Program Dyrsku'n 08.-10. september 2017

Page 20

LOFTET

OMRÅDE B

ALLE DAGAR KL.

KVA

MEIR INFORMASJON

Heile dagen

Spikkeverkstad

Norges Husflidslag

DALANE SKULE

OMRÅDE A

ALLE DAGAR KL.

KVA

MEIR INFORMASJON

Heile dagen

Borneaktivitetar – frå sau til ull. Møt sauen i Husdyrhallen, hent ein pose med ull og gå til Dalane skule

• Karde ull og spinne ulltråd på handtein • Karde ull, tov din eigen bjøllesau

Strikkekafe

Bli med å strikke på lappeteppe til Seljord omsorgssenter

Telemark husflidslag og Norges Husflidslag

Utstilling av 1000 gryteklutar i ulike teknikkar

KNIV- OG KLOKKETORG

OMRÅDE UTANFOR HALL A

ALLE DAGAR KL.

KVA

Heile dagen

Kjøp og sal av gamle klokker og knivar

MEIR INFORMASJON

Demonstrasjon av knivmaking

AUKSJON

OMRÅDE I

SUNDAG 10. SEPTEMBER KL.

KVA

MEIR INFORMASJON

13.30

Auksjon av Lothepus sin beltegravar Caterpillar 312DL på Pon Equipment sin stand i704.

Auksjonarius Håkon Marius Kvæken Lothepus vil vere tilstades under auksjonen 20