Page 1

STRONA 4

POLSKA

Grafen polską nadzieją na sukces

POLECAMY

W CZWARTEK W NDTV

Magazyn dla mężczyzn

Polska piłka nożna przed wojną

C O W Y N EG O C J OWA Ł A U K R A I N A | B RY T YJ CZ YCY: Z DĄ Ż YĆ P RZ E D R U M U N A M I | S K A Z Y WA Ł DZ I ECI Z A PI E N I Ą DZ E CZWARTEK 19 GRUDNIA – THURSDAY, DECEMBER 19, 2013

Słonecznie

www.dziennik.com

$0.75

7°C (45°F)

Wstrząsający raport Polskiej Akademii Nauk

Emigracja szkodzi Polsce n Kilkadziesiąt tysięcy mniej urodzeń każdego roku oraz

przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa – to niektóre konsekwencje emigracji Polaków po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Dane, które znalazły się w najnowszym raporcie Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, stanowią powód do niepokoju.

STRONA 16

Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN prof. Marek Okólski przypomniał, że GUS szacuje liczbę polskich emigrantów czasowych na ok. 2 mln 17 tys. Są to osoby, które wyjechały za granicę, ale wciąż widnieją w ewidencjach jako mieszkańcy Polski. Najwięcej osób opuściło swoje domy w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Jeśli natomiast odniesiemy się do liczby ludzi tam faktycznie zamieszkałych, to proporcjonalnie najwięcej emigrantów pochodzi z terenów Opolszczyzny (10,6 proc. ludności), Podlasia (9,1 proc.), Podkarpacia (8,4 proc.) oraz Warmii i Mazur (7,5 proc.). » STR. 4

Niewidomy mężczyzna upadł na tory metra

SPORT

Pies przewodnik uratował mu życie

Historyczny sukces Polek

FOTO: NOWY DZIENNIKA

Raport został przedstawiony na posiedzeniu senackiej komisji emigracji i łączności z Polakami za granicą. Według zaprezentowanych informacji, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w wielu regionach nastąpiły dynamiczne i masowe odpływy mieszkańców. Według autorów, połączone dane znajdujące się w raporcie są powodem zaburzeń w polskim społeczeństwie. "Wynikająca z permanentnej emigracji depopulacja, w połączeniu z niskimi wskaźnikami urodzeń oraz starzeniem się społeczeństwa, powodują znaczące zaburzenia w rozwoju społeczno-gospodarczym i rzutują na przyszły rozwój tych regionów" – napisano w raporcie.

Świąteczny napiwek: ile i komu? n Do świąt został już tylko niecały tydzień. W Stanach Zjednoczonych

to idealny moment, żeby dać świąteczny napiwek lub mały prezent tym, którzy przez cały rok świadczyli nam usługi.

Zwyczaj dawania świątecznych napiwków, np. listonoszowi, dostawmy na stacji metra na Harlemie. Głośne szczekanie psa ocuciło William- cy gazety czy odźwiernemu, może nie jest zbyt znany imigrantom, to sa, dzięki temu tuż przed wjechaniem pociągu mężczyzna i jego towa- jednak powszechnie stosowana prakrzysz zdążyli się schować pomiędzy torami. Williams z niegroźnymi ob- tyka w Stanach Zjednoczonych. Mimo wszystko nawet osoby urodzorażeniami głowy został przewieziony do szpitala. ne w USA mają problemy z określeDo wypadku doszło we wtorek rano podkreślał niezwykłe poświęcenie niem dokładnie, ile i komu wręczyć na jednej ze stacji metra A na Harle- czworonoga. "Trudno wyobrazić so- świąteczny napiwek, bo nie ma co mie. W pewnym momencie William- bie większą miłość do człowieka. My- do tego jasnych wytycznych. sowi zrobiło się słabo i osunął się na ślę, że żaden z ludzi nie zostałby do "Nie chcemy dać za dużo, ale też tory. Orlando natychmiast wskoczył końca na torach ze swoim przyjacie- nie chcemy wyjść na sknerów" – móza nim. Lizał go po twarzy i szczekał. lem, a ten pies to zrobił. To jest nie- wi ekspert finansowy Ron LeshnoTo ocuciło niewidomego. Pasażero- samowite". wer, który o napiwkach świątecznych Cecil Williams ma 60 lat. Kilkana- pisze na portalu About.com. wie próbowali mu pomóc, ale na wyciągnięcie mężczyzny na platformę ście lat temu w skutek choroby straGeneralna zasada jednak jest taka, było już za późno. Jeden z pracow- cił wzrok. "Orlando jest moimi ocza- że największe napiwki zostawiamy ników MTA zdążył tylko krzyknąć do mi" – mówił mężczyzna. Niestety, mi- tym, których widzimy lub z któryWilliamsa, by ten położył się pomię- mo to, psa czeka smutna przyszłość. mi mamy do czynienia na co dzień. dzy torami. Pies zrobił to samo. To W styczniu kończy jedenaście lat i nie Stałe opiekunki do dzieci, pomouratowało im życie. Mimo że pociąg będzie już mógł być psem przewod- ce domowe, osoby wyprowadzająwjechał na stację, to niewidomy zo- nikiem. Williams bezradnie rozkłada ce nasze psy powinni z okazji świąt ręce i mówi, że utrzymuje się tylko z otrzymać równowartość tygodniówstał tylko niegroźnie ranny. Larmonth Smith, pracownik MTA, renty i nie stać go na psa. AA, (R) ki. Nianie, pod opieką których zo-

Polska pokonała Francję 22:21 (11:8) w meczu ćwierćfinałowym mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Awans do półfinału to największy sukces polskich szczypiornistek w historii startów w mistrzostwach świata. Dotąd najlepszym osiągnięciem było piąte miejsce w 1973 roku.

51413 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 992

NOWY DZIENNIK $0.75

FOTO: ARCHIWUM

n Niewidomy Cecil Williams i jego wierny pies Orlando spadli z platfor-

stawiamy dzieci od czasu do czasu, powinny dostać napiwek będący równowartością jednej dniówki, podobnie jak dochodzące pomoce domowe lub panie z serwisu sprzątającego. Dozorcy i doormeni budynków zazwyczaj otrzymują 20-50 dol. (do 150 dol. w górę – w budynkach luksusowych). » STR. 2


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Reprymenda dla działaczy z Ridgewood

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

ŚWIĄTECZNY NAPIWEK: ILE…

» Zdaniem Leshnowera, listonosze i pracownicy zbierający śmieci powinni otrzymać po 20 dolarów, przy czym pracownikom poczty najlepiej dać prezent lub gift cards. Jeżeli prowadzimy jakiś biznes, do którego FedEx czy UPS codziennie dostarczają przesyłki – to w ich przypadku mile widziane są napiwki i prezenty do 75 dol. Napiwki w USA daje się też np. pracownikom parkingu, na którym codziennie zostawia się samochód. Oni zwyczajowo powinni otrzymać od 25 do 50 dol. 10-20 dolarów wystarczy dla osoby dostarczającej nam pod drzwi codzienną gazetę, jak również dla kierowcy szkolnego autobusu czy osoby, która codziennie przygotowuje nam kawę w Starbucksie, deli czy innym miejscu. W przypadku fryzjerów, masażystów, manikiurzystek czy innych profesjonalistów, z których usług korzystamy regularnie przez cały rok – zda-

FOTO: FACEBOOK

DOK. ZE STR. 1

Tłumy mieszkańców Glendale i Ridgewood podczas jednego z protestów przeciwko lokalizacji schroniska dla bezdomnych na Glendale

n Ostrej krytyce zostali poddani lokalni politycy oraz działacze re- łacze i politycy byli w tej sprawie ma-

ło skuteczni i zarzucili im bezsilność w sprawie zablokowania projektu zgłoszonego w DHS przez organizację Samaritan Village, mającą zorganizować schronisko. W trakcie ubiegłotygodniowego po- mieszczenia po byłej fabryce znajJednak lokalni działacze wraz z siedzenia dzielnicowej rady sala w dującej się przy 78-16 Cooper Ave- radną Elizabeth Crowley zapewniaChrist the King High School na Mid- nue mają zostać przeznaczone na li, że mimo pozytywnej decyzji dle Village, w której najczęściej od- schronisko dla 125 bezdomnych ro- DHS w sprawie schroniska możliwe bywają się tego typu spotkania, pę- dzin. Miasto przekaże na ten cel 27 jest jeszcze zablokowanie realizacji kała w szwach. Prócz działaczy oraz milionów dolarów. Powstaniu schro- tego projektu i zrobią wszystko, by lokalnych polityków na zebranie niska od samego początku przeciw- nieużywane od prawie 20 lat poprzybyły dziesiątki oburzonych miesz- ni byli mieszkańcy Glendale oraz mieszczenia fabryczne zostały wykańców okolicznych dzielnic, którzy okolicznych dzielnic, którzy nie tyl- korzystane w inny sposób. chcieli wyrazić swoje niezadowole- ko apelowali do urzędników o odArgumentem, który przemawia nie w związku z decyzją Department rzucenie takiego projektu, ale nawet przeciwko tworzeniu na terenie byof Homeless Services (DHS), doty- organizowali protesty w okolicach łej fabryki miejsc mieszkalnych, jest czącą zgody na otwarcie schroniska byłej fabryki produkującej części do podejrzenie o toksyczność poprzedla bezdomnych na terenie Glendale, samolotów. mysłowych pomieszczeń, których niedaleko granicy z Ridgewood. Zawiedzieni mieszkańcy dzielnic, ewentualna rekultywacja i remont Zgodnie z rozporządzeniem, wy- licznie zamieszkanych przez Polaków, mogą być zbyt kosztowne i wręcz niedanym 29 listopada przez DHS, po- twierdzą, że reprezentujący ich dzia- opłacalne. WueM, (R)

prezentujący Radę Dzielnicy nr 5 podczas ostatniego, tegorocznego spotkania z mieszkańcami Ridgewood, Glendale, Middle Village oraz Maspeth.

Robera Maya, który opowiada historię sędziego z Pensylwanii, który brał łapówki od zakładów karnych za skazywanie młodocianych przestępców na maksymalne kary więzienia. Im więcej czasu spędza skazany w prywatnym zakładzie karnym, tym większy zysk ma ta placówka, dostająca pieniądze z kasy stanowej na utrzymanie więźniów. Sędzia Mark Ciavarella jr – obok sędziego Michaela Conahana – był główną postacią w spisku z udziałem prywatnych więzień w Pensylwanii, w wyniku którego tysiące młodych ludzi niesłusznie zostało Strony redaguje: Tomasz Deptuła

skazanych na maksymalne kary więzienia. Za swoje czyny Ciavarella został skazany na 28 lat więzienia. Conahan dostał 17,5 roku. Jak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez specjalne służby i Pennsylwania Supreme Court, w latach 2003-2008 Ciavarella pozbawił 5000 młodych ludzi praw, jakie gwa ran tu je kon sty tu cja. Wo bec

AS, (R)

Było ślisko – były wypadki Bardzo trudne warunki pogodowe – marznący deszcz i bardzo śliska nawierzchnia były przyczyną groźnych wypadków, do których doszło we wtorek wieczorem i w nocy w Nowym Jorku. n

Tuż po 8 wieczorem na drodze ekspresowej Gowanus, w okolicach 6 Alei na Brooklynie, zaledwie kilka mil przed mostem Verrazano-Narrows, zderzyło się aż 30 samochodów. 10 z nich w ogóle nie nadaje się już do jazdy. 8 osób zostało, na szczęście niegroźnie, rannych. Przez wiele godzin droga była zablokowana. Do groźnego wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło także na Long Island, na autostradzie Sunrise w Bellmore. Po 11 w nocy cysterna przewożąca 12 tysięcy galonów benzyny przewróciła się na

jezdnię i momentalnie stanęła w płomieniach. Kierowca ciężarówki, najprawdopodobniej z powodu zalegającej na drodze warstwy lodu, nie był w stanie zahamować i uderzył w samochód, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Część paliwa wyciekło na jezdnię, płomienie miały wysokości około 20 stóp. Z ogniem walczyło dwanaście zastępów straży pożarnej. Przez kilka godzin autostrada była zablokowana, a kierowców kieroAA, (R) wano na objazdy.

Megapula rozbita. Jest dwóch zwycięzców

Skazywał dzieci za pieniądze n "Dzieci za pieniądze" (Kids for Cash) to tytuł filmu dokumentalnego w reż.

niem Leshnowera – zasadą jest, że zostawiamy napiwek w wysokości zapłaty za jedną wizytę. "Nawet jeżeli zostawiamy napiwki po każdej wizycie w ciągu roku, to dobrze jest być hojniejszym przed świętami, by okazać wdzięczność" – mówi ekspert. Wśród osób, którym nie musimy dawać napiwku, są: lekarze, dentyści i księgowi. Można ich jednak obdarować np. pudełkiem świeżo upieczonych ciastek. Ekspert radzi również, aby w sprawie napiwków porozmawiać z sąsiadami i znajomymi, żeby "wybadać" stawki, jakie obowiązują w danym rejonie i społeczności. Jak już zdecydujemy się na wysokość napiwku, dajemy go przed świętami, a nie po. Jeżeli nie stać nas na napiwek, to lepiej zostawić kartkę z życzeniami, niż zignorować osobę, która czeka na świąteczny bonus.

wszystkich młodych osób skazanych przez niego oddalono oskarżenia i wypuszczono ich z więzień. Pod czas roz pra wy Cia va rel la utrzymywał, że jest niewinny i nie złamał żadnych przepisów. Jego zdaniem pieniądze, które otrzymywał od zakładów karnych, były legalnymi opłatami. Film Roberta Maya, którego częścią są m.in. wywiady ze skazanymi sędziami, został bardzo dobrze przyjęty podczas premierowego pokazu w Nowym Jorku w listopadzie. W lutym ma być dostępny w kinach w całym kraju. AS, (R)

n 8–20–14–17–39 i Mega Ball 7 – to szczęśliwe numery wtorkowego losowania loterii MegaMillions. Trafiło je dwóch szczęśliwców, którzy podzielą między sobą 636 milionów dolarów – drugą największą pulę w historii amerykańskich loterii.

Szczęśliwe losy pochodzą z San Jose w Kalifornii i z Atlanty w Georgii. Na 20 losów padła wygrana po milion dolarów. Do grona milionerów dołączy też Thuy Nguyen, właściciel sklepu w San Jose w Kalifornii, w którym sprzedano jeden z dwóch zwycięskich losów. To premia od organizatorów loterii. Jest on prawdziwym szczęściarzem, zwłaszcza że przejął sklep zaledwie 4 miesiące temu. Właściciel sklepu w Atlancie, gdzie sprzedano drugi zwycięski los, ma znacznie mniej szczęścia – ze względu na tamtejsze przepisy nie dostanie ani centa.

Zgodnie z prawem obowiązującym w obu stanach tożsamość zwycięzców zostanie podana do wiadomości publicznej. Tylko niektóre stany pozwalają na zachowanie im anonimowości. Szczęśliwcy będą mogli zdecydować się, czy chcą otrzymać całą kwotę w gotówce, czy w ratach miesięcznych, począwszy od 4 października. W pierwszym przypadku otrzymają łącznie po 170 milionów dolarów, w drugim – 314,2 mln. W loterię MegaMillons można grać w 43 stanach z wyjątkiem Alabamy, Alaski, Hawajów, Missisipi, Nevady, Utah i Wyoming. AT, (R)


nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

3


4

Polska

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Grafen polską nadzieją na sukces

EMIGRACJA SZKODZI POLSCE

FOTO: KPRM/M. ŚMIAROWSKI

Premier Donald Tusk uczestniczył w oficjalnej uroczystości uruchomienia internetowego kanału sprzedaży grafenu

n Polska rozpoczęła produkcję grafenu. W środę uruchomiono sprze- przypomina, że każdy dzień zwłoki

daż tego materiału – zajmuje się tym spółka Nano Carbon, należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu. To pierwsza próba komercjalizacji tego materiału. Grafen prawdopodobnie może zastąpić krzem. Polscy naukowcy opracowali metodę wytwarzania czystego grafenu.

Premier Donald Tusk, który uczestniczył w oficjalnej uroczystości uruchomienia internetowego kanału sprzedaży grafenu, powiedział, że dla Polski to historyczny moment. "Komercjalizacja musi nadążyć za osiągnięciami naukowymi" – mówił premier. "Zastosowania tego materiału ogranicza jedynie wyobraźnia" – podkreślił prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski. "Grafen to tani napęd elektrycz-

ny, superkondensatory, lekkie karoserie, samoloty lżejsze od dreamlinerów i jednocześnie niezagrożone oblodzeniami, przezroczyste ogniwa, szyby jako źródło taniej i ekologicznej energii elektrycznej, a elastyczność pozwoli na wkomponowanie go w dowolny kształt" – dodaje Dąbrowski. Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych Zygmunt Łuczyński – gdzie opracowano tanią metodę produkcji grafenu –

to wymierne straty finansowe. "Każdego roku powstaje kilkaset patentów w dziedzinie grafenu – a więc każdy zmarnowany miesiąc to konkretne zmarnowane pieniądze" – tłumaczy Łuczyński. Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska dodaje, że sprawa polskiego grafenu jest przykładem doskonałego współdziałania. To jest wzór i przykład, jak prowadzić współpracę i jak wcielać w życie hasło "gospodarka oparta na wiedzy". Grafen strukturą przypomina plaster miodu, to materiał zbudowany z pojedynczej warstwy węgla. Ma wręcz niewiarygodne właściwości fizyczne i mechaniczne – jest lekki, przezroczysty, wytrzymały, a do tego przewodzi prąd i ciepło. n

Dobre dane z polskiej gospodarki Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła rok do roku o 2,9 procent. To więcej niż prognozowali eksperci, którzy spodziewali się wzrostu w okolicach półtora procent. n

Dynamika produkcji w listopadzie była jednak znacznie niższa niż w październiku. Wskaźnik liczony miesiąc do miesiąca spadł o 6,2 procent. Dla porównania przypomnijmy, że w październiku roczny wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4,4 procent. Główny ekonomista domu maklerskiego PBS TFI Krzysztof Wołowicz powiedział, że dobry wynik to efekt wzrostu produkcji na eksport – głównie do zachodnich są-

siadów Polski. "Obserwowane ożywienie gospodarcze w Niemczech pozwala oczekiwać kolejnych pozytywnych informacji z polskiej gospodarki" – dodaje ekspert. Dynamika produkcji w listopadzie była jednak znacznie niższa niż w październiku. "Przyczyną spadku dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie, względem października, jest mniej korzystny układ dni roboczych. W listopadzie br. mieliśmy bowiem o dwa dni robocze

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

mniej, niż w listopadzie ub.r. Biorąc pod uwagę różnicę w liczbie dni roboczych, dane o produkcji należy uznać za bardzo dobre" – powiedział ekonomista Banku Pekao Wojciech Matysiak. W grudniu układ dni roboczych może sprzyjać wyższej produkcji, w związku z czym należy spodziewać się znacznie lepszych danych. Coraz wyższy poziom notuje wskaźnik koniunktury w przemyśle PMI. Grudniowy odczyt PMI wskazał na silne przyspieszenie zamówień krajowych, a także wciąż bardzo wysokie (choć nieco niższe niż przed miesiącem) tempo wzrostu zamówień eksportowych. n

» Znaczący wzrost migracji odnotowano również na terenach województw, w których zjawisko to nie miało do tej pory dużych rozmiarów. Mowa o województwach świętokrzyskim, dolnośląskim i pomorskim. W ślad za zwiększoną emigracją idą liczby związane z ubytkiem urodzeń. Od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej co roku jest to kilkadziesiąt tysięcy mniej. W 2011 roku było to 37,5 tysiąca mniej noworodków urodzonych na terenie Polski. Liczba ta nie uwzględnia ciekawego trendu, który wykazuje, że Polki poza granicami swojego kraju rodzą proporcjonalnie dwa razy więcej dzieci. Profesor Okólski podkreślił, że skutkiem emigracji jest intensyfikacja procesu starzenia się społeczeństwa polskiego. Zakładając, że czasowi emigranci oraz ich dzieci nie powrócą już nigdy do swojego ojczystego kraju, w konsekwencji liczba urodzeń w Polsce zmniejszy się o 10 procent, co będzie skutkować w 2035 roku zmniejszeniem się liczby ludności aż o 2,5 miliona osób. Skutki emigracji mają również wymiar ekonomiczny. Choć transfer

DOK. ZE STR. 1

pieniędzy zarobionych poza granicami kraju jest dość spory, to ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski jest niewielki. Pieniądze wydawane są na bieżące wydatki, co w pewien sposób przekłada się na budżet centralny poprzez podatek VAT, ale nie ma żadnego wpływu dla budżetów samorządów, ze względu na to, że emigranci nie odprowadzają na ich terenach między innymi podatku dochodowego. Kolejne szokujące dane dotyczą rozpadu rodzin i zwiększonej liczby rozwodów. Według raportu liczba rozwodów w latach 2004-2011 wyniosła 519,1 tys., co oznacza, że udział rozwodów po akcesji Polski do UE w ogólnej liczbie rozwodów z lat 1990-2011 wynosi aż 52 proc. Skutki rozpadów rodzin w dłuższej perspektywie będą skutkowały większą liczbą osób samotnych i starszych, o których państwo będzie musiało zadbać. Stąd wnioski o wypracowanie skuteczniejszych form opieki nad takimi osobami. Raport został przedstawiony w wersji wstępnej. Końcowy raport wraz z wnioskami zostanie opublikowany wiosną przyszłego roku. PC, (R)

PSL z nowymi posłami

n Koalicja rządowa ma więcej głosów. Całe koło poselskie Inicjatywa Dialogu przechodzi do Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W skład koła wchodzą politycy, którzy dostali się do Sejmu z list Ruchu Palikota (obecnie Twojego Ruchu): Halina Szymiec-Raczyńska, Bartłomiej Bodio, Artur Bramora i Dariusz Dziadzio. Po tym transferze PSL ma 33 posłów, a cała koalicja – 236. Szef klubu PSL Jan Bury powiedział, że nowi posłowie wzmocnią merytorycznie i liczebnie klub. Będą potrzebni między innymi w piątek, gdy w Sejmie odbędzie się głosowanie nad ustawą budżetową. Ponadto część z nich pochodzi z okręgów wyborczych, w których sejmowy PSL nie ma swojej reprezentacji. Szef Twojego Ruchu Janusz Palikot w ostrych słowach potępia byłych posłów za dołączenie do klubu ludowców. Jego zdaniem, daw-

WALUTY

18 grudnia 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0393 euro 4,1800

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,00 3,10 4,13 4,23 Kraków ul. Wielopole 3 3,02 3,06 4,17 4,21 Krosno ul. Sienkiewicza 4 2,97 3,08 4,11 4,21 Łódź ul. Kościuszki 22 2,99 3,09 4,13 4,23

ni członkowie Ruchu Palikota wybrali "partię obciachową, synekur politycznych i afer". PSL kojarzy mu się z ludźmi, którzy kombinują, by dostać pracę, a do tego źle mówią po polsku. Palikot mówi, że jest mu przykro, że ludzie, którzy z nim zaczynali sejmową karierę, "tak się zepsuli i zdeprawowali, że znajdują przyjemność w nurkowaniu w PSL-u". Koło Inicjatywa Dialogu powołano w czerwcu tego roku, po tym jak kilku posłów opuściło szeregi Ruchu Palikota. W deklaracji założycielskiej pisali, że łączy ich przywiązanie do idei wolności gospodarczej, a dzieli niemal wszystko – od stosunku do in vitro po kwestię legalizacji marihuany. n

Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,04 3,03 3,04 3,05 3,04 2,95 3,04 3,00

3,06 3,07 3,06 3,06 3,06 3,13 3,06 3,11

4,17 4,17 4,18 4,18 4,18 4,06 4,17 4,10

4,20 4,20 4,20 4,19 4,19 4,31 4,19 4,21

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Polacy w USA

5

FOTO: O. KAROL JARZĄBEK OSPPE

FOTO: O. KAROL JARZĄBEK OSPPE

nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

Ikona peregrynująca od oceanu do oceanu zatrzymała się na parę dni w Amerykańskiej Częstochowie

O. Bartłomiej Marciniak OSPPE i młodzież z Linden, NJ, która wystawiała sztukę “Tajemnica Eucharystii”

Przyszła do nas Maryja... n W Amerykańskiej Częstochowie od 6 do 9 grudnia 2013 roku

Ojciec Karol Jarząbek i dzieci z Polskiej Szkoły w Doylestown

O. DOMINIK LIBISZEWSKI OSPPE

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 21 grudnia 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. Zuzanna Ducka-Lubas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer tel.: (212) 594-2266 w. 122.

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

REKLAMA

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

www.scratchanddentusa.com

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web!

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

przeciwko życiu, zawierzenie Matce Bożej wszystkich rodzin świata, a w sposób szczególny tych, którzy dopuścili się grzechu aborcji czy eutanazji. Towarzyszył nam ksiądz biskup William John Waltersheid z Pittsburgha, PA, który przewodniczył mszy świętej w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 11:00. Peregrynacja ikony Matki Bożej Częstochowskiej od oceanu do oceanu w Stanach Zjednoczonych odbywa się od 24 sierpnia 2013 do 2 listopada 2014 roku. Zatem wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i spotkań w kolejnych miejscach, które nawiedzi Maryja.

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

WOODBRIDGE • NJ

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

two umiera i gubi się podczas kolejnych dni naszego życia! My już nie umiemy czekać... my już zagubiliśmy tajemnicę adwentu: wolimy ubierać choinki i robić świąteczne sprawunki od pierwszych dni grudnia, niż czekać... zatrzymać się w adwentowym czasie poprzez roraty, adwentowe rekolekcje, dobry rachunek sumienia, dzieła charytatywne... Wolimy szukać porad i wizji u wróżek, czy w horoskopach o tym, jak będą wyglądały nasze święta i perspektywy kolejnego roku, niż zatrzymać się na modlitwie... zanurzyć i zatopić nasze serca w dialogu z Twoim Synem Jezusem. Nie umiemy czekać na czyjś powrót, zmianę, poprawę. Wolimy uciekać, zatracając nasze śluby, obietnice i przyrzeczenia. Wolimy zabijać niż wychowywać kolejne pokolenia. Wolimy rzekomo “umniejszać ból” poprzez eutanazję niż towarzyszyć w bólu, cierpieniu, chorobie tym, którzy obok nas przechodzą do Pana. My nie umiemy już kochać... we wszystkim różnimy się od Ciebie. Dlatego – choć niegodni – pragniemy patrzeć w Twoje oczy, oczy wiary, nadziei i miłości... Aby to Twoje nawiedzenie nas w czasie adwentu obudziło nas do radości, dało nam nadzieję w Jezusie, abyśmy kochając jak Ty doszli do Nieba! Czas peregrynacji obrazu Matki Bożej na wzgórzach Amerykańskiej Częstochowy wypełniły: modlitwa, szczególnie różańcowa, nieustanna posługa w konfesjonale, czuwania nocne, konferencje, przedstawienie eucharystyczne przygotowane przez młodzież z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Linden, NJ, przyrzeczenia duchowej adopcji, modlitwy przebłagalne za grzechy świata, a szczególnie

* ** X RY N TA VE TIO I NO DEL LA A EE ST FR IN D AN

“Maryja jest matką miłosierdzia. Zależy jej na każdym człowieku. Ona chce odnaleźć każdego na drogach naszego życia! Po to, abyśmy zaczęli żyć tak naprawdę! “ – mówił w podziękowaniu ksiądz Peter West, który pielgrzymuje z ikoną po całych Stanach Zjednoczonych. W tym czasie nawiedzenia mogliśmy prosić Maryję o pomoc świadomi, że szczególnie dziś, w naszej epoce, w dobie gwałtownych przemian, każdy z nas takiego wspomożenia bardzo potrzebuje. Rożne są imiona współczesnych nam dzisiaj zagrożeń, ich źródła i przyczyny. Pośród nich te najbardziej bolesne to: utrata poczucia własnej tożsamości, utrata korzeni, z których wyrastamy, egoizm, dążenie za wszelką cenę do perfekcjonizmu i sukcesu; zatracenie duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji, kiedy to w imię prawa różnie pojętego gubimy tak wiele i tak wielu. Kiedy zatraciliśmy granicę życia i śmierci? O właściwej postawie duchowej w tych ostatnich dniach przypomniała nam Maryja Panna, która nawiedziła nas w czasie adwentu. Prosta wiejska dziewczyna, która nosi w sercu całą nadzieję Boga! W jej łonie nadzieja Boga przyjęła ciało, stała się człowiekiem, stała się historią – Jezusem Chrystusem. Stała się zaproszeniem do właściwego i godnego życia dla każdego z nas! Mogliśmy stawać w tych dniach przed Jej obliczem i mówić: Maryjo, dzisiaj pragniemy patrzeć w Twoje oczy i nie wiemy dlaczego i jak to się stało, że to już kolejny adwent w naszym życiu – kolejny czas nadziei. Czas nadziei? Nadziei, której coraz mniej w naszym życiu! Nadziei, która tak ła-

FOTO: O. DOMINIK LIBISZEWSKI

gościliśmy kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Był to kolejny etap peregrynacji ikony częstochowskiej od oceanu do oceanu. Przyszła do nas Maryja w tych dniach, aby dać nam przykład posłuszeństwa, wiary i zaufania Chrystusowi.

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

PATERSON • NJ

1-800-444-9284


6

Świat

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Co uzyskała Ukraina? ■ Według ukraińskich władz, wprowadzone zmiany w umowach gazowych przyniosą Ukrainie tylko

Afront Obamy wobec Putina?

korzyści. Zapewnił o tym minister energetyki i przemysłu węglowego Eduard Stawycki. Z Brukseli ■ Stany Zjednoczone wysyłają na olimpiadę w Soczi delegację bez przedstanadszedł natomiast sygnał, że porozumienia zawarte we wtorek przez Ukrainę z Rosją nie muszą być wicieli rządu. Amerykańskie media podkreślają, że w jej skład wchodzą ososprzeczne z umową stowarzyszeniową między Ukrainą a UE. by, nieukrywające swej orientacji homoseksualnej.

FOTO: REUTERS/GLEB GARANICH

UE nie stawia Ukrainy wobec konieczności dokonania wyboru między Moskwą a Brukselą" – powiedział Fuele. Linkeviczius poinformował, że kilka dni temu w Kijowie usłyszał od władz Ukrainy, iż żadne z porozumień z Rosją "nie będzie stało w sprzeczności z procesem stowarzyszenia Ukrainy z UE", że Kijów nie planuje wystąpienia z Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, a porozumienia z Moskwą nie będą też wstępem do przyłączenia się Ukrainy do Unii Celnej, tworzonej przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. Tymczasem demonstrujący na Majdanie domagają się osądzenia winnych pobić podczas próby pacyfikacji protestu. W środę krążyli ulicami Kijowa niosąc "krwawą choinkę", którą ustawili przed urzędem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz biurem najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa. Milicję i oddziały specjalne zaatakowały deWedług nieoficjalnych informacji monstrantów, ponieważ podobno nie agencji Interfaks Ukraina, w rezulta- można było dostać się do ustawionej cie poprawek wprowadzonych do na Majdanie choinki, którą trzeba byumów gazowych usunięto zapis mó- ło ubrać przed świętami. Majdan przygotowywał się do kowiący o obowiązkowej ilości kupowanego przez Kijów paliwa. Ponie- lejnej już nocy. Na scenie trwał konważ Ukraina go nie wypełniała, był cert, a nad placem unosił się dym z on podstawą do ewentualnych pozwów prowizorycznych pieców ogrzewaze strony Gazpromu. Wbrew obawom jących namioty. Na pytanie jak długo Majdan bęczęści ekspertów, nie wprowadzono dzie protestował, Witalij Kliczko szef także pośrednika w handlu gazem. Porozumienia zawarte we wtorek partii Udar i mistrz świata wagi ciężprzez Ukrainę z Rosją nie muszą być kiej odpowiada krótko – do skutku. sprzeczne z umową stowarzyszenio- "Zostaniemy tu, bo chcemy odewą między Ukrainą a UE – ocenili pchnąć obecną władzę i zmienić rząd" z kolei komisarz Unii ds. rozszerze- – powiedział. Protesty na Ukrainie trwają od 21 linia Sztefan Fuele i szef litewskiej dystopada. Ukraińcy na Majdanie są nieplomacji Linas Linkeviczius. "Musimy jeszcze zobaczyć, co zadowoleni z tego, że prezydent Wikwłaściwie uzgodniono i podpisano. tor Janukowycz nie podpisał umowy Ale właściwie zawsze byliśmy zda- stowarzyszeniowej z Unią Europejską. DET, (IAR), (R) nia, że umowa stowarzyszeniowa z

Witalij Kliczko: zostajemy na Majdanie

W czasie konferencji po posiedzeniu rządu Stawycki poinformował, że Ukraina ma zamiar w przyszłym roku kupić od Rosjan 33 miliardy metrów sześciennych gazu, o 6 miliardów więcej niż w tym roku. Wcześniej władze w Kijowie zapewniały, że będą zmniejszać zależność od Rosji, między innymi poprzez dywersyfikację dostaw. Gaz sprowadzano, między innymi, z Niemiec. Teraz rządzący sugerują, że nie mają zamiaru rezygnować z importu z Zachodu. Stawycki dodał, że dzięki wprowadzeniu zmian w umowach gazowych zawartych w 2009 roku uda się zaoszczędzić 7 miliardów dolarów rocznie. Zapewnił przy tym, że władze nie zdradziły interesów narodowych, czyli zasugerował, że nie oddały w rosyjskie ręce kontroli nad strategicznymi przedsiębiorstwami.

“Nie” dla żywności z klonowanych zwierząt

Obserwatorzy twierdzą, że to wyraz sprzeciwu Baracka Obamy wobec przyjęcia przez Rosję antygejowskiego prawa latem tego roku. Szefową amerykańskiej delegacji na igrzyska w Londynie była Michelle Obama. Były prezydent George Bush był na ceremoniach otwarcia olimpiad w Pekinie oraz w Salt Lake City. Na igrzyska w Soczi nie pojedzie nikt z Białego Domu, w składzie delegacji nie ma żadnego z członków rządu. Jest natomiast członkini prezydenckiej rady do spraw fitness, była tenisistka Billie Jean King, która otwarcie mówi, że jest lesbijką. Na ceremonię zamknięcia igrzysk poje-

dzie natomiast hokeistka Caitlin Cahow. Ona również nie kryje swojej orientacji homoseksualnej. Amerykańskie media określają decyzję Białego Domu mianem afrontu wobec prezydenta Putina, który kilka miesięcy temu podpisał ustawę zakazującą adopcji rosyjskich dzieci przez pary homoseksualne. Nowe prawo zabrania też dyskutowania w obecności dzieci o homoseksualizmie i prawach gejów. Barack Obama otwarcie krytykował ustawy podpisane przez Władimira Putina, a podczas wizyty w St. Petersburgu spotkał się z przedstawicielami organizacji gejowskich. DET, (IAR), (R)

Zdążyć przed Rumunami ■ Będą ograniczenia w dostępie do brytyjskich świadczeń socjalnych. Od 1

stycznia 2014 trudniej będzie przyjezdnym z innych państw Unii Europejskiej otrzymać zasiłki w Wielkiej Brytanii. Rząd pospiesznie przeprowadza odpowiednią ustawę przez parlament. Chce zdążyć przed Nowym Rokiem i otwarciem brytyjskiego rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów. Premier David Cameron powiedział, że jego rząd chce wyraźnie pokazać swoją determinację w walce z tak zwaną "turystyką zasiłkową". Komisja Europejska krytykuje go za dyskryminację obywateli Unii, wysuwa nawet groźbę zaskarżenia Londynu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ale brytyjski minister pracy i emerytur Iain Duncan Smith powiedział BBC, że rząd ma opinię, iż jest to całkowicie legalne. Jak tłumaczy, od 1 stycznia trzeba będzie spełnić warun-

ki testu rezydencji. Imigranci będą musieli wykazać się znajomością angielskiego, chęcią szukania pracy i posiadaniem brytyjskiego adresu. "Ale nawet potem, przez 3 miesiące, nie będzie można pobierać zasiłków. Jeśli po tym okresie ktoś nie będzie miał dalej pracy – i nie będzie wykazywał chęci jej znalezienia – to po 6 miesiącach powiemy mu do widzenia, pora wyjeżdżać" – mówił minister. Opozycja labourzystowska twierdzi tymczasem, że trzymiesięczna kwarantanna zasiłkowa będzie bez znaczenia. Unijne przepisy pozwalają bowiem imigrantom pobierać zasiłki we własnym kraju jeszcze przez 3 miesiące po przyjeździe – więc dotrwają do pierwszej brytyjskiej wypłaty. DET, (R), (IAR)

■ Europa nie chce klonowania zwierząt gospodarskich i sprzedaży żywności pozyskanej w ten sposób. Komisja Euro-

pejska przedstawiła w środę propozycje zmian unijnych przepisów dotyczące klonowania i nowej żywności. wiedź Unii Europejskiej na obawy dotyczące dobrostanu zwierząt. Odnoszą się też do sposobu, w jaki konsumenci postrzegają żywność uzyskaną z klonowanych zwierząt" – tłumaczył unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg. Jeśli chodzi zaś o nową żywność, czyli taką, która została wyprodukowana z zastosowaniem nowych technik i technologii, ma być ona poddana uproszczonej, jednolitej procedurze wydawania zezwoleń.

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

Jak dodał komisarz, zmiana regulacji usprawni obecny system, dzięki czemu europejscy konsumenci będą mieli szerszy wybór żywności, a przemysł spożywczy zyska korzystniejsze warunki działalności. Propozycja Komisji musi teraz uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż w 2016 roku.

FOTO: REUTERS/POOL

Komisja Europejska chce wprowadzenia tymczasowego zakazu klonowania zwierząt na potrzeby rolnictwa. Zabroniony ma być także obrót żywności, takiej jak mięso czy mleko, pozyskiwanej z klonowanych zwierząt. W badaniach naukowych, czy w produkcji wyrobów medycznych klonowanie nadal będzie dozwolone, o ile taka technika będzie odpowiednio uzasadniona. "Propozycje stanowią jasną odpo-

DET, (IAR)

Premier David Cameron odwiedził w środę koczowisko imigrantów zlikwidowane przez służby imigracyjne w Southall, w zachodniej części Londynu


nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

7


8

Opinie

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

■ JAN LATUS

Przekupstwo Putina

Published by Outwater Media Group

Prezydent Rosji Władimir Putin nie ustaje w próbach wyrwania Ukrainy z zachodniej strefy wpływów. Aby ją zjednać, zaoferował jej 15 mld dolarów.

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING

FOTO: REUTERS

Jerzy Gieruszczak

Porozumienie przywódców Ukrainy i Rosji przypieczętowane oczkiem do Putina. Czy to oznacza, że Ukraina definitywnie zmieni kurs z prozachodniego na prowschodni?

Jest to suma pożyczki, jaką Putin obiecał podczas wtorkowych rozmów w Moskwie prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowiczowi. Złożył też obietnicę obniżenia o 30 proc. ceny gazu dostarczanego do tego kraju. Przyznanie kredytu bez dostatecznych gwarancji państwu, które jest na skraju bankructwa, jest niezgodne z przepisami obowiązującymi w Rosji, ale Putin tym się nie przejął. Podobnie, egzekwując swoją absolutną niemal władzę, zadecydował o obniżce ceny gazu przez państwowy koncern Gazprom. Jeszcze pół roku temu groził Kijowowi, że odetnie w ogóle dostawy gazu. Także wtedy decydował w imieniu tego, pozornie kierującego się rachunkiem ekonomicznym, koncernu. Setki tysięcy ludzi nadal demonstrują na ulicach Kijowa i innych miast Ukrainy. Na decyzję prezydenta o przyjęciu pomocy od Moskwy zareagowano z oburzeniem, ale jak na razie nie zaowocowało to zmianą taktyki. Ciągle jest to opór bierny, koczowanie na placach i okupowanie kilku budynków rządowych. Także Zachód nie wie, jak na razie zareagować. Biały Dom skrytykował co prawda decyzję prezydenta Janukowicza, ale na razie nie przedsięwziął żadnych kroków. Prezydent Ukrainy oraz jego stronnik, premier Mykola Azarow próbowali przedstawić porozumienie z Mo-

skwą jako gest, który uratował kraj czy płody rolne, na pewno nie przyprzed krachem. Janukowicz wydaje czyniała się do rozwoju cywilizacyjsię daleki od jedynej uczciwej decy- nego i technologicznego tych państw. Dostawy gazu są ważne, ale nie są zji, którą powinien podjąć – ogłoszenia wcześniejszych wyborów. Wyglą- czymś determinującym dobrobyt i rozwój państwa. Noda na to, że chce rządzić woczesną technologię, aż do końca swojej kawiedzę w zakresie indencji, czyli do roku Ukraina nie jest krajem westowania i finansów 2015, nie zważając na tak jednorodnym, i wielki kapitał otrzypowszechne protesty mać można raczej z przeciwko jego poczyhomogenicznym, jak Zachodu. Ukraina, dena niom. Być mo że Polska. Część zachodnia cydując się na prymizresztą czuje się w tych dniach jak ważna figu- ciąży w kierunku Zachodu tywną formę pomocy ra na światowej mapie ale już wschodnie rubieże (pożyczka, tani gaz), rezygnuje na długi po li tycz nej, to czą ca spryt ną grę mię dzy Ukrainy czują się bardziej czas z szansy doszlurosyjskie. sowania do poziomu Wschodem a Zachodem. Eu ro py Za chod niej. Obserwatorzy sugePomińmy tu, że Morują teraz, że Zachód może ogłosić sankcje ekonomiczne, skwa i tak może, kiedy zechce, zaktóre byłyby jeszcze skuteczniej- kręcić kurek z gazem. Świat przygląda się teraz Ukrainie szym orężem, niż pomoc zaoferowaz fascynacją, tak jak przyglądał się na przez Moskwę. Na czym polegać miałoby wspar- Polsce w latach 1980-81, gdy zaistcie ze strony Rosji? Osoby starsze i niał tam ruch Solidarność. Nawet forobdarzone dobrą pamięcią przypomną my protestu są podobne: tysiące lusobie sowiecką "pomoc" dla krajów dzi gromadzą się, mają nastawienie satelickich, w formie dostaw surow- pacyfistyczne, są świetnie zorganiców, energii, żywności, prymityw- zowani. Tak jak kiedyś w Polsce, nych produktów. Całej prawdy nie ukraińscy uczestnicy protestów wyprzedstawiano, propaganda trąbiła na- konują gesty, które zjednują im tomiast o wielkiej pomocy Związku sympatię świata: dzielą się żywnoSowieckiego, bez której sojusznicze ścią (często ofiarowaną przez symkraje znalazłyby się w tarapatach, mo- patyków), wyrzekają alkoholu, trważe nawet nie przetrwały. Nawet jeśli ją na posterunku, mimo surowej ziMoskwa wysyłała czasem surowce my. Są też różnice: w Polsce dość

szybko wykształciła się jedna dominująca organizacja – Solidarność i jej przywództwo. Ukraińska opozycja jest niezorganizowana, co utrudnia światu ocenę sytuacji. Lepiej byłoby, gdyby opozycja miała liderów z jasno wyartykułowanym programem (taką samą słabość objawiła zresztą opozycja w Syrii). Jedna jest jeszcze różnica między ówczesną Polską a dzisiejszą Ukrainą: Polacy byli w większości przeciwko komunistycznej władzy; różnice w tej kwestii między poszczególnymi regionami były niewielkie. Ukraina nie jest krajem tak jednorodnym, homogenicznym, jak Polska. Część zachodnia ciąży w kierunku Zachodu, ale już wschodnie rubieże Ukrainy czują się bardziej rosyjskie. Znamienne, że pracownicy zakładów przemysłowego ośrodka Donieck potępiają "awanturników" z Kijowa i uważają, że pod rosyjskim parasolem żyć im się będzie lepiej niż pod europejsko-amerykańskim. Są odizolowani od świata, nie wiedzą, że mogliby mieć dużo więcej. A co byłoby najlepsze dla Polski? Nie bawiąc się w niuanse trzeba stwierdzić, że im dalej od nas przebiega granica z Rosją i im bardziej zintegrowana gospodarczo i politycznie z Zachodem będzie Ukraina, tym bezpieczniejsza będzie nasza sytuacja. Nietrudno więc zgadnąć, z kim w obecnej konfrontacji sympatyzujemy. ■

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


To i owo

9 nowy dziennik Thursday , December 19, 2013

Maryla Rodowicz w Bibliotece Narodowej Płyty, listy, partytury, prywatne zapiski, a nawet dzienniczki z czasów szkolnych królowej polskiej piosenki mają nowego właściciela. Maryla Rodowicz przekazała swoje archiwum Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Imieniny obchodzą: Gracjan, Bogusław

NOWY JORK Czwartek

KRZYŻÓWKA

Piątek

Sobota

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 13

FOTOS: ARCHIWUM

szawskim parku Krasińskich. Na uroczystości obecny był również minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Maryla Rodowicz – polska piosenkarka, głównie muzyki pop, ale także pop-rock i folk rock, urodziła się w 1945 r. w Zielonej Górze. Jej rodzina pochodzi z Wilna. Ojciec pracował na Uniwersytecie im. Stefana Batorego. Dziadkowie prowadzili koło Ostrej Bramy aptekę "Pod Łabędziem". Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, później warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. W młodości z powodzeniem uprawiała lekkoatletykę, m.in. w Kujawiaku Włocławek. Maryla Rodowicz w swoim dorobku ma ok. 2000 piosenek, ponad 20 płyt polskich, a także po jednej angielskiej, czeskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Jej płyty sprzedano łącznie w nakładzie ok. 15 mln sztuk, z czego 10 mln w Rosji. Koncertowała na całym świecie – w Europie, Ameryce, Australii, Azji. Laureatka wielu nagród, uczestniczka wielu festiwali – również poza granicami Polski, m.in. w Oklahomie, Los Angeles, Tulsie, Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła m.in. w oratorium Katarzyny Gaertner i Ernesta Brylla "Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony" (1975), śpiewogrze "Na szkle malowane" (K. Gaertner, E. Bryll), spektaklu Teatru STU w Krakowie "Szalona lokomoBiblioteki Narodowej, jak i wszyst- tywa" wg tekstów St. I. Witkiewicza kich fanów twórczości Maryli Ro- (1977, rola Hildy; na scenie razem dowicz. Zdaniem dyrektora Biblio- z Markiem Grechutą; reż. Krzysztof teki Narodowej Tomasza Makow- Jasiński). Zajmuje się też aktorstwem, skiego, piosenkarka jest jedną z naj- zagrała w kilku filmach i widowiważniejszych postaci w polskiej skach muzycznych. Regularnie do kulturze. "Trudno jest znaleźć oso- 2009 roku występowała w serialu Tebę, która nie znałaby ‘Małgośki’, lewizji Polsat "Rodzina zastępcza" ‘Niech żyje bal’ czy ‘Jadą wozy ko- (później "Rodzina zastępcza plus"). lorowe’. To się po prostu wprasowa- W 1992 r. ukazała się autobiograficzło w naszą wyobraźnię muzyczną" na książka piosenkarki "Niech żyje – mówi Makowski. Uroczyste pod- bal". 23 marca 2013 odebrała w Kipisanie dokumentów i prezentacja kil- jowie tytuł Człowieka Roku 2012 na kudziesięciu eksponatów odbyły się Ukrainie. w Pałacu Rzeczypospolitej w warAT, (IAR), (R)

19 grudnia – 354. dzień roku

W zbiorach znajdują się pamiątki sprzed 45 lat, czyli z początków kariery polskiej piosenkarki. Ona sama mówi, że nie czuła żalu rozstając się ze swoją kolekcją. "Moja mama skrupulatnie wycinała wszystkie wzmianki, które ukazywały się w prasie i wklejała do specjalnie kupionych albumów. Ja w ogóle się tym nie interesowałam, mimo to wszystko zachowałam. Teraz postanowiłam to oddać. I tak leżałoby w piwnicy i się kurzyło" – śmieje się Maryla Rodowicz. To wspaniały prezent zarówno dla

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Poziomo: 8. żelazne połączenie 9. chrząszcz, symbol sił twórczych 10. przejaw radości 11. forma przy wznoszeniu konstrukcji betonowych (żelbetowych) 12. … głosowe, mięsień w górnej części krtani 14. miejskie dzielnice nędzy 16. wiązka siana 17. miasto w Niemczech nad Wezerą 18. kot z Ameryki 19. mały pies specjalnie tresowany do polowania na zające 21. rządził po Breżniewie 23. Marian, znany trener żużlowy 26. stroje 27. monarchistka, zwolenniczka ustroju monarchicznego

28. powieść Zoli Pionowo: 1. przygana, paternoster, wymówka 2. bursztynowy przed gryką jak śnieg białą 3. strona świata 4. imię Kapitana Klossa 5. Jadwiga, aktorka ("Hrabina Cosel") 6. harakiri 7. niektóre doczekają się praw miejskich 13. z alfą 15. uzasadnia użycie broni 17. francuski region z Rennes 18. suchy do jedzenia 20. potocznie noga 22. promocyjna zgrzewka 24. wypływa ze Świnoujścia 25. Palo …, miasto w Krzemowej Dolinie


10

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Uznanie dla sędziego Philippe'a Kirscha n W czwartek, 12 grudnia, w Konsulacie Generalnym Rzeczypo-

Międzynarodową Nagrodę im. Rafa- w Nowym Jorku Ewa Junczyk-Zioła Lemkina ustanowił 4 września 2013 mecka oraz stały przedstawiciel RP r. minister spraw zagranicznych Rze- przy Narodach Zjednoczonych, amczypospolitej Polskiej Radosław Si- basador Ryszard Sarkowicz. Nagrodę w imieniu ministra Rakorski. Pierwszym, który ją otrzymał, jest sędzia Philippe Kirsch, kanadyj- dosława Sikorskiego wręczył podseski prawnik, współautor Rzymskie- kretarz stanu w MSZ Artur Nowakgo Statutu ustanawiającego Między- -Far. Dziękując za wyróżnienie minarodowy Trybunał Karny (MTK). nistrowi Sikorskiemu i polskiemu Laureat – sędzia i pierwszy prezes Try- rządowi sędzia Kirsch podkreślił, że on sam jest tylko "jednym bunału w latach 2003z tysięcy ludzi, którzy na 2009 – jest wybitnym speprzestrzeni ostatnich dekad cjalistą w dziedzinie międążyli do osiągnięcia cedzynarodowego prawa puDzięki Lemkinowi lu", tj. powołania pierwszeblicznego, karnego i humazbrodnia ludobójstwa go stałego międzynaronitarnego. dowego trybunału karneW uroczystości wręczezostała nazwana, go. Zasada, że "nikt nie stoi nia nagrody wzięli udział sędzia Kirsch ponad prawem, stanowi dyplomaci, przedstawiciele świata nauki, diaspory natomiast przyczynił sedno systemu sprawiedliwości międzynarodowej, żydowskiej oraz Sekretasię do tego, riatu ONZ, a wśród nich aby podlegała karze. niezależnie od okoliczności, które czasem trzeba m.in. Jan Eliasson (zastępwziąć pod uwagę” – poca sekretarza generalnego wiedział Kirsch. ONZ), Miguel Serpe de W trakcie ceremonii goSoares (zastępca sekretaście wysłuchali także sperza generalnego ds. prawnych i doradca prawny ONZ), Fatou cjalnego nagrania z wystąpieniem miBensouda (prokurator MTK), David nistra Radosława Sikorskiego poHarris (dyrektor wykonawczy Ame- święconego laureatowi. "W roku rican Jewish Committee). Ceremo- 1941, opisując potworności II wojnię prowadzili: konsul generalna RP ny światowej, Winston Churchill po-

Przemawia Jan Eliasson – zastępca sekretarza generalnego ONZ

ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM KONSULATU GENERALNEGO RP

spolitej Polskiej w Nowym Jorku kanadyjski sędzia Philippe Kirsch odebrał Międzynarodową Nagrodę im. Rafała Lemkina. Uroczysta ceremonia wręczenia wyróżnienia odbyła się w 65. rocznicę przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych.

Konsul generalna RP Ewa Junczyk-Ziomecka i nagrodzony Międzynarodową Nagrodą im. Lemkina sędzia Philippe Kirsch (z prawej)

wiedział: 'Jesteśmy świadkami zbrodni bez nazwy'. Zbrodnia ludobójstwa nazwana została przez Lemkina w jego pracy 'Axis Rule in Occupied Eu-

rope' w 1944 roku. Definicja pojęcia zawarta została w konwencji z 1948 roku. Dzieło życia Rafała Lemkina nie było jednak zakończone, gdyż brakowało jeszcze jednego kluczowego elementu – sankcji. Do tego potrzebna była wytrwałość innego prawnika, sędziego Philippe'a Kirscha, by zbrodnia ludobójstwa podlegała karze” – podkreślił minister. Profesor Jerzy Makarczyk w laudacji na cześć sędziego Kirscha zaznaczył, że jest on nie tylko prawnikiem. Takie określenie byłoby niedostateczne. Jest on rzadkim (i szczęśliwym) przypadkiem jurysty, który był w stanie nie tylko studiować prawo i je praktykować, ale także wpływać na rozwój międzynarodowego systemu prawnego” – wyjaśnił profesor. Jan Eliasson nazwał Lemkina człowiekiem pasji i współczucia. "Bez pasji nic ważnego się nie zdarza, bez współczucia – dzieją się złe rzeczy” – zaznaczył Eliasson. Za kluczowe elementy międzynarodowego porządku uznał koncepcję "odpowiedzialności za ochronę" oraz Międzynarodowy Trybunał Karny, w szczególności biuro prokuratora, reprezentowane podczas uroczystości przez prokurator Fatou Bensoudę. Rafał Lemkin (1900-1959) był polskim prawnikiem żydowskiego pochodzenia. Jest autorem pojęcia lu-

dobójstwa (genocidium), które stworzył w 1944 r. i zdefiniował w książce "The Axis Rule in Occupied Europe". Zaproponował i konsekwentnie wspierał ideę stworzenia międzynarodowej konwencji dotyczącej zapobiegania ludobójstwu, co udało się urzeczywistnić w formie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r. Rafał Lemkin był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla w latach 1950, 1951, 1952, 1958 oraz 1959. Na zakończenie tej wyjątkowej uroczystości w pięknych salonach polskiego konsulatu odbyła się recepcja, podczas której był czas na kuluarowe rozmowy. Wiceminister Artur Nowak-Far, wybitny znawca prawa europejskiego, okazał się charyzmatycznym mówcą i był najbardziej obleganą osobą przez obecne na uroczystości media, nie wyłączając "Nowego Dziennika". Kolejne młodsze pokolenie polskich dyplomatów i naukowców ukazało swoją wrażliwość i ogromną wiedzę w spostrzeganiu prawa i respektowaniu międzynarodowej Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. OPR. ELŻBIETA POPŁAWSKA (na podst. mat. ministerialnych przekazanych "ND")


nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

11

Potrawy Wigilijne KAPUSTA WIGILIJNA

KROKIETY

RYBA SMAŻONA

PIEROGI PACZKOWANE

GOŁĄBKI

$6.50/32oz

$2.50/each

$8.50/ lb

$5.50/doz*

$2.50 /each

- kapusta z grzybami - kapusta z grochem - kapusta po kurpiowsku

- z mięsem - z grzybami - z kapustą i grzybami

- karp - salmon - farm bassa

ŚLEDZIE

NALEŚNIKI

PASZTECIKI

$6.50 /16 oz

$ 2.00 /lb

0.90c /each

- w oleju - w śmietanie - marynowane - w sałatce po japońsku

- z serem - z serem i czereśniami - z serem i jagodami - z jabłkiem

- z kapustą i grzybami - z mięsem

Kupujac 4 doz* - 5 otrzymujesz za darmo

- ruskie - z ziemniakami - z serem - z kapustą kiszoną - z kapustą kiszoną i grzybami - z kapustą świeżą - z grzybami suszonymi

RYBA PO GRECKU

KARP W GALARECIE

MAKARON Z MAKIEM

KUTIA

ŁAZANKI

$ 6.50 /15 oz

$15.00 /lb

$8.00 /lb

$10 /lb

$8.00 / lb

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

452 Lanza Ave, Garfield, NJ

- z ryżem i mięsem w sosie pomidorowym - z ryżem i grzybami w sosie pomidorowym - z kaszą w sosie grzybowym ZUPY WIGILIJNE

$4.00 /32 oz

- barszcz biały z grzybami - zupa grzybowa - barszcz czerwony


12

Og∏oszenia/Classified WANTED RUG/CARPET handler, computer skills, shipping English speaking. Please call: (516) 754-6900 FOREMAN/SUPER needed for High End interior GC. Interior renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 OR email: sue@vellainteriors.com

PRACA HELP WANTED TOKARZ, FREZER- CNC Poszukujemy osoby ze znajomością oprogramowania FANUC i FANUC podobne, Yaznak, Fagor, Master Cam. Wymagane doświadczenie. KOKOS MACHINE COMPANY, LLC 75 Oxford Avenue Dudley, MA 01571 Ryszard: (508) 943-2700 rk@kokosmachine.com

PRACA HELP WANTED NY CCR SHEET METAL INC., zatrudni doświadczonych BLACHARZY na instalacje dachów, rynien, moldingórw ornamentowych. Proszę dzwonić pod: (718) 387-2473 lub (917) 416-7906 CABINET MAKER NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & speak/read/understand English. 5 - 10 yrs Exp. Please Call (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660 PLUMBING MECHANIC WANTED Plumbing company looking for PLUMBERS with at least 5 years of experience. Must have driver licence and read and speak English. Please call: (718) 551-1850

PLUMBING MECHANICS WANTED - EXPERIENCED ONLY FULL-TIME POSITION DONATO INC. PLUMBING & HEATING PLEASE EMAIL PETER@DONATOPLMG.COM OR FAX RESUME TO (718) 370-9834 POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych, samochodów dostawczych i osobowych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

2008 KAWASAKI JET SKI ULTRA 2500, bardzo dobry stan, serwisowana każdego roku po sezonie u Kawasaki Dealer, z trailer i 3 life jackets, spare tire and red cover. Dzwoń bardzo dobra cena. (862) 703-9201

** QUEENS CENTRAL REALTY **

Ridgewood

Business (Deli) na sprzedaż. Narożny budynek bardzo blisko pociagu M i Fresh Pond Road Sklep otwarty tylko 6 dni w tygodniu Cena $150,000 Prosze dzwonić, prosic Donna (718) 417-0700

POSZUKUJĘ PRACOWNIKA DO PRAC MURARSKO - BETONOWYCH, oraz do remontu mieszkań Praca na Greenpoincie od zaraz. Proszę dzwonić: (201) 658-7241 lub (646) 244-8811

ZATRUDNIĘ Kuśnierz / Operator maszyny. Telefon: (212) 594-1100 Zatrudni´ stolarza budowlanego (“carpenter”). Proszę dzwoniç: (914) 393-0527

SPRZEDAM 2010 VW JETTA (DIESEL) mały przebieg 17 K kilometrów. Samochód kupiony w USA , przetransportowany do Polski. Zarejestrowany w Polsce, do obejrzenia w Bydgoszczy. Cena złotych 45,000 lub $15,000. Proszę dzwonić: Polska 0-11-48-796-031-462 Norbert lub USA (347) 242-9033

TURYSTYKA TOURISM

SAMOCHODY CARS

SPRZEDAM ‘02 Volkswagen Passat wagon zadbany, komfortowy 120,000 przejechanych mil. Posiada szyber-dach i automatyczną skrzynią biegów. Bardzo dobry stan techniczny. Cena: $4,300 Ridgewood, NY Telefon: (347) 528-1752

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

Busy medical office in Brooklyn is looking for a full time receptionist. Requirements: fluent English, friendly/responsible able to multitask Candidates shall forward their resumes to jobs@brooklyneyecenter.com

Sprzedam 2008 Jet Ski Kawasaki Ultra 2500x, bardzo dobry stan, serwisowana każdy rok, przejechane 40 godz. Garażowana, z trailerem. Proszę dzwonić: (973) 917-9018

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

Glendale, Queens, NY Beautiful 2 boxed bedroom apt., totally renovated, cherry wood cabinets, stainless steal appliances, granit countertop, bamboo & ceramic floors, very sunny, walk to M train, buses and shopping, No pets, perfect apt. for someone who appreciate beauty and comfort. Only $1,800. Ula’s RE Inc. (718) 389-4515

AGENCJE AGENCIES

USŁUGI SERVICES

•M&R•

8705 89 AVE. WOODHAVEN. Do wynaj´cia 1-sypialniowy odnowiony apartament. Sypialnia, pokój goÊcinny, kuchnia. ∏azienka. Czynsz $1,180. Blisko szkó∏, KoÊcio∏a, du˝o miejsca do parkowania. Proszę dzwoniç: (917) 623-3971

POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

Sprzedam Toyota Rav 4 rok 2006 stan licznika 128.000. Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Telefon: (201) 838-0445

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Nawet w przypadku utraty ważności do 2 lat. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

13 nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

WRÓŻKI PSYCHICS

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Boks

n 7 lutego na gali pokazywanej w USA przez stację ESPN zaboksuje Kamil Łaszczyk (14-0, 6 KO) – poinformował promotor notowanego na trzeciej pozycji rankingu WBO wagi piórkowej pięściarza Mariusz Kołodziej. Rywalem polskiego boksera będzie Argentyńczyk Daniel Diaz (20-5-1, 14 KO). Podczas tej samej imprezy zaprezentuje się również inny niepokonany zawodnik grupy Global Boxing – Patryk Szymański (8-0, 3 KO). Nazwisko jego przeciwnika nie jest jeszcze znane. Wcześniej zarówno Łaszczyk, jak i Szymański wystąpią na gali w Radomiu 22 grudnia. Łaszczyk zmierzy się tam z Węgrem Laszlo Fekete (8-2, 6 KO), zaś Szymański skrzyżuje rękawice z Włochem Francesco Di Fiore (16-9-2, 5 KO).

Siatkówka

n Siatkarki AtomuTrefla Sopot awansowały do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń. W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzynie Polski pokonały u siebie Dynamo Romprest Bukareszt 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:20). Dzięki temu zwycięstwu Atom Trefl zajął drugie miejsce w grupie C, za VakifBankiem Stambuł. Wcześniej z siatkarską Ligą Mistrzyń pożegnały się zawodniczki MKS-u Tauron Dąbrowa Górnicza. n W opublikowanym rankingu World Tour w siatkówce plażowej na koniec sezonu najlepsi z Polaków – Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel – zajęli 11. miejsce. Pierwsza lokata przypadła Łotyszom Janisowi Smedinsowi i Aleksandrsowi Samoilovsowi.

Piłka nożna

n Piłkarze Bayernu Monachium zostali pierwszym finalistą klubowych mistrzostw świata, które odbywają się w Maroku. W półfinale zdobywcy Pucharu Europy pokonali klubowego mistrza Azji, Evergrande Kanton z Chin 3:0 (2:0). Bramki dla zwycięzców Ligi Mistrzów strzelali Franck Ribery (40), Mario Mandzukić (44) i Mario Götze (47). n W sondzie umieszczonej na oficjalnej stronie Bundesligi kibice mogli głosować na najlepszego, ich zdaniem, gracza 16. kolejki. Zwyciężył Łukasz Piszczek, który w swoim drugim meczu po operacji, który rozpoczął w pierwszym składzie, strzelił gola na wagę remisu z Hoffenheim. Piszczek uzyskał 57 procent głosów. n Chelsea przegrała po dogrywce z Sunderlandem 1:2 i odpadła w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Niespodzianki nie było w drugim ćwierćfinale. City pewnie pokonali na wyjeździe Leicester 3:1. Cały mecz w barwach gospodarzy zagrał Marcin Wasilewski.

Sport

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Bryant odzyskał skuteczność n Koszykarze Los Angeles Lakers pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 96:92, odnosząc 12. zwycięstwo w sezonie ligi NBA, w którym ponieśli dotąd 13 porażek.

n Hokeiści New York Islanders prze-

grali przed własną publicznością z Tampa Bay Lightning 2:3 po rzutach karnych we wtorkowym meczu NHL.

W szeregach gości 21 pkt zdobył Kobe Bryant w swoim szóstym meczu po powrocie do gry po kontuzji. Bryant w kwietniu doznał kontuzji ścięgna Achillesa i nie występował na parkietach NBA przez sześć miesięcy. We wtorek wyrównał swój punktowy rekord sezonu, a odnotował też pięć zbiórek i cztery asysty. Walczył o miano najskuteczniejszego gracza wieczoru z kolegą z zespołu Hiszpanem Pau Gasolem, który również uzyskał 21 punktów oraz miał dziewięć zbiórek. Obaj przyczynili się w największym stopniu do zwycięstwa Lakers. Udanie wspierał ich też Nick Young – 18 punktów. W ekipie gospodarzy najlepiej spisał się tego wieczoru Zach Randolph, który popisał się tzw. double-double – 18 punktów i 16 zbiórek, a do tego miał też pięć asyst. Jednak Grizzlies przegrali po raz czwarty z rzędu (mają bilans 10-14). Piąte zwycięstwo z rzędu, a 22. w sezonie (mają tylko cztery porażki), odnieśli koszykarze Portland Trail Blazers. Liderzy Konferencji Zachodniej pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 119:116. Wygraną zapewnił im zaledwie na 0,4 sekundy przed końcem Damian Lillard trafiając zza linii rzutów za trzy punkty. Lillard, który w poprzednich rozgrywkach regularnych został uznany najlepszym debiutantem ligi (Rookie of the Year) zakończył spotkanie z dorobkiem 36 punktów, ośmiu zbiórek i dziesięciu asyst. Dobrze wypadł również LaMarcus Aldridge – 26 punktów i 15 zbiórek. W przeciwnej dru-

Kobe Bryant (z lewej) zdobył 21 punktów w swoim szóstym meczu po powrocie do gry po kontuzji

żynie po 25 punktów uzyskali Kyrie Irving (także 10 asyst) i Dion Waiters. Do siedmiu serię zwycięskich meczów (najdłuższa w lidze) przedłużyli wiceliderzy na zachodzie Oklahoma City Thunder, którzy wygrali 14 z ostatnich 15 spotkań. Tym razem pokonali na wyjeździe Denver Nuggets

105:93. Do sukcesu poprowadzili gości Kevin Durant, zdobywca 30 punktów, a także Russell Westbrook – 21 punktów, 13 zbiórek i osiem asyst. W szeregach Nuggets wyróżnili się J. J. Hickson – 20 punktów i 14 zbiórek oraz Ty Lawson – 17 punktów i 13 asyst. n

WYNIKI LIGI NBA Charlotte Bobcats – Sacramento Kings 95:87, Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 116:119, Memphis Grizzlies – LA Lakers 92:96, Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 93:105, Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 104:93.

Wygraną gościom zapewniły trafienia Valtteriego Filppuli oraz Nikity Kuczerowa. “Wyspiarze” odpowiedzieli golem Fransa Nielsena. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 2:2, mimo że jeszcze w 57. minucie nowojorczycy prowadzili 2:0 po golach Kyle’a Okposo i Fransa Nielsena. Jednak minutę później kontaktowego gola zdobył Filppula, a na cztery sekundy przed końcem meczu ten sam zawodnik doprowadził do dogrywki. Islanders z dorobkiem 25 pkt zajmują 8 miejsce w Metropolitan Division i 15. w Konferencji Wschodniej. Zajmujący drugie miejsce na wschodzie hokeiści Boston Bruins pokonali Calgary Flames 2:0, a oba gole zdobył Zdeno Chara. We wtorek zwycięstwa odniosły także trzy najlepsze drużyny na zachodzie. Liderzy Konferencji Zachodniej i całej ligi, Chicago Blackhawks wygrali na wyjeździe z Nashville Predators 3:1. TW

WYNIKI NHL Boston Bruins – Calgary Flames 2:0, Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 4:2, Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 1:3, NY Islanders – Tampa Bay Lightning 2:3 po rzutach karnych, Montreal Canadiens – Phoenix Coyotes 3:1, Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2:5, Philadelphia Flyers – Washington Capitals 5:2, St. Louis Blues – San Jose Sharks 2:4, Nashville Predators – Chicago Blackhawks 1:3, Minnesota Wild – Vancouver Canucks 3:2 po rzutach karnych, Dallas Stars – Colorado Avalanche 3:2, LA Kings – Edmonton Oilers 3:0.

Williams i Djoković ukoronowani

n Prowadząca w klasyfikacji WTA Tour Amerykanka Serena Williams oraz wicelider rankingu ATP World Tour Novak

Uniwersjada

Djoković zostali uznani nieoficjalnymi mistrzami świata w roku 2013 przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF).

n Maryna Gąsienica-Daniel wygrała slalom gigant podczas uniwersjady w Trentino. Polka wyprzedziła o 24 setne sekundy Austriaczkę Michelle Morik i o 55 setnych Szwedkę Veronicę Smedh. Szczepan Karpiel zdobył srebrny medal w konkurencji narciarstwa dowolnego – slopestyle. Wygrał Fin Kalle Leinonen.

Hokej na lodzie

n W Sanoku trwają hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA do lat 20. Polacy przegrali pierwsze dwa mecze – z Łotwą 0:5 i Dania 2:4.

Tenis

n Agnieszka Radwańska (5. WTA) wygrała w środę dla TK Agrofert Prostejov swój drugi mecz w czeskiej Extralidze. Tym razem krakowianka pokonała Sesil Karatanczewą (LTK Liberec) 6:4, 6:1, tenisistkę z Kazachstanu, zajmującą obecnie 141. miejsce w rankingu WTA.

Filppula pogrążył “Wyspiarzy”

FOTO: REUTERS/JUSTIN FORD-USA TODAY SPORTS

W SKRÓCIE

FOTO: REUTERS/OSMAN ORSAL

14

32-letniej Serenie Williams tytuł nieoficjalnej mistrzyni świata przypadł po raz 4 w karierze, a 2 z rzędu

32-letniej Amerykance tytuł ten przypadł po raz czwarty w karierze, a drugi z rzędu. W zakończonym w październiku sezonie nie miała sobie równych w Tourze. Wygrała 78 meczów, ponosząc tylko cztery porażki. Zwyciężyła w 11 turniejach, w tym dwóch wielkoszlemowych – w czerwcu na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa w Paryżu oraz we wrześniu na twardej nawierzchni w nowojorskim US Open. Zakończyła sezon jako numer jeden na świecie po raz pierwszy od 2009 roku. Natomiast 26-letniego Djokovicia uhonorowano w ten sposób po raz trzeci z rzędu. Rok 2013 rozpoczął od wygranej w Australian Open, a potem dwukrotnie poniósł porażki w wielkoszlemowych finałach w Wimbledonie i US Open. Wygrał ponadto 6 turniejów ATP, w tym 3 rangi Masters 1000 oraz kończący rok ATP World

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

Tour Finals w londyńskiej O2 Arena. Mimo to w październiku Serb stracił pozycję lidera rankingu tenisistów na rzecz Hiszpana Rafaela Nadala, triumfatora 11 turniejów, w tym po raz ósmy z rzędu Roland Garros i US Open. Zawodnik z Majorki wrócił na korty w lutym po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją lewego kolana i rozegrał najlepszy sezon w karierze, zdobywając premie na sumę przekraczającą 14,5 miliona dolarów. W grze podwójnej mężczyzn nieoficjalny tytuł mistrzów świata przypadł amerykańskim bliźniakom Bobowi i Mike’owi Bryanom, już po raz dziesiąty w ciągu 11 lat. Byli bliscy zdobycia klasycznego Wielkiego Szlema, bowiem triumfowali wAustralian Open, Roland Garros i Wimbledonie, ale we wrześniu nieoczekiwanie odpadli w półfinale US Open. Odnieśli w sumie 11 zwycięstw, powiększając swój wspólny dorobek w

karierach do rekordowych 93 triumfów. Wśród kobiet nagrodę przyznano, podobnie jak przed rokiem, Włoszkom Sarze Errani i Robercie Vinci. Liderki obydwu deblowych rankingów były najlepsze w trzech startach, w tym w Australian Open, a także sięgnęły z reprezentacją kraju po Fed Cup. Mistrzami świata juniorów zostali Szwajcarka Belinda Bencic i Niemiec Alexander Zverev, a wśród tenisistów na wózkach Japończyk Shingo Kunieda i Holenderka Aniek van Koot. Międzynarodowa Federacja Tenisowa zarządza czterema turniejami zaliczanymi do Wielkiego Szlema, a także drużynowymi rozgrywkami o Puchar Davisa u panów i kobiecym Fed Cup, turniejem olimpijskim przy współpracy z MKOl, a także Pucharem Hopmana, czyli nieoficjalnymi MŚ zespołów mieszanych. Cykle ATP i WTA Tour są niezależne od ITF. n


Sport

15 nowy dziennik Thursday, December 19, 2013

Historyczny sukces Wiatr pod narty Stocha szczypiornistek

FOTO: REUTERS

Radość Polek po ostatnim gwizdku sędziego

Najwięcej bramek dla Biało-Czerwonych zdobyły Alina Wojtas i Karolina Siódmiak – po 5. W ekipie Francuzek najskuteczniejsza była Allison Pineau – 6 goli. W meczu półfinałowym turnieju, który obywa się w Serbii, rywalkami Polek będą Norweżki lub Serbki. Ich mecz rozpoczął się już po zamknięciu tego wydania gazety. Polki po 35 latach znalazły się w czołowej ósemce mundialu, ale w czwórce nie były jeszcze nigdy. Faworytkami spotkania był jednak utytułowany zespół Trójkolorowych, który w ostatnich latach wywalczył dwa razy z rzędu srebrny medal mistrzostw świata (2009, 2011), a 10 lat temu sięgnął po złoto. Podopieczne Kima Rasmussena zapowiadały jednak walkę o historyczny sukces i słowa dotrzymały. Początek spotkania należał do Francuzek, które szybko objęły prowadzenie 2:0. Biało-Czerwone szybko wyrównały za sprawą Karoliny Siódmiak i Kingi Byzdry. Wicemistrzynie świata jednak znów “odskoczyły” na dwa gole w 8. minucie (5:3). Od tego momentu rozpoczęła się fantastyczna gra polskiego zespołu. Kapitalnie w bramce spisywała się Małgorzata Gapska. Dzięki jej interwencjom koleżanki miały okazje do zdobywania kolejnych goli i, co najważniejsze, wykorzystywały je. W ataku brylowały zwłaszcza Siódmiak i Alina Wojtas. Druga z wymienionych zdobywała gole wspaniałymi rzutami z dystansu. Biało-Czerwone zdobyły siedem goli z rzędu, nie tracąc żadnego, i objęły prowadzenie 10:5. Strzelecka niemoc Francuzek trwała 14 minut. Przełamała ją dopiero Paule Baudouin w 22. minucie. W końcówce pierwszej połowy

Trójkolorowym udało się jednak odrobić część strat, ale na przerwę Polki schodziły prowadząc 11:8. W drugiej połowie trwał koncert gry Biało-Czerwonych. Znakomicie spisywała się Gapska, a także druga nasza bramkarka Anna Wysokińska, która obroniła m.in. dwa rzuty karne. Francuzki nie zamierzały się jednak poddawać i kilka razy były bliskie doprowadzenia do wyrównania, głównie za sprawą dwuminutowych kar, które “łapały” Polki. Biało-Czerwone jednak świetnie spisywały się grając w osłabieniu, a w ataku przeprowadzały kombinacyjne akcje, które często Francuzki przerywały faulami i sędziowie dyktowali rzuty karne. Z 7 metrów Polki miały stuprocentową skuteczność. Niebezpiecznie zrobiło się w 57. minucie, kiedy dwuminutową karę dostała Karolina Kudłacz. Baudouin trafiła z karnego i było tylko 21:20 dla Polski. Na szczęście siły się wyrównały. Na ławkę kar powędrowała właśnie Baudouin. Minutę przed końcem Siódmiak zdobyła gola rzutem z dystansu (22:20), a Alexandra Lacrabere zgubiła piłkę. Polki od zwycięstwa dzieliły 24 sekundy. Trójkolorowe jeszcze zdobyły gola (Allison Pineau), ale po końcowym gwizdku to w polskich szeregach nastąpiła eksplozja radości. n

POLSKA FRANCJA

22 (11) 21 (8)

Polska: Anna Wysokińska, Małgorzata Gapska –

Iwona Niedźwiedź 3, Katarzyna Koniuszaniec 1, Kinga Grzyb, Agnieszka Jochymek 1, Patrycja Kulwińska 1, Karolina Kudłacz 1, Alina Wojtas 5, Kinga Byzdra 1, Karolina Szwed–Orneborg 1, Karolina Semeniuk–Olchawa 3, Małgorzata Stasiak, Karolina Siódmiak 5. Kary: Polska – 8 min, Francja – 2 min

“Kamil złapał wielką formę i jestem pewien, że długo ją utrzyma – uważa Tajner. – Mamy w kadrze lidera i dwóch wiceliderów, o czwartego do drużyny też się nie zamartwiamy. Kandydatów jest dość”. Były trener Adama Małysza przed konkursami w Titisee-Neustadt mówił “Gazecie”, że Stoch jest jednym z głównych faworytów. W sobotę skoczek z podzakopiańskiego Zęba był drugi, w niedzielę wygrał. “Nie było w tym żadnego zgadywania, po prostu trener Łukasz Kruczek opowiadał mi w jak wyjątkowej formie jest lider drużyny” – mówił Tajner. Ponieważ warunki wietrzne w niemieckich konkursach były stabilne – pierwszy raz w tym sezonie – czyli dla wszystkich skoczków niemal jednakowe, Polak, który wcześniej miał pecha do wiatru, wreszcie odleciał rywalom. Zdobył w weekend aż 180 pkt, które pozwoliły mu awansować w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 21. miejsca na czwarte. Zdaniem Tajnera Stoch nie straci dyspozycji do końca sezonu, a więc będzie jednym z faworytów Turnieju Czterech Skoczni, a potem także igrzysk olimpijskich w Soczi. Awans do czołowej dziesiątki PŚ jest bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze – nie trzeba się kwalifikować do konkursów, po drugie – podczas zawodów skacze się wśród najlepszych, a więc w podobnych do nich warunkach, po trzecie – jury traktuje skoczków z czołówki z większą atencją. Kiedy wiatry są złe, sędziowie chętniej wstrzymują skok zawodnika z topu niż takiego, który zajmuje odległą pozycję. Daleko lądują też Piotr Żyła (14. w klasyfikacji generalnej PŚ) i Maciej Kot (13.), choć zazwyczaj obaj wykonują w konkursie po jednym dobrym skoku. Żyła wściekał się na siebie po drugiej próbie w niedzielnym konkursie. “Zwyczajnie mnie zagotowało, zjadły mnie nerwy” – tłumaczył. “Za wcześnie się odbił z progu, na tym polegał jego błąd” – mówił

FOTO: REUTERS

n Jest jednym z faworytów Turnieju Czterech Skoczni i igrzysk w Soczi – mówi o zwycięzcy konn Polska pokonała Francję 22:21 (11:8) w meczu ćwierćfinałowym mistrzostw kursu w Titisee-Neustadt prezes świata piłkarek ręcznych. Awans do półfinału to największy sukces polskich PZN Apoloniusz Tajner, który szczypiornistek w historii startów w MŚ. Dotąd najlepszym osiągnięciem by- przewidział długie skoki mistrza ło piąte miejsce w 1973 roku. świata w Niemczech.

Kamil Stoch odzyskał mistrzowską formę

Kruczek. Trener jest przekonany, że Żyła szybko ustabilizuje skoki i znajdzie się w czołówce Pucharu Świata. Poza tą trójką reszta Polaków skacze na razie słabiej. Kto jest kandydatem na czwartego do drużyny na igrzyska w Soczi? To zdecyduje się po konkursach w Zakopanem 12 stycznia. Tydzień później trzeba ogłosić skład na olimpiadę (pięciu skoczków). “Lista jest długa: Kubacki, Murańka, Miętus, Hula, Biegun, Ziobro, Kłusek – wylicza Tajner. – To młodzi zawodnicy, a więc u nich wahania formy są naturalne. Liczę na Murańkę, wydaje mi się, że bardzo wydoroślał i naprawdę robi teraz wszystko, żeby daleko skakać”. W Pucharze Narodów Polacy zajmują piątą pozycję, za Słowenią, Austrią, Japonią i Niemcami. “Sporo punktów straciliśmy w konkursie mieszanym, który wygrali Japończycy. Jestem pewien, że nasza drużyna będzie piąć się w tej klasyfikacji” – mówi Tajner. W Titisee-Neustadt poza Stochem rewelacyjnie skakali weterani: 32-letni Szwajcar Simon Ammann, 41-letni Japończyk Noriaki Kasai, 36-letni Fin Janne Ahonen. Żartowano, że trzeba by namówić na powrót do skoków 36-letniego Adama Małysza. “Adam myśli teraz wyłącznie o Rajdzie Dakar – komentuje Tajner. – Ma lepszy samochód, lepszy serwis, w ubiegłym roku, zajmując 15. miejsce na mecie, udowodnił sobie, że może mierzyć w szczyt. I o tym marzy. Powrót na skocznię zapewne nawet mu nie przeszedł przez myśl. W odróżnieniu od Ahonena Adam nigdy nie był zwolennikiem powrotów. Uważał, że nie mają sensu”. Tajner mocno wierzy w Stocha,

Z szachownicą na kasku

Kota i Żyłę. Opowiada, że lider zespołu był u niego przed startem sezonu i sprawił wrażenie zawodnika w pełni świadomego swoich możliwości. “Spokojny, uśmiechnięty, oczekujący najważniejszych startów na sporym luzie. Z nadzieją, ale bez lęku i niepewności. Kamil dojrzał do roli faworyta i się jej nie przestraszy, nawet na tak niezwykłych zawodach jak igrzyska” – uważa Tajner. Wsparty przez Kota i Żyłę zdolny będzie do wszystkiego. Tak jak drużyna, której po brązie na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w ubiegłym sezonie, marzy się podium na igrzyskach. Tego w polskich skokach jeszcze nie było. Kruczek podał skład Trener reprezentacji Polski, Łukasz Kruczek podał skład skoczków na zawody Pucharu Świata w Engelbergu. Szansę zaprezentowania swoich umiejętności w Szwajcarii będą mieli: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Klemens Murańka. Jednym z głównych faworytów do wygrania całych zawodów jest Kamil Stoch, który zwyciężył w Titisee-Neustadt, a w ubiegłym roku w Engelbergu uplasował się na drugiej pozycji. Warto zauważyć, że najbliższy Puchar Świata jest bardzo szczęśliwy dla Biało-Czerwonych, bowiem właśnie od tych zawodów, nasi skoczkowie zazwyczaj prezentują zwyżkę formy, która daje wymierny rezultat w postaci punktów w klasyfikacji generalnej. W porównaniu do ubiegłego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt w składzie Biało-Czerwonych zabrakło Krzysztofa Miętusa. n

oby szachownica przyniosła mu szczęście, tak jak przynosi szczęście nam” – dodaje ppłk. Artur Goławski Jak tłumaczyła żona skoczka, Ewa n Szachownica polskich Sił Powietrznych będzie zdobić kask Kamila StoBilan-Stoch, pomysł na wykorzystacha podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Soczi. nie emblematu Sił Powietrznych poNajlepszy polski skoczek narciar- cha” – mówi rzecznik prasowy Sił jawił się w ubiegłym roku, podczas ski uzyskał zgodę Ministerstwa Powietrznych ppłk. Artur Goław- sesji zdjęciowej w krakowskim MuObrony Narodowej na wykorzysta- ski. Dowódca, gen. Lech Majew- zeum Lotnictwa Polskiego. nie lotnicznego emblematu. W ski szybko wyraził swoją aprobaHistoria charakterystycznej biaimieniu ministra obrony podpisał tę dla pomysłu i przekazał tę infor- ło-czerwonej szachownicy sięga ją wiceminister Czesław Mroczek. mację do ministerstwa. 1918 roku, a więc początków polWcześniej jednak ministerstwo “To, że tak wybitny sportowiec bę- skich tradycji lotniczych. Od 2012 zapytało o opinię Dowództwo Sił dzie skakał z naszym emblematem roku znów jest malowana na górPowietrznych. “Byliśmy mile za- to dla nas duża radość i satysfakcja. nych powierzchniach skrzydeł saskoczeni prośbą pana Kamila Sto- Życzymy mu powodzenia w Soczi, i molotów Sił Powietrznych. n


16

Sport

nowy dziennik Czwartek 19 grudnia 2013

Karuzela na czarnym torze n Zakończył się okres transferowy w żużlowej Enea Ekstralidze.

Nowe kluby znaleźli m.in. Duńczyk Nicki Pedersen, Amerykanin Greg Hancock czy Rosjanin Emil Sajfutdinow.

tych kary, ale Trybunał Polskiego Związku Motorowego zmniejszył karę do ośmiu punktów ujemnych i blisko miliona złotych. W tej sytuacji torunianie, by awansować do fazy playoffs, praktycznie nie mogą sobie pozwolić na pomyłkę. I zbudowali skład, który może im na to pozwolić. Do Australijczyków Chrisa Holdera i Darcy’ego Warda, a także Tomasza Golloba i Adriana Miedzińskiego, dołączył bowiem pozyskany z Włókniarza Częstochowa Rosjanin Emil Sajfutdinow. Jeśli do tego dodamy juniora Pawła Przedpełskiego, STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA Mistrzowie Polski przystąpią do który był prawdziwą rewelacją ostatnowego sezonu z praktycznie nie- niego sezonu, oraz drugiego młodziezmienionym składem. W zespole zo- żowca, pozyskanego z Gniezna Oskastali indywidualny wicemistrz świa- ra Fajfera, otrzymujemy zdecydowata Jarosław Hampel, Szwed Andre- nie najmocniejszy kadrowo zespół w as Jons son, Piotr Pro ta sie wicz, lidze. Małe znaki zapytania można poKrzysztof Jabłoński oraz Duńczyk stawić przy nazwiskach Holdera, GolMikkel Bech Jensen. Dodatkowo gro- loba i Sajfutdinowa, którzy sezon 2013 no seniorów zasilił Patryk Dudek, in- kończyli kontuzjami, ale zawodnicy dywidualny mistrz świata juniorów tego poziomu powinni szybko powrócić do formy sprzed kontuzji. z minionego sezonu. Jedynym wzmocnieniem jest poKadra zespołu: wracający z wypożyczenia do PoloSe niorzy – Max Fricke, Tomasz Gollob, nii Bydgoszcz Ukrainiec Aleksandr Łoktajew. 19-latek jest bliski uzyska- Chris Holder, Wiktor Kułakow, Adrian Miedziński, Emil Sajfutdinow, Darcy Ward. nia polskiego obywatelstwa. Jeśli tak Juniorzy – Oskar Ajtner-Gollob, Tomasz się stanie, będzie mógł startować w Beyger, Oskaf Fajfer, Wojciech Gołost, Mapolskiej lidze jako junior. Jeśli nie, teusz Krywald, Dawid Krzyżanowski, Maformację młodzieżową Stelmetu Fa- teusz Kwiatkowski, Dawid Mroczkowski, lubazu stanowić będą Kamil Adam- Mateusz Piernikowski, Bartosz Pietrykowski, Paweł Przedpełski, Tomasz Przywieczewski i Adam Strzelec. Kadra zespołu: Seniorzy – Patryk Dudek, Jarosław Hampel, Krzysztof Jabłoński, Mikkel Bech Jensen, Andreas Jonsson, Aleksandr Łoktajew, Piotr Protasiewicz. Juniorzy – Kamil Adamczewski, Bartosz Kibała, Kamil Merena, Arkadiusz Potoniec, Adam Strzelec, Klaudia Szmaj, Alex Zgardziński. Trener – Rafał Dobrucki.

UNIBAX TORUŃ Wicemistrzowie Polski do nowego sezonu przystąpią z minusowym kontem punktowym. Początkowo miało to być 12 ujemnych punktów oraz prawie dwa i pół miliona zło-

ZDJECIA: ARCHIWUM

To pierwszy okres transferowy, który trwał od 2 listopada do 15 grudnia. W poprzednich sezonach nowe kontrakty można było zawierać od 1 grudnia do 31 stycznia. Ponieważ od przyszłego roku nie będzie obowiązywał KSM (Kalkulowana Średnia Meczowa), czyli limit, w którym drużyna budująca skład musiała się zmieścić, podczas okresu transferowego powstało kilka prawdziwych dream teamów. Oto meldunki ze wszystkich ośmiu klubów Enea Ekstraligi:

Unibax ma zdecydowanie najmocniejszy kadrowo zespół w Ekstralidze. Do Chrisa Holdera, Darcy’ego Warda, Tomasza Golloba i Adriana Miedzińskiego dołączył jeszcze Emil Sajfutdinow

Ta dwójka oraz Janusz Kołodziej, Rosjanin Artiom Łaguta i Słowak Martin Vaculik mają stanowić trzon formacji seniorskiej. Do tego dochodzą juniorzy – Kacper Gomólski i Mateusz Borowicz. Kadra zespołu: Seniorzy – Krzysztof Buczkowski, Greg

Hancock, Janusz Kołodziej, Artiom Łaguta, Martin Vaculik. Juniorzy – Mateusz Borowicz, Damian Dąbrowski, Kacper Gomólski, Ernest Koza, Arkadiusz Madej, Dawid Matura, Edward Mazur. Trener – Marek Cieślak.

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA Częstochowianie przeżywali po seczerski, Patryk Rumiński, Patryk Sikora, zonie ciężkie chwile związane z Adrian Śliwiński, Paweł Wolender. aresztowaniem jednego z głównych Trener – Jan Ząbik. sponsorów klubu. Dodatkowo z poUNIA TARNÓW wodu zaległości finansowych musieBrązowy medalista z poprzednie- li rozstać się z Rosjaninem Emilem go sezonu stracił Macieja Janowskie- Sajfutdinowem, któremu wciąż są go, który wrócił do rodzinnego Wro- winni blisko milion złotych. cławia, a także nie przedłużył umoMimo to umowy z klubem przedłuwy z Duń czy kiem Le onem żyli Rosjanin Grigorij Łaguta, Duńczyk Madsenem, który zasilił beniamin- Michael Jepsen Jensen, Rune Holta, ka z Gdańska. W zamian do Tarno- Mirosław Jabłoński i Rafał Szombierwa powędrowało dwóch żużlowców, ski. Nowymi twarzami są Duńczyk Pektórzy w minionym sezonie repre- ter Kildemand, który ostatni sezon spęzentowali barwy Polonii Bydgoszcz dził w Łodzi, a także wypożyczony z – Amerykanin Greg Hancock, który PGE Marmy Grzegorz Walasek. w Unii jeździł już w 2012 roku oraz Formację juniorską stanowią ArKrzysztof Buczkowski. tur Czaja oraz Hubert Łęgowik. Kadra zespołu:

Kadra zespołu: Seniorzy – Łukasz Cyran, Tomasz Ga-

piński, Niels Kristian Iversen, Krzysztof Kasprzak, Linus Sundstroem, Piotr Świderski, Matej Zagar. Juniorzy – Adrian Cyfer, Łukasz Kaczmarek, Patryk Karczmarz, Tomasz Walasek, Bartosz Zmarzlik. Trener – Piotr Paluch.

UNIA LESZNO Leszczynianie w przerwie zimowej pozyskali tylko jednego zawodnika. Ale za to jakiego! Kontrowersyjny Duńczyk Nicki Pedersen został nowym żużlowcem “Byków” i ma zostać liderem, którego leszczynianom brakowało w minionym sezonie. Zastąpi w składzie Szweda Fredrika Lindgrena, z którym nie przedłużono kontraktu. W drużynie zostali bracia Przemysław i Piotr Pawliccy, Damian Baliński, Grzegorz Zengota, Tobiasz Musielak oraz inni Duńczycy Kenneth Bjerre i Mikkel Michelsen. Kadra zespołu: Seniorzy – Damian Baliński, Kenneth Bjer-

re, Mikkel Michelsen, Przemysław Pawlicki, Nicki Pedersen, Grzegorz Zengota. Juniorzy – Daniel Kaczmarek, Tobiasz Musielak, Marcin Nowak, Piotr Pawlicki, Michał Piosicki, Bartosz Smektała. Trener – Roman Jankowski

BETARD SPARTA WROCŁAW Wrocławianom udało się przedłużyć umowę z indywidualnym mistrzem świata, Brytyjczykiem Taiem Woffindenem. W zespole zostali też Tomasz Jędrzejak, Zbigniew Suchecki, Australijczyk Troy Batchelor, a także juniorzy Patryk Malitowski, Patryk Dolny i Mike Trzensiok. Do rodzinnego Wrocławia po dwóch latach spędzonych w Tarnowie wraca z kolei Maciej Janowski, a nową twarzą będzie pozyskany z Rzeszowa Chorwat Jurica Pavlic. Kadra zespołu: Seniorzy – Troy Batchelor, Maciej Janowski, Tomasz Jędrzejak, Jurica Pavlic, Zbigniew Suchecki, Tai Woffinden. Juniorzy – Patryk Dolny, Patryk Malitowski, Mike Trzensiok. Menedżer – Piotr Baron.

RENAULT ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK Mający spore problemy finansowe beniaminek Ekstraligi wydaje się być zdecydowanie najsłabszym zespołem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z drużyny, która wywalczyła awans, zostali Szwed Thomas Jonasson, Rosjanin Renat Gafurow, Artur Mroczka i Krystian Pieszczek. Nowymi twarzami w zespole są pozyskany z Unii Leszno Szwed Fredrik Lindgren oraz Duńczyk Leon Madsen, który reprezentował barwy Unii Tarnów. Działaczom z Gdańska nie udało się zakontraktować Grzegorza Walaska, Grega Hancocka i Sebastiana Ułamka, który wybrał ofertę I-ligowego GKM-u Grudziądz. W tej sytuacji ostatnią szansą na pozyskanie wartościowego zawodnika jest transfer Rafała Okoniewskiego. Ten jednak ma ważny kontrakt z PGE Marmą Rzeszów, więc w grę wchodziłoby wypożyczenie. Kadra zespołu: Seniorzy – Renat Gafurow, Thomas Jo-

nasson, Peter Karlsson, Fredrik Lindgren, Leon Madsen, Artur Mroczka, Cyprian Szymko, Marcel Szymko, Mathias Thoernblom. Juniorzy – Patryk Beśko, Dominik Kossakowski, Kamil Matyjas, Krystian Pieszczek, Krzysztof Wittstock. Trener – Stanisław Chomski. TW

Seniorzy – Rune Holta, Mirosław Jabłoński, Michael Jepsen Jensen, Peter Kildemand, Grigorij Łaguta, Rafał Szombierski, Grzegorz Walasek. Juniorzy – Artur Czaja, Maksym Drabik, Hubert Łęgowik, Rafał Malczewski, Oskar Polis. Menedżer – Jarosław Dymek.

Greg Hancock przeprowadził się z Bydgoszczy do Tarnowa

STAL GORZÓW Z drużyną z Gorzowa pożegnali się Szwed Daniel Nermark oraz Paweł Hlib. Nowe kontrakty podpisali Duńczyk Niels Kristian Iversen, Szwed Linus Sundstroem, Krzysztof Kasprzak oraz Tomasz Gapiński i znakomity junior Bartosz Zmarzlik. Po roku przerwy, spędzonym w Gnieźnie, do Gorzowa wraca Słoweniec Matej Zagar, a także z ekipy Startu nad Wartę przywędrował Piotr Świderski. Nicki Pedersen został nowym żużlowcem i liderem Unii Leszno

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, December 18, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/12/19  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you