Page 14

nowy dziennik Sobota – niedziala 15-16 września 2012

14

RUBRYKA SPONSOROWANA PRZEZ

Ile potrzebujemy aktów zgonu? (część 1.) n Akt zgonu jest jednym z najważniejszych dokumentów w Ameryce. Jest to

legalne potwierdzenie śmierci osoby. . Przyczyna zgonu i dane statystyczne służą wielokrotnie w celach medycznych, jak na przykład, w jakim wieku jest najwięcej zawałów serca, która rasa cierpi na daną chorobę najbardziej, co było przyczyną śmierci, co było przyczyną martwego płodu. Dlatego jest bardzo ważne, aby dane na nim były jak najbardziej kompletnie podane przez rodzinę oraz przez lekarza podpisującego akt zgonu. W AMERYCE SĄ DWA RODZAJE AKTÓW ZGONU: n Akt zgonu dla dzieci nienarodzo-

nych

n Akt zgonu dla zmarłej osoby

Kompletny akt zgonu jest rejestrowany w State Registrar of Vital Statistics, gdzie zawsze można dostać jego kopię za opłatą. Koszt aktu zgonu zależy od miasta, w którym się o niego staramy, niektóre miasta biorą $7 za kopię, inne $10, a inne $15, kopia ze stanu kosztuje $25. Certyfikowany akt zgonu jest drukowany na specjalnym papierze i przybity specjalną pieczęcią. DO CZEGO NAJCZĘŚCIEJ POTRZEBUJEMY ORYGINALNE AKTY ZGONU: n do testamentu n do rozliczenia podatkowego (fe-

deralnego i stanowego) n do zamknięcia lub przepisania kont w bankach n do zamknięcia kart kredytowych, jeżeli jest niespłacony balans n do przepisania wszystkich aktów własności, jak na nieruchomości, samochód, łódkę, przyczepę kempingową, motor, antyki. n jeżeli zmarły miał akcje na giełdzie, fundusze emerytalne, papiery wartościowe, IRA accounts, CD accounts, money market accounts n 2 akty zgonu potrzebne są do transportu do Polski

n jeżeli mamy Funeral Trust Fund n do polisy na życie n do burial insurance n do safety deposit box n jeżeli zmarły brał świadczenia woj-

skowe

n jeżeli mamy nieruchomości w in-

nych krajach

n rekomendowane jest również, że-

by każde dziecko i wdowiec/wdowa zamówiła też jeden czy dwa dla siebie w razie potrzeby.

AKT ZGONU NIE JEST WYMAGANY,

aby dostać jednorazowo pieniądze Social Security. Funeral Directors powinni zrobić przysługę dla rodziny i wypełnić i wysłać formularz SSA-721 do SSA.

Akty zgonu są również wydawane w dwóch formularzach: n Wersja krótka (short form) bez przyczyny zgonu – ta wersja NIE jest akceptowana w wielu przypadkach. n Wersja długa (long version) z przyczyną zgonu, ta wersja jest zawsze akceptowana. ILE ZAMÓWIĆ AKTÓW ZGONU?

Najlepiej zrobić sobie wstępną listę i zamówić kilka więcej. Przeważnie rekomenduje się od 10-15 aktów zgonu. Jakie informacje są potrzebne do kompletnego aktu zgonu – za tydzień.

Możliwość spotkania w Twoim domu

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement