Page 1

STRONA 13

SPORT

POLECAMY

STRONA 9

Małysz – uzależniony Magazyn od adrenaliny dla mężczyzn

STRONAo67 wieczorem POLACY Wna USA codziennie kanale 25 WNYE

Po arabskiej wiośnie – 4 islamska zima

www.dziennik.com

CZWARTEK 3 STYCZNIA – THURSDAY, JANUARY 3, 2013

Zachmurzenie częściowe

OPINIE

$0.75

1°C (34°F)

Nowojorski konsul, rodzina i przyjaciele na pogrzebie Tomasza Kaczówki

Pożegnanie zastrzelonego Polaka n Zginął niosąc pomoc w Wigilię Bożego Narodzenia, zo-

stał pochowany w wigilię Nowego Roku. Tomasz Kaczówka, 19-letni strażak polskiego pochodzenia, spoczął na Holy Sepulcher Cemetery w Rochester.

Nie spadliśmy z klifu, Zmarła Teresa Torańska problem nie zniknął

AMERYKA

Turystyczny rekord Nowego Jorku

n W środę zmarła po długiej chorobie dziennikarka i pisarka, autorka

n Uniknęliśmy na razie klifu fiskalnego – automatycznej podwyżki podatków i cięć wydatków budżetowych, co groziło recesją. Osiągnięto kompromisowe rozwiązanie, zwiększające progi podatkowe dla najbogatszych. Ma ono jednak tymczasowy charakter.

W 2012 roku miasto Nowy Jork odwiedziła rekordowa liczba 52 milionów turystów – 2,1 procent więcej niż w 2011.

01413 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 700

NOWY DZIENNIK $0.75

W Nowy Rok Izba Reprezentantów Kongresu zatwierdziła porozumienie w sprawie podatków, które kilkanaście godzin wcześniej uchwalił Senat USA. Prezydent Barack Obama zapowiedział, że niezwłocznie podpisze ustawę. Najwyższa stawka podatkowa w USA wzrośnie z 35 do 39,6 proc. Zapłacą ją osoby indywidualne zarabiające powyżej 400 tys. dol. rocznie i małżeństwa o dochodach przekraczających 450 tys. Początkowo demokraci chcieli zwiększyć obciążenia podatnikom zarabiającym 250 tys. dol. Republikanie w Izbie Reprezentantów byli skłonni przystać na podwyżki dla dużo węższej grupy – o do-

chodach wynoszących co najmniej milion dolarów. Przedłużono także o kolejny rok finansowanie przedłużonych zasiłków dla bezrobotnych. Podatek spadkowy wzrasta do 40 proc. (w 2012 r. było to 35 proc.), przy czym pierwsze 5 mln będzie wolne od podatku w przypadku dziedziczenia przez jedną osobę. W przypadku rodziny kwota zwolniona od podatku będzie wyższa – 10 mln dolarów. Z 15 do 20 proc. wzrosną podatki od zysków kapitałowych i dywidendy dla zarabiających powyżej 400 tys. dol. rocznie (450 tys. dol. rocznie w przypadku par rozliczających się wspólnie). » STR. 3

wywiadów m.in. z dawnymi działaczami komunistycznymi, Teresa Torańska. Miała 69 lat.

Teresa Torańska urodziła się w 1944 r. w Wołkowysku. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 70. współpracowała z tygodnikiem "Kultura", później z paryską "Kulturą". Jest autorką książki pt. "Oni" (1985), na którą składają się wywiady z byłymi komunistycznymi decydentami i dygnitarzami o ich roli w budowaniu PRL-u. Książkę przetłumaczono na kilkanaście języków i weszła do kanonu obowiązujących lektur na wydziałach nauk społecznych i politycznych uniwersytetów w wielu krajach. Za tę publikację Torańska otrzymała Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (2000) oraz Nagrodę Solidarności Pracowników Wydawnictw za najlepszą książkę polskiego autora wydaną w obiegu nieoficjalnym w roku 1985. W 2005 roku Torańska została lau-

FOTO: ARCHIWUM

STRONA 3

stry grającej pieśni żałobne. W trakcie nabożeństwa zostało wygłoszonych kilka specjalnych przemówień. Z Ohio na uroczystości pogrzebowe przyjechał ksiądz Ray Mielcarek, który przed laty udzielił Tomaszowi chrztu oraz przygotowywał go do Pierwszej Komunii św. "Tomasz przyciągał do siebie ludzi jak magnez. Każdy, kto go spotkał, musiał go polubić. Dla niego najważniejsze było niesienie pomocy innym" – mówił ks. Mielcarek. W podobnym tonie wypowiadał się o zmarłym jego starszy brat Dariusz Kaczówka: "Był kochającym ludzi optymistą, zarażającym swoim uśmiechem, ale również osobą dowcipną". Polskie władze reprezentował konsul Mateusz Stąsiek, który odczytał kondolencje wystosowane przez Ewę Junczyk-Ziomecką, konsul generalną RP w Nowym Jorku, oraz Ryszarda Schnepfa, ambasadora RP w Waszyngtonie. » STR. 2 Trwająca około trzech godzin ceremonia pogrzebowa częściowo była prowadzona w języku polskim

FOTO: REUTERS

"Był dumny z tego, że jest Amerykaninem, ale także nie krył dumy z polskich korzeni" – tak mówił nad trumną Tomasza Kaczówki polski konsul Mateusz Stąsiek. Trwająca około trzech godzin ceremonia pogrzebowa zastrzelonego młodego strażaka polskiego pochodzenia odbyła się w poniedziałek, 31 grudnia, i częściowo była prowadzona w języku polskim. Msza święta została odprawiona w kościele św. Stanisława w Rochester. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło kilka tysięcy osób: rodzina i przyjaciele, a także około 5 tysięcy strażaków, policjantów oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy zjechali z całych Stanów Zjednoczonych. Trumna z ciałem zmarłego została przewieziona do kościoła na platformie samochodu strażackiego w asyście strażaków i policjantów na motocyklach, a także kobziarzy i orkie-

reatką Nagrody im. Barbary Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy – nagrodzona za rozmowę z gen. Wojciechem Jaruzelskim, opublikowaną 13 grudnia 2004 w "Dużym Formacie" dodatku "Gazety Wyborczej".

» STR. 5


2

Ameryka

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

Walka o pociąg linii G

POŻEGNANIE ZASTRZELONEGO…

» "Tomasz udowodnił, czym jest odwaga, obywatelski etos i wierność wartościom, z jakich wyrósł. Zginął na posterunku, pełniąc służbę publiczną" – napisał w imie niu am ba sa do ra Ry szar da Schnepfa Maciej Pisarski, charge d'affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. Z kolei konsul generalna Ewa Junczyk-Ziomecka podkreśliła dumę, jaka napawała zmarłego z powodu polskich korzeni. "Tomasz był dumnym młodym Amerykaninem oraz Polakiem pamiętającym o swoich korzeniach, którymi się szczycił. Tak jak Tomek był dumny ze swoich dwóch ojczyzn, ze swoich osiągnięć, przyjaźni i miłości, którymi był otoczony, tak my wszyscy jesteśmy dumni z Tomka, chociaż jest to duma połączona z ogromnym żalem i głębokim współczuciem dla rodziny, pogrążonej w rozpaczy z powodu tragedii, wobec której wszyscy jesteśmy bezradni" – napisała w liście konsul Junczyk-Ziomecka. "Na zawsze pozostaniesz młody i na zawsze będziesz bohaterem. Nigdy cię nie zapomnimy" – dodał Stąsiek nad trumną zmarłego.

Z kolei Nick Volo, przedstawiciel straży pożarnej z West Webster, zapewnił, że Tomasz "był zawsze tam, gdzie powinien, gdzie był potrzebny, a jego uśmiech zawsze rozładowywał atmosferę". Tomasz Kaczówka został zastrzelony w wigilijny poranek przez 62letniego Williama Spenglera, podpalacza z Webster w stanie Nowy Jork. Spengler po przybyciu straży pożarnej zaczął strzelać do strażaków. Wraz z Kaczówką zginął 43-letni Michael Chiapperini, jego pogrzeb odbył się w niedzielę, 30 grudnia. Tomasz Kaczówka był najmłodszym strażakiem West Webster Fire Department. Jak wynika z jego profilu na Facebooku, był strażakiem od 1 sierpnia 2011 roku, wcześniej przez trzy lata przygotowywał się do pełnienia służby korzystając ze specjalnego programu dla młodzieży. W 2011 roku ukończył Webster Thomas High School. Był także stypendystą Polish Heritage Society w Rochester oraz studentem Monroe Community College. Pracował również jako dyspozytor w centrali numeru alarmowego 911. WUEM, (R)

FOTO: ARCHIWUM

DOK. ZE STR. 1

a także bezpłatne przesiadki do dziewięciu linii metra (2, 3, 4, 5, B, D, N, Q, R) zatrzymujących się na transferowej stacji Atlantic-Pacific Street oraz Fulton Street (stacja linii G). Władze MTA uważają jednak, że pociąg w polskiej dzielnicy kursuje Jak informują przedstawiciele soju- kańcami Brooklynu i Queensu chcą- bez zarzutów. Kevin Ortiz, rzecznik szu Riders Alliance, walka o uspraw- cymi poprawy usług komunikacyj- MTA cytowany przez DNAinfo.com, nienie metra linii G będzie ich głów- nych wzdłuż całej trasy pociągu G. stwierdził, że częstotliwość kursowanym zadaniem na najbliższe miesią- Podczas spotkania, które odbędzie się nia pociągu G oraz liczba wagonów ce nowego roku. Swoje propozycje w Second Stop Cafe przy 524 Lori- skorelowana jest z liczbą pasażerów. dotyczące zmian, jakie powinny być mer Street na Williamsburgu, zosta- Poza tym stwierdził, że MTA od dawwprowadzone na całej długości "zie- ną omówione sposoby poprawy usług na pracuje nad usprawnieniem swolonej" linii, przedstawili władzom oraz będą zbierane podpisy pod pe- ich usług i przekazu informacji o MTA już w listopadzie. W związku tycją zawierającą propozycje zmian, wszelkich zmianach w kursowaniu brakiem reakcji zarządu nowojorskie- które usprawnią "zieloną" linię me- pociągów. Wykorzystuje do tego cego metra organizacja postanowiła zin- tra. Do najważniejszych postulatów lu plakaty, stronę internetową oraz tensyfikować swoje działania i wy- wysuwanych przez aktywistów nale- wiadomości tekstowe. stosować specjalną petycję z podpi- ży zwiększenie częstotliwości kursoBy dowiedzieć się więcej na temat sami niezadowolonych pasażerów. wania pociągu w godzinach szczytu organizacji Riders Alliance, zostać W najbliższą sobotę, 5 stycznia, o go- oraz nocą, a także dodanie możliwo- jej członkiem lub zgłosić swój udział dzinie 12 w południe planowane jest ści korzystania z bezpłatnego trans- w spotkaniu, należy skorzystać ze spotkanie członków sojuszu wraz ze feru na niektórych stacjach. Chodzi strony internetowej: www.riderWueM, (R) wszystkimi niezadowolonymi miesz- tu głównie o połączenia pomiędzy li- sny.org.

oddolnej inicjatywie nowojorczyków korzystających z komunikacji miejskiej i zrzeszonych w Riders Alliance, organizacji walczącej o polepszenie usług MTA, a zwłaszcza linii G, kursującej w polskiej dzielnicy.

Kolejna osoba zginęła pod kołami metra We wtorek nad ranem młoda kobieta upadła na tory na stacji metra przy 34 St. i 7 Ave. i została śmiertelnie potrącona przez wjeżdżający na stację pociąg linii 2. n

Do tragedii doszło około 5 rano. Policja podała, że ofiara to dwudziestokilkuletnia kobieta, ale w środę rano nieznana była jeszcze jej tożsamość. Niestety śmiertelne wypadki pod kołami pociągu w nowojorskim metrze są dosyć częstymi tragediami. Jak wynika ze statystyk, w ubiegłym roku w ten sposób ginęła jedna osoba tygodniowo. Ostatnio szczególnie głośno zroStrony redaguje: Tomasz Bagnowski

biło na ten temat, gdy w grudniu dwie osoby zostały zepchnięte z peronów na tory, wprost pod koła zbliżającego się pociągu. W ubiegły czwartek, na jednej ze stacji na Queensie, pod pociąg linii 7 zepchnięty został imigrant z Bangladeszu – Sunando Sen. Świadkowie mówią, że kobieta siedząca na peronowej ławce w pewnym momencie wstała i gwałtownie popchnęła Sena pod koła pociągu. 31letnia Erica Menendez, która oskarżona jest o morderstwo drugiego stopnia, zeznała, że zrobiła to, ponieważ "nienawidzi hindusów i muzułmanów", a przedstawicieli tych nacji wini za 9/11.

3 grudnia pod kołami pociągu zginął 58-letni Ki Suck Han, zepchnięty z peronu przez 30-letniego Naeema Davisa. W niedzielę "New York Post" podał, że władze nowojorskiego metra rozważają zainstalowanie na niektórych stacjach rozsuwanych drzwi, które otwierają się dopiero po wjechaniu pociągu na peron. System taki działa m.in. w kolejce Air Train na lotnisku JFK. System rozsuwanych drzwi mógłby zapobiec śmiertelnym wypadkom pod kołami pociągu zarówno z udziałem osób drugich lub wynikającymi z nieuwagi podróżnych. AS, (R)

Rodzice Tomasza Kaczówki – Janina i Marian – po zakończeniu mszy

FOTO: REUTERS

n "Weźmy sprawy w swoje ręce" – zapewne ta idea przyświeca nią G oraz J i M na stacji Broadway,

Kalifornia nasila walkę ze zmianami klimatu n W Kalifornii właśnie weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmniejszenia

emisji gazów cieplarnianych. Od nowego roku najwięksi emitenci – elektrownie czy zakłady przemysłowe – mają limity, podobnie jak w Europie. Jeśli ustalone limity zostaną przekroczone, odpowiedzialni za emisję gazów cieplarnianych będą musieli kupować zezwolenia na większą emisję. Samochody na razie nie mają ograniczeń, ale to niedługo może się zmienić. Mary Nichols z Kalifornijskiej Agencji Ochrony Środowiska mówi, że Kalifornia zamierza pozostać liderem w walce ze zmianami klimatu. "Chcemy pokazać, że jedna z największych gospodarek świata, jaką jest KaREKLAMA

POLSKI

lifornia, potrafi wprowadzić ambitny program zmniejszania emisji. Takie programy będą potrzebne całemu światu, jeśli oczywiście chcemy uniknąć najgorszych skutków globalnego ocieplenia" – mówi Mary Nichols. Zdaniem sceptyków sama Kalifornia w skali globu niczego nie zmieni; poza tym podatki za emisje mogą zaszkodzić gospodarce. Zwolennicy zaś twierdzą, że emisje trzeba ograniczać za wszelką cenę. BAT, (IAR)

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

3

Turystyczny rekord Nowego Jorku

NIE SPADLIŚMY Z KLIFU…

» Moment wejścia w życie drastycznych cięć budżetowych odłożono do końca lutego. Ma to n W 2012 roku miasto Nowy umożliwić politykom znalezienie szerszego rozwiązania w sprawie redukJork odwiedziła rekordowa liczcji deficytu. Oznacza to jednak, że ba 52 milionów turystów – 2,1 przez najbliższe dwa miesiące obie partie będą prowadzić zażarte spory, jak procent więcej niż w 2011. ograniczyć gigantyczny deficyt budżeBurmistrz Michael Bloomberg przytowy. Nad Stanami Zjednoczonymi pisuje ten rekord sprawnej działalciągle wiszą przegłosowane jeszcze w ności instytucji kulturalnych oraz te2011 roku obowiązkowe cięcia mu, że Wielkie Jabłko cieszy się rebudżetowe, które wejdą w życie auputacją najbezpieczniejszego w kratomatycznie, jeśli Ameryka nie poraju dużego miasta. dzi sobie z własnym zadłużeniem. Dług "Jeśli zapytać turystów, jak spędzapubliczny wynosi obecnie 16,4 bln dol. ją czas w Nowym Jorku, to przede (nieco powyżej 100 proc. PKB). Dowszystkim wymieniają instytucje puszczalny limit został przekroczony kulturalne – powiedział burmistrz z końcem ub.r. W zamian za jego podBloomberg na konferencji prasowej wyższenie republikanie będą domaprzed American Museum of Natural gać się głębokich cięć w systemie History, które w ubiegłym roku odświadczeń socjalnych i systemie ubezwiedziło około 5 mln osób. – Teraz pieczeń zdrowotnych Medicare. naszym zadaniem jest utrzymanie Prezydent Barack Obama wyraził miasta jako atrakcyjnego dla zwiezadowolenie z osiągniętego komprodzających, aby jeszcze więcej turymisu. "Ponad 98 proc. Amerykanów stów tu przyjechało". nie zapłaci wyższych podatków, poOprócz ogólnej liczby odwiedzadobnie jak 97 proc. drobnych przedjących Nowy Jork rośnie w ostatnich siębiorstw. Miliony rodzin nadal bęlatach również procent gości z zadą korzystać z ulg na wychowanie granicy. Jedna trzecia wszystkich tadzieci i opłacenie ich studiów". To kich turystów zwiedza miasto Nowy jednak nie do końca prawda. Aż 77 Jork, wynika z danych NYC&Comproc. Amerykanów musi jednak płapany, agencji miejskiej zajmującej się stopa zabójstw, parki, restauracje, Nowym Jorku 29 mln "nocy hotelo- cić w 2013 roku więcej niż w ubiemarketingiem. Oznacza to, że w 2012 sklepy, unikalna atmosfera oraz in- wych", dzięki czemu kasa miejska głym. Z końcem poprzedniego roku r. Wielkie Jabłko odwiedziło 11 mi- nowacje wprowadzone przez jego ad- została zasilona sumą z podatku ho- wygasła tymczasowa ulga podatkolionów przybyszów z innych krajów. ministrację, takie jak alejki rowero- telowego wynoszącą 504 mln dol. wa w postaci 2-procentowej obniżki Dzięki nieustannemu napływowi składki emerytalnej płaconej przez zaDla porównania najpopularniejsze we czy skwery dla pieszych, o któmiasto amerykańskie Los Angeles od- rych głośno było również za granicą. turystów do miasta 356 tys. nowo- trudnionych (FICA albo payroll tax). Obecność 52 milionów turystów w jorczyków miało w roku 2012 pra- Nie była ona objęta negocjacjami na wiedzane jest tylko przez 13 procent Wielkim Jabłku oznacza wpływy sza- cę w przemyśle turystycznym, gdzie temat klifu fiskalnego. Dwa procent turystów z zagranicy. Innymi czynnikami, które – zda- cowane na około 55,3 mld dol., w tym przeciętne płace są wyższe niż 52 tys. dochodu odtrącane przy każdej wydol. rocznie, podaje biuro burmistrza płacie da średnio sumę 1600 dol. roczniem burmistrza – przyciągają tury- 36,9 mld bezpośrednich dochodów. W minionym roku sprzedano w Michaela Bloomberga. stów do Wielkiego Jabłka, są: niska AS, (R) nie na każde gospodarstwo domowe. FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

Negocjacje w sprawie klifu fiskalnego były dramatyczne, bo w środę, 2 stycznia, kończyła się kadencja starego Kongresu i gdyby nie doszło do porozumienia, prace legislacyjne trzeba byłoby rozpoczynać od nowa. Dodatkowo porozumienie nie zostało osiągnięte do 31 grudnia 2012 roku, w ostatecznym terminie, który wcześniej przyjęto. Niemniej nastąpiło, zanim większość instytucji finansowych wznowiła pracę po świątecznej przerwie, dlatego zwłoka miała minimalne znaczenie. Najpierw w sylwestrową noc Senat, między innymi dzięki mediacji wiceprezydenta Joego Bidena, przyjął ustawę podnoszącą podatki dla najbogatszych, ale utrzymującą niższe stawki dla klasy średniej i biedniejszych Amerykanów. Kompromisowa ustawa przeszła przytłaczającą większością głosów 89-8. Republikanie w Izbie Reprezentantów zbuntowali się przeciwko podwyżce podatków dla najbogatszych. Później jednak złagodzili swoje stanowisko w obawie, że zostaną oskarżeni o zburzenie wątłego kompromisu i skierowanie kraju w stronę finansowej przepaści. Ostatecznie za ustawą głosowało w Izbie Reprezentantów 257 kongresmanów, przeciw było 167. Taki wynik głosowania oznacza, że dwie główne amerykańskie partie polityczne potrafiły unieść się ponad partyjne podziały i osiągnąć kompromis. Politycy przyznają, że skala osiągniętego w Kongresie kompromisu jest ograniczona i konieczne będzie kolejne porozumienie w sprawie redukcji deficytu budżetowego. DET, (R), (PAP, IAR)


4

Polska

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

LOT i tak zbankrutuje?

SLD uczci Edwarda Gierka

n SLD planuje w najbliższą sobotę uczczenie pamięci b. pierwszego sekretarza

KC PZPR Edwarda Gierka z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Sojusz organizuje w Warszawie specjalną konferencję, na której opowie o dokonaniach Gierka.

Nowy zespół ekspertów oceni katastrofę smoleńską

czy media" – twierdzi Maciej Lasek. nek komisji Millera wyraźnie ściami katastrofy smoleńskiej. Jednym z pomysłodawców jego powstania jest podCzło kreśla – w smoleńsku nie było obecny przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych żadnego zamachu. "Żaden z dowodów nie wskazuje na to, żeby przyMaciej Lasek. czyna była inna niż opisana w naZdaniem przewodniczącego szym raporcie" – dodaje. Były członek komisji Millera mówi, Trzon zespołu mieliby stanowić że zespół nie będzie po raz kolejny PKBWL zespół mógłby weryfikować wyjaśniał przyczyn katastrofy smo- na przykład pojawiające się teorie o za- eksperci komisji kierowanej przez mileńskiej. Będzie raczej informował o machu, czy trotylu. Dodaje jednak, że nistra Jerzego Millera, ale także infaktach i recenzował pojawiające co nie jest jego celem wchodzenie w ostrą ni zaproszeni specjaliści. Wydawai rusz kolejne teorie na temat tych polemikę z zespołem kierowanym liby komunikaty, publikacje, brali przyczyn. "Z wielu środowisk słyszy- przez posła PiS Antoniego Macierewi- udział w konferencjach naukowych my, że jesteśmy za mało aktywni, że cza. "Po drugiej stronie mamy zespół, czy prasowych. Planowane jest takopinia publiczna jest coraz bardziej który składa się głównie z polityków. że utworzenie strony internetowej, na zagubiona. Nie wie, co jest faktem, a Politycy, przy ogromnym szacunku, ale której zagadnienia związane z kataco hipotezą, co jest prawdą, a co jest nie są ekspertami, jeżeli chodzi o ba- strofą smoleńską wyjaśnione byłyfałszem. W związku z tym pojawił danie wypadków lotniczych. Zapew- by przystępnym językiem. Na razie nie jest znany termin rozsię pomysł stworzenia zespołu, któ- ne będziemy rozmawiali z poszczególry będzie analizował te hipotezy, któ- nymi ekspertami zaproszonymi przez poczęcia prac zespołu, ale szef re powstają i konfrontował je z do- zespół parlamentarny, ale nie w sytu- PKBWL liczy, że nastąpi to jak najacji, kiedy mają za plecami polityków szybciej. n wodami" – mówi Maciej Lasek. n Powstanie kolejny zespół ekspertów, który będzie zajmował się okoliczno-

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Pomysł uczczenia b. I sekretarza KC PZPR zgodnie skrytykowali w środę politycy PO i PiS. Szef klubu PO Rafał Grupiński uważa, że jest on "nieszczęśliwy i fatalny". "Chcę przypomnieć, że rządy Gierka to m.in. okres protestów w Radomiu, Ursusie, czas słynnych ‘ścieżek zdrowia’, wprowadzania kartek na żywność i galopady cen. To nie jest czas, który warto by było szczególnie czcić" – stwierdził Grupiński. "SLD chce rozgrywać pewne sentymenty z przeszłości, ale nie jest w tym odosobniony. Przypominam, że prezes PiS Jarosław Kaczyński także wychwalał Edwarda Gierka w czasie swojej kampanii prezydenckiej, żeby zyskać starszy, postkomunistyczny elektorat. PiS i SLD spotykają się tutaj w tym sentymencie" – dodał szef klubu PO. "Rozumiem, że PiS poprze wniosek SLD, zgodnie z wypowiedzianym kiedyś przez Jarosława Kaczyńskiego peanem na cześć Edwarda Gierka" – ironizował Grupiński. PiS jednak również krytykuje pomysł SLD. Zdaniem rzecznika tej partii Adama Hofmana lewica po raz kolejny marnuje okazję, żeby rozliczyć się z przeszłością i odwołać się do przedwojennej lewicy niepodległościowej. n

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: ARCHIWUM

Sekretarz generalny Sojuszu Krzysztof Gawkowski przypomniał, że 6 stycznia przypada setna rocznica urodzin Gierka i politycy SLD chcą uczcić ją domagając się upamiętnienia tej postaci. "W najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się konferencja, na której zaprezentujemy naszą całą strategię dotyczącą pochwalenia Edwarda Gierka. Uważamy, że jest to osoba, którą warto upamiętnić" – powiedział Gawkowski w środę dziennikarzom w Sejmie. Jak dodał, na konferencji można się będzie dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat Gierka. "Przede wszystkim dotyczących porównania tego, co było przed epoką Edwarda Gierka, jakie inwestycje udało się zrealizować po epoce Edwarda Gierka i jak to wygląda w porównaniu do naszych czasów" – zaznaczył polityk Sojuszu. Rzecznik SLD Dariusz Joński powiedział, że Sojusz chce "odkłamać" postać Gierka. "Ponieważ Edwarda Gierka pokazuje się wyłącznie jako “Rząd nie powinien narażać polskich podatników na marnowanie pieniędzy” – uważa Andrzej Sadowski tego, który doprowadził do dużego zadłużenia Polski, to po pierwsze bęmi sja ła go dzi ła swo je sta no wi sko wo n Polski rząd nie powinien narażać pieniędzy podatników i inwebec krajów, które w Unii są od daw- dziemy chcieli pokazać co wybudostować w LOT bez zgody Komisji Europejskiej – uważa ekonomista na, ale w przypadku Polski czy państw, wał za te pieniądze, ile udało mu się Andrzej Sadowski, główny inicjator i wiceprezydent Centrum im. które niedawno weszły do Unii, Ko- zrealizować i jakie to zadłużenie jest względem obecnego zadłużenia namisja swoje stanowisko utwardza. Adama Smitha. Jeżeli Komisja Europejska nie wy- szego kraju" – zaznaczył Joński. Resort skarbu od dwóch tygodni nie – przypomina ekspert – mają charak- razi zgody na dofinansowanie LOTpotrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ter rozstrzygający. Stąd polski rząd -u, nasz przewoźnik będzie musiał przelał na konta LOT-u 400 milionów nie powinien narażać ani polskich po- ogłosić bankructwo. Zdaniem Anzłotych. W połowie grudnia Polskie datników na marnowanie pieniędzy, drzeja Sadowskiego LOT tak czy inaLinie Lotnicze w związku z bardzo ani naszego państwa na szykany ze czej zbankrutuje, ale – jak dodaje – albo zbankrutuje i stracimy dodatkotrudną sytuacją finansową wystąpiły strony KE. Ekonomista uważa, że Komisja wo miliard złotych albo zbankrutudo ministerstwa o pomoc publiczną. Przed świętami w mediach ukazywa- Europejska nie wyrazi zgody na po- je i zostanie przejęty przez inną firmę, która będzie potrafiła zarządzać ły się nieoficjalne informacje, jako- moc rządową dla LOT-u. Sadowski tłumaczy, że nie ma żad- liniami lotniczymi. by pieniądze już zostały przelane, ale Wspomniane 400 milionów złodo dziś nie udało się tego potwierdzić. nego powodu na to, by KE zgodziAndrzej Sadowski powiedział, że ła się na dofinansowanie przez pol- tych to tylko pierwsza transza dotajeśli ministerstwo skarbu pieniądze ski rząd prywatnej firmy. Ekonomi- cji, o jaką wnioskuje LOT. W sumie przelało, to był to błąd. Decyzje KE sta przypomina, że w przeszłości Ko- pieniędzy ma być około miliarda. n

Edward Gierek

WALUTY

2 stycznia 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0660 euro 4,0671

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,00 3,15 4,00 4,15 Kraków ul. Wielopole 3 3,04 3,08 4,05 4,08 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,00 3,10 4,00 4,10 Łódź ul. Kościuszki 22 3,02 3,10 4,02 4,10 Poznań ul. Głogowska 3,06 3,08 4,05 4,08

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,04 3,02 3,00 3,07 3,01 3,07 3,06 2,96 3,07

3,09 3,10 3,11 3,10 3,11 3,08 3,08 3,15 3,13

4,04 4,02 4,05 4,05 4,00 4,07 4,07 3,94 4,04

4,09 4,10 4,07 4,08 4,10 4,08 4,08 4,18 4,11

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.


5 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

PiS: w lutym wniosek o nowy rząd

FOTO: ARCHIWUM

Adam Hofmann zapowiedział złożenie przez PiS wniosku o wotum nieufności. A zadaniem Piotra Glińskiego (na zdj. poniżej) ma być znalezienie poparcia dla swojej kandydatury na premiera

n PiS w styczniu złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufno-

ści dla rządu. Według planów partii Jarosława Kaczyńskiego głosowanie nad nim miałoby się odbyć w lutym. 1 października ubiegłego roku PiS przedstawił Piotra Glińskiego jako swojego kandydata na premiera tak zwanego rządu technicznego. Według ówczesnych zapowiedzi wniosek miał być złożony w połowie listopada jako "prezent" na pięciolecie rządów Donalda Tuska. Liderzy partii zastrzegali, że wiele zależy od przebiegu negocjacji nad nowym budżetem unijnym. Według rzecznika PiS Adama Hofmana wniosek jest gotowy i zostanie złożony w drugiej połowie stycznia, tak by głosowanie mogło się odbyć na początku lutego. Adam

Hofman dodał, że PiS nie chce, by kolidowało to z którymś z unijnych szczytów, by nie podważać pozycji Donalda Tuska, ale czekanie do połowy roku na zakończenie negocjacji to "chyba zbyt długo". Rzecznik poinformował, że PiS przygotował obszerny wniosek, a zadaniem profesora Glińskiego będzie – już po jego złożeniu – szukanie poparcia w innych klubach. Jarosław Kaczyński w Sejmie na przedstawić to, co zdaniem PiS Platforma zrobiła źle przez ostatnie pięć lat, a kandydat na premiera nakreśli

"pozytywny program na przyszłość". Według rzecznika PiS główny zarzut wobec rządu Donalda Tuska jest taki, że żyje się gorzej niż 5 lat temu. Zanim dojdzie do głosowania nad konstruktywnym wotum nieufności, Sejm zajmie się wnioskiem PiS o odwołanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. n

Nobliści przyjadą do Warszawy Dymisja szefa n W Warszawie odbędzie się spotkanie laureatów pokojowej Nagrody Nobla.

ABW

tym roku przypada 30. rocznica przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla i konferencja organizowana w Warszawie będzie elementem obchodów rocznicowych tego wydarzenia. Jak powiedziała Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza, dla Warszawy to wielkie wyróżnienie, że właśnie stolica stanie się miejscem spotkania noblistów. Organizatorem spotkania jest Instytut Lecha Wałęsy. Ideą jest spotkanie noblistów oraz rozmowa na temat tego, co się obecnie na świecie dzieje. Światowy szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla będzie okazją do zaprezentowania historycznej i współczesnej Warszawy, dodaje Agnieszka Kłąb. Nobliści na pewno zobaczą Zamek Królewski oraz Centrum Nauki Kopernik, ratusz zastanawia się także nad Pałacem Kultury i Nauki. Jak mówi Kłąb, żeby podjąć próbę "odczarowania tego budynku".

FOTO: ARCHIWUM

Swoją obecność już potwierdzili Dalajlama XIV, Michaił Gorbaczow, Jimmy n Premier Donald Tusk przyjął rezyCarter oraz Aung San Suu Kyi. gnację Krzysztofa Bondaryka ze staW programie szczytu jest między innymi międzynarodowa trzydniowa nowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa konferencja, spotkania noblistów z We wnętrznego. młodzieżą i panele dyskusyjne. W

Michaił Gorbaczow

Laureaci pokojowego Nobla spotykają się co roku już od 12 lat. Do tej pory spotkania odbywały się w Berlinie, Rzymie, Paryżu, Chicago czy w Hiroszimie. W spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie października w Warszawie, wezmą udział nie tylko laureaci pokojowego Nobla, ale także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, które działają na rzecz wolności i pokoju. n

O decyzji szefa rządu zostało w środę powiadomione Kolegium ds. Służb Specjalnych. "Prezes Rady Ministrów podziękował Krzysztofowi Bondarykowi za pięć lat kierowania ABW, podkreślając, że sukcesy osiągnięte w tym okresie przez Agencję były efektem dużego wkładu pracy i osobistego zaangażowania jej szefa" – napisano w komunikacie KPRM. "Pełniącym obowiązki szefa ABW będzie dotychczasowy zastępca Dariusz Łuczak" – poinformowano. Jak podała kancelaria premiera, podczas posiedzenia "Kolegium wyraziło pozytywną opinię na temat projektów planów służb specjalnych na 2013 rok". Podczas obrad premier Tusk poinformował o "zakończeniu pracy przez zespół do spraw zmian organizacyjnych i legislacyjnych w służbach specjalnych". Przewodniczyli mu szef MSW Jacek Cichocki i szef MON Tomasz Siemoniak. n

ZMARŁA TERESA TORAŃSKA » W uzasadnieniu kapituła podała, że wywiady Torańskiej cechuje "najwyższy poziom warsztatowy, dziennikarska dociekliwość, odwaga i głęboka wiedza historyczna, mają też osobisty, autorski styl, trudny do podrobienia". Kontynuacją książki "Oni" był wydany w 1994 r. kolejny zbiór wywiadów pt. "My". Złożyły się nań wywiady z m.in. Leszkiem Balcerowiczem, Janem Krzysztofem Bieleckim, Jackiem Merklem, Wiktorem Kulerskim, Jarosławem Kaczyńskim, Piotrem Szczepanikiem i Janem Rulewskim. W 2006 roku ukazała się książka "Byli" – Torańska kontynuowała swoje rozmowy z komunistycznymi decydentami i dygnitarzami. Wśród jej rozmówców znaleźli się: gen. Wojciech Jaruzelski, rzecznik rządu w latach 1981-1989 Jerzy Urban, minister kultury Józef Tejchma i szef Urzędu do spraw Wyznań Kazimierz Kąkol. Kolejna książka Torańskiej pt. "Są" to wydana w 2007 roku publikacja, w której autorka namówiła do zwierzeń m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Ewę Łętowską, Wandę Wiłkomirską, Michała Głowińskiego, Edmunda Wnuka-Lipińskiego. Opowiadają oni o osobistych, często tragicznych przejściach i o tym, jak sobie z nimi poradzili.

DOK. ZE STR. 1

W 2008 roku ukazała się książka "Jesteśmy. Rozstania '68", w której po 40 latach marcowi emigranci opowiadają Torańskiej o swoich doświadczeniach. Książka zawiera kilkadziesiąt rozmów autorki z osobami, które wyjechały, noty o emigrantach, ich fotografie, często całych rodzin, i kalendarium marcowych wydarzeń 1968 roku. "To nie są rozmowy o śmierci i Zagładzie, utrzymane w wojennych schematach. Ale o tajemnicach. Skrywanych, ugniatanych i wypieranych z pamięci. Które dopiero po dziesiątkach lat znowu zaczynają uwierać i dojrzewać do tego, by je wyłuskać z podświadomości. I nazwać" – napisała autorka we wstępie do książki. Torańska to także autorka talk-show "Teraz Wy" w TVP 2 i cyklu programów telewizyjnych ("Powtórka z PRL-u" oraz "Władza"). Była współautorką filmów dokumentalnych, m.in. "Dworzec Gdański" (2007) i "Noc z generałem" (2004) – oba w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz, "Było i już" (2002) w reżyserii Feliksa Falka oraz filmu dla BBC – "Changing the Guard" (1990) o początkach demokracji w Polsce w reżyserii Petera Bate'a. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). BAT, (PAP)

71 procent Polaków zadowolonych z życia

n 71 procent Polaków twierdzi, że są zadowoleni z życia, a 20 procent, że są bardzo zadowoleni. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

25 proc. zadeklarowało przeciętną satysfakcję, a 3 proc. uznało, że jest niezadowolone z życia. 92 proc. ankietowanych było zadowolonych z dzieci, 82 proc. z małżeństwa, 78 proc. z miejsca zamieszkania, 77 z przyjaciół i znajomych, a 59 proc. ze stanu zdrowia i przebiegu kariery zawodowej. Najwięcej, bo 40 procent ankietowanych, było niezadowolonych ze swoich dochodów i sytuacji finansowej. 37 procent respondentów uznało się za szczęściarzy, 12 procent uważa się za pechowców, a 51 REKLAMA

procent oświadczyło, że czasem ma szczęście, a czasem pecha. CBOS zwraca uwagę, że choć nastroje społeczne odnoszące się do sfery publicznej były w zeszłym roku nie najlepsze, to niezadowolenie z tych dziedzin nie przełożyło się na poziom satysfakcji odczuwany w sferze prywatnej. Sondaż przeprowadzono w dniach 30 listopada – 6 grudnia ubiegłego roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1135 osób. n


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

Piękny polski ośrodek w Sacramento n Powyższe powiedzenie, sloganowe z pozoru, znalazło swe od-

W dniu 27 października 1991 roDokonała się w dwojaki sposób. Po pierwsze – przewinęły się barwne, hi- ku, ku radości całej wspólnoty postoryczne postacie z tysiącletniego lonijnej, nastąpiło uroczyste otwarokresu istnienia państwa polskiego, cie Polonijnego Ośrodka Kulturala po drugie – harcerska młodzież, no-Pastoralnego, a 10 kwietnia przygotowana przez grono instruk- 1995 roku Kaplica Matki Boskiej torskie tutejszego ośrodka ZHP, po- Częstochowskiej została konsekrowtórzyła raz jeszcze występ, którym wana przez biskupa Diecezji Sacrazadebiutowała podczas uroczystych mento Wiliama Weiganda. Prężna działalność organizacji obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w San Francisco. Zmieni- oraz duże zaangażowanie członków, ła się część aktorów, zmieniła wi- pozwoliły na szybką spłatę pożyczdownia, ale pozostał ten sam prze- ki zaciągniętej na ten cel. Dlatego kaz, te same wzruszenia, tak samo też zaczęliśmy myśleć o rozbudowie sali socjalnej. Dogorące brawa. tychczasowa pękała w Gdy już wspomnieW 2010 roku szwach, szczególnie w liśmy o tym polonijPo lo nijny Ośrodek czasie uroczystości i nym ośrodku, który ser wo wa nia co nie wraz z kaplicą jest Kulturalno-Pastoralny dzielnych obiadów pawła sno ścią Po lo nii, świętował 25-lecie tronackich. warto zajrzeć na ich istnienia. W styczniu 2003 rostronę internetową: ku komisja budowlana www.po lo nia sa cra rozpoczęła przygotomen to.com, gdzie między innymi opisują historię swe- wywać projekt rozbudowy ośrodka i dwa miesiące później złożyliśmy go powstania oraz rozwoju: Polonijny Ośrodek Kulturalno- dokumenty w sprawie pozwolenia -Pastoralny w Sacramento został for- na rozbudowę. Po burzliwych dwóch malnie powołany jako kontynuacja latach niekończących się spotkań i Polonijnego Ośrodka Duszpasterskie- negocjacji w różnych urzędach miago, co potwierdzono aktem prawnym sta Sacramento, w dniu 25 maja 2005 stanu Kalifornia. W dniu 22 paździer- roku uzyskaliśmy pozwolenie na nika 1985 roku podpisali członkowie rozbudowę. Prace rozpoczęliśmy następnego zarządu w składzie: dnia, ażeby zdążyć na 20. rocznicę Stanisław Rowiński – prezes Ks. Leon Juchniewicz – wiceprezes założenia ośrodka, która przypadała w październiku 2005 roku. W naEugeniusz Grellus – skarbnik stępnym roku została utwardzona George Johnson – sekretarz W kilka miesięcy później, dzięki część parkingu przylegającego do hojności członków oraz innych do- sali oraz zazieleniono cześć terenu natorów, zakupiliśmy ziemię w Rio wzdłuż bramy wjazdowej. Prace fiLinda, na której to zamierzaliśmy bu- nalne oraz wszystkie inspekcje zadować ośrodek z kaplicą. Po złoże- kończono 24 października 2007 roniu projektu budowy okazało się, że ku, otrzymując w tym dniu dokukoszty przewyższają wielokrotnie ment zezwalający na korzystanie w możliwości finansowe organizacji. całości z nowego budynku. Dzięki bardzo racjonalnej polityWtedy to decyzją Rady Ośrodka dokonaliśmy sprzedaży działki ze ce finansowej oraz pomocy donaznacznym zyskiem, pozwalającym na torów udało się w 2008 roku wykozakup gotowego budynku, który po nać odwodnienie terenu, wyasfaltoremoncie mógłby się nadawać do wać pozostałą część parkingu oraz działalności. Po kilku nieudanych obsadzić nowymi drzewami. W próbach udało się, w połowie 1990 2010 roku Polonijny Ośrodek Kulroku, doprowadzić do zakupu nieru- turalno-Pastoralny świętował 25-lechomości w Sacramento przy 1601 cie istnienia”. Była to okazja do bilansu dokoSouth Ave. We własnym zakresie, pracą członków, wyremontowali- nań i spojrzenia w przyszłość. A teśmy budynek oraz dostosowaliśmy raz ośrodek prowadzi normalną kaplicę do wymogów kościelnych. działalność dla Polonii, co szczególTeren ogrodziliśmy nowo wybudo- nie cieszy. wanym parkanem. RYSZARD URBANIAK

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 5 stycznia 2013 roku, na telefony od Czytelników na Greenpoincie oczekiwaç b´dzie red. Janusz Szlechta. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 120 Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

ZDJĘCIA: DANIEL GOŁUSZEK

zwierciedlenie w rzeczywistości. W słoneczną niedzielę, 16 grudnia 2012 roku, w Polonijnym Ośrodku Kulturalno-Pastoralnym w stolicy Kalifornii – Sacramento (przy 1601 South Avenue) raz jeszcze dokonała się historia.

Grupa aktorów po spektaklu

Benek Snyder (z mikrofonem w ręku) w roli Henryka Sienkiewicza

LIST DO REDAKCJI My, letni katolicy!

sce zajął człowiek, z dumnym tytułem “Człowiek Rozumny” (Homo SaProwadzący Krucjatę w Obronie piens). Pojawił się kult auki, wielŻycia Poczętego ksiądz Ph. Reilly, w kich osiągnięć z dziedziny biologii, fihomilii wygłoszonej w kościele św. Ja- zyki i innych dyscyplin, trudno na Vianneya w dzielnicy Flushing na wszystkie wymienić. Queensie, w sobotę, 17 listopada, móNastąpiła sekularyzacja życia, zawił o świętości życia. Podkreślił, iż do- nikło pojęcie grzechu, seks przestał póki w powszechnej świadomości pa- też być domeną sakramentu jedynie, nował pogląd, że życie jest święte od stał się rozrywką, wkroczył nieomal poczęcia do naturalnej śmierci, co we wszystkie dzielimy życia, zapanooznaczało, że “od Boga wyszedłem i wał! W ślad za tym pojawiła się i abordo Niego powrócę”, a także, iż “Bóg cja! Żeby jednak nie nazywać rzeczy i tylko Bóg daje życie i tylko on mo- po imieniu – że jest to zabójstwo, morże je zabrać” – dopóty sprawy pomię- derstwo dziecka – wymyślono pojędzy Stwórcą a człowiekiem układały cie: przerywanie ciąży. A więc, że człosię, można powiedzieć, nie najgorzej. wiek w swym poczęciu to jeszcze nie Odkąd jednak na tym monolicie za- człowiek, a jedynie część ciała kobieczęły pojawiać się rysy, bo człowiek ty, że staje się nim dopiero w którymś począł skubać Boga z Jego preroga- tam tygodniu czy miesiącu ciąży. Im tyw, modelować życie według wła- dalej w las, tym ciemniej. snego upodobania, wszystko zmieniCały ten proces apostaty nie doło się zasadniczo – świat stanął do konał się od razu, postępował poprzez góry nogami! Bóg przestał być au- wieki, poprzez okresy: reformacji, torytetem, został zepchnięty w sferę oświecenia, faszyzmu i inne jeszcze, mitów, kultury jedynie, a Jego miej- aż po dzień dzisiejszy! Dużą część wi-

ny za takowy stan rzeczy ponosimy my sami, tak zwani “letni katolicy!”. Podkreślił to z naciskiem Lech Dokowicz podczas ostatnich rekolekcji parafialnych “Któż jak Bóg!”. Jest wielką zasługą księdza proboszcza, że zaprosił go do ich wygłoszenia! Wiara bez uczynków jest martwa, nie wystarczy dziś samo chodzenie do kościoła, udział w nabożeństwach, nocnych czuwaniach itp. Trzeba się nam, niestety, zaangażować, przyjąć odpowiedzialność za poczęte życie! Każdy może dziś poświęcić do 1 godziny w miesiącu na odmówienie części różańca przed gabinetami lekarzy, aptekami, które nie informują młodych, że tabletki antykoncepcyjne są wczesnoporonnymi, propagować materiały Pro-Life, partycypować w Publicznej Krucjacie Różańcowej M.B. z Fatimy itp. Mamy być solą ziemi i światłością świata! JAN PUKIANIEC GRUPA PRO-LIFE ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO


Świat

7 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

Hugo Chavez ledwo żyje

Śródziemnomorskie manewry Rosji n Pod koniec stycznia na wodach mórz Śródziemnego i Czarnego odbędą się manewry z udziałem sił wszystkich flot marynarki wojennej Rosji – poinformował w środę resort obrony Federacji Rosyjskiej. To będą największe od dziesięcioleci ćwiczenia.

FOTO: REUTERS

Zwolennicy prezydenta w stolicy kraju Caracas

n Przywódca Wenezueli Hugo Chavez jest świadomy komplikacji su był poddawany również chemote-

dotyczących jego zdrowia po operacji wycięcia nowotworu – poinformował wenezuelski wiceprezydent Nicolas Maduro. Hiszpański dziennik "ABC" twierdzi tymczasem, że Chavez jest w śpiączce.

"Mogłem zobaczyć go dwukrotnie, porozmawiać z nim – powiedział Maduro w wywiadzie udzielonym w Hawanie dla wenezuelskiej telewizji Telesur. – Jest całkowicie świadomy tego, jak złożony jest jego stan po operacji" – dodał wiceprezydent zaznaczając, że Chavez uścisnął mu dłoń "z wyjątkową siłą", jak na prawdziwego "giganta" przystało. Pytał się o stan gospodarki oraz zaprzysiężenie nowych gubernatorów prowincji. Prezydent Wenezueli niespodziewanie doznał krwotoku po przeprowadzonej 11 grudnia operacji wycięcia nowotworu w okolicach miednicy. Zabieg przeprowadzili rosyjscy lekarze, przy asyście kubańskich spe-

cjalistów. Środowy hiszpański dziennik "ABC" – powołując się na własne, niewymieniane z nazwy źródła – napisał, że Chavez znajduje się na oddziale intensywnej terapii w stanie śpiączki kontrolowanej, a jego funkcje życiowe są bardzo słabe. Przy życiu utrzymuje go jedynie aparatura medyczna, a – zdaniem dziennika – Chavez w każdej chwili może zostać od niej odłączony, co będzie oznaczało jego śmierć. "ABC" zauważa, że władze Wenezueli wciąż informują, iż Chavez walczy z chorobą, jednak przygotowują obywateli na jego odejście. Chavez po raz pierwszy przyznał, że jest chory na raka w czerwcu 2011 r. Od tego cza-

rapii i naświetlaniom. Podczas leczenia na Kubie Chavez utrzymywał w tajemnicy szczegóły dotyczące zarówno jego choroby, jak i miejsca pobytu. Zaledwie dwa miesiące po wygraniu reelekcji Chavez poinformował 8 grudnia, że musi poddać się ponownej operacji na Kubie. Jednocześnie oświadczył, że jego potencjalnym następcą powinien być obecny wiceprezydent Maduro. Pomimo twierdzeń tego ostatniego, że Chavez zmaga się z chorobą "z godnością i odwagą, a przede wszystkim walczy, walczy", jest prawie niemożliwe, aby 10 stycznia Chavez został zaprzysiężony na kolejną kadencję. Konstytucja Wenezueli stanowi, że jeśli pre- Krążownik "Moskwa" zydent umrze lub nie jest w stanie pełnić swych obowiązków, nowe wybory powinny być rozpisane w ciągu miesiąca PB, (R)

tu Tartus, gdzie mieści się baza zaopatrzeniowa rosyjskiej marynarki. Wcześniej – 28 grudnia – na Morze Śródziemne wpłynęły dwa inne rosyjskie okręty desantowe – "Azow" i "Nikołaj Finczenko". Także te jednostki mają na pokładzie piechotę morską i sprzęt wojskowy. Również one kierują się w stronę Syrii. Eskortuje je krążownik "Moskwa". Tartus to jedyny punkt wsparcia logistycznego floty Rosji na Morzu Śródziemnym. Według nieoficjalnych informacji wysłane tam okręty mogą mieć za zadanie ewakuację liczącego około 100 osób rosyjskiego personelu bazy w obliczu coraz trudniejszej sytuacji syryjskiego reżimu prezydenta Baszara el-Asada. PB, (PAP)

FOTO: ARCHIWUM

Ministerstwo podało, że podstawowym celem manewrów jest przećwiczenie tworzenia mieszanej grupy wojsk poza granicami Rosji. Trenowany będzie m.in. załadunek piechoty morskiej i żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych na okręty desantowe z niezabudowanego wybrzeża północnego Kaukazu. W niedzielę media w Moskwie informowały, że okręt desantowy Floty Czarnomorskiej "Nowoczerkask" z oddziałem piechoty morskiej i sprzętem wojskowym wypłynął z bazy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, udając się w kierunku Syrii. Po przepłynięciu tureckich cieśnin Bosfor i Dardanele okręt skierował się w stronę syryjskiego por-

Bitwa o frytki trwa

n Jedni są przekonani, że frytki to danie, które po raz pierwszy było serwowane

60 tysięcy zabitych w Syrii

na paryskim moście Pont Neuf. Inni twierdzą, że jako pierwsi jedli je belgijscy rybacy nad Mozą. Od lat zarówno Francja, jak i Belgia roszczą sobie prawo do uznania za kraj pochodzenia popularnej potrawy.

n Ponad 60 tys. ludzi straciło życie w

Tajemnica pochodzenia dania z ziemniaczanych słupków smażonych w głębokim tłuszczu od wielu lat intryguje specjalistów do spraw gastronomii. Szczególne zainteresowanie budzi we Francji i Belgii, gdzie frytki są uważane za dziedzictwo kuchni narodowej. "Frytki to potrawa ulicy, dlatego tak trudno ustalić jej pochodzenie" – mówi historyczka, specjalistka od żywienia Madeleine Ferriere. "Belgowie uwielbiają frytki, ale do dziś nie ma żadnych poważnych opracowań naukowych" w sprawie ich pochodzenia – stwierdza profesor Pierre Leclerc z uniwersytetu w Liege. We Francji mówi się o "frytkach z mostu Pont Neuf", które kupcy serwowali po zwycięstwie rewolucji francuskiej na jednym z najstarszych mostów w Paryżu. "Proponowali potrawy smażone na głębokim tłuszczu, gorące kasztany i cząstki smażonych ziemniaków" – wyjaśnia Ferriere. W języku angielskim funkcjonuje określenie "French fries" znaczące tyle, co "ziemniaki usmażone po francusku". "Smażyć" to po angielsku oczywiście "to fry", jednak czasow-

W ramach badań zleconych przez ONZ firmie non profit Benetech specjaliści przez pięć miesięcy porównywali dane na temat ofiar i przebiegu konfliktu pochodzące z siedmiu różnych źródeł, w tym od rządu syryjskiego. Ustalono, że między marcem 2011 a listopadem 2012 zginęło co najmniej 59 648 osób. "Biorąc pod uwagę, że od końca listopada konflikt (w Syrii) nie słabnie, zakładamy, że do początku 2013 roku zginęło w nim ponad 60 tys. ludzi" – poinformowała Pillay w Genewie dodając, że "liczba ofiar znacznie przewyższa nasze szacunki i jest szokująca".

FOTO: REUTERS

konflikcie syryjskim od jego wybuchu w marcu 2011 r. – poinformowała w środę wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay. Bilans ten jest wyższy od danych podawanych przez syryjskie organizacje opozycyjne.

Syryjscy uchodźcy w jaskini w okolicach Homy

Z analizy wynika również, że podczas gdy latem 2011 r. w wyniku walk ginęło średnio tysiąc osób miesięcznie, od lipca 2012 r. – już 5 tys. Ponad jedną piątą wszystkich ofiar śmiertelnych stanowią mieszkańcy prowincji Hims (w środkowej czę-

Stronę redaguje: Paweł Burdzy n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

ści kraju), a ponad 10 tys. osób straciło życie na wiejskich obszarach otaczających stolicę kraju Damaszek. W bilansie nie podano narodowości ofiar ani też, ile spośród nich to członkowie sił opozycyjnych, rządowych i cywile. PB, (PAP)

nik ten jest dwuznaczny, ponieważ odnosi się zarówno do smażenia w niewielkiej ilości oleju, jak i w głębokim oleju. Popularne jest też twierdzenie, że amerykańscy żołnierze zetknęli się z tym daniem we Francji podczas I wojny światowej. Kolejna teoria zakłada zaś, że nie było to we Francji, lecz w południowej Belgii, gdzie dominował język francuski, a żołnierze niesłusznie określili owe smażone ziemniaki jako "French fries" i przywieźli to określenie do USA. Według niektórych Belgów frytki wymyślono w Namur na południu kraju. Jego mieszkańcy mieli w zwyczaju łowić w Mozie drobnicę i smażyć ją w głębokim tłuszczu. "Kiedy rzeka zamarzała w zimie i łowienie stawało się niemożliwe, krojono ziemniaki na cząstki przypominające małe rybki" – mówi prof. Leclerc, zastrzegając jednak, że historia ta jest mało prawdopodobna. Bez względu na to i tak wszyscy Belgowie uważają frytki za swoje danie narodowe, specjalność kulinarną kraju. Takie frytki muszą być koniecznie dwukrotnie smażone. PB, (PAP)


8

To i owo

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

Johnny Deep zagra u Tarantina?

3 stycznia – 3. dzień roku Imieniny obchodzą: Danuta, Arleta NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: Noc:

1°C (34°F) -3°C (26°F)

Kartka z historii

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

3 STYCZNIA 1956 w Peekskill, NY, urodził się Mel Gibson – australijsko-amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Jego ojciec, Hutton Gibson, podjął decyzję o przeprowadzeniu się z rodziną do Australii z USA w 1968, protestując tym przeciwko niemoralnej, jego zdaniem, wojnie w Wietnamie. W 1977 r. Gibson ukończył National Institute of Dramatic Arts. Na małym ekranie zadebiutował w serialu "The Sullivans". Jego pierwsza rola filmowa to postać Mad Maksa w filmie o tym samym tytule. W 1984 wystąpił po raz pierwszy w filmie amerykańskim – zagrał postać Fletchera Christiana w filmie "Bunt na Mel Gibson Bounty". Kolejne filmy, w których zagrał, to "Maverick", "Braveheart. Waleczne serce", "Czego pragną kobiety". W 1996 r. otrzymał dwa Oscary dla najlepszego reżysera i za najlepszy film roku przyznane filmowi "Braveheart. Waleczne serce", opartemu na historii życia sir Williama Wallace'a. W 2004 wyprodukował i wyreżyserował film "Pasja" o ostatnich 12 godzinach z życia Jezusa Chrystusa. Pomimo wielu kontrowersji film ten został ciepło przyjęty przez większość chrześcijan i żydów. W 2006 wyreżyserował "Apocalypto". 3 STYCZNIA 1983 R. Apple Computer zaprezentowała komputer biu-

rowy z myszką.

Amerykański reżyser Quentin Tarantino zanim wycofa się z branży filmowej, co zapowiedział dwa miesiące temu, ma jeszcze jedno marzenie do zrealizowania. Twórca "Bękartów wojny" i "Pulp Fiction" chciałby, żeby w jednym z jego filmów zagrał Johnny Depp.

w ośmiu z nich: "Edward Nożycoręki", "Ed Wood", "Jeździec bez głowy", "Charlie i fabryka czekola dy", "Gni ją ca pan na mło da", "Swenney Todd", "Alicja w krainie czarów" i "Mroczne cienie". KreQuentin Tarantino ujawnił, że John- grać. Jeśli się zgodzi, to w końcu uda atywny reżyser i aktor, który pony Depp jest na jego liście aktorów, nam się zrobić coś wspólnie i jestem trafi się wcielić w każdą rolę, twoz którymi zamierza pracować. Mi- pewien, że to będzie magiczna współ- rzą idealny duet. mo że reżyser wielokrotnie już po- praca" – twierdzi Tarantino. "Jak dotąd, nie pisałem jeszcze rodejmował z gwiazdorem rozmowy Zaangażowanie Deepa do swo- li dla Johnny'ego Deppa. Może kieo współpracy, to na razie nic z tego jego filmu może być wyzwaniem dyś to zrobię, a może i to nie wyjdzie. nie wynikło. nawet dla twórcy tak kultowych fil- Zobaczymy" – mówi Tarantino. "Obaj chcielibyśmy razem praco- mów, jak "Pulp Fiction", "Jackie Na liście uwielbianych przez Quwać i ten temat pojawia się od czasu Brown" czy "Wściekłe psy". Tak entina Tarantino aktorów, znajdują do czasu od wielu już lat. Obaj jeste- jak Tarantino wierny jest swojej mu- się jeszcze inne nazwiska. Reżyser śmy swoimi fanami. Potrzeba jednak zie, Umie Thurman, tak Johnny jest widziałby w rolach głównych swoidealnej postaci i roli. Muszę napi- ulubieńcem Tima Burtona, znane- ich filmów także Meryl Streep i Misać taką, która będzie dla Johnny'ego go z niekonwencjonalnych obrazów. chaela Caine'a. AT, (PAP LIFE) idealna i tylko on będzie mógł ją za- Jak dotąd obsadził on gwiazdora aż

Cytat dnia: Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki. [Waldemar Łysiak]

Zdjęcie dnia

Poślubił młodszą o 60 lat Crystal Harris

W czerwcu 2011 roku słynący z ekstrawagancji Heffner odwołał w ostatniej chwili (na pięć dni przed) ślub z Harris, na który zaprosili około 300 osób. Zerwał z nią, ale w maju 2012 r. znów się zeszli. Tym razem do zawarcia małżeństwa doszło w noworoczne popołudnie podczas kameralnej uroczystości w prywatnej posiadłości milionera w Los Angeles. Uszczęśliwiona panna młoda przyznała na swoim koncie na Twitterze, że nigdy jeszcze nie widziała swojego wybranka nago. On sam – podobnie zresztą jak i czytelnicy amerykańskiej edycji "Playboya" – widział z pewnością pannę Harris bez zbędnej garderoby. Pojawiła się bowiem na jednej z rozkładówek magazynu przed dwoma laty, a także, jako modelka, pozowała do aktów. Hugh Heffner był wcześniej żonaty dwukrotnie – z Mildred Williams w latach 1949-59 oraz z Kimberley Conrad 1989-2010. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

FOTO: ARCHIWUM

Hugh Heffner, wydawca i redaktor naczelny magazynu dla panów "Playboy", w wieku 86 lat zmienił po raz trzeci stan cywilny. W pierwszy dzień 2013 roku poślubił 26-letnią modelkę Crystal Harris. Ceremonia była skromna, z udziałem ponad dwudziestu gości.

Malownicze, zaśnieżone drogi na Węgrzech n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

9 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

Po arabskiej wiośnie – islamska zima

OD REDAKCJI

Trudna sztuka kompromisu Ameryce udało się uniknąć bolesnego upadku z fiskalnego klifu. Perspektywa jednoczesnego zniesienia ulg podatkowych i znacznego ograniczenia wydatków federalnych mogła oznaczać tylko jedno – powrót recesji.

Dwa lata po wybuchu arabskiej wiosny w Egipcie i Tunezji panuje islamska zima. System jest bardziej demokratyczny niż poprzednio, ale zdestabilizowany. Brakuje inwestycji, bezrobocie rośnie. Mieszkańcy znowu protestują, tym razem przeciwko rządom islamistów.

WIĘKSZOŚĆ Z NAS MOŻE ODETCHNĄĆ. Nowa ustawa przewiduje utrzymanie ulg podatkowych dla klasy średniej i wzrost podatków dla osób o najwyższych dochodach. Cięcia z czasów George'a W. Busha zostały utrzymane dla osób, których roczne dochody są niższe niż 400 tys. dol., a 450 tys. dol. w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie. Świadczenia socjalne dla dwóch milionów bezrobotnych zostały przedłużone o kolejny rok. Sukces odtrąbili przede wszystkim demokraci, którzy chcieli podwyżek podatków dla najbogatszych, ale obie strony sceny politycznej mogą mieć powody do satysfakcji. Republikanie wielokrotnie chcieli nadać cięciom podatkowym z czasu prezydentury Busha permanentny charakter – udało się to dopiero teraz. Uchwalono też permanentną indeksację alternatywnego systemu podatkowego (AMT), który mógłby objąć nawet kilkadziesiąt milionów podatników. To zdobycze, które są sukcesem prawej strony sceny politycznej.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Paweł Burdzy, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aleksandra Lisowska (Classified) – ext. 303 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301

FOTO: PAP/EPA

displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Jedna z uczestniczek protestu w Egipcie, przeciwko dekretowi Mohameda Mursiego

17 grudnia w tunezyjskim Sidi Bouzid demonstran- stów z powodu obecnej niestabilności i protestów ci obrzucili pomidorami i kamieniami prezyden- przeciwko będącemu u władzy Bractwu Muzułta Monsifa Marzukiego podczas uroczystości zwią- mańskiemu – przewiduje dziennik. Według Zdanowskiego Egiptowi może pomóc zanych z drugą rocznicą wybuchu rewolucji, która zapoczątkowała arabską wiosnę. "Naród chce Arabia Saudyjska. To właśnie do Rijadu Mohaupadku rządu" – skandował tłum, powtarzając ha- med Mursi udał się w pierwszą podróż zagraniczsło rewolucji, w wyniku której w styczniu 2011 r. ną jako prezydent. "Oba kraje odłożył na bok głęobalony został prezydent Zin el-Abidin Ben Ali. boką wrogość ideologiczną na rzecz pragmatyczTunezyjczycy w ostatnim czasie znowu wycho- nych wzajemnych interesów" – pisał w lipcu "New dzą na ulice, obarczając rząd winą za brak sukce- York Times". Saudyjczycy, którzy byli bliskimi sojusznikami Mubaraka, w maju zdeponowali 1 sów w polepszaniu warunków życia w kraju. Po rewolucjach Tunezja i Egipt znalazły się w mld dol. w egipskim banku centralnym, by pozaklętym kręgu. Potrzebują stabilizacji i inwesty- móc krajowi utrzymać się na powierzchni do czasu udzielenia mu przez Międzynarodocji, ale paradoksalnie procesy demokrawy Fundusz Walutowy pożyczki w wys. tyzacji rozchwiały system polityczny – 4,8 mld dol. W Arabii Saudyjskiej pramówi prof. dr hab. Jerzy Zdanowski z Dwa lata od cują setki tysięcy Egipcjan, w tym syn Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i wybuchu arabskiej Mursiego, którzy przekazując środki roOrientalnych PAN. "Według Banku Światowego Tune- wiosny wydaje się, dzinom w kraju wspierają egipską gospodarkę – przypomina "NYT". zja potrzebuje pięciu lat, aby odzyskać że jej wyraźnymi Dwa lata od wybuchu arabskiej wiorównowagę sprzed 2011 r.” – mówi zwycięzcami są sny wydaje się, że jej wyraźnymi zwyZdanowski. Z kraju wycofują się zacięzcami są islamiści i zdaniem wielu graniczni inwestorzy i przenoszą się np. islamiści – ocenia do Maroka lub Jordanii, gdzie sytuacja w "Spieglu" Daniel osób nadeszła islamska zima – ocenia w "Spieglu" Daniel Steinvorth. W wyjest ustabilizowana. Tunezyjski rząd nie Steinvorth. borach parlamentarnych w Egipcie chce wydawać zezwoleń hipermarkezwyciężyła partia utworzona przez tom i woli wspierać lokalny biznes, któumiarkowanie islamistyczne Bractwo ry jednak nie jest w stanie tworzyć tyMuzułmańskie, a w prezydenckich – kandydat lu miejsc pracy co wielkie firmy – tłumaczy. Po rewolucji w Tunezji wzrosło bezrobocie. Pod wywodzący się z tego ruchu. W Tunezji u włakoniec 2011 r. wynosiło 25 proc. W najbiedniej- dzy od zeszłego roku jest umiarkowanie islamiszych regionach, przy granicy z Algierią, wśród styczna Partia Odrodzenia. Zdanowski uważa, że w interesie Zachodu, a młodych ludzi wahało się między 30 a 40 proc. Bez pracy jest też jedna czwarta młodych Egip- głównie Europy, jest wspomagać Mursiego i jecjan. Po rewolucji, która odsunęła od władzy pre- go programy. "W przeciwnym razie będziemy miezydenta Hosniego Mubaraka, tempo wzrostu spa- li dyktaturę wojskową albo rządy radykałów i irańdło z prawie 6 proc. do 1,8 proc. PKB. Z rynku skie modele rozwoju” – zaznacza. Uważa, że "Muruciekła większość zagranicznych inwestorów. Od si musi działać na pograniczu prawa, żeby zapatego czasu sektor turystyczny traci tygodniowo nować nad obecnym chaosem legislacyjnym i ad267 mln dolarów, a obłożenie hoteli spadło o 5- ministracyjnym". Przykładem takiego działania 18 proc. – wynika z badania egipskiego minister- był dekret z 22 listopada, w którym prezydent rozstwa turystyki, przytaczanego przez dziennik szerzył swoje uprawnienia i tymczasowo unie"Egypt Independent". Także w przyszłym roku możliwił zaskarżanie działań szefa państwa w sąnie należy spodziewać się wzrostu liczby tury- dach. BAT, (PAP)

REPUBLIKANIE NIE USTĄPILI też w naj-

ważniejszej dla przyszłości Stanów Zjednoczonych sprawie – Nad Stanami redukcji deficytu budżetowego i gigan- Zjednoczonymi tycznego długu puciągle wisi blicznego. Tu zastosoustawa o wano jedynie tymczasowe rozwiązanie. obowiązkowych Od cho dzą cy 112. cięciach Kongres, który dobudżetowych, słownie w ostatniej jeśli nie uda się chwili zdążył uchwalić ustawę chroniącą ograniczyć Stany Zjednoczone długu przed upadkiem z klipublicznego. fu, pozostawił nowemu parlamentowi kolejną bombę zegarową. Do końca lutego obie partie muszą się dogadać, jak ograniczyć gigantyczny deficyt budżetowy. Nad Stanami Zjednoczonymi ciągle wisi bowiem ustawa o obowiązkowych cięciach budżetowych, jeśli nie uda się ograniczyć długu publicznego. Na mocy umowy między Białym Domem a republikanami z ubiegłego roku, usankcjonowanej ustawą Kongresu, drastyczne cięcia wydatków weszłyby wówczas w życie automatycznie. Tu republikanie mają szanse na dużo poważniejsze koncesje ze strony demokratów, przy dużo większym przyzwoleniu społecznym niż w przypadku podatków. TO WIĘC NIE KONIEC SPORU, który ciągnąć się będzie także w nowym 113. Kongresie Stanów Zjednoczonych. I nie jest to jedyny punkt zapalny w relacjach między republikanami a demokratami na coraz bardziej spolaryzowanej scenie politycznej. W najbliższym czasie czekać nas będzie debata nad ograniczeniem dostępu do broni, reformą imigracyjną czy polityką energetyczną USA. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w decydujących momentach negocjacji żadnej ze stron nie zabraknie woli szukania kompromisowych rozwiązań. Choć z definicji tego rodzaju porozumienia nie zawalają nikogo. TD


nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

10

KARNAWA –2:$*$/$ OPXFHPE[JFOOJLB 6HUGHF]QLH ]DSUDV]DP\ QD GREUæ ]DEDZê ] UHGDNFMä ­1RZHJR']LHQQLND®L]HVSRHPWHOHZL]ML1'79-XôOXWHJR Z SLèNQ\FK VDODFK 5R\DO 0DQRU Z *DUILHOG 1- KXF]QLH EèG]LHP\ôHJQDåNDUQDZD:SURJUDPLHZLHOHDWUDNFMLPLQ ILQDNRQNXUVX­=RVWDé0RGHONä®NLONDVNHF]\QDV]HJRUHGDN F\MQHJRNRPLND-DQXV]D6]OHFKW\ LNLONDQLHVSRG]LDQHN'R WDéFD EèG]LH JUD $'$0°V %$1' $GDPD &KUROL NWyU\ Z PX]\FHWDQHF]QHMMHVWQLHGRSRNRQDQLD2WZDUW\EDUFDäQRF DQDVWRDFKZ\NZLQWQHGDQLD]NWyU\FK5R\DO0DQRUV\QLH

/87<*2'=30

%LOHW\Z FHQLHGR QDE\FLDZ UHGDNFML­1RZHJR']LHQQLND® OXESU]H]WHOHIRQ  ZHZ &D\GRFKyG ] JDOLSU]H]QDF]DP\QD GDOV]\UR]ZyMQDV]HMWHOHZL]ML1'79 NWyUDRF]\ZLëFLHEèG]LHREHFQDQD EDQNLHFLH 0,'/$1'$9(18(*$5),(/'1(:-(56(<


Og∏oszenia/Classified FIRMA BUDOWLANA specjalizująca się w pracach wykończeniowych zatrudni na stałe doświadczonego STOLARZA wykończeniowego. Proszę dzwonić: (646) 283-3161

PRACA HELP WANTED ELECTRICAL CONTRACTOR seeking MECHANICS and HELPERS. Must have experience in residential and commercial projects. Please call: (718) 659-1970

POTRZEBNY KIEROWCA Z PRAWEM JAZDY CDL KLASY A. Płaca 47c/mila. Czysty rekord. Najlepiej z okolic Queens, Brooklyn. Potrzebny również OWNER-OPERATOR Proszę dzwonić: (718) 748-6085 lub (917) 589-1263

FIRMA PL EXPRESS zatrudni kierowców z prawem jazdy CDL na długie i średnie trasy. Proszę dzwonić: (570) 223-2975

FINISHER NEEDED for cabinet/woodwork shop located in LIC. Must have minimum 10 years with spraying, mixing stains, colors & polishing. Must be able to read, understand & speak English. Please call: (917) 816-5957

PRACA HELP WANTED NJ DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników do zmywania naczyń i pomocy w kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909 POMOCNIK STOLARZA I DEKARZE “ROOFERS” potrzebni do pracy od zaraz w okolicy Trenton, NJ. Proszę dzwonić do Mariana: (609) 209-1056

PRACA HELP WANTED NY

MEDICAL RECEPTIONIST NEEDED in medical office in Wallington, NJ. Must speak excellent English and have a legal residency. Please call: (973) 777-0340

ELECTRICIANS WANTED 2 years experienced. Please call: (718) 232-3132

ZAKŁAD METALOWY poszukuje pracowników na stanowiska: 1) spawacz - wymagana znajomość spawania w osłonie argonu 2) operator zaginarki 3) frezer/tokarz Zapewniamy ubezpieczenia, wakacje, płatne święta, 401K plan. Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku od 7 am do 3.30 pm: (908) 353-2880

SZUKAM KOBIETY W ŚREDNIM WIEKU do pracy w soboty (jeden dzień). Sprzątanie, prasowanie, opieka nad dzieckiem. Praca na Manhattanie, $20/godzina. Komunikatywny język angielski wymagany. Proszę dzwonić: (917) 880-6726 Potrzebny wykwalifikowany KRAWIEC dla kobiet i mężczyzn. Stała praca, pełny wymiar godzin, 6 dni w tygodniu. Zgłoszenia osobiste: 334 E 65 St (between 1st & 2nd Ave). New York, NY 10065

PRACA HELP WANTED PA POSZUKIWANA KOBIETA z doświadczeniem przy opiece nad osobą częściowo sparaliżowaną w jej domu w Pittsburghu, Pennsylwania. Praca na cały etat. Potrzebne referencje. Proszę dzwonić: (231) 409-0131

11 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

SZUKAM PRACY POSITION WANTED POSZUKUJĘ PRACY jako OPIEKUNKA do ludzi starszych, chorych, potrzebujących opieki. Zapewniam czułą, troskliwą opiekę wysokich kwalifikacji. Język angielski i polski. Proszę dzwonić: (718) 417-3717 lub (917) 673-6052 Elżbieta

1 BEDROOM COOP FOR SALE Ocean Pkwy/Ave. L/Brooklyn. Price $100,000. Please call Simon: (718) 288-6101

SAMOCHODY CARS

POTENTIAL MEGA MONEY MAKER Greenpoint 2 family with commercial space. Best location. Excellent for any business. Best buy for 2,1 mln now. Ula’s RE (718) 389-4515

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY AMAZING APARTMENT FOR RENT. Glendale/Ridgewood, Queens. 1,000 sq. feet, 6 georgeous rooms, 3 large boxed bedrooms, sunny, plenty of closet space, wood floors, yard with BBQ. Walk to subway L-Halsey stop, buses and shopping. Possible rental of garage. Deal of a liftime, only $2,200. Sorry no pets. Please call: (917) 916-3328 owner

RIDGEWOOD - GATES/FOREST Apartment do wynajęcia od zaraz. Po kapitalnym remoncie, nowe ściany, kuchnia, łazienka, dwie sypialnie, jadalnia i salon. Bezpośrednio od właściciela: Dorota (516) 851-0523 HOWARD BEACH Do wynaj´cia rozk∏adowe mieszkanie w spokojnej okolicy. 3 sypialnie, 2 ∏azienki, kuchnia, pokój dzienny, jadalnia. Blisko Êrodków transportu. Czynsz $1,650. Bez zwierzàt. Proszę dzwoniç wieczorem: (646) 235-6067

AGENCJE AGENCIES

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ CLIFTON, NJ Do wynajęcia apartamenty 1- i 2- sypialniowe na osiedlu mieszkaniowym. Proszę dzwonić: (973) 772-1764 Aleks

TURYSTYKA TOURISM

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA POCONOS, PA dom na sprzedaż od właściciela. Piękny dom w style “cape cod”. 3 sypialnie, 2 łazienki, kominek, kompletnie odnowiony z nowymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Zamknięte, strzeżone osiedle. Blisko kasyna, narty. 90 minut do NYC. Nie będziesz rozczarowany! Cena $69,900. Proszę dzwonić: (570) 216-4275

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD Aleksandra Lisowska • daily: 9AM – 5PM

tel. 212 594-2266 ext 303

DISCLAIMER:

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


12

Ogłoszenia/Sport NAUKA EDUCATION

W SKRÓCIE nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

USŁUGI SERVICES SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: • 10-godzinny kurs OSHA, • 4-godzinny: U˝ytkownik Rusztowania (Scaffold User – zatwierdzony przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB). Proszę dzwoniç: (347) 684-4650 Marian

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI, SOLARIUM do sprzedania. Greenpoint - super lokalizacja. 40 lat w tym samym miejscu. Stała klientela i nie tylko. Proszę dzwonić: (718) 389-0960 lub (917) 375-3799

n Serbia pokonała Australię 2:1 w spotkaniu grupy B turnieju o Puchar Hopmana - nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn mieszanych. Drugie zwycięstwo w imprezie tenisiści z Bałkanów odnieśli mimo singlowej porażki Novaka Djokovica z Bernardem Tomicem 4:6, 4:6. W pierwszym spotkaniu grupy A Włosi okazali się lepsi od Niemców również 2:1. W rozstrzygającym meczu w grze mieszanej Francesca Schiavone i Andreas Seppi pokonali Tatjanę Malek i Tommy’ego Haasa 6:4, 7:5.

Skoki narciarskie

•M&R•

BIZNES BUSINESS

Tenis

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

n Na 10 tysięcy euro oceniono straty po uszkodzeniu skoczni narciarskiej w Bischofshofen. Organizatorzy zapewnili, że ostatni konkurs 61. Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się na tym obiekcie zgodnie z planem, w niedzielę 6 stycznia. Austriacka policja poinformowała, że szkód dokonali nieznani sprawy w noc sylwestrową. Używali na skoczni środków pirotechnicznych, m.in. ogni bengalskich, które uszkodziły system retencyjny obiektu. n 18-letni Klemens Murańka nie wystąpi w dwóch ostatnich konkursach 61. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen – poinformował prezes Polskie go Związ ku Nar ciar skie go Apoloniusz Tajner. Murańka zajął 29. miejsce w konkursie TCS w Oberstdorfie, zaś w Garmisch-Partenkirchen został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Piłka nożna

n Arsenal Londyn Wojciecha Szczęsnego od remisu 1:1 z Southampton Artura Boruca rozpoczął zmagania w piłkarskiej ekstraklasie Anglii w 2013 roku. Obaj polscy bramkarze grali przez całe spotkanie. We wtorkowych meczach 21. kolejki wygrywały zespoły z Manchesteru. n Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące nabycia przez PZPN działki w Wilanowie, gdzie miała powstać jego siedziba – poinformował w środę Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzję o budowie siedziby w Wilanowie podjął poprzedni zarząd PZPN, gdy na czele związku stał Grzegorz Lato. n Włoch Carlo Cudicini, były bramkarz AC Milan i Chelsea Londyn, a ostatnio Tottenhamu Hotspur, przechodzi na zasadzie wolnego transferu do Los Angeles Galaxy – poinformował w poniedziałek klub z amerykańskiej ligi MLS. 39letni Cudicini spędził w Tottenhamie prawie cztery lata, ale w obecnym sezonie zagrał tylko w jednym spotkaniu (Puchar Ligi).

Narciarstwo alpejskie

n Słowaczka Veronika Velez-Zuzulova pokonała w finale Słowenkę Tinę Maze, liderkę klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata, i wygrała zawody w slalomie równoległym w Parku Olimpijskim w Monachium. Wśród mężczyzn zwyciężył Niemiec Felix Neureuther, który w decydującej fazie wygrał z Austriakiem Marcelem Hirscherem, broniącym tytułu najlepszego narciarza sezonu.

Lekkoatletyka

n Paweł Raczyński, szósty zawodnik młodzieżowych mistrzostw kraju na 10 km, został zwycięzcą 18. biegu sylwestrowo-noworocznego na dystansie 5 km, jedynego w Polsce, który rozpoczynał się w ostatnim dniu roku 2012, a kończył w pierwszym 2013. Na drugiej pozycji uplasował się Michał Wojciechowski, a na trzeciej wie lo krot ny me da li sta mi strzostw kraju w biegach górskich Daniel Wosik.


Sport

13 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

Playoffs bez Giants, Cowboys i Bears n Dramatyczny był, połączony z końcem roku, finisz sezonu zasad-

niczego w National Football League. O tym, kogo zobaczymy w playoffs, przekonaliśmy się dopiero w czwartej kwarcie ostatniego meczu w Waszyngtonie, gdzie Redskins pokonując Dallas Cowboys 28-18 po raz pierwszy od 13 lat wygrali dywizję NFC East. trzymał trenera Rexa Ryana. “Tylko 6 wygranych to stanowczo za mało, jak na potencjał tej drużyny” – skomentował coach Rex Ryan.

JANIKOWSKI REZERWOWYM Niemający nic do stracenia Raiders w końcówce meczu, wskutek serii błędów rywali, w końcowych minutach wprawdzie odrobili straty do trzech punktów, ale ulegli Chargers GIANTS ZA BURTĄ Mimo spodziewanej wysokiej wy- 21-24. W swoim ostatnim meczu w granej (42-7) Giants z Eagles, poraż- sezonie Sebastian Janikowski w San ki Niebieskich w poprzednich meczach Diego zdobył 3 punkty, wszystkie za sprawiły tegoroczne playoffs odbędą podwyższenia. Trzynasty sezon w NFL okazał się się bez drużyn nowojorskich. Oprócz zwycięstwa Giants potrzebowali sprzy- lekko pechowy. Polak znów nie miał jającego układu wyników z innych spo- szczęścia, jeśli chodzi o wybór do metkań, ale cudów w pozostałych meczach czu gwiazd Pro Bowl. W ubiegłym nie było. Chicago Bears, wygrywając roku zagrał pierwszy raz w tym prew Detroit 26-24, niezakwalifikowali stiżowym meczu, po 12 latach gry. Misię do playoffs, ale ich zwycięstwo wy- mo że w tym sezonie wałbrzyszanin eliminowało New York Giants. Na nic był faworytem milionów kibiców oraz zdało się więc 5 przyłożeń Eli Man- sporej grupy fachowców, w Honoluninga ze słabymi Eagles. Bilans 9-7, lu raczej nie wystąpi. Do reprezenjakim na zakończenie sezonu legity- towania AFC wybrany został bowiem mują się “Giganci”, nie wystarczył, aby kicker Cleveland Browns Phil Dawson, którego najdalsze trafienie w miprzedłużyć sezon. nionym sezonie to zaledwie 53 jardy. Sebastian Janikowski trafił z 57 JETS CZEKAJĄ NA ZMIANY Znaczna część graczy walczyła o jardów, a do tego ma najwyższy propracę w przyszłym sezonie, ale Jets cent skuteczności w karierze 91,2 udali się do Buffalo odbębnić swo- proc., ale w tegorocznym Pro Bowl je. Dla obu drużyn był to mecz o pie- zagra Dawson. Wielką radością rotruszkę, ale bardziej na wygranej za- ku 2012 dla Sebastiana Janikowskieleżało grającym u siebie Bills. Przy go na zawsze pozostaną urodzone tuż znów nie najlepszej postawie quar- przed sezonem córki bliźniaczki. terbacka Marka Sancheza gospodarze mieli ułatwione zadanie. REWELACYJNY R-G-3 Jasne jest już, że w obozie Jets szy“Gdy ostatni raz Redskins wygrali kują się wielkie zmiany. Odejdzie od- NFC East (1999 rok – przyp. red.), powiedzialny za atak ofensywny ko- ja miałem zaledwie 9 lat” – mówił ordynator Tomy Sparano. Z pracą po- zadowolony po meczu rewelacyjny że gnał się Mi ke Tan nen baum, rozgrywający Redskins Robert Grifgeneralny menedżer Jets, ale klub za- fin III, czyli R-G-3, jak mówią na nie-

FOTO: JAKUB DEPTUŁA

W drugim kluczowym dla losów awansu meczu Vikings pokonali Packers 3734, dzięki czemu zespół z Minnesoty awansował do playoffs. Jednak już w sobotę “Pakowacze” podejmą “Wikingów” na zimnym Lambeau Field w Green Bay. Planowanych porażek doznali Jets i Raiders, którzy już dawno stracili szanse na playoffs.

Szczycący się polskim pochodzeniem Henry Hynowski (z lewej) i quarterback Eli Manning mogli się w niedzielę cieszyć ze zwycięstwa, ale tego dnia New York Giants nie byli już panami swojego losu

go kibice. Zaledwie 22-letni Griffin podał wprawdzie tylko na 100 jardów, żadna z jego akcji nie zakończyła się przyłożeniem, ale ustrzegł się błędów, dzięki czemu poprowadził zespół z Waszyngtonu to najważniejszego zwycięstwa w sezonie. Tradycyjnie już szanse Cowboys pogrzebał ich quarterback Tony Romo, który rzucił wprawdzie na 218 jardów oraz 2 przyłożenia, ale aż trzykrotnie po jego zagraniach piłkę przejmowali rywale, co zadecydowało o porażce mających wysokie aspiracje “Kowbojów”. Do wygranej “Czerwonoskórych” z Cowboys walnie przyczynił się drugi debiutant, 24-letni runningback Al-

2012 NFL PLAYOFFS AFC

1. Denver Broncos (13-3) 2. New England Patriots (12-4) Dzikie karty: 3. Houston Texans (12-4) – 6. Cincinnati Bengals (10-6) sobota 16:30, TV NBC 4. Baltimore Ravens (10-6) – 5. Indianapolis Colts (11-5) niedziela 13:00, TV CBS

fred Morris, który przebiegł z piłką 200 jardów, aż 3 razy przedzierając się z nią w pole punktowe. Redskins w niedzielę u siebie podejmą Seahawks. CZAS NA PLAYOFFS Sobotnimi meczami o tak zwane dzikie karty, rozpocznie się faza playoffs, a gospodarzami są drużyny z lepszym bilansem zwycięstw w sezonie zasadniczym. W playoffs przegrani w każdym meczu odpadają, a podzieleni na konferencje AFC i NFC wygrani grają do skutku. Zwycięzcy konferencji AFC i NFC zmierzą się w wielkim final Super Bowl XLVII 3 lutego w Nowym Orleanie. CHRIS REIKO

NFC

1. Atlanta Falcons (13-3) 2. San Francisco 49-ers (11-1-4) Dzikie karty: 3. Green Bay Packers (11-5) – 6. Minnesota Vikings (10-6) sobota 20:00 TV NBC 4. Washington Redskins (10-6) – 5. Seattle Seahawks (11-5) niedziela 16:30 TV FOX

LIGA NFL Komplet wyników ostatniej 17. kolejki sezonu zasadniczego (w nawiasach bilans zwycięstw i porażek): Atlanta Falcons (13-3) – Tampa Bay Buccaneers (7-9) 17-22, Buffalo Bills (6-10) – New York Jets (6-10) 28-9, Cincinnati Bengals (10-6) – Baltimore Ravens (10-6) 23-17, Detroit Lions (412) – Chicago Bears (10-6) 24-26, Tennessee Titans (6-10) – Jacksonville Jaguars (2-14) 38-20, Indianapolis Colts (11-5) – Houston Texans (12-4) 28-16, New Orleans Saints (7-9) – Carolina Panthers (7-9) 38-44, New York Giants (9-7) – Philadelphia Eagles (412) 42-7, Pittsburgh Steelers (8-8) – Cleveland Browns (5-11) 24-10, Denver Broncos (13-3) – Kansas City Chiefs (2-14) 38-3, Minnesota Vikings (10-6) – Green Bay Packers (11-5) 3734, New England Patriots (12-4) – Miami Dolphins (7-9) 28-0, San Diego Chargers (7-9) Oakland Raiders (4-12) 24-21, San Francisco 49-ers (11-1-4) – Arizona Cardinals (5-11) 27-13, Seattle Seahawks (11-5) – St. Louis Rams (7-1-8), Washington Redskins (10-6) – Dallas Cowboys (8-8) 28-18.

Małysz: jestem uzależniony od adrenaliny leżniony od adrenaliny, chociaż przed zakończeniem kariery mówił, że będą tysiące kilometrów w 35. Rajdzie Dakar, został już odebrany przez me- przez rok, a może nawet dwa lata, bęchaników w Limie. Natomiast załoga, jako ostatnia z grona 18 Polaków, odle- dzie leżał w ogrodzie albo przed telewizorem. “Im bliżej było decyzji, ciała w środę rano z Warszawy do stolicy Peru. tym bardziej odchodziłem od tej myDla Orła z Wisły, który cztery razy mieszkaniec wsi Łoś koło Piaseczna, śli. Czułem, że muszę coś robić, żestawał na olimpijskim podium, czte- sylwestra spędzał z rodziną. “Więk- by nie zwariować. Propozycję starry razy wywalczył tytuł mistrza glo- szość mieszkańców wioski wiedzia- tu w najsłynniejszym rajdzie świata bu i również czterokrotnie zdobył Pu- ła, że szykuję się do kolejnego Daka- dostałem jeszcze będąc skoczkiem. char Świata, wydarzeniem był... syl- ru i przeważnie życzyła mi powodze- Była dla mnie, miłośnika motoryzawester. Po raz pierwszy od wielu lat nia. Dobrą wiadomością na Nowy Rok cji, interesująca, ale wtedy nierealna. była informacja od belgijskiego zespo- Dakar oglądałem jedynie w telewispędził go z rodziną. “Ostatnio Nowy Rok w domu wi- łu Overdrive Racing, że nasza Toyo- zji i myślałem kiedyś, że jadą w nim tałem w 1994 roku. Nigdy jednak nie ta Hilux, jak również Szymona Ruty, wariaci ciągiem przez 14 dni, zdani robiłem z tego większego problemu, zostały odebrane przez mechaników tylko na siebie w przeróżnych warunbo można wyprawić sylwestra i na- w Limie” – wspomniał przed odlotem kach” – wspomniał Orzeł z Wisły. Gdy propozycja Dakaru pojawiła pić się szampana nawet wiosną, tak z Warszawy 41-letni Marton. Nie ukrywał też, że czuje już lek- się ponownie, już po zakończeniu jak to było po sezonie w skokach. Jednak ustaliliśmy z Rafałem, że leci- ki Reisefieber – zdenerwowanie, przez Małysza kariery skoczka (26 my 2 stycznia” – powiedział Małysz, podniecenie, zaniepokojenie wywo- marca 2011 roku), postanowił sprółane zbliżającą się porą rozpoczęcia bować. “I przepadłem, bo zaraziłem który 3 grudnia skończył 35 lat. Także i jego partner, najbardziej do- rajdu. Małysz również przyznał, że się tym całkowicie. W ubiegłym roświadczony polski pilot pod względem nie może się doczekać chwili, gdy roz- ku Dakar był życiową przygodą i z udziału i osiągnięć w Rajdzie Dakar, poczną rywalizację. Jest bowiem uza- takim nastawieniem wziąłem w nim

FOTO: PAP/EPA/PAUL VALLEJOS

n Samochód, którym Adam Małysz z pilotem Rafałem Martonem pokonywać

Widok na obóz uczestników Rajdu Dakar na plaży Magdalena w Limie

udział, plasując się na 37. pozycji. Dziś wierzę, że zajmiemy jeszcze lepsze miejsce, bo ciężko pracowałem i dużo się nauczyłem. Do tego teraz mamy lepsze auto. Wymarzonym celem jest dojechanie do mety w gronie dwudziestu najlepszych załóg” – powiedział zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2000/2001. Po przylocie do Limy czasu na od-

poczynek nie będzie zbyt dużo. 3 stycznia załogi będą miały możliwość pokonania odcinka testowego długości 10 km na trasie w odległości 20 km od stolicy Peru. Uczestnicy 35. Rajdu Dakar przejadą przez trzy państwa: Peru, Argentynę i Chile, pokonując łącznie ok. 8 tys. kilometrów. Do mety w Santiago, stolicy Chile, dotrą 20 stycznia. n


14

Sport

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

Znów double-double Gortata i… porażka n Marcin Gortat zdobył dla Pho-

To dziesiąte w sezonie double-double Polaka i szósta z rzędu porażka “Słońc”. Dla koszykarzy z Arizony była to jednocześnie dziewiąta kolejna przegrana na wyjeździe. Tak długą serię niepowodzeń w obcych halach w trakcie jednego sezonu mieli tylko raz w historii klubu – w lutym i marcu 1988 roku. Gortat przebywał na parkiecie 30 minut. Trafił pięć z 11 rzutów z gry i obydwa wolne, miał trzy zbiórki w ataku i siedem w obronie. Dwucyfrowe zdobycze w tych elementach gry oznaczają, że osiągnął 70. w karierze double-double w sezonie zasadniczym (miał jeden taki mecz także w play-offs 2009). W sylwestrowy wieczór w Oklahomie zanotował także blok, stratę i dwa faule. Najwięcej punktów dla Phoenix zdobyli Luis Scola – 24, Goran Dragic – 16 i osiem asyst oraz Jermaine O’Neal – 12. W zespole gospodarzy wyróżnili się Kevin Durant – 30, Russell Westbrook – 24, siedem zbiórek i dziewięć asyst, mimo że w drugiej połowie grał z opatrunkiem chroniącym szwy nałożone na rozciętą w przypadkowym starciu skórę twarzy, oraz Serge Ibaka – 16. Thabo Sefolosha dodał 14 punktów, a Nick Collison – 10. Trudno było oczekiwać zwycięstwa przebudowywanego i będącego w kryzysie zespołu Phoenix nad ubiegłorocznym finalistą, a obecnie wiceliderem Konferencji Zachodniej i drużyną wyróżniającą się najlepszym atakiem w lidze (średnio 105,4 w meczu). Jednak przez długi fragment spotkania goście toczyli z faworytem dość wyrównany pojedynek. Trener Alvin Gentry zdecydował się na jedną zmianę w pierwszej piątce. Shannona Browna zastąpił w niej po raz pierwszy w karierze P.J. Tucker i dało to efekty, ale tylko w pierwszej połowie, którą Thunder wygrali zaledwie 54:53. Dobrze rozpoczął mecz Gortat, który trafił trzy kolejne rzuty z gry. Po jego akcjach, w połowie pierwszej kwarty Suns prowadzili 13:11.

FOTO: REUTERS/RAY STUBBLEBINE

enix Suns 12 punktów i miał 10 zbiórek, a jego zespół w meczu koszykarskiej ligi NBA przegrał na wyjeździe z Oklahoma City Thunder 96:114.

LaMarcus Aldridge z Portland Trail Blazers atakuje kosz obok broniącego Amare’a Stoudemire’a z New York Knicks

Polak zablokował także najlepszego strzelca rywali Duranta. Tuż po przerwie jednak seria strat i niecelnych rzutów gości sprawiły, że w niespełna cztery minuty gospodarze uzyskali dwucyfrowe prowadzenie (66:53). Na początku czwartej kwarty “Słońcom” po udanych akcjach Markiefa Morrisa i O’Neala udało się zmniejszyć starty do dwóch punktów (85:83 i 87:85), ale kolejny zryw gospodarzy dał im bezpieczne prowadzenie, które w końcówce powiększyli nawet do 20 punktów (114:94). “Bez wątpienia mamy problem. Po prostu nie wiemy, jak skutecznie wykańczać akcje w ostatnich minutach. Musimy nad tym pracować” – przyznał Gortat. Suns z bilansem 11 zwycięstw i 21 porażek spadli na przedostatnie, 14. miejsce w Konferencji Zachodniej. W poniedziałek wysoką porażkę zanotowali koszykarze Brooklyn Nets, którzy przegrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 73:104. O niepowodzeniu Nets przesądziła trzecia kwarta, którą koszykarze z Brookly-

nu przegrali 5:30, a wszystkie pięć punktów zdobył Deron Williams. Dla gospodarzy 20 punktów uzyskał Tony Parker, a 15 dodał Tim Duncan. Nando De Colo zapisał na swoim koncie 11 punktów, a po 10 oczek zdobyli Kawhi Leonard, Tiago Splitter oraz Matt Bonner. Dla Nets 16 punktów uzyskał MarShon Brooks, 12 dodał Joe Johnson, a 11 – Brook Lopez. Koszykarze z Brooklynu z bilansem 16-15 zajmują siódme miejsce w Konferencji Wschodniej. Carmelo Anthony zdobył aż 45 oczek, ale to nie wystarczyło, aby New York Knicks pokonali Portland Trail Blazers. Nowojorczycy przegrali przed własną publicznością 100:105. Pozostali gracze Knicks zapisali na koncie ledwie 55 punktów, w tym J.R. Smith – 28 (do swojego dorobku dodał 11 asyst), a Tyson Chandler – 10. Pierwszy mecz po kontuzji rozegrał Amare Stoudemire, który grał ponad 16 minut i rzucił sześć punktów. Najskuteczniejszy wśród zwycięzców był Nicolas Batum – 26

punktów. Damian Lillard dodał 21 punktów, LaMarcus Aldridge – 19 punktów i 14 zbiórek, a J.J. Hickson – 18 punktów. Knicks z bilansem 21-10 wciąż zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej. W dobrych nastrojach 2013 rok przywitali koszykarze Charlotte Bobcats. W poniedziałek pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 91:81. Było to ich pierwsze zwycięstwo po osiemnastu kolejnych porażkach. Bobcats to najsłabsza drużyna

poprzedniego sezonu. Obecne rozgrywki zaczęła jednak dobrze, wygrywając siedem z 12 meczów. Później było znacznie gorzej. W poniedziałek po pierwszych 12 minutach koszykarze z Charlotte wygrywali dziesięcioma punktami, ale gdy w końcówce trzeciej części gry faworyzowani Bulls doprowadzili do remisu, wydawało się, że ich czarna seria w 2012 roku się nie zakończy. Do ostatniej kwarty Bobcats przystąpili bardzo skoncentrowani. Znów szybko osiągnęli dziesięciopunktową przewagę, ale tym razem już jej nie roztrwonili. “Byki” miały słabą skuteczność rzutów z gry, zaledwie 35 procent. Po dwóch przegranych meczach zwycięstwo odnieśli Miami Heat. Obrońcy tytułu dopiero po dogrywce zdołali pokonać na wyjeździe Orlando Magic 112:110. Wygraną tradycyjnie zapewnili im LeBron James i Dwyane Wade. Pierwszy uzyskał 36 punktów i 11 asyst, drugi dołożył 21 punktów. W dodatkowych pięciu minutach, w drużynie Heat tylko ci dwaj koszykarze trafiali do kosza. Koszykarze Denver Nuggets przerwali serię 17 kolejnych zwycięstw w lidze NBA Los Angeles Clippers, pokonując we wtorek ten zespół 92:78. Ekipie Clippers nie udało się wyrównać osiągnięcia Boston Celtics z końcówki 2008 roku (15 listopada – 23 grudnia), kiedy ta drużyna zanotowała 19 wygranych z rzędu. We wtorkowym spotkaniu goście z Los Angeles (ponieśli pierwszą porażkę od 26 listopada 2012) byli lepsi tylko w ostatniej kwarcie. Mistrzowie NBA z 2011 roku koszykarze Dallas Mavericks też przerwali serię, ale sześciu przegranych. Na wyjeździe pokonali najsłabszy klub ligi – Washington Wizards 103:94. TW, (PAP)

WYNIKI LIGI NBA: Niedziela: Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 96:94, Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 86:111, Sacramento Kings - Boston Celtics 118:96, Los Angeles Clippers - Utah Jazz 107:96 Poniedziałek: Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 116:96, Houston Rockets - Atlanta Hawks 123:104, San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 104:73, Orlando Magic - Miami Heat 110:112 po dogrywce, Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 88:83, Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 81:91 Wtorek: Washington Wizards - Dallas Mavericks 94:103, Detroit Pistons - Sacramento Kings 103:97, New York Knicks - Portland Trail Blazers 100:105, New Orleans Hornets - Atlanta Hawks 86:95, Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 92:78, Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 99:103

Gonzaga wygrywa, 4 punkty Karnowskiego n 13. zwycięstwo w sezonie odniosła w sylwestrowy wieczór ekipa Gonzaga

University Bulldogs (13-1), w której występuje Przemek Karnowski. Pochodzący z Torunia Polak zdobył 4 punkty, a jego drużyna po emocjonującym meczu odprawiła z kwitkiem Oklahoma State University Cowboys (10-3) 69:68. Dla zespołu Marka Few była to czwarta wiktoria z rzędu i druga odniesiona w spotkaniu wyjazdowym. W Bulldogs, którzy zajmują 10. miejsce w rankingu akademickiej li-

gi NCAA, najlepiej spisał się kanadyjski duet Kevin Pangos i Kelly Olynyk. Ten pierwszy niemal nie schodził z parkietu i brylował zwłaszcza w pierwszej odsłonie zdobywając 18 ze swoich 23 punktów. Do tego dorzucił jeszcze 4 zbiórki, 5 asyst i 2 przechwyty. Jego kolega z kanadyjskiej reprezentacji zdobył 21 oczek – wszystkie w drugiej połowie – i miał

9 zbiórek. W zajmującej przed tym spotkaniem 22. miejsce w rankingu NCAA ekipie Cowboys najskuteczniejszym strzelcem był Marcus Smart, zdobywca 23 punktów. Spotkanie w Gallagher-Iba Arena w Stillwater obserwowało 13 611 widzów i było bardzo zacięte. Losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund. W pierwszej połowie lepiej rozpoczęli goście, którzy w 10. min, po podkoszowej akcji Karnowskiego, prowadzili 19:8. Była

to najwyższa zaliczka którejkolwiek z drużyn w tym meczu. Karnowski po raz drugi pokazał się z dobrej strony w 17. min – podwyższając wynik na 29:25 po tym, jak Cowboys zdobyli 7 punktów z rzędu. W sumie torunianin, który wykorzystał oba swoje rzuty, spędził na parkiecie 7 minut, co stanowi połowę z jego średniej na sezon. Przed ekipą Marka Few, który w ciągu 14 sezonów doprowadził ją do 11 tytułów West Coast Conference i

4 występów w “Sweet 16” turnieju NCAA (najlepsza 16-tka w USA), już teraz tylko mecze z rywalami z WCC i walka o kolejny tytuł w konferencji. W drodze do Final Four Few liczy na także na Karnowskiego, który w tym sezonie ma na swoim koncie 8,4 punktu i 2,8 zbiórki na mecz. Najbliższym rywalem Bulldogs będzie Pepperdine University Waves, a spotkanie odbędzie się 3 stycznia w Kalifornii. TM


Sport

15 nowy dziennik Thursday, January 3, 2013

Nowa fucha “Franza”

FOTO: REUTERS

n Były selekcjoner reprezentacji Polski obejmie posadę szkoleniowca ostatniej drużyny 2. Bundesligi FC Jahn Regensburg. Czy to spektakularny upadek “Franza”, czy raczej szansa na uratowanie twarzy?

Maria Szarapowa opuszcza salę po konferencji prasowej, na której poinformowała o wycofaniu się z turnieju w Brisbane

Agnieszka w formie

n Agnieszka Radwańska pokonała Rumunkę Simonę Halep 6:3, (9-7). Teraz na jej drodze stanie Ro-

6:1 w drugiej rundzie turnieju WTA Tour na twardych kortach w nowozelandzkim Auckland. Teraz w ćwierćfinale najwyżej rozstawiona tenisistka zagra z Rosjanką Jeleną Wiesniną. W środę krakowianka, czwarta w rankingu światowym i najwyżej rozstawiona w Auckland, odniosła drugie łatwe zwycięstwo w imprezie. Mecz trwał zaledwie 61 minut, a tenisistka z Konstancy (47. w rankingu WTA) ani na moment jej nie zagroziła. “Cieszę się ze stylu, w jakim przeszłam tu dwie rundy, choć dzisiaj pierwszy set nie był wcale łatwy. Cały czas musiałam być skoncentrowana. Znam Halep i wiem, że jest waleczna, więc nie można jej dać zbyt wiele swobody” – stwierdziła po środowym meczu Radwańska. Polka straciła swój serwis na otwarcie, ale potem dwukrotnie przełamała podanie rywalki w pierwszym secie. W sumie od stanu 4:3 wygrała osiem z ostatnich dziewięciu gemów. Rumunka popełniła aż 38 niewymuszonych błędów. Był to trzeci pojedynek w karierze tych zawodniczek i po raz trzeci lepsza bez straty seta okazała się Radwańska. Podobnie było w 2011 w wielkoszlemowym Australian Open na twardej nawierzchni w Melbourne (6:1, 6:2), a także w ubiegłym sezonie na korcie ziemnym w Brukseli (7:5, 6:0). Kolejną rywalką najwyżej rozstawionej w imprezie zawodniczki będzie Rosjanka Jelena Wiesnina (68. WTA), która wygrała w drugiej rundzie z wyżej notowaną Jarosławą Szwedową z Kazachstanu (nr 6) 6:2, 6:2. Wiesnina, która jest też świetną deblistką, tylko raz zdołała pokonać krakowiankę, w ich pierwszym spotkaniu na mączce ziemnej w Rzymie w 2011 roku 3:6, 6:2, 6:1. Jeszcze w tamtym sezonie Polka zdołała się zrewanżować jej pokonując na twardym korcie w Toronto 6:4, 6:1. Ponow-

nie okazała się lepsza podczas ubiegłorocznego Wimbledonu – tym razem 6:2, 6:1 – gdzie osiągnęła później pierwszy w karierze wielkoszlemowy finał (przegrała w nim z Amerykanką Sereną Williams). Z turnieju w Auckland odpadła rozstawiona z numerem drugim Julia Goerges, pogromczyni Radwańskiej z pierwszej rundy igrzysk olimpijskich w Londynie (2012). Niemka przegrała ze Szwedką Johanną Larsson 5:7, 7:6 (7-1), 3:6. Mniej szczęścia od Agnieszki miała jej siostra Urszula, która przegrała z reprezentantką Kazachstanu Ksenią Pierwak 6:3, 2:6, 6:7 (6-8) w drugiej rundzie turnieju tenisowego WTA w australijskim Brisbane (z pulą nagród 1 mln dolarów). W tie-breaku Polka miała piłkę meczową (przy stanie 6-5), ale jej nie wykorzystała. Pierwak, która awansowała do turnieju z kwalifikacji, w poprzedniej rundzie wyeliminowała byłą liderkę światowego rankingu, Dunkę Caroline Wozniacki. Do 1/4 finału turnieju awansowała Białorusinka Wiktoria Azarenka. Liderka rankingu tenisistek pokonała w drugiej rundzie Niemkę o polskich korzeniach Sabine Lisicki 6:3, 6:3. Kolejną rywalką Azarenki, triumfatorki tej imprezy z 2009 roku, będzie Ksenia Pierwak z Kazachstanu, która dzień wcześniej wyeliminowała Urszulę Radwańską . Oprócz Białorusinki awans do ćwierćfinału wywalczyła w środę również Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber (nr 4.). Zawodniczka, która często trenuje na kortach swojego dziadka w Puszczykowie pod Poznaniem, pokonała Monicę Puig z Portoryko 3:6, 6:4, 7:6

sjanka Anastazja Pawliuczenkowa. W Brisbane gra praktycznie cała czołówka światowa. Brakuje tylko czwartej na liście WTAAgnieszki Radwańskiej, która występuje w nowozelandzkim Auckland. Z turnieju wycofała się Rosjanka Maria Szarapowa. Pod czas tre nin gu dru ga zawodniczka światowego rankingu doznała kontuzji obojczyka. Szarapowa nie zagra także w przyszłym tygodniu w Sydney, oszczędzając siły i zdrowie na wielkoszlemowy Australian Open, który rozpocznie się 14 stycznia w Melbourne. Do Australian Open przygotowują się także panowie. Łukasz Kubot, po porażce z Włochem Simone Bolellim 6:2, 4:6, 4:6, odpadł w środę w drugiej rundzie (1/8 finału) turnieju ATP Tour na twardych kortach w Dausze (z pulą nagród 1 054 720 dol.). 30-letni Polak zszedł z kortu dopiero krótko przed godziną pierwszą w nocy z wtorku na środę, po tym jak wyeliminował w pierwszej rundzie rozstawionego z numerem siódmym Hiszpana Feliciano Lopeza 6:4, 6:2. Wcześniej przegrał z tym tenisistą dwa spotkania, w tym w 2011 roku walkę o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu, choć miał do dyspozycji dwa meczbole w trzecim secie (poniósł porażkę w pięciu). Polski tenisista występuje jeszcze w imprezie w deblu z Francuzem Jeremym Chardym. W pierwszym meczu pokonali Jabora Mohammeda Aliego Mutawę z Kataru i Egipcjanina Mohameda Safwata 6:1, 6:0. W ćwierćfinale na ich drodze staną Włoch Daniele Bracciali i Austriak Oliver Marach (nr 3.), z którym Kubot dwukrotnie (200910) zakwalifikował się do kończącego sezon turnieju masters – ATP World Tour Finals w Londyńskiej O2 Arena. n

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

Jak to się wszystko szybko w piłce zmienia... Kilka miesięcy temu Smuda był opiekunem reprezentacji-gospodarza Euro 2012, mającej w składzie gwiazdy Bundesligi w osobach Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskego i Łukasza Piszczka. Teraz poprowadzi treningi z piłkarzami, którzy wymienionej trójce mogliby co najwyżej nosić bidony z wodą albo wiązać sznurówki. Od Nowego Roku obejmie ostatni zespół drugiej ligi niemieckiej z minimalnymi szansami na utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. Jahn w 19 meczach rundy jesiennej zgromadził zaledwie 13 punktów i traci aż siedem oczek do strefy gwarantującej utrzymanie. Czy to upadek trenera jeszcze niedawno przymierzanego do pracy w krakowskiej Wiśle albo Zagłębiu Lubin, gdy Pavel Hapal nie radził sobie na początku sezonu? Sam “Franz” zachowuje urzędowy optymizm. “Jeśli ktoś spełni moje oczekiwania, a ja uznam, że jest sens pracować w jakimś klubie, to mogę poprowadzić zespół i w III lidze. Gdybym związał się z Regensburgiem czy z innym zespołem, to umowę podpiszę najpewniej na pół roku, do czerwca. Zaplecze Bundesligi jest solidne. Mnóstwo dobrych zespołów, taki sam poziom” – ocenia Smuda. Ten sam poziom, co w pierwszej Bundeslidze? Raczej te

same “złote myśli” eks-selekcjonera, które słyszeliśmy w trakcie Euro... “Franz” opowiada, ile to ofert dostał w ostatnich miesiącach, ale prawda jest taka, że nie otrzymał żadnej. W przeciwnym razie nie przyjąłby pracy w ostatniej drużynie drugiej ligi niemieckiej. Smuda mówi: “Dyrektor sportowy Regensburga jest moim kolegą i zapytał, czy jestem zainteresowany tym, by pomóc im w utrzymaniu. Przedstawiłem swoje warunki, ale niczego nie można przesądzić. Po Nowym Roku wszystko powinno się wyjaśnić. Temat Regensburga nie jest ‘klepnięty’. Podobne pytanie o pracę dostałem z TSV 1860 Monachium. Spokojnie, nic na wariata nie będę robić” – twierdzi były opiekun reprezentacji. Oczywiście opowieści o TSV Monachium to typowe bajdurzenie, jednak po części można eks-selekcjonera zrozumieć. Po katastrofie, jaką był występ Biało-Czerwonych na Euro i sposób prowadzenia zespołu przez Smudę – zawodowa emigracja wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Na polskich stadionach mógłby nie zostać dobrze odebrany przez zawiedzionych kibiców. Najważniejsze, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tylko, czy ewentualny spadek do trzeciej ligi niemieckiej nie odbije mu się jeszcze większą czkawką? MARCIN HARASIMOWICZ

Polskie wejście na Gasherbrum wydarzeniem roku!

n Pierwsze wejście zimowe na szczyt Gasherbruma I (8068 m), którego 9

marca dokonali polscy alpiniści Adam Bielecki i Janusz Gołąb, renomowany amerykański portal ExplorersWeb uznał za najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie sportowej eksploracji w 2012 roku. ExploreresWeb – światowy lider na rynku mediów elektronicznych w dziedzinie ekstremalnych przygód i sportowej eksploracji oceanów, obszarów polarnych, pustynnych, przestrzeni kosmicznej, a przede wszystkim gór wysokich – tak uzasadnił przyznanie tytułu Best of ExploreresWeb 2012 Awards polskiej ekspedycji, której kierownikiem był Artur Hajzer: “Byli bardzo mocni, dzielni i przełamali nowe granice, pokazali serce i sportowego ducha”. 28-letniego Bieleckiego z Tychów i 43-letniego Gołąba z Gliwic 15 marca zabrał z bazy wojskowy helikopter, ponieważ z powodu odmrożeń sami nie byli w stanie iść. W tym samym czasie od innej, południowej strony Gasherbruma I, wspinała się wyprawa międzynarodowa. Trzech uczestników – Austriak Gerfried Goeschl (kierownik), Szwajcar Cedric Hahlen oraz Pakistańczyk Nisara Hussain – poniosło śmierć w czasie ataku na szczyt. Jak zaznaczył portal ExploreresWeb, również i ta ekspedycja uhonorowana została nagrodą na 2012 rok za “pozostawienie swojego dowodu odwagi”.

“Tytuł Best of ExploreresWeb 2012 Awards jest tym cenniejszy, że wśród nominowanych był słynny Austriak Felix Baumgartner, którego wyczyn relacjonowały wszystkie media świata” – podkreślił Hajzer. 4 października wykonał on skok z wysokości 39 045 m. Pobił 3 rekordy: najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy oraz największa prędkość swobodnego lotu. Na dziewięć spośród 14 ośmiotysięczników jako pierwsi wspięli się zimą Polacy, w tym na jeden z Włochem Simone Moro. Niezdobyte o tej porze roku pozostały jeszcze trzy góry: K2 (8611 m), Nanga Parbat (8126 m) i Broad Peak (8047 m), na który to szczyt wyprawę prowadzić będzie niebawem Krzysztof Wielicki. Wśród nominowanych do tytułu “Winner” byli jeszcze: urodzony w Szwecji Christian Bodegren za 280dniową eksplorację kajakiem Ameryki Południowej z północy na południe, Turek Erden Eruc za okrążenie kuli ziemskiej siłą własnych mięśni oraz Norweg Aleks Gamme za samotne dojście od wybrzeża do bieguna południowego i powrót. n


16

Sport

nowy dziennik Czwartek 3 stycznia 2013

Kowalczyk: wszystko pod kontrolą n Amerykanka Kikkan Randall wygrała trzeci etap cyklu Tour de

Tour de Ski do Val Muestair zawitał po raz pierwszy. W Nowy Rok drugie miejsce zajęła Norweżka Ingvild Flugstad Oestberg – 8,7 s straty, a trzecie jej rodaczka Heidi Weng – 10,6. Od początku było jasne, że w noworocznym sprincie Kowalczyk będzie ciężko osiągnąć dobry rezultat. Podopieczna Aleksandra Wierietielnego nie jest specjalistką w tej konkurencji i potwierdziły to eliminacje, w których miała 18. rezultat. Zadania nie ułatwiała także kręta, trudna technicznie trasa. Polka przez ćwierćfinał przebrnęła gładko. W półfinale natomiast wydawało się, że zajmie drugie miejsce premiowane awansem, ale na finiszu o 0,5 s wyprzedziła ją Weng i zawodniczka z Kasiny Wielkiej odpadła z dalszej rywalizacji. Kowalczyk ze swojego startu może być jednak zadowolona. Nie tylko utrzymała prowadzenie w cyklu, ale nawet powiększyła przewagę nad drugą Therese Johaug do 50,3 s. Norweżkę sklasyfikowano we wtorek na 10. pozycji. Ta ostatnia był zadowolona ze startu. “Już w kwalifikacjach miałam lepszy czas od Kowalczyk, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Jeszcze większym był jednak awans do półfinału. To był mój najlepszy sprint w całej karierze. Najważniejsze jed-

nak, że moja strata do liderki w sumie nie powiększyła się i dalej wynosi poniżej minuty. Psychicznie jestem w znakomitej formie” – powiedziała Johaug. Pozostałe reprezentantki Polski odpadły już w eliminacjach. Paulina Maciuszek i Kornelia Kubińska zajęły odpowiednio 46. i 55. miejsce. Kowalczyk utrzymała także prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad Randall ma 40 punktów przewagi, a nad najgroźniejszą rywalką – Marit Bjoergen już 190. Utytułowana Norweżka z powodu ubiegłotygodniowych problemów z sercem musiała wycofać się z zawodów. Zwyciężczyni ostatniej edycji Pucharu Świata planuje jednak szybszy powrót do rywalizacji, niż zapowiadał jej trener, być może już 12 stycznia. Bjoergen stwierdziła, że będzie gotowa już na zawody PŚ w Libercu, gdzie tego dnia rozegrany zostanie sprint indywidualny techniką klasyczną, a w dzień później drużynowy techniką dowolną. Wśród panów trzeci etap cyklu Tour de Ski Norweg wygrał Finn Haagen Krogh. Najlepszy z Polaków Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale i zajął 26. miejsce. Z Polaków rywalizował jeszcze Maciej Kreczmer. Odpadł jednak w eli-

FOTO: PAP/EPA/GIANCARLO CATTANEO

Ski – bieg sprinterski techniką dowolną w szwajcarskim Val Muestair. Justyna Kowalczyk udział w zawodach zakończyła w półfinale i zajęła siódme miejsce. Polka utrzymała prowadzenie w imprezie i zwiększyła przewagę nad drugą Therese Johaug.

Justyna Kowalczyk jeszcze na czele półfinałowego biegu. W środku Charlotte Kalla, z lewej Heidi Weng

minacjach, zajmując 35. miejsce. Drugie miejsce zajął we wtorek Włoch Federico Pellegrino – strata 1,0, a trzecie Kanadyjczyk Len Valjas – 1,6. W klasyfikacji cyklu prowadzenie utrzymał Rosjanin Maksim Wylegżanin, który o zaledwie 2,1 s wyprzedza Szwajcara Dario Colognę. Środa jest dniem przerwy. Zawodnicy przeniosą się do Włoch, gdzie odbędą się cztery ostatnie etapy. W czwartek kobiety czeka najdłuższy w tej edycji – bieg na dochodzenie na 15 km techniką dowolną. TdS zakończy się 6 stycznia słynnym podbiegiem na stoku Alpe Cermis. n

TOUR DE SKI Wyniki trzeciego etapu Tour de Ski (sprint techniką dowolną): 1. Kikkan Randall (USA) 3.37,0, 2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) strata 8,7, 3. Heidi Weng (Norwegia) 10,6, 4. Hanna Kolb (Niemcy) 12,6, 5. Kristin Stoermer Steira (Norwegia) 12,6, 6. Charlotte Kalla (Szwecja) 19,5, 7. Justyna Kowalczyk (Polska),... 46. Paulina Maciuszek (Polska), 55. Kornelia Kubińska (Polska). Klasyfikacja TdS po uwzględnieniu bonifikat czasowych (po 3 z 7 etapów): 1. Justyna Kowalczyk (Polska) 35.08,0, 2. Therese Johaug (Norwegia) strata 50,3 s, 3. Kristin Stoermer Steira (Norwegia) 1.00,9, 4. Denise Herrmann (Niemcy) 1.05,3, 5. Kikkan Randall (USA) 1.18,1, 6. Anne Kylloenen (Finlandia) 1.29,1,... 52. Kornelia Kubińska (Polska) 5.09,9, 61. Paulina Maciuszek (Polska) 5.41,3 Klasyfikacja generalna PŚ: 1. Justyna Kowalczyk (Polska) 640 pkt, 2. Kikkan Randall (USA) 600, 3. Marit Bjoergen (Norwegia) 450, 4. Anne Kylloenen (Finlandia) 396, 5. Therese Johaug (Norwegia) 365, 6. Kristin Stoermer Steira (Norwegia) 346,... 87. Paulina Maciuszek (Polska) 4

Polacy skaczą daleko

n Norweg Anders Jacobsen wygrał w niemieckim Garmisch-Partenkirchen drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni.

Po pierwszej serii Jacobsen był dziewiąty, ale w drugiej uzyskał aż 143 m, tylko pół metra mniej od rekordu obiektu Szwajcara Simona Ammanna. Druga wygrana z rzędu Jacobsena, kilkakrotnego wicemistrza świata, sprawiła, że rozbudził nadzieje skandynawskich kibiców na komplet triumfów w 61. TSC. W historii prestiżowej imprezy cztery zwycięstwa (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen) odniósł tylko Niemiec Sven Hannawald na przełomie 2001 i 2002 r. Zwycięstwo Jacobsena doprowadziło do takiej euforii w jego kraju, że komentator telewizji NRK Arne Sheie rozpłakał się na antenie. “Anders powrócił do skoków i jest po prostu fantastyczny” – przyznał. Skoczek z kolei zapowiedział, że w styczniu przekroczy granicę 250 metrów. “Mam jeszcze duże rezerwy i dopiero się rozkręcam. Od bardzo dawna nie czułem się tak znakomicie psychicznie. Rozrywają mnie emocje” – powiedział. Jacobsen dodał po wtorkowym

konkursie: “W pierwszej serii leciałem helikopterem, lecz w drugiej przesiadłem się do odrzutowca. Jeżeli jestem w stanie nadrobić tak wielką stratę i wygrać konkurs, to poczekajcie na następny i dalszy ciąg”. Stwierdził, że podczas zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund 25-27 stycznia pobije rekord świata, wynoszący obecnie 246,5 metra i ustanowiony przez Norwega Johana Remena Evensena w lutym 2011 roku. Jacobsen ma już w dorobku wygraną w Turnieju Czterech Skoczni – w sezonie 2006/07. Obecnie zdecydowanie prowadzi w punktacji generalnej. Stoch jest siódmy. W pierwszym dniu Nowego Roku Polak miał drugą odległość w pierwszym skoku – 142 m. Na półmetku zawodów był wiceliderem (wspólnie z Norwegiem Tomem Hilde), a wyprzedzał go tylko Austriak Gregor Schlierenzauer, mimo że lądował osiem metrów bliżej. Po słabszej drugiej próbie Stoch (131,5 m) spadł na szóstą lokatę, a

Schlierenzauer (136,5 m) ostatecznie uplasował się na drugiej pozycji, ze stratą niespełna 1 pkt do zwycięzcy. Trzeci był kolejny norweski zawodnik – Anders Bardal. Stoch, który w pierwszej serii poszybował zdecydowanie najdalej i wygrał rywalizację w parach (system KO – pokonany odpada, z wyjątkiem pięciu zawodników z najwyższymi notami) z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Ammannem (124 m), w klasyfikacji generalnej przegrał z Kotem. Miał on dwa równe, udane skoki – 134,5 i 135, a szósta lokata jest jego najwyższą w karierze. Do tej pory najlepszym rezultatem Kota była 12. lokata w marcowym Pucharze Świata w Oslo. We wtorek w Garmisch-Partenkirchen Polacy spisali się bardzo dobrze. W czołowej “30” byli też Dawid Kubacki (28. miejsce) i Piotr Żyła (30.). Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w piątek, 4 stycznia, w Innsbrucku (dzień wcześniej kwalifikacje). n

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, January 2, 2013

FOTO: PAP/EPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Powtórzył osiągnięcie z Oberstdorfu. Piąte miejsce we wtorek zajął Maciej Kot, a szóste Kamil Stoch, ex aequo z Rosjaninem Dmitrijem Wasiliewem.

Maciej Kot w Garmisch-Partenkirchen spisał się lepiej od Kamila Stocha

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI Wyniki konkursu w Garmisch-Partenkirchen: 1. Anders Jacobsen (Norwegia) 277,7 pkt (131/143 m), 2. Gregor Schlierenzauer (Austria) 276,8 (134/136,5), 3. Anders Bardal (Norwegia) 267,2 (136,5/135,5), 4. Tom Hilde (Norwegia) 266,4 (133,5/138), 5. Maciej Kot (Polska) 265,7 (134,5/135), 6. Kamil Stoch (Polska) 261,8 (142/131,5)... 28. Dawid Kubacki (Polska) 233,1 (126,5/126,5), 30. Piotr Żyła (Polska) 222,7 (128/122),... 38. Krzysztof Miętus (Polska) 114,7 (126), 44. Stefan Hula (Polska) 112,7 (124,5). Klasyfikacja 61. TCS (po 2 z 4 konkursów): 1. Anders Jacobsen (Norwegia) 586,3 pkt, 2. Gregor Schlierenzauer (Austria) 573,83, 3. Tom Hilde (Norwegia) 547,7, 4. Dmitrij Wasiliew (Rosja) 544,4, 5. Severin Freund (Niemcy) 542,7, 6. Anders Bardal (Norwegia) 534,1, 7. Kamil Stoch (Polska) 526,1,... 19. Dawid Kubacki (Polska) 481,3, 30. Stefan Hula (Polska) 368,5, 33. Maciej Kot (Polska) 363,1, 34. Piotr Żyła (Polska) 349,2, 38. Klemens Murańka (Polska) 242,6, 40. Krzysztof Miętus (Polska) 240,3. Klasyfikacja Pucharu Świata (po 9 z 28 zawodów): 1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 608 pkt, 2. Severin Freund (Niemcy) 506, 3. Andreas Kofler (Austria) 409, 4. Anders Bardal (Norwegia) 370, 5. Anders Jacobsen (Norwegia) 346, 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 345,... 17. Kamil Stoch (Polska) 159, 23. Maciej Kot (Polska) 97, 26. Dawid Kubacki (Polska) 75, 43. Krzysztof Miętus (Polska) 13, 46. Stefan Hula (Polska) 10, 53. Klemens Murańka (Polska) 6.

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/01/03  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you