Page 1

marts – maj 2014 1

juni – august 2016


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Biskoppen til firmelse i Marmorkirken d. 16. maj 2016.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktion. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Veronica Snerle Holsting

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

”Jeg er overbevist om at Jesus ønsker en kirke, som er opmærksom på det gode, som Helligånden sår midt i skrøbeligheden: en moder, som samtidig med, at hun klart udtrykker sin objektive lære, ikke opgiver det opnåelige gode, selvom hun risikerer at blive snavset af vejens mudder” Pave Frans i Amoris Laetitia, nr. 308 Dette dokument om kærligheden i familien er udgivet som en opsamling på de to familiesynoder og vil forhåbentlig foreligge i dansk oversættelse senere på året.

2


Præsten skriver Kirken er kaldet til at være et sted, hvor folk bliver budt velkommen, hvor de får hjælp til at møde Gud, og hvor de kan føle sig som del af et fællesskab. Derfor er det også glædeligt at se, at vi faktisk lykkes i vores opgave. Som præst er en af de største glæder for mig, at så mange ikke-katolikker opsøger Den katolske Kirke og kommer til at føle sig hjemme her. Vore konvertitter er en stor berigelse for vore menigheder, både fordi de minder os om at vores kirke er værdifuld, og fordi de ofte engagerer sig meget aktivt i menighedens liv. Også under Himmelske Dage i begyndelsen af maj formåede vores kirke at åbne sig og byde folk velkommen. Det skete på stande på byens pladser, ved katolikkers deltagelse i debatter og foredrag og ved at have vores domkirke åben næsten døgnet rundt. Det betyder meget, at vi tør stå frem og dele vores tro og vise hen mod Kristus som er vejen, sandheden og livet, for længslen efter Gud er ikke blevet mindsket i vores sekulariserede verden, men stederne, hvor man kan møde ham, er nok blevet færre. Kirkens imødekommenhed skal dog ikke kun begrænse sig til særlige arrangementer, og det er ikke kun nogle enkelte katolikker, der skal engagere sig for at vise folk hen til vores kirke. Enhver af os er kaldet til at missionere, i familien, på arbejdet og hvor vi ellers færdes. Men inden vi lægger hovedet i blød for at finde nye måder, hvorpå vi kan nå ud til folk, så lad os begynde med at se på, hvordan vi opfører os i vore menigheder. Jeg hører eksempler på konvertitter, der føler sig rigtig godt taget imod, men jeg hører også fra mange, der føler sig fremmede og isolerede, når de besøger vore kirker den første gang. Jeg hører også fra katolikker, som ikke har været i kirke i mange år, fordi de har oplevet tværhed og ukærlige bemærkninger fra nogle af deres trosfæller i kirken. Jeg vil derfor opfordre til at vi gør en ekstra indsats for de nye ansigter i menigheden. Venlige smil eller hjælp med at forklare hvor i messen vi er kan gøre en stor forskel. Lad os få folk til at føle, at Den katolske Kirke vil dem det godt, og at det er et sted, hvor de kan føle sig hjemme. Pastor Daniel Nørgaard

3


Nyt fra sognene Kommende diakon i praktik i Sankt Ansgars Kirke Michael Münchow fra Sakramentskirken har i gennem nogen tid været under uddannelse i England med henblik på at vielse som permanent diakon. Som diakon vil han kunne gøre tjeneste under messen ved bl.a. oplæsning af evangeliet og prædiken, og han vil kunne døbe, vie og begrave folk og tage sig af forskelligt socialt arbejde. Nu er tiden kommet til hans praktikperiode, som skal vare et års tid og kommer til at foregå i Sankt Ansgars Kirke. Her vil Michael skulle lære de liturgiske opgaver at kende, som hører til diakontjenesten. Desuden skal han introduceres for de pastorale opgaver som forberedelse til dåb og vielse samt virke ved begravelser omfatter. Michael er 54 år, gift og har tre voksne børn. Tag godt imod ham, så han kan lære så meget som muligt. 2150 Nordhavn I 2014 blev postnummeret 2150 Nordhavn oprettet og sidste år flyttede de første indbyggere ind i det nye kvarter. Der bor endnu ikke mange mennesker der, men de første katolikker er flyttet ind i nogle af de færdigbyggede ejendomme.

Sognepræst Daniel Nørgaard til indvielse af tunnelboret i Nordhavn den 12. maj 2016.

4


Man regner med at indbyggertallet vil nå op på 40.000 personer, når kvarteret er udbygget, hvilket vil forøge medlemstallet i Skt. Ansgars Kirke betragteligt. En ny metrolinje vil føre ud til Nordhavn, og udboringen af tunnellen begyndte i maj i år. Entreprenørerne bad sognepræst Daniel Nørgaard om at være med ved navngivningen af det ene tunnelbor, og boret blev velsignet, og der blev bedt for denne del af metro-projektet d. 12. maj. 1. kommunion 2017 De tre city-menigheder kommer til at have 1. kommunion hver for sig i 2016. Børn der går i 2. klasse og opefter kan komme til 1. kommunion. Undervisningen begynder i september måned og finder sted i hver enkelt menighed. Først skal børnene dog tilmeldes, og det sker på de forskellige introduktionsmøder i august. Det er dog kun forældrene der deltager i introduktionsmødet: Sakraments: Mandag d. 15. august kl. 19.30 i krypten under kirken. Skt. Ansgar: Tirsdag d. 16. august kl. 19.30 i menighedssalen i Bredgade 69A. Jesu Hjerte: Onsdag d. 17. august kl. 19.30 i menighedssalen, Stenosgade 4B. Medbring kuglepen, børnenes dåbsattest samt 150 kr. til undervisningsudgifter.

1. kommunion den 5. maj 2016.

5


Firmelse 2017 Undervisningen og firmelsen sker samlet for de tre menigheder. I 2017 kommer firmelsen til at ligge d. 3. juni. Stedet for firmelsen skal stadig bestemmes. Undervisningen kommer til at foregå to lørdage om måneden i Skt. Ansgars menighedssal, Bredgade 69A, hvor vi også holder informationsmøde torsdag d. 25. august kl. 19.30. Både forældre og firmander er indbudt. Firmanderne skal være fyldt 14 år ved firmelsen. Medbring kuglepen, firmandernes dåbsattest samt 800 kr. til undervisningsudgifter. Beløbet dækker bl.a. to weekendture.

Firmelse i Marmorkirken 16. maj 2016.

Himmelske Dage afholdt I dagene 5.-8. maj afholdt Danske Kirkers Råd de danske kirkedage i København under navnet Himmelske Dage. Det var et tværkirkeligt event med over 400 arrangementer. Indre bys kirker lagde hus til de mange aktiviteter, men også andre institutioner og byens pladser var involveret i begivenheden. Sankt Ansgars Kirke var åben de fleste af døgnets timer i perioden og bød på mange forskellige slags andagtsformer og gudstjenester. Især trak den pavelige husprædikant, pater Raniero Cantalamessa, mange mennesker til. 6


Tak til de trofaste frivillige, der hjalp med at tage godt imod de mange besøgende. Det var glædeligt at se, at også mange ikke-katolikker lagde vejen forbi vor katolske domkirke. Indtryk fra Himmelskedage i København De var på mangfoldige måder ”himmelske dage” og kunne opleves som et nyt ”Pinse under”: Mennesker mødtes på tværs, fra nær og fjern, med forskellige overbevi- ninger og kirkelige tilknytninger. Fælles bøn, Ordets forkyndelse, sang og musik der knyttede os sammen.

. . . Foredrag, dialoger, samfunds debat, musik, teologi, kunst og teater i skøn

forening. God folkeoplysning. Velsignet af solrige dage, der varmede krop og sjæl.

Under åbnings- og afslutnings gudstjenesterne i Vor Frue og på Nytorv, hvor mange trossamfund var samlet i fælles bøn, kunne vi mærke ”Kraften fra det høje”. Københavns centrum myldrede med mennesker, der glade hilste og smilte til hinanden. Til foredrag og debatter på universitet og i diverse telte hørte vi: Kristne og muslimske teologer og filosoffer tale sammen om aktuelle em ner, hvilket skabte håb for en fremtid med færre konflikter. Om globalisering i folkekirken… Om Reformation i går og i dag… Om de syv dødssynder… Om Pave Frans skrivelse ”Laudato si”… Om trafficking på Vesterbro torv, Politikoret læste ”Saligprisningerne” i det offentlige rum – på Nytorv!

. . . . . .

En af os var med «Tro og Lys» hele lørdagen på Rådhuspladsen. Hvor de delte telt med Betlehemskirken. Der opstod mange gode samtaler, interessen var stor. Flere deltog også i tidebønnen. Vor kirkelige horisont blev udvidet og de mange berigende indtryk lever videre i os. Stor tak for disse dejlige dage! Jesu små søstre 7


Gode samtaler på Rådhuspladsen

Det sker i kirken Jesu Hjerte kirkes Menighedsudflugt Onsdag d. 1. juni, afgang fra Jesu Hjerte kl. 8.30. Formiddagskaffe på præstekollegiet i Vedbæk. Messe kl. 11.00 hos Sankt Josefsøstrene i Stella Matutina. Frokost samme sted (medbring madpakke) Derefter går turen til Helsingør, 8


hvor vi skal høre om Karmelitterne og se Sct. Mariæklostret. Eftermiddagskaffe. Hjemad ca. 16.30. Turen koster 100 kr. Tilmelding: Sakristiet, eller på mail til: birtemandrup@gmail.com. Eller 61275586. senest 30.05. Jesu Hjerte fest - fredag d. 3. juni Årets Jesu Hjerte fest falder tidligt i år. Vi håber, at mange vil tage del i festen, som begynder med tilbedelse kl. 16. Kl. 16.45 er der sakramental velsignelse, derefter festlig messe. Koret medvirker. Efter messen indbydes til stor reception i menighedssalen. Billetpris for mad og vin/vand, er kr. 50,Billetter er solgt i maj måned ved messerne, men kan efter 1. juni købes ved henvendelse i sakristiet, og ved festen. Katolsk olympiade 2016 er olympiade-år, og lørdag d. 18. juni afholder Københavns Unge Katolikker (KUK) katolsk olympiade. Børn og unge mellem 6 og 18 år fra Citymenighederne skal dyste med hinanden og mod andre menigheder fra Storkøbenhavn i forskellige discipliner. Vi mødes i Fælledparken hvor Jagtvej går forbi, tæt på det store kirketårn fra Skt. Augustins Kirke kl. 11 og dyster indtil kl. ca. 14. Man bedes tilmelde sig til den lokale KUK-ansvarlige. Søndagspicnic for Sankt Ansgars menighed Søndag d. 26. juni satser vi på at holde picnic i Dyrehaven for alle interesserede fra Sankt Ansgars Kirke. Efter 11-messen tager vi til Klampenborg i biler eller med tog. Vi går i samlet flok fra Klampenborg station og finder et sted i Dyrehaven at slå os ned og indtage den medbragte frokost. Man skal selv sørge for mad og drikkevarer. Tilmelding er ikke nødvendig. Håndarbejdscafé Der har i Sankt Ansgars Kirke vist sig interesse for, at folk fra menigheden kan mødes til samvær over noget håndarbejde og en kop kaffe. Vi vil derfor forsøge at opstarte en håndarbejdscafé, hvor man mødes og også kan få hjælp til sit eget håndarbejde. Det færdige håndarbejde vil enten kunne bruges i kirken, gives til godgørende formål eller sælges til fordel for kirken. Gruppen vil over sommeren kunne sidde i præstegårdens have, når vejret tillader det, og ellers have til huse i præstegården. Interesserede kan henvende sig til Kirsten Hatting på telefon 2547 2779. 9


Sakramentskirkens konsekrationsfest Lørdag d. 9. juli er det 99 år siden, Sakramentskirken blev indviet, og det er samtidig festdagen for den hellige Villehad, Sakramentskirkens værnehelgen. Vi fejrer en højtidelig messe kl. 11.00 og holder derefter fællesspisning i krypten, hvor enhver tager lidt mad med til deling. Tilmelding er ikke nødvendig. Matthæus Evangeliet sammenlignet med de andre evangelier På Caravaggios billede ser man Matthæus pege undrende på sig selv, om det mon virkelige kan være ham Jesus peger på og kalder til at følge efter sig. Traditionen siger, at det er ham, der er forfatteren bag det evangelium, som blev det mest brugte i Kirkens liturgi.

I det kommende år vil vi læse Matthæus Evangeliet og sammenligne det med de andre evangelier. Hvad er det særlige ved Matthæus i forhold til Lukas og Markus? Hvem er det han skriver til? Hvad er den særlige situation i den menighed, som han skriver til? Og frem for alt, hvad kan vi bruge det til der, hvor vi er? Vi mødes første gang tirsdag den 6.september kl.19.30 i Undervisningslokalet i præstegården ved Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1.sal. De følgende møder bliver: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 6.12., 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 18.4., 2.5., og 16.5. Niels Engelbrecht 10


Besøg af Polens præsident Polens præsident besøger i juni Danmark, og vil under sit besøg også deltage i en markering af to modstandsfolk fra Den anden Verdenskrig. Det drejer sig om Lone og Lucjan Maslocha, som blev hemmeligt viet i Sankt Ansgars Kirke den 31. december 1944 men skudt af Gestapo den 3. januar 1945. Hun er den eneste kvinde og han den eneste udlænding der ligger i Mindelunden. Den polske ambassade vil stå for ophængningen af en mindeplade for de to på kirkens væg i passagen, der fører til præstegården. På grund af sikkerhedsforanstaltninger får kun menighedsrådsmedlemmerne lov til at deltage i begivenheden. Den fremmede er vor gæst Ca. 40 frivillige fra Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke har meldt sig til et lokalt Caritas-projekt, der har som formål at skabe relationer mellem danskere og asylansøgere. I første omgang tager de frivillige en gang om måneden ud på Center Kongelunden, hvor der bor ca. 220 asylansøgere, hvoraf en stor del er børn. Fra august vil vi den 2. lørdag i måneden tage dem med til aktiviteter og besøg i byen og den 4. lørdag i måneden tage ud på centret og skabe aktiviteter og mulighed for samvær der. Projektet har allerede været til stor glæde for både beboerne på centret og de frivillige, og det er virkelig positivt at så mange støtter op om det. Nye interesserede er meget velkomne til at melde sig til Jan Kyrre Berg Friis jkof@sund. ku.dk. Før man kan blive godkendt som frivillig skal man deltage i et introduktionsmøde og samtykke til indhentelse af børneattest. Orgelrestaurering i Jesu Hjerte Kirke Der er indsamling til restaurering af orgelet i Jesu Hjerte Kirke. Vi minder om indsamlingsbøssen med tydelig skrift ”Orgelrestaurering”, under Antonius, lige ved udgangen. I fremtiden vil der blive sat et ”barometer” op, så vi alle kan følge med i, hvad der er indkommet af penge til det hårdt trængte arbejde med orglet. Vi takker for hvad der er indkommet allerede. Jesu Hjerte Kirkes hjemmeside Der har været berettiget kritik af vores hjemmeside. Den er ofte mangelfuld. Det beklager vi meget. Vi prøver at opdatere den løbende, hvilket ikke altid lykkes. I sidste ende håber vi på snarlig hjælp til at oprette en ny og mere spændende hjemmeside. 11


KUK fejrede Dronningens fødselsdag

Lørdag d. 16. april mødte ca. 30 børn fra KUK op i haven bag Sankt Ansgars Kirke. Formålet var KUK’s månedlige sammenkomst. I samlet trop gik vi ned til Amalienborg hvor vi ønskede Hendes Majestæt Dronningen tillykke med fødselsdagen. Dronningen kvitterede med et majestætisk vink og vi fik også set hele den kongelige familie. Efterfølgende gik vi tilbage til Sankt Ansgars præstegård, hvor der blev serveret pølser og brød. Derefter gik vi ned til Nyhavn hvor sejlede på kanalrundfart og fik set Københavns seværdigheder fra vandsiden. Ud over det bød sejlturen også på hyggelige samtaler og flere af børnene fik talt med andre katolske børn de ikke havde mødt før. Vi have en rigtig god og hyggeligt dag. Katrine Ørum 12


Skovtur til Møn Den 11. maj havde Sankt Ansgars KÆK en fantastisk skovtur på Møn. Det var bestemt ikke det jeg havde forstillet mig. Jeg tænkte nemlig på en rigtig tur midt i skoven med masser mudderpøle og insekter, hvor vi skulle op og ned af bakker og fejre messen midt i skoven med brug af de faldne træer som stole og alter. Det blev ikke i den stil, turen var faktisk meget tryg og rolig. Vi tog afsted fra Sankt Ansgars Kirke kl. 9.00 med et skønt vejr, og med hjælp af vor chauffør Gert, mens vi sang nogle dejlige danske salmer, kørte vi direkte til Keldby Kirke. Vi kunne nyde den fantastiske maj måneds natur, med marker gule af rapsblomster og en lidt blæsende vind der bevægede det grønne korn og en blå himmel, hvor der strålede en varmende sol i al sin glans. I Keldby Kirke fejrede vi messen med sognepræst Daniel som hovedcelebrant omringet af kalkmalerier fra forskellige århundreder og en af de ti bedste altertavler i Danmark. Vi glædede os til at lade som om vi var Mønboere fra før Reformationstiden. Gud velsignede os med et fantastisk vejr og et rigtig godt sammenhold og med bøn, salmer og messen. Efter messen tog vi til Stege, hvor vi spiste en god frokost i David’s Restaurant, men uden kaffe. Den var nemlig forberedt til os i Liselund Ny Slot med et stort stykke kage. Bagefter kunne vi spadsere i den vidunderlige og charmerede slotshave, der lignede paradisets have, og nogle af os kunne også fodre ænderne ved søen. Så kørte vi til Fanefjord Kirke, hvor vi kunne se endnu flere kalkmalerier af Elmelundemesteren, mens Henning Nielsen forklarede os deres betydning. Det var rigtigt dejligt at være sammen og vi bad for dem der kunne ikke være med. Tak for denne rolige skovtur, for jeres nærvær og tilstedeværelse, og tak til Ulla som har planlagt det hele og har gjort det muligt for os. Tak endelig også til Gud for den velsignede dag som Han har givet os alle sammen. pastor Gilberto Vinciguerra

13


SogneprÌst Daniel Nørgaard celebrere messen i Keldby Kirke 14


Focolare-bofællesskabet forlader Danmark I forbindelse med at afskeden fra Strindbergsvej 46 i Valby, som finder sted lørdag d. 18. juni kl. 14.30-17.30, skal der fra Jesu Hjerte menighed lyde en stor tak for Jeres nærvær i vores kirke. I har været kendte ansigter, været med i mange aktiviteter, og været en trofast del af vores menighed. Vi vil savne jeres tilstedeværelse, men ønsker jer alt godt, hvorhen I nu skal flytte og videreføre jeres liv i Focolarebevægelsen. Læs mere i KO nr. 7. For Jesu Hjerte menighed/Birte Mandrup

Øverst fra venstre: Ella, Sibilla, Marceline. Nederst fra venstre: Els, Petra, Joke Kære alle i Citykirkerne. Efter 35 år i Danmark, lukker Focolare bofællesskabet i Valby per 1. juli. Det har været en svær beslutning, men det sker på grund af en verdensomspændende omfordeling af bofællesskaberne til fordel for lande i Afrika og Asien. Der vil blive oprettet en slags rejsehold af focolariner, der taler dansk, som fremover vil komme i perioder. Joke Bos vil i første omgang koordinere og holde forbindelse med de mennesker, der gennem årerne har ladet sig inspirere af Enhedens karisma. I stedet for Ny Stad, Focolares blad som plejede at 15


være i våbenhuset, kan man i fremtiden finde Livets Ord og informationer på www.focolare.dk Men Focolare-bevægelsen, som bofællesskabet er en del af, er større end som så, for i virkeligheden er alle, der på en eller anden måde bliver inspireret af Enhedensspiritualitet, med til at virkeliggøre Jesu ønske om enhed. Ja, overalt, hvor to eller flere er forsamlet i Hans navn, opstår en Focolare – som betyder ’ildsted’; det sted, hvor kærlighedens ild bliver tændt. Focolare-bevægelsen fortsætter også i Danmark, hvor de, der varmer sig ved denne ild, bagefter som små lys kan gå ud i verden og igen tænde andre. Vi siger farvel og tak og for nogle af os gælder et ’på gensyn’. Mange hilsner fra de 6, der har boet i fællesskabet på Strindbergsvej i Valby i de sidste år Pilgrimsrejse til Det Hellige Land 5.-13. oktober 2016 Vi besøger Jaffa, Karmelbjerget, Genezareth Sø, Saligprisningernes Bjerg, Nazareth, Jordan Floden, Bethlehem og Jerusalem m.m. Pris: kr. 14.975,- i dobbeltværelse. Prisen dækker fly t/r, bus transport, hotel med halvpension, entreer ved seværdighederne samt dansk guide. Rejseledere: Generalvikar Niels Engelbrecht og domsakristan Ulla Elmquist. Biskop Czeslaw Kozon deltager i rejsen. Rejsearrangør: FELIX rejser. Nærmere oplysning samt tilmelding: e-mail til ulla.elmquist@gmail.com

16


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Tilbedelse af det hellige sakramente: hver fredag kl. 16.00 inden messen. Lejlighed til skriftemål: daglig ½ time inden 17-messen. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdag 17.00. Dansk messe fredag kl. 17.00. Den 2. søndag i måneden vil fremover være ”Månedens Salme” - dag. Det betyder, at man kan møde i kirken 9.15 (juli og august) ved klaveret, og Marie Louise Schmidt vil akkompagnere sang af salmen, så den ikke føles helt ukendt, når vi efterfølgende synger den til messen. OBS: DANSK messe er i juli og august kl. 09.30. Der er ingen FRANSK messe mellem den 4. juli og den 10. september. Messen begynder igen på søndag den 11. september.

Juni JHK JHK SAK ANS JHK JHK SAK ANS SAK ANS

Ons d. 1. kl. 8.30-17.00 Menighedsudflugt til Stella Matutina og Karmelit- terne i Helsingør Fre d. 3. kl.17.00 Jesu Hjerte Fest. Sakramentet udstilles kl. 16. Sakramental velsignelse 16.45. Efter Messen, reception i menighedssalen, billetpris 50 kr. Lør d. 5. kl. 10.00 - 16.00. Kirkens LOPPEMARKED i skolegården. Søn d. 5. kl. 11.00 Familiemesse med efterfølgende reception for organist Rolf Tönshoff, 70 år Fre d. 10. kl. 18.30-20.00: Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I kirken Fre d. 24. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, skriftemål fra kl.18.00 Tors d. 9. kl.20.00. Natkirke Tirs d. 14. kl. 19.30 i kirken: Trosvandring: Den barmhjertige samaritaner Tors d. 16. kl. 16.30-17.30 Sankt Cæcilia korenes sommerkoncert Lør d. 18. kl. 11.00-14.00. KUKs Katolske Olympiade i Fælledparken 17


SAK Søn d. 19. kl. 09.45. Månedens salme, introduceret og gennemspillet før mes sen af Marie Louise Schmidt SAK Tirs d 21. kl. 18.00 Lægfranciskanerne holder møde ANS Søn d. 26. Peter og Paulus’ Fest. Efter højmessen menighedspicnic til Dyrehaven

Juli ANS JHK SAK

I juli er der kirkekaffe (juice og vin) i haven, når vejret er godt. Caritas-café i haven, når vejret er godt. Hør nærmere til søndagsmesserne Fre d. 3. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe Lør d. 9. kl. 11.00 Festmesse for kirkens indvielse og efterfølgende fællesspisning i krypten

August JHK Fre d. 5. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe ANS Lør d. 13. kl. 18.00 Grillaften i haven SAK Søn. d. 14. kl. 09.15. Månedens salme, introduceret og gennemspillet før messen af Marie Louise Schmidt (normalt den 2.søndag i måneden)
 SAK Man d. 15. kl. 19.30 Intromøde for førstekommunionsforældre i krypten SAK Tirs d. 16. kl. 18.00 Lægfranciskanerne holder møde ANS Tirs d. 16. kl. 19.30 Intromøde for førstekommunionsforældre i Bredgade 69A JHK Ons d. 17. kl. 19.30 Intromøde for førstekommunionsforældre i Stenosgade 4B ANS Tors d. 25. kl. 19.30 intromøde for firmander og deres forældre i Bredgade 69A

Sognepræst på 30 dages retræte Pastor Daniel Nørgaard er 1. juli til 31. juli på ignatiansk retræte i Italien og kommer hverken til at læse mail eller svare på mobiltelefonen i perioden. Der henvises til de andre præster i perioden og håbes på forståelse for at der går et stykke tid i august med at svare på henvendelser. 18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller

Stine Møller Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webmaster Clarice Scott Joan Cambell

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Mate Rada Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 messe Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 Sankt Skriftemål: onsdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Ansgars Kirkeog– lørdag Bredgade 64, 1260 K Sakramental tirsdag 8.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Hverdage tilbedelse: (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogDaniel lørdagNørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 17.00 Sognepræst Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk 2. og 4. søndag

kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 7.30 Sakramentskirken Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag Søndag kl. (9.30 juli-aug) Dansk højmesse Tilbedelse fredag kl. 10.00 16.00-17.00 kl.aftale 11.30med Fransk messe (ikke juli-aug) Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter præsterne. kl. 17.30 Engelsk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk Tirsdag til lørdag 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458,kl. djr@sanktansgar.dk – Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 17.00 Novena og engelsk messe Sakramentskirken Onsdag Søndag kl. 17.00 09.30 Dansk Fredag kl. Messe Højmesse kl. 11.15 Fransk messe kl. 18.00 Engelsk messe Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sakramentskirken.dk Tirsdag 17.00sjoeomidk@gmail.com Sakramental tilbedelse for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124kl.8422, Præst Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk - Stenosgade Fredrick 4A, 1616Anton København Jesu Hjerte PræstKirke for engelsktalende; Thevaraj,Vtlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Præst fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Søndag ogfor helligdage kl.4676, 11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Højmesse Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe kl. 20.00 Søn- og helligedage kl. 17.00 11.00 Højmesse Hverdag (mandag-fredag) kl. Messe kl. 18.00 20.00 Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse (mandag-fredag) kl. 18.00 17.00 Messe 1. ogHverdag 3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Lørdagi måneden kl. 18.00 18.00 Italiensk 2. søndag kl. Kroatisksøndagsmesse messe 1. og 3. søndag i måneden kl. 16.00 18.00 Messe ef. ekstraord. 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagtritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn 2. præst: Mate Rada, 7172 7908, Sognepræst: Niels tlf. Engelbrecht, tlf.mate.radja@gmail.com 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Kirkens kontor tlf.Fax 2985 6080. Tlf. 2985 6080, 3325 0738

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke: maj - juli 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you