie

do biednej rodziny mieszkającej na wsi. Pociesza, że święta rodzina też była biedna i zostawia obrazek przedstawiający Jezusa, Józefa i Maryję. Gdy tylko wyszedł, ojciec bierze obrazek do ręki i mówi: – Widać nie byli tak biedni jak my, bo mieli pieniądze na fotografa! Nastolatka spotyka przyjaciółkę i pyta ją: – Od kogo masz te piękne włoskie kozaczki? – Od Świętego Mikołaja. – A ten turecki kożuszek? – Od Świętego Mikołaja. – A tę czapkę z lisa? – Od Świętego Mikołaja. – Pewnie ten dzieciak w wózku to też od Świętego Mikołaja? – Nie. Bocian mi go przyniósł.

Jasio pyta tatę:

– Jak myślisz, tato, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina? – Sto osiemdziesiąt – odpowiada ojciec. – A z powrotem? – Tyle samo. – Niemożliwe! – na to Jasiu. – Przecież między Gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między Nowym Rokiem a Gwiazdką prawie cały rok! Mama oznajmiła Jasiowi:

– Dzisiejszej nocy Święty Mikołaj przyniósł ci w prezencie siostrzyczkę. Czy chcesz ją zobaczyć? – Nie – odpowiedział Jaś – wolę zobaczyć tego Mikołaja! Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną. Dzieci wymie-

niają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... Tylko Jasio mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem. – Czy dlatego, że rozdaje prezenty? – pyta nauczycielka. – Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! – Mamo, czy to prawda, że Pan Bóg nas karmi? – pyta 6-letni Jasiu. – Oczywiście. – I że dzieci przynosi bocian? – Tak. – I że prezenty rozdaje Święty Mikołaj? – Tak. – To po jaką cholerę trzymamy w domu tatusia? REDAGUJE: JANUSZ M. SZLECHTA js@dziennik.com NADESŁAŁA: MARZENA STAFIEJ

Poziomo: 1. smaczny skarbczyk 5. śmiały, asertywny 8. tworzywo sztuczne z żywic 9. krewniak irysa 10. ogół pisanych dzieł, utworów 11. autor utworów dramatycznych 12. Trynidad i … 15. przedstawicielstwo, swoboda działania 18. obiecanka 19. zespół wędrownych aktorów 20. matryca kuźnicza 21. dawne 6 oboli

Pionowo: 1. japońska firma w Ostaszewie 2. tam krzak przy krzaku 3. magnat, Rockefeller 4. dymiły w fabrykach 5. przedstawicielka, reprezentantka, mandatariuszka 6. piłki z autu na boisko 7. była żona Johna Lennona 11. fachowiec do wyściełania 13. Tamara, polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, np. m. in. serial "Niania" 14. … szynowy 16. arkusz kalkulacyjny firmy Microsoft 17. Buzek lub Młynarska


S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

ZDROWE ZĘBY TO DŁUŻSZE ŻYCIE Laser & Cosmetic Dentistry

Lepiej zapobiegać

718-894-1516

niż leczyć!

Szczęśliwe oraz długie życie, w którym nie musimy borykać się z chorobami to chyba marzenie praktycznie każdego z nas. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zapominamy jednak o tym, jak ważne jest ciągłe dbanie o nasze zeby. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak kondycja jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, jego wytrzymałość oraz odporność. Badania statystyczne wyróżniły trzy grupy: osoby ze zdrowymi zebami, chorymi zębami oraz ci ktorzy noszą protezy. Pacjenci byli obserwowani przez okres 10 lat. Wynikiem obserwacji bylo to, iż osoby ze zdrowymi zębami były bardziej odporne na wszelkie choroby, stress i cieszyły się lepszym życiem towarzyskim. Co ważniejsze, wykazywały o wiele większy optymizm życiowy niż osoby nie dbające o higienę jamy ustnej. Końciowym rezultatem badań było stwierdzenie, iż większa jest umieralność w grupie osób z chorobami dziąseł i zębów. Codziennie mamy kontakt ze stwierdzeniami, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” czy „Polak mądry po szkodzie”. Czy stosujemy ich znaczenie w praktyce? Kiedy ostanio byłeś u dentysty – a kiedy u fryzjera? Chcielibyśmy państwu zaoferować nową procedurę: LASEROWĄ TECHNOLOGIĘ PERIODONTALNEGO CZYSZCZENIA ZĘBOW. Zapobiega ona postępowaniu paradontozy i obsuwaniu się dziąseł, z uplywem lat powodującego utratę kości żuchwy. Podstawą większości problemów w obrębie jamy ustnej są bakterie doprowadzajace do zapalenia dziąsła wolnego. Brak mechanicznego lub chemicznego usunięcia bakterii skutkuje zaawansowaniem procesu zapalnego. “Czym słońce jest dla kwiatów, tym twój piękny uśmiech dla drugiego człowieka” Wanda Arden, DDS

FREE CLEANING WITH VISIT & X-RAYS expires 12-1-13

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • • • • •

bezpłatne przeglądy stanu jamy ustnej i konsultacje stomatologia laserowa stomatologia dziecięca stomatologia estetyczna leczenie w znieczuleniu wybielanie zębów OPALESCENCE biżuteria nazębna profilaktyka: profesjonalne czyszczenie zębów endodoncja (leczenie kanałowe) protetyka: korony i mosty porcelanowe, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe ORTODONCJA - INVISALIGN • periodontologia: leczenie dziąseł laserowo • chirurgia: usuwanie zębów

Botox & Juvederm

WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Wanda Arden, DDS • 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

MAREK BELZ M.D.

LEKARZ ALERGOLOG

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

Doktor mówi po polsku

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

POLSKOJĘZYCZNY LEKARZ DENTYSTA

DR IZABELA DODO 69-40 Yellowstone Blvd. FOREST HILLS Dojazd metrem E, F, G, R do przystanku 71 Continental Ave.

(718) 896-3082

Większość Wizyty proszę umawiać telefonicznie ubezpieczeń Kontakt e-mailowy: izabela.dental@verizon.net honorowana WSZECHSTRONNA OPIEKA DENTYSTYCZNA • PIERWSZY PRZEGLĄD BEZPŁATNY

dr Violetta Zaleska, M.D. Diplomate of the American Board of Allergy, Asthma & Immunology.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE DOROS¸YCH I DZIECI NAJNOWSZA DIAGNOSTYKA CHOROB UKŁADU ODDECHOWEGO

• kontrola kataru siennego • choroby uk∏adu oddechowego: astma, chroniczny kaszel, katar, zapalenia ucha i zatok • szczegó∏owe testy alergiczne • choroby skóry • alergie pokarmowe, uczulenia na leki • badania wydolnoÊci p∏uc • zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • skuteczne odczulanie alergii na py∏ki roÊlin, kurz i zwierz´ta

Tel.: 718.349.6160 Tel.: 973.474.2505

134 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 970 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013

UBEZPIECZENIA HONOROWANE

15 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA


Z metropolii

16

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Czas na Billa de Blasio n 1 stycznia 2014 roku Bill de

Blasio oficjalnie objął stanowisko burmistrza Nowego Jorku. Został wybrany dzięki najbardziej chirurgicznej kampanii w nowoczesnej historii politycznej Nowego Jorku. “Nierówność ekonomiczna” oraz “zakończenie ery stop-and-frisk” – to najczęściej powtarzane słowa podczas ostatnich miesięcy.

NIEPRZEWIDYWALNY JAK DE BLASIO W swojej kampanii de Blasio – którego polityczną tożsamość kształtowały takie osobowości jak Andrew Cuomo i Hillary Clinton – opowiadał się za rozszerzeniem dostępu do kartek żywnościowych (food stamps), wprowadzeniem płatnego urlopu chorobowego i zwiększeniem podatku dla najbogatszych. Liderzy biznesu ze Stowarzyszenia dla Lepszego Nowego Jorku (ABNY) nie byli zasmuceni perspektywą podwyższenia podatków dla nowojorczyków zarabiających powyższej 500 000 dol. rocznie. Większość z nich nie wierzyła również w słowa kandydata republikanów Joego Lhoty o zalaniu ulic krwią i wzroście przemocy po tym, jak de Blasio wygra wybory. Niepokój biznesmenów wypływał z bardziej subtelnej strony – że de Blasio będzie burmi-

FOTO: REUTERS

De Blasio autentycznie wierzy w zasadnicze ideały nowoczesnej retoryki, którą serwuje mieszkańcom miasta. W 1998 roku wyjechał do Nikaragui, by wesprzeć lewicową rewolucję, i do tej pory chwali się znajomością wolnościowej teologii. W swojej karierze był wybierany przez nowojorczyków dwukrotnie: po raz pierwszy na radnego, a później na adwokata publicznego. Okazał przy tym swój dar oferowania przebiegłych kompromisów. Teraz zasadnicze pytania są dwa: w co wierzy de Blasio i jakim będzie burmistrzem.

Bill de Blasio oficjalnie objął stanowisko burmistrza Nowego Jorku 1 stycznia 2014 r.

strzem, który odpowie na każdą prośbę z każdego źródła, które “ugłaszcze” go najbardziej, odbijając się przy tym od jednej do drugiej grupy zainteresowanych osób. Jednym słowem będzie nieprzewidywalny, stając w tym w kontraście do burmistrza Bloomberga, którego poczynania – bez względu na to, czy go ktoś lubił, czy nie – można było przewidzieć i uznać go za stabilną siłę w mieście. Nieprzewidywalność de Blasio nie jest obawą jedynie najbogatszych mieszkańców Nowego Jorku. Co jest bardziej zaskakujące, lewicowi przyjaciele de Blasio nie są również pewni jego politycznej tożsamości. “Chce-

7 lat, ojciec – borykający się z problemem alkoholowym – opuścił rodzinę. “Doświadczenie Billa z tamtych lat jest przykre i posępne – mówi Steve Wilhelm, jeden z jego braci. – Ojciec wówczas praktycznie zniknął z naszego życia”. W 1979 roku ojciec popełnił samobójstwo, gdy URODZONY NA MANHATTANIE, MIESZKANIEC BROOKLYNU dowiedział się o nawrocie choroby Bill de Blasio urodził się na Man- raka płuc. W liście pożegnalnym nahattanie w 1961 roku jako Warren pisał, że nie chce "umierać w szpiWilhelm Junior, jednakże wszyscy talu podłączony do aparatury”. znali go jako Billa. Ma dwóch braNajwiększy wpływ na życie Billa ci, starszych od niego o 13 i 16 lat. miała jego matka – co on sam powtaW połowie lat 60. rodzina Wilhel- rza wielokrotnie. Potwierdza to rówmów przeprowadziła się do Cambrid- nież przyjęcie przez niego jej panieńge w Massachusetts. Gdy Bill miał skiego nazwiska. Polityką zaczął in-

my, by był on bardziej jak Elizabeth Warren, a nie jak Barack Obama czy Andrew Cuomo – mówi jego bliski współpracownik. – Wydaje mi się, że i on tego chce, ale tak naprawdę nie jestem do końca tego pewien”.

REKLAMA

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE Sprzedajemy "Obamacare" Indywidualne i Firmowe Ubezpieczenie

MASZ

PYTANIA

?

- Jakie są ceny? - Jakie są reguły? - Jakie są kary?

MY MAMY

ODPO WI EDZI

C E ZA RY GAWE Ł A GE NC Y 613b W Edgar Rd Linden NJ 07036, tel.: (908)

!

474-1510

AUTO • DOM • ZYCIE • BIZNES • EMERYTURA

teresować się już w szkole średniej. W college'u został jednym z głównych aktywistów wspomagających koalicję na rzecz praw studenta. Jego polityczne zainteresowania pogłębiły się jeszcze bardziej, gdy na studiach magisterskich spotkał Dana Cantora, z którym później tworzył Working Families Party. Niedługo później zaprzyjaźnił się z Billem Lynchem – politykiem, który prowadził – wygraną – kampanię Davida Dinkinsa na burmistrza Nowego Jorku w 1989 roku, oraz z Haroldem Ickesem – członkiem Partii Demokratycznej. De Blasio był wolontariuszem w kampanii Dinkinsa, a później został zatrudniony jako koordynator wolontariuszy. Po wygranych przez Dinkinsa wyborach został pracownikiem Urzędu Miasta Nowy Jork, gdzie, jak mówił, nauczył się kierowania administracją. Najważniejszym wydarzeniem w życiu prywatnym Billa w tym okresie było poznanie Chirlane – jego przyszłej żony, która pracowała w komisji zajmującej się prawami człowieka. Pobrali się w roku 1994. Mają dwoje dzieci: córkę Chiarę oraz syna Dantego. Od kiedy życie de Blasio stało się bardziej publicznie, w obrębie zainteresowania mediów znalazła się cała jego rodzina. Dom nowego burmistrza Nowego Jorku w niczym nie przypomina 30milionowej rezydencji jego poprzednika Michaela Bloomberga. Do czasu zaprzysiężenia na nowe stanowisko Bill de Blasio wraz z rodziną mieszkał na Brooklynie w dzielnicy Park Slope w trzypiętrowym domu pokrytym wyblakłymi drewnianymi panelami w zielonym kolorze. Dom ten nie wyróżnia się na tle innych stojących w tej części miasta. W środku na pierwszym piętrze znajduje się salon połączony z kuchnią, które zdecydowanie wymagają renowacji. Na jednej ze ścian wisi mały obrazek z postacią “Solnego mściciela” superbohatera stworzonego przez córkę De Blasio – Chiarę, w odpowiedzi na to, że jej matka zabraniała używania soli do posiłków. Na przeciwnej ścianie wisi olbrzymi żółto-czerwony plakat czczący artystów lat 80. przeciwstawiających się apartheidowi. Mimo przywiązania rodziny do domu i dzielnicy postanowiła ona przeprowadzić się na Upper East Side, gdzie zamieszka w Gracie Mansion – siedzibie przeznaczonej dla urzędującego burmistrza.


co za tym idzie – zmiana na stanowisku szefa nowojorskiej policji. De Blasio wierzy, że “stop-and-frisk” dyskryminowała niewinnych mieszkańców dzielnic zamieszkanych przez mniejszości społeczne. Na następcę Raya Kelly'ego nowy burmistrz wybrał Williama J. Brattona, który objął to stanowisko drugi raz w swojej karierze. W nadaniu kształtu swojej administracji de Blasio chce skorzystać z porad jednego ze swych poprzednich szefów – Billa Clintona, i stworzyć ją tak, by wyglądała jak Nowy Jork. A Nowy Jork już teraz wygląda jak rodzina de Blasio, co jest dla nowego burmistrza powodem do zadowolenia. Jego dom jest czymś więcej, niż harmonijnie dobraną multikulturową społecznością – reprezentuje on obciążoną ekonomicznie klasę średnią, która nigdy nie była w centrum zainteresowań burmistrza Bloomberga. Podczas kampanii de Blasio mówił wielu ludziom rzeczy, których nie chcieli od niego usłyszeć. Bogatym mówił o podwyższeniu podatku dla nich, a deweloperom – że zostaną zobowiązani do budowy bardziej dostępnych finansowo mieszkań. Jak stwierdził: “Nie jestem tutaj, by powiedzieć: ‘zobaczcie, jak duży i zły jestem’, ponieważ takie podejście, które miał burmistrz Bloomberg, nie zdało egzaminu. Jestem tutaj, by powiedzieć: ‘pracujmy razem dla wspólnego dobra’”. Bill de Blasio będzie na pewno różnił się tonem i stylem rządzenia od Bloomberga, do którego przyzwyczaili się mieszkańcy Nowego Jorku. Najważniejsze teraz pytanie brzmi – w jakiej części i jak szybko jest w stanie zrównoważyć różnice w życiu całego miasta. Czy założenia w kampanii okażą się nierealistyczne? Według de Blasio – nie. “Mówiąc szczerze myślałem o tym – powiedział. – Łączny wpływ wszystkich elementów, o których mówiłem – przedszkola, zajęcia pozaszkolne, niedrogie mieszkania, płatne dni chorobowe, dotacje dla małych przedsiębiorstw – ma dużą siłą oddziaływania. Czy to rozwiąże problem nierówności ekonomicznej? Oczywiście – nie. Ale czy uważam, że ludzie odczują różnice na wielu różnych frontach i prawdziwe zaangażowanie ratusza do rozwiązania ich problemów? – Tak! Jak będzie naprawdę? Ile z obietnic uda się zrealizować? Czas wkrótce pokaże. OPR. PRZEMEK CEBULA

FOTO: REUTERS

KARIERA KROK PO KROKU Pomimo że kariera polityczna Billa de Blasio zaczęła się w czasie, gdy urząd sprawował burmistrz Dinkins, to jednak nabrała ona tempa, gdy polityki uczył się od najbardziej doświadczonych członków Partii Demokratycznej. Harold Ickes pomógł de Blasio w zdobyciu ważnej pozycji podczas kampanii prezydenckiej Billa Clintona w roku 1992. Podczas walki o drugą kadencję Clintona de Blasio pracował pod kierownictwem Andrew Cuomo i nadzorował regionalną kampanię na terenie Nowego Jorku i New Jersey. W 2000 roku był menedżerem kampanii Hillary Clinton na urząd senatora. W 2002 roku został wybrany na radnego Rady Miasta Nowy Jork. Podczas pracy w radzie miejskiej trzymał się swoich zasad nawet wtedy, gdy nie miał z tego politycznych korzyści. Przywiązywał dużą wagę do systemu opieki społecznej dla dzieci i pracował nad jego polepszeniem. Uważał, że dzielnice poza Manhattanem zasługują na taki sam rozwój i jakość obsługi mieszkańców, ale latem tego roku wspierał taksówkarzy, którzy sprzeciwiali się pomysłowi burmistrza Bloomberga o ekspansji taksówek z medalionami poza Manhattan. W roku 2008 był zaciętym przeciwnikiem przedłużenia kadencji burmistrza Bloomberga. W 2009 wygrał kolejne ważne wybory i od 1 stycznia 2010 zasiadł w fotelu adwokata publicznego miasta Nowy Jork. Na początku roku 2013 de Blasio ogłosił swój start w wyborach na nowojorskiego burmistrza. Jego największe obietnice podczas kampanii będą testem jego umiejętności politycznych. De Blasio potrzebuje zgody stanowych legislatorów, by podnieść podatki dla najbogatszych nowojorczyków i z tych pieniędzy opłacić przedszkola i programy pozaszkolne, co pozwoli zmniejszyć przepaść ekonomiczną między mieszkańcami. Jednym ze zwolenników obniżenia podatków jest gubernator Andrew Cuomo, dla którego de Blasio pracował, i możliwe, że nowy burmistrz zawsze w taki sposób będzie widział ich współpracę. Kadencja Cuomo kończy się w tym roku i na pewno przyda mu się pomoc burmistrza Nowego Jorku w nadchodzących wyborach. Kolejnym mocnym akcentem podczas kampanii de Blasio była chęć zakończenia ery “stop-and-frisk”, a

W uroczystości zaprzysiężenia nowego burmistrza wziął udział były prezydent USA Bill Clinton

OKULISTA

DIPLOMATE OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY

- kompletne badanie oczu - operacje katarakty - operacje jaskry - operacje laserowe w gabinecie - operacje oczu przy cukrzycy - badanie pola widzenia

et e rn

m .co MD c Do cki c w ó o m .Z wore Za w ww an D m Ro ę zyt wi

e prz

nt zi

Doktor współpracuje z New York Eye and Ear Hospital i Beth Israel Hospital na Manhattanie. Pacjenci z całego świata przyjeżdzają do dr. Dworeckiego na operacje. Większość ubezpieczeń honorowana, lekarz należy do unii 32B-J

Manhattan 409 East 14 Street (róg 1 Ave.)

NYC, NY 10009 212.677.3200

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU metro L do 1 Ave.

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101 Old Bridge, NJ08857

Tel: (732)970-1444 Fax: (732)970-1455

Chiropraktyka - Masaż Leczniczy - Magnetoterapia Dysfunkcje Kręgosłupa - Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa - Rwa Ramienna Stany Pourazowe - Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych Fizjoterapia - Ultradźwięki - Elektroterapia - Laseroterapia Laseroter

W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

ROMAN DWORECKI, M.D.P.C.

17


nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

18

Felieton Teren nieogrodzony

O ukrytych klejnotach, które świecą najbardziej n Po ekranie komputera spaceruje mrówka. Pierwsza mrówka w

nowym roku. Mówię: witaj mrówko, jakie przynosisz nowiny i przepowiednie? Ona milczy, no bo kto kiedy słyszał gadającą mrówkę? Eliza Sarnacka-Mahoney

Pochodzę jednak z kraju, gdzie w Wigilię przemawiają zwierzęta, dlaczego więc w Nowy Rok nie miałyby tego robić insekty? Wywiązuje się więc między nami taka rozmowa: Mrówka: Tylko litery i litery. Idź gdzieś, gdzie są obrazki. Nudzi mi się. Ja: Tam, gdzie najwięcej obrazków, najmniej treści. M: A po co ci treść? Wystarczy, że- ne rytuały uważałam za wielce wybrakowane. Przyrzekałam sobie w duby było przyjemnie. Ja: A, nie, moja droga. Życie to nie chu, że gdy dorosnę, będę tkać materię mojej codzienności całkiem inasame przyjemności. M: Ale o swoim blogu sama mó- czej. Po co komu przebierać się do wisz, że to skarbiec. W skarbcu le- stołu? Parzyć herbatę w oddzielnych żą klejnoty. A klejnoty są piękne i czajniczkach i codziennie pastować buty? Szkoda czasu i zawracanie głoprzyjemne. Ja: Mnie nie o takie klejnoty cho- wy, doprawdy! Podobnie szkoda czasu było takdzi. Są klejnoty, które bolą, przywołują smutne wspomnienia, a mimo że na kontemplację urody ślizgawki to błyszczą jak brylanty i za nic bym przed klatką, po której jeździło się w skarpetach (dorośli w tym czasie nie się ich nie wyrzekła. M: Filozofka! Lepiej wyjaśnij, o zostawiali suchej nitki na administraco ci chodzi, bo z nudów pójdę stąd cji osiedla), albo gwiazdki wyciętej z bibuły na wypadek, gdyby wigiliji nie wrócę. Proszę bardzo, tym bardziej że oka- ne niebo było zbyt zachmurzone, by zja ku temu wyśmienita. Nowy rok, pokazać tę prawdziwą. Nie przyśniło mi się w najbardziej więc wszystko jest znów profetycznych snach, że możliwe, do osiągnięcia, Jeśli uda nam się właśnie o czajniczkach z do naprawienia. Przede herbacianą esencją, zapawszystkim zaś do rozpoprzekazać dzieciom chu pasty do butów i paczęcia... niepowtarzalne pierowych wigilijnych W dzień Bożego Naroprzeżycia gwiazdach będą opowiadzenia, gdy zaczęło się dać własnym dzieciom, ściemniać, Młodsza stanęi wspomnienia – nie czyniąc z nich najcenła z nosem przyklejonym umarliśmy, niejsze tradycje, które do szyby i oświadczyła: wysyłamy cząstkę trzeba za wszelką cenę – Jak się pokaże gwiazdzachować w rodzinnych ka, siadamy do kolacji. siebie w dalszą annałach. – Pomyliło ci się, skarpodróż Z małych sekretów i bie. Dzisiaj siadamy, kiepo wszechświecie. obrządków składa się dy chcemy. Tylko w Wiżycie. Tym się od siebie gilię czeka się na gwiazróżnimy, że trzymamy na dę – wyjaśnił jej tata. – Ach, szkoda – westchnienie dnie dusz niepowtarzalne przeżycia i wspomnienia. Jeśli uda nam się przeMłodszej było ciężkie jak kamień. Po cichu miała nadzieję na jesz- kazać je dzieciom – nie umarliśmy, cze jednego Mikołaja i jeszcze jed- wysyłamy cząstkę siebie w dalszą poną wyprawę w teren, by podsłuchi- dróż po wszechświecie. Wstydziłam się kiedyś, że jako nawać zwierzęta. Miłośniczka tradycji i ludowych obrzędów z roku na rok stolatka szyłam ulubionym lalkom żyje nadzieją, że w końcu jakiś czwo- suknie, podczas gdy niektóre koleronóg lub opierzony odezwie się do żanki zaczynały już biegać na randniej po polsku, angielsku lub w ja- ki. Kilka z tych sukienek noszą dziś lalki moich córek. To wtedy nauczykimkolwiek innym języku. – Gdy byłem w twoim wieku... – łam się szyć, umiejętność, którą somąż objął ją ramieniem i usiedli na bie w życiu ogromnie cenię. Opowiedziałam o tym Starszej, czternastokanapie. Gdy byliśmy mali, przydarzyło nam latce, gdy spłoszona chciała schować się mnóstwo najbardziej fantastycz- przede mną malunek księżniczki. Z sekretów, niekiedy bolesnych, nych rzeczy. Tylko myśmy o nich wtedy tak nie myśleli. Już prędzej o tym, które mi kiedyś nie dawały spać, z jak to w innych rodzinach zawsze jest sukcesów, ale i porażek zbieranych fajniej, ciekawiej – lepiej. Pamiętam po drodze do życiowego worka, na jak dziś, ile razy zżymałam się do nie- moich oczach wyrastają klejnoty-pomal do łez, że moja rodzina jest, ja- sągi, które stają się dla córek suchym ka jest, i nawet nie próbuje być inna. lądem pod stopami, punktem odnieRodzice mieli głupie przyzwyczaje- sienia na resztę życia. Teraz już mnie nia i dziwne poglądy. Nasze rodzin- rozumiesz, mrówko? n


POLISH SINGERS ALLIANCE OF AMERICA 50-lecie istnienia Chóru Aria (1964-2014)

Członkowie chóru Aria wraz z dyrygentem Dawidem Perkowskim składają serdeczne życzenia wszystkim czytelnikom Nowego Dziennika i całej Polonii w USA

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Chór Aria planuje wyjazd na Międzynarodową Konwencję Chórów Polonijnych w Detroit w maju 2014 roku, gdzie będzie reprezentował New Jersey. Aria z dumą propaguje Polską kulturę poprzez pieśń i reprezentuje Polonię na patriotycznych, politycznych, ludowych i sakralnych uroczystościach w NJ, NY, CT & PA.

Chór będzie celebrował 50-lecie istnienia w roku 2014 a uroczysty bankiet jest planowany we wrześniu.

Próby chóru odbywają się w Cracovia Manor w każdy czwartek o godz. 7 wieczorem. Adres: 196 Main Ave, Wallington, NJ 07057. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śpiewania z naszym chórem.

Po więcej informacji proszę o kontakt tel: (201) 681-7980/ Yaga

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

19


20

Historia

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Nowoczesny demokrata

sprawiają, że nasi politycy, bez większych oporów ulegają dyktatowi obcych sił. Krótko mówiąc, dzisiejsza Polska jest w tej perspektywie unijnym województwem zarządzanym przez pozbawione niepodległościowych ambicji elity.

n Wielkich polskich polityków po pierwszej wojnie światowej –

CO JEST BLIŻSZE PRAWDZIE? Która z tych wizji jest bliższa prawdzie? Osobiście sądzę, że ta druga, choć do niej nie sposób nie zgłosić istotnych zastrzeżeń. Należy jednak pamiętać, że suwerenność państwa nie jest wartością samą w sobie. Suwerenność, podobnie jak i samo państwo, STARCIE Z PIŁSUDSKIM Janusz Bernatowicz nie jest bowiem celem, lecz środkiem. W 1904 roku przywódca Ligi NaMa ona służyć szeroko pojętej pomyślWspółczesną sobie, lecz jakże aktu- rodowej wyruszył do Tokio, gdzie poności obywateli, maksymalizacji ich alną tzw. zmasowaną promocję ego- krzyżował plany Piłsudskiego, zabieosobistych swobód i dobrobytu. izmu, która właśnie trafiła na grunt gającego o wsparcie Japonii dla anBez względu na to każdy, nawet dawnych polskich grzechów, Roman tyrosyjskiego powstania w Polsce. zdeklarowany anarchista, powinien Dmowski upatrywał, jakże słusznie, w Rok później, w związku z wybuchem właściwie rozumieć alternatywę, społeczeństwie żyjącym bez narodo- rewolucji w Petersburgu, Dmowski przed którą stoimy: albo obrona suwych i cywilizacyjnych aspiracji. A przybył do Warszawy, by przeciwwerenności Polski, albo centralizagrzechy te to przywiązanie do swo- działać rozprzestrzenianiu się zamiecja władzy na niespotykaną dotąd bód i przywilejów przy jednoczesnej szek na ziemiach polskich. W roku skalę w ramach europejskiego superniechęci do przyjmowania na siebie 1907 został wybrany na posła do ropaństwa. Wbrew rojeniom euroenobowiązków budowania nowoczesne- syjskiego parlamentu i prezesa Kotuzjastów tradycją Europy jest poligo państwa, wymagającego codzien- ła Polskiego, które dysponowało 10 tyczne rozdrobnienie. Epoka nowonego, osobistego wysiłku. W kontek- procentami głosów. żytna przyniosła ze sobą trend do cenście rozwijających się intensywnie protralizacji, którego istotą było powstacesów integracji europejskiej warto zaMEMORIAŁ W SPRAWIE nie państw narodowych. Mimo to Eustanowić się na nowo, nad kondycją GRANIC POLSKI ropa pozostała podzielona. Było to polskiej suwerenności, zwłaszcza że W czasie pierwszej wojny świato- Roman Stanisław Dmowski (9 sierpnia 1864 – 2 stycznia 1939) – polski poliw niektórych kręgach intelektual- wej, na krótko przed zajęciem War- tyk, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Usta- dla jej mieszkańców korzystne, niezależnie od bolączek wynikających nych modny stał się obecnie pogląd, szawy przez Niemców, Dmowski wy- wodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji, z agresywnych działań kierujących że współcześnie niepodległe państwo jechał do Petersburga, a potem do główny ideolog polskiego nacjonalizmu. się nacjonalistyczną ideologią państw. narodowe stanowi przeżytek. Czy po- Szwajcarii i Londynu, gdzie złożył rzągląd ten nie jest wsteczny w stosun- dowi brytyjskiemu słynny memoriał patyzował z rządami "silnej ręki", ale narodowych. Jego podejście ma jed- Różnorodność systemów prawnych ku do naszych narodowych aspiracji, w sprawie granic Polski. Opowiedział do Hitlera miał zdecydowanie nega- nak na polskim gruncie charakter ni- i kultur prowadziła do konkurencji, o które walczył Roman Dmowski? się w nim za włączeniem do przyszłe- tywny stosunek. Zmarł 2 stycznia szowy, chociaż dobrze korespondu- ta zaś oznacza możliwość doskonago państwa Litwy i Prus Wschodnich. 1939 roku po długiej chorobie. je ze sposobem myślenia dużej czę- lenia. W warunkach swobodnego W 1917 roku w Paryżu stanął na czeINNE PAŃSTWO ści elit Starego Kontynentu. Trzeba przepływu osób Europejczycy moRoman Dmowski urodził się w War- le Komitetu Narodowego Polskiego, JAKĄ STRATEGIĘ WYBRAĆ więc traktować je jako opis realnej gli osiedlać się tam, gdzie w ich odszawie 9 sierpnia 1864 roku, tam też który państwa zachodnie wkrótce Patrząc na przedstawioną powy- perspektywy, a nie tylko jako teore- czuciu system stwarzał największe szanse rozwoju. Wprowadzenie jedspędził dzieciństwo i młodość. W 1891 uznały za oficjalną reprezentację Po- żej sylwetkę wybitnego polskiego po- tyczną fanaberię. nolitej polityki gospodarczej na teroku uzyskał doktorat z nauk przyrod- laków. Do chwili utworzenia koali- lityka i męża stanu, należy zastanorenie Unii, która w zgodnej opinii jej niczych na Uniwersytecie Warszaw- cyjnego rządu w styczniu 1919 roku wić się, jaką strategię wybrać dzisiaj. STANOWISKO ANTYSYSTEMOWE skim i wyjechał z kraju. Znał osiem przewodniczył polskiej delegacji na Przystępując do takich rozważań trzeNa przeciwległym biegunie sytu- oficjeli staje się koniecznością, zniejęzyków. W 1892 powrócił z planem konferencję wersalską, później zastą- ba bezwzględnie wyzbyć się ideolo- ują się wypowiedzi reprezentantów an- sie ten dobroczynny pluralizm. Jest przekształcenia Ligi Polskiej (tajnej or- pił go premier Ignacy Jan Paderew- gicznego zacietrzewienia. Istnieją bo- tysystemowych środowisk spod zna- to wizja bardzo odległa od idei, któganizacji patriotycznej kierowanej ze ski. Symbolicznym ukoronowaniem wiem dwie przeciwstawne narracje, ku Kongresu Nowej Prawicy Janusza ra pierwotnie przyświecała twórcom Szwajcarii) w partię. Został areszto- jego dyplomatycznej walki o grani- które, choć wciąż nie definiują głów- Korwina-Mikkego czy też Ruchu Na- wspólnot europejskich: obszaru swowany na granicy i wydalony z ziem ce państwa stały się zaślubiny Polski nego nurtu dyskusji, coraz bardziej rodowego. Tu również sprawę stawia bodnego przepływu towarów, usług, polskich. W międzyczasie dokonał z morzem dokonane przez generała zyskują na popularności. się jasno: niepodległość Polski, któ- osób i kapitału. Należy pamiętać, że przewrotu w organizacji, w wyniku Józefa Hallera, dowódcę Armii PolPierwsza z nich, od jakiegoś cza- rej należy bronić jak największej świę- credo Unii Europejskiej to przecież którego odeszło z niej wielu działa- skiej we Francji. su, znajduje swojego politycznego wy- tości, jest obecnie sprawą wyłącznie "jedność w różnorodności". To wszystko należałoby zamknąć czy lewicowych, a partia od tego czaKilka miesięcy po podpisaniu raziciela w osobie Janusza Palikota. propagandową. W sensie formalnosu nazwała się Ligą Narodową. traktatu w Wersalu Roman Dmow- Głosi ona, że współcześnie niepod- prawnym Rzeczpospolita została cał- uwagą, że tony, w jakie uderza JaPosługując się cudzymi doku- ski ciężko zachorował na zapalenie ległe państwo narodowe należy do kowicie podporządkowana Unii Eu- nusz Korwin-Mikke, autor wyrażementami, przedostał się do Lwowa, płuc, co poważnie nadszarpnęło je- przeszłości. Wyzwania, przed który- ropejskiej – zarządzanej przez lewac- nia o Rzeczypospolitej jako unijnym gdzie objął redakcję "Przeglądu go zdrowie. Wybrany na posła, nie mi stoją politycy, przekraczają bowiem two i biurokratyzm. Unia to moloch, województwie, są stanowczo zbyt brał już czynnego udziału w pracach granice państw i zatem nieodzowne który wydaje akty prawne nadrzęd- alarmistyczne. Polska, jakkolwiek Wszechpolskiego". W 1903 roku w Krakowie ukaza- parlamentu. Postanowił poświęcić się staje się przekazanie ich kluczowych ne względem prawa polskiego i w de- scedowała na Unię dużą część swoła się jego programowa książka publicystyce i za miejsce swojej "po- kompetencji (polityki obronnej, zagra- cydującej mierze kształtujące polski jej suwerenności, zachowała swoją "Myśli nowoczesnego Polaka". W litycznej emerytury" wybrał pałacyk nicznej, fiskalnej i pieniężnej, spraw porządek prawny. Na domiar złego niepodległość. Posiada wszak prawo niej dowodził, że jednostka podpo- w Chludowie koło Poznania, w któ- policyjnych oraz wymiaru sprawie- kraj nad Wisłą rządzony jest przez kla- opuszczenia struktur UE, a taka rządkowana jest wspólnocie histo- rym mieszkał przez trzynaście lat. W dliwości) na wyższy szczebel. sę polityczną niezdolną do tego, by możliwość znamionuje samowładną rycznej, jaką jest naród, ale przyszłej odpowiedzi na zamach majowy Lider powołanego ostatnio do ży- w stanąć w obronie niezawisłości. państwowość. Procedura wychodzePolski nie idealizował. Miało być to stworzył Obóz Wielkiej Polski, or- cia Twojego Ruchu formułuje swo- Kompleksy, przekonanie o własnej nia z Unii została w traktacie lizboń"państwo jak inne", ale zbudowane ganizację skupiającą narodowców je postulaty dobitnie: jedno federal- prowincjonalności i wiernopoddańczy skim sprecyzowana. Święto Niepodna narodowej tradycji i reprezentu- młodszego pokolenia. Był przeciw- ne państwo europejskie w miejsce ry- stosunek do Brukseli, Berlina, Wa- ległości ma zatem nadal swój głębonikiem liberalnej demokracji i sym- walizujących ciągle ze sobą państw szyngtonu czy Moskwy na wschodzie ki sens. n jące interesy Polaków. FOTO: ARCHIWUM

Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego – łączyła wielka wizja suwerennej Polski. Walcząc jak lwy, na salonach Paryża i Wersalu, tę Polskę wygrali. Najdobitniej prezentował ją jednak Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji.

REKLAMA


Obyczaje

CHOROBY PSYCHICZNE

I SYSTEMU NERWOWEGO SPECJALISTA

Trzymam kciuki, by mi się udało...

DR MED. JANUSZ G. GORZYNSKI DIAGNOZA I LECZENIE: •zaburzeƒ snu, l´ków i niepokojów •depresji, nadu˝xycia alkoholu i •trudnoÊci seksualnych

BORO PARK

tel. (212) 722-8741

POLSKI GABINET LEKARSKI

GABINET CZYNN Y: poniedzia∏ek od 2:00-7:00 wiecz. Êroda od 2:00-7:00 wiecz. piàtek od 2:00-7:00 wiecz. sobota od 10:00-3:00 ppo∏.

RIDGEWOOD

Jerzy Wawerski, MD Specjalista chorób wewn´trznych

57-02 11th Ave., BROOKLYN, NY 11219

Tel: 718.435.5830

GABINET CZYNN Y: wtorek od 5:00-8:00 wiecz. czwartek od 5:00-8:00 wiecz. piàtek od 9:00 rano-12:00 sobota od 5:00-8:00 wiecz.

66-57 Forest Ave. RIDGEWOOD, NY 11385

Tel: 718.381.3766

Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ honorowana (n.p. Aetna, Medicare, 1199)

PEDIATRA-LEKARZ CHORÓB DZIECI

ANNA PAWLIK M.D. Diplomate of The American Board of Pediatrics FOTO: ARCHIWUM

Cornell NY Presbiterian - opieka szpitalna Ubezpieczenia honorowane • Beeper 24 hr na dobę

naszego 12-miesięcznego planu. Kolejną przyczyną porażek w dotrzymywaniu postanowień i dokonywaniu zmian jest formułowanie zbyt wielu celów, które nie mają ze sobą związku, a czasem są wręcz sprzeczne. Na przykład nowe studia i większe koncentrowanie swojej uwagi na sprawach rodzinnych. Próba godzenia sprzeczności musi skończyć się fiaskiem lub co najwyżej jakimś połowicznym rozwiązaniem, które nie przyniesie ci oczekiwanej satysfakcji. Co zrobić, by się udało? Sposobów jest kilka. Po pierwsze należy dokładnie się zastanowić, który z wyznaczonych celów chcę tak naprawdę osiągnąć. Jeśli wybieramy dietę, to najlepiej zacząć od 6 funtów, a nie od 12. Psychologowie podpowiadają, że najlepszą metodą jest właśnie metoda małych kroczków. Podobnie z nauką czy odkładaniem pieniędzy. Bardzo pomocny jest też plan – w kalendarzu czy notesie można zapisać w które dni przeznaczymy czas na przykład na klub sportowy, naukę, a nawet kiedy będziemy wpłacać pieniądze na specjalne konto. Pomysłów jest wiele – ważne, by dosłownie zobaczyć, na co decydujemy się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dobrym rozwiązaniem jest także znalezienie osoby, która chce zrealizować takie samo postanowienie. Wtedy nie ma się wymówki – zwracają uwagę specjaliści – umawiamy się z przyjacielem lub przyjaciółką na siłownię w sobotę i przychodzimy w sobotę. Gdy mamy wybrać się samemu, to wtedy łatwiej będzie nam zrezygnować. W internecie powstały także specjalne strony, na których można zapisać swoje postanowienia. W ten sposób inni internauci mogą podpowiedzieć swoje sposoby na zrealizowanie noworocznego zadania, a co równie ważne – można znaleźć osoby, które, podobnie jak my, starają się wytrwać w swojej obietnicy. n

Lekarz mówi po polsku

557 LEONARD ST. GREENPOINT

(nad Apteką Murawskiego),

(718) 383-4555

ZS Engineering PC www.zsengineering.com

cjalistów z University of Scranton, Anna Arciszewska tylko średnio co dziesiąta osoba spełni swoje postanowienie noworocz31 stycznia zamknął się pewien okres ne. Powodów takiego stanu rzeczy naszego życia i zaczyna nowy. Dlate- jest kilka. Przede wszystkim obiecujemy sogo to właśnie teraz, przynajmniej teoretycznie, jesteśmy gotowi na nowe bie zmiany, ale tak naprawdę nie mawyzwania – tłumaczą psychologowie. my do nich przekonania. Odchudza Monika przyleciała do Stanów się przyjaciółka i koleżanka przyjaZjednoczonych ponad dwa lata temu. ciółki, to może mnie też wypada. W tym czasie kilkakrotnie zmienia- Choć wcale nie mam na to ochoty, ła już pracę. Była ekspedientką w skle- to próbuję, efekt – szybko się zrapie spożywczym, pracowała w ser- żam, a noworoczne postanowienie wisie sprzątającym, polskim barze, aż znika. Podobnie jest ze zmianą praw końcu opiekowała się dziećmi. Z cy, remontem mieszkania czy kupkażdej pracy po kilku miesiącach mu- nem nowego samochodu. Psycholosiała zrezygnować, bo albo szef nie gowie twierdzą, że nie chcąc być gorpłacił obiecanych pieniędzy, albo ser- szymi od znajomych czy sąsiadów, wis się zamknął, albo rodzina prze- też obiecujemy sobie zmiany, ale doprowadziła się na Zachodnie Wybrze- póty, dopóki nie będziemy mieli do że. "Moje największe postanowienie nich stuprocentowego przekonania, noworoczne to znalezienie jednej do- nie uda nam się dotrzymać noworoczbrej pracy. Nie muszę zarabiać nie nych postanowień. Innym powodem porażki może być wiadomo ile pieniędzy. Tak, by po prostu wystarczyło na życie" – mówi Mo- wyznaczenie sobie niemożliwych do nika. 28-latka ma jeszcze jeden plan spełnienia celów. Najczęstszym przyna najbliższe miesiące. "W ciągu kładem jest obiecanie sobie, że do ostatnich kilkunastu miesięcy przy- końca roku na naszym koncie będzie tyłam 10 kilo. Wszystko chyba przez określona suma pieniędzy. "Takie poto jedzenie i stres. Dlatego w najbliż- stanowienie mam co roku – śmieje szy poniedziałek zapisuję się do klu- się pani Barbara z Brooklynu. – W sumie dobrze zarabiam, pracuję w bu sportowego". Podobne postanowienie ma przy- biurze, w amerykańskiej firmie, jajaciółka Moniki, Aneta. "Siłownia i ko pomoc księgowej. Mimo to nie zgubienie zbędnych centymetrów w udało mi się jeszcze odłożyć w ciąbiodrach to oczywiście zadanie nu- gu 12 miesięcy tyle, ile zakładałam. mer jeden. Innym jest pozytywne zda- Nie chcę zdradzać kwoty, bo się tronie egzaminu na prawo jazdy". Ane- chę wstydzę, że jestem taka rozrzutta mieszka w Nowym Jorku już dzie- na. Za to mam dużo ubrań w szafie" sięć lat. Mimo to nie udało jej się jesz- – dodaje z westchnieniem Barbara. Kolejną ważną przeszkodą w docze zrobić prawa jazdy. "Wszystko dlatego, że nigdy nie było mi potrzeb- tarciu do celu jest zniechęcanie się ne. Zawsze do pracy dojeżdżałam me- pierw szy mi nie po wo dze nia mi. trem. Teraz się to zmieniło i samo- Szczególnie dotyczy to diety i kurchód jest mi pilnie potrzebny. Przy- sów. Specjaliści podpowiadają, że znaję, że postanowienie to próbuję najważniejszy jest efekt końcowy. Jespełnić już od dwóch lat, ale zawsze śli przerwiemy kurs, na przykład jęjakoś brakuje czasu" – mówi Aneta. zyka angielskiego, to zawsze możeBrak czasu to jedna z najpopular- my na niego wrócić lub zacząć od niejszych wymówek. Jak wynika z początku. Podobnie jest z dietą. Jeddanych, przedstawionych przez spe- na wielka uczta nie musi przekreślać

New York NY 10128

(metro 4, 5, 6, do 86 Str. i Lex. Ave.)

Lekarz mówi po polsku. Prosz´ dzwoniç w celu umówienia wizyty

n Zdać, spłacić, spotkać się,

schudnąć, przestać, kupić, pojechać, odwiedzić – to najkrótsza lista najpopularniejszych noworocznych postanowień. Właśnie teraz, w styczniu, obiecujemy sobie, że już za chwilę, na pewno, na 100 procent, żeby się "waliło i paliło", zmienimy coś w swoim życiu. Niestety, dosyć szybko okazuje się, że zdecydowana większość z nas za rok będzie musiała powtórzyć te obietnice. Noworoczne życzenia najczęściej kończą się porażką, bo jak tłumaczą psychologowie, postanowienia są zbyt ogólnie sformułowane lub zbyt rygorystyczne.

108 E. 91 St., apt.#1-B (m. Lex. i Park Aves.)

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

Finansowa przyszłość nie zależy od tego, ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.

ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO

973-584-1826 Biuro 570-620-9100

Komórka

Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

21


22

O Polsce

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Wielka fuzja na polskim rynku płytowym Zmiana jest wynikiem transakcji wartej 762,5 mln dolarów, dzięki której część koncernu EMI, właśnie Parlophone'u, została zakupiona przez Warner Music Group, firmę należącą do mającego rosyjskie pochodzenie amerykańskiego biznesmena Leonarda Bławatnika. Wcześniej Komisja Europejska ds. Konkurencji, pilnująca między innymi tego, aby firmy nie uzyskiwały pozycji monopolisty na europejskim rynku, ustami komisarza Joaquina Almunii zablokowała przejęcie 10 oddziałów EMI oraz części katalogu tej firmy (w tym Parlophone'u) przez Universal Music Polska, nakazując sprzedaż aktywów jednej firmie fonograficznej. Skutkiem tego doskonale znany EMI Music Poland przekształcił się w Parlophone Music Poland i 1 lipca 2013 roku stał się częścią Warner Music Group. Wkrótce na polskim rynku z "czterech dużych graczy" – jak określane są cztery największe koncerny płytowe w Polsce – pozostanie trzech. "Jestem prezesem zarządu i

dyrektorem generalnym dwóch firm: Parlophone Music Poland, który kiedyś nazywał się EMI Music Poland, i Warner Music Poland – tłumaczy Piotr Kabaj. – Formalnie te dwie firmy 1 marca 2014 roku staną się jedną, pod nazwą Warner Music Poland. Obecnie trwa proces łączenia. Gdy sąd zatwierdzi zmianę, na rynku będzie jedna firma" – wyjaśnia Kabaj. Stało się coś, o czym prezes dwóch, a za kilka miesięcy już tylko jednej spółki, marzył od lat. "Trafiliśmy pod właściwe skrzydła, bo od 2000 roku myśleliśmy o połączeniu, o znakomitej synergii. Bo Warner Music Group ma świetny katalog amerykański, my z kolei europejski" – twierdzi Piotr Kabaj. Warto zaznaczyć, że efektem zmian jest także powstanie w wytwórni regionu Eastern Europe, obejmującego 12 krajów. Piotr Kabaj został jego szefem. "Właściciel bardzo liczy na to, że będziemy inwestować na tych rynkach" – mówi Kabaj. To, co się stało, to dobra wiadomość przede wszystkim dla fanów

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PROMOCYJNE

n "Zmiany, zmiany, zmiany" – ta klasyczna wypowiedź Stanisława Tyma z kultowej komedii Stanisława Barei "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" może być mottem do sytuacji, jaka zaistniała na polskim rynku muzycznym. Doszło tam do bardzo poważnej transformacji, nazwę znanej marki – EMI Music Poland – zastąpiła nowa: Parlophone Music Poland.

ostatnim czasie przeżywają istny renesans. Warner Music Poland będzie mieć w ofercie sporo analogów, także polskich artystów. W Parlophonie jest już dostępny katalog Republiki i T.Love, niedawno pojawił się w tym formacie nowy krążek Edyty Bartosiewicz "Renovatio", który notabene uzyskał już w Polsce status platyny. Ludzie w Warner Music Poland zajmujący się wyszukiwaniem nowych artystów i odkrywaniem talentów uważnie śledzą, co dzieje się w internecie na portalach muzycznych oraz w trakcie różnych programów telewizyjnych lansujących nowych wykonawców. Dzięki temu w katalogu tej firmy są już tacy wykonawcy, jak: LemON, Piotr Lisiecki, Megitza, a także urocze dziewczyny z Singin' Birds, śpiewające na modłę amerykańskich szlagierów z lat 50., które właśnie nagrały płytę i wypuściły promujący ją teledysk "Mr. Bassman". Patrycja Markowska, mająca już na polskim rynku muzycznym mocną pozycję, powiedziała o EMI Music Poland, że jest to firma dialogu. Jak zapewnia Piotr Kabaj, Warner Music Poland pod jego sterami też chce zostać taką firmą. "Z polskimi artystami pracujemy już ponad 20 lat i zawsze staramy się wypełniać nasze obowiązki wobec artystów w sposób właściwy" – twierdzi prezes. Nowy koncern złożony z doświadczonych pracowników i proPrezentacja nowej firmy WMG motorów na pewno będzie chciał muzyki w Polsce. Ofertę nowego Theater sprzedawały się w Polsce bardzo szybko udowodnić, że fuWarnera, który ma w swojej rodzi- świetnie, a na koncerty tych zespo- zja dwóch "wielkich graczy" – EMI nie takich gigantów jak Eric Clap- łów zawsze przychodziły tłumy. Music Poland i Warner Music Poton, Red Hot Chili Peppers, Linkin Warner pod rządami Piotra Kabaja land – była przemyślanym i odpoPark, James Blunt, Michael Buble, na pewno o takich artystów odpo- wiednim ruchem. Tak więc nowy Cher czy Muse, wzbogacą sławy z wiednio zadba, o czym zapewnia sam rok zapowiada się bardzo ciekawie EMI, jak Coldplay, Iron Maiden, Ka- zainteresowany. "Wyniki sprzedaży i pracowicie zarówno dla promotote Bush, Kylie Minogue, David Gu- Sabatonu czy Dream Theater poka- rów, jak i artystów przez nich reetta, a także rzesza legend polskiej zują, że jest u nas duże zaintereso- prezentowanych. Jest o tym także muzyki na czele z Bajmem i Beatą wanie taką muzyką" – twierdzi pre- przekonany Piotr Kabaj. "PrzeboKozidrak, Ryszardem Rynkowskim, zes. Powody do radości będą mieć je oraz złote i platynowe płyty są Dżemem oraz zespołem T.Love. W także miłośnicy muzyki klasycznej. dla firmy płytowej najważniejsze. katalogu firmy EMI Music Poland Pod nazwą Warner Classics – jak czy- By to osiągnąć, musimy teraz naznajduje się także wielu młodszych tamy w specjalnym oświadczeniu – uczyć się pracować z Warner Mui doskonale już znanych polskich ar- będą ukazywać się tytuły należące sic Group, przeszkolić ludzi oraz tystów, wykonawców cieszących do katalogów EMI Classics, Virgin zintegrować zespół. Dzięki temu się ogromną popularnością wśród ro- Classics i Pomaton Classics. Dopiesz- możemy być najlepszą firmą w Poldzimych melomanów. Wśród nich na czeni zostaną również coraz liczniej- sce" – podkreślił prezes. pewno należy wspomnieć o Agniesz- si w Polsce miłośnicy czarnych WOJTEK MAŚLANKA ce Chylińskiej, Meli Koteluk, Syl- krążków, płyt winylowych, które w (MATERIAŁY PROMOCYJNE) wii Grzeszczak, Jamalu czy też Pezecie. Wskutek fuzji dwóch wielkich koncernów pewne sprawy ulegną REKLAMA transformacji, jednak – jak zapewnia Piotr Kabaj – pewne priorytety pozostaną bez zmian, na pewno należy do nich zainteresowanie firmy promoWakacje dla każdego cją polskich artystów. "Nadal inweWYCIECZKI PO AMERYCE - Karaiby - Hawaje stujemy w polskich artystów, a w 70 Niagara • Boston, - Meksyk - Europa procentach struktura firmy pozostaFloryda • Waszyngton wycieczki po USA ła taka sama. Niczego nie muszą się ORGANIZUJEMY WYJAZD: obawiać wielbiciele tak popularnych wydawnictw EMI Music Poland, jak ARGENTYNA/BRAZYLIA Złota Kolekcja'czy składanek z serii $3,450.00/os. The Best… Ever! – zapewnia prezes koncernu. – Złota Kolekcja wciąż bar13-23 Marzec 2014 dzo dobrze się sprzedaje i staramy się, *wszystkie przeloty wliczone aby miała odpowiednią ekspozycję w * zapisy trwają do 20 grudnia, 2013 sklepach. Dochodzą nowe tytuły, re*Buenos Aires/Iguazu/Rio de Janeiro witalizujemy również stare, dokładaOFERUJEMY ROWNIEŻ: jąc do nich często drugą płytę. Pra•Konkurencyjne ceny biletów lotniczych! cujemy nad tym, aby wprowadzić tę •Ubezpieczenie podróży: TravelSafe serię także do sprzedaży cyfrowej" – •Paczki do Polski wyjaśnia Kabaj. Warner Music Poland słynął z prowww.albatravel.com 74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222 mocji mocnej, rockowej muzyki, z E-mail: albatravel@aol.com Tel. 718.383.7211 718.383.0083 katalogów Nuclear Blast i RoadrunFax. 718.349.1767 ner Records. Płyty Sabatonu, NighPoza NYC toll free 1.800.603.7973 Akceptujemy wszystkie karty kredytowe twish, Porcupine Tree czy Dream

ALBATROSS TRAVEL INC.

Piotr Kabaj, prezes zarządu i dyrektor generalny Warner Music Poland


Prawo i my

23 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Ubezpieczenia samochodowe (cz. 2)

Polisa UM/SUM

n Nazwa samochodowej polisy ubezpieczeniowej UM/SUM jest skrótem od "underinsured/uninsu-

red motorist" lub "supplemental underinsured/uninsured motorist". Ubezpieczenie to zabezpiecza mieszkańców stanu Nowy Jork od następstw wypadków samochodowych, w których sprawca ucieka z miejsca wypadku, nie ma ubezpieczenia lub ma bardzo niską polisę odpowiedzialności cywilnej.

tacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (nasze biuro), 646932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku, nie tylko budowlanym. Zapraszamy również do odwiedzenia na szej stro ny in ter ne to wej www.plattalaw.com, gdzie mogą Państwo na głównej stronie (po lewej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru swojej sprawy w istniejące tam okienko, jak również posłuchać ciekawych porad prawnych w formie wideo. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie. n

FOTO: ARCHIWUM

Innym przypadkiem, kiedy polisa UM/SUM znajduje zastosowanie, Jest to najważniejsza, z punktu wi- jest wypadek, w którym sprawca ma dzenia właściciela samochodu, po- wykupione podstawowe ubezpielisa ubezpieczeniowa. Dlaczego? czenie odpowiedzialności cywilnej Ponieważ tylko ta część ubezpiecze- (liability – BI) w wysokości $25 nia prawdziwie chroni właściciela 000/50 000. Wtedy, jeśli Państwa pooraz jego pasażerów. Jest to również lisa UM wynosi przynajmniej $50 najczęściej niedopatrzona przez ubez- 000/100 000 lub więcej, mogą Pańpieczyciela część Państwa polisy sa- stwo uzyskać dodatkowe odszkodomochodowej. Powód ku temu jest wanie z Waszej polisy UM/SUM. Jak bardzo prozaiczny – dodatkowe ry- to działa? Otóż kiedy ubezpieczyciel zyko i koszty dla ubezpieczalni. Z sprawcy wypadku wypłaci Państwu drugiej strony utrzymanie polisy odszkodowanie w wysokości $25 000 UM/SUM w odpowiedniej wysoko- (pełna polisa BI sprawcy) to mogą ści kosztować będzie Państwa zale- Państwo złożyć do własnego ubezpieczyciela skargę o wypłatę odszkodwie parę dolarów rocznie. Podstawowa polisa UM/SUM, któ- dowania z polisy UM/SUM. Skarga rą mają Państwo, jako obowiązkową ta musi być złożona zaraz po wypadczęść swojego ubezpieczenia samocho- ku – zwłoka z takim zgłoszeniem modowego, wynosi $25 000/50 000 – czy- że zakończyć się odrzuceniem przez li tak samo jak najniższe ubezpiecze- Państwa ubezpieczyciela takiej skarnie odpowiedzialności cywilnej, o któ- gi ze względu na zbyt późne jej złorym pisałem w pierwszej części arty- żenie. Założywszy jednak, że skarga kułu. Złotą zasadą jest jednak to, że wy- ta została złożona na czas, wtedy Pańsokość polisy UM/SUM powinna być stwa ubezpieczyciel może "dopłacić" taka sama jak wysokość Państwa po- Wam dodatkowe odszkodowanie lisy odpowiedzialności cywilnej (lia- (wynikające z powyższego przykłability – BI policy). Czyli jeśli mają Pań- du) w maksymalnej wysokości $25 stwo samochód ubezpieczony na $25 000. Dlaczego właśnie w takiej kwo000/50 000 (BI), to polisa UM/SUM cie? Otóż wynika to z matematyczbędzie na pewno w takiej samej wy- nego obliczenia – Państwa ubezpiesokości. Jeśli jednak Państwa polisa BI czyciel pokryje kwotę odszkodowama wysokość $50 000/100 000, $100 nia powyżej maksymalnej kwoty po000/300 000, $250 000/500 000 lub wię- lisy sprawcy. W tym wypadku policej, to polisa UM/SUM powinna rów- sa sprawcy (liability – BI) wynosiła nież mieć identyczną wysokość, co po- $25 000, a Wasza polisa UM – $50 000; po odjęciu tych dwóch kwot od lisa BI, a zazwyczaj nie ma. Najczęściej mogą Państwo znaleźć siebie otrzymali Państwo kwotę $25 w swojej polisie samochodowej in- 000. Jeśli Wasza polisa UM/SUM wyformację, że polisa BI wynosi wię- nosiłaby więcej, czyli $100 000 lub cej niż $25 000/50 000, ale polisa $250 000, to odpowiednio otrzymaUM/SUM jest tylko w wysokości $25 liby Państwo od swojego ubezpieczy000/50 000. To błąd, ponieważ ozna- ciela kwotę $75 000 lub $225 000. Jeśli te wszystkie obliczenia są zbyt cza to, że chronicie Państwo osoby, które mogą ucierpieć w wyniku spo- skomplikowane, to zawsze polecam wodowanego przez Państwa wypad- bezpośredni kontakt z moją kanceku, ale nie chronicie siebie samych. larią, gdzie z przyjemnością udzieObie polisy (BI oraz UM/SUM) powin- limy Państwu bezpłatnych informany mieć tę samą wysokość. Polisa cji na ten temat. Pamiętajmy, że "wyUM/SUM to jest Wasza ochrona i naj- padki chodzą po ludziach", ale tak większy sprzymierzeniec, kiedy do- naprawdę to ich konsekwencje odchodzi do wypadku, w którym dozna- czuwamy dopiero wtedy, kiedy nie jecie Państwo poważnych obrażeń jesteśmy na nie przygotowani. Te arciała, a sprawca wypadku ucieka. tykuły mają pomóc Państwu zabezWtedy właśnie polisa UM/SUM jest pieczyć się na wypadek nieszczęśliodpowiedzialna za wysokość Państwa wego zdarzenia. Jeśli już jednak do odszkodowania. Im wyższa ta poli- niego dojdzie, to wtedy proszę pasa, tym więcej mogą Państwo uzy- miętać o telefonie do naszej kanceskać. Ma to szczególnie duże znacze- larii – na pewno pomożemy! Proszę również pamiętać, że monie przy poważnych wypadkach, które, niestety, się zdarzają. Ciężko jest gą dokonać Państwo niezbędnych wtedy zrozumieć, dlaczego odszko- zmian w swojej polisie samochododowanie jest ograniczone tylko do $25 wej w każdej chwili – nie trzeba cze000, skoro ktoś stracił na przykład no- kać z tym aż do odnowienia polisy. W gę w wyniku wypadku. Wynika to jed- wielu przypadkach szybko dokonanak z tego, że nie zwraca się uwagi na zmiana pozwoli Wam na uniknięcie konsekwencji wypadku, który mona tę, jakże istotną, część polisy. Dodatkowo warte podkreślenia że zdarzyć się już następnego dnia. Jeśli byli Państwo ofiarą wypadjest to, iż polisa UM/SUM nigdy nie może przewyższać wysokości poli- ku w Nowym Jorku, lub znają kosy BI (liability). Jest to uwarunkowa- goś, kto uległ takiemu wypadkowi, to zapraszamy do bezpłatnej konsulne prawnie. Sławek Platta

REKLAMA

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zarówno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w każdej sprawie wypadkowej.

PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokości 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku * Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) OGŁOSZENIE ADWOKACKIE www.plattalaw.com


24

Fotoreportaż

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Wielkie odśnieżanie Ridgewood, NY

Bensonhurst, NY

Ridgewood, NY

Bensonhurst, NY

Bayridge, NY

Bayridge, NY

Bayridge, NY

Manhattan, NY

Manhattan, NY

Manhattan, NY


25 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Garfield, NJ

Clifton, NJ

Garfield, NJ

Lodi, NJ

Lodi, NJ

Wanaque, NJ

Garfield, NJ

Linden, NJ

Garfield, NJ

Kinelon, NJ

Linden, NJ

ZDJĘCIA: NOWY DZIENNIK

Wallington, NJ

Wanaque, NJ


26

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Święta w polskiej szkole na Maspeth n Po raz trzeci został zorganizowany specjalny kiermasz świątecz-

Wojtek Maślanka

Były żywe choinki, stroiki, świąteczne ornamenty i ozdoby, pierniki i mazurki, a także przepyszne ciasteczka. Nie zabrakło loterii z atrakcyjnymi nagrodami oraz Świętego Mikołaja, a także kolęd śpiewanych przez starszych uczniów. Tak wyglądał świąteczny kiermasz, który odbył się 14 i 21 grudnia. Z kolei prezenty dla nauczycieli, życzenia, świątecz ny po czę stu nek, wy stę py artystyczne oraz wspólne kolędowanie dominowało podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego, jakie miało miejsce 21 grudnia wieczorem w sali balowej przy polskiej szkole na Maspeth. Świąteczny kiermasz Ideą kiermaszu świątecznego było zjed no cze nie ca łej szko ły, uczniów, nauczycieli, a także rodziców wokół jednych z najważniejszych dla Polaków Świąt Bożego Narodzenia, a także pokazanie ich specjalnego klimatu i naszego narodowego charakteru z nimi związanego. “Trzy lata temu dyrekcja szkoły, wraz z komitetem rodzicielskim, wpadła na pomysł zorganizowania kiermaszu, podczas którego miały być sprzedawane ornamenty świąteczne oraz różnego rodzaju słodycze – wspomina Maria Paluch, zastępca dyrektora ds. edukacyjnych w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. bł. Jana Pawła II na Maspeth. – Jednakże z roku na rok coraz bardziej rozwijała się formuła tego kiermaszu. Mamy i babcie oraz starsze uczennice zaczęły piec różne ciasta i przekazywać je na tę imprezę” – dodała nauczycielka. Tak więc obecnie na kiermaszu można było nabyć wiele różnych atrakcyjnych prezentów i słodkości. Ich wspólnym łącznikiem - oprócz świątecz-

nego charakteru - był fakt, że każdy oferowany produkt był wykonany ręcznie. Jeżeli nawet jakiś ornament lub ozdoba świąteczna była wcześniej kupiona w sklepie, to dzieci szkolne dodatkowo ją własnoręcznie ozdobiły. “Ozdoby były wykonywane przez dzieci zarówno na zajęciach, jak i w domach, wspólnie z rodzicami. Dzięki temu udało nam się także odpowiednio zgrać całą grupę - nauczycieli, rodziców i dzieci, oraz zmobilizować ich do wspólnego działania” – dodała Maria Paluch. Kiermasz trwający od rana do godzin popołudniowych - kiedy to do szkoły przychodzi druga zmiana uczniów - cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, był Święty Mikołaj. Nie tylko chętnie pozował do zdjęć, ale także pełnił rolę stróża, który pilnował porządku i spokoju w auli bł. Jana Pawła II, gdzie kiermasz się odbywał, a także częstował ciasteczkami i słodyczami dzieci, które nie miały pieniędzy na zakup słodkich łakoci. Uczniowie pojawiali się na kiermaszu rotacyjnie - tak, by na sali nie robił się zbyt duży tłok; do szkoły na Maspeth uczęszcza bowiem ponad 600 dzieci. Dużą zasługę i wkład w odpowiedni przebieg imprezy miały panie z komitetu rodzicielskiego, które zajęły się sprawami organizacyjnymi. “Mamy w szkole bardzo prężnie działający komitet rodzicielski złożony z młodych pań, które nie tylko są oddane szkole, ale także ze sobą świetnie współpracują” – komplementowała komitet Maria Paluch. Podkreśliła to także jego członkini, Anna Rogowska, zaangażowana w przygotowanie i prowadzenie kiermaszu. “Ogólnie jesteśmy zgraną gru-

ZDJĘCIA: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ny w Szkole Języka i Kultury Polskiej imienia błogoslawionego Jana Pawła II na Maspeth, NY. Nauczyciele i członkowie komitetu rodzicielskiego podzielili się także opłatkiem.

Święty Mikołaj z uczniami klasy zerowej oraz nauczycielkami Martą Śmigielski (z lewej), Krystyną Magaj-Pitułą (w okularach) oraz Victorią Pitułą (pierwsza z prawej)

pą rodziców, a Święta Bożego Narodzenia to okres, który daje dużo do myślenia i daje nam szansę wykazania się zwłaszcza we współpracy z dziećmi, które są bardzo chętne do robienia różnych dekoracji” – stwierdziła Anna Rogowska. Całkowity dochód z kiermaszu przeznaczony jest na wydatki szkolne zarówno te bieżące, jak i różnego rodzaju dopłaty do imprez czy też wycieczek. “Jednak pieniądze nie są tutaj najistotniejsze. Najważniejszy jest fakt, że udało nam się stworzyć świetną świąteczną atmosferę na tym kiermaszu – podkreśliła Maria Paluch. – Pamiętam, że początkowo, jak zaczynaliśmy, to niektórzy rodzice

byli do niego trochę sceptycznie nastawieni, a w tym roku już w październiku zadawali mi pytanie czy i kiedy kiermasz się odbędzie” – dodała z radością.

Dyrektor szkoły Waldemar Rakowicz składa wszystkim życzenia świąteczne

Paulina Nowakowski, uczennica 11 klasy, podczas występu artystycznego

Takimi życzeniami wypowiedzianymi przez Waldemara Rakowicza, dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. bł. Jana Pawła II, rozpoczął się tradycyjny opłatek zorganizowany 21 grudnia z myślą o nauczycielach, komitecie rodzicielOpłatek Niech się spełnią wam świąteczne ży- skim oraz osobach zaprzyjaźnionych czenia, z polonijną placówką oświatową, te łatwe, i te trudne do spełnienia, działającą przy parafii św. Krzyża na niech się spełnią, i te duże, i te małe, Maspeth. Następnie głos zabrał prote mówione głośno lub bardzo cicho, boszcz, ks. kanonik dr Witold Mroalbo wcale, ziewski, duchowy opiekun szkoły, niech się spełnią wszystkie krok po który przybliżył wszystkim istotę kroku, Świąt Bożego Narodzenia oraz symniech się spełnią w dzień Bożego Na- bolikę łamania się opłatkiem. rodzenia “Niech ten czas świąteczny, kiedy bierzemy do ręki biały opłatek, skłai w Nowym Roku... Szczęść Boże!

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI Anna Rogowska (z prawej) z komitetu rodzicielskiego oraz uczniowie - wolontariusze czuwali nad stroną organizacyjną kiermaszu

W najbliższą sobot´, 4 STYCZNIA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. JANUSZ SZLECHTA. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 W. 120. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Julia Partyka zaśpiewała najpiękniejsze polskie kolędy


27 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

damy sobie życzenia i łamiemy się białym chlebem będzie wyjątkowy dla każdego z nas” – mówił proboszcz. Po pobłogosławieniu opłatków leżących na stołach, wszyscy zebrani na sali przez długi czas składali sobie życzenia. Cytując księdza Mroziewskiego można powiedzieć, że “ludzie gniazda wspólnego łamali chleb biblijny, przekazując sobie najskrytsze uczucia miłości, pokoju i jedności”. W trakcie spotkania opłatkowego zorganizowany był także specjalny “świąteczny” poczęstunek, a dyrektor Rakowicz, wcielił się w rolę Świętego Mikołaja i obdarował wszystkich zasłużonych nauczycieli specjalnymi upominkami. Nie obyło się bez wspólnego kolędowania, poprzedzonego dwoma występami artystycznymi w wykonaniu Julii Partyki - absolwentki polskiej szkoły w Maspeth oraz New England Concervatory of Music w Bostonie, a także Pauliny Nowakowski - uczennicy 11 klasy polonijnej placówki działającej przy parafii św. Krzyża. Julii Partyce podczas występu akompaniowała na instrumentach klawiszowych jej mama Izabela Grajner-Partyka, natomiast Paulina Nowakowski - w związku z problemami sprzętowymi - wystąpiła a cappella. Oba występy zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestników spotkania i zakończyły się wspólnym kolędowaniem. W trakcie “opłatka” zabrzmiały m.in. najpopularniejsze polskie kolędy: “Oj maluśki, maluśki”, “Lulajże Jezuniu”, “Pójdźmy wszyscy do stajenki”, “Cicha noc”, “Jezus malusieńki”, “Bóg się rodzi”, “Dzisiaj w Betlejem”, “W żłobie leży” i wiele innych. Ważny ośrodek krzewienia polskości Polonijna placówka edukacyjna

cealną 12 klasę, organizowała studniówki i matury” – z dumą opowiada dyrektorka ds. edukacyjnych. W Szkole Języka i Kultury Polskiej im. bł. Jana Pawła II na Maspeth uczy ponad 30 nauczycieli z bardzo dużym doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym z Polski, dzięki czemu wychowankowie mają bardzo dobre wyniki. “Nasi uczniowie pięknie mówią po polsku, mają bardzo dobre wyniki w nauce, świetnie zdają egzaminy Regents oraz specjalne egzaminy przygotowane przez polskie Ministerstwo Oświaty, dzięki czemu otrzymują Certyfikaty Języka Polskiego uznawane przez niektóre szkoły wyższe w Polsce. Dzięki temu, studiując w Polsce jako obywatele amerykańscy, nie muszą zdawać egzaminu z języka polskiego” – wyjaśnia Maria Paluch. Polonijna szkoła od początku istnienia współpracuje z parafią św. Krzyża na Maspeth i kooperacja ta cały czas przynosi obopólne korzyści. “Bardzo dobrze nam się współpracowało z ks. prałatem Piotrem W spotkaniu opłatkowym udział wzięli nauczyciele, komitet rodzicielski oraz przyjaciele szkoły Żendzianem i od samego początku działająca przy parafii św. Krzyża w inne szkoły się rozpadały, nasza pię- przeprowadzimy remont łazienek. Mi- świetnie nam się układa współpraca nowojorskiej dzielnicy Maspeth, ist- ła się do góry i to jest jego zasługa”. mo że była to bardzo kosztowna in- z nowym proboszczem, ks. kanoniSzkoła bardzo szybko się rozrasta- westycja, dzięki pomocy rodziców kiem dr. Witoldem Mroziewskim” – nieje prawie 30 lat, została utworzona 13 października 1985 roku z ini- ła i zyskiwała popularność. Wiele re- udało nam się ją zrealizować” – do- podkreśla dyrektorka ds. edukacyjnych. Szkoła angażuje się we wszystcjatywy dużej grupy rodziców oraz montów i prac adaptacyjnych w jej po- dała zastępczyni dyrektora. Od kilku lat do placówki tej kie imprezy organizowane przez paksiędza Andrzeja Kurowskiego. Or- mieszczeniach zostało przeprowaganizacją szkoły i pracami założyciel- dzonych dzięki ofiarności oraz pomocy uczęszcza ponad 600 uczniów, a za- rafię - m.in. od samego początku skimi zajął się komitet rodzicielski, rodziców dzieci do niej uczęszczają- jęcia odbywają się na dwie zmiany współorganizuje istniejący od prawie którego członkami byli m.in. obecny cych. “Kilka lat temu rodzice własny- - poranną i popołudniową. Młodsze 20 lat Festiwal Kultury Polskiej na dyrektor tej placówki Waldemar Ra- mi siłami zrobili aulę naszego patro- klasy - począwszy od zerówki aż do Maspeth. Placówka ta od dawna jest kowicz oraz jego zastępca ds. finan- na, błogosławionego Jana Pawła II. W piątej - mają po trzy grupy uczniów ośrodkiem krzewienia kultury i jęsowych i administracyjnych Krysty- sali tej znajduje się jego popiersie oraz (klasy A, B, C) po około 20 dzieci zyka polskiego oraz silnym ogniwem na Konopko. “Pan Rakowicz jest wiele różnych pamiątek szkolnych. w każdej. W placówce tej, jako jed- w procesie wychowania młodego poświetnym organizatorem i uważam, że Również na stulecie parafii św. Krzy- nej z nielicznych w metropolii no- kolenia na Maspeth. Na stałe wpisadzięki jego wieloletniemu oddaniu ta ża chcieliśmy zostawić po sobie coś wojorskiej, istnieją klasy licealne. ła się w pejzaż Nowego Jorku i staszkoła tak dobrze prosperuje – stwier- charakterystycznego i wspólnie z ko- “Byliśmy przez wiele lat jedyną szko- ła się prężnym i ważnym ośrodkiem dziła Maria Paluch. – W czasie, gdy mitetem rodzicielskim ustaliliśmy, że łą w Nowym Jorku, która miała li- krzewienia polskości. n

Spotkanie opłatkowe grupy modlitewnej w Yonkers Gdy, każda z osób zajęła miejsce przy świątecznym stole, został odczytany fragment Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Jezusa. Następnie popłyneła modlitwa za chorych, cierpiących i zmarłych parafian. A potem, trzymając w dłoniach biały opłatek, uczestnicy spotkania składali sobie wzajemnie życzenia. Po odśpiewaniu kolędy “Dzisiaj w Betlejem”, wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, aby delektować się daniami świątecznymi. Kolędy rozbrzmiewały przez cały czas trwania spotkania. “Jestem wdzięczna Panu Bogu, że w parafii św. Kazimierza jest grupa modlitewna – mówi Zofia. – Naszym opiekunem obecnie jest ojciec Michał Czyżewski, który zawsze serdecznie zachęca nas do modlitwy. Spotkania zbliżają nas do świętości i wyznaczają drogę do niebios. Jeśli nie mogę uczestniczyć w spotkaniu, łączę się duchowo w modlitwie z osobami zebranymi w kaplicy. Uczestnicząc w spotkaniach otrzymuję wzmocnienie daru pobożności, radości i miłości” – podkreśla Zofia. Grupa modlitewna, której patronu-

je św. Kazimierz królewicz, już od trzynastu lat ubogaca swoją modlitwą i pracą parafię w Yonkers. W każdy poniedziałek o godz. 18:30 gromadzą się osoby zamieszkałe w Yonkers i okolicy, aby wspólnie trwać na modlitwie. Program spotkania wypełniony jest m.in. modlitwą różańcową, Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz rozważaniami Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Spotkanie kończy się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. “Moi sąsiedzi, państwo Lebiedzińscy, byli pierwszymi, którzy zaczęli uczęszczać na grupę modlitewną – wspomina Małgorzata. – Zaprosili mnie na te spotkania. Kiedy przyszłam po raz pierwszy, byłam zachwycona atmosferą wspólnej modlitwy. Wtedy to opiekunem grupy był ojciec Tadeusz Olzacki (obecnie proboszcz parafii św. Rozalii w Chicago), który charyzmatycznie prowadził spotkania. Od 13 lat uczestniczę w spotkaniach tej grupy modlitewnej. Przez dar modlitwy, moje serce przybliża się do Boga. Zawsze staram się być i uczestniczyć w spotkaniach, podczas których modlę się za moja rodzinę” – dodaje.

FOTO: ARCHIWUM PARAFII ŚW. KAZIMIERZA

n W poniedziałek, 30 grudnia 2013 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe grupy modlitewnej w parafii św. Kazimierza w Yonkers (Westchester Country) w stanie Nowy Jork. Spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa w kaplicy znajdującej się na plebanii.

Uczestnicy spotkania opłatkowego grupy modlitewnej w Yonkers, NY

“Byliśmy jednymi z pierwszych uczestników grupy modlitewnej założonej przez ojca Tadeusza – mówi Anatol. – Tego kapłana zapamiętałem jako osobę, która chciała pogłębić życie religijne w naszej parafii. Uczciwy i pracowity, zarażał nas miłością do Boga. Podczas spotkań modlimy się o zdrowie, nadzieję, wiarę dla naszej całej rodziny. Na spotkania uczęszczam wraz z moją córką. Chciałbym uczest-

niczyć w nich jak najczęściej”. Trwając w świątecznej atmosferze, chcemy na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu trwać przy Jezusie. Każda wspólna modlitwa prowadzi na drogę bożej obecności. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, aby dołączyli do naszej grupy modlitewnej, której patronuje święty Kazimierz. O. MICHAŁ CZYŻEWSKI OSPPE

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Kazimierza 239 Nepperhan Ave. Yonkers, NY 10701 Tel. (914) 963-1254 Fax: (914) 969-5204 e-mail: office@casimirchurch.com www.casimirchurch.com


Polacy w USA

28

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Jasełka w "Małym Princeton" w Copiague n "Cokolwiek robisz lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij tylko.

W zdecydowaniu drzemie geniusz i magia". Każdy uczeń tej szkoły począwszy od przedszkola, otrzymuje dyplom m.in. z tymi słowami Johanna Wolfganga Goethego.

wiek robisz lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij tylko. W zdecydowaniu drzemie geniusz i magia". Każdy uczeń, począwszy od przedszkola, otrzymuje dyplom m.in. z tą sekwencją. Każdego roku panie przygotowują dzieci do kilku wydarzeń, a ostatnio do świąt Bożego Narodzenia. Tym razem grupa przedszkolaków wystąpi ła w tra dy cyj nych ja seł kach. Cieszymy się naszym nowo narodzonym Jezusem Wszystkie dzieci wybrały się do Betlejem przywitać nowo narodzonego Jezusa. Cała grupa przedszkolaków wzięła udział w przedstawieniu, odtwarzając postacie Maryi z maleńkim Jezusem, Józefa, aniołów, pastuszków i trzech królów. Rodzice przygotowali bardzo ciekawe stroje małym aktorom, a dzieci spełniły wszelkie oczekiwania występując przed licznie zebraną publicznością na czele z Jolą Lipski – członkiem Rady Dyrektorów szkoły, a także rodzicami, dziadkami i zaproszonymi gośćmi. Widowisko teatralne w wykonaniu przedszkolaków było znakomite, dostarczyło wszystkim oglądającym wiele, wiele radości. Dzieci podzieliły się opłatkiem ze swoimi rodzicami, następnie wszyscy zasiedli do wspólnego, rodzinnego projektu: dekoracji domku z ciastek i cukierków. Na zakończenie w nagrodę każde dziecko otrzymało prezent od Świętego Mikołaja, który zawsze pamięta o tak wzorowych uczniach. Do siego roku, kochane dzieci. ELŻBIETA POPŁAWSKA Maryja wita przybyłych gości

Czekamy na prezenty; stoją: pierwsza z lewej – Marta Wesołowski, z prawej – Iwona Koszelak

ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta mieści się w budynku parafialnym Our Lady of Assumption Church w Copiague na Long Island. Do szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów i technicznie w ostatnich dwóch latach nie było miejsca dla grupy przedszkolaków w wieku 3-5 lat. To jednak nie zniechęciło dyrekcji szkoły do kształcenia maluchów. Dołożono wszelkich starań, aby polonijnym przedszkolakom zapewnić rozpoczęcie nauki. W budynku przy 1721 Gread Neck Rd. w Copiague wynajęto pomieszczenia dla Oddziału Przedszkolnego. Rodzice oraz polonijni biznesmeni z Copiague nie tylko odnowili, ale i unowocześnili pomieszczenia, które wzbogacono dodatkowo o sprzęt audiowizualny. Przedszkole prowadzą: mgr Iwona Koszelak – pedagog z wykształcenia, wicedyrektor szkoły, i mgr Marta Wesołowski – socjoterapeutka; obie panie ukończyły również studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Od pierwszego roku działalności to miejsce dla maluchów nazwano "Małym Princeton". Tutaj dzieci uczą się języka polskiego i angielskiego, celebrowania świąt polskich i amerykańskich, a także elementów jogi, gimnastyki i tańca. Z rozmów z rodzicami wynika, iż są zachwyceni pracą dydaktyczną nauczycielek, a dzieci z chęcią chodzą na zajęcia. Mottem dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej są słowa Johanna Wolfganga Goethego: "Cokol-

Składamy życzenia naszym rodzicom

Przygotowujemy rodzinny projekt

REKLAMA I N C O M E - T A X

TRAVEL MASPETH

tel. 718.894.5170

·

W Y S Y Ł K A

$

P I E N I Ę D Z Y

·

T Ł U M A C Z E N I A

1036 na bilety do Polski

BILETY LOTNICZE

LETNIA PROMOCJA !

·

PACZKI MORSKIE

·

LOTNICZE

·

·

Z A P R O S Z E N I A

Paczki morskie expresowe Paczki lotnicze 5-6 dni

61-65 56 RD. Maspeth, NY 11378 www.dtmtravel.com

WYNAJEM SAMOCHODÓW

pon.-piąt. 10:00am - 7:00pm sob. 10:00am - 3:00pm

ODBIÓR Z DOMU KLIENTA


Co, gdzie, kiedy SOBOTA 4 STYCZNIA Passaic, NJ – Polonijne kolędowanie z  Golec uOrkiestra. Godz.  8 wiecz. Holy Rosary Church,  6 Wall St. Bilety: (973)  473-1578. NIEDZIELA  5 STYCZNIA Clark, NJ – Polska Fundacja Kulturalna zaprasza członków, sympatyków oraz okoliczną Polonię na tradycyjny koncert kolęd. W  programie artystycznym wystąpią: Jarek Kaczyński, Halina  Makselan i  Dorothy Sobieska. Wspólne śpiewanie kolęd, opłatek, wigilijny bufet, kawa i  ciasta. Po  raz pierwszy specjalny program dla dzieci – spotkanie ze św. Mikołajem oraz prezenty. Rez. do 28 grudnia. Bilety:  25 dol. dorośli,  10 dol. dzieci i  studenci.  177 Broadway. Hackensack, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich w  niedzielę,  5 stycznia, zaraz po  mszy św. o  godz.  11:00 na  koncert polskich i  międzynarodowych kolęd w niecodziennym opracowaniu na sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i wiolonczelę (Daniel Mumm). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o  historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Józefa,  460 Hudson St. Wstęp wolny. Linden, NJ – Polonijne kolędowanie z Golec uOrkiestra. Godz. 7:30 wiecz. Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 131 Edgar Rd. Godz.  7:30 wiecz. Bi le ty (908)  862-1116. Ridgewood, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich o godz. 5:30 pm na koncert polskich i  międzynarodowych kolęd w niecodziennym opracowaniu na sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i wiolonczelę (Daniel Mumm). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o  historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Alojzego, 382 Onderdonk Ave. Wstęp wolny. ŚRODA, 8 STYCZNIA Brooklyn, NY – Spotkanie z poetką prof. Anną Frajlich, autorką tomiku wierszy "Łodzią jest i jest przystanią". Godz. 6:30 wiecz. Brooklyn Public Library, 107 Norman Ave.

NIERUCHOMOŚCI

CZWARTEK 9 STYCZNIA Manhattan, NY – Projekcja filmu „Imagine” w  reż. Andrzeja Jakimowicza. Godz. 9 wiecz. Tribeca Film Center, 375 Greenwich St. Wstęp wolny. rejestracja obowiązkowa http://www.eventbrite.com/o/po lish -film ma kers -nyc -2867880615 PIĄTEK, 10 STYCZNIA – NIEDZIELA, 12 STYCZNIA Manhattan, NY – The New York International Numismatic Convention. Najbardziej prestiżowa w Stanach Zjednoczonych wystawa numizmatyczna. Pt i sb godz. 10 rano-7wiecz., niedz godz. 10 rano-3 ppoł. Waldorf Astoria Hotel, 301 Park Ave., między 49 i 50 St. Inf. www.nyinc.info. SOBOTA 11 STYCZNIA Greenpoint, NY – Polski Klub Żeglarski w  Nowym Jorku zaprasza na  Bal Pirata. Zagra zespół CasaBlanca. W programie loteria fantowa. Bilety  80 dol. dla członków  70 dol. Centrum Polsko-Słowiańskie,  176 Java St. Inf. (646)  642550. NIEDZIELA  12 STYCZNIA Manhattan, NY – Katolicki Klub Dyskusyjny im. bł. Jana Pawła II zaprasza na pierwsze spotkanie w 2014 roku. Wyświetlony zostanie film nagrany podczas XIII Polonijnej Pielgrzymki Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy. Spowiedź o godz 2.30 ppoł. Msza św. o godz. 3.00 ppoł. Film i dyskusja o godz. 4.00 ppoł. Kościół św. Stanisława B. i M. 101 E 7 St. Inf. (212) 289-4423. Copiague, NY – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Long Island. Uroczysty finał w  audytorium przy  1 Molloy St. od godz. 3:30 ppoł. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na  zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i  godnej opieki medycznej seniorów. Inf. Beata Szczęch (631) 741-9697, beataszczech@hotmail.com i  Marta Wesolowski (637)  7747790 martawes@yahoo.com. Trenton, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich w  niedzielę  12 stycznia zaraz po  Mszy św. o  godz.  11:00 na  koncert polskich i  międzynarodowych kolęd

29 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

WŁAŚNIE TRWAJĄ DO PIĄTKU, 17 STYCZNIA Ridgewood, NY – Wystawa prac krakowskiego artysty Jacka Sroki "Raw Beauty". EmArt Gallery, 61-50 Palmetto St. NIEDZIELE: Manhattan – Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel zaprasza na  mszę św. w języku polskim. W każdą niedzielę o  godz.  2:30 ppoł. Parafia mieści się 448 E. 116 St. pomiędzy 1 Ave. a FDR. Serdecznie zapraszamy. PONIEDZIAŁKI Greenpoint, NY – Eco Kids Craft: Chcesz nauczyć swoje dziecko szacunku do Matki Ziemi? Zabawa, rozwój kreatywności, pomysłowość, nowi przyjaciele. Dla każdego niezależnie od budżetu, za donacją. Godz. 6-6: 45. Awakening NY, 607 Manhattan Ave. Inf. (718) 349-1380, info@awakeningny.com. Wallington, NJ – W  każdy poniedziałek od 6:30 do 7:30 wiecz. w Civic Center odbywają się zajęcia gimnastyczne dla dorosłych. Można  się zrelaksować i  poćwiczyć z  innymi przy  muzyce. Trzeba przynieść swoją matę albo ręcznik i ciężarki. Koszt zajęć to 2 dol. 24 Union Blvd. WTORKI Hackensack, NJ – „Schudnij zdrowo”, spotkania klubu zdrowego żywienia prowadzone są przez lekarza Janusza Witkowskiego, posiadającego w niecodziennym opracowaniu na sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i wiolonczelę (Wojciech Szczęch). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o  historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Jadwigi, 872 Brunswick Ave. Wstęp wolny. SOBOTA, 24 STYCZNIA Brooklyn, NY – Koncert raperów Soboty i Mateo. Godz. 9 wiecz. Klub Europa, 98 Meserole Ave. Inf. www.gramx.com.

PIĄTEK, 17 STYCZNIA Ridgewood, NY – Wernisaż wystawy prac krakowskiego artysty Jacka Sroki „Rwa

duże doświadczenie w problematyce zdrowego żywienia, wspieranego przez redaktorów „Nowego Dziennika” – Tomasza Deptułę i  Janusza Szlechtę. W  spotkaniach tych mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku, mające kłopoty z  nadwagą, czy też problemy zdrowotne. Parafia św. Józefa, 460 Hudson St. Inf. (212) 5942266 wew.  113 lub  120. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA Newark, NJ – Parafia św. Kazimierza Królewicza zaprasza na czuwanie nocne w  kościele. Godz.  8 wiecz. Możliwość spowiedzi. Po czuwaniu spotkanie przy  kawie i  ciastku.  91 Pulaski St. WTORKI  I  SOBOTY Manhattan, NY – Wspólnota Odnowy w Duchu Âwi´tym Lew Judy zaprasza na  rozwa˝anie S∏owa Bo˝ego we wtorki o  godz.  7:  15 wiecz. oraz na  msz´ Êw. i  spotkanie modlitewne w  sobot´ o  godz.  8 wiecz. w  koÊciele Êw. Stanis∏awa B. M., 101 East 7th Street. Inf. (347)  416–2536, odnowany@earthlink.net. ŚRODY Greenpoint, NY – Brooklyn Public Library, oddział na Greenpoincie (107 Norman) zaprasza na  konwersacje w  języku angielskim. Konwersacje na  Greenpoincie odbywają się w środy 6–7 wiecz. Nie ma potrzeby zapisywania się, spotkania są nieodpłatne. Inf. (718)  349–8504, (718)  486–3365. Hempstead, NY – Chór im. K. Ogiƒ skie-

Beauty”. Godz. 6-9 wiecz. EmArt Gallery,  61-50 Palmetto St. PIĄTEK, 31 STYCZNIA – NIEDZIELA, 2 LUTEGO Miami, NY – Konferencja biznesowa Pangea. Sofitel Miami Hotel. Inf. www.pangeanetwork.org. SOBOTA,  1 LUTEGO Garfield, NJ – 17. Bal Podróżnika. Temat przewodni balu to Afryka, a gośćmi specjalnymi – jego królewska mość lew w towarzystwie lampartów, małp, zebr i  innych mieszkańców Sarangeti. Przybyć ma również „delegacja” Masajów, ale największą niespodzianką bę-

go zaprasza na próby Êpiewania m´˝czyzn zamieszka∏ych na Long Island. Próby odbywajà si´ w  ka˝dà Êrod´ o  godz.  7 wiecz. w  Polskim Domu Narodowym przy 329 Peninsula Blvd. Inf. (516)  671–6072, (516)  822–0358, (718)  208–8818. oraz w  soboty i  niedziele w  godz.  11 rano do  5 ppoł. CZWARTKI Greenpoint, NY – Zapracowana Mamo, zadbaj o  swoją formę na  zajęciach jogi podczas gdy twoje dziecko będzie się bawiło z  rówieśnikami pod  naszą opieką. Zajęcia w każdy czwartek 4-5 ppoł. Pierwsze zajęcia gratis. W Awakening NY doceniamy ciebie i twoje maleństwo i wiemy jak trudne jest utrzymanie regularnej praktyki szczególnie jogi pośród zmieniania pieluch i robienia jedzenia. Awakening, NY,  607 Manhattan Ave. Inf., rez. (718)  3491380, www.AwakeningNY.com PIĄTKI Brooklyn, NY – Polsko-Amerykański Zespół Folklorystyczny poszukuje miłośników tańca ludowego!. Zapraszamy młodzież, byłych członków zespołów folklorystycznych w  Polsce i  USA na zajęcia taneczne. Godz. 8: 15 wiecz. Zajęcia są bezpłatne. Polski Dom Narodowy Warsaw, 261 Driggs Ave., 3 piętro. Inf. www.pafdc.org. dzie Polka – podróżniczka z Zanzibaru. Godz.  7 wiecz. Sala balowa Royal Manor,  454 Midland Ave. Inf. www.odkrywcy.com, (973)  473-1249. NIEDZIELA  16 MARCA Man hat tan, NY – Kon cer ty w Church of the Epi pha ny: Kon cerrt z  oka zji Dnia św. Pa try ka, Epi pha ny Adult Cho ir & Gu est Ar ti sts. Godz.  3 ppoł.  239 E.  21 St. NIEDZIELA  8 CZERWCA Manhattan, NY – Koncerty w Church of the Epiphany: Hymns of Praise and Joy Epiphany Adult Choir & Contemporary Choir. Godz.  3 ppoł.  239 E.  21 St.

ZIMOWA PROMOCJA z nowym dziennikiem

za darmo! dzwoń 212.594.2266

ILUSTRACJA: RAFAŁ EKWIŃSKI

TYLKO u nas do końca roku zamieścisz swoje ogłoszenie drobne w dziale NIERUCHOMOŚCI


30

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

CLAIMS PROCESSOERS. Thee Advance Claims Iv., Greenpoint, Brooklyn. Experience a plus, will train. Please call: (718) 486-4870

KIEROWCY I WŁAŚCICIELE ciężarówek, którzy pracowali dla firmy TWA Express w Saint Louis, Missouri (właściciele firmy Rafael, Andrzej i Danuta Twardawa z Bielawa-Polska) proszeni są o kontakt w sprawie odzyskania NIEZAPŁACONYCH pieniędzy. Ich kierowca umarł, a żonie także nie wypłacili zaległych pieniędzy. Tomek: (570) 441-0096

Zatrudni´ stolarza meblowego oraz pomocnika stolarza. Wymagane doÊwiadczenie i sta∏y pobyt. Oferujemy dobre wynagrodzenie, warunki pracy oraz ubezpieczenie medyczne. Prosz´ dzwoniç: Jerzy (917) 567-0653 lub (718)383-7120

Zatrudnię doświadczonego kierowcę z prawem jazdy CDL klasy A. Praca około 4-5 dni poza domem, wyjazd poniedziałek - przyjazd piątek , lub wyjazd niedziela - przyjazd czwartek (trasy do Columbus,OH , Cincinnati,OH , Indianapolis,IN), średnia waga ładunku 20000lbs , 0.45 centow/mila. Proszę dzwonić (201) 220-7785 FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI kierowców OTR i local ( $1300 tyg ) Zarobki OTR $1700 - $2100 tyg, nowe trucki, karty paliwowe, załadowane trailery. Proszę dzwonić: (708) 356-4256 FIRMA TRANSPORTOWA Z CHICAGO,IL Zatrudni kerowcow CDL kl. A na trasy Chicago- południowy i połnócny wschód. Płaca do 44c za mile Ciężarowki Volvo. Własny serwis na miejscu. Weekendy w domu. (630) 687-0420 lub (773) 732-7570 TOKARZ, FREZER- CNC Poszukujemy osoby ze znajomością oprogramowania FANUC i FANUC podobne, Yaznak, Fagor, Master Cam. Wymagane doświadczenie. KOKOS MACHINE COMPANY, LLC 75 Oxford Avenue Dudley, MA 01571 Ryszard: (508) 943-2700 rk@kokosmachine.com

FIRMA BUDOWLANA POSZUKUJE foremana z kilkuletnim doświadczeniem. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz ważne licencje OSHA,Rigging Foreman license + scaffold. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres agata@janbarinc.com lub zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy pod adresem: 531 Graham Ave, Brooklyn w godzinach 8-17 tel. (718) 782-9720 tel: (718) 782-9720 FOREMAN/SUPER needed for High End interior GC. Interior renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 OR email: sue@vellainteriors.com Draftsman needed for hi-end custom millwork shop & Hi-end Residential G. C. in NYC area. Must be able to produce shop drawings using AutoCad and are to be responsible for accurate field Measurements. Please call 718-729-0026 OR email resume to: sue@vellainteriors.com CONSTRUCTION COMPANY specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: (917) 591-4123 tel: (917) 591-4123 e-mail: agata@janbarinc.com. No phone calls please

PRACA HELP WANTED NY CABINET MAKER NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & speak/read/understand English. 5 - 10 yrs Exp. Please Call (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

ELECTRICAL FOREMAN WITH HIGH RISE EXPERIENCE WANTED KSS CONSTRUCTION (516) 404-1420

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

HI END COSTUME MADE KITCHEN COMPANY needs: cabinets makers, finishers, CNC machine operator Good English, drivers licence a plus. HICKSVILLE, NY (516) 935-5100

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ Linden/New Jersey. Do wynajęcia nowoczesne mieszkanie, ca∏e drugie pi´tro. 2 sypialnie, 2 pe∏ne ∏azienki, kuchnia, blaty granitowe, jadalnia, pokój komputerowy, duêy balkon, pokój goÊcinny, pod∏àczenia do pralki i suszarki, centralne ch∏odzenie, prywatny parking, bardzo dobra lokalizacja blisko sklepów, pociàgu do Nowego Jorku i sklepów. Czynsz $1,350 + op∏aty + 1 1/2 miesieczny depozyt. Dla osób bez zwierzàt. Proszę dzwoniç: (917) 930-3095

MARBLE & TERRAZZO Mechanics/Workers for fabrication and installation. Long Island City Queens Shop (718) 361-6899 POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

** QUEENS CENTRAL REALTY **

Ridgewood

Business (Deli) na sprzedaż. Narożny budynek bardzo blisko pociagu M i Fresh Pond Road Sklep otwarty tylko 6 dni w tygodniu Cena $150,000 Prosze dzwonić, prosic Donna (718) 417-0700

NIERUCHOMOŚCI POLSKA WARSZAWA/ALEJA WASZYNGTONA Mieszkanie 48 m2., 3 pokoje, kuchnia, duży balkon, windy, widok i wyjście z mieszkania na Bulwar St. Augusta. Budynek strzeżony, cena złotych 350,000 Proszę dzwonić: (718) 727-2585

SAMOCHODY CARS

PRACA HELP WANTED NJ POTRZEBNA MŁODA, ENERGICZNA KOBIETA do pracy w sklepie z odzieżą w Linden, NJ na pełny etat. Proszę dzwonić: (908) 463-1410. Dzwonić w godzinach od 10am -8pm

** QUEENS CENTRAL REALTY **

SZUKAM PRACY POSITION WANTED POLISH WOMAN LOOKING FOR work to take care of elderly and disabled people, live-in, 7 days a week, have good references, experience, English language. Please call: (201) 638-4190 or (973) 951-5002

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY DO WYNAJĘCIA Bezpośrednio od właściciela duży, jasny pokój pomiędzy oceanem a Brightoon Beach. Super lokalizacja. Telefon: (718) 743-6262

Ridgewood: Mix-Use 2 rodzinny narożny z 3 garażami+biznesem (delikatesy) Biznes można kupic osobno, blisko Fresh Pond Road, blisko pociagu M-train w bardzo ruchliwym miejcu, każda oferta będzie wysłuchana. /

Ridgewood: dom 2-rodzinny po remoncie blisko L-Train, pusty przy closingu. Dom jest po kapitalnym remoncie, nowe kuchnie, nowe łazienki, 2 osobne ogrzewania, 2 balkony, piwnica wykończona. Cena $665,000. /

Glendale: 2-rodzinny Dom Murowany po remoncie. Cena $655,000. /

Ridgewood: Condominium 2-sypialniowe. Cena $373,000. /

Biznes (Delikatesy) wyposażone z towarem . Cena $150,000 Blisko Fresh Pond Road, blisko (M) Train. Donna: (718) 417-0700

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified

31 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

KONTENERY

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

Z POLSKI DO USA

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

AARON P.B.

501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Prace z zamieszkaniem lub bez, również na weekendy. P Praca z ubezpieczeniem medycznym dla osób posiadających certyfikat HHA lub PCA. Wymagany pobyt stały, j. angielski

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 telefon:

718-349-0099


32

Ogłoszenia/Sport

W SKRÓCIE nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

n

M&Rn

ELECTRICAL, INC. n

AGENCJE AGENCIES

TURYSTYKA TOURISM

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222 n

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

USŁUGI SERVICES

WRÓŻKI PSYCHICS TAROT CARD READINGS BY SANDRA She will tell your trouble and what to do with them without asking you an single word. Removes evil influences and evil eyes. 50 years experience. Call to be convinced. (973) 429-1888

PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at 139 E. 23rd St., Man., at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales: Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 21 W. 47th St., Man., from 259052 of Feb. 7, 2013 to 263679 of Aug. 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 150 Atlantic Ave., Brooklyn, from 250167 of Feb. 21, 2013 to 254187 of Aug 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 139 E. 23rd St., Man, from 162532 of Jan 17, 2013 to 167191 of Aug. 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 1736A Pitkin Ave., Brooklyn, from 487360 of July 27, 2012 to 507872 of Aug. 31, 2013.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA?

Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 8104 5th Ave., Brooklyn, from 536185 of Dec. 18, 2012 to 540230 of Aug. 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 169 E. 116th St., Man., from 615350 of Feb. 13, 2013 to 617157 of Aug. 31, 2013.

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

J O S E P H

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

212.717.0606 718.627.6111

Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 36-03 Ditmars Blvd., Astoria, Queens, from 721114 of Mar. 12, 2013 to 722631 of Aug. 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 116-17 Jamaica Ave., Richmond Hill, , from 102778 of July 8, 2011 to 107321 of Aug. 31, 2013. Jan. 7/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 5002 5th Ave., Brooklyn, formerly known as: The Gold Sandard, from 100059 of Sept. 5, 2012 to 160280 of Aug. 31, 2013.

Tenis

n Francja wygrała z Hiszpanią 3:0 i awansowała do finału tenisowego Pucharu Hopmana, nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn mieszanych w Perth. O końcowe zwycięstwo powalczą w sobotę z Polską, reprezentowaną przez Agnieszkę Radwańska i Grzegorza Panfila. Trójkolorowi mają komplet punktów. W piątek Alize Cornet wygrała z Anabel Medina Garrigues 6:2, 6:2, a Jo-Wilfried Tsonga okazał się lepszy od Daniela Munoza De La Navy 6:4, 6:7 (7-9), 6:2. W jednosetowej rywalizacji mikstów Francuzi wygrali 8:3. W grupie B swoich meczów nie rozegrały jeszcze ekipy USA i Czech, ale żadna z reprezentacji nie ma już szans na wyprzedzenie Francuzów. n Katarzyna Piter pokonała 3:6, 6:1, 7:5 Serbkę Wiesnę Dołonc i awansowała do II rundy eliminacji do turnieju WTA w Sydney. Alicja Rosolska w wyniku rezygnacji kilku rywalek dostała szansę występu w kwalifikacjach turnieju, jednak nie dała rady z Argentynce Pauli Ormaechei – przegrała z nią 3:6, 7:5, 6:7 (4). n Mariusz Fyrstenberg i Kanadyjczyk Daniel Nestor awansowali do półfinału gry podwójnej tenisowego turnieju ATP w Brisbane. Fyrstenberg i Nestor pokonali w ćwierćfinale australijską parę Matthew Ebden – Thanasi Kokkinakis 7:5, 4:6, 10-8. O finał polsko–kanadyjski duet zmierzy się z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Australijczykiem Johnem Peersem.

Piłka nożna

n Tuluza, 11. drużyna francuskiej ekstraklasy, zaoferowała Legii 3 mln euro za 21-letniego pomocnika Dominika Furmana. W klubie zastanawiają się, czy ofertę przyjąć, a sam piłkarz może skorzystać ze swego rodzaju klauzuli odstępnego zawartej w kontrakcie, która określona jest w okolicy proponowanej przez Francuzów kwoty. n Patryk Małecki został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. Wisła Kraków uzgodniła warunki transferu ze szczecińskim klubem – informuje oficjalna strona krakowskiego klubu. 25-letni pomocnik podczas swojej kariery w Wiśle zdobył trzykrotnie mistrzostwo Polski. Małecki związał się z Pogonią dwuipółletnim kontraktem.

Rajdy samochodowe

n Robert Kubica z pilotem Maciejem Szczepaniakiem (ford fiesta S2000) wygrali odcinek kwalifikacyjny przed austriackim Janner Rally – pierwszą rundą rajdowych mistrzostw Europy w 2014 r. Drugi czas zanotował czterokrotny mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz z pilotem Jarosławem Baranem (ford fiesta R5). Ta załoga była wolniejsza od zwycięzców o 0,9 s. Na liście zgłoszeń jest 85 załóg.

Biatlon

n Daria Domraczewa wygrała w Oberhofie bieg sprinterski na 7,5 km zaliczany do biatlonowego Pucharu Świata. Białorusinka wyprzedziła reprezentantkę Finlandii Kaisę Makarainen i Ukrainkę Ołenę Pidhruszną. Najlepsza z Polek – Weronika Nowakowska-Ziemniak – zajęła ósmą pozycję ze stratą 1 min. 20,2 sek. do zwyciężczyni. Magdalena Gwizdoń była 16., a Krystyna Pałka 23. n Tylko 0,4 sekundy zabrakło weteranowi Ole Einarowi Bjoerndalenowi do odniesienia w Oberhofie 94. zwycięstwa w biatlonowym Pucharze Świata. W męskim sprincie na 10 km wyprzedził go minimalnie młodszy rodak Emil Hegle Svendsen. Trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej PŚ Francuz Martin Fourcade. Polacy – tradycyjnie bardzo daleko.


Sport

33 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Nowojorczycy biją faworytów

Kibicuję Szpilce

n Koszykarze Brooklyn Nets pokonali na wyjeździe Oklahoma City Thunder

95:93 w czwartkowym meczu ligi NBA.

n Rozmowa z Przemysławem

Sukces koszykarzom z Brooklyn w starciu ze zdecydowanie wyżej notowanymi rywalami prawie równo z końcową syreną zapewnił Joe JohnTomasz “The Machine” Majewski son, kończąc mecz z bilansem dzie(21-2, 13 KO) zmierzy się w piątek, więciu punktów i czterech zbiórek. 24 stycznia, w Resort Casino w AtlanNets przegrywali już nawet różnitic City z byłym pretendentem do tycą 16 punktów, ale w ostatniej kwartułu mistrza świata wagi średniej Curcie zdołali przechylić szalę zwyciętisem Stevensem (25-4, 18 KO). stwa na swoją korzyść. Deron Williams uzyskał dla zwyJak oceniasz swoje szanse w walcięzców 29 punktów, Paul Pierce doce z Curtisem Stevensem, niektódał 18, a Alan Anderson – 13. Wśród rzy nie dają ci ich za wiele. gospodarzy wyróżnili się Kevin DuDla mnie najważniejsze jest, że na rant – 24 punkty oraz Serge Ibaka treningach daję z siebie wszystko, i – 10 punktów i 11 zbiórek. to, że zanim wejdę na ring, będę mógł Tomasz Majewski na tle chicagoskich wieżowców Nets z bilansem 11-21 zajmują trzez czystym sumieniem powiedzieć, że jestem do walki bardzo dobrze przy- Skaczę na skakance. Oczywiście, To niech przyjadą zarówno na mo- cie miejsce w Atlantic Division oraz gotowany. Przygotowuję się do niej również dużo biegam – na dłuższe ją walkę, jak i na Artura, któremu bę- 12. w Konferencji Wschodniej. Sukces odniósł, także na boisku rybardzo solidnie. Widziałem pojedyn- dystanse oraz szybkie sprinty. W tre- dę z całego serca kibicował. Cieszę ki Stevensa i widać, że ma on bardzo ningu bokserskim stosuję ćwiczenia się, że Artur przeciera sobie ścieżki w wala, drugi zespół z Nowego Jorku – silny cios, będę zatem starał się scho- z Cross Fit, które poprawiają moją amerykańskim boksie. To młody i zdol- Knicks pokonując San Antonio Spurs dzić z linii ciosu, by za dużo nie obe- kondycyjne i wytrzymałość. Mam też ny pięściarz. Jednocześnie zapraszam 105:101. Wśród Knicks pojawił się, rwać. Jednocześnie nie pozostanę mu sparingi z 3 partnerami, którzy dają wszystkich fanów boksu na moją wal- po trzech absencjach spowodowanych dłużny, będę też zadawał ciosy. Mam mi nieźle do wiwatu. Na tydzień przed kę do Atlantic City. A tych, którzy nie kontuzją prawej kostki, Carmelo Annad nim przewagę fizyczną, jestem walką zwolnię tempo przygotowań, dadzą rady tam przyjechać, zapraszam thony. Powrót był udany, rzucił 27 wyższy i mam dłuższe ramiona, grze- by nie być przetrenowany. Później przed ekrany telewizorów. Moja wal- punktów i miał 12 zbiórek. Tyle sachem byłoby tego nie wykorzystać. tylko relaks i koncentracja na walce. ka z Curtisem Stevensem będzie mo punktów, co Anthony, zaliczył dla transmitowana na żywo przez amery- Knicks Iman Shumpert. 11 oczek doNa jakim etapie są twoje przygoTwoja najbliższa walka będzie w kańską stację NBC Sport, tą samą, któ- dał Amar’e Stoudemire, a po 10 uzytowania do tego starcia? piątek, zaś nazajutrz, w sobotę, Ar- ra pokazuje walki Tomasza Adamka. skali Andrea Bargnani i Beno Udrih. Najcelniej wśród Spurs rzucał Obecnie koncentrujemy się główtur Szpilka zmierzy się z Bryantem Będzie to mój debiut przed tak liczną ne na treningu bokserskim, trenuję Jenningsem w nowojorskiej Madi- telewizyjną publicznością, zrobię kombinacje ciosów, na worku bokson Square Garden. Kibice będą mie- wszystko, by wygrać ten pojedynek. serskim i gruszce, walczę z cieniem. ROZMAWIAŁA: MARLENA DUDZIŃSKA li problem, na którą galę przyjechać... WYNIKI LIGI NBA FOTO: PIOTR RASZKA

Majewskim

13 medalistów z Vancouver i... 67-latek z Kanady

Olimpijska reprezentacja USA n W hokejowej reprezentacji USA, która będzie rywalizowała w igrzyskach

USA chcieli uniknąć wycieku składu zespołu na igrzyska w Soczi, dlatego powołani zawodnicy dowiedzieli się o nominacjach z SMS-ów niedłu go przed ich ofi cjal nym ogłoszeniem. Jeden z powołanych, center Vancouver Canucks Ryan Kesler, wiadomości nie dostał. SMS z informacją otrzymał ktoś inny. “Jestem 67-letnim Kanadyjczykiem z Vancouver i chętnie dla was zagram. Myślę, że Kanada byłaby jeszcze bardziej zadowolona, gdy-

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 87:81 po dogrywce, Miami Heat – Golden State Warriors 114:123, Chicago Bulls – Boston Celtics 94:82, Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 93:95, San Antonio Spurs – NY Knicks 101:105, Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 91:99, Utah Jazz – Milwaukee Bucks 96:87, Portland Trail Blazers – Charlotte Bobcats 134:104, Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 104:113.

bym dla was zagrał” – odpisał męż-

Islanders pokonali lidera

niknęła z tego, że Kesler zmienił numer telefonu. “Wymieniłem kilka żartobliwych SMS-ów z tym Kanadyjczykiem. On nie umie jeździć na łyżwach i w ten sposób jest gotów przysłużyć się swojej ojczyźnie, grając dla USA” – mówił z uśmiechem Johansson. Drużyna USA, prowadzona przez trenera Pittsburgh Penguins Dana Bylsmę, olimpijskie zmagania rozpocznie od meczu ze Słowacją 13 lutego. W grupie A ich rywalami są jeszcze zespoły Rosji i Słowenii. n

n Trzeci mecz z rzędu w NHL wygra-

w Soczi, znalazło się 13 zawodników mających w dorobku srebrne medale czyzna na wiadomość o powołaniu. Jim Johansson, dyrektor sportowy olimpijskie wywalczone cztery lata temu w Vancouver. kadry USA, wyjaśnił, że pomyłka wy-

Skład ogłoszono po noworocznym meczu NHL Winter Classic. W drużynie ponownie znaleźli się bramkarze Ryan Miller i Jonathan Quick oraz Brooks Orpik, Ryan Suter, David Backes, Dustin Brown, Ryan Callahan, Patrick Kane, Ryan Kesler, Phil Kessel, Zach Parise, Joe Pavelski i Paul Stastny. Największą niespodzianką jest pominięcie Bobby’ego Ryana. 26-letni napastnik Ottawa Senators był w kadrze na poprzednie igrzyska, a w obecnym sezonie NHL skuteczniejsi od niego są tylko dwaj Amerykanie – Kessel i Kane. “Nie wybraliśmy 25 najlepszych hokeistów. Wybraliśmy 25 zawodników, którzy naszym zdaniem dają nam szanse na zdobycie złotego medalu” – powiedział generalny menedżer reprezentacji David Poile. Nie obeszło się bez przekomicznej wpadki. Zamiast centra Vancouver Canucks Ryana Keslera, SMS z powołaniem do kadry dostał... 67letni Kanadyjczyk, który na łyżwach jeździć nie potrafi. Menedżerowie hokejowej kadry

Marco Belinelli (32). Tony Parker dodał 12 punktów, a 11 punktów i 12 asyst na swoim koncie zapisał Manu Ginobili. Knicks z bilansem 10-21 zajmują piątą pozycję w Atlantic Division oraz 13. w Konferencji Wschodniej. Obrońcy tytułu koszykarze Miami Heat przegrali u siebie z Golden State Warriors 114:123, którzy zanotowali siódme zwycięstwo z rzędu. Natomiast najlepszy zespół sezonu Portland Trail Blazers rozgromił u siebie Charlotte Bobcats 134:104. Warriors do sukcesu poprowadził na Florydzie Stephen Curry gromadząc 36 punktów. Dzielnie wspomagał go z 32 David Lee. Gospodarze, którzy wygrali osiem spośród dziewięciu ostatnich spotkań, tym razem nie mogli poradzić sobie z doskonale grającymi w ataku gośćmi. Gwiazdor Heat, LeBron James zaliczył tym razem 26 punktów, a osiem zbiórek to jego rekord sezonu. Najlepszy zespół rozgrywek, liderzy Konferencji Zachodniej Portland Trail Blazers wykorzystali w spotkaniu z Bobcats 21 z 33 wykonywanych rzutów za trzy punkty (rekord klubu), z tego aż jedenaście w pierwszej kwarcie. TW

SKŁAD HOKEJOWEJ REPREZENTACJI USA NA IGRZYSKA W SOCZI Bramkarze: Jimmy Howard (Detroit Red Wings), Ryan Miller (Buffalo Sabres), Jonathan Quick (Los Angeles Kings); Obrońcy: Paul Martin, Brooks Orpik (obaj Pittsburgh Penguins), John Carlson (Washington Capitals), Justin Faulk (Carolina Hurricanes), Cam Fowler (Anaheim Ducks), Ryan McDonagh (New York Rangers), Kevin Shattenkirk (St. Louis Blues), Ryan Suter (Minnesota Wild); Napastnicy: David Backes, T. J. Oshie (obaj St. Louis Blues), Ryan Callahan, Derek Stepan (obaj New York Rangers), Phil Kessel, James van Riemsdyk (obaj Toronto Maple Leafs), Dustin Brown (Los Angeles Kings), Patrick Kane (Chicago Blackhawks), Ryan Kesler (Vancouver Canucks), Max Pacioretty (Montreal Canadiens), Zach Parise (Minnesota Wild), Joe Pavelski (San Jose Sharks), Paul Stastny (Colorado Avalanche), Blake Wheeler (Winnipeg Jets).

li hokeiści New York Islanders. W czwartek “Wyspiarze” pokonali przed własną publicznością Chicago Blackhawks 3:2 po dogrywce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Blackhawks to z dorobkiem 64 punktów obecnie najlepsza drużyna w lidze. A Islanders mają na swoim koncie 35 punktów, co daje im ostatnią, ósmą pozycję w Metropolitan Division oraz 15. lokatę w Konferencji Wschodniej. W czwartkowym meczu nowojorczycy już po 29 minutach prowadzili 2:0 po trafieniach Caseya Cizikasa oraz Thomasa Vanka. Pod koniec drugiej tercji kontaktowego gola zdobył

Brent Seabrook, a w 42. minucie do remisu doprowadził Ben Smith. Później już żadnej z drużyn nie udało się zdobyć gola i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej już po 58 sekundach krążek do bramki gości skierował Kyle Okposo, dając w ten sposób niespodziewaną wygraną gospodarzom. W meczu dwóch czołowych drużyn Konferencji Zachodniej ekipa St. Louis Blues (61 punktów, trzecie miejsce) pokonała przed własną publicznością Los Angeles Kings (54 punkty, szósta pozycja) 5:0. Gole dla gospodarzy zdobyli T. J. Oshie – dwa, Brenden Morrow, Władimir Tarasenko oraz Barret Jackman. TW

WYNIKI NHL Boston Bruins – Nashville Predators 3:2 po dogrywce, New York Islanders – Chicago Blackhawks 3:2 po dogrywce, Washington Capitals – Carolina Hurricanes 3:4 po dogrywce, Ottawa Senators – Winnipeg Jets 4:3, St. Louis Blues – Los Angeles Kings 5:0, Minnesota Wild – Buffalo Sabres 4:1, Dallas Stars – Montreal Canadiens 4:6, Colorado Avalanche – Philadelphia Flyers 2:1, Phoenix Coyotes – Columbus Blue Jackets 0:2, San Jose Sharks – Edmonton Oilers 5:1.


34

Sport

nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

Nikt nie tańczy jak Agnieszka

n Liderka cyklu, Astrid Jacobsen niespodziewanie wygrała piąty etap Tour

n Rozmowa z Grzegorzem Panfilem

Johaug nie dogoniła de Ski – bieg na dochodzenie na 15 kilometrów stylem dowolnym. Jeszcze przed startem z biegu wycofała się reprezentantka Polski, Sylwia Jaśkowiec. Jak poinformował Sebastian Parfjanowicz z TVP, powodem był ból ucha. “Trasa nie była wygodna, nie było gdzie odpoczywać. Therese mocno naciskała, ale udało mi się obronić pozycję” – mówiła zwyciężczyni. Przez cały bieg kontrolowała sytuację. Therese Johaug zbliżyła się na 37 sekund, już widziała plecy Jacobsen, ale na ostatniej pętli liderka Tour de Ski znów odskoczyła. Ostatecznie wygrała z przewagą 38,7 sekundy. Trzecia była Anne Kyloenen, a czwarta Kerttu Niskanen. Z Polek na 15-kilometrowej trasie dobrze zaprezentowała się Paulina Maciuszek, która ukończyła rywalizację na 22. pozycji. 49. miejsce zajęła druga z Polek, Kornelia Kubińska. W biegu na dochodzenie na 15 kilometrów stylem dowolnym jako pierwsza na trasę wyruszyła Jacobsen, liderka cyklu, parę sekund za nią Niskanen, a jako trzecia pokazała się Johaug, która była jednocześnie murowaną faworytka biegu. Już na pierwszym punkcie pomiaru czasu mistrzyni świata z Val di

Fiemme na 10 km stylem dowolnym zbliżyła się do Niskanen, a na kolejnym wyprzedziła Finkę i rozpoczęła pogoń za swoją koleżanką z kadry Jacobsen. Początkowo Johaug bardzo szybko zmniejszała stratę do liderki cyklu, ale później Jacobsen zwarła szyki i utrzymała blisko czterdziestosekundową przewagę nad filigranową koleżanką z kadry. Na 8 km przed metą za Norweżkami rozgrywała się pasjonująca walka o trzecie miejsce na podium między dwiema Finkami Niskanen i Kyllonen, które uporczywie próbowała doścignąć młoda Heidi Weng. Kolejne kilometry mijały, a strata Johaug wcale nie topniała. Dość powiedzieć, że na cztery kilometry przed metą zaczęła jeszcze bardziej tracić dystans do Jacobsen. Gdy na czele stawki toczyła się mordercza walka o zwycięstwo, coraz lepszą dyspozycję zaczęła potwierdzać Maciuszek. Polka wystartowała jako 34. zawodniczka w stawce i sukcesywnie, wraz z kolejnymi pomiarami czasu, przesuwała się w klasyfikacji. Na przedostatnim checkpoincie plasowała się na 22. pozycji i na mecie utrzymała tę lokatę. n

Grzegorz Panfil to największa sportowa niespodzianka początku 2014 roku. Znany tylko garstce zapaleńców 26-latek z Zabrza trafił na salony dzięki występowi w Pucharze Hopmana. I świetnie odnalazł się na tenisowych salonach. Znakomicie czuje się nie tylko na korcie, ale też poza nim. “Podczas zabawy sylwestrowej obtańczyłem wszystkie zawodniczki. Zdecydowanym numerem jeden na pakiecie jest Agnieszka Radwańska” – mówi w rozmowie z Interia.pl. Panfil w ostatniej chwili zastąpił narzekającego na kontuzjowaną stopę Jerzego Janowicza. To właśnie przez zapowiadaną obecność “Jerzyka”, Polacy zostali rozstawieni z numerem 1. Dwudziestą pierwszą rakietę świata zastąpił sklasyfikowany na 288. miejscu zabrzanin. Panfil do meczów z wyżej notowanymi zawodnikami podszedł bez kompleksów. Najpierw pokonał 25. na świecie Andreasa Seppiego. Później było jeszcze lepiej, bo rozprawił się ze sklasyfikowanym na 11. miejscu w rankingu ATP Milosem Raoniciem. W trzecim pucharowym meczu przegrał wprawdzie z Bernardem Tomicem, ale ta porażka na szczęście nie miała znaczenia. W sobotę razem z Agnieszką Radwańską w finale nieoficjalnych mistrzostw świata w mikście stawi czoła Francuzom (początek o 4.30 rano czasu nowojorskiego). Tym razem czeka na niego rywal ze ścisłego światowego topu – Jo-Wilfried Tsonga.

FOTO: WILL RUSSELL/GETTY IMAGES/FLASH PRESS MEDIA

Tour de Ski już bez Jaśkowiec

Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil wolne chwile w Perth spędzali nad basenem

I bardzo dobrze! Czeka mnie kolejne fajne doświadczenie i wielka Nie zgadzam się z tym. Chwilę przygoda. Będę się starał zagrać jak przed naszą rozmową uciąłem sobie najlepszy tenis i oczywiście wygrać. pogawędkę z Jo-Wilfriedem Tsongą. Nie patrzę na to, że on jest w pierwGramy w sobotę przeciwko sobie, szej dziesiątce rankingu, a ja pod koFrancuz życzył mi powodzenia i po- niec trzeciej setki. To nie ma znaTOUR DE SKI chwalił dotychczasowe wyniki. Nie czenia. Wychodzę na kort i myślę była to kurtuazyjna gadka, tylko nor- tylko o zwycięstwie. Francuz gra Wyniki biegu pościgowego na 15 km kobiet: 1. Astrid Uhrenholdt Jacobsen malnie porozmawialiśmy. agresywny tenis, który bardzo mi od(Norwegia) 37.30,3, 2. Therese Johaug (Norwegia) strata 38,7 s, 3. Anne Kylloenen powiada. Ma zupełnie inny styl niż (Finlandia) 1.12,2, 4. Kerttu Niskanen (Finlandia) 1.22,5, 5. Krista Laehteenmaeki Sylwestra zamiast ze znajomymi też Bernard Tomic, na którego nie mo(Finlandia) 1.31,7, 6. Eva Vrabcova-Nyvltova (Czechy) 1.31,7, ... 22. Paulina Maciuszek spędziłeś z tenisową śmietanką. głem znaleźć sposobu. (Polska) 3.27,1, 49. Kornelia Kubińska (Polska) 7.01,0. Od na la złem się w to wa rzy stwie Klasyfikacja Tour de Ski (po 5 z 7 zawodów): 1. Astrid Uhrenholdt Jacobsen Halo, pobudka – to chyba najlepiej bez problemu, bo uwielbiam tańczyć. A jak Ci się podobają występy w (Norwegia) 1:15.29,5, 2. Therese Johaug (Norwegia) strata 43,7, 3. Anne Kylloenen pasujące określenie do tego, co te- Na każdej imprezie nie schodzę z parmikście? (Finlandia) 1.22,2, 4. Kerttu Niskanen (Finlandia) 1.37,5, 5. Krista Laehteenmaeki raz dzieje się wokół Ciebie. Nie wy- kietu i tak też było tym razem. ZaTo dla mnie zupełnie nowe do(Finlandia) 1.46,7, 6. Eva Vrabcova-Nyvltova (Czechy) 1.46,7, ... 22. Paulina Maciuszek daje Ci się, że to wszystko jest bawę sylwestrową mieliśmy w ho- świadczenie, bo przed startem w Pu(Polska) 3.42,1, 49. Kornelia Kubińska (Polska) 7.16,0. snem? Niedawno grałeś w mało telowej restauracji, było super. Ob- charze Hopmana nigdy nie występoKlasyfikacja Pucharu Świata (po 13 z 28 zawodów): 1. Marit Bjoergen znaczących turniejach, a teraz w tań co wa łem chy ba wszyst kie wałem w deblu z dziewczyną. To (Norwegia) 676 pkt, 2. Therese Johaug (Norwegia) 502, 3. Justyna Kowalczyk towarzystwie Agnieszki Radwań- zawodniczki i muszę zdradzić, że zde- wspaniała zabawa, choć nie gra się (Polska) 444, 4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegia) 429, 5. Charlotte Kalla skiej, walczysz jak równy z rów- cydowanym numerem jeden na par- na sto procent wiedząc, że przed siat(Szwecja) 401, 6. Denise Herrmann (Niemcy) 384, ... 32. Sylwia Jaśkowiec (Polska) nym z najlepszymi. kiecie jest Agnieszka Radwańska. Im- ką masz kobietę. 80, 71. Paulina Maciuszek (Polska) 14, 90. Agnieszka Szymańczak (Polska) 2. Faktycznie, to wszystko jest tro- preza jednak szybko się skończyła, chę jak sen. Nie mogłem sobie wy- bo przecież jesteśmy tutaj, aby grać No i pewnie trzeba się hamować z obrazić lepszego początku sezonu. w tenisa. O dwunastej wypiłem pół przekleństwami. Gdyby kilka tygodni temu ktoś po- lampki szampana i pół godziny późCzy ja wiem, jakoś nie pamiętam, wiedział mi, że tak rozpocznę 2014 niej już byłem w łóżku. żebym musiał gryźć się w język podrok, to uznałbym to chyba za żart. czas dwóch poprzednich meczów Porozmawiajmy o tenisie. Dener- mikstowych z Agnieszką. W spon Kwalifikacje do trzeciego konkursu TCS wygrał Norweg Anders Fannemel. Nadarzyła się okazja, aby wystąpić w Pu cha rze Hop ma na, więc zmie ni wujesz się przed sobotnim finałem? tkaniu z Australijczykami nawet W Innsbrucku zobaczymy też 5 Polaków, najlepszy z nich Kamil Stoch był szósty. łem plany startowe, przebukowałem Nie pękam. Rano miałem trening, musieliśmy razem ostro się zmobiOrganizatorzy kwalifikacji bardzo Świata skoczył 122 metry i zajął 6. bilety, załatwiłem australijską wizę popracowałem trochę nad serwisem, lizować, bo w pierwszym secie staobawiali się spodziewanych podmu- miejsce. Nieźle spisali się też 13. Kle- i jestem w Perth. bo nie wyglądał on najlepiej w po- liśmy na korcie jak dwa kołki. Pochów wiatru. Stąd zawody przepro- mens Murańka i 15. Dawid Kubacprzednim meczu. Zaraz położę się do mogło. wadzano bardzo szybko. Na szczę- ki. W konkursie zobaczymy jeszcze Jak odnalazłeś się w tenisowym łóżka i spróbuję zasnąć. Gorzej mi ście nie było dłuższych przerw. Wa- 35. Macieja Kota i 38. Jana Ziobrę. high-life? szło z zasypianiem po grze z AustraPuchar Hopmana to jednak trochę Kwalifikacje po skoku na 127 merunki jednak były loteryjne. Kierunek zabawa, wyniki osiągnięte tutaj nie Bardzo dobrze. Choć większość tych lijczykami. Raz, że spotkanie dostarwiatru zmieniał się bardzo często. Du- trów wygrał Anders Fannemel, dru- zawodników parę tygodni temu oglą- czyło ogromnych emocji, a dwa, są liczone do rankingów ATP czy żego pecha miał Krzysztof Biegun, gi był Thomas Diethart, a trzeci Wol- dałem tylko w telewizji, to nie mia- skończyliśmy grać bardzo późno. PoWTA. Tobie jednak występ w który dostał wiatr w plecy, a zarów- fgang Loitzl. Dopiero 26. miejsce za- łem tremy. Wiem, że zabrzmi to dziw- tem jeszcze mieliśmy konferencję Perth może pomóc. no skoczek przed nim, jak i po nim jął Gregor Schlierenzauer. n Wiadomo, że marzeniem każdego nie, ale bardzo lubię chodzić w gar- prasową i gdy położyłem się wreszmieli ten wiatr pod narty. Młody polniturze, więc na “players party” czułem cie spać, nie mogłem zmrużyć oka. tenisisty jest gra w Wielkim Szlemie. ski zawodnik nie poradził sobie z wasię jak ryba w wodzie. Kiedy nie mam Obeszło się jednak bez liczenia Niedługo jest Australian Open i dorunkami i skoczył zaledwie 113 mena sobie sportowego stroju, to wybie- owiec. Zasłoniłem rolety, wyłączy- chodzą do mnie słuchy, że być moPARY, W KTÓRYCH WYSTĄPIĄ trów, co dało mu 50. miejsce. W konram “garniak” albo chociaż marynar- łem migające światełko w telewizo- że dostanę dziką kartą i będę mógł POLSCY SKOCZKOWIE: kursie go nie zobaczymy, bo w wystąpić w kwalifikacjach. Coś więkę i dobrze dobrane spodnie. A że ho- rze i zasnąłem. Kamil Stoch – Mackenzie Boyd-Clowes kwalifikacjach nie skakali Simon tel trochę lepszy? Całe życie spędzam cej będzie wiadomo w środę. Gdy się Klemens Murańka – Jan Ziobro Ammann i Thomas Morgenstern. Zagrasz z Jo-Wilfriedem Tsongą, nie uda, to nie załamię rąk, tylko gram w roz jaz dach, więc ten w Perth tak na Daiki Ito – Maciej Kot Lepiej z wiatrem w plecy poradził prawdę nie różni się niczym od pozochoć pokonałeś już Andreasa Sep- dalej. Dawid Kubacki – Roberto Dellasega sobie Kamil Stoch. Lider Pucharu stałych. Jest łóżko, szafa, stolik, teleROZMAWIAŁ: KRZYSZTOF OLIWA piego i Milosa Raonicia, Francuz to wizor. Tak jak wszędzie. (INTERIA.PL) jednak najwyższa półka.

Pięciu Polaków w Innsbrucku

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

Ponoć czołowi tenisiści świata to niezłe bufony.


Sport

35 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 4-5, 2014

Bohaterski Boston, 49 sekund Janowicza, demontaż pomnika Armstronga...

Rok 2013 w światowym sporcie sce “ziemią świętą Allena”, a Heat wygrali dogrywkę i całą serię 4-3. Gdyby Allen wtedy nie trafił, mistrzami byliby San Antonio Spurs. “Szukam, chcę znaleźć w pamięci lepsze spotkanie finału NBA, ale go nie znajduję. W szóstym meczu Miami Heat z San Antonio Spurs (103:100 po dogrywce) było wszystko, czego tylko można chcieć” – pisał o tym meczu Łukasz Cegliński ze Sport.pl.

n Nie było igrzysk, ani wielkiego turnieju piłkarskie-

go, ale w światowym sporcie i tak działo się sporo. Bayern Monachium został nowym piłkarskim hegemonem w Europie, Usain Bolt zdobył dwa kolejne mistrzostwa świata, runęły pomniki Lance’a Armstronga i Oscara Pistoriusa, a Robert Kubica wrócił do wyczynowego sportu w niesamowitym stylu.

ZDJĘCIE ROKU W momencie, kiedy Usain Bolt pierwszy przekraczał linię mety w finale 100 m na MŚ w Moskwie, niebo nad stadionem rozświetliła błyskawica. “Wydaje mi się, że to był taki jedyny moment w moim życiu. Podczas swojej 25-letniej kariery fotografa jeszcze nigdy nie przydarzył mi się niekontrolowany element zewnętrzny, który w taki sposób wpłynąłby na zdjęcie. Mogę sobie wyobraki poziom, przełamywać bariery. I ten polskiego sportu w ostatnim czasie. zić, że jeśli próbowałbym zrobić coś obraz runął 14 lutego 2013 roku, gdy Rok 2014 Kubica zacznie kilka pię- takiego przez najbliższe pięćdziesiąt biegacz z RPA zastrzelił swoją narze- ter wyżej – w mistrzostwach świata. lat, to nie zdarzyłoby się to ponowczoną Reevę Steenkamp we własnym Krakowianin dopiero zaczyna nie. Więc tak naprawdę daję sobie mieszkaniu. I podobnie jak w przy- swoją karierę rajdową, a w 2013 ro- tylko jeden procent zasługi za zropadku Armstronga, nagle wyszły na ku z odcinkami specjalnymi pożegnał bienie tego zdjęcia” – mówił autor jaw dawne brudy. W mediach zaczę- się Sebastien Loeb. Kierowca, który fotografii Olivier Morin z agencji AFP. ły pojawiać się informacje o uzależ- zdobył dziewięć tytułów i wygrał 78 Wyjątkowym momentem był też nieniu od seksu, napaściach i fascy- rajdów, w ostatnim starcie wylądo- pojedynek Jerzego Janowicza z Łukanacji bronią. Pistoriusowi można wał w rowie. A był to Rajd Francji, szem Kubotem w ćwierćfinale Wimprzedstawić znacznie więcej zarzu- znany mu jak żaden inny. Pilot Lo- bledonu. Po meczu Polacy ze łzami tów niż te, które usłyszał od sądu w eba Daniel Elenda skomentował to w oczach wymienili się koszulkami. Pretorii – zabójstwo z premedytacją krótko: “W notatkach miałem w tym i nielegalne posiadanie amunicji. miejscu napisane ‘Et voila’”. TWEET ROKU Latem Arsenal złożył kilka ofert LICZBA ROKU WIDEO ROKU za Luisa Suareza, a Liverpool odrzu49 – tyle sekund zajęło Jerzemu JaTak dramatycznych, wyrównanych, cił kilka ofert za Luisa Suareza. Gdy nowiczowi wygranie gema z Rafaelem ciekawych i emocjonujących finałów pojawiły się informacje, że “The Reds” Nadalem podczas meczu III rundy tur- NBA nie było od lat/nie było nigdy puszczą swoją gwiazdę za ponad 40 nieju ATP w Paryżu. Zaserwował czte- wcześniej – niepotrzebne skreślić. A mln funtów, zniechęcony Arsenal ry asy. Hiszpanowi czasami dłużej zaj- były tak dramatyczne, wyrównane, miał złożyć ofertę w wysokości 40 muje odbijanie piłki przed serwisem. ciekawe i emocjonujące m.in. dzięki mln i jednego funta. Właściciel Li“Ten mecz był prawdziwym wyzwa- akcji Raya Allena, który z kompletnie verpoolu John W. Henry skomentoniem” – mówił potem lider rankingu nieprzygotowanej pozycji trafił za trzy wał to na Twitterze: “Co oni palą na ATP, który wygrał 7:5, 6:4. punkty, doprowadzając do remisu na tym Emirates?”. Po niesamowitej jePolski zawodnik drzwi do wielkie- kilka sekund przed końcem. Amery- sieni Suareza możliwe, że cena wygo tenisa wyważył potężnym kopem kańskie media już nazwały to miej- nosi już 40 mln i dwa funty. n już pod koniec 2012 roku, w kolejnych 12 miesiącach zrobił kilka kolejnych kroków. Półfinał Wimbledonu, ćwierćfinały w Marsylii i Madrycie, i opinia jednego z najbardziej utalentowanych oraz efektownie grających tenisistów młodego pokolenia, są tego najlepszym dowodem. CYTATY ROKU “Po operacji musiałem walczyć o przeżycie, potem o to, by odzyskać jak najwięcej władzy w moim organizmie. Potem zacząłem jeździć samochodem. Musiałem stać się mańkutem. Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co mi się przydarzyło. Ale ostatnie 16 miesięcy mojego życia napełniają mnie dumą. Jeszcze dzisiaj, po tym, co się wydarzyło, bardziej boję się, kiedy wychodzę na spacer niż kiedy prowadzę samochód” – powiedział Robert Kubica kilka tygodni po zdobyciu mistrzostwa WRC-2. Powrót polskiego kierowcy do sportu, zwłaszcza w tak imponującym stylu, był jednym z najważniejszych wydarzeń

Wyjątkowym momentem był pojedynek Jerzego Janowicza z Łukaszem Kubotem w ćwierćfinale Wimbledonu. Po meczu Polacy ze łzami w oczach wymienili się koszulkami

FOTO: REUTERS

FOTO: AFP/OLIVIER MORIN

Od kilku miesięcy, w niedziele wieczorem, portal Sport.pl podsumowuje weekendy w światowym sporcie. W momencie, Wybiera: wydarzenie, bohatera, ankiedy Usain Bolt tybohatera, liczbę, wideo, zdjęcie, cypierwszy tat i tweet weekendu. Każdego dnia przekraczał linię tylko mieszkańcy USA produkują pomety w finale nad 500 mln tweetów, ponad milion 100 m na MŚ blogowych wpisów i 1,3 mln komenw Moskwie, niebo tarzy pod nimi na platformie Wordnad stadionem Press, więc szansa, że nie zobaczyrozświetliła my wszystkiego, jest całkiem spora. błyskawica Tym razem Sport.pl, piórem KrzyszPoszkodowani i ofiary zamachu bytofa Girgiela, działa z większym rozli też zapraszani na mecze NHL Bomachem. Podsumowuje cały rok! ston Bruins. “Niedźwiadki” dotarły do finału Pucharu Stanleya, w decydująWYDARZENIE ROKU Bayern Monachium wygrał (prawie) cym meczu półfinału konferencji z Towszystko. Przez ostatnie lata euro- ronto Maple Leafs doprowadzili do dopejska piłka streszczała się w rywa- grywki, zdobywając dwie bramki w lizacji Realu i Barcelony. Od 2013 ostatnie półtorej minuty. W dogrywce roku hiszpańskie potęgi i grupa po- zwycięskiego gola strzelił Patrice Berścigowa z Premier League musi rów- geron. Po przegranych finałach z Chinać do Bayernu. Jupp Heynckes stwo- cago Blackhawks ten sam Bergeron rzył maszynę do wygrywania, wy- wyznał: “Nie chcę tego mówić teraz, jątkowo rzadko się zacinającą. Pracę ale OK: mam złamane żebro, rozerwaw Monachium zakończył z mistrzo- ne mięśnie i chrząstkę oraz zerwany stwem Niemiec, Pucharem Niemiec więzozrost barkowo-obojczykowy”. Pomimo tych kontuzji grał, a wtedy oraz Pucharem Ligi Mistrzów. Drużynę przejął Pep Guardiola i na nie wiedział jeszcze wszystkiego. Barazie nie wygląda na to, żeby coś ze- dania po finale wykazały, że środkopsuł. Co prawda Superpuchar Niemiec wy Bruins miał też pęknięte płuco. W Polsce wrażenie zrobili Łukasz zgarnęła Borussia, ale pod koniec roku Bayern zdobył Klubowe Mistrzo- Kruczek i drużyna skoczków. Trener, stwo Świata, pewnie awansował do 1/8 któremu jeszcze nie tak dawno żyfinału Ligi Mistrzów, a w lidze niemiec- czono rychłego bezrobocia, doprokiej nie musi się już oglądać za siebie. wadził Kamila Stocha do tytułu mistrza świata i lidera Pucharu Świata BOHATEROWIE ROKU na koniec roku, a drużynę do brązoBoston. 15 kwietnia na mecie ma- wego medalu MŚ. Do pierwszej dzieratonu w Bostonie wybuchły dwie siątki dobijają się kolejni młodzi zabomby. Zginęły trzy osoby, 264 zo- wodnicy. Na igrzyskach w Soczi każstały ranne. Miasto w brutalny spo- dy będzie musiał liczyć się z Polakami. sób zaatakowane przez terrorystów było w szoku. Sportowe drużyny z tego ANTYBOHATEROWIE ROKU miasta chciały wyrazić swoją solidarLance Armstrong. Demontaż kryszność z mieszkańcami miasta. Zawod- tałowego wizerunku rozpoczął się w nicy Red Sox przyjęli na stadionie 2012 roku, w ostatnich miesiącach rofunkcjonariuszy i przedstawicieli służb, śnie tylko skala zjawiska. Okazało się, którzy ratowali ofiary zamachu. Da- że Amerykanin za pomocą igły i strzyvid Ortiz, ikona bostońskiego zespo- kawki poprawiał nie tylko własną forłu, mówił wtedy do kibiców: “To jest mę, ale stworzył całą dopingową manasze pieprz... miasto i nikt tu nie bę- chinę, w którą zamieszani byli niemal dzie dybał na naszą wolność. Bądź- wszyscy koledzy z zespołu. Media cie silni! “ Zebrał owacje na stojąco. grzebią coraz głębiej, odkrywając koA później bejsboliści Red Sox się- lejne oszustwa kolarza. Niewykluczognęli po mistrzostwo, choć przed se- ne, że w tym roku dowiemy się, że zonem zdecydowana większość fa- Armstrong w przedszkolu kradł zabawchowców nie widziała ich nawet w ki, w podstawówce rozprowadzał playoffs. Sportowe serwisy, takie jak wśród kolegów z klasy acodin i neuESPN czy Sport Illustrated, typowa- rol, podrabiał podpisy rodziców na ły ich do zajęcia ostatniego miejsca usprawiedliwieniach nieobecności, a w dywizji wschodniej American Le- prawo jazdy dostał dzięki skorumpoague. Taką pozycję mieli rok wcze- waniu egzaminatora. śniej. Tymczasem bostończycy byli Oscar Pistorius. Niepełnosprawny nie tylko najlepsi w sezonie zasad- biegacz był ikoną sportu. Pokazał, że niczym, ale także wygrali finały zwa- z kalectwem nie tylko można żyć, ale ne World Series. też wznosić się na niezwykle wyso-


nowy dziennik Sobota – niedziela 4-5 stycznia 2014

36

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, January 3, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/01/04  
Nowy Dziennik 2014/01/04  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement