Page 1

SPORT

STRONA 17

STRONA 10-11

WYBRAŁEM AMERYKĘ

W PIĄTEKo W NDTV codziennie 7 wieczorem na kanale 25 WNYE

Agnieszka Radwańska W Ameryce najłatwiej zacznie US Open mieć święty spokój TEN FILM WZRUSZY POLAKÓW | ZGINĄŁ POLSKI ŻOŁNIERZ

www.dziennik.com

PONIEDZIAŁĘK 26 SIERPNIA – MONDAY, AUGUST 26, 2013

Zachmurzenie częściowe

$0.75

29°C (84°F)

USA szpiegowały centralę ONZ n Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) wbrew obo-

wiązującej umowie inwigilowała centralną siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku – podał tygodnik "Der Spiegel", powołując się na nowe dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena.

STRONA 3

AMERYKA

Trump pozwany Nowojorski prokurator generalny pozwał Donalda Trumpa. Według zarzutów uruchomiony przez magnata nieruchomości Trump University oszukuje studentów.

Ligowy kołowrotek Wyniki meczów 5. kolejki ekstraklasy pi∏karskiej: KGHM Zagłębie Lubin – CRACOVIA Kraków 0:1 GÓRNIK Zabrze – RUCH Chorzów 2:2 ZAWISZA Bydgoszcz – PODBESKIDZIE B.-Biała 2:2 LEGIA Warszawa – LECHIA Gdańsk 0:1 JAGIELLONIA Białystok – POGOŃ Szczecin 2:3 ŚLĄSK Wrocław – WIDZEW Łódź 3:1 WISŁA Kraków – LECH Poznań 2:0 Mecz w poniedziałek: KORONA Kielce – PIAST Gliwice

Szczegó∏y na s. 18-19

35113 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 896

NOWY DZIENNIK $0.75

FOTO: ARCHIWUM

mieszczenia biur i infrastruktury IT, a także serwery tych placówek. Według "Spiegla" inwigilacja placówek UE prowadzona przez NSA obejmuje trzy rodzaje działań: instalowanie w pomieszczeniach mikrofonów, kopiowanie twardych dysków w ambasadzie Nowym Jorku oraz inwigilację sieci komputerowej w Waszyngtonie. NSA wykorzystała przy tym okoliczność, że komputery placówek w Nowym Jorku i Waszyngtonie połączone są w jedną sieć. Z dokumentów przeanalizowanych przez "Spiegla" wynika ponadto, że NSA dysponuje w ponad 80 ambasadach i konsulatach USA własnym programem podsłuchowym – Special Collection Service, stosowanym często bez zgody krajów, udzielających gościny placówkom USA. Informacje pozyskiwane w ten sposób analizowane są we Frankfurcie nad Menem i w Wiedniu. BAT, (PAP)

"Mam marzenie" 50 lat później

US Open po polsku n Aż trzynaścioro tenisistów i tenisistek reprezentujących Polskę lub

posiadających polskie korzenie pojawiło się w sobotę w polskim konsulacie w Nowym Jorku.

Ceremonialne zejście po czerwonym dywanie scholat po słynnym marszu czarnoskórych mieszkańców USA do stolicy w od- dów w konsulacie w Nopowiedzi na apel pastora Martina Luthera Kinga o pozbawioną przemo- wym Jorku przechodzi już do tradycji. Zawsze w socy walkę na rzecz ich pełnego równouprawnienia. botę przed rozpoczęciem Zwracając się do zebranych przed ostatniego wielkoszlemoSkierowane do uczestników demonstracji 28 sierpnia 1963 roku słowa pomnikiem Lincolna znany bojow- wego turnieju sezonu teniKinga "I have a dream" ("Mam ma- nik o prawa Afroamerykanów Jes- siści przybywają do polrzenie") stały się symbolem społecz- se Jackson nawiązał do historycz- skiej placówki. W tym ro- Pamiątkowa fotografia polskiego kontyngentu nych dążeń do całkowitej likwida- nych słów Kinga okrzykiem "Miej- ku gospodyni spotkania – na US Open cji segregacji rasowej. Ich autor, uho- cie marzenia nadal". Inny mówca, konsul generalna RP w Nonorowany w rok później pokojową pierwszy czarnoskóry prokurator ge- wym Jorku Ewa Junczyk-Ziomecka, xandrę Wozniak. Wśród panów poNagrodą Nobla, zginął od kuli ra- neralny USA Eric Holder zaznaczył, witała 13 zawodników jawili się Jerzy Janowicz, Łukasz Kusistowskiego zamachowca Jamesa że duch marszu z 1963 roku domaNa organizowaną już po raz czwar- bot oraz "eksportowy" polski debel Earla Raya w Memphis 4 kwietnia ga się obecnie równości dla gejów, ty imprezę przed rozpoczynającym – Marcin Matkowski i Mariusz Fyr1968 roku. W chwili śmierci miał Latynosów, kobiet i osób niepełno- się w poniedziałek wielkoszlemowym stenberg. Z uczstników US Open zasprawnych. 39 lat. turniejem przybywają tradycyjnie brakło tylko Michała Przysiężnego. W 50. rocznicę marszu w najbliż- najlepsi tenisiści polscy i polskiego Do udziału w sobotnim zgromaWspółorganizator "2013 US Open dzeniu wezwały różne stowarzysze- szą środę przewidziane są oficjalne pochodzenia. W tym roku, obok sióstr Goes Polish" Paweł Gąsior powienia walki o swobody obywatelskie i uroczystości z udziałem prezydenta Agnieszki i Urszuli Radwańskich, Ali- dział, że celem spotkania jest to, żerównouprawnienie. Organizatorzy Baracka Obamy, a także dwóch je- cji Rosolskiej, Pauli Kanii i Katarzy- by przyjaciół polskich tenisistów z spodziewali się przybycia do 100 tys. go poprzedników – Billa Clintona i ny Piter witano Niemki Sabine Li- ATP i WTA "ściągnąć do miejsca, któosób; pół wieku wcześniej było ich Jimmy'ego Cartera. DET, AD (R) sicki i Angelikę Kerber, Dunkę Ca- re jest małą Polską". 250 tysięcy. BAT, (PAP) Więcej » STR. 17 roline Wozniacki i Kanadyjkę Ale-

n Kilkadziesiąt tysięcy osób zebrało się w sobotę w Waszyngtonie w 50

FOTO: TOMASZ DEPTUŁA/NOWY DZIENNIK

Specjalistom NSA udało się w lecie 2012 roku, po złamaniu zabezpieczeń, dostać do wewnętrznej sieci wykorzystywanej przez ONZ do organizowania telekonferencji – czytamy w materiale opublikowanym w niedzielę na stronie internetowej "Spiegla". Specjalistom amerykańskim udało się przy okazji przyłapać chińskie służby specjalne na podsłuchiwaniu ONZ. NSA przechwyciła materiały, pozyskane wcześniej przez chińskich agentów. "Der Spiegel" podkreśla, że inwigilacja ONZ jest nielegalna, gdyż USA zobowiązały się w umowie, która nadal obowiązuje, do niepodejmowania żadnych niejawnych akcji przeciwko oenzetowskim placówkom. Jak twierdzi redakcja wydawanego w Hamburgu tygodnika, NSA podsłuchiwała także placówki dyplomatyczne UE w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Wśród dokumentów, które ujawnił Snowden, znajdują się schematy roz-


Ameryka

Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

212.267.0201 718.609.0300

Armia USA gotowa do akcji w Syrii Hagel powiedział w niedzielę, że amerykańskie siły zbrojne gotowe są do podjęcia akcji zbrojnej wobec Syrii, jeśli taką decyzję podejmie prezydent Barack Obama. USA nadal sprawdzają doniesienia o użyciu broni chemicznej w Syrii.

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

n Nowy Jork jest miastem drogim dla wszystkich, także dla więźniów. Rocz-

FOTO: REUTERS

ne utrzymanie jednego osadzonego to dla miasta koszt 168 tys. dol. – wykazują badania opublikowane przez Independent Budget Of fice.

Prezydent Barack Obama i szef Pentagonu Chuck Hagel

tuację i dane. Decyzje "będą podjęte w oparciu o fakty, analizy wywiadu, prawo i kwestie z nim związane oraz (możliwość uzyskania) międzynarodowego wsparcia" – powiedział Hagel. Szef Pentagonu odmówił odpowiedzi na pytania o to, jakie opcje działań militarnych rozważa Pentagon, powiedział jednak, że "istnieją ryzyka i konsekwencje każdej takiej opcji" jak i ryzyka związane z niepodejmo-

waniem żadnych kroków wobec syryjskiego reżimu. W środę syryjska opozycja poinformowała, że wojska reżimowe użyły rakiet z głowicami z gazem, najprawdopodobniej sarinem, na przedmieściach Damaszku. Syryjska telewizja państwowa zdementowała te informacje, cytując źródła rządowe, według których doniesienia te mają na celu odciągnięcie od pracy ekspertów ONZ ds. broni chemicznej. BAT, (PAP)

Rozmowy z Breżniewem i antyżydowskie tyrady

Ostatnie nagrania Nixona dzają też wcześniejsze dowody, że Nixon miał uprzedzenia antysemicgraniami jego rozmów w Białym Domu i letniej rezydencji w Camp David. Za- kie. W rozmowie z ówczesnym sewierają one m.in. zapis jego rozmów z Leonidem Breżniewem. kretarzem stanu Henry Kissingerem, Nixon oskarża Żydów amerykańNixon był jedynym w dziejach USA w Waszyngtonie. Na szczycie obaj skich, że lojalność wobec Izraela prezydentem, który (w sierpniu 1974 przywódcy starają się załagodzić kon- przekładają ponad lojalność wobec roku) podał się do dymisji przed upły- flikty dzielące USA i ZSRR. Nixon USA i działają wbrew interesom wem swej kadencji, zmuszony do te- wyjaśnia m.in. motywy swej histo- Ameryki. "Żydowski interes stawiają wyżej go wskutek skandalu Watergate. Afe- rycznej wizyty w Chinach, która byra ta ujawniła łamanie przez niego ła wstępem do nawiązania stosunków niż interes Ameryki. Czas, do chokonstytucji poprzez wykorzystywa- Waszyngtonu z rządzonym przez ko- lery, żeby Żyd w Ameryce zrozumiał, nie tajnych służb do walki z przeciw- munistów mocarstwem, dotąd nie- że jest przede wszystkim Amerykaninem, a dopiero potem Żydem" – uznawanym przez USA. nikami politycznymi. Odwilż w relacjach z Pekinem by- mówi prezydent na nagraniu. Na 94 udostępnionych opinii taZ kontekstu rozmowy z Kissingeśmach słychać m.in., jak Nixon w roz- ła wymierzona politycznie w Zwiąmowie ze współpracownikami w Bia- zek Radziecki, skłócony wówczas w rem wynika, iż Nixon ma do Żydów łym Domu instruuje ich, jak ukryć Chinami. Na spotkaniu z Breżniewem pretensję o to, że domagają się, by przed mediami nielegalne działania Nixon tłumaczy, że "cicha konfron- warunkiem odprężenia z ZSRR bysłużb specjalnych i swoją odpowie- tacja z Chinami groziłaby, że w koń- ło ułatwienie emigracji Żydów z tego kraju. Prezydent obawiał się, że cu dojdzie do wojny atomowej". dzialność za nie. Historycy zwracają uwagę na ser- lobby żydowskie udaremni szczyt z W całości taśmy byłego prezydenta zawierają liczący sobie 3700 go- deczny ton szczytu. Zarówno Nixon, Breżniewem. "Jeżeli storpedują dzin zapis nagrywanych potajemnie jak i Breżniew starają się na taśmach szczyt, publicznie obarczę ich za to rozmów. Ostatnia część, ujawniona podkreślać, że w interesie obu super- winą" – oświadczył Nixon. W rozmowie z jedną z dziennikaw tym tygodniu, to 340 godzin roz- mocarstw leży porozumienie. Breżniew mówi w pewnym momencie, że rek, też nagranej w Białym Domu, mów. Jest tam m.in. rejestracja magne- ma nadzieję na "prawdziwe, trwałe prezydent powiedział również, że tofonowa spotkania Nixona z gene- stosunki między naszymi krajami". "czarni nie potrafią rządzić na JamajNagrania – jak zwraca uwagę pra- ce i nigdzie indziej". ralnym sekretarzem KPZR Leonidem Breżniewem 18 czerwca 1973 roku sa, zwłaszcza w Izraelu – potwierBAT, (PAP) n Biblioteka prezydencka Richarda Nixona ujawniła ostatnią część taśm z na-

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

168 tys. dolarów na jednego więźnia

n Sekretarz Obrony USA Chuck

"Prezydent Obama poprosił Pentagon o przygotowanie opcji (działań militarnych) na wszelkie ewentualności w Syrii" – powiedział Hagel, zastrzegając, że akcja sił zbrojnych USA może być podjęta tylko wtedy, jeśli potwierdzone zostaną doniesienia o użyciu gazów bojowych w Syrii. Amerykański wywiad, przy współpracy ze służbami wywiadowczymi innych państw, nadal zbiera informacje, które pozwolą na pełną weryfikacje doniesień o ataku chemicznym w Syrii. "Nie powiem nic więcej dopóki nie będziemy mieli więcej informacji wywiadowczych opartych na faktach" – podkreślił w niedzielę Hagel. Dodał jednak, że jeśli w istocie prezydent Syrii Baszar el-Asad świadomie zadecydował o użyciu broni chemicznej przeciw powstańcom, "to mogą nastąpić kolejne takie ataki". Wywiad i siły zbrojne oceniają sy-

ADWOKA T

W ubiegłym roku za wyżywienie, zakwaterowanie i nadzór nad każdym więźniem miasto zapłaciło dokładnie 167,731 dol., gdzie przez miejskie zakłady karne przewinęło się 12 287 więź niów. Na utrzy ma nie osadzonych miasto Nowy Jork wydaje więcej pieniędzy niż jakiekolwiek inne miasto albo stan. W 2012 r. Vera Institute of Justice ogłosił wyniki badań, z których wynika, że łączny koszt utrzymania więźniów w 2010 r. w 40 stanach wyniósł 39 mld dol. Średni roczny koszt poniesiony w tych stanach przez podatnika wyniósł 31,286 dol. na jednego osadzonego. Nowy Jork, ze średnią ponad 60 tys. dol. na jednego więźnia, jest pod tym względem najdroższy. To pawie trzy razy więcej niż gdzie indziej. Michael P. Jacobson, dyrektor City University of New York Institute for State and Local Governance i komisarz sądowy, powiedział, że jednym z powodów tak wysokich kosztów są błędy w systemie zatrudniania i opłacania pracowników. "Stosunek więźnia do pracownika oscyluje wokół dwóch więźniów na jed-

nego pracownika" – powiedział. Raport biura budżetowego podaje, że 83 proc. wydatków na więźniów pochodzi z wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i emerytur. Ponadto koszty te nie maleją, pomimo że spada ilość osadzonego (od szczytowego momentu w 1993 r., kiedy było ich ok 23 tys., do dziś, kiedy jest ich 12 tys.). Jacobson twierdzi, że istnieją pewne środki, których podjęcie pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze. Należy do nich na przykład skrócenie ilości czasu, jaką podejrzani spędzają w więzieniach, oczekując na proces. Czas ten wzrósł mimo spadku przestępczości w mieście – z 76 dni w 2002 r. do 95 dni obecnie. Największe opóźnienia są na Bronxie, ale Michael P. Jacobson mówi, że są widoczne w całym mieście. Raport podaje także inne statystyki, jak te, które wskazują, że 7 proc. więźniów to kobiety. Największy odsetek skazanych to przedstawiciele mniejszości: 57 proc. to Czarni, 33 proc. Latynosi, 1 proc. Azjaci. AT, (R)

Lot na Marsa w jedną stronę n Jeszcze przez tydzień, do 31 sierpnia, można ubiegać się o członkostwo w

załogowej misji na Marsa. Organizatorzy zaznaczają, że będzie to lot tylko w jedną stronę. Jak podaje fundacja "Mars One", do tej pory zgłosiło się ponad 165 tysięcy osób. Najwięcej ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii i Indii. Internetowe podania można składać do przyszłej niedzieli. Potem rozpocznie się proces selekcji. Trzeba być zdrowym, mieć powyżej osiemnastu lat i mówić po angielsku. Po wielu tygodniach rekrutacji grupa około 40 osób zostanie

zatrudniona przez fundację. Po długim treningu ochotnicy mają lecieć na Marsa, założyć tam kolonię i zostać w niej na zawsze. Misja ma się rozpocząć za dziesięć lat. Poszczególne etapy selekcji i szkolenia mają być transmitowane przez telewizję i internet na cały świat. Fundacja chce sfinansować misję dzięki wpływom z reklam. BAT, (IAR)

FOTO: ARCHIWUM

2

POLSKI

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m


nowy dziennik Monday, August 26, 2013

3

Trump i jego szkoła pozwani

Trzylatek postrzelony na Brooklynie

n Nowojorski prokurator gene-

ralny pozwał Donalda Trumpa. Według zarzutów uruchomiony przez magnata nieruchomości Trump University oszukuje studentów. Prokurator domaga się 40 mln dolarów odszkodowania. Trump stwierdził, że oskarżenia są fałszywe, a pozew – motywowany politycznie. FOTO: ARCHIWUM

Według zarzutów nowojorskiej prokuratury Trump University miał obiecywać studentom, że ukończenie uniwersytetu zapewni im szybkie wzbogacenie się. Tym czasem posyłał ich na drogie i bezużyteczne seminaria i nie zapewniał obiecanych prak tyk za wo do wych. Praw nik Trumpa odpiera zarzuty. Prokurator generalny Eric Schneiderman podał, że 5 tys. studentów płaci za edukację na Trump University co najmniej po 35 tys. dol. "Trump University oszukiwał na każdym etapie edukacji i wyrządził rzeczywistą szkodę finansową – powiedział prokurator. – Uczelnia swoją działalność opierała na statusie gwiazdy Trumpa, wykorzystując klientów, którzy wierzyli w jego markę" – dodał. Prawnik Trumpa, Michael D. Cohen, powiedział w sobotę, że pozew prokuratora jest pełen kłamstw, a Trump i jego uniwersytet nigdy nikogo nie oszukali. Posłużył się zeznaniami 11 tys. studentów, chwalących program. Powiedział, że 98 proc.

Trzyletni chłopiec Tharell Edward ledwie uszedł z życiem po postrzale w głowę, do którego doszło w niedzielę nad ranem na Brooklynie. Policja zatrzymała w tej sprawie 22-letniego mężczyznę. n

uczniów w przeprowadzonym badaniu określiło go jako doskonały. Cohen oskarża także prokuratora o to, że próbował uzyskać środki na kampanię od magnata nieruchomościowego. "Prokurator jest zły, ponieważ poczuł, że Trump i jego inne firmy powinny zrobić więcej dla niego pod względem pozyskiwania funduszy – powiedział Cohen. – Całe to dochodzenie jest motywowane politycznie i jest ogromnym marnowaniem pieniędzy podatników" – dodał. W pozwie przeciwko Trumpowi można znaleźć, że jego studenci nie nauczyli się działalności biznesowej, a po kursie, pozostając z wielotysięcznymi długami znaleźli się w zdecydowanie gorszej sytuacji niż przed nim. Schneiderman pozywa program, samego Trumpa jako przewodniczą-

cego uniwersytetu oraz jego poprzednika na tym stanowisku. Sprawa będzie prowadzona w stanowym Sądzie Najwyższym na Manhattanie. Trump został oskarżony o zaangażowanie w długotrwałe oszustwo, nielegalne i nieuczciwe prowadzenie szkoły i łamanie prawa federalnego. Prokurator chce 40 milionów dol., które zostałyby przeznaczone na pokrycie strat studentów. Przed laty Miejski Wydział Edukacji nakazał Trumpowi zmienić nazwę szkoły, argumentując, że nie posiada licencji, a jej działalność nie jest zgodna z rzeczywistą definicją szkoły wyższej. W 2011 r. Trump University została przemianowana na Trump Entrepreneur Institute. Pozew prokuratora obejmuje skargi klientów od 2005-2011 roku. AT, (R)

Do zdarzenia doszło o godz. 3:30 nad ranem. Dziecko zostało postrzelone pod nieobecność matki, 43-letniej Nichelle Edward. Przebywało pod opieką współlokatora w rodzinnym mieszkaniu przy East 21 St. Jak doniósł "Daily News", postrzał miał miejsce zaledwie miesiąc po tym, jak chłopiec został zaatakowany przez należącego do chłopaka jego matki pitbulla. Sąsiedzi twierdzą, że wiele wcześniejszych zdarzeń przemawiało z tym, by dziecko odebrać matce. Chodzi m.in. o jej częste nieobecności w domu albo upadek chłopca ze schodów. "Powinni go zabrać – powiedział

znajomy rodziny Jacinth Fleming. – Chłopiec nie jest bezpieczny. Bardzo dużo przeszedł. Wszyscy mówią, że ona powinna zostać ukarana" – dodał. Policja podała, że chłopiec w krytycznym stanie został przewieziony do Kings County Hospital. Kiedy jego stan się ustabilizował, przeniesiono go do Weill-Cornell Media Center. Zatrzymany 22-letni Akeem Bernard został oskarżony m.in. o postrzelenie chłopca i nielegalne posiadanie broni. Bernard nie przyznaje się do zarzutów. NYPD nie podała, czy podejrzany mężczyzna jest spokrewniony z dzieckiem. Trwa dochodzenie w tej sprawie. AT, (R)

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


4

Polska

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Zaginęła dwójka Aktorzy o "Mieście 44" Jana Komasy: ten film wzruszy Polaków surferów

n Na Zatoce Puckiej zakończone zostały poszukiwania dwojga surferów. 23-

letni mężczyzna i 20-letnia kobieta z Niemiec wypożyczyli w sobotę późnym popołudniem w Chałupach na Półwyspie Helskim sprzęt do surfingu i do tej pory nie zgłosili się do wypożyczalni.

FOTO: ARCHIWUM

Zofia Wichłacz i Józef Pawłowski na planie filmu "Miasto 44"

n Wielka lekcja historii, dobre kino akcji, ciekawi bohaterowie – łalność konspiracyjną, a potem, wbrew

woli matki, poszedł do powstania. Pawłowski, pytany, jakie sceny ze swoim udziałem zalicza do najtrudniejszych, wskazał na sceny oglądania śmierci przez bohatera. "Janek bardzo starał się, by każdą scenę mocZdjęcia do "Miasta44", które trwa- kraju – i zanim wybuchła wojna, mie- no przepracować psychologicznie" ły trzy miesiące, właśnie zakończo- li przecież złote lata dzieciństwa" – – podkreślił aktor, opowiadając o no. Ekipa pracowała w Warszawie i powiedziała aktorka. współpracy z 31-letnim reżyserem. okolicach, a także w Łodzi, we Wro"Wydaje mi się, że teraz w młoDo pracy na planie Pawłowski cławiu oraz w Walimiu i Świebodzi- dym pokoleniu panuje 'ogólne roz- przygotowywał się, tak jak inni cach na Dolnym Śląsku. Główne ro- prężenie', wszystko im wolno, a tak młodzi aktorzy, czytając polecone le zagrali Zofia Wichłacz ("Biedron- naprawdę, czasami, sami nie wiedzą, przez Jana Komasę książki o powstaka") i Józef Pawłowski (Stefan). co ze sobą zrobić. My tymczasem po- niu. Zaznaczył jednak: "Najwięcej Zofia Wichłacz ma nadzieję, że każemy w filmie ludzi, którym podczas przygotowań dały mi roz"Miasto44" przybliży młodym wi- wszystkiego zabroniono, a którzy jed- mowy z samymi powstańcami wardzom system wartości i ideały ich ró- nocześnie walczyli z całych sił, aby szawskimi, weteranami. To było dla wieśników, którzy brali udział w po- wolność odzyskać. Mam nadzieję, że mnie niesamowite przeżycie, spotkać wstaniu, walcząc o wolność ojczy- to przemówi do młodej widowni" – tych ludzi osobiście". zny. "Młodzi ludzie z tamtego wo- mówiła Wichłacz. Reżyser Jan Komasa znany jest wijennego pokolenia byli zupełnie inaStefan, którego zagrał 23-letni Jó- dzom jako twórca nagradzanej "Sali czej ukształtowani, chociaż urodzi- zef Pawłowski, pochodzi z rodziny in- samobójców" (2011). Uroczysta preli się w podobnych warunkach do tych, teligenckiej. Jego ojciec zginął na po- miera "Miasta44" odbędzie się za rok, w których na świat przyszli współ- czątku wojny. Chłopak został z mat- wpisując się w obchody 70. rocznicy cześni młodzi Polacy – w wolnym ką i bratem. Zaangażował się w dzia- wybuchu powstania warszawskiego. n

tak o "Mieście 44", kinowej opowieści o powstaniu warszawskim, mówią aktorzy Zofia Wichłacz i Józef Pawłowski. Ich zdaniem film w reżyserii Jana Komasy wzruszy widzów.

Gdy w sobotę wieczorem nie pojawili się w wypożyczalni, powiadomione zostały służby ratownicze. Poszukiwania prowadzone w sobotę i w niedzielę przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa nie przyniosły żadnych rezultatów. Rzeczniczka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Mirosława Więckowska, poinformowała w niedzielę, że poszukiwania trwały od godziny 21 w sobotę do godziny 14. "Nie znaleziono żadnej deski ani osoby; deski nie toną, więc gdyby gdzieś były, to zostałyby zna-

lezione" – wyjaśniła. Zaznaczyła, że poszukiwania w dobrych warunkach pogodowych były prowadzone przy współudziale śmigłowców Marynarki Wojennej z kamerami termowizyjnymi. "Co tylko można było sprawdzić i przeszukać, to zostało zrobione" – dodała. Poinformowała, że teraz sprawę wyjaśnia policja. "Otrzymaliśmy informację z policji, że zachodzi takie podejrzenie, że para wczoraj wypożyczyła sprzęt do surfowania w dwóch wypożyczalniach i w żadnej nie zwróciła" – dodała. n

Powstanie pomnik rotmistrza Pileckiego? Stowarzyszenie "Młodzi dla Polski" oraz "Red is bad" wyszły niedawno z inicjatywą wybudowania w Warszawie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego w celu przybliżenia Polakom jego sylwetki i upamiętnienia jego dokonań. n

Wieści o inicjatywie dotarły już do warszawskiego Ratusza i są oceniane pozytywnie. Jak mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta st. Warszawy, pomnik rotmistrza powinien powstać w Warszawie, jednakże dokładna lokalizacja musi być skonsultowana uprzednio w Radzie Warszawy. Pomysł jest dobrze oceniany nie tylko przez prawicowe środowiska,

co zwiększa prawdopodobieństwo powstania pomnika. Profil inicjatywy w ciągu zaledwie trzech dni zdobył pięć tysięcy fanów na Facebooku. Uczestnicy akcji chcą wypromować sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego, aby był on wzorem dla młodych Polaków. Inicjatywę można wesprzeć tutaj: https://www.facebook.com/rotmistrzPileckiWarszawa. n

KRÓTKO Biedny Polak po wakacjach

Rzadziej chrzcimy dzieci

działa około pół tysiąca grup przestępczych i tak jest od lat – wynika z raportu CBŚ. Ale to już inne gangi niż np. na początku 2001 roku. Zrobiły bowiem wyraźny zwrot w stronę nadużyć gospodarczych. "Wyłudzanie VAT, odszkodowań, kredytów, oszustwa leasingowe – to, jak wynika z prowadzonych przez nas śledztw, główne obecnie źródła dochodów zorganizowanych grup przestępczych" – zauważa Waldemar Tyl, wiceszef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Gangster 2013 roku nie przypomina już mafiosów z "Pruszkowa", jeśli szuka nowych możliwości, to w świecie finansów. Jeśli się mści, to bez rozgłosu. Jeśli ginie, to po cichu.

[WARSZAWA] Po wakacjach

FOTO: PAP

[WARSZAWA] W całym kraju

[WARSZAWA] Jak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Polacy nie tylko coraz mniej regularnie uczęszczają na niedzielne msze święte, ale również coraz rzadziej i coraz później chrzczą swoje dzieci. Księdza Romana Sławeńskiego – proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie – boli, że

przybywa młodych ludzi, którzy przyznają, że chrzczą dzieci, bo taki jest zwyczaj lub rodzinna tradycja. Duchowny obserwuje też zjawisko, iż chrzci się coraz starsze dzieci. Tłumaczy to przede wszystkim sytuacją życiową rodzin, które rozdzielają się w poszukiwaniu pracy, głównie poza granicami Polski.

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

wiele osób ma problemy finansowe. Dotyczy to zwłaszcza rodzin, które wzięły kredyt, żeby wyjechać na urlop, zapłaciły za zagraniczną wycieczkę albo zbyt chętnie na wakacjach płaciły kartą kredytową. Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, analityk ING TFI Paweł Cymcyk radzi rezygnację ze zbędnych wydatków i jak najszybsze spłacenie długu. Ekspert zdecydowanie zniechęca do łatania domowych finansów przez zaciąganie kolejnych pożyczek. To najprostsza droga do bankructwa. Kiedy już staniemy na nogi, warto pomyśleć o kolejnych wakacjach i zacząć na nie odkładać. To lepsze niż zaciąganie kolejnego kredytu za rok.

FOTO: ARCHIWUM

Przestępcy nowej generacji

REKLAMA


5 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

FOTO: PAP/WYDZIAŁ PRASOWY DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH

W Afganistanie zginął polski komandos Na zdjęciu archiwalnym bez daty chorąży Mirosław Łucki z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Parowozjada w Chabówce n Ponad 3 tys. osób – rodzin z dziećmi oraz miłośników kolei – uczestniczyło w Parowozjadzie, która zakończyła się w niedzielę w Chabówce. Dwudniowa impreza odbyła się po raz dziewiąty.

Największą atrakcją wydarzenia była parada pociągów i starych wagonów. Nie lada gratkę stanowiły też zawody drużyn trakcyjnych i parowozów. Najmłodsi bawili się na przygotowanym specjalnie dla nich placu zabaw. Brali też udział w konkursach i oglądali przedstawienia teatralne. Ponadto w weekend na trasach z Chabówki do Dobrej koło Limanowej, Zakopanego, Rabki Zaryte oraz Mszany Dolnej kursowały pociągi retro, zestawione z zabytkowych lokomotyw i wagonów. "Jesteśmy drugim największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej i wkrótce będziemy pierwszym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mimo tego nie zapominamy o naszej

tradycji i dbamy o zabytki techniki kolejowej, bo chociaż w firmie zysk jest niezwykle ważny, to historia i zachowanie jej dla kolejnych pokoleń jest niezmiernie istotne" – powiedział Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo, które organizuje Parowozjadę. Mirosław Szymański z biura prasowego firmy podkreślił, że zabytkowe pojazdy mają duszę i serce. Wprawione w ruch – ożywają. Dodał, że m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii prezentacje pociągów retro są często jedną z wielu atrakcji oferowanych turystom w ramach większego wydarzenia. Parowozjada jest jedną z nielicznych imprez, której program skupia się przede wszystkim na starych pociągach. n

"Na miejscu zdarzenia udzielono natychmiastowej pomocy medycznej oraz wezwano niezwłocznie śmigłowce ewakuacji medycznej (MEDEVAC). Ranni zostali przetransportowani do polskiego szpitala w bazie Ghazni. Niestety, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy lekarzom nie udało się uratować życia chor. Mirosławowi Łuckiemu" – czytamy w informacji. Podkreślono, że życiu i zdrowiu pozostałych żołnierzy poszkodowanych w czasie akcji nie zagraża niebezpieczeństwo.O śmierci żołnierza została powiadomiona jego rodzina. Rzecznik prasowy MON Jacek Sońta poinformował w sobotę, że minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zdecydował o awansowaniu chorążego Mirosława Łuckiego na

go, Janusza Głowackiego, Teresy Torańskiej i Artura Domosławskiego to niektóre nowości przygotowane przez polskich wydawców na jesień. W przygotowaniu w Wydawnictwie Literackim znajduje się korespondencja zmarłego 15 sierpnia jednego z najsławniejszych polskich pisarzy Sławomira Mrożka i szwedzkiego intelektualisty Gunnara Brandella. Wydawca zdradza, że korespondencja zawiera wiele szczegółów z życia osobistego polskiego pisarza, który w korespondencji ze szwedzkim wydawcą był o wiele bardziej szczery i otwarty niż w listach do polskich przyjaciół. Jesienią w Oficynie Noir Sur Blanc ukaże się także tom z rysunkami Mrożka. Oczekiwanym wydarzeniem lite-

rackim jesieni jest nowa książka Wiesława Myśliwskiego "Ostatnie rozdanie" (Znak), która będzie miała premierę 12 września. Jeden z najbardziej cenionych polskich pisarzy współczesnych, dwukrotny laureat Literackiej Nagrody Nike, stworzył, jak zapowiada wydawca, "wielowymiarową powieść filozoficzną, której tematem jest ludzki los zawieszony miedzy przypadkiem, a koniecznością". W planach wydawniczych Świata Książki jest premiera nowej książki Janusza Głowackiego zapowiadana na 23 października. Będzie ona traktować o pisaniu scenariusza filmu o Lechu Wałęsie. Tytuł na razie trzymany jest w tajemnicy, ale Bartosz Kamiński, rzecznik prasowy wydawnictwa, zdradził, że najprawdopodobniej będzie bardzo krótki (jedno słowo) i "bardzo znaczący". "Nie ma ekspresów przy żółtych drogach"

– to tytuł zapowiadanego na jesień nowego tomu prozy Andrzeja Stasiuka (Czarne). Wydawnictwo nie podaje na razie innych informacji na temat tej nowości. 23 października ukaże się też "Smoleńsk" – ostatnia książka Teresy Torańskiej, którą sama autorka uważała za jedną z dwóch, obok "Onych", najważniejszych w jej dorobku. "Smoleńsk" to zbiór rozmów o tym, jak ta katastrofa wpłynęła na społeczeństwo, polityków, i przyszły kształt życia politycznego w Polsce. Wielka Litera 9 października wyda pierwszą, po "Kapuściński non-ficton", nową książkę Artura Domosławskiego "Śmierć w Amazonii", w której autor kroczy śladami tajemniczych zabójstw ludzi szukających sprawiedliwości w świecie zdominowanym przez przemoc i pogoń za pieniądzem. n

www.scratchanddentusa.com

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web!

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

WOODBRIDGE • NJ

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999

n Nowe książki Wiesława Myśliwskie-

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

**

Jesienne nowości książkowe

REKLAMA * X RY TA IVE N O EL D EE FR

"W nocy z 23 na 24 sierpnia 2013 roku afgańscy policjanci z jednostki antyterrorystycznej, wspierani przez polskich żołnierzy, prowadzili operację przejęcia broni i materiałów wybuchowych. Podczas akcji zginął chorąży Mirosław Łucki" – poinformowano w komunikacie. Do zdarzenia doszło w prowincji Ghazni. Polscy komandosi wspierali kolejną operację afgańskiego oddziału antyterrorystycznego, której celem było zlikwidowanie składu materiałów wybuchowych wykorzystywanych przez terrorystów do ataków na wojska koalicyjne, afgańskie siły bezpieczeństwa, a przede wszystkim na ludność cywilną. W czasie wykonywania zadań eksplodowała mina pułapka. Wskutek wybuchu rannych zostało kilku afgańskich policjantów oraz trzech polskich komandosów.

wego. Mirosław Łucki miał 38 lat. Służył w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Był żonaty, osierocił syna. Służbę wojskową pełnił od 1997 roku, w tym kilkukrotnie poza granicami państwa. "Był bardzo doświadczonym żołnierzem, służył m.in. w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, a w Afganistanie był po raz drugi" – poinformowano. 3 sierpnia br. zmarł 32-letni st. kapral Łukasz Sroczyński, który został ciężko ranny w grudniu 2012 r. podczas ataku na polski patrol w Afganistanie. W Afganistanie śmierć poniosło 42 członków Polskiego Kontyngentu Wojskowego – żołnierze i cywilny ratownik medyczny. Najtragiczniejszy dla PKW atak nastąpił w grudniu 2011 roku, gdy wskutek eksplozji miny pułapki pod pojazdem zginęło pięciu żołnierzy. W Afganistanie służy obecnie około 1800 żołnierzy i pracowników polskiego kontyngentu wchodzącego w skład sił ISAF. n

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

jęcia broni i materiałów wybuchowych zginął chorąży Mirosław Łucki – poinformował w sobotę Wydział Prasowy Dowództwa Wojsk Specjalnych. Szef MON zdecydował o awansowaniu poległego na starszego chorążego sztabowego.

FOTO: PAP

n W nocy z piątku na sobotę w Afganistanie podczas akcji prze- stopień starszego chorążego sztabo-

PATERSON • NJ

1-800-444-9284


6

Polacy w USA

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Sezon wycieczkowy w “Krakusie” n Jednym ze sposobów, w jaki seniorzy radzą sobie z letnimi upa-

W brooklyńskim ogrodzie botanicznym, poza cieniem i ciszą, zawsze coś zachwyca swoim pięknem. Seniorzy spędzili czas rozmawiając, spacerując oraz karmiąc ryby w ogrodzie japońskim. Zachwycali się mnóstwem pięknie kwitnących drzew i kwiatów. Co roku bardzo ważnym wydarzeniem jest pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy w stanie Pensylwania. Dzięki dofinansowaniu przez Centrum Polsko-Słowiańskie członkowie klubu mogli odwiedzić to szczególne dla Polaków miejsce za bardzo przystępną cenę. W tym roku seniorów przywitał paulin – ojciec Jan Michalak. Cały czas im potem towarzyszył. Oprowadził on grupę po nowo powstałym muzeum poświęconym papieżowi Janowi Pawłowi II oraz odprawił mszę świętą w kaplicy Świętej Anny. Seniorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku chcą, żeby właśnie ojciec Jan – nikt inny – towarzyszył im podczas corocznej pielgrzymki. Stałym wydarzeniem w programie klubu “Krakus” jest coroczny piknik w Sunken Meadows State Park na Long Island. W tym roku pogoda nie oszczędzała seniorów, było bardzo upalnie i wilgotnie. Pomimo tego, dzięki dużej ilości zieleni i bliskości oceanu, “krakusi” mogli miło spędzić dzień, spacerując nad brzegiem oceanu, śpiewając i dyskutując. Jak co roku, były potrawy z grilla oraz loteria. Organizatorzy wykazali się wielkim poświęceniem, smażąc potrawy na grillu w 40-stopniowym upale. Na szczęście można było ochłodzić się w oceanie.

Na co dzień członkowie Klubu Seniora “Krakus” mogą korzystać z licznych programów kulturalnych i rekreacyjnych. Seniorzy spędzają czas w przyjemnej atmosferze oglądając telewizję, filmy, słuchają też muzyki i grają w gry planszowe. W każdy poniedziałek o godz. 9:30 rano prowadzone są kursy komputerowe. Trzy razy w tygodniu prowadzona jest specjalna gimnastyka – z myślą o osobach starszych. O zdrowie seniorów dba doktor Poe z lokalnego szpitala Woodhull, która regularnie odwiedza klub i prze- Seniorzy podczas spaceru w ogrodzie botanicznym na Brooklynie prowadza darmowe badania. Również częstym gościem jest Agata Socha – licencjonowana dietetyczka, która uczy zasad zdrowego żywienia. W upalne dni seniorzy mogą korzystać z pomieszczeń Centrum Polsko-Słowiańskiego jako “cooling center”. Klub Seniora “Krakus” znajduje się w polskiej dzielnicy Greenpoint, w budynku Centrum Polsko-Słowiańskiego. Adres: 176 Java Street, Brooklyn, NY 11222. Aby zostać jego członkiem, należy spełnić jedyny warunek, a mianowicie przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający, że dana osoba ukończyła 60. rok życia. Do klubu można zapisać się osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 rano do 5 po południu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 718-383-3434. Fotorelację z ostatnich wydarzeń w “Krakusie” można oglądać na stronie internetowej: http://www.facebook.com/pages/The-Polish-Slavic-Center-PSC/215487291807987. AP

Na zakończenie pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy seniorzy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie w kościele z paulinem Janem Michalakiem

Organizatorzy pikniku w Sunken Meadows State Park na Long Island zadbali, aby seniorzy mogli spokojnie zjeść pyszne potrawy z grilla

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W sobotę, 31 sierpnia dyżuru redakcyjnego nie będzie z uwagi na długi weekend – w poniedziałek mamy Labor Day. Zapraszamy do rozmów z redaktorem dyżurnym w sobotę, 7 września. Na telefony od Państwa, w godzinach od 10 do 12, odczekiwać będzie red. Janusz Szlechta, tel. 212-594-2266 wew. 120. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Koniec pikniku w Sunken Meadows State Park. Czas wracać do domu

ZDJĘCIA: ARTUR PUSTUŁA

łami, są częste wyjazdy poza miasto. W ostatnim czasie członkowie Klubu Seniora “Krakus”, działającego na Greenpoincie przy Centrum Polsko-Słowiańskim, odwiedzili Brooklyn Botanic Garden, sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie oraz wzięli udział w corocznym pikniku dla seniorów, zorganizowanym przez Ridgewood Bushwick Senior Center.


Świat

7 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Rosja ma uwagi do jakości polskich owoców i warzyw

400 ton broni dla syryjskich powstańców

FOTO: ARCHIWUM

n Z Turcji wysłano do Syrii 400 ton broni przeznaczonej dla syryjskich powstańców; dostawa finansowana jest przez kraje Zatoki Perskiej – poinformowały w niedzielę źródła związane z syryjską opozycją.

Konwój z bronią, który wyruszył z tureckiej prowincji Hatay, przekroczył w ciągu ostatnich 24 godzin granicę i jest to jedna z największych dostaw broni dla powstańców od wybuchu rewolty przeciw reżimowi prezydenta Baszara el-Asada dwa lata temu – poinformowały opozycyjne źródła. "20 ciężarówek przyjechało z Turcji i ich (ładunek) jest rozmieszczany w składach broni wielu (powstańczych) brygad na północy Syrii" – powiedział w rozmowie z Reuterem walczący po stronie powstańców Mohammad Salam. Informacje o broni potwierdził wysoki rangą oficer wspieranej przez Zachód Najwyższej Rady Wojskowej, który dodał, że dostawy broni do Turcji drogą lotniczą zwiększyły się odkąd w ubiegłym tygodniu na przedmieściach Damaszku użyto broni che-

micznej. Rozmówca Reutera nie wyjaśnił skąd napływa uzbrojenie dla syryjskich powstańców transportowane wstępnie do Turcji. W sobotę władze Damaszku usiłowały przerzucić winę za użycie gazów bojowych na opozycję, twierdząc, że żołnierze armii Asada trafili na broń chemiczną w powstańczych tunelach na przedmieściach Damaszku. Jednak wywiady państw zachodnich poinformowały po wstępnej analizie danych, że atak chemiczny był dziełem sił wiernych Asadowi. W niedzielę przed południem prezydent Francji Francois Hollande powiedział, że istnieje "cały szereg dowodów", że atak, do jakiego doszło 21 sierpnia w pobliżu Damaszku, to atak przy użyciu broni chemicznej i "wszystko wskazuje na to", iż odpowiedzialny za niego jest syryjski reżim. BAT, (PAP)

n Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego służby weterynaryjne w jednej z partii mięsa pochodzącego z Hiszpanii.

Dziennik podaje, że "w ocenie Rossielchoznadzoru podstawowa masa produkcji owocowej i warzywnej o złej jakości trafia (do Rosji) z Polski". "Rossijskaja Gazieta" przekazuje, że "z 6 tys. ton owoców i warzyw z podwyższoną zawartością azotanów, wykrytych od początku roku, około 4 tys. ton pochodziło właśnie stamtąd". Jako przykład wwiezionych z Polski produktów złej jakości moskiewska gazeta wymienia partię mrożonych malin zarażonych wirusem atakującym układ pokarmowy, dostarczoną przez polską firmę Oerlemans. "Rossijskaja Gazieta" zazna-

cza, że maliny te pochodziły z Holandii. Informuje też, że to, iż zawierają bakterie stwierdzono w czasie kontroli przeprowadzonej w holenderskich zakładach. Według moskiewskiego dziennika polska firma wwiozła do Rosji 17 ton takich malin; trafiły one do sklepów w Petersburgu. W minioną środę Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała o wprowadzeniu ścisłej kontroli wszystkich partii mięsa wieprzowego sprowadzanego z Polski. Podała, że jest to konsekwencją wykrycia przez rosyjskie

Przy czym – z zakładów, które od 18 kwietnia 2013 roku nie mają prawa eksportować swojej produkcji do Rosji i pozostałych państw Unii Celnej, tj. Białorusi i Kazachstanu. Szef Rossielchoznadzoru Siergiej Dankwert oświadczył wtedy, że zdarzenie to podważa stosunki Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego z polską służbą weterynaryjną. Z kolei 11 sierpnia Rossielchoznadzor poinformował o wykryciu bakterii E. coli w mrożonym szpiku wieprzowym i wołowinie z dwóch zakładów w Polsce. Przekazał wówczas, że "służba weterynaryjna Polski została ostrzeżona o niedopuszczalności takich naruszeń, a produkcję obu przedsiębiorstw objęto zaostrzoną kontrolą laboratoryjną". BAT, (PAP)

Chiny – światowy lider lotniczych opóźnień

KRÓTKO Syria ostrzega USA

[DELHI, INDIE] Indyjska poli-

[DAMASZEK, SYRIA] Dama-

cja aresztowała wszystkich pięciu mężczyzn podejrzanych o dokonanie w Bombaju zbiorowego gwałtu na młodej fotoreporterce. Dwóch ostatnich zatrzymano w sobotniej nocy oraz w niedzielę – poinformowała indyjska policja. 23-letnia indyjska fotoreporterka wciąż przebywa w szpitalu, gdzie przychodzi do siebie po gwałcie, jakiego dopuściło się na niej w czwartek wieczorem pięciu mężczyzn w opuszczonej fabryce, gdzie kobieta była wraz z kolegą i robiła zdjęcia dla swojej redakcji. Dziennikarka jest w stanie stabilnym, ale ma liczne obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne.

szek ostrzegł w niedzielę USA przed interwencją wojskową w Syrii. “Akcja taka rozpaliłaby pożar na Bliskim Wschodzie” – powiedział syryjski minister informacji Omran Ahid ez-Zubi. „Amerykańska interwencja militarna wywoła bardzo poważne konsekwencje i będzie kulą ognia, od której zapłonie Bliski Wschód” – powiedział, według państwowej agencji SANA, minister informacji. Dodał też, że misja inspektorów ONZ nie zostanie wpuszczona na tereny, gdzie miało dojść do użycia broni chemicznej, ponieważ nie znajdują się one na uzgodnionej wcześniej liście miejsc, które mogłyby podlegać inspekcji.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

Zatrzymania opozycjonistów

n Dynamicznie rozwijający się chiński rynek lotniczy jest już drugi co do wiel-

kości na świecie, jednak w kategorii opóźnień przypada mu zaszczytne pierwsze miejsce.

FOTO: ARCHIWUM

Aresztowano podejrzanych o gwałt

FOTO: REUTERS

Rosji (Rossielchoznadzor) ma zastrzeżenia do jakości owoców i warzyw sprowadzanych z Polski – informuje na swojej stronie internetowej rządowa "Rossijskaja Gazieta".

[MOSKWA, ROSJA] Rosyjska

policja zatrzymała w niedzielę na placu Czerwonym w Moskwie 10 opozycjonistów, którzy przyszli tam, aby przypomnieć o de mon stra cji sprzed 45 lat przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskie go w Cze cho słowa cji.

W niedzielnej akcji wzięło udział 12 obrońców praw człowieka i stronników antykremlowskiej opozycji. Wśród nich była poetka Natalia Gorbaniewska, jedna z uczestniczek manifestacji na placu Czerwonym z 1968 roku. Jej jednak nie aresztowano.

Według oficjalnych statystyk w zeszłym roku 75 proc. samolotów w Chinach wystartowało zgodnie z rozkładem. Jednak dane zebrane przez prywatne instytucje wskazują na coś innego. Jak wynika z raportu monitorującej przemysł lotniczy agencji FlightStats Inc., w czerwcu na lotnisku w Pekinie tylko 18 proc. samolotów oderwało się od ziemi o rozkładowej porze. Jest to najgorszy rezultat wśród 35 głównych portów lotniczych świata; drugie miejsce z wynikiem 29 proc. zajął Szanghaj. Osiem spośród dziesięciu najgorzej ocenianych linii lotniczych to chińscy przewoźnicy.

Powodem notorycznych opóźnień na chińskich lotniskach jest m.in. ścisła kontrola przestrzeni powietrznej przez wojsko ChRL. Podczas gdy w większości krajów przestrzeń powietrzna jest przeznaczona przede wszystkim dla ruchu pasażerskiego, w Chinach samoloty linii lotniczych mogą korzystać tylko z 20 jej procent. Kolejnym problemem Chin są – jak ocenia część ekspertów – nadmiernie restrykcyjne procedury ruchu powietrznego, będące efektem czarnej serii wypadków na lotach krajowych w latach 90. BAT, (PAP)


8

Gospodarka

8

MLN ZŁ będzie kosztowała wieża widokowa, która ma powstać na

Śnieżniku – najwyższym szczycie po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich – poinformowały władze miejskie Stronia Śląskiego. Planuje się wzniesienie 30-metrowej wieży o metalowej konstrukcji.

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

TYDZIE¡ NA WARSZAWSKIEJ GIE¸DZIE

KRZYSZTOF ST¢PIE¡ główny analityk, dyrektor inwestycyjny Opera TFI

Trzeci kolejny tydzień zakończył się zniżkami kursów akcji na świecie. Tym razem impulsy z zagranicy dotknęły także i polską giełdę. Niemniej jednak wciąż trzyma się ona bardzo mocno. Jednak bez pozytywnych sygnałów ze świata WIG będzie miał trudności z przekroczeniem na trwałe bariery 50 tys. pkt.

Globalny rynek akcji wchodzi w decydującą fazę rozstrzygnięć związanych z tym, czy rozpoczęty pod koniec czerwca wzrost stanowi pierwszą odsłonę kolejnej wielomiesięcznej fali zwyżkowej, czy jednak jest jedynie ostatnią odsłoną ruchu w górę, jaki dominuje na światowym rynku akcji od blisko 2 lat. Mimo zachęcających odczytów gospodarczych, jakie pojawiały się w ostatnim czasie, w dalszym ciągu nie udało się pokonać akcjom na świecie tegorocznej górki. To wyraźny znak, że wchodzimy w fazę, w której dla inwestorów nie liczy się już jedynie to, czy dojdzie do ożywienia koniunktury gospodarczej, ale kluczowe staje się to, jaka będzie jego skala. PROGNOZY ZYSKÓW SPÓŁEK CORAZ NIŻSZE Wciąż wiele wskazuje na to, że w skali globalnej będziemy mieć do czynienia bardziej ze stagnacją, niż wyraźnym i trwałym przyspieszaniem koniunktury. Znajduje to potwierdzenie w prognozach zysków spółek na ten rok, które są systematycznie obniżane. W przypadku europejskiego DJ Stoxx 600 w ten rok wchodziliśmy z założeniami zwyżki zysków o 9,4%, tymczasem obecnie ma to być spadek o przeszło 1%. W USA jest to analogicznie 5,5% i 8,8%. Narastającym wyzwaniem staje się rosnąca rentowność obligacji skarbowych, która przekłada się na wyższą dochodowość papierów komercyjnych i ruch w górę kosztów kredytów hipotecznych w USA. Dla najmocniej zadłużonych państw głównie europejskich, ale i Japonii, oznacza to wyższe wydatki na obsługę długów, dla firm – zwiększone koszty działalności, a dla konsumentów – choćby mniejsze korzyści z refinansowania kredytów hipotecznych. Sprawa jest niebagatelna, bo opro-

centowanie 30-letniego kredytu hipotecznego w Ameryce jest już dużo wyższe niż średnio w ostatnich 3 latach. Na razie nie ma przesłanek wskazujących na odwrócenie tendencji na rynkach obligacji. W ostatnich tygodniach wyraźnie zauważalna stała się siła giełd, które w pierwszych miesiącach tego roku zachowywały się słabo. Skorzystała na tym również GPW, ale istnieje ryzyko, że taka sytuacja nie oznacza zmiany liderów w trakcie trwającej hossy, ale wejście jej w swoistego rodzaju fazę “śmieciową”, kiedy to bardziej od fundamentalnej atrakcyjności, związanej z perspektywami ekonomicznymi i wycenami akcji, liczy się „nominalna” atrakcyjność, wynikająca z niewielkiej skali dotychczasowych zwyżek. W tym kontekście warto odnotować rzadko pojawiające się sygnały o znacznym zawężeniu się rynku w Ameryce (ale również w Polsce) w czasie kształtowania sierpniowej górki, widoczne choćby w danych o liczbie rosnących i spadających na poszczególnych sesjach akcji. Ostatnio dywergencja pomiędzy indeksem i wskaźnikiem A/D Line miała miejsce w 2007 r.

FOTO: EPA/AHMED ASSADI

Rośnie ryzyko osłabienia

Rozruchy i demonstracje w Egipcie odstraszyły zagranicznych turystów

Rozruchy w Egipcie ciosem w turystykę n Ponad tydzień po wprowadzeniu w Egipcie stanu wyjątkowego aż do października wyjazdów do te-

go kraju, mówią same za siebie. Tylko z Polski w tym tygodniu wyjazdy zawiesiły: Tui Poland, Wezyr Holidays, Neckermann Polska, Itaka i Rainbow Tours, a także Sun&Fun 14 sierpnia władze Egiptu ogłosiły granicznych przychodów waluto- Holidays oraz Exim Tours. Podobne decyzje podjęły też biumający trwać miesiąc stan wyjątko- wych. Ten rok rozpoczynał się optywy. Bezpośrednią przyczyną jego mistycznie dla branży. Po arabskiej ra w Niemczech, Francji i Włoszech. CZEKANIE NA WRZEŚNIOWE wprowadzenia były krwawe starcia wiośnie i załamaniu z 2011 r. w czte- Dla obywateli tego ostatniego kraPOSIEDZENIE FED podczas prób likwidacji przez służ- rech pierwszych miesiącach tego ro- ju Egipt jest pierwszym celem wySprawozdanie z ostatniego posie- by bezpieczeństwa dwóch najwięk- ku liczba podróżnych odwiedzają- jazdów turystycznych. Stowarzydzenia Rezerwy Federalnej, które po- szych obozów islamistów w Kairze. cych Egipt wzrosła o 11,8 proc. rok szenie operatorów turystycznych Niestabilna od dłuższego czasu do roku. Analitycy spodziewali się, Rosji podało, że około 30 proc. wyznaliśmy w ostatnich dniach, niewiele wniosło do debaty na temat ogra- sytuacja stała się w ostatnich dniach że w 2014 r. nastąpi pełne odbudo- cieczek do Egiptu jest odwoływanych – i to pomimo że nie można niczania skupu aktywów w Ameryce. koszmarem dla utrzymujących się wanie się sektora. Przed rewolucją kraj ten odwie- tego zrobić bez konsekwencji finanDominuje przekonanie, że na wrze- z turystyki Egipcjan. Agencja AP opisała historię He- dzało prawie 15 mln turystów; w sowych. śniowym posiedzeniu tego gremium dojdzie do zmniejszenia wsparcia w shmata Youssefa, którego źródłem zeszłym roku było to 11,5 mln – praKRZYSZTOF STRZĘPKA (PAP) tym względzie. Z tego powodu ame- utrzymania do tej pory było opro- wie dwa miliony więcej niż w najrykańska giełda w ostatnich tygo- wadzanie wycieczek zagranicz- bardziej kryzysowym 2011 r. KURSY WALUT W POLSCE Zbyt wcześnie, by mówić, że ten dniach wypada słabiej niż parkiety nych turystów. Jednak teraz jego 9 SIERPNIA 2013 europejskie. Trzeba jednak zwrócić biznes zaczął usychać. “Chcemy sta- rok będzie najgorszy od czasu obauwagę, że słabo również zachowu- bilnego życia, chcemy powrotu tu- lenia gwarantującej względny spoje się giełda japońska, a w przypad- rystów” – mówił mężczyzna, któ- kój dyktatury. Jednak rekomendacje ku tego kraju wciąż nie ma mowy o ry od tygodnia nie miał żadnych za- rządów europejskich i Stanów Zjednoczonych, które zdecydowanie odograniczaniu niekonwencjonalnej mówień. Do niedawna branża turystyczna radzają swoim obywatelom wyjazpolityki pieniężnej. To pokazuje, że stopniowo zmie- stanowiła 11 proc. egipskiego PKB dy nad Nil, a także decyzje wielu openia się postrzeganie działań banków i gwarantowała prawie 20 proc. za- ratorów turystycznych o odwołaniu centralnych przez inwestorów. Z pytań o to, czy polityka nadal będzie ultrałagodna, zwracają się oni w stronę dywagacji na temat skuteczności dotychczasowych działań oraz tego, jak gospodarki radzić sobie będą bez n Komisja Europejska domaga się dodatkowych wyjaśnień w sprawie restruktakiego wsparcia kiedyś w przyszło- turyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT. Bruksela zwróciła się do polskiego rząści. W obu tych względach można mieć duże wątpliwości – koniunktu- du z prośbą o informacje na temat planowanego wsparcia. NBP: kurs średni: dolar 3,1673 euro 4,2323 ry gospodarczej nie udało się pobu- Komisja Europejska chce sprawdzić, W do ku men cie prze sła nym do KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. dzić do poziomów sprzed kryzysu, a czy wsparcie finansowe dla spółki Brukseli miesiąc później ministerGdańsk ul. Heweliusza 1a 3,11 3,22 4,17 4,27 takie dane jak bardzo słaba lipcowa zatwierdzone przez polski rząd jest stwo skarbu poinformowało, że Kraków ul. Wielopole 3 3,16 3,20 4,22 4,26 sprzedaż domów na rynku pierwot- zgodne z przepisami wspólnotowy- przewoźnik może potrzebować doKrosno ul. Sienkiewicza 3,12 3,22 4,18 4,28 nym w USA są dowodem na to, jak mi. W maju Komisja wydała wa- datkowej pomocy w wysokości Łódź ul. Kościuszki 22 3,11 3,21 4,18 4,28 szybko mogą zniknąć pozytywne runkową zgodę na pożyczkę dla 381 milionów złotych. Poznań ul. Głogowska 29 3,16 3,18 4,22 4,24 Rzeszów INSYGNIA 3,14 3,19 4,20 4,25 efekty luzowania monetarnego. LOT od 2008 roku notuje straty i LOT-u w wysokości 400 milionów Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 3,16 3,20 4,22 4,26 Przy tym wszystkim niepokojącą złotych. Uznano wtedy, że pomoc zmaga się z problemami z płynnoWrocław ul. Szewska 22/33 3,16 3,19 4,22 4,25 wymowę ma to, że po tym, jak uda ograniczona była do kwoty niezbęd- ścią finansową. 400 milionów złoZgorzelec ul. Kościuszki 52 3,07 3,20 4,17 4,26 się zaleczyć problemy gospodarcze nej na podtrzymanie działalności fir- tych pożyczki, które firma otrzymaWarszawa Intraco 3,16 3,18 4,22 4,24 Warszawa Marymont 3,17 3,18 4,23 4,24 w jednej części świata, zaczynają się my przez najbliższe 6 miesięcy. Ko- ła w grudniu 2012 roku, przeznaczoWarszawa PKO BP 3,09 3,28 4,12 4,37 pojawiać w innych regionach. Teraz misja zastrzegła jednocześnie, że no na spłatę przeterminowanych Warszawa Hotel Warszawa 3,12 3,19 4,18 4,26 najbardziej zagrożone są państwa roz- Polska musi przedstawić plan re- zobowiązań i pokrycie strat operaWarszawa K&K 3,15 3,21 4,21 4,29 wijające się, na czele z Chinami, In- strukturyzacyjny, mający na celu cyjnych. n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a diami, Rosją i Brazylią. n przywrócenie spółce rentowności. DET, (IAR)

i nasilonych krwawych starciach biura turystyczne na całym świecie odwołują wycieczki do tego kraju. Rozruchy zadają poważny cios jednej z najważniejszych gałęzi egipskiej gospodarki – turystyce.

Wyjaśnienia w sprawie LOT


To i owo

9 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Gdzie spędzają urlop gwiazdy?

26 sierpnia – 239. dzień roku Imieniny obchodzą: Maria, Zefiryna

NOWY JORK Poniedziałek

dal Majorka. Słabość do tej małej wysepki mają m.in. były tenisista Boris Becker, modelka Claudia Schiffer czy Pierce Brosnan. Znacznie bliżej z Hollywood jest jednak na Hawaje czy do Meksyku. To właśnie kolejne cele podróży, jakie często wybierają prominenci. To właśnie na Hawaje regularnie wyjeżdża m.in. Cameron Diaz, Gisele Buendchen, Jennifer Aniston, Heidi Klum czy Rihanna.

Bardziej egzotycznie, czyli Meksyk to ulubione miejsce Quentina Tarantino, Evy Longorii, Jessiki Alby, Britney Spears czy Cindy Crawford. Całkowicie inny rodzaj wypoczynku wybiera Angelina Jolie. Ona jeździ zawsze do Krajów Trzeciego Świata, gdzie wspiera biedne dzieci. Ostatnio jednak przyznała, że wraz z partnerem Bradem Pittem marzy o podróży na... Księżyc. AT, (PAP LIFE)

KRZYŻÓWKA Poziomo: 1. kobieta odsiadująca wyrok 5. polewaczka z tłokiem 9. miotacze znani od starożytności 10. pot. o dużej skoczni narciarskiej 11. gałganek 12. pot. zwierzę pokryte gęstym futrem 13. ciało niebieskie o średnicy do 1000 km i świecące światłem odbitym 15. hrabia lub doktor 17. Mont …, szczyt Alp 19. przekwitanie 22. … Podlaski, miasto powiatowe nad Cetynią 25. deski, bale i belki w tartaku 26. zbiornik na cement 27. szpara 28. występuje w herbacie, drożdżach i grzybach 29. dawniej Adalia, starożytna Attalia, Attaleja, miasto w południowo-zachodniej Turcji Pionowo: 1. kat z zamiłowania 2. wąska wstążka zastępująca czasami krawat 3. pies myśliwski, który przynosi ubitą zwierzynę 4. negacja norm i nakazów 5. maruda lub zgrywus 6. zespół ludzi 7. próbka śliny do badania 8. na półce w sklepie lub w ustawie 14. przypis

Środa

Kartka z historii 26 SIERPNIA 1980 R.

w Nowym Jorku urodził się Macaulay Culkin, amerykański aktor. Pochodzi z katolickiej rodziny o irlandzkich korzeniach. Jest synem Christophera Culkina i Patricii Brentup, ma sześcioro rodzeństwa. Jego dwaj młodsi bracia, Kieran i Rory, są również aktorami. Zadebiutował drobnymi rolami w 1988 r. Świat usłyszał o nim dwa lata później za sprawą komedii familijnej "Kevin sam w domu". Film stał się wielkim przebojem, a młody aktor został z dnia na dzień najbogatszym i najbardziej znanym dzieckiem z Hollywood. W 1992 r. powstał sequel pt. "Kevin sam w Nowym Jorku". Uznanie krytyków zdobył jeszcze tylko nakręcony w 1991 r. Macaulay Culkin film "Moja dziewczyna". Żaden z kolejnych nie odniósł większego sukcesu. Siostra Macaulaya, Dakota Culkin, 10 grudnia 2008 roku została potrącona przez samochód i zmarła w szpitalu z powodu rozległych obrażeń. W marcu 1998 r. aktor poślubił Rachel Miner, jednak ich małżeństwo nie trwało długo.

FOTO: ARCHIWUM

Europa to zdecydowanie najchętniej odwiedzane miejsce przez gwiazdy Hollywood. Wśród hitów jest oczywiście Lazurowe Wybrzeże. W Saint Tropez niemal w każdej restauracji można spotkać kogoś znanego z ekranu. To właśnie tutaj swoje urlopy spędzili m.in. Beyonce i jej mąż Jay-Z, raper P. Diddy, modelki Kate Moss i Naomi Campbell, a także Sylvester Stallone wraz z rodziną. W licznych tam klubach spotkać można z kolei milionerkę Paris Hilton. Na plaży można wypatrzyć Kate Winslet, Toma Cruisa, Bruce'a Willisa czy Jacka Nicholsona. Także projektant mody Karl Lagerfeld lubi Saint Tropez i często przechadza się małymi uliczkami. Na drugim miejscu znajdują się Baleary, a wśród nich królują Ibiza i Formentera. Na pierwszej z nich często imprezuje Leonardo di Caprio, na drugiej swój wolny czas często spędza modelka Bar Rafaeli. Klasykiem wśród celów gwiazd pozostaje na-

Wtorek

FOTO: ARCHIWUM

I gwiazdy czasami potrzebują odpoczynku. Bycie sławnym potrafi zmęczyć. Ponieważ jednak pieniądze dla nich nie odgrywają żadnej roli i na urlop potrafią wybrać bardzo egzotyczne miejsce, ale to wcale nie one biją rekordy popularności. W tym roku wygrało francuskie Saint Tropez.

26 SIERPNIA 1999 R. Amerykanin Michael Johnson czasem 43,18 s. ustanowił aktualny rekord świata w biegu na 400 m.

16. zatruwacz, emitor 17. z dużą gitarą 18. pocałunki 20. zespół z Markowskim

21. na wschód od Missisipi 23. święty oświęcimski 24. rzymska bogini ogniska domowego

Cytat dnia: Prawdziwą twarz mężczyzny poznaje się dopiero wtedy, kiedy się z nim zrywa. [Diane Keaton] n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


10

Wybrałem Amerykę

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Włodek Rucewicz: w Ameryce najłatwiej mieć święty spokój n Do Ameryki przyleciał w lipcu 1989 roku – na krótko, na ślub

kolegi i rozejrzeć się. Jego losy tak się jednak potoczyły, że został na stałe. Teraz ma własną firmę, zatrudnianą przy produkcji programów telewizyjnych i internetowych. Włodek Rucewicz stawiał pierwsze kroki po tej stronie oceanu w Bay Ridge na Brooklynie. Nie myślał poważnie o osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych, ale los chciał inaczej. W Polsce pracował jako tłumacz i lokalny producent przy wielu filmach dokumentalnych oraz reportażach telewizyjnych kręconych przez Amerykanów, Kanadyjczyków, Brytyjczyków czy Australijczyków. Tłumaczył też filmy w TVP oraz zajmował się przekładami w prywatnych firmach. "Kiedy się tu znalazłem, jedna z firm, z którymi współpracowałem, zaproponowała mi zajęcie w Nowym Jorku. Rozmawialiśmy o tym nieformalnie, przy piwie, jeszcze w Polsce, ale nie wiedziałem, czy będzie to miało jakąś wagę w Nowym Jorku. Ponieważ działo się to w końcowych czasach komunizmu, dla wszystkich Polaków taka szansa była jakby oczywistą opcją" – wyjaśnia Włodek. Młody imigrant przekonał się, że przez jego amerykańskich znajomych przemawiało wtedy w Polsce nie tylko piwo. Pomogli mu najpierw załatwić wizę H-1, zezwalającą na pracę, a w kilka lat później sponsorowali go na zieloną kartę. Wizę dostali też żona i syn, którzy przyjechali do USA nieco później; ich najmłodszy syn urodził się już tutaj.

Nowy przybysz Amerykę przyjął z mieszanymi uczuciami. Wiele rzeczy nie do końca pasowało do jego wyobrażeń, ale Nowy Jork mimo przytłaczającego wrażenia spełnił jego oczekiwania. "Na początku nie musiałem na szczęście podejmować ostatecznej decyzji, że zostajemy tu na stałe. W Polsce nie musieliśmy palić za sobą mostów i droga powrotu była otwarta" – podkreśla nasz rodak. Mówi jednocześnie, że tak naprawdę osiadł na dobre w Ameryce dopiero w 2005 roku, kiedy rodzina postanowiła wystąpić o obywatelstwo USA. Nie chcieli się ciągle przeprowadzać, a rozważali wyjazd do Kanady czy Australii. Poza tym dzieci czuły się dobrze w Nowym Jorku. Włodek podjął pierwszą pracę w małej firmie produkującej programy telewizyjne jako tzw. koordynator produkcji. Pomagał organizować zdjęcia dla różnych programów TV. Ponieważ akurat zaczęła się wówczas rozwijać telewizja kablowa, stąd jego firma dużo rzeczy robiła dla różnych kanałów kablowych, jak MTV czy A&E. "Spotykałem ciekawych ludzi – od Britney Spears po Billa Clintona. Trochę jeździłem za granicę. W czasie pierwszej wojny kuwejckiej kręciłem komunikat tamtejszego szejka, w którym ujawnił, że jest w Ameryce. Je-

Na planie z Ericą Damsek (gospodyni programu) i oswietleniowcem Chrisem Clarkiem

czyć do tego trendu. Rozstaliśmy się w zgodzie z moją firmą i zostałem wolnym strzelcem. W dalszym ciągu współpracowałem z moją starą firmą. Nasze stosunki były do tego stopnia dobre, że kiedy zlikwidowali dział produkcji telewizyjnej, kupiłem od nich kamerę na bardzo korzystnych warunkach finansowych" – tłumaczy Włodek. Założył wtedy swoją firmę Cameratravels. Usamodzielnienie wymagało jednak zaangażowania w pracę od rana do wieczora. Tym bardziej zatem ojciec rodziny komplementuje swoją żonę. Mimo że sama pracowała zawodowo, wzięła na siebie dodatkowo wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. "Poza tym ze zmianą nie wiązały się żadne dramaty. Przejście było dosyć łagodne. Stopniowo wszystko rozwijałem. Uniknąłem konieczności podejmowania drastycznych decyzji. Sporo klientów znałem z poprzedniej pracy, a ponieważ moja była firma została w końcu zamknięta, nie było problemów natury etycznej". Z opuszczeniem starej firmy nie łączyła się dla niego zmiana charakteru wykonywanych zajęć. Robił, powiada, wciąż to, co przedtem, choć na mniejszą skalę, bo miał ograniczone środki. Pracował przy zdjęciach jednocześnie najwyżej z kilkoma ekipami. Bardziej, jak to określa, na skalę rzemieślniczą niż przemysłową. "Mam swoją firmę od blisko 16 lat. Samo jej posiadanie niewiele zmieniło. W mojej branży nie było zresztą specjalnych ograniczeń. Nie chaliśmy w atmosferze tajemnicy do stanowiło większej różnicy, czy ktoś misji kuwejckiej przy ONZ, nie wie- zakładał firmę, czy pracował jako dząc nawet dokładnie, po co" – przy- osoba prywatna. Dopiero ostatnio trochę się to sformalizowało" – tłumapomina. Z czasem sytuacja Włodka w pra- czy właściciel Cameratravels. Podobnie jak inne tego rodzaju fircy uległa stopniowym zmianom. Firmę, w której pracował, przejęła więk- my, Włodek nie ma stałych pracowsza – Betelgeuse, zmieniło się trochę ników. Składa ekipę z ludzi, zatrudzapotrzebowanie na jego usługi jako niając do poszczególnych zleceń opekoordynatora. Zaczął się tam zajmo- ratorów, dźwiękowców, oświetlewać dźwiękiem, asystował montaży- niowców, czy inżynierów od wideo. stom i operatorom. Postanowił na- Sam też zresztą często pracuje na zleuczyć się zawodu operatora. "Ponie- cenie kolegów, czy innych, więkważ właściciel firmy zorientował się, szych firm. "W pracy spotykam wieże może ze mnie za te samą pensję lu ludzi, ale większość moich konwycisnąć więcej, zainwestował i wy- taktów jest zdawkowa i powierzsłał mnie do szkoły filmowej Rock- chowna. Spełniły mi się natomiast port Photographic and Film Work- dwa marzenia. Poznałem dwie ososhops w Maine na intensywny kurs by, które mnie szczególnie fascynooświetlenia i operatorki. W rezulta- wały. Pierwsza to Pele, co było dla cie zacząłem coraz więcej pracować mnie szczególnie ważne jako niespełjako operator w naszym małym stu- nionego bramkarza amatora z Polski (Włodek grał przez pewien czas dio telewizyjnym" – opowiada. Wpływ na dalsze koleje losu imi- w amatorskiej drużynie Piast Somegranta z Polski miał fakt, że rynek rville, NJ). Byliśmy z ekipą u niego telewizyjny zaczął się bardzo zmie- w domu w Hamptons i udało mi się niać. Duże firmy telewizyjne zaczę- nawet z nim kopać w piłkę. Przypoły upadać. Nastąpiło rozdrobnienie mniałem mu nawet, że jako mały produkcji. Ponieważ zarazem kame- chłopiec widziałem go w Warszawie ry i sprzęt montażowy staniał, wszyst- podczas meczu Polski z Brazylią. Poko znalazło się głównie w rękach in- czątkowo nie wierzył, ale kiedy podywidualnych właścicieli. "Nie mia- dałem szczegóły, zniknął na chwilę łem wyjścia i musiałem się przyłą- i wrócił z piłką w rękach, pytając, czy


11

chcemy z nim zagrać" – opowiada z entuzjazmem Włodek. Równie dużym przeżyciem było dla niego także spotkanie pisarza Kurta Vonneguta. Przyszedł on do firmy Włodka, żeby powiedzieć na taśmie, że mu przykro, ponieważ nie może osobiście pojechać na jakąś uroczystość, ale składa jej uczestnikom życzenia i gratulacje na wideo. "Stwierdził, że nie będzie czekał, aż mu gotowe nagranie przyniesiemy po opracowaniu do domu, lecz zostanie na miejscu. Był bardzo łatwy w obejściu i sam mnie wciągnął do rozmowy. Mówiliśmy o jego książkach. Opowiedziałem mu, że za licealnych czasów rzucaliśmy z kolegami cytaty z jego powieści" – przypomina Włodek. Śmiejąc się wyznaje też, że jedyna poważna decyzja, jaką musiał podjąć w życiu, nastąpiła przy przejściu w telewizji ze standard do high definition. Zamiast kupić nową kamerę HD w Ameryce za ponad 80 tysięcy dolarów, nabył używaną z Kanady. Przeprowadził tę transakcję bez sprawdzenia sprzętu na ebay. Ten tydzień od zawarcia transakcji do pojawienia się przesyłki bardzo się dłużył – ale wszystko było w porządku. Nawiązując do prywatnego życia nasz rodak mówi, że przeniósł europejski zwyczaj posiadania rodzinnej daczy na amerykański grunt. Kupił domek w Pensylwanii nad rzeką Delaware. Czas spędzony tam na majsterkowaniu i gotowaniu uważa za najlepREKLAMA

szy środek psychotropowy na neurastenie i stres. Z reguły jednak po tygodniu ma dosyć ciszy i wraca chętnie do gonitwy i hałasu Nowego Jorku. Włodek nie kryje, że jeszcze żyjąc w Polsce ciekawy był Ameryki. Mówi, że pieniądze nie interesowały go tak bardzo, jak ludzie, zwłaszcza, że pracował w Warszawie z Amerykanami, oglądał amerykańskie filmy. Wydawało mu się też, że ma jakieś wyobrażenie o Stanach Zjednoczonych. Jako nastolatek naczytał się książek o Ameryce polskich dziennikarzy, jak Osiatyński czy Zakrzewski, a w czasie studiów anglistyki w Warszawie, prac amerykańskich publicystów i socjologów. No i oczywiście dziesiątki hollywoodzkich produkcji obejrzanych zawodowo i prywatnie wycisnęły swoje piętno. Nie przeoczył, że każdy, kto z Polski przyjeżdżał tutaj choćby na tydzień, czuł się w obowiązku podzielić się swoimi obserwacjami, które niewiele miały, jego zdaniem, wspólnego z rzeczywistością. Zastanawiał się nieraz, gdzie oni byli i z kim się widzieli. Ale to też jest urok Ameryki – konfrontacja osobistych wyobrażeń i oczekiwań z rzeczywistością, od najbardziej personalnych i indywidualnych, do ogólnospołecznych i kulturalnych. "Przyleciałem do Nowego Jorku kilka miesięcy wcześniej niż żona. Kiedy patrzyła na te paskudne domy po drodze przez Van Wyck

ZDJĘCIA: ARCHIWUM WŁODZIMIERZA RUCEWICZA

nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Wspólne wakacje z rodziną. Od lewej: Filip, Sean, Dagna i Włodzimierz Rucewicz

Expressway, milcząco spojrzała na mnie pytającym wzrokiem. Przyrzekłem jej wtedy, że na pewno nie będziemy mieszkać w takim domu i zapewniłem, że nie cała Ameryka jest taka" – wspomina pierwsze miesiące na nowym kontynencie. Włodek akcentuje, że dzięki pracy dla różnych klientów, zajmowania się różnorakimi programami "od intelektualnych do szmatławców", udało mu się poznać ludzi wywodzących się z wielu grup społecznych, od przestępców do superprzemysłowców. Nie ma on dla nich wspólnego mianownika, oprócz tego, że miesz-

kają w Ameryce. Łowca aligatorów z Luizjany ma zwykle niewiele wspólnego z maklerem z Wall Street. Chyba ta różnorodność i skrajności są najbardziej fascynujące. Od niemal mazowieckich widoków Nowej Anglii do nieziemskich krajobrazów Utah, od żebraków do supergwiazd. I mnóstwo "normalnych" ludzi. "Zostałem w Ameryce, ponieważ wbrew pozorom jest to kraj, w którym najłatwiej mieć święty spokój. Wydaje się, że mimo ciągłego napływu imigrantów, ciągle jest dosyć miejsca dla przybyszów, na ich wielkie i ich całkiem prozaiczne marze-

nia. Najłatwiej jest tutaj zapewnić sobie przyzwoite życie jako mała ryba w dużym stawie. Tak, w tym stawie pływają też rekiny, ale dość jest kolorowych zatoczek, gdzie nikt ci nie zawraca głowy i można żyć po swojemu. Istnieje ryzyko wpadnięcia w pułapkę gonitwy za finansowym powodzeniem za wszelką cenę, ale pozostaje trochę czasu na 'nocne Polaków rozmowy', niekoniecznie tylko z Polakami. Pod warunkiem, oczywiście, że zdrowie nie zawiedzie" – konkluduje operator i producent telewizyjny. ND


12

Opinie OD REDAKCJI

Biało-Czerwony US Open Co roku na dwa tygodnie Nowy Jork staje się światową stolicą tenisa. Choć ustępuje sławą londyńskiemu Wimbledonowi, US Open to najdroższy turniej tenisowy na świecie. Tym bardziej może cieszyć obecność w nim Polaków i tenisistów mających polskie pochodzenie.

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

n ELIZA SARNACKA-MAHONEY

Powroty

Published by Outwater Media Group

Znowu upały. Zawsze wracają akurat w momencie, gdy dzieci idą do szkoły, by spędzać w jej nieklimatyzowanych murach lwią część dnia. OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

US OPEN TO W TYM ROKU NAJPOWAŻNIEJSZE WYDARZENIE SPORTOWE W NASZYM MIEŚCIE. To także ważny czynnik w życiu gospo-

laków, ale dzieci polskich imigrantów, czujących więź z ojczyzną rodziców.

CO ROKU PODCZAS US OPEN OŻY WA JĄ TAKŻE NADZIEJE POLSKICH KIBICÓW na do-

bry występ "naszych" tenisistów. Przymiotnik "naszych" niekoniecznie musi dotyczyć Polaków, ale dzieci polskich imigrantów, czujących więź z ojczyzną rodziców. A nie jest to tylko wymysł mediów. Może o tym świadczyć sobotnia obecność w konsulacie takich tenisistek, jak: Niemki Sabine Lisicki i Angelique Kerber, Dunki Caroline Wozniacki i Kanadyjki Alexandry Wozniak. Ale tym razem w turnieju nie zabraknie tenisistów reprezentujących naszą starą ojczyznę. Pięcioro zawodników w turnieju głównym, w tym dwoje rozstawionych (nie licząc deblistów), to wynik, którego polski tenis nie musi się już wstydzić. A do drzwi tenisowego touru, objeżdżającego cały świat, pukają już kolejni młodzi zawodnicy.

NA TRYBUNACH, NAWET W LATACH TENISOWEJ POSUCHY, ZAWSZE BYŁO WIDAĆ POLAKÓW. W pierwszych dniach turnieju kibice ma-

ją nie lada gratkę, mogąc oglądać największe gwiazdy tenisa grające na bocznych kortach. Ale tym razem turniej otwiera w poniedziałek na korcie głównym Agnieszka Radwańska. Oby grała, podobnie jak i inni Polacy, aż do ostatniego dnia US Open. TD

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 FOTO: ARCHIWUM

darczym miasta. Turniej zasila gospodarkę Nowego Jorku sumą rzędu pół miliarda dolarów. To więcej niż cztery główne dyscypliny sportu uprawiane w USA razem wzięte (baseball, futbol amerykański, hokej i koszykówka). Stanowi także magnes dla turystów. Na US Open przyjeżdża więcej osób, niż na występy nowojorskich profesjonalnych drużyn – Yankees, Mets, Rangers i Knicks. Organizatorzy są mistrzami w zarabianiu pieniędzy. Przez kilkanaście dni korty przy Flushing Meadows zamieniają się codziennie w tętniące życiem miasteczko, odwiedzane przez 3040 tysięcy osób. Miasteczko, które rządzi się swoimi własnymi prawami, z zaostrzonymi kontrolami i wygórowanymi cenami. Ale zyski są dużo większe od nagród, których wysokość liczy się w dziesiątkach milionów dolarów. US Open zarabia na czysto ponad 100 milionów do la rów, fi nan su jąc Co roku pod- działalność United Staczas US Open tes Tennis Federation Na Ashe Staożywają także (USTA). dium, największym kornadzieje pol- cie świata, potrafi zaskich kibiców siąść nawet 23 tysięcy na dobry wy- kibiców. Bilety nań sprzedawane są dwa rastęp "naszych" zy – raz na dzienną setenisistów. sję, raz na nocną. WiePrzymiotnik czorne potyczki są specjalnością nowojorskie"naszych" nie- go turnieju – nie ma ich koniecznie mu- na innych wielkich szlesi dotyczyć Po- mach.

Koniec wakacyjnej czystki w kalendarzach, wróNa łamy lokalnych gazet w mieście i do rozmów towarzyskich wrócił w związku z tym te- ciła godzinna rozpiska na każdy dzień tygodnia, mat przesunięcia początku roku szkolnego na podział dnia na segmenty "od-do" obite ramkarozsądniejszy termin, najlepiej na wrzesień po mi z pytań i upomnień: "A zrobiłaś?", "A pamiędługim weekendzie. Szkolna biurokracja wró- tacie, że?", "A jeśli się nie pospieszycie"... Rzeciła jednak z ogranymi argumentami, że nie czy i zjawiska wracają do swoich ostrych, czyda rady. Nie jest to możliwe pomimo corocz- stych barw i konkretnych wymiarów. Wakacyjnych hospitalizacji dzieci na skutek przegrza- ne rozmglenie wzroku, rozciąganie czasu w misce niezaplanowanego dnia, w którym nic się nie nia i udarów. musi wydarzyć, a wszystko może, wraPo odwiezieniu córek do szkoły zacają tam, skąd przyszły. Za lasy, za gótrzymuję się w kawiarni i z niepokory. Trudno uwierzyć, że nie były tylko jem wracam w myślach do wydarzebajką, gdy wracam ze sklepu wgniataniach poranka. Czy dzieci wszystko ze na w ziemię wagą szkolnych przybosobą zabrały: kapelusze, butelki z worów, a w tym samym momencie dzwodą, kremy z filtrami, mokre chustecznią mi wszystkie telefony – jeden pilki do przecierania buzi w klasie? Czy niejszy od drugiego – zaś dzieci bieo niczym nie zapomniały? Wracam do Całe to gną z płaczem, że umiera chomik i trzelady po cukier do kawy i pojawia się napięcie, ba wieźć go na ostry dyżur (jest wiedziwne pytanie, dlaczego to, co naturalne, bywa niekiedy najtrudniejsze do bałagan, pretensje czór i zwykła klinika właśnie się zamknęła). Wracają zawsze aktualne słozdobycia? do świata wa filozofa: "Przemijanie to coś, co najNa grządki z kwiatami wróciły zawróciły – jak co bardziej odczuwasz, gdy doświadjące. Z relacji męża, który pod wakaroku – na koniec czasz zmian z dnia na dzień". cyjną nieobecność moją i dzieci pilCałe to napięcie, bałagan, pretensje nował ogrodu, zające też były na wasierpnia. do świata wróciły – jak co roku – na kacjach. Mąż był tego taki pewien, że koniec sierpnia. Wracam do dawno ponawet obniżył poziom inwigilacji teczynionej obserwacji, że lubię tę porę renu, obniżył przy tym – choć ponoć roku jak żadną inną. Jest w niej pełnia niezamierzenie – częstotliwość jego i harmonia. Dojrzałe owoce, gotowe do podlewania, w efekcie czego znów zbioru plony. W tym jednym momenwróciła potrzeba odwiedzin w sklepach cie natura niczego nie potrzebuje i na ogrodniczych. Od tygodnia wracam nic nie czeka. Co miała do wykonania, więc do domu uzbrojona w nowe sadzonki, którymi wypełniam puste przestrzenie, po- wykonała. Co szykowała do rozdania, już jest, czewstałe po oczyszczeniu ich z uschłych kikutów ka w swoich najbardziej nasyconych barwach, utudalii, cynii i margerytek. Na reprezentacyjny kwiet- lone w najzieleńszej z zieleni. Za tydzień, dwa, nik od frontu domu wróciło ogrodzenie z siatki, wszystkie kolory przejdą w żółcie i ochry. Tyle lecz gdy wieczorem wracam sprawdzić, czy za- mam rzeczy do zrobienia, nie wiem od czego zamknięta jest bramka, widzę, że rządek nowych cząć, ale wracam na ganek, siadam na schodach petunii stracił większość kielichów. Zające we- i przez długie, leniwe minuty cieszę oczy soczyszły na kwietnik od strony krzaków. Wraca po- stymi pelargoniami, za którymi śpi zając. Chcą czucie bezsilności, którego bardzo nie lubię, któ- je zapamiętać w tej idealnej, skończonej formie, re jednak przypomina, że wobec natury bywamy by wracać do nich w chwilach, gdy będzie mi się niekiedy bezbronni i najlepsze wyjście to prze- wydawać, że potrzebuję dużo więcej niż dostaję lub biegnę po ścieżce bez końca. n stać z nią walczyć.

displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Nowojorskie obrazki

13 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Codzienność odmalowana n Wiek XIX sprzyjał wielkiemu malarstwu zarówno w Europie, jak

i w Nowym Świecie, zaś jego pierwsza połowa upływała tu pod znakiem romantyzmu. Cechujący ją idealizm i wysublimowane uczucia nie pasowały już zupełnie do dynamicznej ery żelaza. Linie kolejowe umożliwiły bowiem przyspieszoną industrializację. Rodził się więc naturalizm, którego zwiastunem były obrazy Gustawa Courbeta. koić jego ambicji. Wielkość, jaką później osiągnął, zawdzięczał w dużej Odmienna wizja polegała tu na ma- mierze sobie samemu. Z kolei wylowaniu świata z natury. Jednym z robnicza praca dała mu mistrzostwo największych malarzy realistów w w rysunku. Nie lubiąc bostońskich snobów, już Ameryce stał się wówczas Winslow w 1859 r. 23-letni Winslow osiedlił Homer. Urodził się on 24 lutego 1836 r. w się w Nowym Jorku. Chodził tu pilBostonie, w bardzo zamożnej rodzi- nie na lekcje do National Academy nie kupieckiej, związanej z morzem of Design, pogłębiając swoją teorei handlem od bez mała dwóch stule- tyczną wiedzę. Czuł się tutaj nie mniej ci. Wychowywał się na obrazach, ma- obco niż w Bostonie, bardzo niechętlowanych w wolnych chwilach przez nie obserwując narodziny mieszczańjego matkę, które przedstawiały ro- skiej i przemysłowej Ameryki. Bęśliny i kwiaty. Dzięki niej mały Win- dąc Jankesem do szpiku kości, poza slow uczestniczył w lekcjach rysun- scenkami rodzajowymi, niewiele ku, które regularnie pobierała u jed- początkowo tworzył w samym mieście. Niezbyt go wówczas interesonego z mistrzów pędzla. Homer był genialnym samoukiem. wało życie codzienne i tzw. mały reSwoją karierę rozpoczął od litogra- alizm. Szukając konfliktu w naturze, fii, którą praktykował u znanego bo- wędrował wybrzeżem Staten Island, stońskiego malarza. W wieku 21 lat wyprawiał się na Long Island lub też został zatrudniony przez "Harper's w dolinę Hudsonu. Nie posiadał zbyt wielu znajomych, Weekly", najbardziej znany magazyn ilustrowany w Ameryce. Mierzył on których zresztą starannie sobie wyswoje siły na zamiary, toteż kariera bierał, stając się z wolna odludkiem rysownika nie była w stanie zaspo- i milczkiem. Nigdy się nie ożenił,

Winslow Homer

FOTO: ARCHIUWM

Halina Niedzielska

choć podobno kochał się ze wzajemnością, a jak podejrzewano jego wybranka była mężatką. Spędzając tu prawie ćwierć wieku, opuścił nasze miasto latem 1886 r. Stało się to w kilka miesięcy po ukończeniu przezeń pięćdziesięciu lat. Przebąkiwano tu o jego ostatniej i ponoć bardzo nieszczęśliwej miłości. Zanim jednak osiadł na stałe w Maine, wyjechał na dłuższy pobyt do Anglii. Mieszkał w okolicach Newcastle, podróżując po wybrzeżu.

sławę. Przyszła ona późno, bo dopiero w drugiej połowie ostatniej dekady XIX wieku. Posypały się wtedy medale, wyróżnienia i bardzo pochlebne oceny krytyków. Nie zmienił on jednak trybu życia, choć bardzo go cieszyła całkowita niezależność finansowa. Dożył tu do końca swoich dni. Paradoksalnie, krajobraz był dla niego ośrodkiem ludzkiego działania. W Prout's Neck wyrósł on na największego amerykańskiego marynistę, mając na swoim koncie setki obrazów. Jego malarstwo pokazuje SAMOTNIK WŚRÓD NATURY Jego przystań życiowa w Maine zmagania się człowieka z groźnym znajdowała się na skalistym i malow- żywiołem, czy to w czasie połowu, niczym półwyspie Prout's Neck, po- burzy, czy też podczas ratowania rozłożonym w pobliżu Portland. Stał tu bitków. Chwile, w których przebydom letni, wybudowany dla rodzi- wał on sam na sam z oceanem są nieców przez jego brata Charlesa, któ- zwykle rzadkie. Jako przykład wyry zdobył wielki majątek. Był on o pada podać obraz zatytułowany "Catrzynaście lat starszy od Winslowa. non Rock", a więc potężną skałę w Nic więc dziwnego, iż nigdy się do pobliżu jego pustelni. Niebo zlewa siebie nie zbliżyli. Doprowadziwszy się tu nieomalże z wodą, zaś horydo porządku zaniedbane i opuszczo- zont przecina ogromna fala, która lany domostwo, Homer wybudował da chwila zderzy się ze sterczącym nieopodal swoje studio. Nie mogąc masywem. usiedzieć na miejscu, wyprawiał się od czasu do czasu do Kanady, BoRZUT OKA NA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTY stonu i na Florydę, a także na BahaMark Twain nazwał okres powomy, które sobie upodobał. Wędrował jennej rekonstrukcji pozłacaną erą. też po górach Adirondacks. Zacho- Ameryka chciała zapomnieć o swowując niewielką kamieniczkę w No- ich wiejskich korzeniach. Nowobowym Jorku, spędzał tu późną jesień gaccy zapatrywali się na Europę, skąd i zimę. Przyjmował też u siebie bar- sprowadzali obrazy i antyki. Znakodzo nielicznych gości. mity pisarz ukuł wtedy trafne przyProstota życia na łonie natury bar- słowie, a więc "the last frontier has dzo mu odpowiadała. Chodził spać become a lost frontier". Tymczasem z kurami, wstając o świcie. Był to Homer z maniakalnym wprost uponajbardziej płodny okres w jego ma- rem malował codzienną rzeczywilarskiej twórczości. Nie zrywał kon- stość. Wbrew licznym krytykom nie taktów rodzinnych, utrzymywał ko- brał on dosłownie dewizy realizmu. respondencję z dawnymi znajomy- Choć malował z natury, to bardzo stami, nie zasłużył więc sobie na mia- ranie wybierał swój obiekt. Homer no mizantropa, którym go szybko ob- czynił codzienność jeśli nie piękną, darzono. I nic w tym dziwnego. Świat to chociażby interesującą. Wynikanie przebacza bowiem tym, którzy ło to po prostu z emocjonalnego stosię odwracają się doń plecami, sunku do niej. Grała mu w duszy zwłaszcza gdy udało im się osiągnąć Ameryka, która wyrosła z roli i so-

li, a taką ją właśnie malował. Posiadał przy tym niezwykły dar kompozycji. Już Henry James, który wcale nie należał do przychylnych krytyków, dostrzegał, iż obrazy Homera są spowite w światło i powietrze, które stają się tu nieomalże dotykalne. Artysta bardzo starannie wybierał moment, w którym malował dany obiekt lub scenę. Jednocześnie światło pełniło służebną rolę w jego płótnach . Wybujały estetyzm impresjonistów był mu bowiem całkowicie obcy. Dlatego jego obrazy mają wyjątkowy ciężar gatunkowy. Na malowaną przezeń codzienność składały się dziesiątki czynności na farmie i wybrzeżu. Tryskające zdrowiem kobiety uwijają się w ogrodzie, kurniku czy też w domu, naprawiają sieci, dźwigają kosze wypełnione małżami itp. Kolorystyczną dojrzałość wykazuje także sielankowy cykl, ukazujący uroki życia na wsi i pograniczu miasta. Bohaterkami są tu dziewczęta i młode kobiety. Bije od nich zdrowie i niewinność, a przy tym uroda nie tyle indywidualna, co uroda życia. Grają w krykieta, jeżdżą konno, chodzą na długie spacery, pogrążają się w zwierzeniach i zasypiają smacznie na trawie lub w fotelu. Stojące na progu dziewczę w białej sukni, wygląda nieomalże jak Zosia z "Pana Tadeusza". Trzyma ona w ręku złoty róg, którym przywołuje żniwiarzy na wieczerzę. Pozornie niewrażliwy na opinię innych Winslow Homer bolał skrycie nad tym, iż szeroka publiczność nie rozumiała jego obrazów. Zmarł 29 września 1910 r. i został pochowany w Cambridge. Jego spuścizna posiada nader bogatą tematykę i składa się z przeszło dwóch tysięcy obrazów, rozrzuconych po kilkunastu amerykańskich muzeach. Zdumiewa ona nadal różnorodnością swoich form. n


14

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) Osoba do pracy na dachach. Osoba do zadaszania. Stała praca. Prawo jazdy przydatne. Po polsku: Wojciech (917) 838-3049 Po angielsku: Glenn (914) 494-9942 Poszukujemy kierowców z prawem jazdy CDL-A 1 rok doświadczenia. Praca na East Coust. Weekendy wolne. Baza znajduje się w Allentown PA. Proszę dzwonić: (732) 766-7744

FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-a na dalekie trasy. Komunikatywny angielski i doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417

Zatrudni´ pomocników do pracy na wysokoÊciach (“scaffolds”) Wymagany certyfikat OSHA. Proszę dzwoniç: (718) 322-4812 MIDTOWN JEWELRY COMPANY is seeking an experienced Jeweler for a full time position. Candidate MUST have solid experience working with PLATINUM & using laser machine. If interested, please fax your resume. (212) 355-3963 or call (212) 355-8166 Potrzebna KRAWCOWA DO PRACY W PRALNI CHEMICZNEJ na Manhattanie. Adres: 409 Amsterdam Ave. Po więcej informacji proszę dzwonić: (212) 873-7013 FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI doÊwiadczonych murarzy oraz pracowników na rusztowania wiszàce. Wymagane wa˝ne licencje. Zainteresowane osoby prosz´ o zg∏oszenia osobiste w godz. 8-5.30 p.m. pod adresem 531 Graham Ave (Brooklyn) Telefon: (718) 782-9720

NEEDED ELECTRICIANS with experience (917) 807-2526 POTRZEBNA NIEPALĄCA GOSPOSIA NA DOM I DO DWOJGA DZIECI. JĘZYK ANGIELSKI KONIECZNY. PRACA NA BROOKLYNIE. PROSIĆ PANIĄ OLGĘ: (718) 209-1715 LUB (718) 614-7039 LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA TAŚMIE Seeking Experienced Painters & Plasterers. Some English required Carpenters and Cabinet Makers Needed Must be able to read blue prints Please call: (718) 991-7088 /

Poszukujemy doświadczonych stolarzy, malarzy oraz tynkarzy. Podstawowy angielski wymagany. Wymagana znajomość czytania planów. Prosimy dzwonić: (718) 991-7088

PRACA HELP WANTED NY

ZATRUDNIMY pomocnika stolarza meblowego do stolarni na Maspeth. Proszę dzwoniç: (646) 201-1177

Driver with CDL class A, min. 3 years experience. Company pays $0.47/mile or miles. Please call: (888) 646-9903

MACHINE SET UP of brush machines. Min. 3 yrs exp. in setting and changeover of production machines. Will teach our machines. Email resume with work experiences references to: production3@optonline.net

MEDITERRANEAN CAFE Bay Shore, NY looking for a Casher Full Time and kitchen help. Please call: (631) 647-5375

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Firma budowlana poszukuje kierowców z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy CDL klasa B. Telefon: (646) 852-8016 ELECTRICIANS, MECHANICS WANTED $50000 per year to start, 6 years experienced with driver license. Helpers 3 years experienced, $35000 per year, with driver license, overtime. Call office from 9am to 2pm (718) 234-9193 Cleaning lady, House keeper wanted. North Shore, LI. Must Drive. 6 days a week 8am-5pm. Must be reliable, trustworthy, honest, motivated. Will do background check. Fax resume to (718) 589-9940 No calls. HOUSEKEEPER every Tuesday 10am to 5pm. Must speak English and have recent references. Please call between 10am-8pm: (212) 744-1966 ELECTRICAL CONTRACTOR is looking for junior mechanics and electrical mechanics. Must be able to speak and understand english. Please call: (718) 728-3510 FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje młodszych mechaników i elektryków. Osoba ze znajomością języka angielskiego Proszę dzwonić: (718) 728-3510 ZATRUDNIMY OD ZARAZ MURARZY I POMOCNIKÓW. Na rysztowania wiszące i stojące. Wymagamy licencje na rusztowania wiszące, kurs OSHA oraz pozwolenie na pracę. Praca stała. Dobre wynagrodzenie. Proszę dzwonić: (718) 349-2460 oraz (917) 440-5700 BELLE HABOR (ROCKWAY) Zatrudni´ panià do opieki nad dzieçmi. Praca z zamieszkaniem 5 dni w tygodniu lub bez zamieszkania dla osoby mieszkajàce w Rockways. Wymagane referencje. Proszę dzwoniç: (718) 344-6919 Midtown Jewelry Company looking wax puller for full time position. Must be able to pull waxes, sizing waxes & making casting trees. If interested, please call: (212) 355-8166

POTRZEBNY PRACOWMIK DO SPRZĄTANIA NA BUDYNKU I DROBNYCH NAPRAW (angielski nie wymagany) do budynku na Manhattanie. Na start $10. Po więcej informacji proszę dzwonić od 7am do 3pm od poniedziałku do piątku: (212) 489-9303 prosić Jacka

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Mechanics & Helpers.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

(718) 791-3300

Polska rodzina z Westchester (Briarcliff Manor) poszukuje niani do opieki nad dwoma chłopcami w wieku 3 i 5 lat. Dodatkowe obowiązki to pranie i gotowanie. Preferowane prawo jazdy i komunikatywny język angielski. Praca na 5.5 dnia z zamieszkaniem. Dojazd pociągiem 50 minut z Nowego Yorku (ze stacji Grand Central). Wynagrodzenie $550 na tydzień. Ewa: (917) 747-9217

Zatrudni´ stolarza instalatora oraz pomocnika stolarza. Wymagane doÊwiadczenie, znajomoÊç j. angielskiego, pobyt sta∏y. Zapewniam dobre warunki pracy i dobre zarobki. Proszę dzwoniç Jerzy: (917) 567-0653 Woodworking shop in Staten Island is looking for experienced wood finisher. Knowledge of stains, paints, high gloss lacquers is a must. Phone: (718) 720-9700 CABINETS MAKERS/GARDEN CITY Architectural wood working company is looking for experienced cabinet makers. Must have 10 years of experience, read blue prints and speak English. Excellent salary. Call Claudia: (516) 745-6262

Potrzebni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji “Alpine doors’’ oraz osoba do wyginania metali. Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 473-9300 wew. 113 lub email: employment@alpinedoors.com

PLUMBING COMPANY IN MASPETH looking for experienced plumbers. Steady work, good pay. Call Mike at (917) 440-5236

PRACA W AGENCJI POLONIJNEJ Zatrudnię, zorganizowaną Panią do pracy w Agencji. Dobra znajomość angielskiego i komputera. Mile widziana osoba z doświadczeniem w sprawach agencyjnych. Praca, Pn-Pt w godzinach 10am - 7pm, Sobota 10am - 4pm Proszę dzwonić: (718) 609-1675

PLUMBERS WANTED Mechs, Jr. Mechs & helpers exp’d with Copper & Black Pipe for 50 yr old NYC Plumbing Co. Fax resume: (212) 979-0132 CABINET MAKER/INSTALLERS, HELPERS & FINISH CARPENTERS NEEDED for hi-end residential custom Woodwork Shop (located in LIC) & General Contractor. MUST have exp. Exc. Pay/Benefits. Call (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

FOREMAN/Super needed for High End interior GC. Interior renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

ZATRUDNIMY Hydraulików, Pomocników oraz Mechaników. Wymagane pozwolenie na pracę. Telefon: (718) 832-3232 Cabinet shop shaper mechanic needed to machine knives & moldings. Please call (917) 972-1589

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED NJ PIER WORK–CONTAINERS/PORTS looking for owner operators for growing company. We own our chassis. We have a lot of work. Local and long distance moves avilable. Big opportunities offered. Earn between $2500-$5000 per week. Please call me to discuss more (917) 709-9904 DOJRZAŁA PANI do lekkiej pomocy w domu (1 dziecko w wieku szkolnym) z zamieszkaniem potrzebna. Angielski i prawo jazdy zbyteczne. Oferujemy pokój w własną łazienką i polską TV. Wynagrodzenie $1100 na miesiąc Telefon: (201) 317-0531 (zostaw wiadomość) fotopodroze@gmial.com

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, poszukuje osoby na stanowisko Foreman z min. 5 letnim doświadczeniem. Telefon: (862) 571-4823

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

Bay Ridge 84th Street, sunny front two bedroom, near 96th Street shops and R train. Rent: $1,400.00 For more information call Urszula at: (917) 528-2826

15 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

Boro Park 47 ulica, obok 13 Ave, ładne samodzielne mieszkanie po remoncie, 2 oddzielne pokoje zamykane, kuchnia i łazienka. W kuchni nowa lodówka i kuchenka. Dobre dla 2-3 osób, pracujących bez nałogów. Spokojna okolica, blisko metra D, autobusów i sklepów. Proszę dzwonić: (718) 851-8676 RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 1 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienką. Pomiędzy Forest a Fresh Pond Rd. (M train). Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczona. Bez dodatkowych opłat. Cena $1025 miesiąc. Proszę dzwonić: (917) 941-4776 lub (917) 635-6238 (zostaw wiadomość)

BIZNES BUSINESS SAMOCHODY CARS

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY BAY RIDGE modern co-op building, newly renovated sunny front two bedroom , custom kitchen, brand new appliances plus dish washer. Near shops and R train. Price: $ 335,000.00. For more information call Urszula at 917-528-2826

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Sept. 4/13 - S&G Gross Co. Inc. 486 8th Ave., Man., from 250536 of Jan. 1, 2013 to 251603 of Feb. 28, 2013.

Roofers wanted for single-ply roofing systems. Pay based on experience, Hackensack, NJ Call Ziggy, (201) 522-3942 ZATRUDNIMY OD ZARAZ doświadczonych subcontractors z ubezpieczeniem na dachy i siding. w okolicy Trenton, NJ. Proszę dzwonić: (609) 209-1056

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY RIDGEWOOD, QUEENS Nowe, 2 sypialniowe mieszanie, podłogi drewniane. Nowa kuchnia i łazienka. Ogrzewanie oraz ciepła woda wliczone. Blisko metra L oraz M przy Myrtle Ave. Cena $1380 za miesiąc. Bez dodatkowych opłat. Proszę dzwonić: (917) 941-4776 lub zostawić wiadomość na taśmie.

NEW ON THE MARKET Beautifully renovated. Move In Condition. 2 family house Great investment. Must see. Price $659K Lot size 20x113 Building size 20x52 Call: (917) 337-9036 Julie Scheibeler, Agent for a private showing Crifasi Real Estate, Inc.

COPIAGUE / LONG ISLAND Do wynajęcia mieszkanie “basment” 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Prąd wliczony. Proszę dzwonić: (347) 239-1758

Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 3/1/13 to 999,999 of 3/31/13. To be held on September 3rd, 2013 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002. NYP 2 - 1565 2005 Buick Lacrosse

AGENCJE AGENCIES

AUKCJE AUCTION

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at 139 E. 23rd St., Man., at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 21 W. 47th St., Man., from 255673 of Sept. 4, 2012 to 260777 of Apr. 30, 2013. Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 150 Atlantic Ave., Brooklyn, from 247559 of Oct. 6, 2012 to 252669 of Apr. 30, 2013. Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 139 E. 23rd St., Man., from 158044 of July 11, 2012 to 164649 of Apr. 30, 2013.

TURYSTYKA TOURISM

Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 1736A Pitkin Ave., Brooklyn, from 487360 of July 27, 2012 to 503060 of Apr. 30, 2013. Sept 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 8104 5th Ave., Brooklyn, from 535112 of Oct. 5, 2012 to 538255 of Apr. 30, 2013. Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 169 E. 116th St., Man., from 614367 of Nov. 6, 2012 to 616051 of Apr. 30, 2013. Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 36-03 Ditmars Blvd., Astoria, Queens, from 719955 of Nov. 8, 2012 to 721502 of Apr. 30, 2013. Sept. 3/13 - Modell Collateral Loans, Inc., 116-17 Jamaica Ave., Richmond Hill, from 102778 of July 8, 2011 to 106602 of Apr. 30, 2013.


16

Ogłoszenia/Sport

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

USŁUGI SERVICES

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana, (347) 684-4650

30-letni, wysoki, wysportowany pozna elegancką obywatelkę na dobre i na złe. Kontakt: poseidus@interia.pl

WRÓŻKI PSYCHICS

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662 Życiowe konsultacje z Jaqliene. Darmowe czytanie myśli. Zadzwoń już dziś. Pomoc w sprawach życiowych. Przywraca wewnętrzne światło, spokój, dobrobyt. 1 (310) 845-5869 1 (646) 360-2730 Odwiedź moją stronę www.psychicjaqliene.com Mówię po angielsku

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Znów podium w Hakubie

n Japończyk Noriaki Kasai i Słoweniec Jernej Damjan zajęli ex aequo

pierwsze miejsce w konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w japońskiej Hakubie. Trzeci był Jan Ziobro, który z bardziej doświadczonymi rywalami przegrał o 0,1 punktu. Ziobro, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium LGP (w piątek był czwarty), nie zdołał utrzymać pozycji lidera zajmowanej po pierwszej serii. 22-letni Polak oddał w drugiej próbie najdłuższy skok w całej rywalizacji (131,5 m), ale starszy od niego o 19 lat Kasai i 30-letni Damjan uzyskali wyższe noty od sędziów. Z Polaków, których w Japonii prowadził trener Robert Mateja, jeszcze dwóch znalazło się w najlepszej

LETNIA GP W SKOKACH Wyniki sobotniego konkursu w Hakubie: 1. Noriaki Kasai (Japonia) 261,2 pkt (125,5/129,5 m), Jernej Damjan (Słowenia) 261,2 (119,5/130,0), 3. Jan Ziobro (Polska) 261,1 (124,0/131,5), 4. Cestmir Kozisek (Czechy) 258,4 (124,5/128,0), 5. Rok Justin (Słowenia) 257,9 (128,5/126,5), 6. Krzysztof Biegun (Polska) 255,2 (123,5/128,5), 7. Klemens Murańka (Polska) 252,1 (119,0/130,5),... 13. Bartłomiej Kłusek (Polska) 244,1 (128,5/120,5), 16. Aleksan der Zniszczoł (Pol ska) 240,0

“10” – triumfator piątkowych zawodów Krzysztof Biegun tym razem był szósty, a tuż za nim uplasował się 18. na półmetku Klemens Murańka. W sobotnich zmaganiach startowało 42 skoczków. Dzięki udanym występom w Hakubie Biegun awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej LGP. Mimo nieobecności w Japonii pozycję wicelidera zachował Kamil Stoch, a trzeci jest Maciej Kot. Prowadzi Niemiec Andreas Wellinger. Kolejne zawody odbędą się w rosyjskiej miejscowości Niżny Tagił (13-15 września). n (128,0/118,0), 21. Grzegorz Miętus (Polska) 235,1 (123,0/122,0), 26. Krzysztof Leja (Polska) 224,3 (119,5/121,5). Czołówka klasyfikacji LGP 2013: 1. Andreas Wellinger (Niemcy) 340 pkt, 2. Kamil Stoch (Polska) 227, 3. Maciej Kot (Polska) 212, 4. Krzysztof Biegun (Polska) 198, 5. Richard Freitag (Niemcy) 197, 6. Simon Ammann (Szwajcaria) 180,... 10. Jan Ziobro (Polska) 161, 19. Dawid Kubacki (Polska) 76, 20. Klemens Murańka (Polska) 72, 26. Piotr Żyła (Polska) 53, 28. Bartłomiej Kłusek (Polska) 50, 32. Aleksander Zniszczoł (Polska) 44.

Szybkie nogi Nogi

Dziewiąty zawodnik niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Moskwie Artur Noga poprawił w Warszawie podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej o 0,01 s rekord Polski w biegu na 110 m ppł – uzyskał 13,26. n

Noga, podopieczny Andrzeja Radiuka, od początku sezonu mówił, że stawia sobie na 2013 rok dwa cele – awans do finału mistrzostw świata oraz ustanowienie rekordu kraju. W stolicy Rosji miał pecha. Miał siódmy czas, ale biegł w najmocniejszej serii i nie dostał się do finału. Trudno było mu ukryć rozczarowanie i złość. W niedzielę w Warszawie, po ujrzeniu czasu na tablicy wyników, uniósł ręce do góry, a na twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Rezultat 13,26 jest najlepszy w historii polskiej lekkoatletyki. Poprawił on wyczyn Artura Kohutka z 1997 roku. “Staram się do imprezy w Moskwie

nie wracać. Przegrałem i taki jest sport, ale teraz mogą pojawić się łzy szczęścia. Byłem przygotowany na rekord Polski od dawna, ale zawsze coś nie zagrało. Niedyspozycja dnia, uderzenie w jakiś płotek, czy bieg pod wiatr. Jechałem dzisiaj na zawody i powiedziałem sobie, że przecież w końcu muszę trafić i tak też się stało” – powiedział na antenie TVP Sport. Skolimowska, mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku w czasie zgrupowania lekkoatletów w Portugalii. Miała 27 lat. n

Tyson “na granicy śmierci”

Legendarny amerykański bokser Mike Tyson wyznał, że “jest na granicy śmierci” z powodu swoich problemów z alkoholem. n

W wywiadzie dla kanału sportowego ESPN mówił: “Chcę żyć w trzeźwości. Nie chcę umierać. Jestem na krawędzi śmierci, dlatego, że jestem alkoholikiem. Nie piłem i nie przyjmowałem narkotyków już sześć dni i to już jest cud”. 47-letni były bokser oświadczył, że “zrobił w swoim życiu wiele złego i te-

raz chce zasłużyć na odpuszczenie win”. Znakomity sportowiec w przeszłości, teraz Mike Tyson zajmuje się promocją i gra w filmach. Znany jest nie tylko ze swoich występów na ringu, ale i z tego, że często naruszał prawo. Był sądzony m.in. za pobicia oraz za prowadzenie samochodu w stanie odurzenia narkotykowego. n


Sport

17 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Agnieszka zacznie US Open n Poniedziałkowa konfrontacja

Tego dnia na kortach zobaczymy jeszcze siostrę Agnieszki – Urszulę Radwańską. Zagra jako trzecia na korcie numer dziewięć. Jej rywalką będzie Rumunka Irina-Camelia Begu. Czołowy przed laty tenisista świata Wojciech Fibak z umiarkowanyn optymizmem wypowiada się o szansach Polaków w nowojorskim turnieju. Podczas spotkania “2013 US Open Goes Polish” w konsulacie RP ocenił, że nastał “renesans polskiego tenisa”. Fibak jest częstym gościem turniejów wielkoszlemowych. “Teraz przyciągnęły mnie jeszcze sukcesy Polaków i do tego zostałem poproszony przez Novaka Djokovica, żeby być jego trenerem i pomagać mu w przygotowaniach. Jeśli pierwsza rakieta świata wzywa, to się nie odmawia” – powiedział. Fibak z umiarkowanym optymizmem wypowiadał się na temat szans Polaków na US Open. Jego zdaniem Agnieszka Radwańska ma bardzo korzystne losowanie w pierwszej fazie. Później może być nieco trudniej, bo groźna jest Chinka Na Li oraz Amerykanka Serena Williams. “Także Jerzy Janowicz ma także bardzo korzystne losowanie, ale trzeba to wykorzystać. Zrobił to w Wimbledonie, toteż tutaj życzę mu pełnej koncentracji i uwagi” – powiedział. Zdaniem Fibaka Łukasz Kubot jest w gorszej sytuacji, ponieważ trafił od razu na groźnego Fina Jarkko Nieminena. Podobnie Michał Przysiężny, który zagra z Francuzem Julienem Benneteau. “Będą to trudne spo-

FOTO: TOMASZ DEPTUŁA/NOWY DZIENNIK

Agnieszki Radwańskiej z Hiszpanką Silvią Soler-Espinosą będzie pierwszym meczem na korcie centralnym – Arthur Ashe Stadium – podczas tegorocznego wielkoszlemowego turnieju US Open.

Agnieszka Radwańska podpisuje pamiątkowe piłki

tkania. Także Uli Radwańskiej będzie trudno dużo zwojować” – ocenił. Młodsza z sióstr Radwańskich w drugiej rundzie może trafić na utalentowaną Amerykankę Jamie Hampton, a w kolejnej na Serenę Williams. W KONSULACIE JAK W DOMU Te obawy nie przesłoniły jednak nastroju sobotniego spotkania w konsulacie. Współorganizator “2013 US Open Goes Polish” Paweł Gąsior powiedział, że “większość zawodników jest poza domem co najmniej przez kilka tygodni i czują się w konsulacie jak w domu. Inaczej by tak chętnie tu nie przychodzili, a już kilka tygodni wcześniej o to pytają” – zapewnił. “Oczywiście, gdy wychodzimy na kort przeciw sobie, to zawsze jest walka. Ale poza kortem staramy się trzymać razem, bo przecież mamy wspólne korzenie. To bardzo miłe” – podzieliła się swoimi wrażeniami Angelique Kerber.

AGNIESZKA W FORMIE Trener Agnieszki Radwańskiej Tomasz Wiktorowski powiedział, że inaczej niż w minionym roku przed US Open, jego podopiecznej nie doskwierają w tej chwili znaczące problemy zdrowotne. Wciąż ma jednak stałe kłopoty z prawym barkiem. “Opieka fizjoterapeutów, treningi i to, co robimy poza kortem, pozwalają Agnieszce być w takiej formie, że moim zdaniem możemy być spokojni” – podkreślił. W opinii trenera krakowianka ma sporo atutów. Za najważniejszy uznał solidność i odpowiedzialność za to, co robi ma korcie. Wiktorowski nie traktuje pierwszego meczu Radwańskiej z Silvią Soler-Espinosą jako łatwego zadania. “Mecz przeciw Hiszpance, dziewczynie bardzo dobrze przygotowanej fizycznie, obdarzonej, jak to mówimy w slangu tenisowym ‘dużym forehandem’, będzie trudny, aczkolwiek

sasas

Wielbiciele tenisa zjawili się licznie Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

Jerzy Janowiz na schodach konsulatu. Z tyłu z lewej Łukasz Kubot

mocno wierzę, że Agnieszka wyjdzie z niego zwycięsko”. Mariusz Frystenberg, który wystąpi w deblu z Marcinem Matkowskim, bez kompleksów wypowiadał się o czekających ich pojedynkach w US Open. “Jesteśmy z Marcinem w bardzo dobrej formie, nie możemy narzekać. Ostatnio wygraliśmy wiele meczów, dlatego ogólnie biorąc jesteśmy pewni siebie”. Za cel minimum Frystenberg uznał półfinał i przypomniał, że do tej fazy turnieju obaj dotarli przed dwoma laty. Zapewnił, że korty w Nowym Jorku go nie onieśmielają. “Z roku na rok przyjeżdża tutaj dużo polskich fanów i myślę, że to jest wyjątkowe” – dodał. Sabine Lisicki z Niemiec nie chciała spekulować na temat swoich szans w US Open. Powiedziała tylko, że myśli o tym z pojedynku na pojedynek. “Teraz skupiam się na pierwszej rundzie” – zaznaczyła.

465 086 dol. Druga na tenisowej “liście płac” jest Białorusinka Wiktoria Azarenka – 4,268 mln dol., a trzecia Rosjanka Maria Szarapowa – 3,544. Młodsza z sióstr Radwańskich – Urszula, zajmuje 57. pozycję, z dorobkiem 342 957 dol. Z kolei w rankingu ATP, Jerzy Janowicz wrócił z 15. pozycji na – utraconą przed tygodniem – 14. To wciąż jego najwyższa lokata w karierze, którą osiągnął po raz pierwszy 12 sierpnia. Łukasz Kubot spadł o jedno miejsce i jest 71. Michał Przysiężny jest 108 – spadek o cztery lokaty. W pierwszej dziesiątce nie nastąpiły zmiany. Prowadzi Serb Novak Djoković przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Brytyjczykiem Andy’m Murrayem. Szwajcar Roger Federer wciąż jest siódmy. Taka sama kolejność jest na czele rankingu ATP “Race to London”, ale w nim na razie tylko dwójka – Nadal i Djoković zapewnili sobie prawo gry w gronie ośmiu najlepszych WYSOKO W RANKINGACH tenisistów rywalizujących w końW najnowszym rankingu WTA, czącym sezon turnieju masters – na dzień 26 sierpnia, Agnieszka Ra- ATP World Tour Finals w londyńdwańska nadal zajmuje czwarte skiej O2 Arena (4-11 listopada). miejsce. Liderką wciąż jest AmeMariusz Fyrstenberg i Marcin rykanka Serena Williams przed Matkowski zajmują z kolei czwarBiałorusinką Wiktorią Azarenką i te miejsce w rankingu najlepszych Rosjanką Marią Szarapową. Na pią- par sezonu ATP “Doubles Race”. te miejsce z szóstego awansowała Polscy tenisiści zgromadzili 2540 Włoszka Sara Errani kosztem Chin- punktów. Pierwsze miejsce mają już ki Na Li. Na ósme z dziesiątego zapewnione w nim amerykańscy awansowała Karolina Woźniacka. bliźniacy Bob i Mike Bryanowie – Urszula Radwańska spadła o trzy 11 985 roku. pozycje i jest obecnie 39. W druDrugi w stawce jest austriackogiej setce znalazły się dwie Polki: -brazylijski duet Alexander PeyaMagda Linette awansowała o jed- -Bruno Soares - 4985 pkt, a trzecią no miejsce na 157., a Katarzyna Pi- pozycję zajmują Hiszpanie Marcel ter o trzy na 171. Granollers i Marc Lopez – 3170. Przed rozpoczęciem wielkoszle- Osiem najlepszych debli w tej klamowego US Open Agnieszka Ra- syfikacji wystąpi w kończącym sedwańska zajmuje też siódme miej- zon turnieju masters. sce wśród najbogatszych tenisistek Na 30. pozycji znajduje się Łukasz sezonu. Polka zarobiła na korcie od Kubot razem z Francuzem Jeremym stycznia 1 924 625 dolarów. Pro- Chardym (630 pkt), a dwie lokaty niwadzi liderka rankingu WTA Tour żej Jerzy Janowicz z Filipińczykiem Amerykanka Serena Williams – 5 Treatem Hueyem (600). n


18

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Druga porażka Legii n Piłkarze warszawskiej Legii doznali w ekstraklasie drugiej po- Kuciak, który sparował strzał z bli-

Przed dwoma tygodniami Legia uległa na wyjeździe Ruchowi Chorzów 1:2. We wtorek podopiecznych Jana Urbana czeka rewanżowy mecz ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Steauą Bukareszt. Szkoleniowiec zdecydował się aż na dziesięć zmian (został tylko bramkarz Dusan Kuciak), w stosunku do składu, który w środę rozpoczął mecz w Rumunii (1:1). Pierwszy w tym sezonie mecz u siebie rozegrała Jagiellonia Białystok, która podejmowała Pogoń Szczecin. Choć ponad sześć tysięcy widzów zgromadzonych na częściowo otwartym nowym obiekcie na brak emocji nie mogło narzekać, to z wyniku z pewnością nie byli zadowoleni. W Bydgoszczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie grały zespoły Zawiszy i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Na kwadrans przed zakończeniem spotkania gospodarze prowadzili 2:0 (gole Jakuba Wójcickiego i Bernardo Vasconcelosa), ale nie zdołali go utrzymać. W piątek remisem 2:2 zakończyły się 99. Wielkie Derby Śląska Górnik Zabrze – Ruch Chorzów. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale w doliczonym przez sędziego czasie gry trzech punktów zabrzan pozbawił Maciej Jankowski. Tego samego dnia Cracovia pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 1:0. W niedzielnych meczach 5. kolejki Śląsk Wrocław wygrał z Widzewem Łódź, a Wisła Kraków z Lechem Poznań. W poniedziałek Korona Kielce podejmie Piasta Gliwice.

Śląsk Wrocław Widzew Łódź

3 (2) 1 (0)

Bramki: 1:0 Dalibor Stevanovic (24-głową), 2:0

Marco Paixao (29), 3:0 Sebastian Mila (60), 3:1 Eduards Visniakovs (76-głową). Żółta kartka: Śląsk Wrocław – Adam Kokoszka. Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów: 11 004. Śląsk Wrocław: Rafał Gikiewicz – Tadeusz Socha, Adam Kokoszka, Oded Gavish, Dudu Paraiba – Waldemar Sobota (76. Sebino Plaku), Dalibor Stevanovic, Sebastian Mila, Przemysław Kaźmierczak (65. Tomasz Hołota), Sylwester Patejuk – Marco Paixao (89. Jakub Więzik). Widzew Łódź: Maciej Mielcarz – Jakub Bartkowski, Thomas Phibel, Piotr Mroziński (72. Alex Bruno), Patryk Stępiński – Lewon Hajrapetjan (33. Aleksejs Visniakovs), Marcin Kaczmarek, Princewill Okachi (56. Bartłomiej Kasprzak), Veljko Batrovic, Krystian Nowak – Eduards Visniakovs.

Inicjatywa od pierwszych minut należała do wrocławian, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i kilkakrotnie zagrozili bramce strzeżonej przez Macieja Mielcarza. Obronę łodzian podopiecznym trenera Stanislava Levego udało się jednak sforsować dopiero w 24. minucie meczu. Po dośrodkowaniu Sylwestra Patejuka z lewej strony boiska bramkę strzałem głową zdobył Dalibor Stevanovic. Śląsk poszedł za ciosem i chwilę później było już 2:0. Po zespołowej akcji piłkę wzdłuż bramki zagrał Waldemar Sobota, a Marco Paixao z najbliższej odległości skierował ją do

siatki. Jeszcze przed przerwą bliscy pokonania Mielcarza byli Sebastian Mila i Paixao, ale po ich strzałach futbolówka o centymetry mijała bramkę gości. Łodzianie mieli spore problemy ze skonstruowaniem akcji ofensywnych, a jeśli nawet udawało im się przedrzeć w pole karne Śląska, to uderzali bardzo niecelnie. Po zmianie stron tempo spotkania nieco spadło, ale to Śląsk nadal dyktował warunki gry. Efektem tego była trzecia bramka dla gospodarzy. Wrocławianie kilkoma podaniami rozmontowali defensywę Widzewa, Patejuk dograł do stojącego w polu karnym Mili, a ten nie miał większych kłopotów z pokonaniem Mielcarza. Widzewiacy nie rezygnowali z ataków i w 76. minucie udało im się zdobyć bramkę kontaktową. Alex Bruno dośrodkował w pole karne, a tam precyzyjnym strzałem głową popisał się niepilnowany Eduards Visniakovs. Chwilę później napastnik gości mógł po raz kolejny wpisać się na listę strzelców, ale po jego uderzeniu z kilku metrów Rafał Gikiewicz zdołał przerzucić piłkę nad poprzeczką.

Legia Warszawa Lechia Gdańsk

0 (0) 1 (1)

Bramki: 0:1 Paweł Buzała (13). Żółte kartki – Le-

gia Warszawa: Ivica Vrdoljak, Łukasz Broź. Lechia Gdańsk: Piotr Wiśniewski, Paweł Dawidowicz, Daisuke Matsui, Jarosław Bieniuk. Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 16 682. Legia Warszawa: Dusan Kuciak – Łukasz Broź, Mateusz Cichocki, Marko Suler, Tomasz Brzyski – Daniel Łukasik (80. Miroslav Radovic), Helio Pinto (64. Ivica Vrdoljak), Michał Żyro (72. Michał Kucharczyk), Patryk Mikita, Henrik Ojamaa – Władimir Dwaliszwili. Lechia Gdańsk: Sebastian Małkowski – Deleu, Jarosław Bieniuk, Sebastian Madera, Adam Pazio – Paweł Dawidowicz, Marcin Pietrowski, Przemysław Frankowski (74. Piotr Grzelczak), Daisuke Matsui (79. Christopher Oualembo), Piotr Wiśniewski (61. Maciej Kostrzewa) – Paweł Buzała.

Dziesięć zmian dokonał trener Legii Jan Urban w porównaniu ze środowym meczem wyjazdowym 4. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów ze Steauą Bukareszt (1:1). Jedynie bramkarz Dusan Kuciak dostał szansę zaprezentowania się także w spotkaniu z niepokonaną w tym sezonie Lechią Gdańsk. Pierwsza połowa była wyrównana. Obie ekipy stworzyły sytuacje, po których powinny były paść bramki. W drużynie gospodarzy dobrze zaprezentował się Estończyk Henrik Ojamaa, ale to nie on trafił do siatki, a Paweł Buzała. Napastnik Lechii otrzymał bardzo dobre podanie od Piotra Wiśniewskiego i strzelił obok Kuciaka. Słowacki bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Na tablicy pokazał się wynik 0:1. W ostatniej minucie pierwszej połowy okazję do wpisania się na listę strzelców zmarnował Łukasz Broź, a podwyższyć mógł jeszcze Buzała. Po zmianie stron Lechia zaczęła od mocnego uderzenia. Już w 47. minucie świetną interwencją popisał się

ska Japończyka Daisuke Matsuiego. Z minuty na minutę Legia coraz bardziej przeważała, na 20 minut przed końcowym gwizdkiem miała 62 proc. posiadania piłki, ale niewiele z tego wynikało. Lechia bazowała na kontratakach i mogła podwyższyć, ale na drodze stawał im Kuciak lub po prostu sami byli niedokładni. Goście ostatecznie wygrali 1:0 i wraz z Górnikiem Zabrze są liderami tabeli ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin

2 (0) 3 (2)

Bramki: 0:1 Takuya Murayama (7), 0:2 Takafumi

Akahoshi (45), 1:2 Michał Koj (47-samobójcza), 2:2 Dani Quintana (67), 2:3 Michał Pazdan (83-samobójcza). Żółte kartki – Jagiellonia Białystok: Michał Pazdan. Pogoń Szczecin: Maksymilian Rogalski, Michał Koj, Adam Frączczak. Sędzia: Marcin Borski (Warszawa). Widzów 6 100. Jagiellonia Białystok: Jakub Słowik – Alexis Norambuena (46. Bekim Balaj), Michał Pazdan, Martin Baran, Giorgi Popchadze (87. Jonatan Straus) – Jakub Tosik, Tomasz Bandrowski, Tomasz Kupisz (87. Dawid Plizga), Maciej Gajos, Dani Quintana – Mateusz Piątkowski. Pogoń Szczecin: Radosław Janukiewicz – Adam Frączczak, Wojciech Golla, Hernani (27. Michał Koj), Mateusz Lewandowski (64. Przemysław Pietruszka) – Takuya Murayama, Abdoul Ouedraogo (58. Maksymilian Rogalski), Bartosz Ława, Herve Tchami, Takafumi Akahoshi – Marcin Robak.

Bardzo okazale na trybunach, ale gorzej na boisku wypadła inauguracja tego sezonu ekstraklasy na nowym stadionie w Białymstoku. Po emocjonującym meczu, przy możliwym obecnie komplecie 6,1 tys. widzów, Jagiellonia jednak przegrała z Pogonią Szczecin. Był to pierwsze spotkanie na oddanej do użytku części nowego stadionu. W tym segmencie znajduje się 7,7 tys. miejsc (cały stadion ma pomieścić 22,5 tys. widzów i ma być oddany do użytku w lipcu 2014 roku), na razie korzystać można z nieco mniejszej ich liczby. Choć początek spotkania należał do gospodarzy, to Pogoń już w 7 min. objęła prowadzenie. Japończyk Takuya Murayama wykorzystał dośrodkowanie z lewej strony i strzałem głową z pola karnego zdobył bramkę. Zaskoczeni gospodarze oddali inicjatywę gościom, którzy w środku pola skutecznie rozbijali wszystkie próby ataku. Ale po kilkunastu minutach Jagiellonia zaczęła stwarzać sytuacje bramkowe. I gdyby jej piłkarze byli skuteczni, powinni w tej części gry zdobyć nawet kilka bramek. Dwie znakomite okazje miał Hiszpan Dani Quintana, który w 20. i 22. min mógł wpisać się na listę strzelców, dwukrotnie jednak w świetnych sytuacjach przestrzelił. W 40 min po płaskim dośrodkowaniu Jakuba Tosika gola powinien zdobyć Maciej Gajos, ale i on nie trafił, choć był sześć metrów przed bramką Pogoni. Czego nie zrobili gospodarze, zrobiła Pogoń. Jagiellonia wyprowadzała kontrę, straciła piłkę, Adam Frączczak zagrał do Takafumiego Akahoshiego, a Japończyk ograł w polu karnym obrońcę Jagiellonii i zdobył gola “do szatni”. Tuż po przerwie padł gol dla gospodarzy. Po płaskim dośrodkowaniu Giorgi Popchadze, naciskany przez Mateusza Piątkowskiego Mi-

FOTO: PAP/ MACIEJ KULCZYŃSKI

rażki z rzędu. W 5. kolejce mistrz Polski niespodziewanie przegrał na własnym stadionie z Lechią Gdańsk 0:1. Goście razem z Górnikiem Zabrze są teraz liderami rozgrywek.

Zawodnik Zagłęia Lubin Michal Papadopulos atakowany wysoko podniesionà nogà przez Krzysztofa Danielewicza z Cracovii

chał Koj trafił do własnej bramki. Przy ciągłym, głośnym dopingu Jagiellonia atakowała nadal. Strzelali, jednak niecelnie, m.in. Kupisz i Gajos. Goście starali się kontratakować. W 66. min głową strzelał Herve Tchami, ale piłka przeszła obok bramki. Dwie minuty później padło wyrównanie i była to najpiękniejsza bramka meczu. Quintana znalazł się w lewym narożniku pola karnego i strzałem w przeciwległe “okienko” bramki Pogoni zdobył gola. Jagiellonia nadal atakowała, Pogoń czekała na kontry i jedna z nich przyniosła zwycięską bramkę. Płaskie dośrodkowanie z lewej strony Tchamiego przeciął Michał Pazdan, ale zrobił to tak niefortunnie, że trafił do własnej bramki. Gospodarze jeszcze zaatakowali, w końcówce w polu karnym gości znalazł się nawet białostocki bramkarz Jakub Słowik, ale wyrównać już nie zdołali.

Zawisza Bydgoszcz Podbeskidzie B.-B.

2 (1) 2 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Wójcicki (36), 2:0 Bernardo Vasconcelos (68), 2:1 Marek Sokołowski (78), 2:2 Marcin Wodecki (88-karny). Żółte kartki – Zawisza Bydgoszcz: Hermes, Bernardo Vasconcelos, Vahan Gevorgyan. Podbeskidzie Bielsko-Biała: Bartłomiej Konieczny. Sędzia: Paweł Pskit (Łódź). Widzów 6 000. Zawisza Bydgoszcz: Wojciech Kaczmarek – Igor Lewczuk, Andre Pereira, Piotr Petasz – Sebastian Dudek (88. Piotr Kuklis), Michał Masłowski, Hermes, Paweł Strąk, Jakub Wójcicki, Sebastian Ziajka – Bernardo Vasconcelos (72. Vahan Gevorgyan). Podbeskidzie Bielsko-Biała: Ladislav Rybansky – Błażej Telichowski, Marek Sokołowski, Dariusz Pietrasiak, Bartłomiej Konieczny – Damian Chmiel, Piotr Malinowski (46. Aleksander Jagiełło), Marcin Wodecki, Adam Deja (46. Anton Sloboda), Dariusz Łatka – Krzysztof Chrapek (55. Fabian Pawela).

Piłkarze Podbeskidzia nieco ospale rozpoczęli spotkanie. Zupełnie inaczej grali podopieczni trenera Ryszarda Tarasiewicza, od pierwszych sekund starając się być jak najbliżej pola karnego rywali. Spotkanie z minuty na minutę nabierało tempa, a coraz częściej groź-

ne sytuacje stwarzali gospodarze. Bliscy zdobycia bramki byli piłkarze Zawiszy w 28. minucie. Po przejęciu piłki przez Michała Masłowskiego gospodarze rozpoczęli kontrę. Pomocnik miejscowych dopiero przed polem karnym oddał piłkę na prawą stronę Vasconselosowi, a ten oddając strzał trafił w boczną siatkę bramki. Po faulu w 36. minucie na Masłowskim w okolicach pola karnego, z rzutu wolnego dośrodkowywał Piotr Petasz. Piłka trafiła prosto na główkę Jakuba Wójcickiego, który bez większych problemów umieścił ją w bramce Rybansky’ego, dzięki czemu Zawisza objął prowadzenie w spotkaniu. Bydgoszczanie coraz śmielej atakowali i trzy minuty później stuprocentową szansę na bramkę po podaniu Masłowskiego zmarnował Vasconselos, faulując przy tym bramkarza. Po zmianie stron do zdecydowanego ataku przystąpili piłkarze trenera Czesława Michniewicza. Ich akcje kończyły się jednak w większości tuż przed polem karnym Zawiszy. Bydgoszczanie wyprowadzali sporadyczne kontry, które były jednak groźniejsze od akcji przeciwników. Podczas jednej z nich, w 68 minucie, aż trzy razy piłka odbijała się od nóg przeciwników i bramkarza. Dopiero dobrze ustawiony Vasconcelos po dobitce umieścił piłkę w bramce Podbeskidzia podwyższając prowadzenie na 2:0. Od tego momentu podopieczni trenera Tarasiewicza zaczęli grać zdecydowanie mniej dokładnie. Dziesięć minut później po krótko rozegranym rzucie rożnym dla Podbeskidzia piłkę dośrodkowywał Marcin Wodecki, a ta trafiła wprost na głowę Marka Sokołowskiego. Bez większych problemów umieścił ją w bramce Kaczmarka zdobywając pierwszą bramkę dla gości. Zawodnicy z Bielska-Białej coraz śmielej poczynali sobie na poło-


Sport

19 nowy dziennik Monday, August 26, 2013

Tak grała 1. liga

wie Zawiszy. Jeden z kolejnych ataków zakończył wywrotką w polu karnym Aleksander Jagiełło. Sędzia dopatrzył się faulu i podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał w 87. minucie Marcin Wodecki, doprowadzając do remisu 2:2. Nerwowa końcówka nie przyniosła już zmiany wyniku, a Zawisza mimo prowadzenia 2:0 ostatecznie zremisował, tracąc w końcówce niemal pewne trzy punkty.

n Jeden punkt, zero zdobytych bra-

mek i dziesięć straconych – to dorobek piłkarzy Sandecji Nowy Sącz w piłkarskiej pierwszej lidze po pięciu kolejkach. W sobotę przegrała u siebie z Arką Gdynia 0:3 (0:2).

KGHM Zagłębie Lubin 0 (0) Cracovia Kraków 1 (0)

Liderem jest GKS Bełchatów. Spadkowicz z ekstraklasy w Grudziądzu pokonał Olimpię 2:0.

KGHM Zagłębie Lubin: Sebastian Bonecki, Adrian Rakowski, Bartosz Rymaniak. Cracovia Kraków: Mateusz Żytko, Damian Dąbrowski, Krzysztof Danielewicz. Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 5 467. KGHM Zagłębie Lubin: Michał Gliwa – Bartosz Rymaniak (65. Paweł Widanow), Adam Banaś, Lubomir Guldan, Dorde Cotra – Adrian Błąd (61. Arkadiusz Woźniak), Łukasz Piątek, Aleksander Kwiek, Sebastian Bonecki (46. Adrian Rakowski), Piotr Azikiewicz – Michal Papadopulos. Cracovia Kraków: Krzysztof Pilarz – Marcin Kuś, Mateusz Żytko, Adam Marciniak, Paweł Jaroszyński (75. Sławomir Szeliga) – Vladimir Boljevic (56. Marcin Budziński), Krzysztof Danielewicz, Damian Dąbrowski, Rok Straus (46. Bartłomiej Dudzic), Sebastian Steblecki – Dawid Nowak.

Gospodarze rozpoczęli z dużym animuszem i już w 8. minucie spotkania byli bliscy zdobycia gola. Bonecki dograł do wbiegającego w pole karne Bartosza Rymaniaka, ale obrońca Zagłębia trafił wprost w dobrze interweniującego bramkarza. Cofnięta na własną połowę Cracovia swoich szans szukała w nielicznych kontratakach, ale akcje krakowian kończyły się najczęściej niecelnymi strzałami. W miarę upływu czasu tempo spotkania nieco spadło, chociaż inicjatywa nadal należała do lubinian. W 22. minucie Adrian Błąd podał do pozostawionego bez opieki Azikiewicza, pomocnik Zagłębia miał sporo miejsca, ale po jego strzale piłka przeleciała obok słupka. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Gospodarze nadal przeważali, ale brakowało im pomysłów na sforsowanie dobrze grającej obrony Cracovii. Jeśli nawet lubinianom udawało się przedrzeć w pole karne rywali, to na ich drodze stawał Krzysztof Pilarz. W 68. minucie bramkarz gości popisał się znakomitą paradą broniąc strzał z pięciu metrów Michala Papadopulosa. Niewykorzystane sytuacje zemściły się na Zagłębiu w 72. minucie meczu. Po szybko wyprowadzonej akcji na strzał z 30 metrów zdecydował się Marcin Budziński i piłka wpadła w środek bramki tuż obok zaskoczonego Michała Gliwy. W końcówce goście mieli jeszcze szansę na podwyższenie prowadzenia, ale niecelnie na bramkę gospodarzy uderzali m.in. Damian Dąbrowski i Dawid Nowak.

Górnik Zabrze Ruch Chorzów

2 (1) 2 (1)

Bramki: 1:0 Mateusz Zachara (4), 1:1 Marek Zień-

czuk (41), 2:1 Prejuce Nakoulma (50), 2:2 Maciej Jankowski (90+2-głową). Żółta kartka – Ruch Chorzów: Marek Szyndrowski. Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 3 000. Górnik Zabrze: Norbert Witkowski – Paweł Olkowski, Adam Danch, Ołeksandr Szeweluchin, Rafał Kosznik – Prejuce Nakoulma, Radosław Sobolewski (83. Łukasz Madej), Mariusz Przybylski, Krzysztof Mączyński, Maciej Małkowski (86. Seweryn Gancarczyk) – Mateusz Zachara (71. Sergei Mosnikov). Ruch Chorzów: Krzysztof Kamiński – Martin Konczkowski, Adrian Mrowiec, Marek Szyndrowski, Bartłomiej Babiarz – Marek Zieńczuk (72. Pavel Sultes), Łukasz Surma, Kamil Włodyka (82. Jakub Smektała), Marcin Malinowski, Łukasz Janoszka – Grzegorz Kuświk (67. Maciej Jankowski).

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Bramka: 0:1 Marcin Budziński (72). Żółte kartki –

Wyniki 5. kolejki 1. ligi piłkarskiej: GKS Katowice – Miedź Legnica 1:0 (0:0) Bramki: 1:0 Sławomir Duda (80-karny). Żółte kartki –

GKS Katowice: Kamil Cholerzyński, Mateusz Kamiński, Alan Czerwiński.Miedź Legnica: Daniel Tanżyna, Adrian Cierpka, Adrian Woźniczka. Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 3 000.

Piłkarz Lechii Gdańsk Paweł Buzała (w środku) cieszy się ze zdobycia bramki podczas meczu z Legią Warszawa

Remisem zakończyły się ligowe 99. Wielkie Derby Śląska. Zabrzanie przystąpili do meczu z odwiecznym lokalnym rywalem jako lider tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Z obronieniem tej pozycji będą mieli kłopot. Mecz mogło obejrzeć tylko trzy tysiące kibiców gospodarzy, czyli komplet na przebudowywanym stadionie Górnika. Zapewne lepszego początku nie mogli sobie wyobrazić. Po czterech minutach było 1:0. Stratę piłki chorzowian na własnej połowie wykorzystali Maciej Małkowski i Mateusz Zachara. Pierwszy dokładnie podał, drugi precyzyjnie uderzył. Zabrzanie parli do podwyższenia prowadzenia i byli blisko sukcesu. Zachara trafił w poprzeczkę, Prejuce Nakoulma nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem “Niebieskich”. Nic nie wskazywało, by goście mogli coś w piątek zdziałać. Tymczasem w 41. minucie pomocnik Ruchu Marek Zieńczuk wyrównał. Będąc 25 metrów od bramki rywali z powietrza uderzył piłkę i ulokował ją w siatce za plecami zaskoczonego Norberta Witkowskiego. Drugą połowę też mocnym akcentem zaczęli zabrzanie. Znów oko w oko z Krzysztofem Kamińskim znalazł się Nakoulma. Tyle, że tym razem nie dał szans chorzowskiemu bramkarzowi. Gol dodatkowo ubarwił widowisko, bo goście ruszyli do

przodu, stwarzając jednocześnie Górnikowi okazję do kontr. Do sporego zamieszania w polu karnym zabrzan doszło w 60. minucie, kiedy sędzia najpierw sygnalizował “11-tkę” dla przyjezdnych, ale po konsultacji z asystentem zmienił decyzję. “Wejście smoka” mógł zaliczyć rezerwowy pomocnik Ruchu Maciej Jankowski, gdyby tuż po pojawieniu się na boisku trafił do pustej bramki. Chorzowianie próbowali wywalczyć punkt do końca. Te starania zostały uwieńczone golem w doliczonym czasie gry. Po centrze Pavla Sultesa z rzutu wolnego głową uderzył w zamieszaniu Jankowski, a bramkarz Górnika nie zdołał zatrzymać wtaczającej się do siatki piłki.

Wisła Kraków Lech Poznań

2 (2) 0 (0)

Bramki: 1:0 Paweł Brożek (30-karny), 2:0 Łukasz

Garguła (45+1). Żółte kartki – Wisła Kraków: Łukasz Burliga, Ostoja Stjepanovic. Lech Poznań: Mateusz Możdżeń, Bartosz Ślusarski, Łukasz Trałka. Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 18 458. Wisła Kraków: Michał Miśkiewicz – Łukasz Burliga, Arkadiusz Głowacki, Marko Jovanovic, Gordan Bunoza – Patryk Małecki, Michał Chrapek (89. Patryk Fryc), Łukasz Garguła, Ostoja Stjepanovic (77. Michał Nalepa), Emmanuel Sarki (63. Rafał Boguski) – Paweł Brożek. Lech Poznań: Krzysztof Kotorowski – Mateusz Możdżeń, Hubert Wołąkiewicz, Marcin Kamiński, Luis Henriquez – Gergo Lovrencsics (46. Bartosz Ślusarski), Kasper Hamalainen, Łukasz Trałka, Vojo Ubiparip (85. Szymon Drewniak), Szymon Pawłowski – Łukasz Teodorczyk.

Sandecja Nowy Sącz – Arka Gdynia 0:3 (0:2) Bramki: 0:1 Marcus Vinicius (34), 0:2 Marcus Vinicius

Piłkarze Wisły Kraków pokonali (38-karny), 0:3 Arkadiusz Aleksander (71). Żółte kartki – decja Nowy Sącz: Jozef Certik, Łukasz Grzeszczyk, Pezespół Lecha Poznań 2:0 (2:0) w San ter Petran.Arka Gdynia: Glauber. Czerwona kartka za druostatnim niedzielnym meczu 5. ko- gą żółtą – Sandecja Nowy Sącz: Jozef Certik (42). Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów 1 000. lejki ekstraklasy. W 31. minucie Wisła objęła prowa- Stomil Olsztyn – Puszcza Niepołomice 1:1 (1:0) dzenie po skutecznie wykonanym Bramki: 1:0 Dominik Kun (20), 1:1 Paweł Moskwik (81). przez Pawła Brożka rzucie karnym – Żółte kartki - Stomil Olsztyn: Paweł Głowacki, Paweł Łusik, Janusz Bucholc, Tomasz Bzdęga.Puszcza Niepołomipodyktowanym za faul Huberta Wo- ka ce: Łukasz Nowak. Czerwona kartka za drugą żółtą – Stołąkiewicza na Łukaszu Burlidze. Tuż mil Olsztyn: Tomasz Bzdęga (68). Sędzia: Dawid Piasecki przed zakończeniem pierwszej poło- (Słupsk). Widzów 1 200. wy Łukasz Garguła – po akcji Ema- Olimpia Grudziądz – GKS Bełchatów 0:2 (0:0) nuela Sarkiego i niecelnym strzale Pa- Bramki: 0:1 Michał Mak (90+3), 0:2 Michał Mak (90+4). te kartki – Olimpia Grudziądz: Maciej Kowalczyk.GKS tryka Małeckiego – podwyższył na 2:0. Żół Bełchatów: Grzegorz Baran, Paweł Baranowski, Michał Wygrana z Lechem pozwoliła Wi- Mak. Czerwona kartka – Olimpia Grudziądz: Bartosz Fabi(90+1-faul). Sędzia: Paweł Dreschel (Gdańsk). Widzów śle awansować z na 4. miejsce w ta- niak 1 000. beli ekstraklasy, zespół “Białej Okocimski Brzesko – Górnik Łęczna 1:2 (0:1) Gwiazdy” ma 9 punktów. n Bramki: 0:1 Łukasz Zwoliński (19), 1:1 Radosław Jacek

(81), 1:2 Sebastian Szałachowski (82). Żółte kartki – Okocimski Brzesko: Maciej Termanowski, Radosław Jacek, Wojciech Wojcieszyński. Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów 500.

TABELA EKSTRAKLASY 1.Górnik Zabrze .Lechia Gdańsk 3.Legia Warszawa 4.Wisła Kraków 5.Pogoń Szczecin 6.Piast Gliwice 7.Cracovia Kraków 8.Jagiellonia Białystok 9.Śląsk Wrocław 10.Lech Poznań 11.Ruch Chorzów 12.Widzew Łódź 13.Zawisza Bydgoszcz 14.Podbeskidzie B.-Biała 15.KGHM Zagłębie Lubin 16.Korona Kielce

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

9-4 9-4 13-4 6-3 18-8 17-6 7-8 7-8 7-6 4-4 7-7 6-13 5-7 5-10 1-5 3-7

11 11 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 3 3 2 1

Flota Świnoujście – Energetyk Rybnik 1:1 (1:0) Bramki: 1:0 Piotr Kieruzel (15), 1:1 Daniel Feruga (52).

Żółta kartka - Flota Świnoujście: Radosław Jasiński, Piotr Kieruzel, Mateusz Wrzesień.Energetyk Rybnik: Marek Krotofil, Szymon Jary, Daniel Feruga, Marek Gładkowski. Sędzia: Sebastian Tarnowski (Wrocław). Widzów 1 800.

Wisła Płock – Dolcan Ząbki 2:2 (2:1) Bramki: 0:1 Dariusz Zjawiński (6), 1:1 Krzysztof Janus

(28), 2:1 Krzysztof Janus (45), 2:2 Bartosz Wiśniewski (68). Żółte kartki – Wisła Płock: Jacek Góralski, Arkadiusz Mysona.Dolcan Ząbki: Piotr Klepczarek, Szymon Matuszek. Sędzia: Adam Lyczmański (Bydgoszcz). Widzów 5 000.

GKS Tychy – Kolejarz Stróże 0:3 (0:0) Bramki: 0:1 Piotr Misztal (70-samobójcza), 0:2 Janusz

Wolański (75), 0:3 Michał Bajdur (80). Żółta kartka – GKS Tychy: Łukasz Kopczyk. Sędzia: Tomasz Garbowski (Kluczbork). Widzów 250.

Termalica Nieciecza – Chojniczanka Chojnice 0:0

Koniec współpracy PZPN z “Nigdy Więcej” n Prezes PZPN Zbigniew Boniek oświadczył, że PZPN nie wspiera już fi-

nansowo Stowarzyszenia “Nigdy Więcej”. Przyczyną tego są publikacje “Gazety Polskiej Codziennie”, w których dziennik umieścił informacje o donosach organizacji na Legię Warszawa i Lecha Poznań. To nie pierwsze problemy, które wynikły z powodu działalności tej organizacji. Po meczu Polski z Ukrainą, który miał miejsce w marcu na Stadionie Narodowym w Warszawie, stowarzyszenie poinformowało europejską federację, że kibice gości wywiesili trzy flagi z zabronionymi przez UEFA symbolami, przez co federacja mogła zamknąć nawet trybuny na Stadionie Narodowym. Dzięki wy-

jaśnieniom PZPN UEFA jednak nie wymierzyła za to żadnej kary. PZPN nie chce mieć ze Stowarzyszeniem “Nigdy Więcej” nic wspólnego. Rzecznik prasowy związ ku Ja kub Kwiat kow ski oświadczył: “W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że zamknięcie przez UEFA trybuny stadionu Legii Warszawa na rewanżowy mecz Ligi Mistrzów ze

Steauą Bukareszt mogło być wynikiem przekazania europejskiej federacji przez stowarzyszenie ‘Nigdy Więcej’ informacji o wywiesza niu przez ki bi ców Le gii zakazanych symboli. Artykuły te sugerowały także, że działalność ‘Nigdy Więcej’ jest finansowana z kasy PZPN-u. Mając na uwadze fakt, że takie informacje mogą wprowadzać w błąd piłkarskich kibiców i niesłusznie wskazywać PZPN jako współwinnego zamknięcia trybuny stadionu Legii, związek jeszcze raz stanowczo podkreśla, że nie wspiera finansowo działalności tej organizacji”. n

Żółte kartki – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: Jakub Czerwiński, Karol Piątek.Chojniczanka Chojnice: Daniel Chyła, Tomasz Mikołajczak. Sędzia: Jacek Małyszek (Lublin). Widzów 700.

TABELA PO 5 KOLEJKACH 1. GKS Bełchatów 2. Dolcan Ząbki 3. Arka Gdynia 4. Wisła Płock 5. Chojniczanka Chojnice 6. Flota Świnoujście 7. Górnik Łęczna 8. GKS Katowice 9. Olimpia Grudziądz 10. Okocimski Brzesko 11. Kolejarz Stróże 12. Energetyk Rybnik 13. Termalica Bruk-Bet N. 14. Stomil Olsztyn 15. Puszcza Niepołomice 16. GKS Tychy 17. Miedź Legnica 18. Sandecja Nowy Sącz

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10-1 14-4 10-2 10-7 6-4 5-6 6-6 4-7 5-9 5-4 5-6 8-8 5-6 3-4 5-7 4-12 3-5 0-10

13 11 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 4 4 3 1


20

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Piąty raz Vettela

Robet Kubica – zwycięzca Rajdu Niemiec w kategorii WRC-2

Kubica lepszy od Hołowczyca

grał w niedzielę wyścig o Grand Prix Belgii, jedenastą z 19 eliminacji mistrzostw świata Formuły 1. Kierowca teamu Red Bull-Renault odniósł na torze Spa-Francorchamps piąte zwycięstwo w sezonie i umocnił się na prowadzeniu w MŚ.

Niemiec wyprzedził Hiszpana Fernando Alonso z Ferrari oraz zawodzajął piąte miejsce w klasyfikacji ge- ników Mercedes GP – startującego neralnej i zwyciężył w klasie WRC-2 z pole position Brytyjczyka Lewisa miltona i Niemca Nico Rosberga. w Rajdzie Niemiec, 9. eliminacji samo- Ha Piąty na mecie był Australijczyk chodowych mistrzostw świata. W im- Mark Webber z Red Bull-Renault, prezie triumfował Hiszpan Dani Sor- szósty Brytyjczyk Jenson Button z McLaren-Mercedes, siódmy Brazydo (Citroen DS3 WRC). lijczyk Felipe Massa z Ferrari. Ostatnie punktowane miejsca przyPiąte miejsce krakowianina (z pilotem Maciejem Baranem) to najlepsze osią- padły Francuzowi Romainowi Grosjegnięcie polskiego kierowcy w mistrzo- anowi z Lotus-Renault, Niemcowi Adstwach świata. Poprzednio było nim wy- rianowi Sutilowi z Force India-Merwalczone w 2009 roku przez Krzysz- cedes oraz Australijczykowi Danielowi tofa Hołowczyca szóste miejsce w Ricciardo z Toro Rosso-Ferrari. Vettel, który wygrał 31. wyścig w Rajdzie Polski, który miał wówczas takkarierze, od marca stawał na najwyżże status rundy mistrzostw globu. Po zwycięstwie w Niemczech Ku- szym stopniu podium w Grand Prix bica został liderem klasyfikacji WRC- Malezji, GP Bahrajnu, GP Kanady i -2. Polak do końca sezonu ma w pla- GP Niemiec. Dzięki temu powięknie jeszcze dwa starty w MŚ - w paź- szył swój tegoroczny dorobek do 197 dzierniku we Francji i Hiszpanii. W punktów. Nowym wiceliderem zodniach 13-15 września pojedzie w Raj- stał Alonso – 151, który podobnie jak dzie Polski, szutrowej rundzie mi- trzeci w stawce Hamilton – 139 wystrzostw Europy z bazą w Mikołajkach. przedził Fina Kimiego Raikkonena “To był bardzo trudny raj. Końcowe z Lotus-Renault – 134. Skandynawski kierowca, nazypięć kilometrów ostatniego oesu było trudne, chyba mamy awarię dyferen- wany “Ice Manem”, w niedzielę nie cjału lub skrzyni biegów. Pedał hamul- dotarł do mety w wyniku problemów ca też nie działał najlepiej. Na szczę- technicznych. Na 26. okrążeniu, gdy ście jesteśmy na mecie, więc wszyst- zaatakował Massę, nagle nie zdołał ko zakończyło się dobrze” – powiedział skręcić w wiraż. Okazało się, że miał problemy z układem hamulcowym. na mecie były kierowca Formuły 1. Kubica stracił do Sordo 9.01,3. Dru- Od razu zjechał do alei serwisowej gie miejsce zajął Belg Thierry Neu- i zrezygnował z dalszej jazdy. W ten sposób została przerwana ville (Ford Fiesta WRC) ze stratą 53 s, a trzecie Fin Mikko Hirvonen (Ci- seria 27 wyścigów, w których Raikkonen – mistrz świata z 2007 roku – troen DS3 WRC) – strata 2.36,1. n

FOTO: PAP/EPA/NICOLAS BOUVY

FOTO: FREY

n Niemiec Sebastian Vettel wy-

n Robert Kubica (Citroen DS3 RRC)

Sebastian Vettel na torze Spa-Francorchamps

zdobywał punkty. Fin wrócił do F1 w 2012 roku po dwóch latach startów w rajdach samochodowych. Niedzielna GP Belgii rozpoczęła się tuż po godzinie 14, w dość nerwowej atmosferze oczekiwania na zapowiadane przez meteorologów opady w dalszej części rywalizacji. Stratedzy i szefowie teamów co chwila spoglądali na zachmurzone niebo, przygotowując ewentualne scenariusze zdarzeń, jednak prognozy się nie potwierdziły. Chociaż Hamilton po starcie ruszył zdecydowanie przed siebie i utrzymał pierwszą lokatę, to jeszcze na inauguracyjnym okrążeniu stracił prowadzenie na rzecz Vettela. Ten ostatni dość szybko zyskał kilkusekundową przewagę nad resztą stawki. Natomiast Brytyjczyk sprawiał wrażenie trochę zdekoncentrowanego i tracił kolejne pozycje, zaskakująco łatwo wyprzedzany przez rywali. Za plecami najlepszych dwóch kierowców toczyła się zacięta walka. Najlepszym refleksem na starcie wykazali się Alonso i Button. Hiszpan z dziewiątej pozycji od razu awansował na piątą, a na pierwszych okrążeniach przesunął się już na trzecią

Kasprzak wciąż w Grand Prix

W Poole lepszy od Kasprzaka okazał się tylko Duńczyk Niels Kristian w przyszłorocznym cyklu Grand Prix. Iversen, który uzyskał 13 punktów. Żużlowiec Stali Gorzów zajął dru- temu broniłem barw miejscowej Iversen całkiem nieźle radzi sobie w gie miejsce w rozegranym w angiel- drużyny startując w lidze angielskiej, tegorocznym cyklu. Obecnie zajmuskim Poole turnieju Grand Prix ale potrzebowałem trochę szczęścia je piąte miejsce z dużymi szansami Challenge, z którego do przyszłorocz- i dobrych silników i miałem to. Wie- na medal, a przed trzema tygodnianego cyklu awansowało trzech naj- działem, że to ważny turniej dla mniej mi wygrał Grand Prix Włoch w Tei pokazałem wszystko co najlepsze. renzano. “Jeśli zdobędę medal, bęlepszych zawodników. “Jestem bardzo szczęśliwy. W po- Przed turniejem rozmawiałem z mo- dzie fantastycznie. To byłoby spełprzednim roku wygrałem Challenge. im teamem i mówiłem, że potrzebu- nienie marzeń z dzieciństwa, stanąć Teraz jestem drugi i może nie będę jemy minimum dwóch punktów w na podium mistrzostw świata. Pozopotrzebował startu w tych zawodach każdym wyścigu i będzie dobrze” – stały trzy rundy do końca i ciężka walw kolejnym sezonie. Może będę w przyznał Kasprzak, który występu- ka o brązowy medal. Jest jeszcze wieósemce. Wszystko pracowało bardzo je także w tegorocznym cyklu Grand le wyścigów, ale nie mam wiele do dobrze. Jestem zadowolony, bo to by- Prix. Jednak na trzy turnieje przed stracenia” – mówił Iversen. “Do Poły trudne zawody dla mnie” – mó- końcem rywalizacji zajmuje dopie- ole przyjechałem wygrać i zapewnić wił po zawodach Kasprzak, który wy- ro 12. miejsce z dorobkiem 62 punk- sobie miejsce w przyszłorocznym cywalczył 12 punktów. “Towarzyszy- tów. Do czołowej ósemki, która ma klu i to osiągnąłem. To były dobre ła mi duża presja. Wiedziałem, że zapewniony udział w kolejnym cy- zawody dla mnie. Jestem szczęśliwy ze zwycięstwa. Teraz mogę jeźznam ten tor bardzo dobrze, bo rok klu traci aż 20 punktów. n Krzysztof Kasprzak jako pierwszy z polskich żużlowców zapewnił sobie udział

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Sunday, August 25, 2013

lokatę. Natomiast Brytyjczyk przeskoczył z szóstej na czwartą, za Vettela i bolidy Mercedes GP. Przez cały wyścig Vettel dwukrotnie tracił prowadzenie, gdy zjeżdżał do boksu na zmianę opon. Poza tym jego zwycięstwo nawet przez chwilę nie

było zagrożone. Równie komfortowo w drugiej części wyścigu mógł się czuć Alonso, który utrzymywał kilkusekundową przewagę nad Hamiltonem. Kolejny wyścig – GP Włoch odbędzie się 8 września na najszybszym z torów w całym kalendarzu – Monzie. n

FORMUŁA 1 Wyniki wyścigu o Grand Prix Belgii: 1. Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) 1:23.42,196, 2. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) strata 16,869 s, 3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 27,734, 4. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 29,872, 5. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) 33,045, 6. Jenson Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 40,794, 7. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 53,922, 8. Romain Grosjean (Francja/Lotus-Renault) 55,446, 9. Adrian Sutil (Niemcy/Force India-Mercedes GP) 1.09,567, 10. Daniel Ricciardo (Australia/Toro Rosso-Ferrari) 1.13,470. Klasyfikacja MŚ kierowców (po 11 z 19 eliminacji): 1. Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Renault) 197 pkt, 2. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 151, 3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 139, 4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Lotus-Renault) 134, 5. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) 115, 6. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 96, 7. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 67, 8. Romain Grosjean (Francja/Lotus-Renault) 53, 9. Jenson Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 47, 10. Paul di Resta (W. Brytania/Force India-Mercedes) 36. Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 11 z 19 eliminacji): 1. Red Bull-Renault 312 pkt, 2. Mercedes GP 235, 3. Ferrari 218, 4. Lotus-Renault 187, 5. McLaren-Mercedes 65, 6. Force India-Mercedes 61, 7. Toro Rosso-Ferrari 25, 8. Sauber-Ferrari 7, 9. Williams-Renault 1.

dzić w Grand Prix bez presji i bawić się podczas zawodów. Wiedziałem, że jeżeli nie uda się awansować, będę miał szansę utrzymać się w czołowej ósemce. Byłem jednak bardzo zmo ty wo wa ny. Chcia łem, że by wszystko było jasne i być pewnym pozostania w Grand Prix. Udowodniłem, że jestem odpowiednim człowiekiem do tej pracy. Bez znaczenia, czy będę w ósemce, wygrałem kwalifikacje” – stwierdził Duńczyk. Na najniższym stopniu podium stanął jego rodak, Kenneth Bjerre, który wywalczył 11 punktów. “Nie wiem czy zrobiłem wszystko wystarczająco dobrze. Miałem kilka dobrych startów, ale jeździłem głupio. Zostałem wyprzedzony w dwóch wyścigach, jak nie ja. Jednak jestem zadowolony z awansu. Teraz czeka mnie or-

ganizacja startów w Grand Prix, ale sam tego chciałem. Chcę być mistrzem świata i mam kolejną szansę” – mówił po zawodach Bjerre. Ponieważ bliski pozostania w Grand Prix jest Iversen, bardzo prawdopodobne, że w przyszłorocznym cyklu wystąpi także czwarty zawodnik z turnieju w Poole, czyli Niemiec Martin Smolinski, który wywalczył 10 punktów. Słabo spisali się dwaj pozostali reprezentanci Polski. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) uzbierał siedem oczek i zajął dziesiąte miejsce. Z kolei Maciej Janowski (Unia Tarnów), który na codzień jeździ w miejscowej drużynie Poole Pirates, z takim samym dorobkiem został sklasyfikowany dopiero na 12. pozycji. TW

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/08/26  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you