Undersøkelse av Mattilsynets kontroll med pelsdyrnæringen

Page 1

En undersøkelse av Mattilsynets kontroll med pelsdyrnæringen

En undersøkelse av

Mattilsynets kontroll med pelsdyrnæringen Systemsvikt, feilrapportering og dyrevelferdsproblemer