Dyrlægen 6/2019

Page 14

Forretningsdrift

Forberedelse giver det bedste køb og salg Hvordan bygges der broer mellem køber og sælger af en dyreklinik, således at en fornuftig aftale kommer i stand, der tilgodeser begge parter og medfører en positiv købs- og salgsproces?

Af Jens Møller, sos Kommunikation

14

DYRLÆGEN 6/2019

At sælge eller købe en dyrlægeklinik er ikke nogen let størrelse. Antallet af regler og ting, du skal tage højde for, overgår sikkert antallet af mere eller mindre eksotiske dyrearter på en større klinik. Når det er skrevet, er det trods alt ikke helt umuligt. Det kræver dog fokus på i hvert fald mindst én ting: Forberedelse – skrevet med stort F. »Alle mennesker, uanset om de er kø-

bere eller sælgere, kigger på prisen, og det skal de naturligvis også. Men tilgangen til at vurdere, om prisen også er god for begge parter, kræver stor forberedelse og hjælp udefra,« siger klinikmægler Ken Kürstein fra DC-Dyrlæge. Sælg din idé til banken Set fra et købersynspunkt ser han eksempler på, at en ny køber eksempelvis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.