Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - December 2019 - Februar 2020

Page 1

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

December 2019 – februar 2020


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Interiør Sct. Ansgars Domkirke. Fotograf: Ulla Elmquist.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Marcos Romero Bernus Redaktør: Bente Lazare (Mail adresse: Bente@Lazare.dk) Sognebladsmedarbejdere: Birgit Sterll Denice Wettendorff Jørgensen

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Fotos: Ulla Elmquist, Birgit Sterll Denice Wettendorff Jørgensen Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Fra Pave Frans, audiens den 6. november 2019: Lad os i dag bede Hellig Ånden om at lære os at bygge broer over kulturer til dem der ikke tror og til dem der har en anden tro end vores. Byg altid broer, altid med en udstrakt hånd, ingen aggression. Lad os bede Ham om evnen til at indprente troens budskab med følsomhed, at have et kontemplativt blik for dem, der ikke kender Kristus, at være inspireret af den kærlighed der kan varme selv de hårdeste hjerter.

2


Præsten skriver Kære venner, Mens jeg skriver disse linjer, sidder jeg foran vinduet, og i dag er jeg virkelig lykkelig. Solen skinner i hvert fald lige nu og selv om, der er koldt, er det bare dejligt at lade solen varme vores ansigter. Det er så fantastisk at se, hvordan vor dag ændrer sig, når solen bestemmer sig for at dukke op. Lyset kommer ind og beriger vort syn med et uendeligt univers af farver, og pludselig er den kedsomhed, som nogle gange fylder vor dag væk og i stedet for mørket, er det lyset der præger vores dag. Ja, november måned kan være hård, men når dette sogneblad når til dig, er vi nok i december, med adventstiden i fuld gang. Det er jo den tid, der hjælper os til at blive parate til at modtage, ikke bare en solskinsdag med solen, der overvinder mørket, men Gud, der bliver menneske. Du har nok bemærket, at byen er i fuld gang med at tænde lys og sælge julepynt. Det har været i gang siden oktober, og de fleste er meget ivrige, og den ydre del af festen bliver forberedt meget omhyggeligt i vort land. Men det er op til os at forberede den indre del. Adventstiden inddrager os i en rejse, der ikke slutter, en rejse der bringer os foran Gud for at se ham og være en del af Guds familie. En rejse, der inviterer os til at følge i Jesus fodspor i denne verden for at kunne være en del af dén verden, som ikke ender. Advent har et særlig præg, advent leder os til at være lys, til at bringe lys i det mørke, hvor vi bor. Derfor vil jeg bede jer alle om hjælp. Hjælp mig, med at pynte hele byen, men ikke kun med grene og lys, men med barmhjertighed. Lad os bringe lys til alle, der bor omkring os, lad os finde de mennesker, der bor i mørket og hjælpe dem til at se lyset. Lad os være der for hinanden. På den måde kan vi alle nå frem til julenat og være vidner til det mirakel, der ikke sker bare én dag, men er en del af hele vort liv. Jeg ønsker jer en velsignet og glædelig adventstid.

3

P. Marcos


P. Marcos indsættes som Sognepræst af Generalvikar p. Niels Engelbrecht.

Skt. Ansgar Sognebladet er blevet opfordret til at introducerer de andre sproggrupper, som vi deler vore kirker med og vi begynder med den Spansktalende gruppe i Sct. Ansgar: Det spansktalende katolske samfund i Danmark Med reformationen i 1536 bliver eneste tilladte kirke/religion den evangelisklutherske, hvorefter katolicisme eller andre religioner ikke er tilladt. I 1682 tillades og anerkendes ved Kongelig Resolution den romersk-katolske og den reformerte kirke, samt et jødisk religiøst samfund. Det var spanieren Don Bernardino de Rebolledo, som gesandt for Spanien i Danmark, og personlig repræsentant for paven for de hemmelige katolske kirker i Sverige og Danmark, der sammen med den franske Husghes de Terlon 4


var med til at udføre liturgien forskellige steder i København. I 1849 blev religionsfrihedens fuldkomne indførelse påbegyndt med Junigrundloven. Dermed blev også katolicisme igen tilladt i Danmark. I 1964 havde det spansktalende katolske samfund ingen præst, menigheden var dog baseret i Sankt Thereses Kirke i Hellerup. I 1969 bliv menigheden flyttet til Sankt Augustins Kirke på Jagtvej. Der var der også mangel på præster. Som sjælesørger for de spansktalende har der i de seneste årtier været præster, der er blevet udnævnt specielt til denne gruppe. Flere medlemmer kan sikkert huske pater Hugo og Thomas. P. Thomas blev afløst af pater Leszek Kapusta C.ss.R. i 2009. Et par år efter i 2011 kom pater Marcos Bernús Romero, som afløste pater Kapusta. Men det er sikkert, at takket være indsatsen og koordineringen af Marcelo Baltazar har denne menighed opretholdt søndagsmesserne på spansk i de seneste årtier. I de tilfælde, hvor der ikke har været en præst til rådighed, har det været Marcelo Baltazar, der fik autorisation af biskoppen til at læse Ordets Liturgi. I 2011 flyttede den spanske menighed til Sankt Ansgar Kirke. Den spansktalende menighed består væsentligt af indvandrere og flygtninge fra Spanien og Latinamerika; det skal bemærkes at menigheden også tæller medlemmer af andre nationaliteter, hvis sprog har latinske rødder, dvs. Italien, Portugal, Frankrig og Rumænien. Medlemmer af den spansktalende menighed, der mødes i Sankt Ansgar, kommer fra forskellige steder i Storkøbenhavn med ønsket om at modtage messe på deres modersmål. Pater Jacek Stanislawski C.Ss.R., har været præst for den spanske sjælesorg siden august 2018, hvor han afløste pater Daniel Jiménez Raga. Når man kommer til Danmark som flygtning eller indvandrer, er der på indrejsepapirerne en rubrik, hvor man kan tilmelde sig Folkekirken. Mange indrejsende katolikker krydser denne rubrik af, enten fordi de ikke har vidst, hvad Folkekirken var, eller fordi de har haft dårlige danskkundskaber og ikke har fået tilstrækkelig hjælp. På den måde er der altså sket en del fejlindmeldinger i Folkekirken af personer, der egentlig er katolikker. Forhåbningen er, at man i fremtiden vil se menigheden vokse og antallet af spansktalende katolikker i Danmark ligeså. Derfor er vores største udfordring at sprede ordet i hele landet. 5


Blandt de aktiviteter, der finder sted på spansk i denne menighed, er: Faste aktiviteter: • Gudstjenester: Søndagsmesse kl. 15:00 Kaffe og samvær efter Søndagsmesse og torsdag kl.18:00 • Eukaristisk tilbedelse: Torsdage kl. 17:30 • Skriftemål: Søndage kl. 14:30 og torsdage kl. 17:30 • Bibelgruppe: Mandage kl.17:30 – 19:00 • Rosenkransbøn i kirken: Søndage kl. 14:30 • Rosekransgruppe: En gang om måned hos en værtsfamilie • Korgruppe: Torsdage og søndage Andre aktiviteter: Fejringen af helligdage, Jul, Hellig Tre Kongers Dag, Jomfruen af Guadeloupe, Påsken, Guds Barmhjertigheds søndag, deltagelse i Valfart til Vor Frue af Åsebakken, sammen men andre menigheder i Århus. Den spansktalende menighed i København fortsætter med at vokse og udvikle sig. I dag har denne menighed en repræsentant i Menighedsrådet ved Sankt Ansgar (Frandina Olivo) og et medlem i Pastoralrådet (Marcelo Baltazar). Der er også en gruppe af spansktalende katolikker i Århus, der holder messe på spansk en gang om måned, en lørdag kl: 14:00 og der afholdes også endags retræter. Der er få aktivt frivillige bosat i Århus området men mange deltagere kommer fra hele Jylland. Mere info. Findes på chiaarhus. dk eller ved at tilmelde sig deres Facebook gruppe: Chiaarhus: Católicos Hispanohablante i Århus. Aktiviteter: Fejringen af jul, og for første gang næste år 2020, fejringen af Hellig Tre Kongers Dag, koordinerer læsninger og meditationer for at hjælpe og deltage i spansk og dansk læsning. Kilder: Rude, A. red. (2003) Efter moden overvejelse: Sankt Ansgars Kirkes domkirkejubilæum 1953-2003. Udgivet af Sankt Ansgars Kirke.

Rude, A. red. (2017) Katolikker i Bredgade 1765-2015: menighed og kunst. Sankt Ansgars Forlag Frandina Olivo. 6


Den spanske menighed i Sct. Ansgars Kirke.

På opdagelse i troen: Mød en viking d. 7. december. Om 3.500 km i kajak til Vikingernes Byzans v/ Domprovst Thomas Frank På opdagelse i troen har i december besøg af domprovst Thomas Frank fra Viborg, som vil fortælle om sin rejse fra Staraja Ladoga i nord til Istanbul i syd, en rejse ad floderne ene mand i sin kajak 3597 km på 65 dage. Thomas Frank har skrevet bogen ”Min vej til Vikingernes Byzans”, hvor han skiftevis fortæller om sin daglige kamp med strøm, bølger, vandfald og træthed og reflektioner over, hvordan vikingernes møde med øst kirken har påvirket dem og hvilken betydning det har haft for overgangen fra hedenskab til kristendom i Danmark og desuden hvordan den ensomme rejse i den vilde og bestemt ikke ufarlige natur påvirker hans eget forhold til Gud. Desuden berettes der i bogen om mødet med venlige mennesker i Rusland, Hviderusland, Ukraine, Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet, og om hjælp fra oddere, fugle, hunde og sågar delfiner. Jeg kan varmt anbefale bogen og jeg glæder mig til at opleve Thomas Frank fortælle om sin fantastiske ekspedition. Kom til opdagelsesrejse i troen lørdag den 7. december kl. 14.30 i menighedssalen, Bredgade 69 A Ulla Elmquist 7


Varmen i kirken Kære Sankt Ansgars menighed, På menighedsrådets seneste møde besluttede vi, at temperaturen i kirken ligesom sidste vinter skal holdes på 17 grader. Det føles måske ikke så hyggeligt som hvis der var 20-21 grader, men der er mange tusind kroner at spare, så behold overtøjet på og glæd jer over, at der er 17 grader og ikke frostgrader, som i kirker sydpå, hvor der ingen mulighed er for opvarmning, og hvor en varmepude til optøning af vin og vand er nødvendig!!! Ulla Menighedsrådsformand

Kulturnat i Sct. Ansgar. Desværre var der ikke så mange gæster, som de foregående år, på grund af vejret – det var regnvejr hele aftenen. Heldigvis havde det ingen indflydelse på koret, som sang lige så smukt som altid. Tak til alle de frivillige, der trodsede vind og vejr.

8


Fra Høstmesse i Sct. Ansgar d. 13. oktober 2019

KÆK

Adventsfest Onsdag den 11. december Kl. 11.00 Messe i kirken Derpå middag i menighedssalen Bredgade 69 A Alle er velkomne! Men tilmelding til ue@sanktansgar.dk er nødvendig. Medbring en lille gave til gaveleg (ca. 10-20 kr.)

9


Sakramentskirken Den 1. september indsatte biskoppen p. Tomaz som ny sognepræst i Sakramentskirken ved højmessen. Selv om sognet længe har mødt p. Tomaz i forskellige sammenhænge, ved de færreste ret meget om ham. Derfor havde Sognebladet tænkt at interviewe ham. Af praktiske årsager måtte dette ske skriftligt, da p. Tomaz var i Grønland op til deadline for bladet.

Mit navn er pater Tomaz Majcen, jeg er 45 år gammel og kommer fra Slovenien. Slovenien er et lille land med en meget smuk natur. Vi har både brusende floder og dybe søer, som fx Bled-søen, der er den mest kendte og hele 14.000 år gammel. Vi har også mange spændende grotter som Postojna grotten, der med sine 47 km er den største og mest populære af slagsen. Derudover har vi ca. 300 vandfald. I den nordlige del af landet ligger Alperne og vores højeste bjerg Triglav (2864 m). Cirka halvdelen af landet er dækket af skov, og det gør Slovenien til Europas tredje-mest skovdækkede land efter Finland og Sverige. Men der er også hav i Slovenien. Kysten er omkring 47 km lang, og her er smukke byer og gode stran10


de. Hvis du ønsker at opleve paradis på jorden, skal du rejse til Slovenien på ferie. Jeg er vokset op i en katolsk familie i Ptuj med min mor Angela, min far Anton og min lillesøster Andreja. I mange år var jeg ministrant i mit sogn, hvor præsterne var franciskanere. Sådan lærte jeg Franciskanerorden nærmere at kende.

Som barn havde jeg en drøm om at blive præst. Det har altså fyldt i min bevidsthed hele livet. Efter grundskolen ville jeg gå på præsteseminaret i Ljubljana. Men så blev min far syg, og jeg blev hos min mor og søster. Da jeg havde taget eksamen fra en teknisk skole i min hjemby Ptuj, tog jeg endelig til universitetet i Ljubljana, hvor jeg læste på universitetet i seks år og på Pastoralseminariet i et år. Det teologiske studium var langt og svært. Jeg savnede også min familie, fordi jeg kun kunne rejse hjem en gang om året i ferien. Jeg blev færdig med mit studium som 25-årig, og så begyndte jeg at forberede mig på den lykkeligste dag, nemlig da jeg blev præst. Jeg blev præsteviet den 29. juni 2001 i domkirken i Maribor og læste min første messe den 2. juli 2001 i min hjemby. Ceremonien blev afholdt i Den Hellige Peter og Paul kirke i Ptuj, i mit hjemsogn. Et år efter præstevielsen flyttede jeg til Ljubljana, hvor Provincial for Franciskaner Konventual Ordenen i Slovenien valgte mig som sekretær og økonom i den Slovenske provins. Jeg udførte dette job i 12 år, og bagefter begyndte jeg at tænke på min fremtid. Jeg ville gerne rejse til Canada, ikke som missionær, men først og fremmest for at lære engelsk. Men Herren havde andre planer for mit liv. På det tidspunkt søgte vores Franciskaner Konventual Orden i Rom kandidater til en mission i Danmark. 11


De spurgte, om jeg ville være villig til at deltage i dette projekt. Og jeg sagde ja. Og nu er jeg så her.

At arbejde som præst i Danmark er meget svært på grund af sproget. Derfor er jeg meget glad, når folk siger til mig, at jeg har holdt en god prædiken både indholdsmæssigt og sprogligt. Den katolske kirke i Danmark er meget forskellig fra kirken i Slovenien. I Slovenien er der ca. 60 % katolikker, og kirken er ikke så multikulturel. Men jeg synes, at folk her respekterer præsten mere end i Slovenien. I Slovenien er der mange præster, og folk har forskellige muligheder for at komme i kontakt med præsten. Her er folk glade for enhver præst og takker Gud, fordi der er en præst. Da jeg kom til Danmark var det første, jeg stræbte efter, at lære dansk. Det danske sprog er meget svært og vanskeligt at lære. Jeg kæmper stadig med det, hver dag. Min første messe i Jesu Hjerte kirke var også en interessant historie. Det var omkring et år efter min ankomst til Danmark, og indtil da havde jeg aldrig læst messe i kirken som hovedcelebrant dvs. selvstændigt. Det var heller ikke meningen, at jeg skulle holde messe, men da hovedcelebranten ikke kom, måtte jeg gøre det alligevel. Så jeg bad en gammel dame om at hjælpe mig med de liturgiske tekster, gik ud i kirken og læste messe. Jeg var ikke sikker på, om folk forstod mig, men i slutningen af messen klappede de. For mig var det en meget god oplevelse, fordi jeg blev mere sikker på mig selv på dansk.

12


Efter to et halvt år af mit ophold i Danmark, den 1. september 2019, udnævnte biskoppen mig til sognepræst ved Sakramentskirken og anden præst i Jesu Hjerte kirke. Det var et stort skridt for mig, fordi jeg blev sognepræst for første gang i mit liv. Som jeg sagde til menigheden den dag, jeg blev indsat: jeg har brug for jeres støtte og jeres hjælp. Jeg ønsker og håber, at vi vil arbejde godt sammen med Guds hjælp. Nu er jeg endnu mere overbevist om dette, og jeg er taknemmelig for, at jeg er omgivet af sådan en dejlig menighed og menighedsråd i Sakramentskirken. Jeg føler, at Gud virker med sin velsignelse i vores kirkes liv. Som sognepræst lægger jeg vægt på at være nærværende og imødekommende over for alle, både over for ældre og unge. Jeg ønsker, at vores kirke skal vokse åndeligt og ikke kun i antal medlemmer. Derfor beder jeg jer om jeres forbøn for at jeg kan udføre min tjeneste som lærer i troen, som præst for Kristus og en god hyrde for hans hjord, der er betroet mig. Sammen med den hellige Frans af Assisi ønsker jeg jer: Fred og alt godt! p. Tomaz Majcen, OFMConv. (I næste nummer kommer et interview m. p. Tomislav fra JHK)

Kulturnatten i Sakramentskirken 2019 Traditionen tro holdt Sakramentskirken åben på Kulturnatten. Forventningerne til antal besøgende var ikke store, da regnen piskede ned. Alligevel fandt ca. 350 Kulturister vejen til Nørrebro, og vi fik lov til at vise Nørrebros 100 år gamle katolske kirke frem. Nogen havde nøje planlagt at komme forbi, mens andres vej tilfældigvis krydsede kirkens. Det blev til mange interessante samtaler om kirkens indretning og troens traditioner. Der skal lyde en ærlig tak til de frivillige fra menigheden som trofast stillede op for at besvare spørgsmål og vise rundt. Katrine Ørum. 13


Julekoncert i Sakramentskirken søndag den 8. december kl. 15.00 Vox Hospitalis er et lille flerstemmigt kor, som synger på Rigshospitalet Glostrup, hvor flere kormedlemmer også er ansat. Koret har sunget i 25 år, da vi startede 29. september 1993. Vores repertoire er meget blandet. Det består af både danske og udenlandske sange og viser, rytmisk og klassisk musik. Koret er meget aktivt, synger sommer- og julekoncerter på hospitalet og i forskellige kirker, deltager i et Hospitalskortræf og er også en aktiv deltager i korfestivallen i Bethesda. I år synger vi julekoncert i Sakramentskirken, Nørrebrogade 27 C, 2200 København N. Søndag 8. december 2019 kl. 15.00. Efter koncerten vil der blive serveret kaffe/te i kirkens krypt. Publikum opfordres til at betale entré på kr. 50 som ubeskåret vil gå til renovering af kirkens skråtag.

Jesu Hjerte Kirke Den Franciskanske Sekularorden - 160 år i Danmark. Søndag d. 6. oktober fejredes dette jubilæum med en festmesse i Jesu Hjerte Kirke. Efter evangelielæsningen fortalte ordenens minister, Jytte Hansen om ordenens historie, og om hvad sekularfranciskanernes opgave er, og hvordan de bedst kan praktisere deres kald. Efter sin prædiken henvendte sognepræst, p. Tomislav O.F.M. conv., sig til ordenens medlemmer: ”Tak for al jeres arbejde med at gøre Frans kendt i kirken i Danmark. I er med til, sammen med Frans, at kæmpe for evangeliet 14


og kirken. Jeg ønsker jer et stort til lykke, og ønsker Guds fortsatte velsignelse over jeres arbejde”. Efter messen inviterede medlemmerne af ordenen os til en formidabel frokost i menighedssalen. Vi var rigtig mange, der tog mod dette tilbud! En folder om denne orden blev udleveret til os, og fra den vil jeg blot nævne følgende, som er et udsagn derfra: ”Kristus er vejen, sandheden og livet. - hvis Kristus er vores vej til faderen, er Frans en person, som hjælper os med at finde vejen. ”. Er man interesseret i ordenen, kan man henvende sig til Jytte Hansen, mailadr. Jyt@bdmail.dk Birte Mandrup Christensen

Den franciskanske sekularordens medlemmer, søndag d. 6.10. i Jesu Hjerte Kirke ved festmessen for ordenens 160 års jubilæum.

p. Tomislav O.F.M.conv prædiker ved jubilæet. Fotos: Peter Larsen

Jytte Hansen, foto: Lisbeth Rütz

Fejring af den hl. Frans

. Datoerne 3. og 4. oktober er Frans-dage. Og det kan mærkes, at vi i Jesu Hjerte har fået 2 franciskanske præster, der gør os opmærksomme på Frans på netop de 2 dage, og fejrer dem med os. Torsdag d. 3. oktober fejrede vi Transitus, dagen for den hellige Frans’ overgang fra det jordiske til det himmelske liv. 15


Der var stillet et stort billede/ikon af Frans ved siden af alteret. Vi lyttede til Frans’ første biograf, Thomas af Celano, som berettede om Frans sidste ord og gerning, og om hvordan den afkræftede Frans til det sidste selv istemte ”Jeg løfter min røst og råber til herren.” sl. 142. Mens der blev sunget ”Dejlig er Jorden” gik menigheden i dæmpet belysning op til billedet af den hl. Frans og tændte et lys. En meget smuk begivenhed, en smuk messe. Fredag d. 4. oktober kl. 17 var der så festmesse for den hl. Frans. Vi fik igen lejlighed til at synge, om jeg så må sige, Frans ”slagsang”, den der priser al skabning! Almægtige og kære Gud… Pris vor skaber, Halleluja. (Lovsang nr. 210 ) Birte Mandrup Christensen.

Gizella Noikar, ungarsk kvindekor.

En stor tak til organist Ole Kongsted for arrangementet d. 18. august: et stort ungarsk kvindekor, Gizella Noikar, opførte koncert i Jesu Hjerte Kirke. Koret har givet koncerter i flere lande, og var på en skandinavisk turné. De havde bl.a. givet koncert i Fåborg, hvor de med et andet kor blev dirigeret af Ole Kongsted. I nov. 2018 blev koret tildelt landets prima pris, i kategorien “ungarsk musik” Vi kunne nyde kendte klassikere, men også en stor buket af ungarske folkesange, som har overlevet århundreders sorger og glæder. Sange, som gengiver følelserne så varmt, at de virker friske og levende. Med smil på læben og tårer i halsen sad jeg der og ønskede, at hele publikummet kunne forstå disse tekster; rene, sande og fællesmenneskelige. Béla Bartók har samlet 200 tusinde ungarske folkesange ved at rejse rundt i landet og bede bønderne om at synge egnens viser. Bartok reddede denne sangskat for eftertiden, ved at optage dem på datidens båndoptager; fonografen. (se billedet.) 16


Koret sang viser, inspireret af folkesange: ”Esti Dal” (Aftensang), ”Levél az otthoniaknak”(Brev til dem hjemme), ”Szellő zúg távol” (En brise fra det fjerne). Fælles for folkets sange er, at der altid kommer et suk, en bøn eller en tak til Herren. Gud hører til menneskets daglige liv. Mit håb er, at tilhørerne kunne mærke stemningen, smagen og budskabet, uanset at de kom på et fremmed sprog. Koret sluttede dog med en aftensang på dansk, Johan Ludvig Heibergs “Natten er så stille”, i Weyses smukke melodi, arrangeret til koret af Ole Kongsted. Katalin Nørgård.

Tirsdag d. 10. dec. afholder Stenoklubbens sit årlige adventsmøde: "Vi tænder adventskransen" med vores sognepræst, p. Tomislav. Kaffe og hjemmebagt julekage, fortælling, sang, lotteri og hyggeligt samvær. Kom og vær med til at tænde lys i den mørke tid. Alle, unge som gamle, er velkomne. 17


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18:00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Stille tilbedelse hver søndag 21.00-22.30 I SAK er der kristen meditation, begynder prompt hver mandag kl. 17.00, og engelsk messe og novena onsdage 17.00. 2. og 4. torsdag er der natkirke kl. 20.00. Den 1. søndag i måneden er familiemesse.

December SAK Søndag 1. 10:00

Familiemesse

JHK Fredag 6. 16:00

Jesu Hjerte fredag. Tilbedelse mad sakramental velsignelse kl. 16:00. Messe kl. 17:00

ALLE Lørdag 7. 14:30

På opdagelse i troen ved Domprovst Thomas Frank ”Min vej til vikingernes Byzans”. Menighedssalen i Bredgade.

JHK Lørdag 7. 07:30

Roratemesse i ekstraordinær form

SAK Lørdag 7. 09:30

Julerengøring af kirken

ANS Søndag 8. 10:00

Familiemesse med Luciaoptog. Besøg af Sct. Nikolaus til kirkekaffen efter messen.

JHK Søndag 8. 11:00

Messe m. Luciaoptog og besøg af Nicolaus. Kirkekaffe m. æbleskiver, slikposer, leg mm.

SAK Søndag 8. 10:00

Sankt Nikolaus fest med uddeling af gaver til børnene.

SAK Søndag 8. 15:00

Julekoncert fil fordel for Sakramentskirkens tag. Billetter á 50kr. købes i døren. Se omtale andetsteds.

JHK Tirsdag 10. 20:00

Koncert m. Musica Viva, entré 30 kr.

ALLE Onsdag 11. 11:00

KÆK’s adventsmesse og efterfølgende middag i menighedssalen. 18


JHK Fredag 13. 18:00-19:30 Åben dør, personlig forbøn og samtale. JHK Lørdag 14. 07:30

Roratemesse i ekstraordinær form

JHK Lørdag 14. 09:00

Rengøringsdag

SAK Søndag 15. 09:00

Tilbedelse inden messen kl. 10:00 som forberedelse til julen

ANS Tirsdag 17. 19:00

Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Tirsdag 17. 14:30

Stenoklubbens adventsmøde – om omtale andet steds i bladet

JHK Lørdag 21. 07:30

Tamperlørdag i ekstraordinær form

JHK Lørdag 21. 12:00-16:30 Tro og lys. Jesus er vejen til krybben. JHK Søndag 22. 18:00

Vigilie til Herrens fødsel i ekstraordinær form m. biskoppen

SAK Søndag 22. 09:30

Tilbedelse inden messen kl. 10:00 som forberedelse til julen

ANS Tirsdag 24. 16:00

Familiejulemesse. KL.23:30 Julemusik. KL.24:00 Midnatsmesse ved biskop C. Kozon

JHK Tirsdag 24. 23:00

Kirken åbner. KL. 23:30 koret synger salmer. Midnatsmesse

SAK Tirsdag 24. 15:00

Engelsk / fransk messe. KL. 23:00 Dansk messe

ANS Onsdag 25. 10:00

Juledags Pontifikalmesse. KL.13:00 Ukrainsk julemesse. KL.15:00 Spansk messe

JHK Onsdag 25. 11:00

Herrens fødsel. KL.20:00 Aftenmesse

JHK Onsdag 25. 18:00

Messe for Herrens fødsel i ekstraordinær form

SAK Onsdag 25. 10:00

Dansk messe. KL. 11:30 fransk messe. KL. 17:30 engelsk messe uden novena.

ANS Torsdag 26. 10:00

Sankt Stefans dag. Messe med julesalmer.

SAK Torsdag 26. -

Ingen messer.

JHK Torsdag 27. 11:00

Sankt Stefans dag. Ingen kirkekaffe. Ingen messe kl. 17:00

ANS Søndag 29. 10:00

Den hellige Familie. Højmesse

JHK Søndag 29. 11:00

Den hellige Familie. Højmesse 19


SAK Søndag 29. 10:00

Dansk messe. KL. 11:30 fransk messe. KL. 17:30 engelsk.

ANS Tirsdag 31. 16:00

Taksigelsesmesse.

JHK Tirsdag 31. 10:00

Messe 7. dag i juleoktaven i ekstraordinær form

JHK Tirsdag 31. 16:00

Taksigelsesmesse m. eftf. Rosenkransbøn.

Januar ANS Onsdag 1. 10:00

Messe

JHK Onsdag 1. 11:00

Nytårsdags højmesse. KL. 20:00 Aftenmesse

JHK Onsdag 1. 18:00

Juleoktaven i ekstraordinær form

SAK Onsdag 1. 10:00

Dansk messe. KL. 11:30 fransk messe. KL. 17:30 engelsk.

JHK Fredag 3. 16:00

Jesu Hjerte fredag. Tilbedelse med sakramental velsignelse. KL. 17:00 Messe

ALLE Lørdag 4. 14:30

På opdagelse i Troen. Menighedssalen

ANS Søndag 5. 10:00

Højmesse med Hellig tre Kongers optog. Børnevenlig kirkekaffe efter messen

JHK Søndag 5. 11:00

Hellige tre Konger, højmesse.

SAK Søndag 5. 10:00

Hellige tre Konger, familiemesse.

ANS Tirsdag 7. 19:00

Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Fredag 10. 18:00-19:30 Åben dør, personlig forbøn og samtale ANS Søndag 12. 10:00

Familiemesse

JHK Lørdag 18. 12:00-16:00 Tro og lys – Jesus er vejen for enhed. ANS Tirsdag 21. 19:00

Bibelkreds i undervisningslokalet

ALLE Onsdag 22. 15:00

KÆK møde i menighedslokalet

ANS Onsdag 22. 19:00

Koncert m. russisk ensemble. Kirkemusik og russisk folklore

ALLE Torsdag 23. 18:30

Økumenisk kirkevandring fra Skt. Pauls kirke

JHK Fredag 31. 19:00-21:00 Forsonings- og helbredelsesmesse for de kristnes enhed. KL. 18:00 Mulighed for skriftemål. 20


Februar ALLE Lørdag 1. 14:30

På opdagelse i Troen. Menighedslokalet

ANS Søndag 2. 10:00

Herrens Fremstilling / Kyndelmisse. Højmesse med lysprocession.

JHK Søndag 2. 11:00

Kyndelmisse

SAK Søndag 2. 10:00

Familiemesse med lysindvielse.

ANS Tirsdag 4. 19:00

Bibelkreds i undervisningslokalet

ANS Onsdag 5. 19:00

Taizé gudstjeneste i kirken

JHK Fredag 7. 16:00

Jesu Hjerte fredag. Tilbedelse med sakramental velsignelse. KL. 17:00 Messe

ANS Søndag 9. 10:00

Familiemesse

JHK Fredag 14. 18:00-19:00 Åben dør, personlig forbøn og samtale JHK Lørdag 15. 12:00-16:30 Tro og lys – Jesus er vejen til overgivelse ANS Tirsdag 18. 19:00

Bibelkreds i undervisningslokalet

SAK Søndag 23. 11:00

Fastelavnssøndag. Fællesmesse for den franske og danske del af menigheden. Efterfølgende slår vi katten af tønden, får boller og slik. Kom gerne udklædt.

ANS Onsdag 26. 08:00

Messe Askeonsdag. 19:00 Pontifikalmesse

ANS Onsdag 26. 15:00

KÆK møde i menighedssalen. Dagens gæst: Anastasia Ryom

JHK Fredag 28. 19:00-21:00 Forsonings- og helbredelsesmesse. KL. 18:00 mulighed for skriftemål.

21


ommen i as Ældrecafé

Faste aktiviteter i Caritas Center Stenosgade:

Mandagsaktiviteter for kvinder Mandage 12-15 Indholdet varierer fra gang til gang. Der er både højtlæsning, kreative aktiviteter og bagning. Gæsterne er med til at bestemme indholdet. Kontakt projektkoordinator Ulrik Gade Husted 52 52 95 81 eller ugh@caritas.dk for yderligere informationer. Åben Rådgivning (onsdage 17-19.30): I Caritas' Åben Rådgivning sidder uddannede socialrådgivere klar til at vejlede dig gratis og anonymt i familiesager, økonomi, kontakten til kommunen og meget andet. Stille tilbedelse (søndage 21-22.30): Jesu Hjerte kirke er åben for stille tilbedelse. Du kan deltage i hele seancen eller kortere tid, som du ønsker.

Caritas’ Ældrecafé 13-16.30): 17-21 DAG 13-16.30 OG(onsdage FREDAG

I ældrecaféen samles kvinder og mænd 50år+ over mad, dans, udflugter og kreative aktiviteter. Det er gratis at deltage og åbent for alle.

ÅBENT

Gents’ Night: (fredage 17-21): I ældrecaféen samles kvinder og mænd 50år+ over mad, dans, udflugter og kreative aktiviteter. Det er gratis at deltage og åbent for alle. Om fredagen er der et større fokus på mænd, bræt-, guitar-, og puslespil. Pakistansk ældregruppe (mandage 12-15): En gruppe pakistanske kvinder mødes, snakker, hygger og danner netværk. Flere møder bliver annonceret løbende. Følg med på www.caritas.dk/fyraften

Alle arrangementer foregår i Caritas Center Stenosgade på Stenosgade 4A, 1616 Kbh. V. Læs mere om Caritas arbejde i Danmark på www.caritas.dk/i-danmark www.caritas.dk/aeldrecafe


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 538 124 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand John Rosing - næstformand Stine Rørbæk - sekretær, medlem af Pastoralrådet Bo E. Pepke

Roch Rutondiye Margarethe Stelsberg Frandina Olivo Pastor Marcos Romero Bernus Pastor Jan Hansen

Menighedsråd Sakramentskirken Virginie Mwepele - formand Stella Sørensen – næstformand, medlem af Pastoralrådet Katrine Ørum Rosemarie Alonzo Christensen Bellen Quinto

Sylvie Dauzat Alexander Vergara Clarice Scott Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Tomaz Majcen OFM Conv.

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Rasmus Kaare Frederiksen – formand Maria Giuditta Rasmussen – næstformand Ulf M. Becker - sekretær Loredana Ruggiero Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther Maria Sundgaard Ertner Ursula Ljungqvist Pastor Tomislav Cvetko OFM Conv.

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail.


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider

Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00.

Sognepræst Marcos Romero Bernus tlf. 28 85 25 17, marcos@katolsk.dk 2. præst: Jan Hansen, tlf. 22 26 47 23, p.jan@katolsk.dk Præst for spansktalende: Jacak Stanislawski CssR tlf. 50 28 91 48

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 10.00 Dansk højmesse (Fransk Messe fra 9. september) kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Mandag kl. 17.00 Kristen meditaion Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe 2. og 4. torsdag kl. 20.00 Natkirke

Sognepræst: Tomaz Majcen OFM Conv., tlf. 21 78 05 90, majcen.tomaz@gmail.com Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 51 24 84 22, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 26 70 46 76, rob68.bellarmin@wanadoo.fr

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn

Sognepræst: Tomislav Cvetko OFM Conv., tlf. 21 78 06 71 tomislav.cvetko33@gmail.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.