Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - juni - august 2019

Page 1

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

juni – august 2019


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Citymenighedernes firmelse i Marmorkirken juni 2018. Fotograf: Frode Lundsteen.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktør: Bente Lazare (Christylazare1008@gmail.com) Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup Christensen, Kate Toft Madsen Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup Christensen, Kate Toft Madsen. Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Vi bringer to citater fra den katolske filosof og teolog Jean Vanier, som bl.a. grundlagde Tro og Lys, og som døde d. 7. maj 2019, 90 år gammel. Citaterne er fra bogen ”Community and Growth”. ”Jeg bliver slået af, hvordan vores svaghed og udfordringer er mere nærende for andre end at dele vore kvaliteter og succeser.” ”Kærligheden består ikke i at udrette særlige eller heroiske ting. Den består i at kunne gøre almindelige ting med ømhed.”

2


Præsten skriver Bladet her udkommer midt imellem et europaparlamentsvalg og et folketingsvalg. Som kristne er vi kaldede til at tage del i samfundet og prøve på at påvirke det, så det bedst muligt kan afspejle de kristne værdier. Det gør vi i høj grad ved at bruge vores ret til at stemme. Alligevel kan det særligt som katolik være svært at stemme, for alle partier har holdninger, der strider imod nogle helt grundlæggende kristne værdier, eller er i alliancer, der gør, at de gør køb på disse. Derfor kunne jeg godt ønske mig, at flere katolikker meldte sig ind i partier og engagerer sig for at påvirke partierne indefra og evt. også selv stiller op til valg. Det kan og skal jeg ikke selv gøre som katolsk præst, fordi det er vigtigt, at vores kirke ikke forbindes med et særligt parti. Selvom jeg nogle gange er blevet spurgt af de troende, hvad jeg synes, de skal stemme, holder jeg mig altid fra at ytre mig partipolitisk. Det har jeg i hvert fald gjort indtil nu. Men noget har ændret sig i forhold til tidligere valg. Et parti stiller op til folketingsvalget med en retorik og med et program, som taler om mennesker som affald, og som ønsker at løse problemer ved at fjerne hele grupper af mennesker fra samfundet. Når vi beundrer kristne hyrder som Kaj Munk, biskop Clemens von Galen og biskop Oscar Romero for at have haft modet til at sige fra over for tanker og regimer, der var uforenelige med vores kristne tro, må vi også være parate til at gøre det samme i dag. Jeg finder det derfor nødvendigt på det skarpeste at tage afstand fra partiet Stram Kurs. Selvom nogle af de problemer, partiet fremhæver, er virkelige nok, så må det aldrig komme så vidt, at vi dyrker had og går på kompromis med basale rettigheder som religionsfriheden. Det ensidige og karikerede billede af muslimer, som Stram Kurs forsøger at promovere, er ganske enkelt ikke sandt. Det er mit ønske, at vore muslimske medborgere skal vide, at selvom vi så afgjort er uenige om, hvad der er den sande tro, så er der plads til muslimer i vores samfund, og der er meget som forener os på tværs af vores tro. Det smerter mig meget, at nogen i vort land skal udpeges som uønskede. Lad os bede til, at vore hjerter stadigt bedre må afspejle den kærlighed, som vor almægtige Gud har til alle mennesker, og lad også denne kærlighed lede os, når vi stemmer. Sognepræst Daniel Nørgaard 3


Mød et sognebarn Jeg hedder Signe E. Lykkegaard, er psykiater, og er kommet i Sakramentskirken siden 1986. Jeg bor i området, og lærte Sankt Josephsøstrene, der dengang boede i Sankt Hans Gade hvor jeg kom en del, at kende. Jeg har altid været tiltrukket af den katolske kirke, og som barn boede vi tæt ved Skt. Augustins kirke på Østerbro og så søstrene, som boede der dengang, det var dengang fremmed og spændende, vores naboer var også katolikker, de holdt jul på en enden måde end os kan jeg huske. Det var mit første møde med den katolske kirke. Senere mødte jeg den i forbindelse med rejser i Italien, hvortil vi rejste mange gange, da vi var børn. I mange år ønskede jeg at konvertere, men da min fader ikke ønskede at jeg skulle konvertere, ventede jeg af respekt for ham, indtil efter hans død. Jeg konverterede til den katolske tro i 1995. Da jeg begyndte at komme i Sakramentskirken var Jac Adams CssR sognepræst, ham var jeg meget glad for. Selv om det er et sogn med megen udskiftning i en periode, er der en solid kerne, som har holdt ved. Jeg synes det er en fantastisk menighed, åben og inkluderende og at der kommer så mange fra forskellige kulturer, har jeg altid godt kunne lide, på den måde fornemmes kirkens universalitet på et plan. Jeg er meget optaget af religion og billeder/billedkunst, hvorfor jeg i samarbejde med Niels Engelbrecht arrangerede foredrag med kunsthistoriker og sognepræst Annemette Gravgaard, der kom i efteråret, hun fortalte om ikoner, og kunsthistoriker og sognepræst Sandra Kastfelt kom ligeledes og fortalte om tidlig kirkekunst før konciliet i år 325. I foråret 2019 afholdtes et kursus med den britiske ikonmaler Peter Murphy. Jeg har lige aftalt med Niels Engelbrecht, at jeg vil arrangere flere foredrag over samme emne her til efteråret, og at Peter Murphy kommer til foråret ’20 og giver i kursus om at lægge bladguld. Hvilket jeg glæder mig til. 4


Fra Olie Messen i Skt. Ansgars Domkirke.

Sankt Vincent Grupperne (SVG) I april måned kunne Sankt Vincent Grupperne fejre sit 60-års jubilæum. SVG blev grundlagt af medlemmer i menigheden og daværende sognepræst i Birkerød/Hørsholm og er inspireret af Lazaristernes grundlægger Vincent de Paul (15811660). Formålet var dengang - og er stadig - at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i udviklingslande. SVG støtter pt. 17 projekter, hvoraf størstedelen vedrører hjælp til skolegang og uddannelse for fattige, forældreløse børn og handicappede børn. Projekter støttes typisk med 40.000 kr. pr. år. I 2018 udbetalte vi ca. 985.000 kr. til projekterne. 5


Sankt Vincent Grupperne daglige arbejde varetages af en bestyrelse, der består af frivillige. Bestyrelsens arbejde er formaliseret i forretningsgange og instruktioner. Vi arbejder ud fra rullende 3-års handlingsplaner. Årsmødet er SVG’s højeste myndighed og afholdes hvert år i maj måned. Hvert betalende medlem kan deltage og stemme til årsmødet. SVG’s arbejde støttes af privatpersoner, fonde, Kulturstyrelsen, menigheder og ordener. Man kan øremærke sin støtte til et bestemt projekt. Medlemskab af Sankt Vincent Grupperne koster kun 50 kr. om året. Yderligere bidrag er fradragsberettigede. Det unikke ved SVG er, at udgifterne til administration er minimale og dækkes af øremærkede bidrag til dette. Det betyder at 100 % af dit bidrag går direkte til vore projekter. Der er mere information om vores arbejde på www.vincentgrupperne.dk og på Facebook. Støt vore projekter ved at indbetale et bidrag på Reg. nr. 3667, Konto nr. 1097164 eller Mobile Pay 19379.

Skt. Ansgars KÆK skovtur 8. maj til Dalby kirke og Lunds Domkirke, Sverige. 6


Sant'Egidio-fællesskabet I serien om katolske bevægelser og foreninger skal der fortælles om et fællesskab, som for alvor er ved at etablere sig i Danmark nu. Nemlig Sant'Egidio-fællesskabet. Sant’Egidio er et kristent fællesskab der opstod i 1968 i forbindelse til en lille kirke i Trastevere i Rom opkaldt efter Sankt Ægidius – på italiensk Sant'Egidio. Med årene er det vokset til at findes i over 70 lande med over 50.000 medlemmer. Fællesskabet er økumenisk og dermed også åbent for ikke-katolikker. Fællesskabets fokus kan på engelsk udtrykkes med tre p'er: Prayer, Poor og Peace – bøn, de fattige og fred. Bønnen leves ved i fællesskab at lytte til Guds Ord. Mange har måske oplevet den fælles bøn som hver aften afholdes af Sant'Egidio i den store kirke Santa Maria in Trastevere i Rom, hvor flere hundrede mennesker deltager. Rundt omkring i de mindre fællesskaber mødes man også og synger sammen og reflekterer over bibellæsninger. De fattige og udsatte er målet for meget omfattende indsatser rundt omkring i verden. Sant'Egidio hjælper i Europa særligt hjemløse, flygtninge og immigranter. Fokus er især på ikke blot at give hjælp men at skabe en relation til dem med behov. Arbejdet for fred er blevet større efterhånden som fællesskabet har opdaget hvor ofte roden bag nøden er forårsaget af krig. I konfliktområder gør de særligt en indsats for dialogarbejde. F.eks. var det folk fra Sant'Egidio der fik arrangeret fredsprocessen i Mozambique, som gjorde en ende på årtiers borgerkrig. På den katolske skole Institut Sankt Joseph (ISJ) på Dag Hammarskjölds Allé er det tanken at afholde bøn og socialt hjælpearbejde inden for Sant'Egidios rammer. Planen er at starte et folkekøkken på ISJ, hvor der kan serveres mad til hjemløse og andre der har lyst. Det skal være hver anden og fjerde torsdag i måneden til at starte med. Hver gang vil begynde kl. 17 i kapellet på ISJ med de bønner, som alle andre Sant’ Egidio fællesskaber bruger. Første møde er d. 22. august. For mere information kan man kontakte skolens leder, Peter Franklin: pf@sanktjoseph.dk eller mobil 51 31 97 12. 7


Det sker i kirken

Jesu Hjerte Kirkes menigheds SOMMER-UDFLUGT LØRDAG d. 15. juni 2019 Ledreborg slot og Sankt Laurentii Kirke, Roskilde

Afgang fra Jesu Hjerte kl. 09.00 kører vi i bus til Ledreborg. Med formiddagskaffe undervejs. kl. 10.30 er der bestilt en times rundvisning af både slottet og kapellet. kl. 11.45 kører vi til Sankt Laurentii i Roskilde. Her spiser vi vores medbragte mad i menighedslokalet. kl. 13.30 Messe, med efterfølgende kaffe og kage og fortælling om sognet. kl. 15.30 ca. går turen hjemad til Jesu Hjerte (hjemkomst ca. 16.30) Pris 150 kr. Tilmelding på liste i sakristiet senest søndag d. 09.06.2019 Øvrige henvendelser kan ske til Birte Mandrup, tlf. 61 27 55 86

8


Jesu Hjertes Feriefond Det er igen muligt for medlemmer af Jesu Hjerte Menighed at søge økonomisk støtte til afholdelse af ferie. Ansøgningen skal sendes til sognepræst Niels Engelbrecht på ne@katolsk.dk med overskriften Feriefond. Ansøgningen skal indeholde ansøgerens navn, cpr-nummer, og hvad der søges om. Rejsemål, varighed af ferien og beløbet, der ansøges om. Niels Engelbrecht

Grillfest for Sankt Ansgars menighed Lørdag d. 17. august holdes der en menighedsfest for Sankt Ansgars menighed. Efter 17-messen samles vi i menighedssalen og spiser grillmad. Tilmelding er nødvendig og kan ske i forbindelse med søndagsmesserne ugerne op til festen. Deltagelse koster 50 kr. for voksne. Børn under 18 år deltager gratis. Familieretræte på Klitborg Fra 1. til 4. august afholdes en familieretræte på Klitborg ved Rørvig. Programmet vil bl.a. bestå af messer, leg for børn og voksne, badning og oplæg. Parterapeut Peter Damgaard-Hansen vil holde oplæg om fredagen. Pris: 850 kr. pr. voksen. 650 kr. pr. barn. Børn 0-3 år er gratis. Retræten arrangeres af Mats og Cynthia Philipson og Daniel Nørgaard. Tilmelding på tlf. 22 50 34 36 eller matsgade@gmail.com. Sakramentskirken Det forlyder (endnu ingen kontrakt) at p. Robert Culat fortsætter et år endnu hos Sakramentskirken. Det er vi meget glade for. 9


Førstekommunion + Firmelse 2020: 1. kommunionsundervisning De tre city-menigheder kommer til at have 1. kommunion hver for sig i 2020. Børn der går i 2. klasse og opefter kan komme til 1. kommunion. Undervisningen begynder i september måned og finder sted i hver enkelt menighed. Først skal børnene dog tilmeldes, og det sker på de forskellige introduktionsmøder i august. Det er dog kun forældrene der deltager i introduktionsmødet: Jesu Hjerte Kirke: 1. kommunion d. 19. april 2020. Tilmelding mandag d. 26. august kl. 19.00 i menighedssalen i Stenosgade 4B. Medbring kopi af dåbsattest samt 300 kr. til undervisnings udgifter. Sakramentskirken: 1. kommunion d. 17. maj 2020. Tilmelding tirsdag d. 27. august kl. 19.00 i Krypten, Nørrebrogade 27. Medbring kopi af dåbsattest samt 300 kr. til undervisnings udgifter. Skt. Ansgars Kirke: 1. kommunion d. 21. maj 2020. Tilmelding Onsdag d. 28. august kl. 19.00 i menighedssalen i Bredgade 69A. Medbring kuglepen, kopi af børnenes dåbsattest samt 500 kr. (der kan også betales med Mobile Pay) til undervisnings udgifter, DUK-medlemskab og deltagelse i en weekend. Firmelsesundervisning Lige som sidste år vil city-menighedernes firmandundervisning foregå sådan, at Sankt Ansgars unge undervises for sig, og Sakramentkirkens og Jesu Hjertes unge undervises sammen. Firmelsen i 2020 bliver stadig fælles for de tre menigheder, og kommer til at finde sted lørdag d. 30. maj kl. 10.00 – forhåbentlig i Marmorkirken. For tilmelding til firmelsesundervisning for Jesu Hjerte menighed og Sakramentskirkens menighed gælder: Søndag den 18.august kl. 12.30 er der informations- og tilmeldingsmøde om firmelsen for firmander og forældre i mødelokalet Stenosgade 4A. Man er indbudt til at deltage i messen kl. 11.00. Medbring kopi af firmandernes dåbsattester samt 1.000 kr. til udgifter til undervisningen. 10


For tilmelding til firmelsesundervisning for Sankt Ansgars menighed gælder: Man skal tilhøre sognet for at kunne deltage, og man skal være fyldt 14 år på firmelsesdagen. Undervisningen bliver ca. 2 lørdage om måneden. Tirsdag d. 20. august kl. 19.00 er der et intro-møde for både firmanderne og deres forældre i Sankt Ansgars Kirkes menighedssal i Bredgade 69A. Medbring kuglepen, kopi af firmandernes dåbsattest samt 800 kr. til undervisningsudgifter (der kan også betales med Mobile Pay). Beløbet dækker bl.a. to weekendture. NB: 25.-27. oktober er der en obligatorisk weekend. Skriv det endelig i kalenderen. Udregn din kirkeskat Rigtig mange katolikker betaler store beløb i kirkeskat. Bispedømmet beder om, at man betaler 1 % af ens skattepligtige indkomst, men mange er endnu mere generøse. Det er vi virkelig taknemmelige over, og vi er ikke ude på at presse flere penge ud af dem, der i forvejen trofast betaler. Men mange af dem, der betaler kirkeskat, giver meget beskedne beløb. Selvfølgelig kan nogen være i en skrøbelig økonomisk situation, der lige nu gør det umuligt at bidrage med mere. Her gælder Jesu rosende ord til den fattige kone, som med bare to små mønter har givet alt det hun har. Alligevel er det påfaldende, hvor stort et antal bidragsydere, der kun bidrager med meget lidt. Intet tyder på, at katolikker er meget dårligere stillet økonomisk end resten af danskerne. Hvis du nu får mere i løn, end da du tilmeldte dig kirkeskat, er det på tide at få sat din kirkeskat op. Se nedenfor nogle eksempler på, hvad kirkeskatten bør være for folk med forskellige indtægter. Det er beløbet ved (2) man skal betale pr. måned, men man må selvfølgelig gerne betale mere! Bemærk også, at der er et skattefradrag, som automatisk bliver givet, og som gør at den reelle kirkeskatteprocent er på 0,75 %, hvilket er billigere end kirkeskatten til Folkekirken. Pr. måned: Lønindkomst (gennemsnit): Skattepligtig indkomst (1): Din kirkeskat (2): Skattefradrag (3): Dit reelle bidrag (4):

SU kr 6.166 kr 6.166 kr 62 kr -16 kr 46

Kassedame kr 23.000 kr 21.160 kr 212 kr -54 kr 157

11

Skolelærer kr 32.000 kr 29.440 kr 294 kr -75 kr 219

Ingeniør kr 54.000 kr 49.680 kr 497 kr -127 kr 370


(1) (2) (3) (4)

Samlet indkomst fratrukket Arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. 1 % af din skattepligtige indkomst. Man får et skattefradrag på 25,6 % af det beløb man betaler i kirkeskat. Det dit bidrag reelt koster dig, når skattefradraget er fratrukket.

Du kan meget enkelt gå ind og ændre i betalingen til kirkeskat på denne side: https://www.katolsk.dk/kirkeskat/ Ny Redaktør: Efter seks års trofast tjeneste har Rikke Korshøj Theil valgt at stoppe som redaktør, for at have bedre tid til andre opgaver. Vi har været meget glade for samarbejdet og vil gerne sige tusinde tak til Rikke for hendes store indsats gennem alle årene. Som ny redaktør kommer Bente Lazare og vi ser frem til et godt samarbejde

Bente Lazare

Rikke Korshøj Theil

12


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. I perioden d. 24. juni indtil d. 3. august er der ingen messer i Skt. Augustins Kirke på Jagtvej – hverken hverdags- eller søndagsmesser. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Stille tilbedelse hver søndag 21.00-22.30 I SAK er der kristen meditation, begynder prompt hver mandag kl. 17.00, og engelsk messe og novena onsdage 17.00. 2. og 4. torsdag er der natkirke kl. 20.00. I sommermånederne er messe kl. 09.30 om søndagen. Den 1. søndag i måneden er familiemesse.

Juni JHK Fredag 7. kl. 17.00

Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe.

ALLE Lørdag 8. kl. 10.00

Firmelse i Marmorkirken.

ANS Søndag 9. kl. 10.00 ANS Mandag 10. kl. 10.00 ANS Mandag 10. kl. 20.00

Pontifikalmesse ved biskop Czeslaw. Jomfru Maria, Kirkens moder. Rosenkransbøn i kirken.

JHK Fredag 14. kl. 18.00-19.30 ”Åben dør”. Personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne. JHK Lørdag 15. kl. 09.00-17.00 Menighedsudflugt til Ledreborg og Roskilde. Se opslag andet sted i bladet, samt i våbenhuset. Tilmelding i sakristiet. ANS Søndag 23. kl. 10.00

Kristi Legems- og blods fest. Højmesse med efterfølgende prosession.

JHK Fredag 28. kl. 17.00

Jesu Hjerte Fest! Festlig messe med reception bagefter.

JHK Fredag 28. kl. 19.00-21.00 Forsonings- og helbredelsesmesse. Skriftemål kl. 18-19. ANS Søndag 30. kl. 10.00

Højmesse, Peter & Paulus Fest. 13


Juli ANS Hele juli

Ingen kirkekaffe i juli, men Caritas-café i haven, når vejret tillader det.

JHK Fredag 5. kl. 17.00

Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ANS Mandag 8. kl. 20.00

Rosenkransbøn i kirken

August JHK Fredag 2. kl. 17.00

Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

ALLE Torsdag 1. – Søndag 4.

Familieretræte på Klitborg ved Rørvig.

ANS Mandag 12. kl. 20.00

Rosenkransbøn i kirken.

ANS Lørdag 17. kl. 17.00

Vigiliemesse efterfulgt af grillfest.

ANS Søndag 18. kl. 10.00

Højmesse Jomfru Marias optagelse i Himlen

SAK Søndag 18. kl. 12.30

Informations- og tilmeldingsmøde om firmelse for firmander og forældre i mødelokalet Stenosgade 4A. Man er indbudt til at deltage i messen kl. 11.00.

JHK Søndag 18. kl. 12.30

Informations- og tilmeldingsmøde om firmelse for firmander og forældre i mødelokalet Stenosgade 4A. Man er indbudt til at deltage i messen kl. 11.00.

JHK Søndag 18. kl. 17.00

Festen for Marias optagelse i Himlen. Pontifikalmesse efter ekstraordinær form.

ANS Tirsdag 20. kl. 19.00

Orienteringsmøde om firmelse i menighedssalen.

ALLE Torsdag 22. kl. 17.00

Første møde for Sant’Egidio på Institut Sankt Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17.

JHK Mandag 26. kl. 19.00

Tilmelding til 1. kommunionsundervisning i menighedssalen.

SAK Tirsdag 27. kl. 19.00

Tilmelding til 1. kommunionsundervisning i Krypten, Nørrebrogade 27.

ANS Onsdag 28. kl. 19.00

Orienteringsmøde om 1. kommunion i menighedssalen. 14


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand John Rosing - næstformand Stine Rørbæk - sekretær, medlem af Pastoralrådet Bo E. Pepke Roch Rutondiye

Margarethe Stelsberg Rikke Von Zastrow Frandina Olivo Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Virginie Mwepele - formand Stella Sørensen – næstformand, medlem af Pastoralrådet

Sylvie Dauzat Alexander Vergara Clarice Scott Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Rosemarie Alonzo Christensen Katrine Ørum Bellen Quinto

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Rasmus Kaare Frederiksen – formand Maria Giuditta Rasmussen – næstformand Ulf M. Becker - sekretær Loredana Ruggiero Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther Maria Sundgaard Ertner Ursula Ljungqvist Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 15


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider

Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 De fleste hverdage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag (nb. juli-august kl. 09.30) kl. 10.00 Dansk højmesse (Ingen fransk messe 21. juli til og med 1. sep.) kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Mandag kl. 17.00 Kristen meditaion Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe 2. og 4. torsdag kl. 20.00 Natkirke

Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 30 54 21 18, ne@katolsk.dk Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 51 24 84 22, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 26 70 46 76, rob68.bellarmin@wanadoo.fr

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk