Page 1

STRONA 34

SPORT

POLECAMY

STRONA 20

Polscy skoczkowie W świecie na podium liczb R U S Z A AU S T R A L I A N O P E N . I S I A N I E Z W YC I Ę ŻO N A

|

Jak zgubiłem nadwagę

W SOBOTĘ W NDTV

Janusz Młynek, twórca Polsko-Amerykańskiej Szkoły Szermierczej

A M E RY K A N K A W Y DA J E K S I Ą Ż K I O P O LS C E

|

www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, JANUARY 12-13, 2013

Pochmurnie

ZDROWIE

1 0 0 L AT N I XO N A

$1.50

12°C (54°F)

Epidemia w całych Stanach

Grypa zabiła 20 dzieci n W tym roku grypa zaatakowała wcześniej niż zwykle i

ze wzmożoną siłą. Do tej pory w USA odnotowano już 150 tysięcy przypadków zachorowań. Zmarło już co najmniej 20 dzieci.

Dreamlinery do przeglądu

Weekendowy chaos w metrze

wana nauczycielom, rodzicom oraz uczniom publicznej szkoły PS 34 z Greenpointu. National Blue Ribbon Award symbolizuje doskonałość i najstronny przegląd najważniejszych systemów Boeinga 787 Dreamlinera wyższą jakość, a przyznawana jest przez amerykański Departament Edupo wycieku paliwa i pożarze, do których doszło w tym tygodniu. Wiado- kacji szkołom mającym największe osiągnięcia. mość zbiegła się z informacją o kolejnych incydentach z najnowocześniejPrezentacja nagrody National szymi samolotami świata.

08805 93289

8

ROK XLI Nr 11 708

NOWY DZIENNIK $1.50

8

n Prestiżowa nagroda Blue Ribbon 2012 oficjalnie została zaprezento-

n Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała wszech-

W weekend lepiej nie planować podróży nowojorskim metrem. MTA szykuje zmiany w kursowaniu pociągów aż na 14 liniach. Spowodowane jest to prowadzonymi w weekendy pracami naprawczymi.

02613 >

Radość w szkole na Greenpoincie

Rzecznik LOT-u: polskie maszyny bezpieczne

AMERYKA

Japońskie linie lotnicze All Nippon Airways (ANA) poinformowały w piątek, że dwa ich samoloty pasażerskie Boeing 787 Dreamliner zostały w piątek chwilowo wycofane z eksploatacji w następstwie incydentów technicznych. Jedna z tych maszyn wylądowała bezpiecznie w porcie lotniczym Matsuyama w zachodniej Japonii, po pojawieniu się pęknięcia w oknie kabiny pilotów. Powrót samolotu do Tokio został wstrzymany. Ponadto stwierdzono wyciek oleju z silnika innego dreamlinera, po jego wylądowaniu w porcie lotniczym Miyazaki na południu Japonii. Podjęto badanie usterki, a rejs powrotny maszyny do tokijskiego portu lotniczego Haneda odwołano. Rzeczniczka ANA powiedziała, że nie mo-

że ściśle określić, ile oleju wyciekło z silnika drugiego unieruchomionego samolotu. Linie ANA podały też, że pajęczynowe pęknięcie okna na wprost fotela pilota zauważono mniej więcej w 70. minucie lotu, gdy samolot był już blisko miejsca przeznaczenia. "Pęknięcia pojawiają się kilka razy w ciągu każdego roku w innych samolotach. Nie widzimy w tym oznaki fundamentalnego problemu" – wyjaśnił rzecznik koncernu Boeing Marc Birtel. FAA podała, że przegląd będzie dotyczył projektu oraz procesów produkcji i montowania maszyny. Szef agencji Michael Huerta oświadczył w piątek, że jest przekonany, iż Boeing 787 jest bezpiecznym samolotem. » STR. 10

Blue Ribbon School. Od lewej: Alain Beugoms nauczyciel, Alicja Winnicka – była dyrektorka, obecnie kurator okręgowa, Carmen Asselta – dyrektorka szkoły oraz Maria Lore – zastępca dyrektorki szkoły

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

STRONA 3

to dopiero początek sezonu grypowego, lekarze i farmaceuci twierdzą, że w tym roku choroba atakuje z większym nasileniem niż w ostatnich latach. "To szczególnie niedobry rok. Mamy mnóstwo grypy w mieście" – powiedział nowojorski komisarz ds. zdrowia, dr Thomas Farely. Tegoroczny szczep wirusa grypy – A-H3N2 – jest wyjątkowo zjadliwy i podobny do tego, który zaatakował nowojorską metropolię w 2004 r. "Tegoroczny wirus jednak jest groźniejszy. Jest nowy i wielu ludzi jeszcze się na niego nie uodporniło" – twierdzi dr Farley, dodając, że 5 procent wizyt w izbach przyjęć obecnie spowodowanych jest grypą; 3 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym sezonie. » STR. 2

FOTO: REUTERS

W metropolii nowojorskiej liczba przypadków zachorowań na grypę sięga rozmiarów epidemii. Tylko w stanie Nowy Jork do tej pory odnotowano 19 tysięcy przypadków zachorowań – pięć razy więcej niż w całym 2012 roku. Sytuacja w New Jersey nie jest lepsza. Holy Name Medical Center w Teaneck, gdzie w środę jeden pacjent zmarł z powodu grypy, twierdzi, że tylu przypadków zachorowań na tę chorobę nie widziano od momentu wybuchu epidemii świńskiej grypy w 2009 r. Zakatarzeni mieszkańcy metropolii czekają w kolejkach u lekarzy, w izbach przyjęć i wykupują leki w aptekach. Tegoroczna liczba zachorowań jeszcze nie przebiła historycznego rekordu, ale biorąc pod uwagę, że

Ceremonia oficjalnego odsłonięcia flagi oraz prezentacji nagrody Blue Ribbon 2012 odbyła się w piątek w niewielkiej auli szkolnej. W uroczystości udział wzięli zarówno nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami oraz wielu zaproszonych gości. Im-

prezę swoją obecnością zaszczycili m.in. poseł stanowy Joe Lentol, radni Diana Reyna oraz Stephen Levin, Evelyn Cruz reprezentująca biuro kongresmanki Nydii Velázquez, a także Tesa Wilson z komitetu edukacyjnego. » STR. 2


2

Ameryka

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

RADOŚĆ W SZKOLE NA…

» Polskich działa- jej siedmioletni okres zarządzania czy z Greenpointu reprezentował tą placówką. "Jest to dla mnie moRyszard Mazur z North Brooklyn ment wspaniały, ale jednocześnie Development Corporation. W trak- bardzo ciężki. Włożyłam w tę szkocie uroczystości Carmen Asselta, łę serce, a teraz to serce jest mi oddyrektorka szkoły, oraz Alicja Win- dawane i to jest niesamowicie wzrunicka – była dyrektorka, a obecnie szające”. Jej zasługi podkreślał każkurator okręgowa – pod przewod- dy obecny na uroczystości, a dzienictwem, której szkoła otrzymała ci wręczyły jej pamiątkowy, ręcznagrodę – podkreśliły zasługi na- nie wykonany album. "Blue Ribbon oznacza, że PS 34 uczycieli, ofiarność, a także wspólny wysiłek, jaki ponieśli zarówno jest nie tylko najlepszą szkołą na pedagodzy, jak i uczniowie, by szko- Greenpoincie czy w Nowym Jorku, ła osiągnęła najwyższy poziom. PS ale także w całym kraju. Nie tylko 34 to placówka odnosząca sukcesy rodzice, ale również przedstawicieedukacyjne od wielu lat. Jej absol- la władze dzielnicy są z tego powenci trafiają do najlepszych col- wodu dumni – powiedział "Nowelege'ów i na uczelnie, z Harvardem mu Dziennikowi" radny Stephen Lewłącznie. Centralnym punktem im- vin. – To zasługa ciężkiej pracy byprezy było oficjalne odsłonięcie spe- łej dyrektorki szkoły Alicji Winniccjalnego błękitnego sztandaru oraz kiej” – dodał. "Gdy dowiedzieliśmy się o tej naprezentacja nagrody National Blue Ribbon School. Uczniowie przygo- grodzie, byliśmy ogromnie dumni, towali program artystyczny składa- wśród nauczycieli zapanowała wieljący się z recytacji wierszy, prezen- ka radość, ponieważ nasza szkoła tacji filmu oraz piosenek stworzo- miała osiągnięcia od lat, a po przenych na tę uroczystość. Było dużo jęciu jej przez panią Winnicką rozUlotka zachęcająca do szczepienia przeciw grypie w aptece Duane Reade w Nowym Jorku radości, wzruszeń, a nawet śmiechu. winęła się jeszcze bardziej, czego doW tym roku lekarze odnotowu- Wszyscy byli bardzo szczęśliwi z wodem jest Blue Ribbon" – powieją też więcej przypadków zwykłych powodu otrzymania nagrody, będą- działa Iwona Borys zajmująca się cej zwieńczeniem wspólnego wy- szkolnymi interwencjami oraz proDOK. ZE STR. 1 » Silny atak grypy to oferowana w tym roku szczepionka prze zię bień i za cho ro wań na ko klusz (whooping cough/Petrussis), siłku nauczycieli, dzieci oraz ich ro- gramami specjalnymi. nie tylko problem mieszkańców me- jest dobrze dobrana. "Dzięki tej nagrodzie wiemy, że tropolii nowojorskiej. Podobna sy"Jeżeli ktoś zarazi się wirusem gry- który objawia się katarem, zatka- dziców, a także zarządu szkoły. "Ta nagroda jest dla nas ogrom- wybraliśmy najlepszą z możliwych tuacja jest w całym kraju. py, nawet jeżeli nie będzie to ten, prze- nymi górnymi drogami oddechoJak podało w piątek rano Centrum ciwko któremu chroni szczepionka, to wymi, kichaniem i delikatną go- nym wyróżnieniem na skalę ogólno- szkół dla naszych dzieci, które maKontroli i Zapobiegania Chorobom ona i tak złagodzi objawy choroby i rączką lub kaszlem, który może się krajową – oznacza, że jesteśmy jed- ją świetny start edukacyjny i możliną z najlepszych szkół w Ameryce. wość odpowiedniego rozwoju, a pogrypa rozprzestrzeniła się w 47 sta- ograniczy komplikacje" – mówi dr nasilić. Jestem bardzo dumna z naszych na- za tym są pod bardzo dobrą opieką nach, ale wiele przypadków jest ła- Stuart Kessler z Elmhurst Hospital. AS, (R) uczycieli, dzieci i rodziców, bowiem pedagogiczną” – stwierdziła Edyta godnych i liczba mocno zainfekowaGrypa może być bardzo niebeztylko dzięki ich współpracy i cięż- Balcewicz, matka dziecka znajdująnych rejonów maleje. Jedynymi sta- pieczna, a nawet śmiertelna u małych kiej pracy było możliwe zdobycie tej cego się w przedszkolu działającym nami, gdzie grypa nie szaleje, są Ka- dzieci, starszych osób albo tych, któJAK USTRZEC SIĘ PRZED nagrody – powiedziała Carmen As- przy PS 34. lifornia, Missisipi i Hawaje. rzy cierpią na chroniczne choroby. GRYPĄ W szkole tej uczy się ponad 530 selta, dyrektorka szkoły. – BędzieKomisarz zdrowia, dr Farley radzi, Do tej pory około 20 dzieci zmarn Zaszczep się przeciw grypie. To najmy nadal pracować by osiągać co- dzieci, z czego około 50-60 procent aby się zaszczepić przeciwko grypie, ło z powodu grypy – tylko dwoje z lepszy sposób walki z obecnie paraz lepsze wyniki. To dopiero począ- stanowią uczniowie mający polskie bo to najlepszy sposób na uniknięcie nich było zaszczepionych. Rocznie nującymi szczepami wirusa grypy. pochodzenie. W gronie pedagogicztek” – podkreśliła. zarażenia się wirusem lub poważnych grypa zabija około 24 tysięcy osób Szczepionki można podawać już Swojej radości, ale i wzruszenia nym jest również kilkoro nauczyciekomplikacji. Jeżeli ktoś się czuje źle, dorosłych. dzieciom, które skończyły 6. miesiąc życia. nie kryła Alicja Winnicka, główna li mówiących po polsku, a także wiekicha i kaszle – powinien zostać w doOprócz tego, że grypa tym razem autorka sukcesu szkoły, bowiem lu mających polskie korzenie. mu. Ze względu na przeciążenie w zaatakowała wcześniej i ostrzej niż n Unikaj ludzi, którzy są chorzy – oni Blue Ribbon to nagroda wieńcząca szpitalnych izbach przyjęć dr Farley ubiegłej zimy, kiedy mieliśmy do czyWUEM rozprzestrzeniają zarazki. radzi, aby udawać się tam tylko w osta- nienia z łagodną odmianą wirusa, to n Myj ręce. Prawie 80 procent zateczności, gdy czujemy się bardzo źle. w tym roku pojawiło się wiele innych razków przenoszonych jest przez REKLAMA "W większości przypadków poczujesz wirusów, również działających ze ręce, ale ciepła woda z mydłem je się lepiej, gdy zostaniesz w domu, al- wzmożoną siłą. Wśród nich jest wizabija. POLSKI ADWOKAT bo udaj się po poradę do swojego le- rus dziecięcy, który wywołuje objaw w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m n Połóż się do łóżka i odpocznij. Jekarza" – dodaje komisarz zdrowia. wy podobne do grypy, i nowy norośli tylko poczujesz, że zaczyna cię Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania, Co roku szczepionka przeciw gry- virus, powodujący wymioty i biegunłapać przeziębienie, daj swojemu Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii ciału przynajmniej 24 godziny odpie jest komponowana na podstawie kę, potocznie zwany "grypą żołąd• Bankructwa Darius Marzec, Esq. • Rozwody i Rodzinne poczynku. Sen to jedno z najleptych odmian wirusa, które zdaniem kową". W rezultacie niektóre przy• Sprawy kryminalne, areszty szych lekarstw. ekspertów będą atakować w danym padki, które mogą się wydawać gry• Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne sezonie. Specjaliści twierdzą, że pą, grypą tak naprawdę nie są. FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

GRYPA ZABIŁA 20 DZIECI

Młodzi z Passaic wzorem do naśladowania nej parady. "Będziemy wspólnie łamać się ce Miss Polonii Claudia Zabielski oraz Miss Junior Olivia Drazek i Julia Olszo- opłat kiem. Chcemy być razem i jawy będą reprezentować Passaic na tegorocznej Paradzie Pułaskiego. Oficjal- ko wspólnota dzielić się doświadczeniami. A ponieważ jest to końcówna uroczystość z tej okazji odbędzie się w sobotę, 2 lutego. ka karnawału – oczywiście będą też Jednym z organizatorów ceremonii bielski to bardzo dobra uczennica, ab- tańce. Zagra Spectrum Band" – zapasowania na marszałka jest ksiądz solwentka polskiej szkoły im. bł. ks. chęca ksiądz. Parafia Holy Rosary liczy ponad Stefan Las z Holy Rosary Church, Popiełuszki. Do tej szkoły chodzą też który tak mówi o tegorocznym re- małe Miss Polonii: Olivia Drazek i 1500 wiernych. Swój kontyngent ma prezentancie miasta: "To młody, bar- Julia Olszowy. Jestem przekonany, że od 2005 roku. Organizatorzy spodziedzo ambitny człowiek. Mieszka w komitet dokonał doskonałego wybo- wają się obecności ok. 250 osób. "To Wallington, gdzie prowadzi swoją fir- ru. Takich ludzi trzeba doceniać i sta- nasza mała ojczyzna – mówi ksiądz mę. Ma żonę i trójkę dzieci. Jest ener- wiać ich za wzór do naśladowania Stefan Las. – Dlatego powinniśmy uczestniczyć w takich wydarzegiczny i skuteczny. Jako filantrop po- w dzisiejszym świecie" – dodaje. Podczas przyjęcia w audytorium niach". maga wielu potrzebującym, nikomu Bilety w cenie 45 dol. można naHoly Rosary Church zbierane będą nie odmówi". "Nasza Miss Polonii Claudia Za- środki na pokrycie kosztów tegorocz- być w parafii. AT n Młody przedsiębiorca John Matula jako marszałek oraz wzorowe uczenni-

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

• Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

212.267.0201 718.609.0300 Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

OBRAZY POLSKICH MALARZY

SPRZEDAM

Jan Styka, Franciszek Żmurko, Wlastimil Hofman, Władysław Bakałowicz, Czesław Rzepiński, Rafal Malczewski, Jerzy Kossak, Michał Stańko, Roman Breintenwald, Henryk Sajdak, Konstanty Szewczenko i inni. Proszę dzwonić:

(212) 677-1478


3 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Weekendowy chaos w metrze

Kiermasz szkół na Williamsburgu n Przedszkole Williamsburg Y Head

n W weekend lepiej nie planować podróży

Start organizuje specjalne spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości wyboru dalszej drogi edukacyjnej dla dzieci z Greenpointu oraz Williamsburga.

nowojorskim metrem. MTA szykuje zmiany w kursowaniu pociągów aż na 14 liniach. Spowodowane są prowadzonymi w weekendy pracami naprawczymi.

Do wiosny, pociągi linii G i F nie zatrzymują się na stacji przy Smith-9th Sts, w obu kierunkach z powodu trwającego tam remontu stacji. Podróżni mogą skorzystać z autobusu B61 by przemieścić się między stacją Smith-9th Sts a 4th Avenue-9th Street, gdzie zatrzymują się pociągi linii F, G i R. Ponadto autobus B57 kursuje między stacjami Smith-9th Sts a Carrol Street, gdzie zatrzymują się F i G.

Już w ten weekend finał WOŚP n W Polsce finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę.

W nowojorskiej metropolii gramy już od piątku, przez cały weekend. Pieniądze zebrane podczas 21. finału WOŚP zostaną wykorzystane na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W New Jersey imprezy w ramach WOŚP rozpoczęły się już w piątek i potrwają do niedzieli. W klubie Wisła w Garfield przy 73 Main St. w piątek zagra orkiestra rockowa, w sobotę będzie muzyka "balowa", a w niedzielę na imprezę, w której uczestniczyć będzie Tomasz Adamek, Wisła zaprasza całe rodziny. W sobotę w barze Amsterdam Alley przy 9 West Price Street w Linden Orkiestra zaczyna grać o 8 wieczorem. Tam m.in. grać będzie zespół Dym i odbędzie się licytacja gadżetów sportowych (w tym rękawicy Tomasza Adamka i koszulki Marcina Gortata). W niedzielę natomiast finał WOŚP odbędzie się w klubie Dingbatz w Clifton przy 620 Van Houten Ave., gdzie wystąpi ponad dziesięć grup rockowych. Na Greenpoincie Orkiestra zagra w sobotę w klubie Biba przy 110 Kent Ave. Wystąpią tam: Maksymilian "Max" Kubiś (ex Old Garage), Dzieci PRL-u, Awangarda i Chupacabra. Prócz tego przewidziane są licytacje fantów oraz gadżetów (m.in. na aukcję wystawiona będzie

koszulka piłkarska z autografami zawodników NY Red Bulls, olimpijska czapeczka z autografem medalistki Sylwii Bogackiej i grafika oraz album z pracami i autografem Jana Sawki). Oprócz tego przez cały dzień we wszystkich polskich dzielnicach będą kwe sto wać wo lon ta riu sze z puszkami, a ulicami będzie jeździć zabytkowe auto marki Warszawa, które specjalnie na tegoroczny finał udostępniła Katarzyna Kucharska, właścicielka Polka Deli z Filadelfii. W ubiegłym roku, podczas jubileuszowego, 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w metropolii nowojorskiej zebrano – według in for ma cji po da nych na www.wospny.com – 58 330,81 dol. W tym roku orkiestra zagra również w Bostonie, Chicago, Massachusetts, Rhode Island, Waszyngtonie, Wirginii, New Britain oraz w Stamford, CT. Lista sztabów w USA i w innych krajach znajduje się na stronie internetowej: http://www.wosp.org.pl/final/lista_sztabow. AS, WueM Na stronie 27 polecamy wywiad z aktorem Pawłem Wasilewskim, który na WOŚP ofiarował podpisane plakaty do swojego filmu "Vampire Diaries".

Spotkanie odbędzie się w środę, 16 stycznia, o godzinie 8:30 rano w siedzibie Williamsburg Y Head Start przy 64 Division Ave. na Brooklynie. W trakcie spotkania przedstawiciele placówek edukacyjnych, zarówno publicznych, jak i czarterowych, przedstawią zainteresowanym rodzicom oraz gościom oferty swoich szkół i ich zalety oraz opowiedzą o programach edukacyjnych i ich walorach, a także będą zachęcać do zapisywania dzieci do swoich placówek. Przedszkole Williamsburg Y Head Start działa w ramach programu sponsorowanego z budżetu federalW niektórych przypadkach wydłużane są tra- nego i przeznaczone jest głównie dla sy pociągów. Tak jest w przypadku linii Q, która dzieci z rodzin mających niskie dowydłużona jest do Ditmars Blvd., żeby wspomóc chody. Aktualnie do placówki tej komunikację między Manhattanem a Queensem. uczęszcza około 200 dzieci, z czego Pociąg ten kursować będzie też w trybie lokal- ponad połowę stanowią dzieci manym pomiędzy 34 Street-Herald Square a Canal jące polskie pochodzenie. Street, z powodu remontu instalacji elektrycznej Więcej informacji można uzyskać na 14 Street-Union Square. pod numerem telefonu: (718) 387-0229. Więcej informacji: www.mta.info. AS, (R) WUEM FOTO: ARCHIWUM

Zmiany w kursowaniu pociągów metra zaczną się już w piątek wieczorem i potrwają do rana w poniedziałek. Spodziewane są na następujących liniach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, A, C, F, G, J, M, Q oraz S. Chcąc poruszać się metrem po mieście nowojorczycy powinni uważnie studiować ogłoszenia rozklejane na stacjach metra, albo zapoznać się z informacjami na stronie internetowej MTA: www.mta.info. Kursowania wymienionych wyżej pociągów zazwyczaj zawieszane są na pewnym odcinku trasy. W każdym przypadku MTA oferuje zastępcze sposoby podróży – albo autobusem, który podstawiany jest pod stację metra, albo inną linią metra. Przykładowo nowojorczycy podróżujący linią numer 7 muszą się liczyć z tym, że pociąg ten od godziny 11:45 w piątek wieczorem do 5 rano w poniedziałek nie będzie kursował między Times Square-42 Street a Queensboro Plaza. Przerwy w kursowaniu 7-ki obowiązywać będą przez kolejne 10 weekendów. Alternatywą dla podróżnych są pociągi linii: E, N, Q i S oraz darmowe autobusy wahadłowe. Kursujący przez Greenpoint pociąg linii G nie będzie w najbliższy weekend jeździł pomiędzy Church Avenue i Hoyt-Schermoerhorn Street.


4

Polska

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Śledztwo po policyjnej 240 tys. za dwa lata więzienia akcji w Sanoku Zbigniew Romaszewski dostanie odszkodowanie

n 240 tys. zł zadośćuczynienia

n Prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmierci mężczyzny i kobiety, którzy zabarykadowali się w mieszkaniu w bloku w Sanoku. Policjanci, którzy zdecydowali się na siłowe wejście do lokalu, znaleźli ich ciała. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe okolic głowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał 73-letniemu Romaszewskiemu od Skarbu Państwa 192 tys. zł zadośćuczynienia i 48 tys. zł odszkodowania. Uzasadnił to znacznym stopniem krzywdy, wyrządzonej mu w wyniku wyroku 4,5 lat więzienia, wydanego w 1983 r. przez sąd wojskowy za zorganizowanie podziemnego Radia "Solidarność". Romaszewski wnosił o 85 tys. zł odszkodowania i "stosowne" zadośćuczynienie. Prokurator była przeciwna odszkodowaniu, wnosiła o 96 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator powiedziała, że będzie się zastanawiać, czy apelować. Romaszewski został aresztowany w sierpniu 1982 r. Był sądzony w procesie twórców Radia "Solidarność". Skazano go w lutym 1983 r.; wyszedł na mocy amnestii w sierpniu 1984 r.; uniewinniono go w 1991 r. Zeznał, że był w więzieniu szantażowany przez władze, które uzależniały amnestię dla wszystkich ówczesnych więźniów po-

FOTO: ARCHIWUM

i odszkodowania przyznał w piątek sąd znanemu opozycjoniście z PRL i b. działaczowi NSZZ Solidarność Zbigniewowi Romaszewskiemu. W latach 80. był on przez ponad dwa lata więziony za działalność niepodległościową.

litycznych od emigracji lub rezygnacji z działalności przez kilku czołowych opozycjonistów. W więzieniu nasiliły się jego dolegliwości zdrowotne, m.in. pogorszył się wzrok (musiał czytać przy żarówce o mocy 40 W). Dodał, że miał trudności w widzeniach z rodziną (żona też była aresztowana). Po zwolnieniu z więzienia nie pozwolono mu wrócić do pracy w PAN; podjął gorzej płatną pracę w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie dostał też paszportu na wyjazd na stypendium do laboratorium laserowego w USA, co – jak powie-

dział – było dla niego "gigantyczną szansą na powrót do zawodu". "Od tego czasu podjąłem działalność polityczną, działałem w obronie represjonowanych w podziemnej ‘S’; byliśmy obiektem działań SB" – oświadczył Romaszewski. Pełnomocnik Romaszewskiego mec. Antoni Łepkowski powiedział sądowi, że jest on "ikoną walki o prawa człowieka" jako twórca biura interwencji KSS KOR i NSZZ Solidarność". "Wsłuchiwaliśmy się wszyscy w Radio ‘Solidarność’, które krzepiło nas w stanie wojennym" – dodał adwokat. n

Do tragedii doszło na największym sanockim osiedlu, gdzie w czwartek w swoim mieszkaniu zabarykadował się 32-letni Andrzej B. W mieszkaniu razem z nim przebywała 17-letnia kobieta. Wcześniej B. oddał z okna kilka strzałów w kierunku nieoznakowanego policyjnego samochodu. Mężczyzna miał zostać zatrzymany w związku z zabójstwem. Z czteropiętrowego bloku przy ul. Cegielnianej policjanci ewakuowali mieszkańców i zamknęli okoliczne ulice; odłączono prąd i gaz. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP i policyjnych negocjatorów. Przez wiele godzin próbowali nawiązać kontakt z 32-letnim mężczyzną i 17-latką, by nakłonić ich do poddania się. Nie reagowali oni jednak na te apele. Ok. godz. 1 w nocy antyterroryści zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania; w środku znaleźli cia-

ła dwojga osób oraz pistolet i broń myśliwską. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Zastępca prokuratora okręgowego w Krośnie Wiesława Basak podkreśliła, że w toku śledztwa wyjaśniane będzie m.in. to, czy 17-latka przebywała w mieszkaniu dobrowolnie. Rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski przypomniał, że decyzje co do działań antyterrorystów zapadają w sztabie, który powołuje komendant wojewódzki (lub jego zastępca) i kieruje jego pracą. Rzecznik KGP podkreślił, że mimo wielu prób 32-letni mężczyzna nie podejmował dyskusji z negocjatorami. PiS i Solidarna Polska krytykują policję za brak zdecydowania podczas akcji w Sanoku. Klub PiS ma złożyć wniosek o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. n

PiS kontra Tuleya n Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o postępowanie dyscyplinarne wo-

KRÓTKO CBŚ w Ministerstwie Finansów

REKLAMA

Polskie firmy mało innowacyjne

Naukowcy apelują do polityków

[WARSZAWA] Polskie firmy są

[WARSZAWA] Rozwój szkolnictwa wyższego, nauki i kultury powinny mieć najwyższy priorytet. Zdaniem naukowców mogą stać się siłą napędową Polski w najbliższych dziesięcioleciach. Dlatego środowisko naukowe apeluje do rządu i parlamentarzystów O przyjęcie wieloletniego programu wzrostu nakładów na naukę. Pod apelem podpisała się Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szef KRASP, Wiesław Banyś powiedział, że większe pieniądze na naukę to tylko jeden z elementów apelu. Obecnie z budżetu państwa jedynie 0,4 proc. PKB przeznaczane jest na naukę. Średnia europejska zbliża się do 2 procent.

w unijnym ogonie, jeśli chodzi o innowacyjność. Tak wynika z danych opublikowanych w Brukseli, a zebranych przez urząd statystyczny Eurostat w latach 2008-2010. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej – zaledwie 27 procent firm w naszym kraju zakwalifikowano do innowacyjszukało gabinet Kapicy. Za- nych. Gorzej od Polski wypada pewniła, że resort współpra- tylko Bułgaria. Słabe wyniki zacuje na bieżąco organami ści- notowały też Łotwa, Rumunia gania w różnych sprawach. i Węgry. Po drugiej stronie są Portal dziennik.pl twierdzi, że kraje Europy Zachodniej. Najprzeszukania miały związek ze więcej innowacyjnych firm jest sprawą jednorękich bandytów. w Niemczech – 79 procent, a Przedstawiciele resortu fi- następnie w Luksemburgu, Belnansów nie odnoszą się do tych gii, Portugalii, Szwecji i Irlaninformacji. dii. Średnia unijna to 53 procent. FOTO: ARCHIWUM

[WARSZAWA] Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zabezpieczyli dokumenty wiceministra finansów Jacka Kapicy, który jest równocześnie szefem służby celnej, oraz innych urzędników. Rzeczniczka resortu Wiesława Dróżdż zaprzeczyła medialnym informacjom, jakoby CBŚ prze-

bec sędziego Igora Tulei. Zapowiedział to poseł PiS, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mariusz Kamiński. Jego zdaniem sędzia Tuleya złamał kodeks etyki postępowania sędziów, porównując działania CBA i prokuratorów w sprawie doktora G. do przestępstw stalinowskich śledczych. Kamiński dodał, że Tuleya, wbrew temu, co zapowiadał, nie złożył do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez agentów CBA. Nie miał bowiem do tego żadnych podstaw. Sędzia Tuleya skierował do prokuratury jedynie informację o nieprawidłowościach w działaniach CBA i prokuratury. Mariusz Kamiński dodał, że wypowiedź sędziego Tulei zapoczątkowała nagonkę na funkcjonariuszy CBA. Kamiński oświadczył, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie naruszyło praw podejrzanych w sprawie doktora G. Mówiąc o nocnych przesłuchaniach

były szef CBA wyjaśnił, że podejrzani byli zatrzymywani w różnych godzinach i czasem trzeba było ich przesłuchać wieczorem, aby prokurator zdążył w ciągu 48 godzin przygotować wniosek dla sądu. Dodał, że w procesie doktora G. nie stwierdzono, aby przesłuchiwane w nocy osoby składały nieprawdziwe zeznania. Kamiński podkreślił, że nie ma podstaw, aby sądzić, że funkcjonariusze CBA naruszyli godność przesłuchiwanych osób. Były szef CBA zaprzeczył, aby po zatrzymaniu doktora G. krzyczał do niego, że już nigdy nie wypisze nawet recepty na witaminę C. Tak twierdził zatrzymany kardiochirurg. Kamiński oświadczył, że w sprawie doktora G. nie działał żaden agent "pod przykryciem". Dodał, że choć od zatrzymania doktora G. minęło sześć lat, to nikt nie złożył skargi na postępowanie funkcjonariuszy CBA. n


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

5


Polska Trybunał Stanu dla Ziobry i Kaczyńskiego? 6

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

n W piątek prezydium Sejmu skierowało do komisji odpowiedzial-

ności konstytucyjnej wnioski o postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Pierwsze jej posiedzenie zaplanowane jest na 25 stycznia. w tym Sejmie nie ma możliwości przegłosowania takich wniosków i będzie to polityczny spór. Janusz Piechociński mówił, że Trybunał Stanu wydaje orzeczenie o charakterze politycznym, tymczasem lata 2005 - 2007 zostały już pod tym względem ocenione – przeprowadzono w tej sprawie postępowania prokuratorskie. Odbyły się też wybory, podczas których Polacy zdecydowali, iż chcą, by politycy PiS znaleźli się w Sejmie – przypomniał wicepremier. Zdaniem szefa PSL należy teraz zajmować się gospodarką i chłodzić nastroje, a nie je rozgrzewać. Marek Sawicki z PSL mówi, że w klubie nie będzie dyscypliny podczas głosowania i trudno teraz przesądzać, jaką decyzje podejmą ludowcy. Podkreślił, że składanie tego wniosku dla gry politycznej jest bezzasadne. Pełne zaangażowanie w procedury, dotyczące wniosków o Trybunał

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

Szef sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej Andrzej Halicki podkreślił, że posiedzenia komisji będą odbywały się trybie zamkniętym i tajnym. Mówił, że zgodnie z ustawą, komisja ma charakter prokuratorski. Za ujawnienie informacji z jej posiedzeń grozi postępowanie z kodeksu karnego. Andrzej Halicki dodaje, że jego zdaniem komisja powinna w ciągu roku skończyć prace i jeszcze w tej kadencji jej rekomendacja powinna trafić pod głosowanie na sali plenarnej. Komisja nie orzeka, lecz daje rekomendacje do podjęcia uchwały zgodnej lub niezgodnej z oskarżeniem. Nie wiadomo jak podczas głosowania wniosków o Trybunał Stanu zachowa się PSL. Przewodniczący ludowców Janusz Piechociński uważa, że zaostrzą one tylko niepotrzebnie spór polityczny w Polsce. Wicepremier i szef PSL powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że

Stanu, zapowiada natomiast SLD. Leszek Miller uważa, że procedura może zakończyć się jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zdaniem szefa SLD, nie ma wątpliwości co do tego, że za czasów rządów PiS łamane było prawo. Dlatego, według niego, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Miller zapowiedział, że SLD będzie czynnie uczestniczyć w procedurze, dotyczącej wniosków o Trybunał Stanu. Leszek Miller dodaje, że nie rozumie, dlaczego wciąż w tej sprawie waha się Polskie Stronnictwo Ludowe, szczególnie po tym, co usłyszeliśmy z ust sędziego Igora Tulei. Wnioski złożyła pod koniec zeszłego roku Platforma Obywatelska. Jej zdaniem, w latach 2006-2007 Jarosław Kaczyński jako premier i Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości naruszyli konstytucję, ustawę o Radzie Ministrów i ustawę o działach administracji rządowej, walcząc z tak zwanym układem. Do przegłosowania wniosku o Trybunał Stanu na sali plenarnej potrzebne są minimum 274 głosy. n

Bałtykowi zagraża katastrofa ekologiczna System opiekuńczy

w Polsce jest niewydolny

Na dnie Morza Bałtyckiego zalega około 50 tysięcy ton niemieckiej broni chemicznej z czasów II wojny światowej. Jeżeli natychmiast nie zostaną podjęte kroki zmierzające do oczyszczenia dna, może dojść do skażenia akwenu. n

FOTO: PAP

Przewodniczący Międzynarodowego Dialogu w sprawie Zatopionej Broni Terrance Long mówił na konferencji w ministerstwie środowiska, że jeżeli chemikalia nie zostaną usunięte, katastrofa jest tylko kwestią czasu. Zatopiona broń – tłumaczył – to punktowe źródło zanieczyszczenia. Jeżeli więc usuniemy tę broń, usuniemy również źródło zanieczyszczenia. Musimy też zdawać sobie sprawę, że istnieje potencjalne zagrożenie ogromną katastrofą. W niektórych miejscach jest tak ogromne nagromadzenie tej broni, że wybuch jednej bomby może spowodować detonację wszystkich zatopionych ładunków. Broń chemiczna na dno Bałtyku trafiła po zakończeniu II wojny światowej, kiedy alianci zrzucili niemieckie bomby chemiczne na dno morza zamiast na dno oceanu. Główny inspektor ochrony środo-

n Reforma jest konieczna, a kosztów nie da się uniknąć. Tak o systemie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi w Polsce mówi profesor Piotr Błędowski, gerontolog, ekonomista z SGH.

wiska Andrzej Jagusiewicz tłumaczy, że w tych rdzewiejących pojemnikach zamknięte są mordercze substancje. Między innymi: gaz musztardowy, tabun – gaz porażający układ nerwowy, gazy łzawiące czy fosgen, który może poparzyć układ oddechowy i skórę. Andrzej Jagusiewicz dodaje, że Polska będzie apelowała do NATO, by zajęło się oczyszczeniem dna Bałtyku. Jak wyjaśniał Jagusiewicz, Polska chce, żeby został wykonany specjalny projekt dla Bałtyku. Jego zdaniem istnieje zasada, że zanieczyszczenie usuwa ten, kto zanieczyścił, a więc alianci, którzy w więk-

szości są członkami NATO. A zatem – powiedział główny inspektor ochrony środowiska – to NATO powinno wyasygnować środki na oczyszczenie dna Bałtyku. Andrzej Jagusiewicz wyjaśnia, że obecnie prowadzone są badania przez ekspertów Polskiej Akademii Nauk i Instytut Oceanografii. Specjaliści mają ocenić ryzyko, jakie wynika z zalegania niemieckiej broni chemicznej na danie Bałtyku. Na zakończenie badań w roku 2014 ma zostać sporządzona inwentaryzacja broni i ocena zagrożenia jej dla środowiska i ludzi. Wnioski mają zostać przedstawione NATO. n

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Profesor Błędowski powiedział, że opieką różnego typu ośrodków dla osób niesamodzielnych jest objętych od 130 do 150 tysięcy seniorów. Część osób korzysta ze środowiskowych usług opiekuńczych. Znacznie więcej jest jednak ludzi niesamodzielnych, pozostających bez żadnej pomocy poza najbliższą rodziną, której jest bardzo trudno udźwignąć ciężar opieki. W takiej sytuacji może być – według różnych szacunków – od 900 tysięcy do miliona 200 tysięcy niedołężnych ludzi. Ich opiekunowie rodzinni potrzebują wsparcia w miejscu zamieszkania, aby mogli dalej sprawować swoją funkcję – mówi ekspert. Profesor Błędowski zaznacza, że wiele osób jest poza systemem opieki, nawet gdy tego potrzebuje, bo od 2004 roku za pobyt w placówce płaci sam pacjent w kwocie do 75 procent swoich dochodów. Dopłaca też rodzina, a gdy jej nie wystarcza pieniędzy, dokłada samorząd. W praktyce jest z tym duży problem – mówi profesor Błędowski.

W większości przypadków samorządy unikają kosztów i nie kierują do domów opieki. Niektóre gminy nie organizują także usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego. Profesor Błędowski powiedział, ze intencją ustawodawcy, który 9 lat temu zmienił prawo o odpłatności za domy opieki, było to, by gminy organizowały opiekę na miejscu ale tak się nie stało ze względów finansowych. "Mamy coraz większą grupę osób, które choć tego potrzebują nie są kierowane do domów pomocy społecznej, ale też nie mają opieki na miejscu – to jest sytuacja dramatyczna" – ocenia ekspert. Piotr Błędowski zaznacza, że problem zapewnienia opieki ludziom w podeszłym wieku będzie coraz poważniejszy, bo przybywa ludzi po 80. roku życia, a w takim wieku narastają problemy ze zdrowiem. Jak podkreśla, wsparcie rodzinom zajmującym się osobami niesamodzielnymi jest potrzebne szybko. n

REKLAMA

Zapraszamy na stronę www.dziennik.com/store gdzie kupisz też polskie książki.

nowy dziennik POLISH DAILY NEWS

Zapamiętaj ten adres: www.ekbookstore.com Zapamiętaj ten telefon: (201) 355-7496 Zapamiętaj ten email: ksiazki@ekbookstore.com


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

7


Świat Rok po katastrofie "Concordii" Kraken sfilmowany 8

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

n Pierwszy raz sfilmowano kałamarnicę olbrzymią w głębinach oceanu – in-

Wrak wycieczkowca będzie wydobyty z morza we wrześniu

n W niedzielę przypada pierwsza rocznica katastrofy włoskiego ści i łamania przepisów, które, zda-

niem prokuratury, doprowadziły do wypadku, a także całkowitego chaosu, niekompetencji członków załogi i serii ich błędów. 13 stycznia zeszłego roku po godzinie 21 olbrzymi kilkupiętrowy wycieczkowiec długości 290 metrów nie ma "możliwości logistycznych”, z około 3200 pasażerami i liczącą by gościć ich wszystkich w niedzie- 1000 osób załogą, który wyruszył telę na wyspie. go dnia w rejs po Morzu ŚródziemNa pokładzie wśród pasażerów i nym, uderzył w podmorskie, znane członków załogi było 12 Polaków. wszystkim marynarzom skały przy Wszyscy uratowali się. wyspie Giglio. Śledztwo wykazało, Włochy od roku żyją katastrofą że z inicjatywy kapitana statek pod"Concordii". Niemal każdy dzień płynął za blisko w ramach poprzynosi kolejne szczegóły, zapisy wszechnej i budzącej od tamtego czarozmów telefonicznych kapitana su grozę morskiej praktyki "oddaFrancesco Schettino i nagrań doko- wania hołdu wyspie" i pokazywania nywanych przez pasażerów. Z cało- pasażerom pereł turystyki. ści wyłania się obraz niefrasobliwoBAT, (PAP)

statku "Costa Concordia", w której u wybrzeży wyspy w Toskanii zginęły 32 osoby. Wypadkowi nadano ogromny rozgłos na świecie, m.in. ze względu na lekceważącą postawę kapitana; uciekł on z pokładu tonącego wycieczkowca.

Rocznicowe uroczystości odbędą się na wyspie Giglio, u brzegu której wciąż leży wrak statku. Ma on zostać usunięty dopiero we wrześniu. Na ceremonię armator Costa Crociere zaprosił rodziny ofiar, chcąc oddać im hołd i jednocześnie podziękować mieszkańcom Giglio za ofiarność, z jaką nieśli pomoc rozbitkom. Armator wysłał również listy do ponad 3 tysięcy pasażerów statku z kilkudziesięciu krajów, wyrażając nadzieję, że zrozumieją, iż

KRÓTKO Kobiety w Radzie Konsultacyjnej

Blokada mównicy parlamentu

100 pożarów pustoszy kraj

[KIJÓW, UKRAINA] Grupa opo-

Saudyjskie kobiety po raz pierwszy w historii kraju weszły w skład Rady Konsultacyjnej. Jak wynika z opublikowanych w piątek dekretów królewskich, w tym organie doradczym co najmniej 20 proc. miejsc zarezerwowanych zostało dla pań. Decyzję o włączeniu kobiet do Rady król podjął po konsultacjach z przywódcami religijnymi tego konser wa tyw ne go kró le stwa. 150-osobowa Rada jest organem doradczym sprawującego absolutną władzę króla i nie posiada żadnych uprawnień prawodawczych. W jej skład wchodzą naukowcy, duchowni, biznesmeni i byli urzędnicy. Rodzina Saudów kontroluje większość stanowisk rządowych.

FOTO: PAP/EPA

[RIJAD, ARABIA SAUDYJSKA]

[SYDNEY, AUSTRALIA] W Au-

stralii strażacy i wspierający ich ochotnicy walczą z ponad 100 pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południowym wschodzie kraju. Sytuację pogarsza silny wiatr i wysoka temperatura. W weekend termometry mają pokazywać 47

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

stopni C. Czternastu pożarów do tej pory nie udało się opanować. Z płomieniami walczy około 70 tys. ludzi, w większości ochotników. Podczas styczniowej fali upałów, z temperaturami przekraczającymi 40 stopni, w Australii błyskawicznie wybuchają pożary.

zycyjnych posłanek do ukraińskiego parlamentu zablokowała mównicę Rady Najwyższej w Kijowie, domagając się m.in. zgody na widzenie z więzioną Julią Tymoszenko. Deputowane domagają się, by prokurator generalny złożył w parlamencie raport na temat łamania praw kobiet na Ukrainie, w szczególności zaś skazanej na siedem lat więzienia Tymoszenko. Posłanki chcą, by władze więzienne usunęły kamery, przez które obserwują znajdującą się obecnie w szpitalu w Charkowie byłą premier, oraz przydzieliły jej do ochrony kobiety, a nie mężczyzn. Deputowane zagroziły, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, wywołają na Ukrainie rewolucję.

Srebrzystego głowonoga, wynurzającego się z ciemności niemal kilometr pod powierzchnią wody, naukowcy sfilmowali w lipcu, w pobliżu wysp Ogasawara, tysiąc kilometrów na południe od Tokio. Nagranie powstało dzięki japońskiej telewizji NHK i Discovery Channel. Choć wspomniany okaz ma tylko trzy metry i jest dość mały jak na standardy swojego gatunku (największy dotychczas schwytany okaz mierzył 18 m długości) – to sfilmowanie go w naturalnych warunkach może pomóc lepiej zrozumieć jego nawyki i ekologię – zaznaczają naukowcy. "Wielu ludzi, naukowców i filmowców, próbowało sfilmować na żywo kałamarnicę olbrzymią w jej naturalnym środowisku. Nikomu się jednak nie udało" – przypomina kierujący zespołem zoolog z japońskiego Narodowego Muzeum Przyrody i Nauki, Tsunemi Kubodera. O sukcesie zadecydowała mała łódź podwodna wyposażona w reflektory dające światło o falach niewidocznych dla ludzi i głowonogów – tłumaczy Kubodera, który wraz z operatorem kamery i pilotem łodzi zanurzał się na głębokość 630 m, wy-

stawiał na przynętę metrową ośmiornicę i... czekał. Zanim się udało, zanurzali się tak około stu razy. Pływali w absolutnej ciszy. "Jeśli ktoś próbuje, robiąc przy tym mnóstwo hałasu i używając jaskrawych, białych świateł, kałamarnica będzie go omijać z daleka – relacjonuje Kubodera. - Dlatego zasadziliśmy się tam czarni jak smoła, korzystając ze światła bliskiego podczerwieni, niewidocznego nawet dla człowieka – czekając aż zbliży się do nas kałamarnica". Kiedy do tego doszło, zaczęli filmować. Zanurzyli się za zwierzęciem na głębokość około 900 m. "W życiu widziałem sporo kałamarnic olbrzymich, były to jednak głównie okazy wyłowione w oceanu. Teraz po raz pierwszy zobaczyłem jedną z nich na własne oczy, widziałem jak płynie" – relacjonuje. – To niezwykłe stworzenie". Przez długi czas niewiele wiedziano o kałamarnicach olbrzymich. Rzadkie z nimi spotkania dały prawdopodobnie początek historiom o krakenie, morskim potworze, na którego zrzucano winę za katastrofy niektórych XVIII-wiecznych statków. BAT, (PAP)

FOTO: REUTERS

FOTO: PAP/EPA

formuje Reuters. Stworzenie to jest pierwowzorem mitycznych krakenów – ogromnych potworów z wieloma mackami, które według XVIII-wiecznych marynarzy zatapiały statki.

Portret księżnej Kate n W londyńskiej National Portrait Gal-

lery odsłonięto pierwszy oficjalny portret żony następcy tronu, księcia Williama – księżnej Catherine. Jego autorem jest Paul Emsley, który wcześniej namalował portrety między innymi Nelsona Mandeli i brytyjskiego pisarza V.S. Naipaula. Przed publiczną prezentacją obraz obejrzeli go książę William i księżna Kate. "Jest piękny, jest absolutnie piękny" – ocenił książę William. Także żona następcy tronu uznała obraz za "wspaniały". Z książęcą parą nie zgadzają się niektórzy brytyjscy krytycy sztuki. Redaktor "British Art Journal" Robin Simon ocenił portret jako "kiepski". "Na szczęście księżna Cambridge w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej niż postać na obrazie" – oświadczył. Inni komentatorzy ocenili portret

księżnej o wiele łaskawiej. Redaktor "London Evening Standard" napisał, że przypomina on "muśniętą wiatrem fotografię". Sam autor obrazu tłumaczył, że sama księżna nie chciała, by portret miał charakter oficjalny, lecz zależało jej na przedstawieniu jako osoby naturalnej. BAT, (IAR)


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

9

1Š"Âœ/*Âť4;&10%"5,**;"%#"+0410,0+/™&.&3:563¤

JuĹź dziĹ› otwĂłrz konto IRA w banku z ponad 90 letnia tradycja! ZakĹ‚adajÄ…c konto IRA w Wawel Bank: Ĺ”NoĹźFT[[redukPXBĂƒTXPKFzPCPXJĂ [BOJBQPEatkowe Ĺ”PTzczĂ•E[BT[QJFOJĂ EzFOBQS[ZT[Þà FNFSZUVrÄ™ Ĺ”PUS[ZNBT[CF[konkurFODZKOFPQrocentowanie:

2.00%

"1:

OBMFUOJNDFSUZţkBDJFUFSNJOPXZN*3" Po szczegółowe informacje zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów

:$//,1*721

.BJO"WFOVF 8BMMJOHUPO /+  

*$5),(/'

3JWFS%SJWF (BSGJFME /+  

ZZZZDZHOEDQNFRP

*APY Roczny Zysk Procentowy **Oferta dotyczy tylko rocznych wpłat na konto IRA za lata 2012 lub 2013, waşna do 15 kwietnia 2013, moşe być zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze zerwanie umowy.


10

Gospodarka

30

PROCENT – o tyle Grecja zmniejszyła w 2012 roku swój deficyt budżetowy – głoszą opublikowane

w Atenach wstępne dane ministerstwa finansów. Według nich deficyt spadł z 22,8 mld euro w roku 2011 do 15,9 mld euro w roku ubiegłym. Ta ostatnia kwota stanowi równowartość 8,2 proc. PKB. nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

5 DNI NA WALL STREET

DOMINIK PRZYBYŁO

Tydzień na przełomie roku okazał się najlepszy od ponad roku. W ciągu czterech sesji w ubiegłym tygodniu S&P 500 zyskał 4,6 proc. i zamknął się na najwyższym poziomie od grudnia 2007 roku.

Podczas poniedziałkowej i wtorkowej sesji akcje znalazły się w odwrocie. Dow Jones łącznie stracił 106 punktów. Spadki nie trwały długo. W ciągu dwóch kolejnych sesji blue chips odrobiły straty z nawiązką zyskując 141 punktów. W czwartek wskaźnik zamknął się na poziomie 13 471 punktów. Po zawirowaniach z fiskalnym klifem inwestorzy otrzymali dawkę tego, czego potrzebowali najbardziej: spokoju. Niewiele się działo, a analitycy skupili się na prognozach dotyczących korporacyjnych wyników kwartalnych. W ciągu kilku ostatnich lat spółki przyzwyczaiły inwestorów

do wzrostu zysków rzędu kilkunastu procent. Prognozy na najbliższy rok są znacznie mniej optymistyczne. Bank inwestycyjny Goldman Sachs, który zazwyczaj trafnie przewiduje tego typu trendy, szacuje wzrost na poziomie 6 proc. W czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost był prawdopodobnie jeszcze mniejszy. Analitycy przewidują, że zarobki wzrosły tylko 2,8 proc. Sezon raportów kwartalnych tradycyjnie rozpoczęła Alcoa. We wtorek akcje spółki wzrosły o 2 proc., gdy zarząd poinformował, że w ubiegłym kwartale Alcoa zarobiła 242 miliony dolarów. Rok wcześniej firma straciła niemal tę samą sumę. Na powrót do rentowności główny wpływ miała stabilizacja cen aluminium. Pesymistyczne prognozy nie zdają się dotyczyć Samsunga. W czwartym kwartale spółka zarobiła 8,3 miliarda dolarów. Coraz bardziej zacięta staje się rywalizacja z Apple. W ubiegłym roku poprzez walki patentowe pomiędzy dwiema firmami konflikt się pogłębił. Choć obie spółki operują w różnych segmentach, to najbardziej widoczna jest konkurencja na rynku smartfonów. O dziwo, Samsung wychodzi z tej walki obronną ręką. Potwierdzają to dane sprzedaży. Jeszcze pod koniec 2011 roku udział Apple w globalnym rynku wynosił niemal 25 proc. Aktualnie spadł w okolice 14 proc. Dla porównania pod koniec ubiegłego roku ponad 30

proc. sprzedanych telefonów posiadało logo Samsunga. Dwa lata temu odsetek ten wynosił tylko 9 proc. Aby uzmysłowić sobie rząd liczb i dominację Samsunga, wystarczy podać inną statystykę. Obecnie koreańska firma sprzedaje co minuta 500 aparatów. W odpowiedzi na kurczący się udział w rynku Apple być może wprowadzi na rynek tańszy model iPhone’a. Na razie są to tylko spekulacje, ale analitycy przewidują, że nowy telefon może pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Konkurenci dwóch dominujących spółek też nie zamierzają łatwo kapitulować. W wywiadzie udzielonym w tym tygodniu prezes Sony powiadomił, że jednym z celów firmy jest ustabilizowanie Sony w pierwszej trójce sprzedawców telefonów. Po sześciu kolejnych kwartałach strat fińska Nokia poinformowała w czwartek, że w ostatnim kwartale spółka sprzedała 4,4 miliona aparatów. Inwestorzy w nadziei na to, że oznacza to koniec czarnej passy, wywindowali cenę akcji o ponad 18 proc. do 4,45 dol. Nie można zapomnieć o Research In Motion, który jeszcze w tym miesiącu przewiduje premierę nowego telefonu Blackberry. Przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie wiadomo, kto wygra rywalizację pod koniec roku. Jedno jest pewne – na batalii o gusty i portfele klientów na pewno skorzystają wszyscy konsumenci. n

DREAMLINERY DO PRZEGLĄDU DOK. ZE STR. 1

»

Przyznał jednak, że niepokoją go niedawne incydenty z tą maszyną. Boeing wydał oświadczenie, w którym z zadowoleniem powitał przegląd ogłoszony przez FAA. “Nadal mamy pełne zaufanie do projektu (Dreamlinera) i systemu produkcyjnego” – napisano w tym oświadczeniu. Szef wydziału samolotów komercyjnych Boeinga Ray Conner oświadczył w piątek na konferencji prasowej, że najnowsze problemy z Dreamlinerem nie zostały spowodowane outsourcingiem ani zbyt szybkim zwiększeniem produkcji. Wyraził też przekonanie, że usterki, które się pojawiły, nie są “niczym wyjątkowo niezwykłym” w przypadku nowego samolotu. “Jesteśmy absolutnie pewni niezawodności i funkcjonowania 787 – zapewnił z kolei rzecznik Birtel. Nic, co do tej pory stwierdziliśmy, nie daje nam podstaw, by wątpić w możliwości samolotu”. Do końca ubiegłego roku amerykański koncern Boeing dostarczył odbiorcom, w tym Polskim Liniom Lotniczym LOT, łącznie 49 maszyn modelu 787. W piątek telefon Biura Prasowego LOT-u nie odpowiadał, ale polski przewoźnik zapewnił nas w przesłanym do redakcji oświadczeniu, że dreamlinery nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów i załogi. “LOT jest w stałym kontakcie z producentem samolotów. Ponieważ zawsze bezpieczeństwo jest naszym prio-

rytetem, wyprzedzając ewentualne zalecenia producenta, również te nieobligatoryjne, profilaktycznie przeprowadziliśmy przegląd wszystkich systemów obu boeingów 787 dreamlinerów w naszej flocie. Wszystkie testy zakończyły się pozytywnie, a systemy są sprawne. Jeśli producent zaleci dokonanie dodatkowych testów, jesteśmy na to przygotowani” – twierdzi LOT. Rzecznik spółki Marek Kłuciński, odnosząc się do licznych informacji o awariach dreamlinerów, powiedział z kolei Informacyjnej Agencji Radiowej, że egzemplarz LOT-u nie miał do tej pory poważnej usterki. W grudniu odbył 46 lotów. Problemy wystąpiły czterokrotnie, nie były to jednak usterki, ale sygnalizacja usterek, w związku z tym loty były opóźnione lub – w dwóch przypadkach – samolot podmieniano. Na razie LOT ma 3 maszyny typu Boeing 787. Do 2015 roku będzie miał ich 8. Wcześniejsze incydenty z nowymi samolotami mogły budzić niepokój. We wtorek na lotnisku w Bostonie w dreamlinerze Japan Airlines, który przyleciał z Tokio, wkrótce po wylądowaniu zauważono dym. Okazało się, że wybuchł niewielki pożar, spowodowany przegrzaniem się akumulatora w pomocniczym systemie zasilania samolotu. Również we wtorek w innym dreamlinerze linii Japan Airlines, który ruszał właśnie do startu z Bostonu do Tokio spostrzeżono wyciek paliwa. W efekcie różnych usterek linie lotnicze

musiały odwoływać rejsy, czasem konieczne było awaryjne lądowanie. Dreamliner, najnowszy i najbardziej zaawansowany technologicznie samolot produkowany przez Boeinga, bardziej niż jakikolwiek inny nowoczesny samolot jest zależny od elektroniki, która uczestniczy w niemal wszystkich procesach wykonywanych przez maszynę. Jest to pierwszy samolot Boeinga, w którym zamontowano akumulatory litowo-jonowe i który zbudowano z lekkich materiałów kompozytowych. 16 stycznia polski Boeing 787 poleci w pierwszy regularny rejs do USA. DET, (wł.), (PAP, IAR), (R)

FOTO: PAP/RADEK PIETRUSZKA

Na dobry początek Minister Jacek Rostowski zamanipulował statystykami długu publicznego – twierdzą pracodawcy

Malinowy Rostowski

n Po raz trzeci przyznano gospodarcze Maliny – czyli antynagro-

dy Pracodawców RP i czytelników “Pulsu Biznesu”. W tym roku niechlubne wyróżnienia otrzymali minister finansów Jacek Rostowski, związek NSZZ Solidarność i twórca firmy Amber Gold – Marcin P. Wzorowane na hollywoodzkich nagrodach, Maliny wędrują do tych, którzy mają negatywny wpływ na polską gospodarkę, szkodzą przedsiębiorczości bądź psują standardy rynku kapitałowego. W Hollywood są nagradzane najgorsze filmy, w Polsce politycy, instytucje i przedsiębiorcy, którzy nie mają czym się pochwalić. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski powiedział, że w tym roku konkurencja była wyjątkowo wyrównana. Żartował, że minister finansów może dostać już super malinę, bo wyróżnieniem został uhonorowany po raz drugi. Tym razem – jak uzasadniono – za manipulowanie statystykami długu publicznego, za straszenie samorządowców nałożeniem limitu na dług, co zahamowało inwestycje oraz za opary absurdu wokół akcyzy na tytoń. Osobiście nagrodę odebrali jedynie związkowcy, wyróżnieni za to, że zamiast walczyć z bezrobociem, wmieszali się w politykę, między in-

nymi w kontekście reformy emerytalnej. Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Jerzy Wielgus z zarzutami się nie zgodził, ale powiedział, że statuetka będzie stała na honorowym miejscu. “Malin ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy” – żartował. Przebywający w areszcie Marcin P. został “nagrodzony” w kategorii “Przedsiębiorca” za – jak napisano – “stworzenie firmy Amber Gold, największej piramidy finansowej w historii Polski i oszukanie tysięcy osób poszukujących gwarantowanego zysu ze złota”. Redaktor naczelny “Pulsu Biznesu” Tomasz Siemieniec zaznaczył, że Maliny to wyróżnie nia przy zna wa ne przez czytelników i internautów. W tym roku zgłosili 300 kandydatur, dla porównania w ubiegłym roku było poniżej 200. Tomasz Siemieniec podkreślił, że wśród czytelników i użytkowników portalu są przedsiębiorcy z krwi i kości. “Poważnie zaangażowali się w konkurs i wskazywali osoby, które psują naszą gospodarkę”, mówił naczelny. W sumie oddali 33 tysiące głosów. DET, (IAR)

Definicja lekarstwem na spadek eksportu wódki Lekarstwem na bolączki polskiej branży alkoholowej ma być oznaczenie geograficzne – donosi “Puls Biznesu”. n

KURSY WALUT W POLSCE

11 STYCZNIA 2013 NBP: kurs średni: dolar 3,0890 euro 4,0996 KANTORY: DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,02 3,07 3,03 3,05 3,08 3,08 3,05 3,02 3,02 3,03 3,09 3,08 2,99 3,06

3,17 3,11 3,15 3,13 3,10 3,14 3,11 3,12 3,18 3,13 3,10 3,10 3,15 3,15

4,04 4,07 4,02 4,05 4,09 4,09 4,06 4,08 4,00 4,02 4,09 4,09 3,96 4,04

4,17 4,11 4,12 4,13 4,11 4,13 4,11 4,10 4,14 4,14 4,10 4,10 4,21 4,13

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Produkowana wyłącznie na terenie Polski z ziemniaków albo tradycyjnych zbóż. Taka będzie Polska Wódka/Polish Vodka już od przyszłego tygodnia, kiedy zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o wyrobie napojów spirytusowych. “Takie oznaczenie geograficzne ma umożliwić budowę wizerunku polskiej wódki i ochronę jej interesów ekonomicznych oraz prawnych w kraju i za granicą” – mówi Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka i wiceprezes Wyborowej. Tymczasem, jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IE-

RiGŻ), eksport wódki w 2012 r. obniżył się o 20 proc. W ciągu pierwszych 10 miesięcy minionego roku wywieziono z Polski 10,8 mln hl wódki wobec 13,6 mln hl w analogicznym okresie 2011 r. Najważniejszymi odbiorcami polskiej wódki są Stany Zjednoczone (tu sprzedaż cały czas rośnie), Kanada, Meksyk i kraje Unii Europejskiej. “Spadki należy tłumaczyć obniżeniem wydatków na promocję eksportu, które są wynikiem niskiej rentowności krajowych producentów” – mówi Leszek Wiwała, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego (ZPPPS). DET, (PAP)


TED S. STECZKO, D.D.S.

Gabinet Dentystyczny ¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h • Implanty i miniimplanty • Profilaktyka • Laminaty porcelanowe • Ortodoncja • Zabiegi chirurgiczne • Programy edukacyjne • Najnowsze metody leczenia

• Bia∏e wype∏nienia • Wybielanie z´bów • Leczenie kana∏owe • Korony i mostki • Protezy • Cyfrowy Rentgen • Nowoczesny sprz´t • Wieloletnie doÊwiadczenie

• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny • Mo˝liwoÊç finansowania

85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens)

tel: 1-718-426-1212 Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St.

www.steczko.com

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG 375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 37 Murray St., New York, NY 10007

212-732-6006 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Tel. 718-646-8808

Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • prowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie spirali • kosmetyczna chirurgia • Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie z ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa mówimy po polsku

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

PIJAW K I

stawiane na wszelkie schorzenia

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI UŻYWANE JEDNORAZOWO GABINETY: NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

646.460.4212

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

11


12

To i owo

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

David Beckham w bieliźnie na ulicach Beverly Hills

12 stycznia – 12. dzień roku

Imieniny obchodzą: Benedykt, Arkadiusz, Greta

Trwają zdjęcia do kolejnej reklamy z udziałem Davida Beckhama dla marki H&M. Klip reżyseruje były mąż Madonny, Guy Ritchie. Podczas zdjęć piłkarz biegał w bieliźnie po ogrodach i ulicach Beverly Hills.

Pochmurnie

NOWY JORK

Pochmurnie

Dzieƒ: noc:

12°C (54°F) 11°C (52°F)

Kartka z historii

FOTO: ARCHIWUM

12 STYCZNIA 1949 R. w Krakowie urodził się Andrzej Zaucha – polski wokalista jazzowy i piosenkarz, także saksofonista altowy i perkusista, instrumentalista, aktor, artysta kabaretowy. Z wykształcenia zecer. Był muzycznym samoukiem. Muzycznie debiutował jako perkusista w amatorskim zespole Czarty. Później został solistą grupy Telstar. W latach 1968-1971 był wokalistą jazzrockowej grupy Dżamble. W 1971 r. związał się z zespołem Anawa. Po występie na Festiwalu w Opolu w 1988 stał się jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej Andrzej Zaucha w Polsce. Jego popularne piosenki to: "Czarny Alibaba" z repertuaru Heleny Majdaniec, "C’est la vie – Paryż z pocztówki", "Byłaś serca biciem". Zmarł śmiercią tragiczną. 10 października 1991 r., po występie w Krakowskim Teatrze Scena STU, artysta został śmiertelnie postrzelony wraz z aktorką Zuzanną Leśniak przez jej męża francuskiego reżysera Yves'a Goulais. Motywem zabójstwa była zazdrość o żonę. Zabójca oddał dziewięć strzałów z pistoletu. Zaucha zginął na miejscu, Zuzanna zmarła w karetce pogotowia

długim rękawem, bokserek i slipek cieszy się wielką popularnością.

12 STYCZNIA 2010 R. w Olkuszu odnaleziono jedyny w polskich zbiorach obraz Claude'a Moneta "Plaża w Pourville", skradziony z Muzeum Narodowego w Poznaniu we wrześniu 2000 roku.

AT, (PAP LIFE)

dysfunkcją płynności artykulacji Ksiądz – człowiek, do którego wszyscy mówią ojcze, z wyjątkiem jego własnych dzieci, które mówią do niego wujku Kac – suszenie po zalaniu Komputer – urządzenie służące do rozwiązywania problemów, których bez niego w ogóle by nie było Konsultant – ktoś, kto weźmie zegarek od twojej żony, powie ci która godzina, po czym każe zapłacić za informacje Kurz – odwodnione błoto Kurdupel – osobnik o obniżonym środku ciężkości, z krótszym czasem wędrówki impulsów nerwowych, wertykalnie zdegradowany Leń – osoba motywacyjnie zubożona Market – ring do walk zespołowych o wątpliwej wartości trofea zazwyczaj przeterminowane, układane na regałach przez osobników obdarzonych ujemnym ilorazem inteligencji Piękno – ulotne zjawisko mijające zwykle po wytrzeźwieniu Pijany – osobnik przestrzennie zagubiony Szczerbaty – osoba o zwiększonej wydajności oddechowej Wędka – kij łączący debila z wodą Wibrator – urządzenie na złość kobietom montowane w telefonach REDAGUJE: JANUSZ M. SZLECHTA

Cytat dnia: Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy.

[Denis Diderot]

Zdjęcie dnia

FOTO: PAP/EPA

lu do momentu otrzymania rachunku nadęta dama. Ktoś prosi ją w końcu Alkohol – kosmetyk zażywany doustnie; zażyty w odpowiedniej dawdo tańca: – Z pijanymi nie tańczę – rzekła do ce powoduje zdecydowaną poprawę urody otoczenia zażywającego mężczyzny. Postronny świadek tej sceny szybko Apatia – stosunek do stosunku po stosunku dodał: Arab – osoba z kulturowo uwarun– Trzeźwy nie poprosi! kowanym ręcznikiem na głowie Zmarł bardzo znany kardiolog i Bałagan – przestrzeń zaaranżowana urządzono mu bardzo uroczysty po- alternatywnie grzeb. Podczas ceremonii za trum- Biedak – osobnik ekonomicznie nieną było ustawione olbrzymie serce, przystosowany całe pokryte kwiatami. Kiedy skoń- Ciąża – inaczej: zemsta dyrygenta – czyły się modlitwy i przemówienia, bo nie chciała grać na flecie, to muserce się otworzyło i trumna wjecha- si dźwigać bęben ła do środka. Następnie serce zamknę- Dorosły – osoba, która przestała roło się i tak ciało doktora pozostało snąć na końcach i zaczęła rosnąć pośrodku w nim na zawsze... W tym momencie ktoś z obecnych Denat – osoba bezterminowo dyswy buch nął gło śnym śmie chem. funkcyjna Wszystkie oczy zwróciły się na nie- Erekcja – czasowy objaw niezrównoważenia hormonalnego go, więc powiedział: – Ja bardzo przepraszam, ale wyobra- Głuchoniemy – osoba ze wzmożoziłem sobie swój własny pogrzeb. Je- ną werbalizacją ruchową Ginekolog – lekarz, który szuka prostem ginekologiem. Obecny na ceremonii pogrzebowej blemów tam, gdzie inni znajdują radość proktolog zemdlał... Grubas – osoba zorientowana horyNowe opracowanie znaczeń słów, któ- zontalnie Haracz – dobrowolna opłata na rzecz re znamy: Patomorfolog – lekarz ostatniego lokalnego lobby baseballowego Internacjonalizm – miłość francuska kontaktu Yyy... – ulubiona wypowiedź naszych polskiego anglisty z włoską germanistką, na szwedzkiej amerykance w polityków Anestezjolog – członek ekipy operu- hiszpańskim hotelu jącej, który sprawia, że nie czujesz bó- Jąkała – osoba z samopowtarzalną

12°C (54°F) 6°C (43°F)

Imieniny obchodzą: Weronika, Bogumiła

Dowcipy na weekend Pod ścianą na balu siedzi obrażona,

Dzieƒ: noc:

13 stycznia – 13. dzień roku

FOTO: ARCHIWUM

Osoby spacerujące w ostatnim dniach po Beverly Hills, luksusowej dzielnicy Los Angeles, mogły być zdumione, widząc niemal gołego Davida Beckhama, który biega po ulicach i trawnikach. Paradujący tylko w bokserkach gwiazdor nie postradał zmysłów, tylko brał udział w reklamie. Autorem reklamy jest słynny brytyjski filmowiec Guy Ritchie, który zrealizował między innymi dwie części przygód Sherlocka Holmesa. Osoby nieinteresujące się kinem kojarzą go przede wszystkim jako byłego męża Madonny. Klip, w którym pojawi się angielski piłkarz, będzie promować premierę kolorowej bielizny jego projektów, która wejdzie do sklepów H&M na walentynki. Reklama modowego giganta musi mieć rozmach."Czuję się tak, jakbym kręcił coś więcej niż tylko zwykłą reklamę. To przypomina pracę przy filmie krótkometrażowym" – mówi Guy Ritchie, reżyser klipu. Reklama, w której wystąpi Beckham, jest kontynuacją jego współpracy ze szwedzką firmą odzieżową nej przez piłkarza. Zaprojektowana H&M. W jej salonach od roku moż- przez Beckhama kolekcja składająna znaleźć linię bielizny sygnowa- ca się z podkoszulków, koszulek z

NOWY JORK

Modelka podczas prób do The Mercedes-Benz Fashion Week jesień-zima 2013/14, który odbędzie się w dniach 15-18 stycznia w Berlinie

JS@DZIENNIK.COM NADESŁAŁ: JANUSZ M. KOWALSKI

n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: dwojka@dziennik.com


Opinie

13 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

OD REDAKCJI

n BEATA WERMIŃSKA

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS

Jak wygląda kot wywrócony ogonem? (1)

Prześwietlić dreamlinery Decyzja Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA) o przeprowadzeniu przeglądu technicznego samolotów Dreamliner 787 jest raczej przejawem dmuchania na zimne niż powodem do niepokoju. Tym niemniej należy cieszyć się, że została podjęta, i mieć nadzieję, że szczegółowa kontrola obejmie także maszyny, które już za kilka dni zacznie eksploatować na trasach atlantyckich polski LOT.

Różnie. Zależy kto lub co aktualnie występuje w roli kota. Dokładnie rok temu wybuchła w Polsce sprawa rzekomego uprowadzenie półrocznej Madzi z Sosnowca. Przez tydzień policjanci, strażacy i zwykli ludzie szukali niemowlęcia. Nikt wtedy nie liczył kosztów akcji, a wszystkie wydatki wydawały się jak najbardziej usprawiedliwione.

Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

DECYZJA FAA MA ZWIĄZEK Z SERIĄ USTEREK, które postawiły pod znakiem zapytania bez-

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aleksandra Lisowska (Classified) – ext. 303 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301

FOTO: ARCHIWUM

displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy pani Ka- straszył? Nie? Przesłuchiwał w nocy? Nie dawał tarzyna przyznała, że dziecko nie żyje, żadnego spać, jeść? Nic z tego. Ośmieszył policję i apaporywacza nie było, a ona ze strachu ukryła zwło- rat państwowy, więc ci ośmieszyli i skompromiki dziewczynki pod gruzem – wtedy wszyscy ocze- towali jego. Kolejny raz zobaczyłam wywracanie kota ogokiwali, że zostanie pociągnięta również do odpowiedzialności finansowej. Nic bardziej mylnego, nem, gdy pani Katarzyna, na wniosek obrońcy z zaczęto odwracać kota ogonem i rzecznik poli- urzędu, którego wynagrodzenie to też koszty pocji zapowiedział, że policja nie ma zamiaru wno- datników – ok. 3 tys. zł, po dwóch tygodniach sić o zwrot kosztów, na dodatek zabawa w wy- została wypuszczona z aresztu. Została odwiedawanie naszych, publicznych pieniędzy trwała ziona do domu policyjnym radiowozem i doprowadzona w eskorcie pod same drzwi sobie nadal bezkarnie, nawet gdy już mieszkania rodziców, gdyż takie miaprzypuszczenia, że to sama matka przyła życzenia, a zapłaciliśmy za to my czyniła się do śmierci córki, stały się Wcale już się nie prawie pewnością. Płaciliśmy za jej zdziwiłam, gdy sąd wszyscy. Potem była kolejna akcja na nasz koszt (ok. 50 tysięcy złotych): matkonwoje, doprowadzenia, ba, nawet za i organy ścigania ka pani Katarzyny zgłosiła zaginięcie mieszkanie policyjne, w którym miała być rozpracowywana przez śledczych, próbowały wywró- córki. Po odnalezieniu była sesja w internecie, gdzie mogliśmy oglądać papłaciliśmy za ekspertyzy, opinie biecić kota ogonem, nią Katarzynę w stroju kąpielowym na głych, badania, eksperymenty śledcze, pobyt w szpitalu na oddziale psychia- gdy pani Katarzyna koniu i nad strumykiem, pewnie też trycznym… Dziś wydaje mi się, że mo- zniknęła kolejny raz za to zapłaciliśmy, przecież za darmo że nawet płaciliśmy za fryzjera, bo pa- i trzeba było ścigać się nie rozbierała w październiku, na takie zimno… ni Katarzyna pokazywała się na konWcale już się nie zdziwiłam, gdy sąd ferencjach i w prasie za każdym razem ją listem gończym. i organy ścigania próbowały wywrów innym ścięciu, uczesaniu i kolorze. cić kota ogonem, gdy pani Katarzyna Po raz kolejny w tej sprawie poczułam, że wywraca się kota ogonem, gdy znalezio- zniknęła kolejny raz i trzeba było ścigać ją listem no zwłoki Madzi. Patrzyłam ze zdziwieniem, jak gończym. Rzecznicy sądu, prokuratury i policji prasa rzuca się na detektywa, może i kontrower- przez cały czas przekonywali wszystkich, że ten syjnego w swoim działaniu i zachowaniu, ale sku- cyrk, który ciągnie się od ponad roku, kosztujątecznego, za niedochowanie jakiś procedur, za nie- cy podatników od około 700 tysięcy do miliona powiadomienie o swoich ustaleniach policji, tej złotych, był usprawiedliwiony i nie do uniknięsamej, która od wielu dni dawała się bezkarnie cia, a wszystkie działania, łącznie z wypuszczedoić i wodzić za nos, za spowodowanie przyzna- niem podejrzanej o zabójstwo i wiecznie matania się do winy pani Katarzyny, czyli "upuszcze- czącej pani Katarzyny zgodnie z literą prawa! A nia" kocyka z dziewczynką i zakopania jej w gru- to jeszcze nie koniec, bo śledztwo wciąż trwa, a zach. Czy użył do przesłuchania siły? Nie. Za- proces nawet się jeszcze nie zaczął… n

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

pieczeństwo lotów tą maszyną. W ciągu ostatniego tygodnia w dreamlinerach odnotowano takie usterki, jak problemy z hamulcami, spięcia elektryczne, wyciek paliwa i rysy na szybach kokpitu. Boeing wyjaśnia, że są to "normalne" awarie, które zwykle towarzyszą wprowadzaniu na rynek zupełnie nowego modelu maszyny. Przypomina przy tej okazji na przykład o kłopotach, jakie miał konkurencyjny Airbus przy uruchamianiu produkcji największej maszyny pasażerskiej – modelu A380. Wszystkiego nie da się wyliczyć na komputerach, więc w przypadku zbudowanego z 1,8 miliona części Boeinga 787 Polski przeteż trzeba wiele rzeczy woź nik chce doregulować. Przegląd zarabiać pieFAA powinien w tym walnie pomóc. I popraniądze na lowić wizerunek koncer- tach atlantycnu z Seattle. kich już od Coraz częstsze awarie podważają bowiem pierwszego zaufanie zarówno do sa- dnia wprowamego producenta, jak i dzenia na nie do przewoźników eksnajnowoczeploatujących Dreamlinera. Wskutek tych pro- śniejszych sablemów spadają akcje koncernu, bo przecież molotów świainwestorzy wiedzą, że ta. A będzie to Boeing planuje sprzetrudne, jeśli dać 5 tysięcy dreamlinerów w ciągu następ- powtarzać się nych 20 lat. Jeśli kłopo- będą informaty będą się powtarzać, cje o kolejnych liczne lotnicze uciekną awariach. do konkurencji. Z KOLEI LOT OPARŁ NA DREAMLINERACH SWOJE PLANY NAPRAWY znajdującej się w fa-

talnej kondycji finansowej spółki. Liniowiec Boeinga obsługuje połączenia dalekiego zasięgu. Według założeń ma zużywać o 20 proc. mniej paliwa niż inne maszyny, co już na "dzień dobry" daje posiadaczom dreamlinerów przewagę nad konkurencją. Polski przewoźnik chce zarabiać pieniądze na lotach atlantyckich już od pierwszego dnia wprowadzenia na nie najnowocześniejszych samolotów świata. A będzie to trudne, jeśli powtarzać się będą informacje o kolejnych awariach. DREAMLINERY ODBYŁY JUŻ PONAD 200 LOTÓW SZKOLENIOWYCH NA TERENIE POLSKI. Od-

były też kilkadziesiąt lotów rejsowych po Europie, choć z powodu drobnych usterek nie odleciały między innymi do Londynu, Monachium i Wiednia. Przewoźnik zapewnia, że zarówno załogi, jak i ekipy techniczne są dobrze przeszkolone do obsługi Boeinga 787. Nie zmienia to jednak faktu, że Polacy powinni poddać trzy przekazane już przez Boeinga maszyny szczegółowemu przeglądowi, jeśli amerykańskie władze regulacyjne i sam producent zarządzą dodatkowe testy. Wtedy wszyscy będziemy wsiadać na pokłady latających bezpośrednio do Warszawy dreamlinerów z absolutnym spokojem. TD


14

Historia

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

GENERAŁOWIE II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Siła zbrojna jest filarem państwa, podstawowym i najważniejszym instrumentem umacniania bezpieczeństwa i suwerenności, gwarantem integralności terytorialnej. Pierwszoplanową rolę w wojsku odgrywają generałowie, specyficzna grupa zawodowych oficerów, elita decyzyjna stojąca na szczytach zhierarchizowanej organizacji armii. W “Nowym Dzienniku” rozpoczynamy publikację cyklu artykułów poświęconego generałom II Rzeczpospolitej, który otwiera sylwetka Józefa Piłsudskiego.

Marszałek Polski Józef Klemens Piłsudski

n Swoje życie podporządkował niepodległości ojczyzny. Zesłaniec syberyjski, więzień caratu, dzia-

diów, dlatego zdecydował się zostać buntownikiem, wstępując do konspiUrodził się 5 grudnia 1867 r. w Zu- racyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej. łowie pod Wilnem, w rodzinie zie- Wkrótce został członkiem jej władz miańskiej o tradycjach patriotycznych. oraz redaktorem naczelnym pisma “RoPoczątki rodu sięgają XV w., gdy sta- botnik”. Blisko współpracował ze rosta upicki Bartłomiej Giniejtowicz Stanisławem Wojciechowskim i przynazwał się Piłsudskim od swej po- jaźnił się z Ignacym Mościckim, późsiadłości Piłsudy. Ojciec przyszłego niejszymi prezydentami RP. Były to marszałka walczył w powstaniu lata wypełnione działaniem, uciążliwą, styczniowym, matka Maria pocho- codzienną pracą redakcyjną, ciągłymi dziła z Billewiczów, najstarszego ro- rozjazdami dla zdobycia pieniędzy i du szlacheckiego na Żmudzi. Józef kontaktów organizacyjnych. Nie zaniePiłsudski, zwany w domu Ziuk, po dbywał lektur. Poznał bliżej Romana ukończeniu gimnazjum w Wilnie w Dmowskiego, działacza endeckiego. 1885 r. rozpoczął studia medyczne Sześć lat później, jako jeden z czołow Charkowie. Po roku próbował prze- wych przywódców partii, został ponieść się na Uniwersytet w Dorpa- nownie aresztowany i uwięziony w Cycie. Z uwagi na przeciągające się for- tadeli Warszawskiej. Symulując chomalności pozostał w Wilnie, anga- robę psychiczną został przeniesiony do żując się w działalność wywrotową. szpitala w Petersburgu, skąd brawuW 1887 r. aresztowany w związku rowo uciekł do Galicji. W 1904 r. odbył podróż przez Lonze spiskiem na życie cara Aleksandra III. Pomimo że był tylko powo- dyn, Nowy Jork, Chicago i San Franłany na świadka, zesłano go na pięć cisco do znajdującej się w stanie wojlat na Syberię. Tam zetknął się z ludź- ny z Rosją Japonii, prowadząc w Tokio ne go cja cje zmie rza ją ce do mi czynnej walki politycznej. Po powrocie sytuacja finansowa utworzenia przy japońskiej armii leuniemożliwiła mu kontynuowanie stu- gionu polskiego. Uzyskał jedynie po-

moc finansową na zakup broni dla utworzonej przy partii Organizacji Bojowej PPS. Organizacja zyskała znaczenie w czasie rewolucji 19051907, dokonując zamachów na carskich dygnitarzy, rabując kasy powiatowe i pociągi przewożące pieniądze. Nie ustawał w wysiłkach stworzenia polskiej siły zbrojnej. W 1906 r. w wyniku rozłamu w PPS, związana z Piłsudskim grupa założyła PPS – Frakcję Rewolucyjną, planując powstanie. Z jego inicjatywy powołano w 1908 r. we Lwowie konspiracyjny Związek Walki Czynnej, jako zalążek przyszłej polskiej armii. W 1910 r. w zaborze austriackim powołano dwie legalnie działające, paramilitarne organizacje – Związek Strzelecki we Lwowie oraz Towarzystwo “Strzelec” w Krakowie. W 1912 r. Piłsudski został komendantem głównym Związków Strzeleckich. W chwili wybuchu I wojny światowej stanął na czele wyszkolonych oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa Polskiego, próbując bezskutecznie wzniecić powstanie. Zmuszony sytuacją, podporządkował się Austrii tworząc

FOTO: ARCHIWUM

Piotr Potomski

Takich polityków jak Jozef Piłsudski od jego czasów w Polsce już nie było

FOTO: ARCHIWUM

łacz socjalistyczny, inicjator Legionów Polskich, więzień Cesarstwa Niemiec. Architekt odradzającego się państwa i Wojska Polskiego, współtwórca wielkiego zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w 1920 r. Podejmował najważniejsze decyzje dotyczące sił zbrojnych i polityki zagranicznej, rozstrzygał kwestie personalne. Nie uniknął błędów.

Marszałek Piłsudski bezpieczeństwo Rzeczypospolitej traktował priorytetowo

Legiony Polskie, dowodząc I Brygadą. W konspiracji powołał Polską Organizację Wojskową. W 1917 r. Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgrom, Piłsudskiego aresztowano, osadzając w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 r. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzymał od ustępującej Rady Regencyjnej naczelne dowództwo nad organizującym się wojskiem oraz misję tworzenia rządu. Piłsudski skupił się na obronie odzyskanej przez Polskę niepodległości. W latach 19191921 na czele WP toczył wojnę z bolszewikami, odnosząc w 1920 r. dwa błyskotliwe zwycięstwa, w sierpniu w bitwie warszawskiej i, miesiąc później, w bitwie nad Niemnem. Piłsudski wywarł również wpływ na język komunikacji politycznej. Był ostrym polemistą, zapisując się w pamięci podniosłymi mowami i pełnymi inwektyw wystąpieniami sejmowymi czy wypowiedziami na łamach prasy. Nazywał posłów: durniami, bubkami, warchołami, szujami, szmatami, zdeklasowanymi klaczami, a parlament określał: sejm ladacznic, chlew, fajdan. Do Edwarda Śmigłego-Rydza zniecierpliwiony powiedział: “Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić!”. W 1923 r. wycofał się z czynnego życia politycznego rozczarowany podziałami partyjnymi i niedostatkami młodej demokracji. Niepokoje społeczne, głęboki kryzys gospodarczy oraz zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa spowodowały, że Piłsudski, cieszący się autorytetem, zmuszony był zażądać zmian politycznych. Kiedy jego apele nie odniosły skutku, 12 maja 1926 r. z pomocą wiernych oddziałów wojska zbrojnie zmusił do ustąpienia zarówno rząd jak i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Był to koniec chwiejnych i słabych rządów parlamentarnych. Piłsudski wprowadził rządy autorytarne, którym nie był się w stanie sprzeciwić ani prezydent, ani sejm. Zapewnił wojsku wysoką pozycję w społeczeństwie, gwarantując korpusowi oficerskiemu godziwe warun-

ki materialne oraz żądając bezwzględnego posłuszeństwa i elitarności. Wielu wyższych oficerów skierował do służby państwowej, terenowej i samorządowej, konsolidując państwo. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej traktował priorytetowo. Wojskowe położenie było trudne, z uwagi na sąsiedztwo dwóch potężnych mocarstw, nieprzychylnych Polsce. Dążył do utrzymania dobrych stosunków z ZSRS i Niemcami. Jednak marszałek nie miał złudzeń, ostrzegając przed zagrożeniem ze strony obydwu ościennych państw. Przeprowadził reorganizację najwyższych władz wojskowych, stając się nadrzędnym czynnikiem decydującym o polityce militarnej państwa, zapewniając sobie niezależność od czynników partyjno-politycznych. Do systemu organizacji wojska Piłsudski wprowadził dwutorowość: tor wojenny i tor pokojowy. System zwiększył odpowiedzialność wyższych dowódców, marginalizując Sztab Generalny i dowódców Okręgów Korpusów, sprowadzonych do roli wykonawców. Był to błąd nadmiernej centralizacji i złej organizacji pracy podwładnych, dostrzeżony przez samego Piłsudskiego już później. Ustawodawstwo wojskowe zostało wyłączone z prac parlamentu, znajdując swój wyraz w dekretach prezydenta RP. Dążył do stworzenia środowiska, z którego mógłby czerpać odpowiednich dowódców w wypadku wojny. Dowodzenie na wyższych szczeblach uznawał za kluczową i najwrażliwszą stronę wojska. Liczbę inspektorów, przewidywanych na dowódców armii, zwiększył z pięciu do czternastu. Wymagał od nich intensywnego kształcenia się i prowadzenia studiów nad przeciwnikami i własnymi siłami. Wspólnie z inspektorami szkolili się odpowiednio dobrani oficerowie dyplomowani, zanim zostali generałami. Od 1926 do 1932 r. Piłsudski odbył z inspektorami armii blisko 30 sympozjów i gier wojennych, podczas których studiowano założenia działań bojowych i kwestie operacyjne. W zajęciach wzięło wielokrotny udział ponad dwudziestu pięciu generałów i czterdziestu pułkowników, podpułkowni-


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

15

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS ków oraz majorów dyplomowanych. Dążono do zdobycia przez generałów i wyższych oficerów wysokich kompetencji dowódczych. Wypracowano wnioski o odrzuceniu koncepcji wojny dwufrontowej do której prowadzenia Polska była za słaba, skupiając się na wojnie jednofrontowej. Jednak w latach trzydziestych marszałek rozchorował się, co spowodowało zatrzymanie studiów operacyjnych i zaniedbanie wykonania planu mobilizacyjnego. W obliczu coraz potężniejszych wrogich sąsiadów nie czyniono przygotowań do wojny. Dorobek nastąpił w dziedzinie ujednolicenia broni. Dywizje piechoty uzbrojono w karabiny na amunicję polską. W kawalerii zamiast uprzednich czterech dywizji utworzono dwanaście brygad. Zmniejszyło to ich wartość bojową i skomplikowało system dowodzenia. W artylerii utworzono jedenaście grup. Jednak jej stan pozostawał na wcześniejszym poziomie. Stagnacja panowała w innych broniach, choć w latach trzydziestych w krajach europejskich nastąpił intensywny rozwój artylerii, wojsk zmotoryzowanych, pancernych i lotnictwa. Marszałek to dostrzegał. Na szybką modernizację i motoryzację nie pozwalał skromny budżet. Ograniczono lotnictwo, które – zdaniem Piłsudskiego – było zbył kosztowne w stosunku do swej wartości bojowej. Brak było środków na rozbudowę marynarki wojennej, zajmującej w planach dalsze miejsce. Z drugiej strony w oddziałach gwarantowano równouprawnienie wyznaniowe, poprawił się stan dyscypliny i porządku prawnego wśród oficerów. Nastąpił postęp w zakresie szkolenia wojsk i szkolnictwa wojskowego. Piłsudski popierał rozbudowę przemysłu wojennego. W latach 1926-1935 zwiększono produkcję zbrojeniową. Powstały państwowe wytwórnie uzbrojenia, lotnicze, inżynierii, teletechniczne i radiotechniczne. Dysponowano kadrą inżynierów, zdolną do produkowania różnego rodzaju broni i sprzętu wojskowego, nie ustępującego wytwarzanym w innych krajach. Dozbrojenie i unowocześnienie armii było jednak powolne i niedostateczne pod względem ilościowym. Rozwój przemysłu hamował światowy kryzys gospodarczy. Marszałek Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r., w momencie, gdy zaczynał pojawiać się plon jego pracy na wielu polach polskiej państwowości. Stan Wojska Polskiego zależał nie tylko od aktywności marszałka, ale i innych czynników: zacofania i słabości gospodarczej, stanowiska wrogich sąsiadów, sojuszy i światowego kryzysu. Nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się sytuacji międzynarodowej w latach trzydziestych. Mimo potknięć i błędów Wojsko Polskie, którego marszałek był głównym twórcą, stanowiło osiągnięcie II RP. Było znakomicie wyszkolone bojowo, cechował je głęboki patriotyzm i gotowość do poświęceń. Istniała ścisła więź pomiędzy armią a społeczeństwem. Tak ukształtowana armia wywarła wpływ na świadomość narodu, jego integrację i odpowiedzialność, w rezultacie zapewniając przetrwanie państwowości. Józef Piłsudski był absolutnie suwerennym politykiem. I to nie tylko w polityce wewnętrznej, bo przecież nie liczył się również z żadnymi europejskimi układami. Takich polityków od jego czasów już nie było. n

Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

Dr Grażyna Przybylska Conroy PhD • • • •

Psychoterapeutka, Psychoanalityk

• • • • •

Problemy z poczuciem wartości, tożsamości Depresje, obsesje, lęki Nerwice, uzależnienia Bulimia, Anorexia Trauma emigracyjna

Konsultacje/wywiady w mediach Ponad 20-letnie doświadczenie Ubezpieczenia akceptowane

SPECJALIZACJA:

mówię po polsku proszę zostawić wiadomość

tel. 212.787.5555

165 West End Ave., New York, NY 10023

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

7th AVENUE DENTAL OFFICE DUBOVIKOV DDS 1. 2. 3. 4. 5.

Najnowsze metody leczenia i usuwania zębów, lecznie kanałowe Specjalna opieka nad dziećmi, w odp. pomieszczeniu, z użyciem gazu Wszystkie odmiany protez robimy na miejscu, naprawy na poczekaniu Przyjmujemy wszystkie ubezpieczenia oraz Medicaid Bardzo przystępne ceny dla osób nie posiadających ubezpieczenia

Odwiedźcie nasz nowoczesny gabinet i laboratorium dentystyczne. Miła i wysokiej klasy obsługa. Gabinet otawrty: poniedziełek - piątek 10-7, sobota - niedziela 10-5

Usunięcie zęba Leczenie kanałowe Koronki Protezy

od od od od

50 150 $ 150 $ 350 $

$

Boro Park, 5610 7th Avenue, Brooklyn. 718.436.1339 • 917.783.8820 po polsku

Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67 N O W O C Z E S N Y P o l s k a

G A B I N E T

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

tel 212.475.8170 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA

S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300


16

Historia

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Nixon – jedyny prezydent zmuszony do odejścia

GABINET PSYCHOLOGICZNY Konsultacje | Ewaluacje | Testy | Diagnoza | Psychoterapia Dr ANDRZEJ TWARDOŃ Psycholog, St.Luke’s-Roosevelt Hospital The New School for Social Research

Mgr ANNA TWARDOŃ

Psychoterapeuta Uniwersytet Jagielloński, New York University

212-473-6669 920 Broadway, Manhattan NY

(bet 20-21st Street) Subway L., N, R, F, 4, 5, 6, F, B, D to 14th Street Union Sq.

(Polish / English)

Bezpłatna

FOTO: ARCHIWUM

konsultacja telefoniczna

n W środę minęła 100. rocznica urodzin zmarłego w 1994 roku dziło o to, aby odebrać sobie nawzajem ochotę na dokonanie nagłego ata37. prezydenta USA Richarda Nixona, jednego z najbardziej kontro- ku atomowego: napadający miał wersyjnych polityków XX wieku i jedynego jak dotąd szefa amery- wiedzieć, że spotka się z niszczycielripostą, przed którą nie zdoła się kańskiego państwa, który ustąpił ze stanowiska przed upływem ską obronić. Niektórzy publicyści kwestionukadencji. ją jednak użyteczność odprężenia Skandal wstrząsnął Ameryką, osła- między ZSRR a USA w latach 70., Choć historycy spierają się o ocenę działalności Nixona, to nie ulega kwe- biając zaufanie Amerykanów do zapoczątkowanego dyplomacją Henstii, że jego prezydenturę postrzega rządu i prezydenta. Nakładając się ry'ego Kissingera i podpisaniem się głównie przez pryzmat samej re- na niefortunny dla USA finał wojny przez Nixona i Breżniewa układów zygnacji, która była finałem najwięk- w Wietnamie, pogłębił trwający wte- rozbrojeniowych SALT I i SALT II. Zdaniem niektórych komentatorów szej afery politycznej w dziejach USA, dy kryzys moralny w kraju. W licznych podsumowaniach do- detente przedłużyła jedynie życie koznanej jako Watergate, od nazwy hotelu w Waszyngtonie. Mieścił się tam robku Nixona przeważają wysokie munizmowi i ZSRR. Nixon objął prezydenturę w krysztab wyborczy Partii Demokra- oceny jego polityki zagranicznej, tycznej, gdzie na polecenie ludzi ze choć niektórzy komentatorzy i na tym zysowym okresie wojny w Wietnasztabu Nixona, kandydata republika- polu podważają wartość jego osią- mie i głębokich podziałów w społenów, zainstalowano podsłuch. Afe- gnięć. Za główny sukces Nixona uwa- czeństwie, jednak doprowadził ostarę wykryli i opisali dziennikarze "Wa- ża się jego podróż do Chin w 1972 tecznie do wycofania się USA z teshington Post" Bob Woodward i Carl roku i nawiązanie stosunków z ko- go konfliktu. W czasie jego prezydentury 20 lipmunistycznym reżimem Mao ZedonBernstein. Richard Nixon ustąpił ze stanowi- ga. Normalizacji stosunków z ChRL ca 1969 roku doszło do pierwszego ska w połowie swej drugiej kaden- towarzyszyły różne zabiegi (m.in. w historii lądowania na Księżycu. cji w sierpniu 1974 roku, kiedy Kon- słynna dyplomacja pingpongowa) i Amerykańska wyprawa była ogromgres USA zapowiedział postawienie pomoc dla Chin, aby uczynić z nich nym ryzykiem i mogła zakończyć się go w stan oskarżenia po ujawnieniu kraj przyjaźnie neutralny. W tym cza- tragicznie; prezydent miał nawet materiałów wskazujących, że prezy- sie Chiny były już skonfliktowane z przygotowane przemówienie na wypadek, gdyby astronauci zginęli. dent osobiście upoważnił swych ZSRR. Nixon nieoczekiwanie powrócił do Nixon zapoczątkował politykę odwspółpracowników do podsłuchiwania jego politycznych przeciwników. prężenia (detente) w stosunkach życia politycznego w ostatnich latach W konsekwencji afera Watergate Wschód-Zachód. W opinii wielu eks- przed swą śmiercią, w roli swoistestała się symbolem potęgi prasy, sku- pertów pozwoliło to zachwiać potę- go guru od polityki zagranicznej, z tecznie kontrolującej próby narusze- gą bloku wschodniego, bez czego je- którego rad korzystali amerykańscy nia demokracji przez elity władzy. go późniejszy upadek byłby znacz- prezydenci, włącznie z demokratą Afera ujawniła korupcję i bezprece- nie trudniejszy i bardziej niebezpiecz- Billem Clintonem. Według komendensowe nadużycia władzy przez Ni- ny. Podpisany w 1972 roku przez Ni- tatorów udało się to dzięki temu, że xona, który posługiwał się FBI i CIA xona i przywódcę ZSRR Leonida Nixon nie starał się przypominać do kontrolowania przeciwników po- Breżniewa układ o ograniczeniu swoich osiągnięć, a uprawiał ponadlitycznych i tworzył w tym celu nie- obrony przeciwrakietowej (ABM) partyjną politykę, działając jako dolegalne struktury w Białym Domu, ła- pozbawił oba kraje prawa do skutecz- radca i mediator w imieniu amerynej obrony przeciwrakietowej. Cho- kańskich przywódców. miąc konstytucję. BAT, (PAP)

Stres imigracyjny, nerwice, lęki, depresja, problemy osobiste i rodzinne, opinie dla sądów, nałogi, choroby psychiczne, nauka medytacji www.twardon.org • atwardon@gmail.com

ALBATROSS TRAVEL INC. Wakacje dla każdego

- Karaiby - Meksyk

WYCIECZKA DO IZRAELA – 18-28 KWIETNIA 2013 –

- Hawaje - Europa

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ! WYBIERZ SIĘ Z NAMI!

wycieczki po USA

ALBATRAVEL.COM

LOT

Podróżuj Dreamlinerem Bilety już w sprzedaży!

Meksyk „Piramidy i Tequila”

z polskim przewodnikiem co miesiąc!

Paczki morskie i lotnicze do Polski SZYBKO I TANIO 74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222 Tel. 718.383.7211 Fax. 718.349.1767 Poza NYC toll free

718.383.0083

1.800.603.7973

www.albatravel.com

E-mail: albatravel@aol.com Akceptujemy wszystkie karty kredytowe


Muzyka

17 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Wielki powrót muzycznego kameleona n Swoich fanów zaskakiwał od samego początku działalności ar-

tystycznej, zawsze szedł pod prąd i niejednokrotnie szokował swoim podejściem do muzyki, a także sposobem jej prezentacji, zawsze był otwarty na eksperymenty, dzięki czemu przylgnęło do niego określenie "muzyczny kamelon". Pojawiał się często w pięknie skrojonych garniturach, ale również można go było zobaczyć w sukience. Niektórzy znają go jako przybysza z kosmosu, przez wielu na zawsze zostanie zapamiętany jako Ziggy Stardust. Jedno jest pewne Dawid Bowie – bo o nim mowa – jeszcze niejednokrotnie zaskoczy swoich fanów. Tak było kilka dni temu – 8 stycznia – kiedy to jeden z najważniejszych brytyjskich artystów rockowych świętował swoje 66. urodziny. Okazało się, że nie tylko urządził specjalną urodzinową imprezę, podczas której dał krótki występ, ale również na swojej stronie internetowej udostępnił nowe nagranie i ogłosił, że w marcu wyda kolejną płytę. Nie byłoby w tym nic dziwnego – w końcu jest artystą – gdyby nie fakt, że jest to pierwszy nowy utwór nagrany od dziesięciu lat, od chwili wydania płyty "Reality". Fani Bowiego przygotowani byli raczej na jego muzyczną emeryturę, tym bardziej że wokalista praktycznie od chwili pojawienia się problemów ze zdrowiem i zawale serca, który przeżył podczas koncertu w Pradze, w 2004 roku, całkowicie wycofał się z życia artystycznego. Sporadycznie tylko pojawiał się jako gość podczas występów innych artystów, jak chociażby podczas koncertu Davida Gilmoura w The Royal Albert Hall w Londynie w 2006 roku. "W ostatnich latach cisza na temat planów Davida przerywana była jedynie przez nieustający ciąg spekulacji, plotek i nadziei fanów. Kto by pomyślał, że w ogóle ukaże się nowa płyta. W końcu David Bowie jest artystą, który nagrywa i występuje

tylko wtedy, kiedy chce i przede wszystkim, wtedy kiedy ma coś do powiedzenia, a nie do sprzedania. Tym razem definitywnie chce nam coś przekazać" – czytamy na jego stronie internetowej. "WHERE ARE WE NOW?" Tak więc okazało się, że Ziggy Stardust znowu przybywa na Ziemię, chociaż muzycznie płyta chyba będzie bardziej bliższa albumom z tzw. trylogii berlińskiej ("Low", "Heroes" i "Lodger") niż "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Na pewno tak jest w przypadku pierwszego singla zwiastującego nowe wydawnictwo Davida Bowiego. Zarówno treść, jak i teledysk nakręcony do piosenki "Where Are We Now?" przenoszą nas do miejsca, gdzie artysta żył w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, do Berlina podzielonego murem na dwie części. Wokalista opowiada o ulicach i placach, które wtedy przemierzał i odwiedzał, natomiast w filmie widzimy czarno-białe obrazy miasta. Wideoklip zrealizował nowojorski artysta Tony Oursler. CO NOWEGO WYMYŚLI BOWIE? Czy podobny klimat będzie panował na całej płycie? Wszystko wskazuje na to, że tak. Wynika to przede wszystkim z informacji, jakie zdradzili artyści, którzy współpracowali z Bowiem przy tworzeniu krążka "The Next Day" – taki tytuł będzie nosił nowy studyjny album Davida Bowiego. Ozdobi go zmodyfikowana okładka wydanej w 1977 płyty "Heroes". Część twarzy Bowiego zasłonięta będzie białym kwadratem, na którym pojawi się tytuł płyty. Według Jonathana Barnbrooka, który za-

Dawid Bowie w początkowym okresie kariery szokował wyglądem

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Wojtek Maślanka

66-letni Dawid Bowie powraca na scenę po 8 latach milczenia

Richarda. Ich twórczość inspirowała młodego artystę. Bowie uczył się gry na wielu instrumentach – od gitary zaczynając, na ukulele czy saksofonie kończąc. Karierę artystyczną zaczynał w latach 60. grając w zespołach bluesowych. W 1967 roku Bowie wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany po prostu "David Bowie". Momentem przełomowym w jego karierze było wydanie w 1969 roku tytułowego singla płyty "Space Odity", które zbiegło się z lądowaniem Amerykanów na Księżycu. Kolejny jego album "The Man Who Sold The World" był utrzymany w zupełnie innej stylistyce od poprzednich płyt i miał bardzo ciężkie brzmienie. Wiele kontrowersji wzbudził wtedy androgeniczny wizerunek Davida Bowiego, który na okładce płyty pojawił się w sukience. Była to zapowiedź artystycznego alter ego Bowiego – przybyłego z kosmosu Ziggy'ego Stardusta. Ten pomysł został wykorzystany na jego kolejnym albumie, jednej z najważniejszych i najlepszych płyt w historii muzyki rockowej – "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" z 1972 roku. Od tego czasu TROCHĘ HISTORII David Bowie wydał jeszcze 18 alDawid Bowie urodził się 8 stycz- bumów studyjnych, z których wiele nia 1947 roku w Londynie jako Da- odnosło duży sukces. Współpracovid Robert Jones. Od najmłodszych wał również z innymi artystami, m.in. lat interesował się muzyką, którą po- zespołem Queen, Iggy Poppem, Micznawał m.in. dzięki swojemu ojcu, ke'em Jaggerem i Trentem Reznorem, który obdarowywał syna albumami a także Tiną Turner. Największy sukamerykańskich wykonawców – Elvi- ces komercyjny David Bowie zanosa Presleya, The Platters czy Little tował w 1983 r. popową płytą "Let's

projektował także okładkę albumu "Heathen", zasłonięta twarz artysty ma oznaczać "ducha dobrej muzyki popowej lub rockowej, która mówi o danej chwili, zapominając o przeszłości". Z kolei pochodzący z Brooklynu artysta Tony Visconti, który wyprodukował nową płytę Bowiego – i jest jego wieloletnim współpracownikiem – stwierdził, że jest to "bardzo piękna i rockowa płyta". Według Viscontiego na albumie można usłyszeć zarówno klasycznego, jak i innowacyjnego Bowiego, który ciągle poszukuje i eksperymentuje. Czy tak będzie w rzeczywistości? Jak będzie brzmiał cały album? O tym przekonamy się dopiero 11 marca, kiedy to światło dzienne ujrzy dwudziesta czwarta płyta w dorobku Davida Bowiego. Album będzie zawierał 14 utworów w wersji podstawowej oraz 17 w wersji deluxe. Pojawi się także na podwójnej płycie winylowej, zawierającej 17 piosenek. Wszystkie piosenki na płytę "The Next Day" napisał Bowie, a materiał został nagrany w Nowym Jorku pod okiem Tony'ego Viscontiego.

Dance", nagraną z producentem Nilem Rogersem. W latach 90. muzyk szukał środków wyrazu w nowoczesnej muzyce klubowej – sięgał po takie gatunki, jak jungle, drum'n'bass i techno. Z każdą kolejną płytą prezentował światu nowe wcielenie, stając się pierwszym kameleonem światowej sceny. BOWIE INSPIRUJE INNYCH Do inspiracji wciąż zmieniającym się wizerunkiem artysty przyznają się współczesne boginie sceny, Madonna i Lady Gaga. David Bowie wpływa również na projektantów mody, do czego przyznał się Marcel Marongiu, projektant i dyrektor artystyczny Guy Laroche. Widoczne jest to w najnowszej kolekcji firmy, przygotowanej na wiosnę i lato 2013, która została zaprezentowana pod koniec ubiegłego roku. "Punktem wyjściowym tej kolekcji był bardzo specyficzny wizerunek Davida Bowiego podczas trasy koncertowej 'Diamond Dogs' w roku 1975. Nosił wtedy tylko garnitury – stwierdził po pokazie Marcel Marongiu. – Taką elegancją, często wizjonerską, emanuje Bowie, dlatego jest dla mnie źródłem inspiracji" – zdradził Marongiu, który z sukcesem projektuje dla Guy Laroche od roku 2007. Tak więc wiosną tego roku nie tylko będziemy mogli posłuchać nowej muzyki Davida Bowiego, ale również kupić odzież inspirowaną jego artystycznymi wcieleniami i kreacjami. n


18

O Ameryce

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Dzwoń tanio do Polski z WDT! n Firma World Discount Telecommunications istnieje na rynku już

od 15 lat, umożliwiając swoim klientom tanie i wygodne opcje połączeń do ponad 60 krajów świata, w tym także znakomite oferty na telefonowanie do Polski. nie – że nawet krótkie połączenie telefoniczne z amerykańskim numerem bywa bardzo kosztowne. Dlatego postanowiliśmy zaoferować Państwu specjalną usługę, która rozwiąże ten problem i umożliwi naszym krewnym zatelefonowanie z Polski na nasz numer w USA w dowolnym momencie. Polega ona na wyborze polskiego numeru lokalnego, z numerem kierunkowym odpowiadającym województwu zamieszkania naszych bliskich w Polsce np. (17) w Rzeszowie, (22) w Warszawie czy (85) w Białymstoku. Mamy takie numery dostępne we wszystkich rejonach Polski. Przekazujemy następnie ten numer naszym krewnym i oni telefonując do nas do USA wybierają ten Co sprawia, że firma WDT wyróż- właśnie polski numer, płacąc niską stawkę – jak za rozmowę lokalną. To nia się na tle konkurencji? Siłą WDT jest doskonała oferta, połączenie jest następnie przenoszodzięki której jesteśmy w stanie za- ne automatycznie na nasz amerykańoferować różne usługi – zgodnie z ski numer, a my płacimy tylko 3,9 oczekiwaniem klientów. Wiele kon- centa za minutę takiego połączenia! kurencyjnych firm oferuje tylko wy- To znakomita metoda dla naszej robraną usługę – np. kartę telefonicz- dziny i przyjaciół, umożliwiająca błyną. WDT rozumie, że każdy klient ma skawiczną komunikację także podindywidualne potrzeby: w dzisiej- czas naszych wakacyjnych wyjazdów. szych czasach żyjemy w ciągłym poJak działa Allvoi? śpiechu, często przemieszczamy się, wielu z nas spędza sporo czasu na doJest to zupełnie nowa usługa przejazdach do pracy – każda taka sytu- znaczona dla tych, którzy posiadają acja stwarza różne potrzeby związa- w domu dostęp do internetu. Po zane z wykonywaniem połączeń do na- pisaniu się do usługi Allvoi otrzymaszych krewnych czy przyjaciół w Pol- ją Państwo od nas specjalny adapter, który podłączysce. Dlatego naszej ofercie znajmy do domowedą Państwo tanie go modemu lub po łą cze nia do routera. Z drugiej strony adaPolski z własnego telefonu koptera Allvoi podmórkowego (Go łączony zostaMobile), telefonie nasz zwykły nowanie z Polski do USA (Polski Nu- domowy aparat telefoniczny. Opłata mer), telefonowanie nielimitowane za ten serwis wynosi zaledwie 19,99 przez internet (Allvoy) czy telefony dol. miesięcznie i umożliwia nielimitowane połączenia z numerami w komórkowe (WDT Wireless). USA oraz nielimitowane połączenia Z jakiej usługi najczęściej korzysta- z numerami stacjonarnymi w Polsce! ją Polacy? Firma WDT może także pomóc przeNaszą najpopularniejszą usługą jest nieść Państwa aktualny numer domoserwis umożliwiający tanie połącze- wy na serwis Allvoi – to znakomity nia do Polski – już od 1,5 centa za sposób, by zmniejszyć rachunki za minutę, z dowolnego aparatu, bez ko- domowy telefon! nieczności podpisywania kontraktów i umów, bez ukrytych opłat. Dzięki Czy czytelnicy naszej gazety mogą korzystaniu z usługi Go Mobile nie liczyć na jakąś specjalną promocję? muszą Państwo zawracać sobie głoTak, w chwili obecnej z okazji piętwy koniecznością zakupu kart tele- nastolecia istnienia firmy mogą Pańfonicznych. Po podłączeniu nasze- stwo zapisać się do korzystania z go telefonu domowego lub komór- usług WDT i otrzymać promocyjny kowego do serwisu wybieramy po pakiet wartości 60 dol. dolarów na prostu lokalny numer "dostępowy" bezpłatne rozmowy z Polską. Nie byWDT, a następnie dzwonimy do na- ło jeszcze takiej oferty w historii WDT, szych bliskich. taki bonus wystarczy na kilkadziesiąt godzin darmowych połączeń do A co w sytuacji, jeśli chcemy tele- Polski. Trzeba się jednak pośpieszyć fonować w odwrotnym kierunku – – i zostać klientem firmy WDT. z Polski do USA?

Firma WDT może również w tym Państwu pomóc dzięki popularnej usłudze Polski Numer. Wielu z nas na własnej skórze przekonało się – na przykład podczas wizyty w ojczyź-

Co trzeba zrobić, aby zostać klientem WDT?

Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 1-888-60-60938 i można porozmawiać na temat

FOTO: ARCHIWUM WDT

Dzięki usługom WDT można dzwonić z domu lub z telefonu komórkowego; bez konieczności kupowania kart telefonicznych i wbijania szeregu cyfr, by uzyskać możliwość połączenia. Aby zostać klientem WDT, nie trzeba podpisywać kontraktów – z preferencyjnych stawek już od 1,5 centa na połączenia do Polski skorzystamy dzwoniąc z własnej komórki lub telefonu domowego, z aktualnie posiadanego aparatu. Nasze centra telefoniczne zlokalizowane są w USA i w Polsce, dzięki czemu WDT zapewnia wysoką jakość połączeń i ciągłość usług. Na najpopularniejsze pytania klientów odpowiada Marzena Łukasiewicz, marketing coordinator firmy WDT.

usług WDT z mówiącym po polsku konsultantem 7 dni w tygodniu. Pracownicy firmy WDT służą pomocą w ojczystym języku nie tylko przy składaniu zamówienia, ale również są do dyspozycji codziennie, jeśli REKLAMA

zachodzi taka potrzeba. Więcej informacji znajdą również Państwo na na szej stro nie in ter ne to wej www.mojewdt.com. Warto przypomnieć, iż aby zostać naszym klientem, nie trzeba podpisywać kontrak-

tów. Przy korzystaniu z usług WDT nie ma też ukrytych opłat, a telefonować do Polski i korzystać z preferencyjnych stawek mogą Państwo z własnych telefonów komórkowych czy domowych. n


nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

19

!"#$"%"&'%"()"*" nowego dziennika Zakończ KARNAWAŁ z nowym dziennikiem

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DOBRĄ ZABAWĘ z redakcją „Nowego Dziennika” i zespołem telewizji NDTV. Już 8 lutego w pięknych salach Royal Manor w Garfield, NJ, hucznie będziemy żegnać karnawał. W programie wiele atrakcji, m. in. finał konkursu „Zostań Modelką”, kilka skeczy naszego redakcyjnego komika Janusza Szlechty i kilka niespodzianek. Do tańca będzie grał ADAMBAND Adama Chroli, który w muzyce tanecznej jest nie do pokonania! Otwarty bar całą noc, a na stołach wykwintne dania, z których Royal Manor słynie! Bilety w cenie 160 dol. do nabycia w redakcji „Nowego Dziennika” lub przez telefon (212) 594-2266 wew. 202. Cały dochód z gali przeznaczamy na dalszy rozwój telewizji NDTV, która oczywiście będzie nagrywać nasz bankiet!

%#"+( +(+"!,-./(01*.2, #'3+$"(-#.$,/.#"2" $"4+.)'(4.#%14,('$*1$. 5556789:;;9<6=>? (WARTOŚĆ 100 DOLARÓW)

8 LUTEGO 2013 GODZINA 8 WIECZOREM

454 MIDLAND AVENUE, GARFIELD, NEW JERSEY, 07026


20

Zdrowie

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Jak zgubiłem nadwagę n "Napisz w końcum, jak schudłeś" – słyszałem od wielu tygodni

od mojego szefa. To prawda – zrzuciłem ostatnio nadwagę, ale długo wahałem się, czy napisać o moim odchudzaniu. W końcu jako dziennikarz powinienem pisać przede wszystkim o innych. Mamy już jednak prawie połowę stycznia i z własnego doświadczenia pamiętam, że jest to czas, w którym zaczynają słabnąć najmocniejsze nawet noworoczne postanowienia - także te o zrzucaniu nadwagi. Zdecydowałem się więc podzielić się swoimi doświadczeniami w nadziei, że może uda mi się podtrzymać na duchu choćby jedną osobę walczącą z własną nadwagą. Bo schudnąć można przy odrobinie konsekwencji. IMPULS W moim przypadku nadwaga była przede wszystkim wynikiem długoletniego zaniedbania. Kilkanaście godzin pracy za biurkiem dziennie, brak ruchu i bliskość lodówki robiły swoje - przekraczałem kolejne wydawało się nieprzekraczalnie granice: 200, 210, 220, 230, 240 funtów... Chyba każda osoba z nadwagą myślała lub myśli o poważnym zabraniu się za odchudzanie. I odkłada moment rozpoczęcia kuracji na później. "Najlepsze odchudzanie to odchudzanie od jutra" – mówi oklepany już żart-wytrych, którym usprawiedliwiamy własne łakomstwo. A ponieważ wiemy od Sławomira Mrożka, że "jutro to dziś, tyle że jutro" - nie zaczynamy nigdy. Potrzebny jest impuls, który przesądzi o tym, że się wreszcie zabierzemy za siebie. Dla mnie, z zawodu dziennikarza, bodziec do odchudzania przyniósł rok temu wywiad z Angeliną Jolie, który przeprowadziłem na Manhattanie dla polskiego tygodnika "Newsweek". Kiedy po rozmowie z aktorką poprosiłem jej sekre-

tarkę o zrobienie nam wspólnego zdjęcia iPhone'em, zobaczyłem na ekranie smartfona nadmuchanego jak balon faceta stojącego obok pięknej kobiety. A gdy kilka dni później pochyliłem się i miałem problem z zawiązaniem własnej sznurówki, wiedziałem, że przekroczyłem granicę, której nigdy nie powinienem przekroczyć. GRUPA Powiedzmy sobie szczerze - nie zrzuciłbym nadwagi, gdyby nie pomoc grupy wsparcia. Kiedy mój redakcyjny kolega Janusz Szlechta, z którym mam przyjemność pracować biurko w biurko, powiedział mi o konkursie "Schudnij zdrowo", puściłem najpierw informację mimo uszu. Dopiero po kilku tygodniach, gdy on sam zaczął tracić na wadze (red. Szlechta zgubił w sumie około 30 funtów), postanowiłem spróbować. Grupa "Schudnij zdrowo" zbierała się raz w tygodniu w agencji Pol-Travel w Garfield u gościnnych państwa Zofii i Tadeusza Strzałków. Spotkania okazały się więc nie tylko źródłem pożytecznych informacji o zdrowym odżywianiu - wykłady prowadził głównie dr Janusz Witkowski - ale także miłym wydarzeniem towarzyskim. W zebraniach grupy uczestniczyły (i uczestniczą nadal) osoby znajdujące się na różnych etapach procesu tracenia nadwagi. Sylwetkom niektórych uczestników nie można już było nic zarzucić - przychodzili na spotkania, aby miło spędzić czas w gronie znajomych i utwierdzić się w nawykach zdrowego odżywiania. Bo wiedza o tym, co nas żywi, a co nas tak naprawdę truje, jest bezcenna.

Tak wyglądałem w maju 2012 roku, a tak w grudniu

ZDJĘCIA: ARCHIWUM T. DEPTUŁY

Tomasz Deptuła

Zdjęcie autora z Angeliną Jolie – jeden z bodźców do rozpoczęcia kuracji

Na własnej skórze przekonałem się, że perspektywa stanięcia na wadze raz w tygodniu i porównania swoich osiągnięć z wynikami innych uczestników grupy była niezwykle motywująca. W grupie nie odczytywano publicznie całej wagi każdego z uczestników, ale każdy mógł się dowiedzieć, ile komu w ciągu tygodnia ubyło lub - co zdarzało się dużo rzadziej - przybyło funtów. Każdy więc chciał pojawić się na spotkaniu ważąc jak najmniej. Nagrody, a były takie, przyznawano natomiast za procentowy spadek masy ciała, a nie za liczbę zgubionych funtów. W moim przypadku poskutkowało. W pierwszej edycji trzymiesięcznego konkursu, mimo że włączyłem się w połowie cyklu, zgubiłem około 35 funtów. W drugiej - już na przestrzeni pełnych trzech miesięcy - zrzuciłem mniej więcej tyle samo. Trzeci cykl był już tylko "kosmetyką" - nie miałem już specjalnie z czego chudnąć. Ale też straciłem kilka funtów. I kibicowałem innym członkom grupy, którzy chudli w podobnym tempie, jak ja podczas pierwszych dwóch cykli. RUCH Drugim sekretem szybkiego chudnięcia okazał się ruch. Wyjaśnianie dlaczego, nie ma sensu - o zbawiennym wpływie ćwiczeń fizycznych na linię wiemy przecież wszyscy. Mimo siedzącej pracy prowadzę dość aktywne życie (jeżdżę na nartach, sędziuję mecze piłkarskie). Trzeba było tylko przełamać lenistwo i przemóc się. Co najmniej 30 minut ruchu sześć dni w tygodniu. I żadnych usprawiedliwień. Zacząłem wykorzystywać abonament do gymu, do którego i wcześniej mogłem chodzić 3 razy w tygodniu. W innych dniach był rower, bieżnia na pobliskim stadionie albo po prostu przebieżka po uliczkach. A w dni słotne - stacjonarny rowerek, który stał od ponad roku w pokoju jak wyrzut sumienia, kupiony przez rodzinę z nadzieją, że kiedyś wreszcie się zabiorę za odchudzanie. Stawiałem go przed telewizorem także wtedy, gdy oglądałem transmisje sportowe, przekonując się na własnej skórze, że rzeczywi-

połowie grudnia, gdy kończyła się trzecia edycja konkursu "Schudnij zdrowo", zmierzono mi niewiele ponad 166 funtów, czyli 75 kg - jest to normalna waga mężczyzny w moim wieku i mojej postury. Nawiasem mówiąc - chudnięcie w funtach jest dużo bardziej efektowne niż w kilogramach, nieprawdaż? W międzyczasie zmieniłem trzy rozmiary ubrań. Dziś moja żona ma problemy z odróżnieniem moich dżinsów od spodni mojego 16-letniego syna, który uprawia trzy dyscypliny sportu. Moja waga oscyluje dziś między 166 a 171 funtów. Oprócz porannych koktajli Herbalife jem normalne posiłki - trudno by było zresztą przeżyć święta Bożego Narodzenia i sylweDIETA Pierwszych kilkanaście funtów zgu- stra na samej sałacie. To ciekawa fabiłem jeszcze zanim zacząłem korzy- za procesu odchudzania - próbuję stać z produktów Herbalife, które po- utrzymać wagę i jednocześnie zbamogły mi jednak walnie w dalszej ku- dać, na co mogę sobie pozwolić nie racji. Dzięki stałemu kontaktowi z dok- zyskując niepotrzebnych funtów. Za torem Januszem Witkowskim stale mo- to czuję się, jakby ubyło mi 15 lat, a nitorowałem proces chudnięcia, aby mój kardiolog zadecydował, że nie gubić przede wszystkim tkankę tłusz- muszę brać leków obniżających choczową, a nie mięśnie. Dietę udało mi lesterol, które ponoć miałem brać do się zmienić z dnia na dzień. Węglo- końca życia. I to jest chyba najwiękwodany i słodycze poszły na bok, ich sza nagroda za kilka miesięcy wyrzemiejsce zajęły jarzyny, ryby i mięso. czeń, które z perspektywy czasu nie A rano koktajl mleczny Herbalife. Ze wydają się bardzo uciążliwe. n słodyczami nie było problemów - nigdy za nimi nie przepadałem, a niesłodzona herbata zaczęła mi smakoSCHUDNIJ ZDROWO wać już po kilku dniach. Dużo trudW "NOWYM DZIENNIKU" niej było z produktami mącznymi. Już w najbliższy piątek, 18 stycznia Przed kuracją wydawało mi się, że ży2013 roku o godz. 7 wieczorem odcie bez klusek, pierogów i makaronów będzie się w redakcji "Nowego Dziennie ma sensu. Ale wystarczyło trochę nika" (70 Outwater Lane, Garfied, NJ konsekwencji - na co zresztą patrzo07026) pierwsze spotkanie nowej gruno się dziwnie nawet w redakcji, gdy py konkursu "Schudnij zdrowo". Sporezygnowałem nawet z urodzinotykać się będziemy co tydzień. Serwych tortów kolegów. Na pierwszych decznie zapraszamy wszystkich, któkilka pierogów i kromkę razowego rzy chcą gubić kilogramy z redaktorami "Nowego Dziennika". chleba pozwoliłem sobie dopiero po dwóch miesiącach. Ale uczestnicy gruIstnieje też możliwość dołączenia się py, którzy od czasu do czasu pozwado już działających grup konkursu "Schudnij zdrowo": lali sobie na węglowodanowe szaleństwo, też chudli, choć trochę wolniej. wtorki – Agencja Pol-Travel w Garsty czas rozegrania jednej kwarty meczu futbolowego czy koszykówki trwa co najmniej 40-45 minut. Nie od razu rzuciłem się jednak, aby przebiec maraton. Zacząłem od krótkich przebieżek, bo na początku już po 100 metrach truchtu dostawałem zadyszki. Potem stopniowo zwiększałem obciążenia. Dziś bez większego wysiłku przebiegam kilka mil. Podobnie było z pływaniem - z pół mili na basenie zrobiło się najpierw 3/4, a potem już cała mila. Dłuższych dystansów na razie nie pływam, bo przepłynięcie ponad 70 długości 25-jardowego basenu jest po prostu nudne.

EFEKTY Gdy na początku maja 2012 roku stanąłem po raz pierwszy na oficjalnej wadze konkursu "Schudnij zdrowo", licznik pokazał 248 funtów, czyli 112 kilogramów. Z klinicznego punktu widzenia dawno już przekroczyłem granicę otyłości drugiego stopnia. W

field, NJ, 114 Palisade Ave. początek o godz. 7:30 wieczorem środy – Exit Real Estate na Greenpoincie, 121 Greenpoint Ave., o godz. 7 wieczorem Więcej informacji pod numerami telefonów: (212) 594-2266 w. 113 lub 120, albo (973) 727-4874.


Kultura

21 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Amerykanie dla polskiej historii n Podczas dyskusji o Witoldzie Pileckim zorganizowanej w nowo-

Anna Tarnawska

Już na wstępie prowadzący zaznaczył, że większość Amerykanów i amerykańskich Żydów zapewne będzie zaskoczona tym, że wśród więzionych w obozach koncentracyjnych byli Polacy, a w tym nawet nieliczni ochotnicy. Jednym z nich był Witold Pilecki, który jako żołnierz AK dobrowolnie spędził trzy lata w obozie w Auschwitz. Sporządzony przez niego raport, opublikowany w 2000 roku w Polsce jako "Ochotnik do Auschwitz", wydało w Ameryce pod tytułem “The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery” wydawnictwo Aquila Polonica, którego współzałożycielką jest Terry Tegnazian. W swoich pierwszych słowach prof. Snyder, amerykański profesor Uniwersytetu Yale, specjalista od studiów wschodnioeuropejskich i od holokaustu, zwrócił uwagę na historyczne tło omawianych wydarzeń. Mówił o wyjątkowej roli Polski podczas II wojny światowej, która – zaatakowana najpierw przez Niemców, potem przez Rosjan – jako jedyny kraj w Europie walczyła z nazistowskimi Niemcami zarówno poprzez świetnie zorganizowaną, największą w Europie armię podziemną, jak i poprzez walkę Polaków w obcych armiach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii czy w ZSRR. W tym kontekście badacz zarysował sylwetkę rotmistrza Pileckiego, który celowo dał się aresztować podczas łapanki, by trafić do Auschwitz i zbierać dla podziemia materiały o sytuacji w obozie oraz stworzyć tam organizację ruchu oporu. Pilecki przekazywał także informacje o transportach Żydów i ludobójstwie. Profesor przypomniał, że obozy koncentracyjne powstały początkowo w celu zniszczenia polskiego ruchu oporu, egzekucji polskich oficerów i inteligencji. Kontekst ten uzupełniła Tegnazian mówiąc, że raport Pileckiego jest unikalnym świadectwem człowieka, który obserwował zachodzące zmiany z obozu pracy w fabrykę śmierci, patrzył na budowę krematoriów, obserwował testowanie cyklonu B. "Pilecki jest z pewnością jednym z najważniejszych obserwatorów. Jako ktoś, kto był w Auschwitz przez trzy lata i uciekł stamtąd, może mówić do nas nie tylko o polskim oporze, jego wyzwaniach i sukcesach, ale o bardzo szczególnej niemieckiej polityce eksterminacji Żydów. Pozwala nam zobaczyć wyraźnie te okropieństwa i lepiej zrozumieć wojnę" – wskazał naukowiec. Pytana o to, jak doszło do wydania książki, Terry Tegnazian powiedziała, że poznała raport dzięki Jar-

kowi Garlińskiemu, który przetłumaczył go na język angielski. "Raport czytałam stopniowo – wyjaśniła "Nowemu Dziennikowi". – Zrobił na mnie tak wstrząsające wrażenie, że nie byłam w stanie przeczytać go za jednym razem". Wiedza Terry Tegnazian na temat historii Polski budzi podziw, tym bardziej że nie ma ona żadnych polskich koneksji. W wykształcenia prawniczka, późniejsza producentka filmowa, swoje zainteresowanie tłumaczy tym, że pracując nad swoją własną książką przypadkowo natrafiła na informacje na temat wybitnych zasług Polaków podczas bitwy o Anglię w 1940 i 1941 roku. Wiadomości te bardzo ją zdumiały, ponieważ nigdy dotąd o faktach tych nie słyszała. Zaowocowało to wydaniem po angielsku "Dywizjonu 303" Arkadego Fiedlera. Ter ry po wie dzia ła "No we mu Dziennikowi", że ma zamiar zmienić brak zainteresowania świata polską historią i wyraziła ogromne zadowolenie z tego, jak książka jest przyjmowana w Ameryce. Napisał o niej m.in. "New York Times" piórem prof. Snydera, Anne Applebaum w "The New Republic", nowojorski "The Jewish Week" oraz "The Jewish Journal" w Los Angeles. Dodała, że raport Pileckiego powinien się znaleźć w każdej bibliotece, zwłaszcza w działach poświęconych holokaustowi. Podobnie wypowiedział się Timothy Snyder, którego zdaniem publikacja raportu Pileckiego w Stanach Zjednoczonych ma bardzo istotne znaczenie dla poznania w pełni historii II wojny światowej. "Trzeba znać najważniejsze dokumenty obserwatorów tamtych wydarzeń" – podkreślił. "Czyny Pileckiego to humanizm w najwyższej postaci – bez podziałów religijnych i narodowościowych" – mówiła podczas poczęstunku Terry Tegnazian. Podobnie w trakcie spotkania o Pileckim wyrażał się prof. Snyder, który uznał, że reprezentował on ludzki i polski honor. Jako polscy bohaterowie wymienieni zostali także Jan Karski i Władysław Bartoszewski. Polskimi bohaterami zafascynowana była także obecna na spotkaniu popularna amerykańska dziennikarka Rita Cosby, córka żołnierza AK i powstańca warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego. Dziennikarka wyznała, że jest głęboko poruszona niezwykłą historią Pileckiego, o której dyskutowała wcześniej tego samego dnia z prof. Snyderem na antenie swojego radiowego programu. Cosby dodała, że z naturalnych przyczyn losy Pileckiego są jej

FOTO: DAVID A. GOLDFARB

jorskim Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego przy okazji publikacji w USA raportu z Auschwitz Witolda Pileckiego padło wiele znaczących słów na temat działań Polski i Polaków w kontekście II wojny światowej i holokaustu. Z prof. Timothym Snyderem i wydawczynią Terry Tegnazian rozmawiał dyrektor muzeum David G. Marwell.

Timothy Snyder, Terry Tegnazian i David G. Marwell podczas dyskusji o rotmistrzu Witoldzie Pileckim w Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku

bliskie ze względu na losy jej ojca. “The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery” jest już piątą książką na temat polskiej historii wydaną przez Aquila Polonica. Terry Tegnazian wyznała, że kolejna publikacja, którą przygotowuje wydawnictwo Aquila Polonica, będzie poświęcona losom Władysława Sikorskiego. Organizatorem środowego spotkania byli The Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, przy współpracy wydawnictwa Aquila Polonica Publishing.

śniowej i oficer Armii Krajowej w randze kapitana, w 1940 r. zgłosił się na ochotnika do udziału w niezwykłej misji. Jego zadaniem było dać się aresztować Niemcom i przeniknąć do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam Pilecki miał zająć się zbieraniem informacji wywiadowczych dla polskiego ruchu oporu w kraju i rządu na uchodźstwie w Londynie oraz organizacją oporu wewnątrz obozu i wreszcie ucieczki, w której dopomóc mieli alianci oraz AK. Pilecki przeżył w obozie trzy lata i uciekł, by kontynuować walkę zbrojną: brał udział w powstaniu warszawskim, podczas Rotmistrz Witold Pilecki, weteran którego pracował w Kedywie i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., walczył przeciwko niemieckim odojciec rodziny, a w czasie II wojny działom pancernym. W ostatnich światowej uczestnik kampanii wrze- dniach powstania dostał się do nie-

woli niemieckiej. W 1945 r., po zwolnieniu z obozu jenieckiego, znalazł się we Włoszech, gdzie pracował nad swoim raportem z pobytu w Oświęcimiu. Po powrocie do Polski działał jako aktywny członek antykomunistycznej opozycji w ramach organizacji konspiracyjnej pod kryptonimem "NIE". W 1947 r. został przez nowe władze komunistyczne zatrzymany jako szpieg pracujący na rzecz polskiego rządu emigracyjnego, aresztowany, poddany torturom i po pokazowym "jawnym" procesie skazany na śmierć jako zdrajca i stracony w 1948 roku. Po upadku komunizmu w 1989 r. Pileckiego zrehabilitowano, a w 2006 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. n

REKLAMA

LEKARZ ALERGOLOG Dr. MONIKA I. WORONIECKA, M.D. Specjalista ALERGOLOG dla doros∏ych i dzieci (z wieloletnim doÊwiadczeniem)

• Specjalistyczne skórne testy na alergie • Szczepienia odczulajàce, alergie Êrodowiskowe • Katar sienny, przewlek∏y kaszel i astma, alergiczne choroby zatok, uszu, oczu i skóry • Uczulenia na pokarmy, ostre reakcje uczuleniowe, uczulenia na ukàszenia przez owady • Zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • Testy wydolnoÊci p∏uc Ubezpieczenia honorowane

Brooklyn:

115 Nassau Avenue (Greenpoint)

718.389.6950

Nassau:

125 Plandome Road (Manhasset), Long Island

516.570.0528


Zdrowie

22

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

O zęby trzeba dbać n Rozmowa z Pawłem Żukowskim z Greenpoint Dental Plaza

W Greenpoint Dental Plaza oferujemy szeroką gamę usług dentystycznych od profilaktyki po leczenie, wybielanie czy lakierowanie zębów. Starsza generacja naszych pacjentów zgłasza się do nas w celu wstawienia lub restauracji mostków i protez czy też wstawić sobie implanty.

Implanty, szczególnie w Ameryce, stają się bardzo modne. Dlaczego?

FOTO: NOWY DZIENNIK

Dla starszych osób, które nie mają już ani jednego swojego zęba, proteza nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie bardzo ma się na czym trzymać. Poza tym plastikowe podniebienie uniemożliwia użytkownikowi odczuwanie smaku. Ma w jamie ustnej dwa kawałki plastiku, którymi musi się nauczyć jeść. Trudno wtedy takiego pacjenta zachęcać do jedzenia surowych warzyw, owoców czy orzechów.

Paweł Żukowski

Wstawienie implantów – niekoniecznie wszystkich 14, bo można wstawić cztery, co mniej kosztuje, i na nich osadzić protezę – daje nieporównywalnie większy komfort życia i przyjemność z jedzenia. To nie jest tanie rozwiązanie, ale nie jest aż tak drogie, żeby człowiek nie mógł sobie na nie pozwolić. Jeżeli kogoś stać na nowe meble, samochód, najnowszy iPhone, to powinien też zainwestować w porządne i ładne zęby, które pozwolą mu normalnie jeść. Implanty w 50-60 procentach dają wrażenie posiadania swoich zębów. Implant to również dobre rozwiązanie dla tych, którzy stracili jeden ząb, szczególnie ten z tyłu.

Ludziom się wydaje, że jak wyrwą ząb z tyłu, to można tak zostawić dziurę samą sobie, bo z tyłu jej nie widać. Tymczasem brak jednego zęba np. w dolnej szczęce to początek problemu z trzema zębami. Dwa zęby z boku przechylają się, ząb z góry szukający kontaktu wychodzi z kości i może wypaść. Uzębienie staje się nierówne. Ponadto zęby tylnie są ważniejsze nawet niż te z przodu. Przeżuwamy nimi jedzenie, przez co spełniają jedną z najważniejszych funkcji w jamie ustnej. Jak ktoś nie ma czterech zębów z przodu, to może poradzić sobie odgryzając zębami bocznymi, bez szkody dla nich. Ci, którzy nie mają zębów z tyłu i nie noszą protezy, zaczynają nadużywać przednich zębów. Te z kolei nie są skonstruowane do tego, by przeżuwać pokarm. Zaczynają się wyginać – jeden w przód, jeden w tył, trzeci w bok. Wychodzą z kości i z dziąseł, bo są przeciążone procesem jedzenia. Generalnie odradzam pacjentom wyrywanie zębów. Trzeba zrobić, co się da, żeby ząb ratować. Czasem to kosztuje więcej niż wyrwanie, bo trzeba przeprowadzić kanałowe leczenie, założyć koronkę etc. Za to zapłacimy ponad 1000 dol., w porównaniu ze 180 dol. za usunięcie zęba. Jednak wyrywając ząb pacjent wiele nie zyskuje. Brak zęba to początek wielu kosztownych problemów.

REKLAMA

BIURO B I U R O ADWOKACKIE ADWOKACKIE KRYSTYNA L. KOSZKUL

W Y P A D K I

Sprawy kryminalne / wykroczenia drogowe Rozwody, Kupno / sprzedaż nieruchomości Sprawy imigracyjne Sprawy w Polsce: rozwody / legalizacja, alimenty, spadki 411 Theo Fremd Ave. Suite 206 South Rye, NY 10580 • 914.925.3571

61 Broadway Suite 2824 New York, NY 10006 • 212.279.6282

FOTO: ARCHIWUM

Pacjentami Greenpoint Dental Plaza są głównie Polacy mieszkający na Greenpoincie oraz w innych częściach Nowego Jorku. Z jakimi problemami najczęściej się zgłaszają?

Nitka dentystyczna jest cienka i wchodzi w te miejsca, których szczoteczka nie dosięgnie. Za jej pomocą usuwamy kamień oraz bakterie groTrzeba dbać o zęby. Koniecznie co madzące się w szczelinach między zęsześć miesięcy należy stawić się na bami. To tam zaczynają się problemy. kontrolną wizytę u dentysty, który Gromadzące się w między zębazrobi prześwietlenie i czyszczenie zę- mi bakterie – których wg lekarzy jest bów. Jednym z największych błędów, w jamie ustnej więcej niż na desce które pacjenci popełniają, jest to, że klozetowej – zaczynają konsumować zgłaszają się do dentysty, gdy ząb już kość wokół zęba i tak zaczyna się paboli. Tymczasem wtedy jest za póź- rodontoza, dziąsła podnoszą się do no na ratowanie zęba. góry i opadają w dół odsłaniając szyjNa kontrolne wizyty, prześwietle- kę zęba. nia i czyszczenie trzeba się też zgłaszać raz w roku, gdy mamy implanCo zrobić, jak już szyjka zęba się odty, koronki czy mosty. Wówczas słoni? Czy jest na to jakaś rada? upewniamy się, że wokół implantów Tego procesu praktycznie nie możi pod koronkami nic się nie dzieje, na odwrócić bez operacji, podczas tzn. nie zbierają się tam szkodliwe której wycina się kawałek tkanki z bakterie. podniebienia i naszywa na miejsce, Inna rzecz, o której nie można za- gdzie powinno być dziąsło. pominać, to codzienne szczotkowaNajlepszym jednak sposobem jest nie, a właściwie szamponowanie zę- zapobieganie poprzez dbanie o dziąbów – miękką szczotką i delikatny- sła. I znowu chodzi tu o delikatne comi ruchami. dzienne szczotkowanie zębów przy Przy czym pamiętamy o zmienia- użyciu miękkiej szczoteczki, używaniu szczotki i pasty do zębów co trzy nie nitki dentystycznej oraz regularmiesiące i o tym, aby codziennie czy- ne czyszczenie zębów w gabinecie ścić szczeliny między zębami nitką dentystycznym. dentystyczną. Co robić, jak dbać o zęby, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której musimy wybierać pomiędzy protezą a implantem?

Dlaczego czyszczenie nitką jest tak ważne?

Czy stosować płyny odkażające do płukania typu Listerine?

Oczywiście, nie stanowią zagro-

żenia. Największym zagrożeniem jest niemycie zębów. Innym środkiem odkażającym jest roztwór z soli kuchennej. Idealny na infekcje albo zadrapania na ściankach jamy ustnej. Roztwór polecany jest też pacjentom tuż po wstawieniu implantów czy wyrwaniu zębów. Jakie pasty do zębów pan poleca?

Wszystkie amerykańskie pasty są dobre, ale żadna z nich nie jest idealna, dlatego trzeba je zmieniać co trzy miesiące, podobnie jak szczoteczkę. Poza tym gdy myjemy zęby ciągle jedną pastą, to organizm się do niej przyzwyczaja i staje się mniej skuteczna. Bardzo dobrym, tanim i bezpiecznym dla zdrowia środkiem do czyszczenia zębów jest soda oczyszczona. Można nałożyć ją na szczoteczkę pod lub na pastę do zębów. Soda wybiela zęby, zabija zarazki i odświeża oddech. Co z elektrycznymi szczoteczkami?

To bardzo dobry wynalazek. Wirująca szczoteczka ma lepszy zasięg, wchodzi w szczeliny między zębami, gdzie zwykłą szczoteczką zazwyczaj nie dosięgamy. Jak z każdym wynalazkiem, trzeba jednak się tą szczoteczką umiejętnie posługiwać. Nie można przyduszać jej na zębach, bo zniszczymy dziąsła i zęby. Na koniec, jakie przesłanie ma pan dla czytelników?

Dbanie o higienę jamy ustnej to dbanie o zdrowie. Zdrowie bowiem to nie samochód, który zawsze można wymienić na nowy model. Zdrowie jest tylko jedno. ROZMAWIAŁA: ALEKSANDRA SŁABISZ

GREENPOINT DENTAL PLAZA Greenpoint Dental Plaza 152 Greenpoint Avenue Brooklyn, NY 11222 tel. 718-389-8000 www.greenpoint-dentist.com


Trendomierz

23 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Brunobomber i pasta do butów

BYŁ TROTYL I GO NIE BYŁO

"Rzeczpospolita" opublikowała artykuł, w którym ujawniła że na wraku tupolewa znaleziono ślady trotylu. Prokuratura zaprzeczyła ośmieszając producenta aparatury badawczej światowej klasy Jana Bokszczanina. Gazeta na tym procederze straciła, konsekwencje w postaci utraty pracy poniosło wielu dziennikarzy. Wiemy też jakie moce stały za wydawnictwem Grzegorza Hajdarowicza i że decyzje redakcyjne podejmowane są w środku nocy pod śmietnikami blokowiska. Wyniki badań na obecność trotylu przesłano do Moskwy, tam będą analizowane przez pół roku. Chyba wiadomo z jakim skutkiem, skoro kagiebeowiec Putin uważa śledztwo za zakończone. Na temat pasty do butów powstały setki kawałów.

n W ubiegłym roku władza nie miała szczęścia do narodu, który się

jej nie udał. Wciąż przypominał o Smoleńsku, demonstrował przeciw podniesieniu wieku emerytalnego, organizował niepodległościowe marsze i nie godził się na podmianę ciał ofiar katastrofy posmoleńskiej. STYCZEŃ

SERIAL O MADZI Z SOSNOWCA

Rok rozpoczął się serialem telewizyjno-prasowym na temat śmierci małej Madzi z Sosnowca. Cała Polska była zszokowana rzekomym porwaniem półrocznej dziewczynki. Tysiące ludzi było zaangażowanych w poszukiwanie zaginionej. Matka Madzi najpierw twierdziła, że została napadnięta, a kiedy się ocknęła, dziecka nie było. Do akcji wkroczył "Rambo" Krzysztof Rutkowski, któremu matka rzekomo porwanej córki wskazała miejsce pochówku. Ciałko dziewczynki znaleziono przysypane gruzem w parku. "Rambo" miał swoje 15 minut, a później okazało się, że nie ma licencji na prowadzenie agencji detektywistycznej. Po kilku miesiącach prokuratura ustaliła, że to właśnie matka własnoręcznie udusiła dziecko. Komentatorzy twierdzą, że medialny szum był wywołany nie tylko w celach podniesienia wysokości nakładów prasy czy oglądalności telewizyjnych stacji zwanych przemysłem przykrywkowo-dezinformacyjnym, a w celu ukrycia poważniejszych problemów społeczno-gospodarczych w kraju.

stadionu było wciąż przesuwane w czasie, wciąż był zamknięty z powodu otwarcia, by ostatecznie przerodzić się w basen narodowy kryty... MARZEC

KATASTROFA POD SZCZEKOCINAMI

Wydarzyła się największa katastrofa kolejowa od wielu lat. 3 marca doszło do zderzenia czołowego dwóch pociągów. Na miejsce katastrofy przybył Donald Tusk oraz ministrowie Jacek Cichocki, Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nowak, którzy nie powiedzieli słowa "przepraszam". Prezydent ogłosił dwudniową żałobę narodową. Zdaniem prokuratury za spowodowanie tragedii, w której zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych, winni są dwaj pracownicy, którzy wypuścili dwa pociągi jadące w jednym kierunku na jeden tor. Premier Tusk zasłynął jako sprawozdawca telewizyjny. Stojaki pod mikrofon, jakimi okazali się reporterzy, podstawili premiera w zastępstwie. KWIECIEŃ

WOJNA POSMOLEŃSKA

Doszło do wielkiej awantury w Sejmie. W drugą rocznicę katastrofy, którą uznano za największą od czasów II wojny światowej, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o wprowadzenie do porządku obrad "NIE" DLA ACTA W całej Polsce trwały masowe pro- projekt ustawy o sprowadzeniu wratesty przeciwko umowie ACTA, któ- ku tupolewa ze Smoleńska. Wówczas rą w błyskawicznie podpisał premier premier zasłynął słowami: "WolałTusk. Chodziło o wprowadzenie bym się nie urodzić, niż na grobach cenzury internetu. Wrzawa podnio- zmarłych budować swoją karierę posła się ogromna. Władza nie pora- lityczną!". Wkrótce, gdy doszło do dziła sobie z siłą hakerów, którzy blo- zamiany ciał w grobach osób zabikowali strony rządowe. W Krakowie tych w katastrofie, słowa te nabrały w manifestacji uczestniczyło ponad innego znaczenia... 10 tys. osób, które niosły transparen"Ta katastrofa to jest pańska wina, ty: "Wolność dla internetu" czy to wynik pańskiej polityki!" – ripo"Dość działania bez pytania". Osta- stował Jarosław Kaczyński. Okazatecznie ACTA zostały odrzucone ło się, że to dopiero początek wojny przez Parlament Europejski, a pre- polsko-polskiej, a politycy poszli o mier naraził się na falę krytyki. wiele dalej we wzajemnych oskarNie przeszkodziło to ostatecznie w żeniach i skończy się prawdopodobdecyzji aresztowania Roberta Frycza, nie wprowadzeniem cenzury w przetwórcy strony internetowej antyko- strzeni publicznej, czyli ustawy o momor.pl, którego aresztowano o 5:40 wie nienawiści. rano. Obecnie trwa proces biednego studenta, któremu grozi rok więzieMAJ nia, kara finansowa i prace społecz- PRACA DO ŚMIERCI ne za to, że powygłupiał się trochę na Sejm przyjął kontrowersyjną ustatemat prezydenta. wę o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67. roku. Na sejmowe głosowanie nie został wpuszczony m.in. LUTY Ujawniono sprawę przyznania gi- szef Solidarności Piotr Duda. Nie gantycznych nagród dla prezesów zgodziła się na to marszałek Sejmu, spółek zajmujących się organizacją Ewa Kopacz. Solidarnościowcy okuEuro 2012. Rafał Kapler, szef Naro- powali w proteście budynek Sejmu dowego Centrum Sportu, które nie- nie chcąc wpuszczać na obrady udolnie budowało Stadion Narodo- przedstawicieli koalicji PO-PSL. W wy, miał otrzymać 570 tys. zł., szef kraju odbywały się liczne demonstraNCS został zdymisjonowany, nie cje, bez skutku. Stefan Niesiołowski wiemy ostatecznie, czy bonus został (poseł PO) obraził dziennikarkę mu wypłacony, ale chyba tak, bo od- "Gazety Polskiej Codziennie", krzygrażał się procesem sądowym. Mar- cząc do niej: "Won stąd!". Polacy po cin Herra, prezes spółki PL 2012, miał raz kolejny zostali oszukani, ustawa otrzymać 800 tys. zł., a jego zastęp- nie wpłynie na wysokość emerytur, ca około 600 tys. Za to, że otwarcie nie wiemy bowiem, jak rozwinie się

SAMI SWOI

FOTO: ARCHIWUM

Krystyna Godowska

konflikt w Unii Europejskiej, jaki będzie stopień inflacji, nie mówiąc o wciąż likwidowanych zakładach produkcyjnych.

tys. ludzi, którzy zaufali piramidzie finansowej, którą okazał się parabank Amber Gold i stracili co najmniej 500 mln. zł. Firma Marcina P., która oferowała atrakcyjne lokaty w złoto, okazała się w każdym calu niewiarygodCZERWIEC EURO SPOKO na i kryta przez gdański (i nie tylko) To były wielkie emocje sportowe, establishment. Gdańska prokuratura mimo blamażu naszej reprezentacji. postawiła Marcinowi P. siedem zarzuOrganizacja przebiegała według za- tów: m.in. prowadzenie bez zezwosady zastaw się, a postaw się. W cza- lenia działalności bankowej, posłużesie trwania mistrzostw cztery mia- niem się sfałszowanym potwierdzesta – Warszawa, Wrocław, Gdańsk i niem przelewu na kwotę 50 mln. zł., Poznań – zarobiły około 1,45 mld. zł. a także oszustwa na znaczną skalę. Niestety, teraz pozostały drogie sta- Przy okazji wyszło na jaw, że z Amdiony, których nie udaje się w żaden ber Gold i podległymi mu prywatnysposób utrzymać. A wszystko w myśl mi liniami lotniczymi OLT współprazasady – po nas choćby potop, nie cował syn premiera Michał Tusk. Służma chleba, niech będą igrzyska! by specjalne i Papa Tusk oczywiście o tym fakcie "nie wiedzieli". LIPIEC AFERA TAŚMOWA W PSL WRZESIEŃ Szokujące nagranie rozmowy Wła- ZAMIANA CIAŁ W GROBACH dysława Serafina, szefa kółek rolniProkuratura potwierdziła, że ciaczych z Władysławem Łukasikiem, ło Anny Walentynowicz, matki Sobyłym prezesem Agencji Rynku lidarności, która zginęła w SmoleńRolnego ujawnione zostały przez sku, zostało zamienione z ciałem Te"Puls Biznesu". W tajnym nagraniu resy Walewskiej-Przyjałkowskiej. z pełną swobodą i przy użyciu słów Okazało się, że przez ponad dwa laniecenzuralnych mówili oni o wyko- ta bliscy ofiar modlili się przy obrzystywaniu stanowisk państwo- cych grobach. Później tych ekshuwych do celów własnych i nepoty- macji było więcej, z podobnym zmie w PSL. W internecie można słu- skutkiem. chać ten bełkot, ja pozwolę sobie zacytować tylko fragment wypowiedzi, PAŹDZIERNIK która jest najmniej ubarwiona łaci- BASEN NARODOWY KRYTY ną. "(...) Także mecenas to jest słup. 16 października miało dojść do meJa nie chciałem się na to zgodzić, wy- czu Polska – Anglia na Stadionie Namyślili to na mnie z ministrem, że rodowym w Warszawie. W wyniku on ustępuje z prezesa. Ja wolę, żeby nie zamknięcia dachu we właściwym on był prezesem, a nie słup. A w ten czasie ulewa spowodowała, że musposób to słup wszystkiemu firmu- rawa zamieniła się w basen. Mecz roje. (...) On zawnioskował dla mnie zegrano dzień później, co spowodoo wynagrodzenie 50 tysięcy złotych wało oburzenie kibiców, zwłaszcza miesięcznie. Ja mu tego nie mogłem zagranicznych, narażonych na dodatpodpisać, ale ten słup mu podpisał. kowe koszty za restauracje, hotele lub Miesięcznie" – mówił były szef Agen- koczowanie na dworcach. "Ktoś, kto cji Rynku Rolnego. W wyniku afe- bierze takie wynagrodzenie, powinien ry stanowisko stracił minister rolnic- całe życie poświęcić, żeby to zagratwa Marek Sawicki. ło!" – grzmiał Donald Tusk. Nie zagrało, dobrze, że szef NCS został odwołany po aferze wodnej, w wyniku SIERPIEŃ której stadion zyskał miano Basenu PLATFORMA AMBER GOLD Sierpień był tragiczny dla ponad 10 Narodowego Krytego.

LISTOPAD

Po raz pierwszy słowa dotrzymał starszy sikawkowy Waldemar Pawlak. A u niego, jak u Pawlaka z komedii "Sami swoi", słowo droższe pieniędzy. Po zaskakującej wygranej Janusza Piechocińskiego w szrankach o przywództwo w PSL odszedł ze wszystkich zajmowanych stanowisk. Piechociński nie chciał, ale musiał zostać wicepremierem rządu. Waldi odszedł w cień. Póki co. W odpowiednim momencie wróci. W tej sytuacji, choć zamienił stryjek siekierkę na kijek, nadzieję w Piechocinskim jakowąś lud wiejski pokłada. PODSTAWIONY BRUNOBOMBER

Wielkiego strachu na Wiejskiej napędził niejaki Brunon K., który w dzieciństwie lubił bawić się kapiszonami, a później poznał na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umiejętności produkcji bombek – jak mówił nieodżałowany Bohdan Smoleń – "w asortymenie od a do n". Brunobomber rzekomo chciał wysadzić Sejm z najważniejszymi politykami, a później warszawską Bufetową (HGW) i Monikę Olejnik. Na szczęście niedoszły zamachowiec został zatrzymany przez ABW, które wcześniej go chroniło. Wredni dziennikarze wykryli podstęp i sprawa się rypła... Planowany zamach na Sejm stał się areną wewnętrznych walk o zachowanie wpływów w sferze wilków. Koszty tej afery prawdopodobnie poniósł odsunięty ze stanowiska Krzysztof Bondaryk, z zakazem mówienia o przyczynach swojej "rezygnacji". Może zostanie konsulem w jakimś spokojnym kraju? GRUDZIEŃ

LOT NIE UMIE LATAĆ

Największy polski przewoźnik LOT ma problemy finansowe i stoi na skraju bankructwa. Prezes został odwołany. A miało być tak pięknie.. .Zakupiono nowe dreamlinery, a relacje w mediach były na miarę pierwszego lotu w kosmos. Niedługo okazało się, że samoloty marzeń nie potrafią latać i szybko się psują. Na pomoc ruszył rząd i chce zasilić narodowego przewoźnika miliardem złotych. I tylko wróbelki w internecie ćwierkają, że LOT nie jest narodowy. W jego skład wchodzą spółki prywatne. Kto więc przechwyci kasę w razie bankructwa? n


24

Filadelfia

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Fajerwerki i parada

n W mieście kwakierskim fajerwerki na powitanie Nowego Roku są wystrzeliwane z barek na środ-

ladelfii, od Oregon Street, kierując się na północ w stronę ratusza, w pobliW tym roku – jak doniesiono z Cam- żu którego, na odcinku JF Kennedy den – w ceremonii, która odbywała Boulevard, między 15th a 16th Stresię na przystani usytuowanej dwie mi- ets, znajdowały się trybuny sędziowle od kościoła św. Józefa, licznie skie. Stary zwyczaj ludowy Filadelfii uczestniczyła publiczność z grupy wywodzi się od rzymskich saturnaliów, wiekowej 50-60 lat. Fajerwerki roz- których echa mamy w szekspirowskich świetlały niebo przez 10 minut. rzemieślnikach zabawiających się inNa Penns Landing spotkali się bur- scenizacją teatralną. mistrzowie obu miast, aby wspólnie Atmosfera karnawału temperuje coświętować powitanie Nowego Roku. kolwiek satyrę, ale zawsze czekamy Tym razem nie było w Filadelfii tego na odpryski oddolnej krytyki. Paracharakterystycznego tłumu ludzi i dę zaczynają komedianci (Comic Brisznuru samochodów wzdłuż Market i gade), a po nich o 10:30 wychodzą Spring Garden Streets, od nabrzeża do kapele smyczkowe, w tym Polish muzeum sztuki, gdzie bywał drugi po- American String Band, której kibicukaz fajerwerków. Było oszczędniej, po jemy (www.phillymummers.com). kwakiersku. Za to zaroił się grupami młodzieży staromiejski odcinek MarZABAWA A LA RIO ket Street – od Front do 5th Street. Polonijna kapela Polish American Nie zabrakło na powitaniu Nowe- String Band nawiązała w swojej nogo Roku Toma Corcorana, naczelni- worocznej prezentacji do karnawaka DRWC – Delaware River Water- łu brazylijskim Rio de Janeiro. Tefront Corporation – która zagospo- mat prezentacji – “Zabawa a la Rio”. da ro wu je oba na brze ża. Po To prawdziwa zabawa, jak w Rio. zakończeniu prac w Camden, jako Barwna i energiczna muzyka brazynaczelnik DRWC, zajął się filadel- lijska przeszła przez szkołę Sinatry fijskim nabrzeżem – Central Dela- i sióstr Andrews, kompozytora Alware Riverfront. Jest to ciąg odło- lena – odkrycie z lat sześćdziesiątych gów na tyłach autostrady I-95, mię- – którzy ją przyswoili dla american dzy Allegheny Avenue a Oregon na pop. Jak uprzedzało zawiadomienie, linii N-S. Tom Corcoran ma szanse to były prawdziwie brazylijskie kozostać bohaterem Polonii, jeśli do- lory: ostra biel, zieleń, żółć, krwista szłoby do turystycznego zagospoda- czerwień. Wzmocniona perkusja. rowania nabrzeża w obrębie Port Widać było masę bębnów, owoców, Richmond oraz udałoby się dołączyć tropikalnych ptaków. Kompletnie noobszar, na którym stoi 120-letni ko- we kostiumy, zindywidualizowane ściół św. Józefa (są w nim zachowa- przez dodatki różnych symboli wyne papieska relikwie) po camdeńskiej branych przez muzyków. Aż dziwstronie, za potężną rzeką Delaware. ne, że kostiumy te nie zyskały specjalnego wyróżnienia. 113. PARADA Jak zwykle, w tego rodzaju preNoworoczna parada karnawało- zentacji chodzi o zgranie trzech elewych przebierańców zaczyna się w mentów: muzyki, ruchu i prezentapierwszy dzień nowego roku o godz. cji wizualnej. Ostateczny efekt to by10 rano – po przesunięciu jej z godzi- ła zawierucha kolorów, układająca się ny 8:00 na porę dogodniejszą dla tu- w malarskie plamy, jak po potrząśnięrystów. W tym roku była to już 113. ciu kalejdoskopem. Nie do odtwoparada. Wyruszyła z południowej Fi- rzenia na statycznej fotografii. Regina Gorzkowska-Rossi

Tak się zaczął kapitanat Nicholasa Magenty. Kapela dala znakomite przedstawienie. Utrzymała punktację w pierwszej dziesiątce. Jak się dowiedzieliśmy, Magenta ma głębokie korzenie w ruchu mummersów i na Port Richmond, gdzie mieszka. W latach sześćdziesiątych jego dziadek Stan Magenta dołączył do kapeli jako pierwszy z rodziny, torując drogę ojcu Nicholasa w latach siedemdziesiątych. Ojciec był wpływowym członkiem kapeli. Nicholas przyłączył się do niej w roku 2001 i jest aktywny już 12 lat. W zespole gra także jego brat Tim, perkusista. Polsko-amerykańska kapela powstała w 1933 roku, kiedy nie było najweselej na Richmond. Na nabrzeżu tworzyły się slumsy, upadały niewielkie kasy oszczędnościowo-budowlane usadowione wzdłuż Allegheny Ave. Lata sześćdziesiąte to był korzystny okres rozwoju i prosperity, który się zaczął wraz z napływem powojennej emigracji. n Kapitan Nicholas Magenta udziela wywiadu filadelfijskiej telewizji REKLAMA

Amerykański adwokat biegle mówiący po polsku

M Michael i c h a e l SSteiman teiman Uzyskuje kompletne i maksymalne odszkodowania dla poszkodowanych klientów 35 lat całościowej reprezentacji klienta, maksymalnych rezultatów, nienagannej reputacji i obopólnego zaufania.

Adwokat - Klient Absolutna konfidencjonalność.

Biegle mówi po polsku.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw: • wypadki samochodowe i inne • wszelkiego rodzaju wypadki przy pracy • wszystkie wypadki powodujące obrażenia • błędy lekarskie • testamenty

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Adwokat mówi po polsku.

Proszę zadzwonić i umówić się na spotkanie w biurze na Northeast albo w centrum Filadelfii.

Center City Office

Taniec i muzyka polonijnej kapeli Polish American String Band obrazują radość życia

Eight Penn Center Plaza 17th Street & JFK Blvd., Suite 1750 Philadelphia, PA 19103

(215) 564-1866 (dzień)

Jeśli jesteś ofiarą jakiegokolwiek wypadku albo potrzebujesz porady prawnej, zadzwoń pod numer, który nie zmienił się od 35 lat. W ciągu dnia

215-564-1866 W weekendy albo w godzinach wieczornych proszę dzwonić pod numer

215-322-0235 Northeast Phila Office 8510 Bustleton Ave. Philadelphia, PA 19152 (zadzwoń wieczorem i w weekendy)

(215) 322-0235

ZDJĘCIA: REGINA GORZKOWSKA-ROSSI

ku rzeki Delaware dwa razy, dla obu sąsiadujących przez rzekę miast – Filadelfii i Camden. Zwykle wcześniejsze są wystrzeliwane o godzinie 6 wieczorem dla rodzin z dziećmi, a drugie o północy. Najlepiej jest obserwować je z Penns Landing.


25 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Pożegnanie księdza Wendrychowicza

Guyana, rok 2005. Tomasz Aniśko (z lewej) i Patrick Nutt z Ogrodów Longwood w Kennett Square w Pensylwanii, znawca i hodowca wiktorii

Dr Aniśko i lilia uwodzicielka

n Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza na wykład doktora Tomasza Aniśko

na temat “Wiktoria – największa lilia wodna świata – zachwyt i pożądanie”. Wykład odbędzie się 13 stycznia o godz. 3 po południu w Polskim Domu w Filadelfii, przy 9150 Academy Road. Dr Tomasz Aniśko jest kuratorem kolekcji roślin w Ogrodach Longwood znajdujących się w Kennett Square w stanie Pensylwania. Uzyskał stopień magisterski na Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, a tytuł doktora na University of Georgia w Athens w stanie Georgia. Swoją karierę naukową rozpoczął jako asystent na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie prowadził zajęcia z przedmiotu “rośliny ozdobne”. Jego zainteresowania naukowe w tym czasie skupiały się na zagadnieniach rozmnażania roślin i fizjologii stresu. Staże naukowe w Ogrodach Królewskiego Towarzystwa Ogrodnicze w Wisley koło Londynu oraz w Arboretum Morris należącym do University of Pennsylvania w Filadelfii zainspirowały Tomasza Aniśko do poświęcenia swojej kariery ogrodom botanicznym. Po ukończeniu studiów doktoranckich na University of Georgia, podjął on pracę w Longwood. Jako kurator zajmuje się tam jedną z największych kolekcji roślin w Stanach Zjednoczonych, składającą się z około 10 tysięcy gatunków i odmian. Do jego obowiązków należy, między innymi, nadzór nad prawidłową identyfikacją i oznaczaniem roślin, koordynacja doświadczeń z nowymi roślinami, wymiana roślin z innymi ogrodami, selekcja nowym odmian, prowadzenie zajęć ze studentami oraz organizowanie wypraw badawczych. Dr Aniśko opublikował ponad 100 artykułów w polsko- i anglojęzycznych czasopismach oraz dwie książki: “Plant Exploration for Longwood Gardens” (2006) i “When Perennials Bloom: An Almanac for Planning and Planting” (2008). Jego najnowsza książka “Victoria the Seductress” ukaże się wiosną roku

2013. Dr Aniśko, jego żona Anna – architekt krajobrazu, i ich dzieci, Julia i Miłosz, mieszkają w Kennett Square w stanie Pensylwania. Lilia uwodzicielka – wiktoria, gigantyczna lilia wodna Ameryki Południowej – jest prawdopodobnie jedyną rośliną, której udało się podbić serca wielbicieli na całym świecie w ciągu zaledwie kilku lat od jej wprowadzenia do uprawy w 1849 roku. Jest to tym bardziej zdumiewające, że przez trzy wieki od podboju Nowego Świata, kiedy to każdego dnia do europejskich portów przybywały okręty przywożące nowo odkryte gatunki roślin i zwierząt, nikt nawet nie słyszał o istnieniu tego cudu natury. Pierwszym botanikiem, który przypadkowo natknął się na nieznaną nimfę w 1801 roku, był Tadeusz Haenke, pochodzący z Chrzybska w Czechach, a osiadły w miejscowości Cochabamba w dzisiejszej Boliwii. Potrzeba było jednak wysiłku kolejnych czterech odkrywców i musiały upłynąć następne trzy dekady, aby zasuszone okazy, rysunki i opisy tej niewyobrażalnej lilii mogły w końcu dotrzeć do Europy w 1837 roku. Nazwana wówczas imieniem osiemnastoletniej Wiktorii, koronowanej na królową Imperium Brytyjskiego w tym samym roku, południowo-amerykańska nimfa wzbudziła olbrzymie zainteresowanie wśród brytyjskiego społeczeństwa. Musiało minąć kolejnych 12 lat, zanim pierwsze żywe kwitnące okazy pojawiły się w europejskich szklarniach, najpierw w Anglii, potem w innych krajach. Na ziemiach polskich pierwsza wiktoria zakwitła w 1885 roku w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu, gdzie uprawia się ją do dziś. Poza Wrocławiem wiktorię można zobaczyć w Polsce w ogrodach botanicznych w Krakowie i Poznaniu oraz w poznańskiej palmiarni. n

kwidowanej parafii św. Jozafata w Manayunk pożegnała na mszy pontyfikalnej w kościele w Sellersville 27 grudnia 2012 roku poprzedniego pastora, księdza prałata Johna B. Wendrychowicza. Regina Gorzkowska-Rossi

Ksiądz prałat John B. Wendrychowicz (1947 - 2012), proboszcz parafii St. Agnes w Sellersville, a poprzednio nauczyciel w szkolnictwie katolickim w Filadelfii i Manayunk, zmarł 20 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dwudniowe obrządki pogrzebowe odbyły się w jego parafii w Sellersville w dniach 26 i 27 grudnia. W mszy pontyfikalnej, którą poprowadził 27 grudnia biskup Joseph R. Cistone – pod nieobecność arcybiskupa metropolity Karola Chaputa, który jest na rehabilitacji po operacji kolana – wzięło udział około stu księży. Biskup Cistone, który znał go najdłużej, podkreślił jego cechy osobiste – uprzejmość i dobroć, zjednujące mu ludzi. Ks. prałat Wendrychowicz urodził się w Filadelfii w 1947 roku. Jego rodzicami byli Jan Wendrychowicz i Rita Shepherd. Jego językiem oj czy stym był ję zyk an giel ski. Ukształtowało go szkolnictwo kato lic kie dziel ni cy Nor the ast. Uczęszczał do szkoły parafialnej Visitation of B.V.M. i St. George, a następnie do szkoły średniej Northeast Catholic High School, po czym wstąpił do seminarium archidiecezji filadelfijskiej w Overbrook. W roku 1973 został wyświęcony – w wieku 26 lat – na kapłana przez kardynała Johna Króla. Już samo polskie nazwisko (trudne do wymówienia przez Anglosasów) predystynowało go do pracy w polskich parafiach. Jako wikary pracował kolejno w parafiach pod wezwaniem: św. Władysława (19731976), św. Jozafata (1976-1982) oraz św. Jana Kantego (1982-1983), po czym przez 10 lat był nauczycielem gimnazjalnym w Archbishop Kennedy High School i St. Hubert High School. Od 1992 r. był dyrektorem z ramienia archidiecezji i kapelanem amerykańskiego scoutingu. Kiedy w Chester archidiecezja połączyła w 1993 r. kilka topniejących parafii, został on mianowany wikarym, a następnie administratorem nowo powstałej parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Drexel. W tym czasie aktywność Polonii doprowadziła do wyłączenia kościoła św. Jadwigi z konglomeratu chester skich pa ra fii. Ar chi die ce zja uznała potrzebę utrzymania polskojęzycznej kaplicy i kościół św. Jadwigi podporządkowano kościołowi Najświętszego Serca Jezusa w

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: Z ARCHWIUM T. ANIŚKO

n Grupa byłych parafian ze zli-

Ksiądz prałat John B. Wendrychowicz

Clifton Heights. Ks. Wendrychowicz wrócił na kilka lat do szkolnictwa jako gimnazjalny katecheta w Cardinal Dougherty High School zanim, w roku 1998, został powołany na proboszcza parafii św. Jozafata w dzielnicy Manayunk. Znał tę parafię wcześniej, bo pracował tu jako młody kleryk po wyświęceniu. W 2000 roku do kościoła św. Jozafata pod jego zarządem archidiecezja dołożyła dubeltową parafię św. Władysława w ramach tzw. twinningu, czyli dublowania parafii pod zarządem jednego proboszcza. Funkcjonował ten układ przez trzy lata, a potem kościół św. Władysława został zamknięty, budynki sprzedano kościołowi baptystów Triumph Baptist, a historyczny stuletni kościół z okresu I wojny został zburzony, żeby zrobić miejsce dla wielkiego baptysterium sekty. Do likwidacji drugiej części parafii św. Jozafata doszło w połowie zeszłego roku, już po odejściu ks. prałata. Z końcem probostwa ks. Wendrychowicza, który w tym okresie zyskał tytuł papieskiego prałata, doszło w 2005 roku do sprzedaży budyn ku szko ły, prze ro bio ne go następnie na budynek mieszkalny bądź kondominia. Szkoła została przebudowana ze starego kościoła w okresie probostwa ks. Ludwika Stachowicza, który w latach 20. zeszłego wieku kompleksowo zaplanował kościelną posesję na spadzistej skarpie nad rzeką Schuylkill. Następne pokolenie wzniosło w 1954 roku obszerny, nowoczesny kościół, który oddano do użytku – jak podkreślają parafianie – bez minimalnego zadłużenia. Ostatni okres życia ks. prałata Wendrychowicza to probostwo w latach 2006-2012 w St. Agnes Church w Sellersville. Położony przy głównej ulicy miasteczka, w malowniczej okolicy w górnym Bucks County, w odległości 15 mil od Doylestown, założony był dla ludności pochodze-

nia niemieckiego i irlandzkiego, a polscy farmerzy stanowili niewielką domieszkę w latach 20. Ks. prałat Wendrychowicz był świadkiem i uczestnikiem burzliwego okresu w dziejach polonijnego kościoła w archidiecezji filadelfijskiej. Mimo odejścia na bok proboszcz nie stracił kontaktu z polskim środowiskiem. W sierpniu, w miesiąc po likwidacji parafii św. Jozafata, uczestniczył w Amerykańskiej Częstochowie w Dniu Polskiego Apostolatu i w uroczystości nadania przez kardynała Adama Majdę tytułu “Chluba Polonii” Sandrze Joy Rovsk-Crabb, współpracującej z Rycerzami Kolumba nad reorganizacją Centrum Kulturalnego Jana Pawła II w Waszyngtonie. Parafia św. Jozafata, zlikwidowana z dniem 1 lipca 2012 roku, ma być przeorganizowana w ramach nowej, łączonej parafii St. John the Baptist, której proboszczem jest nowy w Manayunk, ale znany w regionie ksiądz Thomas P. Kletzel, przeniesiony tu z miasteczka Norristown. “Dwadzieścia osób spośród byłych pa ra fian ko ścio ła św. Jo za fa ta uczestniczyło w pogrzebie księdza prałata. Żegnaliśmy byłego proboszcza ze łzami. Odszedł przedwcześnie, schorowany” – powiedziała Helen Cyzio. Parafianie św. Jozafata mają ten sam dylemat co parafianie św. Jadwigi w roku 1993: jak zachować wspólnotę kulturową i międzyludzką, gdy tracą oparcie w kościele etnicznym gruntującym polską obyczajowość i tradycję, budującym polskie życie na emigracji od roku 1898. W niedzielę, 13 stycznia, o godzinie 12 w południe, w hallu św. Jozafata odbędzie się zebranie kościelnego Stowarzyszenia im. Jezus, które działało przy parafii św. Jozafata oraz nowej organizacji – Amerykańskiego Towarzystwa Polskiego Dziedzictwa Okręgu Manayunk, Roxborough i Wissahickon. n


26

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

10 lat Galerii Drucha

n Kameralna Druch Studio Gallery działająca w Trenton, NJ, przy 920 Brunswick Avenue wkracza

w dziesiąty rok swojego istnienia. Jubileusz przypada dokładnie w maju – wtedy to jej właściciel, artysta plastyk, satyryk i nauczyciel, Ryszard Druch poprowadzi Jubileuszową Galę Artystyczną. uczestnikom imprezy znany polski karykaturzysta Szczepan Sadurski z Warszawy. Tak więc malowanie i rysowanie “na żywo” zaistnieje w Galerii Drucha nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy w rozbudowanej – aczkolwiek trzymanej w tajemnicy – formule. Przy okazji warto wspomnieć, że Ryszard Druch od dziesięciu lat prowadzi w swojej galerii wieczorami “Akademię Sztuk Pięknych”, a w każdy piątek w godzinach 18:30-21:30 tzw. Open Studio, czyli wolne zajęcia z rysunku i malarstwa portretowego, w których mogą brać udział osoby o różnym stopniu opanowania sztuki portretowej. W “Suflerze” – elektronicznym informatorze Druch Studio Gallery, któ-

ZDJĘCIA: BARBARA G. GREEN

20 stycznia 2013 roku (w niedzielę) Opola. W czasie godzinnej sesji aro godz. 17:00 Druch zaprasza na swój tysta wykonał portret modelki, któ119. Salon Artystyczny, czyli wyda- ry został sprzedany później na licyrzenie artystyczne pt. “Teatr Rysowa- tacji za kilkaset dolarów. Kilka lat nia”. Będzie to rodzaj happeningu po- temu, już w Druch Studio Gallery legającego na zaprezentowaniu pu- przy 920 Brunswick Avenue w Trenbliczności sztuki rysowania portretów ton, w “Teatrze Malowania” zapre“na żywo”. Ryszard Druch zaangażo- zentowała się znana artystka Alekwał do przedsięwzięcia również in- sandra Katarzyna Nowak, która na nych artystów, ale nie chce zdradzić oczach studentów “Akademii Sztuk szczegółów imprezy, ponieważ pla- Pięknych” namalowała olejną marnuje zaskoczyć swoją widownię nie twą naturę. We wrześniu 2012 roku – z okajedną, a kilkoma niespodziankami... Kilkanaście lat temu, gdy Ryszard zji swojej indywidualnej wystawy Druch prowadził w Trenton, w sto- malarstwa – lekcji malowania akwalicy stanu New Jersey, swoją domo- reli udzielił widzom Ryszard Druch, wą galerię sztuki, zorganizował w niej a w czasie Jesiennego Pleneru “Ar“Teatr Malowania” z udziałem zna- tystyczna Rossa 2012” w Sparcie, NJ, nego polski artysty malarza, grafika ołówkowe karykatury portretowe i rysownika Bolesława Polnara z “na żywo” wykonywał wszystkim

Ryszard Druch w swojej galerii

Wejście do Druch Studio Gallery przy 920 Brunswick Avenue w Trenton, NJ

Wspieramy hospicjum w Wilnie

ry Druch wydaje dwa razy w miesiącu – pojawiła się informacja o nowych inicjatywach kulturalnych niezmordowanego promotora polskiej kultury w Trenton. Są nimi między innymi zapisy na otwarte wykłady o obrazie w fotografii i malarstwie, na których przekazywana będzie wiedza na temat ich kompozycji, rytmu, światłocienia, kolorystyki, kontrastu itp. Ryszard Druch zapowiedział w swojej galerii również serię otwartych, niedzielnych “złotych wykładów o sztuce”. W niedzielę, 3 lutego 2013 roku, o godz. 17:00 w Druch Studio Gallery odbędzie się 120. Salon Artystyczny z udziałem podróżnika Andrzeja Sochackiego zatytułowany “Moje szalone podróże dookoła świata”. Od lat honorowi goście dorocznego balu Polonijnego Klubu Podróż-

ła nam Rosja. Władze sowieckie urządziły w tych budynkach więzienie. Kilka lat temu prymas Litwy zwrócił się do polskiej zakonnicy Michaeli Rak o pomoc w założeniu hospicjum. n W sobotę, 19 stycznia, w Polskim Domu Cracovia Manor w Wallington, NJ (196 Main Ave.) Siostra Michaela przyjechała z rękoma pełodbędzie się bal charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany dla polskiego hospicjum nymi miłości i z tym ją tam zostawili... Gdyby nie to, że jeszcze Bog jest ponad wszystw Wilnie. Początek balu o godz. 7:30 wieczorem. kim, to nie byłoby dzisiaj tego hospicjum. Dlatego zwracam się do czytelników ‘Nowego Polska siostra zakonna Michaela Rak stwo- to jedyne hospicjum na Litwie. “Jest to szczególne miejsce dla nas Polaków Dziennika’ z pokorną prośbą: otwórzcie warzyła to miejsce bezpłatnej opieki nad umierającymi na raka i pozostawionymi bez opie- i dla wszystkich katolików na całym świecie sze serca i przyjdźcie w sobotę do Cracovii. ki ludźmi starymi. Oficjalne otwarcie hospi- – powiedziała “Nowemu Dziennikowi” Mał- Siostry odpłacą wam stokrotnie modlitwą w cjum imienia błogosławionego Michała gorzata Ziarnik, która jest główną organiza- waszej intencji. Nie zapominajmy przy tym Sopocki w Wilnie – za zgodą litewskiego Mi- torką tegorocznego balu. – W tych budynkach, słów świętego Augustyna, które są wciąż aknisterstwa Zdrowia – odbyło się 16 czerwca które ostały się do dzisiaj, modliła się siostra tualne: do nieba idziemy nie drogą, lecz mi2012 roku. Budynek, w którym mieści się ho- Faustyna Kowalska. Tam został namalowa- łością” – podkreśliła Małgorzata Ziarnik. Warto przypomnieć, że 11 lutego 2012 roku spicjum, przed laty był siedzibą Zgromadze- ny obraz ‘Jezus Miłosierny’ przez Eugeniunie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W la- sza Kazimirowskiego. W jednym z tych bu- w Riverside Manor w Paterson, NJ, odbyła się tach 1933-1936 mieszkała tam siostra Fau- dynków mieszkał spowiednik siostry Fausty- pierwsza taka zabawa charytatywna, z której styna Kowalska i tam napisała znaczną część ny – ksiądz Michał Sopoćko. Jak dobrze wiemy dochód został przeznaczony na potrzeby poswojego “Dzienniczka”. Warto dodać, że jest z lekcji historii, tereny te po II wojnie zabra- wstającego w Wilnie hospicjum. Imprezę

nika – prowadzonego przez Jerzego Majcherczyka – są jednocześnie gośćmi Druch Studio Gallery. Od kilku lat tradycja galerii Drucha nakazuje zorganizowanie Salonu Artystycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który połączony jest z Wiosenną Rewią Kapeluszy. W tym roku ten wesoły i barwny salon odbędzie się w niedzielę, 10 marca o godz. 18:00, a jego bohaterem będzie Janusz Szlechta – dziennikarz “Nowego Dziennika”, poeta i kabareciarz, przy boku którego pojawi się... kabaret “Odlot” Ryszarda Drucha. Mimo kryzysu, którego dookoła wcale nie tak mało, przebytą drogę i czas miniony Ryszard Druch i grupa jego przyjaciół jednoznacznie uznają za ciekawe i... owocne. BARBARA G. GREEN

wspólnymi siłami zorganizowali: lekarka Barbara Pieczuro wraz z mężem Januszem, przyjaciółką Małgorzatą Ziarnik, jej mężem Emilem i córką Natalią oraz Ewą Kirsz. Dzięki loterii, aukcji obrazów i paru drobiazgów oraz donacji udało się uzbierać 5 tysięcy dolarów. Gościem specjalnym tamtego był znakomity polski bokser Tomasz Adamek. Zapewnił, że w tym roku też się pojawi i wesprze to piękne dzieło. W cenę biletu (50 dolarów) wliczone są: muzyka, gorący bufet i ciasta. Będzie m.in. ciasto podarowane przez panią Małgorzatę, właścicielkę doskonale znanej na Greenpoincie kawiarni Café Riviera. Zapewniamy superzabawę, mnóstwo niespodzianek i pokaz tańców w wykonaniu par tanecznych z Joseph’s Dance Studio Józefa Pałki. Bilety dostępne są w Polskim Domu Cracowia Manor (196 Main Ave w Wallington, NJ), tel. 973-473-8527 i u Małgorzaty Ziarnik, tel. 201-943-5263. JMS


Wywiad

27 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Paul Wesley: w środku zawsze będę Pawłem n Paul Wesley to odtwórca jednej z głównych ról w serialu "Vampire Diaries" (kanał CW, każdy czwartek o 8 wiecz.). Urodzony jako Paweł Wasilewski aktor nie zapomina o polskim pochodzeniu i niedawno podarował plakat filmowy z autografami na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbędzie się już w tę sobotę w klubie Biba na Brooklynie. Paul, jesteś gwiazdą popularnego telewizyjnego serialu "Vampire Diaries". Powiedz, jak dostać taką fajną pracę?

Po prostu trzeba przejść przez casting jak przy każdym innym filmie. Chociaż nie ukrywam, że zarówno ta rola, jak i cały projekt to coś wyjątkowego. Producent serialu chciał przedtem sprawdzić aktorów z całego świata, dlatego nawet wysyłał po nich samoloty. Tym bardziej cieszę się więc, że to mnie dopisało szczęście.

Nie przesadzaj z tym wiekiem – w ubiegłym roku otrzymałeś przecież Nagrodę im. Piotra Łazarkiewicza dla młodego aktora polskiego pochodzenia podczas Polish Film Festival w Los Angeles. Ucieszyło cię to wyróżnienie?

Tak! Uważam, że to było wyjątkowe wyróżnienie, które dało mi wielką satysfakcję. Tym bardziej że jestem dumny z mojego pochodzenia i polskich korzeni.

Ale gra w serialu TV nie jest ci obca, bo kilka lat temu występowałeś w miniprodukcji "Fallen". Tam grałeś anioła, teraz jesteś wampirem. Któremu z tych charakterów bliżej do prywatnego Paula Wesleya?

Pochodzisz z New Jersey i ponoć interesujesz się hokejem. Czyli “Let’s go Devils”?

Z pewnością, tym bardziej że niebezpieczne role wręcz ciebie szukają. W ubiegłym roku pracowałeś na planie filmu "The Baytown Outlaws". Jak się współpracowało z Evą Longorią czy Billym Bobem Thorntonem?

Wspomniałeś twojego ojca Tomasza, który podobnie jak twoja mama Agnieszka urodził się w Polsce. Czy w związku z tym podczas świąt macie typowo polską Wigilię?

Niestety, nie mam obecnie zbyt wiele czasu na śledzenie wyników sportowych hokeja, ale jako dziecNie jestem pewien, ale w życiu ko dopingowałem... New York Ranwampira znajdziesz elementy niebez- gers. Mój tata natomiast był zawsze pieczeństwa i mrocznych tajemnic, fanatykiem “Diabłów”, więc często więc to jest chyba trochę fajniejsze, na tym tle dochodziło do spięć mięnie uważasz? dzy nami (śmiech).

Mając doświadczenie z obu: czy wolisz grać w dużych produkcjach hollywoodzkich czy też serialach telewizyjnych?

Dla mnie podstawową i najważniejszą rzeczą jest temat. W obecnych czasach produkcje telewizyjne są równie ciekawe, wymagające i oferują równie wiele jak pełnowymiarowe filmy.

W czasach mojej młodości do kina chodziło się na filmy muskularnych bohaterów kina akcji: Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Tymczasem dwa lata temu dwie Teen Choice Awards przypadły tobie za rolę wampira Stefana Salvatore. Dlaczego dzisiejsza młodzież utożsamia się z nadnaturalnymi, magicznymi postaciami?

Urodziłeś się jako Paweł Tomasz Wasilewski. Dlaczego zmieniłeś nazwisko? To pierwsze – jako, że jest typowo wschodnioeuropejskie – bardziej pasuje dla wampira!

Zmieniłem nazwisko, bo nikt nie potrafił jego wymówić w sposób prawidłowy. Po prostu myślałem, że jak je skrócę, to wszystkim będzie łatwiej. Ale w środku zawsze czuję i będę się czuł Pawłem Wasilewskim. Paweł to prawdziwy ja. Wesley jest tylko nazwiskiem scenicznym, które pomaga mi w karierze zawodowej. To cieszy, że właśnie tak się czujesz. Wiem, że mówisz także po polsku – głównie dzięki rodzicom i wakacjom w Polsce, dokąd jeździłeś często jako dziecko. Kiedy znowu tam zawitasz?

Bardzo chciałbym znów tam poMyślę, że obecnie łatwiej jest żyć jechać. Mam nadzieję, że może uda w świecie fantazji. Dotyczy to przede mi się tam pojechać na jakiś event wszystkim młodzieży w wieku lice- w niedalekiej przyszłości. alnym, która szuka różnych ucieczek od rzeczywistości. Poza tym na Wieść niesie, że wkrótce spełnisz pewno łatwiej utożsamić się z ekramarzenie chorej na raka Adriany, nowymi bohaterami, jeśli są oni w podopiecznej Fundacji Mam Marzepodobnym wieku z widownią. Ja włanie. Podobno już wysłałeś jej zdjęśnie gram taką postać i nieważne jest cie z osobistą dedykacją i prosiłeś, to, że naprawdę jestem dużo starszy. aby na ciebie czekała?

FOTO: ARCHIWUM

To nie był mój debiut na dużym ekranie, ale faktycznie pierwszy film kinowy od czasu, jak zacząłem grać w "Pamiętnikach wampirów". Niestety, nie grałem w żadnej scenie z Billym Bobem czy Evą, ale dużo czasu spędziłem za to z innym fantastycznym aktorem – Andre Braugherem.

Tak, każdego roku obchodzimy święta po polsku, z tradycyjnymi daniami i opłatkiem. Teraz to głównie zasługa mojej żony (Torrey DeVitto, aktorka i modelka, również występuje w "Vampire Diaries" – przyp. TM), która zajmuje się wyszukaniem dla mnie polskich dań. Jestem jej za to bardzo wdzięczny.

Tak, na razie tylko tyle mogłem zrobić. Spotkanie ze mną jest największym marzeniem tej chorej dziewczynki, dlatego z pewnością ten moment będzie cudowny nie tylko dla niej, ale i dla mnie. Starasz się także pomagać Polakom lokalnie – kilka dni temu podarowałeś plakat z filmu "Vampire Diaries" z podpisami aktorów na licytację z okazji 21. finału

WOŚP w Nowym Jorku (12 stycznia, Biba, 110 Kent Ave, Brooklyn, początek 7 pm – przyp. TM). Czyli uważasz, że celebryci jak najbardziej powinni angażować się w takie akcje?

Niedawno weszliśmy w nowy rok. Co znajduje się na twojej liście z noworocznymi postanowieniami?

Pisanie scenariuszy i tworzenie filmów jest dla mnie wielką pasją. Pracuję obecnie nad kilkoma projektaOczywiście. Jestem osobą pu- mi naraz, dlatego mam nadzieję, że bliczną i jeśli mogę komuś w czymś jeszcze w tym roku któryś z nich zapomóc, to jestem jak najbardziej za. gości na ekranach. Mam nadzieję, że moja symboliczna pomoc podczas finału WOŚP w ROZMAWIAŁ: NY będzie wymierna w korzyści. TOMEK MOCZERNIUK

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


28

Co, gdzie, kiedy

SOBOTA 12 STYCZNIA Krakus, Polish Slavic Center, 176 Java St. Greenpoint, NY – Koncert kolęd. WystąWTOREK 15 STYCZNIA pi Małgorzata Staniszewska z zespołem Manhattan, NY – Pokaz nagradzanego i gościnnie Katarzyna Matuszewska. filmu autorstwa Tomasza Magierskiego Zapraszamy na wspólne kolędowanie „Blinky&Me”. Dokument opowiada histoprzed końcem okresu świątecznego. rię australijskiego filmowca Yorama JeWstęp wolny. Godz. 7 wiecz., kościół św. rzego Grossa, który zabiera w podróż Stanisława Kostki, 607 Humboldt St. do Krakowa pięcioro swoich wnuków, aby NIEDZIELA 13 STYCZNIA pokazać im miejsce swego pochodzenia. Greenpoint, NY – Grupa Pro-Life św. Mak- Niecodzienne połączenie rzadkich zdjęć symiliana Kolbego zaprasza do udziału dokumentalnych i animacji. Reż. będzie w Publicznej Krucjacie Różańcowej obecny podczas projekcji. Godz. 7 wiecz. Matki Bożej Fatimskiej. Godz 12 w poł., Fundacja Kościuszkowska, 15 E 65 St. przed kościołem św. św. Antoniego i Al- Inf. www.thekf.org. fonsa, 862 Manhattan Ave. Inf. brat Jan ŚRODA 16 STYCZNIA (718) 389-7785. Greenpoint, NY – Darmowe zajęcia Linden, NJ – Dzieci z programu kateche- Ashtanga Yoga. Godz. 9-10 rano. Awatycznego zapraszają na jasełka. Godz. 3 kening NY, 607 Manhattan Ave. Inf. ppoł. Sala szkolna przy parafii św. Tere- (718) 349-1380, (718) 389-0001, sy od Dzieciątka Jezus. www.awakeningny.com. Clark, NJ – Polska Fundacja Kulturalna za- Doylestown, PA – Święto Matki Bożej, prasza swych członków i sympatyków Kró lo wej Pu stel ni ków. Mszy św. na coroczny koncert. Wystąpi nowo po- o godz. 11: 30 rano będzie przewodniwstała Kapela Ludowa Polskiej Funda- czył o. Jerzy Maj OSPPE, przeor. Natiocji Kulturalnej, którą tworzą artyści: Le- nal Shrine of Our Lady of Czestochoszek Daszykowski, Robert Falda, Jan Sło- wa 654 Ferry Rd. Inf. (215) 345-0600. wiński, Czesław Kwolek i Mieczysław ŚRODA 16 STYCZNIA Dziadosz. Wspólne śpiewanie kolęd, I CZWARTEK 17 STYCZNIA dzielenie się opłatkiem oraz świetne polskie jedzenie. Godz. 4 ppoł., 177 Broad- Manhattan, NY- Polskie filmy na New way. Bilety 20 dol., dzieci i studenci – 10 York Jewish Film Festival: „Yorzeit”. Pokazy z udziałem reżyserki Zuzanny Sodolarów. Inf. i rez. (732) 382-7197. lakiewicz. śr. godz. 3: 30 ppoł., czw. NIEDZIELA 13 STYCZNIA – godz. 6: 30 wiecz. Walter Reade TheNIEDZIELA 10 LUTEGO ater, 165 W. 65th St. Inf. www.polishGreenpoint, NY – Wystawa rysunków sa- culture-nyc.org, www.filmlinc.com. tyrycznych Szczepana Sadurskiego „CarCZWARTEK 17 STYCZNIA toons”. Starbucks, 910 Manhattan Ave. Manhattan, NY – Spotkanie autorskie z piPONIEDZIAŁEK 14 STYCZNIA sarką Danutą Bartosz. Godz. 12 wpoł. Greenpoint, NY – Spotkanie autorskie z pi- John Paul II Friendship Center, 103 7 sarką Danutą Bartosz. Godz. 10 rano. Klub Ave. Chateaux la Mer. REKLAMA

nowy dziennik Sobota – niedziala 12-13 stycznia 2013

PIĄTEK 18 STYCZNIA – NIEDZIELA 5 MAJA Manhattan, NY – „We Went Back. Photohgraphs from Europe 1933-1956” – Retrospektywa twórczości Chima (Dawida Szymina), amerykańskiego fotografa polsko-żydowskiego pochodzenia. International Center of Photograpfy, 1133 Avenue of Americas. SOBOTA 19 STYCZNIA Greenpoint, NY – Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku zaprasza na doroczny kostiumowy Bal Pirata. W programie loteria fantowa i wiele atrakcji. Gra rewelacyjny zespół Awangarda. Godz. 8 wiecz., Centrum Polsko-Słowiańskie, 176 Java St. Greenpoint. Bilety 85 dol. od os., (718) 389-8317 oraz (646) 402-4515. Lindenhurst, NY – Bal Polonii z Long Island. Gwiazdą wieczoru będzie śpiewaczka Ewa Lewandowska. Zagra także popularny zespół Zambrowiacy. Godzina koktajlowa, wielodaniowy obiad, otwarty bar. Godz.7:30-1:30 rano.845 S. WellwoodAve. Bilety 125 dol. dostępne: Euro Deli Inc. (631)842-5084, Express Travel (631)7891227, Kabanos Deli (631) 842-3999. Queens, NY – Dziecezjalna Krucjata w Obronie Życia Poczętego. Rozpocznie się mszą św. o godz. 7: 30 rano w kościele Presentation of the Blessed Virgin Mary, 88-19 Parson Blvd, Jamaica. Następnie pod klinikę aborcyjną uda się procesja różańcowa. Wallington, NJ – Bal charytatywny na rzecz Hospicjum im. bł. ks. M. Sopocko w Wilnie. Godz. 7: 30. Bilety w cenie 50 dol. dostępne w Cracovia Manor (973) 473-8527, Małgorzata i Emilia Ziarnik (201) 943-8527, w cenie muzyka, bufet i ciasto. W programie pokaz tańca dzieci z Joseph Dance Studio i wiele niespodzianek. 196 Main Ave. NIEDZIELA 20 STYCZNIA Greenpoint, NY – Galeria „Yes” ma zaszczyt zaprosić Polonię na Wystawę „From L to L turn Around”. Prace wystawia Laura Pacilio, kuratorem jest Lesley Do ukhowetz ky. 147 In dia St. Inf www.yesgalleryyes.com. Manhattan, NY -Polskie filmy na New York Jewish Film Festival: „Filmy Franciszki i Stefana Themersonów”. Słowo wstępne i dyskusja moderowana przez reż. Bruce’a Checefsky’ego. Godz. 6 wiecz. Walter Reade Theater, 165 W. 65th St. Inf. www.po li sh cul tu re -nyc.org, www.filmlinc.com. Doylestown, PA –  Odpust i zewnętrzna uroczystość św. Pawła I Pustelnika – uroczysta Msza św. z błogosławieństwem dzieci o 12: 30 ppoł. pod przewodnictwem o. Izydora Matuszewskiego OSPPE, generała zakonu paulinów. Przed uroczystością nowenna. Po mszy wspólne kolędowanie z zespołem z parafii św. Jadwigi z Trenton. National Shrine of Our Lady of Czestochowa 654 Ferry Rd. Inf. (215) 345-0600. PONIEDZIAŁEK 21 STYCZNIA Manhattan, NY – Polskie filmy na New York Jewish Film Festival: „Castaways”. Pokaz z udziałem reżysera Sławomira Grunberga. Godz. 6 wiecz. Walter Reade Theater, 165 W. 65th St. Inf. www.polishculture-nyc.org, www.filmlinc.com. WTOREK 22 STYCZNIA Manhattan, NY – Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego. Słowo wstępne dr Iwona Korga, recytacja wierszy i pro-

Stronę redaguje ANNA TARNAWSKA at@dziennik.com

WŁAŚNIE TRWAJĄ DO CZWARTKU 24 STYCZNIA Greenpoint, NY - Wystawa grupy Artes pt. "Between Note and Sound", która miała odbyć się w ramach XIV Miedzynarodowego Festiwalu Chopin i Przyjaciele. Centrum Polsko-Słowiańskie, 177 Kent St. Inf. 917 863 3021. Wystawa potrwa do 24 stycznia 2013 roku. Można ją oglądać w dni powszednie, po wcześniejszym umówieniu się z panem Romanem z Centrum Polsko- Słowianskiego, tel. 917-863-3021. DO PONIEDZIAŁKU 15 KWIETNIA Manhattan, NY – Inventing Abstracion – wystawa prac europejskich abstrakcjonistów z lat 1910-1925, w tym Polaków Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. The Museum of Modern Art, 11 W, 53 St. Inf. (212) 7089400, www.moma.org. PONIEDZIAŁKI Greenpoint, NY – Brooklyn Public Library, oddział na Greenpoincie (107

zy o tematyce powstańczej, projekcje filmów fabularnych: „Rok 1863” – polski film niemy z 1922 r., pierwsza ekranizacja powieści „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego (2 min) w reż. Leonarda Buczkowskiego (35 min). Godz. 6: 30. Po części oficjalnej lampka wina. Instytut Piłsudskiego, 180 Second Ave. Inf. (212) 505-9077, office@pilsudski.org

Norman) i oddział Leonard (81 Devoe przy Leonard), zaprasza na konwersacje w języku angielskim. Konwersacje na Greenpoincie odbywają się w poniedziałki 10:30–12, w Leonard w poniedziałki 6–7:30 wiecz. Nie ma potrzeby zapisywania się, spotkania są nieodpłatne. Inf. (718) 349–8504, (718) 486–3365. Wallington, NJ – W każdy poniedziałek od 6:30 do 7:30 wiecz. w Civic Center odbywają się zajęcia gimnastyczne dla dorosłych. Można się zrelaksować i poćwiczyć z innymi przy muzyce. Trzeba przynieść swoją matę albo ręcznik i ciężarki. Koszt zajęć to 2 dol. 24 Union Blvd. WTORKI I SOBOTY Manhattan, NY – Wspólnota Odnowy w Duchu Âwi´tym Lew Judy zaprasza na rozwa˝anie S∏owa Bo˝ego we wtorki o godz. 7:15 wiecz. oraz na msz´ Êw. i spotkanie modlitewne w sobot´ o godz. 8 wiecz. w koÊciele Êw. Stanis∏awa B.M., 101 East 7th Street. Inf. (347) 416–2536, odnowany@earthlink.net.

PIĄTEK 25 STYCZNIA

Williamsburg, NY – Wernisaż wystawy Janusza Kapusty, który zaprezentuje 39 prac. Część z nich będzie wystawiona po raz pierwszy. Vera Cruz Maxican Restaurant, 195 Bedford Ave. Inf. (718) 486-3333. Waszyngton, DC – Marsz za Życiem w 40. rocznicę legalizacji aborcji w USA. Darmowy dojazd autobusem jest organizowany przez diecezję Brooklyn. Inf. brat Jan (718) 389-7785.

Manhattan, NY – Spotkanie autorskie z Andrew Nagórskim i prezentacja jego książki „Hitlerland”. Współorganizatorem spotkania jest EK Bookstore. Książki będą dostępne w sprzedaży. Fundacja Kościuszkowska, 15 E 65 St. Inf. (212) 7342130, www.thekf.org.

SOBOTA 26 STYCZNIA Wallington, NJ – Bal Karnawałowy polskiej szkoły im. Adama Mickiewicza z Passaic. Gra zespół Vox Verona, zimny bufet, kawa, herbata, ciasto. Bilety 60 dol. od os. Godz. 7: 30-2 w nocy. Cracovia Manor, 196 Main Ave. Inf. (973) 473-8527

ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWEK Z ZESZŁEGO TYGODNIA


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

“NOWY DZIENNIK” POLISH DAILY NEWS największy i najstarszy dziennik na wschodnim wybrzeżu zatrudni: PRACOWNIKA DO DZIAŁU REKLAMY (specjalistę/kontrolera)

POTRZEBNI KIEROWCY z prawem jazdy CDL klasy A na trasy New Jersey-Floryda. Praca od zaraz. Proszę dzwonić: (312) 238-8994 W związku z przyjętą strategią rozwoju “Nowego Dziennika” i telewizji NDTV poszukujemy osób, które dołączą do naszych wewnętrznych struktur sprzedażowych jako SPRZEDAWCY/ ACCOUNT MANAGER: MIEJSCE PRACY:

New Jersey, Nowy Jork, Connecticut. OPIS STANOWISKA: • pozyskiwanie klientów biznesowych, • przygotowywanie ofert handlowych, • aktywna sprzedaż oraz opieka nad obecnymi klientami, • prowadzenie negocjacji handlowych, • planowanie działań sprzedażowych oraz bieżące ich raportowanie, • monitorowanie rynku. WYMAGANIA: • znajomośc języka angielskiego, • samodzielność i kreatywność, • silna motywacja do osiągania stawianych celów i samodyscyplina, • dobra organizacja czasu pracy, gotowość do pracy w terenie. OFERUJEMY: • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, • podstawowe tygodniowe wynagrodzenie tygodniowe plus premie od sprzedaży, do uzgodnienia, • szkolenie branżowe i wprowadzenie teoretyczne w rynek mediów • wsparcie sprzedaży, coaching • wsparcie marketingowe • wsparcie telemarketingowe • możliwość awansu zawodowego Aplikacje zawierające resume (CV), list motywacyjny: dziennik@me.com Dziękujemy za wszystkie złożone aplikacje, informując, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

OPIS STANOWISKA (główne zadania): • monitorowanie realizacji planu, analiza i raportowanie wykonanych zadań, • pozyskiwanie nowych kontaktów handlowych, • budowanie realcji z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami, • dbałość o dobry wizerunek Firmy poprzez utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami. WYMAGANIA: • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, • umiejętność analitycznego myślenia, • osobiste zaangażowanie w prowadzone zadania, • dokładność, odpowiedzialność, sumienność i lojalność we współpracy, • umiejętność współpracy w zespole, • dobra komunikacja oraz motywacja do pracy OFERUJEMY: podstawowe tygodniowe wynagrodzenie plus premia, do ustalenia. OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ prosimy o przesyłanie resume oraz listów motywacyjnych na e-mail: dziennik@me.com

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (DORADCA KLIENTA) Największy polski dziennik w USA “Nowy Dziennik” Polish Daily News poszukuje pracowników na stanowisko: przedstawiciel handlowy (doradca klienta)

PRACA DLA KIEROWCY CDL (2012/13 VOLVO): 44-45 centów za mile i $50 za stop. Wymagane minimum rok doświadczenia. LEPSZEJ PRACY JUŻ NIE ZNAJDZIESZ!!! Proszę dzwonić do Tomka: (609) 992-5574 UWAGA! KIEROWCY I WŁAŚCICIELE ciężarówek, którzy pracowali dla firmy Twa Express w Saint Louis, Missouri (właściciele firmy Rafael, Andrzej i Danuta Twardawa z Bielawa-Polska) proszeni są o kontakt w sprawie odzyskania NIEZAPŁACONYCH pieniędzy. Tomek (609) 992-5574

FIRMA Z COLORADO zatrudni kierowców CDL Wszystkie mile p∏atne. P∏atne stopy i extra ∏adunki. Nowe “Trucks” (Volvo). P∏atne wakacje. Podwy˝ki i bonusy za dobrà jazd´. Wymagany czysty rekord. Dodatkowo prowadzimy us∏ugi brokerskie na doskona∏ych warunkach. Prosz´ dzwoniç: Marek (303) 250-7595 mergill1@yahoo.com

• promocja i sprzedaż powierzchni reklamowych znajdujących się w ofercie firmy, • pozyskiwanie nowych klientów – podpisywanie umów handlowych, • budowanie dobrych relacji z klientami, • dbałość o stały rozwój sprzedaży na powierzonym obszarze, • współpraca z pozostałymi działami firmy Pracodawca oczekuje: • minimum średnie wykształcenie, • łatwości w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, • umiejętności negocjacyjnych oraz swobody w prowadzeniu rozmów handlowych, • samodzielności i dobrej organizacji własnej pracy Pracodawca oferuje: • podstawowe wynagrodzenie tygodniowe plus premie od sprzedaży, do uzgodnienia. OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ prosimy o przesyłanie resume oraz listów motywacyjnych na e-mail: dziennik@me.com

29 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

ELECTRICAL CONTRACTOR seeking MECHANICS and HELPERS. Must have experience in residential and commercial projects. Please call: (718) 659-1970

PRACA HELP WANTED NY

TRACTOR-TRAILER DRIVERS WANTED Must have Class A CDL, pass a drug test, clean driving abstract, must be able to speak some English. good pay and benefits. Please call: (732) 280-4890 ICONNEL: PILNIE POSZUKUJE PRACOWNIKÓW z powołaniem do opieki nad chorymi i starszymi, z zamieszkaniem lub dochodzące w NY, NJ, FL, CA. Zarobki stosowne od kwalifikacji. $200 dziennie lub $20/h dla osób z certyfikatem, prawem jazdy, dobrym angielskim i referencjami. INTERVIEW: • NJ: w każdy poniedziałek o 17.00. Adres: Kościół Franciszkański, 10 Saint Francis Way, Passaic, NJ 07057 (wejście od parkingu). • NYC: w każdy wtorek o godzinie 17.00. Adres: 246 W 38th St., piętro #10, New York, NY 10018. Aplikacje przyjmujemy również przez internet: https://www.iconnel.com/submit/fillout.html (973) 340-2828

WELL ESTABLISHED COMPANY looking for plumbers with 5-10 years experienced for new construction, jobbing/repair, renovations. Must have own hand tools and clean driver license. Salary based on experienced. Please fax resume to (516) 829-5527 LIVE-IN HOUSEKEEPER WANTED for family of 4 adults. Must perform all housework, cook, clean, laundy, no children. Will have own room, with a TV & DVD. Christmas bonus available. Must work from Monday thru Saturday. Only serious long-term candidates should call. Salary $500. Please call: (516) 698-9528 please don’t call after 9 pm OPERATOR OBRABIAREK RĘCZNYCH Operator Obrabiarek Ręcznych – pełny etat Minimum 5 lat doświadczenia warsztatowego. Wymagana znajomość obsługi tokarek ręcznych, frezarek, pił taśmowych, piaszczarek, szlifierek, itp. Przydatne doświadczenie zawodowe z silnikami elektrycznymi i łożyskami ślizgowymi Babbitt. Dodatkowym plusem jest doświadczenie, względnie certyfikat spawania MIG i elektrodą. Wymagana obróbką z tolerancją +/- .0005. Oferujemy doskonałe wynagrodzenie, benefity, urlop, ubezpieczenie medyczne, plan emerytalny. Prosimy o kontakt pod numerem: (908) 688-7475, fax: (908) 688-4507 lub e-mail: infor@mcintoshindustries.com

DOŚWIADCZONA krawcowa/biegła w przeróbkach potrzebna do salonu sukien ślubnych w Orange County, NY. Praca w sklepie lub w terenie. Proszę dzwonić: (845) 248-3410

FINISHER NEEDED for cabinet/woodwork shop located in LIC. Must have minimum 10 years with spraying, mixing stains, colors & polishing. Must be able to read, understand & speak English. Please call: (917) 816-5957

IRON WORKERS WANTED With minimum 5-10 years experience in shop work, including ornamental iron work. Must speak English. Apply in person at: 161 Dikeman St., Brooklyn, NY (Red Hook). Please call: (718) 852-4000 NANNY/HOUSEKEEPER needed for 2 children age 5 and 8. Live in (own bedroom, bathroom and kitchen available). Work in Chappaqua, Westchester County. Must be able to drive. 5-6 days, communicative English required, non smoker. $100/per day. Please call: (917) 509-7174 (9am-6pm) NIANIA/POMOC DOMOWA potrzebna do dwójki dzieci w wieku 5 i 8 lat. Praca z zamieszkaniem (własna sypialnia, łazienka oraz dostępna kuchnia) w Chappaqua, Westchester County, 5-6 dni. Wymagane prawo jazdy, komunikatywny j. angielski. Osoba niepaląca. $100/dzień. Proszę dzwonić: (917) 509-7174 (9am-6pm)

PRACA HELP WANTED NJ POTRZEBNY KIEROWCA (mężczyzna) z regularnym prawem jazdy. Dobry rekord i komunikatywny j. angielski. Tylko NJ. Proszę dzwonić: (201) 696-8178 lub (917) 238-1378 (dealer) Osoby z doświadczeniem mają pierwszeństwo. AUTO DRIVER, regular driver license, male, good driving record and simply English request. NJ only. Please call: (201) 696-8178 or (917) 238-1378 (dealer). Exp have priority.

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników do zmywania naczyń i pomocy w kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909 MEDICAL RECEPTIONIST NEEDED in medical office in Wallington, NJ. Must speak excellent English and have a legal residency. Please call: (973) 777-0340

FIRMA CONSTRUCTION zatrudni wykwalifikowanych murarzy i pomocników na rusztowania stojące. Wymagamy licencje na rusztowania stojące i ceryfikat OSHA. Proszę dzwonić: Stonehenge Restoration (718) 497-1188

POMOCNIK STOLARZA I DEKARZE “ROOFERS” potrzebni do pracy od zaraz w okolicy Trenton, NJ. Proszę dzwonić do Mariana: (609) 209-1056

POTRZEBNA NIEPALĄCA GOSPOSIA NA DOM I DO DWOJGA DZIECI. JĘZYK ANGIELSKI KONIECZNY. PRACA NA BROOKLYNIE. PROSIĆ PANIĄ CELINĘ: (718) 209-1715 LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA TAŚMIE ZATRUDNIMY elektryków i DOŚWIADCZONYCH pomocników Aplikacje proszę składaç: 212 W 29 St., 2 pi´tro, New York, NY Proszę dzwoniç: (212) 643-8541 DUŻY PRODUCENT STALI poszukuje spawaczy i instalatorów minimum doświadczenia oraz pomocników. Praca przez cały rok. Wynagrodzenie + benefity. Prosze dzwonić po godzinie 4 pm: (718) 417-4436

INSTALLER WANTED for marble/granite business located in Hackensack, NJ. Must speak English and also have driver license. Please fax your resume to 201-343-5256 or e-mail to rose@castletile.com

SZUKAM PRACY POSITION WANTED POSZUKUJĘ PRACY jako OPIEKUNKA do ludzi starszych, chorych, potrzebujących opieki. Zapewniam czułą, troskliwą opiekę wysokich kwalifikacji. Język angielski i polski. Proszę dzwonić Elżbieta: (718) 417-3717 lub (917) 673-6052

MACHINEST Experienced, read blueprints, lathe, boring mill. Please call: (718) 434-1300

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD Aleksandra Lisowska • daily: 9AM – 5PM

tel. 212 594-2266 ext 303

DISCLAIMER:

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Lesniewski & Continental Shipping Group. Inc.

Export-Import

801 E. Linden Ave, Linden NJ 07036

WYSYŁKA KONTENERÓW DO POLSKI I NIEMIEC, RÓWNIEŻ DO DOWOLNIE WYBRANEGO KRAJU WYSYŁKA DUŻYCH AUT, ŁODZI I CIĘŻKICH MASZYN NA RORO SPOD DOMU W USA POD DOM W POLSCE

MIENIE PRZESIEDLENIA Kontenery (Port to Port)

Kontakt

$80/m3 - Gdynia* $120/m3 - Waszawa, Łomża, Białystok, Suwałki, Ełk, Ostrołęka, Łapy, Rzeszów* $130/m3 - Wrocław, Katowice, Kraków, Mielec, Poznań, Krosno*

*Cena powyżej 10m3

GDYNIA duży 40 feet - $2,450 • mały 20 feet - $2,250 BREMEHAVEN duży 40 feet - $1,600 • mały 20 feet - $1,300 Biuro tel. fax. Cell: Email:

908.474.1151 908.474-1161 201.832.7338 zdzislaw.lesniewski@gmail.com

Klient może być przy załadunku swojego mienia od początku do ostatecznego zamknięcia i oplombowania kontenera Załatwiamy wszystkie formalności celne w USA, Polsce i Niemczech. Sprowadzamy auta i przesyłki z Polski. Zakup aut na aukcjach bankowych, delerowskich i insurance. Odbiór aut z każdego miejsca w USA. Jeśli masz problem z wysłanym wcześniej samochodem w Polsce zadzwoń do nas.

Zakup aut na aukcjach internetowych Wysyłka aut w kontenerze do Polski już od

W kontenerze do Niemiec już od

$750 $600 Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388 Jeden z najstarszych zakładów produkujących tradycyjne polskie pierogi zaprasza do swojego sklepu firmowego w Ridgewood, 5401 Metropolitan Ave. ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE SWOICH DŁUGOLETNICH KLIENTÓW z ostatnio zamknietego sklepu “Staropolski” na Greenpoincie

JAK PIEROGI TO TYLKO “STANLEYS PIEROGI”

• ręcznie klejone • nie używamy konserwantów • używamy mąkę bez wybielaczy •

NA SEZON JESIENNY i CZAS ŚWIĄT polecamy: pierogi z kapustą, mięsem oraz uszka z grzybami

5401 Metropolitan Ave. Ridgewood, NY 11385 tel. 718.821.3147

ZS Engineering PC www.zsengineering.com

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

30

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001


Og∏oszenia/Classified DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

RIDGEWOOD Umeblowany pokój do wynaj´cia. Proszę dzwoniç: (718) 417-3119

GREENPOINT Budynek na Sprzeda˝ 150 Norman Ave, 8 Apt. 3 mieszkania “free market”, 5 “rent stabilization”, roczny dochód $148.500 tys. Wydatki na rok $25.000 tys. Cena $1.775.000 milion. Zadzwoń: (516) 459-9328

BROOKLYN, Ave. J/East 56 St. In 1 family house 1 big, independent room for rent. Low rent for helping to clean the house. Please call: (917) 559-5585 DO WYNAJĘCIA na MASPETH OD ZARAZ 2-POKOJOWY APARTAMENT 2 pokoje zamykane, kuchnia i łazienka. Blisko autobusów: Q54, Q58 i Q38. Dobre połączenie z L train. Proszę dzwonić: (718) 456-9324

31 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

QUEENS CENTRAL REALTY • Middle Village. Dom jednorodzinny, murowany z parkingiem na 3 samochody. Blisko parku, kościoła i środków komunikacji. Po kapitalnym remoncie. Cena $629,000. • GLENDALE. 4-rodzinny, murowany. 2 mieszkania wolne przy “closing”, garaż + 1 miejsce na samochód. Pokoje rozkładowe. Cena $865,000. • Ridgewood, Metropolitan Ave. Blisko Fresh Pond Rd. Budynek o pow. 3,000 sq ft. + kuchnia, 2 łazienki + parking na 2 samochody i delivery + 4 pokojowy apartment, odnowiony. Cena $645,000. Idealne miejsce na przyjęcia (komunia, chrzciny). Z wpłatą własną ($150,000) można dostać pożyczkę od właściciela. Proszę pytać o inne oferty domów i lokali biznesowych. Prosić Danę: (718) 417-0700

DOM NA SPRZEDAŻ na Middle Village, bardzo dobrze utrzymany, jednorodzinny, 3 sypialnie, 2 łazienki (jacuzzi), wykończona piwnica, backyard z basenem, nowy i nowoczesny AC system. Sprzedaje właściciel. Cena $595,000. Po więcej informacji proszę dzwonić: (917) 596-0135

SAMOCHODY CARS

POCONOS, PA dom na sprzedaż od właściciela. Piękny dom w style “cape cod”. 3 sypialnie, 2 łazienki, kominek, kompletnie odnowiony z nowymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Zamknięte, strzeżone osiedle. Blisko kasyna, narty. 90 minut do NYC. Nie będziesz rozczarowany! Cena $69,900. Proszę dzwonić: (570) 216-4275

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ CLIFTON, NJ Do wynajęcia apartamenty 1- i 2- sypialniowe na osiedlu mieszkaniowym. Proszę dzwonić: (973) 772-1764 Aleks

PODATKI TAXES

AGENCJE AGENCIES

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

J O S E P H

GREENPOINT Building for sale 150 Norman Ave, 8 Apt. 3 Free Market, 5 rent stabilization, Gross Yearly Income $148.500, Expenses yearly $25.000, Asking $1.775.000 milion. Call: (516) 459-9328

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

212.717.0606 718.627.6111

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Prace z zamieszkaniem lub bez, również na weekendy. P Praca z ubezpieczeniem medycznym dla osób posiadających certyfikat HHA lub PCA. Wymagany pobyt stały, j. angielski

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 telefon:

718-349-0099


32

Og∏oszenia/Classified NAUKA EDUCATION

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

BIZNES BUSINESS ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI, SOLARIUM do sprzedania. Greenpoint - super lokalizacja. 40 lat w tym samym miejscu. Stała klientela i nie tylko. Proszę dzwonić: (718) 389-0960 lub (917) 375-3799

USŁUGI SERVICES

AUKCJE AUCTION AUCTIONEER CHRISTOS SCANDALIS License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on January 16, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00 am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

LEKCJE GRY na skrzypcach, fortepianie, akordeonie i perkusji Nauczyciele z dyplomem z Akademii Muzycznej w Polsce i 20-letnim doświadczeniem pedagogicznym w USA OPRAWA MUZYCZNA NA WSZELKIE UROCZYSTOŚCI Dodadkowe informacje: (908) 686-2834

TURYSTYKA TOURISM

AUCTIONEER CHRISTOS SCANDALIS License# 1417496 will auction a class of 1267 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 100190-224649 on January 16 at 10:30 am inspection at 10:00 am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

KONTENERY

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

Z POLSKI DO USA

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

AARON P.B.

501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Sport

n Anderson Varejao z Cleveland Cavaliers, lider klasyfikacji zbiórek w koszykarskiej lidze NBA, będzie pauzował około dwóch miesięcy z powodu kontuzji. Brazylijski środkowy w czwartek przeszedł operację mięśnia czworogłowego i stawu kolanowego.

nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Porażka Knicks bez “Melo”

n Koszykarze Indiana Pacers po-

konali New York Knicks 81:76 w czwartkowym meczu ligi NBA.

O drużynie z Indianapolis mówi się, że ma bardzo dobrą defensywą, a potwierdzeniem jest niedawne zwycięstwo nad Heat 87:77. Sama nie zdobywa zbyt wielu punktów, ale mało traci i, co najważniejsze, wygrywa kolejne spotkania. Jest liderem Central Division z bilansem 22-14. Zdecydowanie najlepszy w ekipie Był nie tylko jednym z liderów Cle- Pacers był Paul George – 24 punkveland, ale i czołowym zawodnikiem ty i 11 zbiórek. Dwucyfrową zdobycz ligi – ze średnią 14,1 pkt i 14,4 zbió- miał jeszcze tylko rezerwowy Ian Mahinmi – 10 punktów. rek w meczu. Dla Knicks najwięcej punktów Urazu doznał 18 grudnia w spotkaniu z Toronto Raptors. Lekarze i uzyskał J.R. Smith – 25. Tyson Chansam koszykarz mieli nadzieję, że po- dler zapisał na swoim koncie 12 punkprawę stanu zdrowia przyniesie re- tów i 15 zbiórek. Nowojorczycy, którzy z bilansem habilitacja, jednak konieczny okazał 23-12 zajmują drugie miejsce w się zabieg. To trzecia poważna kontuzja Bra- Konferencji Wschodniej, zagrali zylijczyka w ostatnich trzech latach. bez swojego lidera, Carmelo AnthoW 2011 roku z powodu urazu stawu ny’ego. Został on zawieszony przez skokowego opuścił 51 meczów, a w władze ligi NBA na jedno spotkapoprzednim, skróconym ze względu nie. 28-letni skrzydłowy podczas pona lokaut, sezonie rozegrał tylko 25 niedziałkowego meczu z Boston spotkań wskutek kontuzji prawego Celtics (96:102) starł się z Kevinem Garnettem, a następnie czekał na nienadgarstka. Lekarze uważają, że koszykarz go na parkingu. W czwartej kwarcie obaj koszyka“Kawalerzystów” będzie mógł wrócić na parkiet najwcześniej pod ko- rze wdali się w ożywioną dyskusję, za co zostali ukarani przewinieniami niec lutego. W klasyfikacji, której przewodzi technicznymi. Anthony nie uznał Varejao, 18. miejsce, z przeciętną 8,9 jednak sprawy za zakończoną. Po zbiórki na mecz, zajmuje Marcin Gor- ostatniej syrenie najpierw udał się pod szatnię Celtics, a później na parking. tat z Phoenix Suns. n

FOTO: REUTERS/BRENT SMITH

Dwa miesiące przerwy Varejao

33

George Hill z Indiana Pacers mija Jasona Kidda podczas meczu z MSG

Skrzydłowemu Knicks towarzyszył trener Mike Woodson, który próbował go uspokoić, a także kilku ochroniarzy i policjantów. Do żadnego incydentu jednak nie doszło. Koszykarze nie zdradzili, co było przedmiotem tak zażartej wymiany zdań. “Żadne okoliczności nie mogą tłumaczyć zamiaru konfrontacji z rywalem już po spotkaniu” – napisano w komunikacie.

An tho ny, oprócz ab sen cji w czwartkowym meczu, musi także zapłacić 176 700 dolarów grzywny. Broniący tytułu koszykarze Miami Heat przegrali na wyjeździe z Portland Trail Blazers 90:92. Najskuteczniejszy wśród zwycięzców był Nico las Ba tum, któ ry zdo był 28 punktów. Osiem minut przed ostatnią syreną zespół Heat prowadził różnicą 12

TW, (PAP)

Mike to dziecko ulicy

Włodarczyk nie powalczy z Mormeckiem?

n Rozmowa z Danellem Nicholsonem,

trenerem rywala Artura Szpilki

Danell, jakie są twoje wrażenia po treningach z Mike’em? Niektórzy ludzie mówią, że stracił serce do walki...

Szpilka także lubi się bić, umie też świetnie boksować. Czego się po nim spodziewacie?

Szpilka nie walczył jeszcze z nikim, kto by przetestował jego szczękę i ciało. Mike będzie szedł do przodu, nie będzie nigdzie uciekał, będzie robił to, co umie. Jeśli chcesz się bić, to on się będzie z tobą bił, jeśli chcesz boksować, to on będzie boksował. To będzie dobra walka!

Jakie będą najważniejsze rady, które dasz Mollo przed tą walką?

Nie będzie żadnych, on wie, co ma robić – walczyć! Nie traktujemy tej walki wyjątkowo, on musi po prostu skupić się na walce.

Czy byłeś zaskoczony, że promotor Szpilki zdecydował się na walkę z tak niebezpiecznym rywalem?

Ludzie zapominają, że kilka lat temu Mollo był w czołówce rankingu WBC. Oni chcą go sprawdzić, w tym Mike to twardziel rodem z ulicy, je- miejscu zostanie przetestowany. Migo serce do walki nie podlega dyskusji. ke jest gotowy, skupiony, to będzie wspaniała walka, a mój pięściarz powinien ją wygrać. Jak długo razem pracujecie? Kilka miesięcy, podążamy tą samą drogą, podtrzymujemy jego motywaNie mogę nie zapytać o pamiętną cję i usposobienie dzieciaka z ulicy, walkę w Atlantic City z Andrzeon musi boksować z mentalnością jem Gołotą, który wraca teraz na twardego Rocky’ego Marciano. ring w wieku 45 lat. Co pamiętasz

Zaplanowana na 9 lutego walka Krzysztofa Włodarczyka z Francuzem Jean-Markiem Mormeckiem o pas bokserskiego mistrza świata WBC może zostać odwołana. Według francuskich mediów Mormeck doznał na treningu kontuzji ramienia. n

FOTO:PRZEMEK GARCZARCZYK

W 1996 roku Danell Nicholson skrzyżował rękawice z Andrzejem Gołotą podczas bokserskiej gali wielkich nadziei wagi ciężkiej. Amerykanin uległ niepokonanemu wówczas Polakowi, któremu zwycięstwo otworzyło drogę do legendarnych już dzisiaj potyczek z Riddickiem Bowem. 1 lutego w Chicago Nicholson znów będzie miał okazję stanąć na ringu naprzeciw niezwyciężonego pięściarza znad Wisły, tym razem jednak w roli trenera Mike’a Mollo (203, 12 KO), którego czeka pojedynek z Arturem Szpilką (12-0, 9 KO). Amerykański szkoleniowiec wierzy w swojego podopiecznego, a pytany o ewentualny rewanż po latach z Gołotą odpowiada: – Nigdy nic nie wiadomo, ja nie jestem tchórzem.

punktów (80:68), ale nie utrzymał sporej przewagi. Gospodarze wyrównali (88:88) dopiero 56 sekund przed końcem, po rzucie za trzy punkty Wesleya Matthewsa (wcześniej miał udaną tylko jedną z sześciu prób). Mistrzowie NBA odpowiedzieli trafieniem Chrisa Bosha. Wówczas znów celną “trójką” popisał się Matthews, zaś LaMarcus Aldridge wykorzystał jeden z dwóch wolnych. Drużyna z Portland odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w tym sezonie; jej bilans gier wynosi 20-15 i na dziś gwarantuje udział w play-offs w Konferencji Zachodniej. Z kolei ekipa Heat, mimo porażki, utrzymała pierwsze miejsce na Wschodzie - 23-11. Po trzech przegranych kwartach, w ostatniej zawodnicy Dallas Mavericks okazali się lepsi od Sacramento Kings różnicą dziesięciu punktów i doprowadzili do dogrywki. W dodatkowym czasie Shawn Marion (łącznie 19 punktów) i O.J. Mayo (24) poprowadzili Mavericks do zwycięstwa. Rywale w końcówce rywalizowali bez DeMarcusa Cousinsa (29 punktów, dziewięć zbiórek), który za niesportowe zachowanie (uderzył Vince’a Cartera) został wykluczony z gry. “Byłem pewny, że w tym spotkaniu dojdzie do dogrywki, i że to moi podopieczni wygrają” – powiedział trener zespołu z Dallas Rick Carliste. Do tej pory bilans występów Mavericks w meczach zakończonych po dogrywce wynosił... 0-7.

Danell Nicholson (z prawej) ze swym podopiecznym Mike’em Mollo

wybrać sobie łatwego rywala, kimz tamtej walki? Będę szczery, jestem szczerym kolwiek jest jego przeciwnik, Gołoczłowiekiem, wielu ludzi nie zdaje ta z nim wygra. sobie sprawy, jak funkcjonuje boks, jego uderzenie głową kompletnie Jeśli Gołota wygra z Saletą, to czemnie rozbiło. Kibice to widzieli, ale mu nie stoczyć rewanżu z Nicholsędziowie nie mieli nic przeciwko, a sonem? to było niebezpieczne. Nigdy nic nie wiadomo, ja nie jestem tchórzem, podejmuję wszystWiem, że rozmawialiście ze sobą kie wyzwania. Jestem człowiekiem, potem i powiedziałeś, że byłbyś go- który pochodzi z ulicy, nie boję się towy do rewanżu. Najpierw Goło- niczego. Jeśli będzie taka propozyta musi pokonać Saletę w lutym, cja, to czemu nie, ale teraz skupiamy się na walce Mollo. To będzie poczekałbyś na tę szansę? Rozmawialiśmy o tym w zeszłym wspaniała walka, przyjdźcie i zobaczroku, nie trenowałem na poważnie cie ją na żywo! To powinna być walod tego czasu, wtedy on mówił, że ka w starym stylu! nie zamierza już walczyć. Nasza walROZMAWIAŁ: ka byłaby wspaniała. Gołota musiał PRZEMEK GARCZARCZYK

“Czekamy na oficjalne potwierdzenie informacji podanych przez francuskie media. Na razie nie wiemy, na czym stoimy, ale nie przerywamy przygotowań. Jeszcze w piątek ‘Diablo’ Włodarczyk ma sparować z Amerykaninem Andresem Taylorem i Nigeryjczykiem Akinyemi Laleye. Oczywiście sytuacja może zmienić się za godzinę czy dwie” – powiedziała osoba z teamu polskiego pięściarza. Pojedynek Włodarczyka z Mormeckiem miał się odbyć 9 lutego na stadionie piłkarskim w Gwinei Równikowej. Wcześniej organizatorzy nie dotrzymali pierwotnego terminu – 22 grudnia 2012. W profesjonalnej karierze 31-letni Włodarczyk ma 47 zwycięstw, dwie porażki i remis. Z kolei bilans 40-letniego Mormecka to 36 wygranych i pięć przegranych. n


34

Sport

nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

Jeden skok od zwycięstwa

n Reprezentacja Polski – w składzie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Krzysz-

“Czujemy się zdecydowanie silniejsi i nie oddamy pola bez zaciętej walki” – zapowiadał przed piątkowym konkursem Kamil Stoch. Inni Polacy też zapewniali, że są nastawieni niezwykle bojowo i pozytywne. I dotrzymali słowa. Po pierwszej serii zanosiło się na sensację. Reprezentacja Polski prowadziła, na drugiej pozycji była Słowenia, a na trzeciej Norwegia. Ekipa Biało-Czerwonych zgromadziła 505,4 pkt, Słowenia – 479,7, a Norwegia – 466,7. Polska po pierwszej grupie zawodników, w której skakał Piotr Żyła (129 m), zajmowała drugie miejsce za Norwegią. Prowadzenie zespołowi trenera Łukasza Kruczka dał Maciej Kot w drugiej grupie, lądując na 133 m. Skaczący jako trzeci Krzysztof Miętus uzyskał 118 m i utrzymał pierwsze miejsce. W ostatniej grupie Kamil Stoch, tak jak Kot, uzyskał 133 m i Polska umocniła się na prowadzeniu. Skok popsuł Austriak Stefan Kraft – 117 m i jego zespół, faworyt konkursu, jest sklasyfikowany na czwartej pozycji po 1. serii z dorobkiem 457,5 pkt.

Do drugiej serii nie awansowały Japonia i Finlandia. W drugiej serii Polacy pozycję lidera stracili po zupełnie nieudanym skoku Krzysztofa Miętusa w trzeciej grupie serii finałowej, gdy uzyskał on tylko 108 m i drużyna spadła na drugie miejsce. Biało-Czerwoni tracili do Słowenii 17,7 pkt, gdy jako ostatni z polskiej ekipy stanął na rozbiegu Stoch. Skoczek z Zębu uzyskał 130 m, ale Słoweniec Peter Prevc, lądując na 123,5 m, utrzymał pierwsze miejsce swojego zespołu. Największą sensacją piątkowego konkursu było tylko siódme miejsce Norwegii, ale także trzecie Austrii, w składzie której nie wystąpił chory lider klasyfikacji generalnej PŚ Gregor Schlierenzauer. Warunki na Wielkiej Krokwi były niezłe. W Zakopanem sypał śnieg, termometry wskazywały około minus pięć stopni, a porywy wiatru nie przekraczały półtora metra na sekundę. Podczas samego konkursu podmuchy były jednak kapryśniejsze. “Bardzo fajnie się dziś skacze. Poza tym dzień przerwy dobrze mi zro-

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT

tof Miętus i Kamil Stoch – zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwyciężyła Słowenia, a trzecie miejsce zajęła Austria.

Od lewej: Piotr Żyła, Maciej Kot, Krzysztof Miętus, Kamil Stoch po zajęciu drugiego miejsca w konkursie drużynowym

bił. Nabrałem siły i zdecydowanie lepiej się czuję” – powiedział Kamil Stoch, który był jednym z najlepszych zawodników konkursu drużynowego. Jak zwykle z humorem warunki na Wielkiej Krokwi ocenił Piotr Żyła (115; 126m). “Są niezłe, chociaż trochę sypie. A powietrze, jak często na tej skoczni – cisza z tyłu, cisza z przodu, a lecieć trzeba! Robię więc swoje i tyle” – skomentował W piątek do Zakopanego na dwudniowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich przyjeżdżały kolejne grupy kibiców. Organizatorzy spodziewali się, że na trybunach Wielkiej Krokwi w piątek i sobotę zasiądzie po około 20 tysięcy widzów. Wśród wielotysięcznej rzeszy kibiców pod Wielką Krokwią nie zabraknie proszowickiego (woj. małopolskie) fanklubu Kamila Stocha. “W Wiśle było nas ponad 150 osób i

było pięknie. Jesteśmy pod wrażeniem debiutu tego miasta w PŚ. Liczę, że już tradycyjnie w Zakopanem też zjawi się co najmniej tylu członków naszego klubu. Umówiliśmy się w sektorze C i na pewno będzie nas tam widać” – zapewnił prezes Rafał Chmiela. Spora część kibiców przyjedzie do Zakopanego w drugim dniu konkursu. “Nie ma obawy, że nie dostaną

się na trybuny, ponieważ wejściówki będą też rozprowadzane na stoiskach pod skocznią i w centrum miasta” – zapewnił koordynator zawodów Wojciech Gumny. Organizatorzy spodziewają się, że pod Wielką Krokwią zasiądzie w sumie około 40 tysięcy widzów. Kolejne kilka tysięcy tradycyjnie już ustawi się wokół skoczni. n

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH Wyniki konkursu drużynowego: 1. Słowenia 963,5 pkt (Jurij Tepes 127,5/123,0; Robert Kranjec 126,5/126,5; Jaka Hvala 126,0/126,0; Peter Prevc 121,0/123,5), 2. Polska 954,4 (Piotr Żyła 129,0/128,5; Maciej Kot 133,0/127,0; Krzysztof Miętus 118,0/108,0; Kamil Stoch 133,0/130,0), 3. Austria 931,1 (Wolfgang Loitzl 126,0/123,5; Andreas Kofler 128,0/129,5; Thomas Morgenstern 119,0/123,5; Stefan Kraft 117,0/120,0), 4. Niemcy 908,4, 5. Czechy 833,7, 6. Rosja 831,8, 7. Norwegia 822,0, 8. Włochy 782,5, 9. Japonia 396,0, 10. Finlandia 366,8. Puchar Narodów: 1. Austria 2 850 pkt, 2. Niemcy 2 626, 3. Norwegia 2 352, 4. Słowenia 1 483, 5. Polska 1 012, 6. Japonia 733, 7. Rosja 686, 8. Czechy 523.

n Podczas siódmego etapu 35. Rajdu Dakar w tragicznym wypadku życie stracił francuski motocyklista Thomas Bourgin. Startujący z numerem 106 zawodnik zginął na drodze do punktu, z którego miał się rozpocząć odcinek specjalny

25-letni Francuz podjeżdżał pod jedną z gór w Chile i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem policyjnym. Ekipa ratunkowa stwierdziła zgon, prawdopodobnie na miejscu. Urodzony 23 grudnia 1987 roku w Saint Etienne Bourgin uczestniczył w Rajdzie Dakar po raz pierwszy. W klasyfikacji generalnej zajmował 68. miejsce. Doświadczenie zbierał od 2009 roku, kiedy wystartował w Rajdzie Maroka. Dwa lata później zakończył rywalizację w Rajdzie Afryki na czwartym miejscu, a niedługo potem był siódmy w Rajdzie Tunezji. Według obliczeń francuskiej agencji AFP, w organizowanym od 1979 roku wyścigu (początkowo jako Paryż-Dakar), zginęło do tej pory 58 osób, w tym 21 uczestników. Wcześniej podczas tegorocznej edycji życie straciły dwie osoby, które uczestniczyły w wypadku samochodu wsparcia zawodów z dwoma taksówkami w pobliżu granicy peruwiańsko-chilijskiej. W 1986 roku w katastrofie helikoptera w pobliżu Gourma-Rharous, na granicy Nigru, zginął twórca Rajdu Dakar Thierry Sabine oraz cztery towarzyszące mu osoby – piosenkarz Daniel

Balavoine, dziennikarz Nathaly Odent, pilot Francois-Xavier Bagnoud i radiotelegrafista Jean-Paul Lefur. W ubiegłym roku na 1. etapie życie stracił motocyklista Jorge Martinez Boero. Po sześciu etapach rajdu Adam Małysz z Krzysztofem Martonem (Toyota Hilux) awansowali o jedno miejsce – z 19. na 18. Do prowadzącej załogi francuskiej Stephane Peterhansel i Jean Paul Cottret (Mini) mieli stratę trzech godzin 21 minut. Czwartkowy etap z Ariki nad Oceanem Spokojnym do położonej na pustyni Atacama Calamy – 769 km (OS 438 km), najszybciej, w 3:32.08 pokonała katarsko-hiszpańska załoga Nasser Al-Attiyah i Lucas Cruz (Buggy). O osiem minut 36 sekund wyprzedziła Peterhansela, a o 47 minut osiem sekund osiemnastego Małysza. Jakub Przygoński po szóstym etapie awansował na siódme miejsce w gronie motocyklistów. Do Francuza Oliviera Paina, który utrzymał pozycję lidera, traci 19 minut 15 sekund. Długi czwartkowy etap najszybciej pokonał – ku radości miejscowych kibiców – Francisco Lopez. Zajęło mu to 3:36.21. Przygoński (Orlen Team) przyjechał na 11. pozycji siedem

minut i 48 sekund po Chilijczyku. Jego kolega z zespołu Jacek Czachor ukończył etap na 34. miejscu i w klasyfikacji generalnej jest 26. W ścisłej czołówce klasyfikacji z polskich kierowców jadących quadami pozostał na trzeciej pozycji Rafał Sonik. Natomiast Łukasz Łaskawiec był szósty; już na drodze dojazdowej do odcinka specjalnego zmagał się z silnikiem. Liderem pozostał Argentyńczyk Marcos Patronelli, który o prawie godzinę i 12 minut wyprzedza Chilijczyka Ignacio Nicolasa Casale oraz o godzinę i 48 minut Sonika. Na mecie Łukasz Łaskawiec dodał: “Za mną 454-kilometrowy odcinek z Ariki do Calamy i 313 km dojazdówki. To był najtrudniejszy dzień w dotychczasowej rywalizacji. Zaczęło się od kłopotów z silnikiem już na dojazdówce. Na szczęście awaria została doraźnie usunięta, ale przez to spóźniłem się na start prawie 30 minut. Musiałem zachować daleko idącą ostrożność przez cały odcinek, aby dojechać do serwisu. Mimo iż się starałem jak mogłem, na około 30 km przed metą quad zgasł; dopiero po kilku minutach udało mi się go uruchomić. Bardzo się cieszę, że osiągnąłem biwak. Teraz mechanicy mają pełne ręce roboty”. Przedwcześnie, z powodu awarii pojazdów, na szóstym etapie rywalizację musiały zakończyć m.in. pol-

FOTO: REUTERS/JANINE COSTA

Śmierć na Dakarze

Thomas Bourgin w Limie przed startem do Rajdu Dakar

sko-francuska załoga Orlen Teamu Szymon Ruta i Laurent Lichtleuchter oraz hiszpańsko-niemiecka Carlos Sainz i Timo Gottschalk. “Była to niezwykle zdradliwa i niebezpieczna część drogi zlokalizowana od razu na początku odcinka specjalnego. Jechaliśmy dobrym tempem, gdy zaczęło nas podbijać. Nie było już możliwości wyhamowania Toyoty. W tym miejscu przewracały się samochody jeden za drugim. Pomogliśmy kilku załogom. Jesteśmy zmuszeni wracać na biwak, pomijając odcinek specjalny” – poinformował radomianin. Jak zaznaczył oficer prasowy Orlen

Teamu Maciej Szczepaniak, na szczęście załoga po dachowaniu nie ucierpiała. Jednak w wyniku wypadku została uszkodzona klatka bezpieczeństwa, bez której nie wolno startować w rajdzie. Ruta z Lichtleuchterem musieli więc opuścić trasę zawodów i wracać drogą assistance. A to oznaczało, że skończyła się dla nich rywalizacja w 35. edycji najtrudniejszego na świecie wyścigu terenowego. W piątek kolumna najtrudniejszego wyścigu terenowego świata na tydzień opuściła Chile i wjechała do Argentyny. Siódmy etap prowadził z Calamy do Salty. n


Sport

35 nowy dziennik Saturday – Sunday, January 12-13, 2013

Isia niezwyciężona

Cibulkova była bezradna n Rozmowa z Robertem Radwańskim Agnieszka Radwańska pokonała Sło- meczu. Podobno dziwne rzeczy się waczkę Dominikę Cibulkovą 6:0, 6:0 działy w ich boksie. w finale turnieju WTA w Sydney. OjAle nie zdekoncentrowały i nie wyciec i trener tenisistki Robert Radwański podkreśla, że to ona wygrała mecz, biły z rytmu Agnieszki, tak jak i a nie przegrała go jej rywalka. wysokie prowadzenie... Fakt, ani na chwilę nie zwolniła i Rzadko na tym poziomie turniejów nie dała przeciwniczce nawet złudzezdarzają się wyniki 6:0, 6:0. Taki nia, że może odwrócić losy meczu. Ciekawe tylko, że jak Serena Williams wyfinał chyba robi wrażenie? Nie da się ukryć, że tak. Tym bar- grywa 6:0, 6:0 z jakąś dziewczyną z dziej że Dominika jest bardzo dobrą czołówki, to mówi się, że jest poza zazawodniczką, od dawna sklasyfiko- sięgiem rywalek. Ale jak zrobi coś tawaną w pierwszej “20” rankingu i kiego Agnieszka, to wszyscy dookonaprawdę umie grać w tenisa. Ow- ła twierdzą, że po prostu rywalka się szem, popełniła sporo niewymuszo- nie popisała. To przykre i wciąż nie nych błędów, ale tak naprawdę część potrafię się przyzwyczaić do takiego z nich wynikała po prostu ze świet- podejścia u nas, w Polsce. Komentanej gry Agnieszki. Cibulkova, żeby tor ciągle tylko skupiał się na błędach zdobywać punkty, musiała cały czas Dominiki, a nie grze Agnieszki. maksymalnie ryzykować, no i czasem nie zawsze trafiała w kort. Dziewięć wygranych meczów bez

n Agnieszka Radwańska odnio-

sła w piątek 12. zwycięstwo w imprezie rangi WTA Tour. Najwyżej rozstawiona tenisistka wygrała turniej z tego cyklu na twardych kortach w Sydney (z pulą nagród 690 tys. dol.), pokonując w finale Słowaczkę Dominikę Cibulkovą 6:0, 6:0.

Chociaż było tylko 12 gemów, to mecz był dość długi, bo trwał 62 minuty...

straty seta i dwa turnieje, to chyba perfekcyjne otwarcie sezonu?

Na pewno nie jest to powód do narzekania (śmiech). Jedyny minus jest Zgadza się. Mniej więcej pół go- taki, że z tego, co się dowiedzieliśmy, dziny na set to wcale nie jest mało. to Agnieszka pierwszy mecz w AuSzczególnie na początku meczu by- stralian Open zagra już w poniedziało sporo długich wymian i zaciętej łek. Nie ma więc zbyt dużo czasu na gry, a nawet kilka szans na przeła- odpoczynek. Do tego, niestety, dała Agnieszka Radwańska z trofeum za zwycięstwo w Sydney manie serwisu Iśki. Niestety, jak zaj- się namówić do występu w deblu z rzałem do internetu, to przeczytałem Angelique Kerber. Ja uważam, że poświetnej dyspozycji Polki. Szukając Open w Nowym Jorku 6:0, 6:3. Kra- sporo komentarzy, że Cibulkova winna się skupić na singlu. możliwości do zdobycia punktów kowianka wygrała też na korcie ziem- dzisiaj nic nie grała, a to nie jest prawmusiała cały czas podejmować mak- nym w Budapeszcie w 2006 r. 6:4, 6:0. da. Walczyła przecież, chwilami daA młodsza Urszula wybrała już symalne ryzyko i celować w narożPolka zdobyła w Sydney 470 wała z siebie wszystko w poszczepartnerkę deblową w Melbourne? niki oraz linie, a piłki często nieznacz- punktów do rankingu WTA Tour, w gólnych wymianach, ale nie przekłaNic na ten temat nie wiem, bo zanie wychodziły poza kort. którym jest obecnie czwarta, a tak- dało się to wygranie gema. pisy wciąż trwają, więc pary się jeszJednak w każdym z dwunastu ge- że premię w wysokości 117 tysięcy cze zmieniają na liście. Być może zamów była poważna walka o każdy dolarów. Przed tygodniem triumfoChyba tylko w ostatnich dwóch tak gra tylko w singlu, zobaczymy. punkt, czasem gra na przewagi. Mie- wała też w mniejszym turnieju WTA naprawdę się pogubiła i zaczęła rząca zaledwie 161 centymetrów Sło- w nowozelandzkim Auckland (z pupoddawać? Po tak efektownym otwarciu sewaczka miała do dyspozycji w su- lą nagród 235 tys. dol.). Tak i trochę wtedy też płakała w zonu Agnieszka wyrasta na jedną mie cztery szanse na przełamanie serW sumie, w dziewięciu tegorocz- przerwach. W pewnym momencie z najpoważniejszych kandydatek wi su ry wal ki, ale żad nej nie nych meczach, nie straciła jeszcze se- było trochę żal dziewczyny, bo nado triumfu w Australian Open. Czy wykorzystała. Sama obroniła pięć z ta. Teraz uda się do Melbourne, gdzie prawdę jest dobrą tenisistką, ale dzito możliwe? 11 “break pointów”. w poniedziałek rusza wielkoszlemo- siaj niewiele mogła poradzić. Mimo Staram się nie bawić we wróżby i Był to czwarty pojedynek tych za- wy Australian Open. Będzie w nim to cały czas próbowała, nie można jasnowidzenie, ale uważam, że stać ją wodniczek i po raz czwarty lepsza oka- rozstawiona z numerem czwartym, a jej odmówić chęci i zacięcia. Jedy- na to. Jak będzie – zobaczymy, w końzała się Radwańska, w tym trzeci na na otwarcie spotka się po raz pierw- nie jej sztab trenerski zachowywał cu to Wielki Szlem i każda ze startutwardej nawierzchni, po zwycię- szy ze startującą z “dziką kartą” Au- się momentami niesportowo. Tak wy- jących tam dziewczyn chce wygrać turstwach w 2008 roku w Dausze 6:4, 6:7 stralijką Bojaną Babusic, 307. na nika z tego, co mówiła mi Agniesz- niej, więc konkurencja jest ogromna. (7-9), 6:4 oraz wielkoszlemowym US świecie. n ROZMAWIAŁ: TOMASZ DOBIECKI (PAP) ka i trener Tomek Wiktorowski po

Historyczny Australian Open

FOTO: REUTERS

“Dominiko, masz za sobą świetny tydzień i gratuluję ci sukcesu, ale chcę też cię przeprosić za ten finał. Dziękuję organizatorom turnieju. Cieszę się, że mogłam tu wystąpić i wygrać. Dziękuję też tym, którzy mieli udział w tym zwycięstwie: Tomkowi Wiktorowskiemu i ojcu, który jest w Krakowie” – powiedziała 23-letnia Radwańska odbierając efektowny kryształowy puchar. Dość jednostronny finał, trwający 62 minuty, był popisem skuteczności i konsekwencji krakowianki, która cały czas kontrolowała przebieg wydarzeń na korcie. Dobrze serwowała, wywierała presję przy returnie, starała się cały czas rozprowadzać rywalkę między narożnikami, a przede wszystkim rzadko psuła zagrania. W sumie popełniła osiem niewymuszonych błędów, przy 36 po stronie Cibulkovej, które mnożyły się w miarę rosnącej frustracji po kolejnych przegrywanych gemach. “Przepraszam was wszystkich za ten finał, ale cieszę się, że spędziłam tu wspaniały tydzień, w którym rozegrałam kilka naprawdę dobrych meczów” – powiedziała podczas ceremonii 23-letnia Słowaczka, dla której była to piąta porażka w finale imprezy WTA. Wygrała dotychczas dwa turnieje – w Moskwie (2011) i Carlsbadzie (2012). Choć wynik piątkowego meczu wskazywał na miażdżącą przewagę faworytki finału, a statystyki na brak precyzji Cibulkovej, to jednak wiele jej błędów wynikało po prostu ze

Agnieszka rozpocznie udział w Australian Open od meczu z australijską tenisistką Bojaną Babusic, startująca z “dziką kartą”. Starsza od Polki o dwa lata zawodniczka gospodarzy n Rozpoczynający się w poniedziałek turniej numerem cztery, zgodnym z jej aktualną po- jest 307. na świecie. Jeszcze ze sobą nie grały. W drugiej rundzie na drodze Polki stanie RuAustralian Open (z pulą nagród 30 mln dol.) zycją w rankingu WTA Tour. To oznacza, że – przynajmniej teoretycznie – powinna do- munka Irina-Camelia Begu lub Holenderka zapisze się w historii polskiego tenisa. Wła- trzeć w Melbourne co najmniej do półfina- Arantxa Rus, a w trzeciej ewentualnie pierwśnie na twardych kortach w Melbourne Park łu, bo tam dopiero trafi na wyżej notowaną sza z rozstawionych przeciwniczek – Niemka po raz pierwszy aż trójka biało-czerwonych bę- rywalkę. Tym razem szczęście sprzyjało Mona Barthel (nr 32.). W 1/8 finału RadwańAgnieszce. Liderka rankingu tenisistek Bia- ska może na przykład trafić na jedną z byłych dzie rozstawiona w Wielkim Szlemie. łorusinka Wiktoria Azarenka i najlepsza te- serbskich liderek klasyfikacji tenisistek – Anę “Bardzo lubię Melbourne i Australię. To bar- nisistka 2012 roku Amerykanka Serena Wil- Ivanović (13.) lub Jelenę Janković (22.). Nadzo przyjemne miejsce, choć czasem zbyt go- liams znalazły się w tej samej części drabin- tomiast w ćwierćfinale może się spotkać z Chinką Na Li (7.), Australijką Samanthą Stosur (9.) rące, kiedy przychodzą czterdziestostopnio- ki. Mogą na siebie trafić w 1/2 finału. Dotychczas najlepszym wynikiem Radwań- albo Niemką Julia Goerges (18.), która wyeliwe upały w środku lata, czyli właśnie w styczniu. Jednak potrafię sobie radzić nawet w tak skiej w Australian Open jest ćwierćfinał, któ- minowała ją w pierwszej rundzie ubiegłoroczekstremalnych warunkach. Do tego miesz- ry osiągała trzykrotnie (2008 i 2011-12). Do nych igrzysk w Londynie. W półfinale może kają tu bardzo przyjaźni i optymistycznie na- lipca ubiegłego roku była to granica możliwo- trafić na Rosjankę Marię Szarapową (2.). Z numerem 31. została też rozstawiona stawieni ludzie, a taka atmosfera udziela się ści Polki w Wielkim Szlemie, ale przekroczywszystkim” – uważa Agnieszka Radwańska. ła ją na trawiastych kortach w Wimbledonie. młodsza z krakowskich sióstr – Urszula. Polscy kibice zdążyli się już przyzwycza- W Londynie doszła od razu do finału, w któ- Pierwszą rywalką 21-letniej Polki będzie ić do tego, że w gronie rozstawionych teni- rym – mimo solidnego przeziębienia i zapa- Amerykanka Jamie Hampton, sklasyfikowasistek pojawia się nazwisko 23-letniej kra- lenia krtani – dopiero po trzech wyrównanych na aktualnie na 64. miejscu na świecie. Bękowianki. Tym razem wystąpi w turnieju z setach uległa Amerykance Serenie Williams. dzie to ich pierwszy pojedynek. W razie wy-

granej z Hampton w drugim meczu Urszula czekać będzie walka ze Szwedką Sofią Arvidsson lub jedną ze zwyciężczyń kwalifikacji. W trzeciej najprawdopodobniejszą rywalką będzie broniąca tytułu Białorusinka Wiktoria Azarenka, liderka rankingu WTA Tour. U mężczyzn, pod nieobecność ubiegłorocznego finalisty Rafaela Nadala (kontuzja kolana), wydaje się, że szeroko otwartą drogę do tej fazy ma obrońca tytułu Serb Novak Djoković (1.). Drugiego finalistę wyłoni prawdopodobny pojedynek Szkota Andy’ego Murraya (3.) ze Szwajcarem Rogerem Federerem (2.). Jerzy Janowicz (rozstawiony jako nr 24.) trafił na początek na Włocha Simone Bolellego (80. w rankingu). Natomiast Łukasz Kubot (76.) zagra z Hiszpanem Danielem Gimeno-Traverem (71.). Polacy potencjalnie mogą wpaść na siebie w trzeciej rundzie, jednak wcześniej Kubot musiałby wyeliminować też innego Hiszpana, Nicolasa Almagro (rozstawiony z 10.). Czwórka singlistów wystąpi zapewne też w deblu, dołączając do duetu Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski oraz Alicji Rosolskiej. n


nowy dziennik Sobota – niedziela 12-13 stycznia 2013

36

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, January 11, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/01/12  
Nowy Dziennik 2013/01/12  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement