Page 1

dec 2016 – jan-feb 2017 Nr. 4 årgang 59

K I R K E R

Vindum Brandstrup www.vindumbrandstrup.dk

Det gamle

Indre Mission Bjerringbro ELM Tange Sogneaftner Menighedsrådet ”Siden sidst”

Middelsom Herred


Leder Æd, synk, spyt ud eller bliv ædt Halloween, græskar og skræmmerier er over os omkring 1.november. Jul, nisser og gaveræs fylder i december. Fastelavn, udklædning, tønder og masker indhenter os i februar. Folkelige, kirkelige og kommercielle interesser filtres ud og ind af hinanden – og hvordan skal vi som kirke forholde os til dem. Jeg tror, vi skal smage på dem, finde ud af hvad de smager af og indeholder. Og når vi har fundet ud af det, så skal vi enten synke dem og gøre dem til vores egne eller spytte dem ud og sige, det kan vi ikke have med at gøre. Den anden mulighed er, at vi ikke forholder os kritisk – og så bliver vi ædt med hud og hår. De stærke økonomiske kræfter skal nok sørge for at rive os med, hvis vi ikke forholder os kritisk.

2

sorg og om håb – det giver god mening, men er langt fra Halloween. Julens dage udspringer af en hedensk lys-fest, som vi har gjort kristen ved at fejrer, at Guds lys kom til jord. Det giver god mening, men indholdet er hele tiden tæt på at blive kvalt af indpakning, hvis vi ikke er kritiske. Og fastelavn er, før kristen tid, en fejring af forårets komme, med løsslupne fester. Senere blev det til indledningen til fastetiden op til påske og nu er det folkeligt næsten løsrevet fra traditionen og er bare en børnefest.

Smag og vær kritisk Halloween er oprindeligt en hedensk fest fra tiden før Kristus blev født. Her troede man på et døgn, hvor porten til de dødes rige var åben, og her skulle man være på vagt og lave larm for at skræmme og for at holde dødens rige på afstand.

Faren for at blive ædt Som kirke skal vi forny os for at være relvant i vores egen tid. Vi skal have et sprog der er til at forstå. Vi skal svare på de spørgsmål som vores tid stiller, og vi skal være tilstede i nuet. Men vi skal også hele tiden turde at være en kritisk modkultur. Vi skal vove at sige, at noget er løgn og nedbrydende. Vi skal turde at, give det folkelige et klart kirkeligt svar, som måske bliver hørt, måske bliver afvist.

Kirkeligt har vi forsøgt at æde traditionen ved at fejre allehelgen i de samme dage. En dag, hvor den katolske kirke fejrede alle de helgener, der ikke havde deres egen helgendag.

Hvis vi ikke tør være kritiske, bliver vi bare ædt og gjort til ét med det omliggende samfund og dermed irrelevant for mennesker.

I dag samles vi i kirken og mindes de døde. Vi taler med hinanden om

Lars Morthorst Christiansen, Sognepræst


Indre Mission Bjerringbro Nørregade 22, Bjerringbro Alle møder torsdage kl. 19.00, hvis ikke andet anføres.

December 1. 8. 15. 28.

Lasse H. Iversen, Hasle, Gud har talt og vil tale gennem Bibelen Nicolai Skjøtt, Brabrand Abraham og en brændende fakkel Cafèaften Julefest kl. 14.00 v. ingeniør Andreas Lind Pedersen, Viborg

Januar 5. Pastor Tage Rasmussen, Aarhus 9.-13. Bedeuge. D. 11. i Bjerring konfirmandstue. Fredag fællesspisning Tilmelding til Gunvor 86680316 senest d.7. jan. 21. Pastor Jòn Poulsen, Gjern, Troen alene 26. Soldatermissionen v. soldaterhjemsleder Per Anderson, Skive Februar 2. Cafèbusleder Kristian Lindholm, Brabrand 9. Pastor Christian Poulsen, Herning 23. KLF v. biskop Henrik Stubkjær, Viborg 25. Bibelhøjskoledag i Ans v. pastor Henrik Højlund, Løsning

Høstgudstjeneste i Vindum Kirke Forsidefoto - Årets konfirmander på tur til Vedersø

3


ELM Tange missionshus Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres.

Fre. 2. 18.15 19.30

December Fællesspisning i Tange – Bj.bro og Tange Møde v/ Jens Dam

Tirs. 6. 14.00

Eftermiddagsmøde v/ Jens Åge Nielsen

Søn 11.

Julefrokost i Tange – Bj.bro og Tange

Ons. 28. 14.00

Julefest – Henrik Vindum Januar. Møder ELM Midtjylland

Jan 9-13. 19.30

Bedeuge

Søn. 15. 14.00

Gudstjeneste i Vindum Kirke

Søn. 22. 14.00

Bibelkursus – v/ Lars Brixen

Fre. 27. 18.15 19.30

Fællesspisning Møde v/ Jens Åge Nielsen Februar

Fre. 3. 18.15 19.30

Fællesspisning Generalforsamling

Tirs 7.

Eftermiddagsmøde v/ Jørn Andreas Pedersen

14.00

Fre 10. 18.15 19.30

Fællesspisning Møde v/ Henrik Vindum

Lør. 25

Bibelhøjskoledag IM/ELM i ANS Missionshus v/ Henrik Højlund Marts

4

Tirs 14. 14.00

Eftermiddagsmøde v/ Karen Østerlund

Fre. 17. 18.15 19.30

Fællesspisning Møde v/ Poul Iversen

Fre. 31. 18.15 19.30

Fællesspisning Møde v/ Johnny Søndberg-Madsen


Arrangementer 23.november 19:30 Sangaften i Brandstrup Sognehus under kyndig ledelse af organist Lise Herholdt og kirkesanger Kirstina Laursen – Syng julesange, lær og bliv glad – menighedsrådet giver kaffen Søndag den 11.december 10:30 Syng julen ind i Vindum kirke. En gudstjeneste med vægt på sang og musik, der tænder advents og juleglæden Torsdag den 15.december 19:30 Koncert i Brandstrup Sognehus med Grundfoss-koret Grundfos-koret er et rytmisk kor dannet tilbage i 1992 og med base i Bjerringbro. Koret består af cirka 25 sangere fra de 4 stemmegrupper sopran, alt, tenor og bas, og er Grundfos-medarbejdere eller ægtefæller/samlevere til Grundfosmedarbejdere. Koret ledes af Henrik Birk Aaboe, som er en dygtig dirigent, komponist og pianist med en masse erfaring indenfor kormusik. Koret består af amatørsangere, der nyder glæden ved at synge og at skabe noget i fælleskab, og er en blandet skare alders- og uddannelsesmæssigt. ”Denne forskellighed er dog bestemt ingen hindring for at have nogle fornøjelige øveaftener, hvor vi samtidig bestræber os på at suge læring til os, så vi kan yde vores bedste til koncerterne. Det er nemlig også en stor fornøjelse for os at synge for andre, ligesom vi håber, det er en fornøjelse at lytte til os. Så man kan sige, at hos os går fornøjelse og kvalitet hånd i hånd, idet vi naturligvis løbende forbedrer kvaliteten af det, vi leverer”: udtaler et kormedlem. Efter koncerten, som er gratis, serverer menighedsrådet kaffe og klejner Tirsdag den 20.december Småbørnsjul i i Brandstrup Sognehus. Her skal vi høre juleevangeliet, gå omkring juletræet og have lidt godt til ganen, for store og små. Dagplejerne er inviteret, men forældre med mindre børn er også velkommen.

5


Arrangementer Onsdag den 21.december Ældres jul i Sognehuset. Her hygger vi med de gamle julesalmer, lytter til juleevangeliet og drikker kaffe. Julens gudstjenester fremgår af listen. Men vi vil gerne særligt fremhæve den 24.december, hvor vi håber, at mange vil bakke op om gudstjenesterne også i Brandstrup Sognehus. Selvom det ikke foregår i kirken, skal der nok blive julestemning. Og vi kan jo ikke alle være i Vindum Kirke! Det nye år starter traditionen tro med bedeuge verden over. Her samles kristne i bøn for verden og for mennesker – et fællesskab der giver god mening. Det ønsker vi at være med i og markerer afslutningen af bedeugen ved gudstjenesten den 15.januar kl 14:00 i Vindum kirke. Mandag d. 20. februar kl. 19.30 Nøgle hus spejl. Årets filmaften 2017 i Bjerringbro Biograf. Filmen, der bliver vist, er den meget roste film med den lidt mærkelige titel ”Nøgle hus spejl”. Filmen var nomineret til filmprisen Gabriel af Landsforeningen af Menighedsråd Desværre vandt den ikke, hvilket jeg synes var en skam, da vinderen efter min mening ikke var prisen værd. ”Nøgle Hus Spejl” er en film om 76 – årige Lily, spillet af Ghita Nørby, der flytter på plejehjem sammen med sin syge mand, Max. Indimellem kommer den voksne datter på besøg, men ellers går hverdagen med at passe ægtemanden. Alt forandres, da en svensk mand flytter ind. Lily bliver tiltrukket af ham. Hun konfronteres af familien og de øvrige plejehjemsbeboere, der ikke forstår den ældre kvindes valg. Med Ghita Nørby i hovedrollen som den viljestærke Lily i filmen får man en virkeligheds tro indblik i livet på et plejehjem, men samtidig er det en fortælling om vanskelig kærlighed i tilværelsens sidste år. Sven Woliter, som herhjemme er kendt fra rollerne i” Englegård” og Bille Augusts ”En sang for Martin”, spiller den svenske mand, og Trine Pallesen er Lilys voksne datter. Filmen er instrueret af Michael Noer. Søndag den 26.februar 14:00 er det Fastelavns søndag. Her indbyder vi alle familier, børn og barnlige sjæle til at møde op i Brandstrup Sognehus. Vi skal fejre gudstjeneste, og efter tøndeslagning er der kaffe, saftevand og kage i sognehuset.

6


Menighedsrådet ”siden sidst” Menighedsrådets 4 års valgperiode slutter den 1. søndag i advent. Som i næsten alle sogne i landet blev der holdt et orienteringsmøde tirsdag, den 13. september 2016. Her fortalte menighedsrådet om sit arbejde. Man kan vist godt kalde det menighedsrådenes generalforsamling. Der blev samtidig orienteret om valgregler mv. Med overskriften ”siden sidst” vil jeg se tilbage og fortælle lidt om menighedsrådets arbejde i de 4 år. Arbejdet har været både spændende og til tider krævende, men også givende. En god del af det første år gik med at finde ud af årsrytme og procedurer for det ene og det andet. Desuden brugte, vi tid på at forstå regnskabet og finde ud af, hvad vi som menighedsråd umiddelbart har lov til, og hvornår vi skal spørge om lov. Samtidig igangsatte vi babysalmesang, børnekirke og spaghettigudstjenester. Vi glæder os over, at der er tilslutning til det, så alle tre dele gennemføres fortsat regelmæssigt. Med afsæt i et Visions- og Strategiseminar fastlagde vi nogle overordnede visioner for, hvad vi ønskede at gennemføre i Vindum-Brandstrup sogn. Vi har måttet erkende, at det ikke altid går som planlagt og ønsket, slet ikke hvad angår hastigheden. Menighedsrådet ønskede / besluttede i marts 2014:

• At ansætte en sognemedhjælper med start medio 2015. Det lykke des, idet vi fik bevilget 12 måne ders forsøg, som blev gennemført med succes og til manges glæde i perioden august 2015 til august 2016. Vi har også fået bevilget en fortsættelse, men er desværre lø- bet ind i et det problem, at de kompetencekrav, der er aftalt mellem Kirkeministeriet og Sog- nemedhjælperforeningen, ikke kunne opfyldes af vores sogne- medhjælper. Vi har derfor netop slået stillingen op. • At opføre et sognehus, som blev indviet i januar i år. Det har jeg skrevet om adskillige gange, og vi er meget glade for huset og dets muligheder. • At igangsætte sorggrupper for ef- terladte voksne. Dette arbejde har vi besluttet at udsætte et stykke tid. Da vi havde deltaget i forskel- ligt forberedende arbejde, måtte vi erkende, at vi ikke kunne løfte opgaven, og at det er nødvendigt at samarbejde med flere andre sogne og/eller organisationer. • At tilbyde kirkelig undervisning af voksne, primært nogle vi i for vejen har kontakt med, f.eks for ældre til minikonfirmander, kon- firmander, dåbsforældre m.fl. Vi forventer at være klar hertil i for- året 2017

7


• At igangsætte børnearbejde, -klubber mv, primært i forlæn- gelse af den etablerede undervis- ning af minikonfirmander og konfirmander. Vi forventer, at dette kan blive en del af en sogne medhjælpers arbejde, selvom vi også – måske primært – ønsker frivillige voksne til at drive arbejdet. Menighedsrådet arbejder også med vedligeholdelse og udbygning af bygninger og grunde. De store synlige ting har været opsætning af projektor og lærred i begge kirker, indkøb af et klaver og en fordobling af parkeringsarealet ved Vindum kirke. Aktuelt pågår fugtrenovering af Brandstrup kirke og for det kommende år i Brandstrup er der planlagt en flisebelagt sti fra kirken til sognehuset, samt en udvidelse af parkeringsarealet.

I Vindum ønskes en omlægning af den nordlige del af kirkegården samt en tiltrængt renovering af toilet og det gamle kapel. Sidst men ikke mindst vil jeg nævne synlighed. Hvis du ikke allerede har set det, så er vi på Facebook. Gå ind på facebook og søg”Vindum-Brandstrup kirker”. Her ligger rigtig mange gode billeder og en masse omtale af de begivenheder der er foregået. Vi er meget glade for, at Peter Bank Nielsen, Rødkærsbro har påtaget sig opgaven med at vedligeholde denne side. Fra årsskiftet overtager Peter også vores hjemmeside. Menighedsrådet vil til slut ønske alle i Vindum-Brandstrup sogn en glædelig og velsignet jul 2016 samt et godt 2017 Kry Herholdt

Handlinger i vore Kirker

Vindum Kirke Døbte:

Silke Victoria Lykke Schibler Jacob Hedegaard Brorson Asbjørn Bay Jensen Phillip Thagaard Christensen Frederik Lindeskov Kofod Malia Antoniussen Christensen Carl Schøler Jacobsen Harald Vasard Just Karl Vasard Olesen

Begravede/bisatte:

8

Annemette Busk Sørensen

Brandstrup Kirke Døbte:

Liam Hentze Lambæk

Begravede/bisatte:

Torben Ganzhorn Klemmesen


Gudstjenestelisten Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup November 09:00 10:30# 27.11 1.s. i advent Matt 21:1-9 December 04.12. 2.s. i advent

Luk 21:25-36 09:00 10:30#

11.12. 3.s. i advent Matt 11:2-10 10:30 syng julen ind 15.12 Torsdag 19:30 19:30 *koncert 18.12. 4.s. i advent Johs 1:19-8 09:00 BM 20.12 Tirsdag 9:30 Småbørns-jul i Brandstrup 24.12. Juleaften Luk 2:1-14 14:30 13:30 & 15:45 25.12. Juledag Luk 2:1-14 09:00 10:30 26.12. 2.juledag Matt 23:34-39 10:30 01.01. Nytårsdag 08.01. 1.s.e.H3K 15.01. 2.s.e.H3K 22.01. 3. s. e. H3K 29.01. 4. s. e. H3K

Januar Luk 2:21 14:00* Luk 2:41-42 10:30 Joh 2:1-11 14:00* Bedeuge 10:30# Matt 8:1-13 09:00 10:30# Matt 8:23-27 09:00 BM

Februar 05.02. Sidste s. e. H3K Matt 17:1-9 10:30 12.02. Septuagesima Matt 20:1-16 10:30# 19.02. Seksagesima Mk 4:1-20 09:00 BM 26.02. Fastelavn Matt 3:13-17 14:00* 05.03. 1. s. i fasten Matt 4:1-11 10:30 09:00 12.03. 2. s. i fasten Matt 15:21-28 09:00 10:30# 19.03. 3. s. i fasten Luk 11:14-28 10:30* 09:00 # tilbud om børnekirke * Kirkekaffe BM = Bjarne Markussen FM = Frede Møller LMC = Lars Morthorst Christiansen

9


Sogneaftner med mening I dette efterår har der været 2 spændende foredrag i Sognehuset i Brandstrup, begge foredrag var til både tanke og eftertanke. Begge foredrag var desuden en pegepind om, hvor vores samfund er på vej hen, og hvor kirken ikke siger ret meget til trods for, at det er på kirkens hjemmebane, og den burde have en mening om det.

stillingen. Hartling påpeger, at når medierne refererer om aktiv dødshjælp, så er historien næsten altid vinklet så med manglen på en lov om aktiv dødshjælp. ”Det var en uværdig død”, ”men hvad er en værdig død? Har livet ingen værdi, blot fordi man er i den sidste fase af sit jordiske liv?” udfordrer Hatling.

Hartling fortalte at for mange er det Aktiv dødshjælp. naturligt at en læse skal medvirke Muligheden eksisterer ikke i Dan- ved aktiv dødshjælp, men ikke for mark, da vi ikke har en lov der til- ham! ” Læger er vel uddannet til kulader dette. I Danmark må man yde rere og ikke til at slå ihjel. Hvis henpassiv dødshjælp i form af smer- sigten er at forlade denne jord, kunne telindring. I både Holland og Bel- en dyrlæge ikke klare opgaven, eller gien er det tilladt at yde aktiv døds- for den sags skyld et medlem af Danhjælp og Schweiz har en lov der marks Jægerforbund eller Forsvarets lovliggør assisteret selvmord. finskytter?” spørger Hartling. Tidligere overlæge Ole Hartling har som tidligere medlem og formand Han frygter at en lov om aktiv dødsfor Etisk Råd arbejdet med problem- hjælp for mange bliver et udtryk for

10

Ole Hartling


at personen er til besvær og en byrde for de nærmeste. ”Kan det blive et valg på baggrund af at det forventes af en?” spørger Hartling videre. Begynder vi at bestemme over liv og død? Er vi i stand til at håndtere aktiv dødshjælp og kan vi reelt mere end vi kan magte? Hartling er helt klar og tydelig i sin vurdering og påpeger det vil være en glidebane at lave en lov om aktiv dødshjælp. IbenThranholm: ”At turde tale om tro” Teolog, journalist, forfatter og debattør Iben Thranholm beskrev i sit foredrag den 7.sept, at verden i dag oplever store trusler og omvæltninger. Islam og islamfunderet terror er efterhånden hverdagen i hele Europa.

”hen imod”. I medierne ses det som en politisk kamp. Thranholm ser det som en kamp mod åndemagter. Kristi legeme - Kirken i Danmark og Europa er tavs og handler ikke/tager ikke kampen mod islam.

Iben Thranholm Thranholm peger på at vi i kirken har glemt vores bønsliv og det nære fællesskab med Gud. Vi har pakket vores trosliv pænt ind, så vi næsten har glemt det fundament vi står på. Den kristnes ret er også at tage kampen og tale imod. Som enkeltperson, kirke og nation skal vi turde tale om troen, og vi skal turde tale om Jesus Kristus.

Islam er udover at være en tro også en fundamental ideologi, hvor der ikke skelnes imellem tro, politik, jura, pengesager og krigsførsel. Islam indeholder det hele. Islam er bygget på en erobringskultur og er på fremmarch – også i Europa og i Danmark. Politikere i hele Europa tør ikke sige andet end at det er enkelte radikaliserede typer, der begår terroren. De fleste politikere lukker enten øjnene i glad humanisme eller Jesus siger i Markus 16.15: Gå ud er imod indvandring og viser hvad i alverden og prædik evangeliet for vi skal ”væk fra”. Der er ingen politi- hele skabningen! Skal vi gå?? kere, der endnu har anvist en retning Peter Bank Nielsen.

11


Et ord med på vejen Julens treklang giver mening Jeg elsker julens mange sider. På trods af naturens mørke, på trods af travlhed og på trods af urimelige forventninger, vi bygger op omkring os selv. Jeg elsker julens budskab, fordi jeg synes, der er liv i det, kirkeligt og menneskeligt. Men de fleste har nok oplevet at julens budskab har trange vilkår i al den indpakning vi gir den – det er som om travlheden kvæler freden, gaveræset kvæler gaveglæden, rammen kvæler budskabet. Treklangen giver harmoni Jeg ved ikke meget om musik. Men jeg ved, at de julefejringer, som står bedst i min erindring, er der, hvor advent, jul og Helligtrekonger har fået lov at klinge sammen. Advent, der bygger forventningen op – Herren der gør en forskel, da han kom som det lille frelserbarn i Betlehem. Herren, der kommer, som en frelser til mig og mit liv. Og Herren, der kommer, som en frelser på den yderste dag. Herren, der gjorde en forskel, Herren, der gør en forskel og Herren, der vil gøre en forskel.

12

Og Julen, hvor Han kommer som et medsvar og et modsvar på alle menneskelige forventninger. Vi forventer en mægtig Herre, der gør en synlig og hørbar forskel i den store verden og i min verden. Og det får vi, men vi skal se godt efter, vi skal høre godt

efter, for Herren kommer og bliver et rigtigt menneske. Et menneske som kan overses og overhøres. Men julefreden, englesangen og hyrdebesøg gir os en chance for at høre og, se ham, som verdens Herre og min Herre. Og endelig Helligtrekongerstiden, med fokus på lys. Lys der kaster lys over, hvad det er for en Herre der er kommet og kommer. Lys der afslører mørket i os og omkring os. Lys, der viser vej til Herren, og til livet med ham, her i verden og i evigheden. Fokus giver mening Advent, jul og Helligtrekonger kan let forsvinde i adventskranse, nisser og fyrværkeri. Men hvis vi øver os på at fokusere på det egentlige, så kan vi sagtens give plads til de mange uskyldige og hyggelige traditioner udenom. Så længe pakken indeholder vores Herre, som kom til jord, som kommer til dig og mig og som kommer igen, så er indpakningen ikke så vigtig. Han er den rette glædessol, som lyser fra Guds nådestol; ved ham, Guds Søn, det lysne må udi vort hjertes mørke vrå. (DS 84,5) God adventstid, glædelig jul og lys helligtrekongerstid! Lars Morthorst Christiansen Sognepræst


Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 eller på mail til lmc@km.dk Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 13.00 men må godt forstyrres på andre tidspunkter. Mandag er fridag. Kirkebladet: Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning: Stenby Tryk A/S

Fælleshuset Gudstjenester i Fælleshuset 21.december 14:00 (bus til Sognehuset i Brandstrup) 11.januar 14:00 8.februar 14:00 8.marts 14:00

Kirkebil til Vindum og Brandstrup kirker Bestilling af kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Vindum kirke, Brandstrup kirke og i Brandstrup Sognehus. Kirkebilen tilbydes sognebørn, der ikke kan befordre sig selv. Man skal dog selv kunne flytte sig fra stol til bil. Kirkebilen henter og bringer fra/til egen bopæl inden for sognet. Ring til præsten (8665 8030) og bestil.

13


Info om Kirke

Vindum Kirke Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Ole Bjerregaard Jensen Vindumovergaardvej 2, Vindum 8850 Bjerringbro tlf.: 21 96 32 25

Kirkesanger: Henning Kirkegaard Vindumvej 42 8850 Bjerringbro tlf.: 86 65 86 24

Info om Kirke

Brandstrup Kirke

14

Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Christian G. Christiansen Lillemøllevej 10, Levring 8620 Kjellerup tlf.: 20 21 33 38

Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 50 47 02 79


Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75 / mob.: 72 20 37 13 mail: Kry.Herholdt1@gmail.com

Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Næstformand: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54 mail: j@laursen.mail.dk

Kirkeværge i Brandstrup: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl Vindumvej 124 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 95 62 mail: gunnarlodahl@mail.dk

Sognepræst: Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 mail: LMC@km.dk

Kasserer: Vibeke Rothschild Østerled 47 b 8840 Rødkærsbro tlf.: 21 24 19 85

Sekretær og formand for aktivitetsudvalget. Astrid Andersen Tangevej 22 8850 Bjerringbro tlf.: 21650357 mail: astridogjens@gmail.com

Menighedsrådet: - Bagerst fra venstre: Jan Laursen, Gunnar Lodahl, Kry Herholdt, Karl Koefoed-Hansen, Lars Morthorst Christiansen - Forrest fra venstre: Astrid Andersen, Vibeke Rotschild

15


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum.

Hver lørdag kl. 10 samles 15-20 glade børn i Vindum til ”Lørdagsskole”. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtigt godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Sara Kirkegaard 8668 1905

Juniorklubben i Tange

For børn i 4.- 8. klasse. Hver onsdag 19:00-21:00 i Tange Missionshus, Husbondvej 36. Kontaktperson: Erik Frandsen 6091 9507

Fredagsfamilie.

Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten

www.VindumBrandstrup.dk

Vindum / Brandstrup kirker: nov. 2016 - feb. 2017