Page 1

STRONA 14

SPORT

Jak zostałam fanką futbolu

POLECAMY

STRONA 6

Magazyn dla mężczyzn

STRONA 6 POLACY W USA codziennie o 7 wieczorem na kanale 25 WNYE

Święto Niepodległości 4 w San Francisco

www.dziennik.com

CZWARTEK 15 LISTOPADA – THURSDAY, NOVEMBER 15, 2012

Zachmurzenie częściowe

POLACY W USA

$0.75

9°C (48°F)

850 tys. dolarów odszkodowania po procesie w Chicago

Polka wygrała z policją n W departamencie policji w Chicago istniała "zmowa mil-

czenia" – uznała we wtorek wieczorem ława przysięgłych sądu federalnego w Chicago w procesie cywilnym wytoczonym miastu i byłemu policjantowi przez Karolinę Obrycką. Brutalnie pobita w lutym 2007 r. Polka dostanie od miasta 850 tys. dolarów odszkodowania.

STRONA 3

Wyrok to wielki sukces Obryckiej oraz poważny cios dla miasta. Nie chodzi o same pieniądze, ale fakt, że sąd orzekł, iż w departamencie policji istniała "zmowa milczenia". Może to oznaczać kolejne pozwy osób, które czują się poszkodowane postępowaniem funkcjonariuszy departamentu, który przez długi czas – aż do ostatnich lat – nie cieszył się najlepszą reputacją. Ważąca zaledwie 115 funtów Obrycka została zaatakowana przez ważącego 225 funtów ówczesnego policjanta Anthony'ego Abbatego. Policjant był po cywilnemu i pijany. Gdy Obrycka nie chciała mu sprzedać alkoholu, Abbate zaczął ją kopać i bić pięściami.

» STR. 2

FOTO: ARCHIWUM

Po trwającym kilka tygodni procesie oraz kilkudniowej debacie ława przysięgłych przychyliła się do argumentów prawników Obryckiej, którzy przekonywali, że chicagowska policja tuszowała sprawę. Odrzuciła tym samym argumenty adwokatów z ratusza, że pobicie było dziełem działającego w pojedynkę "pijanego idioty", a departament policji zrobił wszystko, aby sprawę wyjaśnić. "Chcę podziękować moim prawnikom, ławie przysięgłych oraz wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej sprawie prawie sześć lat – powiedziała Obrycka dziennikarzom, po wyjściu z sali sądowej. – Brak mi słów. Cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość" – dodała.

Krótka konferencja prasowa Karoliny Obryckiej po wyroku

Dreamliner poleciał do Polski

AMERYKA

Człowiek Roku "Nowego Dziennika"

Akcja pomocy poszkodowanym przez huragan

Dary dotarły na Rockaway n Dary, które zostały dostarczone przez Czytelników "Nowego Dziennika"

do nowojorskiego oddziału redakcji na Ridgewood, trafiły we wtorek, 13 ligotowania do pierwszego transatlantyckiego przelotu nowego dream- stopada, do parafii św. Róży z Limy na Rockaway – jednego z najbardziej linera PLL LOT. W dziewiczym "dostawczym" rejsie miało wziąć udział zniszczonych rejonów przez huragan Sandy. W środę zostały rozdane najbarokoło 180 osób. dziej potrzebującym parafianom.

6 grudnia, podczas spotkania opłatkowego, "Nowy Dziennik" wręczy statuetkę Orła wybranemu przez naszą redakcję Człowiekowi Roku lub/i Organizacji Roku. Uroczystość odbędzie się po raz drugi. O pomoc w nominacjach prosimy naszych Czytelników. Pierwszego Orła "Nowy Dziennik" wręczył w ubiegłym roku podczas otwarcia nowej siedziby w Garfield, NJ.

46412 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 664

NOWY DZIENNIK $0.75

Przez cały wtorek, w czasie gdy uczestnicy pierwszego lotu zwiedzali Seattle, trwały ostatnie przygotowania maszyny do przelotu nad Atlantykiem. Odlot z lotniska Boeinga w Everett pod Seattle zaplanowano na ok. godz. 14 czasu Zachodniego Wybrzeża. "Trasa przelotu będzie przebiegać m.in. nad Kanadą, Grenlandią, Islandią i Norwegią" – mówił Jarosław Zimmer, jeden polskich pilotów przeszkolonych w lataniu boeingami 787. Przylot do Warszawy planowany był w czwartek ok. godz. 10 czasu polskiego. "Nie przestraszcie się, kiedy zobaczycie obok samolotu myśliwce" – uprzedzał we wtorek uczestników pierwszego rejsu prezes PLL LOT Marcin Piróg. Po wejściu w polską przestrzeń powietrzną, nowemu na-

bytkowi LOT-u ma towarzyszyć asysta wojskowych F-16. Boeing 787 Dreamliner, zbudowany głównie z materiałów kompozytowych, jest pierwszym samolotem średniego rozmiaru, który może latać na dalekich trasach. Zasięg maszyny wynosi od 14,2 tys. km do 15,2 tys. km; można nią polecieć bezpośrednio np. z Warszawy do Nowego Jorku czy do Pekinu. Samolot tego typu będzie mógł przewieźć od 210 do 330 pasażerów. Rozpiętość skrzydeł B787 to 60 metrów, a długość maszyny wynosi 57 m. Boeing 787 w porównaniu z 767 zużywa o ok. 20 proc. mniej paliwa, ale koszty jego eksploatacji w porównaniu z używanymi dotychczas przez LOT boeingami 767 będą podobne.

» STR. 10

Wśród zebranych i przekazanych rzeczy były: odzież, ciepłe kurtki, buty, gumowce, koce, ręczniki, materace, baterie, a także środki czystości. "Szkody są ogromne, bardzo dużo parafian straciło dosłownie wszystko, ich domy są zniszczone i zalane, niektóre doszczętnie spłonęły – opowiada ks. Władysław Kubrak z parafii św. Róży z Limy mieszczącej się na Rockaway. – Tego nie da się opisać słowami, ogromu tragedii nie oddają żadne zdjęcia. Poza tym zginęła jedna moja parafianka, starsza kobieta, która nie zdążyła uciec przed szybko napływającą wodą i utonęła" – ze łzami w oczach dodaje duchowny. » STR. 2

FOTO: WOJCIECH CEGIELSKI

n W środę, gdy zamykaliśmy to wydanie gazety, trwały ostatnie przy-

Red. Wojciech Maślanka i ks. Władysław Kubrak z częścią darów


2

Ameryka

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

Afera generalska. Panetta uspokaja

DARY DOTARŁY NA ROCKAWAY

» Parafia, znana z ca- prawdy i uświadamiają sobie, że to łodobowego wystawienia Najświęt- jest fakt, straszna rzeczywistość – oposzego Sakramentu, usytuowana nie- wiada polski ksiądz. – Rozmawiamy... opodal oceanu, znalazła się w stre- i w końcu słyszę, jak mówią 'trzeba wracać do domu'... i wtedy znowu pofie objętej całkowitą ewakuacją. Jednak wielu mieszkańców z róż- jawia się szok i refleksja: 'przecież nych powodów pozostało w domach; nie mamy domu, nie mamy gdzie wrajedni nie chcieli zostawiać dorobku cać'" – dodaje wzruszony. Mimo wielu akcji pomocy, jakie do swojego życia, inni po prostu nie zdążyli wyjechać. "Wiedząc, że zostaje tej pory zostały przeprowadzone, potylu moich parafian, nie mogłem sam szkodowani, którzy nadal pozbawiesię ewakuować, jestem ich pasterzem, ni są prądu, ciągle potrzebują wsparwięc zostałem, jak kapitan na stat- cia. Zmieniają się jednak priorytety i ku" – wspomina ks. Kubrak. Na formy pomocy. "Odzieży ludzie maszczęście sam kościół i parafia nie ją już dosyć, teraz potrzebne są środuległy większym zniszczeniom, zo- ki czyszczące i higieniczne, gumowstał jednak częściowo zerwany dach ce, koce, baterie, a zwłaszcza praca i i zalane pod sam sufit piwnice. "W pieniądze na zakup jedzenia oraz różciągu 5 minut woda całkowicie za- ne opłaty. Cały czas przekazuję z amtopiła nasze piwnice. Kościół był su- bony informacje o ewentualnej możchy, więc zorganizowaliśmy w nim liwości podjęcia pracy dorywczej schronisko dla poszkodowanych" – przez poszkodowanych, by mogli za opowiada ksiądz, który nie przerwał co kupić chleb" – mówi ks. Kubrak. nawet codziennego, porannego od- Polski duchowny dodaje, że ten żyprawiania mszy św. Kościół oraz pa- wioł jest dla nas wszystkich lekcją rafia ocalały dzięki opatrzności Bo- człowieczeństwa, a także sposobu orżej, uważa duchowny. "Okazało się, ganizowania pomocy. Obserwując jej że pomiędzy naszymi budynkami a różne formy stwierdził, że aby była oceanem znajduje się duży betono- najbardziej optymalna i przydatna, to wy przystanek, który służył jako fa- powinna być zorganizowana w forlochron, rozbijając potężne fale, któ- mie małych paczek zawierających najre następnie rozpływały się na boki bardziej potrzebne do przeżycia trudnie zagrażając bezpośrednio parafii" nego czasu środki, np.: odzież, koc, gumowce, przybory do mycia i higie– wyjaśnia ks. Kubrak. Dopiero teraz, po kilkunastu dniach ny osobistej, latarkę i baterie, konserod tragicznych wydarzeń, do wielu wy z otwieraczem itp. "To powinien ludzi dociera to, co się stało, powo- być taki niezbędnik, jaki zabieramy li zaczynają się otrząsać z szoku i nie do walizek w tygodniową podróż" – mogą uwierzyć, że to, co ich otacza, wyjaśnia ks. Kubrak. Leon Panetta (z lewej) i generał John Allen "Nowy Dziennik" serdeczne dzięto realny świat. "Na początku przyku je Dariuszowi Knapikowi, właścicho dzi li do mnie pa ra fia nie w amo że Bro adwell wy sy ła do niej e -ma n Szef Pentagonu Leon Panetta podkreślił w środę, że wciąż ma ile z pogróżkami, powodowana ku, by się wyżalić, wypłakać, pomo- cielowi firmy Victoria Consulting & zaufanie do dowódcy amerykańskich wojsk w Afganistanie, gene- prawdopodobnie zazdrością o Petra- dlić, wyspowiadać. Teraz zaczynają Development, oraz Robertowi Sperrała Johna Allena, który jest uwikłany w seksskandal w CIA i armii. eusa. FBI wszczęło śledztwo i wpa- się budzić i zastanawiać, czy to był nackiemu za pomoc w transporcie dana trop romansu szefa CIA. Pe- film, czy może straszliwy sen. Ale nie- rów oraz wszystkim Czytelnikom, któZaapelował, by nie wyciągać w tej sprawie pochopnych wniosków. dło traeus podał się w piątek do dymisji, stety szybko dochodzą do smutnej rzy wsparli naszą akcję. WUEM jako powód wymieniając swoją nie"Generał Allen wykonuje świetną roJednak na prośbę ministerstwa wierność małżeńską. botę kierując Międzynarodowymi obrony Obama zawiesił ogłoszoną w Allen – również żonaty – stanowSiłami Wsparcia Bezpieczeństwa połowie października nominację ge- czo zaprzecza, jakoby miał romans (ISAF)" w Afganistanie – podkre- nerała na naczelnego dowódcę po- z Kelley. ślił minister obrony w rozmowie z łączonych sił zbrojnych NATO w EuSekretarz stanu Hillary Clinton, n Japoński koncern motoryzacyjny Toyota wzywa na kontrolę do swoich warszdziennikarzami podczas wizyty w ropie. Według Panetty jest to tylko która obecnie przebywa w Perth, za- tatów na całym świecie 2,77 mln aut z powodu problemu z częścią układu Australii. "środek zapobiegawczy". pewniła, że skandal nie ma żadnego kierowniczego oraz z pompą wodną. Akcja dotyczy m.in. modelu z napędem "Wciąż mam do niego zaufanie, jeW Pentagonie toczy się dochodze- wpływu na operacje wojskowe w hybrydowym. śli chodzi o kierowanie naszymi woj- nie w sprawie "niestosownych" e-ma- Afganistanie. "Skontaktowaliśmy skami i kontynuowanie walki" – ili 59-letniego generała Allena do 37- się z naszymi sojusznikami z ISAF Z dokumentów przekazanych japoń- 669 tys. w USA, a pozostałe w instwierdził Panetta dodając, że "nikt letniej Jill Kelley. Interwencja Kel- i z ich strony nie ma żadnych obaw" skiemu ministerstwu ds. transportu nych częściach świata. Niektóre aunie powinien wyciągać pochopnych ley w FBI doprowadziła do ujawnie- – zapewniła Clinton. wynika, że dotychczas odnotowano ta mają dwie awarie, a inne jedną. wniosków" w tej sprawie. W minionych latach japoński pronia pozamałżeńskiego romansu dyRepublikanie i niektórzy komen- kilkaset przypadków tych problemów We wtorek rzecznik Białego Do- rektora CIA, emerytowanego gene- tatorzy podejrzewają, że rewelacje na technicznych. Nie doprowadziły one ducent skontrolował ponad 10 mln aut. mu Jay Carney powiedział, że pre- rała Davida Petraeusa z autorką je- temat seksskandalu z udziałem Pe- jednak do żadnego wypadku. Odbiło się to negatywnie na prestiżu zydent Barack Obama ma zaufanie go biografii Paulą Broadwell. Kel- traeusa ukrywano, by nie zaszkodzić Chodzi o 13 modeli aut, w tym sa- firmy, a sprzedaż aut spadła. Toyota do generała Allena, który na swym ley, która ostatnio pracowała jako wo- prezydentowi Obamie w jego kam- mochodu z napędem hybrydowym straciła w ubiegłym roku pierwsze miejstanowisku wykonuje "doskonałą ro- lontariuszka w bazie lotniczej Mac- panii przed wyborami 6 listopada. Prius, a także modeli Corolla, Alphard sce na świecie pod względem liczby botę". BAT, (PAP) oraz Crown wyprodukowanych mię- sprzedawanych samochodów. DopieDill na Florydzie, poskarżyła się FBI, dzy 2000 r. a 2011 r. ro w pierwszym półroczu tego roku ja1,51 mln aut, których może doty- poński producent wyprzedził Opla i odPodczas wystąpień końcowych czyć usterka, znajduje się w Japonii, zyskał pierwsze miejsce. BAT, (PAP) mecenas Obryckiej Patrick ProvenREKLAMA DOK. ZE STR. 1 » Obrycka zeznała, że kainy" – miał ostrzegać właściciela zale pokazywał ławie przysięgłych czuła się jak "szmaciana lalka", któ- baru, gdzie pracowała Obrycka, przy- płytę dvd z nagraniem z baru. "ByPOLSKI ADWOKA T ło tak blisko, aby miastu udało się rą ktoś rzucał o podłogę, oraz że nie jaciel Abbatego. w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Gdy taśma przeciekła do chica- wyjść suchą stopą z jednego z najbyła pewna, czy kiedykolwiek "zoAdwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania, baczy jeszcze syna". Właściwie od gowskich mediów, wydział we- większych skandali w historii. Aby Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii pierwszych chwil policjanci-koledzy wnętrzny policji starał się oskarżyć ten człowiek dalej patrolował ulice • Bankructwa Darius Marzec, Esq. • Rozwody i Rodzinne Abbatego starali się bagatelizować Abbatego o wykroczenie, które wią- Chicago z policyjną odznaką, w mun• Sprawy kryminalne, areszty sprawę. Gdy okazało się, że całe zda- zało się z mniej dotkliwą karą. Osta- durze, z bronią" – zaznaczył praw• Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne rzenie nagrała kamera przemysłowa, tecznie prokuratorzy zdecydowali się nik. Na koniec ława przysięgłych 212.267.0201 • Testamenty i Podział Majątku mieli posuwać się do szantażu w ce- na poważniejszy zarzut. Ostatecznie orzekła jednak, że zwyczaje depar• Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings 718.609.0300 • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.) lu zniszczenia nagrania. "Wszyscy sąd uznał Abbatego za winnego po- tamentu policji sprzyjały "użyciu nieGreenpoint klienci z tego baru będą zatrzymani bicia, ale orzekł wyrok więzienia w uzasadnionej przemocy w sposób, Manhattan Adwokat 225 Broadway, Suite 3000, 776 A Manhattan Ave. #104 New York, NY 10007 Brooklyn, NY 11222 za jazdę po pijanemu, a ktoś może zawieszeniu. Mężczyzna został tak- który wręcz szokował". mówi po polsku znaleźć w bagażniku pół funta ko- że wyrzucony z policji. PAWEŁ BURDZY New Jersey Pennsylvania Spotkania z klientami, FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

Jeździsz toyotą? Lepiej przeczytaj

POLKA WYGRAŁA Z POLICJĄ

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

3

Wyższe podatki po huraganie?

Człowiek Roku "Nowego Dziennika"

n Republikański gubernator New Jersey Chris Chri-

stie, który do tej pory był zwolennikiem cięcia podatków od nieruchomości, teraz twierdzi, że podatki te mogą wzrosnąć w rejonach najbardziej zniszczonych przez huragan Sandy.

FOTO: REUTERS

"Nie mamy magicznego drzewa z pieniędzmi – powiedział gubernator Christie, dodając, że skądś trzeba wziąć pieniądze na odbudowę. – Właściciele domów z terenów zniszczonych przez huragan najprawdopodobniej będą płacić wyższe podatki". Podczas konferencji prasowej w Trenton Christie zaznaczył, że ma nadzieję, iż rząd federalny w takim samym stopniu pomoże ofiarom huraganu Sandy w New Jersey, jak pomógł ofiarom Katriny. Dodał jednak, że by wspomóc odbudowę po huraganie, lokalne samorządy miejskie będą mogły podnosić podatki od nieruchomości o więcej, niż przewiduje wprowadzony przez niego w 2010 r. 2-procentowy limit. W wyjątkowych sytuacjach prawo pozwala na obejście klauzuli ograniczającej wzrost podatków. "Jeżeli miasto potrzebuje więcej funduszy na to, żeby przywrócić sytuację do normy, może sięgnąć po podwyżki podatków od nieruchomości. Nikt nigdy nie jest zadowolony z konieczności płacenia wyższych podatków, ale tak naprawdę to ludzi najbardziej denerwuje marnotrawstwo. Jeśli mieszkańcy będą wiedzieć, iż ich pieniądze wydawane są na przywrócenie ich miasteczka do życia, wierzę, że zrozumieją, że tak trzeba" – powiedział Christie. Krytycy twierdzą, że zgoda na pomoc federalną w odbudowie po naturalnej katastrofie oraz na podwyższenie podatków są dość nietypowe dla gubernatora Christiego, który wcześniej uchodził za zwolennika ograniczania obu tych środków. Sam gubernator wczoraj stwierdził natomiast, iż nigdy nie kwestionował roli FEMA. "Rząd federalny powinien się zajmować pomocą w sytuacjach kryzysowych. Poza tym zdarza się, że stany nie radzą sobie ze skutkami naturalnych katastrof" – podkreślił.

6 grudnia, podczas spotkania opłatkowego, "Nowy Dziennik" wręczy statuetkę Orła wybranemu przez naszą redakcję Człowiekowi Roku lub/i Organizacji Roku. Uroczystość odbędzie się po raz drugi. O pomoc w nominacjach prosimy naszych Czytelników.

n

Christie zapowiedział, że pod koniec tygodnia przedstawi szacunki strat, jakie w wyniku huraganu poniosła gospodarka stanu New Jersey, która jest siódmą największą w kraju. Gubernator ma nadzieję, iż wyższa sprzedaż oraz dochody z podatków od sprzedaży będą rosły w miarę, jak mieszkańcy New Jersey będą odbudowywać zniszczone tereny. Tymczasem lokalne samorządy, których wydatki rosną w związku z odbudową, twierdzą, iż po huraganie tracą dochody, m.in. z podatku od sprzedaży. AS, (R)

Pierwszego Orła "Nowy Dziennik" wręczył w ubiegłym roku podczas otwar cia no wej siedziby w Garfield, NJ. Statuetkę otrzymała wówczas dr Katarzyna Kowalska, autorka przewodnika "Studia w USA, czyli jak zostać studentem amerykańskiej uczelni", od lat zaangażowana w działalność Organizacji Studentów Polskich w Nowym Jorku. Przy nominacjach do Orła "Nowego Dziennika" nasza redakcja od początku obrała sobie nieco odmienne kryteria niż inne organizacje i stowarzyszenia polonijne. Pragniemy odejść od tradycji wyróżniania ludzi dobrze już wszystkim znanych, a docenić tych, o których jeszcze za mało się mówi. Naszą intencją jest wyszukiwanie ambitnych, zdolnych, z ciekawymi pomysłami osób, które prowadzą działalność rokującą dobrze na przyszłość. Mamy tu na myśli biznesmenów, artystów, naukowców i tych, którzy wkraczają w świat polityki. W tym roku nasze nominacje zamierzamy rozszerzyć również na organizacje.

Wręczając laureatom Orła "Nowego Dziennika" chcemy nie tylko nagrodzić ich dotychczasowe wysiłki, ale również zachęcić do dalszego działania. Mamy nadzieję, że nasze wyróżnienie pomoże nagrodzonym w działalności sprawiając, iż staną się bardziej rozpoznawalni w środowisku polonijnym w metropolii nowojorskiej i pomoże im rozwinąć skrzydła. Nasza gazeta rezerwuje sobie prawo decyzji o przyznaniu tytułu Człowieka Roku, jednak zapraszamy Czytelników do zgłaszania swoich propozycji – czyli typowania osób i organizacji, które Waszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. Na stronie 10 zamieszczamy specjalny formularz, za pomocą którego można zgłaszać nominacje. Można je też nadsyłać na e-mail: as@dziennik.com. AS


Polska Polsce zagraża pakiet klimatyczny 4

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

Prokuratorzy w Smoleńsku nie dopełnili obowiązków? n Cywilny prokurator poznańskiej prokuratury okręgowej zajmuje się śledztwem w sprawie niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów wojskowych w Smoleńsku w 2010 roku. Śledztwo takie wszczęła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

n Polska gospodarka najbardziej ucierpi na realizacji pakietu ener- słyby w Polsce o 80 proc. do 2020

getyczno-klimatycznego Unii Europejskiej – przekonywali eksperci zgromadzeni w środę w Katowicach na konferencji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz zawieszenia pakietu. Konferencję zorganizowała Solidarna Polska, która zaproponowała skorzystanie z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) w celu zawieszenia pakietu. Ma on w pełni wejść w życie w państwach UE w 2013 r. Zakłada 20-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 proc. oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. – cele te mają być osiągnięte do roku 2020. Polska ma prawo do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, które jednak stopniowo będą redukowane i od 2020 r. również polskie elektrownie będą musiały kupować wszystkie uprawnienia do emisji na aukcjach. Zgromadzeni w Katowicach eksperci podkreślali, że wprowadzenie pakietu będzie niezwykle kosztowne, spowoduje duży wzrost cen energii i ograniczy konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jednocześnie zyski, jeśli chodzi o ochronę śro-

dowiska, nie będą globalnie tak odczuwalne. Obostrzenia nie obejmą bowiem tak znaczących emitentów, jak Chiny czy Stany Zjednoczone. "Cały przemysł na świecie generuje tylko 16 proc. dwutlenku węgla, jaki mamy w atmosferze, a cały przemysł europejski tylko 4 proc. Jeżeli my teraz podejmiemy gigantyczne wysiłki kosztujące miliardy złotych i udałoby nam się to zredukować w Europie do 2020 r., to jest to równowartość tego, co Chiny – nie oglądając się na żaden system – emitują w ciągu 2 tygodni” – powiedział podczas konferencji prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej. Jak przypomniał, koszty wprowadzenia pakietu dla gospodarki zależą przede wszystkim od tego, jak będą się kształtować ceny pozwoleń na emisję CO2. W tej chwili one są niskie, na poziomie 7-8 euro za tonę, mogą jednak wzrosnąć nawet do 40 euro za tonę. "To byłoby bardzo bolesne, ponieważ ceny energii wzro-

r.” – zaznaczył. Zdaniem organizatorów konferencji najdotkliwiej konsekwencje pakietu odczuje Polska, której energetyka w ponad 90 proc. oparta jest na węglu kamiennym i brunatnym. Według inicjatorów EIO wprowadzenie zasad pakietu w Polsce może oznaczać likwidację nawet 500 tys. miejsc pracy, głównie w przemyśle energochłonnym. Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz Zawieszenia Pakietu Energetyczno-Klimatycznego UE popierają przedstawiciele różnych partii politycznych i związków zawodowych. Są one reprezentowane w komitecie organizacyjnym EIO, na czele którego stoi Ludwik Dorn. Latem tego roku inicjatywa została zarejestrowana w KE. Obecnie trwa zbieranie podpisów z poparciem dla niej. Dorn przypomniał w środę, że konieczne jest zebranie minimum miliona podpisów w minimum 7 krajach Unii do 1 listopada przyszłego roku. "To jest element nacisku na władze Unii, na Komisję Europejską. Sądzę, że i polityczny, i gospodarczy klimat dla tej inicjatywy staje się z miesiąca na miesiąc coraz lepszy" – ocenił. n

na jakiej podstawie odbywały się czynności prokuratorów wojskowych w Rosji i potem w Polsce, oraz czy doszło do niedopełnienia obowiązków, jak twierdzi zawiadamiający” – powiedział ppłk Schewe. Według składającego zawiadomienie, wojskowi prokuratorzy, którzy brali udział w czynnościach po katastrofie smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej, mieli nie dopełnić obowiązków, gdyż nie brali udziału w sekcjach zwłok i nie wnioskowali o to; nie przeprowadzili sekcji także po przetransportowaniu ciał ofiar do Polski. Za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat więzienia. We wrześniu szef zespołu parlamentarnego ds. katastrofy Antoni Macierewicz (PiS) informował, że we wniosku do WPO w Warszawie pełnomocnik Kaczyńskiego zarzucił prokuratorom, że m.in. nie wnioskowali o dopuszczenie do udziału i nie uczestniczyli w prowadzonych w Rosji sekcjach zwłok 95 ofiar. Śledztwo zostało wszczęte 2 listopada i obecnie jest prowadzone "w sprawie", nikomu nie przedstawiono zarzutów. n

Sąd na niby

FOTO: PAP/MACIEJ KULCZYŃSKI

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz Zawieszenia Pakietu EnergetycznoKlimatycznego UE promuje m.in. poseł Ludwik Dorn

Doniesienie w tej sprawie w drugiej połowie września złożył pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mec. Piotr Pszczółkowski. Zawiadomienie skierowano wówczas do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Naczelna Prokuratura Wojskowa zadecydowała o skierowaniu sprawy do poznańskiej WPO, aby uniknąć zarzutów o brak obiektywizmu. Jak powiedział w środę rzecznik poznańskiej prokuratury, ppłk Sławomir Schewe, z takiego samego powodu zdecydowano o uczestnictwie w badaniu sprawy śledczego z prokuratury powszechnej. "To on prowadzi śledztwo. Powodem takiej decyzji jest dbałość o zachowanie obiektywizmu w tej sprawie. W tej chwili zapoznaje się on z aktami sprawy smoleńskiej, to jest kilkaset tomów” – wyjaśnił. Jak dodał rzecznik, trudno określić, jak długo potrwa zapoznawanie się śledczego z materiałami sprawy. Nie wiadomo też, kiedy odbędą się ewentualne przesłuchania świadków. "Prowadzone przez nas śledztwo pomoże ustalić w jakich realiach i

KRÓTKO Strzelał do miejskich autobusów

Burza mózgów szefów orkiestr

zatrzymała 26-latka, który z broni pneumatycznej strzelał do miejskich autobusów. Sprawca uszkodził szyby w co najmniej pięciu pojazdach. Strzelającego rozpoznał jeden z kierowców autobusu, który zawiadomił policję. Jak poinformowała w środę rzeczniczka gdańskiej policji, Magdalena Michalewska, funkcjonariusze sprawdzają, czy sprawca nie ma na koncie większej liczby tego typu przestępstw: policjanci nadal otrzymują sygnały od przewoźników o uszkodzeniach w pojazdach. 26-latkowi grozi do pięciu lat więzienia. Firmy przewozowe wyceniły straty na ponad tysiąc złotych.

[SUWAŁKI] 33 tys. zł zadośćuczynienia przyznał w środę Sąd Okręgowy w Suwałkach (Podlaskie) Mirosławowi Basiewiczowi, działaczowi związkowemu Milicji Obywatelskiej, za straty związane z internowaniem go w stanie wojennym. Basiewicz za organizowanie związków zawodowych najpierw został wyrzucony z miróżnych krajach" – zapowiada licji, a w grudniu 1981 roku ininicjator spotkania, dyrygent ternowany. W więzieniu w BiaPaweł Kotla, który działa w łołęce spędził siedem miesięWielkiej Brytanii. Od czasu PRL cy. Proces toczył się po raz druniewiele się zmieniło w filhar- gi. Wcześniej sąd orzekł dla moniach, a resort kultury i sa- niego 300 tys. zł zadośćuczymorządy nie wiedzą, jakich do- nienia, ale od wyroku odwokonać reform. A jak wylicza Ko- łała się prokuratura, uznając tla, zmiany wymusza coraz bar- je za zbyt wysokie. Basiewicz dziej wymagająca publiczność. żądał prawie 3 mln zł. FOTO: ARCHIWUM

[GDAŃSK] W Gdańsku policja

33 tys. odszkodowania za internowanie

[WARSZAWA] Zarządzanie fil-

harmoniami jest w Polsce anachroniczne. Sami dyrektorzy próbują więc to zmienić i 30 przedstawicieli tych instytucji spotka się w piątek na burzy mózgów. "Do Szczecina przyjedzie też wielu szefów europejskich orkiestr. Chcemy pokazać modele zarządzania w

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

To nie jest prawdziwa rozprawa. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto 14 listopada pierwszą w Polsce, mieszczącą się na uczelni, salę przystosowaną do symulacji rozpraw sądowych REKLAMA

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.


5 nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

OPZZ na ulicach

Fala samobójstw w Polsce

n Mają już dosyć borykania się z poszukiwaniem pracy, której nie ma. Związkowcy, którzy manifestowali w kilku miastach w kraju, podkreślali, że jeśli już praca jest, to za małe pieniądze. Protesty pod hasłem "O godną pracę" zorganizował OPZZ z Forum Związków Zawodowych.

le największych central związkowych w regionie. Związkowcy złożyli na ręce wicewojewody śląskiego Piotra Spyry petycję do premiera Donalda Tuska. Zapowiedzieli w niej między innymi zaostrzenie form protestu aż do strajku generalnego w przypadku braku dialogu ze stroną rządową w sprawie postulatów zgłaszanych przez centrale związkowe. Strajk generalny miałby się odbyć na przełomie stycznia i lutego i potrwać od 2 do 4 godzin. W Gdańsku przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkimi protestowało kilkudziesięciu działaczy OPZZ. We Wrocławiu manifestowało około 300 związkowców. Protest zorganizowano też przez Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. 14 listopada to europejski dzień akcji związków zawodowych i solidarności na rzecz kontraktu socjalnego dla Europy. Jest to inicjatywa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. n

Książki dla Polonii z obwodu kaliningradzkiego n W Olsztynie trwa zbiórka książek dla Polonii w obwodzie kaliningradzkim.

Podręczniki, powieści czy literaturę popularnonaukową zbierają urzędnicy z biura współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Jak poinformowała Elżbieta Mierzyńska z biura współpracy z organizacjami pozarządowymi, książki mają trafić do bibliotek organizowanych i prowadzonych przez rosyjską Polonię. "Książki w języku polskim są bardzo potrzebne polskim rodzinom w obwodzie kaliningradzkim, ponieważ rośnie trzecie pokolenie, które coraz słabiej albo w ogóle nie włada językiem swych przodków. Młodzi ludzie są natomiast bardzo zainteresowani przyjazdami do Polski, choćby po to, by studiować w naszym kraju" – powiedziała Mierzyńska. Do zbiórki włączyła się biblioteka miejska w Olsztynie, która przekazała nowe książki dla dzieci. Są to malowanki, szarady czy książeczki do nauki słów. Książki ze zbiórki mają trafić do

WALUTY

14 listopada 2012 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,2750 euro 4,1754 DOLAR EURO KANTORY: kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22

3,23 3,26 3,20 3,23

3,33 3,29 3,31 3,31

4,12 4,15 4,10 4,13

4,25 4,19 4,20 4,21

obwodu kaliningradzkiego poprzez organizacje pozarządowe. W czwartek rozpoczyna się na Warmii i Mazurach trzydniowe polsko-rosyjskie forum tych organizacji. Z obwodu kaliningradzkiego do Olsztyna i Elbląga mają przyjechać przedstawiciele około 50 organizacji. Z polskimi stowarzyszeniami będą rozmawiać m.in. o współpracy po wprowadzeniu małego ruchu granicznego, a także o współpracy z samorządami. Lilia Symonajć z departamentu współpracy międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie poinformowała, że według rosyjskich danych w obwodzie kaliningradzkim do polskiego pochodzenia przyznaje się 4,5 tys. osób. Jednak organizacje pozarządowe podają, że tych osób może być nawet 10 tysięcy. n

Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52 Rzeszów INSYGNIA Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP

3,26 3,25 3,20 3,26 3,24 3,25 3,27 3,26 3,19

3,29 3,30 3,29 3,30 3,34 3,30 3,29 3,28 3,39

4,16 4,15 4,16 4,16 4,11 4,15 4,16 4,16 4,05

4,19 4,20 4,19 4,19 4,23 4,20 4,18 4,17 4,30

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

Związkowcy przyłączyli się do europejskiego protestu związków zawodowych przeciw polityce oszczędności rządów kosztem społeczeństw. Ich zdaniem pracownicy w całej Europie uważają, że nie da się wyjść z kryzysu kosztem ograniczania praw pracowniczych, zatrudniania ludzi na umowach śmieciowych i ograniczania zabezpieczeń socjalnych pogłębiających nierówności społeczne. Do związkowców protestujących w Warszawie wyszedł minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz i odebrał od nich petycję. Powiedział, że liczy na to, że postulaty związkowców będą podstawą do negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej. Około 300 związkowców pikietowało Śląski Urząd Wojewódzki. Protestujący domagali się od rządu między innymi ochrony praw pracowniczych i rozwiązania problemu tak zwanych umów śmieciowych. W pikiecie brali udział przedstawicie-

Coraz więcej osób jako ostateczne rozwiązanie problemów życiowych wybiera samobójstwo. W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 r. było ponad 3,8 tys. prób samobójczych, czyli o blisko 20 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku – donosi "Rzeczpospolita".

n

Eksperci alarmują, że zdecydowanie częściej niż jeszcze kilka lat temu powodem tak desperackiego kroku są problemy ekonomiczne Polaków. Jak wskazuje psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki, kiedyś na decyzje samobójców miały wpływ problemy emocjonalne czy zawody miłosne. Teraz doszły do tego pułapki związane z czarną wizją ekonomicznej przyszłości – stwierdza profesor. I podkreśla: brak pieniędzy, pracy czy mobbing są ostatnią kroplą, która przepełnia czarę goryczy. "Z naszej praktyki wynika, że kiedy do braku pracy, pieniędzy i długów dochodzą kolejne, np. eksmisja, to bywa, że kończy się to tragedią" – stwierdza z kolei Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji. n

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w poniedziałek 12 listopada 2012 r. w wieku 82 lat odeszła w spokoju, w swoim domu w Nutley

Ś.

P.

Maria Dewera z domu Milaniak

Urodzona we Frydmanie w Polsce, córka Jana Milaniaka i Anny z domu Iglar, do USA przyjechała w roku 1990. Mieszkała najpierw w Wallingtonie, a w 2000 r. przeprowadziła się do Nutley. Pani Dewera do przejścia na emeryturę pracowała w produkcyjnym zakładzie tekstylnym w Passaic. Była oddaną żoną i doskonałą matką swoim dzieciom. Przeżyła odejście swoich rodziców, pozostawiła w żałobie kochającego męża Stanisława Dewerę, ukochane dzieci: Józefa Dewerę, Marię Pisarczyk, ks. Jana Dewerę, Zofię Michalec, Danutę Jurgowską i Bogusławę Foti. Pozostawiła również szesnaścioro kochających wnucząt i dziewięcioro prawnucząt. Pożegnanie Zmarłej dla znajomych i przyjaciół odbędzie się w najbliższy piątek w godz. 2-4 ppoł. i 7-9 wieczorem w S.W. Brown & Son Funeral Home, 267 Centre St. Nutley, NJ, www.swbrownandson.com Pogrzeb wyjdzie w najbliższą sobotę o godz. 8:30 rano z domu pogrzebowego. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 9:30 w St. Mary's Church w Nutley, po czym odprowadzimy Zmarłą na miejsce Jej wiecznego spoczynku w East Ridgelawn Cemetery, Clifton.


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

Bo wolność uśmiechami dzieci się mierzy... Ryszard Urbaniak, hm

W niedzielę, 11 listopada 2012 roku, w kościele Nativity w San Francisco odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości Polski, zorganizowane przez północnokalifornijski wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej, z udziałem członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Związku Harcerstwa Polskiego i innych organizacji polonijnych. Mszę świętą – z powodu niespodziewanej nieobecności polskiego księdza – odprawił chorwacki jezuita. Wprowadzono sztandary. Kościół wypełnił się miejscowymi kombatantami, których z roku na rok jest jednak coraz mniej, harcerskimi mundurami i parafianami. Podczas mszy harcerskie przyrzeczenie na ręce hufcowego Hufca “Kraków” hm. Patrycjusza Grobelnego odnowił – rozpoczynający swą instruktorską drogę w ośrodku ZHP w Martinez – druh Ziemowit Darski. Życzę mu wytrwałości i powodzenia na tej jakże niełatwej, ale wspaniałej drodze. Zakończyła się msza, zeszliśmy do pomieszczeń pod główną nawą. Po krótkim posiłku odśpiewano hymny państwowe Stanów Zjednoczonych i Polski i rozpoczęła się uroczystość przypominająca nie tylko 1918 rok, ale i całą wspaniałą historię Polski. Przybyli pięknie ubrani polscy królowie, bohaterowie, święci, generałowie, poeci, pisarze i uczeni. Nie zabrakło nikogo. Nie zabrakło i występujących z uśmiechem dzieci i nagradzającej ich brawami publiczności. Piękne stroje, wspaniałe teksty, inscenizacja, reżyseria i całe przedstawienie było dziełem Ośrodka Harcerskiego w Sacramento. Aby historii stało się zadość, należy wymienić tutaj bohaterów tego popołudnia: tekst – Daniel Gołuszek, kostiumy – Małgosia Gołuszek, “powerpoint” – Magdalena Gościcka, światło, dźwięk i kamera – Mirosław

Buraś. Narratorzy – Agatka Gołuszek i Julian Rodkiewicz, Mieszko I – Alex Stelmaszczyk, św. Wojciech – Jacob Rodkiewicz, Bolesław Chrobry – Paweł Lonicki, Krzyżak – Wiktoria Musiał, Władysław Jagiełło – Daniel Olech, Zawisza Czarny – Łukasz Jakubicki, Królowa Jadwiga – Linnea Jakubicka, Zygmunt Stary – Sebastian Buras, Królowa Bona – Briana Stelmaszczyk, Albert Hohenzollern – Erick Lewandowski, Jan III Sobieski – Patryk Grobelny, Tadeusz Kościuszko – Nikodem Pokalski, Fryderyk Chopin – Jonathan Loyd, Adam Mickiewicz – Agnieszka Witanis, Juliusz Słowacki – Kasia Grobelny, Henryk Sienkiewicz – Oscar Loyd, Zagłoba – Ryszard Urbaniak, Maria Skłodowska-Curie – Arleta Pokalski, Józef Piłsudski – Karol Okul- W kościele Nativity w San Francisco uczestniczyliśmy w mszy. Byli kombatanci, a harcerze wnieśli sztandary ski. Poloneza As-dur (Heroiczny) op. 53 Fryderyka Chopina zagrała na pianinie Agatka Gołuszek, a “Rotę” na trąbce wykonał Jacob Rodkiewicz. Skończył się występ. Gronu instruktorskiemu, które je przygotowało, należą się doprawdy słowa podziękowania, których nie można zamknąć w tym krótkim streszczeniu. Jesteście wspaniali. Idźcie tak dalej naprzód. Dziękujemy! Jeszcze jedna harcerska uroczystość nas wzruszyła – wręczenie przyznanych przez komendantkę chorągwi stopni instruktorskich: Ania Matyska i Ela Białek zostały przewodniczkami. A potem jeszcze krótka przemowa prezesa północnokalifornijskiego wydziału KPA Edmunda Le wan dow skie go, jesz cze odśpiewanie “Sto lat” i uraczenie się smacznym tortem pana Zdzisława Zakrzewskiego i... czas było rozjeżdżać się do domów. Ogromna radość wypełniała nasze serca i serca uczestników, i serca dzie- Druh Ziemowit Darski (drugi z lewej) odnawia swoje harcerskie przyrzeczenie ci. Zaraziły nas uśmiechem oddając hołd naszej Niepodległej, która jest niby tak daleko od Kalifornii, a przecież tuż-tuż... w sercu każdego z nas. n

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbli˝szà sobot´, 17 listopada, na telefony od Czytelników na Greenpoincie oczekiwaç b´dzie red. Anna Tarnawska. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 347 689-2522 Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

Wspaniali goście przybyli do San Francisco w Kalifornii na uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski, a wśród nich król Jan III Sobieski

ZDJĘCIA: DANIEL GOŁUSZEK

n 11 listopada przypada narodowe święto wszystkich Polaków – tych w ojczyźnie i tych na obczyźnie także. Stosunek do tego święta można mierzyć liczbą demonstrantów, retoryką politycznej debaty, można także mierzyć uśmiechami dzieci. My właśnie tę ostatnią miarę stosujemy i polecamy wszystkim.


Świat Izrael atakuje w Strefie Gazy Tusk w Berlinie

7

nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

negocjuje budżet UE

n Premier Donald Tusk przybył w środę do Berlina, by wziąć udział

FOTO: PAP/EPA

w 12. polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych. Głównym tematem rozmów z kanclerz Angelą Merkel będą jednak sprawy UE, w tym budżet unijny na lata 2014-2020.

Ahmed Al-Dżabari zginął wraz z innym pasażerem samochodu namierzonego przez izraelski pocisk

n Siły izraelskie dokonały w środę ataków z powietrza na cele w

Gazie; w jednym z nich zginął szef wojskowego skrzydła Hamasu. Izrael mówi, że to początek zakrojonej na dużą skalę operacji przeciwko organizacjom terrorystycznym w Strefie Gazy. Według źródeł Hamasu ogółem w środę w 20 nalotach izraelskich w Strefie Gazy zginęło sześciu Palestyńczyków, w tym lider operacji militarnych Hamasu, a 25 osób zostało rannych. Do ataków, jak pisze Reuters, doszło, mimo oznak, że mediujący między stronami Egipt zdołał doprowadzić do rozejmu między Izraelem a palestyńskimi bojownikami po pięciu dniach wrogich działań. W tym czasie na południe Izraela spadło ponad 100 pocisków rakietowych, na co Izrael odpowiadał ostrzałem artyleryjskim i nalotami.

Hamas podał, że Ahmed Al-Dżabari, który stał na czele militarnego skrzydła ruchu, zginął wraz z innym pasażerem samochodu namierzonego przez izraelski pocisk. Izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet potwierdziła, że dokonano ataku na Dżabariego. Podała, że powodem były jego "trwające od dziesięciu lat działania terrorystyczne". Hamasowska rozgłośnia nadała natychmiast apele wzywające do rewanżu. "Izrael wypowiedział wojnę Strefie Gazy i poniesie tego konsekwencje" – oświadczyło ugrupowanie Islamski Dżihad.

Izraelscy wojskowi utrzymują, że rozpoczęli w Strefie Gazy zakrojoną na dużą skalę operację przeciwko infrastrukturze organizacji terrorystycznych i ich aktywistom, głównie przeciw Hamasowi i Islamskiemu Dżihadowi. Hamas rządzi w Strefie Gazy od roku 2007. To radykalne ugrupowanie deklaruje od pewnego czasu gotowość przestrzegania rozejmu z Izraelem, pod warunkiem wzajemności. Jednak nie panuje nad radykalnymi ugrupowaniami w Strefie Gazy, złożonymi z dżihadystów i salafitów, często byłych członków Hamasu, którzy regularnie ostrzeliwują terytorium Izraela pociskami rakietowymi. Izrael odpowiada na te ataki głównie ostrzałem lotniczym. BAT, (PAP)

KRÓTKO

FOTO: PAP/EPA

Tybr wystąpił z brzegów

[RZYM, WŁOCHY] Fala powo-

dziowa na Ty brze, któ ra przeszła w środę rano przez Rzym, zalała niegroźnie północne rejony miasta. Poziom wody osiągnął 12,7 metra. Służby zapewniają, że fala jest łagodna. Dotarła ona do włoskiej stolicy trzy dni po tym, gdy gwałtowne ule-

wy wywołały powodzie w dużej części Toskanii, przede wszystkim w rejonie miast Massa i Carrara oraz Grosseto i Arezzo. Zginęły tam 4 osoby. Sparaliżowany został ruch na drogach i na kolei w regionie. Straty w samym rolnictwie szacuje się na pół miliarda euro.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

Danuta Wałęsa promuje książkę

15 zabitych w fali zamachów

[LIZBONA, PORTUGALIA] Da-

[BAGDAD, IRAK] Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w środę rano w serii zamachów bombowych w całym Iraku – poinformowały policja i źródła medyczne. Do eksplozji pięciu samochodów pułapek i bomby podłożonej przy drodze doszło w Bagdadzie oraz w miastach Kirkuk i Hawija, na północy kraju, oraz w Hilli w centralnej części kraju. Najkrwawszy zamach zdarzył się w prowincji Kirkuk, ok. 240 km na północ od irackiej stolicy. W stolicy tej prowincji zginęło pięć osób, a 34 odniosły obrażenia. Do tej najnowszej fali przemocy doszło w przeddzień rozpoczęcia miesiąca muharram, czyli pierwszego miesiąca kalendarza muzułmańskiego.

nuta Wałęsa rozpoczęła czterodniową wizytę w Portugalii, podczas której promuje swoją autobiografię “Marzenia i tajemnice”. Wersja portugalska książki pt. “Sonhos e segredos” jest pierwszym tłumaczeniem książki na język obcy. We wtorek wieczorem była pierwsza dama spotkała się z czytelnikami w Lizbonie. “Nie spodziewałam się, że to właśnie z tak odległego kraju jak Portugalia przyjdzie pierwsze zaproszenie na przetłumaczenie mojej książki” – powiedziała Wałęsa. "Liczymy na duże zainteresowanie tą pozycją ze strony portugalskich czytelników" – podkreśliła Zita Seabra, prezes wydawnictwa Aletheia Editora, portugalskiego wydawcy.

Premier Donald Tusk mówił przed wylotem do Berlina, że w centrum uwagi uczestników berlińskich konsultacji będzie zapewne budżet europejski na lata 2014-2020. "Mamy na stole propozycję Hermana Van Rompuya, to jest propozycja cięć, która z polskiego punktu widzenia nie jest może dramatycznie zła, ale wydaje się, że nie ma na pewno dzisiaj gwarancji, aby stała się ona przedmiotem kompromisu łatwego do osiągnięcia na najbliższej Radzie Europejskiej" – podkreślił Tusk. Celem numer jeden jest – podkreślił premier – by "nasi partnerzy w Berlinie zrozumieli, że dzisiaj to, co jest polskim interesem, jest także interesem całej UE". "Wydaje się, że nie jest to zadanie niemożliwe" – ocenił. Podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych dokonany zostanie przegląd realizacji programu współpracy obu państw. Program został przyjęty w zeszłym roku w związku z 20. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W programie zapowiedziano około 100 wspólnych przedsięwzięć. Na środowe konsultacje do Berlina przyjechali także polscy ministrowie: spraw zagranicznych Rado-

sław Sikorski, finansów Jacek Rostowski, spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, obrony Tomasz Siemoniak, transportu Sławomir Nowak, nauki Barbara Kudrycka, środowiska Marcin Korolec oraz kultury Bogdan Zdrojewski. Resorty gospodarki i pracy są reprezentowane na szczeblu podsekretarzy stanu. Ponadto premierowi towarzyszą pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego prof. Władysław Bartoszewski oraz szef KPRM Tomasz Arabski. W obecności Merkel i Tuska ministrowie transportu obu państw podpiszą w umowę o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową. Planowane jest też podpisanie umowy o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz deklaracji w sprawie Fundacji "Krzyżowa". Najważniejszym tematem rozmów Tuska i Merkel będą jednak sprawy UE, w tym walka z kryzysem euro, tocząca się debata o przyszłości Unii, a także wieloletni budżet unijny na lata 2014-2020, który ma zostać uzgodniony na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu. ANDRZEJ GAJCY Z BERLINA (PAP)

Rosja zaostrza prawo wobec opozycji Rosyjska ustawa rozszerzająca definicję zdrady stanu weszła w życie w środę – poinformowała rządowa "Rossijskaja Gazieta". Obrońcy praw człowieka uważają nowe prawo za kolejny atak na opozycję.

n

Ustawę w październiku przyjęły obie izby parlamentu, a we wtorek została ona podpisana przez prezydenta Władimira Putina. Wcześniej mówił on, że przed zatwierdzeniem nowego prawa jeszcze raz je przeanalizuje. Ustawa redefiniuje zdradę stanu, włączając do tego pojęcia działania polegające na pomocy finansowej i technicznej tym, którzy chcą narazić na szwank bezpieczeństwo Rosji, jej "porządek konstytucyjny, suwerenność i integralność państwową i terytorialną". Jak pisze "Rossijskaja Gazieta", "już sama praca na umowę dla zagranicznej organizacji obywatelskiej może być uważana za przestępstwo, jeśli śledztwo wykaże, że te struktury działały na szkodę naszego państwa". Wprowadzone zmiany zaostrzają też kryteria ochrony tajemnicy państwowej. Za nowe przestępstwo uznano pozyskiwanie tajemnicy państwowej nielegalnymi metodami, zagrożone karą czterech lat więzienia. Ustawa uzupełnia kodeks karny.

Obrońcy praw człowieka ostrzegają, że nowe prawo jest tak niejasne, że może być użyte przeciwko każdemu, kto narazi się władzom, np. przekazując informacje takim organizacjom jak Amnesty International. "Z tej ustawy wynika, że każdy może zostać szpiegiem, jeśli kraj tak postanowi" – powiedziała przewodnicząca Akcji Obywatelskiej Swietłana Gannuszkina. W październiku szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wyraziła zaniepokojenie z powodu ustawy, oceniając iż może ona "zostać wykorzystana do zastraszania". Wcześniej w tym roku rosyjski parlament uchwalił ustawę zaostrzającą zasady działania organizacji pozarządowych (NGO), które otrzymują granty z zagranicy i uczestniczą w życiu politycznym. Zgodnie z tym aktem prawnym wspomniane NGO otrzymają status "organizacji pełniących funkcje zagranicznych agentów" i zostaną objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa. BAT, (PAP)


8

To i owo

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

Córki Meryl Streep robią karierę w telewizji

15 listopada – 320. dzień roku Imieniny obchodzą: Albert, Leopold NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Kiedy ma się mamę uchodzącą za jedną z najwybitniejszych aktorek w Hollywood, praca w branży filmowej jest niejako pisana. Córki 3-krotnej zdobywczyni Oscara Meryl Streep – Mamie i Grace Gummer – otrzymały właśnie nowe role w serialach telewizyjnych.

Dzieƒ: Noc:

9°C (48°F) 2°C (36°F)

Kartka z historii 15 LISTOPADA 1954 R. w Białogardzie urodził się Aleksander Kwaśniewski – polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005. W okresie PRL działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1977 r.), minister w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. Założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na Sejm I i II kadencji. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podejmował w Polsce m.in. prezydentów USA Billa Clintona , George’a W. Busha, przebywającego z pielgrzymką w Polsce papieża Jana Pawła II, cesarza Japonii Akihito, Aleksander Kwaśniewski królową brytyjską Elżbietę II. Zdobył kilkadziesiąt odznaczeń państwowych i międzynarodowych, w tym: Order Orła Białego, jest laureatem tytułu Wielkiego Mistrza Orderu i przewodniczącym jego kapituły, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczącym jego kapituły.

FOTO: ARCHIWUM

Mamie Gummer po serii gościnnych występów w serialach "Żona idealna" i "Słowo na R" została wybrana do tytułowej roli w nowym odcinkowym dramacie medycznym "Emily Owens M.D.". 29-letnia Mamie Gummer wciela się w Emily Owens, która po ukończeniu szkoły medycznej zaczyna staż w szpitalu Denver Memorial. Świeżo upieczona adeptka sztuki lekarskiej musi zmierzyć się ze szpitalną rzeczywistością, która do złudzenia przypomina... liceum. Szpitalne grupki są bardzo podobne do tych licealnych: luzacy zostali chirurgami ortopedami, wredne dziewczyny poszły na chirurgię plastyczną, a buntownicy są na ostrym dyżurze. Serial "Emily Owens, MD" określany jest mianem łącznika między telewizyjnym hitem "Chirurdzy" a filmem dla młodzieży "Wredne dziewczyny". Siostra Mamie, 26-letnia Grace, również może pochwalić się nową rolą na małym ekranie. Po niewielkiej rólce w serialu "Smash" początkująca aktorka otrzymała większą rolę w drugim sezonie produkcji HBO "Newsroom". Grace Gummer wcieli się w postać Hallie Shea, reporterki przygotowującej materiał na temat Grace na wiosnę, gdy stacja rozpocz- mi amerykańskiej aktorki Meryl kampanii wyborczej Mitta Romneya. nie emisję odcinków z jej udziałem. Streep i rzeźbiarza Dona Gummera. Widzowie będą mogli zobaczyć Mamie i Grace Gummer są córkaAT, (PAP LIFE)

15 LISTOPADA 1620 R. w Warszawie niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę.

Cytat dnia: Nic tak serca nie studzi, jak poznawanie ludzi.

[Jan Izydor Sztaudynger]

FOTO: ARCHIUWM

Zdjęcie dnia

Kesha z własną linią futer "Nie potępiam nikogo za ich wybory – deklaruje Kesha, odnosząc się do koleżanek z branży, Lady Gagi i Jennifer Lopez, które chętnie pokazują się w naturalnych futrach. – Sama jednak preferuję sztuczne futra i pracuję obecnie nad własną linią ekologicznych takich okryć. Przemysł tekstylny daje ogromne możliwości uszycia futra naturalnego w dotyku i równie ciepłego, ale bez robienia krzywdy zwierzętom" – dodała autorka płyty "Animal". Za propagowanie wegetarianizmu oraz ekologicznej odzieży Kesha została niedawno wyróżniona przez organizację Humane Society International. Piosenkarkę wybrano do roli ambasadora. "To prawdziwy zaszczyt" – powiedziała z dumą. Kesha Rose Sebert urodziła się 1 marca 1987 r. w Los Angeles. Zanim wydała pierwszą autorską płytę "Animal", śpiewała w chórkach Paris Hilton i Britney Spears, pojawiła się także w jednym z teledysków Katy Perry. Kesha zadebiutowała w sierpniu 2009 r. singlem "Tik Tok", który powoli piął się na szczyt, ostatecznie osiągając nakład blisko 14 milionów egzemplarzy i tytuł najlepiej sprzedającego się utworu roku 2010. Najnowszy album studyjny piosenkarki "Warrior" ukaże się 30 listopada. Kesha posiada polskie korzenie – jej prababcia pochodziła z ziem polskich znajdujących się w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

FOTO: ARCHIWUM

Amerykańska gwiazda muzyki pop Kesha pochwaliła się, że już wkrótce wypuści linię ekologicznych futer. Piosenkarka, która jest od lat wielką miłośniczką zwierząt, nie ma jednak nic przeciwko kobietom wybierającym naturalne futra.

Szympansy w Ramat Gan Safari Park koło Tel Awiwu n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie

9 nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

OD REDAKCJI

Nasz komentarz Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

Secesja klikaczy

To nie opera mydlana Ta historia przypomina tani romans. Są dwie kobiety, wysoko postawiony urzędnik państwowy oraz aktywny generał. Jest 20 tys. stron wysłanych e-maili oraz agent FBI, który tak zaangażował się w sprawę, że przesłał jednej z bohaterek skandalu swoje zdjęcie z nagim torsem.

W necie, jak wiadomo, można wszystko. Można "lajkować" i kochać, można bluzgać bez umiaru, zwłaszcza gdy się ukrywa pod pseudonimem. Można wreszcie popierać różne inicjatywy. Z reguły to bardzo łatwe: trwa to tyle, co odległość palca od klawisza plus czas potrzebny na przesłanie ciągu jedynek i zer do serwera.

EDITORS / REPORTERS

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE AFERA ZWIĄZANA Z NAGŁYM ODEJŚCIEM szefa Centralnej

Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aleksandra Lisowska (Classified) – ext. 303 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING FOTO: ARCHIWUM

Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Choć w większości przypadków taka interneto- wie sto tysięcy. Czy to wszystko traktować poważnie? Nieprzywa aktywność kończy się, no właśnie, internetową aktywnością, czasami kiełkuje do rzeczywi- padkowo użyłem słowa "klikacze". Bo niedaleko do "krzykaczy". Czyli tych, którzy dużo móstości i wtedy mamy duże "bum". W ostatnim numerze "Nowego Dziennika" pi- wią, a mało… Jest takie świetne amerykańskie powiedzenie: "Money talks, BS walks". saliśmy w tekście "Chcą secesji po wyW wolnym tłumaczeniu brzmi ono borze Obamy" o dziesiątkach tysięcy mniej więcej: "Kiedy pieniądz przemaAmerykanów, którzy niezadowoleni z wia, puste słowa nic nie znaczą". A móreelekcji obecnego prezydenta, podpiwiąc już zupełnie otwarcie: klikać każsali się pod petycją ws. oderwania ich Nieprzypadkowo dy może, bo nie wiążą się z tym żadstanów od USA. Znajduje się ona na ne konsekwencje czy wyrzeczenia. Ta stronie Białego Domu (www.WhiteHoużyłem słowa prawda obowiązuje przy "lajkowaniu" use.gov) i stanowi część projektu "We "klikacze". Bo na Facebooku, a co dopiero w tak pothe People". Projektu – w jakże słuszniedaleko do ważnych sprawach, jak prawo obywanym założeniu – służącemu przejrzyteli do określania przez nich samych stości działań rządu: po zebraniu w "krzykaczy". Czyli formy rządu. określonym czasie co najmniej 25 tys. tych, którzy dużo "Wolność nigdy nie jest za darmo" podpisów, urząd prezydenta USA obiemówią, a mało… głosi kolejne, dobre powiedzenie. Docuje zająć się daną sprawą. póki więc nie zobaczę, że secesjoniPonad tydzień temu akcję zapoczątści-klikacze czymkolwiek ryzykują, nie kował mieszkaniec przedmieść Noweuwierzę. I nie musi to być wcale aż tygo Orleanu, postulując wystąpienie stale, ile ryzykowali Ojcowie Założycienu Luizjana z federacji. Kiedy piszę te słowa, już 700 tysięcy ludzi podpisało się łącz- le tego kraju, którzy tworząc USA, kładli na szanie pod 69 różnymi petycjami dotyczącymi "wy- lę własne "życie, los i święty honor". Ostateczcofania" się z USA wszystkich 50 stanów. Sece- nie po złapaniu przez Brytyjczyków groził im strysja New Jersey znalazła poparcie 12 116 "klika- czek. Nie, nie wymagam tyle. Ale choćby jeden czy", a stanu Nowy Jork – 13 082. Najwięcej mi- dolar od klikającego, nawet nie – niech będą dwie łośników secesji serwery Białego Domu zanoto- ćwierćdolarówki… no, to już byłoby coś. wały – tu bez niespodzianek – w Teksasie, praPAWEŁ BURDZY

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Agencji Wywiadowczej, generała Davida Petraeusa zatacza coraz szersze kręgi. FBI i służby wojskowe badają, czy następca Petraeusa, generał John Allen, który przed objęciem kierownictwa CIA był dowódcą sił NATO w Afganistanie, utrzymywał "niewłaściwe kontakty" z Jill Kelley, kobietą, która odegrała kluczową rolę w ujawnieniu pozamałżeńskiego romansu b. szefa CIA. Na horyzoncie pojawiła się już Judy Smith, doradczyni Moniki Lewinsky podczas słynnej "afery rozporkowej" prezydenta Billa Clintona oraz adwokat Abbe Lowell, który bronił zamieszanego w romanse małżeńskie byłego senatora Johna Edwardsa. Oboje zajmą się wyprowadzaniem Kelley z kłopotów. W całej tej historii, z upodobaniem lansowanej przez amerykańskie media, trudno dopatrywać się jakiejś logiki. Co nie znaczy, że nie powinno się wyjaśnić tej sprawy do końca. Stawką na szali jest bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo bowiem, do jakich informacji miały dostęp obie kobiety. W grę mogą wchodzić tajemnice państwowe. Niektóre wypowiedzi Pauli Broadwell, biografki i kochanki gen. Petraeusa (notabene mężatka i matka dwojga dzieci), świadczą o tym, że znała Szef wywiadu szczegóły dotyczące zaplątany w ataku terrorystycznego romans może na konsulat USA w Bengazi z 11 września być narażony 2011 roku, o których na szantaż ze wiedzieć nie powinna. stro ny obcych Broadwell uchodzi za osobę bardzo inteligentwywiadów i ną – skończyła Akade- jego kariera w mię West Point i Harvard. Jeśli informacje służbie cywilo drugim z romansie z nej czy wojJill Kelley potwierdzą skowej jest już się, gen. Allenowi groskończona. żą też konsekwencje prawne. Zdrada pozamałżeńska jest bowiem w amerykańskim wojsku uważana za przestępstwo. Według mediów korespondencja e-mailowa pomiędzy generałem Allenem a Jill Kelley sugeruje, że flirtowali ze sobą. Allen zaprzecza jednak, by miał jakiekolwiek niewłaściwe związki z tą kobietą. Poza FBI sprawę badają również kontrolerzy Pentagonu. W TYCH OKOLICZNOŚCIACH trudno się dziwić, że szef Pentagonu Leon Panetta wstrzymał, po uzgodnieniu z prezydentem Barackiem Obamą, nominację gen. Allena na stanowisko dowódcy sił NATO. Media w USA podkreślają wysokie kompetencje Petraeusa, który mimo to nie najlepiej podobno czuł się w roli szefa CIA. Pojawiły się też spekulacje, że Biały Dom wiedział o sprawie Petraeusa jeszcze przed wyborami, ale chcąc uniknąć skandalu w kluczowym okresie kampanii, postanowił przymknąć na nią oko. Romans stał się jednak dla generała prawdziwym gwoździem do trumny. Szef wywiadu zaplątany w tego rodzaju związek może być narażony na szantaż ze strony obcych wywiadów i jego kariera w służbie cywilnej czy wojskowej jest już skończona. Oby udało się nie tylko wyjść z tego z twarzą, ale także w przeświadczeniu, że bezpieczeństwo kraTD ju nie zostało naruszone.


10

Ameryka

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

DREAMLINER POLECIAŁ DO POLSKI lot rozpocznie regularne rejsy na dalekich trasach. W swój pierwszy komercyjny rejs z pasażerami dreamliner PLL LOT poleci 14 grudnia z Warszawy do Pragi, następnie przez miesiąc będzie podróżował do ośmiu miast w Europie – oprócz Pragi, także do Wiednia, Monachium, Frankfurtu, Hanoweru, Kijowa, Budapesztu oraz Brukseli. Drugi egzemplarz 787 LOT ma otrzymać na początku stycznia 2013 r., trzeci – w końcu stycznia, czwarty – na początku lutego, a piąty – z początkiem marca. Kolejne trzy samoloty mają być dostarczone w latach 2014-2015. W sumie LOT ma otrzymać osiem maszyn tego typu. W pierwszą podróż za Atlantyk dreamliner LOT-u poleci 16 stycznia 2013 r. do Chicago, następnie 1 lutego odbędzie rejs do Toronto, 3 lutego – do Nowego Jorku, a 3 marca boeing 787 uda się do Pekinu. Pierwszą linią lotniczą, która otrzymała B787, była japońska linia All Nippon Airways (ANA). Pod koniec października ub.r. dreamliner odbył pierwszy lot komercyjny z Tokio do Hongkongu. Z kolei LOT jest pierwszą w Europie linią lotniczą, która ma w swojej flocie tego typu maszynę.

ZDJĘCIA: TOMASZ DEPTUŁA

» Co prawda mniej będzie się płacić za jego obsługę techniczną i za paliwo, ale raty leasingowe za dreamlinera są wyższe. Prezes Piróg otwarcie mówi, że bilety nie mogą być specjalnie tańsze, ale już w środę i czwartek LOT przygotował promocję na rejsy dreamlinerem. Piróg przypomniał, że w zamówionych przez PLL LOT samolotach będą trzy klasy: biznes z 18 fotelami rozkładanymi do pozycji leżącej, klasa premium economy posiadająca 21 foteli oraz klasa ekonomiczna z 213 miejscami. Nowością dla pasażerów dreamlinera we wszystkich trzech oferowanych klasach będą wbudowane w oparcia foteli monitory. Podczas lotu będzie można na nich bez dodatkowych opłat oglądać filmy, grać w gry wideo, a także słuchać muzyki. Podróżni będą korzystać z nowego menu. Prezes Piróg zapowiada, że w najbliższym czasie linie powrócą do starego zwyczaju podawania alkoholu bez dodatkowych opłat, także pasażerom klasy ekonomicznej. Pasażerowie LOT-u będą mieli możliwość doświadczenia komfortowej podróży lecąc dreamlinerem do europejskich miast, zanim samo-

DOK. ZE STR. 1

TOMASZ DEPTUŁA ZE SEATTLE, (R), (PAP)

Dreamliner w trzy tygodnie n Blisko trzy tygodnie trwa montaż samolotu Boeing 787 Dreamliner – poin-

formował PAP Richard Wynne, odpowiedzialny za program 787 w Boeingu. W fabryce koncernu w Everett, niedaleko Seattle, montowane są dwie takie maszyny dla PLL LOT. Trzecia stoi gotowa przed hangarem. Polski przewoźnik odebrał już od Amerykanów pierwszego boeinga 787 dreamlinera. Samolot w środę udał się w swój pierwszy rejs z Seattle do Warszawy. Fabryka Boeinga w Everett jest największą w Stanach Zjednoczonych. "Części do samolotu 787 są przygotowywane na całym świecie. Skrzydło do maszyny produkują Japończycy, silniki marki Rolls-Royce'a lub General Electric, sprowadzane są z Wielkiej Brytanii, a np. drzwi pasażerskie z Francji" – powiedział Wynne. Dodał, że od momentu dostarczenia wszystkich części samolotu do fabryki w Everett montaż samolotu na miejscu trwa około 3 tygodni. Kie-

dy maszyna jest już gotowa, piloci wykonują loty testowe. "Mamy trzy oddzielne linie montażowe w kraju, dwie w okolicach Seattle, trzecia, nowa, jest w Karolinie Południowej. Dzięki temu udaje nam się średnio co miesiąc montować pięć nowych samolotów Boeing 787 Dreamliner. Planujemy pod koniec tego roku produkować ich 10" – wyjaśnił Wynne. Do tej pory Boeing dostarczył klientom już 35 tych samolotów. "Maszyna ta jest najnowszym dzieckiem Boeinga. Samolot oferuje rozwiązania technologiczne, które do tej pory nie były stosowane w naszych samolotach" – podkreślił DET, (PAP) Wynne.

Człowiek Roku Nowego Dziennika Moim kandydatem na Człowieka Roku jest: ................................................................................................................................................................................................................................... (Nazwisko i imię)

................................................................................................................................................................................................................................... (Zawód, obszar działalności)

W uzasadnieniu podaję, że ....................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... (Nazwisko i imię oraz e-mail lub telefon zgłaszającej osoby)

FOTO: REUTERS

Proszę nadsyłać zgłoszenia pod adresem:

Hala montażowa Boeinga w Everett, niedaleko Seattle

Nowy Dziennik 70 Outwater Lane Garfield, NJ 07026 Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 listopada 2012 roku.


Og∏oszenia/Classified GREENPOINT Potrzebny Kierowca/Pomocnik do pracy w magazynie (construction). $16.00/godzinę, overtime powyżej 40 godzin. Proszę dzwonić w godzinach 9:00 am – 5:30 pm: (917) 559-1102 prosić Zbyszka

PRACA HELP WANTED FULL-TIME NO FEE RESTAURANT JOBS for new locations! *MUST* speak/read English & have working papers. Please see website for job details, interview times & directions: www.jgcafegroup.com Apply In Person Immediately!! POTRZEBNI DOŚWIADCZENI ELEKTRYCY Wymagane prawo jazdy. Dobre zarobki. Proszę dzwonić: (718) 234-9193 w godzinach od 9 am do 3 pm. EXPERIENCED ELECTRICIANS wanted with driver license. Good salary. Please call: (718) 234-9193 from 9 am to 3 pm.

PRACA HELP WANTED NY Experienced FINISH CARPENTER for busy construction company. Minimum 8 years of experience. Must speak good English. Please call 718-433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm OFERTA STAŁEJ PRACY Potrzebny mężczyzna w średnim wieku lub para (pref. małżeństwo) do stałej pracy z zamieszkaniem. Dom na terenie posesji leśnej - 5 do 15 min od sklepów/centrum miasta. Lokalizacja – okolice Lake George upstate New York ~200 mil od NYC. Do obowiazków należą: utrzymanie w czystości prywatnej posesji i domu (drobne prace konserwacyjne), prace porządkowe w ogrodzie i lesie, koszenie trawy, odśnieżanie terenu, opieka nad zwierzętami, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy, itp. Wymagane są: samodzielność, doświadczenie w obsłudze lekkiego sprzętu gospodarczego i ogrodniczego (traktor(ek), kosiarka, piła, etc.) i pracach gospodarczych, podstawowa znajomość angielskiego, uregulowany status i amerykańskie prawo jazdy. Do dyspozycji: pick up truck, internet, telefon, tv i itp. Płaca do ustalenia, w zależności od kwalifikacji. Prosimy o zostawienie wiadomości z imieniem, numerem telefonu, wiekiem, krótkim opisem umiejętności i posiadanego doświadczenia pod numerem telefonu: (646) 626-9993 albo e-mail z tymi informacjami pod adres: upst7ek@gmail.com. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu kilku dni. PROSIMY O TYLKO POWAŻNE OFERTY.

POTRZEBNI DOŚWIADCZENI ELEKTRYCY Minimum 3 lata doświadczenia. J. angielski wymagany. Proszę dzwonić: (917) 807-2527 LOOKING FOR ELECTRICIANS. Minimum 3 years of experience. Please call: (917) 807-2527 ASTORIA, QUEENS Zatrudni´ pracownika z umiej´tnoÊcià prowadzenia i parkowania pojazdów do pracy na parkingu. Wymagane amerykaƒskie prawo jazdy i social security. Proszę dzwoniç: (718) 721-3032 lub wysyłaç resume na adres: TR Parking Station 3173 31 St. Astoria, NY 11106. CLEANING LADY NEEDED Responsibilities: dusting, vacuuming, changing sheets, cleaning the bathroom, kitchen (countertops), laundry, keeping my house organize. Once a week. Prefer day is Wednesday, it could from 8am for at least 3 hours Salary $65 to $70 per day. She must drive and has own transportation. Location: Syosset. Must speak English. Please call: (516) 921-2873 or (516) 633-6365

POTRZEBNA OSOBA do pracy przy wideo edycji na Brooklynie, NY. Wymagana znajomość systemu AVID i BETA. Praca part-time od wtorku do piątku w godzinach 2pm-6pm. Zgłoszenia proszę nadsyłać na e-mail: dziennik@me.com z dopiskiem AVID

11 nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

POTRZEBNA POMOC DOMOWA z zamieszkaniem (4/5 dni-5 nocy). W domu nie ma dzieci, zwierząt ani obowiązku gotowania. Musi mówić po angielsku i trochę po polsku. Bergen County, NJ. Praca od zaraz dla odpowiedniej kobiety. Wymagane referencje. Proszę dzwonić: (201) 491-4131 HOUSEKEEPER LIVE-IN sleep-in, 4 or 5 days, 5 nights, no children, no pets, no cooking. Must speak English. Some Polish helpful, Bergen County, NJ. Immediately open for the right woman. References a must. Please call: (201) 491-4131

PRACA Z ZAMIESZKANIEM DLA KULTURALNEJ PANI. Potrzebna pani do prowadzenia domu dla 2 osób. 10-letnia dziewczynka i jej ojciec. Dziewczynka mówi po polsku, chodzi do szko∏y. ¸adny domek w Sussex, NJ. Dobre warunki, samochód do dyspozycji. Wymagany kontaktowy j. angielski, prawo jazdy. Proszę dzwoniç: (973) 875-5848 Nina

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników do zmywania naczyń i pomocy w kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909

MIĘDZYNARODOWA FIRMA W BRANŻY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ US Division Stroudsburg, PA zatrudni osoby ze znajomością AUTO CAD-u/REVIT-u. Wymagany język angielski i pobyt stały. Resume wysyłać na adres: work@ave-management.com

POSZUKUJĘ PRACY jako OPIEKUNKA do ludzi starszych/chorych lub jako HOUSEKEEPER Prowadzę samochód, gotuję, dbam o czystość i porządek. Zapewniam czułą i troskliwą opiekę. Proszę dzwonić: (718) 417-3717 lub (917) 673-6052 - Elżbieta

to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Starting salary $10 per hour. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088 POTRZEBNY DOŚWIADCZONY STOLARZ BUDOWLANY do ogólnych prac budowlanych. Praca na terenie Nowego Yorku. Proszę dzwonić i zostawić wiadomość: (917) 440-6909

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY DO WYNAJĘCIA - GREENPOINT • 4-pokojowy, przejÊciowy apartament po remoncie - $1,800, • 2 1/2 pokojowy apartament, kominek, - $1,600, • 4 pokojowy apartament, 2 rozk∏adowe sypialnie, $2,300, Glendale/Ridgewood • 6 pokojowy apartament, 3 rozk∏adowe sypialnie, po remoncie, du˝o szaf, ogród, $ 2,200. Ula’s RE (718) 389-4515

PRACA HELP WANTED NJ POSZUKIWANI PRACOWNICY do instalacji rynien. Stała praca. Jackson, NJ. Po więcej informacji proszę dzwonić: (732) 803-6337 www.mmgutters.com

RIDGEWOOD Nowo wyremontowane, słoneczne 3-pokojowe mieszkanie, nowa kuchnia, łazienka, drewniane podłogi, park Ridgewood, 5 minut do pociągu. Bez pośredników oraz opłat. Czynsz $1,450. Proszę dzwonić: (516) 641-9960 lub (516) 848-4443 MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesne mieszkanie - z pomieszczeniami na przechowywanie rzeczy - 2 oddzielne sypialnie, salon, kuchnia z aneksem kuchennym, łazienka, drewniane podłogi. Dobre do wspólnego zamieszkania. Lokalizacja: 70th Ave (pomiędzy Forest Ave. i Fresh Pond Rd.). M train. Bez opłat. Czynsz: $1,260/miesiąc. Proszę dzwonić: (914) 548-4668 lub (917) 635-6238 (zostaw wiadomość)

POSZUKUJ? DO WYNAJ?CIA

PRACA HELP WANTED PA

SZUKAM PRACY POSITION WANTED

WOMAN WANTED

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA Richmond Hills, Queens W budynku 6-cio rodzinnym, blisko metra J. Jednosypialniowe - $1,200, dwusypialniowe - $1,400. Proszę dzwonić: (516) 996-3636

PROPERTY FOR SALE 249K 675 Central Ave. Brooklyn/Bushwick, NY 11207 (near train stations). Zoning M1, 2 floors and a basement 20x40. Please contact MR Raskin: (718) 919-9529 GREENPOINT For sale potential money maker. Commercial space with apts. Best location. Excellent for doctor’s office or restaurant. Ula’s RE (718) 389-4515

POSZUKUJĘ APARTAMENTU na parterze od 15 grudnia. Kuchnia, łazienka. Okolice: Boro Park, Sunset Park. Proszę zostawić wiadomość: 1 (718) 437-7301 (domowy) 1 (347) 792-7865 (cell)

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA WILLIAMSBURG 6-rodzinny dom

Ładna, cicha ulica, blisko do metra L-stacja Graham Ave. 1 mieszkanie z wyjÊciem na ogród. Du˝a, sucha piwnica, wysokie sufity. Cena $1,600,000,00. Greenpoint Properties Inc. Dana Wolski, broker (718) 609-1485 933 Manhattan Ave. (pomiędzy Kent/Java St). SPRZEDAŻ-KUPNO DOMÓW!

DOM NA SPRZEDAŻ POCONOS, piękny dom typu “country” 3 sypialnie, 1 łazienka, kominek, weranda (okna z siatką), zamknięte, strzeżone osiedle baseny, jeziora, tenis i wiele innych. 90 minut od Nowego Jorku. Cena: $54,900. Musisz zobaczyć!!! Proszę dzwonić: (570) 216-4275

Bay Ridge 80’s

Bay Ridge 80’s PIĘKNY BUDYNEK MIESZKALNY Przytulne gniazdko dla młodej pary Nowoczesny, w cegle. Słoneczne 5 pokoi, 2 sypialnie, 2 łazienki, wykończony basement. Prywatny parking i podwórko. CENA ZREDUKOWANA!!! TYLKO $545K Proszę pytać o Urszulę, Alpine Realty: (718) 238-1788

NAJLEPSZY BUDYNEK MIESZKALNY Wolnostojący dom z cegły, 3 słoneczne sypialnie, 3 łazienki, słoneczna kuchnia z aneksem kuchennym z widokiem na śliczny ogród, pokój zabaw dla dzieci, wykończony basement. Prywatny podjazd na 4 samochody plus garaż. ZDECYDOWANY SPRZEDAWCA!!! CENA ZREDUKOWANA $995,000. Alpine Realty (718) 238-1788

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum

Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

DISCLAIMER:

RIDGEWOOD, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

BOROUGH PARK, NY

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. • M – SAT.: 10AM – 8PM

Konar Trading 1358 43rd. St. • M – F: 1PM – 8PM • SAT. – SUN.: 1PM – 8PM

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

tel. 718 435-5045 fax 718 435-2098

www.NajlepszaAgencja.com

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

METROPOLIA NOWOJORSKA

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

Delfina Kozimor dk@dziennik.com • daily: 8AM – 6PM

elzbietapoplawska@yahoo.com

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 201 665-6026

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


12

Og∏oszenia/Classified SAMOCHODY CARS

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

USŁUGI SERVICES

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

WRÓŻKA ELANA

•M&R•

ELECTRICAL, INC.

AGENCJE AGENCIES

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK AUKCJE AUCTION AUCTIONEER CHRISTOS SCANDALIS License# 1417496 will auction a class of 1681 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 100525-222674 Nov. 20 2012at 10:30 am inspection at 10:00 am Location 439 Crescent St Brooklyn, NY 11208

TURYSTYKA TOURISM

NAUKA EDUCATION PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price, auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Nov. 19/12 - Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 27216 of June 18, 2011 to 35686 of Feb. 28, 2012. Nov. 20/12 - S & G Gross Co. Inc., 486 8th Ave., Man., from 243680 of Feb. 1, 2012 to 244840 of Mar. 31, 2012. Nov. 21/12 - Wm. J. O’Neill Sales Ex. Co., Inc., 1E. Main. St., Patchoque, NY from 380540 of Nov. 15, 2011 to 385433 of Mar. 29, 2012.

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL 38-year-old American born, college graduate male, lives in Westchester, would like to meet English-speaking female for serious relationship or marriage. Please reply to “Nowy Dziennik” 70 Outwater Ln Garfield, NJ 07026 #415

Odpowie na WSZYSTKIE pytania!

Specjalizuje się w: • czytaniu z lanego wosku • czytaniu z wody • czytaniu z kwiatów • równoważeniu czakr Rozwiąże każdy problem. Konkretna pomoc w przypadku ciężkich problemów!!! Zadzwoń: 1 (212) 486-2688 Mówi po angielsku

OSOBISTE PERSONALS ANDRZEJ, LAT 45. Jestem wysokim, przystojnym brunetem. Poznam bezpruderyjnà panià. Wiek i stan cywilny bez znaczenia. Ka˝dy rodzaj znajomoÊci jest adekwatny. Zadzwoƒ, a wspólnie prze˝yjemy niezapomniane chwile. (646) 789-1478


nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

13


14

Sport

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

Jak zostałam fanką futbolu Maryla Rodowicz potrzebowała cza- z mojej winy. A jechałam wówczas su, by zostać fanką futbolu, ale – jak z Agnieszką Osiecką. zaznaczyła popularna piosenkarka – sport to dla niej nie tylko piłka nożI jeden mecz ligowy wystarczył? na. Jest zaniepokojona poziomem Wtedy dopiero zaczęła się moja wychowania fizycznego w szkołach. długotrwała piłkarska edukacja, która przybrała na sile w latach 90. za sprawą syna. Jasiek, jako uczeń liW 1974 roku uczestniczyła pani w ceum, chodził na “Żyletę” na Legię ceremonii otwarcia mistrzostw i na dobre zaczął mnie wciągać w ten świata w Monachium. Czy już wów- wir. Na tyle skutecznie, że nie tylko czas była pani kibicem piłki nożnej? chodzę na mecze, ale śledzę rozgrywNie bardzo. Mój pobyt na mistrzo- ki krajowe, europejskie, interesuję się stwach ograniczył się do wykonania wszystkim, co w zielonej trawie piszpiosenki “Futbol” z muzyką Leszka czy... A dziś 33-letni Jan, mimo że Bogdanowicza do słów Jonasza Ko- mieszka w Krakowie, serce ma na Łafty. Miałam też satysfakcję, że zaist- zienkowskiej, natomiast ja jestem niałam w imprezie, w której repre- członkiem Klubu Przyjaciół Legii. zentacja prowadzona przez Kazimierza Górskiego w meczu o trzecie A co powie pani o reprezentacji miejsce pokonała Brazylię 1:0 po Polski? bramce Grzegorza Laty. Oglądałam wszystkie jej mecze na Euro 2012. Syn, jeszcze przed miSkoro mundial i sukces polskiej dru- strzostwami Europy, zwątpił w nażyny nie były dla pani wystarcza- szą drużynę. Musiałam dodawać mu jącym powodem, by zostać fanką nadziei, że po chudych latach przyjfutbolu, jaka to zatem siła spra- dą tłuste. Wierzę i widzę, że jesteśmy wiła, że jednak piłka weszła do pa- na właściwej drodze. Anglików przykryliśmy czapką. Oczywiście byłam ni życia? Tą siłą sprawczą był piosenkarz, na Stadionie Narodowym w oba dni, mój przyjaciel Wojciech Gąssowski, ten deszczowy i słoneczny. Bardzo wielki fan warszawskiej Legii. W mi się podoba, że trener Fornalik się1976 roku zaciągnął mnie na stadion ga odważnie po młode talenty. Och, przy Łazienkowskiej. To był napraw- gdybyśmy tak jeszcze wygrali rewanż dę wy czyn, chy ba obu stron ny, na Wembley! Uważam, że pierwsze zwłaszcza że miałam nogę w gipsie miejsce w grupie eliminacyjnej mipo wypadku drogowym, przyznaję, strzostw świata jest realne.

FOTO: PAP/STACH LESZCZYŃSKI

n Rozmowa z Marylą Rodowicz

ko mówiąc, dramat. Lekcje wuefu ograniczają się przeważnie do rzucenia dzieciom piłki w hali bądź na boisku. Są oczywiście wspaniali nauczyciele, ale niestety w mniejszości. W ogóle wychowanie fizyczne w szkołach jest spychane na margines.

Gdyby pani miała mandat na zjeździe PZPN, na kogo oddałaby głos?

Na Zbigniewa Bońka, którego z tego grona znam najlepiej. Czytam jego felietony, zaznajomiłam się też z jego poglądami i przyznam, że są one sensowne. Istotne jest również to, że ma on w Europie wielu znajomych i jego nazwisko, na które sobie zapracował, coś znaczy.

Są jeszcze rodzice...

Owszem, tylko czy potrafią zachęcić do sportu swe pociechy, czy też piszą “proszę o zwolnienie córki/syna z lekcji wychowania fizycznego...”? Nie chcę się tu chwalić, ale ja dbałam nie tylko o umysłowy rozwój moich dzieci, lecz również fizyczny. Wszystkie, wspomniany Jan, 30-letnia dziś Kasia i 25-letni Jędrek pływają, jeżdżą na nartach. Mają świadomość tego, jak ważny jest ruch, aktywny tryb życia. Ja przez 20 lat intensywnie grałam w tenisa i zapew-

Ale nie samym chlebem człowiek ży je...

To prawda. Piłka to nie jest cały sport, którego szeroka podstawa się wali albo już się zawaliła. Mam tu na myśli wychowanie fizyczne w szkołach. Porównuję lata, kiedy byłam uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku do okresu edukacji moich dzieci i do tego, co dziś słyszę. Krót-

ne nadal chodziłabym na korty, gdyby nie kolano. Po wypadku samochodowym, kiedy zerwałam więzadła, nie wróciło już do pełnej sprawności, takiej, jak w młodości, gdy w wieku 14 lat miałam trzeci wynik w Polsce – 12,7 sekundy w biegu na 80 m przez płotki, bo wówczas taki był dystans. Wtedy sport był chyba dla pani ważniejszy od śpiewania?

W 1962 roku wzięłam udział w eliminacjach do I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Weszłam do finału, ale w nim nie wystąpiłam. W tym czasie były bowiem lekkoatletyczne mistrzostwa Polski młodzików, w których zdobyłam w sztafecie 4x100 m złoty medal. Nie mogłam zawieść drużyny. ROZMAWIAŁ: JANUSZ KALINOWSKI (PAP)

30 lat bez polskiego obywatelstwa n Mija 49 lat od największego sukcesu polskiej męskiej koszykówki – zdoby-

Zagórski, najbardziej utytułowany za zgodą polskich władz wyjechał w koszykarski szkoleniowiec nad Wi- 1978 roku na trzyletni kontrakt. Czasłą, z męską reprezentacją w latach sy były takie, że chcąc go przedłużyć 60. zdobywał medale mistrzostw Eu- i nadal pracować za granicą, musiał się ropy, grał w turniejach olimpijskich postarać o austriackie obywatelstwo. “Otrzymałem je, ale pod warunkiem, i mistrzostwach świata. W latach 1961-75, kiedy prowa- że w ciągu dwóch lat zrzeknę się poldził kadrę, w trzech kolejnych mi- skiego. Może niektórzy uważają, że strzostwach Europy jego drużyna nie jestem zdrajcą. Ja wiem, że polskiej schodziła z podium, zdobywając koszykówce oddałem swoje najlepsrebrny medal we Wrocławiu w 1963 sze lata” – powiedział zasłużony treroku i brązowe w Moskwie (1965) ner. Dziś nie ma takich problemów. oraz Helsinkach (1967), a w następ- Można mieć dwa paszporty. Jego zasługi trudno przecenić. Zanych dwóch – w Neapolu (1969) i Essen (1971) grała w półfinale. Se- nim po medale światowych imprez sięryjnie uczestniczyła w igrzyskach gnęli piłkarze Kazimierza Górskiego olimpijskich (Tokio 1964 – 6. miej- czy siatkarze Huberta Wagnera, to własce, Meksyk 1968 – 6., Monachium śnie koszykarze Zagórskiego mieli 1972 – 10.) oraz jedyny raz w histo- swój złoty okres. Na zgrupowaniach rii zakwalifikowała się do mistrzostw trenowali obwiązani specjalnie uszyświata (1967 – 5. lokata i tytuł kró- tymi ...woreczkami z piaskiem, zanim la strzelców Mieczysława Łopatki). “Kat” Wagner zaczął zakładać swoim Zagórski skończył 82 lata. Od po- kadrowiczom słynne pasy z ołowiem. nad 30 lat mieszka w Austrii, dokąd Czołowi polscy koszykarze z lat 60.

FOTO: ARCHIWUM

cia srebrnego medalu mistrzostw Europy. Legendarny trener tej drużyny Witold Zagórski, porównywany do Kazimierza Górskiego i Huberta Wagnera, od 30 lat nie ma polskiego obywatelstwa.

Witold Zagórski

– Mieczysław Łopatka, Janusz Wichowski, Bohdan Likszo, Edward Jurkiewicz – trafili do zestawień najlepszych strzelców mistrzowskich turniejów, interesowały się nimi renomowane kluby zagraniczne. Sam trener Zagórski był uznawany za czołowego szkoleniowca Starego

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Janusz Szlechta

Kontynentu, wielokrotnie prowadził reprezentację Europy lub zespoły gwiazd podczas okolicznościowych gali organizowanych przez FIBA, prowadził pokazowe treningi z zawodnikami Boston Celtics, przyjaźnił się z ich słynnym trenerem Redem Auerbachem, tłumaczył na polski jego podręcznik do gry w koszykówkę. Nazwiska Witolda Zagórskiego nie ma jednak wśród wybitnych osobowości sportu polskiego uhonorowanych przez Kapitułę “Gloria Optimis” pamiątkowymi tablicami, tworzącymi Złoty Krąg na centralnym placu stołecznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Na razie. “Rozważamy jego kandydaturę. To znakomity trener, z wielkimi sukcesami, a prywatnie przemiły człowiek. Wiem, bo Witek od lat jest moim przyjacielem” – powiedział Ryszard Parulski, przewodniczący Kapituły. Zagórski często bywa w Polsce. Przyjeżdża regularnie na spotkania weteranów do Polanicy Zdroju, gdzie powstała aleja koszykarskich gwiazd. Trener jako pierwszy odcisnął tam swoją dłoń. Czy chciałby odzyskać polskie obywatelstwo? “Nie mam nic przeciw-

ko temu. Mówiąc szczerze, nikt mi tego nie proponował, a sam nie chciałbym ponownie wszczynać procedury. Pamiętam, że gdy poprzednio załatwiałem tego typu formalności, trzeba było wiele zachodu – stu zaświadczeń, świadectw, potwierdzeń. Mimo posiadanych obecnie papierów jestem Polakiem – do śmierci nim zostanę” – podkreślił Zagórski. Może z inicjatywą powinny wyjść władze sportowe, wykonać gest w kierunku wybitnego szkoleniowca? Prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański przyznał, że jest trochę zaskoczony tą sytuacją. “Wielokrotnie kontaktowałem się z trenerem Zagórskim. Spotkaliśmy się m.in. w 2009 roku przy okazji Eurobasketu w Polsce. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że nie ma on polskiego obywatelstwa. Skontaktujemy się z panem trenerem. Sprawdzimy wszystkie możliwości. To naturalne, żeby legendarny polski szkoleniowiec miał obywatelstwo kraju, w którym odnosił tak wspaniałe sukcesy. Bez względu na posiadany obecnie paszport” – zadeklarował Bachański. n


Sport

W SKRÓCIE Piłka nożna

nowy dziennik Thursday, November 15, 2012

Z narożnika ringu, wersja Kliczko – Wach

Nikodem Dyzma mieszka w Portoryko

n Mariusz Wach pokazał w Hamburgu olbrzymie serce i charakter – cechy, którymi można w zawodowym

boksie wygrać wiele walk. Władimir Kliczko obnażył przez dwanaście rund wszystko to, co – według trenera Mariusza, Juana DeLeona – miało być silną stroną Polaka.

NIKODEM DELEON “Z wyjątkiem jednego ciosu w piątej rundzie, Wach był żywym workiem treningowym” – napisał w komentarzu do walki Polaka z Ukraińcem Chris Man nix w “Sports Illustrated”, który z Hamburga relacjonował walkę dla amerykańskiej stacji EPIX. Niezły kontrast wobec tego, co miało się dziać na ringu według DeLeona. “Chcę, aby każdy cios Wacha po prostu rozrywał Władimirowi mózg! Chcę, aby Wach go zniszczył! Kliczko dowie się, kim jest Wach!”; “W oczach Władimira zobaczyłem niepewność. Kliczko był niepewny od pierwszego dnia, kiedy zobaczył Mariusza”; “Zamierzamy rozegrać to tak, żeby Kliczkę znieśli z ringu na noszach. Mariusz jest zupełnie innym typem pięściarza od Kliczki, a jego największym atutem w tej walce będzie wszechstronność” – to tylko niektóre z dziesiątków cytatów z DeLeona, które zupełnie nie znalazły potwierdzenia na ringu. Moją ulubioną pozostanie jego odkrywcza myśl, że nie można mieć mocnych sparingpartnerów, bo oni mogą przeszkadzać we właściwych przygotowaniach, co zresztą już po walce pięknie skontrował Władimir, mówiąc, że “wszyscy sparingpartnerzy, których miałem, byli znacznie szybsi od Wacha”. Juan, jak myślisz – pomogło to Kliczce czy nie? DeLeon zdał w Hamburgu tylko egzamin z motywacji, zakładania na czoło czerwonych przepasek a la Ju-

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT

DeLeon opowiadał przez dwa miesiące wszystkim, którzy chcieli go słuchać, brednie rodem z powieści Dołęgi-Mostowicza, a skończył prosząc na konferencji prasowej o autograf tego samego pięściarza, któremu jego zawodnik miał “wybić mózg z czaszki”. Nawet nie poczekał na “wiązankę”, którą Władimir miał zamiar go poczęstować.

Mariusz Wach przegrał w sobotę, 10 listopada, jednogłośnie na punkty z Władimirem Kliczką. Po raz kolejny okazało się, że aby pokonać ukraińskiego giganta, samo serce to za mało

lio Cesar Chavez i przylepiania procent więcej niż miał w swojej kazdjęć Władimira na rękawice. Nicze- rierze. Przez sześć rund z Tonym go więcej Mariusza w North Bergen Thompsonem, czyli połowę walki z nie nauczył, bo do znakomitego przy- Mariuszem, Władimir trafił rywala gotowania fizycznego, które poka- “tylko” 51 razy. Dodajmy do tego tylzał Waszka w Hamburgu, nie potrze- ko 19 procent trafień Mariusza do staba trenera od boksu. DeLeon tak sa- tystyki “CompuBox”, z których wymo nie zdał testu podczas walki, w nika, że rywale trafiają Włada z 34narożniku serwując Wachowi i mi- procentową celnością, to mamy pełny lionom telewidzów odkrywczą myśl obraz tego, co działo się w 02 World. “On ciebie wali czym może, a ty ciąMariusz, który przydomek “Wiking” gle stoisz” – czyli mój cytat dnia, któ- powinien zamienić na “Serce”, pokary komentujący walkę Dan Rafeal z zał olbrzymi charakter, bo 95 procent ESPN skwitował słowami: “Jak to pięściarzy przyjmujących uderzenia jest najlepsza rada, jaką możesz do- Władimira gdzieś około trzeciej runstać od trenera, to masz problem”. dy doszłoby do wniosku, że kasa się i tak będzie zgadzać, więc to nie ma sensu. Mariusz tego nie zrobił, próbował MARIUSZ “SERCE” WACH Mariusz Wach pewnie będzie bro- trafiać aż do ostatniego gongu. Tym nił Juana DeLeona z takim samym razem jednak nie ma już wymówki, że sercem, jak walczył w Hamburgu, ale po drugiej stronie Kliczki był ktoś zbyt statystyki nie kłamią: 274 ciosy, któ- mały, bez warunków, charakteru i możre doszły Wacha, to blisko rekordów liwości. A tylko za to rozliczany jest w wadze ciężkiej, a 40-procentowa na końcu dnia Juan DeLeon. skuteczność Władimira to o całe 10 PRZEMEK GARCZARCZYK

Polska – Urugwaj na zakończenie sezonu

Pierwszy występ reprezentacji Uruju w Polsce na żywo oglądało Arenie Gdańsk podopieczni Waldemara Fornalika chcieli udanie zakończyć rok. gwa około 40 tysięcy kibiców. Przewidywany skład reprezentacji Mecz rozpoczął się już po oddaniu Luis Suarez i Edinson Cavani. “Na papierze to rywale są fawory- Polski: Tytoń (Kuszczak) – Piszczek, naszej gazety do druku, dlatego opiszemy go szczegółowo w piątkowym tem tego meczu. Postaramy się jed- Wasilewski (Perquis), Glik, Komonak o niespodziankę. Wierzę, że stać rowski - Błaszczykowski, Krychowiak, wydaniu “Nowego Dziennika”. Czwarty zespół mistrzostw świa- nas na to. To będzie dla nas cenne Borysiuk, Obraniak – Lewandowski ta w RPA 2010 i mistrz Ameryki Po- doświadczenie. Poza tym zależy – Teodorczyk (Milik). Mecz Polska łudniowej po raz pierwszy wystąpił nam, aby dobrze zakończyć udaną – Urugwaj rozpoczął się o godz. 20:45. I jeszcze wiadomość z ostatniej w Polsce. W rankingu FIFA Urugwaj dla nas jesień” – powiedział Waldechwili: zajmuje obecnie 11. miejsce. W mi- mar Fornalik przed meczem. Piłkarska reprezentacja Polski do Było to trzecie spotkanie pomięstrzostwach globu w RPA Diego Forlan został wybrany na najlepszego pił- dzy tymi zespołami. Dwa dotychcza- lat 23 zremisowała bezbramkowo z karza turnieju. Do Gdańska nie przy- sowe odbyły się w Montevideo, a Bia- rówieśnikami z Bośni i Hercegowileciał, ale w zespole Oscara Tabareza ło-Czerwoni nie doznali w nich po- ny w towarzyskim meczu, który odwystąpili nie mniej znani napastnicy rażki (2:2 w 1986 i 1:0 w 1992 roku). był się w środę w Zenicy. n n Dobrą grą w meczu towarzyskim z piłkarską reprezentacją Urugwaju na PGE

n W wieku 37 lat zmarł w środę, w miejscowości Jau, brazylijski piłkarz Alexandro Alves. Jego walka z białaczką trwała cztery lata. Urodzony 30 grudnia 1974 roku piłkarz grał w brazylijskich klubach Vitoria, Palmeiras, Juventude, Portuguesa, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Vasco da Gama, Boavista i Fortaleza. Jego talent podziwiali także greccy i niemieccy kibice futbolu – występował w Kavali i w latach 2000-2003 w berlińskim klubie Hertha BSC. Bramka strzelona przez Alvesa dla Herthy w 2000 roku w spotkaniu z FC Koeln uznana została za najładniejszą w Niemczech. n W środę grali towarzysko – obok Polaków – reprezentanci kilku krajów. Piłkarska reprezentacja Gruzji, w meczu rozegranym w Tbilisi, zremisowała z Egiptem 0:0. W drużynie gospodarzy od 46. minuty grali m.in. Władimir Dwaliszwili (Polonia Warszawa) i Nika Dżalamidze (Jagiellonia Białystok, wcześniej Widzew Łódź). Reprezentacja Chin zremisowała w Szanghaju z Nową Zelandią 1:1 (1:1), a Korea Południowa przegrała u siebie, w Hwaseong, z Australią 1:2 (1:1). Piłkarska reprezentacja Rosji zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 2:2 (1:0) w towarzyskim meczu, który odbył się w Krasnodarze. n Michał Probierz zastąpił w środę Jana Złomańczuka na stanowisku trenera piłkarzy PGE GKS Bełchatów. Zadaniem nowego szkoleniowca będzie utrzymanie w lidze drużyny, która po jedenastu kolejkach zamyka tabelę T-Mobile Ekstraklasy. W poniedziałek Probierz z trybuny honorowej bełchatowskiego stadionu oglądał pojedynek z Pogonią Szczecin, przegrany przez gospodarzy 0:1. W środę 40-letni szkoleniowiec zdecydował się poprowadzić zespół PGE GKS w kolejnych meczach ligowych.

Ciężary

została ponownie zatrzymana przez policję pod zarzutem gwałtu. Kolejne badania płci wykazały, że jest mężczyzną. Ekspertyzę wykonała ośmioosobowa komisja lekarska, ale Pramanik z jej wynikami się nie zgadza. W wypowiedzi dla telewizji New Dehli oświadczyła, że padła ofiarą “wielkiego spisku”, a poprzednie badania dały dowód na to, że nie była w stanie popełnić gwałtu. 26letnia lekkoatletka została po raz pierwszy zatrzymana w czerwcu po tym, jak skargę złożyła jej przyjaciółka. Kobieta twierdziła, że Pramanik to mężczyzna, który oszukał i wykorzystał ją obiecując małżeństwo.

Kolarstwo górskie

n Srebrna medalistka olimpijska z Pekinu w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska przechodzi kolejny etap rehabilitacji po kontuzji stopy na jednej z Wysp Kanaryjskich – Fuerteventurze. Nie może jeszcze biegać, ale już jeździ na rowerze szosowym. “Rehabilitacja przebiega bez większych zakłóceń. Jest cały czas progres, choć są momenty, kiedy wydaje mi się, że go nie ma. Jestem dobrej myśli. Szacuję, że za dwa miesiące będę mogła robić to, czego nie mogę teraz: biegać czy robić przysiady” – powiedziała PAP Włoszczowska. Zawodniczka wyjechała na Wyspy Kanaryjskie na dwa tygodnie razem z kilkoma osobami z rodziny, koleżanką z ekipy CCC Polsat Polkowice i olimpijką z Londynu Aleksandrą Dawidowicz oraz z rehabilitantem. Mistrzyni świata z 2010 roku, jedna z największych polskich nadziei na medal olimpijski w Londynie, doznała poważnej kontuzji tuż przed igrzyskami. Na treningu podczas zgrupowania we włoskim Livigno, chcąc uniknąć upadku, nieszczęśliwie podparła się nogą, co skończyło się złamaniem kości śródstopia oraz naderwaniem więzadła strzałkowo-piętowego.

Biegi narciarskie

n Norweskie biegaczki narciarskie otrzymały na nadchodzący sezon nowe stroje, które ze względu na użyte do ich produkcji materiały mogą stanowić technologiczną rewolucję w tej dyscyplinie. Nowy kombinezon waży zaledwie 315 gramów i do jego produkcji używane są materiały wykorzystujące technikę stosowaną przy produkcji piłeczek golfowych, a każdy szczegół kroju jest dostosowany do typowych ruchów biegaczki. Norwescy projektanci przebadali stroje używane we wszystkich dyscyplinach sportu zwracając uwagę na to, jak takie czynniki, jak wiatr, wilgoć, temperatura i jakość materiału, wpływają na ruchy zawodnika. Zmieniła się też koSiatkówka lorystyka. Nie będą to już całe czerwon Siatkarki Tauron MKS Dąbrowa ne kombinezony, z powodu których Górnicza przegrały na wyjeździe z azer- szwedzkie media nazywały Norweżki skim Azerrail Baku 1:3 (25:22, 12:25, “norweską armią czerwoną”. Teraz w tra20:25, 17:25) w meczu grupy D Ligi dycyjnym kolorze pozostał tylko tułów, Mistrzyń. Dąbrowianki do Baku pole- natomiast rękawy posiadają trzy barciały po dwóch grupowych porażkach wy norweskiej flagi, czerwony, niebiez tureckim Eczacibasi Stambuł 1:3 i ski i biały z nadrukami w trójwymiaroniemieckim Dresdner SC 2:3. Okazję wej technologii 3D. Jako pierwsza do rewanżu Tauron MKS będzie miał przetestowała nowy kombinezon The20 listopada, kiedy spotka się z ekipą rese Johaug, która była inicjatorką zmiaz Baku we własnej hali. ny strojów i zaproponowała kierownictwu reprezentacji wymianę ubiorów. BySzachy ła również główną doradczynią przy ich n W pierwszej partii drugiej rundy projektowaniu. (1/16 finału) odbywających się w Chanty-Mansyjsku na Syberii szacho- Badminton wych mistrzostw świata kobiet Mo- n Mistrzowie Europy w grze mieszanika Soćko (Wasko-HetMaN Szopie- nej Robert Mateusiak i Nadieżda Zięnice Katowice) przegrała z obrończy- ba (UKS Hubal Białystok) awansowanią tytułu, 18-letnią Chinką Yifan Hou. li na ósme miejsce w najnowszym ranW czwartek – rewanż. Polka, która w kingu Światowej Federacji Badmintona środę grała białymi figurami, nie tra- (BWF). W gronie par na kontynencie fiła z przygotowaniem debiutu. Rywal- plasują się na drugiej pozycji. Do wejka szybko wyrównała pozycję, przeję- ścia do czołowej dziesiątki przyczyniła inicjatywę i już w 39. posunięciu od- ły się zwłaszcza udane występy polniosła zwycięstwo. W pierwszej rundzie skiego miksta w ostatnich turniejach odpadła Iweta Rajlich (KSz Polonia – Denmark Open (lokata 5/8) i BitburWrocław). Mistrzynię Polski wyelimi- ger Open Grand Prix Gold (drugie miejnowała Rosjanka Olga Girja. sce). Liderami światowego rankingu par mikstowych są Chińczycy Chen Xu i Jin Lekkoatletyka Ma. W gronie Europejczyków polskich n Indyjska biegaczka Pinki Pramanik, badmintonistów wyprzedzają Duńczyzłota medalistka Igrzysk Azjatyckich z cy Joachim Fischer i Christinna Pe2006 roku w sztafecie 4x400 metrów, dersen, którzy są na piątej pozycji. n Albański sztangista Hysen Pulaku, który jako pierwszy został skreślony z listy startowej igrzysk olimpijskich w Londynie za stosowanie dopingu – sterydu anabolicznego stanozololu – został zdyskwalifikowany na dwa lata przez Światową Federację Podnoszenia Ciężarów (IWF). 19-letni zawodnik, szósty na mistrzostwach Europy w 2012 roku w kategorii 77 kg, przyłapany 23 lipca podczas treningu, nie będzie mógł startować do 27 lipca 2014. Do początku listopada MKOl potwierdził 9 przypadków dopingu u uczestników igrzysk olimpijskich w Londynie.

15


16

Sport

nowy dziennik Czwartek 15 listopada 2012

“Święci” zatrzymali “Sokoły” “KRUKI” NIE DAŁY SZANS RAIDERS Raiders, osłabieni brakiem swow Baltimore, wcale nie oznaczają że 10. kolejka spotkań National ich dwóch runningbacków, do BalFootball League była nudna. Do największej niespodzianki doszło timore udawali się jak na ścięcie i spokojnie można stwierdzić, że w San Francisco, gdzie murowani wydawałoby się faworyci 49-ers zostali tam po prostu sprowadzeni na ziemię. Bez gry dołem, zderzezaledwie zremisowali z Rams. nie Raiders z agresywną obroną Wyczyn to godny odnotowania, bo- okresy słabszej gry, właśnie teraz ma- przypominało uderzenie lecącego wiem remisy w NFL zdarzają się tak my taki, ale przypominam, że jakoś wróbla z walcem drogowym. “Krurzadko, że ostatni mecz bez wyłonie- zawsze dobrze się to dla nas kończy- ki” od początku do końca kontronia zwycięzcy miał miejsce 4 lata te- ło. Ufam że i tym razem tak będzie” lowały wydarzenia na boisku, a że mu. Pierwszej porażki w sezonie do- – zapewnia mózg Gigantów Eli Man- ich obrona to jedna z najlepszych znali Falcons, którym nie udała się ning. Czasu na korektę słabych punk- w NFL, Ravens rozgromili “Natów trener Tom Coughlin i sztab szko- jeźdźców” aż 55-20. Na niewiele się wyprawa do Nowego Orleanu. leniowy ma sporo, bo przyszły week- zdała bardzo dobra gra Sebastiana end Giants mają wolny, a w niedzielę, Janikowskiego, który zdobył 8, “TYGRYSY” LEPSZE OD “GIGANTÓW” Quarterback Giants Eli Manning 25 listopada, na MetLife Stadium “Gi- czyli 40 procent punktów dla swo- Trener New York Jets – Rex Ryan, mimo bilansu 3-6, zapewnia, że drużyna do Cincinnati w Ohio udawał się w gantów” zawitają Green Bay Packers. jej drużyny. Seba celnie strzelił z “Odrzutowców” powalczy o playoffs 32 i 47 jardów oraz dwa razy koroli gwiazdy, jednak nie przypuszpał na podwyższenie. W niedziele czał, że luki w defensywie jego druSZANSE JETS TOPNIEJĄ żyny będą aż tak duże. To dzięki nim Mimo że była to dopiero 10. kolej- Raiders grają wprawdzie u siebie, KOMPLET WYNIKÓW 10. KOLEJKI SEZONU ZASADNICZEGO gwiazdą meczu był rozgrywający ka, to już sezon na straty zdają się spi- ale z będącymi na wysokiej wznow nawiasach bilans zwycięstw i porażek Bengals Andy Dalton, który rozegrał sywać New York Jets. Na plastiko- szącej fali Saints. Pittsburgh Steelers (6-3) - Kansas City Chiefs (1-8) 16-13 najlepszy mecz w karierze podając wej trawie przepięknego obiektu w Jacksonville Jaguars (1-8) - Indianapolis Colts (6-3) 10-27 łącznie na 199 jardów i 4 przyłoże- Seattle cudu nie było. Seahawks ro“ŚWIĘCI” ZATRZYMALI “SOKOŁY” Cincinnati Bengals (4-5) - New York Giants (6-4) 31-13 nia. Bengals łatwo ograli Giants 31- bili tam, co chcieli i łatwo wygrali 28Pierwszej porażki w swoim dzieMiami Dolphins (4-5) - Tennessee Titans (4-6) 3-37 13 z tym, że ostatnie 7 punktów “Nie- 7, a Jets pełnili role statystów, żeby wiątym meczu doznali Falcons. biescy” zdobyli w samej końcówce, nie powiedzieć – dostarczycieli punk- Pierwszymi pogromcami “Sokołów” Minnesota Vikings (6-4) - Detroit Lions (4-5) 34-24 New England Patriots (6-3) - Buffalo Bills (3-6) 37-31 kiedy to miejscowi prowadzili już tów. Trener “Odrzutowców” jednak w tym sezonie zostali “Święci” z NoNew Orleans Saints (4-5) - Atlanta Falcons (8-1) 31-27 różnicą 25 punktów. Eli Manning po- nadal nie traci nadziei na playoffs, choć wego Orleanu, którzy po nieudanym Tampa Bay Buccaneers (5-4) - San Diego Chargers (4-5) 34-24 dawał na 215 jardów, ale ani razu nie szanse pozostają iluzoryczne. początku sezonu odrabiają straty i poCarolina Panthers (2-7) - Denver Broncos (6-3) 14-36 zakończył akcji w polu punktowym. “Z naszym obecnym bilansem (3-6), konanie przez nich Falcons sprawia, Baltimore Ravens (7-2) - Oakland Raiders (3-6) 20-55 Przegrana z Bengals to nie jakiś mamy mniej więcej 2 procent szans że znów na Bourbon Street mówi się Seattle Seahawks (6-4) - New York Jets (3-6) 28-7 wielki dramat, Giants nadal z sześcio- na zrobienie playoffs i zapewniam – co prawda jeszcze cicho – o playPhiladelphia Eagles (3-6) - Dallas Cowboys (4-5) 23-38 ma zwycięstwami liczą się w walce wszystkich, że podejmiemy taką pró- offs. W innych meczach na uwagę San Francisco 49-ers (6-1-2) - St. Louis Rams (3-1-5) o playoffs, a co za tym idzie – zacho- bę” – odgrażał się trener Jets Rex Ry- zasługuje wygrana Cowboys w FiChicago Bears (7-2) - Houston Texans (8-1) 6-13 wują swoje szanse na kolejny Super an, którego czeka jeszcze 7 trudnych ladelfii – była to już szósta porażka Pauzowali: Cleveland Browns (2-7), Green Bay Packers (6-3), Arizona CardiBowl. “Nie przejmujemy się poraż- kolejek w tym sezonie. W niedzielę Eagles w tym sezonie. nals (4-5), Washington Redskins (3-6) ką. W ciągu ostatnich lat mieliśmy u siebie Jets podejmą St. Louis Rams. CHRIS REIKO

FOTO: CHRIS REIKO

n Porażki drużyn nowojorskich oraz sromotna przegrana Raiders

Knicks i Nets wygrywają koszykówki NBA bez porażki. We wtorek, w piątym meczu rozgrywek, pokonali na wyjeździe w Orlando tamtejsze Magic 99:89. Nowojorczyków do sukcesu na Florydzie poprowadziła trójka zawodników: Carmelo Anthony zdobył 25 punktów, a po 21 dorzucili J.R. Smith oraz Raymond Felton. 12 punktów to dorobek Tysona Chandlera. Tak udanego startu Knicks nie mieli od sezonu 1993/94, kiedy wygrali siedem meczów. Wśród pokonanych, dla których była to piąta porażka z rzędu, wyróżnili się J.J. Redick z 18 punktami oraz Arron Afflalo – 13. 12 punktów i 10 zbiórek na swoim koncie zapisał Nikola Vucevic, tyle samo punktów zdobył Etwaun Moore. Andrew Nicholson dodał 11 oczek, a po 10 uzyskali Glen Davis i Moe Harkless. Usprawiedliwieniem postawy gospodarzy może być fakt, iż zagrali bez dwóch zawodników z podstawowego składu – Jameera Nelsona i Hedo Turkoglu. Serię wygranych do trzech, podwyższyli Brooklyn Nets, wygrywając u siebie z Cleveland Cavaliers 114:101. 35 punktów (rekord życiowy) zdobył dla gości Anderson Varejao. Miał ponadto 18 zbiórek. Oczko mniej na swoim koncie zapi-

sał Kyrie Irving, a 14 punktów dla Cavs uzyskał Tristan Thompson. Czołowymi strzelcami w zespole z Nowego Jorku byli: Deron Williams (26 punktów i 10 asyst), Joe Johnson (25 punktów) i Brook Lopez (23 punkty). Andray Blatche dodał 13 oczek, a Kris Humphries – 12. Nadal nie wiedzie się stołecznym Wizards, którzy podobnie jak Detroit Pistons mają na koncie same porażki. W szóstym spotkaniu Wizards ulegli na wyjeździe Charlotte Bobcats 76:92. “Tłoki” mają jeszcze gorszy bilans, bowiem nie wygrali żadnego z ośmiu meczów. Najcelniej w zespole Bobcats rzucał Ramon Sessions gromadząc 21 punktów. Pierwszoroczniakowi Michaelowi Kidd-Gilchristowi, który uzyskał 15 punktów, do double-double zabrakło dwóch zbiórek. Na wyróżnienie w szeregach pokonanych zasłużył Trevor Ariza – 19 punktów. Triple-double popisał się w Indianapolis, w wygranym meczu Toronto Raptors z miejscowymi Indiana Pacers 74:72, Jose Calderon - 13 punktów oraz po dziesięć zbiórek i asyst. W zespole gospodarzy, którzy prze-

grali po raz czwarty w ostatnich pięciu spotkaniach, 18 punktów rzucił George Hill, natomiast Paul George o sześć mniej. Rozstrzygnięcie w meczu rozegranym w Los Angeles, gdzie San Antonio Spurs, legitymujący się bilansem 7 wygranych w ośmiu meczach, pokonali miejscowych Lakers 84:82, zapadło dziewięć sekund przed końcową syreną. Autorem decydującego trafienia był Danny Green. Szansę wyrównania zmarnował Kobe Bryant, który wcześniej uzyskał 28 punktów. To pierwsza porażka “Jeziorowców” po dwóch wygranych. Nadal pieczę nad nimi sprawuje tymczasowo Bernie Bickerstaff. W najbliższych dniach na ławce trenerskiej zasiądzie Mike D’Antoni, który zastąpi zwolnionego w ubiegłym tygodniu Mike’a Browna. TW, (PAP)

WYNIKI LIGI NBA: Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 82:84, Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 114:101, Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 86:103, Charlotte Bobcats - Washington Wizards 92:76, Orlando Magic - New York Knicks 89:99, Indiana Pacers Toronto Raptors 72:74

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, November 14, 2012

FOTO: REUTERS

n Trwa seria zwycięstw New York Knicks, którzy są jedynym zespołem ligi

Carmelo Anthony zadowolony po zdobyciu kolejnych punktów w Orlando. Był najskuteczniejszym zawodnikiem Knicksów

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2012/11/15  
Nowy Dziennik 2012/11/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement