Dyrenes Beskyttelses medlemsmagasin nr. 3, 2021

Page 26

JUBIL ÆUM

1812 HAR TAGET DYREVAGTEN I 10 ÅR Fra solsort til kronhjort. I Dyrenes Beskyttelse er alle dyr lige, og det finder flere og flere danskere ud af. Antallet af henvendelser til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral er steget i alle årene siden oprettelsen for 10 år siden. Nu er der jubilæum for en kæmpestor succes. TEKST JOHANNE GABEL / F OTO DYRENES BESKY T TELSE

– Vi kører til alt. Fra solsort til kronhjort. Vi er Dyrenes Beskyttelse, så vi gør ikke forskel på dyr, siger Camilla Jensen, teamchef for Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812. Hun har været med fra starten af redningstjenesten den 17. august 2011, hvor hun var blandt de første seks ansatte. I dag er der 25 ansatte, som i 2020 varetog 134.762 opkald om nødstedte dyr. – Antallet af henvendelser er steget hvert år siden etableringen af 1812, og vi forventer, at kurven fortsætter med at stige, fortæller 1812-pioneren, som i august kunne fejre 10-års jubilæum sammen med 1812 og alle de frivillige landet over, som gør det muligt at holde beredskabet kørende. AKUT TE KRAV – Vagtcentralen er en kæmpe succes. Flere og flere finder ud af, at der er mulighed for at ringe 1812, og i takt med det stigende antal henvendelser skal vi sørge for at udvide og tilpasse hele foreningens beredskab til mængden af sager, typen af dyregrupper og responstider. Hvor nogle frivillige kredsformænd inden etableringen af 1812 håndterede et par dyreværnssager om måneden, bliver nogle i dag kontaktet flere gange dagligt om både dyreværnssager og akutte dyreredningssager. Det har også givet større pres på vores vildtplejestationer og internater, som i dag får markant flere dyr indleveret, siger Camilla Jensen.

26

ORKANENS ØJE – Vi er i orkanens øje, hvor det hele kommer ind over. Det er os, der fordeler opgaverne videre ud i beredskabet – nogle gange også til træklatrere, der skal hente dyr ned, eller schweisshundeførere for at opspore trafikskadede hjorte, ræve og grævlinger. Det kræver en kæmpe koordinering, viden og erfaring hos både 1812’s ansatte og de frivillige, og det har til tider været en udfordring at følge med, efterhånden som flere og flere henviser til os, og vi faktisk løser en myndighedsopgave. Både Naturstyrelsen og politiet henviser til os, så vi kan gøre benarbejdet og så eventuelt visitere tilbage til dem eller anmelde en sag, siger Camilla Jensen og fortsætter:

– 1812 bliver kun delvis finansieret af det offentlige, så driften kan kun løbe rundt på grund af donationer og støtten fra vores medlemmer.

DYRENES BESKY T TELSES VAGTCENTRAL Oprettet den 17. august 2011 Beskæftiger 25 ansatte, som besvarer ca. 135.000 henvendelser årligt. Vagtcentralen 1812 er en landsdækkende service, som vejleder i sager om dyr i nød. Beredskabet er en del af Dyrenes Beskyttelse og finansieres hovedsagelig af foreningens støtter.

DYRENES BESK Y T TELSE