Page 12

12

Gospodarka

0,6

PROCENT – o tyle wzrosły w sierpniu 2012 r. w USA ceny konsumpcyjne (CPI – consumer price

index) w ujęciu miesiąc do miesiąca. Takiego wzrostu spodziewali się analitycy. Inflacja bazowa, nie uwzględniająca cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w sierpniu, miesiąc do miesiąca. nowy dziennik Sobota – niedziela 15-16 września 2012

5 DNI NA WALL STREET

DOMINIK PRZYBYŁO

Tydzień nie zaczął się pomyślnie na nowojorskim parkiecie. W poniedziałek Dow Jones stracił 52 punkty. Rząd federalny powiadomił, że pozbędzie się większości swoich udziałów w ubezpieczeniowym gigancie AIG. Wobec obrad Rezerwy Federalnej niemal przez cały tydzień giełda wstrzymywała oddech.

Dla przypomnienia, kilka lat temu podczas kryzysu finansowego rząd znacjonalizował korporację. AIG stał się de facto spółką skarbu państwa. Akcje stały się bezwartościowe, a rząd w Waszyngtonie przejął ponad 92 proc. firmy. W poniedziałek podano do wiadomości, że rząd zredukuje swoje udziały z obecnych 53 proc. do 20 proc. O dziwo, Wuj Sam najprawdopodobniej zarobi na tej transakcji. Wielu doszukuje się podtekstu politycznego i zauważa że informacja zbiegła się z kampanią prezydencką. Kolejną oznaką fatalnej koniunktury ekonomicznej i złego rynku pracy są dane na temat pożyczek konsumenckich, które w lipcu niespodziewanie spadły o 3,28 miliarda do-

larów. Był to pierwszy spadek od 12 miesięcy. Jeden z największych producentów komputerów osobistych Hewlett-Packard zwolni dodatkowe 2 tysiące osób. Akcje spółki zyskały 3 proc. i zamknęły się na poziomie 17,95 dol. Wtorek był kolejnym dniem kiedy inwestorzy byli niezwykle ostrożni. Trzy główne indeksy zyskały nieznacznie. Blue chips zakończyły sesje na 69 punktowym plusie. Agencja ratingowa Moody's zagroziła, że jeżeli negocjacje w sprawie przyszłorocznego budżetu nie osiągną szybkiego konsensusu, USA mogą stracić najwyższą ocenę wiarygodności kredytowej. Agencji chodzi konkretnie o obniżenie zadłużenia w stosunku do PKB. W środę Dow Jones kontynuował swój powolny marsz w górę. Zyskując 10 punktów indeks drugi dzień z rzędu osiągnął najwyższe zamknięcie od grudnia 2007 roku. Apple po raz kolejny przykuł uwagę inwestorów. Tym razem chodziło o premierę nowego produktu. Nowy telefon nie zadziwił specjalnie niczym spektakularnie nowym. Większy ekran, ulepszona kamera i dłuższy czas pracy baterii – to najważniejsze udoskonalenia. Prezentacja, jak i sam produkt nie powaliły na kolana. Jednak inwestorzy w oczekiwaniu na nowy iPhone wywindowali cenę akcji do 669 dol. Podczas piątkowej sesji wartość spółki wzrosła do niemal 700 dolarów. Tym samym kapitalizacja giełdowa Apple przekroczyła 650 miliardów dol. W środę swoje długie milczenie przerwał w końcu prezes Facebooka. Podczas konferencji, która była pierwszym wywiadem od wejścia

spółki na giełdę, Marc Zuckerberg przyznał że wyniki firmy były niezadowalające. Od majowego IPO akcja straciła ponad 50 proc. Zuckerberg skupił się jednak na przyszłości firmy i olbrzymim potencjale związanym z coraz bardziej dostępnym mobilnym internetem. Ma się to przełożyć na miliardy dolarów które wpłyną od przyszłych reklamodawców. Pozwoliło to akcjom spółki zyskać 7,7 proc. i pierwszy raz od niemal miesiąca zamknąć się powyżej 20 dolarów. Dobre wiadomości nadeszły z Europy, konkretniej z Niemiec. Sąd Konstytucyjny w tym kraju ratyfikował prawo które pozwala na fundusz ratunkowy w strefie euro. Tymczasem inwestorzy kolejny dzień czekali na komunikat po spotkaniu Rezerwy Federalnej. Po fatalnych danych na temat bezrobocia większość analityków spo dzie wa się wią żą cych szczegółów i postanowień w sprawie kolejnego pakietu stymulacyjnego QE3. W czwartek Fed ogłosił nowy plan pobudzenia ekonomii. Inwestorzy spekulowali nad tym od kilku tygodni. Bernanke stwierdził że bank ponownie zacznie skupować pożyczki hipoteczne. Przeznaczy na ten cel 40 miliardów dolarów miesięcznie. Program ma być kontynuowany aż do momentu poprawy na rynku pracy. Indeksy zareagowały błyskawicznie. Trzy główne wskaźniki zyskały 1,61,3proc. Dow Jones zamknął się na poziomie 13 539 punktów, najwyższym pułapie od niemal 5 lat. Giełdowe zakupy przelały się na piątkowa sesję. Wczesnym popołudniem blue chips zyskały kolejne 50 punktów. n

FOTO: REUTERS

Od spadków do euforii

Prezes Fed Ben Bernanke przed spotkaniem z dziennikarzami

Fed: gospodarka USA przyspieszy n Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła prognozę wzro-

stu gospodarczego w USA w 2013 i 2014 roku. Wcześniej Fed poinformował o uruchomieniu nowego, nieograniczonego czasowo programu luzowania ilościowego.

Nowa prognoza Fedu zakłada wzrost PKB w 2013 roku o 2,5 do 3 proc. Wcześniejsza prognoza amerykańskiego banku centralnego z kwietnia mówiła o wzroście PKB o 2,2-2,8 proc. w 2013 roku. Wzrost w 2014 roku wyniesie w ocenie Fedu 3-3,8 proc. Wcześniej Fed zakładał wzrost o 3-3,5 proc. w 2014 roku. Wcześniej w czwartek Fed poinformował, że rozpocznie program skupu obligacji zabezpieczonych hipotekami MBS wartych 40 mld USD miesięcznie. Nowy program skupu obligacji nie będzie ograniczony czasowo, a jeśli nie przyniesie on zakładanej poprawy na amerykańn Koncern motoryzacyjny Fiat poinformował o rezygnacji z planów wielkich Włoch i Europy". Mi mo tych za pew nień wło skie skim rynku pracy, jego wartość moinwestycji we Włoszech, co wytłumaczył zapaścią na rynku samochodowym. związki zawodowe przyjęły oświad- że zostać zwiększona. Plan znany pod nazwą Fabbrica Italia przewidywał wyasygnowanie w naj- czenie z ogromnym zaniepokojeniem Skup obligacji MBS przez Fed rozo przyszłość krajowych fabryk aut. począł się już w piątek, we wrześniu bliższych latach 20 mld euro. Przywódcy związkowi w pierw- skupione zostaną obligacje warte 23 W nocie dyrekcja z Turynu wyja- szych reakcjach mówili o "dzwon- mld USD. W wydanym komunikacie podkre"Jeśli perspektywy wzrostu zatrudślono, że od 2010 roku, gdy został śniła, że błędem było interpretowanie ku alarmowym". Pojawiły się też apeogłoszony projekt wielkich inwesty- tych planów jako "absolutnego zaan- le o to, by sprawą zajął się rząd pre- nienia nie poprawią się wyraźnie, Fecji we włoskie fabryki firmy, wszyst- gażowania". Była to tymczasem "cał- miera Mario Montiego. deralny Komitet Otwartego Rynku bęChoć włoskie media zauważają, że dzie kontynuował skup obligacji zako zmieniło się z powodu głębokie- kowicie autonomiczna inicjatywa". Nowe plany mają zostać ogłoszo- komunikat Fiata jest niemałym zasko- bezpieczonych hipotekami, podejmie go kryzysu na rynku samochodowym czeniem, to jednak już wcześniej kon- dodatkowy skup obligacji oraz użyje w Europie. Jak poinformowano, we ne pod koniec października. W nocie znalazło się także przy- cern wystosował wiele sygnałów innych narzędzi, którymi dysponuje, Włoszech sprzedaż aut spadła do popomnienie, że Fiat, który połączył się alarmowych w związku z sytuacją na jeśli będzie to wskazane" – ocenił Fed. ziomu z lat 70. Fiat ocenił, że w obecnej sytuacji z Chryslerem, jest obecnie "między- rynku motoryzacyjnym we Włoszech. W ocenie amerykańskiego banku Przypomina się, że na początku wrze- centralnego stopa bezrobocia w USA realizacja planów, zaprezentowa- narodowym koncernem". "Tak jak każda firma w każdej czę- śnia dyrektor generalny firmy Sergio nych dwa i pół roku temu, nie jest możliwa i są one już "nieaktualne". ści świata ma więc prawo i obowią- Marchionne z wielkim pesymizmem Według kierownictwa firmy plany in- zek podejmować decyzje produkcyj- wypowiedział się na temat szans na WALUTY 14 września 2012 r. westycyjne wymagają teraz stałej re- ne w sposób racjonalny i całkowicie szybkie podniesienie się branży moNBP: kurs średni: dolar 3,1131 euro 4,0584 wizji, "maksymalnej ostrożności" i autonomiczny, myśląc w pierwszym toryzacyjnej z poważnego kryzysu. KANTORY: DOLAR EURO "Obawiam się, że światło w tunedostosowania do tego, co dzieje się rzędzie o rozwoju i zwiększeniu konkupno sprz. kupno sprz. lu to nadjeżdżający pociąg" – stwierkurencyjności" – głosi komunikat. na rynku. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,07 3,17 4,00 4,13 Kraków ul. Wielopole 3 3,10 3,14 4,04 4,10 Kończy go zaś deklaracja: "Fiat po- dził. Tak skomentował najnowsze wyPlan zakładał między innymi poKrosno ul. Sienkiewicza 4 3,03 3,16 4,00 4,10 dwojenie liczby samochodów produ- stanowił korzystać z tej wolności w niki finansowe firmy wskazujące, że Łódź ul. Kościuszki 22 3,04 3,20 3,96 4,18 kowanych we włoskich zakładach sposób odpowiedzialny i będzie tak w sierpniu zanotowała ona spadek Poznań ul. Głogowska 3,10 3,15 4,04 4,08 koncernu z 800 tysięcy do 1,6 mi- czynił dalej, by nie narażać swojej sprzedaży aut o 20 proc. w porównaliona, przede wszystkim dzięki ich przyszłości na niebezpieczeństwo, nie niu z tym samym okresem przed rozapominając przy tym o znaczeniu kiem. SYLWIA WYSOCKA Z RZYMU (PAP) Stronę redaguje: Tomasz Deptuła modernizacji.

Fiat rezygnuje z inwestycji

wyniesie średnio od 7,6 do 7,9 proc. w czwartym kwartale przyszłego roku. Wcześniej Fed mówił o bezrobociu granicach 7,5 do 8 proc. w tym okresie. W czwartym kwartale 2014 roku bezrobocie ma wynieść według nowych szacunków Fedu 6,7 do 7,3 proc., wcześniej mówiono o 7 do 7,7 proc. Fed pozostawił w czwartek bez zmian główne stopy procentowe. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Jednocześnie Fed oświadczył, że zamierza pozostawić bez zmian w USA "wyjątkowo niskie stopy procentowe do połowy 2015 roku". Wcześniejsza deklaracja Fedu mówiła o zamiarze pozostawienia bez zmian stóp proc. do późnego 2014 roku. "Wysoko akomodacyjna polityka monetarna będzie wskazana przez znaczny okres czasu, po tym jak umocni się ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych" – oświadczył Fed. Fed poinformował, że wciąż będzie kontynuował "operację twist", zakładającą sprzedaż obligacji skarbowych, wartych łącznie 667 mld USD, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności DET, (R), (PAP)

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,08 3,08 3,05 3,10 3,05 3,11 3,10 3,03 3,07

3,18 3,17 3,23 3,14 3,17 3,13 3,13 3,21 3,16

4,03 4,04 4,04 4,05 4,00 4,06 4,05 3,95 4,04

4,08 4,10 4,07 4,09 4,15 4,08 4,08 4,19 4,10

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement