Page 23

O Polsce

23 nowy dziennik Saturday – Sunday, September 15-16, 2012

Nowe książki. Co czytać jesienią?

wydawnictwa Znak. Autorka bestsellerowej serii książek o Harrym Potterze tym razem napisała powieść dla dorosłych czytelników. "The Casual Vacancy" rozgrywa się w małym miasteczku Pagfard, gdzie zwolnienie się posady miejscowego pastora wywon Nowe książki Doroty Masłowskiej, Susan Sontag, Joanne Rowłuje konflikt pomiędzy mieszkańcami. ling, listy Johna Lennona, nieznana powieść science fiction MiłoTakże nakładem Znaku ukaże się "Walka kotów" Eduardo Mendozy, sza – to niektóre nowości przygotowywane przez wydawców na uważana przez krytyków za najwytegoroczną jesień. bitniejszą powieść hiszpańskiego pisarza. Do Madrytu na prośbę pewnego arystokraty przyjeżdża znawNa jesień wydawcy zapowiadają spo- będzie gościem jesiennego Festiwaca historii sztuki Anthony Whitelands. rą porcję książek biograficznych. 18 lu Conrada w Krakowie. Szczycący się nienagannymi maniewrześnia, równolegle ze światową pre"Tyrmandowie. Romans ameryrami Anglik ma za zadanie wycenić mierą książki, w Polsce ukaże się "Jo- kański" – to nowa książka Agaty Tujeden z obrazów znajdujących się w seph Anton", autobiografia Salmana Ru- szyńskiej, którą w październiku opukolekcji nobliwej rodziny. Nieoczeshdiego, pisarza obłożonego fatwą blikuje wydawnictwo MG. To histokiwanie odkrywa, że ukrywane w przez ajatollaha Chomeiniego za po- ria ostatniego małżeństwa Leopolda piwnicy dzieło to nieznany akt Vewieść "Szatańskie wersety". Rushdie Tyrmanda. Pisarz miał 50 lat, dwa lazqueza... Szybko okazuje się, że obpisze, jak on sam i jego rodzina żyli rozwody za sobą i sławę pierwszeraz kryje niejedną tajemnicę. pod groźbą śmierci z rąk islamistów go playboya PRL-u, gdy w USA poBohaterem powieści Emmanuela przez ponad 10 lat. Tytuł książki to znał przyszłą żonę – 23-letnią stupseudonim, który Rushdi wymyślił na dentkę iberystyki z Yale. 30 wrzeCarrere "Limonow" jest postać autenśnia w związku z wydaniem książprośbę ochraniającej go policji. tyczna - kontrowersyjny rosyjski poOkoło 300 dokumentów – listów, ki Mary Elen Tyrmand po raz pierwlityk opozycyjny wobec Putina, skannotatek i rysunków – zebrał Hunter szy przyjedzie do Polski. dalizujący pisarz Eduard Limonow Na przełomie września i paźto barwna postać nazywana "SowiecDavies w po raz pierwszy publikokim Jackiem Londonem" i "Piotruwanym zbiorze korespondencji Joh- dziernika Znak opublikuje książkę siem Panem z Charkowa". Książka, na Lennona. Światowa i polska pre- Anny Matei "Co zdążysz zrobić, to zoktóra w zeszłym roku we Francji okumiera książki planowana jest na 9 paź- stanie. Portret Jerzego Turowicza", na powała szczyty list bestsellerów, dziernika, kiedy przypadają 72 uro- którą składają się zapiski z dzienniukaże się nakładem Wydawnictwa Lidziny legendarnego muzyka. Książ- ków słynnego redaktora "Tygodniterackiego 20 września. ka ukaże się nakładem wydawnictwa ka Powszechnego", fragmenty jego Prószyński i S-ka. listów, ale przede wszystkim relacje Ko Un to koreański poeta od lat wy"Odrodzona" to tytuł pierwszego przy ja ciół i współ pra cow ni ków mieniany wśród kandydatów do litomu dzienników Susan Sontag, któ- dziennikarza, publicysty, działacza terackiego Nobla. "Maninbo. Dziesięć re w październiku opublikuje wy- ruchu soborowego. tysięcy istnień" to wybór z dzieła żydawnictwo Karakter. Obejmuje on Czesław Miłosz "Góry Parnasu" zacia poety – liczącego 30 tomów cyzapiski, które pisarka prowadziła od powiadane przez Krytykę Polityczklu opowieści o napotkanych w życzternastego do trzydziestego roku ną na październik, to odnaleziony po ciu ludziach. "Ich losy – opisywane życia. Książka jest świadectwem latach w Beinecke Rare Book and z uważnością, poczuciem humoru, dojrzewania, rodzenia się intelektu- Manuscript Library manuskrypt poprzede wszystkim jednak z buddyjalnej pasji i poszukiwania własnej wieści science fiction, która, jak zaskim współczuciem dla wszystkich tożsamości, także seksualnej. Son- powiada wydawca, "ukaże poetę w cierpiących istot – tworzą swoisty potag wyszła za mąż jako 17-latka, nowym świetle – jako krytyka poetycki kosmos, pozbawiony odpoprzed dwudziestym rokiem życia nowoczesnej kultury dokonującego wiedników w światowej literaturze" urodziła syna, a w kolejnej dekadzie rozrachunku z kryzysem cywilizacji". – zapowiada wydawnictwo Znak, życia rozwiodła się i nawiązała roktóre na jesieni opublikuje książkę. Najnowsza, trzecia powieść Doromans z Irene Fornes. ty Masłowskiej "Kochanie, zabiłam naNa jesieni można się też spodzieOrhan Pamuk w książce "Pisarz na- sze koty" zapowiadana jest przez wy- kondycją duchową nowego człowie- kę" – zapowiada autorka. wać nowej powieści Katarzyny Groiwny i sentymentalny" pisze o pisar- dawnictwo Noir Sur Blanc na 17 paź- ka. Człowieka wolnego, żyjącego po2 października Prószyński i S-ka choli. Tym razem bohaterem książskiej podróży, o postojach, które ro- dziernika. "To wypadkowa, jak to za takimi anachronicznymi, zaśmiar- opublikuje najnowszą, 13. powieść ki będzie mężczyzna. "Houston, mabił w drodze, o tym, czego nauczy- zwykle bywa z powieściami, przeję- dującymi molami kategoriami, jak du- Johna Irwinga "W jednej osobie". To my problem" opowiada o trzydzieły go sztuka i forma powieści, o na- cia się losem ludzkości i różnych oso- chowość, religia, polityka, historia. intymny portret pisarza biseksualisty, stodwulatku, który znalazł się na żyrzucanych przez nie ograniczeniach, bistych udręk. W ingrediencjach Człowieka w związku z tym bezję- który wbrew utartej konwencji woli ciowym zakręcie. Stracił pracę, muo walce z tymi ograniczeniami i przy- znajdą więc Państwo moje zmęcze- zykowego, człowieka, którego mo- podążać wybraną drogą. Pisarz z oka- si spłacać kredyt, a ze wszystkich wiązaniu do nich. Książka zapowia- nie radioaktywnymi miastami i mo- wą ojczystą jest Google Translator. zji wydania książki odwiedzi Polskę. stron atakują go stawiające wygóro"The Casual Vacancy" Joanne Row- wane żądania kobiety – zapowiada dana jest przez Wydawnictwo Lite- je zmęczenie radioaktywną sobą. (...) Aktualnie mam więc nadzieję, że bę(PAP) rackie na 11 października, a Pamuk Wreszcie – bezustanne zadziwienie dą lubili państwo moją nową książ- ling ukaże się w listopadzie nakładem Wydawnictwo Literackie.

GREENPOINT/BORO PARK - NOWOCZESNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA Doświadczeni lekarze (Board Certified) wszystkich specjalności * wszelkie badania i testy medyczne na miejscu

115 Nassau Ave, (róg Eckford St.) Tel. (718) 389-2121, Fax (718) 389-2111 HENRYK CIOCZEK M.D. Ph.D. Visiting Professor LMU

- Specjalista chorób wewnętrznych i nowotworowych (onkolog), medycyna rodzinna leczenie chorób żołądka, serca, płuc, nadciśnnienie, EKG, endokrynologia. Wczesne wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych

MEDYK

Nowa Lokalizacja Boro Park/Bay Ridge

Zapraszamy!

Dr ANNA CIOCZEK - Specjalista Ginekologii i Położnictwa

leczenie niepłodności, opieka prenatalna, chirurgia ginekologiczna, leczenie menopauzy, stanów przedrakowych, zaburzeń hormonalnych. Na miejscu (USG) sonografia ginekologiczna i kolposkopia

NOWOOTWARTA/NOWOCZESNA PRZYCHODNIA Boro Park/Bay Ridge • 6718 13th Ave. (róg 67th St.), Brooklyn, NY 11228 • Tel. (718) 256-5656 BOŻENA BASEWICZ-SOKOL, M.D.

- Specjalista schorzeń i bólu kręgosłupa (pleców, szyi), wypadnięte dyski, rwa kulszowa, bóle mięśni, stawów, ścięgien • Blokady terapeutyczne • Testy EMG oraz NCV Diagnoza i leczenie carpal tunnel syndrome

SIMON BARKAGAN, M.D. Specjalista Urolog

Leczenie i chirurgia: nerek, dróg moczowych, prostaty, kamieni nerkowych, leczenie bezpłodności u mężczyzn Greenpoint, 115 Nassau Ave.

(718) 389-2121

Rego Park, 65-36 99th St.

(718) 830-3611

Nowoczesna Pracownia Kardiologiczna

ADAM BUDZIKOWSKI, M.D., Ph.D. Assistant Professor SUNY- DOWNSTATE Specjalista kardiolog, choroby serca i naczyń, nadciśnienie, Holter, leczenie arytmii serca, echokardiografia (2DECHO) test wysiłkowy serca z użyciem aparatu 2DECHO

Williamsburgh Medical Imaging 762 Bedford Ave.

Tel. (718) 947-2570 • Wykonuje po najniższych cenach badania radiologiczne, CT, MRI, Dexa, Mamografię

ALEXANDER SHVARTS, M.D. GASTROLOG, Specjalista schorzeń wątroby, żołądka i jelit Dodatkowe lokalizacje:

Manhattan 232 East 12th St.

(212) 460-5622

Greenpoint 71 Newell Street

(718) 383-6840

ROBERT A. TOWNER JR., M.D. SPECJALISTA LARYNGOLOG (ENT)

Leczenie chorób uszu, nosa i gardła chirurgia plastyczna Dodatkowa lokalizacja Boro Park 7102 13th Ave., Brooklyn, NY 11228

Tel. (718) 492-5656

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement