Page 1

Februar - April 2016 Nr. 1 årgang 59

Indre Mission Bjerringbro ELM Tange Brandstrup kirke flytter i sognehus Udflugt Påskemad Babysalmesang Gnisten Sognemøde

K I R K E R

Vindum Brandstrup www.vindumbrandstrup.dk

Det gamle

Middelsom Herred


Leder Prioriteringer fylder meget for de fleste mennesker. Det starter med det lille barn, der ikke kan få lommepengene til at strække til både et nyt spil og en kasse lego, så må der prioriteres. Det fortsætter livet igennem, hvor hus, møbler, biler, bøger, mad, tøj, sko, rejser, hund og høns må prioriteres til eller fra.

Personlig prioritering Men kirken er også et tilvalg eller fravalg på det personlige plan. Vil vi betale vores kirkeskat, vil vi bære vores børn til dåb, vil vi bakke vores konfirmander op, vil vi starte vores ægteskab med Guds velsignelse, vil vi slutte vores liv med en begravelse fra kirken. Og hvad med alle søndagene - vil vi bakke op - vil vi bruge tid - vil vi være med og bære med i kirkens arbejde og fællesskab. Det kommer jo ikke af sig selv - der skal prioriteres tid og energi og tilbuddene er mange.

I den store samfundskasse prioriterer vi også. Har vi råd til flygtninge, har vi råd til at lade være? Har vi råd til skattelettelser, eller har vi råd til at lade være? Har vi råd til gode forhold til vores børn, vores syge, vores handicappede, vores ældre, Det var nemmere i gamle dage og har vi råd til at lade være? Jeg tænker tit det var nemmere i gamle dage. Smedens søn blev Kirkens prioritering smed, bagerens søn blev bager og I kirkens økonomi må vi også hele malerens søn blev maler. Der var tiden prioritere. Skal vi bruge pen- ikke så meget snak og så mange ge på en fin og velhold kirkegård - valg og så mange muligheder i arja det sætter de fleste pris på! Skal bejde og fritid. Og dog - der har vi bruge penge på gudstjenester - altid skullet prioriteres - det har med varme og personale - ja det er mennesker aldrig sluppet for. der også godt opbakning til. Skal vi holde vores fine gamle kirker vedlige - ja selvfølgelig, det er os der har vagten lige nu - vores forfædre passede alt, nu er det os. Og på samme måde med præstegård, sognehus, Lars Morthorst Christiansen, Sognepræst sognemedhjælper - alt sammen noget der koster, men som også er med til at holde liv i sognet.

2

Forside: fra indvielsen af Brandstrup sognehus


Indre Mission Bjerringbro Nørregade 22, Bjerringbro Alle møder torsdage kl. 19.00, hvis ikke andet anføres.

4. mar.

Familieaften v. pædagog Karen Broe Jensen, Aarhus

17. mar. Pastor Jørgen Bækgård Thomsen, Beder: ”Jesus i samtale på tomandshånd” 31. mar. Forårsfest missionær Henri Jensen, Silkeborg: ”Bliver jeg dog aldrig bedre!” Rom. 7 7. apr.

MissionAfrika festaften ved Anna Grethe Møller, Viborg.

12. apr.

Undervisningskonsulent i IMU Simon H. Lindbjerg, Aarhus Gud kan bruge dig - en fortælling om Gideon

28. apr.

Storkredsstævne for Indenlandsk sømandsmission Generalsekretær Nicolaj Wibe, Galten

29.-30. apr. Lejr TKF Særskilt program 12.maj

Temaaften med fællesspisning kl. 17.45 ”mad fra byen”. Tilmelding Janne Bodilsen 30952049 s.u. 6. maj.

26. maj Fællesmøde med ELM v. Frank R. Kristensen, ”Medvandring – at følges ad på livsvandringen i det kristne fællesskab” 2. jun.

Henrik Vindum, Tange: ”De fattige rige”

3.-5. jun. Årsmødefestival, Mørkholt 9. jun.

Danmission

23. jun. Skt. Hans hos Marianne og Helge Grann, Bjerring Byvej 30, Bjerring 30. jun.

Nicki Andersen, Bjerringbro: ”Stemmer i mit liv”

3


ELM Tange missionshus Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres.

Februar Lørdag d. 27 feb. Kl. 09:30 Højskoledag i Tange v/ Peter Kofoed Herbst

Marts Tirsdag d. 1 marts Kl. 14:00 Eftermiddagsmøde v/Karen S Nielsen Fredag d. 4 marts Kl. 19:00 Musical på Hedemølle Søndag d. 6 marts Kl. 14.00 Soldatermission i Afghanistan v/ Jakob Sejergaard Fredag d. 11 marts Kl. 19:00 Møde Henrik Vindum Bj.bro kirkecenter - fællesspisning Torsdag d. 24 marts Kl. 16:00 Gudstjeneste i Vindum Kirke Mandag d. 28 marts Kl. 14:00 Påskemøde v/Jacob Nielsen i Bj.Bro Kirkecenter

April Tirsdag d. 5.april Kl. 14:00 Fredag d. 8.april Kl. 19:30 Tirsdag d. 12.april Kl. 19:30 Fredag d. 29.april Kl. 19:30

Eftermiddagsmøde v/Lisbeth og Finn Nielsen Møde v/Jens Åge Nielsen - fællesspisning Fællesmøde ELU/ELM Anders Storgaard Møde Anders Storgaard - fællesspisning

Maj Fredag d. 13.maj Kl. 19:30 Fredag d. 20.maj Kl. 19:30 Torsdag d. 26.maj Kl. 19:00 Søndag d. 29.maj Kl. 10:00

Møde v/Jan Fredensborg - fællesspisning Møde v/Jørgen Pedersen - Bj.bro kirkecenter - fællesspisning Fællesmøde IM i Bethel, v/Frank R. Kristensen Årsmøde i Tange

Juni Fredag d. 3.juni Kl. 19:30 Tirsdag d. 7.juni Kl. 14:00 Fredag d. 17.juni Kl. 19:30 Tirsdag d. 21.juni Kl.19:30

4

Møde v/Jørn A Pedersen - fællesspisning Eftermiddagsmøde v/Frede Møller Møde v/Henrik Vindum - fællesspisning Afslutningsmøde Hedemølleelever


Brandstrup kirke flytter i sognehus! Hvis alle tilladelser kommer i hus, går vi i gang med en større omgang fugtrenovering af Brandstrup kirke omkring 1.maj. Projektet er planlagt til at vare ca 6 måneder - så vi forventer at kunne genåbne kirken til advent igen. Alle kirkelige handlinger kommer i perioden til at foregå i Vindum Kirke, dog kan der naturligvis stadig foretages jordfæstelser på Brandstrup kirkegård, i forbindelse med begravelser.

i sognehuset - vi håber på opbakning til disse gudstjenester - måske giver de nye rammer nye ideer og nye muligheder - velkommen til at være med!

Gudstjenesterne som var planlagt til Brandstrup kirke bliver flyttet op

Sognemøde i sognehuset Søndag den 13.marts kl 12 holder menighedsrådet sognemøde. Her vil der blive orienteret om menighedsrådet arbejde og lidt om det forestående

valg. Desuden får vi besøg af Finn Hougaard, som vil skubbe os i gang med samarbejdet med vores venskabsmenighed i Liberia.

Påskemad Traditionen tro spiser vi påskemad sammen, skærtorsdag den 24.marts. Vi begynder med nadvergudstjenesten i Vindum kirke kl 16 og fortsætter med mad, hygge og fællesskab i Vindum forsamlingshus. Både børn og voksne er meget velkommen. Prisen bliver kostprisen for maden, ca. 75 for voksne og 50 for børn Tilmelding til Hedvig Lodahl, mail:

gunnarlodahl@mail.dk tlf/SMS: 22991320 senest den 15.marts.

5


Udflugt Søndag den 19.juni er der sogneudflugt for Vindum/Brandstrup og Højbjerg/Elsborg. Turen går i år til området omkring Himmelbjerget. Program • Kl. 09.00 Gudstjeneste i både Brandstrup og Elsborg Kirke • Kl. 10.00 Afgang med Hans´busser. Kaffe og rundstykker i busserne. • Kl. 11.00 Sejltur med ”Mågen” fra Silkeborg. • Kl. 12.15 Ankomst Himmelbjerget. Gangbesværede hentes af bussen. Øvrige går op • Kl. 12.30 Middag på Hotel Himmelbjerget • Kl. 14.00 Afgang med bus. Hans kender en smuk rute • Kl. 15.30 Vi drikker kaffe ”et hemmeligt sted”. • Kl. 17.00 Hjemkomst og tak for i dag Pris pr person: 150,Tilmelding senest den 10.juni til Lars 86658030 / LMC@KM.DK eller Svend Aage 2087 9441/ svap@eyesee.dk

6


Babysalmesang Tirsdag d. 1 marts starter vi nyt hold op. Babysalmesang er et tilbud til babyer fra 1-9 mdr. Vi hygger os, og er sammen om at give dit barn en god oplevelse. For tilmelding og nærmere info, kontakt sognemedhjælper Kirstina Laursen på 50470279.

Gnisten: Et nyt tilbud, til dig der går i 3.-5. klasse. En klub, hvor vi skal spille, hygge og være sammen. Vi mødes første gang torsdag d. 3. marts kl. 18.30 i sognehuset. En mødeaften vil foregår ved at der er drop ind fra 18.30-19, hvor der vil være mulighed for at spille og snakke. Kl. 19 laver vi en aktivitet sammen, og

fra 19.30 spiser vi kage og inden aften slutter kl. 20, har vi en andagt, hvor vi skal hører lidt fra bibelen. Vi glæder os til at se jer. Nærmere info, kontakt sognemedhjælper Kirstina Laursen på 50470279.

Nyt fra menighedsrådet I menighedsrådet har byggeprojekter fyldt meget. Nu er sognehuset endeligt færdigt og klar til at blive brugt til glæde for arbejdet i sognet. Der bliver gode rammer for afholdelse af konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og vi kan igen afholde sognemøder under eget tag. Menighedsrådsmøder, medarbejdermøder mv. vil naturligvis blive

afholdt i huset. Efter gudstjenester vil der være mulighed for at gå over i huset og drikke kaffe. I MR har vi brugt tid på at få udarbejdet retningslinjer for hvad huset kan anvendes til og hvem der har ansvar for de forskellige funktioner omkring brugen af huset. Efter en periode bliver der sikkert behov for fortsættes...

7


at følge op på dette. Huset kan bruges til kirkelige møder og sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger. Booking af huset kan ske ved henvendelse til sognepræsten. Graveren i Brandstrup har det daglige ansvar for huset

arbejdet på kirkegårdene i Brandstrup og Vindum. Maskinen skal bruges til at flytte materialer og til tunge løft mv. Vi håber meget det vil gøre deres arbejde lettere. Første august begyndte vores sognemedhjælper. Stillingen er på 8 timer om ugen og foreløbigt for et år. Indtil nu har arbejdsopgaverne været omkring minikonfirmandundervisning og babysalmesang samt medvirkning omkring planlægning og afholdelse af spaghettigudstjeneste og børnegudstjeneste og besøgsarbejde. Videre arbejdes der med opstart af børneklub i sognehus og ideer til nye initiativer som kan foregå i sognehuset.

Der er lagt en stor indsats af byggeudvalget i planlægningsfasen af byggeriet af huset og omkring opførelse af huset. Der er stadig et par hængepartier som følge af byggeriet der skal tages vare på i foråret. Der skal laves nye depoter til sten, grus mv. og det er nødvendigt at få etableret et større parkeringsareal tildeles fordi sognehuset nu ligger på noget af det gamle parkeringsareal, men også fordi der kommer mange mennesker Søndag den 13/3 vil der efter gudstil gudstjenesterne. tjenesten i Brandstrup blive afholdt sognemøde. Denne dag vil der også På nuværende tidspunkt arbejdes der blive informeret omkring vores inimed planlægning af arbejdet for fugt- tiativ til at få en venskabsmenighed renovering af kirken i Brandstrup. i Liberia. Der har længe været problemer med at fugt trænger op i kirkemuren og I 2016 skal der vælges et nyt megiver fugtskjolde på væggene og gi- nighedsråd. Tirsdag 13/9-16 holdes ver grobund for skimmelvækst. Der orienterings- og opstillingsmøde. skal etableres en effektiv fugtspærrer Landsforeningen af Menighedsråd i muren. Det vil kræve en lukning har opfordret til, at opstillingsmøaf kirken når arbejdet skal udføres. derne over hele landet lægges på Arbejdet vil tidligt begynde efter for- denne dato og det bakker menigårets konfirmationer. hedsrådet selvfølgelig op om.

8

Graverne fik omkring nytår en minilæsser til at aflaste den tunge del af

Gunnar Toft Lodahl, kontaktperson for personalet


Gudstjenestelisten Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup Marts Johs 6:24-35 09.00 BM 06.03 Midfaste 13.03 Mariæ B. Luk 1:46-55 10.30 LMC frokost og Palmes. Mark 14:3-9 09.00 LMC Skært. Johs 13:1-15 16.00 LMC - spisning Langfr. Luk 23:26-49 10.30 LMC Påsked. Matt 28:1-8 09.00 LMC 2. påsked. Johs 20:1-18 10.30 FM

20.03 24.03 25.03 27.03 28.03 03.04 10.04 17.04 22.04 24.04

1. s. e. påske 2. s. e. påske 3. s. e. påske Bededag 4. s. e. påske

sognemøde

10.30 LMC 10.30 LMC 09.00 LMC 10.30 LMC

April Johs 21:15-19 10.30 LMC 09.00 LMC Johs 10:22-30 10.30 LMC #* Johs 14:1-11 09.00 LMC 10:30 LMC Matt 7:7-14 10.30 JØN Johs 8:28-36 10.00 LMC Konf. Maj

Bemærk: Fra 1.maj flytter gudstjenesterne fra Brandstrup kirke til Sognehuset

01.05 5. s. e. påske 05.05 Kr. Himmel 08.05 6. s. e. påske 15.05 Pinsedag 16.05 2. Pinsedag 22.05 Trinitatis 29.05 1. s. e. trin.

Johs 17:1-11 10.00 LMC Konf. Luk 24:46-53 10.30 LMC Johs 17:20-26 10.30 LMC Johs 14:15-21 09.00 LMC 10.30 LMC *# Johs 6:44-51 10.30 LMC Matt 28:16-20 10.30 LMC Luk 12:13-21 09.00 BM

Juni 03.06 17.00 LMC Spaghetti 05.06. 2. s. e. trin. Luk 14:25-35 10.30 LMC #* 12.06. 3. s. e. trin. Luk 15:11-32 10.30 LMC 19.06. 4. s. e. trin. Matt 5:43-48 09.00 LMC udflugt 26.06. 5. s. e. trin. Matt 16:13-26 09.00 BM * Kirkekaffe # Mulighed for børnekirke BM = Bjarne Markussen FM = Frede Møller JØN= Johannes Østerlund Nielsen

9


Familiefastelavn i Brandstrup Kirke og Sognehus

10


Handlinger i vore Kirker

Døbte:

Brandstrup Kirke

Jamie Gramstrup Christensen Jonathan Romby Ambrosen

Konfirmationer: Søndag den 24.april kl 10:00 Brandstrup Kirke Ronja Frisk Amelung, Havevej 5, 8840 Sara Hedegaard Andersen, Stadionvej 1, 8840 Pernille Arnsholt, Tostrupvej 76, 8800 Mette Vejrum Clemmensen, Vindumvej 128, 8840 Maja Schneider Dalby, Bygvej 1, 8840 Peter Trærup Vammen Jensen, Hindbærvej 9, 8840 Christian Vangsgaard Lucassen, Hindbærvej 1, 8840 Sebastian Mørk Madsen, Brandstrupvej 52, 8840 Markus Busk Pedersen, Skovbærvej 18, 8840 Sofie Hvorslev Pedersen, Brandstrupvej 65, 8840 Magnus Sørensen, Klosterhøj 13, 8840

Begravede/bisatte: Rosa Marie Nielsen

Vindum Kirke Døbte:

Matilde Nygaard Rasmussen

Konfirmationer: Søndag den 1.maj kl 10:00 Vindum Kirke Kathrine Sejr Nielsen, Hindbærvej 14, 8840 Lars Foldager Madsen, Vindumvej 81, 8850 Julie Østergaard Jepsen, N.P. Hansens Vej 12, 8840

11


Et ord med på vejen Nedtællinger kender vi bedst fra opsendelser af raketter. Senest var vi mange, der fulgte med, da den danske astronaut Andreas Mogensen blev sendt ud i rummet. Særligt for de som står tæt på, og er tæt på de, der sidder i raketten, kan nedtællingen være nervepirrende, for er det sidste gang, vi ser dem i live? Den kommende tid er nedtællingens tid på flere forskellige måder. I fastetiden tæller vi ned til påsken det gør vi ved at forberede os, gøre os klar til påsken - klar til at modtage vores frelser. Og straks efter påske begynder vi at glæde os til Kristi Himmelfart og pinse, hvor Gud bliver nærværende på en anden måde. Den slags nedtælling, og forventning giver god mening.

12

Men der er også en nedtælling som er usund, og som ligger meget i tiden. Vi har event - vi har store begivenheder, som vi hele tiden glæder os til og ser frem til. Se fx alle tv-spots om begivenheder, som er på vej. Eller hør på hvor meget vi taler om den fest vi skal til, eller den ferie vi skal på. Det er fint og sundt og menneskeligt, at vi glæder os til nye højder og begivenheder. Men hvad med rugbrødshverdage, hvad med almindelige søndagsgudstjenester, hvad med almindelige hverdage, skoledage og torsdage? Lever vi på hverdagene eller lever vi for at nå nye højdepunkter.

Troen på Gud lever i hverdagene. Troen på Gud lever af hverdagene. Det er den daglige kærlighedserklæring fra Gud til os, som vi må læse i hans ord. Det er det ugentlige lille måltid og fællesskab med Gud og mennesker, som giver styrke. Det er den ugentlige velsignelse, som minder os om at vi er set, anerkendt og tilgivet. Den hverdag bliver sat ind i en stor ramme som rummer, dåb ved fødsel, konfirmation ved overgang til voksenliv, vielse ved familiestiftelse og begravelse ved død. Livet har også sin egen nedtælling. Det hører med til livet, at vi skal dø om vi kan lide det eller ej. Og den nedtælling er det klogt nok at give lidt opmærksomhed en gang i mellem. Få sat ord på hvad vi tænker om døden. Få sagt til vores kære, hvad vi gerne vil have, de tænker om det. Og denne sidste nedtælling har en livgivende kraft i kirken. Vi ejer nemlig et levende håb. Et håb som er i en anden klasse end alle andre håb. Vi kan håbe på godt vejr og en god sommerferie - men vi kan ikke vide det. I bibelens og troens forstand kan vi vide, at vi ejer et levende håb. Ikke fordi vi siger det, ikke fordi vi kan regne det ud, men fordi Gud siger det til os, og bekræfter det både på hverdage og på festdage! Lars Morthorst Christiansen Sognepræst


Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 eller på mail til lmc@km.dk Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 13.00 men må godt forstyrres på andre tidspunkter. Mandag er fridag. Kirkebladet: Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning: Stenby Tryk A/S

Gudstjenester på Bytoften:

Alle gudstjenester på Bytoften er åbne for alle - så velkommen til en hyggelig eftermiddag Onsdag den 9. marts kl. 14:00 Onsdag den 13.april kl. 14:00 Onsdag den 11.maj kl. 14:00 Onsdag den 8.juni kl. 14:00 Hver 2.onsdag i hver måned kl 14:00, hvor vi begynder med kaffe.

Kirkebil til Vindum og Brandstrup kirker Bestilling af kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Vindum kirke, Brandstrup kirke og i Brandstrup Sognehus. Kirkebilen tilbydes sognebørn, der ikke kan befordre sig selv. Man skal dog selv kunne flytte sig fra stol til bil. Kirkebilen henter og bringer fra/til egen bopæl inden for sognet.

Ring til præsten (8665 8030) og bestil

13


Info om Kirke

Vindum Kirke Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Ole Bjerregaard Jensen Vindumovergaardvej 2, Vindum 8850 Bjerringbro tlf.: 21 96 32 25

Kirkesanger: Henning Kirkegaard Vindumvej 42 8850 Bjerringbro tlf.: 86 65 86 24

Info om Kirke

Brandstrup Kirke

14

Kirkeværge: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Christian G. Christiansen Lillemøllevej 10, Levring 8620 Kjellerup tlf.: 20 21 33 38

Kirkesanger og sognemedhjælper: Kirstina Baun Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 50 47 02 79


Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75 / mob.: 72 20 37 13 mail: Kry.Herholdt1@gmail.com

Kasserer: Vibeke Rothschild Østerled 47 b 8840 Rødkærsbro tlf.: 21 24 19 85

Næstformand: Brita Pedersen Husbondvej 68 8850 Bjerringbro tlf.: 20 89 16 39 mail: bmp@engdahlgaard.dk

Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Sekretær: Camilla G. Bak Husbondvej 55 st. 8850 Bjerringbro mob.: 28 56 71 31 mail: Camillagbak@gmail.com

Kirkeværge i Brandstrup: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54 mail: j@laursen.mail.dk

Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl Vindumvej 124 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 95 62 mail: gunnarlodahl@mail.dk

Sognepræst: Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 mail: LMC@km.dk

Menighedsrådet: bagerst tv. Jan Laursen, Karl Koefoed-Hansen, Gunnar Toft Lodahl, Lars Morthorst Christiansen, Kry Herholdt. forrest tv. , Kirsten Marie Hedeland, Brita Pedersen, Vibeke Rothschild.

15


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum.

Hver lørdag kl. 10 samles 15-20 glade børn i Vindum til ”Lørdagsskole”. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtigt godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: 86 65 95 62

Gnisten

En ny børneklub for dig der går i 3.-5.klasse. Hver torsdag i Brandstrup sognehus, fra 18:30 til 20:00. Her er hygge, spil, aktivitet, kage og en andagt. Kontakt evt. sognemedhjælper Kirstina Laursen 50470279

Juniorklubben i Tange

For børn i 5.- 8. klasse. Hver fredag kl. 19.30 - 21.30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen tlf.: 86 65 98 94

Fredagsfamilie.

Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten

www.VindumBrandstrup.dk

Vindum-Brandstrup kirker: Februar - April 2016