Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

DECEMBER . JANUAR . FEBRUAR 2019


Ordet til jul En lille nisse rejste med ekstrapost fra land til land, hans agt det var at hilse på verdens største mand. Han kom til stormogulen og der, hvor kæmpekålen gror, men mellem alle kæmper han tyktes ingen stor. Da gik han ned til havet og stirred i det klare vand; han smilte, thi nu havde han set den største mand. Se, spørgsmålet er: om den lille nisse nu også så noget virkeligt eller om han så sit eget spejlbillede? Er virkeligheden ham selv, som den nisse han er, eller er spejlbilledet virkeligheden. Ja, hvis vi selv skal sige det, så kender vi det jo fra os selv, at når vi kigger ned i noget spejlblankt vand, så forstørres vi til det mere eller mindre ukendelige, - men større bliver vi. Og ja, vi ser os selv, som vi ser ud i vandet, men i virkeligheden er det en skygge af os vi ser og dermed ikke, det virkelige menneske, som vi er Sognepræst: Victor Madsen Greve Bregnerød Byvej 13A 3520 Farum kontor i Jørlunde Sognehus Mobil: 51 50 25 79 E-mail: vim@km.dk Fridag: Mandag Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com 2 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019

i kød og blod. Den lille nisse smiler over at se sit eget spejlbillede, sin skygge, og bygger dermed sin glæde på en illusion. Nogle gange har vi en tendens til at se, hvad vi ønsker os, i stedet for at være det menneske som vi nu engang er, på godt og ondt med sorg og glæde. Vi kan leve på en indbildning, en illusion, som den lille nisse. Omvendt kan vi også holde os selv fast på, at vores spejlbillede kun rummer sorgen og det onde. Vi kan lade os overmande af vore skygger. Spørgsmålet til hver enkelt af os lyder i dag, hvor vi fejrer Jesu fødsel, og hver dag: om vi lader illusionen eller vores skyggesidder bestemme over vores liv – eller, om vi lever livet på Guds ord med alt hvad det indebærer? Et grelt eksempel på hvor alvorligt, det kan være, at lade sit liv bestemme af ens skyggeside, er eventyret Skyggen af H.C. Andersen. Skyggen Det handler om en lærd mand og hans skygge. Eventyret begynder med, at den lærde mand en aften

kan se sin skygge på genboens mur og i spøg taler han til skyggen, at den skal gå ind og se sig om derovre. Han nikker og skyggen nikker. Næste morgen går den lærde mand ud for at drikke kaffe og læse aviser og til sin store forbavselse opdager han, mens han sidder i solen, at han ingen skygge har, den er gået! Dage går og år går. Så pludselig en dag, hvor den lærde mand sidder i sin stue banker det på døren. Det er hans tabte skygge, som er kommet til penge og fine klæder. Og som nu har fået en ubændig trang til at komme hjem og besøge sin gamle herre. Skyggen fortæller nu, hvordan den kom til penge – den ved alt og den har set alt. Ganske moderne har den skygget mennesker efter sin natur. Og den ved så meget, at mennesker betaler den for ikke at misbruge sin intime viden ”Jeg så det allerutænkeligste hos konerne, hos mændene, hos forældre og hos de søde, mageløse børn… Jeg så”, sagde skyggen, ”hvad ingen mennesker måtte vide, men hvad de alle sammen så gerne ville

Organist: Poul E. Lorentzen Rymarksvej 51, 1, 3. 2900 Hellerup Mobil: 29 61 30 42 E-mail: Pel67@live.dk

Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23, 3650 Ølstykke Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com

Kirketjener og sanger (og korleder samt udlejning af sognehuset) : Marika Thinggaard Mobil: 20 26 56 75 jlkirke@gmail.com Fast fridag: Mandag Kontortid: tirsdag og onsdag 9-12

Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk Kirkebladets redaktion: Nils Finken (ansv.) Layout og tryk: Stenby Tryk A/S


vide, ondt hos naboen. – Havde jeg skrevet en avis, den var blevet læst! Men jeg skrev lige til personen selv, og der blev en forfærdelse i alle byer hvor jeg kom. De blev så bange for mig! Og de holdt så overordentligt af mig. Professorerne gjorde mig til professor, skrædderne gav mig nye klæder, jeg er godt forsynet; møntmesteren slog mønt for mig, og konerne sagde, jeg var så køn! – og så blev jeg den mand jeg er! Og nu siger jeg farvel: her er mit kort, jeg bor på solsiden og er altid hjemme i regnvejr!” Der går år og dag og så kom skyggen igen! Der går år og dag og så kom skyggen igen! Den lærde mand har det ikke så godt, så skyggen beslutter sig for, at tage ham med på en rejse, på een betingelse; Den lærde mand skal være skyggens ledsager som dens skygge. Trods modstand ender det med, at den lærde mand tager med, som skyggens skygge. Da hændte der pludselig noget på deres rejse. De mødte nemlig en kongedatter, som befandt sig på et kursted, idet hun forsøgte at blive helbredt af en sygdom. Hendes sygdom var; at hun så alt for godt, og det var nu så ængsteligt. Og hun så med det samme at skyggen ikke kunne kaste skygge og faldt i snak med ham. Men skyggen svarede blot kongedatteren at hun måtte være i bedring, for skyggen kendte til hendes sygdom og sagde: ”Jeg ved, Deres onde er, at De ser alt for godt, men det har tabt sig, De er helbredt, jeg har just en ganske usædvanlig skygge, som jeg har ladet pudse op til menneske!”

Om aftenen da skyggen og kongedatteren dansede sammen i den store balsal begyndte kongedatteren at blive forelsket i skyggen, for han dansede så let og vidste så meget. Det mærkede skyggen for hun var færdig med at se lige igennem ham. Men selvom kongedatteren var blevet forliebt i skyggen ville hun alligevel gerne spørge ham, om det allervanskeligste, hun ikke selv kunne svare på. Skyggen gjorde et ganske underligt ansigt og svarede kongedatteren: ”Det hører med til min børnelærdom, jeg tror sågar min skygge derhenne ved døren kan svare på det”. Kongedatteren Kongedatteren gik nu hen til den lærde mand ved døren, og hun talte med ham om sol og måne, og om menneskene udenpå og indeni, og han svarede så klogt og godt, at kongedatteren tænkte ved sig selv: ”Hvad det må være for en mand, der har så vis en skygge. Det ville være en ren velsignelse for mit folk og rige, om jeg valgte ham til min gemal, - og det gjorde hun så”. Men inden brylluppet skulle stå, sagde skyggen til den lærde mand: ”Du skal altid bo hos mig på slottet, køre med mig i min kongelig vogn og have hundrede tusinde rigsdaler om året; men så må du lade dig kalde skygge af alle og enhver; du må ikke sige, at du har nogensinde været menneske, og engang om året, når jeg sidder på altanen i solskin og lader mig se, må du ligge ved mine fødder, som en skygge skal; for i aften skal jeg giftes med kongedatteren”. Den lærde mand for op og sagde:

”Nej, det er dog for galt, det vil jeg ikke; det er at bedrage hele landet og kongedatteren med! Jeg siger alting! At jeg er mennesket, og at du er skyggen, du er bare klædt på!” ”Der er der ingen som tror”, sagde skyggen. Men den lærde mand ville ikke finde sig i det og sagde: ”Jeg går lige til kongedatteren. Men jeg går før og du går i arrest!”, sagde skyggen. Og så blev den lærde mand kastet i fængslet. Skyggen skyndte sig straks hen til kongedatteren og berettede derom: ”Jeg har oplevet det grueligste, der kan opleves, tænk dig, at min skygge er blevet gal, han tror at han er mennesket og at jeg – tænk dig bare, - at jeg er hans skygge!”. ”Det er frygteligt”, svarede kongedatteren og tilføjede, ”han er dog spærret inde?” ”Det er han”, svarede skyggen. ”Stakkels skygge”, sagde kongedatteren om den lærde mand. ”Han er meget ulykkelig, det er en sand velgerning at fri ham fra den smule liv, han har, og når jeg rigtig tænker over det, så tror jeg det bliver nødvendigt, at det bliver gjort af med ham i al stilhed!” ”Det er rigtignok hårdt! For det var jo en tro tjener”, sagde skyggen, og så gav han ligesom et suk. Om Aftenen var hele Byen illumineret, og Kanonerne gik af: bum! og Soldaterne præsenterede Gevær. Det var et Bryllup! Kongedatteren og Skyggen gik ud på Altanen for at lade sig se og få nok en gang hurra! Den lærde Mand hørte ikke noget til alt det, for ham havde de taget Livet af. Skyggesider og kærlighed Ja, vi er netop mennesker, som Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019 I 3


den lærde mand. På godt og ondt lever vi hver især med vores skyggesider. Eventyret viser i sin grueligste form, hvad der kan ske, hvis vi overmandes af vores egen skygge. Men kigger vi nærmere på eventyret, så viser det også, at skyggen ikke er noget i kraft af sig selv. Skyggen bliver til ud fra en væren, ud fra et menneske og ønsker at blive et menneske, men egentlig bliver Skyggen aldrig et menneske, også selvom eventyret gør sit til, at vi skal tro det. For godt nok, kan skyggen se igennem alle mennesker, - men pointen er; at den kun kan se vores skyggesider, alle vore destruktive kræfter, - den kan netop ikke se det virkelige, den ægte og sande kærlighed, som ikke vil sit eget! Skyggen vil kun sin egen kærlighed og det er ikke kærlighed! For da det virkelig gælder om, at vinde kongedatterens hjerte, må skyggen have hjælp af et virkeligt menneske, den lærde mand. Som fortæller kongedatteren om mennesket udenpå og indeni! Det burde skyggen have gjort, men det kan den ikke, fordi den netop ikke er i besiddelse af den sande kærlighed. Derfor har skyggen brug for den lærde mand for at vinde kongedatterens hjerte. Og først til allersidst i eventyret bliver skyggen nødt til at slå den lærde mand ihjel, så den kan bevare illusionen og sin falske identitet overfor kongedatteren. Men, hvad var det nu lige kongedatterens sygdom bestod af, og som skyggen selv kendte til? Ja, det var jo, at kongedatteren så alt for godt og hun så netop også 4 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019

at skyggen led af det samme og det var nu så ængsteligt. Ordet ængsteligt præger netop hele eventyret. For hvis nogen siger til os: ”Jeg har gennemskuet dig” - så bliver vi angste. Og hvis vi så spørger: ”Hvad mener du?” og den anden svarer: ”Det ved du bedst selv”. Så bliver vi endnu mere angste. Det er ængsteligt, at nogen er i stand til at gennemskue alle, men det må også være angstfremkaldende at leve med et sådant blik. For hvad ser den, som gennemskuer alt? Svaret er Intet - og det er ængsteligt! Frygt ikke! Og derfor passer skyggen og kongedatteren måske netop sammen, fordi de ser igennem hinanden, eller man kunne sige, at de spejler sig i hinandens intethed og forveksler illusionen, med den sande og virkelige kærlighed. Kærligheden som ikke søger sit eget, men søger os inkarneret i kød og blod, stik mod al menneskelig fornuft. Det er det glædelige budskab, der løsriver os fra vores eget spejlbillede og mørke, for i dag og hver gang evangeliet forkyndes lyder de forjættende ord. ”Frygt ikke! I dag er der født Jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren”. Og det er netop sagt til enhver af os, uanset hvilke farer vi møder i vores liv. Han er lyset der lyser midt i mørket, han er lyset der skænker os livet og kærlighedens lys, som kan give os kraft, håb og tro på, at livet er værd at leve, trods vore skyggesider og selvoptagethed. Han viger ikke fra vores side, han lader os ikke i stikken, for han har

selv gået igennem mørket og alle skyggesider og overvundet dem, i kraft af sin kærlighed til livet, til os mennesker. For hvad ville der ske, hvis han ikke havde gjort det? Børnehaven Ja, så kunne det jo være at livet så anderledes ud, som da jeg spurgte børnene i børnehaven om, hvad Josef skulle gøre, da han opdager, at Maria er gravid? Skal han smide hende ud? Spørger jeg retorisk børnene. Og de råber, heldigvis i kor: ”Nej!” Jeg spørger videre: ”Skal han forlade hende?” Og børnene råber igen højt i kor: ”Neeeej”. ”Hvad skal han så gøre?” spørger jeg igen. Denne gang, er der dyb tavshed, ingen svarer. Indtil een af børnene siger: ”Han kan da bare skifte hende ud med en anden?” Det gjorde Josef, heldigvis ikke, men han tog sin skæbne på sig og blev far til barnet Jesus. Således skal vi også lære, at bære vores liv med glæde og lys, trods vore skyggesidder og illusioner. For den største julegave af alle har vi en gang for alle fået skænket den julenat Jesus blev født. Så lad os bruge den åndfuldt og lidenskabeligt og kaste os ud i livet og nyde livet i fulde åndedrag, så selv den mindste nisse blandt os ikke skal fortabe sig i sit eget spejlbillede, eller lade de mørke skyggesider bestemme vort liv. Men lad os spejle os i Vor Herres kærlighed, så vi med lyset over alle lys, kan oplyse hinanden i taknemmelighed over, at vi lever og endnu engang kan fejre jul sammen, - og det er ikke en illusion, men det er virkelig-


heden hvor den sande kærlighed Nu tændtes lys i skyggers land, Amen boer, og den er dog den største og ret som midnatshanen gol, Jeg ønsker jer alle en glædelig jul blandt os mennesker. Så lad os blev Jakobs stjerne til en sol. samt et velsignet nytår sjunge hver, som sjunge kan: Glædelig jul. Victor Greve ..............................................................................................................................

Graverens Julestue

søndag 2. december kl. 11. Efter højmessen byder kirken på hjemmelavet gløgg og æbleskiver ovre på Graverens værksted.

Her kan også købes velduftende gran med hjem til juledekorationer. Tag varmt tøj på!

Årets juletræstænding sammen med Jørlunde Kulturforening ventes også gennemført straks efter gudstjenesten. ..............................................................................................................................

Koret Mixos fra Ølstykke synger julen ind tirsdag den 11. december kl. 19.30 Det er en gammel tradition, at Mixos kommer på besøg i vores kirke og synger julen ind. Koncerten vil også byde på fællessang. Dirigent er Rikke Christen-

sen. Læs om koret med mere end 20 års historie på www.mixos.dk. Alle er velkomne, og adgangen er gratis.

..............................................................................................................................

Sommerens tørke kan forsinke granlægningen Det meget varme år med tørke har haft stor betydning for grantræerne i Danmark. Granleverandøren har derfor leveret senere end forventet for at sikre kvaliteten. Det betyder, at graveren er kommet senere i gang med at pynte gravstederne og muligvis ikke kan blive færdig på alle gravsteder til 1. søndag i Advent, som det jo forventes. Men vær sikker på, at graveren gør alt, hvad han kan. Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019 I 5


De ni Læsninger

søndag 16. december kl. 16.00 i Jørlunde kirke Den 3. søndag i advent holder vi De ni Læsninger, hvor der vil være lejlighed til at synge nogle af de julesalmer, som ikke så tit bliver sunget. De ni Læsninger ledes af Victor Greve som liturg og med den virtuose organist Frederik Magle ved orgelet.

De ni Læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4 2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15 3. Læsning: Salme 88,2-8 4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6 5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10 6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38 7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7 8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14 9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-1 ................................................................................................................................

Nytårsaften den 31. december fejrer vi gudstjeneste kl. 15.30 Vær med til at gå det nye år i møde ved at gå nyde et glas champagne og kransekage og ønske til nytårsgudstjenesten i Jørlunde kirke, hvor hinanden et godt nytår! der efter gudstjenesten vil være mulighed for at ................................................................................................................................

Torsdagscafé (nu sidste torsdag i måneden!) Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 13.00 og Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 13.00 ................................................................................................................................

”Fastelavn er mit navn…” Søndag 3. marts 2019 kl. 10 fejrer vi Fastelavn Søndag 3. marts kl. 10.00 holder vi børne-og familiefastelavnsgudstjeneste i Jørlunde. Kom meget gerne udklædt til børne- og familiegudstjenesten i fastelavnens tegn. Efter gudstjenesten 6 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019

går vi over i sognehuset, hvor vi vil ”slå katten af tønden” og nyde lækre fastelavnsboller og kaffe/ kakao. (Menigheden og Kulturforeningen står for arrangementet)


Sang–, rytmik- og bevægelsesworkshop Søndag 18. november i Jørlunde Sognehus kl. 12 -13. Skal dit barn gå til sang og rytmik? Jørlunde kirke starter et musikhold op fra januar mdr. for børn der går i 1. til 4. klasse. Vi kommer til at arbejde med at synge en masse gode sange, lave rytmer gennem leg og stomp og lære lidt om noder også. Hvis der er nok tilmeldinger, startes også hold på Maglehøjskolen. Underviser er Marika Thinggaard som er uddannet musiklærer fra Det Jyske Musikkon-

servatorium med fagene Sang, Dans og Spil og Saxofon. Marika arbejder som kirkesanger i Jørlunde kirke, og derudover spiller hun i Pagsberg Big Band og Megafauna og desuden som musiker på musicalforestillinger på Det Ny Teater, Det Kgl. Teater, Fredericia Teater m.fl. Kontakt Marika på: jlkirke@gmail.com eller tlf. 2026 5675 med spørgsmål.

..............................................................................................................................

Babysalmesang Nyt hold starter torsdag 22. november kl. 10.00. Styrk dit barns opmærksomhed og motorik Babysalmesang er en hyggelig stund i et smukt rum, hvor du og dit barn kommer tættere på hinanden. Vi synger sanglege og salmer, lytter til spændende lyde i kirkerummet og opøver balance og nærvær i musikken. De ting, vi sammen laver til babysalmesang, kan du også bruge derhjemme efterfølgende. Den bedste stemme i barnets øre er ikke den professionelle sangers, men lyden af mors og fars stemme. Der er altså intet krav om, at man skal kunne synge godt for at deltage, og du vil også selv lære noget undervejs. Alder, varighed og indhold • Babysalmesang henvender sig til forældre med babyer i alderen 2-12 mdr. • Der er plads til 10 babyer på holdet. • Gruppen mødes i Jørlunde kirke 10 torsdage fra kl. 10-10.45. Dog ingen undervisning d. 27. december. • Efter undervisningen byder kirken på kaffe te/saftevand og frugt.

Musikpædagog leder undervisningen Marika Thinggaard er konservatorieuddannet saxofonist og musikpædagog med over 12 års undervisningserfaring. Marika er også vores egen kirkesanger. Du kan kontakte Marika på jlkirke@ gmail eller mobil 20265675. Tilmelding Du tilmelder dig ved at sende en mail til jlkirke@gmail.com med • Navn på forældre og barn • Alder på barnet • Mailadresse samt mobilnr. (kun til brug for bekræftelse og evt. ændringer i programmet). Du vil få besked, om der er plads på holdet. Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2019 I 7


Gudstjenester i Jørlunde kirke December 02. december: 1. søndag i advent 09. december: 2. søndag i advent 16. december: 3. søndag i advent 23. december: 4. søndag i advent 24. december: Juleaften 25. december: Juledag 26. december: Anden juledag 30. december: Julesøndag 31. december: Nytårsaften

kl. 10.00 Victor Greve kl. 11.30 Caja Winterø kl. 16.00 Victor Greve (De ni læsninger) kl. 10.00 Victor Greve kl. 14.00 og 15.30 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer kl. 10.00 Kirsten Diemer kl. 15.30 Victor Greve

Januar 01. januar: 06. januar: 13. januar: 20. januar:

kl. 16.00 Fællesgudstjeneste i Slangerup kirke kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve

Nytårsdag Helligtrekongers søndag 1. søndag efter helligtrekonger 2. søndag efter helligtrekonger

27. januar: 3. søndag efter helligtrekonger Februar 03. februar: 10. februar: 17. februar: 24. februar:

kl. 10.00 Victor Greve

4. søndag efter helligtrekonger kl. 10.00 Victor Greve Sidste søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Elisabeth Stage Septuagesima kl. 11.30 Elisabeth Stage Seksagesima kl. 10.00 Victor Greve

Eventuelle ændringer til gudstjenestelisten kan altid ses på hjemmesiden joerlundekirke.dk. Besøg af præsten: Ønsker man besøg, er man mere end velkommen til at kontakte sognepræst Victor Madsen Greve på mobil 51 50 25 79 eller e-mail vim@km.dk Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirkerummet. Det er en stund og. September en rolig .lejlighed til at få2017 talt sammen som menighed. 8god I Jørlunde kirke Oktober . November

Jørlunde Sogn - December - Januar - Februar 2019  
Jørlunde Sogn - December - Januar - Februar 2019