Page 1

STRONA 31

SPORT

STRONA 10

TURYSTYKA

STRONA 12

PRAWO I MY

W ŚRODĘ W NDTV

Do dat – 1 ek 3 s nie tro ruc n o ho gło mo sze ści ń

Porażka Agnieszki Wielki jubileusz Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe Radwańskiej SPATA ODZNACZENIA W ROCZNICĘ 4 CZERWCA | ZIMERMAN PRZERWAŁ KONCERT ŚRODA 5 CZERWCA – WEDNESDAY, JUNE 5 2013

Zachmurzenie częściowe

23°C (73°F)

Andrzej Pluciński, hirudoterapeuta PODTOPIENIA W POLSCE

www.dziennik.com

$0.75

LOT chce odszkodowania za dreamlinery n LOT prowadzi negocjacje w sprawie odszkodowania za uzie-

mienie dreamlinerów. Przewoźnik domaga się wyrównania strat finansowych, które były spowodowane unieruchomieniem samolotów z powodu usterek technicznych.

Kerry popiera zniesienie wiz Festiwalowo-koncertowy

AMERYKA

Więcej patroli NYPD

weekend

FOTO: ARCHIWUM

n Sekretarz stanu John Kerry zapewnił po spotkaniu z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, że cały rząd USA wspiera przyjęcie Polski do programu ruchu bezwizowego. n Podczas nadchodzącego weekendu na spragnionych dobrej zabawy Po“Prezydent USA i ja też osobiście angażowanie w natowską misję w laków czeka wiele atrakcji. Odbędą się zarówno festiwale, jak i koncerty.

Po fali strzelanin, do których doszło w Nowym Jorku podczas minionego weekendu, policja postanowiła zwiększyć patrole w niektórych częściach miasta, aby zapobiec dalszej przemocy.

23313 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 828

NOWY DZIENNIK $0.75

wspieram program ruchu bezwizowego dla Polski. Cała administracja USA wspiera treść projektu ustawy (imigracyjnej) w obecnym kształcie” – zapewniał Kerry. Tłumaczył, że ułatwienie Polakom podróży do USA “ma sens” z każdego punktu widzenia. “To dobre dla handlu, dla inwestycji, dla promocji kontaktów międzyludzkich. Będziemy dalej pracować z Kongresem, by osiągnąć ten cel” – zapewnił. “W sprawie wiz sekretarz stanu powiedział wszystko, co było do powiedzenia: jasno, dobitnie, i myślę, że to stwarza perspektywę, że administracja amerykańska wypełni obietnicę prezydenta Obamy załatwienia tej sprawy do końca jego kadencji” – stwierdził Sikorski. Zarówno Kerry, jak i Sikorski zapewniali o współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze bezpieczeństwa. Kerry dziękował Polsce za za-

Afganistanie. Zapewnił o zobowiązaniach USA ws. realizacji trzeciej fazy tarczy antyrakietowej do 2018, która przewiduje powstanie bazy w Radzikowie. “My i prezydent Obama jesteśmy w pełni zobowiązani do realizacji fazy trzeciej. Są na nią środki w budżecie, jest postęp i z pewnością zostanie zrealizowana” – mówił. Zapewnił też o niepodważalności ważnego dla Polski artykułu 5. traktatu o Sojuszu Północnoatlantyckim, który mówi o tym, że atak z zewnątrz na jednego członka NATO będzie traktowany jako atak na całą organizację. “Najpierw były plany ewentualnościowe Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Polski, później stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce, a w tym roku, jesienią, dojdą pierwsze w historii ćwiczenia NATO na naszym terytorium” – wyliczał Sikorski.

» STR. 2

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

STRONA 2

wiele większe zamówienia na dreamlinery niż LOT. Straty japońskiego przewoźnika All Nippon przekraczają 150 milionów dolarów. Boeing najpierw będzie się chciał porozumieć z firmami, które mają większe roszczenia. Na korzyść polskiego przewoźnika przemawia z kolei długa, bo ponad 20-letnia, współpraca z amerykańskim producentem samolotów. W tej chwili LOT dysponuje trzema boeingami 787. Do końca czerwca flotę zasili czwarta tego typu maszyna. Docelowo przewoźnik chce kupić osiem dreamlinerów. Eksploatację 50 przekazanych już odbiorcom maszyn Boeing 787 wstrzymano 16 stycznia, po incydentach z dwoma samolotami tego typu. W jednym przypadku, w Bostonie, był to pożar litowych akumulatorów jonowych, a w drugim, w Japonii, ich dymienie. Po tej decyzji nie latały również dwa dreamlinery będące w posiadaniu PLL LOT. DET, (IAR)

FOTO: ARCHIWUM

Dreamlinery miały obsługiwać trasy transatlantyckie. Według nieoficjalnych obliczeń LOT stracił w ten sposób ponad siedem milionów dolarów. Przedstawiciele LOT-u nie potwierdzają tych liczb, ale przyznają, że wszystkie straty zostały już policzone. Rzecznik firmy Marek Kłuciński powiedział, że w tej chwili prowadzone są rozmowy, od których zależy, czy odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie porozumienia czy wyroku sądowego. Rzecznik ma jednak nadzieję, że obie strony dojdą do porozumienia i postępowanie sądowe okaże się zbędne. Nie wiadomo jednak, kiedy zapadną decyzje w tej sprawie. Ekspert transportowy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uważa, że negocjacje mogą się toczyć przez wiele miesięcy. Po pierwsze sam Boeing z powodu usterek dreamlinerów stracił już 500 milionów dolarów. Po drugie kilka linii lotniczych złożyło o

Msza święta na rozpoczęcie ubiegłorocznego festiwalu w Holmdel, NJ

W najbliższą sobotę przy parafii Świętego Krzyża na Maspeth rozpocznie się dwudniowy, doroczny Festiwal Kultury Polskiej. W tym roku impreza odbędzie się po raz dziewiętnasty. Jak zawsze, organizatorzy przygoto-

wali wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będą koncerty, występy i wystawy artystyczne, konkursy dziecięce, a także zabawy taneczne i wybory najpiękniejszych dziewczyn. » STR. 3


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Kto po Lautenbergu?

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

Więcej patroli w mieście

FOTO: ARCHIWUM

Więcej policjantów pojawi w okoli- przez policję” – informuje NYPD. Śledczy natomiast przeczesują cach osiedli mieszkaniowych zarządzanych przez miasto. Ponadto licz- okolice znane z działalności gangów, niejsze zastępy funkcjonariuszy ubra- aby zapobiec ewentualnym akcjom nych po cywilnemu oddelegowane przestępczym. Inna grupa funkcjonariuszy będzie zostaną na ulice miasta w godzinach, w których najczęściej dochodzi do patrolować ulice miasta, zwracając szczególną uwagę na problematyczstrzelanin, podaje NYPD. W intensywnym użytku będą rów- ne dzielnice, wyszukując osoby zanież wszelkie kamery i systemy mo- chowujące się podejrzanie. W ciągu 72 godzin, czyli od piątnitorujące sytuację w Nowym Jorku. “Specjalne oddziały funkcjonariu- ku do niedzieli, 26 osób zostało poszy skupią się na pilnowaniu porząd- strzelonych w Nowym Jorku, w tym Gubernator ku w dziewięciu rejonach miasta, w 7 śmiertelnie. Większość akcji przeNew Jersey których doszło w ubiegły weekend stępczych miała miejsce na BronkChris Christie do strzelaniny, a ich zadaniem będzie sie i Brooklynie. Trzy ofiary miały aresz towanie osób poszukiwanych poniżej 16 lat. lo ka lach wy bor czych w li sto pa dzie, Kra jo wy za rząd Par tii Re pu bli kań AS, (R) n Po śmierci senatora Franka skiej, która nie miała swojego przed- a to z kolei może zagrozić jego szanLautenberga gubernator Chris stawiciela z New Jersey w Senacie od som na wygranie wyborów z demoChristie musi podjąć prawdopo- 1972 r., naciska na Christiego, żeby ter- kratyczną kandydatką – stanową semin wyborów na miejsce po Lauten- nator Barbarą Buono. dobnie jedną z najtrudniejszych ber Jeżeli specjalne wybory odbędą się gu wyznaczył na listopad 2014 r. decyzji w swojej karierze: na kie- Dałoby to tymczasowemu senato- w październiku br., to prawdopodobwi – najprawdopodobniej republi- nie wygra w nich – tak jak było od dy zwołać specjalne wybory na ro kaninowi – ponad rok na stanowi- ponad 40 lat – demokrata. stanowisko po zmarłym polityku. sku, a co za tym idzie – dużą prze- To jednak zapewni Christiemu wagę w wyborach przeciwko burmi- przewagę w listopadowych wyborach, Bardziej od tego, kogo Christie nomi- strzowi Newarku Cory’emu Booke- ale narazi go też na krytykę, że marnuje na tymczasowego zastępcę zmar- rowi, który jawi się jako wybranek nuje około 24 mln dolarów, pochołego w poniedziałek senatora, ważne Partii Demokratycznej na miejsce po dzących od podatników, na zwołajest – kiedy gubernator zdecyduje się Lautenbergu. Republikanie w Sena- nie specjalnych wyborów przed lina ogłoszenie specjalnych wyborów. cie w ten sposób zyskaliby dodatko- stopadowymi. Przez następnych kilka dni uwaDecyzja, jaką podejmie Christie, bę- wy głos przez kolejnych kilkanaście dzie miała duże znaczenie zarówno miesięcy. Z drugiej strony republi- ga skupiona będzie na tym, kogo guw polityce stanowej, jak i krajowej. kanin na miejscu Lautenberga utrud- bernator Christie wyznaczy na tymWpłynąć może na jego szanse w te- niłby działanie demokratom, którzy czasowego reprezentanta New Jergorocznych wyborach na gubernato- m.in. starają się zreformować prawo sey w Senacie. W grę wchodzą m.in.: ra, w których Christie ubiega się o ko- imigracyjne i na każdym kroku na- zastępca gubernatora Kim Guadagno, lejną kadencję, oraz w wyborach pre- rażają się na opór ze strony przed- republikański senator stanowy i wieloletni przyjaciel Christiego – Joe Kyzydenckich w 2016 r., jeżeli Christie stawicieli partii opozycyjnej. Podejmując taką decyzję Christie rillos, były gubernator Tom Kean i zdecydowałby się w nich brać udział. Prawo stanowe daje gubernatoro- może jednak narazić się na pozew jego syn, stanowy senator Tom Kewi Christiemu pewne pole do manew- sądowy ze strony stanowych demo- an jr, jak również jeden z dyrektorów Port Authority – Bill Baroni. ru, jeśli chodzi o wyznaczenie daty kratów. Senator Frank Lautenberg zmarł n Dziesięcioletni chłopiec odebrał broń jednemu z dwóch uzbrojonych złodziei Jeżeli gubernator zdecyduje się na specjalnych wyborów. Głosowanie na następcę senatora zwołanie specjalnych wyborów do w poniedziałek z powodu komplika- i przegonił ich z domu, na który napadli pod nieobecność rodziców dziecka. Lautenberga gubernator może ogło- Senatu na listopad bieżącego roku, cji po zapaleniu płuc. Miał 89 lat. Był sić na listopad 2014 r. (wtedy zbie- wówczas ryzykuje, że demokratycz- bardzo liberalnym politykiem, sena- Do zdarzenia doszło w poniedziałek ścił z ręki naładowaną broń. Chłogłoby się z wyborami na gubernato- ni wyborcy, którzy w New Jersey o torem najdłużej reprezentującym około godz. 5:15 ppoł. na Canarsie, piec chwycił pistolet i wystrzelił w ra w New Jersey) albo jeszcze w paź- 700 000 przewyższają w liczbie re- New Jersey, i najstarszym senatorem jednej z dzielnic Brooklynu. Według kierunku złodzieja. Bandyci wystradzierniku tego roku. publikańskich, liczniej stawią się w w Senacie USA. raportu policji złodzieje zastraszyli szyli się strzałów i uciekli. AS, (R) znajdujące się w domu dwoje dzieJak zapewniają śledczy, w wyniku ci i pod groźbą użycia broni zmusi- napadu nikt nie został poszkodowany. li je do położenia się na ziemi, a saPolicja poszukuje dwóch złodziei, mi zaczęli plądrować mieszkanie. których wiek szacowany jest na okoDOK. ZE STR. 1 » Zauważył, że USA strowie, współpracują też na rzecz Gdy jeden z nich, uzbrojony, wszedł ło 20 lat. Na razie nie upublicznioi Polska pogłębiają też współpracę demokratyzacji w sąsiedztwie Eudo sypialni na drugim piętrze, dzie- no bliższych danych ani rysopisu nagospodarczą: wartość handlu mię- ropy. sięcioletni chłopiec drzwiami przy- pastników. Również tożsamość dzie“Jesteśmy jedynym krajem na świedzy obydwoma krajami potroiła się trzasnął ramię rabusia, który w wy- ci nie jest znana. w ciągu ostatniej dekady, zwiększa- cie, który prowadzi z Amerykanami poniku niespodziewanego ataku wypuWueM, (R) ją się inwestycje Polski w USA; oba głębiony dialog demokratyzacyjny o kraje współpracują też w dziedzi- tym, co wspólnie możemy zrobić dla nie wydobycia gazu łupkowego. Po- tych krajów, które jeszcze są rządzonadto Polska jest jednym z aktyw- ne niedemokratycznie. Polska może niejszych państw UE wpierających być przykładem, tak przynajmniej saDZIAŁ OGŁOSZEŃ nową umowę o wolnym handlu z dzą Amerykanie” – powiedział minister Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 spraw zagranicznych Sikorski. USA. USA i Polska, podkreślali miniBAT, (PAP) NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

10-latek obezwładnił złodzieja z bronią

KERRY POPIERA ZNIESIENIE WIZ

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

n Po fali strzelanin, do których doszło w Nowym Jorku podczas minionego weekendu, policja postanowiła zwiększyć patrole w niektórych częściach miasta, aby zapobiec dalszej przemocy.

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski


nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

3

Stanął przed sądem w mundurze hitlerowskim

FESTIWALOWO-KONCERTOWY WEEKEND »

n Amerykanin Heath Campbell, który nadał swym dzieciom imiona inspirowane nazizmem, stanął przed sądem w mundurze hitlerowskim.

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

W sobotę wieczorem poznamy Miss Polonii oraz Małą Miss Maspeth, które zostaną wybrane podczas balu otwierającego Festiwal Kultury Polskiej. Impreza rozpocznie się o godz. 8:00 wieczorem, a poprzedzi ją wystawa artystów plastyków, promocja nowych książek ks. Ryszarda Kopera oraz koncert młodych talentów. Wystawa plastyczna oraz promocja książek ks. Kopera otworzy również drugi dzień festiwalu. Wtedy też – o godz. 2:30 ppoł. – odbędzie się kiermasz polskich książek i płyt, prócz tego dla dzieci przewidziane są gry i zabawy, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. Następnie odbędą się pokazy tańca ludowego, towarzyskiego, rewiowego i nowoczesnego. Dzieci będą mogły również wziąć udział w konkursie malowania na asfalcie, który poprowadzi Teresa Rysztof. Pojawią się również występy parafialnych grup muzycznych, a z koncertem wystąpi Ewa Lewandowska, finalistka telewizyjnego programu “Mam Talent”. W Copiague na Long Island odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca (w godz. 2 ppoł. – 10 wiecz.), Dzień Polski połączony z Dniem Dziecka. W programie przewidziano m.in. wystawę prac satyryka Szczepana Sadurskiego, oficjalne rozpoczęcie kampanii “Cała Polonia czyta dzieciom”, wystąpią dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli oraz z Joseph’s Dance Studio, będą także liczne konkursy, w tym pokaz talentów, przeciągania liny i jedzenia pączków. Do zabawy i tańca zagra zespół Secret. Dochód z loterii fantowej przeznaczony zostanie na pomoc choremu na raka oka Adasiowi Aftyce.

DOK. ZE STR. 1

Również w niedzielę, w PNC Arts ryla Forever. O godzinie 3 ppoł. wręCenter w Holmdel, NJ, odbędzie się czone zostaną stypendia przyznawa41. Festiwal Dziedzictwa Polskiego. Na ne przez Polish American Heritage Lefestiwalu, który co roku odwiedza kil- ague, która zarządza funduszem styka tysięcy Polaków oraz Amerykanów pendialnym im. Lubomira Zabilskiepolskiego pochodzenia, jak zwykle bę- go. Festiwal potrwa do 6 wieczorem. dzie się wiele działo. Rozpocznie się Wstęp jest bezpłatny. Z kolei miłośnicy muzyki będą momszą świętą w językach polskim i angielskim, o godz. 10:30 rano. Bezpo- gli wybrać się na dwa koncerty zorśrednio po nabożeństwie organizato- ganizowane z myślą o Polonii. Już rzy, na czele z tegoroczną przewodni- w piątek wieczorem o godzinie 9:00, czącą Isabellą Szutkowski, zaprasza- w klubie Europa na Greenpoincie, zają do skorzystania z przeróżnych śpiewa Magdalena Bałdych, znana atrakcji. W programie przewidziano po- polonijna wokalistka i zarazem kaz zabytkowych i ciekawych samo- uczestniczka programu “Voice of Pochodów, gry i zabawy dla dzieci, w tym land”. Z kolei w niedzielę, w kościewybory Małej Miss oraz rozgrywki i le św. Mateusza na Ridgewood, o zawody piłkarskie. Na głównej scenie godz. 7:00 wieczorem wystąpi Stanatomiast wystąpi plejada polonijnych nisław Soyka, który zaprezentuje gwiazd, w tym Ewa Lewandowska, Jo- “Tryptyk rzymski” według bł. Jana anna Mieleszko, Polish American Pawła II. Bilety na oba koncerty bęFolk Dance Company, zespół Dym, a dą dostępne przed ich rozpoczęciem. także specjalnie z Polski – Kabaret MaAS, WUEM

Mężczyzna domaga się kontaktów ze swym najmłodszym, 18-miesięcznym synem – Heinrichem Honsem Campbellem, odebranym przez służby socjalne za stosowanie przemocy w rodzinie. Twierdzi też, że pozostałych: 7-letniego Adolfa Hitlera Campbella, 6-letniej JoyceLynn Arian Nation Cambell i 5-letniej Honzlynn Jeannie Campbell nie widział od blisko dwóch lat. Służby odebrały dziecko rodzicom kilka godzin po porodzie w listopadzie 2011 roku pod zarzutem powtarzającej się przemocy w rodzinie. “Kocham moje dzieci, chcę być im ojcem” – oświadczył Heath Campbell przed sądem we Flemington w

stanie New Jersey. Rodzice – dziś już w separacji – stali się sławni w 2008 roku, gdy jeden z lokalnych sklepów odmówił napisania na torcie urodzinowym dla ich dziecka “Adolf Hitler”. Wkrótce po tym zdarzeniu władze wszczęły śledztwo i odebrały im dzieci. Ojciec otwarcie przyznaje się do nazistowskim poglądów, na szyi nosi wielki hitlerowski krzyż. Zapytany, czy był to dobry pomysł, aby pojawić się w sądzie w mundurze nazistowskim, odparł, że wszystko zależy od sędziego. “Jeśli będzie dobrym sędzią i dobrym człowiekiem, będzie patrzeć na wnętrze, nie na wyBAT, (PAP) gląd” – powiedział.

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


4

Polska

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Odznaczenia w rocznicę 4 czerwca

Rzeki będą przybierać n Rzeki w Polsce będą przybierać – ostrzega Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dotyczy to województw: małopolskiego, śląskiego i łódzkiego.

Na zdjęciach – zalane samochody w Przemyślu

Prezydent Bronisław Komorowski wręcz order Arturowi Rojkowi

dbać. “Trzeba bacznie przyglądać się, gdzie są granice wolności, których przekroczenie może oznaczać stratę z punktu widzenia dobra wspólnego” – przestrzegał. Bronisław Komorowski przypomniał, że w przyszłym roku przypada 25. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku. “Bardzo bym chciał, aby ten szczególny rodzaj roku polskiej wolności był okazją do przypomnienia tej trudnej drogi walki o niepodległość, dla przypomnienia zasług opozycji antykomunistycznej, jak i przypomnienia zasług wielkiego ruchu solidarności” – powiedział. Prezydent uważa, że w trakcie przyszłorocznych obchodów powinno znaleźć się miejsce dla podkreślenia “odwagi i wagi kompromisu zawartego przy okrągłym stole, któ-

ry sam w sobie nie był wolnością, ale który był ważną i mądrą drogą ku polskiej wolności, ku zwycięstwu 4 czerwca 1989”. Za zasługi dla polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej odznaczeni zostali: reżyser teatralny i operowy Grzegorz Jarzyna; dyrektor Festiwalu Planete + DOC Film Festiwal Artur Liebhart; kompozytor, pianista jazzowy, twórca muzyki filmowej i aranżer Leszek Możdżer; wokalista, autorka tekstów Katarzyna Nosowska; muzyk, kompozytor, wokalista Artur Rojek; wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów Kayah. Prezydent odznaczył też kilkunastu zagranicznych dziennikarzy, którzy w latach 70. i 80. byli korespondentami w Polsce. n

KRÓTKO

FOTO: ARCHIWUM

Zmarł Lucjan Szołajski

[WARSZAWA] Zmarł Lucjan Szołajski – jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych lektorów filmowych i telewizyjnych. Jego ciepły charakterystyczny głos widzowie

znają z ponad 20 tysięcy filmów. W li sto pa dzie skończyłby 83 lata. W 40-letniej karierze zawodowej Lucjan Szo łaj ski był często angażowany do czytania polskiej wersji filmów akcji. Można go było usłyszeć między innymi w serialach “Herkules”, “Niewolnica Isaura” oraz w filmach “Uniwersalny żołnierz” czy “Milczenie owiec”. W latach 80. XX wieku był jednym z lektorów programu “Sonda”.

WALUTY

Nagroda dla paryskiej “Kultury”

Wyróżniania dla dwóch premierów

[WROCŁAW] Instytut Literacki “Kultura” z Paryża został tegorocznym laureatem nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku za wpływ na rozwój demokracji w Polsce. Sekretarz Kapituły, dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, uzasadniając tegoroczny wybór, podkreślał zasługi twórcy Instytuty Literackiego Jerzego Giedroycia dla kultury polskiej. Przypomniał, że formował on kilka pokoleń inteligencji polskiej. “Jeśli dziś jesteśmy otwarci na Wschód, to jest to ogromna zasługa właśnie Giedroycia” – dodał Adolf Juzwenko.

[WARSZAWA] Ponad 20 firm

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Wzrost poziomu wód spowodują intensywne opady deszczu, spływanie rzek, które już wezbrały, i zwiększony odpływ ze zbiorników w zlewniach. W województwie małopolskim przybiorą rzeki: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Ropa oraz Wisła i jej mniejsze bezpośrednie dopływy. Woda w tych regionach osiągnie poziom powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Z tą samą sytuacją mamy do czynienia w województwie śląskim, gdzie przybierze Mała Wisła, Przemsza i Soła. Podobnie jak w Małopolsce, obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na tym terenie będą się utrzymywać. Z kolei w województwie łódzkim

otrzymało statuetki i godło “Teraz Polska”. Ceremonia wręczenia statuetek “Teraz Polska” i “Wybitny Polak” odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Honorowe wyróżnienia “Wybitnego Polaka” otrzymali dwaj byli premierzy: Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek. Tadeusz Mazowiecki odbierając statuetkę podkreślił, że o “polską markę” trzeba wciąż dbać. W przededniu rocznicy przełomu z 1989 roku życzył Polakom, żeby “Teraz Polska” było także “Teraz Polskę trzeba cenić i sami mamy się szanować”. Jerzy Buzek po uroczystości powiedział, że polska demokracja jest wciąż w świecie bardzo ceniona.

przybierze Warta, do poziomu przekroczenia stanów ostrzegawczych. W tym regionie prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych na rzece Grabia. Ten wskaźnik będzie się utrzymywał na rzekach Oleśnica i Prosna, z kolei stan ostrzegawczy niezmiennie na rzece Widawka. Stabilizuje się za to sytuacja na Dolnym Śląsku. Fala wezbraniowa na Nysie Łużyckiej przechodzi przez województwo lubuskie w kierunku Gubina i Frankfurtu nad Odrą. Fala zbliża się do miejscowości Przewóz, w okolicach której rzeka wylała na drogę wojewódzką. Z Przewozu zarządzono ewakuację 5 rodzin. Tylko w poniedziałek strażacy interweniowali 1800 razy. n

FOTO: PAP

FOTO: PAP/ JACEK TURCZYK

“Nie ma radości bez wolności i nie ma wolności głęboko przeżywanej bez radości, bez umiejętności okazywania radości” – podkreślał Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Jak przekonywał, z wolności nie cieszą się “tylko ci, którzy sami nie czują się ludźmi wolnymi”. Zaznaczył, że “ci, którzy czują się ludźmi wolnymi, radują się z tych osiągnięć wolnej Polski, które są i zasługą historyczną, ale i zasługą dla współczesnego, normalnego państwa polskiego”. Dziękował uczestnikom walki z reżimem PRL w opozycji antykomunistycznej, “w wybijaniu się na niepodległość”, ale również tym, dzięki którym “nasza niełatwa walka zyskiwała zrozumienie, akceptację i sympatię w całym świecie – korespondentom i dziennikarzom, którzy przenosili polskie marzenia i wysiłki do świata wolnego”. Komorowski podziękował też tym środowiskom, które konsekwentnie i umiejętnie korzystają z wolności ojczyzny, wzbogacając ją o swoje doświadczenie i umiejętności w takich dziedzinach jak nauka, kultura i sport czy biznes. “Chcę podziękować i serdecznie prosić, by państwa działalność zawsze świadczyła o tym, że świadomie i z determinacją cały czas dbamy o polską wolność” – powiedział prezydent. Jak dodał, o wolność trzeba stale

FOTO: PAP

n Artyści – m.in. Leszek Możdżer, Artur Rojek, Kayah i Katarzyna Nosowska – zagraniczni dziennikarze oraz naukowcy zostali we wtorek odznaczeni przez Bronisława Komorowskiego w rocznicę 4 czerwca 1989 r.

4 czerwca 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,2524 euro 4,2520

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,20 3,30 4,18 4,30 Kraków ul. Wielopole 3 3,22 3,26 4,22 4,26 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,20 3,30 4,20 4,30 Łódź ul. Kościuszki 22 3,21 3,29 4,21 4,29 Poznań ul. Głogowska 29 3,23 3,26 4,23 4,25

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,20 3,18 3,23 3,17 3,25 3,25 3,16 3,20 3,21

3,25 3,28 3,26 3,28 3,26 3,26 3,26 3,28 3,27

4,20 4,20 4,22 4,17 4,24 4,24 4,13 4,20 4,21

4,25 4,29 4,25 4,29 4,25 4,26 4,39 4,28 4,27

REKLAMA

Chcesz zgubić wagę? Mamy rozwiązanie:

INDYWIDUALNY TEST GENETYCZNY

BodyKey pozwoli Ci ZRZUCIĆ KILOGRAMY i ZDROWO ŻYĆ.

Dołącz do wyzwania na odchudzanie z Body Key. Indywuidalny test genetyczny z kontrolą wagi opracowany dla Ciebie pozwoli na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów

tel. 201.681.6170 www.amway.com/KARDYSENTERPRISE


5 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

FOTO: PAP/PIOTR WITTMAN

Publicysta “Gazety Polskiej” Michał Stróżyk pokazuje przyniesione dla Lecha Wałęsy liczydło, w trakcie pikiety zorganizowanej przed domem byłego prezydenta

n Kilkanaście osób protestowało we wtorek przed domem Lecha Wałęsy w Gdańsku-Oliwie w 21. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego. B. prezydenta nie było w domu, gdyż przebywa w Warszawie. Działacz PiS, współorganizator demonstracji Michał Stróżyk mówił, że 4 czerwca 1992 r. to “data wielkiej hańby i zdrady narodowej”. “Rząd Jana Olszewskiego, który mógł zmienić kraj na lepsze, został w niedemokratyczny sposób obalony. Konsekwencje tamtego wydarzenia, za którym stał Lech Wałęsa, mamy do dziś – ludzie odpowiedzialni za zbrodnie w poprzednim systemie nie ponieśli żadnej kary” – zaznaczył Stróżyk. W czasie protestu Wałęsy nie było w domu. Pojechał do Warszawy na uroczystość wręczenia Nagrody Wolności Słowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów. Demonstrujący mieli ze sobą transparenty z takimi napisami, jak: “Nocna zmiana. Wałęsa. 4. VI. 1992”, “Sprawa TW ‘Bolek’ – kłamstwo węgielne III RP – republiki kolesi”. Manifestanci przynieśli też prezenty dla Wałęsy: “worek judaszowych srebrników” oraz drewniane liczy-

dło, które miałoby – w ich intencji – pomóc b. prezydentowi w rozliczeniu własnej przeszłości. Wśród protestujących byli działacze Ligi Obrony Suwerenności oraz członkowie klubu “Gazety Polskiej”. 4 czerwca 1992 r. Antoni Macierewicz, ówczesny szef MSW, wykonując uchwałę lustracyjną Sejmu z końca maja tamtego roku, dostarczył Sejmowi i innym najważniejszym instytucjom listę 64 ważnych osób w państwie, co do których w archiwach służb specjalnych PRL istniały zapisy o ich współpracy z SB. Na tzw. dodatkowej liście Macierewicza, zawierającej dwa nazwiska i przekazanej marszałkom obu izb, prezesom SN i TK oraz prezydentowi i premierowi, znalazło się nazwisko Lecha Wałęsy. Jeszcze tego samego dnia Sejm – na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy – po dramatycznym nocnym posiedzeniu odwołał rząd Jana Olszewskiego. Nowym premierem został lider PSL Waldemar Pawlak. n

Każdy z Was może zostać reporterem naszej gazety. Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś wydażenia – opisz je, masz interesujące zdjęcia czy materiał wideo, przyślij na adres:

ReporterND@dziennik.com Najciekawsze materiały opublikujemy w gazecie i na stronie dziennik.com

Bez ugody między MON a rannym żołnierzem n Nie ma ugody ministerstwa obrony z rannym w Afganistanie żołnierzem. Starszy plutonowy Mariusz Saczek (na zdjęciu) domaga się od MON zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. W wyniku odniesionych ran jest niepełnosprawny ruchowo, ma uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych. MON chce tego typu sprawy rozstrzygać indywidualnie przed sądem. Podczas dzisiejszego posiedzenia ugodowego w warszawskim sądzie rejonowym reprezentująca resort mecenas Lidia Butkiewicz-Góźdź powiedziała, że weteran otrzymał wsparcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypomniała, że żołnierz otrzymał środki z ubezpieczenia i odszkodowanie zgodne z ustawą o weteranach. Dlatego ministerstwo nie zgadza się na proponowaną ugodę. Mariusz Saczek tłumaczy, że nie może leczyć się w szpitalach MON, a na kolejne zabiegi i medykamenty nie będzie miał pieniędzy. Podkreśla, że monowskie ośrodki nie mogą mu zaproponować rehabilitacji po urazach neurologicznych, a jedyne darmowe lekarstwa, jakie otrzymuje, to środki przeciwbólowe. Saczek zaprzecza informacjom prawniczki REKLAMA

FOTO: ARCHIWUM

Protest przed domem Wałęsy

MON, że otrzymał zwrot kosztów pobytu w szpitalach. Podkreśla, że wkrótce skończą się mu pieniądze na leczenie i stąd wniosek do resortu obrony. Prawnik żołnierza, radca prawny Sylwester Nowakowski podkreśla, że żołnierze ranni na zagranicznych misjach domagają się podobnego wsparcia, jakie otrzymują rodziny poległych żołnierzy. Nowakowski podziela opinię, że “lepiej zginąć, bo rodzina otrzyma odszkodowanie, niż

żyć w inwalidztwie”. Dodaje, że inwalidztwo nie może wyłączać weterana z życia, ale musi mieć on możliwość normalnego funkcjonowania przez lata. Mariusz Saczek domaga się miliona złotych odszkodowania, blisko dwóch milionów zadośćuczynienia i renty. Prawnicy podkreślają, że prowadzą sprawy kilku poszkodowanych żołnierzy, ale zgłaszają się do nich następni, którzy zainteresowani są walką o odszkodowania. n


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Strzał w dziesiątkę, czyli siedmiolatek w przedszkolu n O Adasiu Aftyce, dzielnym siedmiolatku z Lublina, który ze swo-

ją babcią przyjechał do Nowego Jorku z nadzieją uratowania jedynego oka (Adaś cierpi na raka siatkówki), pisaliśmy wielokrotnie. Zawsze, mając nadzieję, że znajdzie się jak najwięcej osób, które wesprą Adasia w trudnych chwilach i pomogą opłacić kosztowne leczenie w Memorial Sloan – Kettering Center. przyjaciółmi, a nawet pracodawcami rodziców, wspólnie przekazali Nasi czytelnicy nas nie zawiedli i Adasiowi ponad DZIESIĘĆ TYSIĘz radością informujemy, że babcia CY DOLARÓW! Właściciele przedszkola i nauczyAdasia, Danuta Gołębiowska, obserwuje wzrost funduszy na koncie szpi- cielki maluchów: Alethea, Magda, talnym Adasia Aftyki. “Polonio, zdu- Cristina i Gabriela – były bardzo wzrumiewasz swoją kreatywnością, mi- szone, mogąc pomóc choremu dziecłością do dziecka! – napisała babcia ku. “Staramy się uczyć nasze dzieci Danusia na facebooku, na którym in- nie tylko podręcznikowej wiedzy, ale formuje o postępach w leczeniu Ada- i wrażliwości. Jestem wdzięczna nasia i w zbieraniu funduszy na upra- szym paniom nauczycielkom, które gnioną operację, aby ocalić oko bardzo entuzjastycznie podeszły do chłopca. – Jestem naprawdę zasko- pomysłu włączenia się w akcję rozczona ludzką dobrocią, życzliwością poczętą przez jedną z mam naszych i nieustającą pomocą od naszych ro- przedszkolaków. Dziękuję wszystkim daków. To nie tylko pomaga nam za pomoc, za hojność” – powiedziaopłacić kosztowne leczenie, ale też ła Agnieszka Cejrowski. Adaś, który bardzo łatwo nawiąnaprawdę podnosi nas na duchu i daje nadzieję, że się nam uda, że Adaś zuje znajomości, już po paru minuznów będzie widział i sam czytał tach miał około 30 nowych przyjaksiążki, które kocha” – podkreśliła. ciół. Dzieci wspólnie budowały zamNajwiększym zaskoczeniem była ki z klocków, bawiły się pociągami, jednak dla pani Danuty i Adasia wi- czytały książki. “Z milusińskimi było cudownie: pozyta w polonijnym przedszkolu, które bierze udział w akcji “America for witanie kwiatami, uściski, całuski, Aftyka” i zaangażowało się w zbie- miłe słowa, wspólne rozmowy, zaranie funduszy na rzecz leczenia sied- bawy, wspólne otwarcie skarbonki i przeliczanie pieniążków, obiadek miolatka. W poniedziałek, 13 maja, Adaś mniam mniam” – napisała później skorzystał z zaproszenia właścicie- babcia Danusia na Facebooku. Po poranku pełnym wrażeń, przyli przedszkola Kidz Village w nowojorskiej dzielnicy Maspeth, Agniesz- szedł czas na drzemkę maluchów. Zaki Cejrowski i Pawła Sztolcmana, i miast tradycyjnej bajki czytanej przez razem z babcią Danusią pojechał na nauczycielki, tym razem Adaś przyspotkanie z wychowankami przed- jął na siebie obowiązek uśpienia dzieszkola. Ci mali ludzie (w wieku 2-4 ci, czytając im historię... braillem! “Kochane Dzieciaczki, dziękujemy latka!) o wielkich sercach i przedsiębiorczości równej Rockefellero- WAM i Waszym Rodzicom, Paniom wi, razem ze swoimi rodzicami, Nauczycielkom, cudownym właści-

Adaś z właścicielami przedszkola Agnieszką Cejrowski i Pawłem Sztolcmanem – Kidz Village na Maspeth, NY

ZDJĘCIA: PAWEŁ SZTOLCMAN

Martyna Florczak

Dzieci przygotowują się do zaśnięcia, a Adaś Aftyka czyta im brajlem bajkę

cielom Kidz Village. Piękny jest Wasz świat!” – powiedziała babcia Danusia, a my potwierdzamy. Piękny jest świat, w którym człowiek człowiekowi przyjacielem. A oto list, jaki Adaś przekazał dzieciom z Kidz Village kilka dni po spotkaniu: Drogie Panie, Kochane Dzieciaczki i Rodzice! Tu Adaś Aftyka. Dziś chcę z całego serca podziękować Wam za pomoc, za pieniążki na moje leczenie. Dzięki tym pieniążkom mogłem mieć chemioterapię. To ważne leczenie, które ratuje moje oczko. Wiem, że bardzo staraliście się, aby to moje leczenie w Nowym Jorku zaczęło się jak najszybciej. To była bardzo miła niespodzianka, gdy przedszkole Kidz Village na Maspeth przekazało dużo pieniążków na moje leczenie. Wiem, że Pani Martyna Florczak, mama Maxa, który chodzi do tego przedszkola, mówiła o pomocy dla mnie, Adasia z Polski. I wtedy dzieci z przedszkola i Pani Agnieszka Cejrowski z rodzicami i firmą Alpha Recycling i Adam’s European Contracting uzbierały dużo pieniążków na moje leczenie. Wiem, że z ciekawością słuchaliście mojej historii i chcieliście mi pomóc, żebym mógł widzieć kolorowy świat. Wiem, że zrobiliście prace plastyczne na aukcję w przedszkolu, aby zdobyć te pieniążki. Dziękuję Wam za Wasze dobre serduszka i pracowite rączki Adaś Aftyka

W piątek, 7 czerwca, w The Park Bistro & Restaurant w Copiague na Long Island odbędzie się Bal dla Adasia. Eric Lavazzon będzie gościem, a Tomek “Junior” Popławski będzie grał i śpiewał charytatywnie. Wielu artystów przekazało w prezencie swoje prace na aukcję. n

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 8 czerwca 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. JANUSZ SZLECHTA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


Świat

7 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Cameron zapowiada walkę z islamskim ekstremizmem

Amerykanka ofiarą zbiorowego gwałtu

n 30-letnia Amerykanka padła we wtorek ofiarą zbiorowego gwałtu w popularnym wśród turystów mieście Manali w północnych Indiach – poinformowała indyjska policja.

n Brytyjski premier David Cameron zapowiedział zdecydowane działania przeciw islamskiej radykalizacji i ekstremizmowi muzułmańskiemu w “medrasach, meczetach, na uniwersytetach i w internecie”. Zastrzegł przy tym, że nie będzie tolerował skrajnie prawicowej islamofobii.

podróżowała rowerem po wiejskich okolicach Indii. W tym samym miesiącu w północnych Indiach właściciel hotelu próbował wtargnąć do pokoju, który wynajął Brytyjce, co spowodowało, że wyskoczyła ona przez okno z trzeciego piętra. Kwestia ochrony kobiet przed przemocą jest w Indiach tematem intensywnej dyskusji publicznej od czasu, gdy w grudniu ubiegłego roku kilku młodych ludzi dokonało w autobusie miejskim w Delhi zbiorowego gwałtu na studentce, która w następstwie tego zmarła. BAT, (PAP)

Zimerman przerwał koncert je grupa robocza. Na spotkaniu grupy – z udziałem m.in. wicepremiera Nicka Clegga, ministra finansów George’a Osborne’a, szefowej MSW Theresy May, przedstawicieli policji i służb – postanowiono, że sytuacja wymaga stawienia czoła zjawisku radykalizacji islamskiej, a nie tylko walki z aktami przemocy dokonywanymi w imię islamu – tłumaczy sens spotkania telewizja ITV. Przeanalizowany zostanie także system prewencji antyterrorystycznej na szczeblu władz lokalnych i organizacji wyższej użyteczności. Premier Cameron zapowiedział, że będzie zabiegał o ponadpartyjne porozumienie ws. rozszerzenia zakresu inwigilacji internetu, co wymaga zmian w prawie. W poniedziałek przed sądem w Londynie stanął jeden z dwóch domnie-

manych zabójców Rigby’ego, 28-letni Michael Adebolajo, aresztowany w pobliżu miejsca zbrodni. Zwrócił się do sądu, by tytułować go Mudżahid Abu Hamza, i odmówił odpowiadania na pytania sądu w pozycji stojącej. Oprócz zabójstwa postawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch funkcjonariuszy policji i posiadania broni palnej. Postrzelony przez policję Adebolajo przybył do sądu z zabandażowaną ręką. Współpodejrzany o zabójstwo żołnierza 22-letni Michael Adebowale, który przebywa w więzieniu w Belmarsh, nie stawił się osobiście w sali sądu Old Bailey, ale kontaktowano się z nim przez łącze wideo. Adebowale ograniczył swoje wystąpienie do potwierdzenia danych osobowych. BAT, (PAP)

n Polski pianista Krystian Zimerman przerwał w poniedziałek swój występ w Essen w Nadrenii Północnej-Westfalii, protestując w ten sposób przeciwko nielegalnemu filmowaniu koncertu przez jednego z widzów. “Czy mógłby pan przestać?” – zapytał Zimerman osobę filmującą z galerii za pomocą smartfonu jego występ. Pianista grał jeszcze przez chwilę, nie mogąc się jednak skoncentrować, przerwał koncert i wyraźnie zdenerwowany zszedł ze sceny – podała agencja dpa. Zimerman wrócił po kilku minutach, tłumacząc swoją reakcję tym, że stracił w przeszłości wiele kontraktów, ponieważ producenci mówili mu, że muzyka, którą proponuje, jest już dostępna na YouTube. “YouTube ogromnie niszczy muzykę” – powiedział pianista. Podczas koncertu w Essen zorganizowanego w ramach festiwalu Klavierfestival Ruhr Zimerman grał utwory Karola Szymanowskiego. Pianista odmówił zagrania na bis, nie pojawił

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: REUTERS

“W islamie nie ma niczego, co usprawiedliwiałoby akty terroru” –powiedział Cameron w poniedziałek w Izbie Gmin, zapoznając posłów z wnioskami, które wyciągnął rząd z brutalnego zabójstwa 22 maja br. 25letniego żołnierza Lee Rigby’ego w bliskiej odległości od koszar artylerii w dzielnicy Woolwich w południowo-wschodnim Londynie. “Tak samo jak stawimy czoło tym, którzy wypaczają islam głosząc ekstremizm, nie będziemy tolerować grup demonizujących islam, takich jak Angielska Liga Obrony, usiłujących podsycać nienawiść wobec muzułmanów, wprowadzając nieład i nieporządek do naszych miast” – zaznaczył Cameron. Premier przewodniczył przed południem inauguracyjnemu posiedzeniu specjalnej grupy roboczej, tzw. TERFOR, powołanej po zabójstwie żołnierza do analizy systemu prewencji antyterrorystycznej i opracowania zaleceń ws. strategii. Grupa powierzyła ministrom: oświaty Michaelowi Gove, biznesu Vince’owi Cable oraz sprawiedliwości Chrisowi Graylingowi zadanie przyjrzenia się sposobom zwalczania agitacji i ekstremizmu w szkołach, na uniwersytetach i w zakładach karnych. Ministrowie mają opracować praktyczne zalecenia, które przeanalizu-

Jak powiedział oficer policji Sher Singh, kobieta chciała we wtorek rano powrócić autostopem do swego hotelu po wizycie u przyjaciela. Wsiadła do ciężarówki, w której znajdowało się trzech mężczyzn. Ciężarówka pojechała następnie w ustronne miejsce, gdzie wszyscy trzej zgwałcili pasażerkę. Po złożeniu przez Amerykankę doniesienia na policji wokół Manali ustawiono blokady w celu zatrzymania ciężarówki i sprawców przestępstwa, ale na razie nie przyniosło to rezultatu. W marcu szwajcarska turystka padła ofiarą zbiorowego gwałtu, gdy

się też na przyjęciu po koncercie. “To była kradzież” – powiedział dyrektor festiwalu Franz Xaver Ohnesorg o nielegalnym filmowaniu. Dodał, że takie postępowanie musiało wstrząsnąć wrażliwym artystą. BAT, (PAP)

REKLAMA

KRÓTKO

FOTO: ARCHIWUM

Spada sprzedaż nowych aut

[BERLIN, NIEMCY] W maju drastycznie spadła sprzedaż nowych aut w Niemczech. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku sprzedano o prawie 10 procent mniej samochodów. Przemysł motoryzacyjny i jego wskaźniki są jednymi z najważniejszych dla kondycji europejskiej

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski

gospodarki. Dane dotyczące tego sektora niemieckiej gospodarki publikuje oficjalna agencja KBA. Przez pierwsze pięć miesięcy 2013 roku zarejestrowano w Niemczech milion 220 tysięcy nowych samochodów – o 8,8 procent mniej niż od stycznia do maja 2012 roku.

n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

Zielony Tydzień

800 milionów ludzi cierpi głód

[BRUKSELA, BELGIA] “Czyste po-

[RZYM, WŁOCHY] Ponad 800

wietrze dla wszystkich” – to hasło największej w Europie konferencji na temat środowiska naturalnego. W Brukseli rozpoczął się Zielony Tydzień. Trzy tysiące uczestników przez trzy dni będzie omawiało sprawy związane z poprawą jakości powietrza. “Mimo postępów w ostatnich latach w Unii Europejskiej dotyczących standardów czystości powietrza, wciąż przekraczane są niektóre normy, zwłaszcza w najbardziej zaludnionych obszarach. Chodzi o takie zanieczyszczenia, jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej, czy dwutlenek azotu” – mówi komisarz do spraw środowiska Janez Potocznik.

milionów osób cierpi głód, co najmniej dwóm miliardom grozi niedożywienie. Takie dane przynosi doroczny raport FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Eksperci zwracają też uwagę na rosnące koszty nadwagi i otyłości w krajach zamożnych. Ich zdaniem opóźniają one zwycięstwo w walce z głodem i niedożywieniem. Koszty społeczne i ekonomiczne niedożywienia szacuje się na pięć procent światowego PKB, co daje 500 dolarów na mieszkańca naszego globu. Jednocześnie walka z otyłością kosztuje każdego roku równowartość PKB Republiki Federalnej Niemiec.

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

718.439.7070


To i owo

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

David Lynch powraca jako muzyk

5 czerwca – 157. dzień roku Imieniny obchodzą: Waleria, Bonifacy NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Amerykański reżyser David Lynch powraca jako muzyk. Dwa lata po debiucie płytowym na rynek trafi jego kolejny autorski album "The Big Dream". Tym razem filmowiec przygotował zestaw bluesowych piosenek, które określa mianem "ekscytujących dla duszy".

KRZYŻÓWKA

23°C (73°F) 13°C (55°F)

Kartka z historii 5 CZERWCA 1898 R. urodził się Federico Garcia Lorca – hiszpański poeta i dramaturg, malarz, pianista i kompozytor. Sztandarowy przedstawiciel Pokolenia 27. Studiował literaturę i filozofię w Madrycie, gdzie zaprzyjaźnił się m.in. z Salvadorem Dali i Luisem Bunuelem. Pierwszy tom opowiadań "Impresiones y paisajes", opublikował w 1918 r. Pierwszą sztukę "El maleficio de la mariposa", w 1920 r. W latach 19291930 przebywał w USA, przede wszystkim w Nowym Jorku. Z tego czasu pochodzi tomik wierszy "Poeta en Nueva York" oraz sztuki "Así que Federico Garcia Lorca pasen cinco anos" i "El público". Jego powrót do Hiszpanii zbiegł się z proklamowaniem drugiej republiki hiszpańskiej. Do wybuchu wojny domowej zajmował się reżyserią teatralną, aktorstwem i napisał swoje najgłośniejsze sztuki. 19 sierpnia 1936 r. został zamordowany przez skrajnie prawicową bojówkę na początku hiszpańskiej wojny domowej. Okoliczności zabójstwa nie zostały do końca wyjaśnione. Lorca ukrywał się w domu znajomego nacjonalisty. Został z niego wywleczony, a następnie zamordowany. Zwykle zabójcom przypisuje się motyw polityczny, równie prawdopodobny jest jednak motyw obyczajowy. Poeta nie tylko miał lewicowe poglądy, ale był zdeklarowanym homoseksualistą i utrzymywał kontakty z bratem przywódcy tej bojówki. Został pochowany w nieoznakowanym grobie w pobliżu Grenady.

FOTO: PAP LIFE

"Zalążek większości utworów powstał w trakcie improwizowanych sesji – opowiada Lynch o materiale, który przybrał formę pełnej płyty studyjnej. – To, co wykluło się z tych sesji, jest uwspółcześnioną wersją bluesa" – dodaje. Płytę "The Big Dream" wypełniło jedenaście autorskich utworów. Nie zabrakło miejsca również na cover. Muzykujący reżyser sięgnął po kompozycję Boba Dylana "The Ballad of Hollis Brown". Lynch utrzymuje jednak, że jego wersja jest nie tyle "przeróbką samego Dylana, co Niny Simon, śpiewającej Dylana". Krążek promuje piosenka "I'm Waiting Here", nagrana z gościnnym udziałem szwedzkiej gwiazdy Lykke Li, jednak na próżno będzie jej szukać na płycie CD. Utwór dostępny będzie wyłącznie, jako bonus cyfrowej edycji "The Big Dream". Wytłoczony zostanie także na siedmiocalowym winylowym singlu, który dołączany będzie do analogowej wersji albumu. Premiera wydawnictwa zaplanowana została na 15 lipca.

Dzieƒ: Noc:

David Lynch jest amerykańskim reżyserem i muzykiem, który międzynarodową sławę zdobył, dzięki filmowi "Blue Velvet" (1986) i serialowi "Miasteczko Twin Peaks" (1990). Obydwie produkcje zainicjowały współpracę Lyncha z kompozytorem Angelo Badalamentim i wokalistką Julee Cruise. Temat przewodni "Miasteczka Twin Peaks" zatytułowany "Falling" uznawany jest dziś za jeden z najważniejszych utworów, jakie pojawiły się w telewizji. Lynch i Badalamenti odpowiadają w pełni

za dwie płyty Julee Cruise: "Floating into the Night" (1989) i "The Voice of Love" (1993). Po serii triumfów filmowych (był kilkakrotnie nominowany do Oscara, m.in. za reżyserię "Mulholland Drive") oraz wspólnych nagrań z wieloma muzykami (m.in. z polskim pianistą Markiem Żebrowskim) David Lynch zadebiutował solo na rynku płytowym. Jego album "Crazy Clown Time" ukazał się w 2011 roku i zdobył niemal powszechną przychylność krytyków muzycznych. AT, (PAP LIFE)

5 CZERWCA 1981 R. przyjechał do kraju, po 30 latach, Czesław Miłosz.

Cytat dnia: Miarą człowieka nie jest zachowanie w chwilach spokoju, lecz to, co czyni, gdy nadchodzi czas próby. [Martin Luther King]

Zdjęcie dnia

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 28

357

FOTO: PAP/EPA

Poziomo: 1. Cruz, aktorka 5. zegarek trenera 9. dział psychologii zajmujący się badaniem zjawisk paranormalnych 10. bakteria w kształcie pałeczki, pręcika 11. wyznanie grzechów 12. ośrodek włoskiego renesansu 14. afektowany, szumny, egzaltowany 18. pożeracz niewieścich serc 22. młody, bardzo dobrze zarabiający przedstawiciel wielkomiejskiej klasy średniej 23. przejaw nudy 24. obły 25. czekoladowy batonik 26. dać dowód czegoś 27. barwnik w skórze ludzkiej Pionowo: 1. Marcel, poszukiwał straconego czasu 2. jednostka siły w układzie SI 3. Wilnianin 4. koreferent, mówca, dyskutant 6. placek kukurydziany, podawany na gorąco z sosem 7. gotów do poświęceń dla Ojczyzny 8. w ręku aktora 13. upojenie, euforia, histeria 15. sztampowo, zwykle, zwyczajowo 16. omówienie, monografia 17. napomknięcie

19. głośne, manifestacyjne wyrażanie uznania, podziwu, zachwytu dla kogoś

20. gdy w marcu grzmoty, to w maju … 21. wyznawca jednego boga

FOTO: ARCHIWUM

8

Dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej Antoni Wit podczas pożegnalnej konferencji prasowej w Warszawie. Maestro Antoni Wit po 12 latach pracy zrezygnował z kierowania Filharmonią Narodową n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

9 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Protestujesz – ryzykujesz

OD REDAKCJI

Turcy na ulicach

Przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela to fundament każdego demokratycznego państwa. To z pozoru banalne i oczywiste stwierdzenie wymaga jednak ciągłego powtarzania i przypominania, także we współczesnej Polsce.

Mieszkańcy Turcji wyszli na ulice swoich miast. Zaczęło się niepozornie – od protestów mieszkańców Istambułu przeciwko planom zlikwidowania niedużego parku i zbudowania tam centrum handlowego. Na początku była to grupa młodych ludzi siedzących w parku. Tłum powiększał się jednak z dnia na dzień. Teraz manifestuje na najważniejszym placu Istambułu, Taksim, a także w innych miastach. Protestujących są już dziesiątki tysięcy i są to głównie ludzie młodzi, wykształceni, z dużych metropolii i o poglądach świeckich.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager

OBIEKTEM ICH KRYTYKI JEST PREMIER TURCJI RECEP TAYYIP ERDOGAN, a dokładniej – je-

CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

FOTO: ARCHIWUM

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301

Poseł Adam Kwiatkowski

Jednym z takich podstawowych, fundamentalnych w akcie desperacji stwierdził, że "w tym kraju trzepraw przynależnych każdemu człowiekowi jest ba się chyba podpalić, żeby cokolwiek załatwić”. To jedno – wypowiedziane mimochodem – zdaprawo do wolności, albo inaczej rzecz ujmując – zakaz pozbawiania kogokolwiek wolności bez nie wystarczyło urzędnikom ministra Nowaka do ważnej i wyraźnie określonej w prawie przyczy- tego, aby donieść na pana Litwiniaka na policję, która następnego dnia o godzinie 8 rano zatrzyny oraz w trybie prawem przewidzianym. Dlatego ilekroć niewinny człowiek pozbawia- mała go, a następnie pod pretekstem zagrożenia ny jest swojej wolności bez najmniejszej ku te- życia osadziła go w Drewnicy w szpitalu dla psymu przyczyny, dochodzi do rażącego naruszenia chicznie chorych na zamkniętym oddziale. Spępodstaw naszej – kruchej jeszcze – demokracji. dził tam oficjalnie na obserwacji pięć długich dni Rzecz staje się jeszcze bardziej bulwersująca, kie- bez żadnego kontaktu z otoczeniem. Został wypuszczony tylko dzięki medialnej indy tego gwałtu na naszej wolności dopuszcza się państwo, które ze swojej Tak właśnie w prakty- terwencji dziennikarzy TVP Warszawa, którzy głośno domagali się jego natury powinno przecież naszych ce wyglądają w Polsce wypuszczenia. Pod pretekstem troski praw bronić. rządy partii, która o jego bezpieczeństwo zamknięto go Przykład Marka Litwiniaka jest spektakularnym ale niejedynym przy- ma "obywatelskość” razem z osobami ciężko chorymi psychicznie – często bardzo dla otoczekładem tego, jak obywatele Polski trakw nazwie, a z walki nia niebezpiecznymi. towani są przez rząd Platformy Obyz wyimaginowanymi Po roku od tych bulwersujących wywatelskiej. Podobnie jak dziesiątki indarzeń niezawisły sąd orzekł, że nie nych mieszkańców warszawskiej uli"patologiami” było żadnych powodów, aby Marka Licy Marsa pan Litwiniak żyje przez IV Rzeczypospolitej twiniaka umieścić w szpitalu bez jeostatnie kilkadziesiąt miesięcy w nieuczyniła swój go zgody, a zatem, że doszło do bezbywałym wręcz stresie i strachu. Włapraw nego pozbawienia go wolności. Z ścicielom znajdujących się tam niesztandar. niecierpliwością czekam na odpowiedź ruchomości w każdej chwili grozi bopremiera Donalda Tuska na moją inwiem wywłaszczenie części ich własności z przeznaczeniem na budowę drogi. Na terpelację, w której pytam, w jaki sposób rząd przez marginesie trzeba dodać, że wlokąca się inwe- niego kierowany zamierza zadośćuczynić panu stycja, tak oczekiwana przez mieszkańców Rem- Markowi i czy jego zdaniem ktoś z urzędników bertowa i Marysia Wawerskiego, ma już kilka- państwowych odpowiedzialny za ten skandal podziesiąt miesięcy opóźnienia, a termin jej zakoń- niesie z tego powodu służbowe konsekwencje. Tak właśnie w praktyce wyglądają w Polsce czenia w świetle co chwila orzekanych niekorzystnych wyroków wobec inwestora – miasta War- rządy partii, która ma "obywatelskość” w nazwie, szawy – nadal jest niewiadomy. Co gorsza, nie a z walki z wyimaginowanymi "patologiami” IV zakończona w tej sprawie – z winy urzędników Rzeczypospolitej uczyniła swój sztandar. To jedsamorządowych i państwowych – procedura ad- nak, jak widać, pod rządami Donalda Tuska obyministracyjna powoduje, że właściciele tych dzia- watele krytykujący czy choćby wypowiadający się niepochlebnie o władzy zamykani są do szpiłek nie otrzymają żadnego odszkodowania,. Zrozpaczeni i zdesperowani mieszkańcy – jak tali psychiatrycznych bez wyroków sądowych. W zwykle w takich sytuacjach – "pielgrzymowali” od istocie bowiem to obecny porządek jest źródłem urzędu do urzędu w poszukiwaniu pomocy i roz- licznych patologii i bezprawia, które na co dzień wiązania swojej dramatycznej sytuacji, w jakiej dotyka tysięcy Polaków. Dlatego bez radykalnej zmiany i powrotu do się znaleźli, starając się zwrócić uwagę urzędników na te decyzje, które podejmowane były w ich budowy IV Rzeczypospolitej polska demokracja sprawie niezgodnie z prawem. Podczas jednej z nadal będzie fasadowa, a prawa obywateli beztakich wizyt w Ministerstwie Transportu, Budow- wstydnie i bezkarnie łamane. nictwa i Gospodarki Morskiej Marek Litwiniak ADAM KWIATKOWSKI

go coraz większe dyktatorskie zapędy. Nawet projekt budowy centrum handlowego został przez niego osobiście przeforsowany. Pierwsze lata dekady rządów Erdogana były pasmem sukcesów. Turcja odnotowywała roczny wzrost gospodarczy rzędu 8 procent, ustępując jedynie Chinom (i krajom żyjącym z ropy naftowej). Państwo na naszych oczach stało się potęgą gospodarczą, a poziom życia Turków podniósł się do tego stopnia, że ewentualne zbliżenie się Turcji do Europy nie jest już postrzegane jako ryzyko zalewu przez biedotę. Erdogan zachowywał też rozdział państwa od Kościoła, w tym przypadku – religii muzułmańskiej, idąc w śla dy świeckiego, legendarnego przywódcy Ataturka. Jednakże w ostatnich latach Erdogan zaczął forsować wprowadzenie do prawa i reguł codziennego życia weNależy dług prawa islamskiego. mieć W Istambule powstaje nadzieję, ogromny meczet, w mieście tym i w innych że w Turcji próbuje się wprowanie nastąpi dzić ograniczenia w dochaos. stępie do alkoholu. Ciągle jest to zdecydowanie najbardziej liberalne i świeckie z muzułmańskich państw, ale manifestanci obawiają się, że Erdogan będzie chciał położyć tym wolnościom kres. Są też niezadowoleni z coraz bardziej absolutnej władzy, którą sprawuje. Zaproponował niedawno przedłużenie kadencji premiera – czyli swojej, skoro jego partia kontroluje parlament, o kolejne dziesięć lat. (Nic wobec tego dziwnego, że ma doskonałe relacje z premierem Rosji Władimirem Putinem). JAK SIĘ JUŻ ZDARZAŁO W HISTORII NIEJEDNEGO PAŃSTWA, przywódca, na początku po-

pularny i szanowany, zaczął się uważać za męża opatrznościowego, osobę niezastąpioną, warunek pomyślności kraju. Dochodzi do tego zwykła ludzka próżność i rozsmakowanie się we władzy. Należy mieć nadzieję, że protesty w Turcji rozwiążą tylko ten problem – władzy nadmiernie skoncentrowanej w rękach obecnego premiera. Że nie powstanie chaos, że nie przeleje się krew, a skutkiem słusznych protestów nie będzie przejęcie władzy przez ugrupowania jeszcze trudniejsze do zaakceptowania przez cywilizowany świat. Byliby to muzułmańscy radykałowie, którzy już okazali się nieoczekiwanymi zwycięzcami niedawnej fali protestów w regionie, nazwanych arabską wiosną. JL


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Wielki jubileusz SPATA n To już 55 lat! W miniony week-

Był czas na gratulacje i na świetną zabawę. Bankiet zgromadził wielu honorowych gości. W Cracovii pojawił się między innymi konsul Grzegorz Swoboda, który złożył członkom i władzom SPATA gratulacje i życzył dalszych sukcesów organizacji. Prezes Honorata Pierwoła odczytała piękne gratulacje od Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Sobierajska podkreśliła wielkie znaczenie SPATA na amerykańskim rynku turystycznym. Dziękowała stowarzyszeniu za wspaniałą promocję Polski. Na bankiet i obchody jubileuszu przyjechał z Polski Jan Korsak – przewodniczący Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), zasłużony dla polskiej turystyki profesjonalista. Przywiózł również ze sobą gratulację od najważniejszych polskich organizacji. Dalszych sukcesów SPATA życzył Rafał Szmytke, prezes POT. Korsak przywiózł również gratulacje od prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego. Komołowski na ręce Honoraty Pierwoły również złożył serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu i dziękując za zaangażowanie w promowaniu Polski poza granicami Polski wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Na bankiecie gościli także przedstawiciele LOT-u: dyrektor regionalny Frank Joost oraz menedżer Agnieszka Kulikowska. Frank Joost na tę specjalną okazję odczytał gratulacje od prezesa LOT-u Sebastiana Mikosza. Prezes podkreślił, że już od 55 lat działalność agencji zrzeszonych w SPATA jest ściśle zwią-

ZDJĘCIA: TOMASZ DEPTUŁA

end w Polskim Domu Cracovia Manor w Wallington, NJ, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (Society of Polish American Travel Agents – SPATA) obchodziło rocznicę obecności na rynku turystycznym.

Goście honorowi i szefowie SPATA. Od lewej: Frank Joost (LOT), Zofia Strzałka (sekretarz SPATA), konsul Grzegorz Swoboda, prezes SPATA Honorata Pierwoła, Małgorzata Majcherczyk (Classic Travel), dyrektor POT Jan Korsak, Jadwiga Minkowicz, Maria Dedza (skarbnik), Sabina Geriatowicz

zana z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. “Poprzez promocję naszego kraju SPATA przyczynia się do tego, że pokłady naszych samolotów postrzegane są jako kawałek Polski” – napisał szef LOT. Jednocześnie prezes Mikosz zapewnił prezes Pierwołę, iż LOT zdaje sobie sprawę z ważności rynku polonijnego, który stanowi podstawę polskich rejsów transatlantyckich. Także i on wyrażał nadzieję na wspólną pracę w przyszłości. Na bankiecie był obecny również prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski oraz prezes Zjednoczenia Górali Małgorzata Stopka. Jak przystało na jubileusz, SPATA przygotowała też wiele atrakcji. Na bankiecie był też czas na dobrą kuch-

nię i muzykę. Podczas loterii wśród głównych nagród był bilet na Dreamlinera do Polski sponsorowany przez SPATA, wakacje na Dominikanie oraz w Meksyku, które ufundowało Apple Vacation, oraz weekend w hotelu w Warszawie sfinanso wa ny przez pre ze sa AM TA Zbigniewa Węgla. Do tańca grał zespół Vox Verona. “SPATA jest wyjątkowa. To jedyna organizacja, która w tak trudnym okresie rozwija się i jest doceniana przez najwyższe polskie władze” – powiedziała Honorata Pierwoła. Pół wieku wspólnego dorobku właścicieli polonijnych biur podróży w USA i Kanadzie stowarzyszonych w SPATA stanowi ogromny kapitał. DET, HP

Od lewej: Michelle Laskowski z Fundacji Kościuszkowskiej, prezes SPATA Honorata Pierwoła i szef POT Jan Korsak

WYCIECZKA

Aleja Milionerów

Poloneza czas zacząć. W pierwszej parze Zofia i Tadeusz Strzałkowie

W sobotę, 8 czerwca, zapraszamy wszystkich na bardzo interesujący spacer Piątą Aleją. Zaglądamy po drodze do Conservatory Garden w Central Parku, Museum of the NYC, galerii Fricka, dwóch stowarzyszeń z ciekawymi zbiorami itp. Prowadzi Halina Niedzielska. Łatwa trasa (C) wyniesie około dwóch

mil. Spotykamy się o godz. 10:30 na południowo-zachodnim rogu Piątej Alei i 110 Ulicy. Dojazd na samo miejsce autobusem M4. W razie niepogody można się upewnić w piątek do godz. 10:00 wieczorem; tel. (212)568 -6323. Następna wyprawa odbędzie się w niedzielę 16 czerwca. n


Polacy w USA

11 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Lekcja historii Polski

n Rozmowa z Witoldem Rosowskimo wystawie “Katyń – Smoleńsk”

W drugiej połowie maja 2013 wystawa “Katyń – Smoleńsk” została zaprezentowana w Polish American Museum w Port Washington, LI, pod patronatem KPA, Wydział z LI. Tutaj również cieszyła się dużym powodzeniem. Mimo że pokazywana była tylko przez dwa dni, ponad 70 osób odwiedziło muzeum w tym czasie. Barbara Szydłowski – prezes Polsko-Amerykańskiego Muzeum – wraz z Ryszardem Brzozowskim i Stefanem Szachaczem (wieloletni społecznicy w muzeum, Amerykanie polskiego pochodzenia) z zadowoleniem i wzruszeniem przyjmowali gości. “Dla nas, Amerykanów polskiego pochodzenia, to jest interesująca lekcja historii Polski. Autentyczne zdjęcia mają większą wymowę niż kilkadziesiąt stron naukowej książki” – stwierdziła prezes. Obrazy znajdują się pod kuratelą Witolda Rosowskiego, który jest przedstawicielem młodego polskiego pokolenia, od kilku lat mieszkającego w USA. Panie Witoldzie, jak na młodego człowieka zorganizowanie wystawy o takim wątku historycznym jest dość wyjątkowe. Oprócz historyczno-ar tystycznych war tości tych zdjęć wszyscy zdajemy sobie sprawę z podłoża politycznego tej

ekspozycji. Skąd zainteresowanie tymi właśnie faktami, czy studiował pan historię?

Często słyszę takie pytanie i jeszcze pewien komentarz: “A ja myślałem, że taką propagandą zajmują się tylko tzw. moherowe berety”. Cieszyłoby mnie, gdyby “Nowy Dziennik” mógł przytoczyć na swoich łamach moją opinię, czyli politycznie niepoprawną: jest wielu Polaków, którzy myślą i czują jak ja. Pochodzę z Warszawy, z Ochoty. Od szkoły podstawowej związany byłem z młodzieżowym teatrem, później z eksperymentalnymi grupami teatralnymi (Warszawa), sztuka awangardowa (Łódź), warsztaty Grotowskiego (Wrocław). Studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, po dodatkowych egzaminach wyjechałem na studia do Pragi w Czechosłowacji (wydział montażu filmowego i telewizyjnego – FAMU). W tym czasie podjąłem drugie studia na tej samej uczelni na wydziale dokumentalistyki (reżyseria filmu dokumentalnego). Obroniłem pracę magisterską (“Deformacje czasowo-przestrzenne w polskim filmie kreacyjnym”) oraz uzyskałem tytuł inżyniera montażu i dźwięku. Po studiach przyjechałem do USA. W latach 90. pracowałem przy około 20 filmach niskonakładowych jako operator światła. Od 2001 roku pracuję jako dźwiękowiec przy produkcjach telewizyjnych dla takich klientów, jak Disney, Miramax, Fox, New Wave, Blue Sky.

ZDJECIA ELZBIETA POPLAWSKA

Kontrowersyjna wystawa “Katyń –Smoleńsk” pokazywana już była w Pensylwanii, Connecticut, na Brooklynie z udziałem Ewy Stankiewicz (prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010) i Anity Gras (reżyser filmu “Anatomia upadku”). We wszystkich miejscach cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy, korzystając z zaproszeń, planują jeszcze ekspozycję zaprezentować w Connecticut i New Jersey oraz w Glen Cove na Long Island. Terminy są właśnie ustalane.

Z przodu Bożenna Urbanowicz-Gilbride – więźniarka niemieckich obozów pracy, współautorka książki "Przerwane dzieciństwo", obok z lewej jej mąż Richard Gilbride, z tyłu Barbara Szydłowski i Mieczysław Madejski

spotykana medialna nagonka na braci Kaczyńskich, zacząłem się uważniej przyglądać temu, co się w Polsce dzieje. Dowiedziałem się o Magdalence, szczegółach okrągłego stołu, zdradzie elit Solidarności, nierozliczeniu zbrodniarzy komunistycznych, korupcji w urzędach i sądach. Jednak dopiero w roku 2010 aktywnie włączyłem się w działalność dla mnie rozumianą jako bardziej patriotyczną niż polityczną. Katastrofę w Smoleńsku traktuję jako zamach stanu. Wydarzenia “pod krzyżem” pokazały w jak bardzo opłakanym stanie jest świadomość obywatelska polskiego społeczeństwa. Pomimo że większość swojego dorosłego życia spędziłem w USA, nie chciałem tylko biernie się Zna pan doskonale historię Polski, temu przyglądać. Nawiązałem współale od kiedy zainteresował się pan pracę ze stowarzyszeniem Solidarni z takim zaangażowaniem współ- 2010. To oni są mi najbliżsi, zarówczesną polityką Polski? no wiekiem, jak i swoim radykaliDo 2005 roku nie interesowałem się zmem. Dodatkowym plusem jest to, sprawami Polski, uważając, że nasz że wiele osób z Solidarnych jest pokraj odzyskał niepodległość, czyli wol- wiązanych z niezależnymi mediami, ność i demokrację. Jednak po zwy- zgodnie również z moimi zainteresocięstwie PiS-u, kiedy rozpętała się nie- waniami. Wystawa “Katyń – Smo-

Weteran II wojny światowej Mieczysław Madejski, uczestnik powstania warszawskiego (batalion “Zośka”)

leńsk” zrodziła się właśnie w Solidar- otwartość na sztukę, bo cenzura, bo nych 2010 i od nich wyszedł pomysł brak poprawności politycznej... Te jej zorganizowania w Nowym Jorku. wartości były zawsze przymiotem młodych polskich powstańców, od powstania listopadowego aż do powstaJak powstała ta wystawa? Wystawa “Katyń 1940 – Smoleńsk nia warszawskiego. Wystarczy przy2010” powstała dzięki ogromnemu pomnieć tylko kilku najznamienitwysiłkowi państwa Elżbiety i Wacła- szych: rotmistrz Witold Pilecki, studia wa Kujbidów z Ottawy w Kanadzie. w Akademii Sztuk Pięknych, mjr Państwo Kujbidowie prowadzą in- Ignacy Matuszewski (szef wywiadu ternetową telewizję dla Polonii w czasie wojny 1920 roku, później wywiózł polski skarb narodowy z TVNiezależnaPolonia.org. Wystawa ta pokazuje proces poli- okupowanej Polski do Francji i Antyczny i kontekst historyczny, które glii – studia filozoficzne w Krakodoprowadziły do paktu Ribbentrop- wie i architektura w Mediolanie), -Mołotow, i w następstwie tego do ata- Krzysztof Kamil Baczyński, chłopku Niemiec na Polskę z zachodu i ata- cy z batalionu “Zośka”, Danuta Sieku Rosji ze wschodu. Doszło do lu- dzikówna itd., itp. Wszyscy oni kuldobójstwa w Katyniu. Doszło do tywowali polską kulturę, sztukę, polnowego podziału świata, w którym ski język, polską myśl twórczą. My Polsce przypadło niewolnicze miej- ich znamy jako bohaterów z bronią sce pod jarzmem sowieckim. Wysta- w ręku, ale nie wolno nam zapomnieć, wa ta nie tylko pokazuje prawdę hi- że ci młodzi ludzie marzyli o malostoryczną czy fakty, które doprowa- waniu obrazów, komponowaniu mudziły do II wojny światowej, ale zyki, pisaniu wierszy. Ale nie było im również naocznie dokumentuje to, co dane, tego się doczekać, bo zginęli stało się w Smoleńsku. Pokazując tę za Polskę. Dlatego też na nas spada wystawę podejmujemy dyskusje z ofi- obowiązek krzewienia polskiej kulcjalnym przekazem, starając się przed- tury. My nie musimy ginąć z bronią stawić inną, według nas bliższą praw- w ręku, ale musimy dbać o polską dy wersję zdarzeń. Dlatego z wielką myśl, o polską sztukę, o polską kulprzyjemnością podjąłem się zadania turę i język. To właśnie my powinupowszechniania i pokazywania wy- niśmy tworzyć wystawy, kręcić filstawy na wschodnim wybrzeżu USA. my, przygotowywać przedstawienia teatralne, nawet jeśli są kontrowerCzy uważa pan, że ta wystawa po- syjne. To my swoją działalnością może wyjaśnić tragedię w Smo- twórczą powinniśmy wypełnić polskie muzea, właśnie takie jak to w Port leńsku? Oczywiście, że nie, ale może uak- Washington, polskie domy narodotywni, rozbudzi naszą polską świa- we, polskie centra, stowarzyszenia weteranów, instytuty historyczne. Te domość. Od 1772 roku, czyli pierwszego miejsca powinny kipieć od działalrozbioru Polski, wielu naszych przod- ności kulturalnej. To my powinniśmy ków zginęło w walce o niepodległość organizować i występować na akaPolski, wielu poświęciło życie ratu- demiach, czy to poświęconych Konjąc i krzewiąc kulturę polską. Całe stytucji 3 maja, powstaniu warszawgeneracje targane wojnami, powsta- skiemu czy Dniu Niepodległości. Moim marzeniem, jako mieszkańniami, rewolucjami starały się o zachowanie polskiego języka, literatu- ca metropolii nowojorskiej, czyli cenry, sztuki. A my teraz, żyjąc w cza- trum kulturalnego świata, aby i nam, sach pokoju, bez walki oddajemy to, Polakom, udało się utworzyć centrum co w nas jest najcenniejsze, czyli wraż- polskiej kultury w Nowym Jorku. liwość artystyczną, kreatywność, ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA POPŁAWSKA


Prawo i my

12

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe w Polsce n Wśród Polonii amerykańskiej

z pewnością nie brakuje osób, które nadal mają nieuregulowane sprawy w Polsce. Jednym z często pojawiających się pytań kierowanych do prawników jest możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłych członkach rodziny mieszkających do dnia swojej śmierci w Polsce, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie w Polsce. Dla wielu osób załatwianie formalności za oceanem może być bardzo kłopotliwe. Na początek dobra wiadomość: postępowanie przed sądem może odbywać się za pośrednictwem pełnomocników, nie istnieje obowiązek osobistego stawiennictwa. Pełnomocnik może w naszym imieniu nie tylko złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ale również uczestniczyć w całym postępowaniu, odbierać w naszym imieniu korespon den cję i skła dać wszel kie oświadczenia, co znacznie przyśpiesza całą procedurę i pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych podróży do kraju. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołączyć należy: akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia bądź małżeństwa spadkobierców oraz wszystkie istniejące testamenty, a w treści wniosku wskazać wszystkich po ten cjal nych spad ko bier ców. Wszystkie te dokumenty może w naszym imieniu uzyskać również pełnomocnik ustanowiony do prowadzenia sprawy. Spadkobiercy powołani do spadku na podstawie ustawy lub testamen tu zo bo wią za ni są zło żyć REKLAMA

ILUSTRACJA: ARCHIWUM

Mec. Katarzyna Pawłowska

znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, do ważności udzielonego pełnomocnictwa wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej, tzn. nie jest wymagane potwierdzenie takiego pełnomocnictwa w konsulacie. Zdarza się jednak, iż sądy polskie zobowiązują strony postępowania do złożenia pełnomocnictwa opatrzonego klauzulą apostille, którą uzyskać można w urzędzie stanowym lub poświadczenia podpisu, którego dokonuje urząd konsularny. Potwierdzenie podpisu złożonego pod pełnomocnictwem będzie natomiast konieczne w przypadku, gdy nasze pełnomocnictwo będzie również obejmowało umocowanie pełnomocnika do złożenia w naszym imieniu oświadczenia woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Potwierdzenie takiego podpisu przez amerykańskiego notariusza niestety nie jest honorowane w Polsce. I ostatnia już kwestia – koszty postępowania spadkowego. Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 50 zł, do tych kosztów mogą jeszcze dojść opłaty związane z koniecznością złożenia przed sądem oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (50 zł od oświadczenia) oraz opłata 50 zł za sporządzenie spisu inwentarza tj. spisu praw majątkowych wchodzących w skład spadku (spisu takiego dokonuje się np. w przypadku nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza). Jak zatem widać, sądowe koszty postępoW tym miejscu dochodzimy do jed- wania spadkowego nie są wysokie. Natomiast jeśli chodzi o wielkość nej z istotniejszych kwestii – kto może być naszym pełnomocnikiem w kosztów związanych z ustanowiepostępowaniu spadkowym, jak udzie- niem profesjonalnego pełnomocnika – tutaj rozpiętość może być duża lić ważnego pełnomocnictwa? Co do zasady, pełnomocnikiem i będzie zależała od złożoności spramoże być osoba, która posiada peł- wy i liczby terminów sądowych. Powyżej przedstawione zostały ną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba pełnoletnia, która nie zo- podstawowe informacje dotyczące stała całkowicie ani częściowo ubez- postępowania spadkowego w Polsce, własnowolniona. Pełnomocnikiem w oczywiście temat ten jest bardzo szepostępowaniu procesowym nie mo- roki i jak zawsze zależy od konkretże być jednak każdy. Krąg osób, któ- nego przypadku. W jednym z następrym możemy udzielić pełnomocnic- nych artykułów wyjaśnimy między twa do reprezentowania nas przed są- innymi, kiedy istnieje konieczność dem w postępowaniu spadkowym, przeprowadzenia postępowania spadogranicza się do członków najbliż- kowego w Polsce, mimo iż osoba szej rodziny (rodzice, małżonek, ro- zmarła od dawna mieszkała za gradzeństwo, dzieci wnuki itd. oraz oso- nicą. n by pozostające w stosunku przysposobienia) oraz pełnomocników proMec. Katarzyna Pawłowska fesjonalnych (adwokatów i radców Kancelaria Adwokacka prawnych). Pawłowska & Dębowska sp.p. Z uwagi na fakt, iż Polska jest stroną podpisanej w Hadze konwencji

oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o swoim powołaniu do spadku (w większości przypadków dniem tym będzie dzień, w którym dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy). W przypadku przyjęcia spadku spadkobierca musi określić, czy chce go przyjąć wprost, czy też z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost oznacza, iż spadkobierca odpowiada za długi spadkowe spadkodawcy bez ograniczeń, tzn. również całym swoim majątkiem, natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do wartości odziedziczonego spadku. Odrzucenie spadku skutkuje natomiast wyłączeniem spadkobiercy od dziedziczenia, od tego momentu jest on traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku. W przypadku niezłożenia ww.

oświadczenia w terminie 6 miesięcy uznaje się, iż spadkobierca przyjął spadek wprost. W związku z powyższym pamiętać należy, iż jeśli chcielibyśmy odrzucić spadek, to prawo polskie narzuca nam ograniczenie czasowe, po upływie którego, czy tego chcemy, czy nie – jesteśmy spadkobiercami i ponosimy niczym nieograniczoną odpowiedzialność za długi naszego spadkodawcy. Oświadczenie można złożyć na kilka sposobów: osobiście, przez pełnomocnika lub też na piśmie; w tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać o potwierdzeniu naszego podpisu, znajdującego się na takim oświadczeniu, w polskim konsulacie. Długość postępowania spadkowego zależy oczywiście od złożoności sprawy, może zakończyć się na pierwszym terminie sądowym lub w przypadku sporu trwać nawet do kilku lat.


ND Nieruchomości

13 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Mieszkania w Polsce tańsze o 15 procent

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY NEW YORK, QUEENS/MASPETH apartment for rent. One bedroom, large eat-in kitchen, newly renovated bathroom, hard-wood floors, 2nd floor with view of garden, cable ready, walk to all, steps to transportation, no pets, no smoking. Suitable for one person. Rent $ 1300 plus security deposit first and last month. Please call: (516) 528 4635

66 BOATWORKS DR, Bayonne NJ Apartment for Rent Apartment with 2 Bedrooms and 3 Full Baths. Price: $2,450/per month Call: (888) 720-4932

* EXIT ALL SEASONS REALTY * 2-Sypialniowe mieszkanie do wynajęcia na Bensonhurst na 2-gim piętrze. Proszę dzwonić po więcej informacji. Proszę dzwonić: (917) 514-2330

FOTO: ARCHIWUM

Najbardziej staniały mieszkania z wielkiej płyty. Na zdjęciu: osiedle w Trójmieście

marcu i kwietniu w przypadku 16 proc. transakcji kupującym nie udało się wynegocjować nawet złotówki" – powiedział Kania. Kazimierz Kirejczyk, prezes REAS, firmy zajmującej się doradztwem W jego opinii ceny mieszkań są w dla deweloperów, zwrócił uwagę, że Najwięcej, bo nawet o 30 proc., w porównaniu z 2008 r. potaniały dalszym ciągu wysokie. "Przy obec- w ubiegłym roku na rynek nieruchomieszkania z wielkiej płyty – powie- nej wysokości średniej pensji krajo- mości miał wpływ likwidowany pod dział szef serwisu nieruchomości Do- wej okazuje się, że na zakup lokalu koniec 2012 r. program "Rodzina na trzeba pracować kilkadziesiąt lat. Dla- Swoim". "W niektórych miastach odmy.pl Marcin Drogomirecki. Ocenił, że popyt na mieszkania cią- tego Polacy powstrzymują się przed ciągał on klientów od zakupu użygle spada. "Właściciele muszą obni- ogromnymi wydatkami, które były- wanych mieszkań, a zachęcał ich do żać ceny, by zachęcić do zakupu lo- by dla nich obciążeniem na kolejnych kupna lokalu na rynku pierwotnym. Wszystko zależało od przewidzianych kalu. Sytuacja odwróci się dopiero kilkadziesiąt lat" – powiedział. Z raportu serwisu nieruchomości w programie limitów cen w stosunwówczas, gdy ożywi się popyt. Na razie nic nie wskazuje na to, by chęt- Domy.pl i doradców finansowych ku do cen rynkowych" – wyjaśnił. Podkreślił, że na przyszłość rynnych na zakup mieszkania przybyło Open Finance wynika, że w ubiegłym w najbliższym czasie" – powiedział. miesiącu w porównaniu z kwietniem ku mieszkaniowego może mieć Jego zdaniem jest coraz trudniej z 2012 r. mieszkania na rynku wtór- wpływ przyjęty w połowie maja przez uzyskaniem kredytu hipotecznego. nym najbardziej potaniały we Wro- rząd program "Mieszkanie dla Mło"Banki zaostrzyły politykę kredytową, cławiu, Szczecinie i Kielcach, odpo- dych". Zaznaczył, że wszystko bęm.in. w związku z rekomendacjami wiednio o: 7,3 proc. do 5774 zł ma dzie zależało od tego, w jakim Komisji Nadzoru Finansowego. Nie metr kwadratowy, o 6,1 proc. do 4198 kształcie i kiedy ustawa wyjdzie z chcą udzielać kredytów w walutach zł oraz o 5,9 proc. do 4353 zł. Śred- parlamentu. Celem programu "Mieszkanie dla obcych. Poza tym wymagają często nia cena metra kwadratowego mieszod kredytobiorcy, by jego miesięcz- kania w Warszawie spadła o 4 proc. Młodych" jest pomoc młodym małżeństwom i osobom samotnym do 35. ny dochód był wyższy co najmniej o do 8355 zł. Marcin Jańczuk z agencji nieru- roku życia w zakupie pierwszego włapołowę od raty kredytu" – wyjaśnił. Dodał, że zaciągnięcie kredytu chomości Metrohouse ocenił, że snego mieszkania z rynku pierwotprzez dobrze zarabiających również obecnie łatwo sprzedaje się tylko te nego. Rodzina bezdzietna i singiel nie jest już takie łatwe. "Banki oba- mieszkania, które są bardzo atrakcyj- dostaną od państwa 10 proc. ceny wiają się dalszych spadków cen nie- ne cenowo. Choć w marcu i kwiet- mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba ruchomości oraz wzrostu bezrobo- niu na sprzedaż lokalu trzeba było samotna ma potomstwo, dofinansoczekać średnio 137 dni, czyli o 15 wanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciącia" – powiedział. Drogomirecki zwrócił też uwagę dni mniej niż w 2012 r., to nadal jest gu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecna spadek nastrojów konsumenckich to dość długo. Według prezesa agencji Metroho- ko – można będzie liczyć na dodatPolaków. "W latach 2005-2008 Polacy pozytywnie oceniali sytuację go- use Mariusza Kani sprzedający kowe 5 proc. Dopłatą ma być objęspodarczą kraju, liczyli na wzrost mieszkania nie mają motywacji do te maksymalnie 50 m kw. mieszkaswoich wynagrodzeń. Sytuacja bar- kolejnych obniżek. "Obecnie na ryn- nia o powierzchni do 75 m kw. Eksperci nie chcą prognozować, dzo się zmieniła. Kryzys, rosnące bez- ku można wynegocjować obniżkę o robocie, strach przed utratą pracy spo- średnio 2,7 proc. ceny ofertowej. W kiedy nastąpi odbicie na rynku wodował, że Polakom brakuje odwa- transakcjach przeprowadzonych w mieszkaniowym. Oceniają, że w marcu i kwietniu zaledwie co dwu- obecnej sytuacji trudno jest prowagi, by się zadłużać" – powiedział. Podkreślił, że ostatnie lata poka- dziestemu klientowi udało się wyne- dzić takie analizy. Ich zdaniem zały, w jakiej sytuacji są ci, którzy gocjować więcej niż 10 proc. ceny. wszystko będzie zależało od sytuacji zaciągnęli kredyty we frankach Tak duże negocjacje były możliwe makroekonomicznej kraju, możliwoszwajcarskich. "Okazało się, że część m.in. w przypadku dużych mieszkań ści zaciągania kredytów hipotecznych, z nich jest winna bankowi więcej, niż o podwyższonym standardzie, bez- a także czynników psychologicznych. wynosi wartość mieszkania. To by- skutecznie eksponowanych na ryn- Jak wskazują, ciągłe powtarzanie eksła bardzo duża nauczka dla tych, któ- ku od wielu miesięcy" – podkreślił. pertów, że czekamy na kryzys, nie Dodał, że nie zawsze negocjacje sprzyja stabilizacji rynku nieruchorzy teraz myślą o zakupie nieruchoprzynoszą zamierzony rezultat. "W mości. mości" – ocenił. BAT, (PAP)

W ciągu ostatnich pięciu lat średnie ceny ofertowe mieszkań spadły o 10-15 proc. Dostęp do kredytów hipotecznych, sytuacja makroekonomiczna oraz czynniki psychologiczne zdecydują o rozwoju rynku – podkreślają eksperci.

n

MIESZKANIE. NA LONG ISLAND MEDFORD. 1 sypialnia. Pokój gościnny. Kuchnia. Pełna łazienka. Cena $1000 Bez dodatkowych opłat. Proszę dzwonić: (516) 587-0421 Brooklyn/Ave. J & E 56 St. 1 BEDROOM APT. FOR RENT in 2 family house. No smoking, no drinking. For middle age women only. Rent $500+some house cleaning (food included). Please call: (917) 559-5585 MASPETH 2-SYPIALNIOWE MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA. Mieszkanie po remoncie w domu dwurodzinnym, dwusypialniowe (dining room/living room) od zaraz w bardzo dogodnej lokalizacji - blisko polskiego kościoła, sklepów, środków komunikacji, najchętniej dla rodziny, spokojnych pracujących osób. Cena za miesiąc $1300. Proszę dzwonić: (646) 729-3818, Bożena Rockaway Park 160 Beach NY 11694 Pokój do wynajęcia na weekend lub na stałe. Po więcej wiadomości proszę dzwonić: (646) 724-2718

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ Z POWODU WYJAZDU SPRZEDAM DOM W PENSYLWANII, POCONOHRABSTWO MONROE. Osiedle strzeżone, 6 sypialni, kuchnia, 2 łazienki, 2 kominki, stół bilardowy. Dom odnowiony, wyposażony we wszystkie sprzety, gotowy do wynajmowania. Atrakcyjna okolica jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny, rajdy NASCAR. Dobry biznes. Cena $215,000.00 do negocjacji. Kontakt: po angielsku, prosić Hede: (800) 621-1466 po polsku: (551) 208-7725

GARFIELD, NJ. 22 MAITLAND PL Home for Rent for $1,300 with 2 bedrooms and 1 full bath. Call: (888) 720-4932 ask Maria Waller

111 WEST 41ST ST, Bayonne NJ Commercial Property for Rent Private professional office located in a very desirable location just off Kennedy Blvd, near NYC transportation. Office overlooking Hudson County Park. Offices perfect for any type of business or medical use. All utilities included. Shared facility with a highly successfully cosmetic dentistry facility. referrals for complimentary businesses possible. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)

SUPER OKAZJA DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY Z powodu przeprowadzki w tym miesiącu BARDZO TANIO SPRZEDAM: jednorodzinny dom po KAPITALNYM remoncie. Tylko 12 mil od Albany, NY. Ładna dzielnica miasta Schenectady, NY. Blisko centrum handlowego (malla). Podwójna działka, można budować lub sprzedać. Cena do negocjacji $945,000.Właściciel pokryje koszty sprzedaży. Po informacje proszę dzwonić do Wiesława: (518) 346-1646 (dom) lub (518) 331-8897 (cell)


14

ND Nieruchomości

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

DO SPRZEDANIA 20 AKRÓW LASU, szczyt góry z dwoma zboczami i małą polaną w Delaware County, NY. Proszę dzwonić o szczegóły. (631) 387-5196 SPRZEDAM ŁADNE MIESZKANIE w Fort Mill, South Carolina, 3 mile do Charlotte, North Carolina. Budynek w parku, 1,500 sq ft na 4 piętrze, 2 windy, 2 balkony, 2 sypialnie, 2 łazienki całe w marmurze, jacuzzi, centralne ogrzewanie i klimatyzacja. Pralnia w mieszkaniu, ładny widok na park, golf, tenis. Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego zostają. Blisko polskie i rosyjskie sklepy oraz inne centra handlowe. Cena $115,000. Proszę dzwonić: Marianna (803) 233-7771

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200

* REALTY EXECUTIVES * 2 FAMILY HOME, ASTORIA, NY Great space including outdoor access on all three levels. 1st floor features open living room, dining room and updated kitchen with granite counter tops, mosaic tile accents and solid wood cabinetry. Full bath, poured concrete, exposed brick and front yard. Contact Bianca: (718) 909-3169

CLINTON HILL, BROOKLYN $279,000 REF#728 Duże, jednosypialniowe mieszkanie na sprzedaż, 6 olbrzymich okien. Kuchnia ma granitowe blaty kuchenne oraz urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Wszystko odnowione. Dwunaste piętro-niesamowite widoki. Nowo obniżona cena. Polecamy. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: 917-903-3113

* LAFFEY FINE HOMES * Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

BELVEDERE HOMES REALTY Rozbudowany 7 letni Hi Rach na Long Island Cena $299.000 Dom znajduje się na dużej działce w ładnej okolicy. Zainteresowane osoby proszę dzwonić do Ewy (631) 6978613

Ditmars 2 family with full sized walk-in level. Parking and garage in front. Building size is 20x49. 5 rooms (2br with dining room) over 5 rooms (2br with dining room) over 1br walk. Spacious home in a great location. Please call: (718) 909-3169

OZONE PARK, QUEENS 398,000 REF#733 Jednorodzinny dom do sprzedania. Trzy sypialnie, 1 łazienki. Wykończona piwnica, nowe parkiety oraz nowy dach. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

* MARZEC REAL ESTATE, INC. * Na sprzedaż 6 rodzinny dom, w dobrej części Williamsburga $90 tyś. dochodu brutto. Proszę zostawić wiadomość: Telefon: (718) 383-2500

CORAM NA LONG ISLAND Hi Ranch na nowym osiedlu; 4 sypialnie, 3 łazienki. Duża działka, dom w bardzo dobrej kondycji, przystepna cena. Prosze dzwonic: Edyta (631) 745-9167

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

SELDEN, LONG ISLAND 2000 rok budowy, przepiękny colonial na nowym osiedlu. 4 sypialnie, 3.5 łazienki, basement, gazowe ogrzewnie, central a/c. 2 garaże. Dom posiada wszystko do luksusowego trybu życia. Proszę dzwonić: Edyta (631) 745-9167

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Single-Family Home. 2 beds and 1 bath. The property was built in 1940. 6821 60th Dr is in the Ridgewood neighborhood in Queens, NY. Price: $435,000. Please call: (917) 746-8661 Mildred Santiago QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Marco Feijoo

MIDDLE VILLAGE, NY. Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857

Middle Village, Ridgewood, NY. Townhome. 3 bedrooms, 2 full, 1 partial bathrooms. A huge living room, formal dining room, semi-modern eat-in kitchen, half bath on first floor, three sizable bedrooms, over-sized full bathroom, finished basement, 1 car garage, private driveway and private yard. Price: $548000 Please call: (347) 934-9314 Adam Krześniak

SUNSET PARK, BROOKLYN $655,000 REF #731 Przepieękny, duży, dwurodzinny dom z cegły na sprzedaż. 1 piętro: 3 sypialnie, łazienka 2 piętro: 3 sypialnie, łazienka Wykończona piwnica. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

Astoria, Queensview on The 14th Great Views. Price: $319,000 Sunny 2br with east and south exposures in a financially stable coop complex. Great value in the 2br with maintenance at $717 which includes all utilities, even electric (flat fee for AC) and offers parking. Pets are allowed which can also be very difficult to come by in the neighborhood. 875 sq ft which 5 large closets and two full sized bedrooms. Beautiful views and amazing sunrises. Contact Bianca Colasuonno for details at: (718) 909-3169

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 5 bedrooms, 11 rooms, 2 full bathrooms, hardwood floors, full basement, above ground windows (basement), right off FRESH POND road. Close to all schools, shopping & transportation. 20 minutes to MANHATTAN via M train. Price: $589,000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

SUNSET PARK, BROOKLYN $585,000 REF#732 Dwurodzinny dom na sprzedaż. Dwie Sypialnie & 2 łazienki, wykończona piwnica. Świetna lokalizacja-blisko BQEI metra. Proszę dzwonić: EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-310

NEW YORK. MIDDLE VILLAGE. Large one family brick semi detatched. Beautiful location close to Juniper Park and School p.s 128. House has 3 bedrooms 2 baths, finished basement, private yard and large driveway. Price $599000 Please call: (347) 624-3603

BELVEDERE HOMES REALTY Rozbudowany Dom 2 rodzinny na sprzedaż Cena $387.900 w Lindenhurst na Long Island. Duża działka, blisko koleji i sklepów. Zainteresowane osoby, proszę o kontakt do Ewy (631) 697-8613


15 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013 Ridgewood, Queens. One bedroom apartment in private, semidetached brick house. New kitchen & bathroom, with private garden. Price $1,750 Call owner: (718) 777-7765

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 349,000 REF#735 1 rodzinny, 4- sypialniowy dom na sprzedaż. Dużo przestrzeni-znakomity dla dużej rodziny. Przystępne Podatki! Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

* BELVEDERE HOMES REALTY * Dom 2 Rodzinny na sprzedaż w Lindenhurst na Long Island z możliwością rentu około $2000 miesięcznie za jeden apartment. Duża działka, piękna okolica i blisko koleii. Cena: $387.900 Proszę dzwonić do Ewy: (631) 697-8613

* EXIT REALTY MINIMAX * BROOKLYN, CYPRESS HILLS. Do sprzedania, Duży 2 rodzinny dom. Trzy kondygnacje, niewykończona piwnica. 9 sypialni, 1 salon, 1 jadalnia, 4 łazienki, 3 kuchnie. Wjazd na 2 samochody, ogród. Dom wolno stojacy. Potrzebuje gruntownego sprzątnięcia i trochę remontu. Cena: $468000 Telefon: (347) 357-4337, Marek

BELVEDERE HOMES REALTY 2 rodzinny Hi Ranch w Lindenhurst na Long Island Cena 369.000, blisko koleji i sklepów, nowy piec, kuchnia , łazienki. Pierwszy publiczny pozaz 6/2/13 od 1-3 pm Zainteresowane osoby proszę dzwonić do Ewy (631) 697-8613

Yonkers na granicy z Hastings. Sprzeadm 5 rodzinny dom, po remoncie w dobrej dzielnicy. Cena $775000. Dobry dojazd do NY. Duży ogród. Proszę dzwonić (914) 457-3949

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 6 bedrooms and 2 full bathrooms, with finished basement and aundry room, even an extra large back yard for your enjoyment. With windows in every room, this house has plenty of sun light during the day. Beautiful hardwood and ceramic floors throughout the whole house. Price: $629,000. Please call: (917) 746-8661, Mildred Santiago

Modern Astoria Townhouse. Legal two family with Owners triplex features open kitchen with island, granite counter tops, stainless steel appliances and access to balcony and yard. Spacious living room and unique built in dining area plus half bath. Second floor features master bedroom with master bath, two bedrooms, a second full bath and washer/dryer. Located steps from Astoria Park. Price: $1,250,000 Contact Bianca Colasuonno for details at (718) 909-3169

801-803 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 3 Full Baths, 1 Half Bath, Grage for 2 cars. Price: (732) 396-0606

960-962 VAN BUREN AVE, Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 4 bedrooms and 2 full baths. Garage for 2 cars. For more informations please call: (732) 388-8989

* RE/MAX ESTATES REALTY * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths, 2013 year built. Garage for 2 cars. Wood floor. Price $419,000 Please call: (855) 287-1428 MAREK KRAJNIK

QUEENS, NY. Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591 QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 ask Renee Dorsa

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 405,000 REF#736 Jednorodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż Granitowe blaty, urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Bardzo przystepne podatki. Okazja. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC : 917-903-3105

Mill Basin, Brooklyn $459,000 REF #738 Dwu-rodzinny przestrzenny dom na sprzedaż. Po dwie sypialnie na każdym piętrze, garaż. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113 OZONE PARK, QUEENS $399,000 REF#734 Jednorodzinny, 4-sypialniowy dom na sprzedaż, 1 łazienki. Kompletnie wyremontowany. Gorąco zapraszamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-3105

Queens, Ridgewood, NY. Single-Family Home, 1839 Decatur St. 3 bedrooms with finished basement and 2 full bathrooms. Price: $429000 For more Information call Rosaana: (917) 435-9199

QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

* RE/MAX Villa Realtors * Garfield, NJ. Single Family Home for sale, price: $269,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

2413 Dewitt Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. House features four bedrooms with cedar closets and 1.5 Baths. Wood floors and wood burning fireplace in Living room, Formal dining room, large eat in kitchen with wood cabinetry. Detached garage with driveway up to 5 car parking. Price: $209,900 Call: (732) 396-0606

ERA INTEGRA REALTY 450 BROADWAY, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Cena: $325,000 6 pokoi, 4 pełne łazienki, klimatyzacja, garaż oraz podjazd na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 282-1032

Jill Guzman Realty Inc Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $239,000 Pool, deck and patio make this your perfect choice! You will love the Master Bedroom suite with fabulous bath. First floor master suite has a new capucinno full bath with stunning Italian tile. Call: (908) 353-6611


16

ND Nieruchomości

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

1417 Sherwood Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Price: $235,000 Call: (888) 720-4932

821-823 Monroe Ave, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 3 pełne łazienki, blisko do parku, szkoły, transportu publicznego oraz sklepów. Cena: $349,000 Telefon: (888) 720-4932

Elizabeth NJ. Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Renovated, updated kitchens and baths, new interior paint paint and new roof. Garage for 2 cars. Price: (888) 720-4932

* RE/MAX ESTATES REALTY * Home for Sale in Linden, NJ Price: $224,900 3 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

DZIAŁ OGŁOSZEŃ – Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

25 Carolynn Rd, Elizabeth NJ Home for Sale for $300,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (973) 344-2100

ELIZABETH NJ Multi-Family Home for Sale Price: $299,900, 6 Bedrooms, 4 Full Baths, lot of parking spaces. For more informations please call: (732) 382-0200

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more. Price: $309,000 Please call: (800) 872-7653

* COLDWELL BANKER RESIDENTIAL * Home for Sale in Bayonne, NJ. Great turn-key income producing 4 Family. Very clean and well maintained, close to all essentials. Fully occupied, Great area, close to public transportation. In great shape and shows well. Please give at least 24hour advance notice to book appointments. Call: (201) 435-0720

* COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LINDEN, NJ * Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key” Restaurant on busy East Elizabeth Ave. Call: (888) 720-4932


nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

17


18

ND Nieruchomości

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST 222 Academy Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Big colonial in sunny side section with new garage. Quiet area with hardwood floors, large living room and formal dining room. Short sale Price: $249,900 Call: (888) 308-6558

407 Helen St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Charming updated solid brick tudor great area town center section. Walk to shopping, schools and nyc trans. Great condition. Price: $279,900 Call: (732) 249-8888

* Weichert Real Estate * 611 Middlesex St, Linden NJ. Multi-Family Home. 7 bedrooms, 5 full baths. Price for short sale $229,000. Please call: (800) 872-7653

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield West * Linden. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Updated kitchen, updated bathrooms, 7 zone heating extremely energy efficient, suite in basement with summer kitchen, dining room, full bath, bedroom and living room or rec room with a separate entrance. Price: $399,900 Please call: (908) 233-0065

* OPIRHORY REALTORS * Dom na sprzedaż w Garfield, NJ. Cena: $197,500 1 piętro: 3 sypialnie, 1 pełna łazienka. 2 piętro: 2 sypialnie, 1 pełna łazienka. Piwnica do wykończenia. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Home for Sale in Bayonne, NJ. Well maintained, large 3-family home in excellent location near the 45th Street Light Rail Station. Also near schools, shopping, dining and places of worship. Call: (201) 417-6856 ask Jose Garza

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

GARFIELD, NJ. Multi-Family Home for Sale ask $329,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 4 Beacon Way Jersey City, New Jersey. Cena: $194,500 1 bedroom, 1 bathroom. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

JEDNORODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ w Bayonne, NJ. 133 W 32nd St, Cena: $349,000 5 sypialni, 2,5 łazienki. Podjazd na 2 samochody, piwnica, klimatyzacja, woda miejska. Telefon: (201) 978-1110, prosić z Christopher Piechocki

* A NEW VISION REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths. 1st floor: Dining room, Living room, wood floor. Garage for 1 car. Price: $329,500 Please call: (908) 272-2001

* WEICHERT REALTORS * Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 17 EAST 44TH ST 3 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Cena: $359,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932, prosić Arvin

* Real Living Gateway Realtors * Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 1 full bath. Price: $282,987 Cell: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Linden, NJ. Home for Sale for $305,000 with 5 bedrooms and 2 full baths. Great for investment or live in one unit rent out the other. Please call: (800) 872-7653

* Weichert Realtors * Single Family Home for Sale. Price: $269,000 This 4 bedrooms, 3 full baths home is situated on a beautiful fenced in lot. The Eat in kitchen features a side by side Refrigerator, Microwave Oven, Ceiling Fan and Back door leading to cute enclosed Three Season Porch. The oversized Two Car Garage has a two year old roof and plenty of storage inside. Basement has a full bath and bilko type doors leading out to the yard. Call: (888) 720-4932

87-89 Pine St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 2 Half Baths. Unique Style, side by side with balconies, 2 car garages per apartment. 1/2 bathroom, eating kitchen and living room in 2nd floor. Two bedrooms and 1 full bathroom in 3rd floor. Center air and heat. House is surrounded by new construction homes. Call: (888) 720-4932

63 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $349,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Garage for 1 car. Call: (201) 798-3300

209 Palmer St, Elizabeth NJ Home for Sale for $305,000 7 bedrooms and 4 full baths, garage for 1 car, lot of parking spaces. Please call: (908) 558-2727

EXIT REALTY PREMIER Manufacturing Bakery plus Coffee Shop, Elizabeth NJ Great opportunity to start running your own business safely. Established for over 30 years this is a truly money maker type of business. Price: $350,000 For more information please call: (888) 720-4932

RE/MAX ESTATES REALTY 2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ 5 bedrooms, 3 full baths. 1 car drive, lot of parking spaces. Please call: (888) 720-4932

C-21 ATLANTIC REALTORS Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajduje się 6 pokoi, 5 pełnych łazienek, garaż na 2 samochody. Wykończona piwnica, blisko do PS w Elizabeth. Cena: $360,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

RE/MAX IN ACTION 126 Alton St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Nicely kept 3 bedrooms colonial house, spacious rooms, lots storage, 2 car garage and additional parking on drive way, conveniently located on Elmora section. Price: $260,000 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 124 Birchwood Rd, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath, 2 half baths. All brick, first floor master bedroom or family room, half bath. Large kitchen, formal dining room, built in china closet, huge living room, New refrigerator 2012. Asking for: $275,000 Please call: (800) 872-7653 DOMY W NEW JERSEY Domy 1- i 2-rodzinne. 30 minut od Manhattanu, komunikacja publiczna. Odwiedź stronę poniżej i rozpocznij poszukiwanie domów: RE/MAX Excellence Paweł Halat: (973) 931-1749


Pennsylvania Bushkill • • • •

Price: $79,900 Bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Garage 1 Car

• Year Built: 2007 • Living Area: 1,976 Property Tax: $4,501 HOA: $1,100

MILENA KOSZALKA Premier Choice Real Estate LLC cell 561-929-7670 dzwoń po informacje * PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

RE/MAX IN ACTION 643 Park Ave, Elizabeth NJ Single family home for Sale Price: $329,000 4 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Fabulous kitchen and baths, brick facade, garden room, huge master and close to schools and public trans. For more information please call: (908) 558-2727

* Continental Real Estate Group * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Beautiful large colonial in The sunnyside section of Linden. Large wooded lot, gas fireplace, no water issues, 1st floor living room can be bedroom. Price: $389,000 Please call: (877) 996-5728 Derek Eisenberg

Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.

ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO Komórka Biuro

973-584-1826 570-620-9100 Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE 1037-9 GALLOPINGHILL RD, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Price: $295,000 For more informations please call at: (908) 400-0123

* VERA & NECHAMA REALTY * Garfield, NJ. 2 family house for sale. Good location for commuters. Laundry hook ups in 2nd floor, 4 bedrooms, 2 full baths and basement. Price: $220,000. Call: (888) 720-4932

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. Price: $249,000 Very well maintained colonial on corner lot with possibility for 2 duplex apartments. Featuring beautiful private yard, hardwood floors, finished basement and attic. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki * EXIT REALTY PREMIER * Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $299,000 Duży, jednorodzinny dom z 7 sypialniami, 2 1/5 łazienki, duże miejsce parkingowe. Telefon: (888) 720-4932

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

BERNARD J. ZIMNOCH

NEW GROUP REALTY LLC Home for Sale in Elizabeth, NJ Beautiful 2 family home with 2 bedrooms, 2 full baths, hardwood floors, enclosed porch, big finished attic and partially finished basement. Driveway for 2 cars. Call: (888) 720-4932

Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku

Elizabeth NJ. Condo/Townhome/Co-Op for Sale for $299,000 with 3 bedrooms and 3 full baths, 2 half baths. Garage for 2 cars. Please call: (973) 817-7700

308 Christine St, Elizabeth NJ Price: $340,000 6 bedrooms, 5 full baths. Garage for 1 car. Please call: (908) 558-2727

PRUDENTIAL NJ PROPERTIES ALLIANCE Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajdują się 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Parking na około 10 samochodów. Na parterze miejsce na biuro. Cena: $349,000 Telefon: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale with 9 rooms, 3 bedrooms and 2 full baths. Enclosed Patio. Price: $200,000. Cell: (800) 872-7653

COLDWELL BANKER LIBERTY 2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ 6 pokoi, 5 pełnych łazinek, garaż oraz podjazd na 2 samochody, dużo miejsca parkingowego. Cena: $349,000 Proszę o kontakt pod numerem telefonu: (888) 720-4932

Century 21 Atlantic Realtors 127-129 E JERSEY ST, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 6 pełnych łazienek, dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 245-6767

Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

SUPER OKAZJA!!! FORECLOSURE

19


20

ND Nieruchomości

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. Bayonne, NJ. Price: $319,000 Pristine fully renovated townhome just steps to Hudson Bergen light rail and near #14 Nicholas Oresko School. This oversized rare approximately 2000 sq. ft. condo town home is a must see. Featuring an open floor plan with an amazing modern dream kitchen, spa like master bath, hardwood floors, central air and much more. Call: (201) 978-1110

* Better Homes Realty - Hazlet NJ * Linden, Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths, garage for 1 car. Wood floor, french doors, deck, paved driveway. Price $412,500. Please call: (855) 598-1530 Josephine “Joanne” Schiffres

JILL GUZMAN REALTY Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Home have 3 Bedrooms and 1 Full Bath. Price: $249,900 Call: (908) 353-6611

ELIZABETH NJ Single Family Home for Sale 5 bedrooms, 3 full baths and 1 half bath. For more informations please call: (908) 400-0123

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

* C-21 PICCIUTO REALTY, INC. * Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ. Odnowiony dom, 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód, duży podjazd. Cena: $319,000 Telefon: (888) 720-4932

Elizabeth NJ Multi-Family Home for Sale Price: $300,000, 4 bedrooms, 2 full baths. Please call: (908) 400-0123

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home with 8 Bedrooms and 6 Full Baths. Price: $270,000 Call: (888) 720-4932

RE/MAX DIAMOND REALTORS 27 Swarthmore Rd, Linden NJ 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Spacious Brick Colonial located in the Sunnyside Section offers newer windows, recently updated kitchen, large Living room and 2 enclosed porches for your relaxation and entertainment. Price: $289,900 Call: (732) 549-9500

2033 Ingalls Ave, Linden NJ Single Family Home for Sale 6 room colonial, 3brms, 1 1/2 bath, living, formal dining, eat in kitchen. Full walk up attic. 3rd bdrm captured. EXPECTACULAR TOTAL RENOVATED HOME Price: $249,000 Call: (888) 720-4932

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

RE/MAX SIGNATURE PROPERTIES 127 Jacques St, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 1 full bath, large garage with place for 4 cars. For more information please call: (732) 737-7653 542 Chilton St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home have 6 Bedrooms and 2 Full Baths. Parkay floors and lovely woodwork. Price: $259,000 Call: (888) 720-4932

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Wayne * Linden, Multi-Family Home. Price: $169,900. Priced for a quick sale. Sold in As Is Condition. Please call (973) 632-7815 Melquisedec “Mel” Espinosa

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653

COLDWELL BANKER LIBERTY 700-702 Cedar Ave, Elizabeth NJ Completely Done up House, Gorgeous Bamboo hardwood floors, Spacious Living room with lots of light coming in, Beautiful New Cabinets Cherry color also a great master bedroom retreat with an on suite Full Bath and walk in Closet Downs stairs there is an spacious family room and an additional 2 bedrooms with another full bath. Price: $285,000 Please call: (908) 400-0123

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

* LIVE REALTY, INC. * Garfield NJ. Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900, Call: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER Dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 312 Monmouth Rd, cena: $299,000 W domu znajdują się 4 sypialnie, 2 pełne łazienki, garaż na 2 samochody, kominek, deck, odnowiona kuchnia, jadalnia. Telefon: (888) 720-4932

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 6 Bedrooms, 3 Full Baths. NEWLY RENOVATED Price: $279,000

* WEICHERT REAL ESTATE * 621 Beechwood Rd, Linden NJ. Home for Sale. Price: $259,999 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Please call: (800) 872-7653

LINDEN, NJ. 601 BIRCHWOOD RD. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths, garage for 1 car, 2 total full baths. Price: $325,000 Please call: (908)486-4777

C-21 PICCIUTO REALTY, INC. Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 6 sypialni, 4 pełne łazienki, garaż na 2 samochody, dodatkowo podjazd także na 2 auta, piwnica. Cena: $339,000 Telefon: (888) 720-4932

RE/MAX IN ACTION Dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 831-833 Myrtle St, 1 jednorodzinny, 3 sypialnie, 1 pełna łazienka, dodatkowo 1/2 łazienki w piwnicy. Dom mieści się przy spokojnej ulicy. Duże podwórko przynależące do domu. Telefon: (888) 720-4932 * BETTER HOMES NJ VRI REALTORS * Dom na sprzedaż w Linden, Nj. Wspaniały 2 rodzinny dom, łącznie w domu znajduje się 6 sypialni, 2 pełne łazienki. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (888) 720-4932


nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

21

* Weichert Real Estate * Home for Sale in Linden, NJ. Price: $249,900 4 bedrooms, 2 full Baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

* RE/MAX Properties * Garfield, NJ. Multi-Family Home for Sale. Price: $209,900 2 bedrooms, 3 full baths. Call: (888) 720-4932 * Weichert Real Estate * 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653

ALLIGATOR PROPERTY MANAGEMENT LLC 500-504 Elizabeth Ave, Elizabeth NJ Lots and Land for Sale Price: $$285,000 Please call: (908) 289-5108

* COLDWELL BANKER * 188 Grand St, Garfield NJ Cena: $349,900 6 sypialni, 3 pełne łazienki. Telefon: (888) 720-4932

!

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA 191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $319,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Featuring 2 bedrooms and 2 full bathrooms, this condominium unit boasts two private terraces and all the windows face water views. Throughout the home are elegantly laid out hardwood floors with some areas protected by carpet. An immaculate kitchen is complemented with wood cabinets, stainless steel appliances, granite counter tops, and generous lightening fixtures. Call: 888-720-4932 ask Arvin J.F. Fallarme

Single Family Home for Sale in Linden, NJ 910 E Henry St, Price: $243,500 4 bedrooms, 2 full baths. COMPLETELY RENOVATED. Call: (888) 720-4932

Jill Guzman Realty Inc Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Na każdym piętrze znajdują się 3 pokoje, 1 pełna łazienka. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (908) 353-6611

• tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com

Uwaga właściciele domów

w wieku powyżej 62 lat!

Federalny HECM Reverse Mortgage Program doskonałym uzupełnieniem do emerytury.

* WEICHERT REAL ESTATE * 611 Alexander Ave, Linden, NJ. Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653

• Można użyć na całkowitą spłatę pożyczki hipotecznej lub innych zadłużeń • Spłata nie wymagana do końca życia • Dodatkowy, wolny od podatku dochód, który można użyć na dowolny cel • Własność domu zawsze pozostaje w Waszych rękach Po niezobowiązujące, darmowe informacje proszę dzwonić po numery:

1(516)304-5606 lub darmowy 1(888)400-0410

Stanisław Gil

Nationwide Equities Corp. Setki tysięcy emerytów już skorzystało z tego programu. Teraz kolej na Ciebie.


22

ND Nieruchomości

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS

COLDWELL BANKER LIBERTY Bayonne NJ Condo/Townhome/Co-Op for Sale Price: $279,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths, fireplace, elevator and private parking space. Call: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST Home for Sale in Elizabeth, NJ Price: $249,000 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Garage for 2 cars. Please call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 809 N Wood Ave, Linden NJ. Commercial Property for Sale. Price $326,500 1st floor MEDICAL Office offers 4 exam rooms, 1/2 bath, private office, large waiting room with reception area, kitchen & storage area. 2nd floor DENTAL Office offers 3 exam rooms, 1/2 bath, private office, waiting room with reception area and kitchen area. Nothing to do but move in. Call: (800) 872-7653

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

Elizabeth NJ Home for Sale for $278,000 with 7 bedrooms and 3 full baths and 1 half bath. Driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

* ALL TOWNE REALTY * Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful, mint condition home in a very convenient location! No expense has been spared on this home! Huge 3 car detached garage with loft above. Price: $249,900 Call: (732) 382-0200

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale, Linden, NJ. Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932

626-630 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half hath. Price: $339,000 For more information, please call: (609) 731-4265 * WEICHERT REAL ESTATE * 1404 Roselle St, Linden NJ. Single Family Home. 4 bedrooms2 full baths. Price: $315,000. Taxes are $5,806 Please call: (800) 872-7653

Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 9 bedrooms and 2 full baths. Deck, 1 car drive, lot of parking spaces. For more information please call: (908) 353-8277

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ 2 Family home for sale 7 Bedrooms, 4 Full Baths, driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100 C-21 ATLANTIC REALTORS Wielorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ Cena: $354,000 7 sypialni, 5 pełnych łazienek, garaż na 2 samochody. Proszę dzwonić na numer: (888) 720-4932

* RE/MAX 1ST ADVANTAGE * Single Home for Sale. Linden, NJ. Price $259,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* CENTURY 21 JR GOLD TEAM REALTY * Garfield, NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Price: $210,000 House was built in 1900. Call: (888) 720-4932 * Group Twenty Six * Commercial Property for Sale. Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 4 bedrooms, 2 baths. Garage for 2 cars. 2 blocks from the 45th St. Hudson-Bergen Light Rail Station. This home features 4 bedrooms, formal living room, formal dining room and updated kitchen area. Move right in with newly painted interior walls and enjoy the two tier deck overlooking the ample backyard space. Call: (888) 720-493 ask Arvin J.F. Fallarme

* WEICHERT REAL ESTATE * 225 Rosewood Ter, Linden NJ. Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful cape all renovated with Open Floor Plan, very spacious and bright. Price: $219,900, Call: (800) 872-7653

* WEICHERT REALTORS * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Garage for 2 cars. 1 st floor: 3 Bedrooms, dining room. Price: $333,000 Please call: (866) 948-6325 GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT * LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653

C-21 ATLANTIC REALTORS 1068 North Ave, Elizabeth NJ Home have 4 Bedrooms and 3 Full Baths. Great location for NYC commuters, first floor with beautiful new kicthen totally renovated with center island, hardwood floors, title ceramic floors, separate utilities for each apartment. Price: $250,000 Call: (732) 396-0606

* WEICHERT REAL ESTATE * Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500. Cell: (888) 720-4932


23 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

RE/MAX IN ACTION Jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth NJ. Cena: $325,000. 5 sypialni, 3 1/2 łazienki (3 pełne). Garaż na 1 samochód, duży podjazd na samochhody. Odnowiona elektryka. Telefon: (888) 720-4932

DOM NA SPRZEDAŻ W LINDEN, NJ. Cena: $310,000 Dom posiada 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Podjazd na 2 samochody. Dom posiada także 3 garaże. Duży ogród. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * SOMERSET, NEW JERSEY. Price: $269,800 3 bedrooms, 3 full baths. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

* Premier Choice Real Estate * Wildwood, New Jersey. Price $144,850 3 bedrooms, 2 full baths, call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

Century 21 Atlantic Realtors 425-427 Magie Ave, Elizabeth NJ PRICE: $299,000 Home with 4 Bedrooms and 2 Full Baths, new roof, new heat, new windows. Driveway for 1 car. Please call: (908) 245-6767

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER LIBERTY 844-846 Jersey Ave, Elizabeth NJ Jednorodzinny dom na sprzedaż. 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, ukończona piwnica. Garaż na 1 samochód, duże podwórko. Cena do szybkiej sprzedaży. $213,000 Po więcej informacji: (888) 720-4932 ALL TOWNE REALTY, INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $279,000 with 8 bedrooms and 3 full baths. Driveway for 1 car. Call: (732) 381-1190

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ Price: $284,500 House with 7 bedrooms and 4 full baths. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

272-274 2ND ST, Elizabeth NJ Commercial Property for Sale for $349,000 Please call: (888) 720-4932

* RE/MAX Excellence * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

* Premier Choice Real Estate * Plainfield, New Jersey Price: $107,500 3 bedrooms, 1 baths. Call: (561) 929-7670

263 Stiles St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Huge 6 bedrooms colonial with 2 full baths and 2 half baths. 6 zone heat. For sale As is, Buyers responsible for all permits and CO s. Needs Bank approval, big dog in the house. Price: $260,000 Call: 888-720-4932, Romualdo Galano

228-230 Halsted Rd, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath. Price: $279,900

RE/MAX NEW MILLENNIUM GROUP 201 Atlantic St, Elizabeth NJ Cena: $269,000 6 sypialni, 5 pełnych łazienek. Garaż na 2 samochody. Telefon: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Commercial Property for Sale. Price: $249,000. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 904 Baldwin Ave, Linden NJ. 4 bedrooms, 3 full baths. Garage for 1 car with 1 car drive. Price: $290,000 Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932

ERA VILLAGE GREEN REALTY Jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ. 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, duże miejsce parkingowe. W domu znajdują się drewniane podłogi. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 312 Miner Ter, Linden NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful Colonial in the heart of Linden. 2 blocks to school with finished basement. Price: $252,500. Please call: (800) 872-7653

C-21 J.R.S. REALTY Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ W domu znajdują się 3 sypialnie, 1 pełna łazienka oraz częściowa. Dom posiada deck, garaż na 1 samochód, dodatkowo podjazd. Blisko do sklepów oraz pociągu. Telefon: (888) 720-4932

HOME FOR SALE in Elizabeth, NJ Home for Sale for $309,900 with 5 bedrooms and 3 full baths, 1 half bath. Concrete Driveway. Garage for 1 car. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277


24

ND Nieruchomości

* WEICHER REAL ESTATE * Townhouse for Sale in Garfield, NJ. Price: $359,000 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. 1 block to Plauderville Station. 1st level: living room, formal dining room, open floor plan with hardwood floors. Garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield East * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 1 bath. House remolded in 2006, rood, windows, siding, kitchen with granite counters. Hardwood floors. Price: $282,500 Please call: (908) 868-9471

PROPERTY FOR SALE. Elizabeth NJ Price: $289,900 3 bedrooms, 4 full baths, 1 half bath. For more informations please call: (908) 289-7746 2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajduje się 6 pokoi, 3 w pełni wyposażone łazienki, ukończona piwnica. Dom został w pełni odnowiony w 2005r., blisko do transportu publicznego w kierunku NY. W okolicy lotnisko. Telefon: (888) 720-4932

ERA INTEGRA REALTY 448 BROADWAY, Elizabeth NJ 6 bedrooms and 4 full baths, 1 half bath. Brand new two unit house under construction. Price: $325,000 For more information please call: (908) 282-1032

* HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ * Gorgeous renovated home in move in condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom, basement with family room and fireplace. Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932 DOM NA SPRZEDAŻ W GARFIELD, NJ Cena: $284,900 2 rodzinny dom, 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, duża kuchnia, salon, wykończona piwnica. Garaż na 2 samochody. Telefon: 888-720-4932

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

Elizabeth NJ Price: $299,900 7 Bedrooms, 4 Full Baths, Garage for 1 car. Lot of parking spaces. For more informations please call: (973) 741-3000 827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932 FALLIVENE AGENCY INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $339,900 with 5 bedrooms and 2 full baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

800-802 Parkview Ter, Elizabeth NJ Price: $285,000 House with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (908) 400-0123

* OPIRHORY REALTORS * 233 MIDLAND AVE, Garfield, NJ. Price: $239,000 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Call: (888) 720-4932

Two family home for sale. Elizabeth NJ 5 bedrooms, 2 full baths, 1 car drive, lot of parking spaces. Price: $339,000 For more information please call: (908) 289-5200

* OPIRHORY REALTORS * Garfield, NJ. Large 2 family home with 4 bedrooms, property 100x100. 1 car attached garage with entrance to home and driveway. 2.5 baths great location, 15 min from NYC. Price: $362,000 Call: (888) 720-4932

2 RODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ W GARFIELD, NJ Cena $362,400. W domu znajdują się 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, oraz 2 mniejsze. Dom wybudowany w 2000r. Blisko do stacji Plauderville w Garfield. Bardzo dobra lokalizacja. Telefon: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $254,900 4 sypialnie, 1 1/2 łazienki, jadalnia, podjazd na 1 samochód. Blisko do High School w Linden. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110, ask Christopher Piechocki

REMAX GOLD COAST REALTY 76-78 EAST 24TH ST, Bayonne NJ, Condo for Sale Condo with 3 Bedrooms and 2 Full Baths. Price: $289,900 (201) 795-0100

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale. Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932

* C-21 J.R.S. REALTY * 225 W Gibbons St, Linden, NJ. Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE 137 Jacques St, Elizabeth NJ Price: $290,000 4 Bedrooms, 2 Full Baths and1 Half Bath. For more informations please call: (908) 558-2727

322 Gesner St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Charming cape cod ready to move in. Great location. Priced to sell. Maple kitchen with granite counter top, ceramic tile floor, newer windows and wood burning fireplace. Recently remodeled. Price: $305,000 Call: (888) 720-4932


Og∏oszenia/Classified NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

GOLD STANDARD REALTY Duży, jednorodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ 6 pokoi, 3 pełne łazienki. Basen. Cena: $200000 Telefon: (888) 720-4932

* PARTNERS REALTY GROUP * Linden, Single Family Home. 5,663 Sq Ft Lot, 6 bedrooms, 4 baths, 1 garage. Dining Room, master bath features: Jacuzzi-Type, wood floor, public sewer, public water, electric service, natural gas. Price $550000. Please call: (855) 871-7546 FRANK GLAUSH

Linden NJ. Home for Sale for $279,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. This home was built in 1960. Totally renovated in 2007. Call: (888) 720-4932

EXIT ON THE HUDSON REALTY 1 rodzinny Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 584 AVENUE E. Duży dom, w centrum Bayonne, NJ. 4 sypialnie, 3 pełne łazienki, duży deck, blisko do Light Rail oraz turnpike. Po wiecej informacji proszę dzwonić do agenta: (201) 437-0411

* KELLER WILLIAM REALTY * Boynton Beach. Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

* KELLER WILLIAM REALTY * Lantana, Lantana. 305 N lake Dr. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $362,000 Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

SUPER OKAZJA Domy, mieszkania na Florydzie już od $25,000. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe i centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić. Roman: (754) 235-0378 FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na sloneczna Floryde $48,500.00. Condo 2 bedrooms i 2 baths. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa 239-410-9780 lub email Nissa@nissarealtor. com zobacz moją stronę internetowa www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)

Floryda, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami. Floryda, super okazja. Domy i mieszkania na sprzedaż od $25,000. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe. Pożyczki i kredyty. Sprawdzanie historii kredytowej. Roman (754) 235-0378 lub (954) 773-7970

25 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

NIERUCHOMOŚCI POLSKA

* Keller William Realty * Boynton Beach, Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

BUSKO ZDRÓJ. Dom mieszkalno-pensjonatowy, 350 m2., z 2 oddzielnymi wejÊciami, dzia∏ka 720 m2, gara˝, 3 miejsca do parkowania. Parter: 3 pokoje w tym wielki salon, 2 ∏azienki, wejÊcie z posesji na parter, mo˝e byç do u˝ycia na biznes, us∏ugi, przedszkole, biuro. 1 pi´tro: mieszkalne, kuchnia, ∏azienka, 4 pokoje, balkony od strony po∏udniowej, ma∏y taras. 2 pi´tro: 5 widnych pokoi, oddzielna ubikacja, prysznic, 2 balkony. 3 pi´tro: 2 pokoje/pomieszczenia, taras. Spokojna dzielnica, blisko Parku Zdrojowego. Cena $275,000 (do uzgodnienia). Kontakt: Polska 0-11-48-660-256-342 Robert USA (347) 837-6739 Gra˝yna

* KELLER WILLIAM REALTY * North Palm Beach, Price: $298,500 3 bedrooms, 2 and half baths. Wonderful location in North Palm Beach. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197 Mieszkanie lub dom na SŁONECZNEJ FLORYDZIE Oferujemy domy i condominia na Florydzie w Boca Raton, West Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Lake Worth i wiele innych. Pomagamy w załatwianiu pożyczek, także dla kupujących z Polski. Proszę dzwonić: (386) 986-0368, Sylwia

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY, z powodu wyjazdu, dom w Pensylwanii, Pokono hrabstwo Monroe. Dom odnowiony 6 sypialni, 2 łazienki, 2 salony z kominkami, kuchnia. Pełne wyposażenie, gotowy do wynajmowania lub zamieszkania. Osiedle strzeżone, w bliskiej okolicy jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny oraz rajdy samochodowe NASCAR. Cena $215,000.00 do negocjacji. Tel. po polsku (570) 732-3756, po ang. (800) 621-1466 prosić Hede.

KUPIĘ NIERUCHOMOŚ Kupię dom 4 rodzinny na Ridgewood, Queens. Cena do $650,000. Mam ponad 30% na down payment, i jestem gotowy z bankiem. Proszę dzwonić, SMS, lub email. Po polsku lub angielsku. Krystian: ( 718) 899-0024

SPRZEDAM Dom z basenem w Nowym Sączu. Więcej informacji pod telefonem: 011 48 (500) 212-314 Sprzedam Piękny Apartament w Lublinie Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. Piotr 0035 (387) 710-9513 Polska Jelenia Gora Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski +48 757-554-749 Andrzej SPRZEDAM PILNIE DZIAŁKĘ 1,7 ha po okazyjnej cenie 70 PLN m2, w miejscowości Krze Duże koło Nadarzyna przy trasie katowickiej - 8. Jest to świetna inwestycja, ponieważ ceny rynkowe gruntów w tym miejscu wynoszą ok. 100 PLN m2, do tego zlokalizowana jest bardzo korzystnie pod względem komunikacyjnym, co czyni ją atrakcyjną pod względem dalszych inwestycji. Istnieje możliwość dokupienia 5 ha pod większą inwestycję. Cena do negocjacji. 011 48 (606) 33 83 00 Polska, Miejscowość Mońki woj.podlaskie. Sprzedam ładne mieszkanie. W centrum miasta, sklepy, szpital, szkoły na miejscu. Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie. Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod numer telefonu do Polski 01148 (856) 871-1161

POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824 DO SPRZEDANIA DZIAŁKA BUDOWLANA przy ul. Wądołkowska w Zambrowie, Podlaskie. Wymiary 27x203m. 5481 m2. Wszystkie media przy działce. Cicha i spokojna okolica, ładne widoki. Cena: $45000. Telefon: 1 (416) 558-4007 Pensjonat/willa w parku Krajobrazowym Kazimierza Dolnego. położony w jednym z najpiękniejszych okolic miasta (słynny Wąwóz Korzeniowy, szlak turystyczny). Działalność prowadzimy od sierpnia 2012, ogromny potencjał zarobkowy. Wyjątkowy charakter obiektu i miejsca. Kawiarnia, komin, sauna, basen, ogród, garaż, własna studnia głębinowa, solar, itp. Objekt z najwyższej klasy materiału (pełna cegła, kamień, drewno), profil ekologiczny. Proszę dzwonić : +11 49 (173) 700-4210 Na sprzedaż Dom w Kazimierzu Dolnym. Wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka. Rok budowy 2006. 5 km od rynku w Kazimierzu Dolnym, na terenie parku krajobrazowego, bardzo ładny, przy drodze asfaltowej, działka 500 m2, kostka, duze drzewa, drewniane okna i drzwi, 2 garaże, ogrodzone. Cena: $140 633,78 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 SPRZEDAM MIESZKANIE, WARSZAWA – MOKOTÓW dwupokojowe z garażem, 45 m2, bez pośredników. Wiadomosc California: (951) 833-0515 ŚLIWICZNA, OKOLICA RZESZOWA. Nowe domy na działkach całkowicie uzbrojonych. Działki 7 arowe lub większe, blisko szkoły, sklepy. Dogodny dojazd do centrum Rzeszowa. Wybudujemy dom według twojego projektu. Uzbrojone działki na sprzedaż. Odnowa Corp. Proszę dzwonić: (718) 216-0169

WISŁA - CENTRUM - POLSKA Sprzedam duży dom umeblowany z kompletem pościeli 10 pokoi 6 łazienek w urokliwej Wiśle perle gór Beskidów. Na działce budynek okolo 100m2 z przeznaczeniem pod działalność. Więcej info komórka w Polsce. Telefon 011 48 (517) 136-736 POLSKA, ŁOMŻA Do sprzedania mieszkanie na ul. Konstytucji 3-go Maja. Drugie piętro, 43 m2. Wykończone, puste, gotowe do zamieszkania, niski czynsz, piękna i cicha okolica. Cena za m2 3500 zł. Proszę dzwonić (347) 881-0280


26

ND Nieruchomości

REZYDENCJA K/ KRAKOWA Ekskluzywna rezydencja położona w Mogilanach pod Krakowem, 15 km od Rynku Głównego. Doskonała lokalizacja - znakomity dojazd do Krakowa od strony Zakopanego - w odległości 4 km znajduje się zjazd na autostradową obwodnicę Krakowa, ok. 8 km do kompleksu centrów handlowych. W samej miejscowości małe sklepy, apteka, bank, szkoła, przedszkole, urząd gminy. Komfort zamieszkania - cisza, zabudowa jednorodzinna tylko z jednej strony posiadłości. Teren ogrodzony betonowym murem, spokojna okolica. Unikalny mikroklimat wynikający z wyjątkowego ukształtowania terenu w rejonie Mogilan - powietrze zawsze jest tu czyste i rześkie, wolne od krakowskiego smogu. Posiadłość usytuowana na 12-arowej lub 25 widokowej działce na południowym stoku z widokiem na Tatry. Powierzchnia użytkowa rezydencji to 500 m2 z dwustanowiskowym garażem. Ewa +48 (607) 796-887

Dom pod PIASECZNEM k. Warszawy Piękny 200m2 dom z 47m2 tarasem na działce o powierzchnni 1364m2. 3 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż. 10 km za Piasecznem. Obok las , przedszkole, sklepy, restauracje, stadnina koni, autobus. Dom luksusowo wykończony (marmur, trawertyn,granit) Cena 999.000zł Proszę dzwonić: 011 48 (602) 652-002

Sprzedam działkę nad jeziorem, około 1700 m2. Dostępne media :prąd, woda i łącze telekomunikacyjne, trasa turystyczna pomiędzy Augustowem, Oleckiem i Giżyckiem. Działka częściowo zadrzewiona, dęby, lipy i inne gatunki drzew. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki. Cicha i spokojna okolica. Możliwość zamiany na gospodarstwo rolne. Kontakt w NYC (917) 291-2159 lub do polski (+48) 884-108-656 Białystok, ul. Kołłątaja (osiedle Wysoki Stoczek) mieszkanie na sprzedaż Mieszkanie 3-pokojowe położone na popularnym osiedlu, w obrębie zamkniętej wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie o powierzchni 66 m2 położone na I piętrze. Kuchnia z zabudową i sprzętem AGD. Na podłodze panele i terakota, łazienka i oddzielne wc wykończone glazurą i terakotą. W łazience wanna i oddzielna kabina prysznicowa. Mieszkanie słoneczne i ustawne. Duży, piękny balkon. Drzwi antywłamaniowe. Szafa typu komandor w korytażu i druga w sypialni. Bramy osiedla sterowane za pomocą pilota. Cena obejmuje garaż. W pobliżu pawilony usługowo-handlowe, centrum handlowe, poczta, przystanek MPK. Cena $117000. Telefon: (631) 412-7166

nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

SPRZEDAM PIĘKNY APARTAMENT W LUBLINIE BARDZO TANIO 91 m2, cztery, duże pokoje. Przestronne mieszkanie na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym w miejscowości Lublin, w dzielnicy Czechów. Cztery pokoje, okna wychodz ce na wschód, zachód; widok na panoramê miasta. Standard wykończenia:śœciany gładź gipsowa, glazura; podłogi - parkiet, terakota; okna - PCV. Wyposażenie oferowane w cenie: zabudowa kuchenna. Do lokalu przynależy: piwnica, balkon. Opis budynku: trzypiętrowy blok mieszkalny oddany do użytku w 2001 roku. Przeprowadzone remonty: docieplenie budynku, remont elewacji, remont klatki schodowej. Opis lokalizacji: komunikacja: linie autobusowe. Odległość od centrum: około 1 km. Tereny rekreacyjne: fitness, basen. Punkty usługowe w pobliżu: apteka, bank, centrum handlowe, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia, przychodnia, szpital, restauracja, weterynarz. Dostępne media: gaz ziemny, internet, kanalizacja, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła Cena: $143 446,46 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 KOŁOBRZEG W CICHEJ I SPOKOJNEJ DZIELNICY PODCZELE. Na sprzedaż mieszkanie, pięknie położone w parku 500 m od plaży, spacerem 10 minut. 2 pokoje, kuchnia łazienka i przedpokój w sumie 70 M2. Proszę dzwonić: (203) 550-3562

DOM POD TORUNIEM. 4 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, 2 balkony,taras. Ogrzewanie podłogowe, kominek, garaż, własne ujęcie wody. Działka 1000m2, ogrodzona. Cena: $130000. Blisko trasy warszawskiej i autostrady pln.-pld. 15 min do Torunia. Zamiana na nieruchomość w USA lub sprzedaż. Telefon: (973) 208-5861 DZIAŁKA BUDOWLANA Zambrów, ul. Wądołkowska Działka budowlana o powierzchni 5481 m2, położona przy drodze asfaltowej. Grunt położony na obrzeżach miasta Zambrów, ul. Wądołkowska/Ogrodowa, z dala od zgiełku, hałasu, cicha i spokojna okolica. Media: prąd, woda. Działka idealna pod budownictwo jednorodzinne. Krzysiek 1 (416) 558-4007 SUPER OKAZJA! KRAKÓW Dom o powierzchni 200 m kw., w zabudowie bliźniaczej, w dzielnicy willowej Krakowa zamienię na małe mieszkanie w centrum miasta lub sprzedam. Cena $325,000 (do negocjacji). Dom posiada 3 kondygnacje, każda po ok. 65 m kw. Jest podpiwniczony, ocieplony, ogrzewanie gazowe, posiada garaż z kanałem, niezbędne instalacje, jak również 40 m kw. balkonów i tarasów. Gotowy do zamieszkania. Działka ok. 400 m kw., zagospodarowana i ogrodzona. Proszę dzwonić: (646) 833-7871 lub (727) 545-4060

TANI DRUK Super jakość druku

X–Frame BANNER

stojak i baner – jedna niska cena $82.00 24”x63” pełen kOLOR $119.00 32”x73” 13oz. Matte $158.00 48”x78” Vinyl

POCZTÓWKI

DUŻY WYBÓR ROZMIARÓW, poniżej ceny na standard 4x6 $71.00 500 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $97.00 1000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $162.00 2500 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $204.00 5000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $331.00 10,000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $606.00 20,000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB AQ *16pt GLOSS COVER, 4/4 SATIN AQ COATING.

POLSKA, WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE, powiat: puławski, miejscowość: Kazimierz Dolny na sprzedaż, wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka, drewniane. 2006 rok budowy media: prąd, woda, gaz, szambo informacje dodatkowe: piwnica, garaż Cena: 450 000 PLN 5 000 PLN/m Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513

DOM NA SPRZEDAŻ Polecam na sprzedaż bardzo atrakcyjny dom jednorodzinny, 470 m2 w starej części warszawskiego Wilanowa. Telefon: (516) 640-5854, Derek

KOLOROWE ULOTKI

8.5” x 11” STANDARD $121.00 500 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $128.00 1000 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $256.00 2500 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $220.00 500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $274.00 1000 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $350.00 2500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB SATIN AQ *100# TEXT, AQ COATING.

KATALOGI

8.5” x 11” STANDARD i 5.5” x 8.5” MINI $1,294.00 500 SZTUK STD. 12 STRON* $1,664.00 2000 SZTUK STD. 12 STRON* $1,525.00 500 SZTUK STD. 16 STRON* $2,050.00 2000 SZTUK STD. 16 STRON* $731.00 500 SZTUK MINI 12 STRON* $1,425.00 2000 SZTUK MINI 16 STRON* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB SATIN AQ *100# TEXT SELF COVER, 4/4 AQ COATING.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W WOLICY K. BUSKA-ZDROJU. Dom na sprzedaż Powierzchnia 180 m2, działka 31 ar, budynek gospodarczy, 2 garaże, kostka brukowa, altana, staw, teren zagospodarowany. Całość ogrodzona. W rozliczeniu przyjmę mieszkanie w bloku. Telefon: 011 48 (505) 510-105

WWW.PRINTBERRIES.COM CENY NIE OBEJMUJĄ PROJEKTU I WYSYŁKI. contact@printberries.com TRI-FOLD Z-FOLD MAP-FOLD i więcej

BROSZURKI

STANDARD 8.5”x 11” PEŁEN KOLOR ZŁOŻONE $102.50 TRI-FOLD 500 SZTUK* $110.00 TRI-FOLD 1000 SZTUK* *100# TEXT, AQ COATING.

WIELE INNYCH PRODUKTÓW DARMOWA WYCENA ONLINE WWW.PRINTBERRIES.COM

Vinyl Banners OSZYTE KRAWĘDZIE I PRZEPUSTY $20.16 $33.60 $60.48

pełen kOLOR 13oz. Matte Vinyl

3x2 STOPY ROZMIARÓW DO WYBORU, SPRAWDŹ 5x2 STOPY WIELE NA PRINTBERRIES.COM (LARGE FORMAT) 6x3 STOPY

Yard SignS

UWAGA AGENCI REAL ESTATE! $37.50 18”x12” (10 ZNAKÓW) $36.00 10 STOJAKÓW

BUSINESS CARDS

SUPER TANIE WIZYTÓWKI, SZEROKA GAMA OPCJI! $27.00 500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $29.00 1000 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* *16PT C2S GLOSS COVER, SATIN AQ COATING.

Retractable Banner

STOJAK I BANER – JEDNA NISKA CENA $165.00 33”x78” KOLOR! POWYŻSZE CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY ZAMAWIANIU BEZPOŚREDNIO NA STRONIE PRINTBERRIES.COM.


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish)

Poszukujemy pracowników do instalowania i naprawy ogrodzeń. Wymagane doświadczenie. Praca na Bronx. Proszę podesłać resume na fax (718) 823-0869 lub email fencesgys@aol.com

ZATRUDNIMY: finish carpenter, tile man, plaster man, painter , pomocnik z doÊwiadczeniem w USA. Konieczne pozwolenie na prac´. Pomocne prawo jazdy, j. angielski. Proszę dzwoniç, pon.-piàtek: 6 wiecz.- 8wiecz. (718) 383-0083

HOUSEKEEPER needed in NYC. Full time. Must have experienced and references. High salary. Please call: (347) 515-6808 POSZUKUJEMY PRACOWITEJ OSOBY w średnim wieku do sprzątania kuchni w domu starców na Rockaway Beach. Praca w systemie nocnym. Oferujemy stałą pracę i benefity dla odpowiedniej osoby. Legalny pobyt wymagany. Proszę dzwonić: (718) 945-5500 pon/pt w godz. 9-4, prosić Martin lub Gregory. Greenpoint. Fabryka okien zatrudni m´˝czyzn do prazy w fabryce oraz do instalacji okien. Zatrudnimy równie˝ dziewczyn´ do pracy w biurze. Prosz´ dzwoniç (718) 349-2680

SEEKING EXPERIENCED Decorative Painters (1O yrs Min) and experienced Finish Carpenters (15 yrs. Min). Please inquire to: (917) 416-6282. / Poszukujemy doświadczonych malarzy dekoracyjnych (10 lat doświadczenia) oraz stolarzy do wykończeń (15 lat doświadczenia) Proszę dzwonić: (917) 416-6282

SUPERINTENDENT/HANDYMAN General experience doing all different types of repairs. Fluent in English. Must have Drivers License. Please call: (718) 221-5302 or (212) 213-0977 Company in midtown Manhattan is looking for SEAMSTRESS/TAILOR with experience working with high-end garments and fabrics. Must be proficient in all aspects of sewing, with knowledge of fine alterations. If you are interested in this position please call (917) 306-4425 NANNY/HOUSEKEEPER needed for 2 children age 5 and 8. Live in (own bedroom, bathroom and kitchen) or live out. Work in Chappaqua, Westchester County, 5 or 6 days. Must be able to drive. Communicative English required. Non smoker. $150 /per day. Please call, Andrea: (917) 509-7174 (9am-6pm) NIANIA/POMOC DOMOWA potrzebna do dwójki dzieci w wieku 5 i 8 lat. Praca z zamieszkaniem (własna sypialnia, łazienka oraz kuchnia) lub bez.w Chappaqua, Westchester County 5 do 6 dni. Wymagane prawo jazdy, komunikatywny j. angielski. Osoba niepaląca. $150/dzień. Proszę dzwonić, Andrea: (917) 509-7174 (9am-6pm)

27 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Looking for an experienced cleaning lady to assist me in residential cleaning in Brooklyn and Manhattan. Must be responsible, reliable, trustworthy and have references. Also must be able to speak English well enough so we can communicate about work. 20-30 hours per week to start at $10 per hour. Will give raise and more hours if things work out. Please call Evelyn at (718) 506-5963 or email featherduster06@hotmail.com Potrzebni doÊwiadczeni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji ( “Alpine doors’). Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 960-3853 Jerzy

TILE SETTERS / HELPERS NEEDED (South Jersey area) able to work with ceramic, marble and glass. Must have experience, valid Dr. License, hand tools and truck. We do background checks. Please reply to: (856) 863-0259 POTRZEBNI RÓŻNI PRACOWNICY NA BUDOWĘ Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Insurance medyczny. Proszę dzwonić na (201) 655 6525 Jarek. Zakład mechaniczny w Clifton zatrudni frezera z doświadczeniem na manualnych frezarkach . Proszę dzwonić: (973) 253-2188 lub (973) 513-1620 DUŻA FIRMA FABRYKACYJNA POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO IT specialist. Wymagany legalny pobyt i ogólne doświadczenie IT. Isntalacje sieci, obsługa, systemy telefoniczne, itp. Praca w North Jersey. Robert (201) 655-1380

ZATRUDNIĘ elektryka oraz pomocnika elektryka. Telefon: (347) 229-5369 CONSTRUCTION WORKER masonry, concrete, steady job driver’s license required. Please call: (516) 747-7727 Garden City Park, NY Long Island TOOLMAKER NEEDED Bronx factory, with experience. Must speak some English. Parking available. Near 6 train. / SPECJALISTA DO PRODUKCJI NARZĘDZI Bronx. Osoby z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6. (718) 893-3300 METAL SPINNING Bronx factory, with experience. Must speak some English. Parking available. Near 6 train. • SPECJALISTA OD OBRÓBKI METALI Bronx. Osoba z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6 (718) 893-3300

PRACA HELP WANTED NJ Potrzebne osoby na stanowisko SPAWACZ. Doświadczenie obowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenie medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić do Jarka na (201) 655-6525 Poszukuję pracowników do prac remontowych z doświadczeniem lub bez z okolic Trenton NJ. Proszę dzwonić: (609) 439-1168

SAMOCHODY CARS

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

AGENCJE AGENCIES

Potrzebni pracownicy do pracy w biurze. Okazyjne lekkie przenoszenie ciężarów do 40LBS. Ubezpieczenie medyczne zapewnione. Proszę dzwonić na (201) 655-6525. Praca w North Jersey. www.marble.com

SZUKAM PRACY POSITION WANTED CHILD/ELDERLY CARE GIVER. Inteligent European lady, neat and honest, very well organized, cheerfull, disposition, good cook, with 20 years of experience. Looking for position with nice family. Live-in or live-out. Weekends o’key. Please call Sylwia: (347) 330-9904

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


28

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

AUKCJE AUCTION

WRÓŻKI PSYCHICS

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction a class of 574 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 101463-227406 on June 13, 2013 at 10:30am inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208 Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on June 13, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

TURYSTYKA TOURISM

LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018.

OKAZJE BARGAINS Sprzedam ponton sportowy Sea Eagle 10.6SR na 5 osób (1200 lbs). Wykonany z bardzo wytrzyma∏ego materia∏u odpowiedniego na s∏onà i s∏odkà wod´. Sk∏adana pod∏oga. Kompletnie wyposa˝ony, z aktualnà rejestracja DMV. Dodatkowo mo˝e byç z elektrycznym motorem na s∏onà wod´ Minn-Kota RTS 55 z firmowym chargerem i baterià. U˝ywany tylko kilka razy na jeziorze. Stanis∏aw: (347) 981- 329

Kursy na redukcj´ ubezpieczenia i punktów karnych Kursy na jachty i jetski

Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

Meserole Group Inc., Greenpoint (718) 916-8338

ogłoszenie drobne w gazecie

USŁUGI SERVICES

i masz w

darmo

internecie

.com

classified@dziennik.com

•M&R• •

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

June 11/13 - Wm. J. O’Neill Sales Ex. Co., Inc., 1 E. Main St., Patchoque, NY, from 390185 of Aug. 8, 2012 to 393306 of Nov. 3, 2012.

ELECTRICAL, INC. 149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

PAWNBROKER AUCTION SALES

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

June 18/13 - Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 34397 of Jan. 19, 2012 to 43642 of Oct. 31, 2012.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


Sport

W SKRÓCIE

Kidd zakończył karierę

Heat w wielkim finale

wodowej lidze NBA karierę sportową zakończył Jason Kidd.

Miami Heat awansowali do wielkiego finału ligi NBA.

40-letni koszykarz New York Knicks ma w dorobku mistrzowski tytuł oraz złote medale igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) i Pekinie (2008). Kidd do NBA trafił w 1994 roku. Z drugim numerem w drafcie został wybrany przez Dallas Mavericks. Po dwóch latach trafił do Phoenix Suns, a następnie do New Jersey Nets. Od 2008 roku ponownie bronił barw Mavericks, a trzy lata później zdobył z tą drużyną mistrzostwo. Zakończył karierę choć miał ważny kontrakt z Knicks jeszcze przez dwa lata. W półfinale Konferencji Wschodniej nowojorczycy zostali jednak wyeli mi no wa ni przez In dia na Pacers (2-4), a Kidd wyjątkowo zawodził. W 12 meczach fazy playoffs sezonu 2012/13 trafił zaledwie trzy z 25 rzutów z gry. Obok jego indywidualnych osiągnięć nie sposób przejść obojętnie. W klasyfikacji wszech czasów zajmuje drugie miejsce w asystach (12 091) i przechwytach (2 684). Ustępuje jedynie legendzie Utah Jazz – Johnowi Stocktonowi (15 806 i 3265). 107 razy uzyskiwał triple-double, częściej dokonywali tego jedynie Oscar Robertson (181) i Magic Johnson (138). Ma na koncie 10 występów w Meczach Gwiazd. W sobotę koniec kariery ogłosił Grant Hill. Razem z Kiddem w 1995 roku zostali uznani za najlepszych debiutantów w lidze NBA. n

n Dawid Jagodziński (49 kg, Astoria Bydgoszcz) i Mateusz Polski (60 kg, Róża Karlino) odpadli w 1/8 finału bokserskich mistrzostw Europy w Mińsku. Obaj przegrali na punkty po 1:2 z Węgrami, odpowiednio Istvanem Ungvarim i Miklosem Vargą. W białoruskim turnieju pozostał tylko jeden polski pięściarz - Mateusz Tryc (81 kg, Fenix Warszawa).

n Broniący tytułu koszykarze

W siódmym, decydującym meczu o prymat w Konferencji Wschodniej pokonali we własnej hali Indiana Pacers 99:76. W walce o mistrzostwo zmierzą się z San Antonio Spurs. Spotkanie było wyrównane tylko w pierwszej kwarcie, po której Pacers prowadzili dwoma punktami. W drugiej części gry Heat zdecydowanie podkręcili tempo i praktycznie rozstrzygnęli losy rywalizacji, wygrywając do przerwy 52:37. Goście nie byli już w stanie nawiązać walki. Obrońcy tytułu grali bardzo agresywnie, wymusili na rywalach aż 21 strat. Mieli także 15 zbiórek w ataku. W ekipie Heat tradycyjnie błyszczał LeBron James – 32 punkty, ale kluczowa dla sukcesu mogła być postawa Dwyane’a Wade’a. 31-letni rozgrywający w dwóch poprzednich meczach zdobył tylko po 10 punktów, a w poniedziałek uzyskał 21 i miał dziewięć zbiórek. “Od początku spotkania podawałem do Dwyane’a. Choć w pierwszej akcji spudłował, wiedziałem, że to dobry pomysł. Kiedy złapał rytm, trudno było go zatrzymać” – przyznał James. Pacers w wielkim finale zagrali tylko raz. W 2000 roku ulegli Los Angeles Lakers 2-4. “Teraz wszyscy w kraju wiedzą, na co nas stać. Ciężko pracowaliśmy cały sezon. Pokazaliśmy charakter i możemy być z siebie dumni. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak reprezentowaliśmy nasze miasto” – powiedział trener Pacers Frank Vogel. “Jesteśmy młodą drużyną i wciąż na etapie budowy. Gra w finale konferencji to nasz sukces. Wkrótce jednak będziemy walczyć o mistrzostwo” – dodał Paul George, który po świet-

Lekkoatletyka

FOTO: REUTERS

n Po 19 latach występów w za-

Boks

nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

LeBron James zdobył dla Miami Heat 32 punkty

nych meczach numer pięć i sześć, tym razem zdobył dla gości tylko siedem punktów. Najskuteczniejszy był w ekipie z Indianapolis Roy Hibbert – 18 punktów. Heat w finale zagrają po raz czwarty w historii, a trzeci z rzędu. W 2011 roku ulegli Dallas Mavericks 2-4, a w ubiegłym roku pokonali Oklahoma City Thunder 4-1. Najlepsi byli także w 2006 roku, po zwycięstwie nad Mavericks 4-2. Już wcześniej do decydującej serii awansowali koszykarze San Antonio Spurs, którzy 4-0 pokonali Memphis Grizzlies. Pierwsze starcie

o mistrzostwo w czwartek w Miami. W sezonie zasadniczym oba mecze wygrali obrońcy tytułu, jednak do spotkania na Florydzie “Ostrogi” przystąpiły m.in. bez Tima Duncana i Tony’ego Parkera, a w Teksasie w ekipie Heat zabrakło Jamesa i Wade’a. n

WYNIK III RUNDY PLAYOFFS NBA Konferencja Wschodnia: Miami Heat - Indiana Pacers 99:76; Heat wygrali rywalizację do czterech zwycięstw 4-3

finale Konferencji Wschodniej ligi NHL prowadzą w playoffs do czterech zwycięstw 2-0 i dwa kolejne spotkania rozegrają przed własną publicznością.

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

n Norweg Edvald Boasson Hagen z zespołu Sky wygrał we wtorek po finiszu z peletonu trzeci etap wyścigu kolarskiego Criterium du Dauphine. Liderem pozostał Kanadyjczyk David Veilleux z grupy Europcar. W głównej grupie na mecie zameldowali się trzej Polacy: Maciej Bodnar (Cannondale), Sylwester Szmyd (Movistar) i Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step). Ostatni z wymienionych jeszcze dwa i pół kilometra przed metą uciekał razem z Belgiem Bartem De Clercqiem, ale wchłonął ich peleton. Kwiatkowskiego ostatecznie sklasyfikowano na 43. miejscu. n Michał Zieliński, Adam Stefanów i Kamil Zubrzycki pomyślnie przebrnęli 1/32 fazę indywidualnych mistrzostw Europy w snookerze, które odbywają się w Zielonej Górze. Z turniejem pożegnał się m.in. były uczestnik Main Touru i mistrz Europy U-21 Kacper Filipiak. W 1/16 finału Zieliński znów zmierzy się z Walijczykiem. Tym razem będzie to Gareth Allen. Z kolei Anglik David Lilley będzie przeciwnikiem Zubrzyckiego, a Duncan Bezzina z Malty - Stefanowa.

n Hokeiści Boston Bruins wygrali na wyjeździe z Pittsburgh Penguins 6:1 i w

Siatkówka

FOTO: REUTERS

cji było 1:4. W drugiej części gole nie padły, a w trzeciej na listę strzelców wpisali się Patrice Bergeron i Johnny Boychuk. Kolejny mecz – w środę w Bostonie. “Nie można być nieusatysfakcjonowanym, jeśli gra się w taki sposób. Mamy za sobą dwa ważne zwycięstwa, ale to na razie tylko dwa. Nadal mamy przed sobą długą drogę” – powiedział hokeista Bruins Milan Lucic. Mało pracy miał fiński bramkarz gości Tuukka Rask, który interweniował 26 razy. “To zasługa świetnie pracującej defensywy” – ocenił. Załamany był gwiazdor drużyny Torey Krug (z lewej) i bramkarz Tuukka Rask z Boston Bruins Penguins Sidney Crosby. “Zagraliśmy dramatycznie. Inaczej tego nie można opisać” – powiedział. WYNIK III RUNDY PLAYOFFS NHL Na Zachodzie Chicago Blackhawks Konferencja Wschodnia: Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 1:6; stan ryprowadzą w finale 2-0 z broniącymi walizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Bruins Pucharu Stanleya LA Kings. n

Kolarstwo

Snooker

“Niedźwiadki” po raz drugi Jeśli drużyna z Bostonu utrzyma dobrą passę, awansuje do finału rywalizacji o Puchar Stanleya po raz drugi w trzech ostatnich sezonach. W pierwszej tercji kibice zobaczyli aż pięć bramek, a pierwszą po zaledwie 28 sekundach meczu. Kanadyjczyk Brad Marchand przejął krążek po fatalnym podaniu Sidneya Crosby’ego i w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie miał problemów z trafieniem do siatki. Gdy Czech David Krejci i Kanadyjczyk Nathan Horton podwyższyli w ciągu 17 minut na 3:0, trener “Pingwinów” Dan Byslma postanowił zmienić bramkarza. Miejsce Czecha Thomasa Vokuna zajął Kanadyjczyk Marc Andre Fleury. W 20. minucie Brandon Sutter strzelił jeszcze kontaktowego gola, ale po 25 sekundach Marchand znowu zdobył bramkę i po pierwszej ter-

n Siedmioro Polaków, w tym dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, stanie w czwartek na starcie w piątym tegorocznym mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Gwiazdą zawodów będzie jamajski sprinter Usain Bolt. Rekordzista świata na 100 i 200 m po raz pierwszy w tym sezonie wystartuje w Europie. Po kłopotach zdrowotnych i słabym występie na początku maja w mityngu w George Town (10,09) postanowił poświęcić jeszcze trochę czasu na treningi.W Rzymie zmierzy się z dobrze dysponowanymi Amerykanami Justinem Gatlinem (9,91) i Michaelem Rodgersem (9,96). Ponownie z elitą ścigać się będzie Adam Kszczot. Jego forma powinna rosnąć i w Rzymie powinien nawiązać walkę z najlepszymi. n Oskarżony o morderstwo swojej narzeczonej niepełnosprawny lekkoatleta Oscar Pistorius nie przyznaje się do winy i chce zostać uniewinniony. We wtorek przesłuchanie w sądzie w Pretorii trwało kwadrans, a on sam wyglądał na smutnego i skruszonego.

n Ponad 15 litrów krwi oddali we wtorek kibice Stali Bielsko-Biała, którzy uczcili w ten sposób pamięć zmarłej pięć lat temu wybitnej siatkarki tego klubu Agaty Mróz-Olszewskiej. W jej intencji odprawiona została także msza św. Krew oddały łącznie 34 osoby. Trzy z nich zarejestrowały się również w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Fani bielskich siatkarek przypomnieli, że ideę krwiodawstwa i rejestracji do bazy promowała za życia Agata Mróz-Olszewska, która zmarła kilka dni po przeszczepie szpiku. Była dwukrotną mistrzynią Europy, dwa razy wywalczyła ze Stalą Bielsko-Biała mistrzostwo Polski, a raz w barwach Gruppo 2002 Murcja tytuł mistrza Hiszpanii. Chorowała na mielodysplazję szpiku kostnego. Zmarła 4 czerwca 2008 roku w wieku 26 lat.

29


Sport W SAMO OKIENKO

Zagrali z Liechtensteinem. We wtorek w Krakowie polscy piłkarze zagrali towarzyski mecz z Liechtensteinem. Spotkanie, które zaczęło się już po zamknięciu tego wydania było oficjalnym pożegnaniem Jerzego Dudka z drużyną narodową oraz sprawdzianem przed piątkową konfrontacją z Mołdawią w eliminacjach mistrzostw świata. 40-letni bramkarz rozegrał 60. mecz w koszulce z orłem na piersi i dołączy do Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski.

nowy dziennik Środa 5 czerwca 2013

Beckham z “Kozami” w Miami? n W 14. kolejce spotkań Major

League Soccer mieliśmy wszystko, na co czekają kibice. Emocji, niespodzianek, żółtych i czerwonych kartek, a także goli, nawet samobójczych, nie brakowało. Porażka na własnym boisku Red Bulls z WhiteCaps uznawana była przez wielu za sensację weekendu, ale w niedzielę Revolution w ostatnim meczu rundy rozgromili aktualnych mistrzów MLS Galaxy aż 5-0. Bez mała 150 000 kibiców wybrało się na 9 obiektów, gdzie zobaczyli łącznie 26 goli, z czego 3 samobójcze.

Trener Ukrainy: nie damy się sprowokować. Trener reprezentacji Ukrainy Mychajło Fomienko uważa, że w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata w Podgoricy największym przeciwnikiem jego podopiecznych będzie zachowanie czarnogórskich piłkarzy i WOZIŁ WILK RAZY KILKA kibiców. “Nie damy się jednak sprowoPorażki doznali Red Bulls, po któkować” - zaznaczył. Pytany na konfe- rych występie można by śmiało porencji prasowej, co powiedział jedne- wiedzieć, że “woził wilk razy kilka mu z najbardziej zadziornych swoich powieźli i wilka”. Otóż “Byki” w tym piłkarzy - 25-letniemu Jewchenowi sezonie wiele punktów zdobyły barChaczeridiemu - odparł, że przecież nie dzo szczęśliwie, często strzelając gow każdym meczu ten obrońca eksplo- le w ostatnich minutach. Tak jak przed duje. 64-letni Fomienko na stanowisku tygodniem, kiedy to Jamison Olave selekcjonera zastąpił w grudniu ubie- w ostatnich sekundach uratował głego roku Olega Błochina, który zre- “Bykom” remis z Crew. Tym razem zygnował we wrześniu, obejmując Dy- Olave wyleciał z boiska za bardzo namo Kijów. W tym okresie prowadzi- głupi i niepotrzebny faul, a gola w li ka drę An drij Bal i Alek san der ostatnich minutach strzelili na Red Zawarow. W drugim piątkowym me- Bull Arenie tym razem goście. Szkot czu Polska zagra w Kiszyniowie z Moł- Kenny Miller na 10 minut przed końcem strzelił zwycięską, jak się późdawią. Japonia była pierwsza. Piłkarze Japonii pierwsi wywalczyli awans do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Brazylii. We wtorek zremisowali u siebie z Australią 1:1, a cenną bramkę w doliczonym przez sędziego czasie gry z rzutu karnego zdobył Keisuke Honda. W finałowym etapie kwalifikacji w strefie azjatyckiej 10 zespołów jest podzielonych na dwie grupy. Po dwie najlepsze awansują bezpośrednio na mundial, a te z trzecich miejsc rozegrają dwumecz. Jego zwycięzca w barażu interkontynentalnym zmierzy się z piątą drużyną eliminacji w Ameryce Południowej. Probierz trenerem Lechii. Michał Probierz został we wtorek trenerem piłkarzy Lechii. 41-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku o 21 lat starszego Bogusława Kaczmarka, którego zarząd gdańskiego klubu, tego samego dnia zwolnił z piastowanej funkcji. Probierz prowadził w poprzednim sezonie dwie drużyny - Wisłę Kraków oraz PGE GKS Bełchatów. Pracę w tym ostatnim zespole zakończył 21 grudnia 2012 roku i od tej pory nie był związany z żadną drużyną. Jeden z najbardziej uzdolnionych polskich szkoleniowców pod pi sał z Le chią dwu let ni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Polscy piłkarze walczą o udział w finale ME U19. Od środy w trzech miastach województwa pomorskiego rozgrywany będzie turniej drugiej rundy eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy do lat 19. Polska rywalizuje w grupie z Hiszpanią, Chorwacją i Grecją. Awans do turnieju finałowego wywalczy tylko zwycięzca.

niej okazało, bramkę dla WhiteCaps, a “Bykom” jakby się naraz wyczerpały zapasy szczęścia, pomysłów oraz sił i skończyło się piątą w sezonie i już drugą na własnym boisku porażką. Red Bulls czekają teraz dwa mecze wyjazdowe z Revolution i Union, a na własnym obiekcie zagrają dopiero 30 czerwca z Dynamem.

PUNKT OSŁABIONYCH CREW Drużyna Roberta i Konrada Warzychów awansowała we wtorek do kolejnej rundy Pucharu USA. Niestety, awans przypłaciła kontuzją kluczowego pomocnika Eddiego Gavena, którego uraz wiązadeł wykluczył z gry do końca sezonu. Grając w osłabieniu z zawsze mocnym wicemistrzem USA Houston Dynamo trener Robert Warzycha znów wykazał się trenerskim nosem, znakomicie taktycznie ustawiając zespół z kilkoma młodzianami na boisku. Crew przeważali, tworzyli sytuacje, ale po raz kolejny w tym sezonie nie zdołali strzelić zwycięskiej bramki. Stracili bramkę po kontrze, a wyrównał z karnego Argentyńczyk Federico Higuain. Już w środę Crew będą mieli szanse na poprawienie dorobku, bowiem udają się do Filadelfii na mecz z Union. IMPACT NA CZELE Do sporego zaskoczenia doszło w Kansas City, gdzie zderzyły się zespoły aspirujące do przewodnictwa w tabeli Wschodu. Okazało się że montrealski Impact miał więcej atutów. Po golach Sanny’ego Nyassi oraz Collena Warnera goście prowadzili 2-1. Mimo że po czerwonej kartce dla włoskiego weterana Alessandro Nesty Impact ponad kwadrans w końcówce grał w osłabieniu, nie przeszkodziło to piłkarzom z prowincji

FOTO: REUTERS

30

David Beckham pojawił się w Miami na meczu NBA między Indiana Pacers a miejscowymi Heat

Quebec w utrzymaniu korzystnego wyniku. Montreal Impact wykorzystał potknięcie Red Bulls i objął przodownictwo w tabeli Wschodu. PLAGA “SAMOBÓJÓW” W miniony weekend pobito rekord strzelonych samobójczych goli. Najpiękniejszego strzelił dla Sounders obrońca Chivas USA, Meksykanin Mario de Luna, który przy biernej postawie bramkarza Danny’ego Ken ne dy’ego, pięk nym strzałem głową wpakował piłkę do własnej bramki. O samobójcze gole postarali się też obrońca WhiteCaps Greg Klazura, który zaliczył trafienie dla Red Bulls, oraz pomocnik D.C. United Nick DeLeon. “KOZY”, BECKHAM I MIAMI Chivas USA ze względu na brak wyników jako pierwsi w tym sezonie pozbyli się trenera Chelisa, ale według powszechnej opinii to nie on był problemem w tym dziwnym klubie. Drużynę prowadzi w roli tymczasowego zastępcy Jose Luis Real. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do przenosin klubu Chivas USA z Los Angeles. Coraz głośniej o tym, że David Beckham jest zainteresowany kupnem klubu od obecnego właściciela, meksykańskiego miliardera Jorge’a Vergary. “Becks” ponoć również prowadzi rozmowy w władzami miasta Miami, w sprawie budowy ewentualnego typowo piłkarskiego stadionu w największym mieście Florydy. Gdyby transakcja z Beckhamem doszła do skutku, “Kozy” na pewno opuszczą Miasto Aniołów, a że “Becks” lubi ciepłe rejony Ameryki, to oprócz Miami na słonecznej Florydzie, w grę wchodzić ma ewentualnie urocze San Diego na południu Kalifornii. AS ROMA W 2013 MLS ALL-STAR W minionym tygodniu władze MLS ukróciły spekulacje, który z

da AS Roma? Piłkarze rzymskiego klubu nie tylko nie zdobyli w tym roku żadnego trofeum, ale nawet nie zakwalifikowali się do żadnego z europejskich pucharów. W Serie A klub ten zajął dopiero szóste miejsce, a w finale Pucharu Włoch uległ lokalnemu rywalowi Lazio 0-1. Dla Amerykanów jedyną atrakcją AS Romy zdaje się być nawet nie Francesco Totti, ale syn byłego selekcjonera kadry USA Boba, a obecnie piłkarz rzymskiego giganta Michael Bradley. Tak czy inaczej stadion w Kansas City z pewnością będzie pełny. n

europejskich klubów będzie rywalem w dorocznym meczu gwiazd MLS All-Star. 31 lipca na Sporting Park w Kansas City najlepsi piłkarze z MLS, wybrani drogą głosowania, zmierzą się z włoskim klubem AS Roma. W porównaniu z historią ranga przeciwnika bardzo spadła. Przypomnijmy, że w ostatnich trzech latach apetyty kibiców w meczu MLS-All Star były mocno rozbudzone, bowiem dwukrotnie rywalem był Manchester United, a w ubiegłym roku triumfator Ligi Mistrzów UEFA, londyńska Chelsea FC. Jak na tym tle wyglą-

KOMPLET WYNIKÓW 14. KOLEJKI Toronto FC - Philadelphia Union 1-1

ris (64), 4-0 Blas Perez (66). Widzów 17 551

1-0 Jonathan Osorio (66), 1-1 Jack McInerney (91). Widzów 19 221

Real Salt Lake - San Jose Earthquakes 3-0

NY Red Bulls - Vancouver Whitecaps 1-2

1-0 Javier Morales (16), 2-0 Ned Grabavoy (33), 3-0 Robbie Findley (38). Widzów 19 064

1-0 Greg Klazura (51-samobójcza), 1-1 Jordan Harvey (58), 1-2 Kenny Miller (83). Widzów 19 969

Chivas USA - Seattle Sounders 0-2

Columbus Crew - Houston Dynamo 1-1

0-1 Obafemi Martins (22), 0-2 Mario de Luna (33-samobójcza). Widzów 9 053

0-1 Warren Creavalle (31), 1-1 Federico Higuain (69-karny). Widzów 11 040

New England Revolution - LA Galaxy 5-0

Sporting Kansas City - Montreal Impact 1-2

1-0 Saer Sene (33), 2-0 Lee Nguyen (71), 3-0 Diego Fagundez 4-0 Chad Barrett (91), 5-0 Kelyn Rowe (94). Widzów 19 120

0-1 Sanna Nyassi (47), 1-1 Claudio Bieler (49), 1-2 Collen Warner (53). Widzów 19 470

Colorado Rapids - FC Dallas 2-2 1-0 Atiba Harris (56), 2-0 Blas Perez (61), 3-0 Atiba Har-

Chicago Fire - D.C. United 2-0 1-0 Nick DeLeon (samobójcza), 2-0 Mike Magee (85). Widzów 14 546

TABELE SEZONU ZASADNICZEGO MLS 2013 KONFERENCJA WSCHODNIA 1 Montreal Impact 2 NY Red Bulls 3 Houston Dynamo 4 Sporting Kansas City 5 Philadelphia Union 6 NE Revolution 7 Columbus Crew 8 Chicago Fire 9 Toronto FC 10 D.C. United

12 16 14 15 14 13 13 12 13 13

26 25 22 22 19 19 17 11 8 5

8 7 6 6 5 5 4 3 1 1

2 4 4 4 4 4 5 2 5 2

2 5 4 5 5 4 4 7 7 10

22-15 23-19 19-14 18-13 19-24 15-9 16-13 9-17 12-19 6-24

KONFERENCJA ZACHODNIA 1.FC Dallas 14 28 8 4 2. Real Salt Lake 15 24 7 3 3. Portland Timbers FC 13 22 5 7 4. Los Angeles Galaxy 13 20 6 2 5. Colorado Rapids 14 20 5 5 6. Seattle Sounders FC 12 18 5 3 7. Vancouver WhiteCaps 12 16 4 4 8. San Jose Earthquakes 15 15 3 6 9. Chivas USA 13 11 3 2

2 5 1 5 4 4 4 6 8

23-17 21-15 22-14 21-15 15-12 16-13 16-17 13-23 13-26

Kolejno: mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki


Sport

31 nowy dziennik Wednesday, June 5, 2013

Czarny wtorek w Paryżu

n Polacy mieli dwie szanse na półfinał i jedną na ćwierćfinał wielkosz-

Agnieszka Radwańska, rozstawiona z numerem czwartym, przegrała w ćwierćfinale z piątą tenisistką w rankingu WTA Tour – Włoszką Sarą Errani 4:6, 6:7 (6-8). Mecz trwał godzinę i 51 minut. Na otwarcie meczu Radwańska oddała tylko jeden punkt przy podaniu rywalki, a lustrzanym odbiciem tej sytuacji był drugi gem. W trzecim nieoczekiwanie doszło do przełamania serwisu 24-letniej krakowianki, i to do zera; w następnym również Włoszka nie zdobyła nawet punktu. Errani od pierwszych piłek starała się zmęczyć rywalkę długimi wymianami z głębi kortu, w których jednak to ona musiała więcej biegać, sku tecz nie roz pro wa dza na między przeciwległymi narożnikami. Sporadycznie Polka zaskakiwała też przeciwniczkę dropszotami, te jednak przychodziły jej z trudem, ze względu na wysokie odbicie po koźle piłek odgrywanych na końcowa linię. Radwańska objęła jeszcze prowadzenie 3:2, ale potem wyraźnie zgubiła koncentrację, oddając rywalce inicjatywę w prowadzeniu wymian. Włoszka odgrywała piłki niemal jak automat, praktycznie nie myląc się wcale. Natomiast pierwsze błędy i nadmiernie defensywna postawa pojawiły się po stronie rywalki. Polka zdołała wyjść jeszcze na 4:5, ale w kolejnym gemie nie zdołała odrobić straty “breaka” i przegrała pierwszą partię po 44 minutach, już przy pierwszym setbolu. Na otwarcie drugiej krakowianka straciła swój serwis do zera, popeł-

niając przy ostatnim punkcie podwójny błąd, drugi i ostatni w meczu. Jednak skutecznym zrywem zdobyła trzy kolejne gemy. Gdy wydawało się, że przejmuje kontrolę nad rozwojem wydarzeń, znów przydarzył jej się moment dekoncentracji i niemal perfekcyjnej gry przeciwniczki, która wyszła na 4:3. Potem nastąpiła seria obustronnych przełamań przerwana przez Polkę, co dało jej prowadzenie 6:5. Jednak Errani wyrównała i doprowadziła do tie-breaka. W decydującej rozgrywce gra żadnej z zawodniczek nie udało się wypracować większej przewagi, niż jednopunktowej. Radwańska prowadziła 2-1, 3-2 i 5-4, jednak później znalazła się w opałach. Przy 5-6 po długiej morderczej wymianie, pełnej ryzykownych zagrań z obu stron, obroniła pierwszego meczbola. Od 6-6 dwa kolejne punkty podarowała rywalce wyrzucając piłki na aut. Były to jej 26. i 27. niewymuszone błędy w trwającym godzinę i 51 minut spotkaniu, przy 25 po stronie Włoszki. Polka odnotowała też 27 wygrywających uderzeń, o trzy mniej od przeciwniczki. Errani poprawiła bilans pojedynków z Polką na 2-6, a na ziemnej nawierzchni na 2-3, bowiem poprzednio wygrała na niej w Budapeszcie w 2006 roku. Od połowy 2006 roku Polka odniosła pięć kolejnych zwycięstw nad Errani. Najtrudniej przyszło jej to w październiku w turnieju masters w Stambule – WTA Cham pion ships. W

FOTO: PAP/EPA/YOAN VALAT

lemowego Roland Garros (z pulą nagród 21,017 mln euro). Wszystkie wtorkowe próby Biało-Czerwonych zakończyły się niepowodzeniem.

Sara Errani (z prawej) i Agnieszka Radwańska po zakończonym pojedynku ćwierćfinałowym

ostatnim meczu grupowym, decydującym o awansie do półfinału, walczyły wieczorem na twardym korcie przez trzy i pół godziny. Krakowianka wygrała wówczas 6:7 (810), 7:5, 6:4. Radwańska w Paryżu dotychczas dochodziła najdalej do 1/8 finału, co udało jej się trzykrotnie w latach 2008-09 i 2011. W poprzednim sezonie odpadła rundę wcześniej. Natomiast Włoszka przed rokiem dotarła tu do finału. W czwartkowym półfinale rywalką Errani będzie Amerykanka Serena Williams (nr 1.), która nie bez trudu uporała się z triumfatorką imprezy z 2009 roku, Rosjanką Swietłaną Kuzniecową 6:1, 3:6, 6:3. Drugą parę 1/2 finału wyłonią środowe mecze. Broniąca tytułu sprzed roku Rosjanka Maria Szarapowa (nr 2.) spotka się z Serbką Jeleną Janković (18.), a Białorusinka Wiktoria Azarenka (3.) zagra przeciwko Rosjance Marii Kirilenko (12.).

Radwańska nie straciła humoru n Agnieszka Radwańska po porażce z włoską tenisistką Sarą Errani 4:6,

6:7 (6-8) w ćwierćfinale wielkoszlemowego Roland Garros podkreślała, że do Krakowa wraca w dobrym humorze, po swoim najlepszym występie na kortach ziemnych w Paryżu. “Opuszczam Paryż w najlepszym humorze od kilku lat, w końcu po raz pierwszy dotarłam tu do ćwierćfinału. Na pewno chciałoby się ugrać tu więcej, ale ćwierćfinał to dobry wynik na mojej najsłabszej nawierzchni. Właściwie po każdym przegranym meczu można sobie zadawać pytanie, czego zabrakło do zwycięstwa, a dziś tak naprawdę dosłownie kilku piłek, no i na pewno trochę szczęścia” – powiedziała Radwańska. “Przez wiatr grało się chwilami trochę ciężko, szczególnie z jednej strony kortu, tej na prawo od stołka sę-

dziego. Dlatego dzisiaj serwis praktycznie nie miał większego znaczenia, stąd tyle przełamań, zwłaszcza w drugim secie. Właściwie każdy gem był przez to 50 na 50, niezależnie od tego, która z nas serwowała. Mimo to mecz był bardzo dobry i wyrównany. Starałam się chwilami grać agresywniej, odgrywać piłki nie w jeden punkt, tylko ciągle zmieniać kierunki i dużo grać po liniach, ale ona świetnie biegała i dochodziła prawie do wszystkich moich zagrań” – zaznaczyła krakowianka. Errani poprawiła we wtorek bi-

FEDERER WYELIMINOWANY Rozstawiony z numerem drugim Szwajcar Roger Federer przegrał ze startującym z “szóstką” Francuzem Jo-Wilfriedem Tsongą 5:7, 3:6, 3:6 w ćwierćfinale wielkoszlemowego tenisowego turnieju Roland Garros na kortach ziemnych w Paryżu. Federer, który we wtorek zagrał znacznie poniżej swojego poziomu, nie awansował do finału imprezy Wielkiego Szlema dopiero po raz piąty od 2004 roku. W półfinale Tsonga zmierzy się z Hiszpanem Davidem Ferrerem (nr 4), który w trwającym równolegle pojedynku nie dał szans swojemu rodakowi Tommy’emu Robredo, wygrywając 6:2, 6:1. 6:1. Tenisista z Walencji nie przegrał w tegorocznym turnieju nawet jednego seta. DEBLOWE PORAŻKI Jerzy Janowicz i Tomasz Bednarek przegrali we wtorek w ćwierćfinale z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem i Argentyńczykiem Horacio

szy swój tenis gra właśnie na ‘ziemi’. Potrafi się na niej cierpliwie bronić, uderzając przy tym piłki z całej siły. Często decyduje się też lans pojedynków z Polką na 2-6, a na slajsy, loby czy dropszoty, co dzina ziemnej nawierzchni na 2-3. siaj było widać” – dodała polska te“Przyzwyczaiłam się już do tego, że nisistka. nasze wszystkie mecze są wyrówPrzed Roland Garros krakowiannane, choćby tak jak ten w Stam- ka miała blisko półtoratygodniową bule. Mam wrażenie, że tam na- przerwę w grze, bowiem odpadła wierzchnia, choć to był kort twar- w drugiej rundzie turnieju WTA w dy, była nawet nieco wolniejsza niż Rzymie (podobnie jak tydzień ta dzisiaj. Widać było, że kort ziem- wcześniej w Madrycie). Potem ny to jej nawierzchnia, zresztą nie- zrezygnowała z występu w Brukprzypadkowo doszła tu przed ro- seli, gdzie przed rokiem triumfowakiem do finału. Ale liczę na rewanż ła (straciła 500 punktów w rankinjuż niedługo, najlepiej na mojej ulu- gu), by wyleczyć uraz barku i nabionej trawie. Nie miałabym nic ciągnięcie mięśnia przywodziciela przeciwko temu, żeby to się stało prawego uda. w Wimbledonie” – powiedziała Ra“Przed rokiem do Paryża przyjedwańska. chałam od razu z Brukseli i prze“Ona wszystko potrafi, no prawie grałam w trzeciej rundzie, to fakt. wszystko, bo tylko nie serwuje z Teraz miałam przerwę tuż przed i prędkością 200 kilometrów na go- osiągnęłam pierwszy ćwierćfinał. dzinę. W sumie nieprzypadkowo Ale chyba nie da się porównywać jest piąta na świecie. Ona najlep- jednego roku do drugiego, bo za-

Zeballosem 6:7 (3-7), 6:4, 1:6. Spotkanie trwało godzinę i 33 minuty. W pierwszej rundzie Janowicz i Bednarek pokonali rozstawiony z numerem czwartym debel z Indii - Mahesh Bhupathi i Rohan Bopanna 7:5, 6:4, w drugiej Włochów Paolo Lorenziego i Potito Starace 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4), a w trzeciej Hiszpanów Daniela Gimeno-Travera i Roberto Bautistę Aguta 6:4, 6:4. W turnieju debla pozostali jeszcze Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski, którzy w meczu o awans do półfinału zmierzą się z Austriakiem Alexandrem Peyą i Brazylijczykiem Bruno Suaresem (nr 7). W rywalizacji gry podwójnej kobiet w tegorocznym Roland Garros do wtorku przetrwała pozostała tylko jedna Polka – Alicja Rosolska, która startowała w deblu z Gruzinką Oksaną Kałasznikową. Obie przegrały jednak gładko w trzeciej rundzie z Francuzką Kristiną Mladenovic i Galiną Woskobojewą z Kazachstanu (nr 10.) 1:6, 1:6. n

wsze jest jednak inna sytuacja. Na pewno na ‘ziemi’ mecze więcej zdrowia kosztują, niż na betonie, bo są dłuższe i jest więcej biegania. W tym roku odpuszczenie Brukseli to na pewno był dobry krok. Zobaczymy, być może powtórzymy to w przyszłym sezonie” – wspomniała Radwańska, którą teraz czeka półtora tygodnia przerwy przed kolejnym startem. “Przed Wimbledonem nie zastosuję tego schematu, co przed Paryżem, bo w tygodniu tuż przed zamierzam zagrać w Eastbourne. Patrząc na ubiegły rok, to cóż, przed przyjazdem do Londynu nie nagrałam się też na trawie, a osiągnęłam tam finał. No ale mogłam przecież równie dobrze odpaść w drugiej czy trzeciej rundzie. Jedno jest pewne, że przed Wimbledonem wypada coś zagrać na trawie, a nie tylko trenować na sztucznej trawie w Krakowie” – dodała. TOMASZ DOBIECKI Z PARYŻA (PAP)


nowy dziennik Âroda 5 czerwca 2013

32

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, June 4, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/06/05  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2013/06/05  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement