Page 21

SÅDAN LEVER EN BURHØNE B urhøns holdes i bure med netgulv, hvor hver høne har, hvad der svarer til et A4-ark plus et postkort. Der er typisk 10 høner i buret, som har siddepind, en rede og et lille areal med strøelse, hvor hønerne en begrænset del af dagen kan støvbade og skrabe. Burene er placeret i 3 etager og står i lange rækker i en lukket staldbygning, hvor der hverken er vinduer eller dagslys. Hønernes dagslængde og dagsrytme styres ved hjælp af elektrisk lys, så produktionen af æg holdes på det højest mulige niveau. Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at produktion af buræg på nogen måde tilgodeser hønernes velfærd. Burene giver ikke dyrene mulighed for at udleve deres naturlige adfærd, og deres liv bliver derfor ofte stressende og smertefuldt. NIK BURÆGGENE DEN SIDSTE SKALLE Ø nsker du også et burægfrit Danmark, så giv hønsene din underskrift her: dyrenesbeskyttelse.dk/aegtivist

DYRENES BESK Y T TELSE

21

Profile for Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse 2 2019  

Dyrenes Beskyttelse 2 2019