Page 1

sharing knowledge increases capacity

Αξιότιμοι συνεργάτες και αγαπητοί φίλοι,

To ΔΥΝΑΜΟ* δημιουργεί την collectivelibrary, την πρώτη συλλογική βιβλιοθήκη για τη σύγχρονη δημιουργία, και ζητεί τη συμμετοχή σας! Η collectivelibrary είναι η πρώτη βιβλιοθήκη που ζητά από εσάς, όχι να δανειστείτε από αυτήν, αλλά να της δανείσετε ένα ή περισσότερους «τίτλους» που έχετε στην κατοχή σας, κάνοντάς τους διαθέσιμους σε άλλους χρήστες της βιβλιοθήκης. Στην collectivelibrary θα μπορεί κάποιος να βρει ελληνικούς και ξένους «τίτλους» που σχετίζονται με την σύγχρονες εικαστικές, εφαρμοσμένες και παραστατικές τέχνες. Οι «τίτλοι» μπορεί να είναι βιβλία, κατάλογοι, περιοδικές εκδόσεις ή άλλο έντυπο υλικό (ειδικές εκδόσεις, υπογεγραμμένες αφίσες, zines, βραβευμένο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό). Η collectivelibrary είναι η πρώτη συμμετοχική βιβλιοθήκη για τη δημιουργία, που συστήνεται από τη βάση (bottom-up), και που το περιεχόμενό της διαμορφώνεται από τους ίδιους τους χρήστες της (user-generated content). Στην collectivelibrary η Wikipedia συναντά το Behance Network στον πραγματικό χώρο: η collectivelibrary αφενός, ενδυναμώνει τη δημιουργική κοινότητα μέσα από τη διεύρυνση της προσβασιμότητας στη γνώση, στην πληροφορία και στην έρευνα και αφετέρου, προσφέρει στους δημιουργούς, στους εκδότες, στους φορείς, κλπ τη δυνατότητα περαιτέρω προβολής του έργου τους στην ευρύτερη κοινότητα με όρους επωφελείς για τους ίδιους. Στην collectivelibrary εσείς «βάζετε» το περιεχόμενο και εμείς «βάζουμε» το χώρο, τη διαχείριση, την εύρυθμη λειτουργία, την άμεση επαφή με τη δημιουργική κοινότητα, και του πρώτους 100 τίτλους.

---------------------------------*τo ΔΥΝΑΜΟ είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, που έχει ως στόχο την έρευνα, την ανάδειξη και την υποστήριξη της σύγχρονης εικαστικής, εφαρμοσμένης και παραστατικής δημιουργίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πώς θα συσταθεί η collectivelibrary; -Εσείς επιλέγετε να δανείζετε ένα ή περισσότερους «τίτλους» στη βιβλιοθήκη. -Οι «τίτλοι» μπορεί να είναι: βιβλία, κατάλογοι, περιοδικές εκδόσεις ή άλλο έντυπο υλικό (ειδικές εκδόσεις, υπογεγραμμένες αφίσες, zines, βραβευμένο διαφημιστικό και προωθητικό υλικό). Οι τίτλοι μπορεί να είναι δικής σας παραγωγής ή δική σας διανομής ή απλά να βρίσκονται στην κατοχή σας και να θέλετε να τους διαθέσετε στη βιβλιοθήκη. -Για κάθε τίτλο που δανείζετε στη βιβλιοθήκη, διατηρείτε την κυριότητα του και άρα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τον αποσύρετε. -Ο τίτλος μαζί με τα στοιχεία σας, και την ημερομηνία δανεισμού, εγγράφονται στον ειδικό κατάλογο της βιβλιοθήκης . Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται και σε ειδικό αυτοκόλλητο που θα βρίσκεται σε κάθε τίτλο. -Η επιλογή του κάθε τίτλου που θα δανείσετε είναι δική σας. Για όσους από εσάς χρειάζονται βοήθεια στην επιλογή τους θα υπάρχει και διαθέσιμη λίστα προτεινόμενων τίτλων προς δανεισμό. -Η προσθήκη τίτλων θα μπορεί να γίνει με δική σας πρωτοβουλία όποτε το επιθυμείτε αλλά και ύστερα από δική μας πρόσκληση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. -Οι μεγάλοι «δανειστές», εφόσον το επιθυμούν, θα εμφανίζονται διακριτά και με άλλους τρόπους στο χώρο της βιβλιοθήκης. -Η βιβλιοθήκη δεν ξεκινά από το μηδέν. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι 150 τίτλοι που έχει διαθέσει το ΔΥΝΑΜΟ. -Το logo και οι εφαρμογές ταυτότητας και επικοινωνίας της collectivelibrary θα προκύψουν ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό που θα διοργανώσει το ΔΥΝΑΜΟ στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Πώς θα λειτουργεί; -Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή στο κοινό σε καθημερινή βάση. -Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη θα είναι ελεύθερη. -Η μελέτη των τίτλων θα γίνεται μόνο στους χώρους της βιβλιοθήκης. -Η συχνότητα με την οποία ένας τίτλος επιλέγεται προς μελέτη, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιλογής αυτής, θα καταγράφονται. Η πληροφορία αυτή θα είναι διαθέσιμη σε εσάς εφόσον το επιθυμείτε. -Η βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί ειδικές ομάδες ανάγνωσης με ειδικές θεματικές και εξειδικευμένες συζητήσεις. -Η βιβλιοθήκη θα φιλοξενεί ειδικές παρουσιάσεις νέων δημιουργών και νέων τίτλων. -Κάθε μήνα η βιβλιοθήκη θα ανακοινώνει τους νέους τίτλους που έχουν διατεθεί σε ειδικό newsletter και στην ιστοσελίδα μας. -Μία φορά το χρόνο θα παρέχουμε λεπτομερή στοιχεία για την επισκεψιμότητα στο χώρο όπως επίσης και θα αξιολογούμε από κοινού τη μεταξύ μας συνεργασία.


Ποια θα είναι η σύνδεση της με το ΔΥΝΑΜΟ KIOSK; Το KIOSK είναι το πωλητήριο του ΔΥΝΑΜΟ με παρουσία τόσο στον πραγματικό όσο και τον ψηφιακό χώρο. Στο KIOSK μπορεί κάποιος να αγοράσει έντυπο υλικό από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως επίσης και εξαιρετικά αντικείμενα σχεδιασμένα από νέους έλληνες δημιουργούς. Το KIOSK ταυτόχρονα διοργανώνει μία σειρά από ειδικές δράσεις που έχουν ως στόχο την ανάδειξη νέων Ελλήνων δημιουργών από τις εφαρμοσμένες τέχνες. -Η collectivelibrary και το ΚIOSK θα μοιράζονται τον ίδιο χώρο. -Αν μας στείλετε περισσότερο από ένα αντίγραφα των τίτλων που θα επιλέξετε να δανείσετε στη βιβλιοθήκη, τότε τα αντίγραφα αυτά μπορούν να πωλούνται (ύστερα από μεταξύ μας συμφωνία) στο KIOSK. -Κάθε φορά που ένα καινούργιος τίτλος παραχωρείται από εσάς στη βιβλιοθήκη αυτός θα καταλαμβάνει και μία ειδική θέση προβολής στο KIOSK (εφόσον διατίθενται αντίγραφα προς πώληση). -Οι τίτλοι σας θα προβάλλονται σε ειδικά αφιερώματα που σχετίζονται με τις ειδικές δράσεις του ΔΥΝΑΜΟ (εκθέσεις, workshops, σεμινάρια, παρουσιάσεις, περιοδικά event, κλπ). -Όσον αφορά στην πιθανή συνεργασία μας και την παρουσία σας στο KIOSK, υπάρχει μία σειρά και από άλλες δημιουργικές ιδέες και τρόποι συνεργασίας που μπορούμε να συζητήσουμε εκτενέστερα μαζί σας αν υπάρχει ενδιαφέρον.

Τι έχετε να κερδίσετε από τη συμμετοχή σας; -Την υποστήριξη σας (με ελάχιστο για εσάς κόστος) μίας πραγματικά καινοτόμου πρωτοβουλίας, η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για εσάς και για τη δημιουργική κοινότητα ευρύτερα. -Τη συμμετοχή σας στη δημιουργία μίας υποδομής γνώσης και έρευνας που συγκροτείται με συμμετοχικό τρόπο, με όρους κοινωνικής ευθύνης και που έχει ως στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση της ίδιας της δημιουργικής κοινότητας. -Την ανάδειξη του ρόλου σας ως υποστηρικτή της υποδομής αυτής, μέσα από τη διακριτή εμφάνιση σας στη collectivelibrary τόσο στη φυσική και όσο και στη ψηφιακή της παρουσία. -Την καλύτερη και ευρύτερη προβολή του δημιουργικού έργου σας, δεδομένου ότι το ΔΥΝΑΜΟ είναι ένας φορέας με αναγνωρισμένη παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αποτελεί σημείο αναφοράς, συνάντησης και δικτύωσης νέων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. -Την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών προτιμήσεων του ειδικού κοινού σχετικά με τους τίτλους σας, με τρόπο που μπορεί η καταγραφή αυτή να συνεισφέρει στον καλύτερο προγραμματισμό των επιλογών σας. -Τέλος, ένα πρόσθετο σημείο πώλησης για τους τίτλους σας (μέσω του KIOSK) σε ένα εξειδικευμένο πωλητήριο που έχει μία ειδική σχέση με τους δημιουργούς και που βρίσκεται στην κατεξοχήν περιοχή της πόλης που συγκεντρώνει το νεανικό κοινό.


Πώς διασφαλίζονται οι όροι της συμμετοχής σας; -Η διαχείριση της collectivelibrary από το ΔΥΝΑΜΟ, με την αναγνωρισμένη οργανωτική του ικανότητα, με την εδραιωμένη καλή πίστη από την έως τώρα παρουσία του, και με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του (μη-κερδοσκοπικός φορέας), διασφαλίζει τόσο την εύρυθμη όσο και την συνεπή παρουσία και λειτουργία της. -Το ΔΥΝΑΜΟ δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει εξ’ ολοκλήρου το πλαίσιο λειτουργίας της collectivelibrary όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. -Από τη στιγμή που διατηρείτε την κυριότητα των τίτλων που έχετε δανείσει, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη collectivelibrary, χωρίς καμιά περαιτέρω αιτιολόγηση.

Πιστεύουμε πολύ στην επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας γιατί βασίζεται σε όρους καλής συνεργασίας, σχέσεις ισοτιμίας και μία πραγματική διάθεση για προσφορά στην κοινότητα, ειδικά σε μία περίοδο που οι δημιουργικές ιδέες αποδεικνύονται εξαιρετικά επιτυχείς στο να οραματίζονται πρακτικές που οδηγούν σε νέες συλλογικότητες. Το ΔΥΝΑΜΟ έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση παρόμοιων καινοτόμων πρωτοβουλιών και μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της, στο βαθμό που θα συμμετάσχει η ίδια η κοινότητα των δημιουργών. Η πρωταρχική δική σας συμβολή είναι ικανή να κινητοποιήσει το ευρύ κοινό προς τη διαμόρφωση μίας διαφορετικής κουλτούρας υποστήριξης αντίστοιχων κοινών πρωτοβουλιών. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με το σκεπτικό, τους όρους λειτουργίας και τους τρόπους της μεταξύ μας συνεργασίας στο πλαίσιο της collectivelibrary. Προσβλέποντας στην θετική απάντησή σας,

Με τιμή, Μελίν Καραογλανιάν Υπεύθυνη Οργάνωσης και Παραγωγής Δράσεων

Τύπου 5, 54625, Θεσσαλονίκη / 2310522672 dynamoprojectspace.blogspot.com / www.dynamo.org.gr

Collective library  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you