Page 1

STRONA 29

SPORT

POLECAMY

W SOBOTĘ NA KANAPIE

Nowojorskiej klątwy Różowa ciąg dalszy seria

Zobacz również na str. 21

Rozmawiamy z aktorem Janem Fryczem

N I E B Ę D Z I E R E F E R E N D U M E D U K A C YJ N E G O | N I E Z A L E Ż N O Ś Ć N A T O P I E | N O W Y F I L M O L B R Y C H S K I E G O www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, NOVEMBER 9-10, 2013

Pochmurnie

$1.50

10°C (50°F)

Nadal wysyłamy paczki do Polski n Mimo że w Polsce można już praktycznie wszystko ku-

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w związku z tym w polskich agencjach robi się coraz większy ruch. Jedni chcą jeszcze kupić bilet lotniczy do Polski, by spotkać się przy wigilijnym stole z rodziną, inni wysłać pieniądze, ale najwięcej ludzi przychodzi z dużymi, starannie zabezpieczonymi paczkami, zawierającymi świąteczne prezenty dla bliskich. Ruch jest coraz większy, bowiem pozostało już niewiele czasu na wysłanie paczki, by na czas – czyli przed Bożym Narodzeniem – dotarła do odbiorcy. W większości polskich agencji termin przyjmowania paczek przesyłanych drogą morską kończy się około 20 listopada. Jest on zależny od firmy spedycyjnej oraz dnia odbioru przez jej przedstawiciela paczek z agencji.

Odnaleziona po latach w Meksyku

n W czwartek, 7 listopada, w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i In-

8

ROK XLI Nr 11 960

NOWY DZIENNIK $1.50

08805 93289

Abp Dolan: zajmijcie się reformą imigracyjną

westycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie w ramach misji dyplomatycznej "Poland. Your Health Destination", n Arcybiskup Nowego Jorku i zarazem przewodniczący amerykańskiepodczas którego polskie placówki medyczne, uzdrowiska i sanatoria mo- go episkopatu kardynał Timothy Dolan zaapelował do Izby Reprezengły zaprezentować swoją ofertę dla amerykańskich pacjentów. tantów o przyjęcie kompleksowej reformy imigracyjnej. Szanse na to, że Oferty zaprezentowało siedem pol- niskie koszty w zestawieniu z wyskich ośrodków medycznych i uzdro- soką jakością usług. Niejednokrot- Kongres wróci do sprawy jeszcze w tym roku, są jednak równe zeru.

Pochodząca z Wisconsin Connie McCallister zaginęła jako 16latka. Teraz ma 25 lat, męża i trójkę dzieci. Policjanci odnaleźli ją w Meksyku.

8

agencji Maria Brwimowska

Na leczenie do Polski

ŚRODA

45613 >

» STR. 3

wiskowych. Podczas spotkania odbyły się także wykłady poświęcone zagadnieniom ułatwiającym polskim ośrodkom medycznym i uzdrowiskowych zaistnienie na rynku polonijnym i amerykańskim. Turystyka medyczna ma ogromny potencjał rozwoju w Polsce. Przewagę na międzynarodowym rynku usług medycznych stanowi profesjonalna kadra medyczna oraz wysoka jakość i standard świadczeń zdrowotnych. W polskich ośrodkach i klinikach używany jest nowoczesny sprzęt medyczny, zgodny ze światowymi standardami, a zabiegi wykonywane są na najwyższym poziomie. Głównym powodem szczególnie atrakcyjnej oferty świadczeń zdrowotnych w polskich placówkach są

nie ceny diagnostyki oraz zabiegów medycznych w Polsce są niższe o 6080 procent od tych samych świadczeń medycznych w innych krajach. Ponadto w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie część usług medycznych w ogóle nie jest dostępna dla obywateli danego kraju. Dotychczas do Polski przyjeżdżają pacjenci głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Skandynawii, Austrii i Czech. Szacuje się, że od momentu wstąpienia Polski do UE odwiedziło ją w celach medycznych 450 000 pacjentów z całego świata. Misja gospodarcza została zorganizowana w ramach projektu promocji turystyki medycznej,

» STR. 2

Kardynał Dolan w liście do przewodniczącego Izby Reprezentantów Johna Boehnera określił naprawę systemu imigracyjnego, jako "pilny problem moralny", którego rozwiązania nie można odwlekać. Wezwał też izbę niższą Kongresu o podjęcie debaty w sprawie reformy, ponieważ to na niej ciąży teraz odpowiedzialność za znalezienie właściwych rozwiązań. "Nasz naród nie może czerpać zysków z pracy i wkładu w życie społeczne nieudokumentowanych imigrantów bez rozciągnięcia nad nimi opieki prawnej" – napisał abp Dylan w imieniu 450-osobowej konferencji amerykańskich biskupów katolickich. Projekt kompleksowej ustawy wprowadzającej poważne zmiany w systemie imigracyjnym, w tym

FOTO: ARCHIWUM

STRONA 5

"Czas dostarczenia paczki wynosi od czterech do pięciu tygodni od chwili jej nadania. Paczki morskie na pewno dotrą na czas do adresata, jeżeli zostaną wysłane do 20 listopada – wyjaśnia Maria Brwimowski, właścicielka Universal Northside Agency z Ridgewood. – Te, które odbierzemy później, do 27 listopada, mają 80-procentową gwarancję, że trafią do rąk odbiorcy przed świętami". Terminy te nie oznaczają jednak, że osoby, które nie zdążą do tego czasu wysłać paczki, nie będą mogły sprawić prezentu swoim bliskim. Można je także wysłać drogą lotniczą, gdzie terminy dostarczenia są zdecydowanie krótsze. Jednak za tę usługę trzeba zapłacić zdecydowanie więcej. Mieszkańcy Ridgewood bardzo chętnie wysyłają paczki poprzez Universal Northside Agency. Z prawej – właścicielka

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA

pić, a półki sklepowe uginają się pod nadmiarem towaru, nasi rodacy nadal chętnie wysyłają paczki do kraju. Również często przesyłają pieniądze dla bliskich.

"ścieżkę do obywatelstwa" dla 11 milionów mieszkających w USA nielegalnych imigrantów, przyjął w czerwcu amerykański Senat. Zdominowana przez republikanów Izba Reprezentantów nie zajęła się jednak tym projektem. » STR. 3


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Pierwsze przecięcie wstęgi w ground zero

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

NA LECZENIE DO POLSKI

» realizowanego przez konsorcjum trzech firm (Europejskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o.; AMEDS Centrum sp. z o.o.; Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA) jako Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka". Wszystkie te firmy mają wieloletnie doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych na rynkach mię-

DOK. ZE STR. 1

dzynarodowych, w organizacji imprez zagranicznych, w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych i sprowadzaniu zagranicznych pacjentów do polskich placówek. Na rozmowę z organizatorami misji gospodarczej "Poland.Your Health Destination" na antenie NDTV zapraszamy w przyszłym tygodniu . ZUZANNA DUCKA-LUBAS

FOTO: ARCHIWUM

Rośnie przemoc seksualna w wojsku n Co prawda symbolem odbudowy strefy zero jest wysoki na 1776

stóp One World Trade Center, ale pierwszą wieżą, która się otwiera, jest nieco niższa – 4 World Trade Center. Uroczystość przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia wieżowca 4 WTC planowana jest na najbliższą środę. 4 WTC to elegancki wieżowiec o wysokości 978 stóp, zaprojektowany przez laureata nagrody Pritzkera, architekta Fumihiko Maki. "(4 WTC) to nie tylko wspaniały budynek biurowy, to również symbol tego, że dokonaliśmy kroku milowego w odbudowie strefy zero i tworzeniu lepszego Nowego Jorku" – powiedział Janno Lieber, kierownik projektu WTC, pracujący dla dewelopera Larry'ego Silversteina. To, że w środę odbywa się uroczystość przecięcia wstęgi, nie oznacza jednak, że już w przyszłym tygodniu w biurowcu pojawią się lokatorzy. Agencja Port Authority of New

York and New Jersey, właściciel strefy zero, który straciła swoją siedzibę w wyniku ataków terrorystycznych na WTC we wrześniu 2001 r., wynajmować tam będzie 600 000 stóp kwadratowych przestrzeni, ale przeprowadzkę do 4 WTC planuje dopiero na wiosnę 2015 r. Agencja może teraz zacząć budować swoją przestrzeń biurową wewnątrz budynku. Na początku 2015 r. planowane jest również otwarcie zaprojektowanego przez Santiago Calatravę węzła komunikacyjnego pod 4 WTC, jak również sklepów i restauracji na najniższych kondygnacjach budynku. 4 WTC stoi na 16 akrach ziemi w południowo-wschodnim rogu strefy zero, po drugiej stronie od Wodospa-

3553 – to liczba przypadków przemocy seksualnej zgłoszonych do Departamentu Obrony w pierwszych trzech kwartałach, począwszy od 30 paźdów Pamięci. dziernika 2012 roku do czerwca 2013. Budynek jest równoległobokiem, To ponad 50-procentowy wzrost w pona samej górze zwężającym się do równaniu do tego samego okresu rok trapezu. wcześniej. Urzędnicy departamentu "Chcieliśmy stworzyć czystą, abs- powiedzieli, że liczby te wciąż rosną. trakcyjną strukturę" – mówi jeden z Zgłoszone przypadki dotyczą zaarchitektów projektu, Osamu Sassa. równo dopuszczenia się przemocy Dodaje, że pokrywające fasadę pa- seksualnej wojskowych przeciwko nele szklane, w których odbija się oto- cywilom, jak i odwrotnie. Jako przeczenie, sprawiają, że wieża "znika i moc seksualna zdefiniowane zostapojawia się" na tle niebieskiego nie- ły zarówno gwałty, jak i wszelkie nieba. "Budynek ma efemeryczną pre- pożądane kontakty seksualne, m.in. zencję – wyjaśnia. – Czasem nie bę- dotykanie intymnych części ciała. Radzie go widać, czasem będzie się bar- port nie zawiera przypadków moledziej odznaczał na tle panoramy mia- stowania seksualnego, którym to zajsta". muje się inne biuro w wojsku. Widoki z 4 WTC są spektakularWojskowi starają się znaleźć pone, zapewniają ci, którzy już zwie- zytywne strony raportu, tłumacząc dzili budynek. Zresztą podobne są do niepokojąco wzrastające liczby przytych, które rozpościerają się z naj- padków jako przejaw zwiększonych wyższej wieży w kompleksie budyn- chęci zgłaszania ich przez ofiary. ków powstających w strefie zero – "Więcej zgłoszonych przypadków One World Trade Center. Wieża ta oznacza więcej ofiar, którym zostaoficjalnie zostanie otwarta w przy- nie zapewniona pomoc" – powiedział szłym roku. AS, (R) generał Gary S. Patton, dyrektor de-

Amerykańskie antyrakiety dla Polski? n Amerykanie z koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin przekonują, że

Polska rozważa zakup ich systemu antyrakietowego. W środę w Nowym Meksyku przeprowadzono – z udziałem delegacji polskiego resortu obrony – test systemu MEADS. Według cytowanego przez serwis defensenews.com Marty'ego Coyna, dyrektora programu antyrakietowego w Lockheed Martin Polacy "rozważają" udział w budowie systemu. Coyen zaznacza, że jakakolwiek umowa z Warszawą musiałaby zakładać "znaczący udział polskiego przemysłu" w rozwoju systemu. Polska poszukuje systemu obrony przeciwrakietowej, który miałby stać Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

się częścią "tarczy Polski", czyli systemu obrony naszej przestrzeni powietrznej. Wczoraj w rozmowie w radiowej Jedynce minister obrony Tomasz Siemoniak przyznał, że w USA jest nasza delegacja. Jednocześnie zaprzeczył, by istniał związek między wizytą Polaków w USA, a obecnością szefa amerykańskiej dyplomacji wczoraj w Warszawie.

n W środę upubliczniono raport Pentagonu pokazujący znaczący wzrost liczby przypadków wykorzystania seksualnego w armii amerykańskiej.

Tomasz Siemoniak zastrzegł, że testowany w USA system to jedna z 7-8 opcji, nad którymi Warszawa się zastanawia. Dodał, że przeciw MEADS przemawia wycofanie się z finansowania projektu – ze względów budżetowych – Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo problemem może być poziom zaangażowania finansowego Polski. Obecnie w konsorcjum MEADS International główną rolę obok Lockheed Martin grają Niemcy i Włosi. Po stracie finansowania z amerykańskiego budżetu, konsorcjum pilnie poszukuje możliwości dalszego rozwoju systemu. BAT, (IAR)

partamentu prewencji i obrony przeciwko przemocy seksualnej. Nie uspokaja to jednak urzędników Pentagonu, którzy wystawieni są na ostrą krytykę ze strony Kongresu i Białego Domu. Przedstawienie danych zbiegło się również ze zbliżającą się datą, kiedy to Kongres będzie rozważał zmiany w wojskowym systemie sprawiedliwości. Obecnie Pentagon oferuje dowódcom wojskowym programy edukujące, jak zapobiegać przypadkom przemocy seksualnej, rozszerzając program Sił Powietrznych dotyczący zapewnienia bezpośredniej pomocy prawnej dla ofiar. "Nasi koledzy i koleżanki słyszeli o naszych usługach i programach związanych z pomocą dla ofiar i coraz częściej zwracają się do nas. To jest dla nas cenna wskazówka, która dowodzi, że słyszą nasz przekaz i wierzą, że zaopiekujemy się nimi" – stwierdził generał Patton. Zapewnił również, że będą dążyć do tego, aby dowódcy bardziej angażowali się w rozwiązywanie problemów swoich podwładnych. PC, (R)

Kerry: porozumienie ws. Iranu jeszcze nieosiągnięte n Porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego jeszcze nie zo-

stało osiągnięte. Poinformował amerykański sekretarz stanu John Kerry. Amerykański polityk skrócił swoją wizytę na Bliskim Wschodzie, by w Szwajcarii wziąć udział w rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Będą w nich uczestniczyć również szefowie dyplomacji Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie będzie ministra spraw zagranicznych Rosji. Krytycznie o rozmowach wypowiada się Izrael. Negocjacje mają potrwać 2 dni. Wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu poinformował, że John Kerry udał się do Szwajcarii na za-

proszenie szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Dodał, że Kerry chce "zrobić wszystko, co się da", aby opracować wspólny program rozbrojenia Iranu. Iran domaga się zniesienia sankcji ze strony Zachodu i podkreśla, że program jądrowy prowadzi tylko w celach pokojowych. Światowe mocarstwa nie wierzą, oskarżają Teheran o próbę wyprodukowania bomby atomowej i utrzymują wobec tego kraju dotkliwe sankcje. BAT, (IAR)


3 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

NADAL…

» Termin przyjmowania takich przesyłek, przy których agencje gwarantują dostarczenie ich przed świętami, kończy się 5 grudnia w przypadku zwykłych paczek lotniczych, oraz 9 grudnia w przypadku przesyłek kurierskich. Istnieje także możliwość wysłania gotowego zestawu upominkowego składanego w Polsce i zawierającego produkty spożywcze, kwiaty, alkohol itp., a także pieniędzy, które mogą być dostarczone nawet na drugi dzień. "Pieniądze są wysyłane cały czas, ale tuż przed świętami ludzie robią to częściej – mówi Maria Brwimowska. – Jedni wysyłają pieniądze, ponieważ uważają, że bliscy kupią sobie bardziej odpowiedni prezent, drudzy w związku z tym, że nie zdążyli wysłać paczki lub nie mieli na nią pomysłu. W dodatku z reguły pieniądze wysyłane są dla ludzi młodych, dla starszych, np. rodziców, klienci wysyłają raczej paczki, ponieważ wiedzą, że wtedy prezent zostanie skonsumowany, a nie schowany na tzw. czarną godzinę, co często ma miejsce z pieniędzmi" – wyjaśnia właścicielka Universal Northside Agency. Gotowe zestawy z prezentami powoli tracą na popularności i korzystają z nich z reguły osoby chcące zrobić niespodziankę ludziom obcym, samotnym i biednym, mówią zgodnie właściciele i pracownicy polonijnych agencji. Najczęściej w paczkach na-

ABP DOLAN: ZAJMIJCIE SIĘ…

» W odpowiedzi na list abp. Dolana rzecznik prasowy Boehnera Michael Steel odpowiedział, że jego szef wspiera "zdroworozsądkową" i wprowadzaną stopniowo reformę imigracyjną. Szanse na to, że izba niższa zajmie się sprawą jeszcze w tym roku, są jednak znikome. W kalendarzu legislacyjnym Kongresu pozostało zaledwie kilka dni obrad. Przyznają to także ci republikanie, którzy popierają szybkie przyjęcie ustawy lub ustaw regulujących kwestie imigracji. "Nie sądzę, abyśmy byli w stanie zrobić to w tym roku" – przyznał w rozmowie z "Washington Post" republikański kongresman z Florydy Mario Diaz-Balart, jeden z inicjatorów dwupartyjnego dialogu w izbie niższej. Jego zdaniem okno dla ewentualnej reformy definitywnie zatrzaśnie się w pierwszym kwartale przy-

DOK. ZE STR. 1

FOTO:WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

DOK. ZE STR. 1

Na Greenpoincie do agencji Polamer przychodzi wiele osób chcących wysłać paczkę, by w terminie dotarła przed świętami do bliskich. Z prawej – przyjmująca przesyłki Kamila Mucha

si rodacy wysyłają odzież oraz sprzęt elektroniczny, produkty, które w Stanach Zjednoczonych są tańsze oraz lepszej jakości. Bardzo dużo osób wysyła także różnego rodzaju suszone owoce, bakalie, rodzynki, kawę, kakao i słodycze. "Nasi klienci najczęściej wysyłają ubrania, zabawki, słodycze i elektronikę, a poza tym pieniądze, które mogą wysłać nawet w ostatniej chwili, tuż przed świętami" – mówi pracownica agencji Rampa-Millennium z Greenpointu. "Wolę wysłać pieniądze, ponieważ wtedy mam pewność, że nikt nie będzie narzekał, że kupiłem coś, co nie jest w jego guście, poza tym mam

problem wyboru prezentów z głowy" – stwierdził pan Roman z Greenpointu. "Od dawna wysyłam paczki dla mojej rodziny oraz dla kilku biednych, wielodzietnych rodzin, których nawet dobrze nie znam. Uważam, że to miły gest przed świętami – powiedziała pani Iwona z Ridgewood. – Nie wysyłam pieniędzy, tylko paczkę z prezentami ponieważ wiem, że w przypadku mojej rodziny ich otwarciu zawsze towarzyszy specjalna atmosfera i wręcz ceremonia, wszyscy zbierają się razem i wspólnie dokonują otwarcia" – wyjaśnia. WUEM

Wieżowce na Greenpoincie zatwierdzone dzą, że infrastruktura dzielnicy nie jest przygotowana na tak duży nała w środę projekt budowy wieżowców na nabrzeżu Greenpointu. pływ nowych mieszkańców, oraz że Według planów zabudowy nabrze- przewidziano 1300 takich aparta- powstaje ono na toksycznym tereża polskiej dzielnicy mają tam po- mentów, natomiast w wieżowcu nie ze względu na bliskość skażowstać dwa po tęż ne kom plek sy przy 77 Commercial Street będzie nego cieku Newtown Creek. Poza mieszkalne liczące ponad 6200 apar- ich 200. Pozostałe mieszkania ma- tym – w ich opinii – wieżowce znisztamentów. Dwa projekty deweloper- ją być sprzedane lub wynajęte po ce- czą dotychczasowy charakter Greskie – Greenpoint Landing oraz 77 nach rynkowych. enpointu, a także zasłonią jego obecCommercial Street – obejmują takKomisja Planowania Przestrzen- nym mieszkańcom widok na Manże budowę szkoły, placów zabaw, nego podjęła decyzję o realizacji hattan. centrum handlowego oraz parku przy projektu budowy wieżowców, miProjekt czeka teraz na zatwierdzepromenadzie. W dwóch 30- i 40-pię- mo sprzeciwu mieszkańców dziel- nie przez radę miasta, która ma na trowych wieżowcach znajdą się tak- nicy, organizacji Save Greenpoint, to 50 dni od chwili wyrażenia przez że tanie mieszkania (affordable ho- a także Rady Dzielnicy nr 1 (Gre- nowojorską Komisję Planowania using) dla osób o niskich zarobkach. enpointu i Williamsburga). Przeciw- Przestrzennego zgody na jego realiW kompleksie Greenpoint Landing nicy nowoczesnego osiedla twier- zację. WueM, (R) n Nowojorska Komisja Planowania Przestrzennego jednogłośnie zatwierdzi-

Pogrążeni w żalu i smutku synowie Marek i Zdzisław z Rodzinami, brat Edward z Rodziną, oraz Edward Misiewicz z Rodziną pragną powiadomić, że 6 listopada, 2013 roku odeszła od nas do Królestwa Niebieskiego, Najukochańsza Mama, babcia, prababcia i siostra. Ś.

P.

Antonina Zielińska Pożegnanie Zmarłej odbędzie się w niedziele 10 listopada w godz. 3 ppoł. do 9 wieczorem w Arthur’s Funeral Home, 207 Nassau Avenue, Brooklyn, NY 11222, Msza Święta w kościele Św. Stanisława Kostki, w poniedziałek 11 listopada o godzinie 11 rano. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Ełku.

szłego roku, kiedy w USA ruszy cykl prawyborów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Tymczasem najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie prawicowej organizacji Republicans for Immigration Reform wskazuje na wyraźne poparcie Amerykanów dla reformy imigracyjnej. Aż 71 proc. badanych poparłoby legislację zawierającą następujące elementy: wzmocnienie bezpieczeństwa granic, zwiększenie liczby wiz dla profesjonalistów, system weryfikacji prawa do zatrudnienia, ścieżka do obywatelstwa dla dzieci przebywających w USA nielegalnie oraz legalny status dla nieudokumentowanych dorosłych. 52 proc. potraktowałoby przychylniej kandydata do Kongresu wspierającego aktywnie reformę. Tylko 18 proc. było przeciwnego zdania. DET, (R)

Nowy sklep z antykami na Greenpoincie n To prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, gdzie można znaleźć złocony

skórzany szezlong z lat 80. ubiegłego wieku obok kadzielnicy z brązu pochodzącej sprzed 2300 lat. Mowa tu o sklepie ze starociami na Greenpoincie, którego właściciel zapewnia, że sprzedawane przez niego przedmioty są autentyczne. Właściciele Alluvium House, który w październiku otworzył się przy Franklin Street na Greenpoincie, nie lubią określenia "sklep z antykami". Alluvium House określają jako sklep z przedmiotami do dekoracji domu, który – tak się składa, że – ma wyroby z czasów Cezara. "Alluvium to płytkie złoże złota, które przebyło długą drogę – wyjaśnia współwłaściciel sklepu Walter Baker. – To dobra nazwa na zbiór przedmiotów, z których każde pochodzi z innego źródła". "Na wystawie znaleźć można wytarte dżinsy, coś rzymskiego obok różowej gitary – mówi Baker. – Oferujemy połączenie antyku ze współczesnością, czego rezultatem jest coś uderzającego i pięknego". REKLAMA

Asortyment sklepu pochodzi z ogromnej wyprzedaży majątku po bogatym starszym małżeństwie, w której Baker wziął udział siedem lat temu. Majątek zawierał kolekcję bardzo starych przedmiotów, w tym wspomnianą kadzielnicę z brązu, 2000-letni rzymski dzbanek na wodę i egipskiego skarabeusza, podaje Baker, określający się jako ekspert w antykach, i zapewnia, że każda z tych rzeczy jest autentyczna. Twierdzi, że zainteresowanie starociami przejął po matce i dziadkach, choć przez długi czas nie miał zamiaru pracować w tym biznesie. Żeby podnieść dochodowość biznesu, Baker i jego partnerka Amanda Risch zamierzają w sklepie produkować i sprzedawać biżuterię. AS, (R)


4

Polska

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Nie będzie referendum edukacyjnego

W listopadzie zmiany w rządzie n Jeszcze w listopadzie dojdzie do rekonstrukcji rządu. Zapowiedział to w Sejmie premier Donald Tusk. W rozmowie z dziennikarzami nie chciał powiedzieć, czy nastąpi to przed zaplanowaną na 23 listopada konwencją Platformy Obywatelskiej, czy po tym terminie.

FOTO: ARCHIWUM

n Sejm odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum edukacyj- sek o referendum w sprawie 6-lat-

ków. Według prezesa PiS niektórzy posłowie twierdzili, że poparliby wniosek, który odnosiłby się tylko do sprawy 6-latków, a inne pytania były z ich punktu widzenia kontrowersyjne. Dlatego PiS wróci do spraedukacyjny" – stwierdził premier. wy referendum, ale z jednym pytaPo głosowaniu premier Donald niem: "Czy chcesz, czy nie chcesz, Tusk spotkał się z dziennikarzami, żeby dzieci 6-letnie przymusowo szły którym powiedział, że niektóre py- do szkoły?". Jarosław Kaczyński potania w tym referendum nie pozwa- wiedział, że PiS zgłosi tą inicjatywę lały na jego zaakceptowanie. "w bardzo krótkim czasie", poprzez Po ogłoszeniu wyników głosowa- parlament. nia rodzice zebrani na sali plenarnej Pod wnioskiem o przeprowadzedość głośno wyrazili swoje niezado- nie referendum podpisało się prawie wolenie. milion Polaków. Zgodnie z projek"Wielki smutek dla tych wszyst- tem obywatele mieliby odpowiedzieć kich posłów, bo tak naprawdę to oni na 5 pytań: czy są za obowiązkiem przegrali, bo pokazali, co sądzą o spo- szkolnym dla sześciolatków, czy są łeczeństwie". "Nie pozwolimy wtła- za obowiązkiem przedszkolnym dla czać się w politykę, która nas kom- pięciolatków, czy są za przywrócepletnie nie interesuje. Naszą polity- niem pełnego kursu historii i innych ką są nasze dzieci" – mówili rodzice. przedmiotów w liceum ogólnokształZapowiedzieli, że będą kontynu- cącym, czy są przywróceniem sysować walkę z reformą edukacji do temu "8 lat podstawówki, 4 lata szkoskutku. ły średniej" oraz czy są za powstrzyTaką zapowiedź złożył też prezes maniem procesu likwidacji szkół puJarosław Kaczyński – PiS złoży wnio- blicznych. n

nego. Wniosek poparło posłów 222, przeciw było 232. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, a po ogłoszeniu jego wyników na sali obrad rozległy się okrzyki: "Hańba! Hańba!". Podczas dyskusji posłowie opozycji zarzucali rządowi złe przygotowanie reformy edukacyjnej i brak zainteresowania sprawami wychowania młodego pokolenia. Krytykowali też postawę rządu wobec obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum. Zabierając głos w dyskusji Donald Tusk przypomniał, że o wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków mówi się od kilku lat. Zdaniem premiera przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków to obowiązek samorządów. "Wszyscy powinniśmy się czuć za to odpowiedzialni" – podkreślił. Mówił też, że przeprowadzenie referendum nie sprawi, że szkoły staną się lepiej przygotowane. "Jeśli polskiej szkole coś zagraża, to pomysły, aby co kilka lat wywracać do góry nogami system

FOTO: ARCHIWUM

Minister sportu Joanna Mucha może stracić pracę

"Tak jak mówiłem miesiąc temu, dwa miesiące temu, pół roku i rok temu – rekonstrukcja będzie w listopadzie tego roku" – powiedział szef rządu. Dodał, że nastąpi to jeszcze przed 1 grudnia. Zapewnił też, że jak dojdzie do rekonstrukcji, media zostaną o niej powiadomione. Ministerialne teki mogą stracić między innymi minister edukacji Krysty-

na Szumilas i minister sportu Joanna Mucha. Spokojni o swoje posady mogą być ministrowie: skarbu Włodzimierz Karpiński, spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i transportu Sławomir Nowak oraz spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wszystko wskazuje też na to, że nie dojdzie do dymisji ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. n

Drobni przestępcy wyjdą na wolność n Wolność dla pijanych rowerzystów i drobnych złodziei. W sobotę wejdzie

w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zmienia kwalifikację takich czynów, jak jazda na rowerze pod wpływem alkoholu czy kradzieże przedmiotów o niewielkiej wartości. Zakłady karne od kilku dni wysyłają dokumentację skazanych. Ostateczną decyzję o zwolnieniu podejmą sądy penitencjarne. Porucznik Arleta Penconek ze Służby Więziennej tłumaczy, że cała procedura może trochę potrwać. Sądy, zakłady karne i areszty ściśle ze sobą współpracują w tej sprawie. Dokumentacja ma zweryfikować skazanych. Może się zdarzyć, że osoba, która jechała pijana na rowerze, nie wyjdzie na wolność, ponieważ popełniła też inne przestępstwo; na przykład potrąciła pieszego. Podstawą do zwolnienia będzie nakaz wy-

dany przez sąd. Skazany wyjdzie na wolność w momencie, kiedy dokument dotrze do zakładu, w którym przebywa osadzony. Z szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że dzięki zmianie przepisów na wolność może wyjść nawet 7 tysięcy ludzi, którzy odsiadują wyroki za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Jest więc mało prawdopodobne, by wszyscy już w sobotę zostali zwolnieni z zakładów karnych. Według urzędników operacja zwalniania więźniów może potrwać około tygodnia. n

NOWY DZIENNIK ogłasza

K O NK UR S

w dniach od 26 października do 19 listopada Do wygrania są 3 podwójne bilety na koncert zespołów Pectus oraz Enej, który odbędzie się w piątek, 22 listopada 2013 w klubie WARSAW na Greenpoint, NY. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawnymi odpowiedziami na zadane poniżej pytania.

A. Na jakim instrumencie gra wokalista zespołu Enej? B. Ilu braci gra i śpiewa w zespole Pectus? Odpowiedz A: ......................................................................................... Odpowiedz B: ......................................................................................... Imię i Nazwisko: ....................................................................................... Nr telefonu: .............................................................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 20 listopada 2013. Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

KRÓTKO Pijany burmistrz za kierownicą

Zamknięta zielona granica

[KATOWICE] Będzińska policja wyjaśnia

[WROCŁAW] Od piątku zamknięta jest

okoliczności kolizji samochodowej, w której udział brał burmistrz Sławkowa. Urzędnik był pod wpływem alkoholu. Do wypadku doszło w czwartek po południu. Kierowca swoim samochodem wjechał w płot posesji. Właścicielka rozpoznała za kierownicą burmistrza Będzina. Zanim na miejsce przyjechał patrol policji drogowej, burmistrza już nie było. Policjanci pojechali więc pod dom urzędnika. Ten nie chciał ich jednak wpuścić do środka. Po jakimś czasie funkcjonariuszom udało się wejść. Burmistrza przebadali alkomatem. Urzędnik był pod wpływem alkoholu – potwierdza policja z Będzina.

zielona granica Polski z Niemcami i Czechami. Między tymi krajami można poruszać się jedynie przez przejścia graniczne: drogowe, turystyczne, kolejowe lub lotnicze. Możliwe są tam jednak kontrole. Tak będzie do 23 listopada, bo z powodu szczytu klimatycznego w Warszawie zawieszony został przez polski rząd Układ z Schengen. Turyści w Karkonoszach i Górach Izerskich są w szoku. Większość z nich nic nie wie o zamknięciu granic. Przyznają, że komplikuje im to plany wycieczek po Górach Izerskich. Do 23 listopada za przekraczanie zielonej granicy grozi kara grzywny do 500 złotych.

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski


Świat

5 nowy dziennik Saturday – Sunday , November 9-10, 2013

Odnaleziona po latach w Meksyku

Ukraińskie kroki w kierunku UE ■ Ukraiński parlament powołał grupę roboczą, która przygotuje nową ustawę pozwalającą skazanym na leczenie za granicą. Chodzi o możliwość objęcia opieką lekarską w Niemczech byłej premier Julii Tymoszenko.

Dokument zostanie prawdopodobnie przyjęty w przyszłym tygodniu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Najwyższej. W powołanej komisji większość ma rządząca Partia Regionów, która dotąd sprzeciwiała się wszelkim próbom rozwiązania sprawy Tymoszenko. Opozycja proponowała, aby grupa składała się tylko z przewodniczących klubów parlamentarnych, jednak taka możliwość została odrzucona przez rządzącą większość. Jednocześnie ukraiński parlament przyjął w pierwszym czytaniu dwie ustawy związane z integracją euro-

■ Pochodząca z Wisconsin Con-

BAT, (IAR)

dla trójki swoich dzieci. Funkcjonariusze z Wausau skontak to wa li się w tej spra wie z FBI. Szczęśliwie odnaleziona 25-letnia Con nie McCallister do peł ni ła już

wszyst kich for mal no ści, któ re – jak ma na dzie ję – po zwo lą ca łej jej ro dzi nie na po wrót do Sta nów Zjed no czo nych. PC, (R)

FOTO: REUTERS/GLEB

Zapytana przez funkcjonariuszy, jak doszło do porwania, wyjaśniła, że podczas jednej z imprez została odurzona narkotykami przez jej chłopaka, a następnie wywieziona do Meksyku bez jej zgody. Zdążyła zadzwonić do swojej matki, ale nie powiedziała, gdzie się znajduje. Jej związek z chłopakiem-"porywaczem" wkrótce się zakończył, ale zaraz po tym poślubiła innego mężczyznę. "Zawsze chciała wrócić do swojego domu, ale nie miała żadnego pomysłu, jak mogłaby zacząć tę podróż" – powiedziała przyjaciółka rodziny Judy Weise. Jej sytuacja wyszła na jaw, gdy spotkała misjonarza w Meksyku. Nie jest jeszcze jasne, czy rozpoznał ją jako zaginioną, czy sama McCallister poprosiła go o pomoc. Misjonarz skontaktował się z Narodowym Centrum Dzieci Zaginionych oraz z policją w Wausau w stanie Wisconsin, gdzie w miejscowości Athens mieszkała rodzina McCallisterów w dniu zaginięcia dziewczyny. Policjanci rozmawiali z Connie przez Skype'a we wrześniu. Powiedziała im, że chciałaby wrócić do USA, ale potrzebuje dokumentów

FOTO: ARCHIWUM

nie McCallister zaginęła jako 16latka. Teraz ma 25 lat, męża i trójkę dzieci. Policjanci odnaleźli ją w Meksyku.

pejską: o prokuraturze i zmianach w ordynacji wyborczej. Poparła je opozycja, choć wcześniej krytykowała te dokumenty. Miał to być znak dobrej woli i chęci kompromisu. W czwartek Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski mają ogłosić swój raport o sytuacji na Ukrainie. Jeśli misji Parlamentu Europejskiego uda się rozwiązać sprawę Julii Tymoszenko, czyli umożliwić jej leczenie za granicą, raport będzie miał charakter pozytywny i pozwoli na podpisanie pod koniec miesiąca umowy stowarzyszeniowej Ukrainy i Unii Europejskiej.

Aleksander Kwaśniewski i Pat Cox (z prawej) podczas sesji ukraińskiego parlamentu

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.scratchanddentusa.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST FR IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Gospodarka

13

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Pangea Alliance wchodzi do Denver

5 DNI NA WALL STREET

Czas giełdowych debiutów lionów dolarów. Nie wydaje się to przeszkadzać czy zniechęcać potencjalnych inwestorów. Giełdowy debiut Twittera był najbardziej oczekiwanym IPO w tym roku. Analitycy tłumaczą ten fenomen potencjałem dużych zysków. PrzyDOMINIK szłość malowana jest w różowych koPRZYBYŁO lorach głównie w oparciu o 230 milionów aktywnych użytkowników którzy w krótkich wiadomościach W ciągu ostatnich kilku sesji tekstowych (tzw. tweetach) komuniDow Jones utrzymywał się kują się z resztą świata. Codziennie na platformie Twittera użytkownicy powyżej poziomu 15 500 wysyłają pół miliarda wiadomości. punktów. Pierwsze trzy sesje Dzięki temu globalnemu forum inw tym tygodniu przy wyjąt- formacje rozprzestrzeniają się w błyskawicznym tempie. Może to słukowo niskich obrotach prze- żyć do organizacji manifestacji czy biegały w sennej atmosferze. protestów, jak miało to miejsce w kraJedynie w czwartek indeksy jach arabskich, jak również podzieleniem się tym, kto co zjadł na obiad. zanotowały spore wahania. Na razie, pomimo dużej popularności i niemal ćwierci miliarda użytWe wczesnych godzinach rannych, kowników, 7-letnia firma pozostaje tuż po otwarciu sesji, blue chips zna- w stadium rozwoju. Kolejnym plulazły się blisko poziomu 15 800 punk- sem na korzyść spółki jest fakt, że tów. Był to najwyższy pułap w hi- zdecydowana większość używa platformy poprzez telestorii. Pod koniec dnia fony komórkowe. To Dow Jones zaczął stopwłaśnie w tym fakcie niowo tracić na wartoPaździernik okazał się inwestorzy, reklamości. Oostatecznie inwyjątkowo udany pod dawcy i zarząd upadeks zakończył czwarwzględem liczby firm trują największy potek ze stratą 1 proc., tencjał Twittera. zamykając się na poktóre weszły na giełdę. Październik okaziomie 15 593 punktów. Łącznie 32 nowe spółki zał się wyjątkowo Sporo uwagi poświęcono wejściu na giełdę zadebiutowały na parkiecie, udany pod względem liczby firm któfir my Twit ter. W otrzymując z tego tytułu re weszły na giełdę. czwartek akcje spółki ponad 12 mld dolarów. Łącz nie 32 no we można było kupić na spółki zadebiutowaNew York Stock Exchange. Sam fakt wyboru tego par- ły na parkiecie, otrzymując z tego tykietu był małym zaskoczeniem. Zde- tułu ponad 12 miliardów dolarów. Był cydowana większość firm najnow- to najbardziej urodzajny miesiąc pod szych technologii z Doliny Krzemo- względem liczby debiutów od szewej zazwyczaj wybiera konkurenta ściu lat. Od stycznia do październi– Nasdaq. Już pierwszego dnia ce- ka tego roku niemal 190 firm otrzyna akcji Twittera wzrosła o 73 proc., mało finansowanie poprzez emisje pod koniec sesji zamykając się na po- swoich akcji łącznie uzyskując z teziomie 44,90 dol. W ciągu dnia no- go tytułu niemal 50 miliardów dolatowania przekroczyły 50 dolarów, rów. Co więcej, spośród tej liczby aż windując tym samym wartość firmy sześć spółek podwoiło swoją wartość do około 27-28 miliardów dolarów. już w pierwszym dniu notowań na Sporo, jak na spółkę, która do tej po- giełdzie. Dla porównania – w ciągu ry nie zarobiła ani centa. W trzecim ostatnich 12 lat było zaledwie osiem kwartale straty wyniosły około 70 mi- takich przypadków. n

KURSY WALUT W POLSCE

PROC. wyniosła szacunkowa stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2013 r., co oznacza, że nie zmieniła się wobec września br. W październiku zarejestrowanych było 2 mln 76 tys. bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili 70,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

8 LISTOPADA 2013

n W sobotę, 9 listopada, w Denver odbędzie się spo-

tkanie networkingowe stowarzyszenia profesjonalistów Pangea Alliance, podczas którego powołany do życia zostanie oddział organizacji w Kolorado.

Pangea Alliance to międzynarodowe stowarzyszenie tworzące globalną platformę biznesową i komunikacyjną dla młodych polskich profesjonalistów. Spotkanie w restauracji Belveder w Denver będzie miało na celu szersze przybliżenie działalności organizacji, a zarazem będzie to też okazja dla młodych polskich profesjonalistów z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, aby wymienić się opiniami, poznać swoich rówie śni ków i za an ga żo wać się w lo kal ną lub międzynarodową działalność Pangea. Sponsorem medialnym inicjatywy jest “Nowy Dziennik”. Gościem specjalnym spotkania będzie Krzysztof Przy- dych polskich profesjonalistów. Pangea jest właśnie tabył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Te- ką platformą. Przed nami wiele pracy, ale też ogromne raz Polska”, organizacji, która jest jednym z partnerów możliwości!” – powiedziała Katarzyna Żak. Dzień po spotkaniu członkowie Pangea Alliance weinstytucjonalnych Pangea Alliance. Wieczór poprowadzą prezes Pangea Marta Lefik oraz wiceprezes Pangea zmą udział w oficjalnych obchodach Święta NiepodGrzegorz Fryc. Podczas spotkania na funkcję dyrekto- ległości, które odbędą się w Polskim Klubie w Dera regionalnego Pangea Denver powołana zostanie Ka- nver. Podczas niedzielnej ceremonii prezes fundacji tarzyna Żak, która od tej pory zarządzać będzie działal- “Teraz Polska” Krzysztof Przybył uhonoruje statuetką Wybitnego Polaka doktora Jana Krasonia – międzynością organizacji na terenie Kolorado. “Ogromnie się cieszę z możliwości współpracy z or- narodowej sławy polskiego geologa odpowiedzialneganizacją Pangea. W Denver mamy bardzo dobrze dzia- go za największe odkrycia geologiczne na świecie. Więłający Polski Klub – prężną organizację kultywującą pol- cej informacji można znaleźć na stronie www.pangeskie tradycje, kulturę i język. Zdecydowanie brakuje nam anetwork.org. jednak platformy biznesowej i networkingowej dla młoDET, (PANGEA MEDIA)

Więcej miejsc pracy, większe… bezrobocie n W październiku wzrosło w USA bezrobocie, ale – ku zaskoczeniu ekonomistów – amerykańska gospodarka dodała w październiku aż 204 tys. miejsc pracy poza rolnictwem.

śniu wzrosła o 163 tys., po korekcie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast o 212 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 150 tys., po korekcie. Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odseStopa bezrobocia wyniosła w ub. mie- tek ludności w wieku produkcyjnym, siącu 7,3 proc. Oczekiwano jej wzro- pracuje zawodowo, spadł w paździerstu do 7,4 proc. z powodu dwutygo- niku do 62,8 proc. z 63,2 proc. miedniowego paraliżu administracji fe- siąc wcześniej. deralnej. We wrześniu sięgała 7,2 proc. Analitycy ankietowani przez agenW październiku liczba miejsc pra- cję Bloomberg spodziewali się stocy w sektorach pozarolniczych wzro- py bezrobocia w USA na poziomie sła o 204 tys., podczas gdy we wrze- 7,3 proc. oraz że liczba miejsc pra-

KANTORY:

DOLAR

EURO

kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 12 Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,02 3,07 3,02 3,03 3,07 3,07 3,05 3,07 3,08 3,00 3,08 3,02

3,12 3,11 3,14 3,13 3,09 3,11 3,11 3,09 3,10 3,18 3,10 3,11

4,11 4,15 4,11 4,11 4,16 4,15 4,14 4,16 4,17 4,05 4,16 4,12

4,21 4,19 4,21 4,21 4,18 4,19 4,20 4,18 4,18 4,30 4,18 4,19

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

DET, (R)

Polskie święta najskromniejsze w Europie ze wszystkich nacji uczestniczących w badaniu. W przeliczeniu na euro, polska rodzina wyda 267 euro. Średnia europejska to 450 euro. Przykładowo Duńczycy na organizację świąt i prezenty wydadzą przeciętnie aż 634 zł przeznaczy na zakupy spożywcze, euro, Hiszpanie 567 euro, Francuzi a nieco mniej, bo ok. 492 zł – na pre- 531 euro, Grecy 451 euro, Czesi 430 zenty. W zeszłorocznej edycji badania euro, a Ukraińcy – 374 euro. Jak wyjaśnił Chróścielewski, miPolacy deklarowali, że przeznaczą na święta ok. 1280 zł. Ostatecznie – jak mo przywiązania do tradycji Bożepoinformował dyrektor w dziale au- go Narodzenia, Polacy podchodzą do dytu Deloitte Adam Chróścielewski – finansowania świąt zdroworozsądkowydali ok. 1067 zł. Możliwe więc, że wo: nie chcą się zapożyczać na ich i w tym roku deklaracje będą wyższe, organizację, planują wręczać praktyczne prezenty, a sami chcą znaleźć niż rzeczywiste wydatki. DET, (R) Polacy wydadzą na święta najmniej pod choinką gotówkę.

Około 1126 zł wyda przeciętna polska rodzina na organizację tegorocznych świąt – wynika z badań firmy doradczej Deloitte. Polacy wydadzą na święta najmniej ze wszystkich 17 uwzględnionych w badaniu państw – mniej niż Ukraińcy, Grecy i Czesi.

n

NBP: kurs średni: dolar 3,1133 euro 4,1799

cy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 120 tys. wobec 148 tys. we wrześniu przed korektą, a w sektorze prywatnym wzrośnie o 125 tys. wobec 126 tys. we wrześniu przed korektą. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 9 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 336 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 335 tys.

Wyniki badań Deloitte przytacza portal niezależna.pl. Przeprowadzono je we wrześniu 2013 r. w 17 krajach europejskich. W sondażu wzięło udział 16 tys. 553 dorosłych Europejczyków, w tym 767 osób z Polski. Z badania wynika, że w tym roku na bożonarodzeniowe prezenty, jedzenie oraz spotkania z najbliższymi polska rodzina wyda ok. 1126 zł (około 360 dolarów). Z tej kwoty około 513


nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

7

Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia

POLSKI DOM NARODOWY I ORGANIZACJE ZAPRASZAJA NA

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO 11. LISTOPADA KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388

NIEDZIELĘ 10. LISTOPADA 2013

_________________________________________________ *****

MSZA Św. za POLSKĘ 11:30 AM Kościół Św. Stanisława Kostki Plac Papieża Jana Pawła II, Greenpoint

PRZEMARSZ

Pocztów Sztandarowych, Organzizacji i wszystkich zebranych do Polskiego Domu Narodowego 261 DRIGGS AVENUE, GRREENPOINT, BROOLYN

UROCZYSTA AKADEMIA godz. 13:00

Z udziałem: Przedstawicieli Rządu RP, Weteranów, Chóru ANGELUS, Związku Harcerstwa, PAFDCO. i innych WSTĘP WOLNY O WOLNOŚĆ WALCZYLI ŚMY DŁUGO I CIĘŻKO SZANUJMY WOLNOŚĆ! BĄDŻMY NA BACZNOŚCI!

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222


To i owo Obsesyjne diety gwiazd

8

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

9 listopada – 313. dzień roku Imieniny obchodzą: Ursyn, Teodor

10 listopada – 314. dzień roku Imieniny obchodzą: Andrzej, Ludomir

NOWY JORK Niedziela

Poniedziałek

FOTO: ARCHIWUM

Sobota

składniki diety, które na dodatek można spożywać w nieograniczonych ilościach, a mimo tego masa ciała i tak się obniża. Jednak ta dieta również zaburza prawidłowe zbilansowanie sposobu żywienia, a także może powodować ryzyko poważnych powikłań. Dieta AtkinPolska dietetyczka Agata Ziemnicka tak skomentowa- sa tylko początkowo jest atrakcyjna. W dłuższej perła ten jadłospis: "Sok z cytryny, sok z papryki i syrop spektywie staje się nudna i trudna do stosowania, a nie klonowy – to dieta ekstremalna. Ja bym chyba raczej przynosi lepszych efektów odchudzania niż inne diety. stosowała to jako maseczkę do twarzy. Ta dieta to na- Obecnie prowadzi się lub planuje przeprowadzenie wiewet nie jest głodówka. Teoretycznie mówi się, że to jest lu badań, które ocenią długofalowy wpływ na organizm dieta oczyszczająca, tylko organizm, który nie dostaje diet jednostronnych, nieprawidłowo zbilansowanych. nic, czyli nie dostaje żadnego błonnika czyszczącego Jednak do czasu otrzymania wyników tych badań projelita, ani potem wody, która ma to wyczyścić, nie za blem dla społeczeństwa może już nie być aktualny. Podbardzo może być oczyszczony. Ta dieta jedynie odkwa- czas odchudzania się radzimy, tak jak we wszystkim sza. Nie polecam jej. Jeżeli Beyonce twierdzi, że to ją innym, zachować zdrowy rozsądek. Diety cud nie istwyszczupla i schudła 10 kg w 7 dni, to jej organizm się nieją, a gwałtowny spadek wagi może prowadzić do odwadnia i mózg nie ma wystarczającej ilości cukrów". poważnych konsekwencji zdrowotnych. Także w tej kweInny sposób na zrzucenie wagi stosuje Kim Kardashian. stii nie radzimy naśladować swoich idolek, przedkłaPo ciąży przeszła na dietę Atkinsa. Pokochało ją wielu dających sceniczny wygląd nad swoje i, pośrednio, nad miłośników jajek i boczku, bowiem są to podstawowe nasze zdrowie. AT, (R)

Jak schudnąć 10 kg w 7 dni? Beyonce ma na to sposób. Gwiazda stosuje tzw. dietę płynną, która polega na odżywianiu się wyłącznie sokiem z papryki, cytryny i syropu klonowego.

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DATA – STR. 26

Dowcipy na weekend Dziennikarka skierowana do biura w Jerozolimie zajmuje mieszkanie z oknami skierowanymi na Ścianę Płaczu. Każdego dnia, kiedy spogląda przez okno, widzi starego Żyda z brodą żarliwie się modlącego. Ponieważ jest to dobry temat na wywiad, dziennikarka wyczekuje, kiedy mężczyzna skończy modlitwę i pyta: – Przychodzi pan każdego dnia do Ściany Płaczu. Od jak dawna pan to robi i o co się pan modli? Mężczyzna odpowiada: – Przychodzę tutaj od 25 lat każdego dnia, aby się modlić. Rano modlę się o pokój na świecie i o braterstwo ludzi. Potem idę do domu, piję filiżankę herbaty, wracam i modlę się o wyeliminowanie chorób i nędzy z ziemi. I o to, co bardzo, bardzo ważne: modlę się o pokój i zrozumienie między Izraelczykami i Palestyńczykami. Dziennikarka jest pod ogromnym wrażeniem i pyta: – I co pan czuje, przychodząc tutaj każdego dnia przez 25 lat i modląc się o te wspaniałe, tak ważne i istotne dla nas wszystkich rzeczy? Starszy mężczyzna odpowiada spokojnie: – Jakbym gadał do ściany... W restauracji zawiany klient przeglą-

da kartę dań. W końcu przywołuje kelnerkę: – Poproszę tego inwalidę. – Jakiego inwalidę? – pyta zdziwio-

na kelnerka. – No, tu przecież pisze... Tatar z jednym jajem. Kolega spotyka kolegę:

– Stary, a kto ci wybił zęby? – Żona. – Jak to żona? Przecież mówiłeś, że jest w sanatorium. – Bo tak mówiła. Przychodzi córka do matki i mówi: – Mamo, jestem w ciąży. – A gdzie ty miałaś głowę? – Pod kierownicą, mamo. Mąż zastaje kochanka z żoną w łóżku. Długo się nie namyślając łapie za dubeltówkę i strzela w stronę uciekającego kochanka. Pudło. Strzela z drugiej rury - kolejne pudło. Podłamany siada i zaczyna analizować: – Chyba mnie pokręciło! Żonę mi obraca, wódkę moją pije, a ja go jeszcze salwą honorową żegnam... Pewnego dnia mój 3-letni brat oglądał program "Must be the Music". W programie została zaprezentowana piosenka zatytułowana "Różowa taczka". Kiedy podczas mszy w kościele ksiądz zadał pytanie dzieciom: "Dzieci, czy znacie jakieś piosenki?" – mój brat szybko odparł: – Ja znam! – A mógłbyś nam ją zaśpiewać? – poprosił ksiądz.

Więc braciszek zaśpiewał to, co usłyszał w telewizji: Ty będziesz moja, ja będę twój będziemy razem wywozić gnój! Wszyscy w kościele zaczęli się śmiać, ale mama omal nie spaliła się ze wstydu. Pewien facet miał podejrzenia, co do wierności swojej małżonki. Wynajął więc prywatnego detektywa i, oprócz pisemnych raportów, zażyczył sobie dostawać dokumentację wideo. Detektyw raźno zabrał się do roboty i po tygodniu zjawia się u klienta z paczką nagranych kaset. Usiedli obaj i oglądają kolejno nakręcone scenki: – żonka uśmiechnięta spaceruje z facetem po parku – szaleńcza jazda na diabelskim młynie – urocza kolacja przy świecach w knajpce na molo – dancing i szampańska zabawa do rana... Facet wreszcie nie wytrzymał, zacisnął łapy na oparciu fotela i wysapał: – Nie wierzę! Wprost nie mogę uwierzyć! – Ech panie, przecież tu wszystko jest na taśmie – judzi go detektyw. – Nie o to chodzi, nie mogę uwierzyć, że moja żona to taka fajna babka! REDAGUJE: JANUSZ M. SZLECHTA

Poziomo: 7. … Crusoe 9. nieludzka praca 10. gruby sznur 11. pozajądrowa zawartość komórki roślinnej i zwierzęcej 12. produkt, z którego wyrabia się nici (przędzę) 14. miłe zmysłom 15. imituje złoto 16. pełnoletni zawodnik 19. bandera na drzewcu 21. śpiewane utwory 23. po utracie pewności 24. nalewana chochlą 25. na długopisie 26. autor ostatniej woli

Pionowo: 1. zostaje po ognisku 2. w panteonie indyjskich bóstw 3. choroba z halucynacjami 4. w cyrku lub … zeszycie do geometrii 5. dzielnica Lublina w południowej części miasta 6. rozpylacz 8. przyzwyczajenie jest drugą … 13. ścisły, zbity, zwarty 15. sznurowane buty z cholewką 17. mocna kawa z brązową pianką 18. Hannah, 1906-75, amerykańska filozof i politolog pochodzenia żydowskiego 20. oryginał wśród ekscentryków 22. Japonia 24. góra śmieci i rupieci

js@dziennik.com NADESŁAŁA: MARZENA STAFIEJ

■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

9

GALERIA CSA w FILADELFII uprzejmie zaprasza na pierwszą w Stanach Zjednoczonych wystawę

malarstwa i grafiki

LUDMIŁY MOZDZANOWSKIEJ Otwarcie wystawy odbędzie się

15 Listopada 2013 od 18:00 do 21:00

1818 Callowhill Street, Philadelphia Wystawa będzie takze otwarta w sobotę, 16 listopda od 15:00-18:00 i do końca listopada po telefonicznym umówieniu wizyty, telefon: 215-569-8638 Ludmiła Mozdzanowska jest polsko-amerykańską artystką która ma za sobą ponad 30 wystaw w Polsce i w Europie. Jej prace są w posiadaniu wielu polskich muzeów.

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

P o l s k a

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

tel 212.475.8170 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14


10

Opinie

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

■ BEATA WERMIŃSKA

Święto czy dzień wolny od pracy?

Published by Outwater Media Group

Wszystkie inne uroczystości celebrujemy z pompą, na poważnie, na kolanach w głębokiej zadumie i z obowiązkową refleksją nad życiem, przemijaniem, śmiercią, narodzinami, ojczyzną, rodziną… – dopasuj do sytuacji. Nie daj Bóg, by ktokolwiek starał się złamać ten kanon! W obchodach świąt narodowych dominuje ton martyrologiczny, nie cieszymy się ze zwycięstwa, tylko celebrujemy walkę, śmierć i męczeństwo. Na ile wynika to z naszej trudnej historii naszego państwa, a na ile z obawy, by nie być posądzonym o komercję, brak patriotyzmu, szacunku do tych, którzy poświęcili życie? W Polsce nie ma tradycji radosnego świętowania i z wielkimi oporami przenikają do nas z Zachodu i USA wzorce święta wesołego i obchodzonego z przymrużeniem oka. Przed laty burze wywoływały walentynki, teraz rokrocznie Halloween – obydwa krytykowane żarliwie za komercję, zaś dynie i korowody przebierańców dodatkowo oskarżane za propagowanie satanizmu, a tak naprawdę to chyba chodzi o tę radość i brak patetycznego zadęcia… Mało kto może wyobrazić sobie świąteczny, pracowniczy opłatek z konfetti, serpentynami i skoczną muzyką – musi być dostojnie nad barszczem z plastikowej miseczki z obowiąz-

FOTO: ARCHIWUM

Czy Polacy nie lubią wesołych świąt? Chyba nie, bo jakie naprawdę radosne, nie tylko z nazwy i życzeń, mamy święta? Ja takowych nie widzę, ani wśród religijnych, ani państwowych… Wyjątkiem jest Dzień Dziecka – tego święta jeszcze nikt nie zepsuł napuszonymi akademiami, wieńcami pod pomnikiem, wierszami ku czci i obowiązkową mszą świętą.

kowymi, nieszczerymi życzeniami. Nie jestem za tym, by wszystkie nasze święta i rocznice wyglądały jak karnawał w Rio, ale dlaczego nie pozwalamy sobie na luz, śmiech, radość, choćby dla jednego, dwóch świąt państwowych w roku? Po 89 roku była ku temu świetna okazja, bo przecież rocznica odzyskania niepodległości była nieobecna w czasach PRL-u, można więc było wykreować nowy

sposób narodowego świętowania. Niestety, poszliśmy w zupełnie nieoczekiwanym kierunku: zamiast parad, mamy chuligańskie pochody, zamiast ulicznych festynów – bójki, jak na stadionie, i starcia z policją, zamiast fajerwerków – petardy rzucane w witryny sklepów. Regularne bitwy, które odbywały się 11 listopada, doprowadziły nawet do zaostrzenia prawa o zgromadzeniach. Ten

szczególny dla naszej historii dzień, zamiast łączyć, coraz bardzie dzieli. Świętowanie odrodzenia państwa powinno być demonstracją optymizmu i pojednania, a przebiega w otoczce martyrologii, przygnębiających wzajemnych oskarżeń i licytacji, kto jest lepszym patriotą, kto "słuszniej” myśli, kto chce lepiej i wie "mądrzej”. Od kilku lat, obserwując wzajemne oskarżania, niesnaski, konkurencyjne marsze w różnych kierunkach lub wręcz przeciwnie – wprost na siebie, odnoszę wrażenie, jakby niektórzy świętowali nie jedno, ale dwie rocznice tego samego dnia! W warstwie oficjalnej celebrujemy odzyskanie niezawisłego państwa w 1918 r., ale dla wielu ten dzień symbolizuje drugie odrodzenie – to z 1989 r., które nie ma osobnego święta, bo obchody 4 czerwca jakoś się nie przyjęły. Jeśli tak jest, a wygląda, że tak, i nie tylko jak tak uważam, to dlaczego nie świętujemy podwójnie radośnie, wszyscy razem, tylko znów podzieleni, pełni animozji, zacietrzewieni jak wrogowie? Dlaczego te dwie niepodległości, zamiast łączyć, zostały ustawione przeciw sobie, skonfrontowane jako przeciwieństwa? Dlaczego znów głównym powodem do zadowolenia w tym dniu będzie to, że nie trzeba iść do pracy?! ■

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski

■ BLIZA SARNACKA-MAHONEY

BOOK KEEPING

Precz, dziady, byśmy dziadami nie zostali

Ze wszystkich miesięcy bury listopad najmniej sprzyja romantycznym peregrynacjom. A jednak to w listopadzie obchodzimy Święto Niepodległości, a mówić o nim bez konotacji romantycznych się nie da. Towarzyszy temu wielki skurcz w sercu i jeszcze większy ból głowy.

O 11 listopada myślę w tym roku już od sierpnia. Wszystko przez córkę, która wzięła udział w konkursie historycznym. Zadaniem było wybrać i zilustrować wydarzenie z historii Polski uważane przez dziecko za najważniejsze. – Koronacja Chrobrego! – oznajmiła bez wahania. – Chrobry? – zdumiałam się. – Przecież jako państwo Polska ledwie w tym czasie istniała. Granice falowały jak brzegi morza, a naród dopiero się tworzył. Jesteś pewna? – O, tak – nie dała się zbić z tropu. – To był moment, kiedy Polska się naprawdę zaczęła. Dołączyła do innych państw w Europie, równa im i tak samo ważna, z koronowanym władcą i własnymi prawami. Jest król, jest państwo! Wykonała ilustrację nie skąpiąc bieli, czerwieni i złota, korona zaś była takich rozmiarów, że w prawdziwym życiu nawet siłacz Chrobry nie udźwignąłby jej na głowie. Historyczna wizja córki jest romantyczna do bólu. Mamy koronę, to

reszta już jakoś się ułoży. Średniowieczny kartograf naniósł Polskę na mapę, no to cel osiągnięty i teraz już wszyscy żyjemy w szczęściu i dostatku po wiek wieków. Wkładam sporo pracy w historyczną edukację moich dzieci. Wyprawy do Polski obowiązkowo prowadzą po historycznych szlakach. Staram się unikać sentymentalizmu i wartościowania. Fakty, miejsca i świadectwa niech mówią same za siebie. A jednak patriotyzm córki (może to za duże słowo, lecz go tutaj użyję) nie może być inny, tylko romantyczny, bo w takiej formie praktykujemy go i namaszczamy nim kolejne pokolenia po dziś dzień. Nasz najważniejszy spadek po Wielkiej Emigracji, której romantyczne przekonania (Polska mesjaszem narodów) i postawa (ja sam przeciwko całemu światu) wciąż wygodnie żyją w każdej polskiej duszy. Nostalgia za chwilami chwały (i cierpienia!) z przeszłości pospołu z czujnością przeciwko "złu, co nigdy nie śpi" tak bardzo angażują głowy, iż zostaje nie-

wiele miejsca na myślenie o przyszłości. O cele, jakie państwo polskie chce realizować. O to, jak chce się rozwinąć za 10-50 lat i jakimi sposobami może to osiągnąć. Polski patriotyzm ciasnym zaściankiem stoi. Ta sama córka, która włożyła Chrobremu nieproporcjonalnie wielką koroną na głowę, pyta mnie czasem znienacka, w chwilach, gdy nie odczuwa żadnego imperatywu patriotycznego: z czego mam być dumna jako współczesna Polka? Zatajam przed nią wyniki kolejnych badań o czytelnictwie (60% Polaków nie czyta dziś książek), o eskalującej biedzie wśród dzieci (35%), o pracy na umowach śmieciowych, precedensie bez odpowiednika na świecie, także odpowiedzi najmłodszych pokoleń na pytanie: jak widzisz swoją przyszłość, czy planujesz emigrację?”. Przemilczam wskaźnik tej emigracji, choć zdesperowani młodzi Polacy opanowali już nawet Islandię (rozbili homogeniczne do tej pory społeczeństwo i stanowią jego 3%). Niezrozumiałych dla reszty świata

kłótni polskich polityków, coraz częściej występujących w miejscu "polityki właściwej", nie dam rady zataić, bo sama sobie o nich regularnie czyta w "Economiście". Romantyzm ma się dziś świetnie raczej tylko w książkach. Wróg zagrażający niepodległości państwa nie chodzi obecnie z karabinem, nie ma twarzy żandarma. Wystarczy, że Polska wykrwawi się produkcyjnie (brak miejsc pracy) i populacyjnie (nie ma komu pracować, patrz: emigracja, i nie ma wymiany pokoleń – patrz: kryzys demograficzny), by państwo powołane do życia tysiąc lat temu i odrodzone po stuleciu niewoli niecałe 100 lat temu znów dało się zniszczyć, zgnieść, sponiewierać. W 2013 r. Polsce potrzeba planu, systematyczności i zwykłej, codziennej, uczciwej pracy – całkowitych odwrotności romantycznych idei. Widzi to każdy emigrant, nie jest pewne, że widzą to rodacy w kraju. Czy nadszedł czas na nowy model patriotyzmu ogłoszony przez emigrację dla ratowania ojczyzny? ■

Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

ZDROWE ZĘBY TO DŁUŻSZE ŻYCIE Laser & Cosmetic Dentistry

Lepiej zapobiegać

718-894-1516

niż leczyć!

Szczęśliwe oraz długie życie, w którym nie musimy borykać się z chorobami to chyba marzenie praktycznie każdego z nas. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zapominamy jednak o tym, jak ważne jest ciągłe dbanie o nasze zeby. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak kondycja jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, jego wytrzymałość oraz odporność. Badania statystyczne wyróżniły trzy grupy: osoby ze zdrowymi zebami, chorymi zębami oraz ci ktorzy noszą protezy. Pacjenci byli obserwowani przez okres 10 lat. Wynikiem obserwacji bylo to, iż osoby ze zdrowymi zębami były bardziej odporne na wszelkie choroby, stress i cieszyły się lepszym życiem towarzyskim. Co ważniejsze, wykazywały o wiele większy optymizm życiowy niż osoby nie dbające o higienę jamy ustnej. Końciowym rezultatem badań było stwierdzenie, iż większa jest umieralność w grupie osób z chorobami dziąseł i zębów. Codziennie mamy kontakt ze stwierdzeniami, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” czy „Polak mądry po szkodzie”. Czy stosujemy ich znaczenie w praktyce? Kiedy ostanio byłeś u dentysty – a kiedy u fryzjera? Chcielibyśmy państwu zaoferować nową procedurę: LASEROWĄ TECHNOLOGIĘ PERIODONTALNEGO CZYSZCZENIA ZĘBOW. Zapobiega ona postępowaniu paradontozy i obsuwaniu się dziąseł, z uplywem lat powodującego utratę kości żuchwy. Podstawą większości problemów w obrębie jamy ustnej są bakterie doprowadzajace do zapalenia dziąsła wolnego. Brak mechanicznego lub chemicznego usunięcia bakterii skutkuje zaawansowaniem procesu zapalnego. “Czym słońce jest dla kwiatów, tym twój piękny uśmiech dla drugiego człowieka” Wanda Arden, DDS

FREE CLEANING WITH VISIT & X-RAYS expires 12-1-13

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • • • • •

bezpłatne przeglądy stanu jamy ustnej i konsultacje stomatologia laserowa stomatologia dziecięca stomatologia estetyczna leczenie w znieczuleniu wybielanie zębów OPALESCENCE biżuteria nazębna profilaktyka: profesjonalne czyszczenie zębów endodoncja (leczenie kanałowe) protetyka: korony i mosty porcelanowe, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe ORTODONCJA - INVISALIGN • periodontologia: leczenie dziąseł laserowo • chirurgia: usuwanie zębów

Botox & Juvederm

WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Wanda Arden, DDS • 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67 NOWOCZESNY

GABINET

Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

POLSKOJĘZYCZNY LEKARZ DENTYSTA

DR IZABELA DODO 69-40 Yellowstone Blvd. FOREST HILLS Dojazd metrem E, F, G, R do przystanku 71 Continental Ave.

(718) 896-3082

Większość Wizyty proszę umawiać telefonicznie ubezpieczeń Kontakt e-mailowy: izabela.dental@verizon.net honorowana WSZECHSTRONNA OPIEKA DENTYSTYCZNA • PIERWSZY PRZEGLĄD BEZPŁATNY

Doktor mówi po polsku

LEKARZ ALERGOLOG dr Violetta Zaleska, M.D. Diplomate of the American Board of Allergy, Asthma & Immunology.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE DOROS¸YCH I DZIECI NAJNOWSZA DIAGNOSTYKA CHOROB UKŁADU ODDECHOWEGO

• kontrola kataru siennego • choroby uk∏adu oddechowego: astma, chroniczny kaszel, katar, zapalenia ucha i zatok • szczegó∏owe testy alergiczne • choroby skóry • alergie pokarmowe, uczulenia na leki • badania wydolnoÊci p∏uc • zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • skuteczne odczulanie alergii na py∏ki roÊlin, kurz i zwierz´ta

Tel.: 718.349.6160 Tel.: 973.474.2505

134 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 970 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013

UBEZPIECZENIA HONOROWANE

11 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA


Nauka

12

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Ostatnie ostrzeżenie

sę na przetrwanie i funkcjonowanie w nowych warunkach.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

ZJEDNOCZYĆ ŚWIADOMOŚĆ Jeżeli na czas dojdzie do zjednoczenia świadomości naszego gatunku, to uzyska on szansę na przetrwanie, a następnie na dostąpienie transn Wiedza na temat przyszłości formacji. Przemieniona w tych proświata jest zakodowana w znacesach ludzkość dołączy na równych prawach do galaktycznej wspólnokach na płaskowyżu Nazca i w ty pozaziemskich cywilizacji zwiąpiktogramach odciskanych w zanych świadomością. W trakcie wieloletnich prac rosyjzbożu. Tak twierdzi zespół rosyjski zespół ustalił, że dawne kamienskich badaczy, który podobno odne konstrukcje i geoglify, takie jak czytał szyfr zapowiadający rychłe Stonehenge czy Nazca, zawierają zakodowane informacje o zbliżającym przemiany na Ziemi. się przebiegunowaniu naszej planety i konieczności rozwoju ludzkiej Janusz Bernatowicz świadomości. Z kolei piktogramy tworzone od niedawna w kręgach Stonehenge zbożowych są znakami alarmowyOd lat na polach wielu krajów, w tym także w Polsce, pojawiają się znaki tych z płaskowyżu Nazca, jak i znaj- krotnie odznaczano za zasługi dla kra- konstrukcji ostrzegają ludzkość przed mi oraz instrukcjami przetrwania dla odciśnięte w zbożu. Te często bar- dujących się w kręgach zbożowych. ju, a w 2007 roku Order Odwagi oso- osłabieniem pola magnetycznego, ludzkości opracowanymi przez kodzo złożone obrazy stanowiły zagad- Kim są ci odkrywcy? Zespół ten fir- biście wręczył jej Władimir Putin. które osiągnąwszy wartość krytycz- smitów. Rosyjscy badacze ustalili, że kę. Bezskutecznie próbowano dociec, muje swoim nazwiskiem płk Mari- Grupa rosyjskich badaczy, kierowa- ną zagrozi istnieniu gatunku ludzkie- współcześnie kręgi zbożowe są twojaka siła wycisnęła te piktogramy i na Popowicz – znana na świecie ba- na przez płk Popowicz, pracuje nad go. Z kolei w tworzonych w ostat- rzone przez wiele ras pozaziemskich, w jakim celu wydatkowano tak wie- daczka UFO i autorka książek po- niezwykłym projektem od 15 lat. W nich dziesięcioleciach kręgach zbo- ale wszystkie te znaki przekazują tale energii. Teraz jednak tajemnica zna- święconych tej tematyce. Popowicz tym czasie eksperci stworzyli swo- żowych mają być ukryte instrukcje, ką samą wiadomość. ków podobno została rozwiązana. Tak – urodzona 20 lipca 1931 roku w Le- isty słownik na bazie danych zawar- jak uchronić się przed skutkami glotwierdzi zespół badaczy z Rosji, któ- nenkach, w ówczesnym ZSRR – nie tych w 250 piktogramach z kręgów balnego kataklizmu, który wkrótce APOKALIPSA TO NIE JEST ZJAWISKO jest zwykłą tylko entuzjastką UFO. zbożowych, dawnych konstrukcji ka- nadciągnie. Zadaniem książki przyry złamał kod piktogramów. NIEZWYKŁE Grupa około 50 naukowców róż- To emerytowany pułkownik lotnic- miennych i z figur moai z Wyspy gotowywanej przez Rosjankę jest Rosyjscy badacze twierdzą, że zanej specjalności ujawniła, że udało twa wojskowego. Jako pilot testowy Wielkanocnej. uprzedzenie całego gatunku ludzkie- powiadana apokalipsa nie jest czymś go o tym, co go jeszcze czeka. się rozszyfrować znaczenie wielu za- ustanowiła 107 lotniczych rekordów niezwykłym i że należy do etapów gadkowych piktogramów, zarówno świata. Marinę Popowicz wieloSTONEHENGE I LINIE NAZCA naturalnego cyklu istnienia planety. Częścią tego procesu jest rozwój ludzNadawcą przekazów zakodowaPIKTOGRAMY nych w znakach jest podobno jakaś ZAPOWIADAJĄ KATASTROFY kiej świadomości do punktu, z któpozaziemska inteligencja. Co chcą Jak twierdzi związany z rosyjskim rego nasz gatunek będzie mógł nam powiedzieć kosmici? Ukryty zespołem Drunvalo Melchizedek, przejść na wyższy poziom egzystenprzekaz zapowiada swoisty koniec badacz niezwykłych zjawisk i autor cji. Ten typ metamorfozy ludzkości świata, mianowicie ma dojść do sko- poświęconych im książek, kod pik- porównywany jest przez rosyjskich kowej zmiany biegunów magnetycz- togramów zapowiada serię katastrof, badaczy do chrześcijańskiej koncepnych Ziemi. Efektem końcowym te- jakie mają nawiedzić Ziemię. Cywi- cji wniebowstąpienia. go procesu ma być osiągnięcie przez lizacja, która nie jest na czas poinI co jest istotne, że proces przeludzi innego wymiaru świadomości. formowana o kataklizmach, nie ma miany nie jest zarezerwowany dla Wydarzenia te są nieodległe, bo ma- szans, by przejść przez te zmiany i wybrańców, ale dotyczy całej ludzją zostać zainicjowane przypuszczal- nadal istnieć – stwierdza Melchize- kości. W tym jest problem, bo – wenie w 2014 roku. Odkrycia rosyjskich dek. Pierwszy, naprawdę dotkliwy dla dług rosyjskich badaczy – do przejbadaczy zostały opisane w książce, naszej cywilizacji kataklizm dopro- ścia w nowy wymiar może dojść tylprzygotowanej przez Popowicz do wadzi do zerwania globalnego sys- ko przez zsynchronizowanie świadodruku, zatytułowanej "Letters of temu komunikacji. Zamilkną telefo- mości całego naszego gatunku. Czy Extraterrestrial Civilizations. The ny i padną łącza internetowe. Cywi- wobec licznych ras człowieczych taLast Warning". Według zawartych lizacja, która będzie na to przygoto- ki proces jest możliwy? Na razie odtam analiz piktogramy z pustyni Na- wana, uniknie skutków szoku i za- krywcy kodu piktogramów są dobrej Linie Nazca zca i innych dawnych kamiennych panuje nad chaosem, co da jej szan- myśli. n REKLAMA

MÓWIĄCY PO POLSKU

ADWOKAT

Elizabeth Hader, Esq.

Sprawy: • WYPADKOWE • RODZINNE 216 Driggs Ave., Brooklyn, NY 11222 • WŁAŚCICIEL/LOKATOR tel. 718.349.2929, 631.881.5595 • KRYMINALNE BEZPŁATNA KONSULTACJA • SPADKOWE • TESTAMENTY (oprócz spraw rodzinnych i mieszkaniowych)


DIPLOMATE OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY

- kompletne badanie oczu - operacje katarakty - operacje jaskry - operacje laserowe w gabinecie - operacje oczu przy cukrzycy - badanie pola widzenia

t rne

m .co MD c Do cki wi c w ó m .Zo wore Za w ww an D m Ro rze ęp t y z

nte zi

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

ALBATROSS TRAVEL INC. Wakacje dla każdego

- Karaiby - Meksyk

- Hawaje - Europa

wycieczki po USA

(róg 1 Ave.)

NYC, NY 10009 212.677.3200

Niagara • Boston, Floryda • Waszyngton

Bilety do Polski na październik/listopad już od LOT - $840+TAX AB - $760+TAX LX - $790+TAX

Doktor współpracuje z New York Eye and Ear Hospital i Beth Israel Hospital na Manhattanie. Pacjenci z całego świata przyjeżdzają do dr. Dworeckiego na operacje. Większość ubezpieczeń honorowana, lekarz należy do unii 32B-J

Manhattan 409 East 14 Street

WYCIECZKI PO AMERYCE

Organizujemy wyjazd:

ARGENTYNA/BRAZYLIA - Marzec 2014 Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM!

Wstępne zapisy już trwają! OFERUJEMY UBEZPIECZENIE PODRÓŻY - TRAVELSAFE

Paczki do Polski SZYBKO I TANIO

74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222 Tel. 718.383.7211 718.383.0083 Fax. 718.349.1767 Poza NYC toll free 1.800.603.7973

www.albatravel.com

E-mail: albatravel@aol.com Akceptujemy wszystkie karty kredytowe

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU metro L do 1 Ave.

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101 Old Bridge, NJ08857

Tel: (732)970-1444 Fax: (732)970-1455

Chiropraktyka - Masaż Leczniczy - Magnetoterapia Dysfunkcje Kręgosłupa - Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa - Rwa Ramienna Stany Pourazowe - Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych Laseroter Fizjoterapia - Ultradźwięki - Elektroterapia - Laseroterapia

TED S. STECZKO, D.D.S.

Gabinet Dentystyczny ¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h • Implanty i miniimplanty • Profilaktyka • Laminaty porcelanowe • Ortodoncja • Zabiegi chirurgiczne • Programy edukacyjne • Najnowsze metody leczenia

W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

• Bia∏e wype∏nienia • Wybielanie z´bów • Leczenie kana∏owe • Korony i mostki • Protezy • Cyfrowy Rentgen • Nowoczesny sprz´t • Wieloletnie doÊwiadczenie

• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny • Mo˝liwoÊç finansowania

85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens)

tel: 1-718-426-1212 Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St.

www.steczko.com

13 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

OKULISTA

www.zsengineering.com

ROMAN DWORECKI, M.D.P.C.

ZS Engineering PC


14

Rozrywka

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Daniel Olbrychski radzieckim marszałkiem obok Douglasa i Waltza n Niebawem ruszą zdjęcia do filmu "Reykiavik” Mike'a Newella, w

"Reykiavik” opowiada o spotkaniu prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa, które odbyło się w 1986 roku, w stolicy Islandii, Reykjaviku. Rozmowy pomiędzy Reaganem a Gorbaczowem uważane są za przełom w negocjacjach amerykańsko-radzieckich w sprawie uzbrojenia obu krajów. Ich rezultatem było podpisane 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie porozumienie o całkowitej likwidacji rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Spotkanie było również częścią wielkiej gry Ronalda Reagana, która ostatecznie pomogła w

Christoph Waltz REKLAMA

upadku "Imperium zła". Prezydenta Reagana zagra Michael Douglas, który po triumfie aktorskim w filmie o Liberace prezentuje wielką formę. Elektryzująco wygląda rola Christopha Waltza, zdobywcy w ostatnich latach dwóch Oscarów w filmach Quentina Tarantino. Szykuje się naprawdę fascynujący aktorski pojedynek. Reżyserem obrazu jest Brytyjczyk Mike Newell, który mówi, że nie może się doczekać efektów pracy dwóch wielkich aktorów. Daniel Olbrychski na planie filmu "Salt” W filmie występuje również Daniel Olbrychski. Polski aktor po roli w "Salt” z Angeliną Jolie wszedł na listę aktorów będących w kręgu zainteresowania hollywoodzkich producentów. Ostatnio udzielił ciekawego wywiadu portalowi stopklatka.pl, w którym opowiada o tym, dlaczego zdjęcia do produkcji jeszcze nie ruszyły i jak wyglądał jego angaż. "(…) W tym roku nie ruszyła jego realizacja, chociaż zdjęcia miały się rozpocząć. Miałem już nawet ustalony harmonogram, jak połączyć pracę w teatrze ze zdjęciami w Reykiaviku i Berlinie. Przeczytałem też scenariusz i byłem przygotowany do grania w języku angielskim. Z jakichś powodów nie dopięto budżetu tej produkcji. Być może wynika to z faktu, że kolejnego Oscara dostał kolega Christoph Waltz i jego agent słusznie zażądał znacznie wyższego wynagrodzenia. W tej sytuacji zdjęcia zostały przełożone, ale nie wiem, na kiedy. Niewykluczone, że ruszą w przyszłym roku. Zaliczki jeszcze nie dostałem" – mówi polski aktor, który wciela się

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

którym w role Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa wciela się dwóch znakomitych aktorów: Michael Douglas i Christoph Waltz. Drugoplanową postać gra Daniel Olbrychski, dla którego będzie to kolejna znacząca rola w filmie hollywoodzkim.

w marszałka Siergieja Achromiejewa. Postać komunistycznego marszałka jest bardzo istotna dla akcji filmu. Jak wyglądało zaangażowanie Olbrychskiego do filmu oraz współpraca z Mikiem Newellem ("Cztery wesela i pogrzeb”, "Donnie Brasco”, "Miłość w czasach zarazy”)? "(Newell) jest bardzo dobrym reżyserem. Przyleciał do Warszawy po to, by zjeść ze mną obiad i porozmawiać. Zapewne chciał sprawdzić, jak mówię po angielsku. (…) Kiedy dostałem propozycję zagrania w tym filmie, w pierwszej kolejności zadzwoniłem do mojego serdecznego przyjaciela, Nikity Michałkowa, i powiedziałem mu, że nie wiem zbyt dużo o rosyjskim marszałku. Przysłał mi więc poświęcone mu filmy dokumentalne, które łącznie trwają sześć godzin. Na jednym z nich zarejestrowano spotkanie Achromiejewa z młodzieżą. W Związku Radzieckim był osobą bardzo popularną. Swój żywot zakończył wieszając się

we własnym gabinecie na Kremlu.(…) Tak, to był fanatyczny marszałek, który w momencie rozpadu ZSRR popełnił samobójstwo. Cechowała go wielka konsekwencja w przekonaniach" – opowiada Daniel Olbrychski. Ciekawe, czy tak znacząca rola w kolejnym głośnym hollywoodzkim filmie odbije się na międzynarodowej karierze aktora znanego światu główne z kilkunastu ról w filmach Andrzeja Wajdy. Niestety Olbrychski należy do aktorów, którzy obok występów w wielkim kinie rozdrabniają się, grając np. w takich produkcjach jak "Klan”. Może "Reykiavik” będzie przełomem? Reporter wNas.pl Więcej tekstów kulturalnych na portalu www.wnas.pl


Niezależność na topie!

EMIGRACJA ! Karty Stałego Pobytu - Sponsorowanie ! Wizy Pracownicze ! Obywatelstwo ! Azyl Polityczny ! Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA ! Inne sprawy imigracyjne

SPRAWY RODZINNE ! Rozwód ! Separacja ! Widzenia dziecka ! Alimenty WYPADKI ! Odwiedziny ! Adopcje

n Choć na pierwszy rzut oka zestawienie słów "niezależność" i

"top" w kontekście tworzenia i wydawania muzyki może wyglądać na swoisty oksymoron, to jednak w odniesieniu do sytuacji, jaka często ma miejsce ostatnimi czasy na rynku płytowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o popularność i sprzedaż muzyki, słowa te się nie wykluczają, a niejednokrotnie wręcz uzupełniają.

SPRAWY KRYMINALNE ! Jazda w stanie nietrzeźwym ! Ataki ! Kradzieże ! Narkotyki

M ÓW

KU S L PO JE

O LTAC P Y IM NSU

AT N Ł P Z BE

E KO

! ! ! !

Problemy z ubezpieczeniem Problemy z bronią Problemy z kartami kredytowymi Włamania

ADWOKAT

RICHARD A. VRHOVC R Były prokurator w Nowym Jorku 24 lat doświadczenia

th

719 Van Houten Ave. 30 Wall Street, 8 floor Clifton, NJ 07013 New York, NY 10005 FOTO: ARCHIWUM

(973)779-2001, (800)801-3372 www.richardavrhovclawoffice.com

Wojtek Maślanka

sce istnieją od dawna, lecz rozwój mediów elektronicznych, a co za tym Kiedyś Kazik Staszewski śpiewał w idzie – nowe formy promocji, niepiosence "Las Maquinas de la Mu- zależne od mainstreamowych, mocerte" nagranej z formacją Kazik na no sfor ma to wa nych me diów – Żywo, że "artysta syty nie ma nic do zwłaszcza rozgłośni radiowych – spopowiedzenia, a artysta głodny jest o wodowały ich bardzo duży rozwój. wiele bardziej płodny", i mimo że w Z kolei rozwój ten powoduje, że polsłowach tych jest wiele prawdy, to jed- ska muzyka znów zaczyna się roznak często dzięki tej "płodności" szyb- wijać, a artyści starają się być barko stać go na "sytość" zarówno fi- dziej kreatywni i twórczy, nie oglązyczną, duchową, jak i artystyczną. dają się na panujące, zachodnie moZ reguły artystom, którzy decydu- dy i trendy. Krytycy, w tym również ją się na współpracę w firmami nie- zagraniczni, często porównują ten zależnymi, nie obiecuje się zbyt du- stan do niesamowitego rozwoju nożych profitów związanych z płyta- wofalowej muzyki, jaki miał miejmi, które nagrywają, nie wspomina- sce w latach 80. ubiegłego wieku, kiejąc już o nachalnej, medialnej pro- dy to dodatkowo wspomagano promocji – jaką mają wykonawcy sku- mocję ówczesnej twórczości poprzez pieni w dużych wytwórniach fono- ziny* oraz festiwale muzyczne, częgraficznych – a jednak często w koń- sto nastawione opozycyjnie w stocowym efekcie ich twórczość zdo- sunku do panującego wówczas sysbywa większą popularność niż arty- temu politycznego. Po totalnej dominacji, w latach 90. stów mainstreamowych. Ma to związek z prawdziwością i szczerością oraz na przełomie wieków, tzw. wielprzekazu, wartościami bardzo cenio- kiej piątki wytwórni płytowych – nymi przez odbiorców, którzy przez BMG, Sony Music, EMI, Universal to darzą takich artystów zdecydowa- Music oraz Warner Music – które pranie większym zaufaniem i z reguły wie całkowicie opanowały polski okazują się bardzo wiernymi fana- show-biznes, promując głównie mumi. Muzycy niezależni, mimo że są zykę lekką i łatwą w odbiorze, tzw. koo wiele bardziej "płodni" od tych "sy- mercyjną jej odmianę, powoli zaczętych", to obecnie niekoniecznie mu- ły powstawać niezależne firmy promujące artystów, którzy nie chcieli się szą być "głodni". Najważniejsza dla fanów kupują- podporządkować formatowaniu przez cych ich płyty oraz chodzących na koncerny płytowe. Od dłuższego koncerty jest autentyczność zawar- czasu świetnie na rynku muzycznym ta w muzyce przez nich tworzonej, radzą sobie takie wytwórnie, jak: Mektóra w związku z tym, że nie jest tal Mind Promotions, S.P.Records, ograniczona przez menedżerów, a Jimmy Jazz Records, promujące muzwłaszcza ludzi od kształtowania wi- zykę spod znaku heavy metalu, roczerunku, chcących mieć w swojej fir- ka i punk rocka, czy też bardziej pomie kopię popularnego na przysło- powy Kayax. Jednak w ostatnich lawiowym "Zachodzie" zespołu, jest tach jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe, nieduże firmy płytowe, bardziej oryginalna i twórcza. Niezależne firmy płytowe w Pol- wydające te i inne rodzaje » STR. 16

THE CENTER FOR ADVANCED SPIRITUAL HEALING

ROMAN SVARCZEWSKI Jedyny uzdrowiciel, który usuwa wszelkie dolegliwoÊci skórne nie pozostawiajàc blizny

Usuwa nietradycyjnymi metodami znamiona, brodawki, kurzajki i cysty z ka˝dej cz´Êci cia∏a, które po seansie stopniowo usychajà i bezboleÊnie odpadajà. Pomaga w ka˝dym problemie skórnym. Usuwa te˝ hemoroidy, plamy na skórze, piegi, wrzody, liszaje, grzybic´.

Aby umówiç si´ na spotkanie prosz´ dzwoniç:

Tel:

718.332.1190 • 718.743.3343 (9 rano - 7 wiecz.)

206 Corbin Place (róg Brighton Beach) BROOKLYN, NY 11235

Sanktuarium B . Jana Paw a II Parafia M. B. Ró a cowej - Passaic, NJ organizuje diecezjaln pielgrzymk do W och i Fatimy na uroczysto kanonizacji

B . Jana Paw a II i B . Jana XXIII

22 kwietnia-2 maja, 2014 Opiekun duchowy, ks. Stefan Las

Zwiedzanie: Rzym, Asyż, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Laciano, Polski Cmentarz na Monte Casino i w Loreto i Fatima, Góra św. Michała Archanioła-Góra Gargano. Koszt: pokoje dwuosobowe - $3189.00 od osoby pokoje jednoosobowe - $3,719.00

Po więcej informacji, broszury i rezerwacje prosimy dzwonić: Biuro parafialne: (973) 473-1578 lub ITC Tours: (800) 828-2126 email: itctours@aol.com

nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Rozrywka

Jeżeli szukasz Adwokata w New Jersey lub New York nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią już dzisiaj. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawnne w języku polskim i angielskim.

15


16

Rozrywka

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Polskie Delikatesy

WIELKIE OTWARCIE z tą rekl amą

ZDJĘCIA: MATERIAŁY PROMOCYJNE

10% tan iej

»

oraz gatunki muzyczne, jak np. hip-hop, dance, ambient, electro czy też szeroko rozumianą alternatywę. Właśnie tego typu wytwórnie płytowe i labele miały okazję zaprezentować się podczas dorocznej, specjalnej imprezy, która odbyła się w Krakowie. Trwający około tygodnia Unsound Festival organizowany jest od 2003 roku i od pewnego czasu ma miejsce pod koniec października. Od 2010 roku twórcy imprezy współpracują także z bliźniaczymi imprezami odbywającymi się w różnych częściach świata oraz nowojorskimi organizacjami i firmami zajmującymi się promocją niezależnych wykonaw ców, jak Wordless Music czy też Bun ker and Electronic Music Foundation. Do małych, aczkolwiek zdobywających coraz większą popularność, firm płytowych, które zaprezentowały się podczas Unsound Festival, należą m.in.: S1 Warsaw, Sangoplasmo Records, U Know Me Records czy też Mik Musik. Największym sukcesem promowanym przez label S1 Warsaw okazała się kompilacja "Niewidzialna nerka" – nagrana przez kilku producentów związanych głównie ze sceną hiphopową. Z kolei ich najnowszym wydawnictwem jest hipnotyzujący singiel "Bomby", utrzymany w stylu techno i stworzony przez Eltrona Johna. Innym przedstawicielem sceny techno reprezentującym S1 Warsaw jest DJ ukrywający się pod nazwą Chino. Label ten zajmuje się artystami tworzącymi wszelkie odmiany muzyki tanecznej. Z kolei wrocławska firma Sangoplasmo Records wydaje – również na kasetach – bardzo eksperymentalną muzykę począwszy od ambientu, poprzez syntetyczne dźwięki, aż po quasi-soundtracki, stanowiące nagrania otaczających nas odgłosów. Muzyka tworzona przez artystów skupionych wokół wytwórni Sangoplasmo bardzo często towarzyszy różnym pokazom mody i wystawom

DOK. ZE STR. 15

dzieł sztuki. Najbardziej znanym przedstawicielem tego labela jest DJ Lutto Lento. Będąca córką wytwórni hiphopowej JuNouMi i istniejąca od 2010 roku firma U Know Me Records należy do najbardziej rozpoznawalnych niezależnych wytwórni płytowych. Wokół niej skupieni są znani twórcy bitów i producenci, jak Daniel Drumz, Envee, en2ak, Kixnare, Galus, Teielte oraz Twardowski. Ich najnowszym nabytkiem, bardzo szybko zyskującym popularność, jest duet o nazwie xxanaxx, tworzący muzy kę spod znaku wysublimowanego popu. Płyty U Know Me Records charakte ry zu ją się pięknie wydanymi winylami z ciekawą grafiką. Firma Mik Musik jest undergroundową mikrowytwórnią z szeregiem międzynarodowych sukcesów. Realizuje nowatorskie pomysły od zaawansowanej elektroniki, przez reinterpretacje możliwości instrumentów akustycznych, po działania wielomedialne, instalacje dźwiękowe, a także wydawnictwa książkowe. Wokół Mik Musik skupieni są m.in.: Wojciech Kucharczyk, 8rolek, Tsar Poloz, Lugozi, Iron Noir, Wilhelm Bras, RSS B0YS czy też Pussykrew. Wszystko wskazuje na to, że – w przeciwieństwie do "płodnych" artystów sceny nowofalowej z lat 80. – współcześni niezależni muzycy mają bardzo duże szanse na międzynarodowy sukces, tym bardziej że wielu z nich już w tym momencie odnosi je poza granicami kraju, gdzie często są bardziej popularni niż w Polsce. A osiągnięcia te sprawiają, że ci początkowo "głodni i płodni" artyści bardzo często mogą już sobie pozwolić na "stołowanie się w restauracjach". n * Zin, fanzin (skrót od ang. fan magazine) – rodzaj nieprofesjonalnego pisma tworzonego przez osobę bądź grupę osób – miłośników jakiegoś tematu (np. muzyki, informatyki, literatury, fantastyki, gier fabularnych, ekologii, polityki), skierowane do osób podzielających owe zainteresowania.

Poniedziałek - Sobota

9.00 - 20.00 Niedziela

10.00 - 16.00

1810 Hylan Boulevard, Staten Island, NY 10305, (718) 980-3354

WYPADKI WYPADKI NA BUDOWIE

• upadki z drabiny • upadki z dachu

WYPADKI SAMOCHODOWE POŚLIZGNIĘCIA I UPADKI JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ WYPADKU W PRACY I ODNIOSŁEŚ OBRAŻENIA GŁOWY, KARKU, KRĘGOSŁUPA BĄDŹ CIERPISZ NA CHRONICZY BÓL ! Skontaktuj się z nami w celu pomocy prawnej w uzyskaniu Workers Compensation dla wszystkich ofiar wypadku w pracy, a także możliwości powództwa o dodatkowy proces prawny bez względu na status imigracyjny powoda.

MÓWIMY PO POLSKU · DARMOWA KONSULTACJA

Denis Guerin

Attorney At Law Phone: (212) 398-9238


Wywiad

17 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Polonijna biznesmenka we współpracy z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi

Lubię pomagać ludziom w potrzebie niu huraganu Sandy, jesienią 2012 roku, zorganizowałam zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla ludzi, którzy stracili domy. W niecałe 24 godziny znalazłam 5 osób, które mi pomogły i przed moją agencją w Southampton na 149 Hampton Road zbieraliśmy ubrania, buty, koce, jedzenie, przybory toaletowe ect. Organizacja Rotary pod wszystkimi względami spełnia moje oczekiwania, dlatego jestem jej cząstką. W grupie łatwiej pomagać, szczególnie po tak wielkim niszczycielskim żywiole.

n Rozmowa z Aleksandrą Kisielewicz, prezes Hamptons Employ-

ment Agency w Southampton, NY, i na Manhattanie – jednej z największych polonijnych firm oferujących pracę, nie tylko Polakom Southampton jestem codziennie i zapraszam od poniedziałku do piątku od 9:00 rano do 5:00 ppoł. Jeśli stwierdzę, że dana osoba będzie odpowiednia na daną pozycję, którą mamy do dyspozycji, wtedy umawiamy kandydata na rozmowę z pracodawcą. W każdej z moich prac wymagany jest komunikatywny język angielski oraz pozwolenie na pracę w USA.

FOTO: Z ARCHIWUM A. KISIELEWICZ

Dziękuję. To ciężka praca, mimo że nie pracuję fizycznie, ale proszę uwierzyć, że przeprowadzać wielogodzinne rozmowy z ludźmi, spotykać się z pracodawcami, a przede wszystkim zadowolić wszystkich, sprostać wymaganiom jednej i druCzy znajduje pani czas na współpragiej grupy społecznej, nie jest łatwym cę z innymi organizacjami? zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Tak, oczywiście, nie tylko w USA Na szczęście ja lubię rozmawiać z ale na całym świecie. Moja agencja ludźmi. należy do Chamber of Commerce of Southampton, East Hampton i MatCzy są różnice w zapotrzebowaniu tituck, East End Women's Network, na pracowników na Manhattanie? The ELIE Network, The Greater WeMoja agencja oferuje usługi zarów- sthampton Networking Association, no pracodawcom, jak i poszukują- POLNET, czyli Polish Business Necym pracy. Generalnie nie ma zasad- twork. W lipcu 2013 zostałam ofiniczych różnic, obydwie okolice cjalnie przyjęta do Międzynarodowe(Southampton i Manhattan) są atrak- go Rotary – jest to najstarsza mięcyjne, oferty pracy są podobne i pro- dzynarodowa organizacja charytatywna, założona w 1905 r. w Chicaponowane zarobki też. go przez amerykańskiego adwokata A jakie są oferty pracy, na które Paula P. Harrisa. Obecnie na całym świecie istnieje ponad 520 dystrykobecnie brakuje chętnych? Mam na dziś bardzo dużo ofert prac tów Rotary. Głównym credo działaz zamieszkaniem dla housekeeper nia tej organizacji jest: "Służba na (pomoc domowa przy sprzątaniu) rzecz innych ponad własną korzyść”. Najkrócej mówiąc Rotary jest stowaoraz dla opiekunek do dzieci. rzyszeniem przedsiębiorców i ludzi W jaki sposób można zarejestrować różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, się w pani agencji? Najprościej jest zadzwonić do promuje wysokie normy etyczne w agencji pod numer 631-204-1100 i każdym zawodzie i pomaga budować umówić się ze mną na rozmowę. dobrą wolę i pokój na świecie. RoMożna również wejść na stronę in- tary w Southampton co roku organiternetową www.HamptonsEmploy- zuje przyjęcia, koncerty, ze zbiórki ment.com i wydrukować wniosek. pieniędzy przyznawane są stypendia Prosiłabym o dołączenie do niego re- dla lokalnej młodzieży, co miesiąc mamy na spotkaniu Rotary "studensume i przesłanie pod adresem: 149 SoutHampton Road, So- ta miesiąca”. Latem tego roku zorganizowaliśmy lunch dla dzieci nieuthampton NY 11968 lub przefaksowanie pod numer pełnosprawnych. 631-204-1101 bądź też wysłanie na adres emailowy – info@hamptonCo skłoniło panią do wstąpienia do semployment.com. Rotary? Po zapoznaniu się z wnioskiem i Tak zostałam wychowana, lubię poCV spotykam się z poszukującym magać innym, szczególnie w potrzepracy u mnie w biurze. Mam dwie bie, dlatego też otworzyłam agencję... lokalizacje – na Manhattanie trzeba żeby pomóc ludziom znaleźć pracę najpierw się umówić na spotkanie. W bezpłatnie! Natychmiast po uderze-

Wiem, że była pani w Polsce i odwiedziła Rotary w Krakowie.

FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Gratuluję sukcesu. W ubiegłym roku odwiedziłam panią w Southampton, dzisiaj zaś na Manhattanie na West Side, w równie pięknym biurze. Doskonałe miejsce na przedstawicielstwo własnej firmy.

REKLAMA

Tak, we wrześniu w tym roku odwiedziłam Rotary w Krakowie. Miło było poznać Polaków – biznesmenów, którzy chcą pomagać innym. Członkowie organizacji przyjęli mnie bardzo ciepło, przy okazji nawiązałam interesujące kontakty z ciekawymi ludźmi z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam wszystkie poznane osoby i mam nadzieję, że odwiedzą nas w USA. Zapraszamy. ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA POPŁAWSKA


18

Wywiad

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Nienawidziłem Ferdynanda Kiepskiego n Rozmowa z Andrzejem Grabowskim

Jak się pan czuje w Nowym Jorku?

Doskonale, choć nie chciałbym tutaj mieszkać. Zakwaterowani jesteśmy w dzielnicy Queens. Jest w porządku, ale o wiele lepiej się poczułem, gdy wjechaliśmy do New Jersey. Jest tutaj jakoś tak swojsko.

Można powiedzieć, że to ostatni taki wolniejszy dla pana dzień – w sobotę i niedzielę przedstawienia w New Jersey i Nowym Jorku.

Tak, prawie wszyscy już dolecieli. Dzisiaj (w piątek – przyp. red.) dolatuje moja córka Kasia. Gra postać Anieli, czyli... córki granego przeze mnie bohatera.

Inaczej się gra z rodziną niż z innymi aktorami?

Tak naprawdę nie ma większej różnicy. Może tylko to, że częściej coś podpowiadam. Chwalę, ale także pokazuję błędy.

"Chory z urojenia” to wymagająca sztuka, a czy można ją odnieść do współczesności?

Aktualne są i zawsze będą uczucia miłości, samotności czy też hipochondria. I to tyle, co można odnieść do współczesności. Molier wyśmiewa w niej lekarzy, uważał ich za kompletnych kretynów, którzy znają tylko dwa sposoby leczenia: lewatywę oraz upuszczanie krwi. Ja mam zupełnie inne zdanie, ale gram, jak pisał Molier. Najfajniejsze jest to, że siedzący na widowni lekarze wcale się nie obrażają, a nawet bardzo ich to bawi. Wiem, co mówię, gram to przedstawienie od 13 lat. A i tak jestem kojarzony z zupełnie inną rolą... Ale także doskonale graną.

Oj, przez długi czas nienawidziłem Ferdynanda Kiepskiego. Koledzy ze mnie kpili. Pewnego razu na krakowskim rynku spotkałem znajomego. Było to kilka tygodni po premierze pierwszych odcinków "Świata według Kiepskich”. Kolega – aktor, i to taki przez duże "A" – widząc mnie krzyczy na całe gardło: "Widziałem, w jakim gównie zagrałeś. Ja

bym odmówił". Podszedłem do niego i zapytałem: "A zaproponowano ci rolę?". On na to, że nie. Więc ja: "To jak zaproponują, to wtedy odmów". Z rolami komediowymi jest jak z opowiadaniem dowcipów – nie każdy to potrafi. Jeden z moich przyjaciół – nazwiska nie zdradzę – opowiada bardzo sprośne kawały, ale robi to w taki genialny sposób, że nikogo to nie razi. W innych ustach brzmiałyby okropnie. Czyli granie roli Ferdynanda Kiepskiego tylko wygląda na łatwą pracę?

Coś państwu zademonstruje – teraz zagram policjanta – starszego aspiranta Gebelsa z serialu "Pitbull" (aktor nic nie mówi, nie gestykuluje, patrzy na wszystkich bardzo groźnie, naprawdę ma się wrażenie, że zaraz zostaniemy o coś oskarżeni). Tak mniej więcej wyglądało granie Gebelsa. A teraz pokażę wam Ferdynanda (aktor żywiołowo gestykuluje, zmienia ton głosu, dużo opowiada, na chwilę przenieśliśmy się do domu Kiepskich). O i to jest ta różnica – przy pierwszej, "poważnej" roli nic nie robię, przy drugiej – cały czas coś się musi dziać. Taki jest Kiepski. Mimo wszystko był pan krytykowany przez środowisko aktorskie.

To jest tak jak z reklamą – wszyscy krytykują: "O, patrz, zagrał w reklamie, sprzedał się, poniżył...". Ja wtedy pytam: "Zaproponowano ci? Jak zaproponują, to odmów 500 tysięcy złotych”. Zresztą po pewnym czasie spotkałem tego kolegę aktora, o którym wcześniej opowiadałem. Rozmowa się nie kleiła, więc pytam: "Czym jeździsz? Bo ja audi Q7. Kurczę, wszystko super – mówię – pięknie się prowadzi, automatyczna skrzynia biegów i tak dalej, tylko ma jeden minus — straaasznie drogi. Musiałem cztery tygodnie grać w 'Kiepskich', by go kupić". Kolega popatrzył na mnie, westchnął i powiedział: "A ja mam dalej daewoo kur... lanosa". Pieniądze to ważny argument, ale czy było coś jeszcze, co pana przekonało do Kiepskich?

Najpierw musiałem przekonać się sam, by zagrać Ferdynanda. A pomogło mi w tym opowiadanie ułożone przez samego siebie – ja w przyszłości. Więc mam, powiedzmy, około 70 lat, przychodzi do mnie wnuczek: Jasiu, Stasiu czy jakiś inny, a ja mu opowiadam: "Wiesz, kochany, kiedyś twój dziadek odmówił zagrania w serialu. – Dlaczego dziadku? – pyta chłopiec. – Byłeś chory, miałeś dużo pracy, inne propozycje? – Nie, dziecko, nic z tych rzeczy. – Oj, dziadku – krzywi się Staś, Jaś... – byłeś bardzo głupi. Mogłeś za te pieniądze kupić mi na przykład mieszkanie". I ta własna wizji z przyszłości mnie przekonała. Natomiast polubiłem postać Ferdynanda w Piekarach Śląskich. Kiedyś byłem tam zaproszony przez bibliotekę w ramach akcji "Spotkanie z aktorem". Nie

FOTO: NOWY DZIENNIK

Andrzej Grabowski to jeden z najlepszych polskich aktorów, który na swoim koncie ma kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych. Do Nowego Jorku przyleciał z przedstawieniem Moliera "Chory z urojenia". Gra w nim Argana, czyli tytułowego chorego. "To jest bardzo po bożemu zrobiona sztuka – ocenia artysta. – Dziesięć osób gra dwanaście ról. Jesteśmy ucharakteryzowani, mamy peruki, specjalne stroje. Choć przyznam szczerze, że 'proces' nakładania rajstop jest straszny. W dodatku białych rajstop" – dodaje ze śmiechem. Oprócz Andrzeja Grabowskiego na scenie będzie można zobaczyć między innymi Annę Korcz, Andrzeja Szopę i Joannę Kurowską. O tej sztuce, ale także o innych rolach, w tym jednej znienawidzonej kiedyś, rozmawialiśmy z Andrzejem Grabowskim w redakcji "Nowego Dziennika".

chciałem jechać, myślałem, że przyjdzie może 5 osób... Ale mimo wszystko pojechał pan...

Tak i bardzo się cieszę. Były tłumy, ludzie siedzieli na schodach. Po spotkaniu – wspólne zdjęcia i autografy. W pewnym momencie podeszła do mnie kobieta i powiedziała: "Wie pan, mój mąż jest górnikiem, bardzo ciężko pracuje, nie mamy pieniędzy. Pan nam dostarcza tak wiele radości. Dziękuję. I się rozpłakała. Wtedy sobie pomyślałem, że mam w d... to, co mówią krytycy, koledzy aktorzy. Najważniejsze, że daję ludziom radość, że serial może być ucieczką od często smutnej rzeczywistości... Ale gdy spotyka się pana pierwszy raz, można mieć wrażenie, że jest pan... nie chcę powiedzieć groźny, ale na pewno ma pan bardzo poważną minę...

te" zdjęcie. Mówią: "Panie Andrzeju, tak z zębami", a ja z zębami nie umiem. Czyli nie nadaje się pan na celebrytę i pozowanie na tak zwanych ściankach.

No chyba nie, bo celebryta nie chodzi po ziemniaki do jarzyniaka, a ja często robię zakupy. Myślę, że moje pokolenie inaczej podchodzi do tego wszystkiego. Kiedyś nie było internetu i tych kolorowych gazet – tylko jedna "Kobieta i Życie". W niej na ostatniej stronie pisano o gwiazdach, ale tylko o tych zagranicznych, na polskie miejsca nie było... No i kiedyś reżyserzy wymagali dyplomu szkoły teatralnej, dzisiaj już niekoniecznie...

No teraz niektóre produkcje są przerażające... Ja nie do końca wiedziałem, czy chcę być aktorem. WyBo ja tak naprawdę jestem bandy- brałem taką szkołę, bo brat tam stutą. Wiele spraw załatwiłem już so- diował (w Państwowej Wyższej bie w Nowym Jorku (śmiech). My- Szkole Teatralnej w Krakowie – przyp. ślicie, że kto stoi za wyborem nowe- red.). Chodziłem do niego do akago burmistrza? A tak poważnie, no demika na wagary i bardzo mi się potaką już mam mimikę. Największe dobało. Studiowałem 5 lat – powtaproblemy mają ze mną dziennikarze, rzałem III rok. Ale było fajnie... piękktórzy chcą mieć moje "uśmiechnię- ne dziewczyny... No i jak już skoń-

czyłem, to nie miałem wyjścia – trzeba było grać. I doskonale to panu wychodzi, ale to nie jedyny pana talent – nagrał pan dwie płyty.

Bardzo podobają mi się teksty piosenek. Od razu mówię – nie ja je napisałem, tylko między innymi Jan Wołek. Świetna jest muzyka, a ja tam tylko coś usiłuję zaśpiewać. Bardzo mnie cieszy, że ktoś mi to zaproponował, ktoś inny chciał nagrać, a co najważniejsze – ktoś chce tego posłuchać. Czy zagrał już pan swoją życiową rolę?

Nie wiem, czy ten najważniejszy występ mam już za sobą, czy zagrałem już życiową rolę. Wiem, że chciałbym być po prostu miło zapamiętany. Nie jest ważne, czy z roli Ferdynanda ze "Świata według Kiepskich", Gebelsa z "Pitbulla" czy Kowala z "Odwróconych" – byle miło. ROZMAWIALI: LESZEK SADOWSKI I ANNA ARCISZEWSKA

Rozmowa z Andrzejem Grabowskim w dłuższej wersji zostanie wyemitowana w sobotnim programie "Kanapa" (NDTV godz. 7 wiecz., WNYE-TV Channel 25).

WYGRAJ BILET NA KAPELĘ ZE WSI WARSZAWA !!! Odpowiedz na pytanie : W którym roku Kapela Ze Wsi Warszawa była nominowana do nagrody Grammy ? 1) 2008 2) 2006 3) 2010 Kupony z poprawną odpowiedzią należy dostarczyć na adres redakcji do 14 Listopada.


ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO Komórka Biuro

973-584-1826 570-620-9100 Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

7th AVENUE DENTAL OFFICE DUBOVIKOV DDS 1. 2. 3. 4. 5.

Najnowsze metody leczenia i usuwania zębów, lecznie kanałowe Specjalna opieka nad dziećmi, w odp. pomieszczeniu, z użyciem gazu Wszystkie odmiany protez robimy na miejscu, naprawy na poczekaniu Przyjmujemy wszystkie ubezpieczenia oraz Medicaid Bardzo przystępne ceny dla osób nie posiadających ubezpieczenia

Odwiedźcie nasz nowoczesny gabinet i laboratorium dentystyczne.

Miła i wysokiej klasy obsługa. Gabinet otawrty: poniedziełek - piątek 10-7, sobota - niedziela 10-5

Usunięcie zęba Leczenie kanałowe Koronki Protezy

od od od od

50 150 $ 150 $ 350 $

$

Boro Park, 5610 7th Avenue, Brooklyn. 718.436.1339 • 917.783.8820 po polsku

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG 375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 37 Murray St., New York, NY 10007

212-732-6006 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Tel. 718-646-8808

Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • prowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie spirali • kosmetyczna chirurgia • Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie z ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa mówimy po polsku

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

19 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.


20

Filadelfia

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Port Richmond w centrum zainteresowania n Mieszkańcy dzielnicy Port Richmond spotkali się w czwartek, 24

Regina Gorzkowska-Rossi

Kilka dni później, we wtorek 29 października, celebrowano otwarcie richmońskiego odcinka Zielonej Trasy – pierwszego w Filadelfii segmentu międzystanowej trasy spacerowo-rowerowej, która bierze początek w stanie Maine i docelowo ma dotrzeć aż na Florydę. Oba wydarzenia znalazły się w centrum uwagi reporterów i stacji telewizyjnych. Osiągnięto pewien etap kompleksowych czynności przygotowawczych i inżynieryjnych, realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat. Nie da się dalej traktować Port Richmond jako zaniedbanej dzielnicy, pozostawionej na uboczu przez Radę Miasta Filadelfii – dzielnica ta jest bowiem obiektem bieżących prac drogowych i centrum wielomilionowych inwestycji federalnych, stanowych i miejskich. Do przystąpienia do przebudowy autostrady I-95 na odcinku richmońskim zmusiło pęknięcie słupa podtrzymującego autostradę przy Ann Street, w pobliżu ulicy Richmond. Było to pięć lat temu. Nie doszło na szczęście do wypadku. Kolumnę wymieniono w ciągu dwóch i pół dnia. Każdego dnia tym odcinkiem autostrady przejeżdżało blisko 150 tysięcy pojazdów, które zmuszone zostały do objazdu. Był to sygnał alarmowy. PennDOT podjął kompleksowe zadanie całościowej rekonstrukcji 5-odcinkowej sekcji autostrady. Fragment AFC wejdzie w stadium realizacji w roku 2016. Od lat trwają prace remontowe na różnych odcinkach autostrady I-95 (oznakowanego na planach literkami AFC) – od Girard Avenue do Cottman Avenue. Nasz odcinek AFC jest środkowy i będzie realizowany na końcu. Jest obecnie w fazie projektowej, kiedy mogą być uwzględnione opinie i życzenia okolicznych mieszkańców. Jadąc ulicą Richmond obserwowaliśmy latami przebudowę poprzedzającej sekcji, łącznie z przesuwaniem ulicy i stawianiem ściany oporowej. Ściana wrosła już w folklor lokalny. Przyozdobiona linearnymi wzorami linii i kół, odwołujących się do fal niewidocznej z tego miejsca rzeki, nazywana jest przez mieszkańców “murem chińskim”. 24 października odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami PennDOT, ale będą kolejne – zapewniła prowadząca zebranie Pam Conti z zespołu Gannett Fleming, Inc. Autostrada, wybudowana w 1968 roku, przebiega przez środek boiska im. księdza Monkiewicza. Proponowaliśmy kiedyś puszczenie autostrady tunelem na tym odcinku. To się okazało niemożliwe do realizacji. Na zebraniu 24 października szukaliśmy więc rozwiązania, jak ułatwić przejście między dwiema stronami Monkiewicz Playground. Można by na przykład przebić wał autostrady w jednym bądź paru miejscach... Ekipa PennDOT jest świadoma problemu. Myśli również o poszerzeniu części bo-

iska za autostradą tytułem rekompensaty za stratę powierzchni boiska. Przyjaciele Parku Pułaskiego cieszę się, bo to się łączy z planami (po roku 2035) powiększenia parku. Uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie Zielonej Trasy (Northern Trail), miało miejsce 29 października, w świeżo odnowionym Parku Pułaskiego. Miejscową ludność reprezentowali uczniowie z riczmońskiej szkoły regionalnej, usytuowanej obok kościoła św. Wojciecha, którzy stawili się w liczbie 180, czyli w pełnym składzie, pod opieką nauczycieli i wychowawców. Przyjechało kilku rowerzystów. Był Henio Sienkiewicz, który bierze udział w różnych amatorskich konkursach rowerowych, bracia Dąbrowscy, kolega Stypułkowski... Koalicja rowerowa nie zdążyła zorganizować obiecanej dwunastki. Polscy bikersi (stowarzyszeni z Placówka 12 SWAP w Bensalem) nie mogli być na uroczystości w dniu roboczym. Trasa richmońska ma 1,6 mili długości. Jest starannie oznakowana. Wyposażona jest w przesiąkliwe chodniki. Biegnie wzdłuż pasma nowo założonych zieleńców. W przyszłości dołączy do niej Trasa Centralna, poprowadzona od Penn’s Landing do Penn’s Treaty Park. Jest ona oficjalnie segmentem liczącej 3 tysiące mil East Coast Greenway – całej serii tras zielonych, prowadzących jednym ciągiem z Maine aż na Florydę. East Allegheny Avenue dochodzi do samego Parku Pulaskiego, ale nie było to dojście atrakcyjne i zachęcające. Uatrakcyjnienie dojścia do parku Port Richmond zawdzięcza Delaware River City Corporation – spółce pod zarządem byłego kongresmana Boba Borskiego oraz Pennsylvania Environmental Council – Pensylwańskiej Radzie Ochrony Środowiska. Przemysłowy krajobraz tego zakątka nadrzecznego uatrakcyjni zielony pas łączący się bezpośrednio z nadrzecznym parkiem im. gen. Pułaskiego. Zgranie tych dwóch elementów – przemysłu i rekreacji – podnoszono w przemówieniach. Don Brennan, dyrektor do specjalnych projektów Philadelphia Regional Port Authority, czyli Regionalnego Zarządu Portowego, właściciela Tioga Marine Terminal, koło którego przebiega świeżo oddana do użytku trasa, uznał ją za “znak przyszłości, kiedy to będą sąsiadować w harmonii ze sobą nabrzeże przemysłowe i rekreacyjne”. “Nowa trasa – mówił burmistrz Nutter – zmienia nastawienie mieszkańców Filadelfii i spoza Filadelii do samej idei nowej dzielnicy Riverfront. Nareszcie widzimy, jak to będzie wyglądało w przyszłości”. “To będzie cały rząd parków nadrzecznych, doczepionych jak diamenty do naszyjnika, jakim będzie Zielona Trasa spacerowo-rowerowa wzdłuż rzeki” – to ostatnie porównanie, ukute przez którąś z komisji, przypomniał senator Michael Stack, który od początku śledzi rozwój koncepcji nabrzeża rzeki Delaware. n

FOTO: REGINA GORZKOWSKA-ROSSI

października, z przedstawicielami agencji federalnej PennDOT, czyli Pensylwańskiego Wydziału Transportu, w sprawie richmońskiego odcinka autostrady Interstate-95.

W parku Pułaskiego przemawia burmistrz w otoczeniu (od lewej): naczelnik Tioga Marine Terminal Don Brennan, senator stanowy Michael Stack, członek stanowej Izby Reprezentantów John Taylor, Shawn Garvin - EPA, burmistrz Michael Nutter, Harry Engasser (pracownik biura członka federalnej Izby Reprezentantów Boba Brady’ego), Michael DeBerardinis, Bob Borski i George Fleagle (Federal Highway Administration) REKLAMA


Prawo i my

21 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Prawo rusztowań (część 2) n W porównaniu z innymi stanami Nowy Jork zapewnia najsilniej-

Sławek W. Platta, Esq.

Artykuł 241(6) Prawa pracy ma swoje odniesienie do prac wykonywanych w ramach projektu budowlanego, rozbiórki lub też prac odkrywkowych (na przykład przy budowie fundamentów) – niekoniecznie prowadzonych na wysokości. Prawo to wymaga, aby obszar robót budowlanych, wykopaliskowych czy rozbiórkowych był "zabezpieczony, miał oznaczone granice, był należycie wyposażony, chroniony, a prace budowlane były tak prowadzone, aby zapewnić rozsądne i adekwatne do potrzeb, bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom uprawnionym do przebywania na budowie”. Zaczątki artykułu 241(6) powstały w 1896 roku, kiedy to ustawodawcy stanu Nowy Jork zaczęli zajmować się szerzej bezpieczeństwem pracowników budowlanych, w gwałtownie rozwijającym się stanie i mieście Nowy Jork. W tymże czasie rozwój ekonomiczny ogarnął cały stan. Budowany na podwalinach prawa z 1896 roku, paragraf 241(6) Prawa pracy został po raz pierwszy uchwalony w 1962 roku i pozostał w praktycznie niezmienionej formie do dziś dnia. Pomimo że Prawo pracy nie określa tego bezpośrednio, to z orzecznictwa sądów wynika, że aby uznać właściciela budowy lub jego generalnego wykonawcę za winnego pogwałcenia artykułu 241(6) Prawa pracy, trzeba udowodnić złamanie przez nich jednego z przepisów bezpieczeństwa pracy zawartego w Kodeksie przemysłowym stanu Nowy Jork. Poza ogólnymi przepisami bezpieczeństwa Kodeks przemysłowy stanu Nowy Jork zawiera również przepisy zapewniające szczególną ochronę pracownikom wykonującym szeroki zakres prac, wliczając w to prace budowlane, rozbiórkowe, wykopaliskowe, na rusztowaniach, z użyciem podnośników i wind, dźwigów, wiertnic, ciężkich narzędzi pneumatycznych, w obecności spalin lub z użyciem materiałów wybuchowych. Oznacza to, że aby dochodzić roszczeń wynikających z paragrafu 241(6) Prawa pracy, należy wykazać naruszenie konkretnych przepisów Kodeksu przemysłowego stanu Nowy Jork, jak również udowodnić, że naruszenie tychże przepisów doprowadziło do wypadku i obrażeń ciała u poszkodowanego pracownika. Ze względu na to, że paragraf 241(6) Prawa pracy ma zastosowanie w przypadku naruszeń konkretnych przepisów Kodeksu przemysłowego, który jest bardzo obszerny, to proces wypadkowy wynikający z po-

gwałcenia paragrafu 241(6) Prawa pracy można rozpocząć z bardzo szerokiego zakresu wypadków budowlanych. Poniżej przytaczam tylko niektóre typy wypadków budowlanych, podlegających paragrafowi 241(6): n upadki spowodowane potknięciem o zalegający gruz, n upadki spowodowane potknięciem na pochylniach, n obrażenia spowodowane przez narzędzia pneumatyczne, n obrażenia powstałe przy pracach rozbiórkowych, n obrażenia wynikające z upadku z nasypu, n obrażenia wynikające z upadku z drabiny lub rusztowania, n obrażenia wynikające z wypadku z udziałem podnośnika, n obrażenia wynikające z wypadku z udziałem wózka widłowego, n obrażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym, n obrażenia wynikające z poparzenia, n obrażenia wynikające z wypadków z udziałem pojazdów na terenie budowy, n obrażenia wynikające z wypadków z udziałem pojazdów napędzanych ręcznie, n obrażenia wynikające z pracy przy betonowych wylewkach, n obrażenia wynikające z użycia materiałów wybuchowych. Realia pracy na budowie są niestety takie, że pomimo ochrony prawnej, które to prawo stwarza, właściciele budowy lub ich generalni wykonawcy nie zapewniają należytego bezpieczeństwa na placu budowy. W roku 2011 nasza kancelaria toczyła spór prawny w głośniej sprawie Wilinski vs. 334 E. 92nd Hous. Dev. Fund. Corp. Sprawa ta oparła się aż o Sąd Najwyższy dla stanu Nowy Jork. Dotyczyła ona robotnika, który doznał obrażeń w wyniku uderzenia rurami, które spadły na niego z wysokości. Nasza kancelaria z powodzeniem przeprowadziła apelację w Sądzie Apelacyjnym 1. Departamentu na Manhattanie, udowadniając bardziej korzystną dla naszego klienta interpretacje prawa. Wygrana ta spowodowała natychmiastową dodatkową apelację wniesioną przez naszych przeciwników do Najwyższego Sądu Apelacyjnego dla stanu Nowy Jork w Albany, gdzie odnieśliśmy jeszcze większe zwycięstwo, zmieniając prawo w całym stanie na korzyść wszystkich pracowników budowlanych. Po tej wygranej przez naszą kancelarię batalii nasi przeciwnicy poprosili o ugodę na bardzo korzystnych dla naszego klienta warunkach. Wygranie tej sprawy miało doniosłe znaczenie nie tylko dla naszego

FOTO: ARCHIWUM

szą ochronę prawną dla pracowników budowlanych, którzy doznają obrażeń ciała w wyniku wypadków na budowach. Artykuł 240 Prawa pracy (o którym pisałem w poprzednim artykule) zapewnia wyjątkową i absolutną ochronę prawną w wypadkach związanych z pracą wykonywaną na wysokościach.

klienta, ale także, a może przede wszystkim, dla wszystkich pracowników budowlanych w całym stanie Nowy Jork. Wygrana ta była również dowodem na oddanie i determinację naszej kancelarii w walce o interesy każdego pracownika budowlanego. Nasz upór i doświadczenie prawne przyniosło wygraną naszemu klientowi, a także innym klientom powołującym się w swoich wypadkach na ten właśnie precedens prawny. Jeśli doznali Państwo wypadku na budowie lub znają kogoś, kto uległ takiemu wypadkowi, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji z nasza kancelarią prawną pod numerem telefonu 212-514-5100 lub emailowo pod adresem swp@plattalaw.com. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plattalaw.com, gdzie mogą Państwo na głównej stronie sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru sprawy, jak również posłuchać ciekawych porad prawnych. n

REKLAMA

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zarówno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w każdej sprawie wypadkowej.

PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokości 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku * Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) OGŁOSZENIE ADWOKACKIE www.plattalaw.com


22

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Wystawa w Druch Studio Gallery

Amerykański żołnierz i jego polski spadek n O historii odkrycia cennych pamiątek polskich dziadków przez ame-

Ryszard Druch

Robert Stodnick zdołał – po ponadrocznych poszukiwaniach via internet – odnaleźć krewnych mieszkających w mieście Ostrów Mazowiecka i w wielu innych miejscowościach w Polsce, a nawet w innych krajach. To z kolei przekonało go i zachęciło do... nauki języka polskiego, co realizuje od roku na cotygodniowych spotkaniach w Druch Studio Gallery w Trenton, NJ. Wszystko to sprawiło, że piszący te słowa – wspólnie z Robertem Stodnickiem (dzisiaj pracownikiem cywilnym armii amerykańskiej) – postanowił zorganizować historyczną wystawę unikalnych dokumentów, fotografii i przedmiotów znalezionych w starym kufrze polskiej emigrantki Bronisławy Graczyk, która 12 sierpnia 1913 roku, wraz z 11-miesięczną córką, przybyła do USA do męża Franciszka Graczyka. Po kilku tygodniach przygotowań wystawę można było otworzyć, co nastąpiło w Druch Studio Gallery w niedzielę, 27 października. Po raz pierwszy w istniejącej od dziesięciu lat galerii zorganizowano wystawę ściśle historyczną. Na czarnych planszach w aluminiowych ramkach i za szkłem wystawiono prawdziwe rarytasy historii polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Wystawa pokazuje eksponaty w porządku chronologicznym. Na pierwszej planszy widzimy – spisany w języku rosyjskim – akt małżeństwa Bronisławy Sapińskiej i Franciszka Graczyka z 11 lutego 1911 roku, który odnalazła w kościele w

Jasienicy pod Ostrowią Mazowiecką Renata Kośnik – kuzynka Roberta Stodnicka. W dokumencie tym znajdujemy informacje, że nowożeńcy byli analfabetami, rodzice pana młodego prowadzili własne gospodarstwo rolne, a rodzice panny młodej pracowali na kolei. Na drugiej planszy wyeksponowano kopię dokumentu amerykańskich służb imigracyjnych z muzeum na Ellis Island, który potwierdza przybycie 12 sierpnia 1913 roku do USA 22-letniej Polki Bronisławy Graczyk i jej niemowlęcia – córki Leontyny. Z tego dokumen tu wy czy tać mo że my, że Bronisława odbyła swoją 10-dniową podróż przez Atlantyk na najtańszym (dolnym) pokładzie parowca “Potsdam”, który wypłynął z portu Rotterdam. Dowiadujemy się również, że Bronisława miała przy sobie kwotę 12 dolarów (w formularzu rejestracyjnym Ellis Island było pytanie o kwotę 50 dolarów z zaznaczeniem, aby urzędnik wpisywał również mniejsze kwoty). Wielkim rarytasem wystawy jest pierwsza fotografia rodziny Graczyków w USA, która zrobiona została za jednego dolara przez ulicznego polskiego fotografa w Cliffside Park, NJ, około 1920 roku. Widzimy na niej Bronisławę i Franciszka Graczyków z czwórką swoich dzieci. Na kolejnej fotografii w sepii widzimy uczniów-członków szkolnej orkiestry “Polish White Eagle Band – Cliffside Park, NJ” wraz ze swoim dyrygentem (zapewne nauczycielem). W środkowym rzędzie, drugi z prawej, stoi klarnecista Mario Graczyk (19161935), trzecie dziecko Graczyków.

Robert Stodnick w czasie prelekcji dla uczniów w Trenton, NJ

ZDJĘCIA: RYSZARD DRUCH

rykańskiego żołnierza Roberta Stodnicka z New Jersey pisałem niedawno na łamach “Nowego Dziennika” (“NDz” z 7-8 września 2013 – “Amerykański żołnierz i kufer jego polskich dziadków”). Odkrycie na strychu rodzinnego domu w Bogocie, NJ, stuletniego kufra polskiej babci Roberta – Bronisławy Graczyk spowodowało rozpoczęcie poszukiwań przez Amerykanina kontaktów z krewnymi w Polsce.

Robert Stodnick na tle historycznych fotografii swojej polsko-amerykańskiej rodziny

Oddzielną grupę eksponatów stanowią pamiątki komunijne młodych Graczyków. Na uwagę zasługuje chociażby modlitewnik w języku polskim należący do Stanisławy Graczyk (siostry matki Roberta Stodnicka) z lat 20. XX wieku, komunijne fotki Leokadii (Loretty) Graczyk – matki Roberta i jej siostry Zofii. Na kolejnej planszy umieszczono wykaz imienny Bronisławy i Franciszka Graczyków i dziewiątki ich dzieci, z których ośmioro przyszło na świat w Stanach Zjed no czo nych. Bar dzo interesującymi dokumentami są świadectwa i druki szkolne matki Roberta Stodnicka – Leokadii (Loretty) Graczyk z Polsko-Amerykańskiej Szkoły Rzymsko-Katolickiej Parafii Serca Jezusowego w Hudson Hights, NJ, z 18 czerwca 1939 roku oraz

jej świadectwo maturalne z Cliffside Park High School (New Jersey) wraz z informatorem balu maturzystów z roku 1943. W przeszklonej gablocie wyeksponowano legitymację pracowniczą strażaka Franciszka Graczyka z roku 1942 oraz zestaw listów z lat 19601970 XX wieku pochodzących od krewnych z Polski. To adresy z tych korespondencji posłużyły Robertowi Stodnickowi do rozpoczęcia internetowych poszukiwań krewnych w Polsce, które zakończyły się sukcesem. Na drugiej ścianie galerii wyeksponowano suknię ślubną Leokadii (Loretty) Stodnick z roku 1948, uszytą przez jej siostrę Stanisławę oraz jej ślubne zdjęcie z mężem Johnem Stodnickiem (z pochodzenia

Ukraińcem). Obok sukni ustawiono galowy mundur Roberta Stodnicka, który w roku 1994 zakończył czynną służbę w armii amerykańskiej jako starszy sierżant piechoty. Na kolejnej planszy ściennej umieszczono fotografie członków rodziny Graczyków i Sapińskich, którzy służyli w wojsku amerykańskim w czasie drugiej wojny światowej. John Stodnick w amerykańskiej marynarce wojennej na Pacyfiku w latach 1945-1946, a 92-letni dzisiaj Edward Sapiński (brat matki Roberta) lata 1944-1946 spędził w piechocie amerykańskiej w zachodniej części Niemiec. Nie zabrakło zdjęć krewnych z Polski sfotografowanych w roku 1939, w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Oddzielną planszę

Mariola Kojer przed kufrem Bronisławy Graczyk z roku 1913 – babci Roberta Stodnicka


23 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

poświęcono zestawowi upamiętniającemu polską Wigilię w roku 1950, w domu babci Bronisławy i dziadka Franciszka przy 244 Day Avenue w Cliffside Park, NJ. Obok umieszczono planszę z dużego formatu sepiową fotografią z roku 1947 z przyjęcia weselnego Edwarda Sapińskiego – bratanka Bronisławy Sapińskiej. Końcową planszę wypełniono kolorowymi fotkami aktualnych krewnych Roberta mieszkającymi w Polsce. Udostępniono publiczności również dwa zafoliowane tegoroczne artykuły z “Nowego Kuriera” w Ostrowi Mazowieckiej, który pomógł Robertowi Stodnickowi odnaleźć krewnych w Polsce. 2 listopada 2013 roku Robert Stodnick spotkał się z uczniami V, VI, VII i VIII klasy polskiej szkoły przy parafii św. Jadwigi w Trenton, NJ, kierowanej przez Aleksandrę Urban, i przez godzinę opowiadał o historii kufra swojej polskiej babci Bronisławy Graczyk i poszukiwaniach krewnych w Polsce.

Na zakończenie warto wspomnieć, że Robert Stodnick – wspólnie z piszącym te słowa – podjęli się zadania napisania książki o historii kufra babci Bronisławy i emigracyjnym losie rodziny Graczyków. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z założonym planem, w listopadzie 2014 roku Robert Stodnick odbędzie pierwszą podróż do Polski, aby osobiście uczestniczyć w promocji książki, która planowana jest w Ostrowi Mazowieckiej, Opolu i... Muzeum Polonii im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, któremu Robert Stodnick pragnie przekazać część swoich rodzinnych dokumentów i pamiątek. Druch Studio Gallery chce kontynuować organizację wystaw historycznych polskich emigrantów. Jeżeli ktoś z czytelników “Nowego Dziennika” ma rodzinne zbiory dokumentów i pamiątek – prosimy o kontakt telefoniczny: 609-532-3676 lub drogą e-mailową: druchstu- Część wystawy historycznej w Druch Studio Gallery z Trenton, NJ, z suknią ślubną Loretty Stodnick z roku 1948 oraz dio@comcast.net. n mundurem galowym Roberta Stodnicka – starszego sierżanta piechoty amerykańskiej

Klub Seniora “Amber” zaprasza Aria zaprasza do śpiewania i na opłatek

puterowe, pokazy filmów, rozgryww szachy i brydża”. rów “Amber” na Greenpoincie, oferuje pełen zakres aktywności, zarówno w ra- ki Jed nym z założycieli klubu oraz mach zajęć terapeutycznych, jak i rekreacyjnych, dla posiadaczy Medicaid. opiekunem medycznym seniorów jest doktor Cezary Borawski. Polski Klub Seniora “Amber” funk- ruje codziennie w dni robocze, od goNowoczesne, przestrzenne, pełne cjonuje od 1 marca 2013 roku. Po- dziny 9 rano do 2 po południu. Człon- światła pomieszczenia Amber Health czątkowo działał na Williamsburgu, kowie mają zapewnione bezpłatne oraz otwarci i uśmiechnięci opiekua od czerwca posiada stałą siedzibę ciepłe posiłki – śniadanie i obiad – nowie sprawiają, że jest tutaj świetw polskiej dzielnicy Greenpoint w No- oraz podstawową opiekę medyczną, na atmosfera i chce się tutaj być. wym Jorku, przy 71 India Street. Do a także dowóz i odwóz z klubu. Wszelkie informacje udzielane są pod klubu należy ponad 50 zarejestrowa“Organizujemy wspólne wyciecz- numerami telefonów: 718-388-8388 nych członków, a ich liczba wciąż ro- ki, spotkania z ciekawymi ludźmi, a lub 347-971-1938, ale najlepiej zgłośnie. Do Amber Health mogą wstą- także z poetami z Klubu Telimena – sić się osobiście. Okazuje się, że jepić seniorzy mający ubezpieczenie mówi Janusz Skowron, jeden z dy- śli ktoś tutaj “wpadł na chwilę”, na Medicaid. Po zarejestrowaniu mogą rektorów Amber Health Social Day ogół zostaje na dłużej... No bo tutaj korzystać ze wszystkich świadczeń Care Center. – Są prowadzone lek- każdy dzień jest celebracją życia. oraz zajęć, jakie to centrum opieki ofe- cje języka angielskiego, zajęcia komJMS n Amber Health Social Day Care Center – Centrum Dziennej Opieki dla Senio-

n Chór Aria z Walllington, NJ, należący do Związku Śpiewaków Polskich w

Ameryce, po emocjach związanych z Zabawą Jesienną, która odbyła się 18 października, przygotowuje się koncertu świątecznego, tzw. Opłatka, który odbędzie się 8 grudnia w Cracovia Manor. We wrześniu Chór Aria brał udział w uroczystościach pod pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Jak co roku, dzień przed Paradą Pułaskiego na 5 Alei chór śpiewał w Wallington, NJ: najpierw podczas ceremonii pod pomnikiem Pułaskiego, a potem podczas uroczystej mszy poświęconej gen. Pułaskiemu w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chór został zaproszony 6 października do katedry św. Patryka przez główny Komitet Parady Pułaskiego i śpiewał tam w czasie mszy porannej, tuż przed paradą. W katedrze chórem dyrygowała Yaga Chudy – w zastępstwie Dawida Perkowskiego, dyrektora muzycznego i dyrygenta Arii od roku 2011. Jak co roku, chór Aria jechał w Paradzie Pułaskiego na biało-czerwonym rydwanie i śpiewał z radością i dumą “Marsz, marsz Polonia” (tak brzmiało hasło tegorocznej parady). Chór Aria #303 PSAA będzie celebrował 50-lecie działalności w roku 2014. W związku z tą rocznicą planuje uroczysty bankiet i zjazd byłych chórzystów i dyrygentów oraz przedstawicieli Polish Singers Alliance of America. PSAA to najstarsza Polska Organizacja Kulturalna w Północnej Ameryce. Chór planuje także wyjazd na Międzynarodową Konwencję Chórów PSAA, która odbędzie się w ma-

ju 2014 roku w Detroit, i będzie konkurował z chórami z USA i Kanady o Puchar Przechodni Kardynała Augusta Hlonda. Ten puchar to największe wyróżnienie dla chórów polonijnych. Ufundowany został przez kardynała Hlonda w Polsce w roku 1934. Chór Aria jest w tej chwili w posiadaniu tego pucharu, gdyż zdobył go podczas poprzedniej Międzynarodowej Konwencji PSAA w Buffalo, NY. Chór z radością powita osoby, które lubią śpiewać i zechcą do niego dołączyć. Próby odbywają sie w każdy czwartek o godz. 7 wieczorem w Polskim Domu – Cracovia Manor w Wallington, NJ 07071, 196 Main Ave. Chór Aria zaprasza na prawdziwie polski, doroczny “Opłatek” w niedzielę, 8 grudnia o godz. 3 po południu w eleganckiej sali balowej Cracovia Manor. Rezerwacja biletów (konieczna!) pod numerem telefonu: 310-717-4392 (Gosia) lub 201-507-1471 (Gienia). W programie: koncert polskich kolęd połączony z jasełkami i kolędowanie z gwiazdą. Święty Mikołaj będzie rozdawał prezenty dla dzieci. Będzie gorąca świąteczna kolacja i łamanie się opłatkiem. No i niepowtarzalny nastrój pośród członków rodzin, przyjaciół, znajomych i fanów chóru Aria. Y, JMS

FOTO: JANUSZ SKOWRON

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Seniorzy mają okazję uczestniczyć w uroczystościach związanych z różnymi rocznicami i świętami, a także w spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz artystami

W najbliższą sobot´, 9 listopada 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


Co, gdzie, kiedy

24

nowy dziennik Sobota – niedziala 9-10 listopada 2013

sztandarowych, organizazji i uczestników SOBOTA 9 LISTOPADA Greenpoint, NY – Wykład Stephena Tec- do Polskiego Domu Narodowego, gdzie klenberga: „Biblia a  nauka: konflikt czy o godz. 1 rozpocznie się akademia. Polzgoda?„(w języku angielskim z tłumacze- ski Dom Narodowy, 261 Driggs Ave. niem na język polski). Godz. 6 wiecz. First Stony Point, NY – Organizacja StudenPolish Baptist Church, 55-59 Sutton St. tów Polskich zaprasza na Jesienny Rajd. Inf. (718)  389-3969, www.polskizbor- An tho ny Way ne Re cre ation Area, nyc.com. Wstęp wolny. Zjazd 17 z Palisades Parkway. Godz. 9:45 Manhattan, NY - Jesienny wieczór lite- rano. Ognisko i  pieczenie kiełbasek. racki na East Village. Współcześni ame- RSVP: do  czwartku  7 listopada na  adrykańscy pisarze będą czytać fragmen- res rajd@pso-usa.org. Inf. www.faceboty swoich najnowszych publikacji: Debra ok.com/Polish-Student-Organization. Di Blasi, Carla Gannis, Susan Lewis, Da- Filadelfia, PA – Wykład prof. Anny Frajvid Moscovich, Justin Petropoulos, Su- lich z  Columbia University „Adam Micsan Scutti, Yuriy Tarnawsky i Sam Witt. kiewicz” – portret poety romantyczneGodz. 6:30 wiecz. SideWalk Café, 94 go. Godz. 3 ppoł. Polski Uniwersytet LuAve.A, New York, NY 10009 (między Ave. dowy,  9150 Academy Rd. A i 6 St.). Wstęp wolny. Trenton, NJ – 128. Salon Artystyczny Glen Cove, NY - Polski Dom Narodowy „Niepodleg∏a, bia∏o-czerwona” – okoliczw Glen Cove zaprasza na projekcje fil- noÊciowy program Kabaretu „Odlot” mu "Historia Roja” i spotkanie z reżyse- (Ryszard Druch, Janusz Smulski, Taderem Jerzym Zalewskim oraz wystawę usz Turkowski) z okazji Âwi´ta Niepod"Katyń 1940-Smoleńsk 2010". Godz. 6:30 leg∏oÊci Polski. Godz. 6 wiecz. Wst´p – wiecz. Bilety 15 dol. 10 Hendrick Ave. Inf. wolne datki. Galeria Ryszarda Drucha, (516) 676-9575. 920 Brunswick Ave., Trenton, NJ 08638, Newark, NJ – Projekcja prac multime- tel. (609) 532-3676. dialnych Jana Sawki. Godz. 5 ppoł. GalNIEDZIELA 10 LISTOPADA lery Aferro,  73 Market St. – PONIEDZIAŁEK 27 STYCZNIA Trenton, NJ – wycieczka kole˝eƒska na Long Island City, NY - Indywidualna wykomedi´ Moliera „Chory z urojenia” Te- stawa Agnieszki Kurant w Sculpture Cenatru 6. Pi´tro z Warszawy. W roli g∏ów- ter. Czwartek-poniedziałek godz. 11 ranej Andrzej Grabowski. Bilety do naby- no-6 wiecz. 44-10 Purves St. Inf. cia w Bilety w galerii Ryszarda Drucha www.sculpture-center.org. 920 Brunswick Ave. Inf. (609) 532-3676, WTOREK 12 LISTOPADA druchstudio@comcast.net, www.druchNew York – Rozg∏oÊnia Q2 Music uczci studio.com Linden, NJ – Koncert grupy Johnny in 100 urodziny Witolda Lutos∏awskiego Wonderland Wehiku∏ czasu – najwi´ksze 24-godzinnym maratonem analizujàcym przeboje grupy D˝em". Dochód z konce- twórczoÊç kompozytora w muzyk´ XX ru zostanie przeznaczony na wózek in- wieku. ŚRODA 13 LISTOPADA walidzki dla przyjaciela zespo∏u. Godz. 10 wiecz. Amsterdam Alley, 9 W. Price St. Greenpoint, NY - Grupa Pro-Life Św. Max Kolbe uprasza o wzięcie udziału w PuInf. (908) 925-4166. blicznej Krucjacie Różańcowej Matki BoNIEDZIELA  10 LISTOPADA żej z Fatimy. Godz. 12 w południe. Przed Manhattan, NY - Instytut Piłsudskiego ko ścio łem Św. Antoniego i Alfonsa, zaprasza na obchody Święta Niepodległości Polski. W programie: wykład i pre- 862 Manhattan Ave.Grupa będzie się mozentacja dr Tomasza Pudłockiego "Ko- dlić z transparentami o: zaniechanie aborbiety a wojna. Polki ziem południowo- cji, eutanazji, małżeństw tej samej płci; -wschodnich wobec walk 1914-1921", o powrót Ameryki do Boga. Inf. brat Jan krótki program artystyczny - grupa mło- (718) 389-7785. dych "Teraz My", wspólne śpiewanie pie- Brooklyn, NY – Otwarcie nowego skleśni legionowych - prowadzenie Izabela pu marki perfum Nomaterra. Godz. 5:30Grajner - Partyka. Poczęstunek. Godz. 5 8 wiecz. 240 Kent Ave. RSVP admin@noppoł. Instytut Józefa Piłsudskiego, 180 materra.com. Second Ave. Inf. (212) 505-9077, offiCZWARTEK  14 LISTOPADA ce@pilsudski.org. New Britain, CT – Polish Movie Nights Manhattan, NY – Katolicki Klub Dysku- Fall 2013: „Dziewczyna z szafy”. Godz. 7 syjny im. Błogosławionego Jana  Paw- wiecz. Vance Academic Center, pokój 105, ła  II  zaprasza na  spotkanie z  okazji  95. CCSU,  1615 Stanley St. Film w  języku rocznicy odzyskania niepodległości polskim z  angielskimi napisami. po  123 latach niewoli. Ks. Ryszard KoFairfield, CT – Wykład Grahama Russelper przybliży temat „Bóg na drogach nala Gao Hodgesa „Tadeusz Kosciuszko and szej niepodległości”. Jednocześnie będzie the B; ack American Revolution”. Godz. 7 okazja nabycia najnowszej książki ks. Ryszarda pt.”Bóg na drogach naszej codzien- wiecz. Poczęstunek. Sacred Heart Uniności” oraz albumu „Podniebne szlaki Ty- versity,  5151 Park Ave. Schine Auditobetu”. Spowiedź godz.  2:30 ppoł. Msza rium. PIÑTEK 15 LISTOPADA św. w intencji umiłowanej Ojczyzny Polski godz.  3 ppoł. Prelekcja i  dyskusja Greenpoint, NY – XV International Chogodz.  4 ppoł. Kościół św. Stanisława B pin & Friends Festival organizowany przez i  M 101 E.  7 St. Inf. (212)  283-4423. New York Dance & Arts Innovations Greenpoint, NY - Uroczystości z okazji Inc."Bridge" wystawa prac Jasia Ste82. rocznicy odzyskania przez Polskę nie- faƒskiego i Lauren Thorson. Koncert chópodległości. Rozpoczęcie mszą św. w ko- ru Jutrzenka Singing Society, mezzo-sościele św. St. Kostki, przemarsz pocztów pran Izabela Kobus-Salkin, Joanna Mie-

leszko, Klaudia Morelowska. GoÊcinny wyst´p Pawe∏ Ignatiowicz Duo: Pawe∏ Ignatowicz (gitara), Julian Shore (fortepian). Godz. 7 wiecz. Polish Slavic Center, 177 Kent St. (mi´dzy Manhattan Ave. & McGuinness Blvd.) Clark, NJ - Wernisaż wystawy fotografii podróżniczej Jurka Patoczki - "Miejsca Zapamiętane:. Wstęp wolny. Godz. 8-10 wiecz. Galeria Skulskiego. Inf. (732) 382-7197, /www.polishculturalfoundation.org. SOBOTA 16 LISTOPADA Manhattan, NY - W Carnegie Hall odbędzie się koncert Nowojorskiej Lirycznej Opery z udziałem Małgorzaty Staniszewskiej "Opera Gala". Godz. 8 wiecz. 881 7 Ave. Inf. Malgorzata (646) 496-5982. Newark, NJ – Sympozjum poświęcone Janowi Sawce, zorganizowane we współpracy z  Rutgers University. Gallery Aferro,  73 Market St. Inf. www.polishculture-nyc.org, www.aferro.org. SOBOTA – NIEDZIELA 16-17 LISTOPADA Harftord, CT – Doroczny Piknik rodzinny. Sb. godz. 3-6 wiecz., niedz. 7 rano-1 ppoł. W programie atrakcje dla dzieci, polskie jedzenie i wiele innych. Church’s Lower Hall, 63 Popieluszko Court (między Wyllys St. i Charter Oak Ave. Inf. Irene Syp Underwood (860) 561-2336. NIEDZIELA 17 LISTOPADA Greenpoint, NY – Koncert zespołu Kapela ze Wsi Warszawa. Godz.  9 wiecz. Polski Dom Narodowy „Warsaw”,  261 Driggs Ave. Inf. www.gramx. com. Greenpoint, NY – Koncert Kapeli ze Wsi Warszawa. Jako support wystąpi Polish-American Dance Company. Godz. 6 wiecz. Polski Dom Narodowy „Warsaw” 261 Driggs Ave. Inf. www.gramx.com. WTOREK  19 LISTOPADA Manhattan, NY - The Jan Karski Educational Foundation organizuje przyjęcie charytatywne. Polskie przysmaki, muzyka na żywo, licytacja prac Rafała Olbińskiego. Godz. 6:30 wiecz. Konsulat Generalny RP, 233 Madison Ave. Bilety 150500 dol., http://www.jan kar ski.net/en/news -and -events/buy -tic kets.html. Manhattan, NY – Uroczystość z  okazji powstania Jan Karski Educational Foundation. Godz. 6:30 wiecz. Konsulat Generalny RP. Inf. www.jankarski.net, Magdalena Mazurek-Nuovo (917) 294-2155. CZWARTEK – NIEDZIELA 21-24 LISTOPADA Manhattan, NY – Przeglàd filmowy "Different Ages, Different Voices: Polish Women in Film". Zaprezentowany zostanie m.in. "Baby Blues" Kasia Ros∏aniec. Tribeca Film Center, 375 Greenwich St.Rrejestracja www.polishfilmmakersnyc.com. PIĄTEK 22 LISTOPADA Manhattan, NY - Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zapraszają na obchody 120. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci prof. Wacława Jędrzejewicza. W programie: wspomnienia o jubilacie, projekcja filmu z jego setnych urodzin profesora, prezentacja skryptu wy-

WŁAŚNIE TRWAJĄ Hamtramck, MI – 2. Irena Sendler Art Contest – konkurs z zakresu poezji, literatury, malarstwa, rysunku i  fotografii, organizowany przez Piast Institute z okazji miesiąca polskiego dziedzictwa w Ameryce. Udział wziąć mogą dzieci i młodzież w wieku 8-21 lat. Inf. Małgosia (313) 733-4535, Violetta (313)  802-0211. Piast Institute,  11633 Joseph Campau. Brooklyn, NY – Rodacy, korzystajcie z pomocy Departamentu Zdrowia. Zapewniamy opiekę starszym i  chorym osobom w postaci profesjonalnych opiekunek domowych HHA i PCA. Osobom nie znającym procedur w celu uzyskania takiej pomocy, wyjaśnimy na czym one polegają i pomożemy w wypełnianiu aplikacji (bezpłatnie). Działamy szybko i sprawnie. Zatrudniamy opiekunki z  certyfikatem HHA lub PCA, a  osobom nie posiadającym go – podpowiemy jak go zdobyć. International Home Care Service,  LLC,  97-77 Queens Blvd. Inf. w  godz.  10 rano-4 ppoł. (718)  459-4663 po  polsku, Krystyna.

NIEDZIELE: Manhattan – Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel zaprasza na  mszę św. w  języku polskim. W  każdą niedzielę o godz. 2:30 ppoł. Parafia mieści się 448 E. 116 St. pomiędzy 1 Ave. a  FDR. Serdecznie zapraszamy. DO CZWARTKU 14 LISTOPADA Brooklyn, NY – Filmowa Retrospektywa twórczości Jana  Nemeca, czołowego przedstawiciela czechosłowackiej Nowej Fali. Przegląd otworzy film „Diamenty nocy” – pt. godz.  8 wiecz. Inf. www.bam.org. DO PIĄTKU  15 LISTOPADA Solidarni 2010 zapraszają na  projekcje filmu „Historia Roja” i spotkania z reżyserem Jerzym Zalewskim. 8 listopada, piątek, godz.  7 wiecz. Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, 177 Broadway, wystawa „Katyń-Smoleńsk”. 9 listopada, sobota, godz. 6:30 wiecz., Polkładów Wacława Jędrzejewicza "Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego", poczęstunek. Godz. 7 wiecz. godz. Konsulat Generalny RP, 233 Madison Ave. RSVP do 15 listopada (212) 505-9077, office@pilsudski.org. Greenpoint, NY - Koncert zespołów Pectus i Enej. Godz. 8 wiecz. Polski Dom Narodowy Warsaw, 261 Driggs Ave. Inf. www.bilety.com. Greenpoint, NY – Koncert charytatywny „Dla Marka”organizowany przez polonijne kluby motocyklowe. Wystàpià: Dzieci PRL-u, Chupacabra, Awangarda, Wehiku∏ Czasu, Johnny in Wonderland oraz Winter Nights. Godz. 8 wiecz. Klub Europa, 98 Meserole Ave. Bilety 15 dol. Wallington, NJ - Wieczór poezji Janusza M. Szlechty. Redaktor "Nowego Dziennika" będzie deklamował swoje wiersze z tomiku "Pieść Niedokończona". Godz. Śpiewać i grać na gitarze bę-

ski Dom Narodowy w Glen Cove, LI, 10 Hendrick Ave, wystawa „Katyń-Smoleńsk”. 10 listopada, niedziela, godz. 1:30 ppoł. Cracovia Manor, Wallington, NJ,  196 Main Ave.  10 listopada, niedziela, godz. 6 wiecz., Polski Dom Narodowy, Greenpoint, 261 Driggs Ave. 14 listopada, godz.  6 wiecz., Hunter College, Lang Recital Hall.  15 listopada, godz.  8 wiecz. Boston, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, 655 Dorchester Ave. Bilety po  15 dol. Long Island, NY- Polonia of Long Island zaprasza na  kurs SAT – 51-godzinny kurs przygotowawczy dla uczniów szkoły średniej z matematyki i  angielskiego. Zapisy do  15 listopada (516) 835-5056, jolka777@hotmail.com. Termin kursu  07 grudnia-12 kwietnia, godz.  9:30-12:30 ppoł. w  siedzibie PSFUK. Cena  380 dol. DO  NIEDZIELI  24 LISTOPADA Manhattan, NY – 4. United Solo Theatre Festival – międzynarodowy festiwal jednego aktora. Jego założycielem i dyrektorem jest polski aktor Omar Sangare. Inf. www.unitedsolo.org. DO WTORKU 26 LISTOPADA Ridgewood, NY – „Jan Lebenstein. Uknown axial figure and more”, wystawa prac francuskiego artysty. Emart Gallery 61-50 Palmetto St. DO  ŚRODY  4 GRUDNIA Brooklyn, NY – „Od idei do obrazu” – zajęcia z  malarstwa dla każdego. Prowadzi prof. Christopher Zacharow. Doświadcz, na  czym polega proces powstawania obrazu, od pomysłu poprzez szkicowanie do ukończonego dzieła. Zajęcia zarówno dla początkujących, bardziej zaawansowanych i osób przygotowujących się na  studia. Student będzie pracował w wybranej przez siebie technice: malarstwo olejne lub akrylowe na płótnie. Godz. 5: 30-8: 30 wiecz. Cena  325 dol. Centrum Polsko-Słowiańskie, 179 Java St. 2 p., pokój nr 9. Zapisy na 2 p. w pokoju nr 6. Inf. prof. Zacharow (917)  991-1879. dzie Dorota Huculak. Cracovia Manor, 196 Main Ave. SOBOTA  23 LISTOPADA Manhattan, NY – Koncert z  okazji  75lecia Polish-American Folk Dance Company. Godz.  7 wiecz. NYU SKiball Center for the Performing Arts,  566 Laguardia Place przy Washington Square. Bilety 30 dol. dorośli, 25 dol. uczniowie, 20 dol. dzieci poniżej  15 lat. Inf. www.pafdc.org. (718)  907-6199. Manhattan, NY – Koncert z  okazji  75lecia Polish-American Folk Dance Compa ny. (212)  662-0553, mpa sa nowic@gmail.com. Godz. 7 wiecz. NYU Skirball Center for Performing Arts. Inf. www.pafdc.org,. Greenpoint, NY - Andrzejki w Akademii św. Stanisława Kostki, 12 Newell St. Gra zespół Vox Polonia. Godz. 8 wiecz. Bilety 60 dol. Inf. Plebania, pani renata (718) 388-0179 wew.0, (347) 419-2808 pani Teresa.

REKLAMA I N C O M E - T A X

TRAVEL MASPETH

tel. 718.894.5170

·

W Y S Y Ł K A

$

P I E N I Ę D Z Y

·

T Ł U M A C Z E N I A

807 na bilety do Polski

BILETY LOTNICZE

JESIENNA PROMOCJA !

·

PACZKI MORSKIE

·

LOTNICZE

·

·

Z A P R O S Z E N I A

Paczki morskie expresowe Paczki lotnicze 5-6 dni

61-65 56 RD. Maspeth, NY 11378 www.dtmtravel.com

WYNAJEM SAMOCHODÓW

pon.-piąt. 10:00am - 7:00pm sob. 10:00am - 3:00pm

ODBIÓR Z DOMU KLIENTA


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED S.K.I. Beer Corp. Office Administration Office position available. Data entry, customer service, general administrative duties. Fluent English a MUST. M-F, 7am-4pm. 3 week PAID TRAINING. Send resume to hr@skibeerusa.com

PRACA HELP WANTED NY FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych brygadzistów elektryków i pomocników z doświadczeniem Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com Established Electrical Contractor seeks qualified Foreman Electricians and experienced helpers for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com TOOLMAKER Bronx Factory, experience. Immediately hiring Must speak some English. Parking available. Near 6 train. (718) 893-3300 fax resume (718) 589-5780 /

SPECJALISTA DO PRODUKCJI NARZĘDZI Bronx. Osoby z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6. (718) 893-3300 fax resume (718) 589-5780

A BUSY ELEVATOR COMPANY IS looking for a Project Leader for scheduling and coordination of inspections. Great computer skills, project coordination, high attention to details and strong communication skills are required. Ability to handle high calls volume. Please submit your resumes to milleejob@gmail.com or fax (718) 769-1529

nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

OFFICE ASSISTANT NEEDED Good communication skills, experience in microsoft office. Marketing skills a plus. Must speak English. Provide resume Phone: (718) 204-8045

PRACA HELP WANTED NJ SEAMSTRESS NEEDED for fittings and alterations on garments, including stone & bead work, silks and lace dresses for established dress shop in Manalapan, NJ. Some English required. Hours/days flexible. Non-smoker. FT/PT. Call Lola at (732) 972-5222

/

OFFICE ASSISTANT NEEDED Dobre umiejętności komunikacyjne, doświadczenie w pracy z Microsoft Office. Znajomość marketingu dodatkowym atutem. Znajomość języka angielskiego. Prosimy przesłać resume. Telefon: (718) 204-8045 BENSONHURST Full time middle age superintendent for 64 apts. building. Free 1 bedroom apt., free gas, electric, cable tv, telephone + salary. Must be handy to make small repairs, will train. Must speak some English. Please call from 6,00 to 7,30 pm (718) 439-7681 Potrzebna kobieta do prowadzenia domu i opieki nad starszà panià. Praca na górnym Manhattanie z zamieszkaniem. Wymagane doÊwiadczenie i referecje, dobry j. angielski i polski. Proszę dzwoniç 11 rano-5 ppo∏.: (646) 387-8628 Bella HELP WANTED FOR SMALL CPA firm in Astoria, New york. Must have bookkeeping knowledge, skills in bank reconciliation, payroll taxes and sales tax. Must also be bilingual in both English and Polish. Applicant must also be proficient in typing and use of a numeric keypad. Salary is commensurate with experience. Please email your resume to astoriacpaoffice@gmail.com OFFICE SUPPORT PROJECT COORDINATOR Brooklyn based contracting company seek office support/project coordinator. Desired Skills: aggressive, dynamic, energetic, detailed with good organizational skills. Ability to read and understand blueprints, and drawings, perform job costing and scheduling, projects/warehouse coordination, multi-tasking. DOB filings. Computer Skills: MS Office, CAD a must. Competitive salary commensurate with experience, benefit package. Qualified candidates please email your resume to: mail@etscontracting.com

LOCUST VALLEY, LI Experienced wait staff, full time, part time, Italian restaurant. Please call: (516) 676-6252

Poszukiwani pracownicy do ogólnych prac remontowych. Praca stała na Manhatanie. Proszę dzwonić: (917) 847-3735

25

ZATRUDNIE KIEROWCE CDL KLASA A na trasy lokalne ze znajomością tri state area. Tractor trailer z naczepami typu “flatbed “, “step deck & loweboy”. Praca 5 dni w tygodniu. Po wiecej inf. proszę dzwonić: (718) 551-5480 Robert WOMAN WANTED to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Can work from 40hours up to 60 hours per week. Starting salary $10 per hour. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088 WANTED: Stone Installers /Fabricators & Templators Immediate employ. Must speak English. Phone: (718) 204-8045 /

ZATRUDNIMY: Stone Installers /Fabricators & Templators. Praca od zaraz. Język angielski wymagany. Telefon: (718) 204-8045 FIRMA REMONTOWA POSZUKUJE FOREMAN do prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Amerykańskie prawo jazdy, samochód, czytanie planów oraz język angielski konieczne. Proszę dzwonić: (718) 499-4371 FULL-TIME PERSONAL DRIVER NEEDED Must have GPS knowledge. Business Attire is a must. Person must speak English. New Rochelle or Westchester County PLEASE CONTACT MR. SMITH (914) 636-8200 FIRMA BUDOWLANA specjalizująca się w pracach wykończeniowych zatrudni na stałe doświadczonego STOLARZA, MALARZA ORAZ POMOCNIKA. Proszę dzwonić: (646) 283-3161

MEDICAL RECEPTIONIST NEEDED in medical office in Wallington, NJ. Must speak fluent English and Polish. and have a legal residency. Please call: (973) 777-0340

SZUKAM PRACY POSITION WANTED PRZYJMĘ PRACĘ JAKO OPIEKA nad starszą osoba lub parą 2 lub 3 dni w tygodniu. Posiadam prawo jazdy oraz doświadczenie. Zostaw wiadomość (914) 260-9211

PUMP & ELECTRIC MOTOR MECHANIC Bergen County pump and electric motor repair shop seeks experienced mechanic to rebuild pumps and electric motors. Call Fred Hettinger at (800) 298-4100 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com POSZUKIWANI PRACOWNICY do instalacji siddingu i rynien. Stała praca. Jackson, NJ. wymagane doświadczenie oraz prawo jazdy. Zarobki $20/h w zależności od doświadczenia. Po więcej informacji proszę dzwonić: (732) 803-6337 www.mmgutters.com HEATING BOILER MECHANIC Heating contractor in Wallington seeks service mechanics with experience in boiler work to repair and install gas-fired boilers, hot water baseboard and steam systems. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Tim Garrison at (973) 815-0200 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW z prawem jazdy CDL klasy A na długie i średnie trasy. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-296 lub 570) 656-8278 POLISH DISTRIBUTION COMPANY is looking for a sales associate. Requirements: Must be flurent English and Polish. Please call for interview, Monday - Friday 7am-5pm (732) 855-0008 PLUMBING & HEATING MECHANIC Plumbing & heating contractor in Wallington seeks service mechanics for residential, commercial or industrial plumbing and heating repairs, installations and alterations. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Scott Belvin at (973) 815-0200 fax resume to (973) 246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com

ARCHITECTURAL DRAFTSPERSON, DESIGNER looking for part time work. Call Caroline: (914) 260-9211

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY GREENPOINT/KO∏O KOŚCIO∏A ST. KOSTKI. Do wynaj´cia od 1 grudnia 2 ma∏e, po∏àczone pokoje z oddzielnym wejÊciem z korytarza. Dla niepalàcego ma∏˝eƒstwa. Czynsz $600 + depozyt. Proszę dzwoniç od pon.-piàtku, lub zostawiç wiadomoÊç: (718) 599-6491

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY ** QUEENS CENTRAL REALTY ** Ridgewood: Mix-Use 2 rodzinny dom narożny z 3 garażami i biznesem (delikatesy) Delikatesy przynoszą $14,000 dochodu na tydzień. / Ridgewood: 2 rodzinny dom murowany z prywatnym wjazdem. Garaż na 2 samochody, blisko Fresh Pond Road. / Ridgewood: 2sypialniowe condominium blisko Fresh Pond Road. / Ridgewood: 2rodzinny dom do remontu blisko Seneca Ave, $529,000 / Glendale: 2rodzinny dom po remoncie, $649,000 Donna: (718) 417-0700

** QUEENS CENTRAL REALTY ** OPEN HOUSE:

62-48-60Pl, Ridgewood apt 1C Sobota 9 Listopad Godzina 12-2pm. Zapraszamy Donna: (718) 417-0700

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


26

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

AGENCJE AGENCIES

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ CARLSTADT, BERGEN COUNTY, NJ Właścicielka sprzeda 2 rodzinny dom. 13 pokoi, 3 pełne łazienki, 2 garaże oraz miejsce na samochody na podjeździe. Działka o wymiarach 67 x 157sqf System nawadniający trawniki, wolnostojące pomieszczenie na narzędzia. Podatki $9265 na rok. Dom gotowy do zamieszkania. W okolicy dobre szkoły, blisko NYC oraz lotniska w Newark. Cena $575 000 Telefon: (973) 506-4780 w godz 7pm do 11pm oraz cały dzień w soboty i niedziele telefon (201) 220-8143

USŁUGI SERVICES

DOM W STANIE SUROWYM, jednorodzinny lub dwurodzinny z działką, o powierzchni. 17 arow w woj. Podkarpackim do sprzedania. Cena do uzgodnienia. Dzwonić pod: (973) 773-1305

SAMOCHODY CARS

AUKCJE AUCTION Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on Nov. 13, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00 AM Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

NIERUCHOMOŚCI POLSKA Kolbuszowa, woj. podkarpackie. Dom murowany, pow. u˝ytkowa 120 m. kw., na ogrodzonej dzia∏ce o pow. 25 arów. Do wykoƒczenia malowanie i pod∏ogi. Cena z∏otych 350,000 (do uzgodnienia). Proszę dzwoniç: (718) 576-4517

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction a class of 1241 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 10068-232026 Nov. 13, 2013 at 10:30am inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

TURYSTYKA TOURISM

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

J O S E P H

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

Prace z zamieszkaniem lub bez, również na weekendy. Praca z ubezpieczeniem medycznym dla osób posiadających P certyfikat HHA lub PCA. Wymagany pobyt stały, j. angielski

212.717.0606 718.627.6111

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 telefon:

718-349-0099


Og∏oszenia

nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

URSZULA BROŻEK

MAGISTER REHABILITACJI RUCHOWEJ O SPECJALIZACJI ORTOPEDYCZNEJ I NEUROLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH I DZIECI

ALLIED PHYSICAL THERAPY PLLC ! bóle kręgosłupa 1148 HICKSVILLE RD, MASSAPEQUA, NY 11758 ! bóle stawów DARMOWA KONSULTACJA ! bóle mięśniowe TEL. (718) 614 5149 PO POLSKU ! terapia przed i pooperacyjna www.alliedphysicaltherapyli.com ! terapia powypadkowa ! terapia pourazowa ! terapia dziecięca 1-21: zaburzenia rozwoju, porażenia mózgowe kręcz szyi, terapia pourazowa, wady postawy, choroby genetyczne.

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

classified@dziennik.com PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

WRÓŻKI PSYCHICS

KONTENERY

Nov. 14/13 - S&G Gross Co. Inc., 486 8th Ave., Man., from 251608 of Mar. 1, 2013 to 252752 of Apr. 30, 2013. Nov. 21/13- Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 36763 of Apr. 2, 2012 to 48435 of Apr. 13, 2013.

Maria Waller Sales Associate

Weichert Realtors, Fort Lee 310 Main Street Fort Lee, NJ 07024 Office: (201) 592-1400 Ext:136 Fax: (201) 592-9208

Please feel free to call me at (201) 681-9879 or visit http://mariawaller.featuredwebsite.com

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PLUMBING & HEATING

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

President: Andrzej Natkaniec

Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

Z POLSKI DO USA

AARON P.B.

501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com

27


nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

28

Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303


Sport

29 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Clippers polegli w Miami

Nowojorskiej klątwy ciąg dalszy

n Broniący tytułu koszykarze

Miami Heat pokonali LA Clippers 102:97 w najciekawszym czwartkowym meczu ligi NBA.

Major League Soccer, drużyna New York Red Bulls, został wyeliminowany w półfinale Konferencji Wschodniej.

FOTO: REUTERS/STEVE MITCHELL-USA TODAY SPORTS

Dwyane Wade (nr 3) z Miami Heat rzuca na kosz ponad broniącym Jaredem Dudleyem (9) z Los Angeles Clippers

Lakers najpierw zmniejszyli straty po “trójce” Jodiego Meeksa, a następnie decydujący rzut oddał Blake. Wśród gości, którzy aż 16-krotnie trafili za trzy punkty, najcelniej rzucał Meeks - 18 punktów, a 16 dodał inny rezerwowy – Wesley Johnson.

Miami Heat - Los Angeles Clippers 102:97, Denver Nuggets - Atlanta Hawks 109:107, Houston Rockets Los Angeles Lakers 98:99

sześcioletniej kariery w MLS poprowadził Los Angeles Galaxy do dwóch mistrzowskich tytułów. Henry w ciągu czterech lat nie osiągnął na razie absolutnie niczego. Najbogatszy – obok Galaxy – klub w amerykańskiej lidze piłki nożnej pozostaje jednym z nielicznych, który nigdy w hi sto rii nie się gnął po mistrzostwo MLS. Analitycy uważają, że Red Bulls są zespołem... przeklętym przez los. Ciąży na nich słynna “klątwa Caricoli”. W 1996, inauguracyjnym roku Major League Soccer, ekipa z Nowego Jorku rozgrywała pierwszy mecz na własnym stadionie przeciwko Galaxy, przegrywając w ostatniej minucie po kuriozalnym, samobójczym trafieniu włoskiego obrońcy, byłego zawodnika Juventusu Nikoli Caricoli. Od tego czasu – zdaniem wielu lokalnych fanów – klub z “Big Apple”, obecnie sponsorowany przez koncern Red Bulla, prześladuje pech. Zła tradycja była kontynuowana w środę. “Egzorcyzmy nie działają tak szybko. Widocznie nie da się wypędzić złych demonów w ciągu jednego roku – powiedział po porażce z Houston młody trener Mike Petke, dodając: – W tym dwumeczu przegraliśmy sami ze sobą”. Rzeczywiście, Red Bulls prowadzili 2:0 w Houston i wydawało się, że łatwo poradzą sobie ze słabszym przeciwnikiem. Niebiosa sprzyjały jednak ekipie Dominica Kinneara. “Raz jeszcze ten zespół dał nam nadzieję, kusił i uwodził, a skończyło się kolejnym rozczarowaniem” – napisał “NY Post”. Henry przegrał po raz kolejny. MARCIN HARASIMOWICZ, DET

TW, (PAP)

Brodeur znów wielki n Drugi mecz z rzędu w lidze NHL wygrali hokeiści New York Rangers, którzy

w czwartek pokonali na wyjeździe Columbus Blue Jackets 4:2. Wygrali też NJ Devils, a Martin Brodeur zanotował 122. w karierze mecz bez straty gola. Dzięki wygranej w Columbus “Strażnicy” mają w dorobku 16 punktów, co daje im trzecie miejsce w Metropolitan Division i ósme w Konferencji Wschodniej. W Columbus zwycięstwo nowojorczykom zapewniły dwa gole Carla Hagelina oraz trafienia Ryana Callahana i Ryana McDonagha. Gospodarze odpowiedzieli bramkami Fiedora Tiutina i Ryana Murraya. Oczko mniej od Rangers mają hokeiści New York Islanders, którzy w czwartek przegrali na wyjeździe z Carolina Hurricanes 0:1 po golu zdobytym w siódmej minucie przez Radka Dvoraka.

WYNIKI LIGI NBA:

To oznacza, że Thierry Henry w swoim czwartym roku gry w tej lidze pozostaje bez mistrzowskiego tytułu. “Red Bulls nie tylko walczyli o awans, ale o zmianę tradycji po dwudziestu latach przegrywania najważniejszych spotkań. Znów jednak wszystko skończyło się jak zawsze” – napisał “New York Post” po meczu, w którym miejscowa drużyna, rozstawiona z numerem jeden w całej MLS przed rozpoczęciem playoffs opadła w konfrontacji z biedniejszym i mającym obiektywnie słabszy skład New York Dynamo. Byłe gwiazdy Premier League: zarabiający łącznie dziesięć milionów dolarów w tym sezonie Thierry Henry i Tim Cahill znów nie zdobędą więc mistrzowskiego tytułu. Przypomnijmy, że w środowym meczu obaj zawiedli w najważniejszym momencie. Henry próbował, ale nie wykorzystał żadnej ze stuprocentowych sytuacji – trafił głową w poprzeczkę, a jego strzał z przewrotki w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry nieznacznie minął lewy słupek bramki gości. Gospodarze dominowali, mieli przygniatającą przewagę, ale wystarczyła jedna kontra zespołu z Teksasu w dogrywce, która zakończyła ich marzenia o końcowym triumfie. “Ten sezon mógł być wyjątkowy. Mieliśmy najlepszy bilans w rozgrwkach zasadniczych, graliśmy świetny futbol. Tymczasem ten jeden mecz spowodował, że będziemy odczuwać ból i gorycz porażki” – mówił bramkarz Luis Robles. “To strasznie boli, bo byliśmy lepszym zespołem” – dodał Cahill. David Beckham w trakcie swojej

“Wyspiarze” 21 razy próbowali pokonać bramkarza gospodarzy, Justina Petersa, ale ten powstrzymał wszystkie ataki nowojorczyków i zanotował trzeci w karierze shut-out. Po tej porażce Islanders spadli na piąte miejsce w Metropolitan Division i 11. w Konferencji Wschodniej. Dopiero czwarte zwycięstwo w obecnym sezonie odnieśli hokeiści New Jersey Devils, którzy pokonali na wyjeździe Philadelphia Flyers 3:0. Gospodarze nie znaleźli sposobu na Martina Brodeura, który obronił 22 strzały rywali i zanotował 122. w karierze mecz bez straty gola. Gole dla „Diabłów”, które z dorobkiem 12 punktów zajmują szóste

miejsce w Metropolitan Division i 12. w Konferencji Wschodniej, zdobyli Adam Henrique, Cam Janssen i Jaromir Jagr. TW

WYNIKI LIGI NHL Washington Capitals - Minnesota Wild 3:2 po rzutach karnych, Carolina Hurricanes - New York Islanders 1:0, Ottawa Senators - Montreal Canadiens 4:1, Boston Bruins - Florida Panthers 4:1, Columbus Blue Jackets - New York Rangers 2:4, Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 0:3, Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 4:2, Detroit Red Wings - Dallas Stars 3:4 po dogrywce, St. Louis Blues Calgary Flames 3:2, San Jose Sharks - Vancouver Canucks 2:4, Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 2:0

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: DANNY BLANIK

Obie drużyny uchodzą za jednych z głównych kandydatów do mistrzostwa. Tym razem pierwszoplanową postacią w zespole gospodarzy był Dwyane Wade, który uzyskał 29 punktów, miał siedem asyst i cztery zbiórki. LeBron James dołożył jednak 18 punktów, czyli po raz 501. z rzędu przekroczył granicę 10 oczek. Zanotował również sześć asyst i pięć zbiórek. Liderem Clippers był Blake Griffin – 27 punktów i 14 zbiórek. “Do przerwy wszystko wyglądało dobrze i prowadziliśmy. Później jednak zgubiliśmy tempo gry, w nasze poczynania wkradł się chaos” – przyznał trener gości Doc Rivers. Ze zwycięstwa cieszyła się natomiast druga drużyna z Los Angeles. Lakers pokonali na wyjeździe Houston Rockets 99:98, a o ich sukcesie zdecydowało trafienie z prawie ośmiu metrów Steve’a Blake’a sekundę przed upłynięciem regulaminowego czasu gry. Odpowiedź Patricka Beverleya, równo z końcową syreną, była niecelna. “Rakietom” nie pomogła skuteczność Jamesa Hardena, który zdobył 35 pkt, miał 9 zbiórek i 5 asyst. Na linii rzutów wolnych zawiódł grający pierwszy raz przeciw niedawnym kolegom Dwight Howard. Trafił tylko 5 z 16 takich prób. Łącznie uzyskał 15 pkt i 14 razy zebrał piłkę pod koszem. Dwie minuty przed końcem gry gospodarze prowadzili różnicą pięciu punktów (98:93), ale później już nie powiększyli dorobku. Spudłowali cztery rzuty z gry, a Howard nie wykorzystał dwóch wolnych. “Ogólnie fatalnie wykorzystywaliśmy rzuty wolne, w czym miałem swój udział. 64 proc. skuteczności w tym elemencie to katastrofa. Musimy nad tym popracować” – ocenił Howard.

n Piłkarski Nowy Jork wciąż jest w szoku. Wielki faworyt obecnego sezonu

Miłe złego początki: piłkarze Red Bulls gratulują sobie strzelenia gola. Ostatniego w roku 2013


Sport

nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

Najgorsza drużyna Europy n Po czwartym meczu fazy gru-

powej Ligi Europejskiej mistrzowie Polski mają zero punktów i zero goli. W czwartek piłkarze Legii Warszawa przegrali z Trabzonsporem 0:2 i stracili szanse na awans do 1/16 finału. Jako najsłabszy zespół Ligi Europejskiej.

naprawdę dobrze w piłkę, nie było chaosu i przypadkowości – mówił po meczu szkoleniowiec gospodarzy Jan Urban. – Zabrakło nam skuteczności. W Europie po prostu tak się nie da wygrywać. Brakuje nam koncentracji, jakości i większej determinacji. Przecież sytuacje stwarzamy, ale gola nie jesteśmy w stanie strzelić. Nie mogę mieć zastrzeżeń do sposobu i gry mojego zespołu. Widać było determinację i wolę przełamania złej passy. Naprawdę podobało mi się jak prezentowała się moja drużyna. Szans na bramkę było wystarczająco dużo, aby wynik meczu był zupełnie inny.” Jego piłkarze po meczu zostali ostro potraktowani przez kibiców, którzy zarzucili im brak ambicji. “Nadstawiać klatę do orderów każdy umie, ale trzeba też być z zespołem na dobre i na złe” – skomentował to trener Legii. n

Legia Warszawa Trabzonspor

0 (0) 2 (0)

Bramki: Dossa Junior (71-samobójcza), Olcan Adin (79). Sędzia: Ruddy Buquet (Francja). Widzów: ok 14 tys. Żółte kartki: Dominik Furman (Legia), Florent Malouda, Didier Zokora (Trabzonspor). Legia: Wojciech Skaba; Bartosz Bereszyński, Jakub Rzeźniczak, Dossa Junior, Tomasz Brzyski; Michał Kucharczyk (73. Henrik Ojamaa), Tomasz Jodłowiec, Dominik Furman (85. Patryk Mikita), Helio Pinto, Jakub Kosecki; Władimir Dwaliszwili Trabzonspor: Onur Kirvak (54. Zeki Ayvaz); Jose Bosingwa, Mustafa Yumlu, Souleymane Bamba (51. Giray Kacar), Aykut Demir; Olcan Adin, Gustavo Colman, Didier Zokora, Adrian Mierzejewski (84. Alanzinho), Florent Malouda; Paulo Henrique

FOTO: REUTERS/KACPER PEMPEL

Piłkarze Jana Urbana częściej byli przy piłce, mieli inicjatywę, ale gole strzelali rywale. Lazio, Apollon i Trabzonspor potrzebowali dziesięciu celnych kopnięć, by w pierwszych trzech meczach zdobyć cztery bramki. W rewanżowym spotkaniu z Trabzonsporem do 55. min oddali trzy celne strzały, wszystkie obronił Onur Kivrak, bohater pierwszego spotkania, w którym legioniści próbowali pokonać go osiem razy. W 55. min kapitan rywali zszedł kontuzjowany, jakiej klasy bramkarzem jest jego zmiennik Zeki Ayvaz, nie bardzo wiadomo. Warszawianie oddali na jego bramkę tylko dwa celne strzały. Goście byli zabójczo skuteczni. W 71. min po niecelnym podaniu Dominika Furmana w środku pola i przechwycie wyprowadzili kontrę – Colman dośrodkował w pole bramkowe, piłka odbiła się od głowy Dossy Juniora i Portugalczyk strzelił gola samobójczego. Drugi celny strzał Turków też okazał się skuteczny – w 80. min kolejną kontrę wykończył Adin.

W pierwszej połowie Trabzonspor grał przeciętnie, wydawało się, że niespecjalnie przejmie się porażką, a szczytem jego marzeń jest remis, bo w pierwszych trzech meczach zdobył siedem punktów i był blisko awansu do fazy pucharowej. Wybijał piłkę poza boisko, bardziej przeszkadzał niż chciał rozgrywać. Dla gospodarzy to miał być mecz o wszystko. Byli bez punktu i gola, ale liczyli na zwycięstwo i zachowanie minimalnych szans na awans. Na boisku wyglądało jakby nie wierzyli piłkarze, a na trybunach – kibice. Najlepiej było to widać w pierwszych 20 minutach, które przypominały letni sparing. Legioniści popełniali błąd za błędem, liczba niecelnych podań na połowie rywali nie była o wiele niższa niż celnych zagrań. A spotkanie obejrzało mniej niż 15 tys. widzów. Dwa lata temu spotkania fazy grupowej LE oglądało średnio ponad 26 tys. kibiców. Najbardziej zatrważająca było niemoc Legii w ataku. Gruzin Władimir Dwaliszwili właściwie nie miał okazji do zdobycia bramki. A kiedy już któryś z legionistów trafił do siatki rywala - Kucharczyk i Dwaliszwili - był na spalonym. Legia żegna się z pucharami w żenującym stylu. Rewanże z Lazio i Apollonem zagra o honor, ale po tym, co pokazała do tej pory niewykluczone, że skończy jesień bez punktu i gola. Tym bardziej zaskakująca była reakcja trenera Legii. “Uważam, że byliśmy lepszym zespołem. Graliśmy

Pożegnanie legendy

n Śląsk pożegnał w piątek Gerarda Cieślika, legendę śląskiej piłki nożnej,

reprezentanta Polski przez lata związanego z Ruchem Chorzów. Tysiące osób uczestniczyło w uroczystościach pogrzebowych byłego piłkarza Ruchu Chorzów. “Jego życie to gotowy scenariusz na film. Był wielkim człowiekiem” – powiedział podczas mszy św. metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Przypomniał przywiązanie Cieślika do barw jednego klubu, skromność i wielkie sukcesy sportowe, w tym wygrany mecz ze Związkiem Radzieckim 2:1 na Stadionie Śląskim w obecności stu tysięcy kibiców. “Gerard Cieślik swoją obecnością na stadionie uczył kultury kibicowania. Niech stadion przy ulicy Cichej będzie zawsze miejscem takiego stylu kibicowania” – apelował abp Skworc. Cmentarz w Chorzowie Batorym nie był w stanie pomieścić jednocześnie wszystkich uczestników uroczystości. Na pogrzeb przyszli ludzie w różnym wieku, większość w klubowych szalikach. Było mnóstwo kobiet, a nawet dzieci w wózkach z niebieskimi kwiatkami. Zapłonęły przyniesione przez kibiców race. “Powiedzieć o Gerardzie Cieśliku, że był człowiekiem niezwykłym – to mało. Był niemożliwy. Tyle w sobie mieścił: śląskość, polskość, rodzinność, pracę, sport, dumę z występów w koszulce niebieskiej i biało-czerwonej” – powiedział Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Prezes PZPN Zbigniew Boniek wspominał swoje wizyty w Chorzowie. “Ile razy przyjeżdżałem na Ruch – prawie zawsze jako przeciwnik – zmieniali się piłkarze, trenerzy, zarządy, natomiast Gerard Cieślik był w tym samym miejscu. Kibice mieli satysfakcję, że człowiek–legenda jest z nimi. Był piłkarzem niebywałym, człowiekiem znakomitym. Będzie natchnieniem

dla młodych piłkarzy jak żyć i osiągnąć sukces” – zaznaczył Boniek. W imieniu piłkarzy i trenerów Ruchu pożegnał Cieślika Antoni Piechniczek. “Moje pokolenie zapamięta wielki Ruch Chorzów i Cieślika jako tych, którzy przecierali szlaki i otwierali okna na świat młodym chłopcom marzącym o sportowej karierze. Na paru kilometrach kwadratowych urodziło się, wychowało i wyszkoliło wielu piłkarzy, którzy później grali w reprezentacji, uczestniczyli w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich” – podkreślił były selekcjoner polskiej kadry i wiceprezes PZPN. Cieślik zmarł w niedzielę 3 listopada w wieku 86 lat. Do Ruchu trafił w wieku 12 lat. Zadebiutował w pierwszej drużynie w 1945 roku w A-klasie. Barw “Niebieskich” bronił też w pierwszej lidze w latach 1948-59. Rozegrał 237 spotkań i zdobył 167 goli. Nigdy nie zmienił klubu. W drużynie narodowej zagrał 45 razy i strzelił 27 bramek. Jako jedyny został włączony Klubu Wybitnego Reprezentanta choć nie osiągnął granicy 60 występów. Nominację zawdzięczał głównie dwóm gol strzelonym w 1957 roku ZSRR, a zwycięstwo Polski w pamiętnym pojedynku było wtedy nie tylko sportowym wydarzeniem. n

Puchar Polski nie dla faworytów Trzy drużyny ekstraklasy odpadły z rozgrywek Pucharu Polski po porażkach z teoretycznie słabszymi rywalami. n

W czwartek, w meczu 1/8 finału, pierwszoligowiec Sandecja Nowy Sącz wyeliminował Widzew Łódź po Dossa Junior (w środku) strzela bramkę samobójczą w obecności zawodników Trabzonsporu Florenta Maloudy (trzeci rzutach karnych. W normalnym czaz prawej), Paulo Henrique (z lewej) i Adriana Mierzejewskiego sie gry i po dogrywce był remis 2:2, w karnych Sandecja wygrała 5:4. Bramki dla gospodarzy zdobyli Adam Mójta w 40. minucie (rzut karny) i Łukasz Grzeszczyk w 73. min. Dla Widzewa strzelali Marcin Kaczmarek (52.) i Eduards Visnakovs (79.). “Należałoby znaleźć takie rozwiąDzień wcześniej sensacyjnym wyn Prezydent FIFA Joseph Blatter ironicznie odniósł się do przedstawionej w za aby po eliminacjach było wia- nikiem zakończył się mecz 1/8 finaubiegłym tygodniu przez szefa UEFA Michela Platiniego propozycji zwiększe- donie, mo, czy jesteś w mistrzostwach, łu Pucharu Polski pomiędzy Miedzią nia z 32 do 40 liczby drużyn uczestniczących w piłkarskim mundialu. czy poza nimi, a nie w fazie playoffs” Legnica a Lechem Poznań. Pierw“A dlaczego nie 48, 64 lub 128 dru- przyszłorocznym mundialu w Brazy- – oświadczył. szoligowiec wygrał z zespołem z PoW przyszłym tygodniu odbędą się znania 2:0 (0:0) i awansował do dalżyn? Nie, musimy zachować jakość lii te dwa kontynenty będą mieć prawpierwsze mecze barażowe elimina- szej fazy rozgrywek. turnieju” – oświadczył Blatter w Te- dopodobnie aż 19 przedstawicieli. “Będziemy musieli, w imię solidar- cji MŚ 2014: dwa interkontynentalheranie, gdzie przebywa z wizytą. W 75. minucie spotkania pierwSzwajcar opowiedział się natomiast ności i demokracji, zrewidować ten ne oraz cztery w Europie. 13 listo- szego gola dla zespołu z Legnicy za innym podziałem 32 miejsc w mi- podział” – dodał szef FIFA, którego pada zmierzą się Meksyk z Nową Ze- strzelił Mateusz Szczepaniak, który landią i Jordania z Urugwajem, a dwa wykorzystał dośrodkowanie Wojciestrzostwach świata, by nie fawory- cytuje portal eurosport.onet.pl. Kilka dni temu Blatter zasugerował, dni później – Islandia z Chorwacją, cha Łobodzińskiego. Wynik ustalił zować, w takim stopniu jak dotychczas, zespołów z Europy i Ameryki by w przyszłości zrezygnować z roz- Portugalia ze Szwecją, Ukraina z cztery minuty później Luis HenriquPołudniowej. Zwrócił uwagę, że w grywania baraży w eliminacjach MŚ. Francją oraz Grecja z Rumunią. n ez, który strzelił do własnej bramki.

A może mundial 128 drużyn?

FOTO: ARCHIWUM

30

W ćwierćfinale legniczanie zmierzą się z Arką Gdynia, która pokonała w środę Koronę Kielce 5:1. Gdynianie objęli prowadzenie w 13. minucie po efektownej główce Michała Rzuchowskiego. 10 minut później wyrównał Mateusz Janiec. Swoją rosnącą przewagę gospodarze udokumentowali w drugiej połowie – w 58. minucie po strzale Łukasza Jamroza padł drugi gol dla Arki, a kwadrans później – gdy trafił Mateusz Szwoch – było 3:1 dla gdynian. Dwa kolejne trafienia Arka uzyskała w ostatnich minutach – czwartą bramkę zdobył Piotr Tomasik (88. min.), a wynik na 5:1 ustalił Rzuchowski (90. min.). Wcześniej awans do ćwierćfinałów wywalczyły drużyny Zagłębia Lubin, Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk i Zawiszy Bydgoszcz. Ostatni ćwierćfinalista zostanie wyłoniony 18 grudnia, gdy o miejsce w najlepszej ósemce Pucharu Polski zagrają Górnik Zabrze i Legia Warszawa. n


Sport

31 nowy dziennik Saturday – Sunday, November 9-10, 2013

Dołączyli do faworytów n Przed czterema laty, kiedy rozpoczynał się olimpijski sezon w spor-

Na igrzyskach w Vancouver indywi- znała Luiza Złotkowska w rozmowie dualne starty wypadały fatalnie z Eurosport. Onet. pl. Złotkowska, nazywana przez ko(miejsca od 14. do 38.). Ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpij- leżanki “Japoneczką”, jest bardzo zaskiego Piotr Nurowski zganił nawet dowolona z okresu przygotowań do – polskich panczenistów na konfe- olimpijskiego sezonu. W poprzednich rencji prasowej zorganizowanej w po- latach przytrafiały się jej poważne łowie imprezy. Później musiał jed- urazy, które na dłuższy eliminowanak przepraszać, bo Polki sensacyj- ły z treningu. W ubiegłym sezonie Złotkowska nie wywalczyły brązowy medal w wyścigu drużynowym. Po czterech zajęła 16. miejsce na 1500 metrów, latach od tego wspaniałego sukcesu który jest jej koronnym dystansem. do olimpijskiego sezonu przystąpią Do podium straciła ponad dwie sekundy. To dużo. W okresie przygow znacznie lepszych nastrojach. W ciągu tych czterech lat Polki wy- towań zrobiła jednak wszystko, by walczyły srebrny i brązowy medal jak najbardziej zmniejszyć dystans mistrzostw świata, a także trzecie dzielący jej do światowej czołówki. miejsce w Pucharze Świata. Do te- “Każdego dnia starałam się urwać chogo zanotowały też kilka bardzo do- ciaż jedną setną. Mam nadzieję, że to zaprocentuje” – mówiła. brych występów indywidualnych. Zysku szukała także w sprzęcie, “Przed czterema laty byłyśmy w zupełnie innej sytuacji. Wtedy sam wy- choć trzeba przyznać, że od kilku lat jazd na igrzyska był dla nas wielkim trudno jest czymś zaskoczyć w panosiągnięciem, a medal był wielką nie- czenach. Nie ma co ukrywać, że wśród pań spodzianką dla wszystkich. Do Soczi jedziemy już jednak jako jedne w występach indywidualnych w tym z faworytek do zajęcia wysokiego sezonie najbardziej będziemy liczyć miejsca. Same co roku utwierdzamy na Katarzynę Bachledę-Curuś. Blisię w tym, że to co robimy przyno- sko 34-letnia zawodniczka jest najsi efekty. Nie ma co ukrywać te bardziej doświadczoną w naszej kawszystkie sukcesy dodały nam pew- drze i najbardziej utytułowaną. Na ubiegłorocznych mistrzostwach ności siebie, a sukces w Vancouver bardzo nas uskrzydlił. Dodał nam świata była szósta na 3000 metrów wiary we własne możliwości” – przy- i dziewiąta na 1500 metrów. I wła-

FOTO: REUTERS

tach zimowych, o polskich specjalistach od łyżwiarstwa szybkiego nie było zbyt głośno. Jednak polskie zawodniczki w kolejnych imprezach udowadniają, że na stałe zagościły już w światowej czołówce.

Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak

śnie na tych wyścigach będzie się koncentrowała w tym sezonie. Warto też dodać, że na wspomnianych dystansach w drugiej połowie ubiegłego sezonu nie wypadała poza “10” w Pucharze Świata, a na 1500 metrów była nawet czwarta w Erfurcie. “W Soczi chciałabym zachować chłodną głowę i pojechać dwa wyścigi na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim dobre technicznie. Jeżeli takie jadę, to zazwyczaj uzyskuję dobry czas, a dobry czas to dobre miejsce” – powiedziała Bachleda-Curuś. Na razie jednak celem dla niej, podobnie, jak dla całej reszt polskich zawodników, jest jak najszybsze uzyskanie olimpijskiej kwalifikacji. Najlepiej na torach w Calgary i Salt Lake City, które są bardzo szybkie, a na których zaplanowane zostały dwie pierwsze imprezy Pucharu Świata.

Jeżeli chodzi o panów, to w ubiegłym sezonie po raz pierwszy w końcu sięgnęli po medal mistrzostw świata w wyścigu drużynowym, zajmując w Soczi trzecie miejsce. Od lat było wiadomo, że Biało-Czerwoni największe mają właśnie w tej konkurencji, ale zawsze czegoś im brakowało. Oby wynik ten powtórzyli na lutowych igrzyskach. Polacy dysponują teraz chyba najsilniejszą kadrą w historii. Przecież znajduje się w niej Zbigniew Bródka, o którym niedawno nikt jeszcze nie słyszał, a ten stał się polską gwiazdą sportów zimowych. W ubiegłym sezonie wywalczył Puchar Świata na dystansie 1500 metrów, jako pierwszy Polak w historii. Na mistrzostwach świata na tym dystansie zajął szóste miejsce. To pozwala myśleć o walce o medal w Soczi. Tym bardziej, że na 1500 metrów Bródka czterokrotnie stawał na podium

Janikowski w Nowym Jorku

Bunt najlepszych żużlowców

Nie lada gratka czeka nowojorskich fanów futbolu amerykańskiego i Sebastiana Janikowskiego. Będą oni mogli zobaczyć urodzonego w Wałbrzychu zawodnika na żywo, i to dwukrotnie.

n

“Polish Cannon” gra w lidze NFL od 2000 roku. Do Oakland trafił w wyniku draftu, gdzie został wybrany z nr 17. Od tamtej pory zdołał rozegrać 212 meczów w barwach Srebrno-Czarnych. Raz zagrał w Super Bowl (2003, porażka z Tampa Bay Buccaneers 21:48) i ma na koncie jeden mecz w Pro Bowl (2012). Jest klubowym rekordzistą pod względem zdobytych punktów i posiadaczem rekordu NFL na najdłuższy field goal (63 jardy, 2011 vs Denver Broncos), który dzieli z trzema innymi zawodnikami. W tym roku jednak “Seabass”, który przez dwa ostatnie sezony był 5. najlepszym kopaczem pod względem celności uderzeń, znacznie obniżył loty. Na 13 prób tylko 9 z nich było celnych, co daje mu obecnie 30. miejsce w klasyfikacji wszystkich kopaczy w lidze. Być może jest to spowodowane faktem, że Janikowski ma nowego holdera – Marquette King zastąpił na tej pozycji serdecznego przyjaciela Polaka Shane’a Lechlera, który przed tym sezonem zawiesił buty na kołku. Początek spotkania Giants – Raiders w

n Tomasz Gollob, Emil Sajfutdinow, Andreas Jonsson i Nicki

Pedersen domagają się od swobody w podejmowaniu decyzji w sprawie rywalizacji zarówno w Indywidualnych Mistrzostwach Europy, jak i Indywidualnych Mistrzostwach Świata.

FOTO: OAKLAND RAIDERS

W najbliższą niedzielę jego klub Oakland Raiders zmierzy się na MetLife Stadium z New York Giants, a 8 grudnia na tym samym obiekcie zagra z New York Jets. Ostatni raz klub z Kalifornii gościł w nowojorskiej metropolii w 2009 r. Janikowski nie wspomina tamtego pobytu dobrze, bo Giants rozgromili Raiders 44:7. Niewykluczone jest, że wynik ten może się powtórzyć, bo tydzień temu podopieczni Dennisa Allena, którzy w tym sezonie legitymują się bilansem 3-5, ulegli u siebie Philadelphia Eagles 49:20. Giants po fatalnym początku – seria 6 porażek z rzędu – wygrali dwa ostatnie spotkania. Na dodatek na przygotowanie się do tego meczu mieli aż dwa tygodnie, bo w ubiegłą niedzielę pauzowali. Przypomnijmy, że Sebastian Janikowski to najlepiej opłacany kopacz w NFL. W ubiegłym sezonie zarobił 4,3 miliona dol., a w tym na jego konto wpłynie pół miliona mniej. 2 sierpnia 35-letni posiadacz 8 rekordów NFL przedłużył kontrakt, na mocy którego za kolejne 4 lata gry otrzyma prawie 19 milionów dolarów.

zawodów PŚ. Od lat naszą wielką nadzieją pozostaje Konrad Niedźwiedzki. Ale dopiero ubiegły sezon był dla niego najlepszy w karierze. Wielokrotnie plasował się na wysokich pozycjach w Pucharze Świata na 1500 metrów, na mistrzostwach świata na tym dystansie był ósmy. Niedźwiedzki zastrzega jednak , że w pierwszych startach Pucharu Świata, które odbywać się będą na szybkim lodzie, może mieć trochę problemów. Nie wolno też zapominać o Arturze Wasiu, który miał znakomity początek ubiegłego sezonu, zajmując drugie miejsce w Pucharze Świata na 500 metrów. To zawodnik, o którym eksperci mówią, że ma potencjał, by jeździć na tym dystansie w granicach rekordu świata. Początek zmagań w Pucharze Świata już w ten weekend w Calgary. n

Sebastian Janikowski w akcji

niedzielę o 1:00 ppoł. na MetLife Stadium w East Rutherford. Najlepszy dojazd jest dostępny za pomocą NJ Transit, która oferuje połączenia pomiędzy stacją w Secaucus i Meadowlands, gdzie znajduje się stadion. Pojedyncze bilety na ten mecz są jeszcze dostępne przez internet i kosztują od 130 dol. w górę. TOMASZ MOCZERNIUK

“My, jako zawodnicy, którzy otrzymali już zaproszenie do wzięcia udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Europy w 2014 roku, oświadczamy, że będziemy nalegać na otrzymanie zezwolenia na wzięcie udziału w tych mistrzostwach, mimo iż jesteśmy uczestnikami cyklu FIM Speedway Grand Prix. Zakaz startów w mistrzostwach Europy traktujemy jako bardzo złą decyzję, która nie pomaga popularności naszego sportu i marnuje okazję do promowania, głównie dzięki transmisjom telewizyjnym w 71 krajach. Uważamy, że ta decyzja jest ograniczeniem naszej wolności” – głosi oficjalne oświadczenie zawodników przesłane do władz Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM). “Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jednym z podstawowych praw jest swoboda podpisywania umów. Nie zaakceptujemy takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w sztuczny i niesprawiedliwy sposób ograniczani! Jako doświadczeni żużlowcy, którzy włożyli sporo pracy aby zbudować wizerunek światowego żużla, oczekujemy więcej szacunku i wzajemnego poszanowania praw ze strony osób zarządzających żużlem na Świecie i w Europie” – podkreślono w piśmie podpisanym przez wymienionych wyżej czterech stałych uczestników Grand Prix. n


nowy dziennik Sobota – niedziela 9-10 listopada 2013

32

HEART HEALTH CENTER

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 157 GREENPOINT AVE., BROOKLYN, NY 112222 tel.

ść CENTRUM ZDROWIA SERCA o w No

718-349-1200

Oferujemy pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie medycyny układu sercowo-naczyniowego.

MÓWIMY PO POLSKU

KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Lekarz ogólny • opieka medyczna i prewencyjna Dermatologia • schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne Porady i leczenie z nałogów nikotynowego i alkoholowego Leczenie reumatycznych bóli stawów Blokada nerwobólów Fizykoterapia DIAGNOSTYKA Badania wydolności płuc (PFT) Badania ultrasonograficzne (USG), doppler (EKG) Badania przewodnictwa nerwowego (NCV) Badania zmysłu równowagi (VNG) PROFILAKTYKA Kroplówki wzmacniające układ odpornościowy Inhalacje Zastrzyki domięśniowe i dożylne AKCEPTUJEMY MEDICARE I INNE, GŁÓWNE RODZAJE UBEZPIECZEŃ DOGODNE GODZINY OTWARCIA, OSRODEK OTWARTY DO PÓŹNA ZAPEWNIAMY TRANSPORT DLA PACJETOW Z MEDICAID PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, November 8, 2013

NASI LEKARZE SPECJALIZUJĄ SIĘ W: Leczeniu chorób układu krążenia i kardiologii interwencyjnej Kardiologi ogólnej, naczyniowej oraz udzielaniu na tym polu konsultacji w przypadku występowania schorzeń Ocenie stopnia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz ich zapobieganiu Ocenie i prowadzeniu leczenia chorób tętnic obwodowych Ocenie stopnia wysokości poziom cholesterolu i leczenie Przedoperacyjnej ocenie ryzyka wystąpienia powikłań układu sercowo-naczyniowego Leczeniu niewydolności serca Badaniu występowania tętniaka aorty brzusznej wśród pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Wykonywaniu testów wysiłkowy serca poprzez ćwiczenia fizyczne i farmakologicznie Angiografii CT oraz ocenenie zaawansowania choroby wieńcowej NASI LEKARZE WSPÓŁPRACUJĄ Z : NY METHODIST HOSPITAL oraz SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/11/09  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you