Page 1

NYT

32. ÅRGANG

APRIL 2012 / NR. 1

14-15 MORSØ LÅSESERVICE GIVER NØGLERNE VIDERE

2

4-6

10

ALT VED DET GAMLE PÅ NØRREBRO

INDKØBSFORENING ER SNART PÅ PLADS

DANSKERNE BØR GØRE NOGET VED SIKRINGEN med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING


2 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Af Hans Mortensen

Alt ved det gamle på Nørrebro P

å Nørrebroområdet i København er det de samme metoder, de kriminelle benytter sig af, når det handler om at bryde ind i folks lejligheder. Der er faktisk ikke sket så meget. Og det kan være et problem. - Nu er det jo først og fremmest lejligheder vi taler om når det drejer sig om Nørrebroområdet. Her i den ældre boligmasse ser vi at indbrud først og fremmest bliver udført ved at døren bliver sparket ind, hvis der da ikke er brugt et koben eller en stor skruetrækker. Når det kan lade sig gøre, er det fordi, der generelt er en vis træghed forbundet med at skifte slidte og forældede låse ud. En stor del af de låse vi ser i området er så forældede at de ikke holder til et velrettet spark, forklarer låsesmed Hans Mejlshede, fra Mejlshede Låse på Nørrebro i København. Samtidig oplever man ofte at dørene ikke er særlig tykke og dermed er svage. Det skaber problemer. Et koben eller en stor skruetrækker er ofte nok til at ødelægge en tynd dør.

LÅS I KNÆHØJDE SPARKER RØV En stor del af nørrebrofirmaets opgaver består i at forstærke døre og karme så styrken bliver optimal. - En enkel ældre lås holder måske til et tryk på 250 til 300 kilo men en tyk dør klarer et tryk på 700 kilo. Der skal slides i

DLF ALMANAKKEN... 2012 27. april DLF bestyrelsesmøde, Ry 28.-29. april DLF årsmøde 11. maj Ruko Årsmøde 6.-9. juni Profilberegnings kursus 8.-15. juli Aloa Convention, Las Vegas 26.-28. okt. Billund Arrangement

UDGIVER: Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION: Tina Hessellund, Islands Brygge 26, 2300 København

DET ER DE GÆNGSE METODER SOM ER I BRUG, NÅR INDBRUDSTYVENE BEGÅR INDBRUD I FOLKS HJEM PÅ NØRREBRO I KØBENHAVN. FÅR MAN FOREBYGGET I TIDE MED OPDATEREDE LÅSE OG FORSTÆRKNINGER, ER MAN RUSTET GODT MOD UBUDNE GÆSTER det for at få den op. Erfaringen siger at en voksen mand kan sparke en tynd dør op, men at det er vanskeligere for de tykke døre. Når indbrudstyvene er ude ser vi tit at der bliver sparket i knæhøjde, hvor låsen ikke sidder. Efter tilstrækkelig mange spark giver døren sig en kende her, hvorefter man kan komme til med kobenet. Særligt i de gængse døre på 35 milimeter er det et problem og blot et spørgsmål om tid før den går op. To låse hvor nummer to sidder i knæhøjde gør det temmelig svært både at bryde direkte igennem og at få døren til at give sig. Udskifter man døren eller forstærker den så det bliver en 70 millimeter-dør, er den i praksis umulig at bryde op. Så er det ikke længere de forkølede narkomaner som kommer ind. Der skal noget til. Hvis der i det hele taget er nogen som giver sig i kast med det, er det professionelle som har tid og værktøj med. Vi laver en del dørforstærkninger og ekstra låse, og

her er tilbagemeldingerne Hans Mejlshede. at det er rigtig godt givet ud, siger Hans Mejlshede. BANKENØGLER PÅ RETUR De femstiftede låse som indbrudstyvene klarer med en bankenøgle er også en af de gamle kendinge, men kræver at indbrudstyven trods alt ved hvad han har med at gøre. - Bankenøgler er et lidt modeagtigt fænomen, som kommer og går. Lige nu er de på retur men vi ser dem stadig. Er der tale om helt gamle og utidssvarende låse vælger de fleste indbrudstyve stadig at sparke dem op. Men i det omfang vi skifter låse, bliver det med seksstiftede og så slipper man for banketricket, samtidig med at vi øger sikringen med udbedringer af karme, slutblik og forstærkninger, siger Hans Mejlshede. I det omfang der er tale om butikker laver den nørrebrobaserede låsesmed også løsninger for dem i forhold til de sikringskrav de skal overholde. - Her er det løsninger med alarmer, og øget sikring af de øvrige døre og vinduer som befinder sig i gadeniveau. Her har indbrudstyvene flere muligheder, så her er vi som certificeret låsesmed klar med effktive løsninger der forhindrer dem i at komme ind, uddyber Hans Mejlshede.

ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Håndværkets Hus, Islands Brygge 26, DK-2300 København S., Tlf. 32 63 04 32, Fax 32 63 04 36, Postgiro 7 22 04 13, E-mail. info@d-l-f.dk, Internet. www.d-l-f.dk Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 7. maj, 13. august, 12. november 2012 og 13. februar 2013. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget.

DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis april, juni, oktober og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”.

DLFS BESTYRELSE: Tove Berg Jensen, Aalborg, (formand) Jørgen Bagger, Slagelse, (kasserer) Leon Hammerup, Ishøj Bo Nordencrone, Odense Torben Klindt, København N

SATS OG TRYK: Dystan ApS

Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget.

OPLAG: 5000 stk.


Yale Doorman – Ny elektronisk lås · Til sikring af boliger og små virksomheder · Passer til moduludstemning · Kræver ikke kabler Smart, nemt og bekvemt.

Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54 email: ruko@ruko.dk

www.ruko.dk www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand


4 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Af Hans Mortensen

Indkøbsforening er snart på plads S

trukturen og oganisationen i DLF´s indkøbsforening, DLF Indkøb, er ved at være på plads. Indkøbsforeningen kommer til at ligge i det nyetablerede Sikrings Huset i industrikvarteret i Herlev i Storkøbehavn. Sikrings Huset er en overbygning, som rummer flere aktiviteter end blot DLF Indkøb. Som navnet siger, er det sikring, som bliver omdrejningspunktet i huset, og altså først og fremmest den sikring der er relevant for låsesmedene og deres kunder. DLF Indkøb rummer både en indkøbs- og en grossistdel og en systemdel, og huset rummer derudover en udstilling af sikringsprodukter, mødelokaler, en serviceafdeling og en internetburtik. Grossistdelen er en traditionel afdeling som handler med låsesmede, både dem som er medlem af DLF og dem som ikke er. Man handler også med alarm- og sikringsfirmaer, elinstallatører, tømrere og snedkere.

STOR FORDEL FOR DLF-MEDLEMMER Låsesmede, der er medlem af DLF, kommer til at drage de største fordele af

DLF ETABLERER SIKRINGS HUSET, SOM BLIVER HJEMSTED BÅDE FOR DLF INDKØB OG EN RÆKKE ANDRE SERVICEYDELSER DER HAR SIKRING I CENTRUM. DET KOMMER DLF’S MEDLEMMER, LÅSESMEDENE TIL GAVN

indkøbsforeningen. Både hvad priser og avancer angår. - Foreningen skal ikke tjene penge. Salget genererer er årligt overskud, som bliver udloddet som udbytte til medlemmerne af DLF en gang årligt. Det sker ved at minimum 50 procent af overskuddet udlodes til DLF låsesmede og bliver fordelt efter den andel af omsætningen, de enkelte låsesmede tegner sig for. Står man for fem procent af DLF-låsesmedenes varekøb, modtager man fem procent af udbyttet af den totale omsætning. Og derfor er det en helt klar fordel at være medlem af DLF og handle i DLF Indkøb eller i Sikrings Huset, forklarer Jan Nielsen, der er projektansvarlig for Sikrings Huset og har været en af hoveddrivkræfterne bag opbygningen af DLF Indkøb.

SYNLIGE RABATTER Som han forklarer, er DLF Indkøb etableret med det formål at give låsesmedene en række fordele. Rabatstruktur, gennemsigtighed i systemet og åbenhed om handel med andre kundegrupper er en del af set-up’et. - Rabatstrukturen skal være synlig, så man altid kan se, hvor stor en procentdel man sparer på de enkelte varer. Jo højere beløb man køber for, jo større rabatter. Samtidig er ordningen strikket sådan sammen at låsesmede, som er medlem af DLF, får de største rabatter. Vi mener også at andre kundegrupper skal have mulighed for at handle i indkøbsforeningen, men de får noget lavere rabatter. Alene ved at handle er de jo faktisk med til at genere en del af overskuddet, som i sidste ende skaber udbytte for låsesmedene, siger Jan Nielsen. SIKRING SAT I SYSTEM En af funktionerne med DLF Indkøb og Sikrings Huset bliver lanceringen og håndteringen af systemserien, Scan Lock, som man får produceret i Skandinavien. DLF Indkøb tilbyder at samle cylindre og fremstille nøgler for medlemmerne. I den forbindelse er det en stor fordel at være medlem af DLF, da et eventuelt eftersalg til medlemmernes kunder kan ske direkte fra indkøbsforeningen. Indkøbsforeningen tilbyder i den forbindelse at håndtere hele sagen fra start til slut. Når slutkunderne efterbestiller cylindre eller nøgler, kan DLF Indkøb se hvilken låsesmed, som har servicen på den enkelte sag ud fra systemets nummer. På den måde vil den pågældende låsesmed få beløbet godskrevet en kreditnota på sin konto. Sender man en slutbruger videre på den led, får låsesmeden avancen og samtidig sparer låsesmeden selv ressourcerne og tiden i håndteringen af sagen.

fortsætter side 6


Flot papdisplay Tre hylder, med plads til varer. Fx Ruko Sam-pak og Code Handle window.

RX WEB Adgangskontrol via internet

· Let at installere · Økonomisk fordelagtig · Kan udvides efter behov Se mere på www.ruko.dk/rxweb

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


6 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

fortsat fra side 4 centret spørge ind til opgavernes art og altså tage dialogen med den potentielle kunde. Det kan være med til at fastholde interessen ligesom indsamling af informationer om opgaven sparer låsesmeden for resurser og tid. Kontorservice og administration som sekretærservice, tilbudsskrivning, lønkørsel, ind- og udbetaling og bogføring er andre muligheder for de låsesmede, som har behov for hjælp, så de bedre kan koncentrere sig om opgaverne.

ON THE ROAD AGAIN Skal både låsesmede, deres kunder og slutbrugere se nærmere på hvad der rør sig på sikringsmarkedet, er Sikrings Huset stedet hvor nysgerrigheden bliver stillet. Huset kommer nemlig til at rumme en udstilling på ca. sekshundrede kvadratmeter. Opbygningen og indretningen er i fuld gang og den permanente udstilling kommer til at rumme hele paletten af sikringsprodukter fra sikringsbeslag til pengeskabe, motor- og magnetlåse, tyverialarmer, adgangskontrol, tv-overvågning, vinduesgitre, døråbnere og -lukkere, nøgler og tilbehør osv. Stort set alle leverandører bliver repræsenteret på hver sin stand med de sidste nye produkter til sikringsmarkedet. Udstillingen er til daglig åben fra 8.00 til 16.00 for slutbrugere, så de kan snuse rundt og se, hvordan de skal sikre deres bolig eller virksomhed. Det kan også være en attraktiv måde for kommunerne at tjekke markedet ud. I forbindelse med udstillingen bliver der tillige etableret en brochure cafe. Her kan man læse nærmere om produkterne over en kop kaffe. Hvis man ønsker oplysninger om, hvor man kan købe tingene, hjælper man i receptionen med at henvise til en forhandler. Låsesmedene kan også selv bruge udstillingen eventuelt ved at invitere kunder med ind og se den. Så kan man booke et mødelokale, se udstillingen, byde kunden på kaffe og måske lukke ordren i mødelokalet. Derudover arrangerer Sikrings Huset åbent hus tre til fire gange om året. Her vil leverandørerne af sikringsudstyr udstille og lancere nyheder, kampagnetilbud og andre

tiltag. Ved at invitere låsesmedene til disse seancer, er der mulighed for at få en god snak om udstyr og sikringsløsninger, samtidig med at leverandører, grossister og producenter kan få feedback fra de fagfolk, som er specialister i montering og installation af udstyret og som altså har den daglige professionelle omgang med udstyret. For også at give låsesmede vest for Storebælt en mulighed for at snuse nærmere til nyheder og udstyr, lancerer Sikrings Huset et Road Show i forbindelse med åbent hus arrangementet. Mandag holder man sig i Sikrings Huset. Tirsdag viser man nyhederne på Fyn, onsdag og torsdag i samme uge går turen til Jylland. DER ER HJÆLP AT HENTE I SIKRINGS HUSET Er der travlt i låsesmedefirmaet og tager montering, kundebesøg og tilbudsafgivelse rigeligt af den kostbare tid i hverdagen, er der hjælp at hente i Sikrings Husets afdeling, DLF Service. Afdelingen hjælper med at varetage de opgaver som låsesmedene ønsker at outsource. DLF og Sikrings Huset samarbejder med flere firmaer om at levere forskellige ydelser. Firmaernes repræsentanter kommer til at sidde i huset og varetage den daglige kontakt med låsesmedene og løse opgaverne for dem. En af ydelserne er callcenterfunktionen, hvor man tager telefonen for låsesmede i tilfælde af at de er optaget af møder eller opgaver. Her kan man altså viderestille telefonen til callcentret, så man derfra tager snakken. I tilfælde af forespørglser om løsning af opgaver kan man i call-

INTERNETBUTIK MEN MANGE MULIGHEDER Et af omdrejningspunkterne i DLF Indkøb og Sikrings Huset, er en internetbutik, som kommer til at rumme 12.000 til 15.000 varenumre, når den står færdig. Folkene bag Sikrings Huset er i øjeblikket i fuld gang med at lægge varer ind i shoppen, som forhandlerne kan handle i alle dage og i alle døgnets timer. I internetbutikken kan man som forhandler, der er logget ind, se nettopriserne, ligesom man kan se lagerstatus. Det nye som låsesmedene får mulighed for, er at lægge link på deres hjemmeside med ’gå til shop’. Når slutkunden klikker sig ind, bliver de ledt ind på DLF Indkøbs hjemmeside og internetbutik. På sigt bliver der mulighed for at kunden bliver ledt ind på en indkøbsshop med den pågældende låsesmeds firmanavn, så den fremstår som låsesmedens egen internetshop. Men bagved ligger DLF Shops hjemmeside og kører med priser inkl moms. DLF Indkøb håndterer på den led handlen fra start til slut og kører forsendelser og afregning. Via linket kan DLF Indkøb se hvor kunden kommer fra, så låsesmeden får avancen. Priserne i internetbutikken vil typiske ligge lidt under listepriserne. Hvis slutkunder kommer ind på hjemmesiden skal de ved afslutningen af handlen beslutte hvilken låsesmed, de vil handle igennem. Efter bestillingsdelen, når man til adressefeltet. Her skal man afgøre hvilken låsesmed man handler med. Er der flere i området afkrydser man den, man benytter. På den måde er det muligt at tildele den pågældende låsesmed avancen for salget. - Det sker fordi DLF Indkøb netop ikke sælger direkte til private. Salget skal gå igennem en låsesmed, det kan man simpelt hen ikke vælge fra, siger Jan Nielsen, der er chefarkitekt bag strukturen i den nye indkøbsforening.


'6(1

3$1,.)$5(

+RULVRQWDOHSDQLNEHVODJ

'6(1

5,1*(3$1,.)$5(

1¡GXGJDQJVDIOnVQLQJ

3+$

3+%

< 100 mm

< 100 mm

([LW3DG

1nUYHMHQXGIUDHQKYHUE\JQLQJVNDOVLNUHV XGHQKLQGULQJHUYHGYDOJDIUHWWHEHVODJ

2SI\OGHULQWHQWLRQHQL '6(175 /HWWLOJ QJHOLJKHG

'6(13DQLNIDUH '250$3+$ '250$3+% '6(15LQJHSDQLNIDUH '250$([LWSDG ZZZGRUPDGN


8 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Af Hans Mortensen

Nabohjælp, låse og mærkning stopper indbrudstyve D

anmark udmærker sig som det land inden for EU, hvor indbyggerne gør mindst for at sikre deres boliger. Indbrudsstatistikkerne siger at der måske nok er tale om en nedgang i antallet af indbrud i erhvervsvirksomheder, men i de seneste syv til otte år er indbrudstyvene blevet hyppigere ubudne gæster i folks private hjem. Det har fået Det Kriminalpræventive Råd til at hive en gammel kending af en kanin op af hatten. Nabohjælp skal i en tidsvarende udgave gøre det langt mindre attraktivt for indbrudstyve at begå røveri i folks private hjem. Projektet der er stablet på benene af både Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden er samtidig starten på et femårigt samarbejde, hvor målet er at øge trygheden og styrke forebyggelse af kriminalitet.

SAMSPIL MELLEM SIKRINGSFORMER SKAL DÆMME OP FOR ET STIGENDE ANTAL INDBRUD I FOLKS PRIVATE HJEM. NABOHJÆLP ER ATTER KOMMET PÅ DAGSORDEN OG SKAL I SAMSPIL MED MÆRKNING OG SKALSIKRING GØRE INDBRUD SVÆRERE

sikring udgør de to andre bestanddele. Mærkning gør det sværere for indbrudstyve at afsætte og omsætte de stjålne varer og skalsikringen er også med til at gøre det sværere for indbrudstyve at udøve deres kriminelle foretagende. Får vi i den forbindelse gang i en mere systematiseret nabohjælp tyder al forskning på at der er et stort potentiale for at forebygge indbrudskriminaliteten i samspillet med de øvrige sikringstiltag, siger projektleder i Det Kriminalpræventive Råd, Lone Harlev.

ET STORT POTENTIALE Meningen med konceptet er at udvikle nogle helt konkrete redskaber, der skal sætte nabohjælpen mere i system og på den måde gøre det lettere for naboer at komme i gang. - Nabohjælp skal ses som et vigtigt led i kombineringen af sikringstiltag, hvor mærkning af værdigenstande og skal-

PRODUKT • NYT

Nyt værdiopbevarings katalog fra DanZafe A/S I

forbindelse med DanZafe A/S nye hovedkatalog som er i gang med at blive udarbejdet, har vi valgt at udsende afsnittet ”værdiopbevaring” som et særskilt mini katalog. Kataloget indeholder hele DanZafe A/S program indenfor brand- og indbrudssikre skabe i alle størrelser. Vi har bl.a. valgt at ligge vægt på mindre privat skabe. DanZafe A/S har valgt at udvide sortiment i denne kategori med mindre skabe

fra JUWEL (elegance) og vores SENTRY sortiment er blevet trimmet så vi har de rigtige størrelser på lager. Desuden er vores nye PAPERSTAR LIGHT serie fra FORMAT stadigvæk et at de bedste kvalitets skabe i dens kategori der findes på markedet. Som en ekstra nyhed har DanZafe A/S nu også våbenskabe med i programmet. Der har igennem årerne været mange forespørgslser på dette produkt. Selvom

markedsprisen er lav på dette produkt, har vi valgt at lagerføre det til samme konkurrence dygtige priser. Alt dette kan du finde i vores nye værdiopbevarings katalog som du kan rekvirere hos DanZafe A/S.


ED 100/250 $XWRPDWLVNG¡UnEQHUPHGYLQGNRQWURO WLOK QJVOHGHG¡UH 2SI\OGHULQWHQWLRQHQL '6(175 /HWWLOJ QJHOLJKHG

('RJ('DXWRPDWLVNGqU·EQHUWLO KpQJVOHGHGqUHHUXGVW\UHWPHG'250$~V Q\H YLQGWU\NVNRQWURO 0HG LQGVWLOOLQJ WLO DXWRPDWLNIXQNWLRQ JHQNHQGHU WHNQLNNHQ YLQGWU\NNHWLIRUKROGWLOLQGVWLOOHWGqUIXQN WLRQRJNRPSHQVHUHUIRUYLQGHQPHGqJHW WU\N LQGHQIRU HQ OXNNHNUDIW S· 1 ZZZGRUPDGN


10 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2011

Af Hans Mortensen

Danskerne bør gøre noget ved sikringen D

et samlede antal af indbrud i Danmark er måske nok dalet siden 2005. Men hvor hovedparten af indbrud i tiden op til 2005 var placeret i forretninger, virksomheder og banker, er der i tiden efter sket en bevægelse, hvor indbrudstyve i højere grad har forlagt aktiviteterne til private hjem. Både villaer og lejligheder har været hjemsøgt af indbrudstyve i en sådan grad, at der trods et fald i det totale antal indbrud i Danmark faktisk har været tale om en stigning af indbrud lige præcis i folks private hjem. I SikkerhedsBranchen er man ikke i tvivl om, hvorfor disse ændringer er indtruffet. - I forbindelse med indførelse af de nye sikringsniveauer omkring 2005 blev kravene til sikring og sikkerhed og brug af certificerede sikringsinstallatører skærpet. Men reglerne gælder kun erhverv og derfor har vi helt logisk set, at de kriminelle har søgt nye græsgange og har bevæget sig endnu mere ind på boligområdet, hvor både villaer og lejligheder har været udsat for et stigende antal indbrud, siger informationschef i SikkerhedsBranchen, Helge Kierkegaard. Derfor forestår der en stor opgave med henblik på at komme problemet til livs og minimere risikoen for indbrud, når det drejer sig om privatboliger.

KRAV I HOLLAND GIVER POTE I en udmelding fra SikkerhedsBranchen slår direktør Kapser Skov-Mikkelsen til lyd for, at det ikke hjælper med skærpede straffe for indbrud, da det er professionelle kriminelle, som står bag de mange indbrud, hvoraf mange bliver begået af udlændinge, som kun kommer til Danmark for at begå indbrud. For at dæmme op for problemerne mener direktøren i stedet, at man skal gå nye veje og stille krav om sikring af privathjem. I Holland har man erfaringer med dette. I den samme periode hvor antallet af indbrud steg i Danmark, viste det sig, at de indførte krav i Holland førte til færre ind-

SELV OM INDFØRELSE AF SIKRINGSKRAV TIL PRIVATHJEMMENE IKKE ER BLEVET TIL NOGET ENDNU, HAR SIKKERHEDSBRANCHEN FLERE BUD PÅ, HVORDAN MAN SIKRER HJEMMET. BRUG AF GODKENDTE OG CERTIFICEREDE SIKRINGSINSTALLATØRER ER ET AF DE GÆNGSE RÅD

brud. Ifølge direktøren er Danmark da også et af de dårligts sikrede lande i Europa. Derfor foreslår han, at der indføres nogle minimumskrav til sikring af privathjem. - Forsikringsselskaberne har desværre ikke kunnet blive enige om det, så derfor må Folketinget gøre det, siger SikkerhedsBranchens direktør, der gør opmærksom på, at mens antallet af indbrud i privathjem og sommerhuse steg lidt sidste år, faldt antallet af indbrud i virksomheder med godt 30 procent. - Når det gælder sikring af virksomheder, har forsikringsselskaberne kunnet enes om nogle fælles minimumskrav med det resultat, at en virksomhed i dag er langt bedre sikret mod indbrud end et gennemsnitligt privathjem, siger Kasper Skov-Mikkelsen. FÆLLES FRONT MOD INDBRUD Selv om SikkerhedsBranchens forslag om sikringskrav til private ikke i første omgang har vakt genklang hos forsikringsselskaberne, arbejder brancheforeningen aktivt på at skabe opmærksomhed omkring fordelene ved sikring, og for at hæve niveauet for de sikringsløsninger, som bliver etableret. Allerede for over et år siden nedsatteSikkerhedsBranchen et privathjemsudvalg, som skulle se nærmere på, om det var muligt at indføre en sådan ordning. - Selv om indførelse af krav til private lige nu er parkeret og en lovgivning i form af krav i bygningsreglementet lader vente på sig, så er der altså stadig initiativer, som vi kan sætte i gang. Vi har et samarbejde

Salget af alarmer til private i Danmark fortæller lidt om, at danskerne ikke bare giver sig i kast med sikringsløsninger når de har været udsat for indbrud. Det undrer direktøren i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen. - Salget af alarmer til private er cirka 25.000 om året, men der var sidste år over 64.000 indbrud i villaer, lejligheder og sommerhuse. Det vil sige, at langt fra alle de, der har haft indbrud, bagefter anskaffer sig en alarm, selv om man faktisk ved, at risikoen for at få indbrud anden gang er fem gange så stor som for det første indbrud, siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen.

med både politiet, Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension. Alle er enige om, at der skal gøres noget. Og indtil vi på lidt længere sigt kan få seriøst gang i sikringskravene, gør vi også fælles front på den lidt kortere bane. Vi forsøger både sammen og hver især at være aktive og videregive informationer om, hvordan man sikrer sig. Her siger vi også, at man skal se på huset med tyvens øjne, skabe synlighed om boligen, lave god skalsikring, mærke dyrt inventar og sørge for at bruge certificerede og autoriserede sikringsinstallatører. Det gælder jo også låsesmedene. Benytter man de godkendte installatører, er man kommet et godt stykke og får sikkerhed for at både kvaliteten af udstyret er i orden og at løsningerne er forsvarligt udført. Men vi kigger også på alternative måder at fortælle tingene på. Senest har et nyt forsøgsprojekt i Hedensted set dagens lys. Her er det politiet, som er ude og rådgive borgerne. Men alle ved godt, at politiet ikke har resurser til den slags opgaver, og derfor ser vi i udvalget på, om det måske med tiden kunne være noget, vi i SikkerhedsBranchen skulle tage os af, forklarer Kasper Skov-Mikkelsen.


GEZE Danmark | Mårkærvej 13 J-K | 2630 Taastrup | Tel. 46 323 324 | Fax 46 323 326 | E-Mail: danmark.se@geze.com | www.geze.dk

AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE ECturn ECturn er en diskret og elegant elektromekanisk døråbner for hængslede døre. Den er elektrisk drevet og er meget støjsvag, nærmest lydløs. Med sit elegante design er ECturn den idelle løsning til indvendige døre uden brandkrav i f.eks sygehuse, handicapboliger, plejehjem og boliger for bevægelses-

PRODUKTEGENSKABER:

hæmmede.

䊏 䊏 䊏

Indbygningshøjde på kun 6 cm Én model til alle montageformer Indvendige døre op til 120 kg uden brandkrav

䊏 䊏 䊏

Dørbredder op til 1100 mm Højre- og venstrehængslede døre 1-fløjede døre

GEZE Slimdrive EMD-F Slimdrive EMD-F elektromekanisk døråbner til hængslede døre. De kompakte indbygningsmål gør det muligt at anvende Slimdrive EMD-F på stort set alle typer døre. EMD-F er velegnet til brug på store som små døre - indvendige som udvendige. Alle funktioner er integreret i elektronikken og den indbygget lukkefjeder, sikrer den kan anvendes til branddøre.

PRODUKTEGENSKABER: 䊏 䊏 䊏

Indbygningshøjde på kun 7 cm Én model til alle montageformer Dørvægt op til 180kg

䊏 䊏 䊏

Dørbredder op til 1400mm Ekstremt støjsvag Godkendt til branddøre

GEZE TSA 160 NT TSA 160 NT er en elektrohydraulisk døråbner der åbner med motorkraft og lukker mekanisk ved hjælp af hydraulisk dæmpet fjeder. TSA 160 NT kan anvendes til højre- og venstrehængslede døre. Ud over åbnehastigheden kan også lukkekraften og lukkehastigheden indstilles trinløst. Sluttryk reguleres

PRODUKTEGENSKABER:

med en ventil. Den automatiske svingdørsautomatik TSA 160 NT er konstrueret til dørbredder op til 1400 mm.

Fås også som tandem

Indvendige og udvendige døre Højre og venstre døre Dørvægt op til 250 kg

䊏 䊏 䊏

Dørbredder op til 1400 mm Elektrohydraulisk fasthold Godkendt til branddøre.

Dørteknik | Automatiske dørsystemer | Glassystemer | Ventilation og brandventilation | Sikkerhedsteknik

BEWEGUNG MIT SYSTEM


12 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Her finder de DLF Låsesmeden JYLLAND ESBJERG FREDERICIA FREDERIKSHAVN HADERSLEV GRENAA HERNING HJØRRING HOBRO HOLSTEBRO HORSENS KOLDING NYKØBING M. RANDERS SILKEBORG SKIVE SKJERN SØNDERBORG THISTED VARDE VEJLE VIBORG AABENRAA AALBORG

ÅRHUS

* CL Låseteknik, Danmarksgade 21 .............................................................................................. * Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 ................................................................................... * Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 ..................................................................... Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 .................................................................. * Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 ............................................................................... * Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 ................................................................................. Låsesmeden i Frederikshavn, Råholdvej 4 ............................................................................. * Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 .................................................................................. * Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 ........................................................................................ * Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 .......................................................................................... * Hjørring Låseservice, Østergade 51 ......................................................................................... * Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 ........................................................................ * Holstebro Låseteknik A/S, Struervej 81 .................................................................................. Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 ....................................................................... * Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 .................................................................................... * Morsø Låseservice, Algade 15 .................................................................................................... * SikkerDanmark - Drejer Låse ApS, Alsikevej 10 .................................................................... * Hardi V - Randers Låseservice A/S, Grenåvej 7 .................................................................... * Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 .................................................................. * SLT-Sikring/Silkeborg Låseteknik ApS, Torvet 14 ................................................................. * Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 ................................................................................. Skjern/Ringkøbing Låseteknik, Kirkevej 2 .............................................................................. Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 ............................................................................... * Oles Låseservice, Møllevej 24 .................................................................................................... * Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 .......................................................................................... Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 ............................................................................... * Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 ........................................................................................ * Låsesmeden Vejle/LV Sikring, Svendsgade 39A ................................................................... Viborg Låseservice A/S, Nørremøllevej 1 .............................................................................. * Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 ............................................................................................. Centrum Låse, Holbergsgade 6 .................................................................................................. Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 ..................................................................................... * Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ................................................................................ SikkerDanmark - Aalborg A/S, Porsevej 6 ................................................................................ Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 ................................................................... Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 ................................................................................. Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 ....................................................... E.T. Låseservice, Granbakken 3, Lystrup .................................................................................. Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg .................................................... * Låsekompagniet.dk, Åbyvej 77 ................................................................................................... Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6.......................................................................... SikkerDanmark/Express Låseservice, Trindsøvej 15 ............................................................

TLF.

FAX

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 98 43 14 22 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 98 90 01 00 98 52 51 22 97 40 53 53 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 40 68 10 86 42 08 66 86 82 24 32 86 82 82 35 97 51 08 01 96 80 11 22 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 62 33 44 74 62 43 44 98 13 36 33 98 14 74 22 98 16 87 88 98 10 98 27 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 87 41 92 00 87 34 00 50 70 20 55 20

75 12 01 11 75 45 35 32 75 12 93 12 75 93 42 50 98 43 03 44 96 20 10 17 98 43 41 87 74 53 11 98 86 30 02 76 97 22 41 41 98 90 25 98 98 52 28 22 97 41 43 43 75 61 59 33 75 53 98 10 97 71 00 70 86 41 10 50 86 42 77 88 86 81 43 12 86 81 38 33 97 53 49 19 96 80 11 32 74 62 42 43 97 91 03 40 97 92 01 68 75 22 33 77 75 82 59 33 86 62 43 88 74 62 42 43 98 16 93 54 98 14 75 55 98 11 77 02 98 10 98 28 86 10 30 02 86 10 83 44 86 10 05 56 86 22 95 33 86 27 76 65 87 41 92 01 86 13 41 26

SJÆLLAND

TLF.

FAX

FAKSE LADEPLADS Profil Låse, Hovedgaden 68 ......................................................................................................... FREDERIKSSUND * Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34................................................................................ GILLELEJE * Arnes Låseservice, Hillerødvej 62 ............................................................................................. GRÆSTED * Nordkystens Låseservice, Tulstrupvej 151 .............................................................................. HELSINGØR Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 ................................................................................................ Låsesmeden Helsingør, Sabroesvej 8 B .................................................................................. HILLERØD Frederiksborg Låseteknik, Frederiksværksgade 4 ................................................................. HOLBÆK * Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 ....................................................................................... * Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 ................................................................. KALUNDBORG * Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 ............................................................................... KORSØR Låsepartner Korsør A/S, Nygade 23 .......................................................................................... KØGE * DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 ........................................................... * Can Service ApS, Kingosvej 5 ..................................................................................................... NÆSTVED * Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 ............................................................................ * Lavpris laase.dk, Købmagergade 12 .......................................................................................... Låsepartner Næstved, Erantisvej 42 ......................................................................................... * Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E ................................................................................ RINGSTED * Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 ............................................................................... ROSKILDE * Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 ....................................................................... SLAGELSE * Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B .................................................................... * Låsesmeden, Trekanten 14A ........................................................................................................ Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 ........................................................................................ SOLRØD A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 ........................................................................... STEGE * Stege Låseservice, Ulvshale 8...................................................................................................... TUNE Sikring, Tinggårdslunden 48 ......................................................................................................... TØLLØSE Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C ................................................................................ VEMMEDRUP * Can Service ApS, Kastanievej 50 ............................................................................................... VORDINGBORG Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D ............................................................ ØLSTED * De Blå Låsesmede, Månelysvej 1 ..............................................................................................

35 81 48 14 47 31 42 71 49 71 98 61 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 58 37 41 48 56 65 69 29 56 63 22 15 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

35 81 48 18 47 31 42 99 49 71 78 61 48 39 25 05 49 26 57 14 49 21 23 82 48 25 56 06 59 49 82 17 59 43 44 87 59 51 76 45 58 53 41 48 56 63 12 12 36 30 89 06 55 72 15 36 55 72 72 07 55 77 40 48 55 72 48 52 57 61 12 37 46 36 43 44 58 53 48 65 58 53 41 48 56 14 48 36 55 81 33 17 46 16 21 92 59 18 52 99 36 30 89 06 55 37 00 14 47 74 85 77


DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012 · 13

- med garantiordning LOLLAND-FALSTER

TLF.

FAX

NAKSKOV NYKØBING F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

54 92 70 96 54 85 03 97 54 85 76 77 54 81 86 35

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 ............................................................................... * MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C .................................................................................... Nykøbing F. Låseteknik ApS, Slotsgade 57 ............................................................................ * Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 ...........................................................................................

BORNHOLM RØNNE

TLF. * Låseteknikken ApS, Smallesund 10 .......................................................................................... 56 95 15 66

FYN

FAX 56 95 15 14

TLF.

FAX

70 20 32 33 65 91 01 02 66 10 82 19 70 20 32 33 66 12 68 15 66 12 43 12 62 20 28 28 62 21 91 30

64 41 70 64 65 91 01 62 66 10 82 13 63 11 12 05 66 12 59 89 66 12 53 74 62 22 08 28 62 20 14 30

HOVEDSTADSOMRÅDET

TLF.

FAX

ALLERØD AMAGER

* Allerød Låse Service, Solvang 14................................................................................................ * Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S ..................................................... Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup .............................................................................. BAGSVÆRD * Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 ................................................................................ BALLERUP * Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 ............................................... BIRKERØD * Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A ......................................................................... BRØNSHØJ Binau Låse, Frederikssundsvej 155 ........................................................................................... CHARLOTTENLUND Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 .................................................................. FARUM * RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 ................................................................................ FREDERIKSBERG * A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A ............................................................................... * A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 ....................................................................................................... Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 ............................................................................... Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 ...................................................................... * JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A .............................................................................. GLOSTRUP * Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 ......................................................................... HELLERUP Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ........................................................................................ HERLEV ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 ................................................................................... Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 ...................................................................................... Protect Låse, Gammelgårdsvej 43A .......................................................................................... HVIDOVRE * Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 .......................................................................................... JPE Låseteknik ApS, Bibliotekvej 55 A ..................................................................................... * Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 ............................................................................ HØRSHOLM Langhoff Låseservice, Ved Klædebo 8 ..................................................................................... ISHØJ * Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 ............................................................................................ KØBENHAVN * Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV ............................................................... * DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 .................................................................................. * Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N ............................................ * Københavns Låsekompagni ApS, Holbergsgade 11, Kbh. K .............................................. Låsepartner, Vesterbro, Kbh. V ..................................................................................................... * Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N ..................................................... Låsepartner, Nordvest, Kbh. V .................................................................................................... * Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø .......................... LYNGBY * Lyngby Låseservice & Teknik, Buddingevej 79 ..................................................................... SKODSBORG * Alarm & Låseteknik ........................................................................................................................ SØBORG Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 .................................................................... VANLØSE Sikret, Ålekistevej 40 ..................................................................................................................... VALBY * Låsespecialisten John R. Hanson A/S, Vigerslev Allé 19 .................................................... * Can Service ApS, Vigerslevvej 298 .............................................................................................

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 66 66 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 44 47 47 47 36 75 60 00 36 49 39 89 44 97 78 79 45 86 01 10 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 33 33 00 61 33 25 88 00 35 39 39 39 38 19 11 42 35 42 00 33 45 88 60 88 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 36 30 03 75 36 30 89 00

48 14 39 20 32 84 48 58 32 52 00 93 44 49 04 74 38 71 08 38 45 82 30 82 38 60 74 74 39 64 59 98 44 99 99 98 38 33 68 78 38 33 34 40 33 31 11 13 38 86 00 08 38 19 47 40 43 43 29 30 39 62 17 54 44 94 09 21 44 85 27 79 44 99 96 06 36 47 05 11 36 49 39 95 44 65 20 85 45 76 77 50 46 91 30 29 33 26 12 38 36 44 02 16 35 83 24 57 33 15 88 74 33 25 88 01 35 39 10 04 38 19 11 52 35 38 00 33 45 93 10 10 80 81 82 83 39 31 12 21

GRØNLAND

TLF.

FAX

MIDDELFART ODENSE

SVENDBORG

NUUK

* Sikringsteknik A/S, Elmegade 42 ............................................................................................... * Låsegruppen Danmark aps, Østerbro 34 ............................................................................... Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 ..................................................................................... * Sikringsteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum ................................................................................ * Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 ...................................................................................... * Thoms Låseservice, Søndergade 5 ............................................................................................ * Låsesmeden Svendborg, Rødeledsvej 57 ............................................................................... Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 ........................................................................................

36 30 00 99 36 30 89 06

Arctic Låseservice A/S, Pukuffik 13,3 ....................................................................................... + 229 32 90 00

REGISTRERET AF F&P * VIRKSOMHEDER DER ER ISO 9001 CERTIFICERET I MEKANISK SIKRING I HENHOLD TIL DE KRAVSPECIFIKATIONER, DER ER UDARBEJDET AF FORSIKRING & PENSION, DLF, SIKKERHEDSBRANCHEN M.FL.


14 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Af Hans Mortensen

Morsø Låseservice giver nøglerne videre E

fter 31 år i spidsen for Morsø Låseservice stopper indehaveren Bent Andersen som låsesmed, når han går på efterløn 1. juli i år. Nøglen bliver dog ikke drejet om i firmaet med adresse i Nykøbing Mors og som siden 1981 har løst opgaver i det nordjyske område omkring Mors, Thy og Salling. Bent Andersen har nemlig sikret sig at Morsø Låseservice fortsætter med en ny mand i front. Det vil sige, helt ny er han ikke. Torben Hyldig, der allerede den 15. november 2011 officielt overtog firmaet, har nemlig været ansat i firmaet siden 2006. - Jeg fylder 62 når jeg holder og går på efterløn i starten af juli måned i år. Men selv om det er slut med at være chef i firmaet, slipper jeg det ikke helt. Jeg regner med at hjælpe til med låsesmedeopgaverne i det omfang, reglerne for efterløn tillader det. På den måde bliver der tale om at fortsætte den glidende overgang, som har været i gang siden Torben Hyldig overtog firmaet i november. Det gør det nok en kende mere overskueligt, for selv om krisen har lagt en dæmper på strømmen af opgaver, så er der altså rigeligt at lave netop nu. Så jeg er kun glad for at kunne give en hånd med, siger Bent Andersen. ET FIRMA DER FØLGER MED TIDEN Gennem tiden har han kun haft en enkelt eller ganske få medarbejdere ansat i firmaet. I løbet af de seneste 31 år har han da også set låsesmedefaget udvikle sig meget. I firmaet har man formået at følge med tiden og kravene om de sidste nye løsninger, så både han og de ansatte, hvad enten der har været tale om lærlinge eller svende, har klaret opgaverne på fornem vis. - Vi klarer stort set alle opgaver og har set faget udvikle sig fra de traditionelle opgaver med montering af cylindre og fræsning og systemnøgler til at rumme løsninger, der kræver elteknisk og it-mæssig snilde. Alarmdelen stiller krav om kompetencer, ligesom ellåse og ADK-løsninger. Men jeg har sørget for at vi i firmaet hænger i med henblik op efteruddannelse. Det er nød-

INDEHAVEREN AF MORSØ LÅSESERVICE, BENT ANDERSEN, GÅR PÅ EFTERLØN OG GIVER I DEN FORBINDELSE NØGLERNE VIDERE TIL TORBEN HYLDIG, SOM SKAL STÅ I SPIDSEN FOR FIRMAET I DET NORDJYSKE vendigt, både for at kunne levere kvalitet for kunderne og for at kunne være attraktiv som praktikplads for lærlinge under uddannelse, siger Bent Andersen. BANKBOKSE OG BILER I firmaet er man endvidere eksperter i sikringsbokse og pengeskabe, ligesom autolåse er et af de stærke områder. - Det hænder at man smider nøglerne væk til værdibokse og pengeskabe. Vi kan hurtigt åbne og lave nye nøgler. På bilfronten har jeg selv været med fra starten da Opel introducerede den første startspærrer og der et par år efter kom lovkrav om at forsyne bilerne med låseanordningen. Her er vi fulgt med tiden. Selv om bilproducenterne bliver dygtigere til at forhindre indbrud og tyveri af biler, ja, så smider ejerne altså stadig nøglerne væk. Her kan vi både lukke op og genskabe nøglerne, siger Bent Andersen. Torben Hyldig som har været en del af Morsø Låseservice i en håndfuld år, ser frem til at overtagelsen også rent opgavefordelingsmæssigt bliver en realitet. - Lige nu løser vi begge sikringsopgaver, men det er Bent Andersen, som har stået for det administrative og her er der selvfølgelig en hel del jeg skal sætte mig grundigt ind i. Men selv om arbejdet i højere grad også kommer til at rumme disse opgaver, synes jeg stadig det er spændende, for der er faktisk ikke to dage der er ens i denne branche. Så jeg ser frem til alle de udfordringer, der møder mig fremover, siger Torben Hyldig. UDDANNET ELEKTRIKER Han er uddannet elektriker og har arbejdet som sådan, men som han forklarer det, blev han træt af de lidt for ensformige rutiner i dagligdagen i denne branche. - Der er meget større variation i låse-

Bent Andersen.

smedefaget og en stor del uforudsigelighed i opgaverne. Det er blandt andet det jeg synes er spændende. Torben Hyldig. Samtidig kører jeg i hele området Mors, Thy og Salling og møder mange forskellige mennesker. Ordrebogen er fyldt op og kræver flair for fleksibilitet, men det klarer vi også, forklarer Torben Hyldig, der har ansat en assistent til at passe butikken i Nykøbing Mors. DLF GIVER FLERE FORDELE Den nye indehaver af Morsø Låseservice har taget en stor del relevante efteruddannelseskurser for at komme efter de meget fagspecifikke låsesmedekompetencer. Men på eldelen, hvor løsninger med alarmer, ellåse, ADK udgør en stor del af opgaverne, har han tilgengæld kunnet drage stor nytte af sin egen uddannelse. Firmaet har været medlem af DLF i 27 år og Torben Hyldig ser da også store fordele ved medlemskabet. - Via DLF får vi jo mulighed for at benytte de produkter og systemer de sælger. Derudover laver de en række aftaler på forskellige andre produkter, man som medlem kan drage fordel af, lige som de kan hjælpe rent rådgivningsmæssigt, hvis man har problemer af den ene eller anden art, siger Torben Hyldig. Han ser endvidere frem til at DLF’s nye indkøbsforening går i luften. - Endnu er den under opbygning, men det bliver spændende at se hvilke muligheder den rummer. Særligt for en låsesmed som mig, der netop har overtaget et låsesmedefirma og selv befinder sig i en opstartsfase, siger Torben Hyldig.


Låsesmedenes pengeskabs leverandør

DanZafe House of Brands

DanZafe A/S er lagerførende indenfor brand- og indbrudssikre skabe i alle størrelser og prisklasser Godkendte sikkerheds- og nøgleskabe Konkurrencedygtige sikkerheds- og nøgleskabe godkendt i SKAFOR Blå-Klasse. Fås i flere forskellige størrelser og med tre forskellige typer aflåsning: Med pengeskabslås, med sikkerhedscylinder eller med el-kodelås.

NYHED!

Privatbokse DanZafe A/S lagerfører et bredt program af bokse til det private marked, med eller uden forsikringsgodkendelse. NYHED! DanZafe A/S introducerer en helt ny serie brandog indbrudssikre værdibokse, til yderst konkurrencedygtige priser. Serien har en 30 min. brandtest til papir og en indbrudstest i Klasse S2 (svarende til SKAFOR Gul-Klasse).

Sikkerheds- og nøgleskabe

Privatbokse

Indbrudssikre værdiskabe

Brandsikre skabe

Indbrudssikre værdiskabe Forskiringsgodkendte værdiskabe med eller uden brandtest, og i alle størrelser. Endvidere tilbyder DanZafe forsikringsgodkendte deponeringsskabe.

Brandsikre dokument- og dataskabe Med et komplet program indenfor brandsikre dokumentog dataskabe, dækker DanZafe A/S ethvert behov for brandsikker opbevaring af papirer eller datamedier. Dokumentskabene fås til opbevaring af ringbind eller hængemapper.

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - www.danzafe.dk


16 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Første kandidat til Ruko prisen 2012 er fundet K

ampen om Ruko prisen 2012 er blevet skudt i gang. Prisen uddeles blandt de ca. 25 låsesmede som hvert år uddannes fra Teknisk Erhvervsskole Center i Ballerup. Trods hårde tider for håndværkerfagene går det godt med låsesmedsuddannelsen. Den er stadig i stor efterspørgsel, forklarer underviser Peter Henriksen, som endda mener, at interessen er vokset i de senere år. ”Jeg tror blandt andet det skyldes, at vi fik samlet hele vores uddannelsesforløb i København. Desuden er der en del håndværkere, som kigger sig om efter opkvalificering. Der er vi en god mulighed,” siger han. Låsesmedeuddannelsen er fordelt på tre hold om året og for hvert holdt udnævner Ruko en Holdets Lærling. De tre vindere er alle kandidater til Ruko Prisen og titlen som Årets Lærling. Første kandidat til årets Ruko Pris blev Thomas Lynge. Han blev udnævnt til Holdets Lærling på det første hold af låsesmede, som netop er blevet færdige.

DET BLEV THOMAS LYNGE FRA HASLEV, SOM LØB MED TITLEN SOM HOLDETS LÆRLING PÅ ÅRETS FØRSTE HOLD AF DEN POPULÆRE LÅSESMEDEUDDANNELSE. HAN ARBEJDER HOS PROTECT LÅSE I HERLEV OG ER NU FØRSTE KANDIDAT TIL RUKO PRISEN 2012.

DYGTIGHED OG HJÆLPSOMHED GJORDE UDSLAGET Thomas Lynge bor i Haslev med sin kæreste, og parret venter deres første barn til april. Han arbejder til dagligt hos låsesmeden Protect Låse i Herlev. Ifølge Peter Henriksen var det en kombination af dyb faglighed og en hjælpsom natur, som gjorde, at valget faldt på Thomas Lynge. ”Han er en meget dygtig låsesmed og har især egenskaber indenfor træarbejde. Derudover er han en rolig fyr og en god

kammerat, som tager sig tid til at støtte og hjælpe sine holdkammerater. Det er de kvaliteter, som underviserne har lagt mærke til,” siger Peter Henriksen. ANDET ÅR MED SAMLET RUKO-KONKURRENCE Ruko har uddelt udmærkelser til de dygtigste lærlinge på låsesmedsuddannelsen siden 1998. Thomas Lynge er den 27. lærling, som anerkendes for sine faglige og sociale egenskaber. Som Holdets Lærling modtager han et diplom og en gave fra Ruko. Når året er omme afgøres det, om han også kan kalde sig Årets Lærling og vinder af Ruko Prisen 2012. Med den følger en studierejse til Abloy i Finland, der ligesom Ruko er en del af verdens største sikringskoncern ASSA ABLOY. Thomas Lynge vil dog uden tvivl få konkurrence fra to andre dygtige lærlinge fra årets kommende hold.


RING TIL OS, SÅ RINGER VI TIL DE ANDRE. Der er mange forsikringsselskaber at vælge mellem. Umiddelbart kan det være svært at skelne dem fra hinanden, men når skaden sker, bliver forskellen tydelig. DLF og If har udviklet en attraktiv forsikring til Dansk Låsesmede Forenings medlemmer, der tager højde for branchens særlige behov. Vi tilbyder skadeshåndtering, som den burde være. Og det foregår sådan her: 1. Du ringer til os og fortæller, hvad der er sket (eller også anmelder du skaden via vores hjemmeside). 2. Vi overtager ansvaret. 3. Vi kontakter de nødvendige specialister. Og vi ved, hvem der er bedst til hvad, fordi vi årligt håndterer 1,4 millioner skader i Norden. Det er flere end nogen andre. 4. Du kan tage det roligt og tænke på noget andet.

www.if.dk

Tlf: 70 12 12 22


18 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Sund fornuft og en kompetent låsesmed gør det svært for tyven C

omputere, fladskærme, tv-apparater, spillemaskiner og andre højteknologiske elektronikvarer er indbrudstyvenes favoritgenstande. Derefter er det smykker, kontanter, spiritus og vin, ure og optik, tasker, fotoudstyr, valuta og mærkevaretøj som tiltrækker sig de udbudne gæsters opmærksomhed. Og at der er rift om de stjålne varer er indbrudsstatistikken et tydeligt tegn på. I 2011 blev der begået 91.199 indbrud i banker, forretninger og andre virksomheder, villaer og lejligheder, fritidshuse og garager. I 2010 var tallet 96.045 og for godt 10 år siden i 2002 og 2003 var tallene henholdsvis 102.200 og 99.866 indbrud. Men hvor den overvejende anddel af indbrud for 10 år siden angik erhvervsvirksomheder er tendensen ændret noget, så indbrudstyvene i de seneste seks-syv år i højere grad har søgt nye jagtmarker i folks private hjem i både lejelejligheder i boligblokke og i villaer og rækkehuse. Det har skabt fokus på sikring og sikkerhed disse steder, og i Det Kriminalpræventive Råd holder man sig løbende orienteret om indbrudstyvenes arbejdsmetoder for at kunne rådgive folk om hvordan man sikrer sig. Som rådet anskuer sagen, kræver sikring mod indbrud en god portion sund fornuft, lige som det er en klar fordel at det er fagfolk og eksperter som monterer og installerer de tekniske sikringsløsninger.

KORT SAMMENFATTET KAN MAN ANSKUE DE FORSKELLIGE SIKRINGSOMRÅDER: Ved hoveddør, havedør, kælderdør og andre yderdøre forbedrer det sikkerheden at have: • Gode låse, evt. suppleringslås på hoveddøren • Solide karme eller karmforstærkning • Bagkantsnokker på døre med udvendige hængsler • Vippekantrigel på to-fløjede døre • Lås på terassedøren • Nøglesikkerhed – hold styr på, hvem du udleverer nøglen til, og mærk ikke nøglerne med adressen

ANTALLET AF INDBRUD STIGER HOS PRIVATE, MEN DER KAN SAGTENS GØRES EN PRÆVENTIV INDSATS SOM GØR DET SVÆRERE OG MÅSKE HELT UATTRAKTIVT FOR TYVENE AT BRYDE IND. DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD HAR LAVET EN GUIDE TIL BEDRE SIKRING. SUND FORNUFT ER FØRSTE SKRIDT Ved vinduer – særligt i kælderen og stueetagen bidrager de følgende tiltag til en forbedret sikkerhed: • Silikone eller envejsskruer til at fastgøre glaslister • Vindueslåse eller skikringsbeslag • Trådnet, tremmer eller ruder af polycarbonat på kældervinduer Udendørs er det vigtigt at have fokus på at: • Værdifulde ting er ikke synlige udefra • Værktøj og haveredskaber er låst inde • Lyset tænder udenfor, når nogen nærmer sig • Hegnet eller hækken er ikke så høj, at tyven kan skjule sig Mange års indbrudsstatistik viser, at tyve går ind på steder, der ligger skjult eller tilbagetrukket fra vejen, og at de benytter sig af dårlige vinduer og døre, der er nemme at bryde op. Derfor skal boligen være svær at komme ind i, og det gøres bedst ved at sikre dørene og vinduerne. En god dør skal være solid og slutte tæt til karmen. Karmen skal være ordentlig fastgjort til murværket. Brug af sikkerhedsslutblik og forstærkning af karme, eksempelvis med stålplader og bakkantsnokker i døre og vinduer med udvendige hængsler er med til at besværliggøre indbruddet. Ligeledes kan man forstærke mindre modstandsdygtige døre, for eksempel finérdøre eller fyldningsdøre, ved at forsyne dem med en stålplade eller en krydsfinérplade på dørens indvendige side. Vinduer i kælder og i stueplan kan være lette indbrudsveje. Almindelige hasper på vinduerne er ikke nok til at holde tyven

ude. Vinduerne skal sidde ordentligt fast, så de er svære at afmontere udefra. Listerne omkring vinduerne må ikke være rådne eller nemme at fjerne med en skruetrækker eller et koben. Udsatte vinduer kan forsynes med vindueslåse eller sikringsbeslag. Gode låse udgør den vigtigste sikring af hjemmets yderdøre. To låse er bedre en en og gør arbejdet dobbelt så besværligt for tyven. Derfor er det en god idé at supplere hovedlåsen med endnu en lås. Låsen bør skiftes ud hvis der er tegn på slid. Sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Her er godkendte sikringsinstallatører vigtige, dels som rådgiver af hvilken sikring og hvilke låse man har brug for og som installatør, der kan udskifte og montere låsene. Låse der låser med nøgle både på yder- og indersiden af yderdørene giver færre flugtveje for tyven, og det er sværere for tyven at få de store ting ud gennem et vindue. Terrassedøre er særligt udsatte og låse monteret på håndtaget gør det svært for tyven at benytte terrassedøren som flugtvej. Yderdøre, både hoveddøre og terrasse-døre bliver væsentlig sikrere, hvis de låser i flere punkter samtidig. I ejendomme med flere lejligheder er det en god idé at benytte elektroniske låsesystemer, hvor hver lejlighed får et låsekort. Låsekortene kan skræddersys med koder til de forskellige boliger, kældernedgange og opbevaringsrum, og koden ændres ved udog indflytninger. På den måde undgår man, at der er nøgler i omløb hos folk uden tilknytning til ejendommen. For det meste er det nok at sikre døre og vinduer med gode låse, men i nogle tilfælde kan en alarm supplere låsene. Et alarmsystem kan stresse tyven, så han går mindre grundigt til værks. Nogle alarmer tænder lys eller starter en sirene, hvis nogen forsøger at bryde ind. Andre typer alarmer er tilknyttet en godkendt kontrolcentral, som kan tilkalde et vagtfirma. - Hamor


.DEDHYROR

)RUGHOHQHNRUWIRUWDOW )RUGHOHQHNRUWIRUWDOW

‡,QJHQVLNNHUKHGVULVLNRVHOYKYLVHWDGJDQJVPHGLHPLVWHV ‡,QJHQVLNNHUKHGVULVLNRVHOYKYLVHWDGJDQJVPHGLHPLVWHV ‡,QWHOOLJHQWSURJUDPPHULQJLQGLYLGXHOOHRJJUXSSHVSHFLÀNNH ‡,QWHOOLJHQWSURJUDPPHULQJLQGLYLGXHOOHRJJUXSSHVSHFLÀNNH DGJDQJVWLOODGHOVHURJVnEHJU QVHWDI XGO¡EVWLG DGJDQJVWLOODGHOVHURJVnEHJU QVHWDI XGO¡EVWLG ‡'HFHQWUDOVHQHVWHDGJDQJVWLOODGHOVHUWLOGHOHVHIIHNWLYW ‡'HFHQWUDOVHQHVWHDGJDQJVWLOODGHOVHUWLOGHOHVHIIHNWLYW ‡$OVLGLJGHWULJWLJHSURGXNWWLOKYHUG¡UNRQÀJXUDWLRQ ‡$OVLGLJGHWULJWLJHSURGXNWWLOKYHUG¡UNRQÀJXUDWLRQ ‡/DQJVLJWHWLQYHVWHULQJVVLNNHUKHG6NDOHUEDUKHGRJLQWHJUDWLRQ ‡/DQJVLJWHWLQYHVWHULQJVVLNNHUKHG6NDOHUEDUKHGRJLQWHJUDWLRQ LV\VWHPHUPHGK¡MHUHQLYHDXHU LV\VWHPHUPHGK¡MHUHQLYHDXHU ‡0RGXOEDVHUHWHNVLVWHUHQGHPHNDQLVNHOnVHV\VWHPHUNDQOHW ‡0RGXOEDVHUHWHNVLVWHUHQGHPHNDQLVNHOnVHV\VWHPHUNDQOHW RSGDWHUHVRJIRUEHGUHV RSGDWHUHVRJIRUEHGUHV ‡%UXJHUYHQOLJpWSURJUDPEHYDUHUHWRYHUEOLNRYHUKHOHV\VWHPHW ‡%UXJHUYHQOLJpWSURJUDPEHYDUHUHWRYHUEOLNRYHUKHOHV\VWHPHW ‡/DYYHGOLJHKROGHOVH²WDNNHWY UHPDWHULDOHUDI K¡MNYDOLWHWRJ ‡/DYYHGOLJHKROGHOVH²WDNNHWY UHPDWHULDOHUDI K¡MNYDOLWHWRJ DYDQFHUHWWHNQRORJL DYDQFHUHWWHNQRORJL

.DED'HQPDUN$6 .DED'HQPDUN$6 $OJDGH(ME\ .DED'HQPDUN$6 $OJDGH(ME\

7OI $OJDGH(ME\ 7OI )D[ 7OI )D[ LQIR#PROOHUXQGDOOGN )D[ LQIR#PROOHUXQGDOOGN ZZZNDEDFRP LQIR#PROOHUXQGDOOGN ZZZNDEDFRP ZZZNDEDGN ZZZNDEDFRP ZZZNDEDGN ZZZNDEDGN

ZZZNDEDFRP ZZZNDEDFRP


20 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

PRODUKT • NYT

RX WEB - et adgangskontrolsystem der er nemt at installere RX WEB ER ET ONLINE ADGANGSKONTROLSYSTEM TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER OG FORENINGER, DER SØGER EN ENKEL LØSNING

RX WEB er et online adgangskontrolsystem til mindre og mellemstore virksomheder, institutioner og foreninger, der søger en enkel løsning. Mange virksomheder har i dag brug for mere end et mekanisk låsesystem. De vil gerne have styr på hvem der kommer og går i dagtimerne og være sikre på, at ingen kan komme ind uden for åbningstiden. RX WEB kan snildt opfylde disse ønsker og samtidig er det muligt f.eks. at anvende RX WEB som forbikobler af eksisterende alarmanlæg. RX WEB er et adgangskontrolsystem der er nemt at installere og

sætte i drift, fordi der udover el-låse eller el-slutblik i de berørte døre, kun indgår en centralenhed som tilsluttes det lokale IT-netværk. De enkelte døre kan være kabelførte eller kabelfri efter behov. Med dette system er det let for dig som fagmand, at levere et driftsikkert adgangskontrolsystem som lever op til tidens krav. KAN ADMINISTRERES VIA INTERNETTET - HVOR SOM HELST Der bruges en almindelig internetbrowser til at tilgå centralen, og lave alle nødvendige opsætninger. Dette kan ske fra en hvilken som helst pc, smartphone eller iPad med internetadgang, og kræver naturligvis et administratorbrugernavn og -kodeord. De valgte indstillinger bliver ef-

fektiviseret omgående ved hver enkelt dør. Der kræves ingen installation af software, da dette allerede ligger i centralen. Det er også her databasen med brugere og logfiler gemmes. Det betyder, at der kun er brug for en pc når der skal laves ændringer i systemet (f.eks. oprette en ny medarbejder). Det er ikke nødvendgt at have en pc tilsluttet til almindelig, daglig drift. LAD SYSTEMET VOKSE Hvis behovet ændrer sig er det nemt at bygge videre med RX WEB, der kan håndtere op til 16 døre og flere tusind brugere. Og skulle behovet ændre sig til også at omfatte mere avancerede funktioner som porttelefoni eller ressourcebooking, kan systemet let opgraderes til ARX adgangskontrol. PRØV SELV Vi har lavet et særligt område om RX WEB på adressen www.ruko.dk/rxweb. Her kan du læse mere om systemet og prøve en demoversion i din egen browser.

Bewator Simplebus2 porttelefon-system har fået nyt design B

ewator Simplebus2 er et smart porttelefon-system med både audio og video, som kan bruges i alle typer ejendomme. Systemet er modulopbygget og giver en rentabel og enkel installation, da der kun behøves 2 ledere til lyd, billede og strømforsyning. Bewator Simplebus2 findes i forskellige udgaver til portenheden, og har tilmed svar apparater med farveskærm. Bewator Simplebus2 kan fås med eller uden video og kan integreres med kodelås eller berøringsfri læser. Bewator Simplebus2 har et moderne design, som passer ind, og er holdbart i de fleste miljøer. Port apparatet er lavet i et robust design, som er støbt i en metal-

SIEMENS, SECURITY PRODUCTS HAR LANCERET ET NYT DESIGN PÅ PORTTELEFON-SYSTEMET BEWATOR SIMPLEBUS2. DET NYE DESIGN ERSTATTER DET NUVÆRENDE SYSTEM, OG ER FULDT KOMPATIBELT MED ÆLDRE SYSTEMER OG INSTALLATIONER. DET NYE DESIGN HAR GIVET EN MERE SLIDSTÆRK PORTTELEFON, SOM TÅLER LAVERE TEMPERATURER. ramme med slag- og ridsefri lexan plast. Og tastaturet er i forkromet aluminium. Det nye design gør port apparatet mere holdbart overfor hærværk, og det er et IP-klasse 54, hvilket betyder at det bedre tåler fugt og temperaturer helt ned til -30°C.

Som standard leveres port apparaterne til indbygning, og det er muligt at supplere med en boks til udvendig montering. Port apparaterne har desuden baggrundslys, og der kan vælges mellem blåt eller hvidt lys, hvilket er en fordel i mørke opgange og svagt oplyste indgange.


Driftsikre dørlukkere Komplet serie dørlukkere i enkelt og stilrent design

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

Dørlukkerne er lette at montere og de er vendbare og justérbare. Der findes et stort udvalg af tilbehør, som gør det muligt at montere dørlukkerne alle steder. Serien består bl.a. af: Komfortdørlukkere Dørlukkere med fasthold Skjulte dørlukkere Gulvdørlukkere Dørlukkere med glideskinnesæt til branddøre

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


22 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2012

MEDARBEJDER • NYT

NY HOS DANZAFE Erick Dahlberg er startet hos DanZafe pr. 1. januar 2012. Erick indgår i ledergruppen og har ansvaret for Leverandører, Produktsortiment og Markedsføring. Han kommer med solid erfaring indenfor beslag og sikring, fra sit tidligere virke i bl.a. fra Carl F / Sanistål.

NY SALGSCHEF I RUKO’S LÅSESMEDEAFDELING Jesper Mølbach Thomsen, 43 år, er tiltrådt stillingen som salgschef hos Ruko. Jesper er ansvarlig for salg til Ruko’s låsesmede og har samtidig ansvaret for at udvikle salget af elektroniske adgangskontrolsystemer, som er et af Ruko’s store fokusområder.

Jesper Mølbach Thomsen kommer fra en stilling som salgsdirektør for ISS Facility Services, og har tidligere været ansat i flere forskellige virksomheder i IT branchen, heriblandt Canon og Ricoh.

MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED


Luk roligt besøgende ind – der er adgangskontrol! Bewator Simplebus2 i nyt design! Answers for infrastructure.

Uanset antallet af døre eller hvilket miljø har Siemens, Security Products produkterne til din sikringsløsning. Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter indenfor adgangskontrol, alt fra den enkleste kodelås, porttelefon til kompakte kortlæsere og adgangssystemer. Produkterne er kendetegnet ved installations- og brugervenlighed samt er hårdføre og robuste til alle typer af miljø.

Vil du vide mere? Kontakt os på 46 33 82 00 eller læs mere på www.siemens.dk/securityproducts Vores produkter kan købes hos førende grossister landet over.

www.siemens.dk/securityproducts


Flot papdisplay Tre hylder, med plads til varer. Fx Ruko Sam-pak og Code Handle window.

Serie 1200 Standard sikkerhed uden system

Cylinderserie til sikring af private hjem Højere sikkerhed end i almindelige cylindre med 6 stifter Boresikring Patenteret teknologi Nøgler kan frit kopieres hos godkendte forhandlere Nyt spærresystem med d12 teknologi d12 teknologien er patenteret. Der er 2 kodehøjder pr. stift og 12 kodepositioner pr. nøgle.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikrings Nyt nr. 1 2012  

Dansk låsesmedeforegnings kvartalsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you