Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held!

Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis!

MARTS . APRIL . MAJ 2017


Ordet til Skærtorsdag Matthæus-evangeliet 26,17-30. I Tibhirine i Algeriet lå der engang et Trappistkloster ved navn; Notre-Dame de I´Atlas. Jean-Marie Rouart, En fransk forfatter, som besøgte klostret, inden det blev forladt, beskrev klostret således: „Klostret lå omgivet af palmer, mandarintræer og roser med de snehvide Atlasbjerge i baggrunden. I klostret var der en klar kilde, som vandede haverne, der var fugle, kyllinger og æsler, lutter liv. Menneskene som boede her, var langt væk fra alting og samtidig tæt og nær ved det essentielle; Det smukke ved himlen og skyerne“ På en kold nat i marts 1996, hvor den algeriske borgerkrig var på sit højeste, blev dørene ind til trappistklostret brudt op. Ca. 20 bevæbnede mænd trængte ind i klostret og bortførte syv franske munke. Den franske regering modtog kort tid efter en skrivelse fra den Islamiske terrorgruppe GIA (Groupe Islamique Armé), som var en af fraktionerne som kæmpede mod militærregimet i Algeriet. GIA krævede,

at Frankrig skulle løslade fanger fra deres gruppe, som sad fængslet i Frankrig, før de ville løslade munkene. Franskmændene forhandlede, men de løslod ingen fanger! Den 21. maj 1996 modtager den franske regering igen en skrivelse fra terroristerne, hvori der stod: ”Vi har skåret halsen over på alle munke”. 9 dage senere fandt man munkenes afskårne hoveder i kanten af en vej ved Atlasbjergene. Deres kroppe er aldrig blevet fundet. Enhver franskmand kender historien, men mange tvivler på, at det var GIA, der stod bag drabene. Der er forskellige teorier og nogle mener, at det er det algeriske militær, som stod bag drabene. I 2003 blev der i Frankrig indledt en stor undersøgelse omkring munkenes død; Den kører stadigvæk, men man er endnu ikke kommet frem til en klarhed om, hvem der virkeligt stod bag mordene. Om Guder og Mænd Den franske filminstruktør Xavier Beauvois har filmatiseret histo-

rien om munkene i klostret med titlen: ”Om Guder og Mænd”. Filmen blev vist i filmklubben i sidste måned. Filmen skildrer ni munkes liv i og omkring trappist klostret, som ligger i en lille muslimsk landsby i Algeriet. Vi følger munkene når de står op om morgenen og forlader deres små værelser for at gå over i kirken. Vi hører og ser, når de tager ornat på. Vi ser når de sirligt står i to rækker og fejrer gudstjeneste med en streng liturgi båret af fællessang og bønner. Vi ser dem stilletiende arbejde i marken og i haven, - og vi ser dem sammen med landsbybeboerne, hvor de hjælper dem, i form af et interimistisk lægehus, hvor de også leverer tøj og fodtøj til de fattige landsbybeboere. Vi ser dem sælge deres honning på det lokale marked og vi ser dem pleje deres venskab med indbyggerne i landsbyen. Og vi ser dem endda tage del i en muslimsk ceremoni, hvor de beder sammen med muslimerne. Lederen af munkeordenen, Christian, læser Koranen og legendesamlingen ”De små blom-

Sognepræst: Victor Greve Bregnerød Byvej 13 A 3520 Farum Mobil: 5150 2579 E-mail: vim@km.dk Fridag: Mandag

Graver: Else Von Benzon (leder af kirkegården) E-mail: evob@km.dk tlf.:4717 2704 (bedst mellem kl.12-13)

Udlejning af Sognehuset: Ellen Kristiansen Tlf.: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com

Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23, 3650 Ølstykke Tlf.: 4710 1194 Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com

Formand: Se hjemmesiden:

Organist: Gunnar Svensson Bakkevej 1, Jørlunde 3550 Slangerup Mobil: 2034 4594, E-mail: gs@mail.tele.dk 2 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2017

Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk Layout og tryk: Stenby Tryk A/S


ster” af Frans af Assisi side om side. Han søger ikke det der adskiller islam og kristendom, men det, de har til fælles, ikke krig, - men fred. I begyndelsen er alt lytter fred og idyl, og det ser ud til at munkene og landsbybeboerne har fundet deres fred sammen, - men skinnet bedrager! Vi befinder os i år 1993. I Algeriet hærger borgerkrigen. Den islamiske Frelses Front FIS og det fundamentalistiske parti Islamisk Arme terroriserer landet. Krigen rykker nærmere; i nærheden af klostret slår islamister 14 kroatiske gæstearbejdere ihjel. En pige bliver dræbt, fordi hun ikke bærer slør. I terroristernes øjne symboliserer munkene den vestlige verden, der står for demokratiske værdier, men i stedet for mener militærdiktatur. Men også for det algeriske militær er klostret en torn i øjet, og havde soldaterne ikke båret uniformer, ville man ikke kunne kende forskel på dem og de islamistiske mordere. I filmen bliver de beskrevet som; ”Både militæret og islamisterne opfører sig som tyranniske ”guder”, der forlanger blod og ofre. Munkene forsøger at leve deres liv i klostret og landsbyen, men de bliver mere og mere en snublesten både for militæret og islamisterne. Og munkene bliver nødt til at tage en beslutning; Bliver de, fordi landsbybeboerne har bruge for dem og står de fast ved og i deres tro? Eller; skal de forlade deres hjem, klostret og landsbyen med dens beboere, som har brug

for munkenes hjælp og forråder de dermed deres tro? Konfrontationen mellem troen og volden bliver udtryksfuldt beskrevet i en scene, hvor munkene fejrer gudstjeneste i deres lille kirke, mens en helikopter fra militæret kredser ovenover dem. Munkene forsøger at overdøve larmen fra helikopteren med sang, - men lige lidt hjælper det. Munkene skal tage en beslutning!

Svanesøen Munkenes beslutning finder sted under et fælles måltid, som bevidst henviser til Jesu sidste måltid med sine disciple. Side om side sidder munkene rundt omkring bordet og drikker vin, mens der ud af kassettebåndoptageren lyder toner fra Tchaikovskys ”Svanesøen”, alt i mens de skiftevis græder og griner. De er bange for at miste deres liv, - men de har også taget ansvar for deres liv. De står fast i troen, - og dermed har de også taget et valg, og de ved alle, at denne beslutning vil medføre deres død! Troen giver mennesket vinger, - men nogle gang skal man erkende og indse, at det også giver mening i livet, - ikke at bruge vingerne til at flyve væk, - men

tværtimod blive hvor man er, i sin landsby. Da munkene taler med landsbyens ældste om deres situation, og om de vil forlade landsbyen og opgive klostret, siger én af munkene: ”Vi er som fugle på et træ, vi er ikke sikre om vi skal flyve videre”. Den ældste i landsbyen svarer: ”Vi er fuglene, og I er træet!” Og dermed har han jo ret. Træet er troen. For landsbybeboerne er munkene med deres tro, symbolet på frihed og standhaftighed. For os kristne er det rodfaste træ Kristus. For Kristus er vores tro og derfor kan vi tro. Kun fordi Kristus levede og døde og opstod ved korset, kan vi tro. Denne tro vil og skal tage form og udmønte sig i vores handlinger i det daglige liv. Og jeg tror, at vi alle, enten har, - eller - vil komme til, at opleve det i vores liv. Afghanistan Da jeg i 2010 var i Afghanistan, skulle vi ud og gå en patrulje, hvor vi ikke havde gået i langt tid. Vi vidste at jorden var plastret til med vejsidebomber. Og da vi så kom under beskydning tænkte jeg ved mig selv: „I dag, er en god dag at dø!“ Når man ser døden i øjnene, står livet pludseligt meget klar for en. Og dermed mener jeg ikke, at alt kan være ligegyldigt. Jeg mener, at sandheden blev mig vederfaret. Jeg kunne ikke andet, end at gå med og tage ansvar. Og jeg kunne ikke gøre eller tænke andet, end, - at tro på Vor Herre! Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017 I 3


Jeg havde ikke noget andet valg. Så mærkværdigt det end lyder, jeg måtte tro, - ikke på mig selv, - men på noget større, for at der skulle være en mening midt i al meningsløsheden. Munkene blev i klostret, selvom det ville medmedføre den sikre død. Der findes mange veje i livet, og troens vej, hjertets vej er sjældent den letteste. Hvad enten du er i krig eller er munk, eller du er et menneske, som er forelsket og vil omsætte forelskelsen i kærlighed; Har du altid brug for troen. Ikke kun på dig selv og de mennesker du elsker. Du har brug for troen, som former, ledsager og bærer dig; troen, som overvinder alt endda fornuften. Munkene troede og deres tro vandt over fornuften og den umiddelbare menneskelige reaktion; at hytte deres egen skind og flygte. Dermed har de en gang for alle, for kristne såvel som muslimer, vist vejen. Troens vej, hjertets vej i kærlighed til næsten. Denne forsoningens vej, forvandlingens nye liv fyldt med trøst og glæde; alt det er muligt, fordi Jesus Kristus ved nadvermåltidet gør os delagtige i hans liv. I og med sit brød og vin er han, som Martin Luther siger det; ubegribeligt og uforståeligt, - men alligevel fuldt ud med al sin kærlighed tilstede. Det gør sakramentet til et sakramente. Det er som med dåben uforståeligt for vores forstand, - men gud ske tak lov, ender Guds kærlighed til os 4 I Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017

mennesker ikke ved fornuftens smalle sti. Dette er mit legeme og blod Vi skal bare høre og tage Guds ord om, at han tilgiver og tager al vores synd på sine skuldre til os. Det skal vi leve på, endda selvom det nogle gang falder os svært, fordi vi har gjort noget, vi ikke skulle have gjort. Så tilgiver Gud os, som Jesus tiltaler os med ordene: ” Dette er mit legeme og blod og enhver som i troen modtager det, får syndernes forladelse!” Alligevel spøger fornuften og forstanden i os. Vi vil så gerne have vished, - eller bedre; Vi vil så gerne have sikkerhed. Det er vanskeligt, at få klar vished og sikkerhed om dåben, nadveren, - eller endda Jesu opstandelse. Men, det er jo menneskeligt, at spørge efter sikkerhed og vished. Men spørgsmålene efter de absolutte sandheder fører os ikke til troen, fordi de ikke rører vores hjerte. Fordi de vigtigste menneskelige spørgsmål fører os til grænsen af sikkerhed og vished. Kan vi få vished og sikkerhed om et andet menneske elsker os? Eller kan vi få vished om, at vi altid handler og gør det rigtige i den givne situation? Nej, - men i kærligheden og troen handler det altid om noget mere og noget andet som er langt vigtigere end alle spørgsmål efter vished og sikkerhed. Det handler om tillid. Hvis ikke vi udviser tillid eller ikke har tillid til kærligheden, ikke tror på kærligheden, hvis ikke vi med

hjertet viser tillid og tro overfor og til vores næste, der udtaler, at han elsker os, så mister vi os selv, vi mister livet. Hvis ikke vi tror på Guds ord og hans tillid og tiltro til os, hvad skal vi så med dåben og nadveren og Jesu opstandelse? Vores fornuft og forstand nager os, - og måske betyder hverken dåb, nadver eller Jesu opstandelse noget? Men kære menighed: De vigtigste ting i livet, kan vi kun begribe og gribe med hjertet, i tillid til; Kærligheden, dåben, nadveren og Jesu opstandelse. Bibelen har et ord for denne tillid, nemlig; Troen. I kraft af vores tillid og tro åbenbarer dåben, nadveren og opstandelsen sig, - og dermed også kærligheden! Dens vidunderlige, forvandlende og forsonende kraft sig. Lad os derfor bede Vor Herre om, at Han vil skænke os denne tro. Må Guds tro på enhver af os mennesker skænke os en sådan tro, i svære såvel som glade dage. Del jeres liv med jeres medmennesker, ligesom Gud har delt sit liv med jer. For nadveren skænker os kraft og kærlighed, så vi kan lade os beruse af livet i al dets mangfoldighed. Lad os derfor, i denne tillid og trofasthed på hans ord og gerninger, fejre nadver sammen i kærlighedens og Jesu Kristi navn! Amen Victor Greve


Børne- og familiegudstjenester Børne- og familiegudstjeneste er en kort gudstjeneste til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn samt børnene og deres faddere. Gudstjenesten er på børnenes præmisser, hvor der bliver bedt, sunget, fortalt bibelske historier i børnehøjde og velsignet. Gudstjenesten begynder i Jørlunde kirke kl. 17.30 og varer ca. 20-30 minutter, hvoref-

ter vi går samlet over i Sognehuset og spiser sammen. Det hele varer cirka én time. Hvorfor Børne- og familiegudstjeneste? Enhver gudstjeneste søndag formiddag er for alle - men det er ikke altid, at den travle børnefamilie kan afse tid til at komme om søndagen. Derfor er fami-

liegudstjenesterne et ekstra tilbud til alle børnefamilier i deres travle hverdag, hvor kirken tilbyder fortælling og sang med efterfølgende fællesspisning. Alle er velkomne! Onsdag den 29. marts Kl. 17.30 i Jørlunde kirke. Onsdag den 3. maj kl. 17.30 i Jørlunde kirke.

..............................................................................................................................

Jørlunde kirkes børnekor Øver onsdage kl. 17.00-17.45 i musiklokalet på Maglehøjskolen. Vi synger salmer og sange, danser og laver rytmelege. Koret synger til familiegudstjenester ca. 6 gange på. år. Derudover medvirker de ved fastelavn, Luciadag og Anden pinsedag. Vi

ønsker os flere sangglade børn der vil være med! Det er gratis at gå til kor. Ring til Ellen, tlf. 20 26 56 75 for tilmelding og mere information.

..............................................................................................................................

Babysalmesang

Babysalmesang onsdage

foregår onsdage i Sognehuset fra kl. kl.11-11.45 11.00-11.45. Vi mødes 10 gange. Der er et forløb i gang nu, og der vil også blive startet et nyt forløb efter påske. Babysalmesang er musikalsk og fysisk stimulering af din baby, hvor forbindelsen mellem jer bliver styrket gennem musik og fælles oplevelser. Det er gratis at deltage. For tilmelding, kontakt Ellen, tlf. 20 26 56 75.

Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017 I 5


Film skal ses i Jørlunde Sognehus

Alle er velkomne til at komme og se film på det store lærred i Jørlunde Sognehus, hvor der bliver serveret

kaffe og the samt citronmåne til filmene, som vises kl. 19.00.

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00

Lys i mørket Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna fra 1962 er nok ikke lige den film, man skal tage en effekt-, farve- og fart-forvænt ungdom med ind at se. Bergman har sagt, at det nok er den af hans film, der står ham nærmest. Men selv hans hustru Kabi Laretei sagde: ”Ja, Ingmar, det er et mesterværk; men det er dog et kedeligt mesterværk ...”. Bergman og hans trofaste fotograf Sven Nykvist var så opsat på at få et gråt novemberlys, at Nykvist opfandt en lampe, der kunne kaste skyggeløst lys ind over optagelserne. Og der er faktisk lige så lidt virkeligt sort og

virkeligt hvidt i denne sort-hvide film, som der er virkeligt sort eller virkeligt hvidt i nadvergæsternes tro! Intet er sort-hvidt. Alt er gråt. Også troen og tvivlen. Der er ikke mange mennesker i kirken, da pastor Tomas Ericsson holder højmesse i Mittsunda middelalderkirke. Blandt dem, der modtager nadveren, er lærerinden, Märta, som troligt følger Tomas overalt. Der er ægteparret Persson – som har begge ben på jorden, og Jonas, som er på nippet til at tage sit eget liv. Som et sidste forsøg på at søge trøst og vejledning beder Jonas Tomas om råd. Men

lige siden Tomas’ elskede hustru gik bort, er han selv begyndt at miste troen på, at Gud virkelig eksisterer, og han plages af sin kamp for at opnå klarhed.

Tirsdag den 18. april kl. 19.00: Philomena

I filmen Philomena har den tidligere BBC-journalist Martin Sixsmith mistet sin højt profilerede stilling som politiker og skal til at finde sig til rette i sit gamle erhverv. Han pønser dog også på at skrive en bog om Ruslands historie, og er derfor først afvisende, da en kvinde opsøger ham omkring den ældre dame, Philomena, der i 50 år har gemt på en dyster hemmelighed. Martin lader sig dog overtale, da han lærer kvindens rørende historie at kende. I 1950ernes Irland blev den unge 6 I Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017

Philomena gravid og derefter sendt i kloster, hvor nonnerne tog hendes barn fra hende. Journalisten indgår nu en aftale med den gamle dame om at skrive en artikel om kirkens umenneskelige handling, mod at han samtidig hjælper hende med at blive genforenet med sin fortabte søn. Dramaet Philomena er baseret på en sand historie. Fortællingen, der bygger på Martin Sixsmiths bog ’The Lost Child of Philomena Lee’ (2009), er én af den slags historier, der beviser, at virkeligheden kan overgå fantasien.

Se ikke Philomena, fordi den er baseret på en sand historie. Se i stedet Stephen Frears’ lille perle af et feelgood-drama, fordi filmen stråler i samtlige 98 minutter, så det er en fornøjelse.


Tirsdag den 2. maj kl. 19.00 Bon appétit, Hr. præsident

Vi slutter filmsæsonen af med en fransk film, hvortil der serveres ost, pølse og brød og selvfølgelig vin. Vores lokale vinpusher i Jørlunde, Johnny Damsgaard sponserer udsøgte røde og hvidvine til lejligheden. Der tygges, aah’s og mmm’s i ét væk til fornøjelig strygermusik, mens noget så usædvanligt som en kvinde laver mad til præsident Mitterand i den franske film. I ’Bon appétit Hr. Præsident bliver den anerkendte kok, Hortense Laborie, svært forbløffet, da selveste Præsident Mitterand

udnævner hende til sin personlige kok med ansvar for alle hans måltider i præsidentpaladset. Til stor ærgrelse for de andre kokke i præsidentboligen får Hortense hurtigt etableret sig takket være sin ukuelige vilje og flair for det traditionelle franske landkøkken. Hendes passion for gode råvarer og enkel madlavning fortryller præsidenten, men når man først er nået op blandt den absolutte politiske top, er intet, som Hortense har oplevet før. Bon appétit Hr. Præsident er baseret på den sande historie om

Mitterands personlige kok. Instruktøren Christian Vincent er herhjemme mest kendt for det romantiske drama Le séparation.

..............................................................................................................................

Brønshøj kirkes Pigekor synger i Jørlunde kirke søndag den 2. april kl. 19.30 Brønshøj Kirkes Pigekor er på forårsturné og gæster Jørlunde kirke med musik af både danske og udenlandske komponister. I anledning af Mariæ Bebudelsesdag denne søndag synger vi Jesper Madsens festlige Magnificat for solist, kor og orgel.

Repertoiret byder også på Niels W. Gades Morgensang af Elverskud, danske sange og salmer med et stænk af forår - og i den rytmiske ende af spektret et Beatles-potpourri. Koret består af 25 dygtige sangere i alderen 12-18 år under

ledelse af Bente Kiil Toftegaard. Martin Seier Pedersen akkompagnerer på klaver og orgel.

..............................................................................................................................

Skærtorsdagsaftengudstjeneste i Jørlunde kirke Torsdag den 13. april fejrer vi aftengudstjeneste kl. 19.00 i Jørlunde kirke med efterfølgende ost og rødvin i Sognehuset.

Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017 I 7


Syng med-aften onsdag den 17. maj kl. 20.00 i Sognehuset Kai Normann Andersen - Den sky romantiker Kai Normann Andersen er et kendt navn for de fleste. I hans store produktion af over 900 sange, finder man filmmusik, operetter, syngespil, revyviser og enkeltstående sange. Nogle af hans mest kendte værker er f.eks. musikken til ”Mød mig på Cassiopeia” og ”Landmands-

liv”, sangene ”Glemmer du” og selvfølgelig ”Man binder os på mund og hånd”. Kai Normann Andersen gav ikke mange interviews i sit liv, og vi ved ikke så meget om ham som person og hvor han fik sin inspiration fra. I aften vil pianist Poul Lorent-

zen og sanger Ellen Kristiansen prøve at gøre os lidt klogere på den sky romantiker ved at fortælle lidt om ham og hans musik. De vil også give enkelte solo-numre, og så er der lagt op til fællessang med nogle af hans mest kendte sange.

..............................................................................................................................

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Grundlovsmøde i præstegårdshaven den 5. juni kl. 15.00.

Sommerhøjskole den 27. - 29. juni: At være menneske!

Sæt kryds i kalenderen til dette års fantastiske, udfordrende, humoristiske og opbyggelige sommerhøjskole, hvor du kan gense

gamle venner og få nye venner og bekendtskaber. Hold øje med hjemmesiden for de forskellige arrangementer.

..............................................................................................................................

Nyt fra menighedsrådet Det nyvalgte menighedsråd er gået i gang med arbejdet for de kommende 4 år. Der er mange store opgaver, der skal planlægges, besluttes og så gennemføres. Det kræver en konstruktiv og målrettet indsats af alle medlemmerne i rådet. De væsentligste opgaver er: Skimmelsvamp og fugt i præstegården i Jørlunde 8 I Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017

I efteråret 2016 blev der konstateret skimmelsvamp af omfattende grad i præstegården. Det tidligere menighedsråd så sig ikke i stand til at håndtere sagen og anmodede Frederikssund Provstiudvalg om at overtage den, og sådan blev det indtil 3. januar 2017. Da overtog det nye menighedsråd sagen og også alle omkostningerne ved flytning, rensning af indbo for skimmel-

svamp og genhusning af præstefamilien. Først midlertidigt i Gilleleje og nu formentlig det næste år eller mere i et lejet hus i Bregnerød. Netop nu venter vi på resultatet af yderligere undersøgelser for skimmelsvamp og fugt i præstegården. Hvis præstegården renoveres, kan vi så være sikre på, at fugt og skimmelsvamp kan fjernes helt og ikke bryder ud og igen om nogle


år? Vi kan komme i den situation, at præstegården må rives ned, og en ny præstegård må opføres. Uanset hvilken løsning der vælges, kommer Jørlunde menighedsråd til at betale. Mens alt dette står på, bliver der indrettet et midlertidigt præstekontor i sognehuset. Sognepræst Victor Greve til Irak som feltpræst i 8 måneder Fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018 må sognet undvære sognepræsten. Og det er ikke første gang, han udsendes for at støtte danske soldater i fjerne lande. Her i foråret skal menighedsrådet så i gang med at ansætte en ny præst for den periode, hvor Victor er ”bortrejst”. Projekt Nyt Sognehus er sat på ”Stand-By” Provstiudvalget har besluttet at afvente udførelsen af de øvrige store opgaver i Jørlunde som nyt tag på kirken, skimmelsvamp renoveringen af præstegården og omlægning/renovering af kirkegården. Alt dette inden Provstiudvalget træffer beslutning om sognehusprojektet i Jørlunde. Vi forventer, at projektet udsættes, indtil der er klarhed over økonomien, og de hastende opgaver er gennemført. Nyt tag på kirken i 2017 For et par år siden fik vi lagt nyt tegltag på tårnet. Resten af kirkens tag trænger også til at blive udskiftet. Provstiudvalget har stillet anlægsmidler til rådighed i 2017 på

1,3 mio.kr. til dette formål. Menighedsrådet har igangsat denne opgave i det nedsatte kirke- og kirkegårdsudvalg, hvor der skal udarbejdes en handleplan, der involverer Provstiudvalget, Helsingør Stift, fagkonsulenter (Nationalmuseet), arkitekt mv. På menighedsrådsmødet den 28. februar 2017 regner vi med at have en handleplan klar, så arbejdet kan igangsættes og gennemføres i praksis i den kommende sommerperiode.

Hvem er i menighedsrådet i denne periode? Gå ind på vor hjemmeside www. joerlundekirke.dk under Menighedsråd. Her kan du følge med i, hvad menighedsrådet laver, og hvem der er medlemmer. Dagsordener til kommende møder og deres referater lægges løbende ud på hjemmesiden.

Omlægning og renovering af kirkegården I 2012 blev der udarbejdet et projekt om omlægning og renovering af kirkegården, som ikke er blevet gennemført endnu. Provstiudvalget har stillet anlægsmidler til rådighed på over 1 mio. kr. Menighedsrådet skal gennemgå det udarbejdede projekt for kirkegården og måske tilpasse det efter, hvad der er ønskeligt i dag. Det vil nok være fornuftigt at vente, til det nye tag på kirken er lagt. Kirkegården må i så fald vente til 2018.

Under aktiviteter kan du se, hvilke arrangementer der er planlagt i tiden frem, og seneste nummer af kirkebladet er også at finde der. Hvis der sker ændringer i f.eks. tidspunkter for gudstjenester og andre aktiviteter, kan de også ses der.

Pasning og vedligeholdelse af kirkegården og præstegårdshaven I skrivende stund får vi passet og vedligeholdt kirkegården af eksternt og indlejet personale. Dette gælder også for selve kirkegårdsadministrationen. Menighedsrådet arbejder på at få ansat eget personale til pasning og vedligeholdelse af kirkegården og den del af præstegårdshaven, som er vores ansvar.

Du er velkommen til at rette henvendelse til rådets medlemmer.

De kirkelige aktiviteter i Jørlunde sogn Vi har altså nok at se til med de mangeartede store opgaver. Men vi ser de kirkelige aktiviteter i sognet som rådets primære opgave. Denne opgave vil vi forsøge at leve op til uanset de andre opgavers omfang. Det er menighedsrådets tanke, at ”Nyt fra Menighedsrådet” bliver et fast punkt i Kirkebladet. Derudover kan Jørlunde Kirkes hjemmeside også bringe ”Nyt fra Menighedsrådet”. Vi har en vision om at blive mere synlige om, hvad vi arbejder med. Jørlunde Menighedsråd Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017 I 9


Løvehjerter Brand ny folkekirke i firmaets ånd?

Innovation, omstillingsparat, Grøn Kirke, moderne management, Funktionspræster, konsulentstillinger, kundekontrakter, resultatkontrakter, sms-gudstjenester, rockgudstjenester, folkekirken på Facebook og twitter, - og det nye sorte: Sjælesorg på nettet og det allersidste nye i 500års jubilæet for Reformationen: ”Befri Gudstjenesten”, er alt sammen buzz-ord og nye påhit, som skal brande og lokke nye kunder ind i butikken, kaldet folkekirken. ”Befri Gudstjenesten” er det sidste nye tiltag for at gøre gudstjenesten mere spiselig for ”publikum”, som instruktøren kalder kirkegængerne. ”Befri Gudstjenesten” er et samarbejde mellem Aarhus Domkirke og Teatret Svalegangen, hvor form og indhold er gentænkt ud fra ønsket om at gøre troen mere meningsfuld og inkluderende. 10 I Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017

Per Smedegaard er instruktør på ”Befri Gudstjenesten” og har udviklet ideen og hele konceptet sammen med domprovst Poul Henning Bartholin og sognepræst Christina Laursen har taget orlov fra sit embede, for at være med til at skabe denne blanding af teaterforestilling og gudstjeneste, som ikke kun er en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, men også markerer 500-året for Reformationen. Hun byder velkommen, forretter sit eget nye nadverritual, bekender sin nye trosbekendelse og overlader ellers prædikestolen til en ny debattør hver aften de 7 dage, hvor ”forestillingen” kører. Selvfølgelig skal man købe billetter til ”forestillingen” i Aarhus Domkirke. Tanken med forestillingen ”Befri Gudstjenesten” er, at tænke nyt. At sprænge liturgiens rammer og få farver,

liv og mere sanselighed ind i kirkerummet. Dansere og musikere med forskellige instrumenter, en rapper samt et gospelkor medvirker ved ”forestillingen”. Venstre løve: ”Kære broder løvehjerte, det er jo fantastisk, at der sker noget med folkekirken og ikke mindst med gudstjenestens form og indhold, og at folkekirken følger med tiden og det moderne samfund og menneske”. Højre løve: ”Kære broder løvehjerte, slå nu koldt vand i blodet, inden du lovpriser det nye sorte, og løber henover stepperne, som om du jagtede endnu en gazelle”. Venstre løve: ”Jamen, skal vi ikke tænke stort og være med på beatet og møde folket, hvor folket er og ”Befri Gudstjenesten” er vel et skridt i den rigtige retning? ”


Højre løve: ”Nej, kære broder løvehjerte. ”Befri Gudstjenesten” gør jo netop gudstjenesten til tant og fjas, og gør gudstjenesten til en forestilling med deltagere som vil underholdes, som om, de var til en forestilling, hvilket det jo i princippet er i forestillingen ”Befri Gudstjenesten”. Men en gudstjeneste er ikke en forestilling. Hverken kirken, biskopper, provster eller præster skal underholde, men forkynde ordet om Gud, og dybest set handler det om det samme, som for 2000 år siden. At forkynde evangeliet purt og rent og forkynde ordet om synd, frelse, nåde, forladelse og tilgivelse, - og det er faktisk lige nyt, hver eneste gang, det bliver forkyndt, og det er en befrielse i tråd med forkyndelsesfriheden”. Venstre løve: ”Du er nu også så klog, kære broder løvehjerte. Men er det ikke godt, at kirken prøver at søge nye veje, så budskabet kan komme ud til flere potentielle kunder og dermed skabe flere kunder i butikken? ” Højre løve: ”Nu er kirken ikke et firma, ej heller taler vi om kunder. Den danske fol-

kekirke er en menighed med mange sognemenigheder, og heri ligger synligheden, hvor hver enkelt kristent menneske er en del af menigheden, som udgør folkekirken. Og ved at være medlem, er man et lem på legemet, kaldet folkekirken. Menigheden er derfor et ganske særligt fællesskab bestående af lemmer, som tilsammen udtrykker en enhed, - og denne enhed er Kristus. Og vi er ikke kunder i en butik, men kristne mennesker, som går til gudstjeneste, for at bede og modtage syndernes forladelse, ordet og velsignelsen i vor Herres navn. Venstre løve: ”Men derfor kan vi vel godt følge med tidens trend og forny gudstjenesten? ” Højre løve: ”Gudstjenesten og den danske folkekirke skal ikke nødvendigvis følge med tiden, men være et korrektiv til og i tiden, og hverken eventmagere eller kunstnere eller tryllekunstnere, som hiver kaniner eller zumbadansere op af hatten til skøn gospelsang, kan eller skal misrøgte højmessens genkendelighed og alvor og gøre den til en forestilling”.

Venstre løve: ”Du har jo så ret, min kære løveven. Jeg var måske lige lovlig hurtig på aftrækkeren og lod mig rive med af stemningen og det nye sorte, - som nu ganske tydeligt står klart for mig, at det er sort snak, at tale om at gudstjenesten skal befries, når større befrielse end forkyndelsesfriheden i sin nuværende form ved en højmesse ikke findes”. Højre løve: ”Godt at høre, at du atter taler som en sand løveven!”. Venstre løve: ”Ja, nu har jeg jo også hængt her siden 1613, så lidt klog bliver man vel med tiden, også selvom man taler mod tiden. Gud fri mig vel for ”Befri Gudstjenesten”!” Højre løve: ”Gud fri mig vel for ”Befri Gudstjenesten”! ” Venstre og Højre løve brøler i kor: Større frihed end Guds ord findes ikke. Vraaaaau!” Victor Greve

Jørlunde kirke . Marts . Apri . Maj 2017 I 11


Gudstjenester i Jørlunde kirke Gudstjenester i marts 05. marts: 1. s. i fasten 12. marts: 2. s. i fasten 19. marts: 3. s. i fasten 26. marts: Midfaste

kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer

Gudstjenester i april 02. april: Mariæ bebudelsesdag 09. april: Palmesøndag 13. april: Skærtorsdag 14. april: Langfredag 16. april: Påskedag 17. april: Anden påskedag 23. april: 1. s. e. påske 30. april: 2. s. e. påske

kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 19.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer kl. 10.00 Kirsten Diemer

Gudstjenester i maj 06. maj: Konfirmation 07. maj: 3.s.e. påske 12. maj: Konfirmation 13. maj: Konfirmation 14. maj: 4. s. e. påske 21. maj: 5. s. e. påske 25. maj: Kristi himmelfartsdag 28. maj: 6. s. e. påske

kl. 11.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 11.00 Victor Greve kl. 11.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer

Besøg af præsten: Ønsker du besøg af præsten, er du mere end velkommen til at kontakte mig på telefon: 51502579 eller på mail: vim@km.dk Kirkebil: Kirkebilen kan bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf.: 48484848. Oplys konto: 6424. Kørslen betales af kirkekassen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe. Det er en god stund og en rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.

Jørlunde kirke marts april maj 2017  
Jørlunde kirke marts april maj 2017