Page 1

marts – maj 2014 1

marts – maj 2018


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Caritas Center, Stenosgade ved Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Naja Wulff Mottelson Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Jan Strømvig, Caritas Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Fra pave Frans’ fastebudskab 2018

At give almisser befrier os fra grådighed og hjælper os til at se vores næste som en bror og en søster. Det, jeg ejer, er aldrig udelukkende mit. Hvor ville jeg ønske, at det at give almisser blev en sand livsstil hos os alle! Hvor ville jeg ønske, at vi kristne fulgte apostlenes eksempel og ville se muligheden for at dele vore ejendele som et konkret vidnesbyrd om vort fællesskab i Kirken! Jeg vil derfor gentage apostlen Paulus’ opfordring til menigheden i Korinth om at indsamle en kollekt til menigheden i Jerusalem ”til jeres eget bedste” (jf. 2 Kor 8,10). Det gælder navnlig i fastetiden, hvor mange organisationer indsamler penge til kirker og mennesker i nød. Men jeg håber også at vi i vort daglige møde med mennesker, der beder om vores hjælp, må se at Gud står bag denne appel. Enhver almisse er en anledning til at samarbejde med Guds forsyn for Hans børn; hvis Han i dag bruger mig til at hjælpe en bror eller søster, hvorfor skulle Han så ikke i morgen også sørge for mine behov? For ingen er mere gavmild end Gud. 2


Præsten skriver

På vores præsteretræte i begyndelsen af februar foreslog retrætelederen, Canon John Udris, en særlig måde at forberede os til fastetiden på, nemlig ved at gennemgå de 7 hovedsynder for at se, hvor det var, at vi havde brug for omvendelse. Hovedsynderne, som vi også kalder dødssynderne, er ikke navnet på konkrete handlinger men på livsindstillinger, som alle har med selvcentrerethed at gøre. Det er altså 7 facetter af den originale synd. Man kan også kalde dem laster, fordi de kan være tunge at bære på og svære at slippe af med igen. Nu var idéen ikke bare at konstatere, hvad vi særlig trængte til at omvende os fra, men samtidig at reflektere over de dyder, som er modsætningerne til synderne. Omvendelse er ikke bare at vende sig væk fra noget, men i langt højere grad at vende sig mod noget, at vi vender os væk fra vores fokus på os selv til at fokusere på Gud. Det er ikke en rent åndelig proces, men derimod noget som nødvendigvis må give sig udslag i vores forhold til os selv og til andre mennesker. Derfor kan det hjælpe os til at tænke og handle rigtigt og godt ved at kontrollere, om vores handlinger udspringer af den ene eller anden søjle i skemaet nedenunder. Hvor er vi svage, og hvordan beder vi om hjælp til at flytte vores liv fra venstre til højre søjle.

Hovedsynder eller laster Hovmod Havesyge Misundelse Vrede Ukyskhed Frådseri Træghed, livslede

Dyder Ydmyghed Gavmildhed Storsind Tålmodighed Renhed Mådehold Flid, Håb God fastetid. Generalvikar Niels Engelbrecht

3


Nyt fra sognene Menighedsrådsvalg 2018 Søndag d. 18. marts 2018 er der menighedsrådsvalg. Der skal vælges 8 medlemmer til menighedsrådet og hver stemmeberettiget må stemme på op til 4 kandidater. Enhver katolik i menigheden, som på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret For at kunne stemme er det nødvendigt, at man står opført på valglisten. Valglisten er listen over de registrerede medlemmer af menigheden som står anført i bispedømmets medlemssystem med alder, og som er fyldt 16 år. Afstemning i de tre city-menigheder: Sankt Ansgars Kirke Valglokalet er annekset til menighedssalen, Bredgade 69A. Lørdag den 17. marts kl. 17.45-18.15 Søndag den 18. marts kl. 11.00-13.00 samt kl. 15.45-16.30 Jesu Hjerte Kirke Valglokalet er menighedssalen. Lørdag den 17. marts kl. 19.00-19.30 Søndag den 18. marts kl. 10.30-11.00, 12.00-14.00 og kl. 18.15-20.00 Sakramentskirken Med kun 8 opstillede bliver der ikke foretaget afstemning. Kandidater til menighedsrådsvalget 2018 – Sakramentskirken Sakramentskirken har fået dispensation til at øremærke 2 personer til hver af de 3 sproggrupper i kirken, således at selvom fx de danske kandidater får færrest stemmer af alle kandidaterne, så vil de 2 personer der har flest stemmer inden for denne gruppe blive valgt ind. De sidste to pladser vil gå til dem der har flest stemmer uanset hvilken sproggruppe de tilhører.

4


Fra den dansksprogede gruppe:

Fra den engelsksprogede gruppe:

Virginie Mwepele

Rosemarie Alonzo Christensen

Stella Sørensen

Bellen Quinto

Katrine Ørum

Clarice Scott Alexander Vergara

Fra den fransksprogede gruppe: Sylvie Dauzat Kandidater til menighedsrådsvalget 2018 – Jesu Hjerte Kirke Ulf M. Becker Birte Mandrup Christensen Toni Dupont Christian Walsh Elveberg Rasmus Kaare Frederiksen Axel Ljungquist Ursula Ljungquist Maria G. Rasmussen Loredana Ruggiero Anna Siekierska Marie Storm Kandidater til menighedsrådsvalget 2018 – Sankt Ansgars Kirke

Birte Krog-Møller I menighedsrådet vil jeg gerne især fokusere på styrkelse af det sociale liv, primært ved kirkekaffen og den månedlige voksenkatekese /på vandring i troen samt styrkelse af menighedens bevidsthed om Kirkens globale aspekt: at den katolske kirke i Danmark er en verdenskirke. Jeg ser vore udenlandske præster som en velsignelse for Kirken og mener, at pave Frans bør støttes i sin barmhjertighedssøgende ledelse. 5


Bo Emrik Pepke Jeg har været medlem af menighedsrådet ved Sankt Ansgar for en del år siden. Dengang var jeg blandt andet med til at lave kirkebladet. Når jeg stiller op igen, er det fordi jeg atter ønsker at bidrage konstruktivt til rådets arbejde. Jeg er tegner og kunstpædagog og nu pensioneret fra en stilling som lærer ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Designskole.

Frandina Olivo Jeg brænder for at bygge bro imellem danske katolikker og det spansktalende samfund. I 3 år har jeg været frivillig rådgiver inden for job, bolig, kultur, integration, og uddannelse. Jeg tolker for nye spansktalende der ikke kan tale engelsk og dansk. Jeg er 46 år, er gift og har et barn. Oprindeligt fra Argentina og har boet i Danmark i 15 år. Har en regnskabsuddannelse og læser International Markedsføring på Københavns Erhvervs Akademi.

John Ludwigs Rosen Jeg konverterede i 2015 og har et par års erfaring med frivillighedsarbejdet i Kirken. I menighedsrådet vil jeg gerne bruge min erfaring til at bidrage til varetagelsen og udviklingen af de praktiske, økonomiske og administrative opgaver. Baggrund som civilingeniør og BA i Kunsthistorie og Moderne kultur samt topledelse i private og offentlige virksomheder. Tidligere institutleder på Syddansk Universitet. I dag er jeg partner i en international rekrutteringsvirksomhed.

Margarethe Stelsberg Jeg er sygeplejerske og er nu tilflyttet Sankt Ansgars menighed fra Randers/Grenaa menighed hvor jeg nu i 4 år har været medlem af pastoralrådet. Jeg har været frivillig ved Kulturnatten og stiller op, fordi jeg også her i Sankt Ansgar menighed gerne vil engagere mig og byde ind med min erfaring fra menighedslivet i mine tidligere sogne. Jeg er gift med Bent og mor til 6 voksne børn.

6


Rikke von Zastrow Jeg er kandidat, fordi jeg interesserer mig særligt, og vil arbejde for, god menighedspleje, velstruktureret frivilligt arbejde og forbedring af sognets økonomi. Jeg har været medlem af menigheden siden begyndelsen af 2015 og har arbejdet frivilligt med kirkeskat og som frivilligkoordinator i alle 3 år. Robert Stephan Kristensen Udmark Først og fremmest ønsker jeg at tjene fire år i menigheden med praktisk arbejde, da vi nok mangler folk med tid, og jeg mangler nogen over mig.

Roch Rutondiye Jeg er tidligere formand for menighedsrådet i Ringsted. Med en fortid i Nationalbanken har jeg god forstand på tal og regnskaber. Jeg har en særlig interesse i unges deltagelse i menighedens liv.

Sofie Svane Gennem mit daglige arbejde med kontorudlejning har jeg opdaget, hvor stor betydning det kan have at bringe Jesus til steder, hvor man normalt ikke forventer at se Ham. Jeg bliver ofte overrasket over kunders uopfordrede og nysgerrige spørgsmål om tro og glædes over, de fordomme der derved nedbrydes og samtaler, der opstår om hvem Gud er. En glad og velfungerende menighed er vores grundlag for at tage Jesus med ud i hverdagen og bringe Hans lys til folk der har brug for det, men mindst forventer det. Stine Rørbæk Møller Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil arbejde for, at vores menighed i endnu højere grad bliver et levende fællesskab af katolske københavnere, der engagerer sig og er synlige i deres by. Det 7


kan fx være i form af karitative initiativer eller dialog med andre trossamfund. Jeg er siddende medlem af menighedsrådet, i Pastoralrådet og har bl.a. deltaget i organisationen af Kulturnatten. Ulla Elmquist Jeg genopstiller til menighedsrådet. Jeg har kun siddet i rådet i en valgperiode og jeg vil gerne være med en gang til. Mindemesse for p. Carroll Parker Der er nu gået et år siden, vi mistede vores højtskattede præst for den engelske menighed i Sakramentskirken p. Carroll Parker. For at markere årsdagen blev den hellige messe fejret med efterfølgende reception d. 26. januar både i Sakramentskirken og i Vor Frue Kirke i Herlev. P. Joy Fernando var med p. Parker i den sidste tid og talte bevægende om hans bortgang, som stadig mærkes af de mange sognebørn, som kendte og holdt af ham.

Reception efter mindemessen for p. Parker i SAK Pastor Culat fylder rundt Den 11. februar, fastelavnssøndag, fyldte p. Robert Culat 50 år. Robert kom til Danmark fra bispedømmet Avignon i 2010 for at være præst for den fransktalende menighed ved Sakramentskirken. Siden er det blevet til mange flere hverv: Han er i dag også præst for den italienske menighed ved Jesu Hjerte 8


Kirke og biskoppelig kontaktperson for de fremmedsprogede grupper. Desuden siger Robert tit og ofte messer hos bl.a. Jesu Små Søstre og Kærlighedens Missionærer og er flink til at vikariere rundt omkring. Robert er en skrivende præst. Hans bog, ”L’âge du métal” (2007), omhandler de sociale aspekter ved rock-genren heavy metal, og er udkommet i mange oplag. Mens han har været i Danmark, har Robert fået udgivet endnu to bøger, ”Méditations bibliques sur les animaux” (2015), og ”Le paradis végétarien” (2016). Bøgerne afspejler Robert’s vegetariske levevis, som udspringer af hans overbevisning om at Gud ikke har skabt os til at spise dyr: ”Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.” (1. Mosebog 1:29). Sundheden holder han også ved lige med lange løbeture. At fødselsdagen skulle falde på fastelavnsdag er skæbnens ironi, da Robert ofte har ærgret sig over den mængde slik, der serveres for børnene ved sognets arrangementer. Selv for den, der ikke er dygtig til fransk, er det en fornøjelse at opleve Robert fejre messe. Han har en smuk og klangfuld stemme, og mestrer den vanskelige kunst at samarbejde med efterklangen i Sakramentskirken. Robert er en meget samvittighedsfuld præst, og en meget ydmyg person. Vi siger mange gange tillykke med dagen, og ad multos annos!

Bevægelsen Communion and Liberation Communion and Liberation (CL) er en bevægelse i Kirken, som har det formål at vise vejen for sine medlemmer til et liv i kristendommen, således at de kan blive medarbejdere i Kirkens mission i alle områder af samfundet. CL blev grundlagt i 1954 i Italien i Milano på Berchet gymnasium, da fader Luigi Giussani (1922-2005) tog initiativ til et kristent arbejde. Navnet Communion and Liberation forener overbevisningen om, at det kristne budskab udlevet i fællesskab (communion) er grundlaget for menneskets ægte frihed (liberation). Som Bendikt XVI fastslog, så ”bibringer Communion and Liberation i dag en dybere livsstil og aktualiserer den kristne tro både i fuldkommen 9


trofasthed og fællesskab med Peters efterfølger og med de præster, der sikrer kirkens ledelse og gennem spontanitet og frihed, der tillader nye og profetiske, apostoliske og missionerende tiltag.” (Tale til CL, 24. marts 2007). Giussani opsummerede indholdet og formålet med sit arbejde i disse ord: ” Lige fra min første dag som underviser, har jeg altid benyttet disse klare ord til mine elever: Jeg er ikke her, for at I skal bruge mine idéer som jeres egne. Jeg er her for at lære jer en sand måde, hvorpå I kan vurdere, hvad jeg fortæller jer. Og hvad jeg har at fortælle, er et resultat af lang tids erfaring, fra en fortid der er mere end 2000 år gammel.” Lige fra begyndelsen har vores uddannelsesmæssige indsats stået ved denne metode, der tydeligt understreger at formålet var at vide, hvordan tro kan være relevant i forhold til livets behov. ”Som et resultat af den undervisning, jeg modtog hjemme, min undervisning på seminariet og mine refleksioner senere i livet, fik jeg en dyb tro på, at kun tro der kommer fra livserfaring og som er bekræftet af den (og derfor relevant for livets behov) kunne være tilstrækkelig stærk til at overleve i en verden, hvor alt andet peger i en anden retning, og det i en sådan grad, at selv teologi i gennem lang tid havde givet efter for en tro, der var adskilt fra livet. At vise troens relevans for livets behov og derfor – og dette ”derfor” er vigtigt – viser at tro er rationel, antyder et specifikt koncept af rationale. Når vi siger at tro ophøjer rationale, så mener vi at tro svarer til et fundamentalt, oprindeligt behov som alle mænd og kvinder føler i deres hjerter”. (Luigi Giussani, The Risk of Education, New York 2001, pp. 11-12). Communion and Liberation er tilstede i omkring 90 lande på alle kontinenter og er ledet af fader Julian Carrón, som efterfulgte fader Giussani efter hans død i 2005. Her i Danmark findes der to grupper, én i København og én i Århus. I København er i vi omkring 12 personer, der kommer fra forskellige lande, blandt andet Danmark, Frankrig, Italien, Mexico, Nigeria og USA. Vi tæller også en italiensk familie, der bor i Malmø, og vi er glade for at få nye venner. Vi mødes som regel to gange om måneden i Sakramentskirken, hvor vi læser et par sider fra fader Giussanis bøger eller en af fader Carróns taler og hjælper hinanden med at sammenligne tek10


sterne med vore egne oplevelser, og prøver at finde ud af, hvordan Kristus er til stede i vores dagligdag. Vi hjælper hinanden med de vanskeligheder, vi møder på arbejdet, med vore venner eller familier og i forskellene mellem os og den verden vi lever i. Vores ven Clarice har sagt ”CL har givet mig en unik mulighed for at udforske min katolske tro med en gruppe rejsekammerater. Jeg er blevet udfordret til at tænke over ”fællesskab” på måder, jeg aldrig tidligere har oplevet. At side og fordybe sig i læsning sammen efterfulgt af personlig refleksion har været uvurderlig i forhold til at gøre min tro og mit engagement dybere i alt, hvad jeg gør af kærlighed til Jesu Kristus. Venskaberne jeg har formet i denne proces har beriget mig enormt. Det har i sandhed været en velsignelse, at jeg har fået denne oplevelse.” Vi benytter også tit lejligheden til at mødes for at dele et ægte italiensk måltid, og synger og leger med vore børn, så de også kan møde nye venner som de kan nyde livet i Kristus sammen med og opleve, at troen på Gud også kan være sjov! Kom og vær sammen med os! Daniela Ruggiero

Relikvier fra Therese af Lisieux til Danmark En af de meste populære helgener, Therese af Lisieux, og hendes forældre, som blev helgenkåret i 2015, kommer på besøg i Danmark d. 5.-11. november. To skrin med deres jordiske rester bliver transporteret rundt til de katolske kirker i bl.a. Aalborg, Aarhus, Odense og København. Fra aftenen lørdag d. 10. november og hele søndagen vil relikvierne være udstillet i domkirken. Et mere detaljeret program vil blive præsenteret i god tid inden. 11


Mød et sognebarn Jeg er 36 år, gift og kommer fra en ikke-religiøs familie. Mine forældre lod mig døbe i folkekirken, men jeg valgte ikke at blive konfirmeret i sin tid, fordi jeg ikke troede på Gud. Jeg levede et helt almindeligt ikke-religiøst liv indtil 2003, hvor jeg havde en oplevelse med Gud der gjorde, at jeg begyndte at gå i Kirke. Påskenat 2006 blev jeg firmet og optaget i Kirken af p. Bob Showers. I den første tid tilhørte jeg Ringsted menighed og i 2013 kom jeg til Jesu Hjerte Kirke. I 2014 blev jeg formand for menighedsrådet, hvilket har været en spændende og udfordrende opgave. Jesu Hjerte Kirke rummer en spændende blanding af mennesker og Messer. Størstedelen af kirkegængerne er de faste, men vi har også turister, der deltager i en enkelt Messe eller blot kommer ind for at kigge og tage billeder.

Denice Wettendorff fra Jesu Hjerte Kirkes menighed.

Jesu Hjerte Kirke er desuden én af kun to Kirker i Danmark, hvor den ekstraordinære ritus fejres og det er interessant at se, at denne Messeform besøges af en yngre gruppe kirkegængere end den ordinære Messeform.

Som bekendt er menigheden blevet velsignet med to Fransiskanske præster, som i løbet af året kommer til at overtage arbejdet i menigheden helt, så det er uden tvivl en spændende tid at være sognebarn i Jesu Hjerte Kirke.

Nye MobilePay-numre i Sankt Ansgars kirke Danske Bank ændrer på deres udbud af MobilePay, så der nu ikke betales til et telefonnummer. Det betyder, at nummeret, der er blevet brugt ved Sankt Ansgars Kirke tages ud af brug i foråret. I stedet skal bruges 5-cifrede tal. Fremover vil der være ét tal til indbetaling af kollekt, et andet tal til indbetaling til bogsalg og et tredje tal til indbetaling til kirkekaffe. Hold øje med skiltningen i kirken og menighedssalen.

12


Festvesper for Sankt Ansgar

Søndag den 28. januar fejrede vi Sankt Ansgars fest med pontifikalmesse kl. 10 og festvesper kl. 16.30. Der var kun 30 fremmødte til den festlige aften, hvor Sankt Ansgar-skrinet bliver båret i procession rundt i kirken mens Alle Helgens litaniet synges. De 30 fremmødte kunne derefter hygge sig i menighedssalen til reception med biskoppen og mange præster og præstestuderende - og rigeligt dejlig mad, vin og vand. Næste år er det søndag den 27. januar. Notér det allerede nu i kalenderen.

13


EFTERLYSNING af nøgler Vi savner meget et sæt nøgler til menighedssalen, Bredgade 67-69. Nøglerne har været borte fra midt i november. Det drejer sig om tre nøgler i en ring med et blåt vedhæng, hvorpå der er en hvid ICHTYS (Fisk). Se gerne efter i lommer og skuffer, hvis I har haft jeres gang i salen i november-december. Kontakt Ulla Elmquist, hvis du finder nøglen. JHK - kravelgårdsgruppe nedlægges Kravlegårdsgruppen om onsdagene i Jesu Hjerte Kirke, ledet af Charlotte Simonsen, nedlægges hermed fra 1. marts på grund af manglende tilslutning.

Undskyldninger, undskyldninger... Fra et engelsk tidsskrift: Pastor Sidney Laing i Dublin blev træt af et høre de samme undskyldninger fra folk, som ikke kommer i kirke. Da han ikke kunne holde det ud længere, satte han følgende notits i sit sogneblad med overskriften ”Ti grunde til, at jeg aldrig vasker mig”: ΅ Jeg blev sat til at vaske mig, da jeg var barn. ΅ Folk, der vasker sig, er hyklere. De mener, at de er renere end andre mennesker. ΅ Der er så mange forskellige slags sæbe, så jeg aldrig kunne bestemme mig til, hvilken der var den rigtige at vælge. ΅ Jeg plejede at vaske mig, men jeg blev træt af det, og så holdt jeg op. ΅ Jeg vasker mig stadigvæk ved særlige lejligheder, som fx. jul og påske. ΅ Ingen af mine venner vasker sig. ΅ Jeg er stadig ung. Når jeg bliver ældre og er blevet lidt mere snavset, vil jeg måske begynde at vaske mig igen. ΅ Jeg har virkelig ikke tid til det. ΅ Der er aldrig varmt nok i badeværelset. ΅ De mennesker, der fabrikerer sæbe, er kun ude efter ens penge. 14


Det sker i kirken Onsdage med diakoni I Caritas Center på Vesterbro er de diakonale projekter ved at finde en fast rytme. Hver onsdag kl. 13.00 åbner centeret med cafétilbud til ældre, og så snart caféen lukker kl. 17.00, er der mulighed for samtaler med socialrådgiverne i den åbne rådgivning i stueetagen. Søndag efter den sene messe er der stille tilbedelse i kirken med Caritas-frivillige. Centeret bliver også brugt til foredrag og til arbejdet for au pairs, blandt andet et julearrangement med næsten 80 deltagere i højt humør. ”Det er dejligt at se de nye lokaler blive fyldt med mennesker!” siger national koordinator Andreas Riis, ”og der er sociale behov nok, så vi er kun lige begyndt. På familieområdet har vi rådgivningen, og nye PREP-kurser til par er på vej til maj. Vi får en del henvendelser fra mennesker, der søger en tilværelse i Danmark, men ikke har adgang til hjælp fra det offentlige. Vi kan desværre ikke tilbyde dem så meget endnu, men flygtninge og migranter er en målgruppe, vi gerne vil gøre mere for.” Menigheden går i forbøn – et tekstbaseret bønsforløb i fasten Fem mandage i fasten indbyder diakon Michael Münchow til fordybelse i fastidens læsninger med henblik på fællesbøn i kirken. Vi vil sammen læse teksterne til den kommende søndag, fordybe os i dem og lade vore overvejelser komme til udtryk i bøn. For så vidt bønnerne afspejler de troendes anliggender som del af en menighed, vil bønnerne kunne finde anvendelse som led i Menighedens Forbønner den følgende søndag. Dermed beriger de også gudstjenesten. Michael Münchow er permanent diakon og tilknyttet Sakramentskirken. Han er uddannet i England på diakonuddannelsen under Saint Mary’s University Twickenham og er desuden cand.theol. fra Københavns Universitet. Tid: Mandage i marts: 5/3 12/3 og 19/3 2018. Alle dage kl. 19.00-20.30. Sted: Undervisningslokalet i Sakramentskirkens Krypt, Nørrebrogade 27, 2200 København N. Tilmelding er ikke nødvendig, men interessetilkendegivelse og evt. spørgsmål er velkommen på e-mail: michael@munchow.org eller telefon: 22271872. 15


Fasteretræte i Jesu Hjerte Kirke ”Hvad er det for en faste, I holder?” Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Es.58,5 Lørdag den 10. marts kl. 10.00-13.00 holder vi fasteretræte i Jesu Hjerte Kirke. Retræten vil bestå af bibelmeditation, bodsandagt og messe. Der vil være mulighed for skriftemål i løbet af formiddagen.

Gratis koncert i Sankt Ansgars Kirke Tirsdag den 22. maj kl. 19.00 afholdes der en dobbeltkoncert i Sankt Ansgars Kirke. Det amerikanske North Dakota State University Concert Choir og det danske Tritonus-kor vil opføre et bredt udvalg af værker. Koncerten er gratis. Familiretræte gentages I januar blev der afholdt en familieretræte ved Sankt Ansgars Kirke. Der var næsten 50 deltagere, og især yngre ægtepar fik mulighed for at fordybe sig i kaldet til at elske under bøn og samtale. Der var utrolig god respons fra deltagerne, som meget gerne så muligheden for denne slags fordybelse gentaget. Derfor er lørdag d. 26. maj afset til familieretræte igen fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Alle par med eller uden børn er velkomne. Tilmelding er nødvendig til sogn@sanktansgar.dk senest d. 20. maj.

Jesu Hjerte menighedsudflugt Vi tager til den gamle danske kirke, Dalby kirke og Mariaval i Sverige, hvor vi fejrer messe. Udflugten finder sted lørdag den 23. juni. Nærmere om turen i næste sogneblad, og ved opslag i våbenhuset. Birte Mandrup Christensen

16


Kirkevandring den 25. januar 2018. Foto: Beverly Lloyd-Roberts

17


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage 17.00 – 18.00.

Marts JHK Fre. d. 2. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ANS

Lør d.3. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Katolske salmer og katolsk liturgi. v/Sebastian Olden-Jørgensen Kl. 16.30 Korsvejsandagt

ANS

Tir d. 6. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK

Fre d. 9. kl. 18.00-19.30 ”Åben dør”, personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne

ANS

Fre d. 9 kl. 19.00 Markering af ”24 timer for Herren”. Særlig mulighed for skriftemål og tilbedelse indtil midnat

JHK

Lør d. 10. kl. 10.00-13.00 Fasteretræte i kirken, afsluttende med messe.

ANS

Lør d. 10. kl.16.30 Korsvejsandagt

JHK Lør d. 17. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys i menighedssalen, Jesu lidelse, død og opstandelse ANS Lør d. 17. kl. 15.00 Investitur af nye riddere og damer af Den hellige Gravs orden 18


ANS

Tir d. 20. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Fre d. 23. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse for de aborterede og dødfødte børn. Skriftemål 18.00-19.00 ALLE NB Husk sommertid!! JHK Søn d. 25. kl. 9.00 Palmesøndag efter ekstraordinær form. Palmeprocession 8.45 ANS

Søn d. 25. kl. 10.00 Palmesøndags velsignelse af grene, procession og messe med lidelseshistorien

SAK

Søn. d. 25. kl. 10.00 Palmesøndagsmesse m. indvielse af grene og procession

JHK Søn d. 25. kl. 11.00 Palmesøndags højmesse. Palmeprocession udgår fra menighedssalen 10.45 SAK Søn. d. 25. kl. 17.30 Palmesøndagsmesse på engelsk m. indvielse af grene og procession JHK Søn d. 25. kl. 20.00 Palmesøndags aftenmesse ANS

Tir d. 27. kl. 17.00 Oliemessen ved biskop Kozon og bispedømmets præster

ANS

Ons d. 28. kl. 15.00 KÆK møde: Generalvikar Niels Engelbrecht fortæller om sit arbejde

SAK

Tors d. 29. kl. 16.00 Skærstorsdagsmesse på dansk og fransk

ANS

Tors d. 29. kl. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse

JHK Tors d. 29. kl. 17.00 Skærtorsdags messe, med tilbedelse indtil kl. 20.00 SAK

Tors d. 29. kl. 18.00 Skærstorsdagsmesse på engelsk

ANS

Fre d. 30. kl. 15.00 Langfredags liturgi

JHK Fre d. 30. kl. 15.00 Langfredagsliturgi, Roskildepassionen SAK

Fre. d. 30. kl. 15.00 Langfredagsliturgi på dansk og fransk 19


SAK

Fre. d. 30. kl. 17.00 Langfredsagsliturgi på engelsk

ANS Lør d. 31. kl. 21.30 Påskevigilien med dåb og optagelse i kirkens fulde fællesskab JHK

Lør d. 31. kl. kl. 22.00 Påskevigilie. Efter påskefejringen ønsker vi hinanden glædelig påske med et glas vin i menighedssalen. NB Ingen italiensk messe kl. 18.00

April ANS

Søn d.1. kl. 10.00 Påskedags pontifikalmesse

JHK Søn d. 1. kl. 11.00 Påskedags Højmesse SAK

Søn. d. 1. kl. 17.30 Påskevigilie på engelsk

JHK Søn d. 1. kl. 18.00 Påskedags messe efter ekstraordinær form JHK Søn d. 1. kl. 20.00 Påskedags aftenmesse SAK

Søn. d. 1. kl. 21.30 Påskevigilie på dansk og fransk

ANS

Man d. 2. kl. 10.00 2. Påskedag, messe med påskesalmer

SAK

Man. d. 2. kl. 10.00 Påskedagsmesse på dansk

JHK Man d. 2. kl. 11.00 2. påskedags messe SAK

Man. d. 2. kl. 11.30 Påskedagsmesse på fransk

SAK

Man. d. 2. kl. 17.30 Påskedagsmesse på engelsk

ANS

Tir d. 3. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK

Fre d. 6. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe


ANS

Lør d. 7. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Kampen om de danske sjæle. v/ Bjørn Thomassen

JHK Fre d. 13. kl.18.00-19.30 ”Åben dør”, personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne ANS

Tir d. 17. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

ANS

Ons d. 25. kl. 15.00 KÆK møde

JHK Fre d. 27. kl. 19.00-21.00: Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00

Maj ANS

Tir. d. 1. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Fre d. 4. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ANS

Lør d. 5. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Psykologi og tro. v/ Else Marie Kjerkegaard

ANS

Søn d. 6. Maj-andagt med procession til haven efter højmessen kl. 10.00

ANS

Ons d. 9. kl. 09.00 KÆK skovtur udgår fra Bredgade 64

ANS Tors d. 10. kl. 10.00 Kristi Himmelfart med børnenes første hellige kommunion JHK Tors d. 10. kl 11.00: Kristi Himmelfarts messe JHK

Fre d. 11. kl. 18.00-19.30 ”Åben dør” personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne

ANS

Tir d. 15. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet


ANS

Lør d.19. kl. 10.00 i Marmorkirken Firmelse af-city menighedernes unge, ved biskop Kozon

JHK Søn d. 20. kl. 9.00 Pinsedags messe efter ekstraordinær form ANS

Søn d. 20.kl.10.00 Pinsedags pontifikalmesse

JHK Søn d. 20. kl 11.00: Pinsedags Højmesse JHK Søn d. 20. kl. 20.00: Pinsedags aftenmesse JHK Man d. 21. kl 11.00 2. pinsedags messe. NB ingen aftenmesse ANS

Tir d. 22. kl. 19.00 Dobbeltkoncert med North Dakota State University Concert Choir og Tritonus. Gratis adgang

JHK

Fre d. 25. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00

ANS

Lør d. 26. kl. 15.00 Familieretræte i Menighedssalen / Kirken

ALLE

Søn d. 27. Valfart til Aasebakken. Ingen dansk messe kl. 10.00 og spansk messe kl. 15.00

ANS

Søn d. 27. Ingen messe kl. 10.00 og ingen spansk messe kl. 15.00

JHK

Søn d. 27. Åsebakkevalfart. Ingen messe kl. 11.00 men messe kl. 17.00 og kl. 20.00

22


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller

Stine Møller Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webmaster Clarice Scott Joan Campbell-Tofte

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 23


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Fredage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe

Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 10.00 Dansk højmesse kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Tirsdag til lørdag kl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe

Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 8422, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Søn- og helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Kirkens kontor tlf. 2985 6080.

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - marts- maj 2018  
Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - marts- maj 2018