Page 1

marts – maj 2014 1

september – november 2016


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Alteret i Sankt Augustin Kirke

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktør. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Rikke Korshøj Theill

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Gud elsker os, sådan som vi er, og ingen synd, fejl eller fejltagelse kan få ham til at ændre idé. For Jesus – det viser Evangeliet os – er ingen mindre værd eller fjern, ingen er ubetydelig, men vi er alle udvalgte og vigtige: du er vigtig! Og Gud regner med dig for det du er, ikke for det du har. (…) Kære unge, vær ikke bange for at lægge alt frem for Gud i skriftemålet: især svagheder, strabadser og synder. Han formår at overraske jer med sin tilgivelse og sin fred. Vær ikke bange for at sige ”ja” til ham af hele jeres hjerte, for generøst at svare ham, for at følge ham! Lad ikke jeres ånd blive bedøvet, men tag sigte efter den smukke kærlighed, som godt kan kræve afkald. For den er et stærkt ”nej” til den doping som succes for en hver pris er. Og den er et ”nej” til det narkotika, som det er kun at tænke på sig selv og sin bekvemmelighed. Fra pavens prædiken på Verdensungdomsdagen i Krakow 31. juli 2016 2


Præsten skriver Engang i foråret fik biskoppen en henvendelse fra konventual-franciskanerne – dem med de sorte eller grå dragter. Generalledelsen meddelte, at de gerne ville tilbage til Danmark igen. Ordenen var mange år på Lolland-Falster og senere også i Roskilde. Nu ville de komme med tre brødre, og de to af dem var allerede gået i gang med at forberede sig med forskellige kurser, som skulle hjælpe dem til at kunne integrere sig godt i et fremmed miljø. Pludselig blev et ønske opfyldt, som vi egentlig havde opgivet, nemlig at kunne overdrage Jesu-Hjerte-Centret til et ordenskommunitet, der kunne tage over efter jesuitterne. Samtidig var det klart, at én menighed ville være for lidt til tre præster, og at de med held kunne overtage det pastorale ansvar for Sakramentskirken samtidig. De to kirker ligger meget tæt på hinanden. Franciskanerne kommer i begyndelsen af det nye år, så derfor har biskoppen besluttet, allerede fra det nye pastoralår, som begynder her efter sommerferien, at give Jesu Hjerte og Sakramentskirken fælles pastoral betjening. Det betyder, at undertegnede og pastor Mate Rada har overtaget ansvaret for Sakramentskirken fra 1. august i år. Til gengæld overtager pastor Daniel Nørgaard så Bornholm. Franciskanerne kan selvfølgelig ikke springe lige ind i arbejdet, når de kommer. De skal først lære sprog og kultur at kende; men de flytter ind i Stenosgade 4 på 1.sal og vil selvfølgelig begynde at være med i livet i de to menigheder. Det er to erfarne præster, som kommer: pater Tomaz Majken fra Slovenien er 42 år. Han har siddet i ledelsen af sin provins som ansvarlig for økonomien, været foresat i et kommunitet og også hjulpet til i en menighed. Den 52-årige pater Tomiscky Cuetko fra Kroatien har været sognepræst i 20 år og også leder af et ordenshus, foruden at han har været ansvarlig for kald og arbejdet med evangelisering i sin provins. Omfordelingen betyder imidlertid ikke, at vi opgiver samarbejdet inden for Citymenighederne. Vi vil stadig opretholde det fælles sogneblad, så katolikkerne inden for området kan holdes orienteret om, hvad der sker og gå på besøg hos hinanden. Niels Engelbrecht Besøg hos biskoppen. p.Tomaz er nr. 1 f.v. og p.Tomiscky er nr.2 f.h.

3


Nyt fra sognene Tak for tiden i Sakramentskirken I slutningen af maj, efter at juni-nummeret af sognebladet var blevet trykt, blev det meddelt, at der bliver et skifte af sognepræst for Sakramentskirken. Grunden til dette skift og hvad der kommer til at ske i Sakramentskirken, skriver pastor Niels Engelbrecht om her i bladet. Jeg vil blot som nu tidligere sognepræst ved Sakramentskirken forsikre menigheden om, at jeg ikke har haft noget ønske om at ”slippe” for den. Jeg er kommet til at holde meget af menigheden der, og jeg er taknemmelig for de to år, vi har haft sammen. Arbejdspresset har været hårdt for mig med to store menigheder og bliver det også for Niels. Men det er de mange ansigter på jer i menigheden, som jeg husker og er taknemmelig for at have tjent. Så tak for de gode messer og arrangementer vi har haft sammen de sidste år både i den danske og engelske menighed og særligt tak til menighedsrådet, de frivillige og fader Robert Culat fra den franske menighed for vores samarbejde. Også mange tak for afskedsgaverne som den danske og engelske menighed gav mig til min afsked. Pastor Daniel Nørgaard Tak til Menigheden Søndag den 5. juni markerede menigheden ved Sankt Ansgars Kirke min 70års fødselsdag - syv gange ti er støvets år, som man sagde i gamle dage - og det blev en dejlig og mindeværdig begivenhed for mig. Der var pyntet smukt op i kirken og på pulpituret stod den smukkeste buket fra præstegårdshaven; der var varme og personlige taler, koret fremførte et ypperligt arrangement af ”Lille mor” med en til lejligheden klog og morsom tekst og jeg fik overrakt den pavelige Sylvester-orden af generalvikaren. Selv om jeg har forsøgt at takke hver enkelt for varme hilsener og for de mange gaver og dejlige minder, som jeg længe kan leve højt på, vil jeg gerne også ad denne vej takke menigheden for en storslået markering af fødselsdagen. Jeres hengivne Rolf

4


Lidt forsinket: p. Mate Rada med 1. kommunionsholdet i Jesu Hjerte, 10. april

Jose på Øbro 7012 I gamle programmer for Østerbro KUK fra 40’erne til 60’erne finder man gentagne gange navnet Jose Novella. Navnet er spansk, men manden er født i Danmark i 1933. Den unge mand var medlem af bestyrelsen, og det var ofte ham, man skulle kontakte for at tilmelde sig forskellige arrangementer. Det gjorde man ved at ringe til ham på nummeret ”Øbro 7012”. Østerbro KUK var i årtier en meget levende ungdomsklub med møder hver uge og ikke sjældent 50 deltagere, og Jose var altså en af de bærende kræfter. Der har været mange spændende foredrag og arrangementer, som i dag vel kan betragtes som ”historiske”. F.eks. fortæller et af de gamle KUK-programmer om et arrangement d. 11. oktober 1962 kl. 22 hos Klaus Nygaard Hansen i St. Kongensgade 88, hvor man ville ”overvære den højtidelige aabning af koncilet i Vatikanet på et fjernsynsapparat der er opstillet til denne særlige lejlighed”. Jose bor stadig på Østerbro, og hans engagement i kirken har også været enormt i den tredje alder. Efter at Jose gik på efterløn har han siden august 1996 stået for kordegneopgaverne i Sankt Ansgars Kirke, og de sidste 5 år også for Sakramentskirken. Disse 20 års tjeneste har været en uvurderlig hjælp, som de færreste kender omfanget af. Sankt Ansgars er det sogn i Danmark med 5


flest kirkelige handlinger, og det giver en meget stor mængde formalier, der skal ordnes i forbindelse med dåb, bryllupper og begravelser. For at præsterne ikke skal bruge deres tid på udstedelse af attester og føring af kirkebog, er Jose kommet på kirkens kontor mindst to gange om ugen og har med stor præcision og et imponerende overblik stået for disse opgaver. Jose har med sit rare væsen og sin trofasthed været rigtig godt selskab på kontoret, og det var derfor også med lidt bekymring, at jeg modtog hans ønske om at måtte trække sig fra opgaverne for to år siden. Jose ville dog først sikre sig, at vi havde fundet en afløser, og da dette har trukket ud, er han fortsat en tid endnu. Nu er afløseren fundet, og Jose har kunnet indføre hende i opgaverne. Så fra september i år er Jose ikke længere vores ansvarlige kordegn. En stor tak skal lyde til Jose her i bladet, men vi får inden længe også lejlighed til at takke ham i forbindelse med en af vore søndagsmesser. Pastor Daniel Nørgaard Ingrid og Nina Jose Novellas afløser som Sankt Ansgars frivillige kordegn er Ingrid Petersen, som kom til menigheden for et års tid siden og hurtigt meldte sig for at tilbyde sin hjælp. Hendes store engagement giver os en stor fortrøstning om, at vi har fundet en, der kan overtage de mange opgaver. Samtidig har Nina Aubertin, der tidligere har været biskoppens sekretær, tilbudt sin hjælp med at besvare henvendelser til kirkens mail-adresse. For en kirke, der ikke har råd til at have ansat kontorpersonale, er disse frivilliges hjælp en uvurderlig hjælp.

Grillaften Sankt Ansgars menighed 13. august

6


Fredagsmesser flyttes til Sankt Augustin Kirke Fra og med d. 2. september vil der ikke længere være fredagsmesser i Sakramentskirken. I stedet vil den smukke Sankt Augustin Kirke på Jagtvej 183 D fremover danne rammen for fredagsmesserne. Messerne vil stadig blive afholdt kl. 17.00 hver fredag. Den 100 år gamle kirke, der ligger i tilknytning til Niels Steensens Gymnasium, ejes og drives af jesuitterne. Kirken benyttes blandt andet flittigt af skolens elever til ugentlige messer. Vi glæder os til at tage kirken i brug og takker jesuitterne for deres velvilje til at lade os bruge kirken. Jesu Hjerte Kirke indsamling til orgelrestaurering Indsamlingen til fordel for restaureringen af Jesu Hjerte Kirkes orgel fortsætter med uformindsket styrke. Nu opsættes et ’termometer’ i våbenhuset, så vi kan holde øje med om pengestrømmen ikke taber pusten. Pr. 1. juni er der i alt indkommet 154.000 kr. Som menighedsrådsformand Denice Jørgensen viser, er der stadigvæk et pænt stykke vej førend termometret løber tør for plads. Der sker ved 250.000 kr.... Vi samler ind i en pengekasse bagerst i kirken. Rasmus Kaare Frederiksen

Sakramentskirken er blevet Grøn Kirke Tilbage i marts måned blev Sankt Ansgars Kirke Grøn kirke, dvs. en kirke som sætter bæredygtighed og grøn vækst på dagsordenen i sit daglige arbejde. I juli måned er Sakramentskirken så officielt blevet godkendt som dette, hvilket afslutter en længere proces, som startede i august 2014. For at blive Grøn Kirke skal man opfylde en række kriterier, der spænder fra hvordan vi omtaler ska7


berværket i kirkelig undervisning (bl.a. første kommunions-undervisning) til hvordan vi prøver at formindske energiforbruget i selve kirkebygningen. Mange kriterier opfyldte vi allerede før vi startede processen, eksempelvis er vi som city-menighed gode at bruge miljøvenlig transport til og fra kirken. En række tiltag vi har indført i processen, eksempelvis: 1) har vi introduceret affaldssortering i krypten (vær opmærksom på IKKE at smide genanvendeligt affald i den store skraldespand til dag renovation!); 2) har vi hængt lysskilte op i krypten for at påminde os allesammen om at slukke lyset, når vi ikke opholder os i rummet;

3) modtager vi ikke gratis reklamer og aviser i kirken;

4)

har vi indgået en grøn strøm-aftale med vores energileverandør; kort fortalt er leverandøren forpligtet til at producere strøm fra vedvarende kilder (i Danmark mest vindmøller) svarende til den mængde, vi for bruger i kirken.

Mange vil måske undre sig over, at vi i den danske menighed alligevel stadigvæk benytter plastikkopper til vores ugentlige kirkekaffe; er dette virkelig miljøvenligt? Energi- og miljøregnskabet er dog ikke så nemt at afgøre entydigt til fordel for engangs- eller flergangsservice. Flere faktorer skal tages i betragtning, herunder den nødvendige energi til at producere koppen, energien skabt ved forbrænding af plastikkopper, vandforbruget når man vasker keramiske kopper osv. Derfor er den officielle anbefaling i Danmark, at man optimerer det eksisterende system - i vores tilfælde betyder det, at vi kun køber meget tynde plastikkopper, og bruger dem sammen med flergangsholdere, som ikke behøver at vaskes. Alle kan - og bør! - være med til at skabe bæredygtighed i vores kirke. Alle er derfor velkomne til at kontakte deres menighedsrådsrepræsentanter med gode idéer om hvordan vi kan blive endnu grønnere. Hvis man gerne vil vide mere om Grøn Kirke-ordningen, kan man læse mere på www.gronkirke.dk. 8


Det sker i kirken Ny form for 1. kommunionsundervisning i Skt. Ansgars At forberede børnene til deres første møde med Jesus i Den hellige Kommunion er en stor og vigtig opgave. Et par undervisningsgange om måneden i et lille års tid er ikke helt nok for at give børnene en forståelse af det, de bliver en del af, ved at modtage kommunionen. I flere lande varer undervisningen da også 2-3 år. Det er pt. ikke realistisk at gennemføre en længerevarende undervisning, men vi forsøger os nu i Skt. Ansgars Kirke med en ny form for undervisning. Mens børnene er til undervisning før søndagsmessen, mødes forældrene i et andet lokale og bliver præsenteret for forskellige temaer, som de selv skal gennemgå med børnene derhjemme. ”Undervisningen” af forældrene bliver varetaget af den erfarne kateket Eva Vinther i samarbejde med sognepræsten. Vi håber på at konceptet viser sig frugtbart. Temadag: Romerkirken og de danske katolikker Lørdag d. 17. september afholder foreningen Romselskabet S.P.Q.R. sammen med Skt. Ansgars Kirke en temadag med titlen ”Romerkirken og de danske katolikker”. Udover en spændende række oplæg fra bl.a. Nationalmuseets direktør serveres der frokost med et glas vin samt kaffe og kage. Program: 11.00 Velkomst ved sognepræst Daniel Nørgaard 11.10 Birgitte Bøggild Johannsen, redaktør ved Nationalmuseets værk, ”Danmarks Kirker”: Introduktion til Sankt Ansgars Kirke og til de ældste katolske menigheder i Danmark efter Reformationen. 12.00 Hold 1: Omvisning i kirken– v/ Daniel Nørgaard 12.00 Hold 2: Omvisning i museet v/ Ulla Elmquist, domsakristan og me- nighedsrådsformand. 12.15 Hold 1 og Hold 2 bytter 12.30 Frokost i menighedssalen 13.15 Jørgen Johansen, journalist og forfatter: Vejen til Rom ... om pilgrims rejser 14.00 Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet, og seniorforsker ved Nationalmuseet, Jette Arneborg: Romerske helgener i Danmark – og en dansk helgen i Rom. 14.50 Kaffepause 9


15.15 Andreas Rude, mag.art og journalist: Katolske skoler i Danmark og en karakteristik af jesuiterskolerne og deres pædagogik. 16.00 Thomas Harder, forfatter og journalist: Pave Frans: Roms biskop, statschef og kirkeoverhoved 16.45 Afslutning Tilmelding er nødvendig og kan ske senest d. 8. september. Pris for medlemmer af Romselskabet og Sankt Ansgars menighed: 250 kr. Pris for ikkemedlemmer: 300 kr. Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling af beløbet på konto i Jyske Bank reg.nr.: 7854 konto.nr.: 1361115, husk at anføre navn/ navne. Matthæus Evangeliet sammenlignet med de andre evangelier

I det kommende år vil vi læse Matthæus Evangeliet og sammenligne det med de andre evangelier. Vi mødes første gang tirsdag den 6.september kl.19.30 i Undervisningslokalet i præstegården ved Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1.sal. De følgende møder bliver: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 6.12., 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 18.4., 2.5., og 16.5. Niels Engelbrecht 10


Pilgrimstræf i Sankt Ansgar Det uformelle katolske Pilgrimsforum, der de seneste år har holdt flere pilgrimstræf, mødes næste gang i Sankt Ansgars Kirke fredag den 28. oktober, hvor træffet indledes med messe kl. 17.00. Derefter spiser deltagerne sammen og taler om pilgrimsvandring. Denne gang med særligt fokus på Via Francigena, pilgrimsruten til Rom, hvor pastor Daniel Nørgaard har vandret flere gange. Derudover deltager der pilgrimme, der i år har såvel Camino Portugues (Lissabon - Fatima - Santiago), Camino Frances (Saint Jean Pied de Port - Santiago), samt Camino Primitivo (Oviedo - Santiago) i benene, så det er også muligt at få mere at vide om, hvordan det er at gå af de forskellige ”Caminoer” i Spanien - og i øvrigt også af Jakobsveje i andre europæiske lande, bl.a. Frankrig. Det uformelle Pilgrimstræf er opstået omkring hjemmesiden www.jakobsvejen.dk, og deltagerne har indtil nu omfattet såvel garvede pilgrimme som nybegyndere. Pilgrimstræffet er primært om pilgrimsvandring for dem, der selv planlægger at gå til et katolsk pilgrimsmål i Spanien, Italien eller andre steder i Europa. Alle både garvede pilgrimme, nybegyndere eller de, der går med en idé om at komme afsted er velkommen. Af hensyn til indkøb af fælles aftensmad vil arrangørerne gerne have tilmeldinger via denne e-mail: jakobsvejen@ gmail.com. Mortensaften i Sakramentskirken Mange fejrer mortensaften med at spise gås eller and. Det sker aftenen før Mortens dag den 11. november. Den Morten, som vi fejrer, hed oprindeligt Martin og var biskop af Tours.

11


SAK menigheden fejrer Mortensaften den 11. november, så her er en fantastisk mulighed for at sætte sig til bords med hele familien og slippe for madlavning og opvasken der hjemme. Vi starter kl. 17.30 med messe i kirken og fortsætter derefter med fællesspisning i krypten. I år står Karen og andre frivillige for maden. Menu: Hovedret: Traditionel andesteg, kartofler og rødkålssalat/rødkål Dessert: Surprise :-) Medbring selv drikkevarer. Der vil være en mindre egenbetaling. Hold øje med tilmeldingsopslag i kirken - tilmelding SENEST søndag den 30. september. KUK-weekend Københavns Unge Katolikker afholder en weekend for børn og unge mellem 6 og 18 år d. 18.-20. november. Vi overnatter på Institut Sankt Joseph og kommer til at tage på forskellige udflugter i løbet af weekenden. Tilmelding skal ske til pastor Gilberto Vinciguerra, gv@sanktansgar.dk. Opslag med information om weekenden vil snart være tilgængelige. Stenoklubben Vores ældreklub holder stadig en tænkepause. Men adventsmødet skal vi ikke snydes for: Det bliver: TIRSDAG d. 6. december kl. 14.30. Det bliver med højtlæsning, lotteri, sang og kaffebord med den traditionelle præstegårdsjulekage. Der bliver også lejlighed til at drøfte Stenoklubbens fremtid, evt. med gode råd til videreførelse af vores månedlige tirsdagsmøder. Alle, uanset alder, er velkomne. Birte Mandrup Christensen Jesu Hjerte Kirkes årlige menighedsudflugt den 1. juni I strålende sol, begav vi os i bus til det skønne Nordsjælland. Første stop var PRÆSTEKOLLEGIET I VEDBÆK, vor biskop Czeslaw Kozon og pastor Mate Rada bød os velkommen i den rododendronsmykkede blomsterpark. Vi nød parken, hvorefter vi blev budt indenfor, hvor rektor for Præstekollegiet ”Redemptoris Mater”, Msgr. Alviero Buco, meget spændende berettede om Præ12


stekollegiets hverdag. Til at styrke os på vores videre færd nød vi hjemmebagt pizza i solskinnet. Da vi fik at vide, at der ikke var langt til det blå og blikstille sund, måtte vi også opleve dette. Skønheden i parken, freden og roen gjorde et stort indtryk. Med en fin foræring af en lille rosenkrans, som et kært minde, kunne vi fortsætte vor bustur mod SANKT JOSEPH SØSTRENES RETRÆTECENTER STELLA MATUTINA. Her bød sr. Hildegard Roerkohl os velkommen og fortalte om stedet, som er et meget besøgt og velvalgt sted, både som et kontemplativt - og som et meditativt retrætecenter, i økumenisk såvel som i katolsk regi. Messen blev forrettet af pastor Mate Rada i den lille kirke med Birte Mandrup ved orglet. Endnu en blomstrende have blev stillet til vor rådighed, hvor frokosten blev indtaget i sol som i skygge med udsigt til det blå sund. Det var svært at løsrive sig fra det smukke sted, men bussen kaldte med retning mod HELSINGØR til KARMELITERKLOSTERET OG SCT. MARIÆ KIRKE. I bussen fortalte Bente Nielsen meget spændende om karmeliternes historie. Hun havde helt tilbage i gymnasiet valgt det som sin hovedopgave, uden tanke på at hun senere i livet blev katolik, værende særlig optaget af Karmels spiritualitet, og nu i dag som lægkarmelit. Da vi nåede Helsingør og klosteret, samledes vi i klostergården, hvor vi blev budt velkommen af sognepræst Jørgen Ingberg Henriksen, hvorefter guide Bent Nielsen overtog og levende fortalte om Nordens bedst bevarede klosterkompleks. Man følte sig virkelig hensat til Middelalderen, da vi stod og iagttog de tykke, røde munkestensmure. For slet ikke at tale om de smukke, åbne arkader, der omkransede den grønne klostergård. På 1. sal blev vi fortalt, at her havde biskoppen over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, kontor, bl.a. til samtaler med vordende præster, samt repræsentations- og selskabslokale. Øverst oppe lå meget små, velbevarede rum (dengang uden varme forstås), som fattige enker fik lov til at benytte som boliger i meget gamle dage. Vi sluttede af i den meget smukke Sankt Mariæ Kirke, hvor Bent Nielsen med stor ildhu og viden fortalte om kirken og påpegede især den ny-restaurerede barokaltertavle fra 1637, samt de vidunderlige kalkmalerier. Kirken er meget besøgt og bliver tit og ofte brugt, bl.a. til middagskoncerter og festivalkoncerter. Bent Nielsen fortalte en interessant ting, at kirken faktisk skråner lidt. Historien fortæller, at allerede i 1485, hvor kirken blev byg13


get, vidste bygmestrene, at det havde en gavnlig indflydelse på akustikken at forskyde tingene en smule, således at det ikke runger og lyden bliver kastet rundt. Derfor er det en kirke, der er perfekt til optagelse af f.eks. koncerter. Som afslutning på en spændende oplevelse i kloster og i kirke sang vi ”Dejlig er jorden” og bad Angelus. Opfyldt af indtryk, glæde og oplevelser - OG TAK FOR DET - begav vi os hjemad. Vibeke Hummel

Sognepræst Daniel Nørgaard celebrere messen i Keldby Kirke 14


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe onsdage 17.00 – 18.00. OBS! Fra 1.sep.2016 flyttes fredagsmessen til Sankt Augustin. Fra september er de danske messer igen kl. 10.00 Den franske messe begynder igen søndag den 11. september.

September SAK

tor d. 1. kl. 17.00 – 20.00 Messe i Kirken + samvær i krypten (Sr. Maril)

ALLE tor d. 1. kl. 19.30 Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder og fortsætter hver torsdag kl. 19.30 i menighedssalen Bredgade 69A. JHK

fre d. 2. kl. 17.00: Jesu Hjerte fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt og sakramental velsignelse kl.16.45, messe

ANS

lør d. 3. kl. 14.30 Voksenkatekese. Ignatius af Loyola og jesuitternes spiritua- litet v/ Daniel Nørgaard

ANS

søn d. 4. kl. 11.00 Domkirkens konsekrationsfest.

ALLE

tir d. 6. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved generalvikar Niels Engelbrecht. Undervisningslokalet, Bredgade 64, 1.sal

JHK

fre d. 9. kl. 18.30-20.00: Åben dør, personlig samtale og forbøn i kirken

JHK lør d. 10. kl. 12.00- 16.30: Tro og Lys, afsluttende med messe. JHK menig- hedssal ANS

lør d. 10 kl. 17.00 Taksigelsesmesse ved biskop Kozon i anledning af Mother Teresas helgenkåring. Efterfølgende reception på Institut Sankt Joseph

ANS

tir d. 13. kl. 19.30 Trosvandring i kirken tor d. 15. kl.17.00 – 20.00 Messe i kirken +samvær i krypten (Sr.Maril) 15


ANS

lør d. 17. kl 11.00 Temadag: Romerkirken og de danske katolikker. Tilmelding nødvendig. Se flere detaljer her i bladet.

ALLE lør d. 17. kl. 14.00 KUK mødes i krypten under Sakramentskirken. Vi taler om skaberværket og laver pynt af ting fra nature SAK

tir d. 20. kl. 18.00 – 20.30 Lægfranciskanerne

ALLE

tir d. 20. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade 64

JHK ons d. 21. kl. 19.00-21.00: Katekese i menighedssalen, v/p. Lars Messersch midt ”Hvad er forsonings-og helbredelsesmesse, dens teologiske funda- ment?” ANS

søn d. 25. kl. 12.00 Katolsk Menighedspleje afholder Mikkelsmarked i menighedssalen, Bredgade 69

ANS

tir d. 27. kl. 19.30 Trosvandring i kirken

ANS

ons d. 28. kl. 15.00 KÆK-møde i menighedssalen

JHK

fre d. 30. kl. 19-21.00: Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00- 19.00

Oktober ANS

lør d. 1. kl. 11.00 Diakonvielse af Kamil Brogowicz ved biskop Kozon

ALLE

tir d. 4. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet, Bredgade 64

SAK

tor d. 6. kl.17.00 – 20.00 Messe + samvær i krypten (Sr.Maril)

JHK

fre d. 7. kl.17.00: Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45, messe

ANS

tir d. 11. kl. 19.30 Trosvandring i kirken

ANS

fre d. 14. kl 18.00-24.00 Kulturnat. Korkoncert kl. 20.00

JHK fre d. 14. kl. 18.00-22.00: Kulturnat. Kirken er åben, afsluttende med komplet. Nærmere program foreligger senere. Se opslag i våbenhuet, evt. hjemmesi- den SAK

fre d. 14. Kl.18.00 – 23.00 Kulturnat. Se opslag på websiden og i kirken

JHK fre d. 14. kl. 18.30-20.00: Åben dør, personlig samtale og forbøn, i menighedslokalet JHK

lør d. 15. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys afholdes i Herlev. 16


ALLE lør d. 15 kl. 18.00 KUK – filmhygge i U-lokalet i præstegården bag Skt. Ansgars Kirke. SAK

tir d. 18 kl. 18.00 – 20.30 Lægfranciskanerne

ALLE

tir d. 18. kl.19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet, Bredgade 64

SAK

tor d. 20. kl.17.00 – 20.00 Messe + samvær i krypten (Sr.Maril)

ANS

tir d. 25. kl. 19.30 Trosvandring i kirken

ANS

ons d. 26. kl. 15.00 KÆK-møde i menighedssalen

ANS

fre d. 28. kl. 17.00 Pilgrimsmesse og efterfølgende møde i menighedssalen

November ALLE

tir d. 1. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet, Bredgade 64

JHK

ons d. 2. kl.17.00: Alle Sjæles Messe

SAK

tor d. 3. kl.17.00 – 20.00 Messe + samvær i krypten (Sr.Maril)

JHK

fre d. 4. kl. 17.00: Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45, messe

JHK ANS

fre d. 4. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse NB! inkl. De syges salvelse. Skriftemål 18.00-19.00 lør d. 5. kl. 14.30 Voksenkatekese. Den latinske messe v/ Ulla Elmquist og Rolf Tönshoff

JHK

søn d. 6. kl. 11.00: Alle Helgens Messe

ALLE søn d. 6. Alle Helgen. kl. 16.00 Andagt på Vestre Kirkegård ANS

man d. 7. Alle sjæle. Messe kl 08.00 og 19.00

ANS

tir d. 8. kl. 19.30 Trosvandring i kirken

ANS SAK

fre d. 11. kl. 17.30 Møde for 1. kommunionsfamilier. Børnemesse og fællesspisning fre d. 11. Mortens aften arrangement (rykket en dag) kl.17.30 messe, efter fulgt af fællesspisning i krypten. Tilmelding nødvendig. Se opslag i kirken og på web-siden

JHK

fre d.11. kl. 18.30-20.00: Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken

SAK

tir d. 15. kl. 18.00 – 20.30 Lægfranciskanerne 17


ALLE

tir d. 15. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i U-lokalet, Bredgade 64

SAK

tor d. 17 kl.17.00–20.00 Messe + samvær i krypten (Sr.Maril)

ALLE d. 18.-20. KUK-weekend SAK

lør d. 19. kl. 9.00-17.30 Bibliodrama i krypten, ved Daniel Nørgaard

JHK

lør d. 19. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys, afsluttende med messe. JHK menighedssal.

SAK

lør d. 19. kl. 17.00-21.00 Nightfever

ANS

ons d. 23. KÆK-møde i menighedssalen

ANS

fre d. 25. Niels Steensens mindedag. Messe kl. 19.00 med efterfølgende møde/ reception i menighedssalen

JHK

fre d. 25. kl. 19.00-21.00: Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00

JHK

lør d. 26. kl. 10.00-12.00: Retræte, lejlighed til skriftemål fra 10.30. Messe kl. 12.00

ALLE lør d. 26. kl. 13 Møde for firmander og deres forældre i menighedssalen Bredgade 69A. JHK

ons d. 30. kl. 18.00-19.00: Besøgstjenesten holder møde i menighedssalen

Maria-alteret i Sankt Augustin Kirke

18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller

Stine Møller Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webmaster Clarice Scott Joan Campbell-Tofte

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Mate Rada Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 messe Fredag (i Sankt Augustin Kirke) kl. 17.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. og 4. søndag Kirkernes messetider kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe LaudesAnsgars (morgenbøn) mandag-fredag Sankt Kirke –synges Bredgade 64, 1260 K kl. 7.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogtilbedelse: lørdag kl. 17.00 Sakramental tirsdag 8.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Søndage Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 11.00 (højmesse) Sognepræst 2. og 4. søndag Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk kl. 13.00 Ukrainsk messe 2. præst: Gilberto

kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 16.00-17.00 Sakramentskirken Tilbedelse fredag Søndag kl.aftale 10.00med Dansk højmesse Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter præsterne. kl. 11.30 Fransk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk kl. 17.30 Engelsk messe 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk – Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Sakramentskirken Tirsdag til lørdag Søndag kl. 17.00 09.30 Dansk Onsdag kl. NovenaHøjmesse og engelsk messe kl. 11.15 Fransk messe kl. 18.00 Engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag 17.00sjoeomidk@gmail.com Sakramental tilbedelse for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124kl.8422, Præst Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk - Stenosgade Fredrick 4A, 1616Anton København Jesu Hjerte PræstKirke for engelsktalende; Thevaraj,Vtlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Præst fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Søndag ogfor helligdage kl.4676, 11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Højmesse Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe kl. 20.00 Søn- og helligedage kl. 17.00 11.00 Højmesse Hverdag (mandag-fredag) kl. Messe kl. 18.00 20.00 Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse (mandag-fredag) kl. 18.00 17.00 Messe 1. ogHverdag 3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Lørdag kl. 18.00 Italiensk 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisksøndagsmesse messe 1. og 3. søndag i måneden kl. 16.00 18.00 Messe ef. ekstraord. 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagtritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn 2. præst: Mate Rada, 7172 7908, Sognepræst: Niels tlf. Engelbrecht, tlf.mate.radja@gmail.com 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Kirkens kontor tlf.Fax 2985 6080. Tlf. 2985 6080, 3325 0738

skt ansgar, sakraments og jesuhjerte kirke sep nov 2016 web  
skt ansgar, sakraments og jesuhjerte kirke sep nov 2016 web