Page 1

STRONA 30

SPORT

STRONA 10

TURYSTYKA

5 0

U D A R E M N I O N Y C H

A T A K Ó W

W ŚRODĘ W NDTV

Gdzie przeprowadzić postępowanie spadkowe

T E R R O R Y S T Y C Z N Y C H

Marcin Sauter – twórca filmu “Na północ od Kalabrii” P O C Z TA

N A

www.dziennik.com

ŚRODA 19 CZERWCA – WEDNESDAY, JUNE 19, 2013

Zachmurzenie częściowe

PRAWO I MY

Do dat – 1 ek 5 s nie tro ruc n o ho gło mo sze ści ń

“Diablo”: liczy się Magiczne tylko sukces latarenki

STRONA 11

23°C (73°F)

G I E Ł D Ę

$0.75

Koniec polskiego przywództwa Greenpointu? n W czerwcu przyszłego roku zakończy się kadencja prze-

Polak – zasiadający w Radzie Dzielnicy (Community Board 1) od 25 lat i stojący na jej czele od 2009 roku – oświadczył, że po pięciu latach przewodnictwa ustąpi ze stanowiska. “Czas na zmiany, nie powinno się zajmować funkcji przez 20 czy 30 lat, jak to często ma miejsce w tutejszej polityce czy polonijnych organizacjach – powiedział “Nowemu Dziennikowi” Krzysztof Olechowski. – Czas najwyższy, aby ludzie zrozumieli, że należy zrobić swoje i dać szansę wykazać się innym, młodym osobom. Ja daję przykład, że żadnej funkcji nie dostaje się dożywotnio, bo wtedy każda organizacja staje się skostniała i wykrusza się jej działalność” – dodał.

STRONA 3

Najbliższy rok ma być czasem, w którym działacze będą mogli zastanowić się nad nowymi władzami oraz kandydatami na stanowisko szefa Rady Dzielnicy. “Szkoda, że Mieszko Kalita wyjechał z Greenpointu i opuścił Radę Dzielnicy, ponieważ byłby odpowiednim kandydatem” – oświadczył Olechowski. Dodał, że w ostatnim roku swojej kadencji zamierza nadal aktywnie działać na rzecz dzielnicy, a po zmianie przywództwa w radzie na pewno pozostanie jej zwykłym członkiem. “W północnej części nabrzeża Greenpointu niebawem powstanie bardzo dużo nowych budynków; będę się starał dopilnować, » STR. 2

FOTO: NOWY DZIENNIK

wodniczenia Radzie Dzielnicy Greenpointu i Williamsburga przez polskiego działacza społecznego. Krzysztof Olechowski nie będzie już więcej ubiegał się o reelekcję.

Krzysztof Olechowski w redakcji “Nowego Dziennika”

Szef ICE odchodzi ze stanowiska

AMERYKA

Odmłodzili Kocha po śmierci

n John Morton, szef U.S. Immigration and Customs Enforcement, czyli agen-

Gwałtowny spadek notowań Obamy

n Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez telewizję CNN i ORC

Legendarny burmistrz Nowego Jorku Edward Koch (na zdjęciu) zmarł 1 lutego 2013 r. mając 88 lat. Jednak błąd w dacie urodzenia na jego nagrobku wskazuje, że był o prawie 20 lat młodszy.

25313 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 840

NOWY DZIENNIK $0.75

Morton postanowił przejść do sektora prywatnego. Od sierpnia zacznie pracować na wysokim stanowisku w banku Capital One. W czasie pełnienia urzędu Morton był krytykowany zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Republikanie twierdzili, że nie był zbyt twardy wobec nielegalnych imigrantów. Przypominali o memorandum Mortona z 2010 roku, w którym nakazał swoim podwładnym skupienie się na wydalaniu z USA przede wszystkim przestępców i osób z przeszłością kryminalną, zamiast “zwykłych” nielegalnych imigrantów. Mieli też za złe wypuszczenie z więzień sporej liczby nielegalnych imigrantów po wejściu w życie obowiązkowych cięć budżetowych. Liberałowie atakowali z kolei Mortona za rekordowe deporta-

cje. Nic więc dziwnego, że wiele organizacji broniących praw imigrantów nie ukrywa zadowolenia z powodu jego odejścia. Waszyngtońskie Center for Community Change wezwało prezydenta Baracka Obamę i szefową Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego do wyznaczenia na następcę Mortona osoby, która będzie w większym stopniu realizować priorytety administracji. Życzenia prawicy są dokładnie odwrotne. Republikański kongresman z Teksasu Michael McCaul wyraził nadzieję, że na stanowisku szefa ICE znajdzie się osoba, która będzie przekonana o konieczności egzekwowania prawa imigracyjnego na terytorium USA, zwłaszcza po wejściu w życie reformy imigracyjnej. DET, (R)

Większość Amerykanów negatywnie ocenia to, w jaki sposób Obama pełni funkcję głowy państwa: aż 54 procent ankietowanych jest niezadowolonych z poczynań prezydenta. Niecałe trzy tygodnie temu podobna analiza wykazała, że poziom poparcia dla Obamy pozostaje niezmienny – pomimo że media obiegło kilka kontrowersyjnych informacji dotyczących, między innymi, wątpliwej współpracy administracji prezydenta z IRS czy sprawdzania – na zlecenie Departamentu Sprawiedliwości – telefonów dziennikarzy związanych z jednym z przecieków). Reakcja społeczeństwa na opublikowane przez Edwarda Snowdena dokumenty – świadczące o tym, że NSA inwigiluje i gromadzi informacje o obywatelach USA – pokazuje, że zdecydowana większość Amery-

FOTO: REUTERS

FOTO: ARCHIWUM

cji rządowej zajmującej się egzekwowaniem prawa imigracyjnego, odcho- (Operational Research Consultants) dowodzi, że poparcie dla prezydenta Baracka Obamy gwałtownie spadło w ciągu ostatnich trzech tygodni. dzi ze stanowiska. Kierował ICE przez cztery lata.

kanów popiera metody stosowane przez wywiad w walce z terroryzmem. Co ciekawe, właśnie po przecieku informacji o programie inwigilacji PRISM notowania Obamy znacząco spadły.

» STR. 2


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

NSA: udaremniliśmy 50 ataków terrorystycznych

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

GWAŁTOWNY SPADEK…

» Dokładnie połowa Amerykanów uważa, że prezydent nie jest szczery ani godzien zaufania. Kilka tygodni temu taką opinię podzielało zaledwie 40 procent badanych. Dodatkowo, największa zmiana spowodowana doniesieniami Snowdena zaszła wśród najmłodszych wyborców. Wyniki badania CNN i ORC mo-

DOK. ZE STR. 1

gą świadczyć jednak o tym, że nastąpiła pewnego rodzaju kumulacja problemów rządu, a spadające poparcie dla Obamy to jedynie krótkotrwały efekt. W tej kwestii politolodzy i publicyści nie są zgodni. Być może prezydent, kończąc drugą kadencję, odchodził będzie ze stanowiska z najmniejszym poparciem w historii. TH, (R)

KONIEC POLSKIEGO…

» aby wybudowano głosami pokonał Restlera Lincolna. tam jak najwięcej tanich mieszkań. Rezygnacja z szefowana Radzie Będę również wspierał ekologiczne Dzielnicy na pewno pomoże mu akinicjatywy, jakie mają powstać na tywniej pełnić rolę przywódcy demoGreenpoincie dzięki funduszom kratycznego dystryktu, obejmująceGenerał Keith otrzymanym przez dzielnicę w ra- go m.in. Greenpoint. “Mimo że obie Alexander mach odszkodowania od firm nafto- funkcje nie wchodzą w żaden koni internetu zapobiegła planom za- wych” – podkreślił polski działacz. flikt, ponieważ działam na zasadzie Olechowski stoi na czele nie tyl- wolontariatu, to na pewno mój głos machu bombowego na nowojorską giełdę papierów wartościowych ko Rady Dzielnicy Greenpointu i Wil- w dystrykcie demokratycznym będzie liamsburga – jest również demokra- bardziej słyszalny i odbierany jako (NYSE). Praktyki NSA, w tym program in- tycznym przewodniczącym dystryk- niezależny od tego, co robi Rada wigilacji elektronicznej PRISM, tu 50. Funkcję tę sprawuje od paź- Dzielnicy” – wyjaśnił Olechowski. ujawnił ostatnio były pracownik dziernika roku ubiegłego, kiedy to 19 WUEM CIA Edward Snowden. Przekazał on “Guardianowi” i “Washington Post” informacje o szeroko zakrojonej inwigilacji elektronicznej prowadzonej przez NSA, polegającej na zbieraniu tajnych danych z serwerów n Za kilka dni rozpoczną się negocjacje pokojowe rządu afgańskiego z talidziewięciu firm internetowych, jak bami z udziałem USA, których celem jest zakończenie konfliktu w Afganistam.in. Google, Facebook, Yahoo, nie – podaje Biały Dom. Talibowie wstępnie zgodzili się na warunki tego proYouTube, AOL.

FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

n Dzięki polegającym na zbieraniu danych programom Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) i innym danym wywiadowczym udało się zapobiec ponad 50 atakom terrorystycznym od 11 września 2001 roku – oświadczył we wtorek szef NSA gen. Keith Alexander. “W ostatnich latach te programy, wraz z innymi danymi wywiadowczymi, ochroniły USA i naszych sojuszników przed atakami terrorystycznymi na całym świecie, w tym pomogły zapobiec potencjalnym zdarzeniom terrorystycznym ponad 50 razy od 11 września 2011 roku” – powiedział Alexander, zeznając przed komisją ds. wywiadu Izby Reprezentantów. Zapowiedział, że agencje wywia-

dowcze przekażą komisji dokumenty o tych przypadkach podczas zamkniętego posiedzenia w środę. Dodał, że będzie mówił w swoich zeznaniach o dwóch udaremnionych planach ataków. Przed komisją Izby Reprezentantów wystąpił również we wtorek wicedyrektor FBI Sean Joyce. Oświadczył, że prowadzona przez NSA inwigilacja połączeń telefonicznych

Wkrótce negocjacje z talibami

BAT, (PAP)

cesu, w tym na odcięcie się od Al-Kaidy.

Talibowie mają jeszcze we wtorek osiągnięcie trzech warunków. “Tawydać oświadczenie o wspieraniu ne- libowie zerwą związki z Al-Kaidą, zagocjacji pokojowych w Afganistanie kończą przemoc i zaakceptują afgańoraz o tym, że “sprzeciwiają się wy- ską konstytucję, w tym zapisy o korzystaniu terytorium Afganistanu ochronie kobiet i mniejszości” – pojako zagrożenia dla innych państw” wiedział urzędnik. św. Krzyża na Maspeth, wręczył jej sce drugie zajęła Evelina Backiel, któ- – poinformowały we wtorek źródła Biały Dom podkreśla, że USA bękilkunastu absolwentom specjalne na- ra zaśpiewała piosenkę Haliny Frąc- w Białym Domu. dą odgrywać “bezpośrednią rolę” w grody – stypendia, które pomogą im kowiak “Bądź gotowy dziś do dro“Apelowaliśmy o to i przyjmujemy rozmowach pokojowych, “ale to są częściowo sfinansować studia. “Wszy- gi”, a trzecie duet taneczny: Maya to jako bardzo ważny krok w kierun- negocjacje głównie dla Afgańczyscy pięknie mówią po polsku i idą na Janicki i Julia Dołęga. Przyznano ku pojednania po 30 latach konflik- ków”, bo “pokój leży przede wszyststudia, a matury zdali na oceny do- również dwa wyróżnienia dla Mar- tu w Afganistanie. Wzywamy rząd i kim w ich rękach”. bre, bardzo dobre i celujące” – kom- ty Wachulec i Pauliny Nowakowskiej. talibów, by rozpoczęli bezpośrednie Pierwsze spotkanie przedstawicieNa scenie pojawił się również Adaś negocjacje. USA będą ten proces li rządu USA z talibami odbędzie się plementował stypendystów dyrektor Rakowicz, których publiczność nagro- Aftyka, który podziękował wszyst- wspierać” – dodał przedstawiciel ad- w stolicy Kataru, Dausze, już za kildziła brawami. Podobny aplauz wi- kim za wsparcie finansowe, jakie ministracji USA. ka dni. “Od początku będziemy rozdzowie zgotowali dzieciom z otrzymał na ratowanie swojego choPodkreślił, że negocjacje będą z mawiać o tym, jak (talibowie) zerwą rego oka. tanecznej grupy “Iskierki”. pewnością “trudne, długie i skom- związki z Al-Kaidą” – podkreślił Głównym celem pikniku “Lato z plikowane” i “nie ma gwarancji, że przedstawiciel waszyngtońskiej adPrócz tego, w ramach akcji “Cała Polonia czyta dzieciom” organizowa- uśmiechem” było zebranie pieniędzy się powiodą”. Ich wynikiem musi być ministracji. BAT, (PAP) nej przez portal Dobra Polska, odby- potrzebnych na leczenie kolejnych ło się publiczne czytanie książek. dzieci. “Całkowity dochód zostanie “Bajkę o smoku wawelskim” swojej przeznaczony na leczenie dwóch Dacóreczce Małgosi przeczytał konsul widków – powiedziała “Nowemu Mateusz Stąsiek, a Ewa Jaczynski, Dziennikowi” Joanna Mrzyk, prezes prezenterka znana z polonijnych roz- Children’s Smile Foundatin. – Dagłośni radiowych, zaprezentowała widek Kazimierczak jest w Polsce i wiersz Jana Brzechwy “Na straganie”. chcemy opłacić mu roczną rehabiliKażdy z Was może zostać reporterem naKulminacyjną częścią imprezy tację, a Dawidek Miechur niebawem szej gazety. Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś wybył finał konkursu “Talent show”, w przejdzie specjalną operację w Nodażenia – opisz je, masz interesujące zdjęcia którym swoje zdolności zaprezento- wym Jorku i chcemy opłacić jego poczy materiał wideo, przyślij na adres: wało 12 uczestników wyłonionych byt w McDonald House. Według z grona 26 osób. Największe uzna- wstępnych obliczeń podczas pikniReporterND@dziennik.com nie jurorów uzyskał Jan Ksawery ku udało nam się zebrać około Kwiecień, który recytował wiersz Ju- trzech tysięcy dolarów” – dodała JoNajciekawsze materiały opublikujemy liana Tuwima “Lokomotywa”. Miej- anna Mrzyk. WueM

Roześmiane i rozbawione Maspeth n Sobotnie popołudnie upłynęło mieszkańcom Maspeth na dobrej zabawie podczas pikniku “Lato z uśmiechem” zorganizowanego przez Children’s Smile Foundation. Impreza – która odbyła się przy kościele św. Krzyża na Maspeth – ściągnęła tłumy ludzi, wśród których dominowały całe rodziny. W dodatku dopisała pogoda, a piknik miał miejsce w wigilię amerykańskiego Dnia Ojca. Dzieci mogły wyszaleć się w dmuchanym zamku do skakania lub zdobyć szczyt podczas wspinaczki po dmuchanych górach. Nie zabrakło również dziecięcych zabaw z nagrodami, malowania twarzy, był także popcorn i wata cukrowa. Z kolei rodzice mogli skosztować smacznych potraw, napić się dobrego polskiego piwa oraz wziąć udział w zabawie tanecznej i loterii z atrakcyjnymi nagrodami. Również, mający na festynie swoje stanowisko portal Dobra Polska Szkoła przygotował wiele konkursów i loterii. W trakcie imprezy Waldemar Rakowicz, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej działającej przy parafii Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

w gazecie i na stronie dziennik.com


nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

3

Odmłodzili Kocha po śmierci

Snowden nie liczy na sprawiedliwy proces

n Legendarny burmistrz Nowego Jorku Edward Koch (na zdj.) zmarł 1 lutego 2013 r. mając 88 lat. Jednak błąd w dacie urodzenia na jego nagrobku wskazuje, że był o prawie 20 lat młodszy.

FOTO: ARCHIWUM

Na nagrobku, na prośbę Edwarda Kocha, wygrawerowano ostatnie słowa Daniela Pearla, reportera “Wall Street Journal”, któremu islamscy terroryści w Pakistanie odcięli głowę: “Mój ojciec był Żydem, moja matka jest Żydówką, ja jestem Żydem”. Projekt nagrobka to jedna z rzeczy związanych z pochówkiem, którymi Edward Koch zajął się sam kilka lat przed śmiercią. Zaplanował również

swój pogrzeb, wybrał rabina oraz osoby, które wygłosiły przemowy. Co by powiedział widząc takie niedociągnięcie na swoim nagrobku? Diane Coffey, jego wieloletnia szefowa personelu, twierdzi, że pewnie by się śmiał z tej pomyłki. “Zawsze mówił, że ma mózg 29-latka. Pomyłka odmłodziła go o prawie dwie dekady” – powiedziała Coffey. AS, (R)

Snowden, który pracował jako administrator systemu komputerowego dla będącej partnerem zewnętrznym NSA firmy Booz Allen Hamilton, ujawnił szeroki zakres współpracy największych amerykańskich firm internetowych, w tym Google’a i Facebooka, z rządową agencją, również w jej operacjach przeciwko innym krajom. Ukrywający się obecnie w Hongkongu uciekinier relacjonował czytelnikom “Guardiana”, że bardzo się starał, by nie ujawnić amerykańskich operacji wywiadowczych przeciw celom wojskowym, koncentrując się na groźnej w jego ocenie wywiadowczej inwigilacji celów cywilnych. “Uwypukliłem przypadki, w których NSA włamuje się do cywilnej infrastruktury informatycznej obejmującej uniwersytety, szpitale i firmy prywatne, ponieważ jest to niebezpieczne” – zaznaczył. “Kampania wyborcza Baracka Obamy z 2008 roku dała mi wiarę, że rozwiąże problemy, które zarysował, zabiegając o głosy. Niestety, wkrótce po objęciu władzy zamknął możliwości dochodzenia w sprawach systematycznego łamania prawa, pogłębił i rozbudował represyjne programy i nie położył kresu nadużyciom w dziedzinie praw człowieka, których jesteśmy świadkami w Guantanamo, gdzie ludzi więzi się bez po-

FOTO: ARCHIWUM

Edward Koch osobiści zamówił swój nagrobek na cztery lata przed śmiercią. Wykonawcy nagrobka przekazał bardzo szczegółowe instrukcje, co do tego, jak ma wyglądać i co ma być napisane na płycie nagrobkowej. Sam też odebrał projekt, gdy został on ukończony w 2009 r. Wszystko było gotowe oprócz daty urodzin i śmierci, które miały być wygrawerowane na płycie nagrobkowej już po pogrzebie Kocha. I tak też się stało. Po ostatecznych poprawkach nagrobek zamontowany został dwa tygodnie temu. W tym tygodniu ktoś jednak zauważył pomyłkę w dacie urodzenia burmistrza Kocha. Zamiast 12 grudnia 1924 r. wykonawca nagrobka wygrawerował rok 1942. “Przestawiły mi się cyferki w roku urodzenia z 1924 na 1942. To zwykły ludzki błąd. Naprawię to” – powiedział Tommy F. Flynn z Flynn Funeral & Cremation Memorial Centers Inc., dodając, że datę poprawi w ciągu następnych kilku tygodni. Flynn powiedział, że pracując nad projektem i wykonaniem nagrobka przez osiem miesięcy był w kontakcie z byłym burmistrzem Kochem, z którym omawiał szczegóły.

n 29-letni Amerykanin Edward Snowden (na zdjęciu), który zdemaskował inwigilowanie łączności internetowej przez podległą rządowi USA Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), oświadczył, że w Stanach Zjednoczonych nie może liczyć na uczciwy proces.

stawienia im zarzutów” – dodał. Snowden nie spodziewa się, że w USA mógłby liczyć na uczciwy proces, ponieważ – jak powiedział – “rząd USA otwarcie uznał mnie za winnego zdrady i zadeklarował, iż ujawnianie tajnych, przestępczych i nawet sprzecznych z konstytucją działań jest niewybaczalnym przestępstwem. To nie jest sprawiedliwość i byłbym głupi, gdybym się jej dobrowolnie poddał, mogąc zrobić znacznie więcej dobrego poza więzieniem niż w nim”. BAT, (PAP)


Polska

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

FOTO: PAP/MICHAŁ WALCZAK

Pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich w Radomiu

Partyjne wydatki PO

Wino, cygara i restauracje n Premier Donald Tusk, po posiedzeniu rządu, tłumaczył się z wydatków Platformy Obywatelskiej, między innymi na wino, garnitury i drogie restauracje.

Montaż pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich

Szef rządu bronił zasadności części tych wydatków. Podkreślił, że polski premier niezależnie od tego, kto nim jest, nie powinien wyglądać gorzej niż inni europejscy liderzy. Zapewnił jednocześnie, że sam garniturów nie znosi. Donald Tusk dodał, że również wydatki na wynajem boiska piłkarskiego, na którym grywa, nie są bez podstaw. Podkreślił, że wydawanie – tak jak w wielu firmach – niedużych środków na wspólne uprawianie sportu “jakoś się broni”. Premier przyznał, że trudne do obrony są wydatki na wino, ale ten alkohol pojawia się na spotkaniach partyjnych wszystkich partii politycznych. Dodał, że w tej sprawie zapadła już decyzja i zlecił wprowadzenie zakazu na kupowanie alkoholu z pieniędzy partyjnych, by uniknąć dwuznaczności. Donald Tusk podkreślił, że ujawnienie informacji o wydatkach PO jest “dobrą lekcją” i jest mu przykro z powodu “nierozsądnego” wydawania partyjnych środków. Szef rządu stwierdził, że obecna sytuacja jest dobrą okazją do powrotu do pomysłu likwidacji finansowania partii z pie-

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

4

Poseł PO Grzegorz Schetyna rozmawia z dziennikarzami w trakcie ostatniego dnia 43. posiedzenia Sejmu

niędzy podatników. Dlatego zwróci Na placu przed klasztorem pojawisię do klubu PO o przygotowanie odli się także zwolennicy Ruchu Palikopowiedniego projektu i liczy na akta z transparentem: “Elity polityki – ceptację sejmowej większości dla zaprecz z Sejmu i pomników – wszyscy!”. proponowanych rozwiązań. Pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich “Newsweek” napisał , że PlatforUroczystości odbywały się w dniu uro- witkowski. Potem zwrócił się do stanął przy głównej ulicy Radomia, ma Obywatelska w ciągu dwóch lat dzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich. mieszkańców: “Pamiętajcie o Smoleń- Żeromskiego, w pobliżu gmachu I wydała ponad ćwierć miliona złotych “To jest ciężki dzień, zwłaszcza że sku; lecieliśmy, po to, aby światu po- LO im. M. Kopernika i klasztoru o.o. m.in. na markowe garnitury i buty. Do są to pierwsze urodziny brata, które wiedzieć o Katyniu, o Miednoje, o Sta- Bernardynów. Ma około 2,5 metra tego doszły wydatki na restauracje, obchodzę także bez mamy” – powie- robielsku, aby odsłonić światu praw- wysokości. Po boku pomnika umieszzakup wina i cygar. Publikacja wydział dziennikarzom Jarosław Ka- dę o śmiertelnym kłamstwie i staliśmy czono dwie tablice z nazwiskami upawołała ponowną dyskusję na temat miętniającymi wszystkie ofiary kaczyński. Dodał, że jest zadowolony się ofiarą, a teraz kaci nas sądzą”. finansowania partii. n “To nie mgła, to nie nawigacja, to tastrofy smoleńskiej. ze wspólnego pomnika Marii i LeAutorem rzeźby jest Andrzej Renes. cha Kaczyńskich. “Bratowa zawsze nie brzoza. Wyście wcześniej nas zabardzo wspierała męża w trudnych bili. ‘Odstrzelimy ich, kaczorów’, Pomnik powstał z inicjatywy Społeczmomentach, nigdy nie narzekała, nie mówiliście, ‘kartoflane nosy’ mówi- nego Komitetu Budowy Pomnika Lemiała pretensji” – dodał Kaczyński. liście na nas. (....) Ziemia smoleńska cha Kaczyńskiego w Radomiu pod Przy pomniku znajdują się tabli- będzie pamiętać i będzie wyrzutem przewodnictwem posła PiS Marka Suce upamiętniające wszystkie ofiary sumienia. Przekopaliście, przesiali- skiego. Budowa pomnika kosztowa- n Minister edukacji narodowej uspokaja przeciwników wysyłania 6-latków katastrofy smoleńskiej, dlatego – jak ście i przekłamaliście wszystko, ale ła 230 tys. zł. Od roku w Radomiu pro- do szkół i zapewnia, że resort wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom. stwierdził Kaczyński – “ten pomnik połamane skrzydła pamiętają (...)” – wadzona była społeczna zbiórka pieniędzy na ten cel. n mówił w homilii bp Zawitkowski. powinien łączyć, a nie dzielić”. Krystyna Szumilas w radiowej JedynKrystyna Szumilas zapewniła, że Przed odsłonięciem pomnika odprace oceniła, że dziś – po zmianach, ja- udało się uspokoić obawy rodziców wiono mszę w intencji ofiar katastrokie wprowadziło MEN – część ro- w sprawie zbyt dużych klas czy zbyt fy smoleńskiej w klasztorze o.o. BerPrezes PiS Jarosław dziców popierających referendum w dużej różnicy wieku w klasie, do któnardynów, w pobliżu którego stanął poKaczyński i szef KP sprawie reformy edukacyjnej odstą- rej trafi 6-latek. mnik pary prezydenckiej. We mszy PiS Mariusz Błaszpiłaby od podpisania się pod wnioSzumilas jest przekonana, że do uczestniczyli m.in. metropolita szczeczak podczas mszy skiem o plebiscyt. szkół w 2014 roku pójdą 6-latkowie. cińsko-kamieński abp Andrzej Dzięw kościele oo. BerWniosek z blisko milionem pod- “Przyjęliśmy projekt i 1 września 2014 ga i ordynariusz radomski bp. Henryk nardynów w trakcie pisów za referendum w sprawie mię- roku pójdzie obowiązkowo do szkoTomasik. Homilię wygłosił biskup pouroczystości zwiądzy innymi obowiązku szkolnego 6- ły pierwsza grupa 6-latków” – mómocniczy łowicki Józef Zawitkowski. zanych z odsłonięlatków i stopniowego przywrócenia wi Szumilas. Od września 2015 ro“Rad dom, by Ci tu zbudował, paciem pomnika Lecha 8-letniej szkoły podstawowej czeka ku już wszystkie sześcioletnie dzienie prezydencie” – powiedział bp Zai Marii Kaczyńskich na rozpatrzenie przez Sejm. ci zasiądą w szkolnych ławkach. n

n Szef PiS Jarosław Kaczyński oraz m.in. liczna grupa parlamentarzystów wzięli udział we wtorek w Radomiu w odsłonięciu pomnika pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

FOTO: PAP/MICHAŁ WALCZAK

MEN uspokaja rodziców 6-latków

KRÓTKO

FOTO: ARCHIWUM

Polacy więcej zarabiają

[WARSZAWA] Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 3 tys. 699,67 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,3 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 3,4 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. GUS podał także, że w przedsiębior-

WALUTY

18 czerwca 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,1682 euro 4,2406

Do Rosji po paliwo

[OLSZTYN] Od poniedziałku warmińsko-mazurscy celnicy zaostrzyli kontrolę aut osobowych i autobusów przekraczających granicę z Rosją. Jeśli auto osobowe jeździ do Rosji częściej niż raz w tygodniu, paliwo, które przewozi, może zostać oclone. W Rosji paliwo bywa czasem nawet o połowę tańsze niż w Polsce. Polacy stwach w maju było zatrud- przywożący benzynę i ropę z nionych 5 mln 478,6 tys. Rosji sprzedają je w Polsce ok. osób, czyli zatrudnienie spa- 1 zł za litr taniej niż na poldło o 0,9 proc. rdr, a w uję- skich stacjach paliw. Przywóz ciu miesięcznym zostało bez paliwa z Rosji nie jest zakazmian. Analitycy prognozowa- zany (jeśli pojazd nie ma przeli, że zatrudnienie w maju ro- robionego baku), lecz sprzeku spadło rdr o 0,8 proc. rdr daż osobom trzecim jest już oraz spadło o 0,1 proc. mdm. przestępstwem skarbowym.

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Pijany dentysta [ŁÓDŹ] W Radomsku pacjent pijanego dentysty stracił górną jedynkę. “Stomatolog szlifował mężczyźnie zęby, kiedy uznał, że wyglądają nieodpowiednio, podawał pacjentowi kolejne znieczulenie i dalej pracował” – mówi rzecznik radomszczańskiej policji Aneta Komorowska. W rezultacie górna jedynka 28-latka wylądowała w koszu – wyjaśnia policjantka. Mężczyźnie odmówiono wydania dokumentacji medycznej, wezwał więc policję. Okazało się, że dentysta miał we krwi blisko 3 promile alkoholu. Obecnie śledczy czekają na opinię biegłego, który wypowie się, jak poważnego uszczerbku doznał pacjent.

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,12 3,22 4,18 4,29 Kraków ul. Wielopole 3 3,16 3,20 4,23 4,27 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,14 3,20 4,20 4,27 Łódź ul. Kościuszki 22 3,13 3,23 4,20 4,30 Poznań ul. Głogowska 29 3,17 3,20 4,24 4,28

REKLAMA

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 5 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,15 3,17 3,16 3,09 3,17 3,17 3,09 3,14 3,15

3,20 3,20 3,19 3,25 3,19 3,19 3,28 3,21 3,21

4,23 4,24 4,24 4,16 4,24 4,25 4,11 4,19 4,22

4,28 4,28 4,26 4,28 4,26 4,27 4,37 4,26 4,28


5 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

Ułatwienia dla cudzoziemców

Projekt ustawy przygotowało MSW. Dzięki niemu cudzoziemcy mają łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia pobytowe w Polsce. Jak podkreśla Urząd ds. Cudzoziemców, projekt zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt. W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o to cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju, musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub ak-

n W Płocku autobus komunikacji miejskiej uderzył we wtorek rano w blok mieszkalny. Poszkodowanych zostało dziewięciu pasażerów i kierowca. W szpitalu są cztery osoby. Przyczyną wypadku mogło być zasłabnięcie kierowcy.

FOTO: PAP/JAKUB KAMIŃSKI

n Wydłużenie do trzech lat zezwolenia na pobyt czasowy, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, zakaz umieszczania w ośrodkach zamkniętych dzieci poniżej 15 lat – to niektóre ze zmian, jakie wprowadzi nowa ustawa o cudzoziemcach. We wtorek projekt zaakceptował rząd.

Autobus uderzył w dom

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Ministrów

tualnego zezwolenia na pobyt. Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studentów. Cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy. Cudzoziemcy kontynuujący studia na kolejnym roku będę mogli otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 2 lat, a nie, jak do tej pory, na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców absolwentów polskich uczelni, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres jednego roku. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się o ze-

zwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. W projekcie wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy, nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wystarczy, jeśli wykaże, że ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania. Nowa ustawa wprowadzi wymóg znajomości języka polskiego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony. n

Jak poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Jacek Starczewski, kierowca autobusu został wydobyty z wnętrza pojazdu po rozcięciu rozbitej karoserii. Pasażerowie, w tym także poszkodowani, opuścili autobus o własnych siłach. Według rzecznika płockiej policji Krzysztofa Piaska karetki pogotowia przewiozły do szpitala sześć osób, w tym najbardziej poszkodowanego 33letniego kierowcę. Później do szpitala zgłosiło się jeszcze czterech innych pasażerów, uskarżających się na różne dolegliwości. “Świadkowie wypadku mówią, że w chwili, gdy autobus zjeżdżał z jezdni w kierunku bloku, kierowca miał spuszczoną głowę. Nie jest wykluczone, że zasłabł. Ale to na razie bardzo wstępne ustalenia” – powiedział Piasek. W szpitalu po badaniach pozostały cztery najbardziej poszkodowane osoby – kierowca oraz troje pasażerów. W wypadku doznali oni m.in. urazów kręgosłupa i kończyn. Pozostali pasażerowie zostali zwolnieni

do domu. Stan kierowcy lekarze określają jako stabilny. Piasek dodał, że zgodnie z procedurą przy wypadkach komunikacyjnych od kierowcy została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Rzeczniczka płockiej komunikacji miejskiej Anna Kicińska powiedziała, że autobus, który uderzył w blok mieszkalny, był sprawny. Do wypadku doszło na ul. Armii Krajowej na osiedlu mieszkaniowym na peryferiach Płocka. Autobusem komunikacji miejskiej linii nr 19 podróżowało kilkanaście osób. W pewnej chwili pojazd zjechał z jezdni na przydrożny pas zieleni i po przejechaniu kilkunastu metrów uderzył czołowo w balkon bloku mieszkalnego. Lokatorzy przebywali w mieszkaniu – nic im się nie stało. Konstrukcja bloku nie została naruszona. Uszkodzony autobus z całkowicie rozbitą przednią częścią został po kilku godzinach odholowany z miejsca wypadku przez służby techniczne komunikacji miejskiej. n

FOTO: PAP/MARCIN BEDNARSKI

REKLAMA

Poczta na giełdę?

n Zarząd Poczty Polskiej chce, by w najbliższych latach firma trafiła na giełdę. We wtorek prezes Poczty Jerzy Jóźkowiak powiedział, że Pocztę należy upublicznić, ale nie prywatyzować, a Skarb Państwa powinien zachować 51 proc. udziałów w spółce. Podczas konferencji podano, że w 2012 r. wynik finansowy brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł 163 mln zł, co oznacza prawie 100-proc. wzrost w porównaniu z 2010 r. W odniesieniu do 2011 roku, kiedy wynik ten podliczono na 214 mln zł, daje to jednak 24-proc. spadek. W ubiegłym roku firma zredukowała koszty o 170 mln zł; na inwestycje rozwojowe i pracowników wydała 86 mln zł. Poczta Polska SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W firmie pracuje ok. 90 tys. pracowników. n

FOTO: ARCHIWUM

Prezes PP poinformował na konferencji prasowej, że przedsiębiorstwo powinno pojawić się giełdzie, kiedy będzie pokazywało stabilne wzrosty, a z punktu widzenia potencjalnych nowych akcjonariuszy inwestowanie w nie będzie miało sens. “Nie jest naszą intencją i celem sprywatyzowanie Poczty Polskiej, ona powinna być upubliczniona” – podkreślił. Poinformował, że zarząd będzie dążyć do tego, by proces ten przeprowadzić w następnej kadencji, czyli w ciągu trzech lat.


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Manhattan ma swoją miss i marszałka

n W sobotę, 8 czerwca, w sali przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, odbył się coroczny bal, podczas którego wybrano Miss Polonii i marszałka Parady Pułaskiego 2013. Te zaszczytne tytuły przypadły Victorii Maliszewski i Kazimierzowi Wardasowi.

tional Science Festival. Ale największą jej pasją jest taniec towarzyski, w którym odnosi znaczące sukcesy. W tym roku wraz z partnerem Stanisławem Tokarzem zakwalifikowała się na mistrzostwa USA. Uczestnicy balu mogli podziwiać ich kunszt taneczny podczas zaprezentowanych kilku tańców latynoskich. Podczas balu wybrany został również tegoroczny marszałek Komitetu Parady Pułaskiego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Został nim Kazimierz Wardas – długoletni parafianin, działacz Towarzystwa Imienia Jezus. Cały fundusz uzyskany z balu został przeznaczony na dofinansowanie Parady Pułaskiego, która odbędzie się w pierwszą niedzielę października tego roku.

ZDJĘCIA: RYSZARD GUBERNAT

17-letnia miss jest uczennicą 11 klasy Manhattan Vilage Academy High School na Manhattanie. Jest członkiem agencji “One Source Talent”. Zagrała w filmie “The Library”. Jej zdjęcia jako modelki znalazły się w katalogu mody “Yana Benhuri Culture”. Ukończyła też Polską Szkołę Dokształcającą im. o. Augustyna Kordeckiego. Przez lata należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Drugie miejsce zajęła Karolina Distasi, a trzecie miejsce jury przyznało Claudii Kołakowskiej. Publiczność wybrała także swoją miss. Została nią Karolina Płaczek. Karolina studiuje biologię na Pace University w Nowym Jorku. Od 6 lat pracuje w New York Hall of Science na Queensie. Za kilka dni wylatuje do Warszawy, gdzie będzie reprezentować to muzeum na Interna-

RYSZARD GUBERNAT

Uczestniczki tegorocznych wyborów Miss Polonii Manhattanu (od lewej): Karolina DiStasi – I wicemiss, Karolina Płaczek – Miss Publiczności, Angelica Turkiewicz, Victoria Maliszewski – Miss Polonii Manhattanu 2013 oraz Claudia Kołakowski

Husaria w Holmdel n Podczas 41. Festiwalu Polskiego Dziedzictwa, który odbył się w niedzielę,

9 czerwca, w PNC Bank Arts Center w Holmdel, NJ, odbył się wielki pokaz starych samochodów i motocykli, zorganizowany przez Krzysztofa Kołtuna. Pokazanych zostało 125 starych samochodów oraz ponad 100 motocykli. Po raz pierwszy tak licznie pojawili się właściciele motorów. Pokaz motocykli zorganizował Polski Klub Motocyklowy “Husaria” – wzięli to na swoje barki Jacek i Marek. Przyciągnęli też miłośników motorów z innych polskich klubów w USA: Unknown Bikers, Polish Legion, Bisons Legacy, Saints & Sinners Brooklyn. “Historia powstania Klubu Motocyklowego ‘Husaria’ w USA jest z

pewnością podobna do historii powstania wielu klubów – czytamy na ich stronie internetowej. – Było nas kilku kolegów, mieszkających w różnych częściach stanu Nowy Jork i New Jersey. Po jakimś czasie od chwili osiedlenia się w Ameryce powróciliśmy do pielęgnowania swej pasji do motocykli. Zaczęliśmy dosiadać swe nowo nabyte maszyny i razem spędzać czas podczas wspól-

nych wyjazdów poza miasto. Podczas tych wypadów spotykaliśmy różnych ciekawych ludzi dzielących tę samą pasję. Po kilku takich grupowych wyjazdach zaczęliśmy szukać klubu motocyklowego, który by zrzeszał Polaków. Nasze poszukiwania, niestety, nic nie dały. W związku z tym powstał pomysł, aby założyć klub motocyklowy dla miłośników mo to cy kli pol skie go pochodzenia. I tak oto powstał klub Husaria...”. Kontakt z klubem: e-mail – husariausa@yahoo.com; strona internetowa klubu: www.husariausa.com. JMS

Victoria Maliszewski – Miss Polonii Manhattanu 2013 oraz Kazimierz Wardas – marszałek parady 2013 dzielnicy Manhattan

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

FOTO: Z ARCHIWUM HUSARII

W najbliższą sobot´, 22 czerwca 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Przedstawiciele polskich klubów motocyklowych na festiwalu w Holmdel


To i owo

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Agata Buzek na premierze "Kolibra" niepokojąco chuda

19 czerwca – 171. dzień roku Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy

NOWY JORK

36-letnia Agata Buzek, która wystąpiła w poniedziałek na premierze filmu "Koliber" (brytyjski tytuł "Hummingbird") w reżyserii Steve'a Knighta, zwróciła na siebie uwagę nie z tego powodu, z którego powinna. Zaskoczeniem okazała się jej wychudzona sylwetka.

KRZYŻÓWKA

matem filmu są losy byłego weterana specjalnej jednostki wojskowej, który – po powrocie z Afganistanu – w londyńskim przestępczym półświatku ukrywa się przed sądem wojskowym. Przybiera cudzą tożsamość i korzysta z okazji, by wyrów-

nać porachunki z przeszłości i zrehabilitować się we własnych oczach. "Koliber" wchodzi na ekrany brytyjskich kin 28 bm. W USA będzie wyświetlany pod tytułem "Redemption". AT, (PAP LIFE)

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 28

Poziomo: 9. Rachel, brytyjska aktorka 10. blok wielokondygnacyjny 11. całość dekoracji architektonicznej 12. cwaniak 13. równowagi w błędniku 15. puszący się ptak 16. otwór pokładowy 17. korbowy w aucie 19. żeruje na innych 20. imię Stwosza 23. duży chrząszcz leśny 24. egzystować 25. funkcja trygonometryczna 27. ptak z pęczkami piór nad oczami 29. pot. pielucha, pieluszka 32. odpoczynek, wypoczynek, relaks 33. uchodzi do Zatoki Biskajskiej

Piątek

Kartka z historii 19 CZERWCA 1962 R. w San Fernando w Kalifornii urodziła się Paula Abdul – piosenkarka, tancerka i choreografka. Była jurorką w pro gra mie „Ame ri can Idol” i „The X Factor”. Przez wiele lat współpracowała jako choreografka Janet Jackson oraz Michaela Jacksona. Pochodzi z rodziny o korzeniach żydowskich. Ojciec Harry urodził się w Syrii, matka jest Amerykanką, której przodkowie wyemigrowali z Rosji i Ukrainy. Paula w wieku 15 lat otrzymała stypendium, które wykorzystała biorąc udział w obozie tanecznym w Palm Springs. Udział w tym obozie pomógł Abdul wystąpić w niezależnym filmie muzycznym „Junior High School”, co później sama określała jako krok milowy w jej karierze. Studiowała broadcasting na California State University w Northridge. Na pierwszym roku studiów Paula Abdul wzięła udział w castingu i została wybrana z grona 700 kandydatek do cheerleaderek klubu NBA Los Angeles Lakers. W ciągu trzech miesięcy stała się głównym choreografem grupy. Po pół roku porzuciła uniwersytet, aby skupić się na choreografii i karierze tanecznej. Jako piosenkarka wydała albumy: „Forever Your Girl”, „Shut Up and Dance”, „Spellbound”, „Head Over Heels”. 19 CZERWCA 1964 R. senator Edward M. Kennedy został ciężko ranny w katastrofie lotniczej.

Cytat dnia: 375

Pionowo: 1. główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Ukrainie 2. idzie poboczem drogi 3. zwierzęcy język 4. format pierwszych książek 5. antonim szanować 6. nieopierzony, nieowłosiony, bezlistny 7. miasto na skraju Puszczy Noteckiej 8. waśń, ostra wymiana zdań 13. wołanie natury 14. skała o słabej spójności 15. leser, nygus 16. motyw dekoracyjny w sztuce egipskiej

Czwartek

FOTO: PAP LIFE

“Dwuczęściowy kostium – góra bez rękawów i spodnie z wąskimi nogawkami – niepokojąco podkreślił szczupłą figurę, gdy pozowała z aktorem Jasonem Stathamem (odtwórcą głównej męskiej roli)" – napisał "Daily Mail". Dla podkreślenia kontrastu gazeta opublikowała zdjęcie Buzek z festiwalu filmowego w Wenecji z 2010 r., na której aktorka występuje w długiej, eleganckiej sukni, a jej figura wydaje się pełniejsza. "Agata zawsze była szczupła, w przeszłości była modelką paryskiego domu mody, stąd jej utrata wagi była jeszcze bardziej widoczna" – zaznacza gazeta. Buzek dopełniła kreację kremową narzutą i czarnymi butami na płaskim obcasie. Włosy spięła w koński ogon. Gazeta konkluduje, że ubranie o najmniejszym w Wielkiej Brytanii kobiecym rozmiarze – czwórce (zerówce w USA) byłoby dla niej zbyt obszerne. W dreszczowcu "Koliber" Buzek gra zakonnicę imieniem Cristina. Te-

Środa

18. mała do herbaty 21. poprzedza rozdanie kart 22. w salonie Daewoo 26. dezorganizacja, miszmasz

28. trudniejszy od flipa 29. Edith, francuska piosenkarka 30. stolica Malediwów 31. środek przeciw tarciu

Albo znajdziemy drogę, albo ją sami wytyczymy. [Hannibal] n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

8


Świat

7 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

Początek końca misji NATO w Afganistanie

Protest przeciwko elektronicznej inwigilacji n Internauci protestowali we wtorek w Berlinie przeciwko inwigilowaniu internetu i łączności telefonicznej przez służby specjalne. Protest zorganizowano na Checkpoint Charlie, tzn. na dawnym przejściu granicznym między NRD a Berlinem Zachodnim.

FOTO: REUTERS

Członkowie organizacji Społeczeństwo Cyfrowe, przebrani za szpiegów – w ciemnych okularach i kapeluszach – zarzucali prezydentowi USA Barackowi Obamie, że postępowanie amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Praktyki NSA ujawnił ostatnio były pracownik CIA Edward Snowden. Przedstawicielka Społeczeństwa Cyfrowego Linnea Riensberg zażądała od niemieckich organów ścigania wszczęcia śledztwa w sprawie inwigilacji obywateli Niemiec. “Zakładam, że w przypadku programu PRISM (ujawniony przez Snowdena program inwigilacji elektronicznej prowadzonej przez NSA) mamy do czynienia z państwowym szpiegostwem” – napisała Riensberg w za-

wiadomieniu o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i wyraziła przekonanie, że Amerykanom chodzi m.in. o państwowe tajemnice Republiki Federalnej Niemiec. Zdaniem Riensberg jest prawdopodobne, że takie programy szpiegowskie, jak PRISM, wymagają wsparcia służb zagranicznych, np. niemieckiej służby wywiadowczej BND. Riensberg uważa, że byłoby to przestępstwem. Prezydent Obama broni elektronicznej inwigilacji prowadzonej przez NSA. Twierdzi, że istnieją skuteczne mechanizmy kontrolne, zapewniające ochronę prywatności. Przedstawiciele administracji USA podkreślają, że inwigilacja jest zgodna z amerykańskim prawem i konieczna w wojnie z terroryzmem. BAT, (PAP)

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen i prezydent Afganistanu Hamid Karzaj (z prawej)

To historyczny moment. Pierwszy raz od czasu obalenia talibów Afgańczycy sami odpowiadają za swój kraj. Afgańska armia oraz policja od kilku lat są szkolone przez siły NATO. Dzisiaj liczą 350 tysięcy osób. “Na ostatnim szczycie w Chicago umówiliśmy się, że w połowie tego roku przekażemy Afgańczykom odpowiedzialność. Możemy być dumni, że dotrzymaliśmy słowa” – mówił w Kabulu sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Swój wkład w dzisiejszą uroczy-

stość mają także polscy żołnierze. W prowincji Ghazni w wojsku i policji służy 4,5 tysiąca osób wyszkolonych przez Polaków. Oni przejęli odpowiedzialność za bezpieczeństwo w prowincji już miesiąc temu. Afgańskie władze próbują też dogadać się z talibami. Prezydent Hamid Karzaj poinformował właśnie, że jego wysłannicy są w drodze do Kataru, gdzie ma dojść do wznowienia rozmów pokojowych. “Chcemy usiąść do stołu z talibami bez żadnych warunków wstępnych. Ale do-

magamy się, aby talibowie zaprzestali przemocy i aby toczące się w Katarze rozmowy przeniosły się do Afganistanu” – powiedział Karzaj. Negocjacje toczyły się przez kilka lat, ale w ostatnich miesiącach były w impasie. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze przekazanie odpowiedzialności Afgańczykom oznacza, że misja NATO wchodzi w ostatni etap. Przez najbliższe półtora roku międzynarodowe wojska będą jeszcze doradzać miejscowym, a pod koniec 2014 roku wrócą do domów. Dotyczy to także niemal dwóch tysięcy Polaków stacjonujących w Ghazni. W 2015 roku w Afganistanie ma rozpocząć się nowa, znacznie mniejsza misja. Jej szczegóły są jeszcze BAT, (IAR) omawiane.

KRÓTKO Zamachy w pobliżu meczetu

Fiasko umowy bankowej z USA

Teleskop Herschela wyłączony

wzrosła liczba ofiar dwóch zamachów samobójczych przeprowadzonych we wtorek w pobliżu szyickiego meczetu w Bagdadzie i wewnątrz świątyni. Kilkadziesiąt osób zostało rannych – wynika z nowego bilansu irackich źródeł medycznych i sił bezpieczeństwa. Według irackiej policji pierwszy zamachowiec wysadził się w powietrze przy kontroli bezpieczeństwa, 100 metrów od meczetu w północnej dzielnicy Bagdadu, Kahira, zamieszkanej głównie przez szyitów. Gdy po pierwszej eksplozji zapanował chaos, drugi zamachowiec w meczecie zdetonował bombę w tłumie wiernych uczestniczących w południowych modłach. Do tej pory nikt nie przyznał się do ataku. Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski

[DARMSTADT, NIEMCY] Europej-

FOTO: REUTERS

[BAGDAD, IRAK] Do ponad 30

oznacza to fiasko aktu prawwyższa parlamentu Szwajca- nego, nazywanego popularnie rii odmówiła we wtorek zaję- “lex USA”. Ustawa miała zezwocia się uchwaloną przez izbę lić bankom na przekazywanie niższą ustawą, która ma za- informacji o zasobach ich pewnić władzom USA dostęp klientów amerykańskiej prodo danych na temat kont ich kuraturze i odsunąć w ten spoobywateli w bankach szwaj- sób groźbę finansowych sankcarskich – co wspomogłoby cji karnych, które – jak się szawalkę z uchylaniem się Ame- cuje – mogą kosztować szwajrykanów od płacenia podat- carski sektor bankowy nawet ków. Zdaniem obserwatorów 10 mld dolarów. [BERNO, SZWAJCARIA] Izba

n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

scy naukowcy wyłączyli orbitalny teleskop Herschela. Jego misja trwała cztery lata; dzięki nowoczesnym urządzeniom astronomowie zebrali sporo danych na temat ewolucji gwiazd i galaktyk. Kontrolerzy lotu z Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych w niemieckim Darmstadt opróżnili zbiorniki teleskopu i wyłączyli wszystkie kanały komunikacyjne. Martwe urządzenie pozostanie na orbicie okołosłonecznej w odległości ponad dwóch milionów kilometrów od Ziemi. Wyposażony w lustro o średnicy trzech i pół metra teleskop Herschela był bodaj najpotężniejszym obserwatorium wysłanym w kosmos. Badał wszechświat w zakresie podczerwieni.

Sanktuarium w Lourdes zagrożone powodzią n Po obfitych deszczach i wskutek topnienia śniegu liczne potoki we francuskich Pirenejach wystąpiły we wtorek z brzegów, co sprawiło, że zamknięto ze względów bezpieczeństwa sanktuarium maryjne w Lourdes i ewakuowano z kempingów około 200 osób. “Sanktuarium, z wyjątkiem jednej z trzech jego bazylik – świątyni Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zwanej potocznie bazyliką górną – zostaje zamknięte” – poinformowała prefektura departamentu Pireneje Wysokie. “Zachowujemy ostrożność, ale sytuacja, jak na razie, nie jest katastrofalna” – dodaje komunikat prefektury. W październiku 2012 roku silny przybór wód rzeki Gave de Pau spowodował w Lourdes poważne szkody w sanktuarium, które jest celem pielgrzymek z całego świata. W poniedziałek nawałnice i silne opady gradu nawiedziły zachodnią część regionu paryskiego, powodując ogromne straty, zwłaszcza w win-

FOTO: ARCHIWUM

n We wtorek w Kabulu wojska NATO przekazały Afgańczykom odpowiedzialność za bezpieczeństwo w całym kraju. Oznacza to, że do czasu zakończenia misji sojuszu – pod koniec 2014 roku – międzynarodowe wojska będą jedynie doradzać miejscowym żołnierzom i policjantom.

nicach okolic Vouvray. W jedenastu departamentach Francji, zwłaszcza na południowym zachodzie, ogłoszono we wtorek alert drugiego stopnia ze względu na niebezpieczeństwo powodzi. BAT, (PAP)

REKLAMA

Chcesz zgubić wagę? Mamy rozwiązanie:

INDYWIDUALNY TEST GENETYCZNY

BodyKey pozwoli Ci ZRZUCIĆ KILOGRAMY i ZDROWO ŻYĆ.

Dołącz do wyzwania na odchudzanie z Body Key. Indywuidalny test genetyczny z kontrolą wagi opracowany dla Ciebie pozwoli na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów

tel. 201.681.6170 www.amway.com/KARDYSENTERPRISE

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

9 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

UE nie ma pomysłu na wzrost gospodarczy

OD REDAKCJI

Latynosi jednak się asymilują Zdaniem wielu obywateli Ameryki – także naturalizowanych – obecna fala imigracji zagraża tożsamości kulturowej Stanów Zjednoczonych. Podnoszą argument, że kraj ten został uformowany przez potomków osadników z Europy o korzeniach chrześcijańskich, przede wszystkim protestanckich. Dzisiejsza struktura demograficzna przybyszy do Ameryki jest inna – mało jest osób z Europy, więcej z Azji i Afryki, najwięcej zaś – z Ameryki Południowej, zwłaszcza Meksyku. Choć mają oni korzenie chrześcijańskie, jest to jednakże katolicyzm, a przecież fundamentem Ameryki jest protestantyzm.

Pomimo odwrotu od polityki radykalnych oszczędności unijne instytucje nie mają pomysłu, jak pobudzić wzrost gospodarczy. Rada Europejska działa za wolno w walce z rajami podatkowymi. Kryzys UE trwa – mówi lider socjaldemokratów w PE Hannes Swoboda.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager

UPRZEDZENIA DO KATOLIKÓW TRWAŁY PRZEZ CAŁY XIX WIEK I PIERWSZĄ POŁOWĘ XX WIEKU. Jeszcze w 1961 roku zwycię-

CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com FOTO: ARCHIWUM

PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Komisja Europejska pod koniec maja zaleciła przyznanie siedmiu krajom UE dodatkowego czasu na zbicie deficytu finansów publicznych, z pięciu zdjęcie tej procedury. Czy to odwrót od restrykcyjnej polityki konsolidacji finansów na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE?

Hannes Swoboda: To odwrót od radykalnych oszczędności, ale nie w stronę wzrostu gospodarczego. Ciągle brakuje tego wzrostu, nie można więc tego nazwać przełomem w polityce. Komisja Europejska nie ma odwagi, żeby zrobić krok do przodu i przedstawić czytelną strategię pobudzenia gospodarki. (...) W czerwcu ub. r. podczas szczytu UE przywódcy przyjęli Pakt Wzrostu i Zatrudnienia. Ale nie widzimy, żeby on działał. Takie deklaracje, jak ta, są płytkie, puste. W rekomendacjach KE zarzucono Niemcom, że płace w tym kraju są za niskie, co obniża jego popyt wewnętrzny. Ma to negatywny wpływ na inne gospodarki europejskie. Zgadza się pan z tą opinią?

Niemcy przez lata były silnikiem rozwoju gospodarczego w Europie. Dziś są nadal w UE liderem politycznym, ale już nie ekonomicznym. To racja, że płace w tym kraju powinny zostać podwyższone, bo przez wiele lat dystans pomiędzy wydajnością (pracy) a skalą wynagrodzeń powiększał się – wydajność rosła szybciej niż pensje. Dla Niemiec, ale i dla całej UE jest bardzo ważne, aby zmniejszyć ten dystans. Płace powinny być dostosowane do produktywności w średnim terminie. Strefie euro udało się w tym roku ugasić kryzys cypryjski. Czy sytuację można uznać za stabilną?

To już nie jest kryzys strefy euro, ale całej Unii Europejskiej, jeśli spojrzymy, ile obywateli odwraca się od UE. Finansowo i technicznie sprawy wyglądają lepiej, ale opinie i odczucia obywateli UE pogarszają się z dnia na dzień. Takiego obrotu sprawy nie spodziewaliśmy się jesz-

cze pięć lat temu w Europie. Dziś to rzeczywistość. Kryzys Unii Europejskiej trwa. Receptą na finansową stronę kryzysu ma być unia bankowa. Czy powinna obejmować także te kraje, które nie należą do strefy euro?

Banki w UE są ściśle ze sobą powiązane. Mamy banki ze strefy euro w krajach spoza strefy euro i odwrotnie. Wiele państw członkowskich przyłączy się w przyszłości do strefy euro, w tym także Polska. Jest całkowicie logiczne, potrzebne, nawet niezbędne, żeby wszystkie banki spoza strefy euro były także szczegółowo monitorowane. A ministrowie i przedstawiciele tych krajów powinny zaangażować się w powołanie unii bankowej.

Podczas ostatniego szczytu UE przywódcy rozmawiali o tym, jak walczyć z uchylaniem się od płacenia podatków, oszustwami podatkowymi i rajami podatkowymi. Już po szczycie pojawiały się jednak opinie, że nie udało się ustalić niczego konkretnego w tej sprawie. Czy podziela pan taką opinię?

Problem ciągle jest nierozwiązany. (...) Jest więcej do zrobienia niż to, co poruszone zostało podczas dyskusji Rady Europejskiej (szczytu UE). Jest kwestia czarnej listy rajów podatkowych, sankcji dla banków i instytucji finansowych, które współpracują z rajami podatkowymi. To dopiero pierwszy krok. Ale jak zawsze Rada (Europejska) jest bardzo powolna i trudno jej znaleźć porozumienie. Parlament Europejski musi być tą stroną, która będzie naciskać, żeby udało się zrobić więcej w tej sprawie. Komisja Europejska również domaga się więcej.

stwo katolika Johna Kennedy'ego w wyborach prezydenckich było uważane za przełom polityczny. Dziś jednak skłonni bylibyśmy, z perspektywy historycznej, powiedzieć, że różnice między katolikami a protestantami były subtelne, gdyż dzielili oni wspólne dziedzictwo kultury europejskiej. Cóż jednak napisał Benjamin Franklin w 1751 roku? "Dlaczego Pensylwania, założona przez Anglików, stała się Kolonią Obcych, których wkrótce będzie tak wielu, że zamiast poddawać się naszej anglicyzacji, to oni będą nas germanizować i nigdy nie przejmą naszego, wspólnego języka". Fran klin pi sał o XVIII-wiecznej Pensyl wa nii, w któ rej Niemcy stanowili bezwzględną większość. Niemiecki był językiem Latynosi dominującym w konprze chodzą wersacji, w tym języku była też większość szyltaką samą dów. Ja koś jed nak drogę jak Niemcy zamerykanizoinni wali się w kolejnych pokoleniach. To samo doimigranci. tyczy późniejszych fal Ir land czy ków, Wło chów, Polaków, Żydów. Przy by sze za wsze uważani byli za ludzi gorszej kategorii, mniej wykształconych, bardziej prymitywnych. Z przybywających do USA pod koniec XIX wieku Włochów dwie trzecie było analfabetami. W 1910 roku tylko 31 proc. Włochów w Ameryce w wieku od 14 do 18 lat chodziło do szkoły. Włoscy rodzice kładli nacisk na pracę i dorabianie się, nie na edukację. Dzisiejsi Italian-Americans wyróżniają się wysokimi dochodami i dobrym wykształceniem. OBECNI IMIGRANCI Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZECHODZĄ TAKĄ SAMĄ DROGĘ, A POTWIERDZAJĄ TO STATYSTYKI. Blisko poło-

Bezwzględnie. Nie możemy czekać, aż pewne rzeczy zostaną ukryte i nikt nie będzie o tym mówił, ponieważ pojawią się nowe tematy do dyskusji.

wa z nich nie ma nawet dyplomu szkoły średniej, ale u ich dzieci ten wskaźnik spada do 17 procent. 11 procent z pierwszej generacji Latynosów skończyło college, w drugiej generacji jest to już 22 procent. Podobny postęp obserwuje się w dziedzinie znajomości języka angielskiego. Pierwsze pokolenie posługuje się nim słabo; drugie (88 procent z nich) mówi nim biegle, choć przechodzi też bez kłopotu na hiszpański; dla trzeciego pierwszym językiem jest zawsze angielski; w czwartym choćby słaba znajomość języka przodków jest rzadkością. Są to podobne trendy jak w przypadku imigracji z Polski. Która, dodajmy, także była katolicka.

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ OSIŃSKI (PAP)

JL

Czy czarna lista rajów podatkowych powinna szybko powstać?


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Magiczne latarenki

n Magic Island, czyli Magiczna Wyspa, to właściwie nie wyspa, a

Po drugiej stronie ulicy rozciąga się wielki kompleks sklepów i restauPowstał on prawie 50 lat temu i w racji, tzw. mall, czyli Ala Moana Cenzałożeniu miał być nowym komplek- ter. Stamtąd można praktycznie obsem hotelowym. Jednak mieszkań- jechać całą wyspę, korzystając z siecy i turyści upodobali sobie piękne, ci autobusowej lub wsiąść do jednego białopiaszczyste plaże, uroczą, od- z uroczych, otwartych wagoników, dzieloną od oceanu falochronami za- które kursują nieustannie pomiędzy toczkę i całe połacie zieleni, które Ala Moana a Waikiki. W pewien majowy dzień parkinokazały się idealnym miejscem na rodzinne pikniki. Plany budowy hote- gi i ulice w pobliżu Magicznej Wylu spaliły na panewce, a magiczna spy zapełniły się samochodami. wysepka stała się popularnym miej- Najszybszym środkiem transportu scem odpoczynku, spacerów przy cu- w tym dniu okazał się autobus, któdownych zachodach słońca, a także ry słusznie wybrałam, aby tam doidealnym plenerem na ślubne zdję- jechać. W parku znalazłam się już o godzinie 4 po południu. O szóstej cia i przyjęcia. Z brzegów półwyspu rozciąga się zapowiadano otwarcie pięknego, malowniczy widok na najbardziej po- podniosłego wieczoru poświęconepularną plażę na O’ahu – Waikiki oraz go tym, co odeszli. Memorial Day, czyli Dzień Pamięna charakterystyczny, kojarzący się od zawsze z Honolulu, górujący nad ci, bo o nim właśnie mowa, jest święplażą, krater wygasłego wulkanu Dia- tem ustanowionym dla oddania hołmond Head. Po lewej stronie półwy- du i uhonorowania tych, co stracili spu (jeśli zwrócimy się twarzą do oce- życie w obronie Stanów Zjednoczoanu) znajduje się wielki, zapełniony nych. W ostatni poniedziałek maja po brzegi port jachtowy. Był taki we wszystkich stanach USA odwiedzień (w październiku ubiegłego ro- dza się cmentarze wojskowe, zapaku), kiedy port opustoszał. Wszyst- la się znicze na grobach żołnierzy, kie jachty wypłynęły w morze. Do ofiarowuje kwiaty i chorągiewki. Hawaje nadały temu świętu trochę Hawajów zbliżało się tsunami... Na szczęście wszystko skończyło się do- szerszy charakter, zbliżony do naszebrze, tsunami oszczędziło hawajskie go Święta Zmarłych, wspominając wszystkich tych, którzy odeszli. Aby wyspy, a jachty wróciły do portu. W urokliwej części parku Ala Mo- uczcić ich pamięć, zaadaptowali ana, położonej w pobliżu przystani zwyczaj wywodzący się z japońskiejachtowej, do niedawna można by- go, buddyjskiego kościoła Shinnyoło przebywać i podziwiać go przez -en, gdzie pamięć zmarłych i ich życałą dobę. Okazało się jednak, że na cie celebruje się, wypuszczając na swoją “sypialnię” upatrzyli go sobie wody oceanu piękne, płonące latabezdomni. Dla bezpieczeństwa tury- renki. Jest to bardzo podniosła urostów i odwiedzających zdecydowa- czystość, której celem jest pokazano ograniczyć dostęp do Magicznej nie, jak cenna jest harmonia i pokój w naszym życiu. Wyspy nocą.

ZDJĘCIA: MARIOLA JOHNSON

usypany przez człowieka półwysep w parku Ala Moana na Hawajach. Rzeczywista nazwa tego miejsca to Aina Moana, co po hawajsku oznacza “ląd od morza”, ale nikt jej praktycznie nie używa. Nazwa Magiczna Wyspa zdecydowanie lepiej oddaje istotę i charakter tego czarodziejskiego zakątka. Mariola Johnson

Przystań jachtowa i panorama Honolulu – widok z Magic Island

Szczególnego charakteru uroczystości nadał przepiękny zachód słońca

Liczba ludzi uczestniczących w tym pięknym wydarzeniu rośnie z roku na rok. W tegorocznej – piętnastej już z rzędu uroczystości – liczba uczestników doszła do 50 tysięcy. Aby umożliwić wszystkim wysłuchanie przekazu, muzyki i spotkania z Jej Wysokością Shinso Ito – naczelną osobą w świątyni – w parku ustawiono dwa gigantyczne ekrany. Pogoda była, jak zawsze, piękna, a mała, niemalże niezauważalna mżawka wywołała tęczę, która pojawiła się na krótko przed charakterystycznym, hawajskim dźwiękiem muszli, oczyszczającym miejsce

i anonsującym rozpoczęcie celebracji. Przejmujący dźwięk bębnów “taiko” wprowadził niepowtarzalną atmosferę harmonii, miłości i świadomości bycia cząstką społeczności, wzajemnie wspierających się ludzi. Z niecierpliwością, ale i spokojem, ściskając w ręku moją łódeczkę z lampionem, której ściany wypełnione były imionami nieżyjących już, najdroższych mi osób – rodziny i przyjaciół – czekałam na znak. Był nim dźwięk krystalicznego dzwoneczka Shinso Ito. Rozejrzałam się dookoła. Wśród tłumu łatwo było odnaleźć woluntariuszy w charakterystycznych koszulkach, gotowych do pomocy w zapalaniu umieszczonych w lampionach świec i wysyłaniu ich na wodę. Zabrzmiał dzwonek. Na scenie zapłonął wielki znicz. Na wody zato-

ki wypłynęły łodzie z pierwszymi, wielkimi, symbolicznymi lampionami oferującymi modlitwę dla ofiar wojen i katastrof oraz wszystkich zmarłych w imieniu wszystkich ludzi. Na łodziach znajdowały się również lampiony tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tej wielkiej celebracji. Widok płonących, unoszących się na powierzchni wody latarenek, które nabrały dodatkowych, bajecznych kolorów w blasku zachodzącego słońca, był magiczny. Nie zważając na głębokość wody wyniosłam moją latarenkę tak daleko, jak to tylko było możliwe. Odpłynęła, a razem z nią zapewnieni o mojej miłości, moi najbliżsi, którzy – mocno w to wierzę – byli obecni ze mną w tamtej czarodziejskiej chwili, na rajskich Hawajach. n

WYCIECZKA

Zielona oaza na wysokościach

Magiczne latarenki-znicze na wodach zatoki Ala Moana. Każda z nich zawiera jakąś historię...

W sobotę, 22 czerwca, zapraszamy wszystkich na bardzo atrakcyjną wycieczkę. Zwiedzamy jedyny w swoim rodzaju na świecie “Park in the Sky”, ze wspaniałą przyrodą. Jest on położony na dawnej trasie High Line, co pozwala na obserwację metropolii z góry. Prowadzi Halina Niedzielska. Łatwa trasa (C) wyniesie około trzech mil. Spotkamy się o godzinie

11:00 na południowo-zachodnim rogu Ósmej Alei i 14 Ulicy; dojazd metrem A, C, E i L. W razie niepogody można się upewnić w piątek, do godz. 10:00 wieczorem, czy wycieczka dojdzie do skutku – tel. (212) 568 -6323. Następna wycieczka przypadnie 29 lub 30 czerwca. Uwaga! Proszę o kontakt Stokrotkę w pilnej sprawie. HN


Prawo i my

11 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

USA czy Polska – gdzie przeprowadzić postępowanie spadkowe?

w błędnym przekonaniu, iż jesteśmy właścicielem nieruchomości położonej w Polsce, na podstawie wyroku sądu amerykańskiego, może doprowadzić do sytuacji, iż w momencie gdy zdecydujemy się na sprzedaż odziedziczonego majątku, dowiemy się, iż według prawa polskiego nie jesteśmy jeszcze właścicielami danego gruntu czy mieszkania. Zasada wyłącznej właściwości sądów polskich dotyczy nie tylko prawa własności nieruchomości, ale również użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności na nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Co więcej, znajduje ona zastosowanie nie tylko do spraw o dziedziczenie, ale również do podziału majątku byłych małżonków, który obejmuje nieruchomości położone na terenie Polski. W następnym artykule wyjaśnimy, kiedy możemy się domagać zachowku od osób wskazanych w testamencie lub obdarowanych przez spadkodawcę za życia. n

n Mając na uwadze, iż emigracja Polaków do Stanów Zjednoczo-

nych sięga już nie tylko lat, ale wręcz pokoleń, coraz częściej spotykamy się z problemem związanym z dziedziczeniem majątku pozostawionego przez nasze rodziny częściowo w Stanach Zjednoczonych, a częściowo w Polsce.

kach, którzy zmarli na terenie Stanów Zjednoczonych i w chwili W sytuacji gdy większość, bądź na- śmierci nie posiadali już obywatelwet cała nasza rodzina, zamieszku- stwa polskiego, będzie musiało zoje od lat w Stanach Zjednoczonych, stać podzielone na dwie części. Sąd najłatwiejszym rozwiązaniem wyda- polski orzekał będzie w zakresie doje się być przeprowadzenie postępo- tyczącym nieruchomości położonej wania spadkowego w Stanach. Pro- w Polsce (gdyż tylko w takim zakreblem pojawia się jednak, gdy na pod- sie przysługiwała będzie mu jurysstawie orzeczenia sądu amerykań- dykcja w stosunku do obcokrajowskiego spadkobiercy próbują wpisać ca), zaś sąd amerykański prowadził przysługujące im prawo własności będzie postępowanie w zakresie ponieruchomości w księgach wieczy- zostałej części majątku naszego stych lub sprzedać odziedziczoną po spadkodawcy (w tym zakresie sądy przodkach nieruchomość położoną polskie nie będą bowiem właściwe). Zatem w przypadku, gdy w skład w Polsce. Okazuje się wówczas, iż wedle prawa polskiego nie są oni wła- spadku wchodzi nieruchomość pościcielami takiej nieruchomości. Co łożona w Polsce, to – niezależnie od więcej, w celu uznania ich za wła- osoby spadkodawcy i jej obywatelścicieli nie będzie również możliwe stwa – jurysdykcja sądów polskich uznanie takiego wyroku w Polsce – w tym zakresie jest wyłączna. Konsekwencją tego jest niemożność sądy polskie oddalą taki wniosek. Gdy w skład pozostawionego nam uznania w Polsce orzeczenia sądu zaspadku wchodzi nieruchomość po- granicznego dotyczącego np. stwierłożona w Polsce, jurysdykcja krajo- dzenia nabycia tej nieruchomości w wa sądów polskich jest wyłączna, co trybie dziedziczenia. Co natomiast dzieje się w sytuacji, w praktyce oznacza, iż postępowanie spadkowe w tym zakresie musi gdy osoba z obywatelstwem zarówzostać przeprowadzone w Polsce. W no polskim, jak i amerykańskim potakim przypadku do przeprowadze- zostawi nam w spadku majątek w ponia postępowania o stwierdzenie na- staci nieruchomości położonych w bycia spadku właściwy będzie sąd Polsce oraz w Stanach Zjednoczomiejsca położenia nieruchomości, nych? Czy w takim przypadku równiezależnie od tego, czy spadkodaw- nież będziemy musieli przeprowadzić ca zmarł za granicą, jak również czy dwa postępowania spadkowe? Odw chwili śmierci był nadal obywa- powiedź na to pytanie nie jest już jednoznaczna. telem polskim. W prawie polskim zasadą jest, iż Wyłączna właściwość sądów polskich w zakresie spadkobrania nie- postępowanie o stwierdzenie nabyruchomości położonych na terenie cia spadku powinno dotyczyć całoRzeczypospolitej Polskiej ma bo- ści majątku spadkowego. Zatem w wiem zastosowanie również w sto- przypadku wszczęcia takiego postęsunku do spadkodawców obcokra- powania w Polsce po spadkodawcy jowców, którzy zmarli za granicą. posiadającym również obywatelstwo Może zatem okazać się, iż postępo- polskie, sąd może uznać, iż przysłuwanie spadkowe po naszych dziad- guje mu uprawnienie do orzekania w REKLAMA

FOTO: ARCHIWUM

Elżbieta Dębowska

zakresie całego majątku spadkowego (zatem również nieruchomości położonych za granicą). Wynikało to będzie z faktu posiadania obywatelstwa polskiego, jako swoistego łącznika, umożliwiającego sądowi stwierdzenie swej właściwości również odnośnie majątku pozostawionego przez spadkodawcę za granicą. W tym przypadku musimy jednak brać pod uwagę, iż takie orzeczenie może nie zostać uznane przez sąd zagraniczny, który podobnie jak sąd polski może rządzić się zasadą wyłącznej jurysdykcji w stosunku do nieruchomości położonych na terenie swojego kraju. Zależne jest to zatem od prawa obowiązującego w danym czasie dla miejsca położenia odzie-

dziczonej przez nas nieruchomości. Zakwestionowanie orzeczenia sądu polskiego w zakresie dziedziczenia nieruchomości położonej na terenie innego kraju, w praktyce oznaczało będzie konieczność przeprowadzenia w stosunku do tej części majątku dodatkowego postępowania spadkowego przed sądem miejscowo właściwym w kraju położenia nieruchomości. Jak widać zatem, mimo chwilowych sporów kompetencyjnych, sądy poradzą sobie z właściwym i skutecznym rozstrzygnięciem w zakresie dziedziczonego przez nas majątku. Ważnym jest jednak, abyśmy dopilnowali tych kwestii poprzez zainicjowanie koniecznych w tym zakresie postępowań. Trwanie bowiem

Adwokat Elżbieta Dębowska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat współpracowała z Kancelarią Adwokacką Marty Szymanek, a następnie ze spółką Kancelaria Adwokacka Robert Marciniak i Marta Szymanek sp.p. Obecnie jest partnerem w spółce Pawłowska & Dębowska sp.p. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rodzinnym, posiada bogate doświadczenie z zakresu postępowań odszkodowawczych.

Kancelaria Adwokacka Pawłowska & Dębowska sp.p. www.pawlowska-debowska.pl kancelaria@pawlowska-debowska.pl tel. + 48 22 621 99 01, tel. kom. + 48 609 572 585; + 48 500 188 483


12

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Park przy Brooklyn Bridge przyciąga deweloperów

DO WYNAJĘCIA FOR RENT DO WYNAJĘCIA - MIESZKANIE Świeżo po remoncie, położone w Chicago Ridge, IL. Harlem to 107th east to Oak Park. Mieszkanie ma powierzchnię około 74 metrów kwadratowych, usytuowane jest na drugim piętrze, składa się z dwóch sypialni, salonu z balkonem, kuchni (w pełni wyposażonej w sprzęt AGD) wraz z jadalnią oraz łazienki z WC. W całym mieszkaniu jest klimatyzacja (w zimie ogrzewająca mieszkanie). Wyposażone jest w elektryczne centralne ogrzewanie (chłodzenie) w całym mieszkaniu. W mieszkaniu pralko - suszarka. Mieszkaniu są przynależne 2 miejsca parkingowe pod blokiem oraz spiżarnia. Łatwy i szybki dojazd do centrum miasta. Opłata za mieszkanie 950 $ + rachunek za energię. Ponadto obowiązkowa kaucja (zwrotna) w wysokości miesięcznej opłaty za mieszkanie. Kontakt możliwy pod amerykańskim numerem telefonu. +1 (708) 539-5939 (Jarek) lub polskim +48 (600) 917-354 (Lucyna)

FOTO: ARCHIWUM

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

Deweloperzy stoją w kolejce po prawa do zagospodarowania trzech obszarów znajdujących się przy nabrzeżu Rzeki Wschodniej i na peryferiach Brooklyn Bridge Park. n

butiki, sklepy spożywcze, przestrzeń biurowa i rozrywkowa. Deweloperzy starają się tu o leasing na 99 lat. Wśród zainteresowanych są: Jamestown Properties, właściciel bardzo dobrze prosperującego Chelsea Market na Manhattanie, oraz Two Trees – firma real estate, której zasługą jest ożywienie DUMBO i przekształcenie do obecnej postaci. Cztery przecznice na wschód, za Manhattan Bridge, jedenastu wielkich deweloperów ubiega się o prawa do zbudowania na pustej działce wieżowca z około 130 luksusowymi mieszkaniami. Zwycięzcy przetar-

FOTO: ARCHIWUM

Brooklyn Bridge Park istnieje od trzech lat. Laguna, sielska atmosfera, drewniany mostek wiszący, trawiaste pagórki i pola do gry w piłkę przyciągają tłumy. Parkiem interesuje się też kilkudziesięciu deweloperów, którzy polują na trzy różne obszary na obrzeżach tej zielonej przestrzeni. Na północ od mostu Brooklyńskiego stoją XIX-wieczne magazyny Empire Stores z czerwonej cegły. Dziesięciu czołowych deweloperów złożyło projekty, chcąc te magazyny przekształcić w centrum handlowo-biurowe, w którym mają znaleźć się

Regina Myer, prezes Brooklyn Bridge Park

gów na zagospodarowanie tych dwóch miejsc ogłoszeni zostaną przed Labor Day. W międzyczasie największy właściciel nieruchomości w tym rejonie – grupa Świadkowie Jehowy, która planuje wyprowadzkę do upstate New York – wystawił na rynek kilka swoich największych działek. Wśród zainteresowanych kupnem są m.in. Related Cos. – deweloper o szerokim zakresie działalności (od luksusowego Time Warner Center po obszerne Hunter's Point South – czyli kompleks budynków apartamentowych na Long Island City na Queensie dla osób o średnich zarobkach). "Wygląda na to, że stworzyliśmy miejsce, którym każdy się interesuje" – mówi Regina Myer, prezes Brooklyn Bridge Park, instytucji zajmującej się utrzymaniem parku. Myers cieszy się, że rozwój każdego z tych trzech miejsc oznacza miliony dolarów na utrzymanie parku, który zresztą przyczynił się do tego, że okolica ta stała się tak bardzo atrakcyjna i pożądana przez deweloperów. Najwięcej dziać się będzie na posiadłościach Świadków Jehowy, którzy wystawili na rynek ponad 10 dużych budynków i działek rozsianych po sekcji DUMBO. Wśród nich jest 400 000 stóp kwadratowych przy 55 Furman Street czy kompleks magazynów z beżowej cegły przy Pearl Street, które zajmują powierzchnię ponad 700 000 stóp kwadratowych. Świadkowie Jehowy wystawili również na sprzedaż dwa parkingi – każdy o długości przecznicy, na których można postawić budynki o powierzchni ponad 1,5 miliona stóp kwadratowych. W sumie Świadkowie Jehowy mają na sprzedaż nieruchomości i działki o potencjalnej powierzchni 2,9 miliona stóp kwadratowych. AS, (R)

* EXIT ALL SEASONS REALTY * 2-Sypialniowe mieszkanie do wynajęcia na Bensonhurst na 2-gim piętrze. Proszę dzwonić po więcej informacji. Proszę dzwonić: (917) 514-2330 MANHATTAN, WASHINGTON HIGHTS 1-no sypialniowe mieszkanie do wynajęcia od 1-go Lipca. Gorąca woda i ogrzewanie wliczone w czynsz, tylko $1,385 dolarów. Bez zwierząt. Sprawdzamy historie kredytową, wymagany dobry kredyt i stale zarobki. Dojazd metrem Nr-1, do 191 ulicy i St.Nicholas ave. Telefon (718) 599-2047 am lub (347) 564-8241 po 6:30 pm Rockaway Park 160 Beach NY 11694 Pokój do wynajęcia na weekend lub na stałe. Po więcej wiadomości proszę dzwonić: (646) 724-2718

Bezpłatnie apartament dla kobiety. Brooklyn NY Proszę dzwonić: (347) 909-1082

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ

Z POWODU WYJAZDU SPRZEDAM DOM W PENSYLWANII, POCONO-HRABSTWO MONROE. Osiedle strzeżone, 6 sypialni, kuchnia, 2 łazienki, 2 kominki, stół bilardowy. Dom odnowiony, wyposażony we wszystkie sprzety, gotowy do wynajmowania. Atrakcyjna okolica jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny, rajdy NASCAR. Dobry biznes. Cena $215,000.00 do negocjacji. Kontakt: po angielsku, prosić Hede: (800) 621-1466 po polsku: (551) 208-7725

WEICHERT REALTORS 1685-1687 Essex St, Rahway NJ Home for Rent for $1,150 with 1 bedroom and 1 full bath. Newer carpeting throughout w/ hardwood underneath. Landlord is having the unit painted, installing new Kitchen floor, re-facing cabinets and refinished window sills. Basement access from the front of building. Call: (888) 720-4932

66 BOATWORKS DR, Bayonne NJ Apartment for Rent Apartment with 2 Bedrooms and 3 Full Baths. Price: $2,450/per month Call: (888) 720-4932

111 WEST 41ST ST, Bayonne NJ Commercial Property for Rent Private professional office located in a very desirable location just off Kennedy Blvd, near NYC transportation. Office overlooking Hudson County Park. Offices perfect for any type of business or medical use. All utilities included. Shared facility with a highly successfully cosmetic dentistry facility. referrals for complimentary businesses possible. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

Union, 2295 South Ave House For rent Price: $1,600 / month 2 story colonial house with 3 bedrooms, living room and dining room. Parking for 2 cars. Call: (908) 403-1762, Donna

DO SPRZEDANIA 20 AKRÓW LASU, szczyt góry z dwoma zboczami i małą polaną w Delaware County, NY. Proszę dzwonić o szczegóły. (631) 387-5196

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)


13 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

SUPER OKAZJA DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY Z powodu przeprowadzki w tym miesiącu BARDZO TANIO SPRZEDAM: jednorodzinny dom po KAPITALNYM remoncie. Tylko 12 mil od Albany, NY. Ładna dzielnica miasta Schenectady, NY. Blisko centrum handlowego (malla). Podwójna działka, można budować lub sprzedać. Cena do negocjacji $88,900.Właściciel pokryje koszty sprzedaży. Po informacje proszę dzwonić do Wiesława: (518) 346-1646 (dom) lub (518) 331-8897 (cell) SPRZEDAM ŁADNE MIESZKANIE w Fort Mill, South Carolina, 3 mile do Charlotte, North Carolina. Budynek w parku, 1,500 sq ft na 4 piętrze, 2 windy, 2 balkony, 2 sypialnie, 2 łazienki całe w marmurze, jacuzzi, centralne ogrzewanie i klimatyzacja. Pralnia w mieszkaniu, ładny widok na park, golf, tenis. Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego zostają. Blisko polskie i rosyjskie sklepy oraz inne centra handlowe. Cena $115,000. Proszę dzwonić: Marianna (803) 233-7771

CORAM NA LONG ISLAND Hi Ranch na nowym osiedlu; 4 sypialnie, 3 łazienki. Duża działka, dom w bardzo dobrej kondycji, przystepna cena. Prosze dzwonic: Edyta (631) 745-9167

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

BELVEDERE HOMES REALTY Rozbudowany 7 letni Hi Rach na Long Island Cena $299.000 Dom znajduje się na dużej działce w ładnej okolicy. Zainteresowane osoby proszę dzwonić do Ewy (631) 6978613

Ditmars 2 family with full sized walk-in level. Parking and garage in front. Building size is 20x49. 5 rooms (2br with dining room) over 5 rooms (2br with dining room) over 1br walk. Spacious home in a great location. Please call: (718) 909-3169

OZONE PARK, QUEENS 398,000 REF#733 Jednorodzinny dom do sprzedania. Trzy sypialnie, 1 łazienki. Wykończona piwnica, nowe parkiety oraz nowy dach. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

* MARZEC REAL ESTATE, INC. * Na sprzedaż 6 rodzinny dom, w dobrej części Williamsburga $90 tyś. dochodu brutto. Proszę zostawić wiadomość: Telefon: (718) 383-2500

NEW YORK. MIDDLE VILLAGE. Large one family brick semi detatched. Beautiful location close to Juniper Park and School p.s 128. House has 3 bedrooms 2 baths, finished basement, private yard and large driveway. Price $599000 Please call: (347) 624-3603

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Single-Family Home. 2 beds and 1 bath. The property was built in 1940. 6821 60th Dr is in the Ridgewood neighborhood in Queens, NY. Price: $435,000. Please call: (917) 746-8661 Mildred Santiago

** QUEENS CENTRAL REALTY ** 4 rodzinny dom na Ridgewood/Queens z jednym wolnym apartamentem, parking na 3 samochody, miejsce na 7 garaży. Cena wywoławcza $899000 Ridgewood/Queens 2 sypialniowe condominium +pokój wypoczynkowy, kuchnia, łazienka, Cena $385000, Donna: (718) 417-0700

* REALTY EXECUTIVES * 2 FAMILY HOME, ASTORIA, NY Great space including outdoor access on all three levels. 1st floor features open living room, dining room and updated kitchen with granite counter tops, mosaic tile accents and solid wood cabinetry. Full bath, poured concrete, exposed brick and front yard. Contact Bianca: (718) 909-3169

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

SELDEN, LONG ISLAND 2000 rok budowy, przepiękny colonial na nowym osiedlu. 4 sypialnie, 3.5 łazienki, basement, gazowe ogrzewnie, central a/c. 2 garaże. Dom posiada wszystko do luksusowego trybu życia. Proszę dzwonić: Edyta (631) 745-9167

MIDDLE VILLAGE, NY. Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857

CLINTON HILL, BROOKLYN $279,000 REF#728 Duże, jednosypialniowe mieszkanie na sprzedaż, 6 olbrzymich okien. Kuchnia ma granitowe blaty kuchenne oraz urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Wszystko odnowione. Dwunaste piętro-niesamowite widoki. Nowo obniżona cena. Polecamy. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: 917-903-3113

SUNSET PARK, BROOKLYN $655,000 REF #731 Przepieękny, duży, dwurodzinny dom z cegły na sprzedaż. 1 piętro: 3 sypialnie, łazienka 2 piętro: 3 sypialnie, łazienka Wykończona piwnica. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

SUNSET PARK, BROOKLYN $585,000 REF#732 Dwurodzinny dom na sprzedaż. Dwie Sypialnie & 2 łazienki, wykończona piwnica. Świetna lokalizacja-blisko BQEI metra. Proszę dzwonić: EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-310

* LAFFEY FINE HOMES * Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109

Middle Village, Ridgewood, NY. Townhome. 3 bedrooms, 2 full, 1 partial bathrooms. A huge living room, formal dining room, semi-modern eat-in kitchen, half bath on first floor, three sizable bedrooms, over-sized full bathroom, finished basement, 1 car garage, private driveway and private yard. Price: $548000 Please call: (347) 934-9314 Adam Krześniak QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Marco Feijoo

Astoria, Queensview on The 14th Great Views. Price: $319,000 Sunny 2br with east and south exposures in a financially stable coop complex. Great value in the 2br with maintenance at $717 which includes all utilities, even electric (flat fee for AC) and offers parking. Pets are allowed which can also be very difficult to come by in the neighborhood. 875 sq ft which 5 large closets and two full sized bedrooms. Beautiful views and amazing sunrises. Contact Bianca Colasuonno for details at: (718) 909-3169


14

ND Nieruchomości

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 5 bedrooms, 11 rooms, 2 full bathrooms, hardwood floors, full basement, above ground windows (basement), right off FRESH POND road. Close to all schools, shopping & transportation. 20 minutes to MANHATTAN via M train. Price: $589,000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

BELVEDERE HOMES REALTY Rozbudowany Dom 2 rodzinny na sprzedaż Cena $387.900 w Lindenhurst na Long Island. Duża działka, blisko koleji i sklepów. Zainteresowane osoby, proszę o kontakt do Ewy (631) 697-8613

* BELVEDERE HOMES REALTY * Dom 2 Rodzinny na sprzedaż w Lindenhurst na Long Island z możliwością rentu około $2000 miesięcznie za jeden apartment. Duża działka, piękna okolica i blisko koleii. Cena: $387.900 Proszę dzwonić do Ewy: (631) 697-8613

* EXIT REALTY MINIMAX * BROOKLYN, CYPRESS HILLS. Do sprzedania, Duży 2 rodzinny dom. Trzy kondygnacje, niewykończona piwnica. 9 sypialni, 1 salon, 1 jadalnia, 4 łazienki, 3 kuchnie. Wjazd na 2 samochody, ogród. Dom wolno stojacy. Potrzebuje gruntownego sprzątnięcia i trochę remontu. Cena: $468000 Telefon: (347) 357-4337, Marek

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 ask Renee Dorsa BELVEDERE HOMES REALTY 2 rodzinny Hi Ranch w Lindenhurst na Long Island Cena 369.000, blisko koleji i sklepów, nowy piec, kuchnia , łazienki. Pierwszy publiczny pozaz 6/2/13 od 1-3 pm Zainteresowane osoby proszę dzwonić do Ewy (631) 697-8613

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 405,000 REF#736 Jednorodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż Granitowe blaty, urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Bardzo przystepne podatki. Okazja. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC : 917-903-3105

Mieszkanie do wynajęcia Woodhaven Queens. Blisko Jamaica Ave. 2 sypialnie, pokój wypoczynkowy jadalnia, kuchnia, łazienka, pokoje rozkładowe z oknami. Blisko komunikacji. Cena $ 1450, dobre dla 2-3 osób. AKTUALNE OD 1 LIPCA Telefon: (718) 300-1894

Yonkers na granicy z Hastings. Sprzeadm 5 rodzinny dom, po remoncie w dobrej dzielnicy. Cena $775000. Dobry dojazd do NY. Duży ogród. Proszę dzwonić (914) 457-3949

RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 6 bedrooms and 2 full bathrooms, with finished basement and aundry room, even an extra large back yard for your enjoyment. With windows in every room, this house has plenty of sun light during the day. Beautiful hardwood and ceramic floors throughout the whole house. Price: $629,000. Please call: (917) 746-8661, Mildred Santiago

QUEENS, NY. Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591

OZONE PARK, QUEENS $399,000 REF#734 Jednorodzinny, 4-sypialniowy dom na sprzedaż, 1 łazienki. Kompletnie wyremontowany. Gorąco zapraszamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-3105

Queens, Ridgewood, NY. Single-Family Home, 1839 Decatur St. 3 bedrooms with finished basement and 2 full bathrooms. Price: $429000 For more Information call Rosaana: (917) 435-9199

Modern Astoria Townhouse. Legal two family with Owners triplex features open kitchen with island, granite counter tops, stainless steel appliances and access to balcony and yard. Spacious living room and unique built in dining area plus half bath. Second floor features master bedroom with master bath, two bedrooms, a second full bath and washer/dryer. Located steps from Astoria Park. Price: $1,250,000 Contact Bianca Colasuonno for details at (718) 909-3169

QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

Mill Basin, Brooklyn $459,000 REF #738 Dwu-rodzinny przestrzenny dom na sprzedaż. Po dwie sypialnie na każdym piętrze, garaż. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 349,000 REF#735 1 rodzinny, 4- sypialniowy dom na sprzedaż. Dużo przestrzeni-znakomity dla dużej rodziny. Przystępne Podatki! Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

* RE/MAX Villa Realtors * Garfield, NJ. Single Family Home for sale, price: $269,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. 6 Bedrooms, 2 Full Baths. Garage for 1 car. Fabulous two family featuring Living Room, Dining Room, Eat in Kitchen, three bedrooms and a full bath on the first floor. Second floor unit features extra spacious living room, dining room, eat in kitchen, three bedrooms, full bath and laundry room. Call: (888) 720-4932


15 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

CENTURY 21 SUPREME REALTY 326 Morton Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. Modern renovated bath on the first floor, formal dining room. Second floor bedrooms are very spacious with plenty closets and skylights. Full, dry, high basement has a lot of potential and is ready to be finished. This great home is located very close to park, train station to NYC and public transportation. Please call: (888) 720-4932

960-962 VAN BUREN AVE, Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 4 bedrooms and 2 full baths. Garage for 2 cars. For more informations please call: (732) 388-8989

821-823 Monroe Ave, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 3 pełne łazienki, blisko do parku, szkoły, transportu publicznego oraz sklepów. Cena: $349,000 Telefon: (888) 720-4932

* RE/MAX ESTATES REALTY * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths, 2013 year built. Garage for 2 cars. Wood floor. Price $419,000 Please call: (855) 287-1428 MAREK KRAJNIK

2413 Dewitt Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. House features four bedrooms with cedar closets and 1.5 Baths. Wood floors and wood burning fireplace in Living room, Formal dining room, large eat in kitchen with wood cabinetry. Detached garage with driveway up to 5 car parking. Price: $209,900 Call: (732) 396-0606 PARTNERS REALTY GROUP 322 Gesner St, Linden NJ Single family Home for Sale for $305,000 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, garage for 1 car. Please call: (888) 720-4932

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. Homesteps owned Col in repaired, move in condition. Freshly painted, gleaming hardwood floors, updated granite kitchen, updated baths, large heated enclosed porch. Call: (888) 720-4932

801-803 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 3 Full Baths, 1 Half Bath, Grage for 2 cars. Price: (732) 396-0606

Elizabeth NJ. Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Renovated, updated kitchens and baths, new interior paint paint and new roof. Garage for 2 cars. Price: (888) 720-4932

ERA INTEGRA REALTY 450 BROADWAY, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Cena: $325,000 6 pokoi, 4 pełne łazienki, klimatyzacja, garaż oraz podjazd na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 282-1032

Jill Guzman Realty Inc Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $239,000 Pool, deck and patio make this your perfect choice! You will love the Master Bedroom suite with fabulous bath. First floor master suite has a new capucinno full bath with stunning Italian tile. Call: (908) 353-6611

1417 Sherwood Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Price: $235,000 Call: (888) 720-4932

Essex, 111-113 Heckel St House with 3 bedrooms, 2 bath on each level, master bedroom with bath,, formal dining room. Cenral Air,parking for 2 cars, move-in condition. Price: $420,000 Call: (908) 403-1762, Donna

25 Carolynn Rd, Elizabeth NJ Home for Sale for $300,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (973) 344-2100

Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $269,000 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Completely renovated, double wide driveway, hardwood floors, wood burning fireplace, eat in kitchen, formal dining room, grand foyer, large bedrooms, full walk up attic, full basement. Call: (888) 720-4932

* COLDWELL BANKER RESIDENTIAL * Home for Sale in Bayonne, NJ. Great turn-key income producing 4 Family. Very clean and well maintained, close to all essentials. Fully occupied, Great area, close to public transportation. In great shape and shows well. Please give at least 24hour advance notice to book appointments. Call: (201) 435-0720

SOMERSET, 1 MOUNTAIN BLVD Price: $399,000 8 private offices with conference room, waiting area, plus common reception area, bathroom in storage, new carpet. Call: (908) 403-1762, Donna

ELIZABETH NJ Multi-Family Home for Sale Price: $299,900, 6 Bedrooms, 4 Full Baths, lot of parking spaces. For more informations please call: (732) 382-0200

* COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LINDEN, NJ * Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key” Restaurant on busy East Elizabeth Ave. Call: (888) 720-4932

* RE/MAX ESTATES REALTY * Home for Sale in Linden, NJ Price: $224,900 3 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* Weichert Real Estate * 611 Middlesex St, Linden NJ. Multi-Family Home. 7 bedrooms, 5 full baths. Price for short sale $229,000. Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more. Price: $309,000 Please call: (800) 872-7653

144 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 4 bedrooms, 3 full baths. Beautiful move in 4 bedroom, 3 full baths, modern eat in kitchen, large livingroom, formal diningroom, den, hardwood floors, finished bsmt, nice private backyard with fish pond, driveway & 1 car garage. Masterbedroom located 3rd floor with full baths & lots of closets. Must see to appreciate. Convenient location to major highways, shopping, mass transit & schools. Call: 888-720-4932


16

ND Nieruchomości

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST 222 Academy Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Big colonial in sunny side section with new garage. Quiet area with hardwood floors, large living room and formal dining room. Short sale Price: $249,900 Call: (888) 308-6558

407 Helen St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Charming updated solid brick tudor great area town center section. Walk to shopping, schools and nyc trans. Great condition. Price: $279,900 Call: (732) 249-8888

* Weichert Realtors * Single Family Home for Sale. Price: $269,000 This 4 bedrooms, 3 full baths home is situated on a beautiful fenced in lot. The Eat in kitchen features a side by side Refrigerator, Microwave Oven, Ceiling Fan and Back door leading to cute enclosed Three Season Porch. The oversized Two Car Garage has a two year old roof and plenty of storage inside. Basement has a full bath and bilko type doors leading out to the yard. Call: (888) 720-4932

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield West * Linden. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Updated kitchen, updated bathrooms, 7 zone heating extremely energy efficient, suite in basement with summer kitchen, dining room, full bath, bedroom and living room or rec room with a separate entrance. Price: $399,900 Please call: (908) 233-0065

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

* WEICHERT REAL ESTATE * Linden, NJ. Home for Sale for $305,000 with 5 bedrooms and 2 full baths. Great for investment or live in one unit rent out the other. Please call: (800) 872-7653

63 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $349,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Garage for 1 car. Call: (201) 798-3300

GARFIELD, NJ. Multi-Family Home for Sale ask $329,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Home for Sale in Bayonne, NJ. Well maintained, large 3-family home in excellent location near the 45th Street Light Rail Station. Also near schools, shopping, dining and places of worship. Call: (201) 417-6856 ask Jose Garza

* OPIRHORY REALTORS * Dom na sprzedaż w Garfield, NJ. Cena: $197,500 1 piętro: 3 sypialnie, 1 pełna łazienka. 2 piętro: 2 sypialnie, 1 pełna łazienka. Piwnica do wykończenia. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 4 Beacon Way Jersey City, New Jersey. Cena: $194,500 1 bedroom, 1 bathroom. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

JEDNORODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ w Bayonne, NJ. 133 W 32nd St, Cena: $349,000 5 sypialni, 2,5 łazienki. Podjazd na 2 samochody, piwnica, klimatyzacja, woda miejska. Telefon: (201) 978-1110, prosić z Christopher Piechocki

* WEICHERT REALTORS * Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 17 EAST 44TH ST 3 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Cena: $359,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932, prosić Arvin

* Real Living Gateway Realtors * Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 1 full bath. Price: $282,987 Cell: (888) 720-4932

EXIT REALTY PREMIER Manufacturing Bakery plus Coffee Shop, Elizabeth NJ Great opportunity to start running your own business safely. Established for over 30 years this is a truly money maker type of business. Price: $350,000 For more information please call: (888) 720-4932

87-89 Pine St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 2 Half Baths. Unique Style, side by side with balconies, 2 car garages per apartment. 1/2 bathroom, eating kitchen and living room in 2nd floor. Two bedrooms and 1 full bathroom in 3rd floor. Center air and heat. House is surrounded by new construction homes. Call: (888) 720-4932

* A NEW VISION REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths. 1st floor: Dining room, Living room, wood floor. Garage for 1 car. Price: $329,500 Please call: (908) 272-2001

209 Palmer St, Elizabeth NJ Home for Sale for $305,000 7 bedrooms and 4 full baths, garage for 1 car, lot of parking spaces. Please call: (908) 558-2727

C-21 ATLANTIC REALTORS Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajduje się 6 pokoi, 5 pełnych łazienek, garaż na 2 samochody. Wykończona piwnica, blisko do PS w Elizabeth. Cena: $360,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932


17 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

RE/MAX IN ACTION 126 Alton St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Nicely kept 3 bedrooms colonial house, spacious rooms, lots storage, 2 car garage and additional parking on drive way, conveniently located on Elmora section. Price: $260,000 Call: (888) 720-4932

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. New windows, full finished basement, privacy fence eat in kitchen. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 124 Birchwood Rd, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath, 2 half baths. All brick, first floor master bedroom or family room, half bath. Large kitchen, formal dining room, built in china closet, huge living room, New refrigerator 2012. Asking for: $275,000 Please call: (800) 872-7653

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE 1037-9 GALLOPINGHILL RD, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Price: $295,000 For more informations please call at: (908) 400-0123

* VERA & NECHAMA REALTY * Garfield, NJ. 2 family house for sale. Good location for commuters. Laundry hook ups in 2nd floor, 4 bedrooms, 2 full baths and basement. Price: $220,000. Call: (888) 720-4932

NEW GROUP REALTY LLC MULTI-FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. Price: $249,000 Very well maintained colonial on corner lot with possibility for 2 duplex apartments. Featuring beautiful private yard, hardwood floors, finished basement and attic. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

RE/MAX IN ACTION 643 Park Ave, Elizabeth NJ Single family home for Sale Price: $329,000 4 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Fabulous kitchen and baths, brick facade, garden room, huge master and close to schools and public trans. For more information please call: (908) 558-2727

Home for Sale in Elizabeth, NJ Beautiful 2 family home with 2 bedrooms, 2 full baths, hardwood floors, enclosed porch, big finished attic and partially finished basement. Driveway for 2 cars. Call: (888) 720-4932

308 Christine St, Elizabeth NJ Price: $340,000 6 bedrooms, 5 full baths. Garage for 1 car. Please call: (908) 558-2727


18

ND Nieruchomości

PRUDENTIAL NJ PROPERTIES ALLIANCE Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajdują się 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Parking na około 10 samochodów. Na parterze miejsce na biuro. Cena: $349,000 Telefon: (888) 720-4932

* Continental Real Estate Group * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Beautiful large colonial in The sunnyside section of Linden. Large wooded lot, gas fireplace, no water issues, 1st floor living room can be bedroom. Price: $389,000 Please call: (877) 996-5728 Derek Eisenberg

Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $250,000 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. For more informations please call: (888) 720-4932

352 Russell Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. A lot of home for the price! Separate relative apt with br, lr, kichen & bath room with separate entrance, main part has 3 bds, bathroom, formal dining rm, lr eik, computer/office room. Plenty of off street parking. Nice space for relatives to have private & separate living space. Home could use some TLC in main bathroom. Circular drive way. Very nice location. Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

2033 Ingalls Ave, Linden NJ Single Family Home for Sale 6 room colonial, 3brms, 1 1/2 bath, living, formal dining, eat in kitchen. Full walk up attic. 3rd bdrm captured. EXPECTACULAR TOTAL RENOVATED HOME Price: $249,000 Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ Multi-Family Home for Sale Price: $300,000, 4 bedrooms, 2 full baths. Please call: (908) 400-0123

RE/MAX ESTATES REALTY 2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ 5 bedrooms, 3 full baths. 1 car drive, lot of parking spaces. Please call: (888) 720-4932

* Better Homes Realty - Hazlet NJ * Linden, Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths, garage for 1 car. Wood floor, french doors, deck, paved driveway. Price $412,500. Please call: (855) 598-1530 Josephine “Joanne” Schiffres

542 Chilton St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home have 6 Bedrooms and 2 Full Baths. Parkay floors and lovely woodwork. Price: $259,000 Call: (888) 720-4932

C-21 J.R.S. REALTY 105 Cornell Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Garage for 1 car. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale with 9 rooms, 3 bedrooms and 2 full baths. Enclosed Patio. Price: $200,000. Cell: (800) 872-7653

Elizabeth NJ. Condo/Townhome/Co-Op for Sale for $299,000 with 3 bedrooms and 3 full baths, 2 half baths. Garage for 2 cars. Please call: (973) 817-7700

COLDWELL BANKER LIBERTY 2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ 6 pokoi, 5 pełnych łazinek, garaż oraz podjazd na 2 samochody, dużo miejsca parkingowego. Cena: $349,000 Proszę o kontakt pod numerem telefonu: (888) 720-4932 DOMY W NEW JERSEY Domy 1- i 2-rodzinne. 30 minut od Manhattanu, komunikacja publiczna. Odwiedź stronę poniżej i rozpocznij poszukiwanie domów: RE/MAX Excellence Paweł Halat: (973) 931-1749

Century 21 Atlantic Realtors 127-129 E JERSEY ST, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 6 pełnych łazienek, dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 245-6767

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. Bayonne, NJ. Price: $319,000 Pristine fully renovated townhome just steps to Hudson Bergen light rail and near #14 Nicholas Oresko School. This oversized rare approximately 2000 sq. ft. condo town home is a must see. Featuring an open floor plan with an amazing modern dream kitchen, spa like master bath, hardwood floors, central air and much more. Call: (201) 978-1110

JILL GUZMAN REALTY Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Home have 3 Bedrooms and 1 Full Bath. Price: $249,900 Call: (908) 353-6611

ELIZABETH NJ Single Family Home for Sale 5 bedrooms, 3 full baths and 1 half bath. For more informations please call: (908) 400-0123 * EXIT REALTY PREMIER * Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $299,000 Duży, jednorodzinny dom z 7 sypialniami, 2 1/5 łazienki, duże miejsce parkingowe. Telefon: (888) 720-4932

Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 1 full baths and 1 half bath. Price: $299,900 2013 renovated home with gourmet kitchen with granite c/tops, new baths with granite c/tops, new s.s appliances, new 2 zone hvac, ample recess lights, ceramic floor, open floor plan, new siding, new roof. Energy saving insulation, new carpet. Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home with 8 Bedrooms and 6 Full Baths. Price: $270,000 Call: (888) 720-4932

RE/MAX DIAMOND REALTORS 27 Swarthmore Rd, Linden NJ 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Spacious Brick Colonial located in the Sunnyside Section offers newer windows, recently updated kitchen, large Living room and 2 enclosed porches for your relaxation and entertainment. Price: $289,900 Call: (732) 549-9500

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku

* LIVE REALTY, INC. * Garfield NJ. Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900, Call: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER Dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 312 Monmouth Rd, cena: $299,000 W domu znajdują się 4 sypialnie, 2 pełne łazienki, garaż na 2 samochody, kominek, deck, odnowiona kuchnia, jadalnia. Telefon: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 621 Beechwood Rd, Linden NJ. Home for Sale. Price: $259,999 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Please call: (800) 872-7653

Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

ADAS REALTY

DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker

Biuro czynne od 9:30 rano do 7:30 wieczorem

• DOMY • CONDO • CO-OP • DZIAŁKI BUDOWLANE Notariusz publiczny • Fachowa wycena domów * WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653

* RE/MAX PROPERTIES UNLIMITED * 1800 Klem Ave, Linden NJ. Ładny, jednorodzinny dom na sprzedaż. Dom posiada 5 sypialni, 3 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Nowa kuchnia w pełni wyposażona, piwnica wykończona z dodatkową sypialnią. W piwnicy znajduje się także siłownia oraz w pełni wyposażona łazienka. Cena: $315,000. Telefon: (888) 720-4932

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

RE/MAX SIGNATURE PROPERTIES 127 Jacques St, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 1 full bath, large garage with place for 4 cars. For more information please call: (732) 737-7653

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Wayne * Linden, Multi-Family Home. Price: $169,900. Priced for a quick sale. Sold in As Is Condition. Please call (973) 632-7815 Melquisedec “Mel” Espinosa

Weichert Realtors 441 West Meadow Avenue, Rahway NJ Single family home for sale Price: $269,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath. Light and bright with open floor plan, chestnut moldings; updated kitchen, electric and windows. The exterior features a large open front porch and an exterior shed that can be converted back to a detached garage. Great location. Please call: (888) 720-4932 ask for Diane Walsh

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 6 Bedrooms, 3 Full Baths. NEWLY RENOVATED Price: $279,000

LINDEN, NJ. 601 BIRCHWOOD RD. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths, garage for 1 car, 2 total full baths. Price: $325,000 Please call: (908)486-4777

COLDWELL BANKER LIBERTY 700-702 Cedar Ave, Elizabeth NJ Completely Done up House, Gorgeous Bamboo hardwood floors, Spacious Living room with lots of light coming in, Beautiful New Cabinets Cherry color also a great master bedroom retreat with an on suite Full Bath and walk in Closet Downs stairs there is an spacious family room and an additional 2 bedrooms with another full bath. Price: $285,000 Please call: (908) 400-0123

C-21 PICCIUTO REALTY, INC. Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 6 sypialni, 4 pełne łazienki, garaż na 2 samochody, dodatkowo podjazd także na 2 auta, piwnica. Cena: $339,000 Telefon: (888) 720-4932

989 Hamilton St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,500 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. Spacious updated colonial house 2013, kitchen, new roof, windows, fireplace, 2 car garage, great neighborhood, close to nyc bus. Call: (888) 720-4932

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 150 N. 9 Street Brooklyn, NY 11249

Tel. (718) 599-2047 (347) 564-8241

nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

19

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND


20

ND Nieruchomości

RE/MAX IN ACTION Dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 831-833 Myrtle St, 1 jednorodzinny, 3 sypialnie, 1 pełna łazienka, dodatkowo 1/2 łazienki w piwnicy. Dom mieści się przy spokojnej ulicy. Duże podwórko przynależące do domu. Telefon: (888) 720-4932

654 Keller Pl, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Milton Lake area, nestled on a 110x100 ft.lot. features eat in kitchen plus formal dining room. Call: (888) 720-4932 * BETTER HOMES NJ VRI REALTORS * Dom na sprzedaż w Linden, Nj. Wspaniały 2 rodzinny dom, łącznie w domu znajduje się 6 sypialni, 2 pełne łazienki. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* RE/MAX Properties * Garfield, NJ. Multi-Family Home for Sale. Price: $209,900 2 bedrooms, 3 full baths. Call: (888) 720-4932

81 Dukes Rd, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful bi-level set in the most desirable sec in rahway, mint condition, features 3 br, 2 full updated baths, w/cac, fire place in fam rm, hwdflrs under carpets, new siding, new front door, new windows, new garage door, nicely done land scaping, french door leads to 30x12 deck. Price: $269,900 Call: (888) 720-4932

ALLIGATOR PROPERTY MANAGEMENT LLC 500-504 Elizabeth Ave, Elizabeth NJ Lots and Land for Sale Price: $$285,000 Please call: (908) 289-5108

* Weichert Real Estate * Home for Sale in Linden, NJ. Price: $249,900 4 bedrooms, 2 full Baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

!

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $319,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Featuring 2 bedrooms and 2 full bathrooms, this condominium unit boasts two private terraces and all the windows face water views. Throughout the home are elegantly laid out hardwood floors with some areas protected by carpet. An immaculate kitchen is complemented with wood cabinets, stainless steel appliances, granite counter tops, and generous lightening fixtures. Call: 888-720-4932 ask Arvin J.F. Fallarme

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1769 Montgomery St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $274,500 Spacious and fully updated bilevel, new baths, huge eik, new paint, easy access to mas trans, major roads, just blocks to schools and downtown, few minutes to NJ and NYC trains. Call: (888) 720-4932

Single Family Home for Sale in Linden, NJ 910 E Henry St, Price: $243,500 4 bedrooms, 2 full baths. COMPLETELY RENOVATED. Call: (888) 720-4932

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

* Weichert Real Estate * 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653

Jill Guzman Realty Inc Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Na każdym piętrze znajdują się 3 pokoje, 1 pełna łazienka. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (908) 353-6611

* WEICHERT REAL ESTATE * 611 Alexander Ave, Linden, NJ. Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS

* WEICHERT REAL ESTATE * 1404 Roselle St, Linden NJ. Single Family Home. 4 bedrooms2 full baths. Price: $315,000. Taxes are $5,806 Please call: (800) 872-7653

C-21 ATLANTIC REALTORS Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ Cena: $354,000 7 sypialni, 5 pełnych łazienek, garaż na 2 samochody. Proszę dzwonić na numer: (888) 720-4932

* RE/MAX 1ST ADVANTAGE * Single Home for Sale. Linden, NJ. Price $259,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST Home for Sale in Elizabeth, NJ Price: $249,000 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Garage for 2 cars. Please call: (888) 720-4932

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA • tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com

COLDWELL BANKER LIBERTY Bayonne NJ Condo/Townhome/Co-Op for Sale Price: $279,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths, fireplace, elevator and private parking space. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 809 N Wood Ave, Linden NJ. Commercial Property for Sale. Price $326,500 1st floor MEDICAL Office offers 4 exam rooms, 1/2 bath, private office, large waiting room with reception area, kitchen & storage area. 2nd floor DENTAL Office offers 3 exam rooms, 1/2 bath, private office, waiting room with reception area and kitchen area. Nothing to do but move in. Call: (800) 872-7653


21 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 9 bedrooms and 2 full baths. Deck, 1 car drive, lot of parking spaces. For more information please call: (908) 353-8277

ESSEX SPRINGFIELD AVE. Great opportunity to take over existing business with meat processing machines, or expand it. Building and all equipment included as well as the business. Price: $450,000 Please call: (908) 403-1762, Danna

* ALL TOWNE REALTY * Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

C-21 J.R.S. REALTY 1410 Esterbrook Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 3 full baths. Master bedroom has full bathroom and walk in closet. Endless possibilities in the finished basement relax next to the fireplace in the family room or entertain guests in the ample rec room. There is also a full bathroom and a room that can be used as an office with a walk in closet. Price: $274,900 Call: 888-720-4932

Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful, mint condition home in a very convenient location! No expense has been spared on this home! Huge 3 car detached garage with loft above. Price: $249,900 Call: (732) 382-0200

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale, Linden, NJ. Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932 626-630 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half hath. Price: $339,000 For more information, please call: (609) 731-4265

* CENTURY 21 JR GOLD TEAM REALTY * Garfield, NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Price: $210,000 House was built in 1900. Call: (888) 720-4932 1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ 2 Family home for sale 7 Bedrooms, 4 Full Baths, driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

Elizabeth NJ Home for Sale for $278,000 with 7 bedrooms and 3 full baths and 1 half bath. Driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277 * Group Twenty Six * Commercial Property for Sale. Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 4 bedrooms, 2 baths. Garage for 2 cars. 2 blocks from the 45th St. Hudson-Bergen Light Rail Station. This home features 4 bedrooms, formal living room, formal dining room and updated kitchen area. Move right in with newly painted interior walls and enjoy the two tier deck overlooking the ample backyard space. Call: (888) 720-493 ask Arvin J.F. Fallarme

GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Garage for 2 cars. 1 st floor: 3 Bedrooms, dining room. Price: $333,000 Please call: (866) 948-6325

C-21 ATLANTIC REALTORS 1068 North Ave, Elizabeth NJ Home have 4 Bedrooms and 3 Full Baths. Great location for NYC commuters, first floor with beautiful new kicthen totally renovated with center island, hardwood floors, title ceramic floors, separate utilities for each apartment. Price: $250,000 Call: (732) 396-0606

* WEICHERT REAL ESTATE * 225 Rosewood Ter, Linden NJ. Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653


ND Nieruchomości

22

* WEICHERT REAL ESTATE * Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful cape all renovated with Open Floor Plan, very spacious and bright. Price: $219,900, Call: (800) 872-7653

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

* Premier Choice Real Estate * Wildwood, New Jersey. Price $144,850 3 bedrooms, 2 full baths, call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

263 Stiles St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Huge 6 bedrooms colonial with 2 full baths and 2 half baths. 6 zone heat. For sale As is, Buyers responsible for all permits and CO s. Needs Bank approval, big dog in the house. Price: $260,000 Call: 888-720-4932, Romualdo Galano

RE/MAX IN ACTION Jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ. Cena: $325,000. 5 sypialni, 3 1/2 łazienki (3 pełne). Garaż na 1 samochód, duży podjazd na samochhody. Odnowiona elektryka. Telefon: (888) 720-4932 413 Sycamore St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Oversized, detached 2-car garage. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT * LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653

Century 21 Atlantic Realtors 425-427 Magie Ave, Elizabeth NJ PRICE: $299,000 Home with 4 Bedrooms and 2 Full Baths, new roof, new heat, new windows. Driveway for 1 car. Please call: (908) 245-6767

* Premier Choice Real Estate * Plainfield, New Jersey Price: $107,500 3 bedrooms, 1 baths. Call: (561) 929-7670

COLDWELL BANKER LIBERTY 844-846 Jersey Ave, Elizabeth NJ Jednorodzinny dom na sprzedaż. 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, ukończona piwnica. Garaż na 1 samochód, duże podwórko. Cena do szybkiej sprzedaży. $213,000 Po więcej informacji: (888) 720-4932

* RE/MAX Excellence * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

SUPER OKAZJA!!! FORECLOSURE Pennsylvania Bushkill • • • •

Price: $79,900 Bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Garage 1 Car

228-230 Halsted Rd, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath. Price: $279,900

* WEICHERT REAL ESTATE * Commercial Property for Sale. Price: $249,000. Call: (888) 720-4932

DOM NA SPRZEDAŻ W LINDEN, NJ. Cena: $310,000 Dom posiada 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Podjazd na 2 samochody. Dom posiada także 3 garaże. Duży ogród. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * SOMERSET, NEW JERSEY. Price: $269,800 3 bedrooms, 3 full baths. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka * WEICHERT REAL ESTATE * Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500. Cell: (888) 720-4932

RE/MAX NEW MILLENNIUM GROUP 201 Atlantic St, Elizabeth NJ Cena: $269,000 6 sypialni, 5 pełnych łazienek. Garaż na 2 samochody. Telefon: (888) 720-4932

• Year Built: 2007 • Living Area: 1,976 Property Tax: $4,501 HOA: $1,100

MILENA KOSZALKA Premier Choice Real Estate LLC cell 561-929-7670 dzwoń po informacje

ALL TOWNE REALTY, INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $279,000 with 8 bedrooms and 3 full baths. Driveway for 1 car. Call: (732) 381-1190

* WEICHERT REAL ESTATE * 904 Baldwin Ave, Linden NJ. 4 bedrooms, 3 full baths. Garage for 1 car with 1 car drive. Price: $290,000 Please call: (800) 872-7653

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932

ALL TOWNE REALTY, INC. Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $249,000 Victorian house with 4 bedrooms and 2 full baths. House needs updating. Buyer responsible for CCO. Please call: (732) 381-1190

NOWY, KOMFORTOWO WYKOŃCZONY DOM

w GÓRACH CATSKILL

Powierzchnia 2450 sq.ft. Działka 5 akrów. 4 sypialnie, 2 i 1/2 łazienki, podłogi dębowe + extra's. Piwnica wykończona (1240 sq.ft.). Garaż na dwa samochody (600 sq.ft.). Front domu: kryta weranda. Tył domu: taras (1400 sq.ft.). Prawo dostępu do 2 jezior: Highland Lake i Lake Devenoge.

cena $319.000

tel. 845-707-9264

272-274 2ND ST, Elizabeth NJ Commercial Property for Sale for $349,000 Please call: (888) 720-4932


23 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

RE/MAX ESTATES REALTY 701 W Milton Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $258,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

C-21 PICCIUTO REALTY, INC. 180 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Totally redone 3 possibly 4 bedroom Colonial on quiet street. New kitchen, baths, windows. Huge master suite w/walk in closet, bath & laundry room. formal dining room. Wood burning fire place in living room. All hardwood floors on first level. Office or bedroom on 1st level. Eat in kitchen with all appliances included. Please call: (908) 688-3311

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932

1588 Lawrence St, Rahway NJ 2 family home for sale. Price: $279,000 5 Bedrooms, 2 Full Baths. Great Area of Rahway, walk to the train station. Updated 2 Family Home with 2 Bedrooms on 2nd level and 3 bedrooms on the 1st level. Full Basement with separate utilities. New Roof, New Windows, New Driveway, Updated Bathrooms, Updated Kitchens. Please call: (888) 720-4932

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ Price: $284,500 House with 7 bedrooms and 4 full baths. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

HOME FOR SALE in Elizabeth, NJ Home for Sale for $309,900 with 5 bedrooms and 3 full baths, 1 half bath. Concrete Driveway. Garage for 1 car. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

STRIKER REALTY 483 W Inman Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $226,500 House with 3 bedrooms and 1 full bath, garage for 1 car. Charming colonial and well maintained with care and love it. Call: (888) 720-4932

* WEICHER REAL ESTATE * Townhouse for Sale in Garfield, NJ. Price: $359,000 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. 1 block to Plauderville Station. 1st level: living room, formal dining room, open floor plan with hardwood floors. Garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

800-802 Parkview Ter, Elizabeth NJ Price: $285,000 House with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (908) 400-0123

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1141 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $265,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Living Room with wood burning fireplace. Hardwood floors with inlay. Formal Dining Room with same style floor. Large updated kitchen with plenty of cabinet space. 3 Spacious bedrooms. Pull down stairs for attic access. Finished basement with another full bath. One car detached garage. Paver patio and fenced yard. Call: (888) 720-4932

PROPERTY FOR SALE. Elizabeth NJ Price: $289,900 3 bedrooms, 4 full baths, 1 half bath. For more informations please call: (908) 289-7746

ERA VILLAGE GREEN REALTY Jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ. 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, duże miejsce parkingowe. W domu znajdują się drewniane podłogi. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

ERA INTEGRA REALTY 448 BROADWAY, Elizabeth NJ 6 bedrooms and 4 full baths, 1 half bath. Brand new two unit house under construction. Price: $325,000 For more information please call: (908) 282-1032

Elizabeth NJ Price: $299,900 7 Bedrooms, 4 Full Baths, Garage for 1 car. Lot of parking spaces. For more informations please call: (973) 741-3000

ALL TOWNE REALTY, INC. Linden NJ Single Family Home for sale. Price $269,900 Home with 3 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Hardwood floors, patio, oversized family room with heattolator pot belly stove, garage for 1 car. Please call: (888) 720-4932

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.

ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO 827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 312 Miner Ter, Linden NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful Colonial in the heart of Linden. 2 blocks to school with finished basement. Price: $252,500. Please call: (800) 872-7653

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

973-584-1826 Biuro 570-620-9100

Komórka

Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.


24

ND Nieruchomości

FALLIVENE AGENCY INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $339,900 with 5 bedrooms and 2 full baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

1021 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $259,900 3 Bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

* OPIRHORY REALTORS * Garfield, NJ. Large 2 family home with 4 bedrooms, property 100x100. 1 car attached garage with entrance to home and driveway. 2.5 baths great location, 15 min from NYC. Price: $362,000 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale. Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932

* OPIRHORY REALTORS * 233 MIDLAND AVE, Garfield, NJ. Price: $239,000 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

2 RODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ W GARFIELD, NJ Cena $362,400. W domu znajdują się 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, oraz 2 mniejsze. Dom wybudowany w 2000r. Blisko do stacji Plauderville w Garfield. Bardzo dobra lokalizacja. Telefon: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $254,900 4 sypialnie, 1 1/2 łazienki, jadalnia, podjazd na 1 samochód. Blisko do High School w Linden. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

Sussex, 437 N LAKE Price: $380,000 5 bedrooms, 3 full baths, community pool. Call: (908) 403-1762, Donna

2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajduje się 6 pokoi, 3 w pełni wyposażone łazienki, ukończona piwnica. Dom został w pełni odnowiony w 2005r., blisko do transportu publicznego w kierunku NY. W okolicy lotnisko. Telefon: (888) 720-4932

DOM NA SPRZEDAŻ W GARFIELD, NJ Cena: $284,900 2 rodzinny dom, 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, duża kuchnia, salon, wykończona piwnica. Garaż na 2 samochody. Telefon: 888-720-4932

* C-21 J.R.S. REALTY * 225 W Gibbons St, Linden, NJ. Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

Two family home for sale. Elizabeth NJ 5 bedrooms, 2 full baths, 1 car drive, lot of parking spaces. Price: $339,000 For more information please call: (908) 289-5200

* HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ * Gorgeous renovated home in move in condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom, basement with family room and fireplace. Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110, ask Christopher Piechocki

* PARTNERS REALTY GROUP * Linden, Single Family Home. 5,663 Sq Ft Lot, 6 bedrooms, 4 baths, 1 garage. Dining Room, master bath features: Jacuzzi-Type, wood floor, public sewer, public water, electric service, natural gas. Price $550000. Please call: (855) 871-7546 FRANK GLAUSH

Linden NJ. Home for Sale for $279,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. This home was built in 1960. Totally renovated in 2007. Call: (888) 720-4932

REMAX GOLD COAST REALTY 76-78 EAST 24TH ST, Bayonne NJ, Condo for Sale Condo with 3 Bedrooms and 2 Full Baths. Price: $289,900 (201) 795-0100

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE 137 Jacques St, Elizabeth NJ Price: $290,000 4 Bedrooms, 2 Full Baths and1 Half Bath. For more informations please call: (908) 558-2727

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield East * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 1 bath. House remolded in 2006, rood, windows, siding, kitchen with granite counters. Hardwood floors. Price: $282,500 Please call: (908) 868-9471

322 Gesner St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Charming cape cod ready to move in. Great location. Priced to sell. Maple kitchen with granite counter top, ceramic tile floor, newer windows and wood burning fireplace. Recently remodeled. Price: $305,000 Call: (888) 720-4932

GOLD STANDARD REALTY Duży, jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 6 pokoi, 3 pełne łazienki. Basen. Cena: $200000 Telefon: (888) 720-4932

EXIT ON THE HUDSON REALTY 1 rodzinny Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 584 AVENUE E. Duży dom, w centrum Bayonne, NJ. 4 sypialnie, 3 pełne łazienki, duży deck, blisko do Light Rail oraz turnpike. Po wiecej informacji proszę dzwonić do agenta: (201) 437-0411

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

* KELLER WILLIAM REALTY * Boynton Beach. Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski


25 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

SUPER OKAZJA Domy, mieszkania na Florydzie już od $25,000. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe i centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić. Roman: (754) 235-0378

SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197 Mieszkanie lub dom na SŁONECZNEJ FLORYDZIE Oferujemy domy i condominia na Florydzie w Boca Raton, West Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Lake Worth i wiele innych. Pomagamy w załatwianiu pożyczek, także dla kupujących z Polski. Proszę dzwonić: (386) 986-0368, Sylwia

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na sloneczna Floryde $48,500.00. Condo 2 bedrooms i 2 baths. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa 239-410-9780 lub email Nissa@nissarealtor. com zobacz moją stronę internetowa www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)

Floryda, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami. Floryda, super okazja. Domy i mieszkania na sprzedaż od $25,000. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe. Pożyczki i kredyty. Sprawdzanie historii kredytowej. Roman (754) 235-0378 lub (954) 773-7970

* Keller William Realty * Boynton Beach, Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

* KELLER WILLIAM REALTY * North Palm Beach, Price: $298,500 3 bedrooms, 2 and half baths. Wonderful location in North Palm Beach. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY, z powodu wyjazdu, dom w Pensylwanii, Pokono hrabstwo Monroe. Dom odnowiony 6 sypialni, 2 łazienki, 2 salony z kominkami, kuchnia. Pełne wyposażenie, gotowy do wynajmowania lub zamieszkania. Osiedle strzeżone, w bliskiej okolicy jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny oraz rajdy samochodowe NASCAR. Cena $215,000.00 do negocjacji. Tel. po polsku (570) 732-3756, po ang. (800) 621-1466 prosić Hede.

KUPIĘ NIERUCHOMOŚ Kupię dom 4 rodzinny na Ridgewood, Queens. Cena do $650,000. Mam ponad 30% na down payment, i jestem gotowy z bankiem. Proszę dzwonić, SMS, lub email. Po polsku lub angielsku. Krystian: ( 718) 899-0024

NIERUCHOMOŚCI POLSKA BUSKO ZDRÓJ. Dom mieszkalno-pensjonatowy, 350 m2., z 2 oddzielnymi wejÊciami, dzia∏ka 720 m2, gara˝, 3 miejsca do parkowania. Parter: 3 pokoje w tym wielki salon, 2 ∏azienki, wejÊcie z posesji na parter, mo˝e byç do u˝ycia na biznes, us∏ugi, przedszkole, biuro. 1 pi´tro: mieszkalne, kuchnia, ∏azienka, 4 pokoje, balkony od strony po∏udniowej, ma∏y taras. 2 pi´tro: 5 widnych pokoi, oddzielna ubikacja, prysznic, 2 balkony. 3 pi´tro: 2 pokoje/pomieszczenia, taras. Spokojna dzielnica, blisko Parku Zdrojowego. Cena $275,000 (do uzgodnienia). Kontakt: Polska 0-11-48-660-256-342 Robert USA (347) 837-6739 Gra˝yna

Sprzedam Piękny Apartament w Lublinie Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. Piotr 0035 (387) 710-9513 Polska Jelenia Gora Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski +48 757-554-749 Andrzej

Polska, Miejscowość Mońki woj.podlaskie. Sprzedam ładne mieszkanie. W centrum miasta, sklepy, szpital, szkoły na miejscu. Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie. Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod numer telefonu do Polski 01148 (856) 871-1161 POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824 Pensjonat/willa w parku Krajobrazowym Kazimierza Dolnego. położony w jednym z najpiękniejszych okolic miasta (słynny Wąwóz Korzeniowy, szlak turystyczny). Działalność prowadzimy od sierpnia 2012, ogromny potencjał zarobkowy. Wyjątkowy charakter obiektu i miejsca. Kawiarnia, komin, sauna, basen, ogród, garaż, własna studnia głębinowa, solar, itp. Objekt z najwyższej klasy materiału (pełna cegła, kamień, drewno), profil ekologiczny. Proszę dzwonić : +11 49 (173) 700-4210

Na sprzedaż Dom w Kazimierzu Dolnym. Wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka. Rok budowy 2006. 5 km od rynku w Kazimierzu Dolnym, na terenie parku krajobrazowego, bardzo ładny, przy drodze asfaltowej, działka 500 m2, kostka, duze drzewa, drewniane okna i drzwi, 2 garaże, ogrodzone. Cena: $140 633,78 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 SPRZEDAM MIESZKANIE, WARSZAWA – MOKOTÓW dwupokojowe z garażem, 45 m2, bez pośredników. Wiadomosc California: (951) 833-0515 ŚLIWICZNA, OKOLICA RZESZOWA. Nowe domy na działkach całkowicie uzbrojonych. Działki 7 arowe lub większe, blisko szkoły, sklepy. Dogodny dojazd do centrum Rzeszowa. Wybudujemy dom według twojego projektu. Uzbrojone działki na sprzedaż. Odnowa Corp. Proszę dzwonić: (718) 216-0169

POLSKA, ŁOMŻA Do sprzedania mieszkanie na ul. Konstytucji 3-go Maja. Drugie piętro, 43 m2. Wykończone, puste, gotowe do zamieszkania, niski czynsz, piękna i cicha okolica. Cena za m2 3500 zł. Proszę dzwonić (347) 881-0280 REZYDENCJA K/ KRAKOWA Ekskluzywna rezydencja położona w Mogilanach pod Krakowem, 15 km od Rynku Głównego. Doskonała lokalizacja - znakomity dojazd do Krakowa od strony Zakopanego - w odległości 4 km znajduje się zjazd na autostradową obwodnicę Krakowa, ok. 8 km do kompleksu centrów handlowych. W samej miejscowości małe sklepy, apteka, bank, szkoła, przedszkole, urząd gminy. Komfort zamieszkania - cisza, zabudowa jednorodzinna tylko z jednej strony posiadłości. Teren ogrodzony betonowym murem, spokojna okolica. Unikalny mikroklimat wynikający z wyjątkowego ukształtowania terenu w rejonie Mogilan - powietrze zawsze jest tu czyste i rześkie, wolne od krakowskiego smogu. Posiadłość usytuowana na 12-arowej lub 25 widokowej działce na południowym stoku z widokiem na Tatry. Powierzchnia użytkowa rezydencji to 500 m2 z dwustanowiskowym garażem. Ewa +48 (607) 796-887

WISŁA - CENTRUM - POLSKA Sprzedam duży dom umeblowany z kompletem pościeli 10 pokoi 6 łazienek w urokliwej Wiśle perle gór Beskidów. Na działce budynek okolo 100m2 z przeznaczeniem pod działalność. Więcej info komórka w Polsce. Telefon 011 48 (517) 136-736

Sprzedamy działki pod zabudowę rezydencjalną lub zwartą o powierzchni średnio 4000 m2 we wsi Sowia Wola, w Puszczy Kampinoskiej, 28 km od Warszawy. Łącznie 92.700 m2 w jednym kawałku. Na działkach woda, prąd i gaz. Dojazd asfaltowy. Oraz łąki we wsi Kazuń Nowy, przy drodze Warszawa-Gdańsk o powierzchni 84 hektary (47+30+7) w cenie 27.000 $ za hektar (10.000 m2) = 2,7$ za 1 m2. Telefon: 011 48 22 722-0582

Dom pod PIASECZNEM k. Warszawy Piękny 200m2 dom z 47m2 tarasem na działce o powierzchnni 1364m2. 3 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż. 10 km za Piasecznem. Obok las , przedszkole, sklepy, restauracje, stadnina koni, autobus. Dom luksusowo wykończony (marmur, trawertyn,granit) Cena 999.000zł Proszę dzwonić: 011 48 (602) 652-002

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

SPRZEDAM Dom z basenem w Nowym Sączu. Więcej informacji pod telefonem: 011 48 (500) 212-314

Sprzedam komfortowe mieszkanie w Łomży. Centrum miasta, mieszkanie na 1-m piętrze, 3 pokoje w tym salon z aneksem kuchennym i kominkiem. Powierzchnia 74 m2, dwa tarasy w tym jeden zabudowany. Blisko sklepy, park. Własność z KW. Bardzo zadbane i gotowe do zamieszkania. Cena do negocjacji. Proszę dzwonić: 011 48 (862) 111-510

prenumerata@dziennik.com


26

ND Nieruchomości

Sprzedam działkę nad jeziorem, około 1700 m2. Dostępne media :prąd, woda i łącze telekomunikacyjne, trasa turystyczna pomiędzy Augustowem, Oleckiem i Giżyckiem. Działka częściowo zadrzewiona, dęby, lipy i inne gatunki drzew. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki. Cicha i spokojna okolica. Możliwość zamiany na gospodarstwo rolne. Kontakt w NYC (917) 291-2159 lub do polski (+48) 884-108-656 Białystok, ul. Kołłątaja (osiedle Wysoki Stoczek) mieszkanie na sprzedaż Mieszkanie 3-pokojowe położone na popularnym osiedlu, w obrębie zamkniętej wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie o powierzchni 66 m2 położone na I piętrze. Kuchnia z zabudową i sprzętem AGD. Na podłodze panele i terakota, łazienka i oddzielne wc wykończone glazurą i terakotą. W łazience wanna i oddzielna kabina prysznicowa. Mieszkanie słoneczne i ustawne. Duży, piękny balkon. Drzwi antywłamaniowe. Szafa typu komandor w korytażu i druga w sypialni. Bramy osiedla sterowane za pomocą pilota. Cena obejmuje garaż. W pobliżu pawilony usługowo-handlowe, centrum handlowe, poczta, przystanek MPK. Cena $117000. Telefon: (631) 412-7166 SPRZEDAM PIĘKNY APARTAMENT W LUBLINIE BARDZO TANIO 91 m2, cztery, duże pokoje. Przestronne mieszkanie na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym w miejscowości Lublin, w dzielnicy Czechów. Cztery pokoje, okna wychodz ce na wschód, zachód; widok na panoramê miasta. Standard wykończenia:śœciany gładź gipsowa, glazura; podłogi - parkiet, terakota; okna - PCV. Wyposażenie oferowane w cenie: zabudowa kuchenna. Do lokalu przynależy: piwnica, balkon. Opis budynku: trzypiętrowy blok mieszkalny oddany do użytku w 2001 roku. Przeprowadzone remonty: docieplenie budynku, remont elewacji, remont klatki schodowej. Opis lokalizacji: komunikacja: linie autobusowe. Odległość od centrum: około 1 km. Tereny rekreacyjne: fitness, basen. Punkty usługowe w pobliżu: apteka, bank, centrum handlowe, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia, przychodnia, szpital, restauracja, weterynarz. Dostępne media: gaz ziemny, internet, kanalizacja, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła Cena: $143 446,46 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 DOM POD TORUNIEM. 4 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, 2 balkony,taras. Ogrzewanie podłogowe, kominek, garaż, własne ujęcie wody. Działka 1000m2, ogrodzona. Cena: $130000. Blisko trasy warszawskiej i autostrady pln.-pld. 15 min do Torunia. Zamiana na nieruchomość w USA lub sprzedaż. Telefon: (973) 208-5861 KOŁOBRZEG W CICHEJ I SPOKOJNEJ DZIELNICY PODCZELE. Na sprzedaż mieszkanie, pięknie położone w parku 500 m od plaży, spacerem 10 minut. 2 pokoje, kuchnia łazienka i przedpokój w sumie 70 M2. Proszę dzwonić: (203) 550-3562

Gdynia-Centrum. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie. Kaszuby/miejscowoÊç Podjazy. Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà o pow. 3,400 m.kw. Ogrodzona siatkà, na miejscu woda i pràd oraz ma∏y domek. (917) 626-3825 DZIAŁKA BUDOWLANA Zambrów, ul. Wądołkowska Działka budowlana o powierzchni 5481 m2, położona przy drodze asfaltowej. Grunt położony na obrzeżach miasta Zambrów, ul. Wądołkowska/Ogrodowa, z dala od zgiełku, hałasu, cicha i spokojna okolica. Media: prąd, woda. Działka idealna pod budownictwo jednorodzinne. Krzysiek 1 (416) 558-4007

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

SUPER OKAZJA! KRAKÓW Dom o powierzchni 200 m kw., w zabudowie bliźniaczej, w dzielnicy willowej Krakowa zamienię na małe mieszkanie w centrum miasta lub sprzedam. Cena $325,000 (do negocjacji). Dom posiada 3 kondygnacje, każda po ok. 65 m kw. Jest podpiwniczony, ocieplony, ogrzewanie gazowe, posiada garaż z kanałem, niezbędne instalacje, jak również 40 m kw. balkonów i tarasów. Gotowy do zamieszkania. Działka ok. 400 m kw., zagospodarowana i ogrodzona. Proszę dzwonić: (646) 833-7871 lub (727) 545-4060

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W WOLICY K. BUSKA-ZDROJU. Dom na sprzedaż Powierzchnia 180 m2, działka 31 ar, budynek gospodarczy, 2 garaże, kostka brukowa, altana, staw, teren zagospodarowany. Całość ogrodzona. W rozliczeniu przyjmę mieszkanie w bloku. Telefon: 011 48 (505) 510-105

POLSKA, WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE, powiat: puławski, miejscowość: Kazimierz Dolny na sprzedaż, wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka, drewniane. 2006 rok budowy, media: prąd, woda, gaz, szambo, informacje dodatkowe: piwnica, garaż Cena: 450 000 PLN / 5 000 PLN/m2 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 ZAŁBICE STARE 12 KM OD WARSZAWY. Komunikacja miejska. Dom w starym lesie sosnowym. Stan surowy zamknięty. 110 m2. Jedna sypialnia wykończona. Woda i szambo własne. Gaz i elektryczność miejska. Cena $90.000. Proszę dzwonić: 011 48 (604) 210-144 lub 011 48 (228) 383-754

DOM NA SPRZEDAŻ Polecam na sprzedaż bardzo atrakcyjny dom jednorodzinny, 470 m2 w starej części warszawskiego Wilanowa. Telefon: (516) 640-5854, Derek

Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish)

POTRZEBNI STOLARZE Utalentowani, precyzyjni i z pasją. Wymagana umiejetnosc czytania rysunku technicznego oraz stosowania tradycyjnych połączeń stolarskich przy eleganckich meblach. W pełni wyposażony zakład w Ridgewood, NY. Zapewniamy dobre wynagrodzenie i świadczenia!!! Proszę o kontakt: emjrtw@gmail.com Proszę dzwonić: (718) 366-6630

CARPENTERS NEEDED FOR GC. Experiened in hi-end interior residential renovations. Steady work. Must be experiened in rough to finish, have own tools. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) MASON FOR CONSTRUCTION FIRM. Minimum 5 years experience. Must have own tools. Hours: 6:45 am to 3:30 pm. Please call: (718) 326-5257, call Laura Experienced FINISH CARPENTER for busy construction company. NON UNION Minimum 10 years of experience. Must speak good English. Please call (718) 433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm

27 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

FIRMA BUDOWLANA poszukuję stolarzy budowlanych oraz płytkarzy z doświadczeniem. Telefon po godzinie 5pm, (917) 854-4458

SAMOCHODY CARS

ROOFERS WANTED FOR EPDM, TPO+Torch, DL REQD. Minimum 5 years experienced. Please call: (866) 921-8004

PRACA HELP WANTED CT

Potrzebna opiekunka dyplomowana HHA do starszej osoby, 4 dni w tygodniu. Proszę dzwonić: (718) 871-2903. Potrzebni doÊwiadczeni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji ( “Alpine doors’). Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 960-3853 Jerzy POTRZEBNI: 3 kobiety, 2 m´˝czyzni w starszym wieku do pracy w oÊrodkach wypoczynkowych (“camps”) w Liberty, New York. Po wi´cej informacji proszę dzwoniç, prosiç Szymona: (917) 697-4263

TURYSTYKA TOURISM

Poszukiwani pracownicy do ogólnych prac remontowych. Praca stała na Manhatanie. Proszę dzwonić: (917) 847-3735

PRACA HELP WANTED NJ

AGENCJE AGENCIES

Live in needed housekeeper to care for house. Must speak english. Call: (201) 567-6389

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909 Looking for a full time super for 50 apartments building in Borough Park. Must be experienced and have good referencess. Please call and leave message: (917) 753-6370

Zatrudnię kierowców z prawem jazdy CDL klasy A na długie i średnie trasy. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


28

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Kursy na redukcję:

• ubezpieczenia • punktów karnych • kursy na jachty i jetski

Meserole Group Inc., Greenpoint

(718) 916-8338

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL 48yrs. old black American from Boston area. Citizen, homeowner, well established male, seeks to meet a similar polish lady 35-50yrs old. English a must. Seeking serious relationship that could lead into future endeavors. Please call me, if serious: (617) 842-2037

WRÓŻKI PSYCHICS

USŁUGI SERVICES

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378 Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

WAKACYJNY

KONKURS

PLASTYCZNY DLA DZIECI Przedstaw swoją ulubioną bajkę w formie obrazków* Prace konkursowe należy przesyłać na adres redakcji "Nowego Dziennika": 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 do 15 sierpnia 2013. Zwycięska praca zostanie wydrukowana w weekendowym wydaniu "Nowego Dziennika" na zakończenie wakacji 8/31-9/1/2013 Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. *Maksymalna liczba obrazków/rysunków 16 Imię i nazwisko (dziecko)

wiek

Imię i nazwisko (rodzic) Adres telefon

•M&R•

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana, (347) 684-4650

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK

e-mail

Wyrażam zgodę na udział w organizowanym przez Nowy Dziennik WAKACYJNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

Podpis


Sport

W SKRÓCIE Piłka nożna

nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

n Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) poinformowała , że podczas zaplanowanego na 21 października w Zurychu losowania par barażowych o awans do MŚ 2014 ze strefy europejskiej cztery drużyny będą rozstawione. O rozstawieniu będzie decydować październikowy ranking FIFA. Obecnie drugie miejsce w tabelach swoich grup zajmują: Chorwacja (4. lokata w rankingu), Anglia (9.), Rosja (11), Grecja (16.), Francja (18.), Węgry (33.), Albania (38.), Bułgaria (46.) i Austria (76.) n Piłkarze Iranu pokonali na wyjeździe Koreę Południową 1:0 w ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2014 w rywalizacji krajów azjatyckich. Tym samym Iran zapewnił sobie awans z pierwszego miejsca z grupy A, a Korea Płd. z drugiej pozycji. W drugim spotkaniu w grupie A Uzbekistan rozbił na własnym boisku Katar 5:1. Mimo efektownego zwycięstwa Uzbecy przegrali jednak korespondencyjną rywalizację z Koreańczykami. Oba zespoły zgromadziły po 14 punktów, ale lepszy bilans bramkowy mają Koreańczycy.

“Niedźwiadki” bliżej pucharu n W poniedziałek hokeiści Boston Bruins pokonali we własnej hali Chicago Blackhawks 2:0 w trzecim meczu finału Pucharu Stanleya. W rywalizacji do czterech zwycięstw “Niedźwiadki” objęły prowadzenie 2-1.

Pływanie

FOTO: REUTERS/WINSLOW TOWNSON

W finale Konferencji Wschodniej Bruins nadspodziewanie łatwo (4-0) wyeliminowali najskuteczniejszy zespół sezonu zasadniczego – Pittsburgh Penguins. “Pingwiny” choć mają w składzie wybitnych napastników, jak Sidney Crosby, Jewgienij Małkin, czy Jarome Iginla, to w czterech przegranych meczach zdołały zdobyć tylko dwa gole. Teraz ze świetną defensywą “Niedźwiadków” przestali sobie radzić hokeiści Blackhawks. Drużyna z Chicago wygrała pierwszy mecz we własnej hali 4:3. W dwóch kolejnych jednak uległa. Najpierw, także grając u siebie, 1:2, a następnie w Bostonie 0:2. W poniedziałek kłopoty “Czarnych Jastrzębi” zaczęły się jeszcze przed meczem, kiedy okazało się, że z powodu kontuzji nie będzie mógł zagrać Słowak Marian Hossa. Rozstrzygająca dla losów spotkania okazała się druga tercja. Gospodarze zdobyli w niej obie bramki. Na listę strzelców wpisali się Daniel Paille i Patrice Bergeron. Natomiast po raz czwarty w ostatnich siedmiu meczach czyste konto zachował bramkarz Bruins Tuukka Rask. Fin obronił 28 strzałów.

Bramkarz Boston Bruins Tuukka Rask wyłapuje strzał hokeistów Chicago Blackhawks

“Miałem ułatwione zadanie, bo świetnie spisywali się nasi obrońcy. Rywale większość strzałów oddawali z dystansu i nie sprawiały mi one większych kłopotów. Krążek po prostu trafiał do mojej rękawicy” – po-

wiedział Rask. “Niedźwiadki” mogą się obecnie pochwalić serią siedmiu zwycięstw z rzędu we własnej hali. Czwarty mecz finału odbędzie się w środę również w Bostonie. n

MECZ O PUCHAR STANLEYA

Siatkówka

Boston Bruins - Chicago Blackhawks 2:0. Stan rywalizacji playoffs do czterech zwycięstw: 2-1 dla Bruins.

n Od sezonu 2013/14 ekstraklasa siatkarzy zostanie powiększona o dwa zespoły. W PlusLidze walkę o mistrzostwo Polski stoczy dwanaście drużyn. Dołączone zostaną ekipy Czarnych Radom oraz BBTS Bielsko-Biała.

Pokonali bezrobotnych

Lekkoatletyka

n Lekkoatletyczne gwiazdy wystąpią w środę w Płocku na Starym Rynku w mityngu Orlen Cup. W konkursie pchnięcia kulą Tomasz Majewski powalczy z Kanadyjczykiem Dylanem Armstrongiem, a o tyczce skakać będą m.in. Niemiec Raphael Holzdeppe i Kubańczyk Lazaro Borges.

n Nigeria pokonała w Belo Horizonte Tahiti 6:1 (3:0) w meczu grupy B piłkarskiego Pucharu Konfederacji. Trzy gole dla mistrzów Afryki zdobył Nnamdi Oduamadi, pomocnik AC Milan, ostatnio wypożyczony do Varese.

Kolarstwo

n Legenda kolarstwa, 54-letnia Jeannie Longo wystartuje w tym tygodniu w mistrzostwach Francji. Udział weźmie w wyścigu ze startu wspólnego oraz jeździe indywidualnej na czas. Do tej pory zdobyła w krajowym czempionacie 59 tytułów.

Tenis

FOTO: REUTERS

Losy poniedziałkowego spotkania rozstrzygnęły się już na początku, gdy afrykański zespół (m.in. bez kontuzjowanych Emmanuela Emenikego ze Spartaka Moskwa i Victora Mosesa z Chelsea Londyn) szybko zdobył trzy gole. Wynik do przerwy powinien być jeszcze wyższy, ale grają cy czę sto zbyt ego istycz nie Nigeryjczycy nie wykorzystali wielu znakomitych sytuacji. Niedługo po przerwie piłkarze z Oceanii niespodziewanie zdobyli gola – po rzucie rożnym do siatki trafił z ostrego kąta Jonathan Tehau. Nigeryjczycy odpowiedzieli jednak kolejnymi bramkami i ostatecznie odnieśli efektowne zwycięstwo. Wysoka porażka Tahiti nie jest niespodzianką. W zespole mistrza Oceanii występuje tylko jeden profesjonalny piłkarz – 33-letni Marama Vahirua (w poniedziałek oficjalnie

n Duńska federacja pływacka pozbawiła Madsa Glaesnera dwóch medali - złotego i brązowego - mistrzostw świata na krótkim basenie, wywalczonych w grudniu 2012 roku w Stambule. W tej sytuacji brąz na 1500 m st. dowolnym może przypaść Mateuszowi Sawrymowiczowi. W organizmie 24-letniego zawodnika wykryto obecność lewometamfetaminy, środka stosowanego do leczenia stanu zapalnego błony śluzowej nosa, znajdującego się na liście substancji zakazanych przez Międzynarodową Agencję Antydopingowa (WADA).

Piłkarze Tahiti dziękują publiczności za ciepłe przyjęcie

zadebiutował w tej drużynie), przez wiele lat zawodnik klubów francuskiej ekstraklasy, a ostatnio greckiego Panthrakikosu. Spośród 23 piłkarzy, jakich ma do dyspozycji w Brazylii trener Eddy Etaeta, dziewięciu jest bezrobotnych. Pozostali trenują po zakończeniu pracy. Na co dzień wykonują różne zawody – w reprezentacji Tahiti są m.in. nauczyciel, księgowy, kierowca i posłaniec.

“Napiszemy kartę międzynarodowej historii futbolu. To będzie nasz pierwszy mecz na wysokim poziomie” – cieszył się przed spotkaniem z Nigerią trener Etatea. Ich rywale dotarli do Belo Horizonte dopiero w niedzielę rano, na 36 godzin przed meczem. Wcześniej przylot mistrzów Afryki trzykrotnie przekładano. Powodem był strajk piłkarzy Nigerii, którzy nie mogą po-

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

rozumieć się z rodzimą federacją w sprawie wysokości premii za mecze eliminacji mistrzostw świata. n

Nigeria Tahiti

6 (3) 1 (0)

Bramki: dla Nigerii - Nnamdi Oduamadi (10, 26,

76), Uwa Echiejile (5, 80), Jonathan Tehau (69-samob.); dla Tahiti - Jonathan Tehau (54). Sędzia: Joel Aguilar (Salwador). Widzów: 20 187.

n W pierwszej rundzie gry podwójnej turnieju tenisowego ATP w Eastbourne (pula nagród 468 460 euro) Marcin Matkowski z Duńczykiem Frederikiem Nielsenem pokonali 6:2, 6:3 parę szwedzko-kanadyjską Robert Lindstedt i Daniel Nestor. n Jerzy Janowicz zarobił od początku roku 502 686 dolarów, co daje mu 29. miejsce na liście najbogatszych tenisistów tego sezonu. Liderem klasyfikacji jest Hiszpan Rafael Nadal z dorobkiem 5 678 637 dol., przed Serbem Novakiem Djokoviciem - 4 517 677 dol. Ta dwójka zdecydowanie odskoczyła reszcie stawki, bowiem trzeci na tenisowej “liście płac” Szkot Andy Murray wygrał dotychczas na korcie 2,47 mln dol. Drugi z Polaków w tym gronie - Łukasz Kubot jest 57., z dorobkiem 305 756 dol.

29


30

Sport

nowy dziennik Środa 19 czerwca 2013

Obserwuję Majewskiego

Ziółkowski: to nie koniec dyskwalifikacji

n Rozmowa z wicemistrzem

olimpijskim Davidem Storlem

n Mistrz olimpijski z Sydney w rzucie młotem Szymon Ziółkowski uważa, że w

lekkiej atletyce będzie jeszcze dochodzić do kolejnych dyskwalifikacji po latach.

Po dwóch bardzo udanych latach - najpierw w Daegu został pan najmłodszym w historii mistrzem świata, rok później w Londynie sięgnął po olimpijskie srebro - odpuścił pan sezon halowy. Wrócił jednak do startów z założeniem uzyskania 22 metrów. Czy powodem była chęć lepszego przygotowania się do obecnego sezonu?

Miałem trochę problemów zdrowotnych, ale wszystko szybko wróciło na właściwe tory. Od stycznia normalnie trenuję, bez żadnych dodatkowych problemów. Nie było sensu startować w hali, jeśli nie czułem się na siłach.

Tych problemów po igrzyskach trochę się uzbierało - miał pan kontuzję kolana, kręgosłupa i operację skóry, a ma pan przecież dopiero 22 lata. To wynik obciążeń?

Problemy z kolanami ma 60 procent kulomiotów. Nie oszukujmy się. To nie jest rekreacja, tylko ciężka fizyczna praca. Nie wiem, skąd się pojawiły kłopoty z kręgosłupem – może z przeciążenia, ale bardzo szybko sobie z tym poradziłem.

FOTO: REUTERS/GIAMPIERO SPOSITO

Wicemistrz olimpijski w pchnięciu kulą David Storl przyznał, że często obserwuje Tomasza Majewskiego – jego zachowanie w trakcie konkursu. Celem Niemca w tym sezonie jest przekroczenie granicy 22 metrów i obrona tytułu mistrza świata.

David Storl w akcji

nież osiągnąć 22 metry. Potrzebna jest regularność na wysokim poziomie. Forma ma jednak przyjść na sierpień i mistrzostwa świata w Moskwie. Ale przyznaję, że tak dobrze jak w tym roku jeszcze nie byłem przygotowany. W zeszłym roku na zgrupowaniu w Portugalii oddałem ok. 50 pchnięć, w tym było ich 400.

tułu. Zobaczymy, czy tym razem nie udam się do niego. W Londynie przegrał pan z Tomaszem Majewskim...

Zgadza się. Tomek pokazał klasę. Nie przez przypadek zostaje się dwa razy mistrzem olimpijskim. To facet z bardzo mocną głową. Jest znacznie bardziej doświadczony, dlatego Uważany jest pan za jeden z naj- też często go obserwuję – jak się zawiększych talentów lekkoatle- chowuje w trakcie konkursu, przed. tycznych. Pamięta pan jeszcze, Przecież muszę też od kogoś się uczyć. jak się wszystko zaczęło?

Doskonale przypominam sobie Ostatnio coraz częściej dyskwalifikowani są zawodnicy po latach, m.in. mistrzostwa świata juniorów w Bydgoszczy. Tam zdobyłem złoto i późwłaśnie Majewski został mistrzem niej wszystko szybko się potoczyło. Europy z Barcelony po zawieszeniu Nie spodziewałem się oczywiście, że Białorusina Andreja Michniewicza. tak szybko zdobędę też złoto w seCo pan o tym myśli? niorskiej imprezie tej rangi czy wyTo nie jest nowy problem. To bywalczę srebro olimpijskie, ale ocze- ła tylko kwestia czasu, ale oczywiZapowiedział pan w tym sezonie kiwania względem mojej osoby są ście to denerwuje, że trzeba z takipchnięcia powyżej 22 metrów, ale od lat dosyć wysokie. Dobrze sobie mi zawodnikami rywalizować. na razie nie zdołał pan uzyskać od- radzę z presją. Zresztą sam wzglęległości 21 m. W Szczecinie w Me- dem siebie wiele oczekuję. W tym Ile razy po igrzyskach w Londynie moriale Janusza Kusocińskiego trzy roku chciałbym obronić w Moskwie był pan kontrolowany? podejścia pan spalił. Co się stało? mistrzostwo świata. W tym roku było tych kontroli całProblemy z techniką miewałem zakiem sporo. Miałem nawet taki dzień, Korzysta pan z pomocy psychologa? że kontrola przyjechała rano i wieczowsze. Mityngi to jednak całkiem inna bajka niż rywalizacja o medale. Nie, nigdy tego nie potrzebowa- rem. Tak naprawdę od mistrzostw świaChciałbym jednak regularnie uzyski- łem. Stres działa na mnie mobilizu- ta w Daegu zdarza się to często. Dwa, wać odległości w granicach 21,50 m, jąco. Ale też jeszcze nigdy nie by- trzy, a nawet cztery razy w miesiącu. ROZMAWIAŁA: MARTA PIETREWICZ (PAP) wtedy uda się w jakiejś próbie rów- łem w takiej sytuacji, że broniłem ty-

Ostatnio mistrzem Europy po zawieszeniu Białorusina Andrija Michniewicza został kulomiot Tomasz Majewski. “To nie są ostatnie takie dyskwalifikacje. Odkąd zmieniły się metody badania, pewne rzeczy mogą wypływać i sądzę, że jeszcze kilku dopingowiczów się znajdzie. Ciężko mi powiedzieć, czy dotyczy to tylko Białorusi, bo w rzucie młotem to już ich niewielu zostało. Niedługo nie będzie komu rzucać, ale inne kraje byłego ZSRR również niejednokrotnie miewały wiele za uszami. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno dobrze, że takie rzeczy są, bo ukróci się ten proceder w przyszłości. Zdobywanie medalu po ośmiu latach jest przecież chore” – powiedział PAP Ziółkowski. Również i on został korespondencyjnie mistrzem świata. W Helsinkach w 2005 roku wywalczył brąz, ale w marcu IAAF powtórnie zbadała próbki pobrane od lekkoatletów właśnie w trakcie tych zawodów i u sześciorga stwierdzono doping, w tym u rzucających młotem Iwana Cichana i Wadzima Dziewiatouskiego (obaj Białoruś), co w konsekwencji spowodowało, że po ośmiu latach Ziółkowski nagle stał się mistrzem świata. IAAF weryfikuje wprawdzie jeszcze odpowiednie dokumenty, ale, jak powiedział PAP wieloletni sędzia międzynarodowy Janusz Rozum, to tylko kwestia czasu. “Takie wygrywanie jest znacznie mniej przyjemne. Wiąże się to jednak również z innymi rzeczami. W moim przypadku nie miało to większego znaczenia, bo medal w Helsinkach i tak wywalczyłem. Nie złoty, ale brązowy, ale mimo wszystko na podium stałem. Ale całkowicie ina-

czej startuje się w kolejnym sezonie gdy się jest mistrzem świata, a nie brązowym medalistą” – zaznaczył. Najbardziej mu jednak szkoda zawodników, którzy wyjeżdżali ze stolicy Finlandii bez krążka, a na niego zasłużyli. “W przypadku chłopaków, którzy byli poza podium to coś zupełnie innego. Wicemistrz świata ma jednak trochę lepsze życie niż piąty zawodnik mistrzostw globu. Nie chodzi jedynie o prestiż, ale i o zaproszenia na mityngi, nagrody finansowe, kontrakty ze sponsorami. Całkowicie inaczej układa się życie” – podkreślił Ziółkowski. W sobotę w Szczecinie w 59. Memoriale Janusza Kusocińskiego Ziółkowskiemu zabrakło 21 centymetrów do granicy 79 metrów i jednocześnie do minimum PZLA na mistrzostwa świata w Moskwie. “Mam nadzieję, że w końcu złamię tę granicę i zapewnię sobie udział w MŚ. Wszystko wychodzi dobrze. Rzuty treningowe wyglądają nieźle, ale jeszcze nie przekłada się to na wynik zawodach” – powiedział. To nadal do niego należy rekord Polski – 83,38. “Czy jeszcze to pamiętam? Mam słabą pamięć. Kończę niedługo 37 lat. Dawno to było... Ale taką ósemkę z przodu w tym roku bardzo chętnie bym przyjął. I to jak najszybciej. Wtedy człowiek znacznie lepiej się czuje. I miałbym rekord Polski weteranów” – stwierdził. Ziółkowski nadal ma w sobie wiele optymizmu i rzucanie młotem mu się nie znudziło. “Zdrowotnie jest bardzo dobrze. Nie rozpadam się, więc rzucam. Nadal bardzo mi się to podoba. Wszystkich zachęcam, by spróbowali. Wciąga” – zaznaczył. n

FOTO: PAP/MARCIN BIELECKI

31 z minimami

nej strefie czasowej, w roku poolimpijskim. “Nie twierdzę, że możemy liczyć na tyle samo trofeów i tym razem, bo przed wyjazdem do Bern Dziewięć zawodniczek i 22 zawodników oraz dwie sprinterskie sztafety lina też się tego nie spodziewaliśmy. uzyskały do 17 czerwca minima PZLA na sierpniowe mistrzostwa świata Oczywiście chciałbym by i teraz oprócz miejsca na podium tzw. peww Moskwie. Lekkoatleci o wskaźniki mogą się ubiegać do 21 lipca. niaków, były niespodzianki” – powiedział prezes PZLA Jerzy Skucha. Ostateczny skład zostanie zatwier- być przynajmniej 16. na świecie. Wśród poważnych kandydatur do Minima ma też czterech maradzony po mistrzostwach Polski w Toruniu (19-21 lipca). Wszyscy kandy- tończyków oraz czterech chodzia- medalu wymienił: młociarzy Pawdaci do reprezentacji muszą obowiąz- rzy na 20 km i pięciu na 50 km. Do ła Fajdka (Agros Zamość), Szymokowo w nich wystartować, również stolicy Rosji pojedzie jednak tyl- na Ziółkowskiego (OŚ AZS Poko po trzech w każdej konkuren- znań) i Anitę Włodarczyk (RKS ci, którzy wypełnili już minima. Wśród tych, którzy osiągnęli wy- cji. Ostateczna decyzja, kto powal- Skra Warszawa) oraz Małachowniki lepsze od wskaźników PZLA, są: czy w Moskwie o medale, zapad- skiego. “Pozostałe krążki będą midwukrotny mistrz olimpijski w nie 21 lipca na zebraniu zarządu. łymi niespodziankami. Ziółkowski Największym sukcesem Biało- wprawdzie nie ma jeszcze wskaźpchnięciu kulą Tomasz Majewski (AZS AWF Wa-wa), tegoroczni re- -Czerwonych w historii zakończy- nika, brakuje mu 21 centymetrów, kordziści kraju – dyskobol Piotr Ma- ły się mistrzostwa świata w Berli- ale spełnia nasze warunki. Za dołachowski (WKS Śląsk Wr.) i skocz- nie w 2009 roku, po których Pola- bry jest, by nie pojechał, ale ja żadkini wzwyż Kamila Stepaniuk (Pod- cy wrócili do kraju z ośmioma nych deklaracji nie składam, bo delasie Białystok) oraz dwie sztafety krążkami i zajęli piąte miejsce w ta- cyduje zarząd” – zaznaczył. Minimum nie ma jeszcze utytuło4x100 m. Tutaj jednak warunek jest beli medalowej. Teraz jest podobjeszcze jeden – uzyskany czas musi nie – impreza odbywa się w podob- wana tyczkarka Anna Rogowska . n

Szymon Ziółkowski w konkursie rzutu młotem podczas lekkoatletycznego Memoriału Janusza Kusocińskiego w Szczecinie


Sport

31 nowy dziennik Wednesday, June 19, 2013

“Diablo”: liczy się tylko sukces

n “Nie myślę o porażce, liczy się

Pojedynek odbędzie się w piątek, 21 czerwca, w Pałacu Sportu Dynamo w dzielnicy Kryłatskoje. “Nawet przez chwilę nie przeszła mi przez głowę myśl o porażce, liczy się tylko sukces. Jestem po długich, dobrych przygotowaniach, po dobrych sparingach z leworęcznymi zawodnikami, takimi jak Czakijew, więc nie powinno być źle. Nie zamierzam oddawać mistrzowskiego pasa federacji WBC” – powiedział Włodarczyk tuż przed wylotem do rosyjskiej stolicy. W trwającej już 13 lat zawodowej karierze Włodarczyk stoczył 50 pojedynków, z których 47 wygrał, dwa przegrał, a jeden zremisował. Noszący przydomek “Maszyna” Czakijew ma na koncie same zwycięstwa – 16. W gronie profesjonalistów boksuje Krzysztof “Diablo” Włodarczyk

FOTO: PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

tylko sukces” – powiedział na warszawskim Okęciu Krzysztof “Diablo” Włodarczyk. Bokserski mistrz świata WBC w kat. junior ciężkiej we wtorek poleciał do Moskwy na walkę z Rosjaninem Rachimem Czakijewem.

od 2009 roku. Wcześniej zdobył mistrzostwo olimpijskie w Pekinie. “Jesteśmy w świetnych nastrojach, a i kibice mogą być usatysfakcjonowani, bo od dawna czekali na potyczkę dwóch takich puncherów. Jeden z nich jest aktualnym mistrzem świata prestiżowej organizacji, drugi mistrzem igrzysk w Pekinie. Udajemy się na teren wroga, słyszymy, że Czakijew jest faworytem, ale my uważamy inaczej. W tej walce nie ma zdecydowanego faworyta” – podkreślił promotor Włodarczyka Andrzej Wasilewski, szef grupy Ulrich KnockOut Promotions. Niewiele ponad miesiąc temu, też do Moskwy, poleciał jego inny pięściarz – Andrzej Wawrzyk. Niewiele osób dawało mu jakiekolwiek szanse w starciu z Rosjaninem Aleksandrem Powietkinem, czempionem WBA w wadze ciężkiej. To się potwierdziło w ringu, bowiem Polak przegrał przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. “Teraz sytuacja jest inna, ponieważ Krzysiek Włodarczyk broni mistrzowskiego pasa, zresztą już po raz piąty. W naszej ekipie panuje optymizm” – dodał menedżer. W porównaniu z konfrontacją z udziałem Wawrzyka, polski team ma

inny hotel, w innej hali odbędzie się walka, inne są też oczekiwania. “Plan przygotowań wykonaliśmy bez zastrzeżeń, nie było żadnych problemów, żadnych przestojów ze względu na kontuzje czy inny sprawy. Jesteśmy gotowi na ciężki pojedynek. Doceniamy klasę Czakijewa, ale tak naprawdę Włodarczyk jest dla niego najmocniejszym przeciwnikiem w profesjonalnej karierze. A czy Rosjanin będzie najsilniejszym rywalem dla Krzyśka? Boksował on już z dobrymi zawodnikami, ale jesteśmy i na to przygotowani. W ringu nie może nawet na chwilę stracić koncentracji, lecz o tym wielokrotnie dyskutowaliśmy i to dla Włodarczyka żadna nowość” – powiedział trener Fiodor Łapin. W sztabie szkoleniowym są też Jan Sobieraj i Paweł Gasser. Brakuje za to Pawła Skrzecza, który doznał... urazu nogi. Dla niego wyjazd do Moskwy miał szczególne znaczenie, bowiem w 1980 roku został tam wicemistrzem olimpijskim. Głównym trenerem Czakijewa jest Artur Grigorjan, ten sam, który dziesięć lat temu po bardzo kontrowersyjnym werdykcie wygrał z Maciejem Zeganem walkę o mistrzostwo świata WBO w wadze lekkiej. n

Agnieszka odpadła, Ula gra dalej

Zagrzebiu. W półfinale przegrała z Ukrainką Olgą Charłan 9:15.

n Agnieszka Radwańska odpadła we wtorek w pierwszej rundzie turnieju WTA Tour na trawiastych kortach w Eastbourne (z pulą nagród 690 tys. dol.). Najwyżej rozstawiona tenisistka w imprezie przegrała z Amerykanką Jamie Hampton 6:7 (2-7), 2:6. W ćwierćfinale holenderskiego turnieju w s’Hertogenbosch zagra natomiast Urszula Radwańska.

n Szablistka Aleksandra Socha zdobyła brązowy medal szermierczych ME w

31-letnia Socha po raz czwarty w karierze stanęła na podium ME. W 2004 roku w Kopenhadze zdobyła złoto, dwa lata temu w Sheffield była druga, po finałowej porażce z... Charłan, a przed rokiem we włoskim Legnano także wywalczyła medal brązowy. W stolicy Chorwacji dobrze spisała się już w eliminacjach grupowych. Wygrała pięć z sześciu pojedynków i dzięki temu została zwolniona z 1/32 finału. W 1/16 finału pokonała Ukrainkę Olenę Woroninę 15:11, w kolejnej rundzie wygrała z jej rodaczką Aliną Komaszczuk 15:6, a w ćwierćfinale zwyciężyła Francuzkę Cecilię Berder 15:14. “Strasznie trudno przyszło mi to ostatnie zwycięstwo. Czułam się świetnie, biłam dobrze, a przegrywałam najpierw 6:12, a później 11:14. Ze złości pojawiły się nawet łzy. Powiedziałam sobie w duchu ‘rycz, mała rycz’, jeśli to ma ci pomóc. Skupiłam się raz jeszcze, zmobilizowałam i... wygrałam” – powiedziała Socha. W półfinale nie dała rady Charłan, przegrywając z liderką światowego rankingu, trzykrotną medalistką mistrzostw globu i trzecią szablistką igrzysk olimpijskich w Londynie 9:15. W tym roku zmierzyły się po raz trzeci i za każdym razem górą była Ukrainka. “Nie jest może moim przekleństwem, ale tak się ostatnio układa, że z nią przegrywam. Dziś strasznie dużo sił i nerwów kosztowała mnie walka ćwierćfinałowa. Po wygranej wiedziałam, iż mam upragniony medal, więc trochę powietrze ze mnie zeszło. Zabrakło spokoju, koncentracji, byłam

zbyt niecierpliwa na planszy. Rywalka wygrała zasłużenie i zdecydowanie, ale nie martwię się, bo przecież ‘dziewczyny lubią brąz’” – dodała. Jak podkreśliła, w poniedziałek była w świetnej dyspozycji mentalnej. “Fizycznie od dawna czuję się bardzo dobrze, ale teraz udało mi się odnaleźć w sobie wielką motywację do walki. Czułam się silna i zdeterminowana. Jak żeglarz szukałam wiatru i zawiał w odpowiednim momencie” – podsumowała Socha. Zdobyła drugi medal dla Polski w tej imprezie. W niedzielę na najniższym stopniu podium stanął też szpadzista Krzysztof Mikołajczak. We wtorek w Zagrzebiu o medale w turnieju drużynowym walczyli również szpadziści i florecistki. Ci pierwsi zajęli szóste miejsce, panie były natomiast piąte. Biało-Czerwoni – w składzie: Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa), Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków), Tomasz Motyka i Michał Adamek (obaj AZS AWF Wrocław) – w ćwierćfinale przegrali z broniącymi tytułu Szwajcarami 26:33. W spotkaniach o lokaty 5-8 podopieczni trenera Marka Julczewskiego najpierw pokonali Czechów 45:43, a następnie ulegli Włochom 38:39. Polki – w składzie: Martyna Synoradzka, Małgorzata Wojtkowiak (obie AZS AWF Poznań), Karolina Chlewińska i Hanna Łyczbińska (obie Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – przegrały jeden mecz w zawodach, ale za to kluczowy – w ćwierćfinale z Węgierkami 9:20. n

24-letnia Agnieszka Radwańska jest obecnie czwarta w rankingu WTA Tour, a młodsza o rok Hampton zajmuje 41. miejsce na świecie. Grająca w tym samym czasie, ale po drugiej stronie kanału La Manche Urszula Radwańska, awansowała do 1/4 finału turnieju WTA Tour na trawiastych kortach w s’Hertogenbosch (Holandia, pula nagród 235 tys. dol.). W drugiej rundzie polska tenisistka prowadziła 4:3 w pierwszym secie, gdy Słowaczka Magdalena Rybarikova skreczowała. Powodem rezygnacji Słowaczki z gry była kontuzja pleców. Mecz rozpoczął się niekorzystnie dla 22-letniej krakowianki, która straciła swój serwis i przegrywała już 0:2. Gdy wyszła na 1:2 rywalka poprosiła o regulaminową przerwę medyczną, bowiem doskwierał jej ból dolnej części pleców. Po krótkim masażu i oklejeniu tego odcinka taśmą Rybarikova wróciła do gry. Mimo tych dolegliwości Słowaczka wyszła jeszcze na 3:1, ale przegrała trzy następne gemy i wtedy zeszła z kortu poddając spotkanie, po 43 minutach gry.

FOTO: REUTERS

Socha z brązem

Agnieszka Radwańska tym razem nie miała się z czego cieszyć

Wcześniej, w niedzielę w pierwszej rundzie, rozstawiona z numerem siódmym Radwańska pokonała Białorusinkę Olgę Goworcową 6:2, 6:0. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem siódmym Polki będzie zwyciężczyni środowego pojedynku Holenderki Michaeli Krajicek z Belgijką Kirsten Flipkens (nr 4.). Turniej w s’Hertogenbosch, podobnie jak rozgrywany równolegle w Eastbourne, jest dla tenisistek ostatnią okazją do oswojenia się z trawiastą nawierzchnia i przygotowania do startu w Wimbledonie. Trzecia z czterech tegorocznych imprez zaliczanych do Wielkiego Szlema rozpocznie się w poniedziałek 24 czerwca. Ale tenisiści już grają na londyńskiej

trawie. Dwie Polki – Paula Kania i Magda Linette – odpadły we wtorek w pierwsze rundzie eliminacji singla Wimbledonu. Kania przegrała z Czeszką Barborą Zahlavovą-Strycovą 2:6, 6:7 (2-7), natomiast Linette uległa Francuzce Claire Feuerstein 2:6, 7:6 (9-7), 2:6. To niepowodzenie dwóch Polek oznacza, że w tegorocznej, 127. już edycji Wimbledonu wystąpią w singlu tylko siostry Radwańskie. Natomiast u mężczyzn na liście zgłoszeń znalazły się nazwiska Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota. Dołączyć do nich ma szansę jeszcze Michał Przysiężny, który w drugiej rundzie kwalifikacji spotkał się z Australijczykiem Samuelem Grothem. n


nowy dziennik Âroda 19 czerwca 2013

32

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, June 18, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/06/19  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...