Page 1

Walce do zagęszczania gruntu CA CA2500, CA2800, CA3500, CA3600, CA4000, CA4600


Zagęszczanie z nowej perspektywy

AKTYWNA KONTROLA PODBIJANIA BĘBNA

Gwarantują lepsze wyniki zagęszczania.

Nie dopuszcza do uszkodzenia maszyny i nadmiernego zagęszczenia gruntu.

SILNIK MONTOWANY POPRZECZNIE

NISKI POZIOM HAŁASU I ZUŻYCIE PALIWA

Rewolucyjna łatwość serwisowania.

Z myślą o zrównoważonym rozwoju i środowisku pracy.

SZYBKO, PROSTO, OPŁACALNIE Dążymy do tego, żeby proces zagęszczania był od początku do końca maksymalnie szybki, prosty i opłacalny. W tym celu skupiamy się na trzech jasno określonych etapach: Przygotowanie, Działanie i Protokół. Składają się one na proces, który nazywamy „Misja Zagęszczanie”.

OPTYMALNE PARAMETRY

PEŁEN OBRAZ Zagęszczanie gruntu nie ogranicza się do walca. Opracowując tę generację walców odnieśliśmy naszą niezrównaną wiedzę na temat zagęszczania gruntu do całego procesu: od planowania pracy poprzez wałowanie do analizy rezultatów zagęszczania po wykonaniu zadania.

PRZEDSTAWIAMY MODELE CA2500, CA2800, CA3500, CA3600, CA4000 and CA4600 Maszyny te i ich różne wersje stanowią piątą generację jednobębnowych walców wibracyjnych Dynapac CA. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i unikalnym funkcjom stanowią kolejny przykład innowacyjnego sposobu myślenia Dynapac.

CENTRUM KONTROLI

Zapewnia pełną kontrolę nad całym procesem zagęszczania.


Przed zagęszczaniem:

planowanie wydajności i opłacalności misji PRZYGOTUJ MAPĘ WARUNKÓW TERENU Przygotuj mapę warunków terenu, biorąc pod uwagę zagęszczany materiał. Jeżeli walec wyposażony jest w miernik zagęszczania z analizatorem DCA-S (z systemem GPS), można wcześniej przejechać maszyną po zagęszczanym podłożu. Otrzymuje się w ten sposób mapę stanu gruntu i zagęszczanego materiału, określając tym samym ewentualne trudne obszary przed rozpoczęciem wałowania. WYBIERZ MASZYNĘ I STRATEGIĘ ZAGĘSZCZANIA Oprogramowanie Dynapac CompBase wybiera maszynę i metodę pracy w oparciu o rodzaj zagęszczanego materiału.

Oprogramowanie dostarcza informacji o oczekiwanej głębokości zagęszczenia i stopniu zagęszczenia po dowolnej liczbie przejazdów. CompBase sugeruje również, jakie ustawienia amplitudy i prędkości wałowania umożliwią osiągnięcie optymalnych rezultatów. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa i wpływ na środowisko naturalne. OBLICZ ENERGIĘ ZAGĘSZCZANIA CompBase pomaga obliczyć energię zagęszczania dla danego zadania. Wystarczy wpisać parametry misji, żeby program podał szczegółowe dane na temat zagęszczenia i wydajności.

Działanie

Narzędzie: oprogramowanie Dynapac CompBase.

Przygotowanie

PRZYGOTUJ MAPĘ WARUNKÓW TERENU,

MATERIAŁU I PARAMETRÓW ZAGĘSZCZANIA ◄

WYBIERZ MASZYNĘ WYBIERZ STRATEGIĘ ZAGĘSZCZANIA

OBLICZ ENERGIĘ ZAGĘSZCZANIA

Protokół


Podczas zagęszczania:

cel, to niższy koszt na metr sześcienny zagęszczonego materiału INFORMACJE O POSTĘPIE I POŁOŻENIU Walec do zagęszczania gruntu Dynapac CA piątej generacji jest rozgrzany i gotów do pracy. Gdy tylko przystąpisz do pracy, walec Dynapac CA z miernikiem i analizatorem zagęszczania zacznie przekazywać Ci informacje o postępach procesu i wskazywać problematyczne obszary. Rezultaty zagęszczania są wyświetlane na ekranie komputera, możesz więc skupić energię zagęszczania na tych miejscach, które wymagają dodatkowego przejazdu. Na ekranie widać również położenie walca w stosunku do wybranej linii odniesienia danego obszaru, dzięki czemu dokładnie wiesz, gdzie jesteś. OPTYMALNE REZULTATY ZAGĘSZCZANIA Nowe walce CA posiadają statyczny nacisk liniowy 25 - 45 kg/cm. W połączeniu z wysoką amplitudą umożliwia

to zagęszczanie rumoszu skalnego w warstwach o grubości niemal 2 m walcem CA 4000D. Lepszy efekt głębokości oznacza wyższą wydajność objętościową i mniejszą liczbę przejazdów do osiągnięcia wymaganych parametrów zagęszczania, a co za tym idzie – oszczędność paliwa i kosztów. Mniejszy jest też wpływ na środowisko naturalne. Jeśli walec wyposażymy w mimośród Dynapac typu “silent weights” (z obciążnikami zanurzonymi w oleju) to wynik zagęszczania będzie jeszcze lepszy. AUTOMATYCZNA KONTROLA PODBIJANIA BĘBNA Ta cecha nowej generacji CA zapobiega uszkodzeniom i wydłuża okres eksploatacji walca poprzez wyeliminowanie podbijania bębna i nadmiernego zagęszczania, wpływającego niekorzystnie na elementy maszyny.

Narzędzia: walec do zagęszczania gruntu Dynapac CA piątej generacji, wyposażony w optymizator zagęszczania z miernikiem zagęszczania i analizatorem zagęszczania oraz opcjonalnym systemem GPS. ◄ ◄

STATYCZNY NACISK LINIOWY 25, 30, 35, 40, 45 KG/CM

◄ ◄

ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANA KABINA

ZAAWANSOWANE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

AMPLITUDA 2.0 lub 1.8 MM / 0.8 MM INFORMACJE DLA OPERATORA

Przygotowanie

Działanie

Protokół


MASZYNA, KTÓRA DBA O OPERATORA Ergonomicznie zaprojektowane, klimatyzowane kabiny nowej generacji walców oferują wysoki poziom wygody operatora i dobrą widoczność na obszar roboczy i jego otoczenie. Poziom hałasu silnika jest bardzo niski. Obrotowy fotel i moduł kierowniczy umożliwia obrót o 180 stopni bez obciążania szyi i ciała. W połączeniu z niewielką długością maszyny i znakomitym promieniem skrętu ułatwia to manewrowanie nawet w najtrudniejszych warunkach. BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM Do zabezpieczeń należy system elektronicznego sterowania jazdą z funkcją szybkiego hamowania, która skraca drogę hamowania w przypadku bardzo szybkiego ruchu dźwignią, oraz wskaźnik pochylenia. Utracie przyczepności nawet w najbardziej wymagających warunkach szybko przeciwdziała łatwy w obsłudze system zmiany biegów lub opcjonalny system antypoślizgowy.

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA / WPŁYW NA ŚRODOWISKO Silniki wyposażone są w ograniczający zużycie paliwa tryb Dynapac ECO, który minimalizuje zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla poprzez stałe dostosowywanie zużycia energii przez walec do potrzeb. W połączeniu z wyższymi parametrami zagęszczania i innymi udoskonaleniami oznacza to ogromną oszczędność paliwa w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji. NAJWYŻSZA OPŁACALNOŚĆ Wydajność maszyn marki Dynapac sprawia, że najwyższej klasy rezultaty zagęszczania i najlepszą równomierność nośności warstw osiąga się przy zachowaniu maksymalnej ogólnej opłacalności, tzn. najniższym kosztem w przeliczeniu na metr sześcienny zagęszczonego materiału. Misja wypełniona!


Podczas zagęszczania:

Cel, to niższy koszt na metr sześcienny zagęszczonego materiału

Stanowisko operatora Do wyboru cztery konfiguracje i liczne opcje.

Silniki Cummins lub Deutz 4 lub 6 cylindrów, do wyboru Stage IIIA (Tier3) lub Stage IIIB (Tier4i)


Światła W dzień lub w nocy? Robocze i drogowe - do wyboru.

Statyczny nacisk liniowy od 25 do 45 kg/cm, w przedziale co 5 kg/cm.

Rezultaty zagęszczania Modele CA3500 - 4600, dobór danych zależy od ciebie.


Po zagęszczaniu:

dokumentacja misji do celów kontroli jakości SYSTEM DOKUMENTACJI DYNAPAC Stosowanie wbudowanego miernika zagęszczania z analizatorem zagęszczania DCA-S oraz opcjonalnie, systemem GPS, pozwala na udokumentowanie każdego etapu procesu zagęszczania i zapisanie wszystkich zmierzonych wartości. Funkcja analizy umożliwia ponowne prześledzenie procesu zagęszczania. WYKORZYSTANIE MASZYNY – POZIOM WYDAJNOŚCI Zakończone zadanie można później przeanalizować w biurze, żeby ustalić, ile przejazdów wykonano na danej powierzchni i jaki poziom zagęszczenia osiągnięto. Jest to okazja do przekonania się, czy walec jest stosowany wydajnie.

ELIMINACJA SŁABYCH PUNKTÓW Analiza rezultatów zagęszczania ujawnia „ukryte” słabe punkty, w których wymagany poziom zagęszczenia nie został osiągnięty. Dzięki temu można podjąć środki zaradcze przed przystąpieniem do prac budowlanych na danym obszarze roboczym. GWARANCJA JAKOŚCI / ODBIÓR ROBÓT Wysokiej jakości dokumentacja jest przydatna do zarządzania jakością i podczas odbioru robót. Rezultaty odbioru robót można wprowadzić do analizatora DCA, żeby zebrać w jednym protokole wyniki kontroli jakości.

Narzędzia: komputer i dane z walca do zagęszczania gruntu Dynapac CA piątej generacji, wyposażonego w system dokumentacji Dynapac. Działanie

CZY WALEC JEST STOSOWANY WYDAJNIE? IDENTYFIKOWANIE SŁABYCH PUNKTÓW KONTROLA JAKOŚCI DANE DO ODBIORU ROBÓT

Przygotowanie

Protokół

◄ ◄ ◄ ◄


Innowacyjna konstrukcja daje unikalne korzyści

SILNIKI CUMMINS LUB DEUTZ Nowe walce wibracyjne do zagęszczania gruntu, to pierwsze tego typu walce z silnikiem montowanym poprzecznie z tyłu, co znacznie ułatwia serwisowanie. Wyposażone są w silniki Stage IIIB (Tier 4i) Cummins (z 4 cylindrami) lub Deutz (z 6 cylindrami).

OPTYMALNY ROZKŁAD CIĘŻARU I ŁATWOŚĆ TRANSPORTU Montowany poprzecznie silnik zapewnia optymalny rozkład ciężaru i łatwość transportu, maszyna jest bowiem krótsza. Niski profil pokrywy silnika daje pole widzenia z tyłu maszyny 1 x 1 m.

BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU Silnik jest bardzo cichy, ponieważ wlot powietrza spalania umieszczony jest na pokrywie silnika, zaś wylot po bokach, u dołu wraz z wylotem spalin.

GRUBY PŁASZCZ BĘBNA zapewnia długi użytkowania bez konieczności wymiany bębna.

CZYSTE POWIETRZE WLOTOWE Położenie wlotu powietrza spalania ma jednocześnie tę zaletę, że powietrze wlotowe jest maksymalnie czyste – ważny czynnik w zapylonym środowisku, w którym pracują walce.

Silnik montowany poprzecznie ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU CZYSTE POWIETRZE WLOTOWE OPTYMALNY ROZKŁAD CIĘŻARU ŁATWOŚĆ TRANSPORTU POLE WIDZENIA 1 x 1

czas

DZIELONY ZGARNIACZ Zapobiega przyleganiu materiału do bębna podczas pracy walca a jego wymiana jest szybka i niedroga.


Nowy poziom serwisu WSKAŹNIK SERWISOWY Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegający, że wymagany jest serwis, informujący jednocześnie, jakie działania należy podjąć.

typu „napełnić raz na zawsze”, zestaw do serwisu po 50 godzinach pracy, elektryczny podgrzewacz blokowy silnika oraz światła robocze z lampami LED.

ZNAKOMITY DOSTĘP DO SILNIKA Silnik montowany poprzecznie z tyłu zapewnia znakomity dostęp podczas prac serwisowych i konserwacyjnych. Pokrywę silnika łatwo jest otworzyć, a pompy hydrauliczne ustawione są w jednej linii z silnikiem i łatwo dostępne do celów serwisu.

KONTROLA KOSZTÓW EKSPLOATACJI Sieciowe oprogramowanie CostCtrl firmy Dynapac oraz umowy serwisowe z rozszerzoną gwarancją zapewniają pełną kontrolę nad kosztami maszyny na przestrzeni całego okresu eksploatacji oraz maksymalną jej dyspozycyjność.

PAKIET ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Wszystkie modele można wyposażyć w pakiet zrównoważonego rozwoju, w skład którego wchodzi system zarządzania obrotami silnika, ulegający biodegradacji płyn hydrauliczny

KIEDY NAS POTRZEBUJESZ, JESTEŚMY DO USŁUG Międzynarodowa sieć serwisowa Dynapac oferuje pełne wsparcie i pomoc w zakresie wszystkich części zamiennych i potrzeb serwisowych.

Działanie

Service Przygotowanie

◄ ◄

WSKAŹNIK SERWISOWY

◄ ◄ ◄

PAKIET ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZNAKOMITY DOSTĘP DO SILNIKA/KOMPONENTÓW KONTROLA KOSZTÓW EKSPLOATACJI MIĘDZYNARODOWA SIEĆ SERWISOWA

Protokół


Poznaj swój walec CA Moc kW

1,8 / 0,9 / 2,0 / 0,8 0-2 1,8 / 1,0 / 2,0 / 1,0

128/129 128/129 128/129

CA4000D CA4000PD

13100 / 14200 13100

40 / 45 40

2,0 / 0,8 / 2,1 / 1,0 2,0 / 1,0

119 119

CA4600D CA4600PD

13500 / 14800 13500

40 / 45 40

2,0 / 0,8 / 2,1 / 1,0 2,0 / 1,0

128/129 128/129

0

0,50

0,4

0,75

0,6

0,4

0,50 0,5

0,45

0

0,45

0,75

0,65

0,45

0,50 0,55

0,5

0,75

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

1,75

1,75

1,75

2,00

2,00

2,00

CA2500D

CA2500PD

0,45

0,75

1,00

1,00

m

0,5

0,6

0,55

0,25

0,25

0,25

Podbudowa

35 35 35

Warstwa nośna dolna

12300 12500 12300

Glina

CA3600D CA3600DCO CA3600PD

97/119 119 97/119

Podbudowa

1,8 / 0,9 / 2,0 / 0,8 0-2 1,8 / 1,0 / 2,0 / 1,0

Warstwa nośna dolna

35 35 35

Glina

11900 12100 11900

Żwir/piasek

CA3500D CA3500DCO CA3500PD

Rumosz skalny

97/119

Podbudowa

1,8 / 0,9

Warstwa nośna dolna

35

Glina

12000

CA2800D

Żwir/piasek

25 / 30 30

Rumosz skalny

0

1,8 / 0,9 82/97/119 2,0 /1,1 82/97/119

10100 / 10800 11000

Żwir/piasek

CA2500D CA2500PD

Rumosz skalny

Masa robocza Statyczny nacisk Amplituda nominalna (z ROPS), kg liniowy, kg/cm (wysoka/niska), mm

1,25 1,2

m

CA3500D

1,50

CA3500PD

1,65

m

CA4000D

CA4000PD


Osiągamy trwałe rezultaty

q

Poprzez nasze maszyny, wiedzę fachową i wsparcie, przyczyniamy się do osiągania trwałych rezultatów opłacalnych dla naszych klientów i innych partnerów biznesowych.

Stawiamy na jakość

Dokładamy starań, aby od samego początku robić rzeczy właściwie i według odpowiednich priorytetów, lokować nasze zasoby tam, gdzie mogą tworzyć największe korzyści i zwroty z inwestycji.

q

Bierzemy odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za społeczeństwo, środowisko, etykę i finanse. Jako część Atlas Copco Group, naszym celem jest zapewnienie wymiernych, stałych rezultatów poprzez odpowiedzialne wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i finansowych.

www.dynapac.com We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, is not guaranteed and contains no warranties of any kind.

PMI 3492 0189 14, August 2012

Zrównoważony rozwój, to w firmie Dynapac nie tylko idea. To kluczowa wartość, która widoczna jest w naszym sposobie zarządzaniu korporacją, procesach produkcyjnych i kontroli jakości, jakiej poddajemy każdą maszynę Dynapac. Nasze zaangażowanie w trwałe rezultaty nie ustaje przez cały cykl życia naszych urządzeń – począwszy od rozwoju produktu, poprzez zaopatrzenie i proces produkcyjny, aż do eksploatacji sprzętu oraz oferty usług serwisowych. A co najważniejsze, jest to obietnica, którą składamy naszym klientom i społecznościom, w których mieszkamy i pracujemy: nieustannie opracowywać nowatorskie produkty i rozwiązania, które przyczynią się do wzmocnienia infrastruktury i zrównoważonego środowiska. W firmie Dynapac zrównoważona przyszłość, rozpoczyna się dziś.

q

Zrównoważona Droga

CA2500-4600 roller range brochure (polish)  

Brochure showing the Dynapac range of medium sized soil rollers (polish text).