Page 1

już piątek nowy dziennik

CO GDZIE KIEDY

DODATEK ROZRYWKOWY Piątek 3 stycznia 2014

FOTO: BALTHUS (BALTHASAR KLOSSOWSKI) "THÉRESE DREAMING" 1938 OLEJ NA PŁÓTNIE. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, Z KOLEKCJI JACQUES'A I NATASHY GELMAN, 1998, © BALTHUS

prowokacje balthusa

35 prac najbardziej znanego na świecie malarza polskiego pochodzenia można oglądać w Metropolitan Museum of Art. Większość obrazów zebranych na wystawie „Balthus: Cats and Girls – Paintings and Provocations” pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerów ze Stanów Zjednoczonych. To pierwsza tego typu ekspozycja w tym kraju od ponad 30 lat

Wystawa prezentuje najsłynniejsze prace artysty najbardziej znanego z malowania kotów i młodych dziewczyn, zamkniętych w pokojach przed zewnętrznym światem. Skupia ich ponad trzydzieści. Wszystkie pochodzą z lat 1930-1950. To wtedy powstała słynna seria portretów Thérese Blanchard, jego młodej paryskiej sąsiadki i muzy. Pozuje mu sama, z kotem albo z dwoma swoimi braćmi. Kolejne z prezentowanych powstały po przeprowadzce do Szwajcarii, podczas I wojny światowej. Teraz zimne wnętrze paryskiej pracowni przechodzi w bardziej kolorowy, przyjazny i przytulny wystrój podalpejskiej willi. Wystawę wieńczą obrazy przedstawiające modelkę Frederique Tison. W Metropolitan zawisła również niepokazywana dotąd publicznie seria rysunków tuszem, przedstawiająca przygody 11-letniego Balthusa i bezpańskiego kocura Mitsou. Obrazki te, opublikowane przez poetę Rainera Marię Rilkego w jego tomiku wierszy z 1921 r., stanowiły debiut Balthusa jako świetnie zapowiadającego się artysty. Cztery z obrazów prezentowanych na wystawie pochodzą ze zbiorów muzeum Metropolitan, kilka zostało wypożyczonych z muzeów we Francji. Anglii, Szwajcarii i Australii, reszta pochodzi z prywatnych kolekcji w Stanach Zjednoczonych. To pierwsza tak duża wystawa prac Balthusa w Ameryce od 30 lat. Balthus, właśc. Balthasar Kłossowski de Rola urodził się 29 lutego 1908 r. w Paryżu. Jego rodzina przybyła tam z Wrocławia. „Jestem polskim szlachcicem, wywodzę się z polskiego rodu szlacheckiego. Mój ojciec przekazał mi ten sygnet z herbem Rola. Róża i lemiesze... Mówi się, że sięga niepamiętnych czasów” – zwykł mówić artysta. Zarówno jego ojciec, polski historyk sztuki Eryk Kłossowski herbu Rola, jak i matka, Elżbieta Dorothea Spiro, córka kantora z synagogi Pod Białym Bocianem Abrahama Baer Spiro, zajmowali się malarstwem. Również wuj Balthusa, Eugen Spiro, był malarzem. Po wybuchu pierwszej wojny światowej jego rodzina przeniosła się do Szwajcarii, odwiedziwszy uprzednio Niemcy. W 1924 Balthus wrócił do Paryża, gdzie rozpoczął studia artystyczne. Tam też odbyła się jego pierwsza wystawa. Malarstwo Balthusa, oryginalne i niepoddające się próbom klasyfikacji, należy do najbardziej pasjonujących zjawisk XX-wiecznej sztuki. Twórca zachowuje realizm, lecz malowane przez niego wnętrza i pejzaże miejskie bliskie są surrealizmowi. Właściwie nie przyłączył się do żadnej grupy ani szkoły. Częstym motywem jego dzieł są koty i młode dziewczęta. Ze względu na tematykę jego twórczość po dziś dzień budzi kontrowersję. Sam autor tłumaczył się, że to stan swobody i ufności właściwy dzieciństwu, stan radosnej niewinności. O swoim malarstwie mówił wręcz, że jest głęboko religijne, a sam fakt malowania uznawał za modlitwę. Oprócz obrazów tworzył także ilustracje książkowe oraz scenografie teatralne. Zmarł 18 lutego 2001 r. w Rossiniere w Szwajcarii. AT

„Balthus: Cats and Girls – Paintings and Provocations” Do 12 stycznia 2014 METROPOLITAN MUSEUM OF ART 1000 Fifth Ave. (przy 82 Ulicy) New York, NY 10028


2

już piątek co, gdzie, kiedy

PIĄTEK, 3 STYCZNIA Manhattan, NY – Amerykańska promocja naj-

nowszej książki Sławomira Cenckiewicza pt. „Wałęsa. Człowiek z teczki”. Na  spotkaniu z  autorem będzie możliwość kupienia książki. Godz.  7 wiecz. Wstęp wolny. Dom Weterana Polskiego, 119 E. 15 St. Inf. (212)  473-0580, info@pava-swap.org Newark, NJ – Polonijne kolędowanie z Golec uOrkiestra. Godz.  8 wiecz. Kościół św. Kazimierza,  91 Pulaski St. Bilety: (973)  344-2743.

SOBOTA 4 STYCZNIA Passaic, NJ – Polonijne kolędowanie z Golec uOr-

kiestra. Godz. 8 wiecz. Holy Rosary Church, 6 Wall St. Bilety: (973)  473-1578.

NIEDZIELA 5 STYCZNIA Clark, NJ – Polska Fundacja Kulturalna zaprasza

członków, sympatyków oraz okoliczną Polonię na tradycyjny koncert kolęd. W programie artystycznym wystąpią: Jarek Kaczyński, Halina  Makselan i  Dorothy Sobieska. Wspólne śpiewanie kolęd, opłatek, wigilijny bufet, kawa i ciasta. Po raz pierwszy specjalny program dla dzieci – spotkanie ze św. Mikołajem oraz prezenty. Rez. do 28 grudnia. Bilety: 25 dol. dorośli, 10 dol. dzieci i studenci. 177 Broadway. Hackensack, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich w  niedzielę, 5 stycznia, zaraz po mszy św. o godz. 11:00 na koncert polskich i  międzynarodowych kolęd w  niecodziennym opracowaniu na sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i  wiolonczelę (Daniel Mumm). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Józefa, 460 Hudson St. Wstęp wolny. Linden, NJ – Polonijne kolędowanie z Golec uOrkiestra. Godz. 7:30 wiecz. Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  131 Edgar Rd. Godz.  7:30 wiecz. Bilety (908)  862-1116. Ridgewood, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich o godz. 5:30 pm na  koncert polskich i  międzynarodowych kolęd w niecodziennym opracowaniu na sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i  wiolonczelę (Daniel Mumm). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Alojzego,  382 Onderdonk Ave. Wstęp wolny.

NIEDZIELA 12 STYCZNIA Copiague, NY – Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy na Long Island. Uroczysty finał w  audytorium przy  1 Molloy St. od  godz.  3:30 ppoł. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Inf. Beata Szczęch (631)  741-9697, beataszczech@hotmail.com i Marta Wesolowski (637) 774-7790 martawes@yahoo.com. Trenton, NJ – By pięknej polskiej tradycji stało się zadość zapraszamy wszystkich w  niedzielę  12 stycznia zaraz po  Mszy św. o  godz.  11:00 na  koncert polskich i  międzynarodowych kolęd w  niecodziennym opracowaniu na  sopran (Małgorzata Kellis), flet (Barbara Błońska), skrzypce (Agata Manka) i  wiolonczelę (Wojciech Szczęch). Oprócz muzyki będą mogli Państwo usłyszeć kilka ciekawostek o historii poszczególnych kolęd. Kościół św. Jadwigi,  872 Brunswick Ave. Wstęp wolny.

NIEDZIELA 16 MARCA Manhattan, NY – Koncerty w Church of the Epi-

phany: Koncert z okazji Dnia św. Patryka, Epiphany Adult Choir & Guest Artists. Godz.  3 ppoł.  239 E.  21 St.

SOBOTA, 1 LUTEGO Garfield, NJ – 17. Bal Podróżnika. Temat prze-

wodni balu to Afryka, a gośćmi specjalnymi – jego królewska mość lew w  towarzystwie lampartów, małp, zebr i  innych mieszkańców Sarangeti. Przybyć ma również „delegacja” Masajów, ale największą niespodzianką będzie Polka – podróżniczka z  Zanzibaru. Godz.  7 wiecz. Sala balowa Royal Manor, 454 Midland Ave. Inf. www.odkrywcy.com, (973)  473-1249.

NIEDZIELA 8 CZERWCA Manhattan, NY – Koncerty w  Church of the

Epiphany: Hymns of Praise and Joy Epiphany Adult Choir & Contemporary Choir. Godz. 3 ppoł.  239 E.  21 St.

nowy dziennik Piątek 3 stycznia 2014

właśnie trwają DO PIĄTKU, 17 STYCZNIA Ridgewood, NY – Wystawa prac krakowskie-

go artysty Jacka Sroki "Raw Beauty". EmArt Gallery, 61-50 Palmetto St.

NIEDZIELE: Manhattan – Sanktuarium Matki Bożej z Gó-

ry Karmel zaprasza na mszę św. w  języku polskim. W  każdą niedzielę o  godz.  2:30 ppoł. Parafia mieści się  448 E.  116 St. pomiędzy  1 Ave. a  FDR. Serdecznie zapraszamy.

PONIEDZIAŁKI Greenpoint, NY – Eco Kids Craft: Chcesz na-

uczyć swoje dziecko szacunku do Matki Ziemi? Zabawa, rozwój kreatywności, pomysłowość, nowi przyjaciele. Dla każdego niezależnie od  budżetu, za  donacją. Godz.  6-6:  45. Awakening NY,  607 Manhattan Ave. Inf. (718)  349-1380, info@awakeningny.com. Wallington, NJ – W każdy poniedziałek od 6:30 do 7:30 wiecz. w Civic Center odbywają się zajęcia gimnastyczne dla dorosłych. Można się zrelaksować i poćwiczyć z innymi przy muzyce. Trzeba przynieść swoją matę albo ręcznik i  ciężarki. Koszt zajęć to  2 dol.  24 Union Blvd.

WTORKI Hackensack, NJ – „Schudnij zdrowo”, spotka-

nia klubu zdrowego żywienia prowadzone są przez lekarza Janusza Witkowskiego, posiadającego duże doświadczenie w problematyce zdrowego żywienia, wspieranego przez redaktorów „Nowego Dziennika” – Tomasza Deptułę i  Janusza Szlechtę. W  spotkaniach tych mogą uczestniczyć osoby w  każdym wieku, mające kłopoty z  nadwagą, czy też problemy zdrowotne. Parafia św. Józefa,  460 Hudson St. Inf. (212)  5942266 wew.  113 lub  120.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA Newark, NJ – Parafia św. Kazimierza Króle-

wicza zaprasza na czuwanie nocne w  kościele. Godz. 8 wiecz. Możliwość spowiedzi. Po czuwaniu spotkanie przy kawie i ciastku. 91 Pulaski St.

REKLAMA

WTORKI I SOBOTY Manhattan, NY – Wspólnota Odnowy w Du-

chu Âwi´tym Lew Judy zaprasza na rozwa˝anie S∏owa Bo˝ego we wtorki o  godz.  7:  15 wiecz. oraz na msz´ Êw. i spotkanie modlitewne w sobot´ o godz. 8 wiecz. w koÊciele Êw. Stanis∏awa B. M., 101 East 7th Street. Inf. (347) 416–2536, odnowany@earthlink.net.

ŚRODY Greenpoint, NY – Brooklyn Public Library, od-

dział na Greenpoincie (107 Norman) zaprasza na  konwersacje w  języku angielskim. Konwersacje na Greenpoincie odbywają się w środy 6–7 wiecz. Nie ma potrzeby zapisywania się, spotkania są nieodpłatne. Inf. (718)  349–8504, (718)  486–3365. Hempstead, NY – Chór im. K. Ogiƒ skiego zaprasza na  próby Êpiewania m´˝czyzn zamieszka∏ych na  Long Island. Próby odbywajà si´ w  ka˝dà Êrod´ o  godz.  7 wiecz. w  Polskim Domu Narodowym przy  329 Peninsula Blvd. Inf. (516)  671–6072, (516)  822–0358, (718)  208–8818. oraz w  soboty i  niedziele w  godz.  11 rano do  5 ppoł.

CZWARTKI Greenpoint, NY – Zapracowana Mamo, zadbaj

o swoją formę na zajęciach jogi podczas gdy twoje dziecko będzie się bawiło z rówieśnikami pod naszą opieką. Zajęcia w  każdy czwartek  4-5 ppoł. Pierwsze zajęcia gratis. W Awakening NY doceniamy ciebie i twoje maleństwo i wiemy jak trudne jest utrzymanie regularnej praktyki szczególnie jogi pośród zmieniania pieluch i  robienia jedzenia. Awakening, NY, 607 Manhattan Ave. Inf., rez. (718)  349-1380, www.AwakeningNY.com

PIĄTKI Brooklyn, NY – Polsko-Amerykański Zespół

Folklorystyczny poszukuje miłośników tańca ludowego!. Zapraszamy młodzież, byłych członków zespołów folklorystycznych w Polsce i USA na  zajęcia taneczne. Godz.  8:  15 wiecz. Zajęcia są bezpłatne. Polski Dom Narodowy Warsaw, 261 Driggs Ave.,  3 piętro. Inf. www.pafdc.org.

LEON FUKS

ŚRODA, 8 STYCZNIA Brooklyn, NY – Spotkanie z poetką prof. Anną

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

wi 30 lat praktyki zawodowej Mó sku PonadProfesjonalne usługi l o p dla osób indywidualnych, firm i korporacji. o p • Rozliczenia podatkowe INCOME TAX,

Frajlich, autorką tomiku wierszy "Łodzią jest i jest przystanią". Godz. 6:30 wiecz. Brooklyn Public Library, 107 Norman Ave.

CZWARTEK 9 STYCZNIA

w tym lata ubiegłe • Rozliczanie podatków dla korporacji i spółek • Konsultacje dla nowych biznesów • Reprezentacja w IRS (przy kontrolach podatkowych) • Finansowe planowanie i porady podatkowe • Księgowość dla biznesów

Manhattan, NY – Projekcja filmu „Imagine” w reż. Andrzeja Jakimowicza. Godz. 9 wiecz. Tribeca Film Center, 375 Greenwich St. Wstęp wolny. rejestracja obowiązkowa http://www.eventbrite.com/o/polish-filmmakers-nyc-2867880615

SOBOTA 11 STYCZNIA Greenpoint, NY – Polski Klub Żeglarski w No-

• Amerykańskie rozliczenia dla osób mieszkających poza USA

wym Jorku zaprasza na Bal Pirata. Zagra zespół CasaBlanca. W programie loteria fantowa. Bilety 80 dol. dla członków 70 dol. Centrum Polsko-Słowiańskie,  176 Java St. Inf. (646)  642-550.

31-53 Crescent St. Astoria NY 11106 Tel. 718.726.6080

Fax. 718.726.8722

REDAGUJE: ANNA TARNAWSKA, AT@DZIENNIK.COM

W KAŻDĄ ŚRODĘ OGŁOŚ SIĘ ZA DARMO NIERUCHOMOŚCI

W DODATKU NIERUCHOMOŚCI* *Promocja dla osób prywatnych. Obowiązują inne zasady dla brokerów i agentów, w sprawie szczegółów proszę o kontakt z działem Marketingu.


już piątek

nowy dziennik Friday, January 3, 2014

PIĄTEK 03.01. 00:10 01:00 01:30 02:00 04:30 04:45 05:00 05:40 06:00 06:25 06:35 06:50 07:50 08:35 08:50 09:25 09:55 10:55 11:20 11:30 11:45 11:55 12:50 13:20 13:50 14:00 14:25 14:35 14:40 14:50 15:45 16:00 16:45 18:45 19:10 19:15 19:50 20:00 20:25 20:30 20:45 21:35 22:10 22:20 22:55

Byłem wszędzie. Olgierd Budrewicz; film dok. Nieustraszeni; reportaż Tajemnice Wiklinowej Zatoki - odc. 3/7 - Szafir Pytanie na śniadanie Od Sylwestra do Sylwestra; report. Polonia w Komie - Włochy - Maciek Polonia 24 Galeria - odc. 81 Barwy szczęścia - odc. 986 Łamigłówka - Pomnik Historii 5 Wiadomości M jak miłość - odc. 1017 Komisarz Alex - odc. 18 (seria II, odc. 5) Zapiski Łazęgi - Resko Mój pierwszy dzień; cykl dok. Złotopolscy - odc. 850 - Alimentare znaczy jeść Disco Sylwester z Dwójką. Wrocław 2013; koncert Galeria - odc. 81; Polonia w Komie - Włochy - Maciek Teleexpress Łamigłówka - Pomnik Historii 5 Laskowik & Malicki Niedziela Wieczór Barwy szczęścia - odc. 986 Gąssowski świątecznie; koncert Dobranocka - Przypadki zwierzojeża Wiadomości Sport; Pogoda Łamigłówka - Pomnik Historii 5 Kalipso; film TVP Polonia w Komie - RPA - Pomnik Katyński Polonia 24 Senność - film prod. pol.; reż.:Magda Piekorz Galeria - odc. 81 Łamigłówka - Pomnik Historii 5 Tajemnice Wiklinowej Zatoki - odc. 3/7 - Szafir Dobranocka za oceanem - Przypadki zwierzojeża Wiadomości Sport Pogoda Kalipso; film prod. pol.; reż.:Adek Drabiński Polonia 24 Polonia w Komie - RPA - Pomnik Katyński Barwy szczęścia - odc. 986 Senność - film prod. pol.; reż.:Magda Piekorz

SOBOTA 04.01. 00:40 Złotopolscy - odc. 847-850 02:25 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - 34. Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 2013 02:55 Polonia 24 03:40 Załoga Eko - II - odc. 18 - Na ścieżce...; mag. 04:05 Ciepło na lata - Co to jest budownictwo energooszczędne?; mag. 04:25 Bohdan Trzymaj się ! benefis Bohdana Łazuki 05:20 Więzy krwi - odc. 2/13 06:10 Łamigłówka - konkurs 06:20 Pamiętaj o mnie 06:40 Bezpośrednie połączenie - film pord. pol. ; 07:30 Makłowicz w podróży - Podróż 37 Norwegia; 08:00 Koniec świata u Nowaków; spektakl teatralny; 09:05 Gry wojenne - cz. 1; cykl dok. 09:50 Polonia w Komie - Vanvatu - Kryza 10:00 Kulturalni PL; mag. 11:00 Słownik polsko-polski - talk-show prof. Miodka 11:25 Łamigłówka - konkurs 11:30 Teleexpress 11:55 M jak miłość - odc. 1018 12:50 Warsztat - Koncert Gala PPA Wrocław cz. 1 13:45 Dobranocka - Kulfon co z ciebie wyrośnie 14:00 Wiadomości 14:25 Sport 14:30 Pogoda 14:45 Czas honoru - odc. 65 “Dwa dni do wolności” 15:35 Pamiętaj o mnie 16:00 Polacy tu i tam - Mag. polonijny 16:40 Deja vu; film prod. pol.; reż.:J. Machulski 18:30 Przebojowa noc odc. 25 D

O

D

18:45 18:50 19:45 20:00 20:20 20:25 20:35 21:25 21:45 22:20

Łamigłówka - konkurs M jak miłość - odc. 1018 Dobranocka za oceanem - Kulfon Wiadomości Sport Pogoda Czas honoru - odc. 65 “Dwa dni do wolności” Pamiętaj o mnie Polacy tu i tam - Mag. polonijny (29); mag. Deja vu; film prod. pol.; reż.:Juliusz Machulski

08:55 Opole na bis - Tylko hity! Opole2012 - odc. 12 Najlepsze z najlepszych; koncert 09:20 Ostatnia akcja - film prod. pol. 10:55 Galeria - odc. 82 11:20 Polonia w Komie 11:30 Teleexpress 11:40 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 11:40 Sami swoi po latach 11:55 Makłowicz w podróży - Podróż 37 Norwegia 12:25 Saga rodów; mag. 12:50 Barwy szczęścia - odc. 987 13:25 Cafe Historia - Czas i historia zegarka; pr. publ. 13:45 Dobranocka - Miś Uszatek - Ślizgawka 14:00 Wiadomości 14:25 Sport 14:40 Pogoda 14:45 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 14:50 Opowieści weekendowe: Dusza śpiewa; film prod. pol.; reż.:Krzysztof Zanussi 16:00 Polonia 24 16:45 Ja wam pokażę! - film prod.; reż.:Denis Delic 18:45 Galeria - odc. 82 19:10 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie 19:15 Znak Orła - odc. 1 - Edukacja 1308 19:45 Dobranocka za oceanem - Miś Uszatek 20:00 Wiadomości 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:45 Opowieści weekendowe: Dusza śpiewa; film prod. pol.; reż.:Krzysztof Zanussi 21:45 Polonia 24 22:20 Barwy szczęścia - odc. 987 22:50 Polonia w Komie 22:55 Ja wam pokażę!; film prod. pol.; reż.:Denis Delic

NIEDZIELA 05.01. 00:05 01:55 02:20 02:50 03:00 03:05 03:40 04:10 05:15 05:30 05:50 05:55 06:00 06:10 06:45 07:00 08:20 09:20 09:50 10:05 10:25 10:55 11:25 11:30 11:50 12:45 13:40 14:00 14:25 14:30 14:45 15:40 16:00 17:00 18:05 18:35 18:45 18:50 19:40 20:00 20:20 20:25 20:40 21:30 21:50 22:45 23:40

Galeria - odc. 78-81 Sami swoi po latach Polacy tu i tam - Mag. polonijny Zapiski Łazęgi - Resko; felieton Łamigłówka - konkurs Trzy Szalone Zera odc.11 Ziarno Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później odc. 15/15 - Drzewo, czyli cel w życiu Pamiętaj o mnie Saga rodów; mag. Polonia w Komie Między ziemią a niebem Anioł Pański Między ziemią a niebem Pod Tatrami; cykl report. Transmisja Mszy Świętej - z kościoła pw. Bogurodzicy Maryi w Warszawie Laskowik & Malicki Niedziela Wieczór Okrasa łamie przepisy - Kiszona kapusta Alchemia zdrowia i urody; mag. Skarby prowincji - Zamarte; cykl report. Dzika Polska - Bóbr z Wami; serial dok. Made in Poland; teleturniej Łamigłówka - konkurs Teleexpress M jak miłość - odc. 1019 Bohdan Trzymaj się ! benefis Bohdana Łazuki Dobranocka - Król Maciuś Pierwszy s. I - odc. 3 Wiadomości Sport Pogoda Ranczo - odc. 89 - Czas konspiry Pamiętaj o mnie Tygodnik.pl; mag. Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później odc. 15/15 - Drzewo, czyli cel w życiu Dzika Polska - Bóbr z Wami; serial dok. Ciepło na lata - Co to jest budownictwo energooszczędne?; mag. Łamigłówka - konkurs M jak miłość - odc. 1019 Dobranocka za oceanem - Król Maciuś Pierwszy s. I - odc. 3 - Wyspa niezgody Wiadomości Sport Pogoda Ranczo - odc. 89 - Czas konspiry Pamiętaj o mnie Tygodnik.pl; mag. Kulturalni PL; mag. Saga rodów; mag.

WTOREK 07.01. 00:55 01:25 02:00 04:30 04:45 05:00 05:40 06:00 06:25 06:35 06:50 07:50 08:20 08:45 09:50 10:20 10:55 11:20 11:30 11:50 11:55 12:50 13:25 13:45 14:00 14:25 14:40 14:45 14:50 15:45 16:00 16:45 17:25 18:10 18:45 19:10 19:15 19:45 20:00 20:25 20:35 20:45 21:35

PONIEDZIAŁEK 06.01. 00:10 01:05 01:25 02:00 02:55 03:45 04:45 05:00 05:25 05:50 05:55 07:30 08:25 A

T

Disco Sylwester z Dwójką. Wrocław 2013; koncert Nożem i widelcem Znak Orła - odc. 1 - Edukacja 1308 Tygodnik.pl; mag. Swinging with Sinatra Jarek Wist & Krzysztof Herdzin Big Band; koncert Kulturalni PL; mag. Polonia w Komie Galeria - odc. 82 Barwy szczęścia - odc. 987 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Orszak Trzech Króli Ranczo - odc. 89 - Czas konspiry Made in Poland; teleturniej E

K

|

T

E

L

E

Słownik polsko<\@>polski Banda Rudego Pająka - Pechowy mecz Pytanie na śniadanie Cafe Historia - Czas i historia zegarka; pr. publ. Polonia w Komie Polonia 24 Galeria - odc. 83 Barwy szczęścia - odc. 988 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Wiadomości Czas honoru - odc. 65 “Dwa dni do wolności” Dzika Polska - Bóbr z Wami; serial dok. Brat Hanki w Kanadzie Pr. rozrywk. Złotopolscy - odc. 851 - Rozwód jak w banku Królowa brytyjskich szpitali - The Great Ormond Street Galeria - odc. 83 Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /1/ Warsztat - Koncert Gala PPA Wrocław cz. 1 Barwy szczęścia - odc. 988 Lalka. Wspomnienia Dobranocka - Eliasz i Pistulka - odc. 1 - Buty Wiadomości Sport Pogoda Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /1/ Ojciec Mateusz - odc. 118 - Znikająca asystentka Polonia w Komie Polonia 24 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Hala odlotów Nie ma jak Polska Galeria - odc. 83 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /1/ Banda Rudego Pająka - Pechowy mecz Dobranocka za oceanem - Eliasz i Pistulka Wiadomości Sport Pogoda Ojciec Mateusz - odc. 118 - Znikająca asystentka Polonia 24 W

I

Z

Y

J

N

O

22:10 22:20 22:55 23:25 23:45

Polonia w Komie Barwy szczęścia - odc. 988 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Brat Hanki w Kanadzie Polska i świat z historią w tle - Tajemnica podziemnego miasta; cykl report.

ŚRODA 08.01. 00:05 01:05 01:25 02:00 04:35 04:50 05:00 05:40 06:00 06:25 06:35 06:50 08:00 08:30 08:55 09:30 09:50 10:15 10:55 11:20 11:30 11:50 11:55 12:50 13:25 13:45 14:00 14:30 14:40 14:45 14:50 15:45 16:00 16:45 17:42 18:15 18:45 19:10 19:15 19:45 20:00 20:25 20:35 20:45 21:35 22:10 22:20 22:50 23:35 23:45

Świat się kręci; widow. publicyst. Ex Libris - 152; mag. Gruby - odc 7/7 W podziemiach klasztoru Pytanie na śniadanie Flesz historii; cykl reportaży Polonia w Komie Polonia 24 Galeria - odc. 84 Barwy szczęścia - odc. 989 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Wiadomości Opowieści weekendowe: Dusza śpiewa; film prod. pol.; reż.:Krzysztof Zanussi Nie ma jak Polska Sztuka życia - odc. 57, Dorota Kamińska Po prostu - program Tomasza Sekielskiego Notacje - Ewa Krasnodębska. W teatrze nigdy nie pytałam o pieniądze; cykl dok. Złotopolscy - odc. 852 - Malowanie Kocham Kino - mag. filmowy Grażyny Torbickiej Galeria - odc. 84 Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Bohdan Trzymaj się ! benefis Bohdana Łazuki Barwy szczęścia - odc. 989 Wilnoteka; mag. Dobranocka - Wyprawa profesora Gąbki Wiadomości Sport Pogoda Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /6/ Siostry - odc. 2/13 - Karolek Polonia w Komie Polonia 24 Kabaretowy Klub Dwójki Życie zaczyna się od tańca - odc. 1 Made in Poland; teleturniej Galeria - odc. 84 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /6/ Gruby - odc 7/7 W podziemiach klasztoru; Dobranocka za oceanem - Wyprawa prof. Gąbki Wiadomości Sport Pogoda Siostry - odc. 2/13 - Karolek Polonia 24 Polonia w Komie Barwy szczęścia - odc. 989 Kabaretowy Klub Dwójki Zapiski Łazęgi - Piąta strona gryfickiego rynku Wilnoteka; mag.

CZWARTEK 09.01. 00:05 01:00 01:25 02:00 04:35 05:00 05:40 06:00 06:25 06:35 06:50 07:45 08:45 09:15 09:35

|

Świat się kręci; widow. publicyst. Sztuka życia - odc. 57, Dorota Kamińska Gwiezdny Pirat - odc. 4/7 - Porwanie Pytanie na śniadanie Polska i świat z historią w tle - Motoryzacja w konspiracji; cykl report. Polonia 24 Galeria - odc. 85 Barwy szczęścia - odc. 990 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /7/ Wiadomości M jak miłość - odc. 1018 Siostry - odc. 2/13 - Karolek Życie zaczyna się od tańca - odc. 1 Ciepło na lata - Co to jest budownictwo energooszczędne?; mag. Złotopolscy - odc. 853 - Remont nie jest najważniejszy R

O

Z

R

Y

W

K

10:00 10:55 11:20 11:30 11:45 11:55 12:50 13:25 13:45 14:00 14:25 14:40 14:45 14:55 15:45 16:00 16:45 17:40 18:25 18:45 19:10 19:15 19:45 20:00 20:25 20:35 20:45 21:35 22:10 22:20 22:55 23:35 23:50

3

Tygodnik Kulturalny Galeria - odc. 85 Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /7/ Kabaretowy Klub Dwójki; widow. rozrywk. Barwy szczęścia - odc. 990 Informacje kulturalne Dobranocka - Mały pingwin Pik-Pok w ZOO Wiadomości Sport Pogoda Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /7/ Komisarz Alex - odc. 19 (seria II, odc. 6) Polonia w Komie Polonia 24 Determinator - odc. 10/13 Gry wojenne - cz. 2 Notacje - Ewa Krasnodębska. W teatrze nigdy nie pytałam o pieniądze; cykl dok. Galeria - odc. 85 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /7/ Gwiezdny Pirat - odc. 4/7 - Porwanie Dobranocka za oceanem - Mały pingwin Pik-Pok Wiadomości Sport Pogoda Komisarz Alex - odc. 19 (seria II, odc. 6 Polonia 24 Polonia w Komie Barwy szczęścia - odc. 990 Gry wojenne - cz. 2; cykl dok. Notacje - Ewa Krasnodębska. Informacje kulturalne

PIĄTEK 10.01. 00:10 01:00 01:30 02:00 04:40 05:00 05:40 06:00 06:25 06:35 06:50 07:50 08:35 08:50 09:25 10:00 10:55 11:20 11:30 11:50 11:55 12:50 13:20 13:50 14:00 14:30 14:35 14:40 14:50 15:45 16:00 16:45 18:45 19:10 19:15 19:45 20:00 20:25 20:30 20:45 21:40 22:15 22:20 22:55 O

Świat się kręci; widow. publicyst. Serce Łodzi Tajemnice Wiklinowej Zatoki - odc. 4/7 Pytanie na śniadanie Wilnoteka; mag. Polonia 24 Galeria - odc. 86 Barwy szczęścia - odc. 991 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /8/ Wiadomości M jak miłość - odc. 1019 Komisarz Alex - odc. 19 (seria II, odc. 6) Zapiski Łazęgi - Piąta strona gryfickiego rynku Mój pierwszy dzień; cykl dok. Złotopolscy - odc. 854 - Zemsta Moniki Hala odlotów Galeria - odc. 86 Polonia w Komie Teleexpress Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /8/ Laskowik & Malicki Niedziela Wieczór; Barwy szczęścia - odc. 991 Słownik polsko<\@>polski Dobranocka - Przypadki zwierzojeża Wiadomości Sport Pogoda Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /8/ Na dobre i na złe - odc. 541 - O włos Polonia w Komie Polonia 24 Dolina Issy - film prod. pol. Galeria - odc. 86 Łamigłówka - Zimowe Igrzyska Olimpijskie /8/ Tajemnice Wiklinowej Zatoki - odc. 4/7 Dobranocka za oceanem - Przypadki zwierzojeża Wiadomości Sport Pogoda Na dobre i na złe - odc. 541 - O włos Polonia 24 Polonia w Komie Barwy szczęścia - odc. 991 Dolina Issy - film prod. pol. W

Y


już piątek

nowy dziennik Piątek 3 stycznia 2014

nowa produkcja w met: „falstaff”

Komediowa opera liryczna w trzech aktach, autora „Aidy” i „Otella”, czyli Giuseppe Verdiego. Libretto według „Wesołych kumoszek z Windsoru” i „Henryka IV” Williama Szekspira napisał Arrigo Boito. Premiera opery odbyła się 9 lutego 1893 roku w La Scali w Mediolanie i z miejsca przyniosła wielki sukces, chwalona przez krytyków z powodu wyrafinowanego smaku utworu i pewnych nowinek melodycznych. Akcja toczy się w Windsorze, wAnglii, za panowania Henryka IV, na przełomie XIV i XV w. AKT 1 Odsłona 1 W gospodzie „Pod Podwiązką” przy kuflu siedzi stary, gruby szlachcic, John Falstaff i zastanawia się jak zdobyć pieniądze. Obok niego słudzy Bardolf i Pistol oraz oberżysta. Zjawia się dr Caius oskarżając szlachcica o to, że pobił jego służących i zajeździł jego konia. Falstaff zaprzecza, a po wyjściu doktora wzywa swych służących, Bardolfa i Pistola, do odniesienia listów z wyznaniami miłosnymi do bogatych mężatek Alicji Ford i Meg Page. Słudzy odmawiają, utrzymując, że byłoby to wbrew honorowi. Rozgniewany Falstaff wygłasza tyradę, z której wynika, że od honoru jeszcze nikt nie utył, po czym wypędza obu służących, a listy każe odnieść giermkowi Robinowi. Odsłona 2 DoAlicji Ford przybywa jej przyjaciółka Meg Page, aby jej pokazać list miłosny od Falstaffa. Okazuje się, że pani Ford otrzymała identyczny list. Obie damy postanawiają, przy pomocy znajomej, pani Quickly, dać nauczkę „adoratorowi”. Zjawia się Fenton ubiegający się o rękę Anusi, a na koniec Bardolf i Pistol, którzy opowiadają Fordowi o zamiarach swego pana. Kobiety z jednej strony, a mężczyźni z drugiej, zmawiają się przeciwko Falstaffowi, przy czym żadna ze stron nie zdradza swych planów. AKT 2 Odsłona 1 Falstaff siedzi w gospodzie. Wchodzą Bardolf i Pistol prosząc o ponowne przyjęcie do służby i anonsują wizytę pani Quickly, która zgodnie z planem zaprasza Falstaffa w imieniu pani Ford na randkę. W chwilę po jej wyjściu słudzy wprowadzają nieznanego mężczyznę, który przedstawia się jako „pan Fontana” i prosi Falstaffa, by ten pomógł zorganizować schadzkę z Alicją Ford, obiecując w zamian kiesę za złotem. Falstaff odpowiada Fontanie, że sam jest umówiony z panią Ford, nie wiedząc, że Fontana to sam Ford, który przybył

w przebraniu dla zbadania sprawy, przekonany, że żona chce go zdradzić. Odsłona 2 Dom Forda. Pani Quickly zdaje damom relację z wizyty w gospodzie. Wszyscy kryją się, bo właśnie nadchodzi Falstaff. Zastaje Alicję rozmarzoną, z lutnią w rękach, ale jego zaloty przerywa pani Quickly, która wbiega i mówi, że przyszła Meg Page. Ukryty za zasłoną Falstaff słyszy, jak pani Page opowiada, że Ford coś podejrzewa i jest wściekły. Wpada Ford, a wraz z nim dr Cajus, Fenton, Bardolf i Pistol. Gdy zazdrosny mąż wybiega, by szukać Falstaffa, przyjaciółki chowają go w koszu na bieliznę. Biegający po domu Ford słyszy w pewnej chwili odgłos pocałunku. Dopada zasłony, lecz zamiast Alicji i Falstaffa zastaje Anusię i Fentona. Wypędza go za drzwi, szukając Falstaffa. Tymczasem kosz, w którym ukrył się Falstaff, służący wrzucają do strumienia. AKT 3 Odsłona 1 Falstaff, popijając wino przed gospodą, rozmyśla o swej niefortunnej przygodzie. Uważa, że padł ofiarą złośliwego żartu, ale znów daje wiarę słowom pani Quickly, która w imieniu Alicji wyznacza mu miejsce schadzki – o północy pod wielkim dębem w parku. Plany dam zdołali po części podsłuchać mężczyźni, którzy postanawiają również udać się do parku i dać nauczkę Falstaffowi i wydać Anusię za doktora Cajusa. Ich rozmowę podsłuchała pani Quickly. Odsłona 2 Noc w parku. Anusia pojawia się przebrana za królową elfów. Pani Ford przebrała Fentona tak, by wyglądał jak doktor Cajus, a w anusine suknie pachołka Berdolfa. Pod dębem zjawia się Falstaff. Podchodzi do niego Alicja, ale znów nie ma czasu na miłosne wyznania, bo nagle zjawia się pani Page. Obie uciekają. W ich miejsce nadchodzi przebrana za Tytanię Anusia w otoczeniu orszaku elfów, które rzucają się na Falstaffa i biją bez miłosierdzia. Gdy szlachcic zaczyna błagać o łaskę odstępują go. Nadchodzą mężczyźni prowadząc obie młode pary. Wychodzi na jaw, że Ford w ciemnościach pobłogosławił Anusię i Fentona, musi więc teraz dać zezwolenie na ich ślub, zaś niewiasta, którą wybrał Cajus, okazuje się przebranym Bardolfem. THE METROPOLITAN OPERA Piątek, 3 stycznia, godz. 7:30 wiecz. Poniedziałek, 6 stycznia, godz. 7:30 wiecz. Sobota, 11 lutego, godz. 8 wiecz. Bilety: www.metoperafamily.org

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

„la grande bellezza”

Alternatywa dla amerykańskich superprodukcji. Historia starzejącego się dziennikarza (w tej roli Toni Servillo), który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina swoją pełną namiętności i bezpowrotnie utraconą młodość w bezowocnym poszukiwaniu wielkiego piękna. Jego wędrówki wyznaczają piękne obrazy zblazowanej rzymskiej arystokracji, współbrzmiące z doskonałą muzyką. Za kompozycje odpowiada włoski kompozytor Lele Marchitelli.

Reżyserem filmu jest Paolo Sorrentino. Film został zadedykowany Giuseppe D'Avanzo, graczowi rugby, dziennikarzowi i przyjacielowi Sorrentino, który zmarł w trakcie produkcji. „La Grande Bellezza” KEW GARDENS CINEMAS 81-05 Lefferts Blvd. Inf. www.kewgardenstheatre.com LINCOLN PLAZACINEMA,1886 Broadway. Inf. www.lincolnplazacinema.com ANGELIKA FILM CENTER,18 West Houston St. Inf. www.angelikafilmcenter.com

muzyka

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

4

W tym roku wypadają dziesiąte urodziny jednego z najsłynniejszych nowojorskich festiwali jazzu. Nadchodząca edycja zaskoczy nas występami takich gwiazd gatunku, jak Bobby Previte's Terminals, John Medeski, Nels Cline, So Percussion (7 stycznia), Robert Glasper i Jason Moran (8 stycznia). W sumie zaprezentuje się ponad 400 artystów z 90 grup muzycznych. Winter Jazz Fest Czwartek 7 stycznia–sobota 11 stycznia Wtorek, 7 stycznia godz. 8 wiecz. i czwartek, 9 stycznia godz. 7 wiecz. LE POISSON ROUGE, 158 Bleecker St. Środa, 8 stycznia godz. 8 wiecz. THE TOWN HALL, 123 W 43 St. Pozostałe dni różne lokalizacje Inf. www.winterjazzfest.com Bilety 10-45 dol (cały dzień) lub cały festiwal (35-95 dol.)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


już piątek

nowy dziennik Friday, January 3, 2014

5

cirque eloize „cirkopolis”

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

Współczesna grupa cyrkowa z Montrealu przebywa w Nowym Jorku ze swoim najnowszym spektaklem. Stwierdzenie, że "Cirkopolis" to połączenie akrobacji i tańca na tle projekcji wideo jest niewystarczające, by oddać charakter widowiska. Jest to przejmujące połączenie teatru, tańca współczesnego, oryginalnej muzyki i sugestywnych projekcji z najwyższej klasy umiejętnościami cyrkowymi. Opowiedziana na przykładzie losu samotnego urzędnika (doskonała rola Ashley Carr) alegoria walki jednostki z wysysającym ją systemem jest odpowiednia w odbiorze także dla najmłodszej części widowni. Utrzymany w klimacie czarno-białej estetyki nawiązuje do kultowych filmów Terry'ego Gilliama "Brazil" i "Metropolis" Fritza Lang'a. Spektakl przeplatają żywiołowe eksplozje barw towarzyszące akrobatycznym wyczynom. Zobaczymy w nich Angelikę Bongiovonni na cyrkowym kole i uwodzącą Dominique Bouchard. Ale "Cirkopolis" to przed wszystkim zbiorowe popisy całego dwunastoosobowego zespołu utalentowanych artystów. Za reżyserię odpowiadają Jeannot Painchaud i Dave St Pierre. Cirque Eloize "Cirkopolis" Do niedzieli 5 stycznia SKIRBALL CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 566 LaGuardia Pl, New York, NY 10012 Inf. (212) 352-3101, www.nyuskirball.org. Bilety 40-80 dol.

recenzja dawid kwiatkowski „9893” Moim marzeniem na rok 2014 jest spoj rze nie „oko w oko” z producentem i wydawcą tego właśnie debiutanta. Dlaczego musimy naśladować Justina Biebera czy Bruno Marsa? Dlaczego nasza każda potencjalna gwiazda musi kojarzyć się nam z podróbką megaprodukcji Disneya? Nie do przeskoczenia! Dlatego też tacy młodzi wykonawcy jak Kwiatkowski na pewno muszą mieć w głowie biznesplan na przyszłą wspinaczkę na szczyt. A nie myśleć np. o festiwalu Eurowizji. W głosie Kwiatkowskiego słychać spory potencjał, ale radziłbym mu, aby dał sobie spokój z poradami od znawców wytwórni płytowych. Jeżeli Dawid postanowi kontynuować wspinaczkę na wymarzony szczyt, musi uzbroić się w cierpliwość i dojść do poziomu, kiedy to on będzie dyktować swoje warunki. Długa droga, ale może rzeczywiście wyrośnie nam polska gwiazda a la Justin Bieber, choć jemu wody gazowanej nie zabrakło. Dobrze, że istnieją takie programy, jak chociażby „Mam Talent”, gdyż to właśnie tam rodzą nam się nowe gwiazdeczki. I ubolewam, że kariera większości z nich kończy się na porannym talk show z Flipem i Flapem. Płyta jest dla mnie zaskoczeniem. Dawid Kwiatkowski tymczasem nie kojarzył nam się z produkcjami, które wywołują gęsią skórkę, lecz postanowiłem z ciekawości odsłuchać ten krążek. Zaskoczenie ogromne. Superskala głosowa Kwiatkowskiego, również. Jego piosenki to wpadające w ucho nowoczesne klimaty. Tak modna dziś elektronika jest dozowana dość oszczędnie. Wydaje się, że muzyka na „9893”” była pisana tak, by spodobała się możliwie jak najszerszemu kręgowi odbiorców. Na tej płycie Kwiatkowskiego szybko można znaleźć utwór na miarę hitu, który swoją muzyką urzekałby od pierwszego słuchania, jak chociażby „Mój świat”, gdzie natychmiast słychać, gdzie popłyną dźwięki z zawartości reszty materiału. Andrzej Zieliński REDAGUJE: ANNA TARNAWSKA, AT@DZIENNIK.COM

Jego rzeźbę „Love” znają chyba wszyscy. Stojąca przy 1359 Avenue of the Americas stała się jedną atrakcji artystycznych i turystycznych Manhattanu. Jednak, czy wiemy coś więcej o jej twórcy? Urodzony w 1928 r. Robert Indiana (właśc. Robert Clark) jest ikoną amerykańskiego pop-artu. Pierwszą, kompletną retrospektywę jego twórczości można oglądać w Whintey Museum of Art – tylko do 5 stycznia. Wystawa pokazuje ich przekrój i ewolucję prac Indiany: od nastrojów afirmatywnych, odwołujących się do fundamentalnych wartości jak miłość, śmierć, grzech, przebaczenie, po nowe rozumienie pojęcia „american dream” i zagadnienia suwerenności jednostki w pluralistycznych społeczeństwie. Indiana po raz pierwszy pojawił się na fali pop-artu we wczesnych latach 60. Jego prace, posługujące się żywą barwą i grubą kreską, sprawiają wrażenie „wytłuszczonych” z rzeczywistości. Tworzą encyklopedię znaków określających amerykańską rzeczywistość lat powojennych. Artysta posługuje się hasłami i symbolami, aby podkreślić amerykańską tożsamość i zaakcentować problemy społeczne i ludzkie, takie jak niesprawiedliwość rasowa. Jego twórczość pomogła określić epokę, a pionierskie przedstawienia tekstu utorowały drogę takich artystów jak: Lawrence Weiner czy Jenny Holzer. Wizytówką artysty i jego znakiem rozpoznawczym stała się jego instalacja „Love”. Praca postała w 1966 r. jako suma rozważań nad iluzorycznością miłości oraz rozczarowaniem, które przynosi. Fenomen rzeźby zasadza się na dynamicznie przechylonej literce „O”. Jest to jedno z najbardziej znanych dzieł sztuki XX wieku pod względem natłoku reprodukcji, symbol popkultury Projekt rzeźby „Love” powstał w 1964 jako bożonarodzeniowa pocztówka dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. W 1970 po raz pierwszy wystawiono gotową, wykonaną ze stali, rzeźbę.

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

nie tylko „love” – retrospektywa roberta indiany

Od 1975 stanowi ona stałą ekspozycję w Indianapolis Museum of Art. Sama rzeźba doczekała się wielu reprodukcji, a nawet kilku wersji obcojęzycznych. WGalerii Vittorio Emanuele II w Mediolanie stoi rzeźba „Amor”, zaś w Ogrodzie Sztuki w jerozolimskim Muzeum Izraela eksponowane jest dzieło „Ahava”. „Robert Indiana: Beyond the Love” Do środy 5 stycznia WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART 945 Madison Ave. przy 75 St. New York, NY 10021 Inf. (212) 570-3600, info@whitney.org


już piątek

6

PIĄTEK 03. 01. 00:20 00:45 02:05 02:25 02:50 03:35 04:20 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:00 07:20 07:50 08:15 10:50 11:35 12:15 13:00 13:15 14:00 14:45 15:40 16:00 16:25 16:50 17:35 18:20 19:10 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00

Ekomaniak w kuchni - serial dok., 11/13 Skarb - film prod. czesk. Co za tydzień - mag. Detektywi - serial fab.-dok. Wawa non stop - serial fab.-dok. Szpital - serial fab.-dok., 44/149 Rozmowy w toku Fakty Sport Pogoda Uwaga! Pan i Pani House - pr. rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 117/128 Serwis pogodowy Detektywi - serial fab.-dok. Na Wspólnej - serial, 1844 Dzień dobry TVN - mag. Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Wawa non stop - serial fab.-dok. Serwis pogodowy Dziedzictwo del Monte - telenowela, 117/128 Szpital - serial fabularno-dok., 44/149 Pan i pani Pells - telenowela, 87/160 Niezapomniane chwile 2013 - pr. rozrywk. Top wings - pr. rozrywk. Ulice świata - serial dok., 1/13 Dziedzictwo del Monte - telenowela, 118/128 Rozmowy w toku Szpital - serial fab.-dok., 45/149 Wawa non stop - serial fab.-dok. Fakt Sport Pogoda Uwaga! Powrót idioty - film prod. czesk., reż. Saša Gedeon 22:45 Top wings - pr. rozrywk. 23:15 Brygada antymafijna - serial, 1/12

SOBOTA 04. 01. 00:10 01:05 01:55 02:50 03:35 04:20 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:05 07:55 08:30 09:00 11:10 11:35 12:00 12:35 13:00

Czerwony Orzeł - serial, 17/18 Ugotowani -pr. kulin.-rozrywk. Napad - serial, 3 Wawa non stop - serial fab.-dok. Szpital - serial fab.-dok., 45/149 Rozmowy w toku Fakty Sport Pogoda Uwaga! Ulice świata - serial dok., 1/13 Miasto Kobiet Polska Jasienicy - Wróg publiczny - dok. 2/3 Magiel Towarzyski - pr. rozrywk. Sól i Pieprz - dok. Dzień dobry TVN Co za tydzień - mag. Maja w ogrodzie - pr. ogrod. Pascal po polsku - pr. kulin. Jazda /nie/ polska - pr. rozrywk. Prawo i medycyna II - serial, 15/22

nowy dziennik Piątek 3 stycznia 2014

13:55 Medycyna z kuchni - pr. porad. 14:15 Powrót idioty - film prod. czesk., reżyseria: Saša Gedeon 16:00 Polska Jasienicy - Wróg publiczny - dok., 2/3 16:50 Kobieta na krańcu świata - pr. podróż.-rozrywk. 17:15 Maskarada - dok. 18:10 Moulin Rouge, kabaret wszechczasów - dok. 18:55 Sablewskiej sposób na modę - pr. rozrywk. 19:30 W roli głównej - Danuta Stenka - pr. rozrywk. 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! 21:00 You can dance - Po prostu tańcz! 22:45 Klerycy - serial, 1/8 23:40 Gol - film prod. bryt., reż. Andrew Morahan

05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:00 07:20 08:15 10:50 11:35 12:15 13:00 13:15 14:00 14:45 15:40 16:25 16:50 17:35 18:25 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00

Sport Pogoda Uwaga! Jazda /nie/ polska - rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 118/128 Serwis pogodowy Polska Jasienicy - Wróg publiczny - dok., 2/3 Dzień dobry TVN - mag. Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Wawa non stop - serial fab.-dok. Serwis pogodowy Dziedzictwo del Monte - telenowela, 118/128 Szpital - serial fab.-dok. 45/149 Pan i pani Pells - telenowela, 88/160 Wiem, co jem i wiem, co kupuję - pr. lifestyl. 6/8 SOS Uroda - pr. rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 119/128 Rozmowy w toku Pasteur - film prod. fr., reż. Alain Brunard Fakty Sport Pogoda Uwaga! Finał Plebiscytów Męska Rzecz i Kobieta Roku 2013 - wydarzenie specjalne 22:00 Top Model. Zostań modelką - pr. rozrywk. 22:55 Kobieta na krańcu świata - pr. podróż.-rozr. 23:25 Polska Jasienicy - Tajny współpracownik: żona - dok.

NIEDZIELA 05. 01. 01:20 01:55 02:35 04:15 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:50 07:50 08:10 09:00 11:10 11:40 13:20 14:00 14:55 15:20 15:45 17:45 17:55 18:30 19:25 20:00 20:25 20:35 20:40 21:00 21:50 23:30 23:55

Magiel Towarzyski - pr. rozrywk. Automaniak - pr. motor. Detektyw Nero Wolfe - serial, 8 Miasto Kobiet - talk show Fakty Sport Pogoda Uwaga! Top wings - pr. rozrywk. Polish Street Art - film dok. Medycyna z kuchni - pr. porad. Ugotowani - pr. kulin.-rozrywk. Dzień dobry TVN Kobieta na krańcu świata - pr. podróż.-rozrywk. You can dance - Po prostu tańcz! Sablewskiej sposób na modę - pr. rozrywk. Czerwony Orzeł - serial, 18 Ekomaniak w kuchni - serial dok., 12/13 Na Wspólnej Omnibus - serial, 468 Kilerów 2-óch - film pord. pol., reż. Juliusz Machulski Doradca smaku - pr. kulin. Pascal po polsku - pr. kulin. Top Model. Zostań modelką - pr. rozrywk. Wiem, co jem i wiem, co kupuję - pr. lifestyl. Fakty Sport Pogoda Uwaga! Ugotowani -pr. kulin.-rozrywk. Damy z jednej talii- serial, 1/5 Superwizjer - pr. report. Miasto Kobiet

WTOREK 07. 01. 00:15 Powrót idioty - film prod. czesk., reż. Saša Gedeon 01:55 Wiem, co jem i wiem, co kupuję - pr. lifestyl. 02:30 Jesienne kwiaty - serial, 3/4 03:25 Jesienne kwiaty - serial, 4 04:20 Rozmowy w toku 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! 05:50 SOS Uroda - pr. rozrywk. 06:15 Dziedzictwo del Monte - telenowela, 119/128 07:00 Serwis pogodowy 07:20 Polish Street Art - film - dok. 08:15 Dzień dobry TVN 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. 11:35 Rozmowy w toku - talk show 12:15 Serwis pogodowy 12:30 Pasteur - film prod. fr., reż. Alain Brunard 14:00 Dziedzictwo del Monte - telenowela, 119/128 14:45 Pan i pani Pells - telenowela, 89/160 15:40 Top Model. Zostań modelką - pr. rozrywk. 16:25 Zawody - pr. rozrywk. 16:50 Dziedzictwo del Monte - telenowela, 120/128 17:35 Rozmowy w toku 18:20 Wawa non stop - serial fab.-dok. 19:10 Ukryta prawda - serial fab.-dok. 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! 21:00 Na Wspólnej - serial, 1845

PONIEDZIAŁEK 06. 01. 00:45 Polish Street Art - film - dok. 01:40 X Factor - pr. rozrywk. 02:50 Gol - film prod. bryt., reż. Andrew Morahan scenariusz: Brak Danych, muzyka: Mark Thomas, obsada: JJ Feild, Leo Gregory, Kuno Becker, Nick Moran, Kasia Smutniak p. dla małoletnich od lat 12 04:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję - pr. lifestyl. 05:00 Fakty

21:30 22:00 22:55 23:45

Detektywi - serial fab.-dok., 887 Życie bez wstydu - pr. rozrywk. Kuba Wojewódzki - pr. rozrywk. Selekcja 2013 - pr. rozrywk.

ŚRODA 08. 01. 00:10 01:45 02:25 02:50 03:35 04:20 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:00 07:20 07:50 08:15 10:50 11:35 12:15 13:00 13:15 14:00 14:45 15:40 16:25 16:50 17:35 18:20 19:10 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 21:30 22:00 22:55 23:20 23:45

Gol - film prod. bryt., reżyseria: Andrew Morahan Pascal po polsku - pr. kulin. Detektywi - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Wawa non stop - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Fakty Sport Pogoda Uwaga! Zawody - pr. rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 120/128 Serwis pogodowy Detektywi - serial fab.-dok. Na Wspólnej - serial, 1845 Dzień dobry TVN Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Ukryta prawda - serial fab.-dok. Serwis pogodowy Dziedzictwo del Monte - telenowela, 120/128 Wawa non stop - serial fab.-dok. Pan i pani Pells - telenowela, 90/160 Miasto Kobiet - talk show Kobieta na krańcu świata - pr. podróż.-rozr. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 121/128 Rozmowy w toku Wawa non stop - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Fakty Sport Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial, 1846 Detektywi - serial fab.-dok. Kocham. Enter - pr. obyczaj. Projekt Tyszka - pr. rozrywk. Na osi - pr. motor. W roli głównej - Danuta Stenka - pr. rozrywk.

CZWARTEK 09. 01. 00:10 01:50 02:25 02:50 03:35 04:20 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:00 07:20 07:50 08:15

Damy z jednej talii- serial, 1/5 Automaniak - pr. motor. Detektywi - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Wawa non stop - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Fakty Sport Pogoda Uwaga! Kobieta na krańcu świata - podróż.-rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 121/128 Serwis pogodowy Detektywi - serial fab.-dok. Na Wspólnej - serial, 1846 Dzień dobry TVN

10:50 11:35 12:15 13:00 13:15 14:00 14:45 15:40 16:00 16:25 16:50 17:35 18:20 19:10 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 21:30 22:00 23:15 23:55

Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Ukryta prawda - serial fab.-dok. Serwis pogodowy Dziedzictwo del Monte - telenowela, 121/128 Wawa non stop - serial fab.-dok. Pan i pani Pells - telenowela, 91/160 Projekt Tyszka - pr. rozrywk. Sablewskiej sposób na modę - pr. rozrywk. Pan i Pani House - pr. rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 122/128 Rozmowy w toku Wawa non stop - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Fakty Sport Pogoda Uwaga! Na Wspólnej - serial, 1847 Detektywi - serial fab.-dok. X Factor - pr. rozrywk. Automaniak - pr. motor. Medycyna z kuchni - pr. poradnik.

PIĄTEK 10. 01. 00:20 00:45 01:30 02:00 02:25 02:50 03:35 04:20 05:00 05:25 05:30 05:35 05:50 06:15 07:00 07:20 07:50 08:15 10:50 11:35 12:15 13:00 13:15 14:00 14:45 15:40 16:00 16:25 16:50 17:35 18:20 19:10 20:00 20:30 20:35 20:40 21:00 22:40 23:10

Ekomaniak w kuchni - serial dok., Życie bez wstydu - pr. rozrywk. Sablewskiej sposób na modę - pr. rozrywk. Co za tydzień - mag. Detektywi - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Wawa non stop - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Fakty Sport Pogoda Uwaga! Pan i Pani House - pr. rozrywk. Dziedzictwo del Monte - telenowela, 122/128 Serwis pogodowy Detektywi - serial fab.-dok. Na Wspólnej - serial, 1847 Dzień dobry TVN Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok. Rozmowy w toku Ukryta prawda - serial fab.-dok. Serwis pogodowy Dziedzictwo del Monte - telenowela, 122/128 Wawa non stop - serial fab.-dok. Pan i pani Pells - telenowela, 92/160 Selekcja 2013 - pr. rozrywk. Top wings - pr. rozrywk. Ulice Świata - serial dok., 2/13 Dziedzictwo del Monte - telenowela, 123/128 Rozmowy w toku Wawa non stop - serial fab.-dok. Ukryta prawda - serial fab.-dok. Fakty Sport Pogoda Uwaga! Niewierne gry - film prod. czesk., Top wings - pr. rozrywk. Brygada antymafijna - serial, 2/12

REKLAMA

Informujemy odbiorców telewizji polskiej, że “Nowy Dziennik” nie odpowiada za zmiany w poszcze gól nych pro gra mach. Program opracowywany i podawany jest w gazecie z wyprzedzeniem, dlatego też nie mamy moż li wo ści tych zmian wprowadzić.

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust D

O

D

A

T

E

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach K

|

T

E

L

E

W

I

Z

Y

J

N

O

|

R

O

Z

R

Y

W

K

O

W

Y


już piątek

nowy dziennik Friday, January 3, 2014

PIĄTEK 03.01. 00:00 01:40 02:35 03:30 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:35 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 21:05 21:25 22:00 22:30 23:30

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.171 Gra w ciemno, odc.168 Rodzina zastępcza, odc.250 Niezdrowe talenty Daleko od noszy, odc.118 Wielkie polowanie Rodzina zastępcza, odc.62 Zew bocian Synowie, odc.8 Męski stripttiz Graczykowie - Buła i spóła, odc.65 Dzidziuś Rodzina zastępcza, odc.63 Płazy i gryzonie Daleko od noszy, odc.119 Sensacyjna kwarantanna Świat według Kiepskich, odc.215 Matka jest tylko jedna Rodzina zastępcza, odc.251 Niech żyją wieloryby Graczykowie - Buła i spóła, odc.93 Koniec świata o 16-tej Rodzina zastępcza, odc.123 Bodyguard Daleko od noszy, odc.161 Niespodzianka na urodziny Synowie, odc.1 50-tka pana Romka Rodzina zastępcza, odc.249 Irlandzki łącznik Malanowski i Partnerzy, odc.602 Niebezpieczny wybryk Malanowski i Partnerzy, odc.603 Dom na odludziu Dlaczego ja?, odc.370 Moja siostra i nieznajomy WYDARZENIA Interwencja, odc.1240 Trudne sprawy, odc.365 Kłopotliwa nastolatka Rodzina zastępcza, odc.251 Niech żyją wieloryby Świat według Kiepskich, odc.88 Korzenie Rodzina zastępcza, odc.38 Kobiece intrygi Daleko od noszy, odc.11 Podwójny romans Dlaczego ja?, odc.370 Moja siostra i nieznajomy Trudne sprawy, odc.365 Kłopotliwa nastolatka WYDARZENIA Interwencja, odc.1240 Pierwsza miłość, odc.1805 Świat według Kiepskich, odc.215 Matka jest tylko jedna Cafeteria, odc.2 Trudne dzieciństwo/ Macochy i pasierbice Taaaka ryba, odc.121 Augustowski lin

SOBOTA 04.01. 00:00 01:45 02:40 03:35 04:05 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 09:30 10:05 10:35 11:05 12:05 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:50 15:45 16:45 17:30 18:00

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.172 Gra w ciemno, odc.169 Tajemnice Kniei, odc.12 Zabójca z przestworzy Dlaczego ja?, odc.366 Złe towarzystwo Dlaczego ja?, odc.367 Lustereczko, lustereczko powiedz przecie Dlaczego ja?, odc.368 Oni nazywali go Jacuś Dlaczego ja?, odc.369 Chcę tylko faceta z kasą Dlaczego ja?, odc.370 Moja siostra i nieznajomy Graczykowie - Buła i spóła, odc.94 Ręce które liczą Rodzina zastępcza, odc.124 Potęga medycyny ludowej Daleko od noszy, odc.162 Hotel po kroplówką Synowie, odc.2 Wściekły kibic Rodzina zastępcza, odc.250 Niezdrowe talenty Malanowski i Partnerzy, odc.604 Zakochany na zabój Malanowski i Partnerzy, odc.605 Nieślubny syn Tajemnice Kniei, odc.13 Wilk - nocny łowca Ewa gotuje, odc.205 WYDARZENIA Interwencja, odc.1017 Pamiętniki z wakacji, odc.34 Jajcarze, trzy okradzione dziewczyny Kabareton na TOPie, odc.4 Kabaret Łowcy. B, Kabaret Skeczów Męczących, Grupa Rafała Kmity, Kabaret Cicach Świat według Kiepskich, odc.89 Świat który nie może zaginąć Rodzina zastępcza, odc.39 Stryjek z Ameryki Daleko od noszy, odc.12 Czarny kot D

O

D

Oblicza Ameryki Hotel 52, odc.84 Imperium Disco Polo, odc.27 WYDARZENIA Pamiętniki z wakacji, odc.34 Jajcarze, trzy okradzione dziewczyny 22:00 Świat według Kiepskich, odc.423 Easy Rajder 22:30 Hotel 52, odc.82 23:30 Oblicza Ameryki 18:25 19:00 20:00 20:30 21:05

16:00 Rodzina zastępcza, odc.252 Kursy kultury osobistej 17:00 Świat według Kiepskich, odc.91 Wór Św.Mikołaja 17:30 Rodzina zastępcza, odc.41 Nel na rolkach 18:00 Daleko od noszy, odc.14 Wielkie powitanie 18:30 Dlaczego ja?, odc.371 Wojna w przedszkolu 19:30 Trudne sprawy, odc.366 20:30 Wydarzenia 21:05 Interwencja, odc.1241 21:25 Pierwsza miłość, odc.1806 22:00 Świat według Kiepskich, odc.216 Czarna dziura 22:30 W obiektywie Justyny Steczkowskiej, odc.38 23:00 Ewa gotuje, odc.205 23:30 Nowoczesna armia, odc.5 Hrubieszów

NIEDZIELA 05.01. 00:00 01:45 02:40 03:35 04:05 05:00 06:00 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:35 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 20:30 21:05 22:00 22:30 23:30

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.173 Gra w ciemno, odc.170 Tajemnice Kniei, odc.14 Zimowa stołówka Trudne sprawy, odc.362 Lekkomyślna ciocia jest dla rodziny koszmarem Trudne sprawy, odc.363 Dziewczyna z akademika przyprowadza sobie lalusia Trudne sprawy, odc.364 Trudne sprawy, odc.365 Kłopotliwa nastolatka Nieprawdopodobne, a jednak., odc.12 Asystentka Nieprawdopodobne, a jednak., odc.13 Improwizacja Ewa gotuje, odc.205 Hotel 52, odc.85 Ludzie Chudego, odc.19 Jaka Ona jest?, odc.13 Danuta Wałęsa Szpilki na Giewoncie, odc.28 Tajemnice Kniei, odc.15 Sarna - płowa piękność Ewa gotuje, odc.205 WYDARZENIA Interwencja, odc.1018 Pamiętniki z wakacji, odc.35 Jajcarze, trzy okradzione dziewczyny Kabareton na TOPie, odc.4 Kabaret Łowcy. B, Kabaret Skeczów Męczących, Grupa Rafała Kmity, Kabaret Cicach Świat według Kiepskich, odc.90 Mistrz podrobów Rodzina zastępcza, odc.40 Rodzinna tajemnica Daleko od noszy, odc.13 Trudne przebudzenie Koszykówka Turów Zgorzelec - Trefl Sopot (live (28.12) WYDARZENIA Pamiętniki z wakacji, odc.35 Jajcarze, trzy okradzione dziewczyny Oblicza Ameryki Przyjaciółki, odc.5 Tajemnice Kniei, odc.16 Myśliwy na czterech łapach

WTOREK 07.01. 00:00 01:45 02:40 03:35 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:35 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30

PONIEDZIAŁEK 06.01. 00:00 01:45 02:40 03:35 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:35 15:00 A

T

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.174 Gra w ciemno, odc.171 Rodzina zastępcza, odc.251 Niech żyją wieloryby Daleko od noszy, odc.119 Sensacyjna kwarantanna Rodzina zastępcza, odc.63 Płazy i gryzonie Synowie, odc.9 Stara sympatia Graczykowie - Buła i spóła, odc.66 Uczuleni Rodzina zastępcza, odc.64 Zaskórniak Daleko od noszy (Bank Pana Wigonia), odc.120 Świat według Kiepskich, odc.216 Czarna dziura Rodzina zastępcza, odc.252 Kursy kultury osobistej Graczykowie - Buła i spóła, odc.95 Białe nieszczęście Rodzina zastępcza, odc.125 Uczciwy glina Daleko od noszy, odc.163 Materiał na panią doktor Synowie, odc.3 Tajemnica spowiedzi Rodzina zastępcza, odc.251 Niech żyją wieloryby Malanowski i Partnerzy, odc.606 Pułapki miłości Malanowski i Partnerzy, odc.607 Tajemnica Adama Dlaczego ja?, odc.371 Wojna w przedszkolu Wydarzenia Interwencja, odc.1241 Trudne sprawy, odc.366 E

K

|

T

E

20:30 21:05 21:25 22:00 22:30 23:00 23:30

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.175 Gra w ciemno, odc.172 Rodzina zastępcza, odc.252 Kursy kultury osobistej Daleko od noszy (Bank Pana Wigonia), odc.120 Rodzina zastępcza, odc.64 Zaskórniak Synowie, odc.10 Siostrzenica z prowincji Graczykowie - Buła i spóła, odc.67 Lecznica Rodzina zastępcza, odc.65 Damą być Daleko od noszy, odc.121 Wełniany interes Świat według Kiepskich, odc.217 Krytyk Rodzina zastępcza, odc.253 Pracujące dziewczyny Graczykowie - Buła i spóła, odc.96 Rachmistrz spisowy Rodzina zastępcza, odc.126 Plama Daleko od noszy, odc.164 Upiorny duch prywatyzacji Synowie, odc.4 Mściciel Rodzina zastępcza, odc.252 Kursy kultury osobistej Malanowski i Partnerzy, odc.143 Zaginiona Malanowski i Partnerzy, odc.144 Występ życia Dlaczego ja?, odc.372 Przeklęty spadek Wydarzenia INTERWENCJA Trudne sprawy, odc.367 18 latka boi się że wyjdą na jaw jej kłamstwa w internecie Rodzina zastępcza, odc.253 Pracujące dziewczyny Świat według Kiepskich, odc.92 Horror models Rodzina zastępcza, odc.42 Bania z poezją Daleko od noszy, odc.15 Dwaj panowie pre... Dlaczego ja?, odc.372 Przeklęty spadek Trudne sprawy, odc.367 18 latka boi się że wyjdą na jaw jej kłamstwa w internecie Wydarzenia INTERWENCJA Pierwsza miłość, odc.1807 Świat według Kiepskich, odc.217 Krytyk Gwiazdy na dywaniku, odc.71 Sexy mama - bo jesteś kobietą, odc.54 1000 rzeczy, które mężczyzna powinien zrobić w życiu, odc.12

ŚRODA 08.01. 00:00 01:45 02:40 03:35 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 L

E

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.176 Gra w ciemno, odc.173 Rodzina zastępcza, odc.253 Pracujące dziewczyny Daleko od noszy, odc.121 Wełniany interes Rodzina zastępcza, odc.65 Damą być Synowie, odc.11 Dieta Graczykowie - Buła i spóła, odc.68 Majątek Rodzina zastępcza, odc.66 Inhalacja dobra na wszystko Daleko od noszy, odc.122 Piekielnie zdolny chłopczyk Świat według Kiepskich, odc.218 Kolke mizerere Rodzina zastępcza, odc.254 Przeciek niekontrolowany Graczykowie - Buła i spóła, odc.97 Panna PsyW

I

Z

Y

J

N

O

cholog 09:30 Rodzina zastępcza, odc.127 Skleroza 10:00 Daleko od noszy, odc.165 Kryminalne zagadki szpitala 10:30 Synowie, odc.5 Rozwódka z dzieckiem 11:00 Rodzina zastępcza, odc.253 Pracujące dziewczyny 12:00 Malanowski i Partnerzy, odc.145 Potajemny romans 12:30 Malanowski i Partnerzy, odc.146 Żona z zagranicy 13:00 Dlaczego ja?, odc.373 Między młotem a kowadłem 14:00 Wydarzenia 14:35 INTERWENCJA 15:00 Trudne sprawy, odc.368 Matka wypiera się rodzonych dzieci 16:00 Rodzina zastępcza, odc.254 Przeciek niekontrolowany 17:00 Świat według Kiepskich, odc.93 Polowanie na szczura 17:30 Rodzina zastępcza, odc.43 Wierność i geografia 18:00 Daleko od noszy, odc.16 Test na inteligencję 18:30 Dlaczego ja?, odc.373 Między młotem a kowadłem 19:30 Trudne sprawy, odc.368 Matka wypiera się rodzonych dzieci 20:30 Wydarzenia 21:05 INTERWENCJA 21:25 Pierwsza miłość, odc.1808 22:00 Świat według Kiepskich, odc.218 Kolke mizerere 22:30 Aleja Sław, odc.71 23:00 Jem i chudnę, odc.17 23:30 Skazany za..., odc.13

04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:35

20:30 21:05 21:25 22:00 22:30 23:00 23:30

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.177 Gra w ciemno, odc.174 Rodzina zastępcza, odc.254 Przeciek niekontrolowany Daleko od noszy, odc.122 Piekielnie zdolny chłopczyk Rodzina zastępcza, odc.66 Inhalacja dobra na wszystko Synowie, odc.12 Automat Graczykowie - Buła i spóła, odc.69 Wigilia Rodzina zastępcza, odc.67 Mszyce i ludzie Daleko od noszy, odc.123 Siostra Karinki Świat według Kiepskich, odc.219 Zaczadzony umysł Rodzina zastępcza, odc.255 Walec historii Graczykowie - Buła i spóła, odc.98 Wędkarstwo uspokaja Rodzina zastępcza, odc.128 Polityczne sprawy Daleko od noszy, odc.166 Siła uczuć Synowie, odc.6 Wypad na weekend Rodzina zastępcza, odc.254 Przeciek niekontrolowany Malanowski i Partnerzy, odc.147 Okradziony Malanowski i Partnerzy, odc.148 Spotkanie ze zmarłym mężem Dlaczego ja?, odc.374 Nowy początek Wydarzenia INTERWENCJA

Trudne sprawy, odc.369 80 latek zostaje ojcem Rodzina zastępcza, odc.255 Walec historii Świat według Kiepskich, odc.94 Polak potrafi Rodzina zastępcza, odc.44 Kronika rodzinna Daleko od noszy, odc.17 Seria próbna Dlaczego ja?, odc.374 Nowy początek Trudne sprawy, odc.369 80 latek zostaje ojcem Wydarzenia INTERWENCJA Pierwsza miłość, odc.1809 Świat według Kiepskich, odc.219 Zaczadzony umysł Looksus, odc.8 Gotowe na zmiany, odc.3 Poławiacze, odc.2

PIĄTEK 10.01. 00:00 01:45 02:35 03:30 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00

CZWARTEK 09.01. 00:00 01:45 02:40 03:35

15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30

12:30 13:00 14:00 14:35 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 21:05 21:25 22:00 22:30 23:30

Nowy dzień z Polsatem News Awantura o kasę, odc.178 Gra w ciemno, odc.175 Rodzina zastępcza, odc.255 Walec historii Daleko od noszy, odc.123 Siostra Karinki Rodzina zastępcza, odc.67 Mszyce i ludzie Synowie, odc.13 Wesele Kuby Graczykowie - Buła i spóła, odc.70 Kolanko Rodzina zastępcza, odc.68 Niewłaściwy generał Daleko od noszy, odc.124 Jubileusz dr Basena Świat według Kiepskich, odc.220 Szkielet Fon Bibersztajna Rodzina zastępcza, odc.256 Couch surfing Graczykowie - Buła i spóła, odc.99 Lot w Kosmos Rodzina zastępcza, odc.129 Daleko od noszy, odc.167 Więzy rodzinne Synowie, odc.7 Dwie dziewczyny Rodzina zastępcza, odc.255 Walec historii Malanowski i Partnerzy, odc.149 Kradzież dziecka Malanowski i Partnerzy, odc.150 Najskrytsze tajemnice Dlaczego ja?, odc.375 Wydarzenia 12:50, odc.110 INTERWENCJA Trudne sprawy, odc.370 39 letnia samotna matka szuka sobie narzeczonego na własny ślub Rodzina zastępcza, odc.256 Couch surfing Świat według Kiepskich, odc.95 Wolnoś przez duże W... Rodzina zastępcza, odc.45 Straszna szafa Daleko od noszy, odc.18 Beznadziejny przypadek Dlaczego ja?, odc.375 Pomocy, Mamusia się buntuje Trudne sprawy, odc.370 39 letnia samotna matka szuka sobie narzeczonego na własny ślub Wydarzenia INTERWENCJA Pierwsza miłość, odc.1810 Świat według Kiepskich, odc.220 Szkielet Fon Bibersztajna Cafeteria, odc.3 Bojowe dziewczyny/ Kawalerowie do wzięcia Taaaka ryba, odc.122 Szwedzkie szkiery

REKLAMA

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu za pomocà najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

|

R

O

Z

R

Y

W

K

7

O

W

718.439.7070 Y


8

już piątek

nowy dziennik Piątek 3 stycznia 2014

zanussi: „kilar nie przywiązywał wagi do hollywood” Krzysztof Zanussi (na zdj.), który pracował ze zmarłym Wojciechem Kilarem przy wszystkich (sic!) swoich filmach, opowiada o wybitnym polskim kompozytorze. „Wojtek zachorował kilka dni przed oddaniem nut do mojego 'Obcego ciała' do kopisty i powiedział, że nie może mi ich udostępnić, bo całość nie była jeszcze domyślana, skończona. Będę więc musiał skorzystać z muzyki, jaką napisał do innych moich filmów”. miast zerwał kontrakt, mówiąc, że nie ma ochoty słuchać takich uwag. Nie przywiązywał wagi do hollywoodzkiej kariery” – wyznaje w rozmowie z „Rz” Zanussi, który podkreśla, że Kilar był bardzo religijny. „Należał do kręgu moich najbliższych przyjaciół. Przeżyliśmy ogromny szmat życia razem. Bardzo ważna w charakterze Wojtka była jego osobność. Zawsze stronił od warszawki, która zresztą odnosiła się do niego z dystansem. Raniła go krytyka, czasem bardzo powierzchowna, jako że dzisiaj nierzadko zabierają się do pisania ludzie niekompetentni i układowi. On układów nie znosił. Może dlatego, odcinając się od stolicy, choć lwowianin – mieszkał w Katowicach i zagłębił się w śląskość. Zakochał się też w folklorze góralskim. To była kolejna jego ojczyzna. Na swoich wspinaczkach obcował z Bogiem. Bo Wojtek był ogromnie religijny, a jego religijność była dość niezwykła: głęboka, filozoficzna, a jednocześnie prosta, ludowa, tradycyjna. Przyjaźnił się z księżmi z Jasnej Góry, a jego utwory religijne, takie choćby jak 'Angelus', były wielkimi dziełami” – mówi reżyser. ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Q/Rp. pl /wnas. pl

ZDJĘCIA REUTERS

migawki z metropolii

Zanussi udzielił ciekawego wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym opowiada o pracy z Wojciechem Kilarem. Kompozytor zmarł w wieku 81 lat. Jak wyglądała praca twórcy „Barw ochronnych” z Kilarem, który napisał muzykę do 40 jego obrazów? „Narzekał, że niełatwo pisze się muzykę do moich filmów, bo nie ma w nich gwałtownych emocji. Paradoksalnie znalazł je w tym ostatnim: 'Obcym ciele', ale pracę przerwała mu choroba. (...) Wojtek zachorował kilka dni przed oddaniem nut do mojego 'Obcego ciała' do kopisty i powiedział, że nie może mi ich udostępnić, bo całość nie była jeszcze domyślana, skończona. Będę więc musiał skorzystać z muzyki, jaką napisał do innych moich filmów. I już na zawsze zagadką pozostanie dla mnie to, co od niego usłyszałem: 'No, nareszcie znalazłem w twoim filmie więcej namiętności, więcej kontrastów'. A w przyszłości? Trudno mi to sobie wyobrazić. Myślę, że stale będę do twórczości Wojtka wracał”. Mimo że Kilar jest autorem ścieżki dźwiękowej do takich hollywoodzkich filmów jak „Drakula” Francisa Forda Coppoli i kilku obrazów Romana Polańskiego, to nigdy nie osiadł w „fabryce snów”. „Hollywood jest walcem, który próbuje artystę podporządkować, a Kilar znał własną wartość. Byłem świadkiem jego ostrej rozmowy z amerykańskimi producentami, którzy zaczęli rzucać niemądre komentarze. Wojtek natych-

Główną gwiazdą podczas hucznie obchodzonego sylwestra na Times Square była Miley Cyrus

Na uczestników imprezy spadły tony konfetti

Nowy Dziennik 2014/01/03 Już Piątek  
Nowy Dziennik 2014/01/03 Już Piątek  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement