Page 1

STRONA 19

SPORT

Pod znakiem zadym

STRONA 12

ZDROWIE

WE WTOREK W NDTV

WE W

Ks. Marian Wierzchowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej na Harlemie

Oddech, który odchudza

M U B A R A K W YJ DZ I E Z W I Ę Z I E N I A | Z B I Ó R K A N A P O M N I K M I S I A | JA K Z N A L E Ź Ć S Z C Z Ę Ś C I E www.dziennik.com

WTOREK 20 SIERPNIA – TUESDAY, AUGUST 20, 2013

Słonecznie

$0.75

31°C (88°F)

TERAZ CODZIENNIE

Policja: wzrośnie liczba brutalnych przestępstw n Komendant główny nowojorskiej policji Ray Kelly broni

praktyki stop-and-frisk, twierdząc, że nie ma wątpliwości, iż po jej zaprzestaniu w Nowym Jorku wzrośnie liczba brutalnych przestępstw.

Tanie mieszkania Kaczyński na prezydenta na Brooklynie i Manhattanie Poseł PiS ujawnia polityczną strategię partii

AMERYKA

Alternatywny transport dla Greenpointu

n Wiele osób ma o PiS mylny pogląd, a czasami wręcz bardzo negatywny,

ponieważ nie dociera do nich prawda o partii Jarosława Kaczyńskiego, twier- n Pojawiła się kolejna szansa na zdobycie taniego i zarazem luksusowedzi poseł Stanisław Pięta. go mieszkania przez osoby o niskich zarobkach. Rozpoczęły się loterie na Według niego PiS to partia, która trosz- lamentarnych na PiS może zagłoso- Brooklynie oraz Manhattanie.

Ustawodawcy zwrócili się do MTA o dofinansowanie biletów na prom i rozszerzenie stacji Citi Bike na trasie pociągu linii G.

34213 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 891

NOWY DZIENNIK $0.75

cząc się polskie interesy, gwarantuje wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy, obniżenie cen za leki i redukcję biurokracji. Polacy zostali oszukani przez Donalda Tuska, dlatego teraz chcą, żeby PiS wrócił do władzy. Społeczeństwo chciało uwierzyć w obietnice premiera i dostało podwyżkę podatków, emerytury po 67. roku życia, masową emigrację, powiększające się zadłużenie kraju, bezrobocie i ponad 100 tys. nowych urzędników. Pięta uważa, że Kaczyński powinien wystartować w wyborach na prezydenta, a partię oddać Mariuszowi Kamińskiemu. “Myślę, że to polityk przyszłości. Jeżeli PiS wygra wybory te i następne, i jeżeli sytuacja rozwinie się tak, że szefem partii byłby Mariusz Kamiński, to w konsekwencji byłby przyszłym premierem”. Zdaniem Pięty w wyborach par-

wać 55 proc. wyborców. Jak PiS chce osiągnąć 55-procentowe poparcie? Kluczem do zwycięstwa PiS jest zmobilizowanie elektoratu niegłosującego i pokazanie mu, jak Donald Tusk zadrwił z Polski i Polaków. “Musimy pokazać społeczeństwu, jakie są skutki podejmowanych decyzji przez polityków PO w obszarach gospodarczych, kulturowych i w polityce zagranicznej. Musimy postawić na politykę prorodzinną i przełamać kryzys demograficzny. Musimy uprościć prawo, ograniczyć podatki i wspierać polskich przedsiębiorców. Musimy ostrzec Polaków przed dalszymi lewackimi eksperymentami Tuska. Dzisiaj PO stoi na pozycjach Ruchu Palikota. Środowiska umiarkowano- konserwatywne są marginalizowane w PO” – twierdzi poseł PiS. BAT, (PAP), (R)

Do rozlosowania jest 48 tanich mieszkań w nowo wybudowanym apartamentowcu przy 388 Bridge Street na Brooklynie oraz 142 lokale w nowoczesnych budynkach przy 525 West 28 Street oraz 282 11 Avenue na Manhattanie. Na Brooklynie na nowych właścicieli czeka 11 mieszkań typu studio oraz 30 jedno- i 7 dwusypialniowych. Z kolei na Manhattanie do wylosowania jest odpowiednio 50 studiów oraz 69 jednosypialniowych mieszkań i 23 dwusypialniowe. Bardzo atrakcyjne są miesięczne czynsze za ich wynajem w przedziałach od 546 do 908 dolarów na Brooklynie oraz od 520 do 1049 dolarów na Manhattanie, w zależności od wielkości lokali.

» STR. 2

FOTO: ARCHIWUM

STRONA 3

ło. Kelly odrzucił również stwierdzenia sędzi, że program dyskryminuje nowojorskie mniejszości. “Do znacznej liczby przestępstw dochodzi wśród mniejszości, taka jest surowa rzeczywistość” – podkreślił Kelly dodając, że funkcjonariusze policji namierzając podejrzanych, często także narażają swoje życie. “Problem ten dotyczy, niestety, wszystkich dużych miast w Ameryce. My w Nowym Jorku mamy rekordowo mało morderstw i strzelanin. Robimy coś dobrego, by chronić ludzkie życie” – zaznaczył szef NYPD. » STR. 2 Szef NYPD Ray Kelly

FOTO: REUTERS

Swoje stanowisko na temat kontrowersyjnej praktyki policyjnej szef nowojorskiej policji przedstawił w programie telewizyjnym NBC “Meet the Press”. “To integralna część zadań mających na celu utrzymanie porządku publicznego. Funkcjonariusze muszą mieć prawo do przeprowadzania dochodzenia, jeśli coś wyda się im podejrzane” – powiedział Kelly. Komendant policji twierdzi także, że sędzia manhattańskiego sądu federalnego Shiry Scheindlin, która uznała, iż stop-and-frisk” łamie konstytucję, przeanalizowała zaledwie 19 przypadków zatrzymań, a to zbyt ma-

Apartamentowiec powstający przy 525 W 28 St. na Manhattanie, w którym można wylosować tanie mieszkania


Ameryka Reforma tak, obywatelstwo nie 2

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

POLICJA: WZROŚNIE LICZBA…

» Miejscy prawnicy złożyli w piątek po południu odwołanie od decyzji sądu, która wstrzymuje stosowanie stop-and-frisk. Kelly przytoczył także wypowiedź niezadowolonego z decyzji sędzi burmistrza Bloomberga, który w swojej cotygodniowej audycji radiowej pytał: “Co ona może wiedzieć o policji?”. Niepewne są losy praktyki stop-and-frisk w przyszłej administracji miasta. Wszyscy demokratyczni kandydaci na burmistrza opowiedzieli się za jej zaprzestaniem i podjęciem kroków w tym celu, jeśli zostaną wybrani. Były rewident miejski Bill Thompson stwierdził, że: “Musimy mieć komendanta policji, który zmniejszy prze-

DOK. ZE STR. 1

stępczość, nie łamiąc konstytucji”. Rzecznik praw obywatelskich Bill de Blasio posłużył się wypowiedzią Kelly’ego do skrytykowania Christine Quinn, która zadeklarowała, że jeśli zostanie wybrana na stanowisko burmistrza, zatrzyma obecnego komendanta policji. Ona sama w komentarzu powiedziała, że jako burmistrz zreformuje stop-and-frisk, tak aby nie spowodować wzrostu przestępczości. Republikański kandydat do fotela burmistrza Joe Lhota powiedział, że nie wykonałby żadnych drastycznych zmian w tej praktyce. Jego konkurent John Catsimatidis pochwalił wystąpienie Raya Kelly’ego. AT, (R)

TANIE MIESZKANIE…

» Osoby chcące wziąć udział w loterii mieszkaniowej muszą spełnić kilka warunków, wśród których najważniejszym kryterium są niskie zarobki. Roczny dochód nie może przekraczać 60 procent Area Senator John McCain Median Income, co dla Brooklynu wynosi 42 950 dolarów dla czteroZwo len ni cy re for my w se nac kiej bowej rodziny, a dla Manhattanu n Najwyższe władze Partii Republikańskiej zaapelowały do pre- wersji nie tracą wciąż nadziei, pró- oso 51 540 dolarów. Zarobki te nie mozydenta Baracka Obamy oraz do Kongresu o jak najszybsze prze- bując wykorzystać kilkutygodniową gą być również niższe niż 19 855 dogłosowanie reformy imigracyjnej. Nie poparły jednak dwupartyj- przerwę w pracach Kongresu na wy- larów w przypadku osób starających warcie nacisku na wahających się re- się o tanie mieszkanie na Brooklynego projektu przyjętego przez Senat w czerwcu br. publikańskich członków Kongresu. nie oraz 19 749 na Manhattanie. PoRezolucja Krajowego Komitetu Par- formy. Rezolucja wzywa natomiast W akcję włączył się między innymi ziomy zarobków są różne w zależtii Republikańskiej (RNC) krytyku- Kongres do utworzenia nowego pro- senator John McCain, który próbu- ności od liczby osób w rodzinie oraz je obecny system jako “kompletnie gramu wiz pracowniczych pozwala- je przekonać swoich partyjnych ko- wielkości mieszkań, o które dana osonieaktualną politykę społeczną” ko- jącego osobom, które nie weszły w legów z Arizony do kompromisowej ba będzie się ubiegała. Wszystkie inrzystającą z “przestarzałych techno- USA konflikt z prawem (poza nie- ustawy w Izbie Reprezentantów. Se- formacje dotyczące wymogów, prologii”. “Najskuteczniejszą metodą legalnym pobytem), na pozostanie i nator spotykał się w ostatnich dniach gów finansowych, a także potrzebne zwalczania nielegalnej imigracji jest legalną pracę w Stanach Zjednoczo- z przedstawicielami różnych środo- formularze można znaleźć na stronach dobrze funkcjonujący program imi- nych. Na specjalny legalny status mo- wisk, które mogłyby wywrzeć nacisk internetowych: www.phippsny.org gracji legalnej, którego nie posiada- gliby liczyć także imigranci, którzy na kongresmanów z bardziej konser- oraz www.nyc.gov/housingconnect. my” – twierdzi RNC. Liderzy ugru- przyjechali do USA jako dzieci (tzw. watywnych zakątków stanu do po- Można je również otrzymać drogą powania nie poparli jednak “ścieżki DREAM-ers). Republikanie chcą parcia ustawy. Podobne akcje prodo obywatelstwa” dla większości z także zwiększyć bezpieczeństwo wadzą zwolennicy kompleksowej re11 milionów nielegalnych imigran- granic USA i wprowadzić obowią- formy w różnych regionach Stanów tów, która jest jednym z kluczowych zek weryfikacji prawa do zatrudnie- Zjednoczonych. elementów senackiego projektu re- nia przez system e-Verify. DET, (R)

FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

Fałszywi policjanci z Miami obrabowali turystów

Największe w historii miasta przejęcie nielegalnej broni n Burmistrz Michael Bloomberg poinformował w poniedziałek o przejęciu 250 nielegalnych sztuk broni i zatrzymaniu osób zamieszanych w jej przemyt do Nowego Jorku. Według Bloomberga było to największe w historii Nowego Jorku przejęcie nielegalnej broni, która trafiała do Wielkiego Jabłka z Karoliny Południowej i Północnej. Zatrzymanych zostało 19 osób trudniących się przemytem. Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

“Nie ma wątpliwości, że przejęcie tej broni pomoże ocalić wiele istnień ludzkich. Nowy Jork jest najbezpieczniejszym z dużych miast USA i będziemy kontynuowali politykę utrzymania go na czele tego rankingu” – zadeklarował Bloomberg. Kanał przemytu broni został odkryty w zeszłym roku przy okazji rozpracowywania siatki przemytników narkotyków. Broń wędrowała do Nowego Jorku w transporcie publicznym. Handlem trudnił m.in. się zatrzymany przez policję 29-letni Wal-

pocztową po wcześniejszym przesłaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem na adres: 303 Park Avenue South, PMB 11222, New York, NY 10010 z dopiskiem odpowiednio 388 Bridge Street Apts lub 525 W. 28th Street Apts. Można złożyć tylko jeden wniosek, ich większa liczba spowoduje dyskwalifikację ubiegającego się o mieszkanie. Organizatorzy loterii zastrzegają również, że w każdym przypadku 50 procent tanich mieszkań zarezerwowanych jest dla mieszkańców dystryktów, w których znajdują się apartamentowce, i są to rejony podlegające Radzie Dzielnicy nr 2 na Brooklynie oraz Radzie Dzielnicy nr 4 na Manhattanie. Wypełnione wnioski należy przesłać na wskazane w nich adresy do 15 października – jeżeli chodzi o mieszkania na Brooklynie oraz 10 października – w odniesieniu do loterii dotyWUEM czącej Manhattanu.

n Dwaj mieszkańcy Miami, którzy udając policjantów obrabowali szwedzkich turystów pod pretekstem kontroli samochodu w poszukiwaniu narkotyków, zostali aresztowani – poinformowano w poniedziałek.

ter Walker, który tanio kupował skradzione pistolety i karabiny w Karolinach i następnie przewoził je do Nowego Jorku, gdzie były odsprzedawane po wyższych cenach. Według policji Walker raz miał w bagażu aż 14 sztuk broni. Handel bronią odbywał się głównie w studiu nagrań Ocean Hill na Brooklynie. Zatrzymanie sprawców było możliwe m.in. dzięki pracy tajnych agentów policji, którzy odkupili od Walkera 11 sztuk broni. BAT, (R)

Fałszywym policjantom postawiono zarzuty m.in. rabunku, podszywania się pod inne osoby i próby porwania samochodu. Alejandro Filguieras i William Carles w ubiegłym miesiącu zatrzymali taksówkę z dwójką szwedzkich turystów, podając się za policjantów. Taksówkarzowi i pasażerom kazali opuścić auto, aby mogli sprawdzić,

czy nie ma w nim ukrytych narkotyków. Napastnicy przeszukali ofiary i ich bagaż, po czym uciekli z należącymi do nich rzeczami. Policja poinformowała, że ci sami mężczyźni kilka minut przed napadem na turystów próbowali obrabować – bez powodzenia – kobietę na stacji benzynowej.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

BAT, (PAP)


nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

3

Alternatywny transport dla Greenpointu

Jak znaleźć szczęście w życiu i miłości n Specjalne konferencje dotyczące spraw rodzinnych oraz rozwiązywania różnych problemów pojawiających się w małżeństwach, a także sposobu osiągnięcia szczęścia w życiu i miłości odbędą się 22 i 23 sierpnia na Manhattanie.

n Ustawodawcy zwrócili się do MTA o dofinansowanie biletów na prom i rozszerzenie stacji Citi Bike na trasie pociągu linii G.

gażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. Jacek Pulikowski prowadzi również zajęcia w Studium Rodziny przy Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także kursy dla nauczycieli, a wraz z żoną w poradni małżeńskiej doradzają rodzinom będącym w kryzysie oraz przygotowują młodych ludzi do założenia rodziny i prowadzą kursy przedmałżeńskie. Wstęp na konferencję “Szczęście w życiu i miłości” jest bezpłatny. Więcej informacji na jej temat można uzyskać pod numerem telefonu (212) 475-4576. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika znajduje się przy 101 East 7 Street na Manhattanie. WueM

ża między Brooklynem a Queensem. “Greenpoint i tak jest traktowaną po macoszemu dzielnicą, z której trudno mieszkańcom dostać się do miasta” – stwierdził radny miejski z Greenpointu Stephen Levin. “MTA musi traktować nas z takim samym szacunkiem, z jakim traktuje się mieszkańców Manhattanu” – dodał rad-

ny z Long Island Jimmy Van Bramer “Popieramy wszystkie wysiłki mające na celu łagodzenie skutków napraw związanych z huraganem Sandy odczuwanych przez naszych klientów. Będziemy współpracować z miastem w celu uzyskania środków na wsparcie tych działań” – zapowiedział rzecznik MTA Kevin Ortiz. AT, (R)

FOTO: MATERIAŁY PROMOCYJNE

FOTO: ARCHIWUM

Chodzi o zapewnienie alternatywnych środków komunikacji wobec zmian w kursowaniu metra linii G, które w weekendy nie jeździ pomiędzy Nassau Avenue na Greenpoincie i Court Square na Long Island na Queensie. Zmiany te są związane z naprawami tunelu metra, który podczas huraganu Sandy został zalany przez trzy miliony galonów wody. Dotyczą 30 tys. pasażerów. Prace mają potrwać do połowy grudnia br. Na zorganizowanej w sobotę konferencji prasowej Christine Quinn stwierdziła w oświadczeniu, że skoro East River Ferry albo rower są jedynymi alternatywnymi środkami transportu dla podróżujących, to bilet na prom powinien kosztować tyle samo, co przeciągnięcie MetroCard. Ustawodawcy chcą w związku z tym dopłat do biletów na prom, które obecnie kosztują od 2,50 do 4 dol. Mimo że MTA zapewnia darmowe autobusy zastępcze na odcinku, gdzie wprowadzono zmiany, członkowie rady miejskiej uważają, że można w tej sprawie zrobić więcej. Proponują także stworzenie 22 nowych stacji Citi Bike wzdłuż nabrze-

Spotkania będą miały miejsce w sali przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie po wieczornych mszach św. – odprawianych o godzinie 6:00 – w najbliższy czwartek i piątek. Poprowadzi je dr Jacek Pulikowski, znany specjalista ds. rodziny, a także autor wielu książek-poradników i publikacji dotyczących spraw rodzinno-małżeńskich oraz relacji partnerskich w ujęciu chrześcijańskim, oraz tematyki miłości i płciowości. Prelegent jest również głową rodziny, szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci, a więc posiada odpowiednie doświadczenie i przygotowanie do poruszania oraz omawiania spraw rodzinnych. Od około trzydziestu lat jest czynnie zaan-


4

Polska

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

Ruch Palikota chce pomóc kredytobiorcom n Ruch Palikota zaprezentował w poniedziałek projekt ustawy zakładającej powołanie Funduszu Pomocy Kredytobiorcom. Fundusz miałby m.in. udzielać zwrotnej i bezzwrotnej pomocy osobom, które mają kłopoty ze spłaceniem kredytu – tłumaczył Wincenty Elsner (RP).

FOTO: PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

FOTO: PAP/GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

Słaba frekwencja w wyborach na szefa PO

“Ten projekt dotyczy wszystkich kredytobiorców, którzy z jakiegoś powodu mogą mieć kłopoty ze spłatą kredytów” – podkreślił poseł Ruchu na konferencji prasowej w Sejmie. Wyjaśnił, że jednym z zadań Funduszu Pomocy Kredytobiorcom byłoby udzielanie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Zwrócił uwagę, że Fundusz miałby mieć charakter pomocy społecznej – o ewentualnym wsparciu kredytobiorcy decydowałby “aspekt społeczny, w tym sytuacja rodzinna”. “Takie przykładowe sytuacje, które mogą dotyczyć korzystania z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom, to np. jeśli chodzi o franki szwajcarskie

wzrost rat miesięcznych spłacanego kredytu wskutek znacznej zmiany kursu walutowego” – powiedział Elsner. Kolejnym zadaniem Funduszu byłoby udzielanie zainteresowanym doradztwa kredytowego; Fundusz miałby także prowadzić w imieniu kredytobiorców postępowania mediacyjne z bankami. Zdaniem Elsnera obecnie często stosunkowo niewielka zaległość kredytowa powoduje, że banki wypowiadają kredyty i rozpoczynają windykację swoich należności. Tymczasem, jak ocenił poseł, takie postępowanie w niektórych kategoriach kredytu – w szczególności w przypadku kredytu hipotecznego – powinno być poprzedzone negocjacjami między bankiem a kredytobiorcą. n

O stanowisko szefa PO rywalizują: premier Donald Tusk i poseł Platformy Jarosław Gowin

informuje oficjalnie o cząstkowej frekwencji w głosowaniu korespondencyjnym. Jej członkowie przyznają, że liczą na lepszy wynik niż ten w prawyborach prezydenckich – kiedy w 2010 roku PO wybierała kandydata na prezydenta (startowali Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski) frekwencja wyniosła 47,5 proc. Wybór szefa PO to pierwszy etap wyborów wewnętrznych w Platformie. Jesienią PO wybierze nowe władze w kołach, powiatach i regionach. W dniach 1-15 września br. nowe wła- Poseł Wincenty Elsner dze wybiorą koła, w dniach 30 września – 6 października – powiaty, a nowe władze regionów znane będą między 21 a 27 października. O fotel szefa PO walczą dotychczasowy przewodniczący partii premier Donald Tusk oraz były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. n

Oficjalne pisma mało zrozumiałe

n Utrudnia prowadzenie firmy, ale także zrozumienie decyzji urzędników czy umów finansowych. Skomplikowany język urzędniczy ogranicza nasze prawa obywatelskie.

KRÓTKO Zderzenie busa z autobusem

[KATOWICE] Z podejrzeniem złamania żeber i uszkodzenia organów wewnętrznych trafił do gliwickiego szpitala 12latek, pobity w trakcie domowej awantury. Chłopcu można było pomóc, bo sam powiadomił policję o przemocy, której padł ofiarą. Wezwani na miejsce ratownicy stwierdzili ślady kopnięć na brzuchu i plecach chłopca. 31-letni konkubent matki dziecka, który miał dopuścić się przemocy, był pijany. Został przesłuchany i zwolniony do domu. Nie postawiono mu żadnych zarzutów, bo nie było formalnego doniesienia o pobiciu.

[WARSZAWA] Naczelnik drogówki z Mińska Mazowieckiego, nadkom. Piotr Wojda powiedział, że w poniedziałek rano bus jadący w kierunku Mińska Mazowieckiego na łuku drogi przy wyjeździe z Latowicza zjechał na lewy pas i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka autobusem należącym do PKS Mińsk Mazowiecki. Do szpitali przewieziono osiem osób – pięć z busa i trzy z autobusu. Po południu dwie osoby wyszły już ze szpitali do domów. Przyczyny wypadku bada miejscowa policja. Wojda poinformował, że obaj kierowcy byli trzeźwi.

Szef Amber Gold dłużej w areszcie

FOTO: ARCHIWUM

Pobity chłopiec powiadomił policję

[ŁÓDŹ] Łódzka prokuratura okręgowa skierowała do Sądu Apelacyjnego w Łodzi wniosek o przedłużenie o kolejne trzy miesiące aresztu dla b. prezesa Amber Gold Marcina P. Jest on podejrzany o oszustwa znacznej wartości.

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

FOTO: ARCHIWUM

Uprawnionych do głosowania jest 42 tys. członków PO. “We wtorek zostaną odebrane z poczty ostatnie z odesłanych do Warszawy kart do głosowania. Posiedzenie komisji zaplanowano wstępnie na środę. Według ostatnich wyliczeń całościowa frekwencja – w głosowaniu korespondencyjnym i internetowym łącznie – przekroczyła 45 proc.” – poinformowały w poniedziałek źródła w komisji wyborczej. Nie zapadła jeszcze decyzja, w jakiej formie PO poinformuje o wyniLiczone będą tylko te głosy, które kach wyborów przewodniczącego. do północy z poniedziałku na wto- Według informacji PAP rozważane rek dotrą do Warszawy. Komisja tłu- jest m.in. zwołanie Rady Krajowej, maczy, że gdyby przyjąć kryterium podczas której głos zabrałby nowo daty na stemplu pocztowym, nale- wybrany szef partii. żałoby odczekać jeszcze dłuższy czas, Wiadomo już, że 27,69 proc. bo zdarza się przecież, że listy do- członków Platformy zagłosowało cie ra ją z du żym opóź nie niem. przez internet. Komisja wyborcza nie

n Poniedziałek to ostatni dzień korespondencyjnego głosowania na przewodniczącego PO. Według informacji ze źródeł w komisji wyborczej na razie frekwencja przekroczyła 45 proc. Od środy partyjna komisja ma liczyć głosy. Wyniki wyborów – najprawdopodobniej w piątek.

Według śledczych Marcin P., działając wspólnie i w porozumieniu z żoną, w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadził ponad 9,7 tys. klientów Amber Gold do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 668 mln zł.

Stanisław Ćwik z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśnia, że wielu Polaków ma problem ze zrozumieniem pism i decyzji urzędników. Zjawiskiem, które ilustruje skalę problemu, jest liczba źle zaadresowanych pism, które powinny trafić do innych urzędów oraz instytucji państwowych, a trafiają do biura rzecznika. Przedstawiciel biura PRO dodaje, że w niektórych krajach pisma urzędowe opatrzone są wyjaśniającym ko-

WALUTY

19 sierpnia 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,1873 euro 4,2480

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,13 3,23 4,19 4,29 Kraków ul. Wielopole 3 3,16 3,20 4,23 4,27 Krosno ul. Sienkiewicza 3,12 3,22 4,16 4,26 Łódź ul. Kościuszki 22 3,13 3,23 4,19 4,29 Poznań ul. Głogowska 29 3,17 3,19 4,23 4,25

mentarzem. Na odwrocie strony w kilku zdaniach urzędnicy piszą, co decyzja oznacza i z jakich możliwości może on skorzystać w związku z przekazanym pismem. Rzecznik praw obywatelskich prowadzi kampanię “Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Ma ona wpłynąć na poprawę jakości języka używanego przez urzędników, prawników czy przedstawicieli instytucji finansowych. n

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,15 3,17 3,17 3,10 3,17 3,17 3,09 3,13 3,15

3,20 3,30 3,19 3,22 3,19 3,19 3,28 3,20 3,21

4,22 4,24 4,23 4,16 4,24 4,24 4,11 4,16 4,21

4,27 4,28 4,25 4,27 4,26 4,26 4,37 4,24 4,27


5 nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

FOTO: ARCHIWUM

Sławomir Mrożek na zdjęciu archiwalnym z 23 września 2010 roku

nProchy Sławomira Mrożka zostaną złożone w Panteonie Narodowym w podziemiach kościoła św.św. Piotra i Pawła w Krakowie. Pogrzeb pisarza, który odbędzie się we wrześniu, będzie miał charakter religijny. Wydawnictwo Literackie, Fundacja Panteon Narodowy oraz Urząd Miasta Krakowa poinformowały w poniedziałek we wspólnym komunikacie, że taka propozycja miejsca pochówku uzyskała zgodę rodziny zmarłego. “Zgodnie z życzeniem pani Susa-

ny Mrożek pogrzeb będzie miał charakter religijny. Uroczystość poprzedzi msza św. żałobna w kościele św.św. Piotra i Pawła” – zaznaczono w komunikacie. Organizacją pogrzebu zajmą się odpowiednie służby miasta Krakowa. Dokładna data uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie. Sławomir Mrożek zmarł w Nicei w czwartek nad ranem w wieku 83 lat. Powstający Panteon Narodowy w kościele św.św. Piotra i Pawła ma być naturalną kontynuacją dwóch wcześniejszych krakowskich miejsc pamięci narodowej: Grobów Królewskich na Wawelu oraz Krypty Zasłużonych w kościele o. Paulinów na Skałce. Jesienią zeszłego roku została

otwarta pierwsza część Panteonu Narodowego. Uroczystość odbyła się w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi, pochowanego w krypcie tej krakowskiej świątyni. Podziemia kościoła św.św. Piotra i Pawła mają być miejscem pochówku ludzi kultury, sztuki i nauki rozsławiających Polskę na świecie, a nie polityków. Decyzje, kto tam spocznie, będzie podejmować siedmioosobowa kapituła, w której składzie znaleźli się: metropolita krakowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa oraz przewodniczący Rady Fundacji. n

Zbiórka na pomnik niedźwiedzia Wojtka n Około 50 tysięcy złotych potrzeba na pierwszy polski pomnik niedźwiedzia Wojtka, jednego z symboli armii generała Władysława Andersa. Podobizna zwierzęcia stanie w przyszłym roku w Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Wojtek – syryjski niedźwiedź brunatny –- w kwietniu 1942 roku został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa na terenie obecnego Iranu. Wojtek został wpisany na listę personelu 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Z żołnierzami, najpierw w stopniu szeregowca, a potem kaprala, przeszedł szlak bojowy od Iranu, przez Irak, Syrię, Palestynę, Monte Cassino do Szkocji. Po demobilizacji jednostki oddany został do ogrodu zoologicznego w Edynburgu, gdzie żył do 1963 r. Umieszczona jest tam tablica ku czci “polskiego bohatera”. Jak poinformował w poniedziałek Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana, w ramach rozpoczętej zbiórki pieniędzy na ten cel wpłynęło do tej pory około 1,5 tys. złotych. “Na razie zbiórka idzie słabo, ale liczymy, że z czasem będzie przybywać darczyńców” – ocenił Cholewa. Według niego pomnik stanie w rozwidleniu alejek w krakowskim parku, z których jedne kierują się ku placowi zabaw, a drugie ku galerii Wielkich Polaków, gdzie znajdują się popiersia znamienitych rodaków. Wybrano już projekt rzeźby, którego autorem jest Wojciech Batko, artysta rzeźbiarz, absolwent krakowskiej ASP. Zgodnie z koncepcją odlana z brązu i wysoka na ponad dwa metry podobizna Wojtka będzie stała na mapie, na której niedźwiedzimi tropami zostanie oznaczony cały jego szlak bojowy. Odsłonięcie krakowskiego pomnika zaplanowano na 18 maja 2014 roku, w 70. rocznicę zdobycia klasz-

FOTO: ARCHIWUM

Prochy Mrożka spoczną w Panteonie Narodowym

Wojtek ma już swój pomnik w Instytucie gen. Władysława Sikorskiego w Londynie

toru Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu pod dowództwem gen. Andersa. “Nie ma lepszej daty na tę uroczystość” – zaznaczył Cholewa. W tym samym dniu niedźwiedź Wojtek zostanie także upamiętniony w szkockim Edynburgu. Zgodnie z decyzją tamtejszych władz miejskich, odlany z brązu pomnik naturalnych rozmiarów stanie w ogrodach Princess Street – jednej z najbardziej znanych ulic Edynburga, obok luminarzy uhonorowanych przez miasto. Przedstawi niedźwiedzia z jego opiekunem Piotrem Prendysem trzymającym rękę na barku misia. W takiej pozie Prendys przechadzał się ze swoim ulubieńcem po żołnierskim obozie. Niedźwiedź ma już swój pomnik w Instytucie gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Wojtek przeszedł do historii jako pierwszy miś uhonorowany specjalnym bankietem przez szkocki parlament. n

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

**

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

*

X RY TA IVE NO EL D EE FR

ASTORIA • QUEENS

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.scratchanddentusa.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999


Polacy piszą

KWIAT MIŁOŚCI Kwiatem miłości jest nazwany Pąk rozwijającej się róży Jak młode dziewczę Jest w sercu zatroskane Namiętnością swoich wzruszeń. Odchyla ramiona w półmroku Ciało zapachem jaśminu woń niesie I drżące ręce wyciąga w objęcia I dłoń w górę do ciebie uniesie Płaszczem słodyczy przykryje Rąbek pieszczot jeszcze nieznanych A w oczach blask ze spojrzeniem wiruje I chce być kochaną Usta kolorem róży wzburzone Włos niedbale rzucony W różną stronę Szczęście miłości Jest wokół niej otoczone I trwa w nieskończoność. A gdy kwiat zwiędnie Przyjmie kolor brunatny Zapach jaśminu zostanie I z wonią Ty jesteś Zawsze w chwili ostatniej.

KWIECIE RÓŻANY Płatkami róż rozchylony W porannej zorzy Promieniami słońca Ożywiony Zroszony rosą Na nowo wschodzisz I kwiaty nowe się tworzą

I morskiego huraganu I omijam fale I wzburzone morze A na horyzoncie świata Wschodzi jasność A w niej widzę Ciebie Panie Boże Już sterujesz Moją łodzią Wiatr rozszerza fale Z mocą Twoją Panie Boże Płynę jasną drogą Aż do brzegu I coraz dalej I dalej.

OJCZE ŚWIĘTY Na tronie Świętego Piotra dzierżysz Berło sprawiedliwości I w łasce najświętszej Bóg Tobie powierzył Wiarę chrześcijańskiej miłości Idziesz śladami stóp Chrystusa Pielgrzymki prowadzisz Do narodu co na duchu upadł Klęczysz i ziemię błogosławisz. Że tak cenna jest wiara Rzymskokatolicka Jak bok Jezusa przebity włócznią Bo krzyż zmartwychwstania Na ramionach dźwigał I przekazał to swoim uczniom.

Ułożone w wieniec Zielenią spowite W warkocze upięte Jak wstęgi do ziemi złociste

Jak brylant w krysztale Blaskiem Twojej niewinności lśni Tak słowa Twoje przez Ciebie Przekazane Wiara, miłość i przebaczenie W sercach naszych tkwi

Kłaniają się w pokorze Kiściem kwiatów obciążonych I tworzą drogę Do stóp Maryi Płatkami uścieloną.

A dzwony Bazyliki Apostolskiej Tonem Twojego głosu brzmią I wierni pod Twoim płaszczem opieki Wszędzie z Tobą złączeni są.

O kwiecie różany Pękami róż rozchylony W majowym święcie Do stóp Maryi W wieniec ułożony.

WZBURZONE MORZE Wpłynąłem na wodniste Brzegi oceanu. Łódź moja brodzi Wśród żagli

SKARGA Gdybyś mi mógł uwierzyć, mój Panie, że w drodze idę do Ciebie z błaganiem zawiłej, co stacza się w boczną drożynę, w przystani czasu brnę powoli i wybrnąć mi ciężko, bo śliska jest dla mnie, Panie.

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

W gołoledzi, ale kroczę powoli, i mgła zasiada mi na oczy. Czy się podniosę, i czy Ty, Panie, ze mną będziesz kroczysz? Choć deszczem pokrzepisz radość mego wzburzenia, czy wypuści z wiosną nowy kiełek i wiarę pokolenia? O! Panie! Ogarnia mnie smutek i zwątpienie, bo tyle trudu, a słabość jest w moim ciele. I gdy żal w sercu niosę, przyjmij, choć nie zechcesz, grzeszną duszę, tak bardzo Cię proszę.

BIAŁY DOM Gdzie żółta dziewanna w piasku przy torze wysoko wyrosła, a łubin kolorem swych barw jaśniejszy od wszystkich traw rozłożył półkolem swe pole, i tam, pod lasem na skarpie, przy skraju bieli się dom, w gąszczu i zielonym gaju. Tym bielszy, bo leśne brzozy drogą do niego wiodą, a przy nim morwy sczerniałe, żurawcowe grono i wokół jest otoczony czerwoną jarzębiną. I wszystkie te barwy kolor tęczy tworzą. Wodniste na niebie, przy ziemi usłane słońca zorzą. A w nim mama serdeczna i miła i dłonie otwiera, każdego serdecznie wita i w dzbanie wodę źródlaną przyniesie. Do domu zaprasza i gości. Herbata z jagód, na stole chleb pszenny zapachem wonie, i ta tradycja do dzisiaj jest w rzeszowskiej stronie. Nieubłagany czas jednak przemija. Pociąg pośpieszny w drogę zachodnią się zwija i wiezie w świat daleki matczyne dzieci. Żegna cię mama słodyczą tej chwili. A w sercu jej ciepły wietrzyk miłości kwili.

FILOMENA SIEK-SUKACH – jest autorką publikacji i wierszy zamieszczonych w książkach "Wrzos" i "Śladami poezji". Urodziła się w Rudniku nad Sanem w woj. podkarpackim. Poezja towarzyszy jej od zawsze. Zaczęła tworzyć we wczesnej młodości. Wzorem dla niej był i jest Adam Mickiewicz. Wciąż zachwycają ją jego "Stepy akermańskie" – utwór ten towarzyszy jej w wędrówkach po górach i innych malowniczych miejscach. Każdy napotkany kwiat, liść, doznania – okryte są dla niej pięknem słów, a utwory religijne stanowią dla niej wielką tajemnicę bożego wezwania. W 1976 r. otrzymała błogosławieństwo od Jana Pawła II za wiersz pt. "Ojcze Święty". Podkreśla, że myśli, które spisała w swych wierszach, wyszły z jej serca i są efektem doświadczeń powszedniego dnia. "Swoje wiersze dedykuję tym wszystkim, którym nieobce są troski i marzenia, i którzy lubią zagłębiać się we wspomnienia" – mówi Filomena Siek-Sukach.

DO ADAMA Jak na czardasza skale gra twoja słowem pisana nuta, z powiewem wiatru w przestrzeni ogarnia śpiew zachwytu wiosny, jesieni. Kąpie się z falami wirujących wód i pędzi poprzez ląd, oceany w mrozie zostawia skąpe wodniste ślady, a potem klawisze zagrają siłę odcieni barw i płynie tonem głębokim do ojczystych gniazd, wciśnie się pionem w nowe pokolenia, co rodzą nowe pomysły, nowe spostrzeżenia. A ty, Adamie dźwigałeś na ramionach piękno tych słów wśród ludu, wśród ojczystych gór.

SPOJRZENIE

Ryszard Urbaniak

Patrzyłam na Ciebie w jednej chwili w serce twoje i duszę przenikał głos serca.

Kamyk

gdy powrócisz z najdalszej podróży nieosiągalnych szczytów, głębin zapierających oddech pełen pięknych wspomnień o tańczących na ulicach kobietach odkurzając zniszczone buty i marzenia odnajdziesz w walizce zapomniany kamyk który od początku, cały czas był z tobą biorąc go do ręki poczujesz ciepło tuż obok odnalezionego szczęścia

Czysty w milczeniu, cichy w twoim zwierzeniu, ognisty w spojrzeniu, miły w słowach kuszenia, uśpiony jeszcze w snach i swoich marzeniach.

SREBRNA MEWA W ciemnych obłokach chmur skrzydła swe rozłoży srebrzyste i wznosi się ponad niebieskie poziomy zwiastuje swą radość z okiem przejrzystym. Krzykiem swym wśród ludzi oznajmi swoją uciechę zaśpiewa głosem pisklęcia i czujnym okiem dosięgnie znad brzegu okruszyn chleba i w dziobie unosi swą zdobycz z podmuchem wiatru morza. Zawiruje znów, to się oddali kołysząc srebrne piersi na głębokiej fali. Mewa z Atlantic City.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI ILUSTRACJA: BOGUSŁAWA KIZIOR

6

W najbli˝szà sobot´, 24 sierpnia, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. Zuzanna Ducka-Lubas. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 212-594-2266 wewn. 122.

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


Świat

7 nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

Mubarak wyjdzie na wolność?

W Iranie będą uczyć, jak strącać drony ■ Irańska Gwardia Rewolucyjna ma zamiar wprowadzić w szkołach średnich na-

■ Hosni Mubarak wkrótce może wyjść na wolność. Taką zaskakującą informację podały media w ukę walki z dronami – poinformował w poniedziałek irański dziennik "Etemad".

FOTO: REUTERS

Gazeta, która powołuje się na tymczasowego dowódcę kontrolowanej przez Gwardię Rewolucyjną paramilitarnej milicji Basidż generała Alego Fazlego, podała, że od września nauka walki z dronami ma być częścią specjalnego programu szkolnego obejmującego lekcje z "gotowości obronnej". "Etemad" nie wyjaśnia, na czym dokładnie ma polegać to szkolenie, ale pisze, że z jego planu wynika, iż może to być nauka przeprowadzania ataków hakerskich na systemy komputerowe dronów. Radykalni irańscy politycy od dawna walczą o to, by armia odgrywała większą rolę w systemie edukacyjnym kraju – wyjaśnia agencja AP. Internetowy dziennik "Scotsman" zwraca uwagę, że Teheran lubi się chwalić technologicznym zaawansowaniem swego uzbrojenia i utrzymuje nawet, że ma własne drony, ale większość ekspertów nie daje temu wiary. Niektórzy specjaliści nie wierzą, że nowy program nauczania ma na celu "wyhodowanie nowej generacji cy-

Hosni Mubarak

85-letni Hosni Mubarak jest sądzony między innymi za korupcję. Jego prawnik twierdzi, że sąd wydał nakaz uwolnienia byłego prezydenta w jednej z takich spraw. Sytuacja prawna nie jest jednak jasna, bo w innej sprawie korupcyjnej wciąż obowiązuje nakaz trzymania Mubaraka za kratkami. Obalonego przywódcę Egiptu oskarżono także o współudział w zabiciu niemal 900 osób w Kairze i w innych egipskich miastach w czasie

rewolucji sprzed 2,5 roku. W ubiegłym roku sąd skazał polityka na dożywocie, ale w drugiej instancji odwołanie Mubaraka zostało przyjęte i proces rozpoczął się od nowa. Komentatorzy coraz częściej podkreślają, że rządząca w Egipcie armia powoli przywraca system podobny do tego z czasów rządów wojskowych, na czele z Hosnim Mubarakiem. Nikt nie ma wątpliwości, że jeśli były prezydent wyjdzie na wol-

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski REKLAMA

ność, to może to wywołać wściekłość jego przeciwników, w tym islamistów z Bractwa Muzułmańskiego, którzy domagają się przywrócenia do władzy Muhammada Mursiego. To właśnie protesty islamistów stały się przyczyną fali przemocy, jaka przetacza się przez Egipt. Egipskie źródła podają, że w ostatnich dniach w zamieszkach i protestach na ulicach miast mogło zgiBAT, (IAR) nąć ponad 800 osób.

berwojowników" – pisze "Scotsman". "W jaki sposób te dzieci mają strącać drony? Procami?" – komentuje w rozmowie ze "Scotsmanem" pochodzący z Iranu ekspert IDC, prywatnego izraelskiego uniwersytetu w Hercliji, Meir Jawedanfar. "Celem szkolenia nie jest nauczenie dzieci strącania dronów, lecz pranie mózgów i przekonanie ich, że Ameryka jest odwiecznym wrogiem Iranu" – mówi Jawedanfar. Wyjaśnia też, że konserwatywne siły w irańskiej polityce starają się "ze wszech miar utrudnić życie" nowemu prezydentowi Hasanowi Rowhaniemu, który obiecał podjąć "poważny dialog" z Zachodem, by załagodzić napięcia narosłe wokół irańskiego programu nuklearnego. Irańskie siły zbrojne przechwyciły w 2011 roku amerykański szpiegowski samolot bezzałogowy RQ170 Sentinel. Od tego czasu władze w Teheranie utrzymują, że przechwycono więcej dronów, włącznie z produkowanym przez koncern Boeing modelem ScanEagle. AT, (PAP)

Oscar Pistorius przed sądem ■ Oscar Pistorius stanął ponownie przed sądem w Pretorii. Według prokuratury znany niepełnosprawny biegacz 14 lutego zamordował z premedytacją swoją dziewczynę Reevę Steenkamp.

Za to przestępstwo Pistoriusowi grozi nawet dożywocie. Prokuratura twierdzi, że biegacz zabił 29-latkę celowo, a bezpośrednią przyczyną miała być kłótnia pary. Sam lekkoatleta nie przyznaje się do winy, argumentując, że omyłkowo wziął swoją dziewczynę za włamywacza. BBC podkreśla, że kluczowym dowodem w sprawie może być ekspertyza balistyczna. Dziś ma zostać wyznaczona data rozpoczęcia procesu, ponadto zna-

ny biegacz usłyszy akt oskarżenia. Oscar Pistorius jeszcze w lutym został zwolniony za kaucją z aresztu. Lekkoatleta biegający na specjalnych protezach z włókna węglowego wznowił lekkie treningi. Południowoafrykański biegacz jest pięciokrotnym mistrzem paraolimpijskim. W 2012 roku wystąpił również wraz z pełnosprawnymi sportowcami na igrzyskach w Londynie. BAT, (IAR)

FOTO: REUTERS

Egipcie, powołując się na prawników obalonego w 2011 roku prezydenta. Wypuszczenie na wolność Mubaraka mogłoby jeszcze bardziej skomplikować sytuację w ogarniętym kryzysem kraju.


8

To i owo Lance Armstrong bohaterem filmu

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

20 sierpnia – 233. dzień roku Imieniny obchodzą: Jan, Samuel

NOWY JORK

Amerykański kolarz Lance Armstrong to jeden z najbardziej znanych sportowców na świecie. Jego osiągnięcia, a także skandale związane z dopingiem zainspirowały filmowców. W biografii "Red Blooded American" główną rolę zagra najprawdopodobniej Bradley Cooper.

Środa

Czwartek

FOTO: ARCHWUM

Wtorek

Wiadomo na pewno, że za reżyserię filmu odpowiadać będzie producent słynnego "Borata" – Jay Roach. W rolę Lance'a Armstronga wcieli się być może nominowany do Oscara amerykański aktor Bradley Cooper. Artysta przewidywany jest także do roli przyjaciela Armstronga, kolarza Tylera Hamiltona. Cooper będzie też producentem obrazu. "Red Blooded American" to filmowa biografia kolarza, który przez lata uważany był za idealnego sportowca. Niepokonany w wyścigu Tour de France, mistrz świata w kolarstwie szosowym swój pierwszy dramat przeżył w 1996 roku. Wówczas wykryto u Armstronga nowotwór, z którym po kilkuletniej batalii wygrał. W 2000 roku zajął trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich.

KRZYŻÓWKA

W 2001 roku zaczęły pojawiać się informacje na temat stosowania przez Armstronga dopingu. W 2012 roku Amerykańska Agencja Antydopingowa uznała sportowca za winnego zażywania niedozwolonych środków dopingowych. Międzynarodowa Unia Kolarska pozbawiła Armstronga wszystkich siedmiu zwycięstw w Tour de France, a także wykluczyła go ze wszystkich zawodów z mocą wsteczną od 1 sierpnia 1998 roku. 17 stycznia 2013 roku Armstrong został pozbawiony także brązowego medalu w jeździe indywidualnej na czas zdobytego na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2000 roku. Film "Red Blooded American" sfinansować ma firma Warner Bros. AT, (PAP LIFE) ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 15

Pionowo: 1. siedziba władz miasta 2. spirytus skażony środkami trującymi 3. zbieractwo 4. etui 6. podlec, kreatura 7. nie wolni 8. nawoływać, namawiać, nakłaniać, wzywać 9. mina kwaśna 16. oczarowanie, urzeczenie 17. brunszwicki przysmak z głowizny

20 SIERPNIA 1983 R.

w Los Angeles urodził się Andrew Garfield – amerykańsko-brytyjski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Jest obywatelem zarówno USA, jak i Wielkiej Brytanii. W wieku 15 lat przyłączył się do grupy małych warsztatów teatralnych młodzieży w Epsom, i zaczął pracować przede wszystkim jako aktor teatralny. Później zdobył kilka prestiżowych nagród za swoją grę. Na ekranie debiutował w 2005 roku, kiedy to zagrał w krótkometrażowej komedii "Mumbo Jumbo". W 2007 roku wystąpił w dramacie "Ukryta strategia", u boku Roberta Redforda, Toma Cruise'a oraz Meryl Streep. W tym samym roku przypadła mu główna rola w filmie "Chłopiec A". Za tę kreację otrzy- Andrew Garfield mał nagrodę BAFTA. W 2009 r. roku pojawił się w obrazie Terry'ego Gilliama pod tytułem "Parnassus". Zagrał też rolę Eduarda Saverina w filmie Davida Finchera "The Social Network" (nominacje m.in. do Złotego Globu, BAFTA w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, Satelity). Wcielił się też w tytułową rolę w filmie "Niesamowity Spider-Man" (2012) wyreżyserowanym przez Marca Webba.

FOTO: ARCHIWUM

Poziomo: 1. o Jerzym Giedroyciu 5. pomoc, serwis, dobry uczynek 10. wydrążony pod kanałem La Manche, umożliwia jazdę pociągiem do Londynu 11. chowanie w bezpiecznym, nieznanym innym miejscu 12. europejska stolica, miejsce wręczenia Nagród Nobla 13. kochanek z Werony 14. ocena dostateczna 15. chudy jak … 18. sterczy na berecie 20. gwałtowny płacz połączony z łkaniem 22. wiadro z drewnianych klepek 24. dział medycyny 25. gladiator z Tracji 26. historyk rzymski 27. kiwi lub emu 28. zapięcie z pyknięciem

Kartka z historii

20 SIERPNIA 1988 R. około 60 tys. ha lasów spłonęło w ciągu do-

by w amerykańskim Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (tzw. czarna sobota).

Cytat dnia: Dawne marzenia to były dobre marzenia i choć się nie spełniły, cieszę się, że je miałem. [Clint Eastwood]

19. sak i wełna z niego uzyskana 20. kat z zamiłowania

21. dąb z okolic Zagnańska 23. Carrington z "Dynastii"

■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

9 nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

Co zrobić z Egiptem?

OD REDAKCJI

Quo vadis, Polonio? Na naszych oczach zmienia się sytuacja diaspory polskiej. Także dlatego, ponieważ najpierw upadek komunizmu, a później przystąpienie Polski do UE sprawiły, że wygasa emigracja za ocean.

Szefowie dyplomacji państw UE spotkają się w środę w Brukseli, by omówić napiętą sytuację w Egipcie i uzgodnić wspólne działania – poinformował w poniedziałek specjalny przedstawiciel UE ds. południowego regionu Morza Śródziemnego Bernardino Leon.

MIESZKAJĄCY W AMERYCE MŁODZI LUDZIE URODZENI NAD WISŁĄ SĄ PRAWDOPODOBNIE OSTATNIĄ GENERACJĄ, dla której polski jest

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING FOTO: REUTERS

Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Przedstawiciel UE ds. południowego regionu Morza Śródziemnego Bernardino Leon

Wydarzenia w Egipcie, gdzie w trakcie zamieszek telskiego. Bylibyśmy bardzo ostrożni, jeśli chomiędzy policją a zwolennikami obalonego pre- dzi o sankcje gospodarcze czy wstrzymanie pozydenta Muhammada Mursiego zginęło już po- mocy finansowej" – powiedział. Według Herczyńskiego kraje UE zamierzają nad 800 osób, były w poniedziałek tematem pilnej narady ambasadorów państw członkowskich koordynować swoje działania konsularne w Egipcie, jeśli ewentualna eskalacja zamieszek w w Brukseli. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton Egipcie zagroziłaby przebywającym w tym kraprzygotuje przed środowym spotkaniem ministrów ju tysiącom turystów z Unii. Podczas poniedziałpropozycje działań UE wobec Egiptu. Leon, do- kowej dyskusji przedstawiciel Polski zwrócił też uwagę na nasilenie ataków na pytywany, czy Unia może wstrzychrześcijan w Egipcie. "Nie możemać pomoc finansową dla tego kramy zaakceptować przemocy na tle ju, odparł jedynie, że "żadna opcja nie jest wykluczona". Podkreślił jed- "Cokolwiek Unia religijnym, wymierzonej w chrzenocześnie, że na obecnym etapie nie zdecyduje w sto- ścijan" – powiedział Herczyński. W miniony weekend UE zapowierozmawia się o możliwości wpro- sunku do Egiptu, działa, że zrewiduje w najbliższym wadzenia unijnych sankcji wobec Egiptu albo przedstawicieli władz na pewno nie po- czasie swoje relacje z Egiptem, jewinno się to od- śli przemoc nie ustanie. Austriacki tego kraju. "UE jest przekonana, że politycz- być kosztem egip- minister spraw zagranicznych zażąwstrzymania unijnej pomocy fine rozwiązanie konfliktu w Egipskiego społeczeń- dał nansowej dla tego kraju; po arabskiej cie jest możliwe – podkreślił Leon. stwa obywatel- wiośnie w 2011 roku i odsunięciu – Chcemy odgrywać konstruktywną rolę i promować rozwiązanie po- skiego. Bylibyśmy od władzy prezydenta Egiptu Hogo Mubaraka Unia i powiązane lityczne. Nie będzie to łatwe, bo sybardzo ostrożni, snie z nią instytucje finansowe zaoferotuacja jest bardzo złożona". jeśli chodzi wały temu państwu ponad 5 mld euWedług Leona rząd Egiptu ponosi dużą części odpowiedzialności za o sankcje gospo- ro w formie grantów, preferencyjwydarzenia w tym kraju, ale "nie jest darcze czy wstrzy- nych kredytów oraz pożyczek na lata 2012-2013 na rzecz wsparcia projedynym odpowiedzialnym". "Przemanie pomocy cesu demokratyzacji Egiptu. moc jest po obu stronach i należy Według źródeł w Komisji Euroją powstrzymać" – podkreślił. finansowej". pejskiej Egipt i tak wykorzystuje zaZastępca stałego przedstawicieledwie ułamek zadeklarowanych la Polski przy UE Paweł Herczyńkwot pomocy finansowej, bo kraj ten ski powiedział PAP, że Polska, tak jak większość krajów UE, ostrożnie podchodzi nie wdraża demokratycznych reform i tym samym do propozycji wstrzymania pomocy finansowej nie spełnia warunków otrzymania takiego wspardla Egiptu. "Cokolwiek Unia zdecyduje w sto- cia. Unijna pomoc płynie tylko na projekty realisunku do Egiptu, na pewno nie powinno się to zowane przez organizacje społeczeństwa obywaodbyć kosztem egipskiego społeczeństwa obywa- telskiego i z pominięciem rządu Egiptu. BAT, (PAP)

wciąż ojczystym językiem, i mającą głębokie korzenie w polskiej historii, kulturze i tradycjach. Ich potomkowie, bez zespolonych wysiłków rodziców, diaspory, a także władz RP, mogą zapomnieć o tym, skąd się wywodzą. Rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami, jakie będzie to miało dla losów Polaków. Tym bardziej że wielu, zwłaszcza najbardziej przedsiębiorczych ludzi szybko asymiluje się w USA i odnosi niejakie sukcesy zawodowe zapominając o swym dziedzictwie. Nie uczestniczą w polskim życiu zbiorowym. Ukrywają swoją tożsamość w obawie, że zaszkodzi to we wspinaczce na wyższe szczeble tutejszego życia. Nie dostrzegają, że ze swoim pochodzeniem wręcz obnoszą się np. Żydzi czy Włosi, co nie przeszkadza im we wtapianiu się w amerykański krajobraz. Przeciwnie – marsz w grupie ułatwia spektakularne nieraz osiągnięcia. Na niepokojące zjawisko wpływa sporo przyczyn. Jedną z nich są wyniszczające awantury i spory. Inną – mit o rzekomym indywidualizmie Polaków, co rzadko znajduje poMieszkający twierdzenie na liw Ameryce stach najwybitniejmłodzi ludzie szych polityków, biznesmenów, artystów urodzeni nad i innych profesjonaWisłą są listów w Ameryce. prawdopodobnie Brak zdolności orostatnią ganizacyjnych, wzajemna nieufność oraz generacją, niechęć do wspólnego działania uniemoż- dla której polski jest wciąż liwiają nam zdobywanie najwyższych poojczystym zycji w kraju o tak językiem. wielkiej konkurencji. Aż dziwne, że do tej pory nie zdołaliśmy z tego wyciągnąć wniosków. A przecież polska diaspora w USA liczy sobie już ponad 150 lat. Pierwsi osadnicy przybyli zaś do Ameryki ponad cztery wieki temu. Długo jeszcze będziemy się uczyć? Jak przypomniał niedawno w New Britain radca-minister Krzysztof Kasprzyk z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą podczas konferencji Quo Vadis z udziałem młodej Polonii z USA, Kanady i Australii, obecnie od 18 do 20 milionów Polaków polskiego pochodzenia mieszka poza ojczyzną, której populacja wynosi ok. 38 milionów ludzi. Nie są oni na ogół dla niej ciężarem. Powinni być znacznie cenniejszym niż dotąd atutem. W DOBIE KOMUNIZMU KONTAKTY DIASPORY Z MACIERZĄ BYŁY UTRUDNIONE. ZMIANA SYSTEMU POZWOLIŁA NA ZACIEŚNIENIE WIĘZI, bardziej autentyczną opiekę konsulatów RP,

których już nie musimy omijać, a także wzmocnienie roli instytucji, jak Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Sporo jest jednak narzekań na brak dalekowzrocznej polityki, która umożliwiłaby skuteczniej wykorzystać potencjał Polonii. Nie można o to obarczać winą tylko władz w Warszawie. Nie mają bowiem w Ameryce i innych skupiskach Polaków za granicą silnego partnera do współpracy. Stara się to zmienić inicjatywa Quo Vadis. Szkoda, że obojętnie przechodzi obok niej nowojorska polonijna młodzież.ND


10

Zdrowie

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

Kilogramy w dół – zdrowie górą!

dla wielu ludzi. Tym bardziej że program można realizować nie wychodząc z domu, korzystając z internetu. Platforma SOS-Odchudzanie to prawdziwy ratunek. Często lekarze zalecają, żeby schudnąć, ale nie mają czasu na to, żeby mówić, jak to zrobić, a samodzielne diety są bez sensu. Gdy ostatnio robiłam porządki, wyrzucałam puste opakowania i wtedy zobaczyłam, ile pieniędzy wydałam na suplementy, które nic nie dały. Dopiero Gaca System mi skutecznie pomógł, bo tu działanie jest przemyślane i kompleksowe.

u

n Rozmowa z Janiną Bielec z Lublina, która dzięki Gaca System

w ciągu 4 miesięcy schudła 15 kg Wygląda pani pięk nie: jak osoba, dla której czas jest łaskawy. Jak pani to robi?

Warto było wykonać tę pracę, by pozbyć się zbędnego tłuszczu?

Ale decyzja nie była łatwa?

Tak, gdy pierwszy raz przyszłam do Centrum na wykład Konrada Gacy rozpoczynający program, cofnęłam się spłoszona, bo przede mną szły dwie młode dziewczyny. PomyślaJeszcze nie- łam wtedy, że to miejsce nie dla mnie, daw no przy tylko dla nastolatek. Zastanowiłam wzroście 154 się jednak i na drugi tydzień przycm ważyłam szłam znów. Natknęłam się na prze63 kg i z taką miłego pana Daniela, który zachęcił wa gą za czy - mnie, by wygodnie usiąść na chwi» nałam proces lę i poczekać do rozpoczęcia wykłaKONRAD GACA odchudzania z du. Wtedy na wykład przyszło ze 100 – prezes StowarzyGaca System. osób, z rozmów dowiedziałam się, że szenia Walki z Akcji "Chud- tak bywa często. Gdy posłuchałam niesz – Wy- zasad Gaca System i zobaczyłam preOtyłością – specjalista żywie- grywasz Zdro- zentację tych, którzy już schudli nawie" czytałam wet po kilkadziesiąt kilogramów, to niowy i trener od lat w lokal- pomyślałam, że i ja dam radę. Przeklasy master Fenej ga ze cie. cież nie mam tak wiele do zrzucenia, deracji Propta Myślałam jed- motywowałam sama siebie. Wiedzianak, że to nie łam, jak ciężko z tymi kilogramami dla mnie, ale gdy przeczytałam kie- było mi chodzić. Mieszkam wysodyś zachętę: "Nieważne, czy jesteś ko, na siódmym piętrze i kiedyś napo pięćdziesiątce, sześćdziesiątce wet pomyślałam, że jak będę zawsze czy siedemdziesiątce. Jeśli masz za piechotą chodzić do swojego mieszdużo kilogramów,t en program jest kania, to automatycznie schudnę, ale także dla Ciebie. Spróbuj!”. Pomy- to nic nie dało. ślałam, co mi szkodzi, posłucham i zobaczę.

A A

Oczywiście, tym bardziej że cofnęły się wszystkie moje choroby. Już wiem, jak zdrowo się odżywiać i mam nowe nawyki związane z aktywnością fizyczną, które, mam nadzieję, zostaną ze mną na zawsze. Polecam, bo już wiem, że nadwaga, a tym bardziej otyłość, sprzyjają powstawaniu wielu chorób. Te z kolei odbierają radość życia, pogarszają jego jakość, a w dalszej perspektywie prowadzą do jego skrócenia. Na szczęście takiemu scenariuszowi można zapobiec, zmieniając swój sposób życia na aktywny i jedzenia na zdrowy, zgodny z zasadami Gaca System. Wypróbowałam, że w ten sposób można cofnąć kalendarz, czuć się znów młodo i atrakcyjnie. Jest też powód, by wymienić garderobę na nową; a kto z nas tego nie lubi? Polecam, spróbujcie sami, o wynik jestem spokojna!

M

ę

ą

ą

ROZMAWIAŁA: MARIA BALICKA

NAPISZ DO NAS!

y

W końcu pomyślała pani, że trzeba żyć dalej?

Tak, po jakimś czasie przestałam rozpaczać, ale pustkę zaczęłam rekompensować sobie przyjemnościami stołu: zaczęłam nieumiarkowanie jeść. Na smutki szczególnie pomagały mi słodycze, więc nie odmawiałam ich sobie. Tylko kiedy patrzyłam w lustro, widziałam, że jestem coraz grubsza. Nie służyło to ani lepszemu samopoczuciu, ani zdrowiu i pomyślałam, że powinnam z tym coś zrobić, póki jeszcze nie jest za późno. ORGANIZATOR AKCJI:

Z

Właśnie, jak się pani wtedy czuła?

Nieciekawie. Zaczęły mnie boleć nogi i kręgosłup. Miałam też złe wyniki: nadciśnienie i za wysoki tzw. zły cholesterol. Na początku trochę się bałam ćwiczeń. Ale szybko się okazało, że to nic trudnego, są dobierane indywidualnie i nawet ja im podołam. Szybko poprawiła się kondycja, nabrałam kolorków i poprawił PARTNERZY AKCJI:

mi się humor. Teraz uwielbiam zmęczenie po treningu. Zyskałam wielu przyjaciół z zespołu pracowników, którzy mnie motywowali do pracy, jak i podopiecznych Konrada Gacy, którzy, tak jak ja, dążyli do tego samego celu. Dziś mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ta decyzja miała same plusy. Teraz wszystkie wyniki mam w normie, czuję się bardzo dobrze, również psychicznie. Energia mnie rozpiera, mam nowe towarzystwo, no i przez 3 dni w tygodniu mam zajęcie. Czuję się świetnie. Teraz, po nieuniknionym przytyciu paru kilogramów podczas procesu wyprowadzania z

ZDJĘCIA: ARCHIWUM AKCJI

Jak układały się dotąd pani losy?

Pochodzę z Chodla, ale od lat mieszkam w Lublinie. Całe życie pracowałam w sklepie, teraz już mam 70 lat i jestem na emeryturze. Mój mąż zmarł półtora roku temu i zostałam sama. To był dobry człowiek i byliśmy bardzo ze sobą zżyci. Bardzo przeżywałam jego śmierć. Dom, kościół, cmentarz – tak funkcjonowałam miesiącami. Jedynie kot dotrzymywał mi towarzystwa.

Nadal czekamy na Wasze listy – opiszcie swoją historię, dołączcie zdjęcia a my postaramy się Wam pomóc. Ale jest warunek – musicie tego chcieć! Trzeba powiedzieć stop niezdrowemu jedzeniu, siedzącemu trybowi życia. Bardzo często podjęcie odchudzania wiąże się z całkowitą metamorfozą wizualną, co wpływa również na samoocenę, dowartościowuje i dodaje pewności siebie. Nie odkładaj decyzji na później! Dołącz do nas i zmień swoje życie już dziś! Na listy czekamy pod adresem: polonia@chudniesz-wygrywasz.pl.

i osiągnęłam CENTRUM ODCHUDZANIA s KONRADA GACY diety, ważę ok. 51 kg i już jestem z y

niej wyprowadzona.

Jak zmieniło się pani życie?

Jestem pewniejsza siebie i wiem, jak postępować, by dobrze się czuć. Ja do tej pory nie wiedziałam, jak a kondycję, czy jak np.utrzymać dobą się prawidłowo odżywiać. Dopiero tutaj się tego nauczyłam. Jestem za to wszystko wdzięczna i cieszę się jak dziecko. Tylko na początku wydawało mi się, że nie dam rady, ale zostałam otoczona tak troskliwą opieką, że z łatwością poradziłam sobie, a teraz wspieram innych. To, co robi Konrad Gaca, jest, w mojej ocenie, prawdziwym dobrodziejstwem

Galeria Gala, ul. Fabryczna 2 20-301 Lublin Pamiętaj, aby dołączyć swoje zdjęcia!

Zajrzyj na Fan Page Konrada Gacy na Facebooku www.facebook.com/KonradGaca Wejdź na www.sos-odchudzanie.pl Autorski program specjalisty żywieniowego Konrada Gacy dostępny jest on-line dla Polaków na całym świecie. Zapisz się i poinformuj znajomych.

PATRONI MEDIAL : NI AKCJI:


nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

11

Zdrowie z letnim smakiem n Jagody, truskawki, borówki amerykańskie – to smakołyki, który-

mi latem możemy zajadać się do woli, do czego szczególnie zachęcają naukowcy. Te niewielkie owoce kryją w sobie wiele wartościowych składników, które wpływają zbawiennie na naszą urodę i zdrowie.

& Cosmetic PROTEZY DENTYSTYCZNE LaserDentistry

POPRAWIAJĄ UŚMIECH

Borówki amerykańskie, w porównaniu z innymi owocami, mają najwyższą zawartość antyoksydantów

Jeszcze do niedawna jagody acai zostały okrzyknięte nowym "superproduktem". Choć od wieków szeroko wykorzystywana jest w Ameryce Południowej, dopiero niedawno o jej właściwościach usłyszał cały świat. Ze względu na jeden z najwyższych wskaźnik antyoksydantów (wśród owoców) pomagających w walce z rakiem, nienasycone kwasy tłuszczowe (omega 6, 9) a także liczne witaminy z grupy B, jagoda acai szybko zyskała miano cudownej. W przeciwieństwie do borówki i czarnej jagody jagoda brazylijska skuteczniej hamuje wolne rodniki i obniża poziom cholesterolu, jednak nie jest prawdą, że acai sama w sobie jest złotym środkiem na nadwagę – może najwyżej wspomóc proces odchudzania. Maliny mają prawie tak samo wysoką zawartość przeciwutleniaczy co jagody, jednak dodatkowo mają również silne właściwości przeciwzapalne. Uważa się, że jest to związane z antocyjanów, które nadają malinom ich żywy kolor. AS, (PAP LIFE)

REKLAMA

VIOLET'S ACUPUNCTURE

AKUPUNKTURA jest bezpieczną metodą leczenia, skuteczną i bez chemikaliów. Jest ona stosowana w celu zapobiegania i leczenia chorób, łagodzi ból, problemy z trawieniem i nudności, psychiczne i emocjonalne samopoczucie (lęk, depresja, stres, bezsenność), problemy z oddychaniem (zatoki, alergie) i wiele innych.

WIOLETTA BRODOWSKA-LEGIEC L.AC. Darmowa konsultacja przy pierwszej wizycie

wbrodowska@yahoo.com www.violetsacupuncture.com

Braki zębowe i utrata zębów są następstwem schorzeń uzębienia, które mogą być wyleczone w naszym gabinecie przy zastosowaniu nowoczesnych metod protetycznych. Po obejrzeniu zdjęć wykonanych podczas leczenia Pacjenta, przekonasz się, że nowoczesne techniki protetyczne są w stanie zastąpić nawet bardzo znaczne braki w uzębieniu i wyeliminować wynikające z tego ograniczenia. Ważne jest to, że po leczeniu protetycznym nikt z otoczenia nie zauważy różnicy. Dotyczy to także często nieuniknionej straty jednego zęba lub straty wielu zębów. W tej trudnej dla Ciebie sytuacji nasz gabinet znajdzie najlepsze rozwiązanie, które zapewni przywrócenie funkcji życia, nawet w razie utraty wszystkich zębów. Proteza zębowa pozwala na szeroki uśmiech i swobodne pokazywanie zębów w całej okazałości. Przed przystąpieniem do leczenia ustalisz i omówisz zabiegi, którym zostaniesz poddany. Ważna jest w tej sytuacji otwarta postawa i akceptacja zastosowanej protezy, jako istotnego środka zapobiegającego dalszej destrukcji uzębienia. Wiemy, jak ważna jest estetyka, dlatego każda praca protetyczna wychodząca z naszej pracowni jest ściśle dopracowana pod wymagania Pacjenta. O gustach się nie rozmawia i tak też jest z estetyką protetyczną. Najważnieszą decyzją będzie dla każdego potencjalnego Pacjenta ten pierwszy krok i umówienie się na konsultacje w naszym gabinecie.

Summer Special Exam, X-rays, Cleaning $59.99 Wanda Arden, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

Expires 08-31-13

FOTO: ARCHIWUM

Jagody, maliny, truskawki, żurawina – to smakowite bogactwo letnich smaków. Jednak wszystkie te owoce razem i każde z osobna może być traktowane jak apteczka, gdyż mnogość składników odżywczych, witamin i minerałów, jaka znajduje się w tych niewielkich owocach, jest jak zastrzyk zdrowia. Borówki amerykańskie mają najwyższą zawartość antyoksydantów, w porównaniu z innymi owocami. Dlatego też są doskonałym, naturalnym antidotum na choroby serca, posiadają również właściwości antyrakowe. Najnowsze badania wskazują również, że borówki amerykańskie wpływają również pozytywnie na gęstość kości. Badacze doszli do wniosku, że związki zwane polifenolami (pigmenty, które nadają borówkom ich kolor) stymulują wzrost kości. Inne badania wskazują, że dieta bogata w borówki może również zapobiec utracie masy kostnej po menopauzie. Truskawki to niezaprzeczalny smak lata. Warto się nimi cieszyć, gdyż jak pokazują badania, truskawki zawierają więcej witaminy C niż pomarańcze, są również jednym z najlepszych leków na zaparcia. Wysoka zawartość błonnika występująca w owocach poprawia pracę jelit. Dodatkowo niewielkie nasiona, które znajdują się w truskawkach, pomagają oczyścić ściany jelita grubego. Czarne jagody doskonale odżywiają nasz mózg. Według badań nie tylko stymulują komórki mózgowe, ale poprawiają również pamięć, koordynację i funkcje poznawcze. Najnowsze badania sugerują, że systematyczne spożywanie czarnych jagód może chronić przed chorobą Alzheimera. Czerwone porzeczki to bogate źródło potasu, który jest niezbędny do regulacji ciśnienia krwi, ma również istotny wpływ na mięśnie i kości. Jego niedobór może powodować skurcze, osłabienie i nieregularne tętno. Z kolei jagody goji zawierają więcej beta-karotenu niż marchew. Ponadto ten himalajski przysmak zawiera wysoką ilość żelaza.

718-894-1516

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • •

STOMATOLOGIA LASEROWA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA LECZENIE W ZNIECZULENIU WYBIELANIE ZĘBÓW OPALESCENCE BIŻUTERIA NAZĘBNA PROFILAKTYKA: PROFESJONALNE CZYSZCZENIE ZĘBÓW • ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) • PROTETYKA: KORONY I MOSTY PORCELANOWE, LICÓWKI, WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

ORTODONCJA - INVISALIGN

• PERIODONTOLOGIA: LECZENIE DZIĄSEŁ LASEROWO • CHIRURGIA: USUWANIE ZĘBÓW

Botox & Juvederm WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Doktor mówi po polsku


Zdrowie

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

Oddech, który odchudza

Aktywność fizyczna ważna w czasie ciąży

n Wystarczy odpowiednia tech-

nika oddychania, aby zapewnić sobie smukłą sylwetkę, przyznaje były aktor Miki Ryosuke. Na swoim przykładzie Ryosuke udowadnia, że wystarczą dwie minuty ćwiczeń oddechowych dziennie, aby stracić kilka centymetrów w talii.

zyczna nie tylko poprawia nastrój, ale, wbrew pozorom, obniża poziom zmęczenia kobiet spodziewających się dziecka – wykazały najnowsze badania.

FOTO: ARCHIWUM

Long Breath Diet (Dieta Długiego Oddechu) sprawiła, że Miki Ryosuke stracił w siedem tygodni ponad 30 kilogramów. Były aktor zapewnia, że zaledwie dwuminutowe ćwiczenia oddechowe wykonywane codziennie były kluczem do jego sukcesu. Przez dwie minuty dziennie wystarczy koncentrować się na głębokich wdechach i szybkich, "agresywnych" wydechach. Pomysł na tę nietypową dietę zrodził się, kiedy Ryosuke pobierał naukę technik oddechowych, które miały zniwelować ból w plecach. Okazało się jednak, że poza niwelowaniem bólu ćwiczenia oddechowe wpływają również na spadek masy ciała. Jako wynik swoich obserwacji Ryosuke opracował dwa ćwiczenia oddechowe, które składają się na Long Breath Diet. Każde z nich wymaga przyjęcia odpowiedniej pozycji, następnie wdychania powietrza przez trzy sekundy i energicznego wydychania przez siedem sekund. Ryosuke zapewnia, że osoby, które praktykują tę technikę oddechową codziennie przez dwie do pięciu minut, szybko zauważą rezultaty.

n Ćwiczenia to recepta na złe samopoczucie w czasie ciąży. Aktywność fi-

W przypadku pierwszej pozycji robimy niewielki wykrok do przodu, przy czym odchylamy się lekko do tyłu i większość ciężaru masy ciała opiera się na tylnej nodze. W trakcie wdechu unosimy ręce do góry, nad głowę. W trakcie wydechu musimy pamiętać, aby napiąć wszystkie mięśnie. W trakcie drugiego ćwiczenia stajemy prosto, napinamy mięśnie pośladków, jedną rękę kładziemy na brzuchu, a drugą na lędźwiach. Analogicznie wdychamy powietrze przez trzy sekundy i wydychamy przez siedem sekund. "Tłuszcz składa się z tlenu, węgla i wodoru. Kiedy tlen, który wdychamy, dociera do komórek tłuszczowych, rozkłada je na dwutlenek węgla i wodę. Następnie krew zabiera dwutlenek węgla i transportuje go do płuc. Wnioski są proste, im więcej tlenu dostarczmy naszemu organizmowi, tym więcej tłuszczu spalamy" – wyjaśnia Jill Johnson, autorka innej "diety" bazującej na oddechu.

I choć ta technika wydaje się łatwa i kusząca, specjaliści zauważają, że praktykowanie tych ćwiczeń zaledwie przez dwie minuty dziennie jest niewystarczające, aby zobaczyć znaczący spadek masy ciała. "Sposobem na skuteczną utratę masę ciała są intensywne ćwiczenia, to jedyny sposób na spalenie tkanki tłuszczowej i podniesienie metabolizmu. Głęboki oddech i delikatne ćwiczenia przez kilka minut dziennie nie dadzą widocznych efektów i nie wpłyną na wygląd naszego ciała" – zaznacza Richard Godfrey z British Olympic Medical Centre. Profesor Ian Macdonald przestrzega również, że zbyt głębokie oddychanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. "Zbyt głębokie wdechy i wydechy mogą zakłócić równowagę pomiędzy tlenem a dwutlenkiem węgla w organizmie. To może powodować osłabienie, a nawet zasłabnięcia" – wyjaśnia specjalista. AS, (PAP LIFE)

Ciąża to nie choroba i im dłużej będzie się tego trzymać ciężarna kobieta, tym dłużej będzie cieszyła się oczekiwaniem na dziecko w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Dlatego właśnie w czasie prawidłowo przebiegającej ciąży aktywność fizyczna jest wręcz zalecana. Wskazuje się na to, że kobiety ciężarne, które są aktywne fizycznie nie tylko znacznie szybciej odzyskują sprawność po porodzie i lepiej znoszą sam poród, ale przez dziewięć miesięcy czują mniejsze dolegliwości typowe dla ciąży.

wiązana jest z brakiem akceptacji dla własnego ciała zmienionego ciążą oraz długotrwałym przemęczeniem. Aktywne kobiety tyją w czasie ciąży mniej, dłużej są w stanie samodzielnie wykonywać codzienne czynności i mogą sobie jednocześnie pozwolić na żywieniowe przyjemności. Sport wpływa także na obniżenie poczucia lęku – zauważyli badacze. Możliwe powikłania wynikające z depresji w czasie ciąży to niedostateczny przyrost masy ciała dziecka, przedwczesny poród oraz brak natu-

Badanie przeprowadzone przez Anca Gastona i Harry Prapavessis na University of Western Ontario dowiodło, że regularne ćwiczenia cztery razy w tygodniu zapewnią kobietom w ciąży poprawę samopoczucia psychicznego oraz obniżą poziom zmęczenia. Ogólną kondycję mogą poprawić w ten sposób także kobiety, które na początku ciąży nie podejmowały się żadnej aktywności. Systematyczne ćwiczenia w ciąży dobrze wpływają na trawienie, dzięki czemu jest szansa na uniknięcie nieprzyjemnych zaparć, regulują prace serca i płuc. Organizm jest lepiej dotleniony, dzięki czemu kobieta czuje więcej energii i czerpie z ciąży jeszcze więcej przyjemności. Dzięki aktywności fizycznej spada również ryzyko depresji przed i poporodowej, która bardzo często po-

ralnego pokarmu po ciąży. Autorzy badania podkreślili, że dzieci matek, które doświadczają depresji lub poczucia lęku w czasie ciąży, mają po narodzinach wyższy poziom kortyzolu w organizmie. To powoduje z kolei zaburzenia umiejętności poznawczych w czasie dorastania i ryzyko zaburzeń rozwojowo-psychicznych. Z badań opublikowanych w czasopiśmie Psychology & Health wynika ponadto, że zmęczenie w czasie ciąży podwyższa ryzyko bezsenności oraz konieczności cesarskiego cięcia. Aktywność fizyczna zalecana w czasie ciąży także tym kobietom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, to: joga, spacery, fitness dla ciężarnych, aqua aerobik, pilates oraz pływanie.

FOTO: ARCHIWUM

12

REKLAMA

AS, (PAP LIFE)

REKLAMA

ŻYJ BEZSPECJALISTYCZNE BÓLU LECZENIE BÓLU Profilaktyka, diagnostyka i leczenie: Ponad 30 lat DOŚWIADCZENIA

W gabinecie wykonywana jest komputerowa diagnostyka chorób układu nerwowo-mięśniowego oraz nadwyrężonych nerwów. Diagnostyka zaburzeń układu krwionośnego oraz zwężeń naczyń mózgowych za pomocą ultradźwięków. Elektrocefalografia.

dr Klara Briskin

dr Boris Leybel

neuropatolog i specjalista leczenia bólu

• • • • • • •

• zawrotów głowy, zamroczeń chorób układu nerwowo-mięśniowego • elektrodiagnostyka i leczenie nadwyrężonych nerwów zaburzeń czynności ruchowych • zastrzyki dożylne, nadtwardówkowe oraz blokady chronicznych bólów kręgosłupa • leczenie BOTOXem: migren, drżenia rąk, komplikacji choroby Parkinsona drętwienia rąk i nóg po zawale i stwardnieniu rozsianym, skurczów mięśni zaburzeń pamięci, stanów depresyjnych oraz nadmiernego ślinienia się wypadniętych dysków, zapaleń korzeni nerwowych, www.neurologypaintreatment.com kości i chrząstek

225 Brodway, Suite 1012, 10th fl. New York, NY • tel. (212) 790-6000

1180 Brighton Beach Ave., Suite 1 Brooklyn, NY • tel. (718) 769-4801

1 Brodway, Suite 402, 4th fl. Elmwood Park, NJ • tel. (201) 797-8333


Edukacja n Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA w Warszawie zaprasza polonijną młodzież i dzieci do udziału w konkursie plastycznym HISTORYPAINT.PL, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (11-19 lat), mieszkających poza granicami Polski, narodowości polskiej lub mających korzenie polskie. Przedmiotem jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie wybrane wydarzenie z historii Polski. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu z przeszłości Polski. Autor pracy musi opatrzyć ją własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem to wydarzenie jest ważne dla Polski. Regulamin i więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.historypaint.dorozkarnia.pl oraz www.facebook.com/Historypaintpl. Prace należy nadsyłać do 10 października na adres Dom Kultury DOROŻKARNIA, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa. Jury, w skład którego wejdą artyści plastycy, specjalista w dziedzinie historii Polski, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oceni je w terminie 17-24 października

2013 r., po czym w listopadzie odbędzie się prezentacja prac. Prace oceniać będzie także jury młodzieżowe, w którego skład wejdą uczniowie warszawskich szkół oraz przedstawiciele pracowni plastycznych stołecznych ośrodków kultury. Jury oceni prace przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jurorzy wybiorą także prace do wystawy. Prace te znajdą się w drukowanym katalogu wystawy, będą także publikowane w Internecie. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz egzemplarze katalogu a także publikacje i wydawnictwa płytowe polskich artystów. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym wernisażu, któremu towarzyszyć będzie koncert piosenki historycznej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2013 r. (około Święta Niepodległości tj. przed lub po 11 listopada 2013 r.). Prace zostaną zaprezentowane także w przestrzeni publicznej w formie wystawy banerowej. n

Warsztaty z matematyki 10 września w Fundacji Noble Planners rozpoczynają się warsztaty przygotowujące dzieci do zyskującego coraz większą popularność międzynarodowego konkursu Matematyczny Kangur. n

materiał, który uczestnicy będą opraWarsztaty matematyczcowywać w szkołach ameryne będą odbywać się co kańskich. tydzień i prowaKażdy uczestnik dzone będą w warsztatów przygoczterech grutowawczych otrzypach wiekoma osobiste konwych: 6-8 lat, to internetowe w 8-10 lat, 10-12 lat, serwisie mate12-14 lat w języmatycznym ku polskim oraz Kangur, dzięki angielskim. czemu uzyska 24-goIch celem jest przygodzinny dostęp do matetowanie dzieci do udziariałów szkoleniowych. łu w kolejnym konkurWarsztaty prowadzone sie ma te ma tycz nym, bę dą przez in struk to ra który odbędzie się 20 marca 2014 r. warsztatów Matematycznych Warsztaty pomogą uczestnikom Kangur Antoniego Filipiuka. usprawnić logiczne myślenie, naZgłoszenia: tel. (718) 578-9129, euczyć dedukować pod kątem matematyki, uwzględniając jednocześnie -mail: info@NoblePlanners.org. n REKLAMA

Tworzymy przyjazne środwisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Kolorowe i funkcjonalne sale, mnóstwo pomocy dydaktycznych oraz wysoce wykwalifikowani, wielojęzyczni nauczyciele, stymulują młodego człowieka i pomagają mu rozwijać indywidualne zdolności. • ZAJĘCIA JĘZYKOWE, PLASTYCZNE i MUZYCZNE • PRZYGOTOWANIE DO ZERÓWKI (KINDERGARTEN) Możliwość pobytu od 2 do 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00am – 6:00pm. Świetlica dla dzieci do 13 roku życia.

nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

Egzaminy Regents będą trudniejsze n Nowojorscy licealiści będą mu-

sieli bardziej przyłożyć się do nauki. Od czerwca 2014 r. czekają ich trudniejsze egzaminy Regents z algebry i angielskiego. Aby otrzymać dyplom ukończenia szkoły średniej, licealiści muszą zaliczyć pięć egzaminów Regents – dwa z historii i po jednym z angielskiego, matematyki i nauk ścisłych – zdobywając co najmniej 65 punktów na każdym. Trudniejsze Regents to jeden ze sposobów podniesienia poziomu edukacji w szkołach podstawowych i średnich w stanie Nowy Jork i lepszego przygotowania młodzieży do studiów. Wielu absolwentów nowojorskich szkół średnich nie jest gotowych do podjęcia nauki na poziomie akademickim. Pracodawcy, którzy przyjmują ich do pracy, również narzekają, że młodzi nowojorczycy nie wiedzą, jak stawić czoło wyzwaniom na ciągle zmieniającym się rynku pracy. W mieście Nowy Jork 29 procent licealistów, którym udało się skończyć szkołę średnią w cztery lata, i którzy uzyskali dyplom w latach 2011-2012, musiało uczęszczać na zajęcia wyrównawczych przed podjęciem nauki na poziomie akademickim, wynika z danych miejskich. W całym stanie Nowy Jork 74 procent licealistów kończy szkołę średnią w przepisowe cztery lata, ale tylko 35 procent z nich jest gotowych do podjęcia nauki na poziomie akademickim. Takie statystyki podają w wątpliwość wartość dyplomu ukończenia liceum. Stanowy komisarz ds. edukacji John King jr mówi, że dyplom ten obecnie oznacza, że uczeń posiada podstawowe umiejętności, ale nie są one na wysokim poziomie. REKLAMA

FOTO: ARCHIWUM

Konkurs dla polonijnej młodzieży

13

Chcąc podnieść poziom szkolnictwa w stanie Nowy Jork, władze wprowadzają trudniejsze testy egzaminacyjne, a co za tym idzie – powoli zmieniają sposób przygotowywania uczniów do tych egzaminów, bazujących na tzw. Common Core, czyli adaptowanych przez większość stanów ogólnokrajowych standardach nauczania opracowanych tak, aby lepiej przygotować uczniów do studiów i do pracy. Wiosną nowojorscy uczniowie z klas od 3 do 8 zdawali po raz pierwszy trudniejsze egzaminy z angielskiego i matematyki. Wyniki zawiodły zarówno rodziców, jak i nauczycieli, bo były o połowę gorsze niż w poprzednich latach, głównie dlatego, że uczniowie nie mieli czasu na przygotowanie się do testów w nowym formacie, nauczyciele nie zostali przeszkoleni pod kątem nowych wymogów i nie mieli odpowiednich materiałów do nauczania. Na standardach Common Core oparte również będą nowe, trudniejsze testy na egzaminach Regents z matematyki i angielskiego. Jest nadzieja, że licealistom lepiej pójdzie na tych egzaminach niż ich młodszym kolegom, bo mają cały rok szkolny

na przygotowanie się do nich. Zdaniem komisarza Kinga wyższe standardy na egzaminach Regents wymagane przez Common Core są możliwe do osiągnięcia, ale nie natychmiast. Twierdzi jednak, iż Stanowy Departament Edukacji już od jakiegoś czasu wprowadza zmiany w programie nauczania, oferuje szkolenia oraz nowe materiały do nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Również władze miasta Nowy Jork twierdzą, iż wydały ponad 133 miliony dolarów na pomoce szkolne i szkolenia dla nauczycieli, a przed początkiem roku szkolnego mają wydać kolejne 1,1 miliona na nowe książki i inne materiały potrzebne w nauce. Przewodniczący związków zawodowych w Nowym Jorku Michael Mulgrew, który popiera nowe standardy, uważa, że licealiści mają wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować do trudniejszych Regents. "Podnoszenie wymagań i oczekiwań to bardzo pozytywne zjawisko. Musimy uczyć młodzież tego, czego potrzebować będzie w pracy, tak aby mogła sobie zapewnić godziwe warunki życia" – powiedział Mulgrew. AS, (R)


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) LABORER Looking to learn roofing. Steady Work. Drivers’ license a plus. Polish call: Wojciech (917) 838-3049. English call: Glenn (914) 494-9942

FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-a na dalekie trasy. Komunikatywny angielski i doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417 Customer service rep needed for our dear company. Applicant must speak English or French fluently. Must have good typing skills. Will Earn $4100 monthly plus wages and allowances. Email me at scott.jack9091@gmail.com if interested

FOREMAN/Super needed for High End interior GC. Interior renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com Driver with CDL class A, min. 3 years experience. Company pays $0.47/mile or miles. Please call: (888) 646-9903 Zatrudni´ pomocników do pracy na wysokoÊciach (“scaffolds”) Wymagany certyfikat OSHA. Proszę dzwoniç: (718) 322-4812 MIDTOWN JEWELRY COMPANY is seeking an experienced Jeweler for a full time position. Candidate MUST have solid experience working with PLATINUM & using laser machine. If interested, please fax your resume. (212) 355-3963 or call (212) 355-8166

NEEDED ELECTRICIANS with experience (917) 807-2526 Seeking Experienced Painters & Plasterers. Some English required Carpenters and Cabinet Makers Needed Must be able to read blue prints Please call: (718) 991-7088 / Poszukujemy doświadczonych stolarzy, malarzy oraz tynkarzy. Podstawowy angielski wymagany. Wymagana znajomość czytania planów. Prosimy dzwonić: (718) 991-7088

PRACA HELP WANTED NY Potrzebna KRAWCOWA DO PRACY W PRALNI CHEMICZNEJ na Manhattanie. Adres: 409 Amsterdam Ave. Po więcej informacji proszę dzwonić: (212) 873-7013

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

ELECTRICIANS, MECHANICS WANTED $50000 per year to start, 6 years experienced with driver license. Helpers 3 years experienced, $35000 per year, with driver license, overtime. Call office from 9am to 2pm (718) 234-9193 Cleaning lady, House keeper wanted. North Shore, LI. Must Drive. 6 days a week 8am-5pm. Must be reliable, trustworthy, honest, motivated. Will do background check. Fax resume to (718) 589-9940 No calls. FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI FORMANÓW I MECHANIKÓW do pracy na rusztowaniach. Wymagane licencje na rusztowania wiszące, stojace i OSHA. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach 8 AM - 6 PM. Telefon: (646) 545-0707, Karla Luxe Painting is well established high quality painting company in New York City. We are now hiring well experienced English speaking high end painters and taper/skim coaters. Please call (415) 377-3335 or response to eric@luxepainting.com

Zatrudni´ stolarza instalatora oraz pomocnika stolarza. Wymagane doÊwiadczenie, znajomoÊç j. angielskiego, pobyt sta∏y. Zapewniam dobre warunki pracy i dobre zarobki. Proszę dzwoniç Jerzy: (917) 567-0653

Firma budowlana poszukuje kierowców z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy CDL klasa B. Telefon: (646) 852-8016

HELP WANTED Experienced Seamstress/Tailor needed for women’s fashion boutique. Cutting & sewing skills required. Great pay, F/T, Brooklyn Location Must speak English. Please call: (718) 692-7200

Potrzebni pracownicy do remontów mieszkań na Manhattanie. Bardzo dobre wynagrodzenie Waldemar (917) 374-8201 Proszę dzwonić codziennie, między 1pm a 4pm

NY, QUEENS Zatrudnię od zaraz stolarza meblowego z doświadczeniem w USA. Proszę dzwonić: (347) 884 5452 Ryszard

PLUMBING COMPANY IN MASPETH looking for experienced plumbers. Steady work, good pay. Call Mike at (917) 440-5236 CABINET MAKER/INSTALLERS, HELPERS & FINISH CARPENTERS NEEDED for hi-end residential custom Woodwork Shop (located in LIC) & General Contractor. MUST have exp. Exc. Pay/Benefits. Call (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Cabinet shop shaper mechanic needed to machine knives & moldings. Please call (917) 972-1589

PRACA HELP WANTED NJ Potrzebni pracownicy do pracy w biurze. Okazyjne lekkie, przenoszenie ciężarów do 40LBS. Ubezpieczenie medyczne zapewnione. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Praca w North Jersey www.marble.com

Mechanics & Helpers.

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Jarek. Insurance medyczny.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

(718) 791-3300

Potrzebni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji “Alpine doors’’ oraz osoba do wyginania metali. Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 473-9300 wew. 113 lub email: employment@alpinedoors.com

Duża firma produkcyjna zatrudni kierowce CDL Tractor Trailer (roll off, low boy) z doświadczeniem. Krótkie lokalne trasy do 3.5h. Doświadczenie wymagane. Praca w Ridgefield Park, NJ. www.marble.com Telefon: (201) 527-6199

Established Construction Company seeks qualified carpenters with a minimum of 5 years NYC experience for immediate hire. Must have established paperwork to work in US. English required. Please call (718) 585 3256 or fax resume to (718) 585 4621 or email resume/details to info@eljinconstruction.com

IT Specialist. Duża firma fabrykacyjna poszukuje pracowników na stanowisko IT Specialist. Wymagany legalny pobyt i oólne doświadczenie IT. Instalacje sieci, obsługa systemów tel., itp. Praca w North Jersey. Telefon: (201) 655-1380 Robert

ZS Engineering PC

www.zsengineering.com

14

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified Osoba do pracy w office. Pozwolenie na pracę oraz angielski obowiązkowo. Praca wymaga wychodzenia na zewnątrz oraz lekkiego podnoszenia ciężarów. Telefon: (201) 440-6779 Tomek Poszukuję murarzy i pomocników murarzy oraz betoniarzy na pełny etat. Proszę dzwonić: (201) 321-9957 Piotr.

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909 Dom Starców na Rackaway Beach, NY zatrudni odpowiedzialną, pracowitą kobietę do pracy w pralni. Podstawy języka angielskiego i stały pobyt wymagany. Zapewniamy stałą pracę i dodatkowe świadczenia. Prosimy o kontakt. Martin lub Gregory (718) 945-5500

RIDGEWOOD, QUEENS Nowe 1 sypialniowe mieszanie, podłogi drewniane. Nowa kuchnia i łazienka. Lokalizacja na Cypress Avenue. Blisko metra L oraz M przy Myrtle Ave i Wycoff. Cena $1400 za miesiąc. Bez dodatkowych opłat. Proszę dzwonić: (917) 941-4776 lub zostawić wiadomość na taśmie.

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY BEAUTIFUL, 2 BEDROOM APARTMENT FOR RENT in the Ocean Prkwy area, freshly painted with good wood floors. New kitchen and bethroom. Available immediately. Please call: (917) 842-3863

SAMOCHODY CARS

TURYSTYKA TOURISM

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

AGENCJE AGENCIES

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

Poszukujemy kierowców, właścicieli z doświadczeniem. Szukamy osób którym zależy na dobrej pracy. Mamy dużo wolnych tras, jesteśmy zapracowaną, ciągle rozwijającą się firmą. Mamy trasy lokalne oraz na dalekie dystansy. Wynagrodzenie w granicach $5000 - $5100 za tydzień. Telefon: (917) 709-9904 Eric ZATRUDNIMY OD ZARAZ doświadczonych subcontractors z ubezpieczeniem na dachy i siding. w okolicy Trenton, NJ. Proszę dzwonić: (609) 209-1056

nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

SUNNY 1 BEDROOM APARTMENT FOR RENT in the Ocean Prkwy area Available immediately. Please call: (917) 842-3863

Roofers wanted for single-ply roofing systems. Pay based on experience, Hackensack, NJ Call Ziggy, (201) 522-3942 Potrzebne osoby na stanowisko spawacz. Doświadczenie obowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenei medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić do Jarka (201) 655-6525

15

BIZNES BUSINESS

AUKCJE AUCTION Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on August 20, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

USŁUGI SERVICES SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana, (347) 684-4650


16

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz? •M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL 30-letni, wysoki, wysportowany pozna elegancką obywatelkę na dobre i na złe. Kontakt: poseidus@interia.pl

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662 Życiowe konsultacje z Jaqliene. Darmowe czytanie myśli. Zadzwoń już dziś. Pomoc w sprawach życiowych. Przywraca wewnętrzne światło, spokój, dobrobyt. 1 (310) 845-5869 1 (646) 360-2730 Odwiedź moją stronę www.psychicjaqliene.com Mówię po angielsku

codziennie o 7pm na kanale WNYE-TV

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Sport

17 nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

Serena pokonana

FOTO: PAP/EPA/MARK LYONS

AGNIESZKA WCIĄŻ CZWARTA, SPADEK URSZULI Agnieszka Radwańska wciąż zajmuje czwarte miejsce w rankingu tenisistek WTA Tour. Jej młodsza siostra Urszula zanotowała spadek o trzy pozycje i jest 39. Na czele światon Rozstawiona z numerem 2. Białorusinka Wiktowej listy pozostaje Amerykanka Seria Azarenka wygrała tenisowy turniej WTA Tour rena Williams przed Białorusinką Wiktorią Azarenką. na twardych kortach w Cincinnati (z pulą nagród Williams nie straciła pozycji liderki, 2,369 mln dolarów). W rozgrywanym równolegle mimo że w finale w Cincinnati lepsza od niej okazała się właśnie Azarenka. turnieju panów zwyciężył rozstawiony z numerem Trzecia jest nadal Rosjanka Maczwartym Rafael Nadal. ria Szarapowa. W czołowej dziesiątce doszło do czterech zmian. Szósta W finale Azarenka pokonała liderkę w poprzednim zestawieniu Włoszświatowego rankingu, Amerykankę ka Sara Errani plasuje się na piątej Serenę Williams 2:6, 6:2, 7:6 (8-6). pozycji, wymieniając się miejscami Był to 15. pojedynek obu zawodz Chinką Na Li. Na ósmą z dziesiąniczek, ale Azarenka wygrała dopietej lokaty przesunęła się Dunka polro po raz trzeci. Zwycięstwo nie przyskiego pochodzenia Caroline Woszło jej też łatwo, o czym świadczy Wiktoria zniacki. W odwrotną stronę zmieniczas trwania meczu – ponad 2,5 go- Azarenka (z lewej) ła miejsce Niemka Angelique Kerber. dziny. Przed tym spotkaniem Ameprzerwała serię Siódme miejsce zajmuje Francuzrykanka mogła pochwalić się serią 14 zwycięstw ka Marion Bartoli, która w minio14 kolejnych spotkań bez porażki. z rzędu Sereny nym tygodniu ogłosiła zakończenie Poprzednio druga w rankingu Williams kariery. WTA Białorusinka pokonała WilStarsza z sióstr Radwańskich poliams w lutym w finale rywalizacji w Dausze. Uległa jej za to w decyokazał się rewelacją turnieju w CinNADAL LEPSZY OD ISNERA Nadal awans zawdzięcza punktom zostaje na czwartym miejscu w dującym meczu ubiegłorocznego Rozstawiony z "czwórką" Nadal cinnati. Np. w ćwierćfinale wyelimi- zdobytym za zwycięstwo w Cincin- obejmującej tylko tegoroczne wyniUS Open. Kolejna edycja tego tur- wygrał turniej ATP Masters 1000 w nował lidera światowego rankingu, nati. Z kolei na siódme miejsce spadł ki klasyfikacji WTA "Race to Chamnieju wielkoszlemowego ruszy 26 Cincinnati (pula nagród 3,079 mln Serba Novaka Djokovicia. Roger Federer. To najniższa pozycja pionships", która wyłoni osiem sierpnia w Nowym Jorku. Szwajcara w tym zestawieniu od 11 uczestniczek kończącego sezon turdolarów). W finale hiszpański teninieju masters – WTA Tour ChampionTo trzeci tytuł Azarenki w grze po- sista pokonał Amerykanina Johna lat (28.10. 2002). JANOWICZ SPADŁ NA 15. MIEJSCE jedynczej w tym sezonie, a 17. w ka- Isnera 7:6 (10-8), 7:6 (7-3). Spadek zanotowali także Łukasz ships w Stambule. Lokatę sprzed tyW pierwszej rundzie w Cincinrierze. W Cincinnati wygrała po raz To jego dziewiąty turniejowy nati odpadł Jerzy Janowicz, a Łu- Kubot i Michał Przysiężny. Pierw- godnia zachowała też 35. na liście pierwszy. Ta sztuka jeszcze nigdy nie triumf w tym sezonie (m.in. French kasz Kubot nie przebrnął kwalifi- szy jest obecnie 71. (poprzednio 67.), Urszula. Prowadzi Williams przed udała się 31-letniej Amerykance, Open w Paryżu), a 59. w całej karie- kacji. Zawodnicy ci dotarli razem a drugi plasuje się na 104. miejscu Azarenką, która wyprzedziła Szarapową. Do czołowej "10" awansowaktóra triumfowała w 54 turniejach w rze. Z Isnerem spotkał się po raz do 1/8 finału debla. W kolejnej fa- (wcześniej był o pozycję wyżej). karierze. Djokovic jako drugi zawodnik – ła Serbka Jelena Jankovic (9.). czwarty w historii – wszystkie poje- zie rywalizacji wyeliminowani zoAgnieszka Radwańska zajmuje z W styczniu 24-letnia tenisistka ze dynki wygrał Hiszpan. stali Mariusz Fyrstenberg i Marcin obok Nadala – zapewnił sobie udział wschodniej Europy wywalczyła zwyw kończącym sezon turnieju masters kolei siódme miejsce na liście najNiedzielny finał trwał godzinę i 55 Matkowski. cięstwo w wielkoszlemowym Austra- minut. Leworęczny zawodnik z MaJanowicz spadł z 14. na 15. miej- - ATP World Tour Finals w londyń- bogatszych tenisistek sezonu. Polka lian Open. jorki popisał się sześcioma asami, a sce w rankingu ATP World Tour. W skiej O2 Arena (4-11 listopada), zarobiła na korcie od stycznia 1 924 Do ćwierćfinału w Cincinnati do- słynący z mocnego serwisu Amery- klasyfikacji najlepszych tenisistów gdzie wystąpi ośmiu czołowych te- 625 dolarów. Na czele stawki jest litarła Agnieszka Radwańska (4), ale kanin – jedenastoma. świata prowadzi nadal Serb Novak nisistów z rankingu ATP "Race to derka rankingu WTA Tour Ameryspotkanie z Chinką Na Li oddała walTydzień wcześniej Nadal triumfo- Djoković. Wiceliderem jest Hiszpan London". Na liście, która obejmuje kanka Serena Williams – 5 465 086 kowerem. Polka wycofała się z im- wał w innym turnieju rangi Masters Rafael Nadal, który zastąpił trzecie- tylko tegoroczne wyniki, Hiszpan i dol. Młodsza z sióstr Radwańskich prezy i wróciła do kraju na pogrzeb 1000 – w Montrealu. Isner też mo- go obecnie Brytyjczyka Andy'ego Serb wyprzedzają Murraya. Janowicz Urszula zajmuje 57. pozycję na lidziadka. jest 20., Kubot 67., a Przysiężny 81. ście – 342 957 dol. n że mieć powody do zadowolenia, Murraya.

Polacy na MŚ: 3 medale i bez niespodzianek n Trzy medale – złoty Pawła Fajdka w rzucie młotem oraz srebrne Anity Wło-

darczyk w tej samej konkurencji i Piotra Małachowskiego w dysku – zdobyli Polacy w mistrzostwach świata w Moskwie. Nikt z 55-osobowej reprezentacji nie zdołał sprawić większej niespodzianki. Wyjeżdżając do Moskwy szkoleniowcy PZLA liczyli na trzy medale i tak też się skończyło – wśród faworytów wymieniani byli Małachowski, Włodarczyk i Tomasz Majewski. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, mimo że stracił wiele treningów z powodu dwóch operacji łokcia, sam zapowiadał walkę o brąz. Większym pesymistą był jego trener Henryk Olszewski, który od razu mówił, że będzie bardzo ciężko. I właśnie on miał rację. Majewski i tak pchnął najdalej w tym sezonie – 20,98, ale starczyło jedynie na szóste miejsce. "Jestem zawiedziony, bo słabo to wyglądało technicznie. Mogłem powalczyć, ale się nie udało i mogę mieć pretensje wyłącznie do siebie” – powiedział po konkursie.

Niedosyt czuł także Małachowski, choć drugi, liczył na więcej. "Oczywiście wiem, że zostanie wicemistrzem świata jest sukcesem, ale moja chora ambicja nie pozwala mi się do końca cieszyć. Chciałem wygrać i było mnie na to stać, a to denerwuje mnie najbardziej” – skomentował. Drugą lokatę dał mu rezultat 68,36. Drugi z Polaków Robert Urbanek był szósty – 64,32. Szczęśliwi byli za to Fajdek i Włodarczyk. Rzuty młotem doskonale im wyszły. Fajdek wynikiem 81,97 sięgnął po złoto, a jeden z jego rywali, Słoweniec Primoz Kozmus, nazwał go kosmitą. O Polaka pytali się wszyscy zagraniczni dziennikarze, również ze względu na jego upodobania – kolczyki, nietypowe rzucanie w okularach czy młody wiek. Mając 24 lata został najmłodszym w historii mi-

strzem świata i zdetronizował Szymona Ziółkowskiego, który 12 lat temu w Edmonton wygrał mając 25 lat. "Nie wiem, jak to się stało, bo najdłuższy rzut wcale nie był najlepszy technicznie. To wszystko na razie mnie przerasta” – mówił Fajdek dobę po rywalizacji. Szymon Ziółkowski tym razem musiał zadowolić się dziewiątą lokatą – 76,87. Włodarczyk przegrała z Tatianą Łysenko (78,80), ale za to poprawiła własny rekord Polski – 78,46. Konkurs stał na najwyższym poziomie w historii, a Polka odegrała w nim decydującą rolę. Na półmetku nawet prowadziła. "Ten medal jest dla nas bardzo ważny, bo daje nam sygnał, że podążamy w odpowiednim kierunku, a trening był trafiony” – przyznał jej trener Krzysztof Kaliszewski. Brawa należą się skoczkiniom wzwyż, a zwłaszcza Justynie Kasprzyckiej, która poprawiła o dwa centymetry rekord życiowy i wynikiem 197 cm zajęła szóstą lokatę. Gdyby udało jej się pokonać w pierwszej próbie miałaby brąz. Tylko jed-

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

no miejsce niżej była rekordzistka kraju Kamila Stepaniuk. Obie ze stadionu w Moskwie schodziły z uśmiechem na ustach. Mały niedosyt czuł Marcin Lewandowski. Po raz drugi w mistrzostwach świata zajął czwarte miejsce i niewiele zabrakło do podium. Czas 1.44,08 był jego najlepszym w tym sezonie, więc pretensji nie mógł do siebie mieć. Adam Kszczot po kontuzji nie zdołał nadrobić zaległości i nie wszedł do finału. Całkiem nieźle spisali się chodziarze na 50 km. Grzegorz Sudoł dotarł na metę jako szósty, a Łukasz Nowak – ósmy. Zwłaszcza drugi z nich bardzo długo później dochodził do siebie i długo leżał na tartanie. Niespodziankę sprawiła Dominika Nowakowska, która jako pierwsza Polka w historii awansowała do finału biegu na 5000 m. Ostatecznie zajęła 14. lokatę z czasem 15.58,26. Na znacznie więcej niż na dziewiąte miejsce liczył Artur Noga. Do wymarzonego finału zabrakło mu jedynie 0,01. Tak jak i sztafeta 4x400 m

mężczyzn, która pobiegła w składzie: Kacper Kozłowski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Marcin Marciniszyn, miał siódmy czas, ale do finału się nie załapał. Poniżej oczekiwań wystartowała siedmioboistka Karolina Tymińska. W Moskwie miała walczyć o medal, skończyła rywalizację jako dziewiąta. Na więcej liczyła również tyczkarka Anna Rogowska. Mistrzyni świata z Berlina (2009), tak jak jej kolega ze skoczni Robert Sobera nie pokonali żadnej eliminacyjnej wysokości. Słabo wypadli oszczepnicy Łukasz Grzeszczuk i Marcin Krukowski. Zajęli odpowiednio 28. (74,72) i 25. (76,93) miejsce. Do finału nie zdołała zakwalifikować się również żadna z czterech polskich sztafet. Dwa lata temu Polacy w południowokoreańskim Daegu wywalczyli tylko jeden medal. Paweł Wojciechowski wygrał konkurs skoku o tyczce. Następne mistrzostwa świata za dwa lata w Pekinie. MARTA PIETREWICZ Z MOSKWY (PAP)


Hokej na trawie

n Polscy hokeiści na trawie przegra-

li w Antwerpii z Irlandią 2:4 (1:2) w swoim drugim spotkaniu mistrzostw Europy. To druga w turnieju porażka podopiecznych Karola Śnieżka, którzy na zakończenie fazy grupowej, w środę zmierzą się z Holandią. Porażka z Irlandczykami niemal definitywnie przekreśla szansę Polaków do półfinału i oznacza, że w dalszej części turnieju grać będą o lokaty 5-8. Wtorek jest dniem przerwy w męskim turnieju (równolegle rozgrywane są mistrzostwa Europy kobiet).

Rajdy samochodowe

Krzysztof Hołowczyc zajął drugie miejsce za Hiszpanem Nani Romą w Hungarian Baja, czwartej rundzie Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych. Na quadach najszybsi byli Polacy - Kamil Wiśniewski i walczący o czwarty z rzędu tytuł mistrza Europy Łukasz Łaskawiec. n Robert Kubica z pilotem Maciejem Baranem (Citroen DS3 RRC), którzy przygotowują się do startu w Rajdzie Niemiec, dziewiątej rundzie mistrzostw świata (23-25 sierpnia), przeprowadzili testy na asfalcie w rejonie miejscowości Obernai w Alzacji. Droga na której jeździła polska załoga znajdowała się w pobliżu autostrady A35 na południowy zachód od Strasburga. n

Kolarstwo

n Czterech polskich kolarzy wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę w Vilanova de Arousa wyścigu Vuelta a Espana. Są to: Rafał Majka (Saxo Tinkoff), Sylwester Szmyd (Movistar), Tomasz Marczyński (Vacansoleil) oraz Bartosz Huzarski(NetApp). W zespole Saxo Tinkoff nie stanie na starcie ubiegłoroczny zwycięzca Alberto Contador. Majka, który wówczas pomagał Hiszpanowi na górskich etapach, kandyduje teraz do roli lidera ekipy obok Czecha Romana Kreuzigera. Do faworytów wyścigu zaliczani są zwycięzca Vuelty 2010 i tegorocznego Giro d'Italia Włoch Vincenzo Nibali (Astana), trzeci w lipcowym Tour de France Hiszpan Joaquin Rodriguez (Katiusza) oraz jego rodak Alejandro Valverde(Movistar), drugi w Vuelcie przed rokiem.

Kolarstwo górskie

n PZKol ogłosił skład reprezentacji Pol-

ski na mistrzostwa świata w kolarstwie górskim i trialu, które w dniach 26 sierpnia - 1 września odbędą się w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu. Liderką polskiej ekipy będzie Maja Włoszczowska, najbardziej utytułowana w ośmioosobowym gronie reprezentantów - dwukrotna srebrna medalistka MŚ juniorek (2000 i 2001), mistrzyni (2010) i trzykrotna wicemistrzyni świata seniorek (2004, 2005 i 2011), a także srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) i mistrzyni Europy (2009).

Koszykówka

n Najbardziej wartościowy koszykarz (MVP) sezonu zasadniczego i finałów ligi NBA LeBron James tylko dzięki eskorcie policyjnej zdążył na koncert Justina Timberlake'a i Jaya w Miami. Gracz miejscowego zespołu Heat zamieścił film z tej akcji w internecie. Widać na nim, jak samochód Jamesa otoczony wozami policyjnymi jedzie pod prąd po zakorkowanej, trzypasmowej jezdni. Koszykarz nie wyjaśnił, w jaki sposób nakłonił funkcjonariuszy do pomocy.

Piłka nożna

n Piłkarze Sevilli, którzy zmierzą się

ze Śląskiem Wrocław w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, przegrali 1:3 w pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy z trzecią drużyną ubiegłego sezonu - Atletico Madryt.

Sport Zahorski strzela, Cosmos przegrywa n Pierwszą porażkę w jesiennym

sezonie NASL odniósł Cosmos Nowy Jork. Drużyna Danny'ego Szeteli uległa RailHawks w Karolinie Północnej 0:3. Z kolei San Antonio Scorpions – mimo bramki Tomasza Zahorskiego – przegrali u siebie z Ft. Lauderdale Strikers 1:2. Po zwycięstwie i remisie w pierwszych dwóch kolejkach Cosmos Nowy Jork musiał pierwszy raz od powrotu do NASL przełknąć gorycz porażki. Pierwszy gol na WakeMed Soccer Park w Cary, NC, gdzie zasiadło 4096 widzów, padł już w 8. min. Strzelcem był Brian Shriver, a podającym mający polskie korzenie Zack Schilawski. 20 minut potem Hunter Gorskie popełnił fatalny błąd wykładając piłkę Shriverowi, który ograł Kyle Reynisha i strzelił do pustej bramki. Był to 11. gol w sezonie najlepszego snajpera NASL. Na drugą połowę oba zespoły wyszły w dziesiątkę, po tym jak Joseph Nane i Austin da Luz zobaczyli drugie żółte kartki tuż przed przerwą. Na boisku pojawili się za to Brazylijczyk Roversio, który spędził 5 sezonów w Osasunie i Betisie Sevilla, oraz Danny Szetela, który zmienił Alesandro Noselliego i w 70. min zobaczył żółty kartonik. Mimo sporej przewagi Cosmosowi nie udało się odwrócić losu spotkania. W 88. min Gorskie popełnił kolejny błąd faulując Cesara Elisondo w polu karnym i Brian Ackley ustalił rezultat pewnym strzałem z 11 metrów. W doliczonym czasie gry Cosmos stracił jeszcze Sebastiana Guenzati, który otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul. To wydarzenie jest istotne dla Szeteli, bo niemal pewne jest, że w najbliższym meczu z San Antonio (sobota, 7PM, Shuart Stadium, Hempstead, Long Island) zagra od początku. Skoro już o Skorpionach mowa, to

FOTO: TM

W SKRÓCIE

Daniel Szetela w akcji

kontunuują oni jazdę w dół. W sobotę przegrali po raz trzeci, tym razem na Toyota Field w San Antonio z Ft. Lauderdale Strikers 1:2. Goście uzyskali prowadzenie już w 2. min po strzale Martina Nuneza. Na 2:0 podwyższył Mark Anderson pokonując Patricka Hannigana strzałem z rzutu wolnego. Tuż przed przerwą w zamieszaniu podbramkowym strzelecką intuicją popisał się Tomasz Zahorski, który strzelił swoją 3. bramkę w sezonie. "Nie wychodziło nam tego dnia zbyt wiele – powiedział po meczu Polak. – Miałem szansę na wyrównanie, nie udało się. Może przełamiemy się w Nowym Jorku?". W drugiej części gospodarzom nie pomogła nawet gra trzema napastnikami. Obok Zahorskiego i Holendra Hansa Denissena trener Tim Hankin-

son desygnował do gry Hiszpana Borję Rubiato, który ma za sobą występy w Cadiz czy Oviedo. "Nie przełożyło się to na sytuacje" – podsumowuje Zahorski, do którego już w środę przyleci rodzina. – Mamy cały tydzień na wypracowanie zgrania". Za tydzień pierwsze "polskie" starcie w NASL. W sobotę o 7 wiecz. na Hofstra University w Hampstead zmierzą się Cosmos Nowy Jork i San Antonio Scorpions. Jest szansa na to, że w obu jedenastkach zobaczymy Polaków, więc z pewnością warto będzie wybrać się tego wieczoru na Long Island. Tym bardziej że organizatorzy przewidzieli prezenty dla pierwszych 7500 kibiców – stylową, zieloną koszulkę z napisem "This is Cosmos Country". W pozostałych meczach zmierzą

się: RailHawks z Minnessota United (w weekend zremisowali u siebie z Tampa Bay Rowdies 1:1, gole: Pablo Campos 17' - Arango 94'), Atlanta Silverbacks (w ub. sobotę remis w Edmonton z FC, gole: James 48' - Nurse '69) ze Strikers, oraz Tampa Bay Rowdies z FC Edmonton. TOMEK MOCZERNIUK

TABELA PO 3. KOLEJCE 1. Carolina RailHawks 2. Tampa Bay Rowdies 3. Atlanta Silvebacks 4. Minnesota United 5. FC Edmonton 6. New York Cosmos 7. Fort Lauderdale Strikers 8. San Antonio Scorpions

3 3 3 3 3 3 3 3

6:2 8:5 3:2 4:3 2:2 2:4 4:6 5:10

7 5 5 4 4 4 3 0

Remis straconych okazji n W kolejnym starciu w Ma-

jor League Soccer NY Red Bulls zremisowali bezbramkowo z Philadelphia Union. Remis na stadionie w Harrison osiągnięty przy pełnych trybunach (25 355 widzów) nie urządzał żadnej z drużyn. Zwycięstwo dawało bowiem zarówno Union, jak i "Bykom" szansę na samodzielne prowadzenie w Konferencji Wschodniej. Trener Red Bulls Mike Petke nazwał końcowy wynik spotkania "bardzo frustrującym". "Mieliśmy mnóstwo okazji, ale nie mogliśmy znaleźć drogi do bramki" – mówił selekcjoner nowojorczyków. Thierry Henry (z lewej) tym razem okazał się bezradny

FOTO: JAKUB DEPTUŁA

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

18

Zawodnicy Union skutecznie zagęszczali środek pola przez większość meczu neutralizując wysiłki Thierryego Henry i Fabiana Espindoli. Mieli też świetną okazję do zdobycia bramki. W 73. minucie Sebastian Le Toux (notabene były zawodnik Red Bulls) trafił w poprzeczkę. Na ławce rezerwowych Red Bulls znów zasiadł Matt Miazga, który niedawno podpisał zawodowy kontrakt z klubem, ale nie wszedł na boisko. W następny weekend nowojorczycy jadą na Zachodnie Wybrzeże, gdzie zmierzą się z Chivas USA. DET


Sport

19 nowy dziennik Tuesday, August 20, 2013

Pod znakiem zadym

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Wkrótce odpowiedni wydział PZPN zajmie się także wydarzeniami w Bełchatowie (doszło do zamieszek podczas sobotniego spotkania Pucharu Polski miejscowego GKS z Górnikiem Zabrze)" – zapowiedział prezes. n Prezes PZPN Zbigniew Boniek Jego zdaniem cześć winy za wypowiedział, że ubolewa nad wydarzenia w Łomiankach ponoszą organizatorzy meczu. Wcześniej podarzeniami z udziałem pseudokidobną opinię wyraził m.in. wiceprebiców, do których doszło w weekzes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Starczewski. end m.in. w Gdyni i Łomiankach. "W Łomiankach mieliśmy do czyJak jednak podkreślił, ci ludzie nie nienia z kompletną nieudolnością mają nic wspólnego z normalnyorganizacyjną, zupełnym brakiem za pewnienia bezpieczeństwa – mómi kibicami i piłkarską federacją. wi Boniek. – Jeżeli półtorej godziny przed meczem otwiera się braW sobotę w Łomiankach z powodu my, a na stadionie już od kilku gowybryków chuliganów przerwano w dzin siedzą pijani młodzi ludzie, to 35. minucie mecz czwartej ligi (piącoś jest nie w porządku. Najpierw ty poziom rozgrywek) tamtejszego powinno się wyprosić ich ze stadioKS z Polonią Warszawa. Miejscowi nu, a dopiero potem zacząć wpuszpseudokibice wywiesili obraźliwy czać normalne osoby z biletami. To transparent, rzucali petardy hukowe pod nogi piłkarzy wykonujących aut, Kibice na boisku podczas meczu 4. ligi piłkarskiej: KS Łomianki – MKS Polonia Warszawa. Sędzia przerwał mecz po in- tak jak z kinem – nie do pomyślenia jest sytuacja, w której widz a jeden z nich wbiegł z trybun na bo- cydentach z udziałem kibiców Legii Warszawa wchodzi na salę, gdzie już od rana isko. Sędzia zakończył mecz w obaz mężczyzn odepchnął natarczywego nych kategoriach wiekowych. Nie pil- tów. W każdym oddziale policji jest siedzą i zajmują miejsca głośno zawie o bezpieczeństwo piłkarzy. Po przerwaniu zawodów sytuacja Meksykanina, a w tym momencie je- nujemy porządku na plażach, ulicach specjalny wydział do walki z prze- chowujący się ludzie, którzy w ogówciąż była napięta. Na murawę go koledzy rzucili się mu na pomoc. czy stacjach benzynowych" – powie- stępczością wśród pseudokibiców. le nie mieli prawa się tam znaleźć" Wszyscy chuligani i bandyci powin- – podkreślił. W tym momencie rozpoczęła się dział Boniek. wtargnęło kilkudziesięciu kibiców, Jak przyznał, wkrótce miało od"My, jako PZPN, możemy odpo- ni być eliminowani z życia społeczinterweniowała policja. W sumie w regularna bójka, w której bardziej sobotę i niedzielę stołeczna policja agresywni byli Meksykanie i to oni wiadać tylko za to, co znajduje się nego, ale nie mylmy ich z normal- być się spotkanie z udziałem kibiców i PZPN, a także policji. Prawjako pierwsi zaczęli tłuc dna bute- pod naszą egidą. Uważam, że w tym nymi kibicami" – zaznaczył. zatrzymała trzynaście osób. Zdaniem szefa piłkarskiej centra- dopodobnie jednak nic z tych planów Z kolei na plaży w Gdyni młodzi lek, aby zrobić z nich tzw. tulipany przypadku sytuacja od czasu zmian w federacji poprawiła się tysiąc ra- li PZPN reaguje odpowiednio i nie wyjdzie. ludzie w szalikach Ruchu Chorzów – bardzo niebezpieczne narzędzia. "Kibice odmówili udziału w spoGdyńska prokuratura na razie nie zy, tylko nikt o tym nie mówi. To nie szybko na wszystkie naganne wydastarli się z przebywającą w tym miejtkaniu, argumentując, że nie będą rozscu grupą marynarzy z Meksyku. Do- postawiła nikomu żadnych zarzutów, nasza wina, że jest niska świadomość rzenia na stadionach. "Robimy to co do nas należy. Kie- mawiać z policją. To dla mnie waższło do bójki. Jedna osoba przeby- zaś minister spraw wewnętrznych społeczna w związku z zachowaniem wa na obserwacji w szpitalu. Poli- czeka na oficjalny raport z zajść. Le- chuliganów i odpowiedzialnością po- dy poprzednim razem w finale Pu- ne spostrzeżenie, nad którym trzeba charu Polski grupa ludzi rzucała ra- się poważnie zastanowić" – zaznaży w niej za to doniesienie "w spra- szczególnych organów" – dodał. cja zatrzymała trzy osoby. Prezes PZPN zaapelował, aby nie cami, otrzymała zakazy stadiono- czył prezes PZPN. Wnioski policjantów, do których do- wie pobitych Meksykanów", które "Kiedyś młodzi ludzi, po skończetarło radio RMF FM, świadczą jednak złożył Ogólnopolski Komitet Obro- łączyć normalnych ludzi, chcących we. Jesteśmy konsekwentni – zero obejrzeć mecz, z pseudokibicami wy- tolerancji za chuligańskie wybryki niu 19 lat, szli do wojska lub Ochoto tym, że to nie kibice Ruchu zawini- ny przed Sektami i Przemocą. na stadionach. Na początku obec- niczych Hufców Pracy. Teraz orga"Polski Związek Piłki Nożnej wołującymi awantury. li. Wynika z nich niezbicie, że stroną "W Polsce mamy problem z ban- nego sezonu fani Jagiellonii Biały- nizują bojówki i robią zadymy. Nie prowokującą byli Meksykanie. Mary- ubolewa nad tym, co działo się w narze przez kilka minut zaczepiali na weekend m.in. w Gdyni i Łomian- dytami, ale – podkreślam – to nie są stok zachowywali się źle na meczu rozumiem, dlaczego ich zachowanie gdyńskiej plaży turystów i młode ko- kach, ale przypomnę, że my organi- kibice. Nie wysługujmy się PZPN. w Bydgoszczy i w efekcie otrzyma- łączy się z Polskim Związkiem Piłbiety. W końcu zaczepiani Polacy nie zujemy finał Pucharu Polski i me- Nie jesteśmy od zabezpieczania im- li zakaz wyjazdu zorganizowanych ki Nożnej. To jakaś paranoja" – zawytrzymali i zaczęli się bronić. Jeden cze reprezentacji narodowej w róż- prez, nie mamy żadnych instrumen- grup na kolejne mecze ekstraklasy. kończył prezes związku. n

Awans Lecha, niespodzianka w Gdyni n Piłkarze Lecha Poznań awansowali w niedzielę do 1/8 finału Pucharu Pol-

ski. Wicemistrzowie kraju pokonali w Niecieczy pierwszoligową Termalicę Bruk-Bet 4:0 (0:0). Odpadł Ruch Chorzów, po porażce w Gdyni 2:3 po dogrywce z występującą klasę niżej Arką. Poznaniacy remisowali do przerwy w Niecieczy 0:0, ale w drugiej połowie popisali się skutecznością. Bramki zdobyli kolejno Łukasz Teodorczyk, Bartosz Ślusarski, Szymon Pawłowski i Szymon Drewniak. Do niespodzianki doszło w Gdyni. Chorzowianie dwukrotnie prowadzili z pierwszoligową Arką (1:0 i w dogrywce 2:1), ale ostatecznie przegrali 2:3. Oprócz Lecha i gdyńskiego zespołu awans tego dnia wywalczyły Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź oraz Zagłębie Lubin. Dzień wcześniej ze zwycięstw cieszyli się kibice m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Broniący trofeum piłkarze ze stolicy wygrali na wyjeździe 3:0 z drugoligowym (trzeci poziom rozgrywek) Rozwojem Katowice. Gole dla podopiecznych Jana Urbana, których w środę czeka w Bukareszcie mecz 4. rundy elimina-

cji Ligi Mistrzów ze Steauą, zdobyli Marek Saganowski (dwa) i Jakub Kosecki. Niewiele brakowało do sensacji w Stalowej Woli. Do 86. minuty Stal, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Cracovię, prowadziła z faworyzowanym Śląskiem 1:0 po golu Michała Bogacza. W końcówce spotkania wyrównał jednak Tomasz Hołota, a w dogrywce bramki dla trzeciego zespołu minionego sezonu ekstraklasy zdobyli Marco Paixao i Jakub Więzik. Lider ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe spadkowicza GKS Bełchatów (2:0). W sobotę awans wywalczyły także: Zawisza Bydgoszcz, Lechia Gdańsk, GKS Tychy, Sandecja Nowy Sącz i Miedź Legnica (trzy gole Jakuba Grzegorzewskiego w wygranym 3:0 meczu z Olimpią Grudziądz), a dzień wcześniej – Wisła Kraków i GKS Katowice. n

Ostatnia przeszkoda Legii ki na 3:0 dla Widzewa sędzia nie uznał, ponieważ w tym czasie po drugiej gii zaczną ostatni etap walki o Ligę Mi- stronie boiska rzucono z trybun piłstrzów. Rywalem ekipy Jana Urbana kę na boisko). W ostatniej rundzie kwalifikacji w 4. rundzie kwalifikacji będzie SteLM dziesięć par. Pięć z tzw. ścieżaua. Rewanż sześć dni później w War- ki mijest strzowskiej, czyli z udziałem szawie. Polski klub nie awansował do drużyn, które w poprzednim sezonie zdobyły tytuł w swoich krajach – m.in. elitarnych rozgrywek od 17 lat. Legia, Steaua oraz Celtic Glasgow, W poprzednich fazach kwalifikacji który we wtorek zagra w Astanie z LM (oba zespoły grały od drugiej run- Szachtiorem Karaganda. Drugim dy) Legia okazała się lepsza w dwu- bramkarzem mistrza Szkocji jest Łumeczu od walijskiego The New Sa- kasz Załuska. Pozostałe pary tworzą zespoły z ints FC (3:1, 1:0) oraz norweskiego Molde FK (1:1, 0:0). Z kolei mistrz tzw. ścieżki ligowej. Tutaj szlagieRumunii, którego zawodnikiem jest rowo zapowiada się wtorkowe wyreprezentant Polski Łukasz Szukała, jazdowe starcie Milanu z PSV Einwyeliminował macedoński Vardar dhoven (rezerwowym bramkarzem Skopje (3:0, 2:1) i gruzińskie Dina- holenderskiego zespołu jest Przemysław Tytoń). Ciekawie powinno być mo Tbilisi (2:0, 1:1). W historii Ligi Mistrzów tylko dwa także w rywalizacji Fenerbahce polskie kluby grały w fazie grupo- Stambuł z drużyną Wojciecha Szczęwej. W sezonie 1995/96 Legia, a w snego i Łukasza Fabiańskiego – Arnastępnym Widzew. Łodzianie zmie- senalem Londyn. Pierwsze spotkarzyli się wówczas m.in. ze Steauą. U nie w środę w Turcji. Również w środę piłkarze Schalsiebie mistrz Rumunii zwyciężył po zaciętym meczu 1:0, a w Łodzi prze- ke zagrają w Gelsenkirchen z PAgrał z drużyną prowadzoną wtedy OK Saloniki. Początkowo rywalem przez Franciszka Smudę 0:2 (bram- niemieckiego zespołu miał być n W środę w Bukareszcie piłkarze Le-

Metalist Charków (wyeliminował PAOK w poprzedniej rundzie), ale ukraiński klub został zdyskwalifikowany przez UEFA w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie usta wie nia wy ni ku me czu przez jednego z byłych działaczy tego klubu. n

PROGRAM 4. RUNDY ELIMINACJI LM: WTOREK, 20 SIERPNIA

Ścieżka mistrzowska – Szachtior Karaganda – Celtic Glasgow, Viktoria Pilzno – NK Maribor Ścieżka ligowa – Olympique Lyon – Real Sociedad, Pacos de Ferreira – Zenit St. Petersburg, PSV Eindhoven – AC Milani ŚRODA, 21 SIERPNIA

Ścieżka mistrzowska – Steaua Bukareszt – Legia Warszawa, Dinamo Zagrzeb – Austria Wiedeń, Ludogorec Razgrad – FC Basel. Ścieżka ligowa – Schalke Gelsenkirchen – PAOK Saloniki, Fenerbahce Stambuł – Arsenal Londyn


20

Sport

nowy dziennik Wtorek 20 sierpnia 2013

Tarnów w playoffs, Rzeszów w I lidze n W ostatniej kolejce rundy zasadniczej żużlowej Enea Ekstraligi

Już wcześniej wiadomo było, że w play-offs pewny udział mają drużyny Stelmetu Falubazu Zielona Góra, Dospelu Włókniarza Częstochowa oraz Unibaxu Toruń. Z kolei pogodzone ze spadkiem były ekipy składywęgla.pl Polonii Bydgoszcz oraz Lechmy Startu Gniezno. W niedzielę najpierw rozstrzygnęły się losy trzeciego spadkowicza. Betard Sparta Wrocław rozgromiła na własnym torze Start Gniezno 65:24, co przy jednoczesnej porażce PGE Mar my Rze szów w Byd gosz czy 44:46 sprawiło, że wrocławianie – kosztem rzeszowian – utrzymali się w Ekstralidze. O ile we Wrocławiu kibice obejrzeli jednostronne widowisko (Brytyjczyk Tai Woffinden uzyskał 14 punktów, po 13 dodali Tomasz Jędrzejak i Australijczyk Troy Batchelor, a 10 zdobył Zbigniew Suchecki dla wrocławian; najskuteczniejszy w ekipie gości był Piotr Świderski – 11 punktów), to w Bydgoszczy dopiero ostatni wyścig zadecydował o tym, że rzeszowianie ponieśli minimalną porażkę. Dla Polonii 12 punktów uzyskał Duńczyk Hans Andersen, 10 oczek dodał Mikołaj Curyło, a osiem – Krzysztof Buczkowski. W ekipie z Rzeszowa wyróżnili się Duńczyk Nicki Pedersen – 14 punktów, Rafał Okoniewski – dziewięć i Grzegorz Walasek – osiem. Losy awansu do playoffs rozstrzygnęły się w Lesznie i Tarnowie. Unia Leszno podejmowała Stal Gorzów i po zaciętej walce to goście okazali się lepsi, wygrywając 47:43. 14 punktów dla gości uzyskał Duńczyk Niels Kristian Iversen, dziesięć oczek dodał Bartosz Zmarzlik, a osiem – Krzysztof Kasprzak. Wśród gospodarzy, w szeregach których zabrakło kontuzjowanego Przemysława Pawlickiego, najskuteczniejszy był jego młodszy brat

Piotr – 11 punktów. 10 punktów uzyskał Grzegorz Zengota, a dziewięć – Duńczyk Kenneth Bjerre. W tej rywalizacji żaden zespół nie otrzymał punktu bonusowego za lepszy bilans w dwumeczu, ponieważ pierwsze spotkanie w Gorzowie w takim samym stosunku wygrali leszczynianie. I właśnie tego punktu zabrakło gorzowianom do awansu do play-offs, bowiem w Tarnowie tamtejsza Unia pokonała Unibax 50:40 i w całym sezonie wywalczyła o jeden punkt więcej niż Stal Gorzów. Gospodarzy do wygranej poprowadził Maciej Janowski, zdobywca 13 punktów. Po 10 oczek dodali Słowak Martin Vaculik oraz Janusz Kołodziej. Dla zespołu z Torunia po 12 punktów uzyskali Adrian Miedziński i Paweł Przedpełski, a dziewięć oczek dodał Australijczyk Darcy Ward. W Zielonej Górze, w meczu drużyn, które zajęły dwa pierwsze miej- Od prawej: Ryan Sulivvan (kask biały) i Adrian Miedziński (żółty) z Unibaxu Toruń oraz Artem Laguta (czerwony) sca po rundzie zasadniczej, Stelmet i Martin Vaculik (niebieski) z Unii Tarnów podczas jednego z biegów meczu żużlowej ekstraligi Falubaz pokonał Dospel Włókniarza Częstochowa 41:37 i tym samym łodziej 10 (3, 3, 3, 0, 1), E. Mazur 2 (1, 1, 0), K. Gomólski 6 Fogo Unia Leszno – Stal Gorzów 43:47 przypieczętował pierwszą pozycję. WYNIKI 18. KOLEJKI (3, 2, 0, 0, 1). (pierw szy mecz: 47:43 dla Unii, bez bo nu sa) Pojedynek został przerwany po 13 Unibax: A. Miedziński 12 (3, 3, 2, 2, 2, 0), R. Sullivan 2 (0, 1, 1, -, -), D. Ward 9 (2, 2, 3, t, 0, 2), K. Brzozowski 0 (0, d, Unia: K. Bjerre 9 (2, 1, 2, 2, 2), G. Zengota 10 (3, 2, 3, 2, 0), D. Betard Sparta Wrocław – Lechma Start wyścigach z powodu ulewy, która -, 0), T. Gollob 5 (1, 2, 0, 1, 1, -), P. Przedpełski 12 (2, 0, 3, 1, Baliński 5 (2, 0, 1, 2, 0), M. Michelsen 4 (1, 3, 0, 0), F. Lindgren Gniezno 65:24 (pierwszy mecz: 49:41 dla przeszła nad Zieloną Górą. 3, 3), K. Pulczyński 0 (0, 0, -). 3 (1, 2, 0, -, -), M. Nowak 1 (1, d, u), Pi. Pawlicki 11 (t, 2, 3, 3, 3). Startu, bonus dla Sparty) Stal: T. Gapiński 3 (1, 2, -, -), D. Nermark 5 (0, 1, 2, 1, 1), K. Dla gospodarzy 11 punktów wyTABELA Kasprzak 8 (3, 3, 1, w, 1), P. Hlib 4 (0, 1, 0, 1, 2), N. Iversen 14 Sparta: T. Woffinden 14 (3, 3, 2, 3, 3), Z. Suchecki 10 (1, walczył Patryk Dudek, dziewięć do(3, 3, 2, 3, 3), A. Cyfer 3 (2, 0, 1), B. Zmarzlik 10 (3, 0, 1, 3, 3). 1. Falubaz 18 34 +133 1, 3, 3, 2), T. Jędrzejak 13 (3, 2, 3, 2, 3), P. Ljung 5 (2, 1, 1, 1), dał Jarosław Hampel, a osiem – Piotr T. Batchelor 13 (3, 3, 3, 2, 2), P. Malitowski 4 (2, 1, 1), P. Dol2. Włókniarz 18 30 +75 ny 6 (3, 2, 1). Stel met Fa lu baz Zie lo na Gó ra – Do spel Włók Protasiewicz. W ekipie z Częstocho3. Unibax 18 29 +103 Start: P. Świderski 11 (2, 3, 2, 3, 1), D. Watt 0 (0, 0, d, d), niarz Częstochowa 41:37 (pierwszy mecz: wy najlepiej zaprezentowali się Ro4. Unia T. 18 25 +42 M. Zagar 0 (d, w, t, -, -), D. Adamczak 2 (w, t, 1, 1, 0, 0), B. 48:42 dla Falubazu, bonus dla Falubazu) Pedersen 7 (1, 2, 2, 2, -), A. Gała 1 (1, 0, 0, 0), O. Fajfer 3 (d, sjanin Grigorij Łaguta – 11 punktów 5. Stal 18 24 +61 w, 2, d, 1, 0). Falubaz: J. Hampel 9 (3, 3, 3, d), J. Davidsson 2 (0, -, 2, 0), oraz Rune Holta – dziewięć. Zawiódł 6. Unia L. 18 22 +68 P. Protasiewicz 8 (1, 2, 3, 2), K. Jabłoński 2 (0, 1, 1, -), A. Rosjanin Emil Sajfutdinow, który 18 19 -30 składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz – PGE Mar- Jonsson 6 (2, 2, 1, 1), K. Adamczewski 3 (2, 0, 1), P. Dudek 7. Sparta uzyska tylko pięć oczek. 8. PGE Marma 18 18 -104 ma Rzeszów 46:44 (pierwszy mecz: 48:42 dla 11 (3, 3, 2, d, 3). Włókniarz: G. Łaguta 11 (2, 3, 3, 3), R. Szombierski 3 (1, W półfinałach play-offs Enea Eks9. Polonia 18 13 -131 PGE Marmy, bonus dla PGE Marmy) 0, 2, -), R. Holta 9 (2, 3, 1, 3), M. Jepsen Jensen 6 (3, 1, 0, 10. Start 18 8 -217 traligi zmierzą się Stelmet Falubaz 2), E. Sajfutdinow 5 (1, 1, 2, 1), A. Czaja 3 (1, 0, 2, d), H. ŁęPolonia: K. Buczkowski 8 (1, 1, 2, 3, 1), M. Szczepaniak 3 gowik 0 (0, 0, 0). (3, 0, 0, -, -), A. Łoktajew 4 (2, 2, d, 0, -), R. Kościecha 4 (0, Zielona Góra z Unią Tarnów i Do1, 3, 0), H. Andersen 12 (3, 2, 2, 3, 2), M. Curyło 10 (3, 3, 2, spel Włókniarz Częstochowa z UniPARY PÓŁFINAŁOWE PLAYOFFS 2, d), Sz. Woźniak 5 (2, 1, 0, 2). Unia Tarnów – Unibax Toruń 50:40 (pierwszy baxem Toruń. Pierwsze mecze roze(MECZE 1 I 8 WRZEŚNIA): PGE Marma: N. Pedersen 14 (2, 3, 3, 3, 3), D. Lampart 0 mecz: 57:33 dla Unibaxu, bonus dla Unibaxu) (0, -, -, -), J. Pavlic 5 (3, 0, 1, 0, 1), R. Okoniewski 9 (1, 1, 3, grane zostaną 1 września w TarnoUnia Tarnów – Stelmet Falubaz Zielona Góra, Uni1, 3), G. Walasek 8 (2, 0, 2, 2, 2, 0), Ł. Sówka 6 (1, 3, t, 1, Unia: M. Janowski 13 (2, 3, 2, 3, 3), L. Madsen 8 (1, 1, 1, 3, wie i Toruniu. Rewanże tydzień bax Toruń – Dospel Włókniarz Częstochowa 1), M. Gaschka 2 (0, 0, 1, 1). 2), A. Łaguta 1 (1, d, -, -), M. Vaculik 10 (3, 2, 2, 2, 1), J. Kopóźniej. TW

Marquez najlepszy w Indianapolis

WYNIKI

n Hiszpan Marc Marquez (Honda) wygrał wyścig Grand Prix

na torze w amerykańskim Indianapolis w klasie MotoGP i jest nadal liderem klasyfikacji generalnej motocyklowych mistrzostw świata po dziesięciu z 18 eliminacji.

FOTO: REUTERS/BRENT SMITH

Pozostałe miejsce na podium "królewskiej” klasy przypadły jego rodakom. Drugi był Dani Pedrosa, a trzeci Jorge Lorenzo. W klasie Moto2 zwyciężył Hiszpan Esteve Rabat, wyprzedzając Japończyka Taakiego Nakagami i Brytyjczyka Scota Reddinga, który jest liderem klasyfikacji MŚ po Marc Ma9 z 17 eliminacji. Niepowodzenie przeżył rquez na w Indianapolis ubiegłoroczny mistrz światrasie Inta w klasie Moto3 Niemiec Sandro Cortedianapolis se. Był szesnasty i nie zdobył ani jednego Grand Prix punktu. Rywalizację w klasie Moto3 zdominowa- Stawce po dziewięciu zawodach przewodzi miesięcznej wakacyjnej przerwie. Gospodarzem kolejnej eliminacji MŚ bęli Hiszpanie. Zwyciężył Alex Rins. Drugi był inny z reprezentantów tego kraju Luis Salom. Alex Marquez, a trzeci Maverick Vinales. Motocykliści ścigali się pierwszy raz po dzie 25 sierpnia czeskie Brno. n PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Monday, August 19, 2013

FOTO: FOTO: PAP/PAWEŁ TOPOL

wyjaśniła się sprawa czwartej drużyny, która pojedzie w play-offs o mistrzostwo Polski, a także trzeciego spadkowicza do I ligi.

MotoGP: 1. Marc Marquez (Hiszpania/Honda) 44.52,463, 2. Dani Pedrosa (Hiszpania/Honda) strata 3,495, 3. Jorge Lorenzo (Hiszpania/Yamaha) 5,704. Klasyfikacja generalna MŚ (po 10 z 18 eliminacji): 1. Marc Marquez (Hiszpania/Honda) 188 pkt, 2. Dani Pedrosa (Hiszpania/Honda) 167. 3. Jorge Lorenzo (Hiszpania/Yamaha) 153. Moto2: 1. Esteve Rabat (Hiszpania/Kalex Honda) 43.47,432, 2. Takaaki Nakagami (Japonia/Kalex Honda) strata 0,766, 3. Scott Redding (W. Brytania/Kalex Honda) 1,741. Klasyfikacja generalna MŚ (po 9 z 17 eliminacji): 1. Scott Redding (W. Brytania/Kalex Honda) 159 pkt, 2. Pol Espargaro (Hiszpania/Kalex Honda) 133, 3. Esteve Rabat (Hiszpania/Kalex Honda) 113/. Moto3: 1. Alex Rins (Hiszpania/KTM) 41.37,200, 2. Alex Marquez (Hiszpania/KTM) strata 0,177, 3. Maverick Vinales (Hiszpania/KTM 1,076 Klasyfikacja generalna MŚ (po 9 z 17 eliminacji): 1. Luis Salom (Hiszpania/KTM) 183 pkt, 2. Maverick Vinales (Hiszpania/KTM) 174, 3. Alex Rins (Hiszpania/KTM) 167

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/08/20  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...