__MAIN_TEXT__

Page 1

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

marts – maj 2019


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Jesu Hjerte Kirke. Messe i forbindelse med Biskoppens 40 års jubilæum d. 6. januar 2019.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup Christensen, Kate Toft Madsen

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Fotos: Birte Mandrup Christensen Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Pave Frans under World Youth Day i Panama, 27. januar 2019 I, kære unge, er ikke fremtiden. Vi kan lide at sige, at ”I er fremtiden”. Men nej, I er nutiden. I er ikke Guds fremtid, I unge er Guds nu. Han indbyder jer og kalder jer til i jeres fællesskaber og byer at gå ud for at finde jeres bedsteforældre, jeres ældre; at stå frem og sammen med dem at tale om og virkeliggøre drømmen, som Herren har drømt om jer. Ikke i morgen, men nu, for hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være (jf. Matt 6,21). Hvad I forelsker jer i, vil ikke blot erobre jeres fantasi, men det vil påvirke alting. Det vil være det, I står op til om morgenen, det som får jer til at fortsætte i modgang, som får jeres hjerter til at blive åbnet og som vil fylde jer med forundring, glæde og taknemmelighed. Opdag at I har en mission, og lad jer forelske; af dette afhænger alting. 2


Præsten skriver Jeg er selv blevet overrasket over hvor mange katolikker, der egentlig går og glæder sig til, at det skal blive fastetid. En tid med afsavn og bod lyder jo ikke umiddelbart som særligt attraktiv. Men faktisk går jeg også selv og glæder mig til fastetiden. Den bringer nemlig ofte en dyb glæde med sig – og det er der slet ikke noget forkert i. Forkert er det derimod, hvis vi får fasten til at virke som en konkurrence i selvpineri. Hvem kan give afkald på mest i længst tid? Der er ikke noget formål i at give afkald på ting i sig selv. Afkald er til for at skabe frihed fra ting, der kan binde os, og for at få os til at prioritere i rette orden. Og det er i virkeligheden det, som er formålet med fastetiden: at bringe alting i den rette orden, at få styr på vore relationer. Her er det også vigtigt at tilføje, at fastetiden ikke kun har med faste at gøre. Der er tre aspekter, som bør fylde lige meget i fastetiden: bøn, faste og almisser. Hvert aspekt rører ved en særlig relation. Bønnen har med vores relation til Gud at gøre. Ved at gøre mere ud af bønnen i fastetiden erkender vi, at vi har brug for, at han er med i vores liv, og vi forsøger at give ham mere plads. Fasten har med vores relation til os selv at gøre. Ved at faste giver vi afkald på forskellige fysiske goder, så vi kan vise, om det er vore umiddelbare behov eller os selv, der bestemmer over os. Det handler ikke kun om at afholde sig fra spise, men også f.eks. brug af tv eller lignende. Almisser eller gode gerninger har med vores relation til vores næste at gøre. Ved at gøre gode gerninger understreger vi, at mennesket ikke er skabt til at være alene, men at vi har værdifulde roller i forhold til hinanden. At forsøge at forbedre vores forhold til Gud, os selv og vores næste er en stor opgave, men også en god opgave, som kan gøre glad. Lad os derfor gå ind til fastetiden med løftet pande og et smil på læben. Sognepræst Daniel Nørgaard 3


Nyt fra sognene Biskoppens 40 års præstejubilæum – Hjertelig tillykke! Lørdag den 6. januar 1979 på Hellig Tre Kongers Fest blev Czeslaw Kozon præsteviet af biskop H. L. Martensen i Skt. Ansgars Kirke. I år på samme festdag kunne Czeslaw, nu biskop, fejre sit 40 års præstejubilæum ved søndagens højmesse kl. 11 i Jesu Hjerte Kirke. Af praktiske årsager var det flyttet hertil, og biskoppen er jo også sidste år flyttet til præstegården ved kirken, så menigheden var glad for at ”lægge hus til”. Det blev en særlig festmesse. Biskoppen celebrerede messen i samme messehagel, som han blev iklædt ved sin præstevielse. Der var koncelebranter fra ind- og udland og ministranter fra præstekollegiet og forskellige menigheder.

4


Kirken var stopfuld med gæster fra hele landet. Der var også repræsentanter fra både Malteserordenen og Ridderordenen af Den Hellige Grav i Jerusalem, sidstnævnte er biskoppen storprior for. Koret rammede liturgien ind med skønsang blandt andet med en særlig korsats for 8 stemmer ”Quid retribuam Domino”, som var komponeret til lejligheden af korets leder, Ole Kongsted. Titlen er fra Davidssalme 116, og versene 12-13 lyder: ”Hvorledes skal jeg gengælde Herren alle hans velgerninger? Jeg vil løfte frelsens bæger og påkalde Herrens navn.” Den sidste del refererer til Czeslaws primitsbillede. Efter messen var der en stor reception. Der var tænkt på alt, bl.a. havde Sr. Anna, biskoppens husholderske, kreeret et rigtigt kagebord. Dvs. en kæmpe lagkage på nok 1 x 2 m, som fyldte et helt bord. Der blev holdt flere taler og givet mange gaver, både fine flasker, bøger mm. og så nogle særlige vela med biskoppens våbenskjold til de ministranter, som skal bære stav og mitra under liturgien. Biskoppen havde særligt ønsket sig, at man kunne give bidrag til kirkens karitative organisationer. En flot gestus, som vil modtages med stor tak fra disse organisationer. Tak biskop Czeslaw, fordi du fulgte Guds kald til at tjene Ham i Kirken. Må du modtage al velsignelse til dit virke fremover. På menighedens vegne, Carsten Günther Velkommen til p. Stephen Det franciskanske kommunitet i Stenosgade er blevet større. Den ny præst er den 55-årige pater Stephen, en konventualer fra Filippinerne. P. Stephen Mary (på dåbsattesten står der Ariel Baraquiel Bejo) blev født i 1964, et Andet Vatikanerkoncils baby, som han selv udtrykker det. Han stammer fra Albay i Bicol Region, omtrent 400 km fra Manila. Stephen voksede op i et storslået landskab, tæt på den berømte Mayon Volcano, den mest aktive vulkan i Filippinerne. Navnet Mayon stammer fra ordet magayon eller smuk. P. Stephen er den midterste af 9 børn, og den eneste som valgte et gudviet liv, skønt både en bror og en søster forsøgte sig. Han har 20 niecer og nevøer, og 4 grandniecer/nevøer. Bicol Region var franciskansk missionsområde under den spanske periode i Filippinerne, og da p. Stephen gik i skole i Naga City, gik han ofte til messe i en 5


franciskansk kirke. Set i bakspejlet er han klar over, at San Damiano korset over altret var instrumentalt i at forme hans kald til franciskaner. Da han kom på universitet, læste han landbrug, og under studietiden besøgte han flere gange sin bror, der på det tidspunkt læste på præsteseminariet. ”Jeg blev smittet,” siger Stephen. Han beskriver kaldet ikke som en dramatisk oplevelse, men som ”ånden, der rørte på sig.” Men der var også eksterne faktorer, der førte Stephen til franciskanerordenen. I 1983 ophørte ordenen the Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, som Stephen var indtrådt i, med deres aktiviteter i Filippinerne. Seminaristerne blev overført enten til bispedømmets seminarium eller til franciskanerordenen. Dette blev begyndelsen på Stephens franciskanerliv. Det var i disse år at den polske konventualer, Den hellige Maximilian Kolbe, blev helgenviet (1982), og under Stephens formationsperiode blev Kolbe et særligt referencepunkt for franciskanerne i Filippinerne. Det inspirerede Stephen til at stille sig til rådighed for missionsarbejde. Meget af Stephens arbejdsliv er blevet tilbragt udenfor Filippinerne. Han har læst i Rom og i USA og arbejdet i Italien. Flere her i Danmark har gættet på at p. Stephen vil få arbejdet med filippinerne i Danmark som sit ansvarsområde, men i skrivende stund har han endnu ikke modtaget en ”stillingsbeskrivelse”. Som franciskaner er en vigtig opgave for Stephen slet og ret at være medlem af kommunitetet her i København. Han skal også bruge kræfter på at lære dansk for at opnå varig opholdstilladelse i Danmark. 6


Stephen har allerede læst messer på engelsk i Sakramentskirke, Skt. Annæ, og i Vor Frue (Herlev) og har holdt en kort retræte for filippinske au pairer hos Kærlighedens Missionærer i Sigurdsgade. Søstrene gør en særlig indsats overfor au pairerne, og gennem arbejdet med søstrene er Stephen ved at lære mere om au pair arbejderne. Ved at deltage i nogle af bispedømmets aktiviteter såsom kirkevandringen, festen for Sankt Ansgar, og præsteretræten, lærer han langsomt bispedømmet bedre at kende. Ligeledes giver det at deltage i nogle af Caritas’ aktiviteter for filippinske seniorer om onsdagen i Jesu Hjerte Kirke og i bønnemøder og jubilæer en mulighed for ham at lære om den filippinske deltagelse i Kirken her i Danmark. Kort sagt: det er en lærerig tid for ham. Vi fra Jesu Hjerte og Sakramentskirkens sogne ønsker p. Stephen alt godt og et varmt velkommen til København. Kate Toft Madsen Kirkeskat fordoblet i Skt. Ansgars Kirke Opgørelsen over kirkeskat for 2018 viste, at vi i forhold til 2011 har fået fordoblet indtægterne på kirkeskat. Vi er således nået op på lige godt 1,4 mio. kr. i kirkeskat, hvoraf menigheden selv beholder 840.000 kr. For det første varmer det, at så mange i menigheden helt konkret støtter op om kirkens vel. Der skal derfor lyde en stor tak til de trofaste bidragsydere, til de mange, som i 2018 har tilmeldt sig kirkeskat og til dem, der har øget deres bidrag i forhold til tidligere. For det andet kommer der til at blive brug for fortsat stigende bidrag. En vedligeholdelsesplan, som vi har fået udarbejdet for årene 2019-2028 fortæller om udgifter til vedligeholdelse i kirken og præstegården for ca. 13 mio. kr. Så mange penge får vi nok ikke til rådighed, men flere af de dyre investeringer er absolut nødvendige. Allerede her i 2019 må vi derfor regne med at bruge 2 mio. kr. på vedligeholdelse, for ikke pludselig at stå med meget højere udgifter til reparation af skader. Pengene har vi kun, fordi vi kan trække dem ud fra ejendommen Bredgade 67-69, men så har vi heller ikke flere penge at bruge af. Vedligeholdsarbejdet i 2019 bliver især reparation af tag og murværk ved nordre kabuf, som lukker vand ind, udskiftning af afløbs- og brugsvandsinstallationer i præstegården og flere tiltag, der skal garantere sikkerhed mod f.eks. brand. 7


Førstekommunion Mød op og støt børnene i deres næste skridt i troslivet, når der fejres førstekommunion i sognene. Undervisningen for sognene har været separat og det samme gør sig gældende for fejringen. Jesu Hjerte Kirke: førstekommunion søndag d. 28. april kl. 11.00. Sakramentskirken: førstekommunion søndag den 19. maj kl. 10.00. Sankt Ansgars Kirke: Torsdag den 30. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfartsmesse med børnenes førstekommunion. Hviderussiske søstre på besøg Igen i år vil søstre fra Skt. Elisabeth Kloster i Minsk, Hviderusland, komme til Danmark for at sælge religiøs kunst. Overskuddet går til at drive børnehjem, hjem for misbrugere og andet karitativt arbejde, som klosteret står for. Husk derfor at tage rigeligt med penge med. Søstrene har boder stående: Jesu Hjerte Kirke i forbindelse med messerne kl. 18.00 d. 23. marts og kl. 11.00 d. 24. marts. Sankt Ansgars Kirke i forbindelse med messerne kl. 17.00 d. 23. og kl. 10.00, 13.00 og 15.00 d. 24. marts Sakramentskirken i forbindelse med messen kl. 17.30 d. 24. marts. Den karmelitiske lægmandsorden I serien om forskellige kirkelige bevægelser er vi nu nået til sekularkarmeliterne, altså lægfolk, som er tilknyttet karmeliterordenen. I Danmark er der ca. 40 medlemmer af den karmelitiske sekularorden. Karmeliterordenen har sin rod i en gruppe eneboere, som bosatte sig på bjerget Karmel i Palæstina i slutningen af 1100-tallet. Deres første ordensregel blev udformet af Albert af Jerusalem i begyndelsen af 1200-tallet, og ordenen spredte sig hurtigt til Europa. I 1500-tallet blev ordenen reformeret af Teresa af Avila og Johannes af Korset, og deres gren, de uskoede karmeliter, er i dag den mest udbredte. De danske sekularkarmeliter hører til denne gren. 8


Sekularkarmeliterne udgør sammen med brødrene og nonnerne én familie med de samme åndelige goder, det samme kald til hellighed og den samme apostolske mission. De bidrager til ordenen med den rigdom, der er særegen for deres liv som lægfolk. Den hellige Albert af Jerusalems regel er det oprindelige udtryk for Karmels spiritualitet. De følgende principper fra denne regel er også grundlæggende for det karmelitiske liv i dag: a. b. c. d. e. f. g. h.

At leve i lydighed mod Jesus Kristus At meditere flittigt over Herrens lov At tage sig tid til åndelig læsning At deltage i Kirkens liturgi, både Eukaristien og tidebønnen At bekymre sig for de andre i fraterniteten, for deres behov, og hvad der kan gavne dem At stræbe efter at udføre Guds vilje i et liv i intens tro, håb og kærlighed At søge indre stilhed og ensomhed i bønslivet At være klogt velovervejet i alle handlinger

Efterfølgelse af Jesus, som medlem af sekularordenen, udtrykkes i løftet om at stræbe efter evangelisk fuldkommenhed i Karmels ånd. Løftet aflægges i den ånd, der kommer til udtryk i de evangeliske råd – kyskhed, fattigdom og lydighed – og i saligprisningerne. Løftet aflægges over for fraternitetens medlemmer, der repræsenterer hele Kirken, og i nærvær af en stedfortræder for ordenens overordnede. For at blive medlem skal du have været praktiserende katolik i mindst 2 år og leve i overensstemmelse med Kirkens lære, moral og etik. For at afprøve dit kald, skal du, før du begynder, i et halvt år have forsøgt at leve efter de daglige regler for en sekularkarmelit. I de første 6 år har du pligt til at deltage i undervisningen i en gruppe, der består af postulanter og novicer. Det første år er en prøvetid, hvor du så at sige snuser til Karmel. I den tid er du postulant. Hvis både du og rådet derefter er overbeviste om dit kald til at være sekularkarmelit, kan du blive iklædt. Herefter er du novice i 2 år og kan så aflægge dit første løfte. Efter yderligere 3 år kan du aflægge endegyldigt løfte. Postulant- og novicegruppen mødes hver anden måned i Sankt Josefs Karmel i Hillerød. Vi har altid indre bøn, messe, undervisning og samvær. Mødet varer ca. 5 timer inkl. messen. Mødet holdes altid en søndag. De medlemmer, der har aflagt evige løfter, deltager også, dog ikke i undervisningen, hvor de har deres eget program. Bente Nielsen, sækularkarmelit 9


Mød et sognebarn Kirsten Dam Jeg er 86 år og har været medlem af Sankt Ansgars menighed siden midten af 90'erne. Jeg voksede op i København i en almindelig folkekirkefamilie med dåb og konfirmation, men gik på en privatskole med en kristen holdning. I gymnasiet gik jeg tre år i klasse med Kirsten Stoffregen Pedersen, der senere blev Birgittasøster i Vadstena og endte som etiopisk nonne i Jerusalem med navnet sr. Abraham. Det gav anledning til mange gode samtaler, ikke mindst da vi i 3. g. var de eneste to klassisksproglige tilbage på holdet. Da jeg efter studentereksamen havde tilbragt et år i Normandiet som au pair i en praktiserende katolsk familie, henvendte jeg mig på Kirstens anbefaling til jesuitterne i Stenosgade og blev efter fem måneder optaget i Kirken af pater J. Coenen i påsken 1953. Som studerende på Københavns Universitet blev jeg hurtigt hentet ind i Academicum Catholicum, hvor jeg et halvt år senere mødte min kommende mand Ole, der lige var konverteret hos pastor Kjeld Geertz-Hansen i Sankt Ansgar. Vi tog sammen på tommelfingeren til Lourdes i Mariaåret 1954, blev forlovet og gift i 1956, har fået fire børn - heraf den yngste i Nuuk, hvor vi arbejdede et par år på Seminariet og Realskolen. Har i dag 9 børnebørn og to oldebørn. Bortset fra tiden i Grønland har jeg undervist på Zahles Skole og Holte Gymnasium, samt de sidste 16 år på Sct. Joseph Skole i Ringsted, hvor Ole var skoleleder. Jeg underviste i matematik, fransk, latin og spansk. I en periode, mens vi boede i Nordsjælland var jeg menighedrådsformand i Hillerød og senere var jeg menighedrådsmedlem i Ringsted i 8 år. Da vi blev pensioneret fra skolen i Ringsted, vendte vi tilbage til Sankt Ansgars Kirke, som Ole jo altid har følt sig knyttet til, hvad jeg også er blevet med tiden. I den efterfølgende tid henvendte jeg mig til Katolsk Forlag, hvor Elsebet Kieler var i gang med at oversætte Den Katolske Kirkes Katekismus fra fransk. Jeg tilbød at renskrive hendes dokument på min computer, og det blev min opgave at redigere alle fodnoterne samt rette oversættelsen ind efter den latinske normative udgave, der kom et par år efter. Desværre blev bogen først udgivet efter Elsebet Kielers død. Indimellem har jeg oversat et par bøger, nemlig fra fransk Yves Raguin: Kristen mystik i dialog med Østen, fra svensk Wilfrid Stinissen: Den 10


enkle vej til Hellighed. En bog om Thérèse af Lisieux. Samt et par pavelige skrivelser: fra lat. og tysk Benedikt XVI: Spe salvi om det kristne håb, fra fra. Pave Frans: Gaudete et exsultate. Måske vil der melde sig flere i fremtiden. Som pensionister, gamle og svagelige, føler vi, at vi har menighedens støtte i form af forbøn og små hilsener, der styrker vores fornemmelse af at høre til et varmt fællesskab. Det er vi meget taknemmelige for, og vi håber, at andre må have lov at opleve det samme. Hvad Kirkens fremtid angår, sætter vi vores tillid til Helligånden, der før har hjulpet den gennem svære perioder.

Det sker i kirken Karneval i Sakramentskirken Karneval i Rio, Fasching i Tyskland, Mardi Gras i New Orleans: alle er de berømte for deres udsvævelser. Så vildt går det ikke til hos os, men vi fejrer fastens begyndelse med vores fastelavnsfest. Derfor er den danske messe i Sakramentskirke den 3. marts ændret til en fælles dansk-fransk messe kl.11.00. Efter messen er der fest med tøndeslagning, boller til alle og slikposer til børnene. Tag børnebørnene med. Kom gerne udklædt, skej lidt ud, og bliv høj på sukker! På vej mod Golgatha: aktiviteter i SAK i fastetiden Askeonsdag: Der vil være uddeling af askekors i Sakramentskirken den 6. marts i forbindelse med den engelske messe kl. 17.00. Korsvejsandagt: Kl.17.00 hver fredag i fastetiden er der korsvejsandagt på engelsk ved fr. Joy i Sakramentskirken. Lidelseshistoriens gru: Værdsat og omdiskuteret - Mel Gibsons film ”The Passion of Christ” har delt vandene siden den udkom i 2004 på grund af dens grusomme skildring af Jesu lidelseshistorie. Kom og dan dig din egen mening. Vi viser filmen i Sakramentskirkens kælder fredag den 5. april efter korsvejsandagten. Alle er velkomne. 11


Bededag for det ufødte liv Foreningen Retten til Liv inviterer kristne menigheder i Danmark til i fastetiden at dedikere en særlig dag til at bede for det ufødte menneskeliv. I Sankt Ansgars Kirke vil der lørdag d. 9. marts være sakramental tilbedelse i kirken fra kl. 9.00 til kl. 17.00, og under den sædvanlige vigiliemesse kl. 17.00 vil der være et særligt fokus på bøn for de ufødte. Man kan deltage i arrangementet ved at skrive sig på for en time, men man kan selvfølgelig også bede med hjemmefra eller andre steder. Meningen er at øge vores egen bevidsthed om, hvor værdifuldt det ufødte liv er, og bede til en ændring i vores kultur, så vi alle kan blive bedre til at tage imod det nye liv og give det lov til at leve det liv, som Gud har tiltænkt det. Studiekreds om Evangelii nuntiandi i Sankt Ansgars Kirke Vores praktikant, Filip Mikic, vil gerne præsentere et af de vigtigste pavelige dokumenter fra det sidste århundrede, ”Evangelii nuntiandi”, skrevet af pave Paul VI om evangeliets forkyndelse. Studiekredsen finder sted tirsdage kl. 19.30 i undervisningslokale på 1. sal i præstegården bag Sankt Ansgars Kirke. Teksten skal nok blive distribueret der. Alle er velkomne til at deltage, også selvom man ikke kan være med hver gang. Det første møde er den 12. marts og så forsætter vi ca. hver anden tirsdag: 26/3, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5. Menighederne går i forbøn – et styrket bønsliv i fastetiden Ved Diakon Michael Münchow, M.A., Cand.Phil. & Theol. Tid og sted: Mandag den 18. marts 2019 kl 19.00-20.30 i Sakramentskirken, Nørrebrogade 27; 2200 N Fasten er traditionelt en tid til bøn og almisse. Indsamlinger landet over støtter gavmildt et væld af gode projekter. Kan kirkernes bønsliv styrkes og beriges på lignende måde? Dette aftenmøde har til formål at sætte fokus på den mulighed for fællesbøn, som menighedens forbønner giver anledning til i forbindelse med Ordets Liturgi. 12


Efter en kort introduktion til menighedens forbønner som liturgisk element vil vi arbejde både med vores egne personlige fasteintentioner og med vores menigheders anliggender. Dette vil forhåbentlig resultere i nye og nærværende bidrag til forbønner, der kan bruges ved gudstjenesterne i vore respektive sogne. Aftenmødet er åbent for alle sogne, og Michael Münchow vil være behjælpelig med omsætningen fra tanke til bøn til skriftlig fælles forbøn. Information og tilmelding til aftenmødet: michael@munchow.org tlf. 2227 1872.

Stille tilbedelse i Jesu Hjerte Kirke Hver søndag aften i forlængelse af aftenmessen kl. 20.00 holdes der stille tilbedelse i Jesu Hjerte Kirke ind til ca. kl. 22.30. Alle er velkomne, så længe man vil, for fem minutter eller for de godt halvanden time, Sakramentet er udstillet. Den stille bøn kan praktiseres på mange måder. Men det er klart at for os der kommer hver søndag, er det naturligt også at bede i taknemmelighed for Den Katolske Kirke i Danmark og for Caritas Danmark, der tilsammen gør en sådan bønsaften muligt. Vi vil gerne tilbyde en god stilhed, som modvægt til det samfund vi lever i, som vi oplever som meget rigt på ord og fattigt på stilhed. For mange er det også en god oplevelse, at vi ikke ser så meget på hinanden, men i stedet ser i samme retning. Vi har en sms-tjeneste for de, der bor langt væk, og de, der af andre grunde ikke kan være fysisk til stede i kirken på dette ret sene tidspunkt. Med en påmindelse på sms søndag eftermiddag beder de med hjemmefra, det de kan. Kig ind, næste gang du trænger til lidt stilhed!

13

Stine Riegels Læsøe


Det sker i Caritas Center Stenosgade – kom og vær med! Alle arrangementer foregår i Caritas Center Stenosgade på Stenosgade 4A, 1616 Kbh. V. Læs mere om arrangementerne på www.caritas.dk/caritas-center eller kontakt Christa på ckk@caritas.dk. Fyraftensmøde – Karen Blixen og kristendommen den 13. marts kl. 17.30 Forfatter Jørgen Stormgaard fortæller, hvordan kristendommen kommer til udtryk i Karen Blixens forfatterskab. Efter oplægget serveres der mad. Ønsker du at blive til mad koster det 20 kr., og tilmelding ses gerne via e-mail/sms til ckk@caritas.dk / 52 52 95 81. Kreativt samvær den 25. marts kl. 14-16 og den 2. april kl. 10-12 Vi mødes til kaffe og kage og laver påskedekorationer, som gennem Besøgstjenesten doneres til ældre i Skt. Ansgars menighed. Foredrag – Påskemåltidet og den stille uge v/Ulla Elmquist den 4. april kl. 14. Ulla Elmquist fortæller om den stille uge, og hvordan det jødiske påskemåltid har udviklet sig til påsken, vi fejrer i Den katolske Kirke i dag. Blomsterworkshop - tips og tricks v/blomsterbinder Gitte den 9. april 10-12 Få tips til hvordan du kan lave påskekranse og binde forårsblomster. Vi sørger for materialer, og du får dine resultater med hjem. Vi har et begrænset antal pladser og tilmelding er derfor nødvendig senest 3. april via e-mail/sms til ckk@caritas.dk / 52 52 95 81. Pris: 30 kr. Fyraftensmøde: Innovation i udviklingsarbejdet - Plastikposen der giver rent drikkevand den 24. april kl. 17.30 Solarsack fortæller om deres plastikpose, som ved hjælp af solens varme og stråler dræber vandbakterier samt om implementeringen af Solarsack i Caritas’ nødhjælps- og udviklingsarbejde. Efter oplægget serveres der mad. Ønsker du at blive til mad koster det 20 kr., og tilmelding ses gerne via e-mail/sms til ckk@caritas.dk / 52529581. Husker du? Caritas Seniorgruppe Der bliver sat ord på gamle minder og erindringer i Caritas Danmarks seniorgruppe Fortæl for Livet. Fortæl for Livet er en gruppe, hvor seniorer og ældre 14


kan mødes og fortælle, lytte og være vidner til hinandens livshistorier. Ved at fortælle historier fra vores liv i selskab med andre, kan vi finde frem til minder og oplevelser, som vi måske har glemt. Et vidne til din historie Mange ældre har mistet de mennesker, som har kendt dem siden de selv var børn. De mennesker, som har været vidne til deres liv og historie. Det kan for nogle føre til ensomhed og en fornemmelse af en tabt identitet. Gennem Fortæl for Livet får man mulighed for at skabe nye relationer og dele sin historie med andre. Man får nye vidner til sit liv. Birte Mandrup Christensen var med i den første Fortæl for Livet gruppe, og hun genkender fornemmelsen af at mangle nogen, der kender hendes livshistorie. ”Vi var fem søskende. Alle de andre døde af alvorlige sygdomme. Jeg har ikke længere nogen, som kender mig fra da jeg var barn, så jeg kan godt genkende det med, at der ikke længere er en jeg kan spørge – husker du?”, siger Birte. Birte har et godt socialt netværk, blandt andet i menigheden i Jesu Hjerte Kirke, men for andre kan Fortæl for Livet også være en vej til at finde nye relationer på. ”Jeg har så i stedet en masse gode relationer i kirken, men jeg tror der er mange, som måske har mistet de fleste af deres jævnaldrende og er ensomme. De kan have glæde af at være i en gruppe som Fortæl for Livet, hvor man trygt kan sætte ord på sit liv”, siger Birte. Hvordan foregår det? Der er fire til seks deltagere i gruppen samt en uddannet gruppeleder. Vi mødes en hverdag om uge over en periode på 8-10 uger i Caritas Center Stenosgade (Stenosgade 4A,1616 København V). Fortæl for Livet starter et nyt i forløb i foråret. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt venligst Christa Kranich fra Caritas på telefon 52 52 95 81 eller på e-mail ckk@caritas.dk.

15


Dagretræte i fastetiden – et afbræk fra vante rutiner Retræteleder: Diakon Michael Münchow, M.A., Cand.Phil. & Theol. Tid og sted: Lørdag 6. april 2019 kl. 10.00-16.00 i Sakramentskirken, Nørrebrogade 27; 2200 N Fasten giver mulighed for et afbræk fra hverdagens vante rutiner. Det er en lejlighed til at give slip på overflod og overflødighed for bedre at fokusere på det væsentlige i livet. For kristne verden over er det forberedelse til fejringen af påsken mysterium. Hvad bringer denne faste med sig af nyt i mit trosliv? Hvordan kan Kirkens årshjul af liturgiske tekster og ritualer hjælpe os på vej til en dybere fastetid og en mere righoldig fejring af påsken? Det fordyber vi os i på denne dagretræte. Retræten består af en vekslen mellem kortere oplæg samt fordybelse i udvalgte bibeltekster, individuelt og i smågrupper. Sigtet med dagen er, at Guds ord og nærvær gennem opmærksomhed og bøn gør fastetiden særlig for os i år. Dagen afsluttes med mulighed for skriftemål og messe kl. 15.30 ved sognets præster. Medbring selv lidt frokost til dig selv eller til deling. Der vil være let morgenbrød m.m. fra kl. 9.30 samt kaffe/te undervejs i løbet af dagen. Information og tilmelding til dagretræten: michael@munchow.org tlf. 2227 1872. Gabriel Faurés Requiem i Skt. Ansgars Kirke Med stor glæde inviterer Sankt Ansgars Kirke til gratis koncert med kammerkoret ‘Nye Toner’ under ledelse af Søren Johannsen onsdag d. 10. april kl. 19.30. Faurés Requiem varer ca. 40 minutter, og koret supplerer koncerten med ca. 20 minutters kirkeligt a cappella kormusik. Aasebakkevalfart Sidste søndag i maj, dette år d. 26. maj, er der valfart til Vor Frue af Aasebakken i Høsterkøb. De fleste vanlige søndagsmesser på Sjælland og øerne er aflyst, for at så mange som muligt kan deltage i den fælles messe med biskoppen. Jesu Hjerte Kirke og Sakramentskirken: Kirken hyrer en bus og organiserer en fælles afgang til Aasebakken for medlemmer af menigheden. Flere detaljer følger på kirkernes hjemmesider. 16


Sankt Ansgars Kirke: Kirken tilbyder ikke længere fælles bustur. Der har været for få med bussen, så det giver for stort et underskud. Til gengæld vil det være muligt at følges med sognepræst og andre med S-tog og siden til fods. Vi tager tog A mod Hillerød kl. 7.39 fra Østerport St. og står af i Holte. Derfra går vi til Rudersdalsvej/Pile Allé, hvofra den fælles rute gennem Rude Skov begynder. At være Sankt Nikolaus Der er en kendt amerikansk film om en fraskilt far, der får at vide, at han er Santa Claus, amerikansk for Julemanden. ”The Santa Clause” hedder filmen. Den handler bl.a. om, at det er en opgave, som man får tildelt, og som man så må opfylde på bedste vis. Det gør han så, for gaver i tusindvis bliver gjort klar, og rensdyr og slæde står parat til transporten rundt til alverdens børn. I Jesu Hjerte Kirke tror vi ikke på Julemanden, nej, vi tror på Sankt Nikolaus som en del af De Helliges Samfund. I forbindelse med den første søndagsmesse i december fejrede vi hans fest ved kirkekaffen bagefter. Undertegnede var blevet udvalgt til at spille den kære biskop af Myra med bispehue, rød kåbe og bispestav. Jo, alting var, ligesom i ovennævnte film, gjort rede til, at man kunne træde ind i rollen, der blandt andet bestod i at velsigne alle, både børn og voksne i menighedslokalet. Men vigtigst af alt: Hvad kan være bedre for en gavmild Sankt Nikolaus end at se forventningsfulde børn og uddele de forberedte gaveposer med slik til dem alle (selvfølgelig efter at man har sikret sig, at de har været artige hele året)? Det var for øvrigt godt, at der var købt ekstra slikposer, for der kom vist flere børn end først forventet. Arrangementet gik, takket være arrangørerne, storartet, og især syntes Sankt Nikolaus godt om, at der blandt de mange hjemmebagte æbleskiver også var nogle der havde ægte stykker æble i og var glutenfri. Godt at der tages hensyn til de ikke helt få, som har glutenallergi! Med de bedste forhåbninger for næste decembers fejring af Sankt Nikolaus – 2018-udgaven af ham er nu flyttet til Jylland og håber selvfølgelig, at andre vil tage opgaven op i Stenosgade. Med kærlig hilsen fra jeres alles Sankt N… nå, nej, ham der spillede Sankt Nikolaus (ho-ho-ho!) Henrik Ertner Rasmussen 17


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00 I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Stille tilbedelse hver søndag 21.00-22.30 I SAK er der kristen medition, begynder promt. hver mandag kl. 17.00, og engelsk messe og novena onsdage 17.00. 2. og 4. torsdag er der natkirke kl. 20.00. Den 1. søndag i måneden er familiemesse.

Marts JHK fre d. 1. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16,45. Messe ALLE

lør d. 2. kl. 14.30 På opdagelse i troen i menighedssalen: Besøg i Marmorkirken v/sognepræst Mikkel Wold

ANS

søn d. 3. kl. 10 Familiemesse og fastelavn

SAK

søn d. 3. kl. Fælles dansk-fransk messe kl.11.00 med fastelavn

ALLE

tirs d. 5. kl. 19.30-20.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade

ANS

ons d. 6. kl. 16.00-19.00 Askeonsdag skriftemål og tilbedelse

JHK ons d. 6. kl. 17.00 Askeonsdag, messe med askekorsuddeling ANS

ons. d. 6. kl. 19.00 Askeonsdagsmesse

JHK fre d. 8. kl. 17.00 Messe, Korsvejsandagt 17.30-18.00 JHK fre d. 8. kl. 18.00-19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne 4a ANS

lør d. 9. marts kl. 9.00-17.00 40 dage for livet. Tilbedelse i kirken

JHK søn d. 10. kl. 16.00 Messe efter ekstraordinær form (i tillæg til vanlig messeordning) ANS

man d. 11. kl. 20.00 Rosenkransbøn i kirken

ANS

tirs d. 12. kl. 19.30 studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisningslokalet 18


ALLE

ons d. 13. 17.30 Fyraftensmøde. Karen Blixen og kristendommen. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

JHK lør d. 16. kl. 12.00-16.00 Tro og Lys. Tema: Håbets tro, Jesu lidelse og død og opstandelse. Bazar forberedes JHK søn d. 17. kl. 11.00 Messe. Efter messen: Tro-og Lys bazar, med cafe 12.00- 14.30 i menighedssalen ALLE

man d. 18. 19.00-20.30. Sakramentskirken, aftenmøde om menighedernes forbønner

ALLE

tirs d. 19. kl. 19.30-20.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade

ALLE

lør-søn d. 23.-24 Hviderussiske søstre sælger ting i kirkerne i forbindelse med flere af messerne. Se tider her i bladet.

ALLE

man d. 25. kl. 14.00–16.00 Kreativt samvær. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

ANS

tirs d. 26. kl. 19.30 studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisningslokalet

ANS

ons d. 27. kl. 15.00-16.00 KÆK i menighedssalen

JHK fre d. 29. kl. 19.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, for de aborterede og dødfødte børn, v/ p. Lars Messerschmidt, skriftemål 18.00-19.00, messe 19.00-21.00 ALLE

søn d. 31. HUSK SOMMERTID

April ALLE

tirs d. 2. kl. 10.00-12.00 Kreativt samvær. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

ALLE

tors d. 4. kl. 14.00 Påskemåltidet og den stille uge v/Ulla Elmquist. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

JHK fre d. 5. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe SAK

fre d. 5. Filmaften: The Passion of Christ vises i Skaramentskirkens kælder efter Korsvejsandagt

ALLE

lør d. 6. kl. 10.00-16.00 Dagretræte i fastetiden, i Sakramentskirken

ALLE lør d. 6. kl. 14.30 På opdagelse i troen: Tilgivelse og forsoning v/Else Marie Kjerkegaard ANS

man d. 8. kl. 20.00 Rosenkransbøn i kirken

ALLE

tirs d. 9. kl. 10.00-12.00 Blomsterworkshop - tips og tricks v/blomsterbinder Gitte. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

ALLE

tirs d. 9. kl. 19.30-20.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade

ANS

ons d. 10. kl. 19.30-20.30 Koncert med kammerkoret ‘Nye Toner’ under ledelse af Søren Johannsen 19


JHK fre d. 12. kl. 18.00-19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne 4a ANS

søn d. 14. kl. 10.00 Palmesøndags velsignelse af grene, procession og pontifikalmesse med lidelseshistorien

JHK søn d. 14. kl. 11.00 Palmesøndag begynder i menighedssalen med indvielse af grene, derefter procession til kirken. Aftenmesse kl. 20.00 ALLE

tirs d. 16. kl. 16.00 Oliemesse med biskop Kozon og bispedømmets præster

ANS tirs d. 16. kl. 19.30 Studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisnings lokalet SAK

tors d. 18. kl. 16.00 Skærtorsdagsmesse på dansk og fransk

ANS

tors d. 18. kl. 17.00 Skærtorsdags Pontifikalmesse med tilbedelse indtil kl. 20.00

JHK tors d. 18.kl. 17.00 Skærtorsdag, Liturgi, tilbedelse af det hellige Sakramentet indtil kl. 20.00 SAK

tors d.18. kl.18.00 Skærtorsdagsmesse på engelsk

JHK fre d. 19. kl. 15.00 Langfredag, Liturgi, Roskildepassionen, (Johannespassion) ANS

fre d. 19. kl. 15.00 Langfredagsliturgi

SAK

fre d. 19. kl. 15.00 Langfredagsliturgi på dansk og fransk

SAK

fre d. 19. kl. 18.00 Langfredagsliturgi på engelsk

SAK

lør d. 20. kl. 18.00 Påskevigilie på engelsk

ANS lør d. 20. kl. 21.30 Påskevigilien med dåb og optagelse i Kirkens fulde fællesskab SAK

lør d. 20. kl. 21.30 Påskevigilie på dansk og fransk

JHK lør d. 20. kl. 22.00 Påskevigilie, efter Påskefejringen indbydes til reception i menighedssalen. NB! Ingen italiensk messe kl. 18.00 ANS

søn d. 21. kl. 10 Påskedags Pontifikalmesse

SAK

søn d. 21. kl. 10.00 Påskedagsmesse på dansk

JHK søn d. 21. kl. 11.00 Herrens opstandelse. Aftenmesse kl. 20.00 SAK

søn d. 21. kl. 11.30, Påskedagsmesse på fransk

SAK

søn d. 21. kl. 17.30, Påskedagsmesse på engelsk

JHK søn d. 21. kl. 18.00 Påskedagsmesse efter ekstraordinær form. ANS

man d. 22. kl. 10.00 2. Påskedag, messe med påskesalmer

JHK man d. 22. kl. 11.00 2. påskedag, messe ALLE

tirs d. 23. kl. 19.30-20.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade

ANS

ons d. 24. kl. 15.00-16.00 KÆK i menighedssalen


ALLE

ons d. 24. kl. 17.30 Fyraftensmøde: Innovation i udviklingsarbejdet Plastikposen der giver rent drikkevand. Caritas Center ved Jesu Hjerte Kirke

JHK

fre d. 26. kl. 19.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, v/ p. Lars Messerschmidt. Skriftemål 18.00-19.00, Messe 19.00-21.00

JHK søn d. 28. kl. 11.00 Messe med fejring af 1. kommunionsbørnene ANS tirs d. 30. kl. 19.30 studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisnings lokalet

Maj ALLE lør d. 4. kl. 13.00-18.00 På opdagelse i troen: International konference om verdenshavene og mennesket arrangeret af Justitia et Pax med tale af bl.a. kardinal Turkson. Det foregår i Ingeniørernes Hus, Kalvebod Brygge ANS

søn d. 5. maj Majandagt med procession til haven efter højmessen kl. 10.00

ALLE tirs d. 7. kl. 19.30-20.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade ANS

ons d. 8. KÆK-skovtur.

JHK fre d. 10. kl. 18.00-19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne 4a ANS

man d. 11. kl. 20.00 Rosenkransbøn i kirken

ANS tirs d. 14. kl. 19.30 studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisnings lokalet SAK

søn d. 19. kl. 10.00 Højmesse med førstekommunion

ALLE tirs d. 21. kl. 19.30-20.30 Afslutning Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade ALLE

søn d. 26. Aasebakkevalfart. ANS: Hverken dansk messe kl. 10.00 eller spansk messe kl. 15.00 JHK: ingen messe kl. 10.00 SAK: ingen messer

JHK søn d. 26. kl. 17.00 og kl. 20.00 Messe ANS tirs d. 28. kl. 19.30 studiekreds om ”Evangelii Nuntiandi” i undervisnings lokalet JHK tirs d. 28. kl. 20.00 Sommerkoncert med Kammerkoret Musica Viva. Entre 30 kr. ANS tors d. 30. kl. 10.00-11.30 Kristi Himmelfart med børnenes første hellige kommunion JHK fre d. 31. kl 19.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, v/ p. Lars Messerschmidt. Skriftemål 18.00-19.00, Messe 19.00-21.00 21


Luciaoptog i Jesu Hjerte Kirke, december 2018 22


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand John Rosing - næstformand Stine Rørbæk - sekretær, medlem af Pastoralrådet Bo E. Pepke Roch Rutondiye

Margarethe Stelsberg Sofie Svane Rikke Von Zastrow Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Virginie Mwepele - formand Stella Sørensen – næstformand, medlem af Pastoralrådet

Sylvie Dauzat Alexander Vergara Clarice Scott Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Rosemarie Alonzo Christensen Katrine Ørum Bellen Quinto

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Rasmus Kaare Frederiksen – formand Maria Giuditta Rasmussen – næstformand Ulf M. Becker - sekretær Loredana Ruggiero Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther Maria Sundgaard Ertner Ursula Ljungqvist Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 23


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider

Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 10.00 Dansk højmesse kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Mandag kl. 17.00 Kristen meditaion Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe 2. og 4. torsdag kl. 20.00 Natkirke Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 8422, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk

Profile for Davis Zivadinovic

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke: marts-maj 2019  

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke: marts-maj 2019  

Profile for dz.grafik