Page 1

STRONA 19

SPORT

POLECAMY

STRONA 12

Ranking FIFA. Co się dzieje Polska 63. w metropolii

W PIĄTEK W NDTV

90-lecie Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove

PROFESOR GLIŃSKI ZAPOWIADA RUCH SPOŁECZNY

|

Ryszard Horowitz o swoim albumie "All that jazz"

K O A L I C J A D E M O K R ATÓ W Z A Z N I E S I E N I E M W I Z www.dziennik.com

PIĄTEK 12 KWIETNIA – FRIDAY, APRIL 12, 2013

Deszczowo

POLACY W USA

$1.00

11°C (52°F)

Chcą zdążyć przed amnestią n Aż o 13 procent wzrosła w tym roku liczba osób zatrzy-

mywanych przy próbie przekroczenia zielonej granicy. To przez zapowiadaną amnestię – uważa szef amerykańskiej Straży Granicznej Michael J. Fisher.

STRONA 3

z partii republikańskiej i demokratycznej, dopina jego ostatnie szczegóły. Informacje na temat bezpieczeństwa granic są śledzone w Waszyngtonie ze szczególną uwagą, ponieważ od oceny stopnia ich szczelności zależeć będzie uruchomienie programu amnestyjnego. Senacki projekt przewiduje przeznaczenie dodatkowych 3 miliardów dolarów na zatrudnienie większej liczby agentów oraz dalszą poprawę zabezpieczeń. Członkowie Kongresu przyznają co prawda, że kontrola południowej granicy jest dziś dużo lepsza niż dekadę temu, kiedy liczby zatrzymywanych liczono w milionach, ale docelowo granica musi być jeszcze szczelniejsza. Cele, jakie postawili w projekcie reformy imigracyjnej, są bardzo ambitne.

» STR. 2

FOTO: REUTERS

Jego zdaniem coraz więcej osób chce przedostać się do USA, aby zakwalifikować się do programu legalizacyjnego, który ma być jednym z filarów reformy imigracyjnej. "Zaobserwowaliśmy wzrost liczby przypadków przekraczania granicy" – powiedział Fisher w Senacie podczas przesłuchań dotyczących zabezpieczenia granic. Przyczyną nasilenia się tego zjawiska, po latach spadku zainteresowania nielegalną imigracją do USA, jest dyskusja na temat reformy imigracyjnej i możliwego programu legalizacyjnego dla 11 milionów osób przebywających w USA bez dokumentów. Projekt reformy imigracyjnej lada dzień powinien przybrać postać konkretnego projektu ustawy. Jeśli wierzyć przeciekom z Kapitolu, tzw. grupa ośmiu, w skład której wchodzi po czterech senatorów

Nielegalni imigranci chowają się przed patrolem przed przekroczeniem granicy Meksyk – USA w Tijuanie

Linia G liderem nowojorskiego metra

AMERYKA

Partia Facebook

n Nowojorskie metro przeżywa największy boom od powojennych czasów.

Jaruzelski, Kwaśniewski i Wałęsa razem

Założyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg formalnie powołał, wraz z przedstawicielami wielu znanych firm z Doliny Krzemowej, ugrupowanie polityczne, stawiające sobie za cel rewizję polityki imigracyjnej, rozwój oświaty oraz badań naukowych.

15513 >

8

08805 93288

1

ROK XLI Nr 11 783

NOWY DZIENNIK $1.00

Zarząd Metropolitan Transportation Authority poinformował w środę, że liczba tygodniowych oraz rocznych przejazdów metrem jest największa od 1950 roku. Sytuacja wygląda podobnie również w przypadku statystyk weekendowych, w których zostały pobite wszelkie rekordy od 1946 roku. Mimo braku usług MTA przez pięć dni po huraganie Sandy całkowita roczna liczba przejazdów w roku ubiegłym wzrosła 0,9 procent w stosunku do danych za rok 2011. Z kolei średnia liczba przejazdów tygodniowych wzrosła o 2 procent, a w weekendy aż o 3 procent. W przypadku pociągu linii G, kursującego przez polską dzielnicę i łączącego Queens z Church Avenue na Brooklynie, odnotowano re-

kordowy wzrost, wynoszący aż 4 procent. Jak tłumaczą przedstawiciele MTA, ma to związek ze zwiększoną liczbą kursujących pociągów oraz z atrakcyjnością mieszkaniową i lokalizacyjną Greenpointu, co spowodowało bardzo duży przypływ nowych mieszkańców, głównie hipstersów, korzystających z metra. Z danych przekazanych przez MTA wynika, że w 2012 roku z usług metra skorzystało ponad 1,65 miliarda pasażerów, co jest największą liczbą od 1946 roku, kiedy to podziemne pociągi przewiozły ponad 2 mld osób. Z kolei z metra linii G w każdym dniu roboczym roku ubiegłego korzystało o 2000 pasażerów więcej niż w 2011 roku. WUEM, (R)

FOTO: ARCHIWUM

Liczba osób korzystających z usług MTA osiągnęła rekordowy wynik. Po- n Gen. Wojciech Jaruzelski, b. prezydent Aleksander Kwaśniewski i b. preciąg linii G, kluczowej dla polskiej dzielnicy – Greenpointu – wiedzie prym w zydent Lech Wałęsa przyjęli zaproszenie na Kongres Programowy Lewistatystykach. cy, który odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.

"Pan generał Jaruzelski przyjął nasze zaproszenie na Kongres Lewicy, całkowicie akceptuje formułę udziału trzech byłych prezydentów. Podkreślił, że to będzie wielkie wydarzenie, zwłaszcza gdyby udało się zaprosić szeroką formułę różnych in-

stytucji, fundacji i organizacji politycznych o charakterze lewicowym" – powiedział szef SLD Leszek Miller po spotkaniu z Jaruzelskim. Według niego generał chętnie zabierze głos podczas kongresu, by podzielić się swoimi poglądami. » STR. 4


Ameryka

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Koalicja demokratów za zniesieniem wiz

CHCĄ ZDĄŻYĆ PRZED AMNESTIĄ

»W ciągu 10 lat obserwacją ma być objęte 100 proc. długości granic lądowych, a skuteczność udaremnianych prób ich przekraczania w strefach cieszących się największym zainteresowaniem przemytników ma sięgnąć 90 proc. Czwartkowy “New York Times” przyjął informację o wyeliminowaniu przez “grupę ośmiu” ostatnich rozbieżności dotyczących projektu reformy. W sprawie “amnestii” nie uzgodniono jednak daty granicznej przybycia do USA dla osób kwalifikujących się do programu legalizacyjnego. Wiadomo jednak, że czas oczekiwania na zieloną kartę z tymczasowym statusem wyniesie co najmniej 10 lat. Środowym przesłuchaniom w Kongresie towarzyszyła demonstracja kilkunastu tysięcy zwolenników reformy przed gmachem Kapitolu.

DOK. ZE STR. 1

FOTO: ARCHIWUM

2

FOTO: ARCHIWUM

DET, (R)

Nowojorscy taksówkarze zbierają też pochwały

n Większość uwag zgłaszanych na temat taksówkarzy to skargi. Jednak czasami klienci korzystający z żółtych pojazdów w Nowym Jorku mają coś miłeczytamy. Kongresmani przekonują, n 50 demokratycznych kongresmanów przyjęło w czwartek do- że doprowadzi to do rozwoju tury- go do powiedzenia na temat kierowców. Kongresman Mike Quigley

kument, w którym opowiadają się za całościową reformą polityki imigracyjnej w USA, w tym za rozszerzeniem programu bezwizowego o nowe kraje, w tym Polskę – poinformowało biuro kongresmana Mike’a Quigleya.

Zazwyczaj klienci skarżą się na to, złe zachowanie na tylnym siedzeniu. że kierowcy jeżdżą nieuważnie, że Są też tacy, którzy pytają, jak przeopłaty są za wysokie albo że trasa słać prezent taksówkarzowi – główwybrana przez taksówkarza nie by- nie są to pieniądze, choć jeden z pała właściwa. sażerów chciał przekazać kierowcy... Jednak zdarza się też, iż pasaże- kapelusz kardynalski. rowie nowojorskich taksówek maUwagi na temat pracy nowojorskich ją coś miłego do powiedzenia o ich taksówkarzy można zostawiać na miejkierowcach. skiej stronie www.nyc.gov/apps/311/hoChwalą wówczas bohaterskich mepage.htm, pod ikonką Yellow Taxi taksówkarzy, którzy np. opuszczają Complaint (z prawej strony witryny), pojazd, by stawić czoło napastniko- albo pod numerem 311. Nie ma tam, wi zagrażającemu jednemu z prze- niestety, ikonki dla pochwał, więc użytchodniów, zwracają diamentowy kownicy piszą je w miejscu, gdzie więkpierścionek, który pasażer zgubił na szość osób zostawia skargi. siedzeniu, czy oferują pomoc studenOd początku 2012 roku do końca towi, który został okradziony. marca na miejskiej stronie (albo dzwoPochwały spływają również w niąc pod numer 311) zostawiono 881 sprawach mniejszej wagi, jak np. wła- pochwał dla taksówkarzy. Negatywściwe użycie świateł przednich czy nych uwag było natomiast 22 000. chęć porozmawiania o kwiatach w Miejski komisarz ds. taksówkarzy Central Parku. David S. Yassky twierdzi, że jest zaBywają zgłoszenia zastanawiają- skoczony tym, że większość komplece, jak np. to, które brzmiało: “cen- mentów nie dotyczy jakości jazdy, ale na porada”. W innych pasażerowie kwestii ludzkich. chwalą taksówkarzy za to, że usza“Zamknięcie w małej przestrzeni z 2 kwietnia Spyropoulos dał uda- nowali często ignorowane zasady, inną osobą stwarza pewien rodzaj injącemu zabójcę policjantowi – nie- np.: “Zgodził się nas zawieźć na Bro- tymności – powiedział komisarz. – zarejestrowaną broń, zdjęcie wujka, oklyn”, “Nie gadał przez telefon. Praca taksówkarza przypomina prajego adres i zaliczkę w wysokości Niesamowite!”. cę terapeuty, jako że stwarza okazję 3000 dol. Dodał, że jeżeli żona SguJeszcze inni przepraszają za to, że do poznania ludzkiego wnętrza”. ordosa coś zobaczy albo się domy- zapomnieli zostawić napiwek albo za AS, (R) śli, to ona też musi zostać zabita. Za pomyślne przeprowadzenie akcji – REKLAMA tzn. według planu Spyropoulosa – zaPOLSKI ADWOKA T bójca miał dostać 20 000 dol. w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m “Spyropoulos uknuł spisek z niewłaAdwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania, ściwym człowiekiem i cieszymy się, Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii że dzięki temu mogliśmy ocalić ludz• Bankructwa Darius Marzec, Esq. • Rozwody i Rodzinne kie życie” – powiedział przedstawi• Sprawy kryminalne, areszty ciel stanowej policji Rick Fuentes. • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne Spyropoulos jest oskarżony o kon212.267.0201 • Testamenty i Podział Majątku spirowanie w celu popełnienia mor• Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings 718.609.0300 • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.) derstwa, próbę popełnienia zabójstwa Greenpoint oraz posiadanie nielegalnej broni. Manhattan Adwokat 225 Broadway, Suite 3000, 776 A Manhattan Ave. #104 New York, NY 10007 Brooklyn, NY 11222 Wyznaczono za niego kaucję w wymówi po polsku sokości miliona dolarów. AS, (R) New Jersey Pennsylvania Spotkania z klientami,

styki i handlu między USA i innymi państwami. Słowo “Polska” wprost nie pada, ale członkowie “The New Democrat Coalition”, jak kongresman z Illinois Mike Quigley, od dawna zabiegaDokument sygnowany jest przez USA na wyjście z cienia, ale też po ją o zniesienie obowiązku wizowe“The New Democrat Coalition”, to, by stworzyć skuteczny i uczciwy go właśnie dla Polaków, przypomiczyli grupę demokratycznych kon- system oraz powstrzymać falę nie- nając m.in. o polskim zaangażowagresmanów, w tym wielu byłych legalnej imigracji. niu w Iraku i Afganistanie. Quigley biznesmenów, którzy określają się Jeden z postulatów dotyczy pro- już w marcu przedstawił projekt ustajako umiarkowani i wspierający mocji legalnego handlu, podróży i tu- wy o promowaniu ruchu turystyczdziałania pobudzające wzrost go- rystyki. “Musimy zapewnić szybszy, nego do USA (znanej jako JOLT), spodarczy. bezpieczniejszy i skuteczniejszy sys- która proponowała tak zmienić kryW dokumencie przygotowanym tem wydawania wiz turystycznych, teria programu bezwizowego, by przez grupę zadaniową ds. imigra- by rozwiązać problem zatłoczonych spełniała je Polska. Chodzi o zwiękcji podkreśla się konieczność napra- głównych punktów wjazdowych do szenie z 3 do 10 proc. dozwolonego wy systemu imigracyjnego w USA. USA. Ale jednocześnie musimy roz- odsetka odmów wiz i nielegalnych Nie tylko po to, by umożliwić 11 mln szerzyć nasz program ruchu bezwi- przedłużeń pobytu w USA. BAT, (PAP) imigrantom nielegalnie żyjącym w zowego, by włączyć sojuszników” –

Chciał zabić swojego szefa n Kierownik popularnego Tick Tock Diner w Clifton, NJ, został aresztowany za planowanie “torturowania, okradzenia i zamordowania” swojego wujka, który jest właścicielem restauracji. 45-letni Georgios Spyropoulos rzekomo planował zatrudnić zabójcę, który zamordowałby wujka i pozbył się jego ciała, pozorując zaginięcie. Wujek oskarżonego – Alexandros Sgordos – jest współwłaścicielem jadłodajni znajdującej się przy drodze nr 3 w Clifton oraz innej, o tej samej nazwie, stojącej w pobliżu Penn Station w Nowym Jorku. Sam sprawuje kierownictwo w tym dinerze przy 34th Street i 8th Ave., który jest popularną atrakcją wśród turystów. “Przypuszczamy, że Spyropoulosowi nie podobało się to, że wujek sprawował kontrolę nad jadłodajniami będącymi w posiadaniu rodziny, i był Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

przekonany, że wujek niesprawiedliwie zgarniał większą część dochodu” – powiedział stanowy prokurator Jeffrey Chiesa, dodając, że podejrzewa, iż Spyropoulos chciał przywłaszczyć sobie część pieniędzy zdeponowanych w sejfie. Domniemany spisek został udaremniony przez policję stanową, gdy Spyropoulos kazał policjantowi, który podawał się za zabójcę, zdobyć kod do sejfu przed dokonaniem zabójstwa. “Zatrudnił dwie osoby do przeprowadzenia jego niecnego spisku. Na szczęście stanowa policja świetnie poradziła sobie z wykryciem spisku” – podaje Chiesa.

1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Friday, April 12, 2013

3

Partia Facebook

Działacze Occupy Wall Street wygrali z miastem

FOTO: REUTERS/ROBERT GALBRAITH

n Ponad 350 000 dolarów odszkodowania muszą zapłacić władze Nowego Jorku dla aktywistów Occupy Wall Street za zniszczenie ich mienia przez nowojorską policję podczas pacyfikacji protestujących w Zuccotti Park w listopadzie 2011 roku. Aktywiści, którzy zaskarżyli miasto za policyjny nalot na obozowisko Occupy Wall Street w Zuccotti Park, twierdzili, że podczas akcji z 15 listopada 2011 roku zniszczonych zostało około 2600 książek, które stanowiły tzw. People’s Library i były ofiarowane przez wolontariuszy, bibliotekarzy oraz ich autorów. Wśród zniszczonej kolekcji były dzieła Szekspira, Dostojewskiego i Ayny Rand, a także autobiografia burmiMark strza Michaela Bloomberga “BloomZuckerberg berg by Bloomberg”. Za zbiory bibliotekarskie, w pozwie przeciwko wy ja śnił, że dzi siej sza go spo dar ka, stu, protestujący żądali 47 000 don Założyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg formalnie powo- oparta na wiedzy i ideach, bardzo róż- mia larów odszkodowania. łał, wraz z przedstawicielami wielu znanych firm z Doliny Krzemo- ni się od gospodarki XX wieku, któW wyniku ugody, do której dowej, ugrupowanie polityczne, stawiające sobie za cel rewizję poli- rej podstawą były bogactwa natural- szło pomiędzy urzędnikami miejskine, maszyny przemysłowe i praca. mi a Normanem Siegelem, adwotyki imigracyjnej, rozwój oświaty oraz badań naukowych. Podkreślił, że ugrupowanie Fwd.us katem reprezentującym aktywistów, Utworzenie formacji Fwd.us (fwd jest Zuckerberg i podkreślił, że ta polity- powstało, “by zbudować opartą na miasto zobowiązało się wypłacić suskrótem słowa forward, czyli naprzód) ka nie pasuje do dzisiejszego świata. wiedzy gospodarkę, której Stany mę, o jaką występowali działacze Zuckerberg ogłosił w czwartek w ar- Wskazał, że Stanom Zjednoczonym Zjednoczone potrzebują, by zapew- Occupy Wall Street, oraz pokryć tykule na łamach “Washington Post”. potrzebne są rozwiązania, które po- nić więcej miejsc pracy, innowacyj- koszty procesu sądowego w wysoPodkreślił, że USA potrzebują nowe- zwolą “przyciągnąć najbardziej uta- ność i inwestycje”. kości 186 000 dolarów. Protestujągo podejścia do tych kwestii, jeśli ma- lentowanych i pracowitych ludzi, bez Wśród przedstawicieli Doliny cy otrzymają także 8500 dolarów za ją się rozwijać gospodarczo. Chodzi względu na to, gdzie się urodzili”. Krzemowej, wnoszących wkład w zniszczone lub uszkodzone rowery. m.in. o zaoferowanie utalentowanym, Wezwał też do podniesienia stan- Fwd.us bądź deklarujących poparcie Jednak to nie wszystkie koszty, wykształconym imigrantom możli- dardów szkolnictwa i poświęcania dla tego ugrupowania, są szefowie które muszą ponieść władze Nowewości uzyskania obywatelstwa USA. więcej uwagi nauczaniu przedmio- wielkich i znanych firm, takich jak go Jorku. Odszkodowanie w wyso“Mamy dziwną politykę imigracyj- tów ścisłych. 28-letni Zuckerberg, Google, Yahoo, SpaceX, Tesla Mo- kości 16 000 dolarów za zniszczeną jako naród imigrantów” – napisał który porzucił studia na Harvardzie, tors, Zynga czy LinkedIn. BAT, (PAP) nia w parku podczas policyjnej ak-

cji otrzyma również jego właściciel, firma Brookfield Properties. Poza tym miasto zgodziło się także wypłacić 75 000 dolarów odszkodowania za zniszczony sprzęt działającej w Zuccotti Park telewizji informującej o poczynaniach Occupy Wall Street – Global Revolution Television – oraz prawie 50 000 dolarów opłat związanych z procesem prowadzonym w tej sprawie przez adwokata Wyliego Stecklowa. Norman Siegel podkreślił, że czterej prawnicy, którzy prowadzili sprawę działaczy Occupy Wall Street, pracowali pro bono, a pieniądze, które wygrali w procesie, protestujący przeznaczą na biblioteki i różne nowojorskie inicjatywy związane z popularyzacją literatury oraz propagowaniem czytania książek. Adwokat stwierdził również, że w procesie tym pieniądze stanowiły sprawę drugorzędną, a najważniejszy był fakt pogwałcenia prawa do wolności przez władze i policję. Podkreślił również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każde naruszenie przez służby miejskie wolności osobistej można zakwestionować w sądzie, a przez to wyegzekwować swoje prawa. WueM, (R)


4

Polska

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Prof. Gliński zapowiada ruch społeczny FOTO: PAP/PAWEŁ SUPERNAK

Przewodniczący SLD Leszek Miller nie kryje zadowolenia, że udało mu się zaprosić na Kongres Lewicy trzech byłych prezydentów

JARUZELSKI, KWAŚNIEWSKI I WAŁĘSA RAZEM Kongres Lewicy Programowej organizowany jest przez SLD 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ma wziąć w nim udział ponad sto partii, organizacji i stowarzyszeń. Cel zjazdu to debata o przyszłości lewicy, jednak nie jej zjednoczenie. Zaproszeni na Kongres nie przyjął szef Solidarności Piotr Duda. Nie pojawi się na nim z powodu udziału Wojciecha Jaruzelskiego. “Miejsce Jaruzelskiego jest na ławie oskarżonych i tylko w sądzie możemy się z nim spotykać” – oświadczył rzecznik Dudy Marek Lewandowski. Lewandowski zadeklarował jednocześnie wolę współpracy w sprawach pracowniczych. “Dlatego życzymy owocnych obrad dla dobra polskich pracowników, ich rodzin i całego polskiego społeczeństwa” – dodał.

FOTO: ARCHIWUM

[WRO CŁAW] To masz Li cak/Radek Wośko Quartet zdobył główną nagrodę w konkursie na Indywidualność Jazzową w ramach odbywającego się we Wrocławiu 49. Festiwalu Jazz nad Odrą. Wartość głównej nagrody, którą ufundował prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, to 25 tys. zł. W tym roku do finału

konkursu zakwalifikowano osiem zespołów spośród 38 wykonawców, którzy zgłosili się do pierwszego etapu. Zdobywca głównej nagrody to polsko-duński zespół, w którego skład wchodzą: Tomasz Licak (saksofon), Carl Wintera (fortepian), Martin Buhla Staunstrup (kontrabas) i Radek Wośko (perkusja).

Prezydent przedłużył misję w Afganistanie

BAT, (PAP)

Wniosek o areszt dla dzieciobójczyni

Zatrzymano fałszerzy dyplomów

[IŁAWA] Prokuratura Rejonowa w Iławie złożyła w miejscowym sądzie wniosek o trzymiesięczny areszt dla mieszkanki Lubawy podejrzanej o zabójstwo noworodków. 42-letnia Lucyna D. przyznała się podczas przesłuchania do zabójstw i złożyła obszerne wyjaśnienia na temat okoliczności śmierci dzieci, które miały zostać uduszone. 42-letni Janusz D. – mąż kobiety – zatrzymany wraz z nią, został zwolniony do domu, ponieważ prokuratura nie postawiła mu żadnych zarzutów. W domu małżeństwa D. policja sprawdzając informację, że kobieta mogła urodzić dziecko i sprzedać, odnalazła w zamrażalniku lodówki zwłoki trzech noworodków.

[KATOWICE] Dwóch fałszerzy

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski REKLAMA

“Być może na bazie stowarzyszenia nasze prace przerodzą się w rodzaj szerszego ruchu o charakterze inteligencko-eksperckim. Mam dużo sygnałów, że są środowiska, osoby chętne do jego tworzenia. Byłby to ruch obywateli, który będzie chciał artykułować rozwiązania programowe i wywierać presję, zmuszać klasę polityczną, żeby je realizować” – podkreślił Gliński. “Polska polityka jest niepoważna, chcemy to zmieniać. Nie będziemy dekretować powołania ruchu. Musi to być oddolne poruszenie” – zastrzegł. Gliński i współpracujący z nim eksperci będą dalej uczestniczyć w cyklu debat programowych PiS. n

Jak przypomniał, szef “S” otrzymał pod koniec marca podpisane m.in. przez Józefa Oleksego zaproszenie na kongres. I – zaznaczył – “mając w pamięci pozytywne deklaracje SLD w sprawach pracowniczych i wsparcie w walce z wydłużeniem wieku emerytalnego, pomimo licznych wątpliwości, Solidarność rozważała ewentualny udział w kongresie”. Nawet – dodał – “w kontekście informacji publikowanych przez działaczy SLD, że szef związku weźmie udział, choć takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy”. “Już samo to było niepoważne. Jednak informacja o zaproszeniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego sprawę jednoznacznie i definitywnie rozstrzyga” – głosi komunikat n Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek rządu, przedłużył pobyt Polrzecznika lidera “S”.

KRÓTKO Indywidualność Jazzowa

Prof. Gliński w marcu, po tym jak Sejm odrzucił wniosek PiS o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, zapowiadał, że ze swoją grupą ekspertów będzie pracował “w formu le płasz czy zny eks perc kiej”, “think tanku, sytuującym się na scenie od centrum po prawicę”. Jak powiedział w czwartek Gliński, think tank przyjmie formę stowarzyszenia, które będzie najprawdopodobniej powołane do czerwca. Rozważane są dwie nazwy: Centrum Debaty dla Polski oraz Stowarzyszenie “Program dla Polski”. Stowarzyszenie ma się zajmować “debatami nad programem rozwojowym dla Polski”.

zajmujących się wytwarzaniem dyplomów wyższych uczelni zatrzymała policja w Skoczowie i Cieszynie. Sprzedali blisko 100 podrobionych dokumentów, zarabiając w ciągu 3 lat prawie ok. 0,5 mln zł. Ceny wahały się od 4 tys. zł za odpis, 6-8 tys. za “oryginał”, do 10 tys. zł za dokument z – jak twierdził oferent – wpisem o ukończeniu studiów na właściwej uczelni. Załatwienie wpisu było jednak tylko obietnicą. Zainteresowani musieli podać swoje dane, przesłać zdjęcie oraz określić uczelnię, wybrany kierunek studiów i rok ich ukończenia. Uzyskiwali dokument potwierdzający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie do 13 października 2013 r.

Postanowienie zakłada, że w ramach XIII zmiany PKW użyte zostaną siły o liczebności do 1800 żołnierzy i pracowników wojska w Afganistanie oraz do 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to ostatnia zmiana PKW o takiej wielkości, przed zmniejszeniem kontyngentu jesienią, a Polska zakończy operację bojową do końca 2014 r. Od jesieni stan PKW Afganistan ma zmniejszyć się do ok. 1000 żołnierzy i cywili.

Wydatki związane z użyciem kontyngentu w tym roku MON zaplanował na ok. 508,9 mln zł, w tym koszty bieżące na 354,7 mln zł. Wydatki w okresie od połowy kwietnia do połowy października przewidziano na ok. 177,4 mln zł. Od 2007 r. w Afganistanie śmierć poniosło 39 członków Polskiego Kontyngentu Wojskowego – żołnierze i cywilny ratownik medyczny. Ostatnią śmiertelną ofiarą był st. szer. Paweł Ordyński, który zginął 20 marca w wybuchu miny-pułapki. n

FOTO: PAP/GRZEGORZ JAKUBOWSKI

» Pytany, w jakiej formie jest generał, Miller odparł, że w dobrej. “Wiadomo, że przecież jest chory i tyle przeszedł, ale w dobrej formie” – powiedział. Wcześniej Miller i Oleksy spotkali się z Kwaśniewskim. Miller poinformował po rozmowie, że zwrócił się do Kwaśniewskiego z zaproszeniem na kongres. “Prezydent jest zwolennikiem tezy, żeby to było wydarzenie, które skupiałoby szerokie kręgi lewicy, zwłaszcza społecznej. Przyjął nasze zaproszenie, tak usytuowane właśnie” – mówił szef SLD. “Bardzo się z tego powodu cieszę, że na kongresie będziemy gościć zarówno prezydenta Kwaśniewskiego, jak i prezydenta Wałęsę” – zaznaczył Miller.

DOK. ZE STR. 1

n Prof. Piotr Gliński, który był kandydatem PiS na premiera rządu technicznego, powiedział, że razem ze współpracującymi z nim ekspertami będzie pracować nad budową ruchu społecznego skupiającego naukowców i inteligencję. Wcześniej powołają think tank.

Prezydent Bronisław Komorowski i szef Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław Cieniuch


5 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

Do więzienia za molestowanie pacjentek Sąd zakazał też psychologowi przez sześć lat wykonywania zawodu psychoterapeuty i seksuologa oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie psychoterapii i seksuologii. Wyrok jest nieprawomocny. Terapeuta był oskarżony o molestowanie seksualne swoich pacjentek; miał m.in. kazać im ssać swój palec, dotykał ich piersi i ud oraz innych miejsc intymnych. Proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu z wyłączeniem jawności. Uzasadnienie wyroku, podobnie jak cały proces, było utajnione. Psycholog wysłuchał wyroku, ale nie chciał komentować decyzji sądu, natomiast jego obrońca zapowiedział złożenie apelacji. “Będzie apelacja, bo jest to kwestia oceny pewnej terapii, dotyczącej (...) zaburzeń seksuologicznych, a nie bólu gardła, brzucha czy migdałów. Na to trzeba trochę inaczej patrzeć, a oceny biegłych były odmienne” – stwierdził mecenas Andrzej Koch. Według obrony pokrzywdzonych było tylko sześć kobiet, a prof. Gapik miał setki pacjentek. “Pozostałe nie miały żadnych zastrzeżeń do stosowa-

nej przez seksuologa terapii, a niektóre ze świadków żałowały, że ich dalej nie leczy” – dodał obrońca. W związku ze śledztwem Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zawiesiło profesora Gapika w prawach członka, także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza decyzją rektora zawiesił oskarżonego w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego. Postępowanie w sprawie molestowania pacjentek prokuratura prowadziła od końca marca 2010 r. Terapeutę oskarżono o sześć przestępstw dotyczących doprowadzenia podstępem do poddania się “innej czynności seksualnej”. Według pacjentek wypowiadających się w reportażu TVN, który w marcu 2010 r. nagłośnił sprawę, seksuolog miał je molestować w czasie wizyt terapeutycznych, wprowadzać w stan hipnozy i dotykać miejsc intymnych. Gapik publicznie odniósł się do tych zarzutów i tłumaczył, że audycja była prowokacją, w której przedstawiono jego “działalność kliniczną w sposób wysoce tendencyjny i nieprawdziwy”. Zaznaczył, że stosuje “specyficzną, autorską formę terapii behawioralnej,

Dzieci Bajkowskich nie wrócą do domu n Dzieci Bajkowskich nie wrócą do domu. Tak zdecydował krakowski sąd, który rozpatrywał skargę rodziców na odebranie im trzech chłopców.

FOTO: ARCHIWUM

Sąd okręgowy przekazał jednak sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej do rozpatrzenia ponownie przez sąd pierwszej instancji, bo państwo Bajkowscy mieli ograniczone prawo do obrony. Do tego czasu 13letnie bliźniaki i 10-latek mają pozostać w placówce opiekuńczej. Monika i Bartosz Bajkowscy po usłyszeniu postanowienia byli w szoku. Ojciec dzieci mówi, że sprawia to wrażenie, jakby sąd był stroną w postępowaniu. Monika Bajkowska po-

wtarzała, że wraz z mężem kochają dzieci, nie stosują wobec nich przemocy. “Są dla nas wszystkim, są naszym życiem, chcemy dla nich wszystkiego najlepszego, by wyrosły na mądrych, szczęśliwych, odpowiedzialnych ludzi” – mówiła matka. Prawie trzy tygodnie temu sąd oddalił zażalenie państwa Bajkowskich na natychmiastowy tryb odebrania im dzieci. Jednym z powodów odebrania dzieci była przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie. n

FOTO: PAP/JAKUB KACZMARCZYK

n Na cztery lata więzienia skazał w czwartek Sąd Rejonowy w Poznaniu psychologa i seksuologa Lechosława Gapika, który molestował seksualnie sześć swoich pacjentek.

Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu Joanna Knobel ogłasza wyrok

opracowaną przez niego na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej i wieloletniego doświadczenia klinicznego”. Odnosząc się do oskarżenia o moREKLAMA

lestowanie seksualne pacjentek, napisał na swojej stronie internetowej, że sam był biegłym sądowym i potrafi ocenić, kiedy zachowanie jest, a kiedy nie

jest molestowaniem seksualnym. W oświadczeniu na stronie internetowej psycholog zgodził się na publikowanie jego nazwiska. n


6

Polacy w USA

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Relikwiarz Jana Pawła II w Amerykańskiej Częstochowie n Relikwiarz z krwią naszego wielkiego błogosławionego rodaka

Kiedy dwa lata temu Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym i wyznaczył jego wspomnienie liturgiczne na 22 października, na fasadzie bazyliki św. Piotra odsłonięto portret Jana Pawła II. Został on wykonany na podstawie fotografii pochodzącej z 1995 roku. W tym samym czasie, wśród niemilknących aplauzów wiernych, do ołtarza zostały przyniesione relikwie Jana Pawła II. Była to ampułka z krwią papieża, pobraną tuż przed jego śmiercią z myślą o ewentualnej transfuzji. Relikwiarz przyniosły dwie zakonnice: siostra Tobiana, która pracowała w papieskim apartamencie i opiekowała się Janem Pawłem II w czasie jego choroby, oraz siostra Marie Simon-Pierre, która została uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionego. Ten sam relikwiarz zostanie przywieziony do naszego Sanktuarium Maryjnego w Amerykańskiej Częstochowie. W Watykanie istnieje już pokaźna dokumentacja licznych cudownych uzdrowień, które się dokonały

za pośrednictwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragnę wspomnieć zaledwie o dwóch. Bliski współpracownik papieża Jana Pawła II, kardynał Francesco Marchisano, odpowiedzialny za Bazylikę św. Piotra, ujawnił szczegóły swojego cudownego uzdrowienia dzięki modlitwie Ojca Świętego. Ten włoski kardynał zaprzyjaźnił się z ks. biskupem Karolem Wojtyłą w 1962 r. Został on poddany poważnej operacji jednej z szyjnych arterii, która dostarcza krew do mózgu. Niestety, podczas operacji, na skutek lekarskiego błędu, została sparaliżowana jego prawa struna głosowa. Mówił tak cicho i niewyraźnie, że nie można go było zrozumieć. Pewnego dnia przyszedł odwiedzić go Ojciec Święty. Dotykając chorego miejsca powiedział: “Nie lękaj się, zobaczysz, że Pan na nowo da ci głos. Będę się modlił za ciebie”. W krótkim czasie po tym spotkaniu został całkowicie uzdrowiony. Państwo Szechyńscy mają sześcioro dzieci. Ich córka Wiktoria urodziła się w Polsce w 1982 roku. Zaraz

ZDJĘCIA: DOMINIK LIBISZEWSKI

będziemy mieli zaszczyt gościć w niedzielę, 5 maja 2013 roku, w Amerykańskiej Częstochowie. To tak jakbyśmy mogli się spotkać na Wzgórzu Światła w Doylestown w Pensylwanii z samym błogosławionym Janem Pawłem II po to, aby doświadczyć cudu w Roku Wiary...

Relikwia Jana Pawła II, która dotrze niebawem do Amerykańskiej Częstochowy

po urodzeniu stwierdzono u niej złośliwego guza w piersi. W grudniu 1982 r. cała rodzina Szechyńskich emigrowała do Toronto. Guz rakowy u Wiktorii nieustannie się rozrastał. Leczenie okazało się nieskuteczne. Lekarze dawali Wiktorii maksymalnie trzy lata życia. W czasie pobytu Ojca Świętego w Toronto w 1984 r. rodzice dziewczynki za wszelką cenę chcieli, aby Jan Paweł II dotknął ich nieuleczalnie chorą córkę i pomodlił się za nią. Pragnęli w ten sposób całkowicie oddać swoje dziecko Bogu. Niestety, osobiste spotkanie z papieżem okazało się niemożliwe. Nie zrezygnowali jednak i napisali do Watykanu z prośbą o prywatną audiencję dla Wiktorii. Ku ich wielkiej radości odpowiedź była pozytywna. Audiencja została ustalona na marzec 1985 r. Do Rzymu poleciała tylko mama z chorą córką. Danuta Szechyńska wspomina ze łzami

w oczach moment, jak w Watykanie Jan Paweł II pojawił się i szedł w ich kierunku. Ojciec Święty wziął Wiktorię na ręce i ucałował ją. Powiedział do matki: “Módl się i całkowicie ufaj Panu Bogu. Jeżeli Bóg zadecyduje, że Wiktoria ma pójść do Niego, to ją do siebie zabierze. Jeżeli Jego wolą jest, aby pozostała u Ciebie... to tak się też stanie. Traktuj Wiktorię tak samo, jak inne twoje dzieci. Będzie tak, jak Pan Bóg pragnie, aby się stało”. Następnego dnia po audiencji mama z córką wróciły do Toronto. Po powrocie do Kanady Wiktoria tak źle się poczuła, że musiano natychmiast odwieźć ją do szpitala. Lekarze byli pewni, że to są ostatnie chwile jej życia. Po kilku dniach leczenia stwierdzili, że będzie lepiej, aby Wiktoria wróciła do domu i zmarła w otoczeniu najbliższej rodziny. Po powrocie do domu, ku zaskoczeniu

wszystkich, Wiktoria poczuła się bardzo dobrze. Późniejsze badania stwierdziły całkowite zniknięcie dużego guza nowotworu... Błogosławiony Jan Paweł II, pełen ludzkiej wrażliwości, zawsze swoim świadectwem wiary, miłości i od wa gi apo stol skiej po ma gał wszystkim na całym świecie, aby nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomagał nam nie lękać się wobec tych wszystkich sytacji, jakie często spotykamy w naszym życiu. Nie wszystko, co nas spotyka, da się racjonalnie wytłumaczyć. Kiedy nauka nie potrafi przedstawić jednoznacznej odpowiedzi, osoby wierzące mówią, że to cud. Sporo cudów dokonało się i dokonuje poprzez wstawiennictwo Jana Pawła II. On sam pewnie nigdy by tak nie powiedział, tym bardziej że nie lubił, gdy mówiono, iż to dzięki niemu wydarzyło się coś niezwykłego. Powtarzał, że to Bóg jest od czynienia cudów. A jednak... Jego przesłanie zawsze brzmiało: “Człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka. Zatem nie lękajmy się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego” – mówił Jan Paweł II podczas homilii rozpoczynającej jego pontyfikat... Zatem przestańmy się lękać i stając w Amerykańskiej Częstochowie przy – dzisiaj już błogosławionym – Janie Pawle II, wyznajmy naszą WIARĘ w Roku Wiary doświadczając cudu... O. DOMINIK LIBISZEWSKI OSPPE

REKLAMA

zaprasza na Maspeth

Gwarantujemy moc wrażeń, wspaniałą zabawę, show całą noc. Jesteśmy otwarci w piątki, soboty i niedziele

najlepsza zabawa, najlepsza kuchnia, najlepsza atmosfera

- Orkiestra na żywo - Show - Europejska kuchnia - Śpiewający po polsku wodzirej pani Irena

Nowy rosyjski Dom Przyjęć - Kabaret 73-20 Grand Ave. Maspeth, Queens - Restauracja Tak jak kiedyś, tak i teraz, stojąc na wzgórzu w Amerykańskiej Częstochowie, Jan Paweł II otwiera ramiona dla wszystkich

Zapraszamy

718.507.4171


7 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Okradzeni, załamani, bezradni... Pierwszy po świętach wielkanocnych dyżur redakcyjny obfitował w liczne telefony. Czytelnicy mówili o różnych problemach, niekiedy bardzo bolesnych. Staramy się w takich sytuacjach cierpliwie słuchać i w miarę możliwości doradzać, gdzie i w jaki sposób można uzyskać wsparcie.

Jako pierwsza zadzwoniła pani KRYSTYNA L. z White Borough w Nowym Jorku.

Opowiedziała o dylematach emerytki. “Biorę pełną emeryturę w Polsce i w USA – powiedziała. – Dostałam do wypełnienia formularz 308, ale musiałam udowodnić, jaką emeryturę otrzymuję w Polsce. Napisałam więc do ZUS-u, aby przesłali bezpośrednio informację do biura Social Security. Kiedy przyszła ta informacja, w biurze Social Security potrącono mi 2/3 z polskiej emerytury. Wiem z lektury artykułów publikowanych przez Elżbietę Baumgartner na łamach ‘Nowego Dziennika’ oraz z lektury jej książek, że potrącono mi o wiele za dużo – tym bardziej że moja polska emerytura nie jest duża, niespełna 300 dolarów. Złożyłam więc odwoZ CZYTELNIKAMI łanie, potem drugie – i nic, żadnej ROZMAWIA¸: re akcji. Zgłosiłam się w końcu osoJANUSZ M. SZLECHTA biście do biura SS. Urzędnik spojrzał w papiery i stwierdził, że wszystko jest w porządku. Nawet nie próbował mi wytłumaczyć, na jakiej podstawie potrącają mi 70 procent z polskiej emerytury. Ja uważam, na podstawie wiedzy, jaką posiadam, że nie jest to w porządku – co zatem mam robić? To dla mnie są jednak duże pieniądze, jeśli wezmę pod uwagę całość moich emeryckich dochodów” – martwiła się Czytelniczka. Odpowiada Elżbieta Baumgartner, autorka wielu książek o profilu finansowym i konsumenckim oraz “Poradnika Sukces”: Do obliczenia potrącenia, na mocy Windfall Elimination Provision, urząd Social Security bierze pod uwagę wysokość emerytury ZUS (albo KRUS) brutto, czyli przed odjęciem należności na polski podatek dochodowy i ewentualnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Redukcja świadczeń Social Security nie powinna przekraczać połowy polskiej emerytury brutto, a nie netto. Jeżeli pani Krystyna policzy, to pewnie okaże się, że urząd Social Security policzył redukcję prawidłowo. Szkoda tylko, że urzędnicy nie zadają sobie trudu, żeby sposób obliczeń dokładnie wyjaśnić.

ły organizowane turnieje w New Jersey, w Nowym Jorku i w Connecticut. Chcielibyśmy uaktywnić naszą działalność i zorganizować przynajmniej dwa turnieje w roku. Liczymy więc na nowych MAREK PALASIK z Brooklynu powie- członków i na wsparcie. Drzwi naszego dział, iż z zainteresowaniem przeczytał klubu są otwarty dla każdej osoby, któw “Nowym Dzienniku” informację o tym, ra chce grać razem z nami – wpisowe że delegacja agentów polonijnych biur kosztuje 50 dolarów na rok” – powiedział podróży zrzeszonych w SPATA wybie- pan Rogala. ra się do Polski na rozmowy z prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT w celu Pan FRANCISZEK z Connecticut opowieprzywrócenia połączeń m.in. z Newar- dział o dziwnej i zarazem dramatycznej ku. “To mnie jednak rozbawiło. Nie my- sytuacji, której był bohaterem. “Jechaślę, że ten wyjazd i rozmowy cokolwiek łem samochodem i nagle zostałem zatrzypozytywnego przyniosą – powiedział many przez policję. Zostałem aresztowaCzytelnik. – Jesteście bardzo delikatni ny i w kajdankach zawieziono mnie na jako gazeta w tym, co piposterunek. Policjanci szecie o Locie. Ja mam zabrali mi klucze i sabardzo negatywny stomo chód pozostał na “Klub tenisa stołowego sunek do polskiego przedrodze – opowiadał. – woźnika, wynikający z Po kil ku go dzi nach już od 15 lat działa moich wieloletnich doprzesłuchań zostałem w Centrum Polsko-Słowiańskim świadczeń – kontynuwypuszczony, no bo ował. – Powinniście nanie było powodu, aby na Greenpoincie. pisać: ‘Polacy, nie latajmnie dłużej trzymać. cie LOT-em, bo LOT Wróciłem do samochoGramy w piątki od godziny 5 was olał’. Sa mo lo ty du – drzwi były otwardo 8:30 wieczorem. LOT-u przestały latać z te i prawie wszystkie Chicago do Krakowa i rzeczy zostały ukraDrzwi naszego klubu są otwarte z Newarku do Polski. W dzione. Czy policja ma dla każdej osoby, która chce tej sytuacji Polacy poobowiązek zabezpiewinni latać samolotami czyć samochód i czy w razem z nami grać” Lufthansy czy innych tej sytuacji policja poprzewoźników, bo są nosi odpowiedzialność [Lesław Rogala] wygodniejsze, bezpieczza to, co się stało?” – niejsze i lepsza jest obdopytywał Czytelnik. sługa. Dużo górali z Chicago już przeOd redakcji: Zdrowy rozsądek by nakastało latać LOT-em. Jestem Polakiem i zywał, żeby policja samochód zabezpiechciałbym, aby LOT istniał, ale jeśli je- czyła i poniosła konsekwencje tego, co się go kierownictwo podejmuje tak absur- stało. W każdym stanie przepisy na ten tedalne decyzje, że sam rezygnuje z wo- mat są inne. Radzimy więc udać się do adżenia rodaków – to musi ponieść tego kon- wokata w Connecticut i zasięgnąć jego opisekwencje. Wielu Polaków już od LOT-u nii. Porada taka powinna być bezpłatna. się odwróciło i nieprędko wrócą” – podkreślił pan Marek. Pani EWA M. z Brooklynu zadzwoniła w imieniu brata, prosząc o pomoc. “Mój LESŁAW ROGALA przypomniał, że klub brat Adam jest w bardzo trudnej sytuacji, tenisa stołowego już od 15 lat działa w pilnie potrzebuje pomocy – mówiła. – Centrum Polsko-Słowiańskim na Green- Wynajmuje mieszkanie i niedawno to poincie. “Gramy w piątki od godziny 5 mieszkanie zostało kompletnie okradziodo 8:30 wieczorem. Przychodzi regular- ne. Stracił polski paszport, green card, lapnie około 20 osób, czasem więcej. Jest topa, dokumenty potwierdzające rozliczeto jedyny klub tenisa stołowego w me- nie podatków i wiele innych. Złożył dotropolii nowojorskiej, który jeszcze ist- niesienie o kradzieży na policję. Policja nieje. W przeszłości było ich wiele, by- zażądała od niego rachunków potwier-

dzających, że te rzeczy, które mu ukradziono, zakupił. On tych rachunków nie ma, bo nikt nie trzyma długo rachunków, poza tym niektóre zostały skradzione wraz z rzeczami. Brat potrzebuje jakiegoś wsparcia, bo załamał się, nie ma pieniędzy... Słabo mówi po angielsku. Czy ktoś byłby w stanie mu pomóc?” – pytała pani Ewa. Od redakcji: Osoby, które mogłyby jakoś wesprzeć pana Adama, prosimy o kontakt z redakcją – (212) 594-2266 wew. 120. Sugerujemy, aby pani Ewa, a lepiej sam pan Adam skontaktował się z organizacją POMOC (Polonians Organized to Minister to Our Community Incorporated), 66-60 Fresh Pond Rd., Ridgewood, NY 11385, tel. (718) 366-5365. “Bardzo mi brakuje polskiego radia. Wciąż mi się tęskni za Polskim Radiem New York w Pomonie, bo to było ‘mądre radio. Wiem, że w ‘Nowym Dzienniku’ ukazał się artykuł o powstającej kronice emigracji góralskiej do USA. Jak można skontaktować się z osobami, które ją tworzą?” – pytała HALINA MAJERCZYK z Fair Lawn, NJ. Od redakcji: W “Nowym Dzienniku” z 3 kwietnia br. ukazała się informacja, iż poeta Franciszek Łojas-Kośla rozpoczął pracę nad książką na temat emigracji górali do Stanów Zjednoczonych. Osoby zainteresowane zaistnieniem w tej kronice emigracji mogą nadsyłać teksty lub nagrania, wraz ze zdjęciami, pod adresem: Franciszek Łojas-Kośla, ul. Tatrzańska 53, 34-520 PORONIN, Poland, lub e-mailem: fr.lojas.kosla@poczta.fm – do 31 lipca 2013 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać u Zofii Ustupskiej-Bobak, prezes 45. Koła Poronin przy Związku Podhalan w Chicago pod numerem telefonu (773-418-1262. n

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

Weź udział w Talent Show i zostań gwiazdą n Fundacja Uśmiech Dziecka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kon-

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 13 kwietnia 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 w. 116. Stronę redaguje: Janusz Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

kursie Talent Show. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wśród Polonii, posiadającej różnorodne talenty i umiejętności. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat oraz dla dorosłych. Selekcja uczestników odbędzie się w dwóch etapach: 1. eliminacje po 15 maja 2013 roku; 2. finał 15 czerwca 2013, podczas festynu organizowanego przez Children’s Smile Foundation na Maspeth, NY. Uczestników będzie oceniało ju-

ry, do którego zaproszone zostały osoby z branży muzycznej. Do finału jury zakwalifikuje 1015 uczestników, którzy wystąpią na scenie 15 czerwca 2013 roku podczas festynu zorganizowanego przez Fundację Uśmiech Dziecka. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 5 do 100 lat, mówiąca w języku polskim, grupa taneczna, zespół muzyczny, osoba ze zdolnościami sportowymi czy akro-

batycznymi, osoba znająca sztuczki, żonglerkę itp. W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów lub rodziców. Warunkiem zapisu i udziału w konkursie jest wpłacenie na cel fundacji Children’s Smile Foundation jednorazowej, bezzwrotnej kwoty w wysokości 25 dolarów. Rejestracja uczestników odbywa się drogą emailową – info@childrenssmilefoundation.org lub telefonicznie pod numerem 718-894-6443 – do dnia 15 maja 2013 roku. Spośród uczestników, którzy zgłosili się do eliminacji, jury wybierze

10-15 osób, które wezmą udział w finale. Sponsorzy ufundują nagrody dla uczestników konkursu. Zatem zachęcamy firmy polonijne, które chcą się zareklamować 15 czerwca, podczas festynu na Maspeth i jednocześnie chcą ufundować nagrody dla zwycięzców. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 347-277-6459. JOANNA MRZYK Children’s Smile Foundation 60-43 Maspeth Ave., Maspeth, NY 11378 tel. 718-894-6443 info@childrenssmilefoundation.org


Świat

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Szefowie G8 ostro potępili Koreę Północną

2300 osobistości na pogrzebie Thatcher

FOTO: PAP/EPA

n Na pogrzeb byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher zaproszono ponad 2300 osobistości z różnych państw. Kto przyjedzie z Polski – nie wiadomo.

W spotkaniu ministrów grupy G8 wzięła udział również aktorka Angelina Jolie, jako specjalna wysłanniczka ONZ, która mówiła o przemocy seksualnej wobec kobiet w czasie konfliktów zbrojnych

rodowych sankcji przyjętych po północnokoreańskiej próbie atomowej z lutego oraz na trwające amerykańsko-południowokoreańskie manewry wojskowe. Japońskie media poinformowaW opublikowanym w czwartek w skłonić tamtejszy reżim do skończeły w czwartek, cytując przedstawiLondynie komunikacie szefowie dy- nia z grożeniem wojną. Rosyjski minister spraw zagranicz- ciela resortu obrony Japonii, któplomacji krajów G8 wezwali władze w Phenianie do “powstrzymania się nych Siergiej Ławrow, który w śro- ry powołuje się na zdjęcia sateliod dalszych prowokacyjnych dzia- dę spotkał się w Londynie z sekreta- tarne, że co najmniej jedna z dwóch łań”. Potępili też obecną “agresyw- rzem stanu USA Johnem Kerrym, po- posiadanych przez Koreę Płn. raną retorykę” Korei Północnej wska- wiedział, że między Moskwą a Wa- kiet balistycznych średniego zasięzując, że doprowadzi ona jedynie do szyngtonem “nie ma żadnej różnicy gu Musudan została ustawiona w zdań, jeśli chodzi o Koreę Północną” pozycji startowej. Może to wskadalszej izolacji tego państwa. Agencja dpa podkreśla, że w kwe- – pisze dpa, powołując się na źródła zywać, że Phenian wkrótce wystrzeli tę rakietę o zasięgu szacowanym stii Korei Północnej kraje G8 – USA, w delegacji amerykańskiej. W ostatnich tygodniach Phenian na 3 tys. km. Nie wyklucza się jedWielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Kanada i Rosja – nasilił wojenną retorykę wobec nak również, że reżim Kim Dzong mówią jednym głosem i chcą wspól- Seulu i Waszyngtonu. Była to od- Una blefuje. nie zwiększać presję na Phenian, by powiedź na rozszerzenie międzynaBAT, (PAP)

n Ministrowie spraw zagranicznych państw G8 potępili “w sposób najostrzejszy z możliwych” prowadzenie przez Koreę Północną prac nad bronią nuklearną i technologią rakiet balistycznych.

KRÓTKO Sprawca masakry zmarł w szpitalu

[WILNO, LITWA] W ramach ob-

[BELGRAD, SERBIA] 60-letni

chodów 15. rocznicy nawiązania współpracy między stolicami Polski i Litwy w czwartek w Wilnie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i mer Wilna Arturas Zuokas podpisali deklarację o współpracy miast partnerskich. “Współpraca Warszawy i Wilna jest bardzo ważna” – powiedziała podczas konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz, zaznaczając, że w czasie ostatnich 15 lat oba miasta “przeszły długą drogę, stając się pełnoprawnymi stolicami Unii Europejskiej”. Mer Wilna Arturasa Zuokasa podkreślił: “Wierzę, że nasza przyjaźń jest poważną przeciwwagą dla wynikających czasami politycznych nieporozumień między Litwą a Polską”.

Serb, który we wtorek zastrzelił we wsi pod Belgradem 13 osób, w tym matkę i syna, zmarł w czwartek w szpitalu w stolicy – podały źródła medyczne. Stan jego żony jest stabilny. Ljubisza Bogdanović, weteran wojny w Krajinie (Chorwacja) w latach 1991-1995, zabił swego 42-letniego syna strzałem w głowę z pistoletu kaliber 9 mm i ranił żonę w domu we wsi Velika Ivancza, około 50 km na południe od stolicy Serbii. Następnie wszedł do czterech sąsiednich domów i zastrzelił 12 osób, m.in. dwuletnie dziecko, ranił dwie osoby i podjął próbę samobójczą. To właśnie rany odniesione podczas próby samobójstwa były przyczyną jego śmierci.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

sarz Frederick Forsyth, przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow oraz wdowa po prezydencie USA Ronaldzie Reaganie Nancy zapowiedzieli, że nie przyjadą na pogrzeb ze względu na stan zdrowia. Argentynę, z którą Wielka Brytania pod rządami Thatcher prowadziła w 1982 roku wojnę o Falklandy, będzie reprezentował ambasador. Prezydent Cristina Kirchner nie otrzymała zaproszenia, co tłumaczone jest napiętymi stosunkami obu państw w związku ze sporem o wyspy. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że rodzina byłej premier nie chce obecności nikogo z Argentyny. Także personel ekskluzywnego hotelu Ritz w Londynie otrzymał pulę zaproszeń w uznaniu wysokiego standardu opieki, którym otaczał baronessę Thatcher w ostatnich dniach jej życia. Nabożeństwo żałobne w katedrze św. Pawła rozpocznie się w najbliższą środę o godz. 11 czasu miejscowego. BAT, (PAP)

Policja w Dubaju jeździ lamborghini n W Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich także policji nie jest obce zamiłowanie do luksusu. Do floty samochodowej dołączyło właśnie warte niemal 550 tys. dolarów lamborghini – poinformowały w czwartek tamtejsze media. Lamborghini Aventador z pewnością przydałby się w pościgach za złodziejami, ponieważ do ok. 100 kilometrów na godzinę rozpędza się w trzy sekundy. Jednak – według słów zastępcy komendanta policji gen. Chamisa Mattera al-Muzainy – sportowe zielono-białe cacko będzie raczej kierowane do dzielnic turystycznych, żeby po-

kazać, jak “stylowy jest Dubaj”. Dubaj chce udowodnić, że z kryzysu zadłużeniowego wyszedł bez szwanku. Zapowiedział niedawno budowę największego na świecie diabelskiego młyna i miasta satelickiego, które ma być nazwane od imienia emira szejka Muhammada ibn RaBAT, (PAP) szida al-Maktuma.

Plagiat powodem rezygnacji rabina

FOTO: ARCHIWUM

Warszawa i Wilno miasta partnerskie

W Ambasadzie RP w Londynie powiedziano, że nie ma jeszcze potwierdzenia, kto przyjedzie z Polski. Na liście gości zaproszonych do anglikańskiej katedry św. Pawła, gdzie odbędą się główne uroczystości pogrzebowe, są m.in. była sekretarz stanu USA Hillary Clinton, były prezydent RPA Frederik Willem de Klerk, walijska piosenkarka Shirley Bassey, kompozytor Andrew Lloyd-Webber i prezenter telewizyjny Jeremy Clarkson. De Klerk, ostatni prezydent w okresie obowiązywania apartheidu w RPA, którego zniesieniu Thatcher była przeciwna, jest gościem rodziny byłej premier. Swojego przedstawiciela wydeleguje też wieloletni więzień apartheidu, były prezydent RPA Nelson Mandela. Swą obecność zapowiedziała Elżbieta II z księciem Filipem; monarchini zwykle nie bierze udziału w pogrzebach polityków. Wyjątek zrobiła tylko dla Winstona Churchilla w 1965 roku. Na liście zaproszonych jest także związany z partią konserwatywną pi-

FOTO: ARCHIWUM

8

[PARYŻ, FRANCJA] Wielki rabin

Francji Gilles Bernheim, który przyznał się do plagiatu i kłamstwa na temat swego wykształcenia, w czwartek ogłosił rezygnację z zajmowanego stanowiska – poinformował Centralny Konsystorz Żydowski. “Przyznał się do winy, poprosił

o przebaczenie i przedstawił wyjaśnienia. Przyjął propozycję rezygnacji z funkcji wielkiego rabina” – powiedział agencji AFP wiceprzewodniczący konsystorza Sammy Ghoslan. Ocenił, że ta decyzja, na którą wszyscy przystali, może “wnieść nieco spokoju”.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Gospodarka

50

RACHUNKI I PORACHUNKI

General Motors inwestuje w Europie

bezrobotnych (faktyczna liczba jest oczywiście dużo wyższa), daje to średnią 3,1 osoby na każde miejsce pracy. To coraz bliżej normalnej wysokości wskaźnika, za który uważa się poziom dwóch chętnych na każde miejsce pracy. W szczycie kryTOMASZ zy su w 2009 roku na każde nowe DEPTUŁA miejsce pracy przypadało aż siedmiu potencjalnych pracowników. Dla kontrastu – podczas wielkiej W ubiegłym miesiącu w Ame- prosperity lat 90. proporcja wynoryce powstało netto zaledwie siła 1:1, a tuż przed wielką recesją minionej dekady 1,5:1. 88 tysię cy miejsc pra cy, dwa Statystycy odnotowali nie tylko porazy mniej, niż spodziewali się prawę liczby ofert, która była wyżte go eko no mi ści. To jed nak sza o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale także większą motyl ko jed na, ta gor sza, stro bilność pracowników. Coraz więcej na me da lu. osób już pracujących aktywnie szuka nowego miejsca pracy, co świadInne badania statystyczne Departa- czyć może o tym, że mają coraz więmentu Pracy wskazują na stopnio- cej zaufania do sytuacji makroekową poprawę na rynku zatrudnienia. no micz nej. Wskaź nik licz by A konsekwencje takiego stanu rze- pracowników dobrowolnie opuszczaczy przekładają się także na inne sek- jących miejsca pracy wynosił w tory gospodarki. Oto na przykład licz- pierwszych dwóch miesiącach br. 1,7 ba domów przejętych przez banki z proc. i był najwyższy od paździerpowodu niespłacanych pożyczek hi- nika 2008 roku oraz zbliżył się do potecznych spadła w marcu do naj- poziomu sprzed recesji (2,1 proc.). Tu także rządowe dane niższego poziomu od wykazują stopniowy czasów pęknięcia nieruW szczycie kryzysu wzrost. Jeszcze w lucho mo ścio wej bań ki. w 2009 roku na każde tym 2012 wskaźnik Poprawie sytuacji na ten znajdował się na rynku sprzyja między innowe miejsce pracy poziomie 0,1 proc. Jenymi umiarkowane, ale przypadało aż siedmiu śli ludzie mają takie stabilne tempo tworzenia nowych miejsc pra- potencjalnych pracowników. zaufanie do sytuacji na rynku, że dobrocy. Poczucie bezpiewolnie odchodzą z czeństwa zatrudnienia oznacza powrót kupujących na ry- pracy, to znak, że nie jest już tak źle. Pamiętajmy jednak, że po lutym, nek nieruchomości, co z kolei przekłada się na wzrost cen domów. I tak z którego pochodzą ostatnie dane, nanajmocniej dotknięty kryzysem sek- stąpił marzec, w którym zamiast spodziewanych 190 tys. nowych miejsc tor powoli odbija się od dna. W lutym na rynku pojawiło się pracy powstało ich zaledwie 88 tys. aż 3,9 mln nowych ofert pracy, co (o czym wspomniałem powyżej). było największą liczbą od maja 2008 Być może było to tylko jednomieroku – wynika z danych Departa- sięczne wahnięcie, więc raporty z komentu Pracy USA. Biorąc pod lejnych dwóch miesięcy będą obseruwagę, że w Stanach oficjalnie za- wowane przez rynki ze szczególną rejestrowanych jest 12 milionów uwagą. n

KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Nordea i Scandia wycofują się z Polski

Niższa prognoza wzrostu w handlu

Największa skandynawska grupa, Nordea Bank Sweden, planuje wycofać się z działalności w Polsce, wynika z informacji “Rzeczpospolitej”. Najpierw pojawiły się pogłoski o sprzedaży samego Nordea Banku, ale według ustaleń gazety Skandynawowie chcą sprzedać wszystkie polskie spółki: bank, firmę leasingowo-faktoringową, towarzystwo ubezpieczeń na życie i fundusz emerytalny. Nie wiadomo, czy polska część grupy będzie sprzedawana w całości, czy zostanie podzielona na część bankową i ubezpieczeniową. Według szacunków “Rz” cała grupa może być warta od 2,8 do 4,3 mld zł. Na rynku spekuluje się, że przejęciem Nordea Banku może być zainteresowany PKO BP.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) obniżyła prognozę globalnego wzrostu handlu w 2013 roku do 3,3 proc. z 4,5 proc. Według jej wyliczeń w 2012 r. wzrost ten wyniósł 2,0 proc. i był najniższy od 1981 r., gdy zaczęto publikować ten wskaźnik. Cytowany przez Reutera dyrektor generalny WTO Pascal Lamy ostrzegł, że 2013 rok może okazać się gorszy, niż oczekiwano, zwłaszcza z powodu ryzyka związanego z kryzysem w strefie euro i próbami ograniczenia handlu przez niektóre kraje. “Zagrożenie protekcjonizmem może być większe niż kiedykolwiek od początku kryzysu, ponieważ inne, wypróbowane sposoby przywrócenia wzrostu uznano za niewystarczające” – powiedział Lamy na konferencji prasowej w Genewie.

Selten, mogło zawierać koninę – poinformowały służby sanitarne tego kraju. Zdecydowano o wycofaniu mięsa, ponieważ nie jest znane dokładne źródło jego pochodzenia.

9

nowy dziennik Friday, April 12, 2013

n Amerykański koncern samo-

chodowy General Motors zainwestuje do 2016 roku cztery miliardy euro w należące do niego fabryki Opla w Niemczech oraz innych krajach Europy – zapowiedział prezes GM Dan Akerson w środę w Ruesselsheim w Hesji. “GM musi być jako producent samochodów na skalę światową obecny w Europie, i to zarówno na etapie projektowania i rozwoju, jak i w produkcji i sprzedaży” – powiedział Akerson. Po spotkaniu z kierownictwem Opla zapewnił, że firma może liczyć na pełne poparcie macierzystego koncernu. Zarząd GM obradował po raz pierwszy od 20 lat w Niemczech. Na czwartek zaplanowane jest spotkanie kierownictwa amerykańskiej firmy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Zastępca rzecznika rządu Georg Streiter zapowiadał w zeszłym tygodniu, że tematem rozmów, które odbędą się w urzędzie kanclerskim w Berlinie, może być również sytuacja w należącej do GM niemieckiej firmie Opel. Opel zanotował w ubiegłym roku w Europie stratę w wysokości 1,3 mld euro. Zapowiedziane inwestycje są elementem strategii “Drive2022”, zakładającej wprowadzenie na rynek

FOTO: REUTERS

Czy ty też chcesz zmienić pracę?

TYSIĘCY ton mięsa wołowego, sprzedanego w Europie przez holenderską firmę Willy

nowych modeli i nowych silników. Wyznaczony przez zarząd GM cel zakłada, że od połowy obecnej dekady Opel ma przynosić znów zyski. Równocześnie koncern chce obniżyć do 2015 roku stałe koszty o 375 mln euro. Środkiem do tego celu ma być kooperacja z francuskim producentem samochodów PSA Peugeot-Citroen oraz rezygnacja załogi z podwyżek. Wiceprezes GM Steve Girsky potwierdził plany zamknięcia do 2015 roku fabryki Opla w Bochum, jednego z czterech zakładów na terenie Niemiec. Girsky, który jest też szefem rady nadzorczej Opla, wyraził ubolewanie z powodu decyzji rady zakładowej fabryki w Bochum, któ-

Słowenii grozi cypryjski scenariusz

ra odrzuciła plan naprawczy, będący warunkiem utrzymania zakładu. W połowie marca ponad 76 proc. uczest ni czą cych w re fe ren dum związkowców zagłosowało przeciwko porozumieniu. Przewidywało ono rezygnację pracowników z przysługującym im podwyżek oraz zwolnienie 700 osób z liczącej 3200 pracowników załogi. W zamian GM obiecywał kontynuowanie produkcji samochodów do 2016 roku. Po zakończeniu produkcji kompletnych pojazdów w Bochum miało powstać centrum dystrybucji towarów oraz zakład wytwarzający części samochodowe z 1200 miejscami pracy. JACEK LEPIARZ Z BERLINA (PAP)

KURSY WALUT W POLSCE 11 KWIETNIA 2013

n Słowenia stoi w obliczu poważnego kryzysu bankowego – podaje w naj-

nowszym raporcie nt. tego kraju Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Władzom w Lublanie zaleca dokapitalizowanie i prywatyzację banków państwowych. “Słowenia stoi w obliczu poważnego kryzysu bankowego, wynikającego z podejmowania nadmiernego ryzyka, słabego ładu korporacyjnego banków państwowych i niewystarczająco skutecznych narzędzi nadzoru” – pisze OECD. “Financial Times” podkreślił, że publikacja Organizacji towarzyszy obawom inwestorów, iż problemy bankowe tego kraju mogą doprowadzić do podobnej sytuacji jak na Cyprze. W zeszłym miesiącu konieczne było ogłoszenie pakietu ratunkowego dla wyspy w wysokości 10 mld euro. Słowenia, która przystąpiwszy w 2007 roku do unii walutowej cieszyła się opinią stabilnej gospodarki, wpadła w roku 2012 w recesję, z której prawdopodobnie nie wyjdzie w tym roku. Jej system bankowy ugina się pod ciężarem złych długów, które – w ocenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – warte są 7 mld euro. To mniej więcej tyle, ile jedna piąta rocznej produkcji tego kraju. OECD uważa, że władze słoweńskie powinny sprywatyzować banki

państwowe, a tym, których ratowanie nie będzie opłacalne, pozwolić upaść. Organizacja jest zdania, że Lublana może “znacząco” nie docenić poziomu złych kredytów i przyszłego poziomu koniecznego dokapitalizowania sektora bankowego. Wśród potrzebnych reform wymieniane są m.in.: stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, ograniczanie świadczeń socjalnych, a także poprawianie efektywności w edukacji o ochronie zdrowia. OECD konstatuje też, że “hojne transfery socjalne utrudniają wejście osób nieaktywnych i bezrobotnych na rynek pracy”. Szef Komisji Europejskiej Jose Barroso ocenił we wtorek, że nie ma przesłanek, by sądzić, iż Słowenia potrzebuje pomocy od UE. Goszcząca w Brukseli premier tego kraju Alenka Bratuszek zapewnia, że jej kraj chce rozwiązać samodzielnie swoje problemy. OECD to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym. Skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, w tym USA i Polskę. DET, (PAP)

NBP: kurs średni: dolar 3,1382 euro 4,1061 KANTORY: DOLAR EURO

kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,09 3,12 3,06 3,10 3,12 3,11 3,11 3,12 3,12 3,10 3,14 3,12 3,04 3,09

3,20 3,16 3,16 3,18 3,14 3,16 3,16 3,17 3,16 3,18 3,16 3,14 3,23 3,17

4,06 4,16 4,08 4,12 4,04 4,14 4,06 4,14 4,10 4,12 4,08 4,13 4,09 4,12 4,10 4,12 4,09 4,13 4,08 4,15 4,10 4,12 4,10 4,12 3,97 4,22 4,08 4,15a

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a


10

To i owo

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Adele najbogatszą kobietą brytyjskiej muzyki

12 kwietnia – 103. dzień roku Imieniny obchodzą: Juliusz, Zenon NOWY JORK

Deszczowo

Dominacja piosenkarki Adele na listach przebojów przełożyła się na stan jej konta. 24-latka, dzięki bestsellerowym płytom, zdołała zgromadzić majątek szacowany na 30 mln funtów. Tym samym gwiazda została najbogatszą kobietą brytyjskiej branży muzycznej.

11°C (52°F) 6°C (43°F)

Kartka z historii

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

12 KWIETNIA 1979 R. w Zabrzu urodził się Czesław Mozil – polski wokalista, kompozytor i muzyk, akordeonista. Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa. Absolwent Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. W wieku pięciu lat wyjechał wraz z rodzicami do Danii. Jego matka pochodzi z Górnego Śląska, ojciec jest Ukraińcem ze Lwowa. Tworzy muzykę, noszącą ślady kabaretu, rocka, a nawet punk rocka. W 2008 r. nakładem Mystic Production ukazał się w Polsce debiutancki album zespołu "Czesław Śpiewa Debiut". Album rozszedł się w multiplatynowym nakładzie ponad 70 tysięcy egzempla- Czesław Mozil rzy. Teksty piosenek wraz z Michałem Zabłockim pisali internauci na jego czacie na stronie multipoezja.onet.pl. W nagrywaniu albumu brali udział m.in. kwintet dęty Femme Fatale, Chór Świętej Anny z Kopenhagi, Chór Dobrej Karmy i chór Impreza u Jakuba. W 2010 r. ukazał się kolejny album Czesława "Pop", który osiągnął status złotej płyty. 12 KWIETNIA 1945 R. prezydent USA Franklin Delano Roosevelt zmarł podczas sprawowania urzędu. Jego następcą został dotychczasowy wiceprezydent Harry Truman.

FOTO: REUTERS

Adele ponownie zagościła na pierwszym miejscu listy. Tym razem jednak nie chodzi o listę przebojów, a o zestawienie najzamożniejszych kobiet brytyjskiej branży muzycznej poniżej 30. roku życia. Gwiazda, dzięki rekordowej sprzedaży swojej płyty "21" oraz sukcesowi piosenki "Skyfall", nagranej do filmu o przygodach agenta 007, zgromadziła majątek szacowany na 30 milionów funtów. Oszałamiająca kwota wciąż rośnie – według danych firmy zajmującej się finansami piosenkarki na jej konto wpływa 40 tys. funtów... dziennie. Gwiazda nie zamierza spocząć jednak na laurach. Według doniesień brytyjskiej prasy Adele już rozpoczęła prace nagraniowe swojej nowej, niecierpliwie oczekiwanej, płyty studyjnej. Artystka planuje częściowo odejść od wyrafinowanej stylistyki pop-soulu, którą prezentowała do tej pory. Adele pracuje nad nieco bardziej wyrazistym brzemieniem, w czym pomaga jej producent James Ford, który ma na koncie współpracę z rockową formacją Arctic Monkeys. Nad premierowymi kompozycjami wokalistka pracuje z kolei z Kidem Harpoonem, współpracującym na co dzień z zespo-

Dzieƒ: Noc:

łem Florence And The Machine. Wokalistka Florence And The Machine – Florence Welch – także trafiła do zestawienia najmłodszych krezusów brytyjskiej branży muzycznej. Artystka na sprzedaży płyt swego zespołu, biletów na koncerty oraz autorskiej kolekcji biżuterii zarobiła ogółem 9 milionów funtów. Kwota umieściła Florence na piątej pozycji zestawienia najbogatszych mu-

Cytat dnia: Egoista – ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.

zyków brytyjskich, którzy nie przekroczyli "magicznej trzydziestki". Między Adele a Florence Welch na liście znajdują się: piosenkarka i była jurorka programu "X-Factor" Cheryl Cole z majątkiem wycenionym na 14 milionów funtów oraz wokalistki Leona Lewis i Katie Melua, z których każda może pochwalić się fortuną wartości 12 mln funtów.

[Julian Tuwim]

Zdjęcie dnia

AT, (PAP LIFE)

Madonna oburzona staniem w kolejce

FOTO: ARCHIWUM

Madonna wracała z Malawi wraz ze swoimi dziećmi, z czego dwójka jest adoptowana i pochodzi właśnie z tego afrykańskiego kraju. Gdy dojechała na lotnisko, okazało się, że zamiast specjalnego statusu VIP-a, gwiazdę czeka prozaiczne stanie w kolejce do odprawy... Piosenkarka – oburzona na zmianę procedury lotniskowej – nie chciała się tak łatwo pogodzić z sytuacją, gdyż po przylocie do Malawi swoim prywatnym odrzutowcem Madonna i jej ekipa byli zwolnieni z konieczności odprawiania się jak "zwykli ludzie". Prawdopodobne pozbawienie Madonny szczególnych względów spowodowane zostało słowną przepychanką z prezydent tego kraju Joyce Bandą, pierwszą kobietą na tym stanowisku. Również minister edukacji Eunice Kazembe stwierdziła, że piosenkarka przecenia własną pracę charytatywną w Malawi. "Zbudowała klasy w już istniejących szkołach" – tłumaczyła minister w rozmowie z BBC.

Madonna domagała się rozmowy z prezydent kraju. Wysłała nawet list, zaczynający się od słów: "Droga Joyce". Do spotkania jednak nie doszło. Gdy gwiazda pojawiła się na lotnisku, by wrócić do Stanów Zjednoczonych, okazało się, że musi zdejmować buty i wyjmować monety z kieszeni przy przechodzeniu wykrywacza metalu, jak wszyscy inni pasażerowie. "Otrzymaliśmy dyrektywy, zgodnie z którymi pani Louise Ciccone, legitymująca się amerykańskim paszportem, i jej dzieci mają przejść przez odprawę celną jak inni pasażerowie" – dowiedział się "The Telegraph" w departamencie lotnictwa Malawi. Mimo negocjacji, podjętych przez menedżera i ochroniarza piosenkarki, obsługa lotniska obstawała przy swoim i gwiazda musiała stać w kolejce. Jedynymi osobami, którym sytuacja wyraźnie pasowała, byli synowi Madonny, którzy zagadywali obcych ludzi i byli podekscytowani nową sytuacją. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

Królowa pop Madonna wraz z towarzyszącymi jej osobami musiała odstać swoje w kolejce na lotnisku w Malawi. Gwieździe odmówiono statutu VIP-a i kazano czekać na odprawę z pozostałymi pasażerami, co wywołało irytację piosenkarki.

Ożywienie na wybiegu dla niedźwiedzi we wrocławskim ogrodzie zoologicznym n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

11 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

Dokąd dryfuje Francja?

OD REDAKCJI

Senatorzy i kontrola broni W środę senatorzy reprezentujący partie republikańską i demokratyczną osiągnęli porozumienie w sprawie zaostrzenia kontroli sprzedaży broni. Obostrzenia dotyczyć będą prywatnych handlarzy w internecie oraz targów broni. Do tej pory obowiązek sprawdzania wiarygodności nabywcy (czy nie był karany, nie ucieka od wymiaru sprawiedliwości i nie jest psychicznie chory) mieli tylko oficjalnie zarejestrowani sprzedawcy pistoletów.

Gospodarka Francji stacza się po równi pochyłej, nie należy jej jednak nie doceniać. To silna gospodarka, która traci konkurencyjność z powodu nadmiernych regulacji i kosztów pracy.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

KOMPROMIS DAJE SZANSĘ NA UCHWALENIE PRZEZ SENAT USTAWY, jednakże nie jest prze-

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Floryda Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

FOTO: PAP/EPA

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Media, szczególnie angielskojęzyczne, od dłuższego czasu krytykują model społeczny Francji i zapowiadając zapaść gospodarczą tego kraju. "The Economist" porównał sytuację ekonomiczną Francji do "bomby z opóźnionym zapłonem w centrum Europy". Najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat kondycji Francji, przedstawiony w Paryżu 19 marca, zwraca co prawda uwagę na konieczność przeprowadzenia licznych reform, ale daleko mu do takiego pesymizmu. "Francja uniknęła najbardziej surowych konsekwencji globalnego kryzysu ekonomicznego i turbulencji w strefie euro (...), a jej gospodarka ma znaczący potencjał" – głosi raport. Tym niemniej "przesadna regulacja i wysokie podatki powodują stopniową erozję konkurencyjności" Francji – ocenia OECD. Jednak uznanie francuskiej gospodarki za "bombę z opóźnionym zapłonem" jest przesadą. "Przestrzegałbym przed niedocenianiem Francji. To silna gospodarka, która dryfuje, ale może sobie poradzić ze swymi problemami – uważa prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. – Oczywiście, jeśli Paryż nie wdroży żadnych reform, trzeba będzie wziąć pod uwagę czarny scenariusz, który polegałby na tym, że dramatycznie pogorszyłaby się kondycja finansowa państwa, a Francja upodobniłaby się do południowych krajów Europy" – mówi prof. Orłowski. "The Economist" prognozuje tymczasem, że niepopularne reformy przełożą się na społeczne protesty oraz na wzrost popularności skrajnych formacji politycznych, zwłaszcza ultraprawicowego Frontu Narodowego. "Nie zgadzam się z diagnozą ‘Economista’. Pod względem produktywności gospodarka francuska jest w dobrej kondycji, z pewnością w lepszej niż np. włoska. Ponadto rząd Francji jest znacznie skuteczniejszy niż administracje wielu innych krajów Europy" – mówi ekspert ekonomiczny brukselskiego think tanku Bruegel, Guntram Wolf. "Francuski rząd musi zmodernizować socjalny model państwa, uelastycznić rynek pracy – wyjaśnia prof. Orłowski. – Musi też odejść od staroświecko pojętego protekcjonizmu. Jego francuski model różni się od anglosaskiego. O ile bowiem w krajach anglosaskich dość skuteczne pró-

by interwencji na rzecz rodzimej gospodarki i sprowadzania z powrotem do kraju miejsc pracy polegają na tworzeniu firm o największej wartości dodanej, o tyle Francja ogranicza się do zniechęcania swoich przedsiębiorstw do inwestowania za granicą, co w rezultacie prowadzi do utraty ich konkurencyjności". Wolf podkreśla, że Paryż powinien skupić się na reformach strukturalnych, by ożywić wzrost gospodarczy, co jest w tej chwili pilniejszym zadaniem niż redukcja deficytu budżetowego. Ekspert Bruegla przyznaje, że liczby, które opisują francuską gospodarkę są niepokojące. Dług publiczny Francji jest rekordowy i wynosi ponad 90 proc. PKB; wydatki publiczne należą do najwyższych i wynoszę blisko 57 proc. W ciągu ostatniej dekady we francuskim przemyśle zniknęło 750 tys. miejsc pracy. Jednak w kilku ważnych sektorach francuskie firmy są globalnymi czempionami, jak np. Total w energetyce czy Sanofi w farmaceutyce. Wydajność pracy Francuzów jest najwyższa wśród krajów G8, gospodarka Francji jest zdywersyfikowana, a obligacje rządu cenione i uznawane za bezpieczne. Ponadto nie wszystkie ekonomiczne problemy Francji są jej winą. Część z nich jest pochodną kryzysu strefy euro. "Jeśli zaś rząd zdoła wdrożyć zaplanowane reformy, to przeprowadzi najbardziej radykalne cięcia wydatków, jakie zaaplikowano Francji od drugiej wojny światowej" – pisze "L'Expresse". Socjalistyczny rząd wydaje się jednak skazany na pewną dozę populizmu. Jest zakładnikiem lewicowego elektoratu, toteż Pałac Elizejski łączy gesty zachęty wobec biznesu i plany reform z archaiczną, antykapitalistyczną retoryką. Według redaktora naczelnego przeglądu ekonomicznego "Societal" Jean-Marca Daniela poglądy prezydenta Francois Hollande'a na politykę fiskalną różnią się od jego populistycznych deklaracji; prezydent nie jest zwolennikiem wysokich, hamujących rozwój obciążeń. "Cała historia z 75-procentowym podatkiem dla najbogatszych stała się dla Hollande'a obsesją polityczną, która pozwala mu się prezentować w roli prawdziwego człowieka lewicy" – stwierdził Daniel w rozmowie z portalem informacyjnym Atlantico.fr. BAT, (PAP)

sądzone, że zostanie ona następnie przegłosowana w Izbie Reprezentantów, gdzie przewagę mają republikanie. Szkic porozumienia sporządzili senatorzy Joe Manchin, demokrata z Wirginii Zachodniej, i republikanin z Pensylwanii Pat Toomey. Dokument poparli także demokrata z Nowego Jorku Charles Schumer oraz republikanin Mark Kirk, reprezentujący Illinois. Demokraci liczą, że stanowisko senatora Toomeya spowoduje przejście na ich stronę nawet kilkunastu republikanów. Prace nad modyfikacją ustawy o posiadaniu broni są jednym z priorytetów prezydenta Baracka Obamy po grudniowej masakrze w szkole w Newtown w Connecticut. Choć wszelkie zaostrzenia przepisów będą po myśli demokratów, wydaje się, że proponowane teraz korekty ich nie zadowolą. Wydaje się również, że republikanie mogą się nie zgodzić na nawet te, nieduże zmiany. Sugeruje to twarde stanowisko wpływowego National Rifle Association, która to organizacja natychmiast odrzuciła proponowane modyfikacje. Bez względu na dalszy los proponowanej usta wy, ewen tu al ne zmiany w prawie dotyZmiany czącym posiadania brow prawie ni będą niewielkie, w zasadzie kosmetyczne. do posiadania Wygląda na to, że nie broni będą zostaną zmienione prasym boliczne. wa dotyczące posiadania broni półautomatycznej (assault weapon) oraz pistoletów mających w magazynku 10 i więcej nabojów. NRA oraz liczni republikanie sprzeciwiają się też federalnemu rejestrowi wszystkich posiadaczy broni. POLITYKA JEST SZTUKĄ KOMPROMISU, tak więc każde uchwalone i wprowadzone w życie prawo można uznać za pozytywny przejaw funkcjonowania państwa. Wydaje się jednak, że symboliczne zmiany w prawie do posiadania broni nie wpłyną istotnie na liczbę przestępstw popełnianych z bronią w ręku, na co liczą demokraci. W proponowanej nowej ustawie ciągle będą kruczki umożliwiające obejście przepisów, jak choćby ten, że przy przekazywaniu broni członkom rodziny, a nawet sąsiadom nie będzie obowiązkowe sprawdzanie przeszłości nowych właścicieli. Ameryka podzieliła się – w dużej mierze wzdłuż linii dzielącej demokratów i republikanów – gdy idzie o prawo do posiadania broni. Radykalna lewica nawołuje do wprowadzenia całkowitego zakazu jej posiadania, a przynajmniej drastycznego ograniczenia dostępu. Republikanie widzą w tym pogwałcenie jednego z podstawowych praw gwarantowanych w konstytucji. W uzbrojeniu indywidualnych obywateli widzą też antidotum na skupienie całej siły militarnej w rękach rządu. Cokolwiek podpiszą senatorzy, tego podziału w społeczeństwie nie zmienią. JL


12

Polacy w USA

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Jubileusz 90-lecia Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove n Rozmowa z Elżbietą Majew-

ski, prezes Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove, NY

Przyjechałam do Stanów Zjednoczonych w 1974 r. do swojego męża, śp. Jana Majewskiego, który był jednym ze współzałożycieli PDN, a jego ojczym, śp. Faustyn Karpiński, przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. Oficjalnie mąż wpisał mnie na listę członków w PDN w 1981 roku. Ojczym często opowiadał o życiu polskich rodzin, które na początku XX wieku zawitały w te okolice. Byli to przede wszystkim bardzo ciężko pracujący robotnicy, którzy po całym tygodniu pracy chcieli się gdzieś spotkać, porozmawiać, zobaczyć swoich polskich znajomych. W pobliżu działały m.in. kluby włoskie, irlandzkie, ale nie zawsze znalazło się w nich miejsce dla Polaków. Dla polskich imigrantów ich organizacje to ciągłość pewnej więzi duchowej z pozostawioną za oceanem ojczyzną, to podtrzymywanie kultury polskiej i tradycji oraz posługiwanie się językiem polskim. Organizacje pomagały również łatwiej zasymilować się w nowym kraju. Z tych też zapewne powodów i Polacy mieszkający na Long Island w okolicach Glen Cove postanowili w 1922 roku zakupić budynek, aby utworzyć swoją polską organizację i polski dom. W tym czasie w Glen Cove wystawiono na sprzedaż mały kościółek św. Patryka przy 10 Hendrick Ave., który z wielu względów spełniał oczekiwania Polaków, m.in. miał duży parking. Sfinansowanie takiej inwestycji nie było łatwe, udało się jednak, dzięki sprzedaży 50 "wydrukowanych cegiełek", każda po 100 dol., dołączono do tego donacje i, ku radości wszystkich, dokonano transakcji. Pierwsze zebranie w nowo zakupionym budynku odbyło się 27 listopada 1922 roku, i utworzono organizację Polish National Home of Glen

ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Pani prezes, od jak dawna jest pani członkinią PDN?

Siedziba Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove, NY

Cove and Vicinity, Inc. Od tego czasu w tym miejscu rozwinęła się polonijna działalność towarzysko-kulturalna. Organizowano wieczorki, spotkania rodzinne, bale i zabawy, a przede wszystkim podtrzymywano tradycje świąteczne i patriotyczne. W tym domu założyły swoje siedziby inne polonijne organizacje: Towarzystwo Kazimierza Pułaskiego, Towarzystwo Piast, Towarzystwo św. Jacka, Weterani Polsko-Amerykańscy, Klub Obywatelski, Chór im. Fryderyka Chopina, Towarzystwo Gimnastyczne, Kadeci, Koło Teatralne. W okresie II wojny światowej powstał,

pod przywództwem Józefa Wiśniewskiego, Komitet Pomocy Humanitarnej, który wspierał polskich żołnierzy walczących w Anglii. Po zakończeniu wojny, aż do 1953 roku, komitet prowadził swoją działalność pomagając polskim uchodźcom, którzy osiedlili się w okolicach Glen Cove.

kilku latach w szeregi naszej organizacji wstąpiło wielu młodych ludzi, zapisały się całe rodziny, mamy przykłady pokoleniowej przynależności. Każdego roku najzdolniejsi uczniowie polskiego pochodzenia otrzymują stypendia. Prowadzimy też działalność charytatywną.

A jak wyglądała działalność Polskiego Domu Narodowego po wojnie?

W pani odpowiedzi praktycznie zawarta jest cała historia PDN, natomiast dość skromnie wspomniała pani o swojej działalności.

Napływ powojennej imigracji zwiększył liczbę członków, zrodziła się potrzeba ponownego rozbudowania budynku. Pod prezesurą Juliana S. Jurusia, który potrafił zmobilizować wielu swoich przyjaciół i sam zdeklarował pewną kwotę, zmodernizowano i powiększono Polski Dom w Glen Cove. Zarząd PDN nigdy też nie zapomniał o najmłodszych imigrantach. Już od pierwszych dni istnienia organizacji powstał Komitet Oświaty, pod kuratelą którego została założona polska szkoła. A od roku 1967 pod dyrekcją prezesa Mariana Damazyna uchwalono utworzenie funduszu stypendialnego – tradycję przyznawania stypendiów do tej pory kontynuujemy. W latach 80., po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, w PDN powstał Komitet Pomocy Polsce, popierany również przez władze miasta Glen Cove. Wysłano tysiące paczek z żywnością, lekarstwami, odzieżą i innym środkami potrzebnymi do życia, których brakowało wtedy w Polsce. Obecnie, w

Dwukrotny wybór zarządu przez aklamację, ze mną jako prezes, to odpowiedź członków na naszą wspólną działalność. Dziękuję za rozmowę i bardzo miłą, wieloletnią współpracę z "Nowym Dziennikiem".

Elżbieta Majewski

początkach nowego tysiąclecia, Stowarzyszenie Polskiego Domu Narodowego zajmuje się głównie pracą nad rozwojem organizacji, podtrzymywaniu polskiej kultury i tradycji. Radością napawa fakt, że w ostatnich

Na zakończenie naszego spotkania chciałam bardzo podziękować całemu zarządowi i wszystkim członkom za ich pełną poświęcenia pracę społeczną. Uważam, że Polonia w Glen Cove może być przykładem dobrze prosperującej rodziny. Jestem bardzo dumna, że to za mojej kadencji – wspólnie z grupą przyjaciół, jaką tworzy aktualny zarząd – doczekaliśmy się wspaniałej rocznicy. W swoim imieniu i całego zarządu zapraszam rodaków w sobotę, 13 kwietnia 2013, na jubileusz 90-lecia powstania naszego Polskiego Domu. ROZMAWIAŁA: ELŻBIETA POPŁAWSKA


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED CABINET MAKER/INSTALLER NEEDED FOR HI-END RESIDENTAL CUSTOM WOODWORK SHOP & G. C. LOCATED IN LIC. Must have 5-10 years exp. Must be able to read drawings, machine, assemble & install own work. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

Established Home Improvement Company looking for reliable full time installers with construction experience. Drivers license required. Must speak English. Please fax resume to 516-742-0223 or call 516-746-0460 Potrzebna kasjerka z dobrą komunikacją przez telefon, do prowadzenia dokumentacji, przyjmowania i realizowania zamówień oraz pobierania płatności. Praca również w soboty, niedziele i święta. Proszę dzwonić: (212) 736-8700

Potrzebna doÊwiadczona krawcowa do szycia i krojenia sukienek wieczorowych na Queens. Prosz´ dzwoniç pon-piątek 10 rano-5 po po∏udniu: (718) 707-0910 NYC Italian restaurant looks for full time store manager and manager assistant. Related college degree is required. Also restaurant offers part time or full time server position. Please send resume to patsysny@gmail.com & put the position on the topic.

Firma transportowa zatrudni Owner Operator, Straight Trucks, Sprinters, Cargo Rents. Proszę dzwonić: (224) 333-0681

CARPENTERS NEEDED FOR G.C. Experienced in hi-end interior NYC residential renovations. Steady work. Must be experienced in rough to finish. Must have own tools. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

White Eagle ZATRUDNI STOLARZY do wykańczania wnętrz. Proszę dzwonić: (201) 481-2205

PRACA HELP WANTED NY

13 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

HELP WANTED Experienced Seamstress/Tailor needed for women’s fashion boutique. Cutting & sewing skills required. Great pay, F/T, Close to LIRR. Must speak English. Contact Amy (516) 374-1095

ELECTRICIANS AND HELPERS WANTED overtime, good salary, Brooklyn Please call: (917) 807-2523 LIVE-IN HOUSEKEEPER, Sunday night to Saturday morning for heavy cleaning, wash, ironing, dog care, except deliveries and mail, house sitting and some babysitting. Must have experience and be a good cleaner, wear uniform, have good references, speak English and be able to spend summers in Hemptons. Some cooking is also required. Good pay, nice family. Please call (516) 626-3195 POMOC DOMOWA Z ZANIESZKANIEM. Od Niedzieli wieczorem do Soboty rano. Gruntowne sprzątanie, pranie, opieka nad psem, gotowanie, łącznie z dostarczeniem poczty także pomoc przy dzieciach. Z doświadczeniem, konieczność noszenia uniformu. Dobre referencje. Język angielski konieczny. Gotowość do spędzenia lata w Hemptons. Dobre wynagrodzenie, miła rodzina. Proszę dzwonić: (516) 626-3195 Potrzebny doświadczony pomocnik do lakierni z meblami oraz doświadczony stolarz meblowy. Od zaraz na Greenpoint. Proszę dzwonić (718) 483-4871

MANICURIST, COSMETOLOGIST with license NY for busy salon in Grate Neck, Long Island. Please call Bella (917) 562-9992

NYC based electric company is looking for: - electricians - junior project manager Please email your resumes or call: office@apollonyc.com (212) 257-4811

Ridgewood. Meat factory needs kitchen helper. Full time work. Must be relable and speak some English. Please call: (718) 497-2853 Helper needed for general contarctor specializing in upper East-side residential interior work. Construction exp. a plus. Full time/steady work. Please call: (718) 729-0026, forward resume t sue@vellainteriors.com or fax (718) 729-5660

Zatrudnimy mężczyznę do ustawienia maszyn CNC. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572 Producent okien i drzwi drewnianych z Woodbridge, NJ poszukuje osób do obsługi maszyn skrawających (frezarki i wycinarki). Poszukujemy również pomocników do sprzedaży naszych produktów. Proszę dzwonić: (732) 283-4986

SZUKAM PRACY POSITION WANTED Podejm´ prac´ przy szpachlowaniu, malowaniu, cyklinowaniu lub wykonam prac´ na zlecenie. Proszę dzwoniç: (718) 349-8593 (347) 500-4141

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY DO WYNAJĘCIA OD 1 MAJA MIESZKANIE NA RIDGEWOOD 4 pokojowe, duże rozkładowe, po remoncie, parkiety. Dla osób bez nałogów, bez zwierząt. Czynsz $1250 Proszę dzwonić: (718) 497-1005 lub (347) 756-2136

ZATRUDNIMY PANIE Z TERENU NEW JERSEY do pracy w magazynie przy sortowaniu odzieży w Carteret na I i II zmianę. Proszę dzwonić od 8 am do 2 pm: (732) 802-8100 lub (732) 396-0537 Zatrudnimy mechanika/maintenance man. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572 Help to elderly couple, middle aged with live in. Everything including $300 per week. Please call (973) 838-9800 from Friday 9am till Sunday 5pm

Zatrudnimy tool maker z doświadczeniem. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA Do sprzedania dobrze prosperujący biznes naprawy obuwia i galanterii skórzanej. Lokalizacja: Baltimore City, Maryland. www.stefans.gegala.com. Możliwość zamieszkania w apartamencie nad biznesem. Właściciel przechodzi na emeryturę. Proszę dzwonić: (410) 252-5012, lub pisać: stefans@gegala.com

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

CARPENTER NEEDED For Interior work, apartment renovations. Framing flooring, drywall. Must have own tools, experience and speak some English. Please call: (212) 568 -3478 ext 100 Mr. Robert Kafarski Firma budowlana zatrudni murarzy i mechaników z licencjami i doświadczeniem do pracy na rusztowaniach wiszących i stojących. Stała praca przez cały rok. Proszę dzwonić od pon. do piątku pod numerem telefonu (718) 784-0414 lub przyjść na spotkanie w godz. 8.30 am -9.30 am pod adres 33 Dobbin St, Brooklyn, NY

PRACA HELP WANTED NJ Rozwijająca sie firma rozbiórkowa z New Jersey zatrudni pomoc do biura ze znajomością programu Quick Books, foremanów z min. 5-letnim doświadczeniem oraz pracowników do rozbiórek.. Proszę dzwonić (973 246-3105

GRAPHIC DESIGNER WANTED Design studio/advertising agency is looking for a graphic designer with strong Quark XPress skills, Photoshop and Illustrator. Fluent English required. Bergen County, NJ. Please send resume to: mail@bluberries.com

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


14

Najlepszy uzdrowiciel duchowy oraz wróżka Nie jesteś pewien w miłości? W biznesie? Masz problemy osobiste? Nie jesteś szczęśliwy? Otacza cię zło, ból i nieszczęście

Og∏oszenia

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

PODATKI TAXES

…Przyjdź do niej ze swoimi problemami… Pomogła już setkom ludzi wygrać z negatywnymi wpływami i przyzwyczajeniami otaczającymi ich. Usunęła wszystkie przeszkody na ich drodze. Gwarantuje Ci skierowanie na właściwy kierunek, abyś zachował swoją pracę oraz ponownie pokochał najbliższych. Jeśli inni ludzie powodują trudności w twoim życiu, powie ci ich imiona oraz w jaki sposób można temu zapobiec aby odwrócić siłę zła i niepowodzeń.

Jeśli masz problemy z dziećmi, jeśli inni ingerują w Twoją oraz życie, ma moc, aby wyeliminować wszystkie negatywne z zewnątrz wpływy. Jeśli jestes przygnębiony w depresji, pomoże znaleźć przyczynę i powie ci jak rozwiązać problem. Jeśli masz problem z uzyskaniem zielonej karty, zobaczy powód i wskaże ci właściwe rozwiązanie. Pracuje ze zdjęciami i bez.

... Moc Olgi oraz jej nadprzyrodzony talent pomoże ci w każdej sytuacji życiowej... Jedno pytanie za darmo przez telefon. Gwarantowany cud w ciągu 24 godzin.

Koszt wizyty $40 - z tą reklamą zniżka $20

Dostępna 7 dni w tygodniu od 9 rano do 10 wieczorem

Dwoń o każdej porze

82

212-681-6159

821 2nd Ave., Apt.1, Manhattan, NY pomiędzy 43 & 44 St. 1 blok od stacji Grand Central • Metro 4, 5, 6, 7

BARDZO ATRAKCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY DOMU. Jednorodzinny dom w pięknym Kolorado blisko światowej sławy ośrodka narciarskiego. Dwie sypialnie, dwie łazienki, loft do spania. Można w jednej części mieszkać a drugą wynajmować co będzie w całości spłacać pożyczkę. Po więcej informacji proszę zobaczyć VRBO#267023. Cena $465000 Proszę dzwonić: (970) 688-5356

NIERUCHOMO?CI NY REAL ESTATE NY QUEENS CENTRAL REALTY

• RIDGEWOOD. 2 sypialniane Condominium, o powierzchni 630 sq ft pomiędzy Fresh Pnd Rd a Metropolitan Ave Cena $395.000 Proszę pytać o inne oferty domów i lokali biznesowych. Prosić Danę: (718) 417-0700

BAY RIDGE 90’S/PRIME SHORE AREA OPEN HOUSE. Sunday April 14, 12-3 pm 145-95th Street, Apt. #C12 Luxurious state of the art CO-OP building, newly renovated sunny front, 2 king size bedrooms, huge living room, abundance of closet space, state of the art granite eat-in kitchen, brand new appliances, dishwasher, laundry on premises, PET FRIENDLY, one block Shore Road promenade abd exress bus. A MUST SEE APARTMENT! $398.000 Alpine Realty (718) 238-1788

AGENCJE AGENCIES

SAMOCHODY CARS

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Og∏oszenia/Classified AUKCJE AUCTION

15 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

USŁUGI SERVICES

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on April 16, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208 Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction a class of 1489 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s101364-226658 on April 16, 2013 at 10:30am inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

TURYSTYKA TOURISM

BIZNES BUSINESS

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana tel: (347) 684-4650

AMERYKAŃSKIE PRAWO JAZDY na 5 lat dla osób z nieuregulowanym statusem w USA * Wyrabianie od nowa oraz przedłużenia prawa jazdy, które utraciły ważność * Numer SSN mile widziany, lecz nie konieczny * Egzaminy w języku polskim * Przedłużanie prawa jazdy CDL dla osób bez statusu * Kanadyjskie prawo jazdy bez wychodzenia z domu * Trwają również zapisy na 3-letnie prawo jazdy stanu IL * Pomagamy w nawet najbardziej skomplikowanych przypadkach Zostaw wiadomość na taśmie a oddzwonimy:

650-8-PRAWKO (650-877-2956)

www. dziennik.com


16

Og∏oszenia/Classified

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK WRÓŻKI PSYCHICS

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Apr. 19/13 - Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 31468 of Oct. 21, 2011 to 41749 of Aug. 31, 2012.

Greenpoint Properties Inc. Real Estate

933 Manhattan Ave., Greenpoint (pom. Kent St. & Java St.)

Diane Danuta Wolska, broker Victor Wolski, associate broker Specjaliści od sprzedaży nieruchomości. Greenpoint, Williamsburg i okolice

Exclusive listing Greenpoint/Williamsburg: 22 MONITOR STREET, BROOKLYN, NY 11222

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIA TYPU CONDOMINIUM - nowy budynek: 1-sypialniowe (blisko metro L-Graham Ave.) 2 mieszkania z ogrodem, pralnia w budynku, balkony, "tax abatmennt", niskie opłaty. Zobacz zdjęcia na naszej stronie:

WWW.GREENPOINTPROPERTIES.COM

Tel. 718.609.1485

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013


Sport

17 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

Nets lepsi od “Celtów”

Armstrong sprzedał swój dom

n Koszykarze Brooklyn Nets po-

konali na wyjeździe Boston Celtics 101:93 w środowym meczu ligi NBA.

w Austin w stanie Teksas przedstawicielowi branży naftowej Alowi Koehlerowi, który zaciągnął na ten cel kredyt w wysokości 3,1 mln dolarów – poinformowały amerykańskie media.

FOTO: REUTERS

Gości do zwycięstwa poprowadzili Deron Williams – 29 punktów i 12 asyst, Brook Lopez – 21 punktów oraz Joe Johnson – 20 punktów. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Paul Pierce – 23 punkty. Po 11 oczek dodali Jeff Green i Kevin Garnett, a 10 uzyskał Brandon Bass. Nets wygrali trzeci mecz z rzędu i z bilansem 46-32 plasują się na czwartej pozycji w Konferencji Wschodniej. Phoenix Suns, grający od dłuższego czasu bez leczącego kontuzję Marcina Gortata, zakończyli serię dziesięciu porażek, pokonując na wyjeździe Dallas Mavericks 101:92. Gospodarze, mistrzowie NBA z 2011 roku, stracili w ten sposób definitywnie szansę gry w rundzie playoffs. “Słońca” wygrały w Dallas po raz pierwszy od 14 marca 2007 roku. W ekipie gości aż sześciu zawodników miało dwucyfrową zdobycz punktową. Najskuteczniejszy był Goran Dragic, który do 21 punktów dodał 13 asyst. Jared Dudley uzyskał 18 punktów, Wesley Johnson i P.J. Tucker – po 17 (ten drugi miał też 10 zbiórek), Markieff Morris – 12, a Luis Scola – 11 punktów i 15 zbiórek. Dla gospodarzy 22 punkty uzyskał Shawn Marion, oczko mniej na swoim koncie zapisał Dirk Nowitzki, a 18 punktów dodał Vince Carter. Suns z bilansem 24-55 są na ostatniej pozycji w Konferencji Zachodniej. Kobe Bryant pobił swój rekord sezonu, uzyskując 47 punktów, a jego Los Angeles Lakers pokonali w bardzo ważnym dla nich wyjazdowym meczu osłabionych brakiem kilku czołowych koszykarzy Portland Trail Blazers 113:106. Bryant wykorzystał wszystkie 18

n Lance Armstrong sprzedał swój dom

Deron Williams z Brooklyn Nets podaje piłkę obok Courtneya Lee z Boston Celtics

rzutów wolnych. Dzielnie wspomagali go Pau Gasol, rzucając 23 punkty, oraz Dwight Howard – 20. Gospodarze, którzy po raz drugi z rzędu nie wystąpią w playoffs, przegrali kolejny dziewiąty mecz. W ich szeregach wyróżnił się pierwszoroczniak Damian Lillard. 38 punktów to rekord życiowy tego utalentowanego 22-latka. Mając do rozegrania jeszcze trzy mecze w sezonie zasadniczym drużyna z Los Angeles odniosła zwycięstwo, które może okazać się kluczowe w walce o ostatnie wolne jeszcze miejsce w rundzie playoffs. Lakers, z bilansem 42 wygranych i 37 porażek, uzyskali niewielką przewagę nad pauzującymi w środę Utah Jazz (41-38). Najlepszy zespół sezonu Miami Heat, grając praktycznie drugim składem, pokonał w Waszyngtonie

miejscowych Wizards 103:98. W zespole z Florydy zabrakło kontuzjowanych LeBrona Jamesa (ścięgno podkolanowe), Dwyane’a Wade’a (kostka i kolano) oraz Chrisa Bosha, którego zmogła grupa. Pod ich nieobecność ciężar gry wziął na siebie Ray Allen, gromadząc 23 punkty. To pierwsza absencja Jamesa w sezonie. Heat, mając 62 wygrane, poprawili o jedną klubowy rekord z sezonu 1996/1997. Trafili 17 razy na 41 wykonywanych rzutów zza linii 7,24 m. Wśród pokonanych wyróżnili się A.J. Price – 23 punkty oraz John Wall – 17 punktów, 11 asyst i 9 zbiórek. Bohaterem meczu w Denver, gdzie miejscowi Nuggets pokonali San Antonio Spurs 96:86, był Andre Iguodala, który uzyskał triple-double: 12 punktów, 10 asyst i 13 zbiórek. Gospodarze pobili jeden rekord klubo-

wy – 21. zwycięstwo z rzędu we własnej hali, a drugi wyrównali – 54 wygranych w sezonie zasadniczym, w którym wystąpią jeszcze czterokrotnie. TW, (PAP)

WYNIKI LIGI NBA

Boston Celtics - Brooklyn Nets 93:101, Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 104:111, Dallas Mavericks - Phoenix Suns 91:102, Denver Nuggets - San Antonio Spurs 96:86, Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 111:95, Orlando Magic Milwaukee Bucks 113:103 po dogrywce, Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 101:124, Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 106:113, Sacramento Kings - New Orleans Hornets 121:110, Washington Wizards - Miami Heat 98:103

Rangers wygrywają, Devils tracą dystans podkreślił w pomeczowej rozmowie z dziennikarzami trener “Diabłów” wyjeździe New Jersey Devils 5:4 w śro- Pete DeBoer. dowym meczu ligi NHL. Prowadzenie Bruins w kolejnej Dzięki temu zwycięstwu drużyna części gry podwyższył Zdeno ChaClaude’a Juliena wróciła po 14 ra. Wtedy też Julien stracił Brada dniach na pozycję lidera w dywizji Marchanda, uderzonego łokciem przez Antona Wołczenkowa. Następpółnocno-wschodniej. Zespół gości, który w dywizji wy- nie trzy trafienia – autorstwa Patriprzedza teraz o punkt Montreal Ca- ka Eliasa, Travisa Zajaca i Andy’ego nadiens, przystąpił do tego spotka- Greene’a – zanotowała ekipa z New nia bardzo zdeterminowany i już po Jersey. Sytuację w zespole ich rywaniespełna dziewięciu minutach gry li uspokoił w ósmej minucie trzeciej prowadził 3:0. Dwukrotnie na listę tercji Tyler Seguin, zdobywając dla strzelców w tym czasie wpisał się gości piątą bramkę. Wynik spotkaGregory Campbell. Bramkarza go- nia ustalił na 37 sekund przed końspodarzy pokonał w pierwszej tercji cem Matt D’Agostini, dla którego był to pierwszy gol w barwach Devils. także Daniel Paille. Drużyna z Bostonu wygrała 11 z “Brak mi słów. Wyszliśmy na lód, stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji... 12 ostatnich meczów z tymi przeciwi widzieliście, co się stało. Zdobyli nikami, w tym wszystkie trzy w tym dwa gole, grając w osłabieniu. Ta- sezonie. Wyższość rywali z New Jerkie rzeczy nie mogą mieć miejsca” – sey musieli uznać ostatnio dwa lata n Hokeiści Boston Bruins pokonali na

temu (10 kwietnia 2011 roku). “Diabły” z dorobkiem 40 punktów zajmują dziesiąte miejsce w Konferencji Wschodniej. Emocji w środę nie zabrakło w Nowym Jorku, gdzie Rangers pokonali po karnych Toronto Maple Leafs 3:2. O zwycięstwie gospodarzy przesądził wykonywany w pierwszej serii strzał Matsa Zuccarello. 25-letni Norweg przyćmił tym samym dobry występ zdobywcy dwóch goli dla ekipy z Kanady Phila Kessela. Dla nowojorczyków gole w regulaminowym czasie gry zdobyli Carl Hagelin oraz Ryan McDonagh. Rangers mają w dorobku 44 punkty i plasują się na ósmej pozycji w Konferencji Wschodniej. Niemiłą niespodziankę kibicom sprawiło Anaheim Ducks, które przegrało u siebie z najgorszą obecnie drużyną ligi – Colorado Avalan-

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

che 1:4. Tym samym znajdujący się w ścisłej czołówce NHL zespół (trzeci w ligowym zestawieniu) musi poczekać na zapewnienie sobie występu w playoffs. Kilka dni wcześniej bramkarz Avalanche Jean-Sebastien Giguere skrytykował kolegów za ich podejście do pracy i brak skupienia. Jego słowa odniosły skutek i zespół mający siedzibę w Denver wygrał pierwszy raz od prawie dwóch miesięcy. TW, (PAP)

WYNIKI LIGI NHL NJ Devils - Boston Bruins 4:5, New York Rangers - Toronto Maple Leafs 3:2 po rzutach karnych, Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:4, Edmonton Oilers - Phoenix Coyotes 1:3, Calgary Flames - Vancouver Canucks 1:4

Wartość nieruchomości szacowano jednak wyżej – nawet na 10 mln dolarów. Były kolarz, dożywotnio zdyskwalifikowany i pozbawiony siedmiu zwycięstw w Tour de France za stosowanie dopingu, mieszkał w tej rezydencji od 2004 roku. Jego rzecznik Mark Higgins potwierdził, że doszło do transakcji i dodał, że Armstrong obecnie poszukuje innego mieszkania w Austin. Po latach konsekwentnego zaprzeczania, jakoby stosował niedozwolone środki dopingujące, Armstrong w połowie stycznia przyznał się do używania dopingu w “wywiadzie prawdy”, jakiego udzielił słynnej dziennikarce telewizyjnej Oprze Winfrey. Afera dopingowa może mieć dla niego bardzo poważne konsekwencje. Na drogę sądową przeciwko niemu wystąpił m.in. rząd Stanów Zjednoczonych, przyłączając się do pozwu złożonego już wiosną 2010 roku przez innego byłego kolarza Floyda Landisa. W pozwie Landis oskarżył Armstronga o oszustwo polegające na ukryciu przed rządem systemu dopingu w grupie kolarskiej US Postal Service oraz o przywłaszczenie poprzez tę ekipę publicznych pieniędzy. US Postal Service jest agencją rządową świadczącą usługi pocztowe wszystkim obywatelom USA. Grupa kolarska pod tą nazwą istniała w latach 1996-2004, a jej zawodnikami byli Armstrong i Landis. Chodzi o sumę 30 milionów dolarów, którą w ciągu lat agencja pocztowa przekazała grupie kolarskiej. Jeżeli sąd uzna 41-letniego Teksańczyka winnym korzystania z państwowych pieniędzy na cele dopingowe, administracja może domagać się odszkodowania sięgającego nawet 90 milionów dolarów, a Landis liczyć na 25 procent tej kwoty, jako że odegrał kluczową rolę w zdemaskowaniu Armstronga. Wspólny pozew Landisa i administracji USA nie jest jedynym złożonym przeciwko Armstrongowi. To wa rzy stwo ubez pie cze nio we SCA Promotions, jeden z jego byłych sponsorów, chce odzyskać 12 milionów dolarów, a 1,2 mln dolarów domaga się brytyjski dziennik “Sunday Times”, który niegdyś przegrał z nim sprawę sądową i został zmuszony do wypłacenia milionowego odszkodowania za pomówienie go o stosowanie dopingu. Pozwy sądowe mogą zrujnować Armstronga, którego majątek szacuje się na 100 milionów dolarów. n


Sport

18

W SKRÓCIE Piłka nożna

n Rozstawiona z numerem 2 Roberta Vinci awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju BNP Paribas Katowice Open . W czwartek Włoszka pokonała po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu Holenderkę Kiki Bertens 2:6, 6:3, 6:4.

Żużel

n Żużlowcy Unibaksu Toruń pokonali 51:39 na własnym torze beniaminka ekstraligi Lechmę Start Gniezno w tak zwanym treningu punktowanym. n Żużlowcy Fogo Unii Leszno pokonali na własnym torze PGE Marmę Rzeszów 46:44 w meczu sparingowym. Gospodarze wystąpili bez Kennetha Bjerre, rzeszowianie z kolei wystawili najsilniejszy skład.

Rajdy samochodowe

n Robert Kubica (Citroen DS3 S2000) uzyskał w drugim przejeździe najlepszy czas w WRC2 na 4,9 km odcinku testowym Judeu - Loule przed startem do Rajdu Portugalii, 4. rundy mistrzostw świata. Polak poprawił wynik uzyskany w pierwszym przejeździe przez fabrycznego kierowcę teamu Skody Fina Esapekkę Lappiego (Fabia S2000), który zrezygnował z drugiej próby.

Podnoszenie ciężarów

n Anna Leśniewska (Mazovia Ciechanów) uzyskała w dwuboju 203 kg i zajęła czwarte miejsce w kategorii 63 kg w odbywających się w stolicy Albanii Tiranie mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Katarzyna Ostapska (Tytan Oława) z rezultatem 197 kg była piąta. Zwyciężyła Rosjanka Marina Szajnowa wynikiem 235 kg (105+130) i po raz piąty w karierze zdobyła tytuł mistrzyni Europy. Trzy razy triumfowała w kategorii 58 kg, dwa w 63 kg. Poprzednio była najlepsza w 2011 roku w Kazaniu, gdzie w dwuboju uzyskała 245 kg (104+141). Drugie miejsce w Tiranie wywalczyła Bułgarka Milka Manewa - 217 kg (96+121), a trzecie Rumunka Irina Lepsa - 212 kg (90+122). n Reprezentant Rosji Oleg Czen uzyskał w dwuboju 331 kg i zwyciężył w kategorii 69 kg w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w stolicy Albanii Tiranie. Polacy w tej kategorii wagowej nie wystąpili. Drugie miejsce wywalczył Sardar Hasanow z Azerbejdżanu326 kg (150+176), a trzecie Albańczyk Da niel Go del li - 325 kg (145+180).

Jackiewicz: nie potrafię wyzwolić agresji

25 powalczy w Warszawie n Dwudziestu pięciu polskich bokserów wystąpi w 30. turnieju im. Feliksa Stamma, który w dniach 23-26 kwietnia odbędzie się w Warszawie. To jeden ze sprawdzianów przed mistrzostwami Europy w Mińsku.

n Były mistrz Europy Rafał “Wo-

jownik” Jackiewicz uważa, że jego największymi problemami są nieumiejętność wyzwolenia agresji na ringu oraz ciągłe zbijanie wagi. Bokser nie spodziewa się kolejnej “wielkiej walki”, ale kariery nie zamierza kończyć. Kilka dni temu Jackiewicz przegrał przez nokaut w 11. rundzie pojedynek w Rzymie z Włochem Leonardem Bundu o zawodowe ME w kategorii półśredniej. Ten pas w przeszłości należał już do polskiego pięściarza. Co więcej, miał on szansę zdobycia tytułu mistrza świata federacji IBF, ale uległ przed niespełna trzema laty Słoweńcowi Dejanowi Zaveckovi. “Taki łobuziak jak ja znów nie potrafił wyzwolić agresji w ringu. Mam wreszcie poukładane życie prywatne - żonę, dzieci, dom, pracę i – jak widać – stałem się spokojniejszym człowiekiem. A kiedyś naprawdę byłem zwariowany. Moje problemy biorą się w dużej mierze z ciągłego zbijania wagi do 66-67 kg. Najgorzej jest w ostatnim tygodniu przed walką, kiedy praktycznie nie jem, i w ostatnich trzech dniach przed ceremonią ważenia, kiedy niemal w ogóle nie piję wody. Dopiero na kilkanaście godzin przed pierwszym gongiem zaczyna się moja prawdziwa koncentracja i myślenie o potyczce. Na tym wysokim poziomie sporto-

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT

Tenis

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

W gronie profesjonalistów Rafał Jackiewicz stoczył 55 pojedynków, z których 42 wygrał, 11 przegrał, a dwa zremisował

wym, jaki osiągnąłem ciężką pracą, nie da się tak funkcjonować” – powiedział 36-letni Jackiewicz. Bokser z Mińska Mazowieckiego zaczynał karierę od kickboxingu, od kat. 63 kg. Jako pięściarz nie rywalizował na ringach amatorskich, a jego profesjonalny debiut miał miejsce dopiero 17 lutego 2001 roku, w dniu 24. urodzin. “Minęło właśnie 20 lat od pierwszego pojedynku w kickboxingu. To mnóstwo czasu, a ja wciąż ‘kręcę się’ koło tej samej wagi. Z tym, że coraz trudniej osiągnąć mi limit. Warunki fizyczne nie pozwalają mi występować w wyższych kategoriach, przecież nawet Bundu przewyższał mnie pod tym względem. Odczuwałem jego ciosy, dynamikę, szybkość. W wa-

dze junior średniej miałbym jeszcze trudniej” – ocenił. Jackiewicz przyznał, że rozważał różne scenariusze, ale nie zamierza kończyć sportowej przygody. Choć z drugiej strony nie spodziewa się, że otrzyma kolejną szansę rywalizowania o znaczący tytuł. “Jestem zły, bo występ przeciwko Bundu to dla mnie upokorzenie. Nie potrafiłem przebić się przez jego szczelną gardę. I znów pojawia się temat przewagi fizycznej rywali ze światowej czołówki. Niby technicznie nie odstaję, od wielu jestem lepszy, ale przy ich sile jakoś gasnę. Ale na pewno w ten sposób nie skończę kariery, to nie w moim stylu. Poza tym wciąż uważam, że mam coś do zaoferowania w boksie” – dodał. n

Włodarczyk powalczy z Czakijewem? Krzysztof Włodarczyk jest blisko walki z Rachimem Czakijewem w obronie pasa mistrza świata WBC w wadze junior ciężkiej.

n

Rosjanie poinformowali, że kontrakt już został podpisany, ale promotor polskiego boksera czeka na zaliczkę określoną w liście intencyjnym. “Kontrakt został już podpisany. Rachim rozpoczął przygotowania z trenerem Arturem Grigorjanem” – powiedział menedżer Czakijewa Wiaczesław Karakasz, cytowany przez portal zajmujący się pięściarstwem allboxing.ru. Według niego, do pojedynku dojdzie 22 czerwca w Moskwie. Inaczej o sprawie mówi Wasilewski, od kilkunastu lat prowadzący zawodową karierę “Diablo” Włodarczyka. “Przed dwoma tygodniami podpisaliśmy list intencyjny na dwie walki Krzyśka z Czakijewem. Jeden z punktów określał konieczność wpłacenia przez Rosjan zaliczki na konto reprezentującej nas kancelarii adwokackiej. Termin minął, a pieniędzy jesz cze nie otrzy ma li śmy. Organizatorzy pojedynku tłumaczyli się jakimiś problemami. Kwoty nie mogę zdradzić, bo nie zostałem upo-

“Stołeczne zawody będą eliminacją do mistrzostw kontynentu. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja pomiędzy m.in. Dawidem Michelusem i Mateuszem Mazikiem w kat. 56 kg, Damianem Wrzesińskim i Mateuszem Polskim w 60 kg oraz Piotrem Sielawą i Tomaszem Kotem w 69 kg. W wadze 75 kg liczę na Tomasza Jabłońskiego, ale pojawił się kolej ny cie ka wy za wod nik – Ireneusz Zakrzewski. Lepsi z tych duetów na przełomie maja i czerwca pojadą i mam nadzieję, że powalczą o medal w ME w Mińsku” – powiedział PAP trener reprezentacji Hubert Migaczew. W ostatnim tygodniu polscy pięściarze trenowali na zgrupowaniu w Asyżu z kadrą Włoch oraz zespołem Dolce&Gabana Thunder Italia z ligi WSB. “W turnieju Stamma, z grona złotych medalistów niedawnych mistrzostw Polski w Zawierciu nie będzie tylko Kazimierza Łęgowskiego, triumfato ra wa gi 64 kg” – do dał szkoleniowiec. n

Będzie gala z Polakami n Niepokonany Patryk Szymań-

ski (6-0, 2 KO) 13 kwietnia wystąpi na gali w North Bergen, New Jersey. Rywalem młodego Polaka będzie David Curiel (3-0, 1 KO), pojedynek zaplanowano na sześć rund w kategorii półśredniej.

FOTO: ARCHIWUM

n Piłkarze Śląska pokonali we Wrocławiu Wisłę Kraków 2:1 w środowym meczu półfinału Pucharu Polski. We wtorek Ruch Chorzów zremisował u siebie z Legią Warszawa 0:0. Rewanże w obu parach zaplanowano na przyszły tydzień. Pucharowy mecz we Wrocławiu, w obecności 21 tysięcy widzów, zaczął się znakomicie dla Śląska, który już w 13. minucie prowadził 2:0 po pięknych golach. Najpierw technicznym strzałem zewnętrzną częścią stopy popisał się Waldemar Sobota, a niedługo potem Sebastian Mila zdobył bramkę po efektownym uderzeniu z rzutu wolnego. Taki wynik byłby dla Śląska bardzo korzystny przed rewanżem, ale na początku drugiej połowy bramkę dla Wisły zdobył Patryk Małecki. Sprawa awansu pozostaje zatem otwarta. n Stowarzyszenie Kibiców ŁKS przesłało w czwartek do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej list otwarty, w którym domaga się przyspieszenia prac nad realizacją projektu budowy nowego stadionu i hali sportowej na terenach przy al. Unii Lubelskiej.

Krzysztof Włodarczyk

ważniony. Nie chodzi o miliony dolarów, ale w Polsce nie udałoby się zebrać takiej sumy na dobrowolną obronę tytułu mistrzowskiego” – stwierdził. 31-letni Włodarczyk jest posiadaczem pasa WBC od 2010 roku. W ostatniej walce pokonał kilka miesięcy temu we Wrocławiu na punkty Portorykańczyka Francisco Pa-

laciosa. W dobrowolnej obronie Polak ma się spotkać z Czakijewem, mistrzem olimpijskim z Pekinu (2008) i wi ce mi strzem świa ta (2007). Na profesjonalnych ringach Włodarczyk wygrał 47 pojedynków, dwa przegrał, a jeden zremisował. 30-letni Czakijew jest niepokonany 16-0. n

Szymański ostatni raz pojawił się na ringu niespełna miesiąc temu, pokonując na punkty Antonio Fernandeza. Tego samego wieczoru wystąpi inny reprezentant Polski, Michał Chudecki (5-0, 3 KO). W pojedynku w wadze super piórkowej, również na dystansie 6 rund, zmierzy się z Christianem Steele (3-5, 1 KO). Dla Chudeckiego też będzie to drugie starcie w tym roku. W ostatniej walce efektownie rozprawił się z Carlosem Johnsonem, serwując rywalowi techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Gala organizowana jest przez Global Boxing oraz KEA Promotions. n


Sport

19 nowy dziennik Friday, April 12, 2013

Emocje w Barcelonie n Piłkarze Barcelony, po dwóch remisach z Paris Saint Germain – gi Mistrzów, zdobył Robert Lewan-

dowski. Napastnik reprezentacji Polski i Łukasz Piszczek rozegrali całe spotkanie, natomiast Jakub Błaszczykowski został zmieniony w 72. miNajważniejszą zagadką przed me- cji. Bayern już w Monachium wy- nucie. Po remisie 0:0 w Maladze rewanczem w Barcelonie była kwestia wy- pracował solidną zaliczkę przed restępu Lionela Messiego, który w wanżem z Juventusem (2:0). W Tu- żowe spotkanie w Dortmundzie bypierwszym spotkaniu obu drużyn do- rynie też nie pozostawił rywalom złu- ło bardzo dramatyczne. Do 91. miznał kontuzji uda. Ostatecznie Argen- dzeń – ponownie zwyciężył 2:0, tym nuty Borussia przegrywała 1:2, ale tyńczyk zaczął na ławce rezerwo- razem po golach Mario Mandzuki- w ciągu kilkudziesięciu sekund zdowych, pojawił się na boisku dopie- ca (głową, dobitka strzału Javiego była dwie bramki. Decydująca paMartineza) i Claudio Pizzaro w do- dła w kontrowersyjnych okolicznoro w 62. minucie. ściach – jak pokazały telewizyjne Sytuację Katalończyków dodatko- liczonym czasie gry. Bayern już po raz 15. w historii powtórki aż czterech piłkarzy z Dowo komplikowały osłabienia w obronie – w środę nie mogli zagrać Ja- zakwalifikował się do półfinału naj- rtmundu było na spalonym. W drugiej parze Real Madryt ważniejszych klubowych rozgryvier Mascherano i Carles Puyol. wprawdzie przegrał w Stambule z GaOd początku Barcelona - mimo wek w Europie. We wtorek awans wywalczyli pił- latasaray 2:3 (dwa gole Cristiano Rokorzystnego wyniku z pierwszego spotkania – starała się narzucić swój karze Borussii Dortmund i Realu Ma- naldo), ale dzięki wcześniejszemu zwystyl gry, ale raziła nieskutecznością. dryt. Niemiecki zespół pokonał u sie- cięstwu u siebie 3:0 wywalczył awans. Losowanie par półfinałowych zaNiecelnie na bramkę rywali strze- bie Malagę 3:2, strzelając dwa gole lali m.in. Cesc Fabregas, Andres In- w doliczonym czasie. W pierwszej planowano na piątek. Finał odbędzie iesta, Xavi i David Villa. Takich kło- połowie bramkę dla gospodarzy, się 25 maja na stadionie Wembley w potów nie miał w 50. minucie Ja- swoją szóstą w obecnym sezonie Li- Londynie. n vier Pastore, który po podaniu Zlatana Ibrahimovica i długim rajJuventus Turyn 0 (0) dzie zdobył gola dla gości. FC Barcelona 1 (0) Strata bramki zmusiła trenera TiBayern Monachium 2 (0) Paris Saint Germain 1 (0) to Vilanovę do wprowadzenia na boBramki: dla Bayernu - Mario Mandzukic (64), isko – przy ogromnym aplauzie kiBramki: dla Barcelony - Pedro (71); dla PSG - JaClaudio Pizarro(90+2). Sędziował Carlos Velasco biców – Messiego. Opłaciło się... Arvier Pastore (50). Sędziował Bjorn Kuipers (Holan(Hiszpania). dia). gen tyń czyk w 71. mi nu cie Juventus: Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Giorgio Barcelona: Victor Valdes; Daniel Alves, Gerard PiChiellini, Leonardo Bonucci; Simone Padoin (69-Maurizainicjował akcję, po której Kataque, Adriano (62-Marc Bartra), Jordi Alba; Xavi, cio Isla), Andrea Pirlo, Paul Pogba, Claudio Marchisio lończycy wyrównali. Po kilku skuSergio Busquets, Andres Iniesta; Pedro, Cesc Fabre(79-Emanuele Giaccherini), Kwadwo Asamoah; Mirko tecznych zwodach podał prostopagas (62-Lionel Messi), David Villa (84-Alex Song). Vucinic, Fabio Quagliarella (66-Alessandro Matri). PSG: Salvatore Sirigu; Christophe Jallet (88-GreBayern: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Daniel Van dle do Davida Villi. Doświadczony gory van der Wiel), Alex, Thiago Silva, Maxwell; LuBuyten (35-Jerome Boateng), Dante, David Alaba; napastnik odegrał do Pedro, a ten cas, Thiago Motta, Marco Verratti (83-David BecBastian Schweinsteiger, Javi Martinez; Arjen Robpopisał się skutecznym strzałem. Jak kham), Javier Pastore; Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel ben, Thomas Mueller, Franck Ribery (80-Luiz GustaLavezzi (81-Kevin Gameiro). vo); Mario Mandzukic (83-Claudio Pizarro). się okazało, na wagę awansu. Dwie piłkarskie legendy – David Beckham z Paris St. Germain i Lionel Messi W drugiej parze było mniej emoz Barcelony – po zakończonym meczu na Camp Nou

Wisła z Legią o prestiż n Sobotni mecz Wisły Kraków z Legią Warszawa to najważniejsze wydarzenie

brze występuje były kadrowicz Irene usz Jeleń, który jesienią kilka ra22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Prowadzący stołeczny zespół ma szansę pozy zagrał w Podbeskidziu. Gola dla większyć przewagę nad rywalami, zaś “Biała Gwiazda” powalczy tylko o prestiż. zespołu z Bielska-Białej wtedy nie Po średnim początku roku, w ostat- strzelił, nawet z rzutu karnego w meW poprzednich latach spotkania tych drużyn decydowały o mistrzo- niej kolejce wrocławianie wygrali, czu z Lechem (2:3), a w barwach nostwie (np. w 2009 roku) lub udziale choć nieco w szczęśliwych okolicz- wej drużyny do tej pory zapisał na w europejskich pucharach. Tym ra- nościach, z Górnikiem 2:1. W sobotę koncie tylko jedno trafienie. Być może ostatnią szansę na zachozem będzie inaczej, ponieważ Legia przyjadą do Warszawy na konfrontazmierza po pierwszy od siedmiu lat cję z Polonią, która poniosła już czte- wanie nadziei na ligowy byt będą mietytuł, zaś Wisła zajmuje dopiero dzie- ry kolejne porażki, a z trzeciego miej- li zawodnicy z Bełchatowa. Zmierzą siąte miejsce. Dla niej zwycięstwo sca, gwarantującego grę na kontynen- się z 14. w tabeli Ruchem (22 pkt). W poprzednim sezonie “Niebiescy” do nad warszawskim zespołem miało- talnych boiskach, spadła na szóste. Najbliższa seria gier może okazać ostatniego spotkania rywalizowali ze by wymiar głównie prestiżowy. Wisła ostatnio poniosła dwie po- się decydująca dla najbardziej zagro- Śląskiem o mistrzostwo kraju, a teraz rażki – w lidze uległa Piastowi Gli- żonych spadkiem ekip, czyli Podbe- pozostał im tylko Puchar Polski (w wice 1:2, a w środę nie sprostała (rów- skidzia Bielsko-Biała (15 pkt) i pierwszej konfrontacji półfinałowej bezbramkowy remis z Legią). nież 1:2) Śląskowi Wrocław w pół- GKS Bełchatów (13). W pozostałych spotkaniach 22. ko“Górali”, którzy pod wodzą nowefinale Pucharu Polski. W tabeli legioniści mają przewa- go szkoleniowca Czesława Michnie- lejki Pogoń Szczecin zmierzy się z gę czterech punktów nad Lechem Po- wicza zdobyli cztery punkty w Widzewem Łódź, Zagłębie Lubin z znań i dziewięciu nad broniącym ty- dwóch występach, czeka trudny wy- Koroną Kielce, zaś Lechia Gdańsk jazd do Zabrza. W ataku Górnika Za- z Jagiellonią Białystok. n tułu Śląskiem. Klub z Wielkopolski zmierzy się w poniedziałek z dobrze poczynającym sobie beniaminkiem z Gliwic. Z PROGRAM 22. KOLEJKI sześciu tegorocznych meczów, Piast Piątek, 12 kwietnia: Pogoń Szczecin - Widzew Łódź, Zagłębie Lubin - Koroprzegrał tylko jeden, inauguracyjny na Kielce z Górnikiem Zabrze 0:1. Po rundzie Sobota, 13 kwietnia: GKS Bełchatów - Ruch Chorzów, Polonia Warszawa jesiennej podopieczni trenera MarŚląsk Wrocław, Wisła Kraków - Legia Warszawa. cina Brosza sklasyfikowani byli na Niedziela, 14 kwietnia: Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała, Lechia siódmej pozycji, a teraz przesunęli Gdańsk - Jagiellonia Białystok. się na piątą, z niewielką stratą do ŚląPoniedziałek, 15 kwietnia: Piast Gliwice - Lech Poznań. ska i Górnika.

FOTO: REUTERS

2:2 na wyjeździe i 1:1 u siebie – awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Efektowniej zaprezentował się Bayern Monachium, który znów pokonał Juventus Turyn 2:0, tym razem na stadionie rywala.

Polska dołuje w rankingu n Piłkarska reprezentacja Polski znów spadła o dwa miejsca i jest 63. w ran-

kingu FIFA. W czołówce bez zmian – prowadzi mistrz świata i Europy Hiszpania, przed Niemcami i Argentyną. Na czwartą pozycję awansowała Chorwacja. Pod koniec marca Biało-Czerwoni ro- większy awans odnotowała drużyna zegrali na Stadionie Narodowym w Chorwacji – z dziewiątego na czwarWarszawie dwa mecze w elimina- te miejsce. n cjach mistrzostw świata 2014 – ulegli Ukrainie 1:3 i pokonali San Marino 5:0. Wyniki tych spotkań zostaCZOŁÓWKA RANKINGU FIFA ły uwzględnione w najnowszym (w nawiasie miejsce w poprzednim notowaniu) notowaniu FIFA. 1. (1.) Hiszpania 1538 pkt Kolejne, tym razem wyjazdowe, spo2. (2.) Niemcy 1428 tkanie w el. gr H podopieczni trenera 3. (3.) Argentyna 1292 Waldemara Fornalika mają zaplano4 (9.) Chorwacja 1191 wane na 7 czerwca z Mołdawią (138. 5. (7.) Portugalia 1163 lokata). Trzy dni wcześniej zagrają to6. (6.) Kolumbia 1154 warzysko z Liechtensteinem (147.). 7. (4.) Anglia 1135 Ze wszystkich grupowych rywali 8. (5.) Włochy 1117 9. (8.) Holandia 1093 najwyżej, bo na siódmej pozycji pla10. (11.) Ekwador 1056 suje się Anglia (poprzednio była ... czwarta). Prowadząca w tabeli Czar27. (28.) Czarnogóra 789 nogóra przesunęła się z 28. na 27., a 37. (48.) Ukraina 675 Ukraina z 48. na 37. lokatę. 63. (61.) Polska 529 Liderem rankingu Międzynarodo138. (131.) Mołdawia 214 wej Federacji Piłkarskiej (kolejny 147. (157.) Liechtenstein 182 opublikowany zostanie 9 maja) jest 207. (207.) San Marino 0 wciąż Hiszpania, a w czołówce naj-

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


20

Sport

nowy dziennik Piątek 12 kwietnia 2013

Dobrowolski: zjadę z Kasprowego n Wszystko wskazuje, że organizatorom nie uda się zakończyć zawodów w

FOTO: REUTERS

Chińscy fani Marka Webbera w walce o jego autograf

GP Chin po raz dziesiąty

konują tu na pełnej mocy silników. Sprzyja temu m.in. jedna z najdłuższych prostych w całym kalendarzu wyścigów, prowadząca między zakrętami numer 13 i 14, o długości blisko 1,3 kilometra. Dość płynne łuki zachęcają też do niezbyt mocnego naciskania na hamulce. To wszystko pon W ten weekend w Szanghaju kierowcy Formuły 1 wrócą po trzy- winno sprawić, że w niedzielę będzie tygodniowej przerwie do rywalizacji o mistrzostwo świata. Wy- sporo manewrów wyprzedzania i zacięta walka. Rywalizacji nie zakłóstartują w wyścigu o Grand Prix Chin, który odbywa się tam od ci deszcz, bowiem meteorolodzy zapowiadają ciepły – z temperaturami 2004 roku. Będzie to trzecia eliminacja tegorocznego cyklu. powyżej 20 stopni Celsjusza – i słoPierwsze zawody za Wielkim Murem lidy spod znaku Mercedesa spisywa- neczny weekend. Wszystko wskazuje na to, że najbyły sporym wydarzeniem towarzy- ły się nierówno. Mimo to Hamilton sko-politycznym, które miało poka- był piąty w GP Australii i trzeci w GP bliższy wyścig odbędzie się bez najzać stopniowe otwieranie się Chin na Malezji, a Rosberg nie dojechał do me- mniejszych zakłóceń. Gorzej wygląświat, a Formuła 1 to przecież jeden ty w Melbourne (awaria układu elek- da sytuacja zaplanowanej na następz symboli “zachodniego kapitalizmu”. tronicznego) i był czwarty na torze Se- ny weekend wizyty bolidów F1 w Bahrajnie, gdzie nie ustają protesty Triumfował wtedy Brazylijczyk Ru- pang pod Kuala Lumpur. Triumfatora niedzielnej rywaliza- przeciwko tej imprezie, które mają bens Barrichello z Ferrari. W dziewięcioletniej historii impre- cji należy chyba jednak wypatrywać w znacznej mierze podłoże polityczzy wygrywało aż ośmiu kierowców, w gronie innych zwycięzców zawo- ne. Uczestniczy w nich miejscowa a jako jedyny dwukrotnie na najwyż- dów w Szanghaju: Hiszpana Fernan- opozycja wobec rodu panującego, szym stopniu podium w Szanghaju do Alonso z Ferrari (2005; wówczas której krwawo stłumione wystąpiestanął Brytyjczyk Lewis Hamilton (w Renault), Fina Kimiego Raikkonena nia z policją i wojskiem sprawiły, że 2008 i 2011 roku). Wtedy jeszcze był z Lotus-Renault (2007; Ferrari), Niem- w 2011 roku zawody odwołano. Prezes Międzynarodowej Fedekierowcą angielskiego teamu McLa- ca Sebastiana Vettela z Red Bull-Reren-Mercedes, a od tego sezonu star- nault (2009) i Brytyjczyka Jensona racji Samochodowej (FIA) Francuz tuje w barwach niemieckiej ekipy Buttona z McLaren-Mercedes (2010). Jean Todt – pytany o przyszłość zaW tym sezonie zwycięstwami wodów – bagatelizuje ten problem. Mercedes GP. Właśnie ten fabryczny zespół przed mogą się pochwalić Raikkonen (Au- Jego zdaniem to “chwilowa burza, rokiem miał wielkie powody do ra- stralia) i Vettel (Malezja), który w la- w której sport stał się narzędziem dości, bowiem w GP Chin odnotował tach 2009-2011 zdobywał w Szan- do lokalnych rozgrywek polityczhistoryczne pierwsze pole position i ghaju pole position. To nie dziwi, bo- nych”. Większym problemem jest grożąpierwszą wygraną w F1 za sprawą de- wiem ten tor jest stworzony z myślą biutującego w tej roli 26-letniego o solidnie przygotowanych jednost- ca wojną sytuacja na Dalekim WschoNiemca Nico Rosberga. W dwóch kach napędowych, bowiem blisko po- dzie, która pod znakiem zapytania stapierwszych wyścigach tego sezonu bo- łowę (49 procent) trasy kierowcy po- wia GP Korei (6 października). n

Na pełnej mocy

“Udział w Speed Masters był dla mnie sportową przygodą życia. Wynikiem 234,933 km/h ustanowiłem rekord Polski i zdobyłem kolejne ważne doświadczenia. Teraz szykuję się do startu w Zakopanem, rodzinnym mieście. Chcę poprawić rekord Tatr sprzed 34 lat” – powiedział 32-letni zawodnik. Do próby prędkości na nartach w Tatrach dojdzie 14 kwietnia w godzinach porannych. “W piątek i sobotę będę jeszcze trenował. W niedzielę mam w planach trzy przejazdy. Ten ostatni ze szczytu Kasprowego spod Dzwonu, trasą Goryczkową do Kotła. Dla kibiców, którzy powinni mieć narty, będzie wydzielona specjalna strefa” – dodał zakopiańczyk. Jak na razie, warunki atmosferyczne są sprzyjające i – według prognoz – nie powinny być przeszkodą w zorganizowaniu przez Polskie Koleje Linowe imprezy pod nazwą Kasprowy Live. Problem mają natomiast Francuzi. Zaplanowany na koniec tygodnia jeden dzień startowy mógłby się odbyć w piątek lub sobotę, ale żeby narciarze mogli zmierzyć się z prędkością, potrzeba kilku słonecznych dni zapewniających skrystalizowanie

FOTO: ARCHIWUM

narciarstwie szybkim Speed Masters w Vars we francuskich Alpach. W tej sytuacji Jędrzej Dobrowolski sezon zakończy w niedzielę zjazdem z Kasprowego Wierchu z nadzieją poprawienia rekordu Tatr.

śniegu. Prognozy pogody wskazują jednak na pochmurne i wietrzne dni. “Postanowiłem nie czekać na ostateczną decyzję Francuzów i nie brać pod uwagę wyjazdu w Alpy. Dla mnie impreza Speed Masters zakończyła się w minionym tygodniu” – stwierdził Dobrowolski, który zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji tych zawodów. Rekord Tatr wynosi 180,632 km/h i należy do Jacka Niklińskiego. Jak on sam podkreślił, najwyższa pora, aby ktoś wreszcie poprawił ten wynik: “Skoro Jędrzej zdecydował się na takie próby, życzę mu powodzenia”. n

Hokeistki przegrały z Węgierkami n Polki przegrały z Węgierkami 3:6 (0:2, 1:1, 2:3) w swoim trzecim meczu

mistrzostw świata Dywizji IIA w hokeju na lodzie, rozgrywanych w Auckland. Wcześniej Biało-Czerwone odniosły dwa zwycięstwa – nad Nową Zelandią 2:1 i nad Słowenią 3:2. Polki stawiły wyżej notowanym rywalkom zaciekły opór. Węgierki przeważały, w całym meczu oddały 42 strzały (podopieczne Grzegorza Klicha 22), ale w 47. minucie i trafieniu Karoliny Szewczyk Biało-

-Czerwone przegrywały już tylko 3:4. Madziarki nie dały sobie jednak wydrzeć zwycięstwa i w końcówce zdobyły jeszcze dwie bramki. W piątek rywalkami Polek będą Włoszki. Najlepsza drużyna awansuje do Dywizji IB, a najsłabsza spadnie do Dywizji IIB. n

Opóźnieni, ale z nowym regulaminem n W najbliższą niedzielę odbędzie się trzecia kolejka żużlowej ekstraligi. Z powodu przedłużającej się zimy będzie to inauguracja nowego sezonu, w którym będą obowiązywały również nowe przepisy. Do 1. ligi spadną trzy zespoły.

Oprócz zmiany przepisów doszło w przerwie zimowej do kilku ciekawych transferów. Przeprowadzki czołowych żużlowców świata mogą mieć znaczące znaczenie w walce o mistrzostwo Polski. Z pewnością trudno będzie obronić tytuł Unii Tarnów, którą opuścił były mistrz świata Greg Hancock. Dodatkowo klub zmagał się ze sporymi problemami finansowymi, a te mogą się przełożyć na formę sportową. Niewątpliwym atutem klubu jest jednak osoba trenera Marka Cieślaka.

Jednym z najgłośniejszych transferów była przeprowadzka ze Stali Gorzów do Unibaksu Toruń Tomasza Golloba. Były mistrz świata i czołowy reprezentant Polski ma być kluczem do sukcesu toruńskiej ekipy. W niedzielę Unibax podejmie Betard Spartę Wrocław. Niewiele mniejszym echem odbiła się przeprowadzka z Unii Leszno do Stelmetu Falubazu Zielona Góra Jarosława Hampela, który triumfował w pierwszej tegorocznej Grand Prix w Nowej Zelandii. Obok niego

kluczowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Rafała Dobruckiego ma być kapitan Piotr Protasiewicz. W niedzielę Falubaz zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem Lechmą Start Gniezno. Walkę o czołowe lokaty w nowym sezonie zapowiada również zespół Dospel Włókniarz Częstochowa, który w niedzielę podejmie Polonię Bydgoszcz. Do ekipy z Częstochowy zimą dołączył Rosjanin Emil Sajfutdinow, który w niedzielę będzie rywalizował przeciwko swojemu byłemu klubowi. Duże nadzieje związane są również z Duńczykiem Michaelem Jepsenem Jensenem, który przeniósł się ze Stali Gorzów.

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Thursday, April 11, 2013

Wydaje się, że zespół z Gorzowa poniósł największe straty w przerwie zimowej. Liderem drużyny ma być uczestnik GP Krzysztof Kasprzak. Jednak obecna dyspozycja zostanie zweryfikowana już w niedzielę, kiedy Stal podejmie PGE Marmę Rzeszów. Z kolei w tym zespole ogromne nadzieje związane są z powrotem do klubu Duńczyka Nickiego Pedersena. Z powodu złego stanu toru przełożone zostało niedzielne spotkanie Unii Tarnów z Fogo Unią Leszno. Rozgrywki w tym sezonie odbywać się będą według nowych przepisów, które mają poprawić bezpieczeństwo na torach. Do 1. ligi spad-

ną trzy zespoły, co oznacza, że ekstraliga ponownie będzie liczyła osiem drużyn. Zrezygnowano także z obowiązującego w minionym sezonie zapisu o możliwości startu w drużynie tylko jednego uczestnika Grand Prix. Nie wprowadzono również ograniczeń finansowych. Dodatkowo przywrócona zostanie próba toru. Na pół godziny przed startem każdego meczu po dwóch zawodników z obu drużyn będzie miało możliwość próbnych przejazdów i sprawdzenia nawierzchni. Według nowego regulaminu w każdym zespole będzie musiało startować czterech Polaków, w tym dwóch juniorów. n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/04/12  
Nowy Dziennik 2013/04/12  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement