Page 1

STRONA 24

SPORT

STRONA 9

PRAWO I MY

W ŚRODĘ W NDTV

Tadeusz Dąbrowski poeta, eseista, krytyk literacki

Egzorcyzmy nad Licytacje komornicze duchami sprzed 40 lat w Polsce

POLACY DYSKRYMINOWANI W HOLANDII | REPRYMENDA DLA POLICJI Z RIDGEWOOD www.dziennik.com

ŚRODA 16 PAŹDZIERNIKA – WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2013

Pochmurnie

$0.75

19°C (68°F)

TERAZ CODZIENNIE

Totalna inwigilacja NSA

n Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) gromadzi

miliony adresów z prywatnych kont internetowych na całym świecie. Wiele z tych kont należy do Amerykanów.

STRONA 6

NSA o wiele bogatszym źródłem danych niż rejestry rozmów telefonicznych. Tym bardziej że często zawierają nie tylko adresy emailowe, ale również numery telefonów, adresy zamieszkania, nazwy firm i dane o członkach rodzin. W ciągu jednego dnia w ub. roku specjalna komórka NSA (Special Source Operations) zebrała adresy z 444 743 skrzynek emailowych na Yahoo, 105 068 z Hotmaila, 82 857 z Facebooka, 33 697 z Gmaila i 22 881 z innych skrzynek, wynika z wewnętrznych materiałów NSA. Pomnożone przez 360 dni liczby te dają 250 milionów kontaktów rocznie. Ponadto każdego dnia NSA zbiera kontakty z około 500 000 kont IM oraz z listy emaili ze skrzynek emailo wych prze cho wy wa nych w "chmurze".

FOTO: ARCHIWUM

To nowe rewelacje z dokumentów ujawnionych przez byłego pracownika NSA Edwarda Snowdena, które potwierdzają również przedstawiciele służb wywiadowczych. NSA posługuje się specjalnym programem, który infiltruje książki adresowe w skrzynkach emailowych, te przechowywane na tzw. chmurze oraz "buddy lists" w messengerach (IMs). Program transmituje kontakty ze skrzynki użytkownika, kiedy ten się loguje, pisze wiadomość albo synchronizuje komputer czy urządzenie przenośne z informacjami na serwerze. Potem agencja analizuje zebrane kontakty w taki sposób, który pozwala jej wytropić ukryte powiązania i nakreślić mapę zależności między użytkownikami internetu. Informacje z książek adresowych umieszczanych w internecie są dla

» STR. 2

Reprymenda dla policji Odkrywca Ameryki z Ridgewood Polakiem?

ŚWIAT

35. rocznica wyboru papieża Polaka

n Kapitan Christopher Manson, dowódca posterunku policji z Ridgewo-

n Krzysztof Kolumb nie był synem włoskiego tkacza, lecz Władysława

od, poddany został ostrej krytyce podczas spotkania, w którym udział III z dynastii Jagiellonów, który nie zginął w bitwie pod Warną w 1444 wziął także Raymond Kelly, komisarz policji nowojorskiej. roku, ale schronił się na Maderze, gdzie – już jako Henryk Niemiec – ożeZłą ocenę komendantowi 104. poste- nież kradzieże platynowych katali- nił się z portugalską szlachcianką.

16 października 1978 r. na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

42313 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 939

NOWY DZIENNIK $0.75

runku policji wystawili mieszkańcy dzielnic Glendale, Maspeth, Middle Village oraz Ridgewood – czyli dystryktu, w którym bezpieczeństwa strzegą podopieczni kapitana Masona. Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami policji oraz Rady Dzielnicy mieszkańcy skarżyli się na obniżanie się jakości ich życia spowodowane coraz większą liczbą przestępstw, jak włamania, napady, gwałty – do których dochodzi zwłaszcza w Forest Park znajdującym się na granicy Glendale i Woodhaven. Wśród bolączek wymieniali także zbyt szybko jeżdżące samochody w okolicach szkół oraz kradzieże telefonów komórkowych i podręcznego sprzętu elektronicznego. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się rów-

zatorów znajdujących się w samochodowych układach wydechowych. Według uczestników spotkania złodzieje są już tak odważni, że nawet wchodzą na prywatne posesje i wycinają kosztowne elementy z zaparkowanych tam pojazdów. Z kolei – jak stwierdziły ofiary kradzieży telefonów komórkowych – tego typu przestępstwa to domena młodocianych złodziei podjeżdżających na rowerach i wyrywających aparaty telefoniczne z rąk właścicieli. Zarówno komisarz NYPD Raymond Kelly, jak i komendant policji z Ridgewood, kapitan Christopher Manson zapewniali mieszkańców, że policja robi wszystko, by czuli się jak najbezpieczniej w swoich dzielnicach.

» STR. 2

Taką teorię przestawił Manuel Rosa podczas wykładu "Tajemnica pochodzenia Krzysztofa Kolumba", który odbył się w poniedziałek, 14 października (Columbus Day), w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie. Historyk Manuel Rosa z Duke University w USA twierdzi, że przez lata uczyliśmy się zafałszowanej historii. Swoje badania nad tożsamością odkrywcy Ameryki rozpoczął przez przypadek. "W 1991 r. pracowałem jak tłumacz w wydawnictwie, gdzie przekładałem książki o Kolumbie z języka portugalskiego na angielski. Zainteresowało mnie to, że Kolumb miał wziąć ślub w Portugalii. Sam jestem Portugalczykiem, a nigdy o tym nie słyszałem. » STR. 3


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Środa 16 października 2013

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

Pat budżetowy: liczą się już godziny Już tylko kilkadziesiąt godzin pozostało do osiągnięcia limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Obie izby parlamentu przedstawiały konkurencyjne propozycje rozwiązania problemu. n

FOTO: ARCHIWUM

Światełko w tunelu pojawiło się, gdy senatorowie z obu partii osiągnęli porozumienie, które przewidywało podniesienie limitu zadłużenia państwa i odblokowania administracji federalnej. Jednak republikanie z Izby Renych podmiotów, takich jak terrory- prezentantów przedstawili własny ści, przemytnicy ludzi i narkotyków. plan. Członkowie Izby Reprezentanczych na masowe zbieranie informa- Nie interesują nas zwykli Ameryka- tów z Partii Republikańskiej chcieli cji kontaktowych. Takie działanie by- nie" – zapewnia Shawn Turner, przeznaczyć środki na działanie instyłoby nielegalne, jeżeli miałoby być pro- rzecznik biura dyrektora National In- tucji federalnych do połowy stycznia wadzone z placówki na terenie Sta- telligence. Dodaje, że agencja zobo- przyszłego roku i podnieść limit zanów Zjednoczonych. Zbierając dane wiązana jest "ograniczać zbieranie, dłużenia państwa do lutego. Ich proz internetowych książek adresowych wykorzystywanie i upowszechnia- pozycja przewidywała odłożenie o dwa na całym świecie NSA omija w ten nie" informacji, które identyfikują lata reformy Obamacare. Republikasposób restrykcje zapisane w Foreign obywateli amerykańskich lub osoby nie chcieli też, aby najwyżsi urzędniposiadające stały pobyt w USA. Intelligence Surveillance Act. cy państwowi byli objęci opieką meJednak, gdyby agencja NSA mia- dyczną na zasadach wprowadzonych "Gdy informacja przechodzi przez zagraniczny aparat zbierający dane, ła na to pozwolenie, wówczas na pod- przez prezydenta Baracka Obamę. zakładamy, że nie dotyczy ona oby- stawie zgromadzonych danych dotyBiały Dom oświadczył, że propowateli amerykańskich" – powie- czących życia osobistego, zawodowe- zycje te są próbą zadowolenia madział przedstawiciel NSA, który nie go i religijnego, mogłaby rozrysować łej grupki konserwatystów w Partii chciał wyjawić swej tożsamości. W szczegółowy profil poszczególnych Republikańskiej. Prezydent Barack rzeczywistości jednak dane obywa- osób. Obraz ten mógłby jednak za- Obama lepiej ocenia propozycje teli amerykańskich dostają się do ba- wierać również pewne przekłamania, zy danych NSA, bo pracują oni za wynikające z błędnego rozpoznania granicą albo mają znajomych i ro- powiązań między danym użytkownikiem internetu a innymi osobami, któdzinę w innych krajach. "Nasza agencja skupia się na gro- rych kontakty pojawiły się w jego madzeniu wiedzy na temat zagranicz- skrzynkach adresowych. AS, (R)

TOTALNA INWIGILACJA NSA

REPRYMENDA… DOK. ZE STR. 1

» Dowódca 104. po-

sterunku policji przytaczał również dane statystyczne świadczące o spadku najcięższych przestępstw od początku tego roku o 5,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Mason zachęcał również mieszkańców do większej ostrożności i przezorności na ulicach, co w przyszłości ma ich uchronić przed potencjalną możliwością zostania ofiarą kradzieży np. telefonu komórkowego. "Jeżeli już musicie zadzwonić, to wejdźcie do jakiegoś sklepu i tam wykonajcie to połączenie" – sugerował komendant policji z Ridgewood. – Telefon komórkowy używany na ulicy jest dla złodziei jak spacerujące drogą 800 dolarów” – wyjaśniał, używając metafory, Manson. Z kolei komisarz Raymond Kelly poinformował zebranych na spotkaniu o efektach pracy całej nowojorskiej policji, w tym prewencji na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi, i zaznaczył, że dzięki ich czujności oraz federalnych organów ścigania od chwili ataków na WTC z 11 września 2001 roku udaremniono 16 różnych prób ataków terrorystycznych. WUEM, (R)

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

Ostrzeżenie dla kobiet w ciąży

DET, (R), (IAR)

Na zakupy do Macy's po indyku

Po raz pierwszy w historii większość domów towarowych Macy's będzie czynna wieczorem w Święto Dziękczynienia. n Chemikalia obecne w jedzeniu mo- w większości plastikowych butelek, okularów słonecznych czy nawet w Macy's na całym świecie słynie z pa- rym zależy, aby "czarnopiątkowe" zagą dwukrotnie zwiększyć ryzyko po- okładkach płyt CD. rady, którą organizuje w Thanksgi- kupy rozpocząć wcześniej. ronienia. Obecność toksycznych związków ving Day. W tym dniu jego sklepy Innym powodem tej decyzji mo-

Naukowcy ostrzegają ciężarne kobiety przed niebezpieczeństwami, które czyhają na nie w ich własnym domu. Według badaczy panie będące w ciąży powinny unikać jedzenia w puszkach, nie podgrzewać posiłków w plastikowych pojemnikach, muszą też uważać na pokryte toksycznym tuszem wydruki z kas i bankomatów. Naukowcy ze Stanford University w Kalifornii udowodnili, że kobiety, w których krwi wykryto związek chemiczny o nazwie bisfenol A (BPA), były w 80 procentach bardziej narażone na poronienie. Naukowcy nie chcą na razie szerzyć paniki, jednak uczciwie przestrzegają zwłaszcza te kobiety, które w przeszłości doświadczyły niewyjaśnionych poronień, aby unikały produktów zawierających szkodliwe związki chemiczne. Nie jest to, niestety, takie proste. Syntetyk BPA jest obecny w zatrważającej liczbie przedmiotów codziennego użytku. Można go znaleźć

chemicznych jest groźna nie tylko dla ciężarnych. Badanie przeprowadzone przez US Government’s National Institute of Child Health and Human Development na 501 parach starających się o dziecko wykazało, że mężczyźni, w których organizmach wykryto wysoki poziom BPA i ftalanów (toksyn obecnych w plastiku), mieli o 20 procent mniejsze szanse na zostanie ojcami. Także WHO opublikowało raport, w którym wykazano, że zarówno bisfenol, jak i ftalany mogą powodować raka piersi, białaczkę, astmę i prowadzić do uszkodzenia płodu. Najwięcej BPA zawierają: plastikowe butelki na wodę, puszki, rachunki z kas sklepowych, pokrywki na słoiki, zabawki, okulary słoneczne. Ftalany znajdziemy w: lakierach do paznokci, pudrach, podkładach, dezodorantach, szamponach, balsamach do ciała, kremach do rąk i w większości przedmiotów wykonanych z plastiku. ZD, (R)

n

tradycyjnie od 155 lat były zawsze zamknięte i otwierały swe podwoje dopiero w piątek rano. Zmieni się to w tym roku – 800 sklepów Macy's, w tym wszystkie w pięciu dzielnicach miasta Nowy Jork, otworzy drzwi o 8 wieczorem w świąteczny czwartek. Przedstawiciele tego domu towarowego twierdzą, że w ten sposób chcą wyjść naprzeciw klientom, któ-

że być też coraz większa presja ze strony rywali Macy's – jak Banana Republic, Sears, Kmart, Walmart czy GAP – którzy już od kilku lat są otwarci wieczorem w Święto Dziękczynienia. Po tym jak sklepy Macy's zaczną pracę o 8 wieczorem w świąteczny czwartek, czynne będą non stop przez 26 godzin – do 10 wieczorem w piątek. AS, (R)

FOTO: ARCHIWUM

» To, ile danego dnia uda się amerykańskim służbom wywiadowczym zebrać adresów emailowych z kont na całym świecie, zależy od warunków tajnych ustaleń z zagranicznymi firmami telekomunikacyjnymi i zaprzyjaźnionymi służbami wywiadowczymi, które kontrolują infrastrukturę kierującą ruchem na łączach internetowych. Mimo że kontakty emailowe zbierane są poza granicami USA, dwóch wysoko postawionych pracowników amerykańskiej agencji wywiadowczej potwierdziło, że podczas tych operacji do bazy danych NSA trafia wiele emaili ze skrzynek obywateli amerykańskich. Nie kryli, że chodzi tu o miliony lub dziesiątki milionów kontaktów. NSA nie ma pozwolenia Kongresu ani specjalnego sądu ds. wywiadow-

DOK. ZE STR. 1

dyskutowane w Senacie. Mimo powagi sytuacji politycy zachowują optymizm. Przywódca demokratycznej większości w Senacie Harry Reid wyraził przekonanie, że w tym tygodniu uda się osiągnąć porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia państwa. Dodał, że trwają produktywne negocjacje z przywódcami republikanów. Brak kompromisu w Kongresie może oznaczać, że amerykańskie państwo będzie mieć problem ze spłatą zadłużenia albo wypłatami wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Na doniesienia z Kongresu niecierpliwie czekają zarówno zwykli Amerykanie, jak i inwestorzy na Wall Street. Polityczny pat w Waszyngtonie może bowiem doprowadzić do niewypłacalności USA i zawirowań na światowych rynkach finansowych.


nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

3

Proces groźnego terrorysty w Nowym Jorku

ODKRYWCA AMERYKI POLAKIEM? »

We wtorek przed sądem federalnym w Nowym Jorku miał stanąć Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai – podejrzany o terroryzm członek Al-Kaidy, który na początku października został schwytany w Libii.

Historyk Manuel Rosa podczas spotkania w Fundacji Kościuszkowskiej

jące informacje na temat tego, że rycerz Henryk Niemiec (przydomek ten nadawano wszystkim osobom przybyłym zza Renu) był w rzeczywistości polskim królem Władysławem, któremu nadano ziemie na Maderze. "Moje badania stają się coraz bardziej znane i zaczynają wypełniać lukę w książkach historycznych. Niektórzy autorzy już podważają praw-

dziwość dotychczasowych informacji. Książki w końcu będą musiały być przepisane" – podsumował Rosa. Swoją teorię Manuel Rosa spisał w wydanej także po polsku książce "Kolumb. Historia nieznana". AT, NS W INTERNECIE: Relację ze spotkania i wywiad z naukowcem można obejrzeć na stronie www.dziennik.com.

Podejrzany najpierw przesłuchiwany był na pokładzie statku wojskowego San Antonio, zacumowanego na Morzu Śródziemnym. Jednak 49letni Ruqai przestał jeść i pić, a jego chroniczne problemy zdrowotne się pogorszyły (jak podał syn Ruqaia – 20-letni Abdullah – jego ojciec cierpi na żółtaczkę). Wówczas lekarze wojskowi podjęli decyzję o przetransportowaniu Ruqaiego do szpitala na lądzie – w Nowym Jorku. Ruqai został formalnie aresztowany i oddany w ręce amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości po tym, jak opuścił statek San Antonio, a przed tym, jak pojawił się na terytorium Stanów Zjednoczonych w sobotę wieczorem. Po przybyciu do USA został zabrany do szpitala, gdzie jego stan zdrowia się poprawił. W 2000 r. Ruqai został postawiony w stan oskarżenia przez sąd na Manhattanie, bo podejrzewany był o konspirowanie z Osamą bin Ladenem w ramach spisków dotyczących ataków na siły amerykańskie w Saudi Arabii, Jemenie i Somalii, jak również w atakach na dwie ambasady amerykańskie we wschodniej Afryce w 1998 r., podczas których zginęło 224 osób. Ruqai, znany też jako Abu Anas al-Libi, od lat poszukiwany był przez służby wywiadowcze, które podejrzewały, że posiada informacje o Al-Ka-

FOTO: REUTERS

n

FOTO: LESZEK SADOWSKI/NOWY DZIENNIK

Ale jeszcze dziwniejsze było to, z kim się ożenił – z bogatą szlachcianką z bardzo dobrego rodu. Kiedy przeczytałem, że był włoskim wieśniakiem, wiedziałem, że coś jest źle zapisane w historii. O wieśniaku, który poślubił księżniczkę, można pisać w scenariuszach do filmów Walta Disneya, ale nie w książkach historycznych. To było po prostu niemożliwe! Był to dla mnie punkt wyjścia do dalszego dochodzenia" – powiedział naukowiec "Nowemu Dziennikowi". Rosa poświęcił badaniom tożsamości Kolumba ponad 20 lat pracy. Według jego ustaleń słynny żeglarz był synem polskiego króla i Portugalki, wnukiem Władysława Jagiełły i naprawdę nazywał się Christopher Colón. Był ponadto szpiegiem, który na korzyść Portugalii oszukiwał Hiszpanów i papieża. Rosa nie koncentruje się na przesłankach, ale przede wszystkim na dokumentach, których sporą część pokazał zgromadzonym w Fundacji słuchaczom. Źródeł błędów historycznych dopatruje się w sfałszowanym testamencie Kolumba. Czynu tego miał się dopuścić Włoch Baltazar Columbus, chcąc się wzbogacić na spuściźnie po wielkim odkrywcy. Christopher Colón (Kolumb) sam nie przyznawał się do swojego pochodzenia, chcąc chronić tożsamość ojca Władysława III. Prawdziwe informacje o pochodzeniu Kolumba były zatajone przez królewski dwór Portugalii i zakon templariuszy. Włoskie pochodzenie wykluczają także badania Rosy nad herbem Kolumba. Ponadto w Portugalii zachowały się kroniki z XVI w., podaDOK. ZE STR. 1

idzie dotyczące jeszcze jej początków po dziś. W końcu ujęty został 5 października i od tego momentu wykazuje współpracę w przesłuchaniu. Po stawieniu się w okręgowym sądzie federalnym w Nowym Jorku zostanie mu przyznany prawnik, za pośrednictwem którego rząd amerykański będzie musiał się porozumiewać z podejrzanym w dalszej części przesłuchań i śledztwa. Pojmanie Ruqaia, przesłuchiwania wojskowe, a potem nagła decyzja o sprowadzeniu go przed sąd cywilny w Nowym Jorku odświeżyły debatę na temat tego, czy lepiej, aby sprawy o terroryzm rozpatrywane były jako wojskowe czy cywilne. Administracja Obamy mocno jest krytykowana za hybrydowe podejście, w ramach którego zaleca najpierw przesłuchanie w areszcie wojskowym, a potem postępowanie w tradycyjnym systemie sądownictwa. AS, (R)


4

Polska

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Awantura o ubój rytualny

Muzułmanie kpią z prawa?

Prezydent zbojkotował referendum n Bronisław Komorowski nie angażował się w kampanię przeciw referendum

w Warszawie – mówi prezydencki doradca Tomasz Nałęcz. Przyznaje jednak, że prezydent je zbojkotował.

FOTO: ARCHIWUM

Protest przeciwko ubojowi rytualnemu przed Sejmem w lipcu br.

n Muzułmanie rozpoczęli we wtorek obchody święta Kurban Baj- nych w okresie oczekiwania na

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego" – podkreślił minister Boni. Oczekiwanie na orzeczenie Trybunału nie wstrzymuje jednak obowiązującego prawa. prawa Zgodnie z Przed meczet w Bohonikach przy- dział się jeszcze Trybunał Konsty- Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt była też kilkunastoosobowa grupa tucyjny. Mufti dodał, że ustawa o ubój rytualny jest w Polsce zakazadziałaczy Ogólnopolskiego Towarzy- ochronie zwierząt jest sprzeczna z ny. Za zakazem głosowało 222 postwa Obrony Zwierząt "Animals". ustawą o stosunku państwa do związ- słów, przeciw było 178. Uboju rytuZaapelowani oni o wstrzymanie ków wyznaniowych. Tomasz Miśkie- alnego bronił rząd Donalda Tuska, ale uboju rytualnego twierdząc, że to wicz zaapelował do wszystkich o po- wbrew rządowi i zagłosowało 38 pookrucieństwo. Następnie próbowali szanowanie muzułmańskiej tradycji słów PO. Obrońca praw zwierząt profesor wejść na teren należący do gminy mu- i podejście do sprawy w cywilizoAndrzej Elżanowski mówi, że muzułmańskiej, skąd zostali wyprosze- wany sposób. ni przez wiernych. Doszło do przeMinister administracji i cyfryza- fti Tomasz Miśkiewicz jawnie kpi sopy cha nek i utar czek słow nych. cji Michał Boni oświadczył wcześniej, bie z prawa. "To policzek w oblicze Obrońcy zwierząt próbowali zawia- że "w obecnej sytuacji prawnej to Try- prawa, przyzwoitości i całej moraldomić policję, ale radiowozy nie bunał Konstytucyjny powinien roz- ności zachodniej i polskiej. Jeśli muprzyjechały do Bohonik. strzygnąć, jaka jest relacja pomiędzy zułmanie chcą budować kolejne meMufti Muzułmańskiego Związku uprawnieniami konstytucyjnymi, da- czety w Polsce – to muszą się liczyć Religijnego Tomasz Miśkiewicz za- jącymi prawo do swobody religijnej z tym, że przed tym będzie opór" – powiedział, że złoży tradycyjną ofia- i realizacji wszystkich rytuałów, a za- stwierdził. Dodaje, że ubój rytualny to wyjątrę. Oświadczył, że nie będzie to ubój pisami Ustawy o Ochronie Praw przemysłowy, ale rytualny, do któ- Zwierząt. Bardzo ważne jest również, kowo okrutny proceder, który do terego muzułmanie mają prawo jako żeby w tej napiętej i niejednoznacz- go jest zabroniony prawem. "Jest to mniejszość wyznaniowa. Zapytany, nej prawnie sytuacji uszanować po- po prostu barbarzyńskie znęcanie się czy nie obawia się odpowiedzialno- trzeby, związane ze świętami religij- nad zwierzętami, które urąga cywiści karnej, odpowiedział, że w spra- nymi tych wspólnot. Rozumiem lizacji i porządkowi prawnemu" – wie uboju rytualnego nie wypowie- trudną sytuację wspólnot religij- podkreślił profesor. n

ram. Wyznawcy islamu z całej Polski przybyli do Bohonik na Białostocczyźnie, gdzie zgodnie z tradycją chcą złożyć ofiary ze zwierząt. Jest to sprzeczne z polskim prawem.

Nałęcz wyjaśnia, że – wbrew temu, co twierdzi PiS i inni popierający pomysł odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz – Bronisław Komorowski nie apelował, by nie iść na głosowanie, tylko zasugerował, że sam nie weźmie w nim udziału. PiS zapowiada złożenie do Rady Europy raportu o nieprawidłowościach dotyczących referendum. Zostało ono uznane za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Prezydencki doradca mówił, że największym wygranym kampanii referendalnej jest PO. Jednak akcja na rzecz odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz była dla tej partii ostrzeżeniem. Ofiarą są natomiast środowiska obywatelskie, które chciały debaty o Warszawie, jednak ich postu-

laty zostały zepchnięte na margines przez partyjne rozgrywki. Nałęcz bronił także prezydenckiego projektu zmieniającego zasady przeprowadzania referendów. Zgodnie z nim trudniej będzie odwołać prezydenta miasta, natomiast łatwiej będzie zorganizować głosowanie w sprawach dotyczących społeczności lokalnej. Tomasz Nałęcz wyjaśnia, że chodzi tu o ułatwienie przeprowadzania referendów merytorycznych – w ich przypadku zostałby zniesiony próg wyborczy. Natomiast w przypadku głosowania nad odwołaniem władz próg wyborczy ma zostać podniesiony. W najbliższą niedzielę odbędą się referenda odwoławcze w Pułtusku i Żyrardowie. n

Donald Tusk leci do Afryki Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Afryce. Szef rządu będzie zabiegał w Zambii i Republice Południowej Afryki o polityczne poparcie dla polskich inwestycji w tych krajach.

n

Analityk Marek Wołos z domu maklerskiego TMS Brokers podkreśla, że światowi inwestorzy od dawna są obecni w Afryce i pod tym względem Polacy są nieco spóźnieni. Dodaje jednak, że można jeszcze sporo zarobić, bo sytuacja polityczna na kontynencie się uspokoiła. Ekspert dodaje, że wiele państw afrykańskich

buduje swoje gospodarki niemal od zera, więc wiele firm może zaoferować tam swoje usługi i produkty. To druga wizyta premiera w Afryce. W kwietniu tego roku szef rządu był w Nigerii. Wówczas, poza spotkaniami politycznymi, również promował polską gospodarkę i przedsiębiorców na forum biznesowym. n

KRÓTKO Co roku 5 tysięcy Polek umiera na raka

BOR-owiec popełnił samobójstwo?

wynalazcy od lat pracują nad tym, aby ułatwić życie niewidomym. Nad problemem pochylili się także uczniowie z Zespołu Szkół numer 6 w Jastrzębiu Zdroju i wynaleźli latarkę dla niewidomych. Jeden ze współwynalazców, Tomasz Kropiwnicki, mówi, że działa ona podobnie jak zmysł orientacji nietoperza. Urządzenie ma czujniki na podczerwień, które informują niewidomego o tym, że zbliża się do przeszkody. Kiedy przeszkoda jest bliżej, urządzenie zaczyna wydawać dźwięki z coraz większą częstotliwością. Uczniowie zaprezentowali swoje urządzenie na niedawnej wystawie wynalazków w Warszawie. Testują je teraz niewidomi.

[WARSZAWA] Co roku pięć ty-

FOTO: ARCHIWUM

[WARSZAWA] Naukowcy i

[WARSZAWA] Funkcjonariusz

Biura Ochrony Rządu zginął w ośrodku szkoleniowym. Jak informuje BOR, w ośrodku Biura w miejscowości Raducz doszło we wtorek do incydentu, w wyniku którego poniósł śmierć 24-letni funkcjonariusz.

Służył on w BORze od dwóch lat. Według nieoficjalnych informacji funkcjonariusz popełnił samobójstwo. Sprawę bada policja i prokuratura. Do czasu ustalenia okoliczności incydentu Biuro Ochrony Rządu nie będzie komentować sprawy.

Stronę “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

sięcy Polek umiera na raka piersi. Natomiast u prawie 16 tysięcy kobiet wykrywa się ten nowotwór. Doktor Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii – powiedział, że najnowsze dostępne dane o liczbie zachorowań i zgonów pochodzą z Centralnego Rejestru Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie i dotyczą 2010 roku. "Rocznie stwierdzamy 15 784 nowe zachorowania na raka piersi, a zgonów jest 526" – powiedział. Dodał, że za parę tygodni będą znane te liczby za 2011 rok. Doktor Meder dodał, że chociaż liczba zachorowań na raka piersi rośnie, to obecnie Polki częściej umierają na raka płuc.

FOTO: ARCHIWUM

Latarka dla niewidomych

WALUTY

15 października 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0893 euro 4,1855 KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza Łódź ul. Kościuszki 22

3,04 3,07 3,02 3,05

3,14 3,11 3,12 3,15

4,14 4,17 4,12 4,13

4,24 4,21 4,22 4,23

Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,08 3,08 3,07 3,10 3,09 3,00 3,09 3,01

3,10 3,12 3,12 3,11 3,11 3,18 3,12 3,11

4,17 4,17 4,16 4,18 4,18 4,06 4,18 4,11

4,20 4,20 4,21 4,20 4,20 4,31 4,20 4,21


Polacy w USA

5 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

Polski konsulat wśród architektonicznych pereł Chicago

Ania i Patryk podbili Europę n Anna Kaczmarski i Patryk Płoszaj

sularną w historii tego miasta otwartą dla miłośników architektury w ramach słynnego OHC. Miłośnicy architektury będą zwiedzać konsulat w dniach 19 i 20 października 2013 roku. Celem programu "Open House Chicago" jest przedstawienie bogactwa i różnorodności architektury Wietrznego Miasta, w tym budynków unikalnych i zabytkowych, czyli prawdziwych pereł architektonicznych. Spośród ponad osiemdziesięciu przedstawicielstw konsularnych w Chicago, Konsulat Generalny RP będzie pierwszą placówką konsularną, którą zaprezentuje swoje wnętrza miłośnikom architektury. Budynek Konsulatu Generalnego RP to jedna z siedmiu rezydencji oznaczonych jako symbole architektoniczne Chicago. Placówka współpracuje z największą polską społecznością mieszkającą poza ojczyzną – około 3,2 miliona mieszkańców Środkowego Zachodu (Midwest) ma pochodzenie polskie. Siedziba polskiego konsulatu to kamienica w stylu English Town House, wybudowana z elementami włoskiego renesansu. Została zaprojektowana przez mistrza architektury Benjamina Marshalla, autora takich symboli Chicago, jak hotel Blackstone, hotel Drake, nieistniejący już hotel Edgewater Beach czy Cuneo Museum. Budynek powstał w 1916 roku jako prywatna rezydencja przemysłowca i senatora stanu Illinois Bernarda Alberta Eckhardta. Po

zakończonym w 2008 roku remoncie, który trwał dwa lata, budynek otrzymał prestiżową nagrodę Chicago – Landmark Award for Preservation Excellence. Miłośnicy architektury będą mieli okazję zwiedzić siedzibę konsulatu wraz z konsulami, którzy opowiedzą o historii budynku, jego funkcji, o lokalnej społeczności polonijnej i współczesnej demokratycznej Polsce oraz jej imponujących osiągnięciach w ostatnim ćwierćwieczu. Głównymi atrakcjami będą niewątpliwie: Salon Ignacego Jana Paderewskiego, Palmiarnia, Sala Lustrzana, Sala Ślubów i gabinet konsul generalnej Pauliny Kapuścińskiej. Wydarzenie to zostało objęte patronatem przez partnerów amerykańskich: dziennik "Chicago Tribune", telewizję NBC5 Chicago, a także Kemper Corporation, Chicago Transit Authority, ComEd, Designer at Home and Room & Board. Każdy, kto zechce zwiedzić obiekt, musi się wcześniej zarejestrować. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konsulatu: www.chicago.msz.gov.pl oraz na Twitter@PLinChicago i Facebooku pod adresem: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago. JMS

Do rywalizacji stanęli tancerze z całego świata. Ania z Patrykiem reprezentowali USA w grupie juniorów poniżej lat 16. W tańcach latyno-amerykańskich, w których raczej się nie specjalizują, zajęli 9. miejsce pośród 135 startujących par. Natomiast w tańcach standardowych wzięło udział 115 par; Ania z Patrykiem byli bezkonkurencyjni i nie dali szans przeciwnikom zdobywając zdecydowanie pierwsze miejsce. Należy podkreślić, że poziom turnieju był niezwykle wysoki. Wiele par specjalizuje się tylko w jednym stylu, dlatego też lokaty Ani i Patryka w obu stylach należy uznać za znakomite. Godnym podkreślenia jest też fakt, że po raz pierwszy w historii tego turnieju para ze Stanów Zjednoczonych wygrała w tej kategorii wiekowej. "Jesteśmy szczęśliwi, że nasze dzieci odnoszą tak duże sukcesy w skali światowej – nie kryła radości Ewa Płoszaj, mama Patryka, która uważnie obserwowała cały turniej. – Jest to owoc ich codziennej ciężkiej pracy". Barbara Kaczmarski, mama Ani, dodała: "Bardzo się cieszę z osiągnięć Ani i Patryka. W listopadzie wyjeżdżają na kolejny duży turniej w Holandii, a później jadą do Chicago i Ohio". Z kolejnych dużych sukcesów Ania i Patryk tańczą sambę swoich podopiecznych dumny jest również Józef Pałka. "Gratuluję im zwycięstwa – powiedział "Nowemu REKLAMA Dziennikowi". – Jestem pełen podziwu dla tych wspaniałych młodych tancerzy, ale także dla ich rodziców, a zwłaszcza matek, które towarzyszą im na każdym kroku. Jest to swoista tułaczka, bo często muszą rezygnować z pracy zawodowej, a także BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web! z życia rodzinnego. Niech ich postawa służy za przykład. Jak widać, nie ma innej drogi do osiągnięcia prawdziwych sukcesów, aniżeli ciężka praAM ca i wyrzeczenia" – dodał.

FOTO: MARCIN KACZMARSKI

n Konsulat Generalny RP w Chicago jest pierwszą placówką kon-

z Joseph’s Dance Studio Józefa Pałki wzięli udział w turnieju tańca towarzyskiego International Championships, który w dniach 1-2 października odbył się w Brentwood w Anglii, niedaleko Londynu. Jest to jeden z największych turniejów tanecznych w Europie.

FOTO: KONSULAT GENERALNY RP W CHICAGO

W najbli˝szà sobot´, 19 października, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. Wojciech Maślanka. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 212-594-2266 w. 116. W tym budynku mieści się siedziba Konsulatu Generalnego RP w Chicago

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

WOODBRIDGE • NJ

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

www.scratchanddentusa.com

PATERSON • NJ

1-800-444-9284

**

* X RY TA IVE N O EL D EE FR

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI


Świat

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Polacy dyskryminowani w Holandii

35. rocznica wyboru papieża Polaka ■ 16 października 1978 r. na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim kon-

FOTO: ARCHIWUM

klawe w ósmym głosowaniu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

■ Polacy pracujący w Holandii są źle traktowani. Wynika tak z ra-

portu Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI). Organizacja ostro krytykuje za to holenderski rząd. Rasizm i nietolerancja, są nadal istotnym problemem w społeczeństwie holenderskim – stwierdza raport Komisji ECRI. Brak skutecznej informacji i szkoleń oraz nieodpowiedzialne wystąpienia polityków podsycają w społeczeństwie odczucia, iż miejsc pracy i niedostatek spowodowany jest obecnością imigrantów. Zachowania ksenofobiczne odnotowano także wśród polityków głów-

nych partii oraz wpływowych mediów. Przyczyniały się, czytamy w dokumencie, do kreowania negatywnych stereotypów szczególnie o Polakach i społeczności romskiej. Polscy pracownicy są źle opłacani i kwaterowani w gettach w fatalnych warunkach sanitarnych. Odnotowano też przypadki niszczenia i palenia samochodów z polskimi rejestracjami – stwierdza raport.

Autorzy dodają, że samo ustanowienie prawa przeciwko dyskryminacji i rasizmowi nie wystarczy. Komisja ECRI zaleca władzom holenderskim podjęcie bardziej zdecydowanych kroków. Wzmocnienie respektowania prawa oraz wsparcie instytucji walczących z rasizmem i dyskryminacją. Wymagać należy też od partii, by z dyskursu politycznego zniknęły podziały na rasę, religię, narodowość, język i pochodzenie etniczne. Holandii zalecono też regularne monitorowanie mediów, szkolenie pracowników i konsekwentne karanie nawołuBAT, (IAR) jących do nienawiści.

KRÓTKO Francuzi nie mają na leczenie

Trzęsienie ziemi na Filipinach

Światowy Dzień Mycia Rąk

Francuz rezygnuje z leczenia. Spowodowane to jest rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej. Takie wyniki przynosi raport przedstawiony przez ośrodek Europ Assistance. Z badań wynika, że Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym ta tendencja się nasila. Zjawisko dotyka przede wszystkim kobiety i młode osoby w wieku od 18 do 39 lat. Francuzom brakuje pieniędzy na leczenie, mimo że każdy obywatel tego kraju jest objęty ubezpieczeniami. Te jednak tylko w niewielkim stopniu i nie we wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej zwracają za leczenie. Dotyczy to na przykład zwrotu kosztów okularów, które we Francji są bardzo drogie.

FOTO: REUTERS/Charlie Saceda

[PARYŻ, FRANCJA] Co trzeci

[MANILA, FILIPINY] Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 73 osoby. Wstrząs główny miał siłę 7,2 stopnia w skali Richtera i najbardziej odczuwalny był na filipińskiej wyspie Cebu, gdzie położo-

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

ne jest drugie co do wielkości po stolicy kraju Manili miasto Cebu. Mieszka tam prawie 900 tys. osób. Trzęsienie zniszczyło wiele parterowych budynków, a także liczące po kilkaset lat kościoły. Ucierpiała również pobliska wyspa Bohol.

[NOWY JORK, USA] We wtorek obchodzony był Światowy Dzień Mycia Rąk. Organizatorzy przypominają o tej prostej czynności, która zapobiega wielu groźnym chorobom. Film promocyjny podkreśla: ręce trzeba myć wodą z mydłem, zwłaszcza w krytycznych momentach, takich jak korzystanie z toalety, podmywanie dziecka czy podawanie jedzenia. Amerykański Instytut Czystości podkreśla, że zwyczaj częstego mycia rąk wodą z mydłem jest za mało rozpowszechniony na świecie, choć przecież ratuje życie. Chroni bowiem przed takimi groźnymi chorobami, jak tyfus, cholera, biegunka czy infekcje dróg oddechowych. Woda z mydłem – podkreśla Instytut – jest jakby szczepionką domowej roboty.

Według szacunków jego kandydaturę poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik wyborów ogłoszono o godzinie 18:44. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu Świętego Piotra 22 października 1978 r. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papież". Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy

zwierzchniej Stolicy Apostolskiej), jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom oraz pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (8), USA (7) i Francję (7) oraz 9 razy spotkał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży. Po śmierci papieża (2 kwietnia 2005 r.) zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I. 27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nastąpi kanonizacja dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku. BAT, (R)

Włochy: kolejni imigranci uratowani

■ Ponad czterystu uchodźców z północnej Afryki uratowano w środę w Cie-

śninie Sycylijskiej. Rozpoczęła się tam operacja Mare Nostrum, której celem jest niedopuszczenie do takich tragedii, jakie miały niedawno miejsce w pobliżu wyspy Lampedusa, gdzie utonęło ponad 350 osób. Włoskie okręty patrolujące odcinek morza dzielący Włochy od brzegów Tunezji i Libii interweniowały aż cztery razy. Korzystając z obecności w tym akwenie m.in. statków handlowych udzielono pomocy czterem łodziom z nielegalnymi imigrantami. Jedna z łodzi z 80 osobami na pokładzie w chwili interwencji strony włoskiej znajdowała się jeszcze na libijskich wodach terytorialnych. Pomiędzy Maltą i Lampedusą włoska marynarka wojenna wzięła na pokład 250 uchodźców z Erytrei. Są oni już na Lampedusie. Płynie tam też 80 osób z innej łodzi.

FOTO: ARCHIWUM

6

Operacja Mare Nostrum – Nasze Morze, jak nazywali Morze Śródziemne starożytni Rzymianie – ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa płynącym do Włoch imigrantom. Nie oznacza jednak, że Włosi biernie przyglądać się będą zjawisku nielegalnej imigracji. Zapowiedziano, że po dotarciu do brzegu wszystkie jednostki morskie będą konfiskowane, a członkowie ich załóg aresztowani i sądzeni za handel ludźmi. BAT, (IAR)

REKLAMA

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222


To i owo Odprowadził fankę do ołtarza

7 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

16 października – 289. dzień roku Imieniny obchodzą: Florentyna, Gaweł

Oto, co mogą zdziałać internet i determinacja. Branka Delic, 24-letnia fanka Johna Bon Joviego, założyła dwa miesiące temu stronę internetową BonJoviWalkMeDownTheAisle.com. Przygotowując się do ślubu z Gonzalo Claderą zbierała na niej głosy osób, mające przekonać jej idola do pojawienia się na ceremonii. Żart, który początkowo miał być środkiem na odreagowanie stresu, zakończył się niczym hollywoodzki film.

NOWY JORK Czwartek

Piątek

FOTO: ARCHWUM

Środa

KRZYŻÓWKA

wej Branka Delic. – Nigdy nie zapomnę tego dnia. To taki wspaniały człowiek. Pojawił się bez zapowiedzi i znalazł czas w swoim napiętych harmonogramie. Zrobił mi wyjątkową niespodziankę". Ślub odbył się w sobotę w Graceland Wedding Chapel w Las Vegas. Po ceremonii Bon Jovi złożył parze młodej życzenia na swojej stronie internetowej: "Gratulacje @branksd! Obyście z Gonzalo wiedli życie pełne szczęścia, miłości i wspólnych wspomnień – ZAWSZE!". AT, (R)

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 21

Poziomo: 1. oddaje krew 5. ojczyzna króla Leonidasa 10. np. ból intensywny, skondensowany, ostry 11. ocalenie, wybawienie 12. analfabeta, niegramotny 13. muza z kitarą 14. ocena dostateczna 15. zgłoszenie udziału 18. grubianin 20. eskimoski skafander 22. zbieg rzek 24. rzeka i stan w USA 25. wzmacnia dźwięk 26. zakwita jesienią 27. tropiciel, myśliwy, łowca 28. skaczący lekkoatleta Pionowo: 1. parno, skwarnie 2. "Konrad …" 3. odwołanie 4. buddyjski błogostan 6. literat, beletrysta 7. poszkodowana w wypadku 8. nawoływać, namawiać, nakłaniać, wzywać 9. wódz Hunów 16. znawczyni słowiańszczyzny 17. szybki taniec amerykański 19. gałgan do podłogi 20. brednie, niedorzeczności

Kartka z historii 16 PAŹDZIERNIKA 1854 R. w Dublinie urodził się Oscar Wilde – irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz i filolog klasyczny, przedstawiciel modernistycznego estetyzmu. Był synem znanego chirurga, okulisty i laryngologa sir Williama Wilde'a i lady Jane Wilde, poetki, która prowadziła salon literacki. Oscar uczył się najpierw w Portora Royal School w Enniskillen, a następnie w Trinity College w Dublinie. Już tam zyskał opinię wybitnie zdolnego, którą potwierdził studiując w latach 1874- Oscar Wilde 1878 w Magdalen College w Oxfordzie. Pierwszy laur poetycki zdobył za wiersz "Ravenna". Na uniwersytecie znany był szczególnie ze swego błyskotliwego humoru i daru wymowy, z drugiej strony wyróżniał się ekstrawagancją. Demonstrował swoją zniewieściałość, nosił długie włosy, drwił z "męskich" zawodów sportowych, a swoje pokoje przystrajał pawimi piórami, kwiatami, porcelaną i innymi bibelotami. Jego poglądy z jednej strony były wyszydzane, z drugiej – podziwiane i modne. W roku 1882 r. przyjechał z cyklem wykładów do Stanów Zjednoczonych. Był biseksualistą. W 1895 r. został aresztowany i oskarżony o kontakty homoseksualne i skazany na 2 lata ciężkich robót. Zmarł 30 listopada 1900 w podrzędnym paryskim hoteliku d'Alsace w Paryżu z powodu zapalenia opon mózgowych. Miał 46 lat. Do jego najsłynniejszych dzieł należą: "Portret Doriana Graya", "Wachlarz lady Windermere", "Mąż idealny" czy "De Profundis".

FOTO: ARCHIWUM

Piosenkarz nie powiadomił fanki, że zamierza spełnić jej marzenie. Po prostu w dniu ślubu pojawił się, tak jak inni goście, w kościele. Na jego decyzję wpłynęła nie tylko oryginalna petycja fanki, ale i sentyment do miejsca, w którym odbywała się ceremonia. Mianowicie w 1989 on też brał w nim ślub z Dorotheą Hurley. Po tylu latach para, która zna się od szkoły średniej, jest wciąż razem. Bon Jovi uchodzi za jednego z najwierniejszych mężów w show-biznesie. "Mam dzięki niemu piękne wspomnienia na całe życie – napisała o Bon Jovim na swojej stronie interneto-

16 PAŹDZIERNIKA 1958 R. Telewizja Polska wyemitowała premierowy program Kabaretu Starszych Panów.

Cytat dnia: Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. [Hermann Hesse]

21. linijka zbudowana ze słów

23. spływa po policzku dziecka

■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


8

Opinie

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Biedni też nie chcą taniochy

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION

FOTO: ARCHIWUM

towa terenowa Toyota Land Cruiser wyparła z rynków Trzeciego Świata nie tylko sowieckie GAZ-y, ale i brytyjskie, prymitywne land rovery oraz amerykańskie jeepy. Co jakiś czas jednak duże koncerny oraz prywatni inwestorzy, jak Bill Gates, wychodzą z pomysłem bardzo taniego produktu, który zaleje Trzeci Świat. Mówiono kiedyś o bardzo tanim komputerze, mającym kosztować bodaj 100 dolarów. Pomysł piękny, mogący pozwolić szybNawet biedni ludzie nie chcą rzeczy, które będą wprawdzie dobre, ale będą wyglądały na tanie. ciej rozwijać się Afryce czy Indiom. Problem w tym, że niedługo potem ceny "prawdziwych", mających wszystkie funkcje i programy laptopów spadły do kilkuset dolarów. Za cenę trzech prymitywnych zabawek udających komputer można dziś mieć prawdziwego laptopa dobrej firmy, na którym można pracować, pisać, dokonywać obliczeń, łączyć się z internetem. Tak więc, akcja "laptop dla każdego ucznia" w pierwotnej formie okazała się fiaskiem. Dziś media donoszą o kolejnym fiasku – tym razem hinduskiego koncernu Tata Motors Ltd. W 2009 roku zaszokował on świat wprowadzając do produkcji w Indiach najtańszy samochód świata. Model Nano kosztował 1600 dolarów i choć pozbawiony był wielu wygód, jak klimatyzacja i radio, pozwalał przewozić cztery osoby. Firma, która posiada także luksusowe marki Jaguar i Land Rover, wydała na prace projektowe 400 mln dolarów i kolejne kilkaset na budowę fabryk. Planowała produkcję do 20 tys. sztuk miesięcznie. Liczyła, że przesiądą się na małe, czterodrzwiowe samoNano poniósł fiasko a kosztował zaledwie 1600 dolarów chodziki dorabiający się młodzi luDziś kraje Trzeciego Świata i prze dzie oraz dotychczasowi użytkowZ tą prawdą muszą się pogodzić fir- myśliwce MIG i SU odstają nieco od my, które zamierzały podbić rynki zachodnich osiągami, ale są dużo tań- różne ugrupowania zbrojne kupują nicy motorowerów i riksz. ProdukTrzeciego Świata produkowanym sze. Są też ciągle w służbie czynnej ciągle kałasznikowy – karabiny ma- cja nigdy nie przekroczyła jednak w krajach, które tradycyjnie były so- szynowe – cenione za prostą kon- 10 tys. sztuk miesięcznie, a ostatmasowo niedrogim produktem. strukcję, łatwość obsługi nio spadła do poziomu 2,5 tys. FirJest tylko jeden rynek, na którym jusznikami Związku Ra(także przez niepełnolet- ma próbuje "podrasować" wygląd ta reguła się nie sprawdza – handlu dzieckiego, jak Indie czy nich partyzantów czy ter- samochodu, dodała system dźwiębronią. O popularności produktu de- Egipt. rorystów), konserwacji i kowy i ozdoby – i podwyższyła ceBroń radziecka od czacyduje tu jego niska cena, prosta konnę do 3,5 tys. dolarów. Próbuje przestrukcja, dostępność części, łatwość sów II wojny światowej Młodzi ludzie naprawy. ko młodych Hindusów, że ten noZa chod ni kon struk to naprawy. Od kilku dekad broń ame- cieszy się dobrą reputacją. w Trzecim rzy czołgów, samolotów wynać samochód jest cool, że nie wstyd rykańska, w mniejszym stopniu bry- Co prawda naśmiewano Świecie, po- i samochodów tereno- nim jeździć. tyjska czy francuska, jest dużo bar- się z prostej konstrukcji i Właśnie – wstyd. Młodzi ludzie w dziej zaawansowana od rosyjskiej. kopiowania zachodnich dobnie jak w wych zwra ca ją co raz Nie wszystkie jednak kraje chcą ją modeli, ale przyznawano, krajach boga- większą uwagę na kom- Trzecim Świecie, podobnie jak w krafort i bezpieczeństwo kie- jach bogatych, marzą o produktach kupić. (Pomijamy tu racje politycz- że jest to broń niezawodtych, marzą rowcy i załogi – sprawy, markowych, oszczędzają na nie, aby ne, gdy Waszyngton nie chce udostęp- na, czasem lepiej sprawnić swojej najnowszej technologii dzająca się w trudnych o produktach które dla sowieckich kon- potem imponować innym. Dlatego struktorów po prostu nie nie chcą już prymitywnych samochopaństwu, z którym ma nie najlepsze warunkach niż zachodnia. markowych. istniały. Wydaje się to jed- dów, lecz prestiżowych marek. Zastosunki.) Broń zachodnia jest po pro- Prawda ta obowiązuje do nak zmieniać za sprawą miast kupić prosty telefon komórkostu o wiele droższa. Amerykańskie dzisiaj: radzieckie samootwarcia rynku rosyjskie- wy Nokia, stoją w kolejce po iPhone'a. samoloty najnowszej generacji, nie- chody czy ciężarówki zago i krajów Trzeciego Nierozsądne to i głupie, ale natury wykrywalne przez radary, potrafią wsze były toporne i pryŚwiata na nowoczesne ludzkiej się nie zmieni. Poza tym sykosztować kilkaset milionów dolarów mitywne, ale dobrze spiza sztukę. Wymagają też specjalnie sywały się w trudnym syberyjskim produkty. Japońskie samochody są tuacja ta jest przecież niczym innym, przeszkolonych pilotów i obsługi na- klimacie; można też było je napra- równie trwałe jak rosyjskie, przy tym jak skutkiem wyrafinowanego marziemnej oraz dostaw skomplikowa- wić bez całego arsenału urządzeń dia- bardziej od nich niezawodne i nowo- ketingu zachodnich firm. czesne. Trwała, a przy tym komfornych części zamiennych. Rosyjskie gnostycznych. JL

Stanis∏aw Psyk PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

E-mail Editorial: listy@dziennik.com

Każdy z Was może zostać reporterem naszej gazety. Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia – opisz je, masz interesujące zdjęcia czy materiał wideo, przyślij na adres:

ReporterND@dziennik.com Najciekawsze materiały opublikujemy w gazecie i na stronie dziennik.com

Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Prawo i my

9 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

Licytacje komornicze w Polsce n Domy, grunty, lokale, mieszkania, antyki, meble, samochody, sprzęt

komputerowy, a nawet maszyny rolnicze, łodzie i statki morskie. To wszystko można wylicytować w Polsce na aukcjach organizowanych przez komorników sądowych.

W celu spełnienia obowiązku umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 kpc, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 138 poz. 807) powstał portal zapewniający wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Na stronę internetową: www.licytacje.komornik.pl coraz częściej zaglądają potencjalni kupcy szukający okazji do tanich zakupów. Dom, mieszkanie, działkę czy garaż można w ten sposób nabyć za kwotę niższą niż rynkowe stawki. Na pierwszej licytacji cena wywoławcza nieruchomość wynosi 3/4, a na drugiej licytacji 2/3 ceny oszacowania – odpowiednika wartości rynkowej. DŁUGI BĘDĄ ROSNĄĆ Przeciętny Kowalski zaciąga coraz większe kredyty i coraz częściej miewa problemy z regularnym spłacaniem należności. Fundacja Kronenberga razem z bankiem Citi Handlowym przeprowadziła badania, z których wynika, że tylko 41 procent Pola ków ma obec nie moż li wo ści oszczędzania, czyli ich życiowa sytuacja pozwala im realnie wydawać na konsumpcję mniej, niż wynoszą ich dochody z pracy lub zarządzania posiadanym majątkiem. Z tego badania jasno wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce będzie w najbliższym czasie stale rosnąć, a więcej pracy będą mieć komornicy. Po wprowadzeniu w Polsce elektronicznego sądownictwa często wykorzystywanego przez firmy windykacyjne, poprawiła się sytuacja wieREKLAMA

rzycieli. Komornicy chętnie prowadzą postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych, wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, a firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, dostawcy gazu czy też prądu pozbywają się swoich wierzytelności i sprzedają je firmom, które po odnalezieniu dłużnika zarabiają na różnicy między wyegzekwowaną kwotą a tym, co faktycznie zapłacili wierzycielowi. OGNIVO ZNAJDZIE KONTO Przyczyny rosnącej liczby licytacji komorniczych należy upatrywać też w coraz większej świadomości wierzycieli przekazujących sprawę niespłaconych długów w ręce komorników. Z obserwacji komorników wynika, że takie osoby są coraz bardziej zdeterminowane, żeby odzyskać swoje pieniądze. Komornicy korzystają natomiast z coraz doskonalszych metod zbierania informacji o stanie majątkowym dłużnika i spotykają się z coraz większymi oczekiwaniami ze strony wierzycieli, którzy sami często potrafią zgromadzić dużo informacji o dłużniku. Komornicy korzystają między innymi z systemu OGNIVO, który służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużników. System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy tej aplikacji komornik sądowy przygotuje zapytanie składające się z listy dłużników. Następie zapytanie uwierzytelniane jest bezpiecznym podpisem i przesłane do OGNIVO. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z OGNIVO, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu. Komornicy mogą także zasięgnąć informacji, czy dłużnik jest właścicielem samochodu w Centralnej

ILUSTRACJA: ARCHIWUM

Piotr Janicki

Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a po potwierdzeniu informacji komornik może zająć pojazd, którego właścicielem jest dłużnik. CORAZ WIĘCEJ EGZEKUCJI 3002 mieszkania i 1062 domy – tyle nieruchomości trafiło na licytację między styczniem a lipcem tego roku donosi portal bankier.pl, a dane te potwierdza Krajowa Rada Komornicza. Rok wcześniej analogiczne wielkości były o połowę

mniejsze – licytowano 1459 mieszkań i 549 domów. Warto pamiętać, że przepisy o postępowaniu egzekucyjnym chronią dłużnika przed uciążliwą egzekucją. Oznacza to, że wierzyciel z pomocą komornika powinien zastosować najmniej uciążliwy sposób odzyskania swoich pieniędzy. Zatem jeśli wierzyciel próbuje pozbawić swojego wierzyciela własności nieruchomości podczas, gdy do zaspokojenia roszczeń wystarczyłoby zajęcie konta bankowe-

go na którym zgromadzone są wystarczające środki finansowe to dłużnik może się bronić składając powództwo przeciwekzekucyjne, lub zaskarżyć czynności lub zaniechania komornika do sądu rejonowego. Polacy mogą sugerować się sądowymi orzeczeniami z Hiszpanii i Chorwacji, gdzie sądy uznały, że w niewystarczający sposób banki informowały o ryzyku walutowym i próbować unieważnić umowę kredytową przez którą opadli w tarapaty. Już teraz takie próby są podejmowane. Czy okażą się skuteczne – przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Większość prawników cywilistów i specjalistów od prawa bankowego powątpiewa w skuteczność powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu hipotecznego oparte na twierdzeniu, że klient został wprowadzony w błąd co do istotnych postanowień umowy i nie był należycie informowany o ryzyku kredytowym. W Polsce w samych frankach szwajcarskich kredyty wzięło ponad 700 tysięcy rodzin, a długi frankowe osiągnęły ponad 200 mld złotych. Zła sytuacja kredytowa wielu Polaków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, a których nieruchomości są warte mniej niż wynosi wartość kredytu zaciągniętego na ich zakup, może w spowodować dalszy wzrost liczby licytacji komorniczych. To z kolei przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania nabywców licytacjami komorniczymi. Oby nowi nabywcy mieli z czego spłacać swoje zobowiązania. n

Piotr Janicki – konsultant prawny w kancelarii The Platta Law Firm w Nowym Jorku, były wicekonsul do spraw prawnych i opieki konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i były zastępca burmistrza dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Żegnamy wycieczkowe lato n Wyjątkowo udane, bo niezbyt upalne, lato sprzyjało spacerom

po metropolii i wyprawom za miasto. Zaplanowaliśmy trzynaście wycieczek, co stanowi zwyczajową normę i żadna z nich nie została odwołana. Sezon wycieczkowy zazwyczaj kończymy w połowie grudnia. Letnie wyprawy w tym roku rozpoczęliśmy wycieczką do zielonej oazy na wysokościach. 22 czerwca obejrzeliśmy jedyny w swoim rodzaju park na "szczudłach" ze wspaniałą przyrodą. Jest on położony na dawnej trasie High Line, co pozwala na obserwację metropolii z góry. Podczas następnej i znacznie dalszej wyprawy zwiedziliśmy City Island od a do zet. Wisi ona jak dojrzały owoc na północno-wschodnim skraju Bronksu. Jedyna rybacka wioska w naszej metropolii nasuwa na myśl Hel. Posiada ona drewniane domki i XIX-wieczne kamieniczki, przeciekawe muzeum marynistyczne, jadłodajnie z morskimi specjałami itp. Niestety, niewielka, acz urokliwa, plaża została zniszczona przez huragan Sandy i jest zamknięta do tej pory. Interesującym zakończeniem letnich wypraw stało się uczestnictwo naszej grupy w średniowiecznym festiwalu w dniu 29 września, o którym będzie tu pokrótce mowa.

WIELKA PRZYGODA W YONKERS Jedno z najstarszych miasteczek w dolinie Hudsonu obfituje w liczne atrakcje. Założone przez Holendrów, wywodzi ono swoją nazwę od tzw. younkers, czyli posiadaczy ogromnych połaci ziemi z nadania. Po przejęciu holenderskiej kolonii przez brytyjskie władze, usunięto zbędną literę z tej nazwy. Znajduje się tutaj Hudson River Museum, które posiada wspaniałe zbiory sztuki, reprezentujące nie tylko dzieła malarzy z tej szkoły. Do Jeden ze stołów na jubileuszowym pikniku z tortem przygotowanym przez Kryspinę Czerwińską

FOTO: KATARZYNA KUCIA

żej podpisana pilnowała plecaków i toreb, jak zwykle wypełnionych po brzegi. Nic dziwnego, iż piknikowe stoły uginały się pod ciężarem jadła. Wypada w tym miejscu podziękować pani Kryspinie Czerwińskiej za ogromny tort z liczbą 630 i najlepszymi życzeniami.

Halina Niedzielska

FOTO: HELENA MUCHA

osiemnaście osób pod przewodem Jerzego Patrosza. Przy wejściu otrzymaliśmy szczegółowy program wraz z mapą. Fort Tryon Park został tu podzielony na kilkanaście miejsc, a ich JUBILEUSZOWY PIKNIK nazwy – pole turniejowe, karawan truNaszą działalność turystyczną uhobadurów, kącik z minstrelami, wróżki itp. – oddawały istotę tej imprezy. norowaliśmy jubileuszowym piknikiem zorganizowanym z okazji 630. Uroczystości rozpoczął korowód z pawycieczki. Niezbyt typowa liczba wyrą królewską na czele, której towarzyszył cały dwór. A dalej - już do nika ze zwykłego mnożenia, czyli 21 lat razy 30 wycieczek. W odróżniewyboru i koloru – ciągnęli przebieniu od amerykańskich klubów – New rańcy. Ze względu na przebogaty proYork Hiking Club, Outdoors czy też gram ledwo nam starczyło czasu na obejrzenie wybranych imprez. Było Urban Trails, działających przez okrągły rok – my dopiero na początsię też czym posilić na dawną modłę. Zamiast szczegółowego opisu, któku marca zaczynamy wycieczki pod medialnym patronatem "Nowego ry zająłby oddzielny artykuł, wypada tu wymienić najbardziej popularDziennika". Choć próbowaliśmy naśladować nowojorskie kluby, to jedne występy i pokazy. W kukiełkowym teatrzyku dla dzieci największym ponak od kilkunastu lat nie mamy chętnych na zimowe spacery po mieście wodzeniem cieszyły się przygody Roani też dalsze wyprawy. Trzeba bybin Hooda i wymyślne czary-mary dokonywane przez Merlina. Mark the ło więc dostosować się do preferenNasza wycieczcji Czytelników naszej gazety. ka na ekoloMagician i Miracle Max jak zwykle nie mieli sobie równych w iluzji na Jubileuszowy piknik odbył się 24 gicznej barce sierpnia na Roosevelt Island. Wziędawną modłę. Grupa Shaman specjało w nim udział 25 osób, a poprze- jej przedstawicieli zaliczał się m.in. na obejrzeć prototyp tego niezwykłe- tal Center, położony nad samą rzeką. lizowała się w melodiach celtyckich. dziło go zwiedzanie interesującej wy- wszechstronnie utalentowany Samu- go urządzenia. Muzeum jest wypo- Założył je Polak z pochodzenia – Joe Zaś Crimson Pirates śpiewali do wyspy. Naszych uczestników prowadzi- el Morse, a więc niezły pisarz i wy- sażone w planetarium, które ukazu- Beczek, specjalizujący się w ekolo- pitki i wybitki, przeplatając swoje pieła Katarzyna Kucia, podczas gdy ni- nalazca telegrafu. Przy tej okazji moż- je "mapę" nocnego nieba, z niezbęd- gii i zarazem wielki entuzjasta doli- śni żywiołowym tańcem. ny Hudsonu. Niestety, przeciekawy nym komentarzem. Na dobrą sprawę cały dzień możO rzut kamieniem od staroświec- ośrodek padł ofiarą huraganu Sandy na było spędzić przy polu turniejokiego dworca leży pałacyk, pobudo- i wymaga odbudowy. Udało nam się wym. Dla przykładu, występowali tu wany w stylu rokoko. Został on za to zwiedzić fascynującą Science pełni temperamentu Szkoci w klanowzniesiony przez Fredericka Philip- Barge, która propaguje ekologiczne wych strojach. Przez środek przeciąse'a III, jednego z największych ma- ogrodnictwo zarówno w teorii, jak i gała dziecięca procesja złożona z pagnatów w dolinie Hudsonu. Jego po- w praktyce. Ale to już temat na zu- ziów. Dan O'Driscoll prezentował grę siadłość obejmowała Bronx, sięga- pełnie inne opowiadanie. w szachy przy pomocy ożywionych figur w stosownych kostiumach. W niedzielę, 20 października, zapra- mi o godz. 11.00 przed kasą bileto- jąc aż po granice dzisiejszego miaszamy wszystkich na niezbyt długą wą na dworcu autobusowym przy sta Croton. Na urodzajną połać zieSPOTKANIE ZE ŚREDNIOWIECZEM Gwoździem programu był turniej wycieczkę. Łatwa trasa (C+) nad wy- moście Waszyngtona. Dojazd metrem mi składało się 52 tysiące akrów. Jedna z najciekawszych imprez w konny w wykonaniu Silver Knights. brzeżem rzeki Hudson nie przekro- A do przystanku przy 175 Ulicy, kie- Opowiadając się po brytyjskiej stro- naszej metropolii została zorganizo- Biały rycerz, który uosabiał światło, czy trzech mil. Podziwiać będziemy rujemy się do wyjścia w kierunku jaz- nie podczas amerykańskiej rewolu- wana w parku Fort Tryon. Odbyła się jak zwykle triumfował nad swoim z dołu skaliste kominy w jesiennych dy pociągu. W razie niepogody cji, Philipse ratował się ucieczką do ona po po raz 31. z rzędu, przycią- przeciwnikiem w czarnej zbroi. Sykolorach. Zataczając półkole, wró- upewniamy się w sobotę do godz. Anglii. Jak do tej pory głosi wieść gając ogromne tłumy. Jednym z głów- mulowana i zacięta walka na miecimy szlakiem Long Path do Fort Lee. 10.00 wieczorem, czy wycieczka doj- gminna, wywiózł on ogromny ma- nych patronów było Muzeum Clo- cze wyglądała na prawdziwą. Koniec Prowadzą Jola Siwik i Halina Nie- dzie do skutku - tel. (212) 568-6323. jątek w klejnotach. isters, które obchodziło w tym roku festiwalu zwiastowała długa jak wąż Następna wyprawa odbędzie się 26 dzielska. Na tym nie koniec atrakcji. W Yon- swoje 75-lecie. parada z przeogromnym smokiem, Spotykamy się z przewodniczka- lub 27 października. n kers znajduje się Beczek EnvironmenZ naszej strony uczestniczyło w niej który się ciągnął w ogonie. n

WYCIECZKA

Kolorowe Palisady


ND Nieruchomości

11 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

Gdzie są domy na kieszeń klasy średniej POWIAT

PROCENT DOMÓW W ZASIĘGU KLASY ŚREDNIEJ

ŚREDNIA POW. DOMÓW PRZYSTĘPNYCH CENOWO

ŚREDNI DOCHÓD NA RODZINĘ

(W STOPACH KW.)

MAKSYMALNA CENA, JAKĄ MOŻE RODZINA ZAPŁACIĆ

DO WYNAJĘCIA FOR RENT DO WYNAJECIA Condo 2/2 koło Clearwater. Telefon: (727) 831-5766

Pokoje do wynajęcia w Niagara Falls (Canada) 5 minut od kasyna. Ceny rozpoczynają się od kwoty $50. Telefon: (905) 380-4026

DO WYNAJĘCIA od 15 listopada lub 1 grudnia małe studio na Bay Ridge w budynku wielorodzinnym, czynsz ok $720 plus opłaty, maksymalnie 2 osoby preferowane kobiety lub para. Proszę dzwonić i zostawić wiadomość: (646) 331 9049 lub podać kontakt na email: wm921736@hotmail.com

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

BROOKLYN, NY 11230 - OCEAN AVE. (Ave.J & Ave.K) - ładny, umeblowany pokój do wynajęcia od zaraz, dla 1 lub 2 osób pracujących, w mieszkaniu 2 sypialniowym. Do dyspozycji w apartamencie: TV, internet, pralka automatyczna. Bardzo blisko Metro “Q”i przystanek autobusowy “B-49, B-9, B-11, B-6”. Telefon: (347) 836-1592

Manhattan Washington Hights Tanie mieszkania bez opłat agencyjnych. 2 sypialnie i pokój dzienny na wysokim parterze, tylko $1,597 dolarów. Ogrzewanie I goraca woda wliczone. Telefony: (718) 599-2047 w dzień lub (347) 564-8241 po 6:30 pm

Manhattan Washington Hights Tanie mieszkania bez opłat agencyjnych: 1-no sypialniowe na 2-gim piętrze tylko $1,365 dolarów. Bez zwierząt. Sprawdzamy historie kredytową. Telefony: (718) 599-2047 w dzień lub (347) 564-8241 po 6:30 pm

RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 2 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienka. Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczone. Forest Ave. przystanek metra M. Bez dodatkowych opłat. Cena $1370 za miesiąc. Proszę dzwonić: (941) 548-4668 (jeżeli nie ma odpowiedzi zostaw wiadomość na taśmie) lub zadzwoń: (917) 635 6238

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ LUKSUSOWY umeblowany malutki apartamencik w Irvington NJ Pokój, kuchnia, łazienka, w przystępnej cenie, wynajmę osobie bez nałogów. Telefon: (973) 375-8191

Apartment for Rent in Ridgewood

4 rooms, new kitchen & bathroom, use of yard $1.200 monthly. Please call: (718) 846-5583 QUEENS. ROCKWAY BEACH. Do wynaj´cia studio na czwartym pi´trze w budynku z windą. Blisko do Oceanu, 1 przecznica do metra. Czynsz $850. Proszę dzwoniç po polsku, rosyjsku, angielsku do właściciela: (718) 986-0102 lub (917) 763-2479

RIDGEWOOD. Duży, ładny pokój do wynajęcia. Internet, telewizja, oddzielna łazienka dla osoby bez nałogów. Cena $550 plus opłaty Proszę dzwonić: (347) 756-2136 OD ZARAZ DO WYNAJĘCIA 3 sypialniowe mieszkanie z jedną łazienką w 3 rodzinnym domu. 27 th Ave and Bath Ave. Cena: $1800 Proszę dzwonić: (917) 376-2999

n Tylko 19 procent domów w powiecie Bergen, NJ, klasyfikuje się ków na rodzinę wynosi 70 062 dol.,

a za przystępną cenę nieruchomości mieszkalnej przyjęto 294 000 dol. Natomiast w powiecie Passaic, który sąsiaduje z powiatem Bergen, 42 procent domów na rynku jest w zaTakie wnioski płyną z analizy doko- należą do rzadkości w tym powiecie, sięgu kieszeni klasy średniej. Tutaj nanej przez firmę nieruchomościo- zaliczanym do jednych z najdroż- maksymalną ceną za dom, na którą wą Trulia, której ekonomiści porów- szych, jeśli chodzi o ceny nierucho- lokalna klasa średnia zarabiająca nali średnie ceny domów na sprze- mości. Jest ich tylko 19 procent na średnio 56 007 dol. rocznie na rodzinę może sobie pozwolić, jest nie więdaż w każdym z powiatów w New lokalnym rynku. Dla porównania – w powiecie Ber- cej niż 274 000 dol. Jersey ze średnim (medianą) dochoO wiele lepsza sytuacja rysuje się dem na rodzinę w danym powiecie. gen jest mnóstwo domów w cenie Za próg przystępności cenowej około 319 000 dol., która stanowi w powiecie Middlesex, gdzie społecztwórcy tego badania przyjęli sumę próg przystępności dla nieco bardziej ność należy do najzamożniejszych w miesięcznych opłat za dom, która zamożnej społeczności w powiecie stanie (średnia zarobków na rodzijest niższa niż 31 procent dochodu Salem, gdzie przeciętne zarobki na nę wynosi 75 355 dol.) i może sobie rodzinę plasują się na poziomie 62 pozwolić na 63 procent nieruchomorodziny. ści wystawionych na rynek. PonadJak wynika z tej analizy, rodzina, 000 dol. rocznie. W powiecie Union 54 procent nie- to lokalną klasę średnią stać na kupktóra rocznie zarabia 56 000 dol. w powiecie Bergen może pozwolić so- ruchomości wystawionych na sprze- no droższych domów, czyli takich w bie na dom w cenie do 274 000 dol. daż jest w zasięgu klasy średniej. W cenie do 326 000 dol. Nieruchomości w takiej cenie jednak tym rejonie średnia (mediana) zarobAS, (R)

na kieszeń klasy średniej tam mieszkającej. Najlepiej sytuacja się ma w powiecie Salem, gdzie 92 procent nieruchomości mieszkalnych jest w zasięgu rodzin zaliczanych do klasy średniej.

GLENDALE, QUEENS Studio do wynajęcia (pokój, kuchnia, łazienka). Słoneczne, przestrzenne mieszkanie po remoncie w dwurodzinnym domu, 3 szafy, spokojna ulica. Blisko autobusów Q55, 29, QM24, 25, Mall-a, 15 minut do L i M, elektryka i gaz wliczone w czynsz. Tylko osoby niepalące i bez zwierząt. Cena $1100 / miesiąc Kontakt pomiędzy: 9 am - 8 pm. (347) 236-0113 ELMHURST QUEENS 4 blacks from subway R & M (Grand Ave. Station). Very clean apartment. Three bedrooms, office, small bathroom with shower, living room open to big kitchen (with dishwasher), big terrace. Second floor in two family house on dead end street (parking no problem). Water hitting, central A/C control by tenant. Must see. Security deposit. Price for rent: $1950 Please call: (917) 837-2813

394 Walnut St, Nutley NJ Single Family Home for Rent 1 Full Bath, 2 Half Baths. Wonderful three bedroom one full and two half bath Tudor in desirable Yantacaw section of Nutley. Features three spacious bedrooms with plenty of storage in each and a finished basement. Eat-in kitchen, has granite counters, ceramic backsplash, & a large pantry. The spacious dining room opens to the living room and is perfect for entertaining. The French doors in dining room, crown molding throughout, and elegant stained glass windows are just a few of the custom features that make this home a must see. The second floor has newly refinished hardwood floors throughout and an abundance of storage space in each bedroom. Handy to shopping, quick commute to NYC, Nutley park, and Clifton Commons makes this an ideal location. Price: $3000 Call: (888) 720-4932, William Chevalier

31 BAYSIDE DR, BAYONNE NJ 07002 Apartment for Rent for $2,350 with 2 bedrooms and 3 full baths. Madison model townhouse looking out directly onto the Bay with water views from every room. Beautifully renovated 1st floor family room with chocolate porcelain tiles and glass mosaic inlay detail design, ideal for entertaining. Large deck off dining room, gleaming wood floors, granite counters, fireplace, vaulted ceilings in master bedroom, large walk in closet, bath with double vanity and deep soaking tub. Marina and community pool. 7 min walk to 8th street Light Rail with access to NYC PATH. Please call: (201) 232-8577


12

ND Nieruchomości

11 Romano St, Nutley NJ Home for Rent for $1,700 with 3 bedrooms and 1 full bath. Amazing 2nd floor unit with hardwood floors, eat-in-kitchen, and newer appliances. Boasts large rooms, use of laundry, close to highways and transportation. Call: (973) 816-7575 Alma Billings CLEAN, 1 BEDROOM APARTMENT on 1 st floor for rent. Elmwood Park, NJ. $1100 + fee. No pets, nno smoking. Please call: (201) 784-7805

DO WYNAJĘCIA 1 i 2 sypialniowe apartamenty w Hamilton, NJ. Ogrzewanie, woda, gaz wliczone w czynsz. Cena $1,050 Telefon: (609) 585-8051 GARFIELD NJ. Do wynajęcia duży umeblowany pokój. Telewizja, internet, wspólna kuchnia i łazienka. Miła atmoslera dla spokojnej pracującej osoby. Proszę dzwonić: (973) 460-6695

Linden, NJ Do wynajecia od zaraz ładne, czyste trzysypialniowe, przestrzenne mieszkanie w prywatnym domu na drugim piętrze. Mieszkanie jest po remoncie (nowa kuchnia, drewniane podłogi, odnowiona łazienka, obszerne szafy). Położone jest w Sunny Side, dogodne połączenie do Nowego Jorku stacja pociągu w odległości zaledwie 5 min pieszo. Wymagany jest miesięczny depozyt, bieżąca woda jest wliczona w rent. Proszę dzwonić po wiecej informacji. Telefon: (732) 648-8694

LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA WYJĄTKOWA OKAZJA. Sypialnia (częściowo umeblowana) w umeblowanej eleganckiej willi z garażem i ogrodem. Columbia, MD. Warunki do uzgodnienia. (410) 730-8021

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA SPRZEDAM BUDYNEK 6 APARTAMENTOWY w CT

99 Broad St, New Britain, plus prosperujący biznes na parterze /z jedzeniem/ . Budynek posiada wysoką piwnicę z oddzielnym wejściem. Parking z tyłu budynku. Po więcej informacji proszę dzwonić w godz. 8am -10pm. Tel: (860) 839-2398 Tadek

nowy dziennik Środa 16 października 2013

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku) Sprzedam budynek w New Britain, CT 99 Broad St ,6 aprt. Plus prosperujący business (z jedzeniem) całość budunku posiada wysoką piwnicę z oddzielnym wejściem. Po więcej informacji proszę o kontakt. Telefon: (860) 839-2398

CONEY ISLAND , Brooklyn Cena: $459,000 REF#747 Jednorodzinny przyłączony z jednej strony dom na sprzedaż. 3-sypilaniowy duplex, drewniane podlogi, Granitowe blaty w kuchni. Po totalnym remoncie! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 359,000 REF#744 Jednorodzinny, 4-sypialniowy dom na sprzedaż. 1 łazienki Kompletnie wyremontowany Gorąco zapraszamy! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

FLUSHING, QUEENS Cena: $327,000 REF#746 2 sypialniowe mieszkanie na sprzedaż. Dużo przestrzeni, Parking. Świetna Lokacja OKAZJA! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: 917-903-3105

***UWAGA OKAZJA*** Góry Catskill okolice Monticello, 90 minut od Nowego Jorku. Do szybkiej sprzedaży 10 akrów ziemi z dużym frontem na rzece Delaware. Doskonałe miejsce na polowanie. Cena dużo poniżej wartości ( $79000) Po więcej informacji proszę dzwonić. (845) 856-8832 WOODHAVEN $330,000 Jednorodzinny dom na sprzedaż. 1 piętro: Pokój gościnny, kuchnia, jadalnia, łazienka, 4 sypialnie, łazienka. Kompletnie wykończona piwnica Gorąco Polecamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105 Sprzedam bezpośrednio od właściciela dom W GREENWOOD LAKE, NY. 2 sypialniowy, kuchnia, salon, pełna łazienka. Duża piwnica. Nowe AC. Dach remontowany w 2010 roku. Garaż na 1 samochów dodatkowo podjazd na 3 samochody. Na poddaszu możliwość zbudowania dodatkowej sypialni. Cicha i spokojna okolica. Bardzo dobre połączenie z NY. Cena $170000 / do negocjacji. Proszę dzwonić: (845) 595-6454

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

VALLEY STREAM, LONG ISLAND Cena $389,000 REF#745 Jednorodzinny, czterosypialniowy dom na sprzedaż. Czter sypialnie i dwie łazienki. Wykończona piwnica. Nowa obniżona cena! Polecamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105


nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

13

POMOC PRZY KUPNIE i SPRZEDAŻY DOMÓW

bezpłatna wycena

QUEENS

MASPETH • RIDGEWOOD • GLENDALE MIDDLE VILLAGE, FOREST HILLS

LONG ISLAND • BROOKLYN

• Szeroki wybór domów w przystępnych cenach • SHORT SALES & FORECLOSURES dostępne w ofercie

KRYSTYNA DZIEDZIC Licensed Real Estate Salesperson

Oferujemy pomoc przy:

• Otrzymaniu pożyczki • Przefinansowaniu

Tel. 917.903.3105

Historycznie niskie oprocentowanie!!!

DOROTA KASZUBA

Licensed Real Estate Salesperson

Tel. 917.903.3113

ALL SEASONS REALTY

65-46 Grand Avenue, Maspeth, NY 11378 Tel. 718-416-4411 • www.ExitRealty.com

!

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA • tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com


14

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 16 października 2013

** QUEENS CENTRAL REALTY **

Ridgewood

2-rodzinny dom murowany, blisko Fresh Pond Rd. Pusty przy closingu. Cena $639 000 /

Dom 6-rodzinny murowany. Roczny dochód $127 tys. Cena $1 100 000 Lokalizacja 3 ulice do L train. Donna: (718) 417-0700

MIDDLE VILLAGE, NY. Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857

SUNSET PARK, BROOKLYN $585,000 REF#732 Dwurodzinny dom na sprzedaż. Dwie Sypialnie & 2 łazienki, wykończona piwnica. Świetna lokalizacja-blisko BQEI metra. Proszę dzwonić: EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-310

Astoria, Queensview on The 14th Great Views. Price: $319,000 Sunny 2br with east and south exposures in a financially stable coop complex. Great value in the 2br with maintenance at $717 which includes all utilities, even electric (flat fee for AC) and offers parking. Pets are allowed which can also be very difficult to come by in the neighborhood. 875 sq ft which 5 large closets and two full sized bedrooms. Beautiful views and amazing sunrises. Contact Bianca Colasuonno for details at: (718) 909-3169 QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Marco Feijoo

* LAFFEY FINE HOMES * Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 405,000 REF#736 Jednorodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż Granitowe blaty, urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Bardzo przystepne podatki. Okazja. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC : 917-903-3105

QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

NEW ON THE MARKET Beautifully renovated. Move In Condition. 2 family house Great investment. Must see. Price $659K Lot size 20x113 Building size 20x52 Call: (917) 337-9036 Julie Scheibeler, Agent for a private showing Crifasi Real Estate, Inc.

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 349,000 REF#735 1 rodzinny, 4- sypilaniowy dom na sprzedaż! Dużo przestrzeni, znakomity dla dużej rodziny. Przystępne Podatki!! Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 ask Renee Dorsa

* EXIT REALTY MINIMAX * BROOKLYN, CYPRESS HILLS. Do sprzedania, Duży 2 rodzinny dom. Trzy kondygnacje, niewykończona piwnica. 9 sypialni, 1 salon, 1 jadalnia, 4 łazienki, 3 kuchnie. Wjazd na 2 samochody, ogród. Dom wolno stojacy. Potrzebuje gruntownego sprzątnięcia i trochę remontu. Cena: $468000 Telefon: (347) 357-4337, Marek

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 329,990 REF # 743 Jednorodzinny dom do sprzedania Czter sypilanie, łazienki Wszystko nowe! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

QUEENS, NY. Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred

QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. 6 Bedrooms, 2 Full Baths. Garage for 1 car. Fabulous two family featuring Living Room, Dining Room, Eat in Kitchen, three bedrooms and a full bath on the first floor. Second floor unit features extra spacious living room, dining room, eat in kitchen, three bedrooms, full bath and laundry room. Call: (888) 720-4932

ERA INTEGRA REALTY 450 BROADWAY, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Cena: $325,000 6 pokoi, 4 pełne łazienki, klimatyzacja, garaż oraz podjazd na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 282-1032

1417 Sherwood Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Price: $235,000 Call: (888) 720-4932

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

* RE/MAX Villa Realtors * Garfield, NJ. Single Family Home for sale, price: $269,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

172 JAMES ST, Hackensack NJ Single Family Home for Sale Home for Sale for $299,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Wrap around porch offers great additional outdoor space, hardwood floors throughout, freshly painted, newer siding/windows, detached one-car garage, new driveway, central air, and beautiful details like arched passageways and pillars complete this home. Please call: (888) 720-4932


nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

15

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more. Price: $309,000 Please call: (800) 872-7653

* COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LINDEN, NJ * Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key� Restaurant on busy East Elizabeth Ave. Call: (888) 720-4932

135 W 48th St, Bayonne NJ 07002 Single family home. Price: $249,900 Home with 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Located near the Bayonne park which has beautiful trails, recreation area and playground for children. This wonderful home has great curb appeal and garage with a average size backyard. Phone Located near the Bayonne park which has beautiful trails, recreation area and playground for children. This wonderful home has great curb appeal and garage with a average size backyard. Phone: (800) 872-7653

* WEICHERT REALTORS * Home for Sale in Bayonne, NJ. Well maintained, large 3-family home in excellent location near the 45th Street Light Rail Station. Also near schools, shopping, dining and places of worship. Call: (201) 417-6856 ask Jose Garza

* Weichert Realtors * Single Family Home for Sale. Price: $269,000 This 4 bedrooms, 3 full baths home is situated on a beautiful fenced in lot. The Eat in kitchen features a side by side Refrigerator, Microwave Oven, Ceiling Fan and Back door leading to cute enclosed Three Season Porch. The oversized Two Car Garage has a two year old roof and plenty of storage inside. Basement has a full bath and bilko type doors leading out to the yard. Call: (888) 720-4932

* Weichert Real Estate * 611 Middlesex St, Linden NJ. Multi-Family Home. 7 bedrooms, 5 full baths. Price for short sale $229,000. Please call: (800) 872-7653

* Real Living Gateway Realtors * Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 1 full bath. Price: $282,987 Cell: (888) 720-4932

156 WEST 21ST ST, Bayonne NJ 2 Family Home for Sale with 7 Bedrooms and 3 Full Baths. Beautiful 2-family home. Looks like new. In amazing condition. A must see. Above ground pool, amazing backyard, new rood, new siding, 2 car garage, located on a dead end street, hardwood floors, granite, bay windows, wall AC, new garage door, and extra unit for owner behind the garage. Price: $395,000 For more information please call: (201) 969-2626

116 HALSTEAD AVE, Wallington NJ 07057 Home for Sale for $349,900 with 5 bedrooms and 2 full baths. First floor renovated, perfect 2 family in town. Close to public transportation, school, banking, stores. Basement part finished and 3rd floor part finished. Please call: (800) 872-7653


16

ND Nieruchomości

* A NEW VISION REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths. 1st floor: Dining room, Living room, wood floor. Garage for 1 car. Price: $329,500 Please call: (908) 272-2001

* WEICHERT REALTORS * Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 17 EAST 44TH ST 3 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Cena: $359,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932, prosić Arvin

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

954 BROADWAY, Bayonne NJ 07002 Home for Sale for $219,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. Great option for first time home buyers. Please call: (201) 809-9225

* WEICHERT REAL ESTATE * 124 Birchwood Rd, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath, 2 half baths. All brick, first floor master bedroom or family room, half bath. Large kitchen, formal dining room, built in china closet, huge living room, New refrigerator 2012. Asking for: $275,000 Please call: (800) 872-7653

nowy dziennik Środa 16 października 2013

* VERA & NECHAMA REALTY * Garfield, NJ. 2 family house for sale. Good location for commuters. Laundry hook ups in 2nd floor, 4 bedrooms, 2 full baths and basement. Price: $220,000. Call: (888) 720-4932

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. Price: $249,000 Very well maintained colonial on corner lot with possibility for 2 duplex apartments. Featuring beautiful private yard, hardwood floors, finished basement and attic. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

92 Mountainview Ave, Nutley NJ Single Family Home for Sale Price $390,000 Home with 1 bedroom and 2 full baths. This home was built in 1960 Please call: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

308 Christine St, Elizabeth NJ Price: $340,000 6 bedrooms, 5 full baths. Garage for 1 car. Please call: (908) 558-2727 SINGLE FAMILY HOME FOR SALE 1037-9 GALLOPINGHILL RD, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Price: $295,000 For more informations please call at: (908) 400-0123

RE/MAX IN ACTION 126 Alton St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Nicely kept 3 bedrooms colonial house, spacious rooms, lots storage, 2 car garage and additional parking on drive way, conveniently located on Elmora section. Price: $260,000 Call: (888) 720-4932 DUPLEX Z GRUDNIA 2010 na granicy z Elmwood Park (Boulevard), bardzo dobra okolica, blisko środków transportu. Działka 37 1/2 x 100. Pierwsze piętro: pralnia, 1/2 łazienki, kuchnia, pokój wypoczynkowy, jadalnia (open concept floor plan). Drugie piętro: 3 sypialnie, 2 łazienki, office, ponad 1800 s.f., duży strych, ładny taras. Cena: $369.900 Proszę dzwonić: (201) 674-8230

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. Bayonne, NJ. Price: $319,000 Pristine fully renovated townhome just steps to Hudson Bergen light rail and near #14 Nicholas Oresko School. This oversized rare approximately 2000 sq. ft. condo town home is a must see. Featuring an open floor plan with an amazing modern dream kitchen, spa like master bath, hardwood floors, central air and much more. Call: (201) 978-1110

JILL GUZMAN REALTY Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Home have 3 Bedrooms and 1 Full Bath. Price: $249,900 Call: (908) 353-6611

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home with 8 Bedrooms and 6 Full Baths. Price: $270,000 Call: (888) 720-4932 * EXIT REALTY PREMIER * Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $299,000 Duży, jednorodzinny dom z 7 sypialniami, 2 1/5 łazienki, duże miejsce parkingowe. Telefon: (888) 720-4932

RE/MAX DIAMOND REALTORS 27 Swarthmore Rd, Linden NJ 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Spacious Brick Colonial located in the Sunnyside Section offers newer windows, recently updated kitchen, large Living room and 2 enclosed porches for your relaxation and entertainment. Price: $289,900 Call: (732) 549-9500 SAYREVILLE-PARLIN, NJ Price: $239,000 This Tastefully Decorated Townhouse offers an open floor plan Dining-area/Livingroom,Kitchen has eat-in-kitchen and a Half Bath,Master Bedrm with own Full Bathrm and 2nd Bedrm w/full Bath.Lower lever has extra room that could be Den/Office and seperate laundry/utility room w/access to large Garage,bright and clean,NYC Bus,do not miss this one, call to visit today. www.BestHomeNJ.com RE/MAX Central Beata Pruszkowski (732) 972-1000 ext 234 (732) 266-1721 cell

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale with 9 rooms, 3 bedrooms and 2 full baths. Enclosed Patio. Price: $200,000. Cell: (800) 872-7653

98 Mount Vernon St, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 3 bedrooms, 2 full baths. Brand new central A/C 3 years old kitchen with granite counters and cherry cabinets. Full Finished basement. Price: $344,900 Call: (973) 667-3000

119 KENNEDY BLVD, Bayonne NJ Single Family Home for Sale Home with 4 Bedrooms and 2 Full Baths. Contemporary one family home in convenient location built in 1960. This Gem shows owners pride and is being sold by the original owners. Featuring spacious sunny rooms, hardwood floors, garage parking, a renovated master bath, a large yard and much more. Close to bus to NYC, Bayonne Bridge and Historical Bergen Point Village shopping district. Price: $279,000 Please call: (201) 978-1110

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

Elizabeth NJ Multi-Family Home for Sale Price: $300,000, 4 bedrooms, 2 full baths. Please call: (908) 400-0123

137 ANDERSON AVE, Wallington NJ 07057 2 family home for sale. Price: $228,000 Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Please call: (800) 872-7653


17 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

* LIVE REALTY, INC. * Garfield NJ. Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900, Call: (888) 720-4932

68 CLEVELAND ST, Hackensack NJ Single Family Home for Sale Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Each room is very clean and there is a large eat in kitchen, spacious bedrooms and a full and finished basement. The outside is immaculate with a porch in the front and a large patio in the back. The roof is 8 years old and all of the windows were recently replaced and come with a lifetime warranty. Price: $293,000 For more informations please call: (888) 720-4932

154 KENT ST, Hackensack NJ Home for Sale for $359,000 with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

RE/MAX SIGNATURE PROPERTIES 127 Jacques St, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 1 full bath, large garage with place for 4 cars. For more information please call: (732) 737-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * 621 Beechwood Rd, Linden NJ. Home for Sale. Price: $259,999 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * 611 Alexander Ave, Linden, NJ. Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS

* RE/MAX 1ST ADVANTAGE * Single Home for Sale. Linden, NJ. Price $259,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (888) 720-4932 * RE/MAX Properties * Garfield, NJ. Multi-Family Home for Sale. Price: $209,900 2 bedrooms, 3 full baths. Call: (888) 720-4932

Single Family Home for Sale in Linden, NJ 910 E Henry St, Price: $243,500 4 bedrooms, 2 full baths. COMPLETELY RENOVATED. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 809 N Wood Ave, Linden NJ. Commercial Property for Sale. Price $326,500 1st floor MEDICAL Office offers 4 exam rooms, 1/2 bath, private office, large waiting room with reception area, kitchen & storage area. 2nd floor DENTAL Office offers 3 exam rooms, 1/2 bath, private office, waiting room with reception area and kitchen area. Nothing to do but move in. Call: (800) 872-7653

* Weichert Real Estate * 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653

CARLSTADT, BERGEN COUNTY, NJ Właścicielka sprzeda 2 rodzinny dom. 13 pokoi, 3 pełne łazienki, 2 garaże oraz miejsce na samochody na podjeździe. Działka o wymiarach 67 x 157sqf System nawadniający trawniki, wolnostojące pomieszczenie na narzędzia. Podatki $9265 na rok. Dom gotowy do zamieszkania. W okolicy dobre szkoły, blisko NYC oraz lotniska w Newark. Cena $575 000 Telefon: (973) 506-4780 w godz 7pm do 11pm oraz cały dzień w soboty i niedziele telefon (201) 220-8143

Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 9 bedrooms and 2 full baths. Deck, 1 car drive, lot of parking spaces. For more information please call: (908) 353-8277

* CENTURY 21 JR GOLD TEAM REALTY * Garfield, NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Price: $210,000 House was built in 1900. Call: (888) 720-4932

* ALL TOWNE REALTY * Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ 2 Family home for sale 7 Bedrooms, 4 Full Baths, driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

Hackensack NJ Condo for Sale with 2 bedrooms and 2 full baths. Complex is very conveniently located for easy commute express bus into port authority. Price: $279,000 Please call: (201) 934-7111

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 4 bedrooms, 2 baths. Garage for 2 cars. 2 blocks from the 45th St. Hudson-Bergen Light Rail Station. This home features 4 bedrooms, formal living room, formal dining room and updated kitchen area. Move right in with newly painted interior walls and enjoy the two tier deck overlooking the ample backyard space. Call: (888) 720-493 ask Arvin J.F. Fallarme

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale, Linden, NJ. Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932

GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 225 Rosewood Ter, Linden NJ. Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653


18

ND Nieruchomości

* WEICHERT REAL ESTATE * Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful cape all renovated with Open Floor Plan, very spacious and bright. Price: $219,900, Call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500. Cell: (888) 720-4932

2 Cedar St, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 3 Bedrooms, 1 Full Bath, updated bath with marble counter and heated floor. Price: $368,900 Call: (888) 720-4932 * RE/MAX Excellence * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932 * WEICHERT REALTORS * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Garage for 2 cars. 1 st floor: 3 Bedrooms, dining room. Price: $333,000 Please call: (866) 948-6325 109 LOCUST AVE, Wallington NJ 07057 Commercial Property for Sale Perfect location. deli on first floor front. Lease is about to expire if someone needs front for own use, plus 2 apartments. New York City bus stops at corner. Lots of exposure. Price: $349,000 ROYAL CROWN REALTY, INC. Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT * LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * SOMERSET, NEW JERSEY. Price: $269,800 3 bedrooms, 3 full baths. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932 SOUTH AMBOY, NJ Price: $199,900 Rare Opportunity is Knocking in Great Location, 2 Family investment property or live in 2nd Fl.Apt and have income from 1st Fl., seperate utilities, 2 Bedrooms Apartment on 2nd Fl-vacant has private washer/dryer room,freshly painted, new carpet, new range & micro, seperate entrances,Downstairs-rented, presently used as a store can be converted back to 2 Bedrms apartment, has basement for storage. *NOT A SHORT SALE* call today. More houses at: www.BestHomeNJ.com RE/MAX Central Beata Pruszkowski (732) 972-1000 ext 234 (732) 266-1721 cell

nowy dziennik Środa 16 października 2013

19 E 35th St, Bayonne NJ 07002 2 Family Home. Home with 8 Bedrooms and 3 Full Baths. Stunning 2 family with 4 levels of living space near Horace Mann School and Light Rail. Featuring renovated kitchens and baths, an ownerÂ’s duplex apartment, separate heat, parquet flooring, ornate moldings and details, pool in yard and much more. Please call: (201) 978-1110 Christopher Piechocki 42 Willow St, Bayonne NJ 07002 Price: $375,000 2 family home with 5 Bedrooms and 3 Full Baths, 2 bloks from Light Rail. Please call: (800) 872-7653

PROPERTY FOR SALE. Elizabeth NJ Price: $289,900 3 bedrooms, 4 full baths, 1 half bath. For more informations please call: (908) 289-7746

* WEICHER REAL ESTATE * Townhouse for Sale in Garfield, NJ. Price: $359,000 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. 1 block to Plauderville Station. 1st level: living room, formal dining room, open floor plan with hardwood floors. Garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Commercial Property for Sale. Price: $249,000. Call: (888) 720-4932 1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ Price: $284,500 House with 7 bedrooms and 4 full baths. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100 SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * 312 Miner Ter, Linden NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful Colonial in the heart of Linden. 2 blocks to school with finished basement. Price: $252,500. Please call: (800) 872-7653

800-802 Parkview Ter, Elizabeth NJ Price: $285,000 House with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (908) 400-0123

827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932

ERA INTEGRA REALTY 448 BROADWAY, Elizabeth NJ 6 bedrooms and 4 full baths, 1 half bath. Brand new two unit house under construction. Price: $325,000 For more information please call: (908) 282-1032

110 EVERGREEN ST, Bayonne NJ 07002 Home for Sale for $199,000 with 2 bedrooms and 1 full bath. Adorable ranch in East Bergen Point on over sized lot with an updated kitchen and bath which features a Jacuzzi tub. Spacious and sunny rooms and plenty parking, entrance on 5th Street. Please call: (201) 978-1110

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale. Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932


ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO

973-584-1826 Biuro 570-620-9100

Komórka

Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

* C-21 J.R.S. REALTY * 225 W Gibbons St, Linden, NJ. Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110, ask Christopher Piechocki

* Keller William Realty * Boynton Beach, Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA Two family home for sale. Elizabeth NJ 5 bedrooms, 2 full baths, 1 car drive, lot of parking spaces. Price: $339,000 For more information please call: (908) 289-5200

81 WEST 11TH ST, Bayonne NJ 07002 2 Family Home. Home with 6 Bedrooms and 2 Full Baths. Price: $249,000 Phone: (800) 872-7653

* HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ * Gorgeous renovated home in move in condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom, basement with family room and fireplace. Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932 * Group Twenty Six * Commercial Property for Sale. Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

Linden NJ. Home for Sale for $279,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. This home was built in 1960. Totally renovated in 2007. Call: (888) 720-4932

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

* KELLER WILLIAM REALTY * Boynton Beach. Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

Floryda, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami. Floryda, super okazja. Domy i mieszkania na sprzedaż od $25,000. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe. Pożyczki i kredyty. Sprawdzanie historii kredytowej. Roman (754) 235-0378 lub (954) 773-7970 Floryda Lake Worth Sprzedam condo. super odnowione, umeblowane i wyposażone. Opłaty $177. Bezpieczna i chicha okolica nad Lake Osborne. Basen, ochrona. Pełne zaplecze, sportowo rozrywkowe. Ocean, polski kościół, klub, sklepy w zasięgu ręki i mili. Cena $39 tyś. Telefon: (561) 588-6345 Mieszkanie lub dom na SŁONECZNEJ FLORYDZIE Oferujemy domy i condominia na Florydzie w Boca Raton, West Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Lake Worth i wiele innych. Pomagamy w załatwianiu pożyczek, także dla kupujących z Polski. Proszę dzwonić: (386) 986-0368, Sylwia

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

ADAS REALTY

DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker

Biuro czynne od 9:30 rano do 7:30 wieczorem

• DOMY • CONDO • CO-OP • DZIAŁKI BUDOWLANE Notariusz publiczny • Fachowa wycena domów

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA POCONOS, PA Okazja, dom z 2006 roku 3 sypialnie, 2 łazienki, garaż, szopka na narzędzia, noweczesna kuchnia z podłogą z płytek, parkiet w pokoju gościnnym oraz gazowy kominek, duża sypialnia (22x20), dom w osiedlu z jeziorami, basenem, placem zabaw dla dzieci i 24/7 ochroną. Izabella Glinska Smart Way America. Telefon: (718) 753-9435

150 N. 9 Street Brooklyn, NY 11249

DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY, z powodu wyjazdu, dom w Pensylwanii, Pokono hrabstwo Monroe. Dom odnowiony 6 sypialni, 2 łazienki, 2 salony z kominkami, kuchnia. Pełne wyposażenie, gotowy do wynajmowania lub zamieszkania. Osiedle strzeżone, w bliskiej okolicy jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny oraz rajdy samochodowe NASCAR. Cena $215,000.00 do negocjacji. Telefon po polsku (570) 732-3756, po ang. (800) 621-1466 prosić Hede.

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ MAŁE CONDOMINIUM Tylko NY, Brooklyn lub Queens. W celu biznesowym. Telefon: (347) 720-5651

NIERUCHOMOŚCI POLSKA Polska Jelenia Góra Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski +48 757-554-749 Andrzej

Tel. (718) 599-2047 (347) 564-8241

INSPEKCJE DOMÓW

KUPUJESZ DOM? cy łpra spó ości w do hom am rasz nieruc p a Z ncję age

Skorzystaj z licencjonowanego inspektora. Sprawdź stan domy przed jego zakupem!

Zadzwoń: (973) 978-3778

Maciej Gomółka

NJ Licensed Home Inspector NY Licensed Inspector Licencjonowany inspektor na stany New Jersey i Nowy Jork

Oprócz inspekcji domów a NJ i NY wykonuję: ! Inspekcję TERMITÓW ! Test na obecność RADONU

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

19

Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.


20

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY

S. K. I. BEER CORP. Experienced forklift driver needed and NON-CDL Drivers needed for NYC area. ASAP Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (917) 282-5408 peterjklee@hotmail.com

Dom Starców na Long Island zatrudni mężczyznę na stranowisko konserwator oraz kobietę jako pomoc do kuchni. Praca z zamieszkaniem oraz wyżywieniem. Może być para. Pozwolenie na pracę obowiązkowe. Proszę dzownić do Michaela (631) 286-2500 lub (516) 375-9400

Potrzebne doświadczone krawcowe. Wymagany legalny pobyt i podstawowa znajomość języka angielskiego. Proszę dzwonić:(917) 318-2778

Medical Biller and collector Midtown Manhattan medical practice is looking for a Medical Biller and Collector. Must have experience and be able to speak english well. Experience with physical therapy preferred. email resume: s2d3f4@aol.com BUSY HOME IMPROVEMENT COMPANY needs experienced masons, block foundations, rapid forms, chimney raises, pavers, stone and all around masonry Dependable, hard workers only. Salary and benefits. (631) 422-9190 Ask for Rhonda

nowy dziennik Âroda 16 października 2013

POTRZEBNA NIEPALĄCA GOSPOSIA NA DOM I DO DWOJGA DZIECI. JĘZYK ANGIELSKI KONIECZNY. PRACA NA BROOKLYNIE. PROSIĆ PANIĄ OLGĘ (718) 614-7039 LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA TAŚMIE SHADE MANUFACTURING COMPANY is seeking window treatment installers (All New York City) You will be responsible for taking accurate technical measurements for manufacturing as well as all installation details, including service and warranty work. REQUIREMENTS: must have a minimum 2 years experience with window treatment installations and MUST speak English. MUST HAVE CLEAN DRIVERS LICENSE. We are looking for someone with the following qualities: Organized, with good attention to detail, able to accurately read a tape measure, outstanding people skills with a strong customer service focus, high standard of integrity and strong work ethic. If interested apply today. Please contact either (212) 335-0095 or store@shadestogo.com

Potrzebna pani do sprzątania w hotelu na pełny etat. Proszę dzwonić: (718) 899-9000

Large Truck collision shop seeks Welder/Fabricator Able to work on commercial truck & trailer bodies with min. 5 years experience. Benefits, 401k plan. Brooklyn / Queens area Call (718) 272-8850 fax resume to: (718) 272-7974 or emai resume to: atruckmd@gmail.com FIRMA POLISH TV COMPANY mieszcząca się na Brooklynie poszukuje osób do Działu Wsparcia Technicznego oraz do Działu Obsługi Klienta. Elastyczny harmonogram pracy. Wynagrodzenie zależy od doświadczenia, od $12/na godzinę. Wymagania: znajomość języka polskiego i angielskiego, zorganizowanie, uprzejmość i punktualność. Obowiązki obejmują: pomoc klientom przez telefon lub e-mail. Pełen opis stanowiska pracy lub w celu złożenia podania odwiedź stronę www.polishtvcompany.com/careers

POTRZEBNA PANI DO SPRZĄTANIA Ekskluzywny dealer Mercedes-Benz poszukuje w trybie natychmiastowym gospodynię/sprzataczkę na pełen etat. Oferujemy wakacje, dni chorobowe i wspaniałą atmosferę w pracy. Osoby zmotywowane, z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi prosimy o kontakt. Telefon: (516) 393-8040

POSZUKUJEMY OSOBY NA

STANOWISKO MECHANIK praca od zaraz

•Wymagane minimum 5 lat doświadczenia. • Kandydat musi być biegły z frezowania i toczenia CNC (w tym programowanie i konfiguracja). Wynagrodzenie oparte na doświadczeniu, plus świadczenia.

DZIAŁ OGŁOSZEŃ

DRYWALL CONTRACTOR seeks qualified Carpenter Foreman. Person applying must be able to manage job sites with multiple employees and must have experience running Commercial Drywall Projects. Personmust also have knowledge on Black Iron & Grid Ceilings/Sheetrock Ceilings. Ability to lay out and plan read is a must. OSHA and Scaffold Cards required, driver’s license a plus but not necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office at (212) 933-1759 or email Eamon for details etimoney@cnpcarpentry.com POTRZEBNA POMOC DOMOWA/NIANIA z zamieszkaniem w Oyster Bay, Long Island. Do obowiązków należy: opieka nad jednym dzieckiem, sprzątanie, pranie i organizacja naszego domu. Wymagane doświadczenie i doskonałe referencje. Praca od poniedziałku do piątku. Osoba musi lubić psy. Wynagrodzenie $700 + pokój, wyżywienie i koszty podróży. Komunikatywny j. angielski konieczny. Proszę dzwonić: (516) 458-6545 lub wysłać CV na e-mail: ron@belleabstract.com EXPERIENCED ELECTRICIANS wanted with driver license. Please call: (917) 807-2523 CABINET MAKERS sought by NYC hi-end custom residential shop. Cabinet shop is located in Brooklyn. Must have 5 years similar demonstrated experience, 2 of which must include stain-grade work. Competence on all woodworking machinery required. Able to read shop drawings and prepare cut lists. Cadd skills a plus, but not required. Candidates with additional and/or supervisory experience are encouraged to reply. Salary commensurate with experience. Forward resume to: jobsearch.uc@gmail.com

Tylko kandydaci z NYC/Nassau. Proszę dzwonić pod numer telefonu:

Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

(718) 257-2800 w godzinach pomiędzy 8:20am - 4:30pm lub przesłać resume faxem: (718) 257-2144

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Mechanics & Helpers.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

(718) 791-3300

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified CARPENTER & HELPER NEEDED for hi-end residential General Contractor. MUST have exp. Exc. Pay/Benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-566

PRACA HELP WANTED NJ OBRÓBKA GRANITU I MARMURU. Potrzebni pracownicy do obróbki granitu i marmuru, doświadczenie bardzo pomocne - tylko legalny pobyt. www.marble.com RIDGEFIELD PARK, NJ więcej informacji pod numerem telefonu (201) 527-6199 Praca od zaraz.

IT Specialist. Duża firma fabrykacyjna poszukuje pracowników na stanowisko IT Specialist. Wymagany legalny pobyt i oólne doświadczenie IT. Instalacje sieci, obsługa systemów tel., itp. Praca w North Jersey. Telefon: (201) 655-1380 Robert

21 nowy dziennik Wednesday, October 17, 2013

USŁUGI SERVICES

SAMOCHODY CARS

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni doświadczonych brygadzistów i pracowników. Telefon: (973) 246-3105

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

AGENCJE AGENCIES

Poszujujemy osoby na stanowisko SPAWACZ. Doświadczenie i pozwolenie na pracę w USA obowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenei medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić do Jarka (201) 655-6525

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

TURYSTYKA TOURISM

WRÓŻKI PSYCHICS

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Jarek. Insurance medyczny.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


Sport

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Pierwsza na dachu świata n W środę mija 35. rocznica zdobycia przez

Wandę Rutkiewicz najwyższej góry świata Mount Everest (8848 m). Stanęła na szczycie 16 października 1978 roku o godz. 13:45. W tym samym dniu kardynał Karol Wojtyła został wyniesiony w Rzymie na Stolicę Piotrową.

Sukces był Rutkiewicz był tym większy, iż zdobycie Everestu nie udało się wcześniej żadnemu z polskich himalaistów. Była trzecią kobietą (po Japonce i Chince) i pierwszą Europejką, która weszła na najwyższą górę świata – przypomina portal Newsweek.pl. Rutkiewicz podczas spotkania z Janem Pawłem II w Krakowie, w czasie pierwszej pielgrzymki papieża do Polski w 1979 roku, podarowała mu kamień z wierzchołka Czomolungmy. "Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko" – powiedział Ojciec Święty do wybitnej himalaistki 10 czerwca w Krakowie. "Trudno przypomnieć mi sobie, co czułam 35 lat temu, gdy usłyszałam o wejściu Wandy, tym bardziej że to był dla mnie gorący okres przygotowań do wyprawy na siedmiotysięcznik w Pakistanie – Rapakoshi. Przemknęła mi na pewno myśl, że fajnie, że 'dokopała' facetom. Męska część środowiska bardzo jej zazdrościła" – mówi himalaistka Anna Czerwińska, która na wierzchołku najwyższej góry świata stanęła w maju 2000 roku i było to drugie polskie wejście kobiece na Czomolungmę. Rutkiewicz była uczestniczką międzynarodowej wyprawy niemiecko-francuskiej kierowanej przez dr. Karla Herrkligkoffera. Atak z bazy rozpoczęła wraz z trzema himalaistami 9 października. Wierzchołek zdobyła po 6 godzinach i 15 minutach wspinaczki z obozu IV położonego na Przełęczy Południowej. Ostatnie 50 metrów pokonała bez tlenu z powodu zalodzenia maski tlenowej. "Wanda organizacyjnie i kondycyjnie zawsze była krok przed naszym środowiskiem. Gdy

ła na drugim co do wysokości szczycie Ziemi – K2(8611 m) jako pierwsza kobieta na świecie. Zdobyła także dziewiczy Gaszerbrum III (7952 m) wraz z Alison Chadwick-Onyszkiewicz, Januszem Onyszkiewiczem i Krzysztofem Zdzitowieckim jako kierowniczka polskiej wyprawy w Karakorum w 1975 r. Nie ukrywała, że jej celem jest sięgnięcie po Koronę Himalajów, a więc wejście na wszystkie 14 ośmiotysięczników. Zaginęła 13 maja 1992 roku w podszczytowej kopule Kanczendzongi (8586 m). Po raz ostatni widziana była dzień wcześniej, gdy z kierownikiem wyprawy Meksykaninem Carlosem Carsolio wyruszyła z obozu czwartego (7900 m) z zamiarem zdobycia szczytu. Carsolio wyprzedził Polkę, zdobył samodzielnie Kanczendzongę i w powrotnej drodze na wysokości ok. 8250 m widział Rutkiewicz po raz ostatni. Nie była w dobrej formie. Zamierzała odpocząć i zaatakować wierzchołek samotnie następnego dnia. n

Wanda Rutkiewicz podczas spotkania z Janem Pawłem II w Krakowie

w Polsce nikomu nie śniło się o wyprawie na Everest, ona potrafiła zorganizować sobie taki wyjazd, zakręcić się w każdym środowisku, od przysłowiowego biskupa do sekretarza KC, i zawsze wywalczyć to, na czym jej zależało. Upór i siła woli były u niej dominujące. Dostałam od niej kartkę po zdobyciu najwyższej góry świata. Mam ją do dziś. Treść była krótka, pamiętam to zdanie: 'jestem w szczęśliwym odwrocie'. Oczywiście nie z tej kartki dowiedziałam się o wejściu, bo korespondencja z tej części świata szła wówczas dobre półtora miesiąca" – dodała Czerwińska. Jedna z najwybitniejszy himalaistek świata urodziła się w Płungianach na Litwie w 1943 roku. Po wojnie z całą rodziną przyjechała do Wrocławia, gdzie spędziła młodość. Po studiach na Politechnice Wrocławskiej, z dyplomem inżyniera elektroniki pracowała w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych. Później

Kowalczyk daleka od optymizmu n "Rozmawialiśmy z trenerem o sezonie, żadne z nas nie zapro-

ponowało rewolucji. Pobiegnę prawie wszędzie, gdzie się da. Nie lubię odpuszczać" – powiedziała "Gazecie Wyborczej" Justyna Kowalczyk. "W Polsce panuje przekonanie, że sportowiec wyjeżdża na zagraniczne zgrupowanie i jest bajka. 300 dni w roku spędzam poza domem. Wstaję, nim słońce wstanie. Momentami naprawdę ciężko sapię na trasie. Tak wygląda każdy dzień" – opisała swoją ciężką pracę gwiazda polskiego sportu, szykująca się do startu olimpijskiego sezonu 2013/2014. "Zawsze jestem daleka od optymizmu, a zwłaszcza w tym sezonie. Wiele czasu poświęciłam na trening do kroku łyżwowego. Wiem, że najwięcej traciłam na zjazdach. Od lat staram się to poprawić" – przyznała Polka. "Był taki pomysł – powiedziała Kowalczyk na temat propozycji wspólnych treningów z Marit Bjoergen. – To jednak nie byłyby treningi, tylko show. Tak nie lubię. Wspólny trening to dla mnie dwa obozy, wtedy można się od siebie czegoś nauczyć". "Rozmawialiśmy z trenerem o sezonie, żadne z nas nie zaproponowało rewolucji. No, może tylko nie wystartuję w Tour de Ski, które wygrałam ostatnio cztery razy (śmiech). Zdobyłam trochę medali, byłoby pięknie coś dołożyć" – zażartowała na koniec Justyna Kowalczyk. n

przeniosła się do Warszawy, podjęła pracę w Instytucie Maszyn Matematycznych. Zapowiadała się na świetną siatkarkę – grała w I lidze, kandydowała do gry w reprezentacji. Pierwsze kontakty ze ścianą miała na skałkach w Sokolikach, koło Jeleniej Góry. Tam zaczęła się kariera czołowej himalaistki świata. Później były Tatry i Alpy – klasyczna droga ku najwyższym górom. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wspinała się w zespołach kobiecych. W 1978 roku dokonała pierwszego przejścia północnej ściany Matterhornu zimą w zespole z Czerwińską, Ireną Kęsą i Krystyną Palmowską. Razem z Czerwińską i Palmowską zdobyła Nangę Parbat (8125 m). Było to pierwsze całkowicie kobiece wejście na tę górę. Weszła na osiem spośród 14 wierzchołków Himalajów i Karakorum, przekraczających wysokość 8 tysięcy metrów, między innymi by- Na szczycie Everestu

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

22

Kubica: WRC to wyzwanie Red Wings wygrali n Robert Kubica potwierdził, że w listopadowym Rajdzie Wiel-

w Bostonie

kiej Brytanii, 13. i ostatniej eliminacji mistrzostw świata, wystartuje w WRC. Jak podkreślił polski kierowca, który dotąd jeździł n Trzy mecze rozegrano w poniedziałek w hokejowej lidze NHL. w niższej klasie WRC-2, będzie to dla niego wielkie wyzwanie. W pojedynku dwóch czołowych Niespełna 29-letni Kubica pojedzie w Walii Citroenem DS3, drużyn Atlantic Division ekipa WYNIKI LIGI NHL wypożyczonym przez Khalida al-Qassimiego ze Zjednoczo- Boston Bruins przegrała przed

nych Emiratów Arabskich, i będzie reprezentował Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team. "Ten gościnny występ w zespole fabrycznym jest dla mnie świetną sprawą. Udział w Rajdzie Wielkiej Brytanii nie był częścią mojego planu startów w tym sezonie, więc tym bardziej się cieszę, że będę mógł zdobyć kolejne cenne doświadczenia" – napisał na Facebooku były kierowca Formuły 1, którego pilotem jest Maciej Baran. Szansa na zaprezentowanie się w najwyższej klasie dla jadącego pierwszy rok w rajdowych mistrzostwach świata Kubicy to nagroda za jego postawę w WRC-2. Polak wygrał cztery w sześciu rund i jest liderem klasyfikacji generalnej w tej kategorii. Zwycięstwo zapewnić sobie może podczas odbywającego się pod koniec października Rajdu Hiszpanii. "Tak nadzwyczajna jazda jest godna zaufania" – ocenił al-Qassimi. Szef Citroen Racing Yves Matton przyznał, że z polskim kierowcą ustalono, że przejdzie do wyższej klasy, jeśli wygra rywalizację w WRC-2. "Nawet jeśli nie uda mu się tego dokonać w Hiszpanii, to zdecydowanie można mówić o jego sukcesie w tym roku. Zasłużył na to, by w W. Brytanii spróbować szczęścia w WRC" – zaznaczył. Rajd rozgrywany w Walii odbędzie się w dniach 14-17 listopada. n

Boston Bruins własną publicznością z Detroit Detroit Red Wings 2:3, Red Wings 2:3. W ekipie gości na Washington Capitals listę strzelców wpisali się Henrik Edmonton Oilers 4:2, Zetterberg, Stephen Weiss oraz Daniel Cleary. "Niedźwiadki” odpoBuffalo Sabres wiedziały trafieniami Loui EriksMinnesota Wild 1:2 sona oraz Milana Lucicia. To czwarta wygrana zespołu z Detroit, który w Atlantic Division zajmuje drugie miejsce, za Toronto Maple Leafs. Drugie zwycięstwo w rozgrywkach odnieśli hokeiści Washington Capitals, którzy na własnym lodowisku pokonali Edmonton Oilers 4:2. O wygranej gospodarzy zadecydowała druga tercja, w której strzelili oni trzy bramki, nie tracąc ani jednej. Dzięki temu wyszli na prowadzenie 4:1. Gole dla Capitals zdobyli Brroks Laich, Joel Ward, Aleksander Owieczkin oraz Troy Brouwer. Goście odpowiedzieli trafieniami Boyda Gordona i Willa Actona. W Buffalo miejscowi Sabres przegrali z Minnesota Wild 1:2. Wygraną gościom zapewniły gole zdobyte prze Kyle’a Brodziaka i Jasona Pominville’a. Bramkę dla "Szabel” uzyTW skał Brian Flynn.


Sport

23 nowy dziennik Wednesday, October 16, 2013

Życiowy ranking Przysiężnego piątek z dziewiątego miejsca, korzystając z nieobecności Szarapowej.

n Hiszpan Rafael Nadal, mimo po-

rażki w półfinale turnieju w Szanghaju, utrzymał pierwsze miejsce w rankingu ATP. Drugi jest Serb Novak Djoković, a trzeci Hiszpan David Ferrer, który wyprzedził Szkota Andy'ego Murraya.

FOTO: TOMASZ DEPTUŁA

"FRYTKA" I "MATKA" ODPIERAJĄ ATAKI Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski utrzymali się na ósmym miejscu w rankingu najlepszych par ATP "Doubles Team Race to London", ostatnim premiowanym prawem startu w kończącym sezon turnieju ATP World Tour Finals w lonJerzy Janowicz utrzymał 15. miejdyńskiej O2 Arena (4-11 listopada). sce. Łukasz Kubot spadł z 71. na 74., Fyrstenberg i Matkowski od począta Michał Przysiężny awansował o 10 ku roku zdobyli 2640 punktów i trapozycji i zajmuje 69. pozycję. To najcą 325 pkt do siódmego w klasyfiwyższa pozycja w jego dotychczakacji duetu Aisam-Ul-Haq Qureshi z sowej karierze (był 76. w listopadzie Pakistanu i Jean-Julien Rojer z Ho2010 roku). landii, z którym w ubiegłym tygodniu Przysiężny w ubiegłym tygodniu przegrali w 1/8 finału turnieju ATP przebił się przez dwie rundy elimiMasters 1000 w Szanghaju. nacji do imprezy rangi ATP Masters Polacy mają też przewagę 170 pkt 1000 na twardych kortach w Szannad Białorusinem Maksimem Mirnym ghaju, po czym przegrał pierwszy i Rumunem Horią Tecau, których atamecz w turnieju głównym. To dało ki będą musieli odpierać w najbliżmu 35 punktów i awans. szych tygodniach. Stawką jest występ Jest drugim wśród najwyżej notow Londynie, gdzie w 2010 roku dowanych Polaków w czołówce klasytarli do finału. Pierwsze miejsce na fikacji ATP World Tour, bowiem na Michał Przysiężny podczas tegorocznego US Open koniec sezonu zapewnili sobie już 15. pozycji niezmiennie znajduje się Jerzy Janowicz, który w tym tygo- może ta rywalizacja rozstrzygnie się zycji poprawiła się Katarzyna Piter (jest roczny półfinał w Stambule) będzie ich wcześniej amerykańscy bliźniacy dniu w Sztokholmie wznowi starty jeszcze przed ich występem w lon- 144.), a o 12 Magda Linette (158. WTA). miała 5665. Natomiast Rosjanka – 5891. Bob i Mike Bryanowie (13 065 pkt). W rankingu tym Matkowski popo sześciotygodniowej przerwie spo- dyńskiej O2 Arena. Na 194. miejscu w rankingu jest ko- Krakowiance do przeskoczenia jej w wodowanej kontuzją kręgosłupa. W W turnieju masters oprócz nich pra- lejna Polka – Paula Kania. rankingu wystarczy jeden zwycięski jawia się jeszcze z Łukaszem Kuboczołowej setce notowany jest jesz- wo gry zagwarantowane mają Mur32-letnia Williams ma w dorobku pojedynek w fazie grupowej mi- tem na 88. miejscu (180 pkt). Ten ostatni sklasyfikowany jest jeszcze cze Łukasz Kubot – 74. (spadek o ray (po operacji kręgosłupa nie wró- 13 260 punktów, co pozwoli jej nie strzostw WTA Tour, wart 230 pkt. trzy lokaty). ci na korty w 2013 roku), Ferrer i pią- tylko zakończyć ten rok na prowaRadwańska będzie musiała jednak z czterema zagranicznymi partneraNadal, który przed tygodniem wró- ty w klasyfikacji Argentyńczyk Juan dzeniu, ale i utrzymać je przez odpierać tam ataki piątej na świecie mi: na 31. miejscu z Francuzem Jecił na fotel lidera po blisko dwuipół- Martin del Potro. Obecnie walka to- pierwsze miesiące następnego. Ame- Na Li, która przystąpi do turnieju z remym Chardym (630), na 36. z Hiszletniej przerwie, ma przewagę 400 czy się więc jeszcze o cztery wolne rykanka wyprzedza Białorusinkę dorobkiem 4995 pkt. Chinka ma tak- panem Davidem Marrero (500), na punktów nad Serbem Novakiem Djo- miejsca. Wiktorię Azarenkę, która zgromadzi- że szanse na trzecią lokatę na świe- 64. z Serbem Janko Tipsarevicem koviciem. Do połowy listopada teniZ Polaków najwyżej w ATP "Ra- ła 8206 pkt. Trzecia jest Rosjanka Ma- cie, ale dopiero w razie awansu do (270) i na 93. z Kanadyjczykiem Dasiści ci będą rywalizować o pierwsze ce to London" plasuje się Janowicz ria Szarapowa – 6941, która obec- stambulskiego finału (jeśli Polka nie nielem Nestorem (180). Jerzy Janowicz występuje w dwóch miejsce na koniec sezonu. Szans na – na 22. miejscu. Michał Przysięż- nie leczy kontuzję barku. zdoła wygrać meczu w grupie). prowadzenie nie ma Hiszpan David ny jest 67., a Kubot – 78. Oznacza to, że w przyszły ponieGrono ośmiu uczestniczek turnie- miejscach, na 33. pozycji z Treatem Ferrer, który wyprzedził kontuzjowadziałek Szarapowa straci 1050 punk- ju zamykającego sezon wyłonił te- Hueyem (600 pkt) i 40. z Tomaszem nego Szkota Andy'ego Murraya i AGNIESZKA Z SZANSĄ NA NR 3 tów za ubiegłoroczny występ w fi- goroczny ranking WTA "Race to Bednarkiem (450), który jest też 77. awansował na trzecie miejsce (był tak Wśród pań w pierwszej dziesiątce nale kończącego sezon WTA Cham- Championships", w którym również razem z Mateuszem Kowalczykiem wysoko już w lipcu tego roku). światowego rankingu WTA nie za- pion ships w Stam bu le (21-27 prowadzi Williams, przed Azarenką, (240). W indywidualnym rankingu debli26-letni Nadal ma spore szanse, by szły żadne zmiany. Wciąż prowadzi października). Utrzyma trzecią po- Szarapową, Radwańską i Li. Oprócz zakończyć rok również na czele kla- Amerykanka Serena Williams przed zycję, ale po tegorocznej edycji tur- nich kwalifikację do imprezy uzyska- stów najwyżej notowanym z Polasyfikacji ATP "Race to London", któ- Białorusinką Wiktorią Azarenką i Ro- nieju masters z udziałem ośmiu naj- ły również Czeszka Petra Kvitova, ków jest Matkowski - jako 20., tuż ra wyłoni ośmiu uczestników koń- sjanką Marią Szarapową. Agnieszka lepszych tenisistek, może ją stracić Włoszka Sara Errani, Serbka Jelena przed Fyrstenbergiem. Kubot jest 37., czącego sezon ATP World Tour Fi- Radwańska zajmuje czwarte miejsce. na rzecz Agnieszki Radwańskiej. Janković oraz Niemka polskiego po- Janowicz – 58., Bednarek – 61., a Konals (4-11 listopada). Wyprzedza O jedną pozycję awansowała UrszuPolka ma 6195 pkt, a w najbliższym chodzenia Angelique Kerber, która walczyk – 95. Prowadzą ex aequo Djokovicia aż o 2060 punktów i być la Radwańska, która jest 42. O 14 po- notowaniu (po odjęciu 530 za ubiegło- jako ostatnia uzyskała prawo gry w bracia Bryanowie. n

Piter wyeliminowała Flipkens Ula skończyła sezon

FOTO: WOJCIECH KUBIK

sten Flipkens w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Luksemburgu. To duży sukces: Polka jest klasyfikowana w rankingu na 144. miejscu, Belgijka – na 20. pozycji. W drugiej rundzie Piter zagra z kolejną Belgijką – Yaniną Wickmayer (63. WTA). Polka do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji, w których wygrała trzy mecze: z Niemkami Kathariną Hobgarski i Cariną Witthoeft oraz z Amerykanką Christiną McHale. Polka do turnieju przebiła się przez trzy rundy kwalifikacji. W sobotę w pierwszej rundzie kwalifikacji singla odpadła Katarzy-

na Kawa. W innych turniejach polsko-włoski debel Paula Kania i Maria Elena Camerin odpadł w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Moskwie, przegrywając z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową i Australijką Samathą Stosur 4:5, 5:7. Natomiast polski debel Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg awansował do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wiedniu, wygrywając w pierwszej rundzie 6:3, 6:4 z Niemcami Andre Begemannem i Martinem Emmrichem. n

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

n Urszula Radwańska nie zagra już w tym sezonie. Tenisistka wycofała się z rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu turnieju WTA w Moskwie.

Zamiast do Rosji, poleci w poniedziałek do Los Angeles, aby poddać się artroskopii barku. "Jeśli śledzicie moją karierę uważnie, to na pewno zauważyliście, że często grałam z plastrami odciążającymi na barku, a to dlatego, że mam z nim problemy już od dłuższego czasu. Dostałam więc zalecenie od lekarza, aby zrobiç zabieg artroskopowy i dokładnie zbadaç, jaka jest tego przyczyna" – napisała na Facebooku młodsza z sióstr Radwańskich. "Mam nadzieję, że po zabiegu i rehabilitacji wrócę silniejsza na przy-

FOTO: ARCHIWUM

n Katarzyna Piter wygrała 6:4, 6:2 ze znacznie wyżej notowaną Belgijką Kir-

szły sezon, zaczynając od Australian Open" – dodała 42. obecnie tenisistka świata. n


24

Sport

nowy dziennik Środa 16 października 2013

Zostawić dobre wrażenie

liśmy gola" – stwierdził selekcjoner.

n "To jest mecz, który musimy wygrać – nasz

mecz, nasz stadion, nasi fani" – zapewniał przed wtorkowym spotkaniem z Polską selekcjoner Anglików Roy Hodgson.

Kadra Waldemara Fornalika podczas treningu na stadionie Wembley

Jack Wilshere, Leighton Baines, Gary Cahill i Phil Jagielka. "Nie zmienimy wyniku z 1973 roku. Ale mamy teraz coś wielkiego do wygrania, a Polakom nie zostało nic oprócz dumy" – stwierdził Roy Hodgson.

FOTO: REUTERS

Polscy nie mieli już szans awansu, ale chcieli zakończyć mocnym akcentem nieudane kwalifikacje. "Nie ma meczów o nic" – podkreślał selekcjoner Waldemar Fornalik. Mecz rozpoczął się już po zamknięciu tego wydania "Nowego Dziennika". Wynik można sprawdzić w internecie: www.dziennik.com. Hodgson przyznał też, że nie myśli o barażach. Taka ewentualność czekała jego zespół, jeśli we wtorek gospodarze nie odniosą zwycięstwa. "Skupiamy się tylko na wtorkowym spotkaniu i zdobyciu trzech punktów – powiedział. – To jest nasz mecz, nasi kibice i nasz stadion. Nie rozmawiamy o barażach. Mamy dobry zespół i chcemy wygrać. Myślę, że cały czas robimy postępy. Młodzi, ambitni piłkarze dochodzą do naszej reprezentacji i dodają jej jakości". Hodgson mówił, że nie obawia się obecności 20 tysięcy polskich kibiców na Wembley, "65 tysięcy do 20 to i tak spory margines na naszą korzyść" – powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii. Hodgson podkreślał, że mocno wierzy w nową erę, w młodszych graczy, takich jak Danny Welbeck, Andros Townsend,

my pozostawić po sobie dobre wrażenie w tych eliminacjach. Nie ma meczów o nic, każdy gra o zwycięstwo. Również fakt, że będzie tylu kibiców z Polski, wyzwoli dodatkową mobilizację. Ważne, aby zagrać konsekwentnie, z dużą dyscypliną taktyczną. I oczywiście na maksimum ZAGRAĆ DLA KIBICÓW Dla obu drużyn wtorkowe spotka- swoich umiejętności piłkarskich" – nie miało inne znaczenie. Anglicy, w powiedział Fornalik. "Musimy udowodnić sobie, że maprzypadku zwycięstwa na Wembley, zapewniają sobie pierwsze miejsce my spory potencjał i umiemy grać z w grupie H i bezpośredni awans na najlepszymi. Wiemy, że na trybunach mundial. A o co gra Polska? "Chce- będzie bardzo wielu polskich kibi-

ców. Zrobimy wszystko, żeby wracali do domów z uśmiechem na twarzy. Mamy drużynę, którą stać na dobry wynik" – stwierdził kapitan reprezentacji Jakub Błaszczykowski. We wtorek zabrakło pauzującego za kartki Łukasza Szukały. Trener kadry zapewnił, że znajdzie wyjście z tej sytuacji. "Bierzemy pod uwagę dwa rozwiązania. Chodzi o to, żeby dokonać jak najmniej zmian w defensywie. Z Ukrainą obrona zagrała na dobrym poziomie, z wyjątkiem oczywiście błędu, po którym straci-

WPUŚCILI POLAKÓW DLA KASY? Angielska federacja piłkarska Football Association (FA) naraziła się bardzo angielskim fanom, rezerwując dla Polaków niezwykle dużo miejsc na stadionie Wembley. Jej rzecznik przyznał, że pierwotnie dla Polaków zarezerwowano 8 tysięcy miejsc, ale potem dodano im jeszcze 10 tysięcy. Oficjalnie powodem były obawy, że liczna Polonia na Wyspach i tak wykupi bilety i polscy fani zasiądą pośród angielskich – z trudnymi do przewidzenia skutkami. Zbliżająca się 40. rocznica słynnego spotkania na Wembley w 1973 roku wzmogła jeszcze apetyty polskich fanów. Ale brytyjska prasa podejrzewa, że prawdziwy powód tej biletowej hojności może być bardziej przyziemny. Football Association zmaga się nadal ze spłatą zadłużenia po budowie nowego stadionu narodowego na Wembley kosztem prawie 760 milionów funtów. Dlatego również na poprzednie rozgrywane tam spotkania międzynarodowe sprzedawano więcej biletów kibicom gości niż jest to normalnie w zwyczaju – 21 tysięcy 2 lata temu na mecz z Ghaną i 20 tysięcy na tegoroczne zwycięskie spotkanie Anglików ze Szkocją. Ale obrońca Anglii, Leighton Baines z Evertonu, cieszył się z tego, że goście będą mieli porządny doping: "Jeśli to ożywi atmosferę, to tym lepiej" – powiedział gazecie "The Daily Telegraph" i dodał, że woli grać na stadionie z dopingiem dla obu stron niż z do połowy pustymi trybunami. n

Pocieszanka Egzorcyzmy duchów sprzed 40 lat z Irlandczykami n Brytyjskie media bynajmniej nie spisywały Polaków na straty przed

O organizację meczu piłkarskich reprezentacji Polski i Irlandii zabiegał nie tylko Wielkopolski ZPN, ale także władze Poznania. Podczas Euro 2012 do stolicy Wielkopolski przybyło kilkadziesiąt tysięcy fanów z Zielonej Wyspy, którzy przez dwa tygodnie bawili się od rana do późnych godzin nocnych. "Dlatego chcieliśmy zorganizować takie spotkanie i jeszcze raz zaprosić do siebie Irlandczyków, którzy chwalili naszą gościnność. Umowa z irlandzką federacją została już podpisana – mecz odbędzie się 19 listopada o godz. 8:30 lub 8:45 wiecz. Dokładną porę rozpoczęcia spotkania wyznaczy stacja telewizyjna" – powiedział Antkowiak. Obie ekipy w miniony weekend straciły szansę na grę w mistrzostwach świata. Nie wystąpią też w barażach, co było warunkiem rozegrania tego spotkania w tym terminie. Jak dodał Antkowiak, wstępne ustalenia przewidują, że kibice gości otrzymają 10 tysięcy wejściówek. Poznański stadion po modernizacji dwukrotnie gościł polską reprezentację. Trzy lata temu Biało-Czerwoni pokonali tu Wybrzeże Kości Słoniowej 3:1, a w 2011 roku polscy piłkarze wygrali z Węgrami 2:1. n

wtorkowym meczem na Wembley. Wyspiarze dobrze pamiętają, że to niemal 30. rocznica słynnego remisu z 17 października 1973 roku, który pozbawił Anglików biletu na mundial w Niemczech.

"Anglia musi odczynić egzorcyzmy, aby pogrzebać duchy sprzed 40 lat" – twierdzi dramatycznie internetowy biuletyn sportowy Bleacher Report. "Anglia jest gotowa pogrzebać te duchy" – mówi "Daily Telegraphowi" Steven Gerrard. Kapitan Anglii pamięta też o słynnym starciu 40 lat temu z Tomaszewskim, Latą, Deyną i Domarskim. "Będę najbardziej dumnym człowiekiem w kraju, jeśli osiągniemy zwycięstwo" – powiedział Gerrard "Daily Telegraphowi". Przed decydującym dla Anglików meczem na Wembley gospodarze wymieniali nazwiska dwóch bramkarzy – Jana Tomaszewskiego i Artura Boruca. Pierwszego wspominają do dzisiaj, drugiego coraz bardziej się obawiają. Po piątkowej porażce na Ukrainie 0:1 polscy piłkarze nie mają już szans awansu na brazylijski mundial. W zupełnie innej sytuacji jest prowadząca w tabeli Anglia, której zwycięstwo zapewni triumf w grupie H. Remis lub porażka zepchnie Anglików do meczów barażowych (za Ukrainę). Właśnie remis 17 października 1973 roku sprawił, że wielcy faworyci nie pojechali na mistrzostwa świata. Wówczas po wyniku 1:1 na Wembley i świetnej grze Jana Tomaszewskiego z awansu cieszyli się Biało-Czerwoni. "To była najwspanialsza chwila w historii naszego futbolu" – mówił przed wtorkowym meczem Tomaszewski, cytowany w wielu poniedziałkowych wydaniach brytyjskich gazet. Nawet angielska federacja na swojej stronie internetowej zamieszcza jego wypowiedzi: "Lecieliśmy wtedy do Londynu jako brzydkie kaczątko, a powróciliśmy jako piękny łabędź" – podkreśla legendarny golkiper. Anglicy przypominają, że na Wembley został gwiazdą, przy okazji łamiąc serca kibicom gospodarzy. "Star maker, heart breaker" – pisze "Daily Mirror", zamieszczając trzy archiwalne, czarno-białe zdjęcia Tomaszewskiego, pokazujące jego parady i wielką radość po meczu.

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, October 15, 2013

FOTO: ARCHIWUM

19 listopada na INEA Stadionie w Poznaniu Polska zagra towarzyski mecz z Irlandią – poinformował prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Stefan Antkowiak. Organizatorzy spotkania chcą przekazać irlandzkim kibicom 10 tysięcy biletów.

n

O 65-letnim dziś zawodniku rozpisywał się także "Daily Star", podkreślając, że został nazwany klaunem, ale poskromił lwy. Anglicy obawiali się, że tym, kim dla Polski był w 1973 roku Tomaszewski, teraz może okazać się Boruc, zbierający świetne recenzje za bezbłędną grę w Southampton. "Holy Goalie Artur's crazy, but he's no clown" – tytułuje swój artykuł "Daily Mirror", przypominając przydomek Boruca ("Święty bramkarz Artur jest szalony, ale nie jest klaunem"). 33-letniemu zawodnikowi poświęcono dwie duże kolumny. Przypomniano momenty, gdy Boruc – jako golkiper Celticu – prowokował kibiców lokalnego przeciwnika, Rangers (np. robiąc znak krzyża albo pokazując obraźliwy tatuaż z małpą i nazwą klubu rywali). Kibice "The Bhoys" to katolicy, a fani Rangers są kojarzeni ze społecznością protestancką. Przede wszystkim jednak Anglicy postrzegali Boruca jako świetnego zawodnika. "Nie mam wątpliwości, że on może zrobić to co Tomaszewski 30 lat temu" – podkreślił Gordon Strachan, który jako szkoleniowiec pracował z Polakiem w Celticu. "Artur ma fantastyczny charakter, który świetnie pokazuje między słupkami. Może sprawić Anglikom wielki ból. Oczywiście pamiętam Tomaszewskiego. Rozegrał mecz życia, ale Boruc pod względem wyszkolenia technicznego jest o wiele lepszy" – dodał szkocki trener. n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/10/16  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you