Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

JUNI . JULI . AUGUST 2018


At leve livet ved at give det bort Af Martin Ravn, konstitueret sognepræst. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi. Joh 17,7-11 At livet ikke er noget, man kan spare op eller rane til sig er smukt fortalt i Grimms be-

Vikarierende sognepræst: Martin Ravn Kærvej 20, Blovstrød - 3450 Allerød Mobil: 61 66 07 49 E-mail: mra@km.dk Fridag: Mandag kontor i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26 træffes i Jørlunde Sognehus efter aftale Sognepræst: Victor Greve (sygemeldt)

Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk 2 I Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018

rømte eventyr om Lykkehans. Hans går ud i verden med en stor klump guld. Han går ud i verden og bytter den væk. Til sidst har han kun nogle sten tilbage, der falder i en brønd. Da hopper han af glæde, falder på knæ, takker Gud og siger: Så lykkelig, som jeg er, er intet menneske under solen! Med let hjerte og fri for alle byrder springer han af sted, indtil han igen er hjemme hos sin mor. Det er at være rig hos Gud: At leve sit liv ved at give det bort. At være rig hos Gud har altså at gøre med fællesskab, men et andet fællesskab end med dem, der mener, tænker og vil det samme som jeg, nemlig det grundlæggende

Organist: Poul E. Lorentzen Rymarksvej 51, 1, 3. - 2900 Hellerup E-mail: Pel67@live.dk Kirketjener og kirkesanger/korleder og udlejning af sognehuset: Ellen Kristiansen Brattahlidvej 7 - 3650 Ølstykke Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Fridag: Mandag Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

fællesskab, der omfatter enhver, selv den mest sølle og elendige. Det er det fællesskab, Jesus taler om i denne tekst. Fællesskabet mellem ham, hans himmelske fader og hans troende, som faderen har givet ham. Det, som behersker og samler Jesu troende, det er den indbyrdes kærlighed, den fælles tro, det fælles håb. Troen på, at tilgivelsen af vore synder er virkelighed, troen på, at Gud er os nær selv i de af vores livs øjeblikke, hvor vi er mest fornedrede. Og håbet om, at der en fremtid for os med fylde og glæde.

Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23 - 3650 Ølstykke Tlf.: 4710 1194 Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com Layout og tryk: Stenby Tryk A/S Billeder: Denis Uth Hansen


Fredagscafé i Sognehuset Graver Denis og kirketjener/kirkesanger Ellen inviterer til fredagscafé. Alle, der har lyst til hyggeligt socialt samvær er hjerteligt velkomne. Program for efterårets caféer vil blive lagt ud på kirkens hjemmeside, når det foreligger. I efteråret mødes vi: fredag d. 28. september fredag d. 26. oktober fredag d. 30. november Der vil, som altid, serveres kage og masser af frisklavet kaffe. Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018 I 3


Grundlovsdag Grundlovsdag markeres i Jørlunde Sognehus tirsdag d. 5. juni kl. 16-18. Alle er inviteret til eftermiddagskaffe med servering af forskellige kager. Vi skal også synge fra Højskolesangbogen. Taler for dagen er Anne Sofie Uhrskov. Anne Sofie er født og opvokset i Jørlunde og bor stadig i byen med sin kæreste og deres tre børn. Hun

er byrådsmedlem for Venstre i Frederikssund kommune, hvor hun blandt andet sidder i folkeoplysningsudvalget og fritids- og kulturudvalget. Derudover er Anne Sofie Uhrskov meget aktiv i foreningslivet i byen, både i Jørlunde Kulturforening som bestyrelsesmedlem og i Rotarys lokalafdeling. Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i grundlovens tegn.

Anne Sofie Uhrskov 4 I Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018


Babysalmesang Nyt hold babysalmesang starter tirsdag den 28. august kl. 11.00 i Sognehuset. Babysalmesang er salmer, sange, leg og nærvær for babyer og deres forældre i en rummelig stemning. Vi afslutter hver gang med en kop kaffe eller te, man er velkommen til at tage madpakke med. Vi mødes i alt 8 gange henover efteråret. Tilmelding fra den 13. august til Ellen Kristiansen, tlf. 20 26 56 75. ...............................................................................................................................

Jørlunde Kirkes Børnekor Skoleåret er ved at være ovre, og det er blevet tid til at sige tak for i år til børnene i Jørlunde kirkes børnekor. Koret medvirker derfor til højmessen søndag den 10. juni, hvor de vil fremføre lidt af det repertoire, vi har arbejdet med i dette skoleår.

Koret sætter stor pris på at få lov til at deltage under højmesserne, og børnene føler sig altid meget velkomne. Tak til menigheden, fordi I tager så godt imod dem, og tak for de mange rosende ord, der er faldet gennem hele året.

Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018 I 5


..............................................................................................................................

Nyt fra menighedsrådet 8. maj var der mødt syv tilhørere op til det årlige offentlige budgetmøde, og der blev især spurgt ind til, hvorfor sagen om præstegården skulle tage så lang tid - ”Kan I da ikke bare blive enige i menighedsrådet!?”, som det blev sagt.

Beretningen om status for både økonomi og arbejde er for omfattende at bringe i kirkebladet, men jeg opfordrer stærkt til at læse den på kirkens hjemmeside (www.joerlundekirke.dk). Ellers bed om den på mail eller på papir.

Det er desværre et faktum, at selv et enigt menighedsråd ikke havde skåret så meget som en dag af processen, der ved sin langsommelighed i betydelig grad belaster både sognepræst Victor Greve, menighedsrådets medlemmer og kirkens økonomi. Victors klage over provstiudvalgets godkendelse af en nedrivning og manglende svar fra stift og stiftsøvrighed har lagt mange måneder til forløbet.

Der kan forekomme ændringer til tidspunkter og prædikant ved sommerens gudstjenester, så se de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside.

6 I Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018

For menighedsrådet Nils Finken, formand


Jørlunde kirke . Juni . Juli . August 2018 I 7


Gudstjenester i Jørlunde kirke Gudstjenester i juni Søndag d. 03. juni kl. 10.00 Søndag d. 10. juni kl. 10.00 Søndag d. 17. juni kl. 10.00 Søndag d. 24. juni kl. 10.00

1. søndag efter trinitatis 2. søndag efter trinitatis 3. søndag efter trinitatis 4. søndag efter trinitatis

Martin Ravn. Kirsten Diemer. Børnekoret medvirker. Victor Greve. Victor Greve.

Gudstjenester i juli Søndag d. 01. juli kl. 10.00 Mandag d. 08. juli kl. 10.00 Søndag d. 15. juli kl. 10.00 Søndag d. 22. juli kl. 10.00 Søndag d. 29. juli kl. 10.00

5. søndag efter trinitatis 6. søndag efter trinitatis 7. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis 9. søndag efter trinitatis

Victor Greve. Victor Greve. Victor Greve. Victor Greve. Victor Greve.

Gudstjenester i august Søndag d. 05. august kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis Søndag d. 12. august kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis Søndag d. 19. august kl. 10.00 12. søndag efter trinitatis Søndag d. 26. august kl. 10.00 13. søndag efter trinitatis

Victor Greve Victor Greve Victor Greve Victor Greve

Besøg af præsten: Ønsker du besøg af præsten, er du mere end velkommen til at kontakte Martin Ravn på telefon 61 66 07 49 eller på mail: mra@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf.: 4848 4848. Oplys konto: 6424. Kørslen betales af kirkekassen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirken. Det er en god stund og en rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.

8 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 8 I Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017

Jørlunde kirke juni juli august 2018  
Jørlunde kirke juni juli august 2018