Page 1

marts – maj 2014 1

december – februar 2015/16


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Julenat 2014. Biskop Czeslaw med Olga, der bar julekrybben ind.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Kate Toft Madsen Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup m. fl.

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

BØN Vi beder til Herren i hjertets oprigtighed, i Åndens fællesskab, enigt og vedholdende, med suk og tårer bønfalder vi ham som mennesker, der græder over ruiner, og gruer for, hvad de gemmer. De råber midt i en stor skare jamrende sårede, midt blandt de få, der holder det hele oppe. Vi beder Gud om snarlig fred. Om, at hans lys må gennemtrænge dette mørke. Og at han vil bistå os i alle farer. Alt det, han har lovet sine tjenere, gid det dog snart går i opfyldelse: Kirkens genoprettelse, forvisningen om vor frelse, lyset efter mørket, efter storme og uvejr endelig enhed og fred. Amen. Den hellige Cyprian, død som martyr i Nordafrika år 258. 2


Præsten skriver

Jeg glæder mig i denne tid – og det skyldes ikke den forestående juletid. En stille og næsten barnlig glæde fylder mig, når jeg tænker på det forestående jubelår, som pave Frans har taget initiativ til. Barmhjertighedens år begynder d. 8. december og strækker sig til d. 20. november 2016, og det giver os rig anledning til at fokusere på det helt essentielle i vores tro: Guds barmhjertighed. Både på bispedømmeplan, lokalt i sognene og på det personlige plan bliver der rig mulighed for at fordybe sig i dette tema. Til kirkegængerne juleaften er der en gave, som vil give mulighed for at trænge ind i mysteriet om Guds barmhjertighed. Vi vil flere gange om måneden tilbyde særlige oplæg, der forklarer aspekter ved barmhjertigheden, og vi vil som sogne kunne forberede os til at møde Guds barmhjertighed gennem en pilgrimstur til Odense og gennem særlige bodsgudstjenester. Mit håb er at mange vil slutte op om disse tilbud, så vi alle må forny vores møde med Ham, som kom for at være sammen med de ufuldkomne, og dette håb kan kun skabe glæde! Forhåbentlig bliver domkirken fyldt tirsdag d. 8. december, når biskoppen indleder Barmhjertighedens år med en messe kl. 17.00. Lad evangelisten Matthæus få det sidste ord: ”Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige: ›Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.‹ Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (Matt 9,10-13). Sognepræst Daniel Nørgaard

Pave Frans’ bøn til det hellige Barmhjertighedens år (2015-2016) Herre Jesus Kristus, du har lært os at være barmhjertige ligesom den himmelske Fader, og du har sagt, at den, der ser dig, ser Ham. Vis os dit ansigt, og vi bliver frelst. Dit kærlige blik befriede Zakæus og Matthæus fra penges slaveri. Det samme blik friede kvinden grebet i ægteskabsbrud og Maria Magdalene fra at søge lykke udelukkende i skabte ting, ligesom det fik Peter til at græde bitterligt efter hans fornægtelse og forsikrede den angrende tyv en plads i Paradis. 3


Lad os høre dine ord, som om de var henvendt til hver og en af os, som da du talte til den samaritanske kvinde og sagde ”Hvis du kendte Guds gave!” Du er den usynlige Faders synlige ansigt, den Gud, som udøver sin magt gennem tilgivelse og barmhjertighed: Lad Kirken være dit synlige ansigt i verden, du som er Kirkens opstandne og herliggjorte Herre. Du ville, at dine tjenere også skulle iklædes din magtesløshed for at de måtte have medfølelse med dem, der lever i uvidenhed og i vildfarelse: Lad enhver, der nærmer sig dine tjenere, føle sig savnet, elsket og tilgivet af Gud. Send din Ånd og helliggør hver og en af os med Hans salvelse, så at Barmhjertighedens hellige År må blive et nådeår fra Herren, og din Kirke med fornyet begejstring må bringe godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde og sætte undertrykte i frihed. Det beder vi dig om ved Marias, Barmhjertighedens Moders forbøn, du, som lever og råder med Faderen og Helligånden i al evighed. Amen.

Nyt fra sognene Kære Menighed Jeg hedder Gilberto, jeg er 36 år gammel og kommer fra Italien, Sicilien. Jeg blev præsteviet den 3. oktober og er blevet udnævnt til andenpræst i Sankt Ansgars og Sakramentskirken den 9. oktober. Jeg blev uddannet på præstekollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk, hvortil jeg kom i 1998. Fra 2001 til 2004 var jeg i mission, som præstestuderende, i syd Italien, i Tunesien og i Den demokratiske republik Congo. Efter missionen forlod jeg præstekollegiet i Danmark og tog tilbage til Sicilien pga. min manglende sikkerhed om at blive præst. På Sicilien arbejdede jeg som receptionist, men i 2008 bestemte jeg at komme tilbage på præstekollegiet, fordi jeg følte at Gud kaldte mig dertil. Jeg er meget glad for den kærlighed og trofasthed som Gud har vist mig og fordi han har kaldet mig, trods min svaghed, til at give mit liv i cølibat af kærlighed til Ham og for at være en præst for hans Kirke. Jeg glæder mig til at kunne arbejde i de to menigheder sammen med jer og jeg beder om jeres forbøn for mit arbejde. Gilberto Vinciguerra 4


Kære Sankt Ansgars Menighed En stor hilsen til alle. Det er gået knap en måned efter vores præstevielse og her er jeg i mit nye og første præstembede i de Nordjyske menigheder. Jeg må nok sige, at jeg er blevet taget rigtigt godt imod og med stor kærlighed både af Pastor Jude og af de forskellige menigheder. Jeg vil sige tak for alle de fantastiske gaver, jeg har fået af jer. De to år hvor jeg har været hos jer har for mig været en rigtig vigtig del af min uddannelse som præst, både menneskeligt og åndeligt. Min familie var også meget imponeret over den måde I har taget imod mig og passet på mig, specielt for den menneskelige varme de kunne mærke i min Primitsmesse den 4. oktober i Sankt Ansgars kirke og i den efterfølgende reception i menighedssalen lavet og forberedt af vores fantastiske kok Ulla og hendes vidunderlige medhjælpere. Jeg håber, jeg snart kan komme på besøg. Tak for jeres venskab og bøn. Hav det godt. Davide De Nigris .

Messe inden menighedsfest, Daniel iført kejserinde Maria Theresias gave til kapellet 1765

5


Menighedsrådsformanden skriver Kære menighed, Efter et travlt efterår med mange dejlige oplevelser: festmesser, koncerter, foredrag, præstevielser og ud og ind af nye præster går vi nu Barmhjertighedens år i møde med højtidelig åbning 8. december. Vi skal nu besinde os på Guds barmhjertighed, som vi skal give videre i det daglige til alle, vi møder på vor vej. Det er en stor udfordring, som vi kan hente styrke til i søndagsmessen, som vi kan være stolte over i vores kirke. Jeg er lige komme hjem fra en uges ferie i Portugal med en afstikker til Santiago de Compostela, og jeg må sige, at vores søndagsmesse er noget flottere end den i Santiago, hvor Gloria blev talt (på spansk) og hvor 2 sølle ministranter gik ubehjælpsomt rundt. En sanger optrådte som sanger, men ingen kunne synge med, der var ingen sangbøger og ikke forudset nogen som helst deltagelse fra menighedens side. Så det er dejligt at vi hos os kan deltage aktivt - og også meget gerne kan synge med på Credo og Fader Vor på latin, så vi kan holde fanen højt, når vi f.eks. i Rom eller Jerusalem er med til latinske messer. Selv var jeg i det hellige år 1975, da jeg gik ”til konvertit”, til messe på Peterspladsen og syntes det var helt fantastisk at synge Credo med 200 tusind andre fra hele verden. Så med tak til jer alle for god opbakning i det forløbne år ønsker jeg jer alle en Glædelig Jul og et godt og velsignet Barmhjertighedens år! Menighedsrådformand Ulla Øget sikkerhed i Sankt Ansgars Kirke Efter flere indbrud i vinteren 2013/14 fik vi nyt alarmsystem etableret, men for at få Sankt Lucius tilbage fra Nationalmuseet, har museet stillet krav om yderligere alarm på Lucius reliquiaret, samt videoovervågning af det. Desuden ønsker vi selv at få videoovervågning på møntindkastene ved postkortsalg, Antonius-bøssen og kirkebøssen, da det er meget ubelejligt at få disse ting ødelagt gang på gang. Videoovervågningen berører ikke folk, der kommer og tænder lys eller beder i kirken, og videoerne bliver kun set i tilfælde af hærværk og indbrud. Det er sørgeligt, at disse sikkerhedsforanstaltninger skal tages i brug, men af bitter erfaring bliver de nu etableret. Menighedsrådformand Ulla Menighedsrådets arbejde i Sakramentskirken I Sakramentskirkens menighedsråd har vi arbejdet med følgende sager. Ikke sådan at forstå, at rådsmedlemmerne altid er de udførende eller initiativtagerne, men vi skal behandle sagerne og godkende det, som bliver iværksat. Det kræver tid og energi at sondere mulighederne. 6


Grøn kirke I dialog med civilingeniør Agnieszka Nielsen arbejder vi på en handlingsplan så vi kan drive Sakramentskirke på en mere miljørigtig måde. Vi går frem efter en tjekliste, som Danske Kirkers Råd har udviklet, og vi kunne faktisk hakke en del af uden videre, bl.a. cykler vores præst jo på arbejde, og de fleste af os tager offentlig transport eller cykler til kirken. Det er i første omgang små skridt vi har vedtaget: løbende udskiftning til LED-pærer, affaldssortering, køb af rengøringsmidler som er miljømærkede, kødfrie familiefredage, osv. Størst umiddelbar virkning vil vi nok opnå ved at få installeret termostater på samtlige radiatorer så vi kan regulere varmen. På den pastorale side vil vi satse på at gøre mere ud af vores høstgudstjeneste, hvor vi priser Guds skaberværk. Kan du forstå, hvad han siger? Klager over lydkvaliteten har været fast inventar i Sakramentskirke gennem længere tid, derfor har vi sat midler af til forbedringer af lydanlægget, og arbejdet er ved at være færdiggjort. Vi har været heldig at have en kvalificeret lydmand i den engelske menighed, Ossian Ryner, som i samarbejde med Alex Vergara har stået for opgaven. Sakramentskirken blev bygget for snart 100 år siden dvs. da højttalere var noget ganske nyt, men man tog højde for lyd i bygningens udformning, og der er meget stor efterklang i den. Dengang sagde præsten messe med ryggen til menigheden og talte ind i apsis og en naturlig lydforstærkning fandt sted. Tidligere var der også en prædikestol med himmel over (se billedet), som fungerede som naturlig lydforstærker. Når præsten i dag står med front mod menigheden og taler ud i kirkerummet opnår man ikke den lydforstærkning, der naturligt sker når man taler ind i apsis—og så har man brug for højttalere. Et kirkerum med stor efterklang er godt til orgelmusik og a cappella sang, men det er ikke godt til rytmisk musik. Brugen af højttalere i vores kirke afføder nye problemer, fordi der er stor efterklang også på det som kommer ud af højttalerne. F.eks. har det voldt problemer for medlemmerne af den engelske menigheds Sacchoir, som rent ud ikke har kunnet høre hinanden når de sang, og så kan man ikke opnå det optimale resultat. Dette problem er forsøgt udbedret gennem anskaffelse af mikrofoner. Der er også købt højttalere og en mixer og to monitorer. Der er blevet installeret en Optogate til amboen, der tænder og slukker automatisk når den registrerer, at der står nogen ved amboen. Der mangler nogle få anskaffelser, og bl.a. en bedre løsning mht. præsternes trådløse mikrofoner. Mange tak til Ossian og Alex for det store arbejde, de har lagt i denne opgave! Reparation af dørene Indersiden af vores hoveddøre er beklædt i smukt rødt filt—som hænger i laser, 7


IKKE smukt! Vi har nu indhentet tilbud om udskiftning af filtet. Det kan være at vi vælger at udskifte filtet med træ, hvad der er billigere, der er endnu ikke truffet beslutning herom. Kirkegulvet Der er blevet klaget over gulvtæppet i midtergangen, og den var også gammel og beskidt. Gulvtæppet dækker over et stykke af midtergangen hvor der simpelthen mangler fliser. Antageligvis har man på et tidspunkt fjernet en varmluftsrist i gulvet og, i mangel af matchende fliser, fyldt hullet ud med cement: Kønt ser det ikke ud. Det viser sig at gulvet under bænkene er belagt med samme fliser som midtergangen. En mulighed er at flytte bænkene, tage et passende antal fliser op og bruge dem til at udbedre manglen i midtergangen. Det er selvfølgelig ikke helt billigt. En anden, og billigere, mulighed er at anskaffe et nyt tæppe, f.eks. en Axminister eller en Wilton, og fortsætte som hidtilDe blå tæpper, som ligger på midtergangen nu, er en lappeløsning. Jomfru Maria-alter Familien Thong syntes at Maria-alteret trængte til opfriskning. Det ville de gerne stå for selv, og indsendte nogle forslag til menighedsrådet. Thong Familien har nu malet alkoven, hvor tavlen med Maria-billedet står, vasket tavlen, og anskaffet to nye kunstige blomster. Tusind tak! Forsikring Vi er overgået fra Codan (kr.113.000) til Tryg (kr.25.000). Selvom vi skal betale for at blive løst fra vores aftale med Codan, opnår vi en god besparelse allerede i 2015, og på sigt en stor en. Den lave pris hos Tryg skyldes en fællesordning for Den katolske Kirke i Danmark. Nyt gulv i krypten I efteråret 2014 blev linoleumsgulvet i krypten ødelagt ifm. en oversvømmelse. Efter nogen overvejelse besluttede vi at bide i det sure æble og investere i et klinkegulv. Det var også et krav fra forsikringsselskabet. Det nye gulv er nu lagt, og vi har gennemført forskellige tiltag for at forebygge at fremtidige oversvømmelser bliver lige så grelle. Dyppe eller ej Og endelig et pastoralt initiativ. Vi hedder jo Sakramentskirken, og vores skytshelgen, den hellige Villehad, led martyrdøden fremfor at afsværge den katolske nadverforståelse. Vi besluttede derfor vi at skulle gå forrest mht. hvordan man 8


modtager alterets sakramente: Det skulle være slut med at dyppe hostien i kalken, enten drikker man af kalken, eller man lader være. Denne beslutning har affødt enkelte negative reaktioner, men ellers er det en praksis som de fleste har taget til sig Menighedsrådsformand Kate Toft Madsen

Hvide Søndag 1935 Sakramentskirken

Afsked med fr. Theva Det er mest folk fra den engelsksprogede menighed i Sakramentskirken, der kender father Fredrick Thevaraj, af de fleste kaldt father Theva. Han kom til Danmark for 3 ½ år siden for at overtage betjeningen af de engelsksprogede menigheder i Herlev og i Sakramentskirken. Han har vist en utrolig stor iver og trofasthed, og har tjent menighederne godt. Desværre er han nu blevet kaldt hjem til andre opgaver i sit hjemland, Sri Lanka. Vi er mange, der vil savne ham, men vi får mulighed for at vise ham taknemmelig under en afskedsmesse med biskoppen søndag d. 13. december kl. 17.30 i Sakramentskirken. Vi ønsker ham alt godt for hans nye ansvarsområder og håber at han vil komme på besøg i Danmark igen. 9


Farvel fra p. Thevaraj Hermed en hilsen fra p. Thevaraj OMI, som rejser hjem til Sri Lanka. Vi forventer at p. Theva’s efterfølger bliver endnu en OMI fra Jaffna Provins. Vi takker p. Thevaraj for tre gode år, og ønsker ham alt godt fremover. Jeg ankom til Danmark d. 31. maj 2012, og nu er tiden inde til at jeg skal sige farvel. Det føles som om det kun var i går jeg ankom, men faktisk har jeg været i Danmark i tre år og syv måneder. Gud har altid vejledt og beskyttet mig på Sin egen særlige måde. Jeg har erfaret Hans kærlighed og vejledning under mit ophold i Danmark. Så lad mig først af alt takke Gud for Hans kærlighed og beskyttelse under mit ophold her. Jeg er oblatfader, og jeg synes at jeg under mit ophold i Danmark har erfaret, at vores grundlæggers, hellig Eugene de Mazenod’s, ord er gået i opfyldelse: ”Opøv jer i næstekærlighed, næstekærlighed, næstekærlighed overfor hinanden, og overfor andre i iver efter at frelse sjæle.” Jeg siger tak til mine ordensfæller i Danmark for at gøre det så let at udøve næstekærlighed. Skønt vi kommer fra forskellige dele af verden, forenes vi netop i oblatfædrenes iver efter at frelse sjæle. Oblat-missionen inspirerede mig til at tjene katolikker i Danmark, særlig de engelsksprogede menigheder. Det er min store glæde at takke alle oblatfædrene, som har tjent katolikkerne i Danmark som enestående pastorer i mange år. De var en stor inspiration for mig da jeg begyndte mit virke her, og er det fortsat. Jeg vil også takke biskop Kozon, præster, menighedsmedlemmer, og menighedsrådsmedlemmer i Vor Frue Kirke og Sakramentskirke for deres opmuntring og gæstfrihed. Under min mission her har jeg hentet styrke hos jer. Det har været mig en glæde at tjene jer og være sammen med jer de sidste tre år. Lad os fortsætte med at takke Gud for de mange velsignelser vi har erfaret hver især, og som sogn. Lad os fortsætte med at arbejde i en åben ånd, og med gensidig tillid og generøsitet og gennem at lytte til hinanden skabe ægte dialog. Guds veje er ikke altid let for mennesker at fatte, Hans veje er uransagelige. Til slut vil jeg gerne citere fra Apostlenes Gerning 20:24: ”Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus: at vidne om evangeliet om Guds nåde.” Må Herren velsigne og bevare jer i tiden fremover. Fredrick Anton Thevaraj, OMI

10


En kristen stemme i Stone Town Vi møder Blanch en søndag morgen i kirken. Hun er fra Goa i Indien og kom til Zanzibar i 1971 for at gifte sig med en lokal Inder. Blanch er del af det lokale indiske forretningsliv og bor i Shangani, som er det gamle indiske kvarter. Her er også den store berømthed, Freddie Mercury fra ”The Queens”, født tilbage i 1946. Den gang hed han Farrokh Bulsara og hans forældre var netop kommet til Zanzibar fra Indien for at arbejde for koloniadministrationen. Freddie Mercury boede kun få år på øen før han blev sendt på kostskole i Indien og tog derefter med familien til England efter revolutionen i 1964, da de følte sig truet og udsat. Blanch fortæller, at Stone Town var en helt anden by før revolutionen og beboerne i den gamle del af Stone Town, var nogle helt andre end dem, som bor der i dag. Rigtig mange rejste eller blev smidt ud, da det afrikanske flertal rejste sig i mod dem, som de mente var fremmede; primært araberne, men også inderne, og en del af inderne var kristne. Særlig dem fra den gamle portugisiske koloni, Goa, er kendt som stærkt kristne, og i reglen katolikker. Blanch erfaring er, at hendes afrikanske muslimske naboer ikke er glade for de kristne, der også bor i byen. Børnene kalder hende indimellem for kefir (vantro) og hun kan høre dem gå og sammenligne koranen med biblen, og det falder ikke godt ud for den kristne bibel. Livet er hårdt og i denne valgperiode er der ikke så mange turister til at fylde den lille familierestaurant, som Blanch driver, ved siden af det gamle portugisiske konsulat og lige bag den lokale moske. Blanch kan høre prædikerne om eftermiddagen i moskeen, og der er kommet flere og flere stemmer fra andre lande, der blander sig. Hun føler, at de prædiker ondt om dem, som ikke er muslimer. Den helt store udfordring er dog valget, der er sat til den 25. oktober, for Blanch frygter, at det kan bringe mere radikale kræfter til magten. Hun oplever, at der i oppositionspartiet CUF er flere af de stærke muslimske stemmer, som hun er bange for. Hvad vil der ske med os, der ikke er muslimer? Vi er hernede bl.a. for at styrke kirkens inter-religiøse arbejde med sigte på at opretholde en fredelig sameksistens. Der skal være plads både til Blanch og de andre kristne blandt de muslimske naboer, og vi arbejder på at valget ikke skal føre Nik og Lotte tog med deres søn, Tim, til yderligere polarisering. afsted d. 21. juni og er udstationerede Nik og Lotte Bredholt for Danmission i Zanzibar. 11


Det sker i kirken Gratis Tivoli-tur! Den 19. november 2015 blev en ny lokalforening for Danmarks Unge Katolikker stiftet. Den har til formål at nå børn og unge mellem 6 og 18 år i de tre citymenigheder. En stor gruppe af unge og voksne ledere vil skabe attraktive arrangementer for de yngre katolikker. Normalt vil aktiviteterne finde sted den 3. lørdag i måneden, men vi starter med en tur til Tivoli søndag d. 3. januar. Alle der melder sig ind (det koster 75 kr. pr. år) vil få en gratis tur med frokost, adgang til Tivoli og tur-pas. Mere info om arrangementerne vil findes i kirkerne. Trosvandring i nyt format Sidste år blev der holdt Trosvandring to gange om måneden, hvor en større gruppe fik præsenteret nogle afsnit af pave Frans’ Evangeliets Glæde og derefter drøftede videre i mindre grupper. Nu genoptager vi møderne, men i et nyt format og med et nyt tema. Temaet bliver barmhjertighed. Formatet bliver 3 x 30 minutter: Først et oplæg, derefter personlig meditation i kirken og til sidst udveksling af tanker og spørgsmål over en kop kaffe. Programmet vil køre gennem hele Barmhjertighedens år med oplæg om nogle af Jesu nøgle-lignelser, om barmhjertigheds gerninger, om Søren Kierkegaards udlægning af barmhjertighed og mange andre spændende emner. Trosvandring finder sted kl. 19.30 i Skt. Ansgars Kirke. Normalt den 2. og 4. tirsdag i måneden, dog med en afvigelse i december. Datoerne indtil sommerferien er som følger: 15. december, 12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar, 8. marts, 12. april, 26. april, 10. maj, 24. maj, 14. juni. Adventsretræte fredag d. 11. december kl.19.30 Fredag den 11. december er der adventsretræte i Jesu Hjerte Kirke. 19.30 Bibelbetragtning 20.00 Bodsandagt med mulighed for skriftemål 22.00 Tilbedelse og vågenat 07.00 Afsluttende messe og kirkekaffe

Der skyder en kvist af Isais stub

12


Sankt Nikolausfesten i Jesu Hjerte. Efter 25 år på posten som leder af den årlige Sankt Nikolausfest, har Birthe Windfeldt-Schmidt (også kaldet Kor-mor, og meget andet!) valgt at stoppe. Alderen trykker og bentøjet svigter, og man forstår godt, at det nu er på tide for Birthe at give bolden videre til yngre kræfter. Nikolausfest-fejringen i Jesu Hjerte har en lang historie bag sig. Da Birthe overtog den, var det på svagt blus, men med sin stærke vilje, og med god hjælp fra bl.a. John Toft, er det lykkedes Birthe at få festen genskabt til en stor og glædelig begivenhed for menighedens børn og deres forældre, som sammen har klippet og klistret julestads til det lille træ, der absolut var obligatorisk! Også kirkens kor har for år tilbage optrådt med julesalmer og sange, samt fællessang. Utallige af den mandlige del af menigheden, har gennem tiderne optrådt (ikke helt ugenkendelige) som Den hellige Nikolaus, med sæk på ryggen med slik til børnene, til stor moro for alle. Fra Jesu Hjerte Kirkes menighed skal der her lyde en stor, stor tak Birthe Windfeldt- Schmidtfor sit kompetente og uegennyttige arbejde. ”For de gamle som faldt, er der ny overalt”….heldigvis! Nikolausfesten har allerede fået en ny leder, der tager over næste år. Vores menighedsrådsformand, Denice Wettendorff, har påtaget sig arbejdet sammen med en gruppe småbørnsforældre fra menigheden. Det bliver i sagens natur en lidt anderledes Nikolausfest, nu med et Nikolausspil som indledning. (se teksten nedenunder). Birte Mandrup Lørdag d. 5 december 2015 kl. 13.30 i Jesu Hjerte Kirke er der et Nikolausspil med Cecilia-koret under ledelse af Susanne Hartmann Stæger. Derefter fortsætter festen som sædvanlig i menighedssalen, med juleklip, lege og konkurrencer, og med besøg af Sankt Nikolaus, med godteposer til alle børn mellem 1-14 år. Billetter Børn 1-14 år: 25 kr (bl.a. slikpose), Voksne 15+: kr. 10. Husk at medbringe kontanter til køb af æbleskiver og glögg, etc.

Birthe Windfeldt og Sankt Nikolaus

13


Valfart til Odense 20. februar – Jesu Hjerte Menighed Lørdag den 20. februar skal Jesu Hjerte Menighed sammen med 8 andre menigheder på Valfart til Odense i anledning af ”Barmhjertighedens år”. (Se omtale andetsteds i bladet!) Vi kører kl. 8.00 med bus fra Stenosgade og kan regne med at være tilbage sent på eftermiddagen. I Odense er der en kort valfart på fire kilometer til fods til Sankt Albani Kirke, hvor der er mulighed for skriftemål og besøg hos Knud den Hellige i Sankt Knuds Kirke. De, der ikke kan gå, bliver kørt helt hen til Sankt Albani Kirke. Om eftermiddagen er der messe sammen med de andre menigheder, inden vi tager hjem igen. Prisen bliver kr. 100,- som betales på turen. Tilmelding med navn, tlf.nr og email adresse eller postadresse enten i kirken på listen, der fra begyndelsen af januar ligger fremme, eller til denicegj@hotmail.com. Sidste frist for tilmelding er den 10. februar. Valfart til Odense 5. marts – Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke Også Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke skal på valfart til Odense, men det bliver først d. 5. marts. Mere info vil kunne fås i de enkelte sogne.

Sankt Albani Kirke

14


Niels Steensens Gymnasium … dit valg, dit liv

GYMNA S

IEVALG

2016

Se mere på www.nsg.dk

• International profil og Kinalinje • Høj faglighed, hvor den enkelte bliver set • Et stærkt fællesskab og refleksion • Jesuitergymnasium • Max 25 elever i klasserne

Kom til orienteringsaften

på Niels Steensens Gymnasium onsdag den 13. januar kl. 19.30 Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf. 39 16 23 40

15


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I JHK er der rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Sakramental tilbedelse hver fredag kl. 16.00 inden messen. I SAK er der sakramental tilbedelse tirsdag-lørdag kl. 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdag 17.00. Dansk messe fredag kl. 17.00. I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00.

JHK JHK JHK ANS SAK JHK ANS ANS JHK SAK JHK JHK SAK SAK SAK ANS SAK SAK JHK SAK

December tirs d. 1. kl. 20.00 Adventskoncert med kammerkoret Musica Viva. Gratis adg. fre d. 4. kl. 17.00 Messe, Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45. lør d. 5. kl. 13.30 Nicolaufest, i kirken og menighedssalen. Ceciliakoret medvirker med Sct. Nikolausspil o.m.a. (se opslag) lør d. 5. kl. 14.30 Voksenkatekese ”Den katolske kirke og det europæiske projekt” v/ Bjørn Thomassen søn d. 6. NB: Ændret messetid. Fælles dansk-fransk messe kl. 11.00 i stedet for de sædvanlige messer. Sankt Nikolausfest i krypten efter messen. tirs d. 8. kl. 14.30 Stenoklubben. ”Vi tænder adventskransen” v/sognepræsten tirs d. 8. kl. 17.00 Pontifikalmesse ved biskop Kozon, åbning af ”Barmhjertighedens år” ons d. 9. kl. 11.00 KÆK – messe i kirken og derefter adventsmiddag i M-salen ons d. 9. kl. 19.30: Bibelkreds, 1. Mosebog. v/sognepræsten. Indg.4b tors d. 10. kl. 20.00 – 23.00 Natkirke fre d. 11. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. Indg.4a fre d. 11. kl. 19.30 Adventsretræte ”Der skyder en kvist”, med efterflg. vågenat søn d. 13. kl. 10.00 Sankt Cæcilia Børnekor og Sankt Cæcilia Juniorkor medvirker ved messen og går Lucia søn d. 13. kl. 14.00 Koncert med koret ØreVOX. Gratis adgang. søn d. 13. kl. 17.30 Afskedsmesse p. Thevaraj. Hovedcelebrant biskop Kozon tirs d. 15. kl. 19.30 Trosvandring. Om baggrunden for Barmhjertighedens år v/ Daniel Nørgaard. tirs d. 15. kl. 18.30 – 21.00. Sekularfranciskanerne i kirken, hver måned hver tredje tirsdag. tors d. 17. kl 16.30 Sankt Cæcilia Korene holder deres årlige julekoncert. Der er gratis adgang lør d. 19. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys, Julearrangement, menighedssalen 4b. tors d. 24. kl. 15.00 Fælles messe for den danske og den franske menighed 16


ANS SAK JHK SAK ANS JHK ANS JHK ANS JHK ANS JHK

tors d. 24. kl. 16.00 Juleaftens familiemesse kl. 23.30 Julekoncert kl. 24.00 Midnatsmesse tors d. 24. kl. 23.00 Jule-midnatsmesse tors d. 24. kl. 24.00 Midnatsmesse. NB. Ingen messe kl. 17.00 fre d. 25. kl. 10.00 Juledagsmesse fre d. 25. kl. 11.00 Juledags Pontifikalmesse fre d. 25. kl. 11.00 Juledags højmesse. NB. Ingen senere messe. lør d. 26. kl. 11.00 Sct. Stefans dag. Messe med julesalmer. Også søndagsmesse kl. 17.00. lør d. 26. kl. 11.00 Sct. Stefansdag, messe. NB ingen senere messe! søn d. 27. kl. 11.00 Den hellige Families Fest. Højmesse søn d. 27. kl. 11.00 Den hellige Familie, Højmesse tors d. 31. kl. 16.00 Årsafslutningsmesse tors d. 31. kl. 16.00 Taksigelsesmesse

Januar ANS fre d. 1. kl. 11.00 Festen for Maria, Gudsmoder, Messe JHK fre d. 1. kl. 11.00 Højmesse. Ingen kirkekaffe. Ingen senere messe ANS søn d. 3. kl. 11.00 Hellig Tre Konger, Herrens Åbenbarelse. Familiemesse med krybbespil og velsignelse af dørene ALLE søn d. 3. Efter højmesserne i de tre city-menigheder samler City-KUK børn og unge mellem 6-18 år til frokost og udflugt til Tivoli JHK ons d. 6. kl. 19.30 Bibelkreds, 1. Mosebog. v/sognepræsten. Indg. 4b JHK fre d. 8. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. Indg. 4a ANS lør d. 9. kl. 14.30 Voksenkatekese: Ordinationens sakramente v/ Biskop Czeslaw Kozon ANS tirs d. 12. kl. 19.30 Trosvandring SAK tors d. 14. kl. 20.00 – 23.00 Natkirke JHK lør d. 16. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys, Skønheden i vores forskellighed, menighedssalen, indg.4b. ANS lør d. 16. kl. 14.30 Fællesdag for firmander og forældre i Menighedssalen ALLE lør d. 16. City-KUK. Først deltagelse i en festlig messe i Sankt Ansgars Kirke med Sankt Cæcilia Juniorkor. Derefter filmaften. ALLE tirs d. 19. Kl. 18.30 Økumenisk Kirkevandring, begynder i Skt. Pauls Kirke i Nyboder SAK tirs d. 19. kl.18.30 – 21.00 Sekularfranciskanerne i kirken. Månedligt på den tredje tirsdag JHK ons d. 20. kl. 19.30 Bibelkreds, 1. Mosebog. V/sognepræsten. Indg. 4b JHK fre d. 22. kl. 18.00 Medarbejderfest 17


ANS ANS JHK ANS

tirs d. 26. kl. 19.30 Trosvandring. ons d. 27 kl. 15.00 KÆK møde i Menighedssalen fre d. 29. kl. 19.00 Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00 -19.00. Messe 19.00-21.00 søn d. 31. kl. 11.00 Sankt Ansgars fest, Pontifikalmesse. Kl. 16.30 Festvesper med efterfølgende reception Februar

JHK ANS ANS SAK ANS ANS JHK SAK JHK ANS SAK JHK ALLE JHK JHK ANS ANS JHK

fre d. 5. kl. 17.00 Messe, Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles, kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45 lør d. 6. kl. 14.30 Voksenkatekese: ”Focolare - Om at gøre enheden mulig” v/ Joke Bos søn d. 7. kl. 11.00 Herrens fremstilling i Templet, Kyndelmisse og Fastelavn. Lysprocession og velsignelse af lys. Fastelavnsfest i Menighedssalen efter messen søn d. 7. NB: Ændret messetid. Fælles dansk-fransk messe kl. 11.00 i stedet for de sædvanlige messer. Fastelavns søndag. Sankt Cæcilia spirekoret deltager. Efterfølgende tøndeslagning og præmier til de bedst udklædte tirs d. 9. kl. 19.30 Trosvandring ons d. 10. Askeonsdag, messe kl 8.00 og pontifikalmesse kl. 19.00 ons d. 10. kl. 19.30 Bibelkreds, 1. Mosebog v/sognepræsten. Indg.4b tors d. 11. kl. 20.00-23.00 Natkirke fre d. 12. kl. 18.30-20.00 Åben dør. Personlig samtale og forbøn, indg. 4a søn d. 14. kl. 16.30 Electio-ceremoni i forbindelse med vesper, reception i -salen, mød vore kommende medlemmer tirs d. 16. kl. 18.30 – 21.00 Sekularfranciskanerne i kirken. Månedligt på den tredje tirsdag ons d. 17. kl. 19.30 Bibelkreds, 1. Mosebog. v/sognepræsten. Indg.4b lør d. 20. City-KUK. Kig efter opslag om aktiviteten lør d. 20. Jubelvalfart til Skt. Albani Kirke, Odense. Bustransport. Nærmere omtale her i bladet, på hjemmesiden, samt opslag i våbenhuset. lør d. 20. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys, Vi danser sammen i én stor familiedans, menighedssalen, ind. 4b. tirs d. 23. kl. 19.30 Trosvandring. ons d. 24. kl. 15.00 KÆK møde: Arkitekt Claus Wohlert fortæller om restaureringen af Dehns Palæ fre d. 26. kl. 19.00 Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18-19.00. Messe 19.00-21.00 18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller Stine Møller

Charlotte Simonsen Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, Clarice Scott Joan Cambell

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Daniel Nørgaard Pastor Robert Culat

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Mate Rada Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Sankt Skriftemål: onsdag og–lørdag 16.00-17.00 Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 eller K efter aftale med præsterne. Sakramental Tirsdag 08.40-10.00 og onsdag Hverdagetilbedelse: (mandag-fredag) kl. 8.0016.00-17.00. Fredag ogDaniel lørdagNørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 17.00 Sognepræst Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk 2. og 4. søndag

kl. 13.00 Ukrainsk messe

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 15.00 Spansk messe Søndag Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. kl. 10.00 7.30 Dansk Højmesse Tilbedelse fredag kl. 11.30 16.00-17.00 kl. Fransk messe Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale præsterne. kl. 17.30med Engelsk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, kl. dn@sanktansgar.dk Tirsdag til lørdag 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458,kl. djr@sanktansgar.dk Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N 17.00 Messe Fredag kl. Søndag Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sakramentskirken.dk kl. 09.30 Dansk Højmesse Sognepræst: 11.15 Fransk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr kl. 18.00 Engelsk messe

Tirsdag kl. 17.00 Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Sakramental tilbedelse kl. 11.00 17.00 Novena og engelsk messe Søn-Onsdag og helligedage kl. Højmesse Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk kl. 20.00 Messe

Præst for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com

Hverdag kl.4676, 17.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Messe Præst(mandag-fredag) for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Lørdag kl. 18.00 Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Italiensk søndagsmesse 1. ogSøn3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. og helligedage kl. 18.00 11.00 Højmesse 2. søndag i måneden kl. Kroatisk messe kl. 18.00 20.00 Messe 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagt Hverdag (mandag-fredag) kl. 16.00 17.00 Messe Mandag kl. Møde i den stille bønsgruppe Lørdag kl. 17.45 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ekstraord. ritus. Tirsdag Efter messen kl.ef.17.00: Rosenkransbøn 2. søndagNiels i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Sognepræst: Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt 2. præst: Mate Rada, tlf. 7172 7908, mate.radja@gmail.com Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Kirkens kontor tlf. 2985 6080. Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - december - februar 2015/16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you