Page 1

Sct. Andreas

Sct. Therese Nr. 2 – 19

Juni, juli & august 2019

Præsten skriver Sommerferien står nu for døren, og den glæder mange af os naturligvis til. Det gør vi alle, både børn og voksne. For de større af jer er der måske en eksamen, der skal overstås først; det er måske ikke så spændende, for det er regnskabets time, der kommer. Jeg håber, at I har været flinke nok hele året igennem, så at I ikke behøver at være særlig nervøse nu for at gå op til eksamen. Men for den, der har drevet den af, kan der jo nok være en del huller i stoffet, som man ikke er særlig begejstret for at skulle plumpe i. Måske kan man i læseferien indhente noget af det forsømte, men helt sikker er man ikke på, at man på tilfredsstillende måde kan slippe igennem en lærers eksamination, især hvis han kender lidt til ens manglende flid året igennem. Ferietiden nærmer sig med dens glæder og adspredel-


ser, og ferieplaner er for længst lagt. I en stærkt fortravlet verden er ferie med dens afslapning en naturlig og nødvendig ting. For en tid skal den daglige trummerum lægges bag én, og sindet fyldes med nye friske impulser, som kan hjælpe én, når man igen skal tage fat. Lad denne ferie gøre os bevidste om de gode ting i livet. Lad den gøre os klogere på Guds uendelige skaberglæde. Lad os besøge spændende rejsemål og finde fornøjelser, som styrker og inspirerer. Lad os altid huske på Gud, det sande mål i livet. Og lad os vende tilbage til vores daglige opgaver med nye kræfter, godt humør og frisk mod. Vi vil gerne ønske hinanden en god og velsignet ferie med rekreation for ånd og sjæl og legeme. Ferietiden koster nogen gange menneskeliv, derfor kan det være klogt at minde hinanden om at udvise forsigtighed, selv om det ikke altid er nok til at afværge ulykker, men en del sker dog på grund af uforsigtighed. Det gælder også i høj grad vort åndelige liv. Det kan være fristende at udvide ferien til også at gælde dette vigtige område af vor eksistens. Der kan møde os så mange ting, som kan lede os fra Gud. Det gælder ikke mindst ungdommen, men kan ramme os alle, hvis ikke vi er vågne. Nye omgivelser, nye mennesker giver nye påvirkninger, som man må være rede til at møde. Vi er jo naturlige mennesker, som naturligt kontakter andre, når vi kommer ud. Spørgsmålet er så, om vi har kraft og styrke nok til at vise, hvem der er Herre i vort liv. Det er så let at slække lidt på et eller andet område, men det er farligt, for det kan føre til fald. Lad os derfor passe godt på os selv. Lad os minde hinanden om, at også i ferien må vi dagligt forrette vor åndelige gudsdyrkelse ved at bringe vore legemer som et levende, helligt, Gud velbe2

2


hageligt offer, så vi ikke skikker os lige med denne verden - eller efter denne verdens skema - som grundteksten egentlig siger. Som Gudsriget har sit skema, således har verden sit. Det går ikke at skifte skema i ferien. Vi kan slappe legemligt af, men vi kan ikke slappe af åndeligt, uden at det vil skade os, og skal ferien betyde, at vi tager skade på vor sjæl, så var det bedre ikke at have ferie. Så bliver der ekstra god tid til at læse Guds ord og søge Herrens ansigt, så vi vinder ny styrke og ny kraft i vore liv. Har vi tænkt på, at tiden har Gud givet os; det er ikke lige meget, hvad vi bruger den til, hvis vi vil være virkelig kristne. Det er dejligt at komme lidt ud fra det daglige, se nye steder og møde mennesker, man ikke før har kendt, eller måske netop møde mennesker, som man ikke har set i længere tid, men nu har chance for at møde igen. Måske skal I på ferie hos jeres familier, hvor I skal gense bedsteforældre, onkler og tanter, fætre og kusiner. Det er morsomt at komme på ferie hos sine slægtninge. Måske har I en ferieplads hos gode mennesker, som du ikke tidligere kendte, men som i nogle år har åbnet deres hjem for dig. Lige meget hvem I skal være hos, må I altid huske, at de venter en pæn og flink pige eller dreng som gæst, en der ikke er bange for at tage et lille nap med, når det gælder lidt rengøring, opvask eller lignende. Det kunne også være, at I har aftalt en cykeltur eller bare at gå eller løbe en tur med nogle af jeres gode venner. Det er sundt og godt at komme lidt ud på egen hånd. Der er mange skønne steder at se i vort land og i verden, hvor der er så mange interessante ting at se rundt omkring i museer, gamle herregårde eller lærerige virksomheder. En godt planlagt tur bliver en stor oplevelse for nogle få gode 33


kammerater, der kan sammen, også når det gælder de ting, der hører Guds rige til. Så tænker jeg også på de mange sommerlejre med DUK. Ja, der er flere muligheder for at få en god ferie. I og jeres familie og venner ønskes, at I netop finder den form for udnyttelse af de uger eller dages frihed, som vil blive til størst velsignelse for jer - og for dem, I skal være sammen med. Husk det sidste! Man oplever aldrig en større glæde end den at være til velsignelse og glæde for andre. Det kan blive til rig velsignelse. Lad os passe godt på os selv, og lad os huske hinanden med forbøn - også i ferien. God sommerferie! Bedste hilsener P. Minh Quang Nguyen

K atolsk Ældre Klub, KÆK KÆK holder normalt 4 møder om året, forår, sommer, efterår og vinter. Møderne foregår i Ordrup, og der indledes med messe kl. 11:30. Derefter er der frokost i menighedslokalet efterfulgt af foredrag, lysbilleder, sang eller underholdning. På grund af frokost er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest søndagen før et møde til enten Lisbeth Poulsen 50 17 89 71 eller Birgit Hasløv 20 31 30 95 KÆK holder et sommermøde den 11. juni, hvor P. Niels Engelbrecht vil komme med et indlæg

Mini - KUK

Mini - KUK er for de 7 -11 årige og holder møde hver anden onsdag kl. 18 - 19.30 i Skt. Therese KUK-lokale. Møderne ligger fra september til maj. .

4

4


Bibeltimer I Sct Therese Kirkes menighedssal er der i vinter bibeltime 19.30-20.30, den første mandag i måneden. Kom og være med til at fordybe dig i Bibelen, fortrinsvis Det nye Testamente, i en gruppe hvor alle må komme med deres udlægninger og tanker om dagliglivet i lyset af evangeliet med Annelise Bruus som kyndig gruppeleder. Der er ikke bibeltime i juli og august.

Menighedsrådet

Der holdes et møde i menighedsrådet en gang om måneden. Alle er velkomne til at stille forslag, som så vil blive behandlet i rådet. For at et forslag skal blive behandlet på det først kommende møde må det være formanden i hænde ca. 10 dage før mødet.

SOGNETS KALENDER Uden stedsangivelse er det altid i sct. Therese

JUNI

Lørdag d. 1. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11 derefter messe. - - Koncert, Sct Therese Kirke, kl. 19.00. Suoni Chorus, International Children’s Choir. Mandag d. 3. Bibeltime kl. 19.30 i Sct. Therese menighedssal. Lørdag d. 8. Watoto filmaften i Sct. Andreas. Søndag d. 9. Pinse. Tirsdag d. 11. KÆKs sommermøde. Messe kl. 11.30. Derefter frokost, hvor P. Niels Engelbrecht vil komme med et indlæg Se side 4. - - Havedag i sct. Therese kl. 14 – 16. Søndag d. 16. Firmelse kl. 10.30 - - Engelsk familiemesse kl. 16.30. Onsdag d. 19. Havedag i sct. Andreas kl. 10.30 – ca.14. Torsdag d. 20. Kristi Legems og Blods Fest kl. 18.

55


Fredag d. 21. Rundvisning på Rygaard og i Sct Therese Kirke kl. 16-17, se side 7. - - Rundvisning i Sct Andreas Kirke, kl. 16 - 17 se side 7. - - Koncert, Sct Andreas kirke kl. 19.30 – 20.30, se side. 7 Mandag d. 24. MR møde kl. 18.

JULI

Ingen messe i sct. Andreas i juli og august. Lørdag d. 7. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11 derefter messe.

AUGUST

Lørdag d. 5. Bededag for præste- og ordenskald. Rosenkrans kl. 11 derefter messe. Mandag d. 8. MR møde kl. 18. Søndag d. 25. Sommerfest i sct. Therese. Onsdag d. 28. 1. kommunikanters forældremøde kl. 17.30 – 18.10. - - Firmanders forældremøde kl. 18.15 - 18.45.

Mødeoversigt Bibeltime 3/6 Forældremø.firmel 28/8 Forældremø.1.kom 28/8 Koncert i Andreas 21/6 Koncert i Therese 1/6 KÆKs sommermøde11/6 Rundv. Andreas 21/6 Rundv. Ther/Ry. 21/6 Watoto skole prog. 8/6

Eng. Familiem. 16/6. Firmelse 16/6. Havedag And. 19/6. Havedag Ther 11/6. Kristi Legems F 20/6. Menig. somfest MR-møde 24/6, Seneste tilmeld firm. Seneste tilm. 1 kom .

25/8. 8/8. 18/8 18/8

__________________

Kommende Arrangementer Rundvisninger

I forbindelse med Gentofte Kultur & Festdage 2019 vil der være følgende to rundvisninger og en koncert 6

6


Sankt Therese kirke og Rygaard De smukke gule bygninger på Bernstorffsvej udgør en unik kulturarv. De huser Rygaards Skole og Sct Therese Kirke, og har igennem 200 år gennemgået en spændende udvikling fra landsted til kloster, skole og sognekirke. Felicity Pors viser rundt og fortæller om fortid og nutid. Den 21. juni kl. 16-17, Sct. Therese Kirke, Bernstorffsvej 56.

Rundvisning i Sankt Andreas Kirke Sankt Andreas Kirke med mausoleet i bronzealdergravhøjen er en lille perle. Historiker Sebastian Olden-Jørgensen vil fortælle om kirkens historie og om den restaurering, kirken har gennemgået. Den 21. juni kl. 16-17 i Sankt Andreas Kirke, Kollegievej 2.

Koncert i Sankt Andreas Kirke Middelalder møder nyere tid. Sang og orgel Hildegardensemblet synger Hildegard, gregoriansk og fra Birgitta af Vadstenas tidebog. Organist Michael Thomsen spiller musik af César Franck og Max Reger. Fre. d. 21. juni 2019, kl. 19.30-20.30. Sankt Andreas Kirke, Kollegievej 2, Charlottenlund

__________________

HAVEDAGE I SOGNET De to haver skal vedligeholdes og der er derfor en gang om måneden havedag i de to haver. Den sidste gang inden ferien er i sct. Therese den 11. juni kl. 14 - 16 og i sct. Andreas den 19 kl. 10.30 - 14. 77


Concert: Rhythm and Reflections

A summer’s celebration of music from around the world performed by The Suoni Chorus and the Copenhagen International Children’s Choir. Starting time 19.00, Saturday 1/6 – 19, sct. Therese. Free entry (with a collection for charity at the end).

__________________ SOMMERFEST

Søndag den 25. august efter højmessen afholdes menighedens sommerfest. Temaet er “Menighedens mangfoldighed”. Alle som deltager opfordres til at medtage en ret, dessert, drink til fællesbordet, som repræsenterer den nationalitet, man kommer fra. Hvis man har en nationaldragt, er det her den kan vises frem. Tilmelding se opslag i våbenhuset eller på hjemmesiden.

__________________

Nyt fra Watoto Skoleprojekt I marts sendte vi årsberetningen for 2018 ud til alle medlemmerne. Projektet fik et godt år, Gud ske tak og lov. Det modtog i alt 69.633 kr., dels fra de personer som fast støtter projektet, dels fra større engangsdonationer fra privatpersoner, fra familien Sterregaards mindefond, og fra IWCC promoveret af Victoria Mauritsen fra vores sogn, ære være hendes minde! Sidst (men ikke mindst) ved 88


Watoto Skoleprojektaftenerne, som vi afholdt 13 af. Vi betalte skolepenge, bankgebyrer i Danmark og Congo og 150 USD til dækning af transport, internet, telefon osv., udgifter som vores kontaktperson har i Congo; i alt betalte vi 69.437 kr., og fik på denne måde dækket alle udgifter. I begyndelsen af juli i år dimitterer pigerne fra de to 6.klasser, som vi har fulgt lige siden de startede i 1. klasse i september 2013. Denne gruppe piger har udmærket sig ved at have fået fine karakterer hele vejen op. Vi glæder os meget på deres vegne, at de nu er nået så langt, og vil gerne dele glæden med alle jer, som har været med til på den ene eller den anden måde at give grundskolegang til disse piger. Når vi til september får en ny årgang piger, der starter i 1. klasse, vil vi få ca. 50 piger mere end vi har i dette skoleår. Derfor håber vi også på at flere personer vil slutte op om Watoto Skoleprojekt ved at give en direkte støtte eller ved at komme til projektets aktivitetsaftener, hvor vi har et godt fællesskab. Den sidste aften før sommerferien bliver lørdag d. 8. juni efter vigiliemessen kl. 17 i Sct. Andreas kirkes menighedssal. Derefter holder vi sommerferie juli og august og starter igen lørdag d. 7. september, 2019. Vi og 282 små piger siger hjertelig tak til alle skoleprojektets velgørere! Må Gud velsigne jer! Adrienne, Ane, Karen, Arturo og Astrid.

__________________ 9

9


Særlige Meddelelser Hellerups Unge Katolikker holder søndag d. 2. juni kl. 12.00 en ekstraordinær generalforsamling i ungdomslokalet i Skt. Therese kirke. Der skal vælges mindst to nye medlemmer til HEK's bestyrelse, da to af de nuværende medlemmer ønsker at udtræde. Hvis du gerne vil være med til at arbejde for og med sognets børn og unge, så kom gerne på mødet og hør mere. På HEK's vegne Jacob Messerschmidt og Michala Lange

__________________ Ændring af messetider fra august måned Fra august måned er der nogle ændringer af messetider i Sankt Therese kirke. Fredag: kl. 15.30 tilbedelse; kl. 16.30 messe. Desuden er der tilbedelse efter messe til kl. 20 den første fredag i måneden. Lørdag: kl. 10.00 tilbedelse; kl. 11.00 messe Søndag: kl. 9.30 rosenkrans; kl. 10.00 messe Messen de andre dage er uændret.

__________________ 10

10


Hjertelig til lykke til alle 51 1. kommunikanterne og deres familier

1. kommunikanterne fra sognet

1. kommunikanterne fra Rygaards International School 11 11


TILMELDING TIL FØRSTE HELLIGE KOMMUNION 2020 1. kommunion vil i 2020 finder sted søndag d. 19. april 2020 kl. 10.00 i Sankt Therese Kirke. Børn fra menigheden, der går i 2. klasse og opefter kan blive forberedt til at modtage 1. kommunion ved at gå til undervisning i menighedslokalet hver onsdag kl. 16.45-17.45. Det forventes at både børn og forældre deltager i familiemessen kl. 10.30 den anden søndag i måneden, hvor de hjælper med forskellige opgaver som f.eks. at ministrere eller bære offergaver frem. Børn i 2. klasse på Rygaards Skole får 1. kommunions forberedelse der og behøver ikke deltage i sognets undervisning, men kirkegang om søndagen er stadigvæk en forudsætning. Børnene i menigheden vil blive undervist af Astrid Andresen og Adrienne Mulimbi. Afbud skal meldes til astridandresendepacheco@mail.tele.dk eller sms til 29 26 65 07. Tilmelding: Man bedes snarest muligt tilmelde børnene til p. Minh Quang Nguyen ved at gå ind på vores hjemmeside https://www.sa-st.dk/ under kommunion for at hente tilmeldings formular eller få præsten til at sende den på jeres e-mail. Udfyld formularen og send den på nmqdk@katolsk.dk eller giv den til p. Quang. Sidste frist for tilmelding er d. 18. august 2019. Orienteringsmøde onsdag d. 28. august kl. 17.30 - 18.10 i menighedslokalet. Man bedes aflevere barnets dåbsattest samt 400 kr. til undervisningsudgifter (der kan betales med MobilePay med navnet + 1.kommunion 2020). Tilmelding til undervisningen forudsætter, at forældrene betaler kirkeskat: Hvis det ikke er tilfældet, bedes man tilmelde sig inden eller ved orienteringsmøde. Mødet er kun for forældre. Hvis ikke andet er angivet på nedenstående plan er det onsdage kl. 16.45 - 17.45 inklusiv familiemesse. Det er vigtigt, at børnene møder op til undervisningen, se datoerne nedenunder. Sæt kryds i kalenderen ved følgende onsdage: 12

12


Planen for sæsonen 2019 - 2020: 2019: onsdage d. 4/9 - 11/9 - 18/9 - 25/9 - 2/10 - 9/10 - 23/10 30/10 - 6/11- 13/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12 - 18/12. 2020: onsdage d. 3/1 - 8/1 - 15/1 - 22/1 - 29/1 - 5/2 - 19/2 26/2 - 4/3 - 11/3 - 18/3 - 25/3 - 1/4. Bemærk: onsdag d. 1/4 (skriftemål kl. 16.45), og lørdag d. 18/4 (generalprøve kl. 12.00 ). Vi holder ferie de samme datoer som skolerne. Kateketer: Astrid Andresen og Adrienne Mulimbi

__________________ TILMELDING TIL FIRMELSE 2020 Firmelsen af sognets unge vil i 2020 finde sted fredag d. 1. maj kl. 16.00 i Skt. Therese Kirke. Firmander skal være fyldt 14 år ved firmelsen. Undervisningen finder sted to fredage om måneden typisk kl. 16.30 - 18.00. Det er meget vigtigt, at de unge kommer til undervisningen hver gang, og de skal også gå til mindst 15 søndagsmesser inden firmelsen. Det forventes, at både børn og forældre deltager i familiemessen den anden søndag i måneden kl. 10.30, hvor de hjælper med forskellige opgaver som f.eks. at læse læsningerne eller forbønnerne. Kontaktperson: p. Minh Quang Nguyen besvarer gerne spørgsmål. Husk også at melde afbud til ham, hvis der er en gang, hvor I ikke kan komme. Skriv til nmqdk@katolsk.dk eller ring/sms til 51 32 88 96. Tilmelding: Man bedes snarest muligt tilmelde unge til p. Minh Quang Nguyen ved at gå ind på vores hjemmeside https://www.sa-st.dk/ under firmelse for at hente tilmeldings formular eller få præsten til at sende den på jeres mail. Udfyld formularen og send den på nmqdk@katolsk.dk eller giv den til p. Quang. Sidst frist for tilmelding er d. 18. august 2019. 13 13


Orienteringsmøde for både forældre og firmander er onsdag d. 28. august kl. 18.15 - 18.45. i menighedslokalet. Man bedes medbringe kopi af firmandens dåbsattest samt 1.000 kr. til undervisningsudgifter (der kan betales med MobilePay med navnet + firmelse 2020). Tilmelding til undervisningen forudsætter, at familien betaler kirkeskat: Hvis det ikke tilfældet, bedes man tilmelde sig kirkeskatteordningen inden eller ved orienteringsmødet. Undervisningen foregår i ungdomslokalet ved siden af menighedslokalet. Hvis ikke andet er angivet på nedenstående plan er det fredag kl. 17.00 - 18.30 og familiemessen er en del af undervisningen. Det er vigtigt, at firmanderne møder op til undervisningen, se datoerne nedenunder. Sæt kryds i kalenderen ved følgende fredage i 2019/2020: 2019: Fredag 6/9 - 20/9 - 4/10 - 25/10 - 8/11 -22/11 - 6/12 20/12 (skriftemål) samt en lørdag i okt/nov. 2020: Fredag 3/1 - 17/1 - 31/1 - 14/2 - 28/2 - 13/3 - 27/3 - 3/4 (skriftemål) - 17/4 - torsdag d. 30/4 (generalprøve). I foråret vil der komme en firmandweekend arrangeret af Danmarks Unge Katolikker, datoen vil komme senere. Bemærk: Fredagene d. 20/12 og 3/4 (skriftemål kl. 17.00), og torsdag d. 30/4 (generalprøve kl. 17.00 ). Vi holder ferie de samme datoer som skolerne. Kateketer: P. Minh Quang Nguyen og Michala Therese Lange Baerentsen

__________________ Skriftemål Hver mandag fra kl. 16-17 og hver lørdag fra kl. 10.4511.20 sidder præsten til disposition for skriftemål i kirken, og det er ofte muligt at aftale et skriftemål i forbindelse med messerne. Men man er altid velkommen til at kontakte præsten for at aftale en tid. Efter 1. august: lørdag 10 – 10.50. 14

14


Transportordning Ved søndagsmessen i Sct. Therese kirke, fungerer der i øjeblikket en frivillig transportordning. Men vi mangler Chauffører, da flere af vore chauffører enten er flyttet fra sognet eller har opgivet deres kørekort. Nogle af menighedens medlemmer er afhængige af en kørselsordning for at kunne komme til messen, og det ville være dejligt, hvis der ville være andre, der kunne træde i stedet. Har man mulighed for at være chauffør en eller flere søndage om måneden, kan man henvende sig til menighedsrådet. På forhånd tak

__________________

Pastoralrådet

Hans Larsen (medlem) Tlf. 36 46 20 00 e-mail salina@post.tele.dk Frode Lundsten (suppleant) Tlf. 29 89 79 89 e-mail mr-formand@sa-st.dk

Sognepræst

p. Minh Quang Nguyen

e-mail nmqdk@katolsk.dk

Menighedsrådsformand Frode Lundsteen

mr-formand@sa-st.dk

Sognekontoret

Tlf. 20 31 30 95

Birgit Hasløv og Felicity Pors

HEK/ Hellerups Katolikker Daniel Rangel

KÆK

e-mail sognekontoret@sa-st.dk

Tlf. 53 80 45 47

e-mail hek.duk@gmail.com

Lisbeth Poulsen Tlf. 50 17 89 71 e-mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Caritas (Skt. Therese)

Michala Lange Baerentsen

Caritas (Skt. Andreas)

e-mail michalatlange@gmail.com

Lisbeth Poulsen Tlf. 50 17 89 71 e-mail lisbeth.bent.jensen@gmail.com

Mini-KUK

Kirsten Lange: Tlf. 61 66 88 75

e-mail kijanlange@gmail.com 15

15


Kontakt 44 51 73 37

___________________________________________________________

SCT. ANDREAS og SCT. THERESE MENIGHED

Sognepræst p. Minh Quang Nguyen Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Email: nmqdk@katolsk.dk Mobil: 51 32 88 96 Andenpræst Pastor Jørgen Erichsen, Ordrupvej 78A1th, 2920 Charlottenlund. Tlf.: 39 64 30 39 Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. Kontortid tirsdag 10-13 Tlf: 39 61 19 19. Sognets web side: http://sa-st.dk/ Menighedsrådsformand: Frode Lundsten, Strandvejen 130, tlf. 29 89 79 89 2900 Hellerup E-mail: mr-formand@sa-st.dk>: Organist: I Sct. Therese kirke, Christian Rangel. _________________________________________________________ Messetider - Sct. Therese Kirke (Sognekirke): Søndag: Højmesse kl. 10.30. Efter messen kirkekaffe i menighedslokalet. Alle er velkomne. 2. søn. Familiemesse kl. 10.30. Fra og med august er messen kl. 10.00. rosenkrans kl. 9.30 Hverdage: Man-Fre. Laudes kl. 7. Man. tilbedelse fra 16-17, messe kl. 17, tirs-tors. messe kl. 8 efterfulgt af rosenkrans, fredag, tilbedelse kl. 15.30, messe kl. 16.30. Desuden er der den første fredag i måneden tilbedelse efter messen til kl. 20; lørdag kl. 10 tilbedelse, kl. 11 messe. Messetider - Sct. Andreas Kirke: Søndag 1. og 3. søndag i måneden: messe kl. 11,30, 1. Søndag med gregoriansk sang. Efterfølgende kirkekaffe i menighedslokalet. Alle er velkomne. Ingen messe i juli og august. Hverdage: Ons & Tors messe kl. 9, fredag: Tilbedelse 16-17, lørdagen før 2. søndag messe kl. 17. Ingen messe i juli og august. ________________________________________________________ Seneste aflevering af indlæg til næste sogneblad: 8. august 2019. Sendes til: Bent Thorkilsen, Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup. ________________________________________________________ Ansvarshavende redaktør: Bent Thorkilsen, E-mail: sognebladet@sa-st.dk _________________________________________________________ Tryk: Stenby Tryk A/S stenbytryk@stenbytryk.dk

16

Returadr.: Sognekontor Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup

Profile for Davis Zivadinovic

Sct. Andreas og Sct. Therese - nr. 2-19 Juni-juli og august 2019  

Sct. Andreas og Sct. Therese - nr. 2-19 Juni-juli og august 2019  

Profile for dz.grafik