Page 1

STRONA 27

SPORT

STRONA 12-13

TURYSTYKA

STRONA 11

PRAWO

W ŚRODĘ W NDTV

Broad Peak. Sukces Pod wodą u wybrzeży Do urzędu przez internet w cieniu tragedii Hondurasu STRAJK GENERALNY NA ŚLĄSKU

KOMOROWSKI O WIZACH

8

|

Wi e – s lkan up ocn ern y agr kon od kur y– s s.

W K W I E T N IU W Y RO K WS. G R U D N I A’ 70

Agata Oleksiak, czyli “Olek” o swoim szydełkowaniu

ŚRODA 20 MARCA – WEDNESDAY, MARCH 20, 2013

Zachmurzenie częściowe

6°C (43°F)

www.dziennik.com

$0.75

Inauguracja pontyfikatu Franciszka n Nie bójmy się dobroci ani wrażliwości, troszczmy się o ca-

łe stworzenie i o wszystkich, przede wszystkim najsłabszych – zaapelował papież Franciszek w homilii podczas wtorkowej inauguracji swojego pontyfikatu na placu Świętego Piotra.

Senator Paul za amnestią

POLSKA

Polacy liczą na reformę Kościoła

n Senator Rand Paul, uważany za jednego z kandydatów do Białego Do-

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 765

NOWY DZIENNIK $0.75

8

Sprzedawcy, chować papierosy!

mu, poparł we wtorek kompleksową reformę imigracyjną. Jego decyzja n Po porażce kampanii przeciwko słodkim napojom burmistrz Michael może przesądzić o zgodzie części Partii Republikańskiej na projekt zmian. Bloomberg nie rezygnuje z zakazów. Tym razem zaproponował ustawę Popierany przez ruch Tea Party se- które będą chciały zalegalizować po- nakazującą sprzedawcom chowanie papierosów przed klientami.

Prawie połowa (48 proc.) Polaków chciałaby, aby nowy papież wprowadził zmiany w nauczaniu Kościoła. Ponad jedna trzecia (37 proc.) opowiada się za utrzymaniem w tym względzie status quo – wynika z sondażu CBOS.

12313 >

Bloomberg proponuje nowy zakaz

nator opowiedział się za przyjęciem ścieżki legalizacyjnej dla nielegalnych imigrantów, powstrzymał się jednak przed określeniem tej części projektu ustawy jako "amnestii". "Nigdy nie spotkałem Latynosa, który by nie pracował – mówił senator Paul, zarzucając swoim partyjnym kolegom stosowanie agresywnej retoryki przeciwko tej grupie etnicznej – gdzieś po drodze republikanie przestali rozumieć, że imigranci są bogactwem tego kraju, a nie obciążeniem. Jest sprawą kluczową, aby Partia Republikańska wspierała legalną imigrację" – podkreślił zwracając się do latynoskich biznesmenów. Senator opowiedział się za modernizacją systemu przyznawania wiz i wzmocnieniem bezpieczeństwa granic. Jednocześnie przyznał, że nie można deportować milionów ludzi, którzy są już w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem jednak osoby,

byt w USA, będą musiały przejść okres próbny. "Konserwatyści, w tym i ja sam, jesteśmy ostrożni w sprawie amnestii" – zastrzegł się Rand Paul. Jego stanowisko zbiegło się w czasie z ogłoszonym przez Republican National Committee raportem dotyczącym stanu, w jakim znajduje się całe ugrupowanie. Wynika z niego, że Partia Republikańska powinna poprzeć reformę imigracyjną, jeśli chce poważnie myśleć o wygrywaniu wyborów na szczeblu federalnym w przyszłości. Sukces bowiem zależeć będzie od poparcia Latynosów. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez organizację Latino Decisions wśród 800 przedstawicieli tej grupy etnicznej pokazuje, że aż 32 proc. jej członków będzie skłonne poprzeć republikanów w przyszłości, jeśli dojdzie do uchwalenia kompleksowej reformy imigracyjnej.

» STR. 3

Ustawa, która nakazywałaby sprzedawcom trzymanie papierosów w miejscu niewidocznym dla klientów, byłaby pierwszą tego rodzaju w całym kraju. Bloomberg sugeruje, że sprzedawcy mogliby trzymać paczki papierosów np. w szafkach, w szufladach, za ladą albo za zasłonką lub w każdym innym miejscu, którego nie widzą kupujący. Celem nowej kampanii jest ochrona dzieci przed papierosami oraz tych, którzy rzucili nałóg, ale widząc półki z papierosami czasami mogą skusić się na zakup. "Wystawianie produktów tytoniowych na półkach sugeruje, że palenie to zupełnie normalna czynność. Stanowi to zaproszenie dla młodych ludzi do eksperymentowania z produktami tytoniowymi" – powiedział burmistrz Bloomberg, proponując również m.in. podniesienie kar dla sprzedawców, którzy unikają płace-

FOTO: REUTERS

STRONA 4

"Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek z Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc" – zaznaczył papież. Apelował: "Bądźcie opiekunami Bożych darów!". "Kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe" – przestrzegł. "Nie powinniśmy bać się dobroci ani też wrażliwości!" – mówił Franciszek. » STR. 7

FOTO: REUTERS

Podkreślił, że zadaniem biskupa Rzymu jest strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej. Do rządzących zwrócił się, by byli opiekunami Bożego planu. W mszy inaugurującej pontyfikat udział wzięło – według Watykanu – około 150-200 tysięcy wiernych z całego świata. Przybyło 130 oficjalnych de le ga cji oraz re pre zen tan tów wszystkich religii i wyznań. Na początku homilii, wygłoszonej po włosku i na stojąco, papież Franciszek zapewnił swego poprzednika Benedykta XVI, przebywającego w Castel Gandolfo, o bliskości i złożył mu życzenia imieninowe w uroczystość św. Józefa. Następnie powiedział, że chrześcijanie strzegą Chrystusa, aby strzec innych i dzieło stworzenia. Troska o nie, jak dodał papież, ma wymiar ogólnoludzki.

nia podatków od sprzedaży papierosów nielegalnie sprowadzanych z innych stanów. Proponowane przez Bloomberga ustawy nie zabraniałyby sklepom reklamowania asortymentu tytoniowego, który mają w sprzedaży, ani informowania o cenach tych produktów.

» STR. 3


2

Ameryka

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Wzrośnie minimalna płaca w Nowym Jorku

Spadają notowania Obamy n Po raz pierwszy od ponad pół roku spadają notowania Baracka Obamy. Politykę finansową prezydenta popiera tylko 31 proc. badanych. Od września poparcie dla Baracka Obamy minimalnie rosło. Jednak teraz spadło poniżej 50 procent. Połowa badanych wyraziła swoją dezaprobatę dla ostatnich działań Białego Domu. Chodzi przede wszystkim o kwestie podatkowe oraz problemy z załataniem olbrzymiej dziury budżetowej. Politykę finansową prezydenta popiera tylko 31 procent osób. 54 procent negatywnie postrzega Partię Republikańską. Wyniki sondażu opublikowano tuż po ogłoszeniu przez to ugrupowanie podsumo-

nGubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo i stanowi ustawodawcy osiągnęli porozumienie w sprawie podniesienia minimalnej płacy w tym stanie do 9 dol. Podwyżka ma zostać wprowadzona etapami w ciągu trzech lat.

Chaos po wykolejeniu się pociągu LIRR n Wykolejenie się pociągu Long Island Rail Road spowodowało znaczące zakłócenia w komunikacji podczas porannego wtorkowego szczytu na trasie Jamaica – Penn Station. Odwołano 11 pociągów pasażerskich. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9 wieczorem. Z informacji przekazanych przez rzecznika MTA wynika, że w pobliżu stacji Forest Hills wykoleiły się cztery waGubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo gony pociągu towarowego LIRR, poważnie uszkadzając prawie 4000 stóp cy w innych stanach również deba- martwią się, że dodatkowe wydat- toru oraz infrastruktury kolejowej. Na tują nad podniesieniem minimalnych ki tytułem płac zagrożą opłacalno- szczęście w wyniku wypadku nikt nie ści ich działalności gospodarczej. odniósł obrażeń. Ekipy ratownicze i stawek w tym roku. Republikanie obawiają się, że “To, że podwyżka będzie wprowa- remontowe pracowały przez całą noc, podniesienie minimalnej stawki mo- dzana stopniowo i towarzyszyć jej by przed porannym szczytem napraże zaszkodzić gospodarce stanu, ale będą ulgi podatkowe, pomaga, ale wić uszkodzenia, lecz, niestety, nie zgodzili się na podwyżkę w zamian nie jest wystarczające – powiedział udało im się w pełni przywrócić drożza ulgi podatkowe (plan zakłada m.in. Mike Durant, dyrektor National Fe- ności w miejscu wypadku. W związ700 milionów dolarów tytułem no- deration of Independent Business. ku z tym odwołano kursowanie 11 wych cięć podatkowych dla bizne- – Jednak nie niweluje to zupełnie porannych pociągów jadących na szkody, jaką podwyżka wyrządzi sów i rodzin). Z kolei właściciele biznesów biznesom”. AS, (R) FOTO: REUTERS

O podniesienie minimalnej płacy w stanie Nowy Jork z 7,25 dol. do 9 dol. za godzinę walczyli demokratyczni ustawodawcy, na czele z przewodniczącym Zgromadzenia Stanowego Sheldonem Silverem. Argumentowali, że obecnie obowiązująca płaca minimalna jest za niska, żeby można się było z niej utrzymać, oraz że nie rośnie proporcjonalnie z kosztami utrzymania. “Myślę, że zrobiliśmy ogromną przysługę (ludziom pracującym)” – powiedział przewodniczący Silver, mówiąc o podwyżce. Na podstawie zawartej umowy minimalna płaca w stanie Nowy Jork ma wzrosnąć z 7,25 dol. na godzinę do 8 dol. w przyszłym roku. Potem do 8,75 dol. w 2015 r. i do 9 dol. na początku 2016 r. Jeżeli podwyżka minimalnej płacy zostanie – zgodnie z oczekiwaniami – zatwierdzona przez stanową legislaturę, to Nowy Jork dołączy do 18 innych stanów, w których obowiązująca minimalna płaca jest większa niż federalne minimum (obowiązujące na początku tego roku). 9 dol. na godzinę byłoby również – jak na razie – najwyższą w kraju stawką, chociaż ustawodaw-

Ostatnia szansa wzięcia udziału w konkursie 7

FOTO: NOWY DZIENNIK

Dzieła uczniów polskiej szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie przywiezione do naszej redakcji przez wicedyrektor Krystynę Maślańską oraz rodziców: Hannę i Wojciecha Libudów. Dziękujemy!

n W środę kończy się konkurs wielkanocny “Nowego Dziennika” na najory- skim na Greenpoincie. Wyniki konkursu podamy w piątginalniejszą pisankę, w którym mogą brać udział dzieci w wieku 5-15 lat. Zakowym wydaniu “Nowego Dzienniinteresowani mają jeszcze jeden dzień na zgłoszenie swoich prac. ka” 22 marca oraz w specjalnym wy-

Do “Nowego Dziennika” wpłynęło już kilkadziesiąt prac: własnoręcznie robionych i kunsztownie zrobionych pisanek oraz prac malarskich przedstawiających pisanki. Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

wania działalności w 2012 roku. Nie bez znaczenia dla niskich notowań republikanów jest porażka kandydata partii w wyborach prezydenckich. Ponad 2/3 respondentów podkreśliło, że republikanie faworyzują bogatych i że to “zespół starych, niereformowalnych ludzi”. Przychylność dla demokratów deklaruje 46 procent respondentów, 48 procent badanych ocenia ich negatywnie. Na nie najwyższe notowania demokratów wpływ mają niedawne cięcia budżetowe. BAT, (IAR)

Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace przygotowane własnoręcznie dowolną techniką. Najciekawsze zostaną wystawione w Centrum Polsko-Słowiań-

daniu weekendowym w Niedzielę Palmową (23-24 marca), w telewizji NDTV oraz na naszej stronie internetowej. AS

Manhattan – ucierpiała prawie każda linia – pięć pociągów zostało przekierowanych na Atlantic Terminal na Brooklynie, a cztery kończyły bieg na stacji na Jamaice. Zmianie nie uległo kursowanie tylko dwóch linii pomiędzy Port Washington i West Hempstead. Utrudnienia w podróży towarzyszyły pasażerom również w ciągu całego dnia. Rzecznik MTA przeprosił wszystkich za zaistniałe niedogodności i zalecił podróżnym przeznaczenie więcej czasu na dojazd do pracy oraz korzystanie z informacji dotyczących zmian, które na bieżąco były podawane na stronie mta.info. WueM, (R)

Tom Allon rezygnuje n Tom Allon, wydawca lokalnych gazet w Nowym Jorku, oświadczył, że wycofuje swoją kandydaturę z wyborów na stanowisko burmistrza tego miasta.

Swoją decyzję argumentuje tym, że nie udało mu się wygenerować wystarczającego zainteresowania wśród wyborców. Mimo że był politycznym nowicjuszem, Allon wyróżniał się podczas debat wpadającymi w ucho hasłami oraz szczerością, jakiej nie można znaleźć u bardziej doświadczonych przeciwników. Zrobił też bardzo dobre wrażenie podczas kilku debat, REKLAMA

POLSKI

m.in. krytykując burmistrza Michaela Bloomberga za nagonkę na ludzi, którzy piją słodkie napoje. Trzonem je go kam pa nii na to miast by ło wzmocnienie szkolnictwa w mieście oraz szkolenia nauczycieli. Jednak, mimo wszystko, Allon pozostawał raczej mało znanym kandydatem. W sondażach zdobywał niskie poparcie oraz miał problemy ze zdobyciem donacji. AS, (R)

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

3

SPRZEDAWCY, CHOWAĆ PAPIEROSY!

FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

DOK. ZE STR. 1 » Z kolei aż 39 proc. badanych deklaruje, że nie będzie chciało głosować na przedstawicieli Partii Republikańskiej, jeśli Izba Reprezentantów zablokuje ustawę. Aż 58 proc. Latynosów uznaje dziś reformę imigracyjną za najważniejszy problem kraju. Zmiany demograficzne, jakie zachodzą w USA, i wyniki ostatnich wyborów zmusiły republikanów do zasadniczej zmiany polityki wobec imigrantów. Podczas ostatniej kam-

panii kandydat tej partii Mitt Romney opowiadał się za “samodeportacją” 11 milionów nielegalnych imigrantów. Politycy prawicy uświadomili sobie jednak, że każdego miesiąca około 50 tys. Latynosów kończy 18 lat i nabywa prawa wyborcze. W wielu przypadkach są to dzieci nielegalnych imigrantów. W ostatnich wyborach prawie 3/4 członków tej grupy etnicznej poparło Baracka Obamę. DET

Jeśli zakaz proponowany przez Michaela Bloomberga przejdzie, papierosy z półek sklepowych będą musiały trafić pod ladę

totalny absurd. Czy można sobie wyobrazić jakikolwiek inny biznes, który ma licencję na sprzedaż legalnego produktu, ale musi go chować przed klientami?” – mówi Calvin. Są też tacy, którzy twierdzą, że ustawa nakazująca chować papierosy przed klientami w ogóle nie ma sensu i nie przyniesie zamierzonych rezultatów. “Taki nakaz nic nie zmieni. Jak ktoś pali, to będzie palił” – powiedział nam pracownik LA Pizza & Convenience przy Manhattan Avenue na Greenpoincie, który nie obawia się, że dochody sklepu spadną po wprowadzeniu nowego zakazu. “Bloomberg ma dobre intencje, ale idzie złą drogą. Chce wychowywać młodych ludzi zakazami. Tymczasem ludzie muszą zrozumieć, dlaczego coś jest złe – twierdzi pan Zbyszek z Greenpointu. – Moim zdaniem zakaz ten nic absolutnie nie zmieni. Jak ktoś pali, to będzie nadal palił. Bardziej by zadziałało, jakby Bloomberg podniósł

cenę papierosów np. do 20 dol.”. “Dla wprawionych palaczy to nie ma zupełnie znaczenia. Co z tego, że nie będzie widział papierosów na wystawie, jak mu się chce zapalić” – mówi Stanisław, który pali od ponad 30 lat. Przyznaje jednak, że może to mieć znaczenie dla osób, które dopiero zaczynają palić. Przedstawiciele administracji miejskiej twierdzą, że papierosy obecnie zabijają rocznie 7000 nowojorczyków, ale liczba ta spada. W 2002 roku odnotowano bowiem 8722 zgony przypisywane nałogowi. Statystyki miejskie wskazują, że liczba dorosłych palaczy spadła do 14,8 procent w 2011 r. z 21,5 procent w 2002 r. Miasto przypisuje spadek liczby palaczy wprowadzonym za czasów burmistrza Michaela Bloomberga zakazom palenia w miejscach publicznych, w tym w parkach, na plażach i skwerach oraz w restauracjach i barach. AS, (R)

FOTO: REUTERS

» Ustawy te nie zakładają też podniesienia podatku od zakupu papierosów oraz nie dotyczą sklepów tytoniowych, do których nieletni mogą wejść tylko z rodzicami. W przeciwieństwie do zakazu sprzedaży słodkich napojów w kubkach większych niż 16 uncji, który został zatwierdzony przez miejski Wydział Zdrowia (ale dzień przed wejściem w życie obalony przez sąd stanowy), zaproponowane przez Bloomberga ustawy antynikotynowe muszą zostać zatwierdzone przez radę miasta. Jak podaje “New York Times”, nawet jeżeli rada miasta zatwierdzi nowy zakaz dotyczący papierosów, to miasto czeka kolejna batalia prawna. Podobna sytuacja już bowiem miała miejsce w miasteczku Haverstraw w powiecie Rockland, które zatwierdziło zakaz wystawiania papierosów w sklepach w kwietniu ub. roku, ale odwołało go w sierpniu, bo miasta nie stać było na pozew sądowy wytoczony przez firmy tytoniowe oraz właścicieli sklepów sprzedających papierosy. Przewodnicząca rady miasta Christine Quinn, która ubiega się w tym roku o stanowisko burmistrza, powiedziała, że popiera założenia ustaw proponowanych przez Bloomberga. Papierosy, podobnie jak woda w butelkach czy losy na loterię, stanowią duży procent sprzedaży w sklepach typu convenience stores, mimo że z powodu wysokich podatków ich sprzedaż zmalała – podaje James S. Calvin, prezes New York Association of Convenience Stores (stanowy i miejski podatek łącznie daje sumę 5,85 dol. od paczki, najwięcej w kraju). “To

SENATOR PAUL ZA REFORMĄ…

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Polska

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Polacy liczą na reformę Kościoła

FOTO: ARCHIWUM

Wśród postulowanych zmian ankietowani wymieniali m.in.: dostosowanie Kościoła do współczesnego świata, jego unowocześnienie, otwartość i tolerancję

ce się w tym kontekście to zmiana formuły spowiedzi – z indywidualnej na powszechną (3 proc.), zwiększenie wpływu kobiet na sprawy Kościoła, w tym dopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich (3 proc.) Trzeci istotny wymiar koniecznych Według CBOS reformatorskie ocze- mieniane są sugestie dostosowania kiwania Polaków wobec nowego pa- Kościoła do współczesnego świata, zmian w Kościele dotyczy, zdaniem pieża są obecnie zdecydowanie więk- jego unowocześnienia, otwartości i respondentów, duchowieństwa (ogósze niż wówczas, gdy swój pontyfi- tolerancji (12 proc. wskazań). Bar- łem 26 proc. wskazań). Najczęściej kat rozpoczynał Benedykt XVI. W dziej konkretne propozycje w tym za- pojawiają się tu postulaty skuteczciągu ostatnich ośmiu lat o połowę kresie to m.in.: liberalizacja poglą- niejszej walki z pedofilią wśród duzmniejszyła się (z 73 proc. do 37 dów na: antykoncepcję (7 proc.), za- chownych (11 proc.) oraz ogólnej poproc.) liczba badanych przekonanych płodnienie in vitro (7 proc.), związ- prawy moralności księży, ujawniao braku konieczności wprowadzenia ki pozamałżeńskie (5 proc.), aborcję nia afer oraz stosowania restrykcyjnych sankcji wobec ludzi Kościoła jakichkolwiek zmian w nauczaniu (5 proc.) i rozwody (2 proc.). Kościoła, prawie czterokrotnie zaś Postulaty pojawiające się w dru- łamiących normy moralne (7 proc.). Zdecydowana większość ankietowzrosła (z 13 proc. do 48 proc.) licz- giej kolejności dotyczą reform w zaba tych, którzy dostrzegają potrze- kresie doktryny, zwyczajów i trady- wanych (86 proc.) za przynajmniej bę pewnych reform w tym zakresie. cji kościelnych (28 proc. wskazań), częściowo uzasadnione uznaje zinWśród oczekiwanych zmian re- przy czym wyraźnie dominujące jest tensyfikowane w ostatnim czasie kryspondenci najczęściej wymieniają po- oczekiwanie zniesienia celibatu. Co tyczne opinie kierowane pod adretrzebę liberalizacji i modernizacji Ko- piąta osoba domagająca się zmian w sem Kościoła katolickiego i księży.. Sondaż CBOS został przeprowaścioła. Postulaty tego typu wyraża po- Kościele (21 proc.) i co dziesiąta nad jedna trzecia badanych liczących wśród ogółu badanych (10 proc.) dzony w dniach 7-13 marca tego rona reformy w Kościele (37 proc.), co uważa, że księżom należy zezwolić ku na 1060-osobowej reprezentastanowi jedną szóstą ogółu ankieto- na zawieranie małżeństw i posiada- tywnej próbie losowej dorosłych Powanych (17 proc.). Najczęściej wy- nie dzieci. Inne sugestie pojawiają- laków. n

n Prawie połowa (48 proc.) Polaków chciałaby, aby nowy papież wprowadził zmiany w nauczaniu Kościoła. Ponad jedna trzecia (37 proc.) opowiada się za utrzymaniem w tym względzie status quo – wynika z sondażu CBOS.

KRÓTKO Kanadyjska Polonia funduje stypendia

“Śląska Alexis” uniewinniona

Martwe bydło w ubojni

nionych dzieci w trudnej sytuacji materialnej przyzna po raz siódmy Fundacja Polish Orphans Charity, prowadzona przez Polonię kanadyjską. O pomoc stypendialną mogą ubiegać się uczniowie z województwa mazowieckiego, Radomia oraz Katowic. Na stypendia przeznaczono w tym roku 60 tys. dolarów kanadyjskich. Według fundatorów stypendium może być wykorzystane przez ucznia na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, laptopa czy rzeczy potrzebnych do pracy twórczej. Fundacja Polish Orphans Charity działa w Kanadzie od 2000 roku. Od siedmiu lat organizuje w Kanadzie bale charytatywne.

[ŁÓDŹ] Zarzuty oszustwa oraz

FOTO: PAP/PAWEŁ SUPERNAK

[RADOM] Stypendia dla uzdol-

[KATOWICE] Barbara K., zwana “śląską Alexis”, nie popełniła przestępstw przy okazji pośredniczenia w załatwianiu publicznych dotacji – uznał we wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach. Utrzymał w mocy uniewinniający wyrok sądu rejonowego w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła kobie-

tę o działanie na szkodę jednej ze spółek, płatną protekcję i usiłowanie wyłudzenia w związku z pomocą w załatwieniu dotacji. Prawomocne wyroki uniewinniające zapadły tak że wo bec pozo sta łych oskarżonych, wśród których była córka Barbary K., Katarzyna.

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

naruszenia przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt usłyszał właściciel ubojni z okolic Białej Rawskiej. Zarzuty mają związek z podejrzeniem, że do ubojni trafiało martwe bydło. Mężczyźnie może grozić do 8 lat więzienia. Policja skontrolowała transport bydła. Zgodnie z dokumentami przewożonych powinno być 25 sztuk, a były 24 sztuki, z czego aż dziewięć zwierząt było martwych. Pozostałe zwierzęta, które przeżyły transport, były w bardzo złym stanie. Część z nich miało złamania; większość zwierząt była poobijana, nie była w stanie samodzielnie opuścić części ładunkowej tira i trzeba było humanitarnie zakończyć ich cierpienia.

Giertych prezesem Instytutu Myśli Państwowej n Prezesem Instytutu Myśli Państwowej został Roman Giertych. Ponadto do zarządu weszli: były premier Kazimierz Marcinkiewicz, poseł Jarosław Jagiełło i europoseł Michał Kamiński.

FOTO: ARCHIWUM

4

Pierwsza programowa konferencja IMP jest zaplanowana w maju i będzie poświęcona koncepcji strefy wolnego handlu między UE a USA. “Rozmawialiśmy też o kolejnej debacie. Drugim tematem na 90 proc. będzie kwestia obywatelstwa dla potomków Polaków z terenów dawnej II RP” – powiedział Roman Giertych. W deklaracji założycielskiej Instytutu z lutego czytamy, że jest to “porozumienie promujące nowe idee dla Polski, analizujące zmiany zachodzące w świecie współczesnym i formułujące konkretne propozycje roz-

wiązań ustrojowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych”. Pod deklaracją podpisali się m.in. Stefan Niesiołowski i Jacek Żalek (obaj z PO), b. premier Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Filip Libicki (bezpartyjny, senator klubu PO), Michał Kamiński (PJN), Jarosław Jagiełło (poseł niezrzeszony), Leszek Moczulski (wieloletni szef KPN) oraz Roman Giertych (wicepremier, minister edukacji w rządach Jarosława Kaczyńskiego i Kazimierza Marcinkiewicza, były szef Ligi Polskich Rodzin). n

Mało atrakcyjna Europa Plus n Nowe ugrupowanie Kwaśniewskiego i Palikota w wyborach do Sejmu zdobyłoby jedynie 8 proc. głosów. Jak zareagowaliby wyborcy, gdyby Ruch Palikota w wyborach do krajowego parlamentu zastąpiła Europa Plus, budowana przez Aleksandra Kwaśniewskiego i Janusza Palikota z myślą o elekcji do europarlamentu? Woleliby konkurencyjne SLD, które zyskałoby 14 proc. głosów, wynika z sondażu Homo Homini dla “Rzeczpospolitej”. Objął on 1100 dorosłych Polaków.

WALUTY

19 marca 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,2055 euro 4,1465

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,15 3,25 4,10 4,20 Kraków ul. Wielopole 3 3,19 3,22 4,13 4,17 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,15 3,25 4,08 4,18 Łódź ul. Kościuszki 22 3,16 3,24 4,11 4,19 Poznań ul. Głogowska 29 3,19 3,21 4,14 4,16

Europa Plus dostałaby 8 proc. głosów. Choć to i tak byłoby dwukrotnie wyższe poparcie niż to, na które mógłby liczyć startujący samodzielnie Ruch Palikota. Na czele rankingu niezmiennie utrzymuje się PO z 30-proc. poparciem, a tuż za nią plasuje się PiS, które popiera 29 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłoby jeszcze PSL z 6 proc. n

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,18 3,19 3,12 3,19 3,14 3,20 3,20 3,11 3,16

3,23 3,22 3,22 3,22 3,24 3,22 3,22 3,30 3,23

4,12 4,13 4,12 4,14 4,08 4,15 4,15 4,02 4,11

4,17 4,16 4,16 4,16 4,18 4,17 4,16 4,28 4,18

REKLAMA

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing Sprawy karne i mandaty Wypadki: w pracy, drogowe i inne Sprawy rodzinne i rozwody

BERNARD J. ZIMNOCH BernardJZimnoch@yahoo.co m Mówię po polsku i hiszpańsku

Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 1172 6

Tel. 631.789.1200 • Fax

631.789.1332

Zadzwoń i umów się na konsultację


5 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Związkowcy: 26 marca stanie cały Śląsk

FOTO: ARCHIWUM

Graś: rząd wierzy, że strajku nie będzie

2 zabitych, 34 rannych w wypadku autobusu n Dwie osoby zginęły, a 34 zostały ranne w wypadku autobusu, do którego doszło we wtorek rano na drodze krajowej nr 1 koło Włocławka. Autobusem podróżowała grupa kibiców Lechii Gdańsk.

ją między innymi pociągi, komunikacja miejska, kopalnie i huty. Związkowcy chcą stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla firm utrzymujących zatrudnienie w okreGraś podkreślił, że rząd bacznie ob- chce z nim rozmawiać, Graś odparł, sie niezawinionego przestoju produkserwuje sytuację na Śląsku. “Wbrew że rozmowy między Tuskiem a Du- cyjnego, czyli tzw. pakiet antykryzytemu, co mówił pan przewodniczący dą miały miejsce wiele razy w ramach sowy. Inny postulat to wprowadzenie (NSZZ Solidarność) Piotr Duda, Komisji Trójstronnej. “Nie przypomi- systemu rekompensat dla przedsięwbrew opiniom, które czasem się po- nam sobie, ostatnio przynajmniej, ja- biorstw objętych skutkami pakietu klijawiają na temat relacji rządu i związ- kichś propozycji czy zaproszeń ze stro- matyczno-energetycznego – chodzi ków zawodowych, ten dialog ze ny pana Piotra Dudy, ale pan przewod- m.in. o wsparcie dla przemysłów enerzwiązkami toczy się cały czas, rów- niczący Duda ma telefon do pana pre- gochłonnych. Związki domagają się też utrzynież na Śląsku odbyło się już kilka- miera, więc może wystarczy zamania dotychczasowych rozwiązań naście spotkań różnych grup robo- dzwonić” – dodał rzecznik rządu. 26 marca na Śląsku ma dojść do 4- emerytalnych przysługujących praczych, które pracują nad konkretnygodzinnego strajku generalnego. Ogło- cownikom zatrudnionym w warunmi działaniami” – wskazał Graś. Na uwagę, że szef “S” Piotr Duda siły to związki w ubiegłym tygodniu kach szczególnych i szczególnym skarży się, iż premier Donald Tusk nie po rozmowach z rządem. Stanąć ma- charakterze. n

n Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział we wtorek, że rząd wciąż “głęboko wierzy”, iż nie dojdzie 26 marca do strajku generalnego na Śląsku. Podkreślił, że trwa dialog strony rządowej ze związkami zawodowymi.

WIELKANOCNY KONKURS

FOTO: PAP

Rzecznik rządu Paweł Graś

Jak poinformował Paweł Frątczak, rzecznik komendanta głównego straży pożarnej, do wypadku doszło na odcinku drogi krajowej nr 1, niedaleko miejscowości Kaźmierzewo w powiecie włocławskim (wj. kujawsko-pomorskie). “Z nieustalonych na razie przyczyn autokar zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Na miejscu zgi-

nęły dwie osoby, a 34 zostały ranne; stan dziesięciu rannych określany jest jako ciężki” – zaznaczył Frątczak. Poszkodowanych przewieziono do szpitali we Włocławku i Aleksandrowie Kujawskim. Rozbity autobus był jednym z trzech, którymi wracali z Gliwic kibice klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk. n

9 kwietnia wyrok ws. Grudnia 70 n 9 kwietnia ogłoszony zostanie wyrok w procesie sprawców masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Taką datę wyznaczył warszawski sąd podczas wtorkowej rozprawy.

nowego dziennika

• Telewizor Vizio 47” Class LED ($699.-) • Samsung Galaxy Tab Tablet 10.1 16 GB ($449.-) • Pentax Q Zoom Compact System aparat fotograficzny ($349.-) • TomTom Go 2505 GPS 5” nawigacja ($210.-)

• KEURIG® Platinum B70 Expres do kawy ($179.-) • Ninja 1100 Professional mikser i malakser ($159.-) • Lack LaLanne’s Ultimate sokowirówka ($129.-) • Cuisnart® Smart Stick 2 Speed ręczny mikser ($59.-)

Aby wziąć udział w konkursie, należy zebrać 10 zajączków ponumerowanych od 1 do 10, które będą umieszczane (Uwaga! Zajączek na tej stronie codziennie od 13 do 23 marca w Nowym dzienniku i opatrzone kolejnymi numerami. O takich nie bierze udziału w zabawie.) Na kartkę papieru przyklej 10 zajączków wraz z kuponem konkursowym i wyślij na adres naszej redakcji. Na zgłoszenia czekamy do 27 marca 2013 r. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.dziennik.com. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca w wielkanocnym wydaniu naszej gazety. ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!!!

Wielkanocny konkurs nowego dziennika • Kupon konkursowy

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

Szanowni Państwo! Po raz kolejny zapraszamy do wspólnej zabawy z Nowym Dziennikiem. W NASZYM WIELKANOCNYM KONKURSIE “HAPPY EASTER” MOŻNA WYGRAĆ TAKIE OTO WSPANIAŁE NAGRODY:

Sędzia Wojciech Małek w czasie procesu Grudnia 70 w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Proces w sprawie Grudnia 70 toczy się od 1996 roku. Był wielokrotnie odraczany, przerywany i wznawiany. We wtorek mowy końcowe wygłaszali obrońcy oskarżonych. Z kilkunastu osób na ławie oskarżonych zostało trzech – Stanisław Kociołek oraz wojskowi Mirosław W. i Bolesław F. Prokurator domaga się dla wszystkich po 8 lat pozbawienia wolności i utraty praw publicznych na 10 lat.

W grudniu 1970 roku, podczas robotniczych protestów na Wybrzeżu przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności, komunistyczne władze użyły oddziałów wojskowych i milicji. Wysłały ponad tysiąc czołgów i transporterów opancerzonych. Od strzałów zginęły 44 osoby, ponad 1100 zostało rannych. Niektóre źródła mówią o kilkuset zabitych. Aresztowano blisko 3 tysiące osób. n

Imię i nazwisko Adres Telefon Adres e-mailowy Proszę wysłać kupon z wraz 10 zajączkami do 27 marca 2013 r. na adres redakcji : 70 Outwater Ln., Suite 402 • Garfield NJ 07026

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

W Amerykańskiej Częstochowie

W oczekiwaniu na poranek zmartwychwstania n Jeszcze papież Franciszek nie zdążył zakończyć pierw-

nadaje kierunek Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Jest to bardzo wyraźne wskazanie na Eucharystię, która powinna stać się powszednim, a nie tylko świą tecz nym chle bem dla każdego z nas. Gdy nasze ciało jest głodne, czujemy to od razu. Robimy wszystko, aby je nakarmić. Dusza rządzi się innymi prawami - gdy jest głodna, nie potrafimy odczuć tego naszymi zmysłami. Można ją zagłodzić na śmierć i tego nie zauważyć. Powinniśmy o nią dbać codziennie, nie tylko wtedy, gdy czujemy potrzebę. By nasza dusza nie osłabła, trzeba ją codziennie karmić pokarmem, który zostawił nam Jezus Chrystus – Eucharystią i Słowem Bożym. To także przesłanie Grobu Pańskiego z Amerykańskiej Częstochowy, którego autorem jest brat Piotr Lisiecki OSPPE. Niech ten czas Triduum Paschalnego stanie się dla nas, paulińskich zakonników, jak i wszystkich chrześcijan, pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii szczególnym momentem wyznania naszej WIARY. Niech będzie to czas, kiedy staniemy nakarmieni słowem i ciałem Jezusa Chrystusa czując, że łódź Kościoła jest naszym domem, w którym wszystko – jak w naszym życiu – buduje się na krzyżu Jezusa Chrystusa. Niechaj ta nasza łódź płynie po wszystkich falach naszego życia, prowadząc nas ku prostocie św. Franciszka, który po nawróceniu spędzał każdą chwilę swojego życia na modlitwie. A sam Jezus, ukazując się św. Franciszkowi, powiedział: “Idź i odbuduj mój Kościół, czerp siły z modlitwy i składaj wszystko w całkowitej ufności Bogu”. Św. Franciszek tak uczynił, zaczynając od siebie i swoich współbraci... Niechaj ten czas oczekiwania na poranek zmartwychwstania stanie się momentem zapatrzenia w Chrystusa, przylgnięcia do Niego całym swoim grzesznym sercem, aby w niedzielę zmartwychwstania już na zawsze udać się w najpiękniejszą podróż Chrystusową łodzią – wszędzie tam, gdzie nas, uczniów Chrystusowych, pośle sam Pan...

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 23 marca 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. JANUSZ SZLECHTA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 w. 120. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

. DOMINIK LIBISZEWSKI OSPPE

Symboliczny grób Chrystusa w sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie

AMERYKAŃSKA CZĘSTOCHOWA W CZASIE WIELKIEGO TYGODNIA ZAPRASZA DO MODLITWY: n 24 marca - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ. Poświęcenie palm podczas każdej mszy świętej. Bazar Wielkanocny. n 28 marca - WIELKI CZWARTEK. Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 7:00 pm, pod przewodnictwem ojca Mikołaja Sochy OSPPE, prowincjała paulinów w USA. n 29 marca - WIELKI PIĄTEK. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 3:00 pm, pod przewodnictwem ojca Jana Kolmagi OSPPE, kustosza Sanktuarium w Doylestown. Droga krzyżowa o godz. 7:00 pm w języku polski i angielskim. n 30 marca - WIELKA SOBOTA. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 7:30 pm pod przewodnictwem o. Jerzego Maja OSPPE, przeora klasztoru w Doylestown. Tego dnia całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie. Spowiedź i poświęcanie pokarmów od godz. 9 rano do 6 wieczorem. n 31 marca - WIELKANOC. Procesja rezurekcyjna i msza św. o godz. 8:30 rano pod przewodnictwem o. Mikołaja Sochy. Tego dnia msze święte w języku polskim o godz. 10:00 am i 12:30 pm. Msze św. w języku angielskim o godz. 11:00 am, 2:30 pm i 5:00 pm.

Niezwykle udany wieczór w Druch Studio Gallery z syberyjskim bardem

Dzień Kobiet w kapeluszach i z pieśnią n Co roku marcowy Salon Artystycz-

ny poświęcamy Międzynarodowemu Dniu Kobiet oraz powitaniu wiosny. 17 marca 2013 roku na długo zostanie w pamięci uczestniczek i uczestników 122. Salonu. Wypełniona po brzegi Druch Studio Gallery w Trenton, NJ, przyjęła na swojej kameralnej scenie niezwykłego artystę, syberyjskiego barda Evgena Malinowskiego. Artysta od dwudziestu lat mieszka w Polsce dokąd przywiodła go ciekawość obejrzenia miejsc rodzinnych swojego dziadka. W Polsce koncertuje śpiewając pieśni Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i innych autorów, przybliżając w ten sposób Polakom wspaniałą poezję rosyjską XX wieku. Ma za sobą studia muzyczne w Rosji oraz edukację teatralną w Polsce. Z dumą podkreśla, że jego nauczycielem na studiach teatralnych był aktor Wojciech Siemion. Gra również w polskich filmach i występuje w teatrach. Evgen Malinowski wystąpił w naszej galerii dzięki pomocy organizacyjnej Marzeny Wojciechowskiej z No-

FOTO: BARBARA G. GREEN

A w swoim pierwszym wystąpieniu do kardynałów powiedział: “Wychodząc właśnie od autentycznej kolegialnej miłości jednoczącej Kolegium Kardynalskie, wyrażam wolę służenia Ewangelii z odnowioną miłością, pomagając Kościołowi, aby stawał się coraz bardziej w Chrystusie i z Chrystusem owocującą winnicą Pańską. Pobudzeni także obchodami Roku Wiary, wszyscy razem, pasterze i wierni będziemy usiłować, by wiernie odpowiedzieć na odwieczną misję: niesienia Jezusa Chrystusa człowiekowi i prowadzenia człowieka na spotkanie z Jezusem Chrystusem, Drogą, Prawdą i Życiem, rzeczywiście obecnym w Kościele i współczesnym wobec każdego człowieka. Spotkanie takie prowadzi do stawania się nowym człowiekiem w tajemnicy łaski, rozbudzając w duszy tę radość chrześcijańską, która stanowi owo stokroć więcej, jakie daje Chrystus temu, kto Go przyjmuje w swoim życiu”. Już niebawem nowy papież Franciszek wkroczy razem z całym Kościołem w święte Triduum Paschalne. Być może Bazylika Świętego Piotra w Rzymie stanie się po raz pierwszy miejscem, w którym papież uklęknie, jak to czynił w swojej katedrze, aby obmyć i ucałować nogi kolejnych nieszczęśników skrzywdzonych przez los, przez innych ludzi, albo i przez siebie samych. Być może chorych na AIDS, narkomanów, alkoholików, chorych, cierpiących, poniżanych i opluwanych przez innych. Kto wie? W takim duchu pierwszych dni papieskiej posługi pragniemy zachęcić wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy podczas Triduum Sacrum, kiedy – zachęceni miłością Ducha Świętego – pragniemy manifestować naszą WIARĘ, wiarę w Tego, który z miłości do nas klęka przed nami, aby nas obmywać, który karmi nas swoim ciałem i krwią, który z miłości do nas otwiera swoje ramiona przybite do krzyża, który dla nas i w nas zmartwychwstaje... Kiedy medytujemy logo Roku Wiary naszym oczom ukazuje się łódź unoszącą się na falach, z żaglem, który ma postać hostii i z masztem, którym jest krzyż. Obraz jest symbolem Kościoła, któremu

FOTO: O. DOMINIK LIBISZEWSKI OSPPE

szej doby swego pontyfikatu, a już napisał ciepły list do rabina Rzymu, wspomniał o swojej głębokiej nadziei, że będzie mógł się przyczynić do postępu w relacjach między żydami a katolikami i zaprosił rabina na swoją inaugurację.

Po koncercie pieśniarz Evgen Malinowski chętnie pozował do zdjęć z paniami, rozdawał też autografy

wego Jorku, artystki kabaretu “Prima Aprilis” oraz wsparciu Janusza Szlechty, redaktora “Nowego Dziennika”. Tradycyjnym elementem imprezy były kapelusze stanowiące obowiązkowy atrybut strojów uczestników. Wśród dań i przysmaków nie zabrakło i tych z epoki realnego socjalizmu – smalcu i żytniego chleba... Pani Ewa McGavern ponownie wsparła naszą imprezę znakomitymi wypiekami, za co serdecznie dziękujemy.

Jak co roku Julian Baranowski obdarował wszystkie panie goździkami, a Wiesław Kruszewski z Nowego Jorku ufundował Nagrodę Publiczności dla Evgena Malinowskiego. Również dziękujemy! Warto podkreślić, że większość pań zasiadała w pięknych i ciekawych kapeluszach. Niektórzy panowie też mieli ciekawe nakrycia głowy. A więc... tradycji stało się zadość. BARBARA G. GREEN


Świat

7 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

FOTO: PAP

Komorowski liczy na zniesienie wiz do USA

INAUGURACJA PONTYFIKATU…

» “Niestety – stwier- w otwartym samochodzie, objeżdził – w każdej epoce dziejów są dżał plac Świętego Piotra wśród wi‘Herodowie’, którzy knują plany watujących tłumów z całego świaśmierci, niszczą, oszpecają oblicze ta. Zszedł na chwilę z samochodu, by pozdrowić niepełnosprawnego. mężczyzny i kobiety”. Następnie zaapelował do wszyst- Serdecznie witał się z wielojęzyczkich rządzących: “Chciałbym pro- nym tłumem, a wyraz swemu zasić wszystkich tych, którzy zajmu- dowoleniu dawał między innymi ją odpowiedzialne stanowiska w wznosząc kciuk w geście “OK”. Z dziedzinie gospodarczej, politycz- ruchu jego ust można było odczynej i społecznej, wszystkich męż- tać, że witał wiernych także mówiąc czyzn i kobiety dobrej woli: bądź- “ciao”. Wśród przedstawicieli oficjalmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, nych delegacji byli prezydent RP opiekunami bliźniego, środowi- Bronisław Komorowski, prezydent Argentyny Cristina Fernandez ska”. “Nie pozwólmy, by znaki znisz- de Kirchner, wiceprezydent USA czenia i śmierci towarzyszyły na- Joe Biden, szef państwa włoskieszemu światu! – zaapelował papież go Giorgio Napolitano, premier podkreślając: – Pamiętajmy, że nie- Włoch Mario Monti, przewodnicząnawiść, zazdrość, pycha zanie- cy Rady Europejskiej Herman Van czyszczają życie! Tak więc strzec Rompuy, szef Komisji Europejskiej oznacza czuwać nad naszymi uczu- Jose Manuel Barroso, przewodniciami, nad naszym sercem, gdyż z czący Parlamentu Europejskiego niego wychodzą intencje dobre i Martin Schulz, przywódca Zimbazłe: te, które budują, i te, które nisz- bwe Robert Mugabe. Były też delegacje innych wyznań i religii. Po czą!”. Homilię papież zakończył proś- raz pierwszy w inauguracji pontybą do wszystkich: “Módlcie się za fi ka tu udział wziął for mal ny mnie”; wierni nagrodzili wystąpie- zwierzchnik prawosławia, ekumeniczny patriarcha Konstantynoponu Illinois wniosło ponownie do nie owacją. n Prezydent Bronisław Komorowski powiedział po rozmowie z wi- sta Przed ce re mo nią in au gu ra cji la Bartłomiej I. Kongresu projekt ustawy, która moceprezydentem USA Joem Bidenem w Rzymie, że sprawa zniesie- dyfikuje kryteria wejścia danego kra- przez 20 minut Franciszek, stojąc BAT, (PAP), (R) ju do programu turystycznego ruchu nia wiz dla Polski ruszy i nabierze tempa. bezwizowego do USA (Visa Waiver Komorowski tuż po spotkaniu z Bi- rami prezydenckimi, bo m.in. wokół Program – VWP) w sposób, który denem mówił dziennikarzom, że cie- spraw związanych z imigracją toczył może ułatwić ich spełnienie przez szą go deklaracje dotyczące rozwią- się spór wyborczy, a do przejścia te- Polskę. Obecnie odsetek odmów wyzania kwestii wiz amerykańskich dla go prawa i zamiany go w obowiązu- dania wizy nie może przekraczać 3 Polaków, nie wynikające z jego py- jące prawo potrzeba głosów republi- proc., projekt nowej ustawy propotań, “ale złożone przez wiceprezy- kanów i demokratów” – powiedział nuje podniesienie tego limitu do 10 denta Bidena”. Nie wyjaśnił jednak, Komorowski. procent, jeśli odsetek przypadków n Rząd Cypru złożył w parlamencie projekt ustawy o jednorazowym podatjakie to były deklaracje. Wyraził przekonanie, że “po wy- nielegalnego przedłużania pobytu nie Pytany we wtorek, czy podczas borach sprawa ruszy i nabierze tem- przekroczy 3 procent. Według wstęp- ku od depozytów, wyłączając z tego podatku depozyty do 20 tys. euro – inrozmowy z wiceprezydentem USA pa, a co najważniejsze, zakończy się nych na razie szacunków Polska speł- formuje we wtorek agencja Reuters. Nie wiadomo jednak, czy ustawa przejdostał zapewnienie o zniesieniu finałem w postaci odpowiedniej nia to drugie kryterium, a po libera- dzie. Większość deputowanych jest przeciwko opodatkowaniu depozytów. wiz amerykańskich dla Polaków, liczby głosów z różnych stron ame- lizacji kryterium pierwszego mogłaKomorowski odparł, iż “było to rykańskiej sceny politycznej”. “To by spełniać także i jego wymogi. W przypadku depozytów od 20 tys. wiły o stawce 6,75 proc. dla wszystprzypomnienie ze strony amerykań- jest rozwiązanie, o którym już wczeWejście do programu VWP daje do 100 tys. euro podatek ma wynieść kich depozytów do 100 tys. euro i skiej, że podejmuje ten wątek jako śniej była mowa – zaznaczył Komo- prawo przyjazdu do USA bez wizy 6,75 proc., a w przypadku depozy- 9,9 proc. dla większych. Deponenci zobowiązanie”. rowski – polegające na tym, że ina- na okres do 90 dni. Polska jest jed- tów powyżej 100 tys. euro – 9,9 proc. na Cyprze przyjęli to z ogromnym “Jak rozumiem, dotyczy to dokoń- czej będzie liczony limit, po przekro- nym z czterech krajów UE znajdu- Jednak prezes cypryjskiego banku oburzeniem, ale nie mieli już możczenia pracy w Kongresie, gdzie jest czeniu którego może być cofnięte pra- jących się wciąż poza programem – centralnego Panikos Demetriades liwości wycofania wszystkich pieniękonkretne rozwiązanie ustawowe. wo do ruchu bezwizowego”. oprócz Bułgarii, Rumunii i Cypru. opowiedział się we wtorek za wy- dzy z banków, ponieważ na kontach Ono nie mogło przejść przed wyboBAT, (PAP) łączeniem z opodatkowania depo- profilaktycznie – przed decyzją parW lutym dwóch kongresmanów ze zytów do 100 tys. euro. Jednocze- lamentu – od razu zamrożono im stośnie ostrzegł, że uchwalenie usta- sowne kwoty. Do czwartku banki na wy o tym podatku grozi Cyprowi od- Cyprze są zamknięte, a w bankomapływem co najmniej 10 proc. depo- tach zabrakło pieniędzy. zytów w ciągu kilku dni. Agencja dpa pisze we wtorek z NiCy pryj ski fi skus ma uzy skać z opo ko zji, powołując się na koła dyploNie będzie śledztwa w sprawie Magnitskiego Korea Północna grozi Racjonowanie datkowania depozytów 5,8 miliarda matyczne, że w parlamencie cypryjna YouTube chleba i gazu euro i jest to warunek otrzymania przez skim trudno będzie o większość dla [PJONGJANG, KOREA PŁN.] Pół- [KAIR, EGIPT] Władze Egiptu zazagrożoną bankructwem wyspę pa- podatku od depozytów. 28 z 56 denocnokoreańscy propagandzi- czną racjonować subsydiowa- kietu ratunkowego wysokości 10 mi- putowanych zapowiedziało już, że bęści wyprodukowali kolejny film ne przez państwo chleb i gaz do liardów euro, wynegocjowanego w dą głosować przeciw tej – jak to napokazujący atak na USA. W gotowania – ogłosił minister ds. piątek w Brukseli z eurogrupą i MFW. zwali – ustawie konfiskacyjnej. czterominutowym klipie między zaopatrzenia i handlu wewnętrzPierwotne założenia podatku móBAT, (PAP) obrazkami pokazującymi potę- nego Basem Uda. Ograniczenie DOK. ZE STR. 1

Cypr zrezygnuje z konfiskaty oszczędności?

FOTO: ARCHIWUM

KRÓTKO

gę północnokoreańskiej armii jest też budynek Białego Domu i Kapitolu w animowanych płomieniach. Klip umieszczony został na oficjalnym koncie Ko[MOSKWA, ROSJA] Rosyjscy Siergiej Magnitski zdemasko- rei Północnej “uriminzokkiri” w prokuratorzy umorzyli śledz- wał spisek rosyjskich urzęd- serwisie youtube.com. Narratwo w sprawie śmierci opo- ników i biznesmenów, zawią- tor filmu pod tytułem “Burza zycyjnego adwokata Siergie- zany dla przejmowania kapi- ognia spadnie na główne kwaja Magnitskiego. Komitet Śled- tałów zagranicznych spółek. tery (podżegaczy wojennych)” czy nie znalazł w tej sprawie Według obrońców praw czło- grozi, że nie ma ograniczeń dla znamion przestępstwa. Rosyj- wieka, aby się na nim zemścić, zasięgu koreańskich pocisków scy obrońcy praw człowieka oskarżono go o machinacje po- strategicznych”. Tydzień temu są innego zdania. W ich opi- datkowe i zamknięto w aresz- Korea Północna zerwała zawienii śmierć adwokata, który cie. Tam był bity i pozbawio- szenie broni z Koreą Południoujawniał mechanizmy korup- ny opieki lekarskiej. W listo- wą. Była to odpowiedź na nałożenie kolejnych sankcji ONZ. cji, nie była przypadkowa. padzie 2009 roku zmarł. Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania:Tomasz Bagnowski

dotowania chleba w 1977 r. wywołało zamieszki. Subsydiowany chleb zostanie dodany do listy podstawowych artykułów, które będą w sprzedaży po cenie niższej niż rynkowa, ale w ramach ustalonych limitów – podał Uda. Racjonowanie zostanie najpierw wprowadzone w miastach Port Fuad i Port Said na północy kraju, a sprzedaż towarów w tym systemie będzie się odbywała za pomocą kart elektronicznych – dodał. Zły stan gospodarki Egiptu spowodowany jest m.in. dwuletnim okresem chaosu w polityce.

REKLAMA


nowy dziennik Ă‚roda 20 marca 2013

8


To i owo

9 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Potwierdził związek z medalistką olimpijską

20 marca – 80. dzień roku Imieniny obchodzą: Klaudia, Eufemia NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: Noc:

6°C (43°F) -2°C (28°F)

FOTO: ARCHIWUM

20 MARCA 1941 R. w Częstochowie urodził się Jerzy Duda-Gracz – polski malarz, rysownik, scenograf, pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie, a następnie Wydział Grafiki filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie otrzymał dyplom w 1968. Tam też wykładał do 1982. W latach 1992-2001 wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był określany jako "wnikliwy satyryk" o ostrym programie publicystyczno-moralizatorskim. Jego malarstwo budziło silne emocje. Jerzy Duda-Gracz Przedstawiając ludzi o karykaturalnie zdeformowanych ciałach oraz używając czytelnych symboli, obnażał ludzkie wady – głupotę, nietolerancję, zakłamanie, chamstwo, lenistwo, ślepą fascynację pieniądzem i kulturą amerykańską. Każdy obraz Dudy-Gracza oznaczony jest numerem i datą. Zmarł na atak serca 5 listopada 2004, podczas wieczornej drzemki w trakcie pleneru malarskiego w Łagowie.

20 MARCA 1916 R. Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności.

Po kil ku mie sią cach spe ku la cji słyn ny ame ry kań ski gol fi sta Ti ger Wo ods ofi cjal nie po twier dził, że jest zwią za ny z jed ną z naj lep szych nar cia rek al pej skich w hi sto rii, dwu krot ną me da list ką olim pij ską i mi strzy nią świa ta Lind sey Vonn. Do związ ku Wo ods przy znał się na Fa ce bo oku. Na swoim oficjalnym profilu sportowym na tym portalu społecznościowym, który "lubi" ponad 2,7 miliona użytkowników, napisał: "To wielki sezon dla mnie i jestem szczęśliwy dzięki zwycięstwom w turniejach w Torrey i Doral. To, co miłego mnie jeszcze spotkało, to poznanie Lindsey Vonn. Lindsey i ja od jakiegoś czasu się przyjaźnimy, ale ostatnio staliśmy się sobie bardzo bliscy i teraz jesteśmy razem". Na potwierdzenie załączył dwa

mnie naprawdę szczęśliwą". Mocno nagłośniony rozwód Woodsa, najlepiej zarabiającego sportowca w historii, poprzedził jeszcze głośniejszy seksskandal z jego udziałem. W 2009 roku wyszło na jaw, że wspólne zdjęcia, pod którymi błyska- podczas małżeństwa ze szwedzką wicznie zaczęły się mnożyć wpisy z modelką Elin Nordegren miał ponad gratulacjami i życzeniami powodze- dwuletni romans z barmanką z San nia od fanów znanej sportowej pary. Diego – Jaimee Grubbs, a w kolejMniej więcej w tym samym cza- nych tygodniach do utrzymywania sie 28-letnia Vonn na swoim facebo- bliskich zażyłości z nim przyznało okowym profilu napisała: "Nie uda- się publicznie jeszcze 11 innych koło nam się zbyt dobrze ukryć nasze- biet. go sekretu. Mogę więc tylko powieGolfista wydał wtedy oficjalne dzieć: tak, spotykam się z Tigerem oświadczenie, w którym przyznał się Woodsem. Nasza relacja rozwinęła do seksoholizmu oraz przeprosił rosię od przyjaźni do czegoś więcej w dzinę i najbliższych za nadużycie ich AT, (PAP LIFE) ostatnich miesiącach, a to uczyniło zaufania.

Cytat dnia: Trzeba wielu lat, by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila, by go stracić. [Stanisław Jerzy Lec]

Zdjęcie dnia

Rihanna pokaże kulisy kontrowersyjnej trasy

FOTO: ARCHIWUM

ki podróży oraz brak obiecanego dostępu do gwiazdy. Same koncerty również przebiegały w nerwowej atmosferze – nie obyło się bez wpadek technicznych, gwiazda polegała na swych chórzystkach, zostawiając im bardziej wymagające partie piosenek. "Film ukaże ambitną, ale burzliwą trasę. Od strzelających korków szampana na pokładzie samolotu, przez chaos w garderobie, po wyjątkowe występy piosenkarki" – głosi oficjalna zapowiedź filmu. Godzinny dokument zatytułowany "Rihanna – 777" wyemitowany zostanie w maju przez telewizję Fox. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

Barbadoska piosenkarka Rihanna zdecydowała się pokazać fanom, co naprawdę działo się za kulisami jej owianej złą sławą trasy promocyjnej "777". Film nakręcony w trakcie tygodniowej podróży po Europie i Ameryce Północnej zostanie wyemitowany w maju. Rihanna postanowiła raz na zawsze rozprawić się ze spekulacjami dotyczącymi wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie trwającej siedem dni trasy promocyjnej, towarzyszącej wydaniu jej płyty "Unapologetic", i przygotowała film ukazujący jej kulisy. Widzowie obejrzą gwiazdę w towarzystwie 150 zaproszonych dziennikarzy oraz kilkudziesięciu fanów podczas podróży Boeingiem 777 po Europie i Ameryce Północnej. Trasa promocyjna, trwająca od 14 do 20 listopada 2012 roku odbiła się głośnym echem w mediach. Zgromadzeni na pokładzie dziennikarze i wielbiciele Rihanny narzekali na kiepskie warun-

FOTO: ARCHIWUM

Kartka z historii

Brytyjski piłkarz David Beckham podczas inauguracji swojej kolekcji bielizny dla sieci H&M n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


10

Opinie OD REDAKCJI

Niepewna starość Amerykanie mają zbyt małe oszczędności, by zapewnić sobie spokojną starość. Dzieje się tak nie dlatego, że są nieroztropni i rozrzutni, tylko dlatego, że nie mają z czego odkładać. I to w czasach, kiedy notowania giełdowe biją rekordy, a gospodarka wykazuje pewne oznaki ożywienia.

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Republikanie podzieleni po porażce

Published by Outwater Media Group

Republikanie szukają strategii po porażce w wyborach prezydenckich w 2012 r. i kandydata, który może ich zjednoczyć. Ale w partii są duże podziały i kłótnie, co obrazuje trwający zjazd konserwatystów CPAC, na którym zabrakło wielu umiarkowanych polityków.

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

JAK WYNIKA Z ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W STYCZNIU przez organizację EBRI z Wa-

WŁAŚCICIELE MAŁYCH FIRM, a także pra-

cownicy dużych, coraz Amerykanie częściej nie są w stanie cać dużych kontrynie są w stanie wpła bucji na fundusz emezapewnić rytalny, gdyż nie pozwasobie spokoj- la na to sytuacja ich firmy lub ich osobiste finej starości. nan se. W ostatnich latach wielu Amerykanów zostało zmuszonych (lub namówionych przez brokerów) do przejścia na programy wymagające od nich własnych, comiesięcznych składek, jak 401(k). Wielu pracodawców nie jest w stanie dodawać pracownikom do tych planów swojej kontrybucji. Trudno się więc dziwić, że już większość Amerykanów zaoszczędziła zdecydowanie mniej, niż jest to wymagane do zabezpieczenia sobie starości. Odchodzą też w przeszłość emerytury gwarantowane pracownikom przez firmy. Jeszcze w 1979 roku były one udziałem aż 28 proc. wszystkich zatrudnionych. W 2011 roku – tylko 3 procent. Same emerytury wypłacane przez Social Security nie wystarczą na, nawet bardzo skromne, utrzymanie na terytorium Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji wielu mieszkańców USA, nieurodzonych tutaj, decyduje się na powrót na starość do swoich ojczyzn. Urodzeni w Ameryce wyjeżdżają zaś, czy naprawdę tego chcą, czy nie, spędzić starość w krajach, gdzie są niższe koszty utrzymania, jak Tajlandia czy Kostaryka. DODAĆ DO TEGO TRZEBA KOLEJNE PROBLEMY. Obniżający się przyrost naturalny oznacza

coraz większą procentowo liczbę osób starszych, którym trzeba będzie wypłacić emeryturę. Innym zagrożeniem jest niewypłacalność całego systemu Social Security. Problemów tych jest dosyć, żeby przeciętny Amerykanin porzucił marzenie o spokojnej starości. Co ma jednak robić w tej sytuacji? Pracować dłużej? Ale przecież nie ma dla starszych ludzi pracy. JL

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS

FOTO: ARCHIWUM

szyngtonu na próbie tysiąca pracowników i 250 emerytów, 57 procent pracujących Amerykanów posiada zaoszczędzoną lub zainwestowaną na starość sumę poniżej 25 tys. dolarów na całą rodzinę (nie brano pod uwagę wartości domu). Jeszcze w 2008 roku, w przededniu recesji, takich osób było 49 procent. Równie interesujący jest innych wskaźnik: aż 28 proc. Amerykanów nie wierzy, że zgromadzi odpowiednią kwotę, aby żyć spokojnie w wieku emerytalnym. Jest to najwyższy procent od 23 lat, kiedy zaczęto przeprowadzać takie badania. Sytuację pogarszają, paradoksalnie, pozytywne trendy, jak wydłużanie się statystycznego życia mieszkańców Ameryki. Mężczyzna, który w 2013 roku ma 65 lat, będzie żył, według prognoz, następne 20 lat. Jego rówieśniczka – 22 lata. Oznacza to, że firmy, a także Social Security, będą miały zwiększone obciążenia związane z wypłacaniem emerytur.

“Tylko dlatego, że wierzę, że stany mają prawo do określania, że małżeństwo to tradycyjny związek, nie róbcie ze mnie fanatyka" – mówił na konferencji senator Marc Rubio

CPAC (Conservative Political Action Conferen- McCain) jest zaangażowany w prace nad reformą, ce) to największe coroczne zgromadzenie kon- ale najbardziej konserwatywny trzon partii wciąż serwatystów, organizowane przez Unię Amery- kategorycznie się jej sprzeciwia. Obaj politycy wskazywali na różne przyczykańskich Konserwatystów od lat 70. W tym roku organizatorzy spodziewają się do soboty oko- ny spadku popularności republikanów. "Stary GOP zwietrzał i obrósł mchem. Chyba nie muszę wskało 8-10 tys. osób. Tematem przewodnim są wybory prezydenc- zywać nazwisk" – mówił Paul, czyniąc jasną alukie za cztery lata. Konserwatyści szukają kandy- zję do senatora McCaina. "Nie potrzebujemy żaddata, który zjednoczy ich obóz i doprowadzi do nych nowych idei. Naszą ideą jest Ameryka i to zwycięstwa po dwóch porażkach Partii Republi- działa" – mówił Rubio. "Chaos to żyzna gleba dla liberalizmu" – przekańskiej w 2008 i 2012 r. Wśród mówców na CPAC byli już faworyci Tea Party – senatorowie Mar- strzegał przed kłótniami i podziałami w partii Paul co Rubio oraz Rand Paul, a także przyjęty owa- Ryan. Głównym orężem tego 43-letniego szefa komisji budżetowej Izby Reprezentancjami na stojąco w piątek kongresman tów jest dopominanie się o redukcję Paul Ryan, który był kandydatem na wiceprezydenta w listopadowych wy- Wśród mówców na budżetu federalnego. Media interesują się nie tylko tymi, borach. Przemówienia wygłoszą też CPAC byli już faworyktórzy występują na CPAC, ale też tyniedoszły prezydent Mitt Romney i była kandydatka na wiceprezydenta USA ci Tea Party – senato- mi, których w Oxon Hill w stanie Marowie Marco Rubio ryland zabrakło. Nie ma, uważanych w 2008 roku Sarah Palin. za potencjalnych kandydatów w wyKomentatorzy zauważają, że zjazd oraz Rand Paul, borach w 2016 r., gubernatorów New CPAC podkreśla podziały w Partii Rea także przyjęty Jersey (Chris Christie) i Wirginii (Bob publikańskiej. Dotyczą one zarówno stylu, jak i kwestii merytorycznych, takich owacjami na stojąco McDonnell). Pierwszy naraził się pojak małżeństwa osób tej samej płci, imi- w piątek kongresman ufałością z prezydentem Obamą podczas katastrofalnego huraganu Sandy, gracja, a nawet polityka podatkowa. Paul Ryan. a drugi zaakceptował właśnie podnieRubio i Paul, którzy zabrali głos już sienie podatków stanowych w transporpierwszego dnia konferencji, sięgali do cie. Obaj są też otwarci na skorzystanajbardziej tradycyjnej tematyki konserwatystów: obniżenia podatków, redukcji apa- nie z funduszy federalnych na Medicaid, czyli opieratu rządowego, sprzeciwu wobec małżeństw ge- kę zdrowotną dla najuboższych, w ramach przejów. "By gospodarka rosła, rząd musi ustąpić jej prowadzonej przez Obamę reformy. Do zabrania z drogi" – apelował 50-letni Paul, którego noto- głosu na CPAC nie zaproszono żadnego z repuwania wśród części najbardziej konserwatywne- blikańskich gubernatorów, którzy zapowiedzieli go elektoratu wzrosły po tym, gdy przez 13 go- skorzystanie z tych funduszy. Większość konserwatystów wciąż upiera się bodzin przemawiał w Senacie, by zapobiec głosowaniu w sprawie zatwierdzenia nowego szefa CIA. wiem, że ustawę Obamy należy uchylić. "Przegraliśmy reformę w sądzie, w wyborach "Tylko dlatego, że wierzę, że stany mają prawo do określania, że małżeństwo to tradycyjny zwią- w listopadzie. Nadszedł czas, by być rozsądnym. zek, nie róbcie ze mnie fanatyka" – mówił z kolei Może w 2016 roku będzie czas, by coś z tym zro41-letni Rubio z Florydy, latynoska twarz Partii bić" – krytykował to podejście podczas debaty Republikańskiej. Komentatorzy zauważyli, że Ru- we wspierającym republikanów think tanku bio, z którym niektórzy wiążą nadzieje na zdoby- American Enterprise Institute Tevi Troy, który pracie wyborców wśród rosnącej populacji hiszpań- cował w Departamencie Zdrowia za czasów preskojęzycznych Amerykanów, nawet nie wspomniał zydenta George'a W. Busha. Problem polega na o reformie imigracyjnej, która miałaby zalegali- tym – zauważył w tej debacie Peter Wehner, byzować pobyt, a nawet wyznaczyć drogę do oby- ły członek administracji kilku republikańskich prewatelstwa dla milionów nielegalnych imigrantów zydentów – że choć republikanie słusznie sprzew USA. Rubio wraz z kilkoma innymi bardziej ciwiali się reformie Obamy, to "nie zaoferowali umiarkowanymi republikanami (jak senator John żadnej alternatywy". n

Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Prawo i my

11 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Do urzędu przez internet Piotr Janicki

Jeśli tak, to powinieneś założyć tzw. profil zaufany, aby móc bezpośrednio kontaktować się z urzędnikami w Polsce w sprawach administracyjnych na terenie Polski. Unikniesz opłat za pełnomocnictwa, opłat konsularnych, za pośrednictwo różnych agencji. Przestaniesz też zawracać swoimi niezałatwionymi sprawami głowę rodzinie w Polsce. PROFIL ZAUFANY I EPUAP Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją, natomiast Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, a przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Aby uzyskać profil zaufany, należy zalogować się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu, a następnie udać się do polskiego konsulatu w Nowym Jorku w celu bezpłatnego poświadczenia tożsamości. Już ponad sto tysięcy osób korzysta z tej formy kontaktu z administracją w Polsce, niestety do tej pory w nowojorskim okręgu konsularnym z tej możliwości skorzystało zaledwie 5 osób. Lista spraw obejmuje, ale nie ogranicza się, sprawy stanu cywilnego, podatkowe i celne, sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego, zakładania i likwidacji działalności gospodarczej, różne zezwolenia i koncesje, budownictwo, prawa jazdy. JAK TO ZROBIĆ? Każdy polski obywatel, jak możeREKLAMA

my przeczytać na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, poszukując usługi, którą chciałby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzysta z katalogu usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie nimi, wertowanie ich i filtrowanie. Twoje elektroniczne kontakty z urzędem w Polsce zacznij od odwiedzenia strony: https://epuap.gov.pl/por-

FOTO: ARCHIWUM

n Czy masz do załatwienia sprawę urzędową w Polsce? Czy obawiasz się, że czeka cię wyjazd do Polski tylko po to, żeby załatwić nudne sprawy urzędowe? Czy obawiasz się, że stracisz wówczas cenny czas na zmagania z tamtejszą biurokracją?

n Teraz powinien pojawić się komu-

nikat, że zostało utworzone konto użytkownika. tal/E2_ZakladanieKonta Tu założysz konto i wyślesz wnio- n Zaloguj się używając wybranego sek o nadanie profilu zaufanego. Krok wcześniej loginu i hasła. po kroku wygląda to tak: n Na tym etapie masz już założone n Na powyższej stronie kliknij w górkonto, ale nie masz jeszcze profilu nym prawym roku w zakładkę “zazaufanego, który będzie ci potrzebrejestruj się”. ny do kontaktu z urzędem. n Następnie wpisujesz swoje dane osoTeraz należy złożyć wniosek o nadabowe, takie jak imię i nazwisko, dru- nie profilu zaufanego, a można to zrogie imię, oczywiście tylko wtedy, je- bić w kilku prostych krokach: śli je masz, adres e-mail. Wypełnij n Kliknij na zakładkę “zaloguj się” w górnym prawym rogu na głównej wszystkie pola z czerwoną gwiazdką. Stwórz swój login i indywidustronie portalu www.epuap.gov.pl. alne hasło. Hasło powinno spełniać n Wpisz swój login i hasło i kliknij na wymagania, o których mowa w for“zaloguj się”. mularzu. n W prawym górnym rogu zobaczysz n Następnie przepisujesz litery z obinformację o tym, że jesteś zalogowany. razka zabezpieczającego i po zapoznaniu się z warunkami korzysta- n Kliknij na zakładkę: “moje konto”, a następnie na “moje profile nia z ePUAP zaznaczasz w formuzaufane”. larzu odpowiednią kratkę. n Kliknij na przycisk “załóż konto”. n Następnie kliknij na “złoż wniosek”. n Na ekranie powinna pojawić się n W ten sposób aplikujesz o nadanie informacja, że konto zostało zaprofilu zaufanego. Formularz zostałożone. je automatycznie wypełniony danyW tym miejscu zaznaczasz, czy jemi, które zostały wcześniej wprosteś osobą fizyczną, czy też prowadzisz wadzone. firmę i wypełniasz kolejne pola for- n Na tym etapie wypełnienie wszystmularza, takie jak: “identyfikator podkich pól jest obowiązkowe. miotu”, gdzie wpisujesz swój login, n Do autoryzacji użyj swojego adresu emailowego. imię, nazwisko, PESEL i NIP, jeśli oczywiście został ci nadany. Swój PE- n Kliknij na “sprawdź poprawSEL znajdziesz chociażby w swoim ność”, a zostanie do ciebie przedowodzie osobistym lub paszporcie. słany e-mail. n Kliknij na przycisk “zapisz”. n Na dole formularza pojawi się po-

le, gdzie wprowadzisz hasło wysłane do ciebie e-mailem. n Po wprowadzeniu hasła uaktywnia się przycisk “wyślij wniosek” po kliknięciu na niego prześlesz wniosek do urzędu.

du na ograniczenia prawne nie mogą być procedowane tą drogą. Najpoważniejszą z nich jest sprawa o wydanie dowodu osobistego. Im więcej osób zarejestrowanych, tym większa presja na urzędników, aby zapewnić usługi administracji publicznej na odległość. WIZYTA W KONSULACIE Jeśli założysz swój profil zaufany, Teraz masz 14 dni na odwiedzenie Konsulatu Generalnego RP w to będzie on ważny przez 3 lata, po Nowym Jorku przy 233 Madison upływie tego okresu czeka cię koAvenue na Manhattanie lub innej lejna wizyta w konsulacie w celu poplacówki, jeśli mieszkasz w innym twierdzenia profilu zaufanego. Nie okręgu konsularnym, aby dokonać wydaje się to jednak zbyt dużą przepotwierdzenia profilu zaufanego. szkodą. Po więcej informacji w sprawie W tym celu zabierz do urzędu swój dowód osobisty lub paszport oraz systemu ePUAP możesz zwrócić się wydruk potwierdzenia, które poja- e-mailem na adres: epuap@mac.gov.pl lub wia się na ostatnim etapie składa- telefonicznie pod numerem warszawnia aplikacji o profil zaufany. Upew- skim: +48 22 544 13 90 czynnym w nij się przy tym, że dane zamiesz- dni robocze w godz.od 8:00 do 16:00 czone w twoim wniosku są identycz- czasu polskiego. n ne z tymi, które znajdują się w twoim dowodzie osobistym lub paszporcie. PIOTR JANICKI Po potwierdzeniu twojego profibyły wicekonsul do spraw prawnych lu zaufanego przez konsula, będziesz i opieki konsularnej w Konsulacie Gemógł kontaktować się z urzędami w neralnym RP w Nowym Jorku, były Polsce, które wdrożyły program pracownik samorządowy dzielnicy ePUAP. Niestety nie wszystkie gmiPraga Północ miasta stołecznego Warszawy na stanowiskach: podinny chcą lub potrafią zapewnić swospektora, inspektora i zastępcy burim petentom możliwość komunikamistrza. Ukończył prawo na Uniwercji elektronicznej z urzędem. Nawet sytecie Jagiellońskim i podyplomonie wszystkie urzędy centralne powe studia z zarządzania w adminitrafią skutecznie wykorzystywać to stracji publicznej w Akademii Leona cenne narzędzie komunikacji z peKoźmińskiego w Warszawie. tentem. Są też sprawy, które ze wzglę-


12

Turystyka

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Pod wodą u wybrzeży Hondurasu n Jakby to było, gdybyś mógł oddychać pod wodą? Na co dzień żyjemy według określonych zasad: oddychamy powietrzem, a siła grawitacji sprawia, że nie możemy latać; są one dla nas tak oczywiste, że nawet się nad nimi nie zastanawiamy. Wyobraź sobie, że nurkując na chwilę możesz się od nich uwolnić, poczuć się jak we śnie.

FOTO: ARTUR PUSTUŁA FOTO: ARTUR PUSTUŁA

Wyspy Roatan i Caicos Cuchinos u wybrzeży Hondurasu są do tego doskonałym miejscem. Ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj, ponieważ miejsca te są znane z lazurowego oceanu, Wioska rybacka Gairfuna słońca i przepięknej rafy koralowej. niedawna okolica dużo bardziej tętniła życiem. U wybrzeża przez więkNA LĄDZIE... Wyspa Roatan jest największą wy- szą część roku zakotwiczonych byspą leżącą u wybrzeży Hondurasu. ło mnóstwo łodzi i katamaranów. W Mała miejscowość West End na za- zeszłym roku jednak głośno zrobiło chodzie wyspy – z jedna główną uli- się o dwóch morderstwach – turysty cą, licznymi restauracjami, barami, i kapitana. Wieść rozeszła się w świat, ośrodkami nurkowymi, sklepami z do tego dołożyła się nieprzychylność pamiątkami – oddaje doskonale tu- nowych władz wyspy. Spowodowarystyczny klimat tego miejsca. Czas ło to, że w środku sezonu jest tutaj bardzo spokojnie. płynie tutaj wolniej. Roatan, pomimo swojego turyPodczas dnia wszystko kręci się wokół ośrodków nurkowych. Słychać stycznego charakteru, daje wrażenie syk kompresorów nabijających bu- “nieskażonego” turystami, a co najtle do nurkowania, na malowniczych ważniejsze – przemysłem. Rozmaprzystaniach kręcą się miłośnicy nur- wiając z tubylcami można usłyszeć kowania ubrani w pianki, noszą swój narzekania na wszędzie panujące sprzęt na małe łódki, które zabiera- układy, brak turystów, który – nie- Honduras. U wybrzeży wyspy Roatan ją ich na pobliskie rafy. Po zmroku stety – przekłada się na wielkie roztłum dzieli się na dwie części: lokal- czarowanie i brak perspektyw. nych – którzy w szopo-barach sączą piwo, oglądają na wielkich plazmoPOD WODĄ... wych telewizorach piłkę nożną oraz Wyspy u wybrzeża Hondurasu znaturystów – szukających tłoku i za- ne są jako doskonałe miejsca do nurbawy w lokalnych barach. kowania. Ludzie z całego świata zjeżPrzechadzając się po zmroku, mi- dżają tutaj, aby podziwiać lokalną rajamy na mało zatłoczonej głównej uli- fę koralową. Nurkuje się tutaj jak w cy kolejno puste bary i restauracje, przepięknym akwarium, które wieurocze piaszczyste zatoczki z palma- lu z nas pamięta z lat dziecięcych. Komi, kościół, w którym baptyści mo- lorystykę gatunków ryb i koralowdlą się tańcząc i śpiewając. Wszyst- ców trudno sobie wyobrazić. Możeko to daje niepowtarzalny klimat. Do my tutaj podziwiać ryby – od płaskich

FOTO: ARTUR PUSTULA

Artur Pustuła

Rafa koralowa w pobliżu wyspy Roatan

FOTO: ARTUR PUSTUŁA

FOTO: RAFAŁ BIERNACKI

Zachód słońca nad wyspami Caicos Cuchinos

French Harbor, wyspa Roatan


13

W chatach pokrytych palmowymi liśćmi mieszka około 150 osób. Żyją głownie z rybactwa i turystki. W jednej z “szop” znajduje się lokalny sklep, w którym można kupić wszystko: od podstawowych produktów żywnościowych, po lekarstwa przyrządzone z korzeni roślin zbieranych w lokalnej dżungli. Niezapomniane przeżycie daje zdobycie lizaków, za które można kupić zaufanie wszystkich dzieciaków z wioski, które – ciągnąc za rękę – poUczestnicy każą ci głębsze zakamarki wyspy. jubileuszoweIch rodzice żyją bez prądu, na hago spotkania, makach, większość czasu spędzając z okazji na zewnątrz. Rybacy z wioski potra20-lecia fią na zbutwiałych łódkach, z masz- organizowania tami zrobionymi z bambusa i czarnej wycieczek folii pochodzącej z worków na śmie- turystycznych ci, wypływać daleko w głąb oceanu. pod auspicjami Codziennie wiosłują też kilka godzin “Nowego do innych wysp, przy których cumuDziennika” ją łodzie pełne turystów, aby sprzedać oraz z okazji im świeżą rybę za około 20 dolarów. 600. wycieczki Intensywne kolory, zwolnione poŻYWY SKANSEN W nasze wyobrażenie raju na zie- czucie czasu, temperatura, przesycemi doskonale wpisują się koralowe nie organizmu tlenem z butli nurkowyspy Cayos Cochinos. Na jednej z wej sprawiają, że wracając z Honduszesnastu wysp mieści się wioska ry- rasu miałem poczucie spędzenia 10 dni backa Gairfuna, której odwiedzenie w raju na ziemi. Bez wątpienia, jeśli daje wrażenie podroży w czasie. szukasz czegoś więcej niż leżenia na Miejsce przypomina zamieszkany piasku przerywanego jedzeniem, od- n W rok 2012 odwołaliśmy aż pięć wypraw, co było anomalią w skansen. Wyobraź sobie na środku wiedzając to miejsce będziesz zadolazurowego oceanu małą wyspę, wolony. Wyjazd do Hondurasu był historii naszej inicjatywy. Powodem stał się huragan Sandy, który którą można obejść w 10 minut, po- czymś więcej niż zwykłymi wakacja- zniszczył kilka szlaków. Jeśli wierzyć zapewnieniom najważniejszej mi – był prawdziwą przygodą. n krytą śnieżnobiałym piaskiem. organizacji, koordynującej turystykę pieszą w dwóch stanach – czy-

czarnych skalarów z pięknymi, jaskrawo kolorowymi paskami, do groźnych płaszczek i rekinów. Nurkowanie jest zbliżone do latania, daje poczucie wolności. Przy stosunkowo małym nakładzie sił, zawieszony w otchłani, przesuwasz się podziwiając bajecznie kolorową rafę. Część miejsc do nurkowania objęta jest ochroną i zamieszkiwana przez tyle gatunków zwierząt, że niektóre z nich nie mają jeszcze swojej nazwy. Wiele z nas miało okazję nurkowania z fajką, co jest świetnym wstępem do przygody ze scuba diving, czyli głębszego nurkowania. Musimy pamiętać, że zalicza się jednak ono do sportów ekstremalnych, więc wliczone jest w nie pewne ryzyko i dlatego ważne jest, aby podejść do tego sportu z rozwagą, najlepiej korzystając z pomocy wykwalifikowanego instruktora.

FOTO: JERZY PATROSZ

nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

I znowu na szlaki!

FOTO: ARTUR PUSTUŁA

imi regulaminami – dwa kluby, z wyłączeniem NYHC, pobierają trzy dolary opłaty od gości. Większość przewodników ignoruje jednak powyższe zalecenie, traktując turystykę pieszą jako ważną pracę społeczną. Nadal jest li New York – New Jersey Trail Conference – zostaną one odbudo- to najtańszy sposób zwiedzania metropolii i okolic. Licencjonowani przewodwane najpóźniej do jesieni 2013 roku. nicy, którzy ogłaszają swoje wycieczRozpoczynając już w tym tygodniu spina Czerwińska, Mietek Gorzkow- ki na łamach “New York Timesa”, bio21. sezon, mamy obecnie na koncie ski, Lucyna Kutypa, Beata Molska, Je- rą od 15 do 25 dolarów od osoby. Początkujący piechurzy powinni 612 wycieczek. rzy Patrosz i Marek Trojnar. Dodajmy, iż był to nasz 15. piknik z rzędu. wziąć pod uwagę swoje możliwości WYPADA ZACZĄĆ OD WSPOMINKÓW Kolejne obchody planujemy w fizyczne, aby nie wracać samotnie z Skoncentrujemy naszą uwagę na 2015 roku – z okazji 660. wycieczki. trasy w dolinie Hudsonu, New Jersey czterech najciekawszych wycieczkach, Wypada tu zamieścić zwięzłą in- lub gdzie indziej poza metropolią. Spraktóre stanowiły gwoździe sezonu. formację dla tych wszystkich, któ- wia to zbyt dużo kłopotu przewodniNa pierwszym miejscu wypada wy- rzy znają naszą inicjatywę tylko ze kowi, szczególnie jeśli zataczamy pęmienić najtrudniejszy i najbardziej wi- słyszenia. Prowadzą nas zarówno pol- tlę, złożoną z kilku szlaków. Konieczdokowy szlak w dolinie Hudsonu, a scy, jak i amerykańscy przewodnicy. ne jest odpowiednie obuwie sportowe, więc Breakneck Ridge. Zaraz za nim Współpracujemy z trzema nowojor- plecak i ubranie dostosowane do poplasuje się wyprawa do Piermont i Ny- skimi klubami, a więc z New York gody. Chronimy się także przed paląack, zorganizowana także przez Jur- Hiking Club, Outdoors Club i Urban cym słońcem. Zapomnijmy tu o paka Patrosza. Równie ciekawy był spa- Trails. Dodajmy w tym miejscu, iż rasolach i płaszczach od deszczu, zacer po Brooklyn Hights. Zwiedzili- ten pierwszy należy do najstarszych opatrując się w nieprzemakalne poncho śmy tutaj aż siedem XIX-wiecznych klubów w metropolii – obchodzi w w Kmarcie na 34 Ulicy. Zawsze zakościołów, wyposażonych w przepięk- tym roku 93 lata swojej działalności. bieramy ze sobą wodę do picia i kane witraże wykonane przez najwięk- W naszym kalendarzu znajdują się napki. Nawet w mieście nie ma czaszych artystów w tej dziedzinie. Zna- więc zarówno najciekawsze wy- su na kupowanie prowiantu. Wycieczki same się reklamują, co lazł się wśród nich słynny Louis Tif- cieczki wybrane z klubowych profany. I wreszcie, na zakończenie gramów, jak i opracowywane we wła- łatwo sprawdzić naocznie, przyłączając się do naszej grupy. Poza oczywisezonu 2012, podziwialiśmy ładnie snym zakresie. stymi korzyściami jak zdrowie, czy też ubrane choinki i wystawowe dekorazwiedzanie naszej metropolii i poznaFORMUŁA DZIAŁANIA JEST PROSTA cje na Manhattanie. Obie wycieczki Ogłoszenia, zapowiadające so- wanie pięknych okolic, wielu uczestprowadziła niżej podpisana. Nie można też pominąć imprezy z botnią lub niedzielną wyprawę, po- ników znalazło wśród piechurów doSprzedawca kapeluszy na słynnej Bananarama Beach na wyspie Roatan okazji zarówno naszego dwudziesto- jawiają się już w środowym nume- brych znajomych i przyjaciół. “Health lecia, jak i 600. wyprawy. Odbyła się rze “Nowego Dziennika”. Zamiesz- is wealth – Let’s hike” – jak słusznie ona 25 sierpnia ubiegłego roku w Wa- cza my je na stęp nie na stro nie mówi jedno z klubowych haseł. HALINA NIEDZIELSKA ve Hill – historycznej posiadłości na internetowej – w dziale “Turystyka”. Bronksie. Wzięły w niej udział 34 oso- Zawsze podajemy miejsce i godziby. Zajęliśmy tutaj większość stołów nę zbiórki, toteż wystarczy zgłosić w wydzielonym miejscu. Nasze uczest- się bez uprzedniej zapowiedzi, byniczki jak zwykle popisały się sztuką leby tylko punktualnie. Na spóźnialkulinarną, począwszy od wymyślnych skich czekamy nie dłużej niż kwasałatek, a skończywszy na deserach. drans. Stopień trudności wyprawy W niedzielę, 24 marca, zapraszamy pisanek w ukraińskim muzeum. Nie zabrakło też wielkiego tortu, określają opis i proste oznaczenia, powszystkich na pierwszy w tym roku Gwoździem programu są także ju- ozdobionego jubileuszową liczbą. cząwszy od A (górskie wyprawy), powspólny, bardzo atrakcyjny spacer. Ła- bilerskie cacka od Faberge. Okazjonalne przemowy skróciliśmy przez B (ponad pięć mil), a skończywSpotykamy się z przewodnikiem o do minimum. Przygotowaliśmy aż sie- szy na C, a więc na krótkich wyciecztwa trasa (C+) wyniesie około trzech godzinie 10:30 na rogu 34 Ulicy i Szó- dem albumów ze zdjęciami, a zosta- kach i spacerach po mieście. mil. Prowadzi Halina Niedzielska. Idziemy zygzakiem na południe, stej Alei. Dojazd metrem do Herald ło nam bodajże drugie tyle fotografii. Wypadamy na kilka godzin lub na podziwiając najpierw wystawę eg- Square. W razie niepogody proszę Główną oprawę fotograficzną na cały dzień, korzystając zazwyczaj z kozotycznych kwiatów i roślin. Krajo- dzwonić na numer tel. 212-568-6323. przełomie tych lat zawdzięczamy munikacji autobusowej lub kolejowej. Następna wycieczka odbędzie się siedmiu osobom, które wypada wy- Uczestnicy pokrywają tylko koszt Spotkanie z okazji 600. wycieczki odbrazowe ogródki urządza już od lat dom towarowy Macy’s. Oglądamy za dwa tygodnie, a więc w sobotę lub mienić z serdecznym podziękowaniem. przejazdów. Sam udział w wycieczce było się w historycznej rezydencji w następnie setki bajecznie kolorowych w niedzielę (6 lub 7 kwietnia). n Należą do nich: Edward Bochnak, Kry- jest bezpłatny, choć – zgodnie ze swo- Wave Hill. Był też jubileuszowy tort...

WYCIECZKA

FOTO: ANNA LUTEREK

Pierwsza wycieczka w świątecznym nastroju


14

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Dobry czas na kupno mieszkania w Polsce

DO WYNAJĘCIA FOR RENT DO WYNAJĘCIA 2 sypialniowe mieszkanie z oddzielnym wejściem i parkingiem w ładnej i spokojnej okolicy Old Bridge. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić (732) 723-3849 FLORYDA. SUPER OKAZJA! Mieszkania do wynajęcia już od $900! Odnowione mieszkania 3bed/2bath, 2bed/2bath z pięknym widokiem na ocean, pola golfowe. Pompano Beach, Boynton Beach, Boca Raton, Miami, Coral Springs, Coconut Creek, Fort Lauderdale. Zadzwoń - mówimy po polsku: (954) 773-7118

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY

FOTO: ARCHIWUM

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Od zaraz do wynajęcia dla dziewczyny, z dużą wbudowana w ścianę szafą oraz część miejsca w storage room. Apartament znajduje sie na Ridgewood (Fresh Pond rd., Madison Str.) 5min. do subwaya M, autobusu Q58, Q55,Q54. Bardzo dobra lokalizacja, blisko sklepów oraz wszelkich zapotrzebowań. Cena: $500 Proszę dzwonić: (347) 445-1458

n Taniej raczej już nie będzie. Deweloperzy i eksperci są zgodni – gramy, które ułatwiają transakcję. Chodzi między innymi o możliwość rozliczenia innego mieszkania, czy rozłożenie płatności na raty. Część tych udogodnień niedługo zniknie z rynku. Ekspert dodaje, że na ceny nieruchomości wpłynie ustawa deweloperska. wych, jak i używanych. KonkurenNakłada ona obowiązek na firmy cja jest więc ogromna. Jej zdaniem deweloperskie otwarcia rachunku poceny przestaną spadać w pierwszym wierniczego. Małe firmy mają z tym ogromne trudności i dlatego mogą kwartale 2014 roku. Podobne zdanie ma Marzena Rud- niedługo upaść. Pozostaną wtedy nicka z Centrum imienia Adama Smi- wielcy gracze, którzy zaczną dyktotha. Zaznacza ona, że po zakończe- wać ceny. W tej chwili cena metra niu programu Rodzina na Swoim i kwadratowego mieszkania w Warszapo wejściu w życie ustawy dewelo- wie wynosi około 7 tysięcy złotych. perskiej część ciężaru opieki finan- W innych dużych miastach nie przesowej przejęli sami deweloperzy. kracza 6 tysięcy. Oferują oni w tej chwili rozmaite proBAT, (IAR)

2013 rok to dobry czas na kupno mieszkania. Z danych, którymi dysponuje Polski Związek Firm Deweloperskich, wynika, że od 2009 roku ceny metra kwadratowego systematycznie spadają, a w tym roku osiągnęły poziom z 2006 roku.

Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych miesiącach ceny mogą jeszcze minimalnie spaść, ale będą to kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych. Eksperci zaznaczają, że w tej chwili sprzedający są bardzo chętni do negocjacji i można uzyskać spory upust, który będzie większy niż prognozowany spadek cen nieruchomości. Marta Kosińska z portalu Szybko.pl mówi, że na rynku jest dużo pustych mieszkań, zarówno no-

POMOC PRZY KUPNIE i SPRZEDAŻY DOMÓW bezpłatna wycena VALLEY STREAM • LYNBROOK • LINDENHURST i wszystkie inne miasta w NASSAU i SUFFOLK county KRYSTYNA DZIEDZIC Licensed Real Estate Salesperson

Tel. 917.903.3105

OFERUJEMY TAKŻE POMOC PRZY OTRZYMYWANIU POŻYCZEK LUB PREFINANSOWANIA

Historycznie niskie oprocentowanie!!!

MASPETH PLATEAU Bardzo ładne, rozkładowe, trzysypialniowe, nowoczesne mieszkanie do wynajęcia od 1 grudnia. W mieszkaniu kuchnia, l/r, d/r combo, pełna łazienka z jacuzzi oraz pół łazienki, ekstra pokój w basement, pralka, suszarka, drewniane podłogi. W kuchni jest lodówka “side by side”, kuchenka pięciopalnikowa a nad nią mikrofalówka. Możliwość korzystania z backyardu. Nie ma problemu z parkowaniem. Małe zwierzęta akceptowane. Proszę dzwonić: (917) 362-0079 FOR RENT One and two bedrooms apartments. Price $1100/$1300 27th Avenue and Bath Ave. Please call Robert: (917) 279-9610 Do wynajęcia 1 sypialniowy apartament na Bay Ridge. Max 2 osoby. Gaz, światło i ogrzewanie nie wliczone. Dostępne od 1 kwietnia. Cena $1,000. Proszę zostawić wiadomość: (347) 831-5449

LONG ISLAND

QUEENS • BROOKLYN

SUNNY, BRIGHT 1 bedroom apartment available on Metropolitan Avenue in Forest Hills, Queens. Ready to move in. Must have solid references and financials. Rent $1,100/month. Please call if you have questions. 99-10 Management Co. (718) 541-8987

DOROTA KASZUBA

Licensed Real Estate Salesperson

Tel. 917.903.3113

ALL SEASONS REALTY 203-09 Hollis Ave. • Hollis, NY 11412

Tel. 718-468-1100 • www.ExitRealty.com

COPIAGUE, LONG ISLAND. • Apartament 3-sypialniowy, parking na drive-way, ogród. Od 1-go stycznia. $1,600+. • Apartament 2-sypialniowy, parking, ogród, blisko stacji RR- Copiague. Od 1-go stycznia. $1,300+. Proszę dzwonić: (631) 595-9658 RIDGEWOOD DO WYNAJĘCIA. Apartament, 1 sypialniany, odnowiony. Blisko metra L. Cena $1100. Proszę dzwonić: (917) 319-1347

Real Estate - Andrea APARTMENT FOR RENT IN Sheepshead Bay, Brooklyn 4 rooms, 2 bedroom apartment. 1st floor of private house. All modern condition, all painted. Heat, hot water and cooking gas included. Small pet ok. Close to Emmons Ave. Rent $1,400 Please call: (917) 459-5780 COPIAGUE, LONG ISLAND Odnowione i umeblowane 2-pokoje, kuchnia i łazienka. Wliczony prąd i ogrzewanie. Do wynajęcia od zaraz. $770. Proszę dzwonić: (347) 239-1758

Office space for rent in the best location in Greenpoit. Please call: (973) 696-1436 MASPETH. MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA w 2 rodzinnym domu na 2 piętrze. Mieszkanie po remoncie, 4 pokoje, łazienka, gaz, parking, ogrzewanie oraz ciepła woda wliczone w czynsz. Dla 2 pracujących osób. koszt $1300 za miesiąc. Proszę dzwonić (718) 894-0750 DO WYNAJĘCIA DUŻE STUDIO W RIVERDALE, BRONX. Duże studio na wysokim parterze, bez opłat agencyjnych, ogrzewanie (w podłodze) i gorąca woda wliczone w czynsz. Dojazd metrem #-1 do 242 ulicy, autobus Bx9 do Mosholu Ave. Bez zwierząt. Czynsz tylko $935.00 (możliwość parkingu), sprawdzamy historię kredytową. Proszę dzwonić: (718) 599-2047 w dzień lub (347) 564-8241 wieczorem po 6:30. RIDGEWOOD POKÓJ DO WYNAJĘCIA blisko stacji metra M, Fresh Pond Rd., dla jednej spokojnej, niepalącej pani. Możliwy dostęp do internetu. Cena $400 Proszę dzwonić: (646) 416-3627

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ Nowe, 1 sypialniowe mieszkanie na 3 piętrze w 3 rodzinnym domu na Ozone Park, blisko stacji metra A, szybki dojazd na Manhattan. O szczegóły proszę dzwonić do Aleksandry: (917) 676-4860

EAST RUTHERFORD (Bergen County) $1400.00 Do wynajęcia 1/2 domu z używalnością podwórka. Po więcej informacji proszę dzwonić do: Margaret Bryzk Keller Williams Real Estate (201) 739-8254

STUDIO W LINDEN, NJ Jednoosobowe studio na West Linden Ave w Linden, NJ. Oddzielne wejście, łazienka, kuchnia, pralka, sypialnia, parking na jedno auto. Wszystkie opłaty wliczone. Cena do negocjacji. Proszę dzwonić: (908) 494-1062


15 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013 APARTAMENTY 2 SYPIALNIOWE do wynajęcia od zaraz w kompleksie apartamentów w Elmwood Park, NJ. Blisko centrów handlowych oraz dogodne połączenia komunikacyjne do NY. Dzieci i nasi czworonożni przyjaciele mile widziani. Proszę o kontakt z Robertem: (201) 835-2996

CAŁKOWICIE ODNOWIONY jednorodzinny dom w Union Twn, NJ (okolice Linden, NJ). Drewniane podłogi, 2 sypialnie, kuchnia, 2 łazienki, jadalnia, pokój gościnny, wykończona piwnica z biurem, podwórko, garaż na 2 samochody. Blisko do Stop&Shop, środków transportu do NYC. Beata beatas7@yahoo.com

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

LYNBROOK, LONG ISLAND $309,000 REF#712 Duży, jednorodzinny dom na sprzedaż. 2 sypialnie, dużo przestrzeni, pokój gościnny z kominkiem. Wykończona piwnica – pokój gościnny i biuro. Poddasze ‘gotowe’. Do wykończenia. Wszystko nowe! Duży ogródek! Polecamy! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

HOWARD BEACH, QUEENS $379,000 REF #721 Jednorodzinny dom w stylu kolonialnym na sprzedaż! 1 piętro: duży pokój gościnny, jadalnia, kuchnia, łazienka, pralnia. 2 piętro: 2 duże sypialnie, łazienka. Wszystko wyremontowane, granitowe pulpity kuchenne. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA GREENPOINT - LOKAL DO WYNAJĘCIA NA KAŻDY BIZNES. $2,500 no broker’s fee! 650 sq ft. Commercial space with full glass store front. Located on Driggs Avenue & Humboldt street by McGolrick Park. Ideal space for hair salon, beauty salon, retail, office, boutique or gallery! Ready to move in available now! Near all! (curretly the space is renovated and clean & completely empty) credit check required. Equal housing opportunity. Monika Piwowarska Keller Williams Realty Landmark: (917) 657-2702

CRESSKILL (Bergen County) - $3200.00 Profesjonalny lokal do wynajęcia. Parter o powierzchni 1450 sq ft w nowym budynku. Świetne położenie na biuro medyczne. Po więcej informacji proszę dzwonić do: Margaret Bryzk Keller Williams Real Estate (201) 739-8254

CLIFTON (Passaic County) $1450.00 Lokale biurowe do wynajęcia. Nowoczesne i dobrze usytuowane o powierzchni 1,300 sq. ft. oraz 700 sq. ft. Po więcej informacji proszę dzwonić do: Margaret Bryzk Keller Williams Real Estate (201) 739-8254

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SZUKAM UMEBLOWANEGO MIESZKANIA (2 sypialnie) na 3 tygodnie od 23/4/13 do 14/5/13 w okolicach Garfield, NJ (Lodi, Paramus Park, Wallington, Clifton, Wayne itp.) Proszę o kontakt evunia2@wp.pl Ewa (973) 572-2735

LYNBROOK, LONG ISLAND $319,000 REF #713 Jednorodzinny dom w kolonialnym stylu na sprzedaż. 1 piętro: pokój gościnny z kominkiem, kuchnia, jadalnia, pokój rodzinny, sypialnia, łazienka. 2 piętro: 2 duże sypialnie, łazienka. Drewniane podłogi, dużo przestrzeni. Gorąco Polecamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

MIDDLE VILLAGE, QUEENS $359,000 REF #723 Duży jednorodzinny dom typu ‘ranczo’ na sprzedaż. Pokój gościnny, jadalnia, 2 sypialnie, kuchnia i łazienka. Duży ogród, nowe okna. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

DOM JEDNORODZINNY East 2nd Street, Cifton, NJ. $299,900. Kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, 3 sypialnie i 1.5 łazienki. Działka 51x88 z garażem na jedno auto. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343 PIĘKNY DOM DWURODZINNY Bank St., Elmwood Park, NJ. $525,900. Na sprzedaż dom dwurodzinny. Każde mieszkanie ma kuchnię, jadalnię, pokój gościnny, trzy sypialnie i łazienkę. Garaż na dwa samochody, działka 62x105. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

PODATKI ZA DOM Płacisz wysokie podatki od nieruchomości? Zadzwoń a w ciągu kilku minut dowiesz się czy możemy Ci pomóc. Darmowa porada. (773) 888-5112 ONE FAMILY WITH LOT FOR SALE Great opportunity for a contractor. Detached one family colonial well placed on a spacious 40x100 lot. Full basement, walk up attic, new heating system.Great location. Asking $519,000. Please call agent O’Kane Realty: (917) 859-9362

Foreclosure BUSHKILL, PA Price $64,900. Year 1995, 1,872 sq ft, 4 bed and 2 bath, Garage 2, cars 0.5 ac Please call Milena Koszalka, Premier Choice Real Estate, LLC (561) 929-7670

PARAMUS (Bergen County, New Jersey), $150,000. Jednosypialniowy co-op dla osób 65+. Wszystkie opłaty wliczone w maintenance. Po więcej informacji proszę dzwonić do: Margaret Bryzk Keller Williams Real Estate (201) 739-8254

Jeżeli szukasz agenta Real Estate, który oferuje dla swojego klienta szybką, skuteczną oraz profesjonalna obsługę zadzwoń do Iwony Wójcik z Coldwell Banker Kueber Realty która pomoże Ci w zawarciu każdej tranzakcji Real Estate. Fachowa pomoc w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości. Współpraca z najlepszymi kancelariami adwokackimi i bankami których dobro klienta jest jedynym priorytetem. Sprzedam Twój dom za dobra cenę, za niższy procent i bez problemów! Zadzwoń do mnie po analize rynku nieruchomości w twojej okolicy. Iwona Wojcik-Coldwell Banker. Proszę dzwonić: (646) 610-1366

D.DEMKOWICZ REAL ESTATE CORP. Maspeth, Ridgewood, Middle Village, Glendale i Woodside. Specjalizujemy się w tych dzielnicach. Pomożemy Ci znaleźć dom, duży wybór nieruchomości. Zapraszamy również właścicieli domów, Mamy wielu zakwalifikowanych kupujących. Pośredniczymy w wynajmowaniu mieszkań. Salesperson Marek Kosowski (917) 455-2971

POŁUDNIOWA FLORYDA RAJ POD SŁOŃCEM FORT LAUDERDALE I OKOLICE Dom - 2 sypialnie, 3 łazienki. 2 ulice od plaży. Cena $429,000. Alec Kawczynski Lic. Real Estate Broker VERSAILLES PROPERTIES Proszę dzwonić: (954) 563-7557 e-mail: versaillesproperties@gmail.com

Do sprzedania dwurodzinny dom w Lindenhurst, Long Island, $480,000 Dom posiada 3 kuchnie, może być jako 3 rodzinny, 3 pełne łazienki, 5 sypialni, podgrzewana podłoga w kuchni oraz nierdzewne sprzęty, “silestone” blaty. Dom posiada także drewnianą podłogę, jacuzzi, panele i moldings, osobną piwnicę z oddzielnym wejściem. Posiadłość posiada profesjonalny landscape z nawadnianiem i wiele więcej. Miła i spokojna okolica, blisko polskich sklepów. (516) 972-8579 Edyta Pilnie sprzedam Polskie Delikatesy w Bostonie (biznes rodzinny od 1993 r.) Zlokalizowane w polskiej dzielnicy Bostonu, obok polskiego kościoła. Sklep posiada licencję na sprzedaż piwa oraz wina. Oferta sprzedaży dotyczy również domu trzyrodzinnego, w którym mieści się sklep. Proszę dzwonić: (781) 254 6724 lub: tadeuszaslem@aol.com

LYNBROOK, LONG ISLAND $359,000 REF #715 Jednorodzinny dom na sprzedaż. 1 piętro: pokój gościnny, jadalnia, kuchnia, biuro, łazienka. 2 piętro: 2 sypialnie, łazienka. 3 piętro: sypialnia i łazienka, ogromna wbudowana szafa. W piwnicy pralka i szuszarka. Dużo przestrzeni i prywatności! Proszę dzwonić: EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-310

POŁUDNIOWA FLORYDA RAJ POD SŁOŃCEM FORT LAUDERDALE I OKOLICE 2 rodzinny (DUPLEX). W każdym 2 sypialnie i 2 łazienki. Basen, blisko do plaży. Cena $320,000. Alec Kawczynski Lic. Real Estate Broker VERSAILLES PROPERTIES Proszę dzwonić: (954) 563-7557 e-mail: versaillesproperties@gmail.com

FLORYDA SUPER OKAZJA! Domy, mieszkania już od $25,000. Bankowa wyprzedaż - foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe, centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić: Daria (954) 773-7970 houseroman22@yahoo.com COPIAGUE/AMITY HARBOR, MONTAUK HIGHWAY budynek na sprzedaż. Idealny na działalność gospodarczą/mieszkanie na piętrze. Duża działka z możliwością rozbudowy. Po więcej informacji proszę dzwonić: (631) 225-5300

ELMWOOD PARK (Bergen County) $429,000. Dobrze utrzymany 2-rodzinny dom z wykończoną piwnicą. Centralne chłodzenie, bardzo dobra okolica. Po więcej informacji proszę dzwonić do: Margaret Bryzk Keller Williams Real Estate (201) 739-8254


16

ND Nieruchomości

POŁUDNIOWA FLORYDA RAJ POD SŁOŃCEM FORT LAUDERDALE I OKOLICE Dom - 3 sypialnie, 2 łazienki - jak nowy. Drzewa owocowe. Ogrodzony. Cena $247,500. Alec Kawczynski Lic. Real Estate Broker VERSAILLES PROPERTIES Proszę dzwonić: (954) 563-7557 e-mail: versaillesproperties@gmail.com

LYNBROOK, LONG ISLAND $339,000 REF #714 Przepiękny, duży, jednorodzinny dom na sprzedaż. 1 piętro: duży pokój gościnny z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, biuro. 2 piętro: 3 sypialnie, łazienka. 3 piętro: schowek. Nowe, drewniane podłogi, nowe okna. Częściowo wykończona piwnica. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

Jeśli chciałbyś się przeprowadzić do North Carolinina. Kupić dom to proszę zadzwoń do mnie! Pracuję z Coldwell Banker United i oferuję swoje usługi w Charlotte, Lake Norman i okolicach. Mieszkam tu juz prawie 30 lat i mogę pomóc we wszystkim. Proszę zadzwoń: Alicja Kudla (704) 719-0203

SUPER OKAZJA DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY Z powodu przeprowadzki w tym miesiącu BARDZO TANIO SPRZEDAM: jednorodzinny dom po KAPITALNYM remoncie. Tylko 12 mil od Albany, NY. Ładna dzielnica miasta Schenectady, NY. Blisko centrum handlowego (malla). Podwójna działka, można budować lub sprzedać. Cena do negocjacji $99,500.Po informacje proszę dzwonić do Wiesława: (518) 346-1646 (dom) lub (518) 331-8897 (cell)

Shelton Connecticut. Dom do sprzedania w cichej, spokojnej dzielnicy. Najniższe podatki w okolicy dobre szkoły. Dom wybudowany w 1996, 2 garaże. Po więcej informacji proszę dzwonić. Anna, (203) 906-2494 3 RODZINNY DOM William St., Wallington, NJ. Super Okazja!! $399,000. Odnowiony 3 rodzinny dom z 14-stoma pokojami w tym 6 sypialni i 4 łazienki. Oddzielny gaz i prąd. Parking na 4-5 aut, działka 50x100. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

Do sprzedania dom w Middle Village. Murowany 1 rodzinny dom, posiada 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój gościnny, kuchnia, jadalnia. Wyjście na taras z jadalni. Garaż znajduje sie z tyłu domu. Super lokalizacja, 1/2 bloku od Juniper Valley Park. Ładna, spokojna ulica. Szkoła PS 49. Po więcej informacji proszę dzwonić do agenta nieruchomości. Irena, (917) 647-6902 SPRZEDAM ŁADNE MIESZKANIE w Fort Mill, South Carolina, 3 mile do Charlotte, North Carolina. Budynek w parku, 1,500 sq ft na 4 piętrze, 2 windy, 2 balkony, 2 sypialnie, 2 łazienki całe w marmurze, jacuzzi, centralne ogrzewanie i klimatyzacja. Pralnia w mieszkaniu, ładny widok na park, golf, tenis. Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego zostają. Blisko polskie i rosyjskie sklepy oraz inne centra handlowe. Cena $115,000. Proszę dzwonić: Marianna (803) 233-7771

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

STATEN ISLAND (NEW DORP) Na sprzedaż dom typu townhouse. Stan idealny. 2 sypialnie, 2 łazienki, w kuchni granit oraz bar, drewniane podłogi, łazienki z granitowymi płytkami, ustawne sypialnie, wykończone poddasze. Wyposażenie w kuchni pozostaje. Prywatne podwórko przed domem, dwa miejsca parkingowe. Spokojna okolica. Bardzo blisko do środków komunikacji (autobusy lokalne i ekspresowe na Manhattan). W okolicy Park, Plaza i Centrum sklepowe. Krzysztof Burdzy, leader properties Inc. Proszę dzwonić: (917) 586-3142

nowy dziennik Środa 20 marca 2013 Bay Ridge 79th Street Mieszkanie w nowoczesnym budynku, wyremontowane 3 pokoje, 1 sypialnia. W kuchni nowe urządzenia gospodarstwa domowego i zmywarka. Duża sypialnia, mnóstwo szaf, odnowione dębowe podłogi. Blisko 3rd Ave, blisko sklepy oraz train R. Cena $170,000. Alpine Realty Po szczegółowe informacje proszę dzwonić do Urszuli: (718) 238-1788

MASPETH, QUEENS $519,000 REF#725 2 rodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż! Po remoncie! Nowa kanalizacja i łazienki. Sysytem alarmowy, jacuzzi. Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

* EXIT REALTY ONE * Trzyrodzinny, murowany, wolnostojący dom na sprzedaż w Rego Park. Dom posiada 3 garaże. Działka o wymiarch 29x132 oraz dom 23x52. Cena: $998,000 Salesperson: Violetta Chmielewski (917) 327-4481

* Exit Realty Minimax * Long Island Lindenhurst, do sprzedania duży dom 8 sypialni, 3 łazienki, 2 garaże. Proszę dzwonić: Bogdan (718) 417-3383

* EXIT REALTY ONE * Dom na sprzedaż w Jackson Heights. Dwurodzinny, murowany dom z garażem. Działka 22x100, dom 22x46. Dom w bardzo dobrym stanie. Odnowione kuchnie i łazienki. Cena: $598,000 Salesperson: Violetta Chmielewski Prosze dzwonić: (917) 327-4481 FOR RENT One bedroom apartment. East 5th. Between Avenue N and Avenue M. No Fee. Price $ 1100-1350 Please call Robert: (917) 279-9610

Na sprzedaż odnowiony Dom w Nanuet, Rockland County NY (30 minut od New York City) po całkowitym remoncie (nowa kuchnia i łazienki). 2-3 sypialniowy z 1.5 łazienką, garaż z prywatnym podjazdem, dwa balkony, centralne AC i powietrzne ogrzewanie. Prywatne, spokojne community z kortami tennisowymi, placem zabaw, basenem, autobusem expresowym do NYC. W okręgu z bardzo dobrymi szkołami publicznymi (clarkstown School district), stanowymi parkami i kilkoma polskimi sklepami. Proszę dzwonić, Ewa: (646) 243-3322

NEXT DOOR REALTY SERVICES, Long Island Szeroki wybór domów i mieszkań na Long Island–Nassau and Suffolk County. Domy do remontu I natychmiastowego zamieszkania. Także Short Sales and REO’s. Pomagamy przy uzyskaniu pożyczki. Nasze usługi są bezpłatne dla kupujących. Dla sprzedajacych darmowa wycena domu. Po wiecej informacji prosze dzwonic lub wyslac e-mail. Proszę dzwonić (516) 359-7848

OKOLICE BAINBRIDGE (Upstate NY) Dom na sprzedaż, 2 sypialnie, 2 łazienki, duża kuchnia z salonem. Wszystko nowe, gotowe do wprowadzenia się. Z wyposażeniem lub bez w zależności od upodobań. Garaż na dwa samochody, 1 akr działki. Bardzo dobre miejsce dla miłośników wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa (w okolicy jeziora, lasy) oraz stoki narciarskie. Piękna, cicha okolica. Proszę dzwonić: (917) 702-6823

* Kawecki Real Estate * Dom z 2 małymi sypialniami w bardzo dobrym stanie. Góry Catskill, okolice Monticello-2 godziny od Nowego Jorku. Przepiękne położone nad jeziorem z możliwością używania motorówek. Przy ładnej pogodzie cudowny widok zachodu słońca z tarasu. Cena obniżona do $159,000. Po więcej informacji proszę dzwonić: (845) 856-8832


17 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Leader Properties Inc. Staten Island (South Beach) 3-sypialniowe mieszkanie z dużym tarasem do wynajecia od zaraz. Blisko Verrazano, plaży, parku i komunikacji publicznej. Mały piesek/kot ok. $1,850 + rachunki Nie pobieramy opłaty za pośrednictwo. Chris Burdzy (917) 586-3142 ( mówię po polsku )

* Exit All Seasons Realty * Marine Park, Brooklyn. Wyremontowany, murowany dom 2 rodzinny. Piwnica wykończona z osobnym wejściem. Garaż na 2 samochody z jednej strony wolnostojacy. Po więcej informacji proszę dzwonić, salesperson, Krystyna (917) 903-3105

* EXIT REALTY * Jackson Heights, NY Na sprzedaż 2 rodzinny, murowany dom z garażem na sprzedaż. Działka o wymiarach 22x100, dom 22x46. Please call: Violetta (917) 327-4481

EXIT KINGDOM REALTY, REGO PARK, Cena $545,000; Murowany dom w bardzo dobrym stanie, 3 sypialnie, 2 łazienki, wykończona piwnica, garaż na 2 samochody. Salesperson, Agnieszka Drzewiecki. Proszę dzwonić (347) 684-7726

NA SPRZEDAŻ. Duży 2-rodzinny dom na Brooklynie. W dogodnej lokalizacji. Proszę dzwonić (718) 755-5417

* Exit Realty Minimax * Ridgewood. Do sprzedania 2 rodzinny dom Świetna lokalizacja. Cena: $649, 000. Po więcej informacji proszę dzwonić. (718) 609-6480

MASPETH, QUEENS $469,000 REF #724 Dwurodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż! Wszystko nowe - sypialnie, kuchnia, łazienki. Bardzo przystępne podatki. Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

EXIT REALTY MINIMAX BROOKLYN do sprzedania sklep. Cena $89,000 Proszę dzwonić (718) 609-0800 Bay Ridge 95th Street Jedna przecznica od Shore Road. Luksusowy budynek z windą, 2 bardzo duże sypialnie, słoneczne frontowe mieszkanie, całkowicie odnowione, nowe granitowe blaty kuchenne z nowymi urządzeniami gospodarstwa domowego z zmywarką. Pralnia w budynku. Cena: $415,000 Alpine Realty Po szczegółowe informacje proszę dzwonić do Urszuli: (718) 238-1788

* Exit Realty Minimax * Greenpoint do sprzedania dom 2 rodzinny ze sklepem. Wspaniała lokalizacja. Proszę dzwonić: (718) 383-9716

MIDDLE VILLAGE, QUEENS $858,000 REF #727 Dwurodzinny dom do sprzedania. Pięć sypialni, 3 łazienki. Garaż, cicha ulica, blisko świetna lokalizacja. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

EXIT REALTY MINIMAX BROOKLYN do sprzedania zakład naprawy samochodów. Cena $139,000 Proszę dzwonić (718) 609-0800 * Exit Realty One * Dwurodzinny, murowany, wolnostojący dom na sprzedaż w ekskluzywnej części Rego Park Crescent. Działka o wymiarach 40x100 oraz dom 20x54. Duży garaż, pokoje gościnne z kominkami. Cena: $1,475,000 Salesperson: Violetta Chmielewski (917) 327-4481 EXIT KINGDOM REALTY Forest Hills, $172,500; Mieszkanie 1-sypialniowe po remoncie na sprzedaż. Budynek posiada garaże, pralnia w piwnicy, blisko metra. Pet- friendly, można mieć psa lub kota. Salesperson, Agnieszka Drzewiecki Proszę dzwonić (347) 684-7726

* EXIT ALL SEASONS REALTY * Sheepshead Bay-bardzo ładne, duże, słoneczne dwusypialniowe mieszkanie na 6 pietrze typu co-op w budynku z windą na sprzedaż. W skład mieszkania wchodzi duża kuchnia, 2 duże sypialnie, pokój gościnny, przestronny przedpokój oraz dużo szaf. Podłogi drewniane. Budynek posiada pralnie, garaż, GYM. Oraz plac zabaw dla dzieci. Proszę dzwonić: (917) 903-3113 lub (917) 903-3105 2-3 FAMILY HOME FOR SALE in Glendale, Queens NY Multi Family House (2-3 family) for sale in desirable Glendale/Ridgewood. Semi-Detached. Mint condition. Move right in. First floor includes living room, dining room, kitchen, bathroom, two bedrooms. Second floor includes living room, dining room, kitchen, bathroom, three bedrooms. Fully finished basement-totally renovated. Could be potential 3rd rental income. Private driveway and private background. Includes two car garage. Modern hallway with granite tiles. Hardwood Floors and tiles throughout home. Alarm system.Close to schools, shopping and transportation to NYC (express bus). Close to major highways to Brooklyn, Long Island and Manhattan. Close to Forest Park, Golf Course. Also near restaurants. Nice views of Manhattan skyline from windows. Great for large families and/or investors. Asking Price $735,000. Reduced. Motivated Seller. Call (718) 710-1345

EXIT KINGDOM REALTY KEW GARDENS, $99,000; Duże studio w zadbanym budynku. Blisko sklepów, środków transportu oraz parku. Salesperson, Agnieszka Drzewiecki. Proszę dzwonić (347) 684-7726

Leader Properties Inc. Staten Island ( Grymes Hill ) 1-sypialniowe mieszkanie do wynajęcia w luksusowym budynku. Całodobowy doorman, siłownia, basen kryty, miejsce na parkingu. Nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem, pralka i suszarka w mieszkaniu. Bez zwierzat. Cena $1,350 - wliczony gaz i gorąca woda. Nie pobieramy opłaty za pośrednictwo. Chris Burdzy, (917) 586-3142 ( mówię po polsku )

!

Leader Properties Inc. Staten Island (Grant City) 3-sypialniowy dom na sprzedaż. Nowoczesna kuchnia, nowe łazienki, drewniane podłogi, duże sypialnie. Blisko do Verrazano i komunikacji publicznej. Cena $435,000 Chris Burdzy (917) 586-3142 (mówię po polsku)

Do sprzedania dom koło MONTICELLO Działka 1akr. W domu 5 sypialni, 2 łazienki, 2 kuchnie, duży garaż, droga 17b blisko (do Casino). W okolicy zjazdy narciarskie, jeziora. Piękna okolica i cisza. Wszystko nowe. Dom był cały rok wynajmowany. Proszę dzwonić, Zdzisław: (917) 406-5427

MASPETH, QUEENS $548,000 REF#726 Dwurodzinny Duplex 4-sypialniowy dom na sprzedaż. 2 łazienki, ogródek, garaż, nowa kuchnia, nowoczesne urządzenia kuchenne. Sunrise Hwy. Gorąco zapraszamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

OKOLICE BAINBRIDGE (UPSTATE NY) Dom na sprzedaż, 2-sypialnie, 2-łazienki, duża kuchnia z salonem. Dom do wprowadzenia sie z wyposażeniem lub bez w zależnosci od upodobań. Garaż na dwa samochody. Bardzo dobre miejsce dla miłośników wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa (w okolicy jeziora, lasy) dodatkowo 1 godzinę od domku są stoki narciarskie. piękna, cicha okolica. Proszę dzwonić, Mariusz: (917) 702-6823

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA • tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com


18

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 20 marca 2013 JEDNORODZINNY, NIEWYKOŃCZONY DOM w West Milford, NJ 3 sypialnie, 2 łazienki Możliwość finansowania na czas ukończenia budowy. Więcej informacji pod numerem (732) 396-8235

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

* Re/Max Excellent * House for sale in Clifton. 11 rooms, 6 bedrooms, 3 full baths. First floor amenities include: living room with crown moldings, large kitchen with granite countertops, lots of cabinets and ceramic tiles, newer bath with jacuzzi and plenty of closet space. Second floor unit has its own side entrance. Basement surprises with family room and bar, laundry room, office and outside entrance. Other accommodations: central a/c, all separate utilities, updated electric and 1 car garage. Price $459,900 Salesperson: Pawel Halat (973) 931-1749

* Remax Properites Select * Elmwood Park - Połowa bliźniaka na sprzedaż, 3 sypialnie, 2 1/2 lazienki, pokój gościnny z kominkiem, kuchnia z granitowymi blatami. Garaż, duża działka. Dom wyposażony w centralne chłodzenie. STAN NOWY- Cena $375,000 Zadzwoń do agenta, Adam Kujałowicz (973) 960-7153

SUPER INWESTYCJA! Dom trzyrodzinny w Wallington, NJ Odnowione mieszkania, parkiety, działka 50x100, parking na 4-5 samochodów. Cena: $399,900 Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343 DOM JEDNORODZINNY Capitol Ct., Saddle Brook, NJ Dom jednorodzinny z trzema sypialniami, pokojem gościnnym, jadalnią, kuchnią i dwoma łazienkami. Podłogi drewniane w całym domu, cała piwnica w połowie wykończona, czteroletni dach oraz posiadłość 62x100 i garaż. Cena $299,900. Robert Bednarz (551) 206-3820 Sprzedam duży, wyremontowany 4-ro rodzinny dom w New Jersey blisko do Nowego Yorku. Drewniane podlogi, central A/C, granit, wygodny parking na 4 auta blisko do shopping center. Niskie podatki. Andy, Please call (973) 985-0737

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

* RE/MAX EXCELLENCE * House for sale in WALLINGTON, NJ. 6 rooms, 3 bedrooms, 1 full baths. Large updated eat in kitchen with the exit to the backyards is complete with stainless steel appliances, stove, dishwasher, ceramic tile floor and granite countertops. All bedrooms with hardwood floors throughout and lots of storage space. master bedroom features a half bath. Long list of amenities include: additional space for the office, full basement, attic (with pull down stairs) for the storage, 1 car garage. Price $379,800 Salesperson Pawel Halat (973) 931-1749

* RE/MAX EXCELLENCE * House for sale in Saddle Brook, NJ. 4 rooms, 2 bedrooms, 1 full baths with 2 car garage and finished basement. Great opportunity for expansion or perfect condo alternative. Conveniently located ranch. Low taxes and great schools. Bring your ideas and make this home yours today. Price $219,900 Salesperson, Pawel Halat, Please call: (973) 931-1749 DOMY W NEW JERSEY Domy 1- i 2-rodzinne. 30 minut od Manhattanu, komunikacja publiczna. Odwiedź stronę poniżej i rozpocznij poszukiwanie domów: http://mysite11.com/listings/listings5_5_12.html RE/MAX Excellence Paweł Halat (973) 931-1749

* Remax Properites Select * Do sprzedania dom w Garfield. 2 rodzinny, oddzielne ogrzewanie i elektryka, 3 garaże, duża działka. Cena $299,000 Zadzwoń do agenta, Adam Kujałowicz (973) 960-7153

ALDEN ST., WALLINGTON, NJ Dom położony w spokojnej okolicy, bardzo przestrzenny, kuchnia w pełni wykończona i wyposażona, łazienka z jacuzzi. Dwie sypialnie oraz “master bedroom” z 1/2 łazienkia. Garaż na jedno auto. Cena $379,800 Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

* Dom na sprzedaż - Newark, NJ * Tani, nowy 2 rodzinny dom do remontu. Cena tylko $94, 900 Adress 13 halsted st Newark,NJ. Dom ma 12 pokoi, 6 sypialni. Po więcej informacji proszę dzwonić: Tadeusz (732) 996-5167

SUPER INWESTYCJA William St., Wallington, NJ $399,900 Dom trzyrodzinny, oddzielne rachunki, parking na 4-5 aut. Odnowione mieszkanie na pierwszym piętrze z parkietami. Robert Bednarz (551) 206-3820 Wonham St. Clifton NJ New Jersey, Clifton Super Okazja. Dom 3-rodzinny, każde mieszkanie jest z pokojem gościnnym, kuchnią, dwiema sypialniami oraz łazienką. Cena: $389,900 Lokatorzy opłacają gaz i prąd. Proszę dzwonić: Robert Bednarz, (551) 206-3820

* RE/MAX EXCELLENCE * House for sale in SADDLE BROOK, NJ. 10 rooms, 6 bedrooms, 3 full baths. Lots of closet space, central a/c, 2 zone heating, new hot water heater, nice backyard. 2 car garage and much more. Ground floor features family room with sliding glass door to patio. Price $399,800 Salesperson: Pawel Halat (973) 931-1749

* ReMax Excellence * Bakers ct., Clifton NJ Zadbany, czysty 2 rodzinny dom z pokojem gościnnym, kuchnią z jadalnią, 2 sypialnie i łazienkę w obu mieszkaniach. Wykończona piwnica z trzecia łazienką, dodatkowe szafy, pralnia i oddzielne wejście. Odnowione okna, dach, driveway, garaż, zadbany backyard z poddaszem i dużo więcej. Chris, Proszę dzwonić: (201) 522-4232 WALLINGTON, NJ legalny, 3-rodzinny dom, na górce, 8 sypialni, 4 łazienki, dobry rent. Blisko NYC transit (bus 160) i dróg głównych. Cena: $599,000. Proszę dzwonić po 6pm lub w weekendy: (973) 580-8980 sprzedaje właściciel REALTY EXECUTIVES EXCEPTIONAL REALTORS Mult-Family Client Full for sale in Passaic , Clifton City.

DOM DWURODZINNY GRACE AVE., GARFIELD, NJ Pierwsze piętro ma odnowioną łazienkę z jacuzzi i odnowione szafki w kuchni. Duże pokoje gościnne oraz dwie sypialnie z przestrzennymi szafami na każdym piętrze. Wykończona piwnica z trzecią pełną łazienką. Centralna klimatyzacja na pierwszym piętrze, odnowiona elektryka i okna. Cena $345,900. Chris Rodzen: (201) 522-4232

NA SPRZEDAŻ BUDYNEK z miejscem idealnym na sklep i dwoma mieszkaniami na drugim piętrze - Ackerman Ave., Clifton, NJ. $349,900. Każde mieszkanie ma odnowioną kuchnię, łazienkę i dwie sypialnie. Robert Bednarz RE/MAX Excellence (551) 206-3820

Tani 2 rodzinny dom w Irvington, NJ do remontu. Adres 47 breckenridge Terrace, Irvington, NJ. Cena tylko $40.000 available as is “ exterior and interior framing complete unfinished construction, Proszę dzwonić: Tadeusz (732) 996-5168

Do sprzedania dom w NJ, powiat Morris. One family house, 2-bedrooms, kitchen, dining room, living room, finish attic, 2 rooms in basement (finish). Garage for 2 cars. Cena do negocjacji. Stanislaw (908) 625-7313

* Remax Properites Select * Dom na sprzedaż w Wallington. Prawie 4500 stóp kwadratowych luksusowego wykończenia 6 letniego domu wraz z piwnicą i 2 garażami. Profesjonalnie zadbana działka z basenem, tarasami i pięknymi widokami. “Ślepa ulica” Cena $995,000 Zadzwoń do agenta, Adam Kujałowicz (973) 960-7153

* RE/MAX EXCELLENCE * House for sale in SADDLE BROOK, NJ. 3 bedrooms and 2 baths. Long list of amenities includes hardwood floors throughout, full basement, four year old roof, porch, conveniently located: short drive to major roads, shopping and schools. Price $299,900 Salesperson: Pawel Halat (973) 931-1749

DOM JEDNORODZINNY 19 Pehle Ave., Saddle Brook, NJ $399,800 Dom jednorodzinny, typu “Bi-Level”, 6 sypialni, 3 łazienki, garaż na dwa samochody, działka 55x122 Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

Do sprzedania dom koło Monticello. Działka 1akr, 5 sypialni, 2 łazienki, 2 kuchnie, duży garaż. Droga 17b blisko do Casino. W okolicy zjazdy narciarskie, jeziora, piękna okolica. Całe wyposażenie jest nowe, dom był cały rok wynajmowany. Proszę dzwonić: (917) 406-5427

* Remax Properites Select * Do sprzedania dom w Fair Lawn 1 rodzinny, 4 sypialnie, 2.5 łazienki, wykończona piwnica, piękny kryty taras, garaż. Dom posiada centralne chłodzenie. Cena $349,000 Zadzwoń do agenta, Adam Kujałowicz (973) 960-7153

Elmwood Park NJ Na sprzedaż 2 rodzinny dom z odnowionym dachem, oknami i sidingiem. Pierwsze i drugie piętro mają takie same rozmieszczenie: pokój gościnny, jadalnia, kuchnia, trzy sypialnie i łazienka. Garaż na dwa samochody. Proszę dzwonić Chris: (201) 522-4232


19 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

NA SPRZEDAŻ Dom jednorodzinny z cegły z 3 sypialniami. Pokój gościnny, jadalnia, 1 łazienka pralnia i 2 inne zewnętrzne pomieszczenia. Carport na jeden pojazd. Posiadłość z ogrodem, ogrodzona w Jacksonville Floryda niski tax. Proszę dzwonić (904) 314-3357

* REMAX EXCELLENCE * Ackerman ave. Clifton NJ Na sprzedaż budynek ze sklepem i dwoma mieszkaniami na drugim piętrze. Każde mieszkanie ma odnowioną kuchnię, łazienkę i dwie sypialnie. Price: $349,900 Chris Rodzen, Proszę dzwonić: (201) 522-4232

* RE/MAX EXCELLENT * House with 8 rooms for sale in WALLINGTON, NJ. 8 rooms, 3 bedrooms, 2 full baths. Newer kitchens with tile floors and backsplash (bonus granite countertops on the second floor); newer roof, furnaces and water heaters. Electrical has been updated in 2011 and new plumbing (pipes) has been done in 2009. Conveniently located: short drive to major roads, shopping and schools. Price $299,900 Salesperson: Pawel Halat (973) 931-1749

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA - REAL ESTATE FLORIDA

* Floryda - Sarasota * Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie dwupoziomowe, 2 sypialnie, 3 łazienki, 2 balkony w tym jeden bardzo duży. Bonus, na dużym balkonie jest postawione aluminiowe patio tak ze jest dodatkowe pomieszczenie (pokój). Na dole pod jednym balkonem jest patio/weranda, pod drugim zadaszone miejsce na parkowanie auta. Mieszkanie jest na bardzo ładnym osiedlu z trzema basenami, siłownią, kortem tenisowym, budynkiem klubowym, blisko Centrum miasta i pieknych plaż nad Zatoką Meksykańską z pięknym białym piaskiem i czystą wodą. W pobliżu są miejsca do wędkowania i wodowania łodzi, piękne sklepy oraz centra handlowe. Idealne miejsce dla ludzi szukajacych spokoju, chcących życ zdrowo. Idealne dla rodzin z dziećmi, w pobliżu są bardzo dobre publiczne szkoły. Pomoc w przeprowadzce. W pobliżu jest Polski kościół, lekarz, sklep i agencja. Opłaty miesięczne $260, podatek roczny $750. Bardzo tanie życie i utrzymanie. Proszę dzwonić, Adam (943) 477-2451

* Keller Williams Realty * West Palm Beach 3 bedroom + den and 3 full baths. Granite counter tops, stainless steel appliances, high hat lighting, 42” wood cabinets, 2 doorglass cabinet, double door entry, columns formal dining room, formal living room and family room, large bedrooms with large double shower heads. Price $260,000 salesperson: Danuta Lipinski (561) 313-8197

SUPER OKAZJA Domy, mieszkania na Florydzie już od $25,000. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe i centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić. Roman: (754) 235-0378 Sprzedam dom na Florydzie, New Tampa. Rok budowy 2003. W 2012 wymieniana podłoga w kuchni, oraz płytki kuchenne, wszystko od A do Z zrobione tylko się wprowadzić. Niesamowita lokalizacja, garaż na dwa samochody, a podjazd na 3 samochody, 4 sypialnie, 2 łazienki. Działka z płotem dookoła, niski tax, niskie opłaty prądu i wody. Cena $165,000 Proszę dzwonić (813) 943-1000

* Keller Williams Realty * West Palm Beach, Flagler Pointe Condo Retail. Lovely garden view 2/2 all upgrades new appliances, freshly painted, move in ready, 5 minutes to downtown restaurants and shops. Salesperson: Danuta Lipinski (561) 313-8197

FLORYDA-CAPE CORAL House with 3 bedrooms, 2 bath and 2 car garage. Price: $58,000 For more information call: Narcyza (239) 410-9780, Nissa@NissaRealtor.com or visit my website www.NissaRealtor.com (mówię po polsku) Right Choice Realty

SUPER OKAZJA. Domy, mieszkania już od $25,000 Bankowa wyprzedaż, biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe, centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Na Florydzie. Proszę dzwonić: (754) 235-078 ***Right Choice Realty*** FLORYDA - CAPE CORAL (południowo zachodnia część Florydy) posiada 400 mil kanałów więcej niż Wenecja we Włoszech. Średnia temperatura zimą jest 70 F, latem 90 F. Ceny domów nadal są bardzo niskie. Zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com, zobacz stronę internetową moją stronę internetową www.nissarealtor.com ***Right Choice Realty***

* Keller Williams Realty * RESTAURANT in Boca Raton, Palm Beach. Great opportunity to own an on going restaurant in the heart of Boca Raton. It seats 250 people including a large outside terrace. Restaurant is located at the Palmetto Place Building. Owner will stay six month to train (if needed). Price $395,000 salesperson: Danuta Lipinski (561) 313-8197

Floryda. Mieszkania do wynajęcia już od $25, 000. Również apartamenty od $90,000. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, centra handlowe. Proszę dzwonić. Roman, (754) 235-0378

SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197 Słoneczna Floryda-Jacksonville, st. Augustine, Fernandina Beach oraz okolice. Oferuje pomoc przy zakupie i sprzedaży nieruchomosci na północno - wschodnim wybrzeżu Florydy. Nieruchomości zabierane przez banki, short sales, biznesy. Domy oraz mieszkania dla osób powyżej 55 roku życia blisko oraz na plaży. Pomoc przy uzyskaniu finansowania: szeroka gama programów pożyczkowych, FHA, programy dla cudzoziemców. W celu uzyskania informacji proszę dzwonić. Jolanta Huszcza, (904) 923-7877

* Keller Williams Realty * Palm Beach New Kitchen completely redone with double oven, granite countertop, cabinetry, wine cooler, opens to dining and living room that have marble flooring. New Master Bathroom with new cabinet, glass bowl sink, marble countertop, seamless shower door. Marble flooring, marble shower, new toilet. New Flooring throughout in either Marble or Wood. Screened in Patio with inground Pool. One car attached Garage. New toilet in half bath on first floor. New Ceiling Fans in bedrooms. 3rd Bathroom new shower in marble. Upstairs bedroom has wood flooring. Price: $207,000 salesperson: Danuta Lipinski (561) 313-8197 * Keller Williams Realty * West Palm Beach, Jupiter, Boca Raton, Port St. Lucie I, okolice wschodniego wybrzeża Oceanu. Domy wolnostojące, apartamenty oraz investycje do kupienia w atrakcyjnych miejscach turystycznych. Blisko plaży i rozrywek Hotele/Motele, restauracje, sklepy, domy wielorodzinne i inne interesujące investycje. Pomagam przy załatwieniu pożyczki oraz przy wynajmie mieszkań. Proszę dzwonić: Danuta Lipinski (561) 313-8197

* Keller Williams Realty * Marina Grande Riviera Beach Condo. Gorgeous kitchen, crown molding in the main areas. Price $274,900 salesperson: Danuta Lipinski (561) 313-8197

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA - REAL ESTATE PA

* DOM NA SPRZEDAŻ * Poconos, PA 14 akrów z domem typu ranch nad strumieniem do łowienia ryb, blisko granicy z NJ. Atrakcyjna cena do szybkiej sprzedaży. Izabella Glinska, proszę dzwonić: (718) 753-9435

RE/MAX of the Poconos FOR SALE POLISH DELI W Tannersville, PA. Very prospering deli in very busy area of Tannersville. It is well established with International (Mainly Polish)/American Foods. Includes furniture, fixtures, and equipment. Price $79,900 Please call (201) 572-8056

House for sale. Vacation house in Pocono. 4 bedroom, 2.5 bath, home with FirePlace, comes with all indoor/outdoor furniture and equipment including kitchen supply etc. There are three large private Lakes brimming with largemouth bass and waters for canoeing and sailing; in winter, ice fishing and skating. Two big recreation centers for vacationing the year ‘round. Salesperson: Piotr (551) 358-1573


20

ND Nieruchomości KUPIĘ NIERUCHOMOŚĆ

Sprzedam dom 1-rodzinny w West Milford. 4 sypianie, 2 łazienki, dom jest całkowicie odnowiony. Działka 100x100 częściowo ogrodzona. Piwnica wykończona. Centralne chłodzenie. Garaż na 1-samochód, parking na 6-samochodów, kominek. Bardzo spokojna dzielnica, dużo jezior. Jesteś zainteresowany zadzwoń. Susanna, (973) 208-0515

KUPIĘ DOM 3-, 4- LUB 6- RODZINNY na Maspeth, Ridgewood, Middle Village, Glendale. Bardzo proszę o kontakt. No brokers. $600-$720 tys Ela (718) 270-1088 KUPIE DOM DO REMONTU, najchętniej 3 lub 4 rodzinny na Ridgewood lub 3rd, 4th ave na Brooklyn lub w okolicy. Posiadam wszystko co potrzebne jest do kupna domu. Proszę dzwonić, Piotr: (917) 689-4999 lub (347) 416-1257

NIERUCHOMOŚCI POLSKA

RE/MAX of the Poconos, Pennsylvania. Do sprzedania piękna równa 20 akrowa działka, która znajduje się przy jednej z głównych dróg w Effort. Na działce można wybudować własną posiadłość lub podzielić ją na mniejsze działki, możesz chodować konie. Nadaje się również pod uprawę (drzewka owocowe, warzywa, ziemniaki, truskawki, choinki itp) wybór należy do Ciebie. Cena $149,000 Proszę dzwonić (201) 572-8056 PHILADELPHIA polska dzielnica Port Richmond do wynajęcia lub na sprzedaż od zaraz 3 sypialniowy, przestronny, dwupoziomowy dom, kuchnia, łazienka, wyjściowy pokój + oddzielne wyjście na mały ogródek + basement. Po generalnym remoncie, słoneczne, parkiety, carpety, wyposażenie kuchni “stainless steel”. Dom jest usytuowany w pobliżu sklepów, komunikacji miejskiej, etc. Preferowane osoby z dobrym kredytem. Wymagane dwu miesięczne zabezpieczenie. Bez jakichkolwiek zwierząt. Proszę o bezpośredni kontakt z właścicielem pod numerem: (215) 360-2879

RE/MAX of the Poconos FORECLOSURE - East Stroudsburg PA PRICED TO SELL QUICKLY!!! Almost new, hardly lived in. GORGEOUS 2008 built Colonial style home 4 bedrooms, 2.5 bathrooms. Master suite with tray ceiling, large walk- in, tiled bath with shower and whirlpool. Central A/C Huge walk out basement with 9 foot ceilings for added future living space. Great commuter location. Price $199,900 Please call (201) 572-8056

SPRZEDAM DOM W BYDGOSZCZY, dzielnica Brdyujście. 180 m2 wysoki standard do zamieszkania + 110 m2 poddasze do wykończenia + 180 m2 piwnica. Działka 2,950 m2 z dwuletnim ogrodem nad Brdą z bezpośrednim dostępem do wody. W wykończonej części domu znajdują się 3 sypialnie, duży salon, kuchnia z jadalnią, zadaszony taras, pełna łazienka i dodatkowa toaleta, kominek, instalacja alarmowa, dachówka ceramiczna, drewniane okna, podjazdy z kostki brukowej, garaż na 2 samochody. Cena: $300,000 (do negocjacji). Proszę dzwonić: 48 (692) 490-992 SUPER APARTAMENT W GDAŃSKU w nowej 4-ro rodzinnej kamienicy Na sprzedaż nowy apartament dwupoziomowy o powierzchni całkowitej 180 m2, 5 pokoi z tarasami plus 2 garaże. Wysokość pierwszego poziomu 3 m. Łączna powierzchnia tarasów 65 m2. Po więcej informacji proszę pisać na e-mail: am.pol@aol.com Marzena SPRZEDAM DZIAŁKI Sprzedam 3 działki budowlane w Nowej Dębie os. Poręby Dębskie z warunkami zabudowy. Atrakcyjna cena! Ewa 011 48 (608) 254-879 (Polska) lub e-mail: flisewa@op.pl

SPRZEDAM ZAJAZD W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - obiekt o powierzchni użytkowej 880 m2 - 40 miejsc hotelowych - klimatyzowana sala restauracyjna na 120 osób - profesjonalnie wyposażone zaplecze gastronomiczne klimatyzowana sala konferencyjna dla 60 osób na terenie Zajazdu: chata grillowa, sauna, ruska bania, boisko do piłki plażowej oraz palenisko ogrodowe - parking. Obiekt sprawdza się zarówno jako miejsce na imprezy okolicznościowe jak i również wyjazdy integracyjne czy też miejsce pobytu dla wycieczek szkolnych. 0048 (509) 029-745

Sprzedam 17000m2 działki leśnej, z przeznaczeniem pod działki budowlane w miejscowości Kamianka, gmina Rzekuń, powiat Ostrołęka woj.mazowieckie. Jan 01148 (544) 160-118 DOM - OKOLICE KOŁOBRZEGU Do sprzedania dom murowany, parterowy z użytkowym poddaszem. Dom znajduje się na działce o powierzchni 1400 m w Błotnicy tj. ok. 10 km od Kołobrzegu. Cena do rozsądnej negocjacji. moceb77@hotmail.com

Sprzedam działkę o powierzchni 0,9425ha w Ełku. Na działce dom parterowy, 2 garaże przy ul. Bora-Komorowskiego. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Cena do negocjacji. Proszę dzwonić, Danna (718) 478-3501 SPRZEDAM DOM W RABIE WYŻNEJ Sprzedam dom superkomfortowy w Rabie Wyżnej k/ Rabki. Dom ma powierzchnię 200 m2 + wolnostojący garaż + ogród 34 ary. Kontakt: maarrry@interia.pl OKAZJA!!! SPRZEDAM PILNIE ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH Hotel Boryna znajduje się w miejscowości Rąbień AB koło Łodzi w sąsiedztwie Aleksandrowa Łódzkiego przy trasie nr 71. Jest to największe w regionie łódzkim centrum KonferencyjnoBankietowe. Hotel posiada 155 miejsc noclegowych w 60 pokojach (1-, 2- ,34-osobowych), restauracja hotelowa, 5 klimatyzowanych sal o powierzchni od 100 m2 do 700 m2. Profesjonalne wyposażenie sal konferencyjnych, duży parking na 300 samochodów. Więcej informacji udzielę telefonicznie pod numerem telefonu (781) 588-458 Zdjęcia widokowe www.boryna.com.pl

DOM NA SPRZEDAŻ Leżajsk z 2009r w Centrum miasta, ogrodzony. Wszystkie media podłączone, gotowy do zamieszkania. Powierzchnia użyt. 150 m2, powierzchnia działki 900 m2. Dom ogrzewany gazem woda własna i miejska, dach kryty dachówka ceramiczną. Kanalizacja miejska i wywóz śmieci. Schody i parkiety z czerwonego dębu-płytki w kuchni i w łazienkach podgrzewane. Cena 585 tys. zł. Proszę dzwonić: (201) 546-2090 DO SPRZEDANIA PIĘKNY DOM około 350 m2. 10 pokoi, 6 łazienek, umeblowany z pełnym wyposażeniem w centrum Wisły - perły gór Beskidów. W obecnej chwili prowadzona jest działalność: wynajem pokoi dla turystów. Ponadto na działce jest drugi obiekt około 100 m2 z możliwością otwarcia działalności gospodarczej. Kontakt e-mailem na: muratmartin@yahoo.com lub komórkę w Polsce (514) 968-136 Marcin. Cena obydwu obiektów z umeblowaniem to 950 tys. zł z możliwością małej negocjacji.

nowy dziennik Środa 20 marca 2013 Sprzedam mieszkanie 54m2 w Ciechocinku. Spokojna dzielnica. 3 piętrowy blok z cegły, domofon (mieszkanie na 1 piętrze). Całkowicie zabudowana kuchnia, łazienka ściany i posadzki - kafelki, kabina 90cm sedes, umywalka bidet, pralka. kuchnia elektryczna, przedpokój - zabudowana szafa podręczna i bieliźniarka. Zabudowana bardzo duża szafa w sypialni. Cztery pawlacze, podłogi, okna i drzwi drewniane. Duży balkon – kafle. Przeciwwłamaniowe drzwi zewnętrzne. Żaluzje przeciw włamaniowe we wszystkich oknach. Mieszkanie z ciekawymi rozwiązaniami. Piwnica, plac zabaw dla dzieci, duży plac parkingowy. Cena 220,000zł Za uzgodnieniem istnieje możliwość sprzedaży z meblami. ostrjk@gmail.com Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Ełku. Słoneczne, 58m2, 1 piętro z dużym balkonem przy ul. Tuwima. Cena do negocjacji. Proszę dzwonić, Edi (718) 478-3501 POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824 PODWÓJNA DZIAŁKA BUDOWLANA o powierzchni 2133 m2 w miejscowości Osowiec, powiat Grodzisk Mazowiecki do sprzedania. Działka porośnięta jest młodymi drzewami (sosna, brzoza) i leży niedaleko trasy Warszawa-Katowice i ma dobry dojazd do autastrady A-2. Proszę dzwonić: (973) 865-7770

INWESTYCJE Dochodowy ośrodek wypoczynkowy w sercu Bieszczad oraz inne nieruchomości podkarpackie na stronie: rzeszow.wgn.pl (727) 372-3467 SPRZEDAM MIESZKANIE WE WROCŁAWIU 100 m2, dzielnica Wrocław Śródmieście, ul. Walecznych w okolicach ulic Prusa i Nowowiejskiej. Znakomite połączenia komunikacyjne i zejście na tereny rekreacyjne nad Odrą. Kamienica, wysoki parter, dwa balkony z jednego zejście po schodach do małego ogrodzonego ogródka w podwórzu. Trzy duże sypialnie, w tym dwie połączone drzwiami. Jedna niewielka łazienka z umywalką, wanną, toaletą i bidetem. Bardzo duży przedpokój i obszerny pokój stołowy połączony z kuchnią. Nowoczesne okna, wysokość ścian 3.3 m. Piwnica, bezpośrednio pod pokojem stołowym o powierzchni ponad 20 m2, sucha i czysta z oknem zabezpieczona stalowymi drzwiami. W niej piec gazowy centralnego ogrzewania i bojler na gorącą wodę. Proszę dzwonić: (805) 564-4004

PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE własnościowe, 4-pokojowe. 80 m kw. w STALOWEJ WOLI przy ul. KEN. Proszę dzwonić: (347) 665 3460 Do sprzedania dwie działki budowlane w Kaliszu o powierzchni 2000m2 oraz 1000m2. Proszę dzwonić, Teresa (973) 864-7075 POLSKA SEJNY Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w pięknej spokojnej okolicy Sejn. Ładny widok z okna. Proszę dzwonić, Ewa (646) 833-5609

SPRZEDAŻ - 50 km od Warszawy przy głównej drodze nr 50 (powiat Wołomin). Ziemia 5,70 ha. Może być pod KRUS, budowę domków albo działalność biznesową. Więcej informacji pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Cena do negocjacji. irena.kalinowska2@gmail.com 48 (507) 044-350 Sprzedam piękny dom w górach Sudetach Złoty Stok ul. Leśna 13A o pow. 217 m2. Oddany do użytku w 2012r. Wstawiono nowe okna, dach ceramiczny, nowa instalacja elektryczna, nowe ocieplenie elewacji zewnętrznej. Działka ogrodzona 9ar. z górskim źródłem naturalnym. Cena 400 tys. zł. www.otodom.pl Proszę dzwonić Canada tel. 1(519)856-2934 DOM WIELORODZINNY LUB POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Na sprzedaż obiekt mieszkalny z przeznaczeniem również na działalność gospodarczą położony w Poznaniu w pobliżu ul. Piątkowskiej - dzielnica Winiary. Dom składa się z dwóch kondygnacji: parteru i piętra. W chwili obecnej parter wykorzystywany jest na prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast piętro pełni funkcję mieszkalną. Całe piętro jest luksusowo umeblowane i wyposażone. Parter zagospodarowany pod działalność gospodarczą. Z domu wydzielić można również 3 niezależne lokale mieszkalne o powierzchniach 100 m2, 100 m2, 177 m2. Obiekt idealny na: firmę, pensjonat, gabinety lekarskie, hurtownię, żłobek, przedszkole, pokoje na wynajem lub apartamenty. Kontakt: s.okolow@pegaz.nieruchomosci.pl +48 (606) 743-229

SPRZEDAM DOM - woj. podkarpackie - 23 km od Łańcuta Działka 30 arów, dom o powierzchni użytkowej 275 m kw na wysokim fundamencie. Piętro: kuchnia, salon, 2 sypialnie, łazienka. Parter: 2 pokoje, pralnia z kabiną szalerową, osobna ubikacja, garaż i pomieszczenie gospodarcze, nowe centralne (gaz) i kanalizacja. Gotowy do zamieszkania. Cena $175,000. Andrzej (718) 637-4090 SPRZEDAM ATRAKCYJNY, ZADBANY, FUNKCJONALNY DOM WOLNOSTOJĄCY Z CEGŁY O POWIERZCHNI 120 M ORAZ DZIAŁKĘ Dom jest gotowy do zamieszkania, posiada 5 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, strych, podpiwniczenie oraz garaż. W całym domu (z wyjątkiem kuchni i piwnicy) na podłogach są parkiety dębowe, a także dębowe schody, nowe okna. Dom jest ocieplony i położony w okolicy o niskiej zabudowie domów jednorodzinnych w województwie świętokrzyskim. Około 2 h od Krakowa i 25-30 minut od Sandomierza. Okolica: posterunek policji, autobus, szkoła podstawowa i gimnazjum, ośrodek zdrowia, biblioteka, sklepy, Kościół. Media: kanalizacja miejska, prąd, woda, TV, internet, telefon, teren jest ogrodzony z dostępem do drogi asfaltowej. Istnieje również możliwość zakupu działki sąsiedniej. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny (można również zostawić wiadomość). Proszę dzwonić: 011 48 (692) 193-727 (komórka w Polsce) lub 1 (773) 574-4108 (komórka w USA)

Sprzedam działki budowlane, w miejscowości Drogusza Gm. Bielawy, woj. Łódzkie. Działki posiadają aktualne warunki zabudowy na dom dwukondygnacyjny i budynek gospodarczy i nie wymagają przekwalifikowywania na teren budowlany. Teren płaski brak jakichkolwiek uciążliwości, woda i energia w drodze obok działek. Cena 30 tyś zł. Proszę dzwonić, Krzysztof: +48 (693) 051-327


21 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

SPRZEDAM DOM w Sandomierzu. Proszę dzwonić: (718) 877-7732 LOKAL USŁUGOWO - BIUROWY LOKALIZACJA: województwo podlaskie, miejscowość Białystok, ulica I. Białówny 9/1 OPIS OGŁOSZENIA: cena za m2 do uzgodnienia, powierzchnia 432,8 m kw, typ oferty sprzedaż, piętro II i III, ilość pokoi 14, ilość łazienek 2, stan wykończony, budynek biurowo usługowy. DANE UZUPEŁNIAJĄCE: wod-kan, co, wentylacja mechaniczna, energia elektryczna, 3 linie telefoniczne, monitoring, wygrodzone parkingi. Proszę dzwonić: +48 (602) 315-356 lub USA (347) 598-9336

BUSKO ZDRÓJ Właściciel sprzeda 4-poziomowy pensjonat, 340 m kw. W uzdrowisku, położonym blisko Parku Zdrojowego, kościoła i środków transportu. Prywatne 2 wjazdy na posesję, garaż + 3 miejsca na samochody. Cena $320,000. Proszę dzwoniç: Polska 011 48 (660) 256-342 lub USA (347) 837-6739

REZYDENCJA K/ KRAKOWA Ekskluzywna rezydencja położona w Mogilanach pod Krakowem, 15 km od Rynku Głównego. Doskonała lokalizacja - znakomity dojazd do Krakowa od strony Zakopanego - w odległości 4 km znajduje się zjazd na autostradową obwodnicę Krakowa, ok. 8 km do kompleksu centrów handlowych. W samej miejscowości małe sklepy, apteka, bank, szkoła, przedszkole, urząd gminy. Komfort zamieszkania - cisza, zabudowa jednorodzinna tylko z jednej strony posiadłości. Teren ogrodzony betonowym murem, spokojna okolica. Unikalny mikroklimat wynikający z wyjątkowego ukształtowania terenu w rejonie Mogilan - powietrze zawsze jest tu czyste i rześkie, wolne od krakowskiego smogu. Posiadłość usytuowana na 12-arowej lub 25 widokowej działce na południowym stoku z widokiem na Tatry. Powierzchnia użytkowa rezydencji to 500 m2 z dwustanowiskowym garażem. Ewa +48 (607) 796-887

DOM Z DZIAŁKĄ I BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO RZEKI Kazimierz Dolny Dom na działce siedliskowej z bezpośrednim dostępem do rzeki. Powierzchnia działki 56a. Powierzchnia domu 130 m2. Wszystkie media. Poddasze częściowo do wykończenia. Dojazd drogą asfaltową. W cenę wliczona łąka - 24a. Działka leży w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Teren niezalewowy. Atrakcyjna i spokojna okolica. Cena 730,000 pln (do uzgodnienia). Proszę dzwonić: +48 (510) 916-208 lub (646) 500-3479

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicy Stalowa Wola-Pysznica (Zagórze). Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić: (908) 889-8988

SPRZEDAM DOM W DOLINIE BUGU. Sprzedam przepiękny, komfortowy, całoroczny, nowy dom położony w Dolinie Bugu z dostępem do rzeki. Cicha i spokojna okolica, bajeczne krajobrazy. Budynek w stylu dworku 130 m2/ 200 m2. Ogrzewanie gazowe i kominkowe. Doskonały do agroturystyki, okolica atrakcyjna turystycznie. Proszę dzwonić: Wojciech +48 (600) 382-354 SPRZEDAM PIĘKNY APARTAMENT W LUBLINIE PO ATRAKCYJNEJ CENIE Przestronne mieszkanie na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym w Lublinie w dzielnicy Czechów. Cztery pokoje, okna wychodzące na wschód, zachód; widok na panoramę miasta. Standard wykończenia: ściany - gładź gipsowa, glazura; podłogi parkiet, terakota; okna - PCV. Wyposażenie oferowane w cenie: zabudowa kuchenna. Do lokalu przynależy: piwnica, balkon. Opis budynku: trzypiętrowy blok mieszkalny oddany do użytku w 2001 r. Przeprowadzone remonty: docieplenie budynku, remont elewacji, remont klatki schodowej. Opis lokalizacji: komunikacja: linie autobusowe. Odległość od centrum: ok. 1 km. Tereny rekreacyjne: fitness, basen. Punkty usługowe w pobliżu: apteka, bank, centrum handlowe, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia, przychodnia, szpital, restauracja, weterynarz. Dostępne media: gaz ziemny, internet, kanalizacja, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła, woda zimna. Cena: $172,000. Luiza 0048 (502) 153-338

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

SPRZEDAM DOM W POLSCE. Dom 3 kondygnacyjny po 105m2 każda kondygnacja. Dom jest kompletnie wykończony położony w lesie na działce 7000m2. Cisza i spokój zagwarantowane. Do centrum Gdyni 24km, do Sopotu około 20 km. Oddzielnie stojący garaż 70m2 na 2 samochody w nim kanał i zimna piwniczka oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. Teren wokół działki kompletnie zagospodarowany, osadzony różnorodnymi krzewami, zagospodarowany z oczkiem wodnym. Wnętrze domu całkowicie wykończone, dwie kuchnie wykonane w drewnie, 4 łazienki, 5 sypialni, sauna, salon jadalnia. Ogrzewanie alternatywne. Japoński piec olejowy, 2 kominki jeden otwarty, drugi zabudowany z szybą i częściowym rozprowadzeniem ciepła. Dodatkowo zwykły piec węglowy, spalający każdy rodzaj opalu. Ponieważ jest własny las, drewno nic nie kosztuje. Własne ujęcie wody ze studni głębinowej. Możliwość zabudowania działki w/g własnych potrzeb. Kontakt (732) 306-7023 SUPER OKAZJA CENOWA! MIESZKANIE DLA DUŻEJ RODZINY Powierzchnia 68 m kw., trzecie piętro. Jedno z większych mieszkań w Krynicy-Zdrój na osiedlu Czarny Potok w bardzo dobrej cenie. Opis mieszkania: * 4 pokoje * balkon * kuchnia * spiżarka * ubikacja * łazienka * duży przedpokój * piwnica, strych. Plac zabaw dla dzieci, park rekreacyjny, kościół, szkoła, centrum handlowe. Blisko jest do stacji gondolowej na Jaworzynie Krynickiej i centrum Krynicy - przystanek autobusowy. Okolica jest bardzo spokojna i bezpieczna. Mieszkanie sprzedaje właściciel. Krynica-Zdrój jest miastem o szczególnym klimacie. Najbogatsze złoża wód mineralnych. Miasto jest sposobem na rodzinne wczasy, wakacje na każdą porę roku z wysokim standardem. Gdzie na narty? Dużo wyciągów narciarskich. Najdłuższa w Polsce kolej gondolowa, hala lodowa, kolejka na Górę Parkową, sankostrada, sieci restauracji. Rozwinięta turystyka, tylko tu jest doskonałe miejsce na zamieszkanie i prawdziwy wypoczynek. www.krynica.org Proszę dzwonić: (732) 596-9587

SPRZEDAM DWIE DZIAŁKI (0,29 ha i 5,41 ha), w tym 1,51 las. 50 km od Warszawy, powiat Wołomin. Więcej informacji e-mail: irena.kalinowska2@gmail.com lub telefon w Polsce: 48 (507) 044-350

SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY w Orchowie w bardzo dobrym stanie. Rok budowy 1984. Powierzchnia mieszkalna 110 m2 (całość podpiwniczona) z budynkiem gospodarczym, w którym znajduje się garaż z kanałem i piwnica. Obiekt usytuowany na działce o powierzchni 1250 m2, ogrodzonej i zagospodarowanej. Proszę dzwonić Ewa: Domowy: (781) 396-5975 Komórkowy: (781) 526-2176

APARTAMENT W GDAŃSKU. Super nieruchomość w Gdańsku do natychmiastowej sprzedaży. Więcej informacji oraz wiele fotografii (57) szukaj na stronie facebook. Wpisz “Ulica Matemblewska”. Czekam na propozycję. Kontakt telefoniczny w USA: (201) 934-3434 DOM NA SPRZEDAŻ Strzyżów, woj. podkarpackie Strzyżów - centrum miasta (rynek) 100-letnia kamienica (326 m2) z funkcją mieszkalno-handlową w zabudowie szeregowej ze wszystkimi mediami i własnym parkingiem. Bardzo dobra lokalizacja kamienicy oraz możliwość adaptacji na cele komercyjne. Cena 780 tys. zł (do negocjacji). Kontakt i dodatkowe informacje: Podkarpackie Biuro Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. +44 1 (73) 070-722

DZIAŁKA BUDOWLANA Zambrów, ul. Wądołkowska Działka budowlana o powierzchni 5481 m2, położona przy drodze asfaltowej. Grunt położony na obrzeżach miasta Zambrów, ul. Wądołkowska/Ogrodowa, z dala od zgiełku, hałasu, cicha i spokojna okolica. Media: prąd, woda. Działka idealna pod budownictwo jednorodzinne. Krzysiek 1 (416) 558-4007

IDEALNA INWESTYCJA PO WYJĄTKOWO OKAZYJNEJ CENIE 7,26 ha w Bieszczadach przy Połoninach plus kompleks hotelowy - 4 budynki z luksusowym wyposażeniem, 3 sale konferencyjne ze sprzętem audio-wideo, sauna, jacuzzi, grota solna na 20 osób, kawiarnia z piecem do pizzy, profesjonalna kuchnia, olbrzymia jadłodajnia, pralnia, magiel, suszarnia pościeli, dojazd asfaltem kilometr od wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej. Przepiękny widok na Smerek. Sprzedaż odbywa się bez prowizji, bezpośrednio od kupującego. Możliwość negocjacji ceny. Więcej informacji pod adresem: kalnica1@gmail.com

* Na sprzedaż * Działki o zabudowie całorocznej, rekreacyjno-budowlane w Centrum Kaszub. Las, jezioro, cisza, piękna okolica. Zenon, proszę dzwonić: (347) 741-6533 PIĘKNIE POŁOŻONA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, na wzniesieniu, z dostępem do jeziora Przytonko na terenie gminy Ostrowice, gdzie znajduje się kilka jezior o charakterze turystycznym. Oferowana nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a teren przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, siedliskową, na agroturystykę i rekreację. Wielkość zabudowy siedliskowej: od 1 ha. Joanna: brasso@vp.pl www.dzialkinadjeziorem.eu

ATRAKCYJNA DZIAŁKA W OKOLICY SANDOMIERZA Łączna powierzchnia 2 ha. Idealna do zabudowy, 5 km do centrum miasta, okolice rezerwatu przyrody Gór Pieprzowych, zazieleniona, uzbrojona. Agnieszka 48 (609) 091-134 lub 15 (822) 72-01 POLSKA

SPRZEDAM DOM, 170 M2 Cztery pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki, wszystkie media. Budynek znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych, 50 km do Warszawy. Jadwiga 48 46 863-0617

MIELNO - NIESAMOWITA OKAZJA!!! - sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1,350 m kw. Odległość od morza: 500 m, od jeziora Jamno: 100 m. Bardzo atrakcyjne położenie. Uzbrojona. Zaczęta budowa pensjonatu. Prąd doprowadzony 30 KW. Cena: $170,000. Proszę dzwonić: (718) 851-2118 Ryszard

PRESTIŻOWA LOKALIZACJA! Dom wolnostojący jednorodzinny o powierzchni użytkowej 230 m kw. położony na morenowych wzgórzach w willowej części Gdańska-Matemblewa. Budynek dwu kondygnacyjny, składający się z 5 pokoi, 4 łazienek, całkowicie podpiwniczony, z dużą pralnią, pomieszczeniem rekreacyjnym i pomieszczeniami przewidzianymi na kotłownię gazową, warsztat i 4 pomieszczenia gospodarcze. Na działce znajduje się wolno stojący garaż podziemny o powierzchni 28 m kw. połączony przejściem z piwnicą. Posiadłość doskonale skomunikowana z centrum obu dzielnic Gdańska i Wrzeszcza. Nieruchomość z ogrodzeniem metalowym, zagospodarowana (5-letnie drzewa i krzewy owocowe). Dodatkowe informacje: +48 (602) 486-858 (od 8.00 am do 2.00 pm). SUPER OKAZJA! KRAKÓW Dom o powierzchni 200 m kw., w zabudowie bliźniaczej, w dzielnicy willowej Krakowa zamienię na małe mieszkanie w centrum miasta lub sprzedam. Cena $325,000 (do negocjacji). Dom posiada 3 kondygnacje, każda po ok. 65 m kw. Jest podpiwniczony, ocieplony, ogrzewanie gazowe, posiada garaż z kanałem, niezbędne instalacje, jak również 40 m kw. balkonów i tarasów. Gotowy do zamieszkania. Działka ok. 400 m kw., zagospodarowana i ogrodzona. Proszę dzwonić: (646) 833-7871 lub (727) 545-4060

Sprzedam działkę budowlaną w Ksieżynie k/ Białegostoku o pow. 800.00m2 w doskonałej lokalizacji. Proszę dzwonić: (718) 300-4385 SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ Warszawa-Choszczówka o powierzchni 1600 m2. Proszę dzwonić: Zibi (804) 639-3160 Sprzedam po okazyjnej cenie dom w miejscowości Zdziary okolice Stalowej Woli. Oddzielny garaż i pomieszczenie gospodarcze. Dom znajduje się na 8 arowej działce. Po więcej informacji proszę dzwonić. Tadeusz lub Krystyna (908) 210-9679

MIESZKANIE W KAMIENICY w Warszawie. Piękne mieszkanie, 2-pokojowe, 77 m2 w kamienicy przy Placu Narutowicza w Warszawie. Proszę dzwonić: (516) 640-5854

ogłoszenie drobne w gazecie DO SPRZEDAŻY NOWE LOKALE 2 - 3 - 4 pokojowe. Zlokalizowane na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym, w KOBYŁCE, ok. 20 km od CENTRUM WARSZAWY. Powierzchnia lokali od 58m do 92m (cena od 248.000 do 333.000 PLN, dodatkowo możliwe stanowisko postojowe w garażu podziemnym, cena 20.000 PLN). Inwestycja położona jest przy parku, w rejonie o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. +48 (513) 248-029

Sprzedam dom w Supraślu (10km od Białegostoku) o pow. 110m2, działce 688m2. 3 sypialnie, kuchnia, garderoba, 2 jadalnie, 2 łazienki, 2 niezależne garaże. Wszystkie media doprowadzone: woda, gaz, prąd etc. Ogrzewanie gazowe lub centralne. Dom idealny dla rodziny. Blisko szkoły, sklepy, przychodnia, przedszkola, rzeka, las etc. Miłe sąsiedztwo i bezpieczna okolica. Cena 375 000zł Proszę dzwonić: Jadwiga (646) 730-8610

i masz w

darmo

internecie

.com

classified@dziennik.com


22

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

Potrzebny m´˝czyzna do pracy jako pomocnik kucharza w Domu Spokojnej StaroÊci na Rockway Beach. Wymagany komunikatywny j. angielski i pobyt sta∏y. Oferujemy stabilnà prac´ w dobrej atmosferze. Dla odpowiedniej osoby benefity i ubezpieczenie. Proszę dzwoniç, prosiç Martin lub Gregory: (718) 945-5500 lub (646) 591-8943 REPUTABLE STAIR COMPANY looking for experienced rail mechanics and stair installers. English speaking preferred. Please Call: 631-433-5842. S.K.I. Beer Corp. Office Administration Office position available. Data entry, customer service, general administrative duties. Fluent English a MUST. M-F, 7am-4pm. 3 week PAID TRAINING. Send resume to hr@skibeerusa.com

BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING looking for pt and/or ft positions for PCA, housekeeper, kitchen attendant. The shifts are 7-3pm, 3-11pm and 11pm -7am. Please call: (631) 669-3323 if interested BABYLON BEACH HOUSE ASSISTED LIVING poszukuje pracowników na stanowiska: Personal Care Attendant, gosposia, pomocnik w kuchni. Praca na pół i/lub cały etat. Praca w różnych zmianach 7am-3pm, 3pm-11pm oraz 11pm-7am Proszę dzwonić: (631) 669-3323

S. K. I. BEER CORP. Warehouse and NON-CDL Drivers needed for NYC area. Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (917) 282-5408 peterjklee@hotmail.com LOOKING FOR CARPENETRS AND HELPERS to do residential work in Manhattan. Must speak some English. Please call: (914) 393-0527 FIRMA TRANSPORTOWA Z PASSAIC NJ przyjmie od zaraz kierowców CDL klasy A na lokalne trasy. HAZMAT E TWIC CARD mile widziane. Po więcej informacji proszę o kontakt: (908) 316-4010 (cell) lub (973) 253-4201 (praca)

PRACA HELP WANTED NY Astoria, Queens. Zatrudni´ pracownika na nocnà zmiane do pracy na parkingu. Wymagana umiej´tnoÊç prowadzenia samochodów osobowych oraz Vanów, komunikatywny j. angielski, social security, amerykaƒskie prawo jazdy. Po wi´cej informacji proszę dzwoniç: (516) 220-3977 FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI owner-operators (CDL-A) z MC lub bez na trasy regionalne (NJ, PA, NY, CT, MD itp) lub dalekie. Szybka wypłata, karta paliwowa, opcja wyporzyczenia naczepy. Proszę dzwonić: Marek (847) 629-4990

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI formanów i mechaników do pracy na rusztowaniach. Wymagane licencje na rusztowania wiszące, stojące i OSHA. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach: 8 am-6 pm. Proszę dzwonić: (646) 545-0707

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

POTRZEBNA POMOC DOMOWA/NIANIA z zamieszkaniem w Oyster Bay, Long Island. Do obowiązków należy: opieka nad jednym dzieckiem, sprzątanie, pranie i organizacja naszego domu. Wymagane doświadczenie i doskonałe referencje. Praca od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie $550 + pokój , wyżywienie i koszty podróży. Komunikatywny j. angielski konieczny. Proszę dzwonić: (516) 458-6545 lub wysłać CV na e-mail: ron@belleabstract.com FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI mechaników i pomocników do pracy na dachach płaskich. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach 8 am-6 pm. (646) 545-0707

WAITRESS WANTED. Applied in person at 1068 2nd Ave. Between 56 and 57 street. POTRZEBNI STOLARZE Utalentowani, precyzyjni i z pasją. Wymagana umiejetnosc czytania rysunku technicznego oraz stosowania tradycyjnych połączeń stolarskich przy eleganckich meblach. W pełni wyposażony zakład w Ridgewood, NY. Zapewniamy świadczenia. Proszę o kontakt - emjrtw@gmail.com

POTRZEBNA NIEPALĄCA GOSPOSIA NA DOM I DO DWOJGA DZIECI. JĘZYK ANGIELSKI KONIECZNY. PRACA NA BROOKLYNIE. PROSIĆ PANIĄ OLGĘ: (718) 209-1715 LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA TAŚMIE

ELECTRICIANS WANTED 2 years experienced. With driving licenes Please call: (917) 807-2527 FIRMA BUDOWLANA poszukuje pracowników do malowania, szpachlowania oraz drobnych poprawek budowlanych. Praca w Nowym Yorku. Proszę dzwonić od 8am do 5pm: (646) 764-0366 DYNAMIC NEW YORK CITY based construction firm located in Manhattan is searching for qualified construction field carpenters (rough & finish). Must Have: *knowledge of high-end retail interiors/exteriors *minimum of 4 years experience *the ability to speak English *working papers Fax resume to (212) 684-3028

PLUMBERS WANTED Helpers 3+ years experience Plumbers 7+ years experience Driver’s license is a must. Please call: (718) 752-0083 fax/e-mail resumes to: (718) 752-0086 info@mmplumbingny.com Security guards Armed, uniformed, Up to $25-$45 per hour. Babysitters, home health aids Live in or live out, great pay. Full time or part time. No experience needed, will train. Men and women welcome. Call today for interview (718) 600-4751 Poszukujemy Ochroniarzy uzbrojonych lub nieuzbrojonych, płaca do $25-$45 za godzinę. Opiekunki oraz pomoc w domu. Z zamieszkaniem, dobre wynagrodzenie. Pełen etat lub part time. Bez doświadczenia przeszkolimy. Mężczyźni i kobiety, mile widziane. Zadzwoń już dziś na rozmowę: (718) 600-4751

ZATRUDNIMY PANIE Z TERENU NEW JERSEY do pracy w magazynie przy sortowaniu odzieży w Carteret na I i II zmianę. Proszę dzwonić od 8 am do 2 pm: (732) 802-8100 lub (732) 396-0537

SAMOCHODY CARS

OWNER OPERATOR with tractor trailer or without trailer. Available from Brooklyn NY to Lancaster Ohio. Payment made on delivery. Please call: (888) 827-7525

ELECTRICIANS WANTED overtime, good salary Please call: (917) 807-2523 JEWELRY TOOL & DIE MAKER WANTED Must be able to operate most standard tool room equipment. EDM experience is a plus. Hands On position. We offer competitive compensation, an opportunity to grow your career and a comprehensive benefits program. Pay rate is based on experience. Please call: (516) 647-4140 POSZUKIWANA OSOBA DO OBSŁUGI NARZĘDZI ORAZ PRASY JUBILERSKIEJ Musi znać się na obsłudze większości urządzeń warsztatowych, doświadczenie EDM będzie atutem. Praca dostępna od zaraz. Oferujemy konkurencyjne warunki pracy oraz benefits program. Wynagrodzenie zależy od doświadczenia. Proszę dzwonić: (516) 647-4140

PODATKI TAXES

PRACA HELP WANTED NJ HOUSEKEEPER/NANNY FOR 9 MONTH OLD TWINS, live in 5 days. 1 block from the beach at the Jersey Shore. $500.00 a week. Separate room with a television, access to a car and free beach club membership. Must speak some English. email: theresasantoro@verizon.net or call (732) 531-0221

POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


UWAGA! Okres rozliczeniowy

PRZEDŁUŻONY do 17 kwietnia 2013

z nowym dziennikiem ZAOFERUJ SWOJE USŁUGI! Skorzystaj z okazji i zaoferuj usługi swojej firmy rozliczeniowej naszym Czytelnikom! CODZIENNIE! SUPERPROMOCJA!

TYLKO $199* Dzwoń: 212-594-2266 wew. 304 ZDROWIE HEALTH

AGENCJE AGENCIES

TURYSTYKA TOURISM

* Stawka za 1 miesiąc ogłoszenia ukazującego się codziennie w rozmiarze 1 kol (1.9”) x 2”

nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Og∏oszenia

23


24

Ogłoszenia/Sport

W SKRÓCIE nowy dziennik Środa 20 marca 2013

USŁUGI SERVICES

WRÓŻKI PSYCHICS

Zapasy

n 24-letni Kamil Skaskiewicz zdobył w Tbilisi srebrny medal zapaśniczych mistrzostw Europy w stylu wolnym w wadze 96 kg. W finale przegrał z Ukraińcem Pawło Ołyjnykiem. Ukrainiec zwyciężył w rundach 2:0 (1:0, 4:0). To pierwszy medal polskiego zapaśnika od 2010 roku, kiedy to na najniższym stopniu podium w wadze 66 kg stanął w stolicy Azerbejdżanu Baku Adam Sobieraj (WKS Grunwald Poznań).

Biatlon

Szkolenia dla pracowników budowlanych: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, Marian tel: (347) 684-4650

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

n Jedenastokrotny biatlonowy mistrz świata Norweg Emil Hegle Svendsen stał się bohaterem niemieckiej telewizji, która uchwyciła jak z opuszczonymi spodniami podskakiwał na trasie niedzielnego biegu kobiet, podczas zawodów Pucharu Świata w Chanty-Mansyjsku. Komentatorzy kanału telewizji ARD, który transmitował bieg kobiet ze startu wspólnego, ze zdziwieniem zauważyli na trasie w krzakach, między drzewami mężczyznę, który w momencie kiedy biatlonistki wybiegły zza zakrętu, nieoczekiwanie opuścił spodnie. Skomentowali to: “Właśnie oglądamy syberyjskiego striptizera, który na silnym mrozie dumnie pokazuje zawodniczkom swoje klejnoty. Kto go tu wpuścił?”. Dwa dni później po dokładnej analizie nagrania okazało się, że ekshibicjonistą okazał się Emil Hegle Svendsen. Jak przyznał, nie brał udziału w tej akcji sam. “Zrobiliśmy ten numer we czwórkę z kolegami z reprezentacji” – powiedział dziennikarzom kanału TV2 norweskiej telewizji. Jak wyjaśnił, była to “zemsta” za zawody w 2010 roku w tym samym miejscu, kiedy norweskie biatlonistki zaskoczyły go na zakręcie w strojach topless.

Żużel

n Zaplanowany na sobotę w Lesznie 63. Memoriał Alfreda Smoczyka na żużlu został odwołany – poinformowała miejscowa Unia. Powodem jest niesprzyjająca pogoda. Nowego terminu organizatorzy nie podali. W turnieju, jednym z najstarszych rozgrywanych w Polsce, oprócz zawodników gospodarzy mieli wystąpić m.in. Piotr Protasiewcz, Grzegorz Walasek, Janusz Kołodziej i Sebastian Ułamek. Także zaplanowane na 24 marca Bydgoskie Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda, które tradycyjnie od ponad trzydziestu lat otwierało sezon w Polsce, zostało odwołane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Łyżwiarstwo szybkie

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

n Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz uhonorował pierwszego w historii polskiego zdobywcę Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim Zbigniewa Bródkę nagrodą w wysokości 10 tysięcy złotych. Triumfator rywalizacji na 1500 m PŚ w sezonie 2012/2013, 29-letni Zbigniew Bródka jest strażakiem w powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Od trzech lat pracuje w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

Boks

n W połowie kwietnia w Wiedniu bokser Mateusz Masternak stanie do walki w obronie pasa mistrza Europy w wadze junior ciężkiej. Rywalem 25-letniego boksera będzie Francuz Jeremy Ouanna. Masternak tytuł mistrza Europy zdobył w połowie grudnia 2012 r. W pojedynku, który odbył się podczas gali w Norymberdze, pokonał Fina Juho Haapoję jednogłośnie na punkty. “Psychicznie już odpocząłem po tej walce, ale w boksie nie ma czasu na odpoczynek fizyczny. Praktycznie przez cały czas jestem w treningu” – powiedział bokser. W profesjonalnej karierze Masternak wygrał wszystkie 29 walk.


Sport

25 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Derbowo, ale remisowo TYLKO REMIS CREW Earthquakes w poprzednim sezodziwniejszych kolejek w historii. Pierwszy raz w historii MLS aż 6 nie byli najlepszą drużyną, ale ze skłaz 9 meczów rozgrywanych podczas tego samego weekendu zakoń- dem przetrzebionym kontuzjami do Columbus udawali się skazywani na czyło się remisami, a naprawdę niewiele brakowało, aby podzia- po rażkę. Podopieczni Roberta Warzychy, po rzucie rożnym i pierwszej łem punktów zakończyły się wszystkie spotkania. bramce w MLS brazylijskiego stopekać będzie musiał szkoleniowiec Red ra Glaubera, objęli prowadzenie. Jed23 029 FANÓW NA MECZ Bulls, Mike Petke. W derbach Atlan- nak Crew zdołali je utrzymać tylko Dopisała frekwencja, mimo zim- tyku Byki, owszem, były stroną ata- przez 5 minut. Lewy obrońca Quakes, na i opadów śniegu na niektórych sta- kującą, przeważającą, lepszą, ale w pił- Justin Morrow, doprowadził do wydionach, łącznie na 9 obiektów przy- ce liczą się bramki. W sobotę nowo- równania i, mimo prób i szans z obu było 207 263 widzów, co daje rewe- jorczycy trafili na znakomicie dyspo- stron, mecz zakończył się remisem. lacyjną wręcz średnią 23 029 kibiców nowanego bramkarza Billa Hamida, “Myślę, że podział punktów to sprana mecz. Najwięcej, bo 40 150 sym- oraz bardzo dobrze grającą defensy- wiedliwy wynik, my mieliśmy oka- Thierry Henry z Red Bulls (w środku) otoczony przez obrońców DC United patyków futbolu, zasiadło tradycyj- wę gości, którą dowodził Brandon zję strzelić zwycięskiego gola, ale gonie w Seattle, ale prawie 38 000 wi- McDonald. Mimo ostrzału bramki Ha- ście też tworzyli groźne sytuacje” – baczył Joaquin Velazquez. Mimo zde- rez na minutę do końca po zaskakudzów przybyło na mecz w Montre- mida skończyło się bezbramkowo. W mówił Robert Warzycha. cydowanej przewagi Galaxy gola jącej akcji zdołał wyrównać. Podobnajbliższą sobotę utrzymanie czystealu z Toronto FC. strzelił dopiero dopiero w 83. minu- ny przebieg miał zakończony remiZawiedli jednak piłkarze, którzy go konta może okazać się bardzo trudcie debiutant Jack McBean. Ku roz- sem mecz w Seattle, gdzie Sounders, UPARTE KOZY strzelili tylko 17 goli, z czego aż 5 pa- ne, bowiem Byki udają się do MontPrzez ponad 50 minut mistrzowie paczy widowni, uparcie dążący do mając już zwycięstwo w kieszeni, dło w Dallas, gdzie gospodarze, dość realu na starcie z liderem wschodu Im- MLS Galaxy grali w przewadze jed- wyrównania Chivas USA, czyli Ko- stracili gola w ostatniej minucie. szczęśliwie i nie bez kontrowersji, w pactem, który w pierwszych trzech nego zawodnika, po tym jak w 40. mi- zy, nie dały się pokonać. Carlos AlvaCHRIS REIKO derbach Teksasu pokonali Dynamo 3- meczach odniósł komplet zwycięstw. nucie dyskusyjną czerwoną kartkę zo2. Oprócz FC Dallas tylko Montreal Impact i Philadelphia Union wygraKOMPLET WYNIKÓW 3 KOLEJKI li swoje mecze, reszta remisowała. TABELE SEZONU ZASADNICZEGO MLS 2011 New York Red Bulls - D.C. United 0-0 Real Salt Lake - Colorado Rapids 1-1 Kolejka ta nazwana była derbową, KONFERENCJA WSCHODNIA KONFERENCJA ZACHODNIA Widzów 22 022 0-1 Deshorn Brown (37), 1-1 Alvaro Saborio (80). Wibowiem władze MLS tak skonstruowadzów 20 370 1. Sporting Kansas City 33 48 12 12 9 49-40 1. Los Angeles Galaxy 33 67 19 10 4 47-25 Spor ting Kan sas Ci ty Chi ca go Fi re 0-0 ły terminarz, że w jeden weekend mieattle Sounders - Portland Timbers 1-1 Se 2. Philadelphia Union 33 48 11 15 7 44-35 2. Seattle Sounders FC 33 60 17 9 7 53-36 Widzów 19 868 liśmy aż 7 pojedynków derbowych. Za3. Columbus Crew 33 47 13 8 12 41-41 3. Real Salt Lake 33 52 15 7 11 43-35 1-0 Eddie Johnson (13), 1-1 Rodney Wallace (90). WiMontreal Impact - Toronto FC 2-1 jęci byli sędziowie, którzy pokazali aż dzów 40 150 4. Houston Dynamo 33 46 11 13 9 42-40 4. FC Dallas 32 52 15 7 10 40-33 1-0 Patrice Bernier (34), 2-0 Marco DiVaio (46), 2-1 Ro32 żółte kartki, goli było niewiele, ale FC Dallas - Houston Dynamo 3-2 5. New York Red Bulls 33 43 9 16 8 49-44 5. Colorado Rapids 33 46 11 13 9 42-40 bert Ernshaw (68). Widzów 37 896 niespodzianek oraz zaskakujących 6. Chicago Fire 33 40 8 16 9 43-43 6. Portland Timbers FC 32 40 11 7 14 38-46 1-0 George John (34), 2-0 Andrew Jacobson (35), 2-1 Philadelphia Union - New England Rev. 1-0 wyników za to pod dostatkiem. Andrew Driver (79), 2-2 Brad Davis (83), 3-2 Kenny Co7. D. C. United 32 38 9 11 12 48-50 7. Chivas USA 33 36 8 12 13 40-40

FOTO: DANNY BLANIK

n Trzecia runda rozgrywek Major League Soccer była jedną z naj-

BYKI BEZ ROGÓW Nadal na swoje pierwsze zwycięstwo jako trener pierwszej drużyny pocze-

8. Toronto FC 9. New England Rev.

33 32 6 14 13 34-57 8. San Jose Earthquakes 33 35 7 14 12 36-43 33 27 5 12 16 36-56 9. Vancouver WhiteCaps 33 28 6 10 17 34-53

Kolejno: mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki

Zwycięska seria Heat trwa

1-0 Jack McInerney (76). Widzów 15 698

oper (90). Widzów 15 623

Columbus Crew - San Jose Earthquakes 1-1

Los Angeles Galaxy - Chivas USA 1-1

1-0 Glauber (68), 1-1 Justin Morrow (73). Widzów 16 528

1-0 Jack McBean (83), 1-1 Carlos Alvarez (89). Widzów 19 117

Blackhawks nie zwalniają

n Najlepszy obecnie zespół hokejowej ligi NHL Chicago Blackhawks odniósł jąc w Bostonie tamtejszych Celtics 24. zwycięstwo w dotychczasowych 29 meczach, pokonując na wyjeździe Utah Jazz 90:83. Gości do zwycięstwa poprowadzi- 105:103, wygrali 23. z rzędu mecz kontuzjowanych Kobe Bryanta i Hisz- li J.R. Smith – 20 punktów, Raymond w NBA. To druga najdłuższa seria “czerwoną latarnię” Konferencji Zachodniej Colorado Avalanche 5:2. pana Paua Gasola, przegrali w Pho- Felton – 19 oraz Chris Copeland – 14. zwycięstw w historii ligi. Obrońcom W piątej minucie “Czarne Jastrzębie” Liderzy Northwest Division – MinW ekipie gospodarzy wyróżnili się tytułu brakuje jeszcze 10 do wyrów- prowadziły już 2:0, po strzałach Jim- nesota Wild pokonali w Vancouver enix z Suns 76:99 w poniedziałkowym Gor don Hayward – 17 punktów, Paul nania rekordu Los Angeles Lakers z my’ego Hayesa i Andrew Shawa. miejscowych Canucks 3:1. Gospodameczu ligi NBA. Millsap – 12 oraz Marvin Williams sezonu 1971/72. Heat z bilansem 52- Kontaktowego gola zdobył Gabriel rze wyszli na prowadzenie dopiero w O zwycięstwie gospodarzy zadecy- i Al Jefferson – po 10. Ten ostatni 14 są obecnie najlepszym zespołem Landeskog, ale na 3:1 podwyższył w 31. minucie po strzale Henrika Sediligi. W Konferencji Zachodniej pro- 28. min Patrick Kayne, który w tym na. Goście wyrównali w 36., kiedy krądowała czwarta kwarta, w której go- miał też 11 zbiórek. Knicks z bilansem 39-26 wciąż pla- wadzą San Antonio Spurs – 51 zwy- meczu zaliczył także dwie asysty. ście zdobyli ledwie 10 pkt, tracąc 28. żek w siatce umieścił Jonas Brodin. Po Po 14 punktów dla gospodarzy uzy- sują się na trzeciej pozycji w Kon- cięstw i 16 porażek. Na minutę przed końcem drugiej nim na listę strzelców wpisali się CharW ślady zespołu z Florydy idą ko- tercji drugą bramkę dla Avalanche, lie Coyle (44) i Matt Cullen (50). skali Wesley Johnson i wchodzący z ferencji Wschodniej. Jedną pozycję niżej zajmują ko- szykarze Denver Nuggets. Wyjazdo- którzy zanotowali czwartą z rzędu poławki Argentyńczyk Luis Scola. JaPierwszy mecz bez straty gola w red Dudley dodał 13 punktów, Goran szykarze Brooklyn Nets, którzy tak- wa wygrana po dogrywce z Chica- rażkę, strzelił Milan Hejduk. tym sezonie i 25. w karierze rozeDragic – 12 punktów i 10 asyst, Ken- że wygrali 39 spotkań, ale przegra- go Bulls 119:118 była 12. z rzędu. GoPozostałe gole dla zwycięzców grał bramkarz Jonathan Quick, gdy dall Marshall – 11, a Michael Beasley li 28. W poniedziałek Nets pokona- ście byli blisko zwycięstwa już w zdobyli – Brent Seabrook i Jonathan jego Los Angeles Kings wygrali u – 10. Środkowy Jermaine O’Neal, za- li w Detroit tamtejszych Pistons regulaminowym czasie, ale 13 s przed Toews (również dwie asysty). siebie z Phoenix Coyotes 4:0. stępujący w pierwszej piątce leczą- 119:82, a do zwycięstwa poprowa- jego upływem rzutem za trzy punkPo serii trzech porażek pierwszy Philadelphia Flyers przegrali na wycego uraz stopy Marcina Gortata, uzy- dził ich Deron Williams, zdobywca ty do remisu 105:105 doprowadził mecz wygrali New York Rangers, po- jeździe z Tampa Bay Lightning 2:4. skał sześć. Większość punktów dla eki- 31 punktów. Brook Lopez dodał 18 Nate Robinson. Siedem sekund przed konując u siebie Carolina Hurrica- Obrońca gości Kimmo Timonen, któpunktów, Andray Blatche – 15, Joe końcem dogrywki decydujące o suk- nes po dogrywce 2:1. py z Arizony zdobyli rezerwowi. ry w poniedziałek obchodził 38. urodziLiderem Lakers był 39-letni kana- Johnson – 13, a MarShon Brooks i cesie Nuggets punkty zdobył w ten Liderzy Pacific Division Anahe- ny, rozegrał tysięczny mecz w NHL. n sam sposób Andre Iguodala. dyjski rozgrywający Steve Nash, Jerry Stackhouse – po 10. im Ducks pokonali u siebie San JoKoszykarze Miami Heat, pokonuktóry uzyskał 19 punktów. “RozbiTW, (PAP) se Sharks 5:3, przedłużając do 12 seliśmy się o ścianę zmęczenia. To był rię wygranych meczów przed właWYNIKI LIGI NHL nasz dziewiąty mecz w ciągu 14 dni sną publicznością w Honda Center. Tampa Bay Lightning - Philadelphia w siedmiu różnych miastach. W doDo sukcesu poprowadzili ich, przede WYNIKI LIGI NBA: Flyers 4:2, Dallas Stars - Calgary datku graliśmy praktycznie w siedwszystkim znakomicie spisujący się Flames 4:3, Colorado Avalanche Phi la del phia 76ers Por t land Tra il Bla zers 101:100, Char lot te Bob cats Wa miu. Zabrakło energii, zwłaszcza w w bramce Viktor Fasth (obronił 32 Chicago Blackhawks 2:5, Vancouver shing ton Wi zards 119:114, Cle ve land Ca va liers In dia na Pa cers 90:111, Atlan końcówce” – zaznaczył Nash. strzały) oraz zdobywca dwóch goli Canucks - Minnesota Wild 1:3, ta Hawks - Dallas Mavericks 113:127, Detroit Pistons - Brooklyn Nets 82:119, Serię czterech porażek przerwali Francois Beauchemin. Pierwszego Anaheim Ducks - San Jose Sharks Boston Celtics - Miami Heat 103:105, Chicago Bulls - Denver Nuggets 118:119 koszykarze New York Knicks, któgola w NHL zaliczył dla „Kaczorów” 5:3, Los Angeles Kings - Phoenix po dogrywce, Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 77:92, New Orlerzy grając bez Carmelo Anthony’ego, Emerson Etem. Losy meczu rozstrzyCoyotes 4:0, New York Rangers ans Hornets - Golden State Warriors 72:93, Phoenix Suns - Los Angeles Lakers Amare Stoudemire’a oraz Tysona gnę ły się w drugiej tercji wygranej Carolina Hurricanes 2:1 (po dogr.) 99:76, Utah Jazz - New York Knicks 83:90 Chandlera pokonali na wyjeździe przez Ducks 3:1. n Koszykarze Los Angeles Lakers, bez

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła


26

Sport

nowy dziennik Środa 20 marca 2013

Ważne są tylko punkty David Beckham

Beckham pierwszy przy kasie n David Beckham jest najlepiej zara-

biającym piłkarzem według “France Football”. Gwiazda Paris Saint Germain ma w tym roku powiększyć swoje konto o 36 milionów euro. Z tego tylko trzy miliony ma zarobić na boisku: 1,7 mln euro to kontrakt, a 1,3 mln – premie. Pozostałe 33 miliony “Bekcs” zainkasuje z tytułu umów reklamowych i patronackich. Drugi w tej klasyfikacji jest Lionel Messi (kontrakt plus premie w Barcelonie to 13 milionów, reklama – 22 miliony), a trzeci Cristiano Ronaldo, który w Realu Madryt ma zarobić 13,5 mln, a od sponsorów dostać 16,5 miliona. Wśród trenerów krezusem jest prowadzący Real Jose Mourinho – 14 milionów euro, za nim plasują się szkoleniowiec PSG Carlo Ancelotti – 12 mln – i pracujący w chińskim Guangzhou Evergrande Marcello Lippi – 11 mln. n

Kadrowe kłopoty Amerykanów

n Piłkarska reprezentacja USA ma po-

ważne kłopoty kadrowe przed meczami eliminacji mistrzostw świata. Trener Jürgen Klinsmann nie może powołać aż 8 zawodników podstawowego składu. Na kłopoty zdrowotne uskarżają się m.in. bramkarz Tim Howard, obrońcy Steve Cherundolo i Fabian Johnson oraz pomocnik Danny Williams. Z innych przyczyn w najbliższych meczach nie będą mogli zagrać czołowy napastnik Landon Donovan oraz obrońca Carlos Bocanegra. W ich miejsce niemiecki szkoleniowiec USA powołał kilku zawodników z amerykańskiej ligi piłkarskiej, którzy nie mają żadnego bądź bardzo skromne doświadczenie reprezentacyjne. Amerykanów czekają trudne mecze wyjazdowe – w piątek z Kostaryką i przyszły wtorek – z Meksykiem. Zespół USA zaczął ostatnią fazę eli mi na cji stre fy Ame ry ki Północnej i Karaibów od sensacyjnej, wyjazdowej porażki z Hondurasem 1:2 i na razie zamyka tabelę w tym regionie. n

rino w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata odbędą się prawdopodobnie pod rozłożonym dachem Stadionu Narodowego w Warszawie. Organizatorzy radzą kibicom, żeby się ciepło ubrali i dojechali komunikacją miejską. Mecz nie będzie pięknym widowiskiem – uważa Mariusz Lewandowski, były reprezentant kraju, który gra obecnie w FK Sewastopol. “Ważne będą punkty, a nie styl – podkreślił. – Jedna i druga drużyna ma dobrych zawodników, więc można by oczekiwać niezłej jakości gry. Jednak żadna z reprezentacji nie będzie dbała o styl, lecz o punkty. To jest najważniejsze, dlatego prawdopodobnie nie zobaczymy pięknego futbolu” – powiedział w opublikowanej we wtorek rozmowie z ukraińską gazetą “Siegodnia”. Lewandowski oświadczył, że choć gra na Ukrainie ponad 10 lat, to w piątek będzie kibicował Biało-Czerwonym. “Oczywiście, że jestem za Polską! Widzieliście przecież polską trójkę z Borussii Dortmund w meczach Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck. Wyróżniłbym jeszcze Macieja Rybusa z Tereka Grozny. Ale i Ukraina ma piłkarzy, którzy mogą odegrać w meczu decydującą rolę” – dodał. Lewandowski nie pokusił się o prognozę wyniku, choć zaznaczył, że Polaków zadowoli tylko zwycięstwo. “W reprezentacji Polski wszyscy doskonale rozumieją, że meczów eliminacyjnych jest niewiele, dlatego, niezależnie od przeciwnika, wszystkie spotkania na własnym terenie należy wygrać. Jakikolwiek inny wynik niż trzy punkty będzie dla niej porażką” – powiedział. Ariel Borysiuk z niemieckiego FC Kaiserslautern wysoko ocenia umiejętności ukraińskich piłkarzy, z którymi Polacy zmierzą się w piątek w Warszawie w eliminacjach mistrzostw świata. Kadrowicz spodziewa się otwartego meczu, bo oba zespoły muszą szukać punktów. “Wszyscy wiemy, jak bardzo istotne będzie zdobycie trzech punktów zarówno dla nas, jak i dla Ukraińców. Dlatego spodziewam się otwartego meczu. Obie drużyny będą walczyć o zwycięstwo, remis nikogo nie zadowoli. Zapowiada

FOTO: PAP/ BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

FOTO: REUTERS

n Piątkowy mecz z Ukrainą i wtorkowy z San Ma-

Piłkarze reprezentacji Polski podczas wtorkowego treningu kadry w Warszawie

się więc ciekawe spotkanie – powiedział Borysiuk, który od poniedziałku wraz z kolegami powołanymi do kadry przez selekcjonera Waldemara Fornalika przebywa na zgrupowaniu w Warszawie. – W eliminacjach praktycznie każdy mecz jest o wszystko. Mamy dobrą sytuację wyjściową, jednak po spotkaniach z Ukrainą i San Marino może być jeszcze lepiej. Nikt z nas nie myśli o porażce czy nawet remisie. Zagramy na własnym boisku przed kompletem publiczności i to nas będzie napędzać” – zapewnił były gracz stołecznej Legii. Piłkarz Nottingham Forest Radosław Majewski nie wspomina dobrze swojego poprzedniego występu przeciwko Ukrainie. Biało-Czerwoni przegrali towarzysko we Lwowie 0:1 (w sierpniu 2008 r.), a Majewski został zawieszony. Teraz obiecał rewanż za tamte wydarzenia. Oprócz Majewskiego zawieszeni przez trenera Leo Beenhakkera za zachowanie niegodne reprezentanta kraju zostali Dariusz Dudka i Artur Boruc. Ten ostatni również jest w kadrze na najbliższe mecze eliminacyjne do MŚ. Obaj reprezentanci nie chcieli wracać do tamtych wydarzeń. “Wiem, że ludzie mówią o tym różne rzeczy, ale to dla mnie już bez znaczenia. Kiedyś przejmowałem się różnymi opiniami. Wiem jednak na czym stoję i na co mnie stać. Zmieniłem się. Teraz będzie rewanż za tamtą porażkę, ale nie

będzie już takiej sytuacji poza boiskiem jak wówczas” – zapewnił Majewski. Na piątkowym spotkaniu na Stadionie Narodowym spodziewany jest komplet publiczności. “Nie obawiam się o atmosferę, bo w Nottingham przecież nie przychodzi na mecze po trzy tysiące kibiców. Jak jest typowo piłkarska atmosfera, to aż ciarki przechodzą po plecach. Tak naprawdę, właśnie po to się gra” – zakończył Majewski. Zwycięstwo Biało-Czerwonych postawi Ukraińców w bardzo trudnej sytuacji. “Oni mają swoje problemy, ponieważ źle rozpoczęli kwalifikacje. To jednak drużyna, która potrafi grać w piłkę. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać zawodników Dynama Kijów i Szachtara Donieck, na których oparta jest reprezentacja. Te kluby świetnie radzą sobie w europejskich pucharach. Z pewnością

nie możemy się sugerować małą liczbą punktów zdobytych przez nich w dotychczasowych meczach eliminacyjnych” – przestrzegał. Z powodu żółtych kartek w piątek nie będzie mógł zagrać Eugen Polanski. To oznacza, że Borysiuk będzie rywalizował o miejsce w składzie z Danielem Łukasikiem z Legii Warszawa. “Wszystko okaże się w najbliższych dniach. Daniel wystąpił w lutowym spotkaniu z Irlandią, a ja grałem wcześniej. Dlatego nasze szanse oceniam jako równe” – zaznaczył Borysiuk, który ostatnio wrócił do podstawowego składu FC Kaiserslautern. Na wtorek selekcjoner Waldemar Fornalik zaplanował dwa treningi. W piątek Biało-Czerwoni zagrają w eliminacjach do MŚ 2014 z Ukrainą, a cztery dni później z San Marino. Oba spotkania rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie. n

Boniek: kadrowicz musi mówić po polsku Zbigniew Boniek wykluczył możliwość powoływania do reprezentacji Polski w piłce nożnej zawodników nieposługujących się językiem polskim. “Nikt nie jest Polakiem, jak nie mówi po polsku” – powiedział “Zibi”. Jak jednak podkreślił prezes PZPN, pra-

wo nie działa wstecz, dlatego nie obejmuje to Obraniaka, Perquisa i innych, którzy w kadrze już są. Boniek stwierdził również, że obecna reprezentacja Polski jest drużyną z dużym potencjałem, ale potrzeba jej większej wiary we własne umiejętności. n

Ukraińcy: to Polacy są faworytami n Ukraińska reprezentacja rozpoczęła przygotowania do meczu z Polską w

eliminacjach mistrzostw świata 2014. Gracze zebrali się w bazie stołecznego Dynama w Konczej Zaspie pod Kijowem. Ostatni piłkarze, grający w charkowskim Metaliście Ołeksandr Horiajinow i Marko Dević dojechali do bazy we wtorek rano. Jest to nowoczesny obiekt, który oferuje bardzo dobre warunki hotelowe i treningowe. W tych ostatnich nie uczestniczy jeden z najlepszych ukraińskich piłkarzy Jewhen Konoplianka, który leczy uraz. Przyjechał on jednak pod Kijów, aby porozmawiać z trenerem reprezentacji Mychajłem Fomenką i wytłumaczyć mu, że nie będzie mógł wziąć udzia-

łu w dwóch najbliższych meczach – przeciwko Polsce i Mołdawii. Komentatorzy dość sceptycznie patrzą na szanse Ukrainy w piątkowym pojedynku w Warszawie, ponieważ początki gry Ukraińców w eliminacjach mistrzostw świata w 2014 roku nie były najlepsze: dwa remisy z Wielką Brytanią i Mołdawią, oraz przegrana z Czarnogórą. Kapitan reprezentacji Anatolij Tymoszczuk, zwrócił się nawet do kibiców, aby nie tracili ducha i wiary w swoich piłkarzy. Jego zda-

niem, mecze z Polską i Mołdawią to dwa najważniejsze kroki do Brazylii. Piątkowy mecz z Polską w Warszawie to dla naszej reprezentacji ostatnia szansa, by włączyć się do walki o awans – uważa ukraiński piłkarz Górnika Zabrze Ołeksandr Szeweluchin. Na typowanie wyniku nie dał się jednak namówić. “Nigdy tego nie robię i teraz też nawet nie pomyślałem, by bawić się w takie prognozy. Najważniejsze, żeby to był fajny mecz, toczony w szybkim tempie. Bardzo istotna będzie determinacja” – powiedział Szeweluchin. W jego opinii “lekkim faworytem” piątkowego meczu będą Polacy. “Ma-

cie stabilniejszy skład, dysponujecie silną ofensywą, a zdecydowana większość piłkarzy występuje na co dzień w zagranicznych klubach” – zauważył. Według niego problemem Ukraińców może być kwestia wzajemnego zrozumienia na boisku, zgrania drużyny, dokładności podań. “Ale czy rzeczywiście tak będzie? Zobaczymy w piątek. Z pewnością dla nas to będzie bardzo ważny mecz, w którym potrzebujemy wywalczyć trzy punkty. To już ostatnia szansa, by włączyć się do walki o awans. Za dużo strat już ponieśliśmy w tych kwalifikacjach” – podsumował Szeweluchin. n


Sport

27 nowy dziennik Wednesday, March 20, 2013

Sukces w cieniu tragedii n Ogromny sukces w cieniu wielkiej tragedii, ale taki jest himala-

5 marca na wierzchołku góry w Karakorum stanęli (według czasu lokalnego): 29-letni Adam Bielecki (KW Kraków) o godz. 17:20, 33-letni Artur Małek (KW Katowice) o 17:50 oraz 58-letni Maciej Berbeka (KW Zakopane) i 27-letni Tomasz Kowalski (KW Warszawa) o 18:00. W bazie (4900 m) pozostał kierownik ekspedycji 62-letni Krzysztof Wielicki (KW Katowice), zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. “Tego jeszcze w historii nie było, aby cztery osoby, w tak krótkim przedziale czasowym, zaledwie 40 minut, stanęły na ośmiotysięczniku, i to jeszcze zimą. Niestety, dwóch naszych kolegów – Maciek i Tomasz – pozostało tam na zawsze. Taki jest jednak ten sport wysokogórski, sport ekstremalny, w którym Polska zajmuje pierwsze miejsce” – powiedział Onyszkiewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Polityk, matematyk, himalaista i speleolog, który w 1976 roku brał udział w wyprawie narodowej na K2, przypomniał, że na dziesięć spośród 14 ośmiotysięczników jako pierwsi wspięli się zimą Polacy, w tym na jeden z Włochem Simonem Moro. Niezdobyte pozostały jeszcze dwie góry – Nanga Parbat (8126 m) i osławiona K2 (8611 m).

Do ataku na Broad Peak wyruszyli z obozu IV na wysokości 7400 m o świcie 5 marca Berbeka, Bielecki, Kowalski i Małek. Na decyzję o porze wyjścia (5:15) wpływ miały bardzo korzystne warunki atmosferyczne i równie dobra prognoza pogody na najbliższe doby oraz klasyczna zasada mówiąca o tym, że do ataku zimowego w nocy się nie wychodzi. “Analizowaliśmy wcześniej, jak kształtowały się warunki na tej górze w ostatniej dekadzie. W ciągu 10 lat nie było tak idealnych, jak tym razem. Przewidywane okno pogodowe na dwie doby, wydłużyło się nawet” – podkreślił koordynator krajowy wyprawy “Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015” Artur Hajzer. Wielicki zaznaczył, że istotne było również to, iż poprzedniego dnia cała czwórka dotarła do obozu IV na 7400 m późno, wprost z “dwójki” (6200 m) i potrzebowała więcej godzin na odpoczynek. W drodze na szczyt alpiniści pokonali trzy szczeliny, z których najtrudniejszą ubezpieczyli liną poręczową. Na przełęcz i grań (ok. 7900 m) weszli o 12:30 Bielecki i Berbeka, a chwilę potem Małek i Kowalski. Z założenia wspinali się w dwóch zespołach: Bielecki-Małek oraz Berbeka-Kowalski. “Od przełęczy w górę, z powodu

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

izm – tak prezes Polskiego Związku Alpinizmu Janusz Onyszkiewicz podsumował wyprawę na niezdobyty wcześniej zimą Broad Peak (8047 m) po powrocie uczestników do kraju.

(Od lewej) Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki, Artur Małek i Artur Hajzer podczas konferencji prasowej w Warszawie

trudności, do przedwierzchołka Rocky Summit (8027 m) szli związani liną w dwóch osobnych zespołach. Pierwsi wspinali się Bielecki i Małek. Od przełęczy osiągniętej o 12:30 do zdobycia szczytu przez pierwszego alpinistę, czyli Adama, minęło więcej czasu, niż zakładał pierwotny plan ataku szczytowego. Było to spowodowane nieprzewidzianymi trudnościami technicznymi, przede wszystkim szczelinami, jakie napotkano przed wierzchołkiem Rocky Summit. Latem takie problemy nie występują” – wspomniał Wielicki. Na Rocky Summit (8027 m) czwórka alpinistów była ok. godziny 16. Z tego szczytu zarówno Bielecki i Berbeka łączyli się z bazą. Poinformowali wówczas Wielickiego, który zachęcał ich do przerwania ataku, że podjęli decyzję o kontynuowaniu wspinaczki. Wielicki dodał, że mimo późnej pory, atak kontynuowano, choć w imię zasady “trzymania się

razem” mógłby zostać przerwany. “Himalaiści mieli prawo do takiej decyzji – warunki pogodowe i prognoza były bowiem wyjątkowo sprzyjające. Temperatura wynosiła od minus 29 do 35 w nocy, było prawie bezwietrznie, całkowicie bezchmurnie, przy pełnej, niezakłóconej widoczności” – podkreślił. Pomiędzy pierwszym a ostatnim zdobywcą Broad Peak było 40 minut różnicy. Alpiniści schodzili z wierzchołka osobno. “Oczekiwanie w warunkach zimowych na tej wysokości nie jest możliwe – grozi wychłodzeniem, hipotermią i innymi następstwami zdrowotnymi. Czekanie powiększałoby niebezpieczeństwo dla całego zespołu. W drodze na szczyt żadna osoba nie zgłaszała oznak słabości. Również cofnięcie się pod górę po wolniejszych kolegów w warunkach zimy na tej wysokości, po kilkunastogodzinnej akcji, jest bardzo trudne i niezwykle ryzykowne” – zaznaczył Wielicki.

Rekordowy rok na skoczniach n Trzeci w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch i zwycięzca ostatniego konkur-

su w Oslo Piotr Żyła znaleźli się na czele reprezentacji Polski, która w weekend na mamucim obiekcie w Planicy wystąpi w zawodach kończących sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Oprócz nich, w składzie ekipy ogłoszonym we wtorek przez trenera kadry Łukasza Kruczka, są też: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Krzysztof Miętus i Stefan Hula. “Po długich dyskusjach zdecydowaliśmy, że skład pozostaje bez zmian w stosunku do tego, który startował w ostatnich konkursach w Skandynawii” – poinformował Kruczek, cytowany na stronie internetowej PZN. W Planicy odbędą się trzy konkursy: dwa indywidualne (w piątek i niedzielę) oraz drużynowy (w sobotę). Główne trofeum zapewnił sobie już wcześniej Austriak Gregor Schlierenzauer. Stoch jest obecnie trzeci, do drugiego Norwega Andersa Bardala traci 71 pkt. Z kolei o 28 pkt wyprzedza jego rodaka Andersa Jacobsena. Choć do zakończenia sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostały dwa konkursy indywidualne, to już wiadomo, że w wykonaniu Polaków będzie on z kilku po-

wodów rekordowy, m.in. aż 10 zdobyło punkty, a czterech kończyło zawody w czołowej dziesiątce. Wszystko wskazuje na to, że podopiecznym trenera Łukasza Kruczka uda się również poprawić najlepsze dotychczas osiągnięcie w łącznej liczbie punktów wywalczonych w sezonie. Obecnie mają ich w dorobku 1981, czyli o 58 mniej niż dwa lata temu. Sezon 2010/11 był do tej pory najbardziej udany pod tym względem w wykonaniu Biało-Czerwonych. Kończący karierę Małysz uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej, a wchodzący do światowej czołówki Kamil Stoch był 10. Łączny dorobek siedmiu punktujących to 2039. Teraz polscy skoczkowie zbliżyli się do tego wyniku, a biorąc pod uwagę, że trzech, czterech z nich regularniej plasuje się w “30” zawodów PŚ, powinni w najbliższy weekend w Planicy poprawić to osiągnięcie. W gronie 81 zawodników, którzy

zdobyli w kończącym się sezonie pucharowe punkty, jest aż dziesięciu Polaków – najwięcej w historii. W bieżącej edycji PŚ lepsi są pod tym względem tylko Norwegowie i Niemcy, których 12 i 11 kończyło konkursy wśród 30 najlepszych. Biało-Czerwoni aż 28-krotnie zajmowali miejsca w czołowej dziesiątce: Stoch – 16, Maciej Kot – 6, Piotr Żyła – 5 i Dawid Kubacki – 1. W niedzielę Piotr Żyła odniósł życiowy sukces, zajmując – ex aequo z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem – pierwsze miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch. Żyła wciąż do końca nie wierzy, że wygrał niedzielne zawody Pucharu Świata w Oslo. Zawodnik wraz z kolegami z reprezentacji w poniedziałkowe popołudnie wylądował na podkrakowskim lotnisku w Balicach. Trium fa tor nie dziel nej im pre zy wszedł do hali przylotów w kasku na głowie, owinięty w chustę. Dziennikarze musieli go prosić, aby je zdjął. “Nie chronię się przed fankami. To koledzy tak mnie opatulili, tak dla żartu” – tłumaczył z uśmiechem.

“Szczerze mówiąc, to jeszcze nie ochłonąłem po tym zawodach. Nie wiem, co ja mam państwu powiedzieć. To przyszło tak niespodziewanie” – mówił na lotnisku zawodnik z Ustronia. Miłego zaskoczenia wyczynem kolegi z reprezentacji nie krył lider polskich skoczków narciarskich Kamil Stoch. “Piotr jak najbardziej zasłużył sobie na ten triumf. Jak każdy z nas, bardzo ciężko pracuje. Potwierdzam, że jest on dobrym duchem drużyny. Wiedziałem już wcześniej, że stać go na bardzo wiele. W niedzielę skakał świetnie i na pewno zasłużył sobie na zwycięstwo” – podkreślił Stoch. Trener polskiej reprezentacji skoczków narciarskich Łukasz Kruczek zastrzegł, że z ostatnich sukcesów jego zawodników nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. “Skoki narciarskie to dyscyplina sportu, która jest bardzo zmienna. Wystarczy przypomnieć, w jakiej sytuacji byliśmy w grudniu, a w jakiej teraz. Wiadomo, że zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi są imprezą docelową dla grupy, którą obecnie szkolę. Jednak zostało dużo czasu i wiele pracy przed nami” – powiedział trener. n

Niestety, po zdobyciu szczytu u Kowalskiego nastąpiło prawdopodobnie gwałtowne wyczerpanie energetyczne i szybkie zmiany patologiczne związane z wysokością oraz niską temperaturą. Nie był w stanie schodzić. Normalnie godzinny odcinek drogi do przełęczy, gdzie przypuszczalnie pozostał, zajął mu 12 godzin. “Z Tomkiem parokrotnie nawiązałem łączność radiową. Z Maciejem od momentu zdobycia góry nie miałem żadnego kontaktu. Nie schodzili razem, nie jest też jasne, czy choć przez moment przebywali obok siebie. Maciej szedł pierwszy, na odległość wzroku od Tomasza, parę razy był przez niego widziany. Również w przypadku Berbeki można przypuszczać, iż doszło do skrajnego wyczerpania energetycznego, w wyniku którego mógł on przy tak dużych trudnościach technicznych wpaść do szczeliny lub spaść w przepaść” – powiedział Wielicki. n

W Planicy bez Morgensterna i Koflera n Thomas Morgenstern i Andre-

as Kofler nie wystąpią w kończących sezon Pucharu Świata weekendowych zawodach w lotach narciarskich w Planicy – poinformowała austriacka federacja. 26-letni Morgenstern, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, odczuwa wciąż skutki kontuzji, której nabawił się podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme. “Leczenie przebiega prawidłowo, ale nie chcę niczego przyspieszać. Obciążenia podczas skoków na mamucie mogłyby być jednak dla mnie teraz zbyt duże” – powiedział trzykrotny mistrz olimpijski. Z kolei Kofler zrezygnował ze startu z uwagi na słabą formę. Obaj nie zajmują w tym sezonie czołowych lokat w klasyfikacji generalnej; Kofler jest 15., a Morgenstern – 23.


nowy dziennik Âroda 20 marca 2013

28

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, March 19, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/03/20  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement