Page 1

STRONA 23

SPORT

STRONA 12

NIERUCHOMOŚCI

STRONA 17

PRAWO I MY

Kadra przed Rośnie wieżowiec- Ostatni dzwonek – RPA i Anglią rekordzista rejestrujmy się do wyborów!

4

www.dziennik.com

ŚRODA 10 PAŹDZIERNIKA – WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012

Zachmurzenie częściowe

STRONAo 7 wieczorem LO codziennie na kanale 25 WNYE

$0.75

17°C (64°F)

Europa szuka pracy w Polsce n Kryzys w Europie spowodował, że mieszkańcy południa

kontynentu szukają pracy w Polsce. Głównie są to Hiszpanie, ale także Grecy, Portugalczycy i Włosi.

STRONA 2

Ameryce grozi recesja

AMERYKA

Miasto wymusza mandaty?

n Międzynarodowy Fundusz Walutowy we wtorek obniżył z 3,5 proc. do

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 634

NOWY DZIENNIK $0.75

8

Nasi goście: Barbara Kosmowska i Edward Lutczyn

Słowem i piórkiem

3,3 proc. prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2012 roku. Je- n We wtorek, 9 października, naszą reśli przewidywania MFW się sprawdzą, będzie to rok najwolniejszego wzro- dakcję odwiedzili Barbara Kosmowstu gospodarczego od 2009 roku. ska – pisarka oraz Edward LutŚwiatowy wzrost gospodarczy jest w raporcie. Tzw. klif fiskalny to spo- czyn – znany artysta plastyk.

Na wielu nowojorskich skrzyżowaniach dozorowanych przez kamery żółte światło świeci się zbyt krótko, co sprawia, że kierowcy niesłusznie płacą mandaty.

41312 >

ale w porównaniu z tym, jak jest w Hiszpanii, szczególnie wśród młodych ludzi, to ostoja prosperity" – mówi Diego Garea. Ten 32-letni specjalista od systemów IT do Warszawy przeprowadził się w sierpniu. "Ledwie wróciłem z piłkarskich mistrzostw Europy, gdy w mojej firmie zaczęły się kolejne zwolnienia. Ja też straciłem pracę. Wtedy pomyślałem: dlaczego nie spróbować w Polsce? Okazało się, że pracy dla informatyków tutaj nie brakuje" – wyjaśnia. Od września Garea pracuje w niedużej firmie projektowej. Zarabia mniej niż w Barcelonie, ale koszty życia też są znacznie niższe. Emigrantów z Półwyspu Iberyjskiego jest coraz więcej. Do tej pory to Hiszpania czy Portugalia były kierunkiem docelowym dla milionów emigrantów zarobkowych z Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej. Dziś trendy się odwracają. » STR. 4

FOTO: ARCHIWUM

Nowy trend potwierdzają pracodawcy i analitycy. Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że z Hiszpanii do Polski przyjeżdżają architekci, informatycy, kucharze i lektorzy hiszpańskiego. Co ciekawe, są oni skłonni pracować za mniejsze pieniądze od tych, które otrzymywali u siebie. Cudzoziemcy najchętniej zatrudniani są do pracy w centrach usług wspólnych, gdzie liczy się dobra znajomość języków. Znajdują pracę w księgowości, IT, obsłudze klienta. Niektóre firmy pokrywają im nawet koszty przeprowadzki. "Oficjalnie w Warszawie mieszka około 200 Hiszpanów. Ale w ostatnich miesiącach to się drastycznie zmienia, na każdym kroku spotykam rodaków" – opowiada Gonzalo Angulo, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. "Byłem na Euro 2012 w Polsce. Owszem, ludzie narzekali na kryzys,

obecnie zbyt słaby, by obniżyć bezrobocie, i jest napędzany głównie przez banki centralne – ocenił MFW w swoim raporcie World Economic Outlook. "Kluczową kwestią jest to, czy światowa gospodarka po prostu przechodzi przez fazę turbulencji podczas powolnej i trudnej drogi ku ozdrowieniu, czy też obecne spowolnienie okaże się trwalsze – podkreślono w dokumencie. – Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy decydenci w UE i USA będą proaktywnie podchodzili do krótkoterminowych wyzwań w gospodarce" – dodano. "W krótkiej perspektywie czasowej dwa główne zagrożenia zewnętrzne to dalsza eskalacja kryzysu zadłużenia w strefie euro oraz ewentualny brak rozwiązania ws. klifu fiskalnego w USA" – podano

dziewana wraz z początkiem 2013 roku kumulacja podwyżek podatków i cięć w wydatkach publicznych w USA. Taką sytuację stworzono w zeszłym roku, gdy Kongresowi nie udało się znaleźć długoterminowego rozwiązania problemu amerykańskiego deficytu budżetowego. Jak przewiduje MFW, może to zepchnąć amerykańską gospodarkę w recesję. Zgodnie z raportem, w 2012 r. gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a w roku 2013 spowolni do 2,1 proc. W 2012 r. strefa euro doświadczy recesji z roczną dynamiką PKB – 0,4 proc. Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 2,4 proc., a w przyszłym 2,1 proc. – prognozuje MFW w październikowej edycji World Economic Outlook. DET, (R), (PAP)

Oboje przybyli do Nowego Jorku na zaproszenie Centrali Polskich Szkół Dokształcających i odbyli wiele spotkań z młodzieżą, podczas których Edward Lutczyn opowiadał o pracy artysty plastyka, ilustrując swoje opowieści wieloma zabawnymi rysunkami, a pani Barbara Kosmowska mówiła o warsztacie autora książek dla młodszych czytelników. Z kolei naszym studiu goście wzięli udział w nagraniu codziennego programu telewizyjnego, a pan Edward dodatkowo nagrał odcinek sobotnie- wyrazili nadzieję, że tak miłe spogo programu NDTV. Z okazji wizyty tkania będą częściej miały miejsce w redakcji "Nowego Dziennika" arty- także w Polsce. ZD sta stworzył także rysunek ze specjalną dedykacją dla naszych czytelników. Rozmowa z Barbarą Kosmowską i Edwardem LutczyGoście bardzo ciepło wspomina- nem w NDTV na kanale 25 stacji WNYE we wtorek o li spotkania z polonijną młodzieżą i godzinie 7 wieczorem.


Ameryka Miasto wymusza mandaty? Romney prowadzi 2

nowy dziennik Środa 10 października 2012

w sondażach

n Na wielu nowojorskich skrzy-

żowaniach dozorowanych przez kamery żółte światło świeci się zbyt krótko, co sprawia, że kierowcy niesłusznie płacą mandaty.

FOTO: ARCHIWUM

Klub motorowy AAA zwrócił się z prośbą do władz Nowego Jorku, by służby miejskie sprawdziły i odpowiednio skalibrowały sygnalizację świetlną z kamerami rejestrującymi kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Jak podaje "New York Post", organizacja AAA stwierdziła, że na niektórych skrzyżowaniach z kamerami żółte światła świecą znacznie poniżej normy – w niektórych przypadkach aż 15 procent krócej – przez co samochody nie są w stanie na czas opuścić skrzyżowania i wiele mandatów wypisywanych jest niesłusznie. "Na skrzyżowaniu Amsterdam Avenue i 72 Street na Manhattanie w kierunku północnym żółte światło świeci tylko 2,9 lub nawet 2,8 sekundy" – mówi Robert Sinclair z AAA. Sygnalizacja przy 66 Street i West End na Upper West Side została oceniona przez AAA jako jedna z najszybciej pojawiającym się światłem czerwonym. Kolor żółty pali się tam nie więcej niż dwie trzecie czasu trwania tego sygnału na innych skrzyżowaniach. Kierowcy nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że miasto wymusza na nich mandaty, oraz uważają, że w ten sposób władze chcą pozyskać wpływy do budżetu. "Czas świecenia się poszczególnych kolorów powinien być dopasowany do prędkości obowiązującej na danej drodze. Jeśli są one źle dobrane, to zamiast zapewnienia bezpieczeństwa stwarza się sytuacje, w których poprzez gwałtowne hamowanie samo-

stanu gospodarki i polityka zagraniczW tej ostatniej kwestii jednak mi prezydenckimi Mitt Romney wysu- na. wciąż więcej wyborców wyraża nął się na prowadzenie w sondażach. większe zaufanie do Obamy. O 7 procent więcej zarejestrowaWedług badania Pew Research Center, gdyby wybory odbyły się dziś, na nych wyborców wskazało również Romneya głosowałoby 49 procent na Romneya jako polityka proponuAmerykanów, którzy zapowiadają, że jącego nowe koncepcje rozwiązania na pewno pójdą do urn. Na Obamę chce najważniejszych problemów. Wzrost notowań kandydata GOP oddać głos 45 procent tych wyborców. W takim samym sondażu w ze- wykazują także inne badania opinii szłym miesiącu Romney ustępował publicznej, m.in. sondaż przeprowaObamie o 8 punktów procentowych. dzony na zamówienie "Washington Wśród wszystkich zarejestrowa- Times" przez ośrodek Zogby Ananych wyborców obaj politycy cieszą lytics. się jednakowym poparciem 46 pro- W sondażu tym Romney prowadzi cent. W tej szerszej kategorii elek- mając 45,1 procent poparcia, podczas toratu Obama jednak od roku nie uzy- gdy na Obamę chce głosować 44,5 procent Amerykanów. Jest to różniskał tak niskiego notowania. Romney tymczasem zyskał wię- ca w granicach błędu statystycznecej zwolenników jako przywódca, go, ale jeszcze kilka tygodni temu prektóry – ich zdaniem – poradzi sobie zydent prowadził w takim samym lepiej niż obecny prezydent w takich sondażu z Romneyem o 9 punktów kluczowych sprawach, jak poprawa procentowych. BAT, (PAP) n Na cztery tygodnie przed wybora-

chodów może dojść do wypadków" – uważa Sinclair. Burmistrz Michael Bloomberg jednak nie widzi żadnego problemu w szybkiej zmianie sygnalizacji z koloru zielonego na czerwony. "Należy pamiętać, że nie ma regulacji w tej sprawie i wszystko zależy od decyzji Wydziału Transportu, a chodzi w tym przypadku o to, by nie przejeżdżano na czerwonym świetle. Tak więc jeżeli kierowca będzie wiedział, że ma za mało czasu, to na pewno nie będzie próbował tego robić" – wyjaśnił burmistrz dodając, że żółty kolor jest po to, by ostrzegać o zmianie światła, a nie po to, by kierowcy przyspieszali. Z kolei Janette Sadik-Khan, komisarz Wydziału Transportu, oświad-

czyła, że "monitoring skrzyżowań ma na celu ratowanie życia oraz powstrzymywanie kierowców przed niebezpieczną jazdą, a nie ściąganie mandatów". Obecnie w Nowym Jorku jest 150 skrzyżowań dozorowanych przez kamery, a burmistrz Michael Bloomberg chce wyposażyć w nie kolejne ulice. W ciągu ostatnich pięciu lat, monitoring elektroniczny przyniósł ponad 235 milionów dolarów do budżetu miasta. W czerwcu władze New Jersey zawiesiły podobny program, gdy okazało się, że 63 z 85 kamer nie były odpowiednio skalibrowane z długością palenia się żółtego światła, zgodne z obowiązującym prawem stanowym. WUEM, (R)

Rozbiórka budynku w Garfield n Przedstawiciele władz federalnych i lokalnych twierdzą, że są w pełni przy-

gotowani na rozbiórkę budynku po byłym zakładzie E.C. Electroplating przy 125 Clark Street, w którym w 1983 r. wylały się 3 tony chromu, do dzisiaj zanieczyszczającego okolicę.

"Moim zdaniem cała operacja pój- stanowił zagrożenia dla okolicznych dzie gładko" – mówi koordynator z mieszkańców, tym bardziej że sam bubiura zarządzania kryzysowego w dynek nie jest skażony chromem. BuGarfield, NJ. dynek musi zostać zburzony, bo pod Eksperci z federalnej agencji nim, jak przypuszczają władze, znajochrony środowiska (EPA) na roz- dują się pokłady mocno skoncentrobiórkę starego zakładu przeznaczy- wanego chromu, który nadal przedoli cztery tygodnie. staje się do wód gruntowych. Rozebranie budynku, w którym Ponadto w kilku miejscach w okomieścił się zakład E.C. Electroplating, licy 125 Clark Street, w tym w szkojest pierwszym krokiem do oczysz- le nr 7, przedszkolu i Golden Tower czenia terenu, skąd w ciągu pierw- – kompleksie mieszkalnym dla seszych dwóch lat usunięto 30 procent niorów przy Midland Avenue – ustarakotwórczego chromu, po czym za- wione będą czujniki mierzące zaniewieszono działania. Przez ten czas za- czyszczenie powietrza. "Jeżeli stęnieczyszczenie przedostało się do wód żenie pyłu w powietrzu przekroczy gruntowych, zalegających pod oko- określony poziom, to włączy się woduje zachorowania u ludzi" – po- ło 600 domami i biznesami w połu- alarm" – mówi Neil Norrell z EPA. wiedział William Schaffner, specja- dniowo-zachodnim rogu miasta. Wokół budynku po starym zakłalista od chorób zakaźnych z centrum Rozbiórka ma rozpocząć się w śro- dzie ustawiony zostanie 8-stopowy medycznego Vanderbilt University w dę lub czwartek. Przedstawiciele płot ochronny, a wnętrze budynku Nashville. EPA zapewniają, że proces burzenia miało być w ciągu weekendu dokładDotąd przypadki zachorowań po- budynku, pod którym zalegają pokła- nie umyte. "Celem jest kompletne twierdzono w dziewięciu z 23 sta- dy szkodliwego chromu, będzie prze- wyeliminowanie zapylenia" – wyjanów, do których trafił preparat. Są prowadzany z użyciem wszelkich śnia Norrell. to: Tennessee, Michigan, Floryda, środków bezpieczeństwa i nie będzie AS, (R) Maryland, Minnesota, Wirginia, KaREKLAMA rolina Północna, Indiana i Ohio. Służby medyczne kontaktują się z POLSKI ADWOKA T osobami, którym podano zanieczyszw w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m czony preparat. Jednocześnie zaapeAdwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania, lowano, by pacjenci zgłaszali się naFloryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii tychmiast do lekarza po wystąpieniu • Bankructwa Darius Marzec, Esq. y i Rodzinne u nich objawów, takich jak ból głowy, •• Rozwod Sprawy kryminalne, areszty gorączka, sztywność karku, zmęcze• Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne nie, zaburzenia mowy, trudności z cho212.267.0201 • Testamenty i Podział Majątku dzeniem czy czerwona wysypka. Pod• Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings 718.609.0300 • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.) kreślono, że wczesne rozpoznanie choManhattan Greenpoint roby pozwala na uniknięcie poważAdwokat 225 Broadway, Suite 3000, 776 A Manhattan Ave. #104 New York, NY 10007 Brooklyn, NY 11222 nych powikłań, które mogą doprowamówi po polsku dzić do śmierci. BAT, (PAP) New Jersey Pennsylvania Spotkania z klientami,

Więcej zachorowań na zapalenie opon mózgowych n W USA wzrosła liczba zachorowań na grzybicze zapalenie opon mózgowo-

-rdzeniowych spowodowane skażonym sterydowym preparatem przeciwbólowym podawanym w formie zastrzyku w kręgosłup. Dotychczas siedem osób zmarło, a co najmniej 105 zachorowało z tego powodu. Skażony preparat, który trafił do placówek medycznych w 23 stanach, wycofywany jest z rynku. Potencjalnie zagrożone są setki pacjentów. "Są to przypadki zachorowania na grzybicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nie na częściej spotykane bakteryjne czy wirusowe zapalenie opon. Tą odmianą nie można się zarazić od drugiego człowieka" – wyjaśnił Curtis Allen, rzecznik prasowy Ośrodka Zwalczania Chorób Zakaźnych (CDC) w Atlancie. Najwięcej przypadków zachorowań potwierdzono w Tennessee, gdzie zmarły trzy osoby, a 32 zachorowały. Tylko w Nashville skontaktowano się z 738 pacjentami, którzy Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

w okresie od 21 maja do 30 września otrzymali zanieczyszczony preparat. Specyfik został wyprodukowany przez firmę New England Compounding Center (NECC) z siedzibą w Framingham w stanie Massachusetts. Ocenia się, że skażona partia leku – około 17,7 tys. fiolek – trafiła do 76 placówek medycznych w 23 stanach. Przedstawiciele NECC poinformowali, że inne preparaty produkowane przez tę firmę nie zostały skażone. "Rodzaj grzyba, który odpowiedzialny jest za zanieczyszczenie preparatu, to kropidlak (Aspergillus). Występuje w wilgotnych miejscach zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, i bardzo rzadko po-

1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

3

Nie będzie lodowiska na Greenpoincie

Fałszywe banknoty w bankomatach na Manhattanie

ku, że bankomat wydaje podrobione pieniądze. banku Chase na Manhattanie policja W oświadczeniu wydanym przez wykryła stosy amatorsko podrobionych JPMorgan Chase&Company podan Szumnie zapowiadane plany no, że problem jest rozwiązywany. banknotów. "Nie chcemy za wcześnie wyciągać stworzenia lodowiska w miejscu Ktokolwiek wyprodukował "bankno- wniosków. Naturalnie wszyscy klienMcCarren Pool podczas czerwty" – nie bardzo się postarał. Zrobio- ci, którzy w bankomatach otrzymane były na zwykłym papierze i z jed- li podrobione banknoty, odzyskają cowego otwarcia basenu spalinej strony były niezadrukowane. pieniądze" – głosi oświadczenie. ły na panewce. Dziś już wiadoWielkością dokładnie były dopasoPolicja sprawdza, czy 26-letni wane do prawdziwych banknotów, pracownik NCR Corporation, firmy, mo, lodowiska na Greenpoincie ale na pierwszy rzut oka widać by- która dokonuje przeglądu bankomanie będzie. ło, że nie są to prawdziwe pieniądze. tów, nie był zamieszany kradzież i Jak się okazuje, nie tylko w McCarDetektywi i przedstawiciele banku umieszczenie w bankomatach fałszyprzypuszczają, że sprawcy umieścili wych pieniędzy. Obecnie mężczyzna ren Park nie powstanie w tym roku podróbki w bankomacie, żeby wypeł- ten prze by wa na Do mi ni ka nie. lodowisko, podobna sytuacja sponić miejsce po skradzionej gotówce. Rzecznik NCR Jeffrey Dudash twiertkała Prospect Park. W związku z W sumie w bankomatach w obu dzi, że nic nie wiedział o zaistniałej tym miłośnicy łyżew będą musieli korzystać z krytych lodowisk na oddziałach Chase przy West 57th i sytuacji. AS, (R) Manhattanie lub na południowym Ninth Avenue brakowało 110 000 dol. Brooklynie. Zdaniem śledczych podrobione Organizacja non for profit Open pieniądze nie miały na celu oszukaSpace Alliance, dbająca o parki oraz wa związana była z ceną za usługę. mont się przeciągnie i – podobnie jak nia klientów, a raczej wprowadzenie ich ofertę, do samego końca próbo- Jednocześnie szef Open Space Allian- w przypadku McCarren Park – pro- w błąd maszyn bankomatowych, tak wała uruchomić lodowisko, w koń- ce zapewnił, że w przyszłym roku roz- blem związany jest z pieniędzmi. Jak by ich czujniki wskazywały, iż bancu jednak stwierdziła, że nie zdąży poczną negocjacje oraz przygotowa- powiedział Paul Nelson, rzecznik komaty są pełne gotówki. Jednak jak na czas i zrezygnowała z tego pomy- nia do uruchomienia lodowiska du- Prospect Park Alliance, "w pewnym się okazuje, w większości przypadsłu. "Termin zamawiania lodowiska żo wcześniej i na pewno w kolejnym momencie myśleliśmy, żeby urucho- ków przed wydaniem klientowi bankupłynął 15 września i nie udało nam sezonie zimowym na Greenpoincie mić w tym roku lodowisko tymcza- notów maszyny potrafiły rozróżnić się tego zrobić na czas – powiedział będzie można pojeździć na łyżwach. sowe, ale okazało się, że pochłonę- prawdziwe od fałszywych pieniędzy. Również nie udało się wznowić ło by to ponad pół miliona dolarów, reporterowi "The Brooklyn Paper" Przedstawiciel banku Chase poSteve Hindy, prezes Open Space Al- działalności lodowiska Kate Wollman więc zdecydowaliśmy, że lodowisko wiedział, że pojemniki, do których liance. – Staraliśmy się, żeby w tym w Prospect Park, które w ostatnim ruszy w 2013 roku". odrzucane są podejrzane banknoty w Do dyspozycji łyżwiarzy pozosta- bankomatach, były pełne podróbek. sezonie powstało lodowisko, ale fir- czasie było remontowane. Renowama, która pokrywa płytę taflą lodu, cja, po której ma tam powstać zarów- ją w tym sezonie publiczne lodowiCo najmniej dwie z nich jednak donie była w stanie zdążyć do grudnia, no kryte, jak i otwarte lodowisko, po- ska kryte Aviator Field w Mill Basin stały się w ręce dwóch klientów, z w związku z tym stracilibyśmy naj- chłonęła 74 miliony dolarów, a jej oraz Abe Stark Arena na Coney Is- których jeden pobierał 20 dol. z banważniejszy, świąteczny okres" – zakończenie planowane było na ko- land, a także obiekty na Manhattanie. komatu, drugi 100 dol. Klienci od rawyjaśnia Hindy. Jak się okazało, spra- niec tego roku. Wiadomo już, że rezu zaalarmowali pracowników banWUEM, (R)

FOTO:

FOTO: ARCHIWUM

n W bankomatach dwóch oddziałów


4

Polska

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Tusk: mam większość w Sejmie n Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek, że jego rząd posia-

da większość w parlamencie. W ocenie szefa rządu "szukanie" nowej Rady Ministrów czy nowego premiera ma sens dopiero w sytuacji, gdy rząd takiego zaplecza parlamentarnego nie ma.

Jednocześnie skrytykował też wystawienie na kandydata na szefa rządu kogoś, kto nie jest liderem partii politycznej. "W Polsce sprawdza się wreszcie model, w którym premierem zostaje ktoś, kto jest szefem formacji politycznej, która wygrywa wybory, która przedstawia takie czy inne propozycje, a później stara się z lepszym czy gorszym skutkiem je realizować. Ten model wydaje mi się bardziej przejrzysty dla obywateli" – zaznaczył szef rządu. Jak dodał, premierem zostaje ten, kto prowadzi do zwycięstwa partię polityczną w wyborach, bo daje to przynajmniej częściowo poczucie obywatelom, że mają wpływ na to, kto rządzi. "W związku z tym ze spokojem przyjmuję te informacje, że kolejka aspirantów do tej roli (szefa rządu) rośnie. Ta kolejka przestanie być kolejką, a stanie się istotnym faktem politycznym, kiedy wyborcy zdecydują o innym rozkładzie sił" – podkreślił premier. n Donald Tusk podczas konferencji prasowej, po wtorkowym posiedzeniu rządu

EUROPA SZUKA PRACY W POLSCE

KRÓTKO [WARSZAWA] Polscy prokuratorzy przebywający w Smoleńsku przeprowadzili szczegółowe badania "pancernej brzozy” m.in. przy użyciu rentgena – czytamy w "Gazecie Polskiej codziennie”. Chodzi o drzewo, w które miał uderzyć tupolew. Prokuratura wojskowa potwierdziła, że do Smoleńska udał się prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z grupą biegłych i specjalistów. Nie ujawniła jednak szczegółów pracy na miejscu katastrofy. Pracę prokuratorów w Smoleńsku zobaczyli turyści z Polski. Nie pozwolono im jednak fotografować ubranych w białe kombinezony śledczych i biegłych.

Z Google'em do muzeum

Kryzys polskich koncertów [WARSZAWA] Polskie zespoły

FOTO: ARCHIWUM

Prokuratorzy badają brzozę

[WARSZAWA] Dzięki projektowi Google'a będzie można zajrzeć do najważniejszych archiwów historycznych świata. Z Polski zaproszono Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski – informuje. Projekt przygotował Google Cultural Institute, który przed rokiem uru-

chomił internetową platformę ArtProject, pozwalającą wirtualnie zwiedzać najsłynniejsze muzea świata, wśród nich Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Pałacu w Wilanowie. Udostępnienie archiwów historycznych z całego świata ma być wzorowane właśnie na ArtProject.

nie dają rady zagranicznej konkurencji, a rynek niszczą bezpłatne imprezy. Głównym powodem załamania jest kryzys światowej fonografii, który rykoszetem odbił się na naszych grupach. Mniejsze wpływy ze sprzedaży płyt sprawiły, że artyści na całym świecie, nawet najwięksi, którzy w czasach prosperity rzadko decydowali się na występy, zaczęli więcej grać na żywo. Inwazja zagranicznych gwiazd może osłabić krajowy rynek. Konkurencja staje się mordercza, ponieważ przybywa także dotowanych przez samorządy festiwali muzycznych z udziałem uznanych międzynarodowych artystów.

Szanownej Pani Kierownik

Annie Izak

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Ojca

FOTO: PAP/RADEK PIETRUSZKA

Szef rządu skomentował w ten sposób przedstawienie przez PiS kandydata na premiera prof. Piotra Glińskiego. "Jeśli miałoby się okazać w najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach, że nie mamy większości w parlamencie, to wtedy naturalną drogą parlament szukać będzie innego rządu i innego premiera. Ostatecznie można zdecydować o kolejnych wyborach" – powiedział Tusk na wtorkowej konferencji prasowej. Zastrzegł jednak, że na razie, poza wzmożoną aktywnością opozycji, nie ma żadnego faktu, który by się kazał zastanawiać nad dalszym kalendarzem politycznym "w jakiś lękliwy sposób". "Jest większość, w piątek będziemy mogli to w jakiś sposób przetestować przecież i ta większość będzie dalej wykonywała swoje obowiązki. Nie będzie większości – ktoś inny będzie się ubiegał o najwyższe urzędy" – powiedział premier.

składają uczniowie, rodzice oraz nauczyciele ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

» "Twardych danych nie mamy. Mogę jednak powiedzieć, że coraz więcej osób dzwoni i pisze do nas, zadając pytania o warunki życia i pracy w Polsce" – przyznaje Natalia Zglinicka z biura radcy ds. prasy i informacji w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie. "Obserwujemy coraz większe zainteresowanie cudzoziemców podjęciem pracy w Polsce. Dotyczy to

DOK. ZE STR. 1

zwłaszcza osób z Hiszpanii, Grecji i Włoch. Na zatrudnianie zagranicznych pra cow ni ków szcze gól nie otwarte są centra usług wspólnych – opowiada Daria Stefańska, menedżerka z agencji Antal SSC/BPO. – Poszukują one osób znających języki obce na stanowiska w obszarze księgowości, IT czy obsługi klienta". JMS, (PAP)

Pawlak z Kaczyńskim o sytuacji politycznej n Waldemar Pawlak spotkał się w poniedziałek z prezesem PiS Jarosławem

Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła "sytuacji politycznej i propozycji gospodarczych lidera PSL". O tym, że spotkanie się odbyło, poinformował rzecznik PSL Krzysztof Kosiński. Jak napisał na Twitterze, obaj prezesi "omówili możliwy zakres współpracy w sprawach sprzyjających rozwojowi kraju, w szczególności rozwiązania podatkowe korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw". Spotkanie Pawlaka z Kaczyńskim trwało prawie dwie godziny. Odbyło się w jednej z warszawskich restauracji – jak powiedział rzecznik klubu PiS Adam Hofman – "w atmosferze, która sprzyjała wymianie zdań". "Lider opozycji Jarosław Kaczyński z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem rozmawiali zarówno o

ogólnej sytuacji politycznej, jak i o kilku propozycjach gospodarczych przedstawionych przez szefa PSL. Panowie umówili się, że nie będą szerzej informowali o ustaleniach. Dobrze, że takie spotkanie się odbyło, być może w kilku sprawach uda się znaleźć jakieś rozsądne stanowisko" – powiedział Hofman. Dopytywany o szczegóły rozmów odmówił komentarza. Pawlak zapowiadał, że z liderami ugrupowań parlamentarnych chce rozmawiać m.in. o deregulacji, propozycjach zmian w rozliczaniu VAT, a także zmianach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, aby samorządy mogły zrealizować więcej inwestycji. n

Stronę “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski


5 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

MEN chce skrócić Sondaż: życie w Polsce grozi chorobą psychiczną urlop nauczycieli

n Ograniczenie wymiaru urlopu nauczycieli do 47 dni – to jedna z propozycji

n 70 proc. Polaków uważa, że warunki życia w

przedstawionych przez stronę rządową przedstawicielom oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych podczas wtorkowego spotkania w MEN dotyczącego zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne – wynika z sondażu CBOS. Przeciwnych takiemu poglądowi jest 21 proc. ankietowanych; 9 proc. nie ma zdania. CBOS podkreśla, że przekonanie o szkodliwych dla zdrowia psychicznego warunkach życia wyrażane jest rzadziej niż w 2005 r. (spadek o 15 punktów) i w 2008 r. (spadek o 2 punkty). Wzrasta zaś liczba osób, które nie zgadzają się z taką opinią (w 2005 r. było to 10 proc.). Za najbardziej zagrażające zdrowiu psychicznemu ankietowani uznali: bezrobocie (65 proc. wskazań), nadużywanie alkoholu i narkotyków (48 proc.) i kryzys rodziny (46 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: bieda (30 proc.); zła jakość stosunków międzyludzkich (22 proc.); niepewność jutra (19 proc.); zbyt szybkie tempo życia (16 proc.). Za mniej istotne uznawano: złe warunki mieszkaniowe, konkurencję, utrudniony dostęp do usług medycznych, zagrożenie przestępczością, korupcję, nadmierną swobodę obyczajową, hałas i zanieczyszczenie środowiska. Z sondażu wynika, że 86 proc. respondentów przynajmniej od czasu do czasu ogrania zdenerwowanie i rozdrażnienie. 71 proc. odczuwa znużenie i zniechęcenie. 68 proc. ma poczucie bezradności. 58 proc. przyznaje, że od czasu do czasu ogarnia ich wściekłość. 54 proc. twierdzi, że bywa w depresji. 6 proc. ma myśli samobójcze. Zdaniem CBOS, mimo że Polacy powszechnie doznają negatywnych emocji, to zarazem 84 proc. wyraża satysfakcję z własnego zdrowia psychicznego. 30 proc. jest w tym względzie "bardzo zadowolonych". Stan swego zdrowia psychicznego jako "taki sobie" określa 14 proc. 1 proc. jest nim zaniepokojonych. Systematycznie poprawia się informowanie społeczeństwa o problemach zdrowia psychicznego. W ostatnich czterech latach o 12 punktów wzrósł odsetek deklarujących, że mają wystarczające informacje. Zarazem wzrasta odsetek respondentów, którzy mieli osobisty kontakt z ludźmi chorymi psychicznie. Jednocześnie male-

Jak powiedział dziennikarzom po spotkaniu wiceminister Maciej Jakubowski, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, np. w czasie ferii świątecznych, by dyrektorzy szkół mogli w te dni wezwać nauczycieli w celu poprowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami. Tymi dodatkowymi zajęciami mogłyby być m.in. zajęcia opiekuńcze lub wyrównawcze. Obecnie nauczyciele mają 54 dni wolne w ciągu roku: w czasie wakacji, ferii i w czasie przerw świątecznych (bożonarodzeniowej i wielkanocnej). Podczas spotkania przedstawiono także propozycje dotyczące zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Resort edukacji zaproponował zmianę przepisów dotyczących tzw. jednorazowych dodatków wyrównaw-

je odsetek tych, którzy z problemami takich osób zetknęli się wyłącznie za pośrednictwem mediów lub literatury bądź nie mieli żadnej styczności – pisze CBOS. Sondaż przeprowadzono – w związku z przypadającym 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego – 5-16 września na 985-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. n

czych. Dodatki takie muszą wypłacić samorządy nauczycielom, jeśli na swoim terenie wydadzą ogółem na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika z tzw. średniego wynagrodzenia. MEN chce, by samorządy nie rozliczały się, jak dotąd, z kwot wydanych na wynagrodzenia nauczycieli osobno dla wszystkich stopni awansu zawodowego, ale globalnie z całej kwoty. Według Jakubowskiego proponowany sposób rozliczania spowoduje, że samorządy nie będą musiały już wypłacać dodatków uzupełniających. Wiceminister poinformował także, że resort rozważa zmianę przepisów dotyczących dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Brane są pod uwagę albo całkowita jego likwidacja, albo zmiana jego charakteru i sposobu obliczania jego wysokości. n

Maturzyści modlą się na Jasnej Górze

pielgrzymkę podzielono na trzy dni, w zależności od dekanatów, do których należą stołeczne szkoły. We wtorek przyjechali uczniowie z z dekanatów: Od poniedziałku do środy często- muranowskiego, służewskiego, święchowskie sanktuarium wypełniają tokrzyskiego, ursuskiego, błońskiego, uczniowie z Warszawy. W kolejnych brwinowskiego, grodziskiego, pruszdniach przyjadą m.in. maturzyści z kowskiego i raszyńskiego. Białegostoku, Ełku i Lublina. Maturzystom towarzyszył we wtoPielgrzymki klas na Jasną Górę to rek warszawski biskup pomocniczy już tradycja, kontynuowana co roku Tadeusz Pikus. Wskazał, że pielprzez tysiące młodych ludzi. Bardzo grzymka na Jasną Górę pomaga man Ekspert zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M, prof. tastrofy był zgodny z raportem MAK. wiele pielgrzymek maturzystów turzystom w wyborze drogi życio"Wszystkie czasy zdarzeń są prze- przybywa do sanktuarium jesienią, na wej, tak aby "droga każdego z maKazimierz Nowaczyk twierdzi, że hipoteza o wybuchach w samolocie, który rozbił suwa ne tak, aby samolot znalazł się początku roku szkolnego. Podobnie turzystów wpisała się w drogę, któsię 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, znajduje coraz więcej potwierdzeń. jak najniżej, w miejscu, gdzie rośnie jest wiosną, na krótko przed maturą, rą jest Jezus Chrystus". Po mszy mabrzoza. Te uszkodzenia zostały za- kiedy niemal codziennie w klaszto- turzyści zawierzyli swoje intencje Zdaniem Nowaczyka – który wziął nika, agregatu prądotwórczego, sys- rejestrowane przez skrzynkę ATM rze modlą się maturzyści z różnych Matce Bożej. udział we wtorkowym posiedzeniu temu ILS, klap na skrzydle. (...) Po- jeszcze w locie, co przeczy tezie ko- części Polski. W miniony weekend w sanktuzespołu – rozkład szczątków samo- stawiona hipoteza o wybuchach, misji Millera, że samolot był sprawWarszawscy maturzyści pielgrzy- arium modliło się ponad 4,5 tys. malotu, charakterystyczne ułożenie burt które rozbiły samolot w powietrzu, ny do końca, bo nie był, żadne zde- mują na Jasną Górę pod hasłem tego- turzystów z diecezji przemyskiej. Na kadłuba po katastrofie oraz seria po- znajduje coraz więcej potwierdzeń i rzenie z brzozą nie mogłoby dopro- rocznego Dnia Papieskiego "Jan Pa- piątek zaplanowano pielgrzymki z ważnych awarii, które wystąpiły – jej prawdopodobieństwo wzrasta" – wadzić do takich awarii" – stwier- weł II – Papież Rodziny". Ze wzglę- diecezji białostockiej i ełckiej, a na dził Nowaczyk. według niego – na wysokości ponad powiedział Nowaczyk. dów organizacyjnych kilkutysięczną sobotę z archidiecezji lubelskiej. n "Samolot po prostu nie zderzył się Ekspert zespołu mówił, że czasy 30 metrów, coraz bardziej przemazdarzeń TAWS 38 (dane systemu z brzozą, charakter uszkodzenia lewewiają za hipotezą wybuchów. Dodał, że lista awarii, które uda- ostrzegania przed przeszkodami) i go skrzydła i wysokość baryczna zaPoznań ul. Głogowska 3,14 3,17 4,06 4,08 WALUTY 9 października 2012 r. ło się odczytać z polskiej czarnej FMS (system zarządzania lotem), kie- pisana w tym miejscu świadczy o tym, Rzeszów INSYGNIA 3,12 3,17 4,04 4,09 NBP: kurs średni: dolar 3,1501 euro 4,0721 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 3,12 3,18 4,03 4,10 skrzynki, zaprzecza wnioskom rapor- dy doszło do wymienionych awarii, że samolot leciał wyżej" – dodał. KANTORY: DOLAR EURO Wrocław ul. Szewska 22/33 3,14 3,17 4,06 4,09 W jego ocenie do katastrofy Tutu komisji, którą kierował ówczesny zostały ukryte w trajektorii przedstakupno sprz. kupno sprz. Zgorzelec ul. Kościuszki 53 3,06 3,16 4,00 4,13 wionej w załączniku do raportu ko- -154M doszło na skutek: oderwania szef MSWiA Jerzy Miller. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,10 3,20 4,01 4,14 Warszawa Intraco 3,14 3,16 4,07 4,09 "Udało nam się odczytać ze skrzyn- misji Millera. Jego zdaniem czasy po- fragmentów lewego skrzydła, serii Kraków ul. Wielopole 3 3,12 3,15 4,06 4,11 Warszawa Marymont 3,14 3,16 4,07 4,08 ki ATM listę 11 awarii, do których szczególnych zdarzeń zostały świa- krytycznych awarii samolotu, wybuKrosno ul. Sienkiewicza 4 3,05 3,17 4,00 4,10 Warszawa PKO BP 3,04 3,22 3,94 4,19 doszło na wysokości ponad 30 me- domie zmanipulowane lub ukryte tak, chu w kadłubie samolotu oraz rozpaWarszawa Hotel Warszawa 3,11 3,17 4,04 4,10 Łódź ul. Kościuszki 22 3,12 3,17 4,05 4,10 trów. Były to m.in. uszkodzenie sil- aby końcowy wniosek przyczyn ka- du i uderzenia tupolewa w ziemię. n

Grupy maturzystów z całej Polski modlą się na Jasnej Górze o pomyślny wynik egzaminu dojrzałości. n

Potwierdza się hipoteza o wybuchu?

REKLAMA

ZAWISNY &ZAWISNY ATTORNEYS AT LAW

PROWADZIMY SPRAWY: ■ K ARNE ■ IMIGRACYJNE i DEPORTACJE ■ prawo rodzinne ■ nieruchomości ■ wypadkowe

20 L AT

PRAKTYKI

NASZE BIURA: 578 Driggs Avenue • Brooklyn, NY 11211 2409 Richmond Road • Staten Island, NY 10306 18 Mott Street • Manhattan, NY 10013 163 West Milton Avenue • Rahway, NJ 07065


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Pomiędzy ciemnością, jasnością i jazzem członkiem Stowarzyszenia Kobiet Artystek Amerykańskich i w maju tego roku uczestniczyła w 122. dorocznej wystawie tego stowarzyszenia. Jest także członkiem polskiej grupy Artes Gallery działającej w Nowym Jorku. Obrazy, które Mira Sartyan zaprezentuje na czwartkowej wystawie, powstały w tym roku. W części muzycznej wieczoru wystąpią muzycy o światowej renomie grający bluesa i jazzu: Lucjan Ban – pianista (w 2005 i 2006 nominowany do tytułu najlepszego europejskiego muzyka jazzowego), Alex Harding – obecnie jeden z pięciu najbardziej aktywnych saksofonistów barytonowych (może poszczycić się m.in. współpracą z Arethą Franklin), Bruce Williams – jeden z najmłodszych altowych saksofonistów, ale już cieszący się ogromną popularnością w środowisku jazzowym, Willard Dyson – bardzo utalentowany nowojorski perkusista, Bob Stewart – wirtuoz tuby, unikalny wykonawca utworów jazzowych na tym instrumencie. Pikanterii wydarzeniu z pewnością

Mira Sartyan na tle swoich obrazów

doda obecność artysty Szczepana Sadurskiego, specjalnie zaproszonego na ten artystyczny wieczór. Pan Szczepan to światowej sławy polski karykaturzysta – jeden z “najszybszych” karykaturzystów na świecie,

LIST DO REDAKCJI Kolejne przebudzenia

Jeden z rysunków satyrycznych Szczepana Sadurskiego

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobotę, 13 października, dyżuru redakcyjnego nie będzie. Kolejny dyżur odbędzie się 20 października w godz. 10:00-12:00. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Był październik 1956 roku. Zgromadzeni przed dopiero co oddanym do użytku Pałacem Kultury imienia Józefa Stalina ludzie byli zdumieni, że jest ich tak wielu. Przyszli tu, żeby wysłuchać tak długo oczekiwanych słów prawdy. Przemówienie I sekretarza PZPR Władysława Gomułki było kontynuacją Poznańskiego Czerwca i początkiem odwilży. Kiedy powstała Solidarność, ludzie znowu zdziwieni przecierali oczy ciesząc się, że tak wiele jest otwartych głów niepodatnych na nachalną propagandę. Stan wojenny zamroził porywy serc. Po roku 1989 zdawało się, że nareszcie jesteśmy u siebie. Niestety, i tym razem zostaliśmy oszukani. Teraz znowu wyszliśmy pod biało-czerwonymi sztandarami z propozycją “Obudź się Polsko”. Chodźcie z nami wszyscy, którzy czujecie się Polakami – wołaliśmy. Komuchom i zakompleksionym tak zwanym Europejczykom dziękujemy. Lemingi dołączą później, bo taka jest ich natura. Z ostatniej chwili. W centrum Warszawy mamy właśnie kolejną katastrofę budowlaną przy budowie metra. Do swojego studia – kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia – Telewizja Polska zaprosiła w trybie pilnym eksperta, którym jak zwykle okazał się znany polityk. Jego zdaniem zawinił oczywiście znowu PiS. W jaki sposób? Ano wykrakał stwarzając atmosferę zagrożenia. Absurd w najczystszej postaci? Pewnie nie dla lemingów. Pozdrawiam Małgorzata Todd

założyciel Partii Dobrego Humoru. Szczepan Sadurski opublikował ponad 6 tysięcy rysunków i ilustracji w ponad 200 tytułach prasy polskiej i zagranicznej. Jest zdobywcą m.in. Złotej Szpilki ‘86 (jest to nagroda ty-

godnika satyrycznego “Szpilki” przyznawana w konkursie na najlepszy rysunek roku). Uczestniczył m.in. w wystawach w Nowym Jorku, Moskwie, Atenach i Warszawie. ELŻBIETA POPŁAWSKA

Wieczór poezji i wspomnień

FOTO: ARCHIWUM KLUBU

Wieczór zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, gdyż uczestniczyć w nim będą znakomici artyści. Po raz pierwszy w CPS swoje prace zaprezentuje krakowska malarka Mira Sartyan. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki, zajęła się plakatem. Zdobyła m.in. prestiżową drugą nagrodę za plakat dotyczący rewaloryzacji miasta Krakowa. Od 1975 roku zajęła się malarstwem, które stało się główną dziedziną jej twórczości. Obrazy Miry Sartyan wystawiane były w wielu krajach Europy i w Ameryce. Kilka światowych galerii zakupiło jej wyróżnione prace. Od 1991 roku artystka mieszka i maluje w Nowym Jorku. Wystawia w tutejszych galeriach, m.in. w Agora Gallery i Soho International Art Competition. Ostatnią indywidualną wystawę artystka miała w 2010 roku w Krakowie. W tym roku brała czynny udział w wystawach grupowych Annual WAH Salon i Art Club Show. Brała udział w międzynarodowej wystawie New Centry Artists Gallery w Chelsea na Manhattanie. Jest

ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM ARTYSTÓW

n Centrum Polsko-Słowiańskie na Greenpoincie zaprasza w czwartek, 11 października, o godz. 19:00 na kolejny wieczór artystyczny, przygotowany przez Mariana Żaka w Galerii CPS przy 176 Kent Street. Wieczór ten został zatytułowany “Pomiędzy ciemnością a jasnością”.

Klubu Poetów “Telimena” serdecznie zaprasza w piątek, 26 października 2012 roku o godz. 19:00 do galerii redakcji “Kuriera Plus” na prezentację “Wspomnień i wierszy. Część 2”. Jest to najnowsza publikacja, w której prezentowana jest twórczość członków klubu. Podczas spotkania członkowie Telimeny i ich przyjaciele będą celebrować 10-lecie istnienia klubu. Redakcja “Kuriera Plus” mieści się przy 145 Java Street na Greenpoincie, JMS tel. (718) 389-3018.


Świat Prezydent Serbii: nie zrzekniemy się Kosowa

7 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

Cameron za referendum w sprawie stosunków z UE Brytyjski premier David Cameron oświadczył we wtorek, że referendum jest najbardziej rozsądnym sposobem dojścia do porozumienia w sprawie przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. n

Tomislav Nikolić i Giorgio Napolitano podczas powitania w Rzymie

n Prezydent Serbii Tomislav Nikolić oświadczył we wtorek w Rzy- członkostwa Serbii i doprowadzić do

mie, że jego kraj nigdy nie zaakceptuje niepodległości Kosowa. Zadeklarował, że Serbia woli nie wejść do Unii Europejskiej, niż zrzec się "kawałka swojej ziemi". gocjacji w sprawie członkostwa Serbii w UE". Zapewnił, że Rzym będzie wspierał akcesyjne wysiłki Belgradu. Włochy są gorącym zwolennikiem "perspektywy europejskiej dla całych zachodnich Bałkanów" – zadeklarował. Włoski prezydent zauważył również, że Unia nie ma “wystarczająco skonsolidowanej linii” w sprawie Kosowa i jego relacji z Serbią. Jego zdaniem Unia, niezależnie od punktu widzenia poszczególnych państw członkowskich w tej sprawie, powinna zaangażować się w rozmowy na temat

KRÓTKO Rząd "nie ugnie się przed MFW"

[MOSKWA, IRAK] Irak podpi-

[BUDAPESZT, WĘGRY] Rząd

sał w minionych miesiącach kontrakty z Rosją na zakup broni o wartości 4,2 mld dolarów – wynika z dokumentu przedstawionego we wtorek na spotkaniu premierów Rosji i Iraku, Dmitrija Miedwiediewa i Nuriego al-Malikiego, w miejscowości Gorki pod Moskwą. Kontrakty zawarto w czasie wizyt przedstawicieli irackiego ministerstwa obrony w Rosji w kwietniu, czerwcu i sierpniu. Nie podano żadnych szczegółów umów. Rosyjska gazeta "Wiedomosti" podaje, że Irak ma kupić 30 rosyjskich śmigłowców bojowych Mi-28NE i 42 samobieżne lufowo-rakietowe systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1.

Węgier opublikował w pięciu ogólnokrajowych dziennikach ogłoszenia, deklarujące, iż "nie ugnie się przed Międzynarodowym Funduszem Walutowym" i nie wprowadzi sugerowanych przedsięwzięć oszczędnościowych w zamian za pomoc kredytową. Ogłoszenia zawierają odrzucenie takich propozycji, jak podatek od nieruchomości lub ograniczenie świadczeń rodzinnych. Na tekstach, przedstawiających te propozycje wydrukowano napisy: "Nie". Wtorkowa wypowiedź premiera Węgier głosi, iż porozumienie z MFW ułatwiłoby sfinansowanie budżetu w 2013 roku, ale bez takiej umowy kraj także sobie poradzi.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

NATO ma plan obrony Turcji [BRUKSELA, BELGIA] Sekre-

tarz generalny NATO Anders Rasmussen zapewnił we wtorek Turcję, że w razie ataku z zewnątrz może ona liczyć na solidarność ze strony sojuszu. Przestrzegł równocześnie Turcję i Syrię przed eskalacją trwającego od tygodnia konfliktu. "Dysponujemy wszelkimi planami, by w razie konieczności bronić Turcji" – powiedział Rasmussen przed spotkaniem ministrów obrony NATO w Brukseli. Tydzień temu pociski moździerzowe wystrzelone z terytorium Syrii zabiły pięciu mieszkańców tureckiej miejscowości Akcakale. W odpowiedzi na incydent artyleria turecka ostrzelała terytorium syryjskie.

FOTO: PAP/EPA

4,2 mld dolarów na broń z Rosji

BAT, (PAP)

David Cameron twierdzi, że Wielka Brytania powinna pozostać w UE

Nobel za pomiar kwantów światła n Tegoroczni nobliści w dziedzinie fizyki Serge Haroche i David J. Wineland wynaleźli niezależnie od siebie metodę pomiaru pojedynczych cząstek oraz manipulowania nimi bez zmiany ich kwantowej natury. Wcześniej wydawało się to nieosiągalne.

Po je dyn cze cząst ki światła lub materii nie poddają się regułom klasycznej mechaniki, wobec tego opracowano zasady mechaniki kwantowej, która opisuje właściwości obiektów mniejszych od atomu. Problem z jej zastosowaniem polega na tym, że poszczególne cząstki niełatwo dają się wyizolować ze środo- Serge Haroche (z lewej) i David Wineland wiska, ponieważ tracą swoje tajemnicze kwantowe właści- trycznie naładowane atomy, czyli jowości, kiedy zetkną się ze światem ny. Przepuszczając przez nie świazewnętrznym. tło (fotony) dokonuje pomiarów. Z tego powodu wiele osobliwych Analogiczne, ale odwrotne, rozzjawisk zachodzących w świecie wiązanie zastosował Serge Haroche. kwantowym naukowcy mogli tylko Kontroluje on i mierzy uwięzione fosobie wyobrażać, dokonując ekspe- tony (czyli cząstki światła) przepuszrymentów myślowych. Bezpośred- czając atomy przez wnętrze pułapki. nia obserwacja kwantowych fenomeDziedzina, którą zgłębiają tegonów długo była niemożliwa. roczni nobliści, nazywana jest opty"Dzięki swoim pomysłowym me- ką kwantową i jej celem jest badatodom badawczym Haroche i Wine- nie fundamentalnych oddziaływań land razem z członkami swoich ze- między światłem a materią. społów badawczych zdołali zmierzyć Obaj nobliści podzielą się po rówi podtrzymywać bardzo kruche sta- no nagrodą wynoszącą 8 mln koron ny kwantowe, które wcześniej wy- szwedzkich (około 1,2 tys. dolarów). mykały się bezpośredniej obserwa68-letni Francuz Serge Haroche jest cji. Nowe metody pozwalają im ba- profesorem College de France w Padać, kontrolować i liczyć cząstki ele- ryżu. Jego rówieśnik, Amerykanin mentarne" – poinformował we wto- David Wineland kieruje grupą badawrek Komitet Noblowski. czą w Narodowym Instytucie StanMetody obu fizyków są bardzo po- dardów i Technologii w Kolorado, dobne. David Wineland stworzył pu- pracuje też na tamtejszym uniwerłapki, w których uwięzione są elek- sytecie. BAT, (PAP)

FOTO: REUTERS

Po spotkaniu z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano Nikolić, który sprawuje urząd szefa państwa od maja, powiedział dziennikarzom, że niepodległości Kosowa, ogłoszonej w 2008 roku, Serbia nie zaakceptuje ani obecnie, ani w przyszłości. "Nie możemy rezygnować z kawałka naszej ziemi, by wejść do Unii Europejskiej" – dodał serbski prezydent. Z kolei Napolitano po zakończeniu rozmów wyjaśnił: "Włochy nie należą do europejskich krajów, które wstępnie przedkładają prośbę o uznanie Kosowa jako warunek ne-

ich pozytywnego zakończenia. Serbia otrzymała w marcu status oficjalnego kandydata UE, jednak warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest poprawa relacji z Kosowem, dawną serbską prowincją, która jednostronnie ogłosiła niepodległość w lutym 2008 roku. Powstanie rządu socjalistów i nacjonalistów z Serbskiej Partii Postępowej (SNS) po wyborach w maju tego roku uznano w stolicach europejskich za zagrożenie dla procesu zbliżenia Serbii z UE. Niepodległość Kosowa uznało dotychczas 91 spośród 193 państw członkowskich ONZ. Spośród 27 państw UE nie uczyniły tego dotąd tylko Hiszpania, Słowacja, Rumunia, BAT, (PAP) Grecja i Cypr.

by dokładnie dotyczyło. Zadeklarował, że jest przeciwko referendum dotyczącemu wyłącznie członkostwa w UE. Jak zaznacza Reuters, prawe skrzydło Partii Konserwatywnej wywiera na Camerona coraz silniejszy nacisk w sprawie referendum na temat stosunków z Unią Europejską. Szef rządu twierdzi, że Wielka Brytania powinna pozostać w UE.

FOTO: PAP/EPA

FOTO: PAP/EPA

"Jeśli zawrzemy takie porozumienie, będzie ono wymagać zatwierdzenia, czy to w referendum, czy też poprzez wybory powszechne. Oczywiście referendum jest niewątpliwie najprostszym, najwygodniejszym i najbardziej rozsądnym sposobem na to" – powiedział Cameron dla BBC w kuluarach konferencji Partii Konserwatywnej w Birmingham. Premier nie wyjaśnił, kiedy referendum miałoby się odbyć i czego


8

To i owo

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Jak Jerzy Skolimowski został Janem Sobieskim...

10 października – 284. dzień roku Imieniny obchodzą: Franciszek, Paulina NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: Noc:

17°C (64°F) 7°C (45°F)

Kartka z historii

FOTO: PAP LIFE

Mya – amerykańska piosenkarka R&B i popowa, tancerka, aktorka, modelka i producentka. Przyszła na świat w Waszyngtonie. Jej rodzice to Theresa i Sherman Harrisonowie, para muzyków. Ojciec jest pochodzenia afroamerykańskiego, zaś matka włoskiego. Ma dwóch młodszych braci braci: Chaza i Nijela. Dorastała w miejscowości Glenn Dale w stanie Maryland. Sławę zdobyła w późnych latach dziewięćdziesiątych. Wylansowała przeboje, takie jak "It's All About Me", "The Best of Me", "Case of the Ex", "My Love Is Like... Wo". W 2001 roku wraz z Christiną Aguilerą, Lil' Kim Mya oraz Pink wylansowała przebój "Lady Marmalade" (na podstawie piosenki zespołu LaBelle pod tym samym tytułem), wyprodukowany przez raperkę Missy Elliott, za który zdobyła nagrodę Grammy. Występowała w filmach, m.in.: "Chicago", "Przeklęta", "Dirty Dancing: Havana Nights". W 2009 r. brała udział w programie "Dancing with the Stars", gdzie jej partnerem był Dmitry Chaplin.

Reżyser Jerzy Skolimowski nie otrzymałby roli króla Jana III Sobieskiego, gdyby nie pewna dziennikarka... Producent filmu "Bitwa pod Wiedniem" nie wiedział bowiem, że Skolimowski jest także aktorem. Skolimowski znany jest szerszej widowni przede wszystkim jako reżyser. Jego ostatni film "Essential Killing" odniósł liczne sukcesy w Polsce i na świecie. Ten filmowiec jest jednak bardzo wszechstronny i już nieraz dał się poznać także jako aktor. Jego ostatnią rolą jest król Jan III Sobieski w polsko-włoskiej produkcji "Bitwa pod Wiedniem". Jak się okazuje, artysta otrzymał propozycję zagrania tej roli w bardzo nietypowy sposób... "Za mój udział w tym filmie odpowiedzialny jest producent Alessan-

dro Leone, który zauważył mnie na scenie w Krakowie, kiedy w zeszłym roku byłem szefem jury na krakowskim festiwalu i wręczałem nagrodę główną za film. Alessandro był na sali i zwrócił się do siedzącej obok dziennikarki: 'Jaka szkoda, że Skolimowski nie jest aktorem, on byłby idealny w roli króla Sobieskiego'. Na to dziennikarka powiedziała mu, że Skolimowski jest aktorem i zagrał już wiele ról... Wtedy Alessandro już bez obaw podszedł do mnie po tej imprezie i bez wahania zaproponował mi rolę. Musiałem zdecydować bar-

dzo szybko. Pomyślałem, że jest to na tyle interesujące wyzwanie, że zaryzykowałem i podjąłem się tej roli" – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Jerzy Skolimowski. Główną rolę w filmie zagrał laureat Oscara F. Murray Abraham. Skolimowski zdradził, że współpraca z tym aktorem także utwierdziła go w przekonaniu, że "Bitwa pod Wiedniem" jest bardzo ważnym filmem. "Pierwszego dnia zdjęciowego miałem już scenę z Abrahamem. Gdy zaczął mówić swoje kwestie, czułem, że wypowiada je z dużą pasją i przekonaniem. Wpisałem się od razu w tę samą konwencję" – wyjaśnił Skolimowski.

10 PAŹDZIERNIKA 1913 R. prezydent USA Woodrow Wilson symbolicznie zakończył budowę Kanału Panamskiego, wysadzając zaporę Gamboa.

Cytat dnia: Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział, że ona nigdy nie będzie twoja.

[Gabriel García Márquez]

Zdjęcie dnia

AT, (PAP LIFE)

W trakcie Oktoberfest wypito 6,9 mln litrów piwa

FOTO: ARCHIWUM

"Liczby wprawdzie nie są imponujące, ale należy wziąć pod uwagę, że tym razem mieliśmy do dyspozycji mniejszą powierzchnię, dlatego nie można tego bezpośrednio porównywać. Uważam, że tegoroczny Oktoberfest był bardzo udany i dopisała nam również pogoda" – podsumował dyrektor imprezy Dieter Reiter. Goście pochodzili z przynajmniej 70 krajów. Te dane wynikają z danych z bankomatów. Obok turystów z całej niemal Europy, w tym Azerbejdżanu, do Monachium w tych dniach przyjechali goście z Kuwejtu, Namibii, a nawet z Kajmanów. "Mogło być znacznie więcej przedstawicieli innych narodów, ale nie jesteśmy w stanie tego zbadać. Musi-

my polegać na danych, które są nam dostępne" – dodał Reiter. Trochę więcej pracy w tym roku miała policja. Wzywana była ok. 2000 razy, zarejestrowano 1400 czynów karalnych, w tym najwięcej kradzieży. Z usług medycznych skorzystało 8 tys. 400 gości. To prawie 2 tys. pacjentów mniej niż w 2011 roku. Oktoberfest to dożynki chmielowe organizowane w Monachium w Bawarii. Impreza odbywa się corocznie od 1810 roku na przełomie września i października i jest jednym z największych na świecie festynów ludowych. W ostatnich latach przeciętna liczba odwiedzających wynosiła sześć milionów. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

Mniej odwiedzających i mniejsze spożycie piwa w porównaniu do zeszłego roku – tak można podsumować zakończony w niedzielę 179. Oktoberfest. Do Monachium przyjechało 6,4 miliona osób z 70 krajów. Wypito 6,9 mln litrów piwa, zjedzono 116 wołów i 57 cielaków.

Członkowie Kremlin Horse Riding School podczas spektaklu "Rosyjskie tradycje" z okazji 200. rocznicy zwycięstwa nad armią Napoleona w 1812 roku n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

10 PAŹDZIERNIKA 1979 R. urodziła się


Opinie

9 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

OD REDAKCJI

n PAWEŁ ŁEPKOWSKI

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

Ostrzeżenie dla Europy

Ubóstwo, koszty, miejsca pracy Podczas gdy liczba ludzi żyjących w USA w ubóstwie rośnie, nie ma zgody, kto się do nich zalicza, ani też jakie są tego przyczyny. Optymistyczne dane o spadku liczby bezrobotnych niekoniecznie muszą oznaczać, że spora część populacji rychło się wyrwie z kręgu nędzy.

Polskę odwiedził niedawno George Weigel, amerykański teolog katolicki, pisarz i jeden z najlepszych na świecie biografów Jana Pawła II. Podczas pobytu w Warszawie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na debatę o przyszłości Europy. Ku zdumieniu większości uczestników tego spotkania Weigel stwierdził, że zjednoczona Europa jest na krawędzi rozpadu.

JAK DOWODZĄ WRZEŚNIOWE STATYSTYKI BIURA SPISU LUDNOŚCI, 46,2 mln Ameryka-

nów żyje w biedzie. Dotyka to ponad 15 proc. mieszkańców kraju szczycącego się bogactwem. Wskaźniki ubóstwa nie rozkładają się równomiernie. Najbardziej, bo aż w 22,5 proc., narażone są na nią osoby poniżej 18. roku życia. Najmniej, bo tylko w dziewięciu proc., doświadcza starszych, mających ponad 65 lat. Stosunkowo lepsze położenie seniorów może uzasadniać nie tylko fakt, że świadczenia emerytalne Social Security są wypłacane niezależnie od stanu gospodarki. Nie bez znaczenia jest to, że dłużej statystycznie żyją ludzie bogatsi. Amerykańskiej biedy nie daje się porównać z nędzą społeczeństw w niektórych krajach afrykańskich bądź azjatyckich. Nie powinno się jej jednak w XXI wieku łączyć w największym na świecie mocarstwie jedynie z dostępem do pożywienia. Dlatego cynizmem zabarwione są komentarze podające w wątpliwość ubóstwo tych, których stać tylko na najtańsze, zwykle niezdrowe, produkty, bo przecież są otyli.

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aleksandra Lisowska (Classified) – ext. 303 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com FOTO: ARCHIWUM

PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

"Europa popełnia demograficzne samobójstwo" – stwierdza George Weigel

Amerykanin użył słów, które w nowym kraju Unii si tam pokryć bieżące zasiłki dla osób bez pracy. To błędne koło jest skutkiem powojennej poliEuropejskiej mogły zostać odebrane jako opinia dość arogancka. "Europa popełnia demograficz- tyki społecznej europejskich socjalistów. Stary konne samobójstwo" i nie ma szansy przetrwania w tynent już dzisiaj powinien zacisnąć pasa, maksyobecnej postaci – stwierdził bowiem bez ogró- malnie ograniczyć wydatki socjalne, zredukować dek George Weigel. Jak to należy rozumieć – py- wpływy związków zawodowych i stworzyć zachętali zgromadzeni? Czy jeden z najbardziej zna- tę do zakładania rodzin wielodzietnych. Takie kronych biografów polskiego papieża, a jednocze- ki wymagałyby jednak powrotu do władzy poliśnie wielki admirator kultury europejskiej uwa- tyków pokroju Margaret Thatcher, która – na wzór ża, że Unia Europejska może się rozpaść? We- Winstona Churchilla – może obiecać jedynie "krew igel podkreślił, że paradoksalnie czynnikiem de- i pot", a nie kolejne lata życia w luksusie. Spadek liczby urodzin dzieci jest strukcyjnym wspólnoty jest dobrobyt. skutkiem kilku czynników o podłożu Po raz pierwszy w swojej historii Eutakże ideologicznym. Młode pokoleropejczycy żyją dobrowolnie i pokoStary kontynent nie jest niepewne jutra. Wychowane w jowo zjednoczeni, w niespotykanym dotychczas dobrobycie. Europa jest zie- już dzisiaj powinien dobrobycie i propagandzie "przebojozacisnąć pasa, wości zawodowej" oraz równouprawmią ludzi sytych i zamożnych. Pod nienia płci ma zdecydowanie zawyżowzględem zamożności niektóre naromaksymalnie ne wymagania. Zresztą to nie ludzie dy Starego Kontynentu żyją dzisiaj doograniczyć wydatki młodzi, ale głównie osoby po sześćstatniej od Amerykanów. Unia Europejska stanowi najbogatszy organizm socjalne i zreduko- dziesiątce szturmują lokale wyborcze gospodarczy świata. To się jednak mo- wać wpływy związ- w czasie każdych wyborów. George Weigel znakomicie zdiagnoże zmienić w ciągu dekady, ponieważ ków zawodowych zował problem. W historii Europy średnia wieku w Europie wynosi obeczmniejszanie się populacji miało miejnie 39 lat. Statystycznie każda obywasce wyłącznie z powodu wojen, epitelka UE wydaje na świat 1,52 dziecka. Prawidłowy współczynnik dzietności, który demii lub katastrof naturalnych. "Teraz jest to zdegwarantowałby Europie utrzymanie obecnego po- cydowanie problem duchowy, który stanie się kryziomu zamożności powinien wynosić 2,1 dziec- tyczny dla obecnego młodego pokolenia" – oceka na jedną kobietę. Innymi słowy, w UE zwięk- nił amerykański teolog. Jego zdaniem laickie sposza się ujemny przyrost naturalny, co oznacza, iż łeczeństwo może postrzegać chrześcijan jako niekażdego dnia więcej ludzi umiera, niż się rodzi. racjonalnych, bo kierujących się wyłącznie zaWeigel podkreślił celnie, że właśnie teraz na prze- sadami wiary. Jednak "ludzie o przekonaniach łomie 2012 i 2013 roku na emeryturę przechodzi chrześcijańskich muszą wejść do przestrzeni puw całej Unii pierwszy rocznik olbrzymiego powo- blicznej przedstawiając argumenty, które mają sens jennego wyżu demograficznego. Oznacza to, że dla wszystkich – podkreślił. – To kwestia nie tylniespotykana dotychczas w historii rzesza emery- ko dobrych manier, ale także zdrowego rozsądtów pobierze świadczenia emerytalne płacone przez ku politycznego". A ten rozsądek powinien się wyrażać w haśle: pokolenie aktywne zawodowo. Należy także pamiętać, że w niektórych regionach Europy bezro- otwarte granice i wspólne obywatelstwo dla Eubocie sięga już 25% ludności aktywnej zawodo- ropejczyków – tak, ale wszelki federalizm, unia wo. Część składek na ubezpieczenie społeczne mu- walutowa i dyktat Brukseli – nie! n

W BŁĄD WPROWADZAĆ MO GĄ TAK ŻE ZDEZAKTUALIZOWANE STATYSTYKI. I tak we-

Obwinianie ubogich, że sami są sobie winni, ze względu na lenistwo i unikanie pracy, nie odzwierciedla całej prawdy.

dług raportu zwanego Food Consumption Survey jedzenie pochłaniało w USA w roku 1955 trzecią część dochodów rodziny. Znacznie tańsze były jednak opłaty za czynsz, czesne, ubezpieczenie czy dojazdy. Dzisiaj struktura wydatków wygląda w ten sposób, że tylko 13 proc. wydaje się na poży wie nie. Naj wię cej idzie na mieszkanie (35 proc.). Ciągle drożeje też transport (17 proc.). Krytyki nie wytrzymuje obwinianie za wszelkie zło rządu federalnego, a traktowanie jako uniwersalnej recepty na uzdrowienie przekazanie wielu uprawnień władzom lokalnym, w tym stanowym. Jak to wyperswadować bezrobotnym w niezwykle kosztownym molochu, jakim jest Nowym Jork, gdzie ich świadczenia wynoszą najwyżej 405 dolarów tygodniowo, podczas gdy w małym miasteczku w New Jersey mogą przekraczać 600 dolarów. OBWINIANIE UBOGICH, ŻE SAMI SĄ SOBIE WINNI, ZE WZGLĘDU NA LENISTWO I UNIKANIE PRACY, nie odzwierciedla całej prawdy. Sta-

tystyki wykazują, że w dobie kryzysu powstają głównie stanowiska mało płatne. Między 2000 a 2008 rokiem było ich ponad 40 proc. Co gorsza, według przewidywań zaliczać się do nich będzie sześć na 10 nowych miejsc pracy tworzonych do 2020 roku. Za dobre natomiast uważa się już takie, które oferują ok. 37 tys. dolarów rocznie plus ubezpieczenia i świadczenia emerytalne. Czasy są ciężkie. Dlatego nawet jeśli wyższe wykształcenie nie zawsze teraz gwarantuje bezpieczeństwo życia i dostatek, wciąż jest skuteczną drogą, aby polepszyć swoje położenie. ND


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Polska jest jak obwarzanek... Krzysztof Gruszkowski

Długie brody z lnianego włókna, twarze zakryte maskami, na głowach wysokie kapelusze ozdobione kwiatami z bibuły – to “brodacze” ze Sławatycz

Jakby tej wyjątkowości nie było dość, podejmujemy jeszcze wiadomość o epizodzie Tadeusza Andrzeja Bonawentury Kościuszki, który w trzeciej dekadzie miesiąca października 1775 roku odpływał Starym Bu-

FOTO: KAROL GRUSZKOWSKI

Na wysokim brzegu pradoliny Bugu, wyniesionym ponad teren zalewowy na tzw. Polesiu Lubelskim, określonym na mapie jednostek tektonicznych wyniesieniem Sławatycz, niekiedy zrębem Sławatycz lub półwyspem Sławatycz, rozciąga się malowniczo położona osada gminna Sławatycze, jakby układem terenu wykreowana nad wyniosłym zakolem granicznej rzeki. Przyparta do granicznego Bugu, szeroko rozłożyła się na 117 km od Lublina, pomiędzy Włodawą a Terespolem, w odległości 52 km od Białej Podlaskiej, będącej siedzibą tegoż powiatu. Centrum rynku jest duże, choć nieco bezkształtne, rozpięte wokół banku, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, poczty i dwóch świątyń wpatrzonych w siebie. Oba obiekty murowane stoją od 1910 r. jakby w odbiciu lustrzanym, rozmawiają przez ulicę Kodeńską, za pomocą stanowczych wezwań dzwonów, świętujących dźwiękiem kolejne uroczystości w obrządku wschodnim i łacińskim. Tworzą ewenement na skalę nie tylko powiatu. Kościół w stylu neoklasycystycznym z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej (śnieżnej) pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku, zaś cerkiew z sześcioma kopułami cebulastych wieżyczek, z łukowatym układem okrągłych ikon w iko no sta sie oraz iko ną wład cy wszechświata Chrystusa Pantokratora, tronującego na potrójnej tęczy. Na spotkanie wybiegają solidne domy – podłużne, ocienione dwuskrzy-

dłowymi okiennicami, dającymi absolutne poczucie bezpieczeństwa, pobudowane wzdłuż placu niemalże na samej granicy z sąsiadem. Skromne z pozoru drewniane domki wyglądają jeden zza drugiego, jakby przycupnięte przy swoich płotach i mikroskopijnych ogródkach kwiatowych. To tutaj potrawą wigilijną jest barszcz czerwony gotowany na wywarze z grzybów leśnych z uszkami z farszem grzybowym. To miejsce wyjątkowe, w którym każdy kończący się rok kalendarzowy poprzedza lo kal ne swo iste ku rio zum, kolorowych przebierańców będących etykietą etniczności Sławatycz, zwanych brodaczami. Długie brody z lnianego włókna, twarze zakryte maskami, na głowach wysokie kapelusze ozdobione kwiatami z bibuły i zwisającymi wstążkami, długie baranie kożuchy odwrócone futrem na zewnątrz, czyli po sławatycku “do góry mochum”. Ręce i nogi owinięte słomą, każdy ma długi drąg, na którym pod ciężarem ubioru i pozornej starości odchodzącego roku opierają swoją posturę. Włóczą się nonszalancko ulicami Sławatycz, uganiając się bezkarnie za dziewczętami, aby je dopaść, potulić i objąć drągami, a niekiedy podrzucić w górę. Pisku i postrzępionej słomy jest zawsze co niemiara. Wieczorem rozpoczynają kolędowanie śpiewając “Wesołą nowinę bracia słuchajcie”. W trakcie zabawy sylwestrowej, owiani śniegiem i mrozem, zuchwale wkraczają w tańczące pary, doskonale wpasowując się w scenerię balowiczów udekorowanych kolorowymi kotylionami.

FOTO: KRZYSZTOF BIELAK

n Najpiękniejszą podróż mojego życia odbyłem w minione wakacje. Poruszam się za pomocą chodzika z siedziskiem, jednak specjalnie przystosowanym rowerem mogę jeździć, zwłaszcza po równinie. Autem dojechaliśmy do Sławatycz i stamtąd rozpoczęliśmy rowerową wędrówkę wspomaganą chodzikiem.

Stary Bug w Sławatyczach

giem galarem wypełnionym zbożem z przystani rzecznej u podnóża starego zamku. Ogarnięty duchową rozterką po niepowodzeniach, jakie go spotkały w domu właściciela Sosnowicy (świeżo mianowanego hetmana polnego litewskiego Józefa Sosnowskiego) za to, że pokochał jego młodszą córkę Ludwikę, nie zaskarbiając tym szacunku jej ojca. Wówczas Stary Bug spełniał rolę rzeki portowej, zapewniając wygodny i tani transport z dóbr radziwiłłowskich. Pożegnawszy się z siostrą Katarzyną Żółkowską, która wraz z mężem dzierżawiła folwark kuzawski na terenie tzw. państwa sławatyckiego i zaciągnąwszy pożyczkę u księcia Adama Czartoryskiego, napotkanego podczas postoju w sławatyckiej karczmie, Kościuszko opuścił te strony Starym Bugiem. Narwią w Modlinie i Wisłą dopłynął do Gdańska, by docelowo – poprzez krótkie pobyty w Dreźnie i Paryżu – dotrzeć do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam bohatersko walczyć o niepodległość tegoż mocarstwa. A Stary Bug płynął u podnóża Sławatycz aż nadeszła wiosna 1821 roku i wezbrane jego wody wyznaczyły nowe koryto dla tzw. Nowego Bugu. Wówczas wewnętrzna granica pomiędzy Królestwem Polskim a carstwem rosyjskim przesunęła się wzdłuż o milę (ponad 8,5 km) i wszerz o wiorstę (nieco ponad 1 km).

Na pamiątkę tej zaszłości pozostało niepozornie skromne stare koryto, które przez 236 lat nabiera swoistej szlachetności, jak dobre wino w piwniczce. Dziś jego wody niemające odpływu pokrywa gęstym kożuchem rzęsa, będąca smakowitym pokarmem dla ptactwa wodnego. Na środku – duże żółte wonne kwiaty pływającej grążeli. W płytszych miejscach – żabieniec, zbierający w wiechę drobne kwiaty w kolorze białym i różowym, zaś przy brzegu krwawnica zakwitająca stale w maju w kolorze różowo-fioletowym w kłosie. Tuż za nią tworzący łany bobrek trójlisty. W strefie przybrzeżnej połacie mieczowatych liści tataraku i ociężale kołysząca się dziewanna. Nieco dalej trzcina tworząca zarośla źdźbłami o sztywnych liściach i szuwary dekoracyjnej pałki wodnej, stojące dumnie ponad gęstym sitowiem. Zauroczeni barwnymi opowieściami napotkanego na rynku w Sławatyczach społecznego regionalisty, wywodzącego się ze szlachty zagonowej, którego rzekomo przodkowie używali herbu Grzymała, do końca nie dawaliśmy wiary, zastanawiając się, czy stać go było na porywy fantazji. Opowiadał tak precyzyjnie głosem radiowca, pogrążając się w swoich myślach, jakby czuwał nad ciągłością snutego wątku, utwierdzając w przekonaniu, że wszystko, co


11 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

odbudowany w kształcie zbliżonym, jaki nadał mu Kajetan Kraszewski. Symbolizuje świat, który odszedł, a zatrzymał się w nim klimat epoki naszych pradziadków. Od 28 lipca 1962 roku promuje kulturę polską, a w roku 2012 świętuje 50. rocznicę działalności. Ta literacka placówka muzealna – jak i wymienione w niniejszym artykule miejscowości – położona jest w archaicznym krajobrazie powiatu bialskiego, w którym poczesne miejsce zajmują obiekty sakralne. Swoista mozaika religii. Krzyże prawosławne przewiązane niebieskimi wstążkami, ikony, obrazy katolickie i unickie, ewangelickie mogiły w Zańkowie, macewy na sławatyckim kirkucie, cerkwie i kościoły oraz odtworzone niedawno wspomnienia po sławatyckiej synagodze. Do tego liczne jeziorka, srebrna wstęga meandrującego nieuregulowanego Nowego Bugu, a w nim szczupaki, sumy, sandacze i okonie. Kraina spowita aurą lasów i maprzeczytanych stron o Romanowie, łatwiej cofa do Kajetanowych cza- jestatyczną roślinnością, na styku kulsów. Urzeczeni promenadą starego tury Zachodu i Wschodu. Jej 32,8% parku dopatrujemy się prawdziwej powierzchni to gmina Sławatycze, głębi piękna, nadającego wydźwięk objęta ochroną w postaci Nadbużańemocji. Tuż za fosą kaplica dworska skiego Obszaru Chronionego Krajopw. św. Anny ufundowana w pierw- brazu. Słowa marszałka Józefa Piłsudskieszej połowie XIX w. przez prababkę, tzw. białą babunię, wielmożną go: “Polska jest jak obwarzanek... najKonstancję z Morochowskich Nowo- lepsza po brzegach” pasują jak ulał miejską. Dworek romanowski został do tego, co dane było mi zobaczyć. n

Dworek w Romanowie – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

kłony i kreślą zamaszyście trzykrotnie znak krzyża od prawej strony do lewej. Modlą się w chmurze kadzidłowego dymu, przy pulsującym rytmie śpiewu wypływającego z głębi duszy, który współgra z płonącymi smukłymi świecami, co rusz przechylającymi się pod ciężarem ciepła spalanego wosku. Tuż za bramą wejściową podłużny dom z gankiem, z bali drew nia nych, w sty lu XIX wiecznych chat syberyjskich zaprasza na noclegi. Dwa km na zachód w centrum schludnej wsi Jabłeczna stoi kościółek drewniany z 1750 roku ufundowany przez ówczesnego właściciela “państwa sławatyckiego” Hieronima Floriana Radziwiłła, w celu przeciwdziałania wpływowi monasteru prawosławnego na okoliczną ludność. Najpierw był cerkwią unicką, później przebudowany stał się cerkwią prawosławną. Po I wojnie światowej zamieniony na świątynię rzymskokatolicką pozostaje nią do dziś. Wracamy pozostawiając na piaszczystym wzgórzu cmentarz, gdzie nagrobki pisane cyrylicą sąsiadują z polskimi. Zza gęstwiny drzew wyłaniają się rozproszone zabudowania i niewielkie jeziorka. Na porośniętej rzęsą wodzie otulonej zaroślami nieśpiesznie sunie łabędź z szyją zgiętą w kształcie litery “S”, lustrując okolicę, a za nim paraduje jego towarzyszka i 8 burych łabędziątek. Nad nami błękitne niebo, białe baranki chmur i przejrzyste powietrze. Oczy swobodnie mogą pohulać po płaskiej równinie. Wszędzie przy drogach sporo starych omszałych krzyży. Targane burzami, chłostane wiatrem, pokornie znosiły koleje losu zmieniającej się polityki, trwają nadal jakby na przekór. Niektóre z ledwo ociosanego drewna, zszarzałe ze starości. Inne skromne przycupnięte obok krzewu bzu, jakby chciały, aby im było bezpieczniej. Pochylają się z roku na rok pod ciężarem ziemskiej boleści. Mijamy dzikie róże krzewiące się na poboczach drogi, czując zapach falujących łanów pszenicy, połacie “końskiego zębu”, maki czerwone, niebieskie chabry, widząc płaskie jak stół przestrzenie ciągnące się po horyzont błękitnego nieba. Udajemy się do wsi Liszna na posiłek w hoteliku Zastronek. Tam wśród dań prostych i smacz-

nych na naszą uwagę zasługują pierogi olenderskie z farszem z suszonych gruszek i sera, na słodko, dekorowane śmietaną i cynamonem oraz ciasteczka serowe z jabłkami. Noc spędzamy u państwa Buczków (w miejscu wypożyczania rowerów), zachowując w pamięci elokwencję pani domu i życzliwość jej męża. Po śniadaniu obfitującym w ryby rzeczne wyruszyliśmy rowerami na południe Sławatycz do Romanowa, odległego o 12 km. Przesiąknięci atmosferą świeżości poranka mijaliśmy sławatycki kirkut z trzema zachowanymi macewami za bramą z cegły i tablicami upamiętniającymi zagładę tutejszych Żydów. Na horyzoncie – rozległe łany pól i łąk opartych o ścianę sosnowych lasów. Najpierw w zasięgu wzroku znalazła się brama, fosa i wolna przestrzeń placu z drogą dojazdową w trakcie budowy i klasyczny murowany dwór z 1806 r., w którym Józef Ignacy Kraszewski spędził wczesne dzieciństwo u swoich dziadków Anny i Błażeja Malskich. Dziś jest to muzeum poświęcone najpłodniejszemu polskiemu pisarzowi ze zbiorami jego rękopisów oraz prawie kompletną edycją jego książek. Ma też wiele czasopism, w których zamieszczał swoje artykuły, akwarele, rysunki, szkice ołówkiem, obrazy, portrety, medale i medaliony wybite na cześć pisarza, fotografie jego i członków rodziny. Moją uwagę przykuła postać Kajetana Kraszewskiego (młodszego brata pisarza), który przez ponad 40 lat był gospodarzem tego dworu i ob szer ne go ma jąt ku o powierzchni 2500 ha. Jemu to zawdzięcza się piękną oprawę, niczym ramę obrazu dobraną z charakterem wokół dworu, w postaci monumentalnego starodrzewia. Pysznią się tu szpalery grabów, wiązów, świerków, lip i jesionów. Niczym zestrojone ze sobą instrumenty, wydają subtelny melodyjny wokal ukojenia. Wszystkie drzewa – w większości o rozłożystych konarach i powykręcanych ze starości gałęziach – opadają niemal na ziemię, muskając się, kontemplują, spełniając funkcję narratora naszej wycieczki w odległą przeszłość. Tworzą mikroklimat balsamicznego powietrza, które nasycone olejkami eterycznymi uzdrawia duszę i uspokaja. Specyficzna woń zmieszana z odrobiną fantazji na podbudowie

FOTO: KAROL GRUSZKOWSKI

FOTO: KAROL GRUSZKOWSKI

mówi, jest prawdą. Kończyliśmy delektowanie się lodami o niespotykanym bukiecie smaków i tajemnej recepturze zwartych gałek, sycąc nozdrza czystym powietrzem, uszy tylko co zakończonym opowiadaniem niebieskookiego tubylca, a wzrok kierowaliśmy na plakaty reklamujące organizowane stąd spływy kajakowe i nadbużańskie rajdy rowerowe. Wypożyczyliśmy przy ul. Kodeńskiej 10 u Ryszarda Buczka pozostałe rowery, otrzymując profesjonalny pilotaż jego żony Jolanty – nauczycielki historii w miejscowym gimnazjum. Trasa rowerowa przywiodła nas do międzynarodowego przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo (z Białorusią). Po drodze mijaliśmy jeziorko Sołodownia, w którym błękit nieba i zarysy starych wierzb odbijały się jak w lustrze. Skręciliśmy w lewo, wjeżdżając jak w tunel soczystej zieleni. Senna wieś spowita promieniami słońca o nazwie Moście Dolne w okresach wiosennych jest tematem nr 1 w mass mediach, gdyż w tym czasie gruba pokrywa śniegu szybko topnieje, tworząc olbrzymie rozlewiska do połowy drzew sterczących z bezlistnie obnażonymi ramionami. Pod wodami znajdują się wówczas wszystkie niżej położone tereny. Trwa uporczywa walka z żywiołem, który nie ustępuje bezradnemu człowiekowi. Ewakuacja ludności i inwentarza odbywa się amfibiami, a podstawowym środkiem lokomocji staje się łódka. Czyste powietrze odsłania dalekie widoki. Refleksyjnie wtopieni w przyrodę zauważamy odważnie spacerujące stada bocianów wśród pasących się gniadych koni z płowymi grzywami i czarno-białych krów spokojnie żujących soczystą trawę, przyglądających się nam, póki nie znikniemy za następną kępą karłowatych wierzb. Czy czas zatrzymał się tutaj, w dzikiej rzece, starej chacie z glinianymi garnkami na płotach? Jednak nie. Tej prostocie krajobrazu przeczą sterczące anteny satelitarne, wodociągi wiejskie, kontrastują asfaltowe drogi i zaparkowane auta. Zapytane po drodze dziarskie kobiety w kolorowych chustkach wskazują dalszą trasę. Wita nas wielowiekowy rozłożysty dąb (jeden z 44 objętych ochroną praw ną), ob wie szo ny świętościami i krzyżami, pokryty patyną pięciu wieków. Lśni majestatycznie w słońcu złota łuska kopuły klasztoru powstałego około 1498 roku, unoszącego się jakby nad tonącą w morzu zieleni, równiną jabłeczeńskich łąk. Według legendy powstał on za przyczyną płynącej Starym Bugiem ikony św. Onufrego, która zatrzymała się w miejscu, zwanym odtąd “świętym polem”. Warto odwiedzić to miejsce niekoniecznie w szczycie sezonu odpustowego (24-25 czerwca), wówczas dostrzec możemy bez przeszkód detale wystroju cerkwi. Dziesiątki świętych w swej obfitości jakby obsiadły wnętrze świątyni. Dopełnieniem wystroju jest największa świętość monasteru – ikona św. Onufrego Wielkiego z końca XV wieku. Wysoki, umięśniony, półnagi starzec z bielusieńką kunsztownie zwisającą niemalże po same stopy brodą, ściąga jak magnes pielgrzymów z kraju i z zagranicy, nie szczędząc swych łask. Zapatrzeni w świętość patrona biją po-

Autor artykułu z chodzikiem i eskortą w romanowskim parku

NAJPIĘKNIEJSZA PODRÓŻ MOJEGO ŻYCIA Praca “Polska jest jak obwarzanek...” Krzysztofa Gruszkowskiego została nadesłana na III konkurs literacki pt. “Najpiękniejsza podróż mojego życia” zorganizowany przez Polonijny Klub Podróżnika i “Nowy Dziennik”. Jego wyniki ogłosiliśmy na łamach gazety 1 lutego 2012 roku. Sponsorami nagród są: SPATA – Stowarzyszenie Polonijnych Agencji Podróży (www.spata.org), Classic Travel Inc. z Wallington, NJ (www.classic-travel.com) i Western Union (www.westernunion.com).

WYCIECZKA

Uwaga! Piechurzy z “Nowym Dziennikiem” Z przyczyn niezależnych od organizatorów odwołujemy wycieczkę, zaplanowaną na niedzielę, 14 października, przepraszając zara-

zem naszych uczestników. Następna wycieczka odbędzie się 20 albo 21 października. Do zobaczenia na szlaku.


ND Nieruchomości Rośnie wieżowiec-rekordzista na Manhattanie 12

nowy dziennik Środa 10 października 2012

DO WYNAJĄCIA FOR RENT Samotny Pan (wolny 50+) udostępni pokój w apartamentowcu - 50 metrów od oceanu za symboliczną kwotę. Nudno samemu, więc liczę na dyskusje i rozmowy z rodakami. Chcesz miło odpocząć na Florydzie za małą cenę zadzwoń. Mile widziane Panie. (321) 216-7191

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

FLORYDA. SUPER OKAZJA! Mieszkania do wynajęcia już od $900! Odnowione mieszkania 3bed/2bath, 2bed/2bath z pięknym widokiem na ocean, pola golfowe. Pompano Beach, Boynton Beach, Boca Raton, Miami, Coral Springs, Coconut Creek, Fort Lauderdale. Zadzwoń - mówimy po polsku: (954) 773-7118

W budynku planowana jest też prywatna restauracja z tarasem na 12. pięje walka o miano najwyższego wie- trze, jak również centrum klubowe żowca mieszkalnego w Nowym z sauną, basenem, biblioteką i pokomi konferencyjnymi. Ponadto znajJorku, gdy rozpocznie się budo- jadzie się tam 18 piwnic na wino, 12 wa 95-piętrowego budynku przy biur oraz półokrągła przestrzeń, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawiać Park Avenue i East 56th Street. swo je samochody, podobnie jak przy Budynek przy 432 Park Avenue, któ- 15 Central Park West. Budowla jest projektowana przez rego ukończenie zajmie kilka lat, ma być wysoki na prawie 1397 stóp. Ta- urodzonego w Urugwaju architekta ka wysokość zapewni mu miano naj- Rafaela Vinolya. Kto weźmie kredyt wyższego apartamentowca w mieście. za realizację projektu? Do końca jeszWyższy będzie o 400 stóp od dotych- cze nie jest jasne. W ofercie sprzeczasowego pretendenta do tytułu li- daży widnieją nazwiska legendarnedera – One57, o którym pisaliśmy go dewelopera Harry'ego B. Macklowe'a oraz CIM Group, firmy z Los dwa tygodnie temu. Mieszkania w 432 Park Ave. bę- Angeles inwestującej w nieruchomodą przestronne i bardzo drogie. Sze- ści, właściciela ziemi pod budynkiem, ściosypialniowy penthouse na 95. pię- który budowany jest na miejscu po trze, o powierzchni 8255 stóp kwa- hotelu Drake (Harry Macklowe stradratowych wystawiony jest na sprze- cił ten budynek w 2007 r., bo nie wydaż za 82,55 mln dolarów – wynika wiązał się z pożyczki). "Kto to będzie i jak bardzo Mackloz oferty sprzedaży. Na piętrach od 34. do 95. znajdą się mieszkania od we będzie zaangażowany w projekt i jedno- do sześciosypialniowych, któ- ewentualne dzielenie zysków – to jedrych ceny zaczynają się od 5 milio- na z najbardziej chronionych tajemnic nów dolarów (za jednosypialniowe na rynku" – mówi Andrew Gerringer mieszkanie o powierzchni 1422 stóp z Marketing Directors, firmy markekwadratowych). Na poziomach 28. i tingowej działającej na rynku nieru29. dostępnych będzie 25 kawalerek. chomości. "Tak naprawdę Macklowe W sumie 147 lokali, jakie znajdą nie miał wiele do gadania na temat tesię w budynku przy 432 Park Ave- go, co się będzie działo z tą nieruchonue, i które już przeszły dwie pod- mością. Miał szczęście, że w ogóle jest wyżki cen (w sumie 3 procent), wy- częścią tego projektu. Miał go zupełstawiane są na sprzedaż za łączną su- nie stracić" – dodaje Gerringer. Eksperci od rynku nieruchomości mę 2,43 mld dolarów. To rekordowa cena jak na budynek mieszkalny, i jedna z osób zaangażowanych w projekt twierdzą, że Macklowe bętwierdzą eksperci od wyceny.

n Już niedługo znowu rozgorze-

DO SPRZEDANIA

DWURODZINNY DOM

W każdym mieszkaniu 5 pokoi, wykończona piwnica, garaż na 2 samochody, oddzielna centralna klimatyzacja, całkowicie odnowiny, nowe urządzenia gospodarstwa domowego. Cena: $670,000.- Adres: 70-02 69 Place, Glendale, NY 11222

Proszę dzwonić: (917) 805-8035

dzie mógł uczestniczyć w zyskach, ale w ograniczony sposób. Bardziej realnym scenariuszem jest, według ekspertów, to, iż Macklowe jest swego rodzaju konsultantem przy budowie 432 Park Avenue, a za swoje usługi dostaje pensję. Ani Macklowe ani CIM Group nie chcą się wypowiadać na ten temat. 75-letni Harry Macklowe jest jedną z ciekawszych postaci w świecie potentatów na rynku nieruchomości. W nieco ponad pięć dekad w biznesie przeżył trzy katastrofalne upadki z tytana do poziomu niemalże bankruta, pogrążonego w długach po uszy. Nie skończył studiów, ale w 1960 r. zaczął pracować jako broker na rynku nieruchomości. 20 lat później stał się deweloperem, a w 1985 r. zrobiło się o nim głośno, gdy jego firma uczestniczyła w rozbiórce dwóch hoteli w pobliżu Times Square, dokonanej w nocy, bez pozwolenia, i to na kilka godzin przed tym, jak w życie weszło prawo, które uchroniłoby budynki przed destrukcją. Miał też nosa do interesów. W październiku 1987 r., w dniu krachu na giełdzie, sprzedał 15 budynków Josephowi Neumannowi za 350 mln dolarów, 120 mln więcej niż Macklowe i jego partnerzy zapłacili za nie 10 miesięcy wcześniej. Jego największy sukces miał miejsce w 2003 r. gdy kupił budynek General Motors za rekordową wówczas cenę 1,4 mld dolarów. Wartość budynku szybko podwoiła się po tym, jak Macklowe umieścił obok budynku szklany sklep Apple'a. W 2006 r. Maclowe kupił Drake Hotel za 418,3 mln dolarów. Rok później starał się powiększyć swoje aktywa przez kupienie siedmiu budynków za 7 miliardów dolarów. Gdy nadszedł kryzys, Macklowe cierpiał na brak gotówki i sprzedał kilka nieruchomości, w tym budynek GM, a po zburzeniu Drake Hotel, nie wywiązał się z pożyczki na to miejsce wysokości 513 mln dol. W rezultacie w 2010 r. miejsce to wykupiła CIM Group za 305,4 mln dol. zawiązując jakiś rodzaj umowy z Macklowe'em. AS, (R)

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY STUDIO DO WYNAJĘCIA Nowe studio w basement do wynajęcia na Maspeth. $900, opłaty wliczone w czynsz. Osobne wejście. Proszę dzwonić: (347) 647-1668 RIDGEWOOD, QUEENS Nowowybudowane, duże mieszkanie. Duża sypialnia, pokój komputerowy, pokój do szycia. Salon, kuchnia z aneksem kuchennym, łazienka, podłogi drewniane. Lokalizacja: Cypress Ave. przy Stevens St., blisko M & L train. BEZ OPŁAT. Czynsz: $1,400/miesiąc. Proszę dzwonić: (914) 548-4668 lub (718) 875-3603 (zostaw wiadomość) GLENDALE, QUEENS. Du˝e (1,000 sq. feet), s∏oneczne 6-pokojowe rozk∏adowe mieszkanie. 3 sypialnie, pokój goÊcinny, kuchnia. 5 szaf, drewniane pod∏ogi, wszystko po remoncie. Ogród, 7 minut do metra L. Bez zwierzàt. Proszę dzwoniç: (917) 916-3328 RIDGEWOOD ONDERDONK AVE. Do wynaj´cia odnowione, 2-pokojowe mieszkanie, pokój goÊcinny, kuchnia. Typu “subway”. Czynsz $1,200 + depozyt. Proszę dzwoniç: (718) 599-2686 BEAUTIFUL, BIG, ONE BEDROOM APARTMENT for rent in Ridgewood. Wood floors, a lot of windows, close to subway and bus stations, a lot of shopping stores. No pets. Please call: Zandro (646) 894-0904 or (347) 510-4149 QUEENS - JAMAICA Mieszkanie 2-sypialniowe, salon, kuchnia, łazienka w wolnostojącym domu, spokojna dzielnica i dobre miejsce do parkowania. Rejon Baisley Pond Park, blisko lotniska JFK. Cena: $1,550 (woda wliczona). Proszę dzwonić: (856) 906-0867 GLENDALE, QUEENS mieszkanie do wynajęcia 2-sypialniowe, drugie piętro, mieszkanie typu “subway”. Do zamieszkania od zaraz. Świeżo odmalowane. Bardzo czyste i ciche. Wszystkie pokoje mają okna. Trzy szafy w ścianie. Bez pralki/zwierząt. Ogrzewanie i ciepła woda wliczone. Opłaty za gaz i światło. Bez pośrednika. Czynsz: $1,050. Kontakt do właściciela: Doreen (917) 864-7837 lub DLMeditz@aol.com

STATEN ISLAND Mieszkanie jednosypialniowe do wynajęcia. Mieszkanie w dwurodzinnym domu na 1 piętrze z osobnym wejściem. Dla osób niepalących i bez zwierząt. Proszę dzwonić: (917) 783-7301

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ APARTAMENT DO WYNAJĘCIA w Garfield, NJ 2 sypialnie, pokój gościnny, kuchnia, łazienka. Czynsz: $1,200 + opłaty. Proszę dzwonić: Halina Strzępek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

ROSELLE - NEW JERSEY Dwa jednosypialniowe mieszkania do wynajecia w tym samym budynku na parterze. Możliwość parkingu. Mieszkania są po remoncie w bardzo spokojnej okolicy. Blisko parku, sklepów i środków transportu. Ciepła woda i ogrzewanie wliczone. Czynsz $1,000 miesięcznie. Proszę dzwonić: (973) 477-2451

ODNOWIONY APARTAMENT do wynajęcia w Wallington, NJ. Kuchnia, pokój jadalny, pokój gościnny, sypialnia, łazienka, podłączenie na pralkę. Czynsz: $1,000/miesiąc + opłaty. Proszę dzwonić: (201) 566-3925 CONDO DO WYNAJĘCIA W CLIFTON, NJ Dwupoziomowe kondominium, pokój gościnny, kuchnia, dwie sypialnie, 2 łazienki. Czynsz $1,850 + opłaty. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA LOKAL DO WYNAJĘCIA przy 68-22 Forest Ave, Ridgewood, NY 11385 Doskonała lokalizacja przy ruchliwej ulicy. Świetne miejsce na sklep, kawiarnię, salon piękności, zakład fotograficzny czy biuro. 68th Rd./ Forest Ave., przecznica od Catalpa. Cena i wielkość pomieszczenia może być dostosowana do potrzeb Twojego biznesu. Lokal cieszy się dużym zainteresowaniem i pierwsze oferty już wpłynęły. Proszę, więc nie zwlekać! Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (917) 499-9040

POSZUKUJĘ DO WYNAJĄCIA SPOKOJNE, PRACUJĄCE MAŁŻEŃSTWO bez nałogów szuka mieszkania na Greenpoint. Kontakt telefoniczny: (347) 751-5915 lub (347) 731-6487

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA Z POWODÓW RODZINNYCH SPRZEDAM: • dochodowy, 4-rodzinny dom w Pittston, PA. Bardzo dobra lokalizacja, 4 osobne systemy ogrzewcze, gaz, elektryka, woda p∏acà lokatorzy. Cena $139,900 (do negocjacji). • murowany, 7-rodzinny, dobra lokalizacja, Hanover Township, cena do szybkiej sprzeda˝y $179,900 (do negocjacji). • 3-rodzinny, Willkes Berry, PA, blisko Uniwersytetów (wynajmowany dla studentów), wszystkie op∏aty ponoszà lokatorzy, cena $129,990 (do negocjacji). Proszę dzwoniç: (347) 668-6568 lub (212) 879-4150


13 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

PODATKI ZA DOM Płacisz wysokie podatki od nieruchomości? Zadzwoń a w ciągu kilku minut dowiesz się czy możemy Ci pomóc. Darmowa porada. (773) 888-5112

DUŻY 2 RODZINNY DOM Z PERMITEM W LINDENHURST, NY 5 sypialni, 2 łazienki, kominek, piwnica, garaż. Narożna działka. Bardzo dobre szkoły. Blisko do głównych dróg i sklepów. Super cena!!! $279,000 Proszę dzwonić: (631)697-9320 Danuta

CLIFTON, NEW JERSEY $459,900 Dom dwurodzinny, 3 sypialnie na każdym piętrze, 3 łazienki, wykończona piwnica, garaż, działka 50x105. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

CLIFTON, NEW JERSEY $159,900 Condo na sprzedaż: pokój gościnny, pokój jadalny, kuchnia, sypialnia, łazienka. Christopher Rodzen RE/MAX Excellence (201) 522-4232

ROZBUDOWANY CAPE 4 SYPIALNIE NA SPRZEDAŻ W MASSAPEQUA, NY

Rozbudowany Cape 4 sypialnie, 1 lazienka, kominek, piwnica, garaż, gazowe ogrzewanie, działka 60x100. Super okolica i szkoly. Cena: $390,000 Proszę dzwonić: (631)697-9320 Danuta

12

FOR SALE 1 FAMILY ATTACHED STATEN ISLAND, NY. $269,000. beautiful unit offering 2 bedrooms, 3 baths, garage, family room. Remodeled kitchen with granite counters and ss appliances, replaced all windows, new hwh, new vanities, new laminated floor, custom painting. Located at cul de sac facing greenbelt. Very quiet. Close to shopping and transportation. Please call: (917) 763-2134 Agatha

FRANKLIN TOWNSHIP - KRISS PINE Do sprzedania działka o wymiarach 150x300, gotowa pod budowę (rosną na niej świerki). Cena $42,900. Proszę dzwonić: (973) 714-7317 (610) 377-3660

DO SPRZEDANIA odnowiony dom jednorodzinny w Philadelphii (blisko centrum) w zabudowie szeregowej. 3 sypialnie, 1.5 łazienki, salon, nowa kuchnia, jadalnia z wyjściem na duży drewniany taras. Centralne chłodzenie (nowy unit), wykończona piwnica. Miejsce do parkowania samochodu. Cena $99 tys. Prosze dzwonić: (347) 481-1867

2-3 RODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ W GLENDALE/RIDGEWOOD, QUEENS NY. I piętro: pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, łazienka, dwie sypialnie. II piętro: pokój dzienny, jadalnia, kuchnia, łazienka, trzy sypialnie. Wykończona i odnowiona piwnica, która może być potencjalnym następnym dochodem. Prywatny wjazd z podwórkiem. Garaż na dwa samochody. Nowoczesny korytarz z płytek granitowych. Blisko do szkół, sklepów i komunikacji miejskiej na Manhattan (ekspresowy autobus). W pobliżu główne autostrady na Brooklyn, Long Island i Manhattan. Bardzo blisko Forest Park i pola golfowego. W pobliżu restauracje dla smakoszy i rodzin. Idealne dla dużych rodzin i /lub inwestorów. Cena sprzedaży: $740,000 Queens Central Realty (718) 417-0700

SAYREVILLE, NJ-$399,000 Very unique, all brick colonial style home, renovated last 6-8 years, offers newer custom design kitchen, hardwood flrs&stairs, fireplace, finished florida room great for entertaimen, full finished basement w/private outside entrance, beautifull landscaping, great location has water views, close to NYC bus and shoping.Please call: Beata Pruszkowski Re/Max Central www.BestHomeNJ.com (732) 972-1000x234 or (732) 266-1721 (cell)

DOM NA SPRZEDAŻ POCONOS, piękny dom typu “country” 3 sypialnie, 1 łazienka, kominek, weranda (okna z siatką), zamknięte, strzeżone osiedle baseny, jeziora, tenis i wiele innych. 90 minut od Nowego Jorku. Cena: $54,900. Musisz zobaczyć!!! Proszę dzwonić: (570) 216-4275

SOUTH RIVER, NJ-$199,000 Conviniently located 2 story home in walk in distance to Main St., offers newer kitchen, windows, doors, gas fireplace, full basement, very private long yard w deck, patio, pool house and koi pond, all fenced in, side entry garage, redone streets around house, low taxes and more,being sold “as is”, can close quick. Please call: Beata Pruszkowski Re/Max Central www.BestHomeNJ.com (732) 972-1000 x234 or (732) 266-1721

WINDHAM, NY - piękny, nowoczesny jednorodzinny, dwupiętrowy dom. 4 sypialnie, 3.5 łazienki, 2 lofty, garaż na 2 samochody, całość podpiwniczona. Prywatny, zalesiony teren. W pełni umeblowany. Strych, łazienka z jacuzzi, pralka, suszarka i wiele innych. Idealny dom rodzinny z dala od zgiełku miejskiego życia. Więcej informacji pod adresem: http://www.zillow.com/homedetails/429Mill-St-Windham-NY12496/66478373_zpid/#15 Proszę dzwonić: (516) 496-8003

NA SPRZEDAŻ nowo wybudowany dwurodzinny dom

z garażem na 2 samochody w Harrison, NJ. 20 minut do NYC. Blisko polskiego kościoła. Mieszkania 3 i 2 sypialniowe, w każdym w osobne systemy grzewcze i ac, oraz liczniki na wodę. W każdy mieszkaniu dębowe podłogi, 2 łazienki, nowoczesne kuchnie, osobne pralnie. Cena $520 tys. Po więcej informacji proszę dzwonić: (973) 277-4908

OKAZJA!!! DZIAŁKA BUDOWLANA

75X100 W LINDENHURST, NY Cena: $ 170,000 Proszę dzwonić: (631)697-9320 Danuta DUŻY, WSPANIAŁY, TOTALNIE ODNOWIONY 2 POZIOMOWY, 2 RODZINNY DOM W LINDENHURST, NY Otwarta przestrzeń, wysokie sufity, nowa kuchnia, cac, nowe ogrzewanie gazowe. Super okolica i szkoły. Duża działka 80x105. Zadzwoń po więcej informacji: (631) 697-9320 Danuta

CO-OP 1 SYPIALNIOWY NA PIERWSZYM PIĘTRZE WEST BABYLON, NY

Wszystko odnowione.Balkon i piwnica. Bardzo dobre szkoły i ładna okolica. Blisko do środków transportu. Miesięczna opłata $645. Cena: $147,000 Proszę dzwonić: (631) 697-9320 Danuta

FLORYDA domy, mieszkania już od $25,000 Super okazja! Bankowa wyprzedaż - foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe, centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić: (754) 235-0378

WEST BABYLON 283 OLD FARMINGDALE RD. Zadbany, 3 sypialnie i łazienka na parterze. Basement z odzielnym wejściem i pełną łazienką. Działka 117x111. Tylko $259 000. Złóż ofertę. Weichert Realtors’ Ferreri-Gromus Janna Mirowska (631) 661-6900 x112 (631) 455-1867 (komórka)

PARLIN, NJ-$349,000 Great place to call home, 4/5 Bedrooms, 2 full Baths, remodeled and updated in last 5-7 years,new stucco all around house w/extra insulat,newer windows, solidwood doors, roof, front porch, side entrance roof&steps, wood floors,stone fireplace, full finished basement w/Bath and Bedroom, close to NYC bus, shows very nice. Please call: Beata Pruszkowski Re/Max Central www.BestHomeNJ.com (732) 972-1000 x234 or (732) 266-1721 (cell)

FOR SALE, 1 FAMILY SEMI-ATTACHED STATEN ISLAND, NY. $489,000. Beautiful house. Hardwood floor thruout, new custom kitchen with granite counters and new ceramic floor, new baths with granite tops, new pavers in the backyard. Pleasure to show. Great location, above Hylan Blvd. Please call: (917) 763-2134 Agatha

FLORYDA - SARASOTA Do sprzedania bardzo ładne mieszkanie. Dwupoziomowe: 2 sypialnie, 3 łazienki, 2 balkony. Pod jednym balkonem znajduje się patio/weranda, pod drugim zadaszone miejsce na parkowanie auta. Bardzo ładne osiedle z 3 basenami, siłownią, kortem tenisowym i budynkiem klubowym. Blisko centrum miasta, pięknych plaż nad Zatoką Meksykańską (z białym piaskiem i czystą wodą) oraz leczniczych, ciepłych źródeł mineralnych. W pobliżu miejsca do wędkowania i wodowania łodzi, sklepy, centra handlowe. Idealne miejsce dla ludzi szukających spokoju i chcących żyć zdrowo oraz dla rodzin z dziećmi. W pobliżu polski kościół, lekarz, sklep i agencja. Miesięczne opłaty $260, podatek roczny $750. Tanie życie i utrzymanie. Cena $79,000 lub najlepsza oferta. Po wiecej informacji proszę dzwonić: (973) 477-2451

FOR SALE 1 FAMILY DETACHED STATEN ISLAND, NY. $569,000. Perfectly designed 1 family detached offering 3 bedrooms, 4 baths, granite kitchen, crown and chair moldings, built in garage. Finished basement with 3/4 bath. Top of the line builder’s upgrades. Ready for you before summer ends! Please call: (917) 763-2134 Agatha


14

ND Nieruchomości

FLORYDA SUPER OKAZJA! Domy, mieszkania już od $25,000. Bankowa wyprzedaż - foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe, centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić: Daria (954) 773-7970 houseroman22@yahoo.com

EAST RUTHERFORD, NJ $525,800 Dom dwurodzinny, 14 pokoi, 7 sypialni, 5 łazienek, garaż na dwa samochody, działka 50x106, niskie podatki. Christopher Rodzen RE/MAX Excellence (201) 522-4232

nowy dziennik Środa 10 października 2012

CLIFTON, NEW JERSEY $329,900 Dom dwurodzinny, 4 sypialnie, 3 łazienki, wykończona piwnica, garaż, działka 54x102. Robert Bednarz RE/MAX Excellence (551) 206-3820

FOR SALE 1 FAMILY ATTACHED STATEN ISLAND, NY. $519,000. Absolutely georgous and huge 1 family semi with huge open basement above the ground built in garage for 3 cars, 3 bedrooms, 3 baths, family room. Master suite with private bath and walk-in closet. Hardwood floors, granite kitchen. Beautiful design! Ready before fall. Please call: (917)763-2134 Agatha

COPIAGUE/AMITY HARBOR, MONTAUK HIGHWAY budynek na sprzedaż. Idealny na działalność gospodarczą/mieszkanie na piętrze. Duża działka z możliwością rozbudowy. Po więcej informacji proszę dzwonić: (631) 225-5300 NOWY DOM W PENSYLWANII Sprzedam nowy, piękny, duży dom. 8 pokoi, 2.5 łazienki, 4 sypialnie, duża kuchnia, centralne chłodzenie - 2 obiegi, garaż na 2 samochody, duża działka 0.75 akra. Na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Northampton County, PA. Blisko drogi 22 and I-78. W okolicy dobre szkoły, baseny, międzynarodowe lotnisko. Proszę dzwonić: (201) 873-3716

PRZY WODZIE BABYLON - 47 S BAY DR. Niebiański dom. Pokój dzienny z kominkiem, 3 duże sypialnie, 2 łazienki. Dom z dużym smakiem. CAC. Cena $629,990.00. Weichert Realtors’ Ferreri-Gromus Janna Mirowska (631) 661-6900 x112 lub (631) 455-1867 (komórka)

CLIFTON, NEW JERSEY $399,900 Inwestycja! Super Okazja! Dom 3-rodzinny, każde mieszkanie jest z pokojem gościnnym, kuchnią, dwoma sypialniami oraz łazienką. Lokatorzy opłacają gaz, prąd i ogrzewanie. Halina Strzepek RE/MAX Excellence (201) 906-4343

7901 4TH AVE BROOKLYN, NY WSPANIAŁY 2-SYPIALNIOWY CO-OP WINDA**R TRAIN**SKLEPY**PARKI** Po więcej informacji odwiedź stronę internetową: http://www.postlets.com/repb/8135267 lub zadzwoń (718) 710-8170

MASPETH dom z restauracją cena: $809,000 Max-Mini Real Estate Inc., 121 Greenpoint Ave. Telefon: (718) 609-0800 www.MaxMiniRealEstate.com POCONOS, PA OD WŁAŚCICIELA WIDOK NA JEZIORO Piękny, 3 sypialnie, 3 łazienki, pokój rodzinny, garaż na 2 samochody, taras. Dom jest w zamkniętym osiedlu z wieloma udogodnieniami dla całej rodziny. Łódka, wędkowanie, pływanie z własnej posiadłości! Dom jest w idealnym stanie. Cena: $179,000 Proszę dzwonić: (570) 216-4275 DOM DO SPRZEDANIA NA STATEN ISLAND Do sprzedania dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Dom zawiera 3 sypialnie, półtorej łazienki, living room, przestronną kuchnię, wykończony basement oraz dwupoziomowy taras. Miejsce do parkowania na dwa samochody. Dom usytuowany jest w spokojnej dzielnicy, przy zamkniętej ulicy. Po więcej informacji proszę dzwonić po godzinie 18:00 lub zostawić wiadomość na sekretarce: (718) 987-1740

DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY DZIAŁKI w Poconos w cenie od $750 do $14,990. Godzina i 20 minut od Nowego Jorku. Proszę dzwonić: (973) 216-0553

834 N FULTON AVE., LINDENHURST 2 rodzinny, w b. dobrym stanie, bliźniaczy dom powiększony 8 lat temu,odzielne liczniki gaz i elektryka. $419.990.00 Weichert Realtors’ Ferreri-Gromus Janna Mirowska (631) 661-6900 x112 (631) 455-1867 (komórka) FOR SALE, 1 FAMILY DETACHED STATEN ISLAND, NY. $359,900. Renovated 1 family detached offering 3 bedrooms, new full bath, remodeled kitchen, finished basement, new entire heating system, new electric and most of the plumbing, oversized detached garage, huge yard with above ground pool with wrapped around stone, long and wide driveway. Great location. Please call: (917) 763-2134 Agatha

RIDGEWOOD 6 rodzinny dom, cena: $749,000 Max-Mini Real Estate Inc., 121 Greenpoint Ave. Telefon: (718) 609-0800 www.MaxMiniRealEstate.com 451 BERGEN ST, APT. # 1L, PARK SLOPE, BROOKLYN, NY 11217 AMAZING LOCATION!!! 10 mins to Manhattan, Prospect Park with famous “Farmer’s Market”. Just a half a block to 2/3 at Bergen St. and 4 blocks to the Pacific St. - Atlantic Ave Terminal (2,3,4,5,B,D,M,N,Q,R & LIRR). This is well kept PET FRIENDLY building. Apartment futures: hardwood floors, updated bathroom, kitchen, recessed lighting, excellent closet space, terrific light and open island kitchen with dishwasher. Please call: Marek (718) 710-8170

GARFIELD, NJ $249,900 Dom jednorodzinny, typu “Cape Cod”, 6 pokoi, 3 sypialnie, łazienka, wykończona piwnica, działka 50x100. Robert Bednarz RE/MAX Excellence (551) 206-3820

LINDENHURST, LONG ISLAND duży dom, podwójna działka, cena: $409,000 Max-Mini Real Estate Inc., 121 Greenpoint Ave. Telefon: (718) 609-0800 www.MaxMiniRealEstate.com MOUNT CARMEL, PENNSYLWANIA dwupiętrowy, narożny, 3 sypialniowy, jednorodzinny dom z dołączonym garażem (na jeden samochód). Ogrzewanie olejowe, niskie podatki ($600 rocznie). Spokojne polskie sąsiedztwo. Minuty od wspaniałych miejsc polowań, wędkowań, szlaków turystycznych oraz Knoebels Amusement Resort. W doskonałym stanie. Obniżona cena: $30,750. Proszę dzwonić: (570) 985-9255

DOM W POCONOS SPRZEDAJE WŁAŚCICIEL 3 sypialnie, 1.5 łazienki, kominek, mały garaż, taras, całkowicie odnowione, blisko jeziora, położony na zamkniętym osiedlu z basenem, kortami tenisowymi. Cena $69 900!!! Musisz zobaczyć! Tel. (570) 216-4275


15 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

SPRZEDAM DOM w Krakowie Kliny. Proszę dzwonić: (201) 991-5039

BUDOWLANO-USŁUGOWĄ 34.000m2 w miejscowości Walendów koło Magdalenki 15km od Warszawy Prąd, woda, gaz do podłączenia. Cena 115zł/m2 do negocjacji. Proszę dzwonić: (011)48-606-832-500

FOR SALE 2 FAMILY DETACHED STATEN ISLAND, NY. $769,000. Beautiful center hall colonial offering 4 beds, 4 baths, master suite with 4 pcs bath, corner jacuzzi, walk in closet, granite kitchen with island, built in garage plus 1 bed apartment. Fully upgraded! Top of the line quality builder! Please call: (917) 763-2134 Agatha

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPRZEDAM HOTEL Z RESTAURACJĄ położony przy trasie A2, 20 km od Warszawy. 60 miejsc noclegowych, 100 miejsc w restauracji i 60 miejscw sali konferencyjnej. Więcej informacji na stronie: www.jankaz.pl Proszę dzwonić: (845) 831-9291 SPRZEDAM NOWY DOM JEDNORODZINY o powierzchni 140 m kw. w zabudowie bliźniaczej (duplex). Bardzo dobry dojazd do centrum Krakowa (8 km). Proszę dzwonić: (201) 952-2791 albo Polska 011 48 (665) 075-105 DOM DREWNIANY DO REMONTU możliwość rozbudowy, położony na działce 11 arów wraz z łąką o powierzchni 17 arów na działce uzbrojonej (światło, woda i itp.) położony w atrakcyjnej miejscowości na podkarpaciu - Bratkowice (zalew, las). 20 minut do Rzeszowa. Możliwość dokupienia w przyszłości drugiej działki. Cena do uzgodnienia - $20,000. Proszę dzwonić: (718) 265-4618 lub wysłać adres e-mail: bb21x@aol.com PILNIE SPRZEDAM dwupokojowe mieszkanie w centrum Warszawy - Powiśle. Proszę dzwonić: (954) 427-8139 SPRZEDAM DZIAŁKI Sprzedam 3 działki budowlane w Nowej Dębie os. Poręby Dębskie z warunkami zabudowy. Atrakcyjna cena! Ewa 011 48 (608) 254-879 (Polska) lub e-mail: flisewa@op.pl

CENTRUM WARSZAWY apartament do sprzedania w przedwojennej kamienicy, 3 pokoje z kuchnią i loggią, 88 m kw, I piętro, prestiżowa cicha dzielnica starej Warszawy. Po całkowitym remoncie, do zamieszkania od zaraz. Cena 1,100,000 PLN Proszę dzwonić do Johna: (704) 364-0274 lub (704) 905-7891 OKAZJA! BEZPOŚREDNIO SPRZEDAM OSTATNIE 4 DZIAŁKI W CENTRUM POLSKI Ostatnie cztery działki budowlane. Każda o powierzchni 3,100 m2, w miejscowości Drogusza, gmina Bielawy, powiat łowicki, woj. łódzkie. Bezpośrednio przy trasie wojewódzkiej nr 703 Łowicz - Łęczyca. Dogodna komunikacja drogowa 3 km do wjazdu i zjazdu z autostrady A1. Możliwość kupna jednej działki. Cena 30 tys. zł za jedną działkę. Do małej negocjacji. Doskonała oferta na inwestycję lub lokatę kapitału. Polecam! Kontakt pod numerem telefonu 011 48 (693) 051-327

PENSJONAT NA SPRZEDAŻ Pensjonat wczasowy - gmina Bukowsko, woj. podkarpackie. Położony nad rzeką Pielnicą we wschodniej części Beskidu Niskiego, pomiędzy Sanokiem a Rymanowem. Powierzchnia zabudowy 340 m2. 34 miejsca - 7 pokoi 2 osobowych, 2 pokoje 3 osobowe, 4 apartamenty 2 pokojowe, salon z kominkiem, sauna, bilard, siłownia, salka telewizyjna. Ponadto budynek stajni (pow.460 m2) z mieszkaniem (120 m2) oraz stylowa stuletnia chałupa, dwa pawilony ogrodowe, budynek gospodarczy, piwnica gospodarcza, korty tenisowe, staw rybny, staw rekreacyjny. Pensjonat stoi pośrodku 6 ha zabytkowego parku podworskiego, z pomnikami przyrody (10) i okazałą kolekcją drzew i krzewów (ok. 850 szt.). Po modernizacji można wykorzystać na ekskluzywny dom spokojnej starości. Proszę dzwonić: 011 48 17 (276) 17-65

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ okolice Zakopanego (0,5 hekatra). Z możliwością podziału na mniejsze. Po więcej szczegołów proszę dzwonić: (773) 744 4759 SZCZECINEK nad jeziorem Trzesiecko Mieszkanie (50 m kw.), 2 pokoje z balkonem, centrum bardzo ładnego miasteczka z jeziorem i sportami wodnymi w centrum, świetne na zamieszkanie w wieku emerytalnym. Wszędzie na “rzut beretem”. Korty tenisowe latem i zimą, basen kryty, hippika, najdłuższy w Europie wyciąg narciarski na jeziorze. Miasteczko otoczone jest pięknymi lasami i jeziorkami. Proszę dzwonić Elżbieta: (718) 966-9878

SPRZEDAM DOM/MIESZKANIE W ZAKOPANEM Mieszkanie w trzyrodzinnym domu w ścisłym centrum Zakopanego o powierzchni użytkowej 104 m2. Położone od Krupówek 150 m (w prostej linii), do których można dojść 300 m spacerem przez stary park miejski, bez przechodzenia przez ulicę. Lokalizację wyróżnia cisza i pełna prywatność, dzięki możliwości dojazdu i dojścia nieprzelotową uliczką do 5-ciu posesji. Zdjęcia i więcej szczegółów na stronie www.mieszkaniezakopane.pl Proszę dzwonić Barbara: (011) 48 664-555-516

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W SERCU MAZUR Przepięknie położona działka budowlana w miejscowości Jagodne k/Pisza na sprzedaż. 930m2, uzbrojona, niedaleko jeziora. Cena $25,000 Zadzwoń po więcej informacji: (516)809-7988 Krystyna Numer kontaktowy w Polsce: (011) 48 506-722-419 Halina

DOM - OKOLICE KOŁOBRZEGU Do sprzedania dom murowany, parterowy z użytkowym poddaszem. Dom znajduje się na działce o powierzchni 1400 m w Błotnicy tj. ok. 10 km od Kołobrzegu. Cena do rozsądnej negocjacji. moceb77@hotmail.com

LUKSUSOWE, TRZYPOKOJOWE mieszkanie z garażem i pomieszczeniem gospodarczym do sprzedania w Oleśnicy. 15 minut od Wrocławia. Proszę dzwonić: 011 48 (71) 78 078 58 albo 011 48 (607) 959 613

czwartkowy dziennik mężczyzny

Niebezpieczne

E-PAPIEROSY

DO SPRZEDAŻY DOM JEDNORODZINNY w Jastkowicach (okolice Stalowej Woli). Powierzchnia użytkowa 200 m. Na działce ogrodzonej 15 a. Na górze 3 sypialnie, łazienka, na dole pokój wypoczynkowy, duża kuchnia, łazienka, office, dwa przedpokoje. Dom wybudowany w 2000 r. Cena: 350.000 zł. Proszę dzwonić: (973) 928-4189

TARNÓW do sprzedania nowy, luksusowo wykończony dom wolnostojący w willowej dzielnicy Tarnowa. Powierzchnia użytkowa 215 m2 na działce 10 arów. Dużo przestrzeni, 3 łazienki, 4 sypialnie, garderoby, garaż na 2 samochody. Dużo najnowocześniejszych technologicznych rozwiązań i udogodnień: centralna klimatyzacja, ogrzewanie i wiele, wiele więcej. Po szczegółowe informacje proszę dzwonić do Teresy: (973) 777-4022

SPRZEDAM DOM NA MAZURACH z działką 7.500 m2 przy samym lesie. Okolice Szczytna, 4 km piękną drogą przez las, dwa jeziora Walpusz Marksewo. Kontakt Mariola Wlodek: 1 (604) 584-0530

bakcyl

OKAZJA! Super DOM 250 m2 + DZIAŁKA 10 arów POLSKA TARNÓW MOŚCICE Do sprzedania piękny DOM W STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM w super cenie. Bardzo spokojna okolica zabudowa jednorodzinna. Dom posiada: podpiwniczenie (2 pomieszczenia), parter (kuchnia połączona z jadalnią, pokój, pralnia), 1 piętro (salon, pokój, toaleta),2 piętro (3 pokoje, łazienka), 3 piętro (2 pokoje - częściowo ścięte), strych. GARAŻ z kanałem o pow. 36 m2. Dom z cegły max oraz dziurawki, ocieplony wewnątrz styropianem 5 cm. Wewnątrz tynki, instalacja elektryczna, wod-kan, antenowa azart oraz zsyp do pralni. Okna i drzwi drewniane, dach blacha ocynkowana. Doprowadzone są: prąd, gaz, woda, kanalizacja. SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM !!! kolucho@op.pl

Już jutro w dodatku:

Vanessa Hudgens talent i uroda talent uroda

NOWY SĄCZ

Jednorodzinny dom, wolnostojący, parterowy z poddaszem. Działka 9,69 ara. Powierzchnia domu 150 m. kw z garażem. Budowany metodą tradycyjną, kryty dachówką, okna dachowe Fakro, stan deweloperski. Działka jest kwadratowa z prywatną drogą dojazdową bezpośrednio z asfaltu. Wszystkie media (woda, prąd, gaz, kanalizacja miejska, ogrzewanie gazowe). Bardzo atrakcyjna lokalizacja! (boczna od Grunwaldzkiej).

Cena: 445 tys. zł.

PILNIE SPRZEDAM DOM PARTEROWY z użytkowym poddaszem przy ul. Sienkiewicza 15 w Janowie Lubelskim. Na dole 3 duże pokoje, kuchnia, łazienka, 2 korytarzyki. Na górze 2 małe pokoje, 1 z balkonem, bardzo duży strych do zaadaptowania. Ogrzewanie węglowe-piec c.o., piec elektryczny c.o, kominek kaflowy z wkładem. Dom jest po remoncie. Okna plastikowe, parkiet jesionowy, boazeria, dach z blachy. Działka 11a-prostokąt. Garaż wolnostojący, budynki gospodarcze. Do zamieszkania od zaraz. W bardzo bliskiej odległości sklepy, szkoły, banki, poczta, kościoły, pływalnia. Spokojna okolica. Miasto otoczone lasami, zalew, jazda konna. Proszę dzwonić: 011 48 (666) 456-282

SUPER MIESZKANIE W CENTRUM KRAKOWA! Doskonała lokalizacja (15 minut od Rynku). 118 m kw. na poziomie I + ok. 60 m kw. do adaptacji na poziomie II. Istnieje możliwość podziału mieszkania na 2 mniejsze. Poddasze (należące do mieszkania) do pełnej adaptacji (na antresolę, 2 sypialnie itp.) - całkowita dowolność. Po przystosowaniu - mieszkanie idealne na wynajem (bliskość wielu krakowskich uczelni) na Uniwersytet Ekonomiczny - 3 minuty na piechotę! Proszę dzwonić: 011 48 (503) 166-076 (wieczorem)

MALOWNICZA CZĘŚĆ Marek pod Warszawą. Doskonała komunikacja, 7 minut do Warszawy, blisko dobre szkoły, sklepy i kościół. Dom 75 m2 z własnością hipoteczną gruntu. Cena poniżej 5 tys. zł za m2. Sprzedam po zakończeniu budowy zimą 2012, ale osoby zainteresowane zachęcam do wcześniejszego obejrzenia “stanu surowego” i zadecydowania o aranżacji ścian działowych, które mogą tworzyć mieszkanie dwu-kondygnacyjne 6 pokojowe, jak również 2 pokojowe mieszkania na wynajem. Kontakt w Nowym Jorku: (646) 470-2852 POŁANIEC, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Sprzedam DOM wolnostojący, murowany, jednolub dwurodzinny - 3 kondygnacje z materiałów ceramicznych, ocieplany, elewacja klinkier. Parkiety, drzwi i okna drewniane, powierzchnia 551,5 m2. Ogrodzenie kute, metalowe. Rok budowy 2000. Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić: 48 (602) 618-501

Proszę dzwonić: 011 48 (666) 111-333 lub (201) 657-2753 Leszek

Jakie samochody Jakie samochody kkupują upują

POLACY?

w każdy czwartek


16

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 10 października 2012

ATRAKCYJNY APARTAMENT! 2 pokojowy o powierzchni 47 m2 z balkonem i miejscem garażowym na Pelcowiznie w Warszawie. Budynek apartamentowy, malowniczo wpisany w architekturę starej Pragi. Rok budowy 2008. Dariusz (516) 640-5854 PILNIE SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA MAZURACH w całości lub w częściach pięknie położoną, częściowo zalesioną działkę, zlokalizowaną 500 metrów od brzegu jeziora (Pupla Mała) w cichej i ustronnej okolicy. Odległość od Olsztyna 25 km. Dojazd drogą nr 51. Działka jest otoczona lasem, ma duże możliwości zagospodarowania, przez działkę przechodzi linia energetyczna niskiego napięcia. Zapraszamy do negocjacji. Kontakt telefoniczny: (011) 48 600-837-271 lub mailowy: anna91170@gmai.com DWÓR W NOWEJ POGORZELI 40 min jazdy samochodem - ok. 35 km na wschód od Warszawy. W odległości ok. 500 m znajduje się Krajobrazowy Park Narodowy. Posiadłość obejmuje 9,59 ha terenu, w tym 2 ha stawów hodowlanych. Powierzchnia użytkowa dworku: 1405 m2, piwnice 455,70 m2, parter 550,20 m2, piętro ok. 450m2. Pałac zbudowany przed 1740 r. W obiekcie były kręcone zdjęcia do filmu “Noce i Dni”. Na terenie posiadłości w latach 90-tych został wybudowany budynek gospodarczy o pow. 350 m2 w odległości ok. 50 m od dworu. W parku ze starodrzewiem znajdują się 2 zabytki przyrody (dąb i modrzew). Proszę dzwonić: +48 (22) 62-89-261 BIAŁYSTOK - OKAZJA Bardzo tanie, komfortowe szeregówki. Nowoczesna architektura. Atrakcyjne położenie. Do szybkiej sprzedaży. Bardzo dobra inwestycja dla każdego. Taniej napewno nie znajdziejsz. Sprawdź, bo naprawdę warto. Informacja: www.arsenal-bud.pl Telefon komórkowy: 011 48 (602) 405-688

SPRZEDAM DOM JEDNORODZINNY w Orchowie w bardzo dobrym stanie. Rok budowy 1984. Powierzchnia mieszkalna 110 m2 (całość podpiwniczona) z budynkiem gospodarczym, w którym znajduje się garaż z kanałem i piwnica. Obiekt usytuowany na działce o powierzchni 1250 m2, ogrodzonej i zagospodarowanej. Proszę dzwonić Ewa: Domowy: (781) 396-5975 Komórkowy: (781) 526-2176

SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE w Białymstoku, 32 m kw. oraz majątek na granicy Białegostoku w całości lub częsci na 2 hektarach ziemi z domem lub bez. Proszę dzwonić: (201) 840-0922

SPRZEDAM DOM REKREACYJNY Sulęczyno (woj. pomorskie) nad jeziorem Węgorzyno. Powierzchnia mieszkalna 109 m kw., powierzchnia działki 1,359 m kw. Cena 215 000 zł. Proszę dzwonić: Krystyna (właściciel) (203) 569-3512 Więcej informacji na stronie: www.tyszkiewicz.pl numer oferty TY20204s OKAZJA!!! POLSKA! Bieszczady Wysokie Sprzedam działkę/ki w Bieszczadach, gmina Cisna przy trasie Cisna-Wetlina (duża obwodnica - pętla bieszczadzka) pow. 1,30 ha. Doskonała zarówno pod inwestycję, jak również pod prywatną rezydencje czy domek letniskowy, atrakcyjna turystycznie i ekologicznie, dookoła piękne góry i lasy. Tereny obfite w wiele gatunków zwierząt łownych - raj dla myśliwych oraz zwolenników 4x4. Działka posiada aktualne warunki zabudowy /WZ/. Istnieje możliwość zakupu sąsiedniej działki o podobnym areale i walorach. Cena 35zł/m2 - do negocjacji. W chwili obecnej to OKAZJA!!! Świetna lokata kapitału. Proszę dzwonić: +48 (698) 004-422

IDEALNA INWESTYCJA PO WYJĄTKOWO OKAZYJNEJ CENIE 7,26 ha w Bieszczadach przy Połoninach plus kompleks hotelowy - 4 budynki z luksusowym wyposażeniem, 3 sale konferencyjne ze sprzętem audio-wideo, sauna, jacuzzi, grota solna na 20 osób, kawiarnia z piecem do pizzy, profesjonalna kuchnia, olbrzymia jadłodajnia, pralnia, magiel, suszarnia pościeli, dojazd asfaltem kilometr od wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej. Przepiękny widok na Smerek. Sprzedaż odbywa się bez prowizji, bezpośrednio od kupującego. Możliwość negocjacji ceny. Więcej informacji pod adresem: kalnica1@gmail.com

DO SPRZEDAŻY NOWE LOKALE 2 - 3 - 4 pokojowe. Zlokalizowane na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym, w KOBYŁCE, ok. 20 km od CENTRUM WARSZAWY. Powierzchnia lokali od 58m do 92m (cena od 248.000 do 333.000 PLN, dodatkowo możliwe stanowisko postojowe w garażu podziemnym, cena 20.000 PLN). Inwestycja położona jest przy parku, w rejonie o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. +48 (513) 248-029

REWA K. GDYNI • Sprzedam pensjonat nad morzem, 10 pokoi, mieszkanie dla właściciela, garaż, parking, końcowa ulica, piękny widok na morze, 5 minut do plaży. • Sprzedam działkę, 500-700 m kw. położoną blisko morza. Proszę dzwonić: (973) 342-0595 NA SPRZEDAŻ - APTEKA W POLSCE WOŁOMIN (OKOLICE WARSZAWY) Sprzedam dobrze prosperująca aptekę w Wołominie (okolice Warszawy) z kompletnym wyposażeniem. Lokal mieści się w wynajmowanym pawilonie handlowym w centrum miasta. Apteka działa od 1993 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z właścicielką. 260 000 PLN - cena do negocjacji. Tylko poważne oferty. Proszę dzwonić: 011 48 (603) 289-381 (Ewa)

NOWY SĄCZ

ulica Podbielowska (boczna od Grunwaldzkiej) Wolnostojący dom. Wszystkie media miejskie (gaz, prąd, woda, kanalizacja). 10 arowa działka w cichej i spokojnej dzielnicy miasta z asfaltowym dojazdem. Dom ma wykonane i przyłączone wszystkie instalacje wewnętrzne, dwufunkcyjny piec gazowy, kaloryfery, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchnia, przedpokój, okna dachowe Fakro. Powierzchnia domu 148,6 m kw plus 34,8 m kw garaż na dwa samochody (brama otwierana pilotem). Cena 456 tys.zł Właściciel: 011 48 (666) 111-333 lub (201) 657-2753 Leszek

SPRZEDAM LUKSUSOWY APARTAMENT W BARDZO DOBREJ DZIELNICY WARSZAWY Mieszkanie 82 m2, prestiżowy adres, Warszawa- Mokotów, 900,000 PLN. IV piętro, apartamentowiec 13.piętrowy 2000 r. Własność hipoteczna. Trzy pokoje: salon z aneksem kuchennym, loggia (dodatk. 9 m2), 2 sypialnie, 2 łazienki (pierwsza – kabina prysznicowa, WC, umywalka, pralka aut. oraz druga - duża wanna narożna, WC, toaletka z umywalką, ogrzewanie podłogowe) oraz hall (szafa wnękowa 2,5 m. z lustrem). Ciche, słoneczne i wyjątkowo ciepłe. Wszystkie okna wychodzą na piękne i duże zielone patio, na stronę południową. Do lokalu przynależy miejsce parkingowe w podziemnym garażu oraz udział własnościowy w zintegrowanym fitness club (siłownia, duży basen, sauna itd.) Wokół dużo zieleni, cisza i spokój mimo centrum miasta. Osobny kinder garden. Wysoki standard budynku. Wszystkie wejścia i windy przystosowane do whellchair. TV kabl., Internet, tel. ochrona i recepcja całodobowe, monitoring, interkom. Obsługa administracyjna dwujęzyczna. Obok stacja metra, tramwaj, autobus, sklepy, poczta. Proszę dzownić: (+48)601-244-450 lub pisać: properyt@gazeta.pl

Do sprzedaży dom jednorodzinny w Polsce w miejscowości ROGI okolice MIEJSCA PIASTOWEGO. Dom parterowy, częściowo podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem, usytuowany na południowo-wschodniej części działki o pow. 25 arów. Dom atrakcyjnie wykończony sprzedawany z pełnym wyposażeniem: kuchnia (meble na wymiar z AGD), komody, wypoczynek, jadalnia. Dom zadbany, zamieszkały z bardzo funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Cena do NEGOCJACJI!!!!! Po więcej informacji i cenę proszę pisać na e-mail: uramrobert@yahoo.com REAL ESTATE OFFER IN KRAKÓW 1. GRODZKA STREET – so called Kings Road, center of the city, between Main Market Square and Wawel Royal Castle, four floor building on the corner of Grodzka Street and Senacka Street, under reconstruction, 8 apartments and 4 premises, whole space 2.160 m2, sale price: ca 23 mln PLN + 23%VAT (ca 6.7 mln € + VAT). Need ca 3 mln $ to finish reconstruction. ROI – min. 30%. 2. MODLNICA (outside Kraków) – 1.6 ha plot perfect for gas station, fast food and discount store, sale price: $188/m2. 3. SZAROW (20 km east of Kraków) – 7 ha plot by A4 highway knot (connecting west and east border) perfect for logistic center; sale price: $ 2.7 mln Please call: (718) 915-6146 or (347) 341-2217

MIESZKANIE W KRAKOWIE KRAKÓW - OLSZA, OK. UL. CHAŁUPNIKA Apartament 4-pokojowy w kameralnym, ogrodzonym budynku, bardzo ładne i świetnie rozplanowane 4-pokoje z kuchnią, starannie wykończone, kuchnia umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD, dwie łazienki, sypialnie z balkonami, olbrzymia piwnica, przedpokój z szafą wnękową, możliwość zakupu garażu za odrębną kwotę 25 000 PLN, pow.: 109,23 m2, Cena: 660 000 PLN. Telefony w Polsce: 12 (431) 29-30, 12 (431) 29-31, (604) 486-909. Halina Kucharska Staromiejskie Biuro Nieruchomości (201) 562-3768

SKIERNIEWICE (pow. 200 m , pow. działki 1 455 m ) Cena: 650 000 PLN Wolnostojący, z cegły, dwupoziomowy, 9-pokojowy Ogrodzenie: siatka z bramą. Dostęp do drogi: asfaltowa osiedlowa. Prąd, kanalizacja i ogrzewanie na gaz miejski. Liczba miejsc parkingowych: 1. Duży wygodny dom na działce o powierzchni 1455 m kw. położony przy spokojnej, bocznej ulicy. Idealna lokalizacja - blisko dworca PKP i centrum miasta, w pobliżu park, szkoła, supermarket. Dom jest piętrowy o powierzchni 200 m2, zarówno parter jak i piętro są niezależne, do zamieszkanie dla dwóch rodzin. Jak przystało na willę z lat 40-tych pomieszczenia są przestronne, widne, wysokie. Cena jest do negocjacji. Główne atuty nieruchomości: doskonała komunikacja z centrum i doskonały dojazd do Warszawy – 30 minut pociągiem. Telefony kontaktowe: w Polsce – Irek 48 (666) 837-178 w USA - Maria (516) 775-5432

PIĘKNIE POŁOŻONA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, na wzniesieniu, z dostępem do jeziora Przytonko na terenie gminy Ostrowice, gdzie znajduje się kilka jezior o charakterze turystycznym. Oferowana nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a teren przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, siedliskową, na agroturystykę i rekreację. Wielkość zabudowy siedliskowej: od 1 ha. Joanna: brasso@vp.pl www.dzialkinadjeziorem.eu

BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY Do sprzedania budynek handlowo-usługowy (hotel z restauracją) zlokalizowany w centrum miasta Sanoka w województwie podkarpackim (Bieszczady). 26 wyposażonych pokoi z łazienkami, sala konferencyjna, restauracja, powierzchnia 1700 m, prywatny parking. Proszę dzwonić: 011 48 (693) 997-353 SUPER OKAZJA! KRAKÓW Dom o powierzchni 200 m kw., w zabudowie bliźniaczej, w dzielnicy willowej Krakowa zamienię na małe mieszkanie w centrum miasta lub sprzedam. Cena $325,000 (do negocjacji). Dom posiada 3 kondygnacje, każda po ok. 65 m kw. Jest podpiwniczony, ocieplony, ogrzewanie gazowe, posiada garaż z kanałem, niezbędne instalacje, jak również 40 m kw. balkonów i tarasów. Gotowy do zamieszkania. Działka ok. 400 m kw., zagospodarowana i ogrodzona. Proszę dzwonić: (646) 833-7871

TANIO! DOMEK LETNISKOWY W POLSCE Sprzedam domek letniskowy w miejscowości GRODEK NAD DUNAJCEM. Cena: $25,000 Proszę dzwonić: Krzysztof (011) 609-484-1456 SPRZEDAM DOM W GIŻYCKU (MAZURY) Dom o powierzchni 110 m kw., położony na działce o powierzchni 422 m kw. w centrum miasta. Cicha dzielnica, miłe otoczenie oraz spokojne sąsiedztwo. Dojazd do jeziora i plaży 10-15 minut. Cena wywoławcza 379 tys. zł. (do negocjacji). Stan techniczny dobry, zadbany. Więcej informacji i zdjęć znajdziesz na stronie: www.n-szydlowski.pl (nieruchomości Giżycko, szukaj w ofercie domy). Proszę dzwonić Danuta 48 (87) 566-5423 kom.: 48 (519) 435-593 ZAKOPANE Działka inwestycyjna na Podhalu (3,7 ara). W pobliżu powstaje wyciąg narciarski najdłuższy na Podhalu. Proszę dzwonić: +48 18 (206) 10-82

SPRZEDAM MIESZKANIE w Polsce, Roztocze, Zamość. 2 pokoje, parter. Proszę dzwonić: Marta 011 48 (514) 326-009 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ Zielonka (okolice Warszawy). Mieszkanie 4-pokojowe z widną kuchnią, łazienką i oddzielnym WC. Kuchnia zabudowana. W przedpokoju i dwóch pokojach szafy wnękowe. Loggia z widokiem na południe. W okolicy dużo zieleni, blisko las i woda. Blisko szkoła, przedszkole i plac zabaw dla dzieci. Dobre połączenie autobusowe i PKP z Warszawą. Dodatkowo do sprzedania garaż 20 m od bloku w cenie 20,000. Kontakt telefoniczny: +48 (600) 589-994

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Prawo i my

17 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

Ostatni dzwonek – rejestrujmy się do wyborów! n To już naprawdę ostatni dzwonek, aby zarejestrować się i wziąć udział w listo-

padowych wyborach prezydenckich. W stanie Nowy Jork termin mija już za dwa dni – w piątek 12 października. Mieszkańcy New Jersey mają czas do 16 października, a Connecticut – do 23 października. Tomasz Deptuła

Prawo do biernego i czynnego udziału w amerykańskiej demokracji to jeden z głównych przywilejów związanych z naturalizacją, czyli otrzymaniem obywatelstwa USA. W ostatnim czasie obywatelstwo otrzymały tysiące osób, które przyjechały do USA w latach 90. i na początku obecnego stulecia. W szufladzie wielu polskich imigrantów leży – często już od wielu lat – amerykański paszport. To pierwszy dokument, o który najczęściej występujemy po naturalizacji. Wypełnienie formularza o uzyskanie dokumentu podróży z amerykańskim godłem jest dużo dłuższą procedurą, niż zarejestrowanie się do wyborów. Mimo to dużo częściej po naturalizacji ubiegamy się o paszport, niż korzystamy z wyborczych przywilejów.

pisanego, która także długo zwlekała z wpisaniem się na listy wyborcze. Wezwanie do sądu przyszło na długo przed rejestracją.

WYBORY CO ROKU W USA nie głosuje się raz na cztery lata. Często do lokali wyborczych można udać się nawet kilka razy w roku. Te najważniejsze wybory odbywają się jednak zawsze we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Wybory w innych terminach wyznaczane są dużo rzadziej i najczęściej dotyczą kwestii lokalnych (wybór rad oświatowych, miejskie referenda itp.). Ale są jeszcze prawybory, jeśli zarejestrujemy się jako zwolennicy jednej z partii – Demokratycznej lub Republikańskiej. To w prawyborach wyborcy decydują, który z kandydatów z popieranego przez nich ugrupowania będzie ich reprezentował w listopadowych wyborach. W listopadzie zawsze jest kogo wybierać. FAKTY I MITY Bożena (nazwisko znane redakcji) jest oby- Największym zainteresowaniem cieszą się watelką USA od dziewięciu lat. Jednak nie chce oczywiście wybory prezydenckie, które odbygłosować. Mówi, że nie wie, kogo wybierać. wają się co 4 lata. Takie mamy w tym roku i "Tak naprawdę boję się, że będę musiała spę- – zdaniem wielu obserwatorów – będzie to jedzać długie godziny w sądach, wzywana jako den z najbardziej fascynujących wyścigów po ławniczka" – przyznaje się. Obawa przed we- prezydenturę w historii USA. Co dwa lata odzwaniem na jury duty to jeden z głównych po- bywają się wybory do Kongresu – raz równowodów nierejestrowania się na listach wybor- legle z wyborami prezydenta i drugi raz w środczych, na jaki powołują się osoby, z którymi ku jego kadencji. Wybierany jest zawsze cały rozmawiał "Nowy Dziennik". To kolejny mit skład Izby Reprezentantów (435 osób) oraz jedkrążący wśród Polaków w USA, niemający wie- na trzecia izby wyższej (senatorzy, których jest le wspólnego z rzeczywistością. W stanach No- w sumie 100, mają 6-letnie kadencje). Warto wy Jork i New Jersey kandydaci na ławników pamiętać, że to Kongres, a nie prezydent, posą losowo wybierani nie tylko wśród zareje- dejmuje kluczowe dla przyszłości Amerykastrowanych wyborców, ale także wśród posia- nów decyzje, między innymi w sprawie podaczy stanowych praw jazdy, podatników oraz datków reformy imigracyjnej czy zniesienia beneficjentów stanowych programów socjal- wiz dla Polaków. Nawet jednak, gdy nie ma kogo wybierać nych. Równie dobrze można dostać wezwanie do sądu nie będąc zapisanym na listach wy- na szczeblu federalnym, w listopadzie jest na borców. Przekonała się o tym żona niżej pod- kogo głosować, bo kadencje władz stanowych i lokalnych (gubernatorzy, prokuratorzy, burmistrze, członkowie stanowej legislatury, rad powiatowych czy miejskich) upływają w różO CZYM WARTO PAMIĘTAĆ nych latach. W wielu stanach, np. w Kaliforn Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nii, która ma najsilniejszą tradycję demokrawiększość komisji wyborczych przysyła pocji bezpośredniej, wyborcy odpowiadają taktwierdzenie o rejestracji z informacją o doże na pytania referendalne. kładnym adresie lokalu wyborczego. W NoNawet wyborów lokalnych nie wolno lekwym Jorku można sprawdzić, gdzie mogą odceważyć. Na przykład to na szczeblu stanodać głos, na stronie miejskiego Board of Elecwym, a nie federalnym, decyduje się najwiętions: http://gis.nyc.gov/vote/ps/index.htm. Mieszcej spraw dotyczących naszego codziennego kańcy New Jersey te informacje znajdą na życia. Kwestie ochrony zdrowia, prawa karstronie Departamentu Stanu w New Jersey nego, ubezpieczeń społecznych, edukacji (https://voter.njsvrs.com/PublicAccess/jsp/PollPlace/PollPlaceSearch.jsp).Wyborca może otrzymać wszystkich szczebli, a przede wszystkim potakże wzór karty do głosowania, czyli ballot, datków są rozstrzygane w Trenton, Albany czy z rozmieszczeniem nazwisk i pytań (w przyHartford. To z pieniędzy lokalnych i stanowych padku plebiscytów) na maszynie do głosoopłacani są policjanci i nauczyciele szkół puwania. Z kartą tą można udać się do lokalu blicznych czy remonty dróg. Nie powinno więc wyborczego. nam być wszystko jedno, kogo wybierzemy n Rejestracja ma charakter permanentny, tzn. na gubernatora czy do stanowej legislatury. do czasu zmiany adresu możemy głosować w kolejnych wyborach bez konieczności ponownego wpisywania się na listę wyborczą. Nie ma znaczenia, czy pojawiamy się w lokalu wyborczym zawsze, czy też raz na kilka lat. n Nie ma obowiązku deklarowania przynależności partyjnej na formularzu rejestracyjnym.

REJESTRACJA JEST KONIECZNA W USA nie ma możliwości głosowania bez wcześniejszej rejestracji. Głosować też możemy tylko i wyłącznie w wyznaczonym przez komisję wyborczą lokalu. Jeżeli jest to niemożliwe, możemy zwrócić się wcześniej o tzw. absentee ballot i oddać głos drogą koresponden-

cyjną (najczęściej najpóźniej na 7 dni przed wyborami). Dla tych, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu 6 listopada, a nie wpisali się na listy, to ostatni dzwonek. Spóźnialscy stracą okazję do głosowania i będą mogli pójść głosować najwcześniej podczas przyszłorocznych prawyborów.

W tym roku ostateczny termin rejestracji mija w New Jersey 16 października, jak zwykle na 21 dni przed wyborami. W Nowym Jorku ostateczny termin to 12 października. Co ważne – są to terminy otrzymania przez komisje wyborcze naszych zgłoszeń, a nie data stempla pocztowego. » STR. 18


18

Prawo i my

DOK. ZE STR. 17

» Nowojorczykom po-

zostały więc zaledwie tylko jeden-dwa dni, aby się zarejestrować. W najlepszej sytuacji są mieszkańcy Connecticut, którzy mogą wpisać się na listy wyborcze najpóźniej na 14 dni przed terminem głosowania (23 października). W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego. W Pensylwanii jest już za późno – termin rejestracji upłynął we wtorek, 9 października.

JAK TO ZROBIĆ? Możliwości rejestracji jest wiele. W większości stanów formularz rejestracyjny można bez problemu ściągnąć z internetu, wypełnić i wysłać pocztą. Wystarczy wejść na dowolną przeszukiwarkę internetową i wystukać "voter registration" albo "register to vote in" oraz nazwę swojego stanu, aby znaleźć informacje o rejestracji zamieszczane nie tylko przez lokalne władze, ale także przez różne organizacje polityczne i społeczne. I tak na przykład: n w stanie Nowy Jork formularz rejestracyjny można bez problemu ściągnąć z internetu – www.elections.ny.gov. Nowy Jork daje możliwość wypełnienia formularza online, ale i tak musi on być wysłany pocztą do jednej z powiatowych Board of Elections; n w New Jersey wystarczy udać się pod adres internetowy http://www.sta-

te.nj.us/state/elec tions/voting -in for mation.html, a sam ogólny formularz

znajduje się pod adresem internetowym http://www.state.nj.us/state/elections/form_pdf/voter-regis-forms/statewide-voter-reg-form-062212.pdf. Oprócz

tego na stronie można znaleźć wzory formularzy dla poszczególnych powiatów; n w Connecticut formularz rejestracyjny znajduje się na stronie

http://www.ct.gov/sots/LIB/sots/ElectionServices/ElectForms/electforms/ed671.pdf.

Formularze można też otrzymać w powiatowych komisjach wyborczych (Board of Elections), siedzibach władz miejskich i dzielnicowych, w wielu urzędach, na pocztach oraz w siedzibach partii politycznych i organizacji społecznych, także w polskich dzielnicach w metropolii nowojorskiej. Często wystarczy poprosić o formularz i zostawić go w miejskim ratuszu. Od 1993 roku obowiązuje w USA National Voter Registration Act, znany także jako Motor Voter Act, który otwiera możliwość rejestracji do wyborów przy odnawianiu prawa jazdy lub rejestrowaniu samochodu w stanowych wydziałach komunikacji (motor vehicle departments). W Nowym Jorku można też otrzymać formularz, dzwoniąc pod numer 1-800-FOR-VOTE, ale jest już za późno, aby czekać na jego przesłanie i zdążyć przed upływem terminu rejestracji.

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC nowy dziennik Środa 10 października 2012

Wypełnienie formularza jest proste, choć procedura różni się nieznacznie w zależności od stanu. Wymaga podania podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres czy (opcjonalnie) numer telefonu. Trzeba przy tym zadeklarować, że jest się obywatelem USA i nie odbywa się wyroku za poważne przestępstwo (felony) ani nie znajduje się na zwolnieniu warunkowym (parole), ale już nie trzeba na przykład podawać numeru Social Security. Można, ale nie trzeba, zadeklarować swoje sympatie partyjne (w New Jersey trzeba wypełnić oddzielnie Party Affiliation Form), co da nam także możliwość uczestniczenia w prawyborach. W Nowym Jorku 12 października jest też ostatnim dniem, w którym będzie można zmienić swoją przynależność partyjną. n

Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing Sprawy karne i mandaty Wypadki: w pracy, drogowe i inne Sprawy rodzinne i rozwody

BERNARD J. ZIMNOCH BernardJZimnoch@yahoo.co m Mówię po polsku i hiszpańsku

Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 1172 6

Tel. 631.789.1200 • Fax

631.789.1332

Zadzwoń i umów się na konsultację

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

KIEDY UPŁYWA TERMIN REJESTRACJI Pensylwania New Jersey Nowy Jork Connecticut

28 dni przed wyborami* 21 dni przed wyborami 25 dni przed wyborami 14 dni przed wyborami

* Termin minął we wtorek, 9 października

REKLAMA

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

KIEROWCA NA “FLATBED” POTRZEBNY Czysty rekord konieczny, doświadczenie wymagane, płaca na procent lub milę. Trasy regionalne lub długodystansowe. Dostsowane do upodobań kierowcy. Truck – Volvo 780, 2009 r. i nowy “trailer” z całym wyposażeniem. Proszę dzwonić: (931) 237-4814

Looking for CARPENTERS. Experienced in commercial jobs. Please call: (917) 418-1111 WANTED PLUMBER New construction/jobbing mechanic. Looking for plumbers with 5-10 years of experience in a new construction, alterations, repairs, jobbing, heat technician, snake out draining, trouble shoot boilers, etc. Must have a clean drivers license, own hand tools, and references. Do not reply if you do not meet these requirements. Fax your resume to (516) 829-5527 or email jtcplumb@gmail.com PLUMBING COMPANY in Maspeth looking for experienced plumbers. Steady work, good pay. Call Mike at (917) 440-5236

WANTED EXPERIENCED mechanics fabricators and installers for glaziers, storefront, curtain walls, thermo insulated, units shower enclosures, aluminum doors Please call: (718) 937-2222 POTRZEBNY DOŚWIADCZONY instalatorszklarz do wystaw sklepowych, ścian działowych, izolacji termicznej, kabin prysznicowych, drzwi aluminiowych. Proszę dzwonić: (718) 937-2222

MOŻLIWOŚĆ SPONSOROWANIA BIURO GEODEZYJNE/ZAKŁAD INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ niedaleko Queens (na granicy Nassau w Nassau County) zatrudni od zaraz doÊwiadczonego kreÊlarza ze znajomością programu CAD, geodetę. Mo˝liwoÊç przszkolenia. Zarobki $600/tygodniowo, 5 dni, 40 godzin. Proszę dzwoniç: (718) 472-1571 lub (516) 488-1608 poniedziałek-piàtek 9 am - 5 pm lub e-mail psuvey4@optonline.net Możliwość sponsorowania na zieloną kartę.

POTRZEBNI TECHNICY (SERWISANCI)

Potrzebni serwisanci do pracy w Hercules Corporation od zaraz. Obowiązki: konserwacja i naprawa maszyn pralniczych (pralki, suszarki) w NY, NJ i CT. Zapewniamy przeszkolenie i służbowy samochód. Wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, ważne prawo jazdy. Dobre wynagrodzenie i pakiet świadczeń, w tym medyczne/dentystyczne oraz płatne dni wolne. Prześlij resume na adres e-mail: tech25@hercnet.com lub na numer faksu: (516) 937-3914

nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

WOMAN WANTED to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Starting salary $10 per hour. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088

PRACA HELP WANTED NY

$200 DZIENNIE. (310) 403-8463

19

SAMOCHODY CARS

AGENCJE AGENCIES

ELECTRICIAN MECHANIC & HELPER Immediate hire for electrician mechanic with 5+ experience in NYC and helper with 2+ years in NYC. Driver’s licence required, English fluency, good salary, benefits. Please call 9 am - 4 pm: (718) 729-8400

PRACA HELP WANTED NJ WE ARE A PROGRESSIVE PLASTIC INJECTION MOLD DESIGN & FABRICATION SHOP IN RAHWAY, N. JERSEY

We seek an experienced programmer/operator with minimum 5 years experience for our CNC mill center for electrode manufacturing and general machining operations. Mold shop experience and programming experience a plus. We offer competetive salary, benefits and pleasant working conditions. Salary commensurate with experience; $20 PLUS hourly. Sign on bonus dependent on experience after 6 months of successful employment. General toolmakers with general experience will be considered for CNC training. Please call: (732) 381-1411

LOOKING FOR carpenters and laborers to work in residential construction in Manhattan. Must speak some English. Please call: (914) 393-0527 PART-TIME CLEANER wanted for apartment in Kew Gardens. References required. Call between 6pm-10pm 718-849-5035

SZUKAM PRACY POSITION WANTED

ZATRUDNIMY DACHARZY z doÊwiadczeniem - Firestone, klejenie granulowanej gumy na zimno. Wymagane: licencja OSHA i 4-godz. kurs na rusztowania stojàce. Prosz´ zg∏aszaç si´ osobiÊcie: 531 Graham Ave, Brooklyn, NY 11222 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9am-5pm: (718) 782-9720 lub (718) 782-9720

USŁUGI SERVICES

KOBIETA W ŚREDNIM WIEKU nauczycielka poszukuje pracy przy opiece nad starszymi osobami lub dzieçmi. Posiadam certyfikat HHA, 9-letnie doÊwiadczenie, prawo jazdy. Proszę dzwoniç: (772) 634-3408

TURYSTYKA TOURISM

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI DOŚWIADCZONYCH stolarzy budowlanych oraz szpachlarzy-malarzy. Praca na terenie Nowego Jorku. Wymagane pozwolenie na pracę. Proszę dzwonić: (646) 643-8259 lub (646) 824-4488 POTRZEBNI BLACHARZE do prac ornamentowych w fabryce na Brooklynie. Produkcja cz´Êci blaszanych do budownictwa. Równie˝ potrzebni FACHOWCY DO INSTALACJI ornamentowych i architektonicznych cz´Êci blaszanych na zewnàtrz budynków. Sta∏a praca. Proszę dzwoniç: (917) 416-7906

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum

Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

DISCLAIMER:

RIDGEWOOD, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

BOROUGH PARK, NY

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. • M – SAT.: 10AM – 8PM

Konar Trading 1358 43rd. St. • M – F: 1PM – 8PM • SAT. – SUN.: 1PM – 8PM

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

tel. 718 435-5045 fax 718 435-2098

www.NajlepszaAgencja.com

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

METROPOLIA NOWOJORSKA

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

Delfina Kozimor dk@dziennik.com • daily: 8AM – 6PM

elzbietapoplawska@yahoo.com

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 201 665-6026

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


20

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com •M&R•

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA?

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

ELECTRICAL, INC. 149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

PAWNBROKER AUCTION SALES

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

WRÓŻKI PSYCHICS

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Oct. 19/12 - Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 23258 of Feb. 14, 2011 to 34818 of Jan. 31, 2012. Oct. 31/12 - Pawnbroker Sales, Inc., 51 Main St., Hempstead, NY, from 13024 of Nov. 3, 2011 to 13966 of Mar. 28, 2012.

UWAGA: poszukujemy SALES REPRESENTATIVE do sprzedaży powierzchni reklamowych Nowy Dziennik ogłasza nabór na stanowisko SALES REPRESENTATIVE do sprzedaży powierzchni reklamowych na terenie tristate area. Od kandydatów wymagamy: • • • • • • • • • • • Zadania: • • •

Praca w terenie na wysokiej prowizji

• • • • •

min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży znajomości języka angielskiego i polskiego w stopniu zaawansowanym zaangażowania i kreatywności systematyczności i dobrej organizacji pracy dojrzałości i profesjonalizmu umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych zdolności negocjacyjnych otwartości i komunikatywności prawa jazdy pozwolenia na pracę aktywne pozyskiwanie Klientów na podległym terenie utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi i nowymi Klientami systematyczne organizowanie i przeprowadzanie spotkań z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami budowanie baz danych Klientów aktywna współpraca z działem marketingu i reklamy przygotowanie ofert handlowych negocjowanie wstępnych warunków sprzedaży przygotowywanie raportów ze swojej pracy Zgłoszenia prosimy przesyłać na email: kk@dziennik.com


Sport

W SKRÓCIE Piłka nożna

nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

n Polscy piłkarze pokonali w podpoznańskich Plewiskach reprezentację San Marino 2:0 (0:0) w pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego (grupa 3) mistrzostw Europy U19, które w przyszłym roku odbędą się na Litwie. Pierwszy rywal sprawił podopiecznym Janusza Białka sporo kłopotów; przez długie momenty bronił się bardzo rozsądnie, często dziewięcioma zawodnikami. Dopiero gol z rzutu karnego, podyktowany po faulu na Piotrze Zielińskim, uspokoił nieco poczynania Biało-Czerwonych. n Angielska Federacja Piłkarska (FA) zapowiedziała we wtorek, że Wielka Brytania nie zgłosi reprezentacji mężczyzn na olimpijski turniej futbolu w Rio de Janeiro w 2016 roku. Na igrzyskach w Londynie Brytyjczycy wystąpili w finałach po raz pierwszy od 1960 roku. Problem z doborem kadry istnieje na Wyspach od dawna. Szkocja, Walia i Irlandia Północna, które mają status odrębnych federacji uznanych przez FIFA, nie chcą ryzykować jego utraty poprzez występy swoich piłkarzy pod flagą brytyjską.

Daleko od sztangi

n Rozmowa z Adrianem Zielińskim, mistrzem olimpijskim

w podnoszeniu ciężarów

Dwa miesiące po zdobyciu w Londynie złotego medalu olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów w kategorii 85 kg Adrian Zieliński jeszcze nie dotyka sztangi. Zawodnik klubu Tarpan Mrocza nadal odpoczywa po trudach ciężkiego sezonu, ale – jak mówi – czynnie.

na spotkania w różnych regionach kraju, opowiadam o ciężarach, o walce w Londynie, przy okazji szukam sponsorów. Mam nadzieję, że na fali tego zainteresowania znajdą się chętni do wspomagania nas, gdyż władze PZPC w tym względzie od dawna nie mają sukcesów.

Dwóch miesięcy odpoczynku chyba nie miał pan od dawna?

Myśli pan o wejściu do struktur kierowniczych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów?

Po turnieju w Londynie byłem bardzo zmęczony, praktycznie non stop trenowałem od połowy ubiegłego roku. Najpierw były przygotowania do listopadowych mistrzostw świata w Paryżu, gdzie zdobyłem brązowy medal, a po nich do igrzysk. Na zajęciach codziennie zalicza się po kilkanaście ton, nawet najlepiej wytrenowany organizm tego nie wytrzyma. Dlatego nadal odpoczywam, oczywiście czynnie. Ale przyznam, że już mnie coraz bardziej ciągnie na salę; ustaliłem z trenerem, że na początku grudnia wracam do normalnych zajęć.

Kolarstwo

FOTO: PAP/EPA/ LARRY W. SMITHŻ

Na razie nie mam takich aspiracji. Ja chcę nadal trenować, startować i zdobywać medale dla Polski. Nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić stanu ducha, gdy stoisz na najwyższym stopniu podium i grają Mazurka Dąbrowskiego. Ja już dwa razy byłem w takiej sytuacji; pierwszy raz dwa lata temu, gdy zdobyłem tytuł mistrza świata. Co do związku; 1 grudnia odbędą się wybory nowego prezesa i władz, mam nadzieję, że nowi ludzie w PZPC nie Adrian Zieliński woli podest niż niż działalność w PZPC zmarnują naszych sukcesów. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, przygotowania do Londynu. GłówTrudno być celebrytą? Wywiady, jak wielu jest wśród nas ludzi bied- ny cel sportowy to start w mistrzoZbyt długa przerwa może mieć nespotkania, zaproszenia do progra- nych, często żyjących na granicy ubó- stwach świata w październiku w Wargatywny wpływ na organizm. Nie mów telewizyjnych, bankiety. Czy stwa. Są rodziny, których nie stać na szawie. W ubiegłym roku w Paryżu ma pan obaw o formę? takie życie sprawia przyjemność? kupno ciepłych ubrań zimowych, nie nie udało mi się obronić tytułu, ale Najmniejszych, ja nie leżę na kaKto walczy na olimpiadzie czy mi- mówiąc już nawet o symbolicznych zrobię wszystko, aby na Torwarze zanapie i nie hoduję brzuszka. Chodzę strzostwach świata i zdobywa tam prezentach świątecznych. Uważam, grano Mazurka Dąbrowskiego. na siłownię, pływam, biegam, tylko medale, musi być na to przygotowa- że naszym obowiązkiem jest im poPlanuje pan także start w przyz daleka omijam sztangę. Byłem już ny, że będzie po powrocie do kraju móc. Podzielić się z potrzebującym szłym roku w mistrzostwach Eutakże z kadrą na obozie rehabilita- przez pewien czas ulubieńcem me- powinno być powinnością ludzi leropy i Polski? cyjnym w Spale, gdzie nikt nie le- diów i kibiców. To jest przyjemne, piej sytuowanych. Wszystko będzie zależało od treneniuchował. Na szczęście nie mam gdy na ulicy proszą cię o autograf, Plany na przyszły rok? żadnych poważnych problemów gdy udzielasz wywiadów. W moim ra. Uważam, że z turnieju europejskieJeszcze nie są do końca sprecyzo- go powinienem zrezygnować i skuzdrowotnych, nie muszę odwiedzać i Bartka przypadku mamy nadzieję, sal operacyjnych. Dbam o zdrowie, że zainteresowanie dyscypliną nie bę- wane. Na razie wróciłem do nauki, w pić się na mistrzostwach świata. Nabo nie zamierzam spocząć na laurach. dzie tylko chwilowe, że w końcu mi- październiku czeka mnie obrona pra- tomiast start w mistrzostwach Polski strzowie świata i olimpijscy będą na cy licencjackiej w Wyższej Szkole potraktować treningowo, jako etap Jak spędza pan ten czas relaksu? równi traktowani. A zapewniam, że Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie pi- przygotowań do głównej imprezy seBardzo intensywnie. Choć podno- trening ciężarowca nie jest wcale ła- szę o organizacji i zarządzaniu spor- zonu. W mojej dyscyplinie wysoką, szenie ciężarów od dawna nie cie- twiejszy niż innego olimpijczyka. tem. Później od razu rozpoczynam medalową formę można przygotować szy się zainteresowaniem mediów, dwuletnie studia magisterskie i chcę na dwie, maksymalnie trzy imprezy. widzę, że dwa nasze medale – mój i Włączył się pan w akcję charyta- je ukończyć w terminie. Teraz mam Częstsze starty prowadzą do kontuzji. Bartka Bąka – sprawiły, że ludzie więtywną Szlachetna Paczka dla naj- roczny poślizg, ale chyba jestem ROZMAWIAŁ: cej patrzą na tę dyscyplinę. Jeżdżę bardziej potrzebujących rodzin… WOJCIECH HARENDA (PAP) usprawiedliwiony, wziąłem urlop na

Kowalczyk razem z Kreczmerem n Justyna Kowalczyk do zbliżającego się sezonu narciarskiego Pucharu Świa-

ta przygotowuje się, trenując wspólnie z Maciejem Kreczmerem, który jest jej oficjalnym sparingpartnerem. “Razem łatwiej zmobilizować się do wysiłku” – ocenił 31-letni zawodnik. Mistrzyni olimpijska wspólnych zajęć z Kreczmerem próbowała już w ubiegłym roku, a w tym praktycznie przez całe przygotowania przeszli razem. “Inicjatywa wyszła od Justyny. Chciała coś zmienić w swoim treningu i zaproponowała wspólne zajęcia. Zgodziłem się bez wahania. Myślę,

że taki układ jest korzystny dla obu stron. Ja mogę ćwiczyć w bardzo dobrych warunkach, a Justynie dzięki mnie łatwiej się zmobilizować do wysiłku” – powiedział PAP zawodnik klubu LKS Poroniec Poronin. Jak zaznaczył, kiedy ma się przed sobą kolejny ciężki, wielogodzinny

trening, to czasem trudno się na niego zebrać. “Natomiast we dwoje możemy się wzajemnie napędzać. Do tego dochodzą kwestie bezpieczeństwa. Samotne bieganie w górach różnie może się skończyć”. Kreczmer i Kowalczyk trenowali m.in. w sierpniu w Nowej Zelandii, a ostatnio w Zakopanem. Obecnie cały sztab jest w austriackim Ramsau. “To w zasadzie ostatnie zgrupowanie przed rozpoczęciem sezonu. Tym razem mamy zajęcia głównie na śniegu. Później, już na krótko, przenie-

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

siemy się do fińskiego Muonio, a 24 listopada pierwszy pucharowy start w szwedzkim Gaellivare” – wspomniał Kreczmer. Olimpijczyk z Turynu 2006 i Vancouver 2010 także zamierza startować w zbliżającym się cyklu. “Skoro tyle trenowałem, to grzechem byłoby nie spróbować. Na początku będę brał udział we wszystkich zawodach. W dalszej części sezonu, gdy mistrzostwa świata będą już blisko, wszystko będzie zależało od mojej formy” – podkreślił. n

n Trzykrotny mistrz olimpijski w kolarstwie Wiaczesław Jekimow został dyrektorem generalnym grupy Katiusza – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej ekipy. Utytułowany 46-letni Rosjanin zastąpił na stanowisku Niemca Hansa-Michaela Holczera. W dorobku Jekimow ma trzy złote medale olimpijskie. Rosjanin może pochwalić się również sześcioma tytułami mistrza świata wywalczonymi na torze. W czasie zawodowej kariery jeździł m.in. w grupach Discovery Channel i US Postal.

Tenis

n Rozstawiony z numerem siódmym Argentyńczyk Juan Monaco przegrał z Hiszpanem Fernando Verdasco 4:6, 2:6 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju (z pulą nagród 3 531 600 dolarów). Do 3. rundy awansował natomiast Chorwat Marin Cilic. Pogromca Łukasza Kubota tym razem pokonał Słowaka Martina Klizana 7:5, 6:1.

Piłka ręczna

• Reprezentant Polski w piłce ręcznej Marcin Lijewski, który występuje w barwach HSV Hamburg, przeszedł we wtorek w Niemczech operację kostki. Jak poinformował lekarz klubowy Oliver Dierk, trwający 45 minut zabieg przebiegł pomyślnie. Z prawej kostki 35-letniego rozgrywającego usunięto bliznę z poprzedniej operacji. Nawracające stany zapalne w tym miejscu sprawiały Lijewskiemu ból od dłuższego czasu.

Hokej na lodzie

• 47-letni czeski bramkarz hokejowy Dominik Hasek ogłosił definitywne zakończenie kariery – poinformował dziennik “Sport”. Po raz pierwszy o rozstaniu z hokejem na lodzie Hasek poinformował w 2008 roku, po zdobyciu drugiego Pucharu Stanleya z Detroit Red Wings (wcześniej triumfował z “Czerwonymi Skrzydłami” w 2002 roku). Miał wtedy już 43 lata.

Siatkówka

• Mirosław Przedpełski po raz trzeci z rzędu został wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów otrzymał 48 głosów. Dotychczasowy szef związku rządzi od 2004 roku.

21


22

Sport

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Pod dyktando Falcons i Texans

n Wydarzeniami piątkowej kolejki spotkań w National Football League

były derby Pensylwanii oraz mecze Redskins z Falcons i Patriots z Broncos. Pokonując po dobrym meczu San Diego Chargers 31-24, swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli New Orleans Saints.

REKORDOWI CRUZ I BRADSHAW Mimo przekonującego triumfu Giants, szokujący początek meczu wcale nie wskazywał na sukces aktualnych mistrzów NFL. Goście z Cleveland po 5 minutach gry prowadzili 14-0, a na początku drugiej kwarty 17-7, jednak Giganci jakby potrzebowali takiej motywacji, żeby uporządkować szeregi. Eli Manning krótkimi podaniami aż trzykrotnie znakomicie znajdował w polu punktowym odbierającego Victora Cruza, którego trzy przyłożenia w jednym meczu to rekord życiowy. “Pokazaliśmy, że po słabym początku łatwo możemy się pozbierać, wiemy, że stać nas na wiele w ofensywie” – powiedział Cruz. Drugim bohaterem meczu był runningbackAhmad Bradshaw, który aż 30 razy przedzierał się z piłką przez szpaler obrońców Browns i łącznie pokonał z piłką 200 jardów, co jest również rekordem jego kariery w jednym meczu. “Jesteśmy głodni przejęć piłki przez obronę” – tłumaczył w przerwie swoim graczom trener Giants Tom Coughlin. Trener wiedział, co mówi. W końcówce na wysokości zadania stanęła obrona Giants i Cougling mógł celebrować swoje 77. zwycięstwo

pod szyldem Niebieskich, czym wyrównał rekord Billa Parcellsa. Zwycięstwo Giants cieszy, ale pamiętać należy, że Browns to dostarczyciele punktów, przegrali w tym sezonie wszystkie mecze. Prawdziwy test czeka Giants już w niedzielę, gdzie jakoby w rewanżu za ubiegłoroczny finał NFC zagrają w San Francisco z bardzo mocnymi 49-ers. To właśnie tam Giants wygrali finał konferencji i awansowali do ostatniego Super Bowl, który wygrali. 49ers nie mogą się doczekać rewanżu. Ahmad Bradshaw z New York Giants (nr 44) aż 30 razy przedzierał się przez obronę Browns JETS ROBIĄ POSTĘPY Bardzo trudne tygodnie mają za sobą New York Jets, po laniu, jakie tydzień temu sprawili im 49-ers, Odrzutowcy w poniedziałkowym meczu ambitną postawą wprawdzie pokazali, że robią postępy i potrafią nawiązać walkę z najlepszymi, ale znów musieli przełknąć gorycz porażki. Texans to ścisła czołówka ligi, niepokonana w tym sezonie drużyna, która jednak w końcówce miała trochę szczęścia. Jets nie mogli znaleźć sposobu na zatrzymanie “akcji dołem” biegacza z Houston Ariana Fostera i to było główną przyczyną porażki. Foster w całym meczu przebiegł z piłką 152 jardy, zaliczając także ważne przyłożenie. Fani Jets nie mogą być w pełni zadowoleni z postawy swojego rozgrywającego Marka Sancheza, który – owszem – łącznie podawał na odległość 230 jardów, ale dwukrotnie dość pechowo po jego zagraniach piłka lądowała w rękach rywali.

W niedzielę Jets będą mieli trochę łatwiejszego rywala, ponieważ na MetLife Stadium zawitają Indianapolis Colts. Jednak łatwo z pewnością nie będzie, gdyż młody quarterback Andy Luck po zwycięstwie z Packers może uwierzyć w siebie. TEXANS I FALCONS NIEPOKONANI Po pierwszej w tym sezonie porażce Cardinals w St. Louis z Rams, obok wspomnianych Houston Texans, niepokonani pozostają już tylko Atlanta Falcons, którzy skorzystali z kontuzji rozgrywającego Redskins i pokonali ekipę ze stolicy 24-17. To właśnie na wyjeździe z Falcons zagra w najbliższą niedzielę drużyna Sebastiana Janikowskiego Oakland Raiders, która w miniony weekend pauzowała. ANDY LUCK ZASKOCZYŁ PACKERS Jedną z największych niespodzianek kolejki była wygrana Colts z faworyzowanymi Packers. Pakowacze w czwartej kwarcie prowadzili 27-22,

ale na 35 sekund do końca podanie debiutanta Andy’ego Lucka, do Reggie Wayne’a dało sensacyjną wygraną Colts. Andy Luck, jak na debiutanta, radzi sobie znakomicie, oprócz decydującej akcji podawał łącznie na 362 jardy, w tym na 2 przyłożenia. W przyciągających uwagę derbach stanu Pensylwania lepsi okazali się Steelers, którzy minimalnie pokonali Eagles 16-14. Na uwagę zasługuje czwarte już w tym sezonie zwycięstwo Vikings, którzy tym razem rozgromili Tytanów.

FOTO: REUTERS

Ze zmiennym szczęściem grały natomiast drużyny nowojorskie. O ile Giants zgodnie z oczekiwaniami pokonali słabych Cleveland Browns 4127, o tyle Jets, mimo ambitnej postawy i walki do końca, musieli uznać wyższość najlepszym obecnie w NFL Houston Texans.

WYNIKI NFL

BRADY LEPSZY OD PEYTONA W starciu najsławniejszych obecnie aktywnych rozgrywających NFL quarterback Patriots Tom Brady okazał się lepszy od liderującego Denver Broncos Peytona Manninga i jego kolegów. Peyton Manning podawał wprawdzie na 345 jardów i 3 przyłożenia, a Brady tylko na 223 jardy i 1 TD, ale jako drużyna Patrioci okazali się skuteczniejsi, szczególnie w grze dołem. CHRIS REIKO

Komplet wyników 5. kolejki sezonu zasadniczego, w nawiasach bilans zwycięstw i porażek: NY Jets (2-3) – Houston Texans (5-0) 17-23, St. Louis Rams (3-2) – Arizona Cardinals (4-1) 17-3, Cincinnati Bengals (3-2) – Miami Dolphins (2-3) 1317, Indianapolis Colts (2-2) – Green Bay Packers (2-3) 30-27, Kansas City Chiefs (1-4) –Baltimore Ravens (4-1) 6-9, NY Giants (3-2) – Cleveland Browns (0-5) 4127, Pittsburgh Steelers (2-2) – Philadelphia Eagles (3-2) 16-14, Washington Redskins (2-3) – Atlanta Falcons (5-0) 17-24, Carolina Panthers (1-4) – Seattle Seahawks (3-2) 12-16, Jacksonville Jaguars (1-4) – Chicago Bears (4-1) 3-41, Minnesota Vikings (4-1) – Tennessee Titans (1-4) 30-7, New England Patriots (3-2) – Denver Broncos (2-3) 31-21, San Francisco 49-ers (41) – Buffalo Bills (2-3) 45-3, New Orleans Saints (1-4) – San Diego Chargers (3-2) 31-24, pauzowali: Detroit Lions (1-3), Oakland Raiders (1-3), Tampa Bay Buccaneers (1-3), Dallas Cowboys (2-2)

Zabójcze kontry Lechii Gdańsk

Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk

n W ostatnim meczu zamykającym 7. kolejkę ekstraklasyLechia zrewanżowa-

(83) Żółte kartki: Lechia – Sebastian Madera, Piotr Brożek. Marcin Borski (Warszawa). Widzów ok. 3000

Bramki: 0:1 Mateusz Machaj (8), 0:2 Ricardinho

ła się w poniedziałek Jagiellonii za niedawną porażkę w meczu o ćwierćfinał Pucharu Polski. Dwie kontry gdańszczanie zamienili na bramki. Tuż przed gwizdkiem sędziego na przerwę Dawid Plizga bardzo słabo uderzył z niedużej odległości do bramki, Kaniecki bez trudu obronił. W drugiej połowie niby Jagiellonia była dłużej przy piłce, ale Lechia wciąż groźnie kontrowała. W 52. min Razack Traore bardzo mocno uderzył z pola karnego, ale Słowik świetnie obronił. Jagiellonia najlepsze sytuacje miała po strzałach głową. W 66. min uderzył Tomasz Kupisz, ale świetnie spisał się bramkarz Lechii. Trzy minuty później Kupisz dośrodkował, a strzał głową Frankowskiego trafił w poprzeczkę. W tym czasie białostoczanie grali już jedynie trzema obrońcami, po zmianie ustawienia na bardziej ofen-

TABELA PO 7 KOLEJKACH

FOTO: PAP/ARTUR RESZKO

W zespole gospodarzy o pechu może mówić kapitan zespołu Tomasz Frankowski, którego dwa strzały głową trafiły w poprzeczkę. Początek dobrze zaczęła Jagiellonia, ale po strzale Frankowskiego w 5. min, obronionym przez Bartosza Kanieckiego, to goście zaczęli przeważać. W 8. min, po rzucie rożnym dla gospodarzy, Lechia wyprowadziła kontrę, osamotniony Mateusz Machaj dostał piłkę po lewej stronie i strzałem w krótki róg pokonał Jakuba Słowika. Dopiero nieco ponad kwadrans przed końcem pierwszej połowy Jagiellonia zaczęła przeważać. Piłki albo nie dochodziły jednak do Frankowskiego, albo strzały były blokowane.

0 (0) 2 (1)

Bramkarz Jagiellonii Białystok Jakub Słowik przepuszcza piłkę po celnym strzale Mateusza Machaja z Lechii Gdańsk

sywne. W 83. min skończyło się to drugą bramką dla Lechii. Traore doskonale dośrodkował do Ricardinho, a ten z kilku metrów bez trudu pokonał Słowika. W 89. min Plizga dośrod-

kował, a Frankowski głową strzelił w poprzeczkę, ale to było już wszystko, na co było stać Jagiellonię. Lechia miała jeszcze dwie dobre sytuacje, wynik się jednak nie zmienił. n

1. Legia Warszawa 2. Lech Poznań 3. Górnik Zabrze 4. Śląsk Wrocław 5. Widzew Łódź 6. Lechia Gdańsk 7. Piast Gliwice 8. Pogoń Szczecin 9. Polonia Warszawa 10. Ruch Chorzów 11. Korona Kielce 12. Jagiellonia Białystok 13. Wisła Kraków 14. KGHM Zagłębie L. 15. Podbeskidzie B.-Biała 16. PGE aGKS Bełch.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

16-7 12-4 13-7 10-9 9-8 9-6 9-9 11-6 13-9 7-11 5-10 5-8 6-11 5-11 7-14 4-11

15 14 13 13 13 12 12 11 11 10 8 7 7 2 2 1

Zagłębie przystąpiło do rozgrywek z 3 ujemnymi punktami


Sport

23 nowy dziennik Wednesday, October 10, 2012

Dadzą radę bez Błaszczykowskiego? n Polscy piłkarze powołani na mecze z RPA i Anglią są po pierw-

W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie Biało-Czerwoni zmierzą się towarzysko z zespołem RPA. Cztery dni później na tym samym obiekcie podejmą Anglików w meczu eliminacji mistrzostw świata. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 14:45 czasu nowojorskiego. Polscy piłkarze tylko raz w historii pokonali Anglię. W czerwcu 1973 roku drużyna Kazimierza Górskiego zwyciężyła w Chorzowie 2:0, a w październiku zremisowała na Wembley 1:1 i awansowała do mistrzostw świata. Czy podopieczni Waldemara Fornalika mogą nawiązać do tych wydarzeń już niedługo – 16 października na Stadionie Narodowym w Warszawie? Błaszczykowski w niedzielnym meczu ligowym Borussii Dortmund z Hannoverem 96 (1:1) doznał kontuzji stawu skokowego polegającej na uszkodzenia więzozrostu, który łączy kość strzałkową z piszczelową. Pomocnik reprezentacji Polski i mistrza Niemiec do treningów wróci za sześć tygodni. “Kuba to zawodnik, który sam zdobywał bramki, a także wypracowywał je kolegom. Potrafił w ciężkim momencie wziąć na siebie ciężar gry. Jego wartość dla drużyny jest więc olbrzymia, ale nie jesteśmy załamani. Czekamy na mecz z Anglią” – powiedział Marcin Wasilewski. “Wiadomo sytuacja jest trudna, bo lider drużyny doznał kontuzji i nie może grać. Po to jednak tutaj jesteśmy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Na treningach każdy stara się udowodnić, że zasługuje na grę” – dodał pomocnik Śląska Wrocław Waldemar Sobota. “Kuba jest oczywiście ważną po-

stacią w naszym zespole. Świetnie na prawej stronie rozumie się z Łukaszem Piszczkiem, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i musimy sobie z tym poradzić. W każdej drużynie zdarzają się kontuzje kluczowych piłkarzy. Po prostu będziemy chcieli pokazać, że możemy Kubę zastąpić” – podkreślił Mierzejewski. Pomocnik Trabzonsporu jest jedną z osób, która może zająć miejsce Błaszczykowskiego w podstawowym składzie. “Myślę, że jestem w dobrej formie. Szkoda tylko, że o moim nazwisku mówi się w takim momencie. Miejsce w składzie chciałbym wywalczyć na boisku, a nie przez urazy czy inne nieszczęścia kolegów. Nikomu przecież nie życzę kontuzji. Dużo osób może grać na prawym skrzydle. Zobaczymy, jak to wszystko widzi selekcjoner” – przyznał Mierzejewski. Nie wiadomo także, kto w najbliższych meczach będzie pełnił funkcję kapitana. Z racji boiskowego doświadczenia poważnym kandydatem wydaje się być Wasilewski. “Nie wiem, kto będzie kapitanem, decyzja należy do trenera. Jeśli wyznaczy mnie, to oczywiście przyjmę opaskę. Nie będę jednak rozczarowany, gdyby wybrał kogoś innego” – zaznaczył obrońca Anderlechtu Bruksela. Robert Lewandowski, który w poniedziałek odpoczywał z powodu lekkiego urazu, we wtorkowe przedpołudnie trenował już w Warszawie z reprezentacją Polski. Napastnik Borussii Dortmund jako pierwszy pojawił się o godz. 11 na murawie stadionu Polonii. Zaraz po nim wyszli z szatni inni kadrowicze i trener Waldemar Fornalik, który –

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

szych treningach. Mimo absencji kapitana Jakuba Błaszczykowskiego kadrowicze starają się zachować dobry nastrój. “Chcemy pokazać, że możemy Kubę zastąpić” – podkreślił Adrian Mierzejewski.

Bramkarze piłkarskiej reprezentacji Polski (od lewej): Tomasz Kuszczak, Łukasz Skorupski i Przemysław Tytoń, podczas treningu kadry w Warszawie

z powodu różnych obciążeń treningowych – podzielił piłkarzy na dwie grupy. W jednej ćwiczyli zawodnicy, którzy rozgrywali ligowe mecze w sobotę, a w drugiej kadrowicze mający za sobą niedzielne występy. W zajęciach, otwartych dla mediów tylko przez kwadrans, nie brał udziału Eugen Polanski, który z powodów rodzinnych dotrze do Warszawy we wtorkowy wieczór. Natomiast indywidualnie trenowali Łukasz Piszczek, Ludovic Obraniak (obaj narzekają na lekkie urazy pleców) i Paweł Wszołek, który doznał najpoważniejszego stłuczenia (mięsień czworogłowy). Pomocnik Polonii truchtał lekko wokół boiska.

“Badanie wykazało, że Paweł ma mocno stłuczony mięsień. Jutro prawdopodobnie też nie będzie trenował” – powiedział dyrektor reprezentacji ds. mediów Tomasz Rząsa. Selekcjoner Waldemar Fornalik w poniedziałek dodatkowo powołał 22-letniego Jakuba Koseckiego z Legii Warszawa i cztery lata młodszego Arkadiusza Milika z Górnika Zabrze. Obaj są debiutantami. “To dla mnie wielki zaszczyt, bardzo się cieszę. Obym został w reprezentacji jak najdłużej. W kadrze, mimo kłopotów, panuje bardzo dobra atmosfera. Zawsze w siebie wierzę i dlatego mam nadzieję, że zadebiutuję. Nawet gdybym wyszedł naprze-

ciw angielskich piłkarzy, to strachu nie będę czuł. Po to gram w piłkę, by na boisku dawać z siebie wszystko. Nieważne, kto jest rywalem” – podkreślił Milik. Napastnik kadry Polski i Hannoveru Artur Sobiech przyznał przed meczem z Anglią, że wprawdzie rywale grają w najlepszych klubach, ale on i koledzy też występują w silnych ligach. “Niemiecka nie jest słabsza od Premier League” – ocenił. “Mecze sprzed prawie 40 lat to sukcesy, do których kibice chętnie wracają, ale teraz my również możemy zapisać się w historii” – zaznaczył Sobiech. Nawet mimo faktu, że faworytem tradycyjnie jest Anglia. n

Roman Kosecki: nie mogę uwierzyć losy układają się podobnie. Ja ogrywałem się w Mirkowie Konstancin, Urdo piłkarskiej kadry swego syna Jakuba. Kosecki junior ma szansę zagrać w susie Warszawa, a Kubie też dobrze meczu towarzyskim z RPA (12 października) i spotkaniu eliminacji mistrzostw zrobiły występy na zapleczu ekstraklasy w ŁKS Łódź. Później trafił do świata z Anglią (16 października). trenera Pawła Janasa do Lechii Gdańsk “Jestem mocno zajęty kampanią wy- ‘sprowokować’ i nie odpowiem na py- i w jej barwach strzelił pierwsze bramborczą, akurat przebywam w Mię- tanie, czy oczami wyobraźni widzę go ki w najwyższej lidze. Zawsze mu módzyrzeczu koło Zielonej Góry i na- w składzie w tak ważnym spotkaniu wię, że decydując się na piłkę nożną, wet nie wiedziałem o nominacji dla jak z Anglią na Stadionie Narodowym. wybrał ciężki kawałek chleba. Tym Kuby. Z jednej strony jestem bardzo Niech Kuba potrenuje z reprezenta- bardziej że jest drobnej budowy ciaszczęśliwy, a z drugiej nie dowierzam, cją, zobaczy, jak wygląda seniorska ła i musi podwójnie ciężko pracować. że znalazł się w drużynie narodowej” kadra. On doskonale wie, że trzymam I znów podobieństwo – i on, i ja spo– powiedział Kosecki senior, który za niego kciuki, ale i jestem pierwszy, ro dostaliśmy w kość w niższych likandyduje w wyborach (26 paździer- który będzie chłodził lodem gorącą gło- gach, a to nas tylko wzmocniło” – donika w Warszawie) na prezesa Pol- wę” – zapewnił były piłkarz m.in. Le- dał Roman Kosecki, poseł na Sejm RP. Wybitny reprezentant Polski zwrógii Warszawa, Galatasaray Stambuł, skiego Związku Piłki Nożnej. Jakub Kosecki ma 22 lata, a do ka- Atletico Madryt, Osasuny Pampelu- cił uwagę także na innych zawodników z rocznika 1990. “Kosecki, Jadry został włączony ze względu na na, Nantes i Montpellier. Kosecki junior rozpoczyna przygo- nota, Kupisz, Jankowski, Krychokontuzję kapitana Jakuba Błaszczydę z kadrą w podobnym wieku jak oj- wiak – to bardzo ciekawe nazwiska, kowskiego (Borussia Dortmund). “Jeśli dostanie swoje pięć minut, na ciec. “Ale ja dostałem powołanie już przed którymi piłkarska przyszłość. pewno je wykorzysta. Ale nie wybie- jako zawodnik drugoligowej Gwardii Wszyscy zaczynali u Michała Glogajmy w przyszłość, ja nie dam się Warszawa. Choć tak naprawdę nasze bisza. A teraz przykład Kuby poka-

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

n 69-krotny reprezentant Polski Roman Kosecki był zaskoczony powołaniem

Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Kosecki podczas briefingu w Warszawie. Polacy przygotowują się do towarzyskiego meczu z RPA

zuje, że dobrą grą można dostać szansę u selekcjonera Waldemara Fornalika. Syn jednak dobrze wie, że przed nim daleka droga, chociaż pozytywny sygnał od szkoleniowca wiele zna-

czy...” – przyznał Kosecki senior. Oprócz Jakuba Koseckiego z Legii, dodatkowe powołanie otrzymał też 18-letni napastnik Górnika Zabrze Arkadiusz Milik. n


24

Sport

nowy dziennik Środa 10 października 2012

Wiatr zatrzymał Bargiela n Andrzej Bargiel musiał we wtorek zrezygnować z próby szybkościowego wejścia na Lhotse (8516

Znany z ekstremalnych wyczynów Bargiel dotarł we wtorek w nocy z bazy (5300 m) do trzeciego obozu (7100 m), w którym pozostał do rana z powodu szalejącego wiatru. “Nastąpiło totalne załamanie pogody. Gruby pułap ciężkich chmur sięga wysokości 6500 m, pada śnieg. Słońca brak. Andrzej i ubezpieczający go Szerpa Tensing zmuszeni zostali do zejścia do bazy. Dalsza wspinaczka była zbyt niebezpieczna” – poinformował kierownik wyprawy Polskiego Związku Alpinizmu Artur Hajzer. W niedzielę wiatr, który w porywach osiągał 80 km/h, przerwał polskim alpinistom pierwszy atak na szczyt. Zespół szturmowy po ciężkiej przeprawie wycofał się z trzeciego obozu do bazy. Prognoza zapowiadała, że wiatr w nocy osłabnie. Niestety, przewidywania się nie sprawdziły. “W poniedziałek o godz. 20:15 czasu nepalskiego Bargiel wystartował z bazy położonej na wysokości 5300 m do próby pobicia re-

kordu wspinaczki szybkościowej na szczyt Lhotse. Podjęto taką decyzję, choć niewiele wiadomo, jakie panują wyżej warunki pogodowe, czy jest, a jeśli tak, to jak silny wiatr. Z bazy jednak ani widocznych, ani akustycznych śladów wiatru nie zaobserwowano. Jako zabezpieczenie Andrzeja cztery godziny przed nim wyruszył w górę Szerpa Tensing . O godzinie 2:30 czasu lokalnego Andrzej dotarł do obozu trzeciego. Wzmógł się bardzo silny wiatr. Przedsięwzięcie się załamuje” – przekazywał na bieżąco Hajzer. Uczestnicy wyprawy na Lhotse mają założone i wyposażone w sprzęt oraz żywność cztery obozy na wysokościach 6000, 6400, 7100 i 7850 m. Droga na wierzchołek ubezpieczona jest 4 tysiącami metrów lin poręczowych. “Odczuwalne są już jesienne surowsze warunki pogodowe. Jest zimniej, nawet słaby wiatr (50 km/h) staje się poważnym utrudnieniem” – zaznaczył Hajzer.

Bargiel przyznał, że lubi ekstremalne wyzwania i zabrał ze sobą także narty. “Może uda mi się zjechać z któregoś miejsca z Lhotse. W maju, kiedy nie powiódł się atak na szczyt Manaslu (8156 m) z powodu silnego wiatru i ob fi tych opa dów śnie gu, zjechałem z wysokości 7600 m do bazy na 4800 m w godzinę” – powiedział trzykrotny mistrz Polski w narciarstwie wysokogórskim, trzeci zawodnik Pucharu Świata w 2009 roku. Rekord wspinaczki na wierzchołek Lhotse wynosi 23 godziny 50 minut i należy do Meksykanina Carlosa Carsolio. Meksykański alpinista w 1996 roku, jako czwarty na świecie, a pierwszy na amerykańskim kontynencie, zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników i tym samym Koronę Himalajów. Miał wówczas 33 lata i do tego osiągnięcia doszedł w ciągu 11 sezonów. Nikomu dotychczas nie udało się tego dokonać w tak młodym wieku. Carsolio był partnerem Wandy Rutkiewicz w czasie jej ostatniej wyprawy w 1992 roku.

FOTO: POLISHWINTERHIMALAISM.PL

m). Wspinaczkę 24-letniego zakopiańczyka na czwarty szczyt Ziemi zatrzymał na wysokości 7100 m bardzo silny wiatr. Jej kontynuowanie było zbyt niebezpieczne.

Andrzej Bargiel i zachodnia ściana Lhotse

12 maja wspinał się wraz z nią na Kanczendzongę (8586 m). Późnym popołudniem tego dnia stanął na szczycie; schodząc spotkał Polkę na wysokości około 8300 m. Pomimo braku sprzętu biwakowego nie zgo-

dziła się zejść z Meksykaninem do obozu IV (7950 m), postanowiła przeczekać noc i kontynuować wspinaczkę następnego dnia. Decyzja ta okazała się tragiczna w skutkach. Do dziś ciała Rutkiewicz nie znaleziono. n

REKLAMA

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, October 9, 2012

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2012/10/10  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you