Page 1

SPORT

STRONA 18

Niepokonany Błażusiak

STRONA 13

EDUKACJA

WE WTOREK W NDTV

Dojrzałość szkolna – rozwój psychiczny

Turystyka medyczna i zdrowotna w Polsce

DZIAŁACZE Z GREENPE ACE PROTESTUJĄ W WARSZAWIE | UKRAINA Z EUROPĄ CZY Z ROS JĄ? | SKA www.dziennik.com

WTOREK 19 LISTOPADA – TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013

Słonecznie

$0.75

10°C (50°F)

TERAZ CODZIENNIE

Midwest liczy straty po tornadach n Co najmniej osiem osób zginęło – sześć w stanie Illino-

Krajowe Centrum Meteorologiczne potwierdziło uderzenie w niedzielę co najmniej 80 tornad na obszarze zamieszkanym przez 53 miliony osób. Wichurze towarzyszyły miejscami opady gradu. Najgorzej było w Illinois. Wichura zrównała z ziemią całe osiedla. Najbardziej ucierpiało miasteczko Washington, położone około 140 mil na południowy zachód od Chicago. Zginęła tam jedna osoba, a co najmniej 50 zostało rannych. "Moja cała okolica po prostu zniknęła. Jedyne, co zostało z mojego domu, to fragment ściany. Wszystko trwało może kilkanaście minut" – powiedział zrozpaczony Michael Per-

STRONA 6

ŚWIAT

Strzelaniny w Paryżu

dun, jeden z mieszkańców miasteczka Washington. W promieniu ośmiu mil zostały zrównane z ziemią wszystkie domy. Niemal natychmiast po przejściu tornad służby medyczne i ratownicze rozpoczęły poszukiwania. "Wielu mieszkańców nie zdążyło uciec i schowali się w piwnicach. Wciąż mamy nadzieje na znalezienie żywych osób" – mówili w poniedziałek ratownicy. Amerykańska Służba Meteorologiczna podaje, że siłę tornada w Waszyngtonie można określić na EF 4, co odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością dochodząca nawet do 322 kilometrów na godzinę. » STR. 7 Tornada zrównały z ziemią wszystkie domy położone na obszarze ośmiu mil w miejscowości Washington, IL

FOTO: REUTERS

is, dwie w Michigan – a dziesiątki są rannych. Straty materialne oblicza się w milionach dolarów. To wstępny bilans kilkudziesięciu tornad, których przeszły w niedzielę nad środkowym zachodem USA. Według wstępnych ustaleń "Nowego Dziennika" wśród ofiar nie ma Polaków.

Skończą się dodatkowe Apel do mieszkańców świadczenia dla bezrobotnych? Ridgewood W końcu roku wygasa program, w ramach którego bezrobotnym przyn

Paryska policja zmobilizowała znaczne siły do poszukiwań sprawcy poniedziałkowych strzelanin w stolicy. W jednej z nich poważne obrażenia odniósł fotograf lewicowej gazety.

47213 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 968

NOWY DZIENNIK $0.75

Wskazując na ciągle słabo rosnącą gospodarkę oraz utrzymującą się na wysokim poziomie stopę bezrobocia, demokraci w Białym Domu i Kongresie naciskają na przedłużenie federalnego programu dodatkowych świadczeń (w ramach unemployment insurance program), do którego bezrobotna osoba zaczyna się kwalifikować po 26 tygodniach pobierania zapomogi z programu stanowego. Jednak ustawodawcy twierdzą, że małe są szanse na zatwierdzenie przedłużenia dodatkowych świadczeń przed końcem sesji kongresowej, ponieważ Kongres nadal daleki jest od osiągnięcia porozumienia w sprawie budżetu i nie potrafi znaleźć alternatywy dla długoterminowych cięć

w wysokości biliona dolarów (tzw. sekwestracja). W rezultacie wygasnąć może jeden z największych programów stymulujących gospodarkę, zatwierdzonych w trakcie recesji, a bezrobotni otrzymywać będą świadczenia przez o wiele krótszy okres. "Historycznie rzecz biorąc, nie było takiej sytuacji, w której przy takiej stopie bezrobocia, jaką obecnie mamy, Kongres nie przedłużyłby zasiłków. Dlaczego tym razem miałby tego nie zrobić, szczególnie, że ciągle borykamy się z długoterminowymi skutkami historycznie trudnej recesji" – powiedział Gene Sperling, doradca finansowy prezydenta Baracka Obamy.

» STR. 2

FOTO: ARCHIWUM GRRC

sługuje kilka dodatkowych tygodni zapomogi. Jeżeli Kongres w ciągu n Lokalna organizacja z Ridgewood zajmująca się usuwaniem graf fiti z następnych dwóch tygodni nie przedłuży tego programu, to pod koniec budynków znajdujących się w polskiej dzielnicy prosi o pomoc w zakugrudnia około 1,3 miliona osób od razu straci dodatkowe świadczenia, pie nowej maszyny, niezbędnej do wykonywania tego typu prac. a kolejne 850 000 na początku roku 2014.

Nowa maszyna kosztuje 3500 dolarów – aby ją zakupić, firma GRRC musi zebrać jeszcze 2550 dolarów

Od dłuższego czasu mieszkańcy Ridgewood skarżą się na grafficiarzy niszczących elewacje budynków, firm i sklepów. Problem może się nasilić, bowiem niedawno zepsuła się jedyna maszyna służąca do usuwania tego typu

niechcianych napisów i rysunków. W związku z tym Greater Ridgewood Restoration Corporation (GRRC), organizacja dbająca o wygląd budynków w dzielnicy licznie zamieszkanej przez Polaków, » STR. 3


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

212.267.0201 718.609.0300

Niecodzienny koncert na Greenpoincie

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

SKOŃCZĄ SIĘ DODATKOWE…

» Sytuacja gospodarcza USA się poprawia powoli, miesięcznie na rynku pojawia się około 200 000 nowych miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła do 7,3 procent. Jednak nadal około 4 milionów mieszkańców kraju ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia w ciągu pierwszych 6 miesięcy (26 tygodniach) po utracie pracy. Kongres stworzył program dodatkowych świadczeń dla bezrobotnych

DOK. ZE STR. 1

37,5 mln dol. dla LaGuardii

n Słowiańskie ludowe motywy przeplatane jamajskimi rytmami nam się razem śpiewało".

Radości z udanego koncertu nie reggae, a do tego pokaz tańców regionalnych, to nietypowe zakoń- krył także organizator koncertu Grzegorz Fryc z Gram-X Promotion. czenie sezonu koncertowego przez firmę Gram-X Promotions. "Był to koncert, podczas którego spoGłówną gwiazdą imprezy, która ny występ kapeli z Jamajczykami. tkały się dwie kultury – jamajskie regmiała miejsce w niedzielę w Polskim Okazało się, że rytmy reggae, świet- gee ze słowiańskim folkiem – w doDomu Narodowym "Warsaw" na nie współgrają z polską muzyką lu- datku były to dwie kultury mające Greenpoincie, był jeden z najbardziej dową. "To był niesamowity występ pozytywny przekaz. Dzięki temu nie popularnych zespołów folkowych na kapeli, a ich wspólny śpiew z rasta- było to tylko ich spotkanie na sceświecie – Kapela ze Wsi Warszawa. farianami był po prostu powalający" nie, ale także wzajemne przeniknięPrócz występu zespołu, bazujące- – powiedział Janusz z Greenpointu. cie ich muzyki, przez co okazało się, go na słowiańskich motywach ludoPomysł na wspólny występ był że obie kultury świetnie ze sobą wych, na scenie wystąpiło trzech spontaniczny i zrodził się tuż przed współgrają i tworzą jedność" – poartystów z Jamajki – Ras I Ray, Ras wejściem polskiego zespołu folko- wiedział Fryc. Niedzielny folkowy wieczór staEmmanual, Cindy Simeone – wyko- wego na scenę. "To było dla nas zunujących muzykę reggae. pełne zaskoczenie, nie przypuszcza- nowił zakończenie tegorocznego seLudowego charakteru koncertowi liśmy, że na Greenpoincie zagra- zonu koncertowego dla firmy Gramdodał też występ tancerzy Polish- my z Jamajczykami – zdradził "No- -X Promotion. Wzięło w nim udział -American Folk Dance Company, ze- wemu Dziennikowi" Maciej Szaj- około 300 osób. "Nie było to konspołu, który w tym roku świętuje 75- kowski, bębniarz Kapeli ze Wsi cert komercyjny, dla szerokich mas. lecie swojego istnienia. Warszawa. – Okazało się, znają na- To był koncert dla przyjaciół, dla arWykorzystując tradycyjne ludowe szą płytę 'Wymixowanie', więc za- tystów i ludzi szukających czegoś instrumenty, Kapela ze Wsi Warsza- proponowałem, żeby zaśpiewali z więcej w muzyce niż tylko łatwej zawa zaprezentowała swoje folkowe nami. Zgodzili się od razu i w ten bawy" – podkreślił polski promotor. przeboje inspirowane starodawnymi spontaniczny sposób, bez żadnej WueM słowiańskimi motywami muzyczny- wspólnej próby, bez przygotowami. Wielkim zaskoczeniem dla nia, pojawili się na scenie podczas W weekendowym wydaniu ukaże się wywiad z Macieuczestników koncertu był ich wspól- naszego występu i rewelacyjnie jem Szajkowskim, członkiem Kapeli ze Wsi Warszawa

Szybki autobus na Brooklynie

W niedzielę na trasie linii B44 odbył się pierwszy kurs autobusu typu Select Bus Service (SBS). Zmiana ta, jak zapowiada MTA, ma skrócić czas podróży o 20 procent na jednej z najbardziej zatłoczonych miejskich tras.

Strony redaguje: Aleksandra Słabisz

wie 40 milionów dolarów pomocy może wydać się dużą kwotą, ale należy pamiętać, że jeden dzień zastoju w działalności lotniska powoduje straty dla miasta na około 54 milionów dolarów. Podczas huraganu Sandy lotnisko LaGuardia, które położone jest między dwiema zatokami na rzece Wschodniej, zostało zalane około 100 milionami galonów wody, paraliżując działanie ruchu lotniczego na trzy dni. 3300 lotów zostało odwołanych, uziemiając 250 tysięcy podróżnych. PC, (R)

n Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem. 40–letni sierżant Mohammed Deen wychodził z żoną z restauracji "St. John's Express" na Ozone Park. Napastnik zaatakował go od tyłu. Mężczyzna upadając uderzył głową o chodnik i stracił przytomność. Żonie policjanta udało się schować w samochodzie.

FOTO: MTA

nak zagubienie i frustrację wśród części podróżnych, dla których nowy system wydaje się kłopotliwy. Kierowcy natomiast obawiają się otrzymania mandatu w przypadku wyjechania poza tor ruchu. Ponieważ linie ruchu autobusów biegną wzdłuż miejsc parkingowych na Nostrand i Bedford Ave., zaniepokojeni są również właściciele znajdujących się tam sklepów. Zastanawia ich, gdzie będą parkować samochody dostawcze na czas rozładunku towaru. 10-milowa trasa linii B 44 biegnie między Williamsburgiem i Sheepshead Bay. Codziennie kursuje nią 41 000 pasażerów. W ubiegłym roku

Fundusze, przyznane z budżetu federalnego i stanowego, przeznaczone zostaną na pięć projektów, które w przyszłości mają uchronić lotnisko przed kolejnymi huraganami, takimi jak Sandy. Gubernator Cuomo powiedział, że niektóre projekty już zostały rozpoczęte i przewidują m.in. budowę betonowych umocnień przeciwpowodziowych, instalację odpływów grawitacyjnych oraz wymianę generatorów. "Naszym celem nie jest odbudowa infrastruktury, która istniała przed huraganem Sandy, naszym celem jest zbudowanie infrastruktury lepszej i wydajniejszej" – powiedział Cuomo. "Realizacja wszystkich pięciu projektów razem, znacząco zmniejszy ryzyko podtopień na lotnisku" – dodał Patrick Foye, dyrektor Port Authority, która zarządza lotniskiem. Zauważył on również, że pra-

Policjant brutalnie pobity na Queensie

n

SBS to pierwszy tego typu projekt na Brooklynie i szósty w Nowym Jorku. Zmiany obejmują wydzielenie specjalnego pasa ruchu dla kursowania ekspresowej linii. Pomalowany na czerwono fragment jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów tej linii. Szybkość na trasie ma zwiększyć system monitoringu sterującego ruchem pojazdów oraz mniejsza liczba przystanków. Nowy jest także sposób zapłaty za przejazd. Będzie się ona odbywać na zainstalowanych na przystankach terminalach, a nie jak dotąd u kierowcy. Nowy system płatności budzi jed-

Lotnisko LaGuardia otrzyma łącznie 37,5 miliona dolarów na zabezpieczenia przeciwpowodziowe. n

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Muzycy z Kapeli ze Wsi Warszawa zaskoczyli publiczność, gdy w pewnym momencie wystąpili z wykonawcami reggae z Jamajki

w 2008 r., z myślą, że pozwoli on na walkę z biedą i pomoże bezrobotnym mieszkańcom Ameryki przejść przez najgorszy okres recesji. Od tego momentu program ten za każdym razem był przedłużany, mimo trudności finansowych, ponieważ uważany był za jedną z najbardziej skutecznych form stymulowania gospodarki. Przedłużenie świadczeń na 2014 r. kosztowałoby 25 miliardów dolarów. AS, (R)

skorzystało z niej ponad 12,5 mln osób. Do tej pory połowa czasu każdego kursu upływała na staniu w korkach, na światłach i postojach na przystankach. AT, (R)

Sprawcą okazał się 29-letni Hayden Holder. Przez kilkanaście minut uderzał pięściami nieprzytomnego Deena po głowie. Następnie usiłował wybić okno w aucie. Gdy mu się to nie udało, ponownie zaczął okładać pięściami leżącego mężczyznę, a także uderzał jego głową o chodnik. Całe wydarzenie obserwowało kilka osób, jednak nikt nie zdecydował się pomóc. Zamiast tego świadkowie nagrywali zajście telefonami komórkowymi. Rodzina i znajomi ofiary są w szoku. "To oburzające, wręcz

ohydne – mówią przyjaciele ofiary. – Ten zbrodniarz mógł przecież pobić Mohammeda na śmierć". Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, schwytali napastnika zaledwie ulicę dalej. Hayden Holder trafił do aresztu, a w poniedziałek został oskarżony, między innymi o usiłowanie zabójstwa. Brutalnie pobity policjant przebywa w Jamaica Hospital. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki, ale stabilny. AA, (R)


nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

3

Nowy sklep z naturalnymi kosmetykami na Greenpoincie

APEL DO MIESZKAŃCÓW…

ZDJĘCIA: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK

Właścicielka Brooklyn Groove – Olga Stefańska – prezentuje pro- Część asortymentu z nowo otwartego sklepu już można znaleźć na stronie www.brooklyngroove.com dukty jednej z klientek

"Ludzie teraz często szukają naturalnych i organicznych kosmetykosmetyki do makijażu, a wszystko z naturalnych lub organicznych ków. Dla tych z wrażliwą cerą to jeskładników, to oferta sklepu Olgi Stefańskiej – Brooklyn Groove, któ- dyna opcja – mówi Olga Stefańska, rej zdaniem Brooklyn to idealne ry w weekend otwarty został przy Nassau Avenue na Greenpoincie. któ miejsce na sklep z organicznymi koW ofercie sklepu znajdziemy kosme- ki – błyszczyki do ust, podkłady, ko- smetykami. – Produkty z naturalnych tyki firm, które do produkcji używa- rektory – firmy RMS stworzone na składników mają krótszy termin ją naturalnych i organicznych skład- bazie naturalnych składników, któ- ważności, nie można ich trzymać w re działają kojąco i nawilżająco; jak wysokich temperaturach, ale są to koników, bez konserwantów. Brooklyn Groove oferuje natural- również olejki z SheaTerra Organics, smetyki bez konserwantów, często ne mydła z oliwy i liści laurowych, czy kosmetyki firmy Weleda, szcze- produkowane niedaleko i naprawdę produkowane na bazie starej syryj- gólnie polecane dla pielęgnacji skó- działające. Sama wypróbowałam je na sobie". skiej receptury; kolorowe kosmety- ry dzieci i dla mężczyzn. AS

n Francuskie perfumy, mydła oliwkowe, serum, kremy i kolorowe

» wystosowała apel do mieszkańców z prośbą o donacje na zakup nowego urządzenia. Angela Mirabile, dyrektor wykonawcza w GRRC, podaje, że naprawa wysłużonej, dziesięcioletniej maszyny – usuwającej graffiti za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem – jest już nieopłacalna i wręcz niemożliwa. Dodaje, że GRRC musi jak najszybciej zdobyć pieniądze na zakup nowego urządzenia. "Musimy zebrać fundusze na zakup nowej maszyny. Chcemy to zrobić przed kolejnym sezonem, który rozpoczyna w kwietniu 2014 roku" – wyjaśnia dyrektor wykonawcza GRRC – organizacji, która od 22 lat świadczy usługi związane z usuwaniem graffiti ze ścian, elewacji i witryn sklepowych zarówno na budynkach komercyjnych, jak i na prywatnych posesjach. Nowa maszyna kosztuje 3500 dolarów, by ją zakupić firma GRRC mu-

DOK. ZE STR. 1

si zebrać 2550 dolarów. Pozostałą część pieniędzy organizacja otrzymała od kilku osób z nią związanych. "Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o donacje. Wsparcie społeczności zawsze stanowiło istotną część utrzymania GRRC oraz naszej pracy i realizowanych programów" – napisała w oświadczeniu Mirabile. Donacje można złożyć przez stronę GRRC – www.ridgewoodrestoration.org – lub przekazując pieniądze za pośrednictwem konta PayPal. Darowizny mogą być również wysyłane pocztą na adres: Greater Ridgewood Restoration Corporation, 6856 Forest Ave., Ridgewood, NY 11385. Wszelkie darowizny można odpisać od podatku. Więcej informacji na temat GRRC oraz jej działalności można uzyskać pod numerem telefonu: (718) 366-8721. Pod ten numer można też dzwonić z prośbą o usunięcie niechcianego graffiti. WUEM

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM LESICKIM W JOHNNY'S CAFE NA MASPETH, NY

JAK ZDOBYĆ PRACĘ W MTA?

Redakcja "Nowego Dziennika" zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem pracy w The Metropolitan Transportation Authority w Nowym Jorku na spotkanie z Kazimierzem Lesickim, długoletnim pracownikiem tej kompanii. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 listopada 2013 roku o godz. 19:00 w Johnny's Cafe, 6039 Fresh Pond Rd., Maspeth, NY 11378. Mile będą widziane również osoby, które już pracują w MTA i są gotowe podzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy chcieliby w tej kompanii pracować. Dodatkowe informacje pod adresem e-mailowym: JohnnysCafeNY@gmail.com oraz numerami telefonów: 347-402-9900 lub 212-594-2266 wew. 120.

DZIAŁ OGŁOSZEŃ – Tel.: (212) 594-2266 ext. 303


Polska Protesty Greenpeace w stolicy Skandal 4

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

w Teatrze Starym Grupa kilkunastu osób zakłóciła w ubiegłym tygodniu spektakl "Do Damaszku" Augusta Strindberga w reżyserii Jana Klaty.

n

FOTO: REUTERS

Protest działaczy Greenpeace na budynku Ministerstwa Gospodarki w Warszawie

n Trwają przesłuchania działaczy Greenpeace, którzy wdrapali się nych to węgiel. Jest on używany do

na budynek Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Rozwiesili tam transparent z napisem "Kto rządzi Polską? Przemysł węglowy czy obywatele". Rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek powiedział, że zatrzymano 46 osób. Ekologów ściągano z dachu za pomocą specjalnego wysięgnika. Decyzja o dalszym postępowaniu oraz zarzutach zapadnie po zakończeniu przesłuchania. Muszą uczestniczyć w nim tłumacze, gdyż większość tych osób to obcokrajowcy – między innymi obywatele Norwegii, Danii, Niemiec i Węgier. Szef polskiego oddziału Greenpeace'u Maciej Muskat powiedział, że organizacja zapewniła zatrzymanym pomoc prawną. Prawnicy są w kontakcie z komendą policji na ulicy Wilczej. Sąd zdecyduje, czy proces odbędzie się w trybie przyspieszonym, czyli następnego dnia. Może też wypuścić aktywistów i wyznaczyć późniejszą datę procesu. Maciej Muskat dodaje, że Greenpeace nie po raz pierwszy łamie prawo w imię wyższego celu, jakim jest – według organizacji – ochrona klimatu. Gdy na dachu i przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki odbywały się protesty ekologów, w środku uczestnicy szczytu węglowego rozmawia-

li o wyzwaniach, które stoją przed ich branżą. Minister gospodarki Janusz Piechociński zarzucił aktywistom, że nie chcą oni kompromisu z sektorem węglowym. Gospodarz szczytu twierdzi, że ekolodzy chcą wyłącznie "pojedynkować się, zamiast szukać tego, co wspólne”. W opinii wicepremiera przedstawiciele obu stron powinni rozmawiać o klimacie i dojść do wspólnego porozumienia przed szczytem klimatycznym w Paryżu, w 2015 roku. Ekolodzy argumentują, że polski rząd nie powinien promować wielkich koncernów reprezentujących lobby węglowe, wiedząc, że to spalanie węgla w znacznej mierze przyczynia się do pogorszenia sytuacji klimatycznej. Według szacunków Światowego Stowarzyszenia Węgla, paliwo to używane jest do wytworzenia 41 procent energii elektrycznej na świecie. 30 procent światowych paliw energetycz-

produkcji prawie 70 procent stali. Szczyt węglowy, który rozpoczął się w siedzibie ministerstwa gospodarki w Warszawie potrwa do wtorku. W tym samym czasie na Stadionie Narodowym odbywa się Szczyt Klimatyczny, w którym uczestniczy 12 tysięcy osób z prawie 200 krajów. Na Stadionie Narodowym również demonstrowali ekolodzy. Działacze przynieśli transparenty z napisem "Koniec z brudną energią. Pozwólcie mówić ludziom”. Rozwinęli też dwa dywany: czerwony, po którym przechadzają się za rękę aktywiści ucharakteryzowani na przedstawicieli rządu i koncernów węglowych i zielony, na który zapraszają zwolenników czystej, zielonej energii. "Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko organizacji Szczytu Węglowego przez polską prezydencję. Myślimy, że polski rząd nie powinien prowadzić negocjacji i proponować fałszywych rozwiązań, jak czysty węgiel. Obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu tajfun na Filipinach i zniszczenia, jakie spowodował. Będzie coraz więcej głodu i biedy na świecie, jeśli będziemy kontynuować stosowanie paliw kopalnych i węgla” – tłumaczyła Celine Charveriat z międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam. n

Osoby, które określiły siebie jako "reprezentujące polskiego widza”, w pew nym mo men cie gwiz da mi, okrzykami "hańba” i inwektywami zmusiły aktorów do przerwania przedstawienia. Pomimo wezwań o spokój i opuszczenie widowni protestujący przez kilka minut nie pozwolili wznowić spektaklu, protestując przeciwko powołaniu Jana Klaty na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru. "Cieszę się, że nasz teatr wzbudza emocje, ale takiej formy protestu nie akceptuję" – tak skandal w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie skomentował Klata. Osoby, które nie zgadzają się z polityką programową obecnego dyrektora, uważają, że kon-

cepcja artystyczna Jana Klaty jest "sprzeczna z duchem narodowej instytucji kultury". "Teatr Narodowy, scena narodowa w Polsce, kiedyś to była wizytówka Krakowa, teraz ludzie nie chcą chodzić do tego teatru" – mówią. Ich zdaniem musi się zmienić program. "Nie mogą być szykanowani aktorzy, że się ich wyrzuci. Albo będą grali u niego te wariactwa, albo nie. I to nie jest jedyny spektakl" – skarżą się. Spektakl wznowiono po kilku minutach, gdy protestujący opuścili teatr. Dyrektor Jan Klata zapowiedział, że protest w żaden sposób nie zmieni jego sposobu kierowania Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. n

Skandaliczna rzeźba w Muzeum Sztuki Nowoczesnej n Godło polskie połączone z symbolem nazizmu to “dzieło” Piotra Uklańskie-

go. Praca nazwana “Deutsch-Polnische Freundschaft” powstała specjalnie na wystawę “Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. “Dzieło” wzbudza liczne kontrowersje, jednak w ocenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisuje się ono w szereg realizacji artysty “skupionych na odniesieniach do ikonosfery narodowo-patriotycznej i państwowej”. “U podstawy tych prac pozostaje zawsze frapujące pytanie, jak to się dzieje, że pewne barwy wywołują u widza tak żywe emocje” – tak komentują twórczość Uklańskiego pracownicy muzeum.

To nie pierwsza praca artysty, która wywołała ogromne kontrowersje w Polsce. Na przełomie 2012 i 2013 roku w Zachęcie prezentowane były jego prace: “Pornalikes” i “Polska Über Alles”. Pierwsze “dzieło” stanowiły rozwieszone w dużej sali zdjęcia pornograficzne ukazujące genitalia, odbyty oraz stosunek seksualny. Z kolei drugą instalację stanowiły portrety aktorów w nazistowskich mundurach i zawieszone na nich godła Polski. n

FOTO: TWITTER.COM/GOLIASZANNA

REKLAMA

Rzeźba “Deutsch-Polnische Freundschaft” autorstwa Piotra Uklańskiego

WALUTY

18 listopada 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0953 euro 4,1805 KANTORY: Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. 3,04 3,08 3,03 3,05

3,14 3,12 3,13 3,15

4,13 4,17 4,12 4,13

4,23 4,21 4,22 4,23

Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,09 3,08 3,09 3,09 3,19 3,01 3,09 3,02

3,10 3,12 3,11 3,11 3,11 3,19 3,11 3,17

4,17 4,16 4,17 4,17 4,17 4,06 4,17 4,13

4,19 4,20 4,19 4,19 4,19 4,31 4,19 4,25

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula


Polacy piszą

5 nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

Konkurs na tomik wierszy

Kolacja z matkà

n Zapraszamy Czytelników “Nowe-

Po 12 latach wspólnego życia moja żona zażyczyła sobie, abym zaprosił inną kobietę na obiad i do kina. Powiedziała: – Kocham cię, ale wiem, że inna kobieta też cię kocha i chciałaby spędzić trochę czasu tylko z tobą. “Inna kobieta”, o której wspomniała moja żona, to moja mama. Owdowiała 19 lat temu i od tego czasu była sama. Ponieważ moja praca, rodzina, trójka dzieci pochłaniały cały mój czas i energię, odwiedzałem ją bardzo rzadko. Tamtego wieczoru zadzwoniłem, żeby zaprosić mamę na kolację i do kina. – Co się stało? Wszystko w porządku w domu? – zapytała z trwogą. Moja mama jest typem człowieka, który spodziewa się złych wieści, jeśli telefon dzwoni późnym wieczorem. – Po prostu pomyślałem sobie, że będzie miło wybrać się gdzieś razem – powiedziałem. – To byłoby wspaniale – odpowiedziała mama. Przyjechałem po nią w piątek po pracy. Czekała na mnie przed domem, lekko zdenerwowana. Miała na sobie sukienkę, w której widziałem ją w ostatnią rocznicę jej ślubu i starannie ułożone włosy. – Powiedziałam moim znajomym, że mój syn spędzi dziś ze mną wieczór i wszyscy byli pod wrażeniem – powiedziała mama, wsiadając do samochodu. Zabrałem mamę do restauracji. Mama wzięła mnie pod rękę i stąpała tak, jak gdyby była pierwszą damą. Musiałem czytać jej nazwy dań w karcie, ponieważ nie wzięła okularów. Spojrzałem na nią znad karty dań i zobaczyłem, że się uśmiecha z nostalgią. – Kiedy byłeś mały, to ja czytałam ci kartę dań – powiedziała cicho. – Nadszedł czas, abym mógł to odwzajemnić – odpowiedziałem. Podczas kolacji rozmawialiśmy. To nie była żadna szczególna rozmowa, po prostu opowiadaliśmy sobie, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu. Zagadaliśmy się tak bardzo, że spóźniliśmy się do kina. Kiedy żegnałem się z mamą pod drzwiami jej mieszkania, powiedziała: – Kiedyś jeszcze raz pójdziemy do restauracji. Tym razem ja cię zaproszę. Zgodziłem się... – Jak spędziliście wieczór? – spytała mnie żona, gdy wróciłem do domu. – Wspaniale! O wiele lepiej, niż się spodziewałem. Kilka dni później mama miała zawał. Zmarła, zanim przyjechała karetka. A jeszcze po kilku dniach dostałem list z opłaconym przez mamę zaproszeniem do restauracji, w której spędziliśmy tamten ostatni wieczór. W liście mama napisała: “Zapłaciłam z góry za naszą kolację. Co prawda, nie jestem pewna czy będę mogła w niej uczestniczyć, ale kolacja jest opłacona dla dwóch osób – dla Ciebie i dla Twojej żony. Prawdopodobnie nigdy nie znajdę słów, żeby powiedzieć Ci, jakie znaczenia miał dla mnie tamten wieczór, który spędziliśmy razem. Kocham Cię, synku”. Być może nigdy już nie otrzymasz takiej bezwarunkowej miłości, jaką jest miłość rodzicielska. Rodzice to jedyni ludzie na świecie, którzy szczerze cieszą się z naszych sukcesów i boleją z powodu naszych porażek. Jeśli wciąż masz taką możliwość – korzystaj z każdej nadarzającej się chwili, ponieważ dzień, w którym ich zabraknie, może nadejść całkiem niespodziewanie... AUTOR NIEZNANY

go Dziennika” do udziału w kolejnym konkursie poezji organizowanym przez JPII Polish American Poets Academy - tym razem na autorski tomik. Regulamin konkursu

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania; zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”. 2. Na konkurs należy nadesłać 2540 wierszy, które mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe i wcześniej opublikowane na stronach internetowych lub w antologii, ale nie w formie tomiku autorskiego. Każdy z przesłanych na konkurs wierszy powinien być napisany na maszynie lub na komputerze i na osobnej kartce czystego papieru. 3. Prace konkursowe - wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres emailowy oraz krótką notkę biograficzną - należy przesłać elektronicznie, w formie załącznika, pod adresem: jpiipapa@mail.com , contact@e-businesscardexchange.com lub bcegmo@outlook.com. 4. Wpisowe w wysokości 25 dol. (w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy) należy przesłać pod adresem:

Polish American Poets Academy PO Box 3163 Wallington, NJ 07057, USA lub BCE – PO Box 11513 Denver, CO 80211, USA

Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union i Paypal lub dokonać przelewu bezpośrednio na konto Akademii, po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią. Członkowie JPII Polish American Poets Academy są zwolnieni z wpisowego. Informacje na temat członkostwa w Akademii można znaleźć na stronie internetowej: www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA. Uczestnicy konkursu nie posiadający dostępu do internetu proszeni są o przesłanie prac konkursowych, wraz z listem przewodnim oraz wpisowym, pod adresem: BCE – PO Box 11513 Denver, CO 80211 USA z dopiskiem “PAPA”

5. Prace konkursowe, wraz z listem

przewodnim i wpisowym, muszą być przesłane do 31 grudnia 2013 roku. 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa. 7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 28 lutego 2014 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą emailową lub listowną i ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com i www.e-businesscardexchangeco.com w sekcji JPII PAPA.

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w autorskim tomiku. 8. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz Business Card Exchange Group & Media Online (główny sponsor Akademii) zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu. 9. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów współpracujących z JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz przez Kapitułę Akademii. 10. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i członkostwa oraz opcji sponsoringu należy przesyłać na jpiipapa @mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com. Więcej informacji na www.e-businesscardexchange.com i www. e-businesscard exchangeco.com w sekcji JPII PAPA. Główne nagrody I NAGRODA – 500 dol., 10 kopii tomiku autorskiego i roczne członkostwo. II NAGRODA – 300 dol., 5 kopii tomiku autorskiego i roczne członkostwo. III NAGRODA – 100 dol., 3 kopie tomiku autorskiego i roczne członkostwo. Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia. JPII Polish American Poets Academy, Inc. jest organizacją niedochodową. Ze względu na status Akademii wszelkie formy darowizny mogą być odpisane od podatków. n

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

W najbliższą sobot´, 23 listopada 2013 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. Janusz Szlechta. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 w. 120. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.scratchanddentusa.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST FR IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Świat

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

Ukraina: z Europą, czy z Rosją?

Przeciw pornografii dziecięcej ■ Wielka Brytania jako pierwsza ograniczy możliwość wyszukiwania w in-

ternecie pornografii dziecięcej. Dwie wielkie firmy informatyczne, Google i Microsoft, zgodziły się zmienić ustawienia swoich wyszukiwarek i zainstalować program ostrzegający użytkowników przed łamaniem prawa.

■ Niepewny jest los umowy zbliżającej Ukrainę do Unii Europejskiej. Wciąż nie wiadomo, czy do-

Wpisanie któregoś z 13 tysięcy najbardziej podejrzanych terminów automatycznie wyświetli informację, że takie treści są nielegalne. Będzie to program pilotażowy. W ciągu pół roku ma zostać rozszerzony na wszystkie kraje anglojęzyczne i na 158 innych języków. Przedstawiciel Google'a Peter Barron powiedział BBC: "Zmiana w naszej wyszukiwarce obejmie sto tysięcy terminów i bardzo utrudni odnalezienie tych treści w internecie". Nicola Hodson z Microsoftu dodała: "Na co dzień jesteśmy w bardzo ostrej konkurencji, ale w tej sprawie współdziałamy. Dzięki temu FOTO: REUTERS/SERGII POLEZHAKA

kument stowarzyszeniowy zostanie podpisany za niecałe dwa tygodnie, na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

Demonstracja zwolenników Julii Tymoszenko w Kijowie

Kijów nie spełnił bowiem warunków stawianych przez Wspólnotę. Ten kluczowy, to wypuszczenie z więzienia byłej premier Julii Tymoszenko i zgoda na jej wyjazd do Niemiec, gdzie mogłaby się leczyć. Na ten temat rozmawiali w poniedziałek w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów Wspólnoty. Unia Europejska jest już zniecierpliwiona tym, że Ukraina nie spełniła warunków, ale postanowiła dać jej więcej czasu i dziś nie oceni postępów Kijowa. Poczeka, co w tym tygodniu zrobi ukraiński parlament, który ma głosować nad ustawą zezwalającą skazanym, w tym także byłej premier, na zagranicznie leczenie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że są jeszcze szanse na podpisanie umowy na wileńskim szczycie, ale "kilkakrotnie w Kijowie uprzedzałem władze ukraińskie, żeby nie zostawiać spraw na ostatnią minutę. Niestety, one są zostawione na ostatnią minutę i to oznacza niepewność co do wyniku"

– powiedział Radosław Sikorski. Więcej nadziei na podpisanie umowy ma Linas Linkeviczius, minister spraw zagranicznych Litwy, kierującej teraz pracami Unii. "Wiem, że jest wielu sceptyków i to wcale nie jest takie oczywiste, ale ja osobiście wierzę, że jest to możliwe" – stwierdził litewski minister. W Brukseli słychać jednak głosy, że Unia Europejska jest wodzona przez Kijów za nos i że ukraińskiemu prezydentowi wcale nie zależy na podpisaniu umowy. Sam rozmawia z Rosją i negocjuje z nią lepsze warunki współpracy. Panuje też przekonanie, że jeśli teraz nie dojdzie do podpisania umowy, to kolejna, sprzyjająca okazja będzie najwcześniej za dwa lata, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i na Ukrainie. Niektórzy wieszczą jednak, że decyzja w tej sprawie zostanie odłożona na czas nieokreślony. Prawdopodobnie dopiero w czwartek ukraiński parlament zajmie się kompromisową ustawą w sprawie leczenia skazanych za granicą. W po-

rządku dziennym na jutro zapisano cztery ustawy dotyczące Julii Tymoszenko. Jednak żadna z nich nie ma szans na przyjęcie, ponieważ nie jest wariantem kompromisowym. Takiego oczekuje rządząca Partia Regionów. Jest nadzieja, że do czwartku pojawi się w Radzie Najwyższej. Jeszcze w poniedziełak do Kijowa miał przyjechać europejski komisarz do spraw rozszerzenia Stefan Füle. We wtorek do ukraińskiej stolicy przybędą wysłannicy Parlamentu Europejskiego Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski. Spędzą oni na Ukrainie 4 dni, a zatem będą mieli szanse obserwować głosowania w parlamencie. Jeszcze w zeszłym tygodniu Kwaśniewski mówił o tym, że najpóźniej w ten wtorek Rada Najwyższa powinna podjąć decyzję, co do losów Julii Tymoszenko. Wydaje się jednak, że Unia Europejska jest gotowa czekać do ostatniego momentu, a decyzja, czy podpisywać umowę stowarzyszeniową, czy nie, zapadnie tuż przed szczytem w Wilnie. DET, (R), (IAR)

będzie znacznie trudniej znaleźć te strony zarówno przez Bing, jak i Google'a". W czerwcu premier David Cameron zwołał na Downing Street "szczyt informatyczny", w celu podjęcia walki z pornografią dziecięcą w internecie. Wówczas firmy technologiczne oświadczyły, że założenie takich filtrów w wyszukiwarkach jest technicznie niemożliwe. Zmieniły jednak zdanie pod naciskiem opinii publicznej, kiedy w kilku głośnych procesach wyszło na jaw, że większość pedofilów rozpoczyna od oglądania pornografii dziecięcej online. DET, (IAR)

Strzelaniny w Paryżu ■ Paryska policja zmobilizowała znaczne siły do poszukiwań sprawcy poniedziałkowych strzelanin w stolicy. W jednej z nich poważne obrażenia odniósł fotograf lewicowej gazety.

Prowadzący dochodzenie starają się ustalić, czy to ten sam mężczyzna był sprawcą piątkowego wtargnięcia do siedziby telewizji BFM TV, poniedziałkowej strzelaniny w redakcji gazety "Liberation", a potem kolejnego ataku przed bankiem Societe Generale w podparyskiej dzielnicy La Defense. Napastnika, który po ostrzelaniu banku Societe Generale porwał zakładnika i jego samochodem uciekł z miejsca zdarzenia, widziano po raz ostatni w okolicach eleganckiego hotelu George V. Tam porzucił porwany pojazd. Jego zakładnika przesłuchuje brygada kryminalna stołecznej policji, której wyjątkowe siły zmobilizowano do przeczesywania rejonów położonych w pobliżu Pól Elizejskich i rejonów dalej od nich, w zachodniej części Paryża.

Opublikowano zdjęcia mężczyzny, który zaatakował redakcję dziennika "Liberation". Widać na nich mężczyznę w wieku około 40 lat, w okularach, ubranego w ciemnozieloną kamizelkę i czapkę. Poszukuje go paryska policja. Francuski prokurator generalny Francois Mollins powiedział, że to prawdopodobnie ten sam człowiek, który w piątek wtargnął do siedziby telewizji BFM TV i groził jej dziennikarzom bronią. Obeszło się wtedy bez ofiar. Według informacji, jakie udało się zebrać od świadków, chodzi o Europejczyka w wieku 40-45 lat, niezbyt postawnego, ubranego w płaszcz. Opis ten pokrywa się z charakterystyką autora piątkowego ataku w telewizji BFM TV. DET, (R), (IAR)

Świat zobaczy relikwie apostoła ■ Wystawienie relikwii św. Piotra zakończy w niedzielę, 24 listopada, obchody Roku Wiary w Watykanie.

Wydarzenie to zakończy obchody Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI w związku z 50-leciem otwarcia Soboru Watykańskiego II. Z okazji jego zamknięcia w najbliższą niedzielę papież Franciszek ogłosi adhortację zatytułowaną “Evangelii Gaudium” (Radość Ewangelii), która jest pierwszym jego własnym dokumentem. Encyklikę "Lumen fidei" (Światło wiary),

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Aleksandra Słabisz

wydaną w lipcu, czyli po czterech miesiącach od wyboru, zaczął pisać papież Ratzinger. W programie ostatniego tygodnia Roku Wiary jest jeszcze wizyta Franciszka u sióstr klauzurowych na rzymskim Awentynie w czwartek 21. oraz sobotnie spotkanie z katechumenami, osobami, które przyjęły chrzest już jako dorośli.

REUTERS/GONZALO FUENTES

Zainaugurował go 9 października 2012 Benedykt XVI, który cztery miesiące później abdykował, a kontynuował jego następca papież Franciszek. Relikwie apostoła Piotra — pierwszego papieża —wystawione zostaną na widok publiczny po raz pierwszy w historii. O ich odkryciu podczas prac wykopaliskowych rozpoczętych w 1939 roku, poinformowano dopiero w czerwcu 1968.

DET, (R)

Christian Flaesch, dyrektor paryskiej policji sądowej, pokazuje dziennikarzom zdjęcie domniemanego napastnika


nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

7

» Tragedia wydarzyła się także w miasteczku New Minden na południu Illinois – tam tornado zabiło dwie osoby, kolejne trzy zginęły w powiecie Massac na dalekim południu. Trąba powietrzna uderzyła także w 34-tysięczny Pekin, położony niedaleko od Peorii. Przez cały poniedziałek ratownicy przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu ofiar i rannych osób. Jak zapowiadają władze miasteczka, akcja będzie prowadzona do skutku. Władze stanu ogłosiły stan klęski żywiołowej na terenie aż siedmiu powiatów. Chodzi między innymi o La Salle, Massac, Washington i Woodford. W Chicago i na przedmieściach pozrywane zostały linie energetyczne. Przedstawiciele zakładów energetycznych ComEd poinformowali w poniedziałek, że prądu wciąż nie ma około 80 tysięcy odbiorców. Kłopoty mieli też podróżni – z powodu tornad odwołano co najmniej 230 lotów na chicagowskich lotniskach O'Hare i Midway. Z kolei na stadionie Soldier Field na dwie godziny przerwano mecz futbolu amerykańskiego. "Było kilka minut po 12 w południe, na stadionie był prawie komplet widzów. – opowiada pan Daniel. – W pewnym momencie sły-

DOK. ZE STR. 1

szymy komunikat o tym, by jak najszybciej schować się pod zadaszeniem. Mówiono także o tym, by odsunąć się od szyb". Jak dodaje pan Daniel, w ciągu kilkudziesięciu minut ze stadionu ewakuowano 60 tysięcy kibiców. Niebezpiecznie było także w stanie Michigan. Tam silny wiatr połamał drzewa i pozrywał linie energetyczne. W poniedziałek prądu nie by ło w 500 ty sią cach do mów. Śmierć poniosły dwie osoby – 2.latek został przygnieciony przez drzewo w swoim samochodzie, z kolei 59-letni mężczyzna został rażony prądem przed swoim domem. Silne burze i niszczycielskie wiatry odczuwalne były w niedzielę również w takich stanach jak Iowa, Missouri, Indiana, Ohio, Kentucky czy Tennessee. W nocy z niedzieli na poniedziałek silne porywy wiatru, a także opady deszczu, odnotowali mieszkańcy północnego New Jersey, Nowego Jorku, Bostonu i Portland. Jak prognozują synoptycy serwisu AccuWeather, w ciągu dnia front burzowy będzie się przesuwał na północny-wschód kraju. Prędkość towarzyszącego mu wiatru może osiągnąć do około 90 "Moja cała okolica po prostu zniknęła. Jedyne co zostało z mojego domu, to fragment ściany. Wszystko trwało może kilometrów na godzinę. AA, (R) kilkanaście minut" – powiedział zrozpaczony mieszkaniec miasteczka Washington

FOTO: REUTERS

MIDWEST LICZY STRATY PO…

W KAŻDĄ ŚRODĘ OGŁOŚ SIĘ ZA DARMO NIERUCHOMOŚCI

W DODATKU NIERUCHOMOŚCI* *Promocja dla osób prywatnych. Obowiązują inne zasady dla brokerów i agentów, w sprawie szczegółów proszę o kontakt z działem Marketingu.


8

To i owo

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

Lady Gaga leci w dół

19 listopada – 323. dzień roku

Lady Gaga robi co może, ale efekty jej starań są marne. Gwiazda zainwestowała wiele czasu, energii i pieniędzy w promocję swojej nowej, trzeciej studyjnej płyty zatytułowanej "Artpop". Pojawiły się nowe, dziwaczne kreacje, odważne wyznania i pomysłowe występy na żywo. Wytwórnia płytowa Interscope wydała na ten cel 25 milionów dolarów. Niestety, wiele wskazuje, że są to pieniądze wyrzucone w błoto.

Imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn

NOWY JORK

FOTOS: ARCHIWUM

Wtorek

Album sprzedaje się bowiem fatalnie. W pierwszym tygodniu kupiono niecałe 250 tysięcy sztuk płyty. Dla porównania, w analogicznym okresie "Born This Way" kupiło ponad 1,1 miliona ludzi. Nie pomagają także wypuszczane co chwilę single, ani to, że wytwórnia opłaciła stacje radiowe, żeby grały single artystki tak często, jak się da, pokryła koszty promocji w mediach czy liczne i kosztowne podróże piosenkarki po całym świecie. Fani nie rzucili się do sklepów. To katastrofa nie tylko dla samej Gagi, ale i dla pracowników wytwórni Interscope, w której ma w związku z klapą dojść do grupowych zwolnień. Album "Artpop" został wydany 6 listopada w Japonii, a w Stanach Zjednoczonych 11 listopada. Oprócz standardowych formatów CD i digital download, ukazał się także jako aplika-

cja na smartfony i tablety. Singlem promującym album został wydany 12 sierpnia utwór "Applause" Przy produkcji albumu Lady Gaga współpracowała z takimi muzykami, jak RedOne i DJ White Shadow oraz Zedd, Madeon, Dino Zizis, Nick Monson, will.i.am i David Guetta. Gościnnie pojawili się również raperzy T. I., Too Short i Twista oraz piosenkarz R. Kelly. W rozmowie z magazynem "Examiner" osoba z otoczenia 27-letniej gwiazdy powiedziała, że Gaga chyba zrozumiała, że jej dziwaczne zachowanie przesłania jej muzykę. Ale te nie ustają. Odważne zdjęcie gwiazdy pojawiło się na okładce listopadowego numeru włoskiej edycji "GQ Magazine". Uwagę przyciągają usta i naga pierś piosenkarki oraz sutek, pomalowany tą samą pomadką, co usta.

Środa

KRZYŻÓWKA

Czwartek

ROZWIĄZANIE Z DATA – STR. 17

Gwieździe, która dotąd wiodła prym w ekstrawaganckich strojach i kontrowersyjnym zachowaniu, rośnie konkurencja. Wystarczy wspomnieć choćby Miley Cyrus i jej występ podczas tegorocznego rozdania nagród MTV VMA. Gaga zainspirowała się występem młodszej koleżanki. Podczas ostatniej edycji programu "Saturday Night Live" wykonywała utwór "Do what you want" w duecie z R. Kellym. Wurgarnością tego występu "przebiła" Miley. Widać piosenkarka robi, co może, by utrzymać upadający status gwiazdy. Mamy nadzieję, że jak radzi jej koleżanka, Lady Gaga skupi się na śpiewaniu zamiast na szokowaniu, które w jej wykonaniu chyba niewielu już tak naprawdę szokuje, a raczej zniechęca do jej muzyki i do niej samej. AT, (R)

NOWY DZIENNIK ogłasza

K O NK UR S

w dniach od 26 października do 19 listopada Do wygrania są 3 podwójne bilety na koncert zespołów Pectus oraz Enej, który odbędzie się w piątek, 22 listopada 2013 w klubie WARSAW na Greenpoint, NY. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawnymi odpowiedziami na zadane poniżej pytania.

A. Na jakim instrumencie gra wokalista zespołu Enej? B. Ilu braci gra i śpiewa w zespole Pectus? Odpowiedz A: ......................................................................................... Odpowiedz B: ......................................................................................... Imię i Nazwisko: ....................................................................................... Nr telefonu: .............................................................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 20 listopada 2013. Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

Poziomo: 6. plażowa półnagość 7. łkanie 9. jednostka częstotliwości 10. sprzedawca sklepowy 11. ortodoksja, sekciarstwo, zawziętość 13. między pytaniem i odpowiedzią 15. płonącą sterta 17. po świcie 18. dać komuś łupnia 19. jego odmianą jest snooker 20. sito dużego formatu 23. specjalista w zakresie nauki o słownictwie 26. strata, krzywda 27. żołnierz indyjski w wojsku brytyjskim 28. sztuczny kauczuk

Pionowo: 1. Ewa (ur. 1949); polska działaczka związkowa, w latach 1991-1996 przewodnicząca OPZZ 2. złote lub szare jabłka 3. tajwańska marka sprzętu komputerowego 4. publikacja z tekstami piosenek 5. indyjska księżniczka 6. Jerzy, aktor z Krakowa 8. Krzysztof, reżyser "Barw ochronnych" 12. założył go Kotański 14. niedojrzały, niedorosły 16. mięsień trójgłowy ramienia 17. np. tekstu: opracowanie, adiustacja, obróbka 21. z Marksem, Leninem i Stalinem 22. za samochodem na polnej drodze 24. ptaki z nagą głową i szyją 25. zwykły lub polecony ■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER

9 nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

I z sercem, i z głową Wysiłki Polonii w batalii o jednak położenie kresu używania przez zagraniczne media sformułowania "polskie obozy koncentracyjne" i fałszowanie historii przyniosły sukcesy. Batalia jednak nie jest zakończona. W minioną niedzielę w Nowym Jorku i Londynie miały miejsce protesty przeciw zniesławianiu Polski i Polaków przez BBC. Szkoda, że na niewielką skalę.

Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

FOTO: WITOLD ROSOWSKI

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Protest Polaków przed siedzibą BBC na Manhattanie

Postępowanie brytyjskiego molocha medialnego jest tym bardziej groźne, że audycje radiowe i telewizyjne BBC docierają do niemal wszystkich zakątków świata. Realizatorzy tamtejszych programów jakby z upodobaniem nas obrażają. Nasi rodacy mieszkający w Anglii oburzeni są nie tylko pojawianiem się w BBC fraz o "polskich obozach". Zarzucają nierzetelne przedstawianie udziału Polaków w II wojnie światowej, co jest tym bardziej zdumiewające, że wielu z nich walczyło także na brytyjskiej ziemi. Pretensje Polaków wobec BBC, która jest publiczną korporacją medialną, nie ograniczają się do odległej przeszłości. Poirytowanie wywołał m.in. program "Stadiony nienawiści", w którym przestrzegano brytyjskich sympatyków piłki nożnej przed wyjazdem na mecze Euro 2012, gdyż czeka ich "krwawa łaźnia". Sytuacja stała się na tyle drażniąca, że w Anglii powstała grupa Polish Media Issues. Wytyczyła sobie cel obserwowania, co tamtejsze środki masowego przekazu mają do powiedzenia na temat Polski, oraz prostowania nieprawdziwych doniesień. Bezpośrednim powodem sobotnich demonstracji w Londynie, a także so-

lidaryzującego się z nim protestu no- grubsza dzieje swojego narodu, nie wojorskiego, są plany emisji na wy- jest to wiedza rozpowszechniona za spach serialu wyprodukowanego w granicą. Przystawanie na potwarze Niemczech “Nasze matki, nasi oj- obcy poczytają za milczące pogodzecowie”, który zresztą – co trzeba nie się z tym, lub pomyślą – słuszpodkreślić – pokazywany był w Pol- nie – że nam na niczym nie zależy. sce. Wywołał on nad Wisłą krytyFałszowanie obrazu Polski w kę m.in. za oskarżanie AK o anty- czasie II wojny światowej wpływa semityzm, a także próby wybiela- zaś nie tylko na to, co cudzoziemnia niemieckich zbrodni. cy myślą o tym okresie historii, ale Dzięki akcji Polonii, a także pro- jak nas postrzegają dzisiaj. Przedtestom polskich służb dyplomatycz- stawiani w czarnym świetle, mamy nych, w ostatnim czamniejsze możliwości sie udało się w dużym skutecznego zabiegastopniu wyeliminować nia o sprawy istotne dla uwłaczające nam opinie Polaków nad Wisłą, a w amerykańskich metakże dla społeczności Zwłaszcza diach o Polsce i Polapolonijnej. Może to kach. Nie oznacza to, że odbijać się na szansach takie kwestie, możemy już spać zupełotrzymania dobrej prajak zachowanie cy nie spokojnie. Wciąż czy przyjęcia na reznaleźć można kolejne dobrego imienia nomowaną uczelnię. przejawy zniesławia- Polski i Polaków, Zachowanie czujnonia. Zapewne też będzie powinny łączyć, ści nie powinno być się to powtarzało. traktowane jako kaprys a nie dzielić. W środowisku pologrupki zapaleńców, lecz nijnym nie brak głosów, obowiązek nas wszystże brednie w zagrakich. Nikt za nas niczenicznych mediach o nago nie załatwi, jeśli nie szej hi sto rii na le ży będziemy o nasze inteignorować. Nic barresy zabiegali sami. dziej błędnego. Jeśli bowiem więk- Rzecz w tym, aby robić to nie tylko szość Polaków zna przynajmniej z z sercem, ale z głową.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Godzi się przyklasnąć grupie Polaków, którzy upominają się o prawdę w protestach w Londynie i w Nowym Jorku. Ich skuteczność byłaby o wiele większa, gdyby je zorganizować na dużą skalę. Demonstracja z udziałem tłumu jest bardziej efektywna, nawet jeśli się to robi rzadko, aniżeli powtarzające się raz po raz kilkunasto- bądź kilkudziesięcioosobowe protesty, których niemal nikt nie zauważy. Niezbędne jest zatem wspólne działanie. Pośród dziesiątków milionów Polaków mieszkających i w ojczyźnie, i na obczyźnie wszyscy nie mogą mówić jednym głosem. Jeśli jednak różnica zdań będzie nas dzielić absolutnie we wszystkim, zagrozi substancji narodowej. Niebezpiecznie to lekceważyć. Zbyt trudno jest się nam pogodzić z tym, że kompromis to nie to samo, co kompromitacja. Bez niego w ogóle nie jest możliwe porozumienie. Nikt z nas zaś nie żyje na bezludnej wyspie, lecz jesteśmy częścią zbiorowości i dzięki niej funkcjonujemy. Zwłaszcza takie kwestie, jak zachowanie dobrego imienia Polski i Polaków, powinny łączyć, a nie dzielić. Niezależnie od wyznawanej filozofii, ideologii, sympatii partyjnych bądź religii. ND


Zdrowie

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

10

Schudnij bezpiecznie z Neera Natural Detox & Cleanse !

Pozbądź sie toksyn ze swojego organizmu ! PRODUKTY NEERA NATURAL

Żółtaczka typu C, bo o niej mowa, zabija każdego roku więcej Amerykanów niż AIDS. Jest także głównym powodem, dla którego przeprowadzane są transplantacje wątroby. Jednak już wkrótce dostępne będą leki zdolne pokonać tę zabójczą chorobę. n

• Poprawiają aktywności fizyczną • Polepszają trawienie • Wzmacniają i nabłyszczają włosy i paznokcie • Poprawiają stan i kolorystykę skóry + Dr. Drobot, ND, Medical Director of the American Center for Biological Medicine, Scotsdale, AZ.. “Stosowałem Neera Natural z setkami moich pacjentów z zadziwiającymi rezultatami.” + Elzbieta Dykas, Owner Herbal Secrets Health Store, Troy, MI.. “Po tym jak moi klienci zobaczyli rezultaty stosowania Neera Natural mam problemy z nadążeniem zaopatrzania sklepu w ten produkt.”

+ Cezary Orlowski Orlowski, Owner of Grasshopper Health Stores, Chicago.. ” Od ponad 7 lat Neera Natural jest bardzo popularna wśród moich klientów, jest to mój najlepiej sprzedający się produkt.”

Oszczędz 10% w sklepach na naszej stronie internetowej:

www.NeeraNatural.com

Użyj kodu NDTEN. Oferta ważna do końca listopada, lub zadzwoń pod darmowy numer: (888) 961-1121

Turystyka po zdrowie z Nowym Dziennikiem

Klinika Rehabilitacji NZOZ Nowy Dwór działa od 2003 roku. Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Starego Dworu, położonego w starorzeczu jednej z najczystszych polskich rzek – Rawki, tuż obok Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa, narządów ruchu, a także prowadzi skuteczną rehabilitację ruchową dla osób po udarach, z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa oraz stawów, przewlekłymi bólami pleców, rwą kulszowa, przewlekłymi bólami głowy, uszkodzeniami nerwów obwodowych, ASM, z neuralgiami, oraz wielu innych wymagających solidnej rehabilitacji. W ramach leczenia proponujemy indywidualnie dobrane programy leczenia przez lekarzy rehabilitantów, ortopedów i neurochirurgów. Gwarantujemy wysoki standard leczenia, pobyt w nastrojowych pokojach z TV i WiFi oraz troskliwą opiekę w atmosferze ciszy i spokoju otaczającej przyrody. Nasz ośrodek został uznany dwukrotnie za jeden z najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce oraz uzyskał europejski znak Euro Renoma. Dla osób spoza Polski oferujemy darmowy transport z lotniska i na lotnisko. Mówimy również po angielsku. W 2013 roku odwiedziło nas ponad 40 osób z zagranicy, w tym USA, Szwecji, Izraela, Francji, Niemców, Anglii.

Serdecznie zapraszamy

www.rehabilitacjanowydwor. com

Lek na cichego zabójcę Jednym z dotkniętych żółtaczką typu C i zdeterminowanych do walki z nią był 63-letni dr Arthur Rubens, mieszkaniec Naples w stanie Floryda, profesor Uniwersytetu Gulf Coast. Próbował on wielu eksperymentalnych kuracji, jedna po drugiej. Żadna z nich nie przynosiła pożądanych efektów, a skutki uboczne, które przy okazji występowały, takie jak gorączka, bezsenność, depresja oraz anemia, były zbyt uciążliwe dla normalnego funkcjonowania. W tym roku dr Rubens postanowił wziąć udział w badaniach klinicznych nowych tabletek przeciw żółtaczce typu C. Tym razem terapia okazała się o wiele łatwiejsza, a co najważniejsze – po trzech tygodniach zażywania tabletek wirus całkowicie zniknął z jego organizmu. "Miałem urodziny we wrześniu i powiedziałem żonie, że prezent, jaki dostałem dzięki tej terapii, był wspaniały i nie potrzebuję już nic innego" – opowiada wyleczony pacjent. Medycyna stoi na skraju wielkiego osiągnięcia, jakim jest znalezienie lekarstwa zwalczającego śmiercionośnego wirusa. "Nie ma co do tego wątpliwości, że jesteśmy już o krok od całkowitego pozbycia się żółtaczki typu C" – mówi doktor Mitchell L. Shiffman, dyrektor instytutu Bon Secours Liver w Wirginii oraz konsultant wielu firm farmaceutycznych. Leki na żółtaczkę typu C mają trafić na półki aptek w ciągu następnych kilku tygodni. Szacuje się, że w ciągu 3 kolejnych lat staną się wybawieniem dla większości pacjentów zmagających się z wirusem. W niektórych przypadkach będzie wystarczała tylko jedna pastylka dziennie (dająca niewielkie skutki uboczne) zażywana przez osiem tygodni. To ogromna zmiana w porównaniu z dotychczasowymi terapiami, które sku-

teczne są w 70 procentach przypadków i wymagają od 6 do 12 miesięcy przyjmowania zastrzyków oraz obfitują w skutki uboczne. Jedynym problemem w powszechnym dostępie do leczenia może być koszt zakupu lekarstwa, który szacuje się na 60 000 dol. do ponad 100 000 dol. na pacjenta. Trudności w zakupie mogą dotknąć osoby nieposiadające ubezpieczenia oraz mieszkańców państw rozwijających się. Nawet jeżeli producenci oferować będą rabaty i generyczną wersję lekarstw dla pacjentów w biednych krajach, nie ma jeszcze agencji czy fundacji charytatywnych zajmujących się ich zakupem i dystrybucją, tak jak to jest w przypadku leków na malarię oraz AIDS. Niektórzy krytycy obawiają się też, że koszty zakupu leku mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, gdy grupa osób, przechodząca chorobę z mniej uciążliwymi objawami i niepotrzebująca lekarstwa, będzie chciała skorzystać z leczenia. "Ogromna większość pacjentów zarażonych wirusem nigdy nie ma z nim problemów" – twierdzi dr Ronald Koretz, emerytowany profesor Uniwersytetu California w Los Angeles. Nie jest jednak możliwe określenie, w którym przypadku zarażenie będzie poważne w skutkach. Dlatego pacjenci mogący sobie pozwolić na wydanie tysięcy dolarów na nowe leki, zanim wirus dokona spustoszenia w ich organizmie, z pewnością nie oprą się pokusie i dokonają zakupu. Szacuje się, że 3-5 milionów osób w Ameryce i aż 150 milionów na świecie jest nosicielami wirusa żółtaczki typu C. To 3-5 razy więcej niż liczba osób z wirusem HIV. Większość nosicieli nie wie, że wirusa posiada, gdyż może on działać latami,


ZDJĘCIA: ARCHIWUM

nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

11

sparzając im przy okazji całej gamy skutków ubocznych. Z kolei skład nowych leków został skomponowany specjalnie z myślą o żółtaczce typu C. Hamuje on aktywność enzymów, które wirus żółtaczki używa do powielania się. Na tej samej zasadzie działa lek na wirus HIV. Podobnie jak w przypadku HIV, przeciwko wirusowi żółtaczki C podawane będą dwa leki naraz lub więcej, żeby zapobiec rozwoju odporności wirusa. W przeciwieństwie jednak do leku na HIV, który musi być podawany pacjentowi przez całe życie, ten na wirusa żółtaczki C wystarczy brać przez kilka tygodni. Jeżeli po 12 tygodniach stosowa-

TAKE CHARGE OF YOUR FUTURE Apply for Spring 2014 through Direct Admission at LaGuardia! The LaGuardia Community College Admissions Office will be open for Direct Admission for the Spring 2014 semester. Appointments are available in December 2013.

To learn more and register for your Direct Admit appointment now, visit

www.laguardia.edu/directadmit nia leku wirus nie jest wykrywalny w krwi pacjenta, uznaje się, że nie wróci, a pacjent jest zupełnie wyleczony. Zniszczona chorobą wątroba natomiast może zacząć się dobudowywać, mówią lekarze, dodając, że powstałe podczas choroby blizny na wątrobie mogą jednak prowadzić w przyszłości do nowotworu tego organu. Nowy lek ma osiągnąć od 80 do nawet 100 procent skuteczności u pacjentów, którzy go zastosują przez 12 do 24 tygodni. Opr. PC, AS

LaGuardia Community College 31-10 Thomson Avenue Long Island City, NY 11101 (718) 482-5000 www.laguardia.edu

PHOTO BY LAGUARDIA PHOTOGRAPHY STUDENT YOUNG KYU PARK ‘10

powoli i niezauważalnie uszkadzając wątrobę, nie dając zewnętrznych oznak. Liczba nowych osób zainfekowanych w USA, według Centrum Zapo bie ga nia i Kon tro li Cho rób (CDCP), spadła do około 17 000 rocznie, z 200 000 w latach 80. ub. wieku. Niedawno odnotowano jednak wzrost liczby infekcji wśród młodych ludzi wstrzykujących sobie środki przeciwbólowe oraz heroinę. Około 16 600 osób zmarłych w 2010 w USA ma jako powód śmierci w akcie zgonu wpisaną żółtaczkę typu C. Eksperci mówią jednak, że tak naprawdę zgonów spowodowanych tą chorobą jest znacznie więcej. Mimo że spada liczba nowych zarażeń, liczba zgonów będzie rosła i będzie to pokłosie zarażeń wirusem nabytym przed laty. Zazwyczaj wirus przenoszony jest podczas stosunków seksualnych bądź przez igły. Do ro ku 1992 r. wirus żółtacz ki ty pu C prze no sił się podczas transfuzji krwi, która nie była badana pod kontem jego obecności. W przypadku dr. Rubensa do zarażenia doszło dawno temu, prawdopodobnie, gdy pracował jako sanitariusz. Do tej pory pacjentów chorych na żółtaczkę typu C leczono interferonem alfa, podawanym co tydzień w zastrzykach przez 24 do 48 tygodni, wraz z tabletkami ribawirinu. Żaden z tych leków jednak nie powstał z myślą o walce z żółtaczką C, choć podawane razem skutecznie zwalczają wirusa C u połowy pacjentów, przy-


nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

12

ULECZYĆ NIEULECZALNE Gwarancja pozbycia się łuszczycy, trądziku i grzybicy ! Doktor Medycyny Naturalnej

Protazy Gieruszczak

tel.

(201) 679-8153 3

Bedford Dentistry Joanna Zimny D.D.S

Komfortowa i bezbolesna opieka dentystyczna dla ciebie i twojej rodzinny Implanty w dniu usunięncia zęba Protezy ustabilizowane na implantach Aparaty przeciw chrapaniu Botox / Juviderma Cyfrowy rentgen Leczenie kanałowe Kosmetyka dentystyczna Wybielanie Laserowe leczenie chorób dziąseł 12A Bedford Avenue , Greenpoint, New York 11222

tel: 1-718-383-4284

Mówię po polsku! Proszę zadzwonić do kliniki w Bridgewater, żeby zamówić wizytę lub odwiedzić nas na

ALERGOLOG, SPECJALISTA SCHORZEŃ ODDECHOWYCH

dr Krzysztof M. Nowak Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, New York Presbyterian Hospital/Cornell Medical Center w Nowym Jorku. 19-letnie doświadczenie w alergologii, immunologii i pediatrii. Specjalizuje się w opiece zarówno dzieci, jak i dorosłych. Posiada bogate doświadczenie w leczeniu chorób górnych i dolnych dróg oddechowych (w tym alergicznych nieżytów nosa, astmy i przyczyn przewlekłego kaszlu), zaburzeń skórnych (egzema, pokrzywka), alergii pokarmowych i innych złożonych problemów alergicznych.

984 N. Broadway Ste 400, Yonkers, NY 10701,

Tel: (914) 963-8588, Fax: (914) 963-0253

1 Elm St Ste 2A, Tuckahoe, NY 10707,

Tel: (914) 961-2515, Fax: (914) 961-2628

Honorujemy wiekszość ubezpieczeń

MAREK BELZ M.D.

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com

517 River Drive Garfield, NJ 07026

NIERUCHOMOŚCI

ZIMOWA PROMOCJA z nowym dziennikiem

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101, Old Bridge, NJ08857 Tel: (732)970-1444, Fax: (732)970-1455

• Chiropraktyka • Masaż Leczniczy • Magnetoterapia

TYLKO u nas do końca roku zamieścisz swoje ogłoszenie drobne w dziale NIERUCHOMOŚCI

za darmo! dzwoń 212.594.2266

Dysfunkcje Kręgosłupa Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa, Rwa Ramienna Stany Pourazowe , Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

• Fizjoterapia • Ultradźwięki • Elektroterapia • Laseroterapia


Edukacja

13 nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

Dojrzałość szkolna – rozwój psychiczny n Każdy rodzic, który posyła swoje dziecko do pierwszej klasy, za-

Iwona Sołtysiak

Dziecko rozpoczynające naukę powinno osiągnąć taki poziom dojrzałości w obszarze rozwoju psychicznego, który umożliwi zdobywanie dobrych wyników w nauce. Chodzi tutaj o procesy poznawcze, dzięki którym dziecko poznaje świat i gromadzi informacje o rzeczywistości (spostrzeganie, myślenie, uwaga, pamięć), oraz o procesy emocjonalne i motywacyjne (jak odczuwamy i czujemy się w otaczającej rzeczywistości, poczucie własnej wartości, samoocena, powody podejmowania różnych działań). Bardzo ważny jest również prawidłowy rozwój mowy. Rodzice mają tendencję do porównywania swojego dziecka do innych dzieci – "słabsze" dzieci bardzo cierpią, gdy ukochani rodzice mówią, np. "Kasia już zna literki i czyta, a ty jeszcze nie". Trzeba pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, i że pomiędzy dziećmi w tym samym wieku mogą wystąpić znaczne różnice rozwojowe, chociaż wszystkie mieszczą się w szeroko pojętej normie. Jeżeli właściwości i umiejętności wymienione poniżej, obserwujesz u swojego dziecka, to możesz ze spokojem patrzeć na jego szkolny start.

macje. Jeżeli o coś zapytamy dziecko w trakcie ubierania, to zazwyczaj przestaje się ubierać, a zaczyna opowiadać. Gdy zaczyna się ubierać, przestaje mówić. Jako nauczyciel planując wyjście w teren muszę uwzględnić więcej czasu na ubieranie się i rozbieranie dzieci i to, że muszę często przypominać o czynności, którą mają w danym momencie wykonywać. Muszę brać pod uwagę słabą jeszcze podzielność uwagi dzieci. Dziecko gdy skupia się na dociąganiu szlaczków do linijki, może nie zwracać uwagi na kształt. Czuje się bezpieczne w sytuacji, którą już zna i pamięta, (może obawiać się nowych sytuacji i zadawać pytania).

FOTO: ARCHIWUM

stanawia się, czy poradzi sobie ono w szkole, czy już dojrzało do roli ucznia. Jest kilka wytycznych, które pozwolą rodzicowi ustalić gotowość dziecka do pójścia do szkoły.

SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE

n dziecko potrafi poruszać się w rytm

muzyki,

n dzieli wyrazy na cząstki: 2-3 syla-

by (jak "robot": mama – "ma-ma", dziewczynka – "dziew-czyn-ka"), n składa wyrazy z 2-3 sylab ("ma-ma" – mama), n liczy wyrazy w zdaniu, po ćwiczeniach, n rozpoznaje głoski, które znajdują się na początku wyrazów, np. "Zosia" (Z ), "Wojtek"(W).

n przewiduje

w miarę swoich możliwości, jakie będą następstwa wykonywanej czynności, np.: gdy posłodzi herbatę, to cukru już nie wyjmie; gdy zbije wazon można go skleić, ale już nie będzie jak nowy; można włożyć monetę do skarbonki, a potem ją wyjąć.

metryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, n dokańcza ciąg według podanego wzoru.

ORIENTACJA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU n dziecko wie jak się nazywa (imię i nazwisko), MOWA n powie ile ma lat, n dziecko prawidłowo wymawia n zna swój adres zamieszkania, głoski (wady wymowy przekłada- n wie w jakim kraju i w jakiej miejją się na kłopoty z pisaniem i czyscowości mieszka, taniem, na naukę języków obcych), n wie jakie pory roku następują po MYŚLENIE n zdaniami opowie np. ułożoną hisobie i co je odróżnia od siebie, storyjkę, n dziecko określa, że coś pasuje do n wymieni kolejne dni tygodnia, siebie albo nie pasuje, np. "piłka n odpowiada na pytania zdaniami, n rozróżnia swoją lewą i prawą rękę, nogę (może jeszcze się mylić), pasuje do zabawek", "piłka nie pa- n posługuje się bogatym słownicsuje do jedzenia", twem, n wie gdzie jest przód i tył, n dostrzega podobieństwa i różnice, n chętnie mówi o swoich spostrzeżen zna pojęcia: wczoraj, dziś, jutro, np. "te koty są podobne, te piłki są niach, zadaje pytania na temat ob- n wie jak bezpiecznie poruszać się UWAGA inne", serwowanych wydarzeń i zjawisk. po drogach. n dziecko potrafi skupić swoją uwaSPOSTRZEGANIE WZROKOWE n uzasadnia dlaczego tak dobrane gę na czynnościach, które lubi (po- n dziecko lubi oglądać książki z obprzedmioty pasują lub nie pasują LICZENIE Jeśli po przeprowadzonej obserwawyżej 20 minut, np. zabawa klocrazkami, do siebie, n dziecko przelicza elementy (np. cji rodzic czuje się zaniepokojony któkami, lalkami, samochodami, ry- n potrafi opowiedzieć to, co dzieje n wśród zgromadzonych obrazków kasztany) do 10, rymś z punktów, warto porozmawiać sowanie, oglądanie bajek w TV), się na obrazku (wymienia elemenlub przedmiotów odnajduje kolek- n powie po przeliczeniu ile jest z nauczycielem dziecka. W przypadn nad nowymi czynnościami lub ty, np.: pies, buda, mówi co się dziecje i nazywa je, np. "to są rzeczy do wszystkich np. samochodzików, ku większych problemów najlepiej skomniej interesującymi skupia się na je wskazując stosunki przestrzenjedzenia, do zabawy, do ubrania", n dodaje i odejmuje w zakresie 10 rzystać z pomocy specjalisty w poradok. 10 – 15 minut, n potrafi połączyć ze sobą trzy elene, np. piesek leży na kocu), posługując się elementami (np. ni psychologiczno-pedagogicznej. n n jest skoncentrowane nad tym co lun układa puzzle, buduje z klocków, menty i wyjaśnić ich sens, np. cukierki) lub w pamięci, bi (dziecko może nie słyszeć tego, także wg wzoru, dziewczynka-kot-mleko; "dziew- n rozumie określenia: mniej, więcej, Tekst ukazał się na portalu DobraPolskaSzkoła.com. Autorka korzystała z następujących publikacji: co do niego mówimy nawet kilka n łatwo znajduje różnice pomiędzy czynka naleje kotkowi mleko", tyle samo, po równo Bożena Janiszewska: "Mam 6 lat i idę do szkoły" razy. Dużo słabiej koncentruje się obrazkami, n prawidłowo układa proste historyjn układa, np. kredki do najkrótszej Hanna Derewlana, Beata Wosińska: "Badanie gotowona nowej informacji, chyba że oso- n dobrze odwzorowuje kształty liteki obrazkowe (rozumie, że najpierw do najdłuższej i odwrotnie, ba dorosła zwróci uwagę, że to ważrek i cyfr, to, potem to a na końcu to), n rozróżnia podstawowe figury geo- ści szkolnej" ne lub informacje są przedstawio- n dobrze odwzorowuje następujące REKLAMA ne w ciekawy dla dziecka sposób), figury: n z uwagą słucha bajek i czytania książek, n potrafi skupić się na prośbie czy poleceniu dorosłego, n obejmuje swoją uwagą 2-3 inforPAMIĘĆ n dziecko zapamiętuje prośby i polecenia, n dość łatwo uczy się krótkich wierszyków i piosenek i potrafi je odtworzyć (może zapominać, wtedy można podpowiedzieć pierwsze słowa), n zapamiętuje najważniejsze informacje np.: z bajek, książek, spacerów, n zapamiętuje nowe słowa, kształty cyfr, liter i figur (te umiejętności są ćwiczone głównie w przedszkolu i w "zerówce").

REKLAMA

Tworzymy przyjazne środwisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Kolorowe i funkcjonalne sale, mnóstwo pomocy dydaktycznych oraz wysoce wykwalifikowani, wielojęzyczni nauczyciele, stymulują młodego człowieka i pomagają mu rozwijać indywidualne zdolności. • ZAJĘCIA JĘZYKOWE, PLASTYCZNE i MUZYCZNE • PRZYGOTOWANIE DO ZERÓWKI (KINDERGARTEN) Możliwość pobytu od 2 do 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00am – 6:00pm. Świetlica dla dzieci do 13 roku życia.


nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

14

!"#$%&'()*%&+,-,./+0(

1''23445556&0$770+'78&6-79 LITERATURA Nike 2013

hipnotyzujących czytelnika, opowiadań o tym, co dla każdego z nas jest najważniejsze, ale i tajemnicze: o miłości, tęsknocie, umieraniu, przypadkach rządzących naszym życiem. Recenzent „New York Times’a” napisał: „Czytelnikom, dla których będzie to pierwszy kontakt z Kanadyjką, zazdroszczę rozkoszy odkrywania jednej z najświetniejszych Ameryk współczesnej prozy”. s. 436, $24.00

weł II. A on często mówił o tym, jak wiele zawdzięcza swojej matce i rodzinie, którą udało jej się stworzyć. Kim była ta niezwykła kobieta? Jakie były jej losy? Jaki był dom, w którym wychował się papież? Autorka przez kilka miesięcy przemierzała Polskę w poszukiwaniu choćby najdrobniejszych wspomnień o Emilii Wojtyłowej. s. 320, $21.00

Milena Kindziuk: Matka świętego

Małgorzata Gutowska-Adamczyk: Podróż do miasta świateł. Rose de Vallenrod

Joanna Bator: Ciemno, prawie noc Reporterka Alicja Tabor wraca do Wałbrzycha, miasta swojego dzieciństwa. Osiada w pustym, poniemieckim domu, z którego przed laty wyruszała w świat. Dowiaduje się, że od kilku miesięcy w mieście znikają dzieci, a mieszkańcy zachowują się dziwnie. Rośnie niezadowolenie, częstesze są akty przemocy wobec zwierząt, wreszcie pojawia się prorok, Jan Kołek, doktórego wbiedaszybie przemówiła Matka Boska Bolesna. s. 528, $26.00

Rose i Nina, mimo, że żyją w zupełnie innych czasach, mają podobne doświadczenia. Obie wyruszają w podróż do miasta świateł ze złamanym sercem. Obie żywią nadzieję, ze pobyt w Paryżu przyniesie ukojenie. Czy te oczekiwania się spełnią? Podróżująca śladem Róży Nina pragnie wyjaśnić zagadkę serii kradzieży obrazów słynnej malarki. Najej drodze pojawi się fascynujący i tajemniczy kolekcjoner sztuki z Argentyny. s. 480, $26.00

BIOGRAFIE, WSPOMNIENIA.

Witold J. Ławrynowicz: Kiedy krwawią kwiaty

Wiktor i Halina po ucieczce z rąk bolszewickiej Czeki próbują ułożyć sobie życie nanowo. Osobno, On wraca do rodziny i służy w wojsku. Ona zostaje sanitariuszką w pociągu sanitarnym. Tymczasem bolszewicy planują zamach na najwyższych przedstawicieli polskiej armii. Wiktor zostaje wysłany w samo jądro bolszewickiej burzy. s. 497, $25.00

Nobel 2013

Remigiusz Grzela: Było, więc minęło Autor książki twierdzi, że podczas pracy, pani profesor kilkakrotnie próbowała nakłonić go do napisania biogafii Lecha Wałęsy. „Pan się mną interesuje ze względu na moją długowieczność. Ale to nie wystarczy. To nie moja zasługa. Jestem długowiecznaprzez Hitlera. Dowiedziono naukowo, że szczury głodzone żyją dwa razy dłużej od szczurów najedzonych. Sprawiłam wiele kłopotów autorowi tej książki. W końcu, nie bez oporów, opowiedziałam fragmenty. s. 299, $27.00

Agnieszka Osiecka: Dzienniki 1945-1950 Dzienniki pisane od dziewiątego roku życia, aż do śmierci poetki to najintymniejszy z wszystkich tekstów Agnieszki Osieckiej. I choć w wielu tekstach przemycała prywatny ton, dopiero tutaj, wolna od jakielkowiek cenzury. Jest do bólu szczera, prawdziwa. Agata Passent, córka Osieckiej napisała: „Cieszymy się, że Mama wreszcie przemówi własnym językiem”. s. 496, $32.00

Ludwik Hirszfeld: Historia jednego życia

Alice Munro: Przyjaciółka z młodości. Kolejna na polskim rynku książka mistrzyni krótkiej formy literackiej, laureatki Bookera i literackiej nagrody Nobla. „Przyjaciółka z młodości” to dziesięć niezwykłych,

„Kiedy matka jest wściekła, mówi, że jestem tak samo jak on przeświadczony o słuszności swojego zdania, tak samo uparty i tak samo przekonany o swojej niezniszczalności. Żył na całego, szybko odszedł”. Autor nazywa się Matthew Tyrmand. Lubi swoje nazwisko. Lubi być synem Leopolda, choć właściwie nigdy nie miał ojca. W Ameryce włóczył się poBrooklynie izarabiał naWall Street. Często odwiedza Polskę. s. 208, $24.00

Jan Ćwikliński: Kapitan opuszcza statek

Walerian Domański: Fabryki dymu

Zestaw kilkudziesięciu opowiadań napisanych przez pisarza mieszkającego w Michigan. Sporo w nich polityki, psychologii oraz humoru. Sporo w nich także reminiscencji na temat systemu socjalistycznego i polskiej historii z lat 1945-1989. Niektóre z opowiadań pozostaną w nas na dłużej. s. 216, $15.00

Matthew Tyrmand, Kamila Sypniewska: Jestem Tyrmand, syn Leopolda

Życiorys Hirszfelda czyta się niczym fascynującą powieść historyczną. Stajemy się świadkami jego przełomowych odkryć medycznych. Był współodkrywcą zjawiska dziedziczenie grup krwi. Nazewnictwo, które wprowadził (A, B, AB, O), przyjęło się na całym świecie. Wychował wielu wybitnych naukowców. Książka zawiera również jedyny w swoim rodzaju obraz warszawskiego getta, widzianego oczami lekarza. s. 592, $28.00

Marianna Popiełuszko nigdy nie szukała rozgłosu. Nie planowała, że stanie się bohaterką telewizyjnych dzienników. Nie chciała sławy, której początkiem było brutalne zabójstwo jej ukochanego dziecka. Po wielu latach od tej tragedii postanowiła opowiedzieć o ni, o miłości do niego, o tym, jak był wychowywany, o wartościach, które wyniósł z rodzinnego domu.. s. 304, $20.00

Cały świat poznał jego syna. Każdy, kto miał okazję z nim rozmawiać, podkreślał jakim dobrym i ciepłym człowiekiem był Jan Pa-

Zamówienie

Data ........................

PORADNIKI

Trudno się oderwać od lektury tych wspomnień przywołujących pobyt Autora w sowieckich więzieniach. Ksiądz Hermanowicz w latach 1948-1955 na własnej skórze doświadczył dobrodziejstw tego „raju” na ziemi. Ten opis jest inny od „Archilpelagu Gułag” i „Nieznanego świata”. Autor opowiada o swojej poniewierce językiem barwnym, obrazowym, stroniąc od epatowania martylologią. s. 380, $21.00

Paul J. Donoghue, Mary E. Siegel: Sztuka słuchania Podobno połowa populacji narzeka, że druga połowa nie chce jej słuchać. Żony, mężowie, dzieci, szefowie i pracownicy twierdzą, że nie są słychani. Paul J. Donoghue oraz Mary E. Siegiel, praktykujący psychoterapeuci, pytają jak to się dzieje, że ludzie mają trudności ze słuchaniem. s. 236, $22.00

Manuel Rosa: Kolumb – historia nieznana

Milena Kindziuk: Matka papieża

Julian Tuwim zupełnie nie przypominał posągów w rodzaju Zbigniewa Herberta. Nawet jeśli po wojnie wstawiono go na cokoły i mównice, to podzielił poniekąd los wielu pomników obalonych wraz z upadkiem PRL-u. Biografia Tuwima Mariusza Urbanka stanowi próbę odgruzowania biografii poety, twórcy uzdolnionego jak małpa, prestitigatora słów ipolitycznego akrobaty, który wykonał karkołomny skok z salonów II Rzeczypospolitekj do peerelowskich sal prelekcyjnych. Poeta, który przesiadywał w Ziemiańskiej stał się pieszczochem komunistyczbnych władz, atym samym symbolem „hańby domowej”. s. 340, $27.00

Ks. Józef Hermanowicz: Przeżyłem sowieckie łagry

Autor był pierwszym powojenny kapitanem m. s. „Batory”. W mrocznych czasach stalinizmu, w obawie przed fałszywmy oskarżeniami oraz aresztowaniem, w 1953 roku zszedł z pokładu statki i zamieszkał w USA, gdzie próbował wrócić do pracy na morzu, wprowadzając na żeglugowe szlaki statek „Wolna Polska”. Przez dziesięciolecia jego nazwisko było wymazane z historiii Polskiej Marynarki Handlowej. s. 256, $25.00

Do rąk polskiego czytelnika trafia wreszcie dzieło historyka Manuela Rosy, którego idee fixe jest odkrycie prawdziwego pochodznia Kolumba. Wnikliwe badania prowadzone przez dwadzieścia lat, prowadzą do facynujących wyników: coraz więcej śladów wskanuje na to, że był synem Władysława III z dynastii Jagiellonów, który nie zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku, tylko schronił się na Maderze, gdzie już jako Henryk Niemiec – ożenił się z portugalską szlachcianką. s. 488, $29.00

Mariusz Urbanek: Tuwim wylękniony bluźnierca

Mirosław Janusz Nowik: Tetetka. Wspomnienia o Teresie Tuszyńskiej Teresa Tuszyńska, jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. I najbardziej zapomnianych. Stworzyła niezwykła kreację Margueritte w filmie „Do widzenia, do jutra”. Grał w filmach wybitnych reżyserów, Morgensterna, Kutza, Lenartowicza. Na począyku lat 70. Niespodziewania zniknęła z filmu. s. 200, $25.00

Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len Ph. D.: Zero ograniczeń: Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia, harmonii nad światem Jesteś przyczyną, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiając siebie, naprawiasz całą rzeczywistość. A im jesteś doskonalszy, tym doskonalszy jest świat. To Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Twój umysł i reakcj wszechświata na wysyłaną energię są odpowiedzialne za to, kim jesteś, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzieli. s. 296, $26.00

Autor

Cene

.............................................. Adres ................................................... ............................................................ Tel. ....................................................... Visa

, Mastercard

,

Discover , American Express Expiration date..................................... Karta #

Suma US$ Podatek 7%


Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303

nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

15


16

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

S.K.I. Beer Corp. Office Administration Office position available. Data entry, customer service, general administrative duties. Fluent English a MUST. M-F, 7am-4pm. 3 week PAID TRAINING. Send resume to hr@skibeerusa.com DUŻA FIRMA PRODUKCYJNA zatrudniająca 120 osób, o powierzchni 100.000 sq ft, ciagle rozwijajaca się poszukuje 4 osób na następujące stanowiska: - General Foreman / Kierownik działu - Manufacturing Engineer - Welding/Fabrication - Electro-Mechanical Maintenance Tech - CNC machine operator- Sheet Metal Dept (Lasers, Punches, Brakes) Pierwsza zmiana, dodatki, benefity. Prosimy o przesłanie resume lub złożenie osobiste. ANCO ENGINEERING INC. 217 Long Hill Cross Rd Shelton, CT 06484 Tel: (203) 925-9235 Fax: (203) 925-9238 www.ancoeng.com Contact: Dan Leszczynski Email: danleski@ancoeng.com

TOKARZ, FREZER- CNC Poszukujemy osoby ze znajomością oprogramowania FANUC i FANUC podobne, Yaznak, Fagor, Master Cam. Wymagane doświadczenie. KOKOS MACHINE COMPANY, LLC 75 Oxford Avenue Dudley, MA 01571 Ryszard: (508) 943-2700 rk@kokosmachine.com

POSZUKUJĘ POMOCY DOMOWEJ / NIANI z zamieszkaniem. Praca 5 dni w tygodniu. Osoba z doświadczeniem przy opiece nad małym dzieckiem. Praca na Long Island, NY. Podstawowy angielski wymagany. Proszę dzwonić: (516) 375-4557 EXPERIENCED ELECTRICIANS wanted with driver license. Call Tuesday - Friday, 9am - 3pm (917) 807-2523

Poszukiwany spawacz

do elementów architektonicznych. Stała praca na Brooklinie. Prosze dzwonić od 12 do 8 pm Tomek: (845) 269-5554

WOMAN WANTED to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Can work from 40hours up to 60 hours per week. Starting salary $10 per hour. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088

PRACA HELP WANTED NY TOOLMAKER Bronx Factory, experience. Immediately hiring Must speak some English. Parking available. Near 6 train. (718) 893-3300 fax resume (718) 589-5780 / SPECJALISTA DO PRODUKCJI NARZĘDZI Bronx. Osoby z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6. (718) 893-3300 fax resume (718) 589-5780

A BUSY ELEVATOR COMPANY IS looking for a Project Leader for scheduling and coordination of inspections. Great computer skills, project coordination, high attention to details and strong communication skills are required. Ability to handle high calls volume. Please submit your resumes to milleejob@gmail.com or fax (718) 769-1529

Potrzebny foreman meblowy

Need millwork forman for custom woodworking shop located in Greenpoint, Brooklyn. Must speak English and Polish. Job includes project managing. Must be able to read shop drawing and prepare work for carpenters in shop. Looking for qualified worker with at least 5 years experience. Please call: (917) 251-9845 FAST GROWING COLLEGE with campuses in Brooklyn and Manhattan is looking for Administrative assistant to work for its Government and PR department. Send resume to VP of Governments and PR: rdumaual@asa.edu FIRMA BUDOWLANA poszukuje stolarzy do instalacji kuchni. Praca w Nowym Yorku. Proszę dzwonić od 8am do 5pm: (646) 764-0366

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

ZATRUDNIE stolarza i pomocnika stolarza meblowego oraz instalatora. Wymagane doÊwiadczenie oraz pobyt sta∏y. Zapewniam dobre warunki pracy oraz dobre zarobki. Prosz´ dzwoniç: (917) 567-0653 Jerzy

POSZUKIWANI PRACOWNICY do instalacji siddingu i rynien. Stała praca. Jackson, NJ. wymagane doświadczenie oraz prawo jazdy. Zarobki $20/h w zależności od doświadczenia. Po więcej informacji proszę dzwonić: (732) 803-6337 www.mmgutters.com

PRACA HELP WANTED NJ

ODKUPIĘ PRACĘ PRZY OPIECE. Dobry j. angielski, posiadam samochód. Mo˝e byç 7 dni z zamieszkaniem. Proszę dzwoniç: (917) 574-2597

PUMP & ELECTRIC MOTOR MECHANIC Bergen County pump and electric motor repair shop seeks experienced mechanic to rebuild pumps and electric motors. Call Fred Hettinger at (800) 298-4100 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com HEATING BOILER MECHANIC Heating contractor in Wallington seeks service mechanics with experience in boiler work to repair and install gas-fired boilers, hot water baseboard and steam systems. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Tim Garrison at (973) 815-0200 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com CONSTRUCTION, BUDOWA, POMOCNIK OGÓLNY, DOŚWIADCZENIE, pozwolenie na pracę w USA obowiązkowo. Bardzo dobre zarobki, Insurance medyczny. Komercyjne budynki w NJ oraz NY. Proszę dzwonić: (201) 655-6525 Jarek

SAMOCHODY CARS

SZUKAM PRACY POSITION WANTED

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY ODDZIELNY ZAMYKANY POKÓJ WYNAJMĘ spokojnej osobie bez nałogów. Dobry dojazd metrem M lub autobusem. Spokojna dzielnica Glendale/Queens. Cena do uzgodnienia plus depozyt. Tel: (718) 821-3349 lub zostawić wiadomość na taśmie

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY ** QUEENS CENTRAL REALTY ** Ridgewood: Mix-Use 2 rodzinny dom narożny z 3 garażami i biznesem (delikatesy) Delikatesy przynoszą $14,000 dochodu na tydzień.

AGENCJE AGENCIES

/

Ridgewood: 2 rodzinny dom murowany z prywatnym wjazdem. Garaż na 2 samochody, blisko Fresh Pond Road. /

Ridgewood: 2sypialniowe condominium blisko Fresh Pond Road. /

OPERATOR MASZYN CNC. Praca z kamieniem i metalem. Doświadczenie bardzo pomocne ale znajomość AUTOCAD wystarczy jako baza do przyuczenia dla odpowiedniego kandydata. Dobre zarobki i ubezpieczenie medyczne. Proszę dzwonić: (201) 655-6525 Jared

Ridgewood: 2rodzinny dom do remontu blisko Seneca Ave, $529,000 /

Glendale: 2rodzinny dom po remoncie, $649,000 Donna: (718) 417-0700

PLUMBING & HEATING MECHANIC Plumbing & heating contractor in Wallington seeks service mechanics for residential, commercial or industrial plumbing and heating repairs, installations and alterations. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Scott Belvin at (973) 815-0200 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified

17 nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

OSOBISTE PERSONALS MIŁY, UCZUCIOWY I UCZCIWY o dobrym i szlachetnym sercu, pełen energii do życia. Pan w wieku 53 lat (obywatel amerykański) chciałby poznać szczupłą Panią z dużym zapałem do życia we dwoje. Listy koniecznie ze zdjęciem (do zwrotu) przesyłać na adres redakcji pod numer skrytki #421 Czekam

WRÓŻKI PSYCHICS

•M&R•

ELECTRICAL, INC. USŁUGI SERVICES

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

TURYSTYKA TOURISM

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com www.zsengineering.com

ZS Engineering PC

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

classified@dziennik.com

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


18

Sport

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

Vettel i długo, długo nic n Sebastian Vettel wygrał ósmy kolejny wyścig w sezonie, tym razem

Grand Prix USA, czego nie dokonał jeszcze nikt w historii Formuły 1.

FOTO: ORLEN TEAM

Drugi był Romain Grosjean z Lotu- wyścigów nie wypadł z pierwszej sa, trzeci Mark Webber (Red Bull Ra- czwórki (cztery razy stał na podium), cing). Wicemistrzostwo świata zapew- to dzięki niemu francuski zespół nanił sobie Fernando Alonso z Ferrari. dal liczy się w walce o trzecie miej26-letni Niemiec nadal nie znudził sce w klasyfikacji konstruktorów, się wygrywaniem i z każdym kolej- choć szanse na wyprzedzenie Ferranym wyścigiem bije następne rekor- ri są niewielkie (18 punktów straty). dy. Triumf na torze w Austin to dla Francuz może żałować słabego poniego ósme (!) z rzędu zwycięstwo – czątku sezonu, to właśnie przez to jeśli wygra także w najbliższą niedzie- zajmuje w generalce odległe siódme lę w Brazylii, zrówna się w tej klasy- miejsce, bez szans na awans wyżej. Wicemistrzostwo świata zapewnił fikacji z legendarnym Włochem AlTadeusz Błażusiak udanie rozpoczął berto Ascarim, który w latach 50. wy- sobie piąty w Austin Alonso. Oczyrywalizację o piąte z rzędu mistrzograł dziewięć kolejnych GP. Zrobił to wiście była to tylko formalność – stwo w SuperEnduro jednak podczas dwóch sezonów, Vet- Hiszpan miał przed wyścigiem 42 tel wygrywa nieprzerwanie od ósme- punkty przewagi nad Hamiltonem – go września, czyli wyścigu na Mon- w niedzielę Brytyjczyk zajął czwarzie. Co ciekawe, po wyścigu w USA te miejsce i nie ma już matematyczkierowca Red Bulla ma na koncie wię- nych szans na dogonienie byłego kocej zwycięstw (38) niż drugich, trze- legi z McLarena. Przeskoczył za to cich i czwartych miejsc łącznie (37). w generalce niestartującego RaikkoJak informuje portal sport.pl week- nena i przed ostatnim wyścigiem sen Tadeusz Błażusiak wygrał otwieend na Circuit of the Americas miał zonu jest trzeci. Wciąż może go wyrającą nowy sezon eliminację mi- typowy dla tego sezonu przebieg – przedzić Webber (7 punktów straty). Największym zaskoczeniem weekstrzostw świata FIM w SuperEnduro Red Bulle rządziły na treningach i en du była postawa Valtteriego Botw kwa li fi ka cjach, Vet tel wy wal czył rozegraną w niedzielę w Liverpoolu. pole position, a potem prowadził od tasa – kierowca Williamsa najpierw Motocyklista Orlen Team był niepo- startu do mety. Na końcu wyścigu ko- świetnie radził sobie w kwalifikacjach, konany we wszystkich trzech wyści- lejny raz pozwolił sobie na zwycię- w których zajął dziewiąte miejsce, poskie “bączki”, które powoli stają się tem pojechał świetny wyścig, zajmugach finałowych wieczoru. jąc ósme miejsce. To jego pierwsze Błażusiak właśnie rozpoczął swój jego znakiem rozpoznawczym. Drugi w kwalifikacjach Webber cztery punkty w karierze. wyścig o piąte z rzędu mistrzostwo Świetnie spisał się także Sergio Pew SuperEnduro. Na sezon składa się tradycyjnie już przegrał start i dał się sześć zawodów, z czego kolejne od- wyprzedzić Grosjeanowi i Lewiso- rez, który przed wyścigiem o GP USA będą się 15 grudnia przed polską pu- wi Hamiltonowi. Kierowcy Merce- dowiedział się, że jest to jego ostatni desa Australijczyk szybko się zrewan- sezon w McLarenie. Meksykanin przed blicznością w Łodzi. W niedzielę Błażusiak nie pozo- żował – Francuza nie zdołał wyprze- własną publicznością (na tor w Teksastawił konkurentom wątpliwości, dzić do końca wyścigu, choć był od sie przybyło wielu Meksykanów) zakto również i w tym roku będzie naj- niego szybszy i atakował przez dzie- jął siódme miejsce. Może ten wynik pomoże mu w znalezieniu pracodawcy poważniejszym pretendentem do ty- sięć ostatnich okrążeń. Dla kierowcy Lotusa to kolejny ka- na przyszły rok. Jego kolega z zespotułu. Pochodzący z Nowego Targu, motocyklista Orlen Team, zgarnął pitalny występ – Grosejan od pięciu łu – Jenson Button był dziesiąty. n komplet zwycięstw oraz pokazał swoją dominację w rozgrywanym wg nowej formuły wyścigu SuperPole. “W zasadzie odbyłem tylko dwa treningi na motocyklu SuperEnduro. Trochę zmieniliśmy ustawienia i wystartowałem. Nie bardzo był czas, że- n Damian Lillard i LaMarcus Aldridge poprowadzili w niedzielę Portland Traby się lepiej wjeździć w maszynę, po- il Blazers do ósmego zwycięstwa w obecnym sezonie koszykarskiej ligi NBA. nieważ jestem w trakcie sezonu endurocrossu. Na szczęście wszystko Obaj zdobyli po 25 punktów, a ich du Trail Blazers. W Konferencji Zasię udało nawet lepiej niż zakłada- drużyna pokonała w Toronto po do- chodniej z bilansem 8-2 zajmują drułem. Rywalizacja była wyjątkowo gryw ce miej sco wych Rap tors gie miejsce. Prowadzą San Antonio Spurs (9-1). trudna i bardzo wymagająca fizycz- 118:110. Znacznie mniej emocji było w nie, a tor śliski i wąski. Nie popełNa osiem minut przed końcem goniłem jednak błędów i to przełoży- ście mieli przewagę 17 punktów, ale dwóch pozostałych niedzielnych ło się na dobry wynik. Wygrałem niespodziewanie ją roztrwonili. Przez meczach. Los Angeles Lakers rozwszystko, więc nie można chcieć wię- resztę czwartej kwarty trafili tylko bili na własnym parkiecie Detroit Picej. Teraz z Liverpoolu wracam na trzy rzuty z gry, a do dogrywki rów- stons 114:99. Najlepszy mecz w kachwilę do siebie do domu. We wto- no z końcową syreną doprowadził rierze rozegrał Jordan Hill. 26-letni skrzydłowy “Jeziorowców” zapisał rek przesiadam się z powrotem na skrzydłowy Raptors Rudy Gay. motocykl endurocrossowy, w środę W dodatkowej części sprawy w na swoim koncie 24 punkty i 17 zbiókolejny trening, a już w czwartek le- swoje ręce wziął Lillard. 23-letni rek. W Sacramento natomiast Kings cę do Las Vegas – będę tam walczyć rozgrywający, który w poprzednim ulegli Memphis Grizzlies 86:97. W o swój piąty tytuł mistrzowski” – po- sezonie odebrał nagrodę dla najlep- zwycięskiej ekipie wyróżnił się Zach wiedział Błażusiak. szego debiutanta, miał udział w Randolph – 22 punkty i 10 zbiórek. W najbliższą sobotę “Taddy” po- pierwszych dziesięciu punktach TW dejmie walkę w ostatniej tegorocz- zdobytych w dogrywce przez ekinej eliminacji EnduroCross. Po sze- pę z Portland. Sam uzyskał siedem ściu, z siedmiu zaplanowanych na se- i asystował przy trafieniu za trzy WYNIKI LIGI NBA zon eliminacjach, Polak otwiera Francuza Nicolasa Batuma. Toronto Raptors – Portland Trail Blapunktację ex aequo z Mike’em W pokonanej ekipie najlepsi byli zers 110:118 po dogrywce, SacramenBrownem. Ten z nich, który zosta- Gay (30 punktów i 10 zbiórek) i Deto Kings – Memphis Grizzlies 86:97, nie wyżej sklasyfikowany w Las Ve- Mar DeRozan (29 punktów). LA Lakers – Detroit Pistons 114:99. gas, zostanie Mistrzem Ameryki. n To było szóste zwycięstwo z rzę-

Dogrywka w Toronto

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

FOTO: REUTERS

Niepokonany Błażusiak

Sebastian Vettel odniósł 38. zwycięstwo w karierze, dzięki czemu umocnił się na czwartej pozycji na liście wszech czasów

WYNIKI GP USA 1. Sebastian Vettel – Red Bull-Renault 1:39.17,148, 2. Romain Grosjean – Lotus-Renault + 6,2, 3. Mark Webber – Red Bull-Renault + 8,3, 4. Lewis Hamilton – Mercedes + 27,3, 5. Fernando Alonso – Ferrari + 29,5, 6. Nico Hulkenberg – Sauber-Ferrari + 30,4, 7. Sergio Perez – McLaren-Mercedes + 46,6, 8. Valtteri Bottas – Williams-Renault + 54,5, 9. Nico Rosberg – Mercedes + 59,1, 10. Jenson Button – McLaren-Mercedes + 1.17,2. Klasyfikacja generalna – kierowcy: 1. Sebastian Vettel 347, 2. Fernando Alonso 217, 3. Kimi Raikkonen 183, 4. Lewis Hamilton 175, 5. Mark Webber 166, 6. Nico Rosberg 159, 7. Romain Grosjean 114, 8. Felipe Massa 106, 9. Jenson Button 60, 10. Paul di Resta 48. Klasyfikacja generalna – konstruktorzy: 1. Red Bull-Renault 513, 2. Mercedes GP 334, 3. Ferrari 323, 4. Lotus-Renault 297, 5. McLaren-Mercedes 95, 6 Force India-Mercedes 77.

Zatrzymał “Strażników” n Hokeiści New York Rangers prze-

granej gospodarzy przyczynił się Patrick Sharp, który zdobył dwa gole grali 0:1 z Los Angeles Kings w nie- oraz asystował przy trafieniu Jonadzielnym meczu NHL. thana Toewsa. To trzecia z rzędu wygrana “Królów” Blackhawks mają w dorobku 32 i drugi z rzędu mecz, gdy bramkarz punkty, tyle samo co Anaheim Ducks. zespołu z Los Angeles, Ben Scrivens Sharks w Konferencji Zachodniej są zaliczył shut-out. W piątek pokonać na trzeciej pozycji – mają 31 punktów. go nie zdołali hokeiści New Jersey W Wa szyng to nie Alek san der Devils (Kings wygrali 2:0), a w nie- Owieczkin zdobył dwa gole, a miejdzielę zatrzymał aż 37 strzałów scowi Capitals pokonali St. Louis Rangers. W ten sposób zanotował Blues 4:1. Oprócz Owieczkina na litrzeci w sezonie i piąty w karierze stę strzelców w szeregach gospodamecz bez straty gola. rzy wpisali się Mikhail Grabovski Z kolei bramkarz nowojorczyków, oraz John Carlson. Dla gości jedyHenrik Lundqvist powstrzymał 29 nego gola zdobył Vladimir Sobotka. ataków rywali, ale skapitulował w 83. TW sekundzie drugiej tercji po uderzeniu Tylera Toffoli’ego. Rangers z dorobkiem 20 punktów WYNIKI NHL zajmują trzecie miejsce w MetropoOttawa Senators – Columbus Blue litan Division oraz ósme w KonfeJackets 1:4, Washington Capitals – rencji Wschodniej. St. Louis Blues 4:1, NY Rangers – Los Nowym liderem nie tylko KonfeAngeles Kings 0:1, Chicago Blacrencji Zachodniej, ale całej ligi zokhawks – San Jose Sharks 5:1, Minstała drużyna Chicago Blackhawks, nesota Wild – Winnipeg Jets 2:1, Vanktóra pokonała przed własną publiczcouver Canucks – Dallas Stars 1:2. nością San Jose Sharks 5:1. Do wy-


Sport Puchar obroniony

W SKRÓCIE Piłka ręczna

nowy dziennik Tuesday, November 19, 2013

n Szczypiorniści Vive Targów Kielce nie są już niepokonaną drużyną w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Podopieczni trenera Bogdana Wenty w meczu piątej kolejki w grupie B musieli uznać wyższość ekipy duńskiego KIF Kolding i przegrali na wyjeździe 29:24 (17:12). Pomimo porażki kielczanie pozostali liderem grupy B, ale teraz zapewnia im to nie przewaga punktowa, a tylko bilans bramek. Warto dodać, że dla Vive była to pierwsza grupowa porażka w LM od dwóch lat i trzeci przegrany mecz LM w ostatnich 21 spotkaniach.

n Czescy tenisiści po raz drugi z rzędu zdobyli Puchar Davisa, po-

konując Serbię 3:2 w finale na twardym korcie w Belgrad Arena. Decydujący punkt w ostatnim meczu zdobył Radek Stepanek, wygrywając z Dusanem Lajoviciem 6:3, 6:1, 6:1. W piątkowych pojedynkach singlowych pokonał on Stepanka 7:5, 6:1, 6:4, a Berdych wygrał z Lajoviciem 6:3, 6:4, 6:3. Nie dziwią więc krytyczne oceny w prasie pod adresem kapitana serbskiej drużyny Bogdana Obradovicia, że nie postawił wszystkiego na jedną kartę w sobotę i nie zrobił roszady w deblu. Wystawił do gry obok Nenada Zimonjicia mało doświadczonego Dusana Bozoljacia, którego nie zastąpił Djokoviciem. Po drugiej stronie siatki kapitan Vladimir Safarik zagrał va banque i nominował w ostatniej chwili swoich obydwu singlistów, zamiast Jana Hajka i Lukasa Rosola. Berdych i Stepanek pewnie pokonali rywali 6:2, 6:4, 7:6 (7-4). Podobny manewr w ubiegłorocznym finale przeciwko Hiszpanii w Pradze zaowocował zdobyciem przez Czechów po raz pierwszy w historii Zdobywcy Pucharu Davisa (od lewej): Tomas Berdych, Radek Stepanek, trofeum. n Vladimir Safarik, Lukas Rosol i Jan Hajek po pokonaniu Serbów w Belgradzie

Siatkówka

n Mistrzynie olimpijskie z Londynu Brazylijki po raz drugi w historii wygrały siatkarski Puchar Wielkich Mistrzyń. W ostatnim meczu pokonały w Tokio Japonię 3:0, a turniej zakończyły z bilansem gier 5-0. Brazylia to pierwszy zespół, który po raz drugi triumfował w tej imprezie, poprzednio w 2005 roku.

Łyżwiarstwo szybkie

FOTO: REUTERS/MARKO DJURICA

Czesi poszli w ślady Hiszpanów, którzy jako ostatni sięgali po Srebrną Salaterę w dwóch kolejnych sezonach (2008-2009). Decydujący pojedynek w serbskiej stolicy trwał godzinę i 52 minuty. Przewaga 44. w rankingu ATP World Tour Stepanka nad sklasyfikowanym na 117. miejscu na świecie rywalem nie podlegała dyskusji. Mniej doświadczonemu Lajoviciovi nie pomógł doping kilkunastotysięcznej widowni. Wcześniej stan rywalizacji na 2:2 wyrównał wicelider rankingu tenisistów Novak Djoković, pokonując siódmego na świecie Tomasa Berdycha 6:4, 7:6 (7-5), 6:2 po dwóch godzinach i 41 minutach gry. Właściwie taki scenariusz był oczekiwany przez komentatorów, bowiem gospodarze osłabieni brakiem kontuzjowanego Janki Tipsarevicia raczej nie mieli podstaw, by oczekiwać zdobycia w singlu więcej niż dwóch punktów — obydwu przez “Djoko”.

Boks

n Maciej Zegan pokonał na punkty (76:76, 77:75, 78:73) Dariusza Snarskiego w walce bokserskiej, która była głównym wydarzeniem sobotniej gali w Białymstoku. Był to rewanż za pojedynek w 2008 roku, który także wygrał Zegan.

Armstrong: szef UCI mi pomagał n Lance Armstrong oświadczył w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika “The

ludzie chcą wiedzieć. Nie będę kła-

ku po pierwszym etapie Tour de

Daily Mail”, że w 1999 roku ówczesny prezydent Międzynarodowej Unii Ko- mać, aby chronić innych. Nienawi- France w Challans. Późniejszy dzę ich. Rzucili mnie na pastwę lo- zwycięzca wyścigu usprawiedliwił larskiej (UCI) Hein Verbruggen pomógł mu w zatuszowaniu afery dopingowej. su, więc skończę z nimi” – dodał jego obecność stosowaniem maści

Jak przypomina portal interia.pl, amerykański kolarz odniósł wówczas pierwsze z siedmiu zwycięstw w Tour de France, ale w jednym z testów antydopingowych wykryto u niego ślady kortykoidu. Aby ukryć ten fakt – jak twierdzi Armstrong – Verbruggen zgodził się na antydatowanie certyfikatu medycznego pozwalającego na stosowanie specyfiku zawierającego zabroniony środek. “Nie pamiętam już, czy wynik kontroli był pozytywny. W każdym razie ślady zostały stwierdzone. Nie

przypominam sobie dokładnie, kto wtedy był obecny przy rozmowie, ale Hein powiedział: ‘to jest duży problem dla mnie, potężny cios wymierzony w nasz sport w rok po aferze Festiny, trzeba więc coś znaleźć’. No i antydatowano receptę” – przyznał 42-letni Armstrong. “Nie wyobrażajcie sobie, że będę kogoś osłaniać, po tym w jaki sposób mnie potraktowano. Nie odczuwam wobec tych ludzi żadnej lojalności. Podczas najbliższych przesłu chań po wiem wszyst ko, co

Amerykanin. Verbruggen, szef UCI w latach 1991-2005, został zaatakowany przez Armstronga w styczniu w głośnym wywiadzie telewizyjnym z Oprą Winfrey, podczas którego kolarz przyznał się, że przyjmował środki dopingowe przed każdym z siedmiu zwycięskich wyścigów Tour de France (1999-2005). Holenderski działacz odrzucił wtedy oskarżenia jako nieprawdziwe. Kortykoid wykryto w próbce moczu Armstronga 4 lipca 1999 ro-

Tenis

w leczeniu podrażnionej pachwiny. W październiku 2012 roku Armstrong został dożywotnio zdyskwalifikowany przez UCI na podsta wie ra por tu Ame ry kań skiej Agencji Antydopingowej. Jego nazwisko zostało wykreślone z listy zwycięzców Tour de France, musiał również zwrócić brązowy medal igrzysk olimpijskich w 2000 roku w Sydney. Ponadto grożą mu liczne procesy o odszkodowanie od byłych sponsorów – przypomina interia.pl. n

W Finlandii już szusują

FOTO: REUTERS/MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

go Pucharu Świata. W fińskim Levi triumfował aktualny mistrz globu Marcel Hirscher, a drugi był Mario Matt, który ma w dorobku dwa zwycięstwa w MŚ w tej konkurencji. 74. miejsce w pierwszym przyjeździe i odpadł z rywalizacji. Dzień wcześniej 18-letnia mistrzyni świata Amerykanka Mikaela Shiffrin wygrała w Levi pierwszy w tym sezonie slalom pań. Druga była Niemka Maria Hoefl-Riesch, a trzecia Słowenka Tina Maze. Aleksandra Kluś została sklasyfikowana na 66. pozycji. W drugim przejeździe wystartowała czołowa trzydziestka z pierwszego. Rywalizowało 67 zawodniczek. 18-letnia Shiffrin, która w minionym sezonie wywalczyła małą Kryształową Kulę w slalomie, była najszybsza w obu przejazdach. W pierwszym zdystansowała Maze i Hoefl-Riesch,

n W najnowszym rankingu WTA nie odnotowano żadnych zmian w pierwszej “30” klasyfikacji. Pierwsze miejsce zajmuje Amerykanka Serena Williams, druga jest Białorusinka Wiktoria Azarenka, a trzecia Chinka Na Li. Agnieszka Radwańska jest 5. Urszula Radwańska awansowała o jedno miejsce i jest klasyfikowana na 40. pozycji. 118. jest Katarzyna Piter, a Magda Linette – 149. n W najnowszym rankingu ATP nie odnotowano żadnych zmian w pierwszej “50” klasyfikacji. Pierwsze miejsce zajmuje Hiszpan Rafael Nadal, drugi jest Serb Novak Djoković, trzeci Hiszpan David Ferrer. Jerzy Janowicz jest 21., Michał Przysiężny 58. O jedno miejsce awansował natomiast Łukasz Kubot, który w najnowszym rankingu ATP zajmuje 71. pozycję.

Futbol amerykański

n Austriacy zdominowali pierwsze w tym sezonie zawody slalomu alpejskie-

24-letni Hirscher, który zanotował 19. wygraną w karierze, uzyskał łączny czas dwóch przejazdów 1.45,42. Wyprzedził dziesięć lat starszego rodaka o 0,62 s. Matt był mistrzem świata w slalomie w 2001 i 2007 roku. Na trzeciej pozycji w niedzielę uplasował się 19-letni Norweg Henrik Kristoffersen; stracił 0,93. Zwycięstwo Hirschera było setnym sukcesem Austriaków w tej konkurencji w PŚ. Amerykanin Ted Ligety, który w październiku wygrał inauguracyjne zawody PŚ 2013/2014 – gigant w Soelden, tym razem był 11. Z kolei jedyny startujący w Levi Polak Adam Chrapek zajął ostatnie,

n Polskie łyżwiarki szybkie – Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka – zajęły szóste miejsce w wyścigu drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City. Wynik 2.58,01 jaki uzyskały jest nowym rekordem kraju, lepszym od poprzedniego o niemal półtorej sekundy. Wygrały Holenderki, które ustanowiły rekordu świata – 2.56,02.

Marcel Hirscher na trasie pierwszego przejazdu w Levi

natomiast w finałowym Norweżkę Ninę Loeseth i Hoefl-Riesch, która przesunęła się na drugie miejsce. Zdobywczyni Pucharu Świata w sezonie 2012/2013 w klasyfikacji generalnej, supergigancie, slalomie gigancie i superkombinacji Maze uzy-

skała dopiero 12. czas drugiego przejazdu. Wystarczyło to jej jednak do utrzymania miejsca na podium. Po dwóch zawodach sezonu w klasyfikacji generalnej prowadzi Shiffrin przed Szwajcarką Larą Gut i Austriaczką Kathrin Zettel. n

n Zespół Sebastiana Janikowskiego – Oakland Raiders wygrał po raz czwarty w sezonie w lidze futbolu amerykańskiego NFL. Riders pokonali na wyjeździe Houston Texans 28:23. Polak zdobył 4 punkty. Po słabym początku sezonu drużyna z Okland odrabia straty. Po 10 meczach ma bilans 4 zwycięstwa i 6 porażek.

Plebiscyty

n Kolarz szosowy Rui Costa po raz drugi z rzędu wybrany został sportowcem roku w Portugalii. 27-latek, który od nowego roku reprezentować będzie barwy włoskiej grupy Lampre-Merida, wygrał w tym sezonie wyścig ze startu wspólnego mistrzostw świata we Florencji, Tour de Suisse i dwa etapy Tour de France. Drugie miejsce w głosowaniu zajął Cristiano Ronaldo, a trzecie kajakarz Fernando Pimenta.

19


20

Sport

nowy dziennik Wtorek 19 listopada 2013

Fatalny debiut Adama Nawałki

Obnażeni

n To był bodaj najgorszy debiut selekcjonerski w historii. Pod wo-

dzą Adama Nawałki eksperymentalnie zestawiona kadra zagrała jeszcze słabiej niż w ostatnich eliminacjach mistrzostw świata. Pierwsze śliwki robaczywki, czy mamy powody do niepokoju? CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ Z PRZYKREGO DOŚWIADCZENIA, JAKIM BYŁ PIĄTKOWY MECZ WE WROCŁAWIU?

FOTO: INTERNET

gólnych osiągnięć w trenerskim CV Na pewno Nawałka przekonał się boniedawnego opiekuna Górnika Za- leśnie, że reprezentacja Polski to nie brze. Zbigniew Boniek wierzył jed- Górnik Zabrze, i jeśli przeniesie nak w swojego kolegę z mundialu w „żywcem” bocznych obrońców z byArgentynie do tego stopnia, że pu- łej klubowej drużyny do kadry, nie blicznie wziął pełną odpowiedzial- oznacza to wcale, że będą wyróżniać ność za ten wybór. Po meczu ze Sło- się na tle przeciwnika. Na poziomie wacją złośliwi mówią, że “Zibi” nie międzynarodowym obowiązują zuma ręki do kadry – ani jako selek- pełnie inne standardy. Ale co może cjoner, ani jako prezes. Debiut na- o tym Nawałka wiedzieć, skoro do maszczonego przezeń szkoleniowca tej pory pracował wyłącznie w polBiało-Czerwonych wypadł bowiem skiej ekstraklasie i nawet nie otarł się fatalnie pod każdym względem. 40 o poważne rozgrywki pucharowe? tysięcy kibiców wygwizdało polski Duet Olkowski – Kosznik nie pozespół, co Mateusz Klich skomen- kazał niczego, co gwarantowałoby potował na twitterze, że... powinni do- prawę jakości na newralgicznych postać zakaz stadionowy! Ta wypo- zycjach w narodowej drużynie. Obaj wiedź tylko podsumowała ogólną próbowali grać ofensywnie, ale – no beznadzieję. Jakim prawem kadro- właśnie – próbowali... Jednocześnie wicz obraża kibiców, którzy zapła- spóźniali się z powrotem do krycia, cili pieniądze za oglądanie wyjątko- nie trzymali linii w defensywie i nawo marnego widowiska? rażali środkowych obrońców na grę

FOTO: ANGELIKA WIATR/ EKSTRAKLASA.NET

KANDYDATURA NAWAŁKI WZBUDZAŁA SPORE I DOŚĆ UZASADNIONE EMOCJE, ze względu na brak szcze-

Bezradność polskich obrońców była porażała

w osłabieniu. Zwłaszcza sięgnięcie po drugiego spośród wymienionych graczy – 30-letniego piłkarza bez doświadczenia na międzynarodowej arenie musi budzić zdumienie. Takie eksperymenty mają z zasady niewielkie szanse powodzenia. Można zadać sobie także pytanie, co w kadrze robią tacy zawodnicy jak Marciniak albo Mączyński, czyli ligowi średniacy, nie wyróżniający się nawet na krajowym podwórku? Rozumiem, że nowy selekcjoner chciał przeprowadzić szeroką selekcję i sprawdzić “każdego, co się rusza i ma dwie sprawne nogi”, ale to przecież nie ma sensu. Jesteśmy mistrzami świata w “budowaniu nowej reprezentacji”. Ciągle coś budujemy od podstaw, ale zawsze brakuje czasu, aby projekt ukończyć. Wygląda na to, że każdy kolejny selekcjoner popełnia ten sam błąd. Chce na siłę wprowadzić do kadry swoich piłkarzy, kogoś o kim mógłby powiedzieć – ja go odkryłem! Robi to zamiast wyselekcjonować grupę dwudziestu najlepszych zawodników i pracować z ni-

Jedni o awans, drudzy towarzysko We wtorek rozstrzygną się losy awansu do mistrzostw świata w strefie Europejskiej. Z ośmiu pretendentów do wyjazdu do Brazylii, czterech będzie się mogło cieszyć z awansu. n

Najbliżej zwycięstwa w barażowych dwumeczach są zespoły Grecji i Ukrainy. Tydzień temu Grecy wygrali u siebie z Rumunami 3:1, a Ukraińcy pokonali Francuzów 2:0. Na awans liczą także Portugalczycy, po zwycięstwie 1:0 ze Szwecją oraz Chorwaci – po bezbramkowym remisie z Islandią. W strefie afrykańskiej we wtorek Egipt zagra z Ghaną, a Algieria z Burkina Faso. Oprócz meczów kwalifikacyjnych odbędzie się także wiele spotkań to-

warzyskich. M. in. już w poniedziałek Włosi zagrają z Nigerią. We wtorek najciekawiej zapowiadają się mecze Anglia – Niemcy (Anglicy nie wygrali z Niemcami na Wembley od 38 lat!), Argentyna – Bośnia Hercegowina, Rosja – Korea Południowa, RPA – Hiszpania oraz Polska – Irlandia. Spotkanie w stolicy Wielkopolski cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem, ale trudno spodziewać się, by tak jak w piątek we Wrocławiu, na poznańskim stadionie zasiadł komplet kibiców. Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, na dzień przed meczem sprzedano ok. 28 tysięcy wejściówek. Nie będzie też najazdu irlandzkich fanów, jaki miał miejsce w Poznaniu podczas Euro 2012. Irlandzka federacja piłkarska zamówiła zaledwie 400 biletów, a jak dotąd tylko poło-

NA RAZIE NAJPILNIEJSZYM PROBLEMEM WYDAJE SIĘ BYĆ ODBLOKO-

WANIE ROBERTA LEWANDOWSKIEGO.

W meczu ze Słowacją nasz najlepszy piłkarz nie tylko nie strzelił gola, ale był zupełnie odcięty od podań. Jeśli nie chcemy stracić tak wielkiego talentu – bo ponoć “Lewy” już rozważał rezygnację z występów w kadrze – to musimy takiej ewentualności zapobiec jak najszybciej. Niestety, ale powierzenie opaski kapitańskiej (po raz kolejny) Jakubowi Błaszczykowskiemu nie było chyba najlepszym pomysłem. Wiadomo, że dwaj gwiazdorzy Borussii nie pałają do siebie wielką sympatią i przez to kadra jest podzielona. Na boisku też bardziej siebie unikali, niż chcieli współpracować, co musi martwić. Może lepiej było jednak zrobić kapitanem Artura Boruca – zawodnika nie tylko charyzmatycznego, ale jednocześnie nie będącego stroną w konflikcie? Nawałka nie rozpoczął dobrze pracy na nowej posadzie. Na razie pokazał brak wyczucia. Oby to były złe miłego początki, choć wątpliwości nie tylko pozostały, ale wręcz narosły... MARCIN HARASIMOWICZ

Z Hiszpanią przed mundialem?

wa z nich znalazła nabywców. Piłkarze Irlandii zameldowali się w Poznaniu już w niedzielę wieczorem. W poniedziałek o godz. 20.00 przeprowadzili trening na INEA Stadionie. Najbliżsi rywale Biało-Czerwonych, podobnie jak polska reprezentacja, zaczynają nowy rozdział. Po przegranych eliminacjach do mistrzostw świata nastąpiła zmiana trenera. Włocha Giovanniego Trapattoniego, który ponad pięć lat prowadził irlandzkich piłkarzy, zastąpił były szkoleniowiec m.in. Celtiku Glasgow i Aston Villi Martin O’Neill. Debiut nowego szkoleniowca wypadł okazale, w piątek w Dublinie podopieczni O’Neilla pokonali w spotkaniu towarzyskim Łotwę 3:0. Mecz Polski z Irlandią rozegrany zostanie we wtorek o godz. 20.45. n

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Monday, November 18, 2013

mi do znudzenia nad taktyką, zgraniem, stałymi fragmentami i tymi wszystkimi elementami, których doszlifowanie wymaga czasu. Przecież gołym okiem widać, kto się do kadry nadaje, a kto nie. Nie mamy tylu klasowych graczy, co Brazylia albo Hiszpania – najczęściej grają oni w silnych ligach zagranicznych i to właśnie w oparciu o tych zawodników trzeba budować zespół. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Mączyński nie będzie nigdy lepszy od Błaszczykowskiego, a Kosznik od Piszczka. Warto przeprosić się z Ludovicem Obraniakiem, który osiągnął obecnie życiową formę w barwach Bordeaux, zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem Sebastiana Boenischa (może na lewym skrzydle, gdzie jego brak szybkości w powrocie do defensywy nie będzie tak widoczny?) i ewentualnie Eugena Polanskiego, a poza tym grać tymi, których już trener ma do dyspozycji.

n Piłkarska reprezentacja Polski na razie gra towarzysko z przeciętniakami, ale już w przyszłym roku może zmierzyć się z prawdziwymi hegemonami światowego futbolu.

Oprócz spotkania z Niemcami, o którym mówiło się już wcześniej, podopieczni Adama Nawałki mogą zmierzyć się także z mistrzem świata Hiszpanią. Tę sensacyjną informację podał w niedzielnym programie “Cafe Futbol” Mateusz Borek. “Odebrałem wczoraj telefon od poważnego człowieka z południa Europy, który powiedział mi, że Hiszpania znowu byłaby zainteresowana meczem z nami przed mistrzostwami świata” – wyjawił dziennikarz Polsatu, który jako pierwszy podał, że 13 maja przyszłego roku może dojść do meczu z Niemcami, a dopiero po jakimś czasie te rewelacje po-

twierdziły niemieckie media. Do takiego meczu doszło już w 2010 roku. Przygotowujący się do mistrzostw świata w RPA Hiszpanie chcieli zagrać z Polakami, którzy ich zdaniem mieli stylem gry przypominać Szwajcarów. Podopieczni Vicente del Bosque nie mieli większych problemów z ograniem wybrańców Franciszka Smudy, gromiąc ich 6:0. Jednak w pierwszym meczu na mundialu Szwajcarzy okazali się dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem i niespodziewanie wygrali 1:0. Nie przeszkodziło to jednak Hiszpanom sięgnąć po upragnione, pierwsze w historii mistrzostwo świata. n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/11/19  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you