Page 1

Maj - Juli 2016 Nr. 2 책rgang 59

K I R K E R

Vindum Brandstrup www.vindumbrandstrup.dk

Det gamle

Indre Mission Bjerringbro ELM Tange Valg til menighedsr책d Udflugt Pilgrimsvandring Byfestgudstjeneste Sigurd kommer!

Middelsom Herred


Leder

2

Folkekirken igen til debat De sidste knap 170 år har vi haft en folkekirke i Danmark. De sidste knap 500 år har vi haft en evangelisk luthersk kirke i Danmark. Og de sidste ca 1000 år har kristendommen fyldt og præget vores måde at leve og tro på. Og det er ingen selvfølge, at det skal blive ved. Kirken kan blive organiseret på en anden måde. Kirken kan svigte sin opgave så meget, at mange ikke længere ser det som meningsfyldt at være med. Eller andre levemåder og religioner kan fylde op og erstatte folkekirkens plads. I enkelte storbysogne er der i dag under 50 % af indbyggerne, som er medlemmer af folkekirken. ”Tænke selv” Ateistisk selskab har i foråret kørt en kampagne for at få danskere til at melde sig ud af folkekirken under overskriften ”Tænk selv”. Man kan stilfærdigt undre sig over, at en forening er så optaget af en anden forening i stedet for at fremme egne synspunkter. Jeg sætter stor pris på foreningsfriheden, og folkekirken skal ikke holde på medlemmer, der af den ene eller den anden grund ønsker at melde sig ud. Men argumenterne for at tænke sig ud af folkekirken synes jeg er lidt fattige. Hvor er historien, hvor er kulturen, hvor er alt det, som rækker ud over vores tanker. Tænk større En række kirkegængere i det sydjyske har på enkelt vis prøvet at finde argumenter for at tro – argumenter som

rækker længere end vores små og til tider fattige tanker: Hvorfor tro på Gud? 1) Fordi det barn, jeg venter, fik øjenlåg i denne uge. Jeg har ikke gjort noget særligt for det - men det har Gud - igen. 2) Fordi han giver frihed med et fast holdepunkt, ligesom en drage behøver en snor for at kunne flyve. 3) Hvorfor tro på Tomhed? 4) Jeg finder vidnesbyrdene om Jesu opstandelse troværdige. 5) Fordi universet, naturen, historien, mine egne erfaringer og hans søn vidner om ham, og fordi han er kommet os i øjenhøjde, selvom ingen kan måle sig med ham. 6) Fordi han holder, hvad han lover. Når jeg sammenholder Bibelens ord med mine personlige erfaringer, ser jeg i kristendommen en livsfortolkning, der holder stik. 7) Det giver tryghed at vide sig omgivet af Guds omsorg, uden at skulle leve livet på egen hånd. 8) Jeg får håb om, at Jesus går med mig gennem døden til et evigt liv hos Gud. 9) Det er trygt og godt at tro på, at der er en skabende Gud. At Jesus er død på korset for mig og opstod, som jeg skal opstå! 10) Fordi Gud har vist os, hvem han er i Jesus Kristus. Han elsker os og lærer os at elske hinanden. Lars Morthorst Christiansen, Sognepræst


Indre Mission Bjerringbro Nørregade 22, Bjerringbro Alle møder torsdage kl. 19.00, hvis ikke andet anføres.

2. jun.

Henrik Vindum, Tange

De fattige rige

3.-5. jun. Årsmødefestival, Mørkholt 9. jun.

Danmission

23. jun.

Skt. Hans hos Marianne og Helge Grann, Bjerring Byvej 30, Bjerring

30. jun.

Nicki Andersen, Bjerringbro

5. jul.

Åbent hus hos Janne og Vagn Bodilsen, Skovvejen 15 kl.14.30

21. jul.

Åbent hus hos Kirsten og Bertil Rostved, Godthåbsvej 9 kl. 14.30

5. aug.

Opstart. Fællesspisning kl. 17.45. Tilmeld Kirsten Rostved senest d.30.08 tlf. 86680380

11. aug.

Pastor Frede Møller, Ans

Stemmer i mit liv

25 . aug. Pastor Johannes Christoffersen, Åbyhøj 1. sep.

Fællesmøde hos ELM i Tange v. Jan Fredensborg, Bjerringbro NB. kl. 19.30

8. sep.

Høstfest v pastor Jakob F. Søvndal, Hinnerup

20. sep.

Stud. teol. Simon Laugesen, Åbyhøj Fællesmøde med IMU

29. sep.

Mission Afrika

Forsidefoto - Konfirmation i Brandstrup 2016

3


ELM Tange missionshus Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres.

Maj Tirs 03. 14:00 Fre 13. 18:15 19:30 Fre 20. 18:15 19:30 Tors 26. 19:00 Søn 29. 10:00

Eftermiddagsmøde v/ Gideonitterne Fællesspisning Børnenes 5 min. Møde v/ Jan Fredensborg Menighedsbøn Fællesspisning i Kirkecenteret - Bj.bro og Tange Møde v/ Jørgen Pedersen Stillestund Møde i IM Bethel Bj.bro v/ Frank R.Kristensen, LTC Emne: Medvandring Årsmøde i Tange - se særskilt program

Juni Fre 03. Tirs 07. Fre 17. Tirs 21.

18:15 19:30 14:00 18:15 19:30 19:30

Fællesspisning Børnenes 5. min Møde v/ Jørn A. Pedersen Frie vidnesbyrd Eftermiddagsmøde v/ Frede Møller Fællesspisning i Tange - Bj.bro og Tange Missionærbesøg – Steffen og Kate Baagø Madsen Afslutningsmøde for Hedemølle elever Kaffe

Juli Fre 08. Fre 29.

18:15 19:30 18:15 19:30

Fællesspisning Møde v/ Anders Storgaard Fællesspisning Møde v/ Jørgen Pedersen

August Fre 12. 18:15 19:30 Søn. 21 19:30 Fre. 26. 18:15 19:30

Fællesspisning i Kirkecenteret - Bj.bro og Tange Møde v/ Jens Åge Nielsen Velkomstmøde for Hedemølle elever v/ Lars Brixen. Kaffe Fællesspisning Missionshusets festaften

September

4

Tors. 01. 19:30 Fællesmøde IM/ELM i Tange Missionshus. Kaffe Møde v/ Jan Fredensborg Søn. 11. Udflugt Fre. 16. 18:15 Fællesspisning i Kirkecenteret - Bj.bro og Tange 19:30 Høstfest v/ Mathias Lind


Sognehuset Menighedsrådet glæder sig over, at Sognehuset er blevet godt modtaget og ser ud til at opfylde vores ønsker. I april måned havde vi en udstilling af 43 forskellige kors, udført af sognepræst i Harboøre, Karsten Christensen der er identisk med kunstneren bag Signa Art Menighedsrådet har købt dette kors til ophængning i Sognehuset Kry Herholdt

Valg til Menighedsråd Skriv denne dato i kalenderen med det samme og mød op i Sognehuset. Der er to mulige udfald af et opstillingsmøde, enten kommer der flere lister, hvorefter der afholdes valg, Foreningen af menighedsrådsmed- eller der opstilles én liste, hvorefter lemmer har anbefalet, at der holdes der ikke bliver valg. I ca. 95% af lanopstillingsmøder på samme dato over dets sogne bliver der ikke valg. hele landet. Det har vi tilsluttet os. En del af det nuværende menigMenighedsrådet skal senest 8 uger hedsråds repræsentanter ønsker før valgdagen (som er 8. november ikke at fortsætte, medens andre 2016) afholde et orienteringsmøde. gerne vil stille sig til rådighed for Ved mødet redegør menighedsrå- endnu en periode. det for kommende opgaver i menighedsrådet og for reglerne for Det er på opstillingsmødet, det opstilling af kandidater. sker, men vi vil allerede nu gerne høre fra (eller om) personer, der Opstillingsmødet afholdes derfor kunne have interesse i at deltage i tirsdag den 13. september 2016. menighedsrådets arbejde. Nu er det snart 4 år siden, at der sidst var valg til menighedsråd. ”Embedsperioden” udløber den 1. søndag i advent 2016.

5


Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper Sigurd Barrett og tøjdyret Snap- Tausen? Og hvad betyder reformaper kommer til sognet lørdag den tionen for os i dag? I forlængelse af 1. april 2017 den kommende bog, som også omfatter nye sange om Luther, drager Sigurd fortæller om Luther: ”Alt Sigurd, Snapper og hans orkester om Luther på 60 minutter” rundt i landets kirker og fejrer reformationsjubilæet med fortælling, I 2017 er Sigurd Barrett og tøjdy- sang, musik og teater ret Snapper klar med en helt ny Kry Herholdt koncertrække for hele familien om Luther. Sigurd fejrer 500-året for reformationen med en ny bog, som udkommer i 2017, og som fortæller Luthers historie i børnehøjde. Hvem var Luther? Hvem var Hans

Pilgrimsvandring Torsdag den 25.august kl 19:00 tager vi på pilgrimsvandring fra Vindum Kirke til Brandstrup under ledelse af Hanne Ryberg

Vi starter med at få ord at gå med i kirken og slutter med at drikke kaffe i Brandstrup. Der bliver sørget for returkørsel til Vindum Kirke, til de biler som står der.

Byfestgudstjeneste Søndag den 5.juni i teltet ved Rød- Under prædikenen er der børnekærsbrohallen inviterer menig- kirke for de mindste. hedsrådet til rundstykker, kaffe og gudstjeneste. Fra 9:30 er der rundstykker og fra 10:30 er der gudstjeneste.

6

Alt sammen festligt bakket op af FDF-orkesteret fra Bjerringbro, som med sikkerhed kan spille teltet og stemningen op.


Konfirmandvelkomst Vi holder indskrivning for nye konfirmander i sognehuset tirsdag den 23.august kl 15:00 til 16:30. Kom når det passer jer, medbring dåbsattest og udfyld tilmeldelsen.

Søndag den 28.august kl 10:30 byder vi alle konfirmander og deres familier velkommen ved gudstjenesten i Vindum Kirke – her får alle konfirmander udleveret deres bibel.

Udflugt Søndag den 19.juni er der sogneudflugt for Vindum/Brandstrup og Højbjerg/Elsborg. Turen går i år til området omkring Himmelbjerget.

Program • Kl. 09.00 Gudstjeneste i både Brandstrup og Elsborg Kirke • Kl. 10.00 Afgang med Hans´busser. Kaffe og rundstykker i busserne. • Kl. 11.00 Sejltur med ”Mågen” fra Silkeborg. • Kl. 12.15 Ankomst Himmelbjerget. Gangbesværede hentes af bussen. Øvrige går op • Kl. 12.30 Middag på Hotel Himmelbjerget • Kl. 14.00 Afgang med bus. Hans kender en smuk rute • Kl. 15.30 Vi drikker kaffe ”et hemmeligt sted”. • Ca. Kl. 17.00 Hjemkomst og tak for i dag Pris pr person: 150,Tilmelding senest den 10.juni til Lars 86658030 / LMC@KM.DK eller Svend Aage 2087 9441/ svap@eyesee.dk

7


Aktivitetshuset/Bytoften Gudstjenester i Aktivitetshuset/Bytoften Den 2.onsdag i hver måned kl 14:00, hvor vi slutter med kaffe Til påske, til høst og til jul holdes gudstjenesten i sognehuset i Brandstrup – med gratis bustransport 11.maj kl 14:00 08.juni kl 14:00 13.juli kl 14:00 10.august 14:00 14.september 14:00 (i Brandstrup sognehus)

Sogneaften med Iben Tranholm Sogneaften med IbenTranholm Onsdag den 7.sept kl 19:30 i Sognehuset Den kendte debattør og cand.theol Iben Tranholm over emnet: ”Kristne skal lære at tale om tro”

8


Gudstjenestelisten Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup 15.05 Pinsedag 16.05 2. Pinsedag 22.05 Trinitatis 29.05 1. s. e. trin. 05.06. 2. s. e. trin.

Maj Johs 14:15-21 09.00 LMC 10.30 LMC *# Johs 6:44-51 10.30 LMC Matt 28:16-20 10.30 LMC Luk 12:13-21 09.00 BM Juni 10.30 LMC #* Teltet ved Rødkærsbrohallen,.

Luk 14:25-35 Rundstykker fra 9:30 12.06. 3. s. e. trin. Luk 15:11-32 10.30 LMC 19.06. 4. s. e. trin. Matt 5:43-48 09.00 LMC udflugt 26.06. 5. s. e. trin. Matt 16:13-26 09.00 BM

03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. 07.08. 14.08. 21.08. 28.08.

Juli

6. s. e. trin. 7. s. e. trin. 8. s. e. trin. 9. s. e. trin. 10. s. e. trin.

Matt 19:16-26 10.30 LMC Matt 10:24-31 10.30 LMC Matt 7:22-29 10.30 LMC Luk 12:32-48 10:30 FM Matt 11:16-24 09.00 BM

11. s. e. trin. 12. s. e. trin. 13. s. e. trin. 14. s. e. trin.

August Luk 7:36-50 09.00 BM Matt 12:31-42 09.00 LMC 10.30 LMC Matt 20:20-28 10.30 LMC Joh 5:1-15 10:30 konf. velkomst *

September 04.09 15. s. e. trin. Luk 10:38-42 09:00 BM 11.09. 16. s. e. trin. Joh 11:19-45 10:30 Ved alle højmesser (10:30) i Brandstrup kirke er der tilbud om børnekirke i sognehuset under prædiken * Kirkekaffe # Mulighed for børnekirke BM = Bjarne Markussen FM = Frede Møller LMC = Lars Morthorst Christiansen

9


Handlinger i vore Kirker

Brandstrup Kirke

Døbte:

Alberte Mary Huus Nora Nygaard Skoven

Konfirmation:

Søndag den 24.april: Brandstrup Kirke

Forrest fra venstre: Ronja Frisk Amelung, Pernille Arnsholt, Sofie Hvorslev Pedersen, Sara Hedegaard Andersen. Bagerst fra venstre: Magnus Sørensen, Sebastian Mørk Madsen, Mette Vejrum Clemmensen, Maja Schneider Dalby, Markus Busk Pedersen, Christian Vangsgaard Lucassen, Peter Trærup Vammen Jensen

Begravede/bisatte:

10

Inge Henriksen Karsten Leo Pehrsson Helga Sara Sandberg Ragnhild Thomsen

Else Jensine Hansen Esbern Norman Kaae Hansen Inger Bodil Kirkegaard


Vindum Kirke Døbte:

Maja Jensen Reffs Halfdan Vindum Rosengaard

Konfirmationer:

Søndag den 1.maj kl. 10:00 Vindum Kirke

Fra venstre: Julie Østergaard Jepsen, Kathrine Sejr Nielsen, Lars Foldager

Begravede/bisatte: Børge Madsen

11


Et ord med på vejen Gud gir sig til kende Historien om Guldkalven i Det gamle Testamente kan virke primitiv og langt væk på mange måder. Et slavefolk bliver befriet og vinder over en mægtig supermagt. Alligevel bliver det slavefolk i tvivl om, hvem deres mægtige Gud er. I hvert fald har de lyst til og brug for at se deres Gud på en meget konkret måde. Derfor samler de alt guld sammen og støber en guldkalv, som de så siger er deres gud. Det, synes jeg, er primitivt, troløst og uforståeligt. Men selve behovet for at se Gud, høre Gud på en konkret og nærværende måde, synes jeg ikke er fremmed. Vi higer og søger… ”Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig.” Sådan sagde kirkelederen Augustin for 1600 år siden – og jeg tror, han har ret, vi har i os en søgen, en higen, en længsel og noget, der ikke falder på plads, før vi finder hvile i Gud og hos Gud. Det handler om alle de store spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvad sker der efter døden? Hvorfor er der ondskab i verden? Hvorfor er alle ikke født med lige muligheder? Hvorfor skal det ene eller det andet ramme mig? Spørgsmål som mennesker til alle tider har tumlet med og forsøgt at sætte i systemer og rammer som kunne give svar.

12

Gud lader sig finde Er kristendom en religion, som gir svar på alle livets store spørgsmål?

Hvis en religion er mennesker der søger og selv finder svar, selv finder deres gud, så er kristendommen ikke en religion! Den store forskel på kristendom og alle religioner, er at Gud lader sig finde, Gud giver sig selv til kende, Gud kommer til os, det er ikke os, der kommer til ham. Det er en gave, men også en udfordring for den urolige søgende sjæl. For vi skal lade os finde, i stedet for at være den der finder. Søg og bliv fundet Vi kan søge i naturen og finde en mægtig skaber, der kan få ting til at gro og blive klar til høst. Vi kan søge menneskelig kærlighed og se at det næsten er guddommeligt. Men Gud selv finder vi kun der, hvor han lader sig finde. Vi kan ikke gætte os frem til Ham. Vi kan ikke tænke os frem til Ham. Vi kan ikke føle os frem til Ham. Men han lader sig finde, der hvor han har lovet at give sig til kende. Han har talt igennem sit ord. Han har vist os et fast holdepunkt i dåb og nadver, hvor vi må se og smage, hvad han har gjort. Og vi må søge det kristne fællesskab, som i glimt og med fejl og mangler er Guds forlængede arm på jorden. God søgning og god sommer! Lars Morthorst Christiansen Sognepræst


Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 eller på mail til lmc@km.dk Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 13.00 men må godt forstyrres på andre tidspunkter. Mandag er fridag. Kirkebladet: Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning: Stenby Tryk A/S

Kirkebil til Vindum og Brandstrup kirker Bestilling af kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Vindum kirke, Brandstrup kirke og i Brandstrup Sognehus. Kirkebilen tilbydes sognebørn, der ikke kan befordre sig selv. Man skal dog selv kunne flytte sig fra stol til bil. Kirkebilen henter og bringer fra/til egen bopæl inden for sognet. Ring til præsten (8665 8030) og bestil.

13


Info om Kirke

Vindum Kirke Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Ole Bjerregaard Jensen Vindumovergaardvej 2, Vindum 8850 Bjerringbro tlf.: 21 96 32 25

Kirkesanger: Henning Kirkegaard Vindumvej 42 8850 Bjerringbro tlf.: 86 65 86 24

Info om Kirke

Brandstrup Kirke

14

Kirkeværge: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Christian G. Christiansen Lillemøllevej 10, Levring 8620 Kjellerup tlf.: 20 21 33 38

Kirkesanger og sognemedhjælper: Kirstina Baun Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 50 47 02 79


Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75 / mob.: 72 20 37 13 mail: Kry.Herholdt1@gmail.com

Kasserer: Vibeke Rothschild Østerled 47 b 8840 Rødkærsbro tlf.: 21 24 19 85

Næstformand: Brita Pedersen Husbondvej 68 8850 Bjerringbro tlf.: 20 89 16 39 mail: bmp@engdahlgaard.dk

Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Sekretær: Kirsten-Marie Hedeland Faldborgvej 1 8850 Bjerringbro mob.: 50 71 92 54 mail: km.hedeland@ofir.dk

Kirkeværge i Brandstrup: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54 mail: j@laursen.mail.dk

Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl Vindumvej 124 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 95 62 mail: gunnarlodahl@mail.dk

Sognepræst: Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 mail: LMC@km.dk

Menighedsrådet: bagerst tv. Jan Laursen, Karl Koefoed-Hansen, Gunnar Toft Lodahl, Lars Morthorst Christiansen, Kry Herholdt. forrest tv. , Kirsten Marie, Brita Pedersen, Vibeke Rothschild.

15


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum.

Hver lørdag kl. 10 samles 15-20 glade børn i Vindum til ”Lørdagsskole”. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtigt godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: 86 65 95 62

Juniorklubben i Tange

For børn i 4.- 8. klasse. Hver onsdag 18:45-20:45 i Tange Missionshus, Husbondvej 36. Start efter sommerferien: 31.august Kontaktperson: Erik Frandsen 6091 9507

Fredagsfamilie.

Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten

www.VindumBrandstrup.dk

Vindum-Brandstrup Maj-Juli 2016, nr. 2 årgang 59