Page 14

Drivfangst: Drivfangst av delfiner utenfor en bukt i Japan. Fiskere lager masse støy i vannet med stålrør slik at delfinene blir redde og forvirrede. av delfiner og små hvalarter, som ved bruk av harpun, og tilsammen drepes mellom 12000 – 19000 delfiner årlig langs kysten av Japan.

Havet farges rødt

Den store delfintragedien «Skadedyr-kontroll», jakt på kjøtt, svøm med delfinerprogram og ønske om å se dem utføre «kunster». Menneskers trang til å utnytte har ført til en tragedie for delfiner. Tekst Linda Rognli

Foto: pressefoto fra The Cove

H

vert år blir tusenvis av delfiner og små hvalarter jaktet på og drept i japanske farvann. Fangsten foregår ofte med det som kalles «dolphin drives» hvor lokale fiskere, som har funnet en flokk med delfiner, plasserer båtene sine i en vifteformasjon rundt flokken slik at bare en side mot land er åpen. Deretter lager de masse støy i vannet med stålrør slik at delfinene blir redde og forvirrede. Så blir flokken drevet inn mot land, enten ved en havn eller en avsidsliggende bukt, og her blir de stengt inne ved hjelp av nett. Deretter blir de etterlatt. Neste morgen blir noen plukket ut for salg til akvarier, show eller «svøm med delfiner», så blir de andre drept en etter en. Dette foregår blant annet nær byen Taiji, dokumentert i filmen «The Cove». Her blir veiene og tilgjengeligheten til bukta stengt av og bevoktet, slik at det ikke skal være øyenvitner til det som foregår. Flokkene med delfiner består av både hanner, hunner, gravide hunner og delfinbabyer.

Målet for jakten Ifølge en rapport fra Elsa Nature Conservancy er målet med denne drivfangsten å fangste

14

kjøtt, fange og selge levende delfiner til forskning, akvarier og show i Japan eller til delfinshow, akvarier og «svøm med delfiner» tilbud i utlandet. Levende delfiner er mer verdt enn delfinkjøtt, og publikum som etterspør nærkontakt med delfiner er også med på å opperettholde drivfangsten i Japan. I 83 prosent av tilfellene er det bottlenose delfinen som er ettertrakted til show og akvarier. Andre delfiner som hverken er ettertraktet til kjøtt eller show, blir sluppet fri, men flere har store skader som påvirker deres sjanser til å overleve. Elsa Nature Conservancy har først og fremst i sin rapport fokusert på drivfangsten. Det foregår også annen type fangst

Elsa Nature Conservancy peker på en rekke svært problematiske sider ved den japanske fangsten. Det settes kvoter, men med en metode som det kan stilles store spørsmålstegn ved. Tiltross for at en av delfinartene som jaktes på ikke har blitt observert på svært lang tid, og det fryktes at antallet av arten kan være svært redusert, så gis det kvoter. Stadige brudd på kvotene som gis og ingen god observasjon av jakten, er andre faresignaler. The World Association of Zoos and Aquariums betegner Japans drivfangst som ekstremt grusom. Når delfinene blir jaktet på og drevet mot land, får mange delfiner panikk og kolliderer med andre delfiner. Mange dør på grunn av skadene eller de drukner. Havet farges rødt allerede før fangsten begynner på grunn av disse skadene og representanter fra underholdningsindustrien står å «håndplukker» delfiner fra det blodige vannet. Organisasjonen har advart sine medlemmer på det sterkeste mot å kjøpe dyr fra denne fangsten og kjøp av delfiner fra Japans drivfangst er erklært som et brudd på etikkreglene.

Koallisjon for delfiner Save Japan Dophins.org er en koallisjon av seks organisasjoner som på hvert sitt vis jobber med den problematiske japanske fangsten. Koallisjonen peker på at delfinkjøtt ikke er en delikatesse i Japan og at svært mange ikke spiser slikt kjøtt. Også i dokumentaren «The Cove» er dette satt søkelyset på, og mange japanere som fikk se på opptak fra fangsten visste ikke at dette foregikk i Japan. Save Japan Dolphins.org uttaler at fiskere og regjeringen i stor grad også slakter delfiner som en del av «skadedyr-kontroll» fordi de mener at da kan de selv ta større fiskekvoter. Dette fisk/sjøpattedyr argumentet er ikke akseptert i store deler av verden da krisen i fiskeriene først og fremst er skapt av mennesker. Les mer: www.savejapandolphins.org Kilder: Elsa Nature Conservancy ”No more Dolphin Tragedies – Allowing Commercial Coastal Whaling would Validate Japan’s Drive Hunts” 2009

The Elsa Nature Conservancy ble etablert i 1976 med mål om å danne en global organisasjon som tok for seg bevaringsarbeid av dyrearter over et bredt spekter. Organisasjonen ser alltid etter saker som ofte ikke har fått så stort fokus, og hvor arter er i ferd med å utryddes uten at noen reagerer. Organisasjonen har arbeidet med beskyttelse av både delfiner og elefanter lenge før dette fikk interesse blant publikum og i media. www.elsaenc.net

DYRENES FORSVARER 3/09

DF_3-09.indd 14

09-09-09 09:41:35

DF3-09_web  
DF3-09_web  

med en gigant Dyrebeskyttelsen Norge HELSE: DEBATT OM VETERINÆRVAKT side 26 «Flippertreneren» SJIMPANSER KJEMPER FOR LIVET FISK OG FØLELSER...

Advertisement