Page 1

marts – maj 2014 1

september – november 2015


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Afskedsmesse for pater Gerhard Sanders den 31. juli Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup m. fl.

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

BØN Gud, uden dit vink falder intet hår fra hovedet, intet blad fra træet og ingen fugl fra luften, ej heller undslipper nogen tanke sindet, nogen lyd tungen eller nogen bevægelse hånden. Du har indtil nu ført mig ad veje, som var mig ukendte. Før du mig nu ad nådens sti, seende eller blind! Det er lettere for dig at føre mig derhen, hvor du vil, end det er for mig at trække mig tilbage derfra, hvorhen mine længsler drager mig. Niels Steensen 1638-1686 2


Præsten skriver

Det er nok ikke længere nogen hemmelighed, at vi i år kan fejre 250 års jubilæum for den katolske menighed i Bredgade. I 1765 blev det muligt at bygge den første katolske kirkebygning i Danmark siden reformationen, og lige siden har adressen på Bredgade 64 (der dengang stadig hed Norges¬gade) huset en katolsk kirke, omend den nuværende kirke først er fra 1842. Vi har i menighedsrådet ønsket, at fejringen ikke kun skal være for os fra menigheden, men at vi også skal nå ud til dem, for hvem kirke og Gud er nogle støvede begreber. Vi er ikke blot en forening, der kan glæde os over en gammel bygning, men vi er kirke, og må aldrig glemme, at vi skal pege hen mod Kristus. Derfor håber vi inderligt, at vore mange arrangementer i september måned vil blive besøgt af et stort antal gæster, som gennem gudstjenester, koncerter og foredrag må kunne møde Gud. Det gælder selvfølgelig også os fra de katolske menigheder, for jeg selv regner også med at få meget ud af arrangementerne. Men hvis så mange som muligt skal komme med, må menigheden hjælpe med at udbrede kendskabet til de mange tilbud. Invitér venner og bekendte til et arrangement og sig, at I vil være glade for at vise jeres kirke frem. Lad os ikke være bange for at føle stolthed over vores kirke. Den er en skat, som vi har fået del i uden egen fortjeneste. Men skatte er til for at deles med andre, så giv ordet videre, at i september er der stor fest i Bredgade. Sognepræst Daniel Nørgaard

Nyt fra sognene Farvel til en diakon og goddag til en andenpræst Diakon Davide De Nigris har fået en stor plads i hjerterne hos rigtig mange sognebørn. Egentlig havde vi håbet, at få ham som andenpræst ved Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke, men der er brug for ham i menighederne i Nordjylland, og derfor flytter han efter sin præstevielse til Aalborg. Vi har dog glæden af, at han vil fejre sin første messe i Sankt Ansgars Kirke søndag d. 4. oktober kl. 11.00. Andenpræsten ved Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke, Daniel Jimenez Raga, skal i den kommende tid afslutte sine studier i dogmatisk teologi, og vil derfor være på studieorlov det meste af tiden fra begyndelsen af oktober til begyndelsen af februar. Dog vil han fortsat tage sig af messerne for den spansktalende menighed, og han er tilbage for fuld kraft i februar. Som ekstra andenpræst får Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke fra d. 3. oktober Gilberto Vinciguerra, som også kommer til at hjælpe lidt til i Jesu Hjerte Kirke. Selvom det kunne være rart at have to andenpræster i menighederne, er denne løsning kun ment for dette år, hvor den ene præst skal bruge ekstra tid på studiet. 3


Farvel til Stefano Tarquini og velkommen til Mate Rada i Jesu Hjerte Kirke Pastor Stefano er pr. 3.oktober i år udnævnt til andenpræst i Ringsted, Næstved og Vordingborg og skal bo i præstegården i Ringsted. Han bliver afløst som andenpræst i Jesu Hjerte Menighed af vores diakon Mate, som bliver præsteviet 3.oktober. Deraf den lidt skæve udnævnelsesdato.

P. Stefano

Diakon Mate

Stefano har gjort et stort og godt stykke arbejde i det forløbne år og er meget afholdt af menigheden, som sikkert vil være skuffet over, at skulle af med ham allerede efter ét år. Gudskelov kender vi jo hans efterfølger, som vi også har været glade for at have som praktikant og diakon. Vi tager afsked med pastor Stefano efter højmessen den 27. september. Vi ønsker begge held og lykke og Guds velsignelse for deres fremtidige arbejde. Stenosgadekomplekset er overgivet til bispedømmet. Det næste års tid skal præstehuset i Stenosgade bygges om til lejligheder til biskoppen, hans søstre og til sognets præster. Vi venter på byggetilladelse fra kommunen, så byggeriet kan gå i gang. Derfor kan vi ikke sige præcis, hvornår det sker; men målet er at være færdig til 1. august 2016. I mellemtiden bliver forholdene lidt komplicerede for menighedsaktiviteterne. Kirke og sakristi bliver ikke berørt; men porten, samtaleværelserne, køkkenet til menighedssalen og kateketværelset vil være ude af funktion. Som erstatning kan vi bruge de lokaler i bagbygningen til Gl.Kongevej 15, som for øjeblikket huser Sankt Knuds Stiftelse og pater Sanders’ kontor. Her er der et godt stort lokale, som kan bruges til bedegrupper, møder og undervisning. Menighedssalen vil fortsat kunne bruges, men uden køkken. Vi vil prøve at etablere kaffeog tebrygning i et hjørne af salen, og så må vi klare os med engangsservice i byggeperioden. Søndag den 20. september efter højmessen vil der i menighedssalen være informationsmøde om de nærmere omstændigheder. 4


Præstevielse Lørdag d. 3. oktober kl. 11.00 bliver tre unge mænd præsteviet i Skt. Knud Lavard Kirke i Lyngby. Valget af denne kirke skyldes, at den bedst kan rumme de mange gæster. Alle tre har tilknytning til city-menighederne. Davide De Nigris har de sidste to år været tilknyttet Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken som praktikant og diakon. Mate Rada har det sidste år været diakon i Jesu Hjerte Kirke. Gilberto Vinciguerra har for nogle år siden været i praktik ved Sankt Ansgars Kirke. Vores bispedømme bliver begavet med tre rigtig fine præster, som forhåbentlig kan få stor glæde ud af at tjene vores kirke i Danmark.

Davide og Mate i udgangsprocessionen ved Kristi Legemsfest i Orvieto

Sankt Ansgars Menighedsrådsformand beretter Nogle synes, at sommeren ikke har været særlig god. Den opfattelse har jeg nu ikke, selv om jeg har tilbragt stort set hele sommeren her i Bredgade. Jeg tænker med glæde på fire sommersøndage med haveforfriskninger efter messen og på dejlige timer med at luge ukrudt, som gror godt i det vejr vi har haft. Buksbom buskene har også været glade for denne sommers regn og sol, så der skal nok blive grene til alle tre citymenigheder næste års palmesøndag. Det har været en meget stor glæde for sognepræsten og mig at mærke den store opbakning fra menigheden i indsamlingen til ”Ansgar mur”. Vi har i øjeblikket fået 108.000 kr og siger alle givere tusind tak for jeres generøsitet.


Nu står så jubilæumsmåneden for døren og det er mit håb, at rigtig mange københavnere vil besøge vores kirke, høre koncerter og foredrag og se udstillingen på 1. sal. Jubilæet begynder den 5.sept. med en procession rundt i byen til de steder der fra 1600 tallets midte indtil 1765 har huset gesandtskabskapeller. Det bliver en lørdag formiddagstur ned ad Strøget (Østergade) og derpå ned ad Købmagergade. Kom endelig og gå med! Blandt de mange koncerter og foredrag er jeg selv mest spændt på at høre foredraget om vores tre gamle koralbøger. Ole Kongsted vil fortælle om dem og Rolf Tönshoff vil spile udvalgte musikeksempler fra disse bøger, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan messerne har lydt i det første lille kapel og de første år i den nuværende kirke. Se selv programmet igennem og sæt krydser og kom til fejring af 250 år katolsk kirke i Bredgade. God sensommer og tillykke med 250 års jubilæet Menighedsrådsformand, Ulla

Afskedsreception for Pater Sanders

Et farvel til 130 års Jesuitter i Stenosgade Og et farvel til pater Gerhard Sanders. Det blev en begivenhedsrig dag i Jesu Hjerte, fredag d. 31.juli, på den hellige Ignatius’ dag. I en stopfyldt kirke fejrede pater Sanders sin sidste messe i Jesu Hjerte Kirke, med bl.a. sine jesuitterbrødre fra hhv. Niels Steensens kollegium og Århus, samt vores sognepræst. Efter messen var der indbudt til en flot reception i menighedslokalet, hvor over 100 deltog for at sige et farvel til p. Sanders. Birte Mandrup 6


Afskedsreception for Pater Sanders

Paul Marx’ jubilæum Pater Paul Marx OMI fejrede søndag den 15.august sin 75-års fødselsdag, sit 55-års ordensjubilæum og sit 50-års præstejubilæum ved en levitmesse efter den ekstraordinære ritus i Jesu Hjerte Kirke.

Efter messen var der en festlig reception i menighedssalen. Ad multos annos til Pauls Marx. Sognepræsten


Afsked med John Toft i Jesu Hjerte Det kan være hårdt at sige farvel, og det har vi lige gjort til p. Sanders og jesuitternes 130-årige virke i Stenosgade. Men der er der endnu et menneske, som har tjent menigheden i rigtig mange år, der forlader arbejdet i Stenosgade, nemlig John Toft! Ingen kan være i tvivl om, hvem han er, for John er alle vegne, hvor der er brug for ham, hvad enten han holder styr på sognets kalender, hvor mange personer og grupper får reserveret lokaler, eller han sidder inde i “porten”, som vi kalder hans kontor, fordi han simpelthen er porten ind i kirken. John modtager mennesker og videregiver besked. Jeg ved ikke, hvor mange plakater John har trykt til sognearrangementer, eller hvor ofte han har hjulpet os med at trykke indbydelser. F.eks. til medarbejderfesten, hvor han har alt på sin computer. Mange grupper i sognet har kunnet regne med hans hjælp til at få trykt, hvad der var brug for, hvad enten det var til Tro og Lys, forsoningsmesserne eller andre. John, vi siger dig en meget stor tak for alt dette og for personlige relationer til alle i sognet. Det var trygt, at du var der, og du vil blive savnet. Vi håber i det mindste at se dig til messerne, og vi ønsker dig et godt liv videre frem. Bente Nielsen. 100 året for grundstenen fejret Den 9. juli kunne vi fejre, at det var 100 år siden at grundstenen til Sakramentskirken blev lagt. Datoen ligger jo i sommerferien, så der var ikke planlagt den helt store fest. Dog blev festmessen højtideliggjort ved at korene fra både den franske og den engelske menighed bidrog med musik. Efterfølgende var der fællesspisning i krypten, og de omkring 50 fremmødte nød virkelig denne lejlighed for de tre sproggrupper at mødes. I 2017 kan vi fejre 100-året for indvielsen, og menighedsrådet er så småt i gang med at planlægge den helt store jubilæumsfejring. Praktikant til tjeneste Fra juli og et halvt år frem er vi så heldige at få en praktikant, der arbejder 30 timer om ugen for Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke. Det er Ansgar-sognebarnet Line Larsen, som er ved at afslutte sin uddannelse som 3K (Kristendom, Kultur og Kommunikation) på Diakonissestiftelsen. Hun kommer hovedsageligt til at hjælpe præsterne med kontorarbejdet, men kommer også til at påtage sig nogle pastorale opgaver. De mange timers tjeneste bliver en stor aflastning for præsterne. 8


Det sker i kirken I anledning af 250 års jubilæet for det første katolske kapel i Bredgade samt 150 års jubilæum for den nuværende kirkes konsekrering Efter den lutherske reformation i 1536 blev det forbudt danskere at udøve den katolske tro. Men for udlændinge, som i kortere eller længere tid opholdt sig i København, blev der i 1600-tallets midte indført en ordning, der gav katolske landes gesandter lov til at indrette et kapel i deres embedsbolig samt at have en eller flere præster i deres stab. Sådanne gesandtskabskapeller fandtes i perioden ca 1650 til 1765 i forskellige ambassadørboliger på Strøget, i Købmagergade og andre steder i middelalderbyen, alt efter hvilket lands gesandt, der stor for arrangementet: spanske, tyske, franske og i den sidste del af perioden det østrigske kejserhus’ gesandt. I 1764 blev det besluttet at bygge et lille kapel i den vestligste del af hoftømrermester og katolik Frantz Joseph Zubers grundstykke, der strakte sig fra Amaliegade til Bredgade. Grundstenen blev nedlagt 29. december 1764 og allerede i påsken 1765 kunne kapellet tages i brug. Zuber var selv dets bygmester og kejserinde Maria Theresia havde skænket pengene til byggeriet. Kejserinden gav protestanterne i Wien udstrakt frihed og Christian VII fulgte i 1768 hendes gode eksempel og gav katolikker i København ret til at være et sogn og gesandtskabspræsten blev sognepræst. Zubers lille kapel var ikke solidt bygget og der skulle idelige reparationer til for at det ikke helt skulle falde sammen. Desuden var det alt for lille til den efterhånden store katolske menighed. Men først i 1841 begyndte byggeriet af den nuværende kirke, tegnet af Gustav Friedrich Hetsch. I byggeperioden kunne den katolske menighed forblive i Bredgade, nemlig i Dehns palæ, hvor den store sal blev stillet til rådighed for menigheden. Den 1. november 1842 blev Hetsch’ kirke indviet, skønt den ikke var ganske færdig: der var ikke malet noget som helst i den. Det skete først i 1860’erne da den tyske maler Joseph Settegast malede korpartiet og kirkens vægge blev malet. I 1865 i 1000 året for Sankt Ansgars død blev kirken den 8. september højtideligt indviet (konsekreret) af biskoppen af Osnabrück og fik ved den lejlighed navnet ”Sankt Ansgars Kirke” og relekvier af Sankt Ansgar blev overført til kirken. Ulla Elmquist 9


1748 1749 1750 1757 1758 1759 1768

Frederiksstaden 18. december indvies Nicolai Eigtveds ”Det kgl. Teater” på Kongens Nytorv Amalienborg byggeriet planlægges Moltkes palæ (Chr.VII’s palæ) indvies N. Eigtved dør og Lauritz de Thurah overtager byggeriet af Frederiksstaden Fredriks Hospital (nu Design Museum Danmark) indvies Lauritz de Thurah dør og N.H. Jardin bliver Frederiksstadens arkitekt. Kgl. Hof tømrermester Joseph Zuber køber de Thuras grund fra Ama- liegade til Bredgade. I den vestligste ende af Zubers grund, hvor de Thuras lysthave lå, bygger Zuber Det katholske residensskabs kapel. Den 16. august står Zuber for sit mest berømte arbejde, nemlig transporten på skinner og med snoretræk af Salys rytterstatue af Frederik V fra Giethuset på Kgs. Nytorv til soklen på Amalienborg Slotsplads.

10


Planlagte Gudstjenester, koncerter og foredrag Lørdag den 5. kl. 11-13 Procession i byen forbi de steder, der har huset gesandtskabs kapeller Søndag den 6. kl. 11.00 Pontifikalmesse med besøg af de nordiske katolske biskopper Søndag den 6. kl. 16.30 Festvesper med efterfølgende reception. Tirsdag den 8. kl. 19.30 Koncert med Det danske Hildegardensemble Onsdag den 9. kl. 16-18 Miniforedrag ved Peter Franklin, Erling Tiedemann og Han- ne Gregersen Torsdag den 10. kl. 16-18 Miniforedrag ved Ulla Elmquist, Sebastian OldenJørgensen og Jakob Egeris Thorsen. Torsdag den 10.kl.19.30 Input udefra — Debataften i kirken. Et panel af ikkekatolik- ker debatterer hvad Den katolske Kirke kan gøre bedre og hvilke værdier den bør holde fast på. Panelet består af Mette Bock, Erik Meier Carlsen, Sørine Gotfredsen og Ulla Ter- kelsen. Nyhedschef Jeppe Duvå er ordstyrer, Fredag den 11. kl. 16-18 Miniforedrag ved sr. Anna Mirijam Kaschner, Andreas Rude og Daniel Nørgaard. Fredag den 11. kl. 19.30 Taizé gudstjeneste (Økumenisk) Lørdag den 12. kl. 15.00 Orgelkoncert med Bjørn Rasmussen. Carl Nielsen, Peter Møller o.a. Mandag den 14. kl. 19.30 Orgelkoncert med Philip Schmidt-Madsen, vinder af Carl Nielsen konkurrencen 2011. Fransk orgelmusik Olivier Mes- siaen, Marcel Duprè, Cesar Franck samt Carl Nielsens Commotio. Tirsdag den 15. kl. 19.30 Foredrag. Musikforsker Ole Kongsted fortæller om de æld- ste koralbøger fra det katolske kapel i Bredgade. Torsdag den 17. kl. 19.30 Foredrag. Brian Patrick McGuire: ”Sankt Ansgar som men- neske og Danmarks kristning” Lørdag den 19. kl. 15.00 Koncert med Hørsholmkoret under ledelse af Klaus Munk- Nielsen. Katolsk kormusik samt en uropførelse af to salmer med tekst af sognepræst Daniel Nørgaard og musik af Klaus Munk-Nielsen Mandag den 21. kl. 19.30 Orgelkoncert med kirkens organist Rolf Tönshoff samt klarinetist Klaus Tönshoff. Værker af: Carl Nielsen, Ales- sandro Marcello, Frederik Gettel, Ilivier Messiaen, Bernhard Lewkovitch, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninov og Niels La Cour. Tirsdag den 22. kl. 19.30 Foredrag. Sebastian Olden-Jørgensen: ”1800-tallets katolske ’revival’ og Den katolske kirke i Danmark” Lørdag den 26. kl. 15.00 Sankt Knud Lavardliturgien synges af Sankt Ansgars Kirkes udvidede kor under ledelse af Rolf Tönshoff. 11


Der vil desuden være en udstilling på første sal i præstehuset om kirkens 250 årige tilstedeværelse i Bredgade, og denne udstilling vil være åben i forbindelse med miniforedragene og omvisninger i kirken. Der er rundvisning i kirken onsdage den 9., 16. og 23. september kl. 11.00. Gratis adgang til alle koncerter, foredrag og omvisninger DUKs Den Største Dag Danmarks Unge Katolikker afholder lørdag d. 19. september arrangementet Den Største Dag for alle børn og unge øst for Storebælt. Det foregår ved Niels Steensens Gymnasium på Østerbro og bliver en kæmpe festival med mulighed for at vælge mellem en masse spændende aktiviteter. Deltagelse finder sted gennem tilmelding til dit lokale sogn. Tilhører du Sakramentskirken eller Sankt Ansgars Kirke så skriv til praktikant@sanktansgar.dk. Tilhører du Jesu Hjerte Kirke så skriv til stefanotarquini1984@gmail.com.

1. Mosebog – Bibelkreds i Stenosgade 4A Onsdage kl.19.30 – Se listen med datoer Første Mosebog er verdens første familieroman, for den handler om verdens første familie, som bliver lovet af Gud, at den skal blive til et stort folk, og at den skal få et land i eje, som flyder med mælk og honning. Da bogen er slut, består familien af 12 brødre og deres familier og de ejer kun et gravsted i det forjættede land, samtidig med at de har måttet flygte til Ægypten for ikke at dø af sult; men de er Guds folk og stoler på, at forjættelsen skal gå i opfyldelse. DATO TEKST TEMA 09.09 1,1-2,24 Skabelse 16.09. 1,1-2,24 Skabelse 12


07.10. 21.10. 11.11. 25.11

3,1-5,32 6,1-11,9 11,10-15,21 16-17

Faldet og slægten Noah og slægten; Babelstårnet Kald, forjættelse og pagt Ismael og omskærelse

Trosvandring på pause Da efteråret er fuldt af begivenheder, tager Trosvandring en pause indtil december. Her genopstår arrangementet, som en række katekeser om barmhjertighed holdt af Daniel Nørgaard, netop som Barmhjertighedens År tager sin begyndelse. Kirkeskat-kampagne i Sakramentskirken Fra december 2015 er antallet af betalere af kirkeskat i Sakramentskirken steget fra 172 til 202, men der er stadig 908 voksne medlemmer af menigheden, som ikke betaler kirkeskat. De vil nu modtage et brev med posten og en folder, der informerer om kirkeskat, og forhåbningen er at det vil hjælpe mange til at tage en beslutning om at bidrage til deres kirke. Korkoncert i Skt. Annæ Den årlige korkoncert for internationale og nationale katolske kor afholdes i Sankt Annæ kirke på Amager d. 11. september kl 19. Fra Jesu Hjerte Kirke deltager Coro Italiano, mens det fransk-afrikanske kor samt Sacchoir repræsenterer Sakramentskirken. Kom og støt op korene! Der er gratis entré. Kulturnat i Sakramentskirken – 9. oktober kl. 18-23. Også i år deltager Sakramentskirken i Kulturnat, og programmet afspejler Sakramentskirkens mangfoldighed. Kl.19.00 Sankt Cæcilia Juniorkor giver ½ times koncert. Dernæst synger og optræder det vestafrikanske kor og programmet slutter med den engelske menigheds Sacchoir under direktion af Alex Vergara. Til sidst på aftenen er der Taizé-andagt. Alex Vergara står for det musikalske program, Kate Toft Madsen står for det praktiske. Vi har brug for flere hjælpere. Kate kan kontaktes på 21 94 34 21, eller mail: ktm.sakraments@gmail.com Sankt Cæcilia korene. Igen i denne sæson lægger Sakramentskirken lokaler til kor ledet af Susanne Hartmann Stæger om tirsdagen. De udvides i år med et drengespirekor, således at tirsdagene ser ud som følger: 13


kl 16.30-17.20 Drengespirerne (5-9 år) øver kl 17.30-19.30 Juniorkoret (fra 5. klasse) øver Der er plads til flere børn i alle kor og småbørnstilbud. Info og tilmelding på www. musikbiks.dk Sakramentskirken får glæde af Sankt Cæcilia Drengespirer og Spirekor til familiefredag d. 18. september kl. 17.00, og d. 9. okt. kl 19 giver Sankt Cæcilia Juniorkor ½ times koncert i forbindelse med kulturnatten. Stenoklubben I 10 år har Birte Mandrup stået for Stenoklubben, Jesu Hjerte Kirkes ældeklub, og her arrangeret månedlige møder og den årlige udflugt. Der skal lyde en stor tak til Birte for det store arbejde, hun har ydet. Efter sommerferien holder Stenoklubben flyttedag fra 3. til 2.tirsdag i måneden. 8. september kl. 14.30: Erling Tiedemann: ”Fra hukommelse til erindring – tanker ved kig gennem bakspejl og forrude.” 13. oktober kl. 14.30: Niels Engelbrecht: ”Verdenskirke som minoritetskirke – den katolske kirke i Danmark fra reformationen til nu.” 10. november kl. 14.30: Kaare Nielsen: ”Barmhjertighedens år.” En udflugt til ”Habitaculum Mariae”. Stenoklubbens udflugt den 12. august 2015 gik til Maribo. Første stop var Engestofte Kirke, en pæn og nydelig herregårdskirke. Men det var nu ikke så meget selve kirken, vi skulle se, men den meget smukke og for en luthersk kirke usædvanlige altertavle. Det er en Mariaaltertavle, der stammer fra Birgittinerindernes klosterkirke – nu Maribo Domkirke, hvor den stod i søstrenes kor på pulpituret. Pastor Niels gav en grundig gennemgang af de enkelte motiver: Maria i midterfeltet omgivet af rosenkransen og lidelsesredskaberne (lanse, søjle, isopstængel osv). På venstre sidefløj omskærelsen og neden under den hellige Klara, omgivet af Klarisser. På højre sidefløj de hellige tre konger samt den hellige Birgitta, omgivet af Birgittinersøstre. Interessant nok er de to søsterordener på altertavlen iklædt ens dragter. For det i øvrigt dygtige værksted i begyndelsen af 1500-tallet har en nonne været en nonne! I våbenhuset så vi mindepladen for Monica Wichfeld, der som frue på godset både spillede 14


en stor rolle for godsets økonomiske genoprettelse og i modstandsbevægelsen under krigen. Hun døde i tysk fangenskab kort før befrielsen i 1945. Efter en i første omgang hurtig visit i Birgittinerindernes kloster, hvor vi fejrede messe, gik turen til den gamle klosterkirke, nu Maribo Domkirke. Sognepræst ved domkirken Per Møller var en fortrinlig og vidende guide. Det har været et imponerende bygningskompleks, der i begyndelsen af 1400-tallet rejste sig i de smukke omgivelser ved søen ved den lille landsby Skimminge, der samtidig blev købstad og fik navn efter klosteret: Maribo (Marias bolig). Det har været et dobbeltkloster: et nonnekloster nord for den store kirke og et munkekloster syd for (60 nonner og 25 munke). Det var dronning Margrete den 1, der skænkede det gods, hvorpå klosteret blev bygget. Byggeriet af kirken er sket i flere etaper, hvilket vi tydeligt kunne se udvendigt, hvor murværk af gule sten afløses af røde sten. Efter ca 100 år var det slut. Reformationen kom. Der blev i første omgang indrettet et protestantisk jomfrukloster på stedet, hvor nonnerne også kunne blive boende. Munkene blev flyttet til Sorø. Herefter gik det hurtigt i forfald. Kirken blev overdraget som sognekirke til den lille by, der imidlertid slet ikke havde råd til at opretholde det store kompleks. Klosteret blev nedrevet, og sten og øvrige materialer solgt og genbrugt. Det var samtidigt, at Mariaaltertavlen blev solgt og kom til Engestofte. Til sidst ville man forgribe sig på selve kirken og startede med koret. Det fik den daværende biskop Thomas Kingo (salmedigteren) dog sat en stopper for. I dag fremtræder kirken smuk og velholdt, bl a har den været igennem en meget bekostelig indvendig kalkning. Men fordums herlighed som klosterkirke kan kun anes enkelte steder i kirken. Derefter gik turen gennem de snævre gyder tilbage til søstrenes nuværende nye kloster. Her kunne vi nyde vores medbragte mad, og pastor Stefano var ”bartender” og solgte øl og vand. Bagefter var søstrene vært ved et velforsynet kaffebord. Vi fik lejlighed til rigtigt at se det meget smukke klosteranlæg, bygget i nordisk stil med masser af lysindfald og anvendelse af træ. Sr Aloysia berettede om klosteret og søstrenes tilbagekomst til Maribo efter århundredernes fravær. Maribo var meget glad for at få dem tilbage. Turen hjem gik rundt om Maribosøerne med chaufføren som turistguide. Vi fik set smuk natur og rastende gåPastor Niels gennemgår seflokke (dem vi så, var dog vist grågæs og ikke canadagæs de enkelte motiver som påstået). En stor tak fra de 36 deltagere til ikke mindst Birte Mandrup, der for tiende gang stod for tilrettelæggelsen. Desværre var det også sidste gang, Birte stod for det, da hun har besluttet at lade stafetten gå videre. Stig Sørensen 15


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I JHK er der rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Sakramental tilbedelse hver fredag kl. 16.00 inden messen. I SAK er der sakramental tilbedelse tirsdag-lørdag kl. 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdag 17.00. Dansk messe fredag kl. 17.00. I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. September SAK

Fra september er de danske messer igen kl. 10.00

JHK

Fre d. 4. kl. 17.00: Jesu Hjerte fredag: Sakramentet udstilles kl. 16. Kort andagt og sakramental velsignelse kl.16.45

ANS

Lør d. 5. kl. 11.00 Procession i det gamle København, begynder ved Sankt Ansgars Kirke

SAK

Lør d. 5. kl. 14.30-17.00. Kærlighedens Missionærer arrangerer messe og efterfølgende komsammen på mindedagen for den salige Moder Teresa af Calcutta

ANS

Søn d. 6. kl. 11.00 Sankt Ansgars Kirkes 150 års konsekreringsjubilæum. Pontifikalmesse. kl. 16.30 Festvesper

JHK

Ons d. 9. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A

SAK

Tor d. 10. kl. 20-23. Natkirke

JHK

Fre d. 11 kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17

JHK

Fre d. 11. kl. 18-19.30: Åben dør, personlig samtale og forbøn, indgang 4a

JHK

Ons d. 16. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A

JHK

Fre d. 18. kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00

ANS

Fre d. 18. kl. 17.00 Pastor Erling Brodersens 80 års fødselsdag fejres med messe og efterfølgende reception. Alle i menigheden er velkomne

SAK ALLE JHK

Fre d. 18. Familiefredag. Messe kl. 17 efterfulgt af fællesspisning. Sankt Cæcilia Drengespirer og Spirekor synger til messen. Lør d. 19. ”Den største Dag”. DUKs børne- og ungdomsfestival på Niels Steensens Gymnasium på Østerbro fra kl. 10.00 Lør d. 19. kl. 12.00- 16.30: Tro og Lys, afsluttende med messe. Sted: Formodentlig JHK menighedssal. Se evt. hjemmesiden

ANS

Ons d. 23. kl. 15.00 KÆK møde i menighedssalen. Ulla m.fl. viser billeder og fortæller om Assisi-Orvieto turen

JHK

Fre d. 25. kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00

JHK

Fre d. 25. kl. 19-21.00: Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18-19.00 16


SAK ANS

Lør d. 26. september kl.10-16. Loppemarked i gården. Se opslag i kirken og på Facebook Søn d. 27. kl. 18.00 Menighedens jubilæumsfest. Efter messen kl. 11.00, afholdes jubilæumsfest med middag i menighedssalen. Tilmelding påkrævet.

Oktober JHK Fre d. 2. kl.17.00: Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45, messe JHK Fre d. 2. kl. 18-19.30: Åben dør, personlig samtale og forbøn, indgang 4a ALLE Lør d. 3. kl. 11.00 Diakonerne Davide, Gilberto og Mate præstevies i Skt. Knud Lavards Kirke SAK Søn d. 4. kl.10.00 Høstmesse med fokus på skaberværket. Medbring grøntsager og frugt til velsignelse. Efterfølgende sælges høstgaver på auktion til fordel for Caritas. ANS Søn d. 4. kl. 11 Davide De Nigris fejrer sin første messe, som også er en familie & høst- messe. Sankt Cæcilia Børnekor deltager. Reception efter messen SAK Man d. 5. kl. 17.00 Skt. Faustinas mindedag og fest for Den Guddommelige Barmhjer tighed. Messe kl. 17.00 og efterfølgende velgørenhedsmiddag. Tilmelding til Susanne Fisker: tlf. 2448 6856 eller mail fiskersus@yahoo.dk JHK Ons d. 7. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A SAK Tor d. 8. kl. 20-23. Natkirke JHK Fre d. 9. kl. 18-22.00: KULTURNAT (program: se opslag i kirken og på hjemmesiden) ANS Fre d. 9. kl. 18.00 til 24.00 Kulturnat Koret synger Knud Lavard liturgien kl. 19 og kl. 21 SAK Fre d. 9. kl. 18-23. Kulturnat. Se program i bladet ANS Lør d. 10. kl. 14.30 Voksenkatekese. Pave Frans’ nye rundskrivelse om skaberværket v/ Daniel Nørgaard SAK Søn d. 11. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter den engelske messe JHK Fre d. 16. kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00 SAK Fre d. 16. Familiefredag. Messe kl. 17 efterfulgt af fællesspisning JHK Fre d. 16. kl. 18-19.30: Åben dør, personlig samtale og forbøn, indgang 4a JHK Fre d. 17. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys, afsluttende med messe. Sted: Formodentlig i JHK menighedssal. Se evt. hjemmesiden JHK Man d. 19. kl. 19-21.00: Katekese: Foredrag: ”DEN KRISTNE INITIATION”, om Dåb, Første Kommunion og Firmelse, ved p. Lars Messerschmidt. Indgang 4b JHK Ons d. 21. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A JHK Fre d. 23. kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00 ANS Lør d. 24. kl. 15.00 Koncert med et kor og orkester fra Wien i anledning af jubilæet ALLE Søn d. 25. Husk at sommertid slutter mellem d. 24. og 25 SAK

Søn d. 25. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter den engelske messe

ANS

Ons d. 28.kl. 15.00 KÆK møde

JHK

Fre d. 30. kl. 19-21.00: Forsonings-og helbredelsesmesse. Skriftemål 18-19.00 17


November ALLE Søn d. 1. kl. 16.00 Andagt for de afdøde på Vestre Kirkegård. Begynder i Ndr. Kapel ANS

Søn d. 1. Alle Helgen. Kl. 11.00 Familiemesse.

ANS

Man d. 2. Alle Sjæle. Særlig messe for menighedens afdøde kl. 17.00

JHK

Fre d. 6. kl. 17.00: Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45

ANS Lør d. 7. kl. 14.30 Voksenkatekese. Kristenforfølgelser i Mellemøsten v/ Klaus Wivel SAK

Søn d. 8. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter den engelske messe

SAK

Tir d. 10. Mortens aften. Messe kl. 17 og derefter fællesspisning. Medbring en ret til det antal I/du kommer

JHK

Ons d. 11. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A

SAK

Tor d. 12. kl. 20-23. Natkirke

JHK

Fre d.13. kl. 17.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00

JHK

Fre d.13. kl. 18-19.30: Åben dør, personlig samtale og forbøn, indgang 4a

ANS

Søn d. 15. Pavens dag. kl. 11.00 Pontifikalmesse. kl. 16.30 Festvesper og efterfølgende reception

JHK

Fre d. 20. kl. 16.00: Tilbedelse, sakramental velsignelse, messe kl. 17.00

SAK

Fre d. 20. Familiefredag. Messe kl. 17 efterfulgt af fællesspisning.

JHK

Lør d. 21. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys, afsluttende med messe. Sted: Formodentlig JHK menighedssal. Se evt. hjemmesiden

SAK

Lør d. 21. kl. 18-21. Nightfever

SAK

Søn d. 22. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter

JHK

Tir d. 24. kl. 19.30: Besøgstjenesten holder møde.

den engelske messe

ANS Ons d. 25. Niels Steensens dag. kl. 15.00 KÆK møde. Kl. 19.00 Niels Steensen messe med efterfølgende traktement i menighedssalen’ JHK

Ons d. 25. kl. 19.30 Bibelkreds ved Niels Engelbrecht, Stenosgade 4A

JHK

Fre d. 27. kl. 19.00-21.00: Forsonings-og helbredelsesmesse. Skrifte- mål 18-19.00

18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Vita Trolle Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller Stine Møller

Charlotte Simonsen Adam Schwartz Diakon Davide De Nigris Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webansvarlig Clarice Scott Joan Cambell

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Daniel Nørgaard Pastor Fredrick Thevaraj Pastor Robert Culat

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder

Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Diakon Mate Rada Pastor Stefano Tarquini Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 Sankt Skriftemål: onsdag og–lørdag 16.00-17.00 Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 eller K efter aftale med præsterne. Sakramental Tirsdag 8.30-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Hverdagetilbedelse: (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogDaniel lørdagNørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 17.00 Sognepræst Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk 2. og 4. søndag

kl. 13.00 Ukrainsk messe

Tirsdag

kl. 17.00 Sakramental tilbedelse

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 15.00 Spansk messe Søndag Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. kl. 10.00 7.30 Dansk Højmesse Tilbedelse fredag kl. 11.30 16.00-17.00 kl. Fransk messe Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale præsterne. kl. 17.30med Engelsk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, kl. dn@sanktansgar.dk Tirsdag til lørdag 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458,kl. djr@sanktansgar.dk Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N 17.00 Messe Fredag kl. Søndag Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sakramentskirken.dk kl. 09.30 Dansk Højmesse Sognepræst: kl. 11.15 messe Præst for engelsktalende; Frederick Anton Thevaraj, tlf. Fransk 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com 18.00 Engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Onsdag kl. 17.00 Jesu Hjerte Kirke - Stenosgade 4A, 1616 København V Novena og engelsk messe Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118,kl. dn@sanktansgar.dk Søn-Sognepræst: og helligedage 11.00 Højmesse Præst for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, tlf. Messe 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com kl. 20.00

Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse Søn- og helligedage kl. 18.00 11.00 Højmesse 1. og 3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. kl. 18.00 20.00 Messe 2. søndag i måneden kl. Kroatisk messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 18.00 17.00 Messe 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagt Lørdag kl. 16.00 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. søndag i måneden kl. 17.45 18.00 Messe ekstraord. ritus. Mandag kl. Møde ef. i den stille bønsgruppe 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messeRosenkransbøn Tirsdag Efter messen kl. 17.00: 1. fredag iNiels måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Sognepræst: Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 2. præst : Stefano Tarquini, tlf. 9145 7615, stefanotarquini1984@gmail.com Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Kirkens kontor tlf. 2985 6080. Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke september - november 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you