Page 9

nowy dziennik

WEEKEND

c

| 10 SIERPNIA 2013

9

d

Przed nową zagładą brat bratu śmierci życzy, siostrzeńcy związki krwi kalają zło panuje na Ziemi, tak wielkie zepsucie, czas toporów, czas mieczy, pancerze pękają, czas wichrów, czas wilków, przed upadkiem świata ziemia grzmi, olbrzymi ruszają, nikt nikogo nie ocali. (Opracował Stanisław Adamski)

Jeśli interesują cię podobne historie – odwiedź internetowy portal "Nie z tej ziemi" (www.nieztejziemi.org). To miejsce dla wszystkich entuzjastów alternatywnego myślenia, miłośników spraw niewyjaśnionych oraz paranaukowców. To portal dla fanów wszystkiego co nieziemskie na Ziemi i poza nią.

REKLAMA

ZDJĘCIA: STILL PRESS AGENCY, AP ARCHIVE

LUDZIE MAGNESY

bios. W tej krainie został stworzony człowiek i żył tam jak w raju. W czasie potopu Noe ze swoja, arką schronił się na tej ziemi”. W starożytnych księgach indyjskich (wedach) jest mowa o dwóch źródłach życia – jedno znajdować się miało we wnętrzu Ziemi, drugie na Biegunie Północnym. Są one nazwane „krwią ziemi”. ADAM S. HOLLANEK Hindusi i Persowie wymieniają w swych Dziś kolejna historia rodem zza nie istniejącej już „żelaznej kurtyny”. opowiadaniach krainę Az-buri, nazywaną także „Białą Wyspą”. Miała ona podobno kształt łuku. Persowie twierdzili, że gdyby je- Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego uczechać w kierunku północno-zachodnim przez ni badali grupę ludzi, których niesamowite własiedem miesięcy, minąć wieczne lody i mrocz- ściwości do dziś zadziwiają. Potrafili oni tak ne morze, to można dotrzeć do „wysp szczę- namagnetyzować swoje ciała, że metalowe śliwych”. Na Kaukazie jeszcze dziś śpiewa się: przedmioty przywierały donich. Oszołomie„Na północ od ośnieżonych szczytów leży ukry- ni naukowcy, badający te niezwykłe osoby, ty kontynent”. uważali, że są one w stanie wytwarzać bioNorweskie legendy i mity opowiadają energię czyniącą je magnetycznymi. o tamtych czasach prawie to samo – choć być Czterech członków rodziny robotnika Lemoże, część tych historii została zmyślona. War- onida Tonkajewa to ludzie-magnesy – twierto tu wspomnieć dzieje Skjolda Borgera, sy- dził profesor fizyki na Uniwersytecie w Sarana Himdala. Jego ojciec, przez wiele lat rzą- towie, dr Walery Lepiłow. który badał tych ludził w Arvangaland. Borger pamiętał z dzie- dzi od 1988 roku. Dr Atsui Kono. główny lecięcych i młodzieńczych lat (wcześniejsze in- karz szpitala Djo Si Idai w Tokio, zbadał rokarnacje) jasne i szczęśliwe dni złotego wieku, dzinę Tenkajewów przed ich występem w prowolne od wad, kłótni i wojen, przestępstw i nę- gramie japońskiej telewizji, zatytułowanym dzy. Na początku swego wieku męskiego wi- „Wspaniali ludzie świata „. Był zdumiony „Nie dział święte obyczaje i upadek pokoleń. Pod ko- ma absolutnie żadnych wątpliwości, że przedniec życia był już świadkiem surowej zimy i po- mioty przyklejają się do nich, jakby ich ciała czątków ciężkich czasów – nędzy, o której opo- były magnesami” – powiedział dr Kono. wiadały kruki (przepowiednie kruków i w ogóLaboratoryjne eksperymenty na Uniwerle głosy ptaków symbolizują intuicję). sytecie w Saratowie wykazują, że ta niesamoZ powodu kłótni i nędzy, które zapano- wita magnetyczna siła może utrzymać 25 kg wały wśród ludu Aurvagalandu, Skjold Bor- metalu na ciele 63-letniego Leonida Tenkajeger postanowił wtedy zebrać swój naród i ru- wa. Jego 61-letnia żona Galina, 25-letnia córszył z nim na południe. Na koniec warto powrócić jeszcze raz do Indii, gdzie twierdzi się, że jasnoskórzy bramini, posiadający świętą wiedzę, znaleźli się w tym kraju nie wiadomo skąd i kiedy, i przy- CZTERECH CZŁONKÓW RODZINY ROBOTNIKA LEONIDA TONKAJEWA pomnieć sobie słowa, które wieszczka Volven LUDZIE-MAGNESY – TWIERDZIŁ PROFESOR FIZYKI NA UNIWERSYTECIE wypowiada w eposie Voluspa:

TO W SARATOWIE, DR WALERY LEPIŁOW. KTÓRY BADAŁ TYCH LUDZI OD 1988 ROKU. ka Tania i 5-letni wnuczek Kola dysponują taką samą, wymykającą się rozumowi siłą. „Kiedy Leonid i jego rodzina chcą być magnetyczni, koncentrują się i myślą o wytwarzaniu w swoich ciałach ciepła. Już po chwili metalowe przedmioty przyklejają się do ich ciał – relacjonował dr Lepiłow. – Trzeba dużej siły. aby je usunąć”. „Badania ludzi-magnesów były prowadzone w warunkach laboratoryjnych, aby wykluczyć oszustwa. Pola magnetyczne otaczające Tenkajewa i jego rodzinę są jednak tak silne, że wpływają na funkcjonowanie przyrządów” – tłumaczył fizyk, który słyszał też o wielu innych podobnych przypadkach. Leonid Tenkajew twierdzi, że jego rodzina odkryła swoją dziwną siłę, gdy żona, chcąc odłożyć nożyczki, stwierdziła, że nie chcą oderwać się od jej palców. „Od tej chwili bawimy siebie i naszych przyjaciół tym dziwnym zjawiskiem” – opowiadała kobieta, na co dzień pracownik rosyjskiej fabryki. &

Nowy Dziennik 2013/08/10 Weekend  
Nowy Dziennik 2013/08/10 Weekend  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement