Page 12

T E M A / F R E M T I D E N S F Ø D E VA R E R

ER DANSKERNE KLAR TIL DET GRØNNE? Forskere over hele verden er enige: Vi må gøre en indsats for klimaet, hvis vi skal bevare vores unikke klode. Der skal ændres på flyvaner, forbrug – og på vores fødevareindtag.

T E K S T M A R I E H O U G A A R D / G R A F I K C A M I L L A M AT T E B J E R G

drivhusgasser end kød og andre animalske produkter. En undersøgelser lavet for Dyrenes Beskyttelse af Epinion viser, at en stor del af danskerne også tror, at fremtiden ser grønnere ud, når det kommer til vores fødevarer. Kvinderne er mere indstillet på det grønne og hensynet til dyrene end mænd, og de unge tror mere på det vegetariske end de ældre.

Et af de områder, hvor det er let at skabe en stor påvirkning med en lille indsats, er på, hvad der kommer på middagsbordet. Landbruget står for omkring 20 pct. af udledningen af drivhusgasser, og ved at spise anderledes kan man være med til at sænke udledningen. Tallerkenen skal fyldes op med grønt, for grøntsagerne udleder mindre mængder af

K V I N D E R N E V I L DY R E V E L F Æ R D E N

U d a f d e 1 .0 1 0 a d s p u r g t e d a n s ke r e f o r v e n t e r 5 5 5, a t d e o m 1 0 å r s p i s e r e n a n d e n s a m m e n s æ t n i n g a f f ø d e v a r e r, e n d d e g ø r i d a g . D e h a r u d d y b e t d e r e s ø n s ke o m ko s t o m l æ g n i n g s å d a n h e r.

68% (1 9 8)

5 4% (1 4 2)

4 5% (1 3 0)

1 4%

23%

28% ( 7 3)

(6 1)

20% (5 2)

(4 1)

(4 0)

FORDI JEG GERNE VIL TA B E M I G

1 4%

JEG VIL GERNE SPISE M E R E K L I M AV E N L I G E F Ø D E VA R E R

FORDI JEG GERNE VIL SIKRE DYRENES VELFÆRD

1 1% (3 1)

FORDI JEG GERNE VIL S PA R E N O G L E P E N G E PÅ M A D B U D G E T T E T

ANDET

R e s p o n d e n t e r n e h a r h a f t m u l i g h e d f o r a t a n g i v e m e r e e n d é t s v a r.

12

DYRENES BESK Y T TELSE

1 5% (3)

Profile for Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse 2 2019  

Dyrenes Beskyttelse 2 2019