Page 26

HELSE: VETERINÆRVAKT

Veterinærvakt I de aller fleste steder av landet har dyreeiere i dag tilgang til god veterinærhjelp, men hva skjer dersom ditt familiedyr blir sykt eller skadet ’utenom åpningstid’? Tekst: Stein Dahl (veterinær ved Hønefoss Dyrehospital) og Heidi Stokke

26

I

2006 ble ordningen med spesialvakt for smådyr avviklet, og i 2008 overtok landets kommuner ansvaret for å etablere offentlige veterinærvaktordninger for sine innbyggere, et ansvar som tidligere lå under staten. Dette betyr at kommunene selv er ansvarlige for at deres innbyggere har tilstrekkelig tilgang til generelle veterinærtjenester for alle dyreslag innenfor normal arbeidstid, samt klinisk veterinærvakt på de tider av døgnet som faller utenfor ordinær kontortid. I begrepet ’klinisk veterinærvakt’ ligger det at syke

DYRENES FORSVARER 3/09

DF_3-09.indd 26

09-09-09 09:48:17

DF3-09_web  

med en gigant Dyrebeskyttelsen Norge HELSE: DEBATT OM VETERINÆRVAKT side 26 «Flippertreneren» SJIMPANSER KJEMPER FOR LIVET FISK OG FØLELSER...