Page 1

Ĺ to smo nauÄ?ili o jeziku? Glagoli 4. dio


Što znače crveno napisane riječi ?

Zvončica leti.

Zvončica sjedi.

Zvončica razmišlja.

RADNJU

STANJE

ZBIVANJE

Nešto se radi.

Nalazi se u nekom stanju.

Nešto se zbiva u ljudima,u prirodi.

Tu vrstu riječi nazivamo GLAGOLI GLAGOLI SU VRSTA RIJEČI KOJIM IZRIČEMO RADNJU, STANJE ILI ZBIVANJE.


RADNJA

STANJE

ZBIVANJE

Djeca bacaju loptu.

Medo spava.

Maja plače.

Budilica zvoni.

Ljudi stoje u redu.

Cvijet raste.

Zeko trči.

Pas leži.

Goran drhti od zime.

Mama kuha ručak.

Paolo šuti.

Vjetar puše.

Radnja koja se doista radi ili događa.

Stanje u kojem se netko ili nešto nalazi.

Zbivanje u ljudima i u prirodi na koje ne možemo utjecati.


SADAŠNJE PROŠLO I BUDUĆEVRIJEME

PRIJE U školi sam učio svirati.

SADA U školi učim svirati.

POSLIJE U školi ću učiti svirati.

PROŠLOST

SADAŠNJOST

BUDUĆNOST

PROŠLO VRI J EM E

SAD AŠN J E VRI J EM E

BU D U ĆE VRI J EM E

GLAGOLIMA IZRIČEMOVRIJEME DOGAĐANJA RADNJE.


PROŠLO VRI J EM E

SAD AŠN J E VRI J EM E

BU D U ĆE VRI J EM E

spavao je

spava

spavat će

igrali su

igraju

će igrati

učili smo

učimo

učit ćemo

glumio sam

glumim

glumit ću

slušao si

slušaš

ćeš slušati

ručali ste

ručate

ručat ćete

PAZI ! Možda ću učiti.

ću učiti

Učit ću možda.

učiti ću =učit ću


PON OVI M O

GLAGOLI

IZRICANJE

GLAGOLSKA VREMENA

Klikom na pojam koji se ponavlja vraćaš se na sliku koji govori o tom pojmu.


LISTIĆ ZA PROVJERU


6. U petosmjerki pronađi glagole: ma še, gu če, vi če, ga če, gor i , zove.

Hajde sad da vidimo što ste upamtili !

Ako točno riješiš u slobodnim ćeš poljima dobiti odgovor na pitanje: Što se izri če ovim glagolima?

R

E

Č

A

IME:_______________

G 1. Zaokruži glagole.

E

A

E

U

O

Š

D

Č

NJ

R

A

E

I

A

I

gledati

film

crvene

sutra

majka

baciti

govoriti

ljuljačka

kuća

M E

V

O

pisati

obećati

kazalište čitati

plesati grijati

stvari

drvena

misliti

igrati

Z 2. Pročitaj rečenice i podcrtaj plavom bojom glagole.

Ovim se glagolima izri če___________

Kitovi se hrane si ćušnim morskim životinjama i biljem.

Sad možeš ići praviti društvo Petru Panu! Plivanje, plutanje i gutanje vodeprava je poslastica za njih. Bodovi:

Ocjena:

Perajama veslaju, repovima klepeću i sretno plove morem.


3. Popuni tablicu PROŠLOVRIJEME

SADAŠNJEVRIJEME

BUDUĆEVRIJEME

glumim

5.Slijedeći tekst prepiši prvo tako da se radnja događa u prošlom, a zatim u sadašnjem vremenu.

More i ja razgovaramo. Ono mi govori valovima, školjkama i bijelim jedrima. Valovi pri čaju plavebajke. Bijela jedra šapuću o sreći. Ja ih razumijem. Odgovaram u mislima. Veseli sezajedno sa mnom.

govorio sam ćeputovati

4. Spoji rečenice prema smislu i zatim odredi vrijeme događanja radnje. ( prošlost, sadašnjost, budućnost) Tata

će napisati pohvalu Luki._________

Učenici

zvono zvoni._____________

Luka

uči čitati._____________

Učitelj

su brbljali na satu.___________

Školsko

će kupiti novine._____________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________


Prezentaciju i listi ćza provjeru izradila Dubravka Petković, OŠF

9.travnja 2008.g.

pptJezik4GlagoliBuba  
pptJezik4GlagoliBuba  

Što smo nauili o jeziku? č Glagoli 4. dio RADNJU Nešto se radi. RADNJU, STANJE ILI ZBIVANJE. ZBIVANJE Nešto se zbiva u ljudima,u prirodi. Št...

Advertisement