Page 1

DYNATEC UTVECKLAR LIVSMEDELSINDUSTRIN


,

FR KY UG YS L N & AR

INNOVATION & UTVECKLING

VE OC SE R H RV K E IC ST G E AD EN

BAGERI, KÖTT & FISK

RT O SP AN M TR TE S

SY

2

SIK G BR IN FA ER AN PL

AUTOMATION OCH ROBOTLÖSNINGAR

PRIMÄRPACK OCH END OF LINE LÖSNINGAR


INNHOLD OM DYNATEC

3

BAGERI

3

KÖTT

6

FISK

8

MEJERI, FRUKT OCH GRÖNSAKER

10

LAGER OCH DISTRIBUTION

12

INNOVATION OCH UTVECKLING

14

SERVICE

15

DYNATEC FOKUSERAR PÅ ATT UTVECKLA LÖSNINGAR SOM GER VÅRA KUNDER DIREKTA OCH MÄTBARA RESULTAT Dynatec har både egen produktutveckling och ett väl etablerat samarbete med världens främsta maskintillverkare – vi är en totalleverantör för livsmedelsindustrin. Dynatec levererar produktionslösningar för hela värdekedjan, från projektering och enstaka maskiner till kompletta produktionslinjer. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt företags investeringar för framtiden.

3


BAGERI EFFEKTIVA PRODUKTIONSLÖSNINGAR FÖR BAGERIER DYNATEC har sedan 1987 arbetat med små och stora bagerier över hela Norden. Som totalleverantör erbjuder vi lösningar anpassade till varje företags behov och förutsättningar. Kvaliteten hos varje enskilt bakverk kan härledas till produktionsutrustningens detaljer. På Dynatec har vi finslipat detaljerna och jagat perfektion åt våra kunder i över 30 år. Under de åren har vi tillägnat oss kunskap från våra världsledande leverantörer, men också genom att själva tillverka innovativ maskin- och produktionsutrustning. Så oavsett om du vill ta tillvara på sekellånga traditioner för att producera med lönsamhet i dag, utan att förlora din särprägel, eller om du behöver helt nya, innovativa bagerilösningar, kan du lita på Dynatec. Vi vet hur det ska göras och har resurserna att göra det. Dynatec har produktionsutrustning för hela produktionsprocessen, från råvaruhantering till färdig och förpackad produkt på pall.

1

SILO OCH DOSERING Vi levererar lösningar för alla doseringsbehov för såväl torra som våta ingredienser, i silo och storsäckar. Valet av doseringslösning bör göras med omsorg. Rätt utrustning ger både ökad kapacitet och bättre kvalitet. 2 OMRÖRNING OCH BLANDNING Korrekt blandningsutrustning ger bättre bageriprodukter. Dynatec levererar alla typer av degblandare: spiral, dubbelspiral, Twin Arm och Artofix. Degblandare av hög kvalitet finns med flera olika blandningsprinciper, med kapacitet från 35 till 500 kg.

NÄRA SAMARBETE OCH GENOMTÄNKTA LÖSNINGAR

4 6 3

2 1

LM!

SE FI

SE FI

LM!

3

4 DEGUPPSLAGS- OCH SMÅBRÖDSLINJER Ett tillverkningsföretags framgång är beroende av utrustningens kvalitet och kapacitet. Deguppslag, dekorlinjer, frys och jäsning, formar, plåtar och stick är viktiga komponenter i en framgångsrik produktionslinje. Oavsett om det gäller traditionella bageri- och konditorivaror eller specialiteter som tunnbröd, rieska och tortilla, så har produktionsutrustningen stor betydelse för slutproduktens kvalitet. Utöver lösningar för traditionella bakverk har vi speciallösningar för degar med lång liggtid och hög vattenhalt. Vi levererar anläggningar i alla storlekar, från 2-radiga till 12-radiga maskiner. Degvikt från 12 till 650 gram. 4

KAVLINGSLINJER Kavlingslinjer för alla slags bagerier. För oss på Dynatec är korrekt behandling av degen en viktig del i skapandet av ett perfekt bakverk. Dynatec har fokus på detaljerna. Vi har till och med utvecklat och patenterat en helt ny princip för kavling av bland annat tunnbröd. Olika degtyper kräver olika behandling för att bästa möjliga slutresultat ska uppnås.

5

TÖMMARE OCH AVSÄTTARE Dynatec har utvecklat tömmare och avsättare för både stick- och tunnelugnar. DYNATEC har utvecklat en ny typ av avsättare och tömmare för stickugnar, vilken uppfyller framtida krav på hygien och säkerhet. DYNATEC tunnelugnsavsättare är utvecklad för hög driftsäkerhet, minimalt svinn, litet underhållsbehov och enkel rengöring. Avsättaren levereras med integrerad dekorlinje och gemensam styrning.


8 UGNAR Dynatec levererar ugnar och speciallösningar för alla behov. Vårt breda ungssortiment omfattar stickugnar, konvektionsugnar, hällugnar, ”thermal oil”-ugnar och tunnelugnar. Vår och våra partners ugnskompetens resulterar i optimala lösningar för våra kunder.

9

5 11 9 10 8

KYL- OCH FRYSSPIRALER Vi levererar kyl- och frysspiraler där den traditionella trumlösningen ersatts med tillförlitlig direktdrift av bandet. Systemets flexibilitet möjliggör anpassning till befintliga produktionslinjer såväl som till nya eller ändrade produktionskrav. Anpassade lösningar för in- och utmatning säkerställer att lokalen utnyttjas optimalt.

SE FI

LM!

7

10 FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Vi tar fram förpackningslösningar för dagens och framtidens behov. Vi levererar förpackningslösningar för både F-pack och D-pack och integrerar dem i kompletta produktionslinjer. Dynatec tillhandahåller Flowpack, djupdragare, toppförseglare och påspackare. 11

6 DEKORLINJE Dynatec har utvecklat och tillverkat både tvär- och längsgående dekorlinjer i mer än 30 år. Våra dekorlinjer kan fås integrerade i stick- eller tunnelugnssystem.

7 FRYS-, JÄS- OCH PROCESSKÅP Rätt vilo-, jäs-, kyl- och nedfrysningstid är avgörande för slutproduktens kvalitet. Våra lösningar säkerställer toppkvalitet för dina produkter i alla led. Vi har anpassade enheter med kombinerade jäs- och kylprocesser för optimal förberedelse av degar.

PRODUKTKONTROLL Livsmedelssäkerhet blir allt viktigare och kraven blir allt högre. Tillsammans med höga hygienkrav är effektiv produktkontroll avgörande för att kraven på livsmedelssäkerhet ska uppfyllas. Tillförlitlig produktkontroll ger ökad trygghet och är ofta ett krav från dagligvaruhandeln. Er produktkvalitet optimeras med hjälp av röntgenutrustning, metalldetektorer och vågar från Dynatec. 5


KÖTT EFFEKTIVA PRODUKTIONSLÖSNINGAR FÖR KÖTTBRANSCHEN Dynatec har fokus på automationslösningar och produktionsutrustning för köttbranschen. Vårt produktspektrum spänner över allt från blandare, formare, stekning och frysning till förpacknings- och distributionslösningar. Vår målsättning är att utveckla lösningar som ger dig konkurrensfördelar i form av högre produktionseffektivitet och produktkvalitet. Vi fokuserar inte bara på själva produktionsmaskinerna, utan även på hygien och livsmedelssäkerhet. Genom att kombinera automation och utrustning skapar vi den bästa lösningen för din produktion.

2

1

3

6

UGNAR Dynatec levererar ugnar och speciallösningar för alla behov. Vårt breda ungssortiment omfattar stickugnar, konvektionsugnar, hällugnar, ”thermal oil”-ugnar och tunnelugnar. Vår och våra partners ugnskompetens resulterar i optimala lösningar för våra kunder.

8

5

7

LM!

SE FI

3 2

KYL- OCH FRYSSPIRALER När produkten måste kylas eller frysas, har valet av teknik avgörande betydelse för hur väl produktkvaliteten bevaras. Vi levererar kyl- och frysspiraler där den traditionella trumlösningen ersatts med tillförlitlig direktdrift av bandet. Systemets flexibilitet möjliggör anpassning till befintliga produktionslinjer såväl som till nya eller ändrade produktionskrav. Anpassade lösningar för in- och utmatning säkerställer att lokalen utnyttjas optimalt. 6

TRANSPORTÖRER Vi har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av transportörer för alla ändamål, till exempel palltransport, transport av F-pack eller D-pack samt tvättbara lösningar för transport av oförpackad produkt. Dynatecs egenutvecklade hygieniska transportbanor är framtagna speciellt för de stränga krav på hygien och renlighet som ställs vid hantering av oförpackade råvaror i livsmedelsindustrin.

4 KARTONGFYLLNING Effektivisering av förpackningsprocessen är nyckeln till lönsamhet, och DYNATEC har automatiserat kartongfyllning i flera decennier. DYNATEC levererar kompletta kartongfyllningslinjer med resning, fyllning, produktkontroll och palletering samt lager- och distributionslösningar. Kartongresare, Wraparound, toppmatning eller sidomatning/hylsa spelar ingen roll – vi kan det!


LM!

SE FI

1

4

MED INSIKTER, KUNSKAP OCH INNOVATION FÖRBÄTTRAR VI DINA PROCESSER

7 PALLETERING Vi kan palletering. Automatisk palletering kan åstadkommas på många olika sätt. Vilken lösning som är bäst beror på antalet linjer från vilka palletering ska ske, vilken produkttyp som ska palleteras etc. DYNATEC levererar palleteringsanläggningar med robot, kompaktlastare och låglastare. Kort sagt gör vi allt som rör produkter på pall, inklusive kringutrustning – rullbanor, sträckfilmsanläggningar, hissar etc. Oavsett vad som ska lastas på pall sörjer vi för att varenda produkt blir skonsamt och säkert palleterad och klar för vidare transport.

8

6 5 FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Vi tar fram förpackningslösningar för dagens och framtidens behov. Vi levererar förpackningsslösningar för både F-pack och D-pack och integrerar dem i kompletta produktionslinjer. Dynatec tillhandahåller Flowpack, djupdragare, toppförseglare och påspackare.

PRODUKTKONTROLL Livsmedelssäkerhet blir allt viktigare och kraven blir allt högre. Tillsammans med höga hygienkrav är effektiv produktkontroll avgörande för att kraven på livsmedelssäkerhet ska uppfyllas. Tillförlitlig produktkontroll ger ökad trygghet och är ofta ett krav från dagligvaruhandeln. Er produktkvalitet optimeras med hjälp av röntgenutrustning, metalldetektorer och vågar från Dynatec.

ROBOT Framtidsanpassad produktion med robot. Industrirobotar är på stark frammarsch och livsmedelsindustrin är inget undantag. Många har fått upp ögonen för robottekniken och insett att många arbetsuppgifter kan utföras med robot. DYNATEC utnyttjar robotar till en mängd olika uppgifter, men en tillämpning dyker upp oftare än andra – produkthantering. Oavsett om det rör sig om inmatning av produkter i en förpackningsmaskin eller lastning av kartonger på pall, så har vi lösningar. Dynatec har medverkat i utvecklingen av 3-dimensionella visuella system för robotar och har infört ett helt nytt begrepp, In-Tool-Processing, som innebär att robotverktyget utför en operation samtidigt som roboten flyttar produkten från A till B. 7


FISK EFFEKTIVA PRODUKTIONSLÖSNINGAR FÖR FISKFÖRÄDLINGSINDUSTRIN Vi levererar interntransport, förpackningslösningar, automation, palletering, produktkontroll och en hel rad andra produkter. Vi ser möjligheterna och ser naturligtvis till att det vi levererar är hygieniskt utformat, så att dagens rengöringskrav uppfylls. Dynatec AS har varit en ledande aktör inom automation och innovativa lösningar för livsmedelsindustrin i snart 30 år. Vi utnyttjar vår erfarenhet för att öka kundens konkurrenskraft även inom fiskförädlingsindustrin. Vi har bland annat utvecklat en depalleteringsenhet för EPS-backar med fisk samt robotverktyg för automatisk iläggning av laxfiléer i djupdragare/skålförseglare. LM!

SE FI

5

1

4

LM!

SE FI

7

6

DEPALLETERING MED ROBOT Framtidsanpassad produktion med robot. Industrirobotar är på stark frammarsch och livsmedelsindustrin är inget undantag. Många har fått upp ögonen för robottekniken och insett att många arbetsuppgifter kan utföras med robot. DYNATEC utnyttjar robotar till en mängd olika uppgifter, men en tillämpning dyker upp oftare än andra – produkthantering. Oavsett om det rör sig om inmatning av produkter i en förpackningsmaskin eller lastning av kartonger på pall, så har vi lösningar. Dynatec har medverkat i utvecklingen av 3-dimensionella visuella system för robotar och har infört ett helt nytt begrepp, In-Tool-Processing, som innebär att robotverktyget utför en operation samtidigt som roboten flyttar produkten från A till B.

1

2

3

UGNAR Dynatec levererar ugnar och speciallösningar för alla behov. Vårt breda ungssortiment omfattar stickugnar, konvektionsugnar, hällugnar, ”thermal oil”-ugnar och tunnelugnar. Vår och våra partners ugnskompetens resulterar i optimala lösningar för våra kunder. 8

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Vi tar fram förpackningslösningar för dagens och framtidens behov. Vi levererar f örpackningslösningar för både F-pack och D-pack och integrerar dem i kompletta produktionslinjer. Dynatec tillhandahåller Flowpack, djupdragare, toppförseglare och påspackare.

4

KYL- OCH FRYSSPIRALER När produkten måste kylas eller frysas, har valet av teknik avgörande betydelse för hur väl produktkvaliteten bevaras. Vi levererar kyl- och frysspiraler där den traditionella trumlösningen ersatts med tillförlitlig direktdrift av bandet. Systemets flexibilitet möjliggör anpassning till befintliga produktionslinjer såväl som till nya eller ändrade produktionskrav. Anpassade lösningar för in- och utmatning säkerställer att lokalen utnyttjas optimalt.


6

1 2 1

“ 3

KARTONGFYLLNING Effektivisering av förpackningsprocessen är nyckeln till lönsamhet, och DYNATEC har automatiserat kartongfyllning i flera decennier. DYNATEC levererar kompletta kartongfyllningslinjer med resning, fyllning, produktkontroll och palletering samt lager- och distributionslösningar. Kartongresare, Wraparound, toppmatning eller sidomatning/hylsa spelar ingen roll – vi kan det!

VÅRA INNOVATIVA AUTOMATIONSLÖSNINGAR ÖKAR DIN KONKURRENSKRAFT

LM!

SE FI

5 TRANSPORTÖRER Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling av transportörer för alla ändamål, till exempel palltransport, transport av F-pack eller D-pack samt tvättbara lösningar för transport av oförpackad produkt. Dynatecs egenutvecklade hygieniska transportbanor är framtagna speciellt för de stränga krav på hygien och renlighet som ställs vid hantering av oförpackade råvaror i livsmedelsindustrin.

7 PRODUKTKONTROLL Livsmedelssäkerhet blir allt viktigare och kraven blir allt högre. Tillsammans med höga hygienkrav är effektiv produktkontroll avgörande för att kraven på livsmedelssäkerhet ska uppfyllas. Tillförlitlig produktkontroll ger ökad trygghet och är ofta ett krav från dagligvaruhandeln. Er produktkvalitet optimeras med hjälp av röntgenutrustning, metalldetektorer och vågar från Dynatec. 9


MEJERI, FRUKT OCH GRÖNT LÖSNINGAR SOM GER DIREKTA OCH MÄTBARA RESULTAT Med vår erfarenhet, insikter och kunskap hjälper vi dig att effektivisera dina processer. Tillsammans med ledande tillverkare i hela världen utvecklar Dynatec optimala och innovativa lösningar för livsmedelsindustrin. Vi levererar interntransport, förpackningslösningar, automation, palletering, produktkontroll och en hel rad andra produkter. Vi ser möjligheterna och ser naturligtvis till att det vi levererar är hygieniskt utformat, så att dagens rengöringskrav uppfylls. Dynatec AS har varit en ledande aktör inom automation och innovativa lösningar för livsmedelsindustrin i snart 30 år. Vår målsättning är att utveckla lösningar som ger dig konkurrensfördelar i form av högre produktionseffektivitet och produktkvalitet. Vi fokuserar inte bara på själva produktionsmaskinerna, utan även på hygien och livsmedelssäkerhet. Genom att kombinera automation och utrustning skapar vi den bästa lösningen för din produktion.

3

VI HAR FOKUS PÅ KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR, HYGIEN OCH LIVSMEDELSSÄKERHET!

4

5

1

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Vi tar fram förpackningslösningar för dagens och framtidens behov. Vi levererar förpackningslösningar för både F-pack och D-pack och integrerar dem i kompletta produktionslinjer. Dynatec tillhandahåller Flowpack, djupdragare, toppförseglare och påspackare.

10

2 3 KARTONGFYLLNING Effektivisering av förpackningsprocessen är nyckeln till lönsamhet, och DYNATEC har automatiserat kartongfyllning i flera decennier. DYNATEC levererar kompletta kartongfyllningslinjer med resning, fyllning, produktkontroll och palletering samt lager- och distributionslösningar. Kartongresare, Wraparound, toppmatning eller sidomatning/hylsa spelar ingen roll – vi kan det!

PRODUKTKONTROLL Livsmedelssäkerhet blir allt viktigare och kraven blir allt högre. Tillsammans med höga hygienkrav är effektiv produktkontroll avgörande för att kraven på livsmedelssäkerhet ska uppfyllas. Tillförlitlig produktkontroll ger ökad trygghet och är ofta ett krav från dagligvaruhandeln. Er produktkvalitet optimeras med hjälp av röntgenutrustning, metalldetektorer och vågar från Dynatec.


2 1

4 TRANSPORTÖRER Vi har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av transportörer för alla ändamål, till exempel palltransport, transport av F-pack eller D-pack samt tvättbara lösningar för transport av oförpackad produkt. Dynatecs egenutvecklade hygieniska transportbanor är framtagna speciellt för de stränga krav på hygien och renlighet som ställs vid hantering av oförpackade råvaror i livsmedelsindustrin.

5 PALLETERING Vi kan palletering. Automatisk palletering kan åstadkommas på många olika sätt. Vilken lösning som är bäst beror på antalet linjer från vilka palletering ska ske, vilken produkttyp som ska palleteras etc. DYNATEC levererar palleteringsanläggningar med robot, kompaktlastare och låglastare. Kort sagt gör vi allt som rör produkter på pall, inklusive kringutrustning – rullbanor, sträckfilmsanläggningar, hissar etc. Oavsett vad som ska lastas på pall sörjer vi för att varenda produkt blir skonsamt och säkert palleterad och klar för vidare transport.

11


LOGISTIK OCH DISTRIBUTION EFFEKTIVA LAGER- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR Våra lösningar ger bättre lagerutnyttjande och väsentligt ökad kapacitet. De ger dessutom den uppenbara fördelen att personalen kan arbeta effektivare och med betydligt mindre fysisk belastning än vid traditionell plockning. Utöver att våra lagersystem klarar olika temperaturzoner, kan de fås både som hel- och halvautomatiska lösningar efter behov, där produkterna är för små för att kunna hanteras effektivt utan en hjälpande människohand. Dynatec erbjuder effektiva lagersystem för pall och kartong samt lösningar för automatisk plockning och generering av kompletta ordrar. Vi erbjuder automatiska plocksystem, eller skräddarsyr plockstationer när det behövs. Lagerutnyttjandet optimeras med höglager för pall eller enstaka kartonger eller lådor.

4 3

2

AUTOMATISERADE LAGERSYSTEM ÄR EFFEKTIVARE OCH GER EN RAD KOSTNADSBESPARINGAR.

1

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Vi tar fram förpackningslösningar för dagens och framtidens behov. Vi levererar förpackningslösningar för både F-pack och D-pack och integrerar dem i kompletta produktionslinjer. Dynatec tillhandahåller Flowpack, djupdragare, toppförseglare och påspackare.

12

1

2 INTERNTRANSPORT Vi har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av transportörer för alla ändamål, till exempel palltransport, transport av F-pack eller D-pack samt tvättbara lösningar för transport av oförpackad produkt. Dynatecs egenutvecklade hygieniska transportbanor är framtagna speciellt för de stränga krav på hygien och renlighet som ställs vid hantering av oförpackade råvaror i livsmedelsindustrin.


LM!

SE FI

5

3

4

6

MINILOAD Lagring i miniload-lager ger många fördelar jämfört med traditionella pallager. Det finns plats för fler produkter per volymenhet och flexibiliteten vid orderstyrd plockning är enastående. Kranen placerar produkterna på deras respektive lagerplatser, där de förvaras tills de efterfrågas genom en order och ska lastas på pall. Palletering sker enligt ordern och produkterna skickas ut till butik.

PALLETERING Vi kan palletering. Automatisk palletering kan åstadkommas på många olika sätt. Vilken lösning som är bäst beror på antalet linjer från vilka palletering ska ske, vilken produkttyp som ska palleteras etc. DYNATEC levererar palleteringsanläggningar med robot, kompaktlastare och låglastare. Kort sagt gör vi allt som rör produkter på pall, inklusive kringutrustning – rullbanor, sträckfilmsanläggningar, hissar etc. Oavsett vad som ska lastas på pall sörjer vi för att varenda produkt blir skonsamt och säkert palleterad och klar för vidare transport.

LAGER- OCH DISTRIBUTIONSLÖSNINGAR DYNATEC levererar lagerlösningar för pall- och kartonglastat gods, till exempel automatiska lösningar med pallkran, miniload-lager för kartonger och backar, eller hyllsystem för pall och kartong. Tillsammans med kunden analyserar vi de arbetsprocesser och varuflöden som tillämpas i dag, och kommer sedan med genomarbetade lösningsförslag som kopplar samman varuflödena hela vägen från förpackning av produkterna till pallar lastade på bil. Hjärtat i sådana anläggningar är ett WCS (Warehouse Control System) som binder samman lager och tillverkning. Systemet skräddarsys efter kundens behov och har kontinuerlig kontroll på lagerstatus och alla ordrar. 13


FORSKNING OCH UTVECKLING DYNATEC ARBETAR KONTINUERLIGT MED FORSKNING OCH UTVECKLING I ALLA LED. NYA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR TAS FRAM SÅVÄL I SAMARBETE MED VÅRA KUNDER SOM I FRISTÅENDE UTVECKLINGSPROCESSER. Vårt mål är att ligga steget före marknadens behov och hela tiden utveckla lösningar som bidrar till ökad lönsamhet för våra kunder och minskad belastning för personalen. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att utveckla våra egna processer, rutiner och kompetens, för att alltid kunna hålla konsekvent, hög och konkurrenskraftig kvalitet i alla produkter och tjänster vi levererar till gamla och nya kunder. Vi bedriver långsiktig forskning i samarbete med universitet och forskningsinstitut, men också riktat forsknings- och utvecklingsarbete rörande specifika problem och behov. Några av de långsiktiga satsningar vi är delaktiga i är KPN (KompetanseProsjekter for Næringslivet) inom robot- och sensorteknik för livsmedelsindustri, bland annat iProcess, och projekt inom batteriteknik tillsammans med FME (Forskningssentre for Miljøvennlig Energi) och KPN. Bland mer direkt målinriktade forskningsprojekt kan nämnas IPN (Innovasjons Prosjekter for Næringslivet) inom reaktorteknik, industriprocesser och värmebehandling, samt utveckling av nanomaterial för bland annat nästa generations litiumjonbatterier. Vi samarbetar med bland andra IFE, UiO, NMBU, NTNU, HiOA och Teknologisk institutt samt Sintef. Inom materialtekniken har vi innovationsprojekt riktade mot utveckling av bland annat högbelastade kompaktväxellådor för offshore-tillämpningar. I samarbete med MasterCam deltar vi i betatestning av ny programvara för olika slags CNC-bearbetning, och tillsammans med bland andra Sandvik testar vi nya bearbetningsverktyg och -metoder.

14


SERVICE FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL ÄR NYCKELN TILL KONTINUERLIG DRIFT OCH ÄR DÄRFÖR EN AV DE VIKTIGASTE INVESTERINGARNA FÖR ETT FÖRETAG. Vi erbjuder våra kunder värdefull kompetens på alla områden. Det bidrar till att hålla deras produktion stabil – även på längre sikt. DYNATEC har lång erfarenhet och hög kompetens inom service och underhåll av maskiner för automatiserad produktion. Serviceavdelningen består av erfarna specialister på el, mekanik, programmering, maskinbearbetning och tillverkning av delar. Vi har ett stort reservdelslager och tillverkar dessutom utbytesdelar i vår egen verkstad. Därför kan vi snabbt och effektivt lösa de flesta maskinproblem. Dynatec är en trygg och stabil servicepartner för dig som måste upprätthålla kontinuerlig och avbrottsfri produktion. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om serviceavtal och vad vi har att erbjuda din verksamhet.

SERVICEAVTAL MED DYNATEC INNEBÄR NOGGRANN ÖVERSYN AV MASKINPARKEN MED AVTALAT INTERVALL.

15


DYNATEC AB, tel: +46 0411 557 590, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.se www.DYNATEC.se

Dynatec 2018 Sverige  
Dynatec 2018 Sverige  
Advertisement