__MAIN_TEXT__

Page 1

19111 >

4

0 8 805 9 3 287

www.dziennik.com Bezkrwawa rebelia Leislera Nowojorskie obrazki – s. 10

8

POLISH DAILY NEWS

PONIEDZIAŁEK 9 MAJA – MONDAY, MAY 9, 2011

75c

O Ameryce: Trzeciomajowa Parada Polonii w Chicago – s. 7 < SPORT: Walczył za 20 milionów dolarów. “Pacman”, postrach ringu – s. 15

1200 listów za zniesieniem wiz

Z AMERYKI [s. 7]

Bin Laden na wideo

n 600 listów w sprawie poparcia projektów ustaw dotyczących zniesienia wiz dla Polski adresowanych

Amerykanie ujawnili pięć zabranych z rezydencji Osamy bin Ladena nagrań wideo, które przedstawiają między innymi jego samego podczas oglądania telewizyjnych programów informacyjnych.

LIGOWY KO¸OWROTEK Wyniki meczów 25. kolejki ekstraklasy pi∏karskiej: LEGIA Warszawa – KORONA Kielce 3:1 RUCH Chorzów – ZAGŁĘBIE Lubin 2:2 JAGIELLONIA Białystok – WIDZEW Łódź 1:3 LECH Poznań – GÓRNIK Zabrze 2:0 ŚLĄSK Wrocław – POLONIA Bytom 0:0 CRACOVIA Kraków – POLONIA Warszawa 3:1 LECHIA Gdańsk – WISŁA Kraków 0:3 PGE GKS Bełchatów – ARKA Gdynia 1:1

Szczegó∏y na s. 18-19

do kongresmana Petera Kinga i 600 listów w tej samej sprawie do senatora Chucka Schumera podpisali uczestnicy piątkowego koncertu T.Love na Greenpoincie. “Mamy w sumie 1200 listów do nowojorskiego kongresmana i senatora, podpisanych i zaadresowanych, gotowych do wysłania w przyszłym tygodniu” – mówi Grzegorz Fryc, organizator koncertu, a zarazem wiceprezes stowarzyszenia Pangea Alliance, które akcję podpisywania listów zorganizowało we współpracy z Fundacją Kościuszkowską. “Mimo że Polska jest lojalnym

sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych, kraj ten traktuje naszych polskich przyjaciół i członków rodziny jako obywateli drugiej kategorii wymagając, aby płacili ogromne opłaty za wizy wjazdowe do USA, podczas gdy obywatele innych krajów europejskich mogą tu przyjeżdżać bez wiz” – brzmi pierwszy akapit listu, w którym zawarty jest apel do polityków, aby poparli znajdujące się w kongre-

sowych i senackich komisjach projekty ustaw H.R. 959 i S 497, na mocy których do ruchu bezwizowego włączone zostaną kraje, których mniej niż 3 procent obywateli pozostaje w USA po wygaśnięciu swych wiz, co stwarza dużą szansę dla obywateli Polski. “Peter King dostanie tyle listów od Polonii, ile do tej pory jeszcze od nikogo nie dostał” – powiedział Fryc. Peter King jest przewodniczącym

kongresowej komisji bezpieczeństwa wewnętrznego, przez którą projekt wizowy musi przejść, zatem wiele zależy od niego. Do akcji włączył się lider zespołu T.Love – Muniek Staszczyk, który ze sceny apelował do publiczności o podpisywanie listów, które rozdawane były podczas koncertu, i wyraził swe poparcie dla zniesienia wiz dla Polaków. cd. na s. 7

Niezapomniana noc z T.Love na Greenpoincie n W piątek w wypełnionym do

ostatniego miejsca Warsaw Club na Greenpoincie zagrała legenda polskiego rocka, zespół T.Love. Dla miłośników dobrej, polskiej muzyki była to niezapomniana noc. Przed występem gwiazdy wieczoru na scenie zagościły formacje Chupacabra oraz Projektor Apteka. Koncert T.Love, który słynie z doskonałych występów na żywo, nie zawiódł licznie przybyłej do klubu Warsaw publiczności. I ogólnej atmosfery muzycznego święta nie zepsuł nawet brak prądu, który spowodował chwilową przerwę w występie. Jak żartował później organizator koncertu DJ Gram-x, “energia zespołu była zbyt duża i aparatura nie wytrzymała”. W trakcie blisko 3-godzinnego koncertu T.Love, który w przyszłym roku będzie obchodził 30-lecie istnienia, zagrał swoje największe przeboje, takie jak “IV Liceum Ogólnokształcące”, “King”, “Ajrisz”, “Stany” oraz chyba najbardziej oczekiwaną przez publiczność “Warszawę”. cd. na s. 6

Og∏oszenia drobne ROK XLI Nr 11 200

13-14

JUTRO W “NOWYM DZIENNIKU”: O nowelizacjach w polonijnym szkolnictwie

Foto: Marcin Żurawicz

NOWY DZIENNIK $ 0.75

nasza strona w internecie:


NOWY JORK, NY

2

Dwójka

WARSZAWA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Dzieƒ: 21°C (70°F) noc: 11°C (52°F) Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: 21°C (69°F) noc: 11°C (52°F) Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: 22°C (72°F) noc: 12°C (53°F) Zachmurzenie częściowe

Dzieƒ: 23°C (73°F) noc: 9°C (48°F) Zachmurzenie częściowe nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Macierzyństwo zmieniło Penelope

9 maja – 129. dzień roku

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Bożydar

Kartka z historii

Narodziny syna Leo kompletnie zmieniły życie aktorki. Penelope Cruz i jej mąż Javier Bardem zostali rodzicami w styczniu.

9 MAJA 1969 R. w Białymstoku uro-

dzi ła się Agniesz ka Ma ciąg, mo del ka. Stu diowa ła dzien ni kar stwo na UW oraz psycho lo gię i kul tu roznawstwo na SWPS w War szawie. Ka rie rę mo del ki roz po czę ła w 1990 ro ku – wystę powa ła na naj więk szych świa towych pokazach mody. Pracowała dla znanych projektantów, m.in.Karla Lagerfelda, Claude’a Mon ta ny i Pier re’a Cardi na. Mię dzy na ro dowa ka rie ra nie trwa ła dłu go. W 1992 ro ku wró ci ła do kra ju i po świę ci ła się wychowa niu sy na, na dal pra cu jąc ja ko mo del ka na ryn ku pol skim. W 1996 ro ku na gra ła so lową płytę “Ma ra kesz 5:30”. W la tach 1996-98 prowa dzi ła po pu lar ny pro gram w te lewi zji RTL7 Agnieszka Maciąg pod na zwą “Sie dem po kus”. Prowa dzi ła wie le wyda rzeń ar tystycz nych i pro mo cyj nych Obec nie jest go spo dy nią cy klu “Me ta mor fozy Fa shion Ca fe” w te lewi zji Pol sat Ca fe i jest współ prowa dzą cą pro gra mu “Ma ła Czar na” w TV 4.

Foto: Archiwum

“Ludzie mówią, że kiedy urodzi się dziecko, wszystko się zmienia. Rzeczywiście. Wszystko to, co słyszałam o wychowywaniu dziecka i macierzyństwie, potwierdza się” – przyznała Penelope. “To najpiękniejsze doświadczenie życia. Od momentu, kiedy zobaczysz twarzyczkę swojego dziecka, twoje życie zmienia się na zawsze” – podkreśliła 37-aktorka. Cruz dowiedziała się, że jest w ciąży na krótko przed rozpoczęciem zdjęć do kolejnego filmu o piratach z Karaibów. Ze względu na jej stan twórcy musieli wprowadzić zmiany do planu filmu. “Odkryłam, że jestem w ciąży i musiałam o tym poinformować reżysera. Ze względu na bezpieczeństwo przede wszystkim” – wyjaśniła Penelope. Jak wspominała, za jej powiększającym się brzuchem nadążyć musiały stylistki i krawcowe. Co więcej, nie tylko sam wygląd jej bohaterki uległ zmianom. Ciężarna Penelope nie mogła odgrywać scen walki, tak jak było to wcześniej zaplanowane. “Walka na miecze w moim wykonaniu przypominała bardziej taniec. Najważniejsze, że przez cały czas dbano o moje bezpieczeństwo” – skomentowała aktorka. Najnowszy film z Penelope Cruz “Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach” będzie miał światową premierę 11 maja. BAT, (PAP LIFE)

9 MAJA 1877 R. Rumunia odzyskała niepodległość.

Cytat dnia: Życie jest jak kuchnia – aby zrobić w niej cokolwiek, trzeba pobrudzić ręce. [Honoré de Balzac]

Foto: Archiwum

Zdjęcie dnia

Beyonce śpiewa dla pierwszej damy Ameryki

Piosenka jest oparta na znanym przeboju Beyonce “Get Me Bodied”, ale powstał do niej nowy tekst i nakręcono nowy teledysk – z choreografią, którą, jak zapewniają twórcy i propagatorzy akcji “Let’s Move”, zatańczyć może dosłownie każdy. Wideoklip do piosenki na portalu YouTube.com od 26 kwietnia obejrzało już ponad trzy miliony widzów. Akcja “Let’s Move” ma na celu walkę z otyłością wśród amerykańskiej młodzieży. Sama Beyonce znana jest ze swojego zapału do aktywności fizycznej i stosowania zdrowej diety. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że jej piękna figura jest wynikiem ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. BAT, (PAP LIFE)

Foto: Reuters

Foto: Archiwum

W ramach wspierania inicjatywy “Lets Move!”, której patronuje pierwsza dama Ameryki Michelle Obama, Beyonce nagrała utwór “Move Your Body”. Piosenkarka zachęca fanów z całego świata do aktywnego wypoczynku.

Samotna łódź na wyschniętym jeziorze Poyang we wschodniej części prowincji Jiangxi w Chinach n Redaguje: Tomasz Bagnowski; e-mail: dwojka@dziennik.com


nowy dziennik Monday, May 9, 2011

3

AMERYKA¡SKI SEN SI¢ SPE¸NIA... Amerykaƒski sen - kupiç du˝y dom, jeêdziç sportowym samochodem, zarobiç tyle co Bill Gates... Êwietnie! Kto na tym Êwiecie nie chcia∏by takiego luksusu?! ASA daje nam szans´ zdobycia wy˝szego wykszta∏cenia, doÊwiadczenia i dobrze op∏acanej pracy, a to ju˝ tylko w 16 miesi´cy. Wi´kszoÊç naszych studentów pracuje na pó∏ etatu w trakcie studiów. Absolwenci ASA otrzymujà sta∏à pomoc w poszukiwaniu pracy przez nasz profesjonalny zespó∏. JeÊli chcesz uzyskaç wi´cej informacji na temat programów, poznaç naszà kadr´, zobaczyç dobrze wyposa˝one klasy i laboratoria, a tak˝e jeÊli szukasz odpowiedzi na twoje pytania - jesteÊ mile widziany na DNI OTWARTE w ASA College.

9 i 16 lutego 2008 roku W godzinach: 11:00 a.m. - 3:00 p.m.

Nasz adres: ASA

One Herald Center W 34 Street & Broadway, II pi´tro Po wi´cej informacji dzwoƒ pod numer

212.672.6450 prosiç Ma∏gorzat´


Z Polski

nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Kaczyński: zamknięcie stadionów to zła decyzja

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

Kibice są krytyczni wobec władzy, dlatego rząd chętnie zamknął stadiony – uważa Jarosław Kaczyński

n Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że zamknięcie stadionów Lecha i Legii to zła decyzja. Ocenił, że obecna ekipa rządząca jest “przeczulona na własnym punkcie” i likwiduje różne imprezy tylko dlatego, że w ich trakcie publiczność “przejawia mało sympatii dla władzy”. W czwartek wojewodowie mazowiecki i wielkopolski zdecydowali, że najbliższe mecze ligowe Legii i Lecha odbędą się bez publiczności. Ma to związek z wtorkowymi zajściami w Bydgoszczy podczas finału Pucharu Polski, o który grały te dwa kluby. Pseudokibice zdemolowali wtedy stadion Zawiszy. “Oczywiście to jest zła decyzja” – powiedział w sobotę rano dziennikarzom prezes PiS. J. Kaczyński, razem z konserwatywnymi intelektualistami, uczestniczy w sobotnim kongresie “Polska-Wielki Projekt”. “Ta władza jest w taki dziwny

troszkę sposób przeczulona na własnym punkcie, likwiduje różne imprezy tylko dlatego, że w trakcie ich trwania publiczność przejawia – powiedzmy sobie – mało sympatii dla władzy. Począwszy od uroczystości w rocznicę powstania warszawskiego – którą bardzo zmieniono (...) właściwie tylko dlatego, żeby chronić bardzo rozbudowane ego członków obecnej elity rządzącej – po, właśnie, stadiony” – stwierdził prezes PiS. Dodał, że to “droga donikąd”. Ocenił też, że takie decyzje, jak zamknięcie stadionów, to wynik “ma-

łego wyrobienia” ekipy, która obecnie rządzi. W piątek wieczorem kibice warszawskiej Legii protestowali przed stadionem przy Łazienkowskiej, na którym ich klub rozgrywał mecz bez udziału publiczności. Kibice Lecha Poznań przed zamkniętym stadionem tej drużyny mają manifestować w sobotę. Premier Donald Tusk, pytany w piątek, czy zamykanie stadionów to dobry pomysł na walkę z chuliganami, odparł, że dotychczasowe metody zawiodły. “One dały niezłe rezultaty w niektórych miejscach, ale ostatnie tygodnie pokazują, że to jednak nie jest sposób na załatwienie tego problemu. Dlatego musimy, jako państwo, stosować metody bardziej zdecydowane” – oświadczył premier. Zapewnił, że na pewno nie wycofa się z zamiarów “twardego rozwiązania” tego problemu. n

KRÓTKO Festiwal Czesława Miłosza

Przed wizytą Obamy

[KRAKÓW] W Krakowie rozpo-

[WARSZAWA] Trwają przygo-

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

czyna się Festiwal Czesława Miłosza. Przez cały tydzień miasto pełne będzie poezji i muzyki, a w imprezach wezmą udział wybitni pisarze, tłumacze, literaturoznawcy z całego świata. To najważniejszy punkt obchodów Roku Miłosza w Polsce – mówi Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki, który koordynuje obchody. Imprezy będą się odbywały na Uniwersytecie Jagiellońskim, w krakowskich kościołach i synagogach, a także w specjalnym Pawilonie Miłosz na placu Szczepańskim. Szczegóły festiwalu na stronie: www.milosz365.pl.j.

towania do wizyty prezydenta Baracka Obamy, który odwiedzi Polskę w dniach 2728 maja. Polska oczekuje, że w jej trakcie Stany Zjednoczone potwierdzą zaangażowa nie w sprawy Eu ro py Środkowo-Wschodniej – powiedział doradca prezydenta Tomasz Nałęcz. W Warszawie są już agenci Secret Service, którzy w porozumieniu z Biurem Ochrony Rządu ustalają kwestie bezpieczeństwa wizyty. Rzecznik rządu Paweł Graś nie wykluczył, że w trakcie wizyty będzie poruszana sprawa zniesienia wiz dla Polaków.

Stronę “Z Polski” na podstawie informacji w∏asych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Solidarność planuje protesty [ŁÓDŹ] W Łodzi zebrał się sztab

protestacyjny NSZZ Solidarność. Głównym tematem rozmów był harmonogram protestów w najbliższych tygodniach. 25 maja związek zorganizuje protesty w 16 miastach wojewódzkich. Głównym hasłem, pod którym Solidarność będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

“Pokaż kotku, co masz w środku” – nowa komedia n Kłamstwo i niewierność w relacjach damsko-męskich – to temat polskiej komedii “Pokaż kotku, co masz w środku”. Film wyreżyserował Sławomir Kryński. Zagrali w nim m.in. Jacek Borusiński i Grażyna Szapołowska. Trzy lata temu Kryński zrealizował inną komedię z “kotkiem” w tytule, “To nie tak jak myślisz, kotku”, z Katarzyną Figurą, Janem Fryczem, Jackiem Borusińskim, Tomaszem Kotem, Małgorzatą Buczkowską i Sławomirem Orzechowskim. Część tamtej obsady pojawi się również w komedii “Pokaż kotku, co masz w środku”. Frycz zagra lekarza, Buczkowska – pielęgniarkę, a Orzechowski – leśniczego. Borusiński wcieli się z kolei w jednego z głównych bohaterów, Andrzeja, który ma problemy z pieniędzmi i – z własnym ojcem. Tata Andrzeja (w tej roli Marian Dziędziel) postanowi nagle ożenić się z tajemniczą nieznajomą (Grażyna Szapołowska). Wkrótce po tym straci oszczędności. Andrzej, próbując desperacko odzyskać pieniądze, porwie podejrzaną o kradzież dziewczynę (Katarzyna Cynke). I zakocha się w niej. Równolegle widzowie będą śledzić perypetie innego mężczyzny, Zygmunta, w którego wcielił się Krzysztof Stelmaszyk. Ten musi

zmierzyć się jednocześnie z natrętnym adoratorem (Jacek Braciak) swojej żony i z brzemiennym w skutki romansem nastoletniej córki. Zygmunt będzie szukał pomocy u zaprzyjaźnionego doktora. Lekarz będzie jednak zajęty – flirtem z pielęgniarką. n

Foto: Archiwum

4

Film promować będzie piosenka Edyty Górniak

Prezydent na Paradzie Schumana n W Warszawie odbyła się XII Parada Schumana. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób, w większości uczniów – członków szkolnych klubów europejskich. Na czele parady jechały trzy platformy należące do Fundacji Schumana, Europejskiego Roku Wolontariatu i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Był też dwupiętrowy autobus Biura Informacji Parlamentu Europejskiego. Ko ro wód szedł Kra kow skim Przedmieściem aż do Nowego Światu, na którym ustawiona była scena. W paradzie można było zobaczyć orkiestrę dętą, dudziarzy ubranych w tradycyjne szkockie stroje, była też grupa akrobatyczna i szczudlarze. Odznaczała się też grupa młodzieży, która niosła flagi wszystkich krajów wspólnoty. Około południa parada dotarła przed scenę ustawioną na Nowym REKLAMA

POLSKI

Świecie. Do przybyłych przemówił Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry stwierdził, że członkostwo w Unii Europejskiej to wspaniały, złoty interes dla Polski. Prezydent dodał, że już od siedmiu lat możemy potwierdzać, że nasze miejsce w Unii Europejskiej to dobre miejsce. “Polska jest jedynym krajem, który obronił się przed kryzysem i może być natchnieniem dla innych krajów członkowskich” – mówił do zebranych Bronisław Komorowski. Prezydent dodał, że zbliża się taki wspaniały moment, kiedy Polska będzie mogła dawać więcej innym krajom Unii Europejskiej. Więcej – jeśli chodzi o pomysł na Europę, więcej – jeśli chodzi o inspirację do wspólnych działań. n

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.


Opinie POLISH DAILY NEWS Publisher Bicentennial Publishing Co. Inc.

Founder: Boles∏aw Wierzbiaƒski Tadeusz A. Kondratowicz– President, Treasurer Barbara Wierzbiaƒski – Vice President David Bro˝yna M.D. – Secretary Ewa Kowalski – Office Manager, Controller HONORARY CHAIRMAN Boles∏aw ¸aszewski BOARD OF DIRECTORS: David Bro˝yna M.D. – Chairman Romuald Dymski, Irene Luka, Tadeusz A. Kondratowicz, Witold Sulimirski, Mark Âwi´cicki, Barbara Wierzbiaƒski, Adam Wierzbiaƒski, Jerzy W∏odarczyk Jan Latus – Editor-in-Chief Julita Karkowska – Senior Editor, Przeglàd Polski Tomasz Bagnowski – Managing Editor Tomasz Deptu∏a – Commentator Andrzej Dobrowolski – News Editor EDITORS/REPORTERS: Ewa Kern-J´drychowska, Aleksandra S∏abisz, Janusz Szlechta, Anna Śpiewak Jerzy Gieruszczak – Sports Editor CORRESPONDENTS: Marcin ˚urawicz – Brooklyn - Queens, NY, Wojciech Zi´bowicz – New Jersey, Regina Gorzkowska – Philadelphia, PA, Andrzej Jacyna – Philadelphia, PA, Bogumi∏a G∏adysz – Connecticut, Ania Navas – Florida, El˝bieta Pop∏awska – Long Island, NY, Marek Michalski – Washington D.C., Gra˝yna Starzak, W∏odzimierz Knap – Poland, Katarzyna Bzowska, Andrzej Âwidlicki – London, Andrzej Feszczyn – Kiev, Adam Bro˝ – Rome ADVERTISING & MARKETING: Dominik Przyby∏o – Director Mieczys∏aw Rudek – Art Director Classified: Andrzej Sobociƒski; billing: Maria O˝óg PRODUCTION: Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING: Jolanta Wysocka – Manager SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION: Ewa Kowalski BOOKSTORE: El˝bieta Kieszczyƒska ADMINISTRATION: Maria ¸yko

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Published daily except Sundays and Holidays by Bicentennial Publishing Co., Inc Editorial, Advertising, and Business Offices 333 West 38th Street, New York, N. Y. 10018 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266 Fax: (212) 594-2383 E-mail Editorial: listy@dziennik.com E-mail Advertising: displays@dziennik.com Advertising Tel. (212) 594-2374 Fax: (212) 594-5538 Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 52 E-mail: prenumerata@dziennik.com Bookstore: Tel. (212) 594-2386, (212) 594-4512 Business hours: mon-fri. 10am – 6pm, E-mail: ksiazki@dziennik.com www.ksiazkionline.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 333 W. 38 St., NY, NY 10018

nowy dziennik Monday, May 9, 2011

OD REDAKCJI

n MARIA KORNATOWSKA

Moda na krawcowe

Zły burmistrz czy dobry?

Niejednokrotnie żywimy najgłębsze przekonanie, że niektóre zjawiska zniknęły raz na zawsze z otaczającej nas rzeczywistości. Zapadły się bezpowrotnie w przeszłość. Zmiótł je – patetycznie mówiąc – wicher historii, czyli – prozaicznie ujmując – przemiany technologiczne, ekonomiczne, obyczajowe itd.

nie tak dawno uważaliśmy, że wszelkiego rodzaju poprawki i przeróbki odzieży wyszły ostatecznie z mody i praktyki dnia codziennego. Jak nam coś przestawało odpowiadać, jak źle leżało na figurze albo trafiała nam się szczególna okazja wymagająca szczególnie efektownego wyglądu – kupowałyśmy zazwyczaj nowy ciuch – najlepiej ostatni krzyk aktualnego sezonu. W końcu, moda, jak wiadomo, zmienia się co sezon, a do naszych obywatelskich obowiązków należy dotrzymywanie jej kroku. Nieustanna czujność i gotowość do zmian. Taka postawa sprawiła, że zniknęli gdzieś fachow- Na nowojorskich ulicach pootwierały się miejsca, gdzie urzędują cy od substan- mistrzynie igły, a ściślej mówiąc – mistrzynie maszyn do szycia cjalnych popraModa, jak wiadowek i przeróbek, zniknęły z Columbus Avenue, Amsterdamie lub Broadwayu horyzontu krawcowe z praw- pootwierały się, często obok pralni lub innych sklemo, zmienia się dziwego zdarzenia. pów, miejsca, gdzie aktualnie urzędują mistrzyco sezon, a do nie igły, a ściślej mówiąc, mistrzynie maszyn do naszych obywatelSPECJALISTKA OD PRZERÓBEK szycia. Skracają rękawy, suknie i spódnice, obKry zys eko no micz ny szywają nogawki spodni, zwężają, a w przypadskich obowiązków zmie nił pejzaż i w tej kwe- kach bardziej dramatycznych – poszerzają żakienależy dotrzymystii. W okresie początkowym, ty i co się jeszcze da. Ruch w interesie ogromny. wanie jej kroku. na przełomie lat 2008/09, po- W okresach nasilenia życia towarzyskiego i imjawiła się w Ameryce – w tej prez oficjalnych klientki ustawiają się karnie w krainie każde zjawisko musi mieć określoną na- kolejkach, a krawczynie zatrudniają pomocnice. zwę, inaczej nie istnieje – tzw. depresja recesyjna. Na szczęście, jak wszystko na tym świecie, NAJWAŻNIEJSZA – ORYGINALNOŚĆ nie trwała zbyt długo. Kobiety w depresji nie miaBoom przerabiania gotowych rzeczy ogarnął ły bowiem serca do strojów, przestały zwracać – jak doniósł swego czasu zadziwiony tym zjauwagę na modę. Jednakże czas zrobił swoje i zwol- wiskiem “New York Times” – niemal cały kraj. na powróciło zainteresowanie wyglądem, ciucha- Zdarza się, że poniektóre klientki kupują niedromi, tym, co się nosi. I wtedy właśnie znów poja- gie rzeczy online, a potem oddają je do radykalwiła się na scenie krawczyni – specjalistka od prze- nej przeróbki. Tym sposobem z seryjnej produkróbek. Na nowojorskich ulicach, zwłaszcza tych cji powstaje ciuszek jedyny w swoim rodzaju, orybocznych, na Lower East Side choćby, ale i na ginalny i niepowtarzalny. Wszystko zależy od inwencji krawcowej i samej właścicielki. Okazuje się, że rośnie zapotrzebowanie – na przekór kryzysowi – na wygląd ciekawy, oryginalny, właśnie. Bywa, jak odnotowano, na przykład w Wisconsin, że panie przynoszą swoje ślubne szatki, by przerobić je na najmodniejsze w tym sezonie suknie koktajlowe. Z kolei w Wirginii osoby całkiem zamożne nabywają na przecenie markowe, designerskie dżinsy, a potem niosą je do krawcowej, by przestylizować je według własnego gustu. Wygląda na to, że kryzys ekonomiczny ma nie tylko plusy ujemne – cytując słynne powiedzenie Lecha Wałęsy – ale i plusy dodatnie. W pewnym sensie dzięki niemu odkryto ponownie znaczenie rzemiosła, wartość pracy ręcznej i indywidualnej wyobraźni. Odkryto możliwości niekoniecznie związane z wielkimi pieniędzmi. Wystarczy przecież pomysł, fantazja, autentycznie dobry gust i siła fachowa, która potrafi to wszystko przerobić w materialny kształt. n

Z TEKI JUJKI

W ostatnich dniach burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg jest bardziej widoczny niż zwykle. Był gościem w kilku programach telewizyjnych, pojechał do Waszyngtonu, a w Nowym Jorku – zaraz po odebraniu wiadomości o zabiciu Osamy bin Ladena – wraz z prezydentem Barackiem Obamą i innymi politykami złożył wizytę w ground zero. Przy tej okazji skrytykował dziennikarzy za ich niecierpliwość. Jego zdaniem terminarz prac budowlanych jest imponujący, a historia kiedyś doceni skalę tego przedsięwzięcia. BLOOMBERG MUSI SIĘ BRONIĆ PRZED ATAKAMI, gdyż jego notowania spadły ostatnio do

Foto: Archiwum

nowy dziennik

5

rekordowo niskiego poziomu – 39 procent. Był czas, że ten polityk cieszył się poparciem aż trzech czwartych nowojorczyków. Wiele czynników składa się na tę niepopularność. Ostatnio wielkie niezadowolenie wzbudziła jego decyzja o zredukoNotowania waniu liczby etatów nauczycielskich. Bloomberga Związki zawodowe spadły ostatnio planują już protesty w do rekordowo tej sprawie. Także dla niskiego osób spoza branży cięcia budżetowe akurat poziomu w dziedzinie szkolnic– 39 procent. twa – i tak już stojącego na niskim poziomie – są trendem zatrważającym. Ale, zdaje się, burmistrz nie ma wyjścia. Boryka się z ogromnym deficytem budżetowym, no i rządzi w czasach ogólnoamerykańskiego, nawet ogólnoświatowego, kryzysu. Jego krytycy uważają, że Bloomberg zasłania się tym kryzysem, szuka usprawiedliwień. Rzeczywiście, jeśli np. cięcia budżetowe w agencji MTA były nieuniknione, to wiele ostatnich decyzji burmistrza, niezwiązanych bezpośrednio z dysponowaniem budżetem, było bardzo nieudolnych. Przypomina się na przykład chyba najgorszą w historii reakcję służb porządkowych na zamiecie śnieżne w grudniu ubiegłego roku. KOLEJNĄ PRZYCZYNĄ NIEPOPULARNOŚCI

Bloomberga jest kontynuowanie przez niego działań zapoczątkowanych jeszcze przez poprzednika, Rudolpha Giulianiego, a przynoszących ograniczenie swobód mieszkańców miasta. Czy to jeszcze bardziej zaostrzone zakazy palenia papierosów, czy nakazy podawania przez bary zawartości odżywczej sprzedawanych produktów – nowojorczycy czują się coraz bardziej kontrolowani. Nie pasuje to do tradycyjnego, i zawsze dobrze sprzedającego się w świecie, oblicza miasta: metropolii rozwichrzonej, zaniedbanej, nawet groźnej, ale zarazem – fascynującej w swoim dynamizmie, rozmaitości, swobodach obyczajowych. Bloomberg tymczasem kontynuuje proces określany pogardliwie “disneylandyzacją” Nowego Jorku. WRESZCIE, BLOOMBERG RZĄDZI CHYBA ZA DŁUGO – przedłużył sobie przecież (naginając

nieco prawo) urzędowanie o jedną kadencję. Poprzednio uczynił to Edward Koch – i także jego notowania były pod koniec marne. Ludziom burmistrz po prostu się znudzi, gdy już rządzi za długo. Zwłaszcza gdy tymi ludźmi są nowojorczycy. JL


Ponad 30 rannych w wypadku w PATH Foto: Archiwum

Metropolia

6

nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Foto: Archiwum

MetroCard do lamusa?

n Zarząd MTA, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, rozważa zmianę systemu płacenia za przejazdy metrem. Za trzy lata MetroCard może zostać zastąpiona kartą kredytową albo działającą jak E-ZPass. Zamiast przeciągać swoją MetroCard przez czytnik bramki w metrze czy w autobusie, użytkownicy metra będą mogli posłużyć się swoją kartą kredytową lub wejściówką o nazwie MTA Card, którymi płatność będzie się odbywać poprzez zbliżenie ich do czytnika, donosi nowojorski dziennik “Daily News”. Pasażerowie będą również mieć możliwość założenia specjalnych kont do podróży metrem, na które transferować będą mogli środki pieniężne za pomocą do-

mowego komputera lub lokalnego bankomatu. Taką wizję systemu płatności za przejazdy metrem i autobusami miejskimi w Nowym Jorku ma MTA. Wycofanie MetroCard, które może nastąpić za trzy do czterech lat, ma na celu zaoszczędzenie przedsiębiorstwu komunikacji miejskiej milionów dolarów, które obecnie wydawane są na produkowanie rocznie 70 milionów kart przejazdowych i utrzymywanie maszyn do ich sprzedaży. MTA

O relacjach z matką i ucieczce więźnia

oczekuje również, że eliminując MetroCard oraz obecnie stosowane czytniki zapobiegnie stratom, jakie powodowane są przez osoby, które niszczą czytniki, żeby potem sprzedawać nielegalnie wejścia do metra. W najbliższy wtorek nowojorskie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej przedstawi swoje propozycje 70 firmom specjalizujących się w technologiach, telekomunikacji i finansach, w tym American Express, JP Morgan Chase i Nokii. MTA zawarło swoją wizję “epoki po MetroCard” w 140 stronicowym raporcie, z którego wynika, że nowojorczycy będą mieli do wyboru płacenie za każdy przejazd lub wykupienie określonej liczby przejazdów lub miesięcznych czy tygodniowych przejazdówek. Jednak zamiast nosić przy sobie MetroCard, będą mogli posługiwać się kartą kredytową lub debetową, na której zapisana będzie informacja o wykupionych przejazdach. Ci, którzy nie będą chcieli wykorzystywać swoich kart płatniczych w celu płacenia za przejazdy metrem czy autobusem, będą mogli zakupić specjalne MTA Card. “To będzie taki E-ZPass dla MTA” – powiedział Charles Monheim, szef wydziału finansowego MTA. Dodał, że po wprowadzeniu nowoczesnego systemu płatności MTA będzie mogło pobierać inne opłaty za przejazdy w godzinach szczytu, a inne w innych porach dnia. AS, (R)

n Czy film jest autobiograficzny, jak długo trwała jego realizacja i czy kolczyk filmowego ojca ma znaczenie? Tego chcieli się dowiedzieć widzowie filmu Julii Kolberger “Jutro mnie tu nie będzie”, który wyświetlono na 7. Festiwalu Polskich Filmów w Nowym Jorku. Pierwsze spotkanie z reżyserką odbyło się w piątek. Film Julii Kolberger “Jutro mnie tu nie będzie” opowiada historię 30-latki, która próbuje wyzwolić się spod wpływu nadopiekuńczej matki. Pytanie, które przede wszystkim nasunęło się widzom, było o to, czy autorka przedstawiła w nim wydarzenia z własnego życia. “Nie, to nie autobiografia – tłumaczyła reżyserka. – Starałam się pokazać emocje wszystkich 30-letnich kobiet mających ‘charyzmatyczne’ matki. U nas w szkole mówi się, że dziewczyny na zakończenie robią film o relacjach z matką, a chłopcy o relacjach z ojcem. Wszystko po to, żeby pozbyć się traumy i wejść w dorosłość z czystym kontem. Może coś w tym jest”. Wielu widzów przyszło też do ki-

cd. ze s.1

n Były beatles, 68-letni sir Paul McCartney, zaręczył się z 51-letnią nowojorską biznesmenką Nancy Shevell, która ma zostać jego trzecią żoną. Data ślubu na razie nie jest znana.

Stronę redaguje: Aleksandra Słabisz REKLAMA

AS, (PAP)

&

dzwoń 24 godz. 855.ADWOKAT

Musa-Obregon Associates

Były prokurator kryminalny dla miasta Nowy Jork, 20 lat doświadczenia Audycja radiowa na żywo w każdą środę 11 rano - AM 910

Foto: Archiwum

(MTA, Metropolitan Transportation Authority) i jest wiceprezesem rodzinnego biznesu. Jak donosi magazyn “People”: “Od początku kliknęło między nimi. Oboje są wyluzowani i optymistycznie nastawieni do życia”. Rzecznik drugiego żyjącego byłego beatlesa, perkusisty Ringo Starra, powiedział: “Ringo gratuluje Paulowi i Nancy i życzy im wszelkiego szczęścia”.

Attorneys at Law

Kiedy mówimy o Twojej wolności, tylko doświadczony adwokat moze Ci pomóc!

na na East Village, by obejrzeć nagrodzony na festiwalu w Wenecji “Essential Killing” Jerzego Skolimowskiego. Historia arabskiego wojownika pojmanego przez Amerykanów, któremu udaje się zbiec poruszyła widzów. Jeszcze na drugi dzień słychać było w kuluarach rozmowy na ten temat. W sobotę pokazano filmy dokumentalne młodych twórców, a także dokument “Depresja mon amour” Rafała Mierzejewskiego – opowiadający o życiu i twórczości Janusza Głowackiego, pisarza i dramaturga od wielu lat mieszkającego w Nowym Jorku. Festiwal zakończył się w niedzielę wieczorem. O tym, kto zdobył główną nagrodę oraz nagrodę publiczności, poinformujemy we wtorkowym wydaniu naszej gazety. KASZ

NIEZAPOMNIANA NOC Z T.LOVE NA GREENPOINCIE

McCartney poślubi nowojorską biznesmenkę Pierwsza żona byłego gitarzysty i wokalisty zespołu The Beatles, Linda, zmarła na raka w roku 1998. Sir Paul poślubił Heather Mills w roku 2002, z którą rozwiódł się w roku 2008. Przyszła, trzecia żona McCartneya była ponad 20 lat żoną amerykańskiego adwokata Bruce’a Blakemana. Shevell, z którą McCartney spotyka się już od czterech lat, zasiada w zarządzie władz nowojor skich władz trans por to wych

Pasażerowie odnieśli (niezagrażające życiu) obrażenia w niedzielę rano podczas wypadku spowodowanego, jak się przypuszcza, wadą mechaniczną pociągu wjeżdżającego na stację w Hoboken. Ranni zostali zabrani do najbliższych szpitali w Hoboken i Jersey City, a kursy pociągów PATH zawieszone. Władze PATH mają nadzieję, że pociągi zaczną kursować w poniedziałek rano.

Z coverów zespół wykonał utwory “The Passenger” Iggy’ego Popa oraz “No Woman, No Cry” Boba Marleya. Na scenie niepodzielnie królował charyzmatyczny lider kapeli Muniek Staszczyk, który od pierwszych chwil występu porwał publiczność do zabawy. Fani T.Love śpiewali wraz z zespołem, tańczyli, dziewczyny wymachiwały częściami garderoby, a odważniejsi wdrapywali się na scenę i skakali w publiczność. Sam Muniek zaprezentował doskonałą sceniczną formę, a do zebranej publiki zaapelował o wsparcie wysiłków na rzecz zniesienia wiz wjazdowych do Stanów. “Gram-x poinformował mnie o całej akcji. Nie liczcie na polityków, zróbcie coś z tym sami” – powiedział, między innymi zdradzając obecnym, że tym razem przy wjeździe do USA był poddawany wyjątkowo drobiazgowej kontroli. W trakcie występu T.Love wykonał również wiele nowych utworów, które w przyszłym roku trafią na płytę “Old is Gold”. Jak wspominał

Obecne werdykty z kryminalnych procesów sądowych: Usilowanie morderstwa: Werdykt: Niewinny Rabunek:      Werdykt: Niewinny Przemoc domowa:        Werdykt: Niewinny Obecne rezultaty ze spraw deportacyjnych i emigracyjnych: - Deportacja spowodowana jazdą w stanie nietrzeźwym (DWI) lub pod wpływem narkotyków Rezultat: wstrzymana sprawa - Deportacja w wyniku oszustwa we wcześniejszej sprawie emigracyjnej: Rezultat: wstrzymana sprawa -Deportacja w wyniku przestępstwa na tle seksualnym: Rezultat: wstrzymana sprawa

podczas wcześniejszego wywiadu Muniek, będzie to album sięgający do źródeł muzyki amerykańskiej; do bluesa, country i folku, na którym prze brzmie wać bę dą echa twórczości Boba Dylana, Muddy’ego Watersa czy też Johnny’ego Casha. Po tym, co usłyszeliśmy podczas piątkowego koncertu, należy spodziewać się bardzo ciekawego krążka i przynajmniej kilku nowych przebojów. “Jestem fanką T.Love od wielu lat i nie mogło mnie tu dzisiaj zabraknąć – powiedziała “Nowemu Dziennikowi” Ania z Queensu, która na występ T.Love przyszła wraz z dwiema koleżankami. – To był niesamowity koncert. Najlepszy, na jakim byłam w tym roku. Muniek ma niesamowitą energię i charyzmę. Bardzo mi się podobało”. W sobotę T.Love zagrał kolejny koncert w Stanach, tym razem występując w Copernicus Center w Chicago. Obydwa występy zespołu T.Love odbyły się w ramach festiwalu 3-MAJówka. MARCIN ŻURAWICZ

Nasze lokalizacje: Queens, New York: 55-21 69th St. Maspeth, NY 11378 New York City: 445 Park Avenue 11th Fl. New York, NY

New Jersey: 1 Bridge Plaza, #275 Fort Lee, NJ *Wcześniejsze sukcesy w wygranych sprawach nie gwarantują takich samych rezultatów w podobnych przypadkach. Adwokat z licencją dla stanu New Jersey:

718.926.0802 New Jersey:973.725.9062

Nowy Jork:

Bradley Shaw


Z Ameryki

7 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

Polonia uczciła Konstytucję 3 maja

Bin Laden oglądał własne wideo n Rezydencja w Pakistanie, gdzie siły specjalne USA zabiły w ubiegły po-

Jeden z transparentów nawiązywał do beatyfikacji Jana Pawła II

n Polonia w Chicago uczciła w sobotę 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie kulminacją obchodów była Parada Trzeciomajowa. Jej głównym organizatorem był Związek Klubów Polskich. Hasło tegorocznej, 120. parady nawiązywało do beatyfikacji papieża Polaka i brzmiało:”Jan Paweł Wielki. Santo Subito”. Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Chicago. W uroczystości wziął udział republikański senator z Illinois Mark Kirk, który później szedł w paradzie u boku innych amerykańskich polityków oraz przedstawicieli władz polonijnych organizacji. W biało-czerwonej kolumnie zaprezentowało się ponad 100 reprezentacji organizacji, stowarzyszeń, polskich szkół i firm. Przejechało kilkadziesiąt udekorowanych platform.

Były zaprzęgi konne, ale i motocykliści z polonijnego klubu “Sokół”. Trasa przemarszu wiodła wzdłuż Columbus Drive, alei położonej w samym sercu Chicago. Po raz ostatni jako burmistrz paradę poprowadził odchodzący po 22 latach ze stanowiska Richard Daley. Jak powiedział, w obchodach trzeciomajowych zaczął brać udział, zanim jeszcze objął urząd gospodarza Chicago. “Od 30 lat biorę udział w polskiej paradzie. Zacząłem jeszcze jako prokurator stanowy, a później już jako burmistrz tego miasta. Jestem bardzo dumny z polskiej społeczności mieszkającej w Chicago. Zresztą wielu moich znajomych podkreśla swoje polskie pochodzenie. Chicago to miasto imigrantów,

powiedział Daley. Z udziału w paradzie cieszył się Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula. “Jesteśmy dumni, jako Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia, że od wielu lat kontynuujemy tę piękną tradycję. Cieszę się, że tyle młodzieży bierze w niej udział, bo to dobrze wróży na przyszłość” – powiedział Spula. Na zaproszenie Związku Klubów Polskich, głównego organizatora parady, do Chicago przyleciał z Polski prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski. Była to jego pierwsza wizyta w tym charakterze. Amerykańskiej Polonii podziękował za “trwanie przy znakach i symbolach naszego kraju, ważnych nie tylko dla Polski, ale i całego świata”. “Jestem dumny z tego, że Polacy mieszkający w Chicago pokazują swoją obecność, że cieszą się, że mamy wolność, że żyjemy w ojczyźnie, która się rozwija, że tę rozwijającą się ojczyznę cały świat docenia, co, jak myślę, ma wpływ na organizowanie się Polonii na całym świecie” – powiedział Komołowski. “Wszyscy Polacy powinni być tutaj” – stwierdziła pani Krystyna od 1963 r. mieszkająca w USA. Do Chicago na paradę przyjechała z Milwaukee w stanie Wisconsin. Po paradzie ok. 40 osób wzięło udział w proteście pod budynkiem konsulatu RP w Chicago zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Domagali się powołania międzynarodowej komisji do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wśród protestujących była Anna Wójtowicz, córka polonijnego działacza Wojciecha Seweryna, który zginął na pokładzie prezydenckiego samolotu.

JOANNA TRZOS (PAP)

KRÓTKO USA grożą Syrii dodatkowymi sankcjami

Prezydent Barack Obama odwiedził bazę wojskową Fort Campbell w stanie Kentucky i spotkał się tam z żołnierzami sił specjalnych, którzy przeprowadzili 2 maja w Pakistanie szturm na kryjówkę Osamy bin Ladena. Samo spotkanie było zamknięte dla mediów. Działania sił specjalnych otacza ścisła tajemnica. Jak twierdzą eksperci, opinia publiczna może nigdy nie dowiedzieć się nawet na zwisk członków tzw. Team 6 – złożonego z niespełna trzydziestu komandosów oddziału, który zabił bin Ladena.

[WASZYNGTON, DC] Stany

[WASZYNGTON, DC]

Zjednoczone podejmą “dodatkowe kroki” przeciw rządowi Syrii, jeśli nie zaprzestanie on zabijania i prześladowania swych obywateli – poinformował Biały Dom. Waszyngton nie będzie tolerował brutalnych represji stosowanych wobec manifestantów – poinformowała administracja Baracka Obamy w tydzień po nałożeniu pierwszych sankcji na przedstawicieli reżimu. Dekret o sankcjach przewiduje zamrożenie aktywów bankowych i zajęcie majątków w USA niektórych prominentów syryjskiego reżimu.

JetMan odwołał lot

Foto: Archiwum

Obama dziękuje za zabicie bin Ladena

[WIELKI KANION, AZ] Szwaj-

carski pilot Yves Rossy zrezygnował z próby lotu na odrzutowym skrzydle nad Wielkim Kanionem. 51-latek, były pilot myśliwców Mirage, znany pod przydomkiem JetMan, wyjaśnił, że formalności zostały dopięte na ostatni guzik zaledwie pół godzi-

ny przed planowanym startem. Rossy nie mógł w tej sytuacji odbyć testowych lotów. Na odrzutowym dwumetrowym skrzydle z włókna węglowego, do którego przymocowano cztery małe silniki, Szwajcar przeleciał już między innymi nad kanałem La Manche oraz nad Alpami.

Poinformował o tym wyższy funkcjonariusz wywiadu amerykańskiego. Przedstawił on dziennikarzom pięć zabranych z rezydencji nagrań wideo, które przedstawiają między innymi bin Ladena przy oglądaniu telewizyjnych programów informacyjnych na temat jego osoby.

Jak zaznaczył przedstawiciel wywiadu, przejęte przez amerykańskich komandosów w rezydencji w Abbottabadzie materiały stanowią największy zbiór danych, jaki kiedykolwiek uzyskano od pojedynczej osoby podejrzewanej o działalność terrorystyczną. BAT, (PAP)

Foto: Reuters

Foto: Faktychicago.com

niedziałek Osamę bin Ladena, stanowiła aktywny ośrodek dowodzenia i kontroli, z którego szef al-Kaidy sprawował strategiczną i operacyjną kona Polacy są ważną jego częścią” – trolę nad swą organizacją.

Najgrożniejszy terrorysta świata ogląda telewizję

1200 LISTÓW ZA ZNIESIENIEM WIZ cd. ze s.1

Fryc wierzy, że takie akcje oraz ich nagłaśnianie są ważne nie tylko dlatego, że mogą innych ludzi zachęcić do pisania swoich listów, ale także mogą mieć znaczenie przed planowaną pod koniec maja wizytą prezydenta Baracka Obamy w Polsce. Wiele nadziei w wizycie Obamy w Polsce pokłada również republikański senator Mark Kirk. Liczy on na to, że prezydent Barack Obama w Polsce poprze projekt ustawy dotyczącej zniesienia wiz dla Polaków. Senator z Illinois jest jednym z czterech ustawodawców, którzy na początku marca zgłosili projekt ustawy w tej sprawie w Kongresie USA. Od dawna też podkreślał swoje poparcie dla przyłączenia Polski do ruchu bezwizowego. W jego okręgu wyborczym znajduje się liczny elektorat polsko-amerykański. “Prezydent Barack Obama będzie w Polsce 27-28 maja i mam nadzieję, że podczas tej wizyty wyrazi swoje poparcie dla projektu ustawy w sprawie przyłączenia Polski do ruchu bezwizowego, projektu sponsorowanego przeze mnie i senator Barbarę Mikulski” – powiedział senator Kirk w sobotę podczas uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki podczas obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Senator Kirk wyraził przekonanie, że nowa ustawa zdobędzie w KonStronę redaguje: Tomasz Bagnowski

gresie poparcie ustawodawców z obu partii – Demokratycznej i Republikańskiej. “Myślę, że atmosfera w Kongresie jest bardzo sprzyjająca, ale szanse na przyjęcie jakiejkolwiek ustawy wzrastają wraz ze wsparciem prezydenta. Mam nadzieję, że taką deklarację usłyszymy podczas jego pobytu w Warszawie” – powiedział senator Kirk. Podkreślił, że Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, których obywatele muszą starać się o wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Projekt ustawy, którego współsponsorem jest senator Mark Kirk, przewiduje zmianę kryterium wejścia do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Obecnie jest to wymóg zejścia danego kraju poniżej progu 3 procent odmów wniosków o wizę. Polska tego wymogu nie spełnia. W nowej ustawie najważniejszy będzie odsetek obywateli nielegalnie przedłużających pobyt w Stanach Zjednoczonych. Nie może on przekraczać 3 procent obywateli przebywających po wygaśnięciu amerykańskiej wizy. Senator z Illinois jest przekonany, że Polska spełni nowe kryteria. Oprócz senatora Marka Kirka współsponsorami projektu ustawy dotyczącej wiz dla Polaków jest senator z Maryland Barbara Mikulski oraz demokratyczni kongresmani ze stanu Illinois – Mike Quigley i Dan AS, (R), (PAP) Lipinski.


Ze świata

Foto: Reuters

8

Dalajlama: zabicie bin Ladena zrozumiałe, lecz zasmuca

nowy dziennik Poniedzia∏ek 9 maja 2011

Muzułmanie zaatakowali chrześcijański kościół

Foto: PAP/EPA

W starciach zginęło 10 osób, a około stu zostało rannych

n 190 uczestników starć, do których doszło w sobotę w Kairze

między chrześcijanami i muzułmanami, stanie przed sądem wojskowym – poinformowała w niedzielę egipska armia. Do starć doszło w dzielnicy Imbaba, położonej w południowo-zachodnim rejonie stolicy Egiptu, po tym jak muzułmanie zaatakowali kościół Saint-Mina, należący do chrześcijan obrządku koptyjskiego. Napastnicy twierdzili, że chcieli oswobodzić kobietę chrześcijankę, która – według nich – chciała przejść na islam i była siłą przetrzymywana w kościele. W ostatnich dniach muzułmanie wielokrotnie oskarżali mniejszość chrześcijańską, że stosując przemoc usiłuje zapobiec przechodzeniu jej członków na islam. W starciach zginęło 10 osób, a oko-

ło stu zostało rannych. Według przedstawiciela parafii, ojca Herminy, ofiary śmiertelne sobotnich starć to koptowie, do których strzelali salafici (jedno ze skrajnych ugrupowań fundamentalistów islamskich). Koptowie stanowią – według różnych szacunków – od 6 do 10 proc. ludności Egiptu i są najliczniejszą mniejszością chrześcijańską na Bliskim Wschodzie. “Najwyższa Rada Wojskowa zdecydowała, że wszyscy, którzy zostali aresztowani podczas sobotnich zajść, a więc 190 osób, staną przed Najwyższym Sądem Wojskowym” –

poinformowała egipska armia. Wojsko, które przejęło władzę w następstwie rewolty, w wyniku której 11 lutego obalono prezydenta Hosniego Mubaraka, zapowiedziało, że zdecydowanie rozprawi się z odpowiedzialnymi za zamieszki w Kairze. Wysoki rangą oficer egipskiej armii oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że armia “nie pozwoli, aby jakikolwiek nurt narzucił w Egipcie swoją hegemonię”. Dodał, że wszystkie osoby biorące udział w podobnych zamieszkach będą mogły być aresztowane na podstawie nowych przepisów o zwalczaniu bandytyzmu. Pre mier Egip tu Esam Sza raf przełożył swoją zagraniczną wizytę i zwołał w niedzielę nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie ostatnich zajść. AS, (PAP)

KRÓTKO Film Skolimowskiego w pięciu stolicach

Uhonorują więzionych irańskich filmowców

25 ofiar śmiertelnych katastrofy samolotu

Dęby upamiętniają zasłużonych Polaków

[EUROPA] Z okazji Dnia Europy w poniedziałek w Brukseli, Madrycie, Budapeszcie, Luksemburgu i Mediolanie wyświetlonych zostanie 27 filmów z 27 krajów UE. W programie znalazł się “Essential Killing”, nagrodzony w Wenecji film Jerzego Skolimowskiego. Filmy wyświetlane będą w ramach ósmej edycji festiwalu filmowego Eurocine 27. Projekcje 27 filmów podczas Dnia UE mają być symbolem różnorodności kulturowej Unii. “Essential Killing”, pełen symbolizmu obraz, niemal pozbawiony dialogów, opowiada historię afgańskiego uciekiniera, który po schwytaniu przez Amerykanów zostaje przewieziony do Europy, gdzie rozpoczyna pełną okrucieństwa podróż ku przetrwaniu.

[CANNES, FRANCJA] Więzieni irańscy reżyserzy Dżafar Panahi i Mohammad Rasulof zostaną uhonorowani na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes – informują organizatorzy imprezy; dodają, że na festiwalu zostaną pokazane ich filmy: “Do widzenia” Rasulofa – będący historią młodego teherańskiego prawnika starającego się o wizę na wyjazd z Iranu – oraz “To nie film”, w którym Panahi przedstawia jeden dzień ze swego życia, spędzony w oczekiwaniu na wyrok sądu odwoławczego. W grudniu ubiegłego roku skazano Panahiego na sześć lat więzienia oraz zakaz tworzenia filmów i podróżowania za granicę przez 20 lat. Taki sam wyrok zapadł wobec Rasulofa.

[INDONEZJA] 25 osób zginęło

[ZUŁÓW, LITWA] W miejscu

Stronę redaguje: Aleksandra Słabisz n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

Dalajlama XIV powiedział w sobotę podczas wizyty w Minnesocie, że akcja, w której zabito Osamę bin Ladena, jest zrozumiała, niemniej go zasmuca .Podkreślając swe przywiązanie do niestosowania przemocy, wspominał, że zasmuciła go też egzekucja irackiego dyktatora Saddama Husajna.

w katastrofie samolotu, który w sobotę rozbił się przy lądowaniu u wybrzeży prowincji Papua Zachodnia w Indonezji. Maszyna leciała z miasta Sorong na północy prowincji Papua Zachodnia i rozbiła się przy lądowaniu niedaleko lotniska w porcie Kaimana. Samolot typu MA-60 “runął do morza w momencie lądowania w odległości około 500 metrów od pasa” lotniska. Wśród ofiar śmiertelnych jest 21 pasażerów i czterech członków załogi. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. “Warunki meteorologiczne były złe; kiedy doszło do wypadku, była słaba widoczność” – poinformował przedstawiciel ministerstwa transportu Bambang Ervan.

urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie, niedaleko Wilna, zasadzono kolejne cztery dęby upamiętniające wielkich Polaków. Powstaje tu Aleja Pamięci Narodowej. Posadzono drzewa upamiętniające Jana Pawła II, dowódcę okręgu wileńskiego Armii Krajowej generała Aleksandra Krzyżanowskiego, marszałka Senatu i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Andrzeja Stelmachowskiego, a także ponad 100 tys. obywateli Polski różnych narodowości, ofiar zbrodni nazistowskiej w Ponarach. Pierwsze dwa dęby posadzono rok temu w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Zakaz popełniania samobójstwa w chińskich fabrykach n Pracownicy chińskich fabryk należących do firmy Foxconn, produkujących sprzęt elektroniczny, zostali zmuszeni do złożenia pisemnych zobowiązań, w których obiecują, że nie popełnią samobójstwa.

W zakładach produkujących bardzo popularne iPady i iPhone’y menedżerowie zmuszają pracowników do składania formalnych, pisemnych obietnic, że nie popełnią samobójstwa. Co najmniej 14 pracowników fabryk Foxconn w Chinach zginęło śmiercią samobójczą w ciągu ostatnich 16 miesięcy – informuje Yahoo Finance – tłumacząc tę tragiczną serię fatalnymi warunkami pracy. Foxconn jest handlową nazwą tajwańskiej grupy Hon Hai Precision Industry Co., producenta elektroniki i komponentów komputerowych. Foxconn produkuje między innymi: iPoda i iPhone’a, MacBooka, MacBooka Pro oraz MacBooka Air dla firmy Apple. Zleceniodawcami Foxconn są też koncerny Sony, HP,

Amazon, Nokia, Motorola, Nintendo, Microsoft, Dell oraz Cisco. O drastycznych naruszeniach prawa pracy przez Foxconn media informowały od 2006 roku. Między innymi “The Inquirer” donosił wówczas o skandalicznym wykorzystywaniu pracowników, zmuszanych do pracy o ponad 80 godzin ponad miesięczną normę, przy najniższych możliwych zarobkach. Doniesienia prasy na ten temat zaszkodziły bardzo reputacji firmy Apple, gdy wyszło na jaw, że jej przedstawiciele dokonali inspekcji fabryk i zaakceptowali takie warunki pracy. Według innych źródeł przypadki samobójstw zdarzały się w zakontraktowanych przez Apple chińskich fabrykach Foxconn od lat. AS, (PAP)

Kanadyjscy policjanci składali fałszywe zeznania? n Czterem kanadyjskim policjantom, którzy przyczynili się w 2007 r. na

lotnisku w Vancouver do śmierci Polaka Roberta Dziekańskiego, zostaną postawione zarzuty składania fałszywych zeznań – podają kanadyjskie media. Według agencji Canadian Press prokurator Richard Peck, który został specjalnie oddelegowany do zajęcia się sprawą policjantów z Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej (RCMP), nie zamierza rekomendować innych zarzutów, gdyż – jego zdaniem – małe jest prawdopodobieństwo skazania policjantów w związku z innymi potencjalnymi zarzutami. Canadian Press poinformowała też, że matka Dziekańskiego, Zofia Cisowska, z zadowoleniem przyjęła informację o zarzutach wobec czterech policjantów. 14 października 2007 roku Robert Dziekański zmarł po tym, gdy na lotnisku w Vancouver funkcjonariusze RCMP użyli tasera, żeby go obezwładnić. Jak wynikało z nagrania, które jeden ze świadków wydarzenia zarejestrował na lotnisku, Dziekański zachowywał się dość gwałtownie po długim locie i dziesięciogodzinnym oczekiwaniu, kiedy nikt go nie skierował do właREKLAMA

ściwej dalszej części lotniska, jednak w niczym nie zagrażał policjantom. Peckowi powierzono pracę nad analizą okoliczności śmierci Polaka po tym, gdy w czerwcu ubiegłego roku raport komisji sędziego Thomasa Braidwooda, która pracowała na zlecenie rządu prowincji Kolumbii Brytyjskiej, określił użycie tasera wobec Dziekańskiego jako nieuzasadnione. Według sędziego nie wiadomo dokładnie, co spowodowało śmierć Polaka, jednak w jego opinii użycie tasera spowodowało wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie pracy serca, a pięciokrotne użycie tej broni odegrało olbrzymią rolę w śmierci zmęczonego i zdenerwowanego Polaka. W kwietniu 2010 roku RCMP przeprosiła publicznie matkę Roberta Dziekańskiego za śmierć syna. Policja zdecydowała się też na wypłatę odszkodowania. AS, (PAP)


10

Nowojorskie obrazki

nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Bezkrwawa rebelia Leislera obawy kolonistów. Sir Edmund Andros został gubernatorem Nowej AnDługie i okrutne rządy Cromwella, glii, zaś rządy nad Nowym Jorkiem rozpoczęte po ścięciu Karola I, zakoń- przejął Francis Nicholson, Irlandczyk czyła restauracja Stuartów. Jego star- z pochodzenia, który zasięgał rad u szy syn, który ratował się ucieczką do jezuitów. Reformy Dongana poszły Francji, objął władzę jako Karol II, sta- do kosza i zamknięto tu protestancjąc się z konieczności anglikaninem. Za- kie kościoły. A choć dano poza tym warte w późnym wieku małżeństwo nie względny spokój wyznawcom reforzapewniło mu dziedzica z prawowite- macji, to najbardziej ucierpiała na tym go łoża. Budziło to coraz większy nie- ekonomia. Rozrastający się port utracił bowiem monopol na pokój w Anglii i Ameryce. import i eksport towarów. Sukcesja mogła przypaść Historia się Nasilające się prześladowaznacznie młodszemu bratu, który nie tylko był fanatycz- powtórzyła, choć nia w Anglii doprowadziły do nym katolikiem, ale i księ- w mniej krwawy zamachu stanu na początku stycznia 1689 r. Historia się pociem Yorku. Z nadania pasposób. wtórzyła, choć w mniej krwanującego monarchy Jakub wy sposób. Zmuszony do ab(James) sprawował nomidykacji Jakub II osiadł wraz z rodzinalne rządy nad kolonią Nowy Jork. W 1681 r. wyznaczył on na guber- ną we Francji, podczas gdy na tron natora Thomasa Dongana, który po- wstąpiła niezwłocznie jego najstarsza siadał duże włości w Irlandii. James córka Mary. Przyznając mężowi stażywił uzasadnioną nadzieję, iż były nowisko regenta, objęła wraz z nim pułkownik i lojalista wzmocni kato- rządy nad Wielką Brytanią i zamorlicyzm w Nowym Świecie, zwalcza- skimi posiadłościami. Poślubiwszy jąc także innowierców. Przydał mu w Williama Orańskiego w 1677 r., przetym celu wojującego jezuitę. Obawia- szła wtedy na protestantyzm. Przyczyną rebelii w Nowym Jorjąc się prześladowań ze strony papistów, powitano ich tutaj z nieukrywa- ku było niezrozumiałe postępowanie ną wrogością. Tymczasem światły na- Nicholsona, który zwlekał z publiczmiestnik zignorował rady zacietrze- nym ogłoszeniem radykalnych zmian wionego zakonnika, okazując toleran- na tronie. Co gorsza, zaniedbał wycję protestantom. Dongan przystąpił dania deklaracji lojalności na rzecz niezwłocznie do uzdrowienia podupa- królewskiej pary, co było jego obodającej gospodarki, co mu się w peł- wiązkiem. Oliwy do ognia dolały uponi udało. Zdobywając sobie dzięki te- rczywe pogłoski, iż Francja zamiemu poparcie nowojorczyków, prze- rza przejąć siłą zamorskie kolonie w prowadził reformy, które zrównały w Nowym Świecie*, przyłączając je do prawach zamorską prowincję z Ko- swojej prowincji we wschodniej Karoną. Nie faworyzując nikogo, brał pod nadzie, ze stolicą w Montrealu. Buntowi, pod hasłem niedopuszuwagę charakter, kwalifikacje i zasługi przy wyznaczaniu na urząd. Spraw- czenia papistów do władzy w Nowym ny administrator i szlachetny człowiek Jorku, przewodził kalwin Jakob Lezostał tu uznany za wybitnego męża isler. Przyszedł on na świat w Nostanu. Odwrotną stroną medalu była rymberdze w zamożnej rodzinie kuwzrastająca niechęć księcia Yorku. W pieckiej, wybierając po namyśle kalutym 1685 r., a więc po śmierci swe- rierę na morzu. Mając dyplom bago brata, wstąpił on na tron jako Ja- kałarza, szybko awansował na kapimes II. Ledwo minęło pół roku, jak tana w West-India Company, która nowy władca odwołał Thomasa Don- nadal prowadziła ożywiony handel z Ameryką. Po kilku rejsach Jacob gana ze stanowiska. Spełniły się wówczas najgorsze osiadł na stałe w mieście nad Hudsonem. Ożenił się tu z bardzo posażną Holenderką Elsie Tyman, co naraziło go na długotrwały konflikt z miejscową oligarchią, która nie dopuszczała ambitnego mężczyzny do rządów. Chcąc nie chcąc, musiał się zadowolić pozycją kapitana największej twierdzy. Kolejnym źródłem powiększającego się niepokoju był fakt, iż William i Mary nie spieszyli się wcale z wyznaczeniem nowego namiestnika. Rzucając iskrę na proch, Jakob Leisler stał się przywódcą buntu. Po ucieczce Nicholsona objął władzę nad miastem i kolonią. 28 czerwca 1689 samozwańczy gubernator zadeklarował swoją lojalność wobec Korony. Pewny siebie Leisler był przekonany, iż zostanie szybko zatwierdzony Halina Niedzielska

Thomas Dongan

na tym stanowisku. Nie doceniając wpływów swoich przeciwników, zamknął w więzieniu bez sądu Bayardów, Dyckmanów, van Cortlandów i innych przedstawicieli miejscowej arystokracji pieniądza.

Odbierając przywileje bogatym i konfiskując mienie katolików, zdobył sobie na początku duże poparcie. Odziedziczywszy prawie pusty skarbiec, nałożył wkrótce bardzo wysokie podatki, bezwzględnie ściągane przez poborców. Zraził tym sobie większość stronników. Bezwzględnie tłumił najmniejsze objawy niezadowolenia, wyrabiając sobie opinię tyrana.

17 marca 1693 r. przybiły do wybrzeży Hudsonu trzy fregaty wojenne wraz z nowym gubernatorem. Leisler, który był dobrym wojskowym, poddał miasto Brytyjczykom dopiero po sześciu tygodniach oblężenia. Henry Slaugther skazał niezwłocznie przywódcę buntu na karę śmierci. Egzekucję wykonano 26 maja. n * – Sprawdziły się one dopiero w 1744 r., gdy wybuchła krwawa i długoletnia wojna zwana francusko-indiańską. Po nieprzyjacielskiej stronie walczyły miejscowe plemiona z doliny Hudsonu w zamian za obiecane im przywileje.

Ilustracje: Archiwum

n Czyja władza, tego religia – jak cynicznie głosi znane łacińskie przysłowie. Rewolucje, konflikty i zamieszki, które co jakiś czas wybuchały na tym tle w Wielkiej Brytanii, dotykały również zamorskich poddanych w koloniach.

Sir Edmund Andros

REKLAMA

Connors and Sullivan

Attorneys At Law, PLLC

• Czy pomyślałeś o swojej przyszłości i o przyszłości swoich dzieci? • Czy masz testament, “Power of Attorney”, “Health Care Proxy”? • Czy wiesz co to jest i czy potrzebujesz “Trust”? • Czy kwalifikujesz się na Medicaid, Home Care, Nursing Home? • Czy wiesz jak zabezpieczyć swój majątek przed długami Nursing Home? • Czy wiesz jak możesz zminimalizować podatek od spadku?

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację

- odpowiemy na każde twoje pytanie, nie tylko z dziedziny prawa spadkowego, ale również: - prawa podatkowego - nieruchomości                              - medicaid

Joanna Gwozdz mówiący biegle po polsku

A ADWOKAT DWOKAT

Tel. 718.238.6500 ext. 233 5 dogodnych lokalizacji:

Brooklyn-Bay Ridge Manhattan Bayside-Queens Middle Village-Queens Astoria-Queens

- 7408 Fifth Avenue, #2, Brooklyn, NY 11209 - 110 E. 59th St. New York, NY 10022 - 200-20 Northern Blvd, Bayside, NY 11361 - 78-30 Metropolitan Ave, Middle Village, NY 11379 - 42-18 Broadway, Astoria, NY 11103


11 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

n Wszędzie dobrze, ale... no właśnie,

gdzie najlepiej? Mówią wszak, że w domu. Ale w którym, czyim i gdzie jest właściwie dom? Aleksandra Cieślak-Carey

Ląduję na lotnisku Lecha Wałęsy i wzruszam się, kiedy widzę z okna samolotu podmiejskie poletka uprawne i raczkującą infrastrukturę Trójmiasta. – Tak, to jest mój dom – myślę sobie. Wewnętrzne przekonanie jest tak silne, że nie może być inaczej. Przy taśmie bagażowej przyglądam się twarzom Polaków rozproszonych po całej UE. Masowo wracają do PL na święta wielkanocne. Naprawdę mięknę na ich widok. Ktoś rzuca na głos “kurwa, no ile można czekać?”, ktoś komuś przejeżdża po stopach kółkami walizki, jeszcze inny wpycha się bez słowa do kolejki. Stojące obok mnie panie obrzucają podejrzliwym spojrzeniem top modelkę Magdę Frąckowiak, która wyróżnia się na tle zniecierpliwionych rodaków przy taśmie, a którą w drodze do domu spotkałam jeszcze kilka razy na rozsianych po mieście plakatach firmy Reserved. Home, sweet home. Z lotniska odbiera mnie siostra – żeby nie było – samochodem marki BMW. W drodze do domu auto kilkakrotnie gaśnie podczas jazREKLAMA

dy. Okien nie da się otworzyć, a tylne drzwi na sopocką prowincję. A tu – Europa. Dorożsą permanentnie zablokowane. Widzę rozpacz ki podobne do tych w Central Parku, prawdziw oczach Seana, kiedy zatrzymujemy się na wy Folk Art na sprzedaż w Sukiennicach, no i ruchliwym skrzyżowaniu i grozi nam bliskie aż trzy McDonaldy w obrębie Starego Miasta. Nawet w kopalni w Wieliczce wycieczki oprospotkanie z tramwajem. Home, sweet home. No tak. Ale kilka dni w Sopocie i już mnie wadzane są już w czterech językach! Ściany nosi. Ile razy można oglądać molo? Organizu- można polizać i kupić lampę z soli. Za to obsługa na stacjach kolejowych, niezaję zatem wycieczkę na południe Polski. Po drodze do Krakowa zatrzymujemy się w rezyden- leżnie od miejscowości, wciąż zostawia wiele cji teutonic knights w Malborku. Bilet wstępu do życzenia. Dla mnie to żadna nowość, ale dla Seana była to pierwsza lekcja pokory tani nie jest, a żeby wejść na wieżę wiwobec nieprzejednanej władzy pani z dokową, trzeba zapłacić dodatkowo 8 złotych. Podłączamy się do grupy ob- Przy taśmie ba- okienka. Kupuję bilet na pociąg typu cokrajowców, których prowadzi na gażowej przyglą- TLK. Kasjerka oświadcza mi trzeszczącym w mikrofonie głosem, że nie moszczyt polskojęzyczny przewodnik. dam się tważe sprzedać mi miejscówki w klasie Starszy pan recytuje informacje na temat zabytkowej wieży – wyraźnie i po- rzom Polaków pierwszej. Okazuje się, że powodem nie woli – tak jakby chciał, aby każdy do- rozproszonych jest ich brak, ale rozporządzenie, wedle którego nie sprzedaje się miejscówek 2 kładnie zapamiętał to, co mówi. Rozbawieni tą sytuacją turyści wymienia- po całej UE. Ma- godziny przed odjazdem pociągu. Na to ją między sobą kpiące spojrzenia. We sowo wracają do wskazuję zegar i mówię, że mamy jeszcze 2 i pół godziny i poproszę jednak don’t understand what you’re saying – PL na święta miejscówkę. Obruszona uzasadnioną woła w imieniu zdezorientowanej gruwielkanocne. prośbą bileterka odpowiada: – Miejscópy młody Włoch. Pomimo absurdu unowek nie ma, system jest zablokowany, szącego się w powietrzu, przewodnik kontynuuje; nie może przecież pozwolić, by iro- chce pani ten bilet czy nie? Home, sweet home. Tak więc ląduję na lotnisku JFK i wzruszam niczne komentarze przerwały mu skrzętnie przysię, kiedy widzę z okna samolotu przedmiegotowaną prezentację. Home, sweet home. Natomiast rynek krakowski to już napraw- ścia i rozbudowaną infrastrukturę Manhattadę jest na światowym poziomie. Doprawdy. – nu. – Tak, to jest mój dom – myślę sobie. WeTak, to chyba jest mój dom – myślę sobie. Po wnętrzne przekonanie jest tak silne, że nie motym Nowym Jorku trudno by mi było wrócić że być inaczej. n

Foto: Aleksandra Cieślak-Carey

Nie ma to jak w domu


12

Rozrywka

nowy dziennik PoniedziaĹ&#x201A;ek 9 maja 2011


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED Potrzebni PRACOWNICY M¢˚CZYZNI DO PRACY W BIURZE. DoÊwiadczenie nie wymagane. Przyuczymy do zawodu. Wymagany dobry j´z. angielski. Rylko legalny pobyt www.marble.com 5 lokalizacji, New York. New Jersey Pennsylvania i Connecticut. Praca od zaraz. Wi´cej informacji pod numerem: (201) 527-6199 Praca od zaraz POLAND EMPLOYMENT AGENCY 861 Manhattan Ave, s. # 14 B’klyn NY 11222 www.polandemployment.com (718) 349-8787 • Nanny, Garden City, $600/week • Housekeeper, L.I., $120/day • HHA, Queens, $120/day • Housekeeper, Monroe, $120/day • Cleaning,Trenton , NJ ,$12/h

Potrzebni PRACOWNICY DO

OBRÓBKI GRANITU I MARMURU. DoÊwiadczenie nie wy-

magane-przyuczymy do zawodu.

www.marble.com

5 lokalizacji, New Jersey, New York, Pennsylvania. Po wi´cej informacji pr. dzwoniç:

(201) 527-6199 Praca od zaraz.

ZATRUDNIE KIEROWCOW Z PRAWEM JAZDY CDL NA D¸UGIE I ÂREDNIE TRASY. Wymagany 1 rok doÊwiadczenia. Pr. dzwoniç: (570) 223-2964, (570) 656-8278 INDEPENDENT PAINTING CONTRACTORS WANTED. We pay $1,000 - $4,000 per house depending on the size of the house. We have work in suburban NY, Long Island and CT. Please call BOGDAN: (914) 490-4875 Potrzebni KIEROWCY Z PRAWEM JAZDY CDL, klasy A. D∏ugie trasy 0..36$ za mile na poczàtek. HazMat nie wymagany. Mo˝liwoÊc przejechania 3,600 mil w tygodniu. Sta∏e kursy. Pr. dzwoniç: (314) 482-8384

PRACA NY HELP WANTED NY ZATRUDNI¢ KIEROWC¢ Z PRAWEM JAZDY CDL, KL. A. Praca w mieÊcie przy rozwo˝eniu warzyw i owoców. Pr. dzwoniç: (718) 746-4220

Potrzebny PRACOWNIK ZE ZNAJOMOÂCIÑ PROGRAMU AUTOCAD. Sta∏a praca w stolarni-produkcja schodów i mebli. ZnajomoÊç j. angielskiego pomocna. Pr. dzwoniç: (718) 416-2909 (646) 773-1293

FINISH CARPENTER Construction firm, in business 20 years, looking for Finish Carpenters, minimum 4 years experience, in Manhattan. P lease call: (212) 772-6230 HOUSEKEEPER/COOK LIVE-IN 5/6 days Non-smoker. Good Salary. Good w/children & pets Some English. Good References. Sponsoring available. Please call: (516) 883-1978

Firma budowlana zatrudni DOÂWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH (BEAMS, FRAMING, SHEETROCK) I DOÂWIADCZONYCH STOLARZY DO PRAC WYKO¡CZENIOWYCH (FINISH CARPENTERS)ORAZ POMOCNIKÓW. Wymagany wa˝ny numer Social Security i w∏asne podstawowe narz´dzia. W∏asny Êrodek transportu mile widziany. Po wi´cej informacji pr. dzwoniç: (646)773-0508 i zostawiç imi´, nr telefonu oraz krótkà informacj´ o sobie. Firma skontaktuje si´ z zainteresowanym w kolejnoÊci zg∏oszenia.

Williamsburg Beauty SPA zatrudni LICENCJONOWANÑ KOSMETYCZK¢. Pr. dzwoniç: (646) 706-1214

POLISH HOUSEKEEPR NEEDED. Live-out, flexible. Organized nad clean. Flatbush area. English speaking. NO SMOKING. Please call: (718) 377-1026 No Saturdays calls please. HOUSE CLEANER wanted. Every other Saturday or Sunday for studio apartment in Greenwich Village. Good English, experienced and references required. $13/hour. Please call: (917) 842-3650 EXPERIENCED ELECTRICIAN’S WANTED with driver’s license. Please call: (917) 807-2527 WOMAN WANTED TO WORK IN RETAIL STORE. Starting salary $10/hour. Work in Park Slope, Brooklyn. Please call: (718) 541-4088 Potrzebna osoba do pracy -OBS¸UGA KLIENTÓW W SKLEPIE ‘SUBWAY”. Prosimy o osobiste zg∏aszanie si´: 650 Manhattan Ave. Greenpoint (718) 383-3334 Firma budowlana zatrudni DOÂWIADCZONYCH MURARZY, MECHANIKÓW NA RUSZTOWANIA I POMOCNIKÓW. Wymagane wszystkie licencje. Sta∏a praca, dobre wynagrodzenie. Zg∏oszenia osobiste po telefonicznym umówieniu (pon.-piatek 8 rano-4,30 ppo∏.). Adres: 384 Troutman St., Brooklyn, NY 11237. Metro L-stacja Jefferson St. Pr. dzwoniç: (718) 383-4131 FlatRate Moving is seeking EXPERIENCED HANDYMAN/MOVERS. Must be reliable and have flexible work schedule. Moving experience a plus. Basic knowledge of carpentry, assembly/disassembly. Attractive compensation and benefits. Work in and around Manhattan. Must be authorized to work in U.S. To apply visit: 27 Bruckner Blvd. Bronx NY 10454 Mon-Friday 9am-5pm. One stop from Manhattan. NIGHT PORTERS, FRONT DESK OPERATORS, Home Health Aids. Paid vacations, sick days, holidays. Work near public transportation. Good working atmosphere. Pl. call Alex or Ewa: (718) 471-7700 Food distribution company in Ridgewood, New York seeks PERSON FOR PACKAGING AND SHIPPING WORK AND DRIVING Must speak English. Please call: (718) 497-2853 Firma budowlana zatrudni DACHARZY, MURARZY, MECHANIKÓW DACHÓW i POMOCNIKÓW. Wymagany legalny pobyt. Dobre wynagrodzenie, min. 5 lat doÊwiadczenia. Równi´ potrzebny FOREMAN, mowiàcy po angielsku. Pr. dzwoniç celem umówienia spotkania: (718) 271-0864 lub (917) 971-9776 prosiç Walter

35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

tel. (212) 594-2374 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

ZATRUDNIMY OSOBY DO PRACY W CHARAKTERZE “HANDYMAN”. Potrzebne doÊwiadczenie w mechanice, spawaniu, elektryce (ogólne prace hydrauliczne równie˝ przydatne). Du˝a firma, mo˝liwoÊci rozwoju. Lokalizacja Richfield Park, New Jersey. www.marble.com Praca od zaraz. Pr. dzwoniç:

EXPERIENCED English speaking to TAKE CARE ALZHEIMERS PATIENT. 5 days a week, 24 hours. Please call: (718) 543-3486

(201) 527-6199

FlatRate Moving is seeking experienced FOREMEN AND DRIVERS (CDL, C,D,E). Must be reliable and have flexible work schedule. Moving experience a plus. Attractive compensation and benefits. Work in and around Manhattan. Must be authorized to work in U.S. To apply visit: 27 Bruckner Blvd, Bronx, NY 10454 Mon-Friday 9am-5pm. One stop from Manhattan.

Potrzebny MECHANIK DO NAPRAW NACZEP CI¢èAROWYCH. Wymagane 2 lata doÊwiadczenia, znajomoÊç spawania, prawo jazdy, numer Social Security oraz komunikatywny j´z. angielski. P∏atne wakacje i Êwi´ta. mo˝liwoÊç ubezpieczenia. Praca w New Jersey. Pr. dzwoniç: (201) 320-2656

CABINET MAKERS & BENCH-MEN (Jamaica, NY). Wood working company needs experienced : Cabinet makers & Bench-men. Pl. call: (718) 712-4060 or e-mail resume to: zafcenter@aol.com Potrzebna PANI DO PRACY W HOTELU na East Medow, Long Island,. Z zamieszkaniem. Wymagane papiery. Pr. dzwoniç celem umówienia spotkania; (516) 794-2100 Potrzebna pani, w wieku 45-60 lat DO OPIEKI NAD DZIEWCZYNKÑ. Z zamieszkaniem. 6 dni w tygodniu. Równie˝ do sprzàtania. Porozumiewanie si´ po rosyjsku. Pr. dzwoniç: (718) 261-1716 Firma meblowa na Brooklynie, NY, zatrudni STOLARZY MEBLOWYCH Z DOÂWIADCZENIEM. Wymagana znajomoÊç czytania rysunków technicznych oraz komunikatywny angielski. Zainteresowanych prosimy o kontakt: (718) 384-1880

Poszukuj´ kobiet´ w Êrednim wieku jako TOWARZYSZK¢ DO STARSZEJ, samowystarczalnej pani i jako POMOC DOMOWÑ. Z zamieszkaniem lub bez. Praca w Montclair, New Jersey. Prosz´ dzwoniç wieczorem celem omówienia warunków: (202) 966-7584

CARPENTER. COMMERCIAL EXPERIENCE NECESSARY. Please call: (917) 418-1111 • POTRZEBNA ENERGICZNA, UCZCIWA OSOBA NA STANOWISKO KASJERKI. 4 dni w tygodniu, 40 godz. •RÓWNIE˚ OSOBA DO OGÓLNYCH PRAC W KUCHNI. Aplikacj´ prosz´ sk∏adaç przy kasie lub bezpoÊrednio u w∏aÊciciela. RESTAURACJA “RELAX” 68 A Newell St., Greenpoint, Brooklyn

PRACA NJ HELP WANTED NJ MACHINE SHOP Clean A/C shop with 75 + CNC’s needs : F/T and P/T CNC SETUP, QA ENGINEER/INSPECTOR, PRODUCTION CONTROL PLANNER/BUYER, CNC OPERATORS, ASSEMBLY- HYDRAULIC UNITS Benefits include: OT, 401K, Medical. EOE/AAP. amthr2@gmail.com AMT 90 New Dutch Ln, Fairfield, (973) 276-1377 ask for Tom-speaks Polish

Âliczne, rozk∏adowe mieszkanie do wynaj´cia od zaraz. Idealne dla ma∏˝eƒstwa z dwojgiem dzieci. 3 sypialnie + computer room, living room oraz ∏azienka. Drewniane pod∏ogi, szafy z lustrami w ka˝dej sypialni, granit countertop w kuchni. MUST SEE. Prosz´ dzwoniç: (917) 617-7954 (Barbara) l ub (347)570-6587 (Marta) aby umówiç si´ na pokazanie. GLENDALE. One bedroom apartment for rent. No pets, no smoking. Very clean house. Use of yard possible. Rent $1,050 One months security and credit check. Please call Rey: (917) 576-8330

DO WYNAJ¢CIA NJ FOR RENT NJ LINDEN, NJ. 2-sypialniowy apartament z living room, du˝à kuchnià i wyposa˝onà pralnià. Czynsz $1,200 + rachunki (gaz, pràd i woda). Kaucja za 2 miesiace. Pr, dzwoniç: Ryszard (732) 501-6924

NIERUCHOMOÂCI USA REAL ESTATE USA

POSZUKIWANIE PRACY POSITION WANTED ELEKTRYK Z WIELOLETNIM DOÂWIADCZENIEM (COMMERCIAL & RESIDENTIAL) poszukuje pracy. Wykona równie˝ prace elektryczne, renowacyjne po przyst´pnej cenie Pr. dzwoniç: (917) 573-2705 STOLARZ BUDOWLANY, z 10 letnim doÊwiadczeniem, mini vanem i narz´dziami poszukuje pracy. Pr. dzwoniç: (646) 255-6275

INTERNET

Roofing Company is looking for FIELD SUPERVISOR, MECHANICS AND HELPERS. Please call: (201) 297-7820

CENY / CLASSIFIED ADVERTISING RATES Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24

13

POLSKA KSI¢GARNIA • KSIÑ˚KI • PRASA • P¸YTY• FILMY

www.ksiazkionline.com

DO WYNAJ¢CIA NY FOR RENT NY RIDGEWOOD. Do wynaj´cia od zaraz 3-sypialniowy apartament typu “subway” po remoncie. Du˝o okien, szafy, blisko metro L, M. Czynsz $1,200. Pr. dzwoniç: (718) 381-7986 (347) 410-4459 BOROUGH PARK, 48 St. obok 13 Ave. Do wynaj´cia ∏adne mieszkanie, 2 rozk∏adowe pokoje, kuchnia i ∏azienka, poi remoncie. Pralnia w budynku. Dobrze po∏o˝one, blisko metra D, autobusów i sklepów. Pr. dzwoniç: (718) 851-8676 Do wynaj´cia od zaraz nowe 1-sypialniowe mieszkanie na MIDDLE VILLAGE, kuchnia, ∏azienka, salon i sypialnia z balkonem. ¸adna okolica, nie ma problemu z parkingiem. Prosz´ dzwoniç: (718) 894-3040

CHARLES CORTESE REALTY • KEW GARDEN HILLS. Co-op 1-syp. $15O,000. Czynsz $546. • FOREST HILLS, co-op 1 syp. po remoncie, $250,000 • KEW GARDENS HILL, co-op 3 syp. $205,000. czynsz $760 • REGO PARK. 1 syp. mieszkanie, co-op, po remoncie, $240,000, Po wi´cej informacji pr. dzwoniç do Wojtka (516) 528-3410

STATEN ISLAND POLSKA AGENCJA REAL ESTATE oferuje du˝y wybór domów 1 i 2 rodz., condominia, domy do remontów, tak˝e nieruchomoÊci sprzedawane przez banki (foreclosures). Pomoc w uzyskaniu po˝yczki. Sprzedajesz dom? Zadzwoƒ po darmowà wycen´. Sprzedamy twój dom za bardzo niskà prowizj´.

John R. Real Estate

Jan Rolkowski, LIC. RE Broker

(917) 554-8841

www.statenislandreal-estate.com

ZAMIESZCZANIE OG¸OSZE¡ / ORDER $57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 333 West 38th Street, New York, NY 10018 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-5538, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: Tuesday – Friday 12 PM Monday – Friday 3PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE! The Nowy Dziennik reserves the right to edit, reject, cancel or correctly classify any ad. Nowy Dziennik nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń. The publisher disclaims any liability for the content and graphic layout of any advertisement appearing in this newspaper.

nowy dziennik

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com/ogloszenia.

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@earthlink.net • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

NEW JERSEY

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 973-473-3845 800-774-6996

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

BOROUGH PARK, NY

• M – SAT.: 10AM – 8PM

Konar Trading 1358 43rd. St. • M – F: 1PM – 8PM • SAT. – SUN.: 1PM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

tel. 718 435-5045 fax 718 435-2098

www.NajlepszaAgencja.com

METROPOLIA NOWOJORSKA

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

Marcin ˚urawicz newspolonia@yahoo.com • daily: 8AM – 8PM

elzbietapoplawska@yahoo.com

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 503-9281

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

ERROR RESPONSIBILITY NOTICE: Please check your ad the first day it appears. All ads placed by telephone are read back for verification of copy content. In the event of a Nowy Dziennik error, we are responsible ONLY for the FIRST INCORRECT INSERTION. In the event of a typographical error, we assume responsibility only for those which may affect the readership response to the ad. We assume no responsibility, for any reason, for an error in an ad beyond the cost of the ad itself, or for omission copy.


Og∏oszenia

14

NIERUCHOMOÂCI USA REAL ESTATE USA QUEENS CENTRAL REALTY • RIDGEWOOD. Nowo wybudowane condominium, 2 sypialnie, 2 ∏azienki. Cena wywo∏awcza od $329,000 • RIDGEWOOD. Murowany 6 rodzinny, wolnostojàcy z gara˝em. §• MIDDLE VILLAGE. 2 rodz. murowany, cena wywo∏awcza $585,000 •RIDGEWOOD. Condo 1 sypialniowe, Cena wywo∏awcza S275,000 Pr. dzwoniç, pr. Dan´: (718) 417-0700 URGO REALTY, INC WOODHAVEN. Co-op, Junior 4 with large master bedroom, 2 bedroom, living & dining room, eat-in kitchen. NEED WORK. Close to all transportation and school. Price $ 159,000 Pl. call Angela Naglieri, Licensed Real Estate Broker (718) 224-2970 cell: (917) 783-9548

NIERUCHOMOÂCI POLSKA

tel. (212) 594-2374 nowy dziennik Poniedzia∏ek 9 maja 2011

OKAZJA ROKU NA ŚWIĘTA BANK POLSKI, CITIBANK NAJWIĘKSZA WYPRZEDAŻ SAMOCHODÓW ZABRANYCH PRZEZ BANKI - DO 15 MAJA

55% TANIEJ

• Kupno bez ukrytych kosztów • Duży wybór aut na placu 6150 • Wymiana starego auta, finansowanie • Auta po przeglądach do jazdy • Auta bezwypadkowe, spaw. na carfax

08 Nisan Sentra...............................$4,800 09 Nisan Altima................................$5,900 08 Toyota Matrix..............................$5,100 09 Toyota Camry.............................$6,900 09 Toyota rav4.................................$7,100 07 Audi A4....................................$10,500 10 Mazda Cx7,Cx9...........................$9,700 08 Volvo XC90,XC70........................$8,100 09 Doge Gr.Caravan.........................$6,900 08 Ford F-150. F-250.......................$3,900 Dla zainteresowanych wysyłamy listę aut stanislaw_n@yahoo.com

718.708.0359 • 201.779.6002

OFERTA

Sprzedam pó∏ du˝ego domu o architekturze dworkowej pod ¸OM˚Ñ, 20

km od ¸om˝y WE WSI OBRYTKI. Powierzchnia 370 m. kw. Dzia∏ka pó∏ hektara. Stan surowy z nowym dachem. W∏asnoÊç hipoteczna. Cena $65,000. Pr. dzwoniç:

(917) 886-4050 SAMOCHODY CARS

DLA WSZYSTKICH!!!

Masz nieduże pieniądze a chcesz dobry samochód:

dzwoń i pytaj • Zakup na zamówienie • Wysyłka do Polski $750 • Zamiana starego auta na nowe

‘06-‘10 Nissan Murano, $9,000-$14,.500 ‘05-‘11 Chrysler Caravan, 300C $3,100-$8,200 ‘06-‘11 Toyota Corolla, Camry $4,000-$10.500 ‘06-‘10 Honda CRV, Toyota Rav4 $6,500-$12.800 ‘06-‘11 Grand Cheeroke $6,000-$11.800 ‘04-‘10 Cargo Ford Chevee $3,500-$8,200 ‘05-‘10 Audi A4, A6, $7,500-$15,500 ‘05-‘10 Dodge Caravan, Chrysler, $3,600-$12,500 ‘05-’11Dodge Caravan, Chrysler, $3600-$12,500

oraz wiele innych. Dzwoń po polsku: Robert

914.523.2897

DROGI KLIENCIE!

AUTA ZABRANE PRZEZ BANKI 2005-2010

NAUKA EDUCATION

MUSZĄ BYĆ SPRZEDANE PO ZNIŻCE

50%

NEW YORK INSTITUTE OF ENGLISH & BUSINESS OFERUJE • INTENSYWNE KURSY J¢ZYKA ANGIELSKIEGO

DO KOŃCA MAJA

• Wybór 9000 aut • Oferujemy wymianę starego auta na nowe • Finansowanie, rejestracja i ubezpieczenie • Zakup na zamówienie • Wysyłka auta do Polski za $500

(CZYTANIE, PISANIE, GRAMATYKA KONWERSACJE) •

US¸UGI SERVICES

GREENPOINT CENTER

718.610.0070

299

ROZWODY $

FIRMA REMONTOWA

W & M CORP

• SEPERACJE, INTERCYZA, KONTRAKTY • SPRAWY IMMIGRACYJNE • SPONSOROWANIE RODZINNE, PRZEDŁUŻANIE WIZY TURYSTYCZNEJ, • WIZY STUDENCKIE, ZIELONA KARTA ORAZ • PRZEDŁUŻANIE ZIELONYCH KART

Wykonujemy generalne remonty domów, piwnic, apartamentów, kuchni, ∏azienek • P∏ytki, marmur

• Szpachlowanie/malowanie • “Sheetrock”, “framing” • Wymiana okien i drzwi • Uk∏adanie i odnawianie parkietów • Generalna hydraulika i elektryka • Stolarka wykoƒczeniowa

(NAWET TRUDNE PRZYPADKI)

• ODZYSKIWANIE DŁUGÓW • PEŁNOMOCNICTWA- APOSTILLE • BEZROBOCIE-ZASIŁEK • MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

158 NASSAU AVE, BROOKLYN NY 11222

12 lat doÊw. i pe∏ne ubezpieczenie

Darmowa wycena. Konkurencyjne ceny (347) 244-3494 (347) 730-5223

AGENCJE AGENCIES POLONIA DRIVING SCHOOL CORP.

LICENCJE W STANACH NY, NJ, CT

UBEZPIECZAMY DOMY-AUTA BIZNESY Liability, workers comp. bonds, comm. auto, umbrella, disability

ELLA BUSINESS CENTER 718.386.4222 SOLIDNIE-SZYBKO-FACHOWO

65-19 Myrtle Ave. Glendale, NY 11385

www.NajlepszaAgencja.com

186 Nassau Ave. Brooklyn, NY 11222 718.383.1666 Polscy instruktorzy Licencjonowana przez

NYC DEPT OF MOTOR VEHICLES •Nauka jazdy-5 godz. kurs teorii, lekcja jazdy, umówienie, samochód •Wszystkie usługi Dept. Of Motor Vehicle •8 godz. kurs na łódki i jet ski •6-godz. kurs na obniżkę ubezp. i punktów •Tłumaczenia, pełnomocnictwo, apostille •Międz. pr. jazdy dla rezydentów i turystów •Wysyłka pieniędzy i paczek, bilety •Komputerowe przedł. pr. jazdy •Opłaty mandatów • NOTARIUSZ •Rejestracja wyrejestrowanych aut •Unemployment, UBEZPIECZENIA

SZKO¸A JAZDY samochodami ci´˝arowymi i autobusami zaprasza na kursy

• M & R•

ELECTRICAL, INC. • 149 Franklin Street, Brooklyn NY 11222 •

(718) 389-2159 LICENCJONOWANY ELEKTRYK

CDL

Meserole Group, Inc

(MEDICAL TERMINOLOGY. ANATOMY & PHYSIOLOGY, MEDICAL BILLING, EKG) •

POMOC FINANSOWA PELL-TAP KOSZTY NAUKI W CA¸OÂCI POKRYWA DOFINANSOWANIE RZÑDOWE• • (GREEN CARD, NISKI DOCHÓD)

Dzwoń po polsku, Włodek:

• WIZY STUDENCKIE F-1

(718) 552-5782 (973) 393-8682

(212) 381-8817 Prosiç Piotra 248 West 35th St.(7 i 8 Ave.) Manhattan

U

ceny na prenumerate w tej ofercie obowiązują od 1 stycznia 2010

Załączam czek, Money Order lub upoważnienie na transakcję z karty kredytowej na kwotę $ ............. Visa

American Express

Master Card

Discover

Nr karty.......................................... Exp. date................

imię i nazwisko na karcie....................................................................................... nr tel.............................. ..................................................................................................... ..................................................................... imię i nazwisko adresata adres ................................................................................. miasto ............................................................... stan ....................... ZIP ................................................... E-mail...................................................................

Nowy Dziennik

333 West 38th St

New York

NY 10018

TURYSTYKA TOURISM WYCIECZKI Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM WYCIECZKI BUSEM:

DOOKO¸A USA

„WSCHÓD-ZACHÓD”(„EAST-WEST”)

16 DNI OD :

4 i 25 CZERWIEC, 16 LIPIEC,6 i 27 SIERPIE¡ 17 WRZES¡.

21 DNI OD : 3

SIERPIE¡ i 8 PAZDZIERNIK. CENY OD $990 KA˚DA WYCIECZKA DOCHODZI DO SKUTKU! WASZYNGTON, NIAGARA, FLORYDA, LAS VEGAS, NOWY ORLEAN, REZYDENCJA PRESLEY’A I INNE. CENY OD $80 Zobacz: www.ampolinc.com zadzwoƒ;tel: (609) 647-9054, napisz: ampoltours@yahoo.com UWAGA!ZABIERAMY UCZESTNIKÓW Z WALLINGTON, GARFIELD, LINDEN, TRENTON, FILADELFII, NOWEGO JORKU I CONNECTICUT. WYCIECZKA DO CHIN NA 21 DNI od 22 wrzeÊnia 2011 do 12 sierpnia. Opieka polskiego przewodnika. Cena $2,350+ koszty przelotu i wizy. Wi´cej info e-mail: eltour3@gmail.com

WRÓ˚KI PSYCHICS

OSOBISTE PERSONALS

PRENUMERATA nowego dziennika ❑ ❑

UWAGA PRACOWNICY BUDOWLANI!!! 10-GODZ. KURS OSHA (10 HRS. OSHA). Pr. dzwoniç, Marian: (347) 684-4650

179 Nassau Ave. Greenpoint www.meseroleCDL.com

PRAGNIESZ MI¸OÂCI, CZUJESZ SI¢ SAMOTNY, NIESZCZ¢ÂLIWY, CHCESZ POZNAC NOWÑ OSOB¢ ZAMIEÂC U NAS OG¸OSZENIE . Zadzwoƒ: (212) 594-2374 lub wyÊlij fax: (212) 594-5538

•ACCOUNTING WITH COMPUTERS

(WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, PEACH TREE, QUICKBOOKS, PAYROLL, INCOME TAX, WEB DESIGN, NETWORKING) • Zaj´cia rano i wieczorem, od pon. do czwartku.

CMENTARZ W AMERYKA¡SKIEJ CZ¢STOCHOWIE. ODSTÑPI¢ 2 UZBROJONE MIEJSCA. Pr. dzwoniç: (203) 736-9682 Maria lub (203) 954-5907

7 1 8 . 3 4 9. 6 6 0 0

PROGRAMY ZAWODOWE • MEDICAL OFFICE ASSISTANT

• 05-10 Honda Odyssey ...............$5,700-$13,500 • 05-10 Jeep Grand Cherokee ......$5,100-$12,900 • 05-10 Dodge Grand Caravan .......$3,800-$9,200 • 05-10 Toyota RAV .....................$5,200-$11,900 • 05-10 Chrysler 300 ...................$4,700-$11,200 • 05-10 Honda Accord .................$4,900-$12,300 • 05-10 Toyota Corolla ...................$4,100-$9,100 • 05-10 Ford F150 Pic-up truck . . .$5,700-$13,900 • 05-10 Cargo Chevy Ford .............$3,500-$9,500 • 05-10 Audi A4 ...........................$6,200-$14,500 oraz wiele innych samochodów od $3,500

w j´zyku polskim

RÓ˚NE MISCELLANEOUS

proszę zakreślić właściwe pole

pełne wydanie (6 dni w tygodniu) roczna półroczna kwartalna $ $ $ 160 85 60

wydanie piątkowe

z Przeglądem Polskim i dodatkiem TV

roczna $ 85

półroczna $ 55

kwartalna $ 45

wydanie sobotnio-niedzielne z magazynem Weekend

roczna $ 85

półroczna $ 55

kwartalna $ 45

Informacje: 212.594.2266 ext.52

LAURA WRÓ˚KA ASTROLOG Ods∏ania przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç. Rozwiàzuje problemy rodzinne, mi∏oÊci, separacji, ma∏˝eƒstwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszcz´Êcia. Odczytuje z Kart Tarota i r´ki. Przyjmuje codziennie od 9 rano do 8 wiecz. 18 West 37 St. suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zak∏adem fryzjerskim) New York, NY 10018-7400 Pr. dzwoniç celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

AGNIESZKA DYPLOMOWANA WRÓ˚KA, DOKTOR ZDROWIA HOLISTYCZNEGO, TERAPEUTA z wieloletnim doÊwiadcze-

niem. Przepowiadam przysz∏oÊç, doradzam we wszystkich problemach, oczyszczam z negatywnej energii. Polecam naturalne terapie dla zdrowia, tak˝e lecz´ energià. Pracuj´ z doros∏ymi i dzieçmi (depresja, uzale˝nienia, l´ki itd.) Oferuje równie˝: terapi´ Reiki, masa˝ hawajski, hipnoz´. Pomagam osobiÊcie i na odleg∏oÊç. Gabinety: Manhattan, NY & Avon, CT UCZCIWIE I PROFESJONALNIE

(914) 330-4870

WWW.PSYCHICMEDIUMANDHEALER.COM


W SKRÓCIE Rajdy terenowe

n Jakub Przygoński zajął drugie

“Pacman”, postrach ringu

miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Tunezji, drugiej z czterech eliminacji mistrzostw świata FIM w sezonie 2011. Dobrze spisali się pozostali motocykliści Orlen Teamu – trzeci był Jacek Czachor, a piąty Marek Dąbrowski. Zwyciężył Portugalczyk Helder Rodrigues, wyprzedzając Pogońskiego o 9.36 min. W piątek odbył się ostatni, szósty etap rajdu, który liczył 126 km. Trzecią lokatę zajął Przygoński, który do zwycięzcy Hiszpana Jordiego Viladomsa stracił nieco ponad minutę. Na piątej pozycji uplasował się Czachor, a szóstej Dąbrowski.

n Manny Pacquiao nie dał żadnych szans

Shane’owi Mosleyowi.

MANNY BYŁ WSZĘDZIE Nawet jak najlepszy pięściarz świata nie walczy, to i tak jest go wszędzie pełno. Na przykład niejaki Allan Rivera z Houston, który wygląda zupełnie jak Manny Pacquiao, przez dwa dni krążył po Las Vegas powodując zamieszanie, dając setki autografów i przynajmniej trzy wywiady dziennikarzom, którzy nie mieli pojęcia, z kim naprawdę rozmawiają. Na podobieństwo nabrali się nawet Roy Jones junior i Antonio Margarito, który powinien przecież pamiętać faceta, który obijał go w listopadzie ubiegłego roku przez dwanaście rund. Ten prawdziwy Manny robił też przed wyjściem na ring zamieszanie gdzie mógł – na przykład zatrudniając jako swojego muzycznego motywatora, rapera Ricka Rossa, znanego w Stanach przede wszystkim z tego, że jego muzyczne teksty są dozwolone od lat 18, a może nawet 21. Nie dość, że Ross wziął swój przydomek od jednego z najbardziej znanych handlarzy narkotyków, to jego publiczny wizerunek jest jak najbardziej odległy od tego, który do tej pory prezentował pan senator z Filipin. “Lubię gościa, jest uprzejmy i cool” – powiedział Pacquiao, zgadzając się nawet na to, by Ross zaprojektował jego koszulkę. Showtime, a przede wszystkim CBS do której należy Showtime, nie byli tym wyborem zachwyceni. Ale co mogli zrobić, skoro mieli na walce zarobić ponad 45 milionów? Sama walka zaczęła się od wcale nie drobnego problemu: MGM Grand “zamroziło” Mosleya, trzymając go w przejściu do ringu przez 20 minut, bo były nie tylko hymny USA i Filipin, i amerykański “America the Beautiful”, ale także wideo z wielkich walk. 18-tysięcy kibiców cieszyło się patrząc na monitory, Mosley stał w przejściu już się nie

Kajakarstwo

n Cztery razy stanęli na podium pol-

Foto: Reuters

Freddie Roach, trener Manny’ego Pacquiao (523, 38 KO), nie ukrywał, że bardzo chciałby, żeby jego podopieczny wygrał walkę z Shane’em Mosleyem (46-7, 39 KO) przez nokaut. Nie tylko dlatego, że przebiłby tym Floyda Mayweathera juniora, który obijał “Słodkiego” przez 10 z 12 rund, ale żeby zrobić to, co jeszcze nikomu z Mosleyem się nie udało. W trzeciej rundzie walki o tytuł WBO było bardzo blisko, “Słodki” był na deskach, ale tak naprawdę wielkie emocje skończyły się na tym nokdaunie. Ostatecznie Manny wygrał jednogłośnie i zdecydowanie (120-107, 119-108, 120108). Pacquiao miał zagwarantowane za tę walkę 20 milionów dolarów (plus dochody z pay-per-view), Mosley jedną czwartą tej sumy, ale chyba tylko kibice “Pacmana”, który wyprowadził 592 ciosy, dostali to, czego chcieli. Pozostali fani pięściarstwa przekonali się po raz kolejny, że dobrą walkę zobaczymy dopiero wtedy, kiedy Filipińczyk wyjdzie na ring przeciwko ciągle niepokonanemu Mayweatherowi juniorowi.

Manny Pacquiao (z prawej) bez wielkiego wysiłku trafiał rywala lewym prostym i sierpowym

uśmiechając, a Pacquiao spokojnie rozgrzewał się w szatni. Shane w końcu wszedł na ring do starego przeboju LL Cool J pod znamiennym tytułem “Mama powiedziała, żeby cię znokautować”, Manny do muzyczki z playbacku “Oka tygrysa” z filmu “Rocky 3” równie historycznego zespołu Survivor i wreszcie walka się zaczęła... 12-0 DLA “PACMANA” W pierwszych dwóch rundach nie było tak, jak zapowiadał Mosley – nie było zepchnięcia do defensywy “Pacmana”. To Filipińczyk wyprowadzał więcej ciosów, nie przejmując się sporą przewagą w zasięgu ramion byłego mistrza świata trzech kategorii wagowych. Szczególnie pod koniec drugiego starcia Mosley zaczął mieć problemy z kombinacjami Pacquiao, który wyraźnie zaczął wyczuwać sposób boksowania przeciwnika. Już w trzeciej rundzie wyczucie było co do centymetra – prawy i krótki lewy prosty “Pacmana” i na twarzy siedzącego na ringu Mosleya widać było już tylko niedowierzanie. “Pacman” walczył i zmieniał pozycje tak szybko, że Mosley nawet nie mógł PRZYGOTOWAĆ celnego ciosu, nie mówiąc o jego zadaniu. Przez pierwsze cztery rundy liczba trafionych ciosów to dominujące 56 do 30 dla “Pacmana”, a w tych zadawanych było jeszcze gorzej – aż 174 do 80 dla Filipińczyka. “Słodki” był praktycznie bezradny, niewiele próbował i choć Manny zwolnił tempo, ciągle to on dyktował przebieg wydarzeń na ringu. “On nie daje sobie rady z kombinacjami, z twoją szybkością” – zauważył przed siódmą rundą Roach. To co zauważyli kibice, to obraz nie za bardzo chcącego walczyć Mosleya, więc poczęstowali go gwizdami. Do końca walki już nic się nie zmieniło. Była tylko śmieszna decyzja sędziego ringowego Kenny’ego Baylessa, który liczył “Pacmana” za to, że popchnięty przewrócił się o nogę Mo-

sleya, a później Pacquiao bez wielkiego wysiłku trafiał lewym prostym i sierpowym, a Mosley po prostu bał się choćby spróbować. Nie było więc wielkiej walki, było tak, jak w pojedynku Mosleya z Mayweatherem juniorem, który przebiegał w identyczny sposób. Zaskoczenie raczej żadne – w pojedynkach z dwoma pięściarzami z wagi półśredniej (Pacquiao i Mayweather) 39-letni “Słodki” przegrał 22 z 23 rund potwierdzając, że z dawnej kariery pozostało mu już tylko obcinanie milionowych kuponów. “Nokdaun zaszokował mnie, do końca walki już nie byłem sobą” – przyznał po walce Mosley. Jego trener Nazim Richardson rozbawił niżej podpisanego, że “Shane zaczął za późno atakować”, a sam mistrz Pacquiao, zapytany o możliwość pojedynku z niepokonanym Mayweatherem, starcia tytanów, na który świat bokserski czeka od dawna, zmartwił stwierdzeniem, że “nie zaprząta sobie tym głowy” i że jak nie będzie nigdy walczył z Floydem, “to nie straci przez to minuty snu”. Szkoda, bo kibice boksu na najwyższym poziomie na pewno stracą. Zanim Pacquiao rozprawił się Mosleyem, tytuł mistrza świata organizacji WBO w wadze super koguciej stracił Wilfredo Vazquez junior. 26letni bokser z Portoryko przegrał przez techniczny nokaut w dwunastej rundzie ze starszym o pięć lat Jorgem Arce z Meksyku. Vazquez poniósł w sobotę pierwszą porażkę w karierze. Na zawodowym ringu odniósł 20 zwycięstw, w tym 17 przez nokaut, a raz zremisował. Był posiadaczem tytułu od lutego ubiegłego roku, a później dwukrotnie go bronił. Dla Arce była to 57. wygrana, a 44. przed czasem. Przegrywał sześciokrotnie i dwa razy remisował. Był już posiadaczem pasów mistrzowskich w niższych wagach organizacji WBA, WBO, WBC oraz IBF. PRZEMEK GARCZARCZYK

Holyfield lepszy od Nielsena

Szermierka

n Aleksandra Socha zajęła drugie

miejsce w zawodach Pucharu Świata szablistek w Bolonii. W finale minimalnie uległa Rosjance Jekaterinie Diatczenko 14:15. Od roku Socha trenuje w Portland razem z najlepszymi amerykańskimi zawodniczkami. 12. była Bogna Jóźwiak. n Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu Koreanka Nam Hyun-Hee wygrała zawody floretowego Pucharu Świata w Szanghaju. Najlepsza z Polek Sylwia Gruchała zajęła 18. miejsce. Gruchała w 1/16 finału uległa Rosjance Julii Raszidowej 12:15.

Pięciobój nowoczesny

n Sylwia Czwojdzińska zajęła

czwarte miejsce w zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Triumfowała reprezentantka Egiptu Aya Medany przed mistrzynią olimpijską z Pekinu Niemką Leną Schoeneborn i Brytyjką Mhairi Spence. Zawodniczce Legii Warszawa do podium zabrakło 44 pkt, a do zwyciężczyni 92 pkt.

Boks

n Polska pokonała Irlandię 12:8 w

meczu bokserskim we włocławskiej Hali Mistrzów. Nie doszło do najciekawiej zapowiadającej się walki w wadze ciężkiej (91 kg). Na ring nie wyszedł Irlandczyk Thomas McCarthy, więc Maciej Oleś zwyciężył walkowerem. Był to 15. mecz reprezentacji tych krajów. Polacy wygrali 11 spotkań, dwa Irlandczycy, a dwa zakończyły się remisami.

n Wielokrotny mistrz świata wagi ciężkiej, 48-letni Amerykanin Evander Holyfield pokonał młodsze-

go o dwa lata Duńczyka Briana Nielsena przez techniczny nokaut w dziesiątej rundzie podczas gali bokserskiej, która odbyła się w gmachu Filharmonii w Kopenhadze. Natomiast Nielsen, nazywany w swoim kraju “Super Brian”, w karierze przegrał dopiero trzeci raz, a w dorobku ma 64 wygrane starcia (43 przez nokaut). W styczniu 1996 roku zdobył tytuł mistrza świata federacji IBO po pokonaniu Tony’ego la Rosa, po czym obronił go pięć razy. W 1999 roku Duńczyk wyrównał rekord Rocky’ego Marciano – 49 wygranych walk z rzędu. Po porażce z Amerykaninem Mikiem Tysonem w styczniu 2001 roku w Kopenhadze wygrał jeszcze dwa mniej znaczące pojedynki i zakończył karierę w 2003 roku. JG, (PAP)

Koszykówka

n Panathinaikos Ateny pokonał Mac-

Foto: Reuters

Pojedynek ten duńskie media okrzyknęły mianem “boksu starców” – obaj rywale mają w sumie 94 lata. W ostatnich dniach w prasie pojawiło się sporo złośliwych komentarzy na temat stanu zdrowia weteranów. Holyfield po wygranej walce z Francois Bothą w Las Vegas 10 kwietnia 2010 roku jest aktualnym mistrzem świata federacji WBF. Stawką pojedynku w Kopenhadze nie był jednak żaden tytuł. Pokonując Duńczyka odnotował 44. zwycięstwo w zawodowej karierze, w tym 29. przed czasem. Poniósł dotychczas dziesięć porażek i dwukrotnie remisował.

scy kajakarze podczas sobotnich finałów pierwszych w tym roku zawodów Pucharu Świata. W olimpijskiej konkurencji C1 na dystansie 1000 m na poznańskim Torze Regatowym Malta trzeci był Tomasz Kaczor Wracająca po kontuzji Edyta Dzieniszewska w K1 na 1000 m była druga. Z kolei Karolina Naja i Małgorzata Wardowicz wygrały rywalizację K2 na 1000 m, wyprzedzając Sandrę Pawełczak i Magdalenę Krukowską. Obie te konkurencje nie są jednak w programie igrzysk olimpijskich. W niedzielę zwyciężyły dwie polskie osady. Marta Walczykiewicz triumfowała w K1 na 200 m, a dwójka Aneta Konieczna i Beata Mikołajczyk w K2 na 500 m. Drugą lokatę zajął Piotr Siemionowski w K1 na 200 m, z kolei Maja Madziewicz była trzecia w C1 na 200 m. Paweł Baraszkiewicz zajął drugie miejsce w finale konkurencji nieolimpijskiej C1 na 500 m.

48-letni Evander Holyfield (z prawej) wciąż wygrywa

cabi Tel Awiw 78:70 (22:15, 11:15, 21:13, 24:27) w meczu finałowym turnieju Final Four Euroligi koszykarzy, który się odbył w Barcelonie. To szóste zwycięstwo Greków w historii tych rozgrywek.

15 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

Sport


W SKRÓCIE Piłka nożna

n Piłkarze AC Milan zapewnili so-

bie w 36. kolejce mistrzostwo Włoch. Lider Serie A zremisował na wyjeździe z Romą 0:0. To 18. w historii, ale pierwsze od 2004 roku scudetto klubu, zarządzanego przez premiera Włoch Silvio Berlusconiego. n W meczu decydującym o losach mistrzostwa Anglii, Manchester United pokonał na Old Trafford Chelsea Londyn 2:1 (2:0) i zapewnił sobie bezpieczną przewagę nad The Blues na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. • Cristiano Ronaldo zdobył cztery gole dla Realu Madryt, który w sobotnim meczu 35. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej rozgromił na wyjeździe Sevillę 6:2. n Piłkarz Los Angeles Galaxy David Beckham uczestniczył w kolizji samochodowej, do której doszło na jednej z autostrad w amerykańskim stanie Kalifornia – poinformowała tamtejsza policja. Anglik nie odniósł żadnych obrażeń. Do zdarzenia doszło na drodze szybkiego ruchu w okolicy miasta Torrance. Prowadzony przez 36-letniego Beckhama cadillac uderzył w tył innego pojazdu. Jego kierowca, 40-letni mieszkaniec Los Angeles, którego nazwiska nie ujawniono, tuż po kolizji narzekał na ból pleców i został zabrany do szpitala.

Tenis

n Serb Novak Djoković oraz Hiszpan Rafael Nadal zagrali w finale tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie (z pulą nagród 2,8 mln euro). Jako pierwszy zakwalifikował się najwyżej rozstawiony Nadal, który pokonał Szwajcara Rogera Federera (nr. 3) 5:7, 6:1, 6:3. To jego 37. z rzędu zwycięstwo na kortach ziemnych. Wieczorem Djoković wygrał z Brazylijczykiem Thomazem Belluccim 4:6, 6:4, 6:1, odnosząc 31. kolejne zwycięstwo od początku roku. n Bliźniacy Bob i Mike Bryanowie odnieśli 71. wspólne zwycięstwo deblowe, wygrywając w niedzielę halowy turniej ATP Masters 1000 w Madrycie. W finale najwyżej rozstawieni Bryanowie pokonali parę numer sześć w drabince – Francuza Michaela Llodrę i Serba Nenada Zimonjicia 6:3, 6:3. Dwa dni wcześniej, w 1/4 finału, wyeliminowali bez straty seta Mariusza Fyrstenberga i Marcina Matkowskiego (nr 7.). n Czeszka Petra Kvitova pokonała rozstawioną z numerem czwartym Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 7:6 (7-3), 6:4 w niedzielnym finale turnieju tenisistek rangi WTA Tour Premier I rozgrywanym na kortach ziemnych w hali w Madrycie (z pulą nagród 3,5 mln euro). 21-letnia Kvitova, rozstawiona z numerem 16., zajmuje obecnie 18. miejsce w rankingu WTA Tour.

Kolarstwo

n Włoch Alessandro Petacchi z gru-

py Lampre wygrał w niedzielę drugi etap 94. wyścigu kolarskiego Giro d’Italia prowadzący z Alby do Parmy i liczący 244 km. Różową koszulkę lidera wywalczył drugi na mecie Brytyjczyk Mark Cavendish (HTC). Petacchi zwyciężył po sprinerskim finiszu. Tuż za metą Cavendish ostro protestował, że Włoch zajechał mu drogę, ale bezskutecznie. Wyścig zainaugurowała w sobotę drużynowa czasówka z Venaria Reale do Turynu (19,3 km). Wygrali ją kolarze amerykańskiej grupy HTC-Highroad. Zawodnicy HTC wyprzedzili o 10 sekund amerykański RadioShack oraz o 22 sekundy włoski Liquigas Sylwestra Szmyda. Inny włoski zespół – Lampre-ISD Przemysława Niemca uzyskał szósty wynik, a na dziesiątej pozycji sklasyfikowano holenderską ekipę Vacansoleil Michała Gołasia.

Sport

Mistrzowie nie obronią tytułu? n Mistrzowie ligi NBA z po-

przedniego sezonu są o krok od odpadnięcia z fazy playoffs. W piątek Los Angeles Lakers przegrali na wyjeździe z Dallas Mavericks 92:98 i była to już ich trzecia porażka w półfinale Konferencji Zachodniej. Największy wkład w zwycięstwo gospodarzy miał Niemiec Dirk Nowitzki, który zdobył 32 punkty i zaliczył dziewięć zbiórek. Do sukcesu przyczynił się również Serb Peja Stojaković, który w decydującej czwartej kwarcie zdobył 11 punktów z 15 w całym meczu. “Kluczem do wygranej, oprócz skuteczności Dirka, była postawa Stojakovicia. Ten facet był świetny w ofensywie, a oprócz tego zrobił ogromną robotę, eliminując z ostatnich sześciu – siedmiu minut Lamara Odoma. Potrzebowaliśmy jego rzutów, ale jego gra w defensywie była dla nas równie ważna” – powiedział trener Mavericks Rick Carlisle. W rywalizacji do czterech zwycięstw jego podopieczni są już o krok od awansu. W historii NBA nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby ktoś roztrwonił przewagę 3-0.

WYNIKI NBA PLAYOFFS Konferencja Wschodnia – II runda: Atlanta Hawks – Chicago Bulls

82:99; stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Bulls; Boston Celtics – Miami Heat 97:81; stan rywalizacji: 2-1 dla Heat.

Konferencja Zachodnia – II runda:

Dallas Stars – Los Angeles Lakers 98:92; stan rywalizacji: 3-0 dla Mavericks; Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 101:93 po dogrywce; stan rywalizacji: 2-1 dla Grizzlies.

“Właśnie to do mnie dotarło. Nie jesteśmy jednak wystarczająco dobrzy, żeby już się zrelaksować” – powiedział Nowitzki. W zespole gości najlepszy był Andrew Bynum, który zdobył 21 punktów i zaliczył 10 zbiórek. Lamar Odom uzyskał 18, a Kobe Bryant – 17, ale tylko cztery w ostatniej kwarcie. W drugim piątkowym meczu zespół Chicago Bulls wygrał na wyjeździe z Atlantą Hawks 99:82 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 2-1. Bohaterem spotkania bez wątpienia był Derrick Rose, który zdobył 44 punkty. “Oczywiście głównym trybem naszej ofensywy był Derrick. Ostro ruszył od początku spotkania. Kiedy on atakuje, a nie tańczy z piłką, jest nie do zatrzymania” – powiedział trener Bulls Tom Thibodeau. Wśród gospodarzy najlepszy był Josh Smith, który zdobył 17 punktów i zaliczył 13 zbiórek. Cieniem samego siebie był natomiast Joe Johnson, który uzyskał tylko 10 oczek, choć w pierwszym spotkaniu serii miał ich na koncie 34. W sobotę poprawili nastroje swoim kibicom koszykarze Boston Celtics, wygrywając we własnej hali z Miami Heat 97:81 w trzecim meczu półfinałowym Konferencji Wschodniej. W playoffs prowadzi jednak drużyna z Florydy 2-1. Ogromną determinacją wykazał się Rajon Rondo. W trzeciej kwarcie po starciu z Dwyane’em Wade’em zwichnął staw łokciowy, ale bolesny uraz nie wyeliminował go z gry. Po przerwie wrócił na parkiet z zabandażowaną ręką, a publiczność powitała go owacją na stojąco. “Adrenalina skoczyła mi bardzo wysoko. Czułem energię kibiców, czułem, że mogę pomóc drużynie. Do tego potrzebuję tylko dwóch nóg” – mówił Rondo po spotkaniu, w którym zdobył sześć punktów i zaliczył 11 zbiórek.

Foto: Reuters

nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

16

Kevin Garnett (z lewej) był nieosiągalny nawet dla LeBrona Jamesa

“Teraz zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak trudna będzie przeprawa z Celtics” – skomentował trener gości Erik Spoelstra. W zespole gospodarzy, oprócz Rondo, wyróżnił się Kevin Garnett, uzyskując 28 punktów i 18 zbiórek. Zagrał też po dłuższej przerwie weteran Shaquille O’Neal, ale tylko przez osiem minut, podczas których zdobył dwa punkty. Z Wielkiej Trójki graczy Heat nie zawiódł tylko Wade – 23 punkty i 7

Niedźwiadki wyciągnęły wnioski n Hokeiści Boston Bruins zostali

drugim – po Tampa Bay Lightning – finalistą Konferencji Wschodniej w rywalizacji o Puchar Stanleya. W drugiej rundzie fazy playoffs wyeliminowali Philadelphia Flyers 4-0, pokonując ich na własnym lodowisku w czwartym meczu 5:1. Przed rokiem zespoły te spotkały się w tej samej fazie rozgrywek i wówczas Bruins również prowadzili 3-0, po czym przegrali cztery kolejne mecze i odpadli. To był dopiero trzeci taki przypadek w historii. “Myślę, że jeszcze dzisiaj przed meczem wspomnienia tamtej serii siedziały w naszych głowach jak senny koszmar. Nawet jeśli wmawialiśmy sobie, że nie myślimy o tym, to wciąż wracało i budziło niepokój. Na szczęście udało nam się dziś zachować spokój i przerzucić niemiłą kartę naszej historii” – powiedział trener Niedźwiadków Claude Julien. Boston awansował do finału kon-

ferencji po raz pierwszy od 1992 roku. W piątkowy wieczór serię ponad 20 meczów bez gola przerwał Milan Lucic, w dodatku trafił dwukrotnie. Najpierw w pierwszej tercji na 1:0, a następnie w trzecie podwyższył prowadzenie gospodarzy na 3:1. Oprócz niego, gole uzyskali: Johnny Boychuk, Brad Marchand i Daniel Paille, przy czym dwaj ostatni strzelili do pustej bramki rywali w końcówce trzeciej tercji. Znów dobrze spisywał się bramkarz Tim Thomas, który udanie interweniował 22 razy, a zdołał go pokonać tylko Kris Versteeg w 34. minucie, na 1:1. W sezonie regularnym Bruins trzykrotnie wygrywali w czterech meczach z Tampa Bay i będą mieli przewagę własnego lodowiska w finale Konferencji Wschodniej. Lightning występują w fazie playoffs po raz pierwszy od czterech lat, choć sięgnęli już raz po Puchar Stanleya w 2004 roku. Wciąż nie wiadomo, jakie zespoły zagrają w finale na Zachodzie. W piątek Detroit Red Wings odnieśli

pierwsze zwycięstwo nad San Jose Sharks, pokonując ich 4:3, ale w serii wciąż przegrywają 1-3. We wtorek czeka ich występ na wyjeździe. Wygrana nie przyszła Czerwonym Skrzydłom łatwo, choć już po 18 minutach prowadzili 3:0 dzięki trafieniom Todda Bertuzziego i dwóm Nicklasa Lidstroema. Później jednak do głosu doszli goście, a skutecznością strzelecką popisali się kolejno Logan Couture, Dan Boyle i Dany Heatley. Losy meczu rozstrzygnął na niespełna minutę i 27 sekund przed końcem Darren Helm. W sobotę hokeiści Nashville Predators nieoczekiwanie pokonali na wyjeździe Vancouver Canucks 4:3 i obronili się przed odpadnięciem w drugiej rundzie. W playoffs przegrywają teraz 2-3. Canucks, najlepsi w sezonie regularnym NHL, nie wykorzystali w sobotę szansy zakończenia rywalizacji. Trafili na doskonale dysponowanego fińskiego bramkarza Pekkę Rinnego, który powstrzymał 31 z 34 ata-

zbiórek. Słabszy dzień miał LeBron James, który zdobył 15 punktów, a do tego oddał dziesięć niecelnych rzutów z gry. Chris Bosh uzyskał tylko sześć punktów. Na Zachodzie Memphis Grizzlies pokonali po dogrywce Oklahoma City Thunder 101:93 i w playoffs prowadzą 2-1. Gospodarze przegrywali różnicą 16 punktów, ale potrafili odwrócić losy spotkania. Najlepszy na parkiecie Zach Randolph zdobył 21 punktów i miał tyle samo zbiórek. TW, JG, (PAP), (R)

WYNIKI PUCHARU STANLEYA Konferencja Wschodnia – II runda: Boston Bruins – Philadelphia

Flyers 5:1; Bruins wygrali rywalizację do czterech zwycięstw 4-0.

Konferencja Zachodnia – II runda:

Detroit Red Wings – San Jose Sharks 4:3; stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Sharks; Vancouver Canucks – Nashville Predators 3:4; stan rywalizacji: 3-2 dla Canucks.

ków. Na dodatek dobrą formą strzelecką wykazali się jego koledzy David Legwand i Joel Ward, zdobywając po dwa gole. Zespół z Nashville po 46 minutach prowadził 4:2. Na trzy minuty i 46 sekund przed końcem rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył Ryan Kesler, zdobywając swego drugiego gola w meczu. Predators będą gospodarzami szóstego spotkania w poniedziałek. Jeśli ponownie okażą się lepsi, losy awansu do finału Konferencji Zachodniej rozstrzygną się dopiero w środę w Vancouver. JG, (PAP), (R)


Sport

17 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

Nawet Owieczkin nie pomógł

Pewny awans Polaków n Adrian Miedziński z Unibaxu Toruń

HOKEJOWE MŚ ELITY

wygrał rundę kwalifikacyjną do przyszłorocznego cyklu Grand Prix na żużlu rozegraną w słoweńskim Krsko.

Foto: EPA/Peter Hudec

Wyniki grupy E: Niemcy – Finlandia 4:5 po karnych (1:1, 3:2, 0:1 – 0:0, 0:1), Czechy – Słowacja 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), Dania – Niemcy 4:3 po karnych (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 1:0), Finlandia – Słowacja 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), Czechy – Rosja 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Tomas Plekanec (z prawej) zdobywa trzecią bramkę dla Czechów w meczu z Rosjanami

n Hokeiści spod znaku klonowego liścia jako pierwsi w grupie F

zapewnili sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Słowacji. W grupie E z kompletem punktów prowadzą obrońcy tytułu Czesi.

W piątek reprezentacja Kanady pokonała po karnych USA 4:3 (0:0, 1:2, 2:1; 0:0), a w sobotę Norwegię 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Mecz dwóch światowych potęg hokeja był okazją do rewanżu za finał ZIO w Vancouver, gdzie w wielkim finale Kanadyjczycy pokonali USA 3:2 po dogrywce. Pierwsza tercja meczu rozgrywanego w Steel Arena w Koszycach rozczarowała – żadnej z drużyn nie udało się trafić do bramki rywali. Potem było już tylko lepiej. W 25. minucie prowadzenie objęli Amerykanie. Do bramki Kanady trafił Mike Komisarek po akcji z Craigiem Smithem i Ty’em Conklinem. Kanadyjczycy wyrównali trzy minuty później – bram-

kę po podaniu Alexa Pietrangelo zdobył Brent Burns. Ekipa USA jednak nie rezygnowała i jeszcze przed końcem drugiej tercji znowu objęła prowadzenie. Akcję Yana Stastny’ego i Blake’a Wheelera wykończył Jack Johnson. Trzecią tercję meczu gigantów lepiej rozpoczęli hokeiści spod znaku klonowego liścia – w 44. minucie wyrównał John Tavares, a podawał Chris Stewart. Niespełna dwie minuty później mistrzowie olimpijscy już prowadzili, a gola zdobył James Neal, po akcji z Johnem Tavaresem i Brentem Burnsem. W 52. minucie Amerykanie wyrównali. Do bramki Kanady trafił Derek Stepan, a asystę zaliczył Blake Wheeler. W regulaminowym czasie gry

więcej goli już nie było, a dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. O wyniku przesądziły dopiero rzuty karne, w których lepsi okazali się Kanadyjczycy. W sobotę Stany Zjednoczone pokonały w Koszycach Francję 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), awansując na trzecie miejsce w tabeli. Znacznie łatwiej dzień wcześniej z Francuzami poradzili sobie Szwedzi, wygrywając 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), a w niedzielę przyklepali awans do fazy pucharowej, pokonując Szwajcarię 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). W grupie E z kompletem punktów prowadzą Czesi, którzy pokonali w Bratysławie Słowację 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), a następnie w niedzielę Rosję 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Obrońcy tytułu na Słowacji jeszcze nie przegrali. Sbornej nie zdołał pomóc nawet Aleksander Owieczkin z Washington Capitals (odpadli z rozgrywek o Puchar Stanleya), który do ekipy dołączył w sobotę. Pierwszej porażki doznali Niemcy,

1. Czechy 4 14-5 2. Finlandia 4 13-8 3. Niemcy 4 13-12 4. Rosja 4 10-11 5. Dania 4 8-18 6. Słowacja 4 9-13 Wyniki grupy F: Kanada – USA

12 8 8 6 2 0

1. Kanada 2. Szwecja 3. USA 4. Norwegia 5. Szwajcaria 6. Francja

10 10 7 5 3 1

4:3 po karnych (0:0, 1:2, 2:1 – 0:0, 1:0), Szwecja – Francja 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), Kanada – Norwegia 3:2 (1:0, 1:0, 1:2), USA – Francja 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), Szwecja – Szwajcaria 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 4 4 4 4 4 4

20-9 16-7 12-14 12-13 6-9 3-17

którzy ulegli Finom po rzutach karnych 4:5 (1:1, 3:2, 0:1 – 0:0, 1:0). Niemcy, którzy w pierwszej rundzie niespodziewanie pokonali wyżej notowane drużyny Słowacji i Rosji, byli blisko kolejnego sukcesu. Prowadzili już 3:1 i 4:3, ale do remisu i w konsekwencji dogrywki w 55. minucie gry doprowadził Tuomo Ruutu. Gracz Caroliny Hurricanes zdobył dwa gole w tym meczu. W sobotę Finlandia pokonała Słowację 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), a Dania po rzutach karnych Niemcy 4:3. Ta porażka pozbawiła gospodarzy szans na awans do ćwierćfinału. W kolejnej fazie nie zagrają także Duńczycy. Dzięki korzystnym rezultatom sobotnich meczów, bez wyjeżdżania na lód w fazie pucharowej znaleźli się Rosjanie. Do Czechów i Niemców, którzy awans wywalczyli już w piątek, dołączyli także Finowie. JG, (R)

n Przy upalnej i bezwietrznej pogodzie, w obecności 10 tysięcy kibiców,

lekkoatleci zainaugurowali w Dausze cykl 14 mityngów Diamentowej Ligi. Na początek padło 11 najlepszych tegorocznych wyników na świecie. W stolicy Kataru startowało sześcioro reprezentantów Polski. Najlepiej spisali się wicemistrz olimpijski i świata w rzucie dyskiem Piotr Małachowski (63,59) oraz tyczkarz Mateusz Didenkow (5,40), którzy uplasowali się na piątych pozycjach. Rywalizacja dyskoboli stała na wysokim poziomie. Estończyk Gerd Kanter w ostatniej próbie uzyskał 67,49, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie. Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) przed mityngiem podkreślał, że do odpowiedniej dyspozycji jeszcze mu daleko, a najważniejsze będą dla niego mistrzostwa świata w koreańskim Daegu (27 sierpnia – 4 września). Podopieczny trenera Witolda Suskiego piątkową rywalizację rozpoczął od odległości 63,59. W

kolejnych próbach nie zdołał się poprawić: w drugiej miał 63,28, trzecią spalił, a w czwartej osiągnął 62,50. Niespodziankę sprawił 24-letni Malte Mohr. Niemiec wynikiem 5,81 triumfował w konkursie skoku o tyczce. Tak wysoko w tym sezonie jeszcze nikt nie skakał. Zawiódł natomiast mistrz Europy z Barcelony Francuz Renaud Lavillenie, który zapowiadał, że w tym sezonie pobije absolutny rekord świata Ukraińca Sergieja Bubki, a w Dausze uplasował się dopiero na czwartym miejscu z przeciętnym rezultatem – 5,50. Didenkow (SKLA Sopot), trenujący na co dzień z mistrzynią świata Anną Rogowską pod okiem jej męża Jacka Torlińskiego, zdołał w pierwszej próbie pokonać 5,40. Gdy poprzeczka powędrowała 10 centymetrów wyżej,

okazało się to dla niego zbyt wysoko. Stolica Kataru nie jest szczęśliwa dla mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego (AZS AWF Warszawa). Przed rokiem był piąty (20,39), w piątek – mimo że uzyskał 20,68 – szósty. Po raz pierwszy od 2005 roku została przerwana hegemonia Amerykanów. Przez sześć lat zwyciężali oni w Dausze nieprzerwanie. Tym razem Reese Hoffa był drugi – 21,27, a zwyciężył Kanadyjczyk Dylan Armstrong – 21,38. Prosto z obozu w Sankt Moritz do Dauhy przyjechał Marcin Lewandowski (SL WKS Zawisza Bydgoszcz). Ani on, ani jego trener i brat Tomasz nie liczyli na zbyt wiele, a start potraktowali treningowo. Mistrz Europy z Barcelony dobiegł na metę na szóstej pozycji i uzyskał wynik 1.46,42. Do pierwszego, mistrza olimpijskiego z Pekinu, Kenijczyka Asbela Kipropa zabrakło mu 1,68 s. Jedyna ze startujących Polek Renata Pliś (MKL Maraton Świnoujście)

Foto: PAP/EPA

Diamentowy początek Kellie Wells najszybciej biega przez płotki

w biegu na 1500 m była siódma – 4.09,51. Triumfowała – z najlepszym tegorocznym rezultatem na świecie – Ukrainka Anna Miszczenko – 4.03,00. Emocjonująca była walka o zwycięstwo w konkursie skoku wzwyż, którą stoczyli Amerykanin Jesse Williams i wicemistrz świata z Berlina Cypryjczyk Kyriakos Ioannou. Ostatecznie wygrał pierwszy z nich, ale obaj zaliczyli 2,33. Niespodzianką jest trzecia lokata Katarczyka Moateza Ahmeda Barshama, prowadzonego przez polskie-

Reprezentant Polski wywalczył 13 punktów, tyle samo co drugi w klasyfikacji końcowej Słoweniec Matej Zagar. “Miedziak” jednak okazał się lepszy w biegu dodatkowym, decydującym o zwycięstwie w zawodach. Na najniższym stopniu podium stanął Czech Lukas Dryml, a oczko niżej uplasował się drugi z reprezentantów Polski, którzy wystąpili w tych zawodach – Piotr Protasiewicz. Zawodnik Falubazu Zielona Góra uzyskał 11 oczek, tyle samo co Dryml, ale Czech okazał się lepszy w biegu dodatkowym. Awans do półfinałów wywalczyli także inny z Czechów Matej Kus, Szwedzi Simon Gustafsson i David Ruud, Rosjanin Denis Gizatullin oraz Węgier Norbert Magosi. Pozostałe rundy kwalifikacyjne odbędą się 13 czerwca w niemieckim Abensbergu (wystąpi m.in. Damian Baliński z Unii Leszno), 17 czerwca w duńskim Esbjerg (pojadą m.in. Rafał Dobrucki z Falubazu i Grzegorz Walasek z Polonii Bydgoszcz), 18 czerwca w czeskim Divisovie (wystąpią m.in. Przemysław Pawlicki z Kolejarza Opole i Maciej Janowski z Betardu Sparty Wrocław) i tego samego dnia we włoskim Terenzano (pojadą m.in. Sebastian Ułamek i Krzysztof Kasprzak z Taurona Azotów Tarnów).

••• Piotr Pawlicki z Kolejarza Opole wygrał półfinał indywidualnych mistrzostw Europy do lat 19 rozegrany w niemieckim Guestrow. Pawlicki wywalczył komplet 15 punktów i wyprzedził innego z reprezentantów Polski, Kacpra Gomólskiego (Start Gniezno), który zapisał na swoim TW koncie 14 oczek. go szkoleniowca Stanisława Szczyrbę. Reprezentant gospodarzy uzyskał 2,31 i poprawił rekord kraju. Poniżej oczekiwań spisał się Wojciech Theiner (AZS AWF Katowice), który zdołał skoczyć 2,20 i zajął ostatnią, dziesiątą lokatę. Najlepsze tegoroczne wyniki na świecie uzyskało łącznie 11 lekkoatletów. Oprócz wymienionych, wśród kobiet: Amerykanki – Allyson Felix (400 m – 50,33), Kellie Wells (100 ppł – 12,58) i Funmi Jimoh (w dal – 6,88); Kenijka Milcah Chemos Cheiywa (3000 z przeszkodami – 9.16,44). W rywalizacji mężczyzn: Walter Dix (200 m – 20,06), Kenijczyk Nixon Kiplimo Chepseba (1500 m – 3.31,84), Etiopczyk Yenew Alamirew (7.27,26) i Francuz Teddy Tamgho (trójskok – 17,49). Seria Diamentowej Ligi obejmie 14 imprez i zakończy się 16 września w Brukseli. Każdy z mityngów będzie miał pulę nagród w wysokości 480 tys. dolarów, ale tylko w dwóch rozegrane zostaną wszystkie 32 konkurencje. W pozostałych 12 będzie ich 16 i będzie obowiązywał system rotacyjny. Kolejne zawody – 15 maja w Szanghaju. JG, (PAP)


18

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Wisła zmierza po tytuł

wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Ruchu, przerzucając piłkę ponad Matko Perdijicem. W 85. minucie ponowne prowadzenie dał Ruchowi Maciej Jankowski, wykorzystując podanie Komaca z rzutu rożnego. Ale nosa miał – jak się później okazało – trener Zagłębia Jan Urban. Kamil Wilczek, wprowadzony do gry w samej końcówce, dał w doliczonym czasie jeden punkt swojemu zespołowi, pokonując głową chorwackiego bramkarza gospodarzy.

n Wisła Kraków wygrała w

Ozdobą spotkania była bramka w końcówce spotkania Michaiła Siwakowa, który zdobył ją strzałem z połowy boiska. Wcześniej na listę strzelców wpisali się Cwetan Genkow (18) i Andraz Kirm (30) po ładnych kombinacyjnych akcjach. W drugim niedzielnym spotkaniu remis dla PGE GKS Bełchatów w meczu z Arką Gdynia (1:1) uratował Dawid Nowak, który w 62. minucie trafił do siatki po strzale głową. W końcówce pierwszej połowy bramkę dla Arki zdobył Mirko Ivanovski. Jeden zdobyty punkt nie pozwolił gdyńskiemu klubowi na opuszczenie przedostatniego miejsca w tabeli. W sobotę piłkarze drugiej w tabeli Jagiellonii Białystok przegrali u siebie z Widzewem Łódź 1:3. Ta porażka oznacza praktycznie koniec marzeń drużyny z Białegostoku o wywalczeniu tytułu. Do prowadzącej Wisły traci bowiem już sześć punktów. Podopieczni Michała Probierza – byłego trenera Widzewa – mają w obecnym sezonie pecha do łódzkiego klubu. Jesienią ulegli na wyjeździe 1:4, co i tak było najmniejszym wymiarem kary. Teraz już do przerwy przegrywali z łodzianami 0:3. Ostatecznie skończyło się na wyniku 1:3, ponieważ w 90. minucie swoją 144. bramkę w ekstraklasie zdobył Tomasz Frankowski. Wydarzeniem meczu był jednak gol z drugiej minuty, zdobyty przez Piotra Grzelczaka. Widzewiak, stojący prawie 40 metrów przed bramką gospodarzy, popisał się kapitalnym strzałem z woleja pod poprzeczkę. Pozostałe dwie bramki były dziełem Darvydasa Sernasa, wprowadzonego w 24. minucie (w miejsce kontuzjowanego Wojciecha Szymanka). To dwa pierwsze trafienia w rundzie wiosennej Litwina, który w sumie ma na koncie dziewięć goli. W Poznaniu Lech powetował sobie porażkę w rzutach karnych z Legią Warszawa w finale Pucharu Polski i zasłużenie pokonał Górnika Zabrze 2:0. Śląskiemu zespołowi nie udało się sprawić kolejnej sensacji – tydzień wcześniej podopieczni Adama Nawałki niespodziewanie wygrali na wyjeździe z Wisłą 2:0. Broni nie składa Cracovia. Pasy, zajmujące ostatnie miejsce w tabeli, pokonały u siebie Polonię Warszawa 3:1. Dla stołecznego zespołu, który po przyjściu trenera Jacka Zielińskiego wygrał najpierw cztery spotkania, to już druga porażka z rzędu. Najmniej emocji było w sobotę we Wrocławiu, gdzie Śląsk – osłabiony brakiem kontuzjowanego Przemysława Kaźmierczaka – zremisował bezbramkowo z Polonią Bytom. W piątek Legia odniosła drugie zwycięstwo z rzędu, wygrywając u siebie z Koroną Kielce 3:1, natomiast Ruch zremisował z Zagłębiem Lubin 2:2. Chorzowianie stracili drugiego gola w ostatnich sekundach, po strzale wprowadzonego chwilę wcześniej Kamila Wilczka.

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

Gdańsku z Lechią 3:0 w 25. kolejce piłkarskiej ekstraklasy i umocniła się na pozycji lidera rozgrywek.

Kibice Legii nie zobaczyli między innymi dwóch bramek Miroslava Radovicia (z prawej)

Podczas wszystkich rozegranych meczów 25. kolejki fani wyrazili swój protest przeciwko zamknięciu stadionów w Poznaniu i Warszawie. Wywieszali transparenty, skandowali hasła (m. in. “Piłka nożna dla kibiców”) i na kilka minut opuszczali trybuny. W miniony czwartek wojewodowie mazowiecki Jacek Kozłowski i wielkopolski Piotr Florek, po tym, jak po finale PP pseudokibice Legii i Lecha zdemolowali stadion w Bydgoszczy, zdecydowali, że te drużyny zagrają w weekend przy pustych trybunach. W ośmiu meczach 25. kolejki padły 23 gole. Sędziowie pokazali 29 żółtych i dwie czerwone kartki. Decyzja o zamknięciu dwóch stadionów sprawiła, że tym razem na trybunach zasiadło niewielu widzów – łącznie ok. 35 tys.

LEGIA Warszawa KORONA Kielce

3 (1) 1 (1)

Bramki: 0:1 Grzegorz Lech (33), 1:1 Alejandro Ariel Cabral (45), 2:1 Miroslav Radović (80), 3:1 Miroslav Radović (90+3). Żółte kartki – Legia Warszawa: Ariel Borysiuk, Alejandro Ariel Cabral; Korona Kielce: Hernani. Sędzia: Adam Lyczmański (Bydgoszcz). Mecz bez udziału publiczności. Legia Warszawa: Wojciech Skaba – Jakub Rzeźniczak, Ivica Vrdoljak, Marcin Komorowski, Tomasz Kiełbowicz – Manu, Ariel Borysiuk (74. Maciej Rybus), Janusz Gol, Alejandro Ariel Cabral (90+1. Jakub Wawrzyniak), Michał Kucharczyk – Michał Żyro (64. Miroslav Radović). Korona Kielce: Zbigniew Małkowski – Paweł Golański, Jacek Markiewicz, Hernani, Dirceu Da Silva – Maciej Korzym, Grzegorz Lech (79. Vlastimir Jovanović), Aleksandar Vuković, Tomasz Lisowski (89. Jakub Bąk) – Edi Andradina (64. Dawid Janczyk), Andrzej Niedzielan.

Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności. Taką decyzję podjął wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski po chuligańskich wybrykach kibiców stołecznego zespołu i Lecha Poznań po wtorkowym finale Pucharu Polski w Bydgoszczy. Po zdobyciu tego trofeum (po rzutach karnych) trener Maciej Skorża zupełnie przemeblował skład. W porównaniu do meczu z Lechem było aż sześć zmian. Powodem tego były liczne kontuzje, m.in. dwóch obrońców Dicksona Choto i Inakiego Astiza. Gospodarze od początku spotkania mieli wyraźną przewagę i co ja-

kiś czas stwarzali zagrożenie pod bramką rywali. W 19. minucie sprowadzony zimą z PGE GKS Bełchatów Janusz Gol, który do tej pory zawodził, trafił do siatki po uderzeniu głową, ale sędzia Adam Lyczmański dopatrzył się faulu legionisty. Na prowadzenie pierwsi wyszli jednak goście, którzy skutecznie wykorzystali jedną z nielicznych akcji ofensywnych. Grający wyjątkowo jako środkowy obrońca Ivica Vrdoljak spóźnił się z interwencją, a pomocnik Korony Grzegorz Lech bez problemów wbiegł w pole karne i technicznym strzałem pokonał Wojciecha Skabę. Poprzednio gola w ekstraklasie, jeszcze w barwach Stomilu Olsztyn, zdobył... dziewięć lat temu. Przewaga Legii przyniosła efekt w końcówce pierwszej połowy. Manu dośrodkował dokładnie na głowę Alejandra Cabrala, a Argentyńczyk ładnym strzałem pokonał Zbigniewa Małkowskiego. Po przerwie przewaga Legii była jeszcze bardziej widoczna. Wyraźnie przygasł jednak 19-letni Michał Żyro, dla którego był to pierwszy mecz ligowy w tym sezonie w podstawowym składzie. Zmienił go Miroslav Radović, który ożywił grę ofensywną stołecznego zespołu. Brakowało jednak skuteczności i zimnej krwi w decydujących momentach. To się zmieniło w 80. minucie, kiedy właśnie Serb zachował się przytomnie po dośrodkowaniu Tomasza Kiełbowicza (pierwszy mecz wiosną po kontuzji) i głową trafił do siatki. W doliczonym czasie gry Radović zdobył swojego drugiego gola strzelając do pustej bramki, gdy Małkowski pobiegł w pole karne Legii przed rzutem rożnym. Na pustym stadionie słyszalny był doping około trzech tysięcy kibiców, którzy najpierw zgromadzili się w okolicach parku Agrykola, a następnie przeszli pod stadion od strony Torwaru. Przed meczem rozwiesili krytykujące premiera Donalda Tuska transparenty, ale już w trakcie meczu skupili się na zagrzewaniu do boju swoich pupili. Policja była w gotowości, ale nie interweniowała.

RUCH Chorzów ZAGŁĘBIE Lubin

2 (1) 2 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Grzyb (41-głową), 1:1 Mo-

uhamadou Traore (67), 2:1 Maciej Jankowski (85), 2:2 Kamil Wilczek (90+4 – głową). Żółte kartki – Ruch Chorzów: Piotr Stawarczyk, Marek Szyndrowski, Maciej Jankowski; KGHM Zagłębie Lubin: Csaba Horvath, Bartosz Rymaniak, Łukasz Hanzel. Sędzia: Dawid Piasecki (Słupsk). Widzów 4000. Ruch Chorzów: Matko Perdijić – Żeljko Djokić, Rafał Grodzicki, Piotr Stawarczyk (46. Arkadiusz Piech), Marek Szyndrowski – Wojciech Grzyb (83. Sebastian Olszar), Marcin Malinowski, Andrej Komac, Paweł Lisowski, Marek Zieńczuk (66. Łukasz Janoszka) – Maciej Jankowski. KGHM Zagłębie Lubin: Bojan Isailović – Bartosz Rymaniak, Csaba Horvath, Sergio Reina, Przemysław Kocot – Dawid Abwo (88. Kamil Wilczek), Dawid Plizga, Łukasz Hanzel, Amer Osmanagić (75. Arkadiusz Woźniak), Szymon Pawłowski (87. Martins Ekwueme) – Mouhamadou Traore.

Ruch w poprzednich trzech meczach nie stracił gola i znów jego kibice zaczęli nieśmiało wspominać o możliwości gry w Lidze Europejskiej. Lubinianie przyjechali do Chorzowa podbudowani wygraną z Lechem Poznań (1:0). Piątkowy mecz był szczególny dla pomocnika gospodarzy Marcina Malinowskiego, rozgrywającego 350. spotkanie w ekstraklasie. W pierwszej połowie groźniejsze były akcje gości. Kilka razy gorąco zrobiło się w polu karnym Niebieskich, chociaż zabrakło akcjom przyjezdnych skutecznego wykończenia. Ruch oddał przed przerwą jeden celny strzał, co wystarczyło, by prowadzić. Po rzucie wolnym wykonanym przez Słoweńca Andreja Komaca Wojciech Grzyb głową skierował piłkę do siatki. Tuż przed przerwą lubinianie domagali się rzutu karnego po starciu Dawida Plizgi z Malinowskim, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Po zmianie stron trener chorzowian Waldemar Fornalik wpuścił na boisko napastnika Arkadiusza Piecha, czego już wcześniej domagała się widownia. Druga część przyniosła otwartą grę obu zespołów. Lubinianie dążyli do odrobienia straty a miejscowi chcieli podwyższyć prowadzenie, żeby uniknąć nerwów w końcówce. Goście wyrównali, kiedy Senegalczyk Mouhamadou Traore z zimną krwią

JAGIELLONIA Białystok 1 (0) WIDZEW Łódź 3 (3) Bramki: 0:1 Piotr Grzelczak (2), 0:2 Darvydas Ser-

nas (32-karny), 0:3 Darvydas Sernas (34), 1:3 Tomasz Frankowski (90). Żółte kartki – Widzew Łódź: Darvydas Sernas, Jarosław Bieniuk. Czerwona kartka za drugą żółtą – Jarosław Bieniuk (76). Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 4000. Jagiellonia Białystok: Grzegorz Sandomierski – Tadas Kijanskas (62. Maciej Makuszewski), Thiago Cionek, Andrius Skerla, Luka Pejović – Tomasz Kupisz, Hermes, Rafał Grzyb, Jarosław Lato (46. Franck Essomba) – Marcin Burkhardt (46. Tomasz Frankowski), Ermin Seratlić. Widzew Łódź: Bartosz Kaniecki – Wojciech Szymanek (24. Darvydas Sernas), Sebastian Madera, Jarosław Bieniuk, Dudu – Adrian Budka, Przemysław Oziębała, Piotr Mroziński (71. Bruno Pinheiro), Łukasz Broź, Krzysztof Ostrowski – Piotr Grzelczak (65. Prejuce Nakoulma).

Zimny prysznic w deszczowy sobotni wieczór sprawili wiceliderowi ekstraklasy piłkarze Widzewa. W drugim kolejnym meczu Jagiellonia traci trzy bramki, i to ponownie w pierwszej połowie, a potem nie udaje jej się odrobić strat. Mecz jeszcze na dobre się nie zaczął, gdy w 2. min Piotr Grzelczak przepięknym strzałem z ponad 30 metrów zaskoczył Grzegorza Sandomierskiego i dał prowadzenie gościom. To ustawiło grę: Widzew wygodnie nastawił się na kontry, Jagiellonia musiała zdecydowanie zaatakować. I robiła to, choć żadnej naprawdę groźnej sytuacji nie stworzyła. Za to Widzew radził sobie dużo lepiej. Gdy w 13. min Grzelczak groźnie uderzył z ok. 20 m, Sandomierski z trudem obronił. O tym, że czasem decydują przypadki, pokazuje przykład wymuszonej zmiany w zespole łodzian, gdy z powodu kontuzji Wojciecha Szymanka, na boisku pojawił się Darvydas Sernas. W 31. min Sandomierski jeszcze obronił z nim sytuację sam na sam, ale w 32. i 34. min był bezradny. Najpierw Sernas wykorzystał rzut karny za dotknięcie piłki rękę w polu karnym przez swego kolegę z reprezentacji Litwy Tadasa Kijanskasa, potem strzałem w długi róg zdobył swoją drugą w tym meczu bramkę. Druga połowa to bardziej ofensywne ustawienie Jagiellonii, ale tak naprawdę niewiele z tego wynikało. Co prawda gospodarze wciąż atakowali, ale nie mieli tzw. stuprocentowych okazji. Jeśli już strzelali celnie, to zbyt słabo, by sprawić kłopot bramkarzowi Widzewa Bartoszowi Kanieckiemu. Na kwadrans przed końcem gry Widzew osłabiła czerwona kartka dla Jarosława Bieniuka, za drugą żółtą po faulu na Erminie Seraticu. W 90. min Maciej Makuszewski wstrzelił piłkę z prawej strony w pole karne, a Tomasz Frankowski zmniejszył rozmiary porażki.


Sport LECH Poznań GÓRNIK Zabrze

2 (1) 0 (0)

Bramki: 1:0 Artjoms Rudnevs (14), 2:0 Semir Stilić

(70). Żółta kartka – Lech Poznań: Ivan Djurdjević. Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Mecz bez udziału publiczności. Lech Poznań: Krzysztof Kotorowski – Grzegorz Wojtkowiak, Hubert Wołąkiewicz, Manuel Arboleda, Luis Henriquez – Jacek Kiełb, Siergiej Kriwiec, Semir Stilić, Ivan Djurdjević (72. Dimitrije Injac), Jakub Wilk (82. Mateusz Możdżeń) – Artjoms Rudnevs (90. Vojo Ubiparip). Górnik Zabrze: Sebastian Nowak – Michael Bemben, Adam Danch, Mariusz Jop, Mariusz Magiera – Marcin Wodecki, Aleksander Kwiek (79. Gabriel Nowak), Robert Jeż, Michał Pazdan, Michal Gasparik (90. Mateusz Zachara) – Daniel Sikorski (79. Tomasz Zahorski).

Spotkanie rozegrano bez udziału kibiców, bowiem wojewoda wielkopolski zamknął stadion dla publiczności w związku z negatywną oceną wielkopolskiej policji dotyczącej stanu bezpieczeństwa obiektu. Wcześniej, w latach 90., piłkarze Lecha rozgrywali w roli gospodarza cztery spotkania przy pustych trybunach i zawsze przegrywali. W sobotę przełamali tę dość niecodzienną passę. Atmosfera meczu przypominała trochę sparing, choć śpiewy poznańskich kibiców sprzed stadionu były bardzo dobrze słyszane na boisku. Lechici pierwsi przejęli inicjatywę – już w pierwszych minutach groźnie strzelali Sergiej Kriwiec i Jakub Wilk, ale Sebastian Nowak nie dał się zaskoczyć. Poznaniacy atakowali, jednak gola mogli zdobyć też zabrzanie. Po ładnej akcji wydawało się, że Marcin Wodecki znajdzie się w idealnej sytuacji, jednak Luis Henriquez w ostatniej chwili zdążył zażegnać niebezpieczeństwo. W 14. min Lech objął prowadzenie – Jakub Wilk znakomicie dograł do Artjomsa Rudnevsa, który z bliska, z półwoleja wpakował futbolówkę do siatki. Do kibiców wieść o strzelonej bramce dotarła jednak z kilkunastosekundowym opóźnieniem, Łotysz więc otrzymał jedynie skromne oklaski od... ochroniarzy i dziennikarzy. Do końca pierwszej odsłony gospodarze kontrolowali spotkanie, mogli nawet podwyższyć rezultat. Po mocnym uderzeniu Ivana Djurdjevicia Nowak “wypluł” piłkę przed siebie, a z dobitką nie zdążył Stilić. Tempo spotkania nieco spadło, podopieczni Jose Marii Bakero nie kwapili się do bardziej zdecydowanych ataków. Po okresie niemrawej gry, w 70 min. Stilić precyzyjnym strzałem z linii pola karnego postawił przysłowiową kropkę nad “i”. Zabrzanie mogli zmniejszyć rozmiary porażki. Najpierw Wodecki wykorzystał nieporozumienie Manuela Arboledy i Henriqueza, znalazł się w sytuacji sam na sam z Kotorowskim, lecz posłał piłkę tuż obok słupka. Bramkarza Lecha bliski pokonania był Mariusz Magiera, który zdecydował się na strzał z ok. 35 metrów. Futbolówka nieznacznie minęła słupek.

ŚLĄSK Wrocław POLONIA Bytom

0 0

Żółte kartki: Polonia Bytom – Marcin Radzewicz, Łukasz Tymiński. Sędzia: Hubert Siejewicz (Białystok). Widzów: 8000. Śląsk Wrocław: Marian Kelemen – Tadeusz Socha, Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Amir Spahic – Marek Gancarczyk (80. Tomasz Szewczuk), Antoni Łukasiewicz, Rok Elsner, Sebastian Mila, Piotr Ćwielong (70. Łukasz Madej) – Waldemar Sobota (60. Cristian Diaz). Polonia Bytom: Marcin Juszczyk – Peter Hricko, Lukas Killar, Mateusz Żytko, Krzysztof Król – Marcin Radzewicz, Michal Hanek, Łukasz Tymiński, Miroslav Barcik (83. Marek Bazik) – Dariusz Jarecki, Blazej Vascak (71. Grzegorz Podstawek).

19 nowy dziennik Monday, May 9, 2011

Przed spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć jednego z kibiców Śląska, który kilka dni temu zginął w wypadku samochodowym. Fani uczcili także pamięć żołnierzy i dowódców AK. Na trybunach pojawiły się m.in. napis “Świat świętował, Polacy ginęli 8. V. 1945”, transparenty z nazwiskami żołnierzy i wielka flaga z godłem Polski. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy szybko przejęli inicjatywę i zdominowali grę w środku pola. Na bramkę strzeżoną przez Marcina Juszczyka groźnie uderzał m.in. Sebastian Mila. Cofnięta na własną połowę Polonia swoich szans szukała w kontratakach. Po zmianie stron gospodarze rzucili się do ataku i już w 47. minucie bliscy byli zdobycia bramki. Mila odegrał w polu karnym do Piotra Ćwielonga, który jednak z 10 metrów trafił w dobrze ustawionego Juszczyka. Równie dobrej okazji do zdobycia bramki, ale dla Polonii, nie wykorzystał Marcin Radzewicz w 73. minucie meczu. Po szybkiej kontrze pomocnik gości uderzył mocno z narożnika pola karnego, ale wyciągnięty jak struna Marian Kelemen zdołał przerzucić piłkę nad poprzeczką. W 81. minucie powinno być jednak 1:0 dla gości. Dariusz Jarecki dośrodkował w pole karne, piłki nie zdołał wybić Mariusz Pawelec, ale zamykający akcję Grzegorz Podstawek z trzech metrów trafił w boczną siatkę.

CRACOVIA Kraków POLONIA Warszawa

3 (2) 1 (0)

Bramki: 1:0 Vule Trivunović (6), 2:0 Alexandru Su-

vorov (45+2), 2:1 Euzebiusz Smolarek (52), 3:1 Aleksejs Visnakovs (79). Żółte kartki – Cracovia Kraków: Saidi Ntibazonkiza, Łukasz Mierzejewski, Alexandru Suvorov, Wojciech Kaczmarek; Polonia Warszawa: Adam Kokoszka, Bruno Coutinho, Jakub Tosik, Andreu Mayoral. Czerwona kartka za drugą żółtą – Bruno Coutinho (64). Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 6500. Cracovia Kraków: Wojciech Kaczmarek – Łukasz Mierzejewski, Vule Trivunović, Arkadiusz Radomski, Hesdey Suart – Alexandru Suvorov, Mateusz Bartczak, Mateusz Klich, Sławomir Szeliga (81. Vladimir Boljević), Saidi Ntibazonkiza (86. Marcin Krzywicki) – Bartłomiej Dudzic (78. Aleksejs Visnakovs). Polonia Warszawa: Sebastian Przyrowski – Radek Mynar (46. Jakub Tosik), Tomasz Jodłowiec, Adam Kokoszka (78. Daniel Gołębiewski), Tomasz Brzyski – Adrian Mierzejewski, Łukasz Trałka (46. Andreu Mayoral), Bruno Coutinho, Łukasz Piątek, Euzebiusz Smolarek – Artur Sobiech.

Cracovia wiosną jeszcze nie przegrała na swoim stadionie. Wygrywając w sobotę z Polonią Warszawa 3:1, przedłużyła nadzieje na pozostanie w ekstraklasie. Pasy bardzo szybko objęły prowadzenie. W 6. minucie Mateusz Bartczak w polu karnym zespołu z Warszawy idealnie podał do Vule Trivunovicia, a ten z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Krakowianie w pierwszej połowie mieli jeszcze kilka doskonałych sytuacji strzeleckich. Drugą bramkę zdobyli jednak dopiero w doliczonym czasie gry przed przerwą – Alexander Suvorov przelobował Sebastiana Przyrowskiego. Swoje szanse miała także Polonia. Po strzałach Bruno Coutinho (12. minuta) i Adriana Mierzejewskiego (16.) piłka odbijała się od poprzeczki, a w 34. minucie ponownie groźnie uderzył Mierzejewski – tym razem z rzutu wolnego, ale trafił w słupek. W 52. minucie Czarne Koszule zdobyły kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Woj-

ciech Kaczmarek niefortunnie wybił piłkę wprost pod nogi Euzebiusza Smolarka, a ten nie zmarnował okazji. Od 64. min warszawski zespół musiał grać w dziesiątkę. Po brutalnym faulu Bruno Coutinho na Mateuszu Klichu piłkarz Polonii ujrzał po raz drugi żółtą, a chwilę później czerwoną kartkę. O losach spotkania przesądził w 79. minucie Aleksejs Visnakovs. Po podaniu Klicha ograł w dziecinny sposób jedynego obrońcę – Tomasza Jodłowca, a następnie skierował piłkę do siatki obok bezradnego Przyrowskiego. Saidi Ntibazonkiza i Marcin Krzywicki mogli jeszcze podwyższyć wynik, ale nie wykorzystali świetnych okazji.

LECHIA Gdańsk WISŁA Kraków

0 (0) 3 (2)

Bramki: 0:1 Cwetan Genkow (18), 0:2 Andraz Kirm (30), 0:3 Michaił Siwakow (87). Żółta kartka – Wisła Kraków: Dragan Paljić. Sędzia: Robert Małek (Zabrze). Widzów 10 020. Lechia Gdańsk: Paweł Kapsa – Deleu, Luka Vućko, Rafał Janicki, Vytautas Andriuskevicius (83. Lewon Hajrapetjan) – Marko Bajić (55. Bedi Buval), Łukasz Surma, Marcin Pietrowski (66. Kamil Poźniak) – Paweł Nowak, Abdou Traore, Ivans Lukjanovs. Wisła Kraków: Sergei Pareiko – Erik Cikos, Kew Jaliens, Osman Chavez, Dragan Paljić – Patryk Małecki (90+1. Łukasz Garguła), Radosław Sobolewski, Cezary Wilk, Maor Melikson (86. Michaił Siwakow), Andraz Kirm – Cwetan Genkow (90. Andres Lorenzo Rios).

Piłkarze Wisły kontynuują znakomitą serię w meczach z Lechią. Była to już szósta wygrana z rzędu krakowskiego zespołu w ekstraklasie z Biało-Zielonymi. Bardzo mądrze grający w Gdańsku lider ekstraklasy bezlitośnie wykorzystał wszystkie błędy rywali. W 10. minucie interweniujący w polu karnym wślizgiem stoper Wisły Osman Chavez dotknął piłki i arbiter nie podyktował jedenastki. W 18. minucie pierwszą bramkę zdobył Cwetan Genkow, który sfinalizował akcję Patryka Małeckiego i Maora Meliksona. Ten pierwszy przepuścił piłkę pomiędzy nogami Łukasza Surmy, drugi identycznie ograł Rafała Janickiego, a i bułgarski napastnik również w ten sam sposób “potraktował” bramkarza Pawła Kapsę. W 25. minucie gdańszczanie doprowadzili do remisu, ale ten gol nie został uznany. Z ostrego kąta z lewej strony uderzył Ivans Lukjanovs, jednak arbiter dopatrzył się spalonego Abdou Traore, który z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki. Pięć minut później było już 2:0 dla gości i tej bramce nie towarzyszyły żadne kontrowersje. Po akcji prawą stroną Meliksona i Erika Cikosa ten pierwszy zagrał na środek pola karnego, gdzie uderzeniem po ziemi Andraz Kirm dopełnił formalności. To był już trzeci gol strzelony Lechii przez słoweńskiego lewego pomocnika – dwa pierwsze uzyskał w wygranym jesienią 5:2 meczu w Krakowie. W drugiej połowie lechici nie mogli znaleźć recepty na uważnie grających w obronie rywali i ani razu nie zagrozili, po własnej akcji, bramce Wisły. Niewiele jednak brakowało, aby w 65. minucie gospodarze strzelili kontaktowego gola. Kew Jaliens za krótko zagrał głową piłkę do własnego bramkarza, ale Siergiej Pareiko w ostatniej chwili ubiegł Bedi Buvala. W 68. minucie powinno być natomiast 3:0 dla gości. Po świetnym

podaniu Meliksona Kirm znalazł się sam przed Kapsą, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Swoją drugą bramkę mógł także zdobyć Genkow, jednak jego potężne uderzenie w 82. minucie trafiło w poprzeczkę. Wynik ustalił w 87. minucie Michaił Siwakow. Piłkę w środku pola stracił Deleu i wprowadzony cztery minuty wcześniej na boisko Białorusin z 50 metrów przelobował wysuniętego bramkarza Lechii.

GKS Bełchatów ARKA Gdynia

1 (0) 1 (1)

Bramki: 0:1 Mirko Ivanovski (43-głową), 1:1 Da-

wid Nowak (62-głową). Żółte kartki – PGE GKS Bełchatów: Łukasz Bocian, Grzegorz Baran; Arka Gdynia: Marciano Bruma, Maciej Szmatiuk. Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 2500. PGE GKS Bełchatów: Łukasz Sapela – Grzegorz Fonfara, Mate Lacic, Marcin Drzymont, Jacek Popek (77. Tomasz Wróbel) – Dawid Nowak, Szymon Sawala (58. Mateusz Cetnarski), Grzegorz Baran, Łukasz Bocian, Maciej Małkowski – Grzegorz Kuświk (76. Marcin Żewłakow). Arka Gdynia: Marcelo Moretto – Marciano Bruma (69. Wojciech Wilczyński), Maciej Szmatiuk, Ante Rozic, Emil Noll – Denis Glavina (78. Joseph Desire Mawaye), Paweł Zawistowski, Mateusz Siebert, Paweł Czoska (88. Rafał Siemaszko), Mirko Ivanovski – Tadas Labukas.

Zwycięstwo nad Arką Gdynia pozwoliłoby piłkarzom PGE GKS Bełchatów zmniejszyć do jednego punktu stratę do trzeciej w tabeli Legii Warszawa. Podopieczni Macieja Bartoszka nie zdołali jednak pokonać desperacko walczącej o utrzymanie Arki, która w Bełchatowie jako pierwsza strzeliła gola. W 43. minucie Emil Noll z lewej strony boiska dośrodkował w pole karne PGE GKS, gdzie obrońcy nie upilnowali Mirko Ivanovskiego, który silnym strzałem głową z jedenastu metrów pokonał Łukasza Sapelę. Dla gospodarzy była to kara za nieskuteczność. Niespełna 60 sekund wcześniej tuż przed bramkarzem Arki znalazł się bowiem Dawid Nowak, który w doskonałej sytuacji strzelił nad poprzeczką. Zawodnik gospodarzy zrehabilitował się w 62. minucie. Wprowadzony na boisko cztery minuty wcześniej Mateusz Cetnarski z lewej strony boiska wykonywał rzut wolny. Posłał piłkę na “długi” słupek, Nowak wybiegł zza obrońców i głową skierował ją do siatki. Był to ostatni gol w tym meczu, choć niewiele brakowało, by w 66. minucie gospodarze skopiowali swoją bramkową akcję. Cetnarski wykonywał kolejny rzut wolny z lewej strony boiska. Tym razem dograł piłkę na głowę Marcina Drzymonta, który miał jednak mniej szczęścia niż Nowak i trafił w poprzeczkę.

TAK GRAŁA I LIGA ŁKS Łodź i Podbeskidzie Bielsko-Biała są bardzo blisko awansu do ekstraklasy.

Goniący ich jesienią Piast spisuje się wiosną fatalnie. Po klęsce z Bogdanką 0:4 w Wodzisławiu (tam Piast występuje w roli gospodarza) może już myśleć o następnym sezonie w pierwszej lidze. Dużą niespodziankę sprawił w niedzielę ostatni w tabeli Dolcan Ząbki, pokonując na własnym boisku Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0. Porażka kosztowała gości stratę pozycji lidera na rzecz ŁKS Łódź, który w piątek pokonał przedostatniego Kolejarza Stróże 2:1. Wyniki meczów 27. kolejki: ŁKS Łódź – Kolejarz Stróże 2:1 (1:0) Bramki: 1:0 Jakub Kosecki (9), 2:0 Dariusz Kłus

(52), 2:1 Cheikh Niane (57). Czerwone kartki za drugie żółte – Kolejarz Stróże: Dawid Szufryn (50), Rafał Zawiślan (65). Sędzia: Erwin Paterek (Lublin). Widzów 3916.

Piast Gliwice – Bogdanka Łęczna 0:4 (0:2) Bramki: 0:1 Tomas Pesir (13), 0:2 Ricardinho (27),

0:3 Adrian Paluchowski (54), 0:4 Mariusz Zasada (60). Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów 200.

Odra Wodzisław – Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3:2 (1:0) Bramki: 1:0 Marcin Figiel (13), 1:1 Marcin Szałęga

(49), 1:2 Łukasz Cichos (76), 2:2 Robert Caha (79karny), 3:2 Paweł Polak (89). Czerwona kartka – Odra Wodzisław: Michał Buchalik (19-faul). Sędzia: Mariusz Podgórski (Wrocław). Widzów 700.

GKS Katowice – Górnik Polkowice 1:0 (1:0) Bramka: 1:0 Jacek Kowalczyk (14-głową). Sędzia:

Artur Ciecierski (Warszawa). Widzów 3000.

KSZO Ostrowiec – Ruch Radzionków 2:0 (1:0) Bramki: 1:0 Michał Trzeciakiewicz (11-głową), 2:0

Vahan Gevorgyan (66). Czerwona kartka – Ruch Radzionków: Jan Beliancin (84-faul). Sędzia: Piotr Siedlecki (Warszawa). Widzów 1000.

Pogoń Szczecin – MKS Kluczbork 5:1 (3:0) Bramki: 1:0 Mikołaj Lebedyński (4), 2:0 Błażej Ra-

dler (29), 3:0 Bartosz Ława (36-karny), 4:0 Takafumi Akahoshi (70), 5:0 Mikołaj Lebedyński (73), 5:1 Arkadiusz Półchłopek (75). Czerwona kartka – MKS Kluczbork: Piotr Stawowy (35-faul). Sędzia: Rafał Rokosz (Katowice). Widzów 1200.

Flota Świnoujście – GKP Gorzów Wlkp. 3:0 walkower Dolcan Ząbki – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 (2:0) Bramki: 1:0 Damian Świerblewski (8), 2:0 Damian

Świerblewski (37). Czerwona kartka za drugą żółtą – Dolcan Ząbki: Grzegorz Piesio (85). Sędzia: Jacek Walczyński (Lublin). Widzów 650.

Warta Poznań – Sandecja N. Sącz 2:1 (1:0) Bramki: 1:0 Zbigniew Zakrzewski (38), 2:0 Paweł

Iwanicki (66), 2:1 Damian Staniszewski (86). Sędzia: Marcin Szrek (Kielce). Widzów 13 000.

JG, (PAP), (R)

TABELA I LIGI

TABELA EKSTRAKLASY 1. Wisła Kraków 2. Jagiellonia Białystok 3. Legia Warszawa 4. Śląsk Wrocław 5. Lech Poznań 6. Lechia Gdańsk 7. Górnik Zabrze 8. Ruch Chorzów 9. PGE GKS Bełchatów 10. Zagłębie Lubin 11. Polonia Warszawa 12. Widzew Łódź 13. Korona Kielce 14. Polonia Bytom 15. Arka Gdynia 16. Cracovia Kraków

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

39-25 32-26 33-35 33-28 29-19 31-30 26-36 25-24 27-26 26-31 34-26 35-27 30-37 25-33 18-29 31-42

47 41 38 37 36 36 35 35 35 33 33 33 31 27 25 23

1. ŁKS Łódź 2. Podbeskidzie Bielsko-B. 3. Flota Świnoujście 4. Sandecja Nowy Sącz 5. Piast Gliwice 6. Ruch Radzionków 7. Bogdanka Łęczna 8. Górnik Polkowice 9. Warta Poznań 10. GKS Katowice 11. Odra Wodzisław 12. Pogoń Szczecin 13. MKS Kluczbork 14. GKP Gorzów Wlkp. 15. KSZO Ostrowiec 16. Termalica Nieciecza 17. Kolejarz Stróże 18. Dolcan Ząbki

27 42-23 57 27 42-17 55 27 44-28 50 27 39-26 44 27 38-24 44 27 30-26 39 27 32-33 37 27 24-29 37 27 35-38 36 27 37-42 36 27 25-37 32 27 39-38 32 27 29-32 31 27 28-41 29 27 22-30 29 27 27-37 29 27 22-36 27 27 18-36 20


“PACMAN”, POSTRACH RINGU

20

Sport

Nawet Owieczkin nie pomógł

Manny Pacquiao nie dał żadnych szans Shane’owi Mosleyowi

Hokeiści Kanady jako pierwsi z grupy F zapewnili sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych na Słowacji. W grupie E z kompletem punktów prowadzą obrońcy tytułu Czesi.

– s. 15

– s. 17 nowy dziennik Poniedziałek 9 maja 2011

Odjazd Vettela

MŚ FORMUŁY 1 Wyniki GP Turcji: 1. Sebastian Vet-

tel (Niemcy/Red Bull-Renault) 1:30.17,558. 2. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) strata 8,807 s, 3. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 10,075, 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 40,232, 5. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 47,539, 6. Jenson Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 59,431, 7. Nick Heidfeld (Niemcy/Renault) 1.00,857, 8. Witalij Pietrow (Rosja/Renault) 1.08,168, 9. Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari) 1.09,394, 10. Kamui Kobayashi (Japonia/Sauber-Ferrari) 1.18,021.

n Broniący tytułu mistrza świata Niemiec Sebastian Vettel wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Turcji, czwartą

tegoroczną eliminację. Kierowca teamu Red Bull-Renault, startujący w Stambule z pole position, odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie, a 13. w karierze.

Klasyfikacja MŚ kierowców (po 4 z 19 eliminacji): 1. Sebastian Vet-

Foto: PAP/EPA

23-letni Niemiec, najmłodszy mistrz świata w historii F1, wyprzedził na Istanbul Park kolegę z zespołu, Australijczyka Marka Webbera oraz Hiszpana Fernando Alonso z Ferrari. Czwarty był Brytyjczyk Lewis Hamilton z McLaren-Mercedes, piąty Niemiec Nico Rosberg z Mercedes GP, a szósty Brytyjczyk Jenson Button z McLaren-Mercedes. Na siódmym i ósmym miejscu zostali sklasyfikowani kierowcy teamu Renault: Niemiec Nick Heidfeld, który zastępuje Roberta Kubicę, przechodzącego rehabilitację po wypadku na trasie rajdu, oraz Rosjanin Witalij Pietrow. Tuż po zapaleniu zielonego światła do przodu ruszył Vettel, który po raz 19. w karierze – a czwarty w tym sezonie – rozpoczął wyścig z pole position. Szybko zaczął budować też przewagę nad resztą stawki, a jego prowadzenie nawet przez chwilę nie było zagrożone. Tuż za nim znalazł się Rosberg z Mercedes GP po tym, jak od razu po starcie wyprzedził Webbera. Australijczyk nie pierwszy raz już wyraźnie zbyt wolno zareagował na sygnalizację świetlną. Za to potem skutecznie bronił się przed atakami rywali. Za jego plecami doszło do kilku przetasowań, a najlepiej na pierwszych metrach zachował się Alonso. Dwukrotny mistrz świata (2005-06) w trak-

Sebastian Vettel na mecie Grand Prix Turcji

cie pierwszego okrążenia przesunął się z piątej na czwartą pozycję, przeskakując Hamiltona. Chwilę później Brytyjczyk został też wyprzedzony przez kolegę z teamu Buttona, ale zrewanżował się rodakowi odważnym atakiem już na siódmej rundzie. Chwilę później Webber bez większych problemów uporał się z Rosbergiem i odzyskał pozycję wicelidera rywalizacji, jaką utracił na starcie. Te manewry były zaledwie zapowiedzią licznych prób wyprzedzania, do jakich dochodziło za plecami rozpędzonego Vettela, który był poza za-

sięgiem konkurencji. O sporym pechu może mówić Michael Schumacher z Mercedesa GP. Siedmiokrotny mistrz świata już na początku uszkodził skrzydło w rywalizacji z Pietrowem i szybko musiał zjechać do alei serwisowej, by usunąć usterkę. Gdy wrócił na tor, dzielnie przebijał się do przodu, ale cały czas był ostro atakowany – i to najczęściej skutecznie – przez młodszych, mniej doświadczonych rywali. Kilku z nich wyprzedzało go na tyle bezpardonowo, że w powietrze leciały kolejne elementy jego nadwozia.

Ostatecznie Schumacher finiszował na Istanbul Park na 12. miejscu, tuż za Brazylijczykiem Felipe Massą z Ferrari. Ten ostatni długi czas zajmował punktowane miejsca, ale w wyniku kłopotów z oponami i niezbyt dobrej ich zmianie w boksie stracił szanse na dobry wynik. GP Turcji rozpoczęła europejską część sezonu, choć zdaniem niektórych rolę tę pełni GP Hiszpanii, która 22 maja odbędzie się na torze Catalunya pod Barceloną. Po czterech tegorocznych startach w MŚ kierowców zdecydowanie pro-

Loeb nie oddał prowadzenia

-Renault 148 pkt, 2. McLaren-Mercedes 105, 3. Ferrari 65, 4. Renault 42, 5. Mercedes GP 26, 6. Sauber-Ferrari 8, 7. Toro Rosso-Ferrari 6, 8. Force India-Mercedes 4.

wadzi Vettel – 93 punkty. Drugi jest Hamilton – 59 pkt, a trzeci Webber – 55. Ex aequo siódmą pozycję zajmują Heidfeld i Pietrow – po 21 pkt. Liderem wśród konstruktorów jest Red Bull-Renault – 148 pkt, przed McLaren-Mercedes – 105, Ferrari – 65 i Renault – 42. JG, (PAP)

Wyniki Rajdu Sardynii: 1. Seba-

stien Loeb (Francja/Citroen DS3) 3:45.40,9, 2. Mikko Hirvonen (Finlandia/Ford Fiesta RS) strata 11,2 s, 3. Petter Solberg (Norwegia/Citroen DS3) 23,8, 4. Sebastien Ogier (Francja/Citroen DS3) 1.31,5, 5. Mads Ostberg (Norwegia/Ford Fiesta) 2.42,6, 6. Daniel Sordo (Hiszpania/Mini Cooper) 3.27,6.

wygrał w niedzielę Rajd Sardynii, piątą w tym sezonie eliminację samochodowych mistrzostw świata i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja MŚ kierowców (po 5 eliminacjach): 1. Sebastien Loeb

Foto: Reuters

dynii okazał się Fin Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS), który w piątek już na pierwszym odcinku specjalnym wypadł z trasy i rolował. Latvala nie mógł w piątek z powodu uszkodzenia samochodu kontynuować jazdy, w sobotę i w niedzielę wystartował w systemie superrally. Fin nie miał już oczywiście żadnych szans na zajęcie w imprezie czołowej lokaty (za każdy nieukończony odcinek specjalny dostał po pięć minut karnych), jechał natomiast wyłącznie treningowo i uzyskiwał doskonałe czasy. W sobotę wygrał pięć z sześciu prób, w niedzielę był naj-

Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 4 z 19 eliminacji): 1. Red Bull-

RAJDOWE MŚ

n Siedmiokrotny mistrz świata Sebastien Loeb (Citroen DS3)

Francuz odniósł 64. zwycięstwo w karierze. Drugie miejsce zajął Fin Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS) tracąc do lidera 11,2 s, a trzecie Norweg Petter Solberg (Citroen DS3) – 23,8 s. Loeb objął prowadzenie w rajdzie po 4 odcinku specjalnym rozegranym pierwszego dnia i pozycji lidera nie oddał do końca. Francuz z osiemnastu rozegranych odcinków specjalnych wygrał tylko trzy, drugiego i trzeciego dnia imprezy ani razu nie był najszybszy, ale przewaga ponad 33 s jaką miał po pierwszym dniu, wystarczyła do utrzymania czołowej lokaty. Najszybszym kierowcą Rajdu Sar-

tel (Niemcy/Red Bull-Renault) 93 pkt, 2. Lewis Hamilton (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 59, 3. Mark Webber (Australia/Red Bull-Renault) 55, 4. Jenson Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 46, 5. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 41, 6. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 24, 7. Nick Heidfeld (Niemcy/Renault) 21,. Witalij Pietrow (Rosja/Renault) 21, 9. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 20, 10. Kamui Kobayashi (Japonia/Sauber-Ferrari) 8.

Sebastien Loeb na trasie Rajdu Sardynii

szybszy na dwóch z czterech. Rajd Sardynii został rozegrany po rocznej przerwie. W 2009 roku triumfował Latvala, drugi był Hirvonen, a trzeci Solberg. Czwarte miejsce zajął Loeb, który został ukarany dwiema mi-

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Sunday, May 8, 2011

nutami za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa po zmianie koła. W tegorocznej imprezie Loeb jechał spokojnie, nie ryzykował na momentami bardzo śliskiej nawierzchni straty pozycji lidera. Francuz chce

(Francja/Citroen DS3) 100 pkt, 2. Mikko Hirvonen (Finlandia/Ford Fiesta RS) 93, 3. Sebastien Ogier (Francja/Citroen DS3) 81, 4. Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS) 68, 5. Petter Solberg (Norwegia/Citroen DS3) 46, 6. Mads Ostberg (Norwegia/Ford Fiesta) 38.

w tym roku po raz ósmy z rzędu zdobyć tytuł rajdowego mistrza świata i ustanowić rekord wszech czasów. JG, (PAP)

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 333 W. 38 St., NY, NY 10018

Profile for Nowy Dziennik

Nowy Dziennik 2011/05/09  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2011/05/09  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Profile for dziennik
Advertisement